Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення змін і доповнень до Закону України ''Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему"   -1- Осика С.Г.
Назву закону викласти у такій редакції : "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та деяких інших законодавчих актів України".  
Враховано   Проект Про внесення змін до Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та деяких інших законів України.  
    -2- Беспалий Б.Я.
У назві закону вилучити текст "і доповнень".  
Враховано    
2. З метою надання дієвого соціального захисту працівникам Чорнобильської АЕС, які вивільняються з роботи у зв'язку з її закриттям, і жителям міста Славутича Київської області,      З метою надання дієвого соціального захисту працівникам Чорнобильської АЕС, які вивільняються з роботи у зв'язку з її закриттям, і жителям міста Славутича Київської області  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. Внести до Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 4, ст. 33, N 32, ст. 264) такі зміни:      І. Внести зміни до таких Законів України : 1. У статті 13 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 4, ст. 33, N 32, ст. 264) :  
5. Абзац шостий пункту 3) частини 3 статті 13 викласти в такій редакції: " 11.24. Тимчасово до 1 січня 2010 року звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), які використовуються для розвитку виробництва та створення нових робочих місць у місті Славутич."      у частині третій : абзац шостий пункту 3 викласти в такій редакції: "11.24. Тимчасово до 1 січня 2010 року звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), які використовуються для розвитку виробництва та створення нових робочих місць у місті Славутич";  
6. Абзац третій пункту 4) частини 3 статті 13 викласти в такій редакції: " Тимчасово до 1 січня 2010 року ввізне мито не стягується при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), які використовуються для розвитку виробництва та створення нових робочих місць у місті Славутич. Перелік цих товарів і граничні обсяги їх ввезення щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів України. Перелік суб'єктів господарської діяльності, які користуються пільгами щодо сплати ввізного мита, затверджується виконавчим комітетом Славутицької міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. У разі порушення цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку".      абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції: "Тимчасово до 1 січня 2010 року ввізне мито не стягується при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), які використовуються для розвитку виробництва та створення нових робочих місць у місті Славутич. Перелік цих товарів і граничні обсяги їх ввезення щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів України. Перелік суб'єктів господарської діяльності, які користуються пільгами щодо сплати ввізного мита, затверджується виконавчим комітетом Славутицької міської ради в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. У разі порушення цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в установленому законодавством порядку";  
7. Абзац перший пункту 3) частини 4 статті 13 викласти у такій редакції: " 3) щорічно у проектах законів про Державний бюджет України у розподілі видатків по головних розпорядниках бюджетних коштів передбачати кошти на фінансування заходів, визначених статтями 7, 8 та пунктом 2) частини 4 статті 13 цього Закону, за такими напрямами: ".   -3- Осика С.Г.
Абзац перший пункту 3) частини 4 статті 13 викласти у такій редакції: " 3) щорічно у проектах законів про Державний бюджет України у розподілі видатків по головних розпорядниках бюджетних коштів передбачати кошти на фінансування заходів, визначених статтями 7, 8 та пунктом 2) частини 4 статті 13 цього Закону, за такими напрямами: ".  
Враховано   у частині четвертій : абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції: "3) щорічно в проектах законів про Державний бюджет України в розподілі видатків по головних розпорядниках бюджетних коштів передбачати кошти на фінансування заходів, визначених статтями 7, 8 та пунктом 2 частини четвертої статті 13 цього Закону, за такими напрямами: ";  
8. Пункт 3) частини 4 статті 13 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту: " ліквідації негативних соціальних наслідків у місті Славутичі, пов'язаних із закриттям Чорнобильської АЕС."   -4- Осика С.Г.
Пункт 3) частини 4 статті 13 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту: " ліквідації негативних соціальних наслідків у місті Славутичі, пов'язаних із закриттям Чорнобильської АЕС."  
Враховано   пункт 3 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту: "ліквідації негативних соціальних наслідків у місті Славутич, пов'язаних із закриттям Чорнобильської АЕС";  
9. Пункт 4) частини 4 статті 13 викласти таким змістом: "тимчасово, до 01 січня 2010 року припинити передачу коштів з бюджету міста Славутича до Державного бюджету України.".   -5- Осика С.Г.
Пункт 4) частини 4 статті 13 викласти таким змістом: "тимчасово, до 01 січня 2010 року припинити передачу коштів з бюджету міста Славутича до Державного бюджету України.".  
Враховано   пункт 4 викласти в такій редакції: "тимчасово до 1 січня 2010 року припинити передачу коштів з бюджету міста Славутич до Державного бюджету України".  
10. Норма відсутня   -6- Осика С.Г.
Додати у статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" від 5 лютого 1992 року № 2097-ХІІ пункт ч) наступного змісту : "ч) Тимчасово до 1 січня 2010 року ввізне мито не стягується при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), які використовуються для розвитку виробництва та створення нових робочих місць у місті Славутич. Перелік цих товарів і граничні обсяги їх ввезення щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів України. Перелік суб'єктів господарської діяльності, які користуються пільгами щодо сплати ввізного мита, затверджується виконавчим комітетом Славутицької міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. У разі порушення цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку".  
Враховано   2. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992 р. № 19, ст. 259) доповнити новим пунктом "ч)" такого змісту : "ч) Тимчасово до 1 січня 2010 року ввізне мито не стягується при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), які використовуються для розвитку виробництва та створення нових робочих місць у місті Славутич. Перелік цих товарів і граничні обсяги їх ввезення щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів України. Перелік суб'єктів господарської діяльності, які користуються пільгами щодо сплати ввізного мита, затверджується виконавчим комітетом Славутицької міської ради в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. У разі порушення цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в установленому законодавством порядку".  
11. Норма відсутня   -7- Осика С.Г.
Пункт 11.24 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156, викласти в наступній редакції: „11.24. Тимчасово до 1 січня 2010 року звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), які використовуються для розвитку виробництва та створення нових робочих місць у місті Славутич."  
Враховано   3. Пункт 11.24 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради, 1997 р., № 21, ст. 156) викласти в такій редакції: „11.24. Тимчасово до 1 січня 2010 року звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), які використовуються для розвитку виробництва та створення нових робочих місць у місті Славутич".  
12. Норма відсутня   -8- Раханський А.В.
Додати новий пункт такого змісту : "В Законі України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 17, N 18-19, ст.267)пункт 8 частини ІІ. Прикінцевих положень вилучити."  
Враховано   4. У Законі України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), №17 №18-19, ст.267)пункт 8 розділу ІІ "Прикінцеві положення" вилучити.  
13. ІІ. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
14. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
15. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.