Кількість абзаців - 411 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Закону України про комітети Верховної Ради України      Про внесення змін до Закону України про комітети Верховної Ради України  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до Закону України "Про комітети Верховної Ради України " ( Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 19, ст.134, 1995 р., N 19, ст.135, 1998 р., N 40-41, ст.250, 2000 р., N 12, ст.96, 2000 р., N 13, ст.107), виклавши його в такій редакції:      Внести зміни до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 19, ст.134, 1995 р., N 19, ст.135, 1998 р., N 40-41, ст.250, 2000 р., N 12, ст.96, N 13, ст.107), виклавши його в такій редакції:  
5. "ЗАКОН УКРАЇНИ      "ЗАКОН УКРАЇНИ  
6. Про комітети Верховної Ради України      Про комітети Верховної Ради України  
7. Цей Закон визначає правовий статус комітетів Верховної Ради України, їх функції та організаційні основи діяльності.      Цей Закон визначає правовий статус комітетів Верховної Ради України, їх функції та організаційні основи діяльності.  
8. Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
9. Стаття 1. Статус та завдання комітетів Верховної Ради України      Стаття 1. Статус та завдання комітетів Верховної Ради України  
10. 1. Комітет Верховної Ради України (далі - комітет) - орган Верховної Ради України, який утворюється зі складу народних депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій.   -1- Руденко Г.Б.
У частині 1 статті 1 після слів "законопроектної роботи" записати "від імені народних депутатів України".  
Відхилено . Законопроектна робота більш ширше поняття ніж подання проектів до Верховної Ради України від членів комітету  1. Комітет Верховної Ради України (далі - комітет) - орган Верховної Ради України, який утворюється з числа народних депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій.  
11. 2. Комітети відповідальні перед Верховною Радою України і підзвітні їй.      2. Комітет відповідальний перед Верховною Радою України і підзвітний їй.  
12. 3. Діяльність комітетів координує Голова Верховної Ради України згідно з Конституцією України та у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.   -2- Руденко Г.Б.
У частині 3 статті 1 після слів "з Конституцією України" записати "цим Законом".  
Відхилено . Пропозиція не відповідає частині 3 статті 88 Конституції України.  3. Діяльність комітетів координує Голова Верховної Ради України згідно з Конституцією України та в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.  
13. Стаття 2. Нормативно-правова основа діяльності комітетів      Стаття 2. Нормативно-правова основа діяльності комітетів  
14. Організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про статус народного депутата України", іншими законами України, Регламентом Верховної Ради України та постановами Верховної Ради України.   -3- Руденко Г.Б.
У тексті статті 2 після назви Закону України "Про статус народного депутата України" записати "Про державну службу".  
Відхилено , оскільки згідно з частиною 1 статті 1 цього Закону комітети - орган, який утворюється з числа народних депутатів України, а на них Закон України "Про державну службу" не поширюється.  1. Організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про статус народного депутата України", іншими законами України, Регламентом Верховної Ради України та постановами Верховної Ради України.  
15. Стаття 3. Принципи діяльності комітетів      Стаття 3. Принципи діяльності комітетів  
16. Комітети будують свою роботу на основі принципів:   -4- Танюк Л.С.
У статті 3 вбачається доречним детальніше розписати принципи, на основі яких комітети будують свою роботу.  
Враховано   1. Комітети будують свою роботу на принципах: верховенства права;  
17. законності;      законності;  
18. гласності;      гласності;  
19. рівноправності;      їх рівноправності;  
20. доцільності;      доцільності;  
21. функціональності;      функціональності;  
22. плановості;      плановості;  
23. наукової обґрунтованості;      наукової обґрунтованості;  
24. колегіальності;      колегіальності;  
25. вільного обговорення і вирішення питань.      вільного обговорення і вирішення питань.  
26. Стаття 4. Відносини комітетів Верховної Ради України з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами установами та організаціями, їх посадовими особами   -5- Коваль В.С.
Із назви статті вилучити слово "іншими".  
Враховано   Стаття 4. Відносини комітетів Верховної Ради України з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими особами  
27. При здійсненні своїх повноважень комітети Верховної Ради України взаємодіють з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими особами, які зобов'язані сприяти комітетам Верховної Ради України у здійсненні покладених на них повноважень, реагувати відповідно до закону на їх звернення та рекомендації.      1. Комітети Верховної Ради України при здійсненні повноважень взаємодіють з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими особами, які зобов'язані сприяти комітетам Верховної Ради України у здійсненні покладених на них повноважень, реагувати відповідно до закону на їх звернення та рекомендації.  
28. Стаття 5. Кількість, склад та предмети відання комітетів   -6- Руденко Г.Б.
Пропоную частину 1 статті 5 законопроекту викласти в редакції: "Стаття 5 Кількість, склад та предмети відання комітетів 1.Затвердити перелік комітетів Верховної Ради України: Комітет з питань правової політики, державного будівництва та місцевого самоврядування; Комітет з питань національної безпеки і оборони, законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з організованою злочинністю та корупцією; Комітет з питань економічної політики, фінансів і банківської діяльності, підприємництва та інвестицій; Комітет з питань бюджету; Комітет з питань управління народним господарством, промислової політики, будівництва, транспорту, зв'язку і житлово-комунального господарства; Комітет з питань паливно - енергетичного комплексу та ядерної політики; Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин; Комітет у закордонних справах та з питань Європейської інтеграції; Комітет з питань екологічної політики, ядерної, радіаційної та техногенної безпеки, природокористування та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України; Комітет з питань прав людини, свободи слова та інформації, національних меншин і міжнаціональних відносин; Комітет з питань науки і освіти, культури і духовності; Комітет з питань соціальної політики, праці, у справах пенсіонерів, ветеранів, інвалідів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства, молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму".  
Враховано редакційно .  Стаття 5. Кількість, склад та предмети відання комітетів  
29. 1. Верховна Рада України нового скликання розглядає питання про утворення комітетів, затверджує їх перелік та предмети їх відання.   -7- Чикал А.В.
Каденюк Л.К.
Перелік комітетів Верховної Ради України на відповідне скликання затверджується шляхом прийняття постанови Верховної Ради України. Своєрідним орієнтиром для її прийняття слугує аналогічна постанова Верховної Ради України попереднього скликання. Як правило, більшість зазначених у постанові ВРУ попереднього скликання комітетів затверджуються постановою ВРУ нового скликання. Логічним було б прийняття Верховною Радою України постійно діючої постанови про перелік комітетів ВРУ, передбачивши за депутатами ВРУ нового скликання право, у випадку необхідності, на утворення або ліквідацію комітету ВРУ (комісії), зміни його назви шляхом прийняття постанови про внесення зміни до постанови, якою визначено перелік комітетів ВРУ. Тим самим усунеться дублювання щодо необхідності прийняття аналогічного з попереднім акту. З огляду на зазначене, пропонується пункти 1 і 2 об'єднати і викласти у такій редакції: "Загальну кількість комітетів, які створюються у Верховній Раді України, їх перелік та предмети їх відання визначаються та затверджуються Верховною Радою України шляхом прийняття відповідної постанови", змінивши відповідно нумерацію пунктів статті.  
Враховано   1. Верховна Рада України затверджує кількість комітетів, їх назви та предмети відання. Кількість комітетів, їх назви та предмети відання можуть бути змінені за рішенням Верховної Ради України нового скликання до вирішення питання про формування персонального складу комітетів.  
    -8- Матвєєв В.Г.
Пропоную частину 1 статті 5 викласти у такій редакції: "1. Верховна Рада України затверджує кількість комітетів, їх назви та предмети відання. Кількість комітетів, їх назви та предмети відання можуть бути змінені за рішенням Верховної Ради України нового скликання до вирішення питання про формування персонального складу комітетів".  
Враховано    
    -9- Руденко Г.Б.
Частину 1 статті 5 Закону доповнити такими реченнями: "Кожний комітет у місячний строк, після свого створення, подає на розгляд Верховної Ради України проект положення про комітет. Протягом місяця після прийняття пропозицій від комітетів Верховна Рада України затверджує положення по кожному новоствореному комітету".  
Відхилено . Правова норма ч.1 ст.1 чинного Закону України "Про комітети Верховної Ради України" щодо затвердження парламентом положення про комітети не діє протягом чотирьох скликань. Зазначеними положеннями про комітети передбачалось "визначення завдань і компетенції комітетів". За концепцією проекту Закону повноваження комітетів детально викладені у главі 3 (19 статей). Питання предметів відання вирішуються за пропозицією Підготовчої депутатської групи відповідно до частини 1 статті 2.2.3 Регламенту Верховної Ради України одночасно із затвердженням кількості комітетів та їх назв. Формування комітетів в умовах пропорційної системи виборів скоріш за все буде вирішуватись без організаційних утруднень.   
30. 2. Загальна кількість комітетів, які створюються у Верховній Раді України відповідного скликання, визначається Верховною Радою України.   -10- Руденко Г.Б.
Пропоную частину 2 статті 5 законопроекту викласти в редакції: "2.Верховна Рада України своєю постановою встановлює мінімальну та максимальну кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету з урахуванням обов'язкового представництва кожної фракції в кожному комітеті".  
Враховано доповненням абзацом 2 частини 2 статті 6.   
31. 3. Верховна Рада України своєю постановою встановлює мінімальну та максимальну кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету.   -11- Руденко Г.Б.
Пропоную частину 3 статті 5 законопроекту викласти в редакції: "3.Проекти постанов Верховною Радою України, що передбачають відхилення від кількісного складу осіб, які можуть входити до складу одного комітету, встановленого відповідно до частини другої цієї статті, не включаються до порядку денного і не розглядаються Верховною Радою України".  
Враховано частково у частині 3 статті 5.  2. Мінімальна та максимальна кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету, визначається постановою Верховної Ради України.  
    -12- Коваль В.С.
Частину 3 статті 5 викласти у такій редакції: "Мінімальна та максимальна кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету, визначається постановою Верховної Ради України".  
Враховано в частині 2 статті 5.   
32. 4. Проекти постанов Верховної Ради України, що передбачають відхилення від кількісного складу комітетів, встановленого відповідно до частини третьої цієї статті, не включаються до порядку денного і не розглядаються Верховною Радою України.   -13- Коваль В.С.
Частину 4 статті 5 викласти у такій редакції: "Рішення про внесення змін до складу комітетів Верховної Ради України приймається Верховною Радою України з урахуванням вимог частини другої цієї статті".  
Враховано в частині 3 статті 5.  3. Рішення про внесення змін до складу комітетів Верховної Ради України приймається Верховною Радою України з урахуванням вимог частини другої цієї статті.  
33. 5. У разі необхідності Верховна Рада України може утворити новий або ліквідувати раніше створений комітет, змінити назву комітету чи предмет його відання. При створенні нового комітету одночасно приймається рішення про його персональний склад.      4. Верховна Рада України може утворити новий або ліквідувати раніше створений комітет, змінити назву комітету чи предмет його відання. При створенні нового комітету одночасно приймається рішення про його предмет відання та персональний склад із одночасним внесенням змін до рішення Верховної Ради України про кількісний склад комітетів.  
34. 6. Порядок підготовки і розгляду Верховною Радою України питань про утворення, ліквідацію комітетів, зміну їх назв чи предметів відання, обрання, зміни їх керівництва та персонального складу визначається Регламентом Верховної Ради України.   -14- Руденко Г.Б.
У частині 6 статті 5 після слова "визначається" записати "цим Законом та".  
Враховано в частині 5 статті 5.  5. Порядок підготовки і розгляду Верховною Радою України питань про утворення, ліквідацію комітетів, зміну їх назв чи предметів відання, обрання, зміни їх керівництва та персонального складу визначається на основі Конституції України цим Законом та Регламентом Верховної Ради України.  
    -15- Юхновський І.Р.
.Ст. 5. доповнити: пунктом 7: "У разі необхідності Верховна Рада може утворювати комітети різного статусу - спеціальні, змішані тощо для розробки деяких складних законодавчих актів або їх експертизи або з іншою метою, визначених постановою про створення даного комітету. Законодавчі акти, розроблені спеціальними комітетами, не підлягають розгляду в інших комітетах"; пунктом 8: "Тією ж постановою встановлюється персональний склад комітету, а також строк подачі звіту".  
Відхилено . У зв'язку з невідповідністю пропозиції положенням статті 89 Конституції України, зокрема, її частини 3,4. 2 у зв'язку з неврахуванням попередньої пропозиції.   
35. Стаття 6. Персональний склад комітетів      Стаття 6. Персональний склад комітетів  
36. 1. Персональний склад комітетів формується після затвердження їх переліку шляхом обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів Верховною Радою України нового скликання.   -16- Коваль В.С.
Частину 1 статті 6 викласти в такій редакції: "1.Персональний склад комітетів формується Верховною Радою України нового скликання шляхом обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів".  
Враховано   1. Персональний склад комітетів формується Верховною Радою України нового скликання шляхом обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів.  
    -17- Танюк Л.С.
Необхідно конкретно визначити процедуру, за якою визначаються розрахункові квоти представництва у комітетах.  
Відхилено . Визначення квот представництва у комітетах є правовою нормою що стосується Регламенту Верховної Ради України.   
37. 2. Обрання народних депутатів України до складу комітетів здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій, внесених з дотриманням квот, визначених Регламентом Верховної Ради України.   -18- Надрага В.І.
В Законі має бути виписана норма, яка б зобов'язувала депутатські фракції надавати представництво в усі комітети.  
Враховано доповненням частини 2 статті 6.  2. Обрання народних депутатів України до складу комітетів здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій, внесених з дотриманням квот, визначених Регламентом Верховної Ради України. Якщо кількість членів депутатської фракції у Верховній Раді України дорівнює кількості комітетів або є більшою ніж кількість комітетів, депутатські фракції направляють не менш ніж по одному представнику до кожного комітету Верховної Ради України.  
38. 3. Персональний склад усіх комітетів, утворених Верховною Радою України нового скликання, визначається одночасно шляхом прийняття з цього питання відповідної постанови Верховної Ради України.      3. Персональний склад усіх комітетів Верховної Ради України нового скликання, визначається одночасно шляхом прийняття відповідної постанови Верховної Ради України.  
39. 4. Голови комітетів, перші заступники, заступники та секретарі комітетів не можуть бути одночасно керівниками депутатських фракцій.   -19- Руденко Г.Б.
Частину 4 статті 6 після слів "депутатських фракцій" доповнити словами "та членами однієї і тієї ж фракції".  
Враховано доповненням частиною 5 статті 6.  4. Голови комітетів, перші заступники, заступники та секретарі комітетів не можуть бути одночасно керівниками депутатських фракцій. 5. Голова комітету, його перший заступник та секретар комітету не можуть бути членами однієї фракції. 6. До складу комітетів не можуть бути обрані Голова Верховної Ради України, Перший заступник та Заступник Голови Верховної Ради України.  
    -20- Коваль В.С.
Статтю 6 доповнити частиною такого змісту: "Голова комітету, його перший заступник та секретар комітету не можуть бути членами однієї фракції".  
Враховано доповненням частиною 5.   
    -21- Юхновський І.Р.
Ст. 6 доповнити пунктом 5: "Депутат може бути членом лише одного постійного комітету".  
Відхилено , Ця правова норма передбачена частиною 1 статті 14 Закону України "Про статус народного депутата України".   
    -22- Юхновський І.Р.
Ст. 6 доповнити пунктом 6: "Всі члени комітетів користуються рівними правами".  
Враховано доповненням статті 39 частиною 1.   
    -23- Юхновський І.Р.
Ст. 6 доповнити пунктом 7: "До складу комітетів не можуть бути обрані ...".  
Враховано    
40. Стаття 7. Зміни персонального складу комітету      Стаття 7. Зміни персонального складу комітетів  
41. 1. Персональний склад комітету може бути змінений внаслідок обрання нового члена комітету, відкликання члена комітету, обрання чи відкликання Голови комітету, першого заступника, заступника Голови, секретаря комітету, внаслідок дострокового припинення повноважень народного депутата України, який входив до складу комітету, а також в інших випадках, передбачених цим Законом.   -24- Коваль В.С.
Частину 1 статті 7 викласти у формі пунктів, якими передбачені випадки зміни персонального складу комітетів.  
Враховано   1. Персональний склад комітету може бути змінений внаслідок: 1) обрання нового члена комітету; 2) відкликання члена комітету; 3) обрання чи відкликання голови комітету першого заступника, заступника голови, секретаря комітету; 4) дострокового припинення повноважень народного депутата України, який входив до складу комітету.  
42. 2. Обрання нового члена комітету, відкликання члена комітету, обрання, відкликання голови комітету, першого заступника, заступника Голови, секретаря комітету здійснюються за рішенням Верховної Ради України.   -25- Терещук С.М.
Слова "за рішенням" замінити на вираз "на основі постанови" і далі за текстом. Це більш точне формування, оскільки Верховна Рада схвалює закони та постанови, що й записано у статті 91 Конституції України.  
Враховано   2. Обрання нового члена комітету, відкликання члена комітету, обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету здійснюються шляхом прийняття постанови Верховної Ради України.  
43. 3. Голова комітету, перший заступник, заступник голови, секретар комітету можуть бути у будь-який час за рішенням Верховної Ради України відкликані зі своїх посад за їх заявою, у зв'язку з їх незадовільною роботою на посадах або внаслідок інших обставин, що унеможливлюють виконання ними своїх обов'язків. Заява про відкликання має бути погоджена з керівництвом фракції, за квотою якої народний депутат України був обраний на посаду. Пропозиція про відкликання з інших підстав може бути внесена Головою Верховної Ради України, відповідним комітетом або народними депутатами України у кількості не менше однієї третини від конституційного складу Верховної Ради України. Рішення комітету щодо внесення пропозиції про відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету приймається на засіданні комітету.   -26- Терещук С.М.
Слова "за рішенням" замінити на вираз "на основі постанови" і далі за текстом. Це більш точне формування, оскільки Верховна Рада схвалює закони та постанови, що й записано у статті 91 Конституції України.  
Відхилено   3. Голова, перший заступник голови, заступник голови, секретар комітету можуть бути у будь-який час за рішенням Верховної Ради України відкликані зі своїх посад: 1) за їх власною заявою; 2) у зв'язку з їх незадовільною роботою на посаді; 3) внаслідок інших обставин, що унеможливлюють виконання ними своїх обов'язків. 4. Заява про відкликання має бути погоджена з відповідною фракцією, за квотою якої народний депутат України був обраний на посаду. Пропозиція про відкликання з підстав, передбачених пунктом 2 і 3 частини третьої цієї статті може бути внесена Головою Верховної Ради України, відповідним комітетом. Рішення комітету щодо внесення пропозиції про відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету приймається на засіданні комітету.  
    -27- Коваль В.С.
Частину 3 статті 7 викласти частинами 3 і 4 з дотриманням правил техніки юридичного викладу, а нумерацію наступних частин статті 7 відповідно змістити.  
Враховано    
44. 4. Після відкликання з посади голови, першого заступника, заступника голови чи секретаря комітету народний депутат України залишається членом цього комітету, якщо Верховною Радою України не прийнято іншого рішення.      5. Після відкликання народного депутата України з посади голови, першого заступника, заступника голови чи секретаря комітету він залишається членом цього комітету, якщо Верховною Радою України не прийнято іншого рішення.  
45. 5. Дострокове припинення повноважень народного депутата України має наслідком його виключення із складу відповідного комітету без прийняття про це окремого рішення Верховної Ради України.      6. Дострокове припинення повноважень народного депутата України має наслідком його виключення зі складу відповідного комітету без прийняття про це окремого рішення Верховної Ради України.  
46. 6. Рішення Верховної Ради України щодо зміни складу комітетів приймаються з врахуванням принципу пропорційного представництва у комітетах депутатських фракцій і визначених відповідно до цього принципу квот.      7. Рішення Верховної Ради України щодо зміни складу комітетів приймаються з урахуванням принципу пропорційного представництва в комітетах депутатських фракцій і визначених відповідно до принципу квот згідно з Регламентом Верховної Ради України.  
47. 7. Порядок підготовки і розгляду Верховною Радою України питань, пов'язаних із зміною персонального складу комітетів, визначається Регламентом Верховної Ради України.      8. Порядок підготовки, розгляду Верховною Радою України і прийняття рішення з питань, пов'язаних зі зміною персонального складу комітетів, визначається Регламентом Верховної Ради України.  
48. Стаття 8. Особливості ліквідації комітетів      Стаття 8. Особливості ліквідації комітетів  
49. 1. Прийняття Верховною Радою України рішення про ліквідацію комітету має наслідком припинення повноважень голови цього комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря та усіх членів відповідного комітету.   -28- Терещук С.М.
Слово "рішення" замінити у відповідному відмінку в п.п.1,2,4 статті 8.  
