Кількість абзаців - 668 Таблиця поправок


Житлового кодексу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ      ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ  
2. Цей Кодекс регулює правовідносини фізичних і юридичних осіб у житловій сфері.      Цей Кодекс регулює правовідносини фізичних і юридичних осіб, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у житловій сфері.  
3. Розділ І      Розділ І  
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   -1- Кармазін Ю.А.
Відхилити Житловий кодекс  
Немає висновку   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
    -2- Кармазін Ю.А.
Для дотримання правил юридичної нормотехніки необхідно пронумерувати всі окремі частини тексту: частина (1), пункт (1).), абзац (а). Відсутність нумерації окремих частин тексту ускладнює пошук, посилання та можливі внесення змін до цих статей. У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" у всіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральним органом виконавчої влади"  
Враховано    
    -3- Соломатін Ю.П.
Для дотримання правил юридичної нормотехніки необхідно пронумерувати всі окремі частини тексту: частина ( 1), пункт ( 1).), абзац ( а). Відсутність нумерації окремих частин тексту ускладнює пошук, посилання та можливі внесення змін до цих статей. У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" у всіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральним органом виконавчої влади"  
Враховано    
    -4- Буряк О.В.
У всьому тексті, де є слова "закони", "законними" доповнити словом "України". У всьому тексті (абзацах), де є словосполучення "Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій" замінити виразом, як це визначено у постанові Кабінету Міністрів від 8 жовтня 1992 р. №552, "Правила користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями".  
Враховано частково    
    -5- Резнік І.Й.
По всьому тексту проекту Житлового кодексу України замінити слова "державних адміністраціях міст Києва і Севастополя, виконавчих комітетах міських, селищних і сільських рад" на слова "органах місцевого самоврядування".  
Враховано    
    -6- Хара В.Г.
Даний законопроект недостатньо охопив регулювання всіх житлових відносин, не відповідає окремим положенням Конституції України та не узгоджений з новим Цивільним кодексом України. Проектом не передбачені права та повноваження профспілок, визначені Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" щодо захисту економічних та соціальних прав громадян, пов'язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла.  
Враховано редакційно в тексті Кодексу   
5. Стаття 1. Основні терміни, що використовуються у Кодексі   -7- Пустовойтенко В.П.
Статтю 1 вилучити як таку, що не відповідає структурі кодексу. Визначення, за необхідністю, включити до тексту відповідних статей.  
Враховано    
    -8- Беспалий Б.Я.
Перелік основних термінів дати не окремими частинами, що починаються з великої літери і закінчуються крапкою ".", а - пунктами, що починаються з малої літери і закінчуються крапкою з комою ";"  
таттю вилучено   
    -9- Кукоба А.Т.
Доповнити статтю термінами: санація житлових будинків, модернізація житлових будинків, капітальний ремонт, перепрофілювання житлового фонду в нежитловий.  
Враховано частково у Главі 10   
    -10- Сушкевич В.М.
У статті 1 визначити категорію громадян, які потребують соціального захисту.  
Враховано в тексті статті 47   
    -11- Кармазін Ю.А.
Перераховані у статті 1 проекту визначення термінів щодо правового регулювання відносин, що стоять за ними, подальшого розвитку здебільшого не знайшли у тексті законопроекту, в тому числі і щодо житлових кооперативів та об'єднань співвласників житла, молодіжних житлових комплексів, а акти, що регулюють ці питання, не вказані в прикінцевих положеннях, як такі, дія яких втрачає чинність з моменту набуття чинності цього Кодексу.  
Враховано частково у Главі 3   
    -12- Соломатін Ю.П.
Перераховані у статті 1 проекту визначення термінів щодо правового регулювання відносин, що стоять за ними, подальшого розвитку здебільшого не знайшли у тексті законопроекту, в тому числі і щодо житлових кооперативів та об'єднань співвласників житла, молодіжних житлових комплексів, а акти, що регулюють ці питання, не вказані в прикінцевих положеннях, як такі, дія яких втрачає чинність з моменту набуття чинності цього Кодексу.  
Враховано частково у Главі 3   
6. Аварійний стан житла - це такий стан елементів будинку, квартири, за якого неможливе безпечне проживання.   -13- Круглов М.П.
Викласти визначення "аварійний стан житла" у наступній редакції: "аварійний стан житла - це такий стан будинку, його конструктивних елементів за якого будинок загрожує обвалом і його подальша експлуатація повинна бути негайно припинена;"  
Враховано у статті 61   
7. Багатоквартирний житловий будинок - житловий будинок з трьома і більше квартирами.   -14- Кармазін Ю.А.
"Багатоквартирний житловий будинок - житловий будинок з трьома і більше квартирами." викласти в такій редакції: "Багатоквартирний житловий будинок - житловий будинок, в якому знаходиться більш ніж дві квартири".  
таттю вилучено   
    -15- Соломатін Ю.П.
"Багатоквартирний житловий будинок - житловий будинок з трьома і більше квартирами." викласти в такій редакції: "Багатоквартирний житловий будинок - житловий будинок, в якому знаходиться більш ніж дві квартири".  
таттю вилучено   
8. Власник житла - фізична чи юридична особа, яка набула право власності на житло відповідно до законодавства України.   -16- Беспалий Б.Я.
Наприкінці текст "законодавства України" замінити текстом "закону"  
Враховано у статті 7   
    -17- Круглов М.П.
Доповнити статтю 1 визначенням "ветхий стан житла", виклавши його в наступній редакції: "ветхий стан житла - це такий стан будинку за якого його конструктивні елементи можуть лише обмежено виконувати свої функції, а подальша експлуатація будинку призводить до його аварійного стану;"  
таттю вилучено   
9. Договір на утримання житлового будинку - угода, за якою власники квартир (будинків) беруть участь у відшкодуванні витрат на утримання будинку, прибудинкової території та сплачують вартість одержаних послуг.   -18- Беспалий Б.Я.
Текст "квартир (будинків)" замінити текстом " квартир чи будинків". Аналогічно у всьому тексті закону і взагалі відмовитись від такої обтяжливої конструкції як дужки, там де без них легко обійтись  
Враховано у статті 98   
    -19- Резнік І.Й.
У визначенні договору на утримання - після слова "власники" доповнити словами "та співвласники", а слово "послуг" замінити "житлово-комунальних послуг"  
Враховано у статті 98   
    -20- Резнік І.Й.
У статті 1 визначення „Договір на утримання житлового будинку" потребує доопрацювання: в даному випадку не можна говорити лише про обов'язки однієї сторони - власники та комунальні господарства цей договір є двостороннім, адже правами та обов'язками наділені обидві сторони договору.  
Враховано редакційно у статті 98   
10. Договір найму (оренди) житла - договір, за яким одна сторона - власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату.   -21- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "Договір найму (оренди) житла - договір, за яким одна сторона -власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк і відповідних умовах, в тому числі і за плату."  
таттю вилучено   
    -22- Соломатін Ю.П.
Викласти в такій редакції: "Договір найму (оренди) житла - договір, за яким одна сторона -власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк і відповідних умовах, в тому числі і за плату."  
таттю вилучено   
11. Договір найму соціального житла - угода, за якою житлове приміщення в державному чи комунальному житловому фонді надається у володіння та користування у межах норм надання житла громадянам, які потребують соціального захисту та поліпшення житлових умов.   -23- Беспалий Б.Я.
Текст "у володіння та користування" замінити текстом "для проживання у ньому на певний строк за плату або без такої", а після тексту "житла громадянам, які" доповнити текстом "відповідно до закону"  
Враховано редакційно , текст перенесено в ст. 48   
    -24- Кармазін Ю.А.
Стаття 1. частина 1. пункт 6 "Договір найму соціального житла - угода, за якою житлове приміщення в державному чи комунальному житловому фонді надається у володіння та користування у межах норм надання житла громадянам, які потребують соціального захисту та поліпшення житлових умов." виключити, оскільки немає різниці між формою оформлення зобов'язань.  
Враховано редакційно , текст перенесено в ст. 48   
    -25- Соломатін Ю.П.
Стаття 1. частина 1. пункт 6 "Договір найму соціального житла - угода, за якою житлове приміщення в державному чи комунальному житловому фонді надається у володіння та користування у межах норм надання житла громадянам, які потребують соціального захисту та поліпшення житлових умов." виключити, оскільки немає різниці між формою оформлення зобов'язань.  
Враховано редакційно , текст перенесено в ст. 48   
    -26- Резнік І.Й.
Визначення "договір найму соціального житла" перенести у статтю 48.  
Враховано    
12. Допоміжні приміщення житлового будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку.   -27- Резнік І.Й.
Визначення "допоміжні приміщення житлового будинку" викласти у такій редакції: "приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку і розподіляються на допоміжні загального користування і технічні приміщення"  
таттю вилучено   
13. Експлуатаційні показники елементів будинку - це сукупність технічних, санітарно-гігієнічних, екологічних, ергономічних та естетичних характеристик будинку, які визначають його експлуатаційні якості.       
14. Житло - житловий будинок, квартира, інше приміщення, призначені та придатні для постійного проживання в них.   -28- Беспалий Б.Я.
Текст "інше приміщення" замінити текстом "їхні частини"  
таттю вилучено   
15. Житлова площа квартири - площа житлових приміщень квартири, в яких згідно з діючими нормами можливе обладнання спальних місць.   -29- Беспалий Б.Я.
Частину вилучити, оскільки поділ житлової квартири на житлову і нежитлову частини є обов'язковим  
Враховано Текст 1 у 21 статті   
16. Житлове приміщення - призначене для постійного і переважного проживання ізольоване приміщення (квартира, кімната, кімнати).   -30- Беспалий Б.Я.
Вилучити текст "кімнати"  
Враховано у статті 8   
17. Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами вимог, і призначена для постійного в ній проживання.   -31- Беспалий Б.Я.
Після тексту "нормативно-правовими актами "замінити текстом "вимог і", а текст "будівля капітального типу" замінити текстом "капітальна будівля"  
таттю вилучено   
    -32- Резнік І.Й.
Визначення "житловий будинок" привести у повну відповідність до Цивільного кодексу України  
таттю вилучено   
18. Житлово-будівельний кооператив - добровільне об'єднання громадян з метою задоволення житлових потреб шляхом об'єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і подальшої його (їх) експлуатації.   -33- Резнік І.Й.
слова "і подальшої його (їх) експлуатації" вилучити Текст перенесено до статті 8  
Враховано у статті 28   
19. Житловий кооператив - добровільне об'єднання громадян з метою задоволення житлових потреб шляхом об'єднання їх майнових пайових внесків для придбання житлового будинку (будинків) і подальшої його (їх) експлуатації.       
20. Житловий фонд - сукупність усіх видів житла усіх форм власності.   -34- Резнік І.Й.
Доповнити статтю 1 визначенням "житловий фонд загального призначення", виклавши його у такій редакції "сукупність житла усіх форм власності, який використовується громадянами на загальних підставах"  
Враховано в статті 8   
    -35- Резнік І.Й.
Доповнити статтю 1 визначенням "житловий фонд соціального призначення", виклавши його у такій редакції "житловий фонд соціального призначення - сукупність житла усіх форм власності, яке надається органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну плату громадянам України, що потребують соціального захисту відповідно до закону, на певний строк;"  
Враховано в ст 8   
    -36- Резнік І.Й.
Доповнити статтю 1 визначенням "житловий фонд спеціального призначення", виклавши його у такій редакції "житловий фонд спеціального призначення - сукупність житла усіх форм власності, яке надається працівникам підприємств, установ, організацій на підставі відповідного договору, а також окремим категоріям громадян у порядку і на умовах, визначених цим Кодексом, іншими законами України;;"  
Враховано у статті 8   
21. Загальна площа квартири - площа житлових кімнат (кімнати) і підсобних приміщень квартири з урахуванням площі лоджій, балконів і терас, веранд та холодних комор за такими коефіцієнтами: для лоджій - 0,5, балконів і терас - 0,3, веранд та холодних комор - 1,0.   -37- Беспалий Б.Я.
Текст "площа житлових кімнат (кімнати)" замінити текстом "сумарна площа кімнат"  
Враховано статті 21   
    -38- Кармазін Ю.А.
Стаття 1. частина 1. пункт 16 викласти в такій редакції:"Загальна площа квартири - площа житлових кімнат (кімнати) і підсобних приміщень квартири з урахуванням площі лоджій, балконів і терас, веранд та холодних комор"  
Враховано у статті 21   
    -39- Соломатін Ю.П.
Стаття 1. частина 1. пункт 16 викласти в такій редакції:"Загальна площа квартири - площа житлових кімнат (кімнати) і підсобних приміщень квартири з урахуванням площі лоджій, балконів і терас, веранд та холодних комор"  
Враховано у статті 21   
22. Капітальний ремонт будинку - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов'язаних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників будинку, із заміною або відновленням несучих чи огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко-економічних показників.   -40- Резнік І.Й.
В статті 1 у визначені „капітальний ремонт будинку" слід передбачити терміни їх проведення, або передбачити окремо визначення терміну „плановий ремонт", „позаплановий ремонт"  
Враховано редакційно у статті 102   
23. Квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене і придатне для постійного у ньому проживання.       
24. Кімната - житлове приміщення, обмежене стінами від підлоги до стелі, у житловому будинку, структурно відокремленій частині будинку, що побудоване, прибудоване або відокремлене для проживання громадян, має вихід у місця загального користування багатоквартирного чи індивідуального житлового будинку або будівлі.   -41- Ісаєв Л.О.
В статті 1 у терміні "кімната" слід додати: ", в якому згідно з діючими санітарними нормами можливе обладнання спальних місць";  
Враховано у статті 21   
25. Комунальна квартира - квартира, заселена двома і більше наймачами чи власниками житлових приміщень (кімнат), що спільно використовують місця загального користування та інженерне обладнання в цих місцях.   -42- Беспалий Б.Я.
Частину 20 вилучити. Одним із завдань житлової реформи має стати зміна правового статусу "комунальних квартир" та їхніх жильців  
Враховано    
    -43- Кармазін Ю.А.
Стаття 1. частина 1. пункт 2 викласти в такій редакції: "Комунальна квартира - квартира, заселена більше ніж одним наймачем чи власником житлових приміщень (кімнат), що спільно використовують місця загального користування та інженерне обладнання в цих місцях"  
таттю вилучено   
    -44- Соломатін Ю.П.
Стаття 1. частина 1. пункт 2 викласти в такій редакції: "Комунальна квартира - квартира, заселена більше ніж одним наймачем чи власником житлових приміщень (кімнат), що спільно використовують місця загального користування та інженерне обладнання в цих місцях"  
таттю вилучено   
26. Молодіжний житловий комплекс (МЖК) - організація чи підприємство, утворені з метою будівництва та експлуатації об`єктів житлового і нежитлового призначення, створення належних умов життєдіяльності молодих сімей та одиноких молодих громадян на засадах самоорганізації та самоврядування.   -45- Беспалий Б.Я.
Частину вилучити. МЖК - це звичайні кооперативи, інша справа, що у кооперативах усіх типів мають передбачатись пільги для молоді  
Враховано    
    -46- Резнік І.Й.
Статтю 1 доповнити наступним визначенням: "наймач житлового приміщення - фізична особа, яка отримала право користування житловим приміщенням на умовах договору найму;"  
Враховано у статті 50   
27. Нежитлове приміщення - приміщення в житловому будинку, яке не належить до житлового фонду і може бути самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.   -47- Кармазін Ю.А.
Стаття 1. частина 1. пункт 22 вилучити частину речення "і може бути самостійним об'єктом цивільно-правових відносин" і викласти в такій редакції: "Нежитлове приміщення-приміщення в житловому будинку, яке не належить до житлового фонду"  
таттю вилучено   
    -48- Соломатін Ю.П.
Стаття 1. частина 1. пункт 22 вилучити частину речення "і може бути самостійним об'єктом цивільно-правових відносин" і викласти в такій редакції: "Нежитлове приміщення-приміщення в житловому будинку, яке не належить до житлового фонду"  
таттю вилучено   
28. Об'єднання власників житла - юридична особа, створена власниками житлових будинків з метою сприяння використанню їх власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна.   -49- Беспалий Б.Я.
Вилучити слово "та"  
таттю вилучено   
    -50- Костинюк Б.І.
У статті 1 визначення "об'єднання власників житла" вилучити  
Враховано    
29. Об'єднання забудовників житлових будинків - юридична особа, створена фізичними і юридичними особами з метою об'єднання власного майна та коштів для будівництва житлових будинків.   -51- Беспалий Б.Я.
Частину вилучити - це звичайний суб'єкт підприємницької діяльності  
Враховано    
30. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - юридична особа, створена власниками майна, що перебуває у спільній власності.   -52- Беспалий Б.Я.
Слово "майна" замінити текстом "нерухомого майна цього будинку", а після тексту "перебуває у" доповнити словом "їхній"  
Враховано частково Текст перенесено до статті 45   
31. Підсобні приміщення квартири - приміщення кухні, ванної кімнати чи душової, санвузла, квартирного коридору чи передпокою, вбудованих комірчин чи шаф.   -53- Беспалий Б.Я.
Частину наприкінці доповнити текстом "та всі інші приміщення квартири крім кімнат"  
таттю вилучено   
    -54- Кармазін Ю.А.
Стаття 1. частина 1. пункт 26 викласти в такій редакції: "Підсобні приміщення квартири - приміщення кухні, ванної кімнати чи душової, санвузла, квартирного коридору чи передпокою, вбудованих комірчин чи шаф, лоджій, балконів, терас і веранд"  
таттю вилучено   
    -55- Соломатін Ю.П.
Стаття 1. частина 1. пункт 26 викласти в такій редакції: "Підсобні приміщення квартири - приміщення кухні, ванної кімнати чи душової, санвузла, квартирного коридору чи передпокою, вбудованих комірчин чи шаф, лоджій, балконів, терас і веранд"  
таттю вилучено   
32. Прибудинкова територія - встановлена згідно з проектом поділу території мікрорайону (кварталу) та проектом забудови земельна ділянка багатоквартирної несадибної житлової забудови, яка необхідна для розміщення та обслуговування житлового будинку (будинків) і пов`язаних з ним господарських та технічних будівель і споруд (територія під житловим будинком, проїзди та тротуари, озеленені території, ігрові майданчики, майданчики для занять фізичною культурою, для тимчасового зберігання автомобілів тощо).   -56- Беспалий Б.Я.
Текст" (кварталу)" замінити текстом ",кварталу", а текст " (будинків)" вилучити  
таттю вилучено   
    -57- Резнік І.Й.
Визначення "прибудинкова територія" викласти у такій редакції:"встановлена згідно з проектом поділу території мікрорайону, кварталу та проектом забудови земельна ділянка багатоквартирної не садибної житлової забудови"  
таттю вилучено   
    -58- Круглов М.П.
Визначення "прибудинкова територія" викласти у такій редакції: "прибудинкова територія - встановлена проектом поділу території мікрорайону (кварталу), проектом забудови і виділена в натурі земельна ділянка багатоквартирної несадибної житлової забудови;"  
таттю вилучено   
33. Реконструкція житлового будинку - комплекс будівельних робіт, спрямованих на поліпшення експлуатаційних показників приміщень житлового будинку шляхом їх перепланування та переобладнання, надбудови, вбудови, прибудови з одночасним приведенням їх показників у відповідність з нормативно-технічними вимогами.       
34. Ремонт будинку - комплекс будівельних робіт, спрямованих на відновлення будинку з можливим поліпшенням експлуатаційних показників його елементів.   -59- Резнік І.Й.
У визначенні "ремонт будинку" після слів "будівельних робіт" доповнити "які здійснюються у рамках проведення капітального чи поточного ремонту, і". Далі - за текстом  
Враховано у статті 102   
35. Санітарне обслуговування житлового будинку та прибудинкової території - комплекс робіт, спрямованих на додержання санітарно-гігієнічних вимог до житлових та нежитлових приміщень будинку та прибудинкової території.   -60- Резнік І.Й.
Вилучити визначення "санітарне обслуговування"  
Враховано    
36. Соціальне житло - житло, що надається державою та органами місцевого самоврядування громадянам України, які потребують соціального захисту, безоплатно або за доступну для них плату відповідно до законодавства України.   -61- Беспалий Б.Я.
Після тексту "житло, що" доповнити текстом "шляхом укладання договору найму соціального життя", після тексту "громадянам України" доповнити текстом "для проживання на певний строк"  
Враховано редакційно в статті 8   
    -62- Стоян О.М.
Що ж до державного забезпечення житлом, в цьому питанні проект втілює ідею відмови від такого забезпечення щодо більшості населення. Згідно з проектом право на отримання від держави та органів місцевого самоврядування мають лише громадяни України, які потребують соціального захисту. Однак критерії, за якими особи будуть визнані такими, що потребують соціального захисту, не визначені. За змістом частини 31 статті 1 проекту житло таким громадянам може надаватися безоплатно або за доступну для них плату. По суті, проект передбачає відмову від безоплатного надання житла більшості громадянам, які потребують поліпшення житлових умов. А це крок назад щодо реалізації конституційного права на житло, який матиме непередбачувані соціальні наслідки. Адже йдеться про життєво важливе право громадян.  
Враховано редакційно в статті 8   
    -63- Кармазін Ю.А.
Стаття 1. частина 1. пункт 26 викласти в такій редакції: "Соціальне житло - житло, що надається громадянам України, які потребують соціального захисту, безоплатно або за доступну для них плату відповідно до законодавства України державою, органами місцевого самоврядування, юридичними чи фізичними особами в порядку передбаченому для благодійної діяльності."  
Враховано редакційно в статті 8   
    -64- Соломатін Ю.П.
Стаття 1. частина 1. пункт 26 викласти в такій редакції: "Соціальне житло - житло, що надається громадянам України, які потребують соціального захисту, безоплатно або за доступну для них плату відповідно до законодавства України державою, органами місцевого самоврядування, юридичними чи фізичними особами в порядку передбаченому для благодійної діяльності."  
Враховано редакційно в статті 8   
    -65- Резнік І.Й.
Виключити визначення "соціальне житло", як таке, що дублює визначення "житловий фонд соціального призначення" у цій же статті  
Враховано    
37. Технічне обслуговування житлового будинку та прибудинкової території - комплекс робіт, спрямованих на забезпечення належного технічного стану елементів будинку та параметрів і режиму роботи технічного обладнання та підтримання в належному стані прибудинкової території.   -66- Резнік І.Й.
Вилучити визначення "технічне обслуговування житлового будинку та прибудинкової території"  
Враховано    
38. Утримання житлового будинку - комплекс робіт, спрямованих на створення необхідних умов проживання в житловому будинку та забезпечення його належної експлуатації (санітарне і технічне обслуговування та ремонт).   -67- Резнік І.Й.
Визначення "утримання житлового будинку" викласти в наступній редакції: "утримання житлового будинку - комплекс робіт, спрямованих на створення необхідних умов проживання в житловому будинку, використання прибудинкової території та забезпечення їх належної експлуатації (санітарне і технічне обслуговування та ремонт будинку, благоустрій території) ;"  
Враховано у статті 98   
39. Частина будинку - відповідний обсяг площі будинку, призначеної для виконання в ньому відповідних функцій, процесів (квартира, горище, сходова клітка, підвал тощо).   -68- Резнік І.Й.
Вилучити визначення "частина будинку"  
Враховано    
40. Стаття 2. Право громадян України на житло      Стаття 1. Право на житло  
41. 1. Відповідно до Конституції України кожен має право на житло. Це право забезпечується шляхом:   -69- Будаг'янц М.А.
В пункт 1 добавить часть: "Надання житла трудящим підприємствами та організаціями всіх форм власності". Текст перенесено до пункту 2 частини першої цієї статті  
едакційна правка 4 у частині 2 цієї статті  1. Відповідно до Конституції України кожен має право на житло. Громадяни України забезпечуються житлом шляхом:  
42. створення умов для одержання кредитів на будівництво чи придбання житла громадянами, які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов, або для надання цільових житлових позик;      1) надання державою або органами місцевого самоврядування (у межах встановленої норми) соціального житла громадянам безоплатно або за доступну для них плату на підставі договору найму на певний строк;  
43. надання державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну плату (у межах встановленої норми) соціального житла громадянам;   -70- Беспалий Б.Я.
Пункт викласти у редакції: "Надання державою чи органами місцевого самоврядування соціального житла ( у межах норми визначеної законодавством) громадянам, які потребують соціального захисту. Зазначене житло надається шляхом укладання договору найму соціального житла, укладеного на певний строк"  
Враховано редакційно у пункті 1 частини першої цієї статті  2) створення умов для одержання кредитів на будівництво чи придбання житла громадянами, які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов, або для надання цільових житлових позик; 3) надання житла громадянам, які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов, у випадках, визначених законом, на підставі договору найму. 2. Громадяни, які перебувають у трудових чи інших відносинах з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, можуть забезпечуватися житлом за рахунок цих підприємств, установ, організацій. 3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, придбавають житло за власний рахунок. Ім також може надаватися в користування службове житло або житлове приміщення в гуртожитках відповідно до статей 77 та 80 цього Кодексу.  
    -71- Нощенко М.П.
Абзац 3 пункту 1 статті 2 замінити словами: "надання за рахунок державного житлового фонду на умовах оренди соціального житла громадянам, які потребують соціального захисту з боку держави;"  
Відхилено    
    -72- Кармазін Ю.А.
Стаття 2. частина 1. пункт 2 викласти в такій редакції: "надання державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну плату (у межах встановленої норми) соціального житла громадянам, або надання житла в обмін на видані їм житлові чеки." На руках у великої кількості громадян є житлові чеки, які держава видавала тим громадянам, які не мали житла, і яке вони б могли приватизувати.  
Враховано редакційно у пункті 1 частини першої цієї статті   
    -73- Соломатін Ю.П.
Стаття 2. частина 1. пункт 2 викласти в такій редакції: "надання державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну плату (у межах встановленої норми) соціального житла громадянам, або надання житла в обмін на видані їм житлові чеки." На руках у великої кількості громадян є житлові чеки, які держава видавала тим громадянам, які не мали житла, і яке вони б могли приватизувати.  
Враховано редакційно у пункті 1 частини першої цієї статті   
44. надання житла громадянам, які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов у випадках, визначених законом.   -74- Беспалий Б.Я.
Пункт викласти у редакції: "Надання державою чи органами місцевого самоврядування житла ( у межах норми, визначеної законодавством) громадянам, які потребують на обліку для поліпшення житлових умов відповідно до законодавства. Зазначене житло надається шляхом укладання договору найму житла, укладеного на певний строк"  
Враховано частково Перенесено у частину 1.   
45. 2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування сприяють громадянам у будівництві і придбанні житла.   -75- Семенюк В.П.
п.2 ст. 2 викласти: "Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування повинні сприяти громадянам у будівництві і придбанні житла".  
Враховано редакційно   4. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зобов'язані сприяти громадянам у будівництві та придбанні житла в межах своїх повноважень.  
46. 3. Ніхто не може бути:      5. Ніхто не може бути:  
47. обмежений у праві власності, а також у володінні та користуванні житловими приміщеннями інакше ніж на підставах і в порядку, визначених законодавством;   -76- Беспалий Б.Я.
Наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом"  
Враховано   1) обмежений у праві власності та/або користування житловими приміщеннями інакше, ніж на підставах і в порядку, визначених законом;  
    -77- Кармазін Ю.А.
Стаття 2. частина 3 викласти в такій редакції: "обмежений у праві власності, а також у володінні та користуванні житловими приміщеннями інакше ніж на підставах і в порядку, визначених законом".  
Враховано редакційно    
    -78- Соломатін Ю.П.
Стаття 2. частина 3 викласти в такій редакції: "обмежений у праві власності, а також у володінні та користуванні житловими приміщеннями інакше ніж на підставах і в порядку, визначених законом".  
Враховано редакційно    
48. виселений із житлового приміщення, яке він займає на законних підставах, або обмежений у праві користування житловими приміщеннями інакше ніж за рішенням суду на підставах і в порядку, визначених законом.   -79- Буряк О.В.
Другий абзац пункту 3 статті 2 розділу І проекту викласти у наступній редакції: "виселений із житлового приміщення, яке він займає на законних підставах, або обмежений у праві користування житловим приміщенням на підставах і в порядку, визначених законодавством".  
Відхилено Редакційна правка  2) примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.  
49. Стаття 3. Участь громадян, органів самоорганізації населення, об'єднань власників житла та співвласників і забудовників багатоквартирних житлових будинків у використанні та збереженні житлового фонду   -80- Будаг'янц М.А.
В названии после слов: "Участь громадян" добавить слова: "Профспілок та їх об'єднань".  
Відхилено Редакційна правка  Стаття 2. Участь громадян, органів самоорганізації населення, об'єднань власників житла та співвласників багатоквартирних житлових будинків, житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів, молодіжних житлових комплексів у використанні та збереженні житлового фонду  
50. Органи самоорганізації населення, об'єднання власників житла та співвласників і забудовників багатоквартирних житлових будинків відповідно до своїх статутів та громадяни беруть участь у:   -81- Резнік І.Й.
У ст. 3 першу частину викласти у такій редакції: "Громадяни, органи самоорганізації населення, об'єднання власників житла та співвласників багатоквартирних житлових будинків житлово-будівельні, житлові кооперативи, молодіжні житлові комплекси відповідно до своїх статутів беруть участь у:" далі за текстом.  
Враховано   1. Громадяни, органи самоорганізації населення, об'єднання власників житла та співвласників багатоквартирних житлових будинків, житлово-будівельні кооперативи, житлові кооперативи, молодіжні житлові комплекси відповідно до своїх статутів беруть участь у:  
51. здійсненні заходів, спрямованих на поліпшення використання, утримання та збереження житлового фонду;      1) здійсненні заходів, спрямованих на поліпшення використання, утримання та збереження житлового фонду;  
52. захисті своїх економічних і соціальних прав та інтересів, пов'язаних з утриманням і збереженням житла;      2) захисті своїх прав та інтересів, пов'язаних з утриманням і збереженням житла;  
53. визначенні, в тому числі на конкурсній основі, підприємств та організацій для обслуговування, надання комунальних послуг і ремонту житла;   -82- Беспалий Б.Я.
Пункт 3 після тексту "основі, підприємств" доповнити текстом ", установ"  
Відхилено   3) визначенні, у тому числі на конкурсній основі, підприємств та організацій для обслуговування, ремонту та реконструкції житла, надання комунальних послуг;  
54. здійсненні контролю за цільовими витратами на утримання житлових будинків і прибудинкових територій та на житлово-комунальні послуги;      4) здійсненні контролю за цільовими витратами на утримання житлових будинків і прибудинкових територій та щодо сплати житлово-комунальних послуг;  
55. виконанні робіт щодо упорядкування та озеленення прибудинкових територій.      5) виконанні робіт щодо упорядкування та озеленення прибудинкових територій.  
56. Стаття 4. Житлове законодавство      Стаття 3. Житлове законодавство  
57. Житлове законодавство складається з цього Кодексу, а також інших законодавчих актів, що регулюють правовідносини у житловій сфері.   -83- Беспалий Б.Я.
Текст "законодавчих актів" замінити текстом "актів законодавства"  
Враховано редакційно   1. Житлове законодавство базується на Конституції України і складається з цього Кодексу, нормативно-правових актів у галузі цивільного та житлового законодавства, що регулюють правовідносини у житловій сфері, та прийнятих на їх виконання інших нормативно-правових актів.  
    -84- Будаг'янц М.А.
та інші В ст.4 необходимо определить перечень законодательных актов.  
Враховано редакційно    
    -85- Римарук О.І.
Житлове законодавство України базується на Конституції України і складається з нормативно-правових актів у галузі цивільного, житлового законодавства, цього Кодексу та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у житловій сфері.  
Враховано редакційно    
    -86- Кармазін Ю.А.
Стаття 4. частина 1 викласти в такій редакції: Житлове законодавство складається з цього Кодексу, а також інших законів, що регулюють правовідносини у житловій сфері та прийнятих на їх виконання інших нормативно-правових актів".  
Враховано редакційно    
    -87- Соломатін Ю.П.
Стаття 4. частина 1 викласти в такій редакції: Житлове законодавство складається з цього Кодексу, а також інших законів, що регулюють правовідносини у житловій сфері та прийнятих на їх виконання інших нормативно-правових актів".  
Враховано редакційно    
58. Стаття 5. Відносини, що регулюються житловим законодавством      Стаття 4. Відносини, що регулюються житловим законодавством  
59. 1. Житлове законодавство регулює відносини щодо:      1. Житлове законодавство регулює відносини щодо:  
60. виникнення, здійснення і припинення права власності на житло (житлові будинки, квартири, а також кімнати у квартирах, їх частинах);      1) виникнення, здійснення і припинення права власності на житло;  
61. обліку громадян, які потребують одержання житла або поліпшення житлових умов відповідно до законодавства;   -88- Беспалий Б.Я.
Вилучити текст "відповідно до законодавства" як тавтологію  
Враховано   2) обліку громадян, які потребують одержання житла або поліпшення житлових умов;  
62. реалізації прав власників житла і користувачів житлом;      3) реалізації прав власників житла і користувачів житлом;  
63. забезпечення збереження, утримання, експлуатації і ремонту житлового фонду;      4) забезпечення використання, утримання та збереження житлового фонду;  
64. надання, споживання, оплати житлово-комунальних послуг;      5) надання, споживання, оплати житлово-комунальних послуг;  
65. здійснення місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування нагляду і контролю за забезпеченням реалізації права громадян на житло, додержанням вимог Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, що затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;   -89- Резнік І.Й.
Абзац 6 п.1 статті 5 вилучити  
Враховано    
66. бронювання житла, яке перебуває у державній та комунальній власності.   -90- Кармазін Ю.А.
 
аття 5, частина 1 Додати пункт 8 "надання державою та органами місцевого самоврядування безоплатно житла громадянам в обмін на видані їм житлові чеки." *2  6) збереження та бронювання житла, яке перебуває в державній та комунальній власності; 7) приватизації та реприватизації житлового фонду відповідно до закону; 8) забезпечення житлом громадян, які потребують соціального захисту та соціальних гарантій щодо оплати такого житла.  
    -91- Соломатін Ю.П.
Стаття 5. частина 1 Додати пункт 8 "надання державою та органами місцевого самоврядування безоплатно житла громадянам в обмін на видані їм житлові чеки."  
Відхилено    
    -92- Резнік І.Й.
Доповнити частину першу статті 5 наступними пунктами: "приватизації та реприватизації житлового фонду відповідно до закону; забезпечення житлом громадян, які потребують соціального захисту та соціальних гарантій щодо оплати такого житла."  
Враховано    
67. 2. Відносини, пов'язані з відведенням земельних ділянок для житлового будівництва, будівництвом і реконструкцією житлових будинків, наданням кредитів, регулюються відповідним законодавством з урахуванням норм цього Кодексу.   -93- Буряк О.В.
У ст. 5 п. 2 після слова "законодавством " записати слова "... будівельними і санітарними нормами (СНІПами)...".  
Враховано   2. Відносини, пов'язані з відведенням земельних ділянок для житлового будівництва, будівництвом і реконструкцією житлових будинків, наданням кредитів на будівництво чи придбання житла, регулюються відповідним законодавством, будівельними і санітарними нормами з урахуванням норм цього Кодексу.  
68. Стаття 6. Суб'єкти і об'єкти права власності на житло   -94- Пустовойтенко В.П.
Статтю 6 розділити на дві окремі статті "Суб'єкти права власності на житло" та "Об'єкти права власності на житло"  
Враховано   Стаття 5. Суб'єкти права власності на житло  
69. 1. Суб`єктами права власності на житло є громадяни, юридичні особи, держава.   -95- Беспалий Б.Я.
Абзац наприкінці доповнити текстом "територіальна громада"  
Враховано редакційно   1 Суб?єктами права власності на житло є громадяни, юридичні особи, держава та територіальні громади сіл, селищ, міст в особі відповідного органу місцевого самоврядування.  
    -96- Довгий Т.О.
Слова „громадяни" замінити словом „фізичні та "  
Відхилено    
    -97- Буряк О.В.
У ст. 6 п. 1 доповнити словами: "... органи самоуправління і органи самоврядування України".  
Враховано редакційно    
    -98- Кармазін Ю.А.
Стаття 6. частина 1. пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Суб?єктами права власності на житло є громадяни, юридичні особи, держава та органи місцевого самоврядування".  
Враховано редакційно    
    -99- Соломатін Ю.П.
Стаття 6. частина 1. пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Суб?єктами права власності на житло є громадяни, юридичні особи, держава та органи місцевого самоврядування".  
Враховано редакційно    
    -100- Круглов М.П.
Перший абзац частини 1 статті 6 доповнити словами : "територіальні громади сіл, селищ, міст в особі відповідного органу місцевого самоврядування."  
Враховано    
    -101- Кукоба А.Т.
Пункт 1 статті 6 після слова "держава" доповнити словами "відповідна територіальна громада"  
Враховано редакційно    
70. Усі суб`єкти права власності на житло мають рівні права щодо володіння, користування, розпорядження своєю власністю відповідно до законодавства.   -102- Кармазін Ю.А.
Стаття 6. частина 1. пункт 2 викласти в такій редакції: "Усі суб'єкти права власності на житло мають рівні права щодо володіння, користування, розпорядження своєю власністю відповідно до закону".  
Враховано   2. Усі суб`єкти права власності на житло мають рівні права щодо володіння, користування, розпорядження своєю власністю відповідно до закону.  
    -103- Соломатін Ю.П.
Стаття 6. частина 1. пункт 2 викласти в такій редакції: "Усі суб'єкти права власності на житло мають рівні права щодо володіння, користування, розпорядження своєю власністю відповідно до закону".  
Враховано    
71. Суб`єктами права приватної власності на житло можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства) і юридичні особи, в тому числі трудові колективи підприємств, установ та організацій, колективи орендарів, колективні підприємства, кооперативи, акціонерні товариства, господарські товариства та об`єднання, професійні спілки, політичні партії, релігійні та інші організації.   -104- Беспалий Б.Я.
Текст "трудові колективи підприємств, установ та організацій" замінити текстом " підприємства, установи, організації", текст "колективні підприємства," вилучити, після тексту "товариства та об'єднання," додати текст "громадські організації"  
Враховано редакційно у частині першій статті   
    -105- Довгий Т.О.
Слова „в тому числі ..." виключити  
Відхилено    
    -106- Волков О.М.
3 абзацу третього частини 1 статті 6 виключити слова "трудові колективи підприємств, установ та організацій, колективи орендарів", оскільки трудові колективи і колективи орендарів відповідно до Цивільного кодексу не можуть відноситися до юридичних осіб.  
Враховано редакційно у частині першій статті   
    -107- Кармазін Ю.А.
Стаття 5. частина 1. пункт 3 викласти в такій редакції:"Суб'єктами права приватної власності на житло можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства) і юридичні особи, колективні підприємства, кооперативи, акціонерні товариства, господарські товариства та об'єднання, професійні спілки, політичні партії, релігійні та інші організації." До юридичних осіб не можуть бути зараховано трудові колективи підприємств, установ та організацій, а також колективи орендарів, оскільки вони за Цивільним кодексом не мають ознак юридичних осіб і не можуть до них відноситися.  
Враховано редакційно у частині першій статті   
    -108- Соломатін Ю.П.
Стаття 5. частина 1. пункт 3 викласти в такій редакції:"Суб'єктами права приватної власності на житло можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства) і юридичні особи, колективні підприємства, кооперативи, акціонерні товариства, господарські товариства та об'єднання, професійні спілки, політичні партії, релігійні та інші організації." До юридичних осіб не можуть бути зараховано трудові колективи підприємств, установ та організацій, а також колективи орендарів, оскільки вони за Цивільним кодексом не мають ознак юридичних осіб і не можуть до них відноситися.  
Враховано редакційно у частині першій статті   
    -109- Семенюк В.П.
Із третього абзацу ч.іст.6 вилучити слова "трудові колективи підприємств, установ і організацій, колективи орендарів".  
Враховано у частині першій статті   
72. 2. Об`єктами права власності є житлові кімнати, належні до них допоміжні приміщення, квартири та житлові будинки.   -110- Беспалий Б.Я.
Частину викласти у редакції: "Об'єктами права власності є житлові будинки, квартири, частини житлових будинків чи квартир"  
Враховано   Стаття 6. Об'єкти права власності на житло 1 Об`єктами права власності є житлові будинки, квартири, частини житлових будинків чи квартир, інші приміщення, призначені та придатні для постійного проживання в них.  
    -111- Довгий Т.О.
Частину другу статті 6 викласти у такій редакції: „2. Об'єктами права власності на житло є придатні та призначені для постійного проживання: - житлові будинки; - квартири; інші приміщення. „  
Враховано редакційно    
    -112- Семенюк В.П.
У ч.2 ст.6 вилучити: "належні до них допоміжні приміщення", слово "квартири" замінити на "квартири спільного заселення".  
Враховано редакційно    
73. Стаття 7. Загальні права та обов`язки власників житла      Стаття 7. Загальні права та обов`язки власників житла  
74. 1. Власник житла має право володіти, користуватися і розпоряджатися ним особисто або спільно з іншими громадянами.   -113- Беспалий Б.Я.
Слово "ним" замінити словом "житлом", слово "громадянами" замінити словом "особами"  
Враховано   1. Власник житла - фізична чи юридична особа, держава, територіальна громада села, селища, міста, яка набула право власності на житло відповідно до закону. Власник житла має право володіти, користуватися і розпоряджатися житлом особисто або спільно з іншими особами.  
75. Власник житла має право розпоряджатися ним на свій розсуд, а саме:      Власник житла має право розпоряджатися ним на свій розсуд, а саме:  
76. продавати, обмінювати, відчужувати іншим шляхом належне йому майно, здавати в найм, укладати інші угоди, не заборонені законом;   -114- Довгий Т.О.
у частині першій слова „майно" замінити словами „житло".  
Враховано   1) продавати, обмінювати, відчужувати іншим шляхом належне йому житло, передавати в найм, укладати інші угоди, не заборонені законом;  
77. використовувати належне йому майно для ведення господарської та іншої не забороненої законом діяльності;   -115- Кармазін Ю.А.
Стаття 7. частина 1. пункт 2 вилучити. Використовувати житла для ведення господарської діяльності не повинно дозволятися.  
Відхилено   2) використовувати належне йому майно для ведення господарської діяльності, крім промислового виробництва та іншої не забороненої законом діяльності в установленому законом порядку;  
    -116- Соломатін Ю.П.
Стаття 7. частина 1. пункт 2 вилучити. Використовувати житла для ведення господарської діяльності не повинно дозволятися.  
Відхилено    
    -117- Семенюк В.П.
У другому абзаці ч. 1 ст.7 речення: " використовувати належне йому майно для ведення господарської та іншої не забороненої законом діяльності" викласти: "використовувати належне йому майно для ведення господарської діяльності невиробничого (непромислового) характеру)".  
Враховано редакційно    
78. передавати належне йому майно у тимчасове користування іншим громадянам, юридичним особам;   -118- Беспалий Б.Я.
Текст "громадянам, юридичним" - вилучити  
Враховано   3) передавати належне йому майно в тимчасове користування іншим особам на підставі відповідних договорів;  
    -119- Семенюк В.П.
Речення "передавати належне майно у тимчасове користування іншим громадянам, юридичним особам" доповнити словами "... на підставі відповідних договорів в межах його прав і обов'язків".  
Враховано редакційно    
79. заповідати громадянам, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим юридичним особам відповідно до законодавства належне йому майно.   -120- Беспалий Б.Я.
Слово "законодавства" замінити словом "закону"  
Враховано   4) заповідати належне йому майно громадянам, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим юридичним особам відповідно до закону.  
80. 2. Власник житла зобов`язаний забезпечити належне утримання, ремонт та благоустрій житла, його безпечний технічний стан, не завдавати шкоди навколишньому середовищу, не порушувати права та інтереси інших громадян, юридичних осіб.   -121- Довгий Т.О.
У частині другій слово „громадян" замінити словами „фізичних та".  
Враховано редакційно   2. Власник житла зобов`язаний забезпечити належне утримання, ремонт та благоустрій житла, його безпечний технічний стан, не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та інтереси інших осіб, а також дотримуватись інших вимог правил утримання житлових будинків, рішень органів місцевого самоврядування.  
    -122- Носенко М.П.
У ч.2 ст.7 після слів "... не порушувати права та інтереси інших" додати: "осіб, а також дотримуватись інших вимог правил утримання житлових будинків, розпоряджень органів місцевого самоврядування."  
Враховано    
    -123- Семенюк В.П.
У ч.2 ст.7 після слів "... не порушувати права та інтереси інших громадян, юридичних осіб" додати: " а також дотримуватись інших вимог Правил користування приміщеннями житлових будинків і при будинкової території", розпоряджень органів місцевого самоврядування  
Враховано редакційно    
81. Власник житла за своїми зобов'язаннями відповідає своїм майном згідно із законом.   -124- Носенко М.П.
Другий абзац ч.2.ст.7 викласти: "Власник житла за своїми зобов'язаннями відповідає своїм майном, у тому числі належним йому житлом, згідно із законом."  
Враховано   Власник житла за своїми зобов'язаннями відповідає своїм майном, у тому числі належним йому житлом, згідно із законом. 3. Житло, яке не має власника або власник якого невідомий, є безхазяйним. Безхазяйне житло береться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого воно розміщене. Про взяття безхазяйного житла на облік робиться оголошення в місцевих друкованих засобах масової інформації. Після спливу одного року з дня взяття безхазяйного житла на облік воно відповідно до цивільного законодавства може бути передане за рішенням суду в комунальну власність.  
    -125- Семенюк В.П.
Другий абзац ч.2.ст.7 викласти: "Власник житла за своїми зобов'язаннями відповідає своїм майном, у тому числі належним йому житлом, згідно із законом" і рахувати цей абзац частиною третьою даної статті.  
Враховано    
    -126- Круглов М.П.
Доповнити статтю 7 новою частиною, виклавши її у наступній редакції: "3. Житло, яке не має власника або власник якого невідомий, є безхазяйним. Безхазяйне житло береться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого воно розміщене. Про взяття безхазяйного житла на облік робиться оголошення у місцевих друкованих засобах масової інформації. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного житла воно, відповідно до Цивільного законодавства, може бути передане за рішенням суду у комунальну власність."  
Враховано    
82. Стаття 8. Призначення, види та категорії житлового фонду      Стаття 8. Призначення, види та категорії житлового фонду  
83. 1. Житлові приміщення призначаються для постійного проживання громадян.      1. Житловим приміщенням є призначене для постійного і переважного проживання громадян ізольоване приміщення (квартира, кімната).  
84. Розміщення в житлових будинках промислового виробництва та зберігання небезпечних для здоров`я мешканців речовин не допускається.   -127- Беспалий Б.Я.
Слово "мешканців" замінити словом "людей"  
Відхилено   Розміщення в житлових будинках (квартирах) промислового виробництва забороняється. Вимоги щодо обмеження чи припинення господарської або іншої не забороненої законом діяльності в житлі, що належить громадянам на праві приватної власності, можуть бути встановлені лише на підставі закону.  
    -128- Довгий Т.О.
У абзаці другому частини першої статті 8 слово „мешканців" замінити словом „людини".  
Відхилено    
    -129- Резнік І.Й.
У статті 8 частину першу викласти у такій редакції: "Розміщення в житлових будинках промислового виробництва, здійснення інших видів діяльності, що погіршують умови проживання мешканців та зберігання небезпечних для здоров`я людей речовин забороняється."  
Враховано редакційно    
    -130- Круглов М.П.
У статті 8 частину першу викласти у такій редакції: "Розміщення в житлових будинках промислового виробництва забороняється."  
Враховано 1 зауваження до статті 57   
85. 2. За формою власності житловий фонд поділяється на такі види:      2. Житловий фонд - сукупність усіх видів та категорій житла. За формою власності житловий фонд поділяється на такі види:  
86. 1) приватний житловий фонд.      1) приватний житловий фонд;  
87. Суб'єктами права приватної власності на житло є особи, визначені абзацом 3 частини першої статті 6 цього Кодексу;   -131- Круглов М.П.
визначення суб'єктів права власності на житло в підпунктах 1), 2), 3) частини 2 статті 8 вилучити, як такі, що дублюють положення статті 6 цього Кодексу  
Враховано    
88. 2) державний житловий фонд, який складається з об'єктів житлового фонду, що належать державним підприємствам, установам та організаціям на праві повного господарського відання або оперативного управління.      2) державний житловий фонд, який складається з об'єктів житлового фонду, що належать державним підприємствам, установам, організаціям на праві господарського відання або оперативного управління;  
89. Суб'єктом права власності на державний житловий фонд є держава;       
90. 3) комунальний житловий фонд, який належить на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст.      3) комунальний житловий фонд, який належить на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст;  
91. Суб'єктами права власності на комунальний житловий фонд є зазначені територіальні громади;       
92. 4) житлові будинки, інші житлові приміщення що перебувають у спільній власності різних суб'єктів приватної, державної, комунальної форми власності.      4) житлові будинки, інші житлові приміщення, що перебувають у спільній власності різних суб'єктів приватної, державної, комунальної форм власності.  
93. 3. Державна реєстрація права власності на житло здійснюється відповідно до законодавства.   -132- Беспалий Б.Я.
Наприкінці слово "законодавства" замінити словом "закону"  
Враховано   3. Державна реєстрація права власності на житло здійснюється відповідно до закону.  
94. 4. За призначенням житловий фонд поділяється на такі категорії:   -133- Беспалий Б.Я.
Після слова "За" доповнити словом "функціональним"  
Враховано   4. За функціональним призначенням житловий фонд поділяється на такі категорії:  
95. 1) житловий фонд загального призначення (сукупність житла всіх форм власності, за винятком житлових фондів соціального та спеціального призначення);      1) житловий фонд загального призначення, що складається з житла всіх форм власності, яке використовується громадянами на загальних підставах;  
96. 2) житловий фонд соціального призначення (житло, яке надається громадянам, що потребують соціального захисту і поліпшення житлових умов, і може бути розміщене у житлових будинках незалежно від форми власності (за згодою власника);      2) житловий фонд соціального призначення, що складається з житла всіх форм власності, яке надається на певний строк органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну плату громадянам України, які потребують соціального захисту відповідно до закону;  
97. 3) житловий фонд спеціального призначення (житло, яке надається в користування працівникам підприємств, установ та організацій (службове житло, жило розташоване у військових містечках, гуртожитки, будинки-інтернати тощо) на відповідний строк або за певних умов, визначених договором. До фонду спеціального призначення належить також житло для тимчасового проживання переселених громадян (маневрений житловий фонд) та житло для безпритульних і вимушених переселенців (готелі-притулки).   -134- Римарук О.І.
