Кількість абзаців - 101 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про громадянство України'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України"      Проект Закон України Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України"  
1. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
2. І. Внести до Закону України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 13, ст. 65) такі зміни:      І. Внести до Закону України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 13, ст. 65; 2005 р., № 20, ст. 277)такі зміни:  
3. 1. У статті 1 "Визначення термінів:"      1. У статті 1:  
4. абзац сьомий після слів "батьки-вихователі" доповнити словами "прийомні батьки"   -1- Чубаров Р.А.
абзац сьомий статті 1 доповнити після слів "прийомні батьки" словами "патронатні вихователі",  
Враховано   абзац сьомий після слів "батьки - вихователі" доповнити словами "прийомні батьки, патронатні вихователі";  
5. абзац дванадцятий викласти в такій редакції:      абзац дванадцятий викласти в такій редакції:  
6. "зобов'язання припинити іноземне громадянство - письмово оформлена заява іноземця про те, що в разі набуття громадянства України він припинить громадянство (підданство) іншої держави або громадянства (підданства) інших держав і протягом двох років з моменту набуття ним громадянства України подасть документ про припинення громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав до органу, що видав йому тимчасове посвідчення громадянина України";      "зобов'язання припинити іноземне громадянство - письмово оформлена заява іноземця про те, що в разі набуття громадянства України він припинить громадянство (підданство) іншої держави або громадянства (підданства) інших держав і протягом двох років з моменту набуття ним громадянства України подасть документ про припинення громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав до органу, що видав йому тимчасове посвідчення громадянина України";  
7. абзац тринадцятий викласти в такій редакції:      абзац тринадцятий викласти в такій редакції:  
8. "незалежна від особи причина неотримання документа про припинення іноземного громадянства - невидача особі, у якої уповноважені органи держави її громадянства (підданства) прийняли клопотання про припинення іноземного громадянства (підданства), документа про припинення громадянства (підданства) у встановлений законодавством іноземної держави термін (за винятком випадків, коли особі було відмовлено у припиненні громадянства (підданства) чи протягом двох років від дня подання клопотання, якщо термін не встановлено, або відсутність у законодавстві іноземної держави процедури припинення її громадянства за ініціативою особи чи якщо така процедура не здійснюється, або вартість оформлення припинення іноземного громадянства (підданства) перевищує сто гривень";   -2- Мигович І.І.
У абзаці тринадцятому статті 1 замість слів "сто гривень" записати слова "перевищує половину мінімальної заробітної плати, встановленої законом в Україні на момент, коли особа набула громадянство України";  
Враховано   "незалежна від особи причина неотримання документа про припинення іноземного громадянства - невидача особі, у якої уповноважені органи держави її громадянства (підданства) прийняли клопотання про припинення іноземного громадянства (підданства), документа про припинення громадянства (підданства) у встановлений законодавством іноземної держави термін (за винятком випадків, коли особі було відмовлено у припиненні громадянства (підданства), чи протягом двох років від дня подання клопотання, якщо термін не встановлено) або відсутність у законодавстві іноземної держави процедури припинення її громадянства за ініціативою особи чи якщо така процедура не здійснюється або вартість оформлення припинення іноземного громадянства (підданства) перевищує половину мінімальної заробітної плати, встановленої законом в Україні на момент, коли особа набула громадянство України";  
    -3- Крючков Г.К.
У абзаці тринадцятому статті 1 замість слів "сто гривень" передбачити оформлення припинення громадянства не у конкретному грошовому розмірі а в універсальному, який прийнято в чинному законодавстві - у певній кількості неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
Відхилено    
    -4- Хара В.Г.
У абзацах тринадцятому, шістнадцятому, сімнадцятому статті 1 залишити термін "підданство".  
Враховано    
9. абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:      абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:  
10. "декларація про відмову від іноземного громадянства - документ, в якому іноземець, який взяв зобов'язання припинити іноземне громадянство і в якого існують незалежні від нього причини неотримання документа про припинення іноземного громадянства (підданства) або іноземних громадянств (підданств), засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав";   -5- Хара В.Г.
У абзаці шістнадцятому статті 1 залишити термін "підданство".  
Враховано   "декларація про відмову від іноземного громадянства - документ, у якому іноземець, який узяв зобов'язання припинити іноземне громадянство і в якого існують не залежні від нього причини неотримання документа про припинення іноземного громадянства (підданства) або іноземних громадянств (підданств), засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав";  
11. доповнити статтю абзацом сімнадцятим такого змісту:      після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:  
12. "декларація про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства - документ, в якому іноземець, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави, що відповідно до Закону України "Про біженців" вважається країною громадянської належності".   -6- Хара В.Г.
У абзаці сімнадцятому статті 1 залишити термін "підданство".  
Враховано   "декларація про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства - документ, у якому іноземець, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави, що відповідно до Закону України "Про біженців" вважається країною громадянської належності".  