Відхилено   1. У разі, якщо кількісний склад комітету стає меншим від мінімального кількісного складу, встановленого Верховною Радою України відповідно до статті 5 цього Закону, Голова Верховної Ради України за поданням комітету, до відання якого відноситься питання організації роботи Верховної Ради України, повідомляє про це на пленарному засіданні і пропонує депутатським фракціям, які не використали визначені для них квоти представництва в цьому комітеті, запропонувати Верховній Раді України кандидатури народних депутатів України для обрання до складу комітету. Якщо протягом місяця з дня повідомлення Голови Верховної Ради України кількісний склад комітету не збільшився в установленому цим Законом та Регламентом Верховної Ради України порядку мінімуму, комітет, до предмета відання якого відноситься питання організації роботи Верховної Ради України, після консультацій з керівниками депутатських фракцій у Верховній Раді України може внести пропозицію про ліквідацію такого комітету на розгляд Верховної Ради України.  
    -29- Коваль В.С.
Частину 1 статті 8 доповнити словами: "з дня прийняття такого рішення, а голови та секретаря комітету через місяць з дня прийняття такого рішення".  
Враховано в частині 2 статті 8.   
    -30- Коваль В.С.
Змінити нумерацію частин статті згідно її логічної побудови: запропоновані у проекті Закону частини статті 8 мають розміститися у такій послідовності - 2, 3, 1, 5, 4.  
Враховано    
50. 2. Одночасно з прийняттям рішення про ліквідацію комітету Верховною Радою України має бути прийнято рішення про обрання народних депутатів України, які входили до складу ліквідованого комітету, до складу інших комітетів Верховної Ради України.   -31- Руденко Г.Б.
Необхідно зазначити, що у разі ліквідації комітету секретаріат ліквідованого комітету переводять до складу секретаріату комітету (комітетів) до компетенції якого віднесені питання, які були визначені повноваженнями ліквідованого комітету.  
Враховано редакційно в частині 7 статті 54 проекту Закону.  2. Прийняття Верховною Радою України рішення про ліквідацію комітету у випадках, передбачених частиною першою цієї статті і пунктом 4 частини шостої статті 43, має наслідком припинення повноважень першого заступника, заступника голови та всіх членів відповідного комітету з дня прийняття такого рішення, а голови та секретаря комітету - через місяць з дня прийняття такого рішення.  
    -32- Коваль В.С.
Частину 2 статті 8 доповнити словами "в порядку, встановленому частиною другою статті 6 цього Закону".  
Враховано в частині 3 статті 8 проекту Закону.   
51. 3. У разі, коли кількісний склад комітету стає меншим від мінімального кількісного складу, встановленого Верховною Радою України відповідно до статті 5 цього Закону, Голова Верховної Ради України за поданням комітету, до відання якого відноситься питання організації роботи Верховної Ради України, повідомляє про це на пленарному засіданні і пропонує депутатським фракціям, які не використали визначені для них квоти представництва у цьому комітеті, запропонувати Верховній Раді України кандидатури народних депутатів України для обрання до складу комітету. Якщо протягом місяця після цього кількісний склад комітету не збільшився до встановленого Верховною Радою України мінімуму, на розгляд Верховної Ради України може бути внесений проект рішення про ліквідацію такого комітету.   -33- Руденко Г.Б.
Кінець частини 3 статті 8 доповнити такими словами "та передачі його повноважень до іншого комітету або комітетів".  
Враховано в частині 4 статті 5.  3. Одночасно з прийняттям рішення про ліквідацію комітету Верховною Радою України має бути прийнято рішення про обрання народних депутатів України, які входили до складу ліквідованого комітету, до складу інших комітетів Верховної Ради України в порядку, встановленому частиною другою статті 6 цього Закону. 4. Голова та секретар комітету, щодо якого прийнято рішення Верховної Ради України про його ліквідацію, протягом місяця з дня прийняття такого рішення продовжують виконання своїх обов'язків для проведення заходів, передбачених частиною п'ятою цієї статті.  
    -34- Коваль В.С.
Частину 3 статті 8 викласти в такій редакції: "1.У разі, якщо кількісний склад комітету стає меншим від мінімального кількісного складу, встановленого Верховною Радою України відповідно до статті 5 цього Закону, Голова Верховної Ради України за поданням комітету, до відання якого відноситься питання організації роботи Верховної Ради України, повідомляє про це на пленарному засіданні і пропонує депутатським фракціям, які не використали визначені для них квоти представництва в цьому комітеті, запропонувати Верховній Раді України кандидатури народних депутатів України для обрання до складу комітету. Якщо протягом місяця з дня повідомлення Голови Верховної Ради України кількісний склад комітету не збільшився в установленому цим Законом та Регламентом Верховної Ради України порядку мінімуму, комітет, до предмета відання якого відноситься питання організації роботи Верховної Ради України, після консультацій з керівниками депутатських фракцій у Верховній Раді України може внести пропозицію про ліквідацію такого комітету на розгляд Верховної Ради України ".  
Враховано в частині 1 статті 8.   
52. 4. Голова та секретар комітету, щодо якого прийнято рішення Верховної Ради України про його ліквідацію, протягом місяця з дня прийняття такого рішення забезпечують:      5. Голова та секретар комітету, щодо якого прийнято рішення Верховної Ради України про його ліквідацію, протягом місяця з дня прийняття такого рішення забезпечують:  
53. 1) підготовку матеріалів з питань, які готувались до розгляду у комітеті, до передачі іншим комітетам Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання;      1) підготовку матеріалів з питань, які готувались до розгляду в комітеті, до передачі іншим комітетам Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання;  
54. 2) підготовку та подання на ім'я Голови Верховної Ради України звіту про виконану роботу та про стан розгляду питань, які були передані до комітету і розгляд яких у комітеті не завершений;   -35- Коваль В.С.
Пункт 2 частини 4 статті 8 доопрацювати редакційно.  
Враховано   2) підготовку та подання на ім'я Голови Верховної Ради України письмового звіту про розглянуті комітетом питання та про стан розгляду питань, які були передані до комітету і розгляд яких у комітеті не завершений;  
55. 3) передачу до відповідних служб Апарату Верховної Ради України належно оформлених матеріалів та документів, які підлягають архівному зберіганню.      3) передачу до відповідних служб Апарату Верховної Ради України належно оформлених матеріалів та документів, які підлягають архівному зберіганню.  
56. 5. Голова та секретар комітету, щодо якого прийнято рішення Верховної Ради України про його ліквідацію, протягом місяця з дня прийняття такого рішення продовжують виконання своїх обов'язків для проведення заходів, передбачених частиною четвертою цієї статті.       
57. Стаття 9. Висвітлення діяльності комітетів      Стаття 9. Висвітлення діяльності комітетів  
58. 1. Комітети інформують громадськість про свою діяльність. На засідання комітетів можуть бути запрошені представники засобів масової інформації.   -36- Руденко Г.Б.
Частину 1 статті 9 викласти у такій редакції: "1. Комітети можуть інформувати громадськість про свою діяльність. На засідання комітетів можуть бути запрошені представники засобів масової інформації".  
Враховано редакційно   1. Комітети інформують громадськість про свою діяльність. На засідання комітетів можуть бути запрошені представники засобів масової інформації.  
59. 2. Повідомлення про поточну діяльність комітетів розміщуються на Веб-сайті Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет або в газеті "Голос України".   -37- Юхновський І.Р.
Ст.9 п.2 викласти в редакції: "Повідомлення про поточну діяльність комітетів розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради України і газеті "Голос України", тобто підкреслити обов'язковий характер розміщення інформації про діяльність комітетів на офіційному сайті законодавчого органу".  
Враховано   2. Інформація про поточну діяльність комітетів та прийняті ними рішення розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України в глобальній інформаційній мережі Інтернет, у газеті "Голос України", інших засобах масової інформації.  
    -38- Коваль В.С.
Частину 2 статті 9 викласти в такій редакції: "2. Інформація про поточну діяльність комітетів та прийняті ними рішення розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України в глобальній інформаційній мережі Інтернет, у газеті "Голос України", інших засобах масової інформації".  
Враховано    
    -39- Руденко Г.Б.
У частині 2 статті 9 після слів "Голос України" записати "або інших засобах масової інформації".  
Враховано    
    -40- Танюк Л.С.
У статті 9 пункт 2 викласти у такій редакції: "....у глобальній інформаційній мережі Інтернет та відповідно до встановлених квот у газеті "Голос України".  
Відхилено . Встановлення квот на використання засобів масової інформації комітетами, депутатськими фракціями у Верховній Раді України не є предметом врегулювання цього Закону. Пропозиція відхилена у зв'язку з відсутністю нормативного документа, на який необхідно послатися, зазначаючи встановлені квоти.   
60. 3. Комітети мають право поширювати у встановленому порядку інформацію про свою діяльність через свої Веб-сторінки на Веб-сайті Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет та через інші засоби масової інформації.   -41- Коваль В.С.
Частину 3 статті 9 доповнити словами: "парламентському телеканалі "Рада".  
Враховано   3. Комітети мають право поширювати у встановленому порядку інформацію про свою діяльність через свої веб-сторінки на офіційному веб-сайті Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет, парламентському телеканалі "Рада" та через інші засоби масової інформації.  
61. 4. Комітети можуть використовувати парламентський канал телебачення для висвітлення своєї роботи.   -42- Танюк Л.С.
Пункт 4 статті 9 викласти у такій редакції: "Комітети можуть використовувати парламентський канал телебачення для висвітлення своєї роботи, відповідно до встановлених квот".  
Відхилено з раніше зазначених підстав.   
    -43- Танюк Л.С.
Визначити процедуру встановлення квот для висвітлення діяльності комітетів на шпальтах газети "Голос України", в ефірі парламентського телеканалу, забезпечивши рівні права доступу до цих інформаційних ресурсів для всіх комітетів.  
Відхилено . Встановлення квот на використання засобів масової інформації комітетами, депутатськими фракціями у Верховній Раді України не є предметом врегулювання цього Закону.   
62. 5. Комітети мають право за допомогою відповідних служб Верховної Ради України скликати і проводити прес-конференції з питань, віднесених до предметів їх відання.   -44- Руденко Г.Б.
У частині 5 статті 9 слово "служб" замінити словами "підрозділів Апарату".  
Враховано   4. Комітети мають право за допомогою відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України проводити прес-конференції з питань, віднесених до предметів їх відання.  
63. Стаття 10. Забезпечення роботи комітетів      Стаття 10. Забезпечення роботи комітетів  
64. Організаційне, правове, наукове, інформаційне, документальне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комітетів здійснюється Апаратом Верховної Ради України.      1. Організаційне, правове, наукове, інформаційне, документальне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комітетів здійснюється Апаратом Верховної Ради України.  
65. Розділ ІІ ФУНКЦІЇ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ   -45- Матвєєв В.Г.
Розділ другий доповнити статтею 11 такого змісту: "Стаття 11. Функції комітетів Верховної Ради України Комітети Верховної Ради України здійснюють такі функції: законопроектна функція; організаційна функція; контрольна функція", відповідно змістивши нумерацію наступних статей".  
Враховано   Розділ ІІ ФУНКЦІЇ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Стаття 11. Функції комітетів Верховної Ради України Комітети Верховної Ради України здійснюють такі функції: 1) законопроектну; 2) організаційну; 3) контрольну.  
66. Стаття 11. Законопроектна функція комітетів      Стаття 12. Законопроектна функція комітетів  
67. Для здійснення законопроектної роботи комітети :   -46- Коваль В.С.
Статтю 11 розпочати словами "законопроектна функція комітетів полягає у:" і змінити відповідно відмінки у пунктах статті. Аналогічні зміни внести до статті 12 і 13.  
Враховано у статті 12.  1. Законопроектна функція комітетів полягає в :  
    -47- Танюк Л.С.
З огляду на те, що Комітет Верховної Ради України відповідно до Конституції України не є суб'єктом законодавчої ініціативи, статтю 11 доречно переробити, замінивши "Комітет" на "народні депутати - члени Комітету".  
Відхилено . Законопроектна робота включає не лише внесення суб'єктом законодавчої ініціативи законодавчих актів.   
68. 1) розробляють проекти законів, інших нормативно - правових актів Верховної Ради України;      1) розробці проектів законів, інших актів Верховної Ради України;  
69. 2) попередньо розглядають та готують висновки і пропозиції щодо законопроектів, внесених суб'єктами законодавчої ініціативи;   -48- Терещук С.М.
Пункт 2 статті 11 доповнити реченням такого змісту: "При розгляді в комітеті кількох законопроектів із одного і того ж питання за письмовою згодою суб'єктів законодавчої ініціативи вноситься до Верховної Ради України один узгоджений законопроект".  
Відхилено у зв'язку з тим, що ця пропозиція стосується правових норм Регламенту Верховної ради України.  2) попередньому розгляді та підготовці висновків і пропозицій щодо законопроектів, внесених суб'єктами законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України;  
70. 3) доопрацьовують за дорученням Верховної Ради України окремі законопроекти за наслідками розгляду їх у першому та наступних читаннях;   -49- Терещук С.М.
Таке ж доповнення (як до п.2 статті 11)доцільно внести до п.3 цієї статті. Оскільки це дасть можливість прискорити роботу з прийняття законопроектів, підвищити їх якість, урахувати слушні пропозиції, що в них містяться.  
Відхилено з тих же підстав, що і попередня пропозиція.  3) доопрацюванні за дорученням Верховної Ради України окремих законопроектів за наслідками розгляду їх у першому та наступних читаннях (за винятком прийнятих Верховною Радою України актів у цілому);  
    -50- Матвєєв В.Г.
Пункт 3 статті 11 та пункт 5 частини 1 статті 15 доповнити словами: " (за винятком прийнятих Верховною Радою України актів в цілому)".  
Враховано в пункті 3 статті 12.   
71. 4) попередньо розглядають та готують висновки і пропозиції щодо проектів загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, а також надання згоди на обов'язковість чи денонсацію міжнародних договорів України;   -51- Руденко Г.Б.
Питання ядерної, радіаційної, природної та техногенної безпеки, попередження надзвичайних ситуацій потребують відповідного вирішення, тому пункт 4 статті 11 необхідно викласти у такій редакції: " 4) попередньо розглядають та готують висновки і пропозиції щодо проектів загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, ядерної, радіаційної, природної та техногенної безпеки, попередження надзвичайних ситуацій, а також надання згоди на обов'язковість чи денонсацію міжнародних договорів України".  
Відхилено , оскільки викладений у проекті Закону перелік програм відповідає п.6 ч.1 ст.85 Конституції України і поглинає проблеми, запропоновані Комітетом.  4) попередньому розгляді та підготовці висновків і пропозицій щодо проектів загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, а також надання згоди на обов'язковість чи денонсацію міжнародних договорів України;  
72. 5) узагальнюють зауваження і пропозиції, що надійшли до законопроектів;      5) узагальненні зауважень і пропозицій, що надійшли до законопроектів;  
73. 6) вносять пропозиції до перспективного плану розробки законопроектів;      6) внесенні пропозицій щодо перспективного планування законопроектної роботи.  
74. 7) здійснюють інші повноваження, передбачені Конституцією і законами України, Регламентом Верховної Ради України.   -52- Танюк Л.С.
У пункті 7 статті 11 виписати які інші повноваження здійснюють комітети.  
Враховано вилученням пункту 7 статті 11.   
75. Стаття 12. Організаційна функція комітетів      Стаття 13. Організаційна функція комітетів  
76. Для здійснення організаційної функції комітети:      1. Організаційна функція комітетів полягає в:  
77. 1) планують свою роботу;      1) плануванні своєї роботи;  
78. 2) проводять збір та аналіз інформації з питань, що належать до повноважень комітетів, організують слухання з цих питань, у тому числі на засіданнях Верховної Ради України;      2) проведенні збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень комітетів, організації слухань із цих питань, у тому числі на засіданнях Верховної Ради України;  
79. 3) попередньо за предметами їх відання обговорюють кандидатури посадових осіб, яких згідно з Конституцією України обирає, призначає, затверджує Верховна Рада України або надає згоду на їхнє призначення, готують до розгляду Верховною Радою України відповідні висновки щодо цих кандидатур;      3) попередньому обговоренні відповідно до предметів їх відання кандидатур посадових осіб, яких згідно з Конституцією України обирає, призначає, затверджує Верховна Рада України або надає згоду на їхнє призначення, підготовці до розгляду Верховною Радою України відповідних висновків щодо цих кандидатур;  
80. 4) здійснюють підготовку питань на розгляд Верховної Ради України про призначення всеукраїнського референдуму з питань зміни території України, виборів Президента України, позачергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;      4) підготовці питань на розгляд Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання;  
81. 5) беруть участь у формуванні порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України;      5) участі у формуванні порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України;  
82. 6) надають висновки, роз'яснення;   -53- Руденко Г.Б.
Для узгодження зі статтею 48 законопроекту пункт 6 викласти у такій редакції: "6) приймають рішення, надають висновки, роз'яснення, рекомендації".  
Враховано в пункті 6 статті 13.  6) прийнятті рішень, наданні висновків, роз'яснень, рекомендацій;  
83. 7) розглядають звернення;   -54- Матвєєв В.Г.
Пункт 7 статті 12 викласти в такій редакції: "розгляді звернень, що надійшли до комітету в установленому порядку".  
Враховано в пункті 7 статті 13.  7) розгляді звернень, що надійшли до комітету в установленому порядку;  
84. 8) беруть відповідно до предмету свого відання участь у міжнародній діяльності;   -55- Матвєєв В.Г.
міжпарламентській діяльності, взаємодії з міжнародними організаціями".  
Враховано в пункті 8 статті 13.  8) участі відповідно до предметів їх відання в міжпарламентській діяльності, взаємодії з міжнародними організаціями;  
85. 9) готують звіти про свою діяльність;   -56- Руденко Г.Б.
Пункт 9 статті 12 викласти у такій редакції: "9) подають Голові Верховної Ради України у двотижневий термін, після закінчення сесії, звіти про свою діяльність за період відповідної сесії".  
Відхилено у зв'язку з недоцільністю.  9) підготовці письмових звітів про підсумки своєї діяльності;  
86. 10) забезпечують висвітлення своєї діяльності у засобах масової інформації.      10) забезпеченні висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації.  
87. Стаття 13. Контрольна функція комітетів      Стаття 14. Контрольна функція комітетів  
88. Для здійснення контрольної функції комітети:   -57- Онопенко В.В.
Необхідно переглянути правову позицію, викладену у проекті Закону щодо надання права комітетам здійснювати контроль за дотриманням та реалізацією вимог Конституції і законів України, а також за органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, на підставі того, що згідно Конституції України таких повноважень Верховна Рада України не має і відповідно не може таку функцію надавати утвореним нею органам - комітетам Верховної Ради України.  
Враховано вилученням пункту 1 статті 14.  1. Контрольна функція комітетів полягає в:  
89. 1) здійснюють контроль за дотриманням та реалізацією вимог Конституції і законів України органами виконавчої влади, вивчення ефективності їх застосування, а також контролю за відповідністю підзаконних актів Конституції і законам України;   -58- Терещук С.М.
У статті 13 вилучити пункт 1, оскільки таких контрольних функцій Конституція не надає навіть Верховній Раді. Це стосується також підпункту 1 пункту 1 статті 23.  
Враховано вилученням пункту 1 статті 14.   
    -59- Руденко Г.Б.
У пункті 1 статті 13 слово "виконавчої" замінити словом "державної".  
Враховано пункті 1 частини 1 статті 14.   
90. 2) вивчають ефективність діяльності державних органів, їх посадових осіб з питань, віднесених до повноважень її комітетів, готують та подають відповідні висновки на розгляд Верховної Ради України;   -60- Коваль В.С.
Пункт 2 статті 13 викласти в такій редакції: "1) аналізі практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів відання комітетів, підготовці та поданні відповідних висновків та рекомендацій на розгляд Верховної Ради України".  
Враховано в пункті 1 частини 1 статті 14.  1) аналізі практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів відання комітетів, підготовці та поданні відповідних висновків та рекомендацій на розгляд Верховної Ради України;  
91. 3) здійснюють контроль за виконанням Державного бюджету України в частині, що віднесена до їх повноважень для забезпечення доцільності, економності та ефективності використання державних коштів;      2) участі за дорученням Верховної Ради України у проведенні "Дня Уряду України";  
92. 4) за дорученням Верховної Ради України організують та готують проведення Днів Уряду України;   -61- Руденко Г.Б.
Комітети не повинні організовувати проведення Дня Уряду. Верховна Рада України може тільки визначити день на якому необхідно заслухати Уряд по відповідному питанню, а комітети зробити аналіз наданих Урядом матеріалів. Пункт 4 статті 13 викласти у такій редакції: "4) за дорученням Верховної Ради України аналізують матеріали та надають Верховній Раді України пропозиції щодо питання, яке винесено на "День Уряду України".  
