Кількість абзаців - 182 Таблиця поправок


Про театри і театральну справу (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України   -1- Президент України
Прийнятий Верховною Радою України Закон України "Про театри і театральну справу" викликає низку зауважень концептуального характеру, не відповідає Конституції України, а також законам, що є базовими у сфері регулювання відповідних відносин.  
Немає висновку   Проект Закон України  
1. Про театри і театральну справу      Про театри і театральну справу  
2. Цей Закон регулює суспільні відносини в галузі театральної справи, визначає порядок створення і діяльності театрів та спрямований на формування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, забезпечення розвитку особистості, її естетичного виховання та художньої освіти, збереження, розвиток і збагачення духовного потенціалу Українського народу.   -2- Президент України
Так, Закон, як визначено в його преамбулі, має бути спрямовано на формування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, забезпечення розвитку особистості, її естетичного виховання та художньої освіти, збереження, розвиток і збагачення духовного потенціалу Українського народу. Однак Законом не визначено пріоритетів розвитку театрального мистецтва, не вирішено питання реґламентації статусу артистів, режисерів, музикантів, інших творчих працівників театрів, не встановлено ні спеціальних вимог щодо проведення їх атестації, тарифікації, ні відповідних соціальних гарантій для працівників театрів, що заохочували б до творчого пошуку. Не передбачено в ньому і механізмів, які б дозволили забезпечити утвердження у діяльності театрів гуманістичних ідей, високих моральних засад, орієнтацію на національні та загальнолюдські цінності.  
Враховано в тексті законопроекту  Цей Закон регулює суспільні відносини в галузі театральної справи, що виникають у зв'язку зі створенням, публічним виконанням та публічним показом театральних постановок, визначає правовий статус театрів, форми їх державної підтримки, порядок їх створення і діяльності та спрямований на формування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичного виховання, збереження, розвиток та збагачення духовного потенціалу Українського народу.  
    -3- Танюк Л.С.
Преамбулу викласти в такій редакції: "Цей Закон регулює суспільні відносини в галузі театральної справи, що виникають у зв'язку зі створенням, публічним виконанням та публічним показом театральних постановок, визначає правовий статус театрів, форми їх державної підтримки, порядок їх створення і діяльності та спрямований на формування і задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичного виховання, збереження, розвиток та збагачення духовного потенціалу Українського народу."  
Враховано    
3. Розділ І   -4- Президент України
Закон навіть не реґламентує питань, що безпосередньо пов'язані з театральною справою. Йдеться, зокрема, про визначення понять театральної діяльності, аматорського (самодіяльного) театру, театру-студії, театральної вистави, врегулювання відносин з прокату репертуару, продюсерської діяльності тощо.  
Враховано в тексті законопроекту  РОЗДІЛ І  
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   -5- Президент України
Натомість увагу в Законі зосереджено на вирішенні питань організації діяльності театрів, зокрема питань фінансово-господарського характеру, які вже врегульовані відповідним законодавством і навряд чи потребують спеціального регулювання. До того ж ці питання в Законі врегульовано у спосіб, що не забезпечить дальший розвиток театральної справи.  
Враховано в тексті законопроекту  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
5. Стаття 1. Театр   -6- Жулинський М.Г.
Назву статті 1 викласти в редакції: "Стаття 1. Визначення термінів"  
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів  
6. Театр ( організаційно відокремлене спеціалізоване формування, діяльність якого спрямована на художнє відображення життя суспільства та його членів засобами сценічного мистецтва, шляхом організації та проведення масових видовищ.   -7- Президент України
Не можна погодитися і з покладеним в основу Закону визначенням статусу театру. Так, за визначенням, що наводиться в Законі, театр - це "організаційно відокремлене спеціалізоване формування" (частина перша статті 1). Водночас театри визначаються юридичними особами, "крім тих, що створюються і діють у складі інших юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), у самодіяльних та інших не заборонених законом формах" (остання частина статті 6). При цьому будь-який театр має діяти виключно на підставі статуту (стаття 8). З цього приводу слід зазначити, що за Цивільним кодексом України установчими документами, наприклад товариства, є статут або засновницький договір (стаття 87), філія ж та представництво юридичної особи взагалі не мають статуту, а діють на підставі положення, затвердженого такою юридичною особою (стаття 95).  
Враховано в тексті законопроекту  У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: театр - заклад культури (підприємство, установа чи організація) або колектив, діяльність якого спрямована на створення, публічне виконання та публічний показ творів театрального мистецтва; театральна справа - комплекс заходів, спрямованих на створення, публічне виконання та публічний показ творів театрального мистецтва, їх поширення та збереження, забезпечення умов для розвитку театральної творчості, професійної освіти, науки, театральної журналістики, видавничої діяльності з історії, теорії та практики театрального мистецтва, відповідної музейної та архівної діяльності; театральне мистецтво - вид мистецтва, особливістю якого є художнє відображення життя за допомогою сценічної дії акторів перед глядачами; театральна діяльність - діяльність у галузі театрів і театральної справи, пов'язана зі створенням, публічним виконанням, публічним показом, поширенням та збереженням творів театрального мистецтва, забезпеченням умов для розвитку театральної творчості, підготовкою професійних кадрів, пропагандою кращих зразків театрального мистецтва; суб'єкти театральної діяльності - юридичні або фізичні особи, які є учасниками правовідносин у сфері театральної діяльності; театральна постановка - твір театрального мистецтва, створений на основі драматургічного, музично-драматургічного або літературного твору, що має єдиний задум та конкретну назву; вистава - публічне виконання театральної постановки; постановник (режисер-постановник, художник-постановник, художник-декоратор, художник з костюмів, художник зі світла, балетмейстер-постановник, диригент-постановник, хормейстер-постановник та ін.) - фізична особа, яка здійснює на основі самостійного художнього рішення театральну постановку або окрему її частину; театральний продюсер - юридична або фізична особа, яка забезпечує фінансування, організацію створення, публічного виконання і (або) публічного показу театральної постановки, гастрольних заходів; репертуар театру - сукупність творів театрального мистецтва, які публічно виконуються в театрі протягом певного періоду.  
    -8- Танюк Л.С.
Зміст статті 1 викласти в редакції: "У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: театр - заклад культури (підприємство, установа чи організація) або колектив, діяльність якого спрямована на створення, публічне виконання та публічний показ творів театрального мистецтва; театральна справа - комплекс заходів, спрямованих на створення, публічне виконання та публічний показ творів театрального мистецтва, їх поширення та збереження, забезпечення умов для розвитку театральної творчості, професійної освіти, науки, театральної журналістики, видавничої діяльності з історії, теорії та практики театрального мистецтва, відповідної музейної та архівної діяльності; театральне мистецтво - вид мистецтва, особливістю якого є художнє відображення життя за допомогою сценічної дії акторів перед глядачами; театральна діяльність - діяльність у галузі театрів і театральної справи, пов'язана зі створенням, публічним виконанням, публічним показом, поширенням та збереженням творів театрального мистецтва, забезпеченням умов для розвитку театральної творчості, підготовкою професійних кадрів, пропагандою кращих зразків театрального мистецтва; суб'єкти театральної діяльності - юридичні або фізичні особи, які учасниками правовідносин у сфері театральної діяльності; театральна постановка - твір театрального мистецтва, створений на основі драматургічного, музично-драматургічного або літературного твору, що має єдиний задум та конкретну назву; вистава - публічне виконання театральної постановки; постановник (режисер-постановник, художник-постановник, художник-декоратор, художник з костюмів, художник зі світла, балетмейстер-постановник, диригент-постановник, хормейстер-постановник та ін.) - фізична особа, яка здійснює на основі самостійного художнього рішення театральну постановку або окрему її частину; театральний продюсер - юридична або фізична особа, яка забезпечує фінансування, організацію створення, публічного виконання і (або) публічного показу театральної постановки, гастрольних заходів; репертуар театру - сукупність творів театрального мистецтва, які публічно виконуються в театрі протягом певного періоду".  
Враховано    
7. Дія цього Закону поширюється також на правовідносини, пов'язані з організацією та проведенням театралізованих масово-видовищних заходів (естрадних, циркових, спортивних, святкових, урочистих тощо), якщо інше не передбачено законами.   -9- Президент України
Викликає заперечення концептуальний підхід до визначення предмета регулювання Закону. Передбачається, зокрема, що дія Закону поширюється і на правовідносини, пов'язані з організацією та проведенням театралізованих естрадних, циркових, спортивних, святкових та урочистих масово-видовищних заходів, якщо інше не передбачено законами. Таке штучне розширення предмета регулювання Закону навряд чи виправдано. Адже, наприклад, такі спортивні масово-видовищні заходи, як турнір з тенісу, змагання з баскетболу, футболу тощо, не можна вважати художнім відображенням життя суспільства та його членів засобами сценічного мистецтва - театром.  
Враховано в тексті законопроекту   
8. Стаття 2. Театральна справа   -10- Статтю 2 вилучити, а термін "театральна справа" перенести до статті "Визначення термінів".  Враховано   Стаття 2. Законодавство України про театри і театральну справу  
9. Театральна справа ( організація театральної діяльності, що включає комплекс заходів, спрямованих на створення умов для театральної творчості та демонстрування театральних творів.      Законодавство України про театри і театральну справу базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про культуру, Цивільного та Господарського кодексів України, цього Закону, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього. Особисті немайнові і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані зі створенням та використанням творів літератури і мистецтва (авторське право), права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (суміжні права) регулюються Законом України "Про авторське право і суміжні права" та іншими нормативно-правовими актами. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про театри і театральну справу, то застосовуються правила міжнародного договору.  
10. Стаття 3. Державна політика в галузі театрального мистецтва   -11- Танюк Л.С.
Назву статті викласти в редакції: "Державна політика в галузі театру і театральної справи".  
Враховано   Стаття 3. Державна політика в галузі театру і театральної справи  
11. Держава регулює відносини в галузі театральної діяльності шляхом формування державної політики у цій сфері, створення відповідних державних органів, фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, нормативно-правового та іншого забезпечення розвитку театрів.   -12- Танюк Л.С.
Абзац перший статті 3 викласти в редакції: "Держава регулює відносини в галузі театру і театральної справи шляхом формування державної політики в цій сфері, створення фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, наукового, нормативно-правового та іншого забезпечення умов діяльності та розвитку театрів."  
Враховано   Держава регулює відносини в галузі театру і театральної справи шляхом формування державної політики в цій сфері, створення фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, наукового, нормативно-правового та іншого забезпечення умов діяльності та розвитку театрів.  
12. Державна політика в галузі театрального мистецтва будується на принципах гуманізму, демократизму, пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей і свободи творчості та загальнодоступності театру.   -13- Танюк Л.С.
Абзац другий статті 3 викласти у такій редакції: "Державна політика в галузі театру і театральної справи базується на принципах гуманізму, демократизму, пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей, свободи творчості та загальнодоступності театрального мистецтва."  
Враховано   Державна політика в галузі театру і театральної справи базується на принципах гуманізму, демократизму, пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей, свободи творчості та загальнодоступності театрального мистецтва.  
13. Основними напрямами національної театральної політики є:   -14- Жулинський М.Г.
