Кількість абзаців - 187 Таблиця поправок


Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон УкраЇни      Закон УкраЇни  
2. Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду   -1- Качур П.С.
Назва. Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" доповнити "... "та гарантії покращення житлових умов мешканців мікрорайонів"  
Відхилено (не відповідає концепції законопроекту)  Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду  
3. Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади з проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною нежитлового та застарілого житлового фонду.   -2- Гуренко С.І.
Преамбулу закону викласти в такій редакції: "Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади з проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) та надання на праві власності чи договору оренди іншого реконструйованого чи новозбудованого житлового та нежитлового фонду відповідно до умов інвестиційного договору"  
Враховано редакційно   Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади з проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового та нежитлового фондів.  
    -3- Довгий Т.О.
У преамбулі законопроекту слова „із заміною нежитлового та застарілого житлового фонду" замінити словами „із заміною непридатного для проживання та застарілого житлового та нежитлового фонду".  
Враховано частково    
    -4- Кармазін Ю.А.
.... без Перехідних положень, без статті 12, без статті 7 цей закон можна прийняти в першому читанні...  
Враховано редакційно    
    -5- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
Замінити по всьому тексту у відповідних відмінках слова: "реконструкцію кварталів (мікрорайонів)" на слова "реконструкцію будинків у кварталах (мікрорайонах)" і далі по тексту.  
Відхилено (у відповідності до визначення об'єкту реконструкції)   
    -6- Жижко С.А.
.....законопроект недостатньо враховує інтереси мешканців застарілого житлового фонду. Слід зважати на те, що переважну їх частину складають люди похилого віку, які десятиліттями проживають у своїх будинках, звикли до свого мікрорайону, і не відчуватимуть ані потреби, ані бажання змінювати місце проживання.  
Враховано редакційно    
    -7- Гуренко С.І.
По тексту Закону слова "реконструкції, заміни житлового фонду" замінити словами "комплексну реконструкцію кварталів мікрорайонів застарілого житлового фонду" у відповідних відмінках, оскільки діючий Цивільний кодекс не передбачає правочину "заміни" житлового (нежитлового) фонду.  
Відхилено (не відповідає концепції законопроекту)   
4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
5. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
6. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:   -8- Дорогунцов С.І.
ст. 1 потребує істотного доопрацювання, адже тут не відчувається турботи про людей;  
Враховано редакційно   У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
7. власник житлового (нежитлового) приміщення - фізична чи юридична особа, яка набула права власності на житлове (нежитлове) приміщення відповідно до закону;      власник житлового (нежитлового) приміщення - фізична чи юридична особа, яка набула права власності на житлове (нежитлове) приміщення відповідно до закону;  
8. житловий фонд - сукупність об'єктів житла усіх форм власності;   -9- Резнік І.Й.
У статті 1:- терміни "житловий фонд", "загальна площа квартири", "наймач житлового приміщення", "наймач нежитлового приміщення", "нежитлове приміщення", "прибудинкова територія" вилучити як такі, що мають визначатись Житловим кодексом України.  
Враховано    
9. загальна площа квартири - сумарна площа житлових кімнат і підсобних приміщень квартири з урахуванням площі лоджій, балконів і терас, веранд та холодних комор;       
10. застарілий житловий фонд - сукупність об'єктів житла усіх форм власності, які за технічним станом не відповідають сучасним вимогам щодо безпечного та комфортного проживання, встановленим державними будівельними стандартами, нормами і правилами;   -10- Гуренко С.І.
Абзац п'ятий статті 1 викласти в такій редакції: "застарілий житловий фонд - сукупність об'єктів житла усіх форм власності, розташованих компактно в одному кварталі (мікрорайоні), які за технічним станом не відповідають сучасним вимогам щодо безпечного та комфортного проживання, встановленим державними будівельними стандартами, нормами і правилами та на час прийняття рішення органами місцевого самоврядування щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) має фізичний знос основних конструктивних елементів не менше 60 відсотків;"  
Враховано   застарілий житловий фонд - сукупність об'єктів житла усіх форм власності, розташованих компактно в одному кварталі (мікрорайоні), які за технічним станом не відповідають вимогам щодо безпечного та комфортного проживання, встановленим державними стандартами, будівельними нормами і правилами та на час прийняття рішення органами місцевого самоврядування щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) має фізичний знос основних конструктивних елементів не менше 60 відсотків;  
    -11- Немировський О.А.
Абзац 5 статті 1: У законодавстві не існує терміну „державних будівельних стандартів". Вислів "державними будівельними стандартами, нормами і правилами" слід замінити на „державними стандартами, будівельними нормами і правилами".Визначення "сучасних вимог щодо безпечного та комфортного проживання" є досить суб'єктивним, до того ж вказані вимоги швидко змінюється з часом. Тому слово "сучасних" вилучити.  
Враховано    
    -12- Резнік І.Й.
У статті 1:- термін "застарілий житловий фонд" після слова "правилами" доповнити словами "та на час прийняття рішення органом місцевого самоврядування щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду має фізичний знос основних конструктивних елементів не менше 75 відсотків";  
Враховано редакційно    
    -13- Довгий Т.О.
У статті 1: - абзац п'ятий викласти у такій редакції застарілий житловий фонд - сукупність об'єктів житла усіх форм власності, щодо п'ятдесяти відсотків яких визначена необхідність проведення капітального ремонту (в тому числі непридатні для проживання будинки);  
Відхилено (визначення потребує переліку всіх необхідних параметрів)   
    -14- Дорогунцов С.І.
ст. 1 ч. 4 - немає чіткого й об'єктивного визначення терміну "застарілий житловий фонд". "Сучасні вимоги щодо безпечного і комфортного проживання" носять суто суб'єктивний характер і можуть довільно тлумачитися. У визначенні треба вказати: окремі житлові будинки або їх сукупність, що вичерпали свій ресурс і не забезпечують безпечного і комфортного проживання;  
Враховано редакційно    
11. інвестиційний проект комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду - сукупність організаційно-технічних заходів та документів реконструкції, заміни житлового фонду з використанням власних, позичкових або залучених коштів (інвестицій) в будівництво об'єктів житлового, громадського призначення та соціальної інфраструктури шляхом проведення передпроектних, підготовчих, проектних, будівельних (ремонтних), пусконалагоджувальних робіт, введення об'єкта в експлуатацію;   -15- Гуренко С.І.
Абзац шостий статті 1 викласти в такій редакції: "інвестиційний проект комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду - сукупність організаційно-технічних заходів та документів реконструкції, побудова нового житлового фонду з використанням власних, позичкових або залучених коштів (інвестицій) в будівництво об'єктів житлового, громадського призначення та соціальної інфраструктури шляхом проведення передпроектних, підготовчих, проектних, будівельних (ремонтних), пусконалагоджувальних робіт, введення об'єкта в експлуатацію, виконання якого здійснюється через укладення інвестиційного типового договору, умови якого затверджуються Кабінетом Міністрів України;"  
Враховано   інвестиційний проект комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду - сукупність організаційно-технічних заходів та документів реконструкції, побудова нового житлового фонду з використанням власних, позичкових або залучених коштів (інвестицій) в будівництво об'єктів житлового, громадського призначення та соціальної інфраструктури шляхом проведення передпроектних, підготовчих, проектних, будівельних (ремонтних), пусконалагоджувальних робіт, введення об'єкта в експлуатацію, виконання якого здійснюється через укладення інвестиційного типового договору, умови якого затверджуються Кабінетом Міністрів України;  
    -16- Дорогунцов С.І.
ст. 1 ч. 5 - замість "комплексної реконструкції (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" більш точно "одного, кількох житлових будинків або окремих кварталів" і далі "реконструкції або заміни застарілих житлових будинків шляхом зносу і будівництва нових житлових об'єктів;  
Відхилено (на практиці не слід виключати реконструкцію будинків)   
12. інвестор-забудовник - фізична чи юридична особа, яка прийняла рішення про вкладення власних, позичкових або залучених коштів (інвестицій) у будівництво об'єкта, отримала право власності чи користування земельною ділянкою, дозвіл на будівництво об'єкта і виконання будівельних робіт на земельній ділянці та забезпечує фінансування будівництва;   -17- Резнік І.Й.
У статті 1:- термін "інвестор-забудовник" викласти у такій редакції: "юридична особа, яка може підтвердити фінансову спроможність забезпечити будівництво об'єкта та отримала відповідно до земельного та містобудівного законодавства дозволи органу місцевого самоврядування на проведення робіт";  
Враховано частково   інвестор-забудовник - особа, яка може підтвердити фінансову спроможність забезпечити проведення реконструкції, заміни житлового фонду, отримала право власності чи користування земельною ділянкою, дозвіл на будівництво об'єкта реконструкції, заміни житлового фонду і виконання на ньому будівельних робіт, а також забезпечує їх фінансування;  
    -18- Надрага В.І.
Пропоную розширити роз'яснення терміну "інвестор-забудовник", змінивши слова "будівництво" та "будівництва" словосполученнями "проект комплексної реконструкції" та "всіх заходів, пов'язаних з реалізацією проекту комплексної реконструкції". Абзац подати за наступною редакцією: "Інвестор-забудовник - фізична чи юридична особа, яка прийняла рішення про вкладення власних, позичкових або залучених коштів (інвестицій) у будівництво об'єкта, отримала право власності чи користування земельною ділянкою, дозвіл на проект комплексної реконструкції об'єкта і виконання будівельних робіт на земельній ділянці та забезпечує фінансування всіх заходів, пов'язаних з реалізацією проекту комплексної реконструкції;" Далі по тексту не підмінювати термін "комплексні реконструкції терміном "будівництво".  
Враховано редакційно    
    -19- Гуренко С.І.
Абзац сьомий статті 1 викласти в такій редакції: "інвестор-забудовник - юридична особа, яка може забезпечити виконання умов інвестиційного типового договору на комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;"  
Враховано редакційно    
    -20- Дорогунцов С.І.
ст.1 ч. 6 - "особа, яка прийняла рішення", а далі йдеться про земельну ділянку, не заселену людьми, а таку, що знаходиться в американських преріях або пустелі Сахарі. Треба: "яка приймала рішення за умови добровільної згоди людей, що проживають в застарілих будинках";  
Відхилено (головною ознакою забудовника є право на земельну ділянку)   
13. наймач житлового приміщення - фізична особа, якій власник такого приміщення передав його за договором найму для проживання на певний строк за плату згідно із законодавством;   -21- Гуренко С.І.
Абзац восьмий статті 1 викласти в такій редакції: "наймач житлового приміщення - фізична особа, яка в установленому законом порядку отримала житлове приміщення або зареєстрована в даному житловому приміщенні в установленому порядку на день прийняття рішення про комплексну реконструкцію застарілого житлового фонду;"  
Відхилено (стаття вилучена)   
    -22- Дорогунцов С.І.
ст. 1 ч. 7 - тут і всюди далі термін "законодавство" замінити на більш точний "закон";  
Враховано редакційно    
14. наймач нежитлового приміщення - фізична чи юридична особа, якій власник такого приміщення передав його за договором найму для використання на певний строк за плату згідно із законодавством;   -23- Довгий Т.О.
У статті 1: - доповнити статтю новим восьмим абзацом у такій редакції: „маневрений житловий фонд - сформований інвестором-забудовником із власного житлового фонду житловий фонд, призначений для тимчасового проживання громадян на час проведення реконструкції житла, що є їх власністю або яке вони займають на підставі договору найму чи піднайму житла;". У зв'язку з цим абзаци восьмий-десятий вважати абзацами дев'ятим-одинадцятим.  
Враховано   маневрений житловий фонд - сформований інвестором-забудовником із власного житлового фонду житловий фонд, призначений для тимчасового проживання громадян на час проведення реконструкції житла, що є їх власністю або яке вони займають на підставі договору найму чи піднайму житла;  
15. нежитлове приміщення - приміщення, яке не належить до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин;       
16. об'єкт реконструкції, заміни житлового фонду - квартал (мікрорайон) застарілої забудови, окремий застарілий житловий будинок;   -24- Гуренко С.І.
Абзац одинадцятий статті 1 викласти в такій редакції: "об'єкт реконструкції застарілого житлового фонду - квартал (мікрорайон) застарілого житлового фонду;"  
Враховано   об'єкт реконструкції застарілого житлового фонду - квартал (мікрорайон) застарілого житлового фонду  
    -25- Довгий Т.О.
У статті 1: - абзац одинадцятий викласти у такій редакції: „об'єкт реконструкції житлового фонду - квартал (мікрорайон) забудови, в якому понад п'ятдесяти відсотків житлового фонду потребує проведення капітального ремонту (в тому числі непридатні для проживання будинки), окремий житловий будинок непридатний для проживання або щодо якого визначена необхідність проведення капітального ремонту;".  
Відхилено (не відповідає концепції законопроекту)   
    -26- Дорогунцов С.І.
ст. 1 ч. 10 - вилучити "мікрорайон";  
Відхилено (не відповідає концепції законопроекту)   
17. прибудинкова територія - встановлена згідно з проектом поділу території кварталів (мікрорайонів) та проектом забудови території земельна ділянка багатоквартирної несадибної житлової забудови;   -27- Довгий Т.О.
У статті 1: - доповнити статтю новими одинадцятим та дванадцятим абзацами такого змісту: „необхідність проведення капітального ремонту будівлі - рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради у відповідності з чинним законодавством щодо визнання будівлі такою, що потребує капітального ремонту; „непридатні для проживання будинки - житлові будівлі, які відповідно до чинного законодавства визнані аварійними або ветхими;" У зв'язку з цим абзаци одинадцятий-шістнадцятий вважати абзацами тринадцятим-вісімнадцятим.  
Враховано частково   непридатні для проживання будинки - житлові будівлі, які відповідно до чинного законодавства визнані аварійними або ветхими;  
18. реконструкція житлового будинку - перебудова житлового будинку з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, зміни кількості житлових квартир, загальної та житлової площі тощо, пов'язана із зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій, їх елементів, основних техніко-економічних показників;   -28- Дорогунцов С.І.
ст. 1 ч. 12 - після слова "проживання" додати "мешканців цього будинку";  
Відхилено (проживати будуть не тільки мешканці цього будинку)  реконструкція житлового будинку - перебудова житлового будинку з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, зміни кількості житлових квартир, загальної та житлової площі тощо, пов'язана із зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій, їх елементів, основних техніко-економічних показників;  
    -29- Довгий Т.О.
У статті 1: - абзац тринадцятий після слів „житлової площі" доповнити словами „ (у кількості/розмірі не меншому, ніж було у об'єкті до початку реконструкції)";  
Відхилено (не відповідає концепції законопроекту)   
19. реконструкція, заміна житлового фонду - процес реконструкції, знесення застарілого житлового фонду або нового будівництва;   -30- Гуренко С.І.
Абзац тринадцятий статті 1 викласти в такій редакції: " реконструкція житлового фонду - це перебудова житлового фонду з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, зміни кількості житлових квартир, загальної та житлової площі тощо, пов'язана із зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій, їх елементів, основних техніко-економічних показників або знесення застарілого житлового фонду в кварталі мікрорайонів та будівництва нового житлового фонду кварталу (мікрорайону);"  
Враховано   реконструкція житлового фонду - це перебудова житлового фонду з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, зміни кількості житлових квартир, загальної та житлової площі тощо, пов'язана із зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій, їх елементів, основних техніко-економічних показників або знесення застарілого житлового фонду в кварталі мікрорайонів та будівництва нового житлового фонду кварталу (мікрорайону);  
    -31- Довгий Т.О.
У статті 1: -абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції: „реконструкція житлового фонду - комплекс будівельних робіт, пов'язаних із повною або частковою зміною техніко-економічних показників, будівельних габаритів застарілого житлового фонду, спрямованих на відновлення або поліпшення експлуатаційних показників приміщень житлової будівлі;"  
Враховано редакційно    
    -32- Дорогунцов С.І.
ст. 1 ч. 13 - замість "або" вжити слово "та";  
Відхилено (суперечить суті)   
20. стартові житлові будинки - багатоквартирні житлові будинки, які будуються насамперед при комплексній реконструкції кварталів (мікрорайонів) індустріальними методами за проектами масового будівництва з метою переселення власників та наймачів із застарілого житлового фонду;   -33- Надрага В.І.
У тексті визначення терміну "стартові житлові будинки" слова "насамперед при комплексній реконструкціїкварталів (мікрорайонів)" замінити словами "попередньо для відселення власників та наймачів житлових (нежитлових) приміщень при комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) та окремих застарілих житлових будинків".  
Враховано частково   стартові житлові будинки - багатоквартирні житлові будинки, які будуються попередньо при комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) та окремих застарілих житлових будинків з метою переселення власників та наймачів житлових (нежитлових) приміщень із застарілого житлового фонду або використання в якості маневреного житлового фонду;  
    -34- Немировський О.А.
Абзац 15 статті 1: Вилучити вислів „індустріальними методами за проектами масового будівництва" - суперечить нормам законодавства, за якими визначення варіантів технології виробничого процесу являється правом виробника.  
Враховано    
    -35- Гуренко С.І.
Абзац чотирнадцятий статті 1 викласти в такій редакції: "стартові житлові будинки - багатоквартирні житлові будинки, які будуються у зв'язку з комплексною реконструкцією кварталів (мікрорайонів) індустріальними методами за проектами масового будівництва з метою надання в них квартир власникам та наймачам застарілого житлового фонду відповідно до договору;"  
Враховано редакційно    
    -36- Резнік І.Й.
У визначенні "стартові житлові будинки" (стаття 1) необхідно чітко Визначитись, на яких підставах власники реконструйованого житла отримують його у стартових будинках: на праві власності чи на праві користування із поверненням у реконструйоване житло.  
Враховано редакційно    
    -37- Довгий Т.О.
У статті 1: -доповнити абзац п'ятнадцятий після слів „масового будівництва" словами „в межах району реконструкції"; після слів „житлового фонду" словами „або використання в якості маневреного житлового фонду";  
Враховано частково    
    -38- Дорогунцов С.І.
ст. 1 ч. 14 - "стартові житлові будинки". Що це за чудо? Від слова "старт" - забіг. Куди? При реконструкції створюється нове комфортне житло, а тут - індустріальні методи, проекти масового будівництва. А куди поділася турбота про поліпшення умов проживання? Після "застарілого житлового фонду" додати "у нові житлові будинки, що відповідають сучасним вимогам щодо комфортного проживання";  
Враховано редакційно    
21. суспільні потреби - потреби, зумовлені комплексною реконструкцію кварталів (мікрорайонів) із заміною нежитлового та застарілого житлового фонду.   -39- Резнік І.Й.
У статті 1:- термін "суспільні потреби" викласти у такій редакції: "потреби територіальної громади у проведенні комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною нежитлового та застарілого житлового фонду, які відображені у містобудівній документації, затвердженій у встановленому порядку";  
Враховано частково   суспільна необхідність - необхідність територіальної громади у забезпеченні громадян житловим фондом та об'єктами соціальної сфери, яка зумовлена комплексною реконструкцією кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду через будівництво нового житлового фонду, об'єктів соціальної сфери та необхідної інженерно-транспортної інфраструктури або їх реконструкції відповідно до вимог цього Закону; житловий або нежитловий фонд, що прирівнюється до застарілого, або на який розповсюджується дія цього Закону - житловий та нежитловий фонд, який не є застарілим, але який розташований в межах території комплексної забудови, реконструкції кварталу (мікрорайону) та ускладнює реалізацію проекту такої забудови; квартал (мікрорайон) - територія щільної забудови, в межах якої здійснюєтся заміна, реконструкція застарілого житлового фонду та такого, що прирівнюється до застарілого, або на який розповсюджується дія цього Закону.  
    -40- Гуренко С.І.
Абзац п'ятнадцятий статті 1 викласти в такій редакції: "суспільні потреби громади - забезпечення громадян житловим фондом та об'єктами соціальної сфери, зумовлені комплексною реконструкцією кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду через будівництво нового житлового фонду відповідно до вимог цього Закону".  
Враховано частково    
    -41- Довгий Т.О.
У статті 1: - абзац шістнадцятий викласти у такій редакції: „суспільні потреби - потреби, зумовлені реконструкцією непридатних для проживання будинків у кварталах (мікрорайонах), які реконструюються у відповідності з цим Законом.".  
Враховано редакційно    
    -42- Дорогунцов С.І.
ст. 1 ч. 15 - суспільні потреби і ні слова про людину як найвищу цінність за Конституцією. Треба після слів "житлового фонду" додати "для забезпечення їх мешканців комфортним житлом".  
Враховано редакційно    
    -43- Крук Ю.Б.
Статтю 1. Визначення термінів, доповнити частинами 16 та 17: „житловий фонд, що прирівнюється до застарілого, або на який розповсюджується дія цього Закону - житловий та нежитловий фонд, який не є застарілим, але який розташований в межах території комплексної забудови, реконструкції кварталу (мікрорайону) та ускладнює реалізацію проекту такої забудови; квартал (мікрорайон) - територія щільної забудови, в межах якої здійснюєтся заміна, реконструкція застарілого житлового фонду та такого, що прирівнюється до застарілого, або на який розповсюджується дія цього Закону.";  
Враховано редакційно    
    -44- Кирильчук Є.І.
До статті 1 Розділу І проекту додатково внести такі пункти: "Пільгове переселення - власникам житла та квартиронаймачам виділяється житлова площа в 1,5 рази більша від тої, що була в старому будинку, а власникам нежитлових приміщень площа збільшується в 1,2 рази" "Примусове відселення- власники житла, квартиронаймачі, власники нежитлових приміщень, що не бажають переселятися в новозбудоване приміщення одержують повну компенсацію вартості і виселяються в судовому порядку"  
Відхилено (Являється нормою чинного житлового законодавства)   
22. Стаття 2. Державна політика у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового фонду   -45- Жижко С.А.
Законопроект розраховано на участь великих інвесторів. Залучення інвесторів будівництва у малих містах було б можливим лишень за умови створення для них пільгових умов господарювання, проте ця проблема в законопроекті не розглядається.  
Відхилено (Норма іншого закону)  Стаття 2. Державна політика у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового фонду  
23. Державна політика у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового фонду базується на таких принципах:   -46- Резнік І.Й.
У статті 2 перелік принципів державної політики у сфері комплексної реконструкції застарілого житлового фонду доповнити принципом щодо сприяння забезпеченню права громадян України на житло.  
Враховано   Державна політика у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового фонду базується на таких принципах: сприяння забезпеченню права громадян України на житло;  
    -47- Кармазін Ю.А.
Стаття 2. Там немає взагалі забезпечення права громадян України на житло. Пишіть це і поставте це пріоритетним, першим принципом, яке має бути взагалі у любого уряду любої країни.  
Враховано    
24. проведення комплексної реконструкції та забудови територій кварталів (мікрорайонів) відповідно до містобудівної документації, проектів забудови території, проектної документації на будівництво окремих об'єктів;   -48- Гуренко С.І.
Абзац другий статті 2. викласти в такій редакції: "проведення комплексної реконструкції та забудови територій кварталів (мікрорайонів) відповідно до містобудівної документації, проектів забудови території, проектної документації на будівництво окремих об'єктів в даних кварталах (мікрорайонах);"  
Немає висновку   проведення комплексної реконструкції та забудови територій кварталів (мікрорайонів) відповідно до містобудівної документації, проектів забудови території, проектної документації на будівництво окремих об'єктів в даних кварталах (мікрорайонах);  
25. об'єднання коштів інвесторів-забудовників та органів місцевого самоврядування для здійснення інженерної підготовки, спорудження об'єктів соціальної сфери, інженерно-транспортної інфраструктури, в разі необхідності знесення застарілого житлового фонду, проведення благоустрою та озеленення прилеглих прибудинкових територій;   -49- Гуренко С.І.
Абзац третій статті 2. викласти в такій редакції: "об'єднання коштів інвесторів-забудовників та органів місцевого самоврядування для здійснення інженерної підготовки, спорудження об'єктів соціальної сфери, інженерно-транспортної інфраструктури, знесення застарілого житлового фонду, проведення благоустрою та озеленення прилеглих прибудинкових територій;"  
Враховано редакційно   об'єднання коштів інвесторів-забудовників та органів місцевого самоврядування для здійснення інженерної підготовки, спорудження об'єктів соціальної сфери, інженерно-транспортної інфраструктури, проведення благоустрою та озеленення прилеглих прибудинкових територій, а в разі необхідності знесення застарілого житлового фонду;  
26. визначення на конкурсних засадах єдиного інвестора-забудовника комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону);   -50- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
Замінити по всьому тексту у відповідних відмінках словосполучення: "єдиного інвестора-забудовника "на словосполучення "інвесторів-забудовників".  
Враховано   визначення на конкурсних засадах інвестора-забудовника комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону); гарантії та забезпечення захисту майнових прав громадян на житлові та нежитлові приміщення, які реконструюються;  
    -51- Качур П.С.
По тексту термін "єдиного інвестора - забудовника " замінити на "генерального інвестора -забудовника"  
Відхилено    
    -52- Немировський О.А.
Ст.2, 6 та ін. Законопроекту пропонується встановити, що для комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону) визначається єдиний інвестор-забудовник. Але згідно із ст.25 Закону України "Про планування і забудову територій" комплексна забудова території забезпечується одним або кількома забудовниками. Тому в абзаці 4 статті 2 та абзаці 4 статті 11 слово "єдиного" вилучити.  
Враховано    
    -53- Довгий Т.О.
У статті 2: - у абзаці четвертому слова „єдиного інвестора-забудовника" замінити словами „одного або кількох інвесторів-забудовників".  
Враховано частково    
    -54- Довгий Т.О.
У статті 2: - доповнити статтю новим п'ятим абзацом у такій редакції: „гарантії та забезпечення захисту майнових прав громадян на житлові та нежитлові приміщення, які реконструюються;" У зв'язку з цим абзаци п'ятий-десятий вважати абзацами шостим-одинадцятим.  
Враховано    
    -55- Дорогунцов С.І.
ст. 2 ч. 4 - у словосполученні "єдиного інвестора-забудовника" (отже монополіста) вилучити слово "єдиного";  
Враховано    
27. визначення майнових прав на збудовані, реконструйовані житлові та нежитлові приміщення на договірних засадах;   -56- Гуренко С.І.
Абзац п'ятий статті 2. викласти в такій редакції: "визначення майнових прав на збудовані, реконструйовані житлові та нежитлові приміщення на засадах типового цивільно-правового договору затвердженого Кабінетом Міністрів України;"  
Враховано   визначення майнових прав на збудовані, реконструйовані житлові та нежитлові приміщення на засадах типового цивільно-правового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України;  
    -57- Дорогунцов С.І.
ст. 2 ч. 5 - замість "визначення майнових прав" включити "забезпечення майнових прав мешканців знесених будинків або кварталів, що обов'язково передбачається у договорах. Всюди йдеться про реконструкцію, заміну; замінити кому сполучником "або";  
Відхилено (норма іншого закону)   
28. раціонального використання територій кварталів (мікрорайонів) відповідно до встановлених норм і правил;      раціонального використання територій кварталів (мікрорайонів) відповідно до встановлених норм і правил;  
29. розміщення об'єктів будівництва в кварталах (мікрорайонах) застарілої забудови на територіях, визначених на підставі проекту забудови території та проекту плану земельно-господарського устрою;      розміщення об'єктів будівництва в кварталах (мікрорайонах) застарілої забудови на територіях, визначених на підставі проекту забудови території та проекту плану земельно-господарського устрою;  
30. координації органом місцевого самоврядування дій з питань реконструкції, заміни житлового фонду та розроблення програми (інвестиційної, організаційної, технічної тощо), визначення зобов'язань, відповідальності за їх невиконання учасників реконструкції, заміни житлового фонду;   -58- Гуренко С.І.
Абзац восьмий статті 2. викласти в такій редакції: "здійснення контролю за виконанням інвестиційного договору комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду суб'єктами цього договору;"  
Немає висновку   координації органом місцевого самоврядування дій з питань реконструкції, заміни житлового фонду та розроблення програми (інвестиційної, організаційної, технічної тощо), визначення зобов'язань, відповідальності за їх невиконання учасників реконструкції, заміни житлового фонду;  
31. забезпечення гарантій прав на землю та розташоване на ній нерухоме майно.   -59- Гуренко С.І.
Абзац дев'ятий статті 2. викласти в такій редакції: "забезпечення гарантій речових прав на нерухоме майно в процедурі комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду".  
Враховано   забезпечення гарантій речових прав на нерухоме майно в процедурі комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду ;  
32. забезпечення дотримання вимог щодо створення для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення умов для їх безбар'єрного доступу до всіх реконструйованих об'єктів житлового та цивільного призначення і територій кварталів (мікрорайонів).   -60- Дорогунцов С.І.
ст. 2 ч. 10 - після слова "реконструйованих" додати "або заново збудованих, включаючи "стартові" житлові будинки" і далі за текстом;  
Враховано   забезпечення дотримання вимог щодо створення для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення умов для їх безбар'єрного доступу до всіх реконструйованих або заново збудованих, включаючи "стартові" житлові будинки об'єктів житлового та цивільного призначення і територій кварталів (мікрорайонів).  
33. Стаття 3. Сфера дії Закону      Стаття 3. Сфера дії Закону  
34. Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі розроблення та виконання програм реконструкції, заміни житлового фонду між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, інвесторами-забудовниками, юридичними та фізичними особами.   -61- Гуренко С.І.
Абзац перший статті 3 викласти в такій редакції: "Цей Закон регулює відносини, що виникають в зв'язку з реалізацією інвестиційного проекту комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду між суб'єктами інвестиційного договору на комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду".  
Враховано частково   Цей Закон регулює відносини, що виникають в зв'язку з реалізацією інвестиційного проекту комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду.  
    -62- Дорогунцов С.І.
ст. 3 ч. 1 - після словосполучення "фізичними особами" додати - "власниками або наймачами житлових будинків, які реконструю-ються або зносяться";  
Відхилено (відсуті в тексті)   
35. Суб'єктами цього Закону є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інвестори-забудовники, власники і наймачі житлового (нежитлового) приміщення, юридичні та фізичні особи, власники і орендарі земельних ділянок та іншого нерухомого майна на території забудови.   -63- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
Додати до статті 3 проекту Закону частину третю такого змісту: "Дія цього Закону не поширюються на зони охорони пам'яток та історичні ареали населених місць визначених відповідно до ст. 32 Закону України "Про охорону культурної спадщини".  
Враховано   Суб'єктами цього Закону є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інвестори-забудовники, власники і наймачі житлового (нежитлового) приміщення, юридичні та фізичні особи, власники і орендарі земельних ділянок та іншого нерухомого майна на території забудови. Дія цього Закону не поширюється на об'єкти, розташовані в зонах охорони пам'яток та історичних ареалах населених місць, визначених законом.  
    -64- Немировський О.А.
У ст.3 цього Закону слід закріпити, що його дія не поширюється на зони охорони пам'яток та історичні ареали населених місць, визначені відповідно із ст.32 Закону України "Про охорону культурної спадщини". Добавити абзац 3 наступної редакції: "Дія цього Закону не поширюється на зони охорони пам'яток та історичні ареали населених місць, визначених законом."  
Враховано редакційно    
    -65- Довгий Т.О.
Доповнити статтю 3 новою частиною у такій редакції: „Дія цього Закону не поширюється на об'єкти культурної спадщини, зони охорони пам'яток, історичні ареали та інші території, які відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" пов'язані з охороною культурної спадщини."  
Враховано    
36. Стаття 4. Законодавство України у сфері реконструкції, заміни житлового фонду      Стаття 4. Законодавство України у сфері реконструкції, заміни житлового фонду  
37. Законодавство України у сфері реконструкції, заміни житлового фонду базується на Конституції України і складається з нормативно-правових актів у галузі цивільного, житлового та земельного законодавства, цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у цій сфері.   -66- Дорогунцов С.І.
ст. 4 - після "Конституції України" записати "цьому Законі", а далі за текстом, опустивши слово "інших", а також текст „і складається ... до слова "законодавства" включно;  
Відхилено (суперечить суті)  Законодавство України у сфері реконструкції, заміни житлового фонду базується на Конституції України і складається з нормативно-правових актів у галузі цивільного, житлового та земельного законодавства, цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у цій сфері.  
38. Відносини, пов'язані з відведенням земельних ділянок для житлового будівництва, реконструкцією житлових будинків, наданням кредитів, регулюються відповідним законодавством та державними стандартами, будівельними нормами і місцевими правилами забудови з урахуванням положень цього Закону.      Відносини, пов'язані з відведенням земельних ділянок для житлового будівництва, реконструкцією житлових будинків, наданням кредитів, регулюються відповідним законодавством та державними стандартами, будівельними нормами і місцевими правилами забудови з урахуванням положень цього Закону.  
39. Розділ ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО РЕКОНСТРУКЦІЇ, ЗАМІНИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ      Розділ ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО РЕКОНСТРУКЦІЇ, ЗАМІНИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ  
40. Стаття 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади      Стаття 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади  
41. Центральні органи виконавчої влади у сфері будівництва та архітектури, земельних ресурсів, екології та природних ресурсів, житлово-комунального господарства в межах своєї компетенції:      Центральні органи виконавчої влади у сфері будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, земельних ресурсів, екології та природних ресурсів в межах своєї компетенції:  
42. готують пропозиції щодо формування державної політики у сфері реконструкції, заміни житлового фонду;   -67- Гуренко С.І.
Абзац другий, третій, п'ятий, шостий статті 5 викласти в такій редакції: "готують пропозиції щодо формування державної політики у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;"  
Враховано   готують пропозиції щодо формування державної політики у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;  
43. координують діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реконструкції, заміни житлового фонду в населених пунктах;   -68- Гуренко С.І.
Абзац третій статті 5 викласти в такій редакції: "координують діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в населених пунктах;"  
Враховано   координують та контролюють діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в населених пунктах;  
44. розробляють і затверджують державні стандарти, норми та правила;      розробляють і затверджують державні стандарти, норми та правила;  
45. забезпечують контроль за дотриманням вимог законодавства та нормативних актів щодо земельних та житлових відносин;   -69- Гуренко С.І.
Абзац п'ятий статті 5 викласти в такій редакції: "забезпечують контроль за дотриманням вимог законодавчих та нормативно-правових актів щодо земельних та житлових відносин;"  
Враховано   забезпечують контроль за дотриманням вимог законодавчих та нормативно-правових актів щодо земельних та житлових відносин;  
46. здійснюють нормативно-методичне забезпечення та інші повноваження відповідно до законодавства України.   -70- Гуренко С.І.
Абзац шостий статті 5 викласти в такій редакції: "здійснюють нормативно-правове забезпечення та інші повноваження відповідно до законодавства України".  
Враховано   здійснюють нормативно-правове забезпечення та інші повноваження відповідно до законодавства України; організують розробку державних програм з реконструкції, заміни житлового фонду.  
    -71- Надрага В.І.
Статтю 5доповнити повноваження наступним абзацом: "організують розробку державних програмз реконструкції, заміни житлового фонду". Оскільки далі, у статтях 6. 7 вказано, хто бере участь у розробленні таких програм, але по тексту проекту Закону не зрозуміло: хто відповідальний за таку розробку.  
Враховано    
47. Стаття 6. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій      Стаття 6. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій  
48. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації відповідно до своєї компетенції:      Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації відповідно до своєї компетенції:  
49. беруть участь у розробленні та забезпечують виконання державних і регіональних програм з реконструкції, заміни житлового фонду;      беруть участь у розробленні та забезпечують виконання державних і регіональних програм з реконструкції, заміни житлового фонду;  
50. інформують населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду;      інформують населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду;  
51. здійснюють контроль за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду, в тому числі за додержанням законодавства України при проведенні конкурсів із залучення інвесторів-забудовників до виконання зазначених програм;      здійснюють контроль за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду, в тому числі за додержанням законодавства України при проведенні конкурсів із залучення інвесторів-забудовників до виконання зазначених програм.  
52. здійснюють інші повноваження.   -72- Дорогунцов С.І.
ст. 6 ч. 5 - "інші повноваження" вилучити або дати вичерпний перелік;  
Враховано    
53. Київська та Севастопольська міські державні адміністрації приймають рішення про організацію комплексної забудови, реконструкції кварталів (мікрорайонів) та визначають на конкурсних засадах єдиного інвестора-забудовника, встановлюють вимоги щодо будівництва об'єктів соціальної сфери на територіях комплексної забудови, реконструкції кварталів (мікрорайонів).   -73- Довгий Т.О.
У частині другій статті 6 слова „єдиного інвестора-забудовника" замінити словами „одного або кількох інвесторів-забудовників".  
Враховано редакційно   Київська та Севастопольська міські державні адміністрації готують рішення про організацію комплексної забудови, реконструкції кварталів (мікрорайонів) та визначають на конкурсних засадах інвестора-забудовника, встановлюють вимоги щодо будівництва об'єктів соціальної сфери на територіях комплексної забудови, реконструкції кварталів (мікрорайонів).  
    -74- Дорогунцов С.І.
ст. 6 ч. 6 - "вилучити" слово "єдиного";  
Враховано    
54. Стаття 7. Повноваження органів місцевого самоврядування      Стаття 7. Повноваження органів місцевого самоврядування  
55. Органи місцевого самоврядування:   -75- Жижко С.А.
... у законопроекті йдеться про повноваження органів влади і місцевого самоврядування, але не згадуються права і повноваження міської громади, особливо тієї її частини, яка очікує перспективи насильницького переселення. Можливо, належало б ставити питання про проведення місцевого референдуму з погодження конкретного інвестпроекту з міською громадою.  
Враховано редакційно   Органи місцевого самоврядування:  
56. приймають рішення щодо вилучення земельних ділянок та проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового фонду для задоволення суспільних потреб;   -76- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
Порядок викупу або вилучення земельної ділянки привести у відповідність із Земельним кодексом України.  
Враховано редакційно   в межах своїх повноважень приймають рішення щодо вилучення чи викупу земельних ділянок та проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового фонду для задоволення суспільної необхідності;  
    -77- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
В частині дев'ятій статті 7 слово: "вилучення" замінити на слова "викупу за згодою власника".  
Враховано редакційно    
    -78- Немировський О.А.
Запропонований у абзаці другому статті 7 проекту порядок вилучення земельних ділянок для комплексної реконструкції за проектом не узгоджуються з порядком вилучення земельних ділянок, визначеним у ст.149 Земельного кодексу України. В проекті не зазначено також, що вилучення земельних ділянок, які знаходяться в користуванні, здійснюється за згодою користувачів, а земельні ділянки, що знаходяться у приватній власності, мають не вилучатися, а викупатися відповідно до статті 146 Земельного кодексу України. Тому абзац другий статті 7 замінити новою редакцією " в межах своїх повноважень приймають рішення щодо вилучення чи викупу земельних ділянок та проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового фонду для задоволення суспільних потреб;"  
Враховано    
    -79- Гуренко С.І.
Абзац другий статті 7 викласти в такій редакції: "приймають рішення щодо вилучення земельних ділянок та проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;"  
Враховано редакційно    
    -80- Дорогунцов С.І.
ст. 7 ч. 1 - замість "суспільних потреб", яке є цілком невизначеним поняттям, записати "потреб громадян або людей-мешканців цього кварталу в комфортному житлі";  
Відхилено (термін визначений законом)   
57. сприяють розвитку житлового будівництва і реконструкції, заміні житлового фонду за рахунок усіх джерел фінансування;      сприяють розвитку житлового будівництва і реконструкції, заміні житлового фонду за рахунок усіх джерел фінансування;  
58. затверджують та виконують місцеві програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, його заміни, беруть участь у розробленні та виконанні відповідних державних і регіональних програм;      затверджують та виконують місцеві програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, його заміни, беруть участь у розробленні та виконанні відповідних державних і регіональних програм;  
59. забезпечують розроблення проектів детального планування кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового фонду на підставі затвердженого генерального плану розвитку;   -81- Резнік І.Й.
У статті 7:- пункт 4 частини першої викласти в наступній редакції: "забезпечують розроблення та затверджують генеральні плани відповідних населених пунктів, детальні плани територій, проекти забудови, іншу містобудівну документацію, визначають на підставі затвердженої містобудівної документації території комплексної реконструкції;"; Вилучити п.8 - повторяє п.1, а також п.12- повторяє п.4.  
Враховано   забезпечують розроблення і затвердження генеральних планів відповідних населених пунктів, детальних планів територій, проектів забудови та іншої містобудівної документації, визначають на підставі містобудівної документації території комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;  
    -82- Гуренко С.І.
Абзац п'ятий статті 7 викласти в такій редакції: "забезпечують розроблення проектів детального планування забудови кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на виконання інвестиційного проекту комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;"  
Враховано редакційно    
60. визначають на конкурсних засадах інвестора-забудовника та укладають з ним інвестиційний договір;   -83- Гуренко С.І.
Абзац шостий статті 7 викласти в такій редакції: "визначають на конкурсних засадах інвестора-забудовника та укладають з ним інвестиційний договір на виконання інвестиційного проекту комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;"  
Враховано   визначають на конкурсних засадах інвестора-забудовника та укладають з ним інвестиційний договір на виконання інвестиційного проекту комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;  
61. інформують населення про перспективи забудови та виконання місцевих програм з реконструкції, заміни житлового фонду;      інформують населення про перспективи забудови та виконання місцевих програм з реконструкції, заміни житлового фонду;  
62. здійснюють контроль за дотриманням інвесторами-забудовниками законодавства та зобов'язань щодо реконструкції, заміни житлового фонду;   -84- Гуренко С.І.
Абзац чотирнадцятий статті 7 викласти в такій редакції: "здійснюють контроль за наданням житлового та нежитлового фонду на праві власності чи оренди власникам (наймачам) житловий (нежитловий) фонд яких підлягає реконструкції згідно цього Закону"  
Враховано   здійснюють контроль за наданням житлового та нежитлового фонду на праві власності чи оренди власникам (наймачам), житловий (нежитловий) фонд яких підлягає реконструкції згідно цього Закону;  
63. приймають рішення щодо вилучення (викупу), а також надання під забудову земель у зв'язку із реконструкцією, заміною житлового фонду;       
64. готують висновки щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок;      готують висновки щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок;  
65. звільняють інвесторів-забудовників від передачі органам місцевого самоврядування частки побудованої житлової площі;   -85- Резнік І.Й.
У статті 7: - абзац частини першої "звільняють інвесторів-забудовників від передачі органам місцевого самоврядування частки побудованої житлової площі;" викласти у такій редакції: "розподіляють передану інвестором-забудовником частку побудованої житлової площі органу місцевого самоврядування між громадянами, що перебувають на черзі для покращення житлових умов"  
Відхилено    
    -86- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
Частину десяту статті 7 вилучити.  
Враховано    
    -87- Качур П.С.
Ст 7 абзац "звільняють інвесторів-забудовників від передачі органам місцевого самоврядування частки побудованої житлової площі" вилучити.  
Враховано    
    -88- Дорогунцов С.І.
ст. 7 ч. 10, яка починається зі слова "Звільняють інвесторів ...", вилучити з тексту або написати: "інвестори-забудовники передають в установленому Законом порядку частини побудованої житлової площі";  
Враховано    
66. визначають території реконструкції, заміни житлового фонду на підставі затвердженої містобудівної документації та приймають рішення про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів);   -89- Резнік І.Й.
У статті 7:- пункт 11 частини першої виключити.  
Враховано редакційно   визначають території реконструкції, заміни житлового фонду на підставі затвердженої містобудівної документації та приймають рішення про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів); визначають порядок і терміни переселення жителів, звільнення житлового і нежитлового фондів, а також порядок і терміни знесення будівель застарілого житлового фонду та інших згідно вимог цього закону;  
    -90- Кирильчук Є.І.
Статтю 7 проекту "Повноваження органів місцевого самоврядування" доповнити: "визначають порядок, терміни переселення жителів, звільнення житлового фонду і нежитлових приміщень та знесення будівель звільненого застарілого житлового фонду і інших будівель згідно вимог цього закону"  
Враховано    
67. затверджують детальні плани, проекти забудови території, делегують районним у містах радам право затвердження проекту плану земельно-господарського устрою;   -91- Крук Ю.Б.
Статтю 7. Повноваження органів місцевого самоврядування, доповнити частинами 14 та 15: „досягають попередньо узгодженої із забудовником-інвестором домовленості про умови та строки припинення права власності на нерухоме майно, в т.ч. права власності та права на оренду земельних ділянок, з його власником; вирішують в установленому законом порядку всі спірні питання, пов'язані із відселенням наймачів та власників житла.";  
Враховано   делегують районним у містах радам право затвердження проекту плану земельно-господарського устрою; досягають попередньо узгодженої із забудовником-інвестором домовленості про умови та строки припинення права власності на нерухоме майно, в т.ч. права власності та права на оренду земельних ділянок, з його власником; вирішують в установленому законом порядку всі спірні питання, пов'язані із відселенням наймачів та власників житла.  
68. вирішують інші питання, пов'язані з реконструкцією, заміною житлового фонду відповідно до законодавства.      вирішують інші питання, пов'язані з реконструкцією, заміною житлового фонду відповідно до законодавства.  
69. Розділ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕКОНСТРУКЦІЇ, ЗАМІНИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ      Розділ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕКОНСТРУКЦІЇ, ЗАМІНИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ  
70. Стаття 8. Нормативне регулювання відносин при реконструкції, заміні житлового фонду      Стаття 8. Нормативне регулювання відносин при реконструкції,заміні житлового фонду  
71. При реконструкції, заміні житлового фонду діють нормативи, встановлені у сфері землеустрою, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, освітлення територій, охорони здоров'я, довкілля, земель, поводження з відходами.   -92- Гуренко С.І.
Частину першу статті 8 викласти в такій редакції: "Реконструкція застарілого житлового фонду здійснюється згідно нормативів, встановлених у сфері землеустрою, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, освітлення територій, охорони здоров'я, довкілля, земель, поводження з відходами".  
Враховано   Реконструкція застарілого житлового фонду здійснюється згідно нормативів, встановлених у сфері землеустрою, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, освітлення територій, охорони здоров'я, довкілля, земель, поводження з відходами.  
72. Інвестор-забудовник здійснює заходи з утилізації відходів, що утворюються при знесенні будинків, вивезення для повторного використання будівельних матеріалів і конструкцій.   -93- Крук Ю.Б.
Частину 2 статті 8. Нормативне регулювання відносин при реконструкції, заміні житлового фонду, викласти у редакції: „Інвестор-забудовник здійснює заходи з утилізації відходів, що утворюються при знесенні будинків, сприяє вивезенню для повторного використання будівельних матеріалів і конструкцій зацікавленим у цьому фізичним та юридичним особам, які отримали на це право в установленому законом порядку.";  
Враховано   Інвестор-забудовник здійснює заходи з утилізації відходів, що утворюються при знесенні будинків, сприяє вивезенню для повторного використання будівельних матеріалів і конструкцій зацікавленим у цьому фізичним та юридичним особам, які отримали на це право в установленому законом порядку.  
    -94- Жижко С.А.
Не завадило б створити підприємство з утилізації будівельних конструкцій, будинків старої забудови, що зноситимуться. В усякому разі їх можна було б в подальшому використовувати в дорожньому будівництві.  
Враховано редакційно    
    -95- Дорогунцов С.І.
ст. 8 ч. 2 - мається на увазі повторне використання для побудови стартового житла? Після "будинків" вилучити текст, що йде далі;  
Враховано редакційно    
73. Стаття 9. Джерела фінансування реконструкції, заміни житлового фонду      Стаття 9. Джерела фінансування реконструкції, заміни житлового фонду  
74. Джерелами фінансування реконструкції, заміни житлового фонду є:   -96- Жижко С.А.
Належало б законодавчо обмежити рентабельність будівництва хоча б 20 відсотками, що дозволило б зменшити вартість квартир і зробити їх більш доступними для майбутніх покупців.  
Відхилено (суперечить закону)  Джерелами фінансування реконструкції, заміни житлового фонду є:  
    -97- Соломатін Ю.П.
Стаття 9 "Джерела фінансування, реконструкції, заміни житлового фонду". Насамперед, кошти деяких інвесторів і скоріше за все тих, які прийдуть з Турції або з Норвегії, або з деяких інших заокеанських держав, а потім вже кошти фондів реконструкції десь там на третьому місці, кошти Державного бюджету тощо.  
Відхилено (не відповідає суті)   
75. кошти інвесторів, які беруть участь у реалізації проектів реконструкції, заміни житлового фонду;      кошти інвесторів, які беруть участь у реалізації проектів реконструкції, заміни житлового фонду;  
76. кошти фондів реконструкції, заміни житлового фонду;   -98- Резнік І.Й.
У частині першій статті 9 абзац "кошти фондів реконструкції, заміни житлового фонду" доповнити словами "утворених відповідно до закону".  
Враховано   кошти фондів реконструкції, заміни житлового фонду, утворених відповідно до закону;  
77. кошти державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у містах бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування;      кошти державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у містах бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування;  
78. інші джерела.      інші джерела.  
79. Стаття 10. Контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил при реконструкції, заміні житлового фонду      Стаття 10. Контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил при реконструкції, заміні житлового фонду  
80. Контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил при реконструкції, заміні житлового фонду здійснюється в установленому порядку органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування або уповноваженими на це органами.   -99- Резнік І.Й.
У статті 10 слова "або уповноваженими на це органами" вилучити.  
Враховано   Контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил при реконструкції, заміні житлового фонду здійснюється в установленому порядку органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.  
81. Стаття 11. Обов'язки органів місцевого самоврядування      Стаття 11. Обов'язки органів місцевого самоврядування  
82. Органи місцевого самоврядування:      Органи місцевого самоврядування:  
83. проводять інвентаризацію житлового фонду;   -100- Гуренко С.І.
Абзац другий статті 11 викласти в такій редакції: "проводять інвентаризацію застарілого житлового фонду, що підлягає комплексній реконструкції;"  
Враховано   проводять інвентаризацію застарілого житлового фонду, що підлягає комплексній реконструкції;  
84. приймають рішення щодо необхідності проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;   -101- Качур П.С.
Ст 11 абзац "приймають рішення щодо необхідності проведення комплексної реконструкції і кваршлш (мікрорайонів) і застарілого житлового фонду" викласти в наступній редакції "приймають рішення щодо проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду." Встановити, що юридичним наслідком прийнятого рішення щодо проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду є: 1.звільнення майбутнього (генерального ?) інвестора -забудовника від орендної плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, передані в оренду інвестору-забудовнику на період будівництва і до введення об'єктів містобудування в експлуатацію, але не більше ніж на три роки 2.звільнення інвестора-забудовника від передачі органам місцевого самоврядування частки побудованої житлової площі  
Враховано частково   приймають рішення щодо проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;  
85. проводять конкурс з метою визначення єдиного інвестора-забудовника для виконання програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;   -102- Немировський О.А.
Ст.2, 6 та ін. Законопроекту пропонується встановити, що для комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону) визначається єдиний інвестор-забудовник. Але згідно із ст.25 Закону України "Про планування і забудову територій" комплексна забудова території забезпечується одним або кількома забудовниками. Тому в абзаці 4 статті 2 та абзаці 4 статті 11 слово "єдиного" вилучити.  
Враховано   проводять конкурс з метою визначення інвестора-забудовника для виконання програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;  
86. затверджують та погоджують передпроектну та проектну документацію забудови території підготовлену інвесторами-забудовниками;      затверджують та погоджують передпроектну та проектну документацію забудови території підготовлену інвесторами-забудовниками;  
87. укладають з інвестором-забудовником - переможцем конкурсу, договір оренди або договір купівлі-продажу земельної ділянки під реконструкцію, заміну нежитлового та житлового фонду відповідно до затвердженого плану земельно-господарського устрою;   -103- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
Частину п'яту статті 11 викласти в такій редакції: "укладають з інвесторами-забудовниками - переможцями конкурсу, договір про проведення реконструкції, заміни нежитлового та житлового фонду відповідно до затвердженого плану земельно-господарського устрою;"  
Враховано частково   укладають з інвесторами-забудовниками - переможцями конкурсу, договір про проведення реконструкції, заміни нежитлового та житлового фонду;  
88. контролюють виконання інвестором-забудовником своїх зобов'язань;      контролюють виконання інвестором-забудовником своїх зобов'язань;  
89. оприлюднюють протягом одного місяця з дня прийняття у засобах масової інформації своє рішення про реалізацію проекту реконструкції, заміни житлового фонду;   -104- Дорогунцов С.І.
ст. 11 ч. 7 - записати: "оприлюднюють не пізніше 6-ти місяців", а далі за текстом "з дня прийняття ...";  
Відхилено (обмежує права на інформацію)  оприлюднюють протягом одного місяця з дня прийняття у засобах масової інформації своє рішення про реалізацію проекту реконструкції, заміни житлового фонду;  
90. письмово попереджують про умови відчуження житлових приміщень власників та наймачів цих приміщень, власників та орендарів земельних ділянок, інженерних мереж, що розташовані в межах кварталів (мікрорайонів) реконструкції, заміни житлового фонду, у зв'язку із суспільною потребою;   -105- Резнік І.Й.
У статті 11: - пункт 8 частини першої розпочати словами "не менше ніж за рік до початку реалізації проекту", далі за текстом (підстави: пункт 1 частини першої статті 22 проекту Житлового кодексу України);  
Враховано   у встановлений законом строк письмово повідомляють власників та наймачів житлових приміщень, власників та орендарів земельних ділянок, інженерних мереж, що розташовані в межах кварталів (мікрорайонів) реконструкції про умови та особливості реалізації прав власності/користування у зв'язку з проведенням комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону);  
    -106- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
Частину восьму статті 11 викласти в такій редакції: "надсилають письмові пропозиції власникам житлових приміщень, власникам земельних ділянок, інженерних мереж, що розташовані в межах кварталів (мікрорайонів) реконструкції, заміни житлового фонду, щодо викупу (за згодою власника) їхнього нерухомого майна або іншого відшкодування;  
Відхилено    
    -107- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
Доповнити статтю 11 частиною дев'ятою такого змісту: "письмово попереджають про проведення реконструкції наймачів житлових приміщень, орендарів земельних ділянок, інженерних мереж, що розташовані в межах кварталів (мікрорайонів) реконструкції, заміни житлового фонду;".  
Враховано (прередбачено законопроектом)   
    -108- Довгий Т.О.
У статті 11: - абзац дев'ятий викласти у такій редакції: „письмово повідомляють про умови та особливості реалізації прав власності/користування у зв'язку з проведенням реконструкції житлового будинку, кварталу (мікрорайону), власників та наймачів житлових приміщень, власників та орендарів земельних ділянок, інженерних мереж, що розташовані в межах кварталів (мікрорайонів) реконструкції;"  
Враховано    
    -109- Дорогунцов С.І.
ст. 11 ч. 8 - уточнення: погоджені між власниками і наймачами та органами місцевого самоврядування умови відчуження відповідно до Конституції України (ст. 41) та інших Законів України. Замість "суспільною потребою" записати "потребою мешканців у поліпшенні якості, комфортності житла";  
Враховано редакційно    
91. створюють фонди реконструкції, заміни житлового фонду за рахунок коштів, що надійшли від продажу і оренди комунального майна, землі, у складі місцевого бюджету;      створюють фонди реконструкції, заміни житлового фонду за рахунок коштів, що надійшли від продажу і оренди комунального майна, землі, у складі місцевого бюджету;  
92. утворюють разом з інвесторами-забудовниками об'єднання співвласників у кожному багатоквартирному будинку;   -110- Резнік І.Й.
У статті 11:- пункт 10 частини першої викласти в наступній редакції: "створюють умови для утворення разом з інвесторами-забудовниками об'єднань співвласників у багатоквартирних будинках;".  
Враховано редакційно   ініціюють разом з інвесторами-забудовниками скликання установчих зборів щодо створення об'єднання співвласників у багатоквартирних будинках;  
    -111- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
Частину десяту та одинадцяту статті 11 вилучити.  
Відхилено (за концепцією законопроекту)   
    -112- Довгий Т.О.
У статті 11: - абзац одинадцятий викласти у такій редакції: „ініціюють разом з інвесторами-забудовниками скликання установчих зборів щодо створення об'єднання співвласників у багатоквартирних будинках;".  
Враховано    
93. передають у власність або оренду прибудинкову територію товариству співвласників багатоквартирного будинку;      передають у власність або оренду прибудинкову територію об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку;  
94. забезпечують відселення власників та наймачів із житлових (нежитлових) приміщень, що підлягають знесенню.   -113- Крук Ю.Б.
Частину 12 статті 11. Обов'язки органів місцевого самоврядування, викласти у редакції: „Забезпечують своєчасне відселення власників та наймачів із жилих (нежилих) приміщень, що підлягають знесенню на попередньо погоджених із інвестором-забудовником умовах та вирішують в установленому законом порядку всі спірні питання, пов'язані із таким відселенням.";  
Враховано   забезпечують своєчасне переселення власників та наймачів житлових (нежитлових) приміщень із застарілого житлового фонду переселення власників та наймачів із жилих (нежилих) приміщень, що підлягають знесенню на попередньо погоджених із інвестором-забудовником умовах та вирішують в установленому законом порядку всі спірні питання, пов'язані із таким відселенням. виступають позивачем у судових спорах щодо переселення власників та наймачів житлових (нежитлових) приміщень із застарілого житлового фонду; оприлюднюють у засобах масової інформації проекти забудови території комплексної реконструкції застарілого житлового фонду; залучають представників відповідних територіальних громад, громадських організації до обговорення планів реконструкції застарілого житлового фонду; після прийняття рішень щодо розроблення містобудівної документації по реконструкції кварталів застарілого житлового фонду повідомляють через засоби масової інформації про порядок подання пропозицій щодо цієї документації, порядок її обговорення.  
    -114- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
В частині дванадцятій статті 11 після слова "забезпечують" додати слово "добровільне".  
Відхилено (врегульовано іншими статтями)   
    -115- Гуренко С.І.
Абзац тринадцятий статті 11 викласти в такій редакції: "забезпечують відселення власників та наймачів за їх письмовою згодою із житлового (нежитлового) фонду, що підлягає реконструкції у надані інвестором-забудовником квартири (нежилі приміщення) на умовах визначених цим Законом".  
Відхилено (не слід обмежувати грошову компенсацію замість поселення у нове житло)   
    -116- Довгий Т.О.
У статті 11: - абзац тринадцятий викласти у такій редакції: „забезпечують відселення, у зв'язку із суспільною потребою, власників та наймачів із непридатних для проживання будинків, які знаходяться у зоні реконструкції."  
Відхилено (норма врегульована іншими статтями)   
    -117- Резнік І.Й.
У статті 11:- статтю доповнити новим абзацом такого змісту: "виступають позивачем у судових спорах щодо відселення громадян при реалізації комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду";  
Враховано    
    -118- Качур П.С.
Ввести додаткову статтю (перед 12)"Оголошення пропозиції щодо можливої території реконструкції" Коментар. Пропоную розділити процедурно підготоку і аналіз та прийняття кінцевого рішення. На першому етапі йде пропозиція влади (можливо на підставі зацікавлення конкретного інвестора) можливої зони реконструкції. 1. На момент оголошення фіксуються обовязки влади щодо мешканців і власників майна. Правові підстави, що наступили після оголошення території реконструкції не мають юридичних наслідків (приписування та перепрописування, одруження - розведення) 2. Після оглошення можливої території реконструкції розпочинається збір 75% підписів мешканців мікрорайону щодо їх згоди на відселення на умовах визначених ст. 12 цього закону (таким чином можна зняти критику що 75% будуть диктувати умову 25% власників. Ми фіксуємо одну із умов для прийняття рішення місцевою радою) 3. На даному етапі проводиться оцінка додаткових умов щодо відселення до цієї статті переноситься частина вимог статті 16."  
Враховано редакційно    
    -119- Кирильчук Є.І.
До статті 11 проекту Останній пункт статті викласти в такій редакції. "Забезпечують пільгове переселення (житлова площа збільшена в 1,5 рази) власників та наймачів із житлових приміщень і нежитлових приміщень (нежитлова площа збільшена в 1,2 рази), а також організовують примусове відселення після компенсації повної вартості житла згідно чинного законодавства передбаченого для аварійних приміщень.  
Враховано редакційно    
    -120- Рудьковський М.М.
Стаття 11. Обов'язки органів місцевого самоврядування добавити нові абзаци 13, 14, 15: "оприлюднюють у засобах масової інформації детальні плани забудови території реконструкції застарілого житлового фонду, "залучають представників відповідних територіальних громад, громадських організації до обговорення планів реконструкції застарілого житлового фонду" "після прийняття рішень щодо розроблення містобудівної документації по реконструкції кварталів застарілого житлового фонду повідомляють через засоби масової інформації про порядок подання пропозицій щодо цієї документації, порядок її обговорення".  
Враховано    
95. Стаття 12. Порядок компенсації власникам (наймачам) житлових (нежитлових) приміщень, земельних ділянок та іншого майна, відчуженого при комплексній реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду   -121- Довгий Т.О.
У статті 12: - назву статті 12 викласти у такій редакції: „Стаття 12. Порядок компенсації власникам (наймачам) житлових (нежитлових) приміщень, земельних ділянок та іншого майна, що підлягає реконструкції при реалізації інвестиційних проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду"  
Відхилено (не міняє суті пропозиції автора)  Стаття 12. Порядок компенсації власникам (наймачам) житлових (нежитлових) приміщень, земельних ділянок та іншого майна, відчуженого при комплексній реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду  
    -122- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
Назву статті 12 викласти в такій редакції: "Порядок компенсації власникам (наймачам) житлових (нежитлових) приміщень, земельних ділянок та іншого майна, які понесли збитки під час добровільного переселення при комплексній реконструкції будинків у кварталах (мікрорайонах) застарілого житлового фонду".  
Відхилено (сама компенсація уже передбачає компенсацію збитків)   
    -123- Круглов М.П.
... у цьому законопроекті відсутнє таке поняття, що таке суспільна необхідність. Всі прикриваються суспільною необхідністю виселити людину, але що таке суспільна необхідність ніхто не пише у цьому законі. Відсутнє застереження відносно того, що є у тієї людини, якій будуть виділяти гроші, є фінансова спроможність чи маневрений фонд, цього теж немає. Немає відшкодування витрат тієї людини, яку будуть, як ми кажемо, виселяти і перевозити в інше місце. Але саме головне, немає гарантії повернення у той мікрорайон, з якого її виселили. ... на сьогоднішній день всі ці питання вже врегульовані у проекті Житлового кодексу..  
Враховано редакційно    
96. Реалізація інвестиційних проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, передбаченої генеральним планом розвитку відповідного населеного пункту та іншою містобудівною документацією, здійснюється на умовах попередньої компенсації шляхом забезпечення власників (наймачів) житлових (нежитлових) приміщень за їх згодою іншим житлом (відповідно з правом власності або найму) чи відшкодування за рахунок інвестора-забудовника вартості нежитлових приміщень за результатами незалежної оцінки в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -124- Резнік І.Й.
У статті 12: - частину першу викласти в наступній редакції: "Реалізація інвестиційних проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, розроблених відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, здійснюється за умови попередньої компенсації власникам житлових приміщень втрат шляхом надання за їх згодою: - іншого житла, відповідно до частини третьою цієї статті, або - земельної ділянка для будівництва садибного будинку з відшкодуванням вартості будівництва житла відповідно до закону або - грошової компенсації. Наймачам житла, яке вилучено з мотивів суспільної необхідності, надається інше житло, відповідно до частини третьою цієї статті. Власникам нежитлових приміщень надається за їх згодою інше рівноцінне нежитлове приміщення або грошова компенсація. Розмір грошової компенсації за житлове (нежитлове) приміщення визначається на основі його відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості житлового (нежитлового) приміщення затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі якщо експертною оцінкою житлового (нежитлового) приміщення, проведеною відповідно до закону, встановлена вартість цього житла (нежитлового приміщення), вища за його відновну вартість, власники мають право на компенсацію вартості житла (нежитлового приміщення), визначеної за експертною оцінкою. Спори щодо вилучення житлового (нежитлового) приміщення, розміру викупної вартості або умов іншої визначеної цією частиною компенсації вирішуються в судовому порядку." (підстави: статті 22, 105, 106 проекту Житлового кодексу України);  
Враховано редакційно   Реалізація інвестиційних проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду здійснюється за умови попередньої компенсації власникам житлових приміщень втрат шляхом надання за їх згодою іншого житла, відповідно до частини третьою цієї статті або грошової компенсації, або житлової (нежитлової) площі у маневреному фонді на час проведення реконструкції з подальшим поверненням власності у реконструйованому житлі. Наймачам житла, яке вилучено з мотивів суспільної необхідності, надається інше житло, відповідно до частини третьою цієї статті. Власникам нежитлових приміщень надається за їх згодою інше рівноцінне нежитлове приміщення або грошова компенсація. Власникам садибних житлових будинків, які вилучаються разом із земельною ділянкою за мотивами суспільної необхідності надається за їх згодою рівноцінна земельна ділянка з побудованим на ній житлом у відповідності до вимог цього Закону або грошова компенсація. Розмір грошової компенсації за житлове (нежитлове) приміщення визначається на основі його відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості житлового (нежитлового) приміщення затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі якщо експертною оцінкою житлового (нежитлового) приміщення, проведеною відповідно до закону, встановлена вартість цього житла (нежитлового приміщення), вища за його відновну вартість, власники мають право на компенсацію вартості житла (нежитлового приміщення), визначеної за експертною оцінкою. Спори щодо вилучення житлового (нежитлового) приміщення, розміру викупної вартості або умов іншої визначеної цією частиною компенсації вирішуються в судовому порядку."  
    -125- Надрага В.І.
... нужно соответствующим образом разобрать ситуацию, каким образом в новом жилье, которое явно будет больше по площадям, будут учтены интересы людей, которым это жилье будет даваться в обмен на.существующее.  
Враховано    
    -126- Соломатін Ю.П.
Стаття 12 Якщо ви навіть і не погоджуєтеся з тим, щоб вас відселяли, але вас за умови суспільної якоїсь необхідності виселять, і ви отримаєте копійки за цю хрущовку, і потім спробуєте за ці копійки будь-яке житло взагалі отримати. Тому такий законопроект спрямований, насамперед, для того, щоб задовольнити інтереси, так званих, стратегічних інвесторів, владоможців...  
Враховано редакційно    
    -127- Сятиня М.Л.
Коефіцієнт півтора рази збільшення площі наданого житла і грошові компенсації встановлюється, щоб компенсувати власникам моральний збиток, пов'язаний с зміною способу життя, незручностей, зв'язаних з переїздом, додатковими витратами, зв'язаними з благоустроєм у новій квартирі и т.д. Вимоги незалежної оцінки залишені тільки уточнені, хто згідно закону має право проводити цю оцінку. Абзац 1 ст. 12 подати у наступній редакції: "Реалізація інвестиційних проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, передбаченої генеральним планом розвитку відповідного населеного пункту та іншою містобудівною документацією, здійснюється на умовах попередньої компенсації шляхом забезпечення власників (наймачів)житлових (нежитлових) приміщень за їх згодою іншим житлом (відповідно з правом власності або найму) чи відшкодування за рахунок інвестора-забудовника вартості нежитлових приміщень за результатами експертної оцінки суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. Компенсація робиться шляхом надання площі в пітора рази первищуючої площу, яку займав власник (наймач). Грошова компенсація робиться з вартості нового житла в даному мікрорайоні".  
Враховано редакційно    
    -128- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
В кінці частини першої статті 12 додати речення такого змісту: "За вимогою власника житлових (нежитлових) приміщень, власника земельних ділянок, інженерних мереж, що розташовані в межах кварталів (мікрорайонів) реконструкції, заміни житлового фонду йому надається інший вид компенсації"".  
Враховано редакційно    
    -129- Гуренко С.І.
У статті 12: В частині першій після слів "приміщень за" доповнити словами "їх письмовою";  
Відхилено (процедура передбачена нормами іншого закону)   
    -130- Довгий Т.О.
У статті 12: - у частині першій слова „ (відповідно з правом власності або найму) чи відшкодування за рахунок інвестора-забудовника вартості нежитлових приміщень за результатами незалежної оцінки в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України." замінити словами „ (відповідно з правом власності або найму), відшкодування власникам житлових (нежитлових) приміщень за їх згодою за рахунок інвестора-забудовника вартості житлових (нежитлових) приміщень за ринковою вартістю або надання їм житлової (нежитлової) площі у маневреному фонді на час проведення реконструкції з подальшим поверненням реконструйованої власності."  
Враховано редакційно    
    -131- Дорогунцов С.І.
ст. 12 ч. 1 - замість "незалежної оцінки" - "за ринковою вартістю";  
Відхилено    
97. Якщо понад 50 відсотків власників (наймачів) житлових (нежитлових) приміщень будинку погодилися на відселення, до інших власників житлових (нежитлових) приміщень можуть бути застосовані за суспільної потреби примусові заходи щодо відчуження цих приміщень шляхом викупу за ринковою вартістю, а до наймачів житлових (нежитлових) приміщень - щодо виселення з попереднім наданням інших рівноцінних за площею житлових (нежитлових) приміщень в порядку, встановленому законом.   -132- Резнік І.Й.
У статті 12:- у частині другій слова "понад 50 відсотків" замінити словами "понад 90 відсотків", слова "з попереднім наданням інших рівноцінних за площею житлових (нежитлових) приміщень" викласти у наступній редакції: "з попереднім наданням інших рівноцінних за площею та кількістю кімнат житлових (нежитлових) приміщень в межах кварталу (мікрорайону) комплексної реконструкції населеного пункту", далі - за текстом;"  
Відхилено   Якщо понад 75 відсотків власників (наймачів) житлових (нежитлових) приміщень будинку погодилися на відселення, до інших власників житлових (нежитлових) приміщень можуть бути застосовані за суспільної необхідності примусові заходи щодо відчуження цих приміщень за рішенням суду при умові попереднього і повного відшкодування їх вартості, а до наймачів житлових (нежитлових) приміщень - щодо виселення з попереднім наданням інших рівноцінних за площею та кількістю кімнат житлових (нежитлових) приміщень в межах кварталу (мікрорайону) комплексної реконструкції населеного пункту в порядку, встановленому законом.  
    -133- Костинюк Б.І.
Найслабша ланка - це примусове виселення. Не має значення чи 50 процентів згодні чи 90. ... ця норма якраз суперечить Конституції, вона є спірна....  
Відхилено    
    -134- Жижко С.А.
... жорстка норма про примусове відселення 49 відсотків власників, наймачів квартир, стаття 12, є неприйнятною.  
Відхилено    
    -135- Надрага В.І.
... проблема принудительного отселения. Мы не можем позволить, чтобы человека выкидывали из его жилья только потому, что кто-то, не живущий в этом доме, самостоятельно, без учета его мнения принимать решение.  
Відхилено    
    -136- Кармазін Ю.А.
... вилучити статті, які суперечать Конституції. А повністю Конституції суперечить частина 2 статті 12 проекту.  
Відхилено    
    -137- Сятиня М.Л.
75 відсотків це відсоток кваліфікованої більшості й у питаннях, зв'язаних із примусовим відселенням людей не можна користуватися меншим відсотком. З метою зняття можливих зловживань, а надалі і судових розглядів, зв'язаних з підрахунком відсотка, кожна заява повинна бути підтверджена нотаріально. У випадку наявності в родині неповнолітніх дітей згідно законодавства необхідний дозвіл опікунської ради. Ринкову ціну повинний визначати суб'єкт оціночної діяльності, тільки йому це доручено законом. Абзац 2 ст. 12 подати у наступній редакції: "Якщо понад 75 відсотків власників (наймачів) житлових (нежитлових) приміщень будинку погодилися на відселення, що підтверджується нотаріально посвідченими заявами цих власників, а також у випадку наявності у власника неповнолітніх дітей згодою районної опікунської ради, до інших власників житлових (нежитлових) приміщень можуть бути застосовані за суспільної потреби примусові заходи щодо відчуження цих приміщень шляхом викупу за ринковою вартістю площі в півтора рази перевищуючої площу, якою володів власник, у якого її примусово відчужують, визначеною суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, а до наймачів житлових (нежитлових) приміщень - щодо виселення з попереднім наданням інших рівноцінних за площею житлових (нежитлових) приміщень в порядку встановленому законом."  
Враховано редакційно    
    -138- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
Частину другу статті 12 викласти в такій редакції: "Переселення власників (наймачів) житлових (нежитлових) приміщень будинку проводиться тільки на добровільній основі".  
Відхилено    
    -139- Гуренко С.І.
Частину другу статті 12 виключити. Частину третю викласти в такій редакції:  
Відхилено    
    -140- Качур П.С.
Частину другу статті12. викласти в такій редакції" При виникненні ситуації коли окремий власник квартири відмовився від попередньо узгодженої умови переселення чи не погоджується на покращення житлових умов, передбачених статтею 12 переселення його із зони реконструкції враховуючи, суспільну потребу відбувається в порядку і на умовах, визначеному Житловим Кодексом Української РСР для виселення з будинків (жилих приміщень), що загрожують обвалом "  
Відхилено    
    -141- Довгий Т.О.
У статті 12: - Частину другу викласти у такій редакції: „Якщо будинок, який підпадає під реконструкцію, загрожує обвалом, до власників житлових (нежитлових) приміщень що не погоджуються з умовами компенсації, як виняток, у зв'язку з суспільною необхідністю, можуть бути застосовані примусові заходи за вибором власника: примусове відчуження житлового (нежитлового) приміщення шляхом викупу за ринковою вартістю або примусове переселення з попереднім наданням у власність в межах території, визначеної інвестиційним проектом, іншого житлового (нежитлового) приміщення, загальна площа якого збільшується на 50 відсотків площі для житлового приміщення, що загрожує обвалом, незалежно від числа зареєстрованих у ньому осіб та рівноцінної площі для нежитлових приміщень. До наймачів житлових (нежитлових) приміщень, що не погоджуються з умовами компенсації, застосовується примусове переселення з попереднім наданням інших рівноцінних житлових (нежитлових) приміщень в порядку, встановленому законом."  
Відхилено    
    -142- Дорогунцов С.І.
ст. 12 ч. 2 - замість слів "понад 50 відсотків" написати "100 відсотків". Слова "за суспільної потреби" вилучити, а після слів "примусові заходи щодо вилучення цих приміщень шляхом викупу за ринковою вартістю" додати "з урахуванням розміру (обсягу) монопольної ренти і у випадках, передбачених ст. 41 Конституції";  
Відхилено    
    -143- Рудьковський М.М.
Стаття 12. Абзац 2 Якщо понад 80 відсотків власників (наймачів) житлових (нежитлових) приміщень будинку погодилися на відселення, до інших власників житлових (нежитлових) приміщень можуть бути застосовані за суспільної потреби примусові заходи щодо відчуження цих приміщень шляхом викупу за ринковою вартістю, а до наймачів житлових (нежитлових) приміщень - щодо виселення з попереднім наданням інших рівноцінних за площею житлових (нежитлових) приміщень в порядку, встановленому законом". При наявності спору питання примусового відчуження цих приміщень вирішуються у судовому порядку.  
Відхилено    
    -144- Кирильчук Є.І.
До частини другої статті 12 проекту Замість слів "якщо понад 50 вісотків власників" замінити словами " якщо переважна більшість власників" далі за текстом.  
Відхилено    
98. Власник (наймач) житлового приміщення має право отримати на умовах компенсації в межах території, визначеної інвестиційним проектом, інше житло, загальна площа якого збільшується на 50 відсотків площі житлового приміщення, що зноситься, незалежно від числа зареєстрованих у ньому осіб.   -145- Резнік І.Й.
У статті 12: - частину третю викласти у такій редакції: "Власник (наймач) житлового приміщення має право отримати на умовах компенсації в межах території комплексній реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду інше житло, в якому кількість кімнат та житлова площа не менше площі житлового приміщення, що зноситься, незалежно від числа зареєстрованих у ньому осіб. Загальна площа житла, що пропонується може бути збільшена на 50 відсотків площі житлового приміщення, що зноситься",  
Враховано редакційно   Власник (наймач) житлового приміщення має право отримати на умовах компенсації в межах території комплексній реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду інше житло, в якому кількість кімнат та житлова площа не менше площі житлового приміщення, що зноситься, незалежно від числа зареєстрованих у ньому осіб. Загальна площа житла, що пропонується збільшується безкоштовно на 50 відсотків площі житлового приміщення, що зноситься.  
    -146- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
Частину третю статті 12 доповнити реченням такого змісту: " У новому житлі кількість квадратних метрів, передбачених на одну особу, повинна відповідати встановленим нормативам".  
Враховано редакційно    
    -147- Гуренко С.І.
Частину третю статті 12 викласти в такій редакції: "Власник (наймач) житлового приміщення має право отримати на умовах компенсації в межах території, визначеної інвестиційним проектом, інше житло, загальна площа якого збільшується безкоштовно на 50 відсотків площі житлового приміщення, що зноситься, незалежно від числа зареєстрованих у ньому осіб, але з дотриманням вимог Житлового кодексу".  
Враховано редакційно    
    -148- Сятиня М.Л.
"Власник (наймач) житлового приміщення має право отримати безкоштовно на умовах компенсації в межах території, визначеної інвестиційним проектом, інше житло, загальна площа якого збільшується на 50 відсотків площі житлового приміщення, що зноситься, незалежно від числа зареєстрованих у ньому осіб".  
Враховано редакційно    
    -149- Дорогунцов С.І.
ст. 12 ч. 3 - замість словосполучення "визначеної інвестиційним проектом" написати "реконструкції або нової забудови";  
Відхилено    
    -150- Довгий Т.О.
У статті 12: - у частині третій слово „зноситься" замінити словом „реконструюється".  
Відхилено (відповідно до концепції законопроекту)   
99. Власник (наймач) житлового приміщення не знімається з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, якщо у разі отримання іншого житла за ним зберігається таке право.   -151- Нощенко М.П.
Абзац 4 статті 12. викласти у редакції: "Власник (наймач) житлового приміщення та громадяни, які зареєстровані за цією адресою не знімаються з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, якщо у разі отримання іншого житла за ним зберігається таке право."  
Враховано   Власник (наймач) житлового приміщення та громадяни, які зареєстровані за цією адресою не знімаються з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, якщо у разі отримання іншого житла за ним зберігається таке право.  
100. При розподілі житлових приміщень та визначенні поверху враховуються потреби людей з обмеженими фізичними можливостями.   -152- Дорогунцов С.І.
ст. 12 ч. 5 - після слова "людей" написати: "в тому числі з обмеженими" і далі за текстом;  
Відхилено (передбаченео законопроектом)  При розподілі житлових приміщень та визначенні поверху враховуються потреби людей з обмеженими фізичними можливостями.  
101. Власнику (наймачу) житлового приміщення за його згодою може бути запропоновано житло більшої площі, ніж передбачено частиною третьою цієї статті, з оплатою ним різниці за ринковою вартістю.   -153- Резнік І.Й.
У статті 12: - частину шосту замінити двома частинами в такій редакції: "У разі якщо інвестор-забудовник не може запропонувати власнику (наймачу) житлового приміщення в межах території комплексній реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду інше житло, що відповідає вимогам частини третьої цієї статті, то житло більшої площі надається за рахунок інвестора-забудовника. У разі якщо інвестор-забудовник може запропонувати власнику (наймачу) житлового приміщення в межах території комплексній реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду інше житло, що відповідає вимогам частини третьої цієї статті, але власник (наймач) житлового приміщення бажає отримати житло більшої площі, йому може бути запропоновано житло більшої площі, ніж передбачено частиною третьою цієї статті, з оплатою ним різниці за ринковою вартістю";  
Враховано   У разі якщо інвестор-забудовник не може запропонувати власнику (наймачу) житлового приміщення в межах території комплексній реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду інше житло, що відповідає вимогам частини третьої цієї статті, то житло більшої площі надається за рахунок інвестора-забудовника. У разі якщо інвестор-забудовник може запропонувати власнику (наймачу) житлового приміщення в межах території комплексній реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду інше житло, що відповідає вимогам частини третьої цієї статті, але власник (наймач) житлового приміщення бажає отримати житло більшої площі, йому може бути запропоновано житло більшої площі, ніж передбачено частиною третьою цієї статті, з оплатою ним різниці за ринковою вартістю  
102. Власнику (наймачу) житлового приміщення надається за рахунок інвестора-забудовника транспортний засіб та вантажники для перевезення майна або компенсуються підтверджені документально витрати, пов'язані з переселенням.      Власнику (наймачу) житлового приміщення надається за рахунок інвестора-забудовника транспортний засіб та вантажники для перевезення майна або компенсуються підтверджені документально витрати, пов'язані з переселенням.  
103. Власник (наймач) житлового приміщення має першочергове право на телефонізацію за рахунок інвестора-забудовника наданої для переселення квартири, якщо вилучена у нього квартира, житлове приміщення були телефонізовані.   -154- Гуренко С.І.
Частину восьму статті 12 викласти в такій редакції: "Власник (наймач) житлового приміщення має позачергове право в місячний термін з дня переселення на телефонізацію за рахунок інвестора-забудовника наданої для переселення квартири, якщо реконструйований жилий фонд був телефонізований".  
Враховано   Власник (наймач) житлового приміщення має позачергове право в місячний термін з дня переселення на телефонізацію за рахунок інвестора-забудовника наданої для переселення квартири, якщо реконструйований житловий фонд був телефонізований.  
    -155- Дорогунцов С.І.
ст. 12 ч. 8 - замість запису сформулювати так: "інвестор-забудовник надає власнику (наймачу) житлового приміщення, яке зноситься під забудову, інше, комфортне житло, включаючи його телефонізацію, якщо вилучена ..." і далі за текстом;  
Враховано редакційно    
104. За рахунок інвестора-забудовника власник гаража має право на грошову компенсацію за ринковою вартістю або на отримання місця на організованій автостоянці в межах реконструкції кварталів (мікрорайонів).   -156- Крук Ю.Б.
Частину 9 статті 12. Порядок компенсації власникам (наймачам) жилих (нежилих) приміщень, земельних ділянок та іншого майна, відчуженого при комплексній реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, викласти у редакції: „За рахунок інвестора-забудовника та за наявності законних підстав володіти, користуватися та розпоряджатися власник гаража має право на грошову компенсацію за ринковою вартістю або на отримання місця на організованій автостоянці в межах реконструкції кварталів (мікрорайонів).";  
Враховано   За рахунок інвестора-забудовника та за наявності законних підстав володіти, користуватися та розпоряджатися власник гаража має право на грошову компенсацію за ринковою вартістю, або на отримання місця на організованій автостоянці в межах реконструкції кварталів (мікрорайонів).  
    -157- Дорогунцов С.І.
ст. 12 ч. 9 - після слів "за ринковою вартістю" додати, вилучивши подальший текст слова "або будівництво гаража за їх вибором";  
Враховано    
105. Інваліди із захворюваннями опорно-рухового апарату, власники гаражів та автомобілів з ручним керуванням мають право на грошову компенсацію за ринковою вартістю або на будівництво гаража за їх вибором поблизу місця проживання за рахунок інвестора-забудовника.   -158- Резнік І.Й.
У статті 12: - частину десяту викласти у наступній редакції: "Інваліди із захворюванням опорно-рухового апарату, власники гаражів, забезпечуються гаражами за новим місцем проживання до вселення в нове житлове приміщення або, за їх бажанням, мають право на отримання до вселення в нове житлове приміщення грошової компенсації відповідно до частини першої цієї статті.".  
Враховано редакційно   Інваліди із захворюваннями опорно-рухового апарату, які на законних підставах є власниками гаражів та автомобілів з ручним керуванням, мають право на грошову компенсацію за ринковою вартістю або на місце за їх вибором у наземному (підземному) паркінгу поблизу місця проживання в межах реконструкції кварталів (мікрорайонів) до вселення в нове житло.  
    -159- Крук Ю.Б.
Частину 10 статті 12. Порядок компенсації власникам (наймачам) жилих (нежилих) приміщень, земельних ділянок та іншого майна, відчуженого при комплексній реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, викласти у редакції: „Інваліди із захворюваннями опорно-рухового апарату, які на законних підставах є власниками гаражів та автомобілів з ручним керуванням, мають право на грошову компенсацію за ринковою вартістю або на місце за їх вибором у наземному (підземному) паркінгу поблизу місця проживання в межах реконструкції кварталів (мікрорайонів)".  
Враховано редакційно    
    -160- Дорогунцов С.І.
ст. 12 ч. 10 - вилучити слова "для суспільних потреб". Потреби інвестора в прибутках - це ще не суспільні потреби. Про них може йти мова при будівництві лікарні тощо і лише за додержанням вимог ст. 41 Конституції;  
Відхилено (відсутні в тексті)   
106. Власник земельної ділянки, права на оренду земельної ділянки та орендар, письмово попереджений органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про вилучення земельної ділянки для суспільних потреб, зобов'язаний повідомити протягом одного місяця з дня попередження відповідний орган про свої умови відчуження земельної ділянки. У разі коли згоду не досягнуто, спір про відчуження земельної ділянки розв'язується у судовому порядку.   -161- Крук Ю.Б.
Частину 11 статті 12. Порядок компенсації власникам (наймачам) жилих (нежилих) приміщень, земельних ділянок та іншого майна, відчуженого при комплексній реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, викласти у редакції: „Власник земельної ділянки, права на оренду земельної ділянки та орендар, письмово попереджений органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про вилучення (викуп) земельної ділянки для суспільних потреб, зобов'язаний повідомити протягом одного місяця з дня попередження відповідний орган про свою згоду на відчуження земельної ділянки. У разі коли згоду не досягнуто, спір про відчуження земельної ділянки розв'язується у судовому порядку.";  
Враховано   Власник земельної ділянки, права на оренду земельної ділянки та орендар, письмово попереджений органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про вилучення (викуп) земельної ділянки для суспільних потреб, зобов'язаний повідомити протягом одного місяця з дня попередження відповідний орган про свою згоду на відчуження земельної ділянки. У разі коли згоду не досягнуто, спір про відчуження земельної ділянки розв'язується у судовому порядку. Всі спори, які виникають у зв'язку з виконанням інвестиційного проекту комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду щодо речових прав на житловий (нежитловий) фонд вирішуються в судовому порядку.  
    -162- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
Частину одинадцяту статті 12 проекту Закону викласти в такій редакції: "Власник земельної ділянки, який отримав письмову пропозицію органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування щодо викупу (за згодою власника) його нерухомого майна, зобов'язаний повідомити протягом одного місяця з дня отримання пропозиції відповідний орган про свої умови викупу або іншої компенсації вартості земельної ділянки".  
Враховано редакційно    
    -163- Гуренко С.І.
Доповнити статтю 12 частиною в такій редакції: "Всі спори, які виникають у зв'язку з виконанням інвестиційного проекту комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду щодо речових прав на житловий (нежитловий) фонд вирішуються в судовому порядку".  
Враховано    
    -164- Качур П.С.
Ввести окремі статті (після ст 12) "Порядок компенсації власникам нежитлових приміщень та Порядок земельних ділянок" Для нежитлових приміщень коефіцієнт компенсації 120% нежитловими приміщеннями або грошовий еквівалент вартості цієї площі.  
Відхилено    
107. Стаття 13. Обов'язки інвесторів-забудовників      Стаття 13. Обов'язки інвесторів-забудовників  
108. Інвестор-забудовник забезпечує:      Інвестор-забудовник забезпечує:  
109. розроблення детального плану, проекту забудови території, проекту плану земельно-господарського устрою, проектів будівель і споруд з дотриманням вимог щодо безбар'єрного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до всіх реконструйованих об'єктів житлового та цивільного призначення і територій кварталів (мікрорайонів);      розроблення детального плану, проекту забудови території, проекту плану земельно-господарського устрою, проектів будівель і споруд з дотриманням вимог щодо безбар'єрного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до всіх реконструйованих об'єктів житлового та цивільного призначення і територій кварталів (мікрорайонів);  
110. виконання повного обсягу будівельних робіт;      виконання повного обсягу будівельних робіт;  
111. фінансування відселення власників (наймачів) житлових приміщень.   -165- Надрага В.І.
У статті 13 наведеною редакцією обов'язку інвестора-забудовника щодо "фінансування відселення власників (наймачів) житлових приміщень" не визначено відповідального за цю роботу.Пропонується викласти цей абзац у такій редакції "з метою попереднього відселення надає на умовах компенсації власникам (наймачам) житлових приміщень іншого житла у відповідності зі статтею 12 цього Закону, або за їх згідно відшкодовує вартість житлових приміщень".  
Враховано   з метою попереднього переселення надає на умовах компенсації власникам (наймачам) житлових приміщень іншого житла у відповідності зі статтею 12 цього Закону, або за їх згодою відшкодовує вартість житлових приміщень;  
112. Інвестор-забудовник:      Інвестор-забудовник:  
113. передає органу місцевого самоврядування на умовах, визначених інвестиційним договором, частку житла у повній будівельній готовності, призначену для переселення власників (наймачів) житлових приміщень, які підлягають знесенню;   -166- Резнік І.Й.
Пункт 1 частини другої статті 13 викласти в наступній редакції: "передає органу місцевого самоврядування на умовах, визначених інвестиційним договором, частку житла у повній будівельній готовності, призначену для переселення всіх власників (наймачів) житлових приміщень, які підлягають знесенню, з урахуванням норми, визначеної частиною третьою статті 12 цього Закону;".  
Враховано редакційно   передає органу місцевого самоврядування на умовах, визначених інвестиційним договором, частку житла у повній будівельній готовності, призначену для переселення мешканців із житлових приміщень, що підлягають знесенню;  
    -167- Дорогунцов С.І.
ст. 13 ч. 5 - після слова "частку" написати "комфортного житла" і далі за текстом;  
Відхилено (1 іншими статтями)   
114. забезпечує досягнення домовленості про умови припинення права власності на нерухоме майно, в тому числі права власності та права на оренду земельних ділянок, з його власником, що оформлюється відповідними договорами. Типовий договір затверджується Кабінетом Міністрів України. В разі коли домовленості не досягнуто, спір про припинення прав власності розв'язується в судовому порядку;   -168- Крук Ю.Б.
Частину 5 статті 13. Обов'язки інвесторів-забудовників, викласти у редакції: „Забезпечує виконання досягнутої та попередньо погодженої із ним органом місцевого самоврядування домовленості про умови та строки припинення права власності на нерухоме майно, в тому числі права власності та права на оренду земельних ділянок, з його власником, що оформлюється відповідними договорами. Типовий договір затверджується Кабінетом Міністрів України. В разі коли домовленості не досягнуто, спір про припинення прав власності розв'язується в судовому порядку."  
Враховано   Забезпечує виконання досягнутої та попередньо погодженої із ним органом місцевого самоврядування домовленості про умови та строки припинення права власності на нерухоме майно, в тому числі права власності та права на оренду земельних ділянок, з його власником, що оформлюється відповідними договорами. Типовий договір затверджується Кабінетом Міністрів України. В разі коли домовленості не досягнуто, спір про припинення прав власності розв'язується в судовому порядку.  
    -169- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
В першому реченні частини п'ятої статті 13 після слів: "забезпечує досягнення домовленості про умови" додати слово "добровільного" і далі по тексту.Третє речення частини п'ятої статті 13 вилучити.  
Відхилено (передбачено законопроектом)   
115. надає на умовах компенсації власникам нежитлових приміщень у будинках, що були знесені, іншу рівноцінну площу або відшкодовує її вартість в порядку, встановленому законом;   -170- Надрага В.І.
У пункті статті 13 щодо компенсації власникам нежитлових приміщень між словами"площу" та "або відшкодувань"вставити слова "на території комплексної реконструкції,або за згодою власника".  
Враховано   надає на умовах компенсації власникам нежитлових приміщень у будинках, що були знесені, іншу рівноцінну площу на території комплексної реконструкції, або за згодою власника відшкодовує її вартість в порядку, встановленому законом;  
    -171- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
В частині шостій статті 13 після слів: "іншу рівноцінну площу" додати слова "що їх влаштовує" і далі по тексту.  
Відхилено (повторення суті терміну)   
    -172- Дорогунцов С.І.
ст. 13 ч. 7 - після слів "відшкодовує її" додати слово "ринкову";  
Відхилено (повторення суті терміну)   
116. здійснює власними силами та за рахунок власних коштів заходи з утилізації відходів, що утворюються при знесенні будинків, вивезення для повторного використання будівельних матеріалів і конструкцій з подальшим благоустроєм території;   -173- Крук Ю.Б.
Частину 7 статті 13. Обов'язки інвесторів-забудовників, викласти у редакції: „Здійснює власними силами та за рахунок власних коштів заходи з утилізації відходів, що утворюються при знесенні будинків, сприяє вивезенню для повторного використання будівельних матеріалів і конструкцій зацікавленим у цьому фізичним та юридичним особам, які отримали на це право в установленому законом порядку, з подальшим благоустроєм території.";  
Немає висновку   здійснює власними силами та за рахунок власних коштів заходи з утилізації відходів, що утворюються при знесенні будинків, сприяє вивезенню для повторного використання будівельних матеріалів і конструкцій зацікавленим у цьому фізичним та юридичним особам, які отримали на це право в установленому законом порядку, з подальшим благоустроєм території;  
    -174- Дорогунцов С.І.
ст. 13 ч. 8 - вилучити, оскільки вона повторює іншу статтю; Замість ч. 8 ст. 13 включити такий тест, як ч. 8: „власник квартири житлового будинку, який реконструйовано, або замінено новобудовою, зберігає право на одержання в них квартири без виплати різниці між вартістю вилученої у нього квартири і квартири, наданої йому в реконструйованому будинку.  
Відхилено (не узгоджено з текстом)   
117. розпоряджається на власний розсуд визначеною інвестиційним договором часткою побудованої ним житлової та нежитлової площі для одержання прибутку;      розпоряджається на власний розсуд визначеною інвестиційним договором часткою побудованої ним житлової та нежитлової площі для одержання прибутку;  
118. зобов'язаний підтвердити обсяги власних та залучених інвестицій відповідно до нормативу вартості 1 гектара території забудови. Порядок розрахунку такого нормативу затверджується Кабінетом Міністрів України.      зобов'язаний підтвердити обсяги власних та залучених інвестицій відповідно до нормативу вартості 1 гектара території забудови. Порядок розрахунку такого нормативу затверджується Кабінетом Міністрів України.  
119. Розділ ІV. ПІДГОТОВКА КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТОРІВ-ЗАБУДОВНИКІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ, ЗАМІНИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ      Розділ ІV. ПІДГОТОВКА КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТОРІВ-ЗАБУДОВНИКІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ,ЗАМІНИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ  
120. Стаття 14. Особливості проектування, розроблення та погодження проектів реконструкції, заміни житлового фонду      Стаття 14. Особливості проектування, розроблення та погодження проектів реконструкції, заміни житлового фонду  
121. Стартові житлові будинки повинні бути розміщені в межах кварталів (мікрорайонів), що реконструюються, або на вільних земельних ділянках в межах населеного пункту відповідно до містобудівних обґрунтувань.   -175- Надрага В.І.
У першому абзаці статті 14 між словами "або" та "на" вставити слова "як виняток, за рішенням органумісцевого самоврядування".  
Враховано   Стартові житлові будинки повинні бути розміщені в межах кварталів (мікрорайонів), що реконструюються, або як виняток, за рішенням органу місцевого самоврядування на вільних земельних ділянках в межах суміжних кварталів (мікрорайонів), відповідно до містобудівних обґрунтувань.  
    -176- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
В частині першій статті 14 вилучити слова: "або на вільних земельних ділянках в межах населеного пункту відповідно до містобудівних обґрунтувань".  
Відхилено    
    -177- Немировський О.А.
Частину першу статті 14 викласти в редакції: "Стартові житлові будинки повинні бути розміщені в межах кварталів (мікрорайонів), що реконструюються."  
Відхилено    
    -178- Гуренко С.І.
Частину 1 статті 14 викласти в такій редакції: Стартові житлові будинки повинні бути розміщені в межах кварталів (мікрорайонів), що реконструюються.  
Відхилено    
    -179- Довгий Т.О.
У частині першій статті 14 слова „на вільних земельних ділянках в межах населеного пункту" замінити словами „ (у випадку неможливості їх будівництва в цих межах) у кварталах (мікрорайонах), що межують з ними".  
Відхилено    
    -180- Дорогунцов С.І.
ст. 14 ч. 1 - після слова "пункту" та добровільною згодою власника (наймача) житла, подальший текст вилучити;  
Враховано редакційно    
    -181- Рудьковський М.М.
Стаття 14. Абзац 1 Стартові житлові будинки повинні бути розміщені в межах кварталів (мікрорайонів), що реконструюються. Слова „...або на вільних земельних ділянках в межах населеного пункту" -виключити  
Відхилено    
    -182- Ісаєв Л.О.
Частину першу статті 14 викласти в такій редакції: "Стартові житлові будинки повинні бути розміщені в межах кварталів (мікрорайонів), що реконструюються або на вільних земельних ділянках в межах території суміжних кварталів (мікрорайонів)," .  
Враховано    
122. Надання вихідних даних на проектування об'єктів забудови кварталів (мікрорайонів) забезпечується виконавчими органами відповідних міських рад або відповідними районними державними адміністраціями за принципом "єдиного вікна".   -183- Немировський О.А.
У частині 2, статті 14 після слів "кварталів (мікрорайонів)" добавити слова "".  
Враховано   Надання вихідних даних на проектування об'єктів забудови кварталів (мікрорайонів) за згодою забудовників забезпечується виконавчими органами відповідних міських рад або відповідними державними адміністраціями за принципом "єдиного вікна", у порядку, визначеному законом.  
    -184- Гуренко С.І.
Частину 2 статті 14 викласти в такій редакції: "Надання вихідних даних на проектування об'єктів забудови кварталів (мікрорайонів) забезпечується виконавчими органами відповідних міських рад або відповідними районними державними адміністраціями за принципом "єдиного вікна".  
Враховано редакційно    
    -185- Майстришин В.Я.
До абзацу 2 статті 14. після крапки добавити речення: "Порядок та строк надання вихідних даних на проектування об'єктів забудови кварталів (мікрорайонів) визначається Кабінетом Міністрів України.  
Враховано редакційно    
123. За рішенням органів місцевого самоврядування розроблення проектної документації на будівництво об'єктів може здійснюватись до прийняття рішення про надання земельної ділянки.   -186- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
У статті 14 частину третю закінчити словами "відповідно до закону."  
Враховано   За рішенням органів місцевого самоврядування розроблення проектної документації на будівництво об'єктів може здійснюватись до прийняття рішення про надання земельної ділянки відповідно до закону.  
    -187- Немировський О.А.
Частини 3, 4, 5 статті 14 вилучити як такі, що являються нормами інших законів, зокрема "Про планування та забудову територій", „Про архітектурну діяльність".  
Відхилено    
    -188- Дорогунцов С.І.
ст. 14 ч. 3 - вилучити;  
Відхилено    
124. Проектна документація на будівництво об'єктів погоджується з підприємствами, установами та організаціями, що надали технічні умови, тільки у разі неможливості забезпечення виконання цих умов.   -189- Резнік І.Й.
Частини четверту статті 14 після слова "погоджується" добавити слова "відповідно до законодавства" .  
Враховано   Проектна документація на будівництво об'єктів погоджується відповідно до законодавства з підприємствами, установами та організаціями, що надали технічні умови, тільки у разі неможливості забезпечення виконання цих умов  
125. В окремих випадках у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, будівництво об'єктів може здійснюватися за рішенням (дозволом) центрального органу виконавчої влади у сфері містобудування і архітектури, до затвердження проектно-кошторисної документації.   -190- Резнік І.Й.
Частини п'яту статті 14 розпочати словами "У випадку та" .  
Враховано   У випадку та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, будівництво об'єктів може здійснюватися за рішенням (дозволом) центрального органу виконавчої влади у сфері містобудування і архітектури, до затвердження проектно-кошторисної документації.  
    -191- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
У статті 14 частину п'яту вилучити.  
Відхилено    
    -192- Качур П.С.
Ст 14 абзац "В окремих випадках у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, будівництво об'єктів може здійснюватися за рішенням (дозволом) центрального органу виконавчої влади у сфері містобудування і архітектури,до затвердженняпроектно-кошторисної документації" вилучити  
Відхилено    
    -193- Дорогунцов С.І.
ст. 14 ч. 5 - вилучити;  
Враховано    
126. Стаття 15. Проведення конкурсу із залучення інвесторів-забудовників для реалізації проектів реконструкції, заміни житлового фонду      Стаття 15. Проведення конкурсу із залучення інвесторів-забудовників для реалізації проектів реконструкції, заміни житлового фонду  
127. При проведенні конкурсу із залучення інвесторів-забудовників для реалізації проектів реконструкції, заміни житлового фонду орган місцевого самоврядування приймає рішення, в якому визначаються:   -194- Надрага В.І.
Пропоную почати статтю 15 абзацом такого змісту: "У разі наявності більш ніж одна заявка на участь у реалізації проекту реконструкції, орган місцевого самоврядування приймає рішення про проведення конкурсу"  
Відхилено (умови визначені іншим законом)  При проведенні конкурсу із залучення інвесторів-забудовників для реалізації проектів реконструкції, заміни житлового фонду орган місцевого самоврядування приймає рішення, в якому визначаються:  
128. умови та порядок проведення конкурсу та укладення інвестиційного договору;      умови та порядок проведення конкурсу та укладення інвестиційного договору;  
129. умови кваліфікаційного відбору учасників конкурсу;      умови кваліфікаційного відбору учасників конкурсу;  
130. порядок придбання конкурсної документації;      порядок придбання конкурсної документації;  
131. строк проведення конкурсу;      строк проведення конкурсу;  
132. склад конкурсної комісії.      склад конкурсної комісії.  
133. Обов'язковими умовами конкурсу є:      Обов'язковими умовами конкурсу є:  
134. забезпечення за рахунок інвестора-забудовника власників (наймачів) житлових приміщень, що переселяються, житлом в межах, установлених статтею 12 цього Закону норм;      забезпечення за рахунок інвестора-забудовника власників (наймачів) житлових приміщень, що переселяються, житлом в межах, установлених статтею 12 цього Закону норм;  
135. забезпечення за рахунок інвестора-забудовника рівноцінними приміщеннями власників (наймачів) нежитлових приміщень, що відчужуються, або їх грошова компенсація;   -195- Дорогунцов С.І.
ст. 15 ч. 3 - після слова "компенсація" додати "за ринковою вартістю (ціною)";  
Відхилено (встановлено іншою статтею)  забезпечення за рахунок інвестора-забудовника рівноцінними приміщеннями власників (наймачів) нежитлових приміщень, що викуповуються, або їх грошова компенсація;  
    -196- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
В частині другій щодо обов'язкових умов конкурсу статті 15 частину другу викласти в такій редакції: "забезпечення за рахунок інвестора-забудовника рівноцінними приміщеннями власників (наймачів) нежитлових приміщень, що викуповуються, або їх грошова компенсація".  
Враховано    
136. участь інвестора-забудовника у розбудові соціальної сфери території забудови.   -197- Качур П.С.
Ст 15 абзац "участь інвестора-забудовникау розбудові соціальної сфери території забудови" добавити "в розмірі 10 % вартості поекту -реконструкції житлового будівництва"  
Відхилено   участь інвестора-забудовника у розбудові інженерно-транспортної та соціальної сфери території забудови.  
137. Інформація про проведення конкурсу повинна бути опублікована в засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення конкурсу.      Інформація про проведення конкурсу повинна бути опублікована в засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення конкурсу.  
138. Конкурс вважається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь не менше трьох учасників. При відсутності встановленої мінімальної кількості заявок конкурс не проводиться. Повторний конкурс проводиться не раніше ніж через два місяці.   -198- Надрага В.І.
Виключити абзац ст.15, який починається словами "конкурс вважається таким ..." і наступний "у разі відсутності ..." тому що це призводить до необгрунтованого затягування часу.  
Відхилено (збереження принципу прозорості)  Конкурс вважається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь не менше трьох учасників. При відсутності встановленої мінімальної кількості заявок конкурс не проводиться. Повторний конкурс проводиться не раніше ніж через два місяці.  
139. У разі відсутності достатньої кількості учасників при проведенні повторного конкурсу органи місцевого самоврядування можуть призначити інвестора-забудовника власним рішенням.   -199- Резнік І.Й.
Частину статті 15 "У разі відсутності достатньої кількості учасників при проведенні повторного конкурсу органи місцевого самоврядування можуть призначити інвестора-забудовника власним рішенням." вилучити. Останню частину статті 15 вилучити.  
Враховано    
    -200- Надрага В.І.
Виключити абзац ст.15, який починається словами "у разі відсутності ..." тому що це призводить до необгрунтованого затягування часу.  
Враховано    
    -201- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
Частину п'яту статті 15 проекту ("У разі відсутності достатньої кількості учасників при проведенні повторного конкурсу органи місцевого самоврядування можуть призначити інвестора-забудовника власним рішенням") вилучити.  
Враховано    
    -202- Довгий Т.О.
Частину четверту статті 15 виключити. У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною четвертою.  
Враховано    
    -203- Дорогунцов С.І.
ст. 15 ч. 7 - вилучити;  
Немає висновку    
140. Органи місцевого самоврядування можуть включати в проект забудови території окремі застарілі та аварійні житлові будинки, об'єкти соціальної інфраструктури, розташовані за його межами.   -204- Надрага В.І.
Останній абзац статті 15 виключити.  
Враховано    
    -205- Крук Ю.Б.
Частину 12 статті 15. Проведення конкурсу із залучення інвесторів-забудовників для реалізації проектів реконструкції, заміни житлового фонду, викласти у редакції: „Органи місцевого самоврядування можуть включати в проект забудови території окремі застарілі та аварійні жилі будинки, об'єкти соціальної інфраструктури, розташовані за його межами, а також жилі та нежилі будинки, які розташовані на території забудови кварталу (мікрорайону) та ускладнюють реалізацію такого проекту.";  
Відхилено (включено до умов реконструкції)   
    -206- Гуренко С.І.
В статті 15 частину шосту вилучити.  
Враховано    
    -207- Качур П.С.
Ст 15 абзац "органи місцевого самоврядування можуть включати в проект забудови території окремі застарілі та аварійні житлові будинки, об'єкти соціальної інфраструктури, розташовані за його межами" - вилучити.  
Враховано    
141. Стаття 16. Порядок планування робіт із реконструкції, заміни житлового фонду      Стаття 16. Порядок планування робіт із реконструкції, заміни житлового фонду  
142. Території, де повинна здійснюватися відповідно до цього Закону реконструкція, заміна житлового фонду, визначаються на підставі генеральних планів та планів земельно-господарського устрою.      Території, де повинна здійснюватися відповідно до цього Закону реконструкція, заміна житлового фонду, визначаються на підставі генеральних планів та планів земельно-господарського устрою.  
143. Об'єкти нерухомого майна, що належать до застарілого житлового фонду, підлягають державній реєстрації згідно із Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" на підставі заяви органу місцевого самоврядування, який прийняв таке рішення.   -208- Резнік І.Й.
Редакцію частини другої статті 16 щодо проведення реєстрації на підставі заяви органу місцевого самоврядування привести у відповідність до положень ст.18 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень".  
Враховано редакційно   Обмеження щодо речових прав на об'єкти нерухомого майна, що підпадають під комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень". Після державної реєстрації рішення про віднесення об'єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду в установленому законом порядку, забороняється здійснення будь-яких дій направлених на зміну власника таких об'єктів або розширення його повноважень при переселенні.  
    -209- Гуренко С.І.
Частину другу статті 16 викласти в такій редакції: "Обмеження щодо речових прав на об'єкти нерухомого майна, що підпадають під комплексну реконструкцію кварталів мікрорайонів застарілого житлового фонду підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" на підставі заяви органу місцевого самоврядування, який прийняв рішення про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду.";  
Враховано    
    -210- Крук Ю.Б.
Статтю 16. Порядок планування робіт із реконструкції, заміни житлового фонду, доповнити частиною 3: „Після державної реєстрації рішення про віднесення об'єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду в установленому законом порядку, забороняється здійснення будь-яких дій направлених на зміну власника таких об'єктів або розширення його повноважень при переселенні.";  
Враховано    
144. У детальних планах та проектах забудови території повинні бути визначені:      У детальних планах та проектах забудови території повинні бути визначені:  
145. території, в межах яких повинна здійснюватися реконструкція, заміна застарілого житлового фонду;      території, в межах яких повинна здійснюватися реконструкція, заміна застарілого житлового фонду;  
146. обсяги застарілого житлового фонду, який підлягає реконструкції, заміні;   -211- Крук Ю.Б.
Частину 4 статті 16. Порядок планування робіт із реконструкції, заміни житлового фонду, вважати частиною 5 та викласти у редакції: „Обсяги застарілого житлового фонду, який підлягає реконструкції, заміні та такого, що прирівнюється до нього".  
Враховано   обсяги застарілого житлового фонду, який підлягає реконструкції, заміні та такого, що прирівнюється до нього;  
147. технічний стан житлового фонду та його експлуатаційні дані;      технічний стан житлового фонду та його експлуатаційні дані;  
148. обсяги та стан нежитлового фонду;   -212- Крук Ю.Б.
Частину 6 статті 16. Порядок планування робіт із реконструкції, заміни житлового фонду, вважати частиною 7 та викласти у редакції: „обсяги та стан нежитлового фонду та такого, що прирівнюється до нього".  
Враховано   обсяги та стан нежитлового фонду та такого, що прирівнюється до нього;  
149. планувальна структура кварталу (мікрорайону);      планувальна структура кварталу (мікрорайону);  
150. обсяги і вартість робіт із зведення житлових будинків, створення інженерної інфраструктури;      обсяги і вартість робіт із зведення житлових будинків, створення інженерної інфраструктури;  
151. щільність нової забудови, обсяги житла, що вилучаються та надаються мешканцям при переселенні та передбачені для комерційної реалізації;   -213- Гуренко С.І.
Абзац восьмий частини третьої статті 16 викласти в такій редакції: "щільність нової забудови, обсяги житла, що вилучаються та (або) надаються мешканцям застарілого житлового фонду при переселенні, а також заплановані для комерційної реалізації".  
Враховано   щільність нової забудови, обсяги житла, що вилучаються та (або) надаються мешканцям застарілого житлового фонду при переселенні, а також заплановані для комерційної реалізації;  
    -214- Дорогунцов С.І.
ст. 16 ч. 3 - "щільність нової забудови" повинна відповідати санітарно-гігієнічним, екологічним та іншим нормативам, а далі - за текстом;  
Враховано редакційно    
152. черговість, строки виконання робіт з урахуванням завдань комплексної забудови.      черговість, строки виконання робіт з урахуванням завдань комплексної забудови.  
153. У планах земельно-господарського устрою повинні бути визначені:      У планах земельно-господарського устрою повинні бути визначені:  
154. відповідні території населених пунктів, щодо об'єктів яких може бути застосовано відчуження, після розроблення та затвердження проекту забудови кварталу (мікрорайону);      відповідні території населених пунктів, щодо об'єктів яких може бути застосовано відчуження, після розроблення та затвердження проекту забудови кварталу (мікрорайону);  
155. умови надання земельних ділянок на території, де повинна здійснюватися реконструкція, заміна житлового фонду та умови плати за землю на період будівництва;      умови надання земельних ділянок на території, де повинна здійснюватися реконструкція, заміна житлового фонду та умови плати за землю на період будівництва;  
156. обґрунтування розподілу земель за формами власності після здійснення реконструкції, заміни житлового фонду;      обґрунтування розподілу земель за формами власності після здійснення реконструкції, заміни житлового фонду;  
157. порядок і обсяги компенсації власникам земель приватної власності у разі виникнення потреби у цих землях згідно із затвердженою містобудівною документацією.      порядок і обсяги компенсації власникам земель приватної власності у разі виникнення потреби у цих землях згідно із затвердженою містобудівною документацією.  
158. План земельно-господарського устрою, затверджений в установленому порядку, є підставою для надання у власність та оренду земельних ділянок для реконструкції, заміни житлового фонду після вилучення, викупу земельних ділянок для суспільних потреб.      План земельно-господарського устрою, затверджений в установленому порядку, є підставою для надання у власність та оренду земельних ділянок для реконструкції, заміни житлового фонду після вилучення, викупу земельних ділянок для суспільних потреб.  
159. Порядок складення плану земельно-господарського устрою затверджується Кабінетом Міністрів України.      Порядок складення плану земельно-господарського устрою затверджується Кабінетом Міністрів України.  
160. Стаття 17. Особливості орендної плати за користування землею   -215- Качур П.С.
Ст17- вилучити  
Немає висновку   Стаття 17. Особливості орендної плати за користування землею  
161. Річна орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, передані в оренду інвестору-забудовнику на період будівництва і до введення об'єктів містобудування в експлуатацію, але не більше ніж на три роки, встановлюється:   -216- Надрага В.І.
Потрібно врегулювати механізм погодження цих ставок з органом місцевого самоврядування, оскільки плата за землю зараховується до місцевого бюджету.  
Відхилено (передбачено законодавством)  Річна орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, передані в оренду інвестору-забудовнику на період будівництва і до введення об'єктів містобудування в експлуатацію, але не більше ніж на три роки, встановлюється:  
162. для земель під об'єктами загального користування (вулицями, скверами, парками, майданами тощо) та соціально-побутового призначення (дитячими садками, яслами, школами тощо) - 1 гривня незалежно від площі;   -217- Надрага В.І.
У перелік "об'єктів загального користування" статті 17 включити "житлові будинки".  
Відхилено ( не можливо за визначенням)  для земель під об'єктами загального користування (вулицями, скверами, парками, майданами тощо) та соціально-побутового призначення (дитячими садками, яслами, школами тощо) - 1 гривня незалежно від площі;  
    -218- Дорогунцов С.І.
ст. 17 ч. 2, 3 - вилучити, оскільки ця норма виглядає як жарт і виписана тільки в інтересах інвестора-забудовника.  
Відхилено    
163. для земель під іншими об'єктами - 0,03 відсотка їх нормативної грошової оцінки.      для земель під іншими об'єктами - 0,03 відсотка їх нормативної грошової оцінки.  
164. Після введення об'єктів містобудування в експлуатацію річна орендна плата за земельні ділянки справляється відповідно до законодавства.      Після введення об'єктів містобудування в експлуатацію річна орендна плата за земельні ділянки справляється відповідно до законодавства.  
165. Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ   -219- Дорогунцов С.І.
В прикінцеві положення потрібно внести заміни і уточнення, які пропонуються до ст. 1-17.  
Враховано редакційно   Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
166. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.   -220- Резнік І.Й.
Сам Розділ V "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" викласти у такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування. 2. Кабінету Міністрів України: а)протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів, що випливають із цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом; б)у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.".  
Враховано редакційно   1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування. 2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України в місячний термін: підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону; розробити і привести відповідно з цим законом свої нормативно-правові акти, забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів відповідно до цього Закону; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
    -221- Гуренко С.І.
Прикінцеві положення викласти в такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування. 2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України в місячний термін: підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону; розробити і привести відповідно з цим законом свої нормативно-правові акти, забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів відповідно до цього Закону; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону."  
Враховано    
167. 2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.       
168. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:       
169. 1) Житловий кодекс Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573) доповнити статтею 462 такого змісту:   -222- Резнік І.Й.
Пункт 1 частини третьої Прикінцевих положень вилучити, як такий, що повністю дублює статтю 12 цього Закону.  
Враховано    
    -223- Кармазін Ю.А.
... вилучити статті, які суперечать Конституції. Суперечать Конституції Перехідні положення, згідно з якими вносяться зміни до чинного Житлового кодексу.  
Враховано    
    -224- Довгий Т.О.
Підпункт 1) пункту третього розділу V „Прикінцеві положення" викласти у такій редакції: „3. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1) Житловий кодекс Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573) доповнити статтею 462 такого змісту: „Стаття 462. Порядок компенсації власникам та наймачам житлових (нежитлових) приміщень, земельних ділянок та іншого майна, відчуженого при комплексній реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду 1. Реалізація інвестиційних проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, передбаченої генеральним планом розвитку відповідного населеного пункту та іншою містобудівною документацією, здійснюється на умовах попередньої компенсації шляхом забезпечення власників (наймачів) житлових (нежитлових) приміщень за їх згодою іншим житлом (відповідно з правом власності або найму), відшкодування власникам житлових (нежитлових) приміщень за їх згодою за рахунок інвестора-забудовника вартості житлових (нежитлових) приміщень за ринковою вартістю або надання їм житлової (нежитлової) площі у маневреному фонді на час проведення реконструкції з подальшим поверненням реконструйованої власності. Якщо будинок, який підпадає під реконструкцію, загрожує обвалом, до власників житлових (нежитлових) приміщень, як виняток, у зв'язку з суспільною необхідністю, можуть бути застосовані примусові заходи за вибором власника: примусове відчуження житлового (нежитлового) приміщення шляхом викупу за ринковою вартістю або примусове переселення з попереднім наданням у власність в межах території, визначеної інвестиційним проектом, іншого житлового (нежитлового) приміщення, загальна площа якого збільшується на 50 відсотків площі для житлового приміщення, що загрожує обвалом, незалежно від числа зареєстрованих у ньому осіб та рівноцінної площі для нежитлових приміщень. До наймачів житлових (нежитлових) приміщень, застосовується примусове переселення з попереднім наданням інших рівноцінних за площею житлових (нежитлових) приміщень в порядку, встановленому законом. Власник (наймач) житлового приміщення має право отримати на умовах компенсації в межах території, визначеної інвестиційним проектом, інше житло, загальна площа якого збільшується на 50 відсотків площі житлового приміщення, що реконструюється, незалежно від числа зареєстрованих у ньому осіб. Власник (наймач) житлового приміщення не знімається з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, якщо у разі отримання іншого житла за ним зберігається таке право. При розподілі житлових приміщень та визначенні поверху враховуються потреби людей з обмеженими фізичними можливостями. Власнику (наймачу) житлового приміщення за його згодою може бути запропоновано житло більшої площі, ніж передбачено частиною третьою цієї статті, з оплатою ним різниці за ринковою вартістю. Власнику (наймачу) житлового приміщення надається за рахунок інвестора-забудовника транспортний засіб та вантажники для перевезення майна або компенсуються підтверджені документально витрати, пов'язані з переселенням. Власник (наймач) житлового приміщення має першочергове право на телефонізацію за рахунок інвестора-забудовника наданої для переселення квартири, якщо вилучена у нього квартира, житлове приміщення були телефонізовані. За рахунок інвестора-забудовника власник гаража має право на грошову компенсацію за ринковою вартістю або на отримання місця на організованій автостоянці в межах реконструкції кварталів (мікрорайонів). Інваліди із захворюваннями опорно-рухового апарату, власники гаражів та автомобілів з ручним керуванням мають право на грошову компенсацію за ринковою вартістю або на будівництво гаража за їх вибором поблизу місця проживання за рахунок інвестора-забудовника. Власник земельної ділянки, права на оренду земельної ділянки та орендар, письмово попереджений органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про вилучення земельної ділянки для суспільних потреб, зобов'язаний повідомити протягом одного місяця з дня попередження відповідний орган про свої умови відчуження земельної ділянки. У разі коли згоду не досягнуто, спір про відчуження земельної ділянки розв'язується у судовому порядку.  
Відхилено (пропозиція вилучена)   
170. "Стаття 462. Порядок компенсації власникам та наймачам житлових (нежитлових) приміщень, земельних ділянок та іншого майна, відчуженого при комплексній реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду   -225- Качур П.С.
Прикінцеві положення: Ст.462 привести у відповідність із ст. 12.  
Відхилено (пропозиція вилучена)   
171. 1. Реалізація інвестиційних проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, передбаченої генеральним планом розвитку відповідного населеного пункту та іншою містобудівною документацією, здійснюється на умовах попередньої компенсації шляхом забезпечення власників (наймачів) житлових (нежитлових) приміщень за їх згодою іншим житлом (відповідно з правом власності або найму) чи відшкодування за рахунок інвестора-забудовника вартості нежитлових приміщень за результатами незалежної оцінки в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -226- Сятиня М.Л.
Абзац привести у відповідність до нової редакції ст. 12 і подати у наступній редакції: "Реалізація інвестиційних проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, передбаченої генеральним планом розвитку відповідного населеного пункту та іншою містобудівною документацією, здійснюється на умовах попередньої компенсації шляхом забезпечення власників (наймачів)житлових (нежитлових) приміщень за їх згодою іншим житлом (відповідно з правом власності або найму) чи відшкодування за рахунок інвестора-забудовника вартості нежитлових приміщень за результатами експертної оцінки суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. Компенсація робиться шляхом надання площі в 1,5раза первищуючої площу, яку займав власник (наймач). Грошова компенсація робиться з вартості нового житла в даному мікрорайоні"  
Відхилено (пропозиція вилучена)   
172. Якщо понад 50 відсотків власників (наймачів) житлових (нежитлових) приміщень будинку погодилися на відселення, до інших власників житлових (нежитлових) приміщень можуть бути застосовані за суспільної потреби примусові заходи щодо відчуження цих приміщень шляхом викупу за ринковою вартістю, а до наймачів житлових (нежитлових) приміщень - щодо виселення з попереднім наданням інших рівноцінних за площею житлових (нежитлових) приміщень в порядку, встановленому законом.   -227- Пустовойтенко В.П.
Абзац два пункту 1 змін до ст. 46-2 Житлового кодексу Української РСР Прикінцевих положень законопроекту потрібно виключити.  
Враховано    
    -228- Сятиня М.Л.
Абзац привести у відповідність до нової редакції ст. 12 і подати у наступній редакції: "Якщо понад 75 відсотків власників (наймачів) житлових (нежитлових) приміщень будинку погодилися на відселення, що підтверджується нотаріально посвідченими заявами цих власників, а також у випадку наявності у власника неповнолітніх дітей згодою районної опікунської ради, до інших власників житлових (нежитлових) приміщень можуть бути застосовані за суспільної потреби примусові заходи щодо відчуження цих приміщень шляхом викупу за ринковою вартістю площі в півтора рази перевищуючої площу, якою володів власник, у якого її примусово відчужують, визначеною суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, а до намачів житлових (нежитлових) приміщень - щодо виселення з попереднім наданням інших рівноцінних за площею житлових (нежитлових) приміщень в порядку встановленому законом."  
Відхилено (пропозиція вилучена)   
    -229- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
Частину 2 підпункту 1) пункту три розділу п'ятого викласти в такій редакції: "Переселення власників (наймачів) житлових (нежитлових) приміщень будинку проводиться тільки на добровільній основі."  
Відхилено (пропозиція вилучена)   
173. 2. Власник (наймач) житлового приміщення має право отримати на умовах компенсації в межах території, визначеної інвестиційним проектом, інше житло, загальна площа якого збільшується на 50 відсотків площі житлового приміщення, що зноситься, незалежно від числа зареєстрованих у ньому осіб.   -230- Сятиня М.Л.
Абзац привести у відповідність до нової редакції ст. 12 і подати у наступній редакції: "Власник (наймач) житлового приміщення має право отримати безкоштовно на умовах компенсації в межах території, визначеної інвестиційним проектом, інше житло, загальна площа якого збільшується на 50 відсотків площі житлового приміщення, що зноситься, незалежно від числа зареєстрованих у ньому осіб."  
Відхилено (пропозиція вилучена)   
    -231- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
Підпункт 2) пункту три розділу п'ятого викласти в такій редакції: ''2. Власник (наймач) житлового приміщення має право отримати на умовах компенсації в межах території, визначеної інвестиційним проектом, інше житло, загальна площа якого збільшується на 50 відсотків площі житлового приміщення, що зноситься. У новому житлі кількість квадратних метрів, передбачених на одну особу, повинна відповідати встановленим нормативам."  
Відхилено (пропозиція вилучена)   
174. Власник (наймач) житлового приміщення не знімається з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, якщо у разі отримання іншого житла за ним зберігається таке право.       
175. При розподілі житлових приміщень та визначенні поверху враховуються потреби людей з обмеженими фізичними можливостями.       
176. Власнику (наймачу) житлового приміщення за його згодою може бути запропоновано житло більшої площі, ніж передбачено частиною третьою цієї статті, з оплатою ним різниці за ринковою вартістю.       
177. 3. Власнику (наймачу) житлового приміщення надається за рахунок інвестора-забудовника транспортний засіб та вантажники для перевезення майна або компенсуються підтверджені документально витрати, пов'язані з переселенням.       
178. 4. Власник (наймач) житлового приміщення має першочергове право на телефонізацію за рахунок інвестора-забудовника наданої для переселення квартири, якщо вилучена у нього квартира, житлове приміщення були телефонізовані.       
179. 5. За рахунок інвестора-забудовника власник гаража має право на грошову компенсацію за ринковою вартістю або на отримання місця на організованій автостоянці в межах реконструкції кварталів (мікрорайонів).       
180. Інваліди із захворюваннями опорно-рухового апарату, власники гаражів та автомобілів з ручним керуванням мають право на грошову компенсацію за ринковою вартістю або на будівництво гаража за їх вибором, поблизу місця проживання за рахунок інвестора-забудовника.       
181. 6. Власник земельної ділянки, права на оренду земельної ділянки та орендар, письмово попереджений органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про вилучення земельної ділянки для суспільних потреб, зобов'язаний повідомити протягом одного місяця з дня попередження відповідний орган про свої умови відчуження земельної ділянки. У разі коли згоди не досягнуто, спір про відчуження земельної ділянки розв'язується у судовому порядку";   -232- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
Підпункту 6) пункту три розділу п'ятого викласти в такій редакції: "6.Власник земельної ділянки, який отримав письмову пропозицію органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування щодо викупу (за згодою власника) його нерухомого майна, зобов'язаний повідомити протягом одного місяця з дня отримання пропозиції відповідний орган про свої умови викупу або іншої компенсації вартості земельної ділянки".  
Відхилено (пропозиція вилучена)   
182. 2) частину першу статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 2003 р., № 45, ст. 363) доповнити пунктом 26 такого змісту:       
183. "26) інвестори-забудовники визначені відповідно до статті 1 Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" на строк не більше ніж три роки з дня виникнення права власності";   -233- Качур П.С.
П.2 пп.26 - вилучити (автоматично вступає в дію з моменту прийняття рішення про зону реконструкції)  
Відхилено (пропозиція вилучена)   
184. 3) частину першу статті 146 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) доповнити пунктом "є" такого змісту:   -234- Мельник М.Є.
Рудьковський М.М.
Підпункт 3) пункту третього розділу п'ятого вилучити.  
Відхилено (пропозиція вилучена)   
185. "є) під будівництво та реконструкцію житлового фонду та його інфраструктуру у разі комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною нежитлового і застарілого житлового фонду";       
186. 4) перше речення частини четвертої статті 21 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102; 2005 р., № 17, ст. 267) доповнити словами "якщо інше не передбачено законом".