Кількість абзаців - 645 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про автомобільний транспорт'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт"      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. Внести зміни до Закону України "Про автомобільний транспорт" (№ 2344-ІІІ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 22, ст. 105), виклавши його в такій редакції:      Внести зміни до Закону України "Про автомобільний транспорт" (№ 2344-ІІІ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 22, ст. 105), виклавши його в такій редакції:  
3. ЗАКОН УКРАЇНИ      "ЗАКОН УКРАЇНИ  
4. Про автомобільний транспорт      Про автомобільний транспорт  
5. Цей Закон визначає засади організації та діяльності автомобільного транспорту.      Цей Закон визначає засади організації та діяльності автомобільного транспорту.  
6. Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ      Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ  
7. Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ      Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ  
8. Стаття 1. Визначення основних термінів      Стаття 1. Визначення основних термінів  
9. У цьому Законі наведені терміни вживають в такому значенні:      У цьому Законі наведені терміни вживаються в такому значенні:  
10. автомобільний транспорт - галузь транспорту, яка забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та вантажів автомобільними транспортними засобами;      автомобільний транспорт - галузь транспорту, яка забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та вантажів автомобільними транспортними засобами;  
11. автомобіль - дорожній транспортний засіб, який приводиться в рух джерелом енергії, має не менше 4 коліс, призначений для руху безрейковими дорогами і використовується для перевезення людей та (чи) вантажів, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт;   -1- Мойсик В.Р.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
У визначенні автомобіль та автомобільний транспортний засіб слово "дорожній" замінити словом "колісний".  
Враховано   автомобіль - колісний транспортний засіб, який приводиться в рух джерелом енергії, має не менше чотирьох коліс, призначений для руху безрейковими дорогами і використовується для перевезення людей та (чи) вантажів, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт;  
    -2- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Пропонується визначити термін „автомобіль спеціального призначення" у наступній редакції: „автомобіль спеціального призначення - транспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для виконання спеціальних робочих функцій (автокрани, автомобілі пожежні, автомобілі, призначені для аварійного ремонту, автобетономішалки, автомобілі, призначені для транспортування сміття та інших відходів, автомобілі-майстерні, автомобільні бурові, автомобілі для пересувних радіо і телевізійних станцій тощо)."  
Враховано по суті.   
12. автомобільний транспортний засіб - дорожній транспортний засіб (автобус, вантажний та легковий автомобіль, причіп, напівпричіп), який використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спеціальних робочих функцій (далі - транспортний засіб);      автомобільний транспортний засіб - колісний транспортний засіб (автобус, вантажний та легковий автомобіль, причіп, напівпричіп), який використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спеціальних робочих функцій (далі - транспортний засіб);  
13. автомобіль вантажний - транспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів;   -3- Мойсик В.Р.
У визначенні автомобіль вантажний та автомобіль легковий слова "транспортний засіб" замінити словом "автомобіль".  
Враховано   автомобіль вантажний - автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів;  
14. автомобіль вантажний загального призначення - автомобіль вантажний з бортовою платформою відкритого або закритого типу, який не обладнаний засобами навантаження - розвантаження чи іншим спеціальним устаткуванням;   -4- Климпуш О.Д.
Вилучити.  
Враховано    
15. автомобіль вантажний спеціалізований - автомобіль вантажний, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів певних категорій;   -5- Климпуш О.Д.
Вилучити.  
Враховано    
16. автомобіль легковий - транспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більше ніж дев'ять з місцем водія включно;   -6- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Потребують уточнення терміни щодо „автомобіль легковий", зокрема: „автомобіль легковий" пропонується викласти у такій редакції: „автомобіль легковий - транспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням, призначений для перевезення пасажирів та їхнього багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки, з кількістю місць для сидіння не більше дев'яти з місцем водія включно".  
Відхилено . Вираз „із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки" не має чіткого правового визначення.  автомобіль легковий - автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більше ніж дев'ять з місцем водія включно;  
17. автомобіль легковий загального призначення - автомобіль легковий, який не має спеціального обладнання;   -7- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Вилучити.  
Враховано    
18. автомобіль легковий спеціалізований - автомобіль легковий, який має спеціальне обладнання (лічильник, пульт зв'язку, броню тощо);   -8- Климпуш О.Д.
Вилучити.  
Враховано    
    -9- Бондаренко В.Д.
„лічильник, пульт зв'язку" вилучити.  
Враховано по суті   
    -10- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Термін „автомобіль легковий спеціалізований" пропонується викласти в наступній редакції: „автомобіль легковий спеціалізований - автомобіль легковий, який за своєю конструкцією та обладнанням, призначений для перевезення пасажирів та їхнього багажу певних категорій або певних професій (інвалідів, швидкої допомоги, міліції, інкасації, ритуальний тощо) чи має спеціальне обладнання (броньований, обладнаний спеціальними світловими і звуковими сигнальними пристроями тощо);"  
Враховано по суті.   
19. автобус - транспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж дев'ять з місцем водія включно;      автобус - транспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж дев'ять з місцем водія включно;  
20. автобус загального призначення - автобус, за своєю конструкцією призначений для перевезення пасажирів незалежно від їхніх категорій або професій;   -11- Климпуш О.Д.
Вилучити.  
Враховано    
21. автобус спеціалізований - автобус, за своєю конструкцією призначений для перевезення пасажирів певних категорій або певних професій (дітей, інвалідів, космонавтів тощо);   -12- Климпуш О.Д.
Вилучити.  
Враховано    
22. автостанція - споруда або комплекс будівель, споруд, стоянок та під'їздів для прийняття, відправлення, управління рухом автобусів та обслуговування пасажирів;      автостанція - споруда або комплекс будівель, споруд, стоянок та під'їздів для прийняття, відправлення, управління рухом автобусів та обслуговування пасажирів;  
23. автопавільйон - споруда на зупинці для короткочасного перебування пасажирів;   -13- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Після слова "споруда" доповнити словами "відкритого типу, розташована".  
Відхилено . Споруда може бути як відкритого так і закритого типу  автопавільйон - споруда на зупинці для короткочасного перебування пасажирів;  
24. автобусний маршрут - шлях проходження автобуса між початковим та кінцевим пунктами;   -14- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Визначення "автобусний маршрут" викласти у такій редакції: "автобусний маршрут - шлях проходження автобуса між початковим та кінцевим пунктами з визначеними місцями на дорозі для посадки (висадки) пасажирів;"  
Враховано   автобусний маршрут - шлях проходження автобуса між початковим та кінцевим пунктами з визначеними місцями на дорозі для посадки (висадки) пасажирів;  
25. автобусний маршрут міський - автобусний маршрут, який не виходить за межі території населеного пункту;      автобусний маршрут міський - автобусний маршрут, який не виходить за межі території населеного пункту;  
26. автобусний маршрут приміський - автобусний маршрут, який з'єднує населені пункти і протяжність якого не перевищує 50 км;      автобусний маршрут приміський - автобусний маршрут, який з'єднує населені пункти і протяжність якого не перевищує 50 км;  
27. автобусний маршрут міжміський - автобусний маршрут, який з'єднує населені пункти і протяжність якого перевищує 50 км;      автобусний маршрут міжміський - автобусний маршрут, який з'єднує населені пункти і протяжність якого перевищує 50 км;  
28. автобусний маршрут міжнародний - автобусний маршрут, який перетинає державний кордон України;   -15- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Визначення "автобусний маршрут міжнародний" викласти у такій редакції: "автобусний маршрут міжнародний - автобусний маршрут, який виходить за межі державного кордону України;"  
Відхилено . Визначення стосується маршрутів, які виходять за межі території України і входять на територію України (перетинають державний кордон).  автобусний маршрут міжнародний - автобусний маршрут, який перетинає державний кордон України;  
29. автобусний маршрут загального користування - автобусний маршрут, на якому здійснюють регулярні перевезення пасажирів;   -16- Климпуш О.Д.
В абзаці слова „перевезення пасажирів" замінити словами „пасажирські перевезення".  
Враховано   автобусний маршрут загального користування - автобусний маршрут, на якому здійснюють регулярні пасажирські перевезення;  
30. автобусний маршрут спеціальних перевезень - автобусний маршрут, на якому здійснюють регулярні спеціальні перевезення пасажирів;   -17- Климпуш О.Д.
В абзаці слова „перевезення пасажирів" замінити словами „пасажирські перевезення".  
Враховано   автобусний маршрут спеціальних перевезень - автобусний маршрут, на якому здійснюють регулярні спеціальні пасажирські перевезення;  
    -18- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
В абзацах двадцять сьомому та двадцять восьмому використовується термін "спеціальні перевезення", але відсутнє визначення цього терміну.  
Відхилено . Визначення спеціальних перевезень наведено у терміні "регулярні спеціальні перевезення".   
31. автобусний маршрут нерегулярних перевезень - автобусний маршрут, на якому здійснюють нерегулярні спеціальні перевезення;   -19- Климпуш О.Д.
В абзаці слово „спеціальні" замінити словом „пасажирські".  
Враховано   автобусний маршрут нерегулярних перевезень - автобусний маршрут, на якому здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення;  
32. автомобільний перевізник - фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів чи (та) вантажів транспортними засобами;   -20- Бондаренко В.Д.
„чи за власний кошт" вилучити.  
Відхилено . Власник транспортного засобу, який перевозить пасажирів за власний кошт, є перевізником і повинен відповідати вимогам щодо безпеки перевезень.  автомобільний перевізник - фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів чи (та) вантажів транспортними засобами;  
    -21- Волинець М.Я.
Замість „автомобільного перевізника" викласти поняття: „автомобільний перевізник - підприємець, юридична особа, який здійснює перевезення пасажирів чи (та) вантажів транспортними засобами з використанням найманих працівників; індивідуальний перевізник - підприємець, фізична особа, який здійснює перевезення пасажирів чи (та) вантажів власним транспортним засобом самостійно, без використання найманих працівників".  
Відхилено . Поділення перевізників на такі категорії не доцільно, бо вимоги до них щодо безпеки перевезень єдині.   
33. вантажні перевезення - перевезення вантажів вантажними автомобілями;      вантажні перевезення - перевезення вантажів вантажними автомобілями;  
34. вантажна автомобільна станція - комплекс будівель, споруд, призначених для виконання вантажних, господарських робіт з вантажами та надання транспортно-експедиційних послуг перевізникам;      вантажна автомобільна станція - комплекс будівель, споруд, призначених для виконання вантажних, господарських робіт з вантажами та надання транспортно-експедиційних послуг перевізникам;  
35. вантажний термінал (автопорт)- комплекс будівель, споруд, обладнаних навантажувальними засобами, призначених для виконання вантажних, господарських робіт з вантажами, технічного обслуговування автомобільних транспортних засобів, транспортно-експедиційних та інших послуг перевізникам;      вантажний термінал (автопорт) - комплекс будівель, споруд, обладнаних навантажувальними засобами, призначених для виконання вантажних, господарських робіт з вантажами, технічного обслуговування автомобільних транспортних засобів, надання транспортно-експедиційних та інших послуг перевізникам;  
36. великоваговий транспортний засіб - транспортний засіб з вантажем або без вантажу, вагові параметри якого перевищують встановлені на території України допустиму максимальну масу чи осьове навантаження транспортного засобу;   -22- Климпуш О.Д.
Визначення "великоваговий транспортний засіб" викласти у такій редакції: "великоваговий транспортний засіб - транспортний засіб з вантажем або без вантажу, хоча б один з вагових параметрів якого перевищує встановлені на території України допустиму максимальну масу чи осьове навантаження;"  
Враховано   великоваговий транспортний засіб - транспортний засіб з вантажем або без вантажу, хоча б один з вагових параметрів якого перевищує встановлені на території України допустиму максимальну масу чи осьове навантаження;  
    -23- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Абзац викласти у такій редакції: "великоваговий транспортний засіб - транспортний засіб з вантажем або без вантажу, максимальна маса якого або осьова маса перевищують хоча б один з параметрів, зазначених у Правилах дорожнього руху, затверджених Кабінетом Міністрів України;"  
Відхилено . У законі не може бути посилань на нормативно-правові акти.   
37. великогабаритний транспортний засіб - транспортний засіб з вантажем або без вантажу, габаритні параметри якого перевищують встановлені на території України допустимі параметри;   -24- Климпуш О.Д.
Визначення "великогабаритний транспортний засіб" викласти у такій редакції: "великогабаритний транспортний засіб - транспортний засіб з вантажем або без вантажу, хоча б один з габаритних параметрів якого перевищуює встановлені на території України допустимі параметри;"  
Враховано   великогабаритний транспортний засіб - транспортний засіб з вантажем або без вантажу, хоча б один з габаритних параметрів якого перевищує встановлені на території України допустимі параметри;  
    -25- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Абзац викласти у такій редакції: "великогабаритний транспортний засіб - транспортний засіб з вантажем або без вантажу, габарити якого перевищують хоча б один з параметрів, зазначених у Правилах дорожнього руху, затверджених Кабінетом Міністрів України;"  
Відхилено . У законі не може бути посилань на нормативно-правові акти.   
38. внутрішні перевезення - перевезення пасажирів і вантажів між населеними пунктами, розташованими на території однієї держави;      внутрішні перевезення - перевезення пасажирів і вантажів між населеними пунктами, розташованими на території однієї держави;  
39. водій - особа, яка керує транспортним засобом і має відповідне посвідчення встановленого зразка;   -26- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
У визначенні "водій" слова "відповідне посвідчення" замінити словами "посвідчення водія відповідної категорії та".  
Відхилено . Водія визначає не категорія посвідчення, а його наявність.  водій - особа, яка керує транспортним засобом і має відповідне посвідчення встановленого зразка;  
40. графік руху - відомості про час і послідовність виконання рейсу;      графік руху - відомості про час і послідовність виконання рейсу;  
41. Договірні Сторони - держави, суб'єкти міжнародних правовідносин, що беруть участь у процесі міжнародних автомобільних перевезень, визначені законодавством;   -27- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Зміст визначення "Договірні Сторони" суперечить вимогам цивільного законодавства, оскільки договірними сторонами в процесі автомобільних перевезень можуть виступати не лише суб'єкти міжнародних відносин, а й суб'єкти підприємницької діяльності України.  
Відхилено . Суб'єкт підприємницької діяльності після укладання міжнародного договору набувають статус суб'єктів міжнародних правовідносин.  Договірні Сторони - держави, суб'єкти міжнародних правовідносин, що беруть участь у процесі міжнародних автомобільних перевезень, визначені законодавством;  
42. дозвіл - документ, що видається уповноваженими органами договірних сторін міжнародним автомобільним перевізникам для в'їзду, транзитного проїзду через територію договірних сторін, а також здійснення інших видів перевезень, передбачених законодавством;   -28- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
У терміні "дозвіл" необхідно визначити, на який вид діяльності поширюється зазначений дозвіл.  
Враховано   дозвіл на здійснення міжнародних перевезень автомобільним транспортом - документ, що видається уповноваженими органами Договірних Сторін міжнародним автомобільним перевізникам для в'їзду, транзитного проїзду через територію Договірних Сторін, а також здійснення інших видів перевезень, передбачених законодавством;  
43. дозвіл замовника пасажирських перевезень - документ, який надає право на здійснення перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування;   -29- Мойсик В.Р.
У терміні "дозвіл замовника пасажирських перевезень" необхідно визначити, яким саме органом видається дозвіл замовника пасажирських перевезень.  
Відхилено . Процедура видачі дозволу - це організаційне питання і не може бути нормою закону.  дозвіл замовника пасажирських перевезень - документ, який надає право на здійснення перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування;  
44. дозвіл узгодження умов та режимів перевезень - додатковий дозвіл, що видається уповноваженими органами Договірних Сторін, на проїзд великовагового та (або) великогабаритного транспортного засобу чи при перевезенні небезпечного вантажу по території договірних сторін;   -30- Климпуш О.Д.
Абзац викласти у такій редакції: „дозвіл узгодження умов та режимів перевезень - додатковий дозвіл, що видається уповноваженими органами на проїзд великовагового та (або) великогабаритного транспортного засобу."  
Враховано   дозвіл узгодження умов та режимів перевезень - додатковий дозвіл, що видається уповноваженими органами на проїзд великовагового та (або) великогабаритного транспортного засобу;  
    -31- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Абзац викласти у такій редакції: "дозвіл на дорожнє перевезення небезпечних вантажів - дозвіл, що надається перевізникові у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України на перевезення небезпечного вантажу;"  
Відхилено . Згідно з Європейською угодою про „Міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів", до якої приєдналась Україна, дозвіл на перевезення небезпечного вантажу не передбачається.   
45. дорожній лист - документ установленого зразка для визначення та обліку роботи транспортного засобу;   -32- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
У визначенні "дорожній лист" слова "транспортного засобу" замінити словами "автомобільного транспортного засобу".  
Відхилено . Після визначення терміну "автомобільний транспортний засіб" далі застосовується термін "транспортний засіб".  дорожній лист - документ установленого зразка для визначення та обліку роботи транспортного засобу;  
46. замовник пасажирських перевезень - органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, які є власниками автобусних маршрутів загального користування відповідних сполучень, і які на конкурсній та договірній основах з автомобільними перевізниками забезпечують організацію перевезень пасажирів;   -33- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Термін "замовник пасажирських перевезень" викласти у такій редакції: "замовник пасажирських перевезень - органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, які на конкурсній та договірних основах з автомобільними перевізниками забезпечують організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідних сполучень;"  
Враховано   замовник пасажирських перевезень - органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, які на конкурсній та договірних основах з автомобільними перевізниками забезпечують організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідних сполучень;  
    -34- Горбаль В.М.
Текст абзацу після слів „місцевого самоврядування" доповнити словами „юридичні та фізичні особи".  
Відхилено . Юридичні чи фізичні особи можуть бути замовниками транспортних послуг, а не замовниками пасажирських перевезень.   
47. замовник транспортних послуг - юридична або фізична особа, яка замовляє транспортні послуги з перевезення пасажирів чи/та вантажів;   -35- Волинець М.Я.
Ввести визначення: „замовник перевезень на таксі - юридична або фізична особа, яка використовує таксі для здійснення перевезень пасажирів чи (та) їх багажу в індивідуальному порядку;"  
Відхилено . Замовником перевезень на таксі є пасажир.  замовник транспортних послуг - юридична або фізична особа, яка замовляє транспортні послуги з перевезення пасажирів чи/та вантажів;  
48. зупинка - спеціально обладнаний пункт для очікування автобуса та посадки і висадки пасажирів;   -36- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
У терміні "зупинка" додати слова: "де водій автобуса зобов'язаний здійснювати посадку (висадку) пасажирів".  
Відхилено Водії не всіх автобусів зобов'язані здійснювати посадку (висадку) пасажирів на конкретній зупинці, а тільки ті, для яких це передбачено розкладом руху.  зупинка - спеціально обладнаний пункт для очікування автобуса та посадки і висадки пасажирів;  
49. каботажне автодорожнє перевезення - перевезення пасажирів і вантажів між пунктами, розташованими на території держави, транспортними засобами, що належать іншій державі;   -37- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Виключити визначення терміну „каботажне автодорожнє перевезення", яке не відповідає термінології законопроекту.  
Враховано .  колісний транспортний засіб - транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей і (або) вантажів, а також перевезення і приводу під час руху чи на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій, допущений до участі в дорожньому русі;  
    -38- Климпуш О.Д.
Ввести визначення колісного транспортного засобу: „колісний транспортний засіб - транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей і (або) вантажів, а також перевезення і приводу під час руху чи на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій, допущений до участі у дорожньому русі;"  
Враховано    
    -39- Мойсик В.Р.
Додати визначення такого змісту: "колісний транспортний засіб - транспортний засіб, призначений для перевезення людей і (або) вантажів, а також встановленого на ньому обладнання для виконання спеціальних робочих функцій, допущений до руху на вулично-дорожній мережі загального користування;"  
Враховано по суті   
    -40- Бандурка О.М.
Дати визначення „колісного транспортного засобу" в наступній редакції: „колісний транспортний засіб - транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей і (або) вантажів, а також перевезення і приводу під час руху чи на місці, встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій, до пущених до руху на вулично-дорожній мережі загального користування".  
Враховано по суті   
50. ліцензійна картка транспортного засобу - документ, який містить реєстраційні дані ліцензії та транспортного засобу;   -41- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Абзац виключити, оскільки відповідно до вимог статті 20 Угоди про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами в автобусі повинна зберігатися засвідчена належним чином копія ліцензії на здійснення міжнародних перевезень автобусами, а не ліцензійна картка. Мінтрансзв'язку України розроблено проект Закону України "Про приєднання України до Угоди про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами".  
Відхилено . Ліцензійна картка надається на кожний транспортний засіб, що визначено законодавством.  ліцензійна картка транспортного засобу - документ, який містить реєстраційні дані ліцензії та транспортного засобу;  
51. міжнародні перевезення пасажирів і вантажів - перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом з перетином державного кордону;   -42- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
У визначенні "міжнародні перевезення пасажирів і вантажів" слова "з перетином державного кордону" замінити словами "за межі державного кордону України".  
Відхилено . Дивись визначення "автобусний маршрут міжнародний".  міжнародні перевезення пасажирів і вантажів - перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом з перетином державного кордону;  
52. міжнародні човникові (маятникові) перевезення - перевезення, що передбачають прямі та зворотні поїздки груп пасажирів з певного місця відправлення до певного місця призначення;   -43- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац викласти у такій редакції: "міжнародні маятникові перевезення - перевезення, що передбачають прямі та зворотні поїздки груп пасажирів з певного місця відправлення до певного місця призначення за межами державного кордону України, з подальшим поверненням до місця відправлення".  
Відхилено . Пропозиція ускладнює розуміння терміну і не міняє його змісту.  міжнародні човникові (маятникові) перевезення - перевезення, що передбачають прямі та зворотні поїздки груп пасажирів з певного місця відправлення до певного місця призначення;  
53. напівпричіп - причіп, який за своєю конструкцією призначений для використання з сідельним тягачем;   -44- Климпуш О.Д.
Термін викласти у такій редакції: "напівпричіп - причіп, вісь (осі) якого розміщено позаду центра мас транспортного засобу (за умови рівномірного завантаження) і який обладнано зчіпним пристроєм, що забезпечує передачу горизонтальних і вертикальних зусиль на інший транспортний засіб, що виконує функції тягача. "  
Враховано   напівпричіп - причіп, вісь (осі) якого розміщено позаду центра мас транспортного засобу (за умови рівномірного завантаження) і який обладнано зчіпним пристроєм, що забезпечує передачу горизонтальних і вертикальних зусиль на інший транспортний засіб, що виконує функції тягача;  
54. напівпричіп загального призначення - напівпричіп з бортовою платформою закритого або відкритого типу, не обладнаний засобами навантаження - розвантаження чи іншим спеціальним устаткуванням;   -45- Климпуш О.Д.
Абзац вилучити.  
Враховано    
55. напівпричіп спеціалізований - напівпричіп, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів певних категорій;   -46- Климпуш О.Д.
Абзац вилучити.  
Враховано    
56. небезпечний вантаж - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань, залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину, віднесено до одного з класів небезпечних речовин;   -47- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
У визначенні "небезпечний вантаж" після слів "відходи виробничої та іншої діяльності" доповнити словами "і тара з під- них".  
Враховано   небезпечний вантаж - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності і тара з-під них, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань, залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину, віднесено до одного з класів небезпечних речовин;  
57. нерегулярні пасажирські перевезення - перевезення пасажирів автобусом, замовленим юридичною або фізичною особою з укладанням письмового договору на кожну послугу, в якому визначають автобусний маршрут, умови перевезень та форму оплати послуги, або перевезення за власний кошт;   -48- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
У визначенні "нерегулярні пасажирські перевезення" слова "автобусний маршрут" замінити словами "маршрут руху". Після слів "маршрут руху" доповнити словами "дату та час перевезень, інші".  
Враховано   нерегулярні пасажирські перевезення - пере-везення пасажирів автобусом, замовленим юридичною або фізичною особою з укладанням письмового договору на кожну послугу, в якому визначають маршрут руху, дату та час перевезень, інші умови перевезень та форму оплати послуги, або перевезення за власний кошт;  
58. оборотний рейс - рух автобуса від початкової до кінцевої зупинки маршруту і у зворотному напрямку до початкової зупинки;      оборотний рейс - рух автобуса від початкової до кінцевої зупинки маршруту і у зворотному на-прямку до початкової зупинки;  
59. параметри комфортності автобуса - конструктивні параметри автобуса, які визначають для пасажира комфортність поїздки;   -49- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
У визначенні "параметри комфортності автобуса" не визначено, які саме параметри визначають комфортність поїздки.  
Відхилено . Термін "параметри комфортності автобуса" не може включати їх перелік.  параметри комфортності автобуса - конструктивні параметри автобуса, які визначають для пасажира комфортність поїздки;  
60. пасажирські перевезення - перевезення пасажирів легковими автомобілями або автобусами;   -50- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Визначення "пасажирські перевезення" викласти у такій редакції: "пасажирські перевезення - перевезення пасажирів автомобільними транспортними засобами, які за своєю конструкцією та обладнанням призначені для перевезення пасажирів та їхнього багажу;"  
Відхилено Пропозиція ускладнює поняття терміну і не міняє його змісту.  пасажирські перевезення - перевезення пасажирів легковими автомобілями або автобусами;  
61. паспорт маршруту - реєстраційний документ, що містить схему маршруту, розклад руху, таблицю вартості проїзду, графіки режимів праці і відпочинку водіїв тощо;   -51- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
У терміні "паспорт маршруту" виключити слово "реєстраційний", після слова "документ" доповнити словами "погоджений Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України".  
Враховано частково .  паспорт маршруту - документ, що містить схему маршруту, розклад руху, таблицю вартості проїзду, графіки режимів праці та відпочинку водіїв тощо; паспорт стоянки таксі - документ, який містить інформацію про засоби облаштування стоянки, інформаційне забезпечення пасажирів, власника стоянки, схеми руху та правила надання послуг;  
    -52- Волинець М.Я.
Ввести визначення терміну: „паспорт стоянки таксі - документ, який містить інформацію про засоби облаштування стоянки, інформаційне забезпечення пасажирів, власника стоянки, схеми руху та правила надання послуг".  
Враховано    
62. перевезення пасажирів у звичайному режимі руху - перевезення пасажирів автобусами на маршруті загального користування з дотриманням усіх зупинок, передбачених розкладом руху;      перевезення пасажирів у звичайному режимі руху - перевезення пасажирів автобусами на маршруті загального користування з дотриманням усіх зупинок, передбачених розкладом руху;  
63. перевезення пасажирів в експресному режимі руху - перевезення пасажирів автобусами на маршруті загального користування, на якому є звичайний режим руху, з дотриманням зупинок, кількість яких за розкладом руху не перевищує 25 % кількості зупинок при звичайному режимі руху;      перевезення пасажирів в експресному режимі руху - перевезення пасажирів автобусами на маршруті загального користування, на якому є звичайний режим руху, з дотриманням зупинок, кількість яких за розкладом руху не перевищує 25% кількості зупинок при звичайному режимі руху;  
64. перевезення пасажирів у режимі маршрутного таксі - перевезення пасажирів на міському чи приміському автобусному маршруті загального користування за розкладом руху, в якому визначається час відправлення автобусів з початкового та кінцевого пунктів маршруту з висадкою і посадкою пасажирів чи громадян на їхню вимогу на шляху прямування автобуса в місцях, де це не заборонено правилами дорожнього руху;   -53- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
У терміні "перевезення пасажирів у режимі маршрутного таксі" після слів "пунктів маршруту" добавити слова "а також з обов'язковим наданням пасажирам місць для сидіння".  
Відхилено . Можливість перевезення стоячих пасажирів визначається не режимами руху, а конструкцією автобуса та довжиною маршрута.  перевезення пасажирів у режимі маршрутного таксі - перевезення пасажирів на міському чи приміському автобусному маршруті загального користування за розкладом руху, в якому визначається час відправлення автобусів з початкового та кінцевого пунктів маршруту з висадкою і посадкою пасажирів чи громадян на їхню вимогу на шляху прямування автобуса в місцях, де це не заборонено правилами дорожнього руху; перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення - перевезення пасажирів легковим автомобілем загального призначення, замовленим юридичною або фізичною особою з укладанням письмового договору на кожну послугу чи на обумовлений термін обслуговування, у якому визначають умови обслуговування, вартість послуги, термін її виконання та інші положення за домовленістю сторін; послуга з перевезення пасажирів чи вантажів - перевезення пасажирів чи вантажів транспортними засобами на договірних умовах із замовником послуги за плату;  
    -54- Кухарчук М.А.
Ввести визначення терміну: „перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення - перевезення пасажирів легковим автомобілем загального призначення, замовленим юридичною або фізичною особою з укладанням письмового договору на кожну послугу чи на обумовлений термін обслуговування, у якому визначають умови обслуговування, вартість послуги, термін її виконання та інші положення за домовленістю сторін;"  
Враховано    
    -55- Климпуш О.Д.
Ввести визначення терміну: "послуга з перевезення пасажирів чи вантажів - перевезення пасажирів чи вантажів транспортними засобами на договірних умовах із замовником послуги за плату".  
Враховано    
65. причіп - транспортний засіб без власного джерела енергії, який повністю опирається на дорогу колесами, призначений для перевезення вантажів і пристосований для буксирування автомобілем;   -56- Климпуш О.Д.
Терміни щодо причепів викласти у такій редакції: „причіп - транспортний засіб без власного джерела енергії, пристосований для буксирування автомобілем;"  
Враховано   причіп - транспортний засіб без власного джерела енергії, пристосований для буксирування автомобілем;  
66. причіп загального призначення - причіп з бортовою платформою відкритого або закритого типу, не обладнаний засобами навантаження - розвантаження чи іншим спеціальним устаткуванням;   -57- Климпуш О.Д.