Узгодити визначення житла для тимчасового проживання громадян із нормами постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.04 №422 "Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання", виклавши друге речення в редакції: "До фонду спеціального призначення належить також житло для тимчасового проживання громадян, які не мають або втратили житло внаслідок звернення стягнення на житлові приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного приміщення, біженців і безпритульних (готелі-притулки), а також громадян, які вимушені залишити житлове приміщення внаслідок його аварійного стану, стихійного лиха або з інших підстав, які загрожують стану та безпеці відповідного житлового приміщення (маневрений житловий фонд)."  
Враховано редакційно у статтях Глави 6 1 зауваження до статті 1  3) житловий фонд спеціального призначення, що складається з житла всіх форм власності, яке надається працівникам підприємств, установ, організацій на підставі відповідного договору, а також окремим категоріям громадян у порядку і на умовах, передбачених статтями 80-86 цього Кодексу, та іншими законами.  
98. Стаття 9. Формування житлового фонду соціального, загального і спеціального призначення      Стаття 9. Формування житлового фонду загального, соціального та спеціального призначення  
99. 1. Житловий фонд соціального, загального і спеціального призначення формується шляхом:      1. Житловий фонд загального, соціального та спеціального призначення формується шляхом:  
100. 1) будівництва нового житла;      1) будівництва нового житла;  
101. 2) реконструкції існуючих житлових будинків, а також переобладнання нежитлових будинків у житлові;      2) реконструкції існуючих житлових будинків, а також переобладнання нежитлових будинків у житлові;  
102. 3) передачі у державну та комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень, що підлягають примусовому виконанню, добровільного дарування або визнаного в установленому порядку безгосподарним;   -135- Беспалий Б.Я.
Вилучити текст "що підлягають примусовому виконанню," , а після тексту "в установленому" доповнити словом "законом"  
Враховано   3) дарування; 4) передачі в державну та комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законом порядку безхазяйним або відумерлим;  
    -136- Кукоба А.Т.
Пункт 3 частини 1 статті 9 після слова "безгосподарним" доповнити словами "або відумерлим"  
Враховано Редакційна правка   
103. 4) придбання житла;   -137- Кукоба А.Т.
Передачу забудовниками місцевим радам частки житлової площі у новозбудованих будинках для формування житлового фонду спеціального призначення при місцевих радах. Мова йде про відрахування в розмірі 2-х відсотків від загальної площі квартир для надання квартир працівникам, які безпосередньо обслуговують житловий фонд, що передається в експлуатацію, та в розмірі 6-ти відсотків для переселення громадян із житлових будинків, що підлягають знесенню (ст.ст. 26, 56 діючого Житлового кодексу); питання, що стосуються порядку заселення квартир та видачі ордерів (ст. 58 діючого Житлового кодексу).  
Враховано редакційно   5) передачі забудовниками місцевим радам частки житлової площі в новозбудованих будинках; 6) передачі з державної в комунальну власність соціального житла, побудованого за рахунок коштів державного бюджету; 7) набуття права власності на житло на інших підставах, не заборонених законом.  
    -138- Довгий Т.О.
Пункт четвертий частини першої статті 9 викласти в такій редакції: „4. набуття права власності на житло на інших підставах, що не заборонені законом".  
Враховано    
104. 2. Передача житла з фонду соціального призначення до фонду загального призначення допускається лише за умови відсутності в районних державних адміністраціях міст Києва і Севастополя, виконавчих комітетах міських, селищних і сільських рад на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов шляхом надання їм соціального житла.   -139- Беспалий Б.Я.
Вилучити слово "районних"  
Враховано   2. Передача житла з житлового фонду соціального призначення до житлового фонду загального призначення допускається лише тимчасово за умови відсутності в міських державних адміністраціях міст Києва та Севастополя, виконавчих органах сільських, селищних і міських рад на обліку громадян, які мають право на одержання соціального житла.  
    -140- Круглов М.П.
В частині 2 статті 9 після слова "лише" доповнити словом "тимчасово".  
Враховано    
    -141- Семенюк В.П.
Статтю 9 доповнити третьою частиною: "Фінансування формування житлового фонду соціального, спеціального, а також загального призначення для надання громадянам, що стоять на обліку для поліпшення житлових умов, передбачається згідно Закону України "Про Державний бюджет", а також місцевими бюджетами. Фінансування формування соціального житла є першочерговим по відношенню до інших видів житла. Пропозиції щодо фінансування соціального житла щорічно розробляються Кабінетом Міністрів для включення до проекту бюджету".  
Враховано редакційно у статті 46 цього Кодексу   
105. Стаття 10. Переведення житлових будинків, житлових приміщень у нежитлові   -142- Семенюк В.П.
У ст. 10 у всіх реченнях слова "житлові приміщення "замінити на "квартири".  
Враховано   Стаття 10. Переведення житлових будинків (їх частин), квартир у нежитлові  
106. 1. Переведення житлових будинків, житлових приміщень у нежитлові здійснюється у разі:   -143- Будаг'янц М.А.
та інші В ст. 10 определить, что жилые помещения, расположенные в многоквартир-ных домах, могут использоваться только по прямому назначению -для жилья. Установить, что переоборудование жилых помещений в нежилые может производиться только при условии непригодности жилого помещения для проживания.  
Відхилено   1. Переведення житлових будинків (їх частин), квартир у нежитлові здійснюється в разі:  
107. визнання в установленому порядку житлового будинку, житлового приміщення непридатним для проживання і таким, що підлягає переобладнанню для використання в інших цілях;   -144- Беспалий Б.Я.
Після тексту "в установленому" доповнити словом "законодавством"  
Враховано   1) визнання в установленому законодавством порядку житлового будинку, житлового приміщення непридатним для проживання і таким, що підлягає переобладнанню для використання в інших цілях;  
108. зміни функціонального призначення житлового будинку, житлового приміщення.      2) зміни функціонального призначення житлового будинку, житлового приміщення.  
109. 2. Переведення придатних для проживання квартир у багатоквартирних житлових будинках і житлових кімнат у квартирах у нежитлові допускається у випадках, визначених законодавством. Переведені в нежитлові кімнати в квартирах підлягають використанню тільки для потреб осіб, що проживають у цих квартирах.   -145- Довгий Т.О.
частину другу викласти у такій редакції: „2. Переведення придатних для проживання будинків (їх частин), квартир (їх частин) у багатоквартирних житлових будинках у нежитлові здійснюється за дотримання таких умов: наявність волевиявлення власника житла; підтвердження згоди на переведення житлових приміщень в нежитлові з боку зацікавлених осіб (співвласників, осіб, що проживають в цих приміщеннях, інших осіб чиї майнові або немайнові права та інтереси можуть бути порушені); наявність висновків державних органів щодо безпеки переведення житлових приміщень в нежитлові щодо експлуатації будинку, де знаходиться це житло, та санітарно-технічного стану."  
Враховано редакційно   2. Переведення житлових будинків (їх частин), квартир у багатоквартирних житлових будинках у нежитлові здійснюється за дотримання таких умов: 1) наявність волевиявлення власника житла; 2) розташування такого приміщення не вище другого поверху і наявність можливості облаштування окремого виходу; 3) письмового підтвердження згоди на переведення житлових приміщень в нежитлові з боку заінтересованих осіб (співвласників, осіб, що проживають у цих приміщеннях, інших осіб, чиї майнові або немайнові права та інтереси можуть бути порушені); 4) наявність висновків державних органів відповідно до закону щодо можливості переведення житлових будинків (їх частин), квартир в нежитлові при забезпеченні умов належної експлуатації будинків, де знаходиться це житло, підтриманні їх санітарно-технічного стану.  
    -146- Кармазін Ю.А.
Стаття 10 частина 2 викласти в такій редакції: "2. Переведення квартир у багатоквартирних житлових будинках і житлових кімнат у квартирах у нежитлові, в зв'язку з тим, що вони не відповідають санітарним нормам, а також придатних для проживання житлових приміщень. Та\або використання їх для господарської діяльності, допускається лише коли ці приміщення знаходяться на 1 поверсі, і організовується окремий вихід для доступу до них. Переведені в нежитлові кімнати в квартирах підлягають використанню тільки для особистих потреб осіб, що проживають у цих квартирах.".  
Враховано частково    
    -147- Соломатін Ю.П.
Стаття 10 частина 2 викласти в такій редакції: "2. Переведення квартир у багатоквартирних житлових будинках і житлових кімнат у квартирах у нежитлові, в зв'язку з тим, що вони не відповідають санітарним нормам, а також придатних для проживання житлових приміщень. Та\або використання їх для господарської діяльності, допускається лише коли ці приміщення знаходяться на 1 поверсі, і організовується окремий вихід для доступу до них. Переведені в нежитлові кімнати в квартирах підлягають використанню тільки для особистих потреб осіб, що проживають у цих квартирах.".  
Враховано частково    
110. 3. Переведення житлових будинків, житлових приміщень у нежитлові здійснюється на підставі пропозицій власників житлового фонду, підприємств, установ та організацій, у повному господарському віданні чи оперативному управлінні яких перебуває житловий фонд, за рішенням Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, селищних і сільських рад.   -148- Беспалий Б.Я.
Текст "Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити текстом "державних адміністрацій в містах Києві і Севастополі"  
Відхилено   3. Переведення житлових будинків (їх частин), квартир у нежитлові здійснюється за рішенням органів місцевого самоврядування на підставі письмової заяви власника відповідного житлового будинку або підприємства, установи, організації у господарському віданні чи оперативному управлінні яких перебуває житловий фонд, квартири, а також усіх повнолітніх співвласників або за їх дорученням балансоутримувача житлового будинку. У разі якщо співвласниками житлових приміщень є неповнолітні або недієздатні особи, у випадках, передбачених законом, переведення житлових будинків (їх частин), квартир у нежитлові приміщення здійснюється за згодою органів опіки та піклування. Власник приміщення або уповноважений ним орган (особа) має право оскаржувати до суду відмову в наданні дозволу або винесенні рішення щодо переведення житлових приміщень у нежитлові і навпаки. У разі переведення житлових приміщень у нежитлові і навпаки необхідним є погодження цього питання з місцевими органами виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.  
    -149- Довгий Т.О.
Частину третю викласти в такій редакції: „3. Переведення житлових будинків (їх частин), житлових приміщень (їх частин) у нежитлові за волевиявленням власника житлового фонду, підприємств, установ та організацій, у повному господарському віданні чи оперативному управлінні яких перебуває житловий фонд, здійснюється: 1) для власників приватного житлового фонду для здійснення підприємницької діяльності - за дозволом місцевих органів виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства; 2) в інших випадках - за рішенням Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, селищних і сільських рад. Власник житла або уповноважений ним орган (особа) має право оскаржувати в судовому порядку відмову у наданні дозволу або винесенні рішення щодо переведення житлового фонду у нежитловий."  
Враховано частково    
    -150- Сушкевич В.М.
У тексті проекту слова „Київська і Севастопольська міські державні адміністрації" замінити у відповідних відмінках словами „Кабінет Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації'".  
Відхилено    
    -151- Резнік І.Й.
пункт 3 статті 10 доповнити текстом наступної редакції: "У разі, якщо співвласниками житлових приміщень є неповнолітні або недієздатні особи, у випадках, передбачених законом, переведення житлових будинків (їх частин), квартир у нежитлові приміщення здійснюється за згодою органів опіки та піклування. Власник приміщення або уповноважений ним орган (особа) має право оскаржувати в судовому порядку відмову у наданні дозволу або винесенні рішення щодо переведення житлового фонду у нежитловий і навпаки. В разі переведення житлового фонду у нежитловий і навпаки необхідним є погодження органів виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства."  
Враховано    
    -152- Семенюк В.П.
У ч.З ст.10 слова "... на підставі пропозицій власників житлового фонду" замінити на слова"...на підставі пропозицій балансоутримувачів житлових будинків", а наприкінці цієї ч.З додати слова: " ... за згодою співвласників будинку - власників квартир".  
Враховано редакційно    
111. 4. Умови і порядок переведення житлових будинків, житлових приміщень у нежитлові і навпаки визначаються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.   -153- Круглов М.П.
Частину 4 статті 10 викласти в наступній редакції: "4. Умови і порядок переведення житлових будинків, житлових приміщень у нежитлові і навпаки визначаються відповідним центральним органом виконавчої влади."  
Враховано редакційно   4. Умови і порядок переведення житлових будинків (їх частин), квартир у нежитлові і навпаки визначаються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.  
    -154- Римарук О.І.
4. Переведення нежитлового будинку, нежитлового приміщення у житлові не дозволяється, якщо вини мають фізичний знос більше п'ятдесяти відсотків або мають обтяження прав будь-яких осіб.  
Враховано редакційно    
112. Стаття 11. Види діяльності, провадження яких дозволяється у нежитлових приміщеннях житлових будинків      Стаття 11. Види діяльності, здійснення яких дозволяється в нежитлових приміщеннях житлових будинків (їх частин), квартирах  
113. Перелік видів діяльності, провадження яких дозволяється у нежитлових приміщеннях житлових будинків, встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -155- Кармазін Ю.А.
Стаття11,частина1 викласти в такій редакції: "Перелік видів діяльності, провадження яких дозволяється у нежитлових приміщеннях житлових будинків та вимоги, щодо захисту спокою та інтересів власників житлових приміщень в цих будинках, встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
Враховано редакційно   1. Перелік видів діяльності, здійснення яких дозволяється в нежитлових приміщеннях житлових будинків (їх частин), квартирах, установлюється Кабінетом Міністрів України.  
    -156- Соломатін Ю.П.
Стаття11,частина1 викласти в такій редакції: "Перелік видів діяльності, провадження яких дозволяється у нежитлових приміщеннях житлових будинків та вимоги, щодо захисту спокою та інтересів власників житлових приміщень в цих будинках, встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
Враховано редакційно    
114. Стаття 12. Виключення житла із складу житлового фонду      Стаття 12. Виключення житлових будинків (їх частин), квартир зі складу житлового фонду  
115. 1. Виключення житлових будинків із складу житлового фонду здійснюється на підставі рішення власника будинку, приватизованих чи викуплених одноквартирних будинків, квартир (їх частин) - за рішенням Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, селищних і сільських рад на підставі заяви всіх повнолітніх співвласників та згоди органу опіки, якщо співвласниками житлових приміщень є неповнолітні особи, у разі:   -157- Беспалий Б.Я.
Текст "Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити текстом "державних адміністрацій в містах Києві і Севастополі"  
Відхилено   1. Виключення житлових будинків (їх частин), квартир зі складу житлового фонду здійснюється власником у разі: 1) визнання житла аварійним;  
    -158- Круглов М.П.
Доповнити частину 1 статті 12 новим підпунктом, виклавши його в наступній редакції: "1) визнання житла аварійним;"  
Враховано    
116. 1) визнання житла в установленому порядку непридатним для проживання;   -159- Беспалий Б.Я.
Вилучити текст "в установленому порядку"  
Враховано   2) визнання житла непридатним для проживання;  
117. 2) знесення будинків з мотивів суспільної необхідності;      3) знесення або виключення житлових будинків (їх частин), квартир зі складу житлового фонду з мотивів суспільної необхідності;  
118. 3) провадження не забороненої законом діяльності їх власником чи співвласниками. Виключення житла із складу житлового фонду не позбавляє власників чи співвласників права власності на нього.   -160- Кармазін Ю.А.
Стаття12, частина1, пункт З викласти в такій редакції: "3) провадження їх власником чи співвласниками діяльності, що дозволяється законом в житлових будинках Виключення житла із складу житлового фонду не позбавляє власників чи співвласників права власності на нього".  
Враховано редакційно   4) здійснення дозволеної законом діяльності їх власником чи співвласниками. Виключення житлових будинків (їх частин), квартир зі складу житлового фонду не позбавляє власників чи співвласників права власності на них, крім випадків знесення житлових будинків.  
    -161- Соломатін Ю.П.
Стаття12, частина1, пунктЗ викласти в такій редакції: "3) провадження їх власником чи співвласниками діяльності, що дозволяється законом в житлових будинках Виключення житла із складу житлового фонду не позбавляє власників чи співвласників права власності на нього".  
Враховано редакційно    
119. 2. Порядок обстеження житлових будинків, квартир (їх частин) з метою визнання непридатними для проживання, а також їх подальшого використання або знесення встановлюється Кабінетом Міністрів України.      2. Порядок обстеження житлових будинків (їх частин), квартир з метою визнання непридатними для проживання, а також їх подальшого використання або знесення встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
120. Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України      Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в житловій сфері  
121. Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію визначених Верховною Радою України основних напрямів державної житлової політики, зокрема:   -162- Круглов М.П.
Текст статті 13 викласти в наступній редакції: "Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію визначених Верховною Радою України основних напрямів державної житлової політики відповідно до Конституції України, в межах чинного законодавства України."  
Враховано   1. Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію визначених Верховною Радою України основних напрямів державної житлової політики відповідно до Конституції України, у межах законів.  
122. 1) затверджує Правила обліку та забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов;   -163- Резнік І.Й.
доповнити статтю 13 наступними пунктами: "2) координує діяльність органів виконавчої влади у житловій сфері; 3) організовує здійснення державного контролю та обліку у житловій сфері"  
Враховано редакційно    
123. 2) виконує інші функції у житловій сфері, передбачені цим Кодексом та іншими актами законодавства.   -164- Беспалий Б.Я.
Наприкінці текст "актами законодавства" замінити текстом "Законами України"  
Враховано редакційно    
124. Стаття 14. Повноваження місцевих державних адміністрацій   -165- Круглов М.П.
Статтю 14 вилучити  
Враховано    
125. Місцеві державні адміністрації відповідно до законодавства:   -166- Беспалий Б.Я.
Слово "законодавства" замінити словом "закону"  
таттю вилучено   
126. 1) забезпечують реалізацію державної житлової політики та затверджених державних програм розвитку житлової сфери;       
127. 2) регулюють діяльність природних монополій у сфері житлово-комунального господарства.       
128. Стаття 15. Повноваження органів місцевого самоврядування      Стаття 14. Повноваження органів місцевого самоврядування в житловій сфері  
129. Органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства:   -167- Беспалий Б.Я.
Слово "законодавства" замінити словом "закону"  
Враховано   1. Органи місцевого самоврядування відповідно до закону:  
130. 1) сприяють розвитку житлового будівництва за рахунок усіх джерел фінансування, забезпечують комплексний розвиток житлово-комунального господарства і розвиток ринку житлово-комунальних послуг;      1) сприяють розвитку житлового будівництва за рахунок усіх джерел фінансування, забезпечують комплексний розвиток житлово-комунального господарства і розвиток ринку житлово-комунальних послуг;  
131. 2) здійснюють управління житловим фондом, що перебуває у комунальній власності, організовують його належне обслуговування та ремонт, упорядкування та утримання прибудинкових територій;   -168- Петренко В.С.
Доповнити пункт 2) статті 15, після слів "у комунальній власності" словами "та житловим фондом соціального призначення"  
Враховано   2) здійснюють управління комунальним житловим фондом та житловим фондом соціального призначення, організовують їх належне обслуговування і ремонт, упорядкування та утримання прибудинкових територій;  
132. 3) здійснюють контроль за використанням житла за призначенням і вживають заходів до забезпечення збереження житлового фонду незалежно від форми власності;   -169- Римарук О.І.
3) здійснюють контроль за використанням житла за призначенням, визначають виконавця житлових та комунальних послуг в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади в галузі житлово-комунального господарства, вживають заходів до забезпечення збереження житлового фонду незалежно від форми власності;  
Враховано редакційно   3) визначають надавача житлових та комунальних послуг у порядку, встановленому законом, уживають заходів до забезпечення збереження житлового фонду незалежно від форми власності;  
133. 4) встановлюють плату за житло, а також норми споживання комунальних послуг, здійснюють контроль за їх додержанням;   -170- Римарук О.І.
Узгодити із Законом України від 29.06.04 №1925-ІV "Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР", виклавши в редакції: 4) встановлюють плату за житло, а також норми споживання та якості житлово-комунальних послуг, здійснюють контроль за їх додержанням;  
Враховано   4) установлюють розмір плати за житло, а також норми споживання та якості житлово-комунальних послуг, здійснюють контроль за їх додержанням;  
    -171- Семенюк В.П.
п.4 ст.15 викласти: " визначають тарифи на комунальні послуги, норми споживання, а також встановлюють плату за житло що належить до комунальної власності, здійснюють контроль за їх додержанням".  
Враховано редакційно    
134. 5) приймають рішення (за поданням власників житла) про зміну порядку використання житла, проведення його реконструкції, капітального ремонту та знесення непридатних для проживання житлових будинків;   -172- Беспалий Б.Я.
Текст "приймають рішення (за поданням власників житла)" замінити текстом "за зверненням власників житла приймають рішення"  
Враховано редакційно   5) на підставі письмової заяви власника житла або підприємства, установи, організації, у господарському віданні чи оперативному управлінні яких перебуває житловий фонд, приймають рішення про переведення житлових приміщень у нежитлові і навпаки, проведення реконструкції житла, його капітального ремонту та знесення непридатних для проживання житлових будинків;  
135. 6) ведуть облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, приймають рішення про надання цим громадянам житла з комунального житлового фонду на підставах і в порядку, визначених законом;   -173- Беспалий Б.Я.
Слово "законом" замінити словом "законодавством"  
Враховано   6) ведуть облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, приймають рішення про надання цим громадянам житла з комунального житлового фонду та житлового фонду соціального призначення на підставах і в порядку, визначених законодавством;  
    -174- Костинюк Б.І.
Доповнити пункт 6) статті 15, після слів "комунального житлового фонду", словами "та житлового фонду соціального призначення, затверджують рішення адміністрацій підприємств, установ, організацій про надання, відповідно до умов колективного договору, житла з фондів спеціального та загального призначення". Далі - за текстом  
Враховано частково у пункті 16 цієї статті   
136. 7) видають відповідно до законодавства охоронні свідоцтва (броню) на житло;   -175- Беспалий Б.Я.
Слово "законодавства" замінити словом "закону"  
Враховано   7) видають відповідно до закону охоронні свідоцтва (броню) на житло;  
137. 8) сприяють створенню об'єднань забудовників житлових будинків, об'єднань власників одноквартирних житлових будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків;   -176- Беспалий Б.Я.
Вилучити слово "одноквартирних"  
Враховано   8) сприяють створенню об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків, об'єднань власників житла;  
138. 9) організовують в установленому порядку продаж квартир, що перебувають у комунальній власності, у тому числі у будинках, збудованих та реконструйованих за рахунок коштів місцевого бюджету;   -177- Беспалий Б.Я.
Після тексту "в установленому" доповнити словом "законодавством"  
Враховано   9) організовують у встановленому законодавством порядку продаж квартир, що перебувають у комунальній власності, у тому числі в будинках, збудованих та реконструйованих за рахунок коштів місцевого бюджету;  
139. 10) здійснюють формування житлового фонду соціального призначення та сприяють його збільшенню;   -178- Беспалий Б.Я.
Вилучити текст "та сприяють його збільшенню"  
Враховано   10) створюють за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел фінансування фонд житла соціального призначення; 11) здійснюють контроль за використанням соціального житла за призначенням, визначають виконавця житлових та комунальних послуг у порядку, встановленому законом, вживають заходів до забезпечення збереження житлового фонду соціального призначення незалежно від форми власності; 12) ведуть моніторинг сукупного доходу громадян, які знаходяться на обліку на отримання соціального житла або вже отримали таке житло;  
    -179- Костинюк Б.І.
пункт 10 частини першої статті 14 викласти у наступній редакції: "10) створюють за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел фінансування фонд житла соціального призначення;" Доповнити частину першу статті 14 наступними новими пунктами: "- здійснюють контроль за використанням соціального житла за призначенням, визначають виконавця житлових та комунальних послуг в порядку, встановленому законом, вживають заходів до забезпечення збереження житлового фонду соціального призначення незалежно від форми власності; - ведуть моніторинг сукупного доходу громадян, які знаходяться на обліку на отримання соціального житла або вже отримали таке житло;"  
Враховано    
140. 11) здійснюють виключення з житлового фонду будинків, квартир (їх частин);   -180- Резнік І.Й.
Викласти пункт 11) статті 15 в наступній редакції: "11) приймають рішення про переведення будинків (їх частин), квартир до нежитлового фонду і навпаки, здійснюють облік наявного житлового фонду"  
Враховано в пункті 5 та 13  13) здійснюють облік наявного житлового фонду всіх видів і категорій;  
141. 12) сприяють створенню умов для забезпечення конкуренції підприємств, що надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій;   -181- Беспалий Б.Я.
Після тексту "підприємств," доповнити текстом "установ, організацій,"  
Враховано частково   14) сприяють створенню умов для забезпечення конкуренції підприємств та організацій, що надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій;  
142. 13) сприяють розвитку ринку житла.   -182- Будаг'янц М.А.
та інші Ст. 15: добавить п. 14 "Здійснюють контроль за обліком і наданням житла (житлових приміщень) на підприємствах і організаціях державної- і комунальної власності" и п. 15 "Видають ордери на вселення в житлові будинки державної і комунальної власності та соціального призначення".  
Враховано частково   15) сприяють розвитку ринку житла; 16) здійснюють контроль за обліком і наданням житлових приміщень на підприємствах, в установах, організаціях державної і комунальної форм власності; 17) забезпечують проведення приватизації житла відповідно до закону; 18) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.  
    -183- Довгий Т.О.
Доповнити статтю 15 новим пунктом 10 такого змісту: "10) організовують проведення приватизації та оформлення права власності на приватизоване житло;" У зв'язку з доповненням статті 15 новим пунктом 10 пункти 10 - 13 вважати відповідно пунктами 11 - 14.  
Враховано редакційно    
143. Розділ ІІ      Розділ ІІ  
144. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ЖИТЛО      РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ЖИТЛО  
145. Глава 1. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ЖИТЛО      Глава 1. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ЖИТЛО  
146. Стаття 16. Реалізація прав громадян на житло      Стаття 15. Забезпечення прав громадян на житло  
147. Громадяни мають право відповідно до своїх потреб і можливостей побудувати, придбати у власність або одержати житло в найм у порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими актами законодавства.   -184- Довгий Т.О.
Слово "придбати у власність" замінити словами "набути права власності на житло на підставах, що не заборонені законом".  
Враховано   1. Громадяни мають право відповідно до своїх потреб і можливостей побудувати, набути права власності на житло на підставах, що не заборонені законом, або наймати житло в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами. 2. Право на безоплатне одержання житла з державного або комунального житлового фонду та на одержання кредитів на будівництво чи придбання житла надається громадянам України один раз, за винятком житла соціального призначення.  
    -185- Стоян О.М.
Принциповим недоліком проекту є те, що незважаючи на продеклароване право громадян відповідно до своїх потреб і можливостей побудувати, придбати у власність або одержати житло в найм (стаття 16 проекту), механізм реалізації цього права невизначений. Навпаки - проект суттєво погіршує можливості громадян отримати житло, оскільки більшість з них, виходячи з реального рівня доходів населення (менше 300 грн. на особу в липні п.р.), навіть за допомогою кредитів не в змозі буде побудувати чи придбати житло за ринковими цінами.  
Враховано редакційно в Главі 1   
    -186- Кармазін Ю.А.
Статтю 16 викласти в такій редакції: "Громадяни мають право відповідно до своїх потреб і можливостей побудувати, придбати у власність, одержати житло в найм у порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими актами законодавства, або в обмін на отримані ним від держави житлові чеки".  
Враховано редакційно    
    -187- Соломатін Ю.П.
Статтю 16 викласти в такій редакції: "Громадяни мають право відповідно до своїх потреб і можливостей побудувати, придбати у власність, одержати житло в найм у порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими актами законодавства, або в обмін на отримані ним від держави житлові чеки".  
Враховано редакційно    
    -188- Пустовойтенко В.П.
статтю 16 доповнити новим абзацом в наступній редакції: "Право на безоплатне одержання житла за рахунок державного або комунального житлового фонду та на одержання пільгових кредитів на будівництво та придбання житла, або цільових житлових позик надається громадянам України один раз."  
Враховано редакційно    
148. Стаття 17. Віковий ценз на одержання житла в найм   -189- Довгий Т.О.
Статтю 17 викласти у такій редакції: "Стаття 17. Віковий ценз на одержання житла державного та комунального житлового фонду в найм. Громадяни України самостійно реалізують право на одержання житла державного та комунального житлового фонду в найм після набуття повної цивільної дієздатності."  
Враховано частково   Стаття 16. Вік, з якого громадяни здійснюють право на одержання житла за договором найму  
149. Громадяни України самостійно реалізують право на одержання житла в найм після досягнення віку дієздатності.      1. Громадяни України самостійно здійснюють право на найм житла після набуття повної цивільної дієздатності відповідно до закону.  
150. Стаття 18. Підстави для визнання громадян такими, що потребують поліпшення житлових умов      Стаття 17. Підстави для визнання громадян такими, що потребують поліпшення житлових умов  
151. Такими, що потребують поліпшення житлових умов, вважаються громадяни, які:      1. Такими, що потребують поліпшення житлових умов, вважаються громадяни, які:  
152. 1) не мають житла (бездомні, безпритульні, постраждалі від стихійного лиха тощо);   -190- Петренко В.С.
Викласти п.1 статті 18 в такій редакції: 1) не мають житла (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, вихованці дитячих будинків, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, бездомні, безпритульні, постраждалі від стихійного лиха та ін.);  
Враховано у пункті 3 частини першої цієї статті   
153. 2) забезпечені житловою площею нижче від норми, що встановлюється органами місцевого самоврядування;      1) забезпечені житловою площею нижче від норми, що встановлюється органами місцевого самоврядування;  
154. 3) мають важкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим не можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї сім'ї. Перелік таких захворювань затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я;   -191- Петренко В.С.
перше речення пункту 3) статті 18 доповнити словами "або у комунальній квартирі"  
Враховано   2) хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим не можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї сім'ї або в комунальній квартирі. Перелік таких захворювань затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я; 3) не мають житла (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, вихованці дитячих будинків, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей - після набуття повної цивільної дієздатності, бездомні, безпритульні, постраждалі від стихійного лиха);  
155. 4) проживають у гуртожитку або наймають житло у приватному житловому фонді;   -192- Беспалий Б.Я.
Пункт на початку доповнити словом "постійно"  
Враховано частково   4) наймають житло у приватному житловому фонді не менше п'яти років; 5) проживають у гуртожитку не менше п'яти років;  
    -193- Костинюк Б.І.
пункт 4) статті 18 викласти в наступній редакції: "4) проживають в гуртожитку не менше п'яти років;"  
Враховано    
156. 5) працюють на підприємстві, в установі, організації і користуються службовим житлом не менше ніж 5 років;   -194- Беспалий Б.Я.
Текст "користується службовим житлом" замінити текстом "постійно проживають у службовому житлі"  
Відхилено   6) працюють на підприємстві, в установі, організації і користуються службовим житлом не менше п'яти років;  
    -195- Будаг'янц М.А.
та інші В п.5 - исключить слова: "не менше ніж 5 років".  
Відхилено    
    -196- Кукоба А.Т.
Викласти в такій редакції: "працюють на підприємстві, в установі, організації і користуються службовим житлом"  
Враховано    
157. 6) проживають у ветхому і непридатному житлі та у квартирі, що не відповідає вимогам державних будівельних норм;   -197- Беспалий Б.Я.
Слово "та" замінити словом "або"  
Враховано   7) проживають в аварійному, ветхому житлі або в квартирі, що не відповідає санітарним та/або будівельним нормам, незалежно від терміну проживання;  
    -198- Петренко В.С.
Пункт 6 статті 18 викласти в наступній редакції: "6) проживають у аварійному, ветхому житлі, або у квартирі, що не відповідає санітарним та/або будівельним нормам незалежно від терміну проживання"  
Враховано    
158. 7) проживають в одній кімнаті по дві і більше сім'ї (незалежно від родинних зв'язків), а також особи різної статі віком старше дев'яти років (крім подружжя).   -199- Беспалий Б.Я.
Текст "проживають" замінити текстом "вимушені проживати"  
Відхилено   8) проживають в одній кімнаті по дві і більше сім'ї (незалежно від родинних зв'язків), а також особи різної статі віком старше дев'яти років (крім подружжя). 2. Громадяни визнаються такими, що потребують поліпшення житлових умов, і з інших підстав, передбачених законом.  
    -200- Ісаєв Л.О.
Пункт 7 статті 18 доповнити наступним реченням: "Громадяни визнаються такими, що потребують поліпшення житлових умов і з інших підстав, передбачених законом"  
Враховано    
159. Стаття 19. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов      Стаття 18. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов  
160. 1. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, проводиться відповідно до Правил обліку та забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.   -201- Будаг'янц М.А.
та інші При утверждении "Правил обліку..." необходимо совместное участие в их утверждении Кабинета Министров Украины и Федерации профсоюзов Украины.  
Відхилено . Врегульовано Генеральною Угодою  1. Правом прийняття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі - квартирний облік), користуються громадяни України, які відповідно до закону: 1) мають право на одержання соціального житла; 2) забезпечуються житлом за рахунок державного та комунального житлових фондів; 3) мають право на одержання кредитів, іншої фінансової допомоги на будівництво чи придбання житла.  
    -202- Резнік І.Й.
Викласти пункт 1 статті 19 у наступній редакції: "1. Правом на включення до списків потребуючих поліпшення житлових умов користуються громадяни України: у яких, відповідно до законодавства, виникає право на одержання соціального житла; які, відповідно до законодавства, забезпечуються житлом за рахунок державного та комунального житлових фондів; які мають право на одержання кредитів або цільових житлових позик, іншої фінансової допомоги згідно закону на будівництво чи придбання житла."  
Враховано редакційно    
161. 2. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, може здійснюватися підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, за рішенням їх органів управління.   -203- Будаг'янц М.А.
та інші Должна быть изменена редакция ст. 19 (п.2), т.к. в предлагаемом изложении органам управления предприятий предоставляется право в одностороннем порядке, без учета интересов трудящихся, распределять жилье. Этот пункт следует изложить в следующей редакции: "Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, може здійснюватися підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності за спільним рішенням їх органів управління і профспілками".  
Відхилено   2. Квартирний облік громадян може здійснюватися: 1) за місцем їх постійного проживання - органами місцевого самоврядування; 2) за місцем роботи - підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності за рішенням їх органів управління. Порядок квартирного обліку громадян підприємствами, установами, організаціями встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
    -204- Кармазін Ю.А.
Стаття19,частина2 викласти в такій редакції: "2. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, може здійснюватися підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, за рішенням їх органів управління, які повинні в обов'язковому порядку вивішувати списки громадян, які потребують поліпшення житлових умов в місті вільному для доступу всіх працюючих на цих підприємствах, в установах та організаціях".  
Враховано редакційно    
    -205- Соломатін Ю.П.
Стаття19,частина2 викласти в такій редакції: "2. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, може здійснюватися підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, за рішенням їх органів управління, які повинні в обов'язковому порядку вивішувати списки громадян, які потребують поліпшення житлових умов в місті вільному для доступу всіх працюючих на цих підприємствах, в установах та організаціях". Редакційна правка  
Враховано редакційно    
162. Умови взяття на облік громадян, які залишили роботу на цих підприємствах, в установах та організаціях у зв`язку з виходом на пенсію або у разі захворювання, що перешкоджає подальшій роботі, визначаються колективним договором.      Умови взяття на квартирний облік громадян, які залишили роботу на підприємствах, в установах, організаціях у зв`язку з виходом на пенсію або в разі захворювання, що перешкоджає подальшій роботі, визначаються колективним договором.  
163. Взяття на облік для поліпшення житлових умов може здійснюватися на підставах, передбачених статтею 18 цього Кодексу.   -206- Носенко М.П.
Додати абзац 3 частини 2 статті 19 новим абзацом такого змісту: "Списки громадян, взятих на облік, підлягають оприлюдненню".  
Враховано   Взяття громадян на квартирний облік здійснюється на підставах, передбачених статтею 17 цього Кодексу. Списки громадян, прийнятих на квартирний облік, підлягають оприлюдненню.  
164. Контроль за додержанням норм у наданні житла на підприємствах, в установах, організаціях здійснюється Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних і сільських рад за місцем знаходження підприємства, установи, організації.   -207- Беспалий Б.Я.
"Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями" замінити текстом "державними адміністраціями в містах Києві і Севастополі"  
Відхилено   Контроль за станом квартирного обліку громадян на підприємствах, в установах, організаціях здійснюється відповідними виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.  
    -208- Кармазін Ю.А.
Стаття 19 , частина 2. пункт 3 викласти в такій редакції:"Контроль за додержанням норм у наданні житла на підприємствах, в установах, організаціях та дотриманні обов'язкового порядку вивішувати списки громадян, які потребують поліпшення житлових умов в місті вільному для доступу всіх працюючих здійснюється Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних і сільських рад за місцем знаходження підприємства, установи, організації".  
Враховано редакційно    
    -209- Соломатін Ю.П.
Стаття 19 , частина 2. пункт 3 викласти в такій редакції:"Контроль за додержанням норм у наданні житла на підприємствах, в установах, організаціях та дотриманні обов'язкового порядку вивішувати списки громадян, які потребують поліпшення житлових умов в місті вільному для доступу всіх працюючих здійснюється Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних і сільських рад за місцем знаходження підприємства, установи, організації".  
Враховано редакційно    
165. 3. У разі смерті громадянина, який перебував на обліку для поліпшення житлових умов, за членами його сім'ї, які перебували на обліку разом з ним, зберігається право подальшого перебування на цьому обліку у разі, коли сім'я потребує поліпшення житлових умов. Таке ж право зберігається за членами сім'ї громадянина, який перебував на обліку і був знятий з обліку на підставах, зазначених у пункті 2 частини першої статті 21 цього Кодексу у разі, коли сім'я потребує поліпшення житлових умов.   -210- Будаг'янц М.А.
та інші Ст.19: п.З дополнить абзацем следующего содержания: "У разі ліквідації підприємств або скорочення кількості робітників в них, які перебували на обліку для поліпшення житлових умов, за ними та членами їх сім'ї зберігається право подальшого перебування на цьому обліку за місцем проживання в органах місцевого самоврядування".  
Враховано редакційно   3. У разі смерті громадянина, який перебував на квартирному обліку, за членами його сім'ї, які перебували на квартирному обліку разом з ним, зберігається право подальшого перебування на цьому обліку в разі, якщо сім'я після смерті заявника не втратила права на поліпшення житлових умов. Таке ж право зберігається за членами сім'ї громадянина, який перебував на обліку і був знятий з обліку на підставах, зазначених у пункті 3 частини першої статті 20 цього Кодексу в разі, якщо сім'я і надалі потребує поліпшення житлових умов. У разі ліквідації підприємств, установ, організацій або скорочення чисельності працівників за особами, які перебували на квартирному обліку, та членами їхніх сімей зберігається право подальшого перебування на цьому обліку за місцем проживання в органах місцевого самоврядування.  
166. 4. Громадяни, які погіршили свої житлові умови внаслідок обміну, продажу або іншого відчуження займаного ними житла, навмисного його зіпсуття чи зруйнування, не беруться на облік для поліпшення житлових умов протягом п'яти років після такого погіршення житлових умов.   -211- Резнік І.Й.
Доповнити пункт 4 статті 19 після слова "обміну" словами "зміни місця проживання", далі за текстом.  
Враховано   4. Громадяни, які штучно погіршили свої житлові умови внаслідок обміну, продажу або іншого відчуження займаного ними житла, навмисного його зіпсуття чи зруйнування, зміни місця проживання (крім випадків одруження та/або об'єднання сім'ї), не беруться на квартирний облік протягом п'яти років після такого погіршення житлових умов. 5. Особи, прийняті на квартирний облік до набрання чинності цим Кодексом, мають право на включення до списків на одержання соціального житла за умови додержання вимог статті 47 цього Кодексу. 6. Після набрання чинності цим Кодексом громадяни, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до статті 17 цього Кодексу, але не мають права на отримання соціального житла, визначеного частиною другою статті 47 цього Кодексу, мають право на включення до списків на одержання кредитів на будівництво чи придбання житла відповідно до закону.  
    -212- Пустовойтенко В.П.
доповнити статтю 19 новим пунктом, виклавши його в наступній редакції: "5. Громадяни, прийняті на облік потребуючих поліпшення житлових умов до прийняття цього Кодексу, мають право на включення до списків на одержання соціального житла за умови додержання вимог статті 46."  
Враховано редакційно    
167. Стаття 20. Черговість поліпшення житлових умов громадян      Стаття 19. Черговість поліпшення житлових умов громадян  
168. 1. Надання громадянам, які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов, житла з фонду соціального та загального призначення здійснюється з урахуванням черговості в порядку, встановленому законодавством.   -213- Резнік І.Й.
В частині першій статті 20 замість словосполучення "соціального та загального" писати: "соціального та/або загального"; доповнити частину першу новими абзацами наступного змісту: "Черговість надання жилих приміщень визначається за часом взяття на облік."  
Враховано   1. Надання громадянам, які перебувають на квартирному обліку, житла з житлового фонду соціального та/або загального призначення здійснюється з урахуванням черговості в порядку, встановленому законодавством. Черговість надання громадянам житлових приміщень визначається за часом взяття на квартирний облік.  
169. 2. Поза чергою надається житло:   -214- Кукоба А.Т.
Викласти в такій редакції: "Поза чергою надається житло громадянам, які перебувають на квартирному обліку".  
Враховано редакційно   2. Незалежно від перебування на квартирному обліку поза чергою житло надається громадянам, якщо їх житло: 1) стало непридатним для проживання внаслідок надзвичайної ситуації; 2) підлягає знесенню через аварійний стан; 3) підлягає знесенню або виключенню зі складу житлового фонду з мотивів суспільної необхідності. 3. Поза чергою житло надається громадянам, які перебувають на квартирному обліку, якщо вони є:  
    -215- Петренко В.С.
після першої частини статті 20 включити нову частину, виклавши її в наступній редакції: "2. Незалежно від перебування на квартирному обліку поза чергою житло надається громадянам, якщо їх житло: 1) стало непридатним для проживання унаслідок надзвичайної ситуації; 2) підлягає знесенню через аварійний стан; 3) підлягає знесенню або виключенню із складу житлового фонду з мотивів суспільної необхідності.". перший абзац частини 2 статті 20 викласти в наступній редакції: "3. Поза чергою житло надається громадянам, що перебувають на обліку, якщо:"  
Враховано    
170. 1) громадянам, житло яких унаслідок надзвичайної ситуації стало непридатним для проживання;   -216- Резнік І.Й.
пункт 1) вилучити  
Враховано    
171. 2) інвалідам війни та прирівняним до них іншим категоріям громадян;   -217- Беспалий Б.Я.
Пункт викласти у редакції "інвалідам війни та іншим громадянам, прирівняним до них законом"  
Враховано редакційно   1) інвалідами Великої Вітчизняної війни або прирівняними до них у встановленому порядку особами - протягом двох років з дати прийняття рішення про включення їх до списку на позачергове одержання жилого приміщення, а з них інвалідам І групи з числа учасників бойових дій на території інших держав - протягом року з визначенням переважного права інвалідів Великої Вітчизняної війни і прирівняних до них у встановленому порядку осіб на одержання жилих приміщень перед усіма іншими категоріями позачерговиків;  
    -218- Сушкевич В.М.
У частині другій статті 20 вставити пункти 3-6 такого змісту: „3) особам, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 4) колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, які визнані інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин; 5) дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге; 6) дітям-інвалідам, що не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і проживають у державних або в інших соціальних установах;" Вважати пункти 3-6, відповідно, пунктами 7-10.  
Враховано редакційно    
    -219- Грачев О.О.
2) інвалідам Великої Вітчизняної війни і прирівняним до них у встановленому порядку особам протягом двох років з дати прийняття рішення про включення їх до списку на позачергове одержання жилого приміщення, а з них інвалідам першої групи з числа учасників бойових дій на території інших держав - протягом року з визначенням переважного права інвалідів Великої Вітчизняної війни і прирівняних до них у встановленому порядку осіб на одержання жилих приміщень перед всіма іншими категоріями поза черговиків  
Враховано    
    -220- Римарук О.І.
Підпункт 2) узгодити із Законом України від 29.06.04 №1925-ІV "Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР", виклавши в редакції: "інвалідам Великої Вітчизняної війни і прирівняним до них у встановленому порядку особам протягом двох років з дати прийняття рішення про включення їх до списку на позачергове одержання жилого приміщення, а з них інвалідам першої групи з числа учасників бойових дій на території інших держав - протягом року з визначенням переважного права інвалідів Великої Вітчизняної війни і прирівняних до них у встановленому порядку осіб на одержання жилих приміщень перед всіма іншими категоріями позачерговиків;"  
Враховано редакційно    
172. 3) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до І і ІІ категорії;   -221- Соломатін Ю.П.
викласти підпункт 3) пункту 3 статті у наступній редакції: "2) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії І, - протягом року з дня подання заяви; особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії ІІ;"  
Враховано редакційно   2) особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1, - протягом року з дня подання заяви; 3) особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2;  
173. 4) особам, направленим на роботу за контрактом або переведеним на роботу з іншої місцевості;   -222- Беспалий Б.Я.
Пункт 4) вилучити  
Враховано    
    -223- Семенюк В.П.
Ч. 4 ст. 20 викласти: "державним службовцям, переведеним з іншої місцевості, а також особам, направленим на роботу за державним замовленням".  
ункт вилучено   
174. 5) особам, які повернулися з державного дитячого закладу, від опікуна чи піклувальника, громадянам, незаконно засудженим і згодом реабілітованим, при неможливості повернення займаного раніше житлового приміщення;   -224- Петренко В.С.
У статті 20 п.2, пп..5) викласти в такій редакції: "3) особам, які раніше проживали в даному населеному пункті і повернулися з державного дитячого закладу, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, від опікуна чи піклувальника, громадянам, незаконно засудженим і згодом реабілітованим, при неможливості повернення займаного раніше житлового приміщення;"  
Враховано редакційно пункт 4 приведено у відповідність до Закону України "Про забезпечен-ня органі-заційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавле-них батьків-ського піклування"  4) дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або завершення терміну піклування над такими дітьми та в разі відсутності в таких дітей права на житло, а також особами з їх числа - протягом місяця впорядкованим соціальним житлом; 5) громадянами, незаконно засудженими і згодом реабілітованими, при неможливості повернення займаного раніше житлового приміщення.  
175. 6) громадянам, житло яких підлягає знесенню.   -225- Кукоба А.Т.
Доповнити словами: "незалежно від перебування на квартирному обліку".  
Враховано в частині 2 статті  Випускники професійно-технічних та вищих навчальних закладів, які були направлені підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності на навчання за їх замовленням і на час закінчення навчального закладу не мають іншого житла, можуть забезпечуватися такими підприємствами, установами, організаціями житлом із фондів загального або спеціального призначення відповідно до умов договору.  
    -226- Дорогунцов С.І.
Доповнити частину з новим абзацом наступного змісту: "Випускники професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів, які були направлені підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності на навчання за їх замовленням, і на час закінчення навчального закладу не мають іншого житла, можуть забезпечуватися такими підприємствами, установами, організаціями житлом з фондів загального або спеціального призначення відповідно до умов договору."  
Враховано    
176. 3. У першу чергу надається житло:   -227- Кукоба А.Т.
Викласти в такій редакції: "У першу чергу надається житло громадянам, які перебувають на квартирному обліку". П.З. Не передбачені пільги вчителям та іншим педагогічним працівникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, а також особам, які мешкають у ветхих будинках, що не піддягають капітальному ремонту, як було враховано ст.45 діючого Житлового кодексу. Необхідно доповнити.  
Враховано редакційно   4. У першу чергу житло надається громадянам, які перебувають на квартирному обліку:  
177. 1) учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них, учасникам війни;   -228- Беспалий Б.Я.
Після тексту "прирівняним до них" доповнити словом "законом"  
Враховано   1) учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них законом, учасникам війни;  
178. 2) інвалідам І і ІІ групи (крім інвалідів війни);   -229- Сушкевич В.М.
У пункті 3 статті 20 вставити підпункти 3-5 такого змісту: „3) колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 16 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків; 4) колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни; особам, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих Німеччиною інших держав; дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв'язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням, 5) особам, реабілітованим відповідно до Закону України „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні";" Вважати пункти пунктами 3-10, відповідно п.п.6-13.  
Враховано редакційно   2) інвалідам І і ІІ груп і особам, прирівняним до них відповідно до закону; 3) Героям України, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, а також особам, нагородженим орденами Слави, Трудової Слави, "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох ступенів, чотирма і більше медалями "За відвагу";  
179. 3) громадянам з важкими формами деяких хронічних захворювань за переліком, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я;      4) громадянам, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань за переліком, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я;  
180. 4) сім'ям та одиноким матерям і батькам, які мають трьох і більше дітей, а також у разі народження близнюків;   -230- Кукоба А.Т.
Викласти в такій редакції: "сім'ям, які мають трьох і більше дітей, одиноким матерям і батькам, а також у разі народження близнят".  
Враховано   5) сім'ям та одиноким матерям і батькам, які мають трьох і більше дітей, а також у разі народження близнюків;  
181. 5) сім'ям, які мають дитину-інваліда віком до 16 років або інваліда з дитинства І і ІІ групи;      6) сім'ям, які мають дитину-інваліда віком до 16 років або інваліда з дитинства І чи ІІ групи;  
182. 6) молодим сім'ям, у яких вік кожного з подружжя не досягає 30 років;   -231- Кукоба А.Т.
Виключити  
Враховано    
    -232- Бокий І.С.
та інші У підпункті 6 пункту 3 статті 20 цифру "30" замінити цифрою "35".  
Відхилено    
183. 7) звільненим у запас або у відставку офіцерам і військовослужбовцям Збройних Сил України та інших військових формувань, які проходили службу за контрактом або перебували на кадровій військовій службі;   -233- Будаг'янц М.А.
та інші Ст.20: в части 7 п.З исключить слова "які проходили службу за контрактом" и эту часть 7 из п.З перенести в п.2.  
