Кількість абзаців - 53 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам") (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України      Проект Закон України Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до законодавчих актів України такі зміни:      І. Внести зміни до таких законів України:  
3. 1. Пункт 6 частини третьої статті 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 16, ст. 200; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 37, ст. 543; 1996 р., № 35, ст. 162; 2001 р., № 30, ст. 140; 2003 р., № 10 - 11, ст. 87) викласти у такій редакції:   -1- Висловлюємо застереження: положення зазначеного законопроекту не повинні звужувати обсяг прав дітей-інвалідів віком до 16 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, визначених діючим Законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".  Враховано .  1. Пункт 6 частини третьої статті 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178; 1996 р., № 35, ст. 162) викласти в такій редакції:  
4. "6) розмір державної соціальної допомоги дітям-інвалідам віком до 16 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, підвищується на 100 відсотків розміру, передбаченого абзацом п'ятим частини першої статті 2 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам".   -2- Сушкевич В.М.
Пункт І Розділу І законопроекту викласти у такій редакції: "Пункт 6 частини третьої статті 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" викласти у такій редакції: "6) розмір державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", призначеної дітям-інвалідам віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, підвищується на 50 процентів від розміру, передбаченого абзацом п'ятим частини першої статті 2 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам".  
Враховано .  "6) розмір державної соціальної допомоги, призначеної дітям-інвалідам віком до 18 років, підвищується на 50 процентів від розміру, передбаченого абзацом п'ятим частини першої статті 2 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам".  
5. 2. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10; 1998 р., № 26, ст. 156; 2003 р., № 36, ст. 278):       
6. 1) в абзаці першому преамбули слова "всім", "і соціальних" виключити;   -3- Сушкевич В.М.
пункт перший частини другої проекту виключити.  
Враховано .   
7. 2) статтю 2 викласти у такій редакції:   -4- Сушкевич В.М.
Пункт 2 законопроекту викласти у такій редакції:  
Враховано .   
8. "Стаття 2. Види трудових пенсій   -5- "2. пункт "б" статті 2, статтю 5 визнати такими, що втратили чинність в частині призначення соціальної пенсії; пункт "б" статті 21, пункт "б" частини першої статті 33, статті 93 -96 Закону України "Про пенсійне забезпечення" визнати такими, що втратили чинність в частині призначення надбавки на догляд та соціальних пенсій - з дня набрання чинності Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам".  Немає висновку    
9. Згідно з цим Законом призначаються трудові пенсії:       
10. за віком;       
11. по інвалідності;       
12. у разі втрати годувальника;       
13. за вислугу років";       
14. 3) статтю 5, пункт "б" статті 21, пункт "б" частини першої та частину другу статті 33, статті 93 і 96 виключити.       
15. 3. У Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1994 р., № 24, ст. 178; 1996 р., № 17, ст. 73; 2002 р., № 35, ст. 262):   -6- Пункт 3 законопроекту виключити.  Враховано .   
16. 1) у статті 16:       
17. у частині першій:       
18. в абзаці першому слова "нараховуються надбавки" замінити словом "встановлюються";       
19. пункти "а" і "б" викласти у такій редакції:       
20. "а) надбавка непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, що належать до осіб, які забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника (стаття 30), - на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі соціальної пенсії, встановленої Законом України "Про пенсійне забезпечення" для відповідної категорії непрацездатних. При цьому надбавка нараховується тільки на тих членів сім'ї, які не одержують пенсію, допомогу на дітей одиноким матерям або державну соціальну допомогу інвалідам. За наявності одночасно права на пенсію, допомогу на дітей одиноким матерям, державну соціальну допомогу інвалідам і надбавку на непрацездатного члена сім'ї до пенсії за вислугу років за вибором пенсіонера може бути призначено пенсію, допомогу на дітей одиноким матерям, державну соціальну допомогу інвалідам або нараховано на цього члена сім'ї надбавку;       
21. б) соціальна допомога на догляд пенсіонерам, які є інвалідами І групи внаслідок причин, зазначених у пункті "б" статті 20 цього Закону, або внаслідок трудового каліцтва, професійного чи загального захворювання, - в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, одиноким пенсіонерам, які за висновками медичних закладів потребують догляду, крім інвалідів (частина перша статті 15), - в розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність";       
22. пункт "в" перед словом "пенсіонерам" доповнити словом "підвищення";       
23. частину другу викласти у такій редакції:       
24. "Надбавка, соціальна допомога та підвищення, передбачені цією статтею, можуть нараховуватися одночасно";       
25. доповнити статтю частиною такого змісту:       
26. "При визначенні розміру державної соціальної допомоги на догляд застосовується рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум), встановлений законом про Державний бюджет України на відповідний рік (пункт 3 статті 18 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам")";       
27. 2) у статті 24:       