В абзаці третьому статті 3 слова "національної театральної політики" замінити на слова "державної політики в галузі театру і театральної справи".  
Враховано   Основними напрямами державної політики в галузі театру і театральної справи є:  
14. забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності театрів;      забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності театрів;  
15. підтримка і розвиток мережі театрів, їх сучасного технічного облаштування;   -15- Жулинський М.Г.
Абзац п'ятий статті 3 викласти в редакції: "підтримка і розвиток мережі театрів, забезпечення їх сучасним технічним обладнанням".  
Враховано   підтримка і розвиток мережі театрів, забезпечення їх сучасним технічним обладнанням;  
16. стимулювання розвитку виконавського мистецтва шляхом розширення матеріально-технічної бази, надання пільг щодо оподаткування та кредитування, морального і матеріального заохочення осіб, які зробили значний внесок у театральну справу;   -16- Танюк Л.С.
Абзац шостий статті 3 викласти в редакції: "стимулювання розвитку театральної справи шляхом удосконалення її матеріально-технічної бази, надання пільг щодо оподаткування та кредитування, морального і матеріального заохочення осіб, які зробили значний внесок у театральну справу".  
Враховано   стимулювання розвитку театральної справи шляхом удосконалення її матеріально-технічної бази, надання пільг щодо оподаткування та кредитування, морального і матеріального заохочення осіб, які зробили значний внесок у театральну справу;  
17. сприяння науковим дослідженням, розробці та здійсненню цільових програм розвитку театрального мистецтва;   -17- Абзац сьомий статті 3 викласти в редакції: "сприяння науковим дослідженням у галузі театру і театральної справи".  Враховано   сприяння науковим дослідженням у галузі театру і театральної справи;  
18. бюджетне фінансування (у тому числі на дольових засадах) і пріоритетне матеріально-технічне забезпечення розробки та реалізації державних, регіональних і місцевих програм розвитку театральної справи;   -18- Танюк Л.С.
Абзац восьмий статті 3 викласти в такій редакції: "розроблення та сприяння реалізації загальнодержавних, державних та регіональних програм розвитку театрів і театральної справи, забезпечення їх фінансування за рахунок державного та місцевих бюджетів".  
Враховано   розроблення та сприяння реалізації загальнодержавних, державних та регіональних програм розвитку театрів і театральної справи, забезпечення їх фінансування за рахунок державного та місцевих бюджетів;  
19. забезпечення підготовки та підвищення фахової кваліфікації діячів виконавського мистецтва, їх правовий і соціальний захист;   -19- Абзац дев'ятий статті 3 викласти в такій редакції: "забезпечення підготовки фахівців театрального мистецтва у вищих навчальних закладах та підвищення фахової кваліфікації творчих працівників театрів, їх правовий і соціальний захист."  Враховано   забезпечення підготовки фахівців театрального мистецтва у вищих навчальних закладах та підвищення фахової кваліфікації творчих працівників театрів, їх правовий і соціальний захист;  
20. забезпечення охорони та збереження об'єктів театральної архітектури;   -20- Абзац десятий статті 3 викласти в такій редакції: " забезпечення охорони, збереження та утримання театральних будівель (споруд, приміщень), що є об'єктами державної та комунальної власності".  Враховано   забезпечення охорони, збереження та утримання театральних будівель (споруд, приміщень), що є об'єктами державної та комунальної власності; підтримка видатних діячів театру, молодих талановитих авторів та виконавців шляхом встановлення державних, комунальних та галузевих стипендій і премій;  
    -21- Додати новий абзац такого змісту: "підтримка видатних діячів театру, молодих талановитих авторів та виконавців шляхом встановлення державних, комунальних та галузевих стипендій і премій."  Враховано    
21. сприяння міжнародному співробітництву в галузі театру і театральної справи.   -22- Додати новий абзац такого змісту: "забезпечення дотримання суб'єктами театральної діяльності законодавства, зокрема у сфері авторського і суміжних прав."  Враховано   сприяння міжнародному співробітництву в галузі театру і театральної справи; забезпечення дотримання суб'єктами театральної діяльності законодавства, зокрема у сфері авторського і суміжних прав.  
22. Стаття 4. Законодавство України про театри і театральну справу   -23- Статтю 4 "Законодавство України про театри і театральну справу" перенести після статті 2 "Визначення термінів", відповідно змінивши нумерацію".  Враховано    
23. Законодавство України про театри і театральну справу базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про культуру, цього Закону, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього.   -24- Абзац перший статті 4 викласти в такій редакції: "Законодавство України про театри і театральну справу базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про культуру, Цивільного та Господарського кодексів України, цього Закону, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього."  Враховано    
24. Особисті немайнові і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів літератури і мистецтва (авторське право), права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (суміжні права) регулюються відповідним законодавством.   -25- Абзац другий статті 4 викласти в такій редакції: "Особисті немайнові і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів літератури і мистецтва (авторське право), права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (суміжні права) регулюються Законом України "Про авторське право і суміжні права" та іншими нормативно-правовими актами."  Враховано    
25. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про театри і театральну справу, то застосовуються правила міжнародного договору.       
26. Стаття 5. Загальнодоступність театрального мистецтва      Стаття 4. Загальнодоступність театрального мистецтва  
27. Громадяни незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, віросповідання, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин мають право доступу до театрального мистецтва як культурної цінності народу.   -26- Танюк Л.С.
Абзац перший статті 5 викласти в такій редакції: "Громадяни незалежно від раси, кольору шкіри, статі, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного і соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак мають право доступу до театрального мистецтва як культурного надбання Українського народу."  
Враховано   Громадяни незалежно від раси, кольору шкіри, статі, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного і соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак мають право доступу до театрального мистецтва як культурного надбання Українського народу.  
28. Держава надає необхідну допомогу, пільги та гарантії окремим категоріям громадян, у тому числі інвалідам, для реалізації ними права щодо загальнодоступності театрального мистецтва.   -27- Другий абзац статті 5 викласти в такій редакції: "Загальнодоступність театрального мистецтва забезпечується бюджетним фінансуванням державних та комунальних театрів, установленням їх пільгового оподаткування та кредитування, а також наданням необхідної допомоги, пільг та гарантій окремим категоріям громадян для реалізації ними права щодо загальнодоступності театрального мистецтва."  Враховано   Загальнодоступність театрального мистецтва забезпечується бюджетним фінансуванням державних та комунальних театрів, установленням їх пільгового оподаткування та кредитування, а також наданням необхідної допомоги, пільг та гарантій окремим категоріям громадян для реалізації ними права щодо загальнодоступності театрального мистецтва.  
29. Держава гарантує надання в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, права на безкоштовні та пільгові відвідування театральних видовищ дітям, у тому числі дітям-сиротам та дітям, які залишилися без піклування батьків, дітям, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітям-інвалідам.   -28- Абзац третій статті 5 вилучити.  Враховано   Стаття 5. Свобода творчості у сфері театрального мистецтва Відповідно до Конституції України громадянам гарантується свобода творчості у сфері театрального мистецтва, захист прав на об'єкти права інтелектуальної власності, майнових інтересів, які виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності в галузі театру і театральної справи. Творчість у сфері театрального мистецтва є вільною. Забороняються створення та фінансування державних органів, установ, організацій або посад з метою цензури театральної діяльності. Свобода творчості у сфері театрального мистецтва забезпечується наданням театрам самостійності в організації їх діяльності, у тому числі у: втіленні та розкритті драматургії, відборі мистецьких засобів для створення театральної постановки; плануванні, створенні та прокаті репертуару театру; виборі режиму роботи, засобів і місць публічного виконання вистав тощо. Не допускаються вимоги щодо попереднього погодження на публічне виконання чи публічний показ театральної постановки або її частини з боку посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій або об'єднань громадян, крім випадків, коли посадова особа є автором твору театрального мистецтва. Обмеження або заборона публічного виконання чи публічного показу театральної постановки, а також інших видів її використання, публікації інформаційних та рекламних матеріалів про театральну постановку можливі за рішенням суду у випадках, якщо публічне виконання чи публічний показ творів театрального мистецтва використовуються для закликів до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення. Стаття 6. Самодіяльна театральна творчість Самодіяльна театральна творчість є складовою частиною театрального життя України. Держава всебічно сприяє розвитку самодіяльної театральної творчості, основу якої становлять різноманітні театральні вистави, які виконуються самодіяльними театральними колективами, що діють у складі підприємств, установ, організацій, навчальних закладів.  
30. Розділ ІІ ВИДИ ТЕАТРІВ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТЕАТРІВ   -29- Назву розділу викласти в редакції: "Порядок створення, діяльності та ліквідації театрів".  Враховано   РОЗДІЛ ІІ ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ТЕАТРІВ  
31. Стаття 6. Види театрів   -30- Статтю 6 об'єднати зі статтею 7. Назву викласти в такій редакції: "Створення театрів".  Враховано   Стаття 7. Створення театрів  
32. На території України створюються і діють театри, що відрізняються за видами театрального мистецтва (драматичні, оперні, балетні, сатиричні, лялькові тощо), складом глядачів (юнацькі, дитячі, для осіб з фізичними вадами тощо) та іншими ознаками.   -31- Президент України
Вбачаються хибними наведені в Законі класифікації видів театру через відсутність єдиного критерію, покладеного в їх основу, позначення різних видів театрів однаковими назвами, що на практиці може призвести до плутанини, а за певних обставин і до зловживань.  
Враховано   На території України створюються і діють театри, що відрізняються за видами театрального мистецтва, формою власності, спрямованістю на різні верстви населення та іншими ознаками. Рішення про створення театру приймають його засновники (власники). Засновниками театру можуть бути органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні або фізичні особи. Підставою для створення театрів є соціально-економічні, національні, культурно-мистецькі потреби регіонів та наявність відповідних творчих, кадрових і матеріально-технічних можливостей. Театри можуть створюватися й діяти в усіх організаційних формах, передбачених законом. Театри є юридичними особами, крім тих, що створюються і діють у складі інших юридичних осіб (підприємств, установ, організацій, навчальних закладів), у самодіяльних та інших не заборонених законом формах. Театри, засновані на державній або комунальній власності, мають відповідно статус державного чи комунального театру. Установчі документи театру повинні відповідати вимогам закону щодо установчих документів для відповідної організаційної форми юридичної особи. За видатні досягнення, пов'язані з розвитком вітчизняної культури, творчому колективу театру може бути надано статус академічного. Провідному театру, що має загальнодержавне і міжнародне визнання, колектив якого має статус академічного, може бути надано статус національного. Порядок надання театрам статусу національного чи академічного визначається законодавством.  