Враховано в п. 2 статті 14, а також у статті 26 проекту Закону.  3) контролі за виконанням Державного бюджету України в частині, що віднесена до предметів їх відання, для забезпечення доцільності, економності та ефективності використання державних коштів у порядку, встановленому законом;  
93. 5) за дорученням Верховної Ради України організують та готують проведення парламентських слухань;      4) організації та підготовці за дорученням Верховної Ради України парламентських слухань;  
94. 6) організують та готують проведення слухань у комітетах;      5) організації та підготовці слухань у комітетах;  
95. 7) направляють запити до Президента України від комітету відповідно до положень пункту 34 частини першої статті 85 Конституції України;   -62- Терещук С.М.
Вилучити пункт 7 статті 13, оскільки це право Верховної Ради. Комітети мають право готувати запити до Президента і вимагати прийняття Верховною Радою постанови щодо їх направлення.  
Враховано частково в пункті 6 статті 14.  6) підготовці та поданні на розгляд Верховної Ради України запитів до Президента України від комітету відповідно до положень пункту 34 частини першої статті 85 Конституції України;  
96. 8) взаємодіють з Рахунковою палатою;      7) взаємодії з Рахунковою палатою;  
97. 9) взаємодіють з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;      8) взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;  
98. 10) направляють матеріали для відповідного реагування в межах, встановлених законом, тимчасовим слідчим комісіям Верховної Ради України, органам державного нагляду і контролю, правоохоронним органам.   -63- Матвєєв В.Г.
Пункт 10 статті 13 викласти в такій редакції: "направленні матеріалів для відповідного реагування в межах, установлених законом, органам Верховної Ради України, державним органам, їх посадовим особам".  
Враховано в пункті 9 статті 14.  9) направленні матеріалів для відповідного реагування в межах, установлених законом, органам Верховної Ради України, державним органам, їх посадовим особам.  
99. Розділ ІІІ ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ      Розділ ІІІ ПРАВА І ОБОВ?ЯЗКИ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  
100. Глава 1 Повноваження комітетів Верховної Ради України у законопроектній діяльності   -64- Матвєєв В.Г.
У назві розділу 3 та його глави 1 замість слова "повноваження" записати "права і обов'язки".  
Враховано   Глава 1 Права і обов'язки комітетів Верховної Ради України в законопроектній діяльності  
    -65- Онопенко В.В.
Надати право і зобов'язати комітети більш глибоко аналізувати законопроекти, які готуються до другого читання і стосуються однієї правової сфери питань для внесення до розгляду Верховною Радою України одного узагальненого досконалого законодавчого акта, без згоди суб'єктів законодавчої ініціативи. Узгоджені пропозиції комітетів дозволять на більш професійному рівні і більш досконало приймати відповідні закони і раціонально використовувати час проведення пленарних засідань.  
Відхилено . Пропозиція стосується правових норм Регламенту Верховної Ради України.   
101. Стаття 14. Права комітетів у законопроектній діяльності      Стаття 15. Права комітетів у законопроектній діяльності  
102. Комітети мають такі права у законопроектній діяльності:      1. Комітет при здійсненні законопроектної діяльності має право:  
103. 1) розробляти з власної ініціативи проекти законів та інших актів Верховної Ради України з наступним внесенням їх на розгляд Верховної Ради України за рішенням комітету його членами;   -66- Руденко Г.Б.
У пункті 1 статті 14 зазначити, що розробка проектів законів та інших актів Верховної Ради України здійснюється також за дорученням Верховної Ради України.  
Відхилено , оскільки це не право, а обов'язок комітету. Ця правова норма виписана у ч.1 ст.16.  1) розробляти з власної ініціативи проекти законів та інших актів Верховної Ради України з наступним внесенням їх на розгляд Верховної Ради України з питань, що віднесені до предметів відання комітетів, членами комітету за його рішенням;  
104. 2) визначати завдання щодо розробки законопроектів чи їх структурних частин;   -67- Коваль В.С.
Пункт 2 статті 14 доповнити словами: "з питань, віднесених до предмету їх відання".  
Враховано в пункті 2 частини 1 статті 15.  2) визначати завдання щодо розробки законопроектів чи їх структурних частин з питань, віднесених до предмета їх відання;  
105. 3) опубліковувати за своїм рішенням у пресі до внесення на розгляд Верховної Ради України у першому читанні проекти законів з питань, що належать до предметів відання комітетів;   -68- Руденко Г.Б.
У пункті 3 статті 14 слово "опубліковувати" замінити словом "висвітлювати", а слово "пресі" - "засобах масової інформації".  
Враховано частково . Оскільки опубліковувати - це норма прямої дії, а висвітлювати це не обов'язково опубліковувати, а включає й коментар змісту закону чи повідомлення про процедуру його проходження.  3) опубліковувати за своїм рішенням у засобах масової інформації розроблені проекти законів відповідно до пункту 1 цієї статті до внесення їх на розгляд Верховної Ради України;  
106. 4) вносити пропозиції і поправки під час розгляду на своєму засіданні проекту закону чи іншого акта Верховної Ради України;      4) вносити пропозиції і поправки під час розгляду на своєму засіданні проекту закону чи іншого акта Верховної Ради України;  
107. 5) створювати робочі групи і призначати їх керівників із числа членів комітету для підготовки проектів законодавчих актів Верховної Ради України, проектів рішень, рекомендацій, висновків комітетів і розгляду питань, що обговорюються на засіданнях комітетів;      5) створювати робочі групи і призначати їх керівників із числа членів комітету для підготовки проектів актів Верховної Ради України, питань, що обговорюються на засіданнях комітетів, проектів рішень, рекомендацій, висновків комітетів;  
108. 6) включати до складу робочої групи членів комітету, інших народних депутатів України за їх згодою, а також працівників Апарату Верховної Ради України, науково-дослідних інститутів і навчальних закладів, авторів проектів законодавчих актів та інших фахівців;      6) включати до складу робочої групи членів комітету, інших народних депутатів України, співробітників науково-дослідних інститутів і навчальних закладів, авторів проектів законодавчих актів та інших фахівців за їх згодою;  
109. 7) залучати до роботи у робочих групах фахівців на контрактній основі з оплатою за виконану роботу за рахунок коштів, передбачених у кошторисі видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України;      7) залучати до роботи в робочих групах фахівців на контрактній основі з оплатою за рахунок коштів, передбачених у кошторисі видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України;  
110. 8) залучати до роботи у робочих групах працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, за згодою їхнього керівника;      8) залучати до роботи в робочих групах посадових та службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування за згодою керівника відповідного органу;  
111. 9) звертатися до державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ і організацій, громадян та їх об'єднань з проханням висловити пропозиції щодо проектів законів;      9) звертатися до державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ і організацій, об'єднань громадян з проханням висловити пропозиції щодо проектів законів;  
112. 10) ініціювати укладання в межах коштів, передбачених у кошторисі видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України, договори з науковими установами, навчальними закладами та спеціалістами на науково-інформаційний пошук, розробку, доопрацювання та експертизу проектів законів.   -69- Руденко Г.Б.
Комітети здійснюють основну законопроекту роботу, тому у видатках держбюджету повинно бути визначено по кожному комітету відповідне фінансування. Тому у пункті 10 статті 14 після слів "на здійснення повноважень" записати "комітетів".  
Відхилено , оскільки це загальна сума коштів, що виділяється окремим рядком кошторису Верховної Ради України і включає в себе видатки також спеціальних комісій, Інституту законодавства на законопроектну роботу.  10) ініціювати укладання в межах коштів, передбачених у кошторисі видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України, договорів з науковими установами, навчальними закладами та спеціалістами на науково-інформаційний пошук, розробку, доопрацювання та експертизу проектів законів.  
113. Стаття 15. Обов'язки комітетів у законопроектній діяльності      Стаття 16. Обов'язки комітетів у законопроектній діяльності  
114. Комітети зобов'язані:   -70- Кармазін Ю.А.
Обов'язково записати у цей законопроект обов'язок комітету - вивчення законопроектів та намагання систематизувати і кодифікувати їх. Дати право комітетам тут більше самостійності.  
Враховано в п.7 ст.16.  1. Комітети зобов'язані:  
115. 1) організовувати розробку проектів законів та інших актів за дорученням Верховної Ради України;      1) організовувати розробку проектів законів та інших актів за дорученням Верховної Ради України;  
116. 2) в порядку і строки, встановлені Регламентом Верховної Ради України, розглядати проекти законодавчих актів та подавати їх на розгляд Верховної Ради України;      2) розглядати в порядку і строки, встановлені Регламентом Верховної Ради України, проекти актів Верховної Ради України та подавати їх на розгляд Верховної Ради України;  
117. 3) попередньо розглядати та готувати висновки щодо проектів законодавчих актів, внесених суб'єктами законодавчої ініціативи;   -71- Руденко Г.Б.
У пункті 3 статті 15 виключити слово "попередньо".  
Враховано в п.3 ст.16.  3) готувати висновки щодо проектів актів Верховної Ради України, внесених суб'єктами законодавчої ініціативи;  
118. 4) узагальнювати висновки інших комітетів та готувати їх на розгляд Верховної Ради України у разі якщо комітет визначено згідно з Регламентом Верховної Ради України головним з опрацювання відповідного проекту законодавчого акта Верховної Ради України;      4) розглядати та узагальнювати висновки інших комітетів та готувати їх на розгляд Верховної Ради України в разі, якщо комітет визначено згідно з Регламентом Верховної Ради України головним з опрацювання відповідного проекту акта Верховної Ради України;  
119. 5) доопрацьовувати та редагувати законодавчі акти за дорученням Верховної Ради України за результатами розгляду їх у першому та наступних читаннях;      5) доопрацьовувати проекти актів Верховної Ради України за дорученням Верховної Ради України за результатами розгляду їх у першому та наступних читаннях (за винятком прийнятих Верховною Радою України актів у цілому);  
120. 6) розглядати та приймати рішення щодо кожної пропозиції, що надійшла від суб'єктів законодавчої ініціативи при доопрацюванні комітетом проектів законів та інших актів за дорученням Верховної Ради України;   -72- Руденко Г.Б.
У пункті 6 статті 15 виключити слова "за дорученням Верховної Ради України".  
Враховано в пункті 6 статті 16.  6) розглядати та приймати рішення щодо кожної пропозиції, що надійшла від суб'єктів законодавчої ініціативи при доопрацюванні комітетом проектів законів та інших актів; 7) здійснювати аналіз практики застосування законодавчих актів, віднесених до предмета відання комітету, готувати пропозиції щодо їх систематизації;  
121. 7) попередньо розглядати та готувати висновки і пропозиції щодо надання згоди на обов'язковість чи денонсацію міжнародних договорів, проектів загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, звітів про виконання цих програм;   -73- Руденко Г.Б.
Пункт 7 статті 15 викласти у такій редакції: "7) попередньо розглядати та готувати висновки і пропозиції щодо надання згоди на обов'язковість чи денонсацію міжнародних договорів, проектів загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, ядерної, радіаційної, природної та техногенної безпеки, попередження надзвичайних ситуацій, звітів про виконання цих програм".  
Відхилено з підстав, зазначених при розгляді аналогічної пропозиції до статті 11.  8) попередньо розглядати та готувати висновки щодо надання згоди на обов'язковість чи денонсацію міжнародних договорів; 9) попередньо розглядати та готувати висновки щодо проектів загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, звітів про виконання цих програм;  
122. 8) узагальнювати зауваження і пропозиції, що надійшли в ході всенародного обговорення проектів законів;      10) узагальнювати зауваження і пропозиції, що надійшли в ході всенародного обговорення проектів законів;  
123. 9) зазначати, у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України, розробників законопроекту, а також ініціаторів його внесення;   -74- Коваль В.С.
Вилучити частину 9 статті 15, оскільки ця правова норма відноситься до сфери дії Регламенту Верховної Ради України.  
Враховано    
124. 10) вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати листи громадян, їхніх об'єднань, розглядати будь-які пропозиції, що свідчать про потребу в прийнятті нових законодавчих актів або у внесенні змін і доповнень до законодавчих актів, і, в разі необхідності, готувати відповідні документи на розгляд Верховної Ради України;   -75- Руденко Г.Б.
Громадська думка не завжди може співпадати з державною політикою, тому слова "і враховувати у своїй діяльності" вилучити із пункту 10 статті 15.  
Враховано пункті 11 статті 16.  11) вивчати громадську думку, розглядати звернення громадян, об'єднань громадян, будь-які пропозиції, що свідчать про потребу в прийнятті нових законодавчих актів або у внесенні змін до законодавчих актів, і, в разі необхідності, готувати відповідні проекти актів та вносити їх на розгляд Верховної Ради України;  
125. 11) відповідно до вимог чинного законодавства подавати на розгляд Верховної Ради України висновки, рекомендації, підготовлені та доопрацьовані проекти законодавчих актів, оформлені відповідно до вимог встановлених цим Законом, Регламентом Верховної Ради України та Положенням про порядок роботи з проектами законодавчих актів.      12) подавати на розгляд Верховної Ради України висновки, рекомендації, проекти актів Верховної Ради України, оформлені відповідно до вимог, установлених цим Законом, Регламентом Верховної Ради України.  
126. Глава 2 Організаційні повноваження комітетів Верховної Ради України      Глава 2 Права і обов'язки комітетів Верховної Ради України щодо здійснення організаційних функцій  
127. Стаття 16. Права комітетів на отримання інформації      Стаття 17. Права комітетів на отримання інформації  
128. 1. Комітети мають право на отримання, вивчення, дослідження інформації з питань, що належать до предметів їх відання.      1. Комітети мають право на отримання, вивчення, дослідження інформації з питань, що належать до предметів їх відання.  
129. 2. Комітети мають право в установленому порядку вимагати від органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, їх посадових осіб виконання законних вимог комітетів щодо надання їм необхідних матеріалів і документів, для забезпечення діяльності відповідно до предмету їх відання.   -76- Руденко Г.Б.
У частині 2 статті 16 слова "відповідно до предмету їх відання" виключити, оскільки це є обмеженням прав народного депутата України.  
Відхилено . Статус окремого народного депутата регулюється відповідним спеціальним законом, а цей законопроект врегульовує статус комітетів.  2. Комітети мають право в установленому законом порядку отримувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, їх посадових осіб необхідні матеріали і документи для забезпечення діяльності комітетів відповідно до предметів їх відання.  
130. 3. Комітети мають право звертатися з питань, віднесених до предмету їх відання, до Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів, які утворюються або затверджуються Верховною Радою України, державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.   -77- Руденко Г.Б.
У частині 3 статті 16 виключити слова " з питань, віднесених до предмету їх відання", оскільки це є обмеження прав народних депутатів України.  
Відхилено з тих же підстав, що і пропозиція до частини 2 цієї статті.  3. Комітети мають право звертатися з питань, віднесених до предметів їх відання, до Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів Верховної Ради України, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності. Звернення від комітетів розглядаються в порядку, передбаченому Законом України "Про статус народного депутата України" для депутатських звернень.  
131. Звернення від комітетів розглядаються в порядку, передбаченому для депутатських звернень Законом України "Про статус народного депутата України".       
132. 4. Комітети мають право на отримання інформації, що надається Верховній Раді України при розгляді питань, віднесених до її повноважень.   -78- Руденко Г.Б.
Депутати у своїх запитах піднімають важливі питання, які стосуються повноважень того чи іншого комітету. Надання інформації по депутатському запиту дає можливість комітету більше володіти інформацією, а також здійснювати свій контроль. Пропонується у частині 4 статті 16 після слів "отримання інформації" записати "в тому числі і по депутатських запитах".  
Відхилено , оскільки відповідь на депутатський запит регулюється Законом "Про статус народного депутата України", а комітети мають право на одержання будь-якої інформації від органів, до яких надсилається депутатський запит.  4. Комітети мають право на отримання інформації, що надається Верховній Раді України при розгляді питань, віднесених до її повноважень.  
    -79- Юхновський І.Р.
Ст. 16 доповнити п. 5 у такій редакції: "Комітети мають право на отримання, вивчення, дослідження інформації, документів, експертних висновків тощо від державних органів, організацій та посадових осіб, що належать до предметів її відання".  
Враховано в частині 1, 2 статті 17 проекту Закону.   
133. Стаття 17. Участь комітетів у призначенні, звільненні, затвердженні та наданні згоди на призначення посадових осіб Верховною Радою України      Стаття 18. Участь комітетів у призначенні, звільненні, затвердженні та наданні згоди на призначення посадових осіб Верховною Радою України  
134. 1. Для призначення за поданням Президента України Прем'єр-міністра України, міністра оборони України, міністра закордонних справ України, Голови Служби безпеки України призначення за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, голови Антимонопольного комітету України, голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України комітети відповідно до їх предметів відання мають право розглядати ці питання, вимагати необхідні для цього документи, перелік яких визначається комітетами згідно з законодавством України.   -80- Матвєєв В.Г.
Пункт 1 статті 17 викласти з урахуванням Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV.  
Враховано в частинах 1 і 2 статті 18 та у Прикінцевих положеннях проекту Закону.  1. Для підготовки і попереднього розгляду питання про призначення Верховною Радою України за поданням Президента України Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за поданням Прем'єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України комітети мають право на отримання відповідної інформації згідно із законом. 2. Для підготовки і попереднього розгляду питання про призначення та звільнення з посади Верховною Радою України за поданням Президента України Голови Служби безпеки України, за поданням Прем?єр-міністра України Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, комітети мають право на отримання відповідної інформації згідно із законом.  
135. 2. Комітет, до предмету відання якого належить питання щодо призначення на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, подає Верховній Раді України висновки щодо кожної кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідності її вимогам, передбаченим Законом України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", та про відсутність причин, які б перешкоджали зайняттю нею цієї посади.      3. Комітет, до предмета відання якого віднесено питання щодо призначення на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, подає Верховній Раді України висновки щодо кожної кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідності її вимогам, передбаченим Законом України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", та про відсутність причин, які перешкоджали б зайняттю нею цієї посади.  
136. 3. Комітет, до предмету відання якого належить питання організації роботи Верховної Ради України, здійснює підготовку на розгляд Верховної Ради України питання щодо надання нею згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи застосування заходів адміністративного стягнення, що накладаються у судовому порядку, на затримання, арешт, обшук та особистий огляд.      4. Комітет, до предмета відання якого віднесено питання організації роботи Верховної Ради України, здійснює підготовку на розгляд Верховної Ради України питання щодо надання нею згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи застосування заходів адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, на затримання, арешт, обшук та особистий огляд.  
137. 4. Питання призначення на посаду та звільнення з посади голови та інших членів Рахункової палати, половини складу Ради Національного банку України, половини складу Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення розглядається у комітетах відповідно до предметів їх відання у порядку, передбаченому для підготовки питань на розгляд Верховної Ради України      5. Підготовка і попередній розгляд питання про призначення Верховною Радою України на посаду та звільнення з посади Голови та інших членів Рахункової палати, половини складу Ради Національного банку України, половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення здійснюється в комітетах відповідно до предметів їх відання, у порядку, встановленому законом та Регламентом Верховної Ради України.  
138. 5. Питання призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Національного банку України, членів Центральної виборчої комісії розглядаються у комітетах відповідно до предметів їх відання у порядку, передбаченому для підготовки питань на розгляд Верховної Ради України.      6. Підготовка і попередній розгляд Верховною Радою України питання про призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Національного банку України, членів Центральної виборчої комісії здійснюється в комітетах відповідно до предметів їх відання, у порядку, встановленому законом та Регламентом Верховної Ради України.  
139. 6. Питання надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора України, висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку, розглядається у комітетах відповідно до предметів їх відання у порядку, передбаченому для підготовки питань на розгляд Верховної Ради України.      7. Підготовка і попередній розгляд Верховною Радою України питання про надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади, здійснюється в комітетах відповідно до предметів їх відання, у порядку, встановленому законом та Регламентом Верховної Ради України.  
140. 7. При призначенні суддів Конституційного Суду України Верховною Радою України комітет, до предмету відання якого відноситься це питання, надає Верховній Раді України свої висновки щодо кожної кандидатури на посаду судді Конституційного Суду України, поданої у встановленому порядку.      8. При призначенні суддів Конституційного Суду України Верховною Радою України комітет, до предмета відання якого відноситься це питання, надає Верховній Раді України свої висновки щодо кожної кандидатури на посаду судді Конституційного Суду України, внесеної у встановленому законом порядку.  
141. 8. Подання про обрання суддів та звільнення суддів, обраних безстроково, розглядається комітетом, до предмета відання якого належить це питання, з прийняттям рішення щодо рекомендації або не рекомендації кандидата на посаду судді безстроково та з внесенням цього рішення на розгляд Верховної Ради України.      9. Подання про обрання суддів та звільнення суддів, обраних безстроково, розглядаються комітетом, до предмета відання якого віднесено це питання, з прийняттям рішення рекомендувати або не рекомендувати обрання кандидата на посаду судді безстроково та з внесенням цього рішення на розгляд Верховної Ради України.  