13. У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий-дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим-двадцятим;      У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий-дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим-двадцятим;  
14. абзац вісімнадцятий після слів "у неї іноземного громадянства" доповнити словами " (підданства) або громадянств (підданств)".   -7- Хара В.Г.
У абзаці вісімнадцятому статті 1 залишити термін "підданство".  
Враховано   абзац вісімнадцятий після слів "у неї іноземного громадянства" доповнити словами " (підданства) або громадянств (підданств)".  
15. 2. Пункт 3 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:      2. Пункт 3 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:  
16. "особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ України внесено напис "громадянин України", та діти таких осіб, які прибули разом з батьками в Україну і на момент прибуття в Україну не досягли повноліття, якщо зазначені особи подали заяви про оформлення належності до громадянства України".   -8- Удовенко Г.Й.
Внести зміни до статті 6. "Підстави набуття громадянства України" такого змісту: пункт 6 викласти в редакції "6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини у дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю" або передачі на виховання у сім'ю патронатного вихователя" пункт 9 цієї статті викласти в такій редакції: "9) внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства";  
Враховано   "3) особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ України внесено напис "громадянин України", та діти таких осіб, які прибули разом із батьками в Україну і на момент прибуття в Україну не досягли повноліття, якщо зазначені особи подали заяви про оформлення належності до громадянства України". 3. У статті 6: пункт 6 викласти в такій редакції: "6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя"; пункт 9 викласти в такій редакції: "9) внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства".  
17. 3. У статті 7 "Набуття громадянства України за народженням" частинах четвертій і шостій слово "постійно" виключити.   -9- Чубаров Р.А.
У статті 7 записати слова "в частинах четвертій і шостій"  
Враховано   4. У частинах четвертій і шостій статті 7 слово "постійно" виключити.  
    -10- Хара В.Г.
В частинах четвертій і шостій вважати неприйнятним надання громадянства України внаслідок народження дитини на території України від іноземців, які тимчасово проживають на території України, а тому недоцільно вилучати слово "постійно".  
Відхилено    
18. 4. У статті 8. "Набуття громадянства України за територіальним походженням":      5. У статті 8:  
19. частину першу викласти в такій редакції:      частину першу викласти в такій редакції:  
20. "Особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до статті 5 Закону України "Про правонаступництво України", або яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і є особою без громадянства або іноземцем, що подав зобов'язання припинити іноземне громадянство, та подала заяву про набуття громадянства України, а також її неповнолітні діти реєструються громадянами України. Іноземці, які є громадянами (підданими) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства ";   -11- Чубаров Р.А.
У частині першій вилучити посилання на статтю 5.  
Враховано   "Особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України "Про правонаступництво України", або яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і є особою без громадянства або іноземцем, який подав зобов'язання припинити іноземне громадянство, та подала заяву про набуття громадянства України, а також її неповнолітні діти реєструються громадянами України. Іноземці, які є громадянами (підданими) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства ";  
21. частину другу після слів "особою без громадянства" доповнити словами "або іноземцем";   -12- Мигович І.І.
частину другу статті 8 після слів "особою без громадянства" доповнити словами "або іноземцем, щодо якого подано зобов'язання припинити іноземне громадянство" і далі за текстом  
Враховано   частину другу після слів "особою без громадянства" доповнити словами "або іноземцем, щодо якого подано зобов'язання припинити іноземне громадянство";  
22. частину третю викласти в такій редакції:      частину третю викласти в такій редакції:  
23. "Дитина, яка народилася на території України після 24 серпня 1991 року і не набула за народженням громадянство України та є особою без громадянства або іноземцем, реєструється громадянином України за клопотанням одного із її законних представників";      "Дитина, яка народилася на території України після 24 серпня 1991 року і не набула за народженням громадянство України та є особою без громадянства або іноземцем, реєструється громадянином України за клопотанням одного з її законних представників";  
24. частину четверту викласти в такій редакції:       
25. "Особи, зазначені у частинах першій-третій цієї статті, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вони доведуть, що не є громадянами цих держав або в установленому законодавством цих держав порядку вийдуть з їх громадянства, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають документ про неперебування в громадянстві таких держав або припинення громадянства таких держав";   -13- Чубаров Р.А.
Частину четверту вилучити. У зв'язку з цим частини п'яту-восьму вважати відповідно частинами четвертою-сьомою  
Враховано   частину четверту виключити;  
26. частину п'яту викласти в такій редакції:      частину п'яту викласти в такій редакції:  
27. "Іноземці, зазначені у частині першій цієї статті, які подали зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації їх громадянами України. Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства. Це правило не поширюється на осіб, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вони доведуть, що не є громадянами іншої договірної сторони або в установленому законодавством цих держав порядку вийдуть з їх громадянства";   -14- Чубаров Р.А.
У частині п'ятій (новій четвертій) статті 8 після слова "зазначені" записати слова "у частинах першій-третій" і далі за текстом  
Враховано   "Іноземці, зазначені в частинах першій-третій цієї статті, які подали зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації їх громадянами України. Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з не залежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства";  
    -15- Шибко В.Я.
У часині п'ятій статті 8 після слів "Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа" слова "з незалежних від них причин" виключити.  
Відхилено    
    -16- Мигович І.І.
У частині п'ятій останнє речення вилучити.  
Враховано    
28. частину шосту викласти в такій редакції:      частину шосту викласти в такій редакції:  
29. "Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства";      "Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства";  
30. частину восьму доповнити реченням такого змісту:   -17- Чубаров Р.А.
Частину восьму статті 8, частину шосту статті 9, частину сьому статті 10 доповнити: "Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні"  
Враховано   частину восьму доповнити реченням такого змісту: "Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні".  
31. "Це правило не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні".   -18- Хара В.Г.
У частині 8 статті 8 слова "Це правило не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні" виключити.  
Відхилено    
32. 5. У статті 9 "Прийняття до громадянства України":      6. У статті 9:  
33. пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:      у частині другій: пункт 2 викласти в такій редакції:  
34. "подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).      "2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).  
35. Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство цих держав.   -19- Мигович І.І.
У абзаці другому пункті 2 статті 9 після слів "припинити громадянство" записати слово " (підданство)"  
Враховано   Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство (підданство) цих держав.  
36. Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства.      Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства.  
37. Іноземці, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вони доведуть, що не є громадянами цих держав або в установленому законодавством цих держав порядку вийдуть з їх громадянства, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають документ про неперебування в громадянстві таких держав або припинення громадянства таких держав.   -20- Мигович І.І.
Абзац 4 пункту 2 частини другої статті 9 вилучити.  
Враховано    
38. Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.      Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.  
39. Іноземці, які подали зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органам відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту прийняття їх до громадянства України.      Іноземці, які подали зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту прийняття їх до громадянства України.  
40. Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства. Це правило не поширюється на осіб, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вони доведуть, що не є громадянами договірної сторони або в установленому законодавством цих держав порядку вийдуть з їх громадянства";   -21- Мигович І.І.
У абзаці сьомому пункту 2 частини другої статті 9 останнє речення вилучити  
Враховано   Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з не залежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства";  
41. абзац другий пункту 3 частини другої викласти в такій редакції:      у пункті 3: абзац другий викласти в такій редакції:  
42. "Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті. Дворічний термін перебування у шлюбі з громадянином України не застосовується до іноземців і осіб без громадянства, яким було надано дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію";      "Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті. Дворічний термін перебування у шлюбі з громадянином України не застосовується до іноземців і осіб без громадянства, яким було надано дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію";  
43. в абзаці третьому пункту 3 частини другої слова "одержання дозволу на проживання в Україні" замінити словами "в'їзду в Україну";      в абзаці третьому слова "одержання дозволу на проживання в Україні" замінити словами "в'їзду в Україну";  
44. в абзаці першому пункту 4 частини другої слова "постійне проживання в Україні" замінити словом "імміграцію";      у пункті 4: в абзаці першому слова "постійне проживання в Україні" замінити словом "імміграцію";  
45. абзац другий пункту 4 частини другої викласти в такій редакції:      абзац другий викласти в такій редакції:  
46. "Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, та на іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію" (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні";      "Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, та на іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію" (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні";  
47. частину четверту викласти в такій редакції:      частину четверту викласти в такій редакції:  
48. "Прийняття до громадянства України дитини, яка проживає в Україні і один з батьків якої або інша особа, яка відповідно до цього Закону є її законним представником і має дозвіл на імміграцію в Україну, здійснюється без урахування умов, передбачених пунктами 1, 3 - 6 частини другої цієї статті. Дозвіл на імміграцію в Україну не вимагається, якщо законним представником дитини є особа, якій надано статус біженця в Україні або притулок в Україні";   -22- Мигович І.І.
В кінці частини четвертої після слів "або притулок в Україні" додати слова "або іноземець чи особа без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію" (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні";  
Враховано   "Прийняття до громадянства України дитини, яка проживає в Україні і один із батьків якої або інша особа, яка відповідно до цього Закону є її законним представником і має дозвіл на імміграцію в Україну, здійснюється без урахування умов, передбачених пунктами 1, 3-6 частини другої цієї статті. Дозвіл на імміграцію в Україну не вимагається, якщо законним представником дитини є особа, якій надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, або іноземець чи особа без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію" (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні";  
49. пункт 2 частини п'ятої після слова "тяжкого" доповнити словами "або особливо тяжкого";      у частині п'ятій: пункт 2 після слова "тяжкого" доповнити словами "або особливо тяжкого";  
50. пункт 3 частини п'ятої після слова "тяжким" доповнити словами "або особливо тяжким";      пункт 3 після слова "тяжким" доповнити словами "або особливо тяжким";  
51. частину шосту доповнити реченням такого змісту:      частину шосту доповнити реченням такого змісту: "Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні".  
52. "Це правило не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні".       
53. 6. У статті 10 "Поновлення у громадянстві України"      7. У статті 10:  
54. в частині першій слова "після припинення громадянства України не набула іноземного громадянства" замінити словами "припинила громадянство України, є особою без громадянства";      у частині першій слова "після припинення громадянства України не набула іноземного громадянства" замінити словами "припинила громадянство України, є особою без громадянства";  
55. частину другу викласти в такій редакції:      частину другу викласти в такій редакції:  
56. "Особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянство (підданство) або іноземні громадянства (підданства), повернулася в Україну на постійне проживання і подала заяву про поновлення у громадянстві України та зобов'язання припинити іноземне громадянство, за відсутності підстав, передбачених частиною п'ятою статті 9 цього Закону, реєструється громадянином України. Іноземець, який перебуває у громадянстві (підданстві) кількох держав, подає зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Іноземець, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подає декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства. Іноземець, який подав зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинен подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації його громадянином України. Якщо іноземець, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від нього причин не може отримати його, він подає декларацію про відмову від іноземного громадянства. Це правило не поширюється на осіб, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України, за умови, якщо вони доведуть, що не є громадянами іншої договірної сторони або в установленому законодавством цих держав порядку вийдуть з їх громадянства";   -23- Мигович І.І.
У частині другій статті 10 останнє речення виключити  
Враховано   "Особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянство (підданство) або іноземні громадянства (підданства), повернулася в Україну на постійне проживання і подала заяву про поновлення у громадянстві України та зобов'язання припинити іноземне громадянство, за відсутності підстав, передбачених частиною п'ятою статті 9 цього Закону, реєструється громадянином України. Іноземець, який перебуває у громадянстві (підданстві) кількох держав, подає зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Іноземець, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подає декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства. Іноземець, який подав зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинен подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації його громадянином України. Якщо іноземець, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з не залежних від нього причин не може отримати його, він подає декларацію про відмову від іноземного громадянства";  
57. у частині третій слова "може подати заяву про поновлення у громадянстві України лише після припинення іноземного громадянства" замінити словами "або в установленому законодавством цієї держави порядку вийде з її громадянства, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подає документ про неперебування в громадянстві такої держави або припинення громадянства такої держави";   -24- Мигович І.І.
Частину третю статті десять виключити. Частини четверту-сьому вважати відповідно частинами третьою-шостою.  
Враховано   частину третю виключити.  
58. частину четверту викласти в такій редакції:      частину четверту викласти в такій редакції:  
59. "Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від громадян (підданих) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства";      "Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від громадян (підданих) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства";  
60. частину п'яту викласти в такій редакції:      частину п'яту викласти в такій редакції:  
61. "У громадянстві України не поновлюються особи, які втратили громадянство України у зв'язку з набуттям його внаслідок обману, подання свідомо неправдивих відомостей чи фальшивих документів, або стосовно яких рішення про оформлення набуття громадянства України скасовані на підставі статті 21 цього Закону";      "У громадянстві України не поновлюються особи, які втратили громадянство України у зв'язку з набуттям його внаслідок обману, подання свідомо неправдивих відомостей чи фальшивих документів або стосовно яких рішення про оформлення набуття громадянства України скасовані на підставі статті 21 цього Закону";  
62. частину сьому доповнити реченням такого змісту:      частину сьому доповнити реченням такого змісту: "Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні".  
63. "Це правило не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні".   -25- Удовенко Г.Й.
Статтю 11 "Набуття громадянства України внаслідок усиновлення" доповнити частиною третьою такого змісту: "Повнолітня особа, яка є особою без громадянства, постійно проживає на території України, яку усиновлюють громадяни України, або подружжя, один з якого є громадянином України, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням суду про усиновлення"  
Враховано   8. Статтю 11 доповнити частиною третьою такого змісту: "Повнолітня особа, яка є особою без громадянства, постійно проживає на території України, яку усиновлюють громадяни України або подружжя, один з якого є громадянином України, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішенням суду про усиновлення".  
64. 7. У статті 12. "Набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування" частині третій після слів "сімейного типу" доповнити словами "чи в прийомній сім'ї", а після слів "оголошені померлими" - словами "або якщо батьки дитини, розлученої з сім'єю, не знайдені".   -26- Шульга М.О.
Назву статті 12 та її зміст подати в такій редакції: "Стаття 12 Набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини у дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання у сім'ю патронатного вихователя" Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, над якою встановлено опіку чи піклування, і опікуном або піклувальником призначено громадянина України, або осіб, одна з яких є громадянином України, а друга - особою без громадянства, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування або з моменту набрання чинності рішенням суду про встановлення опіки чи піклування. Дитина, яка проживає на території України та є особою без громадянства або іноземцем, над якою встановлено опіку чи піклування, і опікуном або піклувальником призначено осіб, одна з яких є громадянином України, а друга - іноземцем, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки або піклування або з моменту набрання чинності рішенням суду про встановлення опіки або піклування, якщо така дитина у зв'язку із встановленням опіки або піклування не набуває громадянства опікуна чи піклувальника, який є іноземцем. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і постійно проживає у дитячому закладі або закладі охорони здоров'я, адміністрація яких виконує щодо неї функції опікуна або піклувальника, стає громадянином України з моменту влаштування у такий заклад, якщо її батьки померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними або оголошені померлими, або якщо батьки дитини, розлученої з сім'єю, не знайдені. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і виховується у дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї, сім'ї патронатного вихователя, якщо хоча б один з батьків-вихователів або прийомних батьків, або патронатних вихователів є громадянином України, стає громадянином України з моменту влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї або передачі на виховання у сім'ю патронатного вихователя, якщо її батьки померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними або оголошені померлими, або якщо батьки дитини, розлученої з сім'єю, не знайдені.  
Враховано   9. Статтю 12 викласти в такій редакції: "Стаття 12. Набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, над якою встановлено опіку чи піклування і опікуном або піклувальником призначено громадянина України або осіб, одна з яких є громадянином України, а друга - особою без громадянства, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування або з моменту набрання чинності рішенням суду про встановлення опіки чи піклування. Дитина, яка проживає на території України та є особою без громадянства або іноземцем, над якою встановлено опіку чи піклування і опікуном або піклувальником призначено осіб, одна з яких є громадянином України, а друга - іноземцем, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки або піклування чи з моменту набрання чинності рішенням суду про встановлення опіки або піклування, якщо така дитина у зв'язку із встановленням опіки або піклування не набуває громадянства опікуна чи піклувальника, який є іноземцем. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і постійно проживає в дитячому закладі чи закладі охорони здоров'я, адміністрація яких виконує щодо неї функції опікуна або піклувальника, стає громадянином України з моменту влаштування в такий заклад, якщо її батьки померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, оголошені померлими або якщо батьки дитини, розлученої із сім'єю, не знайдені. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і виховується в дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї, сім'ї патронатного вихователя, якщо хоча б один з батьків - вихователів або прийомних батьків, або патронатних вихователів є громадянином України, стає громадянином України з моменту влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу чи прийомної сім'ї або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя, якщо її батьки померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, оголошені померлими або якщо батьки дитини, розлученої із сім'єю, не знайдені".  
65. 8. Статтю 14. "Набуття громадянства України дитиною у зв'язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них" доповнити частиною четвертою такого змісту:      10. Статтю 14 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:  
66. "Дитина, яка є іноземцем, один з батьків якої є громадянином України, а другий є іноземцем, реєструється громадянином України за клопотанням того з батьків, який є громадянином України". У зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною п'ятою.   -27- Удовенко Г.Й.
Статтю 15 подати в такій редакції: "Стаття 15. "Набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства". У разі визнання батьківства дитини, мати якої є іноземкою або особою без громадянства, а батьком визнано громадянина України, дитина незалежно від місця її народження та місця постійного проживання набуває громадянство України. У разі визнання материнства дитини, батько якої є іноземцем або особою без громадянства, а матір'ю визнано громадянку України, дитина незалежно від місця її народження та місця постійного проживання набуває громадянство України. У разі встановлення факту батьківства дитини, мати якої є іноземкою або особою без громадянства, якщо батько дитини перебував у громадянстві України, дитина незалежно від місця її народження та місця постійного проживання набуває громадянство України. У разі встановлення факту материнства дитини, батько якої є іноземцем або особою без громадянства, якщо мати дитини перебувала у громадянстві України, дитина незалежно від місця її народження та місця постійного проживання набуває громадянство України. Якщо визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства мали місце після досягнення дитиною повноліття, така особа, яка є особою без громадянства, набуває громадянство України незалежно від місця народження та місця постійного проживання за умов, передбачених частинами першою-четвертою цієї статті. Якщо визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства мали місце після досягнення дитиною повноліття, така особа, яка є іноземцем, набуває громадянство України, незалежно від місця її народження та місця постійного проживання за умов, передбачених частинами першою-четвертою цієї статті, якщо вона подала заяву про набуття громадянства України та зобов'язання припинити іноземне громадянство. Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених частинами першою-п'ятою цієї статті є дата народження дитини (особи) або дата набуття громадянства України батьком чи матір'ю, батьківство чи материнство яких визнано або щодо яких встановлено факт батьківства чи материнства, якщо такі батько чи мати набули громадянство України після народження дитини (особи). Датою набуття громадянства України у випадку, передбаченому частиною шостою цієї статті, є дата реєстрації набуття особою громадянства України".  
Враховано   "Дитина, яка є іноземцем, один з батьків якої є громадянином України, а другий є іноземцем, реєструється громадянином України за клопотанням того з батьків, який є громадянином України". У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою. 11. Статтю 15 викласти в такій редакції: "Стаття 15. Набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства У разі визнання батьківства дитини, мати якої є іноземкою або особою без громадянства, а батьком визнано громадянина України, дитина незалежно від місця її народження та місця постійного проживання набуває громадянства України. У разі визнання материнства дитини, батько якої є іноземцем або особою без громадянства, а матір'ю визнано громадянку України, дитина незалежно від місця її народження та місця постійного проживання набуває громадянства України. У разі встановлення факту батьківства дитини, мати якої є іноземкою або особою без громадянства, якщо батько дитини перебував у громадянстві України, дитина незалежно від місця її народження та місця постійного проживання набуває громадянства України. У разі встановлення факту материнства дитини, батько якої є іноземцем або особою без громадянства, якщо мати дитини перебувала у громадянстві України, дитина незалежно від місця її народження та місця постійного проживання набуває громадянства України. Якщо визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства мали місце після досягнення дитиною повноліття, така особа, яка є особою без громадянства, набуває громадянства України незалежно від місця народження та місця постійного проживання за умов, передбачених частинами першою - четвертою цієї статті. Якщо визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства мали місце після досягнення дитиною повноліття, така особа, яка є іноземцем, набуває громадянства України незалежно від місця її народження та місця постійного проживання за умов, передбачених частинами першою - четвертою цієї статті, якщо вона подала заяву про набуття громадянства України та зобов'язання припинити іноземне громадянство. Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених частинами першою-п'ятою цієї статті, є дата народження дитини (особи) або дата набуття громадянства України батьком чи матір'ю, батьківство чи материнство яких визнано або щодо яких встановлено факт батьківства чи материнства, якщо такі батько чи мати набули громадянства України після народження дитини (особи). Датою набуття громадянства України у випадку, передбаченому частиною шостою цієї статті, є дата реєстрації набуття особою громадянства України".  
67. 9. У статті 18. "Вихід з громадянства України":      12. У статті 18:  
68. у частині першій слова "виїхав на постійне проживання за кордон" замінити словами "відповідно до чинного законодавства України є таким, що постійно проживає за кордоном";   -28- Таран В.В.
Статтю 18 доповнити частиною восьмою такого змісту: "Дитина, яка відповідно до чинного законодавства України вважається такою, що постійно проживає за кордоном може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків". У зв'язку з цим частини восьму-чотирнадцяту вважати частинами дев'ятою - чотирнадцятою. Частину дев'яту викласти у такій редакції: "Дитина, яка набула громадянство України за народженням, якщо на момент її народження батьки або хоча б один із них були іноземцями чи особами без громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків незалежно від місця проживання дитини".  
Враховано   у частині першій слова "виїхав на постійне проживання за кордон" замінити словами "відповідно до чинного законодавства України є таким, що постійно проживає за кордоном"; після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту: "Дитина, яка відповідно до чинного законодавства України вважається такою, що постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків". У зв'язку з цим частини восьму - чотирнадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою- чотирнадцятою; частину дев'яту викласти в такій редакції: "Дитина, яка набула громадянства України за народженням, якщо на момент її народження батьки або хоча б один із них були іноземцями чи особами без громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків незалежно від місця проживання дитини";  
69. частину одинадцяту доповнити реченням такого змісту:   -29- Мигович І.І.
Частину одинадцяту статті 18 виключити.  
Враховано   частину дванадцяту статті 18 виключити  
70. "Це правило не поширюється на громадян України, які відповідно до чинного законодавства України є такими, що постійно проживають в державах, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства договірної сторони, за умови, якщо вони доведуть, що не є громадянами іншої сторони або в установленому законодавством цієї сторони порядку вийдуть з її громадянства";       
71. частину тринадцяту виключити. У зв'язку з цим частину чотирнадцяту вважати відповідно частиною тринадцятою.       
72. 10. У статті 19. "Втрата громадянства України":   -30- Удовенко Г.Й.
Назву статті 19 подати в такій редакції: "Стаття 19 "Підстави для втрати громадянства України"  
Враховано   13. У статті 19: назву і частину першу викласти в такій редакції: "Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України Підставами для втрати громадянства України є: 1) добровільне набуття громадянином України громадянства іноземної держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто. Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства такі випадки: а) одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав; б) набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновителів унаслідок усиновлення її іноземцями; в) автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем; г) автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави; 2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів; 3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою";  
    -31- Удовенко Г.Й.
Частину першу статті 19 викласти у такій редакції: "Підставами для втрати громадянства України є: добровільне набуття громадянином України громадянства іноземної держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто. Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства такі випадки: а) одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав; б) набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновителів внаслідок усиновлення її іноземцями; в) автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства, внаслідок одруження з іноземцем; г) автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства, внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави; набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів; добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов'язком чи альтернативною (не військовою службою);  
Враховано    
73. в абзаці другому пункту 1 частини першої виключити слова "або якщо він добровільно отримав документ, що підтверджує наявність набуття ним іноземного громадянства";       
74. пункти 2 і 3 частини першої виключити. У зв'язку з цим пункти 4 і 5 частини першої вважати відповідно пунктами 2 і 3;       
75. у пункті 2 частини першої після слова "внаслідок" додати слово "обману, ";       
76. пункт 3 викласти в такій редакції:       
77. "якщо громадянин України добровільно вступив на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою";   -32- Крючков Г.К.
Доповнити пункт 3 статті 19 словами "на роботу в службу безпеки, органи юстиції, правоохоронні органи".  
Відхилено    
78. у частині другій цифри "2" і "5" виключити;      у частині другій цифри "2" і "5" виключити;  
79. доповнити статтю частиною третьою такого змісту:      доповнити частиною третьою такого змісту:  
80. "Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного Указу Президента України".   -33- Удовенко Г.Й.
У статті 20 "Правосуб'єктність громадянина України, який подав заяву про вихід з громадянства України або щодо якого оформляється втрата громадянства" слова "набрання чинності рішенням" замінити словами "видання Указу Президента України"  
Враховано   "Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного указу Президента України". 14. У статті 20 слова "набрання чинності рішенням" замінити словами "видання указу Президента України".  
81. 11. У статті 24. "Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства та підпорядкованих йому органів":   -34- Шульга М.О.
Частину першу статті 24 доповнити пунктом 1 такого змісту: "1) встановлюють належність до громадянства України відповідно до статті 3 цього Закону;" У зв'язку з цим пункти перший-восьмий вважати відповідно пунктами другим-дев'ятим.  
Враховано   15. У частині першій статті 24: доповнити новим пунктом 1 такого змісту: "1) встановлюють належність до громадянства України відповідно до статті 3 цього Закону". У зв'язку з цим пункти 1-8 вважати відповідно пунктами 2-9;  
82. пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:       
83. "приймають заяви разом з необхідними документами щодо прийняття до громадянства України, щодо виходу з громадянства України дітей у випадках, передбачених частинами восьмою-десятою статті 18 цього Закону, перевіряють правильність їх оформлення, наявність умов для прийняття до громадянства України і відсутність підстав, за наявності яких особа не приймається до громадянства України, наявність підстав для виходу з громадянства України і відсутність підстав, за наявності яких не допускається вихід з громадянства України, та разом зі своїм висновком надсилають на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства";      пункт 2 викласти в такій редакції: "2) приймають заяви разом з необхідними документами щодо прийняття до громадянства України, щодо виходу з громадянства України дітей у випадках, передбачених частинами восьмою-одинадцятою статті 18 цього Закону, перевіряють правильність їх оформлення, наявність умов для прийняття до громадянства України і відсутність підстав, за наявності яких особа не приймається до громадянства України, наявність підстав для виходу з громадянства України і відсутність підстав, за наявності яких не допускається вихід з громадянства України, та разом зі своїм висновком надсилають на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства";  
84. у пункті 6 частини першої слова "припинення громадянства" замінити словами "реєстрацію особи громадянином";      у пункті 7 слова "припинення громадянства" замінити словами "реєстрацію особи громадянином";  
85. пункт 7 частини першої викласти в такій редакції:      пункт 8 викласти в такій редакції:  
86. "вилучають у осіб, громадянство яких припинено або стосовно яких скасовано рішення про оформлення набуття громадянства України, паспорти громадянина України, свідоцтва про належність до громадянства України, тимчасові посвідчення громадянина України, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, проїзні документи дитини та видають довідки про припинення громадянства України".      "8) вилучають в осіб, громадянство яких припинено або стосовно яких скасовано рішення про оформлення набуття громадянства України, паспорти громадянина України, свідоцтва про належність до громадянства України, тимчасові посвідчення громадянина України, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, проїзні документи дитини та видають довідки про припинення громадянства України".  
87. 12. Статтю 25. "Повноваження Міністерства закордонних справ України, дипломатичних представництв та консульських установ України" викласти в такій редакції:      16. Текст статті 25 викласти в такій редакції:  
88. "Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва та консульські установи України здійснюють такі повноваження:      "Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва та консульські установи України здійснюють такі повноваження:  
89. 1) приймають заяви разом з необхідними документами щодо прийняття до громадянства України осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, і осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, щодо виходу з громадянства України, перевіряють правильність їх оформлення, наявність умов для прийняття до громадянства України і відсутність підстав, за наявності яких особа не приймається до громадянства України, наявність підстав для виходу з громадянства України і відсутність підстав, за наявності яких не допускається вихід з громадянства України, разом зі своїм висновком надсилають на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;   -35- Шульга М.О.
Пункт 1 статті 25 викласти в такій редакції: "1) встановлюють належність до громадянства України відповідно до статті 3 Закону"; Пункт 1 законопроекту розділити на 2 пункти такого змісту: "2) приймають заяви разом з необхідними документами щодо прийняття до громадянства України осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, і осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, перевіряють правильність їх оформлення, наявність умов для прийняття до громадянства України і відсутність підстав, за наявності яких особа не приймається до громадянства України, і разом з висновком надсилають на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства; 3) приймають заяви разом з необхідними документами щодо виходу з громадянства України, перевіряють правильність їх оформлення, наявність підстав для виходу з громадянства України, відсутність підстав, за наявності яких не допускається вихід з громадянства України, і разом з висновком надсилають на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства; " У зв'язку з цим пункти 2-6 стають пунктами 4-8.  
Враховано   1) встановлюють належність до громадянства України відповідно до статті 3 цього Закону; 2) приймають заяви разом з необхідними документами щодо прийняття до громадянства України осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, і осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, перевіряють правильність їх оформлення, наявність умов для прийняття до громадянства України і відсутність підстав, за наявності яких особа не приймається до громадянства України, і разом з висновком надсилають на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства; 3) приймають заяви разом з необхідними документами щодо виходу з громадянства України, перевіряють правильність їх оформлення, наявність підстав для виходу з громадянства України, відсутність підстав, за наявності яких не допускається вихід з громадянства України, і разом з висновком надсилають на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;  
90. 2) готують подання про втрату особами громадянства України і разом з необхідними документами надсилають їх на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;      4) готують подання про втрату особами громадянства України і разом з необхідними документами надсилають їх на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;  
91. 3) приймають рішення про оформлення набуття громадянства України особами за підставами, передбаченими пунктами 1, 2, 4-10 статті 6 цього Закону;      5) приймають рішення про оформлення набуття громадянства України особами за підставами, передбаченими пунктами 1, 2, 4-10 статті 6 цього Закону;  
92. 4) скасовують прийняті ними рішення про оформлення набуття громадянства України у випадках, передбачених статтею 21 Закону;      6) скасовують прийняті ними рішення про оформлення набуття громадянства України у випадках, передбачених статтею 21 цього Закону;  
93. 5) виконують рішення Президента України з питань громадянства;      7) виконують рішення Президента України з питань громадянства;  
94. 6) видають особам, які набули громадянство України, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, тимчасові посвідчення громадянина України, проїзні документи дитини, довідки про реєстрацію осіб громадянами України;      8) видають особам, які набули громадянства України, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, тимчасові посвідчення громадянина України, проїзні документи дитини, довідки про реєстрацію осіб громадянами України;  
95. 7) вилучають у осіб, громадянство України яких припинено або стосовно яких скасовано рішення про оформлення набуття громадянства України, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, тимчасові посвідчення громадянина України, проїзні документи дитини та видають довідки про припинення громадянства України;      9) вилучають в осіб, громадянство України яких припинено або стосовно яких скасовано рішення про оформлення набуття громадянства України, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, тимчасові посвідчення громадянина України, проїзні документи дитини та видають довідки про припинення громадянства України;  
96. 8) ведуть облік осіб, які набули громадянство України та припинили громадянство України.   -36- Шульга М.О.
Статтю 25 законопроекту доповнити окремим пунктом такого змісту: "11) перевіряють за заявами осіб, які перебувають за кордоном, належність до громадянства України".  
Враховано   10) ведуть облік осіб, які набули громадянства України та припинили громадянство України; 11) перевіряють за заявами осіб, які перебувають за кордоном, належність до громадянства України.  
97. Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва та консульські установи України здійснюють повноваження, передбачені частиною першою цієї статті стосовно осіб, які відповідно до чинного законодавства України є такими, що постійно проживають за кордоном, а також приймають рішення про оформлення набуття громадянства України за підставою, передбаченою пунктом 1 статті 6 цього Закону, стосовно осіб, які народилися за межами України.   -37- Шульга М.О.
Після слова "передбачені" вписати слова "пунктами 1-10" і далі за текстом  
Враховано   Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва та консульські установи України здійснюють повноваження, передбачені пунктами 1-10 частини першої цієї статті, стосовно осіб, які відповідно до чинного законодавства України є такими, що постійно проживають за кордоном, а також приймають рішення про оформлення набуття громадянства України за підставою, передбаченою пунктом 1 статті 6 цього Закону, стосовно осіб, які народилися за межами України".  
98. ІІ. Розділ ІV. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
99. Пункт 3 подати в такій редакції:   -38- Чубаров Р.А.
Вилучити слова "Пункт 3 подати в такій редакції"  
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
100. "3) Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".      3. Рекомендувати Президенту України привести свої акти у відповідність із цим Законом.