    -32- Статтю 6 викласти в такій редакції: "На території України створюються і діють театри, що відрізняються за видами театрального мистецтва, формою власності, спрямованістю на різні верстви населення та іншими ознаками. Рішення про створення театру приймають його засновники (власники). Засновниками театру можуть бути органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні або фізичні особи. Підставою для створення театрів є соціально-економічні, національні, культурно-мистецькі потреби регіонів та наявність відповідних творчих, кадрових і матеріально-технічних можливостей. Театри можуть створюватися й діяти в усіх організаційних формах, передбачених законом. Театри є юридичними особами, крім тих, що створюються і діють у складі інших юридичних осіб (підприємств, установ, організацій, навчальних закладів), у самодіяльних та інших не заборонених законом формах. Театри, засновані на державній або комунальній власності, мають відповідно статус державного чи комунального театру. Установчі документи театру повинні відповідати вимогам закону щодо установчих документів для відповідної організаційної форми юридичної особи. За видатні досягнення, пов'язані з розвитком вітчизняної культури, творчому колективу театру може бути надано статус академічного. Провідному театру, що має загальнодержавне і міжнародне визнання, колектив якого має статус академічного, може бути надано статус національного. Порядок надання театрам статусу національного чи академічного визначається законодавством."  Враховано    
33. Відповідно до значення і функцій театри поділяються на національні, державні, театри Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські та сільські. Віднесення театрів до зазначених категорій здійснюється Кабінетом Міністрів України чи уповноваженим ним органом.   -33- Президент України
Так, за частиною другою статті 6 "відповідно до значення і функцій театри поділяються на національні, державні, театри Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські та сільські". Водночас державним визнається театр, що заснований на державній власності (частина четверта цієї ж статті). Таким чином, державним театром за однією з наведених класифікацій вважатиметься театр державної форми власності, що має сільське значення, а за іншою класифікацією - приватний театр, що має державне значення. До речі, за частиною першою статті 11 статус національного надається "державному театру", який має "загальнодержавне" (а не національне або ж державне, як передбачено в згаданій класифікації) значення. Враховуючи викладене вище, залишається незрозумілим, в якому значенні у цьому положенні Закону застосовується термін "державний театр" і, як наслідок, якому саме театру за Законом може бути надано цей статус.  
Враховано в редакції Комітету   
34. Театри створюються відповідно органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-мистецьких потреб за наявності необхідної матеріально-технічної бази, відповідних кадрів.       
35. Театри, що засновані на державній або комунальній власності, мають відповідно статус державного чи комунального театру.       
36. Театри є юридичними особами, крім тих, що створюються і діють у складі інших юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), у самодіяльних та інших не заборонених законом формах.       
37. Стаття 7. Створення театрів   -34- Статтю 7 об'єднати зі статтею 6.  Враховано    
38. Рішення про створення театру приймають його засновники.       
39. Театри можуть створюватись і діяти в усіх не заборонених законом організаційно-правових формах.   -35- Президент України
Згідно з частиною другою статті 7 Закону театри можуть створюватися і діяти "в усіх не заборонених законом організаційно-правових формах" (а, отже, наприклад, у формі казенного підприємства, селянського (фермерського) господарства, що, безумовно, є абсурдом).  
Враховано в редакції Комітету   
40. Земельні ділянки, інші природні ресурси, необхідні для будівництва та експлуатації театральних споруд, надаються в користування у встановленому законодавством порядку.   -36- Абзац третій статті 7 перенести до розділу ІІІ, в якому йдеться про матеріально-технічне забезпечення та господарську діяльність театрів.  Враховано   Стаття 8. Мета і види основної діяльності театру Метою основної діяльності театру є розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві. Основна діяльність театру не має на меті одержання прибутку. Видами основної діяльності театру є: створення, публічне виконання та публічний показ театральних вистав, інших творів театрального мистецтва на власній сцені (сценах) та на гастролях, організація мистецьких фестивалів, конкурсів, оглядів, а також реалізація квитків на зазначені заходи; підготовка театральних постановок, театрально-концертних програм та інших заходів на основі договорів з юридичними та фізичними особами для їх публічного виконання чи публічного показу на власній чи орендованих сценах при додержанні прав авторів та виконавців ролей (партій) відповідно до законодавства про авторське право та суміжні права; організація стажувань усіх категорій працівників театрів; надання організаціям на основі договорів постановочних послуг, сценічних постановочних засобів для проведення вистав, концертів; виготовлення на замовлення юридичних та фізичних осіб предметів художнього оформлення театральних постановок, концертів; надання власної сцени іншим театрам для проведення гастрольних заходів, спільних театральних проектів та програм; підготовка, тиражування та реалізація інформаційно-довідникових та рекламних матеріалів, копій відеоматеріалів та фонограм, пов'язаних з діяльністю театру, при додержанні прав авторів та виконавців ролей (партій) відповідно до законодавства про авторське право і суміжні права.  
    -37- Після статті 7 додати нову статтю "Мета і види основної діяльності театру" в редакції: "Метою основної діяльності театру є розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві. Основна діяльність театру не має на меті одержання прибутку. Видами основної діяльності театру є: створення, публічне виконання та публічний показ театральних вистав, інших творів театрального мистецтва на основній сцені (сценах) та на гастролях, організація мистецьких фестивалів, конкурсів, оглядів, а також реалізація квитків на зазначені заходи; підготовка театральних постановок, театрально-концертних програм та інших заходів на основі договорів з юридичними та фізичними особами для їх публічного виконання чи публічного показу на власній чи орендованих сценах при додержанні прав авторів та виконавців ролей (партій) відповідно до законодавства про авторське право та суміжні права; організація стажувань усіх категорій працівників театрів; надання організаціям на основі договорів постановочних послуг, сценічних постановочних засобів для проведення вистав, концертів; виготовлення на замовлення юридичних та фізичних осіб предметів художнього оформлення театральних постановок, концертів; надання власної сцени іншим театрам для проведення гастрольних заходів, спільних театральних проектів та програм; підготовка, тиражування та реалізація інформаційно-довідникових та рекламних матеріалів, копій відеоматеріалів та фонограм, пов'язаних з діяльністю театру, при додержанні прав авторів та виконавців ролей (партій) відповідно до законодавства про авторське право і суміжні права."  Враховано    
41. Стаття 8. Статут театру   -38- Статтю 8 вилучити.  Враховано    
42. Театр діє на підставі статуту, затвердженого його засновником (засновниками).   -39- Президент України
При цьому будь-який театр має діяти виключно на підставі статуту (стаття 8). З цього приводу слід зазначити, що за Цивільним кодексом України установчими документами, наприклад товариства, є статут або засновницький договір (стаття 87), філія ж та представництво юридичної особи взагалі не мають статуту, а діють на підставі положення, затвердженого такою юридичною особою (стаття 95).  
Враховано в редакції Комітету   
43. Статут театру повинен містити:       
44. назву театру (відмінну від існуючих), зазначення його виду, організаційно-правової форми та юридичної адреси;       
45. порядок утворення і діяльності статутних органів театру та їх повноваження;       
46. зазначення джерел надходження і порядку використання коштів та іншого майна театру, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;       
47. порядок внесення змін і доповнень до статуту театру;       
48. порядок припинення діяльності театру і вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією.       
49. У статуті можуть бути передбачені й інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності театру.       
50. Статут театру не повинен суперечити законодавству.       
51. Стаття 9. Державна реєстрація театрів      Стаття 9. Державна реєстрація театрів  
52. Державна реєстрація театрів незалежно від форм власності проводиться відповідно виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах Києві та Севастополі рад.   -40- Президент України
Викликає заперечення і запроваджуваний Законом порядок державної реєстрації театрів - юридичних осіб, а саме: театри всіх форм власності підлягатимуть державній реєстрації у виконавчих органах сільських, селищних, міських, районних у містах Києві та Севастополі рад (стаття 9). Такий підхід не відповідає Конституції та законам України. Зокрема, згідно з Конституцією України виконавчу владу в містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації (стаття 118), за Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ" виконавчими органами районних у місті Києві рад є відповідні державні адміністрації, що є особливістю здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади у місті Києві. Отже, визначення виконкомів райрад у містах Києві та Севастополі органами реєстрації театрів є неправомірним. До того ж Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", який набирає чинності з 1 липня 2004 року, встановлено, що державна реєстрація всіх юридичних осіб має проводитися державними реєстраторами виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації.  
Враховано в редакції Комітету  Державна реєстрація театрів здійснюється відповідно до закону.  
    -41- Частину першу статті 9 викласти в такій редакції: "Державна реєстрація театрів здійснюється відповідно до закону."  Враховано    
53. Для державної реєстрації театру подаються такі документи: рішення засновника (засновників) про створення театру; статут (положення) відповідного театру; документ про сплату реєстраційного збору; документи, що засвідчують наявність джерел фінансування для належного функціонування театру.   -42- Частину другу статті 9 вилучити  Враховано    
54. Державна реєстрація проводиться (за наявності всіх зазначених документів) за заявочним принципом протягом не більше десяти робочих днів. Орган, який здійснює державну реєстрацію, зобов'язаний протягом цього терміну видати посвідчення про державну реєстрацію і в десятиденний термін подати відомості до органів державної статистики.   -43- Частину третю статті 9 вилучити.  Враховано    
55. Після державної реєстрації театр набуває статусу юридичної особи. Свідоцтво про державну реєстрацію театру є підставою для відкриття рахунків в установах банків.   -44- Частину четверту статті 9 вилучити.  Враховано    
56. Театри, створені у складі підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, а також в іншому, встановленому законодавством, порядку, державній реєстрації не підлягають. Порядок обліку таких театрів визначається центральним органом виконавчої влади в галузі культури.   -45- Частину п'яту статті 9 викласти в редакції: "Театри, створені у складі підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, державній реєстрації не підлягають. Порядок обліку таких театрів визначається центральним органом виконавчої влади в галузі культури."  Враховано   Театри, створені у складі підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, державній реєстрації не підлягають. Порядок обліку таких театрів визначається центральним органом виконавчої влади в галузі культури.  
57. Розмір реєстраційного збору, який не може перевищувати фактичних витрат на державну реєстрацію, встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -46- Частину шосту статті 9 вилучити.  Враховано    
58. У державній реєстрації театру може бути відмовлено, якщо його статутні документи або інші документи, подані для державної реєстрації, суперечать законодавству.   -47- Частину сьому статті 9 вилучити.  Враховано    
59. Рішення про відмову в державній реєстрації повинно містити підстави такої відмови. Це рішення може бути оскаржено у судовому порядку.   -48- Частину восьму статті 9 вилучити.  Враховано    
60. Стаття 10. Ліквідація та реорганізація театрів      Стаття 10. Ліквідація та реорганізація театрів  
61. Ліквідація театрів здійснюється за рішенням власника, а також за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством.      Ліквідація театрів здійснюється за рішенням засновника (власника), а також за рішенням суду у випадках, передбачених законом. Ліквідація театрів здійснюється відповідно до закону.  
62. Порядок подальшого використання майна театрів, що ліквідуються, заснованих на державній і комунальній формах власності, визначається засновником за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі культури.   -49- Президент України
В положенні статті 10 Закону передбачено, що у разі ліквідації театрів, заснованих на державній і комунальній формах власності, порядок дальшого використання майна такого театру визначається його засновником за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі культури, а у разі ліквідації театрів, заснованих на приватній формі власності, переважне право на придбання майна театру за інших рівних умов має держава. Водночас у Законі не визначено жодних гарантій щодо дальшого використання відповідного майна виключно для цілей театральної справи, що було б додатковою гарантією запобігання використанню театральних приміщень для комерційних цілей, передачі їх непрофільним розважальним закладам.  