Відхилено   7) звільненим у запас або у відставку офіцерам і військовослужбовцям Збройних Сил України та інших військових формувань, які проходили службу за контрактом або перебували на кадровій військовій службі;  
184. 8) Героям України, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, а також особам, яких нагороджено орденами Слави, Трудової Слави, "За службу Батьківщині" трьох ступенів, чотирма і більше медалями "За відвагу";       
185. 9) сім'ям осіб, які загинули під час виконання службових або громадських обов'язків (у тому числі під час рятування життя людини) та на виробництві;      8) сім'ям осіб, які загинули під час виконання службових чи громадських обов'язків (у тому числі під час рятування життя людини) або на виробництві;  
186. 10) особам, що одержали на виробництві травму або професійне захворювання, у зв'язку з яким не можуть проживати в одній кімнаті, гуртожитку з іншими особами. Питання про першочергове надання житла вирішується на підставі медичного висновку.   -234- Будаг'янц М.А.
та інші Дополнить в п.З часть 11 "Робітникам та службовцям, які довгий час працювали у виробничій сфері".  
Враховано редакційно   9) особам, які одержали на виробництві травму або професійне захворювання, у зв'язку з чим не можуть проживати в одній кімнаті, гуртожитку з іншими особами. Питання про першочергове надання житла вирішується на підставі медичного висновку в разі, якщо це передбачено колективним договором.  
    -235- Сушкевич В.М.
Додати пункт 11 частини третьої статті 20: „11) особам, які мають особливі бойові та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;". У статті 20 вставити частину четверту такого змісту: „4. Інваліди та сім 'ї, в яких є діти- інваліди, мають переважне право на поліпшення житлових умов в порядку, передбаченому чинним законодавством." Вважати частину четверту частиною п'ятою.  
Враховано в пунктах 2, 5, 7 цієї статті   
187. 4. Громадяни, які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов, можуть одержати кредит для будівництва чи придбання житла.   -236- Резнік І.Й.
Пункт 4 статті 20 вилучити  
Враховано    
    -237- Семенюк В.П.
Доповнити ст.20 новою п'ятою частиною: "Громадський контроль за розподілом житла для черговиків здійснюється Наглядовою радою даної територіальної громади, яка складається з представників громадських організації, депутатів всіх рівнів, працівників державних адміністрацій, контрольно-ревізійних управлінь".  
Враховано редакційно у статті 108   
188. Поза чергою та у першу чергу кредит для будівництва чи придбання житла надається відповідно громадянам, зазначеним у частинах другій і третій цієї статті.       
189. Стаття 21. Зняття громадян з обліку для поліпшення житлових умов      Стаття 20. Зняття громадян з квартирного обліку  
190. 1. Громадяни знімаються з обліку для поліпшення житлових умов у разі:   -238- Резнік І.Й.
частину 1 статті 21 доповнити новим пунктом наступної редакції: "1) втрати права на поліпшення житлових умов в т.ч. права на отримання соціального житла; "  
Враховано   1. Громадяни знімаються з квартирного обліку в разі: 1) втрати права на поліпшення житлових умов, у тому числі права на отримання соціального житла;  
191. 1) зміни житлових умов, унаслідок чого відпала потреба в одержанні іншого житла;      2) покращання житлових умов, унаслідок яких відпала потреба в одержанні іншого житла;  
192. 2) вибуття з населеного пункту (крім випадків, передбачених частиною третьою статті 19 цього Кодексу), якщо інше не встановлено законом;   -239- Резнік І.Й.
пункт 2) частини 1 статті 21 викласти в наступній редакції: "3) переїзду на постійне проживання до іншого населеного пункту (крім випадків, передбачених частиною третьою статті 19 цього Кодексу), якщо інше не встановлено законом;"  
Враховано частково   3) виїзду на постійне проживання до іншого населеного пункту, якщо інше не встановлено законом;  
193. 3) припинення трудових відносин з підприємством, установою та організацією особи, яка перебуває на обліку для поліпшення житлових умов за місцем роботи, відповідно до статті 19 цього Кодексу;      4) припинення трудових відносин з підприємством, установою, організацією особою, яка перебуває на квартирному обліку за місцем роботи відповідно до статті 18 цього Кодексу;  
194. 4) подання неправдивих відомостей, які стали підставою для взяття на облік для поліпшення житлових умов, або порушення законодавства під час вирішення питання про взяття на облік;   -240- Резнік І.Й.
Пропоную вилучити з підпункту 4) частини 1 статті 21 слова :"...або порушення законодавства під час вирішення питання про взяття на облік", а також вилучити підпункт 5) частини 1 статті 21.  
Враховано редакційно   5) подання неправдивих відомостей, які стали підставою для взяття на квартирний облік, або здійснення неправомірних дій посадовими особами при взятті на квартирний облік.  
195. 5) штучного погіршення житлових умов унаслідок дій, зазначених у частині четвертій статті 19 цього Кодексу.       
196. 2. Зняття з обліку для поліпшення житлових умов здійснюється органом, який взяв громадянина на облік.      2. Зняття з квартирного обліку здійснюється органом, який прийняв рішення про взяття громадянина на квартирний облік.  
197. 3. Рішення про зняття з обліку для поліпшення житлових умов за місцем проживання і за місцем роботи приймається із зазначенням підстав зняття з обліку і видачею громадянину протягом 15 днів після прийняття копії рішення.   -241- Будаг'янц М.А.
та інші В п.З после слова "приймається" добавить: "в присутності громадянина".  
Відхилено   3. Рішення про зняття з квартирного обліку за місцем проживання і за місцем роботи приймаються із зазначенням підстав зняття з обліку і видачею громадянину копії відповідного рішення протягом 15 днів після його прийняття. Рішення про зняття з квартирного обліку може бути оскаржене в судовому порядку. 4. Не знімаються з квартирного обліку народні депутати України, які перейшли на постійну роботу у Верховну Раду України, і члени їхніх сімей за місцем попередньої роботи чи постійного проживання.  
    -242- Резнік І.Й.
частину 3 статті 21 доповнити новим пунктом наступної редакції: "Рішення про зняття з обліку для поліпшення житлових умов може бути оскаржене в судовому порядку."  
Враховано    
    -243- Ісаєв Л.О.
Доповнити статтю 21 частиною 4 в наступній редакції: "Не знімаються з обліку потребуючих поліпшення житлових умов народні депутати України, які перейшли на постійну роботу у Верховну Раду України, і члени їх сімей за місцем попередньої роботи чи постійного проживання".  
Враховано    
198. Стаття 22. Норма загальної площі та розмір житлового приміщення, що надається громадянам у державному та комунальному житловому фонді   -244- Довгий Т.О.
Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 22. Норма житлової площі та вимоги до житлового приміщення, що надається громадянам у державному та комунальному житловому фонді";  
Відхилено   Стаття 21. Норма загальної площі та розмір житлового приміщення, що надається громадянам у державному та комунальному житлових фондах  
199. 1. Житлове приміщення надається громадянам у державному та комунальному житловому фонді загального призначення у межах норми загальної площі, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -245- Будаг'янц М.А.
та інші В часть 1 п.1 и п.2 добавить: "разом з -Федерацією профспілок України".  
Відхилено   1. Житлове приміщення в державному та комунальному житловому фонді загального призначення надається громадянам у межах норми загальної площі, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України. Загальна площа квартири визначається як сумарна площа житлових кімнат і підсобних приміщень з урахуванням площі лоджій, балконів і терас, веранд та холодних комор. Житлове приміщення може бути надано з перевищенням встановленої норми загальної площі, якщо це однокімнатна квартира, а також особам, які мають право на додаткову житлову площу відповідно до законодавства. Житлова площа квартири визначається як площа житлових приміщень, у яких згідно з діючими санітарними, будівельними, протипожежними та іншими нормами можливе обладнання спальних місць.  
    -246- Довгий Т.О.
Частину першу викласти у такій редакції: "Норма житлової площі, що надається громадянам у державному та комунальному житловому фонді, становить 13,65 квадратних метрів на одну особу. Житлове приміщення, що надається, має бути упорядженим - відповідати встановленим державним санітарним, технічним вимогам та бути ізольованим для проживання однієї сім'ї (квартира, одноквартирний будинок). Надання кімнати або частини житлового приміщення, в якому проживає інша сім'я (сім'ї), не вважається поліпшенням житлових умов. Житлове приміщення може бути надано з перевищенням норми житлової площі, якщо це однокімнатна квартира, а також особам, які мають право на додаткову житлову площу відповідно до законодавства.";  
Враховано частково зауваження до статті 1 1 зауваження до статті 1   
200. Житлове приміщення може бути надано з перевищенням норми загальної площі, якщо це однокімнатна квартира, а також особам, яким передбачено надання додаткової площі відповідно до законодавства.       
201. 2. Надання громадянам соціального житла провадиться за нормою, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України.      2. Надання громадянам соціального житла проводиться за нормою, встановленою Кабінетом Міністрів України.  
202. 3. Житло, що будується чи придбавається за власні кошти, за площею не обмежується.   -247- Довгий Т.О.
Частину третю виключити. У зв'язку з пропозиціями змін до статті 22 частини четверту-п'яту вважати відповідно частинами третьою-четвертою.  
Відхилено   3. Житло, що будується чи придбавається повністю за власні кошти, за площею не обмежується. 4. Площа житла, яке збудоване або придбавається на умовах кредиту, отриманного у відповідному державному фонді, визначається положенням про цей фонд.  
    -248- Резнік І.Й.
В частині третій статті 22 після слова "придбавається" писати: "повністю за власні кошти", - далі за текстом;  
Враховано    
    -249- Немировський О.А.
статтю 22 після частини 3 доповнити новою частиною, виклавши її в наступній редакції: "4. Площа житла, яке збудоване або придбавається на умовах кредиту, отриманого у відповідному державному фонді, визначається Положенням про цей фонд."  
Враховано    
203. 4. Не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі віком старше дев'яти років (крім подружжя).      5. Не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі віком старше дев'яти років (крім подружжя). Кімната - житлове приміщення, обмежене стінами від підлоги до стелі, у квартирі, житловому будинку, яке має вихід у місця загального користування і в якому згідно з діючими санітарними нормами можливе обладнання спальних місць.  
204. 5. Особам похилого віку, а за висновками лікувально-профілактичного закладу також відповідним категоріям інвалідів і хворих житло надається на їх прохання на нижніх поверхах або в будинках, обладнаних ліфтами.   -250- Немировський О.А.
Додати нову статтю такого змісту: "Стаття 23. Умови переселення наймачів та власників житлових приміщень при реалізації інвестиційних проектів по реконструкції районів житлової забудови 1. При реалізації інвестиційних проектів по реконструкції районів житлової забудови, передбаченої генеральним планом відповідного населеного пункту застосовуються наступні умови переселення наймачів та власників житлових приміщень: 1) рішення органу місцевого самоврядування про реалізацію проекту реконструкції має бути оприлюднене в засобах масової інформації протягом одного місяця з дня його прийняття, але не менше ніж за рік до початку реалізації проекту. 2) всі власники і наймачі, які проживають у житлі, що знаходиться в межах району реконструкції мають бути письмово попереджені про вилучення житла для реалізації інвестиційного проекту. Порядок письмового попередження встановлює Кабінет Міністрів України. 3) власнику житла за його згодою повинно бути запропоновано інше рівноцінне житло. До власника житла може бути застосована норма щодо примусового викупу житла з мотивів суспільної необхідності. 2. Наймачеві має бути надане інше рівноцінне житло. Наймач має право на отримання іншого житла, кількість житлових кімнат в якому не менше, ніж у попередньому житлі, та загальна площа якого дорівнює площі квартири, іншого житлового приміщення незалежно від числа осіб, які проживають у цьому житловому приміщенні. В разі відсутності можливості надати таке ж за площею житло, наймачу має бути запропоноване житло більшої площі. 3. Переселення наймача, яке здійснюється відповідно до рішення органу місцевого самоврядування про реалізацію проекту реконструкції не відноситься до поліпшення житлових умов і не тягне за собою зобов'язань щодо надання житла відповідно до норм, встановлених цим Кодексом. 4. Спори щодо переселення вирішуються в суді."  
Враховано редакційно   6. Особам похилого віку, а за висновками лікувально-профілактичного закладу також відповідним категоріям інвалідів і хворих житло надається на їх прохання на нижніх поверхах або в будинках, обладнаних ліфтами. Стаття 22. Умови переселення наймачів та власників житлових приміщень при реалізації інвестиційних проектів з реконструкції районів житлової забудови 1. При реалізації інвестиційних проектів з реконструкції районів житлової забудови, передбаченої генеральним планом відповідного населеного пункту, мають бути виконані такі умови переселення наймачів та власників житлових приміщень: 1) рішення органу місцевого самоврядування про реалізацію проекту реконструкції має бути оприлюднене в засобах масової інформації протягом одного місяця з дня його прийняття, але не менше ніж за рік до початку реалізації проекту; 2) усі власники і наймачі, які проживають у житлі, що знаходиться в межах району реконструкції, мають бути письмово попереджені про вилучення житла для реалізації інвестиційного проекту. Порядок письмового попередження встановлюється Кабінетом Міністрів України; 3) власнику житла за його згодою повинно бути запропоновано інше упоряджене житло, передбачене частиною другою цієї статті. До власника житла може бути застосована норма щодо примусового викупу житла з мотивів суспільної необхідності. 2. Надаване наймачеві інше упоряджене житло повинно знаходитись у межах даного населеного пункту. Громадянам, які займали окрему квартиру, повинно бути надано окрему квартиру. Якщо наймач займав більш як одну кімнату, йому надається житлове приміщення, яке складається з того ж числа кімнат, незалежно від числа осіб, які проживали в цьому житловому приміщенні. За розміром житлове приміщення має бути не меншим за те, яке займав наймач, однак у межах норм, визначених частиною першою статті 21 цього Кодексу. У разі відсутності можливості надати таке ж за площею житло наймачу має бути запропоновано житло більшої площі. Якщо наймач або члени його сім'ї, які постійно проживають разом з ним, мають право на додаткову житлову площу і фактично користуються нею, житлове приміщення надається з урахуванням норми додаткової житлової площі. 3. Переселення наймача, яке здійснюється відповідно до рішення органу місцевого самоврядування про реалізацію проекту реконструкції, не відноситься до поліпшення житлових умов і не тягне за собою зобов'язань щодо надання житла відповідно до норм, визначених частиною першою статті 21 цього Кодексу. 4. Спори щодо переселення вирішуються в суді.  
205. Стаття 23. Органи, що надають житло      Стаття 23. Органи, що надають житло  
206. 1. Житло у будинках комунального житлового фонду надається громадянам органом, уповноваженим на це міською, районною в місті, селищною, сільською радою.      1. Житло в будинках комунального житлового фонду надається громадянам органом, уповноваженим на це органами місцевого самоврядування.  
207. 2. Житло у будинках державного житлового фонду надається громадянам адміністрацією підприємства, установи, організації разом з громадською організацією, уповноваженою на це трудовим колективом, і їх рішення підлягає затвердженню Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних і сільських рад.   -251- Беспалий Б.Я.
Текст "Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями" замінити текстом "державними адміністраціями в містах Києві і Севастополі"  
Відхилено   2. Житло в будинках державного житлового фонду надається громадянам за рішенням адміністрації підприємства, установи, організації відповідно до умов колективної угоди. Адміністрація підприємства, установи, організації визначає кількість житла для надання особам, які перебувають на квартирному обліку на цьому підприємстві, в установі, організації, позачергово, у першу чергу та в порядку загальної черги і оприлюднює це рішення протягом п'яти робочих днів з дня прийняття такого рішення.  
    -252- Будаг'янц М.А.
та інші Вместо слов "разом з громадською організацією" записать "разом з профспілками". Статью дополнить абзацем: "Попередньо адміністрацією підприємства разом з профспілками визначається кількість житла, що передбачається для надання сім'ям позачергово, у першу чергу та у звичайному порядку з урахуванням кількості відповідних сімей".  
Враховано редакційно    
    -253- Резнік І.Й.
У статті 23 частину 2 викласти у такій редакції: "2. Житло у будинках державного житлового фонду надається громадянам адміністрацією підприємства, установи, організації разом з громадською організацією, уповноваженою на це трудовим колективом, і їх рішення підлягає реєстрації в органах місцевого самоврядування у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Адміністрація підприємства визначає кількість житла для наданням особам, що перебувають на обліку в цьому підприємстві позачергово, у першу чергу та у звичайному порядку і оприлюднює це рішення протягом 5 робочих днів з дня прийняття такого рішення."  
Враховано редакційно    
208. 3. Житло в будинках приватного житлового фонду надається громадянам власниками цього житла або уповноваженими ними органами, рішення яких підлягає реєстрації Київською і Севастопольської міськими державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних і сільських рад.   -254- Будаг'янц М.А.
та інші П.З в конце предложения добавить "разом з регіональними профспілками". Данное уточнение необходимо в связи с тем, что вопросы решения жилищной проблемы трудящихся отражены только в Законе Украины "О профсоюзах..." и уставах профсоюзов, а другие общественные организации таких задач не ставят.  
Відхилено   3. Житло в будинках приватного житлового фонду надається громадянам власниками цього житла або уповноваженими ними органами на підставі договорів найму, які підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законом. Стаття 24. Право громадян України на приватизацію житла державного та комунального житлового фонду 1. Громадяни України, які користуються на умовах договору найму житлом державного та комунального житлових фондів загального призначення, мають право на приватизацію займаного житла. 2. Житло з житлового фонду загального призначення, побудоване після набрання чинності цим Кодексом за рахунок коштів державного бюджету, підлягає приватизації відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду". 3. Житло з житлового фонду загального призначення, побудоване після набрання чинності цим Кодексом за рахунок коштів місцевого бюджету, може бути передано у власність наймача шляхом безоплатної приватизації або шляхом викупу. Рішення про форму приватизації приймає відповідна рада. 4. Громадяни, які мають житло у приватній власності і перебувають на квартирному обліку, у разі одержання житла з державного або комунального житлових фондів на всіх членів сім'ї в межах норми, передбаченої частиною першою статті 21 цього Кодексу, зобов'язані передати безоплатно власне житло органу, який здійснює поліпшення житлових умов. Одержане на цих умовах житло може бути об'єктом приватизації. 5. Громадяни, які мають приватне житло, право власності на яке набуто на законних підставах, вправі передати його безоплатно Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, виконавчим органами сільських, селищних і міських рад, а також підприємствам, установам, організаціям (за їх згодою). У таких громадян залишається право володіння та користування цим житлом на умовах договору найму з новим власником. Стаття 25. Повернення приватизованого житла 1. Громадянин, який проживає в житловому приміщенні, придбаному у власність у порядку приватизації, за умови, що це житло є в нього єдиним для проживання, вправі передати належне йому на праві власності і вільне від обтяжень та обмежень житлове приміщення власнику житлового фонду чи уповноваженій ним особі на умовах, установлених відповідним договором, за згодою всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з ним, а власник житлового фонду чи уповноважена ним особа приймає (у разі відсутності спору) житло у власність і укладає із зазначеним громадянином договір найму в установленому законом порядку. 2. Громадянин, який повернув приватизоване ним житло, вважається таким, що не використав своє право на приватизацію.  
    -255- Кукоба А.Т.
Викласти в такій редакції: "Житло в будинках приватного житлового фонду надається власниками за їх розсудом на підставі договору найму. Ці договори підлягають обов'язковій реєстрації Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних і сільських рад".  
Враховано редакційно    
    -256- Буряк О.В.
У пункті 3 статті 23 слово "Севастопольської" замінити словом "Севастопольською".  
Враховано редакційно    
209. Глава 2. УМОВИ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИДБАННЯ ЖИТЛА      Глава 2. БУДІВНИЦТВО ТА ПРИДБАННЯ ЖИТЛА  
210. Стаття 24. Строк розгляду заяв про будівництво житла      Стаття 26. Строк розгляду заяв про будівництво житла  
211. 1. Заяви громадян, які виявили бажання побудувати житло, розглядаються Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних і сільських рад у місячний строк.   -257- Беспалий Б.Я.
Текст "Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями" замінити текстом "державними адміністраціями в містах Києві і Севастополі"  
Відхилено   1. Заяви громадян, які виявили бажання побудувати житло, розглядаються органами місцевого самоврядування в місячний строк.  
212. 2. Заяви юридичних осіб щодо будівництва житла розглядаються Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних і сільських рад у двомісячний строк.   -258- Резнік І.Й.
у частині 1 та 2 статті 24 слова " Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних і сільських рад" замінити словами "органами місцевого самоврядування"  
Враховано   2. Заяви юридичних осіб щодо будівництва житла розглядаються органами місцевого самоврядування у двомісячний строк.  
213. Стаття 25. Одержання кредитів для будівництва житла чи придбання його у власність   -259- Довгий Т.О.
Статтю 25 викласти в такій редакції: "Стаття 25. Фінансування будівництва житла чи придбання його у власність 1. Порядок надання кредитів банками та іншими фінансовими установами для будівництва чи придбання житла визначається у відповідності з чинним законодавством. 2. Підприємства, установи та організації (крім тих, що утримуються за рахунок бюджетних коштів) незалежно від форми власності мають право надавати за рахунок власних коштів безпроцентні цільові позики своїм працівникам, відшкодовувати частину витрат працівникам на будівництво чи придбання житла у власність. Розмір та умови надання таких позик за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, а також коштів створених для цього спеціальних фондів визначаються цими підприємствами, установами, організаціями у відповідності з чинним законодавством України."  
Враховано частково   Стаття 27. Одержання кредитів для будівництва житла чи придбання його у власність  
214. 1. Порядок надання кредитів для будівництва житла чи придбання його у власність визначається законодавством.      1. Порядок надання кредитів для будівництва житла чи придбання його у власність визначається законодавством.  
215. 2. Підприємства, установи та організації (крім тих, що утримуються за рахунок бюджетних коштів) незалежно від форми власності можуть надавати за рахунок власних коштів кредити своїм працівникам, а також відшкодовувати частину їх витрат на будівництво чи придбання житла у власність.   -260- Беспалий Б.Я.
Після тексту "крім тих, що" доповнити текстом "повністю або частково"  
Відхилено   2. Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності можуть надавати за рахунок власних коштів кредити своїм працівникам, а також відшкодовувати частину їх витрат на будівництво чи придбання житла у власність відповідно до колективного договору. Розмір і умови надання кредитів за рахунок коштів таких підприємств, установ та організацій визначаються органами управління цих підприємств, установ, організацій в колективних договорах відповідно до закону.  
    -261- Будаг'янц М.А.
та інші П.2 часть вторая в конце добавить: "за погодженням з профспілкою та відповідно з колективним договором".  
Враховано частково    
216. Розмір і умови надання кредитів за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, а також коштів створених для цього інвестиційних, благодійних та інших фондів визначаються цими підприємствами, установами та організаціями.   -262- Беспалий Б.Я.
Текст "цими підприємствами, установами та організаціями" замінити текстом "органами управління цих підприємств, установ, організацій"  
Враховано у частині другій статті   
217. Стаття 27. Право громадян України на приватизацію державного та комунального житла   -263- Кухарчук М.А.
Статтю 27 перенести у Главу 1  
Враховано    
218. 1. Громадяни України, які користуються житлом у державному та комунальному житловому фонді загального призначення на умовах договору найму мають право на приватизацію займаного житла на підставах і в порядку, визначених Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду".   -264- Пустовойтенко В.П.
Викласти п.1 в такій редакції: 1. Громадяни України, які користуються житлом у житловому фонді загального призначення на умовах договору найму державної та комунальної форми власності мають право на приватизацію займаного житла.  
Враховано статті 24   
    -265- Семенюк В.П.
Доповнити ч.І ст.27: "Дане право не поширюється на наймачів, які безкоштовно отримали житло у державному або комунальному фонді після введення в дію даного Кодексу. Таке житло наймач має право викупити у підприємства, організації, або у територіальній громади".  
Враховано редакційно у статті 24 цього Кодексу   
219. 2. Житло фонду соціального та спеціального призначення приватизації не підлягає.   -266- Пустовойтенко В.П.
Викласти п. 2 в такій редакції: 2. Житло, з фонду загального призначення, побудоване за кошти державного бюджету підлягає приватизації відповідно до Закону України про приватизацію державного житлового фонду.  
Враховано у статті 24   
    -267- Пустовойтенко В.П.
Викласти п. 3 в такій редакції: 3. Житло, з фонду загального призначення, побудоване за кошти місцевого бюджету може бути передано у власність наймача шляхом приватизації або шляхом викупу. Рішення про форму приватизації приймає відповідна рада.  
Враховано редакційно у статті 24   
220. 3. Громадяни, які мають житло у власності і перебувають на обліку для поліпшення житлових умов, у разі одержання державного або комунального житла на всіх членів сім'ї у межах норми зобов'язані передати безоплатно власне житло органу, який здійснює поліпшення житлових умов. Одержане на цих умовах житло може бути об'єктом приватизації. Порядок передачі житла визначається Кабінетом Міністрів України.   -268- Пустовойтенко В.П.
Викласти п.4 в такій редакції: 4. Громадяни, які мають житло у власності і перебувають на обліку для поліпшення житлових умов, у разі одержання житла з житлового фонду державної або комунальної форми власності на всіх членів сім'ї у межах норми зобов'язані передати безоплатно власне житло органу, який здійснює поліпшення житлових умов. Одержане на цих умовах житло може бути об'єктом приватизації.  
Враховано у статті 24   
    -269- Пустовойтенко В.П.
Додати п.5 такого змісту: 5. Житло фонду соціального та спеціального призначення приватизації не підлягає.  
Враховано у статтях 49 та 75   
221. 4. Громадяни, які мають власне житло, право власності на яке набуто на законних підставах, вправі передати його безоплатно Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських, селищних і сільських рад, а також підприємствам, установам та організаціям (за їх згодою). У таких громадян залишається право володіння та користування житлом на умовах договору найму.   -270- Беспалий Б.Я.
Текст "Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських, селищних і сільських рад" замінити текстом "відповідним територіальним громадам"  
Враховано статті 24   
    -271- Пустовойтенко В.П.
Викласти п.6 в такій редакції: 6. Громадяни, які мають власне житло, право власності на яке набуто на законних підставах, вправі передати його безоплатно Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських, селищних і сільських рад, а також підприємствам, установам та організаціям (за їх згодою). У таких громадян залишається право володіння та користування житлом на умовах договору найму.  
Враховано у статті 24   
222. Стаття 28. Реприватизація житла   -272- Пустовойтенко В.П.
Статтю 28 перенести в главу 1  
Враховано    
223. Громадянин, що проживає в житловому приміщенні, придбаному у власність у порядку приватизації, за умови, що це житло є в нього єдиним для проживання, вправі передати належне йому на праві власності і вільне від обтяжень та обмежень житлове приміщення власнику житлового фонду чи уповноваженій ним особі на умовах, встановлених відповідним договором, за згодою всіх повнолітніх членів родини, що проживають з ним, а власник житлового фонду чи уповноважена ним особа приймає (у разі відсутності спору) житло у власність і укладає із зазначеним громадянином договір найму в установленому порядку.   -273- Беспалий Б.Я.
Після тексту "в установленому" доповнити словом "законодавством"  
Враховано у статті 25  Глава 3. ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНІ, ЖИТЛОВІ КООПЕРАТИВИ, МОЛОДІЖНІ ЖИТЛОВІ КОМПЛЕКСИ, ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ Стаття 28. Створення житлово-будівельних кооперативів 1. Житлово-будівельний кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства з метою задоволення житлових потреб шляхом будівництва або реконструкції житлового будинку (будинків). Житлово-будівельні кооперативи створюються їх засновниками відповідно до закону. 2. Рішення про створення житлово-будівельного кооперативу приймаються його установчими зборами. 3. Типовий статут житлово-будівельного кооперативу затверджується Кабінетом Міністрів України. 4. Житлово-будівельний кооператив діє на основі статуту, прийнятого відповідно до закону загальними зборами членів кооперативу. 5. Громадяни, яких включено до затвердженого в установленому порядку списку осіб, які вступають до організовуваного житлово-будівельного кооперативу, вважаються членами цього кооперативу з дня його державної реєстрації, а громадяни, яких прийнято до діючого житлово-будівельного кооперативу, - з дня затвердження загальними зборами членів кооперативу відповідного рішення правління чи голови кооперативу. Порядок прийняття такого рішення та його затвердження визначається статутом кооперативу. Стаття 29. Вступ до житлово-будівельного кооперативу 1. Громадяни мають право вступити до житлово-будівельного кооперативу і одержати в ньому квартиру. 2. Вступ до житлово-будівельного кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви. Особа, яка подала заяву про вступ до житлово-будівельного кооперативу, вносить вступний внесок і пай у порядку та розмірах, визначених статутом кооперативу. Стаття 30. Умови прийому громадян до членів житлово-будівельного кооперативу 1. Умови прийому громадян до членів житлово-будівельного кооперативу визначаються статутом кооперативу. Стаття 31. Умови надання членові житлово-будівельного кооперативу квартири 1. Квартира надається відповідно до умов, визначених статутом кооперативу, або рішенням загальних зборів. Розмір пайового внеску члена житлово-будівельного кооперативу залежить від розміру квартири, терміну та умов кредитування, поверху, рівня облаштування та інших умов, визначених статутом кооперативу. 2. У разі відмови члена кооперативу від вселення в запропоновану квартиру він має письмово попередити про це правління чи голову кооперативу у строки, визначені статутом, із зазначенням причин, що викликали відмову вселення. 3. Відмову у вселенні може бути оскаржено в судовому порядку. Стаття 32. Визначення прав і обов'язків члена житлово-будівельного кооперативу 1. Права і обов'язки члена житлово-будівельного кооперативу, а також членів його сім'ї, умови користування і підстави припинення користування житловими приміщеннями визначаються статутом кооперативу. Стаття 33. Виключення з житлово-будівельного кооперативу 1. Умови та порядок виключення члена житлово-будівельного кооперативу з житлово-будівельного кооперативу визначаються законом та статутом кооперативу. 2. Рішення про виключення з житлово-будівельного кооперативу може бути оскаржено в судовому порядку. Стаття 34. Контроль органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за діяльністю житлово-будівельних кооперативів 1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень здійснюють контроль за діяльністю житлово-будівельних кооперативів. Стаття 35. Житловий кооператив 1. Житловий кооператив - добровільне об'єднання громадян та/або юридичних осіб з метою задоволення житлових потреб шляхом об'єднання їх майнових пайових внесків для придбання житлового будинку (будинків) та подальшої його (їх) експлуатації. Житловий кооператив створюється і діє відповідно до закону та статуту кооперативу. 2. Протягом трьох місяців з дня прийняття багатоквартирного будинку, який побудовано житлово-будівельним кооперативом, в експлуатацію він має бути перетворений на житловий кооператив або об?єднання співвласників багатоквартирного будинку. Перетворення здійснюється з метою впорядкування прав та обов'язків усіх учасників будівництва багатоквартирного будинку після завершення будівництва. 3. Перетворення здійснюється за рішенням загальних зборів, які скликає правління житлово-будівельного кооперативу. Збори затверджують статут житлового кооперативу або статут об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. 4. Типовий статут житлового кооперативу та Типовий статут об'єднання співвласників багатоквартирного будинку затверджуються Кабінетом Міністрів України. 5. Житловий кооператив може бути перетворений на об'єднання співвласників багатоквартирного будинку відповідно до закону. Стаття 36. Обмін житлового приміщення членом житлового кооперативу 1. Член житлового кооперативу, який не викупив квартиру, вправі за письмовою згодою членів сім'ї, які проживають разом з ним, включаючи тимчасово відсутніх, провести обмін займаного житлового приміщення з власником приватного житлового приміщення чи з іншим членом житлового кооперативу, в тому числі з тими, хто проживає в іншому населеному пункті, за умови наявності згоди кооперативу та кредитора. 2. Якщо між членом кооперативу та членами його сім'ї не досягнуто згоди про обмін, то член кооперативу, а також його дружина (її чоловік), що має право на частину паєнагромадження, можуть вимагати в судовому порядку примусового обміну займаного приміщення на приміщення в різних будинках (квартирах). 3. Обмін не допускається у випадках, передбачених законом. Стаття 37. Найм житлового приміщення в будинку житлового кооперативу 1. Член житлового кооперативу, який викупив квартиру, вправі за згодою членів сім'ї, які проживають разом з ним, здавати в найм частину житлового приміщення, а в разі тимчасового виїзду всієї сім'ї - усе приміщення. 2. Договір найму укладається в письмовій формі з наступною реєстрацією відповідно до закону. 3. Розмір плати за здане в найм приміщення встановлюється договором сторін, укладеним відповідно до закону. Стаття 38. Користування житловим приміщенням членами сім'ї члена житлового кооперативу 1. Права членів сім'ї, які проживають разом із членом житлового кооперативу, визначені цим Кодексом, цивільним та сімейним законодавством. Стаття 39. Виключення з житлового кооперативу 1. Умови та порядок виключення члена житлового кооперативу з житлового кооперативу визначаються законом та статутом кооперативу. 2. Рішення про виключення з житлового кооперативу може бути оскаржено в судовому порядку. Стаття 40. Право члена житлового кооперативу щодо невикупленої ним квартири 1. Член житлового кооперативу, який не викупив квартиру, має право володіння і користування, а за згодою кооперативу - і розпорядження квартирою, яку він займає в будинку кооперативу. Стаття 41. Підстави для виселення з будинку житлового кооперативу 1. Член кооперативу, виключений з кооперативу, втрачає право володіння і користування квартирою, яку він не викупив, у будинку кооперативу за умови повного повернення кооперативом суми його пайових внесків на викуплення квартири. У разі відмови звільнити її такий громадянин або юридична особа підлягає виселенню в судовому порядку без надання іншого житлового приміщення. Якщо члена житлового кооперативу виключено з кооперативу, то виселенню підлягають також члени його сім'ї та інші особи, які проживають разом з ним. 2. Якщо член житлового кооперативу, який не викупив квартиру в цьому кооперативі, вибув з кооперативу або переселився в іншу квартиру в будинку того ж кооперативу, а права на займане ним житлове приміщення не передані в установленому законодавством порядку членам його сім'ї, вони, а також інші особи, які проживають у цьому приміщенні, підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого житлового приміщення. 3. Членів сім'ї члена житлового кооперативу та інших осіб, які проживають разом з ним, може бути виселено в судовому порядку без надання іншого житлового приміщення також у випадках, передбачених законом. Стаття 42 . Право приватної власності члена житлового кооперативу 1. У разі викупу квартири член житлового кооперативу стає її власником. Вихід з кооперативу не припиняє права власності на викуплену квартиру. 2. Власник квартири в будинку житлового кооперативу, який не є членом кооперативу, зобов?язаний укласти договір з кооперативом про обслуговування та оплату комунальних послуг, а також інших послуг, що є обов'язковими відповідно до статуту кооперативу. Стаття 43. Передача житловому кооперативу рівноцінного житлового будинку замість того, що зноситься 1. Якщо належний житловому кооперативу будинок підлягає знесенню у зв'язку з вилученням земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності, кооперативу замість будинку, що зноситься, передається у власність рівноцінний житловий будинок. Стаття 44. Молодіжний житловий комплекс та його діяльність 1. Молодіжний житловий комплекс - неприбуткова незалежно від форм власності юридична особа, що утворюється шляхом добровільного об'єднання фізичних та/або юридичних осіб з метою будівництва, придбання і експлуатації житла з метою створення належних умов проживання молодих сімей та одиноких молодих громадян на засадах самоорганізації та самоврядування. 2. Молодіжний житловий комплекс може бути реорганізовано в об'єднання співвласників багатоквартирного будинку відповідно до закону. Реєстрація створюваного об'єднання співвласників багатоквартирного будинку здійснюється безоплатно відповідно до закону. 3. Діяльність молодіжних житлових комплексів, у тому числі підстави для виселення з них, визначаються окремим положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Стаття 45. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 1. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - неприбуткова юридична особа, створена власниками житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку (будинків) або його частини (частин) для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна. 2. Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, захисту їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку регулюються окремим законом.  
    -274- Носенко М.П.
Ст.28 доповнити другим абзацом: "Громадянин, який повернув приватизоване їм житло, вважається таким, що не використав своє право на приватизацію".  
Враховано у статті 25   
    -275- Семенюк В.П.
Ст.28 доповнити другим абзацом: "Громадянин, який повернув приватизоване їм житло, вважається таким, що не використав своє право на приватизацію".  
Враховано у статті 25   
    -276- Пустовойтенко В.П.
включити до Розділу ІІ нову главу, виклавши її в наступній редакції: "Глава 3. ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНІ, ЖИТЛОВІ КООПЕРАТИВИ, МОЛОДІЖНІ ЖИТЛОВІ КОМПЛЕКСИ, ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ  
Враховано редакційно    
    -277- Пустовойтенко В.П.
Стаття 29. Створення житлово-будівельних кооперативів Житлово-будівельні кооперативи створюються забудовниками для будівництва житлових будинків. Рішення про організацію кооперативів при підприємствах, установах, організаціях приймають органи управління цих підприємств, установ, організацій з урахуванням пропозицій трудових колективів. Примірний статут житлово-будівельного кооперативу затверджується Кабінетом Міністрів України. Житлово-будівельний кооператив діє на основі статуту, прийнятого відповідно до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу загальними зборами громадян, які на добровільних засадах вступають до організовуваного кооперативу, і зареєстрованого в установленому порядку. Громадяни, яких включено до затвердженого у встановленому порядку списку осіб, що вступають до організовуваного житлово-будівельного кооперативу, вважаються членами цього кооперативу з дня реєстрації статуту, а громадяни, яких прийнято до діючого житлово-будівельного кооперативу, - з дня затвердження виконавчим органом районної, міської, районної в місті ради рішення загальних зборів членів кооперативу про прийом до кооперативу.  
Враховано зауваження до статті 1   
    -278- Пустовойтенко В.П.
Стаття 30. Право громадян на вступ до житлово-будівельного кооперативу і одержання в ньому жилого приміщення Громадяни мають право вступити до житлово-будівельного кооперативу і одержати в ньому квартиру. Правила обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, затверджуються Кабінетом Міністрів України .  
Враховано зауваження до статті 1   
    -279- Пустовойтенко В.П.
Стаття 31. Умови прийому громадян до членів житлово-будівельного кооперативу Умови прийому громадян до членів житлово-будівельного кооперативу мають бути оприлюднені ініціатором створення кооперативу. Умови прийому громадян до членів житлово-будівельного кооперативу встановлює відповідно до законодавства юридична особа, яка отримала дозвіл на виконання будівельних робіт відповідно до законодавства і зареєстрована у органах місцевого самоврядування.  
Враховано зауваження до статті 1   
    -280- Пустовойтенко В.П.
Стаття 32. Умови надання членові житлово-будівельного кооперативу квартири Квартира надається відповідно до умов, визначених договором або рішення спільних зборів. Розмір пайового внеску члена житлово-будівельного кооперативу залежить від розміру квартири, терміну та умов кредитування, поверху, рівня облаштування та інших показників, визначених при ступі до кооперативу. В разі відмови члена кооперативу від вселення у запропоновану квартиру, він має письмово попередити про це забудовника протягом місяця з дати вселення, визначеної договором. В разі невідповідності наданої квартири умовам договору, член кооперативу має надати забудовнику перелік причин, що викликали відмову вселення. Відмову у вселенні може бути оскаржено в судовому порядку.  
Враховано зауваження до статті 1   
    -281- Пустовойтенко В.П.
Стаття 33. Визначення прав і обов'язків члена житлово-будівельного кооперативу Права і обов'язки члена житлово-будівельного кооперативу, а також членів його сім'ї, умови користування і підстави припинення користування жилими приміщеннями визначаються статутом кооперативу.  
Враховано зауваження до статті 1   
    -282- Пустовойтенко В.П.
Стаття 34. Виключення з житлово-будівельного кооперативу Члена житлового кооперативу може бути виключено з кооперативу у випадках: 1) подання відомостей, що не відповідають дійсності і були підставою для прийому до кооперативу; 2) встановлення вироком суду, що вступний внесок та/або пайові внески складаються з коштів, добутих злочинним шляхом; 3) виїзду на інше постійне місце проживання; 4) несплати пайового внеску; 5) в інших випадках, передбачених статутом житлового кооперативу. Порядок виключення з житлового кооперативу встановлюється Примірним статутом житлового кооперативу. Рішення про виключення з житлового кооперативу може бути оскаржене в судовому порядку.  
Враховано зауваження до статті 1   
    -283- Пустовойтенко В.П.
Стаття 35. Контроль органів місцевого самоврядування за діяльністю житлово-будівельних кооперативів Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень здійснюють контроль за діяльністю житлово-будівельних кооперативів.  
Враховано зауваження до статті 1   
    -284- Пустовойтенко В.П.
Стаття 36. Перетворення житлово-будівельного кооперативу у житловий кооператив або об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 1. Протягом трьох місяців з дня прийняття багатоквартирного будинку в експлуатацію, який побудовано житлово-будівельним кооперативом, він має бути перетворений на житловий кооператив або об?єднання співвласників багатоквартирного будинку. Перетворення здійснюється з метою впорядкування прав та обов'язків всіх учасників будівництва багатоквартирного будинку після завершення будівництва. 2. Перетворення здійснюється за рішенням загальних зборів, які скликає правління житлово-будівельного кооперативу. Збори затверджують статут житлового кооперативу або статут об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. 3. Типові статути житлового кооперативу та об'єднання співвласників багатоквартирного будинку затверджує центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. 4. Житловий кооператив може бути перетворений у об'єднання співвласників багатоквартирного будинку відповідно до законодавства. 5. Реєстрація створюваних житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків здійснюється безоплатно, відповідно до законодавства.  
Враховано зауваження до статті 1   
    -285- Пустовойтенко В.П.
Стаття 37. Міна жилого приміщення членом житлового кооперативу Член житлового кооперативу, який не викупив квартиру, вправі за письмовою згодою проживаючих разом з ним членів сім'ї, включаючи тимчасово відсутніх, провести міну займаного жилого приміщення з власником приватного житлового приміщення чи з іншим членом житлового кооперативу, в тому числі з проживаючими в іншому населеному пункті, за умови наявності згоди кооперативу та кредитора. Якщо між членом кооперативу та членами його сім'ї не досягнуто згоди про обмін, то член кооперативу, а також його дружина, що має право на частину паєнагромадження, можуть вимагати в судовому порядку примусового обміну займаного приміщення на приміщення в різних будинках (квартирах). Обмін не допускається у випадках, передбачених законом.  
Враховано зауваження до статті 1   
    -286- Пустовойтенко В.П.
Стаття 38. Найм жилого приміщення в будинку житлового кооперативу Член житлового кооперативу, який викупив квартиру, вправі за згодою членів сім'ї, які проживають разом з ним, здавати в найм частину жилого приміщення, а в разі тимчасового виїзду всієї сім'ї - все приміщення. Договір найму укладається в письмовій формі з наступною реєстрацією відповідно до закону. Розмір плати за здане в найм приміщення встановлюється договором сторін, укладеним відповідно до законодавства.  
Враховано зауваження до статті 1   
    -287- Пустовойтенко В.П.
Стаття 39.Користування жилим приміщенням членами сім'ї члена житлового кооперативу Права членів сім'ї, які проживають разом з членом житлового кооперативу та інших осіб, що проживають разом з ними регулюються цивільним та сімейним законодавством.  
Враховано зауваження до статті 1   
    -288- Пустовойтенко В.П.
Стаття 40. Виключення з житлового кооперативу Члена житлового кооперативу може бути виключено з кооперативу у випадках: 1) подання відомостей, що не відповідають дійсності і були підставою для прийому до кооперативу; 2) встановлення вироком суду, що вступний внесок та/або пайові внески складаються з коштів, добутих злочинним шляхом; 3) систематичного руйнування чи псування жилого приміщення, або використання його не за призначенням, або систематичного порушення правил використання житлового будинку та прибудинкових територій, що робить неможливим для інших проживання з членом кооперативу в одній квартирі чи в одному будинку, якщо заходи запобігання і громадського впливу виявились безрезультатними; 4) виїзду на інше постійне місце проживання; 5) несплати пайового внеску; 6) несплати протягом шести місяців без поважних причин внесків на погашення банківського кредиту, внесків на експлуатацію та ремонт будинку та інших платежів, передбачених статтутом; 7) в інших випадках, передбачених статутом житлового кооперативу. Порядок виключення з житлового кооперативу встановлюється Примірним статутом житлового кооперативу. Рішення про виключення з житлового кооперативу може бути оскаржене в судовому порядку. Стаття 41. Право члена житлового кооперативу щодо невикупленої ним квартири Член житлового кооперативу має право володіння і користування, а за згодою кооперативу - і розпорядження квартирою, яку він займає в будинку кооперативу, якщо він не викупив її.  
Враховано зауваження до статті 1   
    -289- Пустовойтенко В.П.
Стаття 42. Підстави для виселення з будинку житлового кооперативу, молодіжного житлового комплексу Член житлового кооперативу, виключений з кооперативу, втрачає право володіння і користування квартирою, яку він не викупив, в будинку кооперативу за умови повного відшкодування кооперативом суми його витрат на викуплення квартири. В разі відмовлення звільнити її така особа підлягає виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення. Якщо члена кооперативу виключено з кооперативу, то виселенню підлягають також члени його сім'ї та інші особи, які проживають разом з ним. Якщо член житлового кооперативу вибув з кооперативу або переселився в іншу квартиру в будинку того ж кооперативу, а займане ним жиле приміщення не закріплено в установленому порядку за членами його сім'ї, вони, а також інші особи, що проживають у цьому приміщенні, підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення. Членів сім'ї члена житлового кооперативу та інших осіб, які проживають разом з ним, може бути виселено в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення також у випадках, передбачених законом. Підстави для виселення з молодіжного житлового комплексу визначаються окремим Положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.  
Враховано зауваження до статті 1   
    -290- Пустовойтенко В.П.
Стаття 43 . Право приватної власності члена житлового кооперативу 1. У разі викупу квартири член житлового кооперативу стає її власником. Вихід з кооперативу не припиняє права власності на викуплену квартиру. 2. Власник квартири у будинку кооперативу, який не є членом кооперативу, зобов?язаний укласти договір з кооперативом про обслуговування та оплату комунальних послуг, а також інших послуг, що є обов'язковими відповідно до статуту кооперативу.  
Враховано зауваження до статті 1   
    -291- Пустовойтенко В.П.
Стаття 44. Передача житловому кооперативу рівноцінного жилого будинку замість того, що зноситься Якщо належний житловому кооперативу будинок підлягає знесенню у зв'язку з вилучанням земельної ділянки для державних або громадських потреб, кооперативу замість будинку, що зноситься, передається у власність рівноцінний жилий будинок.  
Враховано зауваження до статті 1   
    -292- Пустовойтенко В.П.
Стаття 45. Молодіжний житловий комплекс та його діяльність 1. Молодіжний житловий комплекс (МЖК) - це неприбуткова незалежно від форм власності юридична особа, що утворюється шляхом добровільного об'єднання фізичних та/або юридичних осіб з метою будівництва, придбання і експлуатації житла з метою створення належних умов проживання молодих сімей та одиноких молодих громадян на засадах самоорганізації та самоврядування. 2. Молодіжний житловий комплекс може бути реорганізовано у об'єднання співвласників багатоквартирного будинку відповідно до закону. Реєстрація створюваного об'єднання співвласників багатоквартирного будинку здійснюється безоплатно відповідно до законодавства. 3. Діяльність молодіжних житлових комплексів регулюється окремим Положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. Стаття 46. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 1. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - це неприбуткова юридична особа, створена власниками жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку (будинків) або його частини (частин) для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна. 2. Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, захисту їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку регулюються окремим законом."  
Враховано зауваження до статті 1   
224. Стаття 26. Діяльність житлово-будівельних (житлових) кооперативів та молодіжних житлових комплексів   -293- Беспалий Б.Я.
Назву статті викласти у редакції: "Діяльність житлово-будівельних та житлових кооперативів"  
Враховано редакційно    
225. 1. Житлово-будівельні (житлові) кооперативи та молодіжні житлові комплекси реєструються за рішенням Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, селищних і сільських рад для будівництва багатоквартирних житлових будинків чи одно-, двоквартирних житлових будинків садибного типу.   -294- Беспалий Б.Я.
Частину 1 замінити такими частинами "Житлово-будівельні кооперативи створюються громадянами на добровільних засадах для будівництва і експлуатації житлових будинків. Житлові кооперативи створюються громадянами на добровільних засадах для придбання і експлуатації житлових будинків. Житлово-будівельні та житлові кооперативи реєструються державними адміністраціями у містах Києві і Севастополі, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад" Житлові кооперативи створюються громадянами на добровільних засадах для придбання і експлуатації житлових будинків. Житлово-будівельні та житлові кооперативи реєструються державними адміністраціями у містах Києві і Севастополі, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад"  
Враховано редакційно у Главі 3   
226. 2. Ліквідація і перетворення житлово-будівельних (житлових) кооперативів та молодіжних житлових комплексів в об'єднання (товариства) співвласників багатоквартирних будинків здійснюється на умовах, визначених законом.   -295- Беспалий Б.Я.
Частину 2 викласти у редакції; "Ліквідація чи реорганізація житлово-будівельних чи житлових кооперативів в об'єднання власників житла чи в об'єднання співвласників багатоквартирних будинків здійснюється на умовах, визначених законом"  
Враховано редакційно у Главі 3   
227. Розділ ІІІ      Розділ ІІІ  
228. КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОМ      КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОМ  
229. Глава 3. ЖИТЛОВИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ   -296- Хара В.Г.
Значна частина положень проекту звужує зміст та обсяг існуючих прав, передбачених чинним житловим законодавством, що суперечить статті 22 Конституції України, і в першу чергу це стосується малозабезпечених верств населення. Відсутні передбачені Конституцією України обов?язки держави щодо забезпечення житлом громадян, які потребують соціального захисту. Відсутні механізми розподілу соціального житла. Невизначений правовий статус такого житла, порядок його отримання та володіння. Відсутні механізми упередження правопорушень у житловій сфері Законопроект суттєво погіршує можливості громадян отримати житло, оскільки більшість з них, виходячи з реального рівня доходів населення навіть за допомогою кредитів не в змозі буде побудувати чи придбати житло за ринковими цінами. По суті законопроект передбачає відмову від безоплатного надання житла більшості громадянам, які потребують поліпшення житлових умов. Не визначено, як буде вирішуватись подальша доля людей, що десятиріччями перебувають на обліку для поліпшення житлових умов. А це крок назад щодо реалізації конституційного права на житло, який матиме непередбачувані соціальні наслідки.  