Вилучити.  
Враховано    
67. причіп спеціалізований - причіп, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів певних категорій;   -58- Климпуш О.Д.
Вилучити.  
Враховано    
68. регулярні пасажирські перевезення - перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування за умовами, визначеними паспортом маршруту, затвердженим в установленому порядку замовником пасажирських перевезень або уповноваженими органами Договірних Сторін у разі міжнародних перевезень;      регулярні пасажирські перевезення - перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування за умовами, визначеними паспортом маршруту, затвердженим в установленому порядку замовником пасажирських перевезень або уповноваженими органами Договірних Сторін у разі міжнародних перевезень;  
69. регулярні спеціальні пасажирські перевезення - перевезення певних категорій пасажирів (працівників підприємств, школярів, студентів, туристів, екскурсантів та інших) на автобусному маршруті за умовами, визначеними паспортом маршруту, затвердженим в установленому порядку замовником транспортних послуг або уповноваженими органами Договірних Сторін у разі міжнародних перевезень;      регулярні спеціальні пасажирські перевезення - перевезення певних категорій пасажирів (працівників підприємств, школярів, студентів, туристів, екскурсантів та інших) на автобусному маршруті за умовами, визначеними паспортом маршруту, затвердженим в установленому порядку замовником транспортних послуг або уповноваженими органами Договірних Сторін у разі міжнародних перевезень;  
70. рейс - рух транспортного засобу від початкового до кінцевого пункту маршруту;      рейс - рух транспортного засобу від початкового до кінцевого пункту маршруту;  
71. розклад руху - сукупність графіків руху автобусів за маршрутом;      розклад руху - сукупність графіків руху автобусів за маршрутом;  
72. стоянка таксі - місце для зупинки таксі та посадки пасажирів, визначене відповідними дорожніми знаками;   -59- Волинець М.Я.
Викласти термін „стоянка таксі" у такій редакції: „стоянка таксі - місце, визначене відповідними дорожніми знаками для розташування автомобільним перевізником, індивідуальним перевізником автомобілів, з метою обслуговування (зупинка, стоянка, очікування, посадка) пасажирів та їх багажу;"  
Відхилено . Стоянка таксі - не місце для розташування автомобілів, а для посадки пасажирів.  стоянка таксі - місце для зупинки таксі та посадки пасажирів, визначене відповідними дорожніми знаками;  
73. таксі - спеціалізований легковий автомобіль, призначений для надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу в індивідуальному порядку;   -60- Климпуш О.Д.
Визначення викласти у такій редакції: „таксі - легковий автомобіль, обладнаний розпізнавальним ліхтарем оранжевого кольору, який встановлюється на даху автомобіля, діючим таксометром, сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом, розташованим у верхньому правому кутку лобового скла, і який має нанесені композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків, призначений для надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу в індивідуальному порядку";  
Враховано   таксі - легковий автомобіль, обладнаний розпізнавальним ліхтарем оранжевого кольору, який встановлюється на даху автомобіля, діючим таксометром, сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом, розташованим у верхньому правому кутку лобового скла, і який має нанесені композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків, призначений для надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу в індивідуальному порядку; таксометр - прилад, призначений для інформування пасажирів про вартість поїздки та реєстрації параметрів роботи автомобіля-таксі, визначених законодавством;  
    -61- Волинець М.Я.
Викласти термін „таксі" у такій редакції: „таксі - легковий автомобіль, обладнаний розпізнавальним ліхтарем, таксометром (крім індивідуального перевізника), призначений для надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу в індивідуальному порядку;"  
Відхилено . Вимоги до обладнання таксі для юридичних або фізичних осіб повинні бути однаковими.   
    -62- Климпуш О.Д.
Ввести визначення таксометра: „таксометр - прилад, призначений для інформування пасажирів про вартість поїздки та реєстрації параметрів роботи автомобіля-таксі, визначених законодавством;"  
Враховано    
    -63- Бондаренко В.Д.
Слово „спеціалізований" вилучити. Після слів „легковий" доповнити „обладнаний таксометром, розпізнавальним ліхтарем на даху автомобіля ...".  
Враховано    
    -64- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Термін "таксі" викласти у такій редакції: "таксі - спеціалізований легковий автомобіль, який має відповідне до вимог стандартів обладнання і пофарбування та призначений для надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу в індивідуальному порядку;"  
Враховано по суті   
    -65- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Термін „таксі" пропонується викласти у наступній редакції: „таксі - легковий автомобіль, призначений для надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу в індивідуальному порядку, який обладнаний лічильником та має розпізнавальні знаки відповідно до вимог державного стандарту;"  
Враховано по суті   
74. транспортно-експедиційні послуги - послуги, які надаються експедиторами і пов'язані з підготовкою та відправленням вантажів, проведенням взаєморозрахунків, контролем за проходженням і одержанням вантажів;   -66- Климпуш О.Д.
Термін "транспортно-експедиторські послуги" викласти у такій редакції: "транспортно-експедиторські послуги, пов'язані з підготовкою та відправленням вантажів, організацією та забезпеченням перевезень, контролем за проходженням і одержанням вантажів, проведенням взаєморозрахунків;"  
Враховано   транспортно-експедиторські послуги, пов'язані з підготовкою та відправленням вантажів, організацією та забезпеченням перевезень, контролем за проходженням і одержанням вантажів, проведенням взаєморозрахунків; транспортний засіб загального призначення - транспортний засіб, не обладнаний спеціальним устаткуванням і призначений для перевезення пасажирів або вантажів (автобус, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, причіп, напівпричіп з бортовою платформою відкритого або закритого типу); транспортний засіб спеціалізованого призначення - транспортний засіб, який призначений для перевезення певних категорій пасажирів чи вантажів (автобус для перевезення дітей, інвалідів, пасажирів певних професій, самоскид, цистерна, сідельний тягач, фургон, швидка медична допомога, автомобіль інкасації, ритуальний автомобіль тощо) та має спеціальне обладнання (таксі, броньований, обладнаний спеціальними світловими і звуковими сигнальними пристроями тощо);  
    -67- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Термін "транспортно-експедиційні послуги" викласти у такій редакції: "транспортно-експедиторська послуга - робота, що безпосередньо пов'язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедирування;"  
Враховано по суті   
    -68- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Доповнити першу статтю термінами "центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту" та "урядовий орган державного управління на автомобільному транспорті", а також навести їх визначення.  
Відхилено . Структура органів виконавчої влади та її функції визначаються Конституцією та законами України.   
    -69- Климпуш О.Д.
Додати такі визначення: „транспортний засіб загального призначення - транспортний засіб, не обладнаний спеціальним устаткуванням і призначений для перевезення пасажирів або вантажів (автобус, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, причіп, напівпричіп з бортовою платформою відкритого або закритого типу);" „транспортний засіб спеціалізованого призначення - транспортний засіб, який призначений для перевезення певних категорій пасажирів чи вантажів (автобус для перевезення дітей, інвалідів, пасажирів певних професій, самоскид; цистерна; сідельний тягач; фургон; швидка медична допомога, автомобіль інкасації, ритуальний автомобіль тощо) та має спеціальне обладнання (таксі, броньований, обладнаний спеціальними світловими і звуковими сигнальними пристроями тощо);"  
Враховано    
75. транспортний засіб спеціальний - транспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для виконання спеціальних робочих функцій;   -70- Климпуш О.Д.
Абзац викласти у такій редакції: „транспортний засіб спеціального призначення - транспортний засіб, призначений для виконання спеціальних робочих функцій (для аварійного ремонту, автокран, пожежний, автобетономішалка, вишка розвідувальна чи бурова на автомобілі, для транспортування сміття та інших відходів, технічна допомога, автомобіль прибиральний, автомобіль-майстерня, радіологічна майстерня, автомобіль для пересувних телевізійних і звукових станцій тощо);"  
Враховано   транспортний засіб спеціального призначення - транспортний засіб, призначений для виконання спеціальних робочих функцій (для аварійного ремонту, автокран, пожежний, автобетономішалка, вишка розвідувальна чи бурова на автомобілі, для транспортування сміття та інших відходів, технічна допомога, автомобіль прибиральний, автомобіль-майстерня, радіологічна майстерня, автомобіль для пересувних телевізійних і звукових станцій тощо);  
76. уповноважені органи Договірних Сторін - державні органи Договірних Сторін визначені законодавством для виконання його положень в галузі міжнародних автомобільних перевезень.   -71- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Потребують визначення терміни: „колісний транспортний засіб", „спеціальні перевезення", „центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту", „урядовий орган державного управління на автомобільному транспорті", а також ряд інших термінів, які використовуються в законопроекті.  
Враховано частково .  уповноважені органи Договірних Сторін - державні органи Договірних Сторін, визначені законодавством для виконання його положень у галузі міжнародних автомобільних перевезень.  
    -72- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Пропонується визначити поняття „самовільні пасажирські перевезення" в наступній редакції: „самовільні пасажирські перевезення - пасажирські перевезення, що здійснюються фізичними або юридичними особами шляхом надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу з метою отримання прибутку, які не мають ліцензії на здійснення цього виду діяльності, або не уклали договір із замовником перевезень, крім перевезень, які визначені законом;"  
Відхилено . Санкції за здійснення перевезень без ліцензії передбачені ст. 60 (п. 2) цього закону.   
    -73- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Необхідно уточнити, яким нормативно-правовим актом встановлюються вагові та габаритні параметри, а також яким органом затверджується зразок дорожнього листа.  
Відхилено . Визначення нормативно-правового акту та процедури його затвердження не може бути викладено у визначенні терміну.   
    -74- Олексіюк С.С.
Запроваджується значна кількість дозволів, що суперечить ринковій спрямованості законодавства України. Зокрема, необхідно виключити по тексту законопроекту термін „ліцензійна картка транспортного засобу", замінивши його на „належним чином засвідчена копія ліцензії на здійснення конкретних перевезень".  
Відхилено . Кількість дозволів встановлена відповідно до вимог європейського законодавства, угод, конвенцій, до яких приєдналась Україна.   
    -75- Олексіюк С.С.
Пропонується запровадити для автомобільного перевізника „підтвердження сертифіката послуг", а відповідно до законодавства Європейського Союзу це є „підтвердження відповідності" або процедура акредитації автомобільного перевізника.  
Враховано по суті.   
77. Стаття 2. Законодавство про автомобільний транспорт      Стаття 2. Законодавство про автомобільний транспорт  
78. Законодавство про автомобільний транспорт складається з цього Закону, законів України "Про транспорт", "Про дорожній рух", чинних міжнародних договорів та інших нормативно-правових актів.   -76- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац перший доповнити словами "у сфері автомобільних перевезень".  
Враховано .  Законодавство про автомобільний транспорт складається із цього Закону, законів України "Про транспорт", "Про дорожній рух", чинних міжнародних договорів та інших нормативно-правових актів у сфері автомобільних перевезень.  
    -77- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Доповнити статтю абзацем такого змісту: "Дія цього Закону не поширюється на транспорт, що здійснює технологічні перевезення тільки на території підприємств".  
Відхилено . Дія цього закону розповсюджується і на технологічні перевезення.   
79. Завданнями законодавства з питань перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом є:      Завданнями законодавства з питань перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом є:  
80. визначення основних правових та організаційних основ державного регулювання у сфері перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;      визначення основних правових та організаційних основ державного регулювання у сфері перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;  
81. установлення вимог до перевізників, водіїв та транспортних засобів щодо забезпечення безпеки перевезень та екологічної безпеки;      установлення вимог до перевізників, водіїв та транспортних засобів щодо забезпечення безпеки перевезень та екологічної безпеки;  
82. визначення системи державного контролю, прав, обов'язків та відповідальності державних органів виконавчої влади та перевізників за порушення міжнародних договорів та законодавства України.      визначення системи державного контролю, прав, обов'язків та відповідальності державних органів виконавчої влади та перевізників за порушення міжнародних договорів та законодавства України.  
83. Стаття 3. Сфера дії цього Закону      Стаття 3. Сфера дії цього Закону  
84. Цей Закон регулює відносини між автомобільними перевізниками, замовниками транспортних послуг, замовниками пасажирських перевезень, пасажирами, власниками транспортних засобів, а також їх відносини з підприємствами, установами, організаціями, які забезпечують діяльність автомобільного транспорту.   -78- Бондаренко В.Д.
Слова „підприємствами, установами, організаціями" замінити словами „юридичними та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності".  
Враховано   Цей Закон регулює відносини між автомобільними перевізниками, замовниками транспортних послуг, замовниками пасажирських перевезень, пасажирами, власниками транспортних засобів, а також їх відносини з юридичними та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які забезпечують діяльність автомобільного транспорту та безпеку перевезень.  
    -79- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Статтю доповнити словами: "та безпеку перевезень".  
Враховано    
85. Стаття 4. Використання земель автомобільним транспортом      Стаття 4. Використання земель автомобільним транспортом  
86. Автомобільний транспорт використовує землі транспорту та інші землі відповідно до земельного законодавства.      Автомобільний транспорт використовує землі транспорту та інші землі відповідно до земельного законодавства.  
87. Глава 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ      Глава 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ  
88. Стаття 5. Завдання та функції державного регулювання та контролю діяльності автомобільного транспорту      Стаття 5. Завдання та функції державного регулювання та контролю діяльності автомобільного транспорту  
89. Основним завданням державного регулювання та контролю у сфері автомобільного транспорту є створення умов безпечного, якісного й ефективного перевезення пасажирів та вантажів, надання додаткових транспортних послуг.      Основним завданням державного регулювання та контролю у сфері автомобільного транспорту є створення умов безпечного, якісного й ефективного перевезення пасажирів та вантажів, надання додаткових транспортних послуг.  
90. Державне регулювання та контроль у сфері автомобільного транспорту спрямовані на:      Державне регулювання та контроль у сфері автомобільного транспорту спрямовані на:  
91. забезпечення балансу інтересів держави, органів самоврядування, користувачів транспортних послуг та підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на автомобільному транспорті незалежно від форм власності;   -80- Климпуш О.Д.
У абзаці вираз "суб'єктів підприємницької діяльності" замінити виразом "суб'єктів господарювання".  
Враховано   забезпечення балансу інтересів держави, органів самоврядування, користувачів транспортних послуг та підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб - суб'єктів господарювання на автомобільному транспорті незалежно від форм власності;  
92. забезпечення якісного та безпечного функціонування автомобільного транспорту;      забезпечення якісного та безпечного функціонування автомобільного транспорту;  
93. розвиток та удосконалення нормативної бази діяльності автомобільного транспорту;      розвиток та удосконалення нормативної бази діяльності автомобільного транспорту;  
94. визначення загальних засад стратегічного розвитку, системи управління, реформування та регулювання автомобільного транспорту;      визначення загальних засад стратегічного розвитку, системи управління, реформування та регулювання автомобільного транспорту;  
95. визначення пріоритетних напрямків розвитку та шляхів оптимізації діяльності автомобільного транспорту;      визначення пріоритетних напрямів розвитку та шляхів оптимізації діяльності автомобільного транспорту;  
96. захист прав споживачів під час їх транспортного обслуговування;      захист прав споживачів під час їх транспортного обслуговування;  
97. захист національного ринку транспортних послуг та суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту;      захист національного ринку транспортних послуг та суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту;  
98. створення рівних умов для роботи всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту, обмеження монополізму та розвиток конкуренції;      створення рівних умов для роботи всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту, обмеження монополізму та розвиток конкуренції;  
99. забезпечення зайнятості населення, підготовки спеціалістів і робочих кадрів, охорони праці;      забезпечення зайнятості населення, підготовки спеціалістів і робочих кадрів, охорони праці;  
100. раціональне використання енергетичних та матеріальних ресурсів;      раціональне використання енергетичних та матеріальних ресурсів;  
101. охорону довкілля від шкідливого впливу автомобільного транспорту, проведення науково-технічної роботи, досліджень та розвиток системи статистики.      охорону довкілля від шкідливого впливу автомобільного транспорту, проведення науково-технічної роботи, досліджень та розвиток системи статистики.  
102. Державне регулювання та контроль у сфері автомобільного транспорту реалізується шляхом проведення центральними та місцевими органами виконавчої влади, державними органами управління автомобільним транспортом, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями економічної, тарифної, науково-технічної та соціальної політики, ліцензування, стандартизації і сертифікації на автомобільному транспорті, задоволення потреб автомобільного транспорту у паливно-енергетичних і матеріально-технічних ресурсах і транспортних засобах.      Державне регулювання та контроль у сфері автомобільного транспорту реалізується шляхом проведення центральними та місцевими органами виконавчої влади, державними органами управління автомобільним транспортом, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями економічної, тарифної, науково-технічної та соціальної політики, ліцензування, стандартизації та сертифікації на автомобільному транспорті, задоволення потреб автомобільного транспорту в паливно-енергетичних і матеріально-технічних ресурсах і транспортних засобах.  
103. Стаття 6. Система органів державного регулювання та контролю      Стаття 6. Система органів державного регулювання та контролю  
104. Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у сфері автомобільного транспорту, законодавчі основи її реалізації.      Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у сфері автомобільного транспорту, законодавчі основи її реалізації.  
105. Загальне державне регулювання діяльності автомобільного транспорту здійснює Кабінет Міністрів України відповідно до своїх повноважень.      Загальне державне регулювання діяльності автомобільного транспорту здійснює Кабінет Міністрів України відповідно до своїх повноважень.  
106. Центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту забезпечує проведення державної політики на автомобільному транспорті через урядові органи державного управління на автомобільному транспорті, службу міжнародних автомобільних перевезень та відповідні структурні підрозділи виконавчих органів обласних державних адміністрацій та міст.   -81- Климпуш О.Д.
Замість слів "та відповідні структурні підрозділи виконавчих органів обласних державних адміністрацій та міст" вставити слова "та місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування".  
Враховано   Центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту забезпечує проведення державної політики на автомобільному транспорті через урядові органи державного управління на автомобільному транспорті, службу міжнародних автомобільних перевезень та місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування.  
107. Нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту, видані в межах його компетенції, обов'язкові до виконання на території України.      Нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту, видані в межах його компетенції, обов'язкові до виконання на території України.  
108. Урядові органи державного управління на автомобільному транспорті забезпечують підготування пропозицій щодо вдосконалення законодавства про автомобільний транспорт, у встановленому порядку беруть участь у здійсненні стандартизації та сертифікації, формують пропозиції щодо тарифної політики, формують у міжнародному та міжміському і приміському сполученні мережу автобусних маршрутів загального користування, які виходять за межі області, відповідно до законодавства забезпечують захист прав споживачів послуг автомобільного транспорту, організовують наукове забезпечення щодо основних напрямків розвитку автомобільного транспорту, ефективної і безпечної його діяльності, визначення соціальних стандартів якості його роботи та їх реалізації, здійснюють на всій території України через свої територіальні органи державний контроль виконання транспортного законодавства автомобільними перевізниками та органами, що пов'язані з організацією та управлінням перевезеннями, ліцензування послуг з перевезення пасажирів та вантажів транспортними засобами.   -82- Климпуш О.Д.
Абзац викласти у такій редакції: У складі центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту функціонують: урядовий орган державного управління з питань регулювання діяльності автомобільного транспорту; урядовий орган державного управління з питань контролю на автомобільному транспорті. Урядовий орган державного управління з питань регулювання діяльності автомобільного транспорту забезпечує: підготовку пропозицій щодо вдосконалення законодавства про автомобільний транспорт; участь у здійсненні стандартизації та сертифікації в установленому порядку; формування пропозицій щодо тарифної політики; формування мережі автобусних маршрутів загального користування в міжнародному сполученні; формування мережі та проведення конкурсу на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які виходять за межі області; захист прав споживачів послуг автомобільного транспорту відповідно до законодавства; організацію наукового забезпечення щодо основних напрямів розвитку автомобільного транспорту, ефективної і безпечної його діяльності, визначення соціальних стандартів якості його роботи та їх реалізації. Урядовий орган державного управління з питань контролю на автомобільному транспорті забезпечує: державний контроль за додержанням суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту, вимог законодавства про автомобільний транспорт, норм та стандартів законодавчо регульованої сфери, що визначають організацію перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; державний нагляд за забезпеченням суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту, безпеки автомобільних перевезень; державний контроль за додержанням вітчизняними та іноземними автомобільними перевізниками норм міжнародних конвенцій і договорів про міжнародне автомобільне сполучення; видачу відповідно до законодавства ліцензій на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та контроль ліцензійних умов; державний контроль за недопущенням надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільними перевізниками, які не одержали відповідної ліцензії та ліцензійних карток на транспортні засоби, що при цьому використовуються, який здійснюється на автостанціях, автобусних зупинках, у місцях посадки та висадки пасажирів, на стоянках таксі, у місцях навантаження та розвантаження вантажних автомобілів  
Враховано   У складі центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту функціонують: урядовий орган державного управління з питань регулювання діяльності автомобільного транспорту; урядовий орган державного управління з питань контролю на автомобільному транспорті. Урядовий орган державного управління з питань регулювання діяльності автомобільного транспорту забезпечує: підготовку пропозицій щодо вдосконалення законодавства про автомобільний транспорт; участь у здійсненні стандартизації та сертифікації в установленому порядку; формування пропозицій щодо тарифної політики; формування мережі автобусних маршрутів загального користування в міжнародному сполученні; формування мережі та проведення конкурсу на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які виходять за межі області; захист прав споживачів послуг автомобільного транспорту відповідно до законодавства; організацію наукового забезпечення щодо основних напрямів розвитку автомобільного транспорту, ефективної і безпечної його діяльності, визначення соціальних стандартів якості його роботи та їх реалізації. Урядовий орган державного управління з питань контролю на автомобільному транспорті забезпечує: державний контроль за додержанням суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту, вимог законодавства про автомобільний транспорт, норм та стандартів законодавчо регульованої сфери, що визначають організацію перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; державний нагляд за забезпеченням суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту, безпеки автомобільних перевезень; державний контроль за додержанням вітчизняними та іноземними автомобільними перевізниками норм міжнародних конвенцій і договорів про міжнародне автомобільне сполучення; видачу відповідно до законодавства ліцензій на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та контроль ліцензійних умов; державний контроль за недопущенням надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільними перевізниками, які не одержали відповідної ліцензії та ліцензійних карток на транспортні засоби, що при цьому використовуються, який здійснюється на автостанціях, автобусних зупинках, у місцях посадки та висадки пасажирів, на стоянках таксі, у місцях навантаження та розвантаження вантажних автомобілів.  
109. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим та обласні державні адміністрації формують у приміському та міжміському сполученні мережу автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Автономної Республіки Крим чи області, та здійснюють контроль виконання транспортного законодавства на відповідній території згідно з повноваженнями, визначеними законами України.      Рада міністрів Автономної Республіки Крим та обласні державні адміністрації формують у приміському та міжміському сполученні мережу автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Автономної Республіки Крим чи області, та здійснюють контроль виконання транспортного законодавства на відповідній території згідно з повноваженнями, визначеними законами України.  
110. Органи місцевого самоврядування формують мережу міських автобусних маршрутів загального користування і здійснюють контроль виконання транспортного законодавства на відповідній території згідно з повноваженнями, визначеними законами України.      Органи місцевого самоврядування формують мережу міських автобусних маршрутів загального користування і здійснюють контроль виконання транспортного законодавства на відповідній території згідно з повноваженнями, визначеними законами України.  
111. Служба міжнародних автомобільних перевезень здійснює у пунктах пропуску через державний кордон України та у пунктах видачі дозволів автомобільним перевізникам України контроль за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України, що стосується виконання міжнародних автомобільних перевезень.      Служба міжнародних автомобільних перевезень здійснює у пунктах пропуску через державний кордон України та у пунктах видачі дозволів автомобільним перевізникам України контроль за дотриманням ними законодавства України, що стосується виконання міжнародних автомобільних перевезень.  
112. Державному контролю у пунктах пропуску через державний кордон України та у пунктах видачі дозволів автомобільним перевізникам України підлягають всі транспортні засоби українських та іноземних перевізників, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення, за виключенням легкових автомобілів.   -83- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Абзац викласти у такій редакції: "Державному контролю підлягають усі транспортні засоби українських та іноземних перевізників, що здійснюють автомобільні перевезення пасажирів та вантажів на території України".  
Враховано   Державному контролю підлягають усі транспортні засоби українських та іноземних перевізників, що здійснюють автомобільні перевезення пасажирів та вантажів на території України. Державний контроль автомобільних перевізників здійснюється шляхом проведення планових, позапланових і рейдових перевірок. Планові перевірки здійснюються не частіше одного разу на рік. Орган державного контролю не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку проведення планової перевірки письмово повідомляє про це автомобільного перевізника, якого буде перевіряти. Позапланові перевірки здійснюються лише на підставі надходження в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення автомобільним перевізником вимог законодавства про автомобільний транспорт уповноваженими особами органів, яким надано право здійснення державного контролю, з метою перевірки поданих фактів та виконання припису про порушення цього законодавства. Не частіше одного разу на квартал здійснюються рейдові перевірки дотримання автомобільними перевізниками вимог законодавчих і нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху. При проведенні позапланових і рейдових перевірок автомобільний перевізник, що буде перевірятися, стосовно терміну проведення перевірки не інформується. Посадова особа, що здійснює державний контроль, має право на безоплатний проїзд під час проведення перевірки транспортних засобів перевізників у межах, визначених у її посвідченні.  
    -84- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Доповнити статтю частиною такого змісту: "Контроль за дотриманням транспортного законодавства в частині забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища від шкідливого впливу автотранспортних засобів здійснюється Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України".  
Відхилено . Контроль режимів руху і екології у пунктах пропуску не відноситься до компетенції Державтоінспекції.   
    -85- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
У статті 6 перед останнім абзацом доповнити абзацами такого змісту: „Державний контроль автомобільних перевізників здійснюється шляхом проведення планових, позапланових і рейдових перевірок. Планові перевірки здійснюються не частіше одного разу на рік. Орган державного контролю не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку проведення планової перевірки письмово повідомляє про це автомобільного перевізника, якого буде перевіряти. Позапланові перевірки здійснюються лише на підставі надходження в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення автомобільним перевізником вимог законодавства про автомобільний транспорт уповноваженими особами органів, яким надано право здійснення державного контролю, з метою перевірки поданих фактів та виконання припису про порушення цього законодавства. Не частіше одного разу на квартал здійснюються рейдові перевірки дотримання автомобільними перевізниками вимог законодавчих і нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху. При проведенні позапланових і рейдових перевірок автомобільний перевізник, що буде перевірятися, стосовно терміну проведення перевірки не інформується. Посадова особа, що здійснює державний контроль, має право на безоплатний проїзд під час проведення перевірки транспортних засобів перевізників у межах, визначених у її посвідченні."  
Враховано    
113. Порядок здійснення державного контролю на автомобільному транспортні визначає Кабінет Міністрів України.      Порядок здійснення державного контролю на автомобільному транспортні визначає Кабінет Міністрів України.  
114. Стаття 7. Замовник пасажирських перевезень      Стаття 7. Замовник пасажирських перевезень  
115. Замовником пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування, що є його власністю, є:   -86- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
У пункті вилучити слова: "що є його власністю".  
Враховано   Замовником пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування є:  
116. на міжнародних та міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, які виходять за межі території області (міжобласні маршрути), - урядовий орган державного управління на автомобільному транспорті;      на міжнародних та міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, які виходять за межі території області (міжобласні маршрути), - урядовий орган державного управління на автомобільному транспорті;  
117. на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньо обласні маршрути), - Рада Міністрів Автономної Республіки Крим чи обласні держадміністрації;      на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньо- обласні маршрути), - Рада міністрів Автономної Республіки Крим чи обласні держадміністрації;  
118. на міських автобусних маршрутах загального користування та таксі - виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідного населеного пункту.   -87- Бондаренко В.Д.
Слова „та таксі" вилучити.  
Враховано   на міських автобусних маршрутах загального користування - виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідного населеного пункту.  
119. Замовник пасажирських перевезень зобов'язаний:      Замовник пасажирських перевезень зобов'язаний:  
120. забезпечувати формування автобусної маршрутної мережі загального користування й мережі таксомоторних стоянок та розробляти перспективи її розвитку;      забезпечувати формування автобусної маршрутної мережі загального користування й мережі таксомоторних стоянок та розробляти перспективи їх розвитку;  
121. утримувати у належному стані проїзну частину автомобільних доріг та під'їздів (на міських автобусних маршрутах загального користування) і у разі нанесення матеріальних збитків автомобільному перевізнику, що обслуговує автобусний маршрут загального користування, внаслідок неналежного утримання проїзної частини автомобільної дороги чи під'їзду, компенсувати йому збитки. Компенсація збитків вирішується у судовому порядку;   -88- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Абзац виключити, оскільки утримання в безпечному для дорожнього руху стані доріг, вулиць та залізничних переїздів згідно з вимогами статті 9 Закону України "Про дорожній рух" покладається на власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, які, у свою чергу, не є замовниками пасажирських перевезень.  
Відхилено . У абзаці йде мова тільки за автомобільні дороги в межах населеного пункту і їх утримання покладається на органи місцевого самоврядування.  утримувати в належному стані проїзну частину автомобільних доріг та під'їздів (на міських автобусних маршрутах загального користування) і в разі завдання матеріальних збитків автомобільному перевізнику, що обслуговує автобусний маршрут загального користування, унаслідок неналежного утримання проїзної частини автомобільної дороги чи під'їзду компенсувати йому збитки. Компенсація збитків вирішується в судовому порядку;  
122. забезпечувати облаштування необхідною інфраструктурою автобусних маршрутів загального користування, а саме автостанціями, автопавільйонами, пунктами харчування, особистої гігієни та відпочинку водіїв, інформаційним забезпеченням пасажирів та підтримувати її у належному технічному та санітарному стані;   -89- Климпуш О.Д.
