Кількість абзаців - 2896 Таблиця поправок


Про Державний бюджет України на 2006 рік (Перше читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державний бюджет України на 2006 рік   -1- Звернути увагу на необхідність повної відповідності основних прогнозних макропоказників економічного й соціального розвитку, закладених Кабінетом Міністрів України в проекті Державного бюджету України на 2006 рік, макропоказникам економічного розвитку, грошово-кредитної політики тощо, які були затверджені Радою Національного банку України 9 вересня 2005 року в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2006 рік відповідно до статті 100 Конституції України й статті 9 Закону України "Про Національний банк України". Так, зокрема, Кабінет Міністрів України абсолютно всі розрахунки прив'язує до середньорічного обмінного курсу гривні до долара США на рівні 5, 05, а НБУ прогнозує цей же показник на рівні 5, 0-5, 2 тощо.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -2- Супрун Л.П.
Кабінету Міністрів України до розгляду законопроекту у першому читанні взаємоузгодити прогнозні оцінки макроекономічних показників, а також привести показники проекту Державного бюджету України на 2006 рік у відповідність з проектом Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2006 рік та Основними засадами грошово-кредитної політики на 2006 рік для подання до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.  
Враховано частково Доручення КМУ   
1. Стаття 1. Визначити прогноз доходів Державного бюджету України на 2006 рік у сумі 118.705.962,5 тис. гривень, у тому числі прогноз доходів загального фонду Державного бюджету України ( у сумі 95.100.145,2 тис. гривень та прогноз доходів спеціального фонду Державного бюджету України ( у сумі 23.605.817,3 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону.   -3- Супрун Л.П.
Слова "прогноз доходів" замінити на слово "доходи".  
Враховано    
2. Затвердити видатки Державного бюджету України на 2006 рік у сумі 127.443.818,5 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України ( у сумі 103.256.527,4 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України ( у сумі 24.187.291,1 тис. гривень.       
3. Затвердити на 2006 рік:       
4. обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 1.594.436,4 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України ( у сумі 468.215,7 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України ( у сумі 1.126.220,7 тис. гривень;       
5. обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 2.754.960,3 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України ( у сумі 665.222,9 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України ( у сумі 2.089.737,4 тис. гривень.       
6. Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2006 у сумі 9.898.379,9 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України ( у сумі 8.353.389,4 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України ( у сумі 1.544.990,5 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону.   -4- Врахувати пропозицію щодо надання Кабінету Міністрів України можливості збільшення дефіциту у проекті державного бюджету на 2006 рік до 3 відсотків прогнозного валового внутрішнього продукту за рахунок додаткових державних запозичень для спрямування на витрати розвитку з відповідним коригуванням граничного розміру державного боргу у статті 14 проекту Закону та показників у додатку № 2 до проекту Закону, а також уточненням обсягу видатків на обслуговування державного боргу у додатку № 3 до проекту Закону.  Враховано Доручення КМУ   
7. Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України на 2006 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.       
8. ІІ. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ   -5- Супрун Л.П.
Збільшити доходну частину Державного бюджету України на 10757882 тис.грн., з урахуванням надходження коштів від приватизації державного майна в сумі 8134600 тис.грн.  
Враховано частково    
    -6- Асадчев В.М.
Припинити справляння митних платежів після вступу до СОТ.  
Відхилено    
9. Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2006 рік належать:       
10. 1) податок на додану вартість;       
11. 2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);       
12. 3) збір за спеціальне водокористування;       
13. 4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;       
14. 5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;       
15. 6) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;   -7- Гірник Є.О.
вилучити.  
Відхилено    
16. 7) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);       
17. 8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);       
18. 9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);       
19. 10) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;       
20. 11) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них);       
21. 12) рентна плата за нафту та природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;   -8- Гірник Є.О.
вилучити  
Відхилено    
22. 13) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;       
23. 14) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;       
24. 15) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями уповноважених підрозділів Міністерства внутрішніх справ у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; штрафних санкцій внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету;       
25. 16) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;   -9- у пункті 16 слова "безхазяйного майна" замінити словами "безхазяйного майна, у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач";  Враховано    
26. 17) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету, крім надходження коштів від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 46, ст. 511), та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;   -10- Добкін М.М.
Пункт 17 статті 2 доповнити абзацом наступного змісту: Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" до 1 квітня 2006 року забезпечити перерахування до загального фонду Державного бюджету України заборгованості по сплаті дивідендів, нарахованих на державну частку акцій за період роботи компанії у 2003 -2005 роках, у сумі 388 000 тис. гривень.  
Враховано частково Доручення КМУ   
27. 18) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;       
28. 19) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;       
29. 20) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;       
30. 21) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;       
31. 22) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку № 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету;       
32. 23) до розмежування земель державної та комунальної власності - 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (крім земельних ділянок, визначених пунктом 30 статті 12); після розмежування земель державної та комунальної власності - 100 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;       
33. 24) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;   -11- Гірник Є.О.
Вилучити  
Відхилено    
34. 25) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами;       
35. 26) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;       
36. 27) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;       
37. 28) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;       
38. 29) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій;       
39. 30) плата за виділення номерного ресурсу;       
40. 31) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій;       
41. 32) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України;       
42. 33) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України та галузевих академій наук), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;   -12- цифри "50" замінити цифрами "47"  Враховано    
43. 34) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;       
44. 35) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;       
45. 36) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів;   -13- пункт 36 викласти у такій редакції: "36) митні збори";  Враховано    
46. 37) надходження коштів від продажу на аукціонах спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами та збору за видачу таких дозволів;   -14- у пункті 37 слова "на аукціонах" вилучити;  Враховано    
    -15- Гірник Є.О.
Кисельов О.В.
Рудьковський М.М.
Вилучити  
Враховано частково Доручення КМУ   
47. 38) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях;       
48. 39) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 20, ст.148);       
49. 40) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його виконання, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю, відповідно до умов договору;   -16- доповнити статтю новим пунктом такого змісту: 40-1) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;  Враховано    
    -17- доповнити статтю новим пунктом такого змісту: 40-2) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;  Враховано    
    -18- доповнити статтю новим пунктом такого змісту: 40-3) 97 відсотків плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна, крім надходжень визначенних пунктом 33 цієї статті.  Враховано    
    -19- Супрун Л.П.
Доповнити статтю 2 проекту Закону новим пунктом 41 такого змісту: "41) надходження від експлуатуючих організацій плати за користування газорозподільними мережами в порядку та розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково Доручення КМУ   
50. 41) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.   -20- Климпуш О.Д.
Супрун Л.П.
Кирильчук Є.І.
Загрева Б.Ю.
Майстришин В.Я.
Коновалюк В.І.
Статтю 2 доповнити пунктом такого змісту: ...) єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України (крім плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів іноземних держав та транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні).  
Враховано частково    
51. Стаття 3. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток вуглеводневої сировини, а саме, природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) та газового конденсату і нафти (у тому числі з родовищ із важковидобувними та виснаженими запасами, включаючи понад базовий) на підставі спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами, вносять у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до Державного бюджету України:   -21- Розглянути доцільність вилучення з проекту Закону статті 3 з одночасним внесенням таких доповнень до статті 7 Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат": "У разі, якщо після розрахунку співвідношення суми рентних платежів за нафту до обсягу видобутої нафти, становитиме менше 800 гривень за одну тонну видобутої нафти, рентні платежі сплачуються з розрахунку 800 гривень за одну тонну видобутої нафти."  Враховано частково Доручення КМУ   
    -22- Асадчев В.М.
Супрун Л.П.
Вилучити статтю 3.  
Враховано частково Доручення КМУ   
52. рентну плату за природний газ (у тому числі і нафтовий (попутний) газ):       
53. ( у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі за базові і понад базові обсяги, видобуті з родовищ із важковидобувними і виснаженими запасами, а також за нафтовий (попутний) газ), крім обсягів природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу), видобутих із морських родовищ та з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів;       
54. ( у розмірі 15 гривень за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів;   -23- Франчук А.Р.
Абзац 4 статті 3 викласти в наступній редакції: "у розмірі 10 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів".  
Відхилено    
55. ( у розмірі 10 гривень за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу) із морських родовищ;       
56. рентну плату за нафту (у тому числі за базові і понад базові обсяги, видобуті з родовищ із важковидобувними і виснаженими запасами) - у розмірі 714 гривень за одну тонну видобутої нафти;   -24- Загрева Б.Ю.
Збільшити рентну плату на нафту до 876, 17 грн. за тону, що дасть додатковий ресурс 574, 2 млн. грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
57. - у розмірі 714 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, що залягають на глибині до 5.000 метрів включно;   -25- Загрева Б.Ю.
Збільшити рентну плату на газовий конденсат до 795, 64 грн., що дасть додатковий ресурс до Дохідної частини 202,8 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
58. - у розмірі 325 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів.   -26- Франчук А.Р.
Абзац 9 статті 3 викласти в наступній редакції: "у розмірі 250 гривень за одну тону газового конденсату, видобутого з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів".  
Відхилено    
59. Стаття 4. Установити, що підприємства, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, здійснюють:       
60. продаж всього обсягу власного видобутку нафти сирої, газового конденсату, а також газу скрапленого (понад обсяги, що підлягають продажу для потреб населення) - виключно на біржових аукціонах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;   -27- Внести зміни до статті 4: в абзаці другому слова "всього обсягу власного видобутку нафти сирої, газового конденсату" замінити словами "нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, крім обсягів, які використовуються на власні технологічні потреби та у замкнутому технологічному циклі";  Враховано    
    -28- Гірник Є.О.
В абзаці другому статті 4 слова "всього обсягу власного видобутку нафти сирої, газового конденсату" замінити словами "нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, крім обсягів які використовуються на власні потреби та у замкнутому технологічному циклі";  
Враховано частково    
61. продаж газу скрапленого для забезпечення потреб населення - виключно на спеціалізованих біржових аукціонах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;       
62. продаж природного газу власного видобутку для потреб населення (за виключенням обсягів природного газу, що використовується газовидобувними підприємствами для забезпечення власних технологічних потреб) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі перевищення обсягів видобутку природного газу над обсягами його споживання населенням, це перевищення спрямовується на задоволення потреб у природному газі установ і організацій, що фінансується з державного та місцевих бюджетів.   -29- Внести зміни до статті 4: в абзаці четвертому текст у дужках викласти у такій редакції: " (за виключенням обсягів природного газу, що використовується газовидобувними підприємствами для забезпечення власних технологічних потреб, та обсягів природного газу, видобутих із родовищ Чорного і Азовського морів понад базовий рівень 2005 року)".  Враховано    
    -30- У статті 4 абзац 4 викласти в такій редакції: "продаж природного газу власного видобутку для потреб населення (за виключенням обсягів природного газу, що використовується газовидобувними підприємствами для забезпечення власних технологічних потреб, та обсягів природного газу, що видобувається із родовищ Чорного і Азовського морів) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі перевищення обсягів видобутку природного газу над обсягами його споживання населенням, це перевищення спрямовується на задоволення потреб у природному газі установ і організацій, що фінансується з державного та місцевих бюджетів".  Враховано частково    
63. З метою дотримання норм цієї статті передання нафти сирої, нафтового конденсату, газу природного, у тому числі скрапленого на умовах договорів комісії, давальницької переробки, інших договорів, які не передбачають передання права власності на них, не припускається.   -31- У статті 4 абзац п"ятий вилучити.  Відхилено    
    -32- Статтю 4 доповнити новим абзацом такого змісту: "З метою максимального забезпечення потреб населення України у природному газі власного видобутку передбачити, що у 2006 році потреби населення у природному газі задовольняються з ресурсів газу, видобутого газодобувними підприємствами, підпорядкованими Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", відкритому акціонерному товариству "Укрнафта" та іншим газодобувним підприємствам, частка держави в статутному фонді яких перевищує 50 відсотків".  Відхилено    
64. Стаття 5. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку, вносять до Державного бюджету України:       
65. рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;       
66. рентну плату за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами в розмірі 4,5 гривні за одну тонну нафти або нафтопродуктів, що транспортуються;   -33- розглянути доцільність справляння рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами, які транспортується лише транзитом.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -34- проаналізувати ситуацію, що виникла у зв'язку з суттєвим зниженням обсягів транспортування нафти та вжити відповідні заходи.  Враховано Доручення КМУ   
    -35- Майстришин В.Я.
при визначенні ставки рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами врахувати відстань транспортування нафти.  
Враховано Доручення КМУ   
    -36- абзац третій викласти в такій редакції: "рентну плату за транзитне транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі 3,46 гривні за одну тонну, що транспортується та рентну плату за транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами в розмірі 4,5 гривні за одну тонну нафтопродуктів, що транспортуються"  Враховано частково Доручення КМУ   
    -37- Фоменко К.О.
У статті 5 проекту вилучити з абзацу 2 частини 1 слова: "і нафтопродуктів", "та продуктоводами", "або нафтопродуктів" і викласти абзац 2 у редакції: "рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі 4, 5 гривні за одну тонну нафти, що транспортується"  
Відхилено    
67. рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі 5,3 гривні за одну тонну на кожні 100 кілометрів відстані.   -38- Встановити ставку рентної плати від транзиту аміаку в розмірі 0, 5 дол. США за 1 тону на кожні 100 кілометрів, замість 5, 3 грн.  Відхилено    
68. Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з обсягів природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.       
69. Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктоводами подаються до органів стягнення за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця; .   -39- Внести зміни до статті 5: в абзаці шостому.слова "рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів" замінити словами "рентної плати за транзитне транспортування природного газу, нафти і аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафтопродуктів".  Враховано частково Доручення КМУ   
    -40- Гірник Є.О.
У абзаці шостому слова "рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктоводами" замінити словами "рентної плати за транзитне транспортування природного газу, нафти і аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами".  
Враховано частково Доручення КМУ   
70. Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені у порядку, встановленому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст.44).       
71. Стаття 6. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють експорт:       
72. природного газу у газоподібному стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 135 гривень за 1.000 куб. метрів;       
73. газу (крім природного) у газоподібному стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 135 гривень за 1.000 куб. метрів;       
74. природного газу у скрапленому стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 135 гривень за 1 тонну;       
75. скраплених газів (крім природного), сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 135 гривень за 1 тонну,       
76. якщо більші розміри не встановлені міжнародними угодами, обов'язковими для України.       
77. Стаття 7. Кабінету Міністрів України погасити у 2006 році частину заборгованості, визначену абзацом третім частини першої статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст.248; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250), у сумі 252.500 тис. гривень.   -41- Національний банк України
У першій частині статті 7 слова і цифри "у сумі 252.500 тис. гривень" замінити словами і цифрами "у сумі 1.428.563, 8 тис. гривень", збільшивши суму погашення Кабінетом Міністрів України кредитів в іноземній валюті Нацбанку на 1.176.363, 8 тис.грн.  
Відхилено    
    -42- Супрун Л.П.
Абзац перший статті 7 доповнити словами: "Стаття 7. Кабінету Міністрів України погасити у 2006 році частину заборгованості, визначену абзацом третім частини першої статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст.248; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250), у сумі 252.500 тис. гривень за рахунок перевищення планових показників доходів від приватизації."  
Відхилено    
78. Установити, що Національний банк України у 2006 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України за 2005 рік, а також у повному обсязі кошти доходу за процентними облігаціями внутрішньої державної позики (далі ( ПОВДП) 2000 року, що сплачуються Міністерством фінансів України у 2006 році, на загальну суму не менш як 830.000 тис. гривень. Ці кошти перераховуються до бюджету щомісяця рівними частинами одночасно із сплатою Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року, а у разі недонадходження відповідних коштів до Державного бюджету України - зараховуються у наступному місяці в рахунок сплати Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року.   -43- У частині другій статті 7 слова і цифри "не менш як 830.000 " замінити цифрами "1.287.800".  Враховано    
    -44- Асадчев В.М.
У першому реченні частини другої статті 7 вилучити слова „не менш як".  
Враховано    
    -45- Національний банк України
У частині другій статті 7 текст, який починається зі слів "а також у повному обсязі..." виключити, виклавши цю норму у такій редакції: "Установити, що Національний банк України у 2006 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України за 2005 рік".  
Відхилено    
79. Стаття 8. Органам державної податкової служби України:   -46- Статтю 8 вилучити.  Враховано    
80. зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки);       
81. здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість платнику податку, який має прострочену заборгованість перед державою за кредитом, залученим державою або під державні гарантії, позичкою та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з державного бюджету (далі - позичальник), в 2006 році виключно в рахунок погашення простроченої заборгованості позичальника перед державою за таким кредитом з урахуванням пені, позичкою, фінансовою допомогою на зворотній основі.   -47- Вилучити. Доцільно вносити подібні зміни безпосередньо до статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість"  Враховано частково Доучення КМУ   
82. Порядок проведення розрахунків визначається Кабінетом Міністрів України.   -48- Державній податковій адміністрації України у зв'язку з сезонним коливанням споживання населенням природного газу надавати на умовах безвідсоткового кредиту у період з травня по вересень 2006 року відстрочення сплати податкових зобов'язань НАК "Нафтогаз України" з рентної плати за транзитне транспортування природного газу.  Відхилено    
83. у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;   -49- Вилучити. Доцільно вносити подібні зміни безпосередньо до статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість"  Враховано частково Доручення КМУ   
84. операції з ввезення природного газу на митну територію України звільняються від обкладання податком на додану вартість;   -50- Гірник Є.О.
Супрун Л.П.
Абзац третій статті 9 викласти в наступній редакції: "операції з ввезення природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, звільняються від обкладання податком на додану вартість".  
Враховано    
    -51- Вилучити. Доцільно вносити подібні зміни безпосередньо до статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість"  Враховано частково Доручення КМУ   
    -52- Катеринчук М.Д.
виключити.  
Відхилено    
85. операції з продажу ввезеного природного газу на митній території України, крім операцій з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість;   -53- Гірник Є.О.
Супрун Л.П.
Абзац четвертий статті 9 викласти в наступній редакції: "операції з продажу природного газу, ввезеного на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, крім операцій з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість"  
Враховано    
    -54- Вилучити. Доцільно вносити подібні зміни безпосередньо до статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість"  Враховано частково Доручення КМУ   
    -55- Асадчев В.М.
В абзаці 3 статті 9 після слів "операції з продажу ввезеного" додати: „ виключно по міждержавним угодам" і далі за текстом.  
Враховано    
    -56- Катеринчук М.Д.
виключити.  
Відхилено    
    -57- Доповнити абзац 3 статті 9 абзацом наступного змісту: "Поставки транспортних послуг залізничним, автомобільним, морським, річковим та авіаційним транспортом по перевезенню вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу (товаробагажу) за межами державного кордону України, а саме: від пункту за межами державного кордону України до пункту проведення митних процедур з пропуску вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу (товаробагажу) через митний кордон на митну територію України (включаючи внутрішні митниці); від пункту проведення митних процедур з випуску вантажу, пасажирів, багажу, вантажобагажу (товаробагажу) через митний кордон за межі митного кордону України (включаючи внутрішні митниці) до пункту поза межами державного кордону України; між пунктами поза межами митного кордону України".  Відхилено    
86. продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється на аукціонах, крім випадків визначених Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами та порядок їх надання, встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -58- Уточнити редакцію абзацу п'ятого в частині розширення форм продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами, зберігаючи конкурентні засади.  Враховано Доручення КМУ   
    -59- Гірник Є.О.
Кисельов О.В.
Рудьковський М.М.
Частину п'яту статті 9 виключити  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -60- Єдін О.Й.
Доповнити статтю 9 абзацом в такій редакції: "Установити, що у 2006 році: зберігається існуючий порядок сплати ПДВ (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" до 1 січня 2007 року за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -61- Єдін О.Й.
Доповнити статтю 9 абзацом в такій редакції: "Установити, що у 2006 році: не є об'ктом оподаткування податком на додану вартість операції з передачі основних фондів як внесу до статутного фонду юридичної особи для формування її цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права, у тому числі при ввезенні основних фондів на митну територію України (крім підакцизних товарів) або їх вивезенні за межі митної території України".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -62- Асадчев В.М.
Статтю 9 доповнити абзацом наступного змісту: "По товарах (роботах, послугах), ввезених (імпортованих) в Україну, по яких на митній територій України був сплачений податок на додану вартість, не виникає збільшення податкового кредиту у випадках, якщо такі товари (роботи, послуги) були реалізовані в Україні за цінами, нижчими ніж ціни, за якими був нарахований податок на додану вартість на митній території України, а різниця включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -63- Статтю 9 доповнити новим абзацом такого змісту: "операції з надання послуг, пов'язаних з транспортуванням нафти та природного газу транзитом через територію України оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість".  Відхилено    
    -64- Гірник Є.О.
Статтю 9 доповнити абзацом такого змісту: "операції з продажу брухту, відходів чорних і кольорових металів на митній території України та операції з вивезення за межі митної території брухту, відходів чорних металів звільняються від оподаткування податком на додану вартість.  
Відхилено    
    -65- Гавриш С.Б.
Статтю 9 доповнити абзацом такого змісту: "операції з ввезення нафти та нафтопродуктів на митну територію України, операції з продажу ввезених нафти та нафтопродуктів оподатковуються на загальних підставах".  
Відхилено    
87. Стаття 10. Установити, що кошти, які надходять від Державного підприємства „Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України „Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 46, ст. 511), зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.       
88. Ці кошти додатково обліковуються у Державному казначействі на окремому відповідному рахунку.       
89. Стаття 11. Установити, що у 2006 році до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.99 № 115, застосовується коефіцієнт 1,94.   -66- Гірник Є.О.
Статтю 11 - вилучити.  
Враховано частково Доручення КМУ   
90. Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2006 рік у частині доходів є:       
91. 1) акцизний збір із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;       
92. 2) акцизний збір із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;       
93. 3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;       
94. 4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;       
95. 5) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;       
96. 6) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;       
97. 7) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;       
98. 8) надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення та/або їх складових, що належать Національному космічному агентству України;       
99. 9) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних органів;       
100. 10) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;   -67- Хара В.Г.
Стаття 12 (пункт 10) Пропоную направляти ці надходження до власних надходжень Пенсійного фонду України, а не до спеціального фонду держбюджету. Закладена в законопроекті норма суперечить статті 3 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".  
Відхилено    
101. 11) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;       
102. 12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;       
103. 13) надходження до страхового фонду безпеки авіації;       
104. 14) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;       
105. 15) надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;       
106. 16) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук України), які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна, майна Національної академії наук України і галузевих академій наук та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;       
107. 17) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;       
108. 18) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком № 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України;       
109. 19) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;       
110. 20) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;   -68- Челноков С.Д.
Пункт 20 статті 12 викласти у такій редакції: "50 відсотків надходжень до Фонду соціального захисту інвалідв".  
Враховано частково Доручення КМУ   
111. 21) 65 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;   -69- Розподіл надходжень від збору за забруднення навколишнього природного середовища на 2006 рік залишити у відповідності до ст.46 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"  Відхилено    
    -70- Мартинюк А.І.
Челноков С.Д.
Надрага В.І.
Стецьків Т.С.
У пункті 21) статті 12 цифри і слова "65 відсотків" замінити цифрами і словами "30 відсотків".  
Відхилено    
    -71- Матвєєв В.Й.
цифру 65 замінити цифрою 55 відповідно до пропозицій щодо відрахувань до місцевих фондів  
Відхилено    
112. 22) 70 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;       
113. 23) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;   -72- Пункт 23 статті 12 викласти в такій редакції: "надходження зі збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України"  Відхилено    
114. 24) надходження від плати за оформлення посвідчення закордонного українця;       
115. 25) надходження від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" від погашення заборгованості компанії перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994 (1999 років ядерне паливо у сумі 120.000 тис. гривень;   -73- Пункт 25 статті 12 - скасувати,  Відхилено    
116. 26) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;   -74- Пункт 26 вилучити;  Враховано    
117. 27) надходження коштів від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 46, ст. 511);   -75- Пункт 27 статті 12 - скасувати,  Відхилено    
118. 28) надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;       
119. 29) надходження від енергогенеруючих компаній в рахунок погашення заборгованості перед Держкомрезервом за поставлене протягом 1997-2000 років органічне паливо, але не менше 50.000 тис.гривень;       
120. 30) кошти, отримані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації державними органами приватизації;   -76- Сташевський С.Т.
Лебедівський В.А.
Виключити п.30 статті 12 Зазначена норма суперечить вимогам п.3 ст.27 Бюджетного кодексу України, як така, що впливає на доходну частину бюджетів і повинна бути оприлюднена до 15 серпня поточного року. При цьому ця норма звужує доходи місцевих бюджетів в частині неотримання доходів від продажу земельних ділянок несільгосподарського призначення. Крім того. Ця норма втручається у виключні повноваження органів місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та Земельним кодексом.  
Відхилено    
    -77- Фоменко К.О.
Відмінити норму пункту 30 статті 12 проекту Закону про Державний бюджет України на 2006 рік (цим порушуються бюджетні права місцевого самоврядування та обмежуються можливості наповнення бюджету розвитку).  
Відхилено    
121. 31) компенсація витрат на виготовлення землевпорядної документації та організацію продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації державними органами приватизації;       
122. 32) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла.   -78- Доповнити статтю новим пунктом такого змісту: 34) 3 відсотка плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна;  Враховано    
    -79- Супрун Л.П.
Доповнити статтю новим пунктом такого змісту: "35) надходження від погашення заборгованості дочірньої компанії "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" зі збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, що склалася станом на 1 січня 2006 року". (провести відповідне коригування інших пов'язаних норм).  
Враховано    
    -80- Супрун Л.П.
Доповнити статтю 12 проекту Закону новим пунктом такого змісту: „33) кошти маякового збору; ",  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -81- Супрун Л.П.
Доповнити статтю 12 проекту Закону новим пунктом такого змісту: „34) плата за послуги із збирання, сортування, перевезення, переробки та утилізації використаної тари (упаковки).".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -82- Заічко В.О.
Доповнити статтю 12 Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік" пунктом 33 наступного змісту: „33) платежі, що пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації н а території України".  
Враховано    
    -83- Кирильчук Є.І.
Загрева Б.Ю.
Майстришин В.Я.
Коновалюк В.І.
Климпуш О.Д.
Статтю 12 доповнити статтю пунктами такого змісту: ...) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів іноземних держав та транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, яка входить до складу єдиного збору, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України; ...) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, що справляється поза пунктами пропуску через державний кордон України.  
Відхилено    
    -84- Статтю 12 доповнити таким пунктом ...) рентна плата за транзитне транспортування природного газу"  Відхилено    
    -85- Статтю 12 доповнити таким пунктом ...) рентна плата за нафту та природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні.  Відхилено    
    -86- Томич І.Ф.
Статтю 12 доповнити частиною 33 такого змісту: "33) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва".  
Відхилено    
123. Стаття 13. Державному підприємству "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" забезпечити щомісячно рівними частинами протягом 2006 року перерахування до спеціального фонду державного бюджету 120.000 тис. гривень заборгованості перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994 (1999 років ядерне паливо.   -87- Супрун Л.П.
Доповнити розділ законопроекту "Доходи Державного бюджету України" додатковою статтею наступного змісту: "Установити, що податковий орган зобов'язаний у п'ятиденний термін після закінчення перевірки надати органу державного казначейства висновок із зазначенням суми, яка підлягає відшкодуванню з бюджету у рахунок зменшення податкових зобов'язань з цього податку наступних податкових періодів."  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -88- Статтю 13 - скасувати.  Відхилено    
124. ІІІ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ   -89- Кабінету Міністрів України подати детальні розрахунки та обґрунтування визначення граничного розміру державного внутрішнього боргу та зовнішнього боргу України.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -90- Окремо виділити витрати на управління державним боргом з показників витрат на обслуговування та погашення державного боргу, що має забезпечити прозорість проведення відповідних операцій та посилення контролю за ними.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -91- Супрун Л.П.
Затвердити Програму державного запозичення України на 2006 рік окремим додатком до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -92- Супрун Л.П.
Доцільно переглянути програми державного запозичення України на 2006 рік і вилучити із їх переліку проекти розвитку за угодами, що не підписані.  
Враховано частково Доручення КМУ   
125. Стаття 14. Установити на 31 грудня 2006 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 18.689.481,2 тис. гривень та в сумі 1.083.911,9 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України ( в сумі, еквівалентній 9.172.389,7 тис. доларів США.   -93- Супрун Л.П.
Встановити статтею 14 законопроекту граничний розмір державного боргу в цілому, з виділенням граничного розміру державного боргу, витрати за яким здійснюються з державного бюджету.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -94- Асадчев В.М.
Законом про бюджет має встановлюватися граничний розмір державного боргу України, у тому числі внутрішнього і зовнішнього. У цій статті розмір державного боргу не встановлений.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -95- Національний банк України
Внести зміни до статті 14 законопроекту, збільшивши з 18.689.481, 2 тис. гривень до 18.818.713, 8 тис. гривень гривневу частину граничного розміру державного внутрішнього боргу України за станом на 31 грудня 206 року (з метою включення до складу боргу заборгованості Уряду перед НБУ в сумі 129232, 6 тис.грн. за одержаними у 1991-1993 рр. кредитами в національній валюті та іншими державного бюджету).  
Відхилено    
126. Стаття 15. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених цим законом граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу, визначених додатком № 2 до цього Закону, у неповному обсязі, допускається зменшення (збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень з відповідним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 14 цього Закону з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.   -96- Садовий М.І.
Степанов М.В.
Рудьковський М.М.
Друге та третє речення статті 15 виключити  
Враховано частково Доручення КМУ   
127. У разі змін залишків готівкових коштів, що впливає на рівень дефіциту, допускається збільшення або зменшення державних внутрішніх запозичень.   -97- Абзац другий статті 15 вилучити  Враховано    
128. Стаття 16. Установити, що у 2006 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування (крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також за зобов'язаннями Державної іпотечної установи) не здійснюється.   -98- Шпак В.Ф.
Після слів "крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями доповнити словами: "та внутрішніми кредитами, що надаються на заходи по операціях фінансового лізингу сільськогосподарської техніки та обладнання" і далі по тексту.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -99- Садовий М.І.
Степанов М.В.
Рудьковський М.М.
У частині першій статті 16 після слів "Державної іпотечної установи" доповнити словами "та для будівництва промислових комплексів з виробництва тваринницької продукції"  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -100- Асадчев В.М.
Стаття 16 є суперечливою, так як вона забороняє те, що дозволяє. Її краще об'єднати зі статтею 21, а суму гарантійних зобов'язань включити до складу державного боргу.  
Враховано    
    -101- Коновалюк В.І.
У частині першій статті 16 після слів "Державної іпотечної установи" доповнити словами "та за іноземним кредитом, наданим Державній службі автомобільних доріг України для завершення будівництва та капітального ремонту автодороги М-26 Харків-Сімферополь-Севастополь на ділянці Харків-Дніпропетровськ з погашенням та обслуговуванням зазначеного кредиту за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" і далі за текстом.  
Враховано частково Доручення КМУ   
129. Юридичні особи, щодо яких Кабінетом Міністрів України приймається рішення про надання кредитів або гарантій, зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, які протягом 2005-2006 років додержуються встановлених Національним банком України обов'язкових економічних нормативів, або надати інше належне забезпечення та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -102- Шпак В.Ф.
Після слів "або гарантій" доповнити словами: ("крім гарантій за кредитами, що надаються на заходи по операціях фінансового лізингу сільськогосподарської техніки та обладнання") і далі по тексту.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -103- Коновалюк В.І.
Частину другу доповнити текстом в дужках такого змісту: " (крім іноземного кредиту, наданого Державній службі автомобільних доріг України для завершення будівництва та капітального ремонту автодороги М-26 Харків-Сімферополь-Севастополь на ділянці Харків-Дніпропетровськ)".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -104- Національний банк України
У частині другій статті 16 слова " додержуються встановлених Національним банком України обов'язкових економічних нормативів" словами "дотримуються економічних нормативів Національного банку, порядку формування резервів забезпечення ризиків, а також нормативів обов'язкового резервування коштів".  
Відхилено    
130. Стаття 17. Міністерство фінансів України має право від імені України брати зобов'язання, пов'язані із здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.       
131. Стаття 18. У разі виконання державою гарантійних зобов'язань перед іноземними кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом укладання з такими кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, виникає прострочена заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії, в обсязі фактичних витрат державного бюджету і таких реструктурованих сум.   -105- Супрун Л.П.
Визначити безпосередньо у статті 18 граничний розмір витрат на виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії у сумі 129, 4 млн.грн. та надати Верховнійї Раді України перелік цих позичальників.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -106- Супрун Л.П.
Доповнити статтю абзацом другим такого змісту: "З моменту виникнення фактичних витрат Державного бюджету України на виконання державою гарантійних зобов'язань на їх суму до держави переходять права кредитора та право вимагати від боржника їх відшкодування в повному обсязі у встановленому законом порядку".  
Враховано    
    -107- Статтю 18 викласти в такій редакції: "У разі виконання державою гарантійних зобов'язань перед іноземними кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом укладання з такими кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, виникає прострочена заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії, (крім іноземного кредиту, наданого НЕК „Укренерго" для будівництва лінії електропередачі 330 кВ „Аджалик-Усатове") в обсязі фактичних витрат державного бюджету і таких реструктурованих сум."  Відхилено    
132. Стаття 19. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів, включаючи операції щодо обміну, випуску та викупу державних боргових зобов'язань, при дотриманні граничного розміру державного боргу на кінець року.   -108- Гавриш С.Б.
Статтю 19 доповнити частиною другою такого змісту: "Міністерство фінансів України щомісяця інформує Верховну Раду України про здійснені операції з державним боргом України. Детальний перелік здійснених операцій з державним боргом України включається окремим додатком до звіту про виконання Державного бюджету України, який подається до Верховної Ради України".  
Враховано    
    -109- Національний банк України
Статтю 19 викласти у такій редакції: "Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів у порядку, визначеному законодавством України, при дотриманні граничного розміру державного боргу на кінець року".  
Відхилено    
133. Стаття 20. З метою розвитку вторинного ринку цінних паперів та підтримки ліквідності державних цінних паперів надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції короткострокового характеру на ринку цінних паперів за рахунок тимчасового залучення коштів єдиного казначейського рахунку з наступним їх поновленням до кінця року.   -110- Статтю 20 доповнити словами "в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету"  Враховано    
    -111- Вилучити. Стаття не містить конкретизації, які саме операції, та з якими цінними паперами.  Відхилено    
    -112- Національний банк України
Стаття 20 потребує більш чіткого зазначення, які саме операції короткострокового характеру на ринку цінних паперів матиме право здійснювати Мінфін (вважаємо, що Мінфін має здійснювати лише ті операції з управління державним боргом, які є притаманними емітенту).  
Відхилено    
    -113- Асадчев В.М.
Статтю вилучити. Ввести ліміт залишків коштів на рахунку Державного казначейства, а постійні залишки розмістити в державних банківських установах для кредитування фізичних та юридичних осіб.  
Відхилено    
134. Стаття 21. Установити у 2006 році граничний обсяг надання державних гарантій за позиками від міжнародних фінансових організацій у сумі 2.043.585 тис. гривень та за зобов'язаннями Державної іпотечної установи у сумі 1.000.000 тис. гривень.   -114- Не враховано у Проекті Закону про Державний бюджет України на 2006 рік у частині - Проекти міжнародних фінансових організацій під державні гарантії, реалізація яких планується у 2006 році позики, які були ратифіковані Верховною Радою України 7 вересня, а 20 вересня 2005 року і підписані Президентом України: Закон України про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект модернізації після завершення будівництва Енергоблоку №2 Хмельницької атомної електростанції та Енергоблоку №4 Рівненської атомної електростанції) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, що зазначений у додатку та Закон України про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною як Гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії як Кредитором стосовно Угоди про механізм надання позики, розмір якої в євро еквівалентний 83 000 тис. доларів США, для підвищення безпеки Енергоблоку №2 Хмельницької АЕС та Енергоблоку №4 Рівненської АЕС між Національною атомною енергогенеруючою компанією "Енергоатом" та Європейським співтовариством з атомної енергії від 29 липня 2004 року, який не зазначений у додатку.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -115- Майстришин В.Я.
Доповнити законопроект статтю 21-1 такого змісту: Стаття 21-1 "Міністерству фінансів України здійснити комерціалізацію заборгованості перед Чеською республікою за Угодою від 30.06.1997 "Про умови завершення реалізації після 1 січня 1992 року на території України Угоди між Урядом СРСР і Урядом ЧССР про співробітництво в освоєнні Ямбурзького газового родовища, будівництві магістрального газопроводу Ямбург - Західний кордон СРСР та об'єктів Уральського газового комплексу і пов'язані з цим поставки природного газу із СРСР до ЧССР від 16 грудня 1985 року" з метою реструктуризації та переоформлення зазначеного боргу та подальшого його погашення за рахунок коштів, передбачених на погашення державного боргу України. Міністерству фінансів України, з метою подальшого затвердження Кабінетом Міністрів України, розробити порядок та умови реструктуризації зазначеного боргу та компенсації витрат державного бюджету понесених в результаті погашення та обслуговування відповідного боргу".  
Враховано частково Доручення КМУ   
135. Стаття 22. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2006 рік належать:       
136. 1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;       
137. 2) 99 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 2та 3 статті 3 цього Закону;       
138. 3) повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю.       
139. Стаття 23. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2006 рік у частині фінансування є:       
140. 1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;       
141. 2) 1 відсоток коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, але не більше 59.987 тис. гривень;   -116- У пункті 2 статті 23 слова і цифри "але не більше 59.987 тис. гривень" замінити словами і цифрою "з урахуванням пункту 3 цієї статті".  Враховано    
142. 3) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до Чорнобильської будівельної програми, але не більше ніж 130 тис.гривень.       
143. Стаття 24. Визнати в 2006 році органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованості юридичних осіб перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.       
144. Дозволити Міністерству фінансів України залучати в 2006 році юридичні особи для представництва органів державної влади в судах у справах про стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, в тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було відмовлено.   -117- Садовий М.І.
Степанов М.В.
Рудьковський М.М.
Частину другу статті 24 виключити  
Відхилено    
145. Надати Міністерству фінансів України право використовувати на оплату таких послуг юридичних осіб до п'яти відсотків від фактичних надходжень до державного бюджету внаслідок забезпечення цими особами здійснення стягнення.   -118- Садовий М.І.
Степанов М.В.
Рудьковський М.М.
Частину третю статті 24 виключити  
Відхилено    
146. Стаття 25. Установити, що кошти, отримані згідно з цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.   -119- Заічко В.О.
Статтю 25 Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік" викласти в наступній редакції: „Стаття 25. Встановити, що кошти, отримані згідно з пунктом 6 статті 12 Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік", спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацію відповідно до укладеної міжурядової угоди, при цьому часткова компенсація втрат міського бюджету міста Севастополя здійсьнюється з Державного бюджету України. Компенсація втрат міського бюджету міста Севастополя в сумі 108.600, 0 тис. гривень здійснюється із загального фонду Державного бюджету України за відповідною програмою".  
Враховано в іншій частині Закону   
147. Стаття 26. Фонду державного майна України забезпечити в 2006 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна, відповідно , пунктів 2 та 3 статті 23 цього Закону, у сумі не менш як 8.134.600 тис. гривень.   -120- Майстришин В.Я.
Додати окрему статтю до проекту Закону наступного змісту:  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -121- Супрун Л.П.
Кабінету Міністрів України подати на розгляд Верховної Ради України Державну програму приватизації на 2006-2009 роки разом з необхідними пропозиціями змін до законодавства з питань приватизації державного майна з метою реалізації цієї Програми.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -122- Супрун Л.П.
Доповнити статтею "Стаття 26-1. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2006 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги за простроченою більше ніж три роки заборгованістю перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі шляхом оформлення цієї заборгованості простими векселями на ім'я Міністерства фінансів України. Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички та фінансової допомоги на зворотній основі, у тому числі за якими юридичні особи-резиденти мають заборгованість перед державою".  
Враховано    
    -123- Супрун Л.П.
врахувати пропозиції щодо запровадження механізму підтримки експортно-орієнтованих галузей економіки, в тому числі шляхом укладання міжнародних угод щодо надання кредитів іншим іноземним державам під здійснення товарних поставок з України.  
Враховано Доручення КМУ   
    -124- Гавриш С.Б.
У статті 26 суму "8.134.600 тис.грн." замінити на суму "4.560.000 тис.грн.".  
Відхилено    
148. ІV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ   -125- Вжити заходів щодо приведення умов оплати праці в органах влади на 2006 рік до єдиних критеріїв та підходів, надати необхідні розрахунки та пояснення, уточнити відповідні обсяги видатків на оплату праці у проекті державного бюджету на 2006 рік  Враховано частково Доручення КМУ   
    -126- З метою упорядкування витрат з державного бюджету на заробітну плату, інші соціальні виплати, пільги суддям та приведення їх у відповідність до показників проекту державного бюджету на 2006 рік: ініціювати скасування указів Президента України щодо додаткових видів оплати праці (надбавок до посадових окладів); одночасно внести необхідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2005 року № 865, не погіршуючи умови оплати праці суддів порівняно з тими, які були до прийняття цієї постанови;  Враховано частково Доручення КМУ   
    -127- Внести пропозиції щодо змін статей 43 та 44 Закону України "Про статус суддів" з метою упорядкування пільг та гарантій діяльності суддів, при цьому із наявних пільг та гарантій залишити право на безоплатне встановлення та користування квартирною охоронною сигналізацією.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -128- Забезпечити упорядкування пільг, гарантій та умов матеріально-технічного забезпечення діяльності керівних працівників органів державної влади та внести зміни до відповідних нормативно-правових актів.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -129- Передбачити норму щодо формування державного стабілізаційного фонду нафтопродуктів для ведення польових робіт, з визначенням суми бюджетних кредитних ресурсів та витрат бюджету на зазначену ціль. Розпорядником стабілізаційного фонду визначити Міністерство аграрної політики України. Передбачити норму щодо формування державного фонду мінеральних добрив з визначенням на зазначену ціль певної суми бюджетних кредитних ресурсів. Розпорядником державного фонду визначити Міністерство аграрної політики України.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -130- Калетнік Г.М.
Передбачити нову статтю щодо скасування п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 510 від 30.06.2005. Встановити посадові оклади керівним працівникам державних органів на рівні середньої заробітної плати по Україні та встановити надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, надбавки за особливі умови проходження державної служби і напруженість у роботі, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 року №2288 (Офіційний вісник України, 1999р., №50, ст..2469).  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -131- Рекомендувати Міністерству фінансів України привести у відповідність до чинного законодавства норми проекту Закону про Державний бюджет України на 2006 рік стосовно тих вищих навчальних закладів, які мають статус національних і фінансування яких повинні бути передбачені окремим рядком в Державному бюджеті.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -132- Мартинюк А.І.
Передбачити фінансування на продовження запровадження в наступному році Єдиної тарифної сітки в оплаті праці працівників окремих галузей бюджетної сфери.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -133- Мартинюк А.І.
Продовжити у 2006 році механізм безготівкового розрахунку за сплату житлово-комунальних послуг для тих, хто не отримав компенсацію по знеціненим грошовим заощадженням і не встиг реалізувати своє право у 2005 році.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -134- Майстришин В.Я.
З метою виконання програми енергозбереження України передбачити створення у бюджеті на 2006 рік цільового фонду енергозбереження у розмірі 2 млрд. грн. Використання даного фонду призначити суто для кредитування економіки в області здійснення дієвих програм стосовно зменшення енергоємності виробництва, впровадження енергозберігаючих технологій у головних галузях економіки України та фінансування заходів щодо енергозбереження серед населення. Визначити головним розпорядником коштів цільового фонду енергозбереження Державний комітет України з енергозбереження.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -135- Супрун Л.П.
Доручити Кабінету Міністрів України проаналізувати державні цільові програми, термін дії яких закінчився в 2005 році і за якими передбачено кошти на 2006 рік, прийняти рішення щодо доцільності їх продовження та привести у відповідність обсяги видатків державного бюджету.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -136- Олексіюк С.С.
Вилучити норму закону щодо централізованої закупівлі Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи путівок на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи з подальшим їх розподілом у розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць  
Відхилено    
149. Стаття 27. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2006 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами та централізовані заходи і програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатками № 3, № 4 та № 5 до цього Закону.   -137- Сташевський С.Т.
Лебедівський В.А.
Доповнити статтю 27 наступним текстом: "Видатки по централізованих заходах і програмах врахувати як субвенцію місцевим бюджетам"  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -138- Александровська А.О.
Передбачити кошти на компенсацію витрат житлово-комунальним підприємствам у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної зарплати - 300 млн.грн.  
Відхилено    
    -139- Хмара С.І.
Передбачити необхідне фінансування Державного науково-дослідного інституту скла та Інституту духовного розвитку людини у межах їхніх потреб.  
Відхилено    
150. У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету, а перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.       
151. Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, перерозподіл бюджетних призначень на пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу між головними розпорядниками коштів державного бюджету та бюджетних призначень на централізовані заходи і програми між адміністративно-територіальними одиницями здійснюється за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.       
152. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:       
153. оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;   -140- Гірник Є.О.
вилучити  
Відхилено    
154. видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання;       
155. видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків.       
156. Порядки використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами, які не пов'язані з функціонуванням бюджетних установ, визначається Кабінетом Міністрів України.       
157. Установити, що у 2006 році норми законодавства щодо виготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2006 рік.       
158. Розпорядникам коштів державного бюджету (далі ( розпорядникам) при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та послуг. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання.       
159. Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників коштів державного бюджету виключно за наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.   -141- Майстришин В.Я.
Доповнити статтю 27 окремим абзацом наступного змісту: "Установити, що видатки Державного бюджету України на державні програми фінансової підтримки суб'єктів господарської діяльності здійснюються пропорційно до обсягу валового доходу, отриманого ними за звітний період за відповідним видом діяльності у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -142- Бондарчук О.В.
Доповнити статтю 27 текстом в редакції: "Закупівля путівок на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проводиться в межах бюджетних призначень відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями".  
Враховано частково Доручення КМУ   
160. Стаття 28. Перелік об'єктів будівництва та реконструкції автомобільних доріг загального користування державного значення затверджується Кабінетом Міністрів України.   -143- Майстришин В.Я.
З метою запобігання нецільового використання, визначити кошти які передбачені для будівництва та утримання доріг загальнодержавного та місцевого значення в розрізі областей та затвердити їх окремим додатком до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік".  
Враховано частково Доручення КМУ   
161. Стаття 29. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, крім військових аташе, проводяться виключно через Міністерство закордонних справ України.       
162. Стаття 30. Установити, що у 2006 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст.425; 2000 р., № 14-15-16, ст.121; 2001 р., № 2-3, ст.10; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250) здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни І групи - 400 гривень, інвалідам війни ІІ групи - 330 гривень, інвалідам війни ІІІ групи - 270 гривень, учасникам бойових дій - 250 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 400 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 130 гривень, учасникам війни - 50 гривень.   -144- Враховуючи те, що у 2006 році розмір мінімальної пенсії підвищується, а зазначена одноразова допомога надається виходячи з розміру мінімальної пенсії, то і одноразова допомога має бути відповідно збільшена з урахуванням підвищеного розміру пенсії та рівня інфляції.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -145- Стоян О.М.
Хара В.Г.
Збільшити розмір одноразової допомоги ветеранам війни з урахуванням підвищеного розміру пенсій та рівня інфляції  
Враховано частково Доручення КМУ   
163. Стаття 31. Установити, що у 2006 році вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України виходячи з відповідних обсягів, визначених на цю мету у додатку № 3 до цього Закону, у порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 50, ст.540).       
164. Стаття 32. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2006 рік за економічною структурою видатків:   -146- Віднести трансферти Пенсійному фонду України до переліку захищених статей, а також доповнити "трансферти населенню" словами "у т. ч. компенсацію громадянам знецінених заощаджень".  Враховано    
    -147- Хара В.Г.
Статтю 32 доповнити новими абзацами: оплата праці з нарахуваннями працівників небюджетних установ (підприємств, організацій), які виконують роботи за держзамовленням, із урахуванням заборгованості, що виникла в попередні роки; оплата праці працівників функціональних структурних підрозділів апарату управління казенних підприємств; пільги окремим категоріям працівників бюджетних установ в обсягах, встановлених законодавством, з урахуванням заборгованості, що виникла в попередні роки; заходи з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, погашення заборгованості з соціальних виплат громадянам, які постраждали від неї; субвенції та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг і компенсація вартості проїзду в місцевому пасажирському транспорті пільгових категорій громадян та погашення заборгованості по цих видатках за попередні роки; охорона праці в галузях з особливо небезпечними умовами праці; медичне обслуговування населення.  
Відхилено    
    -148- Стоян О.М.
Статтю 32 доповнити новими абзацами: Оплата праці працівників не бюджетних установ (підприємств, організацій), які виконують роботи за держзамовленням з врахуванням заборгованості, що виникла у попередні роки; Пільги окремим категоріям працівників бюджетних установ в обсягах, встановлених законодавством з урахуванням заборгованості, що виникла у попередні роки; Безоплатне забезпечення відповідними препаратами хворих на цукровий діабет, онкозахворювання, ВІЛ-інфекцію; Заходи з ліквідації аварії на ЧАЕС, погашення заборгованості з соціальних виплат громадянам, які постраждали від неї; Субвенції і субсидії на оплату житлово-комунальних послуг і компенсація вартості проїзду в місцевому пасажирському транспорті пільгових категорій громадян та погашення заборгованості по цих виплатах за попередні роки; Охорона праці в галузях з особливо небезпечними умовами праці; Трансферти населенню, у т.ч. компенсацію громадянам знецінених заощаджень; Медичне обслуговування населення.  
Відхилено    
165. оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);       
166. нарахування на заробітну плату (код 1120);       
167. придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);       
168. забезпечення продуктами харчування (код 1133);       
169. виплата процентів за державним боргом (код 1200);       
170. трансферти населенню (код 1340);       
171. трансферти місцевим бюджетам (код 1320).       
172. Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2006 рік видатки на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації, а також видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І (ІV рівнів акредитації, фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки.   -149- Частину другу статті 32 після слів „видатки на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців" доповнити, через кому, словами „осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ".  Враховано частково Доручення КМУ   
173. Стаття 33. Установити, що у 2006 році оплата послуг з оброблення електронних розрахункових документів та повідомлень в системі електронних переказів Національного банку України Державним казначейством України не здійснюється.   -150- Національний банк України
Статтю 33доповнити частиною другою такого змісту: "Витрати Національного банку України за надання Державному казначейству України послуг з оброблення електронних розрахункових документів та повідомлень в системі електронних переказів Національного банку України відображаються в кошторисі доходів і витрат Національного банку України та враховуються при внесенні до Державного бюджету України позитивної різниці на покриття дефіциту бюджету або відшкодовуються за рахунок Державного бюджету України у разі перевищення витрат над доходами".  
Відхилено    
174. Стаття 34. Установити, що у 2006 році за надання органами Державного казначейства України розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів та іншим клієнтам послуг, пов'язаних з обслуговуванням програмно-технічного комплексу „Клієнт - Казначейство", справляється плата в порядку та розмірах, затверджених Кабінетом Міністрів України.   -151- У статті 34 слова "розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів та іншим кліентам" замінити словами "небюджетним установам".  Враховано    
    -152- Стецьків Т.С.
Стоян О.М.
Хара В.Г.
Статтю 34 виключити.  
Відхилено    
    -153- Майстришин В.Я.
Визначити розмір плати, передбаченої статтею 34 за надання органами Державного казначейства України розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів та іншим клієнтам послуг, пов'язаних з обслуговуванням програмно-технічного комплексу „Клієнт - Казначейство".  
Відхилено    
175. Стаття 35. Установити, що виконання рішення, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України за попереднім інформуванням Міністерства фінансів України.       
176. Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.       
177. Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.       
178. Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів, у 2006 році за вимогою органів державної виконавчої служби України здійснюється органами Державного казначейства України в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету, в такому порядку:       
179. Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;       
180. відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;       
181. у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.       
182. Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.       
183. Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу бюджетної установи, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї установи.       
184. Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених абзацами восьмим ( десятим частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст.84; 2001 р., № 2-3, ст.10; 2002 р., № 12-13, ст.92), здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах відповідних бюджетних призначень.   -154- Стецьків Т.С.
вилучити  
Відхилено    
185. Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України, згідно з цією статтею, виступають органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами Державного казначейства України.       
186. Органи Державного казначейства України виконують рішення, які прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів лише у разі наявності в обліку органів Державного казначейства України відповідних бюджетних зобов'язань.   -155- уточнити редакцію частини дев'ятої статті 35 проекту Закону, встановивши порядок обліку відповідних зобов'язань з метою узгодження з бюджетним законодавством та однозначного трактування норми  Враховано частково Доручення КМУ   
187. Цей порядок поширюється на місцеві бюджети.       
188. Стаття 36. Установити, що в 2006 році рівноцінна та повна компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних із оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, відповідно до вимог пункту 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст.308), здійснюється установами (організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.       
189. Стаття 37. Визначити обсяг коштів, які спрямовуються у 2006 році на реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 15), у сумі 659.146 тис. гривень, у тому числі субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 531.203,5 тис. гривень.       
190. Установити, що розподіл та перерозподіл цих бюджетних призначень у 2006 році між бюджетними програмами, головними розпорядниками бюджетних коштів та адміністративно-територіальними одиницями здійснюється Кабінетом Міністрів України.   -156- Частину другу статті 37 викласти у такій редакції: "Установити, що розподіл до 1 квітня 2006 року та перерозподіл цих бюджетних призначень у 2006 році між бюджетними програмами, головними розпорядниками коштів державного бюджету та місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України з наступним інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету".  Враховано    
    -157- Майстришин В.Я.
Виключити другу частину статті 37, оскільки це унеможливлює участь органів місцевого самоврядування та народних депутатів України в процесі розподілу та перерозподілу коштів, які спрямовуються у 2006 році на реалізацію Закону, вказаного у цій статті.  
Відхилено    
191. Стаття 38. Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно із законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів надаються у разі, якщо зазначені працівники мають право на податкову соціальну пільгу.   -158- Челноков С.Д.
Воюш В.Д.
Калетнік Г.М.
Хомутиннік В.Ю.
Горбаль В.М.
Статтю 38 виключити  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -159- Хара В.Г.
Статтю 38 вилучити, як таку, що суперечить рішенням Конституційного Суду України від 17.03.2004 №7-рп/2004 та від 01.12.2004 №20-рп/2004  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -160- Стоян О.М.
Об'єднати статті 38 та 69, як такі, що потребують доопрацювання. Як свідчить практика застосування аналогічних норм, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2005 рік", вони тлумачаться по-різному і фактично застосовуються не тільки до військовослужбовців, але й до освітян, медиків, працівників культури, які працюють у сільській місцевості.  
Відхилено    
192. Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.   -161- Майстришин В.Я.
Зазначити у грошовому еквіваленті суму доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу окремим працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, про що передбачено у частині другій статті 38.  
Відхилено    
193. Стаття 39. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі проектів інформатизації органів виконавчої влади за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету: 0111060, 0301160, 0411040, 1001020, 1201600, 2201190 (в частині загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів), 2501140, 3001070, 3106080, 3201270, 3201470, 3501020, 3504600, 3505030, 5001060, 5101030, 5101600, 5341080, 5361080, 6141080, 6141600, 6151020, 6511020, 6731050, здійснюються Державним казначейством України лише після погодження відповідними розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.       
194. Стаття 40. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2006 рік у частині кредитування є:       
195. 1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;       
196. 2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;       
197. 3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;       
198. 4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;       
199. 5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання, крім надходжень за рахунок відшкодування з державного бюджету сум податку на додану вартість та надходжень, визначених пунктом 10 цієї статті;       
200. 6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;       
201. 7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на формування державного продовольчого резерву;       
202. 8) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України на закупівлю сільськогосподарської продукції;       
203. 9) повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу на погашення заборгованості із заробітної плати, в межах 83.261 тис. гривень, та наданих у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам в межах 17.944 тис. гривень;       
204. 10) до 5 відсотків фактичних надходжень до Державного бюджету України внаслідок забезпечення юридичними особами стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.       
205. Стаття 41. Установити, що у 2006 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 2, 3 та 0 цього Закону, спрямовуються відповідно на:   -162- Руденко Г.Б.
Доповнити пунктом такого змісту: "реконструкція та модернізація державних спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону)", збільшивши надходження за пунктом 21 статті 12 на 9000 тис.грн..  
Враховано    
    -163- Хара В.Г.
Статтю 41 доповнити новими пунктами: підтримку розвитку промисловості, включаючи вітчизняне сільськогосподарське машинобудування; заходи щодо формування державного замовлення на виготовлення вітчизняних промислових товарів і своєчасних розрахунків за виконані замовлення; погашення боргів за виконані роботи за державним замовленням минулих років.  
Відхилено    
206. 1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування та погашення боргових зобов'язань за кредитами, отриманими Україною або Державною службою автомобільних доріг України під державні гарантії на розвиток дорожнього господарства (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 12 цього Закону та 133.100 тис.грн. надходжень, визначених пунктом 30 статті 12 цього Закону).   -164- Климпуш О.Д.
Супрун Л.П.
Кирильчук Є.І.
Загрева Б.Ю.
Майстришин В.Я.
Коновалюк В.І.
Пункт 1 статті 41 викласти в такій редакції: 1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування та погашення боргових зобов'язань за кредитами, отриманими Україною або Державною службою автомобільних доріг України під державні гарантії на розвиток дорожнього господарства (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2, 3, 33, 34 статті 12 цього Закону). При цьому із загального обсягу зазначених коштів, за вирахуванням боргових зобов'язань за кредитами, 30 відсотків спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, та 10 відсотків - на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг комунальної власності, в першу чергу у сільській місцевості.  
Відхилено    
207. При цьому, із загального обсягу зазначених коштів, за вирахуванням боргових зобов'язань за кредитами та субвенції міському бюджету м. Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у м. Запоріжжя у сумі 233.100 тис .грн., (у тому числі 133.100 тис.грн. - за рахунок коштів, визначених пунктом 30 статті 12), 30 відсотків спрямовується на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, у тому числі 350.000 тис.грн. як субвенція місцевим бюджетам на будівництво і капітальний ремонт доріг у сільській місцевості;   -165- Супрун Л.П.
Нощенко М.П.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Абзац 2 пункту 1) статті 41 після слів " (у тому числі...пунктом 30 статті 12), " викласти в наступній редакції: "40 відсотків спрямовується на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, у тому числі 450 млн. грн. як субвенція місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності, в першу чергу у сільській місцевості. Порядок використання коштів на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг комунальної власності визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.  
Враховано    
    -166- Челноков С.Д.
Абзац другий пункту 1 статті 41 доповнити словами:  
Враховано    
    -167- Довгий С.О.
У частині другій пункту 1 статті 41 після слів "у тому числі 350000 тис.грн. як субвенція місцевим бюджетам на будівництво і капітальний ремонт..." доповнити словами "та реконструкцію доріг у сільській місцевості, в тому числі доріг комунальної власності".  
Враховано частково    
    -168- Стецьків Т.С.
слова "на будівництво і капітальний ремонт доріг у сільській місцевості" замінити словами "на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг комунальної власності, у тому числі і в сільській місцевості"  
Враховано    
    -169- Ширко Ю.В.
цифри і слова "30 відсотків" замінити цифрами і словами "50 відсотків" з відповідним збільшенням суми субвенції місцевим бюджетам на будівництво і капітальний ремонт доріг у сільській місцевості.  
Враховано частково    
    -170- Поліщук К.А.
Статтю 41 п.1 доповнити реченням: "Розподіл коштів зазначеної субвенції проводиться Державною службою автомобільних доріг України та затверджується Кабінетом Міністрів України за пропозиціями місцевих державних адміністрації погоджених з народними депутатами України.  
Відхилено    
208. 2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Міністерства закордонних справ України на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);   -171- Супрун Л.П.
У пункті 2 статті 41 законопроекту вилучити слова: "представництв та консульської служби Міністерства закордонних справ України на території України".  
Враховано частково Доручення КМУ   
209. 3) заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);       
210. 4) будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній електропередач за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);       
211. 5) здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);       
212. 6) створення власного виробництва ядерного палива та приведення об'єктів виробничого об'єднання „Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 12 цього Закону);   -172- Пункт 6 статті 41 - скасувати,  Відхилено    
213. 7) державну підтримку будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);       
214. 8) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації (за рахунок джерел, визначених пунктом 27 статті 12 цього Закону);   -173- Пункт 8 статті 41 - скасувати.  Відхилено    
215. 9) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);       
216. 10) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 12 цього Закону);       
217. 11) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 12 цього Закону);       
218. 12) потреби утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 12 цього Закону);       
219. 13) виплату пенсій (компенсацій, надбавок, підвищень, доплат до пенсій), призначених за різними пенсійними програмами, щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), сплату страхових пенсійних внесків за визначені законодавством категорії осіб, виплату державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 12 цього Закону);       
220. 14) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 12 цього Закону);       
221. 15) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державного департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту та зв'язку України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 12 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);       
222. 16) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 12 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);       
223. 17) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 12 цього Закону);       
224. 18) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 12 цього Закону);       
225. 19) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 12 цього Закону);       
226. 20) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 12 цього Закону);       
227. 21) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок 85 відсотків джерел, визначених пунктом 18 статті 12 цього Закону, та за рахунок джерел, визначених пунктами 17 і 29 статті 12 цього Закону);       
228. 22) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву (за рахунок 15 відсотків джерел, визначених пунктом 18 статті 12 цього Закону);       
229. 23) участь українського контингенту органів внутрішніх справ України у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 12 цього Закону);       
230. 24) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на заходи ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 12 цього Закону);   -174- Челноков С.Д.
запропонувати чіткий механізм розподілу не менше 50 відсотків коштів Фонду соціального захисту інвалідів для здійснення програм соціального захисту інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі; у тому числі на створення додаткових робочих місць для інвалідів, утримання центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів з урахуванням забезпечення у повному обсязі функціонування діючої мережі зазначених закладів.  
Враховано Доручення КМУ   
    -175- Сушкевич В.М.
Пункт 24) статті 41 узгодити з положеннями статті 20 Закону України " Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" та викласти у редакції: "програми та заходи, передбачені статтею 20 Закону України " Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".  
Відхилено    
231. 25) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);       
232. 26) захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);       
233. 27) комплексний протипаводковий захист в басейні р.Тиса у Закарпатській області (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);       
234. 28) реструктуризацію та ліквідацію об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);       
235. 29) утилізацію твердого ракетного палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);       
236. 30) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);       
237. 31) часткову компенсацію відсотків за кредитами, наданими комерційними банками на розвиток та реконструкцію централізованих систем водовідведення (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);       
238. 32) підтримку гастрольних заходів на загальнодержавному рівні (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 12 цього Закону);       
239. 33) розвиток мінерально-сировинної бази (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 12 цього Закону);   -176- Бондаренко Г.І.
Пункт 33) статті 41 викласти у такій редакції: "33) розвиток мінерально-сировинної бази (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 12 цього Закону), у тому числі 35.000, 0 тис.грн. на буріння артезіанських свердловин"  
Враховано    
    -177- Мусіяка В.Л.
Чикал А.В.
Стребко С.К.
Шаров І.Ф.
Раханський А.В.
Руденко Г.Б.
Пункт 33) статті 41 викласти у такій редакції: "33) розвиток мінерально-сировинної бази (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 12 цього Закону), у тому числі 30.000, 0 тис.грн. на буріння артезіанських свердловин"  
Враховано    
    -178- Пункт 33 статті 41 викласти в редакції: ..." розвиток мінерально - сировинної бази ( за рахунок джерел визначених пунктом 23 статті 12 цього Закону), збільшити на 35000 тис.грн.на впровадження технології пошуку нафтогазових родовищ в кристалічних породах і під ними (закритого типу).  Відхилено    
240. 34) формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 40 цього Закону);   -179- Калетнік Г.М.
після слів "Аграрним фондом" додати слова "з метою товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку"  
Враховано    
241. 35) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 23 цього Закону);       
242. 36) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 23 цього Закону та 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 3 статті 23 цього Закону), але не більше ніж 60.000 тис. гривень.   -180- у пункті 36 слова і цифри "але не більше ніж 60.000 тис. гривень" вилучити;  Враховано    
243. Порядок використання цих коштів визначається Кабінетом Міністрів України;       
244. 37) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми, але не більше ніж 117 тис. гривень, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 3 статті 23 цього Закону);       
245. 38) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 40 цього Закону);       
246. 39) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 40 цього Закону);       
247. 40) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 (1997 років та формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 40 цього Закону);   -181- передбачити видатки на заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 (1997 років, згідно із пунктом 40 статті 41 проекту Закону;  Враховано частково Доручення КМУ   
    -182- Калетнік Г.М.
вилучити  
Відхилено    
248. 41) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 40 цього Закону, та 20 відсотків джерел, визначених пунктом 5 статті 40 цього Закону);   -183- Шпак В.Ф.
У пункті 41 статті 41 слова "за рахунок джерел" замінити словами та цифрами "за рахунок 95 відсотків джерел";  
Враховано частково Доручення КМУ   
249. 42) часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок 80 відсотків джерел, визначених пунктом 5 статті 40 цього Закону);       
250. 43) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 40 цього Закону);       
251. 44) заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 40 цього Закону);       
252. 45) державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 40 цього Закону);       
253. 46) оплату послуг юридичних осіб, які залучаються для стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 40 цього Закону);   -184- визначити у додатках №3 та №4 до проекту Закону показники проекту державного бюджету на 2006 рік для приведення у відповідність до пункту 10 статті 40 та пункту 46 статті 41 проекту Закону;  Враховано частково Доручення КМУ   
254. 47) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення закордонного українця (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 12 цього Закону);       
255. 48) будівництво пускового комплексу "Вектор" (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);       
256. 49) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);       
257. 50) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 12 цього Закону);   -185- Пункт 50 вилучити  Враховано    
    -186- Круглов М.П.
доповнити таким реченням " у тому числі погашення кредиторської заборгованості спеціалізованих підприємств, яка виникла внаслідок недофінансування з державного бюджету за КПК 2801350 "Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками" у 2004 -2005роках.  
Відхилено    
258. 51) державну підтримку розвитку хмелярства (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 12 цього Закону);   -187- Пункт 51 вилучити  Враховано    
259. 52) субвенцію з Державного бюджету України на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 12 цього Закону);   -188- Гірник Є.О.
Пункт 52 статті 41 доповнити словами: "у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, узгодженому з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету."  
Враховано    
    -189- Челноков С.Д.
Пункт 52 статті 41 доповнити словами: "Порядок використання коштів визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".  
Враховано    
260. 53) видатки за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету: 0301810, 0301860, 1211070, 1211080, 1701210, 1801800, 2101140, 2101280, 2201390, 2211030, 2301470, 2301510, 2301870, 2401400, 2601270, 2601280, 2801420, 2804070, 3103030, 3103040, 3103050, 3103060, 3104070, 3121020, 3121030, 3131030, 3201490, 3401290, 5161020 та 5341030 (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 12 цього Закону);   -190- Пункт 53 викласти у такій редакції: "53) видатки та надання кредитів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету: 0301810, 0301860, 1211070, 1211080, 1701210, 1801800, 2101140, 2101280, 2201390, 2211030, 2301470, 2301510, 2301870, 2401400, 2601270, 2601280, 2801420, 2804070, 3103030, 3103040, 3103050, 3103060, 3104070, 3121020, 3121030, 3131030, 3201490, 3401290, 5161020 та 5341030 у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 12 цього Закону)"  Враховано    
    -191- Климпуш О.Д.
Супрун Л.П.
Кирильчук Є.І.
Загрева Б.Ю.
Майстришин В.Я.
Коновалюк В.І.
У пункті 53 цифри „3131030" замінити цифрами „1211090".  
Відхилено    
261. 54) виготовлення землевпорядної документації, організація продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані, або підлягають приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 12 цього Закону);       
262. 55) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 12 цього Закону).   -192- Доповнити статтю новим пунктом такого змісту: 56) програми з покращення управління державним майном (за рахунок джерел, визначених пунктом 34 статті 12 цього Закону);  Враховано    
    -193- Супрун Л.П.
Доповнити статтю новим пунктом такого змісту: 57) фінансування держзамовлення з приросту запасів природного газу та регіональних геологорозвідувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 35 статті 12 цього Закону). При цьому 90 відсотків загальної суми зазначених коштів спрямовуються на фінансування державного замовлення з приросту запасів природного газу та 10 відсотків - на фінансування регіональних геологорозвідувальних робіт".  
Враховано    
    -194- Супрун Л.П.
Доповнити статтю 41 проекту Закону новим пунктом такого змісту: „58) виконання державних програм з безпеки мореплавства (за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статті 12 цього Закону); ",  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -195- Супрун Л.П.
Доповнити статтю 41 проекту Закону новим пунктом такого змісту: „59) збирання, сортування, перевезення, переробка та утилізація відходів як вторинної сировини.".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -196- Шпак В.Ф.
Доповнити статтями такого змісту: "Ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу в сільгосптоваровиробників визнаних банкрутами або таких, що порушили договір лізингу здійснюється за рахунок використання 5 відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 40 цього Закону".  
Враховано    
    -197- Шпак В.Ф.
Доповнити статтями такого змісту: "Установити, що кошти, які виділялися із державного бюджету щорічно, починаючи з 1 січня 1998 року до 31 грудня 2004 року, на придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу, зараховуються до статутного фонду Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна компанія „Украгролізинг" із забороненням їх використання для формування статутного фонду будь-яких суб'єктів господарювання, передачі в управління будь-яким особам на період до прийняття окремого рішення щодо приватизації Компанії."  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -198- Заічко В.О.
Доповнити статтю 41 Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік" пунктом 56 наступного змісту: „56) субвенція з Державного бюджету України на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за рахунок джерел визначених пунктом 33 статті 12 цього Закону)".  
Враховано    
    -199- доповнити статті 40 та 41 проекту Закону відповідними нормами щодо зарахування до спеціального фонду державного бюджету повернення кредиту, наданого на реконструкцію гідроелектростанцій, згідно з додатком № 4 до проекту Закону, та визначення конкретних напрямів використання відповідних коштів;  Враховано частково Доручення КМУ   
    -200- Гірник Є.О.
Статтю 41 доповнити пунктами такого змісту: ...) субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електричної енергії, теплової енергії, водопостачання, водовідведення, природного газу, послуг зв'язку та пільговий проїзд окремих категорій громадян; ...) 80 відсотків надходжень збору за геологорозвідувальні роботи від нафтогазовидобувних підприємств на фінансування державного замовлення з приросту запасів нафти і газу.  
Відхилено    
    -201- Гірник Є.О.
Статтю 41 доповнити пунктом такого змісту: "80 відсотків надходжень збору за геологорозвідувальні роботи від нафтогазовидобувних підприємств на фінансування державного замовлення з приросту запасів нафти і газу"  
Відхилено    
    -202- Пак В.П.
Статтю 41 доповнити пунктом наступного змісту: ...) виконання робіт по газифікації, реконструкції і ремонту тепломереж та котельні військового містечка Макарів-1 в розмірі 6 000 тис.грн.  
Відхилено    
    -203- Томич І.Ф.
Статтю 41 доповнити частиною56 такого змісту "10 відсотків коштів, які надходять від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення направляється Держкомзему України для фінансового забезпечення організації інфраструктури ринку земель".  
Відхилено    
263. Стаття 42. Дозволити Кабінету Міністрів України надавати кошти на покриття тимчасових касових розривів спеціального фонду за рахунок залучення коштів єдиного казначейського рахунку з наступним їх поновленням в регламентованому режимі до кінця року:       
264. Державній службі автомобільних доріг України для здійснення будівництва, реконструкції та утримання автомобільних доріг загального користування;       
265. Аграрному фонду для формування державного продовольчого резерву та здійснення заставних та інтервенційних закупівель.       
266. Стаття 43. Установити, що кошти, що були спрямовані згідно із Законом України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" на кредитування операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки, використовуються на безповоротній основі за умови передачі збудованої за рахунок вказаних коштів авіаційної техніки вітчизняного виробництва Державному авіаційному підприємству „Україна" відповідно до порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -204- Супрун Л.П.
Доповнити проект Закону статтею такого змісту: "Стаття... Міністерству охорони навколишнього природного середовища України забезпечити у 2006 році фінансування додаткового приросту запасів природного газу в межах сум, що надійдуть до державного бюджету від ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" від погашення заборгованості зі збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, що склалася станом на 1 січня 2006 року. Порядок реалізації цієї статті визначається Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
267. Стаття 44. На часткову зміну частини другої статті 21 Закону України „Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради, 1997 р., № 17, ст. 122, 2002 р., № 12-13, ст. 92) дозволити в процесі приватизації державного майна оплату його вартості у вільно конвертованій іноземній валюті.   -205- Супрун Л.П.
Розділі ІV "Видатки та кредитування Державного бюджету України" доповнити статтею такого змісту: "У разі підвищення цін на природний газ дозволити Міністерству фінансів України вносити зміни до розпису Державного бюджету України щодо збільшення видатків, визначених додатками № 3 та № 7 цього Закону, в частині фінансування бюджетної сфери (у т.ч. місцевих бюджетів) на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також фінансування пільг та житлових субсидій населенню на оплату електричної енергії, теплової енергії, водопостачання, водовідведення, природного газу, послуг зв'язку та пільговий проїзд окремих категорій громадян".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -206- Рудьковський М.М.
На 150 млн.грн. пропорційно зменшити видатки Державного бюджету (в т.ч. видатки загального фонду), що передбачені на утримання апаратів головних розпорядників коштів Державного бюджету.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -207- Доповнити текст Закону статтею такого змісту: "Звільнити закупки унікального наукового обладнання для модернізації лабораторій Національної академії наук України (Код 6541060) від сплати митних зборів та податку на додану вартість". Спрямувати вивільнені кошти (близько 18 млн.грн.) на створення Національного центру з генних та клітинних біотехнологій на базі нового корпусу Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України (Код 6541030).  Відхилено    
268. V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ   -208- Удосконалити та забезпечити адміністрування органами Податкової адміністрації України податку з доходів фізичних осіб, зокрема, подання податковими агентами відповідної звітності, ведення особових рахунків платників щодо нарахування і сплати податку.  Враховано    
    -209- Забезпечити фінансовими ресурсами виконання делегованих державних повноважень у повному обсязі, оптимізувати видатки за економічною структурою шляхом зменшення питомої ваги видатків на оплату праці.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -210- Визначення розмірів фінансових нормативів бюджетної забезпеченості здійснювати на основі вартісних та якісних стандартів надання суспільних послуг.  Враховано Доручення КМУ   
    -211- Коновалюк В.І.
Забезпечити фінансування пільг для медичних працівників в сільській місцевості.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -212- Коновалюк В.І.
Передбачити кошти на фінансування поетапного підвищення розмірів оплати праці педагогічних працівників з метою їх приведення у 2006 році у відповідність з вимогами статті 57 Закону України "Про освіту".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -213- Коновалюк В.І.
Передбачити кошти на підвищення розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам шкіл-інтернатів, позашкільних навчальних закладів, методистів районних та міських методичних кабінетів, керівникам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -214- Савицький В.В.
Забезпечити 100 % фінансування виконання державних делегованих повноважень.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -215- Передбачити видатки на 2006 рік на реалізацію заходів, передбачених Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст" в розмірі 500 млн. грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -216- Савицький В.В.
Здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету видатки на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку. Включити видатки на утримання центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів до видатків, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трасфертів.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -217- Сухий Я.М.
у разі не врахування збільшення коштів на забезпечення харчування дітей та учнів у встановлених обсягах порушити питання про скасування або призупинення дії на 2006 рік існуючих норм законодавства, а саме абзацу 5 статті Закону України "Про охорону дитинства" та постанови Кабінету міністрів України" від 22.11.04 №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -218- Сухий Я.М.
здійснити розрахунки потреби на запровадження Єдиної тарифної сітки в оплаті праці працівників бюджетної сфери, визначившись з обсягами та уточнити розподіл додаткових коштів місцевим бюджетам на зазначені заходи  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -219- Демьохін В.А.
передбачити збільшення питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджетів України до рівня 50 відсотків (без врахування субвенцій).  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -220- Кальніченко І.В.
Перейти до практики проведення розрахунку нормативів бюджетної забезпеченості для місцевих бюджетів на основі вартісних та якісних стандартів надання суспільних послуг. Скориговувати показники відповідними коефіцієнтами, які б дали змогу зберегти мережу бюджетних закладів.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -221- Фоменко К.О.
Забезпечити виконання у повному обсязі положень Постанови Верховної Ради України щодо Основних напрямів бюджетної політики на 2006 рік.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -222- Фоменко К.О.
Забезпечити делеговані місцевому самоврядуванню повноваження ресурсами на рівні вартості суспільних послуг, гарантованих Конституцією України та чинним законодавством, довести питому вагу місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті України до рівня 50 відсотків (без врахування субвенцій). Для цього збільшити обсяг трансфертів з Державного бюджету на 11 млрд. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -223- Фоменко К.О.
Визначати розмір фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одержувача суспільних послуг на основі соціальних стандартів (за основу розрахунків взяти пропозиції Робочої групи, створеної при Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету), та затвердити Законом про Державний бюджет України на 2006 рік.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -224- Фоменко К.О.
Встановити, що частка заробітної плати в нормативі бюджетної забезпеченості повинна відповідати частці заробітної плати у видатках головних розпорядників коштів державного бюджету, але не більше 60 відсотків.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -225- Майстришин В.Я.
З метою зменшення споживання природного газу та додаткових витрат на будівництво газопроводів доручити Кабінету Міністрів розробити програму переходу до системи опалення та приготування їжі населенням сільської місцевості, де відсутня газифікація, за рахунок використання електроенергії за тарифами тотожними тарифам на електроенергію для міського населення, яке не користується газом. Передбачити необхідне фінансування цих заходів за рахунок тарифної надбавки, що входить у структуру кінцевої ціни на електроенергію.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -226- Супрун Л.П.
Вирішити питання цільового виділення коштів на погашення різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на гаряче водопостачання за періоди 2002/2003 р. та 2003/2004 р. для проведення розрахунків житлово-експлуатаційних організацій м. Києва з Київенерго сумою 140,05 млн.грн. з подальшим цільовим використанням зазначених коштів Компанією для розрахунків з ДК "Газ України" та газотранспортними підприємствами за спожитий природний газ і його транспортування.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -227- Гуров В.М.
При розрахунках коштів на утримання бюджетних установ кожної галузі передбачити нормативи фінансової забезпеченості з урахуванням дотримання натуральних норм харчування, медикаментів та на придбання обладнання і проведення невідкладних ремонтів. По галузі "Охорона здоров'я" ввести слідуючи показники: кількість ліжок на кожну адміністративно-територіальну одиницю (визначену Постановою Кабінету Міністрів України виходячи із статистики захворювань, протяжності міста, екологічну ситуацію та інше); показник чисельності пільгової категорії населення АТО (міста) та нормативу витрат на медикаментозне забезпечення пільгових категорій громадян, як на стаціонарному лікуванні так і на амбулаторному; По видатках на утримання органів місцевого самоврядування при розрахунку фінансового нормативу на одного жителя врахувати: нормативну чисельність на підставі нормативних актів; зростання заробітної плати; кількість районних рад у місті обласного підпорядкування.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -228- Франчук А.Р.
Привести у відповідність до вимог Бюджетного кодексу розрахунки обсягу доходів, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів, а також збільшити загальний обсяг фінансових ресурсів місцевих бюджетів, що має спрямовуватися на виконання місцевими органами влади делегованих державою повноважень у сфері надання соціально-культурних послуг населенню.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -229- Збільшити видатки по місцевих бюджетах на первинну медичну допомогу та забезпечити лікувально-профілактичні заклади районного рівня медикаментами та виробами медичного призначення на суму 1000, 0 млн. грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -230- Бондаренко Г.І.
Рудковський Д.О.
Як і в попередні роки основним недоліком процесу формування Урядом обсягів місцевих бюджетів є те, що прогнозні розрахунки формуються за мінімальними нормами на жителя, учня, одержувача соціальних послуг. Доручити Мінфіну за погодженням із областями розрахувати обсяги бюджетів районів і міст обласного значення, але в обов'язковому порядку зазначав у тому числі видатки на заробітну плату та енергоносії.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -231- Бондаренко Г.І.
Рудковський Д.О.
Впродовж останніх п'яти років формування планів платежів до державного бюджету по областях Мінфіном здійснюється в цілковитій секретності від органів виконавчої влади на місцях (зокрема, по митних платежах). Мінфіну негайно опрацювати з областями ці показники та відобразити їх в окремому додатку проекту бюджету, а також повернутись до статті 53 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" із змінами, та поновити її дію у цьому році.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -232- Садовий М.І.
Степанов М.В.
Рудьковський М.М.
Довести питому вагу загального фонду місцевих бюджетів до 45 відсотків у загальному фонді зведеного бюджету (без врахування видатків на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій), як передбачено пунктом 19 Пропозицій Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2006 рік  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -233- Коновалюк В.І.
Передбачити кошти на виплату доплат педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів, визначених статтею 22 Закону України "Про позашкільну освіту".  
Відхилено Потребує внесення змін до бюджетного кодексу   
    -234- Савицький В.В.
З метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів переглянути ставки земельного податку щодо їх збільшення. Поновити готельний збір в частині місцевих податків і зборів  
Відхилено    
    -235- Шпак В.Ф.
При визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів передбачити видатки на створення регіональних лізингових фондів у сумах від 0,5 млн. грн. до 2, 0 млн. грн.  
Відхилено    
    -236- Самофалов Г.Г.
передбачити цільове фінансування підприємств житлово-комунального господарства за регіональним принципом залежно від фактичного стану основних фондів і бюджетної забезпеченості за останні 10 років.  
Відхилено    
    -237- Сятиня М.Л.
дозволити спрямувати видатки бюджету розвитку не лише на будівництво та реконструкцію, а на придбання основних засобів, довготривалого обладнання (придбання спецтехніки для місцевих підприємств житлово-комунального господарства, комп'ютерної техніки та інших основних засобів)  
Відхилено    
    -238- Сухий Я.М.
розглянути питання забезпечення видатків на заробітну плату працівникам бюджетної сфери шляхом надання місцевим бюджетам відповідної субвенції  
Відхилено    
    -239- До закону про Державний бюджет України на 2006 рік включити положення про введення на п'ять років мораторію на закриття об'єктів соціально-культурного призначення в сільській місцевості.  Відхилено    
    -240- Кіроянц С.Г.
З метою розвитку експортного потенціалу України для активізації зовнішньоекономічної діяльності регіонів передбачити додаткове фінансування через місцеві бюджети (норма відрахувань може уточнюватися в залежності від можливостей місцевого бюджету).  
Відхилено    
269. Стаття 45. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2006 році належать:   -241- Хара В.Г.
У статті 45 пропоную розширити перелік доходних джерел місцевих бюджетів з метою зменшення залежності місцевих бюджетів від отримання трансфертів з державного бюджету та забезпечення місцевих бюджетів достатнім фінансуванням відповідно до обсягу делегованих їм державою повноважень, зокрема шляхом перерозподілу частини доходів між державним і місцевими бюджетами, насамперед податку на прибуток підприємств.  
Відхилено Потребує змін до Бюджетного кодексу   
270. 1) податок з доходів фізичних осіб;       
271. 2) єдиний податок та фіксований податок (крім частини цих податків, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування) і у повному обсязі фіксований сільськогосподарський податок;       
272. 3) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, ( до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;       
273. 4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами ( до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;   -242- Демьохін В.А.
Фоменко К.О.
передбачити зарахування плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими вирбами не до обласних, а до міських бюджетів, як це передбачено для міст Києва та Севастополя.  
Відхилено    
274. 5) дотації та субвенції з Державного бюджету України;       
275. 6) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;       
276. 7) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;       
277. 8) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України;       
278. 9) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 20, ст.148), в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів;       
279. 10) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його виконання, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю, відповідно до умов договору, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.   -243- Стецьків Т.С.
Доповнити статтю частиною 11 11) Надходження плати за землю до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, а також плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю і єдиного податку на підприємницьку діяльність з фізичних осіб зараховуються до складу доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.  
Відхилено Потребує внесення змін до Бюджетного кодексу   
280. Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.       
281. Фіксований податок зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для податку з доходів фізичних осіб.       
282. Стаття 46. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів підприємницької діяльності ( платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.   -244- Заічко В.О.
Доповнити статтю 46 пунктом першим наступного змісту: "1) Встановити, що в 2006 році суб'єкти господарювання здійснюють сплату платежів в бюджет за місцем фактичного здійснення їх діяльності"  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -245- Національний банк України
Привести положення статті 46 законопроекту до Цивільного кодексу України, замінивши слова "юридичної адреси" словом "місцезнаходження".  
Відхилено    
283. Стаття 47. Затвердити на 2006 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками № 6 та № 7 до цього Закону.   -246- врахувати пропозиції щодо збільшення розрахункового обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів на 2006 рік на 5.000.000 тис. гривень, у тому числі на збільшення обсягу додаткової дотації місцевим бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій через нерівномірність мережі бюджетних установ (але не нижче рівня 2005 року), з відповідним уточненням показників у додатках № 3, № 6 та № 7 до проекту Закону.  Враховано Доручення КМУ   
    -247- врахувати пропозиції щодо збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, в тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, на 450.000 тис. гривень та обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських, на 265.000 тис. гривень  Враховано Доручення КМУ   
    -248- надати розрахунки прогнозного обсягу видатків місцевих бюджетів на оплату праці працівників бюджетної сфери на 2006 рік, в тому числі на запровадження Єдиної тарифної сітки в оплаті праці, у розрізі функцій та місцевих бюджетів.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -249- Визначити порядок сплати податків, що сплачуються фізичними особами, за місцем їх реєстрації із внесенням відповідних змін до податкового законодавства.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -250- Розглянути та врахувати пропозиції щодо внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету): Розрахунок обсягу доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів: врахувати вимоги статті 98 Бюджетного кодексу України щодо використання даних про фактичне виконання відповідних бюджетів за три останні бюджетні періоди (2002-2004 років) та не застосовувати показник очікуваного виконання за 2005 рік; перевірити розрахунки для місцевих бюджетів із значними відхиленнями темпів зростання прогнозних обсягів на 2006 рік порівняно із середнім показником очікуваного виконання за 2005 рік по Україні та застосувати механізм вирівнювання таких показників; скоригувати фактичні показники за 2002-2003 роки з метою врахування зміни ефективної ставки податку на доходи з фізичних осіб у 2004 році та порядку сплати цього податку за місцезнаходженням підприємств та їх філій. Розрахунок коефіцієнту вирівнювання здійснювати виходячи із співставних даних за 2002-2004 роки з урахуванням зазначеного коригування звітних даних; виключити із фактичних даних за базові періоди, що враховуються при визначенні індексів відносної податкоспроможності, обсяги разових надходжень внаслідок погашення заборгованості із заробітної плати минулих років, насамперед податку з доходів фізичних осіб, та врахувати зміни податкового законодавства за цей період;  Враховано частково Доручення КМУ   
    -251- Розглянути та врахувати пропозиції щодо внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету): Розрахунок обсягу доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів: врахувати зменшення податку з доходів фізичних осіб внаслідок надання податкової соціальної пільги та податкового кредиту у розрізі міст і районів відповідно до кількості її отримувачів, погодженої з відповідними органами місцевого самоврядування; уточнити розподіл прогнозних обсягів податку з доходів військовослужбовців між місцевими бюджетами, враховуючи інформацію Міністерства оборони України; врахувати особливості формування місцевих бюджетів монофункціональних міст, на території яких знаходиться одне бюджетоутворююче підприємство (насамперед, атомні електростанції, на яких в результаті закінчення будівництва енергоблоків прогнозується різке зменшення надходжень податку з фізичних осіб); запропонувати порядок визначення доходів бюджетів територій з ознаками депресивного стану та обмеженою можливістю нарощування доходної бази.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -252- Розрахунок обсягу видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів: на утримання органів управління - врахувати кількість місцевих рад; на охорону здоров`я: 1) застосувати екологічний коефіцієнт з метою збільшення видатків регіонам, які мають високий рівень захворюваності, що обумовлено високотехногенним та екологічно небезпечним навантаженням; 2) передбачити окремою складовою видатки на здійснення зубопротезування пільгової категорії громадян, виходячи з контингенту пільгової категорії та середньої вартості послуги, на освіту: 1) дошкільну - врахувати: додаткові видатки для територій, що мають статус гірських, на виконання Закону України "Про статус гірських населених пунктів"; контингент дітей, які відвідують сезонні заклади та групи та короткотермінового перебування при школах; 2) загальну середню - передбачити окремою складовою видатки на харчування учнів 1-4 класів, виходячи з контингенту таких учнів та визначених законодавством норм харчування; 3) передбачити окремою складовою видатки на утримання вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації,  Враховано частково Доручення КМУ   
    -253- Розрахунок обсягу видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів: на утримання органів управління - врахувати кількість місцевих рад; на культуру і мистецтво: 1) застосувати додаткові коригувальні коефіцієнти з метою врахування наявності установ культури, які є пам'ятками архітектури та мистецтва, та музеїв; 2) передбачити окремою складовою видатки на утримання шкіл естетичного виховання, із застосуванням фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на 1 учня; на фізичну культуру і спорт: здійснити розрахунок окремо за видатками на утримання існуючої мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл та видатками на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань. При розрахунку обсягів видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, застосувати показник щільності населення та врахувати особливості територій, які найбільше постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -254- Круглов М.П.
Внести зміни до Формули розподілу обсягу між бюджетних трансфертів, передбачивши коректування індексу платоспроможності в залежності від фактичного виконання закріплених доходів за звітний період поточного року, а не очікуваного виконання року, як передбачено розрахунками, проведеними Мінфіном. Застосовувати під час проведення розрахунків доходної частини загальні показники місцевих бюджетів.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -255- Фоменко К.О.
Проводити розрахунки обсягу доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів без врахування очікуваних надходжень за 2005 рік. Зменшити обсяг коштів, які вилучаються з місцевих бюджетів, до 15-20% у зв'язку з необхідністю залишення у містах-донорах необхідних фінансових ресурсів розвитку. Збільшити нормативи видатків по культурі, фізичній культурі та спорту..  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -256- Терещук С.М.
Передбачити субвенцію з державного бюджету на компенсацію втрат від наданих державою податкових пільг.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -257- Супрун Л.П.
Передбачити кошти в Державному бюджеті України на реалізацію на території Автономної Республіки Крим загальнодержавної програми "Питна вода України"" та Концепції розвитку морського берега Криму на 2006-2016 роки.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -258- Гаврилюк В.В.
Передбачити кошти на відшкодування витрат з надання житлово- комунальних послуг батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби для забезпечення вимог пункту 6 статті 12 Закону „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" в частині надання 50% знижки на плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електроенергія та інші послуги).  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -259- Фоменко К.О.
Передбачити субвенції на покриття втрат, пов'язаних із наданням державою пільг за податками та зборами, що належать до власних ресурсів місцевих бюджетів.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -260- Шведенко М.М.
Розглянути міжбюджетні відносини, врахувати першочергові потреби місцевих бюджетів, які зафіксовані у Бюджетній резолюції та збільшити розрахункові показники видатків місцевих бюджетів.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -261- Поживанов М.О.
Установити збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності у розмірі 2 відсотки. Порядок справляння збору встановлюється Кабінетом Міністрів України. Надходження збору зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються на надання субвенції місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання зазначеної субвенції та її розподіл за об'єктами. Розподіл коштів зазначеної субвенції за об'єктами здійснюється за пропозиціями народних депутатів України, узгодженими з відповідними місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -262- Кіроянц С.Г.
Відновити текстову статтю щодо затвердження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності на виконання інвестиційних проектів. Розподіл коштів зазначеної субвенції (як і в Законі України "Про Державний бюджет України на 2005 рік") здійснювати за пропозиціями народних депутатів України, узгодженими з відповідними місцевими органами влади і місцевого самоврядування.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -263- Передбачити окрему статтю, аналогічно бюджету на 2005 рік, щодо субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів. У цій статті визначити обсяг, загальний порядок надання та визначення переліку об'єктів субвенцій, зберігши його аналогічно положень статті 51 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України. Передбачити окрему статтю, аналогічно бюджету на 2005 рік, щодо субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських. Обсяги субвенцій зберегти на рівні 2005 року, а загальний порядок надання та визначення переліку об'єктів сформулювати аналогічно положень статті 46 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -264- Олуйко В.М.
З метою завершення будівництва об'єктів, розпочатих у попередні роки, з високим ступенем готовності зберегти на 2006 рік порядок надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських, на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, на збереження історичної забудови міст та об'єктів історико-культурної спадщини України, визначених відповідно статтями 46, 51 та 52 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -265- Олуйко В.М.
Передбачити окремою статтею закону субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів. А також зазначити розмір цієї субвенції та порядок її надання.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -266- Загрева Б.Ю.
передбачити статтю бюджету на будівництво підвідних газопроводів в обсязі 450 млн. грн. за погодженням з народними депутатами;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -267- Поліщук К.А.
Передбачити у Державному бюджеті України на 2006 рік кошти у розмірі 450 млн. грн. на субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, щодо завершення будівництва "довгобудів". Розподіл коштів проводити за пропозиціями державних адміністрації погодженими з народними депутатами України.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -268- Круглов М.П.
Врахувати пропозиції щодо формульного розрахунку видатків на утримання органів місцевого самоврядування стосовно введення додаткового коефіцієнту залежно від щільності населення АТО.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -269- Коновалюк В.І.
Збільшити обсяг видатків місцевих бюджетів на утримання стаціонарних відділень територіальних центрів тимчасового перебування, виходячи з кількості ліжко-місць у відділеннях постійного та тимчасового перебування у сумі 3, 2 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -270- Коновалюк В.І.
Передбачити цільову субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на виконання загальнодержавної програми розвитку малих міст.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -271- Коновалюк В.І.
Розробити єдиний підхід щодо формування базового показника отримувачів соціальних послуг для запобігання необгрунтованих коливань обсягів видатків на фінансування галузей соціально-культурної сфери міжбюджетними періодами та наявності достатніх бюджетних коштів для покращення соціального стану населення в регіоні.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -272- Коновалюк В.І.
Розробити фінансові нормативи бюджетної забезпеченості на основі єдиних державних соціальних стандартів і нормативів щодо надання населенню мінімально необхідного переліку державних та громадських послуг органами місцевого самоврядування, необхідних для розрахунку обсягів видатків при формуванні місцевих бюджетів.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -273- Коновалюк В.І.
Забезпечити розрахунок розподілу субвенцій між адміністративно-територіальними одиницями щодо надання пільг з послуг зв'язку, інших пільг, передбачених законодавством, та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян за єдиними прозорими підходами, які б врахували обґрунтовану потребу у фінансових ресурсах на забезпечення вказаних видатків.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -274- Коновалюк В.І.
Розробити єдину міжгалузеву методику визначення потреби та проведення розрахунків щодо компенсацій за пільговий проїзд громадян у міському, приміському автотранспорті, електротранспорті загального користування та в залізничному транспорті приміського сполучення.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -275- Коновалюк В.І.
У формулі розрахунку обсягу доходів при визначенні міжбюджетних трансфертів обсяг соціальної податкової пільги враховувати по відповідному регіону.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -276- Кирильчук Є.І.
Передбачити окремим рядком 500 млн. грн. для завершення будівництва шкіл з високим рівнем готовності (75 %-90 %) та введення їх в експлуатацію в 2006 році.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -277- Супрун Л.П.
Внести зміни до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (постанова КМУ №1195 зі змінами) щодо визначення обсягу міжбюджетних трансфертів на освіту, збільшити норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину віком від 0-6 років в 1,25 раза, які проживають в гірській місцевості.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -278- Шпак В.Ф.
довести до областей методику розрахунку очікуваних обсягів надходжень кошику №1 у 2005 році.  
Враховано в діючому законодавсті   
    -279- Шпак В.Ф.
Для міст, районів, обласних бюджетів, де знаходяться унікальні музейні споруди, збільшити фінансовий норматив бюджетної забезпеченості в розмірах, який би забезпечував утримання цих установ або передбачити субвенцію з Державного бюджету на їх утримання.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -280- Шпак В.Ф.
Передати бюджетні призначення на фінансування централізованих заходів і програм обласному бюджету Хмельницької області у вигляді субвенції з державного бюджету.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -281- Кеменяш О.М.
доручити Міністерству фінансів переглянути і удосконалити формулу розрахунку міжбюджетних трансфертів  
Враховано    
    -282- Сятиня М.Л.
при визначенні обсягу видатків по дитячих дошкільних закладах - встановити відповідний коефіцієнт для визначення обсягу видатків на утримання закладів у населених пунктах, які за статусом віднесені до гірських (застосувати фактичний коефіцієнт охоплення дошкільними закладами дітей у населених пунктах гірської місцевості)  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -283- Сятиня М.Л.
при визначенні обсягу видатків по дитячих дошкільних закладах із застосуванням коефіцієнта охоплення дітей віком від 0 до 6 років врахувати видатки на 2005 рік.  
Враховано    
    -284- Сятиня М.Л.
внести зміни до формули розподілу міжбюджетних трансфертів, які б одразу врахували статус гірських районів та диспропорції в їхній мережі.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -285- Сятиня М.Л.
збільшити обсяг нерозподілених коштів місцевих бюджетів з 1 до 5 відсотків загального обсягу видатків.  
Враховано частково    
    -286- Сухий Я.М.
переглянути методику прогнозних розрахунків доходів до проекту бюджету на 2006 рік з врахуванням реальних змін ефективної ставки податку з доходів фізичних осіб в базових роках по кожній території  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -287- Сухий Я.М.
Розрахунок додаткового фінансового ресурсу здійснювати, виходячи із скоригованих доходів за 2002-2003 роки на зміну ефективної ставки по податку з доходів фізичних осіб  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -288- Сухий Я.М.
здійснити розрахунки нормативів бюджетної забезпеченості на основі державних соціальних стандартів з урахуванням соціальних норм і нормативів.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -289- Сухий Я.М.
визначитись з порядком обрахунку коштів на заробітну плату працівникам органів місцевого самоврядування та збільшити видатки на їх утримання, які враховані при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -290- Сухий Я.М.
До формульних розрахунків видатків: включити до обсягу видатків на освіту позашкільну освіту по загальній середній освіті врахувати фактичні контингенти учнів станом на 01.01.05, а не приведені контингенти; по фізичній культурі і спорту врахувати окремо видатки на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл; по охороні здоров"я: запровадити "екологічний" коефіцієнт або коефіцієнт техногенного навантаження; переглянути коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя в містах і районах; збільшити питому вагу видатків бюджетів міст обласного значення та районів, або здійснити розрахунки для кожної території окремо виходячи з фактичної питомої ваги видатків на галузь обласних бюджетів та бюджетів міст і районів.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -291- Демьохін В.А.
передбачити у повному обсязі видатки, необхідні для виконання п. 8 ст. 1 Закону України від 15.06.04 №1763-ІУ "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв'язку з реформуванням Збройних сил України, та членів їх сімей"  
Враховано частково    
    -292- Демьохін В.А.
при обрахунку нормативів бюджетної забезпеченості врахувати соціальні стандарти, визначені законодавством (за основу розрахунку взяти пропозиції робочої групи, створеної при Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету)  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -293- Демьохін В.А.
при розрахунку міжбюджетних трансфертів для міст, селищ, сіл передбачити врахування в формулі розрахунку використання даних за повні звітні роки, скориговані на зміну ефективної ставки, як цього вимагає Бюджетний кодекс України  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -294- Демьохін В.А.
внести зміни до порядку розрахунку трансфертів з метою стимулювання розвитку міст з високим рівнем індексу податкоспроможності  
Враховано    
    -295- Демьохін В.А.
збільшити обсяг нерозподілених видатків для районних бюджетів до двох відсотків, один з яких перерозподіляти між бюджетами міст районного значення  
Враховано    
    -296- Матвієнков С.А.
Прискорити роботу щодо розробки інтегрованих екологічних коефіцієнтів, які повинні бути враховані у розрахункових показниках фінансової забезпеченості галузей: освіта - 1, 15; охорона здоров'я - 1, 4; фізкультура і спорт - 1, 2.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -297- Турманов В.І.
Застосувати коефіцієнт, який враховує депресивність територій. Розрахунок бюджетних показників по галузях здійснювати знизу догори. При розрахунках бюджету повинні застосовуватись науково обґрунтовані державні стандарти і нормативи для забезпечення життєдіяльності установ, відновлення основних фондів галузей. При розрахунку видатків на освіту застосовувати для малокомплектних шкіл шахтарських міст (таких як СніжнеДонецької області)порядок визначення видатків на освіту як для шкіл сільської місцевості, або розглянути питання надання цільової субвенції на цю мету. Врахувати у формульному розрахунку показники кількості місцевих рад та типові штатні нормативи по них. Переглянути нормативи фінансової забезпеченості по всіх галузях.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -298- Збільшити субвенцію на компенсацію та відшкодування втрат доходів від пільгових перевезень громадян підприємствами транспорту (додаток №7) до 1680 млн.грн. та виділити окремим рядком.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -299- Кальніченко І.В.
При розрахунках видатків місцевих бюджетів збільшити фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління, законодавчо визначити критерії функціонування рад залежно від кількості населення та наявності мережі бюджетних установ. На виконання Указу Президента України від 19 липня 2005 року "1119/2005 "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності" та з метою цільового використання коштів місцевих бюджетів визначити порядок фінансування видатків для забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та заохочення громадських помічників дільничних інспекторів міліції. Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 26.08.2005 №1802/27/1-05 визначити порядок фінансового забезпечення виконання завдань та заходів та заходів територіальної оборони в областях.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -300- Кальніченко І.В.
Обсяг видатків на утримання міської, селищних та сільських рад проводити відповідно до загальної формули, з урахуванням коефіцієнтів чисельності населення, кількості населених пунктів та коефіцієнта впливу нормативної чисельності працівників. Контрольні цифри на утримання шкіл естетичного виховання доводити окремо (аналогічно дошкільній освіті) із розрахунку на 1 учня. Фінансування музичних шкіл доцільно передати бюджетам міст, селищ та сіл. Удосконалити формульний розрахунок видатків на культуру: запровадити коригуючі коефіцієнти з урахуванням з урахуванням кількості закладів культури, чисельності працівників та кількості об'єктів культурної спадщини (визначати як відношення кількості закладів, чисельності працівників, об'єктів культурної спадщини місцевого бюджету до загальної їх кількості по Україні).  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -301- Кальніченко І.В.
При розрахунку видатків на освіту збільшити базові фінансові нормативи на 1 дитину на 10-15%, та на 1 учня на 20 відсотків. Необхідно внести зміни до формульного розрахунку видатків на охорону здоров`я: застосовувати коефіцієнт рівня захворюваності за окремими нозологіями, який розраховується як відношення кількості хворих певними хворобами до кількості населення по регіону. Обсяг коштів для зазначених цілей в розрізі регіонів визначається за питомою вагою хворих за окремими нозологіями по регіону в загальній кількості населення по Україні за цими ж нозологіями. Передбачити ці видатки в обласному бюджеті; збільшити частку обласного бюджету до 40%; збільшити коефіцієнт диференціації рівня витрат на 1 жителя в районах до рівня міст обласного значення - 1, 065.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -302- Кальніченко І.В.
При застосування формульного розрахунку доходів кошика №1 місцевих бюджетів: не враховувати очікувані надходження за 2005 рік; врахувати втрати від повернення податку з доходів фізичних осіб за минулі роки; за умови врахування очікуваного виконання доходів за 2005 рік брати до уваги показники, підтверджені місцевими фінансовими органами; врахувати особливості структури галузей економіки регіонів, для чого визначити прогнозний обсяг доходів кошика №1 окремо по групах регіонів з високим, середнім та низьким рівнем економічного розвитку; при коригуванні базових показників врахувати втрати місцевих бюджетів від підприємств, що ліквідовані та зняті з обліку; очікувані надходження за 2005 рік по єдиному податку та фіксованому сільськогосподарському податку привести у відповідність з чинним законодавством. При розрахунку доходів, що не враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів, надходження по місцевих податках і зборах за 2002-2003 роки зменшити на суми надходжень від готельного збору, та збору за проїзд територією області автотранспорту, що прямує за кордон.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -303- Сухий Я.М.
Бастрига І.М.
Врахувати у розрахунку прогнозного обсягу доходів, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів, на 2006 рік очікувані надходження доходів за 2005 рік, обраховані на підставі фактичних даних за 9 місяців, а не за 6 місяців, як враховано Мінфіном. Передбачити видатки місцевим бюджетам на виконання Закону України "Про надання соціальних послуг" у вигляді цільової субвенції, або призупинити дію постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -304- Фоменко К.О.
Забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу щодо визначення прогнозного обсягу доходів за бюджетами міст, селищ, сіл та враховувати в формулі дані про надходження доходів за повні звітні роки, скориговані на зміну ефективної ставки податку. Внести зміни до порядку розрахунку трансфертів з метою стимулювання розвитку міст з високим рівнем індексу податкоспроможності.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -305- Переглянути планові обсяги дотації вирівнювання з метою врахування у повному обсязі втрати доходів від надання соціальної пільги та податкового кредиту щодо податку з доходів фізичних осіб, а також необґрунтованого внесення до базового періоду, який використовується для розрахунку показників доходів кошика №1 місцевих бюджетів на 2006 рік, надходжень прибуткового податку з громадян у 2002-2003 роках за рахунок погашення заборгованості із заробітної плати за минули роки. Врахувати у обсягах міжбюджетних трансфертів кошти на виконання Комплексної програми паспортизації об'єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9.09.2002 №1330. Врахувати необхідність фінансового забезпечення утримання стаціонарних відділень центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, створених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів" від 12 жовтня 2000р. №1545 або передбачити субвенцію на цю мету. Для місцевих бюджетів, на території яких знаходяться унікальні музейні споруди, що мають загальнодержавне значення, збільшити фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, або передбачити окрему субвенцію з державного бюджету на їх утримання. Переглянути показники міжбюджетних трансфертів для галузі освіти з метою належного забезпечення видатків на гаряче харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження заходів з оперативного розв'язання проблем, що стримують соціально-економічний розвиток регіонів" від 3 серпня 2005 року №308-р (пункт 46 Заходів). Для окремих місцевих бюджетів, де спостерігається велика різниця у розрахунках показників доходів і видатків 1 кошика на 2006 рік між Міністерством фінансів і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (можливо внаслідок арифметичних чи методологічних помилок), переглянути розрахунки показників.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -306- Байсаров Л.В.
Для більш повного задоволення потреб сільської освіти в фінансуванні пропонуємо: ввести додаткові коефіцієнти, які б враховували у формулі особливості соціальної інфраструктури району (кількість населених пунктів, в яких здійснюється підвіз учнів та вихованців у шкільні та дошкільні заклади і відстань, на яку підвозяться учні); збільшити коефіцієнт приведення до 2,5 або вдвічі збільшити норматив витрат на 1 дитину.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -307- Бахтеєва Т.Д.
вирішити питання фінансового забезпечення утримання центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, які були створені на виконання Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001 -2005 роки  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -308- Олуйко В.М.
Переглянути планові обсяги дотації вирівнювання з метою врахування в повному обсязі втрат доходів від надання соціальної пільги та податкового кредиту щодо податку з доходів фізичних осіб, а також неправомірне і необґрунтоване внесення до базового періоду, який використовується для розрахунку показників доходів місцевих бюджетів на 2006 рік, надходжень прибуткового податку з громадян у 2002-2003 роках за рахунок погашення заборгованості по заробітній платі за минулі роки.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -309- Олуйко В.М.
Для окремих місцевих бюджетів, де спостерігається велика різниця у планових показниках доходів і видатків на 2006 рік між Міністерством фінансів України і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, переглянути розрахунки таких показників з метою забезпечення дотримання принципів неупередженості, збалансованості, повноти і обґрунтованості у міжбюджетних відносинах.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -310- Олуйко В.М.
Відзначаючи недостатню прозорість інформації щодо особливостей міжбюджетних взаємовідносин, на виконання пункту г) частини першої ст.38 Бюджетного кодексу України, запропонувати Кабінету Міністрів України у повному обсязі надати: детальні розрахунки прогнозного загального обсягу доходів та видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, за видами доходів та за функціями; детальний розрахунок розміру фінансового нормативу бюджетної забезпеченості по функціях та видах місцевих бюджетів; детальний розрахунок коригуючих коефіцієнтів та коефіцієнту вирівнювання; розрахунки обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за видами пільг і допомог та детальними фінансовими та кількісними показниками.  
Враховано у Бюджетному кодексі   
    -311- Олуйко В.М.
Переглянути показники міжбюджетних трансфертів для галузі освіти в частині належного забезпечення видатків на харчування учнів, виходячи з необхідності врахування діючих на сьогодні рішень Кабінету Міністрів України з цього питання, а також прогнозованого рівня інфляції на 2006 рік.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -312- Терещук С.М.
При обрахунку обсягу видатків по галузях, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, застосовувати не лише норматив бюджетної забезпеченості на одного споживача, але й ряд коригуючи коефіцієнтів, які б враховували щільність мережі бюджетних закладів на відповідній території.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -313- Терещук С.М.
При розрахунку обсягу видатків по галузі освіти врахувати дітей дошкільного віку, які не виховуються в дитсадках і в перед шкільний вік мають відвідувати (щоденно від 3 до 6 годин) групи короткотермінового перебування при школах.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -314- Терещук С.М.
Обрахувати кошти на утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді відповідно до фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та типової штатної чисельності працівників цих центрів.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -315- Терещук С.М.
При визначенні обсягу видатків по галузі "Культура" розділити видатки на так звану "загальну" культуру (утримання клубів, бібліотек, музеїв та заповідників місцевого значення) обрахунок проводити з чисельності населення, та "спеціальну" (утримання установ загальнодержавного та історичного значення, окремих музичних колективів, театрів) виходячи з кількості таких установ та фінансового нормативу на утримання 1 закладу.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -316- Терещук С.М.
Врахувати видатки на утримання зоопарків. Привести планування видатків по галузі "Фізична культура та спорт" по обласному бюджету до рівня середнього показника по Україні.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -317- Супрун Л.П.
Збільшити розмір додаткової дотації нн зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ до 4 % від загального обсягу дотації вирівнювання з Державного бюджету України місцевим бюджетам.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -318- Левцун В.І.
Законопроектом не передбачено виділення коштів для надання субсидій малозабезпеченим верствам населення на послуги транспорту  
Відхилено    
    -319- Розділити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів і упередження аварій на об`єктах житлово-комунального господарства на дві субвенції та розробити окремо для кожної свій порядок відбору об`єктів та фінансування. Передбачити 275 млн. грн. на виконання заходів з упередження аварій на об`єктах житлово-комунального господарства.  Відхилено    
    -320- Асадчев В.М.
Фоменко К.О.
Демьохін В.А.
Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів розподілити окремим додатком до державного бюджету пропорційно чисельності населення у регіоні.  
Відхилено    
    -321- Качур П.С.
Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, в тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл розділити на дві субвенції та розробити окремо для кожної свій порядок відбору об'єктів та фінансування. Визначити субвенцію на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності у сумі 275 млн.грн. і визнати Держжитлокомунгосп її головним розпорядником. За іншою залишити Мінекономіки.  
Відхилено    
    -322- Коновалюк В.І.
Передбачити в формульних розрахунках доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, застосування коригувального коефіцієнту в залежності від досягнутого рівня середньої заробітної плати по адміністративно-територіальній одиниці у відношенні до середнього показника по Україні.  
Відхилено    
    -323- Коновалюк В.І.
Внести зміни до формул розрахунку прогнозних показників видатків місцевих бюджетів за галузями соціально-культурної сфери щодо застосування коригуючих коефіцієнтів, спрямованих на покращення демографічного стану в регіоні.  
Відхилено    
    -324- Коновалюк В.І.
Врахувати у формульному розрахунку обсягів видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів,видатки на позашкільну освіту.  
Відхилено Потребує внесення змін до Бюджетного кодексу   
    -325- Шпак В.Ф.
проводити розрахунки окремо на культуру з розрахунку на жителя і окремо на мистецтво, враховуючи число посадочних місць в залах закладів мистецтва та відсоток їх заповнення.  
Відхилено    
    -326- Сятиня М.Л.
видатки на утримання закладів позашкільної освіти включити до видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трасфертів  
Відхилено Потребує змін до Бюджетного кодексу України   
    -327- Сятиня М.Л.
в зв'язку з незначним обсягом доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів загального фонду районного бюджету, виключити 15 відсотків плати за землю, які надходять до першого кошика і відповідно включити до другого кошика доходів  
Відхилено Потребує змін до Бюджетного кодексу України   
    -328- Демьохін В.А.
у формулі розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів переглянути шкалу значень коефіцієнту вирівнювання, який би залежав від фактичних темпів зростання доходів місцевих бюджетів у співставленні із темпами зростання доходів Зведеного бюджету України.  
Відхилено    
    -329- Демьохін В.А.
включити у перелік доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, відрахування від податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності у розмірі не менше 10%.  
Відхилено Потребує змін до Бюджетного кодексу України   
    -330- Демьохін В.А.
віднести до видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, видатки на місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства.  
Відхилено Потребує змін до Бюджетного кодексу України   
    -331- Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту, закріплену за Міністерством транспорту та зв'язку України (додаток №3, код програми 3121030) передати до видатків або субвенцій Держжитлокомунгоспу та місцевим бюджетам.  Відхилено    
    -332- Фоменко К.О.
Включити до переліку доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, відрахування від податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності) у розмірі не менше 10 відсотків.  
Відхилено    
    -333- Встановити граничний термін затвердження Урядом порядку надання субвенцій капітального характеру та переліку об'єктів, на які вони спрямовуються, до 1 квітня 2006 року.  Відхилено    
    -334- Петренко В.С.
Збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на технічне переоснащення житлово-комунального господарства до 475 млн. грн.  
Відхилено    
    -335- Круглов М.П.
при розрахунку обсягів видатків на охорону здоров'я ввести додатковий коефіцієнт для адміністративно-територіальних одиниць, які мають курортні зони відпочинку, оскільки у сезон збільшується чисельність населення, що потребує екстреної швидкої допомоги  
Відхилено    
    -336- Круглов М.П.
при розрахунку обсягів видатків на дошкільну освіту норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину довести до рівня забезпеченості на 1 учня. Залишити фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці від 0 до 6 років. Виключити з формули коефіцієнт відвідування і проводити розрахунок від означеної кількості дітей.  
Відхилено    
    -337- Бахтеєва Т.Д.
Внести зміни до формул розрахунку прогнозних показників видатків місцевих бюджетів по галузях соціально-культурної сфери щодо застосування коригуючих коефіцієнтів, спрямованих на покращення демографічного стану в регіоні (насамперед, у розрахунках видатків на охорону здоров'я), а також Мінпраці визначити найбільш оптимальні підходи до визначення отримувачів соціальних послуг, які є базовими для розрахунку видатків.  
Відхилено    
    -338- Терещук С.М.
При визначанні міжбюджетних трансфертів враховувати видатки на позашкільну освіту.  
Відхилено Потребує внесення змін до Бюджетного кодексу   
284. Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2006 року перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг, субсидій та допомоги населенню, між їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.       
285. Додаткова дотація з Державного бюджету України бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетами районів у таких пропорціях відповідно: не більш як 25 відсотків - для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та не менш як 75 відсотків - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів.       
286. Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям здійснювати розподіл додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ виходячи з показників дохідної частини бюджетів з метою вирівнювання забезпеченості бюджетів депресивних територій, врахування особливостей гірських територій і тих, що мають низький показник чисельності населення.   -339- Частину четверту статті 47 доповнити таким реченням: "Порядок розподілу цієї додаткової дотації визначається Кабінетом Міністрів України".  Враховано    
287. Стаття 48. Затвердити субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам:   -340- Супрун Л.П.
Доповнити статтю 48 проекту закону текстом наступного змісту: "на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, у сумі 550.000 тис. гривень; порядок надання зазначеної субвенції, а також розподіл її за об'єктами затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. При визначенні переліку об'єктів інвестиційних проектів врахувати, в першу чергу, необхідність завершення будівництва, розпочатого у минулі роки, та будівництва об'єктів з підготовленою проектно-кошторисною документацією; на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських, у сумі 185.000 тис. гривень; порядок надання зазначеної субвенції, а також розподіл її за об'єктами, затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. При визначенні переліку цих об'єктів врахувати, в першу чергу, необхідність завершення будівництва пускових об'єктів, продовження розпочатого будівництва у минулі роки та будівництва об'єктів з підготовленою проектно-кошторисною документацією".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -341- передбачити обласному бюджету Івано-Франківськолї області субвенцію на ліквідацію наслідків стихійного лиха у сумі 46,4 млн.грн. передбачити субвенцію міському бюджету м.Керч Автономної Республіки Крим на будівництво онкодиспансеру у сумі 6 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Волинської області на реформування житлово-комунального господарства - 7,6 млн. грн. передбачити субвенцію міському бюджету м.Дніпропетровська на проведення робіт по антикорозійному захисту конструкції Південного мосту у м. Дніпропетровську у сумі 5,9 млн. грн. передбачити субвенцію міському бюджету м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області на проведення робіт по захисту мостового переходу в м. Дніпродзержинську у сумі 3,2 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Хмельницької області на функціонування єдиного в Україні Центру ресоціалізації наркозалежної молоді "Вікторія" у сумі 560 тис.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -342- передбачити кошти на реалізацію статті 3 Закону України „Про статус гірських населених пунктів в Україні" в частині державних гарантій на розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази пасажирського транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, електромереж, систем теле- і радіотрансляції, газифікації та розробки місцевих газових і нафтових родовищ, освіти, охорони здоров'я, культурно-побутового та торгівельного обслуговування, а також фінансування заходів для поліпшення родючості земель, розвитку та використання туристичних, рекреаційних і лікувальних можливостей гірського регіону у сумі 20 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -343- передбачити субвенцію обласному бюджету Донецької області на передачу у комунальну власність об'єктів соціальної сфери у сумі 92 млн. грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Житомирської області на створення архітектурного комплексу "Старий Житомир" (повернення майна релігійним організаціям та переселення музеїв) у сумі 20 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Закарпатської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у сумі 30 млн.грн. передбачити субвенцію Долинському районному бюджету Кіровоградської області на покриття різниці між собівартістю комунальних послуг та затвердженими тарифами у м.Долинську у сумі 3, 5 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Кіровоградської області на реконструкцію Кіровоградського музично-драматичного театру ім. М.Л.Кропивницького у сумі 10 млн.грн.; передбачити субвенцію обласному бюджету Одеської області на виконання заходів програми комплексного розвитку Українського Придунав`я на 2004-2010 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 № 428) у сумі 167, 5 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -344- передбачити субвенцію обласному бюджету Кіровоградської області на проведення робіт з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території колишнього Компаніївського авіаційного полігону у сумі 1, 3 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Одеської області на проведеня комплексу першочергових заходів із запобігання руйнуванню земельного насипу Хаджибейського лиману у сумі 55 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету -Одеської області для продовження робіт з облаштування зони обслуговування поблизу пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон у сумі 1, 1 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -345- Ширко Ю.В.
Кузьмук О.І.
Матвєєв В.Й.
Горбачов В.С.
Круглов М.П.
передбачити субвенцію місцевим бюджетам на утримання зоопарків  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -346- Заічко В.О.
передбачити субвенцію міському бюджету міста Севастополя на реалізацію положень постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.1997 року № 1235 "щодо затвердження Програми розвитку та підтримки української культури в місті Севастополі, забезпечення функціонування української мови у всіх сферах громадського життя міста" у сумі 10000, 0 тис. грн.  
Враховано    
    -347- Заічко В.О.
Передбачити субвенцію з державного бюджету на компенсацію втрат доходів в наслідок розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території міст Севастополя, Феодосії та смт. Гвардійське Сімферопольського району у сумі 101,9 млн. грн. а також визначити такий розподіл зазначеної субвенції: міському бюджету міста Севастополь - 100.000 тис. гривень, міському бюджету міста Феодосія - 1.500 тис. гривень; Сімферопольському районному бюджету (бюджет смт. Гвардійське) - 400 тис. гривень;  
Враховано    
    -348- передбачити субвенцію міському бюджету м.Севастополя на будівництво меморіального комплексу учасникам оборони міста Севастополя у 1941-1945 роках" у сумі 15 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -349- Коновалюк В.І.
Передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на фінансування малокомплектних шкіл шахтарських міст у сумі 10000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -350- Коновалюк В.І.
Передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на утримання центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів у сумі 7,2 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -351- Коновалюк В.І.
Передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на утримання центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів у сумі 7,2 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -352- Коновалюк В.І.
Передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Донецької області щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг згідно з Законами України „Про соціальний захист дітей війни" та „Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту жертв нацистських переслідувань", які вводяться в дію з 1 січня 2006 року, у сумі 90000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -353- Коновалюк В.І.
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам з надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558, потреба для Донецької області по яких складає 6300 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -354- Поліщук К.А.
Передбачити кошти на виконання Загальнодержавної програми розвитку малих міст України у сумі 100 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -355- Станецький Г.С.
Статтю 48 Викласти в редакції: "Стаття 48 Затвердити субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам загальним обсягом 1000 млн. грн. на: будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів; соціально-економічний розвиток регіонів; виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності; виконання інвестиційних проектів; збереження історичної забудови міст та об'єктів історико-культурної спадщини. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, а також розподіл цієї субвенції за об'єктами. Розподіл коштів зазначеної субвенції здійснюється за пропозиціями народних депутатів України, узгодженими з відповідними органами влади і органами місцевого самоврядування, з урахуванням необхідності пропорційного розподілу коштів між зведеними бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відповідно до чисельності населення. При визначенні переліку об'єктів інвестиційних проектів врахувати в першу чергу необхідність завершення будівництва, розпочатого у минулих роках, та будівництва об'єктів із підготовленою проектно-кошторисною документацією. Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам: на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у сумі 158, 500 тис.грн.; на будівництво і капітальний ремонт доріг у сільській місцевості в розмірі 10 відсотків коштів, визначених Державній службі автомобільних доріг України на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг."  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -356- Касьянов С.П.
На виконання Державної програми розвитку малих міст передбачити субвенцію обласному бюджету Дніпропетровської області на розвиток малих міст в розмірі 30 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -357- Франчук А.Р.
Компенсувати міському бюджету міста Алушта втрати від надання державою податкових пільг по платі за землю у сумі 2,4 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -358- Сташевський С.Т.
Лебедівський В.А.
Передбачити бюджету міста Києва видатки на запровадження статт 21 Закону України "Про театри та театральну справу" у сумі 4,5 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -359- Круглов М.П.
Передбачити відповідно до статті 113 Бюджетного кодексу субвенцію бюджету міста Очакова на компенсацію втрат внаслідок надання пільг по платі за землю санаторно-курортним закладам.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -360- Бойко В.О.
Передбачити цільову субвенцію Кіровоградській обл.. в сумі 1317 тис.грн. на виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території колишнього авіаційного полігону у Компаніївському районі, який в даний час використовується під пасовище.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -361- Бондаренко Г.І.
Рудковський Д.О.
Передбачити виконання Закону України від 9 липня 2003 року № 1064 "Про внесення змін до Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему" та виділити на соціально-економічний розвиток міста Славутич цільову субвенцію у сумі 9 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -362- Супрун Л.П.
Передбачити видатки у вигляді субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на передачу житлового фонду у комунальну власність територіальних громад у сумі 190 млн грн  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -363- Супрун Л.П.
Передбачити субвенцію міському бюджету міста Знам'янка Кіровоградської області на компенсацію від фактичних втрат доходів від надання пільг по платі за землю у сумі 400 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -364- Шпак В.Ф.
Передбачити місцевим бюджетам Хмельницької області субвенцію на виконання статті 103 Бюджетного кодексу України у сумі 18,2 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -365- Климпуш О.Д.
виділити субвенцію з державного бюджету на виконання ст.3 Закону України "Про статус гірських населених пунктів" у сумі - 22900 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -366- Сятиня М.Л.
виділити бюджету Воловецького району Закарпатської області додаткову дотацію на диспропорцію мережі бюджетних установ у сумі 15262,3 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -367- Сухий Я.М.
розглянути питання виділення в 2006 році субвенції місцевим бюджетам на централізовану закупівлю життєво необхідних та вартісних медикаментів  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -368- Сухий Я.М.
Врахувати Запорізькому міському бюджету в обсягах відповідної субвенції видатки на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян в міському та приміському сполученні річковим у сумі 1,2 млн.грн. та залізничним транспортом - 2,1 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -369- Сухий Я.М.
передбачити додатково субвенцію з державного бюджету Запорізькому міському бюджету на виконання: постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.04 №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" у сумі 2, 6 млн.грн. законів України, які набувають чинності з 1 січня 2006 р. "Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту жертв нациських переслідувань" від 16.12.04 №2256-ІУ та "Про соціальний захист дітей війни" від 18.11.04 №2195-ІУ  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -370- Демьохін В.А.
передбачити субвенції на надання державою пільг по податках та зборах, що зараховуються до місцевих бюджетів  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -371- Козаченко О.О.
Стребко С.К.
Передбачити цільову субвенцію у сумі 73,7 млн.грн. для Одеської області на завершення комплексної реконструкції та реставрації Одеського державного академічного театру опери та балету. Передбачити цільову субвенцію у сумі 22,8 млн.грн. для Одеської області на облаштування інфраструктури острова Зміїний. Передбачити цільову субвенцію у сумі 1,1 млн.грн. для Одеської області на облаштування зони обслуговування поблизу пунктів пропуску через українсько-молдовський державний кордон. Передбачити цільову субвенцію у сумі 55 млн.грн. для Одеської області на проведення комплексу першочергових заходів із запобігання руйнуванню змельного насипу Хаджибейського лиману. Передбачити цільову субвенцію у сумі 167,5 млн.грн. для Одеської області для реалізації заходів Програми комплексного розвитку Українського Придунав"я. Передбачити цільову субвенцію у сумі 15,07 млн.грн. для Одеської області з метою реалізації Комплексної програми реставрації та використання Анкерманської фортеці у м.Білгород-Дністровський, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2004 року №57.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -372- Турманов В.І.
Передбачити субвенцію з державного бюджету м.Сніжне Донецької області у сумі 113 тис.грн. для надання пільг ветеранам війни на скраплений балонний газ для приготування їжі, враховуючи те, що питання не врегульоване на державному рівні.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -373- Гірник Є.О.
передбачити субвенцію Івано-Франківському обласному бюджету на ліквідацію наслідків повеней та інших стихійних лих в 2002 - 2005 роках в сумі 10 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -374- Янковський М.А.
Передбачити цільову субвенцію бюджету м.Горлівка у сумі 3587 тис.грн. на придбання медичного обладнання лікувальним закладам міста.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -375- Янковський М.А.
Передбачити цільову субвенцію бюджету м.Горлівка у сумі 285тис.грн. на придбання необхідного санітарного автотранспорту для м.Горлівка.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -376- Передбачити надання субвенцій з державного бюджету на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування від надання державою пільг із сплати земельного податку відповідно до статті 103 Бюджетного кодексу України. Передбачити субвенцію на фінансове забезпечення передачі від Міністерства оборони України до комунальної власності об'єктів житлового, соціально-культурного призначення та відповідних інженерно-технічних споруд і мережі (військових містечок) Передбачити субвенцію бюджетам місцевого самоврядування на комп'ютеризацію сільських та селищних рад із придбанням комп'ютерної техніки, створенням робочих місць бухгалтерів і автоматизації платежів в системі казначейського обслуговування. Кошти субвенції сформувати за рахунок економії видатків за програмами "Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових і фіскальних органів" (Міністерство фінансів України КПКВ 3501020) у сумі 50 млн.175, 4 тис.грн., "Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів Державного казначейства" (Державне казначейство України КПКВ 3504600)у сумі 24 млн.780 тис.грн. та "Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи податкових органів" (Державна податкова адміністрація україни КПКВ 6141080) у сумі 49 млн.586 тис.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -377- Миримський Л.Ю.
Передбачити цільову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам для придбання спеціалізованої техніки, яка буде обслуговувати житлово-комунальний фонд: На придбання сміттєзбирального автомобіля для Молодіжнінської селищної ради Сімферопольського району 90 тис.грн. На придбання агрегату з переробки твердих побутових відходів для Добрівської сільської ради Сімферопольського району 1000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -378- Петренко В.С.
Передбачити фінансування соціального житла у розмірі 2 млрд. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -379- Косінов С.А.
Передбачити субвенцію на пільговий проїзд студентів та учнів ПТУ у розмірі 7 млн.грн. держпідприємству "Харківський метрополітен" та Харківському комунальному підприємству "Міськелектротранс".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -380- Косінов С.А.
Передбачити субвенцію у сумі 15 млн. грн. на оновлення рухомого складу міськелектротранспорту та метрополітену м.Харкова.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -381- Горбачов В.С.
Передбачити субвенцію міському бюджету м.Миколаїв на встановлення індивідуальних приладів опалення малозабезпеченим верствам населення в житлових будинках м/р Матвіївна м. Миколаєва у сумі 1,5 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -382- Горбачов В.С.
Виділити кошти на утримання Миколаївського міського зоопарку у сумі 3,3 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -383- Пузаков В.Т.
Виділити цільову субвенцію обласному бюджету Кіровоградської області у сумі 1317 тис.грн. на проведення робіт з виявлення та знешкодження вибуховонебезпечних предметів на території колишнього полігону.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -384- Надрага В.І.
виділити бюджету міста Луганська з державного бюджету субвенцію для забезпечення делегованих повноважень у сумі 54022, 0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -385- Стецьків Т.С.
Додатково передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на покриття витрат, пов'язаних з передачею в комунальну власність житлового фонду та об'єктів соціальної інфраструктури в сумі 60800 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -386- Стецьків Т.С.
Додатково передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на виконання заходів передбачених Законом України „Про Загальнодержавну програму „Питна вода" на 2006-2020 роки" в сумі 47, 3 млн. грн., у тому числі на здешевлення вартості електроенергії, яка використовується для подачі питної води та водовідведення, до рівня розміру цін (тарифів), за якими населення сплачує за електроенергію в побуті - 24, 6 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -387- Ширко Ю.В.
виділити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Рівненської області на виконання комплексу топографо-геодезичних робіт для ведення Державної системи координат у сумі 450 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -388- Богатирьова Р.В.
передбачити субвенцію бюджету Донецької області на завершення передачі до комунальної власності об'єктів відомчої соціальної інфраструктури і приведення їх у робочий стан (у першу чергу це стосується підприємств вугільної промисловості) у сумі 92 млн.грн  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -389- Олуйко В.М.
На виконання ст. 103 Бюджетного кодексу України передбачити надання з державного бюджету субвенції на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування від надання державою пільг із сплати земельного податку. Для Хмельницької області ця сума складає 18,2 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -390- Гірник Є.О.
встановити додаткову субвенцію з державного бюджету для Івано-Франківської області на реалізацію положення статті 3 Закону України "Про статус гірських населених пунктів" в сумі 20 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -391- Олуйко В.М.
Переглянути розрахунки обсягів між бюджетних трансфертів для галузі соціального захисту по Хмельницькій області з метою врахування єдиного в Україні Центру рессоціалізації наркозалежної моложі "Вікторія", або надати окрему субвенцію для цього в обсязі 560 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -392- Супрун Л.П.
Передбачити субвенцію з державного бюджету бюджету міста Димитров Донецької області на соціально-економічний розвиток у сумі 4 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -393- Коновалюк В.І.
Передбачити цільову субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Донецької області для проведення протизсувних заходів у місті Маріуполі, Першотравневому та Новоазовському районі Донецької області на суму 23 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -394- Богатирьова Р.В.
Коновалюк В.І.
Компенсувати втрати місцевих бюджетів Донецької області від застосування встановлених діючим податковим законодавством понижених ставок земельного податку для окремих платників за галузевою ознакою у сумі 37,2 млн. грн.  
Відхилено    
    -395- Коновалюк В.І.
Передбачити цільову субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Донецької області для здійснення зубопротезування пільгової категорії громадян.  
Відхилено    
    -396- Раханський А.В.
Передбачити субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю відео проекційних комплексів та відшкодування вартості на показ фільмів у сумі 13,4 млн.грн., в тому числі: на закупівлю відео проекційних установок-12,2 млн.грн.; вартість прав на показ фільмів для публічного комерційного відео-1,2 млн.грн.  
Відхилено    
    -397- Турманов В.І.
Передбачити цільову субвенцію у сумі 70 тис.грн. бюджету м.Сніжне Донецької області для здійснення зубопротезування пільгової категорії громадян, виходячи з контингенту пільгової категорії та середньої вартості послуги.  
Відхилено    
    -398- Бахтеєва Т.Д.
передбачити цільову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам Донецької області для здійснення зубопротезування пільгової категорії громадян виходячи з їх контингенту та середньої вартості послуги, у сумі 13,4 млн. грн.  
Відхилено    
288. - на збереження історичної забудови міст та об'єктів історико-культурної спадщини України у сумі 100.000 тис. гривень;   -399- передбачити субвенцію обласному бюджету Волинської області на розвиток історико-культурних заповідників, розташованих у містах Володимирі-Волинському та Луцьку у сумах, відповідно, 3,8 та 3,6 млн. грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Закарпатської області на збереження історико-культурної спадщини у сумі 6 млн.грн. передбачити субвенцію міському бюджету м.Хуст Закарпатської області на реконструкцію будівель забудови ХХ ст.у сумі 5 млн.грн. передбачити субвенцію міському бюджету м.Мукачево Закарпатської області на реставрацію замку "Паланок" у сумі 2 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -400- передбачити субвенцію міському бюджету м. Львова на збереження історичної забудови міста та об"єктів історико-культурної спадщини у сумі 64 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -401- передбачити субвенцію обласному бюджету Рівненської області на ремонтно-реставраційні роботи у державних історико-культурних заповідниках м.Дубно та Острога у сумі 13 млн.грн.  Немає висновку    
    -402- передбачити субвенцію обласному бюджету Харківської області на реконструкцію пам"ятника архітектури ХХ сторіччя Будинку державної промисловості "Держпрому" у сумі 40 млн.грн. передбачити субвенцію міському бюджету м.Чугуїва Харківської області на розміщення картинної галереї "Лауреати премії ім. І.Ю.Репіна" у приміщенні Училища військових топографів у сумі 12 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -403- передбачити субвенцію міському бюджету м.Кам"янець-Подільський Хмельницької області на розвиток Національного історико-культурного заповідника "Кам"янець" у сумі 5 млн.грн. передбачити субвенцію Летичівському районному бюджету Хмельницької області на реставрацію державного історико-архітектурного заповідника "Межибіж" у сумі 4, 8 млн.грн.; передбачити субвенцію міському бюджету м.Старокостянтинів Хмельницької області на проведення ремонтно-реставраційних робіт замку князів Острозьких у сумі 0, 8 млн.грн. передбачити субвенцію Старокостянтинівському районному бюджету Хмельницької області на капітальний ремонт історико-культурного заповідника "Самчики" у сумі 1 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -404- передбачити субвенцію обласному бюджету Тернопільської області на реалізацію програми "Замки Тернопілля" у сумі 5 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -405- передбачити субвенцію обласному бюджету Черкаської області на виконання державної програми "Золота підкова Черкащини" у сумі 60 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -406- передбачити субвенцію міському бюджету м.Чигирина Черкаської області на відзначення річниці від дня заснування у сумі 2, 5 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -407- передбачити субвенцію бюджету Коломийського району Івано-Франківської області на реставрацію пам'яток архітектури Західноукраїнського музею дерев'яних церков і сакрального мистецтва при Спасо-Преображенському монастирі в с.Угорники у сумі 950 тис.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -408- Кафарський В.І.
Передбачити фінансування у сумі 950 тис.грн. на реставрацію пам'яток архітектури Західноукраїнського музею дерев'яних церков і сакрального мистецтва при Спасо-Преображенському монастирі в с.Угорники Коломийського району Івано-Франківської області.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -409- Нощенко М.П.
Передбачити субвенцію на збереження історичної забудови об'єктів історико-культурної спадщини України бюджету міста Глухів Сумської області у сумі 3 млн.грн. та міста Путивль Сумської області у сумі 2 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -410- Супрун Л.П.
Терещук С.М.
Передбачити цільову субвенцію з державного бюджету на розвиток інфраструктури історичної частини міста Умань Черкаської області та створення умов для паломництва до нього брацлавських хасидів у сумі 35 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -411- Супрун Л.П.
Передбачити субвенцію для фінансування невідкладних реставраційно-ремонтних робіт на палаці Державного історико-культурного заповідника "Самчики" у сумі 233,4 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -412- Супрун Л.П.
Терещук С.М.
Передбачити субвенцію обласному бюджету Черкаської області на виконання програми "Золота підкова Черкащини" у сумі 140 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -413- Заічко В.О.
Абзац другий статті 48 Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік" викласти в наступній редакції: „на збереження історичної забудови міст та об'єктів історико-культурної спадщини України у сумі 100.000 тис. гривень, в тому числі міському бюджету міста Севастополя 15.000 тис.грн. на будівництво меморіального комплексу учасникам оборони міста Севастополь у 1941-1945 роках".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -414- Поліщук К.А.
У статті 48 ч.1 замість "100000 тис.грн." записати "200000 тис.грн."  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -415- Визначити перелік об'єктів та обсяги фінансування, як це має місце у ст.52 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України  Враховано    
    -416- Поліщук К.А.
На завершення будівництва історичного музею у м. Переяслав-Хмельницький (окремим рядком у бюджеті) - 10 млн.грн. На відновлення історико-культурного комплексу Вознесенського монастиря 17 століття у м. Переяслав-Хмельницький - 2 млн.грн. На завершення будівельно-реставраційних робіт по відновленню Свято-Троїцького собору в м. Яготин - 1,5 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -417- Косінов С.А.
Передбачити субвенцію бюджету Харківської області на розвиток та збереження історичної забудови в центральній частині міст у сумі 52 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -418- Горбачов В.С.
Передбачити кошти на будівництво музейного комплексу Національного історико-культурного заповідника "Ольвія" НАН України у Миколаївській області у сумі 3 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -419- Челноков С.Д.
Виділити кошти на збереження історичної забудови м. Біла Церква 300 тис.грн..  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -420- Стецьків Т.С.
доповнити словами "у тому числі міському бюджету міста Львова у сумі 64.000 тис. гривень"  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -421- Калетнік Г.М.
передбачити субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на збереження історично-культурної спадщини України згідно переліку: 1.Тульчинському районному бюджету Вінницької області для реставраційних робіт по збереженню історичної архітектурної пам'ятки (маєток Потоцького) - 500 тис. гривен. 2. Ямпільському районному бюджету Вінницької області для робіт по реставрації і збереженню історично-архітектурної пам'ятки (Буша) - 500 тис.грн. 3. Міському бюджету м. Вінниця для реконструкційних робіт вулиці Соборна - 2 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -422- Олуйко В.М.
Передбачити окремою статтею закону субвенцію на збереження історичної забудови міст та об'єктів історико-культурної спадщини України та визначити об'єкти культурної спадщини, які мають бути обов'язкового профінансовані в 2006 році (не враховуючи об'єкти зі статусом "національний").  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -423- Олуйко В.М.
Передбачити кошти Хмельницькій області на збереження історичної забудови міст та об'єктів історико-культурної спадщини України - 13, 8 млн. грн. за такими об'єктами: Національний історико-архітектурний заповідник "Кам'янець" - 5000 тис.грн.; Державний історико-культурний заповідник "Межибіж"- 6800 тис.грн.; Державний історико-культурний заповідник "Самчики" - 1 800 тис.грн.; Замок князів Острозьких та комплекс споруд Домініканського костелу з баштою у Старокостянтинові - 1000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -424- Гірник Є.О.
виділити субвенцію на розвиток історичних міст для міст Галича, Коломиї, Калуша Івано-Франківської області в сумі 6 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -425- Асадчев В.М.
Збільшити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст, об'єктів історико-культурної спадщини на 100 млн.грн., передбачивши такий розподіл: місту Київ 20 млн. грн.; місту Львів 20 млн. грн.; місту Одеса 20 млн. грн.; місту Чернігів 20 млн. грн.; місту Канів 20 млн. грн. для капітального ремонту музею Т.Г Шевченка; місту Чернівці 15 млн. грн.; місту Полтава 15 млн. грн.; місту Хотин 5 млн. грн.; місту Кам'янець - Подільський 10 млн. грн.; місту Збараж 5 млн. грн.; місту Меджибіж 5 млн. грн.; місту Глухів 5 млн. грн.; місту Теребовля 5 млн. грн.; місту Запоріжжя 5 млн для будівництва комплексу на острові „Хортиця"; Селище Зарваниця Тернопільської області 5 млн. грн.; Селище Батурин Чернігівської області 10 млн. грн.; Місту Чигирину 3 млн. грн.; Село Сокиринці Чернігівської області 3 млн. грн.; Село Качанівка Чернігівської області 3 млн. грн.; Дендропарк „Тростянець" Чернігівська область 3 млн. грн.; Дендропарк „Олександрія" місто Біла Церква 3 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -426- передбачити субвенцію обласному бюджету Рівненської області на ремонтно-реставраційні роботи у державних історико-культурних заповідниках м.Дубно та Острога у сумі 13 млн.грн.  Немає висновку    
289. розподіл коштів зазначеної субвенції здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;   -427- викласти у такій редакції: "розподіл коштів зазначеної субвенції здійснюється Кабінетом Міністрів України на основі коригувальних коефіцієнтів до фінансових нормативів бюджетної забезпеченості видатків на культуру і мистецтво місцевих бюджетів, розрахованих виходячи з кількості об'єктів культурної спадщини, предметів основного фонду музеїв, охорона яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, за погодженням з Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями. Кабінет Міністрів України до 1 березня 2006 року забезпечує прийняття необхідних нормативно-правових актів щодо зазначених коригувальних коефіцієнтів".  Враховано частково    
    -428- Калетнік Г.М.
доповнити словами - "з урахуванням пропозицій народних депутатів України"  
Відхилено    
    -429- Хомутиннік В.Ю.
викласти в такій редакції: "Розподіл коштів зазначеної субвенції здійснюється Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій народних депутатів України".  
Відхилено    
290. - на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у сумі 158.500 тис.гривень;       
291. розподіл коштів зазначеної субвенції здійснюється Центральною виборчою комісією в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;       
292. - на придбання українських народних інструментів у сумі 10.000 тис. гривень;   -430- Визначити конкретних отримувачів субвенції (клуби, будинки культури, освітні заклади, мистецькі колективи тощо), загальний порядок їх надання, а в додатку №7 - розподіл коштів між областями.  Відхилено    
293. розподіл коштів зазначеної субвенції здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства культури і туризму України.   -431- передбачити субвенцію бюджету Автономної Республіки Крим на реалізацію на території Автономної Республіки Крим державних програм "Морський берег" та "Питна вода України ";  Враховано частково Доручення КМУ   
    -432- передбачити субвенцію міському бюджету м.Вінниця на реконструкцію Центрального мосту через річку Південний Буг та П"ятничанського мосту у сумі 11, 5 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -433- передбачити субвенцію міському бюджету міста Дніпропетровська на утримання та розвиток об'єктів житлово-комунального господарства, прийнятих у комунальну власність у сумі 30, 0 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Дніпропетровської області на забезпечення оргтехнікою та автотранспортом районних, сільських і селищних рад Дніпропетровської області у сумі 2, 3 млн.грн. передбачити субвенцію міському бюджету м.Кривий Ріг Дніпропетровської області для підтримки міського електротранспорту у сумі 30, 0 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Дніпропетровської області на забезпечення невідкладних заходів в зсувонебезпечних зонах у містах Дніпропетровську та Дніпродзержинську у сумі 9,6 млн. грн.; передбачити субвенцію міському бюджету м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області на відселення мешканців аварійних будинків з зсувонебезпечних зон в районі Шамишиної балки у сумі 1,7 млн. грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Дніпропетровської області на реалізацію на території Дніпропетровської області Державної комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій у містах і селищах України у сумі 8,4 млн. грн. передбачити субвенцію міському бюджету м.Дніпропетровська на завершення реконструкції Палацу водних видів спорту „Метеор" у м. Дніпропетровську у сумі 20,5 млн. грн. передбачити кошти на реалізацію на території Дніпропетровської області загальнодержавної програми розвитку водного господарства у сумі 37, 5 млн. грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -434- передбачити субвенцію обласному бюджету Донецької області на поліпшення забезпечення населення і підприємств питною водою (постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 №1731), у сумі 94, 2 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Донецької області на реконструкцію злітно-посадочної смуги міжнародного аеропорту "Донецьк" у сумі 50 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Донецької області на здійснення заходів з попередження підтоплення населених пунктів у сумі 13, 1 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Донецької області на проведення протизсувних заходів у місті Маріуполь, Першотравневому і Новоазовському районах у сумі 23 млн.грн. Передбачити субвенцію бюджету міста Слов"янська Донецької області на: ліквідацію наслідків підтоплення території міста - 21 млн.грн. на створення курортно-рекреаційної зони та відродження історико- культурної спадщини - 24 млн.грн. Передбачити субвенцію бюджету Амросіївського району Донецької області на соціально-економічний розвиток у сумі 7, 4 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -435- передбачити субвенцію обласному бюджету Житомирської області на покриття збитків по обслуговуванню водогінних мереж в населених пунктах районів, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС та в населених пунктах, побудованих для переселенців із радіаційно забруднених територій, у сумі 1, 6 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Житомирської області на відселення 853 сімей із зони безумовного відселення (друга зона) у сумі 63 млн.грн. та у сумі 350 млн.грн. для забезпечення переселених сімей житлом. передбачити субвенцію міському бюджету міста Бердичева Житомирської області на будівництво фільтрувальної станції у сумі 2, 3 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -436- передбачити субвенцію обласному бюджету Запорізької області на передачу об'єктів соціально-культурної сфери у комунальну власність у сумі 24, 4 млн.грн  Враховано частково Доручення КМУ   
    -437- передбачити субвенцію обласному бюджету Кіровоградської області для закінчення робіт по відновленню та реконструкції мереж водопостачання м. Долинська в сумі 770 тис.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -438- передбачити субвенцію Долинському районному бюджету Кіровоградської області на завершення будівництва газопроводів у сумі 1, 6 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -439- передбачити субвенцію обласному бюджету Луганської області на виконання заходів, передбачених "Програмою реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Луганської області на 2004-2006 роки і період до 2010 року", (постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 №919) у сумі 94, 4 млн.грн. передбачити субвенцію Луганському міському бюджету на будівництво СШ №67 у м.Олександрівськ у сумі 15 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -440- передбачити субвенцію обласному бюджету Львівської області на забезпечення фінансування капітального ремонту Львівського літературно-меморіального музею Івана Франка у сумі 1228 тис.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Львівської області на покриття витрат, пов'язаних з передачею в комунальну власність житлового фонду та об'єктів соціальної інфраструктури в сумі 60, 8 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Львівської області на виконання заходів, передбачених Законом України „Про Загальнодержавну програму „Питна вода" на 2006-2020 роки" в сумі 47, 3 млн. грн., у тому числі на здешевлення вартості електроенергії, яка використовується для подачі питної води та водовідведення, до рівня розміру цін (тарифів), за якими населення сплачує за електроенергію в побуті у сумі 24, 6 млн. грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -441- передбачити субвенцію обласному бюджету Миколаївської області на проведення ремонтно-реставраційних робіт обласного краєзнавчого музею у сумі 35 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Миколаївської області на продовження проектно-вишукувальних робіт по проекту "Будівництво мостового переходу через річку Південний Буг у м.Миколаєві" у сумі 15 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Миколаївської області на оновлення рухомого складу підприємства "Миколаївелектротранс" у сумі 16, 0 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -442- Передбачити субвенцію на -завершення комплексної реконструкції та реставрації Одеського державного академічного театру опери та балету у сумі 73, 7 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Одеської області на проведення робіт по облаштуванню інфраструктури острова Зміїний у сумі 22, 4 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Одеської області на реалізацію Комплексної програми реставрації та використання Акерманської фортеці у м.Білгород-Дністровський, (постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.04р. №57) у сумі 15, 07 млн.грн передбачити субвенцію бюджету Ширяєвського району -Одеської області на соціально-економічний розвиток у сумі 12376 тис.грн. передбачити субвенцію бюджету Реєстр.картка №16), 5 млн.грн. передбачити субвенцію міському бюджету м.Котовська на соціально-економічний розвиток у сумі 16, 3 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -443- передбачити субвенцію Овідіопольському районному бюджету на будівництво Великодолинської лікарні у сумі 5 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -444- передбачити субвенцію міському бюджету м.Полтави на соціально-економічний розвиток у сумі 50, 0 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -445- передбачити субвенцію міському бюджету міста Кременчук Полтавської області на проведення ТЕО та здійснення будівництва моста через річку Дніпро у м. Кременчуці у сумі 30 800 тис.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -446- передбачити субвенцію обласному бюджету Рівненської області на будівництво нового приміщення музею-панорами „Поле Берестецької битви" в сумі 5 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -447- передбачити субвенцію обласному бюджету Тернопільської області на добудову обласної бібліотеки у сумі 2 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -448- передбачити субвенцію Борщівському районному бюджету на будівництво школи у с.Худиківці у сумі 2, 5 тис.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -449- передбачити субвенцію обласному бюджету Тернопільської області на придбання спеціалізованих автобусів та тролейбусів середньої та великої місткості з низьким рівнем підлоги відповідно до Указу Президента України від 01.06.2005 року №900/2005 „Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" у сумі 6, 2 млн.грн. передбачити субвенцію міському бюджету м.Збаража Тернопільської області на збереження забудови центральної частини міста у сумі 3, 5 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -450- обласному бюджету Черкаської області на завершення будівництва дитячої обласної лікарні у сумі 31 млн.грн передбачити субвенцію міському бюджету м.Канева на завершення будівництва обласної дитячої лікарні у м.Каневі у сумі 5 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Черкаської області на газифікацію м.Чигирина та мікрорайону Чернече 420 тис.грн передбачити субвенцію обласному бюджету Черкаської області на розвиток інфраструктури історичної частини м.Умані Черкаської області та створення умов для паломництва до нього брацлавських хасидів у сумі 35, 0 млн.грн.; передбачити субвенцію обласному бюджету Черкаської області на захист берегу Кременчуцького водосховища від ерозії в районі с.Сокирне Черкаської області у сумі 9, 9 млн.грн.; передбачити субвенцію обласному бюджету Черкаської області на будівництво інфекційного корпусу районної лікарні м.Монастирище у сумі 5, 7 млн.грн.; передбачити субвенцію обласному бюджету Черкаської області на завершення будівництва шкіл у смт Драбові, с.Дубіївці Черкаського району, с.Родниківці Уманського району у сумі 9, 7 млн.грн.; передбачити субвенцію бюджету Золотоніського району Черкаської області на завершення будівництва адміністративного приміщення у сумі 4, 9 млн.грн.; передбачити субвенцію міському бюджету м.Канів Черкаської області на продовження реконструкції Шевченківського культурного центру у сумі 5, 0 млн.грн.;  Враховано частково Доручення КМУ   
    -451- передбачити кошти на підтримку діяльності заводу ім. Малишева (Харківська область) (модернізація та виготовлення нової бронетехніки) у сумі 400 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -452- передбачити кошти на відшкодування збитків населенню, що постраждало внаслідок підтоплення у Генічеському, Скадовському, Високопільському, Великоолександрівському, Нововоронцовському, Новотроїцькому та Чаплинському районах у сумі 7, 2 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -453- передбачити субвенцію обласному бюджету Херсонської області для подальшого перезатарення і знешкодження 382 тонн непридатних пестицидів у сумі 4714 тис.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Херсонської області на реалізацію регіональної програми щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до завдань Загальнодержавної програми "Питна вода України на 2006-2020 роки" у сумі 19, 4 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Херсонської області на будівництво споруд берегоукріплення на території Херсонської області у сумі 15 млн.грн. передбачити субвенцію міському бюджету міста Херсона на ремонт та реконструкцію колектора, що транспортує стічні води від житлового району ХБК, у належний стан у сумі 4849, 7 тис. грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Херсонської області на придбання чотирьох пересувних флюорографів у сумі 2 млн. грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Херсонської області на відновлення та введення в експлуатацію зруйнованого внаслідок льодоходу пішохідного мосту в смт Велика Лепетуха у сумі 2031, 1 тис.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Херсонської області на модернізацію житлового господарства, систем тепло забезпечення житлових будинків, встановлення будинкових засобів обліку споживання води і теплової енергії, розвиток і реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення у сумі 8, 5 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Херсонської області на будівництво першої черги Іванівського групового водопроводу у сумі 8, 0 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Херсонської області на введення в дію першого пускового комплексу онкологічного диспансеру у сумі 19, 9 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Херсонської області на фінансування заходів Програми поетапного відселення мешканців з аварійних будинків „гнучкої" конструкції у місті Херсоні, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2004 року №1305 у сумі 5 млн.грн. передбачити субвенцію обласному бюджету Херсонської області на ліквідацію наслідків підтоплення і виконання першочергових аварійно - відновлювальних робіт у сумі 12 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -454- передбачити субвенцію Долинському районному бюджету Кіровоградської області на завершення розпочатих робіт по ремонту фасадів стінових панелей багатоповерхових будинків, які були збудовані під час будівництва КГЗКОРу словацькими підрядчиками у 1980-90 роки в сумі 2, 5 млн. грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -455- Передбачити обласному бюджету Кіровоградської області субвенцію на соціально-економічний розвиток, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл. у сумі 48,2 млн.грн., у тому числі на будівництво нової школи у селі Мала Помічна Новоукраїнського району (12 серпня 2005 року несучі стіни приміщення діючої школи раптово обрушилися, школа для експлуатації не придатна) у сумі 5, 3 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -456- Передбачити субвенцію міському бюджету м. Світловодськ Кіровоградської області для реалізації на території області Державної комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій у містах і селищах України (здійснення інженерних заходів щодо зниження рівня грунтових вод в нижній частині міста) у сумі 2432тис.грн. млн.грн. Передбачити субвенцію Долинському районному бюджету Кіровоградської області на ліквідацію наслідків підтоплення у сумі 21 млн.грн. (поетапно). Передбачити субвенцію Долинському районному бюджету Кіровоградської області на передачу у комунальну власність житлових об'єктів державної власності у сумі 3, 5 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -457- Шведенко М.М.
Будівництво очисних споруд по селах Шабо та Старокозаче Білгорода-Дністровського району 300 тис.грн. Будівництво школи с.Бритівка Білгорода-Дністровського району 600 тис.грн. Будівництво школи с.Дмітрівка Татарбунарського району 400 тис.грн. Будівництво дитячого садочка с.Лиман Татарбунарського району 300 тис.грн. Будівництво школи с.Петропавлівка Саратського району 600 тис.грн. Реконструкція головної насосної станції з самопливним колектором по вул.Шабській міста Білгорода-Дністровського - 1500 тис.грн.; Реконструкція тепломереж в м.Білгород-Дністровський - 1062 тис.грн.; Реконструкція насосної станції "Північна" резервуар на 3000 куб. м., м.Білгород-Дністровський - 1100 тис.грн.; Газопровід відгалуження до м.Білгорода-Дністровського (ІІ черга) - 6423 тис.грн.; Реконструкція насосної станції "Садова" резервуар на 400 куб. м., м.Білгород-Дністровський - 400 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -458- Сташевський С.Т.
Лебедівський В.А.
Врахувати додаткові кошти для продовження виконання реставраційних та відновлювальних робіт з пристосуванням існуючих будівель майнового комплексу військового містечка № 5 на вул.. Січневого повстання, 28-30 у Печерському районі під культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" в сумі 70000, 0 тис.грн. та на проведення робіт з перспективного проектування будівництва Десятинної церкви в сумі 10000, 0 тис.грн..  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -459- Потапов В.І.
передбачити субвенцію Куп'янському районному бюджету Харківської області на проведення капітального ремонту покрівлі 70-ти квартирного житлового будинку №1 у с. Грушівка по вул. Вишневій у сумі 50, 0 тис. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -460- Потапов В.І.
передбачити субвенцію міському бюджету м.Ізюм Харківської області на будівництво клінічної лабораторії Центральної міської лікарні у сумі 700 тис. грн. та на капітальний ремонт житлового фонду у сумі 200 тис. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -461- Потапов В.І.
передбачити субвенцію Ізюмському районному бюджету Харківської області на добудову спортивного залу Чистоводівської ЗОШ - 200 тис. грн.; будівництво клубу в с.Капитолівка - 100 тис. грн.; ремонтно-відновлювані роботи дахів житлових будинків в с.Капитолівка - 120 тис. грн.; реконструкція системи водопостачання с.Сулигівка - 100 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -462- Потапов В.І.
передбачити субвенцію Борівському районному бюджету Харківської області на ремонт очисних споруд с.Богуславка - 300 тис.грн.; ремонт будинку культури в с.Першотравневе - 150 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -463- Потапов В.І.
передбачити субвенцію Шевченківському районному бюджету Харківської області на проектування та будівництво артезіанської свердловини в с.Борівське - 90 тис. грн.; реконструкцію очисних споруд західної частини селища Шевченкове на БІО плато - 349 тис. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -464- Супрун Л.П.
передбачити субвенцію бюджету м.Первомайська Миколаївської області на соціально-економічний розвиток у сумі 4 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -465- Супрун Л.П.
передбачити субвенцію бюджету Новомиргородського району Кіровоградської області на завершення будівництва школи у с. Коробчине у сумі 4, 8 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -466- Майстришин В.Я.
Барський район, Вінницької області Головна каналізаційна насосна станція та каналізаційний колектор м. Бар (завершення реконструкції): 379, 5 тис грн. Реконструкція мережі водогону станції Бар, (Войнашівська сільська рада): 500 тис. грн. Капітальний ремонт будинку №87 по вул. Марата в м. Бар 249 тис. грн. Капітальний ремонт будинку №21 по вул. Пролетарський в м. Бар: 180 тис. грн. 162 тис грн. Капітальний ремонт будинку №17 по вул. С. Миколая в м.Бар. 28 тис грн. Капітальний ремонт будинку №68 по вул. Р. Люксембург в м. Бар 68 тис. грн. Капітальний ремонт будинку №4 по вул. К. Маркса в м. Бар 62 тис. грн. Капітальний ремонт будинку № 53 по вул. Монастирській в м. Бар: 42 тис. грн. Капітальний ремонт будинку №21 по вул. Пл. Пам'яті в м. Бар з них 35 тис. грн. Капітальний ремонт будинку 3 по вул.. Примакова в м. Бар з них 135 тис. грн. Реконструкція зливного каналізаційного колектора по вул.. Кривоноса, Леніна, Гагаріна з будівництвом компресорно-насосної станції з них 285 тис. грн. Станція знезалізнення питної води на Івановецькому водозаборі в м. Бар 66, 5 тис. грн. Грошова оцінка земель м. Бар (проектні роботи) 38 тис. грн. Капітальний ремонт вулиць Леніна, пл. 50 річчя Жовтня, пл.. Пам?яті - центральної частини міста Бар 190 тис. грн. Літинський район Реконструкція другої черги водогону смт. Літин: 322, тис. грн. Спорудження групового водогону с. Вербовець - смт. Муровані Кирилівці: 550 тис грн. Реконструкція водопровідної мережі смт. Муровані Кирилівці 392 тис. грн. Будівництво 2 черги школи в с. Рівне: 1, 2 млн. грн. Посилення та утеплення 20-ти житлових будинків у с. Жван: 860 тис. грн. Будівництво мосту через річку Жван 400 тис. грн. Реконструкція водогону сіл. Лучинець, Котюжин, Рівне 70 тис. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -467- Майстришин В.Я.
Тернопільська область Продовження будівництва школи-гімназії в м. Підгайці на 700 учнівських місць: 6 млн. грн. Будівництво лікарні в м. Кременець: 3, 137 млн. грн. Будівництво хірургічного комплексу смт. Гусятин: 600 тис. грн. Будівництво лікарні м. Монастириськ: 600 тис грн. Будівництво лікарні у м. Зборів 800 тис. грн. Продовження будівництва бібліотеки у м. Тернопіль 4 млн. грн. Буд-во школи с. Бірки Шумського району: 1, 3 млн. грн. Буд-во школи с. Кривче, Борівського району: 620 тис. грн. Реконструкція системи водопостачання м. Почаїв, Кременецького району: 204 тис. грн. Рек-кція системи водопостачання в м. Борщів: 244 тис грн. Продовження будівництва школи с. Возиків Бучацького району: 1, 7 млн. грн. Введення в дію дитячого садка с. Лисівці, Заліщицького району 352 тис. грн Введення в дію школи с. Худиківці Борівського району: 2, 524 млн. грн. Продовження будівництва школи с. Панівці Борівського району: 1 млн. грн. Продовження будівництва школи с. Соколі, Теребовлянського району: 800 тис. грн. Продовження будівництва школи с. Криве, Козівського району: 1 млн. грн. Продовження будівництва школи с. Новосілка, Підволочиського району: 1 млн. грн. Реконструкція житлового будинку по вул. Пл.. Ринок, 13 в м. Бережани: 371 тис. грн. Реконструкція житлового будинку № 37 по вул.. Шухевича в м. Борщів: 212 тис. грн. Реконструкція житлового будинку по вул.. Галицька, 93 в м. Бучач: 300 тис. грн. Реконструкція житлового будинку № 14 по вул.. 107 Кременецької дивізії, в м. Кременець: 424 тис. грн. Реконструкція водопроводу м. Моастириська: 250 тис. грн. Реконструкція системи водопостачання в м. Шумськ: 210 тис. грн. Реконструкція водозабору та водопровідних мереж смт. Гусятина: 476 тис. грн. Реконструкція водоканалу та тепломереж м. Тернопіль: 1, 5 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -468- Сас С.В.
Передбачити кошти на завершення об'єктів соціальної інфраструктури Новомиргородського району Кіровоградської області: Капітанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (смт.Капітанівка) - 140 тис. грн.; Новомиргородська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 (м.Новомиргород) - 200 тис. грн. На завершення робіт з будівництва Коробчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів (с.Коробчине) - 1000 тис. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -469- Криворучко Ю.З.
Качур П.С.
Виділити 14 млн. грн. Національному академічному українському драматичному театру ім. Марії Заньковецької у м. Львові для фінансування протиаварійних та відновлюваних робіт.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -470- Матвієнков С.А.
Передбачити для м. Маріуполя заходи на оновлення рухомого складу у розмірі 1,7 млн.грн. і капітальний ремонт основних фондів - 2,3 млн.грн., що в таких же обсягах передбачено в міському бюджеті м. Маріуполя.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -471- Ващук К.Т.
На будівництво (реконструкцію) гімназії та загальноосвітньої школи в м.Підгайці Тернопільської області 3 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -472- Ващук К.Т.
Волинська область На будівництво школи с.Холбутова Володимир-Волинського району - 500 тис.грн.; На благоустрій школи с.Когильно Володимир-Волинського району - 10 тис.грн.; На завершення будівництва школи с.Скобелка Горохівського району - 4 млн. грн.; На завершення будівництва стаціонарного корпусу ЦРЛ смт.Іваничі - 4 млн. грн.; На газифікацію школи с.Дігтів Володимир-Волинського району - 30 тис.грн.; На школу с.Ставок Ківерцівського району - 800 тис.грн.; На будівництво школи с.Карпилівка Ківерцівського району - 2, 1 млн. грн.; На школу І-ІІІ ст. С.Баїв Луцького району - 3, 7 млн.грн.; На дитячий садок смт.Торчин Луцького району - 810 тис.грн.; На будинок престарілих с.Білостік Луцького району - 750 тис.грн.; На будівництво центральної лікарні з поліклінікою м.Любомль - 13, 9 млн. грн.; Будівництво школи-дитячого садка с.Рованці Луцького району - 6, 6 млн. грн.; На капітальний ремонт будинку культури с.Любязь Любешівського району - 50 тис.грн.; На капітальний ремонт будинку культури с.Судче Любешівського району - 200 тис.грн.; На капітальний ремонт будинку культури с.Любешівська Воля Любешівського району - 80 тис.грн.; На завершення переобладнання шкільної котельні на газ с.Бірки Любешівського району - 50 тис.грн.; На капітальний ремонт будинку культури с.Бережна Воля Любешівського району - 50 тис.грн.; На школу І-ІІІ ст. с.Видранця Ратнівського району - 3, 6 млн. грн.; На школу с.Красноволя Маневицького району - 4 млн. грн.; На спортивний зал загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Капилля Маневицького району - 26 тис.грн.; На спортивний зал загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Череваха Маневицького району - 20 тис.грн.; На завершення будівництва школи с.Марковичі Локачинського району - 374 тис.грн.; На завершення будівництва будинку культури с.Тристень Рожищенського району - 649 тис.грн.; На школу с.Ворочин Рожищенського району 1650 тис.грн.; На капітальний ремонт районної лікарні м.Горохів, Волинської області - 500 тис.грн.; На капітальний ремонт музичної школи м.Горохів 50 тис.грн.; На капітальний ремонт районної лікарні м.Берестечко 80 тис.грн.; На капітальний ремонт кінотеатру м.Берестечко 120 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -473- Сухий Я.М.
Бастрига І.М.
Визначити субвенцію місцевим бюджетам Запорізької області на передачу об'єктів соціально-культурної сфери у власність органам місцевого самоврядування Запорізької області у обсязі 24,4 млн.грн. Передбачити субвенцію з державного бюджету для Запорізької області на ліквідацію наслідків підтоплення населених пунктів у сумі 30 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -474- Литвин В.М.
На виконання завдань Загальнодержавної програми "Питна вода України на 2006-2020 роки" виділити 19,4 млн.грн., як субвенцію з державного бюджету Херсонській області.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -475- Литвин В.М.
Для подальшого перезатарення і знешкодження 382 тонн непридатних пестицидів виділити субвенцію Херсонській області у сумі 4714 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -476- Чорноволенко О.В.
Коваль В.С.
Передбачити субвенцію міському бюджету м. Києва на проектування, реконструкцію та технічне переоснащення Бортницької станції аерації м. Києва у обсязі 50.0 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -477- Горбачов В.С.
Передбачити субвенцію м. Миколаєву на вирішення питань з утримання мостів: передача Південно-Бузького і Інгульського мостів та під"їздних вулиць до державної власності; утримання Інгульського моста - 6 млн. грн.; на ремонт Бівденно-Бузького моста у сумі 2 млн. грн..  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -478- Бичков С.А.
Передбачити субвенцію міському бюджету міста Дніпропетровськ у сумі 1300 тис.грн. на проведення будівельних робіт по укріпленню будівлі навчально-виховного комплексу № 28 м.Дніпропетровська  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -479- Раханський А.В.
Передбачити субвенцію міському бюджету міста Києва у сумі 4055 тис.грн. для завершення у 2006 році до 20-річниці Чорнобильської катастрофи будівництво Державного меморіального комплексу пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -480- Горбаль В.М.
передбачити субвенцію на будівництво другої нитки головного міського каналізаційного колектора у м. Києві у сумі 77000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -481- Гаврилюк В.В.
Передбачити цільову субвенцію м. Кременчуку Полтавської області у розмірі 10 млн. грн. на остаточне вирішення питання забезпечення м. Кременчука якісною питною водою.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -482- Франчук А.Р.
Передбачити міському бюджету міста Алушта субвенцію на соціально-економічний розвиток у сумі 7 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -483- Кукоба А.Т.
Передбачити місту Полтава цільову субвенцію на соціально-економічний розвиток в сумі 50 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -484- Коновалюк В.І.
Збільшити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Донецької області для проведення робіт, пов'язаних з прийняттям до комунальної власності відомчих об'єктів соціальної інфраструктури, у сумі 92032, 6 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -485- Олуйко В.М.
Передбачити у державному бюджеті субвенцію на фінансове забезпечення передачі від Міністерства оборони України до комунальної власності об'єктів житлового, соціально-культурного призначення та відповідних інженерно-технічних споруд і мережі. Для Хмельницької області ця сума складає 31 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -486- Олуйко В.М.
З метою підвищення ефективності фінансових операцій органів місцевого самоврядування при виконанні бюджету, передбачити субвенцію з державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на комп'ютеризацію сільських, селищних рад із придбанням комп'ютерної техніки, створенням робочого місця бухгалтера і автоматизації платежів в системі казначейського обслуговування. Для Хмельницької області необхідні кошти в сумі 1437, 1 тис.грн  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -487- Супрун Л.П.
Передбачити Черкаській області субвенцію з державного бюджету на проведення капітального ремонту та добудову нового мосту через р. Дніпро і реконструкцію дамби на Кременчуцькому водосховищі у сумі 20 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -488- Раханський А.В.
Передбачити у показниках міжбюджетних відносин цільову субвенцію із Державного бюджету міському бюджету м. Євпаторії Автономної Республіки Крим у сумі 2500 тис.грн. на виконання берегоукріплювальних робіт відповідно до технічного проекту.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -489- Богатирьова Р.В.
Коновалюк В.І.
передбачити субвенцію бюджету Донецької області на виконання заходів програми „Реформування та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства Донецької області" у сумі 94, 2 млн.грн.,  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -490- Раханський А.В.
Передбачити у показниках міжбюджетних відносин цільову субвенцію із Державного бюджету Автономній Республіці Крим у сумі 7300 тис.грн. для фінансування першої черги заходів, пов'язаних з проектуванням і будівництвом системи регулювання рівня води в озері Сасик-Сиваш для запобігання підтоплення житла і комунікацій м. Євпаторії, сіл Сакського району, збереження унікальних лікувальних грязей озера.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -491- Калетнік Г.М.
передбачити окремим рядком фінансову підтримку заходів щодо соціально-економічного розвитку міста Вінниці та відзначення 650-річчя його заснування у сумі 100 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -492- Раханський А.В.
Передбачити у показниках міжбюджетних відносин цільову субвенцію із Державного бюджету міському бюджету м. Євпаторії Автономної Республіки Крим у сумі 3150 тис.грн. на здійснення будівництва першої черги інженерного захисту лікувального озера Мойнаки для збереження його лікувальних факторів.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -493- Асадчев В.М.
Включити субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Кременчук на проектування автотранспортної магістралі через річку Дніпро у сумі 5 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -494- Ткаленко О.С.
Демьохін В.А.
Фіалковський В.О.
Передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області: На відновлення будівництва Іванівського групового водопроводу в Херсонській області 8 млн. грн.; На добудову та введення в експлуатацію першого пускового комплексу Херсонського обласного онкологічного диспансеру 19, 9 млн. грн.; На відновлення та введення в експлуатацію зруйнованого пішохідного мосту в смт.Велика Лепетиха на суму 2, 031 млн. грн.; На відселення мешканців з аварійних будинків Харківської області 5 млн. грн.; На газифікацію населених пунктів Херсонської області на суму 14, 8 млн. грн.; На ліквідацію наслідків підтоплень, а також відшкодування збитків населенню, що постраждало внаслідок підтоплення в Генічеському, Скадовському, Високопільському, Великоолександрівському, Нововоронцовському, Новотроїцькому та Чаплинському районах Херсонської області 19,2 млн. грн.; На берегоукріплення водоймищ Херсонської області 15 млн. грн.; На перезатарення і знешкодження 382 тон непридатних в Херсонській област 4, 714 млн. грн.; На водозабезпечення якісною питною водою Харківську область19, 4 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -495- Франчук А.Р.
Виділити субвенцію бюджету міста Ялти: на соціально-економічний розвиток у сумі 10 млн. грн.; на завершення будівництва водоочисної станції у м. Ялта у сумі 13, 2 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -496- Супрун Л.П.
Вінницька область на будівництво загальноосвітньої школи в с.Тростянець 1000 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -497- Супрун Л.П.
Голованівський район, Кіровоградської області ремонт стадіону в смт. Голованівськ 500 тис.грн.; реконструкція каналізаційно - очисних споруд в смт. Голованівськ 500 тис.грн.; водозабезпечення і водовідведення в смт. Побузьке 1500 тис.грн.; проведення аварійно-відновлювальних робіт терапевтичного корпусу центральної районної лікарні в смт. Голованівськ 155 тис.грн.; будівництво загальноосвітньої школи в с. Троянка 300 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -498- Супрун Л.П.
Гайворонський район, Кіровоградської області Буд-во теплової мережі ЗОШ №1 м. Гайворон 230,8 тис.грн.; буд-во теплової мережі ЗОШ №3 м. Гайворон 190,5 тис.грн.; буд-во теплової мережі ЗОШ №5 м. Гайворон 321,7 тис.грн.; реконструкція системи опалення загальноосвітньої школи в с. Завалля 100 тис.грн. рек-ція районного будинку культури м. Гайворон 60 тис.грн.; буд-во теплової мережі ЗОШ в с. Червоненьки 201,3 тис.грн.; завершення бу-ва водонапірної башні в с.Завалля 133 тис.грн.; будівництво котельні районного будинку культури в м. Гайворон 50 тис.грн.; завершення будівництва теплових мереж Долинівської ЗОШ 110 тис.грн.; реконструкція котельні під лазню в м. Гайворон 200 тис.грн.; заходи з розвитку водопровідно-каналізаційної мережі м. Гайворон 250 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -499- Супрун Л.П.
Вільшанський район, Кіровоградської області будівництво центральної районної лікарні в смт. Вільшанка 6179, 8 тис.грн.; завершення будівництва та введення в експлуатацію загальноосвітньої школи в с. Бузникувате 500 тис.грн.; реконструкція водопровідних мереж в смт. Вільшанка (9км) 100 тис.грн.; капітальний ремонт трьох вигрібних ям каналізаційної мережі (250м.) смт. Вільшанка 26 тис.грн.; ремонт водогінної магістралі (2 км.) 22 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -500- Супрун Л.П.
Добровельчківський район, Кіровоградської області завершення будівництва та введення в експлуатацію школи - дитячого садка в с. Михайлівка 530 тис.грн.; завершення будівництва та введення в експлуатацію дільничної лікарні в с. Піщаний Брід 1200 тис.грн.; заходи по ліквідації підтоплення ґрунтових вод в м. Помічна 1047 тис.грн.; реконструкція водопровідної мережі в с. Тишківка 200 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -501- Супрун Л.П.
Ульяновський район, Кіровоградської області добудова та введення в експлуатацію Шамраївської ЗОШ 1430 тис.грн.; реконструкція інфекційного відділення Ульяновської районної лікарні 150 тис.грн.; капітальний ремонт плавального басейну "Дельфін", м.Ульяновка 150 тис.грн.; ремонт будинку культури в с. Кам'яна Криниця 300 тис.грн.; ремонт Будинку культури в с. Сабатинівка 15 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -502- Супрун Л.П.
Новоархангельський район, Кіровоградської області завершення будівництва загальноосвітньої школи в с. Тернівка та введення в експлуатацію 690 тис.грн.; завершення будівництва загальноосвітної школи в с. Тимофіївка та введення в експлуатацію 243 тис.грн.; усунення аварійно - небезпечного стану приміщення центральної районної лікарні села Торговиця 209 тис.грн.; реконструкція каналізаційних споруд та організація стоків смт.Новоархангельськ 489 тис.грн.; газифікація та встановлення газорозподільчої станції смт. Новоархангельськ 1000 тис.грн.; буріння свердловини з питною водою в с. Торговиця;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -503- Супрун Л.П.
Токмацький район, Запорізької області реконструкцію і реставрацію історико - архітектурних пам'яток м. Молочанськ 50 тис.грн.; субвенція на соціально - економічний розвиток міста Молочанськ 150 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -504- Касьянов С.П.
Передбачити субвенцію обласному бюджету Дніпропетровської області на проведення заходів по ліквідації підтоплення територій та протизсувних заходів по ліквідації підтоплення територій та протизсувних роботах в розмірі 50 000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -505- Коновалюк В.І.
Передбачити цільову субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Донецької області або відповідні видатки у складі державного бюджету для проведення робіт з попередження підтоплення населених пунктів Донецької області у сумі 12 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -506- Надрага В.І.
Передбачити кошти на будівництво нової споруди середньої загальної школи №67 у м.Олександрівськ Луганської області у сумі 15 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -507- Хомутиннік В.Ю.
Передбачити субвенцію міському бюджету міста Макіївка на покриття витрат, пов'язаних з передачею в комунальну власність житлового фонду і інших об'єктів соціальної інфраструктури Макіївського металургійного комбінату ім.. Кірова в розмірі 20000 тис.грн.: Водопровідно-каналізаційне господарство -12904 тис.грн.: -водопровідні мережі 4558,5 тис.грн. В т.ч.: утримання мереж -1661,1 тис.грн. капітальний ремонт мереж - 2897,4 тис.грн. каналізаційні мережі - 7944,4 тис.грн. в т.ч.: утримання мереж - 1384 тис.грн. капітальний ремонт мереж - 6560,4 тис.грн. -водопровідні насосні станції - 401,1 тис.грн. В т.ч.: утримання ВНС -334,1 тис.грн. Капітальний ремонт ВНС - 67 тис.грн. Теплове господарство - 1012 тис.грн. (не виконання договірних зобов'язань) В т.ч.: - утримання прийнятих об'єктів - 334 тис.грн. придбання техніки (автокран - 1 од., екскаватор - 2 од.) -678 тис.грн. Житлове господарство - 6084, 0 тис.грн. В т.ч.: не виконання договірних зобов'язань по прийнятих об'єтах - 598 тис.грн. З них: - ремонт на утримання житлового фоду (ІІ-ІІІ етап) - 198 тис.грн. ремонт та відновлення системи димовентканалів (ІІ-ІІІ етап) - 1200, 0 тис.грн.-придбання контейнеровозу та контейнерів для вивозу побутових відходів - 1022,8 тис.грн. Капітальний ремонт житлового фонду (ІУ етап), який підлягає прийому у 2006 році - 3065,2 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -508- Абдуллін О.Р.
передбачити таке фінансування по Рівненській області за цією програмою): Володимирецький район: продовження будівництва магістрального газопроводу - відгалуження до смт. Володимирець 5000 тис.грн.; з авершення реконструкції школи у с.Бишляк- 300 тис.грн; завершення реконструкції школи у с. Нетреба 200 тис.грн; реконструкція приміщення магазину під культурно-дозвіллєвий комплекс у с. Жовкині- 300 тис.грн. Дубровицький район: продовження газифікації м.Дубровиця та району- 5000 тис.грн; продовження будівництва школи у с.Берестя- 2000 тис.грн. Зарічненський район: закінчення будівництва школи у смт. Зарічне на 834 учн. місця та здача її в експлуатацію- 3000 тис.грн; будівництво ФАП с.Соломир- 275 тис.грн; будівництво клубу с.Серники- 500 тис.грн. Рокитнівський район: продовження будівництва загальноосвітньої школи І-ПІ ступенів у с.Глинне- 1000 тис.грн; продовження будівництва ЦРЛ смт.Рокитне- 2000 тис.грн; продовження газифікації населених пунктів Рокитнівського району- 2000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -509- Гаврилюк В.В.
Передбачити фінансування для завершення будівництва наступних об'єктів м.Обухів, Київська область Школа №2 - 1, 1 млн.грн. Терапевтичний корпус ЦРЛ м.Обухів (на 240 ліжкових місць) - 4 млн.грн. Реєстр.картка №1138) тис.грн. м.Комсомольськ, Полтавська область: спортивна база по підготовці спортсменів національної збірної України з веслування - 1,5 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -510- Загрева Б.Ю.
виділити субвенцію Волинській області на виконання інвестиційних пректів за наступними об'єктами: Будівництво Свято-Миколаївського храму, смт. Колки, Маневицький р-н - 400 тис.грн. Закінчення будівництва Будинку спорту, м. Володимир-Волинський - 1700 тис.грн. (Реєстр.картка №1) 1-ІП ступенів, смт. Іваничі 100 тис.грн. Закінчення буд-ва школи у с. Баїв, Луцький р-н 5000 тис.грн. Відбудова школи після пожежі, с. Яснівка, Любомльський р-н - 300 тис.грн. Завершення будівництва шахти № 1 0 "Нововолинська" - 35000 тис.грн. Ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятці історії національного значення, садиби родини Липинських та храму в с. Затурці, Локачинський р-н - 2000 тис.грн. Ремонт пам'ятника архітектури "Будинок митрополита" (1723 рік) в с. Жидичин, Ківерцівський р-н - 135 тис.грн. Реконструкція військового містечка в с. Гаразджа для облаштування на його базі протитуберкульозного об'єднання - 2800 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -511- Загрева Б.Ю.
передбачити субвенцію Полтавській області на виконання інвестиційних проектів та заходів з упередження аварій і запобігання техногенним катастрофам за наступними об'єктами: Заверешння будівництва самопливного і напірного колектора від багатоквартирних житлових будинків по вул. Жовтневій, в смт. Нові Санжари - 300, 00 тис.грн. Будівництво напірного і самопливного каналізаційного колектора по вул. Леніна, смт. Нові Санжари - 200, 00 тис.грн. Капітальна реконструкція водогонів у смт. Нові Санжари - 50, 00 тис.грн. Закінчення будівництва звалища твердих побутових відходів у с. Зачепилівка, Новосаржанський р-н - 300, 00 тис.грн. Закінчення будівництва водопровідних мереж у с. Зачепилівка, Новосанжарський р-н - 50, 00 тис.грн. Завершення будівництва відкритого колектору з метою ліквідації підтоплення у с. Драбинівка, Новосанжарський р-н - 300, 00 тис.грн. Будівництво водогонів для ліквідації підтоплення у с. Драбинівка, Новосанжарський р-н - 50, 00 тис.грн. Реконструкція котельні Новосанжарського НВК, смт. Нові Санжари - 280, 00 тис.грн. Закінчення реконструкції кінотеатру під будинок культури у смт. Нові Санжари - 1 000, 00 тис.грн. Закінчення будівництва блоку старших класів до приміщення школи в с. Великий Кобелячок, Новосанжарський р-н - 2 860, 00 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -512- Загрева Б.Ю.
виділити на реконструкцію каналізаційного колектора міста Вознесенська, Миколаївської області 2 000, 00 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -513- Шевченко О.О.
Пропонується передбачити для м. Підгорне Дніпропетровського району, Дніпропетровської області 1870 тис.грн. на реалізацію пілотного проекту з телефонізації сільських районів в рамках проекту Агентства США по міжнародному розвитку.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -514- Король В.М.
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету м. Чернівці на підтримку соціально-економічного розвитку міста у сумі 60 млн. грн..  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -515- Передбачити субвенцію місцевим бюджетам на передачу житловогофонду Міністерства оборони України у комунальну власність територіальних громад у сумі 190 млн грн  Враховано частково Доручення КМУ   
    -516- Супрун Л.П.
Передбачити кошти у сумі 31, 0 млн.грн.на завершення будівництва обласної дитячої лікарні у місті Черкаси.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -517- Передбачити у державному бюджеті на 2006 рік субвенції місцевим бюджетам Сумської області на виконання інвестиційних проектів на завершення будівництва сільських шкіл: ?с/ш с. Мезинівка Краснопільського району - 400 тис.грн. ?с/ш с. Межиричі Лебединського району - 200 тис.грн.. ?с/ш с. Берестівка Л-Долинського району - 600 тис.грн.  Враховано частково оручення КМУ   
    -518- Гірник Є.О.
Врахувати такий перелік об'єктів для фінансування з субвенції місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф і на виконання інвестиційних проектів по Івано-Франківській області. На будівництво та реконструкцію об'єктів соціального та культурного призначення: ?Будівництво школи в смт.Солотвино- 1, 0 млн.грн. Будівництво школи в смт.Перегінське- 1, 0 млн.грн.. ?Буд-во школи в с.Витвиця Долинського р-ну 500 тис.грн. ?Буд-во школи в с. Вишків Долинського р-ну 500 тис.грн. Буд-во школи в с. Раків Долинського р-ну 50 тис.грн. ?Буд-во школи в с.Церківна Долинського р-ну 50, тис.грн. ?Буд-во школи в с.Сваричів Рожнятівського р. 500 тис.грн. ?Буд-во школи в с.Верхній Струтинь Рожнятівського р-ну - 500 тис.грн. ?Буд-во школи в с.Завадка Калуського р-ну - 500 тис.грн. ?Буд-во школи в с. Завій Калуського р-ну - 500 тис.грн. Буд-во лікарні в м.Болехові - 500 тис.грн. ?Буд-во клубу в с. Топільське Рожнятівського р.- 200 тис.грн. ?Буд-во клубу в с.Міжріччя Болехівської міськради 100 тис.грн. ?Прикарпатський військовий ліцей смт.Богородчани 1 млн.грн. На розвиток водопостачання та водовідведення, в тому числі: Реконструкція каналізаційної станції та систем м.Долина- 200 тис.грн. ?Очисні споруди смт.Перегінськ Рожнятівського району- 100 тис.грн. ?Очисні споруди смт.Брошнів Рожнятівського району- 100 тис.грн. Будівництво системи водопостачання в смт. Рожнятів- 200 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -519- Кальніченко І.В.
Передбачити субвенцію бюджету Теплицького району Вінницької області на соціально-економічний розвиток (газифікація населених пунктів та реконструкцію Теплицького районного Будинку культури) у сумі 3 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -520- Кальніченко І.В.
Передбачити кошти для Вінницької області: на здійснення ремонту в аварійних приміщеннях районних і сільських закладів культури - 2,9 млн.грн., завершення ремонтів обласних краєзнавчого та художнього музеїв і обласної бібліотеки ім..Тімірязєва - 1,3 млн.грн. здійснення капітального ремонту Вінницького обласного музично-драматичного театру ім.Садовського - 3 млн.грн. реконструкцію обласного театру ляльок - 0,2 млн.грн.; капітальний ремонт приміщення обласної філармонії - 0,4 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -521- Чечель М.Й.
Передбачити кошти на капітальні вкладення Оратівському району Вінницької області: Газифікація сіл Очитків та Люлинці 1460 тис.грн.; Закінчення ремонту автодороги в с.Очитків 200 тис.грн.; Капітальний ремонт будинку культури с. Очитків 150 тис.грн.; Ремонт школи с. Очитків 150 тис.грн.; Ремонт ФАПу с.Очитків 20 тис.грн.; Закінчення будівництва школи мистецтв смт. Оратів 1300 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -522- Коваль В.С.
На продовження реконструкції і розширення середньої школи №27 у селищі Романкове, Дніпропетровської області 2500 тис.грн.; На продовження реконструкції пологового будинку у м. Дніпродзержинському, Дніпропетровської області 2300 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -523- Петренко В.С.
Передбачити субвенцію місцевому бюджету м. Суми Сумської області для фінансування реконструкції аварійних об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства м.Суми 1000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -524- Кафарський В.І.
На продовження будівництва школи в с.Угорники Коломийського району Івано-Франківської області 1000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -525- Крук Ю.Б.
Передбачити кошти у сумі 5920, 2 тис.грн. для завершення робіт з капітального ремонту та реконструкції спального корпусу, навчального корпусу, харчоблоку, будівництва котельної та пральні загальноосвітньої школи-інтернату №5 м. Одеса.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -526- Супрун Л.П.
На завершення будівництва та введення у експлуатацію центральної районної лікарні на 80 ліжок в смт.Вільшанка Вільшанського району Кіровоградської області 6179,8 тис.грн.; На завершення будівництва та введення в експлуатацію загальноосвітньої школи в с.Бузникувате Вільшанського району Кіровоградської області 837,9 тис.грн.; На реконструкцію водопроводу смт.Вільшанка Вільшанського району Кіровоградської області 100 тис.грн.; На ремонт покрівлі 5 житлових будинків Вільшанського району Кіровоградської області 200 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -527- Бичков С.А.
Передбачити бюджетні призначення у сумі 40 тис.грн. для проведення поточного ремонту спортивного комплексу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -528- Бичков С.А.
Передбачити бюджетні призначення у сумі 1000 тис.грн. на проведення протизсувних робіт у Червоноповстанській балці (район вулиць Куп'янська та Володимирська) м. Дніпропетровська.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -529- Бичков С.А.
На завершення реконструкції з розширенням комплексу комунального позашкільного навчального закладу дитячо-юнацького центру "Штурм" м. Дніпропетровська, а саме будівництво плавательного басейну та дитячого спортивно-глядацького комплексу 20 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -530- Бичков С.А.
Передбачити кошти у сумі 25979 тис.грн. на фінансування на здійснення будівельно-монтажних робіт в ДЮСШОР №2 м. Дніпропетровськ.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -531- Бичков С.А.
Передбачити субвенцію у розмірі 10000 тис.грн. для виконання робіт з ремонту та реставрації зношеного рухомого складу та контактної мережі МКП "Дніпропетровський електротранспорт".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -532- Бичков С.А.
Передбачити кошти у сумі 150 тис.грн. на проведення ремонту приміщення Художнього салону Дніпропетровської організації Національної спілки художників України.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -533- Лапін Є.В.
На добудову шляхопроводу по вул.20 років Перемоги з реконструкцією дороги від вул.Прокоф'єва до вул.Роменська, м. Суми 22 млн. грн.; На реконструкцію школи №4 м. Суми з реставрацією архітектурного вигляду фасадів ХІХ століття 4800 тис.грн.; На реконструкцію обласної філармонії, по вул. Петропавлівка, м. Суми 6 млн. грн.; На добудову великої актової зали в Палаці дітей та юнацтва, м.Суми 3,8 млн. грн.; На рек-цію ком-су садиби Линтварьових, м.Суми 5 млн.грн.; На будівництво глибоководної свердловини на нижню крейду з поширеним контуром на Тополянському водозаборі, м. Суми 3,1 тис.грн.; На будівництво КНС-1А з забезпеченням електропостачання по 1категорії, м. Суми 1,6 млн. грн.; На будівництво напірного колектору від КНС-2 до камери КНС -1А, м. Суми 900 тис.грн.; На побудову резервуару чистої води з V 6000 м-3 Лепехівському водозаборі, м. Суми 600 тис.грн.; На проведення реконструкції площі Театральної, м. Суми 3500 тис.грн.; На проведення реконструкції дороги по Білопільському шляху, м. Суми 5 млн. грн.; На побудову напірного колектору від вул.Харківської до вул. Привокзальній, м. Суми 4,6 млн. грн.; На проведення реконструкції тепломережі по вул. Привокзальній, м. Суми 1400 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -534- Стребко С.К.
На ремонт вуличних розвідних водопровідних мереж с.Роксолани 300 тис.грн. та с. Калаглія 250 тис.грн. Овідіопольського району Одеської області.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -535- Єдін О.Й.
Пропоную включити до проекту Закону України "Про державний бюджет України на 2006 рік" по Кіровоградській області фінансування будівництва наступних об'єктів: м. Олександрія: Магістральний газопровід Мошорино - Пантазіївка - Пантаївка -Димитрове 3000 тис.грн.; Газопровід середнього тиску сел. Димитрове 1000 тис.грн.; Газозабезпечення 2-поверхових житлових будинків сел. Димитрове 550 тис.грн.; Котельня для теплопостачання центральної частини м/р "Перемога" 800 тис.грн.; (Реєстр.картка №3) 200 тис.грн.; Транспортна розв'язка 1600 тис.грн.; Каналізаційний колектор по вул. Міліцейській 1000 тис.грн.; Реконструкція та капітальний ремонт Димитрівських очисних споруд 2000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -536- Єдін О.Й.
Пропоную включити до проекту Закону України "Про державний бюджет України на 2006 рік" по Кіровоградській області фінансування будівництва наступних об'єктів: по Олександрійському району: добудова газопроводу-відводу Мошорине-Нова Прага-Головківка 2 790 тис.грн.; будівництво водопроводу смт. Пантаївка - смт. Нова Прага 2480 тис.грн.; реконструкція Ульянівської ЗОШ 274 тис.грн.; рек-кція Червонокам"янської ЗОШ 180 тис.грн.; будівництво центру культури і дозвілля с. Бутівське 740 тис.грн.; реконструкція доріг: смт. Нова Прага - с.Шарівка 1990 тис.грн.; смт.Червона Кам'янка - с.Долинське - с.Попельнасте 2990 тис.грн.; будівництво: Водопровод "Водовід "Дніпро - Кіровоград" - Оліївка" 1190 тис.грн.; водопровод "Водовід "Дніпро - Кіровоград" - Лікарівка" 1090 тис.грн.; водопровод "Водовід "Дніпро - Кіровоград"- Протопопівка" 640 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -537- Єдін О.Й.
Пропоную включити до проекту Закону України "Про державний бюджет України на 2006 рік" по Кіровоградській області фінансування будівництва наступних об'єктів: По Петрівському району: Станція біологічної очистки стічних вод для смт. Петрове 1885 тис.грн.; Будівництво підвідного газопроводу від АГРС смт.Петрове до с. Новий Стародуб 5597 тис.грн.; Будівництво підвідного газопроводу - відводу від АГРС смт. Петрове до с. Олександре - Мар'І'вка 730 тис.грн.; Реконструкція магістрального водопроводу в смт. Петрове, вул. Леніна 1800 тис.грн.; Газифікація загальноосвітнього навчального закладу І ступеня по вул. Літвінова, 12-а смт.Петрове 164, 20 тис.грн.; Газифікація загальноосвітнього навчального закладу ІІ - ІІІ ступенів по вул. Ілліча, 38 214, 40 тис.грн.; Газифікація Петрівської гімназії по вул.Літвінова №18 338, 80 тис.грн.; Газифікація загальноосвітнього навчального закладу І - ІІІ ступенів с. Червонокостянтинівка 166 тис.грн.; Реконструкція дитячого садка під 16-ти квартирний житловий будинок в смт.Петрове по вул. Садова 1127 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -538- Єдін О.Й.
Пропоную включити до проекту Закону України "Про державний бюджет України на 2006 рік" по Кіровоградській області фінансування будівництва наступних об'єктів: По Новгородківському району: завершення будівництва газопроводу-підводу до с. Тарасівка 540 тис.грн.; завершення будівництва газопроводу-підводу до с. Вершино-Кам'янка 540 тис.грн.; завершення реконструкції каналізаційних очисніх споруд смт. Новгородка 105 тис.грн.; реконструкція котельні Новгородківської центральної районної лікарні 80 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -539- Єдін О.Й.
Пропоную включити до проекту Закону України "Про державний бюджет України на 2006 рік" по Кіровоградській області фінансування будівництва наступних об'єктів: По Долинському району: Забезпечення життєдіяльності КГЗКОРУ 33000 тис.грн.; Газифікація с.Більшовик 20 тис.грн.; Газифікація с.Фалькове 20 тис.грн.; Підвідний газопровід до с.Варварівка 200 тис.грн.; Підвідний газопровід до с. Василівка 200 тис.грн.; Газифікація с.Гурівка 100 тис.грн.; Підвідний газопровід до с. Іванівка 180 тис.грн.; Газифікація с. Кірове 30 тис.грн.; Газифікація с.Маловодяне 10 тис.грн.; Газопровід високого тиску до с. Червоне 30 тис.грн.; Газифікація с. Червоне Озеро 30 тис.грн.; Підвідний газопровід високого тиску до с.Новогригорівка 1 - 200 тис.грн.; Газифікація с.Широка Балка 100 тис.грн.; Газифікація с.Першотравневе, Мирне 80 тис.грн.; Газифікація с.Новогригорівка 290 тис.грн.; Підвідний газопровід до с.Суходільське160 тис.грн.; Газифікація Новоолександрівка, Федоро-Шулічине150 тис.грн.; Центральна районна лікарня м.Долинська (аку-шерське відді-лення) 2489 тис.грн.; Водозабезпечення м.Долинська 770 тис.грн.; Будівництво водогону по с.Першотравневе 45 тис.грн.; Рек-ція протиерозійного ставка с.Іванівка 220 тис.грн.; Ремонтні роботи по фасадах житлових будинків в м.Долинська 70 тис.грн.; Добудова та ремонт житлового будинку вул. Леніна, 54 - 1600 тис.грн.; Теплозабезпечення Мікрорайону (реконструкція 3- котелень) 5700 тис.грн.; Ремонт комунальних доріг 300 тис.грн.; Захист від підтоплення і затоплення території міста Долинська 2050 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -540- Поліщук К.А.
На ремонт водопровідних та каналізаційних мереж в м. Бориспіль - 200 тис.грн. На ремонт теплових мереж в м. Бориспіль - 200 тис.грн. На будівництво очисних споруд в м. Бориспіль - 5 млн.грн. На будівництво двох артезіанських свердловин питної води в м. Бориспіль - 220 тис.грн. На ремонт водопровідних та каналізаційних мереж Бориспільського району - 100 тис.грн. На ремонт водопровідних та каналізаційних мереж в м. Переяслав-Хмельницький - 200 тис.грн. На ремонт теплових мереж в м. Переяслав-Хмельницький - 200 тис.грн. На ремонт водопровідних та каналізаційних мереж в м. Яготин - 100 тис.грн. На ремонт теплових мереж в м. Яготин - 100 тис.грн. На ремонт даху житлового будинку по вул. Вокзальна 2-А у м. Яготин - 100 тис.грн. На реконструкцію котельні будинку культури у м. Яготин -150 тис.грн. На реконструкцію котельні у с. Засупоївка Яготинського району - 120 тис.грн. На ремонт водопровідних та каналізаційних мереж в смт. Згурівка - 100 тис.грн. На ремонт теплових мереж в смт. Згурівка - 50 тис.грн. На захист від підтоплення смт. Згурівка - 550 тис.грн. На оснащення та ремонт ФАП у селі Ревне Бориспільського району - 50 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -541- Поліщук К.А.
Переяслав-Хмельницький район На оснащення та ремонт ФАП у селі Харківці 80 тис.грн. На оснащення та ремонт ФАП у селі Вовчків 50 тис.грн. На оснащення та ремонт ФАП у селі Хоцьки 60 тис.грн. На оснащення та ремонт ФАП у селі Помоклі 70 тис.грн. На капітальний ремонт ЗОШ у с. Дем"янці 400 тис.грн. На капітальний ремонт ЗОШ у с. Гланишів 200 тис.грн. На капітальний ремонт ЗОШ у с. Мазінки 500 тис.грн. На ремонт спортивного залу в ЗОШ у с. Циблі 50 тис.грн. На завершення будівництва ЗОШ № 7 у м. Переяслав-Хмельницький - 800 тис.грн. На завершення будівництва навчального корпусу Педагогічного університету ім. Г. Сковороди в м. Переяслав-Хмельницький - 700 тис.грн. На ремонт спортивного залу у ЗОШ №1 м. Яготин - 130 тис.грн. На завершення будівництва школи - дитячого садка у с. Сошників Бориспільського району - 800 тис.грн. На завершення будівництва школи мистецтв у с. В. Олександрівка Бориспільського району - 500 тис.грн. На ремонт терапевтичного відділення Бориспільської районної лікарні - 600 тис.грн. На завершення будівництва Згурівської центральної районної лікарні - 3 млн.грн. На завершення будівництва Аркадіївської дільничної лікарні Згурівського району - 300 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -542- Савицький В.В.
На капітальне будівництво і реконструкцію Новоград-Волинському району Житомирської області: Загальноосвітня школа в с.Броницька Гута - 1, 89 млн. грн.; АГРС (автоматична газо-розподільча станція) у с. Токарів - 500 тис.грн.; Дорога місцевого значення с.Федорівка - 500 тис.грн.; Газифікація с.Городниця, с.Федорівка - 200 тис.грн.; (Реєстр.картка №1) у м.Олевську - 2, 1 млн. грн.; Пологовий будинок - 600 тис.грн.; Газифікація населених пунктів району 2100 тис.грн.; Об'їздна автодорога м. Олевськ - 4, 5 млн. грн. На капітальне будівництво і реконструкцію Баранівського району Житомирської області: ФОК у м. Баранівка 250 тис.грн.; Газифікація м. Баранівка - 200 тис.грн.; Реєстр.картка №500) тис.грн.; Підвідний газопровід до смт. Яблунець - 800 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -543- Фікс Є.З.
Фінансування проекту захисту Сакського лікувального озера (АР Крим) - 5 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -544- Самофалов Г.Г.
На спорудження опорної стіни в Чеховській бухті - 3 млн. грн.; На підсипку пляжів - 1, 8 млн. грн.; На завершення ремонту дороги по вул. Гурзуфське шосе - 2 млн. грн.; На будівництво резервуарів для води - 5, 5 млн. грн.; На будівництво глибоководного випуску від Гурзуфських каналізаційних очисних споруд - 44, 5 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -545- Губський Б.В.
На капітальне будівництво лікувально-діагностичного корпусу Канівської ЦРЛ, Канівського району - 10 млн. грн.; На капітальне будівництво школи на 660 учнів смт. Драбів, Драбівського району - 2, 5 млн. грн.; На будівництво котельні у спорткомплексі смт.Чорнобай Чорнобаївського району - 200 тис.грн.; На реконструкцію міського полігону твердих побутових відходів, м. Золотоноша - 2294 тис.грн.; На реконструкцію міського стадіону, м. Золотоноша - 400 тис.грн.; На Реєстр.картка №400) тис.грн.; На капітальний ремонт сільського будиноку культури с.Антипівка, Золотоніського району - 240 тис.грн.; На капітальний ремонт сільського будинку культури с. Гельмязів, Золотоніського району - 240 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -546- Баграєв М.Г.
Голопристанський район На реконструкцію мереж каналізації та очисних споруд м.Гола Пристань 1000 тис.грн.; На будівництво мережі каналізації 3-х вулиць (Ларіонова, Дніпрова, Лугова) в м.Гола Пристань 950 тис.грн.; На будівництво полігону твердих побутових відходів в м.Гола Пристань 430 тис.грн. Цюрупинський район На аварійно-відновлювальні роботи на водопровідній мережі та очисних спорудах смт. Брилівка 400 тис. грн; На аварійно-відновлювальні роботи водопровідної мережі м.Цюрупинська 400 тис.грн.; На реконструкцію системи водопостачання смт. Н.Маячка 400 тис.грн. Скадовський район На реконструкцію водопровідної мережі м.Скадовська 500 тис.грн.; На аварійно-відновлювальні роботи по житловому будинку вул.Пролетарська, буд.24 (вибух газу) 180 тис.грн.; На берегоукріплення смт Лазурне 22000 тис.грн. м.Каховка, Каховський район На аварійно-відновлювальні роботи на житлових будинках м.Каховка 1500 тис.грн.; На аварійно-відновлювальні роботи каналізаційного колектора дм 530 мм в ж/м Світлове м.Каховка 490 тис.грн.; На реконструкцію аварійної КНС № 3 в м.Каховка 178 тис.грн. На завершення будівництва полігону твердих побутових відходів в м.Каховка 460 тис.грн.; На завершення будівництва школи № 5 м.Каховка та прийняття її в експлуатацію 3000 тис.грн.; На будівництво очисних споруд с.Роздольного 900 тис.грн.; На берегоукріплення ріки Дніпро біля с.Любимівка 500 тис.грн.; На берегоукріплення ріки Дніпро біли с.Василівка 200 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -547- Манчуленко Г.М.
Вижницькому району, Чернівецької області: На добудову загальноосвітньої школи с. Мигове 3207, 6 тис.грн.: На добудову загальноосвітньої школи с. Черешенька 3000 тис.грн.; На добудову загальноосвітньої школи с. Вовчинець 500 тис.грн.; На добудову загальноосвітньої школи с. Банилів 400 тис.грн.; На газовий перехід через річку Черемош 1020 тис.грн.; На реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Вижниця 200 тис.грн.; На реконструкцію водопровідних, очисних та каналізаційних мереж і споруд смт. Берегомет 285, 9 тис.грн.; На реконструкцію об'єктів водопостачання, водовідведення та будівництво очисних споруд м. Вашківці. На придбання комп'ютерних класів: Замостянська ЗОШ І-ІІІ ст., Лукавецька ЗОШ І- ІІІ ст., Берегометська ЗОШ І-ПІ ст. №2., Берегометська ЗОШ І-Ш ст. №3., Берегометська ЗОШ І-ІП ст. №4., Долішньо Шепітська ЗОШ І-ІІІ ст., Карапчівська ЗОШ І-Ш ст., ЛоІгушнянська ЗОШ І-ІП ст., Мілії'вська ЗОШ І-ІІІ ст., Чорногузівська ЗОШ І-ІІІ ст., Черешеньська ЗОШ І-ІІІ ст. Кіцманському району, Чернівецької області: На добудову загальноосвітньої школи с. Мамаївці 400 тис.грн.; На добудову загальноосвітньої школи с. Глиниця 100 тис.грн.; Придбання комп'ютерних класів: Кіцманська ЗОШ І-ІІІ ст, , Боровецька ЗОШ І-ІП ст., Верхньостанівецька ЗОШ І-ІІІ ст., Драчинецька ЗОШ І-ІП ст., Лужанська ЗОШ І-ІІІ ст., Лашківська ЗОШ І-ІІІ ст., Неполоковецька ЗОШ І-Ш ст., Нижньостанівецька ЗОШ І-ІІІ ст., Ошихлібська ЗОШ І-ІІІ ст.; Путильському району, Чернівецької області: На добудову загальноосвітньої школи с.Селятин 500 тис.грн.; На добудову навчально-виховного комплексу с.Мариничі 700 тис.грн.; На добудову дошкільного навчального закладу с.Дихтинець 400 тис.грн.; На добудову будинку культури с. Сергії 200 тис.грн.; На реконструкцію системи водопостачання смт. Путила 1000 тис.грн.; Придбання комп'ютерних класів: Сергіївська ЗОШ І-НІ ст., Конятинська ЗОШ І-ІІІ ст., Мариничівський навчально-виробничий комбінат "Родина", Підзахаричівський навчально-виробничий комбінат "Перлина Гуцульщини", Шепітська ЗОШ І-ІІІ ст., Плосківська ЗОШ І-ІП ст.; Сторожинецькому району, Чернівецької області: На будівництво школи с.Дубове 1055 тис.грн.; На берегоукріплення річок району, для недопущення руйнування житла громадян 2000 тис.грн.; придбання комп'ютерних класів: Сторожинецька ЗОШ-інтернат, Бобовецька ЗОШ І-ІІІ ст., Панківська ЗОШ І-Ш ст., Старожадівська ЗОШ І-ПІ ст.; Сторожинецькому району, Чернівецької області: На будівництво моста с. Михальча 1060 тис.грн.; На будівництво водогону та очисних споруд в м. Сторожинець 800 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -548- Солошенко М.П.
На будівництво водопроводу по вулицях Артема, Калініна, Севастопольській мікрорайону Кулебівка м. Новомосковська Дніпр-ка. обл. 1000 тис.грн.; На будівництво амбулаторії на 3 робочих місця по провулку Волгоградському мікрорайону Кулебівка в м. Новомосковську Дніпр-ка. обл. 354, 3 тис.грн.; На реконструкцію пункту приймання стічних вод на очисних спорудах каналізації Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства м.Новомосковська Дніпропетровської обл. 1000, 0 тис.грн.; На реконструкцію каналізаційних споруд (каналізаційний колектор d=1000мм по вул.Дзержинського до КНС № 2) м. Новомосковська Дніпропетровської обл. 943, 5 тис.грн.; На завершення будівництва 5-ти по верхового будинку в м.Перещепине Новомосковського району Дніпр-ка. обл. 1135, 7 тис.грн.; На будівництво свердловини питної води в с. Піщанка Новомосковського району Дніпропетровської обл. 115 тис.грн.; На реконструкцію водоочисних споруд із збільшенням потужності Гвардійської КЕЧ Новомосковського району Дніпр-ка. обл. 800, 0 тис.грн.; На реконструкцію водопровідної мережі з бурінням та заміною обладнання 3-х свердловин Перещепинської міської рада Новомосковського району Дніпр-ка. обл. 619 тис.грн.; На будівництво (буріння та обладнання) свердловини і 7, 8 км. водогону в с. Вільне Новомосковського району Дніпр-ка. обл. 160 тис.грн.; На будівництво водогону до с.м.т. Меліоративне Новомосковського району Дніпр-ка. обл. 2200 тис.грн.; На реконструкцію очисних споруд в с.м.т.Меліоративне Новомосковського району Дніпр-ка. обл. 1500 тис.грн.; На будівництво каналізаційно-очисних споруд Перещепинської міської ради Новомосковського району Дніпр-ка. обл. 550 тис.грн.; На реконструкцію /монтаж/ установки доочищення води Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпр-ка. обл. 500 тис.грн.; На будівництво свердловини питної води Новостепанівської сільської ради Новомосковського району Дніпр-ка. обл. 150 тис.грн.; На будівництво другої черги середньої загальноосвітньої школи в смт.Черкаський Новомосковського району Дніпр-ка. обл. 1806, 267 тис.грн.; На реконструкцію вуличної мережі водогону в смт. Магдалинівка Магдалинівського району Дніпр-ка. обл. 200 тис.грн.; На будівництво системи централізованого водопостачання с. Заплавка Магдалинівського району Дніпр-ка. обл. 180 тис.грн.; На реконструкцію системи водозабору смт. Магдалинівка Магдалинівського району Дніпр-ка. обл. 109 тис.грн.; На реконструкцію будинку культури на 300 місць в с. Ляшківка Царичанськогорайону Дніпр-ка. обл. 700 тис.грн.; На реконструкцію молочної кухні Царичанської районної лікарні Дніпр-ка. обл. 500 тис.грн.; На реконструкцію очисних споруд каналізації смт. Царичанка Дніпр-ка. обл. 1600 тис.грн.; На водопостачання смт. Царичанка Дніпр-ка. обл. 160 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -549- Кухарчук М.А.
На завершення будівництва поліклініки на 600 відвідувань на вул.Драгоманова у м.Рівне і придбання необхідного обладнання - 4, 9 млн. грн.; На завершення будівництва загальноосвітньої школи №14 - 7 млн. грн.; На впровадження перепрофілювання незавершеного будівництва харчоблока центральної міської лікарн6і під хоспіс - 2, 3 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -550- Миримський Л.Ю.
На закінчення будівництва, придбання обладнання Фельдшерсько-акушерського пункту, с.Перевальне Сімферопольського району 500 тис.грн.; На будівництво фельдшерсько-акушерського пункту, с.Строганівка Сімферопольського району 250 тис.грн.; На будівництво Фельдшерсько-акушерського пункту, смт.Молодіжне Сімферопольського району (місця компактного проживання осіб кримсько-татарської національності) 300 тис.грн.; На капітальний ремонт та технічну атестацію середньої школи с.Мазанка Сімферопольського району 200 тис.грн.; На капітальний ремонт житлових будинків військового містечка №253, с.Мазанка Сімферопольського району 374 тис.грн. На проектування і будівництво очисних та каналізаційні споруд для військового містечка №253, с.Мазанка Сімферопольського району 1, 2 млн.грн. На будівництво очисних споруд, с.Трудове Сімферопольського району 400 тис.грн. На капітальний ремонт дахів житлових будинків, Київський район м.Сімферополя 4, 6 млн. грн.; На капітальний ремонт водопровідної мережі, с.Трудове Сімферопольського району 557 тис.грн.; На капітальний ремонт водопровідної мережі, с.Іванівка Сімферопольського району 557 тис.грн.; На капітальний ремонт водопровідної мережі, с.Денисівка Сімферопольського району 515 тис.грн. На капітальний ремонт водопровідної мережі, с.Урожайне Сімферопольського району 250 тис.грн. На капітальний ремонт водопровідної та каналізаційної мережі сіл Донське, Верхнєкурганне, Дмитрово, Нижнєкурганне Сімферопольського району 1500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -551- Бартків В.П.
На добудову першої пускової черги школи на 200 місць с. Витвиця Долинського району Івано-Франківської області 1, 2 млн. грн.; На добудову будиноку культури с. Гошів Долинського району Івно-Франківської області 2, 01 млн. грн.; На добудову стадіону с. Розточки Долинського району Івано-Франківської області 201 тис.грн.; На завершення будівництва школи с. Оболоня Долинського району Івано-Франківської області 100 тис.грн.; На продовження будівництва, коректування проекту школи с. Болеїв Долинського району Івано-Франківської області 6, 85 млн. грн.; На прибудову спортивної зали Школа с. Гузі'їв Болехівької міської ради Івано-Франківської області 600 тис.грн.; На добудову адмінбудинку с. Старий Мізунь Долинського району Івано-Франківської області 300 тис.грн. На прибудову спортивної зали школи с. Ворожба Лебединського району Сумської області 600 тис.грн. На будівництво протитуберкульозного диспансеру у м. Долина Івано-Франківської області 100 тис.грн. На будівництво будинку культури с. Мала Туря Долинського району Івано-Франківської області 1, 5 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -552- Раханський А.В.
На проведення проектних і будівельних робіт першої черги відновлення пляжних зон курорту Євпаторії - 4, 5 млн. грн.; На реконструкцію пологового будинку в м.Євпаторії у зв'язку з його аварійним станом - 500 тис.грн.; На установлення в дитячому спортивно-оздоровчому центрі "Маяк" м.Євпаторії чотиримодульного бювету з електронним управлінням - 150 тис.грн. На ремонт станції юних техніків м.Євпаторії - 140 тис.грн. На капітальний ремонт спеціалізованого санаторію "Волна", м.Феодлосія, Автономна Республіка Крим" - 2 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -553- Карнаух М.В.
На реконструкцію напірного каналізаційного колектора від КНС №2 до очисних споруд м. Пирятина Полтавської області 200 тис.грн.; На будівництво школи в с. Круча Пирятинського р-ну Полтавської обл. 700 тис.грн.; На будівництво очисних споруд в смт. Чорнухи Полтавської обл. 300 тис.грн.; На будівництво школи в с. Ручки Гадяцького р-ну Полтавської обл. 200 тис.грн.; На реконструкцію водонапірної мережі в смт. Чорнухи Полтавської обл. 250 тис.грн.; На будівництво дитячого відділення ЦРЛ в м. Лохвиця Полтавської обл. 1 млн. грн.; На завершення будівництва спортивно-оздоровчого комплексу в м. Полтава - 5, 5 млн.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -554- Бандурка О.М.
На проектування та реконструкцію очисних споруд с м.Рогань - 225 тис.грн.; На реконструкцію системи водопостачання сел. Хорошево - буріння свердловини на водозаборі ст. Жихор - 165 тис.грн.; На проектування та реконструкцію очисних споруд с. Липці - 600 тис.грн.; На проектування та капітальний ремонт очисних споруд с. Стрілече - 225 тис.грн.; На капітальний ремонт будинків в с. Стрілече Глибоківської сільської ради - 157, 5 тис.грн.; На проектування та реконструкцію водопровідної мережі в с. Тернова - 360 тис.грн.; На перекладку (заміну) водопровідних мереж в с. Бабаї Харківського району - 210 тис.грн.; На капітальний ремонт каналізаційної мережі с.м.т. Рогань - 150 тис.грн.; На очисні споруди с. Рогань - 750 тис.грн.; На реконструкцію глибоководної свердловини в с. Васище - 1500 тис.грн.; На реконструкцію водозабору в с. Покотилівка - 2400 тис.грн.; На продовження реконструкції водопровідних мереж в с. Покотилівка - 750 тис.грн.; На буріння мілководної свердловини в с. Радгоспне Безлюдівської сільської ради - 150 тис.грн.; На перекладку частини водопроводу від свердловини та водопровідних мереж в сел. Безлюдівка - 150 тис.грн.; На проектування та реконструкцію водопровідної мережі в с. Борисівка довжиною 300 п.м. Лук'янцівської сільської ради - 120 тис.грн.; На реконструкцію водогіну - будівництво від насосоної станції ІІ-підйому до водонапірної башти с. Вільхівка - 120 тис.грн.; На завершення реконструкції середньої загальноосвітньої школи в с. Протопопівка Дергачівського району, Харківської області - 800 тис.грн.; На будівництво загальноосвітньої середньої школи в с. Дворічний Кут Дергачівського району, Харківської області - 1200 тис.грн.; На будівництво загальноосвітньої середньої школи в с. Черкаській Лозовій Дергачівського району, Харківської області - 1300 тис.грн.; На реконструкцію водомережі в с. Лісне Дергачівського району, Харківської області - 350, 0 тис.грн. На капітальне будівництво газових мереж Липецька селищна рада, с. Липці (вул. Леніна, Урожайна), Харківського району, Харківської області - 467 тис.грн.; На капітальне будівництво газових мереж Вільхівська сільська рада, с. Верхня Роганка, Харківського району, Харківської області - 400 тис.грн.; На капітальне будівництво газових мереж Манченківська селищна рада, с. Санжари ( права сторона), Харківського району, Харківської області - 210 тис.грн.; На капітальне будівництво газових мереж Веселівська сільська рада, с. Веселе (вул. Радянська, Горького), Харківського району, Харківської області - 120 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -555- Бандурка О.М.
На капітальне будівництво відділу охорони здоров'я Харківського району ФАП в с. Лизогубівка та його обладнання медичним устаткуванням 200 тис.грн.; На капітальне будівництво відділу охорони здоров'я Харківського району ФАП в с. Сороківка та його обладнання медичним устаткуванням 200 тис.грн.; На капітальне будівництво відділу охорони здоров'я Харківського району ФАП в с. Колос та його обладнання медичним устаткуванням 200 тис.грн.; На капітальне будівництво відділу охорони здоров'я Харківського району ФАП в с. Манченки та його обладнання медичним устаткуванням 200 тис.грн.; На капітальне будівництво відділу охорони здоров'я Харківського району ФАП в с. Бедряги та його обладнання медичним устаткуванням 200 тис.грн.; На капітальне будівництво відділу охорони здоров'я Харківського району Амбулаторії ЗПСМ в с.Борщова та її обладнання медичним устаткуванням 310 тис.грн.; На капітальне будівництво відділу охорони здоров'я Харківського району Амбулаторії ЗПСМ в с.Лук'янці та її обладнання медичним устаткуванням 310 тис.грн.; На капітальне будівництво відділу охорони здоров'я Харківського району Амбулаторії ЗПСМ с.Тернова та її обладнання медичним устаткуванням 310 тис.грн.; На капітальне будівництво відділу охорони здоров'я Харківського району Амбулаторії ЗПСМ с. Вільхівка та її обладнання медичним устаткуванням 310 тис.грн.; На реконструкцію та ремонт котельні 1 Травня, 35 сел. Бабаї Харківського району - виніс вбудованої котельні з підвалу школи - 240 тис.грн.; На реконструкцію та ремонт теплових мереж від котельні п/ф "Зоря" Харківського району Пономаренківської сільської ради - 204, 5 тис.грн.; На реконструкцію та ремонт котельні вул. Леніна, 57 сел. Рогань Харківського району - 978, 6 тис.грн.; На реконструкцію та ремонт котельні Васищево-1 Харківського району - 1231, 8 тис.грн.; На реконструкцію та ремонт теплових мереж від котельні Васищево-1 Харківського району - 40, 4 тис.грн.; Погашення вбудованої газової котельні вул. Інтернаціональна, 3, сел. Покотилівка - 253, 5 тис.грн.; Погашення котельні вул. Кооперативна, 3 сел. Покотилівка Харківського району - 161, 3 тис.грн.; На реконструкцію та ремонт котельні з встановленням 4 котлів ВК-21840, 9 вул. Тимирязева, 3 сел. Покотилівка - 840, 9 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -556- Тягнибок О.Я.
Буський район, Львівської області: На будівництво школи в с. Новосілки ІІІ черга - 100 тис.грн.; На реконструкцію лікарні в м. Буськ - 100 тис.грн.; На реконструкцію КОС та напірного колектора в м. Буськ - 200 тис.грн.; На реконструкцію 3 кв. житлового будинку в м. Буську по вул. Київська, 16 - 100 тис.грн.; Радехівський район, Львівської області: На завершення будівництва спального корпусу Лопатинської допоміжної школи, смт Лопатин - 400 тис.грн.; На завершення будівництва Народного дому с. Пирятин - 100 тис.грн.; На завершення будівництва Народного дому с. Собанівка - 200 тис.грн.; На завершення будівництва школи с. Нестаничі - 100 тис.грн.; На реконструкцію геріатричного відділення в смт Лопатин - 30 тис.грн.; На завершення будівництва спортзалу у другій ЗОШ І-ІІІ ст. навчання, м. Радехів - 250 тис.грн.; На утримання доріг сільським радам Радехівського району Львівської області (у районі 29 сільські ради) - 300 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -557- Петренко В.С.
На завершення будівництва с/ш с. Мезинівка Краснопільського району Сумської області - 400 тис.грн.; На завершення будівництва с/ш с. Межиричі Лебединського району Сумської області - 200 тис.грн.; На завершення будівництва с/ш с. Берестівка Л-Долинського району Сумської області - 600 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -558- Тимошенко В.А.
Камянський район, Черкаська область На будівництво станції знефторювання - 360 тис.грн. На будівництво станції другого підйому води - 290 тис.грн. На будівництво артезіанських свердловин - 240 тис.грн. На реконструкцію водопровідної мережі (діаметр 377 мм) с.Юрчиха - 50 тис.грн. На реконструкцію мосту через річку Тясмин -150 тис.грн. Чигиринський район, Черкаська область На добудову будинку правосуддя - 2, 5 млн.грн. На будівництво КНС і напірного каналізаційного колектору до Чигиринського територіального центру обслуговування пенсіонерів - 70 тис.грн. На реконструкцію теплових мереж м. Чигирин із заміною труб - 1, 6 млн.грн. На закінчення реконструкції мережі питного водопостачання від вул.Миру до центральної частини м. Чигирина - 534 тис.грн. На реконструкцію очисних споруд комунального призначення (створення єдиного комиплексу очисних споруд)- 571 тис.грн. На будівництво водогону в селищі Холоднянське Смілянського району Черкаської обасті - 349 тис.грн. На будівництво водогону від "Білозірського водозабору" до м.Сміла Черкаської обасті - 1000, 0 тис.грн. На перекладку водогону від станції третього пійому до ВО "Оризон" м.Сміла Черкаської обасті - 400, 0 тис.грн. На реконструкцію фільтрів знезалізення питної води м.Сміла Черкаської обасті -220, 0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -559- Развадовський В.Й.
Любарський район, Житомирська область На завершення будівництва школи с.Липне - 400 тис.грн. На будівництво станції знезалізнення води в смт.Любар - 120 тис.грн. Романівський район, Житомирська область На завершення будівництва школи с.Ясногород - 400 тис.грн. На завершення будівництва лікувального комплексу центральної районної лікарні у смт. Романів - 500 тис.грн. На завершення реконструкції центральної районної лікарні у смт. Червоноармійськ - 200 тис.грн. На завершення будівництва Будинку культури у с. Соколів - 80 тис.грн. На капітальний ремонт очисних споруд та каналізаційної мережі у смт.Червоноармійськ - 200 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -560- Косінов С.А.
На будівництво гуртожитків Національної юридичної академії України у сумі 12 млн. грн. На реконструкцію бібліотеки Національного технічного університету "ХПГ" з добудовою книгосховища у сумі 1 млн. грн. На капітальний ремонт будівлі їдальні Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва у сумі 500 тис.грн. На капітальний ремонт учбового корпусу Харківської державної Академії дизайну і мистецтв у сумі 500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -561- Горбачов В.С.
Передбачити кошти на капітальний ремонт житла та об'єктів соцкультпобуту, прийнятих від державних суднобудівних заводів м.Миколаєва у сумі 10 млн. грн. Передбачити кошти м. Миколаєву на проведення підготовчих проектних та вишукувальних робіт будівництва мостового переходу через річку Південний Буг у сумі 15 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -562- Горбачов В.С.
Виділити кошти на реконструкцію аварійних колекторів каналізації у м. Миколаїві у сумі 13, 7 млн. грн. Виділити кошти на реконструкцію очисних споруд в селищі Галицинівка Миколаївської області у сумі 2, 4 млн. грн..  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -563- Александровська А.О.
Передбачити субвенцію на соціально-економічний розвиток бюджету м. Харкова: ремонт водоводу на території Ленінського району - 400 тис.грн.; ремонт житлового будинку - пам'ятника архітектури по вул.. Полтавський шлях, 22 - 180 тис.грн.; ремонт та відновлення під'їзних шляхів до будівлі - 75 тис.грн.. Харківської області Близнюківському р-ну: заміна та відновлення каналізаційних мереж та системи водопостачання райцентру смт. Близнюки - 150 тис.грн.., заміна та відновлення системи теплопостачання - 40 тис.грн.., ремонт аварійного спортивного залу приміщення Семенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів - 200 тис.грн.; будівництво топ очної та газифікація Самойлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів - 60 тис.грн.; заміна та відновлення системи опалення приміщення Добровільської сільської ради та бібліотеки - 40 тис.грн.; організація та будівництво мережі вуличного освітлення населених пунктів району - 90 тис.грн.; ремонт та відновлення автомобільних доріг комунального призначення районного центру смт. Близнюки - 90 тис.грн.; ремонт та відновлення автомобільних доріг комунального призначення с. Уплатне - 60 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -564- Челноков С.Д.
Передбачити виділення коштів субвенції Київській області на соціально-економічний розвиток регіонів за такими об'єктами: м. Біла Церква 2000 тис.грн.; капітальний ремонт школи с. Розумниця Ставищанського р-ну 300 тис.грн.; реконструкція очисних споруд с. Гориничі Києво-Святошинського р-ну 420 тис.грн.; ремонт дільничної лікарні с. Красилівка ставищанського р-ну 25 тис.грн.; ремонт Будинку культури с. Тарасівна Білоцерківського р-ну 30 тис.грн.; ремонт Будинку культури с. Скребеші Білоцерківського р-ну 40 тис.грн.; реконструкція системи опалення і ремонт лікарні с. Пятигори Тетіївського р-ну 100 тис.грн.; катремонт очисних споруд смт. Ставище 100 тис.грн.; будівництво станції знезалізнення та знезараження питної води смт.Ставищя 200 тис.грн.; капремонт школи с. Красилівка Ставищанського р-ну 120 тис.грн.; капремонт школи № 1 смт. Ставище 450 тис.грн..  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -565- Челноков С.Д.
Передбачити кошти на капремонт гуртожитку № 3 Білоцерківського державного аграрного університету 1500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -566- Бастрига І.М.
Передбачити виділення коштів Запорізькій області м. Бердянськ на реконструкцію водоводу В-1 - 320 тис.грн.; першочергові роботи з ліквідації підтоплення території міста - 500 тис.грн.; реконструкція житлового будинку № 2 по вул.. Степанянца 140 тис.грн.; реконструкція житлового будинку № 13 по вул.. Морозова 230 тис.грн.; реконструкція житлового будинку № 9 по вул.. Хіміків 50 тис.грн.; Бердянський р-н: реконструкція каналізаційних мереж смт.Андріївна 88, 3 тис.грн.; реконструкція мереж водопроводу у с. Дмитрівна 73, 9 тис.грн.; реконструкція водопровідних мереж у с. Луначарські 57, 8 тис.грн.; реконструкція теплових мереж тепло забезпечення ЗОШ та лікувального закладу у с. Миколаївка - 51, 3 тис.грн.; реконструкція тепломережі ЗОШ у с. Карла Маркса - 89, 5 тис.грн.; реконструкція зовнішніх мереж теплопостачання дитсадка та ЗОШ с. Ново троїцьке 80, 2 тис.грн.; реконструкція тепломережі освітньо-виховного комплексу у с. Червоне поле 33, 5 тис.грн.; реконструкція багатоповерхових житлових будинків у смт.Андріївна 86, 2 тис.грн.; будівництво та реконструкція об"єктів водопостачання смт. Куйбишево Куйбишевського р-ну - 600 тис.грн.; реконструкція будинку культури "Екран" смт. Чернігівка Чернігівського р-ну 600 тис.грн.; заходів по ліквідації підтовлення смт. Рогівка Розівського р-ну 500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -567- Дзонь В.М.
Передбачити кошти Луганській області на реконструкцію дитсадка селища Єсаулівка Антрацитівського р-ну 55 тис.грн.; відновлення системи водопостачання сіл Кошари та Лоза Антрацитівського р-ну 1363 тис.грн.; будівництво нового спільного кладовища для сіл Цебрикове та Картушне Антрацитівського р-ну 1453, 480 тис.грн.; будівництво підходящого газопроводу села Красне Краснодонського р-рну 700 тис.грн.; будівництво школи у с. Самсонівна Красно донського р-ну 6 млн.грн.; будівництво нового кладовища на території села Новосвєтлівка Красно донського р-ну 30 тис.грн.; ремон водопровідних систем сіл Комісарівка, Видно-Софіївка, Валєєвка, Вишневий Дол., Тернове Хрящеватівської сільради 50 тис.грн..  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -568- Антемюк В.Д.
Школа с. Якушинці Вінницького району 124тис.грн. Школа в мікрорайоні "Пирогово", м. Вінниця 213тис.грн. Школа смт Стрижавка Вінницького району 1500тис.грн. Школа с. Горбанівка Вінницького району 2500тис.грн. Дитяче онкологічне відділення обласного радіаційно-діагностичного центру, м. Вінниця - буд-во 18500тис.грн. Реєстр.картка №2000тис) .грн. Дюкерний перехід водопроводу діаметром 500 мм через р. Південний Буг в м. Вінниці 890тис.грн. Міст через річку Південний Буг, м. Вінниця 3650тис.грн. Димова труба з/б висотою 95 м котельні по вул. 600-річчя, 13, м. Вінниця - Рек-ція 354, 30тис.грн. Каналізаційні мережі с. Агрономічне Вінницького району - Рек-ція 53, 30тис.грн. Центральний водогін с. Агрономічне Вінницького району - Рек-ція 140тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -569- Байсаров Л.В.
м. Красноармійськ Акушерскій корпус м. Красноармійськ - на завершення будівництва необхідно 7, 0 млн.грн. Газифікация м. Красноармійськ (буд-во вуличних розподільчих мереж) - 6, 7 млн.грн. Кап. р-т автошляхів - 8, 0 млн.грн. Напорний канализаційний колектор від КНС-1 до камери гасіння - 2, 0 млн.грн. Система водовідведення поверхневих грунтових вод північної частини міста (сел. Динасового завода) - 1, 1 млн.грн. Система водовідведення поверхневих грунтових вод центральної частини міста (сел.завода "Металлист") - 1, 5 млн.грн. Очищення пруда №2 - 1, 1млн.грн. Кап. р-т житлового фонду - 9, 6 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -570- Байсаров Л.В.
м.Димитров Газ-ція міста (південна частина). Переведення вугільних котельних на природній газ - 8, 5млн.грн. Напорний канализаційний колектор від КНС-6 до об'єднаних очищувальних споруд - 95тис.грн. Ремонт автошляхів - 6, 0млн.грн. Ремонт житлового фонду "СЕЗ" - 8, 4млн.грн. Кап. р-т водопровідно-каналізаційного господарства - 2, 7млн.грн. Заміна аварійних теплових мереж - 2, 8млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -571- Байсаров Л.В.
м. Добропілля Буд-во підвідного газопроводу (Красноармійськ-Добропілля). Переведення вугільних котельних на природній газ - 30 млн.грн. Ремонт автошляхів - 10 млн.грн. Буд-во Белозірських очисних споруд - 1, 5 млн.грн. Завершення будівництва резервуара для води (95% готовності) у м. Белозірське - 1, 35 млн.грн. Рек-ція каналізаційних колекторів у м. Белозірське - 3, 7 млн.грн. Ремонт житлового фонду - 5 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -572- Байсаров Л.В.
Добропільський район Газопостачання сел Завидо-Кудашево и Завидо-Борзенка - 2, 9млн.грн. Ремонт автошляхів - 11, 2млн.грн. Ремонт сільських фельдшерсько-акушерських пунктів - 80тыс.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -573- Бахтеєва Т.Д.
 
Враховано частково Доручення КМУ   
    -574- Богатирьова Р.В.
Газифікація (5,2 км) - 7,6млн.грн. в тому числі: сел. "Ворошиловка" - ІІ черга будівництва - вул. Вереснева - 1,2 км - 0,8 млн.грн.; м-н Дудинський - виготовлення проекту, будівництво ГРП, будівництво мереж високого, середнього, низького тиску 0,5 км і обладнання внутрішньої будинкової системи на 5-ти будинках (262 квартири) - 4,4млн.грн.; сел. ЦОФ "Чумаківська" - технологічна частина ГРП, прокладка 3,5 км газопровода по вулицях Цехова, Червоноармійська, Будьоннівських Партизанів -2,4млн.грн. Інженерний захист від підтоплення житлового фонду сел.Чулківка, (площа 160 Га, 1385 будівель) - 2,4млн.грн. (Реєстр.картка №1) вул. Знаменательна, Польова, Славянська виконати ремонт відвідного колектора; побудувати закритий горизонтальний дренаж; по дільниці №2 житлова забудівля в селищі Енергетиків вул. Жебелева и др. побудувати закритий горизонтальний дренаж) - 1млн.грн. Покращення водопостачання населених пунктів Ларинської селищної ради (Павлоградське, Ларине, Тепличний - 2, 5млн.грн).  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -575- Васильєв Г.А.
Великоновосілківський район Виділити кошти у сумі 2750тис.грн. для виконання наступних робіт: Впровадження індивідуального поквартирного електроопалення в багатоквартирних житлових будинках в смт Велика Новосілка (300 квартир) та проведення капітального ремонту зовнішніх та внутрішньобудинкових мереж електропостачання - 600тис.грн.; Кап. р-т каналізаційно-насосної станції в смт Велика Новосілка - 200тис.грн.; Реєстр.картка №250тис) .грн.; Продовження реконструкції притулку в с. Олексіївка - 250тис.грн.; Кап. р-т ЗОШ І-ІІІ ст. В с. Піддубне - 250тис.грн.; Кап. р-т ЗОШ І-ІІІ ст. В с. Шевченко - 250тис.грн.; Кап. р-т ЗОШ І-ІІІ ст. В с. Октябрське - 250тис.грн.; Кап. р-т ЗОШ І-ІІІ ст. В с. Комар - 250тис.грн.; Придбання шкільних автобусів (3 одиниці) - 450тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -576- Васильєв Г.А.
Мар'їнський район Виділити кошти у сумі 6227тис.грн. на виконання наступних робіт: Закінчення газифікації с. Курахове - 996, 6тис.грн.; Закінчення робіт з реконструкції очисних споруд м. Мар'їнки - 714тис.грн.; Закінчення робіт з реконструкції водопровідних мереж селища Первомайка, м. Красногорівка - 420тис.грн.; Кап. р-т котельні м. Мар'їнка - 250тис.грн.; Кап. р-т опалювальної мережі Красногорівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 - 200тис.грн.; Кап. р-т дитячої спортивної школи - 700тис.грн.; Установка міні котелень: Георгіївська ЗОШ - 130тис.грн.; Єлизаветівська ЗОШ - 130тис.грн.; Кап. р-т покрівлі, заміна котлів в котельні центральної районної лікарні - 230тис.грн.; Кап. р-т покрівлі Курахівської міської лікарні - 150тис.грн.; Кап. р-т покрівлі житлового будинку №31 по вул. Мечникова м. Курахове - 312, 8тис.грн.; Кап. р-т покрівель житлового фонду м. Красногорівка - 394тис.грн.; Кап. р-т покрівель житлового фонду м. Мар'їнка - 99, 6тис.грн.; Проведення капітальних робіт по усуненню причин, що спонукають підтоплення територій: м. Мар'їнка - 500тис.грн.; с. Степне - 500тис.грн.; с. Костянтинівна - 500тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -577- Васильєв Г.А.
Ясинуватський район Виділити кошти у сумі 2840тис.грн. на виконання наступних робіт: Проведення ремонтно-відновлювальних робіт на каналізаційно-насосній станції та каналізаційно-напірних мережах с. Опитне - 290тис.грн. Кап. р-т будинку культури у с. Спартак - 300тис.грн.; с. Опитне - 600тис.грн.; с. Піски - 600тис.грн. Кап. р-т та ремонт опалювальної системи ЗОШ у с. Спартак - 200тис.грн.; ЗОШ у с. Піски - 300тис.грн.; Придбання обладнання для сімейних амбулаторій - 300тис.грн., в т.ч.: с. Піски - 150тис.грн.; с. Спартак - 150тис.грн. Проведення капітального ремонту сімейної амбулаторії у с. Спартак - 250тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -578- Васильєв Г.А.
м. Авдіївка Виділити кошти у сумі 5930 тис.грн. на виконання наступних робіт: Монтаж димовіддалення у 14-поверховому будинку по вул. Чапаєва, 81 150 тис.грн.; Відновлення ліфтів по вул. Комунальна, 23 та 25 80 тис.грн.; Підтяжка плит перекриття - 50тис.грн.; Закінчення будівництва дренажної системи кварталу Ювілейний - 20 тис.грн.; Монтаж та демонтаж козирків будинків - 50 тис.грн.; Газ-ція східної частини міста - 500 тис.грн.; Кап. р-т аварійного житлового фонду - 1500тис.грн. Зливна каналізація м. Авдіївка - 200 тис.грн. Кап. р-т дошкільного закладу № 12 - 100 тис.грн.; № 11 80тис.грн.; № 10 - 150 тис.грн. Кап. р-т ЗОШ № 6 - 200 тис.грн.; ЗОШ № 7 - 250 тис.грн.; ЗОШ № 1, 4 з установкою індивідуального опалення - 800 тис.грн.; Придбання рухомого складу трамвайних вагонів - 1800 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -579- Васильєв Г.А.
м. Ясинувата Виділити кошти у сумі 5540 тис.грн. на виконання наступних робіт: Кап. р-т ЗОШ № 1 з установкою індивідуального опалення - 500 тис.грн.; Кап. р-т ЗОШ № 3 - 250 тис.грн.; Кап. р-т ЗОШ № 6 - 250 тис.грн.; Кап. р-т дошкільного закладу № 7 - 350 тис.грн.; Кап. р-т дошкільного закладу № 10 - 150 тис.грн.; Кап. р-т водопровідних насосних станцій - 260 тис.грн.; Кап. р-т водопровідних мереж 820 тис.грн.; Кап. р-т аварійного житлового фонду 1200 тис.грн.; Впровадження індивідуального поквартирного газового опалення в багатоквартирних житлових будинках 360 тис.грн.; Кап. р-т системи централізованого теплопостачання 570 тис.грн.; Кап. р-т котелень №55, 56 із заміною котлів (11 шт.)- 830 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -580- Вернидубов І.В.
Ремонт дороги в 5 и 6 микрорайонах Гагаринского района для пуска троллейбуса - 2337,1 тис.грн.; Ремонт дороги с твердым покрытием к братскому кладбищу в селе Гончарное (Балаклавский район) - 700 тис.грн.; Строительство второй кабельной линии от подстанции № 5 для электроснабжения 5 и 6 микрорайонов Гагаринского района - 557,1 тис.грн.; Строительство газопровода низкого давления к жилым домам по улице Погорелова (Инкерман) - 250 тис.грн.; Строительство газопровода низкого давления по улицам села Хмельницкого (Балаклавский район) - 380 тис.грн.; Строительство газопровода низкого давления по улице Богдана Хмельницкого (четная сторона, Балаклава) - 481 тис.грн.; Строительство газопровода низкого давления к жилым домам 52-А, 52, 54, 54-А по улице Новикова (Балаклава) - 50 тис.грн.; Строительство газопровода низкого давления к жилым домам №№ 31 - 49 по проспекту Гагарина (Гагаринский район) - 681тис.грн.; Строительство газопровода низкого давления по улицам Грушевая, Красноперекопская, Тульская, Российская (Гагаринский район) - 631тис.грн.; Строительство газопровода низкого давления к жилым домам № 21, 22, 23, 25 по улице Древней (Гагаринский район) - 150тис.грн.; Строительство газопровода низкого давления к жилым домам поселка Горный (Инкерман) - 235тис.грн.; Строительство газопровода низкого давления к жилым домам по улицам Умрихина и Толбухина (Инкерман) - 180тис.грн.; Строительство газопровода низкого давления к жилым домам по улице Шевкопласа (Инкерман) - 200тис.грн.; Строительство газопровода низкого давления по улицам жилого массива "5-й километр Балаклавского шоссе" (Ленинский район) - 823тис.грн.; Строительство газопровода среднего давления от села Хмельницкого до села Черноречье (Балаклавский район) - 932тис.грн.; Рек-ція хлораторной на площадке гидроузла № 3 в поселке Штурмовое (Балаклавский район) - 74тис.грн.; Рек-ція канализационно-насосной станции № 13 (Гагаринский район) - 1935тис.грн.; Строительство канализационного коллектора с. Орлиное - с. Озерное (Балаклавский район) - 150тис.грн.; Строительство уличного освещения на улице Тенистая в селе Орлиное (Балаклавский район) - 96тис.грн.; Рек-ція котельной родильного дома № 1 (Гагаринский район) - 270тис.грн.; Приобретение микроавтобуса грузопассажирского типа для Севастопольского детского дома № 1 - 270тис.грн.; Капитальный ремонт дома культуры в селе Передовое (Балаклавский район) - 2239тис.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -581- Горбаль В.М.
Кап. р-т будинку із міжповерховим перекриттям з відселенням мешканців, м. Київ, вул. Новопольова, 99 - 400тис.грн.; Ремонт фасаду і сходових клітин будинку по вул. Мартиросяна, 17 (м. Київ) - 150тис.грн.; Облаштування підпірної стінки будинку, вул. Лепсе, 19 (м. Київ) - 100тис.грн. Буд-во другої нитки головного міського каналізаційного колектора у м. Києві - 77млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -582- Зубанов В.О.
Харцизьк. Каналізація: Мережі та споруди госп. каналізації першої черги - 200 тис.грн.; (Реєстр.картка №20) - 600тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -583- Кальніченко І.В.
Тростянецький район: Школа смт. Тростянець - буд-во 1000тис.грн.; Газ-від до с. Верхівка 200тис.грн.; Газ-від до с. Козинці 200тис.грн.; Газ-від до с. Цибулівка 300тис.грн.; Газ-ція с. Оляниця 50тис.грн.; Газ-ція с. Нова Ободівка 100тис.грн.; Газ-ція с. Демидівка 50тис.грн.; Газ-ція с. Велика Стратіївка 50тис.грн.; Газ-ція с. Підлісне Ілляшівської с/р 85тис.грн.; Газ-від до с. Довжок 200тис.грн.; Верхівський сільськогосподарський технікум - Газ-ція 200тис.грн.; Дитячий садок № 1 смт. Тростянець - Кап. р-т крівлі 300тис.грн.; Газифікація районного будинку культури смт Тростянець 200 тис.грн.; Газопровід до с.Бережанка 400 тис.грн.; газифікація СЗШ с. Ободівка 200 тис.грн. місто Ладижин: Газ-ція Ладижинського аграрного технікуму 50тис.грн.; Газ-ція с. Губник 250тис.грн.; Газ-від до с. Лукашівка та Газ-ція вулиць села 300тис.грн. Гайсинський район: Буд-во школи в с. Мітлинці 400тис.грн.; Буд-во школи в с. Михайлівка 500тис.грн.; Газ-ція с. Носівці 40тис.грн.; Газ-ція с. Гранів 60тис.грн.; Газ-ція с. Степашки 40тис.грн.; Газ-ція с. Бережне Кущинецької сільської ради 55тис.грн.; Газ-ція с. Краснопілка 150тис.грн. Тульчинський район: Буд-во школи в с. Юрківка 300тис.грн.; Газ-від до с. Дранка та Газ-ція села 300тис.грн.; Газ-від до с. Тиманівка та Газ-ція села 200тис.грн.; Газ-від до с. Холодівка - буд-во 300тис.грн.; Газ-від до с. Копіївка - буд-во 400тис.грн.; Газ-ція ВПТУ № 41 м. Тульчин 70тис.грн.; Газ-від до с. Суворовського та с. Білоусівка 300тис.грн.; Газ-ція с. Крищинці 160тис.грн.; Газ-ція с. Левківці 40тис.грн.; Газ-ція смт Шпиків 390тис.грн.; Газ-ція с. Богданівка 100тис.грн.; Газ-ція с. Журавлівка 60тис.грн.; Тульчинський районний будинок культури - теплотраса 20тис.грн.; Тульчинська районна бібліотека - Газ-ція 80тис.грн.; Тульчинська дитяча музична школа - Газ-ція 70тис.грн.; Газ-від до с. Заозерне 70тис.грн. Теплицький район: Проектування та буд-во газопроводу високого тиску до с. Соболівка 800тис.грн.; Теплицький районний будинов культури - підсилення конструкцій та фундаментів 950тис.грн.; Газ-ція с. Сокиряни 50тис.грн.; Газ-ція с. Залужжя 40тис.грн.; Газ-ція с. Росоша та с. Кожухівка 100тис.грн.; Газ-від та Газ-ція с. Костюківка 240тис.грн.; Газ-від та Газ-ція с. Комарівка 700тис.грн.; Газ-ція школи в с. Залужжя 40тис.грн.; Газ-від та Газ-ція с. Степанівка 200тис.грн.; Газ-від та Газ-ція с. Шиманівка 500тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -584- Кириченко Л.Ф.
Місто Красний Луч Житлово-комунальне господарство 3702,84 тис.грн. в тому числі ремонт и заміна аварійних перекрить и шиферних покрівель житлових будинків мікрорайонів 1, 2, 3, 4 - 2100 тис.грн.; (Реєстр.картка №4) и 15 - 1000 тис.грн. Газифікація: 5200 тис.грн. в т.ч. Завершення будівництва подвідного газоводу високого тиску в м.Вахрушеве через м. Красний Луч 4500 тис.грн.; 3-я черга газифікації центральної частини міста 700 тис.грн. Завершення будівництва водовода Красний Луч - Вахрушеве 5500 тис.грн. Завершення реконструкції автодороги Петровське - Штерівка 500 тис.грн. Перевальський район Комунальне господарство 2630 тис.грн. в т.ч. Перенос тубдиспансера за межі міста 2000 тис.грн.; Рек-ція дитячого садку в сел. Комісарівка 200 тис.грн.; Обладнання газової міні-котельні в середній школі сел. Бугаївка 200 тис.грн.; Обладнання газової міні-котельні в середній школі м. Артемівськ 230 тис.грн. Газифікація -1060 тис.грн. в т.ч. м. Зорінськ 410 тис.грн.; м. Перевальськ 250 тис.грн. м. Артемівськ 400 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -585- Клімов Л.М.
Підвідний Газ-від до с. Білине Балтського району 674, 0тис.грн.; підвідний Газ-від до селища Борщі Котовського району 2000, 0тис.грн.; першої черги газопроводу-відводу до смт. Слобідка Кодимського району 3000, 0тис.грн.; школи в с. Бакша Савранського району 1000, 0тис.грн.; Кап. р-т напірних каналізаційних мереж смт. Красні Окни 175, 0тис.грн.; Кап. р-т вулиці 50 Років Жовтня м. Котовська 1500, 0тис.грн.; капітальний ремонт під'їздної дороги до с. М. Кіндратівна Котовского району 450, 0тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -586- Клюєв А.П.
Артемівський район: газ-ція с.Красне - 250тис.грн.; газ-ція с. Луганське - 150, 0тис.грн.; газ-ція с. Зайцеве 150, 0тис.грн. Красноліманському району: газ-ція с. Ямпіль - 200тис.грн.; газ-ція с. Торське - 150тис.грн.; газ-ція селище Новоселівка - 150, 0 тис.грн. Завершення реконструкції та реставрації будинку міського Центру культури і дозвілля м.Артемівськ - 4, 0 млн.грн; Рек-ція стадіону "Металлург"- 12, 0 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -587- Комар М.С.
м.Костянтинівка Самопливний каналізаційний колектор по вул.Леніна (2 черга) - 429 тис.грн.; Ремонт покрівлі житлових будинків - 300 тис.грн.; Ремонт теплових і водопровідних мереж житлових будинків - 300 тис.грн. Костянтинівський район Ремонт покрівлі житлових будинків № 42-44 вул. Доріжна с.Ілліча - 50 тис.грн. Ремонт покрівлі дитячого садка с.Зоря - 20 тис.грн. Рек-ція водопровідних мереж с.Ол-Калиново та Яблунівка - 198 тис.грн. буд-во самопливного каналізаційного колектору по вул.Леніна, каналізаційна насосна станція (2-га черга) - 429, 8 тис.грн. модернізація та кап. р-т застарілих та фізично зношених ліфтів - 300 тис.грн. Рек-ція насосної станції до водоводу "Біла гора" - 275 тис.грн. буд-во водоводу "Лися Балка" - 75 тис.грн. ремонт покрівлі житлових будинків - 300, 0 тис.грн. кап. р-т теплових та водопостачальних систем житлових будинків - 300, 0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -588- Комар М.С.
Фінансування об"єктів соціального призначення. Кап. р-т інфекційної лікарні м.Костянтинівка - 100, 0 тис.грн. добудова 1-ой черги РДЦ - 1436, 3 тис.грн. встановлення трамвайного руху у м.Костянтинівка - 2, 5 млн.грн. Кап. р-т будинку культури - 1350, 0 тис.грн. (Реєстр.картка №1) м.Дружківка - 400, 0тис.грн. Рек-ція сімейної амбулаторії з денним стаціонаром на 25 від./доб. в с. Віролюбівка - 300 тис.грн.; Рек-ція амбулаторії с. Артемівка - 177 тис.грн. Рек-ція школи-сад с. Новодмитрівка І черга на 50 міст - 251, 8 тис.грн. Ремонтно-відновлювальні роботи будинку культури на 250 міст с. Олександро-Калинове - 100 тис.грн. Буд-во газопроводу середнього тиску с. Іванопілля, вул. Дзержинського 1 черга 2 км -600 тис.грн.; Буд-во газопроводу с. Тарасівка, вул. Московська - 0, 3 км - 80 тис.грн.; Буд-во газопроводу низького тиску с. Миколаївка - 1 км - 270 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -589- Комар М.С.
Буд-во водопроводу с. Стінки - 2, 5 км, d. 100 - 308 тис.грн.; Буд-во водопроводу та облаштування свердловини с. Калинове - 1 км, d - 100мм - 160 тис.грн.; Рек-ція водопровідних мереж с. Новооленівка, 1, 5 км, d - 100мм - 430 тис.грн.; Рек-ція водопровідних мереж с. Зоря - 1, 5 км, d - 100мм - 150 тис.грн.; Рек-ція водопровідних мереж с. Олександро-Калиново та Яблунівка - 2 км, d - 100мм - 198тис.грн. Буд-во котельної, школи с. Клебан-Бик - 150 тис.грн.; Рек-ція котельної школи с. Іванопілля - 160 тис.грн. Дружківський район: Окончание строительства канализационного коллектора по ул.Радченко 1125 тис.грн.; Завершение ремонта путепровода по ул. Б.Хмельницкого 900 тис.грн.; Строительство резервуара 10 м? на РЧВ пос. Яковлевка (строительство хлораторной) 580 тыс.грн.; Ремонт автомобильных дорог коммунальной собственности 1000 тис.грн.; Ремонт лифтов 1000 тис.грн.; Ремонт кровель жилых домов800 тис.грн.; Ремонт кровли ЦГБ150 тис.грн.; Ремонтно-восстановительные работы жилых домов первых массовых серий600 тис.грн.; Окончание строительства газопровода по ул. Короленко365 тис.грн.; Рек-ція Райского водозабора500 тис.грн.; Ремонт центральных тепловых сетей и систем жилых домов500 тис.грн.; Ремонт Ивановской церкви2000 тис.грн.; Ремонтно-восстановительные работы в учебных заведениях, в т.ч. в гимназии "Интеллект"600 тис.грн.; Строительство мини-котельной профлицея500 тис.грн.; Завершення будівництва дитячої поліклініки 4, 250 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -590- Корсаков О.Я.
Закільцівка газопроводу ГРС м. Єнакієве з ГРС „Стірол" м. Єнакієве 900 тис.грн. Газ-від до котельні №№ 14, 15 м. Вуглегірськ 350 тис.грн. Закільцівка газопроводу середнього тиску до котельні № 3 по вул. Маяковського сел. Карло Марксове м. Єнакієве 250 тис.грн. Газ-ція сел. Лісне у м. Юнокомунарівськ 300 тис.грн. Буд-во зовнішнього газопроводу та газ-ція житлового фонду сел. Жовтневе та забудови міста до 1970 року ( 30 км) 800 тис.грн. Реєстр.картка №253) тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -591- Круглов М.П.
Підвідний газ-від до с. Нечаяного Миколаївського району, буд-во - 2 000 тис.грн. Підвідний газ-від до с. Стара Богдановка Миколаївського району, буд-во - 1.100тис.грн. Підвідний газ-від до с.Куцуруб-Іванівка-Яселка-Дмитрівка Очаківського району, буд-во - 900 тис.грн. Підвідний Газ-від високого тиску до півострова Аляуди Центрального району м.Миколаєва - 800 тис.грн. Центральний район на упередження аварійної ситуації у житлових будинках, ремонт ліфтів м. Миколаєва 600 тис.грн, Березанський район Миколаївської області на кап. р-т та реконструкцію каналізаційних насосних станцій та очисних споруд - 732 тис.грн. м. Очаків на кап. р-т та реконструкцію каналізаційних насосних станцій та очисних споруд - 490 тис.грн. Миколаївський район на кап. р-т та реконструкцію каналізаційних насосних станцій та очисних споруд - 955 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -592- Ландик В.І.
Газ-ція селища шахти імені Челюскінців у Петровському районі м.Донецька 3100 тис.грн. Буд-во вуличних газових мереж селища Рутченковського заводу "Гармаш" у Кіровському районі м.Донецька 1000 тис.грн. Буд-во вуличних газових мереж шахти "Лідіївка" у Кіровському районі м.Донецька 300 тис.грн. Буд-во теплової траси гарячого водопостачання до будинку № 54 по вул.Комунарів у Кіровському районі м.Донецька 500 тис.грн. Буд-во підвідного водоводу до споживачів Кіровського району м.Донецька 1040 тис.грн. Переобладнання котельної кварталу 893 на гаряче водопостачання житлових будинків мікрорайону Бірюзова у Кіровському районі м.Донецька 2500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -593- Макеєнко В.В.
Буд-во шумозахисного бар'єру по шосе Київ - Обухів, вздовж дачного кооперативу Спілки письменників України "Конча Заспа" вулиця Конча Озерна, Голосіївського р-ну м. Києва.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -594- Пеклушенко О.М.
Вільнянський район Запорізької області Рек-ція теплових мереж південної частини м. Вільнянська 96, 0 тис.грн. Роботи по ліквідації підтоплення с. Матвіївки 700, 0 тис.грн. Буд-во полігону твердих побутових відходів 5800, 0 тис.грн. Роботи по ліквідації підтоплення с. Богатирево, с. Люцерна 150, 0 тис.грн. Роботи по ліквідації підтоплення сел. Кам яне 720, 0 тис.грн. Роботи по ліквідації підтоплення с.Павлівське 350, 0 тис.грн. Роботи по ліквідації підтоплення с.Спасівка 100, 0 тис.грн. Газопостачання с. Солоне 150, 0 тис.грн. Газопостачання с. Поди-Веселівське 104, 0 тис.грн. Газопостачання с. Новогупалівка 120, 0 тис.грн. Водопостачання с. Солоне 1200, 0 тис.грн. Підземний перехід під Залізницею у м. Вільнянську 5000, 0 тис.грн. Ремонт ліфтів в житловому будинку №29 вул. Зачиняєва м. Вільнянська 118, 0 тис.грн. Рек-ція колекторно-дренажної мережі по вул 30 років ВЛКСМ у м. Вільнянську 800, 0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -595- Пеклушенко О.М.
Пологовський район Запорізької області Реконструкції водоводу від СОВ по вул. Потьомкіна до вул. Ульянова та вул. Дружби в м. Пологи 240, 0 тис. грн Газ-ція мікрорайону Пологи-5, ІІ черга, перший пусковий комплекс 330, 0 тис. грн Рек-ція напірного каналізаційного колектора від КНС №1 до вул. К.Маркса (3 пусковий комплекс) 300, 0 тис. грн Рек-ція напірного каналізаційного колектора від КНС №4 до вул. Грязнова в м. Пологи 400, 0 тис. грн .Рек-ція самотічного каналізаційного колектора по вул. МТС до вул. Ломоносова в м. Пологи 270, 0 тис. грн Рек-ція напірного каналізаційного колектора від вул. К.Маркса до очисних споруд в м. Пологи 800, 0 тис. грн Рек-ція даху дитячого садка „Віночок" по вул. К.Маркса, 496 в м. Пологи 202, 0 тис. грн Газ-ція мікрорайону Пологи-5, ІІ черга, перший пусковий комплекс 330, 0 тис. грн Буд-во газопроводу середнього тиску с. Пологи - с. Костянтинівка - с. Чумацьке - с. Реше-тилівка 789, 0 тис. грн Буд-во газопроводу до с. Чапаєва, 6 км., діаметр 273 мм. 600, 0 тис. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -596- Пеклушенко О.М.
Новомиколаївський район Запорізької області Загальноосвітня школа № 2 на 504 уч.місць в смт.Новомиколаївка 6млн.грн. Гуляйпільський район Запорізької області Газовідвід до с. Воздвижівка Проектна потужність 7км. 1974, 0 тис. грн Газовідвід до с. Дорожнянка. 6 км. 250, 0 тис. грн Газовідвід до с. Мирне. 8 км. 800, 0 тис.грн. Газопостачання ЗОШ №2 м. Гуляйполе 100, 0 тис.грн. Буд-во очисних споруд в с. Комсомольське. 50 куб.м 370, 0 тис.грн. Рек-ція житлового фонду у м. Гуляйполі 260, 0 тис.грн. Рек-ція полігону твердих побутових відходів м. Гуляйполе (8, 7 т.куб.м/рік) в тому числі: І черга - буд-во обвідного напірного каналізаційного колектору очисних споруд в м. Гул. ІІ черга - Рек-ція полігону твердих побутових відходів м. Гуляйполе. 1000, 0 тис. грн Рек-ція дахів та систем опалення навчальних закладів район 1100, 0 тис.грн. Ремонт доріг, які знаходяться в комунальній власності 450, 0 тис.грн. Дольова участь у будівництві вуличних газопроводів у м. Гуляйполе (вул. Шевченка, Дачна)500, 0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -597- Пеклушенко О.М.
Запорізький район Запорізької області Газ-від від с. Шевченки до с.Юльївка 850, 0 тис. грн Газ-від від с.Юльївка до с.Веселянка 300, 0 тис. грн Газ-від від с.Веселянка до с. Григорівка 600, 0 тис.грн. Газ-ція смт. Малокатеринівка 500, 0 тис.грн. Завершення газифікації с.Новопетрівка 150, 0 тис.грн. Розробка проекту будівництва газопроводу від с.Новопетрівка до с.Федорівка 100, 0 тис.грн. Газ-ція с.Смоляне 200, 0 тис.грн. Буд-во водопроводу на с.Степне (1, 3 км) 100, 0 тис.грн. Рек-ція мереж водопостачання с.Августинівка 100, 0 тис.грн. Рек-ція мереж водовідведення (каналізація) с.Лисогірка 100, 0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -598- Писарчук П.І.
Миколаївський район Львівської області Акушерський корпус м. Миколаїв 2 500 тис.грн. Школа с.Черниця 1000 тис.грн. Рек-ція котельні м.Миколаїв 50 тис.грн. Водопровід с.Берездівці 50 тис.грн. Газ-ція Стільська (с.Ілів) 200 тис.грн. Кап. р-т житлових будинків у м.Миколаєві 750 тис.грн. Рек-ція водопостачання с. Пісочна Миколаївського району 600 тис.грн. Водопостачання будинку просвіти с.Держів 345 тис.грн. Модернізація насосної станції другого підйому системи водопостачання м. Миколаїв (Надітицький водозабір) 320 тис.грн. Рек-ція теплотраси в м. Миколаєві 85 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -599- Писарчук П.І.
Перемишлянський район Львівської області Школа с. Кореличі 650 тис.грн. Завершення газифікації сіл Перемишлянського р-ну 5665 тис.грн. (Реєстр.картка №5) 568 тис.грн. Рек-ція Палацу культури "Юність" 520 тис.грн. Рек-ція міської централізованої бібліотеки 400 тис.грн. Кап. р-т житлових будинків у м. Новий Розділ 1880,9 тис.грн. Рек-ція теплоізоляції теплотраси "ТЕЦ- Н.Розділ" 2435,4 тис.грн. Рек-ція трубопроводу технічної води для ТЕЦ м. Новий Розділ 672 тис.грн. Ремонтно-відновлювальні роботи зовнішнього освітлення м. Новий Розділ 117, 02 тис.грн. Рек-ція теплопостачання кварталів №5, №1-2 м. Новий Розділ 1249, 55 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -600- Поліщук К.А.
м. Бориспіль, Київської області Газ-ція мікрорайону Лозівка - 350 тис.грн.. Буд-во очисних споруд - 40 млн.грн. (Реєстр.картка №7) - 500 тис.грн. Центр соціального захисту пенсіонерів - 400 тис.грн. Ремонт водопровідних та каналізаційних мереж - 200 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -601- Поліщук К.А.
Переяслав-Хмельницький район Реєстр.картка №10) млн.грн. Аркадіївська лікарня - 100 тис.грн.. Захист від підтоплення смт. Згурівка - 550 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -602- Рибак В.В.
Ремонт Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №31 (Ленінський район м.Донецька), загалом 978, 6тис.грн.: в тому числі завершення лівого крила школи - 640, 0тис.грн.; авершення ремонту покрівлі школи - 253, 6тис.грн. оснащення харчоблоку, що розташований у лівому крилі будівлі школи - 85, 0тис.грн. Буд-во зовнішнього газопроводу до жилих будинків в м. Донецьк, по вул. Кронштадська, першої черги Буревісника, Некрасова, Електромеханічна - загальний кошторис: 1 млн. гривень. Кап. р-т освітнього закладу (школи 1-4 ступеня) в Ленінському районі в м. Донецьк - загальний кошторис: 2 млн. гривень.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -603- Самофалов Г.Г.
фінансування робіт по реконструкції очисних споруд смт. Гурзуф у розмірі 50 млн.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -604- Хара В.Г.
Волноваського району Донецької області Газ-ція с. Бугас 1615 тис.грн. Буд-во газової модульної котельні для загальноосвітньої школи в с. Бугас 300 тис.грн. Газ-ція с. Бугас з буд-вом шкільної котельні 600 тис.грн. Газ-ція с. Прохорівна з буд-вом шкільної котельні 350 тис.грн. Водопровідна мережа с.Бугас Волноваського району, рек-ція 31 тис.грн. Кап. р-т зовнішніх мереж в м. Волноваха 160 тис.грн. Передбачити кошти професійному ліцею м. Дружківка Донецької області на встановлення автономної котельні для опалення навчального корпусу у розмірі 300 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -605- Шкіря І.М.
Передбачити фінансування капітального буд-ва та на розвиток житлово-комунального господарства: м. Селідове 2150тис.грн.; Красноармійський район 171тис.грн.; м. Дзержинськ - 2049тис.грн.; м. Новогродівка - 219тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -606- Бронніков В.К.
Передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності Запорізькій області у сумі 63064, 5 тис.грн. в тому числі: Великобілозерському р-ну - 4078 тис.грн.; Оріхівському р-ну - 4949, 2 тис.грн.; Васильківському р-ну - 8319, 1 тис.грн.; Кам'янсько-Дніпровському р-ну - 25212 тис.грн.; м.Енергодару - 20506, 2 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -607- Янковський М.А.
На капітальний ремонт аварійної ділянки водогіна Остапенський по вул.Остапенко від ФС №2 до ж/б по пр. Перемоги, м.Горлівка - 700 тис.грн.; На капітальний ремонт аварійної ділянки водогіна Герценський по вул. Кірова, м.Горлівка - 500 тис.грн.; На капітальний ремонт аварійної ділянки водогіна Герценський по вул.Безпощадного, м.Горлівка - 950 тис.грн.; На реконструкцію теплового пункту в котельню по вул.Мініна та Пожарського, м.Горлівка - 1733, 6 тис.грн.; На облаштування котелень теплолічильниками, м.Горлівка - 150 тис.грн.; На реконструкцію котельні №66 смт.Пантелеймонівка, м.Горлівка - 1250 тис.грн. На закінчення будівництва школи кварталу №88, м.Горлівка - 3 млн. грн.; На добудову терапевтичного корпусу міської лікарні №2 в м.Горлівка - 1500 тис.грн.; На закінчення будівництва школи на 88 кварталі м.Горлівки - 3900 тис.грн.; На фінансування ремонтно-будівельних робіт на прийнятих та незавершених об'єктах Автомобільно-дорожнього інституту Донецького національного технічного університету м.Горлівки - 1 млн. грн. На реконструкцію насосної №1 по вул.Брускіна, м.Горлівка - 3440, 48 тис.грн.; На будівництво котельні смт.Пантелеймонівка, м.Горлівка - 2 млн. грн.; На будівництво полігону твердих побутових відходів с.Жовтневе, м.Горлівка - 5 млн. грн.; На закінчення будівництва терапевтичного корпусу міської лікарні №2, м.Горлівка - 2, 7 млн. грн.; На облаштування газової котельні та реконструкцію системи опалення Озернівської сільської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів №58, м.Горлівка - 350 тис.грн.; На виконання заходів щодо запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві м.Горлівки - 5204, 3 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -608- Асадчев В.М.
Пропозиції щодо розподілу субвенції на соціально-економічний розвиток: м.Київ Святошинський район Обстеження та капітальний ремонт Середньої школи №55; 600 тис.грн. Обстеження та капітальний ремонт Середньої школи №96; 1400 тис.грн. Обстеження та капітальний ремонт Середньої школи №163; 800 тис.грн. Розробка проектної документації по надбудові мансарди Дитячої школи мистецтв №8 по вул. Ф. Пушиної, 6; 150 тис грн. Корегування проектної документації по будівництву очисних споруд перед озером №14 у Святошинському районі міста; 600 тис.грн. Розробка проекту очистки та облаштування зони відпочинку озера №15 у Святошинському районі міста; 100 тис.грн. м.Київ Подільський район Ремонтні работи Дитячої школи мистецтв ім.Турчака вул. Тираспільська 49; 510 тис грн. м.Київ Шевченківський район Обстеження та капітальний ремонт Київського міського психо-неврологічного диспансеру №4; 350 тис грн. Новосанжарський район Будівництво водогонів (смт.Нові Санжари, с. Драбинівка) 300 тис.грн. Інженерний захист від підтоплення (с. Драбинівка) 300 тис.грн. Завершення будівництва зваобутових відходів (с.Зачепилівка) 310 тис.грн. Добудова школи (с.Великий Кобелячок) 2860 тис.грн. Смілянський район Завершення робіт по спорудженню газопроводу с.м.Смілянка - с.Куцівка - 1, 5 млн. грн. Будівництво водогону с.Холоднянське - 349 тис.грн. Городацький район, с.Сатанів Розвиток санаторно-курортної інфраструктури - 7 млн. грн. Черкаська область Встановлення охоронно-пожежної сигналізації у Черкаському обласному краєзнавчому музеї - 100 тис.грн. Антрацитівський район Ремонт дахів у школах району - - 100 тис.грн. Ремонт каналізаційних мереж - 180 тис.грн  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -609- Калетнік Г.М.
Виділити кошти на запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві за такими об'єктами: АГРС м.Іллінці - реконструкція 400 тис.грн.; школа №2 м.Іллінці - реконструкція100 тис.грн.; водопровід, насосна станція смт Брацлав Немирівського р-ону - реконструкція 50 тис.грн.; школа с.Очитків Оратівського р-ону - реконструкція 150 тис.грн.; центр естетичного виховання смт Оратів - будівництво 350 тис.грн.; очисні споруди ВПУ-42 м.Погребище - реконструкція 80 тис.грн.; школа с.Білки Іллінецького р-ону- будівництво 200 тис.грн.; школа №2 м. Липовець Липовецького р-ону - реконструкція з добудовою спортзалу100 тис.грн.; водогін до напірної вежі м.Іллінці- реконструкція 66 тис.грн.; каналізаційна мережа смт Турбів Липовецького р-ону - реконструкція 42 тис.грн.; водопровід та каналізаційна мережа м.Липовець- реконструкція 29 тис.грн.; водопровід м.Немирів - реконструкція33 тис.грн..  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -610- Абдуллін О.Р.
на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, по Рівненській області (у тис.грн.): Володимирецький район: продовження будівництва магістрального газопроводу-відгалуження до смт. Володимирець - 8 000; закінчення реконструкції водопровідної мережіу смт. Володимирець - 1850; закінчення реконструкції очисних споруд у смт.Володимирець-310; продовження будівництва школи у с.Воронки на 450 учн. місць - 5000; продовження реконструкції Будинку культури і пришкільного інтернату під культурно-освітній комплекс у с.Мульчиці - 2 900; завершення реконструкції дитячого садка під навчально- виховний комплекс в с.Великі Цепцевичі- 2 350;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -611- Абдуллін О.Р.
на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, по Рівненській області (у тис.грн.): Дубровицький район: продовження газифікації м.Дубровиця та району- 5 000; завершення реконструкції водопровідно-каналізаційного господарства м.Дубровиця- 610; завершення будівництва спортивно-оздоровчого комплексу у м.Дубровиця- 500; продовження будівництва школи у с.Берестя- 5 000; п родовження реконструкції дитячої поліклініки ЦРЛ м.Дубровиця- 950; продовження реконструкції станції швидкої допомоги в м.Дубровиця- 900; відновлення аварійних несучих конструкцій житлового будинку по вул.Спортивній, 4 м.Дубровиця145; відновлення аварійних несучих конструкцій житлового будинку по вул.Грушевського, 31 м.Дубровиця- 171; відновлення аварійних несучих конструкцій житлового будинку по вул.Артеменка, 32 м.Дубровиця- 255; відновлення аварійних несучих конструкцій житлового будинку по вул.Артеменка, 24 м.Дубровиця- 270; капітальний ремонт хлораторної водозабірної насосної станції по вул.Миру, 201 м.Дубровиця - 20; капітальний ремонт водопровідних мереж по вул.Шевченка Березовій м.Дубровиця - 56; капітальний ремонт напірного колектора КНС-1 по вул.Макарівській м.Дубровиця - 377.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -612- Абдуллін О.Р.
на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, по Рівненській області (у тис.грн.): Зарічненський район. закінчення будівництва школи у смт.Зарічне на 834 учн. місця- 3 000; продовження будівництва школи у с.Острівськ- 570; продовження реконструкції покрівель Зарічненської ЦРЛ - 600; продовження будівництва магістрального газопроводу- відгалуження Дубровиця - Зарічне- 13 000; Реконструкція каналізаційних очисних споруд, каналізаційної насосної станції та напірного колектора смт.Зарічне- 465.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -613- Абдуллін О.Р.
на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, по Рівненській області (у тис.грн.): Рокитнівський район. продовження будівництва Глиннівської загальноосвітньої школи І-ІП ступенів - 2000; продовження будівництва ЦРЛ смт.Рокитне- 3 000; продовження будівництва дитячого садочка на 90 місць в с.Березове - 500; реконструкція водогону смт.Рокитне - 350; заміна водопровідних і каналізаційних труб - 79; еконструкція очисних споруд - 345; комплексний ремонт житлового будинку по вул.Незалежності, 29 -145; комплексний ремонт житлового будинку по вул.Незалежності, 30 -145; комплексний ремонт житлового будинку по вул.Шевченка, 12 -122; комплексний ремонт житлового будинку по вул.Горького, 12 -122; заміна аварійних теплових мереж по вул.Спортивній - 349; продовження реконструкції очисних споруд смт.Рокитне - 1 500  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -614- Литвин В.М.
Включити до переліку об'єктів, які будуть здійснюватись за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, такі: завершення будівництва хірургічного корпусу центральної міської лікарні у м. Коростень Житомирської області - 9, 8 млн.грн.; будівництво будинку культури у селі Слобода-Романівська Новоград-Волинського району Житомирської області - 500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -615- Литвин В.М.
Врахувати розподіл субвенцій на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово- комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі капітальний ремонт сільських шкіл, за такими об"єктами у Херсонській області: добудова Херсонського обласного онкологічного диспансеру на 240 ліжок у сумі 19, 9 млн.грн.; відновлення зруйнованого внаслідок льодоходу пішохідного мосту смт.Велика Лепетиха у сумі 2031, 1 тис.грн.; відселення мешканців з будинків гнучкої конструктивної схеми, які є аварійними у сумі 5 млн.грн.; на ліквідацію підтоплення і виконання першочергових заходів у сумі 12 млн.грн.; на берегоукріплення у сумі15 млн.грн.; на добудову першої черги Іванівського групового водоводу у 8 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -616- Терещук С.М.
Передбачити Черкаській області додаткову субвенцію з державного бюджету на: захист берега Кременчуцького водосховища від ерозії в районі с.Сокирне Черкаської області 9, 9 млн.грн.; завершення будівництва обласної дитячої лікарні на 300 ліжок з поліклінікою на 240 відвідувачів на зміну в м. Черкасах 31, 0 млн.грн.; будівництво інфекційного корпусу районної лікарні м.Монастирище 5, 7 млн.грн.; завершення будівництва шкіл у с. Драбові, с.Дубіївці Черкаського району, с.Родниківці Уманського району9, 7 млн.грн.; завершення будівництва адміністративного приміщення бюджету Золотоніського району 4, 9 млн.грн.; на продовження реконструкції Шевченківського культурного центру міському бюджету м. Канів 5, 0 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -617- Поліщук К.А.
Частину 6 статті 48, після слів "Міністерства культури і туризму України" доповнити словами "з урахуванням пропозицій народних депутатів України".  
Відхилено    
294. Стаття 49. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.   -618- Стецьків Т.С.
доповнити абзацом першим "Надати право місцевим органам влади, як виняток, провадити у 2006 видатки на заходи, що здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, на підставі відповідного рішення місцевого органу влади, погодженого з Міністерством фінансів України". Відповідно у реченні після слів "з іншого бюджету" доповнити словами "без урахування вимог, визначених абзацом першим"  
Відхилено    
295. Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.       
296. Стаття 50. Установити, що у 2006 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком № 6 до цього Закону.       
297. До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:       
298. 1) податок на прибуток підприємств;       
299. 2) податок на додану вартість (без врахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами);       
300. 3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;       
301. 4) збір за спеціальне водокористування;       
302. 5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;       
303. 6) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);       
304. 7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);       
305. 8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);       
306. 9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);       
307. 10) вивізне мито;       
308. 11) плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна;       
309. 12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;       
310. 13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;   -619- Климпуш О.Д.
Супрун Л.П.
Кирильчук Є.І.
Загрева Б.Ю.
Майстришин В.Я.
Коновалюк В.І.
Пункт 13 статті 50 викласти в такій редакції: 13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України (крім плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів іноземних держав та транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні)  
Відхилено    
311. 14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.       
312. У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 6 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця за умови відхилення обсягу отриманої дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого обсягу в розписі Державного бюджету України більше ніж на 10 відсотків.   -620- Шершун М.Х.
Нощенко М.П.
передбачити норму про перерахування недоотриманої місячної суми дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету до 10 числа місяця, наступного за звітним, у повному обсязі (без встановлених на сьогодні додаткових умов)  
Враховано    
313. В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання перераховується Державним казначейством України до 20 числа останнього місяця кварталу.   -621- Фоменко К.О.
Демьохін В.А.
Сятиня М.Л.
Відновити співвідношення розподілу коштів від перевиконання прогнозних показників доходів Державного бюджету України в пропорціях, які існували у 2004 році.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -622- Джоджик Я.І.
Не доцільно пов'язувати планові показники по дотаціях вирівнювання з плановими показниками по податках до держбюджету, які доводяться як завдання до регіонів, оскільки це призводить до податкового перенавантаження і вимивання обігових коштів платників дотаційних регіонів. Планування доходів держбюджету повинно здійснюватись на базі податкової звітності із врахуванням середньорічного приросту валової доданої вартості за попередні три роки.  
Відхилено    
    -623- Сташевський С.Т.
Лебедівський В.А.
Ввести додаткову статтю наступного змісту: "Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України понад річні розрахункові обсяги, визначені додатком до закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях: до Державного бюджету України - 40 відсотків; до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету - 5 відсотків; до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 15 відсолтків; 40 відсотків надходжень акумулюється на рахунку Державного казначейства України та розподіляється між зведеними бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, бюджетами міст Києва та Севастополя виходячи із затверджених критеріїв з врахуванням фактичного приросту вказаних доходів загального фонду у поточному році до минулого бюджетного періоду. Кабінету Міністрів України розробити порядок та критерії визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій".  
Відхилено    
    -624- Повернутися до практики передачі місцевим бюджетам 50% обсягу перевиконання планових показників доходів державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перевиконання дотації вирівнювання.  Відхилено    
314. Стаття 51. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 6 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку № 6 до цього Закону.       
315. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку № 6 до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими розписом Державного бюджету України на 2006 рік.   -625- Стецьків Т.С.
доповнити статтею 51-1: "Стаття. Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету в грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі понад річні розрахункові обсяги розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях: до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим та міста Києва); до обласного бюджету - 12, 5 відсотка; до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 37, 5 відсотка; до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків; до бюджету Автономної Республіки Крим - 62, 5 відсотка; до міського бюджету міста Києва - 100 відсотків. Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку № 6 до цього Закону. Кабінету Міністрів України розробити порядок визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій не пізніше 1 травня 2006 року".  
Відхилено    
316. Стаття 52. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2006 рік.   -626- Стоян О.М.
Норми статей 52 та 65 є суперечливими. Якщо статтею 52 встановлено необхідність забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати тощо, то статтею 65 призупиняється дія положень і норм, передбачених нормами законодавства, що визначають зазначену потребу.  
Відхилено    
317. Стаття 53. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2006 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.       
318. Стаття 54. Установити, що видатки бюджету міста Києва на виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №11, ст.79) здійснюються за відповідною програмою.   -627- Сташевський С.Т.
Лебедівський В.А.
Статтю виключити.  
Відхилено    
    -628- Хара В.Г.
Статтю 54 викласти в редакції: "Установити, що видатки бюджету м. Києва на виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" здійснюються на підставі обґрунтованих розрахунків Київської міськдержадміністрації. Передбачити кошти на погашення боргу Державного бюджету України перед м. Києвом у сумі 972 млн. грн.".  
Відхилено    
    -629- Челноков С.Д.
Статтю 54 доповнити словами "погодженої з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".  
Відхилено    
319. Стаття 55. Установити, що у 2006 році:       
320. рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст.290; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250) та Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 33-34, ст.404) встановлюється для працездатних осіб у сумі 110 гривень, непрацездатних осіб - 155 гривень, інвалідів - 165 гривень;   -630- Стоян О.М.
Хара В.Г.
Вилучити термін "рівень забезпечення прожиткового мінімуму", як такий, що не є державним соціальним стандартом. Допомога повинна надаватися тільки виходячи з розміру прожиткового мінімуму та здійснювати виплату зазначених видів допомоги з одного джерела фінансування, тобто з Державного бюджету України  
Відхилено    
    -631- Сушкевич В.М.
В абзаці другому статті 55 після слів „та інвалідам" додати слова в дужках " (крім державної соціальної допомоги на догляд за інвалідами, зазначеними у пункті 5 статті 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", для призначення якої застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність)".  
Відхилено    
321. Пенсійний фонд України за рахунок коштів державного бюджету виплачує інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам різницю між розміром державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та пенсією (соціальною пенсією);   -632- Сушкевич В.М.
В абзаці третьому статті 55 слова „та пенсією" замінити словами "встановленим відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам".  
Відхилено    
322. розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї;   -633- Кульчинський М.Г.
Абзац четвертий частини першої статті 55 вилучити  
Відхилено    
    -634- Мартинюк А.І.
Вилучити із статті 55 норму, що розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.  
Відхилено    
323. нарахування страхової суми з державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст.190; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250; 2005 р., № 7-8, ст.162) здійснюється виходячи із рівня 85 гривень.   -635- Рудковський Д.О.
Фракцію Народної Партії Викласти в редакції: "нарахування страхових сум з державного обов`язкового особистого страхування військовослужбовців відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №15, ст. 190; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., №10-11, ст. 86; 2004р., №17-18, ст.250; 2005 р., №7-8, ст. 162) здійснюється в разі загибелі (смерті) застрахованого або ступеня втрати працездатності застрахованим більше 90 відсотків виходячи із прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, в інших страхових випадках - виходячи із рівня 85 грн."  
Враховано частково Доручення КМУ   
324. У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховується грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.       
325. Допомога відповідно до Законів України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" здійснюється у таких розмірах:       
326. допомога при народженні дитини - у розмірі 8500 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини в сумі 3400 гривень, решта - протягом наступних 12 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;   -636- Стоян О.М.
Хара В.Г.
частину 7 статті 55 викласти у такій редакції: "допомога при народженні дитини - у сумі, кратній 22, 6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, який встановлено на день народження дитини ... " далі за текстом  
Відхилено    
    -637- Мартинюк А.І.
У восьмій частині статті 55 слова і цифри "у розмірі 8500 гривень" замінити словами і цифрами " з 1 січня - 9040 грн., з 1 квітня - 9266 грн., з 1 жовтня - 9446 грн.".  
Відхилено    
    -638- Коновалюк В.І.
Скоригувати на рівень інфляції суми виплат у зв'язку з народженням дитини.  
Відхилено    
327. допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців але не менше 90 гривень, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.   -639- частину 8 статті 55 викласти у такій редакції: "допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України  Враховано частково Доручення КМУ   
    -640- Кульчинський М.Г.
В абзаці дев'ятому статті 55 слова "що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців але не менше 90 гривень" замінити словами "не менше 35 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини"  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -641- Хара В.Г.
Частину 8 статті 55 викласти у такій редакції: "допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -642- Поліщук К.А.
У статті 55 ч. 8 замість "не менше 90 грн.", замінити на "не менше 150грн."  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -643- Мартинюк А.І.
Частину 9 статті 55 викласти у такій редакції: "допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -644- Коновалюк В.І.
Збільшити виплати по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -645- Нощенко М.П.
Абзац дев'ятий статті 55 - виключити.  
Відхилено    
328. Стаття 56. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та Пенсійного фонду України, пов'язаних із виплатою пенсій, в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.   -646- Матвєєв В.Й.
Стецьків Т.С.
статтю 56 доповнити частинами другою "Зобов'язати Міністерство фінансів України щомісячно за результатами виконання місцевих бюджетів надавати середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку відповідним місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2006 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку № 6 до цього Закону. З цією метою Міністерству фінансів України затвердити на 2006 рік помісячний розпис зазначених доходів та довести його до відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за результатами річного звіту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
    -647- Шпак В.Ф.
передбачити можливість надання місцевим бюджетам середньострокових позичок на зворотній основі в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. В разі невиконання вищезазначених доходів за результатами бюджетного періоду, проводити списання наданої позички на суму невиконання.  
Враховано редакційно    
    -648- Богатирьова Р.В.
врахувати необхідність надання місцевим бюджетам середньострокових позичок у випадках надходження доходів, які враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів, менше обсягу, визначеного за розрахунками Мінфіну.  
Враховано    
    -649- Коновалюк В.І.
Передбачити в Законі України "Про Державний бюджет на 2006 рік" окрему статтю щодо порядку надання та погашення середньострокових позичок місцевим органам.  
Враховано    
    -650- Сташевський С.Т.
Лебедівський В.А.
Зберегти норму щодо надання середньострокових безвідсоткових позичок на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку відповідним місцем органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, щомісячно, в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних доходів місцевих бюджетів на 2006 рік. Порядок погашення середньострокової безвідсоткової позички пропонуємо виписати в законі про бюджет.  
Враховано    
    -651- Сташевський С.Т.
Лебедівський В.А.
Статтю викласти в такій редакції: "Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язані із забезпеченням видатків загального фонду, в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами".  
Відхилено    
329. Стаття 57. Установити, що за рахунок субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються пільги виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива на домогосподарство, а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст.433; 2001 р., № 2-3, ст.10, № 32, ст.172; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250), ( із розрахунку вартості 3,1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство. Граничні показники вартості твердого палива у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя визначаються Кабінетом Міністрів України.   -652- Турманов В.І.
У першій частині статті 57 цифри "3, 1" замінити на "5, 9".  
Відхилено    
330. Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування мають право:       
331. встановлювати збільшені норми на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу особам, які мають право на пільги та житлові субсидії відповідно до чинного законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;       
332. надавати адресну грошову допомогу громадянам, що мають право на пільговий проїзд міським та приміським транспортом, за рахунок усіх джерел доходів відповідного місцевого бюджету.   -653- Калетнік Г.М.
Хара В.Г.
Стоян О.М.
Левцун В.І.
вилучити  
Враховано    
    -654- частину другу доповнити абзацом такого змісту: "надавати пільги на тверде та рідке пічне побутове паливо в натуральному виразі або готівкою за бажанням громадян".  Враховано    
    -655- Мельник М.Є.
Шпак В.Ф.
Статтю 57 після абзацу другого "Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування мають право: ..." абзацом "надавати пільги в натуральному виразі або готівкою за бажанням громадянина".  
Враховано    
    -656- Сушкевич В.М.
В абзаці третьому частини другої статті 57 після слова „транспортом" додати слова "за їх вибором у грошовому еквіваленті вартості цих піль".  
Відхилено    
333. Порядок надання адресної грошової допомоги затверджується відповідною місцевою радою виходячи із середньої вартості проїзду на відповідній території, номінальної кількості поїздок та кількості громадян, що мають право на пільговий проїзд, у межах затверджених бюджетних призначень на цю мету.   -657- Челноков С.Д.
Хара В.Г.
Абзац 5 статті 57 вилучити.  
Враховано    
334. Регіональні натуральні норми забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом та скрапленим газом, відповідно до яких населенню будуть надаватися пільги і житлові субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання, затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах мінімальних норм та граничних показників їх вартості, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи із обсягу коштів, призначених на зазначену мету.   -658- у частині четвертій слова "Регіональні натуральні норми" замінити словами "Натуральні норми".  Враховано    
    -659- Мельник М.Є.
Шпак В.Ф.
У другому рядку останнього абзацу статті 57 після слова "субсидії" доповнити словами "в натуральному виразі або...".  
Відхилено    
335. Стаття 58. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2006 році є:       
336. 1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:       
337. кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;       
338. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок, визначених пунктом 30 статті 12); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності);   -660- Сташевський С.Т.
Лебедівський В.А.
Виключити абзац 3 п.1 статті 58 Зазначена норма суперечить вимогам п.3 ст.27 Бюджетного кодексу України, як така, що впливає на доходну частину бюджетів і повинна бути оприлюднена до 15 серпня поточного року. При цьому ця норма звужує доходи місцевих бюджетів в частині неотримання доходів від продажу земельних ділянок несільгосподарського призначення. Крім того. Ця норма втручається у виключні повноваження органів місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та Земельним кодексом.  
Відхилено    
    -661- Томич І.Ф.
Абзац 3 частини 1 статті 58 слова "90 відсотків" замінити на"50 відсотків",  
Відхилено    
339. надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;       
340. кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними;       
341. кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;       
342. запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;       
343. субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;       
344. 2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків ( до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст ( обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків ( до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків ( до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;   -662- Савицький В.В.
Зараховувати до міського бюджету не менше 75% податку з власників транспортних засобів та інших самохідних механізмів.  
Відхилено    
    -663- Демьохін В.А.
передбачити розподіл податку з власників транспортних засобів до місцевих бюджетів за нормативами, що діяли у 2004 році  
Відхилено    
    -664- Климпуш О.Д.
Кирильчук Є.І.
Загрева Б.Ю.
Майстришин В.Я.
Коновалюк В.І.
Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту: Кошти цього податку, зараховані до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів, та 50 відсотків коштів, зарахованих до міського бюджету міста Севастополя, спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення; 50 відсотків коштів, зарахованих до міського бюджету міста Севастополя, та кошти, зараховані до інших міських, селищних та сільських бюджетів, спрямовуються на ремонт і утримання вулиць в населених пунктах, що належать до комунальної власності і суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення.  
Відхилено    
345. 3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);   -665- Климпуш О.Д.
Кирильчук Є.І.
Загрева Б.Ю.
Майстришин В.Я.
Коновалюк В.І.
Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту: Кошти цієї плати спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення.  
Відхилено    
346. 4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;       
347. 5) 35 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища в тому числі: до місцевих (сільських, селищних, міських) - 10 відсотків, обласних та республіканського Автономної Республіки Крим - 25 відсотків, Київського та Севастопольського міських - 35 відсотків, і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;   -666- Матвієнков С.А.
Розподіл збору за забруднення навколишнього середовища залишити на рівні 2005 року.  
Відхилено    
    -667- Розподіл надходжень від збору за забруднення навколишнього природного середовища на 2006 рік залишити у відповідності до ст.46 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"  Відхилено    
    -668- Челноков С.Д.
Надрага В.І.
Самойлик К.С.
У пункті 5 статті 58 цифри "35" замінити цифрами "70".  
Відхилено    
    -669- Матвєєв В.Й.
цифру 10 замінити цифрою 20, тобто у розмірах, визначених Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", та скорегувати відсоток загальний  
Відхилено    
    -670- Стецьків Т.С.
цифри 35, 10, 25, 35 змінити відповідно цифрами 70, 20, 50, 70  
Відхилено    
    -671- Богатирьова Р.В.
залишити діючі нормативи щодо розподілу надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища і зараховувати 70 відс. до місцевих бюджетів.  
Відхилено    
348. 6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;       
349. 7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;       
350. 8) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;   -672- Томич І.Ф.
частину 8 статті 58 - вилучити.  
Відхилено    
351. 9) 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;       
352. 10) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;       
353. 11) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;       
354. 12) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських;   -673- передбачити субвенцію Дніпропетровському обласному бюджету на реалізацію на території Дніпропетровської області Державної програми газифікації населених пунктів сільської місцевості у сумі 35 млн. грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -674- передбачити субвенцію обласному бюджету Кіровоградської області на завершення будівництва газопроводу-відводу Капітанівка-Новомиргород-Мала Виска у сумі 10 млн.грн.;  Враховано частково Доручення КМУ   
    -675- Загрева Б.Ю.
виділити субвенцію Волинській області на будівництво газовідводів за наступними об'єктами: Будівництво підвідного газопроводу до с. Трилісці, Рожищенський р-н - 108, 00 тис.грн. Будівництво підвідних газопроводів до сіл Шельвів, Войнин, Линів, Гранатів, Бубнів, Малий Окорськ, Великий Окорськ, Квасовиця, Маньків, Холопичі, Ватин, Роговині, Юнівка, Бійниця, Локачинський р-н - 3 750, 00 тис.грн. Будівництво підвідного газопроводу Переспа-Берегове, Рожищенський р-н - 100, 00 тис.грн. Підведення газопроводу до м. Любомль - 2 570, 00 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -676- Потапов В.І.
передбачити субвенцію Куп'янському районному бюджету Харківської області на газифікацію міні котелень загальноосвітніх шкіл: с.Гусинка - 260 тис. грн.; с.Сенькове - 260 тис. грн.; с.Кучерівка - 55 тис. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -677- Потапов В.І.
передбачити субвенцію міському бюджету м.Ізюм Харківської області на газифікацію вулиць міста у сумі 510 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -678- Потапов В.І.
передбачити субвенцію Ізюмському районному бюджету Харківської області на газифікацію: с.Червоний Оскіл (ГРП-4) - 100 тис. грн.; с.Червоний Оскіл (ГРП-1) 100 тис. грн.; с.Донецьке - 200 тис.грн.; с.Забавне - 150 тис. грн.; с.Куньє - 200 тис.грн.; с.Комарівка (добудова) - 100 тис. грн.; с.Діброва - 200 тис. грн.; с.Червоний Оскіл (ГРП-2) - 200 тис. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -679- Потапов В.І.
передбачити субвенцію Борівському районному бюджету Харківської області на будівництво газопроводу високого тиску в с.Піски-Радьківські і ГРП - 200 тис. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -680- Потапов В.І.
передбачити субвенцію Шевченківському районному бюджету Харківської області на газифікацію: с.Аркадівка - 1900 тис. грн.; вул..Сонячної сел.Шевченкове - 109 тис. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -681- Сас С.В.
Передбачити кошти на завершення робіт з газифікації наступних населених пунктів Новомиргородського району Кіровоградської області: с.Йосипівка - 200 тис. грн.; с.Тишківка - 200 тис. грн.; с.Турія - 200 тис. грн.; с.Пурпурівка - 200 тис. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -682- Майстришин В.Я.
Літинський район, Вінницької області Спорудження газопроводу -відводу Літин- Івча: 6 млн. грн. Газопровід високого тиску від с. Верхівка до с. Малинівка: 630 тис. грн. Газопровід високого тиску до с. Пеньківка 620 тис. грн. Газопровід високого тиску до с. Багринівці 582 тис. грн. Мурованокуриловецький район, Вінницької області Спорудження газопроводу-відводу Копайгород - Муровані Кирилівці: 18 млн. грн. Жмеринський район, Вінницький район Спорудження газ-ду до с. Плосківці (10 км.): 1,25 млн. грн. Спорудження газ-ду до с. Олександрівна (10 км.): 1,21 млн. грн. Спорудження газ-ду до с. Кармалюкові (2км): 245 тис. грн. Завершення будівництва газопроводу до с. Демидівка (4 км): 245 тис. грн. Завершення будівництва газопроводу до с. Сто дульці (10 км.): 206 тис. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -683- Сухий Я.М.
Бастрига І.М.
Розподіл субвенції на газифікацію сільських населених пунктів здійснювати в залежності від рівня газифікації областей, та врахувати у 2006 році недофінансування поточного року.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -684- Коновалюк В.І.
Передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Луганської області на газифікацію сіл Городнє, Троїцьке та Малоконстянтинівка Бугаївської селищної ради Перевальського району Луганської області у сумі 500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -685- Поліщук К.А.
збільшити передбачену п.12 статті 58 субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів - відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських до 350 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -686- Матвієнко П.В.
Передбачити кошти в сумі 1 млн.грн. на газифікацію населених пунктів Житомирської області, які розташовані в зоні забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, у тому числі: м.Коростень 200тис.грн., Коростенский район- 250 тис.грн., Овруцький район- 250 тис.грн., Лугинський район-150 тис.грн., Народицький район- 150 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -687- Клімов Л.М.
Ввести окрему статтю капітальних вкладень на газифікацію сільської місцевості та передбачити видатки на: будівництво газопроводу-відводу від газопроводу Кременчук-Богородчани до ст.Слобідка Кодимського району у сумі 2000 тис.грн.; будівництво газопроводу-відводу від газопроводу Кременчук-Богородчани до Савранського району із врізкою у с.Завалля Кіровоградської області - у сумі 2100 тис.грн.; будівництво газопроводу до селища Борщі Котовського району (колишнє військове містечко) - у сумі 2000 тис.грн.; спорудження газопроводу до с.Білине Балтського району-у сумі 674 тис.грн.; спорудження газопроводу до с. Новосамарки Красноокнянського району у сумі 525 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -688- Передбачити у державному бюджеті на 2006 рік субвенції місцевим бюджетам Сумської області на виконання інвестиційних проектів по газифікації: ?продовження газифікації с. Рудневе Путивльського району - 150 тис.грн. ?прод-ня газ-ції с. Слобода Буринського району - 150 тис.грн. ?прокладка газопроводу до с. Шевченкове Глухівського району - 200 тис.грн. ?газифікація с. Зеленківка Надринайлівського району - 100 тис.грн. ?завершення газифікації с. Битиця-Вакалівщина Сумського району - 150 тис.грн. ?прокладка газопроводу до с. Рогінці Роменського району - 150 тис грн. ?газифікація с. Боброве Лебединського району - 100 тис.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -689- Гірник Є.О.
Фінансування програм газифікації сільських населених пунктів та заходів соціально-культурного розвитку села здійснювати згідно Постанови Кабінету Міністрів України, розробленої за пропозиціями народних депутатів України і узгодженої з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Ці програми пропонується реалізувати у виді субвенцій місцевим бюджетам, внісши їх у видатки Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -690- Гірник Є.О.
Врахувати такий перелік об'єктів газифікації по Івано-Франківській області: Магістральні газопроводи-відводи до сіл: ?с.Міжгір'я Богородчанського району - 500, 0 тис.грн. ?с. Маркова Богородчанського району - 500, 0 тис.грн. ?с.Велика Тур'я Долинського району - 500, 0 тис.грн. ?с.Витвиця Долинського району - 500, 0 тис.грн. ?с.Сівка Войнилівська Калуського району - 500, 0 тис.грн. ?с.Ясень Рожнятівського району - 200, 0 тис.грн. Газифікація сіл: Богородчанський район ?с.Гута- 20, 0 тис.грн. ?с.Пороги- 40 тис.грн. ?с.Хмелівка- 40 тис.грн. ?с.Монастирчани 40 тис.грн. ?с.Гринівка 40 тис.грн. ?с.Яблунька 40 тис.грн. ?с.Жураки 40 тис.грн. Долинський район ?с.Новошин 40 тис.грн. ?с.Витвиця 40 тис.грн. ?с.Кропивник 40 тис.грн. Рожнятівський район ?смт.Перегінськ 40 тис.грн. ?с.Камінь 40 тис.грн. ?с.Спас - 40 тис.грн. ?с.Креховичі 100 тис.грн. ?с.Рівня 20 тис.грн. ?с.Вільхівка 20 тис.грн. місто Болехів ?с.Тисів 20 тис.грн. ?с.Поляниця 20 тис.грн. ?с.Козаківка 20 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -691- Гуров В.М.
Мусіяка В.Л.
Каденюк Л.К.
Шершун М.Х.
Толочко П.П.
Євдокимов В.О.
Надрага В.І.
На будівництво підводного газопроводу до села Хорли протяжністю 22 км. 1999 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -692- Лобода М.В.
На продовження газифікації смт. С-Буда Сумської області 400 тис.грн.; На продовження газифікації сіл Великі Будки - Деркачівка - Іваниця - Комишанка - Зеленківка Недригайлівського району Сумської області 450 тис.грн.; На продовження газифікації с.Залізняк Сумського району Сумської області 150 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -693- Супрун Л.П.
На будівництво газопроводу-відводу середнього тиску "Первомайськ-Вільшанка" Вільшанського району Кіровоградської області 26, 4 км 9820 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -694- Шевченко О.О.
Передбачити кошти на газифікацію с.Новопавлівка Межівського району Дніпропетровської області в розмірі 2, 8 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -695- Стребко С.К.
На продовження будівництва газопроводу-відгалуження до с.Роксолани Овідіопольського району Одеської області - 450 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -696- Юхновський О.І.
На завершення газифікації с. Михайлин Козятинського району Вінницької області 50 тис.грн.; На будівництво підводящого газопроводу до с.Махаринці Козятинського району Вінницької області 300 тис.грн.; На газифікацію с. Махаринці Козятинського району Вінницької області 250 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -697- Юхновський О.І.
На капітальний ремонт доріг в с.Комсомольське Козятинського району Вінницької області 200 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -698- Поліщук К.А.
На газифікацію мікрорайону Лозівка у м. Бориспіль - 350 тис.грн. На будівництво підвідного газопроводу до сіл Горбані, Чопилки, Ташань, Тарасівка, Положаї Переяслав-Хмельницького району - 1, 2 млн.грн. На газифікацію села Єрківці Переяслав-Хмельницького району. На газифікацію мікрорайону Соколівщина в м. Яготин - 100 тис.грн. На підвідний газопровід до сіл Вільне, Мала Березанка, Мала Супоївка, Нова Олександрівка, Старе Згурівського району - 2 млн. грн. На підвідний газопровід до села Гречана Гребля Згурівського району - 500 тис.грн. На підвідний газопровід до Горбачівка, Пайки Згурівського району - 300 тис.грн. На підвідний газопровід до Мала Олексіївка Згурівського району - 300 тис.грн. На газ-цію села Черевки Згурівського району - 300 тис.грн. На газифікацію смт. Згурівка - 300 тис.грн. На газифікацію села Безуглівка Згурівського р-ну 50 тис.грн. На газифікацію вул. Жовтневе Згурівського р-ну - 20 тис.грн. На газ-цію села Олександринівка Згурівського р-ну 100 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -699- Фікс Є.З.
Добудова газопроводу Бобровиця-Вороньки з підкляченням с.Веприк (Чернігівська область) - 800 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -700- Жижко С.А.
На будівництво газопроводу-відводу та газифікацію населених пунктів Бережці, Града, Кімната (10 км) у Кременецькому районі Тернопільської області - 1 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -701- Губський Б.В.
На підвідний газопровід до с. Келеберда, с.Прохорівка, С.Сушки, Канівського району - 2 млн. грн.; На підвідний газопровід до с.Литвинець, Канівського району - 970 тис.грн.; На підвідний газопровід до смт. Шрамківка, Драбівського району - 8 млн. грн.; На підвідний газопровід с. Нове Життя Чорнобаївського району - 400 тис.грн.; На підвідний газопровід с. Придніпровське Чорнобаївського району - 400 тис.грн.; На підвідний газопровід с.Тимченки, с.Кліщенці, с.Вереміївка, с.Жовнино Чорнобаївського району - 2200 тис.грн.; На підвідний газопровід ст.Гладківщина, Золотоніського району - 450 тис.грн.; На підвідний газопровід с.Синьооківка, Золотоніського району - 140 тис.грн.; На підвідний газопровід с.Кривоносівка, Золотоніського району - 200 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -702- Баграєв М.Г.
Голопристанський район На будівництво підвідного газопроводу високого тиску до с.Стара Збур'ївка 340 тис.грн.; На буд-во підвідного газ-ду до с.В.Кардашинка 300 тис.грн.; На будівництво ГРП в с.Кохани 300 тис.грн. Цюрупинський район На будівництво газопроводу до с.Саги-Кринки 300 тис.грн. Скадовський район На завершення будівництва АГРС в с.Грушівка, с.Радгоспне 500 тис.грн.; На буд-во підвідного газопроводу до с.Приморське 950 тис.грн.; На буд-во підвідного газопроводу до с.Дарівка 500 тис.грн. Каховський район На завершення будівництва газопроводу-підводу до с.Любимівка 500 тис.грн.; На будівництво підвідного газопроводу до с.Кам'янка, с.Цукури 600 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -703- Манчуленко Г.М.
Вижницькому району, Чернівецької області: На газифікацію с. Слобода-Банилів 150 тис.грн.; На газифікацію с.Багна 100 тис.грн.; На газифікацію с.Карапчів 200 тис.грн.; На газифікацію с. Виженка 150 тис.грн.; На газифікацію с. Бережниця 70 тис.грн.: На газифікацію с. Кибаки 100 тис.грн.; Кіцманському району, Чернівецької області: На газопровід с. Малятинці - Хлівище- Гаврилівці 280 тис.грн.; На газопровід с.Стрілецький Кут, Глиниця, Біла 650 тис.грн.; На газифікацію с. Верхні Станівці, Нижні Станівці 280 тис.грн.; Сторожинецькому району, Чернівецької області: На будівництво підвідного газопроводу до населених пунктів Кам'яна, Снячів, Михальча, Великий Кучурів, Тис овець 1500 тис.грн.; На буд-во підвідного газ-ду до с. Ропча 600 тис.грн..; На буд-во підвідного газ-ду Панка-Стара Жадова 540 тис. грн; На буд-во підвідного газ-ду Сторожинець-Красноїльськ 1500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -704- Шпак В.Ф.
На завершення будівництва газопроводу смт.Деражня - смт.Летичів, Ярмолинецького району Хмельницької області - 250 тис.грн.; На завершення будівництва газопроводу с.Вербка Мурована - с.Михайлівка, Ярмолинецького району Хмельницької області - 250 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -705- Солошенко М.П.
Дніпропетровська область На газ-цію житлового масиву Красний Кут м. Новомосковська 1000 тис.грн.; На газ-цію с. Євецько-Миколаївка Новомосковського р-ну 350 тис.грн.; На газифікацію с.Герасимівка Новомосковського району 340,8 тис.грн.; На газ-цію вулиць Амурська, Жовтнева та пров. Жовтневий с.Спаське Новомосковського ра-ну 217 тис.грн.; На будівництво підвідного газопроводу до мікрорайону Стара Слобода с.Орлівщина Новомосковського району 142 тис.грн.; На газифікацію вулиці Ломоносова в с.Малокозирщина Новомосковського району 350 тис.грн.; На газ-цію с.Скотувате Новомосковського р-ну 205 тис.грн.; На газ-цію с. Першотравенка Магдалинівського р-ну 748 тис.грн.; На газ-цію с.Проточі Царичанського району 190 тис.грн.; На газифікацію с. Назаренки Царичанського р-ну 35 тис.грн.; На газ-цію вулиці Полтавська с. Кравцівка Царичанського р-ну 42 тис.грн.; На газ-цію с. Семенівна Царичанського р-ну 100 тис.грн.; На газ-цію вулиці Гагаріна с.Китайгород Царичанського району 16, 0 тис.грн.; На газ-цію с. Плавещино Царичанського району 18 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -706- Миримський Л.Ю.
На газифікацію сіл Урожайне та Живописне Сімферопольського району 1, 5 млн.грн.; На газифікацію сіл Трудове, Строганівка, Денисівка Сімферопольського району 2 млн.грн.; На газопровід від с.Петропавлівка до с.Лозове Сімферопольського району 1 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -707- Шведенко М.М.
Передбачити кошти на будівництво Кілійсько-Татарбунарського групового водопроводу 30 млн. грн.; На будівництво магістрального газопроводу Тарутине-Арциз-Татарбунари Одеської області 23 млн.грн. На будівництво газопроводу-відгалуження Білгород-Дністровський-Сергіївка Одеської області складає 20 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -708- Бартків В.П.
На газифікацію с. Кальна Долинського район Івано-Франківської області 705 тис.грн.; На закінчення газифікації с. Розточки Долинського району Івано-Франківської області (закінчити газифікацію)147 тис.грн.; На закінчення газифікації Гузіїв Болехівької міської ради Івано-Франківської області 101, 3 тис.грн.; На закінчення газифікації с. Витвиця Долинського району Івано-Франківської області 480 тис.грн.; На газифікацію с. Голубівка Лебединського району Сумської області (1, 6 км) 70 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -709- Карнаух М.В.
На будівництво підводного газопроводу (5 км) до с. Бербениці Лохвицького р-ну Полтавської обл. 250 тис гри.; На будівництво підвідного газопроводу до с. Піски - Удайські Чорнухинського р-ну Полтавської обл. 270 тис.грн.; На добудову підвідного газопроводу Сліпорід - Іванівка - Мар'янівка в Гребінківському р-ні Полтавської обл. 300 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -710- Бандурка О.М.
Харківська область На газифікацію с.Польова Дергачівського р-ну 650 тис.грн. На газифікацію с.Семенівка Дергачівського р-ну 500 тис.грн. На газ-цію с. В.Проходи Дергачівського р-ну, 740 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -711- Тягнибок О.Я.
Буський район, Львівської області: На будівництво газопроводу-відводу та газифікацію с. Гутисько-Тур'янське і с. Тур'я - 500 тис.грн.; На газифікацію с. Кути-Чішки - 350 тис.грн.; На газифікацію с. Задвір'я-Богданівка-Полоничі - 200 тис.грн.; с. Яблунівка - 100 тис.грн.; с. Грабова - 100 тис.грн.; с. Хватів - 100 тис.грн.; с. Лісок - 100 тис.грн.; с. Кудирявці - 100 тис.грн.; Радехівський район, Львівської області: На завершення газифікації с. Березівка - 200 тис.грн.; с. Поздимир - 100 тис.грн.; с. Трійця - 100 тис.грн.; с. Немилів - 150 тис.грн.; с. Гоголів - 50 тис.грн.; На газифікацію с. Стирківці - 50 тис.грн.; Бродівський район, Львівської області: На будівництво газопроводу-відводу та газифікацію с. Ражнів - 300 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -712- Петренко В.С.
На продовженняня газ-ції с. Рудневе Путивльського р-ну 150 тис.грн. На прод-ня газ-ції с. Слобода Буринського р-ну 150 тис.грн. На прокладку газ-ду до с. Шевченкове Глухівського району - 200 тис.грн. На газ-цію с. Зеленківка Надригайлівського р-ну 100 тис.грн. На завершення газ-ції с. Битиця-Вакалівщина Сумського р-ну 150 тис.грн. На прокладку газ-ду до с. Рогінці Роменського р-ну 150 тис.грн. На газ-цію с. Боброве Лебединського р-ну - 100 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -713- Томич І.Ф.
На газифікацію с.Каменка, с.Цукури Каховського району Херсонської області.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -714- Сятиня М.Л.
На завершення газифікації населених пунктів Колочава-Негровець-Синевир Міжігірського району Закарпатської області - 3500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -715- Поживанов М.О.
На газифікацію села Бабах-Тарама Урзуфської сільської ради Першотравневого району Донецької області.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -716- Тимошенко В.А.
Камянський район, Черкаська область На буд-во під-го газ-ду до с. Райгород - 348 тис.грн. На будівництво підвідного газопроводу до с. Жаботин - 967 тис.грн. На буд-во під-го газ-ду до с. Грушківка- 420 тис.грн. На буд-во під-го газ-ду до с. Катеринівка 279,5 тис.грн. На буд-во під-го газ-ду до с. Радиванівка 214,5 тис.грн. На буд-во під-го газ-ду до с. Лузанівка 279,5 тис.грн. На буд-во під-го газ-ду до с. Коханівка 279,5 тис.грн. На буд-во під-го газ-ду до с. Ярове 139,5 тис.грн. На буд-во під-го газ-ду до с. Лебединці-Куликівка 1750 тис.грн. На буд-во під-го газ-ду до с.Ревівка-Пляківка- 300 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -717- Тимошенко В.А.
Чигиринський район, Черкаська область На продовження буд-ва міжселищного газ-ду до с.Орбіта - 4,5 млн.грн. На буд-во газової котельні до с.Орбіта - 350 тис.грн. На газифікацію с.Боровиця - 4,7 млн.грн. На продовження будівництва міжселищного газопроводу до с.Суботів, Новоселиця, Медведівка, Головківка - 5,2 млн.грн. На газифікацію с.Рацево - 5,5 млн.грн. На продовження будівництва газопроводу с.М.Смілянка-с.Куцівка Смілянського району Черкаської обасті 10,5 млн.грн. На буд-во газ-ду від вул.Орлова до вул. Ленінградської м.Сміла Черкаської обасті - 924 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -718- Развадовський В.Й.
Житомирський район, Житомирська область На буд-во під-го газ-ду до с.Буки, Тригір"я - 300 тис.грн. На газифікацію с. Висока Піч -100 тис.грн. На газифікацію с. Троянів -100 тис.грн. На газифікацію с. Іванівка -50 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -719- Развадовський В.Й.
Чуднівський район, Житомирська область На буд-во під-го газ-ду до с.Мала Токарівка - 200 тис.грн. На буд-во підвідного газопроводу до с.Дреники - 200 тис.грн. На буд-во під-го газ-ду до с.Красногірка - 200 тис.грн. На газифікацію с. Іванопіль -200 тис.грн. На газифікацію с. Степок -50 тис.грн. На буд-во під-го газ-ду до с.Перетік - 50 тис.грн. На буд-во під-го газ-ду до с.Привітів - 200 тис.грн. На буд-во під-го газ-ду до с.Малий Браталів - 200 тис.грн. На газифікацію с. Борушківці -50 тис.грн. На газифікацію до с.Вільха, с.Мала Токарівка - 200 тис.грн. Червоноармійський район, Житомирська область На завершення будівництва підвідного газопроводу до смт.Червоноармійськ - 500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -720- Горбачов В.С.
Передбачити кошти Миколаївській області на газифікацію селища Велика Корениха і переведення на індивідуальне опалення житлових будинків та загальноосвітньої школи у сумі 1, 8 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -721- Александровська А.О.
Передбачити кошти на газифікацію сіл та селищ Харківської області: с. Піщане Красноградського р-ну - 500 тис.грн..; с. Білявка Первомайського р-ну - 600 тис.грн.; с. Піскі-Радківські Борисівського р-ну - 300 тис.грн.; с. Кучерівка Куп"янського р-ну - 630 тис.грн.; с. Орчик, М.Орчик, За лінійне, Зарічне Зачепилівського р-ну - 700 тис.грн.; с. Шлях Валківського р-ну - 200 тис.грн..  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -722- Пузаков В.Т.
Передбачити кошти у сумі 15 млн. грн. для поновлення незавершеного будівництва газопроводу-відводу високого тиску від м. Новомиргорода до м. Мала Виска Кіровоградської обл..  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -723- Челноков С.Д.
Передбачити кошти на завершення газифікації с. Розумниця Ставищанського р-ну - 500 тис.грн.; газифікацію с. М.Вільшанка, с. Бакали, с.Сорокотяти Білоцерківського р-ну 800 тис.грн.; газифікацію с. Біївці Богуславського р-ну 300 тис.грн.; газифікацію с.Тарисівка Білоцерківського р-ну 30 тис.грн.; завершення газифікації с. Станиславчик Ставищанського 150 тис.грн.; газифікація с. Михайлівна Білоцерківського р-ну 30 тис.грн.; завершення газифікації с. Поправка Білоцерківського р-ну 60 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -724- Бастрига І.М.
Виділити кошти на газифікацію м. Бердянська (Бердянська коса, 2 черга) у сумі 5, 3 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -725- Дзонь В.М.
Передбачити кошти Луганській області на газифікацію селища Талове Краснодонського р-ну, газифікацію села Крегле Сватівського р-ну 40 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -726- Антемюк В.Д.
Вінницький район Газ-від до сіл Ксаверівка, Лисогора 100тис.грн. Газ-від до с. Пултівці - Красне 120тис.грн. Газ-від до сіл Іванівка, Цвіжин 300тис.грн. Газ-від до сіл Майдан, сл. Дашковецька 100тис.грн. Газ-від до сіл Медвідка, Лаврівка 100тис.грн. Газ-від до с. Великі Крушлинці 210тис.грн. Газ-ція с. Бохоники 150тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -727- Бронніков В.К.
На будівництво газопроводу-відводу до с. Велика Белозерка, Великобілозерського району Запорізької області 7767 тис.грн.; На газифікацію сіл Омольник, Мала Токмачка, Новоданилівка та інші, Оріхівського району Запорізької області - 11435, 6 тис.грн.; На будівництво газопроводу до ЗОШ №2 с.Велика Знам'янка, Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області - 250 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -728- Бронніков В.К.
На газифікацію 6 вулиць м.Горлівка (вул. Вершигори, Дадашева, Деснянка, Каменьского, Петрашевського, Углегорське шосе) - 1500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -729- Калетнік Г.М.
Виділити кошти на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів за такими об'єктами: Газопровід високого тиску до с.Сокілець Немирівського р-ону з підключенням - будівництво у сум 500 тис.грн.; гзопровід-відвід до с Ново животів Оратівського р-ону- будівництво 650 тис.грн.; підводящий газопровід до с.Морозівка Погребищенського р-ону50 тис.грн.; газопровід високого тиску до сіл Черемошне, Кулешів, Степанки, Старостинці Погребищенського р-ону- будівництво 550 тис.грн.; газопровід Троща-Вахнівка 600 тис.грн.; газопровід до с.Червоне Немирівського р-ону 150 тис.грн.; газопровід до с.Кудлаї Немирівського р-ону - будівництво 80 тис.грн.; газопровід м.Ямпіль - будівництво 6 000 тис.грн.; газифікація першої черги с.Никифорівні з підходящим газопроводом високого тиску до с. Лука Немирівського р-ону- будівництво100 тис.грн.; газопровід до ст. Ржевутська м.Погребище Погребищенського р-ону - будівництво 80 тис.грн..  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -730- Абдуллін О.Р.
Включити до переліку об'єктів, які будуть здійснюватись за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських, по Рівненській області (у тис.грн.): продовження будівництва магістрального газопроводу - відгалуження до смт.Володимирець (Володимирецький район) - 18 000; продовження газифікації м.Дубровиця та Дубровицького району - 5 000; продовження будівництва магістрального газопроводу - відгалуження Дубровиця - Зарічне -13 000; продовження газифікації населених пунктів Рокитнівського району- 2 000.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -731- Литвин В.М.
Включити до переліку об'єктів, які будуть здійснюватись за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських, будівництво підвідного газопроводу до районного центру міста Герца Чернівецької області та до сіл цього району Горбово, Цурень, Годинівка та Остриця; газифікацію с.Кунин Здолбунівського району.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -732- Супрун Л.П.
Включити до переліку об'єктів, які будуть здійснюватись за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських, такі: Будівництво підвідного газопроводу до с. Василькова Шполянського району Черкаської області - 3, 5 млн.грн.. Кіровоградська область: будівництво підвідного газопроводу до с. Новий Стародуб Петровського району - 5, 6 млн.грн; добудова газопроводу - відводу до смт. Новоархангельськ - 11.3 млн.грн; прокладання газопроводу по вул. Молодіжній, Пролетарській, Миру, Леніна та Шевченка у селі Новоандріївка Новгородківського району - 0, 5 млн.грн..  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -733- Мовчан П.М.
Передбачити субвенцію місцевим бюджетам на завершення газифікації села Тростинка Васильківського р-ну Київської області 500 тисгрн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -734- Ващук К.Т.
На підвідний газопровід с.Фалемичі Володимир-Волинського району Волинської області - 100 тис.грн.; На газопровід с.Лобачівка Горохівського району, Волинської області - 200 тис.грн.; На завершення газопроводу с.Сенкевичівка - с.Новосілки Горохівського району, Волинської області - 200 тис.грн.; На завершення газопроводу с.Скригове Горохівського району, Волинської області - 100 тис.грн.; На газифікацію с.Дубище-Славне, с.Суськ-Словатичі Ківерцівського району, Волинської області - 1 млн. грн.; На будівництво газовідводу до с.Мала Груша Любешівського району, Волинської області, 3, 9 км. - 500 тис.грн.; На будівництво газопроводу середнього тиску вул.Партизанська с.Видерта Камінь-Каширського району, Волинської області - 121 тис.грн.; На газифікацію вулиці Вишневої, Тихої, нової с.Острівок Камінь-Каширського району, Волинської області - 336 тис.грн.; На завершення підвідного газопроводу високого тиску до музею-садиби Лесі Українки с.Колодяжне Ковельського району, Волинської області - 300 тис.грн.; На газопровід-відвід с.Голоби Маневицького району, Волинської області - 40 млн. грн.; На підвідний газопровід Ковель-Городилець с.Городилець Турійського району, Волинської області - 200 тис.грн.; На підвідний газопровід с.Ліски-Гайки Турійського району, Волинської області - 100 тис.грн.; На підвідний газопровід с.Свинарин Турійського району, Волинської області - 150 тис.грн.; На підвідний газопровід с.Дубечно Старовижівського району, Волинської області - 1 млн. грн.; На підвідний газопровід високого тиску с.Хорів Локачинського району, Волинської області - 199 тис.грн.; На підвідний газопровід високого тиску с.Козлів Локачинського району, Волинської області - 145 тис.грн.; На завершення будівництва дитячого садка с.Ясенівка Рожищенського району, Волинської області - 470 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -735- Супрун Л.П.
Гайворонський район, Кіровоградської області виготовлення документації газифікації Гайворонського району 600 тис.грн.; Добровеличківський район, Кіровоградської області виготовлення документації газифікації Добровеличківського району 240 тис.грн.; газифікація смт. Добровеличківка; Голованівський район, Кіровоградської області газифікація с. Капітанка 50 тис.грн.; виготовлення проектно-кошторисної документації для газифікації смт. Голованівськ 700 тис.грн.; газифікація с. Побузьке 1950 тис.грн.; Вільшанському району, Кіровоградської області газовідвод середнього тиску "Первомайськ - Вільшанка" 26, 4 км (проектні роботи та будівництво) 9820 тис.грн.; Новоархангельському району, Кіровоградської області будівництво газопроводу - відводу до смт. Новоархангельськ 10500 тис.грн.; Токмацькому району, Запорізької області завершення будівництва газопроводу до м. Молочанськ 300 тис.грн.; Орехівський район, Запорізької області газифікація центрального мікрорайону м. Оріхів та ДНЗ "Червона шапочка" 500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -736- Фоменко К.О.
Доповнити п. 12 ст. 58 словами "та депресивних шахтарських міст".  
Відхилено    
355. 13) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і капітальний ремонт доріг у сільській місцевості;   -737- Потапов В.І.
передбачити субвенцію Куп'янському районному бюджету Харківської області на капітальний ремонт доріг внутрішнього користування у сумі 280 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -738- Потапов В.І.
передбачити субвенцію міському м.Ізюм Харківської області на капітальний ремонт доріг внутрішнього користування у сумі 1500 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -739- Потапов В.І.
передбачити субвенцію Ізюмському районному бюджету Харківської області на капітальний ремонт доріг внутрішнього користування у сумі 300 тис. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -740- Потапов В.І.
передбачити субвенцію Борівському районному бюджету Харківської області на капітальний ремонт доріг внутрішнього користування у сумі 300 тис. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -741- Потапов В.І.
передбачити субвенцію Шевченківському районному бюджету Харківської області на капітальний ремонт доріг внутрішнього користування у сумі 462, 5 тис. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -742- Мовчан П.М.
Передбачити кошти у сумі 4, 8 млн. грн.. на будівництво автодороги обласного значення від с.Круглик Києво-Святошинського району до с.Рославичі Васильківського району Київської області загальною довжиною 8 км.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -743- Ващук К.Т.
На дорогу в с.Хмелівка Володимир-Волинського району, Волинської області - 6 тис.грн.; На дорогу с.Берестяне-Липно Ківерцівського району, Волинської області - 1, 7 млн. грн.; На автодорогу с.Троянівка Маневицького району, Волинської області - 9 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -744- Супрун Л.П.
Гайворонський район Капітальний полегшений ремонт Балта - Умань, відрізок Бандурове - Пісчана 1000 тис.грн.; Котівка - Бандурове 1000 тис.грн.; Хащувате - Казавчин 1000 тис.грн.; Мощеннна - Берестяги 1000 тис.грн.; Джулинка - Гайворон - Ульяновка 10, 0 км 2150 тис.грн.; Солгутове - Соломія 2, 0 км 430 тис.грн.; Колодисте - Піщане 2, 0 км 430 тис.грн.; Хащувате - Чемерпіль 2, 5 км 540 тис.грн.; Колодисте - Піщане 6, 0 км 600 тис.грн.; с. Могильне 5, 0 км 120 тис.грн.; реконструкція вул. Куйбишева, Чернишевського, Пісочної в м.Гайворон 4, 2 км 520 тис.грн.; будівництво об'їзної дороги м. Гайворон; ремонт доріг по вул. Куйбишева, Пушкіна та Української 300 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -745- Супрун Л.П.
Новоархангельський район Капітальний ремонт Тишківка - а/д Урожайне - Єміловка 1, 350 км (підходи та міст в с. Тернівка) 0, 126 міст Полегшений капремонт територіальних доріг Нерубайка - Ульяновка 4, 5 км; Новоархангельськ - Миколаївка 2, 0 км; Місцеві дороги Новоархангельськ-Кальниболот - Новомиргород 4, 0 км; Урожайне - Покотилове - Ємилівка 4, 0 км; Новоархангельськ-Тернівка ч-з Солдатське (підходи та міст в с.Солдатське) 1, 0 км; с. Тальне - вихід на дорогу Львів - Кіровоград - Знам'янка 0, 5 км; Капітальний полегшений ремонт сільських вулиць смт. Новоархангельськ 4,0 км 600 тис.грн.; с. Торговиця 3,0 км 600 тис.грн.; с. Небелівка 2,0 км 120 тис.грн.; с. Скалівські Хутори 1,0 км 150 тис.грн.; с. Синюха 1,0 км 150 тис.грн.; с. Підвисоке 1,0 км 50 тис.грн.; с. Левківка 1,0 км 140 тис.грн.; с. Нерубайка 3,0 км 600 тис.грн.; с. Солдатське 1,0 км 50 тис.грн.; с. Тернівка 1,0 км 150 тис.грн.; с. Ганнівка 2,0 км 400 тис.грн.; с. Покотилове 2,0 км 400 тис.грн.; с. Кринички 1,0 км 200 тис.грн.; с. Покровка 1,0 км 200 тис.грн.; Хутір Шевченка 2,0 км 90 тис.грн.; с. Свердликове 2,0 км 90 тис.грн.; с. Ятрань 2,0 км 90 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -746- Супрун Л.П.
Ульяновський район Полегшений капітальний ремонт Ульяновка - Грушка - Станіславове 4, 7 км 235 тис.грн.; Розношенське - Красногірка 3, 4 км 340 тис.грн.; Новоселиця 2, 3 км 230 тис.грн.; ремонт дороги Богданове-Сабатинівка-Чемерпіль 50 тис.грн.; Ямковий та поверхневий ремонт Ульяновка - Шамраївка - Кам'яний Брід 18, 6 км 750 тис.грн.; до с. Розношенське 2, 5 км 125 тис.грн.; до с. Лозувате 5, 0 км 250 тис.грн.; Кам'яна - Криниця - Вільхове; Богданівка - Сабатинівка - Чемерпіль; Добровеличківський район Липняжка - Карбівка - Олександрівка 1400 тис.грн.; Новоархангельськ - Помічна 2100 тис.грн.; Реконструкція вулиць смт. Добровеличківка, вул. Леніна 1900 тис.грн.; смт. Добровеличківка, вул. Кірова 2100 тис.грн.; будівництво мостового переходу через річку Добра, смт. Добровеличківка  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -747- Супрун Л.П.
Голованівський район відрізок дороги від автодороги Голованівськ - Люшнювате до с. Свірнево протяжністю 6 км; Голованівськ - Крутеньке (через села Вербове і Семидуби) 4500 тис.грн.; Голованівськ - Перегонівка ч/з с. Вербове, Семидуби, Крутеньке на дільниці смт. Голованівськ - Вербове та Крутеньке - Перегонівка 9, 5 км 2650 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -748- Супрун Л.П.
Вільшанський район Ремонт доріг Плосько-Забузьке - Йосипівка - Первомайськ (межа області) 4, 3 км 500 тис.грн.; Тишківка - Первомайськ (ремонт мостового переходу ч-з р.Чорний Ташлик с. Калмазове) 78 мп 4000 тис.грн.; Тишківка - Первомайськ 4, 2 км 370 тис.грн.; Станкувате-Добровеличківка-Пушково 2, 4 км 300 тис.грн.; Токмацький район будівництво та утримання доріг в м. Молочанськ 140 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -749- Супрун Л.П.
Оріхівський район ремонт доріг на території сільських рад: Омельницької, Копанівської, Мирненської, Яснополянської, Новотроїцької, Микильської, Новопавлівської, Новоандріївської, Юрківської, Малотокмачанської 1500 тис.грн.; Монастирищенський район завершення будівництва дороги по вул. Чапаєва с. Леськово 300 тис.грн.; реконструкція автодороги Монастирище - Леськово - Матвіїха 800 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -750- Кальніченко І.В.
Для якісного планування субвенцій на будівництво та капітальний ремонт автомобільних доріг у сільській місцевості пропонується ввести єдину державну статистичну звітність, яка б відображала показники мережі та якості доріг.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -751- Сятиня М.Л.
передбачити кошти на будівництво доріг Воловецького району Закарпатської області у сумі 1 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -752- Климпуш О.Д.
Супрун Л.П.
Кирильчук Є.І.
Загрева Б.Ю.
Майстришин В.Я.
Коновалюк В.І.
Пункт 13 виключити  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -753- Передбачити у державному бюджеті на 2006 рік субвенції місцевим бюджетам Сумської області на виконання інвестиційних проектів на ремонт доріг: ?с. Шевченкове Глухівського району до траси Київ-Москва, довжина 5 км, вартість 300 тис.грн. ?с. Слобода - с. Духанівка Буринського району, довжина 5 км, вартість 300 тис.грн. ?с. Битиця - с. Вакалівщина Сумського району, довжина 2 км, вартість 200 тис.грн. ?с. Рудневе Путивльського району до траси Суми-Глухів, довжина 2 км, вартість 200 тис.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -754- Мовчан В.П.
Передбачити субвенцію місцевим органам самоврядування на будівництво шляхового покриття по вул. Горького в с.Шевченківка Васильківського р-ну Київської області у розмірі 200 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -755- Лобода М.В.
На ремонт автодороги Іваниця - Вільшани до автотраси Суми - Ромни, 8 км. 800 тис.грн.; На завершення ремонту автодороги с.Залізняк до автотраси Суми-Краснопілля, 4 км. 200 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -756- Фікс Є.З.
Ремонт дороги Бобровиця-Веприк-Козацьке-Новий Биків (Чернігівська область) - 700 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -757- Губський Б.В.
На ремонт дороги с. Тростянець - с.Курилівка, Канівського району - 628 тис.грн.; На р/д с. Степанці - с.Синявка - с.Бересняги, Канівського району - 995 тис.грн.; На р/д с. Черниші - с.Трощин - с.Грищенці, Канівського району - 520 тис.грн.; На р/д центральної вулиці Шевченка, м.Золотоноша - 3245 тис.грн.; На р/д с. Привітне - с.Пальмира Золотоніського району - 1500 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -758- Манчуленко Г.М.
Вижницькому району, Чернівецької області: На кап/рем а/д Іспас-Майдан-Лукавці 2000 тис.грн.; На кап/рем а/д Берегомет-Шепіт-КПП "Руська" (Лукавці-Вижниця) 1300 тис.грн.; На кап/рем а/д Чернівці-Вашківці-Вижниця 1500 тис.грн.; На кап/рем а/д Чернівці-Сторожинець - КПП "Руська" 1800 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -759- Манчуленко Г.М.
Путильському району, Чернівецької області: На кап/рем а/д Чернівці-КПП "Руська" 540 тис.грн.; На кап/рем а/д Берегомет-КПП "Руська" 140 тис.грн.; На кап/рем ав/д Усть-Путила-Яблуниця 310 тис.грн.; На кап/рем а/д Селятин-Шепіт 80 тис.грн.; На кап/рем а/д Держдорога-Товарниця 340 тис.грн.; Усть-Путила-Бісків 320 тис.грн.; Дихтинець-Гробище 40 тис.грн.; Сергії-Фошки 60 тис.грн.; Сергії-Рипень 60 тис.грн.; Плоска-Лустун 30 тис.грн.; Шепіт-Нижній Ялівець 40 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -760- Манчуленко Г.М.
Сторожинецькому району, Чернівецької області: На кап/рем а/д Сторожинець-Великий Кучурів 470 тис.грн.; На кап/рем а/д Тисовець-Думбрава 190 тис.грн.; На кап/рем а/д Сторожинець-Старі Бросківці-Бобівці- Костянці 270 тис.грн.; На кап/рем а/д Ропча-Верхні Петрівці 180 тис.грн.; На кап/рем а/д Михальча-Спаська 130 тис.грн.; На кап/рем а/д Сторожинець-Нові Бросківці 170 тис.грн.; На кап/рем а/д Буденець-Банилів Підгірний 220 тис.грн.; На буд-во а/д Буденець-Верхні Петрівці 1200 тис.грн.; На буд-во а/д Великий Кучурів-Тисовець 500 тис.грн.;  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -761- Миримський Л.Ю.
На проведення капітального ремонту доріг комунальної власності с.Донське, вулиці Сонячна і Підгірна, Сімферопольського району 124 тис.грн.; На проведення капітального ремонту доріг комунальної власності с.м.т.Молодіжне, вулиці Абрикосова, Польова, Кримська, Вишнева, Сімферопольського району 170 тис.грн.; На проведення капітального ремонту доріг комунальної власності с.Мазанка, вулиці Садова, Новоселів, Сімферопольського району 170 тис.грн.; На проведення капітального ремонту дороги місцевого значення протяжністю 15 км с.Урожайне, Сімферопольського району 270 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -762- Бартків В.П.
Ремонт та утримання доріг Івано-Франківської області: Долинський район Івано-Франківської області (ремонт та утримання доріг - 5 млн. грн. в тому числі: Долина-В. Струтин-Лицівка, 1, 3 км - 180 тис.грн.; Долина-Грабів-Цінева, 1 км - 80 тис.грн.; Долина-В. Тур'я (с. Рахиня, с. Сл. Долинська), 5 км - 500 тис.грн.; Долина-В. Тур'я (с. Тростянець), 1 км - 750 тис.грн.; Долина-В. Тур'я (с. Белеїв), 2 км - 160 тис.грн.; Державна дорога - Раків (с. Раків), 2 км - 200 тис.грн.; Яворів-Якубів (с. Якубів, с. Слуків), 3 км - 240 тис.грн.; Витвиця-Кальна (с. Кальна), 4 км - 1680 тис.грн.; Станківці-Церківна (с. Церківна), 1 км - 80 тис.грн.; Старий Мізунь-Кропивник (с. Кропивник), 2 км - 160 тис.грн.; Вигода-Новий Мізунь (с. Ст. Мізунь), 2 км - 160 тис.грн.; Вишків Семичів (с. Вишків), 1 км - 500 тис.грн.; Витвиця-Розточки (с. Витвиця), 1 км - 310 тис.грн. На будівництво автодороги територіального значення Калуш-Осмолда протяжністю 56 км- 3 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -763- Петренко В.С.
На ремонт доріг с. Шевченкове Глухівського району Сумської області до траси Київ-Москва, довжина 5 км, - 300 тис.грн.; На ремонт доріг с. Слобода - с. Духанівка Буриньського району Сумської області, довжина 5 км, - 300 тис.грн.; На ремонт доріг с.Битиця с.Вакалівщина Сумського району Сумської області, довжина 2 км, - 200 тис.грн.; На ремонт доріг с. Рудневе Путивльського району до траси Суми-Глухів Сумської області, довжина 2 км, - 200 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -764- Тимошенко В.А.
На будівництва шляхопроводу по вул.Артема м.Сміла Черкаської обасті - 1500, 0 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -765- Челноков С.Д.
Передбачити кошти на реконструкцію дороги "Горбатий міст" м. Б.Церква 2 млн. грн.; будівництво дороги с.Храпачі Білоцерківського р-ну 250 тис.грн.; будівництво і ремонт автодоріг с. Гаврилівна Вишгородського р-ну 25- тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -766- Пеклушенко О.М.
Буд-во і Кап. р-т доріг комунальної власності по Вільнянському району на 2006 рік Автодорога по с. Антонівка. Кап ремонт 1, 2 км. 180, 0 тис.грн. а/д по с. Ясинувате. Кап.ремонт 1, 3км. 195, 0 тис.грн. а/д по с. Дружелюбівка. Кап.ремонт 1, 2 км. 180, 0 тис.грн. а/д по с.Кірова. Кап. ремонт. 1, 0 км. 150, 0 тис.грн. а/д по с. Любимівка. Кап.ремонт. 1, 4 км. 210, 0 тис.грн. а/д по с.Трудолюбівка. Кап. ремонт.1, 2 км. 180, 0 тис.грн. а/д пос. Купріянівка. Кап. ремонт 1, 1км. 165, 0 тис.грн. а/д поМихайлівка.Кап. ремонт. 1, 5 км 225, 0 тис.грн. а/д по с.Новогупалівка.Кап. Ремонт. 1, 6км 240, 0 тис.грн. а/д пос. Петро-Михайлівка. Кап.ремонт 1, 0 км. 150, 0 тис.грн. а/д по с. Привільне.Кап.ремонт 1, 0 км. 150, 0 тис.грн. а/д по я. Якимівка.Кап.ремонт. 2, 5 км. 375, 0 тис.грн. а/д по с. Резедівка. Нове буд-во. 2, 0 км 360, 0 тис.грн. м.Вільнянськ. Вул. Жовтнева. Капітальне буд-во. 1, 2 км 180, 0 тис.грн. м.Вільнянськ. Вул. Шевченка. 1, 0 км.Капітальне буд-во 195, 0 тис.грн. м.Вільнянськ. Вул. Гнаровська 1, 2 км. Капітальне буд-во 209, 0 тис. грн  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -767- Бронніков В.К.
На капітальний ремонт доріг по вулицям Пушкінській, Гагаріна, Петровського, Жовтневій, м.Горлівка - 2, 3 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -768- Асадчев В.М.
Збільшити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і капітальний ремонт доріг у сільській місцевості на 15 млн.грн., у тому числі: Ємільчинський район (ремонт та уримання доріг) - 7 млн. грн.; Долинський район (ремонт та уримання доріг) - 5 млн. грн.; Долина - В. Струтин - Лицівка, 1, 3 км - 180 000 грн.; Долина - Грабів - Цінева, 1 км - 80 000 грн.; Долина - В. Тур'я (с. Рахиня, с. Сл. Долинська), 5 км - 500 000 грн.; Долина - В. Тур'я (с. Тростянець), 1 км - 750 000 грн.; Долина - В. Тур/я (с. Белеїв), 2 км - 160 000 грн.; Державна дорога - Раків (с. Раків), 2 км - 200 000 грн.; Яворів-Якубів (с. Якубів, с. Слуків), 3 км - 240 000 грн. Витвиця - Кальна (с. Кальна), 4 км - 1 680 000 грн. грн.; Станківці - Церківна (с. Церківна), 1 км - 80 000 грн.; Старий Мізунь - Кропивник (с. Кропивник), 2 км - 160 000 грн.; Вигода - Новий Мізунь (с. Ст. Мізунь), 2 км - 160 000 грн.; Вишків Семичів (с. Вишків), 1 км - 500 000 грн.; Витвиця - Розточки (с. Витвиця), 1 км - 310 000 грн.; Рожнятівський район (будівництво дороги) - 3 млн. грн.; Калуш - Осмолда протяжністю 56 км - 3 000 000 грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -769- Стецьків Т.С.
слова "будівництво і капітальний ремонт доріг у сільській місцевості" замінити словами "будівництво реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг комунальної власності, у тому числі і в сільській місцевості".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -770- Стецьків Т.С.
Передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг комунальної власності, у тому числі і в сільській місцевості у сумі 35 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -771- Абдуллін О.Р.
передбачити фінансування наступних напрямків з реконструкції та ремонту автодоріг по Рівненській області (у тис.грн.): реконструкція доріг у Володимирецькому районі: а/д Бережниця - Городець - Степань-1 000; Рафалівка - Балаховичі - Острів-1 000; а/д Володимирець - М.Телковичі- 2 100; а/д Зелене - Степангород- 1 900; а/д Володимирець - М.Телковичі- 2 400; а/д Зарічне - Борова - ст.Рафалівка- 2 400; а/д Озеро - Дубівка - Кідри- 1 000; а/д Рудка - Мульчиці - Уріччя- 1 800. Будівництво автодоріг у Дубровицькому районі: с.Жадень - с.Удрицьк- 1 800; с.Заслуччя - с.Залужжя- 1 200. Реконструкція автодороги у Зарічненському районі Зарічне - Морочно - Прикладними (кордоні з Республікою Білорусь) на ділянці с.Мутвиця - с.Морочно (6 км)- 4 000. Асфальтове покриття дороги Рокитне-Карпілівка - 2 000; асфальтове покриття дороги Рокитне - Старе Село 2 300.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -772- Фоменко К.О.
п. 13 ст. 58 викласти у такій редакції: "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і капітальний ремонт доріг у сільській місцевості та депресивних шахтарських містах".  
Відхилено    
356. 14) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у м. Запоріжжя;       
357. 15) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення, районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги";       
358. 16) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв);   -773- Косінов С.А.
Передбачити субвенцію на оновлення рухомого складу міськелектротранспорту та метрополітену м. Харкова у сумі 15 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -774- Челноков С.Д.
Виділити кошти на придбання тролейбусів для м. Біла Церква - 1800 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -775- Качур П.С.
визначити Держжитлокомунгосп України головним розпорядником коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту у розмірі 50000 тис.грн., вилучивши її у Мінтрансзв'язку, а також змінити її назву на " субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на умовах спів фінансування на придбання трамвайних вагонів та тролейбусів для комунального електротранспорту"  
Відхилено    
359. 17) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів;       
360. 18) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів для сільських загальноосвітніх шкіл;   -776- Калетнік Г.М.
Нощенко М.П.
У пункті 18 статті 58 слова "для сільських загальноосвітніх шкіл" замінити словами "для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості" та відповідно уточнити назву субвенції у додатках № 3 та № 7 до проекту Закону.  
Враховано редакційно Доручення КМУ   
    -777- Манчуленко Г.М.
Вижницькому району, Чернівецької області: Придбання шкільних автобусів: Мигівська ЗОШ І-ІІІ ст., Вижницька ЗОШ І-Ш ст., Вашківецька ЗОШ І-ІІІ ст., Іспаська ЗОШ І-ІП ст.; Кіцманському району, Чернівецької області: Придбання шкільних автобусів: Нижньостанівецька ЗОШ І-ІП ст., Ставчанської ЗОШ І-ІП ст., Мамаївської ЗОШ І-ІІІ ст.; Путильському району, Чернівецької області: Придбання шкільних автобусів: Дихтинецька ЗОШ І-ІІІ ст., Селятинська ЗОШ І-ІІІ ст., Розтоківська ЗОШ І-ІП ст., Сергіївська ЗОШ І-ІІІ ст., Путильска ЗОШ І-ІІІ ст., Шепітська ЗОШ І-ІІІ ст., Яблуницька ЗОШ І-Ш ст., Самаківська ЗОШ І-ІІІ ст., Підзахаричівський навчально-виробничий комбінат; Сторожинецькому району, Чернівецької області: придбання шкільних автобусів: Бобовецька ЗОШ І-ІІІ ст., Ропчанська ЗОШ І-Ш ст., Михальчанська ЗОШ І-Ш ст., Тисовецька ЗОШ І-ІІІ ст., Великокучурівська ЗОШ І-ІІІ ст.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -778- Челноков С.Д.
Виділити кошти на придбання шкільних автобусів для школи с. Терезіне Білоцерківського р-ну (Спорт інтернат).  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -779- Фоменко К.О.
.Викласти п. 18 ст. 58 у такій редакції: "Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів для сільських загальноосвітніх шкіл та загальноосвітніх шкіл депресивних шахтарських міст".  
Відхилено    
361. 19) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на комплекс заходів по укріпленню острова Коса Тузла;       
362. 20) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на берегоукріплювальні роботи на острові Зміїний.   -780- Заічко В.О.
Статтю 58 доповнити пунктом 21 такого змісту: "субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації" визначити розподіл цієї субвенції у таких розмірах: міському бюджету міста Севастополь 14.000 тис. грн., міському бюджету міста Феодосія 4.000 тис. грн.; Сімферопольському районному бюджету (бюджет смт. Гвардійське) - 800 тис. грн., та внести відповідні зміни до додатків проекту Закону;  
Враховано    
    -781- Челноков С.Д.
Статтю 58 доповнити пунктом 21 такого змісту: "21) 50 відсотків надходжень до Фонду соціального захисту інвалідів".  
Враховано частково Доручення КМУ   
363. Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.       
364. При цьому у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.   -782- Розділ V доповнити статтею, яка б передбачала для міських та обласних державних адміністрацій повне відшкодування втрат від пільгових перевезень.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -783- Доповнити проект Закону новою статтею такого змісту: "Установити, що видатки на покриття різниці в тарифах з оплати електричної енергії підприємствами міського електротранспорту здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок коштів відповідної субвенції з Державного бюджету України, джерелом якої є надходження до загального фонду державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) від підприємств ПЕК."  Відхилено    
365. VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ       
366. Стаття 59. Затвердити на 2006 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у сумі з 1 січня - 453 гривні, з 1 квітня - 465 гривень, з 1 жовтня - 472 гривні, та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:   -784- Хара В.Г.
Статтю 59 викласти в наступній редакції: "Затвердити на 2006 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 662 гривні, а також для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років - 547 гривень; дітей віком від 6 до 18 років - 713 гривень; працездатних осіб - 734 гривні; осіб, які втратили працездатність, - 484 гривні. За підсумками І півріччя 2006 року переглянути прожитковий мінімум відповідно до зростання індексу споживчих цін та внести на розгляд Верховної Ради України разом з уточненням показників Державного бюджету України";  
Відхилено    
    -785- Коновалюк В.І.
Статтю 59 викласти в наступній редакції: "Затвердити на 2006 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 597 гривень, а також для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років - 489 гривень; дітей віком від 6 до 18 років - 625 гривень; працездатних осіб - 649 гривень; осіб, які втратили працездатність, - 456 гривень. Розміри державних соціальних гарантій на 2006 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюється відповідними законами, Законом України "Про Державний бюджет України на 2006 рік", а також нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України"  
Відхилено    
367. дітей віком до 6 років - з 1 січня 400 грн., з 1 квітня - 410 грн., з 1 жовтня - 418 гривень;       
368. дітей віком від 6 до 18 років - з 1 січня 514 грн., з 1 квітня - 527 грн., з 1 жовтня - 536 гривень;       
369. працездатних осіб - з 1 січня - 483 грн., з 1 квітня - 496 грн., з 1 жовтня - 505 гривень;       
370. осіб, які втратили працездатність, з 1 січня - 350 грн., з 1 квітня - 359 грн., з 1 жовтня - 366 гривень;       
371. Розміри державних соціальних гарантій на 2006 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами, цим законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.       
372. Стаття 60. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів,   -786- Викласти статтю 60 в такій редакції: "Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії, операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів, операцій щодо проведення розрахунків відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".  Враховано частково    
    -787- Рудковський Д.О.
Викласти в редакції: Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у не грошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов`язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів, які ввозяться за прямими договорами для власних виробничих потреб (не передбачені для подальшого продажу), за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, а також розрахунків Міністерства оборони України шляхом передачі як розрахунок надлишкового військового майна. Вартість військового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим постачальникам матеріально- технічних засобів (ресурсів), виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахунків, а також майна, передається юридичним особам в обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України і спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Міністерство фінансів вносить зміни до розпису Державного бюджету України понад обсяги відповідних доходів та бюджетних призначень, визначених у додатках №1 та №3 до цього Закону."  
Враховано частково    
    -788- Супрун Л.П.
Гірник Є.О.
У статті 60 після слів "на митну територію України" доповнити словами "та випадків, визначених у Законах України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу" та "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу"  
Враховано    
373. Стаття 61. Установити, що господарські організації: державні, в тому числі казенні підприємства та їх об'єднання і дочірні підприємства, а також акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірні підприємства сплачують до Державного бюджету України частину прибутку (доходу).   -789- Враховуючи складну фінансову ситуацію сільськогосподарських підприємств-платників фіксованого сільськогосподарського податку, в т. ч. сільгосппідприємств державної форми власності або з часткою державної власності, пропонуємо абзац 1 статті 61 проекту Державного бюджету на 2006 року доповнити словами " (крім сільськогосподарських підприємств - платників фіксованого сільськогосподарського податку)".  Відхилено    
    -790- Катеринчук М.Д.
Статтю 61 вилучити  
Відхилено    
374. Установити, що господарські товариства, більш ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, сплачують безпосередньо до Державного бюджету України частину прибутку (доходу) та дивіденди, нараховані за результатами фінансово - господарської діяльності за 2005 рік.   -791- Частину першу статті 61 після слів „сплачують безпосередньо до Державного бюджету України частину прибутку (доходу)" доповнити словами „ (крім господарських організацій МВС України, 50 % прибутку (доходу) яких спрямовується виключно на фінансування видатків на матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ)", оскільки бюджетна забезпеченість МВС України складає 40 % від потреби, кошти на матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ практично не передбачені.  Відхилено    
    -792- Частину другу статті 61 вилучити.  Відхилено    
375. Установити, що господарські організації, які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду місцевих бюджетів частину прибутку (доходу).       
376. Частина прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України або місцевих бюджетів за результатами фінансово-господарської діяльності 2005 року (крім частини прибутку (доходу), сплаченої відповідно до статті 65 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 17-18, ст.250) та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2006 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.   -793- Заічко В.О.
Статтю 61 після четвертого абзацу доповнити новим абзацом: "Зобов'язати посадових осіб фонду державного майна України, що приймають участь від імені держави в загальних зборах акціонерних холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), забезпечити прийняття рішення про розподіл прибутку (доходу) таких підприємств за результатами фінансово-господарської діяльності за 2005 рік."  
Враховано частково Доручення КМУ   
377. Для акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірніх підприємств, а також господарських організацій, у статутних фондах яких є частка комунальної власності, зазначені відрахування провадяться з частини прибутку (доходу) відповідно до розміру державної або комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.       
378. Порядок і норматив відрахування частини прибутку (доходу), визначеної цією статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів України з інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.   -794- Внести зміни до статті 61: частину шосту доповнити такими словами у дужках " (крім порядку і нормативу відрахування частини прибутку (доходу) господарських організацій, які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності, які встановлюються відповідними радами)";  Враховано    
    -795- Внести зміни до частини шостої ст.61, де зазначити що вказане повноваження Кабінету Міністрів України не стосується об'єктів комунальної власності.  Враховано редакційно    
379. Для господарських організацій, визначених частиною третьою цієї статті, за умови, що ці господарські організації сплатили за результатами фінансово-господарської діяльності у 2005 році частину прибутку відповідно до статті 65 Закону України „Про Державний бюджети України на 2005 рік", на суму дивідендів, нарахованих та сплачених за результатами фінансово-господарської діяльності за 2005 рік, зменшується сума частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті у наступних за датою сплати дивідендів податкових періодах.   -796- частину сьому вилучити  Враховано    
    -797- З метою уникнення подвійного навантаження встановити, що право на зменшення суми частини прибутку на суму нарахованих (сплачених) дивідендів повинні мати всі підприємства, визначені у статті 61, а не лише ті, у статутних фондах яких є частка комунальної власності.  Відхилено    
380. Стаття 62. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів.       
381. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, та у разі їх відповідності бюджетним паспортам.       
382. Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.       
383. При цьому зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг, компенсацій з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.       
384. Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.       
385. Поточні видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати (грошового забезпечення).   -798- Частину шосту статті 62 виключити, оскільки вона суперечить статті 27 законопроекту, якою встановлюється заборона збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами оплати праці за рахунок зменшення інших видатків. (У зв'язку зі звільненням великої кількості працівників органів внутрішніх справ та підвищення оплати праці впродовж бюджетного року непередбачувана в бюджеті заборгованість з оплати праці становить 100 млн. грн. Крім того, забезпеченість видатків на утримання МВС України складає 40 % від потреби, з яких питома вага видатків на оплату праці складає 80 %.).  Відхилено    
386. Стаття 63. Установити для платників податку на прибуток у 2006 році сплату податку на прибуток за результатами одинадцяти місяців 2006 року за правилами, встановленими для повного податкового періоду, з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попередніх періодів, визначеного відповідно до законодавства, та приросту (убутку) матеріальних запасів за одинадцять місяців 2006 року та суми амортизаційних відрахувань, нарахованих за три квартали 2006 року, та двох третин амортизаційних відрахувань четвертого кварталу 2006 року. Сплата податку на прибуток та подання податкової декларації з цього податку за одинадцять місяців 2006 року здійснюється у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.   -799- Вилучити.  Відхилено    
387. Стаття 64. Заборонити у 2006 році:   -800- Статтю 64 викласти в такій редакції: "Стаття 64. Заборонити у 2006 році: реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надання відстрочки термінів її сплати, крім надання розстрочки протягом бюджетного року по заборгованості (недоїмці), а також крім випадків, визначених у Законі України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу; реструктуризацію заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості у термін не більше, ніж на три роки; списання заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, крім заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимогами щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів."  Враховано    
    -801- Викласти статтю 64 в такій редакції: "Заборонити у 2006 році проводити: реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати; списання заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету, крім заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами станом на 1 січня 2004 року, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів, а також крім випадків, визначених у Законі України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу"та випадків, визначених Законом України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу".  Враховано частково    
    -802- Мартинюк А.І.
З метою реалізації положень Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" доцільно у законопроекті про державний бюджет на 2006 рік обумовити порядок реструктуризації та погашення заборгованості для зазначених суб'єктів господарювання.  
Враховано частково    
    -803- Статтю 64 доповнити новою частиною такого змісту: „Порядок обліку та ліквідації заборгованості по соціальних виплатах, яка виникає за непередбачуваних обставин та у зв'язку зі змінами в законодавстві, визначається Кабінетом Міністрів України". (Заборгованість по розрахунках із звільненими працівниками органів внутрішніх справ становить 85 млн. грн., у 2004 році виникла кредиторська заборгованість зі створення ЄДАПС за спеціальним фондом у сумі 1,8 млн. грн., а в поточному році фінансування передбачається виключно із загального фонду держбюджету).  Відхилено    
388. реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надання відстрочки щодо термінів її сплати; реструктуризацію заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості у термін не більше, ніж на три роки.   -804- Гірник Є.О.
Після слів "термінів її сплати" доповнити словами "крім випадків, визначених у Законах України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу" та "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу"  
Враховано частково    
389. списання заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, крім заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів.   -805- Сушкевич В.М.
У абзаці другому статті 64 після слів" недостатністю їх актів" додати слова "та заборгованості по позиках, отриманих від Фонду соціального захисту інвалідів у минулі роки підприємствами громадських організацій інвалідів. Рішення про списання таких позик приймаються Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
390. Стаття 65. Призупинити у 2006 році дію положень і норм, передбачених пунктом "ж" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162); статтею 28 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 294; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162); абзацами одинадцятим і дванадцятим частини першої, абзацом другим частини другої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162). Встановити, що оплата праці зазначених працівників здійснюється в межах бюджетних призначень на оплату праці та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".   -806- Мартинюк А.І.
Статтю 65 виключити.  
Відхилено    
    -807- У частині першій статті 65 слова "абзацами одинадцятим і дванадцятим частини першої, абзацом другим частини другої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., №10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст.250; 2005 р., №7-8, ст.162)" вилучити  Відхилено    
    -808- Садовий М.І.
Степанов М.В.
Рудьковський М.М.
Частину першу статті 65 викласти в такій редакції "Установити, що у 2006 році положення і норми, передбачені пунктом "ж" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 165); статтею 28 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 294; 2001 р. № 2-3, ст..10; 2002р., № 12-13, ст..92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 165); абзацами одинадцятим і дванадцятим частини першої, абзацом другим частини другої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 165), діють в межах не нижче середнього рівня оплати праці в економіці у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
    -809- Стоян О.М.
Норми статей 52 та 65 є суперечливими. Якщо статтею 52 встановлено необхідність забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати тощо, то статтею 65 призупиняється дія положень і норм, передбачених нормами законодавства, що визначають зазначену потребу.  
Відхилено    
    -810- Стоян О.М.
У частині першій статті 65 вилучити положення, що стосуються призупинення у 2006 році дії норм, передбачених абзацами 11 та 12 частини 1 ст. 57 Закону України "Про освіту" (щодо встановлення посадових окладів педагогічним працівникам на рівні, не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості, а науково-педагогічним працівникам - на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості) та абзацу 2 частини 2 цієї статті (стосовно доплат спеціалістам освіти до рівня середньомісячної заробітної плати в народному господарстві).  
Відхилено    
    -811- Горбаль В.М.
Калетнік Г.М.
Челноков С.Д.
Бокий І.С.
Хара В.Г.
Рудьковський М.М.
Частину першу статті 65 вилучити  
Відхилено    
391. Установити на 2006 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 49, ст. 259; № 12-13, ст.92; 2003 р., №10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162) у сумі 121 гривня у розрахунку на одну особу.   -812- Хара В.Г.
Збільшити до розміру прожиткового мінімуму для відповідного віку дитини розмір доходів на одну особу при визначенні права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах, але не менше 155 грн. - рівня забезпечення прожиткового мінімуму для непрацездатних.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -813- Садовий М.І.
Степанов М.В.
Рудьковський М.М.
Частину другу статті 65 виключити  
Відхилено    
392. Стаття 66. Установити, що у 2006 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст.238; 1997 р., № 33, ст.207; 1999 р., № 8, ст.59; 2000 р., № 14-15-16, ст.121; 2001 р., № 2-3, ст.10; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250; 2005 р., № 7-8, ст. 162), збільшені в 3,10 раза.       
393. По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2006 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст.238; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250; 2005 р., № 7-8, ст. 162).       
394. Установити, що у 2006 році пільги по платі за землю, визначені пунктами 3 і 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст.238; 2000 р., № 43, ст.363; 2003 р., № 10-11, ст.86, № 26, ст.195, № 30, ст.243; 2004 р., № 17-18, ст.250; 2005 р., № 7-8, ст. 162), застосовуються до бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і організацій, а також закладів фізичної культури та спорту, спортивних баз олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.   -814- Фракція комуністів У статті 66 абзац 3 викласти у такій редакції: "установити, що у 2006 році пільги по платі за землю визначені пунктами 3 і 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" застосовується до бюджетних установ, комунальних та державних підприємств, закладів охорони здоров'я, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і організації, а також закладів фізичної культури та спорту, спортивних баз олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України".  Враховано частково    
    -815- Челноков С.Д.
У частині другій статті 66 слова "а також закладів фізичної культури та спорту" замінити словами "закладів фізичної культури та спорту, а також".  
Враховано    
    -816- Стоян О.М.
частину 3 статті 66 вилучити  
Відхилено    
    -817- Хара В.Г.
Мартинюк А.І.
У частині третьої статті 66 доповнити перелік установ, на які поширюється пільга по платі за землю, визначена пунктом 3 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю", дитячими санаторно-курортними та оздоровчими закладами України.  
Відхилено    
    -818- Слова "перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України" - виключити.  Відхилено    
395. Стаття 67. Платежі, які відповідно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються щомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст.44) для платежів, що мають базовий (звітний) період ( календарний місяць.       
396. По загальнодержавних та місцевих податках і зборах (обов'язкових платежах), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків), платники надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним) періодом ( календарний місяць.       
397. Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.       
398. Стаття 68. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією, зараховуються до державного бюджету у повному обсязі.       
399. Стаття 69. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (далі ( працівників) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.   -819- Частину першу статті 69 після слів „планах використання бюджетних коштів" доповнити, через кому, словами „не враховуючи видатки, пов'язані із соціальними виплатами за непередбачуваних обставин".  Відхилено    
    -820- Хара В.Г.
Статтю 69 вилучити з обґрунтуванням до статті 38  
Відхилено    
400. Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право окремі категорії працівників (крім категорій, пільги яким передбачаються пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"), а також у частині медичної допомоги і санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення ( члени сімей військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу, пенсіонерів з числа військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей, здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу, безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею.       
401. Стаття 70. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами І групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни І групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.   -821- У статті 70 слова "за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі" вилучити. Як правило, інвалідам війни під 80 і більше років. Тому запис за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі, є некоректним.  Відхилено    
    -822- Стоян О.М.
Хара В.Г.
Статтю 70 вилучити, як таку що не відповідає рішенню Конституційного Суду України щодо визначення поняття "член сім`ї".  
Відхилено    
    -823- Викласти в редакції: "Членом сім`ї вважається особа, що перебуває з суб`єктом права на пільги у правовідносинах, природа яких визначається кровними (родинними) зв`язками або шлюбними відносинами постійним проживанням та веденням з нею спільного господарства. До кола членів сім`ї особи належать його (її) дружина (чоловік), їх діти (незалежно від того, чи є це діти будь -кого з подружжя, спільні або усиновлені, народжені у шлюбі або позашлюбні) і батьки. Подружжя вважається сім`єю і тоді, коли дружина і чоловік у зв`язку з навчанням, службою (роботою), лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім`ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Членами сім`ї мають бути визнані й інші особи за умов постійного проживання разом з суб`єктом права на пільги і ведення з ним спільного господарства, тобто не лише його (її) близькі родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід, баба), але й родичі або особи, які не перебувають з особою у безпосередніх родинних зв`язках (неповнорідні брати, сестри, зять, невістка; вітчим, мачуха, опікуни, піклувальники, пасинки, падчерки та інші). Членом сім`ї, що перебуває на утриманні, є та з визначених у частині 1 цієї статті особа, що перебуває на повному утриманні особи або одержує від неї допомогу, яка є для неї постійним і основним джерелом засобів до існування. Це особи, що не мають власних доходів, або особи, пенсія, стипендія чи інший сукупний середньомісячний доход яких не перевищує офіційно встановленого законом прожиткового мінімуму). До них належать: а) неповнолітні; б) непрацездатні; в) інші особи, яких особа зобов`язана утримувати за законом; г) вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, (крім курсантів і слухачів військово - навчальних закладів органів внутрішніх справ), стажисти до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними віку, встановленого для таких членів сім`ї, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника; д) працездатні члени сім`ї, що зайняті доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками, які не досягли 8 -річного віку. За інвалідом першої групи, дитиною інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, та визначеними законом іншими видами трудової діяльності, що зараховується до стажу роботи, який надає члену сім`ї право на трудову пенсію; е) інші особи, визнані утриманцями у встановленому порядку. У разі переведення військовослужбовця для подальшого проходження служби або навчання в інший населений пункт його утриманцями до надання житла сім`ї, які перебували раніше на утриманні військовослужбовця і залишилсь тимчасово проживати за попереднім місцем служби. Наявність права на пільги у члена сім`ї особи у кожному конкретному випадку визначається відповідними органами чи організаціями, а в разі виникнення спору - судами загальної юрисдикції"  Відхилено    
    -824- Мартинюк А.І.
Вилучити слова "...за умови, що інвалід не перебуває у шлюбі..."  
Відхилено    
402. Стаття 71. З метою приведення окремих норм законів у відповідність з бюджетним законодавством зупинити на 2006 рік дію:   -825- Внести зміни до статті 71: в абзаці першому слова "бюджетним законодавством" замінити словами "цим Законом";  Враховано    
    -826- Хомутиннік В.Ю.
виключити  
Відхилено    
403. 1) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами), частини шостої статті 30 (в частині встановлення Кабінетом Міністрів України базових нормативів плати за користування надрами), частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) та частини першої статті 34 (щодо визначення розміру збору за видачу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст.340; 2001 р., № 2-3, ст.10; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., № 10-11, ст. 86, 2004 р., № 17-18, ст. 250);   -827- Гірник Є.О.
Кисельов О.В.
Рудьковський М.М.
Супрун Л.П.
підпункт 1 статті 71 - вилучити.  
Відхилено    
404. 2) статті 3; частини другої статті 4; статті 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст.238; 2000 р., № 14-15-16, ст.121; 2001 р., № 2-3, ст.10; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250; 2005 р., № 7-8, ст. 162);       
405. 3) частини четвертої статті 21 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст.102, № 17-18, ст.250; 2005 р., № 7-8, ст. 162) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;       
406. 4) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст.248; 2001 р., № 2-3, ст.10; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250; 2005 р., № 7-8, ст. 162);   -828- Національний банк України
Вилучити пункт 4 статті 71.  
Відхилено    
407. 5) частини четвертої статті 9 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст.82; 1998 р., № 30-31, ст.193; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250; 2005 р., № 7-8, ст. 162);       
408. 6) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 та та підпунктів "в" і „г" підпункту 18.2.1 пункту 18.2 статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст.44; 2003 р., № 10-11, ст.86, № 24, ст.154; 2004 р., № 17-18, ст.250; 2005 р., № 7-8, ст. 162);       
409. 7) Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст.272, № 43-44, ст.493; 2005 р., № 7-8, ст. 162);   -829- Супрун Л.П.
Асадчев В.М.
Пункт 7 статті 71 вилучити.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -830- Пункт 7 статті 71 викласти в наступній редакції: 7) статті 2 Закону України „Про рентні платежі за нафту природний газ та газовий конденсат" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст.272, № 43-44, ст.493; 2005 р., № 7-8, ст. 162).  Враховано частково Доручення КМУ   
410. 8) статей 14, 15, 16 та 17 (щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262; 2004 р., № 17-18, ст. 250, № 23, ст. 324; 2005 р., № 7-8, ст. 162);   -831- Гірник Є.О.
Кисельов О.В.
Рудьковський М.М.
Супрун Л.П.
підпункт 8 статті 71 - вилучити.  
Враховано частково Доручення КМУ   
411. 9) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6 (щодо надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456; 2004 р., № 17-18, ст.250; 2005 р., № 7-8, ст. 162);   -832- Гірник Є.О.
Кисельов О.В.
Рудьковський М.М.
Супрун Л.П.
підпункт 9 статті 71 - вилучити.  
Враховано частково Доручення КМУ   
412. 10) статей 41 та 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народження та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 14, ст. 71);   -833- пункти 10 статті 71 вилучити  Відхилено    
    -834- Хара В.Г.
Стоян О.М.
Пункт 10 статті 71 вилучити з обґрунтуванням до частини 8 статті 55  
Відхилено    
413. 11) „підпункту "в" пункту 2 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України в частині фінансування дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей";   -835- Заічко В.О.
Челноков С.Д.
Виключити зі статті 71 пункт 11  
Враховано    
414. 12) частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162);   -836- Гавриш С.Б.
Пункт 12 статті 71 - виключити.  
Відхилено    
415. 13) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 23, ст. 323; 2005 р., № 7-8, ст. 162);   -837- Заічко В.О.
Виключити зі статті 71 пункт 13  
Відхилено    
416. 14) абзаців три і п'ять частини другої статті 3, статті 6, частини другої статті 7, статті 8, пункту 3 та підпункту 2 пункту 4 розділу ІV (в частині функціонування спеціального рахунку), статті 14 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 46, ст. 511);       
417. 15) підпункт 9.1.4. статті 9 Закону України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Голос України, 2005 р., № 135);       
418. 16) статті 1 Закону України „Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;   -838- Хара В.Г.
Пункт 16 статті 71 вилучити  
Враховано    
    -839- Мартинюк А.І.
Вилучити пункт 16) статті 71 та у разі необхідності подати відповідний законопроект про внесення змін до Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", погоджений з правлінням Фонду.  
Враховано    
419. 17) дію шостого та сьомого абзаців статті 5 та дію статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 94);   -840- Воюш В.Д.
Рудковський Д.О.
Заічко В.О.
Ратушняк С.М.
Челноков С.Д.
Мартинюк А.І.
Гавриш С.Б.
Хара В.Г.
Садовий М.І.
Степанов М.В.
Рудьковський М.М.
Косінов С.А.
Бокий І.С.
Пункт 17 статті 71 вилучити  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -841- Сушкевич В.М.
У пункті 17 статті 71 після слів „статті 5" та „статті 6" додати слова в дужках „ (крім інвалідів)".  
Враховано частково Доручення КМУ   
420. 18) п'ятих частин статей 12, 13, 14 та 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст.425; 2000 р., № 14-15-16, ст.121; 2001 р., № 2-3, ст.10; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р. № 10-11, ст.89; 2004 р., № 17-18, ст.250);   -842- Сташевський С.Т.
Лебедівський В.А.
Суперечності в частині зупинення у 2006 році зазначених норм із додатком 7, яким передбачені обсяги субвенції на надання пільг ветеранам війни на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.  
Відхилено    
    -843- Гладкіх В.І.
Хара В.Г.
Рудковський Д.О.
Заічко В.О.
Воюш В.Д.
Мартинюк А.І.
Гавриш С.Б.
Матвієнков С.А.
Пункт 18 статті 71 вилучити  
Відхилено    
421. 19) статті 12, частини першої статті 15 та пункту 3 розділу УІІІ „Прикінцеві положення" Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст.102; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250; 2005 р., №7-8, ст.162);   -844- Хара В.Г.
Заічко В.О.
Воюш В.Д.
пункти 19 статті 71 вилучити  
Відхилено    
422. 20) пункту 1 статті 112 (щодо одержання засудженими до позбавлення волі посилок (передач) і бандеролей) Кримінально-виконавчого кодексу (Відомості Верховної Ради України, 2004 , № 3-4, ст. 21);       
423. 21) абзацу п'ятого частини першої статті 9 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 35, ст. 360) в частині обмеження кількості посилок і передач, що одержуються особами, взятими під варту;       
424. 22) дію пункту 4 статті 2 в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти; абзацу третього статті 3 та абзацу сьомого пункту 1 статті 4 Закону України „Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162);       
425. 23) частини першої статті 17 Закону України „Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1) в частині встановлення цільової надбавки на фінансування будівництва вітрових електростанцій згідно з Комплексною програмою будівництва вітрових електростанцій;   -845- Заічко В.О.
Виключити зі статті 71 пункт 23  
Враховано    
426. 24) статті 14 Закону України „Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419);   -846- Калінчук В.А.
Юхновський О.І.
Супрун Л.П.
Вилучити пункт 24 статті 71.  
Враховано    
427. 25) абзацу третього статті 36 Закону України „Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 346);       
428. 26) частини п'ятої статті 20, частини четвертої статті 32, частини четвертої статті 33, останнього абзацу частини 3 статті 34 Закону України „Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 3, ст.17);   -847- У пункті 26 статті 71 слова "частини п'ятої статті 20, частини четвертої статті 32, частини четвертої статті 33" вилучити  Враховано    
    -848- Чичканов С.В.
Заічко В.О.
Челноков С.Д.
Воюш В.Д.
Гірник Є.О.
Пункт 26 статті 71 вилучити  
Враховано    
429. 27) пунктів 2 та 3 розділу ІІ „Прикінцеві положення" Закону України "Про деякі питання фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 2, ст. 32, N 7 - 8, ст. 162);   -849- Пункт 27 статті 71 вилучити  Відхилено    
430. 28) абзацу четвертого статті 1, в частині відшкодування моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей, дію підпункту е) пункту 1) статті 21,частини другої статті 28 та пункту 3 статті 34; частину п`яту статті 47 в частині знижок та надбавок до розміру страхового внеску Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 46-47 (26.11.99), ст.403);   -850- Стоян О.М.
Хара В.Г.
Пункт 28 статті 71 потребує доопрацювання щодо призупинення дії статті 47 (част. 5 в частині знижок і надбавок до розміру страхового внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку та виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності).  
Відхилено    
431. 29) дев'ятого абзацу статті 1 Закону України "Про прожитковий мінімум" (Відомості Верховної Ради України, 1999р., № 38, ст.348) в частині збільшення прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які відповідно до законодавства підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню, на розмір ставки податку з доходів фізичних осіб;   -851- Хара В.Г.
Стоян О.М.
Пункт 29 статті 71 вилучити  
Відхилено    
    -852- Сушкевич В.М.
У кінці речення пункту 29 статті 71 додати слова "до 1 квітня 2006 року".  
Відхилено    
432. 30) Закону України „Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №2, ст.40);   -853- Хара В.Г.
Стоян О.М.
Хомутиннік В.Ю.
Заічко В.О.
Гірник Є.О.
Пункт 30 статті 71 - виключити.  
Відхилено    
433. 31) статей 22 та 37 Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради, 1992, № 29, ст. 399);   -854- Воюш В.Д.
Гавриш С.Б.
Вилучити пункт 31 статті 71.  
Відхилено    
434. 32) пункту 4 статі 19 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст. 376; 2005 р., № 6, ст. 141; № 9, ст. 184; № 17-19, ст. 267) в частині визначення розміру максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів;       
435. 33) частину четверту статті 46 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546;1998 р., № 34, ст. 230; 2003 р., № 10-11, ст. 86).   -855- Супрун Л.П.
Нощенко М.П.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Статтю 71 доповнити пунктом такого змісту: "частину четверту статті 40 Закону України "Про автомобільні дороги" (від 08.09.2005 № 2862-ІV)  
Враховано    
    -856- пункт 33 вилучити.  Відхилено    
    -857- Ларін С.М.
Доповнити статтю 71 пунктом наступного змісту: ...) частину другу статті 45 (в частині порядку встановлення Кабінетом Міністрів України нормативів збору за погіршення якості природних ресурсів з 1 січня 2006 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №626 "Про внесення зміни у додаток 1 до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення і стягнення цього збору") Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".  
Відхилено    
    -858- Стецьків Т.С.
Доповнити статтю частиною 34 34) пунктів 1.1, 1.5 та 1.7 статті 64, пунктів 1.1, 1.2, 2.1 та 2.2 статті 66 Бюджетного кодексу України (в частині врахування плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, єдиного податку на підприємницьку діяльність з фізичних осіб та плати за землю у складі доходів, що враховуються при визначенні трансфертів)  
Відхилено    
436. Стаття 72. Установити, що у 2006 році частина перша статті 218 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38-39, ст. 288; 2003 р., № 6, ст. 51; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162) застосовується з урахуванням доповнення її реченням такого змісту:   -859- Статтю 72 викласти у такій редакції: "Стаття 72. Установити, що у 2005 році окремі положення Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38-39, ст. 288; 2003 р., № 6, ст. 51; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162) застосовуються з урахуванням таких змін: 1) частину першу статті 218 доповнити реченням такого змісту: "Ввезення на митну територію України цих товарів у незмінному стані або товарів, повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених у таких зонах, здійснюється в режимі імпорту"; 2) у розділі ХХІ "Прикінцеві положення": а) пункт 1 викласти у такій редакції: "1. Митний кодекс України набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з 1 січня 2007 року"; б) абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції: "Митний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 16, ст. 203, № 35, ст. 511; 1993 р., № 11, ст. 91, № 12, ст. 107; 1994 р., № 20, ст. 116; 1995 р., № 13, ст. 85; 1997 р., № 35, ст. 218; 1999 р., № 34, ст. 274; 2000 р., № 13, ст. 109, № 38, ст. 318, № 50, ст. 436; 2001 р., № 4, ст. 16, № 23, ст. 117, № 31, ст. 148; 2003 р., № 27, ст. 209), крім статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні збори", які втрачають чинність з 1 січня 2007 року".  Враховано    
    -860- Горбаль В.М.
виключити.  
Відхилено    
437. „Ввезення на митну територію України цих товарів у незмінному стані або товарів, повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених у таких зонах, здійснюється в режимі імпорту".       
438. Стаття 73. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком № 3 до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.       
439. У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:       
440. 50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;       
441. 50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).       
442. При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.       
443. Стаття 74. Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державного казначейства України.       
444. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Міністерству фінансів України та Державному казначейству України звіти про виконання кошторисів відповідних фондів у порядку та терміни, встановлені Державним казначейством України.       
445. Стаття 75. Витрати на надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб, на надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем проводяться за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.   -861- Мартинюк А.І.
Статтю 75 вилучити  
Відхилено    
    -862- Хара В.Г.
Статтю 75 викласти в новій редакції: "Витрати на надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем проводяться за рахунок коштів Державного бюджету України".  
Відхилено    
    -863- Стоян О.М.
У статті 75 вилучити слова "на надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб", оскільки зазначене суперечить принципам соціального страхування  
Відхилено    
    -864- Хомутиннік В.Ю.
Викласти у редакції: "В абзаці четвертому статті 3 Закону України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю" (Відомості Верховної Ради 2005 р., № 2, ст..40) вилучити слова "які стягуються як фінансові санкції з підприємств, установ і організацій відповідно до частини шостої статті 7 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні". Можливості та обсяги надання дотацій визначаються щорічно правлінням Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття виходячи з фінансових можливостей Фонду та з урахуванням асигнувань Державного бюджету України"  
Відхилено    
    -865- Гавриш С.Б.
Передбачити у державному бюджеті на 2006 рік бюджетну програму "Участь держави у наданні соціальних послуг та матеріального забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб" з призначенням асигнувань у сумі 100 млн.грн.  
Відхилено    
446. Стаття 76. Установити з 1 січня 2006 року розмір мінімальної заробітної плати 350 гривень на місяць, з 1 липня 2006 року - 360 гривень, з 1 грудня 2006 року - 400 гривень.   -866- Хара В.Г.
Статтю 76 викласти в такій редакції: "Установити з 1 січня 2006 року розмір мінімальної заробітної плати 734 гривні на місяць. Забезпечити з 1 січня 2006 року запровадження Єдиної тарифної сітки в оплаті праці працівників окремих галузей бюджетної сфери в повному обсязі; "  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -867- Стоян О.М.
Статтю 76 доопрацювати. Встановити мінімальну заробітну плату в таких розмірах (із забезпеченням відповідних бюджетних видатків): з 01.01.2006 - не нижче величини прожиткового мінімуму поточного місяця на працездатну особу; з 01.07.2006 - не нижче 1, 3 прожиткового мінімуму поточного місяця на працездатну особу (тобто з урахуванням коефіцієнта сімейного навантаження).  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -868- Левцун В.І.
Встановити розмір мінімальної заробітної плати не нижче величини прожиткового мінімуму на працездатну особу  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -869- Мартинюк А.І.
Статтю 75 викласти у такій редакції: "Установити з 1 січня 2006 року розмір мінімальної заробітної плати 386 гривень на місяць, з 1 липня 2006 року - 396 гривень, з 1 грудня 2006 року - 404 гривні".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -870- Калетнік Г.М.
викласти в редакції: "Установити з 1 січня 2006 року розмір мінімальної заробітної плати - 734 грн. на місяць."  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -871- Гірник Є.О.
Статтю 76 викласти в наступній редакції: "Встановити з 1 січня 2006 року розмір мінімальної заробітної плати 360 грн. на місяць, а з 1 жовтня 2006 року 400 грн. на місяць".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -872- Стецьків Т.С.
доповнити другим абзацом "До прийняття Верховною Радою України змін до законів, у нормах яких для розрахунку застосовується мінімальна заробітна плата, зазначені розміри заробітної плати не застосовуються як розрахункова величина для визначення розмірів компенсаційних та інших виплат.  
Відхилено    
    -873- Шпак В.Ф.
Запровадити мінімальну заробітну плату в розмірі 350 грн. з 01.07.06 та 400 грн. з 01.01.2007  
Відхилено    
447. Стаття 77. Установити, що нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису, має наслідком зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -874- Супрун Л.П.
Статтю 77 проекту Закону викласти у такій редакції: "Стаття 77. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулих роках має наслідком: для розпорядників бюджетних коштів - зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням; для одержувачів бюджетних коштів - їх повернення в доход відповідних бюджетів. Порядок зменшення асигнувань та повернення бюджетних коштів до відповідних бюджетів визначається Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
448. Стаття 78. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком № 8 до цього Закону.   -875- Сташевський С.Т.
Лебедівський В.А.
В додатку № 8 до проекту Закону передбачити повний перелік органів, які здійснюють контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджетів всіх рівнів та закріпити за ними відповідальність за надходженнями відповідних платежів чи надати право органам місцевої влади затверджувати відповідний перелік органів, які здійснюють контроль за справлянням (стягненням) платежів до місцевих бюджетів та закріплювати за ними відповідальність за надходженнями відповідних платежів, які не передбачені вказаним додатком. Більш доцільно доповнити статтю 78 слідуючим тестом: після слів "до цього Закону" "та органи, за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до місцевих бюджетів, які не передбачені вказаним переліком та визначаються органами місцевого самоврядування".  
Враховано частково Доручення КМУ   
449. Стаття 79. Установити, що у 2006 році запроваджуються базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком № 9 до цього Закону.       
450. Стаття 80. Установити, що у 2006 році сума від'ємного значення об'єкта оподаткування, що рахувалась станом на 1 січня 2005 року і не була погашена протягом 2005 року, не підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу 2006 року.   -876- Статтю 80 викласти у такій редакції: "Стаття 80. Установити, що в 2006 році при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток від'ємне значення об'єкта оподаткування (балансові збитки), яке обліковувалось у платника податку станом на 1 січня 2004 року і не було погашено на 1 січня 2006 року в порядку, визначеному пунктом 11 розділу ІІ "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 12, ст. 88; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162), не враховується у зменшення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за наслідками податкових періодів (кварталів) 2006 податкового року".  Враховано    
    -877- Станецький Г.С.
Статтю 80 викласти в редакції: "Стаття 80. Установити, що в 2006 році при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток від'ємне значення об'єкта оподаткування (балансові збитки), яке обліковувалось у платника податку станом на 1 січня 2004 року і не було погашено протягом 2005 року в порядку визначеному пунктом 11 розділу ІІ "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" не враховується у зменшення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за наслідками податкових періодів (кварталів) 2006 податкового року."  
Враховано    
    -878- Хара В.Г.
Вилучити.  
Відхилено    
    -879- Челноков С.Д.
У статті 80 слова "не підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу 2006 року" замінити словами "підлягає включенню до складу валових витрат починаючи з другого календарного кварталу 2006 року".  
Відхилено    
451. Стаття 81. Установити, що у 2006 році обсяг збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, становить 2.130.000 тис. гривень.   -880- Статтю 81 викласти в такій редакції: "Установити, що у 2006 році сплата збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію як складової оптового тарифу на електроенергію оптового ринку електроенергії України в кожному звітному розрахунковому періоді ( місяці)здійснюється після повної оплати електроенергії, відпущеної в цьому звітному періоді енергогенеруючими компаніями в оптовий ринок електроенергії України. Розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, становить 2600 000, 0 тис.грн."  Враховано частково Доручення КМУ   
452. Стаття 82. Установити, що надходження у сумі 2.000.000 тис.грн. від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, а також надходження від Секретаріату ООН за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях понад обсяги, визначені додатком № 1 до цього Закону, зараховуються до загального фонду державного бюджету та спрямовуються у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку виключно на потреби Збройних Сил України понад обсяги, визначені у додатку № 3 до цього Закону, а саме на:   -881- Вилучити статтю 82  Враховано    
    -882- Рудковський Д.О.
Викласти в редакції: "Установити, що надходження у сумі 2.000.000, 0 тис.грн. від реалізації надлишкового озброєння та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, включаючи військові містечка, надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ - 160 та ТУ- 95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, а також надходження від Секретаріату ООН за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях у повному обсязі зараховуються до загального фонду державного бюджету відповідно до пунктів 28, 32, та 38 статті 2 цього Закону та спрямовуються виключно на потреби Збройних Сил України відповідно з додатком № 3 до цього Закону".  
Враховано частково Доручення КМУ   
453. - модернізацію, розробку, закупівлю та утримання озброєння та військової техніки - 419.600,0 тис.грн.;       
454. - підготовку, реформування та розвиток Збройних Сил України - 931.100,0 тис.грн.;       
455. - забезпечення житлом військовослужбовців, у тому числі звільнених у процесі скорочення та реформування Збройних Сил України - 649.300,0 тис.гривень.       
456. У разі, коли сума цих надходжень перевищить суму відповідних обсягів, затверджених у додатку № 1 до цього Закону, Міністерство фінансів України вносить зміни до розпису Державного бюджету України понад обсяги відповідних доходів та бюджетних призначень, визначених у додатках № 1 і № 3 до цього Закону.       
457. Стаття 83. Установити, що з 1 січня 2006 року максимальна величина фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких відповідно до законів України справляються страхові внески до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Пенсійного фонду України, дорівнює десяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.   -883- Нощенко М.П.
Розглянути доцільність запровадження обмежень щодо визначення розміру пенсій та максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких відповідно до законів України справляються страхові внески до Пенсійного фонду України і відповідних фондів соціального страхування;  
Враховано    
    -884- Хара В.Г.
Статтю 83 вилучити  
Відхилено    
    -885- Майко В.І.
Статтю 83 викласти у такій редакції: "Установити, що з 1 січня 2006 року максимальна величина фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких відповідно до законів України справляються страхові внески до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Пенсійного фонду України, встановлюється у розмірі 6900 гривень".  
Відхилено    
458. Стаття 84. Установити, що в 2006 році пеня, передбачена абзацом п'ятим підпункту 12.1.2 пункту 12.1 статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 2003 р., № 12, ст. 88; 2005 р., № 7-8, ст. 162), стягується із розрахунку 3-кратного розміру річної облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення додаткового податкового зобов'язання.   -886- Вилучити.  Відхилено    
459. Стаття 85. Установити, що у 2006 році окремі положення Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27, N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 28, ст. 213, N 30, ст. 247, N 38, ст. 313; 2004 р., N 7, ст. 48, N 7, ст. 57, N 8, ст. 67, N 26, ст. 361, N 35, ст. 416; 2005 р., N 4, ст. 83, N 2, ст. 25, N 4, ст. 103) застосовуються з урахуванням таких змін:   -887- Катеринчук М.Д.
Челноков С.Д.
Асадчев В.М.
Статтю 85 вилучити  
Враховано    
    -888- Садовий М.І.
Степанов М.В.
Рудьковський М.М.
Застосування окремих положень Земельного кодексу України, законів України "Про приватизацію державного майна та "Про розмежування земель державної та комунальної власності" з урахуванням запропонованих у статті 85 змін до цих законодавчих актів необхідно виділити у окремий закон та прийняти його разом із Законом України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"  
Враховано частково    
    -889- Супрун Л.П.
Недоцільно вносити зміни. Незабезпеченість механізму реалізації може призупинити взагалі процес приватизації землі при приватизації державних підприємств.  
Враховано    
    -890- Це питання необхідно вирішити при розгляді у другому читанні проекту Закону України "Про ринок земель".  Враховано    
    -891- Кириченко Л.Ф.
Змінити підхід до продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які вже приватизовані або підлягають приватизації. По об'єктах, які підлягають приватизації, можливі зміни в Закон України „Про приватизацію державного майна" та заключення договорів продажу відповідно до ст. 86 проекту закону про Державний бюджет України на 2006 рік. По об'єктах, які вже приватизовані, Закон не може мати зворотну дію. Покупці вже підписали умови договору купівлі-продажу, земля передана в оренду і обумовлені строки оренди. Покупці (інвестори) негативно сприймуть зміни у законодавстві і це погіршить інвестиційний клімат. Таким чином, необхідно внести зміни стосовно строків викупу земельних ділянок, узгоджених зі строками оренди (зміна статей 85, 86, пункту 30 статті 12, додаток №1 по коду 33000000, провести перерахунок коштів спеціального фонду Держбюджету від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації.  
Враховано частково    
    -892- Томич І.Ф.
Статтю 85. викласти в такій редакції: " Призупинити у 2006 році дію частини 1 статті 209 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002., № 3-4, ст.. 27, № 12-13, ст.92; 2003 р., № 28, ст.. 213, № ЗО, ст.. 247, № 38, ст.. 313; 2004 р., № 7, ст.. 48, № 7, ст. 57, № 8, ст. 67, № 26, ст.. 361, № 35, ст.. 416; 2005 р., № 4, ст.. 83, № 2, ст.. 25, № 4, ст.. 103).  
Відхилено    
460. 1) після статті 17 додати статтю 17-1 у такій редакції:       
461. "17-1. Повноваження державних органів приватизації       
462. До повноважень державних органів приватизації у галузі земельних відносин належить:       
463. продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації";   -893- Сташевський С.Т.
Лебедівський В.А.
Виключити абзац 3 п.1 статті 85 Зазначена норма суперечить вимогам п.3 ст.27 Бюджетного кодексу України, як така, що впливає на доходну частину бюджетів і повинна бути оприлюднена до 15 серпня поточного року. При цьому ця норма звужує доходи місцевих бюджетів в частині неотримання доходів від продажу земельних ділянок несільгосподарського призначення. Крім того. Ця норма втручається у виключні повноваження органів місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та Земельним кодексом.  
Враховано    
    -894- Кириченко Л.Ф.
слова "приватизовані або" виключити  
Враховано    
464. 2) частину другу статті 84 після слів "районних державних адміністрацій" доповнити словами "та державних органів приватизації щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації";   -895- Кириченко Л.Ф.
слова "приватизовані або" виключити  
Враховано    
465. частину третю статті 84 доповнити пунктом "ж":       
466. "ж) земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), приватні, колективні підприємства, які знаходилися у державній власності і були приватизовані".       
467. 3) у статті 116:       
468. частину першу після слів "органів місцевого самоврядування" доповнити словами "та державних органів приватизації щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації";   -896- Кириченко Л.Ф.
слова "приватизовані або" виключити  
Враховано    
469. 4) частину першу статті 127 після слів "органи місцевого самоврядування" доповнити словами "і державні органи приватизації";       
470. частину другу статті 127 доповнити реченням такого змісту:   -897- Кириченко Л.Ф.
виключити  
Враховано    
471. "У разі відмови власників приватизованих об'єктів від викупу земельних ділянок, на яких вони розташовані, продаж зазначених земельних ділянок проводиться на земельних аукціонах".   -898- Кириченко Л.Ф.
виключити  
Враховано    
472. 5) частину першу статті 128:       
473. а) після слів "земельних ділянок державної" доповнити словами:       
474. "крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації"   -899- Кириченко Л.Ф.
слова "приватизовані або" виключити  
Враховано    
475. б) доповнити абзацом другим такого змісту:       
476. "Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації, здійснюється державними органами приватизації у порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України".   -900- Кириченко Л.Ф.
слова "приватизовані або" виключити  
Враховано    
477. в) перше речення частини другої статті 128 доповнити словами: "або державних органів приватизації".   -901- Кириченко Л.Ф.
виключити  
Враховано    
478. 6) частину шосту статті 128 після слів "міської ради" доповнити словами:       
479. "державних органів приватизації".       
480. 7) доповнити статтю 128 частиною 11 такого змісту:       
481. "11. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації державними органами приватизації зараховуються у повному обсязі до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуються на видатки розвитку."   -902- Кириченко Л.Ф.
слова "приватизовані або" виключити  
Враховано    
482. 8) частину першу статті 129:       
483. а) після слів "у власності держави" доповнити словами:       
484. "крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації;   -903- Кириченко Л.Ф.
слова "приватизовані або" виключити  
Враховано    
485. б) доповнити абзацом другим такого змісту:       
486. "Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється державними органами приватизації за дорученням Кабінету Міністрів України та за погодженням з Верховною Радою України".   -904- Кириченко Л.Ф.
слова "приватизовані або" виключити  
Враховано    
487. 9) перше речення частини п'ятої статті 129 доповнити словами:       
488. "і державних органів приватизації".       
489. 10) частину шосту статті 129 доповнити абзацом другим такого змісту:       
490. "Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації, здійснюються державними органами приватизації після отримання погодження Верховної Ради України".   -905- Кириченко Л.Ф.
слова "приватизовані або" виключити  
Враховано    
491. 11) статтю 134 доповнити реченням такого змісту: "У разі відмови власників приватизованих об'єктів від викупу земельних ділянок, на яких вони розташовані, продаж зазначених земельних ділянок проводиться на земельних аукціонах".   -906- Кириченко Л.Ф.
виключити  
Враховано    
492. 12) частину першу статті 136 після слів "органи місцевого самоврядування" доповнити словами "державні органи приватизації", а після слів "під забудову" доповнити словами "та на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації";   -907- Кириченко Л.Ф.
слова "приватизовані або" виключити  
Враховано    
493. частину другу статті 136 після слів "під забудову" доповнити словами „на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації";   -908- Кириченко Л.Ф.
слова "приватизовані або" виключити  
Враховано    
494. 13) частину третю статті 137 після слів "рішення суду" доповнити словами "державні органи приватизації при продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації";   -909- Кириченко Л.Ф.
слова "приватизовані або" виключити  
Враховано    
495. 14) пункт 6 розділу Х „Перехідні положення" доповнити словами „ (крім тих суб'єктів господарювання, які придбали у власність об'єкти приватизації до 1 січня 2006 року та тих, які придбають у власність об'єкти приватизації у 2006 році)";   -910- Кириченко Л.Ф.
виключити  
Враховано    
496. 15) Абзац другий пункту 12 Розділу Х "Перехідні положення" після слів „приватної власності" доповнити словами:       
497. "та земель, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), приватні, колективні підприємства, які знаходилися у державній власності і були приватизовані;".   -911- Пак В.П.
Доповнити проект Закону України "Про державний бюджет України на 2006 рік" статтею 85-1 наступного змісту: "Стаття 85-1. Установити, що у 2006 році стаття 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" застосовуються з урахуванням таких змін: 1) Абзац шостий частини другої статті 15 викласти двома абзацами - шостим і сьомим у наступній редакції: оптова торгівля алкогольними напоями, що здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності (крім суб'єктів підприємницької діяльності споживчої кооперації)250000 гривень, а суб'єктами підприємницької діяльності споживчої кооперації - 50000 гривень; оптова торгівля тютюновими виробами - 125000 гривень. 2) Частину сьому статті 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" викласти в наступній редакції: Кількість ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами не обмежується. Щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на кожне місце торгівлі становить 8000 грн., на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на території міст із населенням до 15 000 мешканців, сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст - 340 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями і 250 гривень на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі."  
Відхилено    
    -912- Пак В.П.
Доповнити проект Закону України "Про державний бюджет України на 2006 рік" статтею 85-2 наступного змісту: "Стаття 85-2. Установити, що у 2006 році пункт 3.2 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" застосовується з урахуванням доповнення його підпунктом 3.2.15 наступного змісту: "операції з безоплатної передачі основних засобів з балансу спілки, товариства, організації або підприємства споживчої кооперації на баланс іншої спілки, товариства, організації або підприємства споживчої кооперації"  
Відхилено    
498. Стаття 86. Установити, що у 2006 році окремі положення Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 1998 р., N 49, ст. 301; 1999 р., N 7, ст. 52, N 51, ст. 453; 2000 р., N 31, ст. 247, N 33 - 34, ст. 272, ст. 273, N 41, ст. 341; 2001 р., N 9, ст. 38, N 9, ст. 39; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; N 24, ст. 160, N 27, ст. 209; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86, N 30, ст. 247; 2004 р., N 6, ст. 38, N 13, ст. 181, N 17 - 18, ст. 250; 2004, N 19, ст. 253, N 19, ст. 254, N 45, ст. 501; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, N 16, ст. 258, N 17, ст. 267) застосовуються з урахуванням таких змін:   -913- Катеринчук М.Д.
Челноков С.Д.
Асадчев В.М.
Статтю 86 вилучити  
Враховано    
    -914- Садовий М.І.
Степанов М.В.
Рудьковський М.М.
Застосування окремих положень Земельного кодексу України, законів України "Про приватизацію державного майна та "Про розмежування земель державної та комунальної власності" з урахуванням запропонованих у статті 86 змін до цих законодавчих актів необхідно виділити у окремий закон та прийняти його разом із Законом України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"  
Враховано частково    
    -915- Супрун Л.П.
Недоцільно вносити зміни. Незабезпеченість механізму реалізації може призупинити взагалі процес приватизації землі при приватизації державних підприємств.  
Враховано    
    -916- Левцун В.І.
Це питання необхідно вирішити при розгляді у другому читанні проекту Закону України "Про ринок земель".  
Враховано частково    
    -917- Кириченко Л.Ф.
Змінити підхід до продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які вже приватизовані або підлягають приватизації. По об'єктах, які підлягають приватизації, можливі зміни в Закон України „Про приватизацію державного майна" та заключення договорів продажу відповідно до ст. 86 проекту закону про Державний бюджет України на 2006 рік. По об'єктах, які вже приватизовані, Закон не може мати зворотну дію. Покупці вже підписали умови договору купівлі-продажу, земля передана в оренду і обумовлені строки оренди. Покупці (інвестори) негативно сприймуть зміни у законодавстві і це погіршить інвестиційний клімат. Таким чином, необхідно внести зміни стосовно строків викупу земельних ділянок, узгоджених зі строками оренди (зміна статей 85, 86, пункту 30 статті 12, додаток №1 по коду 33000000, провести перерахунок коштів спеціального фонду Держбюджету від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації.  
Враховано частково    
    -918- Хомутиннік В.Ю.
При доопрацюванні проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" передбачити можливість реалізації альтернативних викупу (наприклад, оформлення договорів оренди землі) прав на земельні ділянки власниками приватизованих об'єктів.  
Відхилено    
499. 1) частину третю статті 7 доповнити абзацом такого змісту:       
500. "здійснюють продаж земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації";   -919- Сташевський С.Т.
Лебедівський В.А.
Виключити абзац 3 п.1 статті 86 Зазначена норма суперечить вимогам п.3 ст.27 Бюджетного кодексу України, як така, що впливає на доходну частину бюджетів і повинна бути оприлюднена до 15 серпня поточного року. При цьому ця норма звужує доходи місцевих бюджетів в частині неотримання доходів від продажу земельних ділянок несільгосподарського призначення. Крім того. Ця норма втручається у виключні повноваження органів місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та Земельним кодексом.  
Враховано    
    -920- Кириченко Л.Ф.
слова "приватизовані або" виключити  
Враховано    
501. 2) після статті 18 додати статтю 18-1 у такій редакції:       
502. "Стаття 18-1. Відчуження земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації   -921- Кириченко Л.Ф.
слова "приватизовані або" виключити  
Враховано    
503. 1. Державні органи приватизації у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, здійснюють продаж земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації;   -922- Кириченко Л.Ф.
слова "приватизовані або" виключити  
Враховано    
504. 2. Продаж земельної ділянки державної власності здійснюється після:       
505. а) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;       
506. б) виготовлення технічної документації щодо продажу земельної ділянки, яка включає її технічний паспорт.       
507. 3. Вартість земельної ділянки визначається на підставі її експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.       
508. 4. Покупці об'єктів, які підлягають приватизації, разом з об'єктами приватизації здійснюють придбання земельних ділянок, які перебувають під ними. Земельні ділянки, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з умовою наступного їх придбання орендарем, у разі зняття заборони на продаж зазначених ділянок.       
509. Власники приватизованих об'єктів зобов'язані викупити земельні ділянки, що знаходяться під приватизованими об'єктами, за винятком земельних ділянок, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України   -923- Хомутиннік В.Ю.
Кириченко Л.Ф.
Вилучити.  
Враховано    
510. 5. Відчуження земельних ділянок державної власності здійснюється за цивільно-правовими угодами, укладеними з урахуванням вимог Земельного кодексу України".       
511. 4) статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:       
512. "4. Кошти, одержані від продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України у повному обсязі."       
513. Стаття 87. Установити, що у 2006 році окремі положення Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 35, ст. 411) застосовуються з урахуванням таких змін:   -924- Садовий М.І.
Степанов М.В.
Рудьковський М.М.
Застосування окремих положень Земельного кодексу України, законів України "Про приватизацію державного майна та "Про розмежування земель державної та комунальної власності" з урахуванням запропонованих у статті 87 змін до цих законодавчих актів необхідно виділити у окремий закон та прийняти його разом із Законом України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"  
Враховано    
    -925- Супрун Л.П.
Недоцільно вносити зміни. Незабезпеченість механізму реалізації може призупинити взагалі процес приватизації землі при приватизації державних підприємств.  
Враховано    
    -926- Асадчев В.М.
Статтю 87 вилучити  
Враховано    
    -927- Це питання необхідно вирішити при розгляді у другому читанні проекту Закону України "Про ринок земель".  Враховано частково    
514. 1) частину першу статті 6 доповнити пунктом такого змісту:       
515. „земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), приватні, колективні підприємства, які знаходилися у державній власності і були приватизовані".   -928- Сташевський С.Т.
Лебедівський В.А.
Виключити абзац 3 п.1 статті 87 Зазначена норма суперечить вимогам п.3 ст.27 Бюджетного кодексу України, як така, що впливає на доходну частину бюджетів і повинна бути оприлюднена до 15 серпня поточного року. При цьому ця норма звужує доходи місцевих бюджетів в частині неотримання доходів від продажу земельних ділянок несільгосподарського призначення. Крім того. Ця норма втручається у виключні повноваження органів місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та Земельним кодексом.  
Враховано    
516. 2) частину першу статті 8 після слів "установ та організацій" доповнити текстом "меж земельних ділянок, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), приватні, колективні підприємства, які знаходилися у державній власності і були приватизовані".       
517. Стаття 88. Продовжити до 1 січня 2007 року дію експерименту щодо справляння запроваджених у 2003 році Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України окремих місцевих зборів (збору на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим та збору на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим).       
518. Стаття 89. У разі нестачі коштів Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності видатки на фінансування виплати, передбаченої статтею 41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", покриваються з Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -929- Статтю 89 вилучити  Враховано    
    -930- Хара В.Г.
Статтю 89 викласти у такій редакції: "У разі нестачі коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності видатки на фінансування виплат, передбачених статтями 41, 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням", покриваються з державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України"  
Відхилено    
519. Стаття 90. Установити, що в разі недостатності виділених з Державного бюджету України коштів по бюджетних програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсій між Державним бюджетом України та Пенсійним фондом України, пенсії, визначені законодавством для відповідних категорій громадян, виплачуються у повному обсязі за рахунок коштів, передбачених в Державному бюджеті України на покриття дефіциту Пенсійного фонду України.       
520. Стаття 91. Установити, що у 2006 році у разі понадпланового надходження доходів до Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності проти обсягів, що враховувалися при визначенні трансфертів цим фондам відповідно скорочується обсяг видатків за бюджетними програмами 6481100 „Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій" та 2501650 „Відшкодування витрат Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату допомоги при народженні дитини".   -931- Хара В.Г.
У статті 91 слова "та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності" та "та 2501650 "Відшкодування витрат Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату допомоги при народженні дитини" вилучити  
Відхилено    
521. Стаття 92. Продовжити до 1 січня 2007 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року N 208-ІV та від 15 липня 1999 року N 967-ІV.   -932- У тексті статті 92 цифри "0, 75" замінити цифрами "0, 5" та розглянути можливість перенесення даної норми у законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів, яким передбачається врегулювання питань оподаткування, як це запропоновано Бюджетною резолюцією на 2006 рік.  Відхилено    
522. Установити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом 2006 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 0,75 відсотка. Банки та їх установи зобов'язані нараховувати, утримувати та одночасно із подачею заявки на купівлю іноземної валюти, здійснювану ними від імені та за рахунок клієнтів таких банків, сплачувати до спеціального фонду державного бюджету додатковий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 0,75 відсотка від суми операції з купівлі-продажу безготівкової валюти, зазначеної у такій заявці, вести податковий облік та подавати звітність органам Пенсійного фонду України.   -933- Кирильчук Є.І.
Челноков С.Д.
Зберегти у 2006 році ставку збору з купівлі-продажу валюти в розмірі 1, 5 відсотка обсягу операції, тобто на рівні 2005 року.  
Враховано    
    -934- Асадчев В.М.
Абзац 2 статті 92 вилучити. Залишити у 2006 році ставку збору з продажу валюти на рівні 2005 року (тобто 1, 5%).  
Враховано частково    
    -935- Національний банк України
Абзац другий статті 92 викласти трьома абзацами у такій редакції: "Установити, що збір з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти протягом 2006 року справляється з операцій купівлі безготівкової іноземної валюти в розмірі 0, 75 відсотка. Платниками такого збору є іноземні інвестори, інвестиції яких не пройшли Державну реєстрацію в органах місцевого самоврядування, постійні представництва юридичної особи-нерезидента, фізичні особи-резиденти і нерезиденти та юридичні особи-резиденти, у тому числі банки за власними операціями, що не відносяться до таких, які здійснюються в межах лімітів відкритої валютної позиції банку на підставі банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями для забезпечення їх власної банківської діяльності. Банки та їх установи зобов'язані за власними операціями, за якими сплачується додатковий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, та за операціями клієнтів з купівлі безготівкової іноземної валюти нараховувати, утримувати та сплачувати до Пенсійного фонду України зазначений збір у розмірі 0, 75 відсотка, вести податковий облік та подавати звітність органам Пенсійного фонду України. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування банки та їх установи перераховують не пізніше першого робочого дня після виконання заявок на купівлю іноземної валюти - за операціями клієнтів та купівлі іноземної валюти - за власними операціями".  
Відхилено    
523. Суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фіксований податок та фіксований сільськогосподарський податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку, встановлений вищеназваними законами, на загальних підставах.       
524. Стаття 93. Установити, що у 2006 році платники збору, визначені пунктами 5-10 статті 1 Закону України "Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст.237; 1998 р.,№11-12, ст.49, №42, ст.257, №49, ст.303; 1999 р., № 38, ст.349, № 52, ст. 465; 2000 р., № 13, ст.104; 2003 р., № 7, ст. 65; 2004 р., № 10, ст. 104; 2005 р., № 6, ст. 137), збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Ці кошти в установленому порядку зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і використовуються згідно із Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.       
525. Стаття 94. Установити на 2006 рік відповідно до класів професійного ризику виробництва такі страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності:   -936- Хара В.Г.
Асадчев В.М.
Статтю 94 вилучити  
Враховано    
    -937- Левцун В.І.
Стаття 94 потребує доопрацювання  
Враховано    
    -938- Мартинюк А.І.
Вилучити статтю 94 та у разі необхідності подати відповідний законопроект про внесення змін до Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", погоджений з правлінням Фонду.  
Враховано    
526. Клас професійного ризику виробництва Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників) Клас професійного ризику виробництва Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників) Клас професійного ризику виробництва Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників)       
527. 1 0,66 24 1,20 47 2,14       
528. 2 0,67 25 1,23 48 2,16       
529. 3 0,68 26 1,29 49 2,18       
530. 4 0,69 27 1,35 50 2,35       
531. 5 0,70 28 1,41 51 2,37       
532. 6 0,72 29 1,48 52 2,42       
533. 7 0,73 30 1,50 53 2,44       
534. 8 0,75 31 1,51 54 2,47       
535. 9 0,76 32 1,55 55 2,56       
536. 10 0,78 33 1,56 56 2,64       
537. 11 0,80 34 1,67 57 2,91       
538. 12 0,82 35 1,68 58 2,92       
539. 13 0,83 36 1,76 59 3,00       
540. 14 0,85 37 1,77 60 3,38       
541. 15 0,90 38 1,86 61 3,66       
542. 16 0,94 39 1,87 62 3,80       
543. 17 0,96 40 1,89 63 4,09       
544. 18 1,03 41 1,90 64 4,30       
545. 19 1,06 42 1,93 65 6,51       
546. 20 1,07 43 1,95 66 6,62       
547. 21 1,08 44 2,00 67 13,60       
548. 22 1,09 45 2,01       
549. 23 1,16 46 2,09       
550. Стаття 95. Установити, що у 2006 році розмір збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, визначений у абзацах другому, четвертому і п'ятому пункту 1, пункті 2 та пункті 3 статті 4 Закону України "Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст.237; 1998 р.,№11-12, ст.49, №42, ст.257, №49, ст.303; 1999 р., № 38, ст.349, № 52, ст. 465; 2000 р., № 13, ст.104; 2003 р., № 7, ст. 65; 2004 р., № 10, ст. 104; 2005 р., № 6, ст. 137) становить 30,8 відсотка.   -939- Асадчев В.М.
Статтю 95 вилучити. Залишити у 2006 році відрахування до Пенсійного фонду на рівні 2005 року.  
Враховано    
551. Стаття 96. Установити, що у 2006 році розмір внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття відповідно до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 30, ст. 210; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250, N 32, ст. 385; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162) становить:   -940- Мартинюк А.І.
З огляду на необхідність забезпечення стабільності Фонду та можливості виконання статутної його діяльності погодити пропозиції щодо зменшення страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття з усіма сторонами соціального партнерства та внести відповідні зміни до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування".  
Враховано    
    -941- Стоян О.М.
Статтю 96 вилучити  
Відхилено    
    -942- Асадчев В.М.
Статтю 96 вилучити. Залишити у 2006 році відрахування до соціальних фондів на рівні 2005 року.  
Відхилено    
552. для роботодавців - 1,3 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;       
553. для осіб, які беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах, забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами, а також громадян України, які працюють за межами України та не застраховані в системі обов'язкового державного соціального страхування країни, в якій вони перебувають, - 5,2 відсотка суми оподатковуваного доходу (прибутку), у тому числі:       
554. 1,8 відсотка - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.       
555. Стаття 97. Установити, що у 2006 року резерв коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, необхідний для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб, та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, необхідний для виплати допомоги по безробіттю, визначений пунктом 8 статті 11, частиною третьою статті 19, пунктом 3 статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" і абзацом другим частини третьої статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", встановлюється у розрахунку на 5 календарних днів.   -943- Мартинюк А.І.
Погодити з усіма сторонами соціального партнерства пропозиції щодо встановлення у 2006 році такого резерву коштів зазначених фондів.  
Враховано Доручення КМУ   
    -944- Стоян О.М.
Хара В.Г.
У статті 97 замість цифри "5" записати цифру "15"  
Відхилено    
556. Стаття 98. Установити, що мінімальний розмір пенсії по інвалідності, передбачений статтею 22 Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради, 1992, № 29, ст. 399) встановлюється в розмірі:       
557. інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби І групи - у розмірі 120 процентів, ІІ групи - 110 процентів, ІІІ групи - 105 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;       
558. іншим інвалідам з числа солдатів і матросів строкової служби І групи у розмірі - 110 процентів, ІІ групи - 105 процентів, ІІІ групи - 100 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;       
559. інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби у розмірі 110 процентів від мінімального розміру пенсії, передбаченого для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби;   -945- Рудковський Д.О.
Викласти в редакції: "інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби - у розмірі 110 процентів, з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони - 120 процентів, а з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони - 130 процентів відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених цією статтею для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби"  
Відхилено    
560. пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, передбачених статтею 37 зазначеного Закону, не можуть бути нижчими 100 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.       
561. Стаття 99. Установити, що у 2006 році платники фіксованого сільськогосподарського податку збір на обов'язкове пенсійне страхування сплачують за ставкою 6,46 відсотка від об'єкту оподаткування.       
562. Стаття 100. Установити, що у 2006 році пенсія за віком відповідно до частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України,2003р., № 49-51, ст. 376; 2005 р., № 6, ст. 141; № 9, ст. 184; №17-19, ст.267) збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 зазначеного Закону та підвищеної з 1 березня на коефіцієнт, який відповідає не менше ніж 20 відсоткам темпів зростання середньої заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком, але не більше ніж 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини, в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.   -946- Стоян О.М.
Стаття 100 потребує доопрацювання, оскільки порядок збільшення пенсій за віком повинен бути прописаний у відповідній статті Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (в даному випадку у статті 28), а не визначатися Кабінетом Міністрів України.  
Враховано частково    
    -947- Хара В.Г.
Статтю 100 вилучити  
Враховано    
563. Стаття 101. Установити, що у 2006 році пенсія за особливі заслуги перед Україною відповідно до пункту 2 статті 1 Закону України „Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289; 2002 р. № 41, ст. 293; 2003 р., № 7, ст. 71; 2004 р., № 16, ст. 233; № 37, ст. 452) призначається ветеранам війни, учасникам бойових дій проти Японії у 1938, 1939 і 1945 роках (в тому числі на території Монголії), нагородженим за бойові дії орденом, медаллю "За відвагу" або медаллю Ушакова, партизанам Великої Вітчизняної війни, нагородженим медаллю "За відвагу", незалежно від часу нагородження.       
564. Стаття 102. Установити, що у 2006 році в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, здійснюється фінансування за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття оплачуваних громадських робіт для безробітних; розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000р., № 22, ст. 171); повернення коштів, виплачених як допомога по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, у разі нездійснення такої діяльності протягом шести календарних місяців з дня отримання допомоги.       
565. Стаття 103. Установити, що у 2006 році відповідно до Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради, 1999р., № 46-47, (26.11.99), ст.403; 2004 р.; № 17 ст.80) у разі встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що ушкодження здоров`я настало не лише з причини, що залежить від роботодавця, а і внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги підлягає зменшенню, але не більше як на 50 відсотків, у порядку, визначеному Правлінням Фонду.       
566. Стаття 104. Установити, що народний депутат з дня початку депутатських повноважень отримує щомісячно заробітну плату та кошти для відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень.   -948- У статті 104 частини першу, другу і четверту вилучити  Враховано    
    -949- Чичканов С.В.
Бокий І.С.
Челноков С.Д.
Асадчев В.М.
Воюш В.Д.
Статтю 104 вилучити  
Враховано    
567. Народному депутату протягом всього строку виконання депутатських повноважень щомісячно відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням цих повноважень, за умови надання підтвердних документів, у розмірі 16 мінімальних заробітних плат, що не підлягають оподаткуванню.   -950- Садовий М.І.
Степанов М.В.
Рудьковський М.М.
Станецький Г.С.
У частині другій статті 104 слова "за умови надання підтвердних документів" виключити  
Враховано    
568. Народний депутат самостійно визначає кількість помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, за сумісництвом і на громадських засадах у межах загального фонду, який встановлюється йому для оплати праці помічників-консультантів у розмірі, який не перевищує 30 мінімальних заробітних плат; здійснює їх підбір, розподіляє обов'язки між ними та здійснює особисто розподіл місячного фонду заробітної плати помічників-консультантів.   -951- Антемюк В.Д.
Статтю 104 доповнити новим абзацом наступного змісту: "Народний депутат має право за період здійснення депутатських повноважень одноразово ввести на митну територію України транспортний засіб без сплати ПДВ, акцизу та мита.  
Відхилено    
569. Верховна Рада України забезпечує колишньому народному депутату безпосередньо після закінчення строку його повноважень, на період його працевлаштування, виплату матеріальної допомоги у розмірі 16 мінімальних заробітних плат, але не більше одного року, а в разі навчання чи перекваліфікації - не більше двох років після закінчення строку повноважень народного депутата. У разі неможливості працевлаштування після зазначеного строку за колишнім народним депутатом зберігається виплата матеріальної допомоги у розмірі 8 мінімальних заробітних плат до досягнення ним пенсійного віку за умови, що трудовий стаж його перевищує 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.   -952- Антемюк В.Д.
Частину четверту статті 104 вилучити  
Враховано    
    -953- Хара В.Г.
Друге речення частини четвертої статті 104 вилучити  
Враховано    
570. Порядок проведення зазначених виплат визначається Верховною Радою України.   -954- Хара В.Г.
Частину п'яту статті 104 вилучити  
Враховано    
571. Стаття 105. Установити, що у 2006 році суддям виплачується щомісячна надбавка за вислугу років у розмірах, передбачених частиною четвертою статті 44 Закону України "Про статус суддів", від посадового окладу з урахуванням доплати за кваліфікаційні класи.   -955- Асадчев В.М.
Статтю 105 вилучити.  
Відхилено    
572. Стаття 106. Встановити, що у 2006 році фінансування дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей здійснюється з державного бюджету в межах бюджетних призначень та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -956- Статтю 106 вилучити  Враховано    
    -957- Фоменко К.О.
Передбачити окрему субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей.  
Враховано Доручення КМУ   
573. Стаття 107. Установити, що у 2006 році число посилок (передач) і бандеролей, що одержують особи, взяті під варту, та засуджені до позбавлення волі, не обмежується.       
574. Стаття 108. Національній комісії регулювання електроенергетики України під час формування ціни та проведення розрахунків за електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями, передбачити кошти у сумі не менше 50.000 тис.гривень на витрати, пов'язані з погашенням заборгованості перед Держкомрезервом за отримане у 1997-2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо.       
575. Енергогенеруючим компаніям забезпечувати перерахування до спеціального фонду Державного бюджету України коштів у рахунок погашення зазначеної заборгованості у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.       
576. Стаття 109. Установити, що у 2006 році погашення заборгованості з пені, штрафних санкцій минулих років, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового законодавства підприємств (структурних підрозділів підприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та інших підприємств, які надають житлово-комунальні послуги населенню, здійснюється в рахунок заборгованості, яка виникла через несвоєчасну та в неповному обсязі оплату пільг та субсидій за спожиту у 1995-1998 роках теплову енергію, та визнаної місцевими фінансовими органами заборгованості відповідних бюджетів станом на 01.01.05 з різниці в цінах і тарифах на житлово-комунальні послуги, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -958- Гірник Є.О.
Супрун Л.П.
Статтю 109 викласти в такій редакції: "Установити, що у 2006 році погашення заборгованості з податків та зборів (обов'язкових платежів), пені, штрафних санкцій минулих років, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового законодавства підприємств (структурних підрозділів підприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та інших підприємств, які надають житлово-комунальні послуги населенню, здійснюється в рахунок заборгованості, яка виникла через несвоєчасну та в неповному обсязі оплату пільг та субсидій за спожиту у 1995-1998 роках теплову енергію та різниці в цінах і тарифах на житлово-комунальні послуги станом на 01.01.05 у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Сплачена відповідно до цього Закону заборгованість не підлягає включенню до валових доходів та витрат, відображенню в податковому обліку податку на додану вартість і рентної плати за природний газ підприємств та організацій, які обліковують таку заборгованість".  
Враховано оручення КМУ   
    -959- Садовий М.І.
Степанов М.В.
Рудьковський М.М.
Статтю 109 виключити  
Відхилено    
577. Стаття 110. Встановити, що у разі, якщо розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначеної до введення в дію частини п'ятої статті 43 Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", перевищує 90 відсотків максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, визначеної законодавством на час виплати пенсії, таким особам пенсія виплачується без сум індексації до того часу, коли розмір їх пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), буде відповідати розміру, визначеному в частині п'ятій статті 43 Закону.   -960- У статті 110 виключити слова "пенсії за особливі заслуги перед Україною".  Відхилено    
    -961- Сімонов В.Д.
Статтю 110 доповнити частиною другою такого змісту: "Внести зміни до статті 43 Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", виклавши абзац четвертий у такій редакції: "Загальна сума грошового забезпечення для обчислення пенсій, щол призначаються відповідно до цього Закону, не повинна перевищувати подвійної максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, визначеної законодавством на час виплати пенсії".  
Відхилено    
578. Стаття 111. Встановити, що військовослужбовцям у разі повторного звільнення зі служби, грошова допомога, передбачена пунктом 2 статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", не виплачується, за винятком тих осіб, які при першому звільненні не набули права на отримання цієї допомоги.   -962- Сімонов В.Д.
Статтю 111 викласти у такій редакції: "Стаття 111. Встановити, що військовослужбовцям у разі повторного звільнення з військової служби грошова допомога, передбачена пунктом 2 статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", виплачується лише за період їх календарної військової служби з моменту останнього прийому на військову службу до моменту звільнення без урахування періоду попередньої військової служби, за винятком тих військовослужбовців, які при попередньому звільненні не набули права на отримання вказаної грошової допомоги". Водночас, законопроект доповнити новою статтею такого змісту: "В Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" частину четверту статті 9 викласти у такій редакції: "Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, у разі повторного звільнення з військової служби грошова допомога, передбачена цією статтею, виплачується лише за період їх календарної військової служби з моменту останнього прийому на військову службу до моменту звільнення без урахування періоду попередньої військової служби, за винятком тих військовослужбовців, які при попередньому звільненні не набули права на отримання вказаної грошової допомоги".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -963- Коновалюк В.І.
Доповнити проект Закону новою статтею такого змісту: „Стаття 112. Дозволити Державній службі автомобільних доріг України у 2005 році залучити іноземний кредит у сумі до 100 млн. євро для завершення будівництва та капітального ремонту автодороги М-26 Харків-Сімферополь-Севастополь на ділянці Харків-Дніпропетровськ з погашенням та обслуговуванням зазначеного кредиту за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування". У зв'язку з цим вважати статті 112-115 статтями 113-116.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -964- Супрун Л.П.
Передбачити можливість залучення Укравтодором іноземних кредитів на суму 100 млн. євро для завершення будівництва та капітального ремонту автодороги М-26 Харків - Сімферополь - Севастополь на ділянці Харків - Дніпропетровськ (159 км) з погашенням та обслуговуванням зазначеного кредиту за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.  
Враховано    
    -965- Рудковський Д.О.
Вилучити, як таку, що суперечить вимогам статті 22 Конституції  
Відхилено    
579. Стаття 112. Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету понад визначені додатком № 1 до цього закону, отримані за рахунок змін до податкового законодавства, спрямовуються на:   -966- Катеринчук М.Д.
Асадчев В.М.
Статтю 112 виключити.  
Враховано    
    -967- Частину першу статті 112 доповнити абзацом такого змісту: „реформування правоохоронних органів, у тому числі на: - створення єдиної цифрової телекомунікаційної мережі МВС України; - надання безвідсоткових кредитів на будівництво житла для працівників міліції".  Відхилено    
    -968- Шпак В.Ф.
Доповнити абзацом такого змісту: "Заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки"  
Відхилено    
    -969- Супрун Л.П.
Частину першу статті 112 доповнити абзацом такого змісту: "реформування єдиної цифрової телекомунікаційної мережі МВС України; надання безвідсоткових кредитів на будівництво житла для працівників міліції; будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ".  
Відхилено    
580. здешевлення процентних ставок за кредитами для сільськогосподарських підприємств;       
581. централізоване придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров;       
582. впровадження енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі;       
583. додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ.       
584. Дозволити Міністерству фінансів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету вносити зміни до розпису Державного бюджету України понад обсяги, визначені додатками № 1 та № 3 до цього Закону.   -970- Вилучити норми, які надають Кабінету Міністрів України право вносити зміни до доходної та видаткової частини Державного бюджету України як такі, що суперечать нормам Конституції України та Бюджетного кодексу України і призводять до перевищення повноважень Кабінетом Міністрів України за рахунок компетенції Верховної Ради України  Відхилено    
    -971- Хомутиннік В.Ю.
викласти в такій редакції: "Дозволити Міністерству фінансів України з урахуванням пропозицій народних депутатів України вносити зміни до розпису Державного бюджету України понад обсяги, визначені додатками № 1 та № 3 до цього Закону".  
Відхилено    
585. Стаття 113. Установити, що надходження від приватизації державного майна понад обсяги, визначені статтею 26 цього Закону та залишки коштів загального фонду державного бюджету станом на 1 січня 2006 року понад обсяги оборотної касової готівки спрямовуються на:   -972- Катеринчук М.Д.
Асадчев В.М.
Статтю 113 виключити.  
Враховано    
    -973- Стоян О.М.
Хара В.Г.
Статтю 113 доповнити новим абзацом "погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР".  
Відхилено    
    -974- Левцун В.І.
Статтю 113 доповнити новими абзацами: - капітальний ремонт будівель сільських шкіл - капітальний ремонт закладів для безпритульних дітей - оснащення тубдиспансерів  
Відхилено    
    -975- Рудковський Д.О.
Викласти в редакції: "Установити, що надходження від приватизації державного майна понад обсяги. Визначені статтею 26 цього Закону (крім видатків для Міноборони) та залишки коштів загального фонду державного бюджету станом на 1 січня 2006 року понад обсяги оборотної касової готівки спрямовуються на: (далі за текстом)  
Відхилено    
    -976- Кириченко Л.Ф.
У абзаці першому статті 113 слова "спрямовуються на" замінити словами "у пріоритетному порядку спрямовуються на відшкодування збитків, заподіяних власнику приватизованого об'єкту у випадках розірвання або визнання недійсним за рішенням суду договору купівлі-продажу об'єкта приватизації та в інших випадках примусового припинення з боку держави права власності на приватизований об'єкт. За умови відсутності зазначених підстав для відшкодування, кошти спрямовуються на".  
Відхилено    
    -977- Збільшення надходжень від приватизації державного майна понад обсяги, визначені статтею 26 проекту Закону понад оборотної касової готівки, у сумі 193 млн.грн. спрямувати на фінансування освітніх і наукових програм.  Відхилено    
    -978- Кириченко Л.Ф.
Передбачити, що кошти від приватизації державного майна понад обсяги спрямовуються в пріоритетному порядку на відшкодування інвестиційних вкладень та збитків власників приватизованих об'єктів у випадку їх повернення у державну власність.  
Відхилено    
586. інформатизацію та комп'ютеризацію загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін;       
587. оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів;       
588. формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом;       
589. створення соціальних закладів для перебування безпритульних дітей - „дитячих містечок";       
590. закупівлю обладнання для закладів охорони здоров'я;       
591. придбання трамваїв та тролейбусів для комунального електротранспорту;   -979- Сушкевич В.М.
Абзац сьомий статті 113 викласти у такій редакції: „придбання трамваїв та тролейбусів для комунального електротранспорту, а також автобусів, пристосованих для перевезення осіб з порушенням опорно-рухового апарату.  
Відхилено    
592. заходи по передачі об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі вугледобувних підприємств;       
593. капітальний ремонт будівель професійно-технічних навчальних закладів;   -980- Сушкевич В.М.
Абзац дев'ятий статті 113 викласти у такій редакції: „капітальний ремонт будівель професійно-технічних навчальних закладів та пристосування будівель і приміщень цих закладів до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.  
Відхилено    
594. заходи по реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні;       
595. розвиток Збройних Сил України та закупівлю озброєння, у тому числі:   -981- Рудковський Д.О.
Викласти в редакції: "Розвиток, утримання Збройних Сил України та закупівлю озброєння, у тому числі: ... " і далі за текстом.  
Відхилено    
596. модернізацію танків Т-64 до вимог БМ „Булат";       
597. створення авіаційного комплексу спостереження;       
598. закупівлю нових танків „Оплот";       
599. проектування корабля класу „корвет";       
600. придбання авіаційної техніки для державних потреб;       
601. реалізацію заходів у сфері телерадіомовлення;   -982- Сушкевич В.М.
Абзац сімнадцятий статті 113 викласти у такій редакції: „реалізацію заходів у сфері телерадіомовлення, титрування інформаційних телепрограм, кіно- і відеофільмів і сурдопереклад усної інформації та інформаційних телепрограм на дактильно-жестову мову глухих.  
Відхилено    
602. забезпечення хіміо-терапевтичного лікування та променевої терапії, реалізацію заходів з обстеження та лікування раку молочної залози у жінок в рамках реалізації державної програми „Онкологія";       
603. створення єдиної системи надання невідкладної та екстреної медичної допомоги населенню та наближення її до європейських стандартів;       
604. створення матеріально-технічної бази лабораторій з контролю якості лікарських засобів і біопрепаратів, вивчення їх біоеквівалентності та біодоступності";       
605. накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву;       
606. створення резерву для фінансового забезпечення робіт по розробці проекту зняття з експлуатації ядерної установки та робіт з припинення та зняття з експлуатації ядерної установки.   -983- Доповнити статтю 113 абзацом такого змісту: "оснащення матеріально-технічної бази та ремонт вищих навчальних закладів".  Відхилено    
607. Порядок реалізації цієї статті визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.   -984- Хомутиннік В.Ю.
викласти в такій редакції: "Порядок реалізації цієї статті визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій народних депутатів України".  
Відхилено    
608. На суму зазначених надходжень до державного бюджету Кабінет Міністрів України збільшує відповідні показники фінансування та видатків державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках N 2, 3, 4 до цього Закону.   -985- Вилучити норми, які надають Кабінету Міністрів України право вносити зміни до доходної та видаткової частини Державного бюджету України як такі, що суперечать нормам Конституції України та Бюджетного кодексу України і призводять до перевищення повноважень Кабінетом Міністрів України за рахунок компетенції Верховної Ради України  Враховано    
    -986- Доповнити новою статтею у такій редакції: "Установити, що списання податкової заборгованості відповідно до статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" у разі виникнення форс-мажорних обставин здійснюється в частині податків і зборів (обов'язкових платежів), які зараховуються до місцевих бюджетів, виключно за рішенням відповідної місцевої ради".  Враховано    
    -987- "Установити, що у разі розформування військової частини дія пільги із плати за землю для військових формувань діє протягом шести місяців з моменту розформування такої військової частини. Після закінчення цього терміну платником податку із плати за землю визначається Міністерство оборони України".  Враховано    
    -988- Шпак В.Ф.
Доповнити статтями такого змісту: "Операції з передачі у державну власність Відкритому акціонерному товариству Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" техніки іноземного виробництва, закупленої за рахунок кредитів, залучених державою або під державні гарантії в рахунок зменшення заборгованості перед державним бюджетом та операцій з подальшої передачі цієї техніки товариством суб'єктам господарювання на умовах лізингу звільняються від оподаткування податком на додану вартість".  
Враховано    
609. Стаття 114. Додатки № 1 (9 до цього Закону є його невід'ємною частиною.       
610. Стаття 115. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року, крім абзацу 3 пункту 4 та пункту 11 статті 85 та статті 100, які набирають чинності з 1 березня 2006 року.   -989- Асадчев В.М.
Стаття 115 привести у відповідність із запропонованими змінами.  
Враховано    
    -990- Розглянути доцільність внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" щодо встановлення акцизного збору на піроконденсат гідростабілізований у розмірі 60 євро за 1 тонну;  Враховано    
    -991- Розглянути доцільність запровадження вивізного мита на лісопродукцію, яка експортується, в розмірі 5 відсотків від митної вартості, або спеціалізованих аукціонів з продажу необробленої сировини з умовою виключно внутрішньої її переробки  Враховано    
    -992- Кабінету Міністрів України надати пропозиції щодо внесення змін до Земельного кодексу України, визначивши що право на користування земельною ділянкою при переході права на будівлю і споруду наступає одночасно з моменту придбання будівель та споруд, які розташовані на орендованій земельній ділянці, а не після укладення договору оренди;  Враховано    
    -993- Кабінету Міністрів України надати пропозиції щодо внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" щодо доповнення їх переліку збором за видачу дозволу на розміщення об'єктів сфери послуг з метою приведення у відповідність із Законом України "Про систему оподаткування", в якому цей податок є одним із видів місцевих податків і зборів. Надати пропозиції в частині збільшення ставок та розширення переліку місцевих податків і зборів, які майже не змінювалися з моменту введення в дію зазначеного Декрету.  Враховано    
    -994- Кабінету Міністрів України надати пропозиції щодо запровадження податку на нерухоме майно.  Враховано    
    -995- Кабінету Міністрів України надати пропозиції щодо внесення змін щодо підвищення мінімальних та граничних розмірів ставок єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, фіксованого податку, плати за торговий патент, та внесення відповідних змін до законодавства  Враховано    
    -996- Кабінету Міністрів України надати пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" щодо законодавчого закріплення справляння місцевих податків і зборів (збору на розвиток рекреаційного комплексу та збору на розвиток пасажирського електротранспорту) на території Автономної Республіки Крим.  Враховано    
    -997- Супрун Л.П.
Доповнити пункт 4 статті 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів її сімей" реченням" Кошти на відшкодування вказаних витрат передбачаються Законом України про державний бюджет на відповідний рік."  
Враховано    
    -998- Коновалюк В.І.
Відновити пільгу з ПДВ на операції з придбання путівок на оздоровлення дітей.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -999- Фоменко К.О.
Внести до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" статтю про списання безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) для сільгоспвиробників.  
Враховано    
    -1000- Супрун Л.П.
Доповнити проект Закону статтею такого змісту: "Стаття....Установити, що металургійні підприємства, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, здійснюють продаж не менше 50 відсотків виробленої продукції, яка має бути експортована за межі України, виключно на відкритих аукціонних торгах.  
Враховано    
    -1001- Джоджик Я.І.
Встановити порядок, при якому акцизний збір сплачується спиртзаводами при відвантаженні спирту споживачам на внутрішній ринок держави, Після підтвердження отримання спирту сума цього збору повертається споживачами спиртовим заводам. При плануванні акцизного збору та ПДВ враховувати оподаткування лише спирту для споживачів на внутрішньому ринку держави (без експорту), за основний показник потрібно брати не виробництво, а споживання спирту по регіонах на виробництво підакцизних товарів. Враховувати пільги по акцизному збору по регіонах. Встановити порядок, при якому усі без виключення податки сплачуються по місцю знаходження виробничих підрозділів, тобто відмовитись від централізованої та консолідованої сплати податків до держбюджету.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1002- Калетнік Г.М.
Встановити цим законом диференційований розмір плати за ліцензії на виробництво: а) спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та алкогольних напоїв диференційовано від обсягів виробництва підакцизної продукції за попередній рік: до 100 000 дал - 50 000 грн. від 100 000 дал до 500 000 дал - 150 000 грн. понад 500 000 дал - 500 000 грн. б) ля підприємств первинного виробництва: до 100 000 дал - 30 000 грн. від 100 000 дал до 500 000 дал -100 000 грн. понад 500 000 дал - 150 000 грн. в) при переробці сировини: до 3 тис.т - 10 000 грн. від 3тис. т до 6 тис.т - 20 000 грн. понад 6 тис.т - 25 000 грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1003- Круглов М.П.
встановити цим законом диференційований розмір плати за ліцензії: а)для підприємств первинного виноробства: при переробці сировини до 1 тис. тонн - 5 тис.грн.; при переробці сировини від 1 до 3 тис. тонн - 10 тис.грн.; при переробці сировини від 3 до 6 тис. тонн - 20 тис.грн.; при переробці сировини понад 6 тис. тонн - 25 тис.грн. б)для підприємств первинного виноробства: до 100 тис. дал на рік - 30 тис.грн.; від 100 тис. дал до 1 млн. дал - 100 тис.грн.; понад 1 млн. дал - 150 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1004- Круглов М.П.
плату за ліцензію окремо для спирту коньячного не виділяти, а включити до вартості загальної ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, встановивши попередній розмір плати 4 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1005- Супрун Л.П.
Внести такі зміни до пункту 7.7.5 Закону України від 03.04.97 №168/97-ВР "Про податок на додану вартість": після слів "що підлягає відшкодуванню з бюджету", доповнити його текстом наступного змісту: "грошовими коштами, а також у зменшення податкових зобов'язань з цього податку наступних податкових періодів".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1006- Супрун Л.П.
Доповнити додатковою нормою такого змісту: "Кабінету Міністрів України для забезпечення своєчасного нормативно-правового супроводження закону про державний бюджет розробити та затвердити всі нормативно-правові акти на його виконання у термін до 30 календарних днів з дати набрання чинності таким законом".  
Враховано    
    -1007- Супрун Л.П.
Доповнити розділ „Прикінцеві положення" проекту Закону окремою статтею такого змісту: Кабінету Міністрів України переглянути: методику розрахунку розмірів збитків за порушення законодавства про охорону водних ресурсів у відповідності до витрат, необхідних для відновлення стану навколишнього природного середовища; тарифи на послуги із збирання, сортування, перевезення, переробки та утилізації використаної тари (упаковки) з урахуванням фактичних витрат на їх надання.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1008- Супрун Л.П.
Доповнити розділ „Прикінцеві положення" проекту Закону окремою статтею такого змісту: З метою підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання державного сектора економіки та їх ролі у формуванні доходів бюджетів всіх рівнів Кабінету Міністрів України розробити та двомісячний термін подати на розгляд Верховної Ради України проект закону, яким: унормувати порядок адміністративних витрат суб'єктів господарювання державного сектора економіки в частині оплати консалтингових, страхових і аудиторських послуг; встановити обмеження на здійснення витрат операційної діяльності, не пов'язаних з виробничою діяльністю (придбання квартир для працівників, утримання об'єктів соціальної сфери, благодійність тощо) та регламентувати порядок використання одержаного прибутку; визначити, що нарахування резерву сумнівних боргів та його списання понад певну суму здійснюється лише за рішенням уповноваженого органу управління.  
Враховано    
    -1009- Вінський Й.В.
Рудковський Д.О.
спрямувати надходження від приватизації державного майна на виплату громадянам України заощаджень, вкладених до ощадбанку колишнього СРСР у сумі 12 млрд. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1010- Кирильчук Є.І.
Передбачити на 2006 рік: Механізм, який би визначав порядок отримання коштів, що виділяються з державного бюджету як дотаційні на молоко, м'ясо: вони повинні надходити до товаровиробника виключно через державні структури (підрозділи Державного казначейства), а не через приватних монополістів. Збереження у 2006 році існуючу в 2005 році систему оподаткування сільських товаровиробників.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1011- Прикінцеві положення проекту Закону доповнити статтями такого змісту: "Кабінету Міністрів України у місячний термін після затвердження Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік" розробити порядок погашення кредиторської заборгованості бюджетних установ та організацій в рахунок недофінансування минулих років понад обсяги видатків, затверджених цим Законом, за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету."; "Установити, що кошти, які надійдуть до державного бюджету від відкритого акціонерного товариства „Укртелеком" у рахунок перерахування дивідендів на акції цього товариства, які є в державній власності, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і використовуються на погашення заборгованості за послуги зв'язку Міністерства внутрішніх справ України понад обсяги видатків, затверджених цим Законом. Порядок погашення заборгованості визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету."  Враховано частково Доручення КМУ   
    -1012- З метою збалансування пропозицій щодо видатків, пропонуємо збільшити ставки акцизного збору на пиво солодове з 0,27 до 0,34 грн. за 1 л, що в розрахунку на пляшку 0,5 л. збільшить суму податку на 1,8 коп. Ресурс- 128 млн.грн.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -1013- Загрева Б.Ю.
Внести зміни до Закону України від 3 квітня 1997 року № 168/97 - ВР "Про податок на додану вартість": Пункт 6.2. статті 6 викласти у редакції: "Податок на додану вартість за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій з поставки товарів (робіт, послуг) власного виробництва, що були вивезені (експортовані) за межі митної території України товаровиробником. У разі вивезення (експортування) товарів (робіт, послуг) не власного виробництва, такі операції звільняються від оподаткування податком на додану вартість, а сума податку, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку. Податковий кредит звітного періоду складається із сум сплаченого (нарахованого) платником податку на додану вартість у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягатимуть амортизації незалежно від строків введення в експлуатацію основних фондів, при умові, що для підтвердження фактично проведених операцій з продажу товарів (робіт, послуг) та відповідно до їх придбання продавець та покупець подають до органу державної податкової служби за місцем їх реєстрації витяг з книг обліку продажу та придбання товарів (робіт, послуг), де відображені такі операції, або копії записів у книгах обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг) за відповідний звітний період в електронному вигляді разом з поданням податкової звітності за такий період." Статтю 71 доповнити пунктом 34 слідуючого змісту: "пункт 6.2 Закону України "Про податок на додану вартість".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1014- Загрева Б.Ю.
У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40, 41, 42, 43, 44ст.356): абзац перший пункту другого статті 50 доповнити реченням такого змісту: "Фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність з порушенням державної реєстрації являється фіктивною особою". абзац перший пункту першого статті 80 доповнити реченням такого змісту: "Організація, що здійснює діяльність без або з порушенням державної реєстрації являється фіктивною особою". пункт другий статті 203 доповнити абзацом другим такого змісту: "У разі, якщо хоча б однією із сторін дво - чи багатостороннього правочину являється фіктивна особа, такий правочин є нікчемним".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1015- Загрева Б.Ю.
У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18, 19-20, 21-22 ст.144): пункт другий статті 45 доповнити абзацом другим такого змісту: "Суб'єкт господарювання, що здійснює господарську діяльність без або з порушенням державної реєстрації являється фіктивною особою. Діяльність, здійснена таким суб'єктом господарювання, не являється підприємницькою і наслідки укладання правочинів із ним регулюються Цивільним кодексом України".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1016- Загрева Б.Ю.
У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 29 ст.377): перше речення абзацу вісімнадцятого статті 5 викласти в такій редакції: "Іноземний суб'єкт господарської діяльності, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність на території України має право на відкриття свого представництва на території України, а іноземні суб'єкти господарської діяльності зареєстровані в офшорних зонах, для здійснення зовнішньоекономічної діяльності на території України, зобов'язані відкрити такі представництва". перше речення абзацу третього статті 6 викласти в такій редакції: "Для підписання зовнішньоекономічного договору (контракту) суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності не потрібен дозвіл будь-якого органу державної влади, управління або вищестоящої організації, за винятком випадків, коли стороною такого договору являється зареєстрований в офшорній зоні іноземний суб'єкт господарської діяльності та інших випадків, передбачених законами України", абзац 5 статті 6 викласти в такій редакції: "Недійсним є зовнішньоекономічний договір (контракт) у разі, якщо хоча б однією із його сторін являється фіктивна особа або зареєстрований в офшорній зоні іноземний суб'єкт господарської діяльності, який здійснює зовнішньоекономічну діяльність на території України без представництва або дозволу на підписання зовнішньоекономічного договору (контракту). Зовнішньоекономічний договір (контракт) може бути визнано недійсним і у судовому порядку, якщо він не відповідає вимогам законів України або міжнародних договорів України".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1017- Загрева Б.Ю.
У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств": В абзаці першому підпункту 5.4.6 пункту 5.4 статті 5: слова "кредитних і" виключити; доповнити абзац словами такого змісту: "а також за винятком страхування фінансових ризиків (у тому числі за кредитами, гарантіями, фінансовими поруками, іншими видами забезпечення боргу) та судових витрат". У пункті 7.2 статті 7: абзац другий - четвертий підпункту 7.2.1 замінити шістьма абзацами такого змісту: "за ставкою 3 відсотка - при нарахуванні доходів від виконання договорів з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення (у разі додержання вимог пунктів 1.37 та 1.42 статті 1 цього Закону), іншого страхування життя і здоров'я фізичної особи, страхування майна фізичної особи (крім комерційної власності), страхування цивільної відповідальності фізичної особи. Комерційною вважається власність, визначена такою підпунктом "в" пункту 13.1 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"; за ставкою 10 відсотків - при нарахуванні доходів від виконання договорів з добровільного страхування фізичними або юридичними особами фінансових ризиків (у тому числі за кредитами, гарантіями, фінансовими поруками, іншими видами забезпечення боргу), судових витрат; за ставкою 5 відсотків - при нарахуванні доходів від інших, ніж зазначені в абзацах другому та третьому цього підпункту договорів страхування. Якщо страховик надає послугу з комплексного страхування ризиків, оподаткування яких здійснюється згідно з цим підпунктом за різними ставками, то до доходу, отриманого від такого комплексного страхування, застосовується вища ставка податку. Доходи, нараховані страховиком-резидентом за договором перестрахування на користь іншого страховика-резидента, у тому числі як наступному перестраховику (ретроцесіонеру), не підлягають оподаткуванню згідно з нормами цього підпункту, крім випадків, коли страховик-резидент, який передає ризик у перестрахування, є звільненим від обов'язків нарахування та/або сплати до бюджету цього податку згідно з рішенням суду або нормами міжнародних угод чи має непогашений борг з цього податку минулих податкових періодів. Для цілей оподаткування страхової діяльності під оподатковуваним доходом розуміється сума страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих протягом звітного періоду резидентами або нерезидентами на користь страховика за договорами страхування ризиків на території України або за її межами, а також сума перестрахувальних платежів, нарахованих нерезидентами на користь страховика -резидента (у тому числі як ретроцесіонеру), зменшена на суму фактично сплачених протягом такого звітного періоду внесків до Фонду аграрних страхових субсидій, створеного відповідно до закону". У пункті 7.2.4: в абзаці першому цифру "З" замінити цифрою "10"; доповнити абзацами такого змісту: "У разі змін умов договору довгострокового стархування життя або договору пенсійного страхування внаслідок звільнення найманої особи страхувальника та пропорційного перерозподілу накопиченого страхового резерву на таку звільнену особу між всіма іншими застрахованими особами по такому договору, страхові внески по такому договору страхування не підлягають оподаткуванню відповідно до абзаців першого і другого цього пункту, і штрафні санкції за зниження об'єкта оподаткування у випадках, визначених цим абзацом, як до страховика, так і до платника податку-страхувальника не застосовується". Пункт 22.32 викласти у такій редакції: "22.32. Установити, що до 1 січня 2009 року: за доходами, нарахованими від виконання договорів з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення (у разі додержання вимог пунктів 1.37 та 1.42 статті 1 цього Закону), застосовуєть нульова ставка податку; ставка податку, визначена в абзаці першому підпункту 7.2.4 пункту 7.2 статті 7 цього Закону, встановлюється на рівні 3 відсотків".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1018- Доповнити проект Закону новою статтею такого змісту: „Установити, що платники податку, які видобувають та здійснюють операції з продажу вугілля та вугільних брикетів, електричної та теплової енергії, газу природного (крім скрапленого), включаючи вартість його транспортування, усім категоріям споживачів (покупців), чи надають послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим платниками цього податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, товариствам співвласників житла, іншим подібним платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (послуг) у компенсацію їх вартості (далі - ЖЕКи), визначають базу оподаткування операцій з продажу таких товарів (послуг) за касовим способом. У споживачів зазначених товарів (послуг), які зареєстровані платниками цього податку, датою виникнення права на податковий кредит є дата списання коштів з їх банківського рахунку в оплату таких товарів (послуг) або надання інших видів компенсацій їх вартості".  Враховано частково Доручення КМУ   
    -1019- Кабінету Міністрів України на виконання розпорядження КМУ від 06.09.05 №388-р при поданні законопроекту на друге читання здійснити перерозподіл асигнувань між Міноборони та Національним космічне агентство у зв'язку з передачею останньому цілісних майнових комплексів 1056-го і 808-го окремих радіотехнічних вузлів попередження про ракетний напад та створення на їх базі Західного та Південного центрів радіотехнічного спостереження.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -1020- Доповнити законопроект статтями 66-1, 66-2, 66-3 такого змісту: „Стаття 66-1. У підпункті 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість": в абзаці першому слова „та тих, що підпадають під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14" і останнє речення вилучити; абзац другий вилучити. Стаття 66-2. У підпункті 6.2.8 пункту 6.2 статті 6 Закону України "Про податок на додану вартість": на початку абзацу першого додати слова "за нульовою ставкою на митній території України оподатковуються операції з"; у абзаці першому слова „та тих, що підпадають під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14" і останнє речення вилучити; абзац другий вилучити. Стаття 66-3. У пункті 13 „Перехідні положення" Закону України „Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" після слів „існуючих пільг" додати слова „крім пільг, передбачених законодавством для інвалідів, підприємств та організацій громадських організацій інвалідів". З прийняттям 25 березня 2005 року Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" заблоковано надання пільг підприємствам громадських організацій інвалідів по сплаті податку на додану вартість, в тому числі за нульовою ставкою, що призвело до порушення фінансової стабільності цих підприємств, зменшення обсягів виробництва, зростання заборгованості по заробітній платі, зниження рівня зайнятості інвалідів та, як наслідок, погіршення їх соціального захисту.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -1021- доповнити статтею наступного змісту: "З метою уніфікації законодавчих норм щодо соціального захисту та соціальних гарантій педагогічних, науково-педагогічних, медичних, фармацевтичних працівників та працівників культури і запровадження єдиних норм соціального захисту зазначених категорій працівників з 1 січня 2007 року Кабінету Міністрів України до 15 квітня 2006 року розробити та подати на розгляд Верховної Ради України відповідний проект Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення єдиних підходів до соціального захисту педагогічних, науково-педагогічних, медичних, фармацевтичних працівників та працівників культури)".  Враховано частково Доручення КМУ   
    -1022- Гуров В.М.
Мовчан В.П.
Салигін В.В.
Зберегти у 2006 році усі пільги для підприємств громадських організацій інвалідів, і особисто інвалідів, які були передбачені бюджетом 2005 року.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1023- Антоньєва Г.П.
Буряк О.В.
Васадзе Т.Ш.
Горлов Г.В.
Довгий С.О.
Колоніарі О.П.
Майко В.І.
Оніщук М.В.
Бастрига І.М.
Буряк С.В.
Веретенников В.О.
Гуреєв В.М.
Іоффе Ю.Я.
Кузьмук О.І.
Матвієнко П.В.
Доповнити розділ VІ "Прикінцеві положення" статтею наступного змісту: "Відновити на 2006 рік та подовжити до 31 грудня 2008 року дію: 1) пунктів 11.18, 11.19 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість"; 2) пунктів 22.21, 22.30 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"; 3) частин шостої та одинадцятої статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України "Про Єдиний митний тариф України".  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1024- Відновити категорію "бюджетна заборгованість" у Законі України "Про податок на додану вартість" ( пункт 7.7.8 статті 8)  Враховано частково Доручення КМУ   
    -1025- Юхновський О.І.
У розділі VІ "Прикінцеві положення" доповнити статтею 95 наступного змісту: "У Законі України "Про податок на додану вартість": 1) продовжити до 1 січня 2007 року дію підпункт6.2.6 пункту 6.2 статті 6 та пунктів 11.21 і 11.29 статті 11; 2) призупинити до 1 січня 20907 року дію статті 8-1.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1026- Гавриш С.Б.
Внести зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", які передбачають, що за осіб, зазначених у пункті 16 статті 11 цього Закону, страхові внески, що перераховуються до солідарної системи, сплачуються з коштів Фонду загальнообов'язкого державного страхування на випадок безробіття в розмірі у 2006 році - 10 відсотків страхового внеску, обчисленого із суми допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації відповідно до статті 19 цього Закону, з поступовим його збільшенням до 100 відсоткового розміру відповідно до рішення, що приймається щорічно Верховною Радою України виходячи з фінансових можливостей Фонду загальнообов'язкого державного страхування на випадок безробіття. Періоди сплати страхових внесків у розмірі, визначеному абзацом першим цього підпункту, зараховуються до страхового стажу як періоди, за які сплачено страхові внески у повному обсязі. При обчисленні коефіцієнта заробітної плати (доходу) у цьому випадку враховується сума отриманої за цей період допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1027- Надрага В.І.
Доповнити прикінцеві положення проекту таким пунктом: Внести зміни до Постанови КМУ від 13.12.1999р. №2288 „ Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" у частині упорядкування міжпосадових співвідношень в окладах посадових осіб місцевого самоврядування та працівників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування.  
Відхилено    
    -1028- Гіршфельд А.М.
у зв'язку з нормами статті 63 цього проекту закону внести до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" такі зміни: включити пункти 1.44, 8.6.4, 8.7.2: "1.44 зворотна фінансова інвестиція - господарська операція, яка передбачає надання платнику податку грошових коштів без придбання корпоративних прав, для використання в господарської діяльності згідно з інвестиційним договором з метою спільного одержання прибутку і подальшого повернення цих грошових коштів" "8.6.4. Платник податку, який протягом календарного року здійснював витрати, які підлягають амортизації згідно з пунктом 8.1.2 має право застосувати до норм амортизації, передбачених пунктом 8.6.1 підвищувальний коефіцієнт 2, якщо такі витрати протягом календарного року перевищують п'ять мільйонів гривень. Підвищувальний коефіцієнт застосовується тільки до означених даним пунктом витрат та тільки з кварталу, наступного за тим, в якому витрати досягли означеної суми" "8.7.2. Платник податку, який протягом календарного року здійснював витрати, які підлягають амортизації згідно з пунктом 8.1.2, якщо такі витрати, протягом календарного року перевищують п'ять мільйонів гривень, має право до витрат, передбачених частиною першою пункту 8.7.1 віднести витрати, в сумі, що не перевищує 20 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду. Ця норма застосовується для всіх податкових кварталів наступного календарного року, після року, в якому відбулося таке перевищення. Всі інші норми передбачені пунктом 8.7.1 діють у такому разі в наступному році з урахуванням дії пункту 8.7.2". пункт 4.2.5 викласти в такій редакції: "4.2.5. Суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій, або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи або суми коштів, що надходять у вигляді зворотних фінансових інвестицій згідно з інвестиційним договором".  
Відхилено    
    -1029- Зубанов В.О.
Фоменко К.О.
доповнити статтею: "Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2006 році кошти у сумі 107.358,5 тис. гривень регіональних програм створення нових робочих місць у реальному секторі економіки працівникам вугільної та торфодобувної промисловості, вивільнених у зв'язку із реструктуризацією підприємств цієї галузі, членам їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти), членам сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти), іншим безробітним шахтарських міст згідно Порядку, встановленому постановою Кабінетом Міністрів України від 22.01.2005 № 85. Облдержадміністраціям передбачити у цих програмах пріоритетне фінансування незавершених й перехідних з 2004 року об'єктів створення нових робочих місць. Надати право облдержадміністраціям частину цих коштів за погодженням з правлінням Фонду спрямувати на здешевлення кредитів для підприємств, що створюють нові робочі місця за власні кошти для вищезгаданих категорій осіб, згідно окремому порядку, встановленому доповнити статтею: "Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2006 році кошти у сумі 107.358,5 тис. гривень регіональних програм створення нових робочих місць у реальному секторі економіки працівникам вугільної та торфодобувної промисловості, вивільнених у зв'язку із реструктуризацією підприємств цієї галузі, членам їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти), членам сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти), іншим безробітним шахтарських міст згідно Порядку, встановленому постановою Кабінетом Міністрів України від 22.01.2005 № 85. Облдержадміністраціям передбачити у цих програмах пріоритетне фінансування незавершених й перехідних з 2004 року об'єктів створення нових робочих місць. Надати право облдержадміністраціям частину цих коштів за погодженням з правлінням Фонду спрямувати на здешевлення кредитів для підприємств, що створюють нові робочі місця за власні кошти для вищезгаданих категорій осіб, згідно окремому порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету."  
Відхилено    
    -1030- Кириченко Л.Ф.
Після статті 113 доповнити статтею 114 наступного змісту: "Стаття 114. Розділ Х „Перехідні положення" Земельного кодексу України доповнити пунктом 18 наступного змісту: "18. Встановити, що власники приватизованих об'єктів, які мають у користуванні на правах оренди земельні ділянки, на яких розташовані ці об'єкти, зобов'язані до 2010 року викупити земельні ділянки під цими об'єктами, окрім земельних ділянок, що не підлягають продажу відповідно до цього кодексу. При цьому договори оренди земельних ділянок під приватизованими об'єктами, строк дії яких закінчується пізніше, ніж у 2008 році, переукладанню не підлягають". У зв'язку з цим статті 114 - 115 вважати відповідно статтями 115 - 116.  
Відхилено    
    -1031- Доповнити проект Закону новою статтею такого змісту: "Установити, що понад обсяги встановлених цим Законом видатків здійснюються видатки: на державну підтримку підприємств вугільної промисловості для здійснення розрахунків з погашення заборгованості минулих років за електричну та теплову енергію, природний газ, послуги водопостачання та водовідведення; на компенсацію витрат в частині розрахунків з погашення заборгованості минулих років за електричну та теплову енергію, природний газ, послуги водопостачання та водовідведення, які понесуть обласні управління сільського господарства з метою прискорення завершення ліквідації неіснуючих колгоспів; на відшкодування заборгованості з ПДВ експортерам, які або кредитори яких мають заборгованість перед бюджетами або за електричну та теплову енергію, природний газ, послуги водопостачання та водовідведення; на відшкодування заборгованості минулих років різниці в цінах підприємствам житлово-комунального господарства, які забезпечують поточні розрахунки за енергоносії, для здійснення розрахунків з погашення їх заборгованості минулих років за електричну та теплову енергію, природний газ, послуги водопостачання та водовідведення, а також інші видатки, передбачені положеннями Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу." Вказані видатки здійснюються шляхом залучення тимчасово вільних коштів бюджетів усіх рівнів та їх цільового спрямування через поточні рахунки зі спеціальним режимом використання підприємств-одержувачів цих коштів, а також підприємств виробників та постачальників енергоносіїв та надавачів послуг в рахунок погашення заборгованості зазначених підприємств або їх кредиторів перед бюджетами усіх рівнів. До погашення приймається заборгованість за енергоносії та перед бюджетами, яка склалася станом на 1 січня 2005 року і є непогашеною на момент здійснення видатків. Зазначені видатки здійснюються до 1 листопада 2006 року. За результатами здійснених видатків в рахунок погашення заборгованості перед бюджетом вносяться відповідні зміни до доходної та видаткової частини державного бюджету. Механізм реалізації цієї статті встановлюється Кабінетом Міністрів України."  Відхилено    
    -1032- Доповнити проект Закону новою статтею такого змісту: „Установити, що надходження від приватизації підприємств паливно-енергетичного комплексу в обсязі не менше 561, 8 млн. грн. спрямовуються на виконання заходів по реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні. В разі незабезпечення надходжень від приватизації вони мають бути відшкодовані за рахунок збільшення тарифу на електричну енергію, що виробляється НАЕК " Енергоатом".  Відхилено    
    -1033- Доповнити прикінцеві положення окремою статтею в частині міжбюджетних відносин, яка надавала б право органам внутрішніх справ використовувати кошти місцевих бюджетів на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію ізоляторів тимчасового тримання, оскільки у державному бюджеті для МВС передбачені видатки на утримання ІТТ, які задовольняють потребу на їх утримання тільки на 23%, а додаткова потреба на вищезазначену мету складає 129 млн. грн..  Відхилено    
    -1034- Прикінцеві положення проекту Закону доповнити статтями такого змісту: "Статтю 4 Закону України „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" доповнити пунктом б), виклавши його в такій редакції: „б) установи та організації Міністерства внутрішніх справ України за умови цільового використання цих транспортних засобів у службових справах та в межах установлених лімітів кількості транспортних засобів; "; "Пункт 7 статті 1 Закону України „Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" після слів „крім легкових автомобілів" доповнити словами „легкових автомобілів Міністерства внутрішніх справ України."; "Установити, що у 2006 році окремі положення Бюджетного кодексу України застосовуються з урахуванням таких змін: 1) Доповнити друге речення частини другої статті 85 такими словами "громадських формувань з охорони громадського порядку, служби дільничних інспекторів міліції, громадських помічників дільничних інспекторів міліції та на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ." 2) статтю 88 доповнити пунктами 6 та 7 такого змісту: „6) громадські формування з охорони громадського порядку, утримання служби дільничних інспекторів міліції та громадських помічників дільничних інспекторів міліції. 7) будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ"; 3) статті 89 і 90 доповнити пунктами 8 та 9 такого змісту: „8) громадські формування з охорони громадського порядку, утримання служби дільничних інспекторів міліції та громадських помічників дільничних інспекторів міліції. 9) будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ"; 4) статтю 91 доповнити пунктами 1-2 та 1-3 такого змісту: "1-2) громадські формування з охорони громадського порядку, утримання служби дільничних інспекторів міліції та громадських помічників дільничних інспекторів міліції. 1-3) будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ". "Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям під час складання проектів місцевих бюджетів на 2006 та наступні роки передбачати видатки для забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку, утримання служби дільничних інспекторів міліції та громадських помічників дільничних інспекторів міліції".  Відхилено    
    -1035- У прикінцевих положеннях внести зміни: "Статтю 18 Закону України „Про міський електричний транспорт", доповнити пунктом наступного змісту: „Видатки на відшкодування втрат підприємств, що пов'язані із встановленням тарифів на електричну енергію для підприємств міського електротранспорту нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, здійснювати протягом трьох років після набрання чинності цим Законом з місцевих бюджетів за рахунок коштів відповідної субвенції з Державного бюджету України".  Відхилено    
    -1036- З метою збалансування пропозицій щодо видатків, пропонуємо збільшити ставки акцизного збору на спирт етиловий з 17 до 19, 2 грн. за 1 л 100% спирту, що в розрахунку на пляшки 0,5 л міцністю 40-0 збільшить суму податку на 0,22 грн.Ресурс-272, 0 млн.грн., що в цілому складе - 400 млн.грн.  Відхилено    
    -1037- Джоджик Я.І.
В основу розрахунків прогнозних макропоказників заложити реальний темп зростання ВВП Міністерству фінансів при формуванні плану-графіку надходжень до держбюджету потрібно відійти від принципу планування доходів від досягнутого, а більше враховувати пропозиції регіонів. Планування доходів повинно здійснюватись на рік, але доводитись до регіонів поквартально, з квартальним корегуванням в залежності із зміною бази оподаткування.  
Відхилено    
    -1038- Кальніченко І.В.
Внести зміни до Бюджетного кодексу України - віднести фінансування позашкільної освіти за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів  
Відхилено    
    -1039- Сятиня М.Л.
внести зміни до Бюджетного кодексу України стосовно: перенесення плати за землю з кошику доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, до доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів; доповнення переліку доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, податком на прибуток підприємств усіх форм власності; 70% перевиконання плану доходів по державному бюджету розподілити між місцевими бюджетами при цьому обсяг надходжень податку на додану вартість врахувати без вирахування відшкодованих сум.  
Відхилено    
    -1040- Хара В.Г.
Доповнити законопроект статтею щодо внесення змін до статті 4 Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" в частині встановлення розміру виплати передбаченої статтею 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" не нижче ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи.  
Відхилено    
    -1041- Садовий М.І.
Степанов М.В.
Рудьковський М.М.
Доповнити новими статтями такого змісту: "Стаття _. Установити, що у 2006 році окремі положення Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156, із наступними змінами) застосовуються з урахуванням таких змін: 1)Підпункт 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 викласти в редакції: "5.2.1. поставки товарів (робіт, послуг), за винятком підакцизних товарів, грального бізнесу, покупних товарів підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу). Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". Податкова звітність таких підприємств та організацій надається у порядку, передбаченому центральним органом податкової служби України."; 2)Підпункт 6.2.8 пункту 6.2 статті 6 викласти в редакції: "6.2.8. У тому числі за нульовою ставкою оподатковуються операції з поставки товарів (робіт, послуг), за винятком підакцизних товарів, грального бізнесу, покупних товарів підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, визначеними у підпункті 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 цього Закону. Рішення про застосування цієї норми приймається такими підприємствами та організаціями самостійно один раз на рік. Заяву про своє рішення з цього питання підприємство та організація - платники податку подають відповідному органу податкової служби не пізніше ніж за один місяць до початку календарного року (для новостворених підприємств та організацій - не пізніше одного місяця до початку звітного кварталу)." "Стаття. Установити, що у 2006 році Кабінет Міністрів України за при подачі відповідних розрахунків має право задовольняти погоджене Міністерством праці та соціальної політики клопотання Фонду соціального захисту інвалідів та міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів стосовно перекваліфікації використаних за цільовим призначенням позик, які були отримані в минулі роки підприємствами громадських організацій інвалідів від Фонду соціального захисту інвалідів і які неможливо повернути через фінансові труднощі, у безповоротну фінансову допомогу.  
Відхилено    
    -1042- Осташ І.І.
Внести зміни до п. 2 розділу ХV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", зокрема, покриття витрат на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, якщо вони були зайняті на ліквідованих відповідних виробництвах - перекласти на Пенсійний фонд.  
Відхилено    
    -1043- Передбачити Міністерству палива та енергетики України середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, для фінансування створення запасів природного газу з метою забезпечення безперебійної роботи теплоелектростанцій в осінньо-зимовий період 2005-2006 років.  Відхилено    
    -1044- Шпак В.Ф.
Списати заборгованість по лізингових платежах в частині відшкодування вартості техніки, переданої в 1998 році у фінансовий лізинг дослідної партії зернозбиральних комбайнів марки "Славутич" і "Лан" виробництва 1998 року та лізингоодержувачів визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів. Порядок списання такої заборгованості визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.  
Відхилено    
    -1045- Доповнити законопроект статтею щодо внесення змін до статті 4 Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" в частині встановлення розміру виплати передбаченої статтею 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" не нижче ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи.  Відхилено    
    -1046- Бахтеєва Т.Д.
Внести зміни до ст. 88, 89, 90 та 91 Бюджетного кодексу, включивши до видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, видатки на позашкільну освіту.  
Відхилено    
    -1047- Ляпіна К.М.
доповнити розділ VІ "Прикінцеві положення" наступними статтями: І варіант 1. Установити, що у 2006 році проекти технологічних парків, зареєстровані в установленому порядку до 1 січня 2005 року зберігають свою чинність та продовжують діяти в повному обсязі відповідно до їх умов та норм законодавства, що діяли на момент реєстрації, до моменту їх закінчення; 2. Установити, що у 2006 році стаття 19 Закону України „Про Єдиний митний тариф" застосовується з урахуванням доповнення її реченням наступного змісту: "Для проектів технологічних парків, зареєстрованих в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, справляння ввізного мита здійснюється з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків"; 3. Установити, що у 2006 році стаття 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" з урахуванням абзацу наступного змісту: "Для технологічних парків, їх учасників, дочірніх та спільних підприємств при виконанні зареєстрованих в установленому порядку проектів технопарків справляння податку на прибуток здійснюється з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків"; 4. „Установити, що у 2006 році пункт 11.12 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" застосовується з урахуванням доповнення його реченням такого змісту: "Установити, що податок на додану вартість справляється з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків". 5. Установити, що у 2006 році стаття 5 Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" застосовується з урахуванням доповнення її реченням наступного змісту: "Проекти технологічних парків, зареєстровані в установленому порядку до 1 січня 2005 року зберігають свою чинність та продовжують діяти в повному обсязі відповідно до їх умов та норм законодавства, що діяли на момент реєстрації, до моменту їх закінчення". 6. Установити, що у 2006 році стаття 4 Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" від 16 липня 1999 року застосовується з урахуванням наступного змісту: "Стаття 4. Особливості оподаткування технологічних парків та їх учасників, дочірніх та спільних підприємств. ?Суми податку на додану вартість, нараховані в порядку, встановленому Законом України "Про податок на додану вартість", по операціях з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), пов'язаних з виконанням проектів технологічних парків за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків, і суми податку з прибутку, одержаного від виконання зазначених проектів, нараховані у порядку, встановленому Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства не перераховують до бюджету, а зараховують на спеціальні рахунки та використовують зазначені суми виключно на наукову та науково-технічну діяльність, розвиток власних науково-технологічних і дослідно-експериментальних баз. Порядок зарахування сум податків на спеціальний рахунок та їх використання встановлюється Кабінетом Міністрів України. ?Технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства здійснюють окремий бухгалтерський та податковий облік операцій, пов'язаних із виконанням проектів технологічних парків. Кошти, зараховані протягом установленого цим Законом строку дії спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності на спеціальні рахунки учасників - виконавців проектів технологічних парків і не використані ними згідно з цим Законом протягом наступних трьох місяців після закінчення строку виконання проекту технологічного парку, зараховуються до Державного бюджету України. ?Суми податків, які згідно з абзацом першим частини першої цієї статті зараховані на спеціальні рахунки технологічних парків, їх учасників, спільних і дочірніх підприємств, у разі нецільового використання підлягають стягненню до Державного бюджету України. Відповідальність за нецільове використання сум податку на додану вартість та сум податку на прибуток підприємств, які зараховані на спеціальні рахунки, несуть керівники технологічних парків, їх учасників, спільних і дочірніх підприємств згідно з законом".ІІ варіант 1. Установити, що у 2006 році сировина, матеріали, устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари (крім підакцизних товарів, за винятком товарів згідно з кодами ТН ЗЕД 852110310, 852110390, 852810), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам та міжнародним стандартам, при ввезенні в Україну для використання технологічними парками, їх учасниками, дочірніми та спільними підприємствами при виконанні у встановленому цим Законом порядку проектів технологічних парків звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість. Номенклатура та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших предметів визначаються при реєстрації проектів технологічних парків. У разі використання сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів не для потреб виконання проектів технологічних парків ввізне мито та податок на додану вартість сплачуються до бюджету в повному обсязі. При цьому платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму ввізного мита, податку на додану вартість, що мала бути сплачена при ввезенні на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податків, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період їх нецільового використання. Технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства, які виконують проекти технологічних парків, щоквартально складають та подають до органів державної податкової служби за своїм місцем знаходження звіти про ввезені ними сировину, матеріали, устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари, а також про їх цільове використання. 2. Установити, що у 2006 році стаття 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" застосовується з урахуванням доповнення її реченням наступного змісту: "Для проектів технологічних парків, зареєстрованих в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, справляння ввізного мита здійснюється з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків". 3. Установити, що у 2006 році стаття 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" застосовується з урахуванням абзацу наступного змісту: "Для технологічних парків, їх учасників, дочірніх та спільних підприємств при виконанні зареєстрованих в установленому порядку проектів технопарків справляння податку на прибуток здійснюється з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків". 4. Установити, що у 2006 році пункт 11.12 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" застосовується з урахуванням доповнення його реченням такого змісту: "Установити, що податок на додану вартість справляється з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків". 5. Установити, що у 2006 році стаття 6 Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" від 16 липня 1999 року застосовується з урахуванням наступного змісту: "Стаття 6. Порядок ввезення товарів, устаткування, обладнання, сировини, матеріалів, комплектуючих та інших предметів, які використовуються технологічними парками, їх учасниками, дочірніми і спільними підприємствами ?Сировина, матеріали, устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари (крім підакцизних товарів, за винятком товарів згідно з кодами ТН ЗЕД 852110310, 852110390, 852810), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам та міжнародним стандартам, при ввезенні в Україну для використання технологічними парками, їх учасниками, дочірніми та спільними підприємствами при виконанні у встановленому цим Законом порядку проектів технологічних парків звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість. Номенклатура та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших предметів визначаються при реєстрації проектів технологічних парків. У разі використання сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів не для потреб виконання проектів технологічних парків ввізне мито та податок на додану вартість сплачуються до бюджету в повному обсязі. При цьому платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму ввізного мита, податку на додану вартість, що мала бути сплачена при ввезенні на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податків, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період їх нецільового використання. Технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства, які виконують проекти технологічних парків, щоквартально складають та подають до органів державної податкової служби за своїм місцем знаходження звіти про ввезені ними сировину, матеріали, устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари, а також про їх цільове використання".  
Відхилено    
    -1048- Кальніченко І.В.
Внести зміни до Бюджетного кодексу України: включити видатки на позашкільну освіту до видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів; до статті 88 - віднести видатки на фінансування музичних шкіл з бюджетів міст, селищ та сіл.  
Відхилено    
    -1049- Фоменко К.О.
Внести зміни до статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито" щодо зарахування державного мита за видачу закордонних паспортів у розмірі 50 відсотків до Державного бюджету України і 50 відсотків до бюджетів місцевого самоврядування.  
Відхилено    
611. Додаток № 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"       
612. Доходи Державного бюджету України на 2006 рік       
613. Тис.грн.       
614. Код Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд       
615. Всього доходів 95 100 145,2 23 605 817,3   -1050- Добкін М.М.
Збільшити доходи загального фонду державного бюджету на 388000 тис.грн. за рахунок заборгованості по дивідендах НАК "Нафтогаз України"  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1051- Національний банк України
Надходження від розміщення і установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України, мають бути визначені окремим рядком у додатку! до законопроекту.  
Враховано частково Доручення КМУ   
616. 40000000 Офіційні трансферти 2 152 465,7 2 152 465,7       
617. 41010100 Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів 2 152 465,7 2 152 465,7       
618. Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 92 947 679,5 92 947 679,5 23 605 817,3       
619. 10000000 Податкові надходження 86 273 163,9 80 360 180,3 5 912 983,6       
620. 11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 25 324 900,0 25 324 900,0       
621. 11020000 Податок на прибуток підприємств 25 324 900,0 25 324 900,0   -1052- Коновалюк В.І.
КОД 11020000 "Податок на прибуток підприємств" цифри 25324900, 0 замінити цифрами 25824900, 0 (збільшити на 500000 тис.грн.);  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1053- Супрун Л.П.
уточнити прогнозний обсяг прибутку прибуткових підприємств шляхом приведення його у відповідність із показниками прогнозу економічного і соціального розвитку на 2006 рік та збільшити надходження податку на прибуток підприємств на 1982200 тис.грн., встановивши його в обсязі 27307100 тис. гривень.  
Враховано частково Доручення КМУ   
622. 13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 1 969 156,3 1 403 213,5 565 942,8       
623. 13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 71 017,0 71 017,0       
624. 13010100 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 71 017,0 71 017,0       
625. 13020000 Збір за спеціальне водокористування 572 100,0 572 100,0       
626. 13030000 Платежі за користування надрами 565 844,0 565 844,0       
627. 13030100 Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 565 844,0 565 844,0       
628. 13040000 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 759 145,3 193 202,5 565 942,8       
629. 13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 1 050,0 1 050,0       
630. 14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 49 910 763,6 45 703 726,6 4 207 037,0       
631. 14010000 Податок на додану вартість 38 958 677,6 38 958 677,6   -1054- Хара В.Г.
При розрахунку доходу від податку на додану вартість врахувати суми на погашення простроченої заборгованості з відшкодування цього податку, яка за станом на 21.09.2005 становить 2,6 млрд. грн..  
Враховано частково Доручення КМУ   
632. 14010100 Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 29 218 000,0 29 218 000,0   -1055- Коновалюк В.І.
КОД 14010100 "Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів" цифри 29218000, 0 замінити цифрами 29618000,0 (збільшити на 400000 тис.грн.);  
Враховано частково Доручення КМУ   
633. 14010200 Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами -16 487 422,4 -16 487 422,4   -1056- Супрун Л.П.
У додатку 1 до закону запровадити окремим рядком відображення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, зарахованого у зменшення податкових зобов'язань з цього податку наступних податкових періодів.  
Враховано частково Доручення КМУ   
634. 14010300 Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів 26 228 100,0 26 228 100,0   -1057- Коновалюк В.І.
КОД 14010300 "Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів" цифри 26228100,0 замінити цифрами 26628100, 0 (збільшити на 400000 тис.грн.);  
Враховано частково Доручення КМУ   
635. 14020000 Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 9 584 399,0 6 040 974,0 3 543 425,0   -1058- Коновалюк В.І.
КОД 14020000 "Акцизний збір із вироблених в Україні товарів" цифри 6 040 974, 0 замінити цифрами 6 240 974, 0 (збільшити на 200 000 тис.грн.);  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1059- Коновалюк В.І.
КОД 14020000 "Акцизний збір із вироблених в Україні товарів" цифри 3543425,0 замінити цифрами 3643425,0 (збільшити на 100000 тис.грн.);  
Враховано частково Доручення КМУ   
636. 14030000 Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 887 127,0 223 515,0 663 612,0   -1060- Коновалюк В.І.
КОД 14030000 "Акцизний збір із ввезених на територію України товарів" цифри 223515,0 замінити цифрами 323515,0 (збільшити на 100000 тис.грн.);  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1061- Коновалюк В.І.
КОД 14030000 "Акцизний збір із ввезених на територію України товарів" цифри 663612,0 замінити цифрами 863612,0 (збільшити на 200000 тис.грн.);  
Враховано частково Доручення КМУ   
637. 14060000 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 480 560,0 480 560,0       
638. 14060200 Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 86 060,0 86 060,0       
639. 14060400 Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності 1 945,0 1 945,0       
640. 14060500 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 67 181,0 67 181,0   -1062- Ляпіна К.М.
Збільшити доходи загального фонду державного бюджету по коду 14060500 на 729 тис.грн. (в разі Прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення деяких змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" в частині встановлення диференційного розміру плати за видачу ліцензій)  
Враховано частково Доручення КМУ   
641. 14060600 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 935,0 935,0   -1063- Ляпіна К.М.
Збільшити доходи загального фонду державного бюджету по коду 14060600 на 3 545 тис.грн. (в разі Прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення деяких змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" в частині встановлення диференційного розміру плати за видачу ліцензій)  
Враховано частково Доручення КМУ   
642. 14060700 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 19 656,0 19 656,0   -1064- Ляпіна К.М.
Збільшити доходи загального фонду державного бюджету по коду 14060700 на 7 547 тис.грн. (в разі Прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення деяких змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" в частині встановлення диференційного розміру плати за видачу ліцензій)  
Враховано частково Доручення КМУ   
643. 14060900 Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 4 006,0 4 006,0       
644. 14061000 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 77 929,0 77 929,0   -1065- Ляпіна К.М.
Збільшити доходи загального фонду державного бюджету по коду 14061000 на 85 471 тис.грн. (в разі Прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення деяких змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" в частині встановлення диференційного розміру плати за видачу ліцензій)  
Враховано частково Доручення КМУ   
645. 14061200 Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 18 368,0 18 368,0       
646. 14061400 Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій 177 971,0 177 971,0       
647. 14061500 Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 8 431,0 8 431,0       
648. 14061700 Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій 18 078,0 18 078,0       
649. 15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 8 874 741,0 7 919 737,2 955 003,8       
650. 15010000 Ввізне мито 7 726 166,0 6 782 227,0 943 939,0       
651. 15010100 Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 6 579 548,0 6 579 548,0   -1066- Коновалюк В.І.
КОД 15010100 "Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності" цифри 6579548,0 замінити цифрами 6779548, 0 (збільшити на 200000 тис.грн.);  
Враховано частково Доручення КМУ   
652. 15010200 Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 202 679,0 202 679,0       
653. 15010500 Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб"єктами підприємницької діяльності та громадянами 943 939,0 943 939,0   -1067- Коновалюк В.І.
КОД 15010500 "Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами цифри 943939,0 замінити на 1243939,0 (збільшити на 300000 тис.грн.);  
Враховано частково Доручення КМУ   
654. 15020000 Вивізне мито 1 037 527,0 1 037 527,0       
655. 15020100 Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності 1 037 527,0 1 037 527,0       
656. 15030000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 111 048,0 99 983,2 11 064,8       
657. 16000000 Інші податки 193 603,0 8 603,0 185 000,0       
658. 16030000 Податки, не віднесені до інших категорій 8 603,0 8 603,0       
659. 16060000 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 185 000,0 185 000,0   -1068- Супрун Л.П.
Надходження збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства збільшити на 42700 тис.грн. і встановити в сумі 227700 тис. гривень.  
Враховано Доручення КМУ   
    -1069- По коду 16060000 "Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" у графі "Всього", "Загальний фонд", "Спеціальний фонд" цифри "185000,0", "0", "185000,0" замінити цифрами "227700,0", "227700,0", "0", з переведенням до загального фонду та збільшенням на 47700 тис.гривень.  Враховано Доручення КМУ   
660. 20000000 Неподаткові надходження 27 200 941,1 12 271 492,8 14 929 448,3       
661. 21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 11 079 857,6 10 302 820,1 777 037,5       
662. 21010000 Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету та дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 3 560 097,8 3 276 697,8 283 400,0   -1070- Коновалюк В.І.
КОД 21010000 "Частина прибутку доходу господарських організацій, що вилучається до бюджету та дивіденди, нараховані на акції (частки, паї господарських товариств, які є у державній власності)" цифри 3276697,8 замінити цифрами 3576697,8 (збільшити на 300000 тис.грн.);  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1071- Коновалюк В.І.
КОД 21010000 "Частина прибутку доходу господарських організацій, що вилучається до бюджету та дивіденди, нараховані на акції (частки, паї господарських товариств, які є у державній власності)" цифри 283400, 0 замінити цифрами 313400, 0 (збільшити на 30000 тис.грн.);  
Враховано частково Доручення КМУ   
663. 21020000 Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 830 000,0 830 000,0   -1072- Коновалюк В.І.
КОД 21020000 "Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України" цифри 830000,0 замінити цифрами 900000,0 (збільшити на 70000 тис.грн.);  
Враховано Доручення КМУ   
    -1073- По коду 21020000 "Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України" у графі "Всього", "Загальний фонд", "Спеціальний фонд" цифри "830000,0", "830000,0", "0" замінити цифрами "1287800,0", "1287800,0", "0", збільшивши на 457800 тис.гривень.  Враховано Доручення КМУ   
    -1074- Національний банк України
Прогнозна сума перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України, яка може бути перерахована до державного бюджету у 2006 році, становитиме 650 млн.грн.  
Відхилено    
664. 21030000 Надходження від грошово-речових лотерей 70 000,0 70 000,0       
665. 21060000 Рентна плата 6 103 549,3 6 103 549,3       
666. 21060100 Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 2 106 300,0 2 106 300,0   -1075- Коновалюк В.І.
КОД 21060100 "Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні" 2106300,0 замінити цифрами 2196300,0 (збільшити на 90000 тис.грн.);  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1076- Родіонов М.К.
Збільшити надходження рентної плати за нафту, що видобувається в Україні, на 95 млн.грн. з урахуванням більшого обсягу видобутку нафти, передбаченого у проекті Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2006 рік, ніж враховано в розрахунках цього платежу.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1077- Супрун Л.П.
Збільшити надходження рентної плати за нафту, що видобувається в Україні, на 94 962 тис.грн. і встановити в сумі 2 201 262 тис.грн., з урахуванням обсягу видобутку нафти, визначеного проектом Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2006 рік.  
Враховано частково Доручення КМУ   
667. 21060200 Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні 578 908,6 578 908,6   -1078- Коновалюк В.І.
КОД 21060200 "Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні" цифри 578 908, 6 замінити на 718 908, 6 (збільшити на 140000 тис.грн.);  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1079- Толочко П.П.
Збільшити надходження рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, на 10, 5 млн.грн. з урахуванням більшого обсягу видобутку газу, передбаченого у проекті Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2006 рік, ніж враховано в розрахунках цього платежу.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1080- Супрун Л.П.
Збільшити надходження рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, на 3 420, 0 тис.грн. і встановити в сумі 582 328, 6 тис.грн., з урахуванням обсягу видобутку природного газу, визначеного проектом Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2006 рік.  
Враховано частково Доручення КМУ   
668. 21060500 Рентна плата за транзитне транспортування природного газу 2 308 272,3 2 308 272,3   -1081- Коновалюк В.І.
КОД 21060500 "Рентна плата за транзитне транспортування природного газу" цифри 2308272,3 замінити цифрами 2498272, 3 (збільшити на 190000 тис.грн.);  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1082- Кирильчук Є.І.
Збільшити доходи по коду 21060500 на 462 млн.грн.. за рахунок залучення 30 відсотків заборгованості НАК "Нафтогаз України" по рентній платі за транзитне транспортування природного газу через територію України.  
Враховано частково Доручення КМУ   
669. 21060600 Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами 256 500,0 256 500,0   -1083- Коновалюк В.І.
КОД 21060600 "Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами" цифри 256500,0 замінити цифрами 366 500,0 (збільшити на 110000 тис.грн.);  
Враховано частково Доручення КМУ   
670. 21060700 Рентна плата за транзитне транспортування аміаку 68 711,8 68 711,8       
671. 21060800 Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні 784 856,6 784 856,6   -1084- Коновалюк В.І.
КОД 21060800 "Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні" цифри 784 856, 6 замінити цифрами 854 856, 6 (збільшити на 130000 тис.грн.);  
Враховано частково Доручення КМУ   
672. 21080000 Інші надходження 516 210,5 22 573,0 493 637,5   -1085- Климпуш О.Д.
Супрун Л.П.
Кирильчук Є.І.
Загрева Б.Ю.
Майстришин В.Я.
Коновалюк В.І.
По коду 21080000 "Інші надходження" у графах "Всього" та "Спеціальний фонд" цифри "516210, 5" та "493637,5" замінити відповідно цифрами "520610,5" та "498037,5" в тому числі надходження коштів плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, що справляється поза пунктами пропуску через державний кордон України, в сумі 4400 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1086- Заічко В.О.
включити до спеціального фонду платежі, що пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації н а території України у сумі 18,8 млн. грн.  
Враховано Доручення КМУ   
673. 22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 756 820,0 709 320,0 47 500,0       
674. 22060000 Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 3 000,0 3 000,0       
675. 22070000 Виконавчий збір 95 000,0 47 500,0 47 500,0       
676. 22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 188 000,0 188 000,0   -1087- По коду 22080000 "Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна" у графі "Всього", "Загальний фонд", "Спеціальний фонд" цифри "188000,0", "188000,0", "0" замінити цифрами "210000,0", "203700,0", "6300,0", збільшивши на 22000 тис.грн. і зарахувавши 3 відсоки до спеціального фонду.  Враховано Доручення КМУ   
    -1088- Кирильчук Є.І.
Збільшити доходи по коду 22080000 на 100 млн грн. з урахуванням фактичних надходжень за січень-серпень 2005 року.  
Враховано частково Доручення КМУ   
677. 22090000 Державне мито 255 795,0 255 795,0       
678. 22100000 Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів 124 765,0 124 765,0   -1089- По коду 22100000 "Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів" у графі "Всього", "Загальний фонд", "Спеціальний фонд" цифри "124765,0", "124765,0", "0" замінити цифрами "1024765,0", "1024765,0", "0", збільшивши на 900000 тис.гривень.  Враховано Доручення КМУ   
679. 22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 89 725,0 89 725,0   -1090- Климпуш О.Д.
Супрун Л.П.
Кирильчук Є.І.
Загрева Б.Ю.
Майстришин В.Я.
Коновалюк В.І.
По коду 22110000 "Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" у графі "Загальний фонд" цифри "89 725, 0" замінити цифрами "58 225, 0", графу "Спеціальний фонд" доповнити цифрами "31 500, 0"  
Враховано частково Доручення КМУ   
680. 22120000 Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення 535,0 535,0       
681. 24000000 Інші неподаткові надходження 7 238 188,5 1 259 352,7 5 978 835,8       
682. 24010000 Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна 23 659,0 23 659,0       
683. 24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 6 181,0 6 181,0       
684. 24040000 Надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення, що належать Національному космічному агентству України 200,0 200,0       
685. 24050000 Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених згідно з законодавством військових формувань і правоохоронних органів 516 200,8 499 970,0 16 230,8       
686. 24060000 Інші надходження 697 200,0 661 560,0 35 640,0       
687. 24060200 Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність 10 700,0 10 700,0       
688. 24060300 Інші надходження 429 400,0 429 400,0       
689. 24060400 Надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами 2 500,0 2 500,0       
690. 24060500 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв 3 700,0 3 700,0       
691. 24060800 Надходження від збору за проведення гастрольних заходів 1 500,0 1 500,0       
692. 24060900 Надходження коштів від продажу на аукціонах спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами та збору за видачу таких дозволів 150 000,0 150 000,0   -1091- Кисельов О.В.
Рядок: 24060900 "Надходження коштів від продажу на аукціонах спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами та збору за видачу таких дозволів" - виключити  
Відхилено    
    -1092- Рудьковський М.М.
У додатку 1 цифри та слова: 2406900 "Надходження коштів від продажу на аукціонах спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами та збору за видачу таких дозволів" - виключити, зменшивши відповідно загальну суму доходів (в т.ч. видатків загального фонду) на 150 млн.грн.  
Відхилено    
693. 24061000 Плата за виділення номерного ресурсу 31 300,0 31 300,0       
694. 24061400 Збір за користування радіочастотним ресурсом 42 000,0 42 000,0   -1093- Збільшити надходження за кодами 24061400 та 14061400 у сумі 220 млн.грн., оскільки у розрахунках не враховано завдання з здійснення заходів по конверсії смуг радіочастот, які передбачено у відповідних нормативних актах (навіть часткова (мінімальна) конверсія частотного ресурсу може збільшити вдвічі відповідні надходження).  Враховано частково Доручення КМУ   
695. 24061500 Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 25 800,0 5 160,0 20 640,0       
696. 24061700 Плата за оформлення посвідчення закордонного українця 100,0 100,0       
697. 24061800 Надходження до страхового фонду безпеки авіації 200,0 200,0       
698. 24080000 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці 5 000,0 5 000,0       
699. 24081000 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах 5 000,0 5 000,0       
700. 24090000 Портовий (адміністративний) збір 23 900,0 2 390,0 21 510,0       
701. 24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 60 948,1 60 592,7 355,4       
702. 24110100 Плата за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії 16 965,0 16 965,0       
703. 24110200 Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою 43 627,7 43 627,7       
704. 24110400 Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 355,4 355,4       
705. 24120000 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію 2 130 000,0 2 130 000,0       
706. 24130000 Надходження коштів від погашення заборгованості ДП "НАЕК "Енергоатом" перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994-1999 років ядерне паливо 120 000,0 120 000,0       
707. 24140000 Додаткові збори на виплату пенсій 3 469 899,6 3 469 899,6       
708. 24140100 Сплата збору з купівлі-продажу валюти 1 508 322,4 1 508 322,4   -1094- Кирильчук Є.І.
Збільшити доходи по коду 24140100 на 1,5 млрд.грн. за рахунок збільшення розміру збору з купівлі-продажу валюти з 0, 75 до 1, 5 відсотка.  
Враховано Доручення КМУ   
    -1095- По коду 24140100 "Сплата збору з купівлі-продажу валюти" у графі "Всього", "Загальний фонд", "Спеціальний фонд" цифри "1508322, 4", "0", "1508322, 4" замінити цифрами "3016644, 8", "0", "3016644, 8", збільшивши на 1508322, 4 тис.гривень.  Враховано Доручення КМУ   
709. 24140200 Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 22 583,7 22 583,7       
710. 24140300 Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 802 389,4 802 389,4       
711. 24140500 Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 328 515,3 328 515,3       
712. 24140600 Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку 808 088,8 808 088,8       
713. 24150000 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності 185 000,0 185 000,0   -1096- По коду 24150000 "Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності" у графі "Всього", "Загальний фонд", "Спеціальний фонд" цифри "185000, 0", "0", "185000,0" замінити цифрами "450000, 0", "0", "450000, 0", збільшивши на 265000 тис.гривень.  Враховано Доручення КМУ   
714. 25000000 Власні надходження бюджетних установ 8 126 075,0 8 126 075,0       
715. 25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 8 104 277,5 8 104 277,5   -1097- Коновалюк В.І.
КОД 25010000 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами" цифри 8104277,5 замінити цифрами 8105777,5 (збільшити на 1500 тис.грн.).  
Враховано частково Доручення КМУ   
716. 25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 21 797,5 21 797,5       
717. 30000000 Доходи від операцій з капіталом 2 332 487,1 192 479,4 2 140 007,7       
718. 31000000 Надходження від продажу основного капіталу 48 035,0 48 035,0       
719. 31010000 Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 31 835,0 31 835,0       
720. 31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 16 200,0 16 200,0       
721. 32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 740 007,7 100 000,0 640 007,7       
722. 32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 440 007,7 440 007,7       
723. 32020000 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 300 000,0 100 000,0 200 000,0       
724. 33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 1 544 444,4 44 444,4 1 500 000,0       
725. 40000000 Офіційні трансферти 130 399,7 123 527,0 6 872,7       
726. 42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 130 399,7 123 527,0 6 872,7       
727. 42010000 Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях 130 399,7 123 527,0 6 872,7       
728. 50000000 Цільові фонди 616 505,0 616 505,0       
729. 50070000 Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 124 000,0 124 000,0       
730. 50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 492 505,0 492 505,0   -1098- По коду 50080000 "Збір за забруднення навколишнього природного середовища" у графі "Всього", "Загальний фонд", "Спеціальний фонд" цифри "492505, 0", "0", "492505, 0" замінити цифрами "501505, 0", "0", "501505, 0", збільшивши на 9000 тис.гривень.  Враховано Доручення КМУ   
731. Додаток № 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"       
732. Фінансування Державного бюджету України на 2006 рік       
733. тис.грн.       
734. Код Найменування Всього Загальний фонд Спеціальний фонд       
735. Загальне фінансування 9 898 379,9 8 353 389,4 1 544 990,5   -1099- Супрун Л.П.
Уточнити структуру додатку 2 відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (в частині доповнення назви розділу словами "за типом боргового зобов'язання" та деталізації внутрішніх та зовнішніх запозичень).  
Враховано частково Доручення КМУ   
736. 400000 Фінансування за борговими операціями 1 484 873,5 1 484 873,5       
737. 401000 Запозичення 11 578 963,5 9 600 452,5 1 978 511,0   -1100- Фінансування Державного бюджету України на 2006 рік не в повній мірі підкріплено Програмою державного запозичення України на 2006 рік, оскільки рядок "Запозичення" (код 401000) розділу Фінансування за борговими операціями (код 400000) визначених Додатком № 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" встановлено у розмірі 11578963,5 тис.грн., що не співпадає (на 400000 гривень) із рядком "Пряме запозичення" визначеним у розмірі 11578563,5 тис.грн. вищезазначеної Програми державного запозичення України на 2006 рік, яка конкретизує залучення коштів у розрізі окремих позик.  Враховано частково Доручення КМУ   
738. 401100 Внутрішні запозичення 4 550 452,5 4 550 452,5       
739. 401200 Зовнішні запозичення 7 028 511,0 5 050 000,0 1 978 511,0       
740. 402000 Погашення -10 094 090,0 -9 600 452,5 -493 637,5       
741. 402100 Внутрішні зобов'язання -4 236 947,7 -4 236 947,7       
742. 402200 Зовнішні зобов'язання -5 857 142,3 -5 363 504,8 -493 637,5       
743. 500000 Надходження від приватизації державного майна 8 134 600,0 8 074 483,0 60 117,0       
744. 501000 Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств 8 134 470,0 8 074 483,0 59 987,0       
745. Додаток №3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006рік"       
746. Розподіл видатків Державного бюджету України на 2006 рік тис.грн.       
747. КПКВ та КДБ КФКВ та КДБ Найменування показників згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом       
748. ВСЬОГО: 103 256 527,4 24 187 291,1 127 443 818,5   -1101- Гірник Є.О.
Супрун Л.П.
Передбачити збільшення фінансування видатків на комунальні послуги та енергоносії для бюджетних установ на суму 184 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1102- Завершити у 2006 році передачу відомчих бюджетних установ соціально-культурної сфери до відання міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідають за реалізацію державної політики у відповідній галузі  Враховано частково Доручення КМУ   
    -1103- Переглянути бюджетні програми в частині забезпечення належних юридичних підстав їх включення до проекту державного бюджету на 2006 рік;  Враховано частково Доручення КМУ   
    -1104- Завершити у 2006 році передачу відомчих бюджетних установ соціально-культурної сфери до відання міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідають за реалізацію державної політики у відповідній галузі.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -1105- Садовий М.І.
Степанов М.В.
Рудьковський М.М.
Додати нову статтю такого змісту: "Установити, що у 2006 році вищі навчальні заклади державної форми власності приймають на перший курс (початковий цикл навчання) студентів - громадян України з оплатою навчання виключно з державного бюджету у кількості не менше загального рівня прийому 2005/2006 навчального року" Для ресурсного забезпечення виконання цієї статті у проекті бюджету на друге читання збільшити фінансування вищих навчальних закладів державної форми власності на суму 460 млн. грн.. (в тому числі І-ІІ рівня акредитації - 100 млн. грн.., ІІІ- ІV рівня акредитації - 360 млн. грн..) з відповідним розподілом цих коштів по головним розпорядникам бюджетних коштів, що мають такі навчальні заклади у своєму підпорядкуванні.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1106- Качур П.С.
передбачити кошти на виконання заходів загальнодержавної програми "Питна вода" у обсязі 222310 тис.грн. за визначеними програмою напрямами.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1107- Супрун Л.П.
Доручити Кабінету Міністрів України проаналізувати структуру видатків бюджетних програм з метою виявлення видатків капітального характеру і віднести їх до капітальних вкладень відповідно до діючої бюджетної класифікації.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1108- Національний банк України
Пропонується при розгляді додатку № 3 до законопроекту отримати беззаперечне підтвердження того, що кошти на компенсацію Національному банку внеску до статутного капіталу Міждержавного банку в 2006 році передбачені, у разі відсутності таких коштів передбачити їх у видатках державного бюджету на 2006 рік.  
Відхилено    
    -1109- Хара В.Г.
Доповнити за окремим кодом програмної класифікації видатки на відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями бюджетної сфери первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.  
Відхилено    
749. 0110000 Апарат Верховної Ради України 529 368,1 43 550,2 572 918,3       
750. 0111000 Апарат Верховної Ради України 529 368,1 43 550,2 572 918,3       
751. 0111010 0111 Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 325 282,0 325 282,0   -1110- Збільшити видатки за кодом 0111010 на 218, 1 млн. грн., в тому числі видатки споживання - 188, 1 млн. грн., з них на оплату праці - 36, 7 млн. грн.. та видатки розвитку - 30 млн. грн..  Враховано частково Доручення КМУ   
    -1111- Самойлик К.С.
Гуров В.М.
Кравченко М.В.
Онопенко В.В.
Бичков С.А.
Мироненко В.А.
Томич І.Ф.
Юхновський О.І.
Терещук С.М.
Гладій М.В.
Збільшити видатки на здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України на 186,3 млн.. грн., з них: на оплату праці з нарахуванням для народних депутатів та їх помічників - 25 млн. грн., на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень 70 млн. грн.., виплату народним депутатам нового скликання грошової компенсації на покращення житлових умов 15 млн. грн.., будівництво житлового будинку по вул.. Срібнокільській, 24 - 8 млн. грн.., на проектування будівельних робіт наступних років 3 млн. грн., на проживання народних депутатів у готелях м. Києва 5,4 млн. грн.., на перекриття внутрішнього дворика та його облаштування адмінбудинку по вул.. Грушевського, 5 - 21 млн. грн.., будівництво другої черги оздоровчого пансіонату у м. Складовську - 19,8 млн. грн., реконструкцію закладних пристроїв слабкострумових мереж адмінбудинку по вул.. Садовій, 3 - 3,5 млн. грн.., на придбання комп'ютерів з лазерними принтерами - 3,6 млн. грн.., придбання обладнання для засобів зв'язку і телерадіосистем та технічного захисту інформації 4,5 млн. грн., придбання господарського обладнання, копіювальної техніки, меблів для доукомплектування адмінбудинків 7,5 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
752. 0111020 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України 87 068,4 87 068,4       
753. 0111030 0111 Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України 1 802,3 1 802,3   -1112- Збільшити видатки за кодом 0111030 на 0, 7 млн. грн..  Враховано частково Доручення КМУ   
754. 0111040 0113 Візити народних депутатів України за кордон 8 970,0 8 970,0       
755. 0111050 0111 Обслуговування діяльності Верховної Ради України 58 343,3 3 593,0 61 936,3       
756. 0111060 0111 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади 14 162,0 14 162,0       
757. 0111070 0734 Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України 4 730,0 39 957,2 44 687,2       
758. 0111080 0831 Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення 20 481,5 20 481,5       
759. 0111090 0832 Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче" 6 328,6 6 328,6       
760. 0111100 0610 Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України 2 200,0 2 200,0       
761. 0300000 Державне управління справами 463 645,9 169 043,6 632 689,5   -1113- Внести пропозиції Президенту України щодо передачі виконання окремих бюджетних програм, які стосуються невластивих функцій Державного управління справами, до профільних центральних органів виконавчої влади  Враховано частково Доручення КМУ   
762. 0301000 Апарат Державного управління справами 390 024,4 169 043,6 559 068,0   -1114- Калетнік Г.М.
у графі "Разом" цифру "559 068, 0" замінити на цифрою "159068, 0".  
Враховано частково Доручення КМУ   
763. 0301010 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Президента України 88 271,2 88 271,2   -1115- Воюш В.Д.
Зменшити видатки загального фонду по коду 0301010 на 30000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
764. 0301020 0111 Організація та здійснення офіційних заходів за участю Президента України 8 231,6 8 231,6       
765. 0301030 0111 Обслуговування діяльності Президента України, Секретаріату Президента України та інших державних органів 55 294,8 7 747,7 63 042,5   -1116- Асадчев В.М.
По коду 0301030 додати 10 млн. грн. на капітальні видатки.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1117- Воюш В.Д.
Зменшити видатки загального фонду по коду 0301030 на 10000 тис.грн.  
Відхилено    
766. 0301040 0113 Візити Президента України за кордон 21 471,7 21 471,7   -1118- Асадчев В.М.
По коду 0301040 додати 6 млн. грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1119- Воюш В.Д.
Зменшити видатки загального фонду по коду 0301040 на 10000 тис.грн.  
Відхилено    
    -1120- Гавриш С.Б.
Зменшити видатки загального фонду за кодом 0301040 до 9417, 7 тис.грн. (на 12000 тис.грн.) з відповідним коригуванням підсумкових кодів.  
Відхилено    
767. 0301050 0133 Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків 4 150,0 4 150,0       
768. 0301060 0734 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 26 716,9 3 000,0 29 716,9       
769. 0301070 0140 Фундаментальні дослідження у сфері державного управління 2 553,3 2 553,3       
770. 0301080 0140 Фундаментальні дослідження Національного інституту стратегічних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 9 680,8 9 680,8       
771. 0301090 0150 Прикладні розробки у сфері державного управління 981,7 981,7       
772. 0301110 0960 Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах Державного управління справами та МДЦ "Артек" 30 732,3 2 523,0 33 255,3       
773. 0301120 0942 Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Острозька академія" 6 737,2 3 879,7 10 616,9   -1121- Асадчев В.М.
По коду 0301120 додати 10 млн.грн на капітальні видатки.  
Враховано частково Доручення КМУ   
774. 0301130 0950 Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною академією державного управління при Президентові України 34 112,6 20 174,8 54 287,4       
775. 0301140 0520 Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сиваському національному природному парку та Кримському природному заповіднику 5 175,3 740,0 5 915,3       
776. 0301160 0111 Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Секретаріату Президента України 370,6 370,6   -1122- Асадчев В.М.
По коду 0301160 додати 5 млн. грн. на видатки розвитку.  
Враховано частково Доручення КМУ   
777. 0301170 0731 Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 44 337,4 1 988,4 46 325,8       
778. 0301190 0721 Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 30 205,9 1 870,0 32 075,9   -1123- Асадчев В.М.
По коду 0301190 додати 15 млн. грн. на видатки розвитку.  
Враховано частково Доручення КМУ   
779. 0301200 0740 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади 1 996,5 2 120,0 4 116,5       
780. 0301230 0950 Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 43,6 43,6       
781. 0301260 0422 Ведення лісового та мисливського господарства 2 611,9 2 611,9   -1124- Передати до сфери відання Державного комітету лісового господарства України весь лісовий фонд, вилучивши відповідні видатки державного бюджету від Державного управління справами  Враховано Доручення КМУ   
782. 0301280 0150 Виконання загальнодержавних організаційних, інформаційно-аналітичних та науково-методологічних заходів Цільового плану Україна-НАТО 3 375,7 3 375,7   -1125- Видатки за кодом 0301280 у сумі 3.375, 7 скасувати у зв'язку із закінченням терміну дії державної цільової програми  Враховано Доручення КМУ   
783. 0301330 0150 Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 273,4 273,4       
784. 0301810 0960 Реконструкція Міжнародного дитячого центру "Артек" 25 000,0 25 000,0       
785. 0301820 0734 Реконструкція корпусу № 1 Державного підприємства "Санаторій "Кришталевий палац" 7 000,0 7 000,0       
786. 0301840 0950 Завершення реконструкції навчального корпусу Національної академії державного управління при Президентові України 3 700,0 3 700,0       
787. 0301850 0111 Реконструкція будинку для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Ради представників кримськотатарського народу у м.Сімферополі 2 000,0 2 000,0       
788. 0301860 0829 Реконструкція та реставрація будівель для створення єдиного ансамблю "Маріїнінський комплекс" 100 000,0 100 000,0   -1126- Воюш В.Д.
Зменшити видатки спеціального фонду по коду 0301860 на 100000 тис.грн.  
Враховано Доручення КМУ   
    -1127- Гавриш С.Б.
Зменшити видатки спеціального фонду за кодом 0301860 до 10007,8 тис.грн. (на 89992, 2 тис.грн.) з відповідним коригуванням підсумкових кодів.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -1128- Асадчев В.М.
Ввести код 1301880 "Кап. ремонт та придбання обладнання для корпусу №2 КЛ „Феофанія" - 50 млн. грн. на видатки розвитку  
Враховано частково Доручення КМУ   
789. 0303000 Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 2 139,1 2 139,1       
790. 0303010 0111 Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим 2 139,1 2 139,1       
791. 0304000 Національна служба посередництва і примирення України 5 825,0 5 825,0       
792. 0304010 0412 Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) 5 635,7 5 635,7       
793. 0304020 0481 Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 69,4 69,4       
794. 0304030 0950 Підготовка та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів 119,9 119,9       
795. 0306000 Національний комплекс "Експоцентр України" 1 861,7 1 861,7       
796. 0306020 0822 Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти" 1 861,7 1 861,7       
797. 0307000 Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України 1 128,8 1 128,8       
798. 0307010 0133 Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування 1 128,8 1 128,8       
799. 0309000 Державне авіапідприємство "Україна" 62 666,9 62 666,9       
800. 0309010 0133 Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом 62 666,9 62 666,9   -1129- Асадчев В.М.
По коду 0309010 додати 20 млн. грн. на видатки розвитку.  
Враховано частково Доручення КМУ   
801. 0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 212 773,6 4 753,9 217 527,5   -1130- Калетнік Г.М.
у графі "Разом" цифру "217 527, 5" замінити на цифрою "159 068, 0".  
Відхилено    
802. 0411000 Секретаріат Кабінету Міністрів України 212 773,6 4 753,9 217 527,5       
803. 0411010 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 107 052,5 107 052,5       
804. 0411020 0111 Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України 6 825,0 6 825,0       
805. 0411030 0111 Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України 68 623,4 4 253,9 72 877,3       
806. 0411040 0111 Створення спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, розвиток та інтеграція інформаційних ресурсів і технологій органів державної влади 2 000,0 2 000,0       
807. 0411050 0113 Візити урядових делегацій та відрядження працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України 15 838,0 15 838,0       
808. 0411060 0950 Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України 74,0 74,0       
809. 0411070 0832 Фінансова підтримка газет "Урядовий кур'єр" 2 759,7 2 759,7       
810. 0411080 0422 Ведення лісового і мисливського господарства 1 986,4 500,0 2 486,4   -1131- Передати до сфери відання Державного комітету лісового господарства України весь лісовий фонд, вилучивши відповідні видатки державного бюджету від Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України  Враховано Доручення КМУ   
811. 0411090 0133 Центр комунікації населення і влади 7 614,6 7 614,6       
812. 0500000 Державна судова адміністрація України 1 277 310,6 1 277 310,6   -1132- Збільшити видатки за КПКВК 0500000 "Державна судова адміністрація України" на 1029589, 4 тис.грн., в тому числі передбачити кошти для вирішення наступних питань: -збільшення оплати праці співробітникам апарату судів, зокрема помічникам суддів та секретарям судових засідань - у розмірі 33, 4 млн.грн.; -забезпечення судів належними приміщеннями, залами для судових засідань та виконання конституційних приписів щодо технічного фіксування судового процесу, враховуючи введення з 01.01.08р. повного фіксування судового процесу технічними засобами - у розмірі 200, 0 млн.грн.; - завершення будівництва будівлі Київського апеляційного господарського суду України по вул. Урицького.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -1133- Передбачити додатково для Державної судової адміністрації на: - забезпечення мінімальної нормативної потреби на оплату праці - 348, 4 млн. грн.; - поновлення норм законодавства в частині соціальних гарантій діяльності суддів - 29, 0 млн. грн.; - ремонт приміщень суду - 150, 0 млн. грн.; - забезпечення мінімальної потреби на будівництво житла для суддів - 30, млн. грн.; - збільшення чисельності працівників Державної судової адміністрації - 3, 5 млн. грн..  Враховано частково Доручення КМУ   
813. 0501000 Апарат Державної судової адміністрації України 1 277 310,6 1 277 310,6       
814. 0501010 0330 Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи 22 465,5 22 465,5       
815. 0501020 0330 Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 120 934,4 120 934,4       
816. 0501030 0330 Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами 291 316,3 291 316,3   -1134- Супрун Л.П.
Передбачити видатки на здійснення робіт по пристосуванню придбаного приміщення для розміщення апеляційного суду Кіровоградської області в розмірі 20 млн.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
817. 0501040 0330 Здійснення правосуддя місцевими судами 698 530,6 698 530,6       
818. 0501050 0330 Здійснення правосуддя військовими судами 21 062,9 21 062,9       
819. 0501080 0330 Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 70 973,6 70 973,6       
820. 0501110 0950 Підготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Академією суддів України 9 039,4 9 039,4       
821. 0501150 0330 Виконання рішень судів на користь суддів 9 500,0 9 500,0       
822. 0501160 0330 Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами 10 112,7 10 112,7       
823. 0501170 0330 Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами 23 375,2 23 375,2       
824. 0600000 Верховний Суд України 87 592,6 87 592,6   -1135- Збільшити видатки за КПКВК 0600000 "Верховний Суд України" на 162532, 4 тис.грн., в тому числі передбачити необхідні кошти на завершення реставрації комплексу споруд Верховного Суду України по вул. П.Орлика, 8  Враховано частково Доручення КМУ   
825. 0601000 Апарат Верховного Суду України 87 592,6 87 592,6       
826. 0601010 0330 Здійснення правосуддя Верховним Судом України 67 487,2 67 487,2       
827. 0601020 0950 Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Верховного Суду України 105,4 105,4       
828. 0601800 0330 Реконструкція будинку для розміщення Верховного Суду України 20 000,0 20 000,0       
829. 0700000 Вищий господарський суд України 62 600,0 62 600,0   -1136- Збільшити видатки за КПКВК 0700000 "Вищий господарський суд України" на 48953, 8 тис.грн..  Враховано частково Доручення КМУ   
830. 0701000 Вищий господарський суд України 62 600,0 62 600,0       
831. 0701010 0330 Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України 62 600,0 62 600,0   -1137- Супрун Л.П.
Визначити видатки всього в сумі 111553, 8 тис.грн., в тому числі поточні 90899, 3 тис.грн., з них оплату праці 48501, 2 тис грн., комунальні послуги та енергоносії 1504, 2 тис.грн. та капітальні видатки 20654, 5 тис. гривень.  
Враховано частково Доручення КМУ   
832. 0750000 Вищий адміністративний суд України 36 017,9 36 017,9   -1138- Збільшити видатки за КПКВК 0750000 "Вищий адміністративний суд України" на 39721, 2 тис.грн..  Враховано частково Доручення КМУ   
    -1139- Супрун Л.П.
Потреба у видатках на оплату праці відповідно до розрахунків складає 19874, 9 тис грн., на будівництво житла 10980.0 тис грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
833. 0751000 Апарат Вищого адміністративного суду України 36 017,9 36 017,9       
834. 0751010 0330 Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України 36 017,9 36 017,9       
835. 0800000 Конституційний Суд України 34 016,2 34 016,2   -1140- Збільшити видатки за КПКВК 0800000 "Конституційний Суд України" на - 8084, 7 тис.грн..  Враховано частково Доручення КМУ   
836. 0801000 Конституційний Суд України 34 016,2 34 016,2       
837. 0801010 0330 Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні 34 016,2 34 016,2       
838. 0900000 Генеральна прокуратура України 616 859,1 698,8 617 557,9   -1141- Пропонується врахувати пропозицію щодо збільшення бюджетних видатків на утримання органів прокуратури на 243, 0 млн. грн., у тому числі 155, 8 млн. грн. - на оплату праці; 54, 5 млн. грн. - нарахування на заробітну плату; 32, 7 млн. грн. - для придбання службових автомобілів.  Враховано частково Доручення КМУ   
    -1142- Воюш В.Д.
Зменшити видатки загального фонду по коду 0900000 "Генеральна прокуратура України" на 100000 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
839. 0901000 Генеральна прокуратура України 616 859,1 698,8 617 557,9       
840. 0901010 0360 Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 596 200,4 448,8 596 649,2       
841. 0901020 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією прокуратури України 20 658,7 250,0 20 908,7       
842. 1000000 Мініс