Кількість абзаців - 119 Таблиця поправок


Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо дітей, позбавлених батьківського піклування) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Сімейного кодексу України      Про внесення змін до Сімейного кодексу України  
3. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21 - 22, ст. 135) такі зміни:   -1- Довгий Т.О.
Частину першу статті 138 доповнити словами: „пред'явивши позов про виключення запису про нього як батька дитини з актового запису про народження дитини."  
Враховано   І. Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21 - 22, ст. 135; 2003р., №7, ст.70; 2005р., №26, ст.422, №32, ст.422, ст.423) такі зміни: 1. Частину першу статті 138 доповнити словами „пред'явивши позов про виключення запису про нього як батька дитини з актового запису про народження дитини".  
5. 1. Частину другу статті 138 виключити.   -2- Мусіяка В.Л.
Недоцільно виключати ч.2 ст.138.  
Враховано    
    -3- Оніщук М.В.
Зміни до ст.164 виключити.  
Враховано    
    -4- Кафарський В.І.
Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини першої статті 164 викласти у такій редакції: 2) ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини, в тому числі при ухиленні батьків від виконання обов'язків щодо здобуття їх малолітніми, неповнолітніми дітьми дошкільної, загальної середньої освіти та при злісному ухиленні від сплати аліментів;  
Відхилено    
6. 2. У статті 165 слова „або навчальний заклад" замінити словами „заклад охорони здоров'я, соціального захисту, навчальний або інший заклад".   -5- Мусіяка В.Л.
Слова "заклад охорони здоров'я, соціального захисту" вилучити.  
Враховано   2. У статті 165 слова „або навчальний заклад" замінити словами „навчальний або інший дитячий заклад".  
    -6- Кафарський В.І.
Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 169 викласти в такій редакції: "1. Мати, батько, позбавлені батьківських прав, після спливу одного року з дня постановлення судом рішення про позбавлення батьківських прав мають право на звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав".  
Відхилено    
7. 3. Назву розділу ІV викласти у такій редакції:   -7- Оніщук М.В.
Назву розділу ІV залишити в чиній редакції.  
Враховано    
8. „Розділ ІУ. ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ".       
9. 4. У статті 209:       
10. 1) назву статті доповнити словами „ чи підкинута";      3. Назву статті 209 після слова "будинку" доповнити словами „ чи підкинули".  
11. 2) у частині першій слова „двомісячного віку" замінити словами „місячного віку";   -8- Мусіяка В.Л.
Доцільно залишити можливість усиновлення дитини з двомісячного віку.  
Враховано    
    -9- Довгий Т.О.
Частину першу ст.209 доповнити словами: „за умови відсутності медичних протипоказань для її усиновлення."  
Відхилено    
12. 3) доповнити статтю частинами третьою та четвертою такого змісту:   -10- Мусіяка В.Л.
Доповнювати статтю частинами третьою та четвертою недоцільно.  
Враховано    
13. „3. Усиновлення дитини з пологового будинку (відділення) та лікувально профілактичного закладу не проводиться.   -11- Довгий Т.О.
Частину третю ст.209 викласти у такій редакції: „Усиновленою може бути тільки дитина, яка перебуває на обліку дітей, які можуть бути усиновлені."  
Враховано частково    
14. 4. Якщо немає ніяких відомостей про батька та родичів дитини, залишеної матір'ю у пологовому будинку, або знайденої чи підкинутої дитини адміністрацією цього закладу за участю представників органів у справах неповнолітніх, освіти та внутрішніх справ складається відповідний акт, на підставі якого районна, районна в містах Києві та Севастополі державна адміністрація, виконавчий комітет міської, районної у місті ради приймає рішення про її влаштування до закладу охорони здоров'я, соціального захисту, навчального або іншого закладу".   -12- Довгий Т.О.
Доповнювати статтю частиною четвертою недоцільно.  
Немає висновку    
    -13- Кафарський В.І.
Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 211 викласти в такій редакції: "1. Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа, якій на день постановлення рішення про усиновлення виповнилося двадцять п'ять років".  
Відхилено    
15. 5. У статті 214:      4. У статті 214:  
16. 1) назву статті та частину першу викласти у такій редакції:      1) назву та частину першу викласти в такій редакції:  
17. „Стаття 214. Централізований облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання у сім'ї громадян   -14- Мусіяка В.Л.
У назві і частині першій ст.214 слова "Централізований" та "дітей-сиріт" вилучити.  
Враховано   „Стаття 214. Облік дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян  
18. 1. Керівники закладів, у яких перебувають діти, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування, чи на виховання у сім'ї громадян, посадові особи органів опіки та піклування, а також інші особи, яким стало відомо про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, зобов'язані протягом семи робочих днів подати інформацію про них до відповідних відділів та управлінь районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад, на які покладається безпосереднє ведення справ щодо опіки та піклування.   -15- Довгий Т.О.
У першому реченні частини першої ст.214 виключити слова „на які покладається безпосереднє ведення справ щодо опіки та піклування".  
Враховано   1. Керівники закладів, у яких перебувають діти, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян, службові особи органів опіки та піклування, а також інші особи, яким стало відомо про дітей, позбавлених батьківського піклування, зобов'язані протягом семи робочих днів подати інформацію про них до відповідних відділів та управлінь районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад";  
19. Відповідні відділи та управління районних, районних у містах Києва та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад зобов'язані перевірити подану інформацію і протягом семи робочих днів скласти на кожну дитину анкету і поставити її на первинний облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання у сім'ї громадян";   -16- Довгий Т.О.
Абзац другий частини першої ст.214 виключити.  
Враховано    
20. 2) у частині другій слова „протягом одного місяця від дня надходження відомостей про них зобов'язанні подати відповідну інформацію" замінити словами „по закінченню місячного терміну від дня реєстрації надходження анкети дитини зобов'язані протягом трьох робочих днів подати анкету дитини";   -17- Довгий Т.О.
У частині другій ст.214 слова „реєстрації анкети дитини зобов'язані протягом трьох робочих днів подати анкету дитини" замінити словами „перебування дитини на обліку, зобов'язані протягом трьох робочих днів подати відповідну інформацію щодо дитини".  
Відхилено    
    -18- Мусіяка В.Л.
Зміни до ч.ч.2 та 3 ст.214 вилучити.  
Враховано    
21. 3) у частині третій слова „протягом одного місяця від дня надходження інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, передають її" замінити словами „по закінченню місячного терміну від дня реєстрації надходження анкети дитини зобов'язані протягом трьох робочих днів подати анкету дитини, яка може бути усиновлена";   -19- Довгий Т.О.
У частині третій ст.214 слова „реєстрації надходження анкети дитини зобов'язані протягом трьох робочих днів подати анкету дитини, яка може бути усиновлена," замінити словами „перебування дитини на обліку, зобов'язані протягом трьох робочих днів подати відповідну інформацію щодо дитини".  
Відхилено    
22. 4) доповнити статтю після частини третьої новою частиною четвертою такого змісту:      2) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:  
23. „4. Порядок здійснення централізованого обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання у сім'ї громадян, та порядок передачі дітей на усиновлення встановлюється Кабінетом Міністрів України";      „4. Порядок здійснення централізованого обліку дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян, та порядок передачі дітей на усиновлення встановлюються Кабінетом Міністрів України".  
24. 5) частину четверту вважати відповідно частиною п'ятою.      У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.  
25. 6. Частину другу стаття 215 доповнити словами „у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".   -20- Довгий Т.О.
Доповнити перше речення частини першої ст.218 словами: „якщо вона досягла такого рівня розвитку, що може її висловити."  
Враховано   5. Частину другу статті 215 доповнити словами „у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України". 6. У частині першій статті 218: 1) абзац перший доповнити словами „якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити";  
26. 7. Абзац другий частини першої статті 218 доповнити реченням такого змісту:   -21- Юхновський І.Р.
Перше речення абзацу 2 ч.1 ст.218 доповнити в кінці словами "та стану здоров'я".  
Враховано   2) абзац другий доповнити словами "та стану здоров'я".  
27. „Згода дитини на її усиновлення з'ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, про що складається відповідна довідка".   -22- Юхновський І.Р.
Далі доповнити реченням такого змісту: "Згода дитини надається у присутності представника органу опіки та піклування, опікуна або представника адміністрації лікувального, навчального закладу, де утримується дитина. За фактом волевиявлення дитини зазначеними особами складається акт."  