У пункті вилучити слова: "автостанціями, пунктами харчування, особистої гігієни та відпочинку водіїв".  
Враховано   забезпечувати облаштування необхідною інфраструктурою автобусних маршрутів загального користування, а саме - автопавільйонами, інформаційним забезпеченням пасажирів та підтримувати її в належному технічному та санітарному стані;  
123. забезпечувати облаштування автобусних маршрутів загального користування й таксомоторних стоянок засобами диспетчерського управління та контролю за рухом автобусів та таксі;   -90- Климпуш О.Д.
Волинець М.Я.
Вилучити.  
Враховано    
    -91- Бондаренко В.Д.
Слова „й таксомоторних стоянок" та „на таксі" вилучити.  
Враховано    
124. забезпечувати розроблення паспортів автобусних маршрутів загального користування з визначенням необхідної кількості автобусів, їх пасажиромісткості, класу, технічних та екологічних показників, розкладу руху;   -92- Климпуш О.Д.
Додати речення: "Порядок розроблення та затвердження паспорта маршруту визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту".  
Враховано   забезпечувати розроблення паспортів автобусних маршрутів загального користування з визначенням необхідної кількості автобусів, їх пасажиромісткості, класу, технічних та екологічних показників, розкладу руху. Порядок розроблення та затвердження паспорта маршруту визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту;  
125. проводити конкурс на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;      проводити конкурс на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;  
126. забезпечувати укладання договору із автомобільним перевізником - переможцем конкурсу та забезпечувати контроль виконання ним умов договору;   -93- Климпуш О.Д.
Викласти у такій редакції: забезпечувати укладання договору із автомобільним перевізником - переможцем конкурсу на міських, приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути), чи надання дозволу на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, які виходять за межі території області (міжобласні маршрути), та забезпечувати контроль виконання ним умов договору чи дозволу;  
Враховано   забезпечувати укладання договору на автобусних маршрутах загального користування із автомобільним перевізником - переможцем конкурсу на міських, приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути), чи надання дозволу на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, які виходять за межі території області (міжобласні маршрути), та забезпечувати контроль виконання ним умов договору чи дозволу;  
    -94- Бондаренко В.Д.
Волинець М.Я.
Після слова „договору" доповнити „з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування".  
Враховано    
127. забезпечувати безпечне і якісне обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування й таксі;   -95- Бондаренко В.Д.
Волинець М.Я.
Слова „й таксі" вилучити.  
Враховано   забезпечувати безпечне і якісне обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;  
128. забезпечувати компенсацію втрат автомобільному перевізнику внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів та регулювання тарифів.   -96- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Абзац виключити, оскільки його зміст не відповідає змісту статті.  
Відхилено . Зміст абзацу відповідає змісту статті.  забезпечувати компенсацію втрат автомобільному перевізнику внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів та регулювання тарифів.  
129. Замовник пасажирських перевезень має право:      Замовник пасажирських перевезень має право:  
130. передбачати у договорі з автомобільним перевізником - переможцем конкурсу, який має власні транспортні засоби і згідно з сертифікатом відповідності на послуги має можливість виконувати регламентні роботи щодо забезпечення безпеки перевезень іншим автомобільним перевізникам, його право залучати для роботи на автобусних маршрутах загального користування (крім міжміських) інших автомобільних перевізників, якщо вони мають ліцензію на даний вид послуг та відповідні умовам конкурсу автобуси;   -97- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Пропозицію щодо включення до договору з пасажирським перевізником - переможцем конкурсу можливості залучення для роботи на автобусних маршрутах інших пасажирських перевізників виключити, оскільки це призведе до монополізації ринку пасажирських перевезень.  
Відхилено . Залучення переможцями конкурсу інших перевізників для роботи на маршрутах сприятиме їх об'єднанню на облаштованій базі і не приведе до монополізації ринку.  передбачати в договорі з автомобільним перевізником - переможцем конкурсу, який має власні транспортні засоби і згідно із сертифікатом відповідності на послуги має можливість виконувати регламентні роботи щодо забезпечення безпеки перевезень іншим автомобільним перевізникам, його право залучати для роботи на автобусних маршрутах загального користування (крім міжміських) інших автомобільних перевізників, якщо вони мають ліцензію на даний вид послуг та відповідні умовам конкурсу автобуси;  
131. достроково розірвати договір із автомобільним перевізником у разі порушення ним умов договору і призначити для роботи на автобусному маршруті загального користування (групі маршрутів) автомобільного перевізника, який за результатами конкурсу зайняв наступне місце, а у разі їх відмови - призначати до проведення конкурсу автомобільного перевізника один раз на термін не більше ніж три місяці;   -98- Климпуш О.Д.
У абзаці після слова „перевізником" додати слова „чи позбавити його дозволу".  
Враховано   достроково розірвати договір з автомобільним перевізником чи позбавити його дозволу в разі порушення ним умов договору чи дозволу і призначити для роботи на автобусному маршруті загального користування (групі маршрутів) автомобільного перевізника, який за результатами конкурсу зайняв наступне місце, а в разі їх відмови - призначати до проведення конкурсу автомобільного перевізника один раз на термін не більше ніж три місяці;  
    -99- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Абзац вилучити.  
Відхилено . Розірвання договору з перевізником в разі не виконання ним умов договору повинно передбачатись у договорі.   
132. у разі припинення автомобільним перевізником перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування призначати перевізника, який за результатами конкурсу зайняв наступне місце, а у разі їх відмови - призначати до проведення конкурсу автомобільного перевізника один раз на термін не більше ніж три місяці;      у разі припинення автомобільним перевізником перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування призначати перевізника, який за результатами конкурсу зайняв наступне місце, а в разі їх відмови - призначати до проведення конкурсу автомобільного перевізника один раз на термін не більше ніж три місяці;  
133. у разі відкриття автобусного маршруту, який не має паспорта, призначати один раз тимчасового автомобільного перевізника на термін до трьох місяців, після чого за результатами функціонування маршруту приймати рішення щодо доцільності відкриття маршруту та проведення конкурсу;      у разі відкриття автобусного маршруту, який не має паспорта, призначати один раз тимчасового автомобільного перевізника на термін до трьох місяців, після чого за результатами функціонування маршруту приймати рішення щодо доцільності відкриття маршруту та проведення конкурсу;  
134. укладати договір із автомобільним перевізником (на таксі) на право користування облаштованими таксомоторними стоянками та послугами диспетчерських станцій, якщо таксомоторні стоянки та диспетчерські станції є власністю замовника.   -100- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Після статті 7 доповнити законопроект статтею 8 "Замовник вантажних перевезень", якою визначити, які особи є замовниками вантажних перевезень, та їх обов'язки і права.  
Відхилено . Термін "замовник транспортних послуг, його обов'язки та права" визначені у ст. 1 та ст. 51.  укладати договір із автомобільним перевізником (на таксі) на право користування облаштованими таксомоторними стоянками та послугами диспетчерських станцій, якщо таксомоторні стоянки та диспетчерські станції є власністю замовника.  
135. Стаття 8. Стандартизація і сертифікація на автомобільному транспорті   -101- Климпуш О.Д.
Викласти назву статті у такій редакції: „Стандартизація і оцінка відповідності на автомобільному транспорті ".  
Враховано   Стаття 8. Стандартизація і оцінка відповідності на автомобільному транспорті  
136. Система стандартизації на автомобільному транспорті забезпечує:   -102- Олексіюк С.С.
Викласти у такій редакції: Стандартизація на автомобільному транспорті забезпечує:  
Враховано   Стандартизація на автомобільному транспорті забезпечує:  
137. реалізацію єдиної науково-технічної політики;   -103- Олексіюк С.С.
Викласти у такій редакції: "реалізацію єдиної науково-технічної політики з питань створення, експлуатації, ремонту, технічного обслуговування та утилізації транспортних засобів;"  
Враховано   реалізацію єдиної науково-технічної політики з питань створення, експлуатації, ремонту, технічного обслуговування та утилізації транспортних засобів;  
138. підвищення надійності та комфортності транспортних засобів, якості робіт та послуг відповідно до розвитку науки і техніки, потреб населення і народного господарства;   -104- Олексіюк С.С.
У абзаці після слова „комфортності" додати слова „та безпечності".  
Враховано   підвищення надійності, комфортності та безпечності транспортних засобів, якості робіт та послуг відповідно до розвитку науки і техніки, потреб населення і народного господарства;  
139. захист інтересів споживачів і держави у питаннях безпеки перевезень для життя, здоров'я людей та майна осіб, охорони довкілля;   -105- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац викласти у такій редакції: "захист інтересів споживачів і держави щодо створення безпечних умов для пасажирів та збереження їх багажу і вантажу";  
Відхилено . Безпека повинна забезпечуватись не тільки для пасажирів, а також для інших людей.  захист інтересів споживачів і держави у питаннях безпеки перевезень для життя, здоров'я людей та майна осіб, охорони довкілля;  
140. взаємозамінність та сумісність транспортних засобів, робіт, послуг, їх уніфікацію;   -106- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац вилучити.  
Враховано    
141. економію всіх видів ресурсів, поліпшення техніко-економічних показників діяльності;      економію всіх видів ресурсів, поліпшення техніко-економічних показників діяльності;  
142. безпеку об'єктів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій;      безпеку об'єктів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій.  
143. обороноздатність та мобілізаційну готовність держави.   -107- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац вилучити.  
Враховано    
144. Сертифікацію транспортних засобів, робіт, послуг на автомобільному транспорті здійснюють з метою:      Сертифікацію транспортних засобів, робіт, послуг на автомобільному транспорті здійснюють з метою:  
145. запобігання реалізації транспортних засобів, робіт, послуг, небезпечних для життя, здоров'я людей, їхнього майна та довкілля;   -108- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац викласти у такій редакції: "запобігання використання транспортних засобів, надання робіт, послуг, небезпечних для життя, здоров'я людей та довкілля";  
Враховано   запобігання використанню транспортних засобів, надання робіт, послуг, небезпечних для життя, здоров'я людей та довкілля;  
146. сприяння споживачам у свідомому виборі транспортних засобів, робіт, послуг;   -109- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац викласти у такій редакції: "сприяння споживачам у безпечному і якісному обслуговуванні на автобусних маршрутах загального користування й таксі";  
Відхилено . Сертифікація направлена і на ринок транспортних засобів, а також можливість вибору найбільш кваліфікованого надавача послуг.  сприяння споживачам у свідомому виборі транспортних засобів, робіт, послуг;  
147. створення умов для участі суб'єктів господарювання у міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві.      створення умов для участі суб'єктів господарювання в міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві.  
148. Транспортні засоби, предмети обладнання, частини, послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги автостанцій підлягають обов'язковій сертифікації.   -110- Крук Ю.Б.
Абзац вилучити.  
Враховано    
    -111- Бондаренко В.Д.
Слова „послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом" вилучити.  
Враховано    
    -112- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
У статті 8 необхідно змінити редакцію та положення, визначивши положення та вимоги щодо стандартизації та акредитації на автомобільному транспорті. На сьогодні до розгляду Верховної Ради України подано законопроект „Про розроблення та застосування стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності", яким регулюються зазначені питання. Сертифікація на сьогодні не застосовується в країнах Європейського Союзу.  
Враховано частково .   
    -113- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац викласти у такій редакції: "Послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом підлягають обов'язковій сертифікації згідно із законодавством України, що передбачає виконання обов'язкових вимог щодо забезпечення безпеки життя, здоров'я пасажирів та збереження їх майна".  
Відхилено . Абзац вилучено. Сертифікація послуг з перевезення пасажирів дублює перевірку перевізника, яка здійснюється при його ліцензуванні.   
149. Стаття 9. Ліцензування на автомобільному транспорті   -114- Крук Ю.Б.
Назву статті викласти в такій редакції: "Особливості ліцензування на автомобільному транспорті"  
Враховано   Стаття 9. Особливості ліцензування на автомобільному транспорті  
150. Ліцензування на автомобільному транспорті спрямоване на визначення початкових і поточних умов надання послуг з перевезень, а також найважливіших параметрів обслуговування споживачів.   -115- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
У абзаці після слів „послуг з" додати „перевезень пасажирів і вантажів".  
Враховано   Ліцензування на автомобільному транспорті спрямоване на визначення початкових і поточних умов надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів, а також найважливіших параметрів обслуговування споживачів.  
151. Завданням ліцензування на автомобільному транспорті є:      Завданням ліцензування на автомобільному транспорті є:  
152. сприяння становленню сучасного ринку послуг, його захист від недобросовісних суб'єктів підприємницької діяльності та стимулювання впровадження нових видів послуг;   -116- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Абзац викласти у такій редакції: „сприяння становленню сучасного ринку послуг, розвитку автомобільного транспорту, створення прозорого конкурентного середовища та стимулювання впровадження нових видів послуг;"  
Враховано по суті  сприяння становленню сучасного ринку послуг, розвитку автомобільного транспорту та стимулювання впровадження нових видів послуг; підвищення ефективності використання транспортних засобів;  
    -117- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Додати абзац такого змісту: „підвищення ефективності використання транспортних засобів;"  
Враховано    
153. створення конкурентного середовища;      створення конкурентного середовища;  
154. захист прав споживачів та ринку послуг від небезпечних перевезень;      захист прав споживачів та ринку послуг від небезпечних перевезень;  
155. забезпечення надання послуг за встановленими рівнями якості;   -118- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Абзац викласти у такій редакції: „забезпечення соціальних стандартів транспортного обслуговування;"  
Враховано   забезпечення соціальних стандартів транспортного обслуговування;  
156. забезпечення використання сертифікованих і дозволених для використання транспортних засобів;   -119- Горбаль В.М.
Абзац виключити.  
Відхилено . Згідно із Законом України „Про дорожній рух" (стаття 29) до участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, що мають сертифікат відповідності.  забезпечення використання сертифікованих і дозволених для використання транспортних засобів;  
157. забезпечення доступності послуг;   -120- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Абзац викласти у такій редакції: „забезпечення доступності послуг та підвищення якості транспортного обслуговування;"  
Враховано   забезпечення доступності послуг та підвищення якості транспортного обслуговування;  
158. забезпечення допуску автомобільних перевізників до здійснення перевезень на підставі попередньої оцінки їх спроможності безпечно здійснювати перевезення, підтвердженням чого є сертифікат відповідності послуг.   -121- Крук Ю.Б.
Абзац викласти у такій редакції: "забезпечення допуску автомобільних перевізників до перевезення пасажирів транспортними засобами на комерційній основі шляхом їх попередньої перевірки на відповідність вимогам ліцензійних умов".  
Враховано   забезпечення допуску автомобільних перевізників до перевезення пасажирів транспортними засобами на комерційній основі шляхом їх попередньої перевірки на відповідність вимогам ліцензійних умов. Підтвердження відповідності перевізника вимогам ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування шляхом перевірки перевізника за місцем його розташування або надання перевізником органу ліцензування сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам.  
    -122- Крук Ю.Б.
Додати абзац такого змісту: „Підтвердження відповідності перевізника вимогам ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування шляхом перевірки перевізника за місцем його розташування або наданням перевізником органу ліцензуванн сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам."  
Враховано    
    -123- Бондаренко В.Д.
Слова „підтвердженням чого є сертифікат відповідності послуг" вилучити.  
Враховано    
159. Відшкодування витрат, пов'язаних з видачею ліцензій та ліцензійних карток на перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, пасажирів і багажу на таксі та з контролем виконання ліцензіатами ліцензійних умов, здійснюється відповідно до закону про Державний бюджет України за рахунок плати за ліцензії.   -124- Крук Ю.Б.
Абзац вилучити.  
Враховано   Ліцензія видається на господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів на такі види робіт: надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами; надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі; надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення; надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами; надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами; надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі; надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення; надання послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами. Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не пізніше 30 календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви. Ліцензія на надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів чи вантажів надає право автомобільному перевізнику надавати послуги з внутрішніх перевезень пасажирів чи вантажів. Ліцензійна картка на таксі надається за умови підтвердження в установленому порядку відповідності його облаштування вимогам визначення "таксі", викладеним у статті 1 цього Закону.  
    -125- Горбаль В.М.
У абзаці слова „відповідно до закону про Державний бюджет України за рахунок плати за ліцензії", замінити словами „здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України або місцевого бюджету".  
Відхилено . За пропозицією Н.д.Крука Ю.Б. абзац вилучено.   
    -126- Крук Ю.Б.
Додати текст: "Ліцензія видається на господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів на такі види робіт: надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами; надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі; надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення; надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами; надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами; надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі; надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення; надання послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами. Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не пізніше 30 календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви." Додати абзац: "Ліцензія на надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів чи вантажів надає право автомобільному перевізнику надавати послуги з внутрішніх перевезень пасажирів чи вантажів". Додати абзац: "Ліцензійна картка на таксі надається за умови підтвердження в установленому порядку відповідності його облаштування вимогам визначення "таксі", викладеним у статті 1 цього Закону".  
Враховано    
    -127- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Положення статті щодо ліцензування на автомобільному транспорті необхідно привести у відповідність із вимогами Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності", чітко визначивши завдання, вимоги та порядок здійснення ліцензійної діяльності у сфері автомобільних перевезень. Необхідно також розробити механізм забезпечення контролю за здійсненням ліцензійної діяльності та ефективні заходи щодо створення механізму, спрямованого на недопущення порушень законодавства у цій сфері. Зокрема, законопроектом пропонується здійснювати допуск автомобільних перевізників до здійснення перевезень на підставі „підтвердження сертифіката послуг", а відповідно до законодавства Європейського Союзу це є „підтвердження відповідності" або процедура акредитації автомобільного перевізника.  
Враховано частково .   
160. Стаття 10. Тарифна політика на автомобільному транспорті      Стаття 10. Тарифна політика на автомобільному транспорті  
161. Тарифна політика на автомобільному транспорті має задовольняти підприємницький інтерес, забезпечувати розвиток автомобільного транспорту, стимулювати впровадження новітніх технологій перевезень, застосування сучасних зразків транспортних засобів, а також сприяти вирішенню таких завдань:   -128- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
У першому абзаці слова "зразків транспортних засобів" замінити словами "типів транспортних засобів".  
Враховано   Тарифна політика на автомобільному транспорті має задовольняти підприємницький інтерес, забезпечувати розвиток автомобільного транспорту, стимулювати впровадження новітніх технологій перевезень, застосування сучасних типів транспортних засобів, а також сприяти вирішенню таких завдань:  
162. збільшення можливостей суб'єктів господарювання щодо забезпечення потреб споживачів у послугах, залучення інвестицій у розвиток автомобільного транспорту та досягнення сталих економічних умов роботи;      збільшення можливостей суб'єктів господарювання щодо забезпечення потреб споживачів у послугах, залучення інвестицій у розвиток автомобільного транспорту та досягнення сталих економічних умов роботи;  
163. стимулювання конкуренції і появи нових суб'єктів господарювання, які належать до автомобільного транспорту;      стимулювання конкуренції та появи нових суб'єктів господарювання, які належать до автомобільного транспорту;  
164. забезпечення балансу між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання;      забезпечення балансу між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання;  
165. забезпечення стабільності, прозорості і прогнозованості тарифів.      забезпечення стабільності, прозорості та прогнозованості тарифів.  
166. Реалізація єдиної тарифної політики передбачає затверджену центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту методику розрахунку тарифів за видами перевезень.      Реалізація єдиної тарифної політики передбачає затверджену центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту методику розрахунку тарифів за видами перевезень.  
167. Тарифи на внутрішні регулярні пасажирські перевезення, а також на перевезення пасажирів на таксі підлягають державному регулюванню у порядку, який визначає Кабінет Міністрів України.   -129- Климпуш О.Д.
Абзац викласти у такій редакції: "Тарифи на внутрішні регулярні перевезення пасажирів автобусами у звичайному режимі руху та в режимі маршрутного таксі підлягають державному регулюванню у порядку, який визначає Кабінет Міністрів України.".  
Враховано   Тарифи на внутрішні регулярні перевезення пасажирів автобусами у звичайному режимі руху та в режимі маршрутного таксі підлягають державному регулюванню у порядку, який визначає Кабінет Міністрів України.  
    -130- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
У абзаці слова "тарифи на внутрішні регулярні пасажирські перевезення" замінити словами "тарифи на всі пасажирські перевезення".  
Відхилено . Тарифи не на всі пасажирські перевезення згідно із законодавством підлягають державному регулюванню.   
    -131- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Потребують доопрацювання питання визначення та регулювання тарифів на пасажирські перевезення, зокрема, на перевезення пасажирів на таксі.  
Враховано по суті   
168. Стаття 11. Надання соціально значущих послуг автомобільного транспорту      Стаття 11. Надання соціально значущих послуг автомобільного транспорту  
169. Надання соціально значущих послуг автомобільного транспорту здійснюється відповідно до законодавства з питань поставки продукції для державних потреб.      Надання соціально значущих послуг автомобільного транспорту здійснюється відповідно до законодавства з питань поставки продукції для державних потреб.  
170. Соціально значущими послугами автомобільного транспорту є послуги з перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування за визначеними уповноваженими органами тарифами та на пільгових умовах відповідно до законодавства.      Соціально значущими послугами автомобільного транспорту є послуги з перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування за визначеними уповноваженими органами тарифами та на пільгових умовах відповідно до законодавства.  
171. Стаття 12. Страхування на автомобільному транспорті      Стаття 12. Страхування на автомобільному транспорті  
172. Страхування на автомобільному транспорті здійснюється відповідно до законодавства   -132- Кухарчук М.А.
Після першого абзацу вставити абзац: "При придбанні квитка пасажиру надається інформація щодо здійсненого виду обов'язкового страхування та про страховика".  
Враховано   Страхування на автомобільному транспорті здійснюється відповідно до законодавства. При придбанні квитка пасажиру надається інформація щодо здійсненого виду обов'язкового страхування та про страховика.  
173. Порядок і умови проведення обов'язкових видів страхування на автомобільному транспорті визначає Кабінет Міністрів України.   -133- Олексіюк С.С.
Вилучити.  
Враховано    
    -134- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Положення статті щодо страхування на автомобільному транспорті необхідно привести у відповідність із вимогами законів України „Про страхування", „Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" з обов'язковим зазначенням хто несе відповідальність у разі перевезення пасажирів і вантажів без укладання договорів обов'язкових видів страхування, страхування персоналу.  
Відхилено . Процедура страхування на автомобільному транспорті визначається законами України з цих питань.   
174. Стаття 13. Забезпечення діяльності автомобільного транспорту      Стаття 13. Забезпечення діяльності автомобільного транспорту  
175. Організаційне, науково-технічне та методичне забезпечення, державне регулювання та контроль на автомобільному транспорті фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та з інших джерел, не заборонених законодавством України.      Організаційне, науково-технічне та методичне забезпечення, державне регулювання та контроль на автомобільному транспорті фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та з інших джерел, не заборонених законодавством України.  
176. Глава 3. РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ      Глава 3. РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ  
177. Стаття 14. Засади розвитку автомобільного транспорту      Стаття 14. Засади розвитку автомобільного транспорту  
178. Розвиток автомобільного транспорту здійснюється відповідно до загальнодержавної концепції розвитку і вдосконалення транспорту, яку готує центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту і затверджує Кабінет Міністрів України.   -135- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
У абзаці після слів "автомобільного транспорту" додати слова "за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади".  
Враховано   Розвиток автомобільного транспорту за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади відбувається відповідно до загальнодержавної програми розвитку і вдосконалення транспорту, яку готує центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту і затверджує Кабінет Міністрів України.  
    -136- Бондаренко В.Д.
Слово „концепції" замінити словом „програми". Слово „затверджує" замінити словом „здійснює".  
Враховано    
179. Відповідно до загальнодержавної концепції розвитку та вдосконалення транспорту Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні та Київська і Севастопольська міські ради затверджують регіональні програми розвитку автомобільного транспорту, які визначають розвиток мережі автобусних маршрутів загального користування на відповідній території та її інфраструктури, оновлення та поповнення парку автобусів, будівництво автомобільних доріг, перелік сільських населених пунктів, що будуть забезпечені автобусним сполученням з районними центрами, кошти на покриття збитків автомобільних перевізників, які обслуговують збиткові маршрути загального користування, а також заходи з безпеки перевезень.   -137- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Бондаренко В.Д.
У абзаці слова "загальнодержавної концепції розвитку" замінити словами "загальнодержавних програм розвитку".  
Враховано   Відповідно до загальнодержавних програм розвитку та вдосконалення транспорту Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні та Київська і Севастопольська міські ради затверджують регіональні програми розвитку автомобільного транспорту, які визначають розвиток мережі автобусних маршрутів загального користування на відповідній території та її інфраструктури, оновлення та поповнення парку автобусів, будівництво автомобільних доріг, перелік сільських населених пунктів, що будуть забезпечені автобусним сполученням з районними центрами, кошти на покриття збитків автомобільних перевізників, які обслуговують збиткові маршрути загального користування, а також заходи з безпеки перевезень.  
    -138- Горбаль В.М.
У абзаці 2 статті 14 слова „визначає Кабінет Міністрів України" замінити словами „визначається законами України".  
Відхилено . У абзаці 2 слова „визначає Кабінет Міністрів України" відсутні.   
180. Сільські, селищні, міські ради повинні розробляти і затверджувати програми розвитку та вдосконалення автомобільного транспорту на відповідній території або мати розділи щодо питань автомобільного транспорту в інших регіональних програмах.   -139- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац викласти у такій редакції: "Сільські, селищні, міські ради розробляють і затверджують програми розвитку та вдосконалення автомобільного транспорту на відповідній території або надають пропозиції щодо визначення цих програм в інших регіональних програмах з питань розвитку автомобільного транспорту".  
Враховано   Сільські, селищні, міські ради розробляють і затверджують програми розвитку та вдосконалення автомобільного транспорту на відповідній території або надають пропозиції щодо визначення цих програм в інших регіональних програмах з питань розвитку автомобільного транспорту.  
181. Формування та ведення реєстру міжнародних та міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які виходять за межі території області (міжобласних маршрутів) покладається на урядовий орган державного управління на автомобільному транспорті, який затверджує мережу і паспорти міжнародних та міжміських і приміських автобусних маршрутів, які виходять за межі території області (міжобласних маршрутів), а також погоджує розклад руху автобусів на міжміських автобусних маршрутах, які не виходять за межі території області.   -140- Климпуш О.Д.
У абзаці слова "на урядовий орган державного управління на автомобільному транспорті" замінити словами "на Укравтотранс".  
Враховано   Формування та ведення реєстру міжнародних та міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які виходять за межі території області (міжобласних маршрутів), покладається на Укравтотранс, який затверджує мережу і паспорти міжнародних та міжміських і приміських автобусних маршрутів, які виходять за межі території області (міжобласних маршрутів), а також погоджує розклад руху автобусів на міжміських автобусних маршрутах, які не виходять за межі території області.  
182. Формування та ведення реєстру міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутів), покладається на Раду Автономної Республіки Крим чи обласні держадміністрації, які затверджують мережу і паспорти міжміських та приміських автобусних маршрутів, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутів).      Формування та ведення реєстру міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутів), покладається на Верховну Раду Автономної Республіки Крим чи обласні держадміністрації, які затверджують мережу і паспорти міжміських та приміських автобусних маршрутів, які не виходять за межі території області (внутрішньообласних маршрутів).  
183. Формування та ведення реєстру міських автобусних маршрутів загального користування покладається на виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідного населеного пункту, який затверджує мережу і паспорти міських автобусних маршрутів.   -141- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
У абзаці слова "паспорти міських автобусних маршрутів" замінити словами "паспорти автобусних маршрутів".  
Відхилено . До компетенції виконавчих органів рад населених пунктів відносяться виключно міські автобусні маршрути, але не всі маршрути, які проходять через територію населеного пункту.  Формування та ведення реєстру міських автобусних маршрутів загального користування покладається на виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідного населеного пункту, який затверджує мережу і паспорти міських автобусних маршрутів.  
184. Реєстр автобусних маршрутів загального користування ведеться у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.   -142- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
У абзаці слова "центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено . Порядок відкриття автобусних маршрутів, формування розкладів руху та облік маршрутів пов'язані з їх пріоритетністю і покладаються на Мінтрансзв'язку.  Реєстр автобусних маршрутів загального користування ведеться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту. Формування та ведення реєстру стоянок таксі покладається на виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідного населеного пункту, який затверджує мережу і паспорти міських стоянок.  
    -143- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Питання створення реєстрів автобусних маршрутів необхідно виключити і включити до іншої статті, важливо об'єднати з тарифною політикою, або включити до статті 5 чи статті 6, або статті 13, які визначають питання забезпечення діяльності автомобільного транспорту.  
Відхилено . Формування програм розвитку, які визначають розвиток мережі автобусних маршрутів, і ведення реєстру цих маршрутів доцільно визначати у одній статті закону.   
    -144- Волинець М.Я.
Додати абзац такого змісту: „Формування та ведення реєстру стоянок таксі покладається на виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідного населеного пункту, який затверджує мережу і паспорти міських стоянок."  
Враховано    
185. Стаття 15. Підтримка розвитку автомобільного транспорту та інвестиційна політика      Стаття 15. Підтримка розвитку автомобільного транспорту та інвестиційна політика  
186. Розвиток автомобільного транспорту забезпечується підтримкою органів державної влади шляхом створення умов для:      Розвиток автомобільного транспорту забезпечується підтримкою органів державної влади шляхом створення умов для:  
187. надання соціально значущих його послуг;      надання соціально значущих послуг такого транспорту;  
188. придбання транспортних засобів та засобів їх технічного обслуговування і ремонту;   -145- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
У абзаці слова "придбання транспортних засобів" замінити словами "придбання сучасних транспортних засобів".  
