Кількість абзаців - 27 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України      Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України  
3. Верховна Рада України постановляє :   -1- Онопенко В.В.
Пеклушенко О.М.
Привести структуру Проекту у відповідність до вимог нормотворчої техніки. Проект має складатися з двох розділів: перший має починатися словами "І. Внести до Кодексу адміністративного судочинства України такі зміни: ..."; другий розділ має стосуватися набрання законом чинності: "ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування" (пункт 3 Проекту). Пункт "а" Проекту викласти окремими пунктами з цифровим, а не літерним позначенням.  
Враховано   Верховна Рада України постановляє : І. Внести до Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005, №35-36, №37, ст.446)такі зміни: 1. Пункт 10 статті 3 після слів "розгляд і вирішення адміністративної справи в суді" доповнити словом "першої,". 2. У частині шостій статті 24 слова "за участі не менше двох третин чисельності кожної палати" замінити словами "за правилами, передбаченими частиною другою статті 241 цього Кодексу".  
    -2- Онопенко В.В.
Пеклушенко О.М.
Доповнити Проект пунктом 1 такого змісту: "1. Пункт 10 статті 3 після слів "розгляд і вирішення адміністративної справи в суді" доповнити словом "першої,". Це доповнення необхідне для узгодження пункту 10 статті 3 Кодексу адміністративного судочинства із ч. 3 ст. 122 цього Кодексу.  
Враховано    
    -3- Слабенко С.І.
Соболєв С.В.
У ч.6 ст.24 слова "за участі не менше двох третин чисельності кожної палати" замінити словами "за правилами, передбаченими частиною другою статті 241 цього Кодексу".  
Враховано    
4. 1. У частині першій статті 240 слова "семи суддів" замінити словами "не менш як 2/3 чисельності Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України (але не менше п"яти суддів)".      3. У частині першій статті 240 слова "семи суддів" замінити словами "не менш як 2/3 чисельності Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України (але не менше п"яти суддів)".  
5. 2. У частині другій статті 241 після слів "судами касаційної інстанції" доповнити словами "різних юрисдикцій".   -4- Онопенко В.В.
Пеклушенко О.М.
Пункт 2 Проекту вилучити, оскільки він не вносить нового змісту до ч. 2 ст. 241 Кодексу: жоден закон не передбачає в одній юрисдикції кілька судів касаційної інстанції. Ч.2 ст.241 викласти в такій редакції: "2. Якщо виявлено неоднакове застосування судами касаційної інстанції одного і того самого положення закону, то справа розглядається колегією суддів на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України. Судовий склад спільного засідання палат формується головами відповідних палат у рівній кількості. Головує на спільному засіданні почергово голова відповідної палати.  
Враховано   4. Частину другу статті 241 викласти в такій редакції: "2. Якщо виявлено неоднакове застосування судами касаційної інстанції одного і того самого положення закону, то справа розглядається колегією суддів на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України. Судовий склад спільного засідання палат формується головами відповідних палат у рівній кількості. Головує на спільному засіданні почергово голова відповідної палати.  
6. 3. У розділі VІІ "Прикінцеві та перехідні положення":      5. У розділі VІІ "Прикінцеві та перехідні положення":  
7. а) пункт 4 викласти у такій редакції:      а) пункт 4 викласти у такій редакції:  
8. "Окружний адміністративний суд починає свою діяльність після призначення (обрання) до його складу не менше трьох суддів і за наявності облаштованого приміщення.      "Окружний адміністративний суд починає свою діяльність після призначення (обрання) до його складу не менше трьох суддів і за наявності облаштованого приміщення.  
9. Апеляційний адміністративний суд починає свою діяльність після призначення (обрання) до його складу не менше семи суддів, за наявності облаштованого приміщення і початку діяльності першого окружного адміністративного суду на території, на яку поширюються повноваження зазначеного апеляційного адміністративного суду.   -5- Онопенко В.В.
Пеклушенко О.М.
Слабенко С.І.
Сіренко В.Ф.
Абзац 2 пункту 4 розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу (у редакції Проекту) викласти у такій редакції: "Апеляційний адміністративний суд починає свою діяльність після призначення (обрання) до його складу не менше семи суддів і за наявності облаштованого приміщення, але не пізніше 1 вересня 2006 року". Початок діяльності апеляційного адміністративного суду не може залежати від того, чи створений окружний адміністративний суд, так само як і діяльність Вищого адміністративного суду не залежить від створення інших адміністративних судів.  
Враховано   Апеляційний адміністративний суд починає свою діяльність після призначення (обрання) до його складу не менше семи суддів і за наявності облаштованого приміщення, але не пізніше 1 вересня 2006 року.  
10. Про початок діяльності кожного адміністративного суду Державна судова адміністрація України повідомляє через загальнодержавні та відповідні місцеві офіційні друковані видання.   -6- Онопенко В.В.
Пеклушенко О.М.
В абзаці 3 пункту 4 розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу (у редакції Проекту) слова "кожного адміністративного суду" замінити словами "кожного окружного та апеляційного адміністративних судів". Це положення не повинно стосуватися Вищого адміністративного суду України.  
Враховано   Про початок діяльності кожного окружного та апеляційного адміністративних судів Державна судова адміністрація України повідомляє через загальнодержавні та відповідні місцеві офіційні друковані видання.  
11. Після початку діяльності відповідного окружного та апеляційного адміністративного суду позови та скарги по адміністративним справам, подані до загальних місцевих та апеляційних судів, передаються цими судами для розгляду відповідним адміністративним судам.   -7- Онопенко В.В.
Пеклушенко О.М.
Абзаци 4-5 пункту 4 розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу (у редакції Проекту) вилучити, перенісши їх до пункту 5 розділу VІІ (див. п. 9 цих пропозицій). Це дозволить викласти зміст пунктів 5 і 6 розділу VІІ Кодексу в один спосіб.  
Враховано    
12. Справи, провадження по яких було розпочато загальними місцевими та апеляційними судами до початку діяльності відповідних адміністративних судів, завершуються розглядом цими судами".       
13. б) пункт 5 викласти у такій редакції:      б) пункт 5 викласти у такій редакції:  
14. "До початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних судів підсудні їм справи вирішують у першій та апеляційній інстанції відповідні загальні місцеві та апеляційні суди шляхом запровадження спеціалізації суддів з розгляду справ адміністративної юрисдикції, в тому числі утворення судових колегій у справах адміністративної юрисдикції, крім випадків, встановлених пунктом 6 цього розділу.   -8- Онопенко В.В.
Пеклушенко О.М.
Абзац 1 пункту 5 розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу (у редакції Проекту) викласти у такій редакції: "До початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних судів підсудні їм справи вирішують у першій та апеляційній інстанціях відповідні місцеві та апеляційні загальні суди, крім випадків, встановлених пунктом 6 цього розділу, за правилами Кодексу адміністративного судочинства України. У місцевих та апеляційних загальних судах запроваджується спеціалізація суддів з розгляду адміністративних справ". Запропонована редакція за змістом не змінює редакцію Проекту, а містить тільки редакційні уточнення.  
Враховано   "До початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних судів підсудні їм справи вирішують у першій та апеляційній інстанціях відповідні місцеві та апеляційні загальні суди, крім випадків, встановлених пунктом 6 цього розділу, за правилами Кодексу адміністративного судочинства України. У місцевих та апеляційних загальних судах запроваджується спеціалізація суддів з розгляду адміністративних справ.  
15. Касаційний розгляд справ зазначених у абзаці 1 пункту 5 цієї статті здійснюється Вищим адміністративним судом України, а розгляд справ за винятковими обставинами - судовою палатою в адміністративних справах Верховного Суду України, а у випадках передбачених частиною другою статті 241 Кодексу адміністративного судочинства на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України".   -9- Онопенко В.В.
Пеклушенко О.М.
Абзац 2 пункту 5 розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу (у редакції Проекту) вилучити, оскільки за змістом це не перехідне положення, а положення ч. 2-3 ст. 20, ст.ст. 210, 235, 241 Кодексу (відтворювати їх у розділі VІІ Кодексу немає потреби).  
Враховано   Після початку діяльності окружного адміністративного суду адміністративні позови, подані до відповідних місцевих загальних судів у справах, що підсудні окружному адміністративному суду, передаються цими судами до окружного адміністративного суду, якщо провадження у справі ще не відкрито. Після початку діяльності апеляційного адміністративного суду апеляційні скарги в адміністративних справах, подані до відповідних апеляційних загальних судів, передаються цими судами до апеляційного адміністративного суду, якщо апеляційне провадження у справі ще не відкрито. Адміністративні справи, провадження у яких було відкрито місцевими та апеляційними загальними судами до початку діяльності відповідного адміністративного суду, розглядаються і вирішуються цими судами."  
    -10- Онопенко В.В.
Пеклушенко О.М.
Доповнити пункт 5 розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу (у редакції Проекту) трьома абзацами такого змісту: "Після початку діяльності окружного адміністративного суду адміністративні позови, подані до відповідних місцевих загальних судів у справах, що підсудні окружному адміністративному суду, передаються цими судами до окружного адміністративного суду, якщо провадження у справі ще не відкрито. Після початку діяльності апеляційного адміністративного суду апеляційні скарги в адміністративних справах, подані до відповідних апеляційних загальних судів, передаються цими судами до апеляційного адміністративного суду, якщо апеляційне провадження у справі ще не відкрито. Адміністративні справи, провадження у яких було відкрито місцевими та апеляційними загальними судами до початку діяльності відповідного адміністративного суду, розглядаються і вирішуються цими судами". Ці положення перенесено із пункту 4 розділу VІІ Кодексу (у редакції Проекту) із редакційними уточненнями.  
Враховано    
16. в) пункт 6 викласти у такій редакції:      в) пункт 6 викласти у такій редакції:  
17. "До початку діяльності окружних і апеляційних адміністративних судів усі адміністративні справи, підвідомчі господарським судам відповідно до Господарського процесуального кодексу України розглядаються, а судові рішення переглядаються в апеляційному і касаційному порядку відповідними господарськими судами за правилами Господарського процесуального кодексу України.   -11- Поліщук К.А.
Мусіяка В.Л.
В абз.1 п.6 слова "і касаційному" виключити.  
Враховано   "До початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних судів адміністративні справи, підвідомчі господарським судам відповідно до Господарського процесуального кодексу України 1991 року, вирішують у першій та апеляційній інстанціях відповідні місцеві та апеляційні господарські суди за правилами Господарського процесуального кодексу України. Касаційний перегляд рішень за такими справами здійснює Вищий адміністративний суд України за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.  
    -12- Пеклушенко О.М.
Абзац 1 пункту 6 розділу VІІ викласти у такій редакції: "До початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних судів адміністративні справи, підвідомчі господарським судам відповідно до Господарського процесуального кодексу України 1991 року, вирішують у першій та апеляційній інстанціях відповідні місцеві та апеляційні господарські суди за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.  
Враховано частково    
    -13- Мусіяка В.Л.
Доповнити абзац 1 п.6 новим реченням в такій редакції: „Касаційний перегляд рішень за такими справами здійснює Вищий адміністративний суд України за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.".  
Враховано    
18. Після початку діяльності відповідного окружного адміністративного суду позови та заяви по адміністративним справам, подані до місцевих господарських судів, передаються цими судами для розгляду відповідному окружному адміністративному суду.   -14- Оніщук М.В.
Абзац 2 п.6 викласти в такій редакції: Після початку діяльності окружного адміністративного суду адміністративні позови, подані до відповідних місцевих господарських судів у справах, що підсудні окружному адміністративному суду, передаються цими судами до окружного адміністративного суду, якщо провадження у справі ще не відкрито. Після початку діяльності апеляційного адміністративного суду апеляційні скарги в адміністративних справах, подані до відповідних апеляційних господарських судів, передаються цими судами до апеляційного адміністративного суду, якщо апеляційне провадження у справі ще не відкрито. Адміністративні справи, провадження у яких було відкрито місцевими та апеляційними господарськими судами до початку діяльності відповідного адміністративного суду, розглядаються і вирішуються цими судами відповідно до абзацу першого цього пункту".  
Враховано   Після початку діяльності окружного адміністративного суду адміністративні позови, подані до відповідних місцевих господарських судів у справах, що підсудні окружному адміністративному суду, передаються цими судами до окружного адміністративного суду, якщо провадження у справі ще не відкрито. Після початку діяльності апеляційного адміністративного суду апеляційні скарги в адміністративних справах, подані до відповідних апеляційних господарських судів, передаються цими судами до апеляційного адміністративного суду, якщо апеляційне провадження у справі ще не відкрито. Адміністративні справи, провадження у яких було відкрито місцевими та апеляційними господарськими судами до початку діяльності відповідного адміністративного суду, розглядаються і вирішуються цими судами відповідно до абзацу першого цього пункту.  
19. Перегляд судових рішень, зазначених в абзаці першому цього пункту, за винятковими обставинами здійснюється Судовою палатою в адміністративних справах Верховного Суду України, а у випадках, передбачених частиною другою статті 241 Кодексу адміністративного судочинства на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України".   -15- Мусіяка В.Л.
Абзац 3 пункту 6 викласти в такій редакції: „Перегляд судових рішень, зазначених в абзаці першому цього пункту, за винятковими обставинами здійснюється Судовою палатою в адміністративних справах Верховного Суду України за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.".  
Враховано   Перегляд судових рішень, зазначених в абзаці першому цього пункту, за винятковими обставинами здійснюється Судовою палатою в адміністративних справах Верховного Суду України за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.  
20. г) у пункті 7:   -16- Онопенко В.В.
Пеклушенко О.М.
Доповнити Проект положенням, яким абзац 1 пункту 7 розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу викласти у такій редакції: "Після набрання чинності цим Кодексом заяви і скарги у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, заяви у справах щодо відмови органу державної реєстрації актів цивільного стану внести виправлення в актовий запис цивільного стану (глави 29 - 32 і 36 Цивільного процесуального кодексу України 1963 року), позовні заяви у господарських справах, що віднесені цим Кодексом до адміністративної юрисдикції, а також апеляційні, касаційні скарги (подання), заяви (подання) про перегляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами у таких справах, подані і не розглянуті до набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства України, розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом". Такі зміни необхідні для узгодження цього абзацу із абзацом 2 пункту 7 розділу VІІ Кодексу.  
Враховано частково   г) абзац 1 пункту 7 викласти у такій редакції: "Після набрання чинності цим Кодексом заяви і скарги у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, заяви у справах щодо відмови органу державної реєстрації актів цивільного стану внести виправлення в актовий запис цивільного стану (глави 29 - 32 і 36 Цивільного процесуального кодексу України 1963 року), а також апеляційні, касаційні скарги (подання), заяви (подання) про перегляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами у таких справах, подані і не розглянуті до набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства України, розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом, крім випадків, передбачених абзацом першим пункту 6 цього розділу."  
    -17- Поліщук К.А.
Абз.1 п.7 доповнити словами "крім випадків, передбачених абзацом першим пункту 6 цього розділу.  
Враховано    
21. в абзаці другому слова "або Господарським процесуальним кодексом України 1991 року" виключити;   -18- Онопенко В.В.
Пеклушенко О.М.
Підпункт "г" пункту "а" Проекту вилучити, оскільки перехідні положення, які Проектом запропоновано вилучити, спрямовано на забезпечення особам, тих процесуальних прав, які вони почали реалізовувати до набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства.  
Враховано    
22. абзац четвертий виключити.   -19- Онопенко В.В.
Залишити абзац 4 в чинній редакції.  
Враховано    
23. д) пункт 9 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:       
24. "До початку діяльності апеляційних адміністративних судів апеляційні скарги на судові рішення з адміністративних справ, що ухвалені в першій інстанції відповідними місцевими загальними судами, подаються до відповідного апеляційного загального суду".   -20- Онопенко В.В.
Доповнення п.9 виключити.  
Враховано    
25. В абзаці першому пункту 9 слова "або Господарського процесуального кодексу України 1991 року" виключити.   -21- Онопенко В.В.
Пеклушенко О.М.
Доповнити Проект положенням, яким пункт 10 розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу викласти у такій редакції: "10. Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у справах, визначених пунктом 7 цього розділу, що подані до набрання чинності цим Кодексом і не розглянуті Верховним Судом України, передаються для вирішення до Вищого адміністративного суду України. Касаційні скарги (подання) на рішення господарських судів, що подані до набрання чинності цим Кодексом і не розглянуті Вищим господарським судом України, передаються для вирішення до Вищого адміністративного суду України".  
Враховано   д) в абзаці першому пункту 9 слова "або Господарського процесуального кодексу України 1991 року" виключити. е) пункт 10 викласти у такій редакції: "10. Касаційні скарги (подання) на рішення загальних судів у справах, визначених пунктом 7 цього розділу, що подані до набрання чинності цим Кодексом і не розглянуті Верховним Судом України, передаються для вирішення до Вищого адміністративного суду України. Касаційні скарги (подання) на рішення господарських судів, що подані до набрання чинності цим Кодексом і не розглянуті Вищим господарським судом України, передаються для вирішення до Вищого адміністративного суду України".  
    -22- Поліщук К.А.
П.10 Розділу VІІ викласти в такій редакції: "10. Касаційні скарги (подання) на рішення судів, що подані до 1 вересня 2005 року і не розглянуті Верховним Судом України, Вищим господарським судом України, розглядаються цими судами з особливостями, визначеними цим розділом. Касаційні скарги (подання) на рішення судів, що подані після 1 січня 2005 року і не розглянуті Верховним Судом України чи Вищим господарським судом України, передаються для розгляду до Вищого адміністративного суду України."  
Враховано попередніми поправками   
26. 4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування