Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо ставки акцизного збору на етиловий спирт для медичної галузі (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо ставки акцизного збору на етиловий спирт для медичної галузі   -1- Президент України
У статті 1 розділу І Закону слова і цифру "частин третьої - четвертої статті 3" замінити словами і цифрою "частин другої - третьої статті 3".  
Враховано   "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання виробництва, обігу та оподаткування спирту етилового".  
    -2- Президент України
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо ставки акцизного збору на етиловий спирт для медичної галузі" відхилити.  
Відхилено    
    -3- Буряк С.В.
Хомутиннік В.Ю.
Назву Закону викласти у такій редакції: "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання виробництва, обігу та оподаткування спирту етилового".  
Враховано    
2. І. Внести зміни до таких законів України:      І. Внести зміни до таких законів України:  
3. 1. У пункті 57 частини першої статті 80 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 17 (18, ст.250) слова і цифру "частин першої ( четвертої статті 3" замінити словами і цифрою "частин другої ( третьої статті 3".   -4- Буряк С.В.
Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 розділу І виключити.  
Враховано    
4. 2. Частини першу і другу статті 3 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст.180; 2002 р., № 50, ст.365; 2003 р., № 33 (34, ст.267; 2004 р., № 17 (18, ст.250) замінити однією частиною такого змісту:      1. Статтю 3 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст.180; 2002 р., № 50, ст.365; 2003 р., № 33 (34, ст.267; 2004 р., № 17 (18, ст.250) викласти в такій редакції:  
5. "Стаття 3. Встановити на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень та виробниками ( суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, ставку акцизного збору в розмірі 2 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту".   -5- Буряк С.В.
Хомутиннік В.Ю.
Поліщук М.Є.
Пункт 2 розділу І викласти у такій редакції: "І. Статтю 3 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст.180; 2002 р., № 50, ст.365; 2003 р., № 33 (34, ст.267; 2004 р., № 17 (18, ст.250) викласти в такій редакції: Встановити на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень, та виробниками-суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів ( у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, ставку акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 літр 100- відсоткового спирту До отримання спирту етилового суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Встановити, що при відвантаженні спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який реалізується суб'єктам підприємницької діяльності, з метою його використання як сировини для виробництва продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більше ніж 0,1 відсоток залишкового етанолу, акцизний збір справляється у розмірі 0 грн за 1 літр 100 % - спирту етилового. До отримання спирту етилового технічного суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення продуктів органічного синтезу видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Перелік виробників спирту технічного для потреб підприємств, що виробляють продукти органічного синтезу, перелік підприємств-виробників продуктів органічного синтезу та порядок відпуску спирту технічного затверджується Кабінетом Міністрів України. На підприємствах, що виробляють продукти органічного синтезу встановлюються податкові пости. До отримання спирту етилового з акцизного складу підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, видається податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується, виходячи із ставки акцизного збору 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту, яка встановлена статтею 1 цього Закону. Строк, на який видається авальований податковий вексель (податкова розписка), не може перевищувати 90 календарних днів. Видача податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), здійснюється до моменту отримання спирту етилового з акцизного складу. Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише виробником - суб'єктом підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів та виробником продуктів органічного синтезу, підприємством первинного виноробства, які є виробниками товарів, визначених цією статтею. Обов'язки з погашення податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем. За користування податковим векселем, авальованого банком (податковою розпискою), не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця. Податковий вексель (податкова розписка) вважається погашеним у разі документального підтвердження факту використання спирту етилового для виготовлення товарів, визначених цією статтею. У разі якщо передбачений цією статтею податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), не погашається у визначений термін, векселедержатель здійснює протест такого векселя (податкової розписки) у неплатежі згідно з чинним законодавством та протягом одного робочого дня з дня здійснення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього векселя (податкової розписки), з опротестованим векселем (податковою розпискою). Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим векселем (податковою розпискою), переказати суму, яка вказана у цьому векселі (податковій розписці), векселедержателю. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання спирту етилового з акцизного складу, який використовується виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів та виробникам продуктів органічного синтезу підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Установити, що парфумерні рідини упаковуються у флакони об'ємом не більше 255 куб. сантиметрів. Установити, що спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, реалізується вроздріб тільки через аптеки у флаконах з медичного скла об'ємом не більше ніж 100 куб. сантиметрів, а лікарські засоби що містять спирт об'ємом не більше ніж 200 куб. сантиметрів, крім таких лікарських засобів, як бальзами. "  
Враховано   "Встановити на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень, та виробниками-суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів ( у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, ставку акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 літр 100- відсоткового спирту До отримання спирту етилового суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Встановити, що при відвантаженні спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який реалізується суб'єктам підприємницької діяльності, з метою його використання як сировини для виробництва продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більше ніж 0,1 відсоток залишкового етанолу, акцизний збір справляється у розмірі 0 грн за 1 літр 100 % - спирту етилового. До отримання спирту етилового технічного суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення продуктів органічного синтезу видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Перелік виробників спирту технічного для потреб підприємств, що виробляють продукти органічного синтезу, перелік підприємств-виробників продуктів органічного синтезу та порядок відпуску спирту технічного затверджується Кабінетом Міністрів України. На підприємствах, що виробляють продукти органічного синтезу встановлюються податкові пости. До отримання спирту етилового з акцизного складу підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, видається податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується, виходячи із ставки акцизного збору 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту, яка встановлена статтею 1 цього Закону. Строк, на який видається авальований податковий вексель (податкова розписка), не може перевищувати 90 календарних днів. Видача податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), здійснюється до моменту отримання спирту етилового з акцизного складу. Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише виробником - суб'єктом підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, виробником продуктів органічного синтезу, підприємством первинного виноробства, які є виробниками товарів, визначених цією статтею. Обов'язки з погашення податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем. За користування податковим векселем, авальованого банком (податковою розпискою), не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця. Податковий вексель (податкова розписка) вважається погашеним у разі документального підтвердження факту використання спирту етилового для виготовлення товарів, визначених цією статтею. У разі якщо передбачений цією статтею податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), не погашається у визначений термін, векселедержатель здійснює протест такого векселя (податкової розписки) у неплатежі згідно з чинним законодавством та протягом одного робочого дня з дня здійснення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього векселя (податкової розписки), з опротестованим векселем (податковою розпискою). Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим векселем (податковою розпискою), переказати суму, яка вказана у цьому векселі (податковій розписці), векселедержателю. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання спирту етилового з акцизного складу, який використовується виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, виробникам продуктів органічного синтезу, підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Установити, що парфумерні рідини упаковуються у флакони об'ємом не більше 255 куб. сантиметрів. Установити, що спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, реалізується вроздріб тільки через аптеки у флаконах з медичного скла об'ємом не більше ніж 100 куб. сантиметрів, а лікарські засоби що містять спирт об'ємом не більше ніж 200 куб. сантиметрів, крім таких лікарських засобів, як бальзами. " 2. Абзац 5 частини 2 статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" доповнити абзацом такого змісту: "Тимчасово до 1 липня 2006 року дозволити продовження оренди цілісних майнових комплексів підприємств, які мають ліцензії на право виробництва алкогольних напоїв".  
    -6- Семинога А.І.
Абзац 5 частини 2 статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" доповнити абзацом такого змісту: "Тимчасово до 1 липня 2006 року дозволити продовження оренди цілісних майнових комплексів підприємств, які мають ліцензії на право виробництва алкогольних напоїв".  
Враховано    
6. У зв'язку з цим частини третю ( вісімнадцяту вважати відповідно частинами другою ( сімнадцятою.   -7- Третій абзац пункту 2 виключити.  Враховано   3. Частину сьому статті 14 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" викласти в такій редакції: "Підприємства - виробники спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового проводять його реалізацію на експорт або через оптову торгівлю українським споживачам в межах обсягів власного виробництва. В межах обсягів власного виробництва ці підприємства звільняються від плати за ліцензію на експорт цієї продукції чи реалізацію через оптову торгівлю".  
    -8- Кирильчук Є.І.
Частину сьому статті 14 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" викласти в такій редакції: "Підприємства - виробники спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового проводять його реалізацію на експорт або через оптову торгівлю українським споживачам в межах обсягів власного виробництва. В межах обсягів власного виробництва ці підприємства звільняються від плати за ліцензію на експорт цієї продукції чи реалізацію через оптову торгівлю".  
Враховано    
7. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.