Відхилено . Слово "сучасні" не має правового визначення.  придбання транспортних засобів та засобів їх технічного обслуговування і ремонту;  
189. стимулювання розвитку ринку його послуг.      стимулювання розвитку ринку відповідних послуг.  
190. Інвестиційну політику на автомобільному транспорті реалізують суб'єкти господарювання шляхом використання своїх внутрішніх ресурсів, зовнішніх інвестиційних ресурсів, а також позичкових та залучених коштів.   -146- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац викласти у такій редакції: "Інвестиційну політику на автомобільному транспорті, спрямовану на реалізацію положень загальнодержавних програм розвитку автомобільного транспорту, реалізують органи виконавчої влади на конкурсних засадах у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України".  
Враховано   Інвестиційну політику на автомобільному транспорті, спрямовану на виконання положень загальнодержавних програм розвитку автомобільного транспорту, реалізують органи виконавчої влади на конкурсних засадах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
191. Інвестиційні проекти на автомобільному транспорті, спрямовані на реалізацію положень загальнодержавної програми розвитку та вдосконалення транспорту, регіональних програм розвитку автомобільного транспорту, реалізують на конкурсних засадах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -147- Мойсик В.Р.
Бандурка О.М.
Абзац викласти у такій редакції: "Інвестиційні проекти на автомобільному транспорті реалізують суб'єкти господарювання шляхом використання своїх внутрішніх ресурсів, зовнішніх інвестиційних ресурсів, а також позичкових та залучених коштів".  
Враховано   Інвестиційні проекти на автомобільному транспорті реалізують суб'єкти господарювання шляхом використання своїх внутрішніх ресурсів, зовнішніх інвестиційних ресурсів, а також позичкових та залучених коштів.  
    -148- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Положення статей 14 та 15 пропонується об'єднати, а новою редакцією статті 15 визначити питання розвитку автомобільного транспорту загального користування, акцентувавши увагу на завданнях державних органів всіх рівнів та органів місцевого самоврядування на створенні безпечних та комфортних умов перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування.  
Відхилено . Правові норми цих статей мають визначену направленість і їх об'єднання недоцільне.   
192. Глава 4. ПЕРСОНАЛ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ      Глава 4. ПЕРСОНАЛ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ  
193. Стаття 16. Статус персоналу автомобільного транспорту      Стаття 16. Статус персоналу автомобільного транспорту  
194. До персоналу автомобільного транспорту належать працівники, які безпосередньо здійснюють надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів, виконують роботи з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, надають допоміжні послуги, пов'язані з перевезеннями.      До персоналу автомобільного транспорту належать працівники, які безпосередньо надають послуги з перевезення пасажирів чи вантажів, виконують роботи з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, надають допоміжні послуги, пов'язані з перевезеннями.  
195. Трудові відносини персоналу автомобільного транспорту регулюються трудовим законодавством, у тому числі положенням про дисципліну та правилами внутрішнього трудового розпорядку.      Трудові відносини персоналу автомобільного транспорту регулюються трудовим законодавством, у тому числі положенням про дисципліну та правилами внутрішнього трудового розпорядку.  
196. Стаття 17. Вимоги до персоналу автомобільного транспорту      Стаття 17. Вимоги до персоналу автомобільного транспорту  
197. Персонал автомобільного транспорту повинен відповідати визначеним законодавством вимогам, зокрема:      Персонал автомобільного транспорту повинен відповідати визначеним законодавством вимогам, зокрема:  
198. мати необхідний рівень професійної кваліфікації;      мати необхідний рівень професійної кваліфікації;  
199. забезпечувати безпечне перевезення пасажирів чи (та) вантажів;   -149- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Король В.М.
Андресюк Б.П.
Абзац вилучити.  
Враховано    
200. забезпечувати якісне надання послуг автомобільного транспорту з перевезення пасажирів чи вантажів;   -150- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Король В.М.
Андресюк Б.П.
У абзаці після слів "якісне" доповнити словами "та безпечне".  
Враховано   забезпечувати якісне та безпечне надання послуг автомобільного транспорту з перевезення пасажирів чи вантажів;  
201. ввічливо та уважно реагувати на звернення споживачів послуг автомобільного транспорту.   -151- Мойсик В.Р.
Король В.М.
Ларін С.М.
У абзаці після слова "звернення" доповнити словами "і скарги".  
Враховано   ввічливо та уважно реагувати на звернення і скарги споживачів послуг автомобільного транспорту.  
202. Підготовку, перепідготовку, атестацію та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів здійснюють у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.   -152- Кухарчук М.А.
Абзац викласти у такій редакції: „Підготовку, перепідготовку, атестацію та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів здійснюють у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту та Міністерства внутрішніх справ України."  
Враховано   Підготовку, перепідготовку, атестацію та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів здійснюють у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту та Міністерства внутрішніх справ України.  
    -153- Мойсик В.Р.
Король В.М.
Філенко В.П.
Стецьків Т.С.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Абзац вилучити, оскільки його положення стосуються водіїв всіх транспортних засобів, а не тільки автомобільного транспорту.  
Відхилено . Абзац відноситься виключно до водіїв транспортних засобів на автомобільному транспорті.   
203. Стаття 18. Особливості організації праці та контролю за роботою водіїв транспортних засобів      Стаття 18. Особливості організації праці та контролю за роботою водіїв транспортних засобів  
204. З метою організації безпечної праці та ефективного контролю за роботою водіїв транспортних засобів автомобільні перевізники зобов'язані:      З метою організації безпечної праці та ефективного контролю за роботою водіїв транспортних засобів автомобільні перевізники зобов'язані:  
205. організовувати роботу водіїв транспортних засобів, режими їх праці і відпочинку відповідно до вимог законодавства України;      організовувати роботу водіїв транспортних засобів, режими їх праці та відпочинку відповідно до вимог законодавства України;  
206. здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху;      здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху;  
207. забезпечувати виконання вимог законодавства з питань охорони праці;      забезпечувати виконання вимог законодавства з питань охорони праці;  
208. забезпечувати водіїв транспортних засобів санітарно-побутовими приміщеннями й обладнанням.      забезпечувати водіїв транспортних засобів санітарно-побутовими приміщеннями й обладнанням.  
209. Контроль за роботою водіїв транспортних засобів має забезпечувати належне виконання покладених на них обов'язків і включає організацію перевірок режимів їх праці і відпочинку, а також виконання водіями транспортних засобів вимог цього Закону та законодавства про працю.      Контроль за роботою водіїв транспортних засобів має забезпечувати належне виконання покладених на них обов'язків і включає організацію перевірок режимів їх праці та відпочинку, а також виконання водіями транспортних засобів вимог цього Закону та законодавства про працю.  
210. Положення щодо режимів праці і відпочинку водіїв транспортних засобів визначається законодавством.   -154- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
У статті 18 необхідно чітко визначити порядок і механізм здійснення контролю за роботою водіїв транспортних засобів, ким, у які терміни і на підставі яких нормативних документів здійснюється контроль, а також визначити відповідальність перевізників за допущені порушення.  
Відхилено . Порядок здійснення державного контролю визначає Кабінет Міністрів України (стаття 6 цього законопроекту).  Положення щодо режимів праці та відпочинку водіїв транспортних засобів визначається законодавством.  
211. Глава 5. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ      Глава 5. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ  
212. Стаття 19. Класифікація транспортних засобів Транспортні засоби виходячи з сфери використання поділяються на: 1. автомобілі вантажні; 2. автобуси; 3. автомобілі легкові; 4. причепи та напівпричепи. Транспортні засоби за своїм призначенням поділяються на: 1. загального призначення; 2. спеціалізовані; 3. спеціальні.   -155- Климпуш О.Д.
Викласти статтю 19 у такій редакції. „Стаття 19. Класифікація та реєстрація транспортних засобів Транспортні засоби за своїм призначенням поділяються на: транспортні засоби загального призначення; транспортні засоби спеціалізованого призначення; транспортні засоби спеціального призначення. При державній реєстрації автобусів у реєстраційних документах роблять відмітку щодо їх належності до транспортного засобу загального призначення чи до транспортного засобу спеціалізованого призначення. При державній реєстрації вантажних автомобілів у реєстраційних документах роблять відміткущодо їх призначення згідно з документами виробника (вантажний автомобіль, причіп, напівпричіп з бортовою платформою відкритого або закритого типу, самоскид, цистерна, сідельний тягач, фургон, для аварійного ремонту, автокран, пожежний, автомобіль-мішалка, вишка розвідувальна чи бурова на автомобілі, для транспортування сміття та інших відходів, технічна допомога, автомобіль прибиральний, автомобіль-майстерня, радіологічна майстерня, автомобіль для пересувних телевізійних і звукових станцій тощо). При державній реєстрації легкових автомобілів у реєстраційних документах роблять відмітку щодо їх призначеня згідно з документами виробника (легковий, таксі, швидка медична допомога, автомобіль інкасації, броньований, обладнаний спеціальними світловими і звуковими сигнальними пристроями тощо). Зареєстровані легкові автомобілі, які обладнуються устаткуванням для роботи в якості таксі і мають ліцензійну картку, державній перереєстрації не підлягають. Порядок державної реєстрації транспортних засобів визначає Кабінет Міністрів України."  
Враховано   Стаття 19. Класифікація та реєстрація транспортних засобів Транспортні засоби за своїм призначенням поділяються на: транспортні засоби загального призначення; транспортні засоби спеціалізованого призначення; транспортні засоби спеціального призначення. При державній реєстрації автобусів у реєстраційних документах роблять відмітку щодо їх належності до транспортного засобу загального призначення чи до транспортного засобу спеціалізованого призначення. При державній реєстрації вантажних автомобілів у реєстраційних документах роблять відмітку щодо їх призначення згідно з документами виробника (вантажний автомобіль, причіп, напівпричіп з бортовою платформою відкритого або закритого типу, самоскид, цистерна, сідельний тягач, фургон, для аварійного ремонту, автокран, пожежний, автомобіль-мішалка, вишка розвідувальна чи бурова на автомобілі, для транспортування сміття та інших відходів, технічна допомога, автомобіль прибиральний, автомобіль-майстерня, радіологічна майстерня, автомобіль для пересувних телевізійних і звукових станцій тощо). При державній реєстрації легкових автомобілів у реєстраційних документах роблять відмітку щодо їх призначеня згідно з документами виробника (легковий, таксі, швидка медична допомога, автомобіль інкасації, броньований, обладнаний спеціальними світловими і звуковими сигнальними пристроями тощо). Зареєстровані легкові автомобілі, які обладнуються устаткуванням для роботи в якості таксі і мають ліцензійну картку, державній перереєстрації не підлягають. Порядок державної реєстрації транспортних засобів визначає Кабінет Міністрів України.  
    -156- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Визначення транспортних засобів подано у статті1 законопроекту. Доцільно визначити віднесення автомобільних транспортних засобів до автотранспорту загального користування та інших категорій.  
Враховано по суті   
213. Стаття 20. Вимоги до транспортних засобів та запасних частин до них   -157- Климпуш О.Д.
У назві статті вилучити слово „запасних".  
Враховано   Стаття 20. Вимоги до транспортних засобів і частин до них  
214. Транспортні засоби мають відповідати таким вимогам:   -158- Климпуш О.Д.
Абзац викласти у такій редакції: „Конструкція та технічний стан транспортних засобів, а також їх частини мають відповідати вимогам, порядок визначення яких установлює Кабінет Міністрів України, та забезпечувати:"  
Враховано   Конструкція та технічний стан транспортних засобів, а також їх частини мають відповідати вимогам, порядок визначення яких установлює Кабінет Міністрів України, та забезпечувати:  
    -159- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Доповнити абзацем такого змісту: „відповідати стандартам, правилам і нормативам, що стосуються технічного стану, безпеки дорожнього руху, технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробників та іншої нормативно-технічної документації;"  
Враховано по суті   
215. забезпечувати безпеку осіб, які ними користуються, та інших учасників руху;   -160- Климпуш О.Д.
Абзац викласти у такій редакції: „безпеку людей, які користуються транспортними засобами чи беруть участь у дорожньому русі;"  
Враховано   безпеку людей, які користуються транспортними засобами чи беруть участь у дорожньому русі;  
216. рівень шкідливих речовин, що виділяються ними, не повинен перевищувати встановлені законодавством значення;   -161- Климпуш О.Д.
Абзац викласти у такій редакції: „відповідність нормам стосовно викидів забруднювальних речовин, парникових газів, електромагнітних завад, рівню шуму та інших чинників негативного впливу на людину та довкілля;"  
Враховано   відповідність нормам стосовно викидів забруднювальних речовин, парникових газів, електромагнітних завад, рівню шуму та інших чинників негативного впливу на людину та довкілля;  
    -162- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
У абзаці слово "значення" замінити на слово "норми".  
Враховано по суті   
217. не спричиняти нищення та пошкодження доріг та їх облаштування;   -163- Климпуш О.Д.
Абзац викласти у такій редакції: „запобігання пошкодженню транспортними засобами доріг та їх облаштування;"  
Враховано   запобігання пошкодженню транспортними засобами доріг та їх облаштування;  
    -164- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
У абзаці вилучити слово "нищення".  
Враховано    
218. забезпечувати достатнє поле огляду водієві транспортного засобу, а також легке, зручне і повне користування засобами керування, гальмування, сигналізації та освітлення дороги;   -165- Климпуш О.Д.
Абзац вилучити.  
Враховано    
    -166- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац доповнити словами "а також мати еваковиходи".  
Відхилено . Зазначене підпадає під дію вимог щодо безпеки конструкції відповідно до нормативних документів.   
219. не спричиняти електромагнітних завад, надмірного шумовипромінювання та іншого негативного впливу на довкілля;   -167- Климпуш О.Д.
Абзац вилучити.  
Враховано   ефективне використання енергетичних ресурсів, частин і експлуатаційних матеріалів; захист від незаконного використання транспортних засобів та запобігання пошкодженню вантажів; збереження властивостей безпеки від моменту виготовлення транспортного засобу до його утилізації;  
    -168- Климпуш О.Д.
Додати три нових абзаци: „ефективне використання енергетичних ресурсів, частин і експлуатаційних матеріалів;" захист від незаконного використання транспортних засобів та запобігання пошкодженню вантажів; збереження властивостей безпеки від моменту виготовлення транспортного засобів до його утилізації;"  
Враховано    
220. відповідати іншим вимогам законодавства.      відповідність іншим вимогам законодавства.  
221. Запасні частини повинні відповідати вимогам нормативної та конструкторської документації і мати маркування для їх ідентифікації. Обладнання та пристрої транспортних засобів, насамперед ті, що сприяють безпеці та охороні довкілля від негативних наслідків їх використання, повинні утримуватись у належному технічному стані, діяти надійно та ефективно.   -169- Климпуш О.Д.
Абзац викласти у такій редакції: „Транспортні засоби та частини до них повинні відповідати вимогам нормативної та конструкторської документації і мати маркування для їх ідентифікації".  
Враховано   Транспортні засоби та частини до них повинні відповідати вимогам нормативної та конструкторської документації та мати маркування для їх ідентифікації.  
222. В якості таксі можуть використовуватись лекові автомобілі, термін експлуатації яких не перевищує десять років, обладнані розпізнавальним ліхтарем на даху автомобіля, таксометром та мають нанесення композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку на дверцятах автомобіля з лівої та правої сторони.   -170- Климпуш О.Д.
Бондаренко В.Д.
Мороз О.О.
Абзац вилучити.  
Враховано    
    -171- Волинець М.Я.
Абзац викласти у такій редакції: „В якості таксі повинні використовуватись автомобілі, що відповідають вимогам, визначеним терміном „таксі".  
Враховано    
223. Загальні вимоги до обладнання таксі визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.   -172- Климпуш О.Д.
Абзац викласти у такій редакції: „Технічні вимоги до обладнання, що встановлюється на таксі, визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту."  
Враховано   Технічні вимоги до обладнання, що встановлюється на таксі, визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.  
    -173- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Абзац викласти у такій редакції: "Як таксі можуть використовуватися легкові автомобіля, термін експлуатації яких не перевищує десяти років, обладнання і пофарбування яких відповідає вимогам стандартів".  
Враховано по суті   
    -174- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Визначення таксі та обмеження терміну експлуатації 10 роками ставить у нерівні умови суб'єкти господарювання.  
Враховано .   
224. До міжнародних перевезень пасажирів та вантажів допускаються транспортні засоби, на які є документи, що підтверджують їх відповідність вимогам щодо безпеки руху, екологічної безпеки та енергозбереження країн, на територію яких передбачено в'їзд, ліцензійна картка (тільки для транспортних засобів перевізників-резидентів), а також національні реєстраційні та розпізнавальні знаки.   -175- Климпуш О.Д.
В абзаці після слова „реєстраційні" додати слова „документи, документи стосовно страхування та номерні розпізнавальні знаки", слова „та розпізнавальні знаки" вилучити.  
Враховано   До міжнародних перевезень пасажирів та вантажів допускаються транспортні засоби, на які є документи, що підтверджують їх відповідність вимогам щодо безпеки руху, екологічної безпеки та енергозбереження країн, на територію яких передбачено в'їзд, ліцензійна картка (тільки для транспортних засобів перевізників-резидентів), а також національні реєстраційні документи, документи стосовно страхування, номерні та розпізнавальні знаки.  
    -176- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
У абзаці слова "ліцензійна картка (тільки для транспортних засобів перевізників-резидентів), а також національні реєстраційні та розпізнавальні знаки" замінити словами "належним чином завірена копія ліцензії, національні реєстраційні документи, страховий сертифікат "Зелена Картка", а також номерні та розпізнавальні знаки".  
Відхилено . Наявність ліцензійної картки на кожен транспортний засіб визначається відповідними законами.   
    -177- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Потребують редакційного доопрацювання положення цієї статті, особливо в частині допуску транспортних засобів до міжнародних перевезень.  
Враховано по суті   
225. Причепи та напівпричепи, які використовуються для міжнародних перевезень вантажів, можуть мати реєстраційні та розпізнавальні знаки іншої держави, де вони зареєстровані.   -178- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
У абзаці слова "реєстраційні та розпізнавальні знаки іншої держави, де вони зареєстровані" замінити словами "реєстраційні документи, номерні та розпізнавальні знаки іншої держави, у якій вони зареєстровані".  
Враховано   Причепи та напівпричепи, які використовуються для міжнародних перевезень вантажів, можуть мати реєстраційні документи, номерні та розпізнавальні знаки іншої держави, у якій вони зареєстровані.  
226. Конструкція та технічний стан транспортних засобів, які використовуються при виконанні міжнародних перевезень, мають відповідати вимогам законодавства України та іноземної держави, дозвіл на проїзд територією якої одержав власник транспортного засобу.      Конструкція та технічний стан транспортних засобів, які використовуються при виконанні міжнародних перевезень, мають відповідати вимогам законодавства України та іноземної держави, дозвіл на проїзд територією якої одержав власник транспортного засобу.  
227. В транспортному засобі, призначеному для міжнародних перевезень небезпечних вантажів, крім документів, що підтверджують їх відповідність вимогам, визначеним у абзаці 9 цієї статті, мають бути документи про допущення до перевезень таких вантажів, які видаються у порядку, встановленому уповноваженим органом.   -179- Климпуш О.Д.
В абзаці слова "в абзаці 9 цієї статті" замінити словами "цією статею"  
Враховано   У транспортному засобі, призначеному для міжнародних перевезень небезпечних вантажів, крім документів, що підтверджують їх відповідність вимогам, визначеним цією статею, мають бути документи про допущення до перевезень таких вантажів, які видаються в порядку, встановленому уповноваженим органм.  
    -180- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
В абзаці слова "в абзаці 9 цієї статті" замінити словами "в абзаці десятому цієї статті".  
Враховано    
228. В транспортному засобі, призначеному для міжнародних перевезень швидкопсувних вантажів, крім документів, що підтверджують їхню відповідність вимогам, визначеним у абзаці 9 цієї статті, мають бути документи про допущення до перевезень таких вантажів, які видаються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.   -181- Климпуш О.Д.
В абзаці слова "в абзаці 9 цієї статті" замінити словами "цією статею"  
Враховано   У транспортному засобі, призначеному для міжнародних перевезень швидкопсувних вантажів, крім документів, що підтверджують їх відповідність вимогам, визначеним цією статею, мають бути документи про допущення до перевезень таких вантажів, які видаються в порядку, встановленому уповноваженим органом.  
    -182- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
В абзаці слова "в абзаці 9" замінити словами "в абзаці десятому", а слова "центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту" замінити словами "уповноваженим органом".  
Враховано    
229. На території України повинні виконуватись вимоги встановлення та використання на транспортних засобах, які використовуються для міжнародних перевезень, контрольних приладів (тахографів) реєстрації режимів праці та відпочинку водіїв, передбачені законодавством країн, на території яких виконуються перевезення.      На території України повинні виконуватись вимоги встановлення та використання на транспортних засобах, які призначаються для міжнародних перевезень, контрольних приладів (тахографів) реєстрації режимів праці та відпочинку водіїв, передбачені законодавством країн, на території яких виконуються перевезення.  
230. Перелік обов'язкових вимог до транспортних засобів, предметів обладнання, частин визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.   -183- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац вилучити.  
Враховано    
    -184- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Запропоновані положення щодо надання повноважень щодо визначення вимог до обладнання таксі та переліку обов'язкових вимог до транспортних засобів, предметів і обладнання, частин уповноваженому державному органу у сфері автомобільного транспорту суперечить вимогам законодавства країн Європейського Союзу. Такі вимоги визначаються державними стандартами та відповідно до повноважень Кабінету Міністрів України відповідними нормативно-правовими актами.  
Враховано по суті.   
231. Стаття 21. Захист транспортних засобів від використання без відома їхніх власників (користувачів)   -185- Климпуш О.Д.
Назву статті викласти у такій редакції: „Зберігання транспортних засобів"  
Враховано   Стаття 21. Зберігання транспортних засобів  
232. Власники (користувачі) здійснюють захист транспортних засобів від використання без їхнього відома шляхом зберігання цих засобів у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони.   -186- Кухарчук М.А.
Абзац викласти у такій редакції: „Власники (користувачі) автобусів, що використовуються для перевезення пасажирів на комерційній основі, повинні забезпечувати їх зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони."  
Враховано   Власники (користувачі) автобусів, що використовуються для перевезення пасажирів на комерційній основі, повинні забезпечувати їх зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони. Власникам (користувачам) транспортних засобів забороняється зберігання їх у житлових зонах поза спеціально відведеними для цього майданчиками.  
    -187- Кухарчук М.А.
Додати абзац такого змісту: „Власникам (користувачам) транспортних засобів забороняється зберігання їх у житлових зонах поза спеціально відведеними для цього майданчиками."  
Враховано    
233. Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень приймають рішення про організацію місць зберігання транспортних засобів на відповідній території та здійснюють контроль за їх діяльністю відповідно до законодавства.   -188- Бондаренко В.Д.
Слова „приймають рішення про організацію місць зберігання транспортних засобів на відповідній території та" вилучити. Слово „їх" вилучити. Після слів „за діяльністю" доповнити словами „транспортних засобів".  
Відхилено . Вирішення щодо місць зберігання транспортних засобів відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування.  Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень приймають рішення про організацію місць зберігання транспортних засобів на відповідній території та здійснюють контроль за їх діяльністю відповідно до законодавства.  
    -189- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Статтю 21 викласти в такій редакції: "Стаття 21. Контроль технічного стану транспортних засобів  
Відхилено . Зауваження не відносяться до суті статті.   
    -190- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Додати абзац такого змісту: "Власники транспортних засобів або особи, які їх експлуатують, зобов'язані забезпечувати своєчасне і в повному обсязі проведення робіт з їх технічного обслуговування і ремонту згідно з нормативами, установленими виробниками відповідних транспортних засобів."  
Відхилено . Зауваження не відносяться до суті статті.   
    -191- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Перший абзац статті 19 викласти в іншій редакції, оскільки викладені положення протирічать Конституції України. Крім того непередбачена відповідальність щодо невиконання вимог забезпечення умов зберігання. Можливо необхідно законодавчо визначити умови зберігання автомобільних транспортних засобів загального користування.  
Враховано по суті.   
    -192- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Доцільно було б закріпити обов'язок органів державної влади та місцевого самоврядування при розробленні генеральних планів забудови населених пунктів визначати територію для організації місць зберігання транспортних засобів, а також місць паркування.  
Враховано по суті.   
234. Стаття 22. Вимоги до технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів      Стаття 22. Вимоги до технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів  
235. Технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів та їхніх складових виконують з метою підтримання їх у належному стані і забезпечення встановлених виробником технічних характеристик під час використання, зберігання або утримання протягом періоду експлуатації..   -193- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац викласти у такій редакції: "Технічний стан транспортних засобів у частині, що стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища, має відповідати правилам, нормативам і стандартам, затвердженим в установленому порядку.  
Відхилено . Зауваження не за змістом.  Технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів та їх складових виконують з метою підтримання їх у належному стані та забезпечення встановлених виробником технічних характеристик під час використання, зберігання або утримання протягом періоду експлуатації.  
236. Виконавцем технічного обслуговування і ремонту є суб'єкт підприємницької діяльності, який повинен мати для цього:   -194- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац викласти у такій редакції: „Виконавцями технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів є суб'єкти господарювання, які відповідають наступним вимогам:"  
Враховано   Виконавцями технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів є суб'єкти господарювання, які відповідають таким вимогам: мають власні або орендовані засоби технічного обслуговування і ремонту, що відповідають установленим законодавством вимогам;  
    -195- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Додати абзац такого змісту: „мають власні або орендовані засоби технічного обслуговування і ремонту, що відповідають установленим законодавством вимогам;"  
Враховано    
237. персонал необхідного рівня професійної кваліфікації відповідно видам робіт (виконуваним операціям);   -196- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац викласти у такій редакції: „роботи з технічного обслуговування і ремонту здійснює персонал необхідного рівня професійної кваліфікації відповідно до видів цих робіт."  
Враховано   роботи з технічного обслуговування і ремонту здійснює персонал необхідного рівня професійної кваліфікації відповідно до видів цих робіт;  
238. виробничі споруди, засоби технічного обслуговування і ремонту, відповідні встановленим законодавством вимогам.   -197- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Додати абзац такого змісту: „Вимоги до виконавця технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів та надаваних ним послуг (виконуваних робіт) встановлюються технічним регламентом з підтвердження відповідності, затвердженим у встановленому законодавством порядку."  
Враховано   мають виробничі споруди, засоби технічного обслуговування і ремонту, що відповідають встановленим законодавством вимогам. Вимоги до виконавця технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів та надаваних ним послуг (виконуваних робіт) встановлюються технічним регламентом з підтвердження відповідності, затвердженим у встановленому законодавством порядку.  
239. Технічне регулювання у сфері технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів здійснює центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.      Технічне регулювання у сфері технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів здійснює центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.  
240. Технологічні норми проектування виробничих споруд і підприємств автомобільного транспорту затверджує центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.   -198- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Додати абзац такого змісту: „Інформація щодо проходження технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, їх складових та запчастин до них повинна міститися в сервісній книжці, форму і порядок ведення якої визначає центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту. Сервісна книжка постійно зберігається в транспортному засобі".  
Відхилено . Сервісні книжки надаються виробником транспортного засобу і на цей час вони у 85-90% транспортних засобів відсутні.  Технологічні норми проектування виробничих споруд і підприємств автомобільного транспорту затверджує центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.  
241. Положення про технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів та правила надання послуг з їх технічного обслуговування і ремонту затверджує центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.   -199- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
У абзаці замість слів „затверджує центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту" вставити слова „затверджує Кабінет Міністрів України".  
Відхилено . Мінтрансзв'язку України ратифіковано ЄЕК ООН, як компетентний орган, уповноважений від імені України вирішувати питання допуску до експлуатації транспортних засобів за єдиними технічними приписами.  Положення про технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів та правила надання послуг з їх технічного обслуговування і ремонту затверджує центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.  
    -200- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Із статті вилучити останній абзац щодо делегування центральному органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту повноважень по затвердженню „Положення про технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів та правил надання послуг з їх технічного обслуговування і ремонту".  
Відхилено . Обґрунтування у попередньому пункті.   
242. Стаття 23. Державна реєстрація, облік та контроль технічного стану транспортних засобів   -201- Климпуш О.Д.
Назву статті викласти у такій редакції: "Стаття 23. Контроль технічного стану транспортних засобів"  
Враховано   Стаття 23. Контроль технічного стану транспортних засобів  
243. Державна реєстрація та облік транспортних засобів покладаються на центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.   -202- Климпуш О.Д.
Абзац вилучити.  
Враховано   Контроль технічного стану транспортних засобів включає: державний технічний огляд транспортних засобів; перевірку технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками.  
    -203- Климпуш О.Д.
Додати абзац: „Контроль технічного стану транспортних засобів включає: державний технічний огляд транспортних засобів; перевірку технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками."  
Враховано    
244. Державний контроль технічного стану транспортних засобів здійснюється шляхом періодичного проведення технічних оглядів транспортних засобів.   -204- Климпуш О.Д.
Абзац вилучити.  
Враховано   Державний технічний огляд транспортних засобів включає: перевірку технічного стану транспортних засобів; ідентифікацію транспортних засобів на відповідність реєстраційним документам та перевірку наявності документів, передбачених законодавством для проведення технічного огляду. Перевірку технічного стану транспортних засобів під час державного технічного огляду транспортних засобів та ідентифікацію транспортних засобів на відповідність реєстраційним документам і перевірку наявності документів, передбачених законодавством для проведення технічного огляду, здійснюють суб'єкти господарювання, уповноважені в порядку, який встановлює Кабінет Міністрів України.  
    -205- Климпуш О.Д.
Додати абзаци такого змісту: Додати абзаци такого змісту: „Державний технічний огляд транспортних засобів включає: перевірку технічного стану транспортних засобів; ідентифікацію транспортних засобів на відповідність реєстраційним документам та перевірку наявності документів, передбачених законодавством для проведення технічного огляду. Перевірку технічного стану транспортних засобів під час державного технічного огляду транспортних засобів та ідентифікацію транспортних засобів на відповідність реєстраційним документам і перевірку наявності документів, передбачених законодавством для проведення технічного огляду, здійснюють суб'єкти господарювання, уповноважені в порядку, який встановлює Кабінет Міністрів України.  
Враховано    
245. Контроль технічного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут та при повернені з маршруту здійснюється автомобільними перевізниками у порядку, який визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.   -206- Климпуш О.Д.
Абзац викласти у такій редакції: „У період між державними технічними оглядами відповідність технічного стану транспортних засобів вимогам законодавства забезпечує перевізник."  
Враховано   У період між державними технічними оглядами відповідність технічного стану транспортних засобів вимогам законодавства забезпечує перевізник. На таксі, яке за результатами державного технічного огляду відповідає нормативним вимогам до технічного стану, суб'єктом господарювання, яким здійснювався державний технічний огляд, видається талон про проходження державного технічного огляду з відміткою "таксі", форму, облік та порядок видачі якого визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту. Порядок проведення державного технічного огляду транспортних засобів визначає Кабінет Міністрів України. Перевірка технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками здійснюється в порядку, який визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.  
    -207- Климпуш О.Д.
Додати абзаци такого змісту: "На таксі, яке за результатами державного технічного огляду відповідає нормативним вимогам до технічного стану, суб'єктом господарювання, яким здійснювався державний технічний огляд, видається талон про проходження державного технічного огляду з відміткою "таксі", форму, облік та порядок видачі якого визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту."  
Враховано    
    -208- Климпуш О.Д.
Додати абзаци такого змісту: „Порядок проведення державного технічного огляду транспортних засобів визначає Кабінет Міністрів України. Перевірка технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками здійснюється в порядку, який визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту."  
Враховано    
246. Порядок державної реєстрації, обліку та проведення періодичних технічних оглядів транспортних засобів визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.   -209- Климпуш О.Д.
Абзац вилучити.  
Враховано    
    -210- Мойсик В.Р.
Король В.М.
Філенко В.П.
Стецьків Т.С.
Андресюк Б.П.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Статтю вилучити, оскільки її зміст суперечить вимогам статті 34 Закону України "Про дорожній рух"", якою чітко визначені органи, уповноважені здійснювати державну та відомчу реєстрацію, облік і проведення технічних оглядів транспортних засобів, і звужує повноваження Кабінету Міністрів України.  
Враховано по суті   
247. Стаття 24. Вимоги до автомобільного палива, мастильних матеріалів та до їх реалізації   -211- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Статтю 24 вилучити, оскільки питання, викладені у цій статті було більш доцільно врегулювати окремим законом.  
Відхилено . Відповідність палива та мастильних матеріалів повинна перевірятись не на заводах-виготовлювачах, а безпосередньо у містах реалізації.  Стаття 24. Вимоги до автомобільного палива, мастильних матеріалів та до їх реалізації  
248. Автомобільне паливо та мастильні матеріали мають відповідати встановленим законодавством вимогам та технічним вимогам виробників транспортних засобів. Реалізацію автомобільного палива та мастильних матеріалів споживачу здійснюють за умови їхньої відповідності на місці реалізації встановленим вимогам, що підтверджує сертифікат відповідності. Реалізацію здійснюють лише у відведених для цього у встановленому порядку місцях.      Автомобільне паливо та мастильні матеріали мають відповідати встановленим законодавством вимогам та технічним вимогам виробників транспортних засобів. Реалізацію автомобільного палива та мастильних матеріалів споживачу здійснюють за умови їх відповідності на місці реалізації встановленим вимогам, що підтверджує сертифікат відповідності. Реалізацію здійснюють лише у відведених для цього в установленому порядку місцях.  
249. Відносини між продавцем і покупцем автомобільного палива та мастильних матеріалів визначає законодавство.      Відносини між продавцем і покупцем автомобільного палива та мастильних матеріалів визначає законодавство.  
250. Стаття 25. Особливості договору про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу      Стаття 25. Особливості договору про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу  
251. Договір про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу укладають відповідно до вимог цивільного законодавства між замовником і виконавцем у письмовій формі (договір, наряд-замовлення, накладна, квитанція тощо).   -212- Климпуш О.Д.
Вилучити слова: "у письмовій формі".  
Враховано   Договір про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу укладають відповідно до вимог цивільного законодавства між замовником і виконавцем (договір, наряд-замовлення, накладна, квитанція тощо).  
252. Істотними умовами договору про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу є:      Істотними умовами договору про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу є:  
253. найменування та місце розташування сторін за цим договором;      найменування та місце розташування сторін за цим договором;  
254. перелік робіт з технічного обслуговування чи ремонту та термін їх виконання;      перелік робіт з технічного обслуговування чи ремонту та термін їх виконання;  
255. вартість робіт та порядок розрахунків;   -213- Васадзе Т.Ш.
Статтю доповнити абзацем такого змісту: "перелік складових частин (матеріалів), використаних виконавцем, а також наданих замовником виконавцю для виконання робіт із технічного обслуговування або ремонту транспортного засобу".  
Враховано   вартість робіт та порядок розрахунків; перелік складових частин (матеріалів), використаних виконавцем, а також наданих замовником виконавцю для виконання робіт із технічного обслуговування або ремонту транспортного засобу;  
256. перелік документів який надається замовнику для підтвердження виконання технічного обслуговування чи ремонту та гарантійні зобов'язання виконавця щодо проведених робіт.      перелік документів, який надається замовнику для підтвердження виконання технічного обслуговування чи ремонту, та гарантійні зобов'язання виконавця щодо проведених робіт.  
257. Виконавець за договором про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу під час його укладання чи виконання не може нав'язувати замовнику за цим договором додаткові оплачувані послуги.      Виконавець за договором про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу під час його укладання чи виконання не може нав'язувати замовнику за цим договором додаткові оплачувані послуги.  
258. Стаття 26. Обов'язки та відповідальність виконавця за договором про технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів      Стаття 26. Обов'язки та відповідальність виконавця за договором про технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів  
259. Виконавець за договором про технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів зобов'язаний:      Виконавець за договором про технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів зобов'язаний:  
260. надавати можливість замовнику (уповноваженій ним особі) особисто спостерігати за виконанням договору;   -214- Климпуш О.Д.
Викласти абзац у такій редакції: „надавати можливість замовнику (уповноваженій ним особі) особисто візуально контролювати виконання робіт за договором за умов додержання вимог безпеки з охорони праці, передбачених законодавством;"  
Враховано   надавати можливість замовнику (уповноваженій ним особі) особисто візуально контролювати виконання робіт за договором за умов додержання вимог безпеки з охорони праці, передбачених законодавством;  
    -215- Васадзе Т.Ш.
В абзаці слова "спостерігати за виконанням" замінити словами "контролювати виконання".  
Враховано по суті   
261. безплатно усувати недоліки, виявлені під час приймання виконаної згідно з договором роботи;      безплатно усувати недоліки, виявлені під час приймання виконаної згідно з договором роботи;  
262. безплатно виконувати роботу чи відшкодовувати замовнику витрати, пов'язані з усуненням недоліків від неналежного виконання договору;      безплатно виконувати роботу чи відшкодовувати замовнику витрати, пов'язані з усуненням недоліків спричинених неналежним виконанням договору;  
263. гарантувати відповідність технічного стану транспортного засобу встановленим вимогам у межах проведеного ним технічного обслуговування і ремонту цього транспортного засобу;      гарантувати відповідність технічного стану транспортного засобу встановленим вимогам у межах проведеного ним технічного обслуговування і ремонту цього транспортного засобу;  
264. підтверджувати документально види та обсяги виконаних робіт та надавати замовнику відповідні документи;   -216- Климпуш О.Д.
Додати слова: "із зазначенням дати виконання".  
Враховано   підтверджувати документально види та обсяги виконаних робіт та надавати замовнику відповідні документи із зазначенням дати виконання;  
    -217- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац викласти у такій редакції: "після закінчення робіт у сервісній книжці транспортного засобу роботи відповідні відмітки про види і обсяги виконаних робіт із зазначенням дати виконання".  
Враховано по суті   
265. виконувати гарантійні зобов'язання, надані ним замовнику.      виконувати гарантійні зобов'язання, надані ним замовнику.  
266. Виконавець за договором про надання послуг з технічного обслуговування і ремонту транспортного засобу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього договору згідно з цим договором, якщо інше не передбачено законом.      Виконавець за договором про надання послуг з технічного обслуговування і ремонту транспортного засобу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього договору згідно з цим договором, якщо інше не передбачено законом.  
267. Стаття 27. Права замовника за договором про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу      Стаття 27. Права замовника за договором про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу  
268. Замовник за договором про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу має право:      Замовник за договором про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу має право:  
269. одержувати достовірну інформацію про предмет договору та його виконавця;      одержувати достовірну інформацію про предмет договору та його виконавця;  
270. спостерігати особисто (через уповноважену ним особу) за виконанням робіт за договором;   -218- Климпуш О.Д.
Абзац викласти у такій редакції: „особисто (або доручити уповноваженій ним особі) візуально контролювати виконання робіт за договором за умов додержання вимог безпеки з охорони праці, передбачених законодавством".  
Враховано   особисто (або доручити уповноваженій ним особі) візуально контролювати виконання робіт за договором за умов додержання вимог безпеки з охорони праці, передбачених законодавством;  
    -219- Васадзе Т.Ш.
В абзаці слова "спостерігати особисто (через уповноважену ним особу) за виконанням" замінити словами "контролювати виконання".  
Враховано по суті   
271. на відшкодування збитків, завданих у результаті невиконання або неналежного виконання виконавцем договору, а також на безплатне усунення ним недоліків у період гарантійного терміну;      на відшкодування збитків, завданих у результаті невиконання або неналежного виконання виконавцем договору, а також на безплатне усунення ним недоліків у період гарантійного терміну;  
272. отримувати від виконавця документальне підтвердження виду та обсягу виконаного технічного обслуговування чи ремонту транспортного засобу.      отримувати від виконавця документальне підтвердження виду та обсягу виконаного технічного обслуговування чи ремонту транспортного засобу.  
273. Стаття 28. Вимоги до автостанцій та зупинок таксі   -220- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Статтю 28 більш доцільно розмістити після статті 29.  
Відхилено . Зауваження не по суті.  Стаття 28. Вимоги до автостанцій та зупинок таксі  
274. На автостанціях забезпечується:      На автостанціях забезпечується:  
275. прийом та відправлення автобусів і пасажирів;      прийом та відправлення автобусів і пасажирів;  
276. організація продажу квитків населенню;      організація продажу квитків населенню;  
277. диспетчерське управління і регулювання руху автобусів;      диспетчерське управління і регулювання руху автобусів;  
278. контроль екіпіровки та санітарного стану автобусів, дорожньої документації водіїв та дотримання визначеного режиму роботи підприємств, установ і організацій, розташованих на їх території;   -221- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
У абзаці слова "дотримання визначеного режиму роботи підприємств, установ і організацій, розташованих на їх території" замінити словами "дотримання ними визначеного режиму роботи".  
Відхилено . Автостанції не наділяються функціями державного контролю режиму роботи водіїв.  контроль екіпіровки та санітарного стану автобусів, дорожньої документації водіїв та дотримання визначеного режиму роботи підприємств, установ і організацій, розташованих на їх території;  
279. організація побутового обслуговування пасажирів і водіїв.      організація побутового обслуговування пасажирів і водіїв.  
280. У разі скорочення обсягів пасажирських перевезень задіяні для цього приміщення автостанцій тимчасово, до відновлення зазначених обсягів перевезень, відповідно до законодавства можуть використовуватися для надання пасажирам додаткових послуг.      У разі скорочення обсягів пасажирських перевезень задіяні для цього приміщення автостанцій тимчасово, до відновлення зазначених обсягів перевезень, відповідно до законодавства можуть використовуватися для надання пасажирам додаткових послуг.  
281. Перепрофілювання автостанцій може здійснюватися їх власниками лише при закритті усіх автобусних маршрутів загального користування, що пролягають через них, та за згодою органу місцевого самоврядування населеного пункту.      Перепрофілювання автостанцій може здійснюватися їх власниками лише при закритті усіх автобусних маршрутів загального користування, що пролягають через них, та за згодою органу місцевого самоврядування населеного пункту.  
282. Розміщення зупинок та стоянок таксі повинно забезпечувати:      Розміщення зупинок та стоянок таксі повинно забезпечувати:  
283. зручний і безпечний прохід до них;      зручний і безпечний прохід до них;  
284. якнайменше зниження пропускної здатності дороги;   -222- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац викласти у такій редакції: "пропускну здатність дороги".  
Враховано   пропускну здатність дороги;  
285. відсутність перешкод іншим видам транспорту;   -223- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац викласти у такій редакції: "відсутність перешкод для інших учасників дорожнього руху".  
Враховано   відсутність перешкод для інших учасників дорожнього руху;  
286. зручну пересадку на інші види транспорту;      зручну пересадку на інші види транспорту;  
287. безпеку дорожнього руху.      безпеку дорожнього руху.  
288. Розміщення майданчиків для розвороту і відстою автобусів у початкових і кінцевих пунктах маршрутів повинно відповідати безпеці дорожнього руху.   -224- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
В абзаці слова "повинно відповідати безпеці дорожнього руху" замінити словами "повинно відповідати вимогам безпеки дорожнього руху".  
Враховано   Розміщення майданчиків для розвороту і відстою автобусів у початкових і кінцевих пунктах маршрутів повинно відповідати вимогам безпеки дорожнього руху.  
    -225- Бондаренко В.Д.
Доповнити статтю абзацами: „Готелі, автостанції, вокзали, аеропорти обов'язково повинні бути облаштовані зупинками таксі. Стоянка таксі не може бути закріплена за одним або декількома перевізниками. З автомобілів-таксі збір за паркування не стягується."  
Відхилено . Облаштування готелів, автостанцій, вокзалів, аеропортів зупинками таксі - це справа їх власників.   
    -226- Климпуш О.Д.
Після Глави 5 вставити Главу 6 „Автомобільний перевізник." Главу 6 визначити за номером 7. Відповідно до зміни глав змінити нумерацію статей.  
Враховано    
289. Глава 7. АВТОМОБІЛЬНИЙ ПЕРЕВІЗНИК      Глава 6. АВТОМОБІЛЬНИЙ ПЕРЕВІЗНИК  
290. Стаття 37. Засади діяльності автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах      Стаття 29. Засади діяльності автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах  
291. Автомобільним перевізником, що здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, є суб'єкт господарювання, який відповідно до законодавства та одержаної ліцензії надає послугу за договором перевезення пасажира транспортним засобом, що використовується ним на законних підставах.   -227- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Статтю 37 викласти у наступній редакції: "Автомобільним перевізником, що здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, є суб'єкт господарювання, який відповідно до вимог законодавства одержав ліцензію на цей вид діяльності, переміг у конкурсі на право перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування та надає послугу за договором перевезення пасажирів транспортними засобами, що використовується ним на законних підставах. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до закону.  
Відхилено . Автомобільні перевізники на договірних засадах здійснюють перевезення пасажирів також на маршрутах спеціальних перевезень та маршрутах нерегулярних перевезень, де проведення конкурсу не відбувається.  Автомобільним перевізником, що здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, є суб'єкт господарювання, який відповідно до законодавства та одержаної ліцензії надає послугу за договором перевезення пасажира транспортним засобом, що використовується ним на законних підставах.  
292. До внутрішніх перевезень пасажирів, що здійснюються на договірних умовах, допускаються перевізники, які:   -228- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Абзац вилучити.  
Враховано    
293. не є банкрутами;   -229- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Абзац вилучити.  
Враховано    
294. не мають заборгованості перед бюджетом;   -230- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Абзац вилучити.  
Враховано    
295. не мають на протязі останнього року дорожньо - транспортних пригод, в яких загинули люди;   -231- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Абзац вилучити.  
Враховано    
296. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до закону.   -232- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
У статті 37 визначені вимоги тільки до автомобільного перевізника на виконання внутрішніх перевезень, а для міжнародних вони не визначаються.  
Відхилено . Додаткові вимоги до міжнародного автомобільного перевізника викладені у статті 53 цього законопроекту.  Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до закону.  
297. Стаття 38. Основні права та обов'язки автомобільного перевізника, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах      Стаття 30. Основні права та обов'язки автомобільного перевізника, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах  
298. Автомобільний перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, має право:      Автомобільний перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, має право:  
299. відміняти рейси своїх транспортних засобів за обставин, які він не міг передбачити і яким не міг запобігти, повернувши пасажирам (або замовнику послуг) кошти, сплачені ними за перевезення;      відміняти рейси своїх транспортних засобів за обставин, які він не міг передбачити і яким не міг запобігти, повернувши пасажирам (або замовнику послуг) кошти, сплачені ними за перевезення;  
300. обмежувати або припиняти перевезення у разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації;      обмежувати або припиняти перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації;  
301. відміняти рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю пасажирів чи безпеці вантажів;      відміняти рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю пасажирів чи безпеці вантажів;  
302. зазначати у багажній квитанції стан багажу, що має зовнішні пошкодження, або відмовитися від його перевезення у разі заперечення пасажира щодо такого зазначення.      зазначати в багажній квитанції стан багажу, що має зовнішні пошкодження, або відмовлятися від його перевезення в разі заперечення пасажира щодо такого зазначення.  
303. Автомобільний перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов'язаний:      Автомобільний перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов'язаний:  
304. забезпечувати дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт;      забезпечувати дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт;  
305. забезпечувати контроль технічного стану автобусів чи таксі перед початком роботи;   -233- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
В абзаці після слова "технічного" добавити слова "та санітарного".  
Враховано   забезпечувати контроль технічного та санітарного стану автобусів чи таксі перед початком роботи;  
306. забезпечувати проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів;      забезпечувати проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів;  
307. забезпечувати водія необхідною документацією;      забезпечувати водія необхідною документацією;  
308. утримувати транспортні засоби у належному технічному та санітарному стані, забезпечувати їх своєчасне подання для посадки пасажирів та відправлення;      утримувати транспортні засоби в належному технічному та санітарному стані, забезпечувати їх своєчасне подання для посадки пасажирів та відправлення;  
309. забезпечувати проїзд пасажирів до зупинки чи місця призначення за маршрутом без додаткових витрат у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу.      забезпечувати проїзд пасажирів до зупинки чи місця призначення за маршрутом без додаткових витрат у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу.  
310. Стаття 39. Відносини автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування з замовником пасажирських перевезень      Стаття 31. Відносини автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, із замовником пасажирських перевезень  
311. Відносини автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, з замовником пасажирських перевезень визначаються договором про організацію перевезень пасажирів за автобусним маршрутом загального користування, в якому встановлюється: перелік маршрутів загального користування, які буде обслуговувати автомобільний перевізник, умови організації перевезень, показники якості транспортного обслуговування населення, термін роботи автомобільного перевізника, зобов'язання замовника щодо облаштування маршруту, підтримки проїзної частини автомобільної дороги та під'їзних шляхів у належному стані (тільки для міських автобусних маршрутів), розмір компенсації витрат автомобільного перевізника внаслідок перевезення пільгових пасажирів та регулювання тарифів, механізм їх виплати.   -234- Климпуш О.Д.
Після слів "маршрутах загального користування" добавити слова "міських, приміських та міжміських, які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути)".  
Враховано   Відносини автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування міських, приміських та міжміських, які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути), із замовником пасажирських перевезень визначаються договором про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування, у якому встановлюються: перелік маршрутів загального користування, які буде обслуговувати автомобільний перевізник, умови організації перевезень, показники якості транспортного обслуговування населення, термін роботи автомобільного перевізника, зобов'язання замовника щодо облаштування маршруту, підтримки проїзної частини автомобільної дороги та під'їзних шляхів у належному стані (тільки для міських автобусних маршрутів), розмір компенсації витрат автомобільного перевізника внаслідок перевезення пільгових пасажирів та регулювання тарифів, механізм їх виплати. Відносини автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування приміських та міжміських, які виходять за межі території області (міжобласні маршрути), із замовником пасажирських перевезень визначаються дозволом замовника на обслуговування автобусних маршрутів, у якому встановлюються: перелік маршрутів загального користування (рейсів), які буде обслуговувати автомобільний перевізник, умови організації перевезень, показники якості транспортного обслуговування населення, термін роботи автомобільного перевізника. Форму дозволу, порядок його видачі та анулювання визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.  
    -235- Климпуш О.Д.
Доповнити статтю абзацем такого змісту: "Відносини автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування приміських та міжміських, які виходять за межі території області (міжобласні маршрути), із замовником пасажирських перевезень визначаються дозволом замовника на обслуговування автобусних маршрутів, у якому встановлюються: перелік маршрутів загального користування (рейсів), які буде обслуговувати автомобільний перевізник, умови організації перевезень, показники якості транспортного обслуговування населення, термін роботи автомобільного перевізника. Форму дозволу, порядок його видачі та анулювання визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту".  
Враховано    
    -236- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
У абзаці вилучити слова "підтримки проїзної частини автомобільної дороги та під'їзних шляхів у належному стані (тільки для міських автобусних маршрутів)".  
Відхилено . Утримка доріг у містах покладається на органи місцевого самоврядування, які є замовниками пасажирських перевезень.   
312. В договорі можуть бути включені інші питання за згодою сторін.      У договір можуть бути включені інші питання за згодою сторін.  
313. Відносини автомобільного перевізника на таксі з замовником пасажирських перевезень визначаються договором на користування облаштованими таксомоторними стоянками та послугами диспетчерських станцій.   -237- Бондаренко В.Д.
Волинець М.Я.
Абзац викласти у такій редакції: „Відносини автомобільного перевізника на таксі з замовником пасажирських перевезень визначаються цим та іншими законами України".  
Враховано по суті. Абзац вилучено.   
314. Стаття 40. Відносини автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, з власниками автостанцій      Стаття 32. Відносини автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, із власниками автостанцій  
315. Відносини автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, з власниками автостанцій визначають договором.      Відносини автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, із власниками автостанцій визначаються договором.  
316. Предметом договору автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, з власниками автостанцій є надання послуг та виконання робіт, пов'язаних з відправленням і прибуттям пасажирів.      Предметом договору автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, з власниками автостанцій є надання послуг та виконання робіт, пов'язаних з відправленням і прибуттям пасажирів.  
317. Власники автостанцій зобов'язані укласти договір з автомобільним перевізником, що здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, тільки за наявності у нього договору із замовником пасажирських перевезень про організацію перевезення на автобусному маршруті загального користування, що пролягає через цю автостанцію.   -238- Климпуш О.Д.
У абзаці після слова "користування" вставити слова "чи дозволу замовника пасажирських перевезень на обслуговування маршрутів загального користування".  
Враховано   Власники автостанцій зобов'язані укласти договір з автомобільним перевізником, що здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, тільки за наявності в нього договору із замовником пасажирських перевезень про організацію перевезення на автобусних маршрутах загального користування чи дозволу замовника пасажирських перевезень на обслуговування маршрутів загального користування, що пролягають через цю автостанцію. Відправлення чи прибуття автобусів приміських, міжміських та міжнародних автобусних маршрутів загального користування здійснюється тільки з автостанцій, а в разі їх відсутності - із зупинок, передбачених розкладом руху.  
    -239- Салигін В.В.
Доповнити статтю абзацем такого змісту: "Відправлення чи прибуття автобусів приміських, міжміських та міжнародних автобусних маршрутів загального користування здійснюється тільки з автостанцій, а у разі їх відсутності - із зупинок, передбачених розкладом руху".  
Враховано    
318. Стаття 49. Засади діяльності автомобільного перевізника, що здійснює перевезення вантажів на договірних умовах      Стаття 33. Засади діяльності автомобільного перевізника, що здійснює перевезення вантажів на договірних умовах  
319. Автомобільний перевізник, що здійснює перевезення вантажів на договірних умовах, є суб'єкт господарювання, який відповідно до законодавства та одержаної ліцензії надає послугу згідно з договором про перевезення вантажу транспортним засобом, що використовують на законних підставах.      Автомобільним перевізником, що здійснює перевезення вантажів на договірних умовах, є суб'єкт господарювання, який відповідно до законодавства та одержаної ліцензії надає послугу згідно з договором про перевезення вантажу транспортним засобом, що використовують на законних підставах.  
320. До внутрішніх перевезень вантажів, що здійснюються на договірних умовах, допускаються перевізники, які:   -240- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Абзац другий вилучити.  
Враховано    
321. не є банкрутами;   -241- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Абзац третій вилучити.  
Враховано    
322. не мають заборгованості перед бюджетом;   -242- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Абзац четвертий вилучити.  
Враховано    
323. не мають на протязі останнього року дорожньо - транспортних пригод, в яких загинули люди.   -243- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Абзац п'ятий вилучити.  
Враховано    
    -244- Бандурка О.М.
Визначені до автомобільного перевізника вимоги тільки на виконання внутрішніх перевезень, а для здійснення міжнародних перевезень вони не визначені.  
Відхилено . Вимоги до автомобільного перевізника щодо міжнародних перевезень викладені у статті 53 цього законопроекту.   
324. Стаття 41 Вимоги до автомобільного перевізника      Стаття 34. Вимоги до автомобільного перевізника  
325. Автомобільний перевізник повинен:      Автомобільний перевізник повинен:  
326. виконувати вимоги цього Закону та інших актів законодавства України;   -245- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
В абзаці слова "актів законодавства України" замінити словами "законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів та/чи вантажів".  
Враховано   виконувати вимоги цього Закону та інших законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів та/чи вантажів;  
327. утримувати транспортні засоби у належному технічному стані та забезпечити їх зберігання на спеціальних стоянках із засобами охорони;   -246- Климпуш О.Д.
Абзац викласти у такій редакції: „утримувати транспортні засоби в належному технічному і санітарному стані та забезпечувати їх зберігання у відповідності із вимогами статті 21 цього Закону;"  
Враховано   утримувати транспортні засоби в належному технічному і санітарному стані та забезпечувати їх зберігання у відповідності із вимогами статті 21 цього Закону;  
    -247- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
В абзаці слова "технічному стані та забезпечити їх зберігання на спеціальних стоянках із засобами охорони" замінити словами "технічному та санітарному стані".  
Враховано частково    
    -248- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Виключити вимоги до автомобільного перевізника щодо утримання транспортних засобів на спеціальних стоянках із засобами охорони.  
Відхилено . Пропозиція не обґрунтована   
328. забезпечувати контроль технічного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;   -249- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
В абзаці після слова "технічного" добавити " і санітарного".  
Враховано   забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;  
329. забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв (періодичного, позачергового, щозмінного передрейсового та післярейсового);   -250- Кухарчук М.А.
Абзац викласти у такій редакції: "забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв ".  
Враховано   забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв;  
330. забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства;      забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства;  
331. забезпечувати проведення стажування та інструктажу водіїв;   -251- Кухарчук М.А.
Абзац доповнити словами: "у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту".  
Враховано   забезпечувати проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту; забезпечувати безпеку дорожнього руху;  
    -252- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Доповнити статтю абзацом такого змісту: "забезпечувати безпеку дорожнього руху".  
Враховано    
332. забезпечувати водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів.   -253- Волинець М.Я.
Статтю 41 доповнити частиною такого змісту: „Вимоги до індивідуального перевізника: утримувати транспортний засіб у належному технічному стані, забезпечувати контроль технічного стану транспортного засобу шляхом періодичного огляду на сертифікованій СТО (не менше ніж один раз на квартал), дотримуватись умов праці та відпочинку згідно з вимогами законодавства, проходити періодичний медичний огляд на відповідну категорію водія (не менше ніж один раз на рік);"  
Відхилено . Вимоги до перевізників щодо безпеки перевезень повинні бути єдиними для юридичних та фізичних осіб.  забезпечувати водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів. Автомобільні перевізники з кількістю транспортних засобів десять і більше зобов'язані організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту, у термін один раз на п'ять років, а з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки - у термін один раз на три роки в порядку, який визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.  
    -254- Климпуш О.Д.
Статтю доповнити абзацом такого змісту. „Автомобільні перевізники з кількістю транспортних засобів десять і більше зобов'язані організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту, у термін один раз на п'ять років, а з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки - у термін один раз на три роки в порядку, який визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту."  
Враховано    
333. РОЗДІЛ ІІ ВНУТРІШНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ      РОЗДІЛ ІІ ВНУТРІШНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ  
334. Глава 6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ      Глава 7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ  
335. Стаття 29. Послуги пасажирського автомобільного транспорту      Стаття 35. Послуги пасажирського автомобільного транспорту  
336. Послуги пасажирського автомобільного транспорту поділяють на послуги з перевезенням пасажирів автобусами та таксі.   -255- Кухарчук М.А.
Бондаренко В.Д.
У абзаці додати слова „та легковими автомобілями на замовлення".  
Враховано   Послуги пасажирського автомобільного транспорту поділяють на послуги з перевезення пасажирів автобусами, на таксі та легковими автомобілями на замовлення.  
337. Послуги з перевезення пасажирів автобусами можуть надаватись за видами режимів організації перевезень: регулярні, регулярні спеціальні, нерегулярні.      Послуги з перевезення пасажирів автобусами можуть надаватись за видами режимів організації перевезень: регулярні, регулярні спеціальні, нерегулярні.  
338. Перевезення пасажирів автобусами в режимі регулярних пасажирських перевезень здійснюють автомобільні перевізники на автобусних маршрутах загального користування на договірних умовах з замовниками пасажирських перевезень.   -256- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
В абзаці третьому, четвертому та п'ятому слова "на договірних умовах" замінити словами "які за результатами конкурсу отримали право на здійснення таких перевезень та уклали відповідний договір".  
Відхилено . Обов'язковість проведення конкурсу визначена статтями 43-46.  Перевезення пасажирів автобусами в режимі регулярних пасажирських перевезень здійснюють автомобільні перевізники на автобусних маршрутах загального користування на договірних умовах із замовниками пасажирських перевезень.  
339. Перевезення пасажирів автобусами в режимі регулярних спеціальних пасажирських перевезень здійснюють автомобільні перевізники на автобусних маршрутах спеціальних перевезень на договірних умовах з замовниками транспортних послуг.      Перевезення пасажирів автобусами в режимі регулярних спеціальних пасажирських перевезень здійснюють автомобільні перевізники на автобусних маршрутах спеціальних перевезень на договірних умовах із замовниками транспортних послуг.  
340. Перевезення пасажирів автобусами в режимі нерегулярних пасажирських перевезень здійснюють автомобільні перевізники на автобусних маршрутах нерегулярних перевезень на договірних умовах з замовниками транспортних послуг.      Перевезення пасажирів автобусами в режимі нерегулярних пасажирських перевезень здійснюють автомобільні перевізники на автобусних маршрутах нерегулярних перевезень на договірних умовах із замовниками транспортних послуг.  
341. Автобусні маршрути за видами сполучень поділяються на: міські, приміські, міжміські, міжнародні.      Автобусні маршрути за видами сполучень поділяються на: міські, приміські, міжміські, міжнародні.  
342. Автобусні маршрути за видами перевезень поділяються на: загального користування, спеціальних перевезень, нерегулярних перевезень.      Автобусні маршрути за видами перевезень поділяються на: загального користування, спеціальних перевезень, нерегулярних перевезень.  
343. На приміських та міських маршрутах дозволяється перевозити стоячих пасажирів автобусами, які за своєю конструкцією мають місця для стоячих пасажирів, кількість яких визначається документами державної реєстрації автобуса.   -257- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац викласти у такій редакції: "На приміських та міських маршрутах загального користування дозволяється перевозити стоячих пасажирів автобусами, які за своєю конструкцією мають місця для таких пасажирів, у кількості, передбаченій технічною характеристикою транспортного засобута визначеній у реєстраційних документах на цей транспортний засіб".  
Враховано частково .  На приміських та міських маршрутах дозволяється перевозити стоячих пасажирів автобусами, які за своєю конструкцією мають місця для стоячих пасажирів, у кількості, передбаченій технічною характеристикою транспортного засобу та визначеній у реєстраційних документах на цей транспортний засіб.  
344. На міжнародних та міжміських маршрутах дозволяється перевозити пасажирів з обов'язковим наданням їм місць для сидіння.   -258- Бандурка О.М.
Після слів „міжміських маршрутах" додати слова „а також у режимі маршрутного таксі".  
Відхилено . Умови безпеки перевезень для всіх режимів руху (звичайний, експресний, маршрутне таксі) повинні бути однакові.  На міжнародних та міжміських маршрутах дозволяється перевозити пасажирів з обов'язковим наданням їм місць для сидіння.  
345. На автобусних маршрутах протяжністю понад 500 км в рейс повинні направлятись два водія.      На автобусні маршрути протяжністю понад 500 км у рейс повинні направлятися два водії.  
346. Перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування може здійснюватись у режимах: звичайному, експресному, маршрутного таксі.      Перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування може здійснюватись у режимах: звичайному, експресному, маршрутного таксі.  
347. Вимоги щодо використання автобусів за видами сполучень, режимами руху та протяжністю маршрутів за параметрами пасажиромісткості, комфортності, технічних та екологічних показників встановлює центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.   -259- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Положення щодо надання повноважень по визначенню вимог до використання автобусів за видами сполучень, режимами руху та протяжністю маршрутів, за параметрами пасажиромісткості, комфортності, технічних та екологічних показників центральному органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту суперечить вимогам законодавства країн Європейського Союзу. Технічні та екологічні вимоги визначаються державними стандартами, використання транспортних засобів за видами сполучень, параметрами пасажиромісткості відповідно до повноважень Кабінету Міністрів України відповідними нормативно-правовими актами та замовниками перевезень. Крім того, статтею 43 законопроекту ці параметри відносяться до обов'язкових умов конкурсу на перевезення пасажирів, які визначаються замовником пасажирських перевезень.  
Відхилено . Конструктинві вимоги до параметрів комфортності автобусів та сфери їх використання визначатимуться стандартом Мінтрансзв'язку України.  Вимоги щодо використання автобусів за видами сполучень, режимами руху та протяжністю маршрутів, за параметрами пасажиромісткості, комфортності, технічних та екологічних показників установлює центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.  
348. Послуги з перевезення таксі надаються громадянам у порядку черги на стоянках таксі та на шляху прямування, а також на замовлення (звичайне, термінове, нічне) усно, письмово чи за телефоном.   -260- Кухарчук М.А.
Додати абзаци такого змісту: „Послуги з перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення можуть надаватись тільки за попереднім домовленням із замовником послуг і не можуть надаватись на стоянках таксі та на шляху прямування автомобіля громадянам, з якими не було попередньої домовленості про послугу;" "Суб'єкти господарювання, які використовують легкові автомобілі на замовлення, мають право включати витрати на ці послуги до собівартості продукції тільки за умови, що у перевізника є відповідна ліцензія і з ним укладений письмовий договір на обслуговування."  
Враховано   Послуги з перевезення на таксі надаються громадянам у порядку черги на стоянках таксі та на шляху прямування, а також на замовлення (звичайне, термінове, нічне) усне, письмове чи за телефоном. Послуги з перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення можуть надаватись тільки за попереднім домовленням із замовником послуг і не можуть надаватись на стоянках таксі та на шляху прямування автомобіля громадянам, з якими не було попередньої домовленості про послугу. Суб'єкти господарювання, які використовують легкові автомобілі на замовлення, мають право включати витрати на ці послуги до собівартості продукції тільки за умови, що у перевізника є відповідна ліцензія і з ним укладений письмовий договір на обслуговування.  
349. Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту затверджує Кабінет Міністрів України.   -261- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Класифікацію автобусних маршрутів доцільно виділити в окрему статтю.  
Відхилено . Відокремлення класифікації автобусних маршрутів від видів послуг недоцільно.  Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту затверджує Кабінет Міністрів України.  
350. Стаття 30. Послуги автостанцій      Стаття 36. Послуги автостанцій  
351. Автостанції надають пасажирам послуги, пов'язані з їх проїздом автобусними маршрутами загального користування, а автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах, -послуги, пов'язані з відправленням та прибуттям автобусів згідно з розкладом руху.      Автостанції надають пасажирам послуги, пов'язані з їх проїздом автобусними маршрутами загального користування, а автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах, - послуги, пов'язані з відправленням та прибуттям автобусів згідно з розкладом руху.  
352. До обов'язкових послуг, що повинні надаватись автостанціями пасажирам, відносяться:      До обов'язкових послуг, що повинні надаватись автостанціями пасажирам, відносяться:  
353. продаж квитків;      продаж квитків;  
354. користування приміщеннями для чекання поїздки, облаштованими місцями для сидіння;      користування приміщеннями для чекання поїздки, облаштованими місцями для сидіння;  
355. можливість користування громадськими вбиральнями;      можливість користування громадськими вбиральнями;  
356. інформація щодо розкладу руху автобусів та вартості поїздки.      інформування щодо розкладу руху автобусів та вартості поїздки.  
357. До обов'язкових послуг, що повинні надаватись автостанціями автомобільному перевізнику, відносяться:      До обов'язкових послуг, що повинні надаватись автостанціями автомобільному перевізнику, відносяться:  
358. продаж квитків;      продаж квитків;  
359. організація прибуття та відправлення автобуса з облаштованих платформ;      організація прибуття та відправлення автобуса з облаштованих платформ;  
360. інформування водія щодо умов дорожнього руху на маршруті.      інформування водія щодо умов дорожнього руху на маршруті.  
361. За надання обов'язкових послуг автостанцій з осіб, які придбавають проїзні квитки, стягують автостанційний збір, що входить до вартості квитка.      За надання обов'язкових послуг автостанцій з осіб, які придбавають проїзні квитки, стягують автостанційний збір, що входить до вартості квитка.  
362. Послуги автостанцій, крім послуг кімнати матері і дитини, автомобільним перевізникам здійснюються за плату.   -262- Климпуш О.Д.
У абзаці слово "перевізникам" замінити на слово "пасажирам".  
Враховано   Послуги автостанцій, крім послуг кімнати матері і дитини, пасажирам надаються за плату.  
363. Розмір автостанційного збору та вартість обов'язкових послуг автостанцій автомобільним перевізникам затверджується органами місцевого самоврядування, на території яких розташована автостанція.      Розмір автостанційного збору та вартість обов'язкових послуг автостанцій автомобільним перевізникам затверджуються органами місцевого самоврядування, на території яких розташована автостанція.  
364. Власники автостанцій несуть відповідальність за якість та безпеку послуг, що надаються автостанціями пасажирам та автомобільним перевізникам, технічний та санітарно-гігієнічний стан будівель, споруд, обладнання та території автостанції.      Власники автостанцій несуть відповідальність за якість та безпеку послуг, що надаються автостанціями пасажирам та автомобільним перевізникам, технічний та санітарно-гігієнічний стан будівель, споруд, обладнання та території автостанції.  
365. Методику розрахунку граничної вартості послуг, що надають на автостанціях автомобільним перевізникам, а також граничні розміри автостанційного збору затверджує центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.   -263- Кухарчук М.А.
Абзац викласти у такій редакції: "Порядок регулювання (встановлення) граничної вартості послуг, що надають на автостанціях автомобільним перевізникам, а також граничні розміри автостанційного збору визначає Кабінет Міністрів України".  
Враховано   Порядок регулювання (встановлення) граничної вартості послуг, що надають на автостанціях автомобільним перевізникам, а також граничні розміри автостанційного збору визначає Кабінет Міністрів України.  
    -264- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
У абзаці слова "затверджує центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту" замінити словами "визначає Кабінет Міністрів України".  
Враховано по суті   
    -265- Горбаль В.М.
У абзаці 8 слова „автомобільного транспорту" замінити словами „відповідно до законодавства України".  
Відхилено . У абзаці 8 статті 30 слова „автомобільного транспорту" відсутні.   
366. Стаття 31. Пільгові перевезення пасажирів автомобільним транспортом      Стаття 37. Пільгові перевезення пасажирів автомобільним транспортом  
367. Пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.      Пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.  
368. Автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом.      Автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом.  
369. Безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно з законом.      Безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно із законом.  
370. Види та обсяги пільгових перевезень установлюються замовленням, в якому визначають порядок компенсації автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, збитків від цих перевезень.      Види та обсяги пільгових перевезень установлюються замовленням, у якому визначається порядок компенсації автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, збитків від цих перевезень.  
371. Стаття 32. Вимоги до перевезення організованих груп дітей автобусами   -266- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Вимоги до перевезення організованих груп дітей автобусами необхідно винести в окрему статтю, що стосується перевезення пасажирів різними типами автобусних маршрутів. При цьому передбачити наявність обов'язкових документів для такого виду перевезень, як то списку пасажирів, узгодження маршруту та умов руху тощо, як того вимагають міжнародні угоди та необхідність забезпечення безпеки перевезень.  
Відхилено . Вимоги до перевезення організованих груп дітей викладені у окремій статті.  Стаття 38. Вимоги до перевезення організованих груп дітей автобусами  
372. До перевезення організованих груп дітей (далі груп дітей) відноситься одночасне перевезення групи з 10 і більше дітей, для яких замовником послуги призначається керівник, відповідальний за супроводження їх під час поїздки, а на групу з тридцяти і більше дітей - призначається також медичний працівник.      До перевезення організованих груп дітей (далі - груп дітей) відноситься одночасне перевезення групи з десяти і більше дітей, для яких замовником послуги призначається керівник, відповідальний за супроводження їх під час поїздки, а на групу з 30 і більше дітей призначається також медичний працівник.  
373. Перевезення груп дітей можна здійснювати в режимах як регулярних, так і нерегулярних пасажирських перевезень.      Перевезення груп дітей можна здійснювати в режимах як регулярних, так і нерегулярних пасажирських перевезень.  
374. Регулярні та нерегулярні перевезення груп дітей здійснюють за умови узгодження маршруту та розкладу руху з замовником та місцевими органами Державтоінспекції.      Регулярні та нерегулярні перевезення груп дітей здійснюють за умови узгодження маршруту та розкладу руху із замовником та місцевими органами Державтоінспекції.  
375. Максимальна кількість дітей та супроводжуючих осіб при перевезенні автобусом не повинна перевищувати кількості місць для сидіння у ньому, згідно з паспортом заводу-виготовлювача або протоколом випробувань.   -267- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
В абзаці слова "згідно з паспортом заводу-виготовлювача або протоколом випробувань" замінити словами "передбачену технічною характеристикою транспортного засобу та визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб".  
Враховано   Максимальна кількість дітей та супроводжуючих осіб при перевезенні автобусом не повинна перевищувати кількості місць для сидіння в ньому, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу та визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб.  
376. Групи дітей повинні перевозити досвідчені водії транспортних засобів, які мають стаж керування автобусом не менше ніж п'ять років.      Групи дітей повинні перевозити досвідчені водії транспортних засобів, які мають стаж керування автобусом не менше ніж п'ять років.  
377. Порядок організації перевезення організованих груп дітей визначається Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та іншими нормативно-правовими актами.      Порядок організації перевезення груп дітей визначається Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та іншими нормативно-правовими актами.  
378. Стаття 33. Документи, на підставі яких виконують пасажирські перевезення      Стаття 39. Документи, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення  
379. Автомобільні перевізники, водії, пасажири повинні мати і пред'являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті, документи, на підставі яких виконують пасажирські перевезення.   -268- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
В абзаці після слів "на автомобільному транспорті" доповнити словами "та у сфері безпеки дорожнього руху".  
Враховано   Автомобільні перевізники, водії, пасажири повинні мати і пред'являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення.  
380. Документи для регулярних пасажирських перевезень:      Документи для регулярних пасажирських перевезень:  
381. для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із замовником пасажирських перевезень, паспорт маршруту, документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;   -269- Климпуш О.Д.
У статті після слів "пасажирських перевезень" добавити слова "чи його дозвіл".  
Враховано   для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із замовником пасажирських перевезень чи його дозвіл, паспорт маршруту, документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;  
382. для водія автобуса - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, ліцензійна картка, дорожній лист, квитково-касовий лист, схема маршруту, розклад руху, таблиця вартості проїзду (крім міських перевезень), дозвіл замовника пасажирських перевезень, інші документи, передбачені законодавством України;   -270- Олексіюк С.С.
У статті вилучити слова "дозвіл замовника пасажирських перевезень".  
Враховано   для водія автобуса - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, ліцензійна картка, дорожній лист, квитково-касовий лист, схема маршруту, розклад руху, таблиця вартості проїзду (крім міських перевезень), інші документи, передбачені законодавством України;  
383. для пасажира - квиток на проїзд в автобусі і на перевезення багажу (для пільгового проїзду - посвідчення особи встановленого зразка).   -271- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
В абзаці четвертому, восьмому та чотирнадцятому слова "ліцензійна картка" замінити словами "засвідчена належним чином копія ліцензії".  
Відхилено . Наявність ліцензійної картки на кожний транспортний засіб обов'язкова і визначена законодавством.  для пасажира - квиток на проїзд в автобусі та на перевезення багажу (для пільгового проїзду - посвідчення особи встановленого зразка).  
384. Документи для регулярних спеціальних пасажирських перевезень:      Документи для регулярних спеціальних пасажирських перевезень:  
385. для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із замовником транспортних послуг, паспорт маршруту, документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;      для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із замовником транспортних послуг, паспорт маршруту, документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;  
386. для водія автобуса - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, ліцензійна картка, дорожній лист, схема маршруту, розклад руху, інші документи, передбачені законодавством України.      для водія автобуса - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, ліцензійна картка, дорожній лист, схема маршруту, розклад руху, інші документи, передбачені законодавством України.  
387. Документи для нерегулярних пасажирських перевезень:      Документи для нерегулярних пасажирських перевезень:  
388. для автомобільного перевізника - ліцензія, документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;   -272- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
В абзаці після слів "на законних підставах" доповнити словами "список пасажирів, яких перевозять, завірений підписом керівника та печаткою".  
Відхилено . Для нерегулярних (разових) перевезень у внутрішньому сполучені такий список непотрібний.  для автомобільного перевізника - ліцензія, документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;  
389. для водія автобуса - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, ліцензійна картка, дорожній лист, договір із замовником транспортних послуг, документ, що засвідчує оплату транспортних послуг, інші документи, передбачені законодавством України.   -273- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
В абзаці після слів "транспортних послуг" доповнити словами "список пасажирів, яких перевозять, завірений підписом керівника та печаткою".  
Відхилено . Обґрунтування у попередньому пункті.  для водія автобуса - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, ліцензійна картка, дорожній лист, договір із замовником транспортних послуг, документ, що засвідчує оплату транспортних послуг, інші документи, передбачені законодавством України.  
390. Документи для перевезення пасажирів таксі:   -274- Кухарчук М.А.
Абзац викласти у такій редакції: "Документи для юридичної особи, що здійснює перевезення пасажирів на таксі:"".  
Враховано   Документи для юридичної особи, що здійснює перевезення пасажирів на таксі:  
391. для автомобільного перевізника - ліцензія, інші документи, передбачені законодавством України;      для автомобільного перевізника - ліцензія, інші документи, передбачені законодавством України;  
392. для водія таксі - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ліцензійна картка, дорожній лист, талон до договору із замовником пасажирських перевезень (в разі укладання договору), інші документи, передбачені законодавством України.   -275- Бондаренко В.Д.
Слова „талон до договору із замовником пасажирських перевезень (в разі укладання договору)" вилучити.  
Враховано   для водія таксі - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ліцензійна картка, дорожній лист, інші документи, передбачені законодавством України; Документи для фізичної особи, що здійснює перевезення пасажирів на таксі: для автомобільного перевізника - ліцензія, інші документи, передбачені законодавством України; для водія таксі - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ліцензійна картка, інші документи, передбачені законодавством України. Документи для юридичної особи, що здійснює перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення: для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із замовником послуги, інші документи, передбачені законодавством України; для водія легкового автомобіля - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ліцензійна картка, дорожній лист, копія договору із замовником послуги, інші документи, передбачені законодавством України. Документи для фізичної особи, що здійснює перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення: для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із замовником послуги, інші документи, передбачені законодавством України; для водія легкового автомобіля - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ліцензійна картка, копія договору із замовником послуги, інші документи, передбачені законодавством України.  
    -276- Кухарчук М.А.
Додати пункт такого змісту: "Документи для фізичної особи, що здійснює перевезення пасажирів на таксі: для автомобільного перевізника - ліцензія, інші документи, передбачені законодавством України; для водія таксі - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ліцензійна картка, інші документи, передбачені законодавством України."  
Враховано    
    -277- Кухарчук М.А.
Додати пункт такого змісту: „Документи для юридичної особи, що здійснює перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення: для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із замовником послуги, інші документи, передбачені законодавством України; для водія легкового автомобіля - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ліцензійна картка, дорожній лист, копія договору із замовником послуги, інші документи, передбачені законодавством України. Документи для фізичної особи, що здійснює перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення: для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із замовником послуги, інші документи, передбачені законодавством України; для водія легкового автомобіля - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ліцензійна картка, копія договору із замовником послуги, інші документи, передбачені законодавством України."  
Враховано    
    -278- Волинець М.Я.
Пункт статті 33 „Документи для перевезення пасажирів таксі" викласти у такій редакції: „для автомобільного перевізника - ліцензія, інші документи, передбачені законодавством України; для водія таксі (працівника автомобільного перевізника) - посвідчення водія відповідної категорії, тимчасовий реєстраційний талон, ліцензійна картка, дорожній лист, страховий поліс цивільної відповідальності; для індивідуального перевізника - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ліцензія, страховий поліс цивільної відповідальності, довідка з СТО про технічно справний стан автомобіля, медична довідка водія;"  
Відхилено . Вимоги до перевізників, що використовують для надання послуг найманих водіїв чи здійснюють перевезення самі, повинні бути єдиними і забезпечувати безпеку перевезень.   
393. Документи на перевезення пасажирів автобусами для власних потреб:      Документи на перевезення пасажирів автобусами для власних потреб:  
394. для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, список пасажирів, яких перевозять, завірений підписом керівника та печаткою, інші документи, передбачені законодавством України;   -279- Бандурка О.М.
У абзаці слово "керівника" замінити словом "перевізника".  
Враховано   для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, список пасажирів, яких перевозять, завірений підписом перевізника та печаткою, інші документи, передбачені законодавством України;  
395. для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на автобус, дорожній лист, список пасажирів, яких перевозять, завірений підписом перевізника та печаткою, інші документи, передбачені законодавством України.   -280- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
В абзаці слово "перевізника" замінити на слово "керівника".  
Відхилено . При перевезенні для власних потреб керівника не існує, перевізник це робить сам.  для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на автобус, дорожній лист, список пасажирів, яких перевозять, завірений підписом перевізника та печаткою, інші документи, передбачені законодавством України. Документи для водія юридичної особи на перевезення пасажирів легковими автомобілями для власних потреб - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, дорожній лист, інші документи, передбачені законодавством України. Документи для фізичної особи на перевезення пасажирів легковими автомобілями для власних потреб - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, інші документи, передбачені законодавством України  
    -281- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Необхідно чітко визначити перелік документів, необхідних для здійснення кожного виду перевезень, тобто у всіх абзацах виключити слова „інші документи, передбачені законодавством України". Також виключити „ліцензійну картку" та „талон до договору із замовником пасажирських перевезень (в разі укладання договору)", замінивши їх на „належним чином засвідчена копія ліцензії на здійснення конкретних перевезень"  
Відхилено . Перелік документів для кожного виду перевезень чітко визначений. Наявність ліцензійної картки на кожен транспортний засіб обов'язкова і визначена законодавством.   
    -282- Кухарчук М.А.
Додати абзаци такого змісту: "Документи для водія юридичної особи на перевезення пасажирів легковими автомобілями для власних потреб - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, дорожній лист, інші документи, передбачені законодавством України. Документи для фізичної особи на перевезення пасажирів легковими автомобілями для власних потреб - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, інші документи, передбачені законодавством України"  
Враховано    
396. Стаття 34. Основні права та обов'язки водія автобуса, таксі при перевезенні пасажирів   -283- Климпуш О.Д.
Назву статті викласти у такій редакції: "Основні права та обов'язки водія автобуса, таксі, легкового автомобіля на замовлення, легкового автомобіля при перевезення пасажирів"  
Враховано   Стаття 40. Основні права та обов'язки водія автобуса, таксі, легкового автомобіля на замовлення, легкового автомобіля при перевезення пасажирів  
397. Водій автобуса при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом загального користування має право:   -284- Климпуш О.Д.
У абзаці вилучити слова „загального користування".  
Враховано   Водій автобуса при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом має право:  
398. вимагати від пасажирів виконання їх обов'язків;      вимагати від пасажирів виконання їх обов'язків;  
399. не допускати до поїздки пасажира, який не має квитка, порушує громадський порядок у салоні автобуса, забруднює його, пасажирів або їх речі;      не допускати до поїздки пасажира, який не має квитка, порушує громадський порядок у салоні автобуса, забруднює його, пасажирів або їх речі;  
400. під час посадки в автобус пасажирів на приміському, міжміському або міжнародному маршруті перевіряти наявність квитків на проїзд та перевезення багажу;      під час посадки в автобус пасажирів на приміському, міжміському або міжнародному маршруті перевіряти наявність квитків на проїзд та перевезення багажу;  
401. не видавати багаж, якщо пасажир не пред'явив квитка.      не видавати багаж, якщо пасажир не пред'явив квитка.  
402. Водій автобуса зобов'язаний:      Водій автобуса зобов'язаний:  
403. виконувати правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту загального користування і технічної експлуатації автобуса;      виконувати правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту загального користування і технічної експлуатації автобуса;  
404. мати з собою і пред'являти для перевірки уповноваженим посадовим особам документи на перевезення;   -285- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
В абзаці слова "документи на перевезення" замінити словами "документи, передбачені законодавством".  
Враховано   мати з собою і пред'являти для перевірки уповноваженим посадовим особам документи, передбачені законодавством;  
    -286- Бандурка О.М.
Уточнити поняття „уповноваженим посадовим особам".  
Відхилено . Мова йде про осіб, яким надано право перевірки у водія документів на перевезення.   
405. дотримуватися визначеного маршруту та розкладу руху автобуса;      дотримуватися визначеного маршруту та розкладу руху автобуса;  
406. приймати, розміщати та видавати багаж пасажирам на зупинках, передбачених розкладом руху;      приймати, розміщати та видавати багаж пасажирам на зупинках, передбачених розкладом руху;  
407. стежити за виконанням пасажирами своїх обов'язків та безпечним розміщенням ними багажу і ручної поклажі в автобусі;      стежити за виконанням пасажирами своїх обов'язків та безпечним розміщенням ними багажу і ручної поклажі в автобусі;  
408. оголошувати назви зупинок і час стоянки на них;      оголошувати назви зупинок і час стоянки на них;  
409. здійснювати висадку пасажирів у відведеному для цього місці у разі заправлення автобуса паливом під час виконання перевезень;      здійснювати висадку пасажирів у відведеному для цього місці в разі заправлення автобуса паливом під час виконання перевезень;  
410. вживати необхідних заходів для безпеки пасажирів у разі виникнення перешкод для руху на маршруті (туман, ожеледь тощо), які не дають змоги продовжити поїздку, а також у разі вимушеної зупинки автомобільного транспортного засобу на залізничному переїзді;      вживати необхідних заходів для безпеки пасажирів у разі виникнення перешкод для руху на маршруті (туман, ожеледь тощо), які не дають змоги продовжити поїздку, а також у разі вимушеної зупинки автомобільного транспортного засобу на залізничному переїзді;  
411. зупиняти автобус за сигналом контролера, виконувати його вказівки та сприяти у здійсненні контролю.      зупиняти автобус за сигналом контролера, виконувати його вказівки та сприяти у здійсненні контролю.  
412. Водію автобуса забороняється:      Водію автобуса забороняється:  
413. змінювати маршрут та розклад руху;      змінювати маршрут та розклад руху;  
414. продавати пасажирам квитки під час керування автобусом.      продавати пасажирам квитки під час керування автобусом.  
415. Водій таксі має право відмовляти в наданні послуги пасажиру, якщо:      Водій таксі має право відмовляти в наданні послуги пасажиру, якщо:  
416. пасажир має явні ознаки сп'яніння;      пасажир має явні ознаки сп'яніння;  
417. кількість осіб, які потребують обслуговування, перевищує кількість місць у легковому автомобілі;      кількість осіб, які потребують обслуговування, перевищує кількість місць у легковому автомобілі;  
418. багаж пасажира не може бути вільно розміщений у багажнику чи салоні легкового автомобіля або може забруднити чи пошкодити його.      багаж пасажира не може бути вільно розміщений у багажнику чи салоні легкового автомобіля або може забруднити чи пошкодити його.  
419. Водій таксі зобов'язаний:      Водій таксі зобов'язаний:  
420. виконувати правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту і технічної експлуатації легкового автомобіля;      виконувати правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту і технічної експлуатації легкового автомобіля;  
421. здійснювати посадку пасажирів на стоянці у порядку черги, а також надавати право позачергового користування таксі згідно із законодавством;      здійснювати посадку пасажирів на стоянці в порядку черги, а також надавати право позачергового користування таксі згідно із законодавством;  
422. відчиняти двері таксі і відкривати багажник та перевіряти їх закриття під час посадки пасажирів;      відчиняти двері таксі, відкривати багажник та перевіряти їх закриття під час посадки пасажирів;  
423. називати пасажирам розмір оплати проїзду, показники таксометра на початку і в кінці поїздки та роз'яснювати порядок користування таксі;      називати пасажирам розмір оплати проїзду, показники таксометра на початку і в кінці поїздки та роз'яснювати порядок користування таксі;  
424. здійснювати перевезення до пункту призначення за визначеним пасажиром маршрутом або найкоротшим шляхом за згодою пасажира.      здійснювати перевезення до пункту призначення за визначеним пасажиром маршрутом або найкоротшим шляхом за згодою пасажира.  
425. Водію таксі забороняється:      Водію таксі забороняється:  
426. відмовляти пасажирам у перевезенні, крім випадків, обумовлених цією статтею;      відмовляти пасажирам у перевезенні, крім випадків, обумовлених цією статтею;  
427. обирати пасажирів за вигідністю напрямків їх прямування;      обирати пасажирів за вигідністю напрямків їх прямування;  
428. пропонувати громадянам поїздку без згоди пасажирів, які знаходяться в таксі;      пропонувати громадянам поїздку без згоди пасажирів, які знаходяться в таксі;  
429. здійснювати перевезення пасажирів, якщо в таксі відсутній або не працює таксометр.   -287- Бандурка О.М.
Слово „таксометр" замінити на слово „лічильник".  
Відхилено . На таксі встановлюються не лічильники, а таксометри. Цей загальноєвропейський термін офіційно вживається у законодавчих актах України.  здійснювати перевезення пасажирів, якщо в таксі відсутній або не працює таксометр; називати розмір оплати за поїздку, який не відповідає показникам таксометра. Водій легкового автомобіля на замовлення зобов'язаний виконувати правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту і технічної експлуатації легкового автомобіля. Водій легкового автомобіля не має права здійснювати стоянку та посадку пасажирів на стоянці таксі.  
    -288- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Доповнити статтю новим абзацем: "називати розмір оплати за поїздку, який не відповідає показникам таксометра".  
Враховано    
    -289- Кухарчук М.А.
Додати абзац такого змісту: „Водій легкового автомобіля на замовлення зобов'язаний виконувати правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту і технічної експлуатації легкового автомобіля. Водій легкового автомобіля не має права здійснювати стоянку та посадку пасажирів на стоянці таксі."  
Враховано    
430. Стаття 35. Основні права та обов'язки пасажира      Стаття 41. Основні права та обов'язки пасажира  
431. Пасажир має право:      Пасажир має право:  
432. одержувати від перевізника, водія, на зупинках автобусних маршрутів загального користування, автостанціях та автовокзалах інформацію про послуги автомобільного транспорту загального користування;      одержувати від перевізника, водія, на зупинках автобусних маршрутів загального користування, автостанціях та автовокзалах інформацію про послуги автомобільного транспорту загального користування;  
433. безоплатно провозити з собою на автобусних маршрутах загального користування одну дитину дошкільного віку без надання їй окремого місця;      безоплатно провозити з собою на автобусних маршрутах загального користування одну дитину дошкільного віку без надання їй окремого місця;  
434. безоплатно перевозити з собою на автобусних маршрутах загального користування ручну поклажу, а також відповідно до законодавства про захист прав споживачів і правил перевезень користуватися іншими правами.      безоплатно перевозити з собою на автобусних маршрутах загального користування ручну поклажу, а також відповідно до законодавства про захист прав споживачів і правил перевезень користуватися іншими правами.  
435. Пасажир зобов'язаний:      Пасажир зобов'язаний:  
436. мати при собі квиток на проїзд, на перевезення багажу, а за наявності права пільгового проїзду - відповідне посвідчення;      мати при собі квиток на проїзд, на перевезення багажу, а за наявності права пільгового проїзду - відповідне посвідчення;  
437. виконувати вимоги правил користування автомобільним транспортом.   -290- Климпуш О.Д.
Викласти абзац у такій редакції: "виконувати вимоги правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту".  
Враховано   виконувати вимоги правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.  
    -291- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Додати абзац словами "загального користування".  
Відхилено . Поняття "транспорт загального користування" у цьому законодавчому акті не існує.   
438. Стаття 36. Договори щодо перевезення пасажирів      Стаття 42. Договори щодо перевезення пасажирів  
439. Договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування укладається між замовником пасажирських перевезень та автомобільним перевізником і вважається укладеним з моменту його підписання сторонами.   -292- Климпуш О.Д.
Абзац викласти у такій редакції: "Договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування міському, приміському та міжміському, які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути), укладається між Замовником пасажирських перевезень та автомобільним перевізником, переможцем конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування і вважається укладеним з моменту його підписання сторонами".  
Враховано   Договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування міському, приміському та міжміському, які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути), укладається між замовником пасажирських перевезень та автомобільним перевізником і вважається укладеним з моменту його підписання сторонами.  
    -293- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
В абзаці після слів "автомобільним перевізником" доповнити словами "переможцем конкурсу на перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування".  
Враховано по суті   
440. Договір перевезення пасажира автобусом на маршруті загального користування укладається між автомобільним перевізником та пасажиром. Цей договір вважається укладеним з моменту придбання пасажиром квитка на право проїзду, а для осіб, які користуються правом пільгового проїзду, -з моменту посадки в автобус.      Договір перевезення пасажира автобусом на маршруті загального користування укладається між автомобільним перевізником та пасажиром. Цей договір вважається укладеним з моменту придбання пасажиром квитка на право проїзду, а для осіб, які користуються правом пільгового проїзду, - з моменту посадки в автобус.  
441. Договір про нерегулярні пасажирські перевезення автобусом укладається між замовником транспортних послуг та автомобільним перевізником і вважається укладеним з моменту його підписання сторонами.      Договір про нерегулярні пасажирські перевезення автобусом укладається між замовником транспортних послуг та автомобільним перевізником і вважається укладеним з моменту його підписання сторонами.  
442. Договір перевезення пасажирів на таксі набуває чинності з моменту посадки пасажира і діє до моменту його висадки за пунктом призначення.   -294- Кухарчук М.А.
Додати абзац такого змісту: „Договір про обслуговування легковим автомобілем на замовлення укладається між автомобільним перевізником і замовником у письмовій формі та вважається укладеним з моменту його підписання сторонами або з моменту домовленості сторін."  
Враховано   Договір перевезення пасажирів на таксі набуває чинності з моменту посадки пасажира і діє до моменту його висадки в пункті призначення. Договір про обслуговування легковим автомобілем на замовлення укладається між автомобільним перевізником і замовником у письмовій формі та вважається укладеним з моменту його підписання сторонами або з моменту домовленості сторін.  
443. Дія договору перевезення пасажира автомобільним транспортом може бути припинена за ініціативою автомобільного перевізника чи водія автомобільного транспортного засобу, якщо пасажир:      Дія договору перевезення пасажира автомобільним транспортом може бути припинена за ініціативою автомобільного перевізника чи водія автомобільного транспортного засобу, якщо пасажир:  
444. перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;      перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;  
445. порушує громадський порядок;      порушує громадський порядок;  
446. пред'являє заборонений до перевезення багаж або багаж, який за габаритами не відповідає встановленим нормам;      пред'являє заборонений до перевезення багаж або багаж, який за габаритами не відповідає встановленим нормам;  
447. порушує інші вимоги правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.   -295- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац доповнити словами "загального користування".  
Відхилено . В законі відсутнє поняття "транспорт загального користування".  порушує інші вимоги правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.  
448. Стаття 42. Основні засади визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування      Стаття 43. Основні засади визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування  
449. Визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування (крім міжнародних маршрутів) здійснюється виключно на конкурсних засадах.      Визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування (крім міжнародних маршрутів) здійснюється виключно на конкурсних засадах.  
450. Об'єктом конкурсу можуть бути: маршрут (кілька маршрутів), оборотний рейс (кілька оборотних рейсів).      Об'єктом конкурсу можуть бути: маршрут (кілька маршрутів), оборотний рейс (кілька оборотних рейсів).  
451. На конкурс виносяться маршрути з затвердженими паспортами.      На конкурс виносяться маршрути із затвердженими паспортами.  
452. Визначення автомобільного перевізника на міжнародному автобусному маршруті загального користування здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.   -296- Климпуш О.Д.
Після слів "Визначення" додати слово "кандидатури", після слова "перевізника" додати слова "для роботи", після слова "здійснюється" додати слова "на конкурсних засадах", після слова "встановленому" додати "Кабінетом Міністрів України"  
Враховано   Визначення кандидатури автомобільного перевізника для роботи на міжнародному автобусному маршруті загального користування здійснюється на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
    -297- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
В абзаці слова "встановленому центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту" замінити словами "встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
453. Стаття 43. Визначення умов перевезень та проведення конкурсу      Стаття 44. Визначення умов перевезень та проведення конкурсу  
454. Проведення конкурсу та визначення умов перевезень покладають на замовників пасажирських перевезень.   -298- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Слова "Проведення конкурсу" замінити словами "Організація проведення конкурсу", а слово "покладають" замінити словом "покладається".  
Враховано   Організація проведення конкурсу та визначення умов перевезень покладаються на замовників пасажирських перевезень.  
455. До обов'язкових умов конкурсу на перевезення пасажирів належать:      До обов'язкових умов конкурсу на перевезення пасажирів належать:  
456. визначена замовником пасажирських перевезень обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на маршруті загального користування, за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками;      визначена замовником пасажирських перевезень обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на маршруті загального користування, за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками;  
457. державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування населення.      державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування населення.  
458. У разі відсутності у перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект - зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років.      У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект - зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років.  
459. У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з врахуванням поданих інвестиційних проектів - зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати усім вимогам, в термін до п'яти років.      У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п'яти років.  
460. Договір з переможцем конкурсу замовник пасажирських перевезень укладає на термін від трьох до п'яти років.   -299- Климпуш О.Д.
У абзаці після слів "з переможцем конкурсу" додати " (або дозвіл)", після слова "укладає" додати " (або надає)". Додати абзац: "Договір з переможцем конкурсу (або дозвіл) в разі відсутності в нього автобусів, що відповідають умовам конкурсу, замовник пасажирських перевезень укладає (або надає) на один рік".  
Враховано   Договір з переможцем конкурсу (або дозвіл) замовник пасажирських перевезень укладає (або надає) на термін від трьох до п'яти років. Договір з переможцем конкурсу (або дозвіл) в разі відсутності в нього автобусів, що відповідають умовам конкурсу, замовник пасажирських перевезень укладає (або надає) на один рік. Дозвіл замовника пасажирських перевезень пасажирському перевізнику на обслуговування автобусних маршрутів надається на термін до п'яти років.  
    -300- Климпуш О.Д.
Додати абзац такого змісту: "Дозвіл замовника пасажирських перевезень пасажирському перевізнику на обслуговування автобусних маршрутів надається на термін до п'яти років".  
Враховано    
461. Автомобільний перевізник - переможець конкурсу, який має власні транспортні засоби і згідно з сертифікатом відповідності на послуги має можливість виконувати передбачені законодавством регламентні роботи щодо забезпечення безпеки перевезень за договорами з для іншими автомобільними перевізниками, має право залучати для роботи на автобусних маршрутах загального користування (крім міжміських) інших автомобільних перевізників, якщо вони мають ліцензію на даний вид послуг та відповідні умовам конкурсу автобуси, якщо це передбачено у договорі із замовником пасажирських перевезень. В інших випадках автомобільний перевізник - переможець конкурсу повинен самостійно забезпечувати перевезення.   -301- Климпуш О.Д.
Абзац викласти у такій редакції: „Автомобільний перевізник - переможець конкурсу, який має власні транспортні засоби і згідно із сертифікатом відповідності послуг із перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам має можливість виконувати за договором з іншими перевізниками роботи, визначені у статті 34 цього Закону, має право залучати для роботи на автобусних маршрутах загального користування (крім міжміських) інших автомобільних перевізників, якщо вони мають ліцензію на даний вид послуг та відповідні умовам конкурсу автобуси, уклали з автомобільним перевізником - переможцем конкурсу договори на роботи, визначені у статті 34 цього Закону, і якщо це передбачено в договорі із замовником пасажирських перевезень. Кількість транспортних засобів та водіїв інших перевізників, для яких можуть виконуватись роботи, передбачені статтею 34 цього Закону, і які можуть залучатись для роботи на автобусних маршрутах загального користування, визначається сертифікатом відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам. В інших випадках автомобільний перевізник - переможець конкурсу повинен самостійно забезпечувати перевезення."  
Враховано   Автомобільний перевізник - переможець конкурсу, який має власні транспортні засоби і згідно із сертифікатом відповідності послуг із перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам має можливість виконувати за договором з іншими перевізниками роботи, визначені у статті 34 цього Закону, має право залучати для роботи на автобусних маршрутах загального користування (крім міжміських) інших автомобільних перевізників, якщо вони мають ліцензію на даний вид послуг та відповідні умовам конкурсу автобуси, уклали з автомобільним перевізником - переможцем конкурсу договори на роботи, визначені у статті 34 цього Закону, і якщо це передбачено в договорі із замовником пасажирських перевезень. Кількість транспортних засобів та водіїв інших перевізників, для яких можуть виконуватись роботи, передбачені статтею 34 цього Закону, і які можуть залучатись для роботи на автобусних маршрутах загального користування, визначається сертифікатом відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам. В інших випадках автомобільний перевізник - переможець конкурсу повинен самостійно забезпечувати перевезення.  
    -302- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Абзац вилучити.  
Відхилено . Пропозиція не має обґрунтування.   
462. Для підготування та проведення конкурсу замовник пасажирських перевезень утворює конкурсний комітет, до складу якого входять представники відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, транспортної інспекції, а також представники громадських організацій. До конкурсного комітету не може бути включено осіб, які самі або її родичі мають у власності автобуси.   -303- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
В абзаці замість слів "транспортної інспекції" вставити слова "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту та територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України, відповідальних за безпеку дорожнього руху". Замість слів "не може бути включено осіб, які самі або їх родичі мають у власності автобуси" вставити слова "не можуть входити представники суб'єктів господарювання - автомобільних перевізників, які є учасниками конкурсу або які діють на ринку перевезень пасажирів і можуть впливати на прийняття рішень комітету".  
Враховано   Для підготування та проведення конкурсу замовник пасажирських перевезень утворює конкурсний комітет, до складу якого входять представники відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту та територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України, відповідальних за безпеку дорожнього руху, а також громадських організацій. До конкурсного комітету не можуть входити представники суб'єктів господарювання - автомобільних перевізників, які є учасниками конкурсу або які діють на ринку перевезень пасажирів і можуть впливати на прийняття рішень комітету.  
463. Для організації забезпечення і підготування матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету замовник пасажирських перевезень на конкурсних умовах за договором залучає підприємство (організацію), що має фахівців та досвід не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень. Конкурс проводиться з залученням представників відповідних органів виконавчої влади, а також представників громадських організацій. Залучене для проведення засідань конкурсного комітету підприємство (організація) готує матеріали щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інші матеріали.   -304- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Абзац вилучити.  
Відхилено . Пропозиція не має обґрунтування.  Для організації забезпечення і підготування матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету замовник пасажирських перевезень на конкурсних умовах за договором залучає підприємство (організацію), що має фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень. Конкурс проводиться із залученням представників відповідних органів виконавчої влади, а також представників громадських організацій. Залучене для проведення засідань конкурсного комітету підприємство (організація) готує матеріали щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інші матеріали.  
464. Порядок проведення конкурсів визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.   -305- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Абзац викласти у такій редакції: "Порядок проведення конкурсів визначає Кабінет міністрів України".  
Враховано   Порядок проведення конкурсів визначає Кабінет Міністрів України.  
465. Стаття 44 Вимоги до автомобільних перевізників, які допускаються до участі в конкурсі      Стаття 45. Вимоги до автомобільних перевізників, які допускаються до участі в конкурсі  
466. У конкурсі на визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що виносять на конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним у статті 41 цього закону.   -306- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
У абзаці слова "автобуси відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним у статті 41 цього закону" замінити словами "транспортні засоби відповідного типу та відповідають вимогам статті 41 цього закону".  
Відхилено . Пропозиція не поліпшує редакцію абзацу.  У конкурсі на визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що виносять на конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним у статті 34 цього Закону.  
467. До участі у конкурсі не допускаються перевізники, які:      До участі в конкурсі не допускаються перевізники, які:  
468. - визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб'єкта господарювання;      визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб'єкта господарювання;  
469. - подали до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;      подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;  
470. - не відповідають вимогам, викладеним у статті 41 цього закону.   -307- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Абзац викласти у такій редакції: "не відповідають вимогам статті 34 цього закону".  
Враховано   не відповідають вимогам статті 34 цього Закону.  
    -308- Бандурка О.М.
Вимоги до автомобільного перевізника дублюють статтю 37 щодо допуску перевізника до перевезень. Необхідно або редакційно доопрацювати, або виключити цю статтю, або об'єднати з положеннями статті 45.  
Враховано по суті.   
471. Стаття 45. Проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування      Стаття 46. Проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування  
472. Для участі у конкурсі на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування автомобільний перевізник подає конкурсному комітету такі документи:      Для участі в конкурсі на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування автомобільний перевізник подає конкурсному комітету такі документи:  
473. заяву претендента встановленого зразка із зазначенням автобусного маршруту загального користування, на якому має намір працювати претендент;      заяву претендента встановленого зразка із зазначенням автобусного маршруту загального користування, на якому має намір працювати претендент;  
474. нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів та копії ліцензійних карток на автобуси, які будуть використовуватись на автобусному маршруті;   -309- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
У абзаці виключити слова "та копії ліцензійних карток".  
Відхилено . Обов'язковість ліцензійної картки на кожен автобус визначена законодавчо.  нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів та копії ліцензійних карток на автобуси, які будуть використовуватись на автобусному маршруті;  
475. додаткові умови обслуговування маршруту;      відомості про додаткові умови обслуговування маршруту;  
476. документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі;   -310- Крук Ю.Б.
Додати абзац такого змісту: "При визначенні переможця конкурсу в разі рівних пропозицій претендентів перевага надається перевізникам, які представили до конкурсного комітету: сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам, а також для міжміських та міжнародних автобусних маршрутів - свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності ."  
Враховано   документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі. При визначенні переможця конкурсу в разі рівних пропозицій претендентів перевага надається перевізникам, які представили до конкурсного комітету: сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам, а також для міжміських та міжнародних автобусних маршрутів свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності.  
477. Фінансування проведення конкурсу здійснюється за рахунок плати претендентів за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів. Якщо конкурс не відбувся або переможця не було визначено, претендентам повертають плату за участь у конкурсі, а витрати на підготування конкурсу відносять на рахунок замовника пасажирських перевезень.   -311- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
У абзаці слова "здійснюється за рахунок плати претендентів за участь" замінити словами "здійснюється замовником за рахунки коштів, внесених претендентами як плату за участь".  
Враховано   Фінансування проведення конкурсу здійснюється замовником за рахунок коштів, внесених претендентами як плату за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів. Якщо конкурс не відбувся або переможця не було визначено, претендентам повертають плату за участь у конкурсі, а витрати на підготування конкурсу відносять на рахунок замовника пасажирських перевезень.  
478. РОЗДІЛ ІІІ ВНУТРІШНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ      РОЗДІЛ ІІІ ВНУТРІШНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ  
479. Глава 8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ      Глава 8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ  
480. Стаття 46. Внутрішні перевезення вантажів та правила їх надання      Стаття 47. Внутрішні перевезення вантажів та правила їх надання  
481. Автомобільні перевізники надають послуги з перевезення вантажів у внутрішньому сполученні між пунктами відправлення та призначення, розташованими в Україні, а також комплекс допоміжних операцій, пов'язаних з цими перевезеннями.   -312- Олексіюк С.С.
Викласти у такій редакції: "До внутрішніх перевезень вантажів відносяться перевезення вантажів між пунктами відправлення та призначення, розташованими в Україні, і комплекс допоміжних операцій, пов'язаних з цими перевезеннями, а також технологічні перевезення вантажів, що здійснюються в межах одного виробничого об'єкта без виїзду на автомобільні дороги загального користування".  
Враховано   До внутрішніх перевезень вантажів відносяться перевезення вантажів між пунктами відправлення та призначення, розташованими в Україні, та комплекс допоміжних операцій, пов'язаних з цими перевезеннями, а також технологічні перевезення вантажів, що здійснюються в межах одного виробничого об'єкта без виїзду на автомобільні дороги загального користування.  
482. До внутрішніх перевезень вантажів автомобільним транспортом належать технологічні перевезення вантажів, що здійснюють в межах одного виробничого об'єкта без виїзду на автомобільні дороги загального користування.   -313- Олексіюк С.С.
Вилучити.  
Враховано   До комплексу допоміжних операцій, пов'язаних із внутрішніми перевезеннями вантажів автомобільним транспортом, належать: завантаження та розвантаження автомобільних транспортних засобів; перевантаження вантажів на інший вид транспорту чи транспортний засіб; сортування, пакування, обмірювання та маркування вантажу; накопичення, формування або дроблення партій вантажу; зберігання вантажу; транспортно-експедиційні послуги.  
    -314- Олексіюк С.С.
Після першого абзацу додати абзац: "До комплексу допоміжних операцій, пов'язаних із внутрішніми перевезеннями вантажів автомобільним транспортом, належать: завантаження та розвантаження автомобільних транспортних засобів; перевантаження вантажів на інший вид транспорту чи транспортний засіб; сортування, пакування, обмірювання та маркування вантажу; накопичення, формування або дроблення партій вантажу; зберігання вантажу; транспортно-експедиційні послуги".  
Враховано    
483. Правила перевезень вантажів транспортними засобами затверджує центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.   -315- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Останній абзац викласти у такій редакції: "Правила перевезень вантажів транспортними засобами затверджуються Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено . Затвердження цих правил відноситься до компетенції Мінтрансзв'язку з послідуючою реєстрацією наказу в Мінюсті.  Правила перевезень вантажів транспортними засобами затверджує центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту. Правила технологічних перевезень вантажів транспортними засобами затверджуються керівництвом виробничого об'єкта.  
    -316- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Статтю додати абзацем: "Правила технологічних перевезень вантажів транспортними засобами затверджуються керівництвом виробничого об'єкта".  
Враховано    
    -317- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Назву статті 46 викласти у такій редакції: „Правила надання послуг з перевезення вантажів у внутрішньому сполученні".  
Відхилено . Запропонована назва статті не відображає її змісту, бо виключає перевезення вантажів для власних потреб.   
    -318- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Перший абзац статті викласти у такій редакції: „Автомобільні перевізники надають послуги з перевезення вантажів у внутрішньому сполученні між пунктами відправлення та призначення, розташованими в Україні, а також комплекс допоміжних операцій, пов'язаних з цими перевезеннями".  
Відхилено . Запропонована редакція не поліпшує змісту статті і не включає технологічних перевезень, які відносяться до внутрішніх перевезень, а також перевезень для власних потреб.   
484. Стаття 47. Документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення      Стаття 48. Документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення  
485. Автомобільні перевізники, водії повинні мати і пред'являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті, документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення.   -319- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
В абзаці слова "на автомобільному транспорті" замінити словами "на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху".  
Враховано   Автомобільні перевізники, водії повинні мати і пред'являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення.  
486. Документами для вантажних перевезень, що здійснюють на договірних умовах, є:   -320- Климпуш О.Д.
Абзац викласти у такій редакції; "Документами для юридичної особи, що здійснює вантажні перевезення на договірних умовах, є:".  
Немає висновку   Документами для юридичної особи, що здійснює вантажні перевезення на договірних умовах, є:  
487. для автомобільного перевізника - ліцензія та документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;      для автомобільного перевізника - ліцензія та документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;  
488. для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, ліцензійна картка, дорожній лист, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством України.   -321- Бандурка О.М.
Слова „ліцензійну картку" замінити на „належним чином засвідчена копія ліцензії на здійснення конкретних перевезень".  
Відхилено . Наявність на кожен транспортний засіб ліцензійної картки обов'язкова і це визначено законодавством.  для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, ліцензійна картка, дорожній лист, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством України; Документами для фізичної особи, що здійснює вантажні перевезення на договірних умовах, є: для автомобільного перевізника - ліцензія та документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України; для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, ліцензійна картка, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством України.  
    -322- Климпуш О.Д.
Додати пункт такого змісту: "Документами для фізичної особи, що здійснює вантажні перевезення на договірних умовах, є: для автомобільного перевізника - ліцензія та документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України; для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, ліцензійна картка, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством України.".  
Враховано    
489. Документами на вантажних перевезеннях для власних потреб є:   -323- Климпуш О.Д.
Абзац викласти у такій редакції: "Документами для юридичної особи, що здійснює вантажні перевезення для власних потреб є:".  
Враховано   Документами для юридичної особи, що здійснює вантажні перевезення для власних потреб є:  
490. для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;      для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;  
491. для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, дорожній лист, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством України.   -324- Климпуш О.Д.
Додати пункт такого змісту: "Документами для фізичної особи, що здійснює вантажні перевезення для власних потреб є: для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України; для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством України."  
Враховано   для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, дорожній лист, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством України; Документами для фізичної особи, що здійснює вантажні перевезення для власних потреб є: для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України; для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством України.  
492. У разі перевезення небезпечних вантажів, які здійснюються на договірних умовах чи для власних потреб, додатковими документами для водія є: свідоцтва про допуск водія і транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу.   -325- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац викласти у такій редакції: "У разі перевезення небезпечних вантажів, яке здійснюється на договірних умовах чи для власних потреб, обов'язковими документами для водія є: свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів; ДОПНВ - свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажів; письмові інструкції на випадок аварії або надзвичайних ситуацій; дозвіл на дорожнє перевезення небезпечного вантажу, виданий Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України".  
Враховано частково   У разі перевезення небезпечних вантажів обов'язковими документами для водія є: свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів; свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі; письмові інструкції на випадок аварії або надзвичайних ситуацій.  
493. У разі перевезення вантажів з перевищенням габаритних або вагових обмежень, які здійснюються на договірних умовах чи для власних потреб, обов'язковим документом є - дозвіл, який дає право на рух автомобільними дорогами України, виданий компетентними уповноваженими органами.   -326- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
В абзаці слова "компетентними уповноваженими органами" замінити словами "Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України".  
Відхилено . Функціонально це відноситься до органів, які здійснюють будівництво а експлуатацію автомобільних доріг.  У разі перевезення вантажів з перевищенням габаритних або вагових обмежень, які здійснюються на договірних умовах чи для власних потреб, обов'язковим документом є дозвіл, який дає право на рух автомобільними дорогами України, виданий компетентними уповноваженими органами.  
    -327- Бандурка О.М.
Необхідно чітко визначити перелік документів, необхідних для здійснення вантажних перевезень, тобто у всіх абзацах виключити слова „інші документи, передбачені законодавством України".  
Відхилено . Україна буде приєднуватись до міжнародних угод і конвенцій, що потребує змін до переліку документів.   
494. Стаття 48. Основні права та обов'язки водія транспортного засобу при перевезенні вантажу у внутрішньому сполученні      Стаття 49. Основні права та обов'язки водія транспортного засобу при перевезенні вантажу у внутрішньому сполученні  
495. Водій транспортного засобу при внутрішньому перевезенні вантажів має право:      Водій транспортного засобу при внутрішньому перевезенні вантажів має право:  
496. відмовлятися від прийняття для перевезення вантажу, який не відповідає встановленим вимогам або вимогам щодо пломбування вантажу, якщо відтиск пломби нечіткий або пломбу пошкоджено;      відмовлятися від прийняття для перевезення вантажу, який не відповідає встановленим вимогам або вимогам щодо пломбування вантажу, якщо відтиск пломби нечіткий або пломбу пошкоджено;  
497. вимагати від вантажовласника (уповноваженої ним особи) належного закріплення вантажу на транспортному засобі відповідно до встановлених законодавством вимог та очищення його кузова від залишків вантажу.      вимагати від вантажовласника (уповноваженої ним особи) належного закріплення вантажу на транспортному засобі відповідно до встановлених законодавством вимог та очищення його кузова від залишків вантажу.  
498. Водій транспортного засобу зобов'язаний:      Водій транспортного засобу зобов'язаний:  
499. мати з собою і пред'являти для перевірки уповноваженим посадовим особам документи, визначені цим Законом;   -328- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац викласти у такій редакції: "мати при собі та передавати для перевірки уповноваженим на те посадовим особам документи, передбачені законодавством, для здійснення зазначених перевезень".  
Враховано   мати при собі та передавати для перевірки уповноваженим на те посадовим особам документи, передбачені законодавством, для здійснення зазначених перевезень;  
500. перевіряти надійність пломбування, закріплення, накриття та ув'язування вантажу для його безпечного перевезення;      перевіряти надійність пломбування, закріплення, накриття та ув'язування вантажу для його безпечного перевезення;  
501. забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, та своєчасно його доставити вантажовласнику (уповноваженій ним особі);      забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, та своєчасно його доставити вантажовласнику (уповноваженій ним особі);  
502. дотримуватися визначеного режиму праці та відпочинку      дотримуватися визначеного режиму праці та відпочинку.  
503. Основні права та обов'язки водія транспортного засобу при перевезенні вантажу у внутрішньому сполученні встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.   -329- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац вилучити.  
Враховано    
504. Стаття 50. Вимоги до автомобільного перевізника, що здійснює перевезення вантажів   -330- Климпуш О.Д.
Вилучити. Стаття дублює статтю 41.  
Враховано    
505. Автомобільний перевізник, що здійснює перевезення вантажів, повинен:       
506. виконувати вимоги цього Закону та інших актів законодавства України;       
507. забезпечувати контроль технічного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;       
508. здійснювати перевезення вантажу транспортними засобами відповідного типу і утримувати їх у належному технічному стані;       
509. забезпечувати проведення медичного огляду стану здоров'я водіїв (періодичного, позачергового, щозмінного передрейсового та післярейсового);       
510. забезпечувати дотримання встановлених законодавством умов праці та відпочинку водіїв;       
511. забезпечувати проведення стажування та інструктажу водіїв;       
512. забезпечувати зберігання транспортних засобів у спеціальних приміщеннях, на стоянках із засобами охорони;       
513. забезпечувати водіїв документацією на перевезення вантажів.       
514. Стаття 51. Договір про перевезення вантажу      Стаття 50. Договір про перевезення вантажу  
515. Договір про перевезення вантажу автомобільним транспортом укладається відповідно до цивільного законодавства між замовником та виконавцем у письмовій формі (договір, накладна, квитанція тощо). Істотними умовами договору є:      Договір про перевезення вантажу автомобільним транспортом укладається відповідно до цивільного законодавства між замовником та виконавцем у письмовій формі (договір, накладна, квитанція тощо). Істотними умовами договору є:  
516. найменування та місцезнаходження сторін;      найменування та місцезнаходження сторін;  
517. найменування та кількість вантажу, його пакування;      найменування та кількість вантажу, його пакування;  
518. умови та термін перевезення;      умови та термін перевезення;  
519. місце та час навантаження і розвантаження;      місце та час навантаження і розвантаження;  
520. вартість перевезення;      вартість перевезення;  
521. інші умови, узгоджені сторонами.      інші умови, узгоджені сторонами.  
522. Стаття 52. Основні права та обов'язки замовника за договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом      Стаття 51. Основні права та обов'язки замовника за договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом  
523. Замовник за договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом має право отримати компенсацію згідно з законодавством за пошкодження або псування вантажу, часткову чи повну його втрату або несвоєчасність доставки.      Замовник за договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом має право отримати компенсацію згідно із законодавством за пошкодження або псування вантажу, часткову чи повну його втрату або несвоєчасність доставки.  
524. Замовник за договором про перевезення вантажу зобов'язаний:      Замовник за договором про перевезення вантажу зобов'язаний:  
525. забезпечити своєчасне та повне оформлення документів на перевезення вантажу;      забезпечити своєчасне та повне оформлення документів на перевезення вантажу;  
526. утримувати власні під'їзні шляхи до вантажних пунктів, вантажні майданчики, рампи тощо у стані, що відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці, техніки безпеки та безпеки руху;      утримувати власні під'їзні шляхи до вантажних пунктів, вантажні майданчики, рампи тощо у стані, що відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці, техніки безпеки та безпеки руху;  
527. здійснювати вантажні операції, закріплення, накриття, ув'язування та пломбування вантажу, зняття кріплень і покриттів та очищення транспортного засобу від залишків вантажу;      здійснювати вантажні операції, закріплення, накриття, ув'язування та пломбування вантажу, зняття кріплень і покриттів та очищення транспортного засобу від залишків вантажу;  
528. забезпечувати вимоги законодавства з питань охорони праці і техніки безпеки при вантажних операціях.      забезпечувати вимоги законодавства з питань охорони праці та техніки безпеки при вантажних операціях.  
529. Стаття 53. Основні права та обов'язки виконавця за договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом      Стаття 52. Основні права та обов'язки виконавця за договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом  
530. Автомобільний перевізник має право:      Автомобільний перевізник має право:  
531. відмовитися від приймання вантажу для перевезення, якщо замовником не підготовлено вантаж чи необхідні документи або внесені без попереднього узгодження з ним зміни до реквізитів цих документів;      відмовитися від приймання вантажу для перевезення, якщо замовником не підготовлено вантаж чи необхідні документи або внесені без попереднього узгодження з ним зміни до реквізитів цих документів;  
532. відмовитися від перевезення вантажу, якщо замовник подає до перевезень вантаж, не обумовлений договором про перевезення, пакування вантажу не відповідає встановленим законодавством вимогам, ушкоджена тара або нечітким є відтиск пломби тощо;      відмовитися від перевезення вантажу, якщо замовник подає до перевезень вантаж, не обумовлений договором про перевезення, пакування вантажу не відповідає встановленим законодавством вимогам, ушкоджена тара або нечітким є відтиск пломби тощо;  
533. одержувати відшкодування від замовника, якщо транспортний засіб був пошкоджений під час вантажних робіт або під час перевезення вантажу з вини замовника.      одержувати відшкодування від замовника, якщо транспортний засіб був пошкоджений під час вантажних робіт або під час перевезення вантажу з вини замовника.  
534. Автомобільний перевізник зобов'язаний:      Автомобільний перевізник зобов'язаний:  
535. при укладанні договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом передбачати для персоналу перевізника встановлені законодавством умови праці та відпочинку;   -331- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
В абзаці слова "для персоналу перевізника" замінити словами "для свого персоналу".  
Враховано   при укладанні договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом передбачати для свого персоналу встановлені законодавством умови праці та відпочинку;  
536. забезпечити виконання умов договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом у межах, визначених законодавством та цим договором;   -332- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
В абзаці слова "визначених законодавством та цим договором" замінити словами "визначених договором та законодавством".  
Враховано   забезпечити виконання умов договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом у межах, визначених договором та законодавством;  
537. забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, до передачі вантажовласнику (уповноваженій ним особі) у пункті призначення;      забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, до передачі вантажовласнику (уповноваженій ним особі) в пункті призначення;  
538. відшкодовувати замовнику збитки за пошкодження або псування вантажу, часткову чи повну його втрату, а також збитки, завдані внаслідок несвоєчасної доставки вантажу.      відшкодовувати замовнику збитки за пошкодження або псування вантажу, часткову чи повну його втрату, а також збитки, завдані внаслідок несвоєчасної доставки вантажу.  
539. Розділ ІV МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І ВАНТАЖІВ      Розділ ІV МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І ВАНТАЖІВ  
540. Стаття 54. Організація міжнародних перевезень пасажирів і вантажів      Стаття 53. Організація міжнародних перевезень пасажирів і вантажів  
541. Організацію міжнародних перевезень пасажирів і вантажів здійснюють перевізники відповідно до міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень.      Організацію міжнародних перевезень пасажирів і вантажів здійснюють перевізники відповідно до міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень.  
542. До міжнародних перевезень пасажирів та вантажів допускаються резиденти України, які:      До міжнародних перевезень пасажирів та вантажів допускаються резиденти України, які:  
543. не є банкрутами;   -333- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
В статті абзац третій вилучити.  
Враховано    
544. не мають заборгованості перед бюджетом;   -334- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
В статті абзац четвертий вилучити.  
Враховано    
545. мають ліквідні активи на кожен транспортний засіб за нормою, яку визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту;   -335- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
В статті абзац п'ятий вилучити.  
Враховано    
546. не мають на протязі останнього року дорожньо - транспортних пригод, в яких загинули люди;   -336- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
В статті абзац шостий вилучити.  
Враховано    
547. не мають судових вироків щодо порушення ними законодавства або договірних зобов'язань;   -337- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
В абзаці слова "судових вироків" замінити словами "судових рішень".  
Враховано   не мають судових рішень щодо порушення ними законодавства або договірних зобов'язань;  
548. мають досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних умовах не менше ніж три роки.      мають досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних умовах не менше ніж три роки.  
549. При виконанні міжнародних перевезень вантажів резиденти України повинні мати:      При виконанні міжнародних перевезень вантажів резиденти України повинні мати:  
550. дозволи іноземних країн, по території яких буде здійснюватись перевезення;      дозволи іноземних країн, по території яких буде здійснюватись перевезення;  
551. ліцензійну картку на транспортний засіб;   -338- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац викласти у такій редакції: "належним чином завірену копію ліцензії на здійснення міжнародних перевезень вантажів".  
Відхилено . Наявність ліцензійної картки на кожен транспортний засіб визначена законодавчо.  ліцензійну картку на транспортний засіб;  
552. дозвіл щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень;      дозвіл щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень;  
553. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;      свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;  
554. сертифікат відповідності щодо безпеки руху, екологічної безпеки та енергозбереження вимогам країн, по території яких буде здійснюватись перевезення.      сертифікат відповідності щодо безпеки руху, екологічної безпеки та енергозбереження вимогам країн, по території яких буде здійснюватись перевезення.  
555. При виконанні міжнародних перевезень пасажирів резиденти України повинні мати:      При виконанні міжнародних перевезень пасажирів резиденти України повинні мати:  
556. дозволи іноземних країн, по території яких буде здійснюватись перевезення;      дозволи іноземних країн, по території яких буде здійснюватись перевезення;  
557. ліцензійну картку на транспортний засіб;   -339- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Абзац викласти у такій редакції: "належним чином завірену копію ліцензії на здійснення міжнародних перевезень пасажирів".  
Відхилено . Наявність ліцензійної картки на кожен транспортний засіб визначена законодавчо.  ліцензійну картку на транспортний засіб;  
558. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;      свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;  
559. сертифікат відповідності щодо безпеки руху, екологічної безпеки та енергозбереження вимогам країн, по території яких буде здійснюватись перевезення;      сертифікат відповідності щодо безпеки руху, екологічної безпеки та енергозбереження вимогам країн, по території яких буде здійснюватись перевезення;  
560. список пасажирів ( при нерегулярних та маятникових перевезеннях);      список пасажирів (при нерегулярних та маятникових перевезеннях);  
561. білетно - облікову документацію;      білетно-облікову документацію;  
562. схему маршруту.      схему маршруту.  
563. При виконанні міжнародних перевезень вантажів нерезиденти України повинні мати:      При виконанні міжнародних перевезень вантажів нерезиденти України повинні мати:  
564. дозвіл України;      дозвіл України;  
565. дозвіл щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень;      дозвіл щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень;  
566. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;      свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;  
567. сертифікат відповідності транспортного засобу вимогам законодавства України щодо безпеки руху, екологічної безпеки та енергозбереження.      сертифікат відповідності транспортного засобу вимогам законодавства України щодо безпеки руху, екологічної безпеки та енергозбереження.  
568. При виконанні міжнародних перевезень пасажирів нерезиденти повинні мати:      При виконанні міжнародних перевезень пасажирів нерезиденти повинні мати:  
569. дозвіл України;      дозвіл України;  
570. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;      свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;  
571. сертифікат відповідності транспортного засобу вимогам законодавства України щодо безпеки руху, екологічної безпеки та енергозбереження.      сертифікат відповідності транспортного засобу вимогам законодавства України щодо безпеки руху, екологічної безпеки та енергозбереження;  
572. список пасажирів ( для нерегулярних та маятникових перевезень);      список пасажирів (для нерегулярних та маятникових перевезень);  
573. білетно-облікову документацію.      білетно-облікову документацію.  
574. Правила міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом по території України затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.   -340- Олексіюк С.С.
Вилучити.  
Враховано    
575. Стаття 55. Міжнародне співробітництво у сфері міжнародних перевезень пасажирів і вантажів      Стаття 54. Міжнародне співробітництво у сфері міжнародних перевезень пасажирів і вантажів  
576. Міжнародне співробітництво у сфері міжнародних перевезень пасажирів і вантажів забезпечує центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту, який у межах повноважень:      Міжнародне співробітництво у сфері міжнародних перевезень пасажирів і вантажів забезпечує центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту, який у межах повноважень:  
577. організовує контроль за виконанням міжнародних договорів України з питань міжнародних перевезень пасажирів і вантажів;      організовує контроль за виконанням міжнародних договорів України з питань міжнародних перевезень пасажирів і вантажів;  
578. розробляє пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва у сфері міжнародних перевезень пасажирів і вантажів;      розробляє пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва у сфері міжнародних перевезень пасажирів і вантажів;  
579. бере участь у проведенні заходів щодо укладання міжнародних договорів з питань міжнародних перевезень пасажирів і вантажів;      бере участь у проведенні заходів щодо укладання міжнародних договорів з питань міжнародних перевезень пасажирів і вантажів;  
580. бере участь у роботі міжнародних організацій автомобільного транспорту;      бере участь у роботі міжнародних організацій автомобільного транспорту;  
581. забезпечує видачу дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів.      забезпечує видачу дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів.  
582. Стаття 56. Дозволи на міжнародні автомобільні перевезення      Стаття 55. Дозволи на міжнародні автомобільні перевезення  
583. Види дозвільних документів та порядок їх розподілу, видачі та використання українськими перевізниками при перевезенні по території іноземних країн визначаються центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту з урахуванням вимог законодавства України та законодавства країни, по території якої буде здійснюватись перевезення.   -341- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
В абзаці слова "по території іноземних країн визначаються центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту" замінити словами "територією іноземних країн визначаються Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено . Міжурядовими угодами про міжнародне автомобільне сполучення, до яких приєдналась Україна, компетентним органом з цих питань визначено Мінтрансзв'язку.  Види дозвільних документів та порядок їх розподілу, видачі та використання українськими перевізниками при перевезенні по території іноземних країн визначаються центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту з урахуванням вимог законодавства України та законодавства країни, по території якої буде здійснюватись перевезення.  
584. Міжнародні автомобільні перевезення іноземними перевізниками по території України здійснюються за наявності у перевізника українського дозволу, або інших дозвільних документів, якщо інше не передбачено законодавством України.      Міжнародні автомобільні перевезення іноземними перевізниками по території України здійснюються за наявності в перевізника українського дозволу або інших дозвільних документів, якщо інше не передбачено законодавством України.  
585. Порядок оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обліку та обміну визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.      Порядок оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обліку та обміну визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.  
586. Дозвільні документи Європейської Конференції Міністрів Транспорту розподіляють на конкурсних засадах з урахуванням рівня безпеки руху й екологічної безпеки транспортних засобів, запроваджених в європейських країнах, ефективності їх використання.      Дозвільні документи Європейської Конференції Міністрів Транспорту розподіляють на конкурсних засадах з урахуванням рівня безпеки руху й екологічної безпеки транспортних засобів, запроваджених в європейських країнах, ефективності їх використання.  
587. Порядок проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.   -342- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац доповнити словами "та затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено . Міжнародними угодами, до яких приєдналась Україна, компетентним органом з цих питань визначено Мінтрансзв'язку.  Порядок проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.  
588. Стаття 57. Регулярні, нерегулярні та маятникові (човникові) пасажирські міжнародні автомобільні перевезення   -343- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
У назві та тексті статті виключити слово "човникові".  
Відхилено . До Верховної Ради України передані документи про приєднання до міжнародної угоди "Інтербус", якою передбачені човникові перевезення.  Стаття 56. Регулярні, нерегулярні та маятникові (човникові) пасажирські міжнародні автомобільні перевезення  
589. Регулярні, нерегулярні та маятникові (човникові) пасажирські міжнародні автомобільні перевезення, що здійснюють перевізники України, повинні виконуватись автобусами, що відповідають умовам перевезень та параметрам комфортності і мають понад 20 місць для сидіння пасажирів.      Регулярні, нерегулярні та маятникові (човникові) пасажирські міжнародні автомобільні перевезення, що здійснюють перевізники України, повинні виконуватись автобусами, що відповідають умовам перевезень та параметрам комфортності і мають понад 20 місць для сидіння пасажирів.  
590. При здійсненні міжнародних нерегулярних, маятникових (човникових) та регулярних транзитних перевезень водії повинні мати списки пасажирів та інші документи, обумовлені законодавством України.      При здійсненні міжнародних нерегулярних, маятникових (човникових) та регулярних транзитних перевезень водії повинні мати списки пасажирів та інші документи, обумовлені законодавством України.  
591. Порядок організації регулярних, нерегулярних та маятникових (човникових) перевезень пасажирів у міжнародному сполученні визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.      Порядок організації регулярних, нерегулярних та маятникових (човникових) перевезень пасажирів у міжнародному сполученні визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.  
592. Стаття 58. Каботажне автодорожнє перевезення   -344- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Назву статті викласти у такій редакції: "Перевезення пасажирів і вантажів на території України іноземними перевізниками".  
Враховано .  Стаття 57. Перевезення пасажирів і вантажів на території України іноземними перевізниками  
593. Перевезення пасажирів і вантажів між пунктами, розташованими на території України, транспортними засобами, що належать іноземним перевізникам, забороняється, якщо на це не було отримано дозволу центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.      Перевезення пасажирів і вантажів між пунктами, розташованими на території України, транспортними засобами, що належать іноземним перевізникам, забороняється, якщо на це не було отримано дозволу центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.  
594. Стаття 59. Контроль за здійсненням міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом      Стаття 58. Контроль за здійсненням міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом  
595. Контроль за здійсненням міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом проводить служба міжнародних автомобільних перевезень центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту в пунктах пропуску через державний кордон України та у пунктах видачі дозволів автомобільним перевізникам України..      Контроль за здійсненням міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом проводить служба міжнародних автомобільних перевезень центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту в пунктах пропуску через державний кордон України та в пунктах видачі дозволів автомобільним перевізникам України.  
596. Служба міжнародних автомобільних перевезень діє відповідно до законодавства та свого положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.      Служба міжнародних автомобільних перевезень діє відповідно до законодавства та свого положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.  
597. Функціями контролю за здійсненням міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом є:      Функціями контролю за здійсненням міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом є:  
598. контроль за виконанням перевізниками вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень;      контроль за виконанням перевізниками вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень;  
599. контроль технічного стану автомобільних транспортних засобів, що впливає на безпеку руху;   -345- Бандурка О.М.
Абзац викласти у такій редакції: „контроль технічного, санітарного та екологічного стану транспортних засобів, що впливає на безпеку руху, екологію та санітарні норми";  
Враховано   контроль технічного, санітарного та екологічного стану транспортних засобів, що впливає на безпеку руху, екологію та санітарні норми;  
    -346- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
В абзаці після слова "технічного" добавити слова "санітарного та екологічного".  
Враховано    
600. перевірка вагових і габаритних параметрів автомобільних транспортних засобів, оформлення та видача дозволів на проїзд цих засобів по території України у разі перевищення ними встановлених законодавством вагових та габаритних параметрів, а також при перевезенні небезпечних вантажів;   -347- Бандурка О.М.
Абзац викласти у такій редакції: „перевірка вагових і габаритних параметрів транспортних засобів";  
Враховано   перевірка вагових і габаритних параметрів транспортних засобів;  
    -348- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
В абзаці вилучити слово "автомобільних".  
Враховано    
601. контроль та оформлення дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;      контроль та оформлення дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;  
602. облік автомобільних транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів;      облік автомобільних транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів;  
603. перевірка транспортно-експедиційної документації та ліцензій на здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.   -349- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
В абзаці слова "транспортно-експедиційної документації" замінити словами "транспортно-експедиторської документації".  
Враховано   перевірка транспортно-експедиторської документації та ліцензій на здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.  
604. Стаття 60. Міжнародний автомобільний перевізник пасажирів і вантажів      Стаття 59. Міжнародний автомобільний перевізник пасажирів і вантажів  
605. Резиденти України, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів чи вантажів, та (або) фахівці, призначені ними відповідальними за організацію та безпеку перевезень, повинні мати документ, що засвідчує їхню кваліфікацію, вимоги до якої та порядок її підтвердження визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.      Резиденти України, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів чи вантажів, та (або) фахівці, призначені ними відповідальними за організацію та безпеку перевезень, повинні мати документ, що засвідчує їхню кваліфікацію, вимоги до якої та порядок її підтвердження визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.  
606. Вимоги до професійної кваліфікації за обсягами та рівнем підготовки мають передбачати володіння достатніми знаннями, для того щоб належним чином і ефективно займатись професійною діяльністю міжнародного автомобільного перевізника, зокрема знаннями наступних предметів: комерційне і фінансове управління підприємством; технічні стандарти і операції; безпека дорожнього руху; доступ до ринків; елементи торгового, соціального і трудового, цивільного і податкового законодавства.   -350- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац другий вилучити.  
Відхилено . Ці норми передбачені у "Проекте пересмотренной Сводной резолюции об облегчении международных автомобильных перевозок (СР.4) ЄЕК ООН".  Вимоги до професійної кваліфікації за обсягами та рівнем підготовки мають передбачати володіння достатніми знаннями, для того щоб належним чином і ефективно займатись професійною діяльністю міжнародного автомобільного перевізника, зокрема знаннями таких предметів: комерційне і фінансове управління підприємством; технічні стандарти і операції; безпека дорожнього руху; доступ до ринків; елементи торгового, соціального і трудового, цивільного і податкового законодавства.  
607. Вимоги до професійної кваліфікації мають бути підтверджені шляхом успішної здачі обов'язкового письмового екзамену, а за необхідності і усного, що проводиться органом, установою чи організацією, призначеною центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.   -351- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац третій вилучити.  
Відхилено . Ці норми передбачені у "Проекте пересмотренной Сводной резолюции об облегчении международных автомобильных перевозок (СР.4) ЄЕК ООН".  Вимоги до професійної кваліфікації мають бути підтверджені шляхом успішного складення обов'язкового письмового екзамену, а за необхідності й усного, що проводиться органом, установою чи організацією, призначеною центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.  
608. Резиденти України, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів чи вантажів, повинні мати передбачену законодавством документацію та забезпечувати всі види обов'язкового страхування, передбачені законодавством України.      Резиденти України, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів чи вантажів, повинні мати передбачену законодавством документацію та забезпечувати всі види обов'язкового страхування, передбачені законодавством України.  
609. Нерезиденти України, які здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові (човникові) перевезення пасажирів в міжнародному сполученні по території України, повинні забезпечити необхідні режими праці і відпочинку водіїв, контроль стану їх здоров'я; зберігання, обслуговування, а також контроль технічного стану автобусу перед виїздом на маршрут.   -352- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
У абзаці вилучити слова "зберігання, обслуговування", а після слова "технічного" добавити слова "санітарного та екологічного".  
Враховано   Нерезиденти України, які здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові (човникові) перевезення пасажирів у міжнародному сполученні по території України, повинні забезпечити необхідні режими праці і відпочинку водіїв, контроль стану їх здоров'я, а також контроль технічного, санітарного та екологічного стану автобусу перед виїздом на маршрут.  
610. До міжнародних перевезень пасажирів та (чи) вантажів допускають резидентів України, які мають досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних умовах не менше ніж три роки.   -353- Климпуш О.Д.
Абзац викласти у наступній редакції: „До міжнародних перевезень пасажирів та (чи) вантажів допускаються резиденти України, які склали обов'язковий письмовий іспит на професійну придатність у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту."  
Враховано   До міжнародних перевезень пасажирів та (чи) вантажів допускаються резиденти України, які склали обов'язковий письмовий екзамен на професійну придатність у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.  
    -354- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац сьомий вилучити.  
Відхилено . Директивою ЄС 96/26/ЄС ст. 10 п. 2 передбачено щодо міжнародних автомобільних перевезень допускаються перевізники, які мають досвід роботи з перевезень не менше ніж 3 роки.   
611. Право на здійснення транспортними засобами міжнародних перевезень пасажирів надається водіям, яким виповнилось 21 рік.   -355- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Бандурка О.М.
Абзац восьмий вилучити.  
Відхилено . Ці норми передбачені Європейською Угодою, що стосується роботи екіпажів транспортних засобів, які здійснюють міжнародні автомобільні перевезення, до якої приєдналась Україна.  Право на здійснення транспортними засобами міжнародних перевезень пасажирів надається водіям, яким виповнився 21 рік.  
612. Право на керування автобусами на міжнародних маршрутах мають водії, які останні три роки працюють водіями автобусів.      Право на керування автобусами на міжнародних маршрутах мають водії, які останні три роки працюють водіями автобусів.  
613. Стаття 61. Відповідальність автомобільного перевізника   -356- Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Статтю виключити, оскільки законом не визначено порядок відшкодування збитків, компетенцію органів, уповноважених складати протокол про адміністративні правопорушення, а також розглядати справи за цими протоколами та виносити рішення за постановою. Крім того, більшість питань, що стосуються визначених у статті порушень, вже врегульована Господарським кодексом України.  
Враховано    
614. За шкоду, заподіяну під час перевезення багажу чи вантажу, автомобільний перевізник несе відповідальність:       
615. у разі втрати або нестачі багажу чи вантажу - в розмірі вартості багажу чи вантажу, який втрачено або якого не вистачає, якщо не буде доказано, що втрата чи нестача сталась не з його вини;       
616. у разі пошкодження (псування) багажу чи вантажу - в розмірі суми, на яку зменшилася вартість багажу чи вантажу;       
617. у разі втрати багажу чи вантажу, зданого для перевезення з оголошенням його цінності, -в розмірі оголошеної цінності багажу чи вантажу.       
618. Якщо внаслідок пошкодження (псування) багажу чи вантажу його якість змінилася настільки, що він не може бути використаний за прямим призначенням, пасажир має право відмовитися від багажу, а вантажовідправник (вантажоодержувач) -від вантажу і вимагати відшкодування завданих збитків.       
619. Якщо багаж чи вантаж, за втрату або нестачу якого перевізник сплатив відповідне відшкодування, буде згодом знайдено, пасажир має право вимагати видачі йому цього багажу, а вантажовідправник (вантажоодержувач) -цього вантажу з урахуванням відшкодованих збитків.       
620. Вартість багажу чи вантажу визначається виходячи з ціни, зазначеної в товарному чеку, товарно-транспортній накладній або передбаченої в договорі про перевезення, а в разі відсутності цих документів - виходячи із середньої вартості такого самого товару в місці та на час видачі багажу чи вантажу згідно з договором перевезення багажу чи вантажу автомобільним транспортом.       
621. За втрату, нестачу, пошкодження (псування) та прострочення доставки багажу чи вантажу під час міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом автомобільний перевізник несе відповідальність згідно з міжнародними договорами України.       
622. За прострочення доставки вантажу до пункту призначення автомобільний перевізник зобов'язаний відшкодувати іншій стороні збитки, спричинені порушенням термінів перевезення, якщо інші форми відповідальності не встановлені договором.       
623. Автомобільний перевізник звільняється від відповідальності за шкоду, заподіяну під час перевезення багажу чи вантажу, якщо доведе, що вона настала внаслідок обставин, незалежних від нього.   -357- Климпуш О.Д.
Додати розділ V "Відповідальність перевізників за порушення законодавства про автомобільний транспорт"  
Враховано   Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ  
624. Стаття 62. Відповідальність за порушення законодавства про автомобільний транспорт   -358- Мойсик В.Р.
Ларін С.М.
Олексіюк С.С.
Бандурка О.М.
Статтю вилучити, бо більшість питань, що стосуються визначених у статті порушень, вже врегульована Кодексом України про адміністративні правопорушення.  
Відхилено . До статті 60 включені ті порушення, які не врегульовані Кодексом.  Стаття 60. Відповідальність за порушення законодавства про автомобільний транспорт  
625. За порушення законодавства про автомобільний транспорт до автомобільних перевізників застосовуються санкції за:      За порушення законодавства про автомобільний транспорт до автомобільних перевізників застосовуються санкції за:  
626. 1) безпідставну відмову від пільгового перевезення пасажира - у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;      безпідставну відмову від пільгового перевезення пасажира - штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
627. 2) виконання перевезень пасажирів та вантажів без оформлення документів, перелік яких визначений статтями 33 та 47 цього закону, -у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;   -359- Єдін О.Й.
Замість слова "виконання" вставити слова "надання послуг з". Слово „п'ятдесяти" замінити словом „ста".  
Враховано   надання послуг з перевезень пасажирів та вантажів без оформлення документів, перелік яких визначений статтями 39 та 48 цього Закону, - штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; експлуатацію легкового автомобіля, облаштованого як таксі, без наявності ліцензійної картки - штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; стоянку легкового автомобіля, який не облаштований як таксі і не має ліцензійної картки, та посадку пасажирів на стоянці таксі, - штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
    -360- Климпуш О.Д.
Додати абзац такого змісту: "експлуатацію легкового автомобіля, облаштованого як таксі, без наявності ліцензійної картки - штраф у розмірі тридцяти не оподатковуваних мінімумів доходів громадян;"  
Враховано    
    -361- Климпуш О.Д.
Додати абзац такого змісту: "стоянку легкового автомобіля, який не облаштований як таксі і не має ліцензійної картки, та посадку пасажирів на стоянці таксі, - штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;"  
Враховано    
628. 3) виконання нерезидентами України міжнародних перевезень пасажирів чи вантажів без документів, перелік яких визначений статтею 54 цього закону - у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;      виконання нерезидентами України міжнародних перевезень пасажирів чи вантажів без документів, перелік яких визначений статтею 53 цього закону - штраф у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
629. 4) порушення режимів праці та відпочинку водіями транспортних засобів - у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;      порушення режимів праці та відпочинку водіями транспортних засобів - штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
630. 5) перевезення пасажирів на маршруті протяжністю понад 500 кілометрів одним водієм - у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;      перевезення пасажирів на маршруті протяжністю понад 500 кілометрів одним водієм - штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
631. 6) відсутність у випадках, передбачених законодавством, списку пасажирів при здійсненні міжнародного перевезення пасажирів автомобільним транспортом - у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;      відсутність у випадках, передбачених законодавством, списку пасажирів при здійсненні міжнародного перевезення пасажирів автомобільним транспортом - штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
632. 7) управління транспортними засобами при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень без контрольних пристроїв (тахографів) реєстрації режимів праці чи відпочинку водіїв транспортних засобів чи вимкненими такими контрольними пристроями (тахографами) або без щоденних реєстраційних листків режимів праці і відпочинку - у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;      управління транспортними засобами при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень без контрольних пристроїв (тахографів) реєстрації режимів праці чи відпочинку водіїв транспортних засобів чи вимкненими такими контрольними пристроями (тахографами) або без щоденних реєстраційних листків режимів праці та відпочинку - штраф у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
633. 8) здійснення водіями міжнародних автомобільних перевезень без розпізнавальних знаків держави реєстрації транспортного засобу - у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;      здійснення водіями міжнародних автомобільних перевезень без розпізнавальних знаків держави реєстрації транспортного засобу - штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
634. 9) невиконання перевізниками або їхніми представниками приписів органів державного контролю щодо усунення порушень транспортного законодавства - у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      невиконання перевізниками або їхніми представниками приписів органів державного контролю щодо усунення порушень транспортного законодавства - штраф у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
635. Випуск (впуск) з (на) територію України транспортного засобу, що виконує міжнародне перевезення, на якому здійснено порушення транспортного законодавства, здійснюється тільки після надання водієм документу щодо сплати штрафу чи виконання припису органу державного контролю, якщо скарга чи протест на постанову щодо накладання адміністративного стягнення залишились без задоволення.      Випуск (впуск) з (на) території України транспортного засобу, що виконує міжнародне перевезення, на якому здійснено порушення транспортного законодавства, здійснюється тільки після надання водієм документа щодо сплати штрафу чи виконання припису органу державного контролю, якщо скарга чи протест на постанову щодо накладання адміністративного стягнення залишились без задоволення.  
636. При вчиненні однією особою двох або більше правопорушень фінансове стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.   -362- Климпуш О.Д.
Додати розділ VІ "Прикінцеві положення"  
Враховано   При вчиненні однією особою двох або більше правопорушень фінансове стягнення накладається за кожне правопорушення окремо. Розділ VІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
637. Стаття 63. Порядок введення Закону в дію      Стаття 61. Порядок введення Закону в дію  
638. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
639. 2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт" закони та інші нормативно-правові акти застосовують в частині, що не суперечить цьому Закону.      2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт" закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
640. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін від дня набуття чинності цим Законом:      3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін від дня набрання чинності цим Законом:  
641. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;      подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
642. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
643. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;      забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;  
644. відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.      відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом".