Кількість абзаців - 213 Таблиця поправок


Про профілактику безпритульності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. .   -1- Хара В.Г.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей"  
Враховано   Проект Закон України Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей Цей Закон визначає загальні засади соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, що спрямовані на реалізацію бездомними громадянами і безпритульними дітьми прав і свобод, передбачених Конституцією України та чинним законодавством; створює умови для діяльності громадських та благодійних організацій, що працюють у сфері соціального захисту населення.  
    -2- Хара В.Г.
Законопроект доповнити преамбулою такого змісту: "Цей Закон визначає загальні засади соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, що спрямовані на реалізацію бездомними громадянами прав і свобод, передбачених Конституцією України та чинним законодавством; створює умови для діяльності громадських та благодійних організацій, що працюють у сфері соціального захисту населення".  
Враховано    
1. .      Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
2. .   -3- Хара В.Г.
Назву статті викласти в редакції: "Законодавство України про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей"  
Враховано   Стаття 1. Законодавство України про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей  
3. .   -4- Гуров В.М.
Статтю 1 проекту викласти в такій редакції: "Законодавство про профілактику безпритульності складається з цього Закону та інших актів законодавства України".  
Враховано частково   Законодавство України про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей ґрунтується на Конституції України і складається з цього Закону, законів України "Про соціальні послуги", "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк ", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" та інших нормативно-правових актів України.  
    -5- Хара В.Г.
Частину першу статті 1 законопроекту викласти в такій редакції: "Законодавство України про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних громадян грунтується на Конституції України і складається з цього Закону, законів України "Про соціальні послуги", "Про соціальну адаптацію осіб, що звільняються з місць позбавлення волі", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" та інших законодавчих та нормативно-правових актів України".  
Враховано    
4.   -6- Хара В.Г.
Частину другу статті 1 викласти в редакції: "При вирішенні питань щодо соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей застосовуються норми міжнародного права та правила, встановлені міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано   При вирішенні питань щодо соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей застосовуються норми міжнародного права та правила, встановлені міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
    -7- Родіонов М.К.
У розділі І статті 1 необхідно відобразити загальновизнані принципи і норми міжнародного права, в тому числі відповідні положення Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Конвеції про дискримінацію в галузі освіти, Конвенції про права дитини, Декларації про права інвалідів;  
Враховано частково    
5.   -8- Гуров В.М.
Назву статті 2 замінити на "Визначення термінів"  
Враховано   Стаття 2. Визначення термінів  
6.   -9- Гуров В.М.
Частину першу статті 2 викласти в такій редакції: "У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:"  
Враховано   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: бездомність - соціальне становище людини, зумовлене відсутністю в неї жилого приміщення (будинку, квартири, кімнати тощо), яке б вона могла використовувати для проживання/перебування і в якому могла бути зареєстрованою;  
    -10- Хара В.Г.
Частину першу статті 2 викласти в такій редакції: "Наведені у цьому Законі поняття вживаються в такому значенні:"  
Враховано частково    
    -11- Нощенко М.П.
Пропонується викласти частину першу статті 2 в іншій редакції: "В законодавстві про профілактику безпритульності застосовуються наступні основні поняття:"  
Враховано частково    
    -12- Чичков В.М.
Ввести поняття "бездомність". Бездомність - соціальне становище людини, зумовлене відсутністю у неї житлового приміщення (будинок, будівля, квартира, кімната, тощо), яке б вона могла використовувати для проживання/перебування і в якому ця людина могла би бути зареєстрованою.  
Враховано    
7.   -13- Бондарчук О.В.
Частину другу проекту Закону необхідно привести у відповідність до положень Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", а саме після слова "проживання" через похилу риску додати слово "перебування", викласти у редакції: "Безпритульність - стан людини, пов'язаний з неможливістю фактично проживати/перебувати у житловому приміщенні, на яке вона має право.  
Враховано   безпритульність - стан людини, пов'язаний з неможливістю фактично проживати/перебувати в жилому приміщенні, на яке вона має право; бездомна людина - людина, яка перебуває в соціальному становищі бездомності;  
    -14- Волков О.М.
У статті 2 визначення терміну "безпритульність" викласти у такій редакції: "Безпритульність - стан особи, пов'язаний з відсутність у неї житлового приміщення (будинок, будівлю), яке вона могла би використовувати для свого постійного проживання".  
Враховано частково    
    -15- Нощенко М.П.
В законодавстві про профілактику безпритульності застосовуються наступні основні терміни: "Безпритульність - стан людини, пов'язаний з відсутністю у неї житла, яке вона могла б використовувати для свого постійого проживання і у якому вона могла б зареєструватися за місцем проживання".  
Враховано частково    
    -16- Давидова Л.І.
Ввести поняття "бездомна людина". "Бездомна людина - людина, яка перебуває у соціальному становищі бездомності".  
Враховано    
8.   -17- Волков О.М.
"Безпритульний- людина, яка знаходиться в стані безпритульності." У законопроекті визначення цих термінів пов'язується з відсутністю прав на житлове приміщення та реєстрації за місцем проживання, однак можна мати право на житлове приміщення і бути зареєстрованим і одночасно не мати можливості реально проживання у силу життєвих обставин.  
Враховано   безпритульний - людина, яка знаходиться в стані безпритульності;  
    -18- Нощенко М.П.
В законодавстві про профілактику безпритульності застосовуються наступні основні поняття: "Безпритульний - людина, яка знаходиться у стані безпритульності, тобто не має житла, яке вона могла б використовувати для свого постійного проживання і у якому вона могла б зареєструватися за місцем проживання."  
Враховано частково    
    -19- Бондарчук О.В.
Частину третю статті 2 проекту Закону необхідно привести у відповідність до положень Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", а саме після слова "проживання" через похилу риску додати слово "перебування".  
Враховано    
9.   -20- Нощенко М.П.
"Профілактика безпритульності - система заходів, спрямованих на усунення правових, соціальних та інших причин виникнення безпритульності та її запобігання, у тому числі заходів щодо зниження ризику і запобігання втрати людьми прав на житлові приміщення, і на попередження виникнення негативних, пов'язаних з відсутністю у людей житла, суспільних наслідків."  
