Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо вікових обмежень для зайняття посади державними службовцями та науковими працівниками) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. .      ПРОЕКТ  
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И      З А К О Н У К Р А Ї Н И  
2. "Про внесення змін та доповнеь до деяких законодавчих актів України"   -1- Заічко В.О.
Назву законопроекту викласти у редакції: "Про внесення змін до деяких законів України щодо зняття вікових обмежень для певних категорій працюючих осіб".  
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо зняття вікових обмежень для певних категорій працюючих осіб  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:   -2- Заічко В.О.
В абзаці першому розділу І слово "законодавчих" замінити на слово "законів".  
Враховано   І. Внести зміни до таких законів України:  
5. 1.У Законі України "Про державну службу" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 52, ст.490; 1993, N 52, ст.491; 1995, N 29, ст. 216; 1995, N 34, ст. 268; 1996, N 16, ст. 71; 1999, N 24, ст.208; 2001, N 33, ст.175; 2001, N 33, ст.175; 2003, N 14, ст.97; 2003, N 30, ст.247):   -3- Родіонов М.К.
Дорогунцов С.І.
Ст.16 Закону України "Про державну службу" доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змісту: "Забороняється встановлювати граничні вікові обмеження для перебування на державній службі. Досягнення пенсійного віку державним службовцем і призначення йому пенсії та її отримання не може бути підставою для припинення перебування його на державній службі".  
Відхилено   1. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 52, ст. 490; 1993, N 52, ст. 491; 1995, N 29, ст. 216; 1995, N 34, ст. 268; 1996, N 16, ст. 71; 1999, N 24, ст. 208; 2001, N 33, ст. 175; 2001, N 33, ст. 175; 2003, N 14, ст. 97; 2003, N 30, ст. 247):  
6. 1) статтю 23 викласти в такій редакції:   -4- Заічко В.О.
Родіонов М.К.
Дорогунцов С.І.
Підпункт 1 п.1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції: "1) статтю 23 виключити;"  
Враховано   1) статтю 23 виключити;  
7. Стаття 23. Заборона встановлення граничних вікових обмежень для перебування на державній службі       
8. Досягнення пенсійного віку державним службовцем і призначення йому пенсії та її отримання не може бути підставою для припинення перебування його на державній службі.       
9. Забороняється встановлювати граничні вікові обмеження для перебування на державній службі.   -5- Заічко В.О.
Доповнити п.1 законопроекту підпунктом 2 такого змісту: "2) пункт 3 статті 30 виключити;"  
Враховано   2) пункт 3 статті 30 виключити; 3) у першому реченні частини сьомої статті 37 слова "або досягнення ними граничного віку перебування на державній службі" виключити. 2. У Законі України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2005 р., N 4, ст. 90): 1) статтю 18 виключити; 2) абзац шостий статті 20 виключити; 3) у другому реченні частини дванадцятої статті 21 слова "або досягнення ними граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування чи на державній службі" виключити. 3. У Законі України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 5, ст.29): 1) пункт 3 частини другої статті 41 викласти в такій редакції: "3) відставка працівника дипломатичної служби (стаття 43 цього Закону)"; 2) статтю 42 виключити.  
    -6- Заічко В.О.
Доповнити п.1 законопроекту підпунктом 3 такого змісту: "3) у першому реченні частини сьомої статті 37 слова "або досягнення ними граничного віку перебування на державній службі" виключити."  
Враховано    
    -7- Заічко В.О.
Доповнити законопроект після п.1 пунктом такого змісту: 2. У Законі України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2005 р., N 4, ст. 90): 1) статтю 18 виключити; 2) абзац шостий статті 20 виключити; 3) у другому реченні частини дванадцятої статті 21 слова "або досягнення ними граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування чи на державній службі" виключити." Відповідно змінити нумерацію наступних пунктів законопроекту.  
Враховано    
    -8- Заічко В.О.
Доповнити законопроект пунктом такого змісту: "3. У Законі України "Про дипломатичну службу" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 5, ст.29): 1) пункт 3 частини другої статті 41викласти в такій редакції: "3) відставка працівника дипломатичної служби (стаття 43 цього Закону);" 2) статтю 42 виключити."  
Враховано    
10. 2. У Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 12, ст.165; 1992, N 12, ст.166; 1993, N 10, ст. 76; 1993, N 11, ст. 93; 1993, N 17, ст.184; 1994, N 41, ст.376; 1995, N 13, ст. 85; 1996, N 3, ст. 11; 1997, N 8, ст. 62; 1999, N 2-3, ст.20; 2000, N 28, ст.223; 2002, N 12-13, ст.92; 2002, N 30, ст.205; 2003, N 10-11, ст.86; 2003, N 24, ст.158; 2003, N 37, ст.300; 2004, N 6, ст.38; 2004, N 14, ст.198; 2004, N 17-18, ст.250; 2004, N 15, ст.228; 2004, N 16, ст.238:      4. У Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 12, ст.165; 1992, N 12, ст.166; 1993, N 10, ст. 76; 1993, N 11, ст. 93; 1993, N 17, ст.184; 1994, N 41, ст.376; 1995, N 13, ст. 85; 1996, N 3, ст. 11; 1997, N 8, ст. 62; 1999, N 2-3, ст.20; 2000, N 28, ст.223; 2002, N 12-13, ст.92; 2002, N 30, ст.205; 2003, N 10-11, ст.86; 2003, N 24, ст.158; 2003, N 37, ст.300; 2004, N 6, ст.38; 2004, N 14, ст.198; 2004, N 17-18, ст.250; 2004, N 15, ст.228; 2004, N 16, ст.238):  
11. 1)статтю 24 після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:   -9- Заічко В.О.
Підпункт 1 п.2 законопроекту виключити.  
Враховано    
12. "Досягнення пенсійного віку науковим (науково-педагогічним) працівником і призначення йому пенсії та її отримання не може бути підставою для припинення перебування наукового (науково-педагогічного) працівника на будь-якій посаді в науковій установі або організації.   -10- Родіонов М.К.
Дорогунцов С.І.
Статтю 24 Закону України "Про наукову і наукову-технічну діяльність" після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту: "Досягнення пенсійного віку науковим (науково-педагогічним) працівником і призначення йому пенсії та її отримання не може бути підставою для припинення перебування наукового (науково-педагогічного) працівника на будь-якій посаді в науковій установі або організації. Забороняється встановлювати граничні вікові обмеження для перебування на будь-якій посаді в науковій установі або організації."  
Відхилено    
13. Забороняється встановлювати граничні вікові обмеження для перебування на будь-якій посаді в науковій установі або організації".       
14. 2) в статті 24 із абзацу шістнадцятого вилучити слова "та звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника";   -11- Родіонов М.К.
Дорогунцов С.І.
У частині шістнадцятій статті 24 Закону України "Про наукову і наукову-технічну діяльність" виключити слова "та звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника.  
Враховано   1) у частині шістнадцятій статті 24 слова "та звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника" виключити; 2) у частині сімнадцятій статті 24 слова "за контрактом виключити ; 3) у другому реченні частини двадцять четвертої статті 24 слова "та звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника виключити.  
    -12- Заічко В.О.
Після пп.2 п.2 доповнити законопроект підпунктом такого змісту: "у частині сімнадцятій статті 24 виключити слова "за контрактом;"  
Враховано    
    -13- Заічко В.О.
Родіонов М.К.
Дорогунцов С.І.
Після пп.2 п.2 доповнити законопроект підпунктом такого змісту: "у другому реченні частини двадцять четвертої статті 24 виключити слова "та звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника".  
Враховано    
15. 3) в статті 24 абзац двадцять четвертий після слів "Після призначення пенсії відповідно до цього Закону наукові (науково-педагогічні) працівники" доповнити словами "можуть продовжувати працювати на тій же посаді" і далі за текстом.   -14- Заічко В.О.
Підпункт 3 п.2 законопроекту виключити.  
Враховано    
    -15- Родіонов М.К.
Дорогунцов С.І.
Част.25 ст.24 Закону України "Про наукову і наукову-технічну діяльність" викласти у такій редакції: "Після призначення пенсії відповідно до цього Закону наукові (науково-педагогічні) працівники можуть продовжувати працювати на тій же посаді, а також на підприємствах, в організаціях, установах усіх форм власності та займатися підприємницькою діяльністю".  
Відхилено    
16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
17. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
18. 2. Кабінету Міністрів України:   -16- Заічко В.О.
Пронумерувати розділ "Прикінцеві положення". Пункт 2 Прикінцевих положень законопроекту викласти у такій редакції: "2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. "  
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
19. привести у двомісячний термін свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.       
20. 3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.      3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.