Кількість абзаців - 34 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Митного кодексу України (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон УкраЇни      Закон УкраЇни  
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Митного кодексу України      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Митного кодексу України  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:      І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
5. 1. У статті 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 93; 1999 р., № 7, ст. 49):   -1- Буждиган П.П.
У абзаці десятому статті 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" друге речення викласти в такій редакції: "При цьому термін "реекспорт" ("реекспорт товарів") означає продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України, за умов дотримання вимог, визначених Митним кодексом України";  
Враховано   1. У статті 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 93; 1999 р., № 7, ст. 49): друге речення абзацу десятого викласти в такій редакції: "При цьому термін "реекспорт" ("реекспорт товарів") означає продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України, за умов дотримання вимог, визначених Митним кодексом України";  
6. 1) абзац чотирнадцятий доповнити словами "включаючи реімпорт товарів";   -2- Буждиган П.П.
Абзац чотирнадцятий статті 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" викласти у такій редакції: "імпорт (імпорт товарів) - купівля (в тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи реімпорт товарів, а також купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами. При цьому термін "реімпорт" ("реімпорт товарів") - означає купівлю українськими суб'єктами господарської діяльності та ввезення на територію України товарів українського походження, що були раніше експортовані з України, за умов дотримання вимог, визначених Митним кодексом України .  
Враховано   абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції: "Імпорт ("імпорт товарів") - купівля (в тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи реімпорт товарів, а також купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами. При цьому термін "реімпорт" ("реімпорт товарів") - означає купівлю українськими суб'єктами господарської діяльності та ввезення на територію України товарів українського походження, що були раніше експортовані з України, за умов дотримання вимог, визначених Митним кодексом України".  
7. 2) доповнити статтю після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:   -3- Атрошенко В.А.
У ст. 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність": абзац 14 не доповнювати словами "включаючи реімпорт товарів",  
Відхилено    
8. "Реімпорт (реімпорт товарів) - продаж українським суб'єктам господарської діяльності та ввезення на територію України товарів, що були раніше експортовані з території України".   -4- Атрошенко В.А.
після абзацу 14 додати абзац наступного змісту: "Реімпорт (реімпорт товарів) - ввезення на митну територію України товарів українського походження, що були вивезені за межі митної території України, згідно з митним режимом експорту".  
Враховано редакційно    
    -5- Клюєв А.П.
Доповнити ст. 1 Закону України Про зовнішньоекономічну діяльність визначенням "реімпорт" і викласти у наступній редакції: "Реімпорт (реімпорт товарів) - продаж українським суб'єктам господарської діяльності та ввезення на територію України товарів українського походження, що були раніше, але не більше року тому, експортовані з території України, за умов відповідної їх ідентифікації і визнання як таких, що не використовувалися за межами України з метою одержання прибутку та не втратили свого первинного стану."  
Враховано частково    
9. У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - п'ятдесят другий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - п'ятдесят третім.       
10. 2. У Законі України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19 , ст. 259; 1996 р., № 41, ст. 192; 1997 р., № 20, ст. 144; 1999 р., № 31, ст. 253; 2000 р., № 3, ст. 20, № 21, ст. 163, № 35, ст. 283, № 38, ст. 318, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 30, ст. 143, № 50, ст. 261; 2002 р., № 5, ст. 31, 34, № 11, ст. 81, № 33, ст. 238, № 35, ст. 259, № 36, ст. 266; 2003 р., № 6, ст. 50, № 14, ст. 99):      2. У Законі України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19 , ст. 259; 1996 р., № 41, ст. 192; 1997 р., № 20, ст. 144; 1999 р., № 31, ст. 253; 2000 р., № 3, ст. 20, № 21, ст. 163, № 35, ст. 283, № 38, ст. 318, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 30, ст. 143, № 50, ст. 261; 2002 р., № 11, ст. 81, № 33, ст. 236, ст.238, № 35, ст. 259, № 36, ст. 266; 2003 р., № 6, ст. 50, № 10-11, ст.86; 2004 р., № 14, ст.195, №17-18, ст. 250, № 25, ст. 346, № 29, ст.368; 2005р., № 3, ст.77, № 7-8, ст.162):  
11. 1) статті 16 і 18 виключити;   -6- Васадзе Т.Ш.
Пункт 1 ст. 2 проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям митного кодексу України" викласти в такій редакції: "1) статтю 16 виключити".  
Враховано   статті 16 та 18 виключити;  
    -7- Буждиган П.П.
У Законі України "Про Єдиний митний тариф" статті 16 та 18 виключити.  
Враховано    
    -8- Васадзе Т.Ш.
Ст. 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф" викласти в такій редакції: Стаття 18. Визначення товарів, повністю вироблених або достатньо перероблених в спеціальних економічних зонах, розташованих на території України, при ввезені на митну територію України Товарами, повністю виробленими в спеціальній економічній зоні (далі-СЕЗ), вважаються: 1) корисні копалини, видобуті на її території; 2) рослинна продукція, вирощена та зібрана на її території; 3) живі тварини, що народилися і вирощені на її території; 4) продукція, одержана від тварин, вирощених на її території; 5) продукція мисливського та рибальського промислів, видобута на її території; 6) вторинна сировина та відходи, які є результатом виробничих та інших операцій, здійснених на її території; 7) товари, вироблені на її території виключно з продукції, зазначеної у пунктах 1-6 частини першої цієї статті. Достатньо переробленими в СЕЗ вважаються товари, якщо: декларовані товари класифікуються в тарифній позиції іншій, ніж матеріали чи вироби, що походять з третіх країн і були використані для іх виготовлення; у вартості декларованих товарів частка добавленої вартості становить не менш як 50 відсотків. Не визнаються такими, що відповідають критерію достатньої переробки: 1) операції, пов'язані із забезпеченням збереження товарів під час зберігання чи транспортування; 2) операції щодо підготовки товарів до продажу та транспортування (роздрібнення партії, формування відправлень, сортування, перепакування); 3) прості складальні операції - операції, які здійснюються шляхом складання виробів за допомогою простого кріпильного матеріалу (гвинтів, гайок, болтів тощо) чи клепання або монтажу готових вузлів за допомогою зварювання (за винятком виготовлення складних виробів шляхом зварювання), та інші операції (регулювання, контроль, заправка робочою рідиною тощо), необхідні в процесі складання і не пов'язані з переробкою (обробкою) товарів, незалежно від кількості та складності зазначених операцій; 4) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик, що істотно відрізняють її від вихідних складових; 5) комбінація двох чи більшої кількості зазначених вище операцій; 6) забій тварин. Критерієм достатньої переробки наземних (дорожніх) транспортних засобів, що класифікуються згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 є обов'язкове виконання таких виробничих та технологічних операцій: виготовлення кузова (кабіни) транспортного засобу, коли з окремих елементів, деталей або вузлів методами нероз'ємного з'єднання виготовляється кузов (кабіна), призначений для подальшого фарбування і складання. При цьому у процесі виготовлення кузова (кабіни) складається в єдине ціле не менш як шість основних елементів кузова (кабіни), серед яких повинні бути дах, боковина ліва, боковина права, підлога; фарбування кузова (кабіни); спорядження кузова (кабіни); складання транспортного засобу.  
Відхилено    
12. 2) статтю 19 доповнити пунктом "ф" такого змісту:      статтю 19 доповнити пунктом "ч" такого змісту:  
13. "ф) товари, які не призначені для споживання на митній території України, перебувають під митним контролем та реалізуються магазинами безмитної торгівлі у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України";      "ч) товари, які не призначені для споживання на митній території України, перебувають під митним контролем та реалізуються магазинами безмитної торгівлі в пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України";  
14. 3) статтю 22 викласти у такій редакції:       
15. "Стаття 22. Тарифні пільги (тарифні преференції)       
16. Допускається встановлення тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо ставок Митного тарифу України у формі звільнення від справляння мита, зниження ставок мита або встановлення тарифних квот на ввезення товарів, які: походять з держав, з якими укладено міжнародні договори; встановлюються законодавством України".   -9- Добкін М.М.
Підпункт 3 пункту 2 Законопроекту викласти у наступній редакції: "3) ст.22 викласти у такій редакції: "Ст. 22 Тарифні пільги (тарифні преференції) Допускається встановлення тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо ставок Митного тарифу України у формі звільнення від справляння мита, зниження ставок мита або встановлення тарифних квот на ввезення товарів, які: походять з держав, з якими укладено міжнародні договори; знаходяться у обігу на прикордонній території; встановлюються законодавством України".  
Враховано редакційно   статтю 22 викласти в такій редакції: "Стаття 22. Тарифні пільги (тарифні преференції) Допускається встановлення тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України, у вигляді звільнення від справляння мита, зниження ставок мита або встановлення тарифних квот на ввезення товарів, які застосовуються на основі податкових законів, Митного кодексу, інших законів України або міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України ". 3. Статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст.156, № 51, ст.305; 1998 р., № 10, ст.37, № 18, ст.95, № 33, ст.224; 1999 р., № 2-3, ст.21, № 39, ст.357; 2000 р., № 13, ст.103, №20, ст.149, № 23, ст.177, №43, ст.363, ст.370; 2001 р., № 2-3, ст.10; 2002 р., № 31, ст.214; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250, № 25, ст.346, № 37, ст.460, № 43-44, ст.493; 2005 р., № 1, ст.4, № 5, ст.110, ст. 122, № 7-8, ст.162) доповнити пунктом 5.12 такого змісту: "5.15. Звільняються від оподаткування операції з ввезення товарів, що не призначаються для споживання на митній території України, перебувають під митним контролем та реалізуються магазинами безмитної торгівлі у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України".  
    -10- Турчинов О.В.
Викласти ст.22 "Тарифні преференції" Закону України "Про Єдиний митний тариф" в такій редакції: "Встановлення тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо ставок Митного тарифу України у вигляді звільнення від справляння мита або вставлення тарифних квот на ввезення товарів допускається в разі їх встановлення законами України про оподаткування або міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано редакційно    
    -11- Буждиган П.П.
Саттю 22 викласти в такій редакції: "Стаття 22. Тарифні пільги (тарифні преференції) Допускається встановлення тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України, у вигляді звільнення від справляння мита, зниження ставок мита або встановлення тарифних квот на ввезення товарів, які застосовуються на основі податкових законів, Митного кодексу, інших законів України або міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України."  
Враховано    
    -12- Клюєв А.П.
Ст.. 22 Закону України Про Єдиний митний тариф - сформулювати таким чином: "Стаття 22.Тарифні пільги (тарифні преференції) Допускається встановлення тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо ставок Митного тарифу України у формі звільнення від справляння мита, зниження ставок мита або встановлення тарифних квот на ввезення товарів, що сприяє реалізації зовнішньоекономічної політики України і здійснюється виключно на основі податкового законодавства України, Митного кодексу України, Законів України, а також ратифікованих міжнародних договорів України."  
Враховано редакційно    
    -13- Буждиган П.П.
Ст. 5 "Операції, що звільнені від оподаткування" Закону України "Про податок на додану вартість" доповнити п. 5.12 наступного змісту: "5.12. Звільняються від оподаткування операції з ввезення товарів, що не призначаються для споживання на митній території України, перебувають під митним контролем та реалізуються магазинами безмитної торгівлі у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України".  
Враховано    
17. 3. Статтю 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 18-92 "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 82, № 26, ст. 281, № 50, ст. 470; 1996 р., № 41, ст. 194; 1999 р., № 15, ст. 83, № 39, ст. 356; 2000 р., № 25, ст. 197, № 26, ст. 209, № 38, ст. 318; 2001 р., № 7, ст. 36, № 20, ст. 97; 2002 р., № 33, ст. 236) доповнити частиною такого змісту: "Акцизний збір не справляється: з реалізовуваних підакцизних товарів, що не призначаються для споживання на митній території України, перебувають під митним контролем та реалізуються магазинами безмитної торгівлі у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України; з підакцизних товарів, що ввозяться в Україну для офіційного та особистого використання міжнародними організаціями та особами, які відповідно до міжнародних договорів і законів звільняються від сплати податків та зборів".   -14- Буждиган П.П.
Статтю 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" доповнити частиною такого змісту: "Акцизний збір не справляється: з підакцизних товарів, що не призначаються для споживання на митній території України, перебувають під митним контролем та реалізуються магазинами безмитної торгівлі у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України; з підакцизних товарів, що ввозяться в Україну для офіційного (службового) та особистого використання дипломатичними представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями, їх співробітниками та іншими особами, які відповідно до законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, звільняються від сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) при ввезенні зазначених товарів в Україну."  
Враховано   4. (8) Статтю 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 18-92 "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 82; 1999р., №15, ст. 83, № 39, ст.356; 2000 р., № 25, ст. 197; № 26, ст.209, № 38, ст. 318; 2001 р., № 7, ст. 36, № 20, ст. 97; 2002 р., № 33, ст.236; 2003 р, № 33-34, ст.267) доповнити частиною такого змісту: "Акцизний збір не справляється: з підакцизних товарів, що не призначаються для споживання на митній території України, перебувають під митним контролем та реалізуються магазинами безмитної торгівлі в пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України; з підакцизних товарів, що ввозяться в Україну для офіційного (службового) та особистого використання дипломатичними представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями, їх співробітниками та іншими особами, які відповідно до законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, звільняються від сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) при ввезенні зазначених товарів в Україну".  
18. 4. Статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113, № 26, ст. 281, № 49, ст. 459; 1994 р., № 28, ст. 241, № 29, ст. 257, № 33, ст. 300; 1995 р., № 13, ст. 85, № 14, ст. 90; 1996 р., № 9, ст. 43, № 41, ст. 192, № 52, ст. 306; 1997 р., № 6, ст. 46, № 9, ст. 70, № 18, ст. 131; 2000 р., № 19, ст. 143, № 29, ст. 232, № 46, ст. 398, № 50, ст. 436; 2001 р., № 24, ст. 124) доповнити пунктом 45 такого змісту:      5. (9) Частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113, № 26, ст. 281, № 49, ст. 459; 1994 р., № 28, ст. 241, № 29, ст. 257, № 33, ст. 300; 1995 р., № 14, ст. 90; 1996 р., № 9, ст. 43, № 41, ст. 192, № 52, ст. 306; 1997 р., № 6, ст. 46, № 9, ст. 70, № 18, ст. 131; 2000 р., № 19, ст. 143, № 29, ст. 232, № 46, ст. 398, № 50, ст. 436; 2001 р., № 24, ст. 124; 2002 р., № 6, ст. 43, № 32, ст.223; 2003 р., № 10-11, ст.87, № 14, ст.100, № 26, ст.194, № 38, ст. 314; 2004 р., № 8, ст. 62, № 33-34, ст. 403) доповнити пунктом 47 такого змісту:  
19. "45) митні органи, спеціалізовані митні установи та організації - з позовних заяв, заяв і скарг, з якими вони звертаються до суду, господарського суду".      "47) митні органи - за позовами, з якими вони звертаються до суду у справах про порушення митних правил".  
20. 5. Підпункт 2 пункту "б" статті 35 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) після слів "митних органів" доповнити словами "спеціалізованих митних установ і організацій".   -15- Буждиган П.П.
Ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України " Про державне мито" доповнити пунктом 47 такого змісту: "47) митні органи, спеціалізовані митні установи та організації - позивачі і відповидачи - за позовами до суду та господарського суду".  
Враховано   6. (4) Підпункт 2 пункту "б" статті 35 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) після слів "митних органів" доповнити словами "спеціалізованих митних установ і організацій".  
21. 6. Пункт 7 статті 26 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190) після слів "митних органів" доповнити словами "спеціалізованих митних установ і організацій".      7. (5) Пункт 7 статті 26 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190) після слів "митних органів" доповнити словами "спеціалізованих митних установ і організацій".  
22. 7. У статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2001 р., № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105, № 49, ст. 259; 2002 р., № 6, ст. 39, № 7, ст. 50, № 17, ст. 121, № 20, ст. 134, № 30, ст. 207, № 31, ст. 214, із змінами, внесеними Законом України від 20 лютого 2003 року № 546-ІV):      8. (6) У статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2001 р., № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105; 2002 р., № 6, ст. 39, № 7, ст. 50, № 17, ст. 121, № 20, ст. 134, № 30, ст. 207, № 31, ст. 214; 2003 р., № 13, ст. 92, № 23, ст. 145, № 36, ст. 276; 2004 р., № 12, 155, № 13, ст. 180, № 15, ст.228, № 38, ст. 468, № 50, ст. 537; 2005 р., № 4, ст. 106, № 5, ст. 114, № 6, ст. 138, № 9, ст. 183):  
23. 1) пункт 61 викласти у такій редакції:      пункт 61 викласти в такій редакції:  
24. "61) митна брокерська діяльність";   -16- Буждиган П.П.
У статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" пункт 61 викласти в такій редакції: "61) діяльність митного брокера";  
Враховано   "61) діяльність митного брокера";  
25. 2) доповнити статтю після пункту 61 новими пунктами 61-1 і 61-2 такого змісту:   -17- Буждиган П.П.
Доповнити статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" після пункту 61 новими пунктами 61-1 і 61-2 такого змісту: "61-1) діяльність митного перевізника; 61-2) діяльність, пов`язана з відкриттям та експлуатацією митного ліцензійного складу."  
Враховано   доповнити пунктами 61-1 і 61-2 такого змісту:  
26. "61-1) діяльність митного перевізника;      "61-1) діяльність митного перевізника;  
27. 61-2) відкриття та експлуатація митного ліцензійного складу".      61-2) діяльність, пов`язана з відкриттям та експлуатацією митного ліцензійного складу".  
28. 8. Частину першу статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6 , ст. 30; 2003 р., № 1, ст. 2) доповнити пунктом 6 такого змісту:   -18- Національний банк України
Пункт 8 частини 1 проекту Закону виключити.  
Враховано    
29. "6) митним органам України на їх письмовий запит для здійснення митного контролю стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу".       
30. 9. У Законі України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 260):   -19- Пустовойтенко В.П.
Пункт 9 частини 1 виключити.  
Відхилено ункт 9 частини 1 треба залишити у редакції прийнятій у першому читанні. Новим Митним кодексом не передбачається стягнення митних зборів за митне оформлення. Однак, у зв'язку з тим, що Державним Бюджетом України як на 2004 рік, так і на 2005 рік митні збори будуть стягуватися.  9. (7) У Законі України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 260):  
31. 1) у частині першій статті 1 слова "митного при транзиті вантажів і транспортних засобів" виключити;      у частині першій статті 1 слова "митного при транзиті вантажів і транспортних засобів" виключити;  
32. 2) у частині п'ятій статті 2 слова "митного при транзиті вантажів і транспортних засобів" виключити.      у частині п'ятій статті 2 слова "митного при транзиті вантажів і транспортних засобів" виключити.  
33. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.   -20- Буждиган П.П.
Прикінцеві положення Закону викласти у наступній редакції : ІІ.Прикінцеві положення: 1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 7 розділу І, яким вносяться зміни до статей 1 і 2 Закону України " Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України", що набирає чинності з 1 січня 2006 року. 2. Кабінету Міністрів України у місячний термін: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 7 розділу І, яким вносяться зміни до статей 1 і 2 Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України", що набирає чинності з 1 січня 2006 року. 2. Кабінету Міністрів України у місячний термін: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. При підготовці до підпису Закону змінити нумерацію пунктів таким чином: пункт 4 вважати пунктом 8; пункт 5 вважати пунктом 9; пункт 6 вважати пунктом 4; пункт 7 вважати пунктом 5; пункт 8 вважати пунктом 6; пункт 9 вважати пунктом 7.  
    -21- Буждиган П.П.
При підготовці до підпису Закону змінити нумерацію частин таким чином: пункт 4 вважати пунктом 8; пункт 5 вважати пунктом 9; пункт 6 вважати пунктом 4; пункт 7 вважати пунктом 5; пункт 8 вважати пунктом 6; пункт 9 вважати пунктом 7.  
Враховано    
    -22- Буждиган П.П.
В остаточну редакцію внести юридико-технічні правки.  
Враховано