28. у частині першій:       
29. в абзаці першому слова "нараховуються надбавки" замінити словом „встановлюються";       
30. пункти "а" і "б" викласти у такій редакції:       
31. "а) надбавка непрацюючим інвалідам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, - на кожного непрацездатного члена сім'ї (стаття 30) у розмірі соціальної пенсії, встановленої Законом України "Про пенсійне забезпечення" для відповідної категорії непрацездатних. При цьому надбавка встановлюється тільки на тих членів сім'ї, які не одержують пенсію, допомогу на дітей одиноким матерям або державну соціальну допомогу інвалідам. За наявності одночасно права на пенсію, допомогу на дітей одиноким матерям, державну соціальну допомогу інвалідам і надбавку до пенсії по інвалідності на непрацездатного члена сім'ї призначається за вибором непрацюючого інваліда пенсія, допомога на дітей одиноким матерям, державна соціальна допомога інвалідам або надбавка;       
32. б) соціальна допомога на догляд:       
33. інвалідам І групи - в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;       
34. інвалідам ІІ групи, які є одинокими та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду, - в розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;       
35. інвалідам ІІІ групи, які є одинокими та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду - в розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність";       
36. пункт "в" перед словом "інвалідам" доповнити словом "підвищення";       
37. частину другу викласти у такій редакції:       
38. "Надбавка, соціальна допомога та підвищення, передбачені цією статтею, можуть нараховуватися одночасно";       
39. доповнити статтю частиною такого змісту:       
40. "При визначенні розміру державної соціальної допомоги на догляд застосовується рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум), встановлений законом про Державний бюджет України на відповідний рік (пункт 3 статті 18 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам")".       
41. 4. У Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18):      2. У Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18):  
42. 1) у частині другій статті 17 слова "або соціальних" виключити;   -7- Сушкевич В.М.
Підпункт 1) пункту 4 законопроекту викласти у такій редакції: "1) у частині другій статті 17 слова "трудових або соціальних" виключити".  
Враховано .  у частині другій статті 17 слова "трудових або соціальних" виключити;  
43. 2) статтю 19 викласти у такій редакції: "Стаття 19. Державна соціальна допомога      статті 19 і 24 викласти в такій редакції: "Стаття 19. Державна соціальна допомога  
44. Громадянам похилого віку, які не мають права на пенсію, встановлюється державна соціальна допомога відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам";      Громадянам похилого віку, які не мають права на пенсію, за умов, визначених Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", надається державна соціальна допомога".  
45. 3) у статті 24 слова "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам".   -8- Сушкевич В.М.
у статті 24 слова "щомісячна допомога" замінити словами "державна соціальна допомога на догляд", слова "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам", слово "або" вилучити.  
Враховано .  "Стаття 24. Державна соціальна допомога на догляд самотнім громадянам похилого віку Самотнім громадянам похилого віку, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду, призначається державна соціальна допомога на догляд у розмірі і порядку, встановлених Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"; надається соціально-побутове обслуговування вдома державними установами".  
46. 5. У розділі ХV Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р. ,№ 49 - 51, ст. 376):   -9- Сушкевич В.М.
Пункт 5 законопроекту виключити.  
Враховано .   
47. в абзаці другому пункту 6 слова "соціальних пенсій, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення" виключити;       
48. доповнити розділ пунктом 6-1 такого змісту:       
49. "6-1. Соціальні пенсії, а також надбавки до пенсій, що встановлюються відповідно до пункту "б" частини першої статті 21 і статті 33 Закону України "Про пенсійне забезпечення", призначаються органами Пенсійного фонду України до 1 січня 2005 року.       
50. За бажанням особи виплата соціальної пенсії та надбавок до пенсій, зазначених у абзаці першому цього пункту, здійснюється до закінчення строку, на який вони призначені.       
51. Витрати Пенсійного фонду України, пов'язані з виплатою зазначених в абзаці першому цього пункту виплат, компенсуються з Державного бюджету України за рахунок коштів, які передбачаються на виплату пенсій і допомоги, призначених за різними пенсійними програмами".   -10- Доповнити проект новим пунктом 4 в такій редакції: "У пункті 3 статті 18 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" слова та цифри "на 2005 рік застосовується" замінити словами "та державної соціальної допомоги на догляд може застосовуватися".  Враховано .  3. У пункті 3 статті 18 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 33 - 34, ст. 404) слова та цифри "на 2005 рік застосовується" замінити словами "та державної соціальної допомоги на догляд може застосовуватися". ІІ. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10; 1998 р., № 26, ст. 156; 2003 р., № 36, ст. 278): пункт "б" статті 2, статті 5, 93-96 визнати такими, що втратили чинність у частині призначення соціальних пенсій; пункт "б" частини першої статті 21, пункт "б" частини першої статті 33 визнати такими, що втратили чинність у частині призначення надбавки на догляд.  
52. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.   -11- Сушкевич В.М.
Пункт 1 розділ ІІ викласти в такій редакції: "ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім: пункту 2 Прикінцевих положень цього Закону, який застосовується за 1 січня 2005 року; пункту 1 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2006 року".  
Враховано редакційно .  ІІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2006 року. 2. Установити, що за бажанням особи виплата соціальної пенсії та надбавки до пенсії на догляд, призначених відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення", здійснюється до закінчення строку, на який вони призначені. У разі якщо строк повторного огляду в органах медико-соціальної експертизи та лікарсько-консультативної комісії інвалідом пропущено з поважних причин або в разі визнання його знову інвалідом, виплата соціальної пенсії інвалідам із дитинства та дітям-інвалідам відновлюється з дня, з якого припинено виплати, до дня повторного огляду, але не більш як за 3 роки, якщо особу у встановленому порядку буде визнано за цей період інвалідом. При цьому якщо при повторному огляді інваліда переведено на іншу групу інвалідності ( вищу або нижчу), пенсія за зазначений період виплачується за попередньою групою інвалідності. Дітям-інвалідам, яким після досягнення 18 років установлено групу інвалідності, за період до досягнення 18 років виплачується соціальна пенсія як дитині-інваліду, а після досягнення 18 років - за відповідною групою інвалідності. Якщо виплату пенсії інвалідові було припинено у зв'язку з відновленням здоров'я або якщо він не отримував пенсії внаслідок нез'явлення в органи медико-соціальної експертизи та лікарсько-консультативної комісії на повторний огляд без поважних причин, то в разі наступного визнання його інвалідом виплата соціальної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за умови, що після припинення виплати пенсії минуло не більше 5 років. При цьому розмір соціальної пенсії визначається для відповідних категорій одержувачів соціальної пенсії на час відновлення її виплати. Фінансування витрат на виплату соціальних пенсій здійснюється з Державного бюджету України за рахунок коштів, які передбачаються на виплату пенсій і допомоги, призначених за різними пенсійними програмами. Виплата соціальної пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", здійснюється з дня визнання особи інвалідом під час повторного переогляду, але не раніше 1 січня 2005 року, з урахуванням сум виплаченої державної соціальної допомоги (у разі її призначення).  
    -12- Сушкевич В.М.
Прикінцеві положення доповнити новим пунктом в такій редакції: "Встановити, що за бажанням особи, виплата соціальної пенсії та надбавки до пенсії на догляд, призначених відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення", здійснюється до закінчення строку, на який вони призначені. У разі якщо строк повторного огляду в органах медико-соціальної експертизи та лікарсько-консультативної комісії інвалідом пропущено з поважних причин або в разі визнання його знову інвалідом виплата соціальної пенсії інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам відновлюється з дня, з якого припинено виплати, до дня повторного огляду, але не більше як за 3 роки, якщо особу у встановленому порядку буде визнано за цей період інвалідом. При цьому якщо при повторному огляді інваліда переведено на іншу групу інвалідності ( вищу або нижчу), пенсія за зазначений період виплачується за попередньою групою інвалідності. Дітям-інвалідам, яким після досягнення 18 років встановлено групу інвалідності за період до досягнення 18 років виплачується соціальна пенсія як дитині-інваліду, а після досягнення 18 років - за відповідною групою інвалідності. Якщо виплату пенсії інвалідові було припинено у зв'язку з відновленням здоров'я або якщо він не отримував пенсії внаслідок нез'явлення на повторний огляд в органи медико-соціальної експертизи та лікарсько-консультативної комісії без поважних причин, то в разі наступного визнання його інвалідом виплата соціальної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за умови, що після припинення виплати пенсії минуло не більше п'яти років. При цьому розмір соціальної пенсії визначається для відповідних категорій одержувачів соціальної пенсії на час відновлення її виплати. Фінансування витрат на виплату соціальних пенсій здійснюється з Державного бюджету України за рахунок коштів, які передбачаються на виплату пенсій і допомоги, призначених за різними пенсійними програмами".  
Враховано редакційно .