Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про природні монополії" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про природні монополії"   -1- Буждиган П.П.
Внести до законопроекту техніко-юридичні правки.  
Враховано   Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про природні монополії"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. 1. Частину першу статті 10 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:      1. Частину першу статті 10 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:  
5. "здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг на конкурсних засадах в обсягах, що перевищують встановлені органами, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій у відповідній сфері, у порядку, визначеному цими органами;".      "здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг на конкурсних засадах в обсягах, що перевищують встановлені органами, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій у відповідній сфері, у порядку, визначеному цими органами;".  
6. У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим.      У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим.  
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.