142. Стаття 18. Участь комітетів у призначенні всеукраїнського референдуму з питань зміни території України, виборів Президента України, позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування      Стаття 19. Участь комітетів у призначенні всеукраїнського референдуму з питань зміни території України, виборів Президента України, позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування  
143. Комітети, до предметів відання яких віднесені питання зміни території України, призначення виборів Президента України, позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування, готують висновки з цього питання та інші матеріали відповідно до Регламенту Верховної Ради України та законів України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", "Про вибори Президента України", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".   -81- Юхновський І.Р.
Ст.18 викласти у такій редакції: "Комітети, до предметів відання яких віднесені питання зміни території України, призначення чергових, повторних та позачергових виборів Президента України (далі за текстом)".  
Відхилено . У зв'язку з тим, що назва та зміст статті 19 проекту повністю відповідають Конституції України, зокрема, щодо призначення виборів Президента України. Врахування пропозиції призведе до невідповідності проекту Закону п.7 ч.1 ст.85 Конституції України.  1. Комітети, до предмета відання яких віднесені питання зміни території України, призначення виборів Президента України, позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування, готують висновки з цього питання та інші матеріали відповідно до закону та Регламенту Верховної Ради України.  
144. Стаття 19. Участь комітетів у формуванні порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України      Стаття 20. Участь комітетів у формуванні порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України  
145. Комітети у відповідності з положеннями Регламенту Верховної Ради України, вносять пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України з питань, віднесених до їх відання, визначають доповідачів (співдоповідачів), які виступають на пленарних засіданнях з доповідями і співдоповідями.   -82- Руденко Г.Б.
У тексті статті 19 після слова "пропозиції" записати "Голові Верховної Ради України".  
Відхилено , оскільки такі пропозиції можуть бути внесені на Погоджувальну Раду депутатських фракцій і груп і немає потреби звужувати можливості комітету з цих питань.  1. Комітети вносять пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України з питань, віднесених до предметів їх відання, визначають доповідачів (співдоповідачів), які виступають на пленарних засіданнях з доповідями (співдоповідями), у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.  
146. Стаття 20. Надання комітетами висновків, роз'яснень   -83- Руденко Г.Б.
Назву статті 20 викласти у такій редакції: "Стаття 20. Надання комітетами висновків, роз'яснень, рекомендацій та рішень".  
Відхилено . Питання щодо рекомендацій і рішень комітету врегульовано більш повно у статтях 49, 50 і відрізняються за процедурою підготовки.  Стаття 21. Надання комітетами відповідей на депутатські запити, висновків, роз'яснень 1. Відповідь на депутатський запит, що надійшов до комітету, надається в порядку, встановленому Законом України "Про статус народного депутата України".  
    -84- Матвєєв В.Г.
Назву статті 20 доповнити словами: "відповідей на депутатські запити".  
Враховано в назві статті 21.   
    -85- Матвєєв В.Г.
Статтю 20 доповнити частиною 1 такого змісту: "1. Відповідь на депутатський запит, що надійшов до комітету, надається в порядку, встановленому Законом України "Про статус народного депутата України".  
Враховано в частині 1 статті 21.   
147. 1. За дорученням Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, а також за власною ініціативою, комітети відповідно до предметів їх відання готують висновки щодо окремих пропозицій або запитів народних депутатів України, поданих у встановленому законом порядку.   -86- Руденко Г.Б.
У частині 1 статті 20 після слова "висновки" записати "роз'яснення, рекомендації або рішення".  
Відхилено , з раніше зазначених підстав.  2. За дорученням Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, а також з питань, віднесених до предметів їх відання, комітети готують висновки щодо пропозицій, поданих до комітету в установленому законом порядку.  
148. 2. Комітети відповідно до предметів їх відання мають право надавати роз'яснення щодо застосування положень чинних законів України. Такі роз'яснення не мають статусу офіційного тлумачення.      3. Комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, мають право надавати роз'яснення щодо застосування положень законів України. Такі роз'яснення не мають статусу офіційного тлумачення.  
149. Стаття 21. Розгляд звернень у комітетах      Стаття 22. Розгляд звернень у комітетах  
150. Звернення, що надходять до комітетів, розглядаються головою комітету або за його дорученням першим заступником, заступником, головами підкомітетів чи іншими членами комітету в порядку та терміни згідно з вимогами законів України.      1. Звернення, що надходять до комітетів, розглядаються головою комітету або за його дорученням першим заступником, заступником, головами підкомітетів чи іншими членами комітету в порядку та терміни, визначені законом.  
151. Стаття 22. Участь комітетів у міжнародній діяльності   -87- Матвєєв В.Г.
Назву статті 22 викласти в такій редакції: "Участь комітетів у міжпарламентській діяльності, взаємодія з міжнародними організаціями" та узгодити зміст статті з її назвою.  
Враховано в статті 23.  Стаття 23. Участь комітетів у міжпарламентській діяльності, взаємодія з міжнародними організаціями  
152. 1. За погодженням з Головою Верховної Ради України комітети здійснюють зв'язки з відповідними органами парламентів іноземних держав, представництвами міжнародних організацій, можуть брати участь у заходах міжнародних організацій з питань, що відносяться до предмету відання комітетів.      1. За погодженням з Головою Верховної Ради України комітети взаємодіють з відповідними органами парламентів іноземних держав, представництвами міжнародних організацій, беруть участь у заходах міжнародних організацій з питань, віднесених до предметів відання комітетів.  
153. 2. Комітети можуть делегувати своїх членів та/або працівників секретаріатів комітетів до складу офіційних парламентських делегацій.   -88- Матвєєв В.Г.
Комітети не є розпорядниками коштів Верховної Ради України і не можуть вирішувати питань делегування до складу офіційних парламентських делегацій. Тому частину 2 статті 22 пропонується викласти в такій редакції: "Комітети можуть вносити пропозиції Голові Верховної Ради України про включення членів комітетів та/або працівників секретаріатів комітетів до складу офіційних парламентських делегацій".  
Враховано в частині 2 статті 23.  2. Комітети можуть вносити пропозиції Голові Верховної Ради України про включення членів комітетів та/або працівників секретаріатів комітетів до складу офіційних парламентських делегацій.  
154. Глава 3 Контрольні повноваження комітетів Верховної Ради України      Глава 3 Права і обов?язки комітетів Верховної Ради України щодо здійснення контрольних функцій  
155. Стаття 23. Контроль комітетів за дотриманням і реалізацією Конституції України, законів та інших актів, прийнятих Верховною Радою України.   -89- Руденко Г.Б.
Доцільно об'єднати статті 13 та 23: звести усі контрольні функції та повноваження до однієї глави.  
Відхилено . Функції і повноваження не є рівнозначними правовими категоріями, а також врахування пропозицій суттєво вплине негативно на структуру закону.  Стаття 24. Аналіз комітетами практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів їх відання  
    -90- Коваль В.С.
Назву статті 23 привести у відповідність із контрольними функціями, визначеними у статті 13.  
Враховано в назві статті 24.   
156. 1. Комітети з питань, що належать до предметів їх відання, згідно з Конституцією та законами України мають право та зобов'язані:   -91- Руденко Г.Б.
У частині 1 статті 23 слова "та зобов'язані" виключити.  
Враховано   1. Комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, здійснюють аналіз практики застосування державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституції та законів України, аналіз відповідності закону прийнятих ними підзаконних нормативно-правових актів, своєчасності їх прийняття. За наслідками такого аналізу комітет вносить державним органам, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам рекомендації про приведення у відповідність із законом підзаконного нормативно-правового акта.  
157. 1) здійснювати контроль за дотриманням та реалізацією органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів Верховної Ради України, вивчати ефективність їх правозастосування;   -92- Терещук С.М.
Вилучити підпункт 1 пункту 1 статті 23, оскільки таких контрольних функцій Конституція не надає навіть Верховній Раді.  
Враховано    
    -93- Руденко Г.Б.
У пункті 1 частини 1 статті 23 вилучити слова "інших нормативно - правових актів".  
Враховано    
158. 2) вивчати ефективність діяльності органів виконавчої влади, їх посадових осіб, готувати та подавати відповідні висновки, рекомендації на розгляд Верховної Ради України;   -94- Руденко Г.Б.
Пункт 2 частини 1 статті 23 вилучити.  
Враховано    
159. 3) проводити аналіз відповідності закону, повноти та своєчасності прийняття підзаконних нормативно-правових актів і пропонувати внесення до них змін.   -95- Коваль В.С.
Пункт 3 статті 23 викласти в такій редакції: "Комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, здійснюють аналіз практики застосування державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституції та законів України, аналіз відповідності закону прийнятих ними підзаконних нормативно-правових актів, своєчасності їх прийняття. За наслідками такого аналізу комітет вносить державним органам, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам рекомендації про приведення у відповідність із законом підзаконного нормативно-правового акта".  
Враховано в частині 1 статті 24.   
160. 2. Рекомендації комітетів підлягають обов'язковому розгляду державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями.      2. Рекомендації комітетів підлягають обов'язковому розгляду державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями. Про результати розгляду та вжиті заходи має бути повідомлено комітетам у встановлений законом строк, якщо відповідними рекомендаціями не встановлено більш пізній строк.  
161. Про результати розгляду та вжиті заходи має бути повідомлено комітетам у встановлений ними строк.   -96- Руденко Г.Б.
Абзац 2 частини 2 статті 23 викласти у такій редакції: "Про результати розгляду та вжиті заходи має бути повідомлено комітетам у встановлений законом строк або строк встановлений комітетом".  
Враховано редакційно .   
162. Стаття 24. Участь комітетів у підготовці питань на розгляд Верховної Ради України у зв'язку з виконанням її контрольних повноважень відповідно до Конституції України.      Стаття 25. Участь комітетів у підготовці питань на розгляд Верховної Ради України у зв'язку з виконанням нею контрольних повноважень відповідно до Конституції України  
163. Комітети мають право ухвалювати висновки і рекомендації та мають право виступу від комітету на пленарному засіданні при розгляді питання щодо:   -97- Руденко Г.Б.
Не узгоджується з контрольними функціями комітетів. Абзац викласти у такій редакції: "Комітети мають право виступу від комітету на пленарному засіданні при розгляді питання щодо:".  
Враховано частині 1 статті 25.  1. Комітети мають право ухвалювати висновки і рекомендації, а також право виступу представника від комітету на пленарному засіданні при розгляді Верховною Радою України питання щодо:  
164. 1) Програми діяльності Кабінету Міністрів України, звітів про виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;   -98- Юхновський І.Р.
Ст.24 п.1. викласти у такій редакції: "Програми діяльності Кабінету Міністрів України, звітів про виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, розвитку освіти, охорони здоров'я та довкілля".  
Відхилено . Врахування цієї пропозиції призведе до невідповідності пункту 1 статті 25 проекту Закону положенням пункту 6 частини 1 статті 85 Конституції України. Запропонований у проекті Закону запис включає проблеми розвитку освіти, охорони здоров'я.  1) Програми діяльності Кабінету Міністрів України, звітів про виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;  
    -99- Руденко Г.Б.
У пункті 1 статті 24 після слів "охорони довкілля" записати: "ядерної, радіаційної, природної та техногенної безпеки, попередження надзвичайних ситуацій", оскільки зазначені питання також потребують відповідного вирішення.  
Відхилено . З раніше зазначених підстав невідповідності пропозиції положенням п.6 ч.1 ст.85 Конституції України.   
165. 2) відповідальності Кабінету Міністрів України та прийняття резолюції недовіри йому;      2) відповідальності Кабінету Міністрів України та прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України;  
166. 3) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;      3) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;  
167. 4) щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;      4) щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;  
168. 5) висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади;      5) висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади;  
169. 6) дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим згідно з встановленим Конституцією України та Законом порядком.      6) дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  
170. Стаття 25. Участь комітетів у проведенні "Днів Уряду України" у Верховній Раді України      Стаття 26. Участь комітетів у проведенні "Дня Уряду України" у Верховній Раді України  
171. Щодо проведення "Дня Уряду України" у Верховній Раді України комітети:      1. Комітети при підготовці та розгляді питання про проведення "Дня Уряду України" у Верховній Раді України мають право:  
172. 1) мають право за своїм рішенням ініціювати його проведення з метою регулярного інформування народних депутатів України та громадян України з актуальних питань соціально-економічного розвитку, відновлення та нарощування виробництва, внутрішньої і зовнішньої політики держави, про стан додержання Кабінетом Міністрів України згідно з Конституцією України, виконання законів України, постанов Верховної Ради України, вироблення пропозицій щодо правового врегулювання діяльності Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і щодо зміни законодавства та підготовки проектів законодавчих актів;   -100- Матвєєв В.Г.
Пункти 1 і 2 статті 25 об'єднати і викласти в такій редакції: "1) ініціювати рішенням комітету його проведення з метою заслуховування інформації з найважливіших питань соціально-економічного розвитку, внутрішньої і зовнішньої політики держави шляхом внесення народними депутатами України - членами комітету проекту відповідної постанови Верховної Ради України".  
Враховано в частині 1 статті 26.  1) ініціювати рішенням комітету його проведення з метою заслуховування інформації з найважливіших питань соціально-економічного розвитку, внутрішньої і зовнішньої політики держави шляхом внесення народними депутатами України - членами комітету проекту відповідної постанови Верховної Ради України;  
173. 2) реалізують своє рішення про його проведення шляхом внесення народними депутатами України - членами комітету проекту постанови Верховної Ради України, підготовленого з дотриманням вимог Регламенту Верховної Ради України;      2) на одержання відповіді під час його проведення від члена Кабінету Міністрів України чи керівника відповідного органу виконавчої влади на всі запитання за визначеною тематикою, що надійшли від комітетів на адресу Кабінету Міністрів України; 3) на виступ представника комітету у Верховній Раді України при обговоренні визначеної теми при проведенні "Дня Уряду України";  
174. 3) визначені Верховною Радою України, зобов'язані не пізніш як за 5 днів до його проведення проаналізувати аналітичні та довідкові матеріали надані Урядом з питань, що розглядатимуться на "Дні Уряду України";      4) на виступ свого представника при проведенні "Дня Уряду України" для уточнення запитань і відповідей у встановленому Регламентом Верховної Ради України порядку.  
175. 4) формують запитання щодо кожної проблеми визначеної тематики "Дня Уряду України" та передають їх у письмовій формі до Апарату Верховної Ради України не пізніш як за 7 днів до його проведення;       
176. 5) мають право під час його проведення на одержання відповіді від члена Кабінету Міністрів України чи керівника відповідного органу виконавчої влади на всі запитання, за визначеною тематикою, що надійшли від комітетів на адресу Кабінету Міністрів України;       
177. 6) мають право на виступ у Верховній Раді України при обговоренні визначеної теми;      2. Комітети, визначені постановою Верховною Радою України, зобов'язані не пізніш як за п'ять днів до проведення "Дня Уряду України" проаналізувати аналітичні та довідкові матеріали, надані Кабінетом Міністрів України з питань, що розглядатимуться на "Дні Уряду України".  
178. 7) визначені Верховною Радою України, мають право на виступ своїх представників для уточнення запитань і відповідей в установленому Регламентом Верховної Ради України порядку;   -101- Руденко Г.Б.
Звуження повноважень комітетів та прав народних депутатів. Чому мають право уточнювати запитання тільки комітети, які визначені ВРУ. Пропонується у пункті 7 виключити слова "визначені Верховною Радою України".  
Враховано в статті 26.  3. Комітети для одержання відповіді, передбаченої пунктом 2 частини першої цієї статті, формують запитання щодо кожної проблеми визначеної тематики "Дня Уряду України" та передають їх у письмовій формі до Апарату Верховної Ради України не пізніш як за сім днів до його проведення.  
179. 8) визначені Верховною Радою України, мають право після обговорення кожного питання вносити пропозиції про прийняття Верховною Радою України окремої постанови в порядку контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до пункту 13 статті 85 Конституції України про направлення пропозиції Кабінету Міністрів України, членам Уряду України, про направлення звернення Президенту України з відповідними висновками і пропозиціями щодо персональної відповідальності окремих членів Кабінету Міністрів України.   -102- Руденко Г.Б.
Звуження повноважень комітетів та прав народних депутатів. Чому мають право уточнювати запитання тільки комітети, які визначені ВРУ. Редакційна правка. Бо виходить, що народний депутат задав запитання і по ньому приймається відповідне рішення ВРУ. У пункті 8 слова "визначені Верховною Радою України" виключити. Після слів "кожного питання" записати "на Дні Уряду України".  
Враховано в статті 26.   
180. Стаття 26. Контрольна діяльність комітетів у бюджетному процесі      Стаття 27. Контрольна діяльність комітетів у бюджетному процесі  
181. Комітети у бюджетному процесі:      1. Комітети у бюджетному процесі:  
182. 1) мають право виступу на парламентських слуханнях з питань бюджетної політики, на внесення пропозицій до постанови про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;      1) мають право виступу на парламентських слуханнях з питань бюджетної політики, на внесення пропозицій до постанови про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;  
183. 2) зобов'язані при підготовці проекту Закону про Державний бюджет України на перше читання до 1 жовтня (6 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України) року, який передує плановому, розглянути проект Закону про Державний бюджет України, сформувати свої пропозиції, передати їх до профільного комітету та призначити своїх представників для роботи у ньому;      2) зобов'язані при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на перше читання до 1 жовтня (6 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України) року, який передує плановому, розглянути проект закону про Державний бюджет України, сформувати свої пропозиції, передати їх до профільного комітету та призначити своїх представників для роботи в ньому;  
184. 3) мають право на виступ своїх представників в обговоренні питання при розгляді проекту Закону про Державний бюджет України у першому читанні;   -103- Руденко Г.Б.
У пункті 3 статті 26 після слів "у першому читанні" записати "та наступних читаннях".  
Відхилено , на підставі того, що пропозиція не відповідає процедурі прийняття Державного бюджету згідно Бюджетного кодексу України.  3) мають право на виступ свого представника в обговоренні питання при розгляді проекту закону про Державний бюджет України в першому читанні;  
185. 4) мають право готувати і попередньо розглядати питання щодо контролю за виконанням та звіту про виконання Державного бюджету України в частині, що віднесена до предмету відання комітету.      4) мають право готувати і попередньо розглядати питання щодо контролю за виконанням та звіту про виконання Державного бюджету України з питань, віднесених до предмета відання комітету.  
186. Стаття 27. Участь комітетів у проведенні парламентських слухань у Верховній Раді України      Стаття 28. Участь комітетів у проведенні парламентських слухань у Верховній Раді України  
187. Щодо парламентських слухань у Верховній Раді України комітети:      1. Комітети при підготовці і проведенні парламентських слухань у Верховній Раді України:  
188. 1) мають право за своїм рішенням ініціювати їх проведення у Верховній Раді України з метою вивчення питань внутрішньої та зовнішньої політики держави, що становлять суспільний інтерес та потребують законодавчого врегулювання, стану виконання Кабінетом Міністрів України Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України в межах повноважень, визначених Конституцією України;   -104- Руденко Г.Б.
У пункті 1 статті 27 після слів "визначених Конституцією України" записати " та цим законом".  
Враховано в статті 28.  1) мають право за своїм рішенням ініціювати їх проведення у Верховній Раді України з метою вивчення питань, що становлять суспільний інтерес та потребують законодавчого врегулювання, стану виконання Кабінетом Міністрів України Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України в межах повноважень, визначених Конституцією України та цим Законом;  
189. 2) реалізують рішення комітету про їх проведення шляхом внесення народними депутатами України - членами комітету проекту постанови Верховної Ради України, підготовленого з дотриманням вимог Регламенту Верховної Ради України;      2) реалізують рішення комітету про їх проведення шляхом внесення народними депутатами України - членами комітету проекту постанови Верховної Ради України, підготовленого з дотриманням вимог Регламенту Верховної Ради України;  
190. 3) на виконання постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань, комітети відповідальні за їх проведення, готують пропозиції щодо списку запрошених осіб, регламенту та черговості виступів учасників парламентських слухань і вносять їх для погодження з Головою Верховної Ради України не пізніш ніж за три дні до проведення парламентських слухань;      3) на виконання постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань комітети, відповідальні за їх проведення, готують пропозиції щодо списку запрошених осіб, регламенту та черговості виступів учасників парламентських слухань і вносять їх для погодження з Головою Верховної Ради України не пізніш ніж за три дні до проведення парламентських слухань;  
191. 4) готують висновки на аналітичні та довідкові матеріали, подані до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування для розповсюдження їх серед народних депутатів України не пізніш ніж за п'ять днів до проведення парламентських слухань;      4) готують висновки на аналітичні та довідкові матеріали, подані до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, для розповсюдження серед народних депутатів України зазначених матеріалів не пізніш ніж за п'ять днів до проведення парламентських слухань;  
192. 5) готують проекти постанов Верховної Ради України щодо схвалення відповідних рекомендацій за результатами парламентських слухань.      5) готують проекти постанов Верховної Ради України щодо схвалення відповідних рекомендацій за результатами парламентських слухань;  
193. 6) організовують стенографування парламентських слухань, а у разі необхідності, видання їх матеріалів.   -105- Руденко Г.Б.
Сьогодні проводяться парламентські слухання по середах коли проводяться засідання комітетів. А це не сприяє присутності народних депутатів України чи на засіданні комітету або парламентських слуханнях. Тому слід записати таку норму: "Проведення парламентських слухань у Верховній Раді України не повинно співпадати з визначеними Верховною Радою України днями засідання комітетів".  
Враховано в частині 3 статті 43. Крім того, це питання Регламенту Верховної Ради України, яким регулюється календарний план проведення сесій Верховної Ради України.  6) організовують стенографування парламентських слухань, а в разі необхідності - видання їх матеріалів.  
194. Стаття 28. Проведення слухань у комітетах      Стаття 29. Проведення слухань у комітетах  
195. Щодо слухань у комітетах:      1. Комітети при підготовці і проведенні слухань у комітетах:  
196. 1) комітети мають право ініціювати пропозиції про проведення слухань, проводити їх за дорученням Верховної Ради України або згідно з планами роботи комітетів;      1) мають право ініціювати пропозиції про проведення слухань, проводити їх за дорученням Верховної Ради України або згідно з планами роботи комітетів;  
197. 2) комітети мають право проводити слухання з метою обговорення проектів найбільш важливих законодавчих актів, з'ясування ефективності реалізації прийнятих законів та інших актів Верховної Ради України, отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються комітетом, їх детального вивчення та обговорення, а також залучення широких кіл громадськості до участі у визначенні політики держави, розбудови демократичного суспільства;   -106- Коваль В.С.
У п.2 ст.28 після слів "Верховної Ради України" додати "з питань, віднесених до предметів їх відання".  
Враховано в пункті 2 частини 1 статті 29.  2) мають право проводити слухання з метою обговорення проектів найбільш важливих законодавчих актів, з'ясування ефективності реалізації прийнятих законів та інших актів Верховної Ради України, з питань, віднесених до предметів їх відання, отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються комітетом, їх детального вивчення та обговорення, а також залучення широких кіл громадськості до участі у визначенні політики держави, розбудови демократичного суспільства;  
198. 3) комітети мають право використовувати інформацію, отриману під час слухань, при прийнятті рішень, наданні висновків, рекомендацій комітетом з питань, що належать до предмету відання комітету, та поширювати її серед народних депутатів України;      3) мають право використовувати інформацію, отриману під час слухань, при прийнятті рішень, наданні висновків, рекомендацій комітетом з питань, віднесених до предмета відання комітету, та розповсюджувати її серед народних депутатів України.  
199. 4) комітети мають право проводити слухання у сесійний період, у дні тижня, що відводиться для роботи в комітетах;      2. Слухання в комітетах проводяться в сесійний період у дні тижня, що відводяться для роботи в комітетах.  
200. 5) комітети приймають рішення про тему, день та час проведення слухань, як правило, не пізніше ніж за тридцять днів до їх проведення;      3. Комітети приймають рішення про тему, день та час проведення слухань, як правило, не пізніше ніж за тридцять днів до їх проведення.  
201. 6) у рішенні комітету про проведення слухання визначаються особи, відповідальні за організацію підготовки та проведення слухань, доповідачі з питань, що розглядатимуться, та порядок їх висвітлення у засобах масової інформації;      4. У рішенні комітету про проведення слухання визначаються особи, відповідальні за організацію підготовки та проведення слухань, доповідачі з питань, що розглядатимуться, та порядок їх висвітлення в засобах масової інформації.  
202. 7) комітети повинні повідомляти учасників слухань про дату слухань, місце їх проведення та питання, що виносяться на обговорення, не менш як за тиждень до початку їх проведення;      5. Комітети повідомляють учасників слухань про дату слухань, місце їх проведення та питання, що вносяться на обговорення, не пізніше як за тиждень до початку їх проведення.  
203. 8) слухання можуть проводитись за взаємною згодою комітетів на їх спільному засіданні, якщо питання, що пропонується для слухання, стосується предмету відання декількох комітетів;      6. Слухання в комітетах можуть проводитись за взаємною згодою комітетів на їх спільному засіданні, якщо питання, що пропонується для слухання, стосується предмета відання декількох комітетів.  
204. 9) комітети, що проводять слухання, визначають приміщення для їх проведення, список запрошених осіб, регламент та черговість виступів учасників слухань;      7. Комітети, що проводять слухання, визначають приміщення для їх проведення, список запрошених осіб, регламент та черговість виступів учасників слухань.  
205. 10) комітети, які проводять слухання, не пізніше ніж за три дні до їх проведення, надають членам комітету аналітичні та довідкові матеріали з питань, що розглядатимуться.      8. Комітети, що проводять слухання, не пізніше ніж за три дні до їх проведення надають членам комітету аналітичні та довідкові матеріали з питань, що розглядатимуться. Інші учасники слухань у комітеті, як правило, отримують відповідні матеріали під час реєстрації.  
206. Інші учасники слухань у комітеті, як правило, отримують відповідні матеріали під час реєстрації;       
207. 11) комітети, які проводять слухання, мають право прийняти рішення про їх проведення у закритому режимі;   -107- Матвєєв В.Г.
Пункт 11 статті 28 доповнити: "якщо інформація, яка буде використана при проведенні слухань містить державну чи іншу таємницю".  
Враховано в частині 9 статті 29.  9. Комітети, що проводять слухання, мають право прийняти рішення про їх проведення в закритому режимі, якщо інформація, яка буде використана при проведенні слухань, містить державну чи іншу охоронювану законом таємницю.  
208. 12) комітети мають право залучати до проведення слухань першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів України, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян, а також окремих громадян;   -108- Юхновський І.Р.
Ст.28 п.12 після слів: "об'єднань громадян" викласти у такій редакції: "громадян-авторів законодавчих пропозицій, поправок, а також окремих громадян".  
Відхилено . Поняття "окремих громадян" включає і "громадян - авторів законодавчих пропозицій, поправок".  10. Комітети, у разі необхідності, запрошують на слухання першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів України, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, представників об'єднань громадян, а також окремих громадян.  
209. 13) на запрошення комітету особи, зазначені у пункті 12 цієї статті, інші посадові особи зобов'язані прибути на слухання та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються комітетом;      11. На письмове попереднє запрошення комітету особи, зазначені в частині десятій цієї статті, інші посадові особи зобов'язані прибути на слухання та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються комітетом.  
210. 14) під час проведення слухань кожен член комітету має право ставити запитання доповідачам та одержувати на них відповіді;      12. Під час проведення слухань кожен член комітету має право ставити запитання доповідачам та одержувати на них відповіді.  
211. 15) слухання не можуть бути припинені, поки всі бажаючі члени комітету скористаються правом на виступ;      13. Слухання не можуть бути припинені, поки всі бажаючі члени комітету не скористаються правом на виступ.  
212. 16) слухання проводяться, як правило, в межах одного робочого дня. Комітет має право прийняти рішення про продовження слухань;      14. Слухання проводяться, як правило, у межах одного робочого дня. Комітет може прийняти рішення про продовження слухань.  
213. 17) пропозиції про проведення слухань з питань, які вже були предметом обговорення на слуханнях у комітеті, можуть бути внесені не раніше ніж через півроку після проведення попередніх слухань.      15. Пропозиції про проведення слухань з питань, які вже були предметом обговорення на слуханнях в комітеті, можуть бути внесені не раніше ніж через півроку після проведення попередніх слухань.  
214. Стаття 29. Направлення від комітетів запитів до Президента України   -109- Терещук С.М.
Статтю 29 вилучити. Вона не несе новизни, чи якогось уточнення, бо повторює п.34 статті 85 Конституції України.  
Відхилено . У статті 30 виписана процедура щодо направлення запитів до Президента України від комітетів при їх підготовці комітетами.  Стаття 30. Направлення від комітетів запитів до Президента України  
215. Комітет має право на прийняття рішення про депутатський запит до Президента України і направити його у порядку, встановленому положеннями пункту 34 частини першої статті 85 Конституції України та статті 15 Закону України "Про статус народного депутата України".   -110- Коваль В.С.
Статтю 29 викласти у такій редакції: "Комітет може прийняти рішення про депутатський запит до Президента України і подати цей запит до Верховної Ради України для направлення в порядку, встановленому пунктом 34 частини першої статті 85 Конституції України та статтею 15 Закону України "Про статус народного депутата України".  
Враховано в частині 1 статті 30.  1. Комітет може прийняти рішення про депутатський запит до Президента України і подати цей запит до Верховної Ради України для направлення в порядку, встановленому пунктом 34 частини першої статті 85 Конституції України та статтею 15 Закону України "Про статус народного депутата України".  
216. Стаття 30. Взаємодія комітетів з Рахунковою палатою      Стаття 31. Взаємодія комітетів з Рахунковою палатою  
217. У відносинах з Рахунковою палатою комітети:      1. У відносинах з Рахунковою палатою комітети:  
218. 1) мають право давати доручення Рахунковій палаті здійснити перевірку фінансування загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля та інших програм, що затверджуються Верховною Радою України;   -111- Терещук С.М.
У статті 30 вилучити пункти 1,2,4, оскільки вони не відповідають статті 98 Конституції. Рахункова Палата діє від імені і за дорученням Верховної Ради України і саме їй підзвітна.  
Враховано    
    -112- Руденко Г.Б.
Потребує редакційного уточнення пункт 1 статті 30: після слів "охорони довкілля" записати " ядерної, радіаційної, природної та техногенної безпеки, попередження надзвичайних ситуацій".  
Відхилено , у зв'язку з вилученням частини 1 статті 30.   
219. 2) мають право давати оформлені належним чином доручення Рахунковій палаті здійснити перевірку використання за призначенням органами виконавчої влади коштів загальнодержавних цільових фондів та коштів позабюджетних фондів;       
220. 3) розглядають узагальнені відомості, одержані в порядку проведення контролю за виконанням Державного бюджету України;   -113- Матвєєв В.Г.
Потребують юридичного доопрацювання пункти 3,5 статті 30.  
Враховано в пунктах 1,2 статті 31.  1) розглядають узагальнені відомості, одержані відповідно до Закону України "Про Рахункову палату";  
221. 4)заслуховують доповіді, інформації (повідомлення) Рахункової палати за підсумками проведених перевірок, ревізій та обслідувань відповідно до термінів, необхідних для виконання доручень і узгоджених з відповідними комітетами;       
222. 5) на підставі доповідей та інформацій (повідомлень) Рахункової палати розробляють пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України, розвитку бюджетної та фінансово-кредитної системи України, готують висновки з конкретних питань, що стосуються виявлених відхилень і порушень, та подають їх на розгляд Верховної Ради України.      2) на підставі доповідей та інформацій (повідомлень) Рахункової палати розробляють пропозиції щодо удосконалення законодавчих актів України, готують висновки з питань, передбачених Законом України "Про Рахункову палату".  
223. Стаття 31. Взаємодія комітетів з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини      Стаття 32. Взаємодія комітетів з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини  
224. 1. Члени Комітету мають право на звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на підставі відомостей про порушення прав і свобод людини і громадянина, віднесених до предмету відання комітету, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами.      1. Члени Комітету мають право на звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на підставі відомостей про порушення прав і свобод людини і громадянина з питань, віднесених до предмета відання комітету, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами.  
225. 2. Комітети мають право проводити аналіз щорічної та спеціальної доповідей у Верховній Раді України Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та вносити пропозиції до проекту Постанови Верховної Ради України за цими доповідями.      2. Комітети мають право проводити аналіз щорічної та спеціальної доповідей у Верховній Раді України Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та вносити пропозиції до проекту постанови Верховної Ради України за цими доповідями.  
226. 3. Комітети співпрацюють з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і надають йому необхідну допомогу у випадку його звернення.   -114- Матвєєв В.Г.
Частину 3 статті 31 доповнити словами : "в порядку, встановленому законом".  
Враховано в частині 3 статті 32.  3. Комітети співпрацюють з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і надають йому відповідну допомогу в разі його звернення в порядку, встановленому законом.  
227. Стаття 32. Реагування комітетів на порушення законності      Стаття 33. Реагування комітетів на порушення законності  
228. У разі встановлення комітетом порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, інтересів держави, що охороняються законом, комітет має право і зобов'язаний направити такі матеріали для відповідного реагування в межах, встановлених законом, тимчасовим слідчим комісіям Верховної Ради України, органам державного нагляду і контролю, правоохоронним органам.   -115- Руденко Г.Б.
Оскільки є питання, які може врегулювати і КМУ, після слів "тимчасовим слідчим комісіям Верховної Ради України" записати "Кабінету Міністрів України".  
Враховано в частині 1 статті 33.  1. У разі встановлення комітетом порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, інтересів держави, територіальної громади, що охороняються законом, комітет направляє такі матеріали для відповідного реагування в межах, встановлених законом, органам Верховної Ради України, державним органам чи органам місцевого самоврядування.  
229. РОЗДІЛ ІY КЕРІВНИЙ СКЛАД, СТРУКТУРА КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ   -116- Руденко Г.Б.
Відповідно до статті 89 Конституції України (зі змінами) виписати нову статтю такого змісту: "Стаття __ Керівний склад комітету До керівного складу комітету входять: Голова комітету; Перший заступник Голови комітету; заступник (заступники Голови комітету; секретар комітету".  
Відхилено . У зв'язку з відсутністю необхідності визначення керівного складу комітету, як правової норми, що не застосовується у цьому Законі. Крім того, до керівного складу комітету можна віднести і голів підкомітетів.  РОЗДІЛ ІY КЕРІВНИЦТВО, СТРУКТУРА КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  
    -117- Руденко Г.Б.
У назві розділу написано про структуру комітету. Але цей аспект не виписано. Пропонуємо зробити відповідне визначення.  
Відхилено . У Законі чітко визначено структуру комітетів: голова комітету, його перший заступник (заступники), секретар комітету, підкомітети та їх голови.   
230. Стаття 33. Голова та заступники голови комітету      Стаття 34. Голова та заступник голови комітету  
231. 1. Голова комітету забезпечує роботу комітету.      1. Голова комітету організовує роботу комітету.  
232. 2. Голова комітету:      2. Голова комітету:  
233. 1) вносить пропозиції на засідання комітету щодо розподілу обов'язків між першим заступником, заступником (заступниками)голови комітету;      1) вносить пропозиції на засідання комітету щодо розподілу обов'язків між першим заступником, заступником (заступниками) голови комітету;  
234. 2) забезпечує складання плану роботи комітету;      2) забезпечує складання плану роботи комітету;  
235. 3) забезпечує виконання плану-графіка робіт над законопроектами та проектами інших законодавчих актів Верховної Ради України, щодо яких комітет визначено головним;      3) забезпечує виконання плану-графіка робіт над законопроектами та проектами інших актів Верховної Ради України, щодо яких комітет визначено головним;  
236. 4) головує на засіданнях комітету;      4) головує на засіданнях комітету;  
237. 5) запрошує в разі необхідності для участі в роботі комітету та робочих груп фахівців;   -118- Матвєєв В.Г.
Частину 2 статті 33 доповнити пунктом 5 такого змісту: "організовує повідомлення членів комітету про проведення засідання комітету та порядок денний" і надалі змістити нумерацію другої частини статті.  
Враховано в пункті 5 частини 2 статті 34.  5) організовує повідомлення членів комітету про проведення засідання комітету та його порядок денний; 6) запрошує в разі необхідності фахівців для участі в роботі комітету та робочих груп;  
238. 6) підписує акти, прийняті комітетом;      7) підписує акти, прийняті комітетом, та протоколи засідань комітету;  
239. 7) представляє комітет у відносинах з Головою та заступниками Голови Верховної Ради України, іншими комітетами Верховної Ради України, державними органами та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами парламентів іноземних держав та міжнародними організаціями;      8) представляє комітет у відносинах з Головою та заступниками Голови Верховної Ради України, іншими комітетами Верховної Ради України, державними органами та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами парламентів іноземних держав та міжнародними організаціями;  
240. 8) організовує виконання рішень комітету та інформує членів комітету про хід їх виконання;      9) організовує виконання рішень комітету та інформує членів комітету про хід їх виконання;  
241. 9) організовує підготовку звіту про роботу комітету;      10) організовує підготовку звіту про роботу комітету;  
242. 10) доповідає Верховній Раді України про роботу комітету, інформує Погоджувальну раду депутатських фракцій Верховної Ради України про позицію комітету щодо питань, розглянутих на його засіданнях;      11) доповідає Верховній Раді України про роботу комітету, інформує Погоджувальну раду депутатських фракцій Верховної Ради України про позицію комітету щодо питань, розглянутих на його засіданнях;  
243. 11) здійснює координацію роботи комітету з іншими комітетами Верховної Ради України та підрозділами Апарату Верховної Ради України;      12) організовує взаємодію роботи комітету з підрозділами Апарату Верховної Ради України;  
244. 12) дає доручення з організаційних питань першому заступнику, заступнику (заступникам) голови комітету, головам підкомітетів, секретарю комітету;      13) дає доручення з організаційних питань першому заступнику, заступнику (заступникам) голови комітету, головам підкомітетів, секретарю комітету;  
245. 13) забезпечує загальне керівництво секретаріатом комітету;      14) забезпечує загальне керівництво секретаріатом комітету;  
246. 14) інформує членів комітету про офіційні документи, листи, що надійшли до комітету, а також робить інші повідомлення, які стосуються діяльності комітету;   -119- Самойлик К.С.
Необхідно у законопроекті передбачити більш репресивні заходи щодо тих народних депутатів, хто не працює у комітетах.  
Враховано (п.16 част.2 ст.34)  15) інформує членів комітету про офіційні документи, листи, що надійшли до комітету, а також робить інші повідомлення, які стосуються діяльності комітету; 16) інформує щомісячно відповідні фракції у Верховній Раді України про відсутність їх членів на засіданнях комітету без поважних причин;  
    -120- Сухий Я.М.
Підтримую пропозиції щодо заходів, які необхідно вживати до недисциплінованих депутатів.  
Враховано (п.16 ч.2 ст.34)   
    -121- Оржаховський А.В.
Посилити відповідальність безпосередньо членів комітету; варто притягувати до відповідальності - адміністративної чи іншої.  
Враховано частково (п.16 ч.2 ст.34)   
    -122- Надрага В.І.
Підвищити ступінь відповідальності фракцій та окремих народних депутатів за їх діяльність у Верховній Раді України.  
Враховано (п.16 ч.2 ст.34)   
247. 15) виконує інші функції, передбачені цим Законом, Регламентом Верховної Ради України, законодавчими актами, рішеннями Верховної Ради України та розпорядженнями Голови Верховної Ради України;      17) веде прийом громадян за дорученням Голови Верховної Ради України відповідно до встановленого графіка;  
248. 16) веде прийом громадян за дорученням Голови Верховної Ради України відповідно до встановленого графіка.   -123- Руденко Г.Б.
Частину 2 статті 33 доповнити пунктом 17 такого змісту: "17) забезпечує присутність народних депутатів України, членів комітету, на засіданні комітету".  
Враховано в пункті 5 частини 2 цієї статті.  18) здійснює інші функції, передбачені цим Законом, Регламентом Верховної Ради України, рішеннями Верховної Ради України та розпорядженнями Голови Верховної Ради України.  
249. 3. Голова комітету наприкінці терміну скликання Верховної Ради України забезпечує підготовку і передачу Голові Верховної Ради України:      3. Голова комітету наприкінці терміну скликання Верховної Ради України забезпечує підготовку і передачу Голові Верховної Ради України:  
250. 1) супровідних записок з даними про виконану роботу та стан підготовки щодо кожного законопроекту;      1) супровідних записок з даними про виконану роботу та стан підготовки щодо кожного законопроекту;  
251. 2) переліку законопроектів, з яких комітет було визначено головним і розгляд яких не було завершено;      2) переліку законопроектів, з яких комітет було визначено головним і розгляд яких не було завершено;  
252. 3) документів щодо внесених і прийнятих законопроектів.      3) документів щодо внесених законопроектів і прийнятих законів.  
253. 4. У комітеті, який налічує у своєму складі не більше десяти осіб, обирається один заступник голови комітету, у комітеті, який налічує від одинадцяти до двадцяти осіб - перший заступник і заступник голови комітету, а у комітеті з чисельністю від двадцяти однієї особи до тридцяти осіб - перший заступник і два заступники голови комітету.      4. У комітеті, який налічує у своєму складі не більше десяти осіб, обирається один заступник голови комітету, у комітеті, який налічує від одинадцяти до двадцяти осіб - перший заступник і заступник голови комітету, а в комітеті з чисельністю від двадцяти однієї особи і більше - перший заступник і два заступники голови комітету.  
254. Стаття 34. Розподіл повноважень між першим заступником, заступником (заступниками) голів комітетів      Стаття 35. Розподіл обов'язків між першим заступником, заступником (заступниками) голів комітетів  
255. 1. Розподіл обов'язків між першим заступником і заступником (заступниками) Голови комітету затверджується на засіданні комітету за пропозицією Голови комітету прийняттям відповідного рішення.      1. Розподіл обов'язків між першим заступником і заступником (заступниками) голови комітету затверджується на засіданні комітету за пропозицією голови комітету з прийняттям відповідного рішення.  
256. 2. У разі відсутності голови комітету (хвороба, відрядження тощо), а так само в період, коли посада Голови комітету є вакантною, обов'язки Голови комітету виконує відповідно його Перший заступник, заступник.   -124- Оржаховський А.В.
Відобразити у Законі - хто має скликати і вести засідання, якщо відсутній голова комітету.  
Враховано в частині 2 статті 35 проекту Закону.  2. У разі відсутності голови комітету з поважних причин, а так само в період, коли посада голови комітету є вакантною, обов'язки голови комітету виконує відповідно його перший заступник, заступник.  
257. Стаття 35. Повноваження секретаря комітету      Стаття 36. Повноваження секретаря комітету  
258. 1. Секретар комітету не може бути членом депутатської фракції, до складу якої входить голова комітету.       
259. 2. Секретар комітету:   -125- Чикал А.В.
Каденюк Л.К.
Оскільки у комітетах та комісіях парламентів багатьох країн світу функції секретаря комітету виконує завідуючий апаратом (секретаріатом) комітету (Російська Федерація та країни Європи), пропонується в тексті законопроекту, у тому числі і в ст.35, передбачити виконання згаданих функцій керівником секретаріату комітету.  
Відхилено . Протоколи є документами, що відображають засідання самих членів комітету і їх підписами мають бути засвідчені.  1. Секретар комітету:  
260. 1) бере участь у складанні проекту плану роботи комітету;   -126- Руденко Г.Б.
Пункт 1 частини 2 статті 35 викласти у такій редакції: "1) узагальнює пропозиції народних депутатів України до проекту плану роботи комітету та разом із секретаріатом комітету подає його на розгляд комітету".  
Відхилено . Запропонована деталізація лише по відношенню до секретаря комітету є зайвою. Секретаріат комітету зобов'язаний надавати організаційну та правову допомогу усім членам комітету.  1) бере участь у складанні проекту плану роботи комітету;  
261. 2) бере участь у складанні плану-графіка робіт над законопроектами та розкладу засідань комітету;   -127- Руденко Г.Б.
Пункт 2 частини 2 статті 35 розпочати такими словами: "разом із секретаріатом комітету" і далі за текстом.  
Відхилено з тих же підстав, що і попередня пропозиція.  2) бере участь у складанні плану-графіка робіт над законопроектами та розкладу засідань комітету;  
262. 3) контролює ведення діловодства комітету, підписує разом з головою комітету протоколи його засідань;   -128- Руденко Г.Б.
У пункті 3 частини 2 статті 35 після слова "контролює" записати "через керівника секретаріату".  
Відхилено . Секретар комітету має право безпосереднього контролю ведення діловодства комітету.  3) контролює ведення діловодства секретаріатом комітету, підписує протоколи засідань комітету;  
    -129- Коваль В.С.
Пункт 3 частини 2 статті 35 викласти в такій редакції: "контролює ведення діловодства секретаріатом комітету, підписує протоколи засідань комітету".  
Враховано в пункті 3 статті 36.   
263. 4) організовує підготовку засідань та інших заходів, що проводяться комітетом, явку їх учасників та надання їм необхідних матеріалів;   -130- Руденко Г.Б.
Пункт 4 викласти у такій редакції: "4) повідомляє народних депутатів України - членів комітету, про проведення засідань комітету, контролює присутність на засіданні комітету членів комітету та забезпечення їх необхідними документами і матеріалами".  
Відхилено , оскільки п.4 ч.1 цієї статті виписаний узагальнююче і вичерпно.  4) організовує підготовку засідань та інших заходів, що проводяться комітетом, явку їх учасників та надання їм необхідних матеріалів;  
264. 5) веде облік засідань комітету та присутніх на засіданнях;      5) веде облік засідань комітету та присутніх на засіданнях;  
265. 6) контролює виконання рішень комітету та забезпечення членів комітету, запрошених осіб необхідними документами і матеріалами;   -131- Руденко Г.Б.
Пункт 6 викласти у такій редакції: "6) контролює виконання рішень комітету народними депутатами України - членами комітету".  
Відхилено . Контроль виконання рішень комітету передбачає більш широке коло суб'єктів контролю.  6) контролює виконання рішень комітету та забезпечення членів комітету, запрошених осіб необхідними документами і матеріалами;  
266. 7) контролює виконання планів роботи комітету;      7) контролює виконання планів роботи комітету;  
267. 8) бере участь у підготовці звітів про роботу комітету та матеріалів, передбачених ч.3 статті 33 цього Закону.      8) бере участь у підготовці письмових звітів про роботу комітету та матеріалів, передбачених частиною третьою статті 33 цього Закону.  
268. Стаття 36. Створення підкомітетів, обрання голів підкомітетів      Стаття 37. Створення підкомітетів, обрання голів підкомітетів  
269. 1. Для забезпечення основних напрямків своєї діяльності комітет створює із свого складу підкомітети.   -132- Руденко Г.Б.
У частині 1 статті 36 після слова "підкомітети" записати "та затверджує положення про них".  
Відхилено . У зв'язку з тим, що немає необхідності затвердження положень про підкомітети комітетами. Правовий статус підкомітетів у всіх комітетах є рівнозначним і визначений цим Законом. Комітети затверджують лише різні напрями відання своїх підкомітетів.  1. Для забезпечення основних напрямів своєї діяльності комітет створює із свого складу підкомітети.  
270. 2. Підкомітет створюється у складі не менш як трьох членів комітету. Члени комітету можуть входити до складу кількох підкомітетів.      2. Підкомітет створюється у складі не менш як трьох членів комітету. Члени комітету можуть входити до складу кількох підкомітетів.  
271. 3. Голова підкомітету обирається на засіданні комітету відкритим голосуванням більшістю голосів від затвердженого Верховною Радою України чисельного складу комітету.      3. Голова підкомітету обирається на засіданні комітету відкритим голосуванням більшістю голосів від затвердженого Верховною Радою України кількісного складу комітету.  
272. 4. Повноваження підкомітетів, їх перелік та кількісний склад визначаються комітетом.   -133- Коваль В.С.
У частині 4 ст.36 замість "повноваження" записати "предмети відання", оскільки комітети визначають лише напрями роботи підкомітетів, а повноваження підкомітетів у всіх комітетах є однаковими.  
Враховано в частині 4 статті 37.  4. Предмети відання підкомітетів, їх перелік та кількісний склад визначаються комітетом.  
273. Стаття 37. Порядок діяльності підкомітетів      Стаття 38. Порядок діяльності підкомітетів  
274. 1. Кожен підкомітет має право проводити засідання, розглядати проекти законодавчих актів і питання, передані йому на розгляд чи віднесені до його відання та зобов'язаний звітувати комітету щодо них.   -134- Руденко Г.Б.
У частині 1 статті 37 замість слів "звітувати комітету щодо них" записати "внести на розгляд комітету своє рішення з розглянутих ним питань".  
Відхилено . Немає потреби усі рішення підкомітетів вносити на розгляд комітету. Частина 1 статті 38 передбачає більш вичерпне рішення: "звітувати комітету про розгляд питань підкомітетами".  1. Підкомітет розглядає проекти актів Верховної Ради України і питання, передані йому на розгляд чи віднесені до його відання, на своїх засіданнях, звітує комітету щодо них.  
275. 2. Засідання підкомітетів проводяться у тому ж порядку, що і засідання комітетів, із особливостями, встановленими цим Законом.      2. Засідання підкомітетів проводяться в такому ж порядку, що і засідання комітетів, із особливостями, встановленими цією статтею.  
276. 3. Підкомітет не може без згоди голови комітету проводити засідання одночасно із засіданням комітету.      3. Підкомітет не може без згоди голови комітету проводити засідання одночасно із засіданням комітету.  
277. 4. Голова підкомітету зобов'язаний скласти графік засідань підкомітету на кожний наступний місяць і погодити його з головою комітету, а також здійснювати підготовку засідань підкомітету.      4. Голова підкомітету зобов'язаний скласти графік засідань підкомітету на кожний наступний місяць і погодити його з головою комітету, а також здійснювати підготовку засідань підкомітету.  
278. 5. Усі члени комітету незалежно від того, чи є вони членами підкомітетів, можуть відвідувати засідання будь-якого підкомітету та висловлювати свою позицію з питань, що обговорюються.   -135- Коваль В.С.
Необхідно в частині 5 статті 37 зазначити, що члени комітету можуть відвідувати засідання підкомітетів, до складу яких вони не входять, з правом дорадчого голосу.  
Враховано в частині 5 статті 38.  5. Усі члени комітету незалежно від того, чи є вони членами підкомітетів, можуть відвідувати засідання будь-якого підкомітету з правом дорадчого голосу та висловлювати свою позицію з питань, що обговорюються.  
279. Стаття 38. Права та обов'язки членів комітетів      Стаття 39. Права та обов'язки членів комітетів 1. Члени комітетів мають рівні права та обов'язки.  
280. 1. Члени комітетів мають право:      2. Члени комітетів мають право:  
281. 1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях комітетів будь-якого питання, що належить до їх відання, а також брати участь в обговоренні рішень, висновків, рекомендацій, у прийнятті їх та ухваленні. Пропозиція члена комітету на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні комітету;      1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях комітетів будь-якого питання, що належить до їх відання, а також брати участь в обговоренні рішень, висновків, рекомендацій, у прийнятті їх чи ухваленні. Пропозиція члена комітету на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні комітету;  
282. 2) викласти свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку комітету.      2) викладати у письмовій формі свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку комітету;  
283. 3) брати участь у підготовці проектів законодавчих актів.      3) брати участь у підготовці проектів актів Верховної Ради України.  
284. 2. Члени комітетів зобов'язані:      3. Члени комітетів зобов'язані:  
285. 1) брати участь у роботі комітетів та їх підкомітетів;      1) брати участь у роботі комітетів та їх підкомітетів;  
286. 2) бути присутніми на засіданнях комітетів та їх підкомітетів, до складу яких вони входять;      2) бути присутніми на засіданнях комітетів та їх підкомітетів, до складу яких вони входять;  
287. 3) дотримуватись порядку на засіданнях комітетів, їх підкомітетів, робочих чи підготовчих груп, слуханнях у комітетах та інш.;      3) дотримуватись порядку на засіданнях комітетів, підкомітетів, робочих груп, слуханнях у комітетах;  
288. 4) виконувати доручення, визначені рішеннями, рекомендаціями комітету.      4) виконувати доручення, передбачені рішеннями, рекомендаціями комітету.  
289. Стаття 39. Відрядження членів комітетів      Стаття 40. Відрядження членів комітетів  
290. 1. Члени комітету з дозволу голови комітету можуть виїжджати у відрядження у зв'язку з діяльністю комітету та для вирішення питань, що належать до відання комітету.      1. Члени комітету з дозволу голови комітету можуть виїжджати у відрядження для вирішення питань, віднесених до предмета відання комітету.  
291. 2. Для прийняття рішення щодо відрядження на ім'я голови комітету в письмовій формі подається заява.   -136- Матвєєв В.Г.
Доцільно більш детально викласти порядок відрядження членів комітетів. Пропоную частину 2 статті 39 викласти в такій редакції: "Відрядження члена комітету здійснюється на підставі його письмової заяви, поданої на ім'я Голови Верховної Ради України, погодженої з головою комітету, або за рішенням комітету. Голова комітету вносить подання Голові Верховної Ради України про відрядження члена (членів) комітету відповідно до рішення комітету. Рішення про відрядження членів комітету приймається Головою Верховної Ради України у формі розпорядження".  
Враховано в частині 2 статті 40.  2. Відрядження члена комітету здійснюється на підставі його письмової заяви, поданої на ім'я Голови Верховної Ради України, погодженої з головою комітету, або за рішенням комітету. Голова комітету вносить подання Голові Верховної Ради України про відрядження члена (членів) комітету відповідно до рішення комітету. Рішення про відрядження членів комітету приймається Головою Верховної Ради України у формі розпорядження.  
292. 3. Про результати відрядження члени комітету складають звіт на ім'я голови комітету.      3. Про результати відрядження члени комітету складають звіт на ім'я голови комітету.  
293. 4. Голови комітетів можуть виїжджати у відрядження з дозволу Голови Верховної Ради України або його заступників. Звіт про свої відрядження вони подають на ім'я Голови Верховної Ради України.      4. Голови комітетів можуть виїжджати у відрядження з дозволу Голови Верховної Ради України або його заступників. Звіт про свої відрядження вони подають на ім'я Голови Верховної Ради України.  
294. 5. Кожний народний депутат України має право ознайомитись зі звітом за результатами відрядження голови будь-якого комітету в Апараті Верховної Ради України.   -137- Матвєєв В.Г.
Необхідно надати право народним депутатам на ознайомлення зі звітом за результатами відрядження кожного члена комітету, а не лише голови комітету. У зв'язку з цим, пропонується частину 5 статті 39 викласти в такій редакції: "Кожний народний депутат України має право ознайомитись зі звітом за результатами відрядження члена комітету в Апараті Верховної Ради України.  
Враховано в частині 5 статті 40.  5. Кожний народний депутат України має право ознайомитись зі звітом за результатами відрядження члена комітету в Апараті Верховної Ради України.  
295. РОЗДІЛ Y ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ      РОЗДІЛ Y ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  
296. Стаття 40. Планування роботи комітетів      Стаття 41. Планування роботи комітетів  
297. 1. Комітети планують свою роботу на кожну чергову сесію Верховної Ради України.      1. Комітети планують свою роботу на кожну чергову сесію Верховної Ради України.  
298. 2. Плани роботи комітету затверджуються рішенням комітету до початку чергової сесії Верховної Ради України, на яку формується план.      2. Плани роботи комітету затверджуються рішенням комітету до початку чергової сесії Верховної Ради України, на яку формується план.  
299. 3. У планах роботи комітетів визначаються назви заходів, терміни та відповідальні за їх виконання члени комітету.   -138- Руденко Г.Б.
У частині 3 статті 40 після слів "члени комітету" записати "та працівники секретаріату комітету". Це дасть змогу контролювати роботу працівників секретаріату.  
Враховано частині 3 статті 41.  3. У планах роботи комітетів визначаються заходи, терміни, відповідальні за їх виконання члени комітету та працівники секретаріату комітету, залучені до підготовки та виконання заходів, передбачених планом.  
300. Стаття 41. Форми роботи комітетів      Стаття 42. Форми роботи комітетів  
301. 1. Формами роботи комітетів є засідання, слухання у комітетах і засідання підкомітетів.      1. Формами роботи комітетів є засідання, слухання в комітетах.  
302. 2. Засідання комітетів можуть бути:      2. Засідання комітетів можуть бути відкритими або закритими.  
303. 1) відкриті;       
304. 2) закриті.       
305. 3. Зазначені у частині другій засідання комітетів можуть бути також виїзними чи спільними з іншими комітетами.   -139- Оржаховський А.В.
Вважаю доцільним розписати в даному законопроекті особливості проведення виїзних засідань комітетів.  
Відхилено . Тому, що не вбачається особливостей підготовки проведення виїзних засідань і виконання прийнятих на них комітетом рішень.  3. Зазначені у частині другій цієї статті засідання комітетів можуть бути також виїзними чи спільними з іншими комітетами.  
306. 4. Комітети можуть організовувати проведення "круглих столів", конференцій та інші заходи, проведення яких не суперечать законодавству України.      4. Комітети можуть організовувати "круглі столи", конференції та інші заходи, проведення яких не суперечить законодавству України.  
307. Стаття 42. Скликання засідань комітетів      Стаття 43. Скликання засідань комітетів  
308. 1. Засідання комітету скликає голова комітету на підставі затвердженого комітетом плану роботи, доручення Верховної Ради України чи її Голови або за власною ініціативою.      1. Засідання комітету скликає голова комітету на підставі затвердженого комітетом плану роботи, доручення Верховної Ради України чи її Голови або за власною ініціативою.  
309. 2. Голова комітету зобов'язаний скликати засідання комітету, якщо на цьому наполягає не менш як 1/3 членів комітету. У разі коли голова комітету на вимогу його членів не скликає засідання, вони можуть зібратися самостійно і за наявності кворуму обрати головуючого для ведення засідання.   -140- Оржаховський А.В.
Передбачити заходи у разі, коли комітет протягом певного часу не в змозі безпричинно зібратися.  
Враховано в частині 6 статті 43 проекту Закону.  2. Голова комітету зобов'язаний скликати засідання комітету, якщо на цьому наполягає не менше третини членів комітету. У разі якщо голова комітету на вимогу його членів не скликає засідання, вони можуть зібратися самостійно і за наявності кворуму обрати аd hос головуючого для ведення цього засідання.  
310. 3. Розклад засідань комітету не менш як на двотижневий термін складається головою комітету з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України, доручень Верховної Ради України, її Голови, стану підготовленості питань до розгляду і затверджується на засіданні комітету.      3. Розклад засідань комітету не менш як на двотижневий термін складається головою комітету з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України, доручень Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, стану підготовленості питань до розгляду і затверджується на засіданні комітету.  
311. 4. Про зміни до розкладу засідань комітету голова комітету повідомляє його членів не пізніш як за чотири дні до засідання у період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за 24 години в період, коли проводяться пленарні засідання.      4. Про зміни до розкладу засідань комітету голова комітету повідомляє його членів не пізніш як за чотири дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання.  
312. Про термінове скликання засідання комітету оголошується на засіданні Верховної Ради України.       
313. 5. Додатково до порядку денного засідання комітету можуть бути включені питання, що стосуються організації роботи його підкомітетів, робочих груп та інші, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх на його засіданні членів комітету.      5. Додатково до порядку денного засідання комітету можуть бути включені питання, що стосуються організації роботи його підкомітетів, робочих груп та інші питання, що не потребують попередньої підготовки, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх на його засіданні членів комітету. 6. Якщо три заплановані засідання комітету не відбулися, за рішенням комітету, до предмета відання якого відноситься питання організації роботи Верховної Ради України, відповідно до Конституції України, цього Закону та Регламенту Верховної Ради України вноситься проект постанови Верховної Ради України про звіт голови комітету щодо роботи комітету, засідання якого не відбулися. За наслідками обговорення цього питання Верховна Рада України може прийняти рішення: 1) про відкликання голови комітету; 2) про відкликання першого заступника (заступника) голови комітету; 3) про зміну предмета відання комітету; 4) про ліквідацію комітету. 5) відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України.  
314. Стаття 43. Порядок проведення засідань комітетів      Стаття 44. Порядок проведення засідань комітетів  
315. 1. Засідання комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів, крім випадків, зазначених у Регламенті Верховної Ради України.      1. Засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів, крім випадків, зазначених у Регламенті Верховної Ради України.  
316. 2. Засідання комітетів проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання. Здійснення звукозапису, кіно- і відео- зйомок, трансляція засідання по радіо і телебаченню проводиться за рішенням комітету або за згодою його голови.   -141- Руденко Г.Б.
Оскільки комітети є колегіальним органом, у частині 2 статті 43 замість "за згодою його голови" записати "та оголошується перед розглядом питання".  
Враховано частково . Вилучення слів "або за згодою його голови" є недоцільним. Запропонований у проекті Закону виклад частини 2 статті 44 надає можливість здійснення звукозапису, кіно- і відео- зйомок з самого початку засідання за згодою головуючого на засіданні комітету. Прийняття рішення комітету із зазначеного питання може відбутися у разі незгоди членів комітету з рішенням головуючого.  2. Засідання комітетів проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання. Здійснення звукозапису, кіно- і відео- зйомок, трансляція засідання по радіо і телебаченню проводяться за згодою головуючого на засіданні комітету. Якщо хтось із членів комітету не підтримує згоди головуючого на засіданні комітету з цього питання, приймається рішення комітету. Про здійснення звукозапису, кіно- і відео- зйомок, трансляції засідання по радіо і телебаченню оголошується головуючим перед розглядом питання порядку денного засідання.  
317. 3. Голосування здійснюється членами комітету особисто і відкрито. В окремих, встановлених законом випадках, проводиться таємне голосування шляхом подачі бюлетенів. Підрахунок результатів під час відкритого голосування здійснюється секретарем комітету, а уразі його відсутності , за пропозицією голови комітету - членом комітету. Результати голосування заносяться до протоколу засідання комітету із зазначенням кількості голосів "за", "проти", "утримались". За пропозицією, підтриманою не менш як 1/3 присутніх на засіданні членів комітету, до протоколу засідання комітету заносяться поіменні результати голосування.      3. Голосування на засіданні комітету здійснюється членами комітету особисто і відкрито. В установлених законом випадках проводиться таємне голосування шляхом подачі бюлетенів. Підрахунок результатів під час відкритого голосування здійснюється секретарем комітету, а в разі його відсутності - визначеним головуючим на засіданні членом комітету. Результати голосування заносяться до протоколу засідання комітету із зазначенням кількості голосів "за", "проти", "утримались". За пропозицією, підтриманою не менш як третиною присутніх на засіданні членів комітету, до протоколу засідання комітету заносяться поіменні результати голосування.  
318. 4. За результатами розгляду питань на засіданнях комітетів більшістю голосів присутніх, за винятком випадків, передбачених законом, приймаються акти, зазначені у частині першій статті 48 цього Закону.   -142- Оржаховський А.В.
Не допускати можливості прийняття рішень комітетів недостатньою кількістю голосів.  
Враховано положеннями статті 44.  4. За результатами розгляду питань на засіданнях комітетів більшістю голосів присутніх, за винятком випадків, передбачених цим Законом, приймаються акти, зазначені в частині першій статті 49 цього Закону.  
319. 5. Прийняті комітетом акти можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого Верховною Радою України складу членів комітету. Перегляд актів комітету у випадках, коли рішення з відповідного питання уже прийнято Верховною Радою України, не допускається.      5. Прийняті комітетом акти можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого Верховною Радою України складу членів комітету. Перегляд актів комітету у випадках, коли рішення з відповідного питання уже прийнято Верховною Радою України, не допускається.  
320. 6. Процедурні питання роботи комітетів, не передбачені цим Законом, регулюються Регламентом Верховної Ради України.   -143- Юхновський І.Р.
Ст.43 доповнити пунктом 6 у такій редакції "Член комітету, пропозиції якого не отримали підтримки комітету, може винести їх в письмовій чи усній формі при обговоренні даного питання на засідання Верховної Ради України". Наступний пункт - за текстом.  
Відхилено . Запропонована правова норма міститься у пункті 3 частини 4 статті 14 Закону України "Про статус народного депутата України" і з позиції нормотворчої техніки її повторювати недоцільно.  6. Процедурні питання роботи комітетів, не передбачені цим Законом, регулюються Регламентом Верховної Ради України.  
321. Стаття 44. Особливості проведення спільного засідання комітетів      Стаття 45. Особливості проведення спільного засідання комітетів  
322. 1. Спільні засідання комітетів скликаються за ініціативою відповідних комітетів або за дорученням Верховної Ради України для розгляду питань спільного відання.   -144- Коваль В.С.
У частині 1 статті 44 вилучити слова "для розгляду питань спільного відання".  
Враховано в частині 1 статті 45.  1. Спільні засідання комітетів скликаються за ініціативою відповідних комітетів або за дорученням Верховної Ради України.  
323. 2. Спільні засідання комітетів веде один із голів цих комітетів за взаємною згодою. За дорученням Верховної Ради України або Голови Верховної Ради України, спільні засідання комітетів можуть вести відповідно Голова Верховної Ради України або його заступники.      2. Спільні засідання комітетів веде один із голів цих комітетів за взаємною згодою. За дорученням Верховної Ради України або Голови Верховної Ради України спільні засідання комітетів можуть вести відповідно Голова Верховної Ради України або його заступники.  
324. 3. Голосування з обговорюваних на спільному засіданні комітетів питань проводяться окремо кожним комітетом.      3. Голосування з обговорюваних на спільному засіданні комітетів питань проводяться окремо кожним комітетом.  
325. 4. Акти, прийняті на спільному засіданні комітетів, підписуються головами та секретарями відповідних комітетів.      4. Акти, прийняті на спільному засіданні комітетів, підписуються головами та секретарями відповідних комітетів.  
326. Стаття 45. Особливості проведення закритого засідання комітету      Стаття 46. Особливості проведення закритого засідання комітетів  
327. 1. На закритому засіданні, крім членів комітету, за рішенням комітету можуть бути присутніми запрошені особи та працівники секретаріату комітету.      1. На закритому засіданні, крім членів комітету, за рішенням комітету можуть бути присутніми запрошені особи та працівники секретаріату комітету.  
328. 2. Присутні на закритому засіданні комітету попереджаються про нерозповсюдження інформації з обмеженим доступом, отриманої на ньому та відповідальність згідно закону.      2. Присутні на закритому засіданні комітету попереджаються про нерозповсюдження інформації з обмеженим доступом, отриманої на ньому, та про відповідальність згідно із законом.  
329. Стаття 46. Участь членів комітету у засіданнях комітету      Стаття 47. Участь членів комітетів у засіданнях комітетів  
330. 1. Члени комітету зобов'язані особисто брати участь у засіданні комітету.      1. Члени комітету зобов'язані особисто брати участь у засіданні комітету.  
331. 2. Члени комітету, які з поважних причин відсутні на засіданні комітету, можуть брати участь у відкритому голосуванні з питань, внесених на його розгляд, шляхом подання письмових заяв.   -145- Матвєєв В.Г.
Недоцільно знову закріплювати в Законі негативну практику роботи комітетів, коли порушуються вимоги Конституції України, Закону України "Про статус народного депутата України" щодо необхідності особистого голосування народними депутатами України. Ця позиція підтверджується відповідним рішенням Конституційного Суду України, згідно якого народний депутат України голосує особисто на засіданнях Верховної Ради України та її органів.  
Враховано в статті 47.  2. Члени комітету зобов'язані завчасно повідомити про неможливість бути присутнім на засіданні комітету керівництво комітету.  
332. 3. Поважними для відсутності члена комітету на засіданні комітету вважаються причини, які згідно з Регламентом Верховної Ради України визнаються поважними для відсутності на засіданнях Верховної Ради України.       
333. 4. Подані відсутніми членами комітету письмові заяви не враховуються при визначенні кворуму, необхідного для початку засідання комітету.       
334. 5. Письмова заява подається до початку засідання комітету на ім'я голови комітету із зазначенням у ній причини відсутності члена комітету на цьому засіданні, дати заяви та позиції члена комітету щодо кожного питання порядку денного, яка зазначається у письмовій заяві словами: "за", "проти", "утримався".       
335. 6. Про подання письмових заяв відсутніми на засіданні членами комітету голова комітету чи головуючий на його засіданні має оголосити після затвердження порядку денного засідання комітету.       
336. 7. Комітет визначається шляхом голосування по кожній письмовій заяві відсутнього члена комітету щодо її відповідності вимогам закону та подальшого врахування при голосуванні.       
337. 8. Письмові заяви відсутніх з поважних причин членів комітету передаються секретарю комітету для врахування їх при встановленні результатів голосування.   -146- Самойлик К.С.
Необхідно у законопроекті передбачити більш репресивні заходи щодо тих народних депутатів, хто не працює у комітетах.  
Враховано в частині 2,3 статті 47 проекту Закону.  3. Про відсутність членів комітетів на їх засіданнях без поважних причин щомісячно подається інформація відповідним фракціям у Верховній Раді України.  
    -147- Сухий Я.М.
Підтримую пропозиції щодо заходів, які необхідно вживати до недисциплінованих депутатів.  
Враховано в частині 2,3 статті 47 проекту Закону.   
    -148- Оржаховський А.В.
Посилити відповідальність безпосередньо членів комітету; варто притягувати до відповідальності - адміністративної чи іншої.  
Враховано в частині 2,3 статті 47 проекту Закону.   
    -149- Надрага В.І.
Підвищити ступінь відповідальності фракцій та окремих народних депутатів за їх діяльність у Верховній Раді України.  
Враховано в частині 2,3 статті 47 проекту Закону.   
338. Стаття 47. Участь у засіданнях комітетів запрошених осіб      Стаття 48. Участь у засіданнях комітетів запрошених осіб  
339. 1. Комітети мають право запрошувати на своє засідання першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів, керівників інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, а також окремих посадових і службових осіб, отримувати від них необхідні для розгляду питань порядку денного роз'яснення. Комітет може прийняти рішення про обов'язкову присутність на своєму засіданні зазначених осіб та надання ними роз'яснень, якщо за це проголосує дві третини від затвердженого Верховною Радою України складу комітету.   -150- Матвєєв В.Г.
Пропоную вилучити друге речення частини 1 статті 47, оскільки може створитись ситуація, коли запрошена особа має бути присутньою одночасно на засіданнях декількох комітетів. Крім того, зазначені посадові особи держави працюють у плановому порядку і під час голосування в комітеті щодо обов'язкової їх присутності не зможуть виконати таке рішення комітету.  
Враховано в частині 1 статті 48.  1. Комітети мають право запрошувати на своє засідання першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів, керівників інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, а також окремих посадових і службових осіб, отримувати від них необхідні для розгляду питань порядку денного роз'яснення.  
340. 2. Комітети мають право вносити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про присутність осіб, зазначених у частині першій цієї статті, на засіданні Верховної Ради України під час розгляду питань, віднесених до предметів їх відання.      2. Комітети мають право вносити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про присутність осіб, зазначених у частині першій цієї статті, на засіданні Верховної Ради України під час розгляду питань, віднесених до предметів їх відання.  
341. 3. Для розгляду на засіданнях комітетів питань, що належать до їх відання, можуть бути запрошені автори та ініціатори внесених законопроектів, науковці, консультанти і експерти, фахівці-практики та інші особи.      3. Для розгляду на засіданнях комітетів питань, віднесених до предметів їх відання, можуть бути запрошені автори та ініціатори внесених законопроектів, науковці, консультанти і експерти, фахівці-практики та інші особи.  
342. 4. Комітети зобов'язані не пізніш як за три дні до дня проведення засідання, повідомити у письмовій формі керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, присутність представників яких на засіданні визнана необхідною, а також авторів законопроектів про час і місце засідання та перелік питань, що розглядатимуться на ньому.      4. Комітети зобов'язані не пізніш як за три дні до дня проведення засідання повідомити в письмовій формі керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, присутність представників яких на засіданні визнана необхідною, а також авторів законопроектів про час і місце засідання та перелік питань, що розглядатимуться на ньому.  
343. 5. У повідомленнях особам, запрошеним на засідання комітету, зазначається, з яких питань вони запрошуються та які документи і матеріали бажано мати з собою. Комітети забезпечують цих осіб проектами актів, що мають розглядатися на їх засіданні.      5. У повідомленнях особам, запрошеним на засідання комітету, зазначається, з яких питань вони запрошуються.  
344. Стаття 48. Акти, що приймаються комітетами      Стаття 49. Акти, що приймаються комітетами  
345. 1. За результатами розгляду питань на засіданнях комітетів приймаються:   -151- Руденко Г.Б.
Комітети повинні приймати рішення в якому повинно визначатися висновки, рекомендації тощо. Тому у частині 1 статті 48 слід зазначити, що за результатами розгляду питань на засіданнях комітетів приймаються рішення.  
Відхилено . Тому, що висновки і рекомендації є правовими актами самостійного характеру, які передбачені законами України та Регламентом Верховної Ради України.  1. За результатами розгляду питань на засіданнях комітетів приймаються:  
346. 1) рішення - з організаційних питань ;   -152- Руденко Г.Б.
Пункт виключити.  
Відхилено , з підстав, зазначених щодо пропозиції до частини 1 статті 48.  1) рішення - з організаційних питань ;  
347. 2) висновки - у випадках, передбачених законом чи Регламентом Верховної Ради України;   -153- Руденко Г.Б.
Пункт виключити.  
Відхилено , з підстав, зазначених щодо пропозиції до частини 1 статті 48.  2) висновки - у випадках, передбачених законом чи Регламентом Верховної Ради України;  
348. 3) рекомендації щодо контрольної діяльності комітетів; щодо кандидатур посадових осіб, які пропонуються для обрання, призначення, надання згоди на призначення, затвердження чи звільнення Верховною Радою України; щодо результатів слухань у комітетах.   -154- Руденко Г.Б.
Пункт виключити.  
Відхилено , з підстав, зазначених щодо пропозиції до частини 1 статті 48.  3) рекомендації - щодо контрольної діяльності комітетів; щодо осіб, які пропонуються для обрання, призначення, надання згоди на призначення чи звільнення Верховною Радою України; щодо результатів слухань у комітетах.  
349. Стаття 49. Вимоги щодо оформлення рішень, висновків та рекомендацій комітетів   -155- Коваль В.С.
У назві статті 49 вилучити слова "Вимоги щодо".  
Враховано в назві статті 50.  Стаття 50. Оформлення рішень, висновків та рекомендацій комітетів  
    -156- Руденко Г.Б.
У назві статті 49 слова "висновків та рекомендацій комітетів" виключити.  
Відхилено , з підстав, зазначених щодо пропозиції до частини 1 статті 48.   
350. 1. У рішеннях, висновках та рекомендаціях комітетів зазначається питання, з якого вони прийняті, дата його розгляду і номер протоколу засідання.   -157- Руденко Г.Б.
У частині 1 статті 49 слова "висновках та рекомендаціях" виключити.  
Відхилено , з підстав, зазначених щодо пропозиції до частини 1 статті 48.  1. У рішеннях, висновках та рекомендаціях комітетів зазначається питання, з якого вони прийняті, дата його розгляду і номер протоколу засідання.  
351. 2. Рішення, висновки та рекомендації комітетів складаються із мотивувальної та резолютивної частин.   -158- Руденко Г.Б.
У частині 2 статті 49 слова "висновки та рекомендації" виключити.  
Відхилено , з підстав, зазначених щодо пропозиції до частини 1 статті 48.  2. Рішення, висновки та рекомендації комітетів складаються із мотивувальної та резолютивної частин.  
352. 3. У мотивувальній частині рішень, висновків, рекомендацій зазначається:   -159- Руденко Г.Б.
У частині 3 статті 49 слова "висновків, рекомендацій" виключити.  
Відхилено , з підстав, зазначених щодо пропозиції до частини 1 статті 48.  3. У мотивувальній частині рішень, висновків, рекомендацій зазначається:  
353. 1) за чиїм дорученням або ініціативою було розглянуто питання;      1) за чиїм дорученням або ініціативою було розглянуто питання;  
354. 2) при розгляді проектів законодавчих актів - ініціатори проекту, реєстраційний номер, дата внесення;   -160- Коваль В.С.
У пункті 2 частини 2 статті 49 замість "ініціатори проекту" записати "суб'єкти права законодавчої ініціативи".  
Враховано в пункті 2 частини 3 статті 50.  2) суб'єкти права законодавчої ініціативи, реєстраційний номер, дата внесення законопроекту - при розгляді проектів актів Верховної Ради України;  
355. 3) наявність висновків державних органів, органів місцевого самоврядування, експертних висновків, висновків інших комітетів Верховної Ради України тощо;      3) наявність висновків державних органів, органів місцевого самоврядування, експертних висновків, висновків інших комітетів Верховної Ради України тощо;  
356. 4) інші документи, що вплинули на результати розгляду питання;      4) перелік інших документів, що вплинули на результати розгляду питання;  
357. 5) обґрунтування і мотиви прийнятого рішення, висновку, рекомендації.   -161- Руденко Г.Б.
У пункті 5 частини 3 статті 49 слова "висновку, рекомендації" виключити.  
Відхилено , з підстав, зазначених у відхиленні пропозиції до частини 1 статті 48.  5) обґрунтування і мотиви прийнятого рішення, висновку, рекомендації.  
358. 4. Резолютивна частина рішень, висновків, рекомендацій має містити:   -162- Руденко Г.Б.
У частині 4 статті 49 слова "висновків, рекомендацій" виключити.  
Відхилено , з підстав, зазначених у відхиленні пропозиції до частини 1 статті 48.  4. Резолютивна частина рішень, висновків, рекомендацій має містити:  
359. 1) за результатами розгляду проектів законів та інших актів - позицію комітету щодо включення до порядку денного пленарного засідання та щодо подальшого прийняття рішення Верховною Радою України стосовно проекту закону чи іншого акта на підставі вимог Регламенту Верховної Ради України;      1) за результатами розгляду проектів законів та інших актів - позицію комітету щодо включення до порядку денного пленарного засідання та щодо подальшого прийняття рішення Верховною Радою України стосовно проекту закону чи іншого акта відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України;  
360. 2) за результатами розгляду кандидатур посадових осіб, обрання, призначення, надання згоди на призначення, затвердження чи звільнення з посад яких надається Верховною Радою України позицію комітету стосовно кандидатури посадової особи.      2) за результатами розгляду питання щодо осіб, обрання, призначення, надання згоди на призначення чи звільнення з посад яких здійснюється Верховною Радою України, - позицію комітету стосовно кожної кандидатури на цю посаду.  
361. 5. У рекомендаціях комітетів щодо контролю за діяльністю державних органів або посадової особи вказуються:   -163- Онопенко В.В.
Необхідно більш чітко виписати у проекті Закону, які рекомендації мають право видавати комітети для уникнення протиріч між змістом рекомендацій комітетів.  
Відхилено , оскільки комітети розглядають питання, віднесені до предметів їх відання, а у статті 50 чітко виписано вимоги до рекомендацій комітетів.  5. У рекомендаціях комітетів щодо контролю за діяльністю державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб зазначається:  
    -164- Руденко Г.Б.
У частині 5 статті 49 замість слова "рекомендаціях" записати "рішеннях".  
Відхилено . Пропозиція не відповідає положенням Конституції України, де передбачаються рішення Верховної Ради України з цих питань, а комітети лише висловлюють свою позицію.   
362. 1) статті законодавчих актів України, в яких містяться норми, порушені або неналежно виконані відповідним органом чи посадовою особою, із зазначенням фактів, які це підтверджують;   -165- Матвєєв В.Г.
Слід більш юридично вивірено викласти пункти 1 та 3 частини 5 статті 49.  
Враховано в пунктах 1,3 частини 5 статті 50.  1) положення законодавчих актів України, які були порушені або неналежно виконані відповідним органом чи посадовою, службовою особою, із зазначенням фактів, які це підтверджують;  
363. 2) чітко сформульована позитивна чи негативна оцінка роботи державного органу чи посадової особи;      2) сформульована позитивна чи негативна оцінка роботи державного органу, органу місцевого самоврядування чи посадової, службової особи;  
364. 3) заходи, які необхідно здійснити для усунення виявлених комітетом недоліків, пропозиції щодо відповідальності органу чи посадової особи із обґрунтуванням запропонованої міри відповідальності, висновки щодо відповідності посадової особи займаній посаді та рекомендації щодо здійснення інших організаційних заходів.      3) заходи, які необхідно здійснити для усунення виявлених комітетом порушень законодавчих актів, пропозиції щодо притягнення винних осіб до відповідальності за зазначені порушення.  
365. 6. Якщо протягом засідання комітет проголосував за необхідність висловлення недовіри посадовій особі та звільнення її із займаної посади, відповідна пропозиція включається до акту, прийнятого за результатами засідання. Якщо вирішення цього питання належить до повноважень Верховної Ради України, комітет може розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект відповідного акту.   -166- Руденко Г.Б.
У частині 6 статті 49 після слів "включається до", замість слова "акту" записати слова "рішення комітету".  
Відхилено . Оскільки згідно з Конституцією України актом комітету з зазначених питань можуть бути висновки чи рекомендації, а не рішення, які є прерогативою самої Верховної Ради України щодо недовіри посадовій особі та звільнення її з займаної посади.   
366. Стаття 50. Оформлення протоколів засідань комітетів      Стаття 51. Оформлення протоколів засідань комітетів  
367. 1. На кожному засіданні комітету ведеться протокол, а в окремих випадках, за рішенням комітету, і стенограма засідання.   -167- Матвєєв В.Г.
Практика роботи парламентських комітетів в інших країнах свідчить про доцільність стенографування засідань комітетів. Для об'єктивізації висвітлення роботи комітетів пропоную записати правову норму щодо обов'язковості стенографування засідань комітетів. Впровадження цієї правової норми пропоную з 1 січня 2007 року, про що зазначити в Прикінцевих положеннях проекту Закону, а у 2006 році здійснювати стенографування засідань комітету в окремих випадках за їх рішенням.  
Враховано в частині 1 статті 51 та в Прикінцевих положеннях проекту Закону.  1. На кожному засіданні комітету ведеться протокол і стенограма засідання.  
368. 2. У протоколі засідання комітету зазначаються:      2. У протоколі засідання комітету зазначаються:  
369. 1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;      1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;  
370. 2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комітету, присутніх на засіданні та відсутніх членів комітету, із зазначенням причин їх відсутності, відомості щодо заяв, поданих членами комітету, відсутніми на його засіданні про участь у голосуванні, список запрошених осіб із зазначенням їх участі у засіданні;      2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комітету, присутніх на засіданні та відсутніх членів комітету із зазначенням причин їх відсутності, список запрошених осіб із зазначенням їх участі в засіданні;  
371. 3) порядок денний засідання;      3) порядок денний засідання;  
372. 4) розглянуті питання порядку денного, список членів комітету, а також запрошених осіб, які виступили на засіданні;      4) розглянуті питання порядку денного, список членів комітету, а також запрошених осіб, які виступили на засіданні;  
373. 5) назви документів, розглянутих на засіданні комітету або поширених серед членів комітету;      5) назви документів, розглянутих на засіданні комітету або поширених серед членів комітету;  
374. 6) результати голосування з питань порядку денного;      6) результати голосування з питань порядку денного;  
375. 7) прийняті рішення, висновки, ухвалені рекомендації.      7) прийняті рішення, висновки, ухвалені рекомендації.  