Відхилено    
    -23- Лебедівський В.А.
Абзац 2 ч.1 ст.218 доповнити реченням такого змісту: "Порядок та форма надання згоди дитини на її усиновлення затверджуються постановою Кабінету Міністрів України."  
Відхилено    
    -24- Довгий Т.О.
Абзац третій частини першої ст.218 викласти у такій редакції: „Згода дитини на усиновлення письмово фіксується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, у присутності не менше двох незацікавлених свідків."  
Відхилено    
    -25- Оніщук М.В.
Доповнення абзацу другого новим реченням про порядок згоди дитини на усиновлення виключити.  
Враховано    
    -26- Юхновський І.Р.
У ч.2 ст.218 після слів "дитина" додати слова "яка досягла чотирнадцяти років".  
Відхилено    
28. 8. Частину першу статті 219 доповнити пунктом 5 такого змісту:   -27- Оніщук М.В.
Ч.1 ст.219 залишити в чинній редакції.  
Враховано    
29. „5) покинули (або відмовилися забрати) дитину в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я".   -28- Юхновський І.Р.
ч.2 ст.219 викласти в такій редакції: "Усиновленою без згоди батьків може бути дитина, батьки якої не проживаючи з дитиною понад шість місяців без поважних причин, не проявляють щодо неї батьківської турботи та піклування, не виховують та не утримують її."  
Відхилено    
30. 9. У статті 222:       
31. 1) назву статті викласти у такій редакції:   -29- Юхновський І.Р.
Ст.222 залишити в чинній редакції.  
Враховано    
32. „ Стаття 222. Згода закладу охорони здоров'я, соціального захисту, навчального або іншого закладу на усиновлення дитини";       
33. 2) в абзаці першому частини першої слова "або навчальному закладі" замінити словами „соціального захисту, навчального або іншого закладу".       
34. 10. Частину першу статті 223 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:   -30- Довгий Т.О.
Абзац другий та третій частини першої статті 223 виключити у зв'язку з тим, що ст.252 ЦПК України визначено перелік документів, які повинні бути додані до заяви про усиновлення.  
Враховано    
35. „ До заяви додаються такі документи:       
36. 1) документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;       
37. 2) довідка про заробітну плату або декларація про доходи;       
38. 3) копія свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі;       
39. 4) письмова згода на усиновлення дитини другого з подружжя (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), нотаріально засвідчена;       
40. 5) висновок про стан здоров'я заявника;       
41. 6) довідка про відсутність (наявність) судимості, видана органом внутрішніх справ за місцем проживання;       
42. 7) акт, виданий органом опіки та піклування, що підтверджує можливість заявника бути усиновлювачем, із зазначенням житлово-побутових умов, біографічних даних, складу сім'ї, наявності власних дітей та інших відомостей;       
43. 8) копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.       
44. Зазначені документи мають бути засвідчені в установленому порядку".       
45. 11. У статті 225:   -31- Мусіяка В.Л.
Доцільно залишити ст.225 у чинній редакції.  
Враховано    
46. 1) у назві статті виключити слово „Момент";       
47. 2) частину другу виключити.   -32- Кафарський В.І.
Частину першу статті 228 після слів "за дотриманням прав усиновленої дитини тощо)" доповнити словами "а також особи, яким став відомий факт усиновлення," далі по тексту.  
Враховано   7. У частині першій статті 228 слово "зобов'язані" замінити словами "а також інші особи, яким став відомий факт усиновлення, зобов'язані".  
48. 12. Абзац другий частини першої статті 233 виключити.   -33- Мусіяка В.Л.
Залишити абзац другий частини першої статті 233 в чинній редакції.  
Враховано    
49. 13. У статті 234:       
50. 1) назву статті після слів „прав дитини" доповнити словами „на пенсію, інші виплати";   -34- Оніщук М.В.
Назву і ч.1 ст.234 залишити в чинній редакції.  
Враховано    
51. 2) у частині першій слово „соціальні" виключити.       
52. 14. У статті 243:       
53. 1) у частині першій слова „дітьми, які залишилися без" замінити словами „дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими";   -35- Оніщук М.В.
Назву і ч.1 ст.243 залишити в чинній редакції.  