Враховано в редакції Комітету  При ліквідації державного або комунального театру їх майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, включаючи нерухоме майно, передається центральному органу виконавчої влади в галузі культури або відповідному органу місцевого самоврядування і може бути використане ними виключно в цілях театральної справи. Реалізація майна, майнові права на яке відповідно до договору між суб'єктами театральної діяльності не належить театру, здійснюється згідно з цим договором.  
    -50- Абзац другий статті 10 викласти в такій редакції: "При ліквідації державного або комунального театру їх майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, включаючи нерухоме майно, передається центральному органу виконавчої влади в галузі культури або відповідному органу місцевого самоврядування і може бути використане ними виключно в цілях театральної справи. Реалізація майна, майнові права на яке відповідно до договору між суб'єктами театральної діяльності не належить театру, здійснюється згідно з цим договором."  Враховано    
63. У разі ліквідації театрів, заснованих на приватній формі власності, переважне право на придбання майна театру за інших рівних умов має держава.   -51- Абзац третій статті 10 перенести після абзацу першого і викласти в такій редакції: "Ліквідація театрів здійснюється відповідно до закону."  Враховано    
64. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) театрів здійснюється відповідно до законодавства.   -52- Президент України
Не відповідають Цивільному кодексу України, Господарському кодексу України і положення Закону щодо реорганізації театрів. Зокрема, за статтею 10 Закону театр може бути реорганізовано шляхом виділення. Зазначені ж Кодекси не передбачають можливості реорганізації юридичної особи у такий спосіб.  
Враховано   Реорганізація (злиття, приєднання, поділ тощо) театрів здійснюється відповідно до закону.  
    -53- Абзац четвертий статті 10 викласти в редакції: "Реорганізація (злиття, приєднання, поділ тощо) театрів здійснюється відповідно до закону."  Враховано    
65. Перереєстрація театру проводиться в разі зміни форми власності або виду театру і здійснюється в порядку, встановленому для його державної реєстрації.   -54- Абзац п'ятий статті 10 вилучити.  Враховано    
66. Стаття 11. Національні театри України   -55- Президент України
Що стосується вирішення в Законі питань надання театрам статусу національного або ж позбавлення цього статусу необхідно відзначити й таке. Відповідно до частини першої статті 11 Закону статус національного театру України надається в установленому законодавством порядку (а отже, Президентом України). Згідно з частиною четвертою статті 12 питання про надання театру статусу національного розглядається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а за статтею 14 позбавлення театру статусу національного здійснюється центральним органом виконавчої влади в галузі культури. Інакше кажучи, Законом запроваджується механізм, за яким порядок розгляду Президентом України відповідного питання реґламентуватиметься Кабінетом Міністрів України, акт Президента України про надання статусу національного фактично скасовуватиметься рішенням центрального органу виконавчої влади. Це не відповідатиме встановленому Конституцією України статусу Президента України, а також визначеним нею засадам ієрархії актів законодавства України та порядку втрати чинності актами Президента України.  
Враховано в редакції Комітету   
67. Державному театру, який має загальнодержавне значення, набув міжнародного визнання і є провідним закладом з відповідного виду театрального мистецтва, у встановленому законодавством порядку може бути надано статус національного театру України.   -56- Статтю 11 вилучити  Враховано    
68. Статус національного театру України надається лише одному театру з відповідного виду театрального мистецтва.   -57- Президент України
Що ж стосується передбаченого частиною другою статті 11 Закону положення про надання статусу національного лише одному театру з відповідного виду театрального мистецтва, то воно не враховує існуючу практику та ситуацію, що склалася у цій сфері. Зокрема, на сьогодні в Україні існує три драматичні театри, яким надано статус національного, - Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки, Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької. Всі вони мають загальнодержавне значення, набули міжнародного визнання і є провідними драматичними театрами України.  
Враховано в редакції Комітету   
69. Загальнодержавний характер діяльності національного театру України забезпечується центральним органом виконавчої влади в галузі культури.       
70. Типовий статут національного театру України затверджується Кабінетом Міністрів України.       
71. Стаття 12. Порядок надання театру статусу національного   -58- Статтю 12 вилучити.  Враховано    
72. Клопотання про надання театру статусу національного порушується театром шляхом подання заяви до центрального органу виконавчої влади в галузі культури.       
73. До заяви додаються:       
74. копія свідоцтва про державну реєстрацію театру, завірена у встановленому порядку;       
75. копія статуту театру, завірена у встановленому порядку.       
76. Заява про надання театру статусу національного розглядається центральним органом виконавчої влади в галузі культури у місячний термін з дня надходження документів.       
77. Питання про надання театру статусу національного розглядається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.       
78. У разі прийняття рішення про надання театру статусу національного він заноситься до Реєстру національних театрів України і йому в 10-денний термін видається відповідне свідоцтво.       
79. Про надання театру статусу національного повідомляється в друкованих засобах масової інформації.       
80. Стаття 13. Відмова у наданні театру статусу національного   -59- Статтю 13 вилучити.  Враховано    
81. Підставами для відмови у наданні театру статусу національного є:       
82. невідповідність поданих документів законодавству;       
83. наявність у поданих документах недостовірних даних;       
84. наявність театру зі статусом національного з відповідного виду театрального мистецтва.       
85. Рішення про відмову повинно містити підстави такої відмови.       
86. Відмову в наданні театру статусу національного може бути оскаржено в судовому порядку.       
87. Стаття 14. Позбавлення театру статусу національного   -60- Статтю 14 вилучити.  Враховано    
88. Центральний орган виконавчої влади в галузі культури може позбавити театр статусу національного, якщо він не здійснює статутну діяльність протягом одного року або за якістю демонстрування театральних творів втратив загальнодержавне значення у відповідному напрямі театрального мистецтва.       
89. Рішення центрального органу виконавчої влади в галузі культури про позбавлення театру статусу національного може бути оскаржено до суду.       
90. Стаття 15. Держава та національний театр України   -61- Статтю 15 вилучити.  Враховано    
91. Театру, що набув статусу національного, держава в особі відповідного центрального органу виконавчої влади в галузі культури надає:       
92. виключне право представляти Україну у відповідному виді театрального мистецтва, в тому числі у відповідних міжнародних видовищах;       
93. певні повноваження щодо розвитку відповідного виду театрального мистецтва згідно з укладеним договором.       
94. Національний театр України може отримувати від держави матеріальну та фінансову допомогу на діяльність, передбачену його статутом, одержує пріоритетне право на поставки продукції для державних потреб (надання громадянам безоплатних театральних послуг).       
95. Центральний орган виконавчої влади в галузі культури здійснює контроль за використанням коштів, виділених національному театру України з державного бюджету.       
96. Рішення центрального органу виконавчої влади в галузі культури, видані в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання національним театром України.       
97. Стаття 16. Об'єднання театрів      Стаття 11. Об'єднання театрів  
98. Театри України можуть об'єднуватися в асоціації театрів та інші форми добровільних об'єднань закладів культури, які підлягають реєстрації відповідно до законодавства в органах Міністерства юстиції України.   -62- Абзац перший статті 16 викласти в такій редакції: "Театри України можуть об'єднуватися у професійні та громадські організації з метою координації своєї творчої, наукової, виробничої та іншої діяльності для вирішення спільних творчих, економічних та соціальних питань. Діяльність цих об'єднань регулюється відповідно до законодавства."  Враховано   Театри України можуть об'єднуватися у професійні та громадські організації з метою координації своєї творчої, наукової, виробничої та іншої діяльності для вирішення спільних творчих, економічних та соціальних питань. Діяльність цих об'єднань регулюється відповідно до законодавства.  
99. Театри, їхні асоціації, інші добровільні об'єднання закладів культури можуть входити до відповідних міжнародних асоціацій, інших добровільних об'єднань.   -63- Абзац другий статті 16 викласти в такій редакції: "Театри, їх об'єднання можуть входити до відповідних міжнародних організацій."  Враховано   Театри, їх об'єднання можуть входити до відповідних міжнародних організацій. Стаття 12. Права та обов'язки театрів Театри мають право самостійно планувати свою творчу та господарську діяльність, установлювати ціни на квитки, визначати перспективи свого розвитку, добирати репертуар тощо. Ціни (тарифи) на платні послуги, надані театром, установлюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Театри, що здійснюють публічне виконання та публічний показ театральних постановок, зобов'язані: забезпечувати під час вистави охорону життя та здоров'я глядачів, а також їхнього майна, прийнятого на зберігання; вивішувати для загального огляду в місцях продажу квитків та в місцях публічного виконання і (або) публічного показу театральної постановки афішу, оформлення якої здійснюється відповідно до Порядку оформлення театральної афіші, затвердженого центральним органом виконавчої влади в галузі культури; надавати глядачам інформацію про місце проведення, час початку та закінчення вистави, ціни на квитки, умови їх придбання та повернення, пільги, передбачені для певних груп глядачів, вікові обмеження на відвідання вистави; повертати гроші за попередньо продані квитки на вимогу глядача, але не пізніше, ніж за годину до початку вистави, або замінювати їх квитками на інші вистави; укладати договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти права інтелектуальної власності із суб'єктами авторського і (або) суміжних прав безпосередньо або через організацію колективного управління, що їх представляє. Стаття 13. Організація діяльності театру Діяльність театру, пов'язана зі створенням, публічним виконанням та публічним показом театральних вистав, організацією гастролей, фестивалів, конкурсів, оглядів, театрально-концертних програм, здійснюється відповідно до планів, затверджених керівництвом театру. Оплата праці артистичного та художнього персоналу театру здійснюється відповідно до Положення про умови оплати праці працівників театру, затвердженого центральним органом виконавчої влади в галузі культури. Державний та комунальний театр здійснює свою діяльність відповідно до колективного договору, Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку, Типового положення про преміювання працівників театру, Положення про порядок тарифікації артистичного та художнього персоналу театру, інших нормативно-правових документів, що затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі культури, а також трудових договорів між суб'єктами театральної діяльності. РОЗДІЛ ІІІ ФІНАНСУВАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕАТРІВ  
    -64- Після статті 16 додати нову статтю "Права та обов'язки театрів" в редакції: "Театри мають право самостійно планувати свою творчу та господарську діяльність, установлювати ціни на квитки, визначати перспективи свого розвитку, добирати репертуар тощо. Ціни (тарифи) на платні послуги, надані театром, установлюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Театри, що здійснюють публічне виконання та публічний показ театральних постановок, зобов'язані: забезпечувати під час вистави охорону життя та здоров'я глядачів, а також їхнього майна, прийнятого на зберігання; вивішувати для загального огляду в місцях продажу квитків та в місцях публічного виконання і (або) публічного показу театральної постановки афішу, оформлення якої здійснюється відповідно до Порядку оформлення театральної афіші, затвердженого центральним органом виконавчої влади в галузі культури; надавати глядачам інформацію про місце проведення, час початку та закінчення вистави, ціни на квитки, умови їх придбання та повернення, пільги, передбачені для певних груп глядачів, вікові обмеження на відвідання вистави; повертати гроші за попередньо продані квитки на вимогу глядача, але не пізніше, ніж за годину до початку вистави, або замінювати їх квитками на інші вистави; укладати договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти права інтелектуальної власності із суб'єктами авторського і (або) суміжних прав безпосередньо або через організацію колективного управління, що їх представляє."  Враховано    
    -65- Додати нову статтю "Організація діяльності театру" в редакції: "Діяльність театру, пов'язана зі створенням, публічним виконанням та публічним показом театральних вистав, організацією гастролей, фестивалів, конкурсів, оглядів, театрально-концертних програм, здійснюється відповідно до планів, затверджених керівництвом театру. Оплата праці артистичного та художнього персоналу театру здійснюється відповідно до Положення про умови оплати праці працівників театру, затвердженого центральним органом виконавчої влади в галузі культури. Державний та комунальний театр здійснює свою діяльність відповідно до колективного договору, Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку, Типового положення про преміювання працівників театру, Положення про порядок тарифікації артистичного та художнього персоналу театру, інших нормативно-правових документів, що затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі культури, а також трудових договорів між суб'єктами театральної діяльності."  Враховано    
    -66- Виділити новий розділ ІІІ "Фінансування та господарська діяльність театрів."  Враховано    
100. Стаття 17. Фінансування театрів   -67- Назву статті викласти в редакції: "Фінансування діяльності театрів".  Враховано   Стаття 14. Фінансування діяльності театрів  
101. Фінансування театрів залежно від форм власності здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, інших місцевих бюджетів та коштів підприємств, установ, організацій, громадян та їх об'єднань.   -68- Перший абзац статті 17 викласти в такій редакції: "Фінансування діяльності театрів залежно від форм власності, статусу та інших ознак, установлених бюджетним законодавством, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, інших місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ, організацій, громадян та їх об'єднань."  Враховано   Фінансування діяльності театрів залежно від форм власності, статусу та інших ознак, установлених бюджетним законодавством, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, інших місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ, організацій, громадян та їх об'єднань. Засновники театрів здійснюють фінансування їх діяльності в порядку і розмірах, передбачених установчими документами.  