376. 3. До протоколу додається стенограма засідання, якщо було прийнято рішення про її ведення, прийняті комітетом акти, а також матеріали, що розглядалися під час заслуховування кожного питання, і окрема думка членів комітету, які голосували "проти" або утрималися від голосування, якщо така була письмово надана членом комітету, письмові заяви відсутніх членів комітету, якщо вони ними подавалися.      3. До протоколу додається стенограма засідання, прийняті комітетом акти, а також матеріали, що розглядалися під час заслуховування кожного питання, і викладена в письмовій формі окрема думка членів комітету, які голосували "проти" або утрималися від голосування, якщо вона була надана в письмовій формі членом комітету.  
377. 4. Протокол засідання комітету підписують головуючий на засіданні та секретар комітету.      4. Протокол засідання комітету підписують головуючий на засіданні та секретар комітету.  
378. 5. Протоколи і стенограми засідань комітетів зберігаються у встановленому порядку і за зверненням народного депутата України надаються для ознайомлення, якщо законом, Регламентом Верховної Ради України або постановою Верховної Ради України не встановлено іншого порядку ознайомлення з документами комітетів.      5. Протоколи і стенограми засідань комітетів зберігаються у встановленому порядку і за зверненням народного депутата України надаються для ознайомлення, якщо законом, Регламентом Верховної Ради України або постановою Верховної Ради України не встановлено іншого порядку ознайомлення з документами комітетів.  
379. 6. Протокол і стенограма засідання комітету є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення, висновку, ухвалення рекомендації комітету.      6. Протокол і стенограма засідання комітету є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення, висновку, рекомендації комітету.  
380. Стаття 51. Оформлення слухань у комітетах      Стаття 52. Оформлення слухань у комітетах  
381. 1. Слухання в комітетах протоколюються і стенографуються.   -168- Руденко Г.Б.
У частині 1 статті 51 перед словом "стенографуються" записати "за рішенням комітету".  
Відхилено . Комітетські слухання проводяться з метою всебічного аналізу пропозицій учасників слухань.  1. Слухання в комітетах протоколюються і стенографуються.  
382. 2. За результатами слухань комітет приймає рекомендації.   -169- Руденко Г.Б.
У частині 2 статті 51 замість слова "рекомендації" записати "рішення".  
Відхилено . Оскільки такий підхід не відповідає концепції і вищевикладеним положенням проекту Закону.  2. За результатами слухань комітет приймає рекомендації.  
383. Стаття 52. Звіт про роботу комітетів      Стаття 53. Звіти про роботу комітетів  
384. 1. Комітет звітує про свою роботу Верховній Раді України у випадках, передбачених цим Законом та Регламентом Верховної Ради України.   -170- Кармазін Ю.А.
Передбачити звіти голів комітетів Верховної Ради України кожні півроку.  
Відхилено . Не вбачається доцільним займати значний обсяг часу пленарних засідань. Крім того, проект передбачає посилення відповідальності голів комітетів за організацію їх роботи.  1. Комітет звітує про свою роботу Верховній Раді України у випадках, передбачених цим Законом та Регламентом Верховної Ради України.  
    -171- Оржаховський А.В.
Посилити відповідальність тих, хто очолює комітети.  
Враховано доповненнями положень статті 34 та частини 6 статті 43 проекту Закону.   
385. 2. Наприкінці кожної сесії Верховної Ради України комітет розглядає питання про виконання плану роботи комітету та іншу свою діяльність у період цієї сесії і затверджує своїм рішенням звіт про свою роботу.      2. Наприкінці кожної сесії Верховної Ради України комітет розглядає питання про виконання плану роботи комітету та іншу діяльність у період цієї сесії і затверджує шляхом прийняття рішення письмовий звіт про підсумки своєї роботи.  
386. РОЗДІЛ VІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ      РОЗДІЛ VІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  
387. Стаття 53. Правовий статус секретаріатів комітетів      Стаття 54. Правовий статус секретаріатів комітетів  
388. 1. Секретаріат комітету Верховної Ради України є структурним підрозділом Апарату Верховної Ради України, який підпорядковується комітету та Керівнику Апарату Верховної Ради України.   -172- Чикал А.В.
Каденюк Л.К.
Як свідчить міжнародна практика, відповідні структурні підрозділи парламентів багатьох країн функціонують автономно і перебувають у подвійному підпорядкуванні керівнику апарату парламенту та керівнику комітету. Крім того, апаратами комітетів здійснюється не забезпечення діяльності комітетів, а відповідний супровід їх діяльності, одночасно здійснюючи відповідне забезпечення діяльності народних депутатів-членів комітету. З огляду на зазначене, пропонується пункти 1-3 статті викласти у такій редакції: "Стаття 53. Правовий статус секретаріату комітету 1.Секретаріат комітету Верховної Ради України є самостійним структурним підрозділом Апарату Верховної Ради України, який підпорядковується Голові комітету та Керівнику Апарату Верховної Ради України і має статус Управління. 2.Основними завданнями секретаріату комітету є правовий, організаційний, документальний, аналітичний та інформаційний супровід основних напрямів діяльності комітету щодо підготовки та розгляду комітетом та Верховною Радою України законопроектів, проектів постанов, інших документів та матеріалів Верховної Ради України, а також забезпечення діяльності народних депутатів України - членів комітету. 3.У своїй діяльності секретаріат комітету керується Конституцією України, цим та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Регламентом Верховної Ради України, розпорядженнями Голови Верховної Ради України та керівника Апарату Верховної Ради України, положеннями про Апарат Верховної Ради України та про секретаріат комітету, а також іншими правовими актами, які стосуються напрямків діяльності секретаріату комітету".  
Враховано частково   1. Секретаріат комітету Верховної Ради України є структурним підрозділом Апарату Верховної Ради України, який підпорядковується Керівникові Апарату Верховної Ради України.  
    -173- Руденко Г.Б.
Частину 1 статті 53 викласти у такій редакції: "1. Секретаріат комітету Верховної Ради України є структурним підрозділом Апарату Верховної Ради України, який підпорядковується Голові комітету, Керівнику Апарату Верховної Ради України та керівнику секретаріату комітету".  
Враховано частково    
    -174- Танюк Л.С.
У статті 53 необхідно усунути правову колізію подвійного підпорядкування секретаріатів комітетів.  
Враховано в частині 1 статті 54.   
389. 2.Секретаріати комітетів здійснюють безпосереднє організаційно -інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення діяльності комітетів, організацію проведення засідань комітетів, слухань у комітетах, роботи підкомітетів комітетів та діяльності членів комітету, що пов'язана з вирішенням питань, які належать до предмету відання комітету.   -175- Руденко Г.Б.
У частині 2 статті 53 слова "роботи підкомітетів комітетів та діяльності членів комітету, що пов'язана з вирішенням питань, які належать до предмету відання комітету" виключити.  
Відхилено . Робота підкомітетів і окремих членів комітету, згідно планів роботи комітету, є частиною роботи комітету в цілому і має забезпечуватись працівниками секретаріату.  2.Секретаріати комітетів здійснюють організаційно-інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення діяльності комітетів, організацію проведення засідань комітетів, слухань у комітетах, роботи підкомітетів комітетів та діяльності членів комітету, що пов'язана з вирішенням питань, віднесених до предметів відання комітетів.  
390. 3. Секретаріати комітетів у своїй роботі керуються Конституцією України, цим та іншими законами України, Регламентом Верховної Ради України і Положенням про Апарат Верховної Ради України.   -176- Матвєєв В.Г.
Секретаріати комітетів є структурним підрозділом Апарату Верховної Ради України і керується законодавчими актами, прийнятими Верховною Радою України та Положенням про Апарат Верховної Ради України. У зв'язку із зазначеним, пропоную вилучити частину 3 статті 53.  
Враховано    
    -177- Руденко Г.Б.
Зазначити, що секретаріати комітетів керуються також положеннями про комітети та положеннями про секретаріати комітетів.  
Відхилено . У зв'язку з вилученням частини 3 цієї статті.   
391. 4. Структура і чисельність працівників секретаріатів комітетів за поданням комітетів встановлюються Розпорядженням Голови Верховної Ради України в межах, затвердженої Верховною Ради України чисельності Апарату Верховної Ради України.   -178- Руденко Г.Б.
Частину 4 статті 53 викласти у такій редакції: "4. Відповідно до предметів відання комітетів, чисельності членів комітетів та кількості підкомітетів у структурі секретаріатів комітетів у разі необхідності за рішенням комітету утворюються відділи та сектори".  
Враховано частково , оскільки комітети не є розпорядниками коштів Верховної Ради України. Комітети можуть вносити лише відповідні пропозиції при затвердженні парламентом кошторису Верховної Ради України відповідно до положень пункту 35 частини 1 статті 85 Конституції України.  3. Структура і чисельність працівників секретаріатів комітетів за поданням комітетів установлюються розпорядженням Голови Верховної Ради України в межах затвердженої Верховною Ради України чисельності Апарату Верховної Ради України.  
392. 5. Відповідно до предметів відання комітетів, чисельності членів комітетів та кількості підкомітетів у структурі секретаріатів комітетів утворюються відділи та служби   -179- Руденко Г.Б.
Частину 5 статті 53 викласти у такій редакції: "5. Структура і чисельність працівників секретаріатів комітетів, погоджена з керівником секретаріату комітету, за поданням комітетів встановлюються Розпорядженням Голови Верховної Ради України в межах, затвердженої Верховною Ради України чисельності Апарату Верховної Ради України".  
Відхилено . Оскільки структура і чисельність працівників секретаріатів комітетів формується за поданням комітетів відповідно до прийнятого ними рішення, погодження з керівником секретаріату комітету цього питання прирівнює його рішення до рішення комітету, що у правовому відношенні є неможливим.  4. Відповідно до предметів відання комітетів, чисельності членів комітетів та кількості підкомітетів у структурі секретаріатів комітетів можуть утворюватись відділи та служби.  
393. 6. Витрати на утримання секретаріатів комітетів визначаються у межах видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України.      5. Витрати на утримання секретаріатів комітетів визначаються в межах кошторису видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України.  
394. 7. Припинення повноважень комітетів у зв'язку із закінченням терміну чергового скликання Верховної Ради України не є підставою для розірвання трудових договорів з працівниками секретаріатів комітетів.   -180- Матвєєв В.Г.
З метою забезпечення соціального захисту працівників секретаріатів у разі ліквідації окремих комітетів до припинення повноважень Верховної Ради України певного скликання, пропоную статтю 53 доповнити частинами 7 та 8 такого змісту: "7. У разі ліквідації комітету працівникам секретаріату цього комітету надаються гарантії, передбачені законом", "8.Зміна голови комітету або складу комітету не може бути підставою для звільнення керівника секретаріату комітету, його заступника (заступників), інших працівників секретаріату комітету".  
Враховано в частині 6 та 8 статті 54.  6. У разі ліквідації комітету працівникам секретаріату цього комітету надаються гарантії, передбачені законом. 7. Припинення повноважень народних депутатів України - членів комітетів у зв'язку із закінченням терміну повноважень Верховної Ради України не є підставою для розірвання трудових договорів з працівниками секретаріатів комітетів. 8. Зміна голови комітету або складу комітету не може бути підставою для звільнення керівника секретаріату комітету, його заступника (заступників), інших працівників секретаріату комітету.  
395. Стаття 54. Структура секретаріатів комітетів      Стаття 55. Структура секретаріатів комітетів  
396. 1. Секретаріати комітетів очолюють керівники секретаріатів, які призначаються на посаду та звільняються з посади Розпорядженням Голови Верховної Ради України за поданням комітетів та за погодженням з Керівником Апарату Верховної Ради України.   -181- Матвєєв В.Г.
З метою формування стабільного кваліфікованого складу працівників секретаріатів комітетів і усунення їх залежності від комітетів кожного наступного скликання, пропоную в частині 1 статті 54 вилучити слова: "за поданням комітетів та за погодженням".  
Враховано в частині 1,4,5,6 статті 55.  1. Секретаріати комітетів очолюють керівники секретаріатів, які призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням Голови Верховної Ради України за поданням Керівника Апарату Верховної Ради України.  
397. 2. Керівники секретаріатів комітетів організовують діяльність секретаріатів комітетів.   -182- Руденко Г.Б.
Частину 2 статті 54 виключити.  
Відхилено   2. Керівники секретаріатів комітетів організовують діяльність секретаріатів комітетів.  
398. 3. Керівник секретаріату комітету має заступника (заступників).      3. Керівник секретаріату комітету має заступника (заступників).  
399. 4. Пропозиції щодо кандидатур заступника (заступників) керівника секретаріату комітету, керівників підрозділів та працівників секретаріату комітету вносяться керівником секретаріату комітету на розгляд комітету з дотриманням вимог Закону України "Про державну службу".   -183- Руденко Г.Б.
У частині 4 статті 54 замість слова "підрозділів" записати "відділів та секторів".  
Враховано в частині 4 статті 54 та частини 5 статті 55.  4. Заступник (заступники) керівника секретаріату призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням Голови Верховної Ради України за поданням керівника секретаріату комітету, узгодженим з Керівником Апарату Верховної Ради України. 5. Керівники відділів та служб (у разі їх утворення), інші працівники секретаріату комітету призначаються на посади та звільняються з посад Керівником Апарату Верховної Ради України за поданням керівника секретаріату комітету.  
400. 5. Заступник (заступники) керівника секретаріату, керівники підрозділів, інші працівники секретаріатів комітетів призначаються на посаду та звільняються з посад Розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України за поданням комітету.   -184- Руденко Г.Б.
Частину 5 статті 54 викласти у такій редакції: "5. Заступник (заступники) керівника секретаріату, керівники відділів та секторів, інші працівники секретаріату комітету за пропозицією керівника секретаріату призначаються на посаду та звільняються з посади Керівником Апарату Верховної Ради України за поданням комітету".  
Враховано   6. Пропозиції щодо кандидатур заступника (заступників) керівника секретаріату комітету, керівників відділів та служб, а також працівників секретаріату комітету вносяться керівником секретаріату комітету Керівникові Апарату Верховної Ради України.  
    -185- Коваль В.С.
Призначення заступників керівників секретаріатів відбувається за Розпорядженням Голови Верховної Ради України, а інших працівників секретаріатів - Керівником Апарату Верховної Ради України. Тому, пропоную порядок цих призначень викласти окремими частинами статті 54.  
Враховано в частині 4, 5 статті 55.   
    -186- Руденко Г.Б.
Доповнити Закон, виклавши статтю у такій редакції: "Стаття ___ Права керівника секретаріату комітету Керівник секретаріату комітету організовує діяльність секретаріату комітету. Керівник секретаріату комітету має право: 1) розробляти та подавати у встановленому порядку на затвердження Керівника Апарату Верховної Ради України посадові інструкції працівників секретаріату; 2) вносити подання погоджене з Головою комітету про нагородження та/або відзначення працівників секретаріату комітету на засідання комітету; 3) щомісячно за наслідками роботи за погодженням з Головою комітету збільшувати або зменшувати розмір щомісячної премії працівників секретаріату комітету; 4) з метою заохочення працівників секретаріату комітету за погодженням з Головою Комітету вносити пропозиції Керівнику Апарату Верховної Ради України щодо збільшення або зменшення надбавок за виконання особливо важливої роботи або за особливі умови проходження державної служби і напруженість".  
Відхилено . Правовий зміст Закону передбачає врегулювання діяльності комітетів Верховної Ради України, які згідно положень Конституції та цього Закону формуються зі складу народних депутатів України. Тому, зміст проекту Закону передбачає права, обов'язки і відповідальність суб'єктів права, якими є народні депутати України у своїй діяльності в комітетах Верховної Ради України. Запропонована редакція статті не передбачаючи крім прав, обов'язки та відповідальність, викладена методологічно з порушенням вимог нормотворчої техніки, а також не належить до правового статусу комітетів Верховної Ради України, що визначається цим проектом Закону.   
401. Стаття 55. Права, обов'язки, відповідальність працівників секретаріатів комітетів      Стаття 56. Права, обов'язки працівників секретаріатів комітетів  
402. 1. Права, обов'язки, відповідальність та умови оплати праці працівників секретаріатів комітетів визначаються Законом України "Про державну службу України" та іншими законами України.   -187- Руденко Г.Б.
У статті 55 вилучити слова " та умови оплати праці", так я к зміст статті не узгоджується з її назвою.  
Враховано   1. Права, обов'язки працівників секретаріатів комітетів визначаються Законом України "Про державну службу", цим та іншими законами України.  
    -188- Руденко Г.Б.
Розділ доповнити статтею такого змісту: "Стаття ___ Фінансування діяльності комітету та секретаріату комітету Головою Верховної Ради України затверджується видатки, у межах визначених Державним бюджетом України на поточний рік на утримання Верховної Ради України, де відображаються загальні витрати на утримання по кожному комітету та по кожному секретаріату комітету. Щорічні видатки на утримання комітетів та секретаріатів комітетів за поданням комітетів окремо затверджуються Верховною Радою України. Норми витрат на утримання комітетів на відповідний рік за поданням комітетів затверджується керівництвом Апарату Верховної Ради України. Посадовий оклад керівника секретаріату комітету повинен відповідати посадовому окладу секретаря комітету та всім доплатам і надбавкам, а посадові оклади інших працівників секретаріатів комітетів в залежності від посад встановлюється за поданням комітетів розпорядженням Голови Верховної Ради України в межах 40 - 90 відсотків посадового окладу керівника секретаріату Комітету.  
Відхилено . Перший абзац статті не відповідає положенням Конституції України (п.35 ч.1 ст.85) та законів України щодо використання бюджетних призначень на здійснення повноважень Верховної Ради України. 2 . Оскільки це не є предметом врегулювання закону і цього зокрема.   
403. РОЗДІЛ VІІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ      РОЗДІЛ VІІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ  
404. Стаття 56 Відповідальність за невиконання вимог цього Закону   -189- Танюк Л.С.
Статтю 56 доповнити положеннями про відповідальність депутатів за невиконання своїх обов'язків як членів комітету.  
Відхилено . Пропозиція суперечить положенням частини 2 статті 80 Конституції України щодо відповідальності народних депутатів України.  Стаття 57. Відповідальність за невиконання вимог цього Закону  
405. 1. Посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян за нез'явлення на засідання комітету без поважних причин, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування, створення штучних перешкод у роботі комітетів несуть відповідальність у встановленому законом порядку.      1. Посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян за нез'явлення на засідання комітету без поважних причин, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування, створення штучних перешкод у роботі комітетів несуть відповідальність у встановленому законом порядку.  
406. Це положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.      Це положення не поширюється на випадки ненадання чи надання недостовірної інформації, що становить державну або іншу, передбачену законом таємницю.  
407. 2. За несвоєчасний розгляд рекомендацій комітетів та несвоєчасне їх повідомлення про вжиті заходи, посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян несуть відповідальність у встановленому законом порядку."   -190- Надрага В.І.
Необхідно підвищувати відповідальність урядових установ, місцевого самоврядування, а також інших органів та організацій за несвоєчасне прийняття рішень чи несвоєчасне реагування на звернення, вимоги, рекомендації і рішення комітетів.  
Враховано у статті 57 проекту Закону.  2. За несвоєчасний розгляд рекомендацій комітетів та несвоєчасне повідомлення їм про вжиті заходи посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян несуть відповідальність у встановленому законом порядку.  
    -191- Кармазін Ю.А.
Необхідно передбачити у Законі відповідальність, у тому числі за невиконання вимог комітетів парламенту.  
Враховано . Положеннями статті 57 проекту Закону.   
408. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      РОЗДІЛ VІІІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
409. 1. Цей Закон, за умови прийняття Верховною Радою України до 1 вересня 2005 року Закону України про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування, набирає чинності з 1 вересня 2005 року.   -192- Коваль В.С.
Прикінцеві положення Закону привести у відповідність щодо термінів набрання чинності Законом та вважати таким, що втратив чинність додаток №2 до Постанови Верховної Ради України, яким врегульовані питання проведення слухань у комітетах.  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком: частини першої статті 18, що набирає чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у березні 2006 року; частини першої статті 51 щодо ведення стенограми засідання комітету, що набирає чинності з 1 січня 2007 року. 2. Встановити, що до 1 січня 2007 року стенограма засідання комітету ведеться за окремим рішенням комітету. 3. Вважати таким, що втратив чинність, додаток №2 до Постанови Верховної Ради України від 11 грудня 2003 року № 1385-ІV (Відомості Верховної Ради України, 2004, №13, ст.183)".  
410. 2. У разі неприйняття Верховною Радою України до 1 вересня 2005 року Закону України про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.