Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств" (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И      З А К О Н У К Р А Ї Н И  
1. Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств      Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :  
3. 1. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; 1998 р., № 17, ст. 83; 1999 р., № 15, ст. 88; 2000 р., № 49, ст. 339; 2001 р., № 11, ст. 50; 2004 р., № 15, ст. 219, № 49, ст. 528; 2005 р., № 6, ст. 137):   -1- Президент України
Прийнятий Верховною Радою України 18 жовтня 2005 року Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" не може бути підписаний з таких підстав. Законом, що надійшов на підпис, пропонується продовжити до 2007 року дію нульової ставки оподаткування податком на додану вартість операцій з поставки сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм власності і господарювання переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою та порядку використання сільськогосподарськими товаровиробниками сум податку на додану вартість, що підлягають сплаті до бюджету, на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення. При цьому також пропонується призупинити до 1 січня 2007 року дію статті 81, якою встановлюється спеціальний режим оподаткування діяльності суб'єктів підприємництва у сфері сільського, лісового господарства, а також рибальства. Запровадження пропонованих змін насамперед порушує п'ятирічний мораторій на надання нових та розширення існуючих пільг з податку на додану вартість, установлений Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України". Крім того, Закон, усупереч вимогам Бюджетного кодексу України, не містить фінансово-економічного обгрунтування і не визначає джерел компенсації бюджетних втрат від надання відповідних пільг. За попередніми даними Міністерства фінансів України, загальна сума таких втрат Державного бюджету України від застосування вищезазначених пільг з податку на додану вартість становитиме 4,1 млрд. гривень. Це може спричинити розбалансування Державного бюджету України і, як наслідок, невиконання його видаткової частини, що, в свою чергу, зумовить недофінансування програм соціально-економічного розвитку держави. Тому такі зміни не відповідають частині третій статті 95 Конституції України та пункту 2 частини першої статті 7 Бюджетного кодексу України, якими закріплено принцип прагнення держави до збалансованості бюджету. У той же час датою набрання чинності Законом, про який ідеться, визначено день його опублікування. Це суперечить вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, за якою закони України, які впливають на формування доходної частини бюджетів, повинні бути офіційно оприлюднені до 15 серпня року, що передує плановому. В іншому разі норми відповідних законів, що впливають на формування доходної частини бюджетів, застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, наступного за плановим. Підсумовуючи викладене, пропонується Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств" відхилити, як такий, що суперечить Конституції і законам України, ускладнить адміністрування податку на додану вартість, може призвести до невиконання доходної та, як наслідок, видаткової частин Державного бюджету України.  
Подолати вето Президента України  1. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; 1998 р., № 17, ст. 83; 1999 р., № 15, ст. 88; 2000 р., № 49, ст. 339; 2001 р., № 11, ст. 50; 2004 р., № 15, ст. 219, № 49, ст. 528; 2005 р., № 6, ст. 137):  
4. 1) продовжити до 1 січня 2007 року дію підпункту 6.2.6 пункту 6.2 статті 6 та пунктів 11.21 і 11.29 статті 11;      1) продовжити до 1 січня 2007 року дію підпункту 6.2.6 пункту 6.2 статті 6 та пунктів 11.21 і 11.29 статті 11;  
5. 2) призупинити до 1 січня 2007 року дію статті 81.      2) призупинити до 1 січня 2007 року дію статті 81.  
6. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.      2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.  
7. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.      3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.