    -69- Після першого абзацу додати новий абзац такого змісту: "Засновники театрів здійснюють фінансування їх діяльності в порядку і розмірах, передбачених установчими документами."  Враховано    
102. Бюджетні асигнування та позабюджетні надходження не підлягають вилученню, крім випадків, прямо передбачених законами.   -70- Абзац другий статті 17 викласти в такій редакції: "Бюджетні асигнування та кошти, одержані від додаткових джерел фінансування театрів, не підлягають вилученню протягом бюджетного періоду, крім випадків, передбачених законом. Кошти, що надійшли з додаткових джерел фінансування, не зменшують обсягів бюджетного фінансування державних і комунальних театрів."  Враховано   Бюджетні асигнування та кошти, одержані від додаткових джерел фінансування театрів, не підлягають вилученню протягом бюджетного періоду, крім випадків, передбачених законом. Кошти, що надійшли з додаткових джерел фінансування, не зменшують обсягів бюджетного фінансування державних і комунальних театрів.  
103. Додатковими джерелами фінансування театрів є:      Додатковими джерелами фінансування театрів є:  
104. плата за відвідування театральних вистав;   -71- Пункт перший частини третьої статті 17 викласти в редакції: "кошти від продажу квитків на театральну виставу".  Враховано   кошти від продажу квитків на театральну виставу;  
105. кошти, одержувані за роботи, які виконує театр на замовлення підприємств, установ, організацій, громадян та їх об'єднань;   -72- Пункт другий частини третьої статті 17 викласти в редакції: "кошти та майно, одержані за роботи, які виконує театр на замовлення юридичних та фізичних осіб".  Враховано   кошти та майно, одержані за роботи, які виконує театр на замовлення юридичних та фізичних осіб;  
106. прибутки від реалізації сувенірної продукції, видавничої діяльності;   -73- Третій пункт абзацу третього статті 17 викласти в редакції: "доходи від реалізації сувенірної продукції видавничої діяльності з історії, теорії та практики театру".  Враховано   доходи від реалізації сувенірної продукції і видавничої діяльності з історії, теорії та практики театру;  
107. плата за кіно- і фотозйомки;   -74- Пункт четвертий частини третьої статті 17 викласти в редакції: "плата за відео- і фотозйомки, інтерв'ю за умови дотримання авторського і (або) суміжних прав та норм Цивільного кодексу України".  Враховано   плата за відео- і фотозйомки, інтерв'ю за умови дотримання авторського і (або) суміжних прав та норм Цивільного кодексу України; винагорода (компенсація) за використання майнових прав інтелектуальної власності, що належать театру і передані за відповідним договором;  
    -75- Додати новий пункт такого змісту: "винагорода (компенсація) за використання майнових прав інтелектуальної власності, що належать театру і передані за відповідним договором".  Враховано    
108. інші джерела, в тому числі спонсорські валютні надходження, не заборонені законодавством.   -76- Пункт п'ятий абзацу третього статті 17 викласти в такій редакції: "спонсорські надходження, благодійні внески, надходження від надання інших платних послуг".  Враховано   спонсорські надходження, благодійні внески, надходження від надання інших платних послуг; інші джерела, не заборонені законом.  
    -77- Виділити новий пункт такого змісту: "інші джерела, не заборонені законом."  Враховано    
109. Держава здійснює пряме фінансування на утримання державних театральних споруд загальнодержавного значення.   -78- Президент України
Частиною четвертою статті 17 Закону визначено, що "держава здійснює пряме фінансування на утримання державних театральних споруд загальнодержавного значення". З цього приводу слід відзначити, що згідно зі статтею 87 Бюджетного кодексу України до видатків, що здійснюються з Державного бюджету України, належать видатки, зокрема, на реставрацію пам'яток архітектури державного значення, а не видатки на утримання відповідних будівель. Крім того, бюджетне законодавство України не оперує поняттям "пряме фінансування", а відтак зазначене положення Закону буде заздалегідь не виконуваним через відсутність відповідного бюджетного механізму.  
Враховано   Стаття 15. Господарська діяльність театрів Театри мають право здійснювати комерційну та некомерційну господарську діяльність. До комерційної діяльності театрів відносяться такі додаткові види господарської діяльності, не заборонені законодавством: продаж сувенірної продукції та квітів; продюсерська діяльність; організація харчування працівників театру та глядачів; розміщення реклами в театрі; організація презентацій; виробництво товарів та надання послуг, що здійснюються виробничими службами та цехами театрів; прокат і реалізація костюмів, взуття, обладнання, реквізиту, бутафорії, гримерних, пастижерних та інших товарів і предметів; інші види діяльності, передбачені установчими документами театру. Основна діяльність театрів, види якої визначені у статті 8 цього Закону, відноситься до некомерційної діяльності театрів. Театри мають право на одержання статусу неприбуткової організації. Установчі документи театру, що претендує на одержання статусу неприбуткової організації, повинні визначати його статус як неприбуткової організації і відповідати всім вимогам законодавства, що висуваються до неприбуткових організацій. Театри, що претендують на одержання статусу неприбуткової організації, після їх державної реєстрації підлягають внесенню до реєстру неприбуткових організацій органами державної податкової служби в порядку, встановленому законодавством. Доходи, одержані театрами, внесеними до реєстру неприбуткових організацій, оподатковуються відповідно до закону.  
    -79- Четвертий абзац статті 17 викласти в такій редакції: "Утримання театральних будівель (споруд, приміщень), що є в державній власності, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а тих, що є в комунальній власності - за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, інших місцевих бюджетів" та перенести його до статті "Матеріально-технічна база та матеріально-технічне забезпечення театрів".  Враховано    
    -80- Після статті 17 додати нову статтю "Господарська діяльність театрів" в редакції: "Театри мають право здійснювати комерційну та некомерційну господарську діяльність. До комерційної діяльності театрів відносяться такі додаткові види господарської діяльності, не заборонені законодавством: продаж сувенірної продукції та квітів; продюсерська діяльність; організація харчування працівників театрів та глядачів; розміщення реклами в театрі; організація презентацій; виробництво товарів та надання послуг, що здійснюються виробничими службами та цехами театрів; прокат і реалізація костюмів, взуття, обладнання, реквізиту, бутафорії, гримерних, пастижерних та інших товарів і предметів; інші види діяльності, передбачені установчими документами театру." Основна діяльність театрів, види якої визначені у статті 8 цього Закону, відноситься до некомерційної діяльності театрів. Театри мають право на одержання статусу неприбуткової організації. Установчі документи театру, що претендує на одержання статусу неприбуткової організації, повинні визначати його статус як неприбуткової організації і відповідати всім вимогам законодавства, що висуваються до неприбуткових організацій. Театри, що претендують на одержання статусу неприбуткової організації, після їх державної реєстрації підлягають внесенню до реєстру неприбуткових організацій органами державної податкової служби в порядку, встановленому законодавством. Доходи, одержані театрами, внесеними до реєстру неприбуткових організацій, оподатковуються відповідно до закону."  Враховано стаття 7.11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств")   
110. Стаття 18. Матеріально-технічна база та матеріально-технічне забезпечення театрів   -81- Президент України
Викликають зауваження і положення Закону, що вирішують фінансові та майнові питання діяльності театрів.  
Враховано в редакції Комітету  Стаття 16. Матеріально-технічна база та матеріально-технічне забезпечення театрів  
111. Матеріально-технічна база театрів включає землю, будівлі, споруди, комунікації, театральне обладнання, реквізит, транспортні засоби та інші цінності. Майно належить театрам на правах, визначених законодавством.   -82- Абзац перший статті 18 викласти в такій редакції: "Матеріально-технічна база театрів включає земельні ділянки, будівлі (споруди, приміщення), комунікації, театральне обладнання, реквізит, транспортні засоби та інші цінності."  Враховано   Матеріально-технічна база театрів включає земельні ділянки, будівлі (споруди, приміщення), комунікації, театральне обладнання, реквізит, транспортні засоби та інші цінності. Земельні ділянки, інші природні ресурси, необхідні для будівництва та експлуатації театральних будівель (споруд, приміщень) надаються в користування у встановленому законом порядку.  
112. Земельні ділянки, на яких розташовані театральні споруди державної та комунальної форм власності, передаються їм у постійне користування відповідно до Земельного кодексу України. Земельні ділянки, на яких розташовані театральні споруди, належать до земель рекреаційного призначення.   -83- Президент України
Статтею 18 Закону пропонується встановити, що земельні ділянки, на яких розташовані театральні споруди, належать до земель рекреаційного призначення. Вирішення питання щодо віднесення зазначених земельних ділянок до тієї чи іншої категорії земель не тільки не є предметом регулювання Закону, що розглядається, а й суперечить правовій природі земель рекреаційного призначення, визначеній Земельним кодексом України (статті 50 - 52).  
Враховано   Державні та комунальні театри набувають права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності в порядку, встановленому Земельним кодексом України. Майно державних театрів є державною власністю і належить театрам або на праві господарського відання, або на праві оперативного управління.  
    -84- Абзац другий статті 18 викласти в такій редакції: "Державні та комунальні театри набувають права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності в порядку, встановленому Земельним кодексом України."  Враховано    
    -85- Додати новий абзац такого змісту: "Майно державних театрів є державною власністю і належить театрам або на праві господарського відання, або на праві оперативного управління."  Враховано (стаття 133 Господарського кодексу України)   
113. Основні фонди та обігові кошти, інше майно державних та комунальних театрів не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених законодавством. Приміщення театрів, що є у державній чи комунальній власності, передаються їм на праві оперативного управління. Приміщення театру може бути вилучене лише за умов надання театрові іншого рівноцінного приміщення.   -86- Президент України
У статті 18 Закону передбачено можливість вилучення приміщення театру з обов'язковим наданням театру рівноцінного приміщення, але не вирішено питання дальшої долі театрального приміщення, що вилучається.  
Враховано в редакції Комітету  Основні фонди та обігові кошти, інше майно державних та комунальних театрів не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених законом. Будівлі (споруди, приміщення) театрів, що є в державній чи комунальній власності, передаються їм на праві оперативного управління. Утримання театральних будівель (споруд, приміщень), що є в державній власності, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а тих, що є в комунальній власності - за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, інших місцевих бюджетів.  
    -87- У третьому абзаці статті 18 останнє речення вилучити.  Враховано    
114. Театри, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, не підлягають приватизації, перепрофілюванню або використанню не за призначенням.   -88- Президент України
Не можна погодитись і з положенням частини четвертої статті 18 Закону, згідно з яким будь-які театри, що отримують бюджетні кошти, не підлягають приватизації. Такий підхід не відповідає базовому в цій сфері Закону України "Про приватизацію державного майна", за яким критерієм встановлення заборони приватизації є не одержання відповідним об'єктом бюджетного фінансування, а загальнодержавне значення такого об'єкта. Зокрема, за цим Законом приватизації не підлягають об'єкти культури, мистецтва загальнодержавного значення (пункт "б" частини другої статті 5).  
Відхилено   Театри, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, не підлягають приватизації, перепрофілюванню або використанню не за призначенням. Зміна жанрового спрямування, мовного статусу театру тощо може відбутися лише за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі культури.  
    -89- Після абзацу четвертого статті 18 додати абзац такого змісту: "Зміна жанрового спрямування, мовного статусу театру тощо може відбутися лише за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі культури."  Враховано    
115. Театри самостійно розпоряджаються прибутками від господарської та іншої передбаченої їх статутами діяльності.   -90- Абзац п'ятий статті 18 вилучити.  Враховано   Стаття 17. Дотримання правил безпеки, охорони здоров'я громадян у діяльності театрів Власники театрів зобов'язані забезпечувати театри відповідними будівлями (спорудами, приміщеннями), збудованими за спеціальними проектами, або іншими упорядкованими приміщеннями, що відповідають вимогам законодавства щодо функціонування театрів, а також відповідним обладнанням. Проектування й експлуатація театральних будівель (споруд, приміщень) повинні відповідати вимогам загальної та спеціальної безпеки працівників театру, глядачів та інших учасників театральної діяльності, а також враховувати потреби дітей, інвалідів, громадян похилого віку. Держава встановлює вимоги до театральних будівель (споруд, приміщень) у частині будівельних норм і правил, санітарних норм, нормативів охорони здоров'я та безпеки відвідувачів. Власники театральних будівель (споруд, приміщень), спеціальних приміщень для демонстрування театральних вистав або уповноважені ними органи зобов'язані забезпечувати належний стан цих приміщень, безпечний для життя і здоров'я людей, для збереження майна та захисту довкілля. Експлуатація театральних будівель (споруд, приміщень) та обладнання, що не гарантує відповідної безпеки глядачів, не допускається.  
116. Розділ ІІІ УПРАВЛІННЯ ТЕАТРАМИ, ГАРАНТІЇ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЇХ ПРАЦІВНИКІВ   -91- Назву розділу ІІІ викласти в редакції: "Управління театрами".  Враховано   РОЗДІЛ ІV УПРАВЛІННЯ ТЕАТРАМИ  
117. Стаття 19. Державне управління театрами      Стаття 18. Державне управління театрами  
118. Організаційно-методичне керівництво театральною справою здійснюється центральним органом виконавчої влади в галузі культури.      Організаційно-методичне керівництво театральною справою здійснюється центральним органом виконавчої влади в галузі культури.  
119. Центральний орган виконавчої влади в галузі культури:      Центральний орган виконавчої влади в галузі культури:  
120. реалізує національну театральну політику в Україні;   -92- Пункт перший частини другої статті 19 викласти в такій редакції: "реалізує державну політику в галузі театру і театральної справи"  Враховано   реалізує державну політику в галузі театру і театральної справи;  
121. формує вимоги щодо державного статистичного обліку театрів та стосовно їх діяльності;      формує вимоги щодо державного статистичного обліку театрів стосовно їх діяльності;  
122. визначає державні потреби щодо безоплатного театрального обслуговування та нормативи, які гарантують його належний рівень;   -93- Пункт третій частини другої статті 19 вилучити.  Враховано    
123. створює спеціалізовані організаційні структури для науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення театрів;      створює спеціалізовані організаційні структури для науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення театрів;  
124. здійснює координацію діяльності театрів;      здійснює координацію діяльності театрів;  
125. організовує навчання та фахову перепідготовку театральних працівників;   -94- Пункт шостий частини другої статті 19 викласти в редакції: "організовує навчання та фахову перепідготовку артистичного та художнього персоналу театрів".  Враховано   організовує навчання та фахову перепідготовку артистичного та художнього персоналу театрів;  
126. здійснює контроль за діяльністю театрів, заснованих на державній та комунальній формах власності;      здійснює контроль за діяльністю театрів, заснованих на державній та комунальній формах власності;  
127. організовує наукові дослідження в галузі театрознавства.      організовує наукові дослідження в галузі театрознавства.  
128. Інші центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування здійснюють методичне керівництво підвідомчими їм театрами.   -95- Частину третю статті 19 вилучити.  Враховано   Стаття 19. Управління державними та комунальними театрами Органи державної влади та органи місцевого самоврядування поряд з іншими засновниками беруть участь у координації діяльності державних і комунальних театрів у порядку, передбаченому законодавством. Керівництво діяльністю державних та комунальних театрів у порядку, передбаченому їх установчими документами, здійснюється директором або художнім керівником театру, з яким засновник (засновники) укладає трудовий договір (контракт) терміном до п'яти років, або на основі розмежування повноважень між директором і художнім керівником театру, з кожним з яких засновник (засновники) укладає трудовий договір (контракт) терміном до п'яти років. Директор театру або художній керівник театру, з яким засновником (засновниками) укладається відповідний договір (контракт), у межах наданих йому повноважень: приймає на роботу та звільняє з роботи працівників театру; розпоряджається майном і коштами; укладає угоди; застосовує до працівників заходи заохочення та заходи дисциплінарного впливу; приймає рішення щодо надання творчим працівникам театру відпусток для їх участі в конкурсах, фестивалях тощо відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів, фестивалів та відповідно до Порядку формування творчих груп, затверджених центральним органом виконавчої влади в галузі культури; затверджує за погодженням з головним режисером, постановниками (режисером, художником, диригентом, балетмейстером, хормейстером тощо), керівниками виробничих цехів театру склади постановочних груп та виконавців, ескізи і макети оформлення вистав, плани роботи над новими постановками та виставами і визначає в установленому порядку їх готовність і терміни випуску; затверджує календарні плани публічного виконання та публічного показу вистав та інших заходів; організує і проводить вистави та інші заходи; забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в театрі.  
    -96- Після статті 19 додати нову статтю "Управління державними та комунальними театрами" в редакції: "Органи державної влади та органи місцевого самоврядування поряд з іншими засновниками беруть участь у координації діяльності державних і комунальних театрів у порядку, передбаченому законодавством. Керівництво діяльністю державних та комунальних театрів у порядку, передбаченому їх установчими документами, здійснюється директором або художнім керівником театру, з яким засновник (засновники) укладають трудовий договір (контракт) терміном до п'яти років, або на основі розмежування повноважень між директором і художнім керівником театру, з кожним з яких засновник (засновники) укладає трудовий договір (контракт) терміном до п'яти років. Директор театру або художній керівник театру, з яким засновником (засновниками) укладається відповідний договір (контракт), у межах наданих йому повноважень: приймає на роботу та звільняє з роботи працівників театру; розпоряджається майном і коштами; укладає угоди; застосовує до працівників заходи заохочення та заходи дисциплінарного впливу; приймає рішення щодо надання творчим працівникам театру відпусток для їх участі в конкурсах, фестивалях тощо відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів, фестивалів та відповідно до Порядку формування творчих груп, затверджених центральним органом виконавчої влади в галузі культури; затверджує за погодженням з головним режисером, постановниками (режисером, художником, диригентом, балетмейстером, хормейстером тощо), керівниками виробничих цехів театру склади постановочних груп та виконавців, ескізи і макети оформлення вистав, плани роботи над новими постановками та виставами і визначає в установленому порядку їх готовність і терміни випуску; затверджує календарні плани публічного виконання та публічного показу вистав та інших заходів; організує і проводить вистави та інші заходи; забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в театрі."  Враховано    
129. Стаття 20. Свобода творчості в галузі театрального мистецтва   -97- Танюк Л.С.
Назву статті 20 викласти в редакції: "Свобода творчості у сфері театрального мистецтва" та перенести її після статті 5, відповідно змінивши нумерацію статей.  
Враховано    
130. Відповідно до Конституції України громадянам гарантується свобода творчості в галузі театрального мистецтва, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів.   -98- Танюк Л.С.
Абзац перший статті 20 викласти в редакції: "Відповідно до Конституції України громадянам гарантується свобода творчості у сфері театрального мистецтва, захист прав на об'єкти права інтелектуальної власності, майнових інтересів, які виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності в галузі театру і театральної справи."  
Враховано    
131. Театральна творчість є вільною. Забороняються створення та фінансування державних органів, установ, організацій або посад з метою цензури театральної діяльності.   -99- Абзац другий статті 20 викласти в редакції: "Творчість у сфері театрального мистецтва є вільною. Забороняються створення та фінансування державних органів, установ, організацій або посад з метою цензури театральної діяльності."  Враховано    
132. Не допускаються вимога щодо попереднього погодження на демонстрування театральних творів, а також заборона на демонстрування театрального видовища з боку посадових осіб державних органів, підприємств, установ, організацій або об'єднань громадян, крім випадків, коли посадова особа є автором театрального твору.   -100- Танюк Л.С.
Абзац третій статті 20 зробити абзацом четвертим і викласти в такій редакції: "Не допускаються вимоги щодо попереднього погодження на публічне виконання чи публічний показ театральної постановки або її частини з боку посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій або об'єднань громадян, крім випадків, коли посадова особа є автором твору театрального мистецтва."  