Враховано   профілактика бездомності і безпритульності - система заходів, спрямованих на усунення правових, соціальних та інших причин виникнення бездомності та безпритульностіі, їх запобігання, у тому числі заходів щодо зниження ризику і запобігання втрати людьми прав на жилі приміщення, і на попередження виникнення негативних суспільних наслідків, пов'язаних з відсутністю в людей житла; соціальне патрулювання - мобільна форма надання соціальних послуг, що здійснюється групою фахівців поза межами закладів для бездомних та безпритульних; реінтеграція бездомних громадян і безпритульних дітей - система заходів, що спрямована на повернення бездомних громадян та безпритульних дітей до самостійного повноцінного життя; заклади для бездомних громадян і безпритульних дітей - соціальні заклади, діяльність яких спрямована на їх підтримку, допомогу та реінтеграцію; місце переважного знаходження бездомного і безпритульного - адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає; безпритульні діти - діти, які були вимушені або самі залишили сім'ю чи дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання; діти, позбавлені батьківського піклування - діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та безпритульні діти.  
    -21- Давидова Л.І.
У законопроекті вжити термін: "профілактика бездомності". Профілактика бездомності - система заходів, спрямована на усунення причин бездомності, що здійснюється органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації, та зменшення ризиків втрати громадянами прав на житлові приміщення, запобігання виникненню негативних індивідувальних і соціальних наслідків для особи, пов'язаних з відсутністю житла.  
Враховано частково    
    -22- Давидова Л.І.
Статтю "Основні поняття" доповнити такими поняттями: "соціальне патрулювання - мобільна форма надання соціальних послуг, що здійснюється групою фахівців поза межами закладів для бездомних та безпритульних;  
Враховано    
    -23- Давидова Л.І.
реінтеграція бездомних громадян та безпритульних дітей - система заходів, що спрямована на повернення бездомних громадян та безпритульних дітей до самостійного повноцінного життя;  
Враховано    
    -24- Давидова Л.І.
заклади для бездомних громадян та безпритульних дітей - соціальні заклади, діяльність яких спрямована на підтримку, допомогу та реінтеграцію бездомних громадян; місце переважного знаходження бездомного та безпритульного - адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає";  
Враховано    
    -25- Бондарчук О.В.
Статтю "Основні поняття" доповнити таким поняттям: "безпритульні діти" - діти, які були вимушені , або самі залишили сім'ю або дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання".  
Враховано    
    -26- Бондарчук О.В.
Статтю доповнити таким поняттям: "діти, позбавлені батьківського піклування - діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнання батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошення їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебування їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої обов'язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та безпритульні діти ".  
Враховано    
    -27- Юхновський І.Р.
Статтю 2 "Основні поняття" доповнити такими поняттями: "діти позбавлені батьківського піклування - діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнання батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошення їх померлими, відбуванням покарань в місцях позбавлення волі та перебування м їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та безпритульні діти ".  
Враховано    
    -28- Давидова Л.І.
В Розділ І ввести поняття "безпритульні діти". "Безпритульні діти - це діти-сироти, діти, що залишилися без піклування батьків, що не мають житлових приміщень (будинок, будівля) для проживання."  
Враховано частково    
10.   -29- Волков О.М.
Назву статті 3 викласти у такій редакції: "Стаття 3. Мета державної соціальної політики у питаннях профілактики безпритульності".  
Відхилено    
    -30- Чичков В.М.
Статтю 3 у даній редакції виключити.  
Враховано    
11.   -31- Волков О.М.
Текст статті 3 викласти в наступній редакції: "Державна соціальна політика в питаннях профілактики безпритульності має своєю метою створення належних умов для попередження безпритульності, усунення причин, що призводять до безпритульності, захист прав і законних інтересів безпритульних, повернення безпритульних до нормального життя в суспільстві".  
Відхилено    
12.   -32- Чичков В.М.
Статтю 4 вважати відповідно статтею 3. Назву статті викласти в такій редакції: Стаття 3 "Основні принципи""  
Враховано   Стаття 3. Основні принципи  
13.   -33- Чичков В.М.
Статтю 3 викласти в такій редакції: "Соціальний захист бездомних громадян і безпритульних дітей грунтується на принципах: законності; демократизму; рівності громадян; поваги до особистості; визнання честі та гідності; забезпеченні основних прав і свобод людини."  
Враховано   Соціальний захист бездомних громадян і безпритульних дітей ґрунтується на принципах: законності; демократизму; рівності громадян; поваги до особистості; визнання честі та гідності; забезпечення основних прав і свобод людини.  
    -34- Волков О.М.
Частину першу статті 4 викласти у такій редакції: "Діяльність з профілактики безпритульності здійснюється на принципах законності, демократизму, гуманного поводження з безпритульними, поваги до честі і гідності особистості, дотримання прав і свобод безпритульних осіб, державної підтримки діяльності органів місцевого самоврядування та громадських організацій з профілактики безпритульності".  
Враховано частково в статті 3.   
14.       
15.   -35- Нощенко М.П.
Пропонується викласти частину 3 статті 4 в іншій редакції: "Держава встановлює додаткові соціальні та організаційно-правові гарантії безпритульним щодо запобігання безпритульності та її скорочення з метою її поступової ліквідації".  
Відхилено    
    -36- Бондарчук О.В.
В останньому абзаці статті 4 вилучити слово "підвищеному".  
Відхилено    
16.   -37- Чичков В.М.
Статтю 5 вважати статтею 4 . Назву статті 4 викласти в такій редакції: Стаття 4. "Межі дії Закону"  
Враховано   Стаття 4. Межі дії Закону  
17.   -38- Чичков В.М.
Статтю 4 викласти в наступній редакції: "Цей Закон поширюється на громадян України та осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживали і після втрати прав на житлові приміщення проживають на території України."  
Враховано   Цей Закон поширюється на громадян України та осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживали і після втрати прав на жилі приміщення проживають на території України.  
18.       
19.       
20.       
21.   -39- Чичков В.М.
Розділ ІІ замінити статтею 5  
Враховано    
    -40- Бондарчук О.В.
Викласти назву розділу в такій редакції "Особливості реалізації безпритульними основних конституційних прав"  
Враховано частково в назві статті 5   
22.   -41- Юхновський І.Р.
Статті 6-13 необхідно вилучити з законопроекту, зважаючи на те, що Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про працю", "Про охорону здоров'я" та рядом інш. гарантуються основні права і свободи громадян  
Враховано   Стаття 5. Основні права та обов'язки бездомних громадян і безпритульних дітей  
    -42- Чичков В.М.
Статтю 6 вважати відповідно статтею 5, назву статті викласти в новій редакції: "Стаття 5. Основні права та обов'язки бездомних громадян і безпритульних дітей"  
Враховано    
23.   -43- Гуров В.М.
Частину першу статті 6 вилучити.  
Враховано   Бездомні громадяни і безпритульні діти мають право на: повагу до їх гідності; охорону здоров'я; соціальний захист; правову допомогу; звернення відповідно до законодавства із заявами та скаргами до органів державної влади та органів місцевого самоврядування; отримання інформації про свої права та обов'язки. Бездомні громадяни і безпритульні діти також користуються іншими правами та свободами, що закріплені Конституцією, законодавчими актами України. Здійснення бездомними громадянами і безпритульними дітьми своїх прав не повинно завдавати шкоди національним інтересам країни, правам, свободам і законним інтересам громадян. Бездомні громадяни і безпритульні діти зобов'язані дотримуватись Конституції і законів України, шанувати традиції та звичаї народу.  
    -44- Чичков В.М.
Статтю 5 викласти в такій редакції: "1.Бездомні громадяни та безпритульні діти мають право на: гуманне відношення до себе, повагу до гідності; охорону здоров'я; соціальне забезпечення; правову допомогу; звернення відповідно до законодавства із заявами та скаргами до органів державної влади та органів місцевого самоврядування; отримання інформації про свої права та обов'язки. Бездомні громадяни та безпритульні діти також користуються усіма правами та свободами, що встановлені Конституцією. 2.Здійснення бездомними громадянами та безпритульними дітьми своїх прав та інтересів не повинно завдавати шкоди національним інтересам країни, правам, свободам і законним інтересам громадян. Бездомні громадяни та безпритульні діти зобов'язані поважати та дотримуватись Конституції і законів України, шанувати традиції та звичаї народу."  
Враховано    
24.   -45- Бондарчук О.В.
Викласти частину другу статті 6 в редакції: "Органи державної влади та місцевого самоврядування створюють умови для реалізації безпритульними права на житло шляхом: здійснення обліку безпритульних осіб; будівництва та реконструкції житлових приміщень для їх надання безпритульним із залученням механізмів пільгового оподаткування, коштів благодійних організацій та інш; заохочення індивідуального житлового будівництва, зокрема за рахунок розвитку програм кредитування."  
Відхилено    
25.   -46- Волков О.М.
У пункті 1 частини другої статті 6 слово "часткове" замінити словом "дольове".  
Відхилено    
    -47- Гуров В.М.
Пункт перший частини другої статті 6 вилучити.  
Враховано    
26.       
27.   -48- Нощенко М.П.
Пропонується викласти пункт 3 частини 2 статті 6 у новій редакції та доповнити частину 2 статті 6 пунктом 4: 3) надається за рахунок державного житлового фонду на умовах оренди соціальне житло; 4) реалізуються програми надання соціальної допомоги на прожиття.  
Відхилено    
28.   -49- Гуров В.М.
Частину третю статті 6 вилучити.  
Враховано    
29.   -50- Бондарчук О.В.
Частину четверту статті 6 вилучити.  
Враховано    
30.   -51- Бондарчук О.В.
Частину п'яту статті 6 вилучити.  
Враховано    
31.       
32.   -52- Чичков В.М.
Статтю 7 вилучити.  
Враховано    
33.       
34.   -53- Родіонов М.К.
Абзац 2 статті 7 викласти у наступній редакції: "Безпритульні, як наслідок безпритульності або інших причин не здобули освіту, що відповідає їх віку та розумовим здібностям, мають право на навчання за індивідуальними програмами. Відповідно до цього у абзаці 3 статті 7 слова "спеціальних програм (курсів)" замінити словами "навчання за індивідуальними навчальними програмами"  
Відхилено    
35.   -54- Нощенко М.П.
Частину 3 статті 7 вилучити.  
Враховано    
36.   -55- Чичков В.М.
Статтю 8 вилучити.  
Враховано    
37.   -56- Гуров В.М.
Бондарчук О.В.
Частину першу статті 8 вилучити. У частині першій статті 8 вилучити друге речення, оскільки частиною 3 статті 49 Конституції України гарантовано безплатне надання медичної допомоги у державних і комунальних закладах охорони здоров'я всім громадянам України.  
Враховано 1   
38.   -57- Нощенко М.П.
Вилучити частину 2. Примітка. У разі запровадження механізму реєстрації безпритульних, запропонованого у статті 12 законопроекту, безпритульні матимуть рівний порівняно з іншими громадянами доступ до одержання медичних і соціальних послуг, різного роду допомоги та благ на загальних підставах, що відповідно не потребує розроблення особливого порядку фінансування і надання медичних послуг безпритульним.  
Враховано    
    -58- Бондарчук О.В.
Частину другу і третю об'єднати і викласти в редакції: "В Україні розробляються і реалізуються державні програми охорони і зміцнення здоров'я безпритульних, що приділяють особливу увагу профілактиці захворювань, питанням здоров'я матері та дитини, санітарно-епідеміологічному благополуччю безпритульних. В межах цих програм:" Далі - за текстом.  
Відхилено    
39.       
40.       
41.       
42.       
43.       
44.       
45.   -59- Бондарчук О.В.
Пункт 5 статті 8 після слів "матері і дитини" доповнити словами "під час пологового та ...".  
Відхилено    
46.       
47.       
48.   -60- Нощенко М.П.
Вилучити частину 5.  
Враховано    
49.       
50.       
51.       
52.   -61- Гуров В.М.
Нощенко М.П.
Частину шосту статті 8 вилучити. Вилучити частину 6.  
Враховано 1   
53.       
54.   -62- Гуров В.М.
Нощенко М.П.
Частину восьму статті 8 вилучити. Вилучити частину 8.  
Враховано 1   
55.   -63- Чичков В.М.
Статтю 9 вилучити.  
Враховано    
    -64- Гуров В.М.
Статтю 9 вилучити.  
Враховано    
    -65- Бондарчук О.В.
Статтю 9 вилучити, оскільки в законодавчому полі України (ст.36 Конституції України) визначено права громадян на об'єднання у політичні партії та громадські організації.  
Враховано    
56.       
57.       
58.   -66- Чичков В.М.
Статтю 10 вилучити.  
Враховано    
59.   -67- Нощенко М.П.
Пропонується викласти статтю 10 в іншій редакції: "Визнання безпритульних громадян безробітними, виплата їм допомоги по безробіттю, надання послуг, пов'язаних із забезпеченням їх зайнятості, здійснюється у порядку, встановленому законодавством України про зайнятість населення, органами державної служби зайнятості за місцем реєстрації безпритульної особи".  
Відхилено    
60.       
61.   -68- Нощенко М.П.
Безпритульні, яким встановлено статус безробітного, мають переважне право на професійне навчання, професійну підготовку і перепідготовку. Органи державної служби зайнятості активно залучають безпритульних громадян до виконання оплачуваних громадських робіт.  
Відхилено    
62.       
63.   -69- Бондарчук О.В.
Статтю 11 вилучити, оскільки в законодавчому полі України (ст.38 Конституції України) визначено права громадян на участь в управлінні державними справами.  
Враховано    
    -70- Чичков В.М.
Статтю 11 вилучити.  
Враховано    
64.       
65.       
66.       
67.   -71- Чичков В.М.
Статтю 13 вилучити.  
Враховано    
68.   -72- Гуров В.М.
Частину першу статті 13 вилучити.  
Враховано    
    -73- Бондарчук О.В.
У статті 13 вилучити слова "на підставі досягнення певного віку".  
Відхилено    
    -74- Нощенко М.П.
Пропонується викласти статтю 12 в іншій редакції: Стаття 12.Соціальний захист безпритульних Виявлення, взяття на облік безпритульних дітей здійснюється службами у справах неповнолітніх у встановленому законодавством порядку. Соціально-правовий захист безпритульних дітей здійснюється відповідно до законодавства України у галузі дитинства. Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує координацію питань соціального захисту безпритульних дітей. Реєстрація безпритульних осіб, старших 18 років, здійснюється органами праці та соціального захисту за особистим зверненням безпритульної особи. Місцевий орган праці та соціального захисту населення, до якого звернулася безпритульна особа, робить відмітку у паспорті заявника про його реєстрацію у відповідному органі праці та соціального захисту населення. Порядок реєстрації та надання державної соціальної підтримки безпритульних затверджується Кабінетом Міністрів України. На підставі реєстрації безпритульного надаються медичні та соціальні послуги, здійснюється пенсійне та інше соціальне забезпечення безпритульного, реалізується право на допомогу у працевлаштуванні державною службою зайнятості, взяття його на квартирний облік тощо. Міністерство праці та соціальної політики України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує координацію питань соціального захисту безпритульних осіб, старших 18 років.  
Враховано в розділі ІІ "Система обліку та реінтеграції бездомних громадян і безпритульних дітей"   
69.       
70.       
71.       
72.   -75- Чичков В.М.
Статтю 13 вилучити.  
Враховано    
73.   -76- Бондарчук О.В.
Частину першу статті вилучити, оскільки ст.33 Конституції України гарантує вільний вибір місця проживання. Крім того, особа яка має право проживати у родичів або в інших осіб за умови їхньої згоди не може бути визначена як безпритульна.  
Враховано    
    -77- Нощенко М.П.
Пропонується викласти статтю 13 в іншій редакції: Безпритульним, з урахуванням особливих потреб у їхньому соціальному захисті, встановлюються додаткові гарантії соціальної захищеності цієї категорії громадян. Для вирішення житлового питання безпритульним надається соціальна допомога на прожиття, розмір якої визначається з урахуванням одержуваних доходів безпритульного та соціальних нормативів на житло і користування житлово-комунальними послугами, встановлених для даного регіону за місцем проживання безпритульного. Порядок призначення допомоги визначається Кабінетом Міністрів України.  
Відхилено    
74.       
75.       
76.   -78- Чичков В.М.
Законопроект доповнити розділом ІІ в такій редакції: "Розділ ІІ. Система обліку та реєстрації бездомних громадян та безпритульних дітей Статтю 13 вважати відповідно статтею 6 і викласти в наступній редакції: "Стаття 6 . Облік бездомних громадян та безпритульних дітей З метою забезпечення необхідних умов для реалізації бездомними громадянами та безпритульними дітьми прав та свобод впроваджується їх облік . Облік бездомних громадян здійснюється за місцем їх переважного знаходження на підставі особистого звернення або їх виявлення. Облік безпритульних дітей здійснюється службами у справах неповнолітніх місцевих державних адміністрацій у відповідності із Законом України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх".  
Враховано   Розділ ІІ Система обліку та реєстрації бездомних громадян і безпритульних дітей Стаття 6. Облік бездомних громадян і безпритульних дітей З метою створення необхідних умов для забезпечення прав та свобод бездомних громадян і безпритульних дітей упроваджується їх облік. Облік бездомних громадян здійснюється за місцем їх переважного знаходження на підставі особистого звернення або їх виявлення. Облік безпритульних дітей здійснюється відповідно до законів України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" та "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування". Стаття 7. Органи, які здійснюють облік бездомних громадян і безпритульних дітей Облік бездомних громадян за місцем переважного знаходження здійснюється відповідними спеціалізованими закладами, що створюються органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади. Структура і режим роботи закладів обліку бездомних повинні забезпечувати доступність обліку для бездомних. Їх діяльність регулюється положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України. При постановці на облік бездомні громадяни отримують посвідчення встановленого зразка. Облік безпритульних дітей здійснюється службами у справах неповнолітніх органів місцевої державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Стаття 8. Реєстрація місця переважного знаходження бездомних громадян Реєстрація місця переважного знаходження бездомних громадян здійснюється за юридичною адресою спеціалізованого закладу, який здійснює облік бездомних громадян, або інших закладів для цієї категорії осіб. Стаття 9. Отримання та відновлення документів, що посвідчують особу бездомного громадянина і безпритульної дитини Бездомні, які не мають паспортного документа, повинні разом із заявою про реєстрацію місця їх переважного знаходження та посвідченням про постановку на облік звернутися до органів реєстрації для поновлення документів, що посвідчують особу. Органи реєстрації в терміни, встановлені законодавством, повинні видати бездомному, який є громадянином України, паспорт громадянина України, а бездомному, який є особою без громадянства, - довідку, що що підтверджує його статус. Видача та поновлення документів безпритульних дітей здійснюються відповідно до законодавства.  
    -79- Чичков В.М.
Розділ доповнити статтями 7, 8, 9 наступного змісту: "Стаття 7. Органи, які здійснюють облік бездомних громадян та безпритульних дітей Облік бездомних громадян за місцем переважного знаходження здійснюється органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади шляхом створення відповідних спеціалізованих закладів. Структура і режим роботи закладів обліку бездомних повинні забезпечувати доступність обліку для бездомних. Функціонування закладів регулюється положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України. При постановці на облік бездомні отримують посвідчення встановленого зразка. Облік безпритульних дітей здійснюється службами у справах неповнолітніх органів місцевої державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Стаття 8. Реєстрація місця переважного знаходження бездомних громадян Реєстрація місця переважного знаходження бездомних громадян здійснюється за юридичною адресою спеціалізованого закладу, який здійснює облік бездомних громадян або інших закладів для цієї категорії осіб. Стаття 9. Отримання та відновлення документів, що підтверджують особу бездомного громадянина та безпритульної дитини Бездомні, які не мають паспортного документа повинні разом із заявою про реєстрацію місця їх переважного знаходження та посвідченням про постановку на облік звернутися до органів реєстрації для їх поновлення. Органи реєстрації за місцем фактичного перебування бездомного в терміни, встановлені діючим законодавством, повинні видати бездомному громадянину України паспорт громадянина України, а бездомному, який є особою без громадянства тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України". Видача та поновлення документів безпритульних дітей здійснюються відповідно до чинного законодавства.  
Враховано    
77.       
78.   -80- Чичков В.М.
Розділ викласти в такій редакції: "Розділ ІІІ. Попередження бездомності та безпритульності"  
Враховано   Розділ ІІІ Попередження бездомності і безпритульності  
    -81- Давидова Л.І.
Назву розділу викласти в такій редакції: "Розділ ІІІ. Попередження бездомності  
Враховано частково    
79.   -82- Чичков В.М.
Статтю 14 вилучити.  
Враховано    
80.   -83- Нощенко М.П.
Пропонується викласти статтю 14 в іншій редакції: "1.Безпритульні, які не мають документів, що засвідчують їх особу, для відновлення або одержання цих документів повинні звернутися у відділи громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб органів внутрішніх справ України за місцем реєстрації для їх відновлення або одержання."  
Відхилено    
    -84- Юхновський І.Р.
У статті 14 "Одержання і відновлення документів, що засвідчують особу безпритульного" слово "особу" замінити словами "його статусу".  
Враховано в статті 9   
    -85- Бондарчук О.В.
У тексті статті потрібно замінити слова "за місцем свого фактичного проживання" на "за місцем свого фактичного знаходження", оскільки в термінах цього Закону безпритульним є особа, для якої неможливо визначити місце її проживання.  
Відхилено    
81.   -86- Нощенко М.П.
Частину другу статті 14 викласти в наступній редакції: " 2.Відділи громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб органів внутрішніх справ України за місцем реєстрації безпритульного у встановлений законом строк повинні видати безпритульному громадянинові України паспорт громадянина України, а безпритульному, що є особою без громадянства, документ, що засвідчує особу особи без громадянства."  
Відхилено    
    -87- Бондарчук О.В.
Частину другу статті 14 проекту Закону пропоную викласти в такій редакції: "Територіальні органи і підрозділи у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб органів внутрішніх справ України за місцем перебування безпритульного у встановлений законодавством строк та в установленому порядку реєструють місце його перебування за адресою відповідного центру тимчасового розміщення та проживання безпритульного і документують його паспортним документом".  
Відхилено    
    -88- Юхновський І.Р.
У п.2 статті 14 після слів "фактичного проживання безпритульного" доповнити словами "або останнім місцем проживання чи реєстрації" далі за текстом  
Відхилено    
82.   -89- Чичков В.М.
Статтю 15 вважати статтею 10 , назву статті викласти в наступній редакції: "Стаття 10. Просвітницькі та освітні заходи"  
Враховано   Стаття 10. Просвітницькі та освітні заходи  
83.   -90- Чичков В.М.
Текст статті 10 викласти в наступній редакції: "З метою попередження бездомності та безпритульності в Україні в рамках відповідних програм провадяться освітні та просвітницькі заходи з інформуванням населення щодо основ чинного законодавства України стосовно придбання, відчуження, оформлення і державної реєстрації прав на житлові приміщення та земельні ділянки; з іншими правочинами, предметом яких є житло, обов'язками і відповідальністю учасників житлових та суспільних правовідносин. Зазначені освітні та просвітницькі заходи повинні формувати здатність громадян застосовувати діюче законодавство для здійснення та захисту своїх прав, свобод та законних інтересів в житловій сфері".  
Враховано   З метою попередження бездомності і безпритульності в Україні в рамках відповідних програм проводяться освітні та просвітницькі заходи з інформуванням населення щодо норм законодавства з питань придбання, відчуження, оформлення і державної реєстрації прав на жилі приміщення та земельні ділянки; інших правочинів, предметом яких є житло, обов'язків і відповідальності учасників житлових та суспільних правовідносин. Зазначені освітні та просвітницькі заходи повинні формувати здатність громадян застосовувати норми законодавства для здійснення та захисту своїх прав на житло.  
84.       
85.   -91- Чичков В.М.
Статтю 16 вважати відповідно статтею 11, назву статті викласти в наступній редакції:. "Профілактика безпритульності серед дітей, які проживають у дитячих закладах, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, в опікунів, піклувальників"  
Враховано   Стаття 11. Профілактика безпритульності серед дітей, які проживають у дитячих закладах, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, в опікунів, піклувальників  
    -92- Бондарчук О.В.
Пропоную в назві й тексті статті 16 використовувати термін "прийомні сім'ї" замість слів "прийомні родини", що буде відповідати діючій в українському законодавстві термінології.  
Враховано    
    -93- Давидова Л.І.
У назві статті 16. "Профілактика безпритульності серед дітей, що виховуються у державних, комунальних або інших установах, у прийомних родинах, дитячих будинках сімейного типу у родичів, опікунів (піклувальників)", слова "прийомних родинах " замінити словами "прийомних сім'ях".  
Враховано    
    -94- Юхновський І.Р.
У назві статті 16 "Профілактика безпритульності серед дітей, що виховуються у державних, комунальних або іншх установах, у прийомних родинах, дитячих будинках сімейного тип у родичів, опікунів (піклувальників), слова "прийомних родинах" замінити словами "прийомних сім'ях".  
Враховано    
    -95- Бондарчук О.В.
У всьому тексті статті 16 слова "діти-сироти і діти, що залишилися без піклування батьків" замінити словами "діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування";  
Враховано    
    -96- Юхновський І.Р.
У всьому тексті статті 16 слова "діти-сироти і діти, що залишилися без піклування батьків" замінити словами "діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування"  
Враховано    
86.   -97- Чичков В.М.
Текст статті викласти у наступній редакції: "Попередження бездомності серед дітей та неповнолітніх здійснюється відповідно до законів України "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"  
Відхилено   Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також повнолітнім особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мали жилих приміщень або втратили житло до свого влаштування в заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, передачі під опіку, піклування, після закінчення їх перебування в зазначених закладах, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, під опікою, піклуванням, а також після строкової служби в Збройних Силах України або після відбування покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі або арешту, жилі приміщення надаються позачергово.  
    -98- Бондарчук О.В.
У статті після слів "що не мали житлових приміщень" , перед словами "до свого поміщення в установи" доповнити словосполученням "або втратили житло".  
Враховано    
    -99- Юхновський І.Р.
У статті після слів "що не мали житлових приміщень" , перед словами "до свого поміщення в установи" доповнити словосполученням "або втратили житло".  
Враховано    
87.   -100- Чичков В.М.
Статтю 17 вважати статтею 12.  
Враховано   Стаття 12. Захист прав та інтересів дітей при вчиненні правочинів щодо жилих приміщень  
    -101- Давидова Л.І.
Назву статті 17 викласти в такій редакції: "Стаття 17."Захист прав і інтересів дітей при вчиненні правочинів щодо житлових приміщень ."  
Враховано    
    -102- Бондарчук О.В.
У тексті статті 17 слово "неповнолітні" слід замінити словом "діти" у відповідних відмінках, що узгоджуватиметься з вимогами статті 6 Сімейного кодексу України.  
Враховано    
    -103- Родіонов М.К.
В статті 17 "Захист прав і інтересів неповнолітніх при вчиненні правочинів щодо житлових приміщень" замінити слово "неповнолітні" в усіх відмінках на слово "діти" у відповідних відмінках (згідно зі статтею 6 Сімейного кодексу України).  
Враховано    
88.   -104- Юхновський І.Р.
Частину першу статті 17 викласти в наступній редакції: "Держава охороняє і захищає права та інтереси дітей при вчиненні правочинів з житловими приміщеннями. Неприпустимо зменшення або обмеження прав і охоронюваних законом інтеоесів дітей при вчиненні будь-яких правочинів стосовно житлових приміщень. Органи опіки і піклування здійснюють контроль за дотриманням у житловій сфері прав і охоронюваних законом інтересів дітей."  
Враховано   Держава охороняє і захищає права та інтереси дітей при вчиненні правочинів щодо нерухомого майна. Неприпустимо зменшення або обмеження прав і охоронюваних законом інтересів дітей при вчиненні будь-яких правочинів стосовно жилих приміщень. Органи опіки і піклування здійснюють контроль за дотриманням батьками та особами, які їх замінюють, житлових прав і охоронюваних законом інтересів дітей.  
89.   -105- Юхновський І.Р.
Частину другу і третю статті 17 об"єднати і викласти в такій редакції: "Для здійснення будь-яких правочинів стосовно житлових приміщень, право користування якими мають діти, потрібна попередня згода органів опіки і піклування. Посадові особи органів опіки і піклування несуть персональну відповідальність за захист прав і охоронюваних законом інтересів дітей при наданні згоди на вчинення правочинів щодо належних дітям житлових приміщень".  
Враховано   Для здійснення будь-яких правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, потрібна попередня згода органів опіки і піклування. Посадові особи органів опіки і піклування несуть персональну відповідальність за захист прав і охоронюваних законом інтересів дітей при наданні згоди на вчинення правочинів щодо належного дітям нерухомого майна.  
90.       
91.   -106- Чичков В.М.
Частину четверту статті 17 вилучити.  
Враховано   Стаття 13. Попередження бездомності серед осіб, які звільняються з установ виконання покарань Попередження бездомності серед осіб, які звільняються з установ виконання покарань, здійснюються відповідно до Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк".  
    -107- Чичков В.М.
Розділ ІІІ доповнити новою статтею 13 наступного змісту: "Стаття 13. Попередження бездомності серед осіб, які звільняються з місць позбавлення волі Попередження бездомності серед осіб, які звільняються з місць позбавлення волі здійснюються відповідно до Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк".  
Враховано    
92.   -108- Чичков В.М.
Статтю 18 вилучити.  
Враховано    
    -109- Бондарчук О.В.
Вилучити статтю 18 у запропонованій редакції як таку, що не стосується проблеми безпритульності, вона стосується осіб, які мають право на користування житловими приміщеннями, тобто мають житло на умовах найму, піднайму, оренди.  
Враховано    
93.       
94.       
95.       
96.   -110- Бондарчук О.В.
Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 19. Попередження бездомності серед осіб, які звільняються з місць позбавленні волі"  
Враховано в ст.13   
97.   -111- Чичков В.М.
Статтю 19 в даній редакції вилучити.  
Враховано    
    -112- Бондарчук О.В.
Статтю викласти в такій редакції: "Попередження бездомності серед осіб, які звільняються з місць позбавлення волі здійснюється відповідно до Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк".  
Враховано в ст.13   
98.       
99.       
100.       
101.       
102.       
103.       
104.   -113- Нощенко М.П.
Доповнити статтю 19 частиною 6 такого змісту: "Особи похилого віку, які звільняються з місць виконання покарань та не мають житла, влаштовуються до спеціальних будинків-інтернатів для осіб, які відбули кримінальне покарання у порядку, визначеному законодавством України".  
Відхилено    
    -114- Бондарчук О.В.
Друге речення частини восьмої статті 19 після слів "відповідного документа" доповнити словами " в установленому порядку".  
Відхилено    
105.       
106.   -115- Чичков В.М.
Розділ ІV викласти у такій редакції: "Розділ ІV. "Система реінтеграції бездомних громадян і безпритульних дітей" Розділ доповнити статтями 14 і 15 наступного змісту: "Стаття 14. Надання соціальних послуг бездомним Соціальні послуги, передбачені Законом України "Про соціальні послуги", бездомним громадянам надаються відповідними закладами та за місцем переважного знаходження шляхом здійснення соціального патрулювання. Послуги можуть надаватися як на платній, так і на безоплатній основі. Стаття 15. Заклади соціального захисту для бездомних громадян і безпритульних дітей Закладами для бездомних визнаються: будинок нічного перебування; центр реінтеграції; соціальний готель. Закладами для бездомних створюються органами державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності відповідно до потреб регіону. Діяльність закладів для бездомних регулюється типовим положенням, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України. Заклади для безпритульних дітей : притулок для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх; центр соціально-психологічної реабілітації дітей служб у справах неповнолітніх. Діяльність закладів для безпритульних дітей здійснюється на підставі Положення затвердженого Кабінетом Міністрів України.  
Враховано   Розділ ІV Система реінтеграції бездомних громадян і безпритульних дітей Стаття 14. Надання соціальних послуг бездомним громадянам Соціальні послуги, передбачені Законом України "Про соціальні послуги", надаються бездомним громадянам відповідними закладами та за місцем їх переважного знаходження шляхом здійснення соціального патрулювання. Послуги можуть надаватись як на платній, так і на безоплатній основі. Стаття 15. Заклади соціального захисту для бездомних громадян і безпритульних дітей Закладами соціального захисту для бездомних громадян є: будинок нічного перебування; центр реінтеграції; соціальний готель. Заклади соціального захисту для бездомних громадян створюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності відповідно до потреб регіону. Діяльність закладів соціального захисту для бездомних громадян регулюється Типовим положенням, затвердженим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики. Закладами соціального захисту для безпритульних дітей є: притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх; центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах неповнолітніх. Діяльність закладів соціального захисту для безпритульних дітей здійснюється відповідно до типових положень, затверджених Кабінетом Міністрів України.  
107.   -116- Чичков В.М.
Статтю 20 вважати відповідно статтею 16 , назву статті викласти у наступній редакції: " Стаття 17. Будинок нічного перебування"  
Враховано   Стаття 16. Будинок нічного перебування  
    -117- Гуров В.М.
Статтю 20 викласти в такій редакції: "Стаття 20. Центри тимчасового розміщення та проживання безпритульних"  
Відхилено    
108.   -118- Чичков В.М.
Статтю 16 викласти в наступній редакції: "Будинок нічного перебування - це соціальний заклад будь-якої організаційно-правової форми та форми власності для ночівлі (розміщення на ніч) бездомних, прийом до якого не потребує попереднього медичного обстеження".  
Враховано   Будинок нічного перебування - заклад соціального захисту для ночівлі (розміщення на ніч) бездомних громадян, прийом до якого не потребує попереднього медичного обстеження.  
    -119- Гуров В.М.
Частину першу статті 20 викласти в наступній редакції: "Центри тимчасового розміщення та проживання безпритульних - установи для розміщення та проживання безпритульних на період до отримання ними права на житлове приміщення."  
Відхилено    
109.   -120- Гуров В.М.
Частину другу статті 20 викласти в наступній редакції: "Типи центрів тимчасового розміщення та проживання безпритульних: притулок; соціальний готель; центр медико-соціального догляду (хоспис); центр соціальної адаптації  
Враховано частково в статтях 19, 20   
110.       
111.       
112.       
113.   -121- Родіонов М.К.
Недоцільно розкривати специфіку санітарних правил та норм функціонування Центрів тимчасового розміщення та проживання безпритульних. Ці правила та норми можуть бути визначені окремим Положенням про такі Центри.  
Враховано в статті 15   
    -122- Гуров В.М.
Частину третю статті 20 викласти в наступній редакції: "Центри тимчасового розміщення та проживання безпритульних створюються та функціонують з переважним дотриманням статевої, вікової диференціації безпритульних, за виключенням неповнолітніх дітей, які розміщуються та проживають разом з одним із батьків без врахування статевого поділу."  
Відхилено    
    -123- Юхновський І.Р.
В абзаці першому слова "за виключенням неповнолітніх дітей, які розміщуються та проживають разом з одним із батьків без врахування статевого поділу" виключити.  
Відхилено    
114.       
115.       
116.       
117.       
118.       
119.   -124- Гуров В.М.
Доповнити статтю новим абзацем такого змісту : "Діяльність центрів тимчасового розміщення та проживання безпритульних регулюється цим Законом, Законом про центри тимчасового розміщення та проживання безпритульних, а також іншими нормативними актами".  
Відхилено    
    -125- Давидова Л.І.
Доповнити статтю абзацом такого змісту: "Центри тимчасового розміщення та проживання безпритульних створюються і діють на підставі положення, яке затверджується постановою Кабінету Міністрів України".  
Враховано частково в ст.15   
    -126- Гуров В.М.
Доповнити проект статтею 21 такого змісту: "Стаття 21. Центр соціальної адаптації безпритульних Центр соціальної адаптації безпритульних - спеціалізований центр, призначений для тимчасового розміщення та проживання безпритульних. Проживаючи у такому центрі, безпритульні на замовлення фізичних та юридичних осіб виконують на платній основі суспільно корисну та іншу працю. Оплата за виконану роботу, що надається від фізичних та юридичних осіб, спрямовується на виплату заробітної плати безпритульним та на функціонування такого центру".  
Відхилено    
120.   -127- Чичков В.М.
Статтю 21 вважати відповідно статтею 17 і викласти в наступній редакції: "Стаття 17. Центр реінтеграції Центр реінтеграції - це соціальний заклад будь-якої організаційно-правової форми та форми власності для бездомних, діяльність якого спрямована на поступове повернення громадянина до самостійного повноцінного життя шляхом надання комплексу послуг (соціальних, психологічних, юридичних, медичних тощо) з урахуванням індивідуальних потреб."  
Враховано   Стаття 17. Центр реінтеграції Центр реінтеграції - заклад соціального захисту для бездомних громадян, діяльність якого спрямована на поступове повернення особи до самостійного повноцінного життя шляхом надання комплексу послуг (соціальних, психологічних, юридичних, медичних тощо) з урахуванням індивідуальних потреб.  
    -128- Гуров В.М.
Нумерацію статей проекту змінити відповідно до запропонованої статті 21.  
Відхилено    
121.       
122.       
123.   -129- Юхновський І.Р.
Статтю 21 "Притулок" доповнити абзацом такого змісту "Притулки створюються і діють на підставі положення, яке затверджується Кабінетом Міністрів України"  
Враховано частково в ст.15   
124.   -130- Чичков В.М.
Статтю 22 вважати відповідно статтею 18.  
Враховано   Стаття 18. Соціальний готель  
125.   -131- Чичков В.М.
Статтю 18 викласти в наступній редакції: "Соціальний готель - це соціальний заклад будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що має у своєму складі окремі номери (кімнати), надає готельні послуги, які обмежуються прибиранням кімнат та санвузлів."  
Враховано   Соціальний готель - заклад соціального захисту бездомних громадян, що має у своєму складі окремі номери (кімнати).  
126.   -132- Чичков В.М.
Частину другу статті викласти в наступній редакції: "Розміщення та проживання бездомних громадян у соціальному готелі є оплатним".  
Враховано   Розміщення та проживання бездомних громадян у соціальному готелі є платними.  
127.   -133- Бондарчук О.В.
В частині третій вилучити слова "на рівні, що не перешкоджатиме...", до кінця речення.  
Відхилено    
128.   -134- Бондарчук О.В.
Частину четверту викласти в редакції: "Розмір оплати за проживання безпритульних у соціальному готелі встановлюється на рівні собівартості".  
Відхилено    
129.   -135- Нощенко М.П.
Пропонується викласти частину 5 статті 22 в іншій редакції: "Оплата за проживання у соціальному готелі може здійснюватися безпосередньо безпритульним, а також іншою фізичною або юридичною особою."  
Враховано   Оплата за проживання в соціальному готелі може здійснюватися безпосередньо бездомним, або іншою фізичною чи юридичною особою.  
    -136- Бондарчук О.В.
В частині п'ятій після слів "не оподатковуються і відносяться на " доповнити словом "валові" .  
Відхилено    
    -137- Юхновський І.Р.
Статтю 22. "Соціальний готель" доповнити абзацом такого змісту: "Створюються і діють на підставі положення, яке затверджується постановою Кабінету Міністрів України".  
Враховано частково у ст.15   
130.   -138- Чичков В.М.
Розділ ІV доповнити статтями 19 і 20 наступного змісту: "Стаття 19. Притулки для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх Притулки для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх відповідної місцевої державної адміністрації - це заклад соціального захисту, створений для тимчасового перебування у ньому неповнолітніх віком від 3-х до 18-ти років. Стаття 20.Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Центр соціально-психологічної реабілітації дітей - заклад соціального захисту, що створюється для тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей віком від 3-х до 18-ти років, які опинилися у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги."  
Враховано   Стаття 19. Притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх Притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх - заклад соціального захисту, створений для тимчасового перебування в ньому неповнолітніх віком від 3-х до 18-ти років. Стаття 20. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Центр соціально-психологічної реабілітації дітей - заклад соціального захисту, що створюється для тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей віком від 3-х до 18-ти років, які опинилися у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.  
131.   -139- Чичков В.М.
Статтю 23 вилучити.  
Враховано    
132.       
133.       
134.   -140- Давидова Л.І.
Статтю 23. "Центр медико-соціального догляду" доповнити абзацом такого змісту: "Створюються і діють на підставі положення, яке затверджується постановою Кабінету Міністрів України".  
Відхилено    
    -141- Юхновський І.Р.
Статтю 23 Центр медико-соціального догляду" доповнити абзацом такого змісту: "Створюються і діють на підставі положення, яке затверджується Кабінетом Міністрів України"  
Відхилено    
135.   -142- Чичков В.М.
Статтю 24 вилучити.  
Враховано    
136.       
137.       
138.       
139.       
140.       
141.       
142.       
143.       
144.       
145.       
146.       
147.       
148.   -143- Чичков В.М.
Статтю 25 вилучити.  
Враховано    
149.       
150.   -144- Чичков В.М.
Статтю 26 вилучити.  
Враховано    
151.       
152.       
153.       
154.   -145- Чичков В.М.
Статтю 27 в даній редакції вилучити, пропозиції врахувати в ст.21  
Враховано    
155.       
156.       
157.       
158.       
159.       
160.       
161.   -146- Чичков В.М.
Статтю 28 в даній редакції вилучити.  
Враховано    
162.       
163.       
164.       
165.   -147- Бондарчук О.В.
Доповнити статтю 28 проекту Закону частинами шостою та сьомою такого змісту: "Безпритульні можуть за загальною процедурою зареєструвати місце свого проживання (перебування) за адресою центрів тимчасового розміщення та проживання безпритульних. Порядок обліку і надання їм місця в центрах тимчасового розміщення та проживання безпритульних установлюється Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково в розділі ІІ "Система обліку та реєстрації бездомних громадян і безпритульних дітей"   
166.       
167.   -148- Чичков В.М.
Статтю 29 виключити.  
Враховано    
168.       
169.       
170.       
171.       
172.   -149- Бондарчук О.В.
Розділ V, статті 30-32 у даній редакції вилучити  
Враховано    
173.       
174.       
175.       
176.       
177.       
178.       
179.       
180.       
181.       
182.       
183.       
184.   -150- Волков О.М.
Статтю 30 доповнити пунктами 10 і 11 такого змісту: "10) здійснюють заходи з розширення мережі закладів і служб, які надають допомогу безпритульним, впроваджують у діяльність цих закладів і служб сучасні методики і технології соціальної реабілітації; 11) контролюють діяльність служб з профілактики безпритульності, місць тимчасового розміщення і проживання безпритульних".  
Відхилено    
    -151- Нощенко М.П.
Доповнити статтю 30 пунктом 10): "10) сприяють доступу безпритульних громадян до інформації про законодавство України (передусім що стосується їх соціально-економічних прав), в тому числі про засоби правового захисту".  
Враховано в статті 5   
185.       
186.       
187.       
188.       
189.       
190.       
191.       
192.       
193.       
194.       
195.       
196.       
197.       
198.      Стаття 21. Фінансування заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних громадян і безпритульних дітей Фінансування заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних громадян і безпритульних дітей, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок залучення коштів об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій, благодійних організацій та фізичних осіб. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади можуть надавати на конкурсних засадах бюджетні кошти для здійснення об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями недержавної форми власності заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних громадян і безпритульних дітей. Правила проведення конкурсів на отримання бюджетних коштів для здійснення зазначених заходів встановлюються органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади. Із переможцями конкурсу укладаються договори щодо умов фінансування заходів, порядку їх проведення, обсягу.  
199.       
200.   -152- Чичков В.М.
Розділ VІ вважати розділом V і слово "Заключні" замінити на "Прикінцеві"  
Враховано   Розділ V Прикінцеві положення  
201.   -153- Чичков В.М.
Статтю 33 вважати відповідно статтею 21 та перенести в розділ ІV "Система реінтеграції бездомних громадян і безпритульних дітей" і викласти в наступній редакції: " "Стаття 21. Фінансування заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних громадян і безпритульних дітей Фінансування заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних громадян і безпритульних дітей, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок залучення коштів об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій, благодійних організацій та фізичних осіб. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади можуть надавати на конкурсних засадах бюджетні кошти для здійснення об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями недержавної форми власності заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних громадян і безпритульних дітей. Правила проведення конкурсів на отримання бюджетних коштів для здійснення зазначених заходів встановлюються органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади. Із переможцями конкурсу укладаються договори щодо умов фінансування заходів, порядку їх проведення, обсягу.  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року. 2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України в шестимісячний термін з дня опублікування Закону: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття нормативних актів, необхідних для реалізації цього Закону.  
    -154- Чичков В.М.
Викласти текст "Прикінцевих положень" у такій редакції: 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року. 2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України в шестимісячний термін з дня опублікування Закону: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами і іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття нормативних актів, необхідних для реалізації цього Закону.  
Враховано    
202.       
203.       
204.   -155- Бондарчук О.В.
Статтю 34 "Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування з недержавними організаціями з надання допомоги безпритульним" більш логічно перенести до розділу 5 "Повноваження державних органів влади й органів місцевого самоврядування в області профілактики безпритульності".  
Відхилено    
205.       
206.       
207.       
208.       
209.   -156- Волков О.М.
Назву статті 36 викласти у такій редакції: "Стаття 36. Відповідальність за порушення законодавства України про профілактику безпритульності".  
Відхилено    
210.   -157- Волков О.М.
Статтю 36 викласти у наступній редакції: " Особи, винні у порушенні вимог законодавства України про профілактику безпритульності, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів України".  
Враховано частково положення статті 36 в статті 12 розділу ІІІ "Попередження бездомності та безпритульності"   
211.       
212.   -158- Бондарчук О.В.
Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2006 року  
Враховано    
    -159- Бондарчук О.В.
У Розділі VІ "Прикінцеві положення" встановити строки подання на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо внесення змін до законів, що випливають із цього Закону, та приведення у відповідність до Закону нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади.  
Враховано