Враховано    
    -36- Кафарський В.І.
Зарубінський О.О.
Частину першу статті 243 викласти в такій редакції: "Опіка, піклування встановлюється для забезпечення виховання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих немайнових і майнових прав та інтересів цих дітей".  
Відхилено    
54. 2) у частині третій слова „встановлюється органом" замінити словами „встановлюється рішенням органу".   -37- Мусіяка В.Л.
Залишити ч.3 ст.243 у чинній редакції.  
Враховано    
    -38- Юхновський І.Р.
Ст.243 доповнити частиною 4 такого змісту: "Опіка чи піклування встановлюється за місцем проживання або знаходження особи, яка потребує опікування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника."  
Відхилено (див. ст.61 ЦК)   
    -39- Миримський Л.Ю.
Доповнити Кодекс новою статтею такого змісту: "Стаття 243-1. Органи опіки та піклування Опіка і піклування встановлюються державною адміністрацією районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчими комітетами міських чи районних у містах, сільських, селищних рад. Безпосереднє ведення справ по опіці і піклуванню покладається на відповідні відділи і управління місцевої державної адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчих комітетів міських чи районних у містах рад щодо осіб, які не досягли 18 років. У селищах і селах справами опіки і піклування безпосередньо відають виконавчі комітети селищних і сільських рад. Органи опіки і піклування здійснюють свою діяльність відповідно до цього Кодексу і правил, що затверджуються Постановою Кабінету Міністрів України."  
Відхилено    
55. 15. У назві та частині першій статті 245 слова „у дитячому закладі або закладі охорони здоров'я" замінити словами „у закладі охорони здоров'я, соціального захисту, навчальному або іншому закладі".   -40- Мусіяка В.Л.
У ст.245 слова "соціального захисту" вилучити.  
Враховано   8. У назві та тексті статті 245 слова „у дитячому закладі або закладі охорони здоров'я" замінити словами „у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі".  
56. 16. У статті 248:       
57. 1) назву та абзац перший частини першої викласти у такій редакції:      9. Назву та абзац перший частини першої статті 248 викласти в такій редакції:  
58. „Стаття 248. Права дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, соціального захисту, навчальному або іншому закладі, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї   -41- Мусіяка В.Л.
У ст.248 назву і ч.1 викласти в такій редакції: „Стаття 248. Права дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім'ї 1. Дитина, позбавлена батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім'ї, має право".  
Враховано   „Стаття 248. Права дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім'ї  
59. 1. Дитина-сирота і дитина, позбавлена батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, соціального захисту, навчальному або іншому закладі, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї, мають право:";      1. Дитина, позбавлена батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім'ї, має право".  
60. 2) у частині другій слово „соціальні" виключити.   -42- Оніщук М.В.
Зміни до ч.2 ст.248 виключити.  
Враховано    
    -43- Миримський Л.Ю.
Ч.3 ст.255 викласти в такій редакції: "3) захищати дитину, її права та інтереси як опікун або піклувальник, без спеціальних на те повноважень в усіх установах, організаціях та судах".  
Відхилено    
61. 17. Главу 20 (статті 252 - 256) викласти у такій редакції:   -44- Мусіяка В.Л.
Пеклушенко О.М.
Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Кармазін Ю.А.
Главу 20 "ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ" залишити в чинній редакції. Кодекс доповнити новою главою "ПРИЙОМНА СІМ'Я".  
Враховано   10. Доповнити розділ ІV Кодексу главами 20-1, 20-2 такого змісту:  
62. „Глава 20. ПРИЙОМНА СІМ'Я      „Глава 20-1. ПРИЙОМНА СІМ'Я  
63. Стаття 252. Прийомна сім'я      Стаття 256-1. Прийомна сім'я  
64. 1. Прийомна сім'я - окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для виховання та спільного проживання від 1 до 4 дітей із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.   -45- Довгий Т.О.
Частину першу статті 252 викласти у такій редакції: „Прийомна сім'я - сім'я, яка добровільно прийняла на виховання та спільне проживання від 1 до 4 дітей із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування."  
Враховано   1. Прийомна сім'я - сім'я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей, позбавлених батьківського піклування.  
65. Стаття 253. Прийомні батьки      Стаття 256-2. Прийомні батьки  
66. 1. Прийомні батьки - особи, які перебувають у шлюбі, або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли на власну житлову площу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, для виховання та спільного проживання.   -46- Довгий Т.О.
Частину першу ст.253 викласти у такій редакції: „Прийомні батьки - подружжя або особа, яка не перебуває у шлюбі, які прийняли на виховання та для спільного проживання дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених батьківського піклування."  
Враховано   1. Прийомні батьки - подружжя або особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли для спільного проживання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.  
67. 2. Прийомні батьки несуть персональну відповідальність за життя, здоров'я, навчання, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей.      2. Прийомні батьки несуть обов'язки по вихованню та розвитку дітей, передбачені статтею 150 цього Кодексу.  
68. 3. Прийомні батьки є законними представниками і захисниками прав та інтересів прийомних дітей у всіх органах, установах, закладах та організаціях без спеціальних на те повноважень.   -47- Довгий Т.О.
Частину третю ст.253 викласти у такій редакції: „Прийомними батьками не можуть бути особа або подружжя, якщо вона або один з подружжя: - визнана в установленому порядку недієздатною або обмежено дієздатною; - була позбавлена батьківських прав і ці права не були поновлені; - була позбавлена прав опікуна (піклувальника, усиновителя) за неналежне виконання покладених на неї відповідних обов'язків; - поведінка та інтереси якої суперечать інтересам прийомної дитини; - за станом здоров'я не може виконувати обов'язки щодо виховання дітей; - в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства; - проживає на спільній житловій площі з членами сім'ї, які мають розлади здоров'я, що можуть вплинути на здоров'я дитини; - проживає на спільній житловій площі з членами сім'ї, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства."  
Враховано частково   3. Прийомними батьками не можуть бути особи: - визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними; - позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені; - звільнені від повноважень опікуна, піклувальника в разі невиконання покладених на них обов'язків; - поведінка та інтереси яких суперечать інтересам прийомної дитини; - за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо виховання дітей; - проживають на спільній житловій площі з членами сім'ї, які мають розлади здоров'я, що можуть негативно вплинути на здоров'я прийомної дитини. 4. Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей і діють без спеціальних на те повноважень як опікуни або піклувальники.  
    -48- Довгий Т.О.
Доповнити статтю 253 частиною четвертою такого змісту: „Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей і захищають їх права та інтереси у всіх установах, закладах, організаціях та органах, включаючи судові, без спеціальних на те повноважень в межах, які надані законом опікуну або піклувальнику."  
Враховано частково    
69. Стаття 254. Прийомні діти      Стаття 256-3. Прийомні діти  
70. 1. Прийомні діти - діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї.      1. Прийомні діти - діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї.  
71. 2. На передачу дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, у прийомну сім'ю потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку, що може її висловити.   -49- Лебедівський В.А.
Ч.2 ст.254 доповнити реченням такого змісту: "Порядок та форма надання згоди дитини на її влаштування у прийомну сім'ю затверджується постановою Кабінету Міністрів України."  
Відхилено   2. На влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування, до прийомної сім'ї потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.  
72. Згода дитини на її влаштування у прийомну сім'ю з'ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, про що складається відповідна довідка.   -50- Довгий Т.О.
Мусіяка В.Л.
Абзац другий частини другої ст.254 викласти у такій редакції: „Згода дитини на її влаштування у прийомну сім'ю з'ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, про що складається відповідна довідка у присутності не менше двох сторонніх свідків."  
Враховано   Згода дитини на її влаштування до прийомної сім'ї з'ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, у присутності прийомних батьків і представника органу опіки та піклування, про що складається відповідний документ.  
73. 3. Прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку, а в разі навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І - ІУ рівня акредитації - до його закінчення.      3. Прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку, а в разі навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І - ІV рівнів акредитації - до його закінчення.  
74. 4. За прийомними дітьми зберігається право на аліменти, пенсію, інші виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вони мали до влаштування до прийомної сім'ї.   -51- Довгий Т.О.
Доповнити статтю 254 новою частиною такого змісту: „5. Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить інтересам дітей і не заборонено рішенням суду."  
Враховано частково   4. За прийомними дітьми зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вони мали до влаштування до прийомної сім'ї. 5. Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, крім випадків, коли це може завдати шкоди їхньому життю, здоров'ю та моральному вихованню.  
75. Стаття 255. Утворення прийомної сім'ї      Стаття 256-4. Створення прийомної сім'ї  
76. 1. Рішення про утворення прийомної сім'ї приймається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на підставі заяви осіб, які перебувають у шлюбі, або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, яка виявила бажання утворити прийомну сім'ю, та висновку відповідно районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчих комітетів міських рад про наявність відповідних умов для утворення прийомної сім'ї.   -52- Оніщук М.В.
Ч.1 ст.255 викласти в такій редакції: "1. Рішення про створення прийомної сім'ї приймається районною, районною в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими комітетами міської, районної у місті ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
Враховано   1. Рішення про створення прийомної сім'ї приймається районною, районною в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчим комітетом міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення) ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
77. 2. На підставі рішення про утворення прийомної сім'ї між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення про її утворення, укладається відповідний договір.      2. Між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення про створення прйомної сім'ї, на основі типового договору укладається договір про влаштування дітей до прийомної сім'ї.  
78. 3. Фінансування прийомної сім'ї на утримання прийомних дітей здійснюється за рахунок видатків з республіканського Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів.   -53- Мусіяка В.Л.
Відповідно до ст.89 Бюджетного кодексу України у ч.3 слова "республіканського Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів" замінити словами "районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим, і міст обласного значення та враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів."  
Враховано    
79. 4. Орган, який прийняв рішення про утворення прийомної сім'ї, несе відповідальність за її функціонування відповідно до законодавства.   -54- Мусіяка В.Л.
Ч.4 ст.255 викласти в такій редакції: "Орган, який прийняв рішення про створення прийомної сім'ї, зобов'язаний контролювати виконання прийомними батьками своїх обов'язків щодо виховання та утримання дітей."  
Враховано   3. Орган, який прийняв рішення про створення прийомної сім'ї, зобов'язаний контролювати виконання прийомними батьками своїх обов'язків щодо виховання та утримання дітей.  
80. 5. Положення про прийомну сім'ю затверджується Кабінетом Міністрів України.      4. Положення про прийомну сім'ю та типовий договір про влаштування дітей до прийомної сім'ї затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
81. Стаття 256. Припинення договору про прийомну сім'ю       
82. 1. Договір про утворення прийомної сім'ї припиняється за згодою сторін або за рішенням суду".       
83. 18. Доповнити Кодекс новою главою такого змісту:       
84. „Глава 20-1. ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ   -55- Мусіяка В.Л.
Главу про дитячий будинок сімейного типу вважати главою 20-2.  
Враховано   Глава 20-2. ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ  
85. Стаття 256-1. Дитячий будинок сімейного типу      Стаття 256-5. Дитячий будинок сімейного типу  
86. 1. Дитячий будинок сімейного типу - окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для виховання та спільного проживання не менш як 5 дітей із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.   -56- Довгий Т.О.
Частину першу статті 256-1 викласти у такій редакції: „Дитячий будинок сімейного типу - окрема сім'я, яка добровільно прийняла для виховання та спільного проживання не менше як 5 дітей із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування."  
Враховано частково   1. Дитячий будинок сімейного типу - окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та спільного проживання не менш як п'яти дітей, позбавлених батьківського піклування.  
87. 2. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних дітей батьків-вихователів.   -57- Мусіяка В.Л.
Ч.2 ст.256-1 вилучити.  
Враховано    
88. Стаття 256-2. Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу      Стаття 256-6. Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу  
89. 1. Батьки-вихователі - особи, які перебувають у шлюбі, або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, які беруть дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування для виховання та спільного проживання.   -58- Довгий Т.О.
У частині першій ст.256-2 слова „особи, які перебувають у шлюбі" замінити словом „подружжя".  
Враховано   1. Батьки-вихователі - подружжя або окрема особа, що не перебуває у шлюбі, які взяли дітей, позбавлених батьківського піклування, для виховання та спільного проживання.  
90. 2. Батьки-вихователі несуть персональну відповідальність за життя, здоров'я, навчання, фізичний і психічний розвиток вихованців.   -59- Довгий Т.О.
Доповнити статтю 256-2 частиною третьою у такій редакції: „Батьками-вихователями не можуть бути особи, визначені частиною третьою статті 253 цього Кодексу." У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.  
Враховано частково   2. Батьки-вихователі несуть обов'язки по вихованню та розвитку дітей, передбачені статтею 150 цього Кодексу. 3. Батьками-вихователями не можуть бути особи, зазначені в частині третій статті 256-2 цього Кодексу.  
91. 3. Батьки-вихователі є законними представниками і захисниками прав та інтересів вихованців дитячого будинку сімейного типу у всіх органах, установах, закладах та організаціях без спеціальних на те повноважень.   -60- Довгий Т.О.
Частину четверту 256-2 викласти у такій редакції: „4. Батьки-вихователі є законними представниками вихованців дитячого будинку сімейного типу і захищають їх права та інтереси у всіх установах, закладах, організаціях та органах, включаючи судові, без спеціальних на те повноважень в межах, які надані законом опікуну або піклувальнику."  
Враховано   4. Батьки-вихователі є законними представниками дітей і діють без спеціальних на те повноважень як опікуни або піклувальники.  
92. 4. Батькам-вихователям для потреб сім'ї надається позачергово відповідно обладнаний індивідуальний житловий будинок або багатокімнатна квартира за нормами, встановленими законодавством.      5. Батькам-вихователям для потреб дитячого будинку сімейного типу надається позачергово обладнаний індивідуальний житловий будинок або багатокімнатна квартира за нормами, встановленими законодавством.  
93. Стаття 256-3. Вихованці дитячого будинку сімейного типу      Стаття 256-7. Вихованці дитячого будинку сімейного типу  
94. 1. Вихованці дитячого будинку сімейного типу - діти, із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу.      1. Вихованцями дитячого будинку сімейного типу є діти, позбавлені батьківського піклування.  
95. 2. На передачу дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, до дитячого будинку сімейного типу потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку, що може її висловити.      2. На влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування, до дитячого будинку сімейного типу потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.  
96. Згода дитини на передачу її до дитячого будинку сімейного типу з'ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, про що складається відповідна довідка.   -61- Довгий Т.О.
Мусіяка В.Л.
Абзац другий частини другої ст.256-3 викласти у такій редакції: „Згода дитини на її влаштування до дитячого будинку сімейного типу з'ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, про що складається відповідна довідка у присутності не менше двох сторонніх свідків."  
Враховано   Згода дитини на влаштування її до дитячого будинку сімейного типу з'ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, у присутності батьків-вихователів і представника органу опіки та піклування, про що складається відповідний документ.  
    -62- Лебедівський В.А.
Ч.2 ст.256-3 доповнити реченням такого змісту: "Порядок та форма надання згоди дитини на передачу її до дитячого будинку сімейного типу затверджується постановою Кабінету Міністрів України."  
Відхилено    
97. 3. Вихованці проживають і виховуються у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному, вищому навчальному закладі І-ІV рівня акредитації - до його закінчення.      3. Вихованці проживають і виховуються у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному, вищому навчальному закладі І-ІV рівнів акредитації - до його закінчення.  
98. 4. За вихованцями дитячого будинку сімейного типу зберігається право на аліменти, пенсію, інші виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вони мали до влаштування до дитячого будинку сімейного типу.   -63- Довгий Т.О.
Доповнити статтю 256-3 новою частиною такого змісту: „5. Вихованці мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить інтересам дитини і не заборонено рішенням суду."  
Враховано частково   4. За вихованцями дитячого будинку сімейного типу зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вони мали до влаштування до дитячого будинку сімейного типу. 5. Вихованці мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, крім випадків, коли це може завдати шкоди їхньому життю, здоров'ю та моральному вихованню.  
99. Стаття 256-4. Утворення дитячого будинку сімейного типу      Стаття 256-8. Створення дитячого будинку сімейного типу  
100. 1. Рішення про утворення дитячого будинку сімейного типу приймається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на підставі заяви осіб, які перебувають у шлюбі, або окремої особи, яка виявила бажання утворити дитячий будинок сімейного типу, та висновку відповідно районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради про наявність відповідних умов для утворення дитячого будинку сімейного типу.   -64- Оніщук М.В.
Ч.1 ст.256-4 викласти в такій редакції: "1. Рішення про створення дитячого будинку сімейного типу приймається районною, районною в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими комітетами міської, районної у місті ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
Враховано   1. Рішення про створення дитячого будинку сімейного типу приймається районною, районною в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчим комітетом міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення) ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
101. 2. На підставі рішення про утворення дитячого будинку сімейного типу між батьками-вихователями та органом, який прийняв рішення про його утворення, укладається відповідний договір.   -65- Мусіяка В.Л.
Доповнити ч.2 після слова "договір" словами "в якому має передбачатися плата для батьків-вихователів за проведену роботу щодо вихованців".  
Враховано   2. Між батьками-вихователями та органом, який прийняв рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, на основі типового договору укладається договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу.  
102. 3. Фінансування дитячого будинку сімейного типу на утримання батьків-вихователів та вихованців здійснюється за рахунок видатків з республіканського Автономної республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів.   -66- Мусіяка В.Л.
У ч.3 слова "республіканського Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів" замінити словами "районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення та враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів." Доповнити ч.3 реченням такого змісту: "Фінансування повинно повністю виходити з реальних розрахунків на одного вихованця дитячого будинку."  
Враховано    
103. 4. Орган, який прийняв рішення про утворення дитячого будинку сімейного типу, несе відповідальність за його функціонування відповідно до законодавства.      3. Орган, який прийняв рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, зобов'язаний контролювати виконання батьками-вихователями своїх обов'язків щодо виховання та утримання дітей.  
104. 5. Положення про дитячий будинок сімейного типу затверджується Кабінетом Міністрів України.      4. Положення про дитячий будинок сімейного типу і типовий договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
105. Стаття 256-5. Припинення договору про дитячий будинок сімейного типу       
106. 1. Договір про прийомну сім'ю припиняється за згодою сторін або за рішенням суду."   -67- Мусіяка В.Л.
У тексті статті слова "прийомну сім'ю" замінити словами "дитячий будинок сімейного типу".  
Враховано    
107. 19. Назву та частину другу статті 257 викласти у такій редакції:       
108. „Стаття 257. Права баби, діда, прабаби, прадіда на спілкування та участь у вихованні внуків, правнуків"       
109. „2. Батьки чи інші особи, з якими проживає дитина, не повинні чинити перешкод бабі, діду, прабабі, прадіду щодо їх спілкування з внуками, правнуками та участі у їх вихованні".   -68- Мусіяка В.Л.
Назву і ч.2 ст.257 залишити в чинній редакції.  
Враховано    
110. 20. Доповнити Кодекс статтею 288-1 такого змісту:   -69- Мусіяка В.Л.
Доповнення Кодексу запропонованою статтею 288-1 безпідставно обмежує правоздатність іноземця.  
Враховано    
111. „Стаття 288-1. Опіка, піклування іноземця, який проживає в Україні, над дитиною, яка є громадянином України   -70- Юхновський І.Р.
У назві ст.288-1 після слова "який" додати слово "постійно".  
Відхилено    
112. 1. Опіка, піклування іноземця, який проживає в Україні, над дитиною, яка є громадянином України, здійснюється на загальних підставах, встановлених главою 19 цього Кодексу".   -71- Юхновський І.Р.
Ч.1 ст.288-1 викласти в такій редакції: "Допускається встановлення опіки, піклування іноземця, який постійно проживає в Україні, над дитиною, які є громадянином України, за умови наявності між ними родинного зв'язку. Опіка, піклування в таких випадках здійснюється на загальних підставах, встановлених главою 19 цього Кодексу".  
Немає висновку    
113. ІІ. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
114. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Сімейним кодексом України.   -72- Мусіяка В.Л.
У п.1 слова "але не раніше дня набрання чинності Сімейним кодексом України" виключити.  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
115. 2. Кабінетові Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:      2. Кабінетові Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
116. подати пропозиції щодо внесення змін та доповнень до законодавчих актів, які випливають із цього Закону;      подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, які випливають із цього Закону;  
117. розробити нові (частина четверта статті 214, частина друга статті 215, частина п'ята статті 255, частина п'ята статті 256-4 Сімейного кодексу України) та привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;  
118. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.      забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.