Враховано    
133. Свобода творчості в галузі театрального мистецтва забезпечується наданням театрам самостійності в організації їх діяльності, в тому числі плануванні, створенні та прокаті репертуару, режиму роботи, виборі засобів і місць проведення театральних вистав, у втіленні та розкритті драматургії, акторського, режисерського і декораційного мистецтва.   -101- Абзац четвертий статті 20 викласти в такій редакції: "Свобода творчості у сфері театрального мистецтва забезпечується наданням театрам самостійності в організації їх діяльності, у тому числі у: втіленні та розкритті драматургії, відборі мистецьких засобів для створення театральної постановки; плануванні, створенні та прокаті репертуару театру; виборі режиму роботи, засобів і місць публічного виконання вистав тощо."  Враховано    
    -102- Танюк Л.С.
Статтю 20 доповнити останнім абзацом такого змісту: "Обмеження або заборона публічного виконання чи публічного показу театральної постановки, а також інших видів її використання, публікації інформаційних та рекламних матеріалів про театральну постановку можливі за рішенням суду у випадках, якщо публічне виконання чи публічний показ творів театрального мистецтва використовується для закликів до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення."  
Враховано    
134. Стаття 21. Самодіяльне театральне мистецтво   -103- У назві та у тексті статті 21 слова "самодіяльне театральне мистецтво" замінити словами "самодіяльна театральна творчість". Статтю перенести до розділу І "Загальні положення".  Враховано    
135. Самодіяльне театральне мистецтво є складовою частиною театрального життя України.       
136. Держава всебічно сприяє розвитку самодіяльного театрального мистецтва, основу якого становлять різноманітні театральні вистави, які виконуються самодіяльними театральними колективами, що діють у складі підприємств, установ, організацій, навчальних закладів. Діяльність юридичних та фізичних осіб, спрямована на підтримку самодіяльних театрів, заохочується державою шляхом надання податкових та інших пільг.   -104- В абзаці другому статті 21 останнє речення вилучити.  Враховано   РОЗДІЛ V ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ ТВОРЧИХ ПРАЦІВНИКІВ ТЕАТРІВ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  
    -105- Виокремити новий розділ "Діяльність професійних творчих працівників театрів та їх соціальний захист".  Враховано    
137. Стаття 22. Професійна театральна діяльність   -106- Назву статті 22 подати в редакції: "Діяльність професійних творчих працівників театрів".  Враховано   Стаття 20. Діяльність професійних творчих працівників театрів До професійних творчих працівників театру належить художній та артистичний персонал театру, з якого формується творчий склад театру. Положення про творчий склад театру затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі культури.  
    -107- Перед першим абзацом додати абзац такого змісту: "До професійних творчих працівників театру належить художній та артистичний персонал театру, з якого формується творчий склад театру. Положення про творчий склад театру затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі культури."  Враховано    
138. Професійна діяльність театральних фахівців, яка пов'язана з підготовкою та участю у театральній виставі і є джерелом їхніх доходів, здійснюється відповідно до законодавства про працю.   -108- Абзац перший статті 22 викласти в такій редакції: "Діяльність професійних творчих працівників театрів, яка пов'язана з підготовкою та участю у театральній постановці (виставі) і є основним джерелом їхніх доходів, здійснюється відповідно до законодавства про працю."  Враховано   Діяльність професійних творчих працівників театрів, яка пов'язана з підготовкою та участю у театральній постановці (виставі) і є основним джерелом їхніх доходів, здійснюється відповідно до законодавства про працю.  
139. Особи, які здійснюють професійну театральну діяльність, як правило, працюють за індивідуальними трудовими угодами (контрактами). Укладення контрактів та інших форм встановлення договірних відносин з театральними працівниками, умови організації театральної діяльності на професійних засадах визначаються законодавством, статутами, положеннями та іншими документами.   -109- Абзац другий статті 22 викласти в такій редакції: "Діяльність професійних творчих працівників театрів здійснюється за індивідуальними трудовими договорами (контрактами) та (або) цивільно-правовими договорами. Порядок укладання трудових договорів (контрактів) з професійними творчими працівниками затверджується Кабінетом Міністрів України."  Враховано   Діяльність професійних творчих працівників театрів здійснюється за індивідуальними трудовими договорами (контрактами) та (або) цивільно-правовими договорами. Порядок укладання трудових договорів (контрактів) з професійними творчими працівниками затверджується Кабінетом Міністрів України. Перелік професійних творчих працівників театрів і перелік посад (спеціальностей) працівників інших специфічних театральних професій затверджується Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій центрального органу виконавчої влади в галузі культури. З метою підвищення ефективності діяльності театрів, забезпечення якісної підготовки театральних постановок, раціонального добору кадрів кожні п'ять років проводиться атестація художнього та артистичного персоналу театру, під час якої оцінюються творчий рівень, професійні якості, можливість подальшого використання артистичного та художнього персоналу театру відповідно до перспективних та поточних планів роботи театру тощо. Положення про проведення атестації артистичного та художнього персоналу театру затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі культури.  
    -110- Додати новий абзац такого змісту: "Перелік професійних творчих працівників театрів і перелік посад (спеціальностей) працівників інших специфічних театральних професій затверджується Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій центрального органу виконавчої влади в галузі культури."  Враховано    
    -111- У статті 22 додати новий абзац, який викласти в редакції: "З метою підвищення ефективності діяльності театрів, забезпечення якісної підготовки театральних постановок, раціонального добору кадрів кожні п'ять років проводиться атестація художнього та артистичного персоналу театру, під час якої оцінюються творчий рівень, професійні якості, можливість подальшого використання артистичного та художнього персоналу театру відповідно до перспективних та поточних планів роботи театру тощо. Положення про проведення атестації артистичного та художнього персоналу театру затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі культури."  Враховано    
140. Стаття 23. Гарантії прав і законних інтересів працівників театрів   -112- Назву статті 23 викласти в редакції: "Правовий та соціальний захист професійних творчих працівників театрів та гарантії їхніх прав".  Враховано   Стаття 21. Правовий та соціальний захист професійних творчих працівників театрів та гарантії їхніх прав  
141. Правовий і соціальний захист працівників театрів забезпечується державою і засновниками театрів згідно з Основами законодавства України про культуру, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.   -113- Абзац перший статті 23 викласти в редакції: "Правовий та соціальний захист професійних творчих працівників театрів забезпечується державою і засновниками театрів відповідно до законодавства."  Враховано   Правовий та соціальний захист професійних творчих працівників театрів забезпечується державою і засновниками театрів відповідно до законодавства.  
142. Працівники театрів мають право на:   -114- Початок другого абзацу викласти в редакції: "Професійні творчі працівники театрів мають право на:"  Враховано   Професійні творчі працівники театрів мають право на:  
143. діяльність відповідно до їх фаху та кваліфікації в театрах незалежно від форм власності;      діяльність відповідно до їх фаху та кваліфікації в театрах незалежно від форм власності;  
144. захист у судовому порядку права інтелектуальної власності на результати своєї діяльності в галузі театру;      захист у судовому порядку права інтелектуальної власності на результати своєї діяльності в галузі театру;  
145. підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір програм і форм навчання, стажування в інших театрах, у тому числі за кордоном;      підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір програм і форм навчання, стажування в інших театрах, у тому числі за кордоном;  
146. атестацію з метою одержання кваліфікаційної категорії, порядок проведення якої визначається центральним органом виконавчої влади в галузі культури;      атестацію з метою одержання кваліфікаційної категорії, порядок проведення якої визначається центральним органом виконавчої влади в галузі культури;  
147. доплату за вислугу років у театрі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;      доплату за вислугу років у театрі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  
148. грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків і матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у порядку та розмірі, що встановлені Кабінетом Міністрів України.   -115- У статті 23 додати новий абзац такого змісту: "Держава встановлює для професійних творчих працівників театрів пенсії за вислугу років відповідно до переліку посад, затвердженого Кабінетом Міністрів України ".  Враховано   грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків і матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у порядку та в розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України. Держава встановлює для професійних творчих працівників театрів пенсії за вислугу років відповідно до переліку посад, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть встановлювати для професійних творчих працівників театрів, які зробили вагомий внесок у розвиток театру і театральної справи, додаткове щомісячне матеріальне забезпечення, пільгове медичне та санаторно-курортне обслуговування, безплатне користування громадським транспортом, а також інші заходи соціального захисту за рахунок коштів відповідних бюджетів та інших джерел, не заборонених законом. Театри мають право встановлювати додаткові соціальні гарантії для професійних творчих працівників театрів. РОЗДІЛ VІ МАЙНОВІ ТА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА НА ТЕАТРАЛЬНУ ПОСТАНОВКУ Стаття 22. Суб'єкти права на театральну постановку для показу в живому виконанні Театральна постановка вважається створеною з моменту прийняття рішення про її публічне виконання. Суб'єктами права на театральну постановку для показу в живому виконанні є постановник, автор сценарію і (або) текстів, діалогів, автор спеціально створеного для театральної постановки музичного твору з текстом або без нього та, відповідно до договору, театральний продюсер. Право на театральну постановку для показу в живому виконанні (далі - право на театральну постановку) виникає з моменту прийняття рішення про її публічне виконання, якщо договором між суб'єктами права на театральну постановку не передбачено більш раннього виникнення цього права. Театральний продюсер здійснює своє право на театральну постановку при додержанні прав авторів, передбачених законодавством про авторське право та суміжні права, а також при додержанні немайнових прав постановників та артистів, установлених цим Законом. Рішення про готовність театральної постановки до публічного виконання приймається спільно постановником і театральним продюсером, якщо інше не передбачено договором між ними. Стаття 23. Права постановника та артистів на театральну постановку Постановнику й артистам, які виконують ролі (партії) у театральній постановці, належить право на ім'я - позначення свого імені в рекламних виданнях, на афішах, в інших інформаційних матеріалах, пов'язаних із театральною постановкою. Постановник має право на захист театральної постановки від спотворень. Такими спотвореннями визнаються здійснені без відома або дозволу постановника зміни складу виконавців ролей (партій), мізансцен, хореографії, сценографії, світлової партитури, театральних костюмів, що використовуються артистами, аксесуарів, музичного супроводу театральної постановки. Договором між театральним продюсером, постановником та артистами може бути передбачено інші права, крім установлених цим Законом. Право артиста на ім'я, права постановника на театральну постановку охороняються відповідно до закону. Стаття 24. Право театрального продюсера на театральну постановку Майнові права інтелектуальної власності на театральну постановку можуть належати театральному продюсеру, а також іншим суб'єктам права на театральну постановку відповідно до договорів. Стаття 25. Обов'язки театрального продюсера Театральний продюсер зобов'язаний, якщо інше не передбачено договором між ним і постановником, поінформувати постановника про: необхідність здійснення змін у театральній постановці та про умови, на яких постановнику пропонується їх здійснити; обумовлені договором термінові зміни, здійснені в театральній постановці без участі постановника, та про причини цих змін; припинення публічного виконання театральної постановки до закінчення терміну або про скорочення кількості вистав, передбачених договором, а також у випадку, якщо граничний термін публічного виконання або кількість вистав не визначені договором. Постановник, реалізуючи право захисту театральної постановки від спотворень, може вимагати призупинення її публічного виконання з метою відновлення художнього вирішення театральної постановки. Стаття 26. Захист прав інтелектуальної власності на театральну постановку та захист прав суб'єктів інтелектуальної власності Захист прав інтелектуальної власності на театральну постановку та захист прав суб'єктів інтелектуальної власності здійснюються відповідно до законодавства.  
    -116- У статті 23 додати новий абзац такого змісту: "Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть встановлювати для професійних творчих працівників театрів, які зробили вагомий внесок у розвиток театру і театральної справи, додаткове щомісячне матеріальне забезпечення, пільгове медичне та санаторно-курортне обслуговування, безплатне користування громадським транспортом, а також інші заходи соціального захисту за рахунок коштів відповідних бюджетів та інших джерел, не заборонених законом."  Враховано    
    -117- Додати новий абзац такого змісту: "Театри мають право встановлювати додаткові соціальні гарантії для професійних творчих працівників театрів."  Враховано    
    -118- Додати новий розділ "Майнові та особисті немайнові права на театральну постановку."  Враховано    
    -119- Додати нову статтю "Суб'єкти права на театральну постановку для показу в живому виконанні" у редакції: "Театральна постановка вважається створеною з моменту прийняття рішення про її публічне виконання. Суб'єктами права на театральну постановку для показу в живому виконанні є постановник, автор сценарію і (або) текстів, діалогів, автор спеціально створеного для театральної постановки музичного твору з текстом або без нього та, відповідно до договору, театральний продюсер. Право на театральну постановку для показу в живому виконанні (далі - право на театральну постановку) виникає з моменту прийняття рішення про її публічне виконання, якщо договором між суб"єктами права на театральну постановку не передбачено більш раннього виникнення цього права. Продюсер здійснює своє право на театральну постановку при додержанні прав авторів, передбачених законодавством про авторське право та суміжні права, а також при додержанні немайнових прав постановників та артистів, установлених цим Законом. Рішення про готовність театральної постановки до публічного виконання приймається спільно постановником і театральним продюсером, якщо інше не передбачено договором між ними. "  Враховано    
    -120- Додати нову статтю "Права постановника та артистів на театральну постановку" в редакції: "Постановнику й артистам, які виконують ролі (партії) у театральній постановці, належить право на ім'я - позначення свого імені в рекламних виданнях, на афішах, в інших інформаційних матеріалах, пов'язаних з театральною постановкою. Постановник має право на захист театральної постановки від спотворень. Такими спотвореннями визнаються здійснені без відома або дозволу постановника зміни складу виконавців ролей (партій), мізансцен, хореографії, сценографії, світлової партитури, театральних костюмів, що використовуються артистами, аксесуарів, музичного супроводу театральної постановки. Договором між театральним продюсером, постановником та артистами можуть бути передбачені інші права, крім установлених цим Законом. Право артиста на ім'я, права постановника на театральну постановку охороняються відповідно до закону."  Враховано Ст. 28, ст..44 Закону України "Про авторське право і суміжні права"   
    -121- Додати нову статтю "Право театрального продюсера на театральну постановку" в редакції: "Майнові права інтелектуальної власності на театральну постановку можуть належати театральному продюсеру, а також іншим суб'єктам права на театральну постановку відповідно до договорів."  Враховано    
    -122- Додати нову статтю "Обов'язки театрального продюсера " в редакції: "Театральний продюсер зобов'язаний, якщо інше не передбачено договором між ним і постановником, поінформувати постановника про: необхідність здійснення змін у театральній постановці та про умови, на яких постановнику пропонується їх здійснити; обумовлені договором термінові зміни, здійснені в театральній постановці без участі постановника, та про причини цих змін; припинення публічного виконання театральної постановки до закінчення терміну або про скорочення кількості вистав, передбачених договором, а також у випадку, якщо граничний термін публічного виконання або кількість вистав не визначені договором. Постановник, реалізуючи право захисту театральної постановки від спотворень, може вимагати призупинення її публічного виконання з метою відновлення художнього вирішення театральної постановки."  Враховано    
    -123- Додати нову статтю "Захист прав інтелектуальної власності на театральну постановку та захист прав суб'єктів інтелектуальної власності " в редакції: "Захист прав інтелектуальної власності на театральну постановку та захист прав суб'єктів інтелектуальної власності здійснюються відповідно до законодавства."  Враховано    
149. Розділ ІV МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕАТРІВ      РОЗДІЛ VІІ МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕАТРІВ  
150. Стаття 24. Міжнародна діяльність театрів      Стаття 27. Міжнародна діяльність театрів  
151. Театри України беруть участь у міжнародному культурному співробітництві в галузі театрального мистецтва на основі багатосторонніх та двосторонніх угод.   -124- Абзац перший статті 24 викласти в редакції: "Театри України беруть участь у міжнародному культурному співробітництві в галузі театру і театральної справи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод, а також у роботі міжнародних театральних організацій та об'єднань."  Враховано   Театри України беруть участь у міжнародному культурному співробітництві в галузі театру і театральної справи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод, а також у роботі міжнародних театральних організацій та об'єднань.  
152. Участь театрів у міжнародному культурному співробітництві здійснюється у встановленому порядку шляхом:      Участь театрів у міжнародному культурному співробітництві здійснюється у встановленому порядку шляхом:  
153. здійснення взаємного обміну театральною інформацією, вивчення міжнародного досвіду організації театральної справи;      здійснення взаємного обміну театральною інформацією, вивчення міжнародного досвіду організації театральної справи;  
154. проведення міжнародних конференцій, конґресів, симпозіумів;      проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів;  
155. організації спільної підготовки театральних працівників, розвитку театральної діяльності;   -125- В абзаці третьому частини другої статті 24 слова "розвитку театральної діяльності" вилучити.  Враховано   організації спільної підготовки театральних працівників;  
156. здійснення іншої спільної діяльності відповідно до угод, якщо вона не суперечить законодавству та міжнародним угодам України.      здійснення іншої спільної діяльності відповідно до угод, якщо вона не суперечить законодавству та міжнародним договорам України.  
157. Театри, що є юридичними особами, мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, в тому числі шляхом демонстрування театральних творів театрами України за кордоном.      Театри, що є юридичними особами, мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, у тому числі шляхом демонстрування театральних творів театрами України за кордоном.  
158. Держава сприяє міжнародному співробітництву театрів та органів управління в галузі культури, виділяє їм відповідні валютні асигнування, звільняє від оподаткування, сплати мита і митного збору за театральне, технічне обладнання, театральний інвентар, що надходять для них з-за кордону для виконання статутних цілей.   -126- Президент України
Частиною четвертою статті 24 Закону передбачається звільнення театрів та органів управління у галузі культури від оподаткування, сплати мита і митного збору за театральне, технічне обладнання і театральний інвентар, що надходять з-за кордону для виконання статутних цілей. Це положення не відповідає Закону України "Про систему оподаткування", за яким пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами, крім законів про оподаткування (стаття 1). До того ж запровадження зазначених пільг впливає на формування доходної частини бюджету, а отже, за статтею 27 Бюджетного кодексу України не може здійснюватися Законом, що набирає чинності з дня офіційного опублікування. Крім того, це може призвести до відповідних зловживань, ухилення від оподаткування, оскільки в Законі не передбачено механізмів контролю за цільовим використанням відповідного майна.  
Враховано    
    -127- Частину четверту статті 24 вилучити  Враховано    
159. Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ТЕАТРИ І ТЕАТРАЛЬНУ СПРАВУ      РОЗДІЛ VІІІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ТЕАТРИ І ТЕАТРАЛЬНУ СПРАВУ  
160. Стаття 25. Дотримання правил безпеки, охорони здоров'я, честі і гідності громадян у діяльності театрів   -128- Статтю 25 перенести до розділу, де йдеться про матеріально-технічне забезпечення театрів. Назву статті викласти в редакції: "Дотримання правил безпеки, охорони здоров'я громадян у діяльності театрів"  Враховано    
161. Власники театрів зобов'язані забезпечувати театри будівлями (спорудами), збудованими за спеціальними проектами, або іншими упорядкованими приміщеннями, що відповідають вимогам функціонування театрів, а також відповідним обладнанням.   -129- В абзаці першому статті 25 після слів "відповідають вимогам" додати слова "законодавства щодо".  Враховано    
162. Проектування й експлуатація театральних приміщень повинні відповідати вимогам загальної та спеціальної безпеки працівників театру, глядачів та інших учасників театральної діяльності, а також враховувати потреби дітей, інвалідів, громадян похилого віку.       
163. Держава встановлює вимоги до театральних споруд у частині будівельних норм і правил, санітарних норм, нормативів охорони здоров'я та безпеки відвідувачів.       
164. Власники театральних споруд, спеціальних приміщень для демонстрування театральних вистав або уповноважені ними органи зобов'язані забезпечувати їх належний стан, безпечний для життя і здоров'я людей, для майна та навколишнього середовища.   -130- Абзац четвертий статті 25 викласти в редакції: "Власники театральних будівель (споруд, приміщень), спеціальних приміщень для демонстрування театральних вистав або уповноважені ними органи зобов'язані забезпечувати належний стан цих приміщень, безпечний для життя і здоров'я людей, для збереження майна та захисту довкілля."  Враховано    
165. Адміністрація театрів забезпечує дотримання вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших державних вимог і несе відповідальність за шкоду, заподіяну здоров'ю глядачів та осіб, які займаються театральною діяльністю, відповідно до закону.       
166. Експлуатація театральних споруд та обладнання, що не забезпечує відповідної безпеки глядачів, не допускається.       
167. Стаття 26. Вимоги щодо демонстрування театральних творів   -131- Статтю 26 об'єднати зі статтею "Свобода творчості в галузі театрального мистецтва".  Враховано    
168. Демонстрування театральних творів в Україні не може бути використане для закликів до повалення конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, для пропаганди війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягань на права і свободи людини, здоров'я населення.       
169. Під час театральних вистав не допускається пропаганда культу жорстокості та насильства.       
170. Стаття 27. Відповідальність за шкоду, завдану театру      Стаття 28. Відповідальність за шкоду, завдану театру  
171. Матеріальна шкода, завдана театру громадянами чи юридичними особами, відшкодовується згідно із законодавством.   -132- У статті 27 слово "громадянам" замінити на слово "фізичними".  Враховано   Матеріальна шкода, завдана театру фізичними чи юридичними особами, відшкодовується згідно із законом.  
172. Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про театри і театральну справу      Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про театри і театральну справу  
173. Особи, винні у порушенні законодавства про театри і театральну справу, несуть відповідно цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством.   -133- Статтю 28 викласти в редакції: "Особи, винні в порушенні законодавства про театри і театральну справу, несуть відповідальність згідно із законом."  Враховано   Особи, винні в порушенні законодавства про театри і театральну справу, несуть відповідальність згідно із законом.  
174. Розділ VІ ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ   -134- Назву розділу викласти в редакції: "Прикінцеві положення".  Враховано   РОЗДІЛ ІХ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
175. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
176. 2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про театри і театральну справу" вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.      2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про театри і театральну справу" вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
177. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування Закону України "Про театри і театральну справу":      3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:  
178. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про театри і театральну справу";   -135- Абзац другий пункту 3 прикінцевих положень викласти в редакції: "подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом ".  Враховано   подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
179. відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;      відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;  
180. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
181. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.   -136- Президент України
Наведений перелік зауважень до Закону є далеко не повним, його можна продовжити.  
Враховано   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.