Кількість абзаців - 178 Таблиця поправок


Про місто-герой Севастополь (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про місто-герой Севастополь      З А К О Н У К Р А Ї Н И Про місто-герой Севастополь  
1. Цей Закон визначає спеціальний статус міста Севастополя, специфіку його адміністративно-територіального устрою та особливості здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування у місті відповідно до Конституції України.      Цей Закон визначає спеціальний статус міста Севастополя, специфіку його адміністративно-територіального устрою та особливості здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування у місті відповідно до Конституції України.  
2. Розділ І. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ      Розділ І. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ  
3. Стаття 1. Спеціальний статус міста Севастополя      Стаття 1. Спеціальний статус міста Севастополя  
4. 1. Місто-герой Севастополь є містом загальнодержавного значення із спеціальним статусом, що обумовлений:      1. Місто-герой Севастополь є містом загальнодержавного значення із спеціальним статусом, що обумовлений:  
5. 1) географічними, історичними і економічними особливостями міста;      1) географічними, історичними і економічними особливостями міста;  
6. 2) спільним базуванням Військово-Морських Сил України і основної бази Чорноморського флоту Російської Федерації, що тимчасово перебуває на території міста Севастополя;   -1- Президент України
Положення статті 1 Закону не враховує, відповідно до статті 17 Конституції України на території України не допускається розташування іноземних військових баз. Відповідно до пункту 14 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України на території України визнається за можливе використання лише існуючих на час прийняття Основного Закону України військових баз тільки для тимчасового перебування іноземних військових формувань і лише на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України, а не законом України  
Відхилено   2) спільним базуванням Військово-Морських Сил України і основної бази Чорноморського флоту Російської Федерації, що тимчасово перебуває на території міста Севастополя;  
7. 3) особливостями формування місцевого бюджету;      3) особливостями формування місцевого бюджету;  
8. 4) особливостями здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування.      4) особливостями здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування.  
9. 2. Органи місцевого самоврядування і органи державної влади у місті Севастополі забезпечують у межах своїх повноважень, визначених законами України, здійснення містом таких особливих функцій:   -2- Президент України
Частиною другою статті 1 Закону згідно зі статтею 3 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, стороною якої з 1986 року є Україна, основними функціями дипломатичної місії є представництво та захист інтересів акредитуючої держави в державі перебування, захист у державі перебування інтересів акредитуючої держави, ведення переговорів з урядом держави перебування тощо. Тому згідно з міжнародною практикою офіційні представництва іноземних держав та міжнародних організацій розміщуються, як правило, у столицях держав.  
Враховано   2. Органи місцевого самоврядування і органи державної влади у місті Севастополі забезпечують у межах своїх повноважень, визначених законами України, здійснення містом таких особливих функцій:  
10. 1) створення належних умов для спільного базування Військово-Морських Сил України і основної бази Чорноморського флоту Російської Федерації, що тимчасово перебуває на території міста Севастополя;      1) створення належних умов для спільного базування Військово-Морських Сил України і основної бази Чорноморського флоту Російської Федерації, що тимчасово перебуває на території міста Севастополя;  
11. 2) створення належних умов для діяльності у місті офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, установ і закладів науки, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, місцем розташування яких є місто Севастополь;       
12. 3) вирішення питань щодо розміщення дипломатичних представництв, консульств іноземних держав та представництв міжнародних організацій в місті Севастополі;       
13. 4) здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам'яток історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають національне значення;      2) здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам'яток історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають національне значення;  
14. 5) виконання згідно з законом інших функцій міста Севастополя.      3) виконання згідно із законом інших функцій міста Севастополя.  
15. Стаття 2. Особливості меж міста Севастополя як адміністративно-територіальної одиниці України   -3- Президент України
Статтею 2 Закону відповідно до частини п'ятої статті 140 Конституції України передбачається виділення у межах міста районів. Водночас Законом у складі міста Севастополя зберігаються як самостійні адміністративно-територіальні одиниці місто Інкерман, кілька сільських та селищна ради (частини друга та четверта статті 2). Таким чином, узаконюється наявна система територіальної організації влади у місті, яка суперечить вимогам Конституції України, порушує вимоги щодо єдиної системи адміністративно-територіального устрою в державі, визначеної статтями 132, 133 Основного Закону України.  
Враховано частково   Стаття 2. Особливості меж міста Севастополя як адміністративно-територіальної одиниці України  
16. 1. Місто Севастополь є адміністративно-територіальною одиницею, яка входить до складу України.      1. Місто Севастополь є адміністративно-територіальною одиницею, яка входить до складу України.  
17. 2. Систему адміністративно-територіального устрою міста Севастополя складають райони в місті (в разі їх утворення), місто Інкерман та населені пункти, які входять до Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад і Качинської селищної ради.      2. Систему адміністративно-територіального устрою міста Севастополя складають райони в місті (в разі їх утворення), місто Інкерман та населені пункти, які входять до Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад і Качинської селищної ради.  
18. 3. Межі міста Севастополя встановлюються та змінюються Верховною Радою України відповідно до закону.      3. Межі міста Севастополя встановлюються та змінюються Верховною Радою України відповідно до закону.  
19. 4. Межі районів у місті Севастополі, міста Інкерман, межі населених пунктів, які входять до складу Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради, які входять до складу міста Севастополя, встановлюються та змінюються відповідно до закону Севастопольською міською радою.   -4- Президент України
Положення частини четвертої статті 2 Закону щодо надання Севастопольській міській раді повноваження встановлювати і змінювати межі міста Інкерман та межі населених пунктів не узгоджується з пунктом 29 частини першої статті 85 Конституції України, за яким встановлення і зміна меж міст є повноваженням Верховної Ради України.  
Враховано   4. Межі районів у місті Севастополі, міста Інкерман, межі населених пунктів, які входять до складу Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради, які входять до складу міста Севастополя, встановлюються та змінюються відповідно до закону.  
20. Стаття 3. Символіка, статут міста Севастополя та сіл, селища, міста      Стаття 3. Символіка, статут міста Севастополя та сіл, селища, міста  
21. 1. Територіальна громада міста Севастополя має герб, прапор та іншу символіку. Села, селище, місто, які входять до складу міста Севастополя, можуть мати власну символіку.      1. Територіальна громада міста Севастополя має герб, прапор та іншу символіку. Села, селище, місто, які входять до складу міста Севастополя, можуть мати власну символіку.  
22. 2. Зміст, опис, порядок використання символіки визначаються Положенням про символіку, яке затверджується Севастопольською міською радою та відповідними місцевими радами згідно із законом.      2. Зміст, опис, порядок використання символіки визначаються Положенням про символіку, яке затверджується Севастопольською міською радою та відповідними місцевими радами згідно із законом.  