Враховано редакційно в главі 4, перехідних та прикінцевих положеннях  Глава 4. ЖИТЛОВИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Стаття 46. Житловий фонд соціального призначення 1. Житловий фонд соціального призначення використовується для проживання громадян, які потребують соціального захисту відповідно до закону, в порядку і на умовах, установлених цим Кодексом, іншими законами. 2. Житловий фонд соціального призначення формується органами місцевого самоврядування шляхом, визначеним частиною першою статті 9 цього Кодексу. 3. Створення житлового фонду соціального призначення здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів приватних юридичних або фізичних осіб. Утримання житлового фонду соціального призначення здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. Створення та утримання житлового фонду соціального призначення за рахунок коштів приватної юридичної або фізичної особи здійснюється на підставі договору, укладеного з органами місцевого самоврядування. 4. Кошти для створення житлового фонду соціального призначення за рахунок державного бюджету передбачаються щорічно законом України про державний бюджет окремим рядком. Обґрунтування необхідного обсягу асигнувань з державного бюджету подається щороку разом з проектом Державного бюджету України на наступний рік Кабінетом Міністрів України в установленому порядку. Розподіл коштів для фінансування створення житлового фонду соціального призначення за рахунок коштів державного бюджету здійснюється відповідно до затверджених регіональних програм розвитку житлового фонду соціального призначення. 5. Кошти для створення житлового фонду соціального призначення за рахунок місцевих бюджетів передбачаються щорічно у відповідному бюджеті окремим рядком. Обсяги необхідного фінансування створення та утримання житлового фонду соціального призначення за рахунок коштів місцевих бюджетів формуються відповідно до місцевих програм забезпечення житлом громадян, зазначених у статті 47 цього Кодексу, затверджених органами місцевого самоврядування. 6. Умови фінансування створення та утримання житлового фонду соціального призначення за рахунок коштів приватної юридичної або фізичної особи визначаються договором з відповідним органом місцевого самоврядування згідно із законодавством.  
    -297- Круглов М.П.
Розпочати Главу 4 новою статтею, виклавши її в наступній редакції: "Стаття 29. Житловий фонд соціального призначення 1. Житловий фонд соціального призначення використовується для проживання громадян, які потребують соціального захисту відповідно до закону, у порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом, іншими законами України. 2. Житловий фонд соціального призначення формується органами місцевого самоврядування шляхом: 1) будівництва нового житла; 2) реконструкції існуючих житлових будинків, а також переобладнання нежитлових будинків у житлові; 3) передачі у державну та комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень, добровільного дарування або визнаного в установленому законом порядку безгосподарним; 4) передачі забудовниками місцевим радам частки житлової площі у новозбудованих будинках; 5) передачі з державної у комунальну власність соціального житла, побудованого за кошти Державного бюджету України."  
Враховано редакційно    
    -298- Пустовойтенко В.П.
Доповнити статтю 46 новими частинами, виклавши їх у наступній редакції: "3. Створення та утримання житлового фонду соціального призначення здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів приватних юридичних або фізичних осіб. За рахунок коштів державного бюджету здійснюється створення, а за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів - створення та утримання житлового фонду соціального призначення. Створення та утримання житлового фонду соціального призначення за рахунок коштів приватної юридичної або фізичної особи здійснюється на підставі договору, укладеного з органами місцевого самоврядування. 4. Кошти для створення житлового фонду соціального призначення за рахунок державного бюджету передбачаються щорічно Законом України про державний бюджет окремим рядком. Обґрунтування необхідного обсягу асигнувань з державного бюджету подається щороку разом з проектом Державного бюджету України на наступний рік центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства в установленому порядку. Розподіл коштів для фінансування створення житлового фонду соціального призначення за рахунок державного бюджету здійснюється відповідно до затверджених регіональних програм розвитку житлового фонду соціального призначення. 5. Кошти для створення житлового фонду соціального призначення за рахунок місцевих бюджетів передбачаються щорічно у відповідному бюджеті окремим рядком. Обсяги необхідного фінансування створення та утримання житлового фонду соціального призначення за рахунок коштів місцевих бюджетів формуються відповідно до місцевих програм забезпечення житлом громадян, зазначених у статті 47 цього Кодексу, затверджених органами місцевого самоврядування. 6. Умови фінансування створення та утримання житлового фонду соціального призначення за рахунок коштів приватної юридичної або фізичної особи визначаються договором з відповідним органом місцевого самоврядування згідно з законодавством."  
Враховано    
230. Стаття 29. Порядок надання житла з фонду соціального призначення      Стаття 47. Порядок надання житла з житлового фонду соціального призначення  
231. 1. Житло з фонду соціального призначення надається громадянам, які потребують соціального захисту з боку держави в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.   -299- Беспалий Б.Я.
Частину 1 після тексту "призначення надається" доповнити текстом "для проживання на певний строк"  
Враховано   1. Житло з житлового фонду соціального призначення надається громадянам України, які потребують соціального захисту з боку держави і перебувають на обліку громадян, які мають право на отримання соціального житла, безоплатно для проживання на певний строк. Користування житлом з житлового фонду соціального призначення здійснюється громадянами України, які потребують соціального захисту з боку держави, за доступну для них плату відповідно до статті 90 цього Кодексу. Облік громадян, які мають право на отримання соціального житла, здійснюється за місцем їх проживання відповідними органами місцевого самоврядування. 2. Правом взяття на облік на одержання житла з фонду соціального призначення користуються громадяни України, для яких: 1) таке житло є єдиним місцем проживання; 2) середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців з розрахунку на одну особу менший від прожиткового мінімуму та величини опосередкованої вартості найму житла в даному населеному пункті і які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до статті 17 цього Кодексу. При визначенні середньомісячного сукупного доходу враховується вартість майна, що знаходиться у власності громадянина та членів його сім'ї на момент постановки на облік. Порядок врахування вартості майна та Порядок визначення величини опосередкованої вартості найму житла в населеному пункті затверджуються Кабінетом Міністрів України. 3. Надання громадянам житла з житлового фонду соціального призначення здійснюється за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування. Таке рішення є підставою для укладення відповідного договору найму соціального житла на термін, визначений зазначеним рішенням. 4. Право позачергового отримання соціального житла мають: 1) громадяни, визначені пунктами 1-3, 5 частини третьої статті 19 цього Кодексу, за умови виникнення в них права на отримання соціального житла; 2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або завершення терміну піклування над такими дітьми та в разі відсутності в таких дітей права на житло, а також особи з їх числа при завершенні ними строкової служби в Збройних Силах України або при поверненні їх з установ, які виконують покарання у вигляді позбавлення волі; 3) громадяни, житло яких визнане в установленому порядку непридатним для проживання або не підлягає ремонту та реконструкції. 5. Першочергове право на забезпечення соціальним житлом мають: 1) громадяни, визначені частиною четвертою статті 19 цього Кодексу, за умови виникнення в них права на отримання соціального житла; 2) сім'ї з неповнолітніми дітьми; 3) вагітні жінки; 4) особи, які втратили працездатність; 5) пенсіонери. 6. Прийняття на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла, здійснюється за рішенням органу місцевого самоврядування на підставі письмової заяви. Прийняття на облік недієздатних громадян може здійснюватися за заявою їх уповноважених осіб на основі письмової довіреності, завіреної у встановленому законом порядку. До заяви про прийняття на облік додаються документи, які підтверджують обґрунтованість визнання у встановленому порядку громадянина малозабезпеченим та таким, що потребує надання соціального житла. Вичерпний перелік таких документів установлюється Кабінетом Міністрів України. Орган місцевого самоврядування, що здійснює прийняття на облік, направляє громадянинові, який подав заяву про прийняття на облік, письмову відповідь з повідомленням дати взяття на облік, виду і номера черги або підстави відмови у задоволенні заяви. 7. Відмова у прийнятті на облік на отримання соціального житла може бути оскаржена в судовому порядку. 8. Списки громадян для отримання соціального житла в порядку загальної черги, першочергово або позачергово розміщуються окремо та підлягають оприлюдненню. Поряд з розміщеними списками розміщується порядок надання житла за цими списками. Облік громадян, визнаних у встановленому порядку такими, що потребують надання соціального житла, встановлення черговості, а також розподіл житлової площі здійснюються під громадським контролем відповідно до частини четвертої статті 108 цього Кодексу з додержанням гласності. 9. Громадяни, які втратили право на перебування у списках громадян, які мають право на отримання соціального житла, за їх згодою можуть бути включені до списків на одержання кредитів на будівництво чи придбання житла. 10. Порядок постановки, перебування і зняття громадян з обліку на отримання житла з житлового фонду соціального призначення та порядок надання такого житла затверджується Кабінетом Міністрів України. 11. Житлові приміщення з житлового фонду соціального призначення повинні відповідати встановленим для них будівельним, санітарним та технічним нормам.  
    -300- Будаг'янц М.А.
та інші П.1 добавить: "разом з Федерацією профспілок України". Часть первую дополнить словами "разом з регіональними профспілками".  
Відхилено    
    -301- Пустовойтенко В.П.
статтю 29 викласти в наступній редакції: "Стаття 46. Порядок надання житла з фонду соціального призначення 1. Житло з фонду соціального призначення надається для проживання на певний строк громадянам України, які потребують соціального захисту з боку держави і перебувають на обліку. Облік громадян, які мають право на отримання соціального житла, здійснюється за місцем їх проживання відповідними органами місцевого самоврядування. 2. Правом взяття на облік на одержання житла з фонду соціального призначення користуються громадяни (сім'ї), для яких: а) таке житло є єдиним місцем проживання; б) середньомісячний сукупний доход яких за попередні шість місяців з розрахунку на одну особу менший від прожиткового мінімуму та величини опосередкованої вартості найму житла в даному населеному пункті, і які користуються правом щодо поліпшення житлових умов відповідно до статті 18 цього Кодексу. При визначенні сукупного доходу враховується вартість майна, що знаходиться у власності громадянина та членів його сім'ї на момент постановки на облік. Порядок врахування вартості майна визначається Кабінетом Міністрів України. 3. Порядок постановки, перебування та зняття громадян з обліку на одержання житла з фонду соціального призначення затверджується Кабінетом Міністрів України. 4. Надання громадянам житла з фонду соціального призначення здійснюється за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування. Таке рішення є підставою для укладання відповідного договору найму соціального житла на термін, визначений зазначеним рішенням. Право позачергового отримання соціального житла мають: - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, вихованці дитячих будинків, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, при припиненні опіки (піклування) після досягнення віку повної цивільної дієздатності, а також при завершенні ними строкової служби в Збройних Силах України або при поверненні їх із закладів, які виконують покарання у вигляді позбавлення волі; - громадяни, житло яких визнане в установленому порядку непридатним для проживання або не підлягає ремонту та реконструкції; - громадяни із важкими формами деяких хронічних захворювань, визначених переліком, передбаченим частиною 3) статті 18 цього Кодексу. Першочергове право на забезпечення соціальним житлом мають сім'ї з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність, пенсіонери. Громадяни, які відповідно до частини 3 цієї статті втратили право на облік у списках на одержання соціального житла, за їх згодою можуть бути включені до списків на одержання пільгових кредитів на будівництво чи придбання житла, або цільових житлових позик. Порядок надання житла з фонду соціального призначення затверджується Кабінетом Міністрів України. Житлові приміщення з фонду житла соціального призначення повинні відповідати встановленим для них будівельним, санітарним та технічним нормам."  
Враховано редакційно    
    -302- Костинюк Б.І.
Доповнити статтю 47 новими частинами наступного змісту: "6. Прийняття на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла, здійснюється за рішенням органу місцевого самоврядування на підставі письмової заяви. Прийняття на облік недієздатних громадян може здійснюватися за заявою їх уповноважених осіб на основі письмової довіреності, завіреної у встановленому законом порядку. До заяви про прийняття на облік додаються документи, які підтверджують обґрунтованість визнання у встановленому порядку громадянина малозабезпеченим та таким, що потребує надання соціального житла. Вичерпний перелік таких документів встановлюється Кабінетом Міністрів України. Орган місцевого самоврядування, що здійснює прийняття на облік, направляє громадянинові, який подав заяву про прийняття на облік, письмову відповідь з повідомленням дати взяття на облік, виду і номера черги або підстави відмови у задоволенні заяви. 7. Відмова у прийнятті на облік на отримання соціального житла може бути оскаржена в судовому порядку. 8. Списки громадян для отримання соціального житла в порядку загальної черги, першочергово або позачергово розміщуються окремо та підлягають оприлюдненню. Одночасно з розміщенням списків розміщуються порядок надання житла за цими списками. Облік громадяни, визнаних у встановленому порядку такими, що потребують надання соціального житла, встановлення черговості, а також розподіл житлової площі здійснюються під громадським контролем відповідно до частини четвертої статті 108 цього Кодексу з додержанням гласності."  
Враховано    
232. 2. Надання громадянам житла з фонду соціального призначення здійснюється на підставі рішення органів місцевого самоврядування.   -303- Нощенко М.П.
Пункт 2 доповнити словами: "Категорії громадян, яким надається соціальне житло, визначаються Кабінетом Міністрів України".  
Враховано редакційно у Главі 4   
233. 3. Підставою для заселення житла у фонді соціального призначення є договір найму соціального житла.   -304- Беспалий Б.Я.
Частину 3 наприкінці доповнити текстом ", укладений на певний строк"  
Враховано редакційно у Главі 4  Стаття 48. Підстави для відмови у прийнятті громадянина на облік. Підстави зняття громадянина з обліку на отримання житла з житлового фонду соціального призначення 1. Відмова в прийнятті громадянина на облік таких, що потребують надання соціального житла, допускається у разі: 1) непредставлення необхідних документів відповідно до абзацу третього частини шостої статті 47 цього Кодексу; 2) подання документів з виправленнями; 3) подання документів, які не підтверджують можливість визнання у встановленому порядку відповідного громадянина таким, що потребує надання соціального житла; 4) подання документів із завідомо неправдивою інформацією, що було встановлено органом, який приймає на облік. 2. Рішення про відмову в прийнятті на облік повинне містити підстави відмови з обов'язковим посиланням на порушення, передбачені частиною першою цієї статті. 3. Письмова відповідь з рішенням про відмову в прийнятті на облік видається (направляється) громадянинові, який подав відповідну заяву, не пізніше трьох робочих днів від дня прийняття такого рішення. 4. Громадянин знімається з обліку на отримання соціального житла в разі: 1) подання за місцем обліку заяви про зняття з обліку; 2) втрати підстав, визначених частиною другою статті 47 цього Кодексу, що дають право на отримання соціального житла; 3) виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту; 4) одержання їм у встановленому порядку кредитів на будівництво чи придбання житла; 5) надання йому в установленому порядку земельної ділянки для будівництва приватного житлового будинку; 6) виявлення в документах, які надавались ним в орган, що здійснює прийняття на облік, відомостей, що не відповідають дійсності, але послужили підставою для прийняття на облік, а також неправомірних дій при вирішенні питання про прийняття на облік посадових осіб органу, що здійснює прийняття на облік; 7) зміни інших обставин, що давали підстави вважати особу такою, що потребує соціального житла. 5. Рішення про зняття громадянина з обліку приймається органом, за рішенням якого такий громадянин був прийнятий на облік, не пізніше тридцяти робочих днів від дня виявлення обставин, що є підставою для ухвалення рішення про зняття з обліку.  
    -305- Пустовойтенко В.П.
Главу 4 доповнити новою статтею, виклавши її в наступній редакції: "Підстави для відмови у прийнятті громадянина на облік. Підстави зняття громадянина з обліку на отримання житла з житлового фонду соціального призначення 1. Відмова в прийнятті громадянина на облік таких, що потребують надання соціального житла, допускається у випадку: 1) непредставлення необхідних документів відповідно до абзацу третього частини шостої статті 47 цього Кодексу; 2) подання документів з виправленнями; 3) подання документів, які не підтверджують можливість визнання у встановленому порядку відповідного громадянина таким, що потребує надання соціального житла; 4) подання документів із завідомо неправдивою інформацією, що було встановлено органом, який приймає на облік. 2. Рішення про відмову в прийнятті на облік повинне містити підстави відмови з обов'язковим посиланням на порушення, передбачені частиною першою цієї статті. 3. Письмову відповідь з рішенням про відмову в прийнятті на облік видається (направляється) громадянинові, що подав відповідну заяву, не пізніше одного робочого дня від дня прийняття такого рішення. 4. Громадянин знімається з обліку на отримання соціального житла у випадку: 1) подання за місцем обліку заяви про зняття з обліку; 2) втрати підстав, визначених частиною другою статті 47 цього Кодексу, що дають право на отримання соціального житла; 3) виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту; 4) одержання їм у встановленому порядку кредитів на будівництво чи придбання житла; 5) надання йому у встановленому порядку земельної ділянки для будівництва приватного житлового будинку; 6) виявлення в документах, які надавались їм, в орган, що здійснює прийняття на облік, відомостей що не відповідають дійсності, але послужили підставою для прийняття на облік, а також неправомірних дій при вирішенні питання про прийняття на облік посадових осіб органу, що здійснює прийняття на облік; 7) в разі зміни інших обставин, що давали підстави вважати особу такою, що потребує соціального житла. 5. Рішення про зняття з обліку громадянина приймається органом, за рішенням якого такий громадянин був прийнятий на облік, не пізніше тридцяти робочих днів від дня виявлення обставин, що є підставою для ухвалення рішення про зняття з обліку."  
Враховано    
234. Стаття 30. Договір найму житла у фонді соціального призначення   -306- Пустовойтенко В.П.
назву статті 30 викласти в наступній редакції: "Стаття 47. Договір найму соціального житла"  
Враховано   Стаття 49. Договір найму соціального житла 1. Підставою для заселення житла з житлового фонду соціального призначення є договір найму соціального житла. 2. Договір найму соціального житла - угода, оформлена в письмовій формі, за якою одна сторона - власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання в ньому на певний строк за плату.  
    -307- Пустовойтенко В.П.
доповнити статтю 47 новими частинами, виклавши їх у наступній редакції: "1. Підставою для заселення житла у фонді соціального призначення є договір найму соціального житла. 2. Договір найму соціального житла - домовленість, оформлена у письмовій формі, за якою одна сторона - власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату."  
Враховано    
235. 1. Договір найму житла у фонді соціального призначення укладається у письмовій формі між власником цього житла або уповноваженим ним органом і наймачем або уповноваженою ним особою.   -308- Беспалий Б.Я.
Частину 1 після тексту "призначення укладається" доповнити текстом "на певний строк"  
Враховано у частині другій цієї статті  3. Договір найму соціального житла укладається між власником цього житла або уповноваженим ним органом і наймачем або уповноваженою ним особою. 4. При наданні житлового приміщення за договором найму соціального житла громадянинові, який має приватне житлове приміщення, враховується площа житлового приміщення, що перебуває у власності. 5. У разі якщо середньомісячний сукупний дохід наймача соціального житла та членів його сім'ї за попередні шість місяців з розрахунку на одну особу змінився і став вищий за прожитковий мінімум та величину опосередкованої вартості найму житла в даному населеному пункті, передбачену частиною другою статті 47 цього Кодексу, така зміна є підставою розірвання договору найму житлового приміщення з фонду соціального призначення. 6. Наймач може укладати окремі договори на отримання житлово-комунальних послуг, що не включені до договору найму житла соціального призначення. 7. Житлове приміщення за договором найму соціального житла може бути надане з перевищенням норми житлової площі приміщення, якщо воно являє собою одну кімнату або однокімнатну квартиру, або призначено для вселення громадян, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань за переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. 8. Особам похилого віку, багатодітним сім'ям з неповнолітніми дітьми та відповідним категоріям інвалідів і хворих за висновком лікувально-профілактичного закладу та на їх прохання житлові приміщення надаються на нижніх поверхах або в будинках з ліфтами. 9. Соціальне житло використовується лише за призначенням відповідно до правил утримання житлових будинків. 10. Передача житла з житлового фонду соціального призначення в піднайом не допускається. 11. Наймач житла з житлового фонду соціального призначення має право за письмовою згодою повнолітніх членів сім'ї, включаючи тимчасово відсутніх, провести обмін займаного житла з іншим наймачем житла з житлового фонду соціального призначення за згодою власників цього житла. 12. Житло з житлового фонду соціального призначення не підлягає приватизації, бронюванню, продажу, викупу та заставі. 13. На вимогу наймодавця договір найму соціального житла може бути розірваний за рішенням суду.  
    -309- Костинюк Б.І.
Доповнити статтю 49 "Договір найму соціального житла" новими частинами, виклавши їх у наступній редакції: "4. При наданні житлового приміщення за договором найму соціального житла громадянинові, який має приватне житлове приміщення, враховується площа житлового приміщення, що перебуває у власності. 5. Зміна підстав й умов, що дають право на одержання житлового приміщення за договором найму соціального житла, є підставою розірвання договору найму житлового приміщення з фонду соціального призначення. 6. Наймач може укладати окремі договори на отримання житлово-комунальних послуг, що не включені до договору найму житла соціального призначення. 7. Житлове приміщення за договором найму соціального житла може бути надане з перевищенням норми житлової площі приміщення, якщо воно являє собою одну кімнату або однокімнатну квартиру, або призначено для вселення громадян, які страждають важкими формами хронічних захворювань. 8. Особам похилого віку, багатодітним сім'ям з неповнолітніми дітьми та відповідним категоріям інвалідів і хворих за висновком лікувально-профілактичного закладу та на їх прохання жилі приміщення надаються на нижніх поверхах або в будинках з ліфтами. 9. Соціальне житло використовується лише за призначенням відповідно до правил утримання житлових будинків. 10. Передача житла з житлового фонду соціального призначення в піднайом не допускається. 11. Наймач житла з житлового фонду соціального призначення має право за письмовою згодою повнолітніх членів сім'ї, включаючи тимчасово відсутніх, провести обмін займаного житла з іншим наймачем житла з житлового фонду соціального призначення за згодою власників цього житла. 12. Житло з житлового фонду соціального призначення не підлягає приватизації, бронюванню, продажу, викупу та заставі. 13. На вимогу наймодавця договір найму соціального житла може бути розірваний за рішенням суду."  
Враховано    
236. 2. Форма типового договору найму житла у фонді соціального призначення затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.   -310- Резнік І.Й.
У статті 30 визначити, що форма типового договору найму житла затверджується Кабінетом Міністрів України  
Враховано   14. Форма типового договору найму соціального житла затверджується Кабінетом Міністрів України.  
    -311- Резнік І.Й.
доповнити статтю 30 новою частиною наступної редакції: "5. На вимогу наймодавця договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду."  
Враховано у пункті 13 статті 49   
237. Стаття 31. Користування житлом у фонді соціального призначення       
238. 1. Соціальне житло використовується лише за призначенням відповідно до Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій.       
239. 2. Передача житла у фонді соціального призначення в піднайом не допускається.       
240. 3. Наймач житла у фонді соціального призначення має право за письмовою згодою повнолітніх членів сім'ї, включаючи тимчасово відсутніх, провести обмін займаного житла з іншим наймачем житла у фонді соціального призначення за згодою власника цього житла.       
241. 4. Житло у фонді соціального призначення не підлягає бронюванню, продажу, викупу.   -312- Беспалий Б.Я.
Частину 4 після тексту "не підлягає" доповнити текстом "приватизації,"  
Враховано у статті 49   
    -313- Буряк О.В.
Пункт 4 статті 31 проекту після слів "соціального призначення" доповнити словами "не може бути предметом застави та".  
Враховано редакційно у статті 49   
242. Стаття 32. Плата за житло у фонді соціального призначення   -314- Круглов М.П.
Статтю 32 перенести до Глави 7, виклавши її у наступній редакції: "Плата за житло у фонді соціального призначення складається із: плати за найм житла; плати за утримання житлових будинків та прибудинкових територій; плати за комунальні послуги. Розмір плати за житло у фонді соціального призначення для кожного наймача встановлює орган місцевого самоврядування з урахуванням рівня доходів сім'ї, площі житла та переліку отриманих житлово-комунальних послуг. Розмір плати за житло з фонду соціального призначення складається з плати, яка вноситься безпосередньо наймачем, та державної допомоги, яка надається відповідно до закону."  
Враховано редакційно у статті 49   
243. Розмір плати за житло у фонді соціального призначення встановлюється відповідно до статті 70 цього Кодексу.   -315- Семенюк В.П.
Ст.32 викласти: "Плата за житло у фонді соціального призначення складається з плати за комунальні послуги та вивезення відходів. Органи місцевого самоврядування можуть встановлювати додаткові пільги по оплаті за соціальне житло".  
Враховано редакційно у статті 90   
244. Глава 4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛА У ФОНДІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. НАЙМ ТА БРОНЮВАННЯ ЖИТЛА      Глава 5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛА З ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. НАЙМ ТА БРОНЮВАННЯ ЖИТЛА  
245. Стаття 33. Порядок надання житла. Договір найму житла   -316- Бокий І.С.
та інші Положення викладені в ст.ст. 33-42 привести у відповідність до Цивільного та Сімейного кодексів України.  
Враховано редакційно   Стаття 50. Порядок надання житла  
    -317- Довгий Т.О.
Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 33. Порядок надання житла та укладення договору найму у державному та комунальному житловому фонді"  
Враховано частково    
246. 1. Надання громадянам, які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов, житла здійснюється на підставі рішення Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, селищних і сільських рад.   -318- Беспалий Б.Я.
Текст "Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити текстом "державних адміністрацій у містах Києві і Севастополі"  
Відхилено   1. Надання громадянам житла з житлового фонду загального призначення здійснюється на підставі рішення власника або уповноваженого ним органу.  
247. Підставою для заселення житла у фонді загального призначення є договір найму житла, укладений на строк, встановлений договором.   -319- Беспалий Б.Я.
Частину 2 після тексту "укладений на" доповнити словом "певний"  
Враховано редакційно у абзаці 3 частини 1 статті  Підставою для заселення житла є укладений договір найму житла.  
    -320- Будаг'янц М.А.
та інші П.1 часть вторая перед словом "строк" добавить: "невизначений",  
Відхилено    
    -321- Довгий Т.О.
Абзац другий частини першої викласти у такій редакції: "Підставою для заселення житла, наданого громадянам, які перебували на обліку для поліпшення житлових умов, є безстроковий договір найму житла.";  
Відхилено    
    -322- Стоян О.М.
Недоліком проекту є звуження змісту та обсягу існуючих прав щодо безстрокового користування житловим приміщенням. Так, статтею 9 чинного Житлового кодексу передбачено право громадян на одержання жилого приміщення у безстрокове користування, а за статтею 33 проекту житло буде надаватися у строкове користування. Цим значно погіршуються права громадян в порівнянні з чинним кодексом, оскільки після закінчення строку договору найму житла наймодавець вправі виселити наймача без надання іншого житла.  
Відхилено , узгоджено з ЦК   
248. Якщо у договорі строк не встановлений, договір вважається укладеним на п'ять років.   -323- Будаг'янц М.А.
та інші В п. 1 часть третью - исключить.  
Враховано    
    -324- Довгий Т.О.
Абзац третій частини першої виключити;  
Враховано    
    -325- Кармазін Ю.А.
Стаття 33 частина З викласти в такій редакції: "Якщо у договорі строк не  
тановлений, договір вважається укладеним безстроково". *2 відповідно до Цивільного кодексу   
    -326- Соломатін Ю.П.
Стаття33 частина З викласти в такій редакції: "Якщо у договорі строк не встановлений, договір вважається укладеним безстроково".  
Відхилено відповідно до Цивільного кодексу   
249. Власник державного та комунального житлового фонду надає наймачеві житло у строкове користування відповідно до договору найму житла, укладеного у письмовій формі.   -327- Беспалий Б.Я.
Частину 4 після тексту "строкове користування" доповнити текстом "для проживання"  
Враховано   Наймач житлового приміщення - фізична особа, яка отримала право користування житловим приміщенням на умовах договору найму. Власник державного та комунального житлового фонду надає наймачеві житло у строкове користування для проживання відповідно до договору найму житла.  
    -328- Довгий Т.О.
У абзаці 4 частини першої статті 33 слово "строкове" замінити словом "безстрокове".  
Відхилено    
    -329- Семенюк В.П.
Четвертий абзац ч.І ст.ЗЗ викласти: "Власник державного та комунального житлового фонду надає наймачеві житло у строкове користування і визначає свій уповноважений орган для укладення відповідного договору найму".  
Враховано редакційно    
250. Укладення зазначеного договору є обов'язковим.   -330- Кухарчук М.А.
останній абзац частини 1 статті 33 вилучити, як такий, що дублює абзац 2 частини 1 зазначеної статті  
Враховано    
251. 2. Не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договір наймодавець може запропонувати наймачеві продовжити його на тих же умовах чи попередити наймача про відмову укласти з ним договір на новий строк.   -331- Довгий Т.О.
Частину другу викласти у такій редакції: "2. Наймач житла за спільної згодою повнолітніх членів сім'ї та інших осіб, включених до договору найму, вправі у будь-який час розірвати договір найму, попередивши наймодавця про розірвання договору не пізніше ніж за три місяці."  
Враховано   2. Не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору найму житла наймодавець може запропонувати наймачеві укласти його на тих же або інших умовах чи попередити наймача про відмову укласти з ним договір на новий строк. Договір найму житла може бути розірвано на вимогу наймодавця лише у разі порушення наймачем умов договору найму житла в судовому порядку на підставах, передбачених законом. 3. Наймач житла за спільною згодою повнолітніх членів сім'ї та інших осіб, включених до договору найму житла, вправі в будь-який час розірвати договір найму житла, попередивши наймодавця про розірвання договору не пізніше ніж за три місяці або про відмову укласти з ним договір на новий строк. Спори щодо припинення договору найму житла вирішуються в судовому порядку.  
    -332- Носенко М.П.
Доповнити ч 2 ст. ЗЗ другим абзацом: "Договір найму житла може бути розірвано на вимогу наймодавця лише за підстав порушення наймачем умов договору найму житла в судовому порядку та на підставах, передбачених законом.".  
Враховано    
    -333- Семенюк В.П.
Доповнити ч.2 ст. ЗЗ другим абзацом: "Наймодавець може відмовити наймачу державного або комунального житла в укладенні договору на новий строк з підстав, передбаченими ч.І ст.94 цього Кодексу. Спори щодо неподовження договору найму вирішуються у судовому порядку".  
Враховано редакційно    
252. 3. У разі коли на день закінчення строку дії договору найму житла від сторін договору або однієї з них не надійшло пропозицій щодо його припинення, дія договору вважається продовженою на той же строк і на умовах, визначених попереднім договором.   -334- Довгий Т.О.
Частину третю викласти у такій редакції: "3. Договір найму житла може бути розірвано на вимогу наймодавця лише за підстав порушення наймачем умов договору найму в судовому порядку та підставах, встановлених законодавством України.".  
Враховано в ч.2  4. У разі якщо на день закінчення строку договору найму житла від сторін договору або однієї з них не надійшло пропозицій щодо його припинення, договір вважається укладеним на той же строк і на умовах, визначених попереднім договором. Стаття 51. Договір найму житла 1. Договір найму житла укладається в письмовій формі. Договір, укладений на термін більше одного року, підлягає реєстрації згідно із законом.  
    -335- Резнік І.Й.
включити до Кодексу нову статтю, виклавши її назву та частину першу у наступній редакції: "Стаття 51. Договір найму житла 1. Договір найму житла укладається в письмовій формі. Договір, укладений на термін більше одного року підлягає реєстрації згідно закону."  
Враховано    
253. 4. У договорі найму житла визначаються права та обов'язки сторін і членів сім'ї наймача, включених до договору найму, умови володіння і користування наданим житлом та строк дії договору. Обов'язки з технічного обслуговування і ремонту найманого житла та санітарного обслуговування допоміжних приміщень будинку і прибудинкової території покладаються на наймодавця, якщо інше не передбачено договором найму.   -336- Беспалий Б.Я.
Вилучити текст "володіння"  
Враховано   2. У договорі найму житла визначаються права та обов'язки сторін і членів сім'ї наймача, а також осіб, які постійно проживають разом з ним за його згодою, включених до договору найму, умови володіння та користування наданим житлом та строк дії договору. Обов'язки з технічного обслуговування і ремонту найманого житла визначаються договором найму житла відповідно до закону.  
    -337- Довгий Т.О.
У частині четвертій статті 33 виключити слова "та строк дії договору".  
Відхилено    
    -338- Волков О.М.
У частині 4 після слів "сім'ї наймача" додати слова "інших осіб";  
Враховано    
    -339- Резнік І.Й.
останнє речення частини 4 статті 33 викласти в наступній редакції: "Обов'язки з технічного обслуговування і ремонту найманого житла визначаються договором найму житла відповідно до закону."  
Враховано    
    -340- Семенюк В.П.
У ч.4 ст.ЗЗ після слів "членів сім'ї наймача" додати "а також осіб, які проживають разом з ним за його згодою". Відповідні зміни - також і у ч.5 і ч.б даної статті.  
Враховано    
254. 5. Умови найму житла, визначені договором, можуть бути змінені за спільною письмовою згодою наймача, повнолітніх членів його сім'ї, включених до договору, та наймодавця. У разі відсутності спільної згоди умови договору може бути змінено в судовому порядку.   -341- Волков О.М.
У частині 5 після слів "його сім'ї" додати слова "інших осіб";  
Враховано   3. Умови найму житла, визначені договором, можуть бути змінені за спільною письмовою згодою наймача, повнолітніх членів його сім'ї, інших осіб, включених до договору, та наймодавця. У разі відсутності спільної згоди умови найму житла, визначені договором, може бути змінено в судовому порядку.  
255. 6. Повнолітній член сім'ї наймача, включений до договору найму житла, має право на укладення з ним окремого договору найму у разі, коли за спільною письмовою згодою решти повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з ним і яких включено до договору, може бути виділена окрема кімната, що припадає на цього члена сім'ї.   -342- Беспалий Б.Я.
Частини 6 і 7 виключити  
Враховано частково    
    -343- Волков О.М.
Частину 6 викласти у такій редакції: "6. Повнолітній член сім'ї наймача, інша особа, включена до договору найму житла, має право на укладення з ним окремого договору найму у разі, коли за спільною письмовою згодою решти повнолітніх членів сім'ї, інших осіб, які проживають разом з ним і яких включено до договору, може бути виділена окрема кімната, що припадає на цього члена сім'ї, іншу особу. У разі відсутності згоди членів сім'ї, інших осіб, включених до договору найму житла, питання вирішується у судовому порядку."  
екст вилучено   
256. У разі відсутності згоди членів сім'ї питання вирішується у судовому порядку.       
257. 7. Громадяни, які проживають у житловому будинку, квартирі (їх частині) і користуються житлом за окремими договорами найму, у разі об'єднання в одну сім'ю мають право вимагати від наймодавця укладення з ким-небудь з них спільного договору найму на все житло, яке вони займають.      4. Громадяни, які проживають в одноквартирному житловому будинку, квартирі (їх частинах) і користуються житлом за окремими договорами найму, у разі об'єднання в одну сім'ю мають право вимагати від наймодавця укладення з ким-небудь з них договору найму на весь одноквартирний житловий будинок, усю квартиру, яку вони займають.  
258. Відмову наймодавця в укладенні зазначеного договору може бути оскаржено в судовому порядку.      Відмову наймодавця в укладенні зазначеного договору може бути оскаржено в судовому порядку.  
259. 8. Договір найму житла укладається в письмовій формі. Недодержання цієї вимоги є підставою для визнання договору недійсним.       
260. 9. Форма типового договору найму житла затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.   -344- Пустовойтенко В.П.
У частині дев'ятій статті 33 слова "центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "Кабінетом Міністрів України"  
Враховано   5. Форма типового договору найму житла з житлового фонду загального призначення затверджується Кабінетом Міністрів України.  
261. Стаття 34. Обов'язки та права наймодавця   -345- Довгий Т.О.
Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 34. Обов'язки та права наймодавця за договором найма житла у державному та комунальному житловому фонді";  
Відхилено   Стаття 52. Обов'язки та права наймодавця  
262. 1. Наймодавець зобов'язаний утримувати житло у справному технічному стані, що забезпечує безпечні умови проживання в ньому, а також надання житлово-комунальних та інших послуг за встановленими нормами.   -346- Беспалий Б.Я.
Після тексту "за встановленими" доповнити словом "законодавством"  
Враховано   1. Наймодавець зобов'язаний дотримуватись правил утримання житла, а також правил надання житлово-комунальних послуг відповідно до законодавства. Житло, яке надається інвалідам чи сім'ям, у яких є інваліди та/або діти-інваліди, має бути пристосоване для їх проживання, а під'їзди, сходові площадки цих будинків - обладнані спеціальними засобами.  
    -347- Сушкевич В.М.
Абзац перший частини першої статті 34 викласти у такій редакції: „1. Наймодавець зобов'язаний: утримувати житло у справному технічному стані, що забезпечує безпечні умови проживання в ньому, а також надання житлово-комунальних та інших послуг за встановленими нормами; обладнувати спеціальними засобами і пристосуваннями жилі приміщення, займані інвалідами чи сім'ями, в яких є інваліди та (або) діти-інваліди, а також під'їзди, сходові площадки жилих будинків, в яких мешкають інваліди або діти-інваліди."  
Враховано редакційно    
263. У разі несвоєчасного виконання робіт, пов'язаних з утриманням житла або наданням послуг не в повному обсязі, наймодавець повинен зменшити розмір плати з урахуванням існуючих незручностей і відшкодувати заподіяні наймачу збитки відповідно до договору.      У разі несвоєчасного виконання робіт, пов'язаних з утриманням житла або наданням послуг не в повному обсязі, наймодавець повинен зменшити розмір плати з урахуванням існуючих незручностей і відшкодувати завдані наймачу збитки відповідно до договору та закону.  
264. 2. Наймодавець має право після письмового попередження наймача на вхід до займаного житла для огляду елементів житлового будинку, його обладнання та проведення необхідного ремонту, а у разі виникнення аварійної ситуації - негайно з моменту звернення.      2. Наймодавець має право після письмового попередження наймача на вхід до займаного житла для огляду елементів житлового будинку, його обладнання та проведення необхідного ремонту, а в разі виникнення аварійної ситуації - негайно з моменту звернення.  
265. 3. Наймодавець може реконструювати належне йому житло і зобов'язаний здійснювати всі роботи, пов'язані із знесенням непридатного для проживання будинку.      3. Наймодавець може реконструювати належне йому житло і зобов'язаний здійснювати всі роботи, пов'язані із знесенням непридатного для проживання будинку.  
266. 4. Наймодавець має право розірвати договір найму житла у разі необхідності використання житла для проживання самого наймодавця та членів його сім'ї, письмово попередивши про це наймача за два місяці.   -348- Будаг'янц М.А.
та інші Заменить слово "два" на слово "три".  
Відхилено   4. Наймодавець має право розірвати договір найму житла в разі необхідності використання житла для проживання самого наймодавця та членів його сім'ї, письмово попередивши про це наймача не пізніше, ніж за два місяці.  
    -349- Довгий Т.О.
Частину четверту виключити. У зв'язку із цим частини п'яту-шосту вважати частинами четвертою п'ятою відповідно;  
Відхилено    
    -350- Семенюк В.П.
У ч.4 ст.34 після слова "наймодавець" додати: "...якому житло належить на праві приватної власності", а слова "...попередивши про це наймача за два місяці" замінити на слова "...попередивши про це наймача за три місяці".  
Відхилено    
267. 5. На вимогу наймодавця договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду за умов, встановлених законодавством.   -351- Беспалий Б.Я.
Вилучити текст "за умов, встановлених законодавством"  
Враховано   5. На вимогу наймодавця договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду.  
268. 6. Наймодавець зобов'язаний здійснювати капітальний ремонт житла, переданого у найм, якщо інше не встановлено договором.   -352- Довгий Т.О.
У частині шостій слова "якщо інше не встановлено договором" виключити  
Враховано   6. Наймодавець зобов'язаний здійснювати капітальний ремонт житла, переданого в найм, у терміни, встановлені нормативно-правовими актами.  
    -353- Кармазін Ю.А.
Стаття 35, частина 6 викласти в такій редакції: "6. Наймодавець зобов'язаний здійснювати капітальний ремонт житла, переданого у найм у терміни встановлені законом."  
Враховано частково    
    -354- Соломатін Ю.П.
Стаття 35, частина 6 викласти в такій редакції: "6. Наймодавець зобов'язаний здійснювати капітальний ремонт житла, переданого у найом у терміни встановлені законом."  
Враховано частково    
269. Стаття 35. Обов'язки та права наймача   -355- Довгий Т.О.
Назву статті 35 викласти у такій редакції: "Стаття 35. Обов'язки та права наймача за договором найма житла у державному та комунальному житловому фонді"  
Відхилено   Стаття 53. Обов'язки та права наймача  
270. 1. Наймач зобов'язаний користуватися житлом відповідно до його призначення в порядку, встановленому договором, своєчасно вносити відповідну плату за житло.      1. Наймач зобов'язаний користуватися житлом відповідно до його призначення в порядку, встановленому договором, своєчасно вносити відповідну плату за житло.  
271. Якщо наймач, незважаючи на письмове попередження наймодавця (уповноваженої ним особи), використовує наймане житло не за призначенням і з порушенням умов договору та прав і інтересів сусідів, наймодавець має право вимагати в судовому порядку розірвання договору найму житла і відшкодування заподіяних йому збитків.      Якщо наймач, незважаючи на письмове попередження наймодавця, використовує наймане житло не за призначенням і з порушенням умов договору та прав і інтересів сусідів, наймодавець має право вимагати в судовому порядку розірвання договору найму житла і відшкодування завданих йому збитків.  
272. 2. У разі проведення ремонту або реконструкції житлового будинку, в якому розташоване наймане житло, наймач і члени його сім'ї мають право одержати інше житло згідно із статтями 46 і 47 цього Кодексу, якщо інше не передбачено угодою сторін.      2. У разі проведення ремонту або реконструкції житлового будинку, в якому розташоване наймане житло, наймач і члени його сім'ї мають право одержати інше житло, якщо інше не передбачено домовленістю сторін.  
273. 3. Наймач має право передати свої обов'язки та права щодо володіння і користування житлом повнолітньому члену сім'ї, включеному до договору найму житла, за згодою інших повнолітніх членів сім'ї. У такому випадку укладається новий договір найму житла.      3. Наймач має право передати свої обов'язки та права щодо володіння і користування житлом повнолітньому члену сім'ї, включеному до договору найму житла, за згодою інших повнолітніх членів сім'ї. У такому випадку укладається новий договір найму житла.  
274. 4. У разі смерті або визнання наймача недієздатним його обов'язки та права переходять за згодою членів сім'ї до одного з включених до договору найму повнолітніх членів цієї сім'ї. Переважне право при цьому надається одному з подружжя, а у разі відмови дружини (чоловіка) від переоформлення на неї (нього) обов'язків та прав наймача - повнолітнім дітям (у тому числі усиновленим) у порядку старшинства, батькові (матері).   -356- Беспалий Б.Я.
Після тексту "або визнання наймача" доповнити текстом "померлим, безвісти відсутнім"  
Враховано   4. У разі смерті наймача або оголошення його померлим, визнання безвісно відсутнім чи недієздатним його обов'язки та права переходять за згодою членів сім'ї до іншої особи відповідно до закону.  
275. У разі смерті одинокого наймача дія договору найму житла припиняється.   -357- Беспалий Б.Я.
Після тексту "одинокого наймача" доповнити текстом "визнання його судом померлим чи безвісти відсутнім"  
Враховано   У разі смерті одинокого наймача, оголошення його судом померлим чи визнання безвісно відсутнім дія договору найму житла припиняється.  
276. 5. Наймач за згодою повнолітніх членів сім'ї, включених до договору найму житла, має право розірвати договір, письмово попередивши про це наймодавця. Наймач зобов'язаний повернути наймодавцю житло відповідно до вимог Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій.   -358- Кармазін Ю.А.
Стаття 35, частина 5 викласти в такій редакції: "5. На вимогу наймодавця договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду за умов, встановлених законом."  
Враховано у частині 5 статті 52  5. Наймач за згодою повнолітніх членів сім'ї, включених до договору найму житла, має право розірвати договір, письмово попередивши про це наймодавця. Наймач зобов'язаний повернути наймодавцю житло відповідно до вимог правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій.  
    -359- Соломатін Ю.П.
Стаття 35, частина 5 викласти в такій редакції: "5. На вимогу наймодавця договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду за умов, встановлених законом."  
Враховано у частині 5 статті 52   
277. Якщо наймач розриває договір найму житла без згоди повнолітніх членів сім'ї, права та обов'язки наймача переходять до одного з членів сім'ї, включених до договору. У такому разі передача обов'язків та прав щодо володіння і користування найманим житлом здійснюється у порядку, передбаченому частинами третьою та четвертою цієї статті.      Якщо наймач розриває договір найму житла без згоди повнолітніх членів сім'ї, права та обов'язки наймача переходять до одного з членів сім'ї, включених до договору. У такому разі передача обов'язків та прав щодо володіння і користування найманим житлом здійснюється в порядку, передбаченому частинами третьою та четвертою цієї статті.  
278. 6. За згодою наймодавця наймач має право передати надане йому в найм житло в піднайм в установленому порядку.   -360- Беспалий Б.Я.
Вилучити текст "в установленому порядку"  
Враховано   6. За згодою наймодавця наймач має право передати надане йому в найм житло в піднайм.  
279. 7. Наймач і члени його сім'ї зобов'язані забезпечувати збереження займаного ними житла, дбайливо поводитися з елементами будинку та об'єктами упорядження, додержуватись вимог Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій та правил пожежної безпеки.      7. Наймач і члени його сім'ї зобов'язані забезпечувати збереження займаного ними житла, дбайливо поводитися з елементами будинку та додержуватися вимог правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій.  
280. 8. Наймач на умовах і в порядку, визначених Правилами утримання житлових будинків та прибудинкових територій і договором найму житла, повинен за свій рахунок утримувати займане житло та здійснювати його поточний ремонт.       
281. 9. Наймач зобов'язаний після письмового попередження наймодавця, надати йому доступ до займаного житла для огляду елементів житлового будинку, його обладнання та проведення необхідного ремонту, а у разі виникнення аварійної ситуації - негайно з моменту звернення.      8. Наймач зобов'язаний після письмового попередження наймодавця надати йому доступ до займаного житла для огляду елементів житлового будинку, його обладнання та проведення необхідного ремонту, а в разі виникнення аварійної ситуації - негайно з моменту звернення.  
282. 10. Наймач несе відповідальність перед наймодавцем за порушення умов договору особами, які проживають разом з ним.   -361- Будаг'янц М.А.
та інші Так как п.ІО ст.35 и п.2 ст.37 противоречат друг другу предлагаем п. 10 ст.35 изложить в следующей редакции: "наймач і особи, які проживають разом з ним, несут відповідальність перед наймодавцем за порушення умов договору."  
Враховано   9. Наймач і особи, які проживають разом з ним, несуть відповідальність перед наймодавцем за порушення умов договору.  
283. Стаття 36. Умови, за яких надання житла в найм у державному та комунальному житловому фонді не допускається   -362- Кухарчук М.А.
Статтю 36 вилучити  
Враховано    
    -363- Довгий Т.О.
Статтю 36 викласти в такій редакції: "Стаття 36. Умови, за яких вселення осіб у житло, надане в найм у державному та комунальному житловому фонді не допускається Вселення в наймане житло осіб, не включених до договору найму житла, крім випадків, передбачених частинами першою та другою статті 37, не зважаючи на наявність письмової згоди наймача та інших повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з ним, не допускається у разі, коли: 1) внаслідок вселення особи, розмір житлової площі, що припадатиме на кожну особу, яка проживає разом з наймачем, буде меншим від встановленого Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних і сільських рад середнього рівня забезпеченості громадян житлом у даному населеному пункті; 2) в одноквартирний будинок або квартиру, де проживають два або більше наймачів, вселяється особа з важкою формою хронічного захворювання за переліком, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я." У зв'язку з цим статті 37 та 38 вважати статтями 36 та 37 відповідно.  
таттю вилучено   
284. Надання житла в найм у державному та комунальному житловому фонді не допускається у разі, коли:       
285. 1) внаслідок вселення наймача і членів його сім'ї, включених до договору найму, розмір житлової площі, що припадатиме на кожну особу, яка проживає разом з наймачем, буде меншим від встановленого Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних і сільських рад середнього рівня забезпеченості громадян житлом у даному населеному пункті, крім випадків, коли є письмова згода всіх дорослих членів сім'ї на одержання житла меншого розміру;       
286. 2) в одноквартирний будинок або квартиру, де проживають два або більше наймачів, вселяється особа з важкою формою хронічного захворювання за переліком, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.       
287. Стаття 37. Сім'я наймача, обов'язки та права членів сім'ї   -364- Резнік І.Й.
Вилучити статтю 37, як таку що не містить ніяких регламентних норм щодо прав та обов'язків членів сім'ї, крім того, Конституційний Суд України вже давав визначення терміну "члени сім'ї"";  
Враховано    
288. 1. До сім'ї наймача належать особи, що разом проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки.   -365- Беспалий Б.Я.
Текст "пов'язані спільним побутом" замінити текстом "ведуть спільне господарство"  
таттю вилучено   
289. 2. Члени сім'ї наймача, які постійно проживають разом з ним і вказані у договорі найму, набувають рівних з наймачем прав та обов'язків щодо користування житлом.       
290. Стаття 38. Право наймача на вселення в житло членів сім'ї      Стаття 54. Право наймача на вселення в житло членів сім'ї та інших осіб  
291. та інших осіб       
292. 1. Вселення в наймане житло членів сім'ї наймача, не включених до договору найму житла, провадиться за згодою інших повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з ним, та наймодавця з внесенням відповідних змін до договору найму житла.   -366- Беспалий Б.Я.
Частину 1 після тексту "провадиться за" доповнити словом "письмовою"  
Враховано   1. Вселення в наймане житло членів сім'ї наймача, не включених до договору найму житла, проводиться за письмовою згодою інших повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з ним, та наймодавця з внесенням відповідних змін до договору найму житла.  
293. 2. На вселення неповнолітніх дітей в займане батьками житло та включення їх до договору найму згоди наймодавця, наймача та інших повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з наймачем, не потрібно.      2. На вселення неповнолітніх дітей в займане батьками житло та включення їх до договору найму згоди наймодавця, наймача та інших повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з наймачем, не потрібно.  
294. Особи, що вселилися в житло як члени сім'ї наймача, набувають рівного з іншими членами сім'ї права на користування житлом, якщо під час вселення між цими особами, наймачем та членами його сім'ї, які проживають разом з ним, не було укладено іншої письмової угоди про порядок користування житлом.      3. Особи, які вселилися в житло як члени сім'ї наймача, набувають рівного з іншими членами сім'ї права на користування житлом, якщо під час вселення між цими особами, наймачем та членами його сім'ї, які проживають разом з ним, не було укладено іншої письмової угоди про порядок користування житлом.  
295. 3. На вселення інших осіб, крім зазначених у частині першій цієї статті, в наймане житло необхідна письмова згода наймодавця, наймача, а також усіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з наймачем.   -367- Носенко М.П.
Ч.З ст.38 викласти: " Наймач має право вселити в наймане житло інших осіб за письмовою згодою наймодавця та інших повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з ним. В разі відмови наймодавця надати згоду на вселення таких осіб спори вирішуються в судовому порядку.".  
Враховано   4. Наймач має право вселити в наймане житло інших осіб за письмовою згодою наймодавця та інших повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з ним. У разі відмови наймодавця надати згоду на вселення таких осіб спори вирішуються в судовому порядку.  
    -368- Семенюк В.П.
Ч.З ст.38 викласти: " Наймач має право вселити в наймане житло інших осіб за письмовою згодою наймодавця та інших повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з наймачем. Спори у разі відмови наймодавця надати згоду на вселення таких осіб вирішуються у судовому порядку".  
Враховано редакційно    
296. Особи, що вселилися в житло наймача як опікуни або піклувальники, але не є членами сім'ї наймача, самостійного права на користування цим житлом не набувають.   -369- Довгий Т.О.
У абзаці другому частини третьої слово „або" виключити; Абзац другий частини третьої після слова "піклувальники" доповнити словами "або як дитина, що перебуває під патронатом наймача або члена його сім'ї".  
Враховано частково   Особи, які вселилися в житло наймача як опікуни, піклувальники, але не є членами сім'ї наймача, самостійного права на користування цим житлом не набувають. Вони мають право проживати в даному житлі на період виконання обов'язків опікуна, піклувальника та зобов'язані оплачувати отримані житлово-комунальні послуги.  
    -370- Носенко М.П.
У кінці другого абзацу ст.38 додати: " і мають право проживати в даному житлі на період виконання обов'язків опікуна, піклувальника та зобов'язані здійснювати оплату за отримані житлово-комунальні послуги.".  
Враховано    
    -371- Семенюк В.П.
У кінці другого абзацу ст.38 додати: " ... і мають право проживати у даному житлі на період виконання опікунських функцій".  
Враховано редакційно    
297. Стаття 39. Припинення дії договору найму житла      Стаття 55. Припинення договору найму житла  
298. Дія договору найму житла припиняється у таких випадках:   -372- Ісаєв Л.О.
Доповнити частину першу статті 39 наступним підпунктом: "1) закінчення терміну дії договору;"  
Враховано   1. Договір найму житла припиняється в таких випадках: 1) закінчення строку договору;  
299. 1) за згодою сторін і повнолітніх членів сім'ї наймача, включених до договору найму житла;      2) за згодою сторін і повнолітніх членів сім'ї наймача, включених до договору найму житла;  
300. 2) у разі приватизації наймачем займаного житла;      3) у разі приватизації наймачем займаного житла;  
301. 3) у разі викупу наймачем займаного житла;      4) у разі викупу наймачем займаного житла;  
302. 4) у разі смерті одинокого наймача.   -373- Беспалий Б.Я.
Пункт 4) після тексту "одинокого наймача" доповнити текстом ", визнання його судом померлим або безвісти відсутнім" Частину 1 доповнити таким новим пунктом: "5) за рішенням суду;"  
Враховано   5) у разі смерті одинокого наймача, оголошення його судом померлим або визнання безвісно відсутнім; 6) за рішенням суду.  
303. Стаття 40. Право наймача на одержання житла меншого розміру замість займаного      Стаття 56. Право наймача на одержання житла меншого розміру замість займаного  
304. Наймач за письмовою згодою повнолітніх членів сім'ї, включених до договору найму житла, має право порушити клопотання перед наймодавцем житла про надання йому в установленому порядку житла за розміром, меншим від займаного та такого, що відповідає вимогам державних будівельних норм.   -374- Довгий Т.О.
Статтю 40 викласти у такій редакції: "Наймач за письмовою згодою повнолітніх членів сім'ї, включених до договору найму житла, має право порушити клопотання перед наймодавцем житла про надання йому в установленому порядку упорядженого житла за розміром, меншим від займаного, але не менше встановленого Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних і сільських рад розміру житлової площі середнього рівня забезпеченості громадян житлом у даному населеному пункті."  
Враховано   1. Наймач за письмовою згодою повнолітніх членів сім'ї, включених до договору найму житла, має право порушити клопотання перед наймодавцем житла про надання йому в установленому порядку іншого житлового приміщення за розміром меншого від займаного. 2. Надаване громадянам інше житлове приміщення повинно знаходитись у межах даного населеного пункту і відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.  
305. Стаття 41. Піднайом житла   -375- Довгий Т.О.
Назву статті викласти у такій редакції: "Стаття 41. Піднайом житла у державному та комунальному житловому фонді";  
Відхилено   Стаття 57. Піднайм житла  
306. 1. Наймач житла за згодою повнолітніх членів сім'ї, включених до договору найму, і за згодою наймодавця, має право здавати в піднайом, житло у порядку, встановленому цим Кодексом.   -376- Беспалий Б.Я.
Після тексту "наймач житла за" слово "згодою" замінити текстом "письмовою згодою усіх"  
Враховано   1. Наймач житла за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім'ї, включених до договору найму житла, і за згодою наймодавця має право здавати в піднайм житло в порядку, встановленому законом. До договору піднайму не застосовується положення про переважне право на укладення договору на новий строк.  
    -377- Резнік І.Й.
Доповнити частину 1 статті 41 наступним реченням, відповідно до Цивільного кодексу України: "До договору піднайму не застосовується положення про переважне право на укладання договору на новий строк."  
Враховано    
307. 2. Наймач може здати в піднайом частину одноквартирного будинку, квартири, а у разі його тимчасового виїзду - весь будинок чи всю квартиру. Житло здається в піднайом в межах строку, визначеного договором найму.   -378- Довгий Т.О.
У частині другій останнє речення виключити.  
Враховано   2. Наймач може здати в піднайм частину одноквартирного житлового будинку, квартири, а в разі його тимчасового виїзду - весь будинок чи всю квартиру.  
308. 3. Для здавання в піднайом одноквартирного будинку або квартири, де проживають два чи більше наймачів, потрібна також згода цих наймачів і повнолітніх членів сімей, включених до договору найму житла.      3. Для передачі в піднайм одноквартирного житлового будинку або квартири, де проживають два чи більше наймачів, потрібна також згода цих наймачів і повнолітніх членів їх сімей, включених до договору найму житла.  
309. Стаття 42. Договір піднайму житла. Права та обов'язки піднаймача житла   -379- Довгий Т.О.
Назву статті викласти у такій редакції: "Стаття 42. Договір піднайму житла у державному та комунальному житловому фонді. Права та обов'язки піднаймача житла";  
Відхилено   Стаття 58. Договір піднайму житла. Права та обов'язки піднаймача житла  
310. 1. Договір піднайму житла укладається у письмовій формі відповідно до статей 33, 35 і 36 цього Кодексу. До договору піднайму не застосовується положення про переважне право на укладення договору на новий строк.   -380- Довгий Т.О.
У частині першій: - цифру „36" замінити цифрою „38"; - останнє речення виключити.  
Враховано редакційно   1. Договір піднайму житла укладається в письмовій формі відповідно до статті 57 цього Кодексу і не повинен перевищувати строку договору найму.  
311. 2. Піднаймач житла користується правами та виконує обов'язки, передбачені договором піднайму.      2. Піднаймач житла користується правами та виконує обов'язки, передбачені договором піднайму.  
312. 3. Умови договору піднайму, що обмежують права інших користувачів житла в будинку (квартирі), можуть бути визнані недійсними у судовому порядку.   -381- Беспалий Б.Я.
Текст " (квартири)" замінити текстом ", квартири, їхніх частин"  
Враховано редакційно   3. Умови договору піднайму, що обмежують права інших користувачів житла в будинку (його частині), квартирі, можуть бути визнані недійсними в судовому порядку.  
313. 4. Припинення дії договору піднайму житла і виселення піднаймача без його згоди провадиться в судовому порядку.   -382- Будаг'янц М.А.
та інші П.4 изложить в следующей редакции "Припинення дії договору піднайму житла і виселення піднаймача без його згоди проводиться в судовому порядку з попередженням за 3 місяці".  
Враховано частково   4. У разі дострокового припинення договору найму житла одночасно з ним припиняється договір піднайму. Дострокове припинення договору піднайму житла і виселення піднаймача без його згоди провадиться в судовому порядку.  
314. Стаття 43. Надання житла для тимчасового проживання      Стаття 59. Надання житла для тимчасового проживання  
315. 1. Наймач житла і повнолітні члени сім'ї, включені до договору найму житла, можуть за взаємною письмовою згодою дозволити тимчасове проживання в будинку (квартирі) інших громадян (тимчасових мешканців) без стягнення плати за користування житлом. Наймач зобов'язаний повідомити наймодавця про кількість тимчасових мешканців та строк їх проживання.   -383- Беспалий Б.Я.
Текст " (квартирі)" замінити текстом ", квартирі".  
Враховано   1. Наймач житла і повнолітні члени його сім'ї, включені до договору найму житла, можуть за взаємною письмовою згодою дозволити тимчасове проживання в будинку (його частині), квартирі інших громадян - тимчасових мешканців. Наймач зобов'язаний повідомити наймодавця про кількість тимчасових мешканців та строк їх проживання.  
    -384- Будаг'янц М.А.
та інші Слова: "без стягнення плати за користування житлом" - исключить.  
Враховано    
316. 2. Вселення тимчасових мешканців на строк, що перевищує півтора місяця, допускається за умови, якщо на кожного члена сім'ї, який проживає разом з наймачем, припадає житлова площа, не менша від встановленого Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних і сільських рад середнього рівня забезпеченості громадян житлом у даному населеному пункті.   -385- Костинюк Б.І.
пункт 2 статті 43 вилучити  
Враховано    
    -386- Будаг'янц М.А.
та інші После слов "сільских рад" добавить: "за погодженням або разом з регіональним об'єднанням профспілок" и далее по тексту.  
ункт 2 вилучено   
317. 3. Тимчасові мешканці повинні звільнити житло після спливу погодженого з ними строку проживання або не пізніше семи днів від дня пред'явлення до них наймачем або наймодавцем вимог про звільнення помешкання. У разі відмови звільнити житло наймач або інший повнолітній член його сім'ї можуть вимагати в судовому порядку виселення тимчасових мешканців без надання їм іншого житла. Тимчасові мешканці підлягають виселенню без надання іншого житла у разі розірвання або припинення дії договору найму житла.      2. Тимчасові мешканці повинні звільнити житло після спливу погодженого з ними строку проживання або не пізніше семи днів від дня пред'явлення до них наймачем або наймодавцем вимог про звільнення помешкання. У разі відмови звільнити житло наймач або інший повнолітній член його сім'ї можуть вимагати в судовому порядку виселення тимчасових мешканців без надання їм іншого житла. Тимчасові мешканці підлягають виселенню без надання іншого житла в разі розірвання або припинення договору найму житла.  
318. Стаття 44. Переселення громадян з житла, перебування у якому загрожує їх здоров'ю або безпеці      Стаття 60. Переселення громадян із житла, перебування в якому загрожує їхньому здоров'ю або безпеці  
319. 1. У разі виникнення в будинку, квартирі (їх частині) обставин, що загрожують здоров'ю або безпеці громадян (розлиття ртуті, проникнення шкідливого газу, наявність поблизу або в будинку вибухонебезпечних предметів, аварійний стан житла тощо) власник житла на час ліквідації небезпеки повинен невідкладно за власні кошти переселити їх у житло у маневреному або іншому житловому фонді.   -387- Буряк О.В.
Відповідно до ст. 44 "власник житла на час ліквідації небезпеки повинен невідкладно за власні кошти переселити їх у житло у маневреному або іншому житловому фонді". Цей обов'язок слід покласти на Київську і Севастопольську міські державні адміністрації, виконкоми міських, селищних і сільських рад, оскільки власниками житла можуть бути фізичні особи, а маневрений житловий фонд належить територіальним громадам.  
Враховано частково   1. У разі виявлення в установленому порядку в будинку (його частині), квартирі обставин, що загрожують здоров'ю або безпеці громадян, власник житла на час ліквідації небезпеки повинен невідкладно за власні кошти переселити їх у житло в маневреному або іншому житловому фонді.  
320. 2. Після усунення небезпеки в будинку (квартирі) громадянам повертається житло, яке вони раніше займали.   -388- Беспалий Б.Я.
Текст " (квартирі)" замінити текстом ", квартирі, їхніх частинах"  
Враховано   2. Після усунення небезпеки в будинку (його частині), квартирі громадянам повертається житло, яке вони раніше займали.  
321. 3. Якщо внаслідок невиконання наймодавцем правил утримання житла виникли небезпечні обставини, які призвели до необхідності відселення, наймач має право на відшкодування заподіяних йому збитків.      3. Якщо внаслідок невиконання наймодавцем правил утримання житла виникли небезпечні обставини, які призвели до необхідності відселення, наймач має право на відшкодування завданих йому збитків відповідно до закону.  
322. Стаття 45. Надання житла у зв'язку із знесенням житлового будинку або переобладнанням будинку, квартири (їх частини) для нежитлових потреб      Стаття 61. Надання житла у зв'язку із знесенням житлового будинку або переведенням будинку, квартири (їх частин) у нежитлові  
323. 1. Якщо будинок визнано непридатним для постійного проживання і таким, що підлягає знесенню або переобладнанню для використання з іншою, не забороненою законом метою, особам, включеним до договору найму житла, які з нього виселяються, надається в позачерговому порядку власником житла інше упоряджене житло відповідно до норм забезпечення.   -389- Беспалий Б.Я.
Частину 1 наприкінці доповнити текстом ", встановлених законодавством"  
Враховано   1. Якщо будинок визнано аварійним (стан будинку, його конструктивних елементів, за якого будинок загрожує обвалом і його подальша експлуатація повинна бути негайно припинена) і таким, що підлягає знесенню або вилученню з мотивів суспільної необхідності, наймачам, які з нього виселяються, надається в позачерговому порядку інше упоряджене житло, передбачене частиною другою статті 22 цього Кодексу.  
    -390- Носенко М.П.
У ч.І ст.45 слова ".. підлягає знесенню або переобладнанню для використання з іншою, не забороненою метою" замінити на слова: "підлягає знесенню або вилученню з мотивів суспільної необхідності"  
Враховано    
    -391- Пустовойтенко В.П.
Викласти п.1 в такій редакції: 1. Якщо будинок визнано непридатним для постійного проживання і таким, що підлягає знесенню або переобладнанню в зв'язку з суспільною необхідністю, особам, включеним до договору найму житла, які з нього виселяються, надається в позачерговому порядку інше упоряджене житло відповідно до норм забезпечення, встановлених законодавством.  
Враховано редакційно    
    -392- Семенюк В.П.
У ч.І ст.45 слова ".. підлягає знесенню або переобладнанню для використання з іншою, не забороненою метою" замінити на слова: "...підлягає знесенню або переобладнанню в зв'язку з суспільною необхідністю"  
Враховано 1 зауваження до статті 1   
324. 2. Відведення земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок (будинки), що підлягає знесенню для державних, громадських потреб, здійснюється за умови підтвердження забудовником до знесення будинку (будинків) своєї фінансової спроможності чи наявності необхідного житла для надання мешканцям, які підлягають відселенню.   -393- Кукоба А.Т.
Викласти в такій редакції: "При наданні земельних ділянок під забудову відселення мешканців та знесення будинків проводиться за рахунок забудовника".  
Враховано редакційно   2. Відведення земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок (будинки), що підлягає знесенню з мотивів суспільної необхідності, здійснюється за умови підтвердження забудовником до знесення будинку (будинків) своєї фінансової спроможності чи наявності необхідного житла для надання мешканцям, які підлягають відселенню. Відселення мешканців та знесення будинків проводиться за рахунок коштів забудовника.  
    -394- Гуров В.М.
Відведення земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок (будинки), що підлягає знесенню для державних, громадських та інших потреб, здійснюється за умови підтвердження забудовником (юридичною особою, зацікавленою у відведенні земельної ділянки) до знесення будинку (будинків) своєї фінансової спроможності чи наявності необхідного житла для надання мешканцям, які підлягають відселенню. Забудовник (юридична особа, зацікавлена у відведенні земельної ділянки) повинен надати власникам квартир (їх частин) у таких будинках та одноквартирних будинків рівноцінне за розміром та рівнем упорядження житло або викупити за ринковими цінами належні їм квартири, частини квартир чи одноквартирний будинок Власникам окремо розташованих житлових будинків, що підлягають знесенню, забудовник (юридична особа, зацікавлена у відведенні земельної ділянки) також зобов'язаний виплатити грошову компенсацію за знесення господарських будівель та багаторічних насаджень у розмірі, що визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Забудовник (юридична особа, зацікавленою у відведенні земельної ділянки) здійснює також відшкодування громадянам витрат, пов'язаних з переїздом на нове місце проживання в межах місцевості проживання власників таких квартир (їх частин) та одноквартирних будинків, за наявності документального підтвердження таких витрат. Ринкова вартість будинків, що підлягають знесенню, а також квартир (їх частин) у них визначається незалежним оцінювачем відповідно до законодавства. Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних і сільських рад надають забудовникові (юридичній особі, зацікавленій у відведенні земельної ділянки) дозвіл на знесення будинку (будинків) та початок будівництва тільки після відселення всіх мешканців.  
Враховано редакційно    
    -395- Пустовойтенко В.П.
Викласти п.2 в такій редакції: 2. Відведення земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок (будинки), що підлягає знесенню для державних, громадських потреб, здійснюється за умови підтвердження забудовником до знесення будинку (будинків) своєї фінансової спроможності чи наявності необхідного житла для надання мешканцям, які підлягають відселенню. Відселення мешканців та знесення будинків проводиться за рахунок забудовника.  
Враховано    
325. Власники квартир (їх частин) у таких будинках та одноквартирних будинків мають право вимагати від забудовника надання рівноцінного за розміром та рівнем упорядження житла або викупити за ринковими цінами належні їм квартири, частини квартир чи одноквартирний будинок.   -396- Пустовойтенко В.П.
Другий абзац ч.2. ст.45 викласти в такій редакції:: Власники квартир, їх частин у будинках та одноквартирних будинків, які підлягають знесенню в зв'язку з суспільною необхідністю, відселяються за їх згодою, відповідно до Цивільного та Земельного кодексів. Ці власники житла мають право вимагати від забудовника надання рівноцінного за розміром та рівнем упорядження житла або продати за ринковими цінами належні їм квартири, частини квартир чи одноквартирний будинок.  
Враховано редакційно   Власники будинків (їх частин), квартир у будинках, які підлягають знесенню з мотивів суспільної необхідності, відселяються за їх згодою відповідно до статті 105 цього Кодексу, Цивільного кодексу України та Земельного кодексу України. Такі власники житла мають право вимагати від забудовника надання їм іншого упорядженого житла, передбаченого частиною другою статті 22 цього Кодексу, або матеріального відшкодування втраченого ними житла та іншого майна за ринковими цінами.  
    -397- Семенюк В.П.
Другий абзац ч.2. ст.45 викласти: "Власники квартир (їх частин) у будинках та одноквартирних будинків, які підлягають знесенню в зв'язку з суспільною необхідністю, відселяються за їх згодою, відповідно до Цивільного та Земельного кодексів та за умови підтвердження забудовником своєї фінансової спроможності та наявності необхідного житла для надання мешканцям. Ці власники житла мають право вимагати від забудовника надання рівноцінного за розміром та рівнем упорядження житла або продати за ринковими цінами належні їм квартири, частини квартир чи одноквартирний будинок".  
Враховано редакційно    
326. Власникам окремо розташованих житлових будинків, що підлягають знесенню, забудовник також зобов'язаний виплатити грошову компенсацію за знесення господарських будівель та багаторічних насаджень у розмірі, що визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -398- Кукоба А.Т.
Після слів "багаторічних насаджень" доповнити "та вартість земельної ділянки, якщо вона знаходиться у власності".  
Враховано редакційно у абзаці 4 частини 2 цієї статті Текст абзацу редакційно врахований у абзаці 4 частини 2 цієї статті   
327. Забудовник здійснює також відшкодування громадянам витрат, пов'язаних з переїздом на нове місце проживання.      Забудовник здійснює також відшкодування громадянам витрат, пов'язаних з переїздом на нове місце проживання.  
328. Ринкова вартість будинків, що підлягають знесенню, а також квартир (їх частин) у них визначається незалежним оцінювачем відповідно до законодавства.   -399- Беспалий Б.Я.
Наприкінці слово "законодавства" замінити словом "закону"  
Враховано   Ринкова вартість будинків, що підлягають знесенню, а також квартир (їх частин) у них визначається незалежним оцінювачем відповідно до закону.  
    -400- Пустовойтенко В.П.
Викласти абзац у такій редакції: „Ринкова вартість будинків, що підлягають знесенню, а також квартир (їх частин) у них визначається незалежним оцінювачем відповідно до закону."  
Враховано    
329. Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних і сільських рад надають забудовникові дозвіл на знесення будинку (будинків) та початок будівництва тільки після відселення всіх мешканців.   -401- Пустовойтенко В.П.
Викласти абзац у такій редакції: „Органи місцевого самоврядування надають забудовникові дозвіл на знесення будинку (будинків) та початок будівництва тільки після відселення всіх мешканців."  
Враховано   Органи місцевого самоврядування надають забудовникові дозвіл на знесення будинку (будинків) та початок будівництва тільки після відселення всіх мешканців.  
330. 3. Спори, що виникають з питань, зазначених у частинах першій і другій цієї статті, розв'язуються в судовому порядку.   -402- Гуров В.М.
Спори, що виникають з питань, зазначених у частинах першій і другій цієї статті, розв'язуються в судовому порядку.  
Враховано   3. Спори, що виникають з питань, зазначених у частинах першій і другій цієї статті, вирішуються в судовому порядку.  
    -403- Пустовойтенко В.П.
3. Спори, що виникають з питань, зазначених у частинах першій і другій цієї статті, розв'язуються в судовому порядку.  
Враховано    
331. Стаття 46. Надання громадянам житла у зв'язку з ремонтом житлового будинку   -404- Круглов М.П.
В назві та тексті статті 46 слово "ремонт" замінити словом "реконструкція"  
Враховано   Стаття 62. Надання громадянам житла у зв'язку з реконструкцією житлового будинку 1. Реконструкція житлового будинку - комплекс будівельних робіт, спрямованих на поліпшення експлуатаційних показників приміщень житлового будинку шляхом їх перепланування та переобладнання, надбудови, вбудови, прибудови з одночасним приведенням їх показників у відповідність до нормативно-технічних вимог. Реконструкція житлового будинку проводиться за письмовою згодою всіх власників квартир.  
    -405- Бокий І.С.
та інші Додати до статті 46 пункт 1 такого змісту: "Ремонт чи реконструкція житлового будинку проводяться за письмовою згодою всіх власників квартир".  
Враховано частково 1 зауваження до статті 1   
332. 1. У разі ремонту житлового будинку, який не може проводитися без відселення громадян, наймодавець зобов'язаний надати наймачу і членам його сім'ї на час проведення ремонту інше житло в маневреному житловому фонді, не розриваючи при цьому договору найму житла, що ремонтується.   -406- Носенко М.П.
Абзац перший частини 1 статті 46 викласти у наступній редакції: "У разі реконструкції житлового будинку, яка не може проводитися без відселення громадян, наймодавець зобов'язаний надати наймачу і членам його сім'ї на час їх проведення інше житло в маневреному житловому фонді."  
Враховано   2. У разі реконструкції житлового будинку, яка не може проводитися без відселення громадян, наймодавець зобов'язаний надати наймачу і членам його сім'ї на час її проведення інше житло в маневреному житловому фонді.  
333. За пропозицією наймодавця та наявності письмової згоди наймача і повнолітніх членів його сім'ї для постійного проживання їм може бути надане в межах населеного пункту інше упоряджене житло.      За пропозицією наймодавця та за наявності письмової згоди наймача і повнолітніх членів його сім'ї для постійного проживання їм може бути надане інше упоряджене житло, передбачене частиною другою статті 22 цього Кодексу.  
334. Власникам житла і членам їх сім'ї на період ремонту таких будинків надається житло в маневреному житловому фонді.   -407- Носенко М.П.
Абзац третій ч.І ст.46 викласти: "У разі проведення реконструкції, необхідність якої визначається власником приватного будинку, співвласниками багатоквартирного будинку, цим власникам житла і членам їхніх сімей на період реконструкції таких будинків за їх згодою надається житло в маневреному фонді на основі відповідного договору.".  
Враховано   У разі проведення реконструкції, необхідність якої визначається власником приватного будинку, співвласниками багатоквартирного будинку, цим власникам (співвласникам) житла і членам їхніх сімей на період реконструкції таких будинків за їх згодою надається житло в маневреному житловому фонді на підставі відповідного договору.  
    -408- Семенюк В.П.
Абзац третій ч.І ст.46 викласти: "У разі необхідності проведення капітального ремонту, яка визначається власником приватного будинку, співвласниками багатоквартирного будинку цим власникам житла і членам їх сімей на період ремонту таких будинків за їх згодою надається житло у маневровому фонді".  
Враховано редакційно    
335. Якщо власник квартири, наймач і члени їх сімей відмовляються від переселення, спір розв'язується в судовому порядку.   -409- Бокий І.С.
та інші Частину четверту пункту 1 статті 46 викласти в такій редакції: "Якщо власник квартири, наймач і члени їх сімей відмовляються від переселення, замовник проведення ремонту зобов'язаний забезпечити їх безпечне проживання, передбачивши відповідні заходи в проектній документації".  
Відхилено   Якщо власник квартири, наймач і члени їхніх сімей відмовляються від переселення, спір вирішується в судовому порядку.  
336. 2. Після закінчення ремонту житлового будинку наймач та члени його сім'ї мають право вселитися у житло, яке вони займали раніше, а власник квартири та члени його сім'ї у квартиру, яку вони займали до ремонту.   -410- Бокий І.С.
та інші Додати до статті 46 пункт 3 такого змісту: "Витрати, пов?язані з переселенням мешканців будинку, відшкодовуються замовником проведення ремонту".  
Враховано редакційно   3. Після закінчення реконструкції житлового будинку наймач та члени його сім'ї мають право вселитися в житло, яке вони займали раніше. Витрати, пов?язані з переселенням мешканців будинку, відшкодовуються замовником проведення реконструкції.  
337. Стаття 47. Надання іншого житла у разі неможливості збереження житла (його частини) чи зміни його розмірів у результаті реконструкції житлового будинку      Стаття 63. Надання іншого упорядженого житла в разі неможливості збереження житла (його частини) чи зміни його розмірів у результаті реконструкції житлового будинку  
338. У разі коли в результаті реконструкції житлового будинку квартира (її частина), яку займає наймач і члени його сім'ї, не може бути збережена чи площа її збільшується або зменшується, наймачу і членам його сім'ї до початку реконструкції надається наймодавцем інше упоряджене житло згідно з установленою нормою забезпечення.   -411- Носенко М.П.
У першому абзаці ст.47 після слів "наймачу та членам його сім'ї" додати "за його згодою".  
Враховано   У разі якщо в результаті реконструкції житлового будинку квартира (її частина), яку займає наймач і члени його сім'ї, не може бути збережена чи площа її збільшується або зменшується, наймачу і членам його сім'ї за його згодою до початку реконструкції надається наймодавцем інше упоряджене житло, передбачене частиною другою статті 22 цього Кодексу.  
    -412- Семенюк В.П.
У першому абзаці ст.47 після слів "наймачу та членам його сім'ї" додати "за його згодою".  
Враховано Редакційна правка   
339. У разі коли в результаті реконструкції житлового будинку зменшується площа квартири власникам житла надається інше житло, яке за розміром не повинне бути меншим від займаного. У разі збільшення площі власник житла має право одержати інше житло, яке за розміром не повинне бути меншим від займаного, або викупити різницю площі за собівартістю.      У разі якщо в результаті реконструкції житлового будинку площа квартири зменшується, власникам житла надається інше упоряджене житло, передбачене частиною другою статті 22 цього Кодексу. У разі збільшення площі власник житла має право одержати інше упоряджене житло, яке за розміром не повинне бути меншим від займаного, або викупити різницю площі за собівартістю.  
340. Стаття 48. Заселення звільненої частини квартири, в якій проживають два і більше наймачів і власник частини квартири, у державному та комунальному житловому фонді      Стаття 64. Заселення звільненої в державному та комунальному житловому фонді частини квартири, в якій проживають два і більше наймачів та власник частини квартири  
341. 1. У разі звільнення неізольованого житлового приміщення у квартирі, в якій проживають два або більше наймачів, це приміщення надається сім'ї наймача суміжного приміщення, який має переважне право на поліпшення житлових умов.      1. У разі звільнення неізольованого житлового приміщення у квартирі, в якій проживають два або більше наймачів, це приміщення надається сім'ї наймача суміжного приміщення, який має переважне право на поліпшення житлових умов, якщо він перебуває на обліку осіб, що потребують такого поліпшення.  
342. У разі звільнення неізольованого житлового приміщення у квартирі, друга частина якої перебуває у власності, її власник викуповує за залишковою вартістю у власника житлового приміщення, що звільняється, звільнене житлове приміщення та частину загальної площі, якою користувався наймач. Якщо власник відмовляється викупити звільнене неізольоване житлове приміщення та частину загальної площі, йому може бути запропоноване інше житлове приміщення, площа якого відповідає розміру площі, займаної ним у квартирі.      У разі звільнення наймачем неізольованого житлового приміщення у квартирі, інша частина якої перебуває у власності, власник цієї частини має право викупити за залишковою вартістю у власника житлового приміщення, що звільняється, це звільнене житлове приміщення та частину загальної площі, якою користувався наймач. Якщо власник відмовляється викупити звільнене неізольоване житлове приміщення та частину загальної площі, йому може бути запропоновано інше житлове приміщення, площа якого відповідає розміру площі, займаної ним у квартирі.  
343. 2. Звільнена ізольована частина квартири, в якій проживають два і більше наймачів, надається сім'ї наймача, яка потребує поліпшення житлових умов. При цьому загальна площа не повинна перевищувати розміру згідно з нормами забезпечення житлом, за винятком випадків, коли наймач або члени його сім'ї мають право на користування додатковою площею.      2. Звільнена ізольована частина квартири, в якій проживають два і більше наймачів, надається сім'ї наймача, яка потребує поліпшення житлових умов. При цьому розмір загальної площі не повинен перевищувати норми забезпечення житлом, за винятком випадків, коли наймач або члени його сім'ї мають право на користування додатковою житловою площею.  
344. Якщо розмір звільненого житла менший від встановленого для надання одній особі, це житло в усіх випадках надається наймачам, які залишаються проживати у цій квартирі.      Якщо розмір звільненого житла менший від установленого для надання одній особі, це житло в усіх випадках надається наймачам, які залишаються проживати в цій квартирі.  
345. 3. У разі відмови наймодавця в наданні житла, що звільнилося, наймачу або продажу власнику частини квартири другої її частини, чи відмови власника частини квартири викупити звільнене житлове приміщення та частину загальної площі в установленому цією статтею порядку спір розв'язується в судовому порядку.      3. У разі відмови наймодавця в наданні житла, що звільнилося, наймачу або продажу власнику частини квартири іншої її частини, чи відмови власника частини квартири викупити звільнене житлове приміщення та частину загальної площі в установленому цією статтею порядку спір вирішується в судовому порядку.  
346. Стаття 49. Строк зберігання житла у державному та комунальному фонді за тимчасово відсутніми громадянами   -413- Буряк О.В.
Назву статі 49 проекту після слова "комунальному" доповнити словом "житловому".  
Враховано   Стаття 65. Строк зберігання житла в державному та комунальному житловому фонді за тимчасово відсутніми громадянами  
347. 1. У разі тимчасової відсутності з будь-якої причини наймача або членів його сім'ї, включених до договору найму житла, за ними зберігається житло протягом шести місяців, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.   -414- Резнік І.Й.
В частині першій статті 49 слова "з будь якої причини" замінити словами: "без поважної причини"  
Враховано   1. У разі тимчасової відсутності без поважної причини наймача або членів його сім'ї, включених до договору найму житла, за ними зберігається житло протягом шести місяців, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.  
348. У разі відсутності наймача або членів його сім'ї з поважних причин понад шість місяців цей строк за їх заявою може бути продовжено наймодавцем. Спори з цього питання розв`язуються в судовому порядку.      У разі відсутності наймача або членів його сім'ї з поважних причин понад шість місяців цей строк за їх заявою може бути продовжено наймодавцем. Спори з цього питання вирішуються в судовому порядку.  
349. 2. За тимчасово відсутніми наймачем і членами його сім'ї житло зберігається понад шість місяців у разі:      2. За тимчасово відсутніми наймачем і членами його сім'ї житло зберігається понад шість місяців у разі:  
350. 1) призову на строкову військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) службу і військову службу за контрактом - протягом усього часу проходження зазначеної служби; призову офіцерів із запасу на військову службу строком до трьох років - протягом усього часу проходження зазначеної служби; перебування на військовій службі прапорщиків, мічманів і військовослужбовців, які уклали контракт або перебування на кадровій військовій службі - протягом перших п'яти років перебування на військовій службі;      1) призову на строкову військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) службу або військову службу за контрактом - протягом усього часу проходження зазначеної служби; призову офіцерів із запасу на військову службу строком до трьох років - протягом усього часу проходження зазначеної служби; перебування на військовій службі прапорщиків, мічманів і військовослужбовців, які уклали контракт, або перебування на кадровій військовій службі - протягом перших п'яти років перебування на військовій службі;  
351. 2) тимчасового виїзду з постійного місця проживання за умовами і характером роботи або у зв'язку з навчанням (учні, студенти, стажисти, аспіранти тощо), у тому числі за кордоном, - протягом усього часу виконання цієї роботи або навчання;      2) тимчасового виїзду з постійного місця проживання за умовами і характером роботи або у зв'язку з навчанням (учні, студенти, стажисти, аспіранти тощо), у тому числі за кордоном, - протягом усього часу виконання цієї роботи або навчання;  
352. 3) поміщення дитини (дітей) на виховання в дитячий заклад, до родичів, опікуна чи піклувальника - протягом усього часу їх перебування у закладі, у родичів, опікуна чи піклувальника, якщо в будинку, квартирі (їх частині) залишились проживати інші члени сім'ї.      3) поміщення дитини (дітей) на виховання в дитячий заклад, до родичів, опікуна чи піклувальника - протягом усього часу їх перебування в закладі, у родичів, опікуна чи піклувальника, якщо в будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім'ї.  
353. Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина (діти) і членів її (їх) сім'ї не залишилося, це житло може бути надано за договором найму іншому громадянину до закінчення строку перебування дитини (дітей) у дитячому закладі або до досягнення нею (ними) повноліття і повернення від родичів, опікуна чи піклувальника, в окремих випадках - до закінчення навчання в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також у професійно-технічних чи вищих навчальних закладах або до закінчення строку служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;   -415- Бокий І.С.
та інші Частину другу підпункту 3 пункту 2 статті 49 викласти в такій редакції: "Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина (діти) і членів її (їх) сім'ї не залишилося, це житло не може бути надано за договором найму іншому громадянину ..." і далі по тексту.  
Відхилено   Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина (діти) і членів її (їх) сім'ї не залишилося, це житло може бути надано за договором найму іншому громадянину до закінчення строку перебування дитини (дітей) у дитячому закладі або до досягнення нею (ними) повноліття і повернення від родичів, опікуна чи піклувальника, в окремих випадках - до закінчення навчання в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також у професійно-технічних чи вищих навчальних закладах або до закінчення строку служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;  
    -416- Семенюк В.П.
Другий абзац пункту 3 ст.49 ("Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина ...)- виключити  
Відхилено    
354. 4) виїзду у зв'язку з виконанням обов'язків опікуна чи піклувальника - протягом усього часу виконання цих обов'язків;      4) виїзду у зв'язку з виконанням обов'язків опікуна чи піклувальника - протягом усього часу виконання цих обов'язків;  
355. 5) поміщення непрацездатних осіб, у тому числі дітей-інвалідів, у будинкок-інтернат та іншу установу соціальної допомоги - протягом усього часу перебування у них;      5) влаштування непрацездатних осіб, у тому числі дітей-інвалідів, у будинок-інтернат та іншу установу соціальної допомоги - протягом усього часу перебування в них;  
356. 6) виїзду для лікування в лікувально-профілактичному закладі - протягом усього часу перебування в ньому;      6) виїзду для лікування в лікувально-профілактичному закладі - протягом усього часу перебування в ньому;  
357. 7) взяття під варту або засудження до позбавлення волі - протягом усього часу перебування під вартою або відбування покарання, якщо в цьому будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім'ї;   -417- Самойлик К.С.
"Жилое помещение сохраняется за осужденным, если преступление не біло связано с убийством члена семьи на этой жилплощади, или с согласия других членов семи."  
Відхилено   7) взяття під варту або засудження до позбавлення волі - протягом усього часу перебування під вартою або відбування покарання, якщо в цьому будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім'ї.  
358. Якщо в будинку, квартирі (їх частині) не залишилися проживати інші члени сім'ї наймача, це житло може бути надано за договором найму в установленому законом порядку іншому громадянину до звільнення таких осіб з-під варти або до відбуття ними покарання;   -418- Бокий І.С.
та інші Частину другу підпункту 7 пункту 2 статті 49 викласти в такій редакції: "Якщо в будинку, квартирі (їх частині) не залишилися проживати інші члени сім'ї наймача, це житло не може бути надано ..." і далі по тексту.  
Враховано   Якщо в будинку, квартирі (їх частині) не залишилися проживати інші члени сім'ї наймача, це житло може бути надано за договором найму в установленому законом порядку іншому громадянину до звільнення таких осіб з-під варти або до відбуття ними покарання;  
359. 8) зникнення особи - до дня набрання законної сили рішенням суду про оголошення громадянина безвісти відсутнім або померлим.      8) зникнення особи - до дня набрання законної сили рішенням суду про оголошення громадянина померлим або визнання безвісно відсутнім.  
360. 3. Право на користування житлом зберігається за відсутньою особою протягом наступних шести місяців від дня закінчення строків, зазначених у частині другій цієї статті.      3. У випадках, передбачених пунктами 1-8 частини другої цієї статті, право на користування житлом зберігається за відсутньою особою протягом наступних шести місяців від дня закінчення строку, зазначеного у відповідному пункті.  
361. Стаття 50. Право тимчасово відсутніх громадян на одержання охоронного свідоцтва (броні)      Стаття 66. Право тимчасово відсутніх громадян на одержання охоронного свідоцтва (броні)  
362. 1. Тимчасово відсутні громадяни (наймач, повнолітні члени його сім'ї), за якими зберігається право на користування житлом, що наймається у державному та комунальному житловому фонді, мають право на одержання охоронного свідоцтва (броні).   -419- Пустовойтенко В.П.
частину 1 статті 50 викласти в наступній редакції: "1. Охоронне свідоцтво (броня) видається на житло, яке наймається у державному і комунальному житловому фонді. Охоронне свідоцтво (броня) видається органами місцевого самоврядування."  
Враховано редакційно   1. Житлове приміщення, яке займає наймач та члени його сім'ї, бронюється при направленні на роботу за кордон - на весь час перебування за кордоном. Охоронне свідоцтво (броня) є документом, що підтверджує збереження права на користування житлом за тимчасово відсутнім громадянином. 2. Охоронне свідоцтво (броня) видається на житло, яке наймається в державному і комунальному житлових фондах.  
363. Охоронне свідоцтво (броня) видається відповідно Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних і сільських рад.      Охоронне свідоцтво (броня) видається органами місцевого самоврядування.  
364. 2. Особам, стосовно яких заявлено вимогу про зміну або визнання договору найму житла недійсним, охоронне свідоцтво (броня) не видається до розв'язання спору в судовому порядку.   -420- Резнік І.Й.
статтю 50 після 2 частини доповнити новою частиною наступного змісту: "3. Особи, які виїхали з постійного місця проживання за кордон за умовами і характером роботи і мали оформлене в установленому порядку охоронне свідоцтво на житло в Україні, мають право на переоформлення зазначеного свідоцтва за умови права на поновлення громадянства України."  
Враховано   3. Особам, стосовно яких заявлено вимогу про зміну або визнання договору найму житла недійсним, охоронне свідоцтво (броня) не видається до вирішення спору в судовому порядку. 4. Особи, які виїхали з постійного місця проживання за кордон за умовами і характером роботи і мали оформлене в установленому порядку охоронне свідоцтво (броню) на житло в Україні (Українській РСР), мають право на переоформлення зазначеного охоронного свідоцтва (броні) за умови поновлення у громадянстві України.  
365. 3. Охоронне свідоцтво (броня) є документом, що підтверджує збереження права на користування житлом за тимчасово відсутнім громадянином.       
366. Стаття 51. Заява про видачу охоронного свідоцтва (броні)      Стаття 67. Заява про видачу охоронного свідоцтва (броні)  
367. 1. Громадяни для одержання охоронного свідоцтва (броні) подають до місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування відповідну заяву.   -421- Резнік І.Й.
частину 1 статті 51 після слів "свідоцтва (броні)" доповнити словами "до виїзду з найманого житла", далі за текстом  
Враховано   1. Громадяни для одержання охоронного свідоцтва (броні) до виїзду з найманого житла подають до органу місцевого самоврядування відповідну заяву.  
368. Заява може бути подана як до виїзду з найманого житла, так і після виїзду в шестимісячний строк.       
369. 2. До заяви про видачу охоронного свідоцтва (броні) додаються:      2. До заяви про видачу охоронного свідоцтва (броні) додаються:  
370. 1) копія договору найму житла, засвідчена уповноваженою на те посадовою особою місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;   -422- Резнік І.Й.
пункт 1) частини 2 статті 51 викласти в наступній редакції: "1) копія договору найму житла, засвідчена в установленому порядку;"  
Враховано   1) копія договору найму житла, засвідчена в установленому порядку;  
371. 2) довідка про кількість осіб, які проживають у найманому житловому приміщенні;      2) довідка про кількість осіб, які проживають у найманому житловому приміщенні;  
372. 3) довідка про відсутність у наймача заборгованості з оплати за житло та одержані комунальні послуги;      3) довідка про відсутність у наймача заборгованості з оплати за житло та одержані комунальні послуги;  
373. 4) документ, який підтверджує наявність обставин, що дають право на бронювання житла (стаття 49 цього Кодексу).      4) документ, який підтверджує наявність обставин, що дають право на бронювання житла.  
374. 3. Заява вважається поданою від дня надходження всіх перелічених документів.      3. Заява вважається поданою від дня надходження всіх перелічених у частині другій цієї статті документів.  
375. Заяву про видачу охоронного свідоцтва (броні) підписують наймач та всі повнолітні члени сім'ї, за якими зберігається право на житло.      Заяву про видачу охоронного свідоцтва (броні) підписують наймач та всі повнолітні члени його сім'ї, за якими зберігається право на житло.  
376. Стаття 52. Видача охоронного свідоцтва (броні), строк його дії   -423- Резнік І.Й.
назву статті 52 викласти в наступній редакції: "Стаття 68. Видача охоронного свідоцтва (броні), строк його дії та підстави визнання його недійсним"  
Враховано   Стаття 68. Видача охоронного свідоцтва (броні), строк його дії та підстави визнання його недійсним  
377. 1. Охоронне свідоцтво (броня) видається громадянину в одному примірнику протягом 10 діб від дня подання заяви та документів, зазначених у частині другій статті 51 цього Кодексу, на строк, установлений статтею 51 цього Кодексу,      1. Охоронне свідоцтво (броня) видається громадянину в одному примірнику протягом десяти днів від дня подання заяви та документів, зазначених у частині другій статті 67 цього Кодексу, на весь час перебування за кордоном.  
378. 2. Продовження строку дії охоронного свідоцтва (броні) провадиться на підставах і в порядку, передбачених статтями 49 і 51 цього Кодексу.   -424- Резнік І.Й.
доповнити статтю 52 новою частиною, виклавши її у наступній редакції: "3. Охоронне свідоцтво (броня) може бути визнано недійсним у судовому порядку у разі виявлення в поданих громадянином документах неправдивих відомостей про причину тимчасової його відсутності, а також неправомірних дій посадових осіб під час вирішення питання про видачу охоронного свідоцтва (броні)."  
Враховано редакційно   2. Порядок бронювання житла та продовження строку дії охоронного свідоцтва (броні) затверджується Кабінетом Міністрів України. 3. Охоронне свідоцтво (броня) може бути визнано недійсним у судовому порядку в разі виявлення в поданих громадянином документах неправдивих відомостей про причину тимчасової відсутності, а також неправомірних дій посадових осіб під час вирішення питання про видачу охоронного свідоцтва (броні). 4. Якщо наймач та члени його сім'ї не повернулись у заброньоване житлове приміщення протягом шести місяців після закінчення строку дії охоронного свідоцтва (броні), договір найму житлового приміщення за позовом наймодавця може бути розірвано в судовому порядку.  
379. Стаття 53. Порядок і умови бронювання житла   -425- Резнік І.Й.
Статтю 53 вилучити  
Враховано    
380. Бронювання житла у будинках державного та комунального фонду провадиться на підставах і в порядку, передбачених статтями 49 - 51 цього Кодексу.       
381. У приватному житловому фонді правила бронювання визначаються договором найму.   -426- Кукоба А.Т.
Абз.2 виключити, оскільки власник сам вирішує, чи залишати житло за тимчасово вибувшим наймачем.  
екст вилучено   
382. Стаття 54. Визнання охоронного свідоцтва (броні) недійсним       
383. Охоронне свідоцтво (броня) може бути визнано недійсним у судовому порядку у разі виявлення в поданих громадянином документах неправдивих відомостей про причину тимчасової його відсутності, а також неправомірних дій посадових осіб під час вирішення питання про видачу охоронного свідоцтва (броні).       
384. Стаття 55. Порядок визнання тимчасово відсутнього наймача або членів його сім'ї такими, що втратили право на користування житлом      Стаття 69. Порядок визнання тимчасово відсутнього наймача або членів його сім'ї такими, що втратили право користування житлом  
385. Визнання наймача або членів його сім'ї такими, що втратили право на користування житлом у зв'язку з відсутністю понад строк, установлений статтею 49 цього Кодексу, провадиться в судовому порядку.      1. Визнання наймача або членів його сім'ї такими, що втратили право користування житлом у зв'язку з відсутністю понад строки, встановлені статтею 65 цього Кодексу, провадиться в судовому порядку.  
386. Стаття 56. Обов'язки та права тимчасово відсутнього наймача і членів його сім'ї      Стаття 70. Обов'язки та права тимчасово відсутніх наймача і членів його сім'ї  
387. Обов'язки та права, передбачені договором найму житла, зберігаються за тимчасово відсутніми особами на строк, установлений статтею 49 цього Кодексу.      1. Обов'язки та права, передбачені договором найму житла, зберігаються за тимчасово відсутніми наймачем і членами його сім'ї на строки, установлені статтями 65 та 68 цього Кодексу.  
388. Глава 5. ВОЛОДІННЯ, КОРИСТУВАННЯ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЖИТЛОМ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ПРИВАТНІЙ ВЛАСНОСТІ      Глава 6. ВОЛОДІННЯ, КОРИСТУВАННЯ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЖИТЛОМ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ПРИВАТНІЙ ВЛАСНОСТІ  
389. Стаття 57. Обов'язки та права власника приватного житла      Стаття 71. Обов'язки та права власника приватного житла  
390. 1. Кількість житлових будинків, квартир (їх частин), що може перебувати у приватній власності однієї фізичної чи юридичної особи, не обмежується.      1. Кількість житлових будинків, квартир (їх частин), що може перебувати у приватній власності однієї фізичної чи юридичної особи, не обмежується.  
391. 2. Власник приватного житла зобов'язаний додержуватись вимог Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, не завдавати шкоди навколишньому природному середовищу, не порушувати прав та інтересів громадян, юридичних осіб і держави.      2. Власник приватного житла зобов'язаний додержуватись вимог правил утримання житлових будинків, не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати прав та інтересів громадян, юридичних осіб і держави.  
392. 3. Власник приватного житла не має права використовувати його для промислового виробництва.   -427- Круглов М.П.
Частину 3 статті 57 вилучити, як таку що дублює положення статті 8  
Враховано    
393. 4. Вимоги щодо обмеження чи припинення господарської або іншої не забороненої законом діяльності у житлі, що належить громадянам на праві приватної власності, можуть бути встановлені лише на підставі закону.   -428- Круглов М.П.
Частину 4 статті 57 перенести до статті 8  
Враховано    
394. 5. Власник приватного житла не може бути позбавлений права власності на своє житло, крім випадків, визначених законом.      3. Власник приватного житла не може бути позбавлений права власності на своє житло, крім випадків, визначених законом.  
395. 6. Власники житла несуть відповідальність за належне його збереження.      4. Власники житла несуть відповідальність за належне його збереження.  
396. Невиконання власником передбачених договором найму обов'язків щодо утримання житла дає наймачу право вимагати у судовому порядку від власника житла виконання умов, передбачених договором.      Невиконання власником передбачених договором найму обов'язків щодо утримання житла дає наймачу право вимагати в судовому порядку від власника житла виконання умов, передбачених договором.  
397. 7. Спори з питань порушення прав власника приватного житла щодо володіння, розпорядження і користування належним йому житлом розв`язуються у судовому порядку.      5. Спори з питань порушення прав власника приватного житла щодо володіння, користування і розпорядження належним йому житлом вирішуються в судовому порядку.  
398. 8. Власникам (наймачам) житла забороняється проводити будь-які ремонтні роботи у належному їм житлі, які порушують цілісність несучих стін чи іншим чином зменшують їх несучу спроможність, а також обмежувати передбачені проектом можливості огляду та доступу до загальнобудинкових чи підвідних мереж.      6. Власникам житла забороняється проводити будь-які ремонтні роботи в належному їм житлі, які порушують цілісність несучих конструкцій чи іншим чином зменшують їх несучу спроможність, а також обмежувати передбачені проектом можливості огляду та доступу до інженерних мереж.  
399. Збитки, заподіяні власникам приватного житла внаслідок порушення їх прав, підлягають відшкодуванню відповідно до законодавства.   -429- Нощенко М.П.
Доповнити статтю 57 пунктом 9 такого змісту: "9. Житло, яке не має власника або власник якого невідомий, є безхазяйним. Безхазяйне житло береться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого воно розміщене. Про взяття безхазяйного житла на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової інформації. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного житла воно за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передане за рішенням суду у комунальну власність".  
Враховано в пункті 3 статті 7  7. Збитки, заподіяні власникам приватного житла внаслідок порушення їхніх прав, підлягають відшкодуванню відповідно до закону.  
400. Стаття 58. Користування приватним житлом членами сім'ї власника      Стаття 72. Користування приватним житлом членами сім'ї власника  
401. 1. Члени сім'ї власника приватного житла користуються будинком, квартирою (їх частиною) нарівні з ним, якщо інше не передбачено угодою між власником і членами його сім'ї.   -430- Носенко М.П.
У ч.І.ст.58 після слів "Члени сім'ї власника приватного житла" додати слова "які вселились у це житло за його згодою".  
Враховано   1. Члени сім'ї власника приватного житла, які вселились у це житло за його згодою, користуються житловим будинком, квартирою (їх частинами) нарівні з ним, якщо інше не передбачено домовленістю між власником і членами його сім'ї.  
    -431- Семенюк В.П.
У ч.І.ст.58 після слів "Члени сім'ї власника приватного житла" додати слова "які вселились у це житло за його згодою".  
Враховано    
402. 2. За згодою власника приватного житла члени його сім'ї вправі вселяти у займане ними житло інших членів своєї сім'ї. На вселення до батьків їх неповнолітніх дітей згода власника не потрібна.      2. За згодою власника приватного житла члени його сім'ї вправі вселяти в займане ними житло інших членів своєї сім'ї. На вселення до батьків їхніх неповнолітніх дітей згода власника не потрібна.  
403. 3. Повнолітні члени сім'ї власника приватного житла несуть однакову з власником майнову відповідальність за зобов'язаннями щодо користування житлом.      3. Повнолітні члени сім'ї власника приватного житла несуть однакову з власником майнову відповідальність за зобов'язаннями щодо користування житлом.  
404. 4. Члени сім'ї власника приватного житла зобов'язані додержуватись вимог Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями та їх утримання. Повнолітні члени сім'ї власника приватного житла зобов'язані брати участь у спільних витратах на утримання житла, якщо інше не передбачено угодою між ними.      4. Члени сім'ї власника приватного житла зобов'язані додержуватись вимог правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями та їх утримання. Повнолітні члени сім'ї власника приватного житла зобов'язані брати участь у спільних витратах на утримання житла, якщо інше не передбачено угодою між ними.  
405. Спори між власником приватного житла і повнолітніми членами його сім'ї щодо розміру частки у спільних витратах розв'язуються в судовому порядку.      Спори між власником приватного житла і повнолітніми членами його сім'ї щодо розміру частки у спільних витратах вирішуються в судовому порядку.  
406. 5. Відчуження житла, в якому проживають неповнолітні члени сім'ї власника приватного житла, допускається лише за згодою органу опіки і піклування. Порушення цієї вимоги дає право органам опіки і піклування подати позов про визнання угоди про відчуження недійсною.   -432- Костинюк Б.І.
Частину п'яту статті 72 вилучити  
Враховано    
407. 6. Відчуження власником приватного житла, в якому залишаються проживати члени його сім'ї, можливе лише в разі попереднього укладення договору найму житла між ними і наступним власником. Строк дії зазначеного договору найму приватного житла не може бути меншим ніж три роки, а якщо у членів сім'ї власника приватного житла є неповнолітні діти, то до досягнення ними повноліття або за згодою сторін договору може бути визначено інший строк.   -433- Кукоба А.Т.
П.6. в тій редакції, що пропонується неможливо виконати з таких причин: а)якщо не буде укладений договір купівлі-продажу, то ні з ким укладати договір найму, бо залишається "старий" власник; б)власник житла має право володіння, користування та розпорядження належним йому майном. Дорослі члени сім'ї не мають такого права на це житло і тому власник повинен попередити їх про продаж або перед продажем укласти х ними договір найму на строк, встановлений власником, або не менше 6 місяців стосовно строку, встановленого для зберігання житла за тимчасово відсутніми наймачами.  
Відхилено   5. Відчуження власником приватного житла, в якому залишаються проживати члени його сім'ї, можливе лише в разі попереднього укладення договору найму житла між ними і наступним власником. Строк дії зазначеного договору найму приватного житла не може бути меншим ніж три роки, а якщо у членів сім'ї власника приватного житла є неповнолітні діти - до досягнення ними повноліття або за згодою сторін договору може бути визначено інший строк.  
408. Стаття 59. Реалізація права власності на будинок, квартиру (їх частину)      Стаття 73. Реалізація права власності на житловий будинок, квартиру (їх частини)  
409. 1. Право власності на будинок, квартиру (їх частину) виникає з моменту державної реєстрації документів, що встановлюють це право.      1. Право власності на житловий будинок, квартиру (їх частини) виникає з моменту державної реєстрації документів, що встановлюють це право.  
410. 2. Угода про відчуження (продаж, дарування тощо) будинку, квартири (їх частини) підлягає нотаріальному посвідченню та обов'язковій державній реєстрації відповідно до закону.   -434- Резнік І.Й.
Частину 2 статті 59 доповнити таким абзацом: "В разі наявності боргу за житлово-комунальні послуги угода про відчуження може бути завірена лише за згодою кредитора."  
Враховано редакційно   2. Угода про відчуження (продаж, дарування тощо) будинку, квартири (їх частини) підлягає нотаріальному посвідченню та обов'язковій державній реєстрації відповідно до закону. У разі відчуження будинку, квартири (їх частин) набувач може вимагати від відчужувача довідку про відсутність боргу по сплаті за житлово-комунальні послуги.  
411. 3. Особи, яким на праві власності належить частина будинку (квартири), можуть продати, подарувати чи укласти інші не заборонені законодавством угоди в разі, коли частина, що відчужується, може бути відокремлена від інших частин будинку (квартири).   -435- Носенко М.П.
Ч.З ст.59 викласти: "Особи, яким на праві спільної часткової власності належить частина квартири, можуть продати, подарувати, заповісти чи укласти інші не заборонені законодавством угоди в разі, якщо частина, що відчужується, може бути виділена з інших частин квартири. Переважне право на купівлю цієї виділеної в натурі частини квартири мають особи, визначені законом."  
Враховано Редакційна правка  3. Особи, яким на праві власності належить частина житлового будинку, можуть її продати, подарувати, укласти інші цивільно-правові угоди відповідно до закону. 4. Особи, яким на праві спільної часткової власності належить частина квартири, можуть продати, подарувати, заповісти чи укласти інші не заборонені законодавством угоди в разі, якщо частина, що відчужується, може бути виділена з інших частин квартири. Переважне право на купівлю цієї виділеної в натурі частини квартири мають особи, визначені законом.  
    -436- Волков О.М.
У частині 3 статті 59 слова "в разі, коли частина, що відчужується, може бути відокремлена від інших частин будинку (квартири)" виключити, оскільки у даній редакції передбачається обмеження прав власності на частку житла, яка не може бути відокремлена.  
Враховано    
    -437- Семенюк В.П.
Ч.З ст.59 викласти: " Особи, яким на праві спільної часткової власності належить частина будинку (квартири), окрім кімнат у квартирах спільного заселення, на які право власності було набуто відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", можуть продати, подарувати чи укласти інші не заборонені законодавством угоди в разі, коли частина, що відчужується, може бути виділена з інших частин будинку (квартири)". Переважне право на купівлю цієї виділеної в натурі частини будинку (квартири) мають особи, зазначені у частині п'ятій цієї статті"  
Враховано редакційно    
412. Переважне право на купівлю цієї частини будинку (квартири) мають особи, зазначені у частині п'ятій цієї статті.       
413. 4. У разі коли частина будинку (квартири) не може бути відокремлена, переважне право на купівлю цієї частини мають особи, зазначені у частині п`ятій цієї статті.   -438- Семенюк В.П.
Ч.4 ст.59 викласти: " У разі, коли частина будинку (квартири) не може бути виділена в натурі право на набуття права власності на таку частку мають тільки особи, зазначені у частині п'ятій цієї статті"  
астину статті вилучено 1 пропозицію до частини 5 статті, текст вилучено   
414. 5. Переважне право на купівлю частини будинку (квартири) у випадках, передбачених частинами третьою і четвертою цієї статті, мають у порядку черговості:   -439- Кукоба А.Т.
П.5. виключити, оскільки згідно з Цивільним кодексом переважне право на купівлю частки мають тільки співвласники.  
Враховано    
415. співвласники;       
416. члени сім'ї власника;       
417. члени сім'ї співвласників;       
418. колишні члени сім'ї власника;   -440- Довгий Т.О.
У частині п'ятій статті 59 слова "колишні члени сім'ї власника" та "колишні члени сім'ї співвласника" виключити.  
екст вилучено   
    -441- Бокий І.С.
та інші В пункті 5 статті 59 слова "колишні члени сім'ї власника" і "колишні члени сім'ї співвласників" вилучити.  
екст вилучено   
    -442- Семенюк В.П.
З ч.5 ст. 59 виключити слова "колишні члені сім'ї власника","колишні члени сім'ї співвласника"  
екст вилучено   
419. колишні члени сім'ї співвласників;       
420. наймачі частини будинку (квартири), що відчужується.       
421. 6. Якщо особи, зазначені в частині п'ятій цієї статті, не використали переважного права на купівлю частини будинку (квартири) протягом одного місяця з часу оголошення про її продаж, ця частина будинку (квартири) підлягає продажу на розсуд її власника.       
422. Стаття 60. Найм житла в приватному житловому фонді для використання його не за призначенням      Стаття 74. Найм житла в приватному житловому фонді для використання його не за призначенням  
423. 1. Власник житла в приватному житловому фонді може здати в найм житлові приміщення для ведення господарської та іншої не забороненої законодавством діяльності після прийняття Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних і сільських рад рішення (а в будинках, де створено об'єднання співвласників, за згодою їх вищого органу управління) про переведення житлових приміщень на строк дії договору найму у нежитлові.   -443- Носенко М.П.
У ч.І ст.60 після слів "Власник житла а приватному житловому фонді" додати слова " за згодою співвласників будинку - власників квартир".  
Враховано   1. Власник житла в приватному житловому фонді може здати в найм житлові приміщення за згодою співвласників будинку - власників квартир для ведення господарської та іншої не забороненої законодавством діяльності після прийняття органами місцевого самоврядування рішення (а в будинках, де створено об'єднання співвласників, за згодою їх вищого органу управління) про переведення житлових приміщень на строк дії договору найму в нежитлові відповідно до вимог цього Кодексу.  
    -444- Семенюк В.П.
У ч.І ст.60 після слів "Власник житла а приватному житловому фонді" додати слова " за згодою співвласників будинку - власників квартир". У частинах. 1, 2, 3 ст. 60 після слів "для ведення господарської" додати "невиробничого (непромислового) характеру", а слова "та іншої не забороненої законодавством діяльності" -- вилучити.  
Враховано частково    
424. 2. Предметом договору найму житлових приміщень для ведення господарської та іншої не забороненої законодавством діяльності можуть бути лише окремо розташований житловий будинок, квартира або їх частини, що розміщені на першому поверсі житлових багатоквартирних будинків і мають окремий вихід на вулицю.   -445- Довгий Т.О.
виключити.  
Враховано частково   2. Предметом договору найму таких приміщень для ведення господарської та іншої не забороненої законодавством діяльності, крім промислового виробництва, можуть бути лише окремо розташований житловий будинок (його частина) або квартира (її частини), що розміщена не вище другого поверху житлового багатоквартирного будинку і має окремий вихід на вулицю.  
425. У договорі найму такого приміщення, що укладається в письмовій формі, обов'язково зазначаються предмет договору, мета використання приміщень, номер і дата видачі дозволу на ведення зазначеної діяльності, строк, на який укладається договір, обов'язки і права наймача та наймодавця, інші умови.      У договорі найму такого приміщення, що укладається в письмовій формі, обов'язково зазначаються предмет договору, мета використання приміщень, номер і дата видачі дозволу на ведення зазначеної діяльності, строк, на який укладається договір, обов'язки і права наймача та наймодавця, інші умови.  
426. 3. Не допускається передача в найм приватного житла для ведення господарської та іншої не забороненої законодавством діяльності, якщо це буде обмежувати права інших власників (користувачів) і завдавати шкоди навколишньому природному середовищу. Спори щодо припинення (заборони) використання житла для зазначеної діяльності розглядаються судом за позовом особи, чиї права порушено.      3. Не допускається передача в найм приватного житла для ведення господарської та іншої не забороненої законодавством діяльності, якщо це буде обмежувати права інших власників (користувачів) і завдавати шкоди довкіллю. Спори щодо припинення (заборони) використання житла для зазначеної діяльності розглядаються судом за позовом особи, чиї права порушено.  
427. Власник і особа, якій передано житло для ведення господарської та іншої не забороненої законодавством діяльності, несуть однакову відповідальність за заподіяні ними збитки. Власник має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі заподіяного збитку.      Власник і особа, якій передано житло для ведення господарської та іншої не забороненої законодавством діяльності, несуть солідарну відповідальність за завдані ними збитки. Власник має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи в розмірі завданого збитку.  
428. Глава 6. ПОРЯДОК НАДАННЯ І КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОМ У ФОНДІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ      Глава 7. ПОРЯДОК НАДАННЯ І КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОМ З ФОНДУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  
429. Стаття 61. Житловий фонд спеціального призначення      Стаття 75. Житловий фонд спеціального призначення  
430. 1. Житловий фонд спеціального призначення використовується для проживання окремих категорій громадян у порядку і на умовах, установлених цим Кодексом та іншими законами.      1. Житловий фонд спеціального призначення використовується для проживання окремих категорій громадян у порядку і на умовах, установлених цим Кодексом та іншими законами.  
431. 2. Житловий фонд спеціального призначення може створюватися в будинках державного, комунального та приватного житлового фонду.      2. Житловий фонд спеціального призначення може створюватися в будинках державного, комунального та приватного житлового фонду. 3. Житло фонду спеціального призначення приватизації не підлягає.  
432. Стаття 62. Склад житлового фонду спеціального призначення      Стаття 76. Склад житлового фонду спеціального призначення  
433. До житлового фонду спеціального призначення належать:      1. До житлового фонду спеціального призначення належать:  
434. службове житло;      1) службове житло;  
435. гуртожитки;      2) гуртожитки;  
436. будинки маневреного житлового фонду;   -446- Буряк О.В.
Третій абзац статті 62 глави 6 розділу ІІІ проекту викласти в наступній редакції: "будинки маневреного житлового фонду та жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання".  
Враховано редакційно   3) будинки (квартири) маневреного житлового фонду;  
437. будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів, одиноких громадян похилого віку тощо;   -447- Сушкевич В.М.
У статті 62 абзац п'ятий викласти у такій редакції: Установи соціального обслуговування, у тому числі будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів, одиноких громадян похилого віку; спеціальні будинки-інтернати для перебування осіб, які звільнені з міст позбавлення волі; геріатричні пансіонати; пансіонати для ветеранів війни та праці; " відділення для постійного та тимчасового проживання територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян; спеціалізовані будинки для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів;."  
Враховано редакційно   4) установи соціального обслуговування, у тому числі: а) будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів, одиноких громадян похилого віку; б) спеціальні будинки-інтернати для перебування осіб, які звільнені з місць позбавлення волі; в) геріатричні пансіонати; г) пансіонати для ветеранів війни та праці; ґ) відділення для постійного та тимчасового проживання територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян; д) спеціалізовані будинки для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів; 5) дитячі будинки сімейного типу;  
    -448- Петренко В.С.
доповнити статтю 62 новим підпунктом: "дитячі будинки сімейного типу"  
Враховано    
438. готелі-притулки тощо.      6) готелі-притулки; 7) житло для тимчасового проживання тощо.  
439. Стаття 63. Службове житло      Стаття 77. Службове житло  
440. 1. Службове житло - це житло, що надається в користування працівникам підприємств, установ та організацій, які у зв'язку з характером їх трудових відносин повинні проживати за місцем роботи або поблизу від нього.   -449- Довгий Т.О.
Частину першу викласти в такій редакції: "Службове житло - це житло, яке надається в користування особам, які у зв'язку з характером їх трудових або інших, передбачених законодавством, відносин з власником житла або уповноваженим ним органом повинні проживати за місцем виконання роботи або поблизу від нього."  
Враховано редакційно   1. Службове житло - житло, яке надається в користування особам, які знаходяться у трудових або інших передбачених законодавством відносинах з особою, яка надає житло, або уповноваженим нею органом.  
441. Службовим житлом можуть користуватися громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які відповідно до законодавства мають право працювати або навчатися в Україні.      Службовим житлом можуть користуватися громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які відповідно до законодавства мають право працювати або навчатися в Україні.  
442. 2. Службове житло формується у порядку, встановленому статтею 9 цього Кодексу, з використанням на договірних умовах державного, комунального, приватного житлового фонду.      2. Службове житло формується в порядку, встановленому статтею 9 цього Кодексу.  
443. 3. У заселених будинках переведення житла до категорії службового допускається лише у тих випадках, коли це житло звільнено в установленому порядку.      3. У заселених будинках переведення житла до категорії службового допускається лише в разі, якщо це житло звільнено в установленому порядку.  
444. 4. Перелік категорій працівників, яким надається службове житло, затверджується Кабінетом Міністрів України.   -450- Довгий Т.О.
Частину четверту викласти у такій редакції: "4. Перелік категорій осіб, яким надається службове житло, затверджується: у державному та комунальному житловому фонді - Кабінетом Міністрів України; у приватному житловому фонді - власником житла або уповноваженим ним органом."  
Враховано   4. Перелік категорій осіб, яким надається службове житло, затверджується: 1) у державному та комунальному житловому фонді - Кабінетом Міністрів України; 2) у приватному житловому фонді - власником житла або уповноваженим ним органом.  
445. Стаття 64. Порядок надання службового житла      Стаття 78. Порядок надання службового житла  
446. 1. Службове житло надається:      1. Службове житло надається:  
447. 1) у приватному житловому фонді - власником житла або уповноваженим ним органом на підставі договору найму службового житла;      1) у приватному житловому фонді - власником житла або уповноваженим ним органом на підставі договору найму службового житла;  
448. 2) у комунальному житловому фонді - на підставі рішення Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, селищних і сільських рад та договору найму службового житла;      2) у комунальному житловому фонді - за рішенням органів місцевого самоврядування та на підставі договору найму службового житла;  
449. 3) у державному житловому фонді - за наказом адміністрації підприємства, установи, організації та на підставі договору найму службового житла.   -451- Будаг'янц М.А.
та інші П.З после слов "установи, організації" добавить слова "разом з профспілковими організаціями" и далее по тексту.  
Відхилено   3) у державному житловому фонді - за рішенням адміністрації підприємства, установи, організації та на підставі договору найму службового житла.  
450. 2. Типове положення про порядок надання та користування службовим житлом затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.      2. Типове положення про порядок надання та користування службовим житлом затверджується Кабінетом Міністрів України.  
451. Стаття 65. Укладення договору найму службового житла      Стаття 79. Укладення договору найму службового житла  
452. 1. Підставою для користування службовим житлом є договір його найму.      1. Підставою для користування службовим житлом є договір найму службового житла.  
453. 2. Договір найму службового житла укладається власником або уповноваженою ним особою і громадянином, якому надається в користування службове житло.      2. Договір найму службового житла укладається власником або уповноваженою ним особою і громадянином, якому надається в користування службове житло.  
454. Стаття 66. Користування гуртожитками      Стаття 80. Користування гуртожитками  
455. 1. Для проживання робітників, службовців, студентів, учнів, а також інших громадян на період роботи або навчання створюються гуртожитки. Для гуртожитків виділяються спеціально споруджені або переобладнані з цією метою житлові будинки.   -452- Довгий Т.О.
частину першу після слів "на період" доповнити словом "виконання";  
Враховано   1. Для проживання робітників, службовців, аспірантів, докторантів, слухачів, студентів, учнів, а також інших громадян на період виконання роботи або навчання створюються гуртожитки.  
    -453- Петренко В.С.
частину 1 статті 66 після слів "робітників, службовців" доповнити словами "аспірантів, слухачів"  
Враховано    
456. Гуртожитками можуть користуватися громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства.   -454- Пустовойтенко В.П.
абзац 2 частини 1 статті 66 доповнити словами "які перебувають на території України на законних підставах."  
едакційна правка  Гуртожитками можуть користуватися громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.  
457. 2. Типове положення про гуртожитки затверджується Кабінетом Міністрів України.   -455- Будаг'янц М.А.
та інші В п.2 добавить : "разом з Федерацією профспілок України".  
Відхилено , текст перенесено в кінець статті   
458. 3. Громадяни, які припинили трудові відносини з підприємством, установою чи організацією, що надали їм житло для проживання в гуртожитку, а також студенти і учні, які закінчили навчання, підлягають виселенню з гуртожитку без надання іншого житла.   -456- Довгий Т.О.
Абзац перший частини третьої після слів "трудові" доповнити словами "або інші, передбачені законодавством,";  
Враховано   2. Громадяни, які припинили трудові або інші передбачені законодавством відносини з підприємством, установою, організацією, що надали їм житло для проживання в гуртожитку, в тому числі аспіранти, докторанти, слухачі, студенти, учні, а також інші громадяни, які закінчили навчання (стажування), підлягають виселенню з гуртожитку без надання іншого житла.  
459. Громадяни, зазначені у статті 100 цього Кодексу, які припинили трудові відносини з підприємством, установою чи організацією, що надали їм гуртожиток, можуть бути виселені з гуртожитку лише з наданням іншого житла.   -457- Довгий Т.О.
Абзац другий частини третьої після слів "трудові" доповнити словами "або інші, передбачені законодавством,".  
Враховано   Громадяни, зазначені у статті 122 цього Кодексу, які припинили трудові або інші передбачені законодавством відносини з підприємством, установою, організацією, що надали їм гуртожиток, можуть бути виселені з гуртожитку лише з наданням іншого житла. 3. Вселення до гуртожитку і виселення з гуртожитку проводиться за рішенням адміністрації підприємства, установи, організації. 4. Типове положення про гуртожитки затверджується Кабінетом Міністрів України.  
    -458- Будаг'янц М.А.
та інші Добавить п.4: "Вселення і виселення з гуртожитку проводиться на основі обопільного рішення адміністрації і профспілкового комітету підприємства, організації, установи".  
Враховано частково    
    -459- Резнік І.Й.
частину 2 статті 66 перенести у кінець статті  
Враховано    
460. Стаття 67. Користування житлом у будинках маневреного житлового фонду   -460- Резнік І.Й.
назву статті 67 викласти у наступній редакції: "Стаття 81. Користування житлом у будинках, квартирах маневреного житлового фонду"  
Враховано   Стаття 81. Користування житлом у будинках (квартирах) маневреного житлового фонду  
461. 1. Маневрений житловий фонд формується власником житлового фонду. Маневрений житловий фонд призначається для тимчасового проживання громадян у зв'язку з ремонтом або реконструкцією житла громадян, які є власниками цього житла або займають його на підставі договору найму житла.   -461- Петренко В.С.
В першій частині статті 67 замість слів "у зв?язку з ремонтом або реконструкцією" писати: "на час проведення ремонту або реконструкції", далі - за текстом;  
Враховано . Редакційна правка  1. Маневрений житловий фонд формується власником житлового фонду. Маневрений житловий фонд призначається для тимчасового проживання громадян на час проведення ремонту або реконструкції житла громадян, які є власниками цього житла або займають його на підставі договору найму або піднайму житла.  
462. 2. Маневрений житловий фонд повинен відповідати санітарним і технічним вимогам та знаходитися у межах одного й того ж населеного пункту.      2. Маневрений житловий фонд повинен відповідати вимогам законодавства та знаходитися в межах одного й того ж населеного пункту.  
463. 3. Житло в маневреному житловому фонді надається громадянам за нормою не менш як 6 квадратних метрів житлової площі на одну особу.      3. Житло в маневреному житловому фонді надається громадянам за нормою не менш як 6 квадратних метрів житлової площі на одну особу.  
464. Громіздке майно громадян може розміщуватися і зберігатися в окремих приміщеннях, що надаються власником житла.   -462- Довгий Т.О.
Абзац другий частини третьої викласти у такій редакції: "Власник житла зобов'язаний забезпечити належні умови зберігання громіздкого майна громадян у окремих приміщеннях. Зберігання здійснюється безоплатно з дотриманням вимог Цивільного кодексу України щодо договору зберігання."  
Враховано   Власник житла зобов'язаний забезпечити належні умови зберігання громіздкого майна громадян в окремих приміщеннях. Зберігання здійснюється безоплатно з дотриманням вимог Цивільного кодексу України щодо договору зберігання.  
465. 4. Витрати громадян, пов'язані з переселенням, відшкодовуються власником житла, яке підлягає ремонту або реконструкції.   -463- Бокий І.С.
та інші Пункт 4 статті 67 викласти в такій редакції: "Витрати громадян, пов'язані з переселенням з житла, яке підлягає ремонту або реконструкції, відшкодовуються замовником їх проведення".  
Враховано   4. Витрати громадян, пов'язані з переселенням із житла, яке підлягає ремонту або реконструкції, відшкодовуються замовником їх проведення.  
466. 5. У період проживання в будинках маневреного фонду громадяни вносять плату за одержані в ньому житлово-комунальні послуги.   -464- Довгий Т.О.
Доповнити частину п'яту новим реченням: "Обов'язок внесення плати за одержані комунально-побутові послуги виникає з моменту фактичного вселення в житлове приміщення маневреного житлового фонду."  
Враховано   5. У період проживання в будинках (квартирах) маневреного житлового фонду громадяни вносять плату за одержані в ньому житлово-комунальні послуги. Обов'язок внесення плати за одержані житлово-комунальні послуги виникає з моменту фактичного вселення в житлове приміщення маневреного житлового фонду.  
467. 6. Порядок надання житла у маневреному житловому фонді та умови користування ним встановлюються відповідно Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних і сільських рад.   -465- Пустовойтенко В.П.
У частині шостій статті 67 слова "відповідно Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних і сільських рад" замінити словами "Кабінетом Міністрів України"  
Враховано   6. Порядок надання житла в будинках (квартирах) маневреного житлового фонду та умови користування ним установлюються Кабінетом Міністрів України.  
468. 7. Спори щодо відселення наймачів чи власників квартир із будинків, які підлягають ремонту або реконструкції, і надання їм житла у маневреному житловому фонді розв'язуються в судовому порядку.   -466- Бокий І.С.
та інші Пункт 7 статті 67 вилучити.  
Відхилено   7. Спори щодо відселення наймачів чи власників квартир із будинків, які підлягають ремонту або реконструкції, і надання їм житла в будинках (квартирах) маневреного житлового фонду вирішуються в судовому порядку.  
469. Стаття 68. Порядок надання житла у будинках-інтернатах для інвалідів, ветеранів, одиноких громадян похилого віку та умови користування ним   -467- Сушкевич В.М.
Статтю 68 викласти у такій редакції: „Стаття 68 . Порядок надання житла в установах соціального обслуговування та умови користування ними Житло в установах соціального обслуговування надається власником чи уповноваженим ним органом або установою, у віданні якої перебуває будинок-інтернат для інвалідів, ветеранів, одиноких громадян похилого віку, спеціальний будинок-інтернат для перебування осіб, які звільнені з міст позбавлення волі, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни та праці, територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів. Поза чергою влаштовуються до установ соціального обслуговування: учасники бойових дій та особи, прирівняні до них; інваліди війни та прирівняні до них інші категорії громадян; учасники війни; особи, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 16 років) в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків; колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, які визнані інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин; колишні в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни; особи, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих Німеччиною інших держав; діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв'язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням, дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге. Порядок надання житла в установах соціального обслуговування та умови користування ним встановлюються їх власниками за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних і сільських рад відповідно до законодавства, що передбачає першочергове або позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення. 3. Виселення громадянина з установи соціального обслуговування з власної ініціативи громадянина провадиться за його письмовою заявою, а з ініціативи власника або установи, у віданні якої перебуває будинок-інтернат для інвалідів, ветеранів, одиноких громадян похилого віку, спеціальний будинок-інтернат для перебування осіб, які звільнені з міст позбавлення волі, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни та праці, територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, у разі відсутності згоди на виселення - у судовому порядку з наданням іншого житла."  
Враховано редакційно   Стаття 82. Порядок надання житла в установах соціального обслуговування та умови користування ним  
470. 1. Житло в будинках-інтернатах для інвалідів, ветеранів, одиноких громадян похилого віку надається власником чи уповноваженим ним органом або установою, у віданні якої перебувають будинки-інтернати.      1. Житло в установах соціального обслуговування надається їх власниками чи уповноваженими ними органами, у віданні яких перебувають ці установи.  
471. 2. Порядок надання житла в будинках-інтернатах для інвалідів, ветеранів, одиноких громадян похилого віку та умови користування ним встановлюються власниками будинків-інтернатів за погодженням з Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних і сільських рад.      2. Порядок надання житла в установах соціального обслуговування та умови користування ним установлюються їх власниками за погодженням з органами місцевого самоврядування.  
472. 3. Виселення громадянина з будинку-інтернату з власної ініціативи громадянина провадиться за його письмовою заявою, а з ініціативи власника або установи, у віданні якої перебуває будинок-інтернат, у разі відсутності згоди на виселення - у судовому порядку з наданням іншого житла.   -468- Довгий Т.О.
Частину третю статті 68 викласти у такій редакції: "3. Виселення дієздатної фізичної особи з будинку-інтернату з власної ініціативи провадиться за її письмовою заявою. Виселення осіб, які визнані обмежено дієздатними або недієздатними - з ініціативи їх піклувальників або опікунів за їх письмовою заявою. Виселення фізичної особи з будинку-інтернату з ініціативи власника або установи, у віданні якої перебуває будинок-інтернат, у разі відсутності згоди особи або її піклувальників чи опікунів на виселення - у судовому порядку з наданням іншого житла."  
Враховано   3. Виселення дієздатної фізичної особи з установи соціального обслуговування з власної ініціативи провадиться за її письмовою заявою. Виселення осіб, які визнані обмежено дієздатними або недієздатними, провадиться з ініціативи їх піклувальників або опікунів за їх письмовою заявою. Виселення фізичної особи з установи соціального обслуговування з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, у віданні якого перебуває ця установа, у разі відсутності згоди особи або її піклувальників чи опікунів на виселення провадиться в судовому порядку з наданням іншого житла в межах норми загальної площі відповідно до статті 21 цього Кодексу. Стаття 83. Користування житлом у дитячих будинках сімейного типу 1. При винесенні в установленому Кабінетом Міністрів України порядку рішення про організацію дитячого будинку сімейного типу особам, які призначені батьками-вихователями, для спільного проживання з дітьми, переданими їм на виховання, надається жилий будинок садибного типу або багатокімнатна квартира. Порядок надання та користування житлом у дитячих будинках сімейного типу встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
    -469- Ісаєв Л.О.
Частину третю статті 68 доповнити словами "... в межах встановлених законодавством житлових норм";  
Враховано    
    -470- Ісаєв Л.О.
Після статті 68 доповнити проект новою статтею, виклавши її у наступній редакції: " Стаття 68-1. Користування житлом у дитячих будинках сімейного типу При винесенні в установленому Кабінетом Міністрів України порядку рішення про організацію дитячого будинку сімейного типу особам, які призначені батьками-вихователями, для спільного проживання з дітьми, переданими їм на виховання, надається жилий будинок садибного типу або багатокімнатна квартира. Порядок надання та користування житлом у дитячих будинках сімейного типу встановлюється Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
    -471- Буряк О.В.
Главу 6 розділу Ш доповнити статтею 68-1 наступного змісту: "Стаття 67-1. Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання До жилих приміщень з фондів житла для тимчасового проживання відносяться жилі приміщення, пристосовані для тимчасового проживання громадян, які не мають або втратили постійне місце проживання. Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання надаються громадянам, які втратили житло внаслідок звернення стягнення на жилі приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного жилого приміщення, у порядку, встановленому цим Кодексом. Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання також надаються біженцям та громадянам, які вимушені залишити жиле приміщення внаслідок його аварійного стану, стихійного лиха або з інших підстав, які загрожують стану та безпеці відповідного жилого приміщення, у порядку, встановленому законом. Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання відносяться до спеціалізованих жилих приміщень, які повинні відповідати санітарним та технічним вимогам. Жила площа в жилих приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання надасться за нормами, встановленими для проживання громадян у гуртожитках.  
Враховано у статті 85   
    -472- Буряк О.В.
Главу 6 розділу Ш доповнити статтею 68-2 наступного змісту: Стаття 68-2. Порядок надання і користування жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання надаються громадянам за умови, що для них таке житло є єдиним місцем проживання і їх сукупний доход недостатній для придбання або найму іншого жилого приміщення. Першочергове право на забезпечення жилим приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання мають сім'ї з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність, та особи пенсійного віку. Формування фондів житла для тимчасового проживання здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Громадяни, яким надане жиле приміщення з фондів житла для тимчасового проживання, не мають права приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ цього жилого приміщення, здавати його в піднайм або вселяти в нього інших мешканців. Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання надаються на строк до одного року з можливістю продовження цього строку у разі неспроможності мешканця цього приміщення набути альтернативне місце проживання. Підставами для дострокового припинення права громадянина на користування жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання є: надання громадянину або придбання ним іншого жилого приміщення; підвищення доходів громадянина до рівня, який дозволяє йому укласти договір найму іншого жилого приміщення; порушення громадянином правил користування жилим приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання; приведення мешканцем жилого приміщення з фондів житла для тимчасового проживання у непридатність для його використання; інші підстави, встановлені законом. Порядок надання та користування жилою площею в жилих приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання встановлюється Кабінетом Міністрів України."  
Враховано у статті 86   
473. Стаття 69. Користування житлом у готелях-притулках      Стаття 84. Користування житлом у готелях-притулках  
474. 1. Готелі-притулки призначені для тимчасового проживання громадян, які постраждали від стихійного лиха або внаслідок іншої екстремальної ситуації.   -473- Ісаєв Л.О.
У частині 1 статті 69 передбачити готелі-притулки для осіб без певного місця проживання;  
Враховано   1. Готелі-притулки призначені для тимчасового проживання громадян, які постраждали від стихійного лиха або внаслідок іншої надзвичайної ситуації, а також для осіб без певного місця проживання.  
475. 2. Готелі-притулки створюються у разі виникнення надзвичайної ситуації на базі існуючих готелів, гуртожитків, баз відпочинку, пансіонатів та інших приміщень, що можуть бути пристосовані для тимчасового проживання громадян, які постраждали від стихійного лиха або внаслідок іншої екстремальної ситуації.      2. Готелі-притулки створюються в разі виникнення надзвичайної ситуації на базі існуючих готелів, гуртожитків, баз відпочинку, пансіонатів та інших приміщень, що можуть бути пристосовані для тимчасового проживання громадян, які постраждали від стихійного лиха або внаслідок іншої надзвичайної ситуації.  
476. 3. Рішення про створення готелів-притулків та умови користування ними приймаються Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських, селищних і сільських рад на підставі Положення про готелі-притулки, затвердженого Кабінетом Міністрів України.      3. Рішення про створення готелів-притулків та умови користування ними приймаються органами місцевого самоврядування відповідно до Положення про готелі-притулки, затвердженого Кабінетом Міністрів України.  
477. 4. Громадяни, які постраждали від стихійного лиха або внаслідок іншої екстремальної ситуації, користуються готелями-притулками безоплатно. Витрати на утримання готелів-притулків здійснюються згідно із законодавством.      4. Громадяни, які постраждали від стихійного лиха або внаслідок іншої надзвичайної ситуації, користуються готелями-притулками безоплатно.  
478. 5. Після ліквідації стихійного лиха чи іншої екстремальної ситуації і розселення потерпілих осіб, які проживали в готелях-притулках, змінюється призначення цих приміщень.   -474- Немировський О.А.
частину 5 статті 69 викласти у наступній редакції: "5. Після ліквідації стихійного лиха чи іншої екстремальної ситуації і розселення потерпілих осіб, які проживали в готелях-притулках, призначення приміщень готелів, гуртожитків, баз відпочинку, пансіонатів та інших приміщень, що були пристосовані для тимчасового проживання громадян, відновлюється."  
Враховано   5. Після ліквідації стихійного лиха чи іншої надзвичайної ситуації і розселення потерпілих осіб, які проживали в готелях-притулках, призначення приміщень готелів, гуртожитків, баз відпочинку, пансіонатів та інших приміщень, що були пристосовані для тимчасового проживання громадян, відновлюється.  
479. Громадяни, які не звільнили готель-притулок в установлений строк, підлягають виселенню в адміністративному порядку із санкції прокурора без надання іншого житла.   -475- Резнік І.Й.
До абзацу другого частини п?ятої статті 69: з абзацу другого вилучити слова "в адміністративному порядку із санкції прокурора без надання іншого житла" вилучити, замість них писати : "без надання іншого житла за рішенням суду";  
Враховано   Громадяни, які не звільнили готель-притулок у встановлений строк, підлягають виселенню без надання іншого житла за рішенням суду. Стаття 85. Житлові приміщення для тимчасового проживання 1. До житлових приміщень для тимчасового проживання відносяться житлові приміщення, пристосовані для тимчасового проживання громадян, які не мають або втратили постійне місце проживання. 2. Житлові приміщення для тимчасового проживання надаються громадянам, які втратили житло внаслідок звернення стягнення на житлові приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного житлового приміщення, у порядку, встановленому законодавством. 3. Житлові приміщення для тимчасового проживання також надаються біженцям та громадянам, які вимушені залишити житлове приміщення внаслідок його аварійного стану, стихійного лиха або з інших підстав, які загрожують стану та безпеці відповідного житлового приміщення, у порядку, встановленому законом. 4. Житлові приміщення для тимчасового проживання відносяться до спеціалізованих житлових приміщень, які повинні відповідати санітарним та технічним вимогам. Житлова площа в житлових приміщеннях для тимчасового проживання надається за нормами, встановленими для проживання громадян у гуртожитках. Стаття 86. Порядок надання і користування житловими приміщеннями для тимчасового проживання 1. Житлові приміщення для тимчасового проживання надаються громадянам за умови, що для них таке житло є єдиним місцем проживання і їх сукупний дохід недостатній для придбання або найму іншого житлового приміщення. Першочергове право на забезпечення житловим приміщенням для тимчасового проживання мають: 1) сім'ї з неповнолітніми дітьми; 2) вагітні жінки; 3) особи, які втратили працездатність; 4) пенсіонери. 2. Формування житла для тимчасового проживання здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 3. Громадяни, яким надано житлове приміщення для тимчасового проживання, не мають права приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ цього житлового приміщення, здавати його в піднайм або вселяти в нього інших мешканців. 4. Житлові приміщення для тимчасового проживання надаються на строк до одного року з можливістю продовження цього строку в разі неспроможності мешканця цього приміщення набути альтернативне місце проживання. Підставами для дострокового припинення права громадянина на користування житловими приміщеннями для тимчасового проживання є: 1) надання громадянину або придбання ним іншого житлового приміщення; 2) підвищення доходів громадянина до рівня, який дозволяє йому укласти договір найму іншого житлового приміщення; 3) порушення громадянином правил користування житловим приміщенням для тимчасового проживання; 4) приведення мешканцем житлового приміщення для тимчасового проживання в непридатність для його використання; 5) інші підстави, встановлені законом. 5. Порядок надання та користування житловою площею в житлових приміщеннях для тимчасового проживання встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
    -476- Немировський О.А.
доповнити Кодекс новою статтею наступної редакції: "Стаття 85. Житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання До житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання відносяться жилі приміщення, пристосовані для тимчасового проживання громадян, які не мають або втратили постійне місце проживання. Житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання надаються громадянам, які втратили житло внаслідок звернення стягнення на житлові приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного жилого приміщення, у порядку, встановленому цим Кодексом. Житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання також надаються біженцям та громадянам, які вимушені залишити жиле приміщення внаслідок його аварійного стану, стихійного лиха або з інших підстав, які загрожують стану та безпеці відповідного жилого приміщення, у порядку, встановленому законом. Житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання відносяться до спеціалізованих жилих приміщень, які повинні відповідати санітарним та технічним вимогам. Житлова площа в жилих приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання надається за нормами, встановленими для проживання громадян у гуртожитках."  
Враховано    
    -477- Немировський О.А.
доповнити Кодекс новою статтею наступної редакції: " Стаття 86. Порядок надання і користування жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання Житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання надаються громадянам за умови, що для них таке житло є єдиним місцем проживання і їх сукупний доход недостатній для придбання або найму іншого жилого приміщення. Першочергове право на забезпечення житловим приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання мають сім'ї з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність, та особи пенсійного віку Формування фондів житла для тимчасового проживання здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Громадяни, яким надане жиле приміщення з фондів житла для тимчасового проживання, не мають права приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ цього жилого приміщення, здавати його в піднайм або вселяти в нього інших мешканців. Житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання надаються на строк до одного року з можливістю продовження цього строку у разі неспроможності мешканця цього приміщення набути альтернативне місце проживання. Підставами для дострокового припинення права громадянина на користування жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання є: надання громадянину або придбання ним іншого жилого приміщення; підвищення доходів громадянина до рівня, який дозволяє йому укласти договір найму іншого жилого приміщення; порушення громадянином правил користування жилим приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання; приведення мешканцем жилого приміщення з фондів житла для тимчасового проживання у непридатність для його використання; інші підстави, встановлені законом. Порядок надання та користування житловою площею в жилих приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання встановлюється Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
480. Глава 7. ПЛАТА ЗА ЖИТЛО      Глава 8. ПЛАТА ЗА ЖИТЛО  
481. Стаття 70. Плата за житло      Стаття 87. Плата за житло  
482. 1. Плата за житло включає:      1. Плата за житло включає плату:  
483. плату за найм житла;      1) за найм житла;  
484. плату за утримання житлових будинків та прибудинкових територій;      2) за утримання житлових будинків та прибудинкових територій;  
485. плату за комунальні послуги (водопостачання, включаючи постачання привізною водою для господарсько-побутових потреб; централізоване гаряче водопостачання; централізоване теплопостачання; водовідведення; газопостачання; електропостачання, а також вивезення твердих та рідких побутових відходів від житлових будинків садибного типу);   -478- Римарук О.І.
Узгодити із Законом України від 24.06.04 №1875-ІV "Про житлово-комунальні послуги", виклавши в редакції: "плату за комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, постачання привізною водою для господарсько-побутових потреб, централізоване опалення; водовідведення; газо- та електропостачання, а також вивезення твердих та рідких побутових відходів від житлових будинків садибного типу);"  
Враховано   3) за комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, постачання привізної води для господарсько-побутових потреб, централізоване опалення; водовідведення; газо- та електропостачання, а також вивезення твердих та рідких побутових відходів від житлових будинків);  
    -479- Кармазін Ю.А.
Стаття 70. частина 1 пункт 3 викласти в такій редакції: "плату за надані комунальні послуги (водопостачання, включаючи постачання привізною водою для господарсько-побутових потреб; централізоване гаряче водопостачання; централізоване теплопостачання; водовідведення;газопостачання;електропостачання, а також вивезення твердих та рідких побутових відходів від житлових будинків садибного типу);".  
Враховано редакційно    
    -480- Соломатін Ю.П.
Стаття 70. частина 1 пункт 3 викласти в такій редакції: "плату за надані комунальні послуги (водопостачання, включаючи постачання привізною водою для господарсько-побутових потреб; централізоване гаряче водопостачання; централізоване теплопостачання; водовідведення;газопостачання;електропостачання, а також вивезення твердих та рідких побутових відходів від житлових будинків садибного типу);".  
Враховано редакційно    
486. плату на капітальний ремонт.   -481- Семенюк В.П.
В пункті другому статті 70 слова "плата за капітальний ремонт" вилучити.  
Відхилено   4) на капітальний ремонт.  
487. 2. Плата за найм житла - плата за право користування житлом в державному та комунальному житловому фонді.   -482- Круглов М.П.
Текст частини 2 статті 70 після слова "користування" доповнити словами "відповідно до Цивільного кодексу"  
Враховано   2. Плата за найм житла - плата за користування відповідно до Цивільного кодексу України житлом у житловому фонді.  
488. 3. Перелік платежів за житло визначається договором між наймачем і власником, а також між власником і надавачем послуг залежно від конкретних умов.      3. Перелік платежів за житло визначається договором залежно від конкретних умов.  
489. 4. Складові витрат, пов'язаних з утриманням житлового будинку та прибудинкових територій, а також порядок та розмір плати на капітальний ремонт визначаються Кабінетом Міністрів України.   -483- Круглов М.П.
Частину 4 статті 70 почати словами "Економічно обгрунтовані". Далі за текстом.  
Враховано   4. Економічно обґрунтовані складові витрат, пов'язаних з утриманням житлового будинку та прибудинкових територій, визначаються Кабінетом Міністрів України. 5. Порядок накопичення та використання коштів на проведення капітального ремонту визначається законом.  
    -484- Пустовойтенко В.П.
статтю 70 доповнити новою частиною в наступній редакції: "5. Порядок накопичення та використання коштів на проведення капітального та поточного ремонту визначаються законом."  
Враховано редакційно    
490. Стаття 71. Виникнення зобов'язань щодо плати за житло      Стаття 88. Виникнення зобов'язань щодо плати за житло  
491. 1. Обов'язковість вносити плату за найм житла, утримання житлових будинків та прибудинкових територій, за централізоване опалення і на капітальний ремонт у наймачів житлових приміщень та у власників житлових приміщень у багатоквартирному житловому будинку виникає з моменту укладення відповідно договору найму або договору про участь у витратах на утримання будинку та прибудинкової території. Наймачі, що проживають у будинках державного та комунального житлового фонду, зобов'язані вносити плату за житло з моменту введення в дію цього Кодексу.      1. Обов'язковість вносити плату за найм житла, утримання житлових будинків та прибудинкових територій, за централізоване опалення і на капітальний ремонт у наймачів житлових приміщень та у власників житлових приміщень у багатоквартирному житловому будинку виникає з дня, визначеного договором найму або договором про участь у витратах на утримання будинку та прибудинкової території.  
492. Обов'язковість вносити плату за комунальні послуги, крім централізованого опалення, виникає з моменту вселення в житлове приміщення в установленому порядку.      Обов'язковість вносити плату за комунальні послуги, крім централізованого опалення, виникає з дня вселення в житлове приміщення в установленому порядку.  
493. 2. У разі незаселення житлового приміщення державного і комунального житлового фонду його власник несе усі витрати з утримання цього житла і оплати комунальних послуг протягом часу, коли житлове приміщення не було заселене.      2. У разі незаселення житлового приміщення державного і комунального житлового фонду його власник несе всі витрати за утримання цього житла та оплату комунальних послуг протягом часу, коли житлове приміщення не було заселене.  
494. 3. У приватному житловому фонді плата за утримання будинку та прибудинкової території в обов`язковому порядку вноситься:   -485- Довгий Т.О.
Частину третю викласти у такій редакції: "3. У приватному житловому фонді плата за утримання будинку та прибудинкової території вноситься власником з часу набуття права приватної власності на житло який визначається відповідно до Цивільного кодексу України."  
Враховано редакційно   3. У приватному житловому фонді плата за утримання будинку та прибудинкової території вноситься власником із часу набуття права приватної власності на житло, а спадкоємцем - з часу прийняття спадщини відповідно до Цивільного кодексу України.  
495. власником з часу оформлення правовстановлювального документа у разі приватизації чи придбання квартири;       
496. спадкоємцем з часу відкриття спадщини.   -486- Ісаєв Л.О.
Доповнити статтю 71 новою частиною такого змісту: "4. Плата за утримання будинку та прибудинкової території щодо житла, яке входить до складу спадщини, до часу прийняття спадщини спадкоємцем здійснюється особами, які проживають у ньому. Якщо такі особи відсутні, плата здійснюється спадкоємцем, який прийняв спадщину, за весь період з часу відкриття спадщини. При цьому пеня за несвоєчасне внесення плати не нараховується."  
Враховано   4. Плата за утримання будинку та прибудинкової території щодо житла, яке входить до складу спадщини, до часу прийняття спадщини спадкоємцем здійснюється особами, які проживають у ньому. Якщо такі особи відсутні, плата здійснюється спадкоємцем, який прийняв спадщину, за весь період із часу відкриття спадщини. При цьому пеня за несвоєчасне внесення плати не нараховується.  
497. Стаття 72. Порядок визначення розміру плати за житло у державному та комунальному житловому фонді   -487- Нощенко М.П.
Назву статті 72 викласти у редакції "Визначення розміру плати за житло". Статтю 72 викласти у редакції: "1. Граничний розмір оплати населенням житла встановлюється Кабінетом Міністрів України залежно від середньомісячного сукупного доходу сім'ї та вартості житлово-комунальних послуг. Малозабезпеченим сім'ям, у яких плата за житло перевищує встановлений розмір витрат на їх оплату, надається державна підтримка. 2. Порядок надання населенню державної підтримки для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива визначається Кабінетом Міністрів України".  
Враховано 4  Стаття 89. Визначення розміру плати за житло  
498. 1. Граничний розмір оплати населенням житла встановлюється Кабінетом Міністрів України залежно від середньомісячного сукупного доходу сім'ї.   -488- Будаг'янц М.А.
та інші П.1 изложить в следующей редакции: "Граничний розмір оплати населенням житла встановлюєтся Кабінетом Міністрів України за згодою з Федерацією профспілок України залежно від рівня благоустрою, якості та комфортності житла та місця розташування жилого будинку".  
Враховано редакційно   1. Розмір оплати населенням житла встановлюється відповідно до закону з урахуванням площі житла, рівня його комфортності та облаштування, місця розташування житлового будинку та кількості осіб, які в ньому проживають. Малозабезпеченим сім'ям, у яких плата за житло перевищує встановлений розмір витрат на їх оплату, надається державна допомога відповідно до закону. 2. Порядок надання населенню державної допомоги для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива визначається Кабінетом Міністрів України.  
    -489- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 72 доповнити словами ,,/яа відповідно до законодавства, що передбачає знижки з плати за житло".  
Враховано редакційно    
499. Сім'ям, у яких плата за житло перевищує встановлений розмір витрат на їх оплату, надаються субсидії.   -490- Резнік І.Й.
абзац 2 частини 1 статті 72 вилучити  
Враховано    
500. 2. Громадяни, які надають житлові приміщення у піднайм чи найм, втрачають право на субсидію з оплати житла.   -491- Резнік І.Й.
в частині 2 статті 72 після слів "втрачають право" доповнити "на державну допомогу"  
Враховано   3. Громадяни, які передають житлові приміщення в піднайм чи найм, втрачають право на державну допомогу з оплати житла.  
501. 3. Розмір плати за найм житла у приватному житловому фонді встановлюється власником житла.   -492- Будаг'янц М.А.
та інші П.З после слова "житла" добавить: "В межах затверджених граничних розмірів".  
Враховано редакційно   4. Розмір плати за найм житла у приватному житловому фонді встановлюється власником житла в порядку, встановленому законом.  
502. 4. Порядок надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива визначається Кабінетом Міністрів України   -493- Резнік І.Й.
пункт 4 статті 72 перенести після пункту 1  
Враховано   Стаття 90. Плата за житло з житлового фонду соціального призначення 1. Плата за житло з житлового фонду соціального призначення складається з плати за: 1) найм житла; 2) утримання житлових будинків та прибудинкових територій; 3) комунальні послуги. 2. Розмір плати за житло з житлового фонду соціального призначення для кожного наймача встановлює орган місцевого самоврядування з урахуванням площі житла, рівня його комфортності та облаштування, місця розташування житлового будинку, кількості осіб, які в ньому проживають, та переліку отриманих житлово-комунальних послуг. Вимоги щодо рівня комфортності та облаштування житла визначаються державними будівельними нормами. 3. Розмір плати за житло з житлового фонду соціального призначення складається з плати, яка вноситься безпосередньо наймачем з урахуванням рівня середньомісячного сукупного доходу наймача та членів його сім'ї, які проживають разом з ним, та державної допомоги, яка надається відповідно до закону. 4. При визначенні органом місцевого самоврядування розміру плати за житло з житлового фонду соціального призначення враховується середньомісячний сукупний дохід з розрахунку на одну особу, вартість майна, що знаходиться у власності громадянина та членів його сім'ї, інші обставини, що безпосередньо впливають на майновий стан громадянина. 5. Органи місцевого самоврядування здійснюють перерахунок коштів на плату за капітальний ремонт балансоутримувачу відповідного будинку пропорційно площі житлового фонду соціального призначення з урахуванням рівня його комфортності та облаштування. 6. Умови відрахування плати на капітальний ремонт житлового фонду соціального призначення, який передається з державної власності в комунальну визначаються договором. Умови відрахування плати на капітальний ремонт житлового фонду соціального призначення, який створюється за кошти державного бюджету визначаються законом. 7. Відрахування плати на капітальний ремонт житлового фонду соціального призначення, який створено за рахунок коштів юридичної або фізичної особи здійснюється цією особою, якщо договором з органом місцевого самоврядування не передбачено інше.  
    -494- Римарук О.І.
Доповнити п.4 абзацом другим наступного змісту: Відшкодування витрат, пов'язаних із наданням громадянам субсидій, здійснюється з місцевих бюджетів за рахунок наданих їм субвенцій з Державного бюджету України в об'ємах, що встановлені законом про державний бюджет на черговий фінансовий рік.  
Враховано редакційно    
    -495- Пустовойтенко В.П.
Доповнити статтю 90 новими частинами: "4. При визначенні органом місцевого самоврядування розміру плати за житло з житлового фонду соціального призначення враховується середньомісячний сукупний доход з розрахунку на одну особу, вартість майна, що знаходиться у власності громадянина та членів його сім'ї, інші обставини, що безпосередньо впливають на майновий стан громадянина. 5. Органи місцевого самоврядування здійснюють перерахунок коштів на плату за капітальний ремонт балансоутримувачу відповідного будинку пропорційно площі житлового фонду соціального призначення з врахуванням рівня його комфортності та облаштування. 6. Умови відрахування плати на капітальний ремонт житлового фонду соціального призначення, який передається з державної власності у комунальну визначаються договором. Умови відрахування плати на капітальний ремонт житлового фонду соціального призначення, який створюється за кошти державного бюджету визначається законодавством. 7. Відрахування плати на капітальний ремонт житлового фонду соціального призначення, який створено за рахунок коштів юридичної або фізичної особи здійснюється цією особою, якщо договором з органом місцевого самоврядування не передбачено інше."  
ропозиція до статті 32 1   
503. Стаття 73. Плата за житло у фонді спеціального призначення      Стаття 91. Плата за житло з житлового фонду спеціального призначення  
504. 1. Розмір плати за житло у фонді спеціального призначення встановлює власник житла за тарифами, які не перевищують тарифів у державному та комунальному житловому фонді з урахуванням якості та комфортності житла.   -496- Сушкевич В.М.
Пункт 1 статті 73 доповнити словами ,,та відповідно до законодавства, що передбачає знижки з плати за житло."  
Враховано редакційно   1. Розмір плати за житло з житлового фонду спеціального призначення встановлює власник житла за тарифами, які не перевищують тарифів у державному та комунальному житловому фонді з урахуванням якості та комфортності житла. Розмір плати в установах соціального обслуговування, у тому числі будинках-інтернатах для інвалідів, ветеранів, одиноких громадян похилого віку, спеціальних будинках-інтернатах для перебування осіб, які звільнені з місць позбавлення волі, геріатричних пансіонатах, пансіонатах для ветеранів війни та праці, відділеннях для постійного та тимчасового проживання територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, спеціалізованих будинках для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, визначається з урахуванням знижок плати за житло, встановлених законом.  
505. 2. Розмір плати за проживання у гуртожитках сімей, яким надано у користування одну чи кілька кімнат, встановлюється з розрахунку за 1 квадратний метр загальної площі.   -497- Будаг'янц М.А.
та інші В п.2 необходимо указать, что входит в размер общей площади для проживающих в общежитии.  
Враховано редакційно   2. Розмір плати за проживання в гуртожитках сімей, яким надано в користування одну чи кілька кімнат, установлюється з розрахунку за 1 квадратний метр загальної площі з урахуванням місць загального користування.  
    -498- Римарук О.І.
Доповнити абзацом третім наступного змісту: Розмір плати за проживання у гуртожитках сімей, яким надано у користування одну чи кілька кімнат, встановлюється з розрахунку на 1 квадратний метр загальної площі. У гуртожитках для проживання поодиноких громадян тариф встановлюється за ліжко-місце.  
Враховано редакційно    
506. Розмір плати одиноких громадян (сім'ї) за проживання у гуртожитку не повинен перевищувати граничного розміру витрат, передбаченого частиною першою статті 72 цього Кодексу. Різницю між фактичними витратами на утримання гуртожитку і платою за проживання у ньому відшкодовує підприємство, установа, організація, заклад освіти, де працює (навчається) мешканець гуртожитку.      Розмір плати одиноких громадян (сім'ї) за проживання в гуртожитку не повинен перевищувати граничного розміру витрат, передбаченого частиною першою статті 89 цього Кодексу. Різницю між фактичними витратами на утримання гуртожитку і платою за проживання в ньому відшкодовує підприємство, установа, організація, навчальний заклад, де працює (навчається) мешканець гуртожитку.  
507. 3. Розмір плати за службове житло встановлюється з розрахунку за      3. Розмір плати за службове житло встановлюється з розрахунку за 1 квадратний метр загальної площі.  
508. 1 квадратний метр загальної площі.       
509. На одиноких громадян (сім'ї), які користуються службовим житлом, поширюються вимоги, встановлені статтею 72 цього Кодексу.      На одиноких громадян (сім'ї), які користуються службовим житлом, поширюються вимоги, встановлені статтею 89 цього Кодексу.  
510. Стаття 74. Внесення плати за житло      Стаття 92. Внесення плати за житло  
511. Наймач та власник житлових приміщень зобов'язані вносити плату за житло, передбачену статтею 70 цього Кодексу, щомісяця. У разі несвоєчасного внесення плати нараховується пеня, розмір якої не повинен перевищувати 0,1 відсотка суми заборгованості за кожен день прострочення.   -499- Довгий Т.О.
Статтю 74 доповнити другим реченням такого змісту: "Обчислення строків оплати за житло провадиться у відповідності з Цивільним кодексом України."  
Враховано редакційно   1. Наймач та власник житлових приміщень зобов'язані вносити плату за житло, передбачену статтею 87 цього Кодексу, щомісяця у строки, визначені договором. У разі несвоєчасного внесення плати нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка суми заборгованості за кожен день прострочення.  
    -500- Бокий І.С.
та інші Додати до статті 74 частину другу такого змісту: "У випадку, якщо їх доходи не дозволяють їм своєчасно вносити плату за житло, пеня не нараховується".  
Відхилено    
    -501- Хара В.Г.
З цих же підстав (заборгованість по заробітній платі) не можна погодитись із нарахуванням та стягненням пені за несвоєчасне внесення плати за житло.  
Враховано в Прикінцевих положеннях   
512. Стаття 75. Захист прав споживачів житлово-комунальних послуг      Стаття 93. Захист прав споживачів житлово-комунальних послуг  
513. 1. Порушення наймодавцем або підприємством, що надає комунальні послуги, передбачені договором найму, умов надання послуг або їх невідповідність встановленим державним нормам і стандартам дає наймачу, власнику приватного будинку, квартири (їх частини) право на зменшення розміру плати за відповідні послуги в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -502- Будаг'янц М.А.
та інші Ст.75:необходимо предусмотреть ответственность исполнителя, поставщика услуги за некачественное и несвоевременное исполнение работ и услуг.  
Враховано редакційно   1. Порушення наймодавцем або підприємством, що надає комунальні послуги, передбачених договором найму умов надання послуг або їх невідповідність установленим державним нормам і стандартам дає наймачу, власнику приватного житлового будинку, квартири (їх частини) право на зменшення розміру плати за відповідні послуги в порядку, встановленому законом.  
514. 2. У разі ненадання життєво необхідних послуг (водопостачання, водовідведення, енергопостачання та теплопостачання в опалювальний період) понад установлений строк, постачальник відшкодовує наймачу збитки за кожний день ненадання послуг. Відшкодування може зараховуватись на поточний рахунок споживача або на відповідну суму знижується оплата у наступні місяці. Споживач інформується про відшкодування письмово.   -503- Будаг'янц М.А.
та інші В п.2 это,й статьи добавить часть вторую в следующей редакции: "якщо виконавець порушує термін виконання роботи (надання послуги) відповідно договору, він за кожен день порушення строку сплачує споживачу пеню у розмірі 3-х відсотків вартості роботи (загальної вартості послуги), якщо інше не передбачено законодавством. Шкода, заподіяна життю, здоров'ю або майну споживача роботами та послугами, відшкодовується в повному обсязі", так как указанные предложения отражены в ст.ст. 15 и 17 Закона Украины "О защите прав потребителей" и должны найти отражение в Жилищном кодексе.  
Враховано редакційно   2. У разі ненадання життєво необхідних послуг (водопостачання, водовідведення, енергопостачання та теплопостачання в опалювальний період) понад установлений строк постачальник відшкодовує наймачу збитки за кожний день ненадання послуг. Відшкодування може зараховуватися на поточний рахунок споживача або на відповідну суму знижується оплата в наступні місяці. Споживач інформується про відшкодування письмово за кожний день ненадання послуг відповідно до закону.  
515. 3. Спори щодо плати за житло розв'язуються у судовому порядку.   -504- Римарук О.І.
Узгодити із Законом України від 24.06.04 №1875-ІV "Про житлово-комунальні послуги", додавши пункт такого змісту: 3. "У невідкладних випадках, пов'язаних з урятуванням життя людей та майна, може бути здійснене проникнення до житла та іншого володіння особи для проведення в них огляду та ліквідації аварій без отримання згоди споживача (несанкціонований доступ) представниками виконавця житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому законом". Пункт 3 проекту вважати пунктом 4.  
Враховано   3. У невідкладних випадках, пов'язаних з урятуванням життя людей та майна, може бути здійснене проникнення до житла та іншого володіння особи для проведення в них огляду та ліквідації аварій без отримання згоди споживача (несанкціонований доступ) представниками виконавця житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому законом. 4. Спори щодо плати за житло вирішуються в судовому порядку.  
516. Глава 8. ОБМІН ЖИТЛА      Глава 9. ОБМІН ЖИТЛА  
517. Стаття 76. Право на обмін житла      Стаття 94. Право на обмін житла  
518. 1. Обмін житла у фонді соціального призначення здійснюється відповідно до частини третьої статті 31 цього Кодексу.      1. Обмін житла з житлового фонду соціального призначення здійснюється відповідно до частини одинадцятої статті 49 цього Кодексу.  
519. 2. Наймач житла у будинках житлового фонду загального призначення має право за письмовою згодою членів сім`ї, що проживають разом з ним, у тому числі тимчасово відсутніх, здійснити обмін займаного житла з іншим наймачем житла у фонді загального призначення або з власником приватного житла за письмовою згодою наймодавця.      2. Наймач житла в будинках житлового фонду загального призначення має право за письмовою згодою членів сім`ї, які проживають разом із ним, у тому числі тимчасово відсутніх, здійснити обмін займаного житла з іншим наймачем житла з житлового фонду загального призначення або з власником приватного житла за письмовою згодою наймодавця.  
520. 3. Обмін житла здійснюється із взаємним передаванням прав та обов'язків наймачів і власників житла.   -505- Довгий Т.О.
Доповнити статтю 76 новою третьою частиною такого змісту: "3. Власник житла приватного житлового фонду має право за письмовою згодою співвласників житла, у тому числі тимчасово відсутніх, здійснити обмін житла з іншим власником житла приватного житлового фонду або з наймачем житла державного або комунального фонду за письмовою згодою наймодавця." У зв'язку із пропозицією доповнення статті 76 новою частиною - частини третю-четверту вважати частинами четвертою-п'ятою відповідно.  
Враховано   3. Власник житла приватного житлового фонду має право за письмовою згодою співвласників житла, у тому числі тимчасово відсутніх, здійснити обмін житла з іншим власником житла приватного житлового фонду або з наймачем житла державного або комунального житлового фонду за письмовою згодою наймодавця. За наявності заборгованості або інших обтяжень щодо обмінюваного житла обмін здійснюється за письмовою згодою кредитора або іншої особи.  
521. 4. Обмін житла здійснюється без обмеження кількості його учасників.      4. Обмін житла здійснюється без обмеження кількості його учасників.  
522. Стаття 77. Предмет обміну житла      Стаття 95. Предмет і порядок обміну житла  
523. 1. Предметом обміну житла може бути:      1. Предметом обміну житла може бути:  
524. 1) одноквартирний житловий будинок;      1) одноквартирний житловий будинок;  
525. 2) квартира;      2) квартира;  
526. 3) житло, що складається з однієї чи кількох кімнат у квартирі.      3) житло, що складається з однієї чи кількох кімнат у квартирі.  
527. 2. Обмін житла може здійснюватися між громадянами, які проживають в одному чи в різних населених пунктах України.   -506- Резнік І.Й.
статтю 77 доповнити новою частиною, виклавши її в наступній редакції: "3. Порядок обміну житла затверджуються Кабінетом Міністрів України."  
Враховано   2. Обмін житла може здійснюватися між громадянами, які проживають в одному чи в різних населених пунктах України. 3. Порядок обміну житла затверджується Кабінетом Міністрів України. 4. Спори щодо обміну житла вирішуються в судовому порядку.  
528. Стаття 78. Примусовий обмін житла      Стаття 96. Примусовий обмін житла  
529. 1. У разі недосягнення згоди стосовно обміну житла будь-хто з громадян може вимагати здійснення обміну займаного житла в судовому порядку (примусовий обмін).   -507- Довгий Т.О.
У частині першій статті 78 слова "будь-хто з громадян" замінити на слова "зацікавлена особа".  
Враховано   1. У разі недосягнення згоди стосовно обміну житла зацікавлена особа може вимагати здійснення обміну займаного житла в судовому порядку (примусовий обмін).  
530. 2. У разі прийняття рішення про примусовий обмін житла суд виходить з рівності часток житла кожного з учасників обміну, за винятком випадків, коли:      2. У разі прийняття рішення про примусовий обмін житла суд виходить з рівності часток житла кожного з учасників обміну, за винятком випадків, якщо:  
531. 1) між учасниками обміну досягнуто згоди стосовно порядку користування житлом, який передбачає інший розподіл займаного ними житла;      1) між учасниками обміну досягнуто згоди щодо порядку користування житлом, який передбачає інший розподіл займаного ними житла;  
532. 2) за одним з учасників обміну судом визнано право на більшу (меншу) частку житла.      2) за одним з учасників обміну судом визнано право на більшу (меншу) частку житла.  
533. Стаття 79. Умови, за яких обмін житла не допускається      Стаття 97. Умови, за яких обмін житла не допускається  
534. Обмін житла не допускається, якщо:      1. Обмін житла не допускається, якщо:  
535. 1) право володіння, користування чи розпорядження житлом, що підлягає обміну, оскаржується в судовому порядку;      1) право володіння, користування чи розпорядження житлом, що підлягає обміну, оскаржується в судовому порядку;  
536. 2) житло є предметом застави;   -508- Носенко М.П.
Пункт 2 ст. 79 викласти: "2) житло є предметом іпотеки при відсутності згоди іпотекодержателя на міну (обмін);".  
Враховано   2) житло є предметом іпотеки при відсутності згоди іпотекодержателя на обмін;  
    -509- Довгий Т.О.
Пункт 2 виключити;  
Відхилено    
    -510- Волков О.М.
У статті 79 пункт 2 виключити.  
Відхилено    
    -511- Семенюк В.П.
Пункт 2 ст. 79 викласти: "2) житло є предметом застави при відсутності згоди заставодержателя на обмін".  
Враховано    
537. 3) на житло, що перебуває у приватній власності, накладено в установленому порядку арешт;      3) на житло, що перебуває в приватній власності, накладено в установленому порядку арешт;  
538. 4) проти наймача учинено позов щодо розірвання чи зміни умов договору найму житла;      4) проти наймача подано позов щодо розірвання чи зміни умов договору найму житла;  
539. 5) будинок, у якому знаходиться обмінюване житло, підлягає знесенню або будинок (його частину) включено до плану реконструкції в поточному році;   -512- Довгий Т.О.
Доповнити статтю новим пунктом 5 такого змісту: "5) у обмінюваному житлі виникли обставини, що загрожують здоров'ю або безпеці громадян або житло визнано таким, що перебуває в аварійному стані;". У зв'язку із запропонованими змінами пункти 3 - 5 вважати пунктами 2 - 4.  
Враховано   5) в обмінюваному житлі виникли обставини, що загрожують здоров'ю або безпеці громадян, або житло визнано таким, що перебуває в аварійному стані; 6) будинок або його частина, у якій знаходиться обмінюване житло, підлягає знесенню, на що отримано дозвіл органів місцевого самоврядування;  
540. 6) житло є службовим або один з учасників обміну проживає у гуртожитку;      7) житло є службовим або один з учасників обміну проживає в гуртожитку;  
541. 7) у квартиру, в якій проживають два чи більше наймачів, після обміну вселяється особа з важкою формою хронічного захворювання, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, у зв'язку з чим ця особа не може проживати у такій квартирі;      8) у квартиру, в якій проживають два чи більше наймачів, після обміну вселяється особа, яка хворіє на тяжку форму хронічного захворювання з переліку, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, у зв'язку з чим ця особа не може проживати в такій квартирі;  
542. 8) внаслідок обміну розмір загальної площі, що припадатиме на кожну особу сім'ї наймача, буде меншим від середнього рівня забезпеченості громадян житлом у цьому населеному пункті.      9) внаслідок обміну розмір житлової площі, що припадатиме на кожну особу сім'ї наймача, буде меншим від норми, що встановлюється органом місцевого самоврядування.  
543. Стаття 80. Правила обміну житла   -513- Ісаєв Л.О.
Статтю 80 вилучити  
Враховано    
544. Правила обміну житла затверджуються Кабінетом Міністрів України.       
545. Стаття 81. Розв'язання спорів щодо обміну житла   -514- Резнік І.Й.
Текст статті 81 перенести до статті 95  
Враховано    
546. Спори щодо обміну житла розв'язуються в судовому порядку.       
547. Розділ ІV      Розділ ІV  
548. УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ. УТРИМАННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛА.      УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ. УТРИМАННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛА  
549. Глава 9. УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ   -515- Пустовойтенко В.П.
доповнити Главу новою статтею наступного змісту: "Стаття 97. Утримання на балансі житлового фонду 1. Житловий будинок може перебувати на балансі у власника, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлового кооперативу, молодіжного житлового комплексу або юридичної особи, яка утримує житловий будинок за договором відповідно до закону. 2. Не може передаватись на баланс або утримуватись частина житлового будинку, за виключенням випадків, визначених законом. 3.Балансоутримувач може здійснювати функції управління житловим будинком самостійно (поєднувати функції балансоутримувача і управителя), або передати за договором функції управителя іншій особі відповідно до закону."  
Враховано зауваження до статті 1 1 зауваження до статті 1  Глава 10. УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ Стаття 98. Утримання на балансі житлового фонду 1. Житловий будинок може перебувати на балансі у власника, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлового кооперативу, молодіжного житлового комплексу або юридичної особи, яка утримує житловий будинок. 2. Утримання житлового будинку передбачає здійснення комплексу робіт, спрямованих на створення необхідних умов проживання в житловому будинку, використання прибудинкової території та забезпечення їх належної експлуатації (санітарне, технічне обслуговування та ремонт будинку, благоустрій прибудинкової території). Утримання житлового будинку здійснюється на підставі договору відповідно до закону. Договір на утримання житлового будинку - двостороння угода, оформлена в письмовій формі, за якою одна сторона - власники або співвласники квартир чи будинку беруть участь у відшкодуванні витрат на утримання будинку, прибудинкової території та сплачують вартість одержаних житлово-комунальних послуг, а друга сторона - надавачі таких послуг надають послуги, перелік, обсяги, терміни та якість яких визначається зазначеним договором. 3. Не може передаватися на баланс або утримуватися частина житлового будинку, за винятком випадків, визначених законом. 4. Балансоутримувач може здійснювати функції управління житловим будинком самостійно (поєднувати функції балансоутримувача і управителя) або передати за договором функції управителя іншій особі відповідно до закону.  
550. Стаття 82. Управління житловим фондом      Стаття 99. Управління житловим фондом  
551. 1. Управління житловим фондом здійснюється безпосередньо власником, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків чи уповноваженим ними органом.   -516- Пустовойтенко В.П.
у частині 1 статті 82 слова "об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків чи уповноваженим ними органом" замінити словами "співвласниками, балансоутримувачем, чи уповноваженою ними особою.;  
Враховано   1. Управління житловим фондом здійснюється безпосередньо власником, співвласниками, балансоутримувачем чи уповноваженою ними особою. 2. Власник, співвласники, балансоутримувач чи уповноважена ними особа має право укладати договір на управління житловим будинком відповідно до закону.  
552. 2. Управління житловим фондом здійснюється з метою забезпечення:      3. Управління житловим фондом здійснюється з метою забезпечення:  
553. належного використання, утримання і ремонту житлового фонду, нежитлових приміщень, інженерного обладнання, прибудинкових територій;      1) належного використання, утримання і ремонту житлового фонду, нежитлових приміщень, інженерного обладнання, прибудинкових територій;  
554. збирання плати за житло, здійснення розрахунків з підрядними організаціями і постачальниками послуг;   -517- Немировський О.А.
в пункті 2 частини 2 статті 82 слова "здійснення розрахунків з підрядними організаціями і постачальниками послуг;" замінити словами "накопичення коштів на відповідних банківських рахунках та своєчасне здійснення розрахунків з виконавцями послуг та підрядними організаціями;"  
Враховано   2) збирання плати за житло, накопичення коштів на відповідних банківських рахунках та своєчасного здійснення розрахунків з виконавцями послуг і підрядними організаціями;  
555. провадження іншої діяльності, що спрямована на створення необхідних умов для проживання фізичних осіб.   -518- Резнік І.Й.
пункт 3 частини 2 статті 82 викласти в наступній редакції: "належної експлуатації житлового будинку та створення необхідних умов для проживання мешканців. здійснення іншої не забороненої законом діяльності."  
Враховано   3) належної експлуатації житлового будинку та створення необхідних умов для проживання мешканців, здійснення іншої не забороненої законом діяльності.  
556. 3. Власники чи уповноважені ними органи мають право укладати угоди на управління житловим фондом з відповідними організаціями будь-якої організаційно-правової форми або фізичними особами.   -519- Пустовойтенко В.П.
частину 3 статті 82 перенести після частини 1, виклавши її у наступній редакції: "2. Власник, співвласники, балансоутримувач, чи уповноважена ними особа має право укладати договір на управління житловим будинком відповідно до закону."  
Враховано    
557. 4. Визначення організації, яка управлятиме державним і комунальним житловим фондом, здійснюється на конкурсній основі. Витрати на послуги з управління житловим фондом включаються у вартість житлових послуг. Порядок проведення конкурсів визначає центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.   -520- Пустовойтенко В.П.
пункт 4 статті 82 викласти у наступній редакції: "4. Визначення особи (осіб), якій доручається управління жилими будинками державної чи комунальної власності здійснюється на конкурсній основі в порядку, визначеному законом. Витрати на послуги з управління житловим фондом включаються у вартість житлово-комунальних послуг."  
Враховано   4. Визначення особи (осіб), якій доручається управління житловими будинками державної чи комунальної форми власності, здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому законом. Витрати на послуги з управління житловим фондом включаються у вартість житлово-комунальних послуг.  
558. Стаття 83. Управляюча організація, управитель      Стаття 100. Управитель  
559. 1. Управляюча організація, управитель провадять свою діяльність на підставі договору про управління житловим фондом з власником житлового фонду або уповноважений ним орган.   -521- Резнік І.Й.
У ст..83 вилучити управляюча організація. У визначенні "управитель" (закон про житлово-комунальні послуги) дано "особа, яка за договором з власником...", тобто фізична та юридична особа.  
едакційна правка 1  1. Управитель провадить свою діяльність на підставі договору про управління житловим будинком відповідно до вимог закону.  
    -522- Семенюк В.П.
У ч.І ст.83 додати абзац: "Форма такого Типового договору встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово- комунального господарства".  
Враховано редакційно у статті 51 цього Кодексу   
560. Спори щодо змісту конкретного договору розв`язуються за згодою сторін або у судовому порядку.       
561. 2. Управляюча організація, управитель відповідно до договору може виконувати функції замовника на виконання робіт з утримання і ремонту житлового фонду, забезпечення надання споживачам комунальних послуг, які визначені цим договором.   -523- Пустовойтенко В.П.
пункт 2 статті 83 викласти у наступній редакції: "2. Управитель виконує функції, визначені договором, відповідно до законодавства."  
Враховано   2. Управитель виконує функції, визначені договором, відповідно до законодавства.  
562. 3. Форму типового договору про управління житловим фондом затверджує центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.   -524- Резнік І.Й.
Частину 3 статті 83 вилучити  
Враховано   3. У разі неналежного виконання управителем своїх обов'язків він несе відповідальність згідно із законом. 4. Спори щодо змісту договору про управління житловим будинком вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.  
    -525- Будаг'янц М.А.
та інші В п.З добавить: "За погодженням з відповідними регіональними об'єднаннями споживачів".  
екст вилучено   
    -526- Довгий Т.О.
Доповнити статтю 83 новою частиною такого змісту: "4. У випадку неналежного виконання управляючою організацією, управителем своїх обов'язків щодо управління житловим фондом, вони зобов'язані за рахунок власних коштів відшкодувати спричинену неналежним виконанням обов'язків шкоду власнику житла.".  
Враховано редакційно    
563. Стаття 84. Страхування житлового фонду      Стаття 101. Страхування житлового фонду  
564. З метою забезпечення фінансових гарантій відшкодування збитків, що завдані житловому фонду, може здійснюватися його страхування.      1. З метою забезпечення фінансових гарантій відшкодування збитків, що можуть бути завдані житловому фонду, може здійснюватися його добровільне страхування.  
565. Страхування житлового будинку і житлового приміщення здійснюється власником на підставі договору майнового страхування, що укладається власником із страховою організацією.   -527- Резнік І.Й.
в частині другій статті 84 слова "майнового страхування, що укладається власником із страховою організацією" замінити словами "відповідно до закону."  
Враховано   2. Страхування житлового будинку або житлового приміщення здійснюється на підставі договору відповідно до закону.  
566. Стаття 85. Угоди на обслуговування житлового фонду       
567. Власник житлового фонду, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, уповноважені ними органи або управляюча організація, управитель виконують функції замовника на виконання усіх видів робіт з утримання і ремонту державного, комунального і приватного житлового фонду, забезпечення надання споживачам комунальних послуг, які визначені договором про управління житловим фондом.   -528- Резнік І.Й.
Статтю 85 вилучити  
Враховано    
568. Виконання робіт (послуг), передбачених частиною першою цієї статті, здійснюється за угодами, укладеними з організаціями - підрядниками       
569. будь-якої організаційно-правової форми.       
570. Виконання зазначених робіт у державному і комунальному житловому фонді здійснюється тільки на конкурсній основі.       
571. Глава 10. УТРИМАННЯ ЖИТЛА   -529- Пустовойтенко В.П.
Включити статтю 104 наступного змісту: "Стаття 104. Вилучення житла, яке перебуває у власності громадян та юридичних осіб для суспільних потреб Вилучення житла для суспільних потреб, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб може відбуватись без вилучення земельної ділянки або з її частковим вилученням. Вилучення житла для суспільних потреб відбувається шляхом викупу або надання іншого рівноцінного житла, або виділення земельної ділянки для садибної забудови з відшкодуванням вартості будівництва житла відповідно до законодавства. Вилучення житла для суспільних потреб може здійснюватись для: а) будівництва адміністративних будівель і споруд органів державної влади та органів місцевого самоврядування; б) будівництва будівель, споруд та інших виробничих об'єктів державної та комунальної власності; в) створення об'єктів природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; г) створення об'єктів оборони та національної безпеки; ґ) будівництва та обслуговування лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, нафто- та газових терміналів, електростанцій тощо); д) розміщення дипломатичних та прирівняних до них представництв іноземних держав та міжнародних організацій; е) інших потреб, визначених законом. 2. Власник житла не пізніше, ніж за один рік до майбутнього такого вилучення житла має бути письмово попереджений органом, який приймає рішення про його викуп. 3.Викуп житла здійснюється за згодою його власника. Вартість житла встановлюється відповідно до експертної оцінки майна, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. 4. Якщо власник житлового приміщення не згоден з вилученням або з викупною вартістю, питання вирішується в судовому порядку. Витрати на переселення наймача або власника з житла, яке вилучається з суспільних потреб, покладається на особу, що здійснює викуп.  
Враховано редакційно   Глава 11. УТРИМАННЯ ЖИТЛА  
572. Стаття 86. Ремонт житлових будинків      Стаття 102. Ремонт житлових будинків  
573. 1. У житлових будинках проводиться поточний і капітальний ремонт.   -530- Сушкевич В.М.
У частині першій статті 86 вставити абзац другий такого змісту: „Ремонт житлових будинків, в яких мешкають інваліди або діти-інваліди, повинен передбачати обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями під'їздів, сходових площадок та житла, займаного інвалідами чи сім'ями, в яких є інваліди та (або) діти-інваліди."  
Враховано у статті 103 1 зауваження до статті 1 1 зауваження до статті 1  1. Ремонт житлового будинку передбачає здійснення комплексу будівельних робіт, які виконуються в рамках проведення капітального чи поточного ремонту і спрямовані на відновлення будинку з можливим поліпшенням експлуатаційних показників його елементів. У житлових будинках проводиться поточний і капітальний ремонти. Капітальний ремонт будинку - плановий або позаплановий комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов'язаних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників будинку, із заміною або відновленням несучих чи огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко-економічних показників.  
574. Кошти на капітальний ремонт житлового фонду накопичуються на спеціальних рахунках у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.   -531- Національний банк України
У абзаці другому частини першої статті 86 проекту Житлового кодексу України слова "на спеціальних рахунках" замінити словами "на банківських рахунках".  
Враховано   Кошти на капітальний ремонт житлового фонду накопичуються на банківських рахунках і використовуються в порядку, встановленому законом.  
575. 2. Порядок проведення ремонту житлових будинків затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.   -532- Сушкевич В.М.
Частину другу статті 86 викласти у такій редакції: „2. В першу чергу проводиться ремонт жилих будинків і житла: учасників бойових дій та осіб, прирівняних даних; інвалідів війни та прирівняних до них інших категорій громадян; учасників війни; осіб, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"', колишніх неповнолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 16 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, а також дітей, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків; колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, які визнані інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших; колишніх в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни; осіб, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих Німеччиною інших держав; дітей партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв'язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням, дружин (чоловіків) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге. Поза чергою проводиться капітальний ремонт власних жилих будинків: інвалідів війни та прирівняних до них інших категорій громадян; осіб, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, які визнані інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин; дружин (чоловіків) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге. Порядок проведення ремонту житлових будинків затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства."  
Враховано редакційно   2. Порядок проведення поточного і капітального ремонтів житлових будинків затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Державна підтримка у проведенні ремонту житла здійснюється відповідно до закону.  
    -533- Петренко В.С.
частину 2 статті 86 доповнити новим абзацем такого змісту: "Державна підтримка у проведенні ремонту житла здійснюється відповідно до закону."  
Враховано    
576. Стаття 87. Реконструкція житлових будинків      Стаття 103. Реконструкція житлових будинків  
577. 1. Реконструкція житлових будинків проводиться у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.      1. Реконструкція житлових будинків проводиться відповідно до закону.  
578. 2. Реконструкція житлових будинків проводиться їх власниками з дозволу Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, селищних і сільських рад.   -534- Резнік І.Й.
У статті 87 після другої частини викласти такий текст: "Реконструкція багатоквартирних житлових будинків проводиться підрядною організацією за договором (контрактом) на замовлення балансоутримувача за дорученням (погодженням) співвласників з дозволу органів місцевого самоврядування."  
Враховано   2. Реконструкція житлових будинків проводиться їх власниками з дозволу органів місцевого самоврядування. Реконструкція багатоквартирних житлових будинків проводиться підрядною організацією за договором (контрактом) на замовлення балансоутримувача за дорученням (погодженням) співвласників з дозволу органів місцевого самоврядування.  
    -535- Семенюк В.П.
У ч.2 ст.87 після слів "Реконструкція житлових будинків проводиться..." додати "за згодою співвласників будинку - власників квартир".  
Враховано редакційно    
579. 3. Проектна документація на реконструкцію багатоквартирного будинку розроблюється, як правило, на конкурсній основі. У конкурсі можуть брати участь вітчизняні та іноземні організації.   -536- Резнік І.Й.
Викласти п.3 ст.87 в такій редакції: "3. Проектна документація та роботи з реконструкції багатоквартирного будинку здійснюються на конкурсній основі відповідно до закону."  
Враховано   3. Проектна документація та роботи з реконструкції багатоквартирного будинку здійснюються на конкурсній основі відповідно до закону.  
580. 4. Реконструкція, як правило, проводиться в житловому будинку, з якого мешканців відселено.   -537- Резнік І.Й.
Викласти п.4 ст.87 в такій редакції: "4. Відселення мешканців при проведенні реконструкції здійснюється відповідно до затвердженого плану реконструкції."  
Враховано   4. Відселення громадян при проведенні реконструкції здійснюється відповідно до затвердженого плану реконструкції.  
581. В інших випадках реконструкція проводиться без відселення мешканців. Власник будинку зобов'язаний забезпечити їх безпечне проживання, передбачивши відповідні заходи в проектній документації.   -538- Бокий І.С.
та інші У другому реченні частини другої пункту 4 статті 87 слова "Власник будинку" замінити на слова "Замовник реконструкції житлового будинку".  
Враховано редакційно   У разі якщо реконструкція проводиться без відселення мешканців, підрядник зобов'язаний забезпечити їх безпечне проживання відповідно до затвердженої проектної документації. Громадяни, визнані судом винними в перешкоджанні проведенню реконструкції, несуть відповідальність згідно із законом.  
    -539- Резнік І.Й.
Викласти другий абзац п.4 в такій редакції: "В разі, якщо реконструкція проводиться без відселення мешканців, підрядник зобов'язаний забезпечити безпечне проживання відповідно до проектної документації."  
Враховано    
582. 5. Наймач або власник житла, який самовільно здійснив перепланування або переобладнання житла, зобов'язаний привести це житло у попередній стан за власні кошти.   -540- Сушкевич В.М.
У статті 87 вставити частину п'яту такого змісту: „5. Реконструкція житлових будинків, в яких мешкають інваліди або діти-інваліди, повинна передбачати обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями під'їздів, сходових площадок та житло, займаного інвалідами чи сім'ями, в яких є інваліди та (або) діти-інваліди. У разі невідповідності житла інваліда (дитини-інваліда) вимогам медико-соціальної експертизи і неможливості його пристосування до потреб інваліда (дитини-інваліда) за згодою інваліда (сім'ї, у якій виховується дитина-інвалід) може провадиться заміна житла." Вважати частину п'яту частиною шостою.  
Враховано   5. Реконструкція житлових будинків, у яких мешкають інваліди або діти-інваліди, повинна передбачати обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями прибудинкової території, під'їздів, сходових клітин та житла, займаного інвалідами чи сім'ями, в яких є інваліди та (або) діти-інваліди. 6. У разі невідповідності житла інваліда (дитини-інваліда) вимогам медико-соціальної експертизи і неможливості його пристосування до потреб інваліда (дитини-інваліда) за згодою інваліда (сім'ї, у якій виховується дитина-інвалід) може проводиться заміна житла. Стаття 104. Реконструкція житлових приміщень 1. Реконструкція квартири без дозволу органів місцевого самоврядування забороняється в разі, якщо: 1) змінюється площа будь-якого з приміщень квартири; 2) змінюється функціональне призначення приміщення; 3) здійснюється втручання в несучі або зовнішні огороджуючі конструкції, внутрішньобудинкові інженерні мережі, обладнання; 4) здійснюється будь-яке переобладнання, перепланування в панельному будинку. В інших випадках виконані роботи з ремонту, переобладнання квартири мають бути зареєстровані в органах бюро технічної інвентаризації протягом трьох місяців з дня завершення таких робіт. 2. У разі якщо власник має наміри здійснити роботи, зазначені в частині першій цієї статті, він зобов'язаний отримати дозвіл на будівництво та виконання будівельних робіт в органах місцевого самоврядування відповідно до закону. 3. Наймач або власник житла, який самовільно здійснив перепланування або переобладнання житла, зобов'язаний привести це житло до попереднього стану відповідно до затвердженої проектної документації за власні кошти. Стаття 105. Вилучення житла, яке перебуває у власності громадян та юридичних осіб, з мотивів суспільної необхідності 1. Вилучення з мотивів суспільної необхідності житла, яке перебуває у власності громадян та юридичних осіб, здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України без вилучення земельної ділянки або з її частковим вилученням. Вилучення житла з мотивів суспільної необхідності відбувається виключно за умов повної компенсації власнику втраченого житла. Компенсація здійснюється шляхом викупу або надання іншого упорядженого житла, передбаченого частиною другою статті 22 цього Кодексу, або виділення земельної ділянки для садибної забудови з відшкодуванням вартості будівництва житла відповідно до законодавства. Вилучення житла з мотивів суспільної необхідності може здійснюватися для: 1) будівництва адміністративних будівель і споруд органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 2) будівництва будівель, споруд та інших виробничих об'єктів державної та комунальної власності; 3) створення об'єктів природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; 4) створення об'єктів оборони та національної безпеки; 5) будівництва та обслуговування лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів, водопроводів, ліній електропередач, аеропортів, нафто- та газових терміналів, електростанцій тощо); 6) розміщення дипломатичних та прирівняних до них представництв іноземних держав та міжнародних організацій; 7) інших потреб, визначених законом. 2. Власник житла не пізніше, ніж за один рік до вилучення житла з мотивів суспільної необхідності має бути письмово попереджений органом, який приймає рішення щодо такого вилучення. 3. Викуп житла або інша визначена частиною першою цієї статті компенсація здійснюються за згодою власника цього житла. Вартість житла встановлюється на основі його відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості житла затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі якщо експертною оцінкою житла, проведеною відповідно до закону, встановлена вартість цього житла, вища за його відновну вартість, власники мають право на компенсацію вартості житла, визначеної за експертною оцінкою. 4. Спори щодо вилучення житлового приміщення, розміру викупної вартості або умов іншої визначеної частиною першою цієї статті компенсації вирішуються в судовому порядку. 5. Наймачу житла, яке вилучено з мотивів суспільної необхідності, надається інше упоряджене житло, передбачене частиною другою статті 22 цього Кодексу. 6. Витрати на переселення наймача або власника з житла, яке вилучається з мотивів суспільної необхідності, покладаються на особу, що здійснює вилучення. Стаття 106. Компенсація збитків, пов'язаних з реконструкцією чи капітальним ремонтом житлового будинку 1. У разі якщо при проведенні реконструкції чи капітального ремонту квартира або житлове приміщення не може бути збережено чи його розмір істотно зміниться, наймач або власник, який проживає в такому приміщенні, має бути письмово попереджений про це не менше ніж за рік до початку робіт. 2. У разі якщо при проведенні реконструкції чи капітального ремонту квартира або житлове приміщення не може бути збережено чи його розмір істотно зміниться, наймачу житла та особам, які проживають з ним, має бути надано за його згодою інше упоряджене житло, передбачене частиною другою статті 22 цього Кодексу. 3. У разі якщо при проведенні реконструкції чи капітального ремонту квартира або житлове приміщення не може бути збережено чи його розмір істотно зміниться, власнику квартири або житлового приміщення за його згодою надається: 1) інше упоряджене житло, передбачене частиною другою статті 22 цього Кодексу, або 2) земельна ділянка для будівництва садибного будинку з відшкодуванням вартості будівництва житла відповідно до закону або 3) грошова компенсація. 4. Розмір грошової компенсації визначається за ринковою вартістю квартири (її частини) або житлового приміщення незалежним оцінювачем відповідно до закону. Оцінка проводиться за кошти замовника капітального ремонту чи реконструкції. 5. Власник має бути попереджений про умови визначеної частиною третьою цієї статті компенсації не менше ніж за шість місяців до початку робіт. 6. Спори щодо проведення реконструкції чи капітального ремонту, а також умов компенсації вирішуються в судовому порядку. Стаття 107. Державний нагляд і контроль за використанням та утриманням житлового фонду і об'єктів комунального господарства 1. Державний нагляд і контроль за використанням та утриманням житлового фонду і об'єктів комунального господарства здійснюється державною житлово-комунальною інспекцією. 2. Державна житлово-комунальна інспекція має територіальні органи - державні житлово-комунальні інспекції з нагляду і контролю за використанням та утриманням житлового фонду і об'єктів комунального господарства у складі органів житлово-комунального господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які становлять єдину систему органів державного контролю за додержанням центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, підприємствами, установами, організаціями та населенням вимог щодо забезпечення належного технічного стану житлового фонду, надання населенню житлово-комунальних послуг відповідно до вимог нормативно-правових актів, цільового використання, належного обслуговування та ремонту житлового фонду, об'єктів комунального господарства. 3. Положення про державну житлово-комунальну інспекцію затверджується Кабінетом Міністрів України. Стаття 108. Громадський контроль за утриманням житлового фонду 1. Громадський контроль за утриманням житлового фонду здійснюється органами самоорганізації населення (будинковими, вуличними, квартальними комітетами, комітетами мікрорайонів, районів у містах, сільськими, селищними комітетами) та іншими громадськими організаціями відповідно до законодавства та в межах їх повноважень. При здійсненні контролю за утриманням житлового фонду на території своєї діяльності органи самоорганізації населення, інші громадські організації залучають представників органів управління відповідних об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, їх асоціацій, житлових кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо, які зареєстровані в установленому порядку. 2. За результатами контролю стану житлового фонду та прибудинкових територій органи самоорганізації населення, інші громадські організації можуть організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони довкілля, пам'яток історії та культури, проведення робіт із благоустрою та утримання в належному стані дворів, вулиць, зелених насаджень загального користування, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо. 3. Результати громадського контролю за утриманням житлового фонду підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством. 4. Громадський контроль за розподілом квартир із житлового фонду соціального призначення здійснюється Наглядовою радою. Наглядова рада формується за принципом рівного представництва від органу місцевого самоврядування, який веде облік і здійснює надання соціального житла, громадських організацій, у статутній діяльності яких передбачено сприяння громадянам, які потребують соціального захисту, та представників підприємств, установ, організацій різних форм власності. Порядок формування та діяльності Наглядової ради визначається Кабінетом Міністрів України.  
    -541- Резнік І.Й.
Після статті 87 добавити нову статтю "Реконструкція житлових приміщень" наступного змісту: 1. Реконструкція квартири без дозволу органів місцевого самоврядування забороняється у разі, якщо: 1) змінюється площа будь-якого з приміщень квартири; 2) змінюється функціональне призначення приміщення; 3) іде втручання в несучі конструкції, внутрішньо будинкові інженерні мережі, обладнання; 4) будь-яке переобладнання, перепланування в панельних будинках. В інших випадках виконані роботи по ремонту, переобладнанню квартири мають бути зареєстровані в органах БТІ протягом трьох місяців. 2. В разі, якщо власник має наміри здійснити роботи, зазначені в п.1 цієї статті, він зобов'язаний отримати дозвіл на будівництво та виконання будівельних робіт в органах місцевого самоврядування.  
Враховано    
    -542- Буряк О.В.
У пункті 5 статі 87 проекту слова "у попередній стан" замінити словами "у відповідність до проектної документації".  
Враховано редакційно    
    -543- Волков О.М.
Пропонується додати статтю: "Стаття 99. Відшкодування громадянам вартості жилого приміщення, якщо внаслідок реконструкції чи капітального ремонту будинку займане ними жиле приміщення не може бути збережене або його розмір істотно зміниться У випадках, коли жиле приміщення в результаті капітального ремонту чи реконструкції будинку не може бути збережене або його розмір істотно зміниться (збільшиться або зменшиться), власнику приміщення, яке підлягає капітальному ремонту чи реконструкції, надається відшкодування (компенсація) у повному розмірі вартості приміщення, але не менш як 75% вартості аналогічного новозбудованого примшдення за ринковими цінами, які Існують на момент відшкодування у відповідній частині населеного пункту, з урахуванням витрат на оздоблення новозбудованого житла. Відшкодування (компенсація) надається не менш як за три місяці до того моменту, коли приміщення підлягає звільненню у зв'язку з ремонтом або реконструкцією. Власник жилого приміщення має право оскаржувати у суді ціну, за якою здійснюється відшкодування вартості його приміщення. У разі, коли жиле приміщення, що потребує реконструкції (капітального ремонту), перебуває в державній або комунальній власності його власник до відселення квартиронаймача та інших зареєстрованих у цьому приміщенні осіб з жилого приміщення зобов'язаний надати інше аналогічне жиле приміщення, переукласти договір найму та забезпечити перереєстрацію осіб у новому жилому приміщенні. Порядок отримання компенсації вартості приміщення визначається за домовленістю сторін. Сума відшкодування (компенсації) вартості жилого приміщення не включається до складу доходів власника приміщення. Після реконструкції (капітального ремонту) будинку першочергове право купівлі жилого приміщення в ньому мають особи, що проживали в ньому до реконструкції (капітального ремонту). Спори, що виникають із правовідносин за цією статтею вирішуються в судовому порядку." Обгрунтування. Дана редакція статті передбачає посилення захисту прав власників житла та квартиронаймачів в разі капітального ремонту або реконструкції будинку. По-перше, передбачено, що компенсація має враховувати не лише вартість новозбудованого житла, але й витрати на його оздоблення, оскільки значна частина такого житла продається без оздоблення. По-друге, передбачено, що відшкодування надається не менш як за три місяці до моменту виселення для того, щоб дати час на купівлю іншого житла. По-третє, виключено положення, згідно якого інше жиле приміщення квартиронаймачам державної або комунальної квартири надається лише після отримання власником компенсації.  
Враховано редакційно    
    -544- Римарук О.І.
З метою врахування положення п.1 ст.5 Закону України від 24.06.04 №1875-ІV "Про житлово-комунальні послуги" доповнити законопроект статтею 88 "Державний нагляд і контроль за використанням та утриманням житлового фонду і об'єктів комунального господарства" такого змісту: "Державний нагляд і контроль за використанням та утриманням житлового фонду і об'єктів комунального господарства здійснює Державна житлово-комунальна інспекція України з нагляду і контролю за використанням та утриманням житлового фонду і об'єктів комунального господарства (далі - Державна житлово-комунальна інспекція), яка є урядовим органом державного управління, який діє у складі центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Діяльність Державної житлово-комунальної інспекції регламентується Положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Державна житлово-комунальна інспекція має територіальні органи - державні житлово-комунальні інспекції з нагляду і контролю за використанням та утриманням житлового фонду і об'єктів комунального господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які становлять єдину систему органів державного контролю за додержанням центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів АР Крим, підприємствами, установами, організаціями та населенням вимог щодо забезпечення належного технічного стану житлового фонду, надання населенню житлово-комунальних послуг відповідно до вимог нормативно-правових актів, цільового викорис-тання, належного обслуговування та ремонту житлового фонду, об'єктів комунального господарства." Статтю 88 вважати статтею 89, далі нумерацію статей відповідно змінити.  
Враховано    
    -545- Пустовойтенко В.П.
доповнити Главу 10 новою статтею, виклавши її у наступній редакції: "Стаття 107. Громадський контроль за утриманням житлового фонду 1. Громадський контроль за утриманням житлового фонду здійснюється органами самоорганізації населення (будинковими, вуличними, квартальними комітетами, комітетами мікрорайонів, районів у містах, сільськими, селищними комітетами) та іншими громадськими організаціями відповідно до законодавства та у межах їх повноважень. При здійсненні контролю за утриманням житлового фонду на території своєї діяльності органи самоорганізації населення, інші громадські організації залучають представників органів управління відповідних об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, їх асоціацій, житлових кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо, які зареєстровані в установленому порядку. 2. За результатами контролю стану житлового фонду та прибудинкових територій органи самоорганізації населення, інші громадські організації можуть організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, пам'яток історії та культури, проведення робіт з благоустрою та утримання в належному стані дворів, вулиць, зелених насаджень загального користування, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо. 3. Результати громадського контролю за утриманням житлового фонду підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством."  
Враховано    
    -546- Костинюк Б.І.
Доповнити статтю 108 новою частиною у наступній редакції: "4. Громадський контроль за розподілом квартир з фонду житла соціального призначення здійснюється Наглядовою радою. Наглядова рада формується за принципом рівного представництва від органу місцевого самоврядування, який веде облік і здійснює надання соціального житла, громадських організацій, в статутній діяльності яких передбачено сприяння громадянам, які потребують соціального захисту, та представників підприємств, установ, організацій різних форм власності. Порядок формування та діяльності Наглядової ради визначається Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
583. Розділ V      Розділ V  
584. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЖИТЛОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЖИТЛОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА  
585. Стаття 88. Відповідальність за порушення житлового законодавства      Стаття 109. Відповідальність за порушення житлового законодавства  
586. До цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності притягаються відповідно до закону особи, винні у:      1. Особи, винні у:  
587. 1) порушенні прав власника житла;      1) порушенні прав власника житла;  
588. 2) порушенні порядку взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, зняття з обліку і надання громадянам житла та відведення земельних ділянок для житлового будівництва;   -547- Резнік І.Й.
пункт 2) статті 88 після слів "житлових умов" доповнити словами "в т.ч. громадян, які мають право на отримання соціального житла"  
Враховано   2) порушенні порядку взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі громадян, які мають право на отримання соціального житла, зняття з обліку і надання громадянам житла та відведення земельних ділянок для житлового будівництва;  
589. 3) прийнятті рішень, які порушують встановлений порядок проведення реконструкції житлових будинків;   -548- Резнік І.Й.
статтю 88 після пункту 3) доповнити новим пунктом, виклавши його у наступній редакції: "4) створенні умов, що призвели до порушення термінів реконструкції;"  
Враховано   3) прийнятті рішень, які порушують установлений порядок проведення реконструкції житлових будинків; 4) створенні умов, що призвели до порушення термінів реконструкції житлових будинків;  
590. 4) порушенні Правил утримання житлових будинків і прибудинкових територій;      5) порушенні правил утримання житлових будинків;  
591. 5) несвоєчасному ремонті житлових будинків;      6) несвоєчасному ремонті житлових будинків;  
592. 6) самовільному переобладнанні житлових будинків, квартир (їх частин) та використанні їх не за призначенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом;      7) самовільному переобладнанні житлових будинків, квартир (їх частин) та використанні їх не за призначенням, крім випадків, передбачених статтями 11, 74 цього Кодексу;  
593. 7) безгосподарному утриманні житлових будинків, квартир (їх частин) і прибудинкових територій;      8) безгосподарному утриманні житлових будинків, квартир (їх частин) і прибудинкових територій;  
594. 8) зіпсутті житлових будинків, квартир (їх частин), елементів будинків та об'єктів упорядження прибудинкових територій;      9) зіпсутті житлових будинків, квартир (їх частин), елементів будинків та об'єктів упорядження прибудинкових територій;  
595. 9) порушенні умов договору найму житла;      10) порушенні умов договору найму житла;  
596. 10) створенні несприятливих умов для сумісного проживання інших мешканців у житлових будинках, квартирах (їх частинах);      11) створенні несприятливих умов для спільного проживання інших мешканців у житлових будинках, квартирах (їх частинах);  
597. 11) порушенні встановленого порядку оплати житла і комунальних послуг;   -549- Сушкевич В.М.
У статті 88 вставити пункт 12 такого змісту: „12) незабезпеченні пристосування жилих будинків і житла, де мешкають інваліди або сім'ї, в яких є інваліди та (або) діти-інваліди, до потреб інвалідів, дітей-інвалідів відповідно до вимог медико-соціальної експертизи; " Вважати пункт 12 пунктом 13.  
Враховано редакційно   12) порушенні встановленого порядку оплати житла і комунальних послуг; 13) порушенні вимог цього Кодексу щодо пристосування житлових будинків і житла, де мешкають інваліди або сім'ї, в яких є інваліди та/або діти-інваліди, до потреб інвалідів, дітей-інвалідів відповідно до законодавства;  
598. 12) порушенні інших, передбачених законодавством прав та обов'язків, пов'язаних з житловими правовідносинами.      14) порушенні інших передбачених законодавством прав та обов'язків, пов'язаних із житловими правовідносинами, притягаються до відповідальності відповідно до закону.  
599. Стаття 89. Відшкодування збитків, заподіяних житловому фонду      Стаття 110. Відшкодування збитків, заподіяних житловому фонду  
600. 1. Підприємства, установи, організації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також громадяни, дії яких призвели до зіпсуття житлових будинків, квартир (їх частин), елементів будинків, об'єктів упорядження і зелених насаджень на прибудинкових територіях, зобов'язані відшкодувати власникам житла збитки.      1. Підприємства, установи, організації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також громадяни, дії яких призвели до зіпсуття житлових будинків, квартир (їх частин), елементів будинків, об'єктів упорядження і зелених насаджень на прибудинкових територіях, зобов'язані відшкодувати власникам житла збитки.  
601. 2. Посадові особи та інші працівники, з вини яких підприємства, установи, організації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зазнали втрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків згідно з частиною першою цієї статті, несуть матеріальну відповідальність у встановленому порядку.      2. Особи, з вини яких підприємства, установи, організації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зазнали втрат, пов'язаних із відшкодуванням збитків згідно з частиною першою цієї статті, несуть матеріальну відповідальність у встановленому порядку.  
602. Розділ VІ      Розділ VІ  
603. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЖИТЛОВИХ СПОРІВ      ВИРІШЕННЯ ЖИТЛОВИХ СПОРІВ  
604. Стаття 90. Порядок розв'язання житлових спорів      Стаття 111. Порядок вирішення житлових спорів  
605. Житлові спори розв`язуються відповідно до законодавства у судовому порядку.   -550- Резнік І.Й.
у статті 90 слово "законодавства" замінити словом "закону" Статтю доповнити абзацом наступного змісту: "Виселення із займаного жилого приміщення допускається з підстав, установлених законом. Виселення проводиться добровільно або в судовому порядку. Допускається виселення в адміністративному порядку з санкції прокурора лише осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення або проживають у будинках, що загрожують обвалом"  
Враховано частково   1. Житлові спори вирішуються відповідно до закону судом. 2. Виселення із займаного житлового приміщення допускається з підстав, установлених законом. Виселення проводиться добровільно або в судовому порядку.  
606. Стаття 91. Виселення сім'ї наймача з житла   -551- Резнік І.Й.
назву статті 91 викласти у наступній редакції: "Стаття 111. Підстави для виселення сім'ї наймача з житла"  
Враховано редакційно   Стаття 112. Підстави для виселення наймача, членів його сім'ї та інших осіб, які проживають разом з ним  
607. Виселення наймача і членів його сім'ї, а також інших осіб, які проживають разом з ним, із житлового будинку, квартири (їх частин) допускається лише в порядку, встановленому цим Кодексом. У разі відмови наймач і члени його сім'ї підлягають виселенню в судовому порядку.   -552- Стоян О.М.
Слід зауважити, що у проекті чітко простежується основна його мета -виселення із житла без надання іншого, причому не тільки в судовому порядку, айв порядку, встановленому цим Кодексом (стаття 91 проекту), що суперечить статті 47 Конституції України.  
Враховано редакційно   1. Виселення наймача, членів його сім'ї та інших осіб, які проживають разом з ним, із житлового будинку, квартири (їх частин) здійснюється внаслідок припинення дії договору найму житла. 2. Підстави для припинення дії договору найму визначаються цим Кодексом. 3. У разі відмови наймач і члени його сім'ї підлягають виселенню в судовому порядку.  
    -553- Бокий І.С.
та інші Статтю 91 викласти в такій редакції: "Стаття 91. Виселення сім'ї наймача з житла Виселення наймача і членів його сім'ї, а також інших осіб, які проживають разом з ним, із житлового будинку, квартири (їх частин) державної форми власності допускається лише в порядку, встановленому цим Кодексом. Виселення наймача і членів його сім'ї, а також інших осіб, які проживають разом з ним, із житлового будинку, квартири (їх частин) приватної форми власності допускається лише в порядку, встановленому Цивільним Кодексом України."  
Враховано редакційно    
    -554- Римарук О.І.
Відповідно до вимог Закону України №2507 "Про внесення змін та доповнень до деяких Законів України (щодо заборони примусового виселення найбільш незахищених верств населення із жилих приміщень без надання виселюваним інших жилих приміщень" доповнити статтю абзацом другим наступного змісту: Виселення громадян без надання належного жилого приміщення не допускається у випадку несвоєчасної оплати наймачами, сукупний дохід яких не перевищує встановленого прожиткового мінімуму, вартості споживчих комунальних послуг за користування житлом та на утримання житла до погашення заборгованості перед громадянами по заробітній платні, пенсіях, соціальних виплатах, заощадженнях, в тому числі й у випадках, коли особи, що мають такий борг відмовляються без поважних на те причин укласти відповідний договір про реструкту-ризацію боргу з надавачами комунальних послуг. Проектом звужено зміст та обсяг існуючнсь прав громадян щодо безстрокового користування житловими приміщеннями. Цим значно погіршуються права громадян в порівнянні з чинним кодексом, оскільки після закінчення строку договору найму житла наймодавець вправі виселити наймача без надання іншого житла.  
Враховано редакційно    
    -555- Хара В.Г.
У проекті чітко простежується основна його мета - виселення із житла без надання іншого, причому не тільки в судовому порядку, айв порядку, встановленому цим .законопроектом, що суперечить статті 47 Коституції України, за якою - ніхто не може бути примусово позбавлений житла, інакше як на підставі закону за рішенням суду. Не можна також погодитись із запропонованою проектом нормою щодо виселення без надання іншого житла наймачів, які не вносять плату за житло за шість місяців, оскільки це призведе до масового виселення громадян у той час, як рівень грошових доходів більшої частини населення залишається нижче прожиткового мінімуму, а заборгованість по заробітній платі та соціальним виплатам на жовтня 2003 року сягала 2. 190 млрд. грн.  
Враховано редакційно , норми щодо позасудового виселення вилучено   
608. Стаття 92. Виселення піднаймача у разі припинення дії або розірвання договору найму житла   -556- Резнік І.Й.
назву статті 92 викласти у наступній редакції: "Стаття 112. Підстави для виселення піднаймача у разі припинення дії або розірвання договору найму житла"  
Враховано   Стаття 113. Підстави для виселення піднаймача в разі припинення дії або розірвання договору найму житла  
609. 1. Піднаймач незалежно від строку проживання права на користування житлом не набуває.      1. Піднаймач незалежно від строку проживання права на користування житлом не набуває.  
610. 2. У разі припинення дії або розірвання договору найму житла одночасно припиняється дія договору піднайму. Піднаймач і члени його сім'ї зобов'язані негайно звільнити займане житло. У разі відмови піднаймач і члени його сім`ї підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого житла.      2. У разі припинення дії або розірвання договору найму житла одночасно припиняється дія договору піднайму. Піднаймач і члени його сім'ї зобов'язані негайно звільнити займане житло. У разі відмови піднаймач і члени його сім`ї підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого житла.  
611. Стаття 93. Виселення громадян, які самовільно зайняли житло   -557- Резнік І.Й.
назву статті 93 викласти у наступній редакції: "Стаття 113. Підстави для виселення громадян, які самовільно зайняли житло"  
Враховано   Стаття 114. Підстави для виселення громадян, які самовільно зайняли житло  
612. Громадяни, які самовільно зайняли житло, підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого житла.      1. Громадяни, які самовільно зайняли житло, підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого житла.  
613. Стаття 94. Виселення громадян із займаного житла   -558- Резнік І.Й.
назву статті 94 викласти у наступній редакції: "Стаття 114. Підстави для виселення громадян із займаного житла"  
Враховано   Стаття 115. Підстави для виселення громадян із займаного житла  
614. 1. Якщо наймач, члени його сім`ї або інші особи, які проживають разом з ним, систематично руйнують чи псують елементи будинку або об'єкти спільного користування чи використовують житло не за призначенням та своєю поведінкою створюють для інших мешканців неможливі умови проживання з ними в одному будинку, одній квартирі (їх частині), а попереджувальні заходи виявилися безрезультатними, виселення винних на вимогу наймодавця або інших осіб, чиї права порушуються такими діями, провадиться за рішенням суду без надання іншого житла.   -559- Резнік І.Й.
у статті 94 слова "виселення винних на вимогу наймодавця або інших осіб, чиї права порушуються такими діями, провадиться за рішенням суду без надання іншого житла." замінити словами "власником подається позов до суду щодо дострокового розірвання договору найму."  
Враховано   1. Якщо наймач, члени його сім`ї або інші особи, які проживають разом з ним, систематично руйнують чи псують елементи будинку або об'єкти спільного користування чи використовують житло не за призначенням та своєю поведінкою створюють для інших мешканців неможливі умови проживання з ними в будинку, квартирі (їх частині), а попереджувальні заходи виявилися безрезультатними, власником подається позов до суду щодо дострокового розірвання договору найму.  
615. 2. Осіб, позбавлених батьківських прав, може бути виселено за рішенням суду без надання іншого житла, якщо спільне проживання цих осіб з дітьми, стосовно яких вони позбавлені батьківських прав, визнано неможливим.   -560- Довгий Т.О.
Частину другу викласти у такій редакції: "2. Осіб, позбавлених батьківських прав, якщо судом встановлено неможливість спільного проживання їх з дітьми, за рішенням суду може бути виселено із займаного цими особами житла, якщо буде встановлено, що особа має інше житло, у яке може поселитися або судом приймається рішення про примусовий поділ житла чи примусовий обмін."  
Відхилено   2. Осіб, позбавлених батьківських прав, може бути виселено за рішенням суду без надання іншого житла, якщо спільне проживання цих осіб з дітьми, стосовно яких вони позбавлені батьківських прав, визнано неможливим.  
616. 3. Осіб, які підлягають виселенню без надання іншого житла через неможливість спільного з ними проживання, суд може зобов'язати здійснити обмін займаного житла на інше, запропоноване заінтересованою в обміні стороною.   -561- Довгий Т.О.
Частину третю викласти в такій редакції: "3. Особи, які створили умови, за яких неможливе спільне з ними проживання, за рішенням суду можуть бути виселені без надання іншого житла або зобов'язані здійснити примусовий обмін займаного житла на умовах, запропонованих потерпілою стороною.".  
Враховано   3. Особи, які створили умови, за яких неможливе спільне з ними проживання, за рішенням суду можуть бути виселені без надання іншого житла або зобов'язані здійснити примусовий обмін займаного житла на умовах, запропонованих іншою стороною.  
617. 4. За рішенням суду можуть бути виселені наймачі житла, які не вносять плату за житло за шість місяців, без надання іншого житла.   -562- Стоян О.М.
Не можна погодитись із запропонованою проектом нормою щодо виселення без надання іншого житла наймачів, які не вносять плату за житло за шість місяців (пункт 4 статті 94), оскільки це призведе до масового виселення громадян у той час, як рівень грошових доходів більшої частини населення залишається нижче прожиткового мінімуму, а заборгованість по заробітній платі та соціальним виплатам на початок вересня 2003 р. сягає 2,220 млрд. грн., при цьому 14,6% працюючих отримують заробітну плату несвоєчасно, а третина з них не отримують її понад шість місяців.  
Враховано , пункт 4 статті 94 вилучено   
    -563- Будаг'янц М.А.
та інші П.4 - слова "без надання іншого житла" исключить и заменить на: "з наданням житла меншого розміру, меншої комфортності".  
екст вилучено   
    -564- Довгий Т.О.
Частину четверту викласти в такій редакції: "4. Виселення наймачів житла, які не вносять плату за житло більш ніж шість місяців, без надання іншого житла, може бути здійснено виключно за рішенням суду та за умови, що у наймачів відсутній постійний доход або майно, на яке може бути звернене стягнення."  
екст вилучено   
618. 5. За наявності визначених у частинах першій і четвертій цієї статті умов за позовом об'єднання співвласників будинку та підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, суд може прийняти рішення про стягнення заборгованості з майна боржника, в тому числі шляхом примусового продажу належного йому житла та зарахування на його рахунок залишку після стягнення боргу та погашення судових витрат.   -565- Довгий Т.О.
Частину п'яту викласти у такій редакції: "5. За наявності визначених у частинах першій і четвертій цієї статті умов за позовом об'єднання співвласників будинку та підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, суд може прийняти рішення про стягнення заборгованості з постійного доходу боржника, його рухомого майна, а за відсутності зазначених джерел ліквідації заборгованості винести рішення про примусовий продаж належного йому житла та зарахування на його рахунок залишку після стягнення боргу та погашення судових витрат.".  
Враховано редакційно   4. Спори, що виникають з підстав, передбачених частиною першою цієї статті та пунктом 12 статті 109 цього Кодексу, за позовом об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та/або підприємства, яке надає житлово-комунальні послуги, вирішуються в судовому порядку. Житлове приміщення, що надається виселюваному, повинно бути зазначено в рішенні суду. Громадянам, яких примусово виселяють із житлових приміщень, одночасно надається інше житлове приміщення, за винятком випадків, визначених статтями 113-115, 117, 121 цього Кодексу. Стаття 116. Підстави для виселення із житлових приміщень, переданих в іпотеку 1. Звернення стягнення на передане в іпотеку житлове приміщення є підставою для виселення всіх громадян, які мешкають у ньому, за винятками, встановленими законом. Після прийняття кредитором рішення про звернення стягнення на передане в іпотеку житлове приміщення всі громадяни, які мешкають у ньому, зобов'язані на письмову вимогу кредитора або нового власника цього житлового приміщення добровільно звільнити його протягом одного місяця з дня отримання цієї вимоги. Якщо громадяни не звільняють житлове приміщення у встановлений або інший погоджений сторонами строк добровільно, їх примусове виселення здійснюється на підставі рішення суду. 2. Виселення громадян при зверненні стягнення на житлові приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного житлового приміщення, є підставою для надання цим громадянам житлових приміщень для тимчасового проживання відповідно до статті 85 цього Кодексу. Відсутність житлових приміщень для тимчасового проживання не тягне припинення виселення громадянина з житлового приміщення, яке є предметом іпотеки. Стаття 117. Підстави для виселення з гуртожитків 1. Сезонні, тимчасові працівники і особи, що працювали за строковим трудовим договором, які припинили роботу, а також особи, які навчалися у навчальних закладах, аспірантурах, докторантурах і вибули з них, підлягають виселенню без надання іншого житлового приміщення з гуртожитку, який їм було надано у зв'язку з роботою чи навчанням. 2. Інших працівників підприємств, установ, організацій, які поселилися в гуртожитку у зв'язку з роботою, може бути виселено без надання іншого житлового приміщення в разі припинення трудових відносин. Осіб, перелічених у статті 122 цього Кодексу, може бути виселено лише з наданням їм іншого житлового приміщення. 3. Надаване громадянам у зв'язку з виселенням із гуртожитку інше житлове приміщення має відповідати вимогам, визначеним частиною другою статті 56 цього Кодексу. 4. Особи, які проживають у гуртожитках, виселяються також у разі знесення будинку або переобладнання будинку (житлового приміщення) у нежитловий, а також якщо будинок (житлове приміщення) загрожує обвалом. При цьому виселюваним надається інша житлова площа в гуртожитку або інше житлове приміщення.  
    -566- Національний банк України
Статтю 94 проекту слід доповнити частиною шостою наступного змісту: "6. Звернення стягнення на передане в іпотеку житлове приміщення є підставою для виселення всіх громадян, що мешкають у ньому, за винятками, встановленими законом. Після прийняття кредитором рішення про звернення стягення на передане в іпотеку житлове приміщення всі громадяни, що мешкають у ньому, зобов?язані на письмову вимогу кредитора або нового власника цього житлового приміщення добровільно звільнити його протягом одного місяця з дня отримання цієї вимоги. Якщо громадяни не звільняють житлове приміщення у встановлений або інший погоджений сторонами строк добровільно, їх примусове виселення здійснюється на підставі рішення суду. Виселення громадян при зверненні стягення на житлові приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного житлового приміщення, є підставою для надання цим громадянам житлових приміщень з фондів житла соціального призначення відповідно до статті 29 цього Кодексу. Відсутність житлових приміщень з фондів житла соціального призначення або відмова у їх наданні не тягне припинення виселення громадянина з житлового приміщення, яке є предметом іпотеки, у порядку, встановленому законодавством".  
Враховано редакційно    
    -567- Бокий І.С.
та інші Пункт 5 статті 94 вилучити.  
Відхилено    
    -568- Резнік І.Й.
доповнити Розділ VІ новою статтею, виклавши її у наступній редакції: "Стаття 116. Підстави для виселення з гуртожитків Сезонні, тимчасові працівники і особи, що працювали за строковим трудовим договором, які припинили роботу, а також особи, що вчились у навчальних закладах, очних аспірантурах і вибули з них, підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення з гуртожитку, який їм було надано у зв'язку з роботою чи навчанням. Інших працівників підприємств, установ, організацій, які поселилися в гуртожитку в зв'язку з роботою, може бути виселено без надання іншого жилого приміщення в разі припинення трудових відносин. Осіб, які припинили роботу з інших підстав, ніж ті, що зазначені в частині другій цієї статті, а також осіб, перелічених у статті 125 цього Кодексу, може бути виселено лише з наданням їм іншого жилого приміщення. Надаване громадянам у зв'язку з виселенням з гуртожитку іншого житлового приміщення має відповідати вимогам, визначеним частиною другою статті 114 цього Кодексу. Особи, які проживають у гуртожитках, виселяються також у разі знесення будинку або переобладнання будинку (жилого приміщення) в нежилий, а також якщо будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом. При цьому виселюваним надається інша жила площа в гуртожитку або інше жиле приміщення.  
Враховано    
619. Стаття 95. Виселення громадян у разі визнання договору найму житла недійсним   -569- Резнік І.Й.
назву статті 95 викласти в наступній редакції: "Стаття 117. Підстави для виселення громадян у разі визнання договору найму житла недійсним"  
Враховано   Стаття 118. Підстави для виселення громадян у разі визнання договору найму житла недійсним  
620. У разі визнання в судовому порядку договору найму житла недійсним, наймач підлягає виселенню.      1. У разі визнання в судовому порядку договору найму житла недійсним наймач та члени його сім'ї підлягають виселенню.  
621. Наймачу повинне бути повернене житло, яке він раніше займав, або надане інше рівноцінне раніше займаному за площею та рівнем упорядження житло в даному населеному пункті або будь-яке інше житло за згодою сторін.      2. Наймачу повинно бути повернуто житло, яке він раніше займав, або надано інше упоряджене житло, передбачене частиною другою статті 22 цього Кодексу, або інше житло за згодою сторін.  
622. Стаття 96. Надання житла у зв'язку з виселенням з аварійних будинків, квартир   -570- Резнік І.Й.
статтю 96 перенести в кінець VІ Розділу  
Враховано    
623. У разі коли стан багатоквартирного будинку, квартири в ньому, приватного будинку садибного типу визнано аварійним, громадянам, які підлягають негайному виселенню з цього будинку чи квартири, інше упоряджене житло надається власником будинку, а в разі його відсутності та власникам аварійних приватних будинків садибного типу, органом місцевого самоврядування.       
624. Порядок визнання стану будинку чи квартири аварійним встановлюється Кабінетом Міністрів України.       
625. Стаття 97. Виселення з житла, розташованого у закритих військових містечках, з наданням іншого упорядженого житла      Стаття 119. Виселення з житла, розташованого в закритих військових містечках, з наданням іншого упорядженого житла  
626. 1. Офіцери, прапорщики і мічмани, військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які працюють за контрактом або перебувають на кадровій службі, та прирівняні до них особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку, а також члени їх сімей, що проживають разом з ними, можуть бути виселені з житла, розташованого у закритих військових містечках, з наданням органом, який їх виселяє, іншого упорядженого житла відповідно до норм забезпечення.      1. Офіцери, прапорщики і мічмани, військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які працюють за контрактом або перебувають на кадровій службі, та прирівняні до них особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку, а також члени їхніх сімей, які проживають разом з ними, можуть бути виселені з житла, розташованого в закритих військових містечках, з наданням органом, який їх виселяє, іншого упорядженого житла, передбаченого частиною другою статті 22 цього Кодексу.  
627. У такому ж порядку підлягають виселенню з житла, розташованого у закритих військових містечках інші особи, які втратили зв'язок із Збройними Силами України.      У такому ж порядку підлягають виселенню з житла, розташованого в закритих військових містечках, інші особи, які втратили зв'язок із Збройними Силами України.  
628. 2. Забезпечення житлом осіб, виселених з житла, розташованого у закритих військових містечках, здійснюється у порядку і на умовах, визначених цим Кодексом і Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".   -571- Резнік І.Й.
у першому абзаці частини 2 статті 97 слова "і Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" замінити словами "іншими законами України"  
Враховано   2. Забезпечення житлом осіб, виселених із житла, розташованого в закритих військових містечках, здійснюється в порядку і на умовах, визначених частиною першою цієї статті, іншими законами.  
629. До забезпечення житлом особи, зазначені у частині першій цієї статті, не підлягають виселенню.      До забезпечення житлом особи, зазначені в частині першій цієї статті, не підлягають виселенню.  
630. Стаття 98. Надання громадянам упорядженого житла у зв'язку з виселенням з державного та комунального житлового фонду      Стаття 120. Надання громадянам іншого упорядженого житла у зв'язку з виселенням з державного та комунального житлового фонду  
631. 1. Надане громадянам у зв'язку з виселенням із житла, що належить до державного та комунального житлового фонду, крім випадків, передбачених статтею 95 цього Кодексу, інше упоряджене житло повинне знаходитись у межах даного населеного пункту та за розміром бути не меншим від раніше займаного.   -572- Резнік І.Й.
В частині першій статті 98 вживається незрозумілий термін "упоряджене житло", який слід або роз?яснити, або замінити на інший, наприклад: "придатне за санітарними та технічними нормами";  
Враховано редакційно   1. Громадянам, які виселяються із житла, що належить до державного та комунального житлового фонду, надається інше упоряджене житло, передбачене частиною другою статті 22 цього Кодексу.  
632. Наймачам, які займали окрему квартиру, надається окрема квартира. Якщо у квартирі, в якій проживало два і більше наймачів, наймач займав частину квартири, йому надається окрема квартира згідно з нормою надання загальної площі.      Якщо у квартирі, в якій проживало два і більше наймачів, наймач займав частину квартири, йому надається окрема квартира в межах норми загальної площі відповідно до статті 21 цього Кодексу.  
633. Якщо наймач або член (члени) сім'ї, який (які) проживає разом з ним, має право і фактично користується додатковою площею квартири (її частини), йому надається житло з урахуванням права на додаткову площу.       
634. У разі виселення з житла, що за розміром менше, ніж це передбачено нормою надання загальної площі у даному населеному пункті, надається квартира чи одноквартирний будинок відповідно до норми статті 22 цього Кодексу.      У разі виселення з житла, що за розміром менше, ніж це передбачено нормою надання загальної площі, надається квартира чи одноквартирний будинок у межах норми загальної площі відповідно до статті 21 цього Кодексу.  
635. 2. Характеристика квартири (її частини), що надається наймачу, який виселяється за рішенням суду, повинна бути зазначена в цьому рішенні суду.      2. Характеристика квартири (її частини), що надається наймачу, який виселяється за рішенням суду, повинна бути зазначена в цьому рішенні суду.  
636. Стаття 99. Виселення із службового житла без надання іншого житла   -573- Резнік І.Й.
назву статті 99 викласти в наступній редакції: "Стаття 121. Підстави для виселення із службового житла без надання іншого житла"  
Враховано   Стаття 121. Підстави для виселення зі службового житла без надання іншого житла  
637. Якщо після закінчення строку дії договору найму службового житла або припинення трудових відносин з підприємством, установою, організацією наймач або члени його сім'ї відмовляються його звільнити, виселення здійснюється в судовому порядку без надання іншого житла, за винятком випадків, передбачених статтею 100 цього Кодексу.   -574- Довгий Т.О.
Доповнити статтю 99 після слова "трудових" словами "чи інших, передбачених законодавством,".  
Враховано   1. Якщо після закінчення строку дії договору найму службового житла або припинення трудових та інших передбачених законодавством відносин з підприємством, установою, організацією наймач або члени його сім'ї відмовляються його звільнити, виселення здійснюється в судовому порядку без надання іншого житла, за винятком випадків, передбачених статтею 122 цього Кодексу.  
638. Стаття 100. Виселення із службового житла з наданням іншого житла   -575- Резнік І.Й.
назву статті 100 викласти в наступній редакції: "Стаття 122. Підстави для виселення із службового житла з наданням іншого житла"  
Відхилено   Стаття 122. Виселення зі службового житла з наданням іншого житла  
639. Не можуть бути виселеними із службового житла без надання іншого житла:   -576- Кукоба А.Т.
Ст. 100 передбачає, що певні категорії громадян, які проживають у службовому житлі, не можуть бути виселені з нього без надання іншого житла. Але Відхилено, у яких випадках і за якими працівниками (колишніми працівниками) установи, підприємства, організації, що надали їм службове житло, можуть закріпити дані квартири з відкриттям особового рахунку та договору найму, якщо немає можливості надати інше житло.  
Враховано редакційно   1. Не можуть бути виселеними зі службового житла державної і комунальної форм власності без надання іншого житла:  
640. 1) інваліди І і ІІ групи;      1) інваліди І і ІІ груп;  
641. 2) ветерани Великої Вітчизняної війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту";      2) ветерани Великої Вітчизняної війни та інші особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту";  
642. 3) батьки-вихователі у разі ліквідації сімейного дитячого будинку;   -577- Довгий Т.О.
Пункт 3 статті 100 доповнити словами: "за винятком випадку, коли ліквідація здійснюється за рішенням суду, яким встановлено факт протиправних дій батьків-вихователів;".  
Враховано   3) батьки-вихователі в разі ліквідації дитячого будинку сімейного типу за винятком випадку, якщо ліквідація здійснюється за рішенням суду, яким установлено факт протиправних дій батьків-вихователів;  
643. 4) особи, які пропрацювали на підприємстві, в установі чи організації, що надали їм це житло, не менш як десять років;      4) особи, які пропрацювали на підприємстві, в установі чи організації, що надали їм це житло, не менш як десять років;  
644. 5) особи, звільнені з посади, у зв'язку з якою їм було надане службове житло, але які не припинили трудових відносин з підприємством, установою чи організацією, що надали їм це житло;      5) особи, звільнені з посади, у зв'язку з якою їм було надано службове житло, але які не припинили трудових відносин з підприємством, установою чи організацією, що надали їм це житло;  
645. 6) особи, звільнені у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи чи організації або скороченням чисельності чи штату працівників;   -578- Кармазін Ю.А.
Стаття 100. частина 1. пункт 6 викласти в такій редакції:"6) особи, звільнені у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи чи організації або скороченням чисельності чи штату працівників та у зв'язку із закінченням строку повноважень народного депутата України".  
Враховано частково   6) особи, звільнені у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи чи організації або скороченням чисельності чи штату працівників;  
    -579- Соломатін Ю.П.
Стаття 100. частина 1. пункт 6 викласти в такій редакції:"6) особи, звільнені у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи чи організації або скороченням чисельності чи штату працівників та у зв'язку із закінченням строку повноважень народного депутата України".  
Враховано частково    
646. 7) пенсіонери за віком;      7) пенсіонери за віком;  
647. 8) члени сім'ї загиблого під час виконання службових обов'язків або померлого внаслідок професійного захворювання працівника, якому було надане службове житло;   -580- Бокий І.С.
та інші Пункт 8 статті 100 викласти в такій редакції: "члени сім'ї загиблого або померлого працівника підприємства, якому було надане службове житло, але за умови, що він пропрацював на підприємстві не менш як 10 років;".  
Відхилено   8) члени сім'ї загиблого під час виконання службових обов'язків або померлого внаслідок професійного захворювання працівника, якому було надано службове житло;  
648. 9) одинокі особи з неповнолітніми дітьми, які проживають разом з ними, до досягнення дітьми повноліття;      9) одинокі особи з неповнолітніми дітьми, які проживають разом з ними, до досягнення дітьми повноліття;  
649. 10) особи, які отримали каліцтво на виробництві;      10) особи, які отримали каліцтво на виробництві;  
650. 11) військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які прослужили за контрактом не менш як 10 років, звільнені у запас або у відставку, у разі відсутності у них або членів їх сімей іншого житла.   -581- Резнік І.Й.
доповнити Розділ VІ новою статтею, виклавши її у наступній редакції: "Стаття 123. Підстави для виселення із соціального житла Підставами для дострокового припинення права наймача на користування соціальним житлом є: - надання наймачу або придбання ним іншого житлового приміщення; - підвищення доходів наймача до рівня, який дозволяє укласти договір найму іншого житлового приміщення; - подання наймачем недостовірних даних щодо сукупного доходу за попередній рік, приховування реальних доходів; - порушення правил користування житловим приміщенням; - систематичного порушення умов договору найму соціального житла; - інші підстави, встановлені законом."  
Враховано редакційно   11) військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які прослужили за контрактом не менш як 10 років, звільнені в запас або у відставку, у разі відсутності в них або членів їхніх сімей іншого житла. Стаття 123. Підстави для виселення із соціального житла без надання іншого житла 1. Підставами для виселення із соціального житла без надання іншого житла є: 1) надання наймачу або придбання ним іншого житлового приміщення; 2) підвищення доходів наймача до рівня, який дозволяє укласти договір найму іншого житлового приміщення; 3) подання наймачем недостовірних даних щодо середньомісячного сукупного доходу за попередній рік, приховування реальних доходів; 4) порушення правил користування житловим приміщенням; 5) систематичне порушення умов договору найму соціального житла; 6) інші підстави, встановлені законом. Стаття 124. Надання житла у зв'язку з виселенням з аварійних будинків, квартир 1. У разі якщо стан багатоквартирного житлового будинку, квартири в ньому, приватного будинку садибного типу визнано аварійним, громадянам, які підлягають негайному виселенню з будинку чи квартири, інше упоряджене житло, передбачене частиною другою статті 22 цього Кодексу, надається: 1) мешканцям багатоквартирного будинку, квартири в ньому - власником будинку, а в разі його відсутності - органом місцевого самоврядування; 2) власнику приватного будинку садибного типу - органом місцевого самоврядування. 2. Порядок визнання стану будинку чи квартири аварійним встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
    -582- Пустовойтенко В.П.
Включити окремий розділ "Перехідні положення" такого змісту: 1 Перехідні положення цього Кодексу регулюють правовідносини, що виникли у зв'язку з прийняттям рішень відповідними державними органами влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами про відчуження житла, але не реалізовані на день його введення в дію. 2. Для приведення у відповідність до вимог цього Кодексу списків осіб, що перебувають на обліку у черзі на поліпшення житлових умов органами місцевого самоврядування створюються спеціальні комісії. Порядок їх створення та ліквідації, їх чисельність та умови роботи встановлює Кабінет Міністрів України. 3. Комісії мають привести списки осіб, що перебувають на обліку у черзі на поліпшення житлових умов у відповідність до цього Кодексу протягом шести місяців з дня їх створення, але не пізніше ніж через вісім місяців з дня введення в дію цього Кодексу. 4. Списки осіб, що перебувають на обліку у черзі на поліпшення житлових умов станом на день введення в дію цього Кодексу є основою для приведення їх у відповідність до вимог цього Кодексу. Копія цих списків станом на день введення в дію цього Кодексу у встановленому порядку здається на зберігання в архів. Доступ до архівних копій обмежений. Списки мають бути опубліковані у засобах масової інформації відповідних населених пунктів протягом одного місяця з дня введення в дію цього Кодексу. 5. До підписання договору між балансоутримувачем і співвласниками багатоквартирного будинку про послугу з балансоутримання та управління житловим будинком або про передачу на баланс будинку іншому балансоутримувачу, управління будинком відповідно до вимог законодавства здійснює та юридична особа, на балансі якої перебував будинок на день введення в дію Житлового кодексу України. Укладання договорів між балансоутримувачем і співвласниками багатоквартирного будинку має бути завершене у терміни, визначені частиною другою пункту 1 Прикінцевих положень Закону України про житлово-комунальні послуги. 6. Договори найму (оренди) житла, укладені до введення в дію цього Кодексу є чинними до укладання нових договорів в частині, що не суперечить йому. Переукладання договорів найму (оренди) для приведення їх у відповідність до вимог цього Кодексу не тягне за собою припинення дії договору, введення строковості дії договору, якщо таке не було передбачене діючим договором і не може погіршувати умови проживання громадян, які проживають у відповідних будинках, квартирах, інших жилих приміщеннях. 7. Приватизація житлового фонду, який було споруджено і введено в експлуатацію до введення в дію цього Кодексу здійснюється відповідно до вимог Закону про приватизацію державного житлового фонду.  
Враховано редакційно у Розділі VІІ   
651. Розділ VІІ      Розділ VІІ  
652. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  
653. 1. Ввести в дію Житловий кодекс України з 1 січня 2004 року, крім частини першої і другої статті 59, які вводяться в дію після прийняття Закону України "Про реєстрацію прав власності на нерухоме майно".   -583- Кармазін Ю.А.
Розділ VІІ, Прикінцеві положення, частина 1, перша частина речення викласти в такій редакції: "1. Ввести в дію Житловий кодекс України з 1 січня 2006 року".  
Враховано редакційно   1. Цей Кодекс набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім: пункту 10 статті 14, який вводиться в дію з 1 січня 2006 року; пункту 1 частини першої статті 87, який вводиться в дію з 1 січня 2007 року; пункту 4 частини першої статті 87, який вводиться в дію з 1 січня 2008 року.  
    -584- Соломатін Ю.П.
Розділ VІІ, Прикінцеві положення, частина 1, перша частина речення викласти в такій редакції: "1. Ввести в дію Житловий кодекс України з 1 січня 2006 року".  
Враховано редакційно    
    -585- Резнік І.Й.
передбачити у пункті 1 Прикінцевих положень введення в дію норм цього Кодексу: - щодо формування органами місцевого самоврядування фонду житла соціального призначення - з 01 січня 2006 року; - плати за найм - з 01 січня 2007 року; - плати на капітальний ремонт - з 01 січня 2008 року після введення в дію Закону України "Про плату на капітальний ремонт житлового фонду".  
Враховано    
654. 2. До приведення законодавства у відповідність із Житловим кодексом України акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить цьому Кодексу.   -586- Кармазін Ю.А.
Розділ VІІ. Прикінцеві положення, частина 2 викласти в такій редакції: "2. Норми цього Житлового кодексу України, що створюють колізії з іншими Законами, застосовуються лише після внесення відповідних змін до цих Законів".  
Відхилено   2. До приведення законодавства у відповідність із Житловим кодексом України акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить цьому Кодексу.  
    -587- Соломатін Ю.П.
Розділ VІІ. Прикінцеві положення, частина 2 викласти в такій редакції: "2. Норми цього Житлового кодексу України, що створюють колізії з іншими Законами, застосовуються лише після внесення відповідних змін до цих Законів".  
Відхилено    
655. 3. Житловий кодекс України застосовується до житлових правовідносин, що виникли після введення його в дію, тобто з 1 січня 2004 року.   -588- Кармазін Ю.А.
Розділ VІІ. Прикінцеві положення, частина 3. викласти в такій редакції: "3. Житловий кодекс України застосовується до житлових правовідносин, що виникли після введення його в дію."  
Враховано   3. Житловий кодекс України застосовується до житлових правовідносин, що виникли після введення його в дію.  
    -589- Соломатін Ю.П.
Розділ VІІ. Прикінцеві положення, частина 3. викласти в такій редакції: "3. Житловий кодекс України застосовується до житлових правовідносин, що виникли після введення його в дію."  
Враховано    
656. У житлових правовідносинах, що виникли до введення в дію Житлового кодексу України, здійснення прав і обов'язків учасників цих правовідносин після 1 січня 2004 року регулюється відповідно до цього Кодексу.       
657. 4. Створені до введення в дію цього Кодексу житлово-будівельні (житлові) кооперативи та молодіжні житлові комплекси провадять свою діяльність відповідно до затверджених установчими зборами статутів без перереєстрації.   -590- Кармазін Ю.А.
Розділ VІІ. Прикінцеві положення, частина 4. викласти в такій редакції: "4. У житлових правовідносинах, що виникли до введення в дію Житлового кодексу України, здійснення прав і обов'язків учасників цих правовідносин після набуття чинності цього Кодексу регулюється відповідно до цього Кодексу". Змінити подальшу нумерацію частин.  
Враховано   4. Щодо житлових правовідносин, які виникли до набрання чинності Житловим кодексом України, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.  
    -591- Соломатін Ю.П.
Розділ VІІ. Прикінцеві положення, частина 4. викласти в такій редакції: "4. У житлових правовідносинах, що виникли до введення в дію Житлового кодексу України, здійснення прав і обов'язків учасників цих правовідносин після набуття чинності цього Кодексу регулюється відповідно до цього Кодексу". Змінити подальшу нумерацію частин.  
Враховано    
658. 5. Встановити, що договори найму житлових приміщень, укладені до введення в дію цього Кодексу, зберігають чинність до зміни наймачів.       
659. 6. Кабінету Міністрів України:      5. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Кодексом:  
660. подати пропозиції про внесення до законодавчих актів змін, що випливають з цього Кодексу;   -592- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції: "8. Кабінету Міністрів України у місячний строк після опублікування цього Кодексу: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Кодексом; забезпечити прийняття своїх нормативно-правових актів, передбачених цим Кодексом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Кодексу"  
Враховано редакційно   1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення до законодавчих актів змін, що випливають із цього Кодексу;  
    -593- Соломатін Ю.П.
Викласти в такій редакції: "8. Кабінету Міністрів України у місячний строк після опублікування цього Кодексу: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Кодексом; забезпечити прийняття своїх нормативно-правових актів, передбачених цим Кодексом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Кодексу"  
Враховано редакційно    
661. привести власні рішення у відповідність із Житловим кодексом України;      2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Кодексом;  
662. забезпечити приведення нормативних актів, виданих центральними і місцевими органами виконавчої влади, у відповідність із Житловим кодексом України.   -594- Римарук О.І.
Доповнити пункт абзацом такого змісту: "утворити Державну житлово-комунальну інспекцію України з нагляду і контролю за використанням та утриманням житлового фонду і об'єктів комунального господарства".  
Враховано   3) утворити державну житлово-комунальну інспекцію з нагляду і контролю за використанням та утриманням житлового фонду і об'єктів комунального господарства; 4) розробити і внести на розгляд Верховної Ради України загальнодержавну програму будівництва та використання соціального житла.  
    -595- Пустовойтенко В.П.
Доповнити частину п'яту Розділ VІІ новий пункт наступного змісту: "4) протягом року розробити і внести на розгляд Верховної Ради України загальнодержавну програму розвитку соціального житла."  
Враховано редакційно    
663. 7. Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських, селищних і сільських рад забезпечити згідно з цим Кодексом перегляд черги на житло протягом року після прийняття Житлового кодексу України.   -596- Стоян О.М.
У проекті не визначено, як буде вирішуватися подальша доля людей, що десятиріччями перебувають на обліку для поліпшення житлових умов. У пункті 7 Прикінцевих положень зазначено, що Київська і Севастопольська міськдержадміністрації, виконкоми міських, селищних і сільських рад повинні будуть забезпечити згідно з цим Кодексом перегляд черги на житло. При цьому критерії такого перегляду у проекті не визначені, що надасть можливості чиновникам на свій розсуд вирішувати надзвичайно важливі питання стосовно залишення громадян на обліку чи зняття з нього.  
Враховано редакційно   6. Органам місцевого самоврядування до 1 січня 2006 року провести інвентаризацію та здійснити облік житла, яке може використовуватися як соціальне. 7. Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, виконавчим органам сільських, селищних і міських рад протягом року з дня набрання чинності цим Кодексом забезпечити перегляд черги на житло.  
    -597- Кармазін Ю.А.
Розділ VІІ.Прикінцеві положення, частина 7 виключити. Розділ VІІ.Прикінцеві положення. Ввести нову частину 7. в такій редакції "7. Комітету Верховної Ради України Верховної Ради Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв’язку та Кабінету Міністрів України у місячний строк після опублікування цього Закону підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Кодексом”. Змінити нумерацію подальших частин.  
Відхилено    
    -598- Соломатін Ю.П.
Розділ VІІ.Прикінцеві положення, частина 7 виключити. Розділ VІІ.Прикінцеві положення. Ввести нову частину 7. в такій редакції "7. Комітету Верховної Ради України Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв’язку та Кабінету Міністрів України у місячний строк після опублікування цього Закону підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Кодексом”. Змінити нумерацію подальших частин.  
Відхилено    
    -599- Резнік І.Й.
доповнити пункт 7 Прикінцевих положень новим абзацем наступного змісту: "До 01 січня 2006 року - органам місцевого самоврядування провести облік та інвентаризацію житла, яке може використовуватися як соціальне."  
Враховано редакційно    
664. 8. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 2004 року:   -600- Кармазін Ю.А.
Розділ VІІ. Прикінцеві положення, частина 8 "8. викласти в такій редакції: "8.Визнати такими, що втратили чинність з дня набуття чинності цього кодексу:"  
Враховано у частині 8.   
    -601- Соломатін Ю.П.
Розділ VІІ. Прикінцеві положення, частина 8 "8. викласти в такій редакції: "8.Визнати такими, що втратили чинність з дня набуття чинності цього кодексу:"  
Враховано у частині 8.   
665. Житловий кодекс Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573; 1985 р., № 11, ст. 205; 1986 р., № 21, ст. 414, № 27, ст. 539; 1988 р., № 45, ст. 1070; 1991 р., № 9, ст. 89; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 12, ст. 169; 1993 р., № 24, ст. 258; 1994 р., № 3, ст. 15; 1995 р., № 29, ст. 218; 2000 р., № 20, ст. 150);   -602- Резнік І.Й.
текст пункту першого частини 8 Прикінцевих положень доповнити словами: "крім статей 40-47, які діють до припинення ведення обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до Перехідних положень цього Кодексу;"  
Враховано   8. Визнати таким, що втратив чинність Житловий кодекс Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573; 1985 р., № 11, ст. 205; 1986 р., № 21, ст. 414, № 27, ст. 539; 1988 р., № 45, ст. 1070; 1991 р., № 9, ст. 89; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 12, ст. 169; 1993 р., №7, ст. 55, № 24, ст. 258; 1994 р., № 3, ст. 15; 1995 р., № 29, ст. 218; 2000 р., № 20, ст. 150; 2003 р., № 30, ст. 247, № 38, ст. 313; 2004 р., № 51, ст. 550; 2005 р., № 11, ст. 198), крім статей 40-47, які діють до припинення ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, відповідно до цих Прикінцевих та перехідних положень.  
666. постанову Верховної Ради УРСР від 30 червня 1983 року № 5465-Х "Про введення в дію Житлового кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 574);       
667. Указ Президії Верховної Ради УРСР від 21 грудня 1983 р. № 6236-Х "Про порядок введення в дію Житлового кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 1, ст.2).      9. За громадянами, які перебували на квартирному обліку, зберігається порядок забезпечення їх житлом, що існував до набрання чинності цим Кодексом. Для упорядкування черги осіб, які перебувають на квартирному обліку, органами місцевого самоврядування створюються тимчасові спеціальні комісії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Тимчасові спеціальні комісії створюються не пізніше ніж через два місяці і припиняють діяльність не пізніше ніж через дванадцять місяців з дня набрання чинності цим Кодексом. 10. Тимчасові спеціальні комісії за письмовим зверненням осіб, визначених абзацом першим частини дев'ятої цих Прикінцевих та перехідних положень, можуть прийняти зазначених осіб на облік для отримання соціального житла з одночасним їх виключенням з існуючого переліку. Прийняття на облік громадян для отримання соціального житла здійснюється на умовах, визначених цим Кодексом. 11. Списки осіб, які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов за станом на день набрання чинності цим Кодексом, є основою для їх упорядкування. Копія цих списків за станом на день набрання чинності цим Кодексом у встановленому порядку здається на зберігання в архів. Існуючі списки мають бути опубліковані у відповідних місцевих засобах масової інформації протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Кодексом. 12. До підписання договору між балансоутримувачем і співвласниками багатоквартирного будинку про послугу з балансоутримання та управління житловим будинком або про передачу на баланс будинку іншому балансоутримувачу управління будинком відповідно до вимог законодавства здійснює та юридична особа, на балансі якої перебував будинок на день набрання чинності цим Кодексом. Укладення договорів між балансоутримувачем і співвласниками багатоквартирного будинку має бути завершено в терміни, визначені частиною другою пункту 1 Прикінцевих положень Закону України "Про житлово-комунальні послуги". 13. Договори найму (оренди) житла, укладені до набрання чинності цим Кодексом, є чинними до зміни наймачів (укладення нових договорів у частині, що не суперечить йому). Переукладення договорів найму (оренди) для приведення їх у відповідність з вимогами цього Кодексу не тягне за собою припинення дії договору, введення строковості дії договору, якщо таке не було передбачено діючим договором і не може погіршувати умови проживання громадян, які проживають у відповідних будинках, квартирах, інших житлових приміщеннях. 14. Приватизація житлового фонду, який було споруджено і введено в експлуатацію до набрання чинності цим Кодексом, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду".