Кількість абзаців - 282 Таблиця поправок


Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. .   -1- Слаута В.А.
Законопроект привести у відповідність до техніко - юридичних правил.  
Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО СТАТУС ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
1. .   -2- Раханський А.В.
Преамбулу законопроекту викласти в такій редакції: "Цей Закон відповідно до Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, інших законів України визначає правовий статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим (далі - депутат), встановлює правові і соціальні гарантії здійснення ним депутатських повноважень".  
Враховано   Цей Закон відповідно до Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, інших законів України визначає правовий статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим (далі - депутат), встановлює правові і соціальні гарантії здійснення ним депутатських повноважень.  
2. .      РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. .      Стаття 1. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим  
4. .   -3- Іванчо І.В.
Частину першу статті 1 проекту виключити.  
Враховано   1. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим є представником інтересів населення автономії.  
    -4- Шкіль А.В.
Чубаров Р.А.
Кабінет Міністрів України
У частині 2 статті 1 виключити такі слова "на день виборів постійно проживає в Автономній Республіці Крим"  
Відхилено    
5.   -5- Слаута В.А.
Статтю 1 законопроекту викласти в такій редакції: "Стаття 1. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим 1. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим є представником інтересів населення автономії. 2.Депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути громадянин України, який має право голосу, на день виборів досяг 18 років, проживає в Україні не менше п'яти років. 3. Не може бути обраним до Верховної Ради Автономної Республіки Крим громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. 4. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які працює на постійній основі, не може бути на державній службі, обіймати інші оплачу вальні посади, займатися іншою оплачу вальною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. 5. Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюється законом. 6.Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначається Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим та іншими законами України.  
Враховано   2. Депутатом може бути громадянин України, який має право голосу, на день виборів досяг 18 років, проживає в Україні не менше п'яти років і на день виборів постійно проживає в Автономній Республіці Крим. 3. Не може бути обраним до Верховної Ради Автономної Республіки Крим громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. 4. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які працює на постійній основі, не може бути на державній службі, обіймати інші оплачу вальні посади, займатися іншою оплачу вальною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. 5. Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюється законом.  
6.      6. Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначається Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим та іншими законами України.  
7.      Стаття 2. Вибори депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим  
8.   -6- Іванчо І.В.
У статті 2 слова "Вибори депутата проводяться" замінити на такі слова "Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим обираються строком на 5 років" і далі за текстом. Виключити слова "Верховної Ради Автономної Республіки Крим". Також по всьому тексту законопроекту виключити слово "блоки".  
Враховано   Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим обираються строком на 5 років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування, згідно із Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим, законом України про вибори депутатів.  
9.      Стаття 3. Представницький мандат і строк повноважень депутата 1. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим одержує представницький мандат на підставі волевиявлення виборців, висловленого шляхом голосування. Одержання представницького мандата визначається територіальною виборчою комісією Автономної Республіки Крим шляхом встановлення результатів виборів.  
10.      2. Повноваження депутата починаються з моменту реєстрації його рішенням територіальною виборчою комісією Автономної Республіки Крим.  
11.      3. Повноваження депутата припиняються з моменту відкриття першої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим наступного скликання, за винятком випадків дострокового припинення повноважень депутата, передбачених цим Законом.  
12.       
13.      4. У разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим повноваження депутатів припиняються з моменту відкриття першої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим наступного скликання.  
14.      5. З моменту реєстрації депутати мають право:  
15.      1) почати формування депутатських фракцій та коаліцій;  
16.      2) проводити депутатські збори з питань підготовки і проведення організаційних пленарних засідань Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  
17.      3) одержувати в Секретаріаті Верховної Ради Автономної Республіки Крим консультативну і правову допомогу по підготовці і проведенню організаційних пленарних засідань Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  
18.      4) вносити проекти нормативно-правових та інших актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим для розгляду на організаційних пленарних засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим у порядку і відповідно до порядку денного організаційних пленарних засідань, передбаченого Регламентом Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  
19.      5) пропонувати кандидатури на посади у Верховній Раді Автономної Республіки Крим, агітувати за обрання кандидатів і проти.  
20.      Стаття 4. Дострокове припинення повноважень депутата  
21.   -7- Іванчо І.В.
У частині 1 частини 1 виключити слова "за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим у випадках".  
Враховано   1. Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим припиняються достроково у разі :  
22.   -8- Слаута В.А.
У частині 1 статті 4 після пункту 1 доповнити новими такими пунктами: 2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; 3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 4) припинення громадянства України або вибуття на постійне місце проживання за межі України; 5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто; 6) невходження депутата, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу депутата із складу такої фракції; 7) його смерті;  
Враховано   1) складення повноважень за його особистою заявою;  
23.      2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;  
24.      3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;  
25.      4) припинення громадянства України або вибуття на постійне місце проживання за межі України;  
26.      5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто; 6) не входження депутата, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу депутата із складу такої фракції; 7) його смерті;  
27.      2. Рішення про дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим у випадках, передбачених пунктами 1,4 частини першої цієї статті, приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, а у випадку, передбаченому пунктом 5 частини першої цієї статті, - судом. 3. Рішення про дострокове припинення повноважень депутата приймається більшістю голосів депутатів від загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим за поданням постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, до компетенції якої входять питання депутатської діяльності і депутатських повноважень, та оформляється постановою. Повноваження депутата припиняються з дня, визначеного цією постановою.  
28.   -9- Раханський А.В.
Доповнити новою частиною після частини 2 статті 4 проекту такого змісту: "4.Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим припиняються достроково також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим - в день відкриття першого засідання Верховної Ради Автономної Республіки Крим нового скликання".  
Враховано   4. Рішення про дострокове припинення повноважень депутата може бути оскаржене в суді. 5. Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим припиняються достроково також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим - в день відкриття першого засідання Верховної Ради Автономної Республіки Крим нового скликання.  
29.   -10- Раханський А.В.
У частині 3 статті 4 законопроекту виключити пункти 1 і 2 проекту та буде вже частиною 2 проекту. Частину 2 викласти в такій редакції: " Рішення про дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим у випадках, передбачених пунктами 1,4 частини першої цієї статті, приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, а у випадку, передбаченому пунктом 5 частини першої цієї статті, - судом".  
Враховано    
30.   -11- Слаута В.А.
Доповнити новою частиною після частини 3 статті 4 проекту такого змісту: " У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, визнання депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з дня набрання законної сили рішенням суду, а в разі його смерті - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть."  
Враховано   6. У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, визнання депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з дня набрання законної сили рішенням суду, а в разі його смерті - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.  
31.   -12- Раханський А.В.
Доповнити частину 4 статті 4 законопроекту новою частиною такого змісту: "4. У разі не входження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим зі складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної республіканської політичної партії - з дня прийняття такого рішення."  
Враховано   7. У разі не входження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим зі складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної республіканської політичної партії - з дня прийняття такого рішення.  
32.   -13- Раханський А.В.
Викласти частину 4 статті 4 законопроекту в такій редакції: "5. У разі дострокового припинення депутатом повноважень за рішенням виборчої комісії Автономної Республіки Крим обраним депутатом у порядку заміщення визнається наступний по черговості кандидат у депутати у виборчому списку республіканської організації політичної партії (блоку). Якщо черговість для одержання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.  
Враховано   8. У разі дострокового припинення депутатом повноважень за рішенням виборчої комісії Автономної Республіки Крим обраним депутатом у порядку заміщення визнається наступний по черговості кандидат у депутати у виборчому списку республіканської організації політичної партії (блоку). Якщо черговість для одержання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.  
33.      Стаття 5. Посвідчення і нагрудний знак депутата  
34.   -14- Іванчо І.В.
У частині 1статті 5 проекту слово "протягом" замінити "Не пізніше" і далі за текстом.  
Враховано   1. Депутату не пізніше 5 днів з дня реєстрації територіальна виборча комісія Автономної Республіки Крим видає посвідчення і нагрудний знак, зразки, опис і порядок використання яких затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим.  
35.      2. Посвідчення депутата вручається йому територіальною виборчою комісією Автономної Республіки Крим за умови виконання депутатом вимог закону про несумісність депутатського мандата з іншим представницьким мандатом.  
36.   -15- Іванчо І.В.
Частину 2 статті 5 проекту виключити.  
Враховано    
37.      Стаття 6. Здійснення депутатами своїх повноважень на постійній основі. Поєднання депутатської діяльності з виконанням виробничих та службових обов'язків  
38.      1. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, його перший заступник і заступник, голови постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснюють свої повноваження на постійній основі.  
39.   -16- Слаута В.А.
Частини 2 і 4 статті 6 проекту виключити.  
Враховано    
40.      2. Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, за винятком осіб, обраних на посади, зазначені у частині 1 цієї статті, здійснюють свої повноваження без відриву від виробничої та службової діяльності  
41.   -17- Слаута В.А.
Після статті 6 проекту доповнити новими статтями 7, 8 наступного змісту, відповідно змінив нумерацію статей: "Стаття 7. Несумісність статусу депутата з деякими посадами та видами діяльності 1. Депутат не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов'язаних з депутатською діяльністю. 2. Депутат не може мати іншого представницького мандата. Стаття 8. Депутатська етика 1. Депутат, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики: 1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами Автономной Республіки Крим; 2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях; 3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; 4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата або громадянина, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках; 5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів; 6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень. 2. Регламентом Верховної Ради Автономної Республіки Крим можуть бути встановлені також інші правила депутатської етики та заходи впливу щодо тих депутатів, які порушують ці прав  
Враховано   Стаття 7. Несумісність статусу депутата з деякими посадами та видами діяльності 1. Депутат не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов'язаних з депутатською діяльністю. 2. Депутат не може мати іншого представницького мандата. Стаття 8. Депутатська етика 1. Депутат, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики: 1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами Автономної Республіки Крим; 2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях; 3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; 4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата або громадянина, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках; 5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів; 6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень. 2. Регламентом Верховної Ради Автономної Республіки Крим можуть бути встановлені також інші правила депутатської етики та заходи впливу щодо тих депутатів, які порушують ці правила.  
42.      РОЗДІЛ 2. Права та обов'язки депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим  
43.      Стаття 9. Обов'язки депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим  
44.      Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим зобов'язаний:  
45.   -18- Іванчо І.В.
У пункті 1 статті 7 проекту після слів " Конституції України" доповнити словами "та законів України"  
Враховано   1) дотримувати вимог Конституції України, та законів України, Конституції Автономної Республіки Крим, цього Закону, Регламенту Верховної Ради Верховної Ради Автономної Республіки Крим та інших нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  
46.      2) бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, до складу яких його обрано;  
47.      3) особисто брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим та її органами;  
48.   -19- Іванчо І.В.
Виключити слово "блоку" у пункті 4 статті 7 проекту.  
Враховано   4) виконувати доручення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної постійної комісії, депутатської фракції, коаліції, тимчасової комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, до складу яких його обрано;  
49.      5) інформувати Верховну Раду Автономної Республіки Крим та її органи, до складу яких його обрано, про виконання доручень Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів;  
50.      6) дотримувати вимог трудової дисципліни і норм депутатської етики;  
51.   -20- Раханський А.В.
Пункти 8, 9 статті 7 проекту виключити та змінити нумерацію пунктів.  
Враховано    
52.       
53.       
54.       
55.       
56.       
57.       
58.       
59.      7) завчасно повідомляти про неможливість бути присутнім на засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим або її органів, керівників цих органів;  
60.   -21- Слаута В.А.
У пункті 11 статті 7 проекту після слів "запити населення" доповнити словами "інформувати про них органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб" і далі по тексту.  
Враховано   8) постійно підтримувати зв'язки з виборцями, вивчати громадську думку, потреби і запити населення, інформувати про них органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб, вносити пропозиції і вживати в межах своїх повноважень заходи щодо їх урахування в роботі органів влади Автономної Республіки Крим;  
61.   -22- Слаута В.А.
Викласти пункт 12 статті 7 проекту в такій редакції: " 9) не рідше одного разу на рік інформувати виборців про свою депутатську діяльність;"  
Враховано   9) не рідше одного разу на рік інформувати виборців про свою депутатську діяльність;"  
62.      10) розглядати звернення виборців відповідно до вимог та у порядку, встановленому Законом України "Про звернення громадян".  
63.   -23- Мокроусов А.О.
Після пункту 13 виключити наступні дві частини проекту.  
Враховано    
64.       
65.   -24- Мокроусов А.О.
Пункт 14 статті 7 проекту викласти в такій редакції: " проводити особистий прийом громадян;" Доповнити і ще новим пунктом після пункту 14 статті 7 проекту : "органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов'язані сприяти депутатам в організації їх прийомів шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов'язані з проведенням прийому виборців, у тому числі сприяти оповіщенню виборців про час і місце прийому; "  
Враховано   11) проводити особистий прийом громадян; 12) органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов'язані сприяти депутатам в організації їх прийомів шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов'язані з проведенням прийому виборців, у тому числі сприяти оповіщенню виборців про час і місце прийому;  
66.   -25- Мокроусов А.О.
Доповнити і ще новим пунктом після пункту 14 статті 7 проекту : "Депутат має право у разі необхідності залучати до участі у розгляді пропозицій, заяв і скарг, які надійшли на його ім'я, а також у прийомі громадян посадових осіб органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій. Керівник органу державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування зобов'язаний бути присутнім на прийомі депутата особисто або уповноважити на це замість себе іншу посадову особу."  
Враховано   13) Депутат має право у разі необхідності залучати до участі у розгляді пропозицій, заяв і скарг, які надійшли на його ім'я, а також у прийомі громадян посадових осіб органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій. Керівник органу державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування зобов'язаний бути присутнім на прийомі депутата особисто або уповноважити на це замість себе іншу посадову особу.  
67.   -26- Мокроусов А.О.
Пункт 15 статті 7 проекту виключити.  
Враховано    
68.      14) використовувати депутатські бланки лише для офіційних запитів, звернень і листів, що підписуються ним власноручно.  
69.      Стаття 10. Взаємовідносини депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим з виборцями  
70.   -27- Мокроусов А.О.
У частині 1 статті 8 проекту виключити слово "блоками" і далі за текстом.  
Враховано   1. Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснюють постійний зв'язок з виборцями, які проживають на території Автономної Республіки Крим, у порядку, визначеному депутатськими фракціями, коаліціями Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  
71.   -28- Мокроусов А.О.
Частину 2 статті 8 проекту виключити.  
Враховано    
72.      2. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим відповідальний за свою депутатську діяльність перед громадянами України, які постійно проживають в Автономній Республіці Крим, як уповноважений ними представник у Верховній Раді Автономної Республіки Крим.  
73.      РОЗДІЛ 3. Форми реалізації депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим своїх повноважень при розгляді пропозицій, заяв і скарг громадян  
74.      Стаття 11. Робота депутата зі зверненнями громадян  
75.      1. Депутат розглядає отримані ним звернення виборців, вживає заходів щодо їх законного та обґрунтованого вирішення, вивчає причини, що їх породжують, і може вносити відповідні пропозиції до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи, організації, розташовані на території Автономної Республіки Крим.  
76.   -29- Слаута В.А.
Частину 2 статті 9 проекту виключити.  
Враховано    
77.      2. У разі встановлення порушення законодавства про звернення громадян депутат має право звернутися з депутатським запитом до посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів.  
78.      3. За результатами розгляду листів, заяв або скарг громадян депутат може звернутися до посадових осіб відповідних органів, підприємств, установ та організацій з депутатським запитом або зверненням.  
79.      Стаття 12. Депутатське звернення  
80.      1. Депутатське звернення - це викладена письмово, адресована посадовим особам республіканських органів влади, органів місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ, організацій, розташованих на території Автономної Республіки Крим, пропозиція депутата здійснити певні заходи, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, віднесених до їхньої компетенції.  
81.   -30- Мокроусов А.О.
У частині 2 статті 10 проекту після слів "звертатися до" доповнити словами "державних органів влади, органів влади Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування та їх посадових осіб"; виключити слова "посадових осіб республіканських органів влади, виконавчих комітетів місцевих рад і районних державних адміністрацій"  
Враховано   2. З депутатським зверненням депутат має право звертатися до державних органів влади, органів влади Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування та їх посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території Автономної Республіки Крим, незалежно від форм власності і підпорядкування з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю, і брати участь у розгляді порушених питань.  
82.      3. Депутатське звернення обов'язкове до розгляду посадовими особами, яким воно адресоване, протягом десяти днів з моменту одержання. Якщо звернення не може бути розглянуте у визначений строк з об'єктивних причин, депутата повідомляють про це офіційним листом з викладом мотивів подовження строку розгляду, який не повинен перевищувати тридцяти днів з моменту одержання звернення.  
83.   -31- Мокроусов А.О.
У частині 4 статті 10 проекту слово "завчасно" замінити на "не пізніш ніж за 1 день" і далі за текстом.  
Враховано   4. Якщо депутат, який вніс звернення, виявив бажання бути присутнім при його розгляді посадовою особою, посадова особа зобов'язана не пізніш ніж за 1 день попередити депутата про час і місце розгляду звернення.  
84.   -32- Раханський А.В.
Після статті 10 проекту доповнити новою статтею відповідно змінивши нумерацію статей: "Стаття 14. Депутатський запит 1. Депутатський запит - це вимога депутата, підтримана не менш ніж 1/3 депутатів від загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, керівників розташованих на території Автономної Республіки Крим підприємств, установ та організацій з питань, які віднесені до відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 2. Депутатський запит вноситься депутатом через секретаріат сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим письмово та оголошується головою секретаріату сесії на найближчому пленарному засіданні . 3. Секретаріат сесії Верховної ради Автономної Республіки Крим організує негайне направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі. 4. Орган або посадова особа, яким адресовано запит, не пізніше як у п'ятнадцятиденний строк зобов'язані надати депутату офіційну письмову відповідь. 5.Якщо запит не може бути розглянутий у визначений строк з об'єктивних причин, депутата повідомляють про це офіційним листом з викладом мотивів подовження строку розгляду, який не повинен перевищувати тридцяти днів з моменту одержання запиту. 6.Відповідь на запит направляється депутату та у секретаріат сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 7.Депутат має право брати безпосередньо участь у розгляді внесеного ним запиту керівником органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крім, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації. 8. Якщо депутат наполягає, відповідь на запит може бути зачитано на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим самим депутатом або членом секретаріату сесії. 9. Депутат після оголошення відповіді на свій депутатський запит має право виступити і дати оцінку відповіді, а також вимагати її обговорення в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 10.При необхідності під час обговорення відповіді на депутатський запит на пленарне засідання можуть бути запрошені посадові особи, яким було адресовано депутатський запит. 11.За результатами обговорення Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає рішення, в межах своїх повноважень. У цьому разі депутатський запит і відповідь на нього (за бажанням депутата), відповідне рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим публікуються в "Збірнику нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим" і газеті "Крымские известия".  
Враховано   5. Якщо депутат не задоволений відповіддю на своє звернення і якщо, на його думку, посадова особа ухиляється від вирішення порушеного у зверненні питання, він має право внести депутатський запит. Стаття 13. Депутатський запит 1. Депутатський запит - це вимога депутата, підтримана не менш ніж 1/3 депутатів від загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, керівників розташованих на території Автономної Республіки Крим підприємств, установ та організацій з питань, які віднесені до відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим 2. Депутатський запит вноситься депутатом через секретаріат сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим письмово та оголошується головою секретаріату сесії на найближчому пленарному засіданні . 3. Секретаріат сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим організує негайне направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі. 4. Орган або посадова особа, яким адресовано запит, не пізніше як у п'ятнадцятиденний строк зобов'язані надати депутату офіційну письмову відповідь. 5.Якщо запит не може бути розглянутий у визначений строк з об'єктивних причин, депутата повідомляють про це офіційним листом з викладом мотивів подовження строку розгляду, який не повинен перевищувати тридцяти днів з моменту одержання запиту. 6.Відповідь на запит направляється депутату та у секретаріат сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 7.Депутат має право брати безпосередньо участь у розгляді внесеного ним запиту керівником органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крім, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації. 8. Якщо депутат наполягає, відповідь на запит може бути зачитано на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим самим депутатом або членом секретаріату сесії. 9. Депутат після оголошення відповіді на свій депутатський запит має право виступити і дати оцінку відповіді, а також вимагати її обговорення в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 10.При необхідності під час обговорення відповіді на депутатський запит на пленарне засідання можуть бути запрошені посадові особи, яким було адресовано депутатський запит. 11.За результатами обговорення Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає рішення, в межах своїх повноважень. У цьому разі депутатський запит і відповідь на нього (за бажанням депутата), відповідне рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим публікуються в "Збірнику нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим" і газеті "Крымские известия".  
85.   -33- Мокроусов А.О.
Назву статті 11 проекту викласти у такій редакції: "Стаття 15. Право депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим на невідкладний прийом та на одержання необхідної інформації"  
Враховано   Стаття 14. Право депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим на невідкладний прийом та на одержання необхідної інформації  
86.   -34- Мокроусов А.О.
У частині 1 статті 11 проекту виключити слова "з питань його депутатської діяльності користується" и "керівниками та іншими посадовими особами республіканських", слово "позачергового" замінити на "невідкладний", "після слів "на території Автономної Республіки Крим" доповнити словом "керівниками".  
Враховано   1. Депутат має право на невідкладний прийом посадовими особами державних органів влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, розташованих на території Автономної Республіки Крим, керівниками підприємств, установ, організацій, громадських організацій і відділень політичних партій.  
87.   -35- Мокроусов А.О.
Частину 2 статті 11 проекту виключити.  
Враховано    
88.       
90.   -36- Мокроусов А.О.
У частині 4 статті 11 проекту виключити слова "спеціальних підрозділів" і далі за текстом.  
Враховано   2. Порядок доступу депутата до підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з забезпеченням державної або іншої таємниці, встановлюється чинним законодавством. 3. Депутат має право у разі необхідності залучати до участі у розгляді пропозицій, заяв і скарг, які надійшли на його ім'я, а також у прийомі громадян посадових осіб органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крім і органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій. Керівник органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крім чи органу місцевого самоврядування зобов'язаний бути присутнім на прийомі депутата особисто або уповноважити на це замість себе іншу посадову особу. 4. Депутат має право одержувати інформацію з питань, пов'язаних із здійсненням ним депутатських повноважень, від органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крім та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, які зобов'язані надати йому таку інформацію в порядку та строки, визначені цим Законом.  
    -37- Іванчо І.В.
Доповнити новими частинами після частини 4 статті 11 проекту в такій редакції : "4. Депутат має право у разі необхідності залучати до участі у розгляді пропозицій, заяв і скарг, які надійшли на його ім'я, а також у прийомі громадян посадових осіб органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крім і органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій. Керівник органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крім чи органу місцевого самоврядування зобов'язаний бути присутнім на прийомі депутата особисто або уповноважити на це замість себе іншу посадову особу. 5. Депутат має право одержувати інформацію з питань, пов'язаних із здійсненням ним депутатських повноважень, від органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крім та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, які зобов'язані надати йому таку інформацію в порядку та строки, визначені цим Законом."  
Враховано    
92.      Стаття 15. Форми здійснення депутатської діяльності  
93.      1. Формами здійснення депутатської діяльності є:  
94.      1) участь у засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її Президії;  
95.      2) участь у роботі постійних, тимчасових комісій, робочих груп, створюваних Верховною Радою Автономної Республіки Крим та її органами;  
96.      3) робота над проектами нормативно-правових та інших актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  
97.   -38- Раханський А.В.
У статті 12 проекту зробити такі зміни: У пункті 4 статті 12 проекту слова " депутатських груп" замінити на слово " коаліцій" і далі за текстом. У пункті 5 статті 12 проекту після слова "депутатських" доповнити словами "та громадських". У пункті 7 статті 12 проекту доповнити словами "з правом дорадчого голосу".  
Враховано   4) участь у роботі фракцій і коаліцій Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  
98.      5) участь у депутатських та громадських слуханнях;  
99.      6) виконання доручень Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів;  
100