23. 3. З метою врахування особливостей функціонування міста Севастополя на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього Закону Севастопольська міська рада та відповідні місцеві ради затверджують власний Статут територіальної громади відповідно міста Севастополя, села, селища, міста, які входять до складу міста Севастополя, який підлягає реєстрації у Севастопольському міському управлінні юстиції.      3. З метою врахування особливостей функціонування міста Севастополя на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього Закону Севастопольська міська рада та відповідні місцеві ради затверджують власний Статут територіальної громади відповідно міста Севастополя, села, селища, міста, які входять до складу міста Севастополя, який підлягає реєстрації у Севастопольському міському управлінні юстиції.  
24. Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ, ЩО МАЄ СПЕЦІАЛЬНИЙ СТАТУС      Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ, ЩО МАЄ СПЕЦІАЛЬНИЙ СТАТУС  
25. Стаття 4. Особливості здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади у місті Севастополі      Стаття 4. Особливості здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади у місті Севастополі  
26. 1. Місцеве самоврядування у місті Севастополі здійснюється територіальною громадою міста Севастополя, територіальними громадами сіл, селища, міста Інкерман безпосередньо, а також через Севастопольську міську, районні в місті ради, сільські, селищну, міську ради, які обираються відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", і органами самоорганізації населення. Територіальна громада міста Севастополя не включає в себе жителів територіальних громад сіл, селища, міста Інкерман.      1. Місцеве самоврядування у місті Севастополі здійснюється територіальною громадою міста Севастополя, територіальними громадами сіл, селища, міста Інкерман безпосередньо, а також через Севастопольську міську, районні в місті ради, сільські, селищну, міську ради, які обираються відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", і органами самоорганізації населення. Територіальна громада міста Севастополя не включає в себе жителів територіальних громад сіл, селища, міста Інкерман.  
27. 2. Організація діяльності та повноваження Севастопольської міської ради та районних у місті рад (у разі їх утворення) визначаються законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" і "Про статус депутатів місцевих рад" з особливостями, передбаченими цим Законом.      2. Організація діяльності та повноваження Севастопольської міської ради та районних у місті рад (у разі їх утворення) визначаються законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" і "Про статус депутатів місцевих рад" з особливостями, передбаченими цим Законом.  
28. 3. Міська та районні у місті державні адміністрації підзвітні й підконтрольні відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними радами.      3. Міська та районні у місті державні адміністрації підзвітні й підконтрольні відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними радами.  
29. 4. Місцеве самоврядування у місті Інкерман та населених пунктах, які входять до складу Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради, здійснюється безпосередньо, а також через сільські, селищну, міську ради відповідно до законів України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та "Про місцеве самоврядування в Україні".      4. Місцеве самоврядування у місті Інкерман та населених пунктах, які входять до складу Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради, здійснюється безпосередньо, а також через сільські, селищну, міську ради відповідно до законів України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та "Про місцеве самоврядування в Україні".  
30. Стаття 5. Система місцевого самоврядування у місті Севастополі      Стаття 5. Система місцевого самоврядування у місті Севастополі  
31. Система місцевого самоврядування у місті Севастополі включає:      Система місцевого самоврядування у місті Севастополі включає:  
32. територіальну громаду міста Севастополя;      територіальну громаду міста Севастополя;  
33. Севастопольського міського голову;      Севастопольського міського голову;  
34. Севастопольську міську раду;      Севастопольську міську раду;  
35. виконавчий орган Севастопольської міської ради;      виконавчий орган Севастопольської міської ради;  
36. районні у місті ради (у разі їх створення);      районні у місті ради (у разі їх створення);  
37. виконавчі органи районних у місті рад (у разі їх створення);      виконавчі органи районних у місті рад (у разі їх створення);  
38. територіальні громади міста Інкерман, населених пунктів, що розташовані на території Севастополя та входять до складу Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради;      територіальні громади міста Інкерман, населених пунктів, що розташовані на території Севастополя та входять до складу Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради;  
39. Андріївського сільського голову, Верхньосадівського сільського голову, Орлинівського сільського голову, Тернівського сільського голову, Качинського селищного голову та Інкерманського міського голову;      Андріївського сільського голову, Верхньосадівського сільського голову, Орлинівського сільського голову, Тернівського сільського голову, Качинського селищного голову та Інкерманського міського голову;  
40. Андріївську, Верхньосадівську, Орлинівську, Тернівську сільські ради, Качинську селищну раду та Інкерманську міську раду;      Андріївську, Верхньосадівську, Орлинівську, Тернівську сільські ради, Качинську селищну раду та Інкерманську міську раду;  
41. виконавчі органи Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад, Качинської селищної ради та Інкерманської міської ради;      виконавчі органи Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад, Качинської селищної ради та Інкерманської міської ради;  
42. органи самоорганізації населення.      органи самоорганізації населення.  
43. Стаття 6. Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок їх формування та їх повноваження      Стаття 6. Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок їх формування та їх повноваження  
44. 1. Порядок формування та повноваження місцевих рад міста Севастополя, який має спеціальний статус, визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями, передбаченими цим Законом.      1. Порядок формування та повноваження місцевих рад міста Севастополя, який має спеціальний статус, визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями, передбаченими цим Законом.  
45. 2. Севастопольська міська рада є представницьким органом територіальної громади міста Севастополя і діє від її імені в межах своїх повноважень.   -5- Президент України
Частини друга та третя статті 6 Закону не узгоджуються з Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", якими в Україні не тільки гарантується місцеве самоврядування, визначається його система, розмежовуються повноваження органів місцевого самоврядування різних рівнів, а й передбачається, що спільні інтереси територіальних громад представляють лише районні та обласні ради (стаття 7, частина четверта статті 140 Основного Закону України).  
Відхилено   2. Севастопольська міська рада є представницьким органом територіальної громади міста Севастополя і діє від її імені в межах своїх повноважень.  
46. 3. Севастопольська міська рада одночасно є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, міста, які входять до складу міста Севастополя, у межах повноважень міських та обласних рад, а також повноважень, переданих Севастопольській міській раді вищезазначеними сільськими, селищною і міською радами.      3. Севастопольська міська рада одночасно є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, міста, які входять до складу міста Севастополя, у межах повноважень міських та обласних рад, а також повноважень, переданих Севастопольській міській раді вищезазначеними сільськими, селищною і міською радами.  
47. 4. Сільські, селищна, міська ради, територія яких включена до складу території міста Севастополя, є представницькими органами відповідних територіальних громад і здійснюють повноваження, передбачені законами України. Частина повноважень, без яких неможлива реалізація загальноміських програм, може передаватися цими радами Севастопольській міській раді.      4. Сільські, селищна, міська ради, територія яких включена до складу території міста Севастополя, є представницькими органами відповідних територіальних громад і здійснюють повноваження, передбачені законами України. Частина повноважень, без яких неможлива реалізація загальноміських програм, може передаватися цими радами Севастопольській міській раді.  
48. 5. Севастопольська міська рада, сільські, селищна і Інкерманська міська ради територіальних одиниць, що входять до складу міста Севастополя, формуються відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" з урахуванням особливостей цього Закону.      5. Севастопольська міська рада, сільські, селищна і Інкерманська міська ради територіальних одиниць, що входять до складу міста Севастополя, формуються відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" з урахуванням особливостей цього Закону.  
49. 6. Севастопольська міська рада обирається у кількісному складі не менше 75 депутатів. Севастопольська міська рада утворює президію, постійні комісії і секретаріат ради, затверджує відповідні положення про них.      6. Севастопольська міська рада обирається у кількісному складі не менше 75 депутатів. Севастопольська міська рада утворює президію, постійні комісії і секретаріат ради, затверджує відповідні положення про них.  
50. 7. Президія є дорадчим органом Севастопольської міської ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Рішення президії мають рекомендаційний характер. До складу президії ради входять Севастопольський міський голова, його заступник - секретар Севастопольської міської ради, голови постійних комісій та уповноважені представники депутатських фракцій і груп Севастопольської міської ради.      7. Президія є дорадчим органом Севастопольської міської ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Рішення президії мають рекомендаційний характер. До складу президії ради входять Севастопольський міський голова, його заступник - секретар Севастопольської міської ради, голови постійних комісій та уповноважені представники депутатських фракцій і груп Севастопольської міської ради.  
51. 8. За рішенням Севастопольської міської ради голови постійних комісій з питань бюджету та з питань соціального захисту населення можуть працювати в раді на постійній основі.      8. За рішенням Севастопольської міської ради голови постійних комісій з питань бюджету та з питань соціального захисту населення можуть працювати в раді на постійній основі.  
52. Стаття 7. Виконавчі органи місцевого самоврядування у місті Севастополі      Стаття 7. Виконавчі органи місцевого самоврядування у місті Севастополі  
53. 1. Єдиними в організаційному відношенні органами, які здійснюють функції виконавчих органів Севастопольської міської ради, районних у місті рад (у разі їх створення), а також функції місцевих органів виконавчої влади, є Севастопольська міська державна адміністрація, відповідні районні державні адміністрації у місті Севастополі.      1. Єдиними в організаційному відношенні органами, які здійснюють функції виконавчих органів Севастопольської міської ради, районних у місті рад (у разі їх створення), а також функції місцевих органів виконавчої влади, є Севастопольська міська державна адміністрація, відповідні районні державні адміністрації у місті Севастополі.  
54. 2. З питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, виконавчі органи місцевого самоврядування підзвітні та підконтрольні Севастопольській міській раді, відповідним районним у місті радам (у разі їх створення), а з питань здійснення повноважень у сфері виконавчої влади ( органам виконавчої влади вищого рівня.      2. З питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, виконавчі органи місцевого самоврядування підзвітні та підконтрольні Севастопольській міській раді, відповідним районним у місті радам (у разі їх створення), а з питань здійснення повноважень у сфері виконавчої влади - органам виконавчої влади вищого рівня.  
55. 3. Сільські, селищна, міська ради сіл, селища, міста, території яких включені до складу території міста Севастополя, відповідно до цього Закону утворюють власні виконавчі органи ( виконавчі комітети, підзвітні і підконтрольні відповідним радам, або у випадку, передбаченому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", приймають рішення про здійснення відповідними сільськими головами функцій виконавчих органів цих рад одноособово.      3. Сільські, селищна, міська ради сіл, селища, міста, території яких включені до складу території міста Севастополя, відповідно до цього Закону утворюють власні виконавчі органи - виконавчі комітети, підзвітні і підконтрольні відповідним радам, або у випадку, передбаченому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", приймають рішення про здійснення відповідними сільськими головами функцій виконавчих органів цих рад одноособово.  
56. Розділ ІІІ. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ      Розділ ІІІ. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ  
57. Стаття 8. Основні принципи формування матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування у місті Севастополі      Стаття 8. Основні принципи формування матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування у місті Севастополі  
58. 1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Севастополі є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста або знаходяться в її управлінні.      1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Севастополі є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста або знаходяться в її управлінні.  
59. 2. Порядок формування та використання матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, повноваження відповідних органів у цій сфері в місті Севастополі визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.      2. Порядок формування та використання матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, повноваження відповідних органів у цій сфері в місті Севастополі визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.  
60. Стаття 9. Особливості бюджету міста Севастополя      Стаття 9. Особливості бюджету міста Севастополя  
61. 1. Витрати на утримання інфраструктури міста Севастополя, що використовується для забезпечення функціонування підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону, розташованих на його території, компенсуються з Державного бюджету України.   -6- Президент України
Положення статті 9 Закону, а особливо частина шоста цієї ж статті суперечать статті 95 Конституції України, яка встановлює засади бюджетного устрою в державі і передбачає, що виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.  
Відхилено   1. Витрати на утримання інфраструктури міста Севастополя, що використовується для забезпечення функціонування підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону, розташованих на його території, компенсуються з Державного бюджету України.  
62. 2. Доходи міського бюджету та бюджетів районів у місті формуються за рахунок власних та закріплених доходів, 100-відсоткового відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, а також субвенцій та субсидій з Державного бюджету України на виконання загальнодержавних функцій, але не менше як 100 відсотків від суми податків, зборів і обов'язкових платежів, які справляються на території міста Севастополя.      2. Доходи міського бюджету та бюджетів районів у місті формуються за рахунок власних та закріплених доходів, 100-відсоткового відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, а також субвенцій та субсидій з Державного бюджету України на виконання загальнодержавних функцій, але не менш як 100 відсотків суми податків, зборів і обов'язкових платежів, які справляються на території міста Севастополя.  
63. 3. При затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік передача коштів з бюджету міста Севастополя до Державного бюджету України у вигляді перевищення доходів над видатками та інших внесків не допускається.      3. При затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік передача коштів з бюджету міста Севастополя до Державного бюджету України у вигляді перевищення доходів над видатками та інших внесків не допускається.  
64. 4. Рішення органів державної влади, які тягнуть за собою додаткові видатки органів місцевого самоврядування міста Севастополя, обов'язково супроводжуються передачею необхідних їм матеріальних та фінансових ресурсів. Зазначені рішення виконуються органами місцевого самоврядування в межах переданих матеріальних та фінансових ресурсів.      4. Рішення органів державної влади, які тягнуть за собою додаткові видатки органів місцевого самоврядування міста Севастополя, обов'язково супроводжуються передачею необхідних їм матеріальних та фінансових ресурсів. Зазначені рішення виконуються органами місцевого самоврядування в межах переданих матеріальних та фінансових ресурсів.  
65. 5. Міська та районні у місті державні адміністрації у разі делегування їм самоврядних повноважень виконавчих органів Севастопольської міської ради здійснюють ці повноваження за рахунок виділених для цього коштів місцевого бюджету.      5. Міська та районні у місті державні адміністрації у разі делегування їм самоврядних повноважень виконавчих органів Севастопольської міської ради здійснюють ці повноваження за рахунок виділених для цього коштів місцевого бюджету.  
66. 6. У Державному бюджеті України передбачається субвенція бюджету міста Севастополя на компенсацію витрат міського бюджету від розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території міста в розмірі не менш як 50 відсотків суми, встановленої міждержавними угодами.      6. У Державному бюджеті України передбачається субвенція бюджету міста Севастополя на компенсацію витрат міського бюджету від розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території міста в розмірі не менш як 50 відсотків суми, встановленої міждержавними угодами.  
67. 7. До доходної частини бюджету міста Севастополя з Державного бюджету України зараховуються субвенції і субсидії для відшкодування:      7. До доходної частини бюджету міста Севастополя з Державного бюджету України зараховуються субвенції і субсидії для відшкодування:  
68. витрат на охорону довкілля та компенсацію соціального навантаження на інфраструктуру міста, зумовлених розміщенням на його території та в акваторії об'єктів Збройних Сил України та місць дислокації формувань Чорноморського флоту Російської Федерації;      витрат на охорону довкілля та компенсацію соціального навантаження на інфраструктуру міста, зумовлених розміщенням на його території та в акваторії об'єктів Збройних Сил України та місць дислокації формувань Чорноморського флоту Російської Федерації;  
69. витрат, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів, що підпорядковані органам виконавчої влади, суб'єктів іноземних держав, які розташовані на території міста з дозволу державних органів України.      витрат, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів, що підпорядковані органам виконавчої влади, суб'єктів іноземних держав, які розташовані на території міста з дозволу державних органів України.  
70. Розділ ІV. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОМ СЕВАСТОПОЛЕМ ОСОБЛИВИХ ФУНКЦІЙ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ      Розділ ІV. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОМ СЕВАСТОПОЛЕМ ОСОБЛИВИХ ФУНКЦІЙ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
71. Стаття 10. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб міста Севастополя      Стаття 10. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб міста Севастополя  
72. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб міста Севастополя визначаються Конституцією України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".      1. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб міста Севастополя визначаються Конституцією України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
73. Стаття 11. Гарантії щодо здійснення містом Севастополем особливих функцій      Стаття 11. Гарантії щодо здійснення містом Севастополем особливих функцій  
74. Держава гарантує здійснення містом Севастополем особливих функцій шляхом:      1. Держава гарантує здійснення містом Севастополем особливих функцій шляхом:  
75. 1) надання державних гарантій на інвестиції, що залучаються на розвиток інфраструктури міста;      1) надання державних гарантій на інвестиції, що залучаються на розвиток інфраструктури міста;  
76. 2) виділення місту необхідних ресурсів та компенсації витрат, пов'язаних з проведенням у місті заходів загальнодержавного та міжнародного значення;      2) виділення місту необхідних ресурсів та компенсації витрат, пов'язаних з проведенням у місті заходів загальнодержавного та міжнародного значення;  
77. 3) відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням рішень органів державної влади України;      3) відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням рішень органів державної влади України;  
78. 4) виділення цільових субвенцій на розвиток інфраструктури міста і збереження історико-культурної спадщини;      4) виділення цільових субвенцій на розвиток інфраструктури міста і збереження історико-культурної спадщини;  
79. 5) передачі в установленому порядку до сфери управління Севастопольської міської державної адміністрації підприємств, установ та організацій державної власності, а також частки державного майна в господарських товариствах на території міста;      5) передачі в установленому порядку до сфери управління Севастопольської міської державної адміністрації підприємств, установ та організацій державної власності, а також частки державного майна в господарських товариствах на території міста;  
80. 6) затвердження стабільних, не менш ніж на два роки, бюджетних показників взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Севастополя;      6) затвердження стабільних, не менш ніж на два роки, бюджетних показників взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Севастополя;  
81. 7) надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм, проектів та на інші витрати, пов'язані з виконанням містом загальнодержавних функцій;      7) надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм, проектів та на інші витрати, пов'язані з виконанням містом загальнодержавних функцій;  
82. 8) надання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування урядових телекомунікацій та каналів зв'язку, необхідних для здійснення загальнодержавних функцій.      8) надання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування урядових телекомунікацій та каналів зв'язку, необхідних для здійснення загальнодержавних функцій.  
83. Стаття 12. Повноваження органів державної влади і органів місцевого самоврядування у місті Севастополі   -7- Президент України
Статтею 12 Закону, що розглядається, пропонується надати Севастопольській міській та районним у місті державним адміністраціям повноваження (пункти 3, 7, 9, 10 частини першої, пункти 3, 4, 5 частини третьої статті 12 Закону), які, виходячи з їх змісту, законодавством віднесені до відання спеціально уповноважених органів виконавчої влади, зокрема прикордонної служби, органів внутрішніх справ, органів військового управління, органів охорони навколишнього природного середовища, а також органів, на які покладається реалізація зовнішньополітичного курсу України.  
Враховано частково   Стаття 12. Повноваження органів державної влади і органів місцевого самоврядування у місті Севастополі  
84. 1. Севастопольська міська та районні у місті державні адміністрації, крім повноважень, передбачених Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, забезпечують на відповідній території:      1. Севастопольська міська та районні у місті державні адміністрації, крім повноважень, передбачених Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, забезпечують на відповідній території:  
85. 1) виконання функції по розпорядженню та оформленню права тимчасового користування ділянками морської акваторії севастопольських бухт, а також гідротехнічними, причальними спорудами, що є об'єктами загальнодержавної власності, розташованими на адміністративній території міста Севастополя;   -8- Президент України
Положення пунктів 1, 6, 8 частини першої статті 12 Закону не узгоджуються з пунктом 5 статті 118 Конституції України, відповідно до якого управління об'єктами державної власності здійснює Кабінет Міністрів України.  
Враховано    
86. 2) контроль у сфері праці громадян України, які працюють на підприємствах, в організаціях і установах Чорноморського флоту Російської Федерації, дислокованих на території міста;      1) контроль у сфері праці громадян України, які працюють на підприємствах, в організаціях і установах Чорноморського флоту Російської Федерації, дислокованих на території міста;  
87. 3) контроль за реєстрацією паспортних документів в органах внутрішніх справ за місцем фактичного проживання військовослужбовців, цивільних осіб, які прибувають у складі підрозділів військових формувань інших держав та укомплектовані військовослужбовцями і цивільними особами, а також контроль за своєчасним виїздом зазначених осіб після закінчення строку їхнього перебування на території України;       
88. 4) розгляд і внесення в установленому порядку до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів міста Севастополя;      2) розгляд і внесення в установленому порядку до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів міста Севастополя;  
89. 5) придбання у державну власність житлових і нежитлових приміщень, адміністративних, виробничих та інших об'єктів, що належать до інших форм власності, якщо вони необхідні для здійснення містом особливих функцій;       
90. 6) управління об'єктами державної власності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, а також частками (акціями, паями) акціонерних товариств, розташованих у місті Севастополі, які передаються до сфери управління Севастопольської міської державної адміністрації у встановленому порядку;       
91. 7) залучення коштів інвесторів (забудовників) у порядку пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста;      3) залучення коштів інвесторів (забудовників) у порядку пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста;  
92. 8) гарантування вітчизняних та іноземних інвестицій і кредитів, що надаються підприємствам, майно яких перебуває у комунальній власності або передано до сфери управління Севастопольської міської державної адміністрації;      4) гарантування вітчизняних та іноземних інвестицій і кредитів, що надаються підприємствам, майно яких перебуває у комунальній власності або передано до сфери управління Севастопольської міської державної адміністрації;  
93. 9) участь в укладанні міжнародних договорів, що стосуються міста;      5) участь в укладанні міжнародних договорів, що стосуються міста;  
94. 10) проведення комплексної державної експертизи інвестиційних програм та проектів будівництва для розміщення на території міста Севастополя об'єктів, що будуватимуться, незалежно від підпорядкування і форм власності інвесторів і замовників, обсягів і джерел фінансування;       
95. 11) координування діяльності підприємств усіх форм власності щодо енергопостачання споживачів з метою забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення міста.      6) координування діяльності підприємств усіх форм власності щодо енергопостачання споживачів з метою забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення міста.  
96. 2. Севастопольська міська та районні в місті державні адміністрації для здійснення своїх повноважень:      2. Севастопольська міська та районні в місті державні адміністрації для здійснення своїх повноважень:  
97. 1) проводять перевірки стану додержання Конституції України, законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, рішень місцевих державних адміністрацій, рішень Севастопольської міської ради керівниками підприємств, установ та організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форми власності;      1) проводять перевірки стану додержання Конституції України, законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, рішень місцевих державних адміністрацій, рішень Севастопольської міської ради керівниками підприємств, установ та організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форми власності;  
98. 2) видають згідно із законом обов'язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій і громадянам з питань, пов'язаних з виконанням контролю, порушувати в установленому законом порядку питання про їх відповідальність;      2) видають згідно із законом обов'язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій і громадянам з питань, пов'язаних з виконанням контролю, порушують в установленому законом порядку питання про їх відповідальність;  
99. 3) одержують відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форми власності;      3) одержують відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форми власності;  
100. 4) залучають вчених, спеціалістів, представників громадськості до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до компетенції Севастопольської міської та районних у місті державних адміністрацій;      4) залучають вчених, спеціалістів, представників громадськості до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до компетенції Севастопольської міської та районних у місті державних адміністрацій;  
101. 5) вносять Президентові України, Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади пропозиції з питань, пов'язаних з удосконаленням законодавства, державного управління та виконанням функцій Севастопольської міської та районних у місті державних адміністрацій.      5) вносять Президентові України, Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади пропозиції з питань, пов'язаних з удосконаленням законодавства, державного управління та виконанням функцій Севастопольської міської та районних у місті державних адміністрацій.  
102. 3. На виконання особливих функцій, передбачених цим Законом та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Севастопольська міська рада має право:      3. На виконання особливих функцій, передбачених цим Законом та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Севастопольська міська рада має право:  
103. 1) набувати в комунальну власність житлові і нежитлові приміщення, адміністративні, виробничі та інші об'єкти, що належать до інших форм власності, якщо вони необхідні для здійснення містом особливих функцій;      1) набувати в комунальну власність житлові і нежитлові приміщення, адміністративні, виробничі та інші об'єкти, що належать до інших форм власності, якщо вони необхідні для здійснення містом особливих функцій;  
104. 2) установлювати порядок утримання та експлуатації об'єктів міського господарства, правила благоустрою, торговельного, побутового, транспортного, житлово-комунального, соціально-культурного та іншого обслуговування;      2) установлювати порядок утримання та експлуатації об'єктів міського господарства, правила благоустрою, торговельного, побутового, транспортного, житлово-комунального, соціально-культурного та іншого обслуговування;  
105. 3) здійснювати облік і контроль за використанням нежитлового фонду державними органами влади, підприємствами, установами, організаціями, які засновані на державній власності, розташованими у місті, брати участь у вирішенні питань оренди нежитлових приміщень, що належать державним підприємствам, установам та організаціям в порядку, визначеному Фондом державного майна України;       
106. 4) установлювати за поданням відповідних центральних органів виконавчої влади відповідно до закону нормативи екологічної безпеки та плати за забруднення навколишнього природного середовища в місті;      3) установлювати за поданням відповідних центральних органів виконавчої влади відповідно до закону нормативи екологічної безпеки та плати за забруднення навколишнього природного середовища в місті;  
107. 5) установлювати відповідно до закону норми та правила екологічної безпеки під час проведення господарської діяльності суб'єктів господарювання усіх форм власності;      4) установлювати відповідно до закону норми та правила екологічної безпеки під час проведення господарської діяльності суб'єктів господарювання усіх форм власності;  
108. 6) приймати в межах своїх повноважень рішення про надання фінансової допомоги відповідним категоріям громадян за рахунок коштів бюджету міста, благодійних надходжень;      5) приймати в межах своїх повноважень рішення про надання фінансової допомоги відповідним категоріям громадян за рахунок коштів бюджету міста, благодійних надходжень;  
109. 7) приймати рішення про встановлення відповідно до закону пільг щодо сплати місцевих податків і зборів підприємствам, установам та організаціям, діяльність яких має важливе значення для економічного, соціального та культурного розвитку міста;      6) приймати рішення про встановлення відповідно до закону пільг щодо сплати місцевих податків і зборів підприємствам, установам та організаціям, діяльність яких має важливе значення для економічного, соціального та культурного розвитку міста;  
110. 8) установлювати статус курортно-рекреаційних зон у межах міста та розміри курортного збору;      7) установлювати статус курортно-рекреаційних зон у межах міста та розміри курортного збору;  
111. 9) приймати рішення про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади міста, а також повноваження Севастопольської міської ради.      8) приймати рішення про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади міста, а також повноваження Севастопольської міської ради.  
112. Стаття 13. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування у місті Севастополі та державних адміністрацій у місті Севастополі      Стаття 13. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування у місті Севастополі та державних адміністрацій у місті Севастополі  
113. 1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування у місті Севастополі та державних адміністрацій у місті Севастополі несуть відповідальність за наслідки своєї діяльності (бездіяльності) в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.      1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування у місті Севастополі та державних адміністрацій у місті Севастополі несуть відповідальність за наслідки своєї діяльності (бездіяльності) в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.  
114. 2. За наявності підстав, передбачених статтею 78 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Верховна Рада України може призначити позачергові вибори Севастопольської міської ради.      2. За наявності підстав, передбачених статтею 78 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Верховна Рада України може призначити позачергові вибори Севастопольської міської ради.  
115. 3. Повноваження Севастопольського міського голови за наявності підстав, передбачених цим Законом, статтею 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", можуть бути достроково припинені. Питання про дострокове припинення повноважень Севастопольського міського голови вноситься на розгляд Севастопольської міської ради за ініціативою не менш як половини депутатів від загального складу ради.      3. Повноваження Севастопольського міського голови за наявності підстав, передбачених цим Законом, статтею 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", можуть бути достроково припинені. Питання про дострокове припинення повноважень Севастопольського міського голови вноситься на розгляд Севастопольської міської ради за ініціативою не менш як половини депутатів від загального складу ради.  
116. Розділ V. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ СІЛ, СЕЛИЩА, МІСТА, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ      Розділ V. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ СІЛ, СЕЛИЩА, МІСТА, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ  
117. Стаття 14. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у місті Севастополі з іншими органами, підприємствами, організаціями      Стаття 14. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у місті Севастополі з іншими органами, підприємствами, організаціями  
118. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у місті Севастополі з центральними органами державної влади, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян регулюються цим Законом, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України.      1. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у місті Севастополі з центральними органами державної влади, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян регулюються цим Законом, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України.  
119. Стаття 15. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у місті Севастополі з органами місцевого самоврядування у місті Севастополі      Стаття 15. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у місті Севастополі з органами місцевого самоврядування сіл, селища, міста, які входять до складу міста Севастополя  
120. 1. Органи місцевого самоврядування у місті Севастополі та селах, селищі, місті, які входять до складу міста Севастополя, та органи державної влади у місті Севастополі будують свої взаємовідносини на договірних, компенсаційних та інших визначених законом засадах.      1. Органи місцевого самоврядування у місті Севастополі та селах, селищі, місті, які входять до складу міста Севастополя, та органи державної влади у місті Севастополі будують свої взаємовідносини на договірних, компенсаційних та інших визначених законом засадах.  
121. 2. Органи місцевого самоврядування та виконавчі органи у місті Севастополі в межах своєї компетенції, встановленої законом України, забезпечують участь органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування сіл, селища, міста, які входять до складу міста Севастополя, в розробленні та реалізації спільних проектів, цільових програм розвитку, заходів з охорони довкілля, планів використання трудових ресурсів, будівництва автомобільних шляхів, систем зв'язку, об'єктів інженерно-комунального призначення тощо.      2. Органи місцевого самоврядування та виконавчі органи у місті Севастополі в межах своєї компетенції, встановленої законом України, забезпечують участь органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування сіл, селища, міста, які входять до складу міста Севастополя, в розробленні та реалізації спільних проектів, цільових програм розвитку, заходів з охорони довкілля, планів використання трудових ресурсів, будівництва автомобільних шляхів, систем зв'язку, об'єктів інженерно-комунального призначення тощо.  
122. Розділ VІ. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ      Розділ VІ. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ  
123. Стаття 16. Севастопольський міський голова      Стаття 16. Севастопольський міський голова  
124. 1. Севастопольський міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".      1. Севастопольський міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".  
125. 2. Особа, обрана Севастопольським міським головою, призначається Президентом України на посаду голови Севастопольської міської державної адміністрації. Як голова Севастопольської міської державної адміністрації Севастопольський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є підзвітним і підконтрольним Президенту України і Кабінету Міністрів України.      2. Особа, обрана Севастопольським міським головою, призначається Президентом України на посаду голови Севастопольської міської державної адміністрації. Як голова Севастопольської міської державної адміністрації Севастопольський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є підзвітним і підконтрольним Президенту України і Кабінету Міністрів України.  
126. 3. Особа, обрана Севастопольським міським головою і призначена Президентом України на посаду голови Севастопольської міської державної адміністрації, може бути звільнена Президентом України у разі порушення нею Конституції України, законів України, висловлення недовіри Севастопольською міською радою, а також за підтвердженим рішенням суду, яке набрало законної сили, за згодою Севастопольської міської ради. У такому разі призначаються позачергові вибори Севастопольського міського голови.   -9- Президент України
Частина третя статті 16 Закону не узгоджується з пунктом 10 статті 106 та частиною четвертою статті 118 Конституції України, яка обмежує Президента України у здійсненні конституційних повноважень щодо призначення та звільнення з посад голів місцевих державних адміністрації за поданням Кабінету Міністрів України. При цьому зазначаємо, що таке поняття, як "підтверджене рішення суду, яке набрало законної сили", не передбачене Кримінально-процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України.  
Враховано частково   3. Особа, обрана Севастопольським міським головою і призначена Президентом України на посаду голови Севастопольської міської державної адміністрації, може бути звільнена Президентом України в разі порушення нею Конституції України, законів України, висловлення недовіри Севастопольською міською радою, за згодою Севастопольської міської ради. У такому разі призначаються позачергові вибори Севастопольського міського голови.  
127. Стаття 17. Повноваження Севастопольського міського голови      Стаття 17. Повноваження Севастопольського міського голови  
128. 1. Повноваження Севастопольського міського голови визначаються законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України.      1. Повноваження Севастопольського міського голови визначаються законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України.  
129. 2. Севастопольський міський голова має такі особливі повноваження:      2. Севастопольський міський голова має такі особливі повноваження:  
130. 1) бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України з питань, які стосуються міста Севастополя;      1) бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України з питань, які стосуються міста Севастополя;  
131. 2) бере участь у вирішені питань щодо розміщення у місті об'єктів державного підпорядкування, проведення заходів загальнодержавного і міжнародного значення, за рішенням органів державної влади України;      2) бере участь у вирішені питань щодо розміщення у місті об'єктів державного підпорядкування, проведення заходів загальнодержавного і міжнародного значення за рішенням органів державної влади України;  
132. 3) вносить до органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі до комунальної власності міста об'єктів, що належать до державної власності;      3) вносить до органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі до комунальної власності міста об'єктів, що належать до державної власності;  
133. 4) одержує в порядку, встановленому законом, необхідну інформацію стосовно діяльності військових формувань, незалежно від їх підпорядкування, що відноситься до економічного, екологічного і соціального навантаження на інфраструктуру міста;      4) одержує в порядку, встановленому законом, необхідну інформацію стосовно діяльності військових формувань, незалежно від їх підпорядкування, що відноситься до економічного, екологічного і соціального навантаження на інфраструктуру міста;  
134. 5) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань щодо міста Севастополя;      5) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань щодо міста Севастополя;  
135. 6) узгоджує питання про створення, перепрофілювання чи ліквідацію підприємств і організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Севастополя;      6) узгоджує питання про створення, перепрофілювання чи ліквідацію підприємств і організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Севастополя;  
136. 7) одержує інформацію про діяльність усіх підприємств, установ, організацій, військових частин і підрозділів на території міста незалежно від їх підпорядкованості в частині, що стосується життєзабезпечення міста Севастополя та впливає на виконання містом Севастополем спеціальних чи загальнодержавних функцій;      7) одержує інформацію про діяльність усіх підприємств, установ, організацій, військових частин і підрозділів на території міста незалежно від їх підпорядкованості в частині, що стосується життєзабезпечення міста Севастополя та впливає на виконання містом Севастополем спеціальних чи загальнодержавних функцій;  
137. 8) звертається до суду щодо визнання незаконними актів підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади міста, а також повноваження Севастопольської міської ради;      8) звертається до суду щодо визнання незаконними актів підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади міста, а також повноваження Севастопольської міської ради;  
138. 9) звітує перед міською радою про свою діяльність не менше ніж один раз на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів ( у визначений міською радою строк.      9) звітує перед міською радою про свою діяльність не менше ніж один раз на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений міською радою строк.  
139. Стаття 18. Секретаріат Севастопольської міської ради. Заступник міського голови ( секретар Севастопольської міської ради      Стаття 18. Секретаріат Севастопольської міської ради. Заступник міського голови - секретар Севастопольської міської ради  
140. 1. Севастопольська міська рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Севастопольською міською радою взаємодії з міською державною адміністрацією та районними у місті радами.      1. Севастопольська міська рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Севастопольською міською радою взаємодії з міською державною адміністрацією та районними у місті радами.  
141. 2. Структура секретаріату Севастопольської міської ради, його чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови. Секретаріат за посадою очолює заступник міського голови ( секретар міської ради.      2. Структура секретаріату Севастопольської міської ради, його чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови. Секретаріат за посадою очолює заступник міського голови - секретар міської ради.  
142. 3. Заступник міського голови ( секретар Севастопольської міської ради обирається радою за поданням міського голови з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, передбачені статтями 50 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".      3. Заступник міського голови - секретар Севастопольської міської ради обирається радою за поданням міського голови з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, передбачені статтями 50 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
143. 4. Звільнення заступника міського голови ( секретаря Севастопольської міської ради здійснюється Севастопольською міською радою за поданням Севастопольського міського голови.      4. Звільнення заступника міського голови - секретаря Севастопольської міської ради здійснюється Севастопольською міською радою за поданням Севастопольського міського голови.  
144. Стаття 19. Заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації та голови районної у місті державної адміністрації      Стаття 19. Заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації та голови районної у місті державної адміністрації  
145. 1. Перший заступник та заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації, а також перший заступник та заступники голови районної у місті державної адміністрації виконують обов'язки, визначені відповідно головою Севастопольської міської державної адміністрації та головою районної у місті державної адміністрації, і несуть персональну відповідальність за стан справ на дорученій їм ділянці роботи.      1. Перший заступник та заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації, а також перший заступник та заступники голови районної у місті державної адміністрації виконують обов'язки, визначені відповідно головою Севастопольської міської державної адміністрації та головою районної у місті державної адміністрації, і несуть персональну відповідальність за стан справ на дорученій їм ділянці роботи.  
146. 2. Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації призначається на посаду головою Севастопольської міської державної адміністрації за згодою Прем'єр-міністра України.      2. Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації призначається на посаду головою Севастопольської міської державної адміністрації за згодою Прем'єр-міністра України.  
147. 3. Заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації призначаються на посаду головою Севастопольської міської державної адміністрації за погодженням з відповідним віце-прем'єр-міністром України.      3. Заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації призначаються на посаду головою Севастопольської міської державної адміністрації за погодженням з відповідним віце-прем'єр-міністром України.  
148. 4. Перший заступник та заступники голови районної у місті державної адміністрації призначаються на посади головою районної у місті державної адміністрації за погодженням з відповідними заступниками голови Севастопольської міської державної адміністрації.      4. Перший заступник та заступники голови районної у місті державної адміністрації призначаються на посади головою районної у місті державної адміністрації за погодженням з відповідними заступниками голови Севастопольської міської державної адміністрації.  
149. Стаття 20. Голова районної у місті ради      Стаття 20. Голова районної у місті ради  
150. 1. Голова районної у місті ради обирається відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.      1. Голова районної у місті ради обирається відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.  
151. 2. Обраний голова районної у місті ради призначається Президентом України головою районної у місті державної адміністрації.      2. Обраний голова районної у місті ради призначається Президентом України головою районної у місті державної адміністрації.  
152. 3. Голова районної у місті ради звільняється з посади Президентом України за умови наявності згоди відповідної районної у місті ради з мотивів порушення Конституції України, законів України, висловлення недовіри районною у місті радою, а також за підтвердженим рішенням суду, яке набрало законної сили, за згодою відповідної районної у місті ради.   -10- Президент України
Частина третя статті 20 Закону не узгоджується з пунктом 10 статті 106 та частиною четвертою статті 118 Конституції України, яка обмежує Президента України у здійсненні конституційних повноважень щодо призначення та звільнення з посад голів місцевих державних адміністрації за поданням Кабінету Міністрів України. При цьому зазначаємо, що таке поняття, як "підтверджене рішення суду, яке набрало законної сили", не передбачене Кримінально-процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України.  
Враховано частково   3. Голова районної у місті ради звільняється з посади Президентом України за умови наявності згоди відповідної районної у місті ради з мотивів порушення Конституції України, законів України, висловлення недовіри районною у місті радою, за згодою відповідної районної у місті ради.  
153. 4. Повноваження голови районної у місті ради з питань здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування визначаються законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.      4. Повноваження голови районної у місті ради з питань здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування визначаються законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.  
154. Стаття 21. Секретаріат районної у місті ради. Заступник голови районної у місті ради ( секретар районної у місті ради      Стаття 21. Секретаріат районної у місті ради. Заступник голови районної у місті ради - секретар районної у місті ради  
155. 1. Районна у місті рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною у місті радою взаємодії з районною у місті державною адміністрацією.      1. Районна у місті рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною у місті радою взаємодії з районною у місті державною адміністрацією.  
156. 2. Структура, чисельність, витрати на утримання секретаріату районної у місті ради встановлюються радою за поданням голови. Секретаріат за посадою очолює заступник голови районної у місті ради ( секретар районної у місті ради.      2. Структура, чисельність, витрати на утримання секретаріату районної у місті ради встановлюються радою за поданням голови. Секретаріат за посадою очолює заступник голови районної у місті ради - секретар районної у місті ради.  
157. 3. Заступник голови районної у місті ради ( секретар районної у місті ради обирається радою за поданням голови районної у місті ради з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, передбачені статтями 50 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". За рішенням районної у місті ради на заступника голови районної у місті ради - секретаря районної у місті ради може покладатися здійснення й інших повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю районної у місті ради та її органів.      3. Заступник голови районної у місті ради - секретар районної у місті ради обирається радою за поданням голови районної у місті ради з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, передбачені статтями 50 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". За рішенням районної у місті ради на заступника голови районної у місті ради - секретаря районної у місті ради може покладатися здійснення й інших повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю районної у місті ради та її органів.  
158. 4. Звільнення заступника голови районної у місті ради - секретаря районної у місті ради здійснюється головою районної у місті ради за погодженням з районною у місті радою.      4. Звільнення заступника голови районної у місті ради - секретаря районної у місті ради здійснюється головою районної у місті ради за погодженням з районною у місті радою.  
159. Стаття 22. Сільські, селищний голови та Інкерманський міський голова      Стаття 22. Сільські, селищний голови та Інкерманський міський голова  
160. Андріївський сільський голова, Верхньосадівський сільський голова, Орлинівський сільський голова, Тернівський сільський голова, Качинський селищний голова та Інкерманський міський голова обираються шляхом прямих виборів відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та виконують повноваження відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".      1.Андріївський сільський голова, Верхньосадівський сільський голова, Орлинівський сільський голова, Тернівський сільський голова, Качинський селищний голова та Інкерманський міський голова обираються шляхом прямих виборів відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та виконують повноваження відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
161. Розділ VІІ. АКТИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ      Розділ VІІ. АКТИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ  
162. Стаття 23. Акти Севастопольської міської, районних у місті державних адміністрацій та їх посадових осіб      Стаття 23. Акти Севастопольської міської, районних у місті державних адміністрацій та їх посадових осіб  
163. Порядок видання, набрання чинності, оскарження та скасування розпоряджень голів Севастопольської міської, районних у місті державних адміністрацій та наказів керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій визначається Законом України "Про місцеві державні адміністрації".      1.Порядок видання, набрання чинності, оскарження та скасування розпоряджень голів Севастопольської міської, районних у місті державних адміністрацій та наказів керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій визначається Законом України "Про місцеві державні адміністрації".  
164. Стаття 24. Акти Севастопольської міської, районних у місті рад та їх посадових осіб      Стаття 24. Акти Севастопольської міської, районних у місті рад та їх посадових осіб  
165. 1. Севастопольська міська та районні у місті ради приймають акти у формі рішень.      1. Севастопольська міська та районні у місті ради приймають акти у формі рішень.  
166. 2. Рішення Севастопольської міської та районних у місті рад приймаються на їх пленарних засіданнях після обговорення питання більшістю голосів депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законом.      2. Рішення Севастопольської міської та районних у місті рад приймаються на їх пленарних засіданнях після обговорення питання більшістю голосів депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законом.  
167. 3. Рішення Севастопольської міської та районних у місті рад приймаються відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених законодавством.      3. Рішення Севастопольської міської та районних у місті рад приймаються відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених законодавством.  
168. 4. Нормативно-правові акти Севастопольської міської та районних у місті рад підлягають реєстрації у Севастопольському міському управлінні юстиції.      4. Нормативно-правові акти Севастопольської міської та районних у місті рад підлягають реєстрації у Севастопольському міському управлінні юстиції.  
169. 5. Дії актів Севастопольської міської та районних у місті рад, їх посадових осіб з мотивів невідповідності Конституції чи законам України зупиняються відповідно головою Севастопольської міської та головою районної у місті державної адміністрації з одночасним зверненням до суду про визнання їх незаконними.      5. Дії актів Севастопольської міської та районних у місті рад, їх посадових осіб з мотивів невідповідності Конституції чи законам України зупиняються відповідно головою Севастопольської міської та головою районної у місті державної адміністрації з одночасним зверненням до суду про визнання їх незаконними.  
170. 6. Акти Севастопольської міської та районних у місті рад, їх посадових осіб доводяться до відома населення.      6. Акти Севастопольської міської та районних у місті рад, їх посадових осіб доводяться до відома населення.  
171. 7. Севастопольський міський голова та голови районних у місті рад у межах своїх повноважень видають розпорядження.      7. Севастопольський міський голова та голови районних у місті рад у межах своїх повноважень видають розпорядження.  
172. 8. Акти Севастопольської міської та районних у місті рад, їх посадових осіб, прийняті у межах їх повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян, посадовими особами, а також особами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Севастополя.      8. Акти Севастопольської міської та районних у місті рад, їх посадових осіб, прийняті у межах їх повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян, посадовими особами, а також особами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Севастополя.  
173. Розділ VІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ VІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
174. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
175. 2. Вибори Севастопольського міського голови проводяться після набрання чинності цим Законом в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".      2. Вибори Севастопольського міського голови проводяться після набрання чинності цим Законом у порядку, передбаченому Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".  
176. 3. Кабінету Міністрів України разом із Севастопольською міською радою у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом провести перерозподіл об'єктів державної власності у встановленому законом порядку.      3. Кабінету Міністрів України разом із Севастопольською міською радою у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом провести перерозподіл об'єктів державної власності у встановленому законом порядку.  
177. 4. Севастопольській міській раді в тримісячний термін встановити межі міста Інкерман, Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради, які входять до складу міста Севастополя.      4. Севастопольській міській раді в тримісячний термін встановити межі міста Інкерман, Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради, які входять до складу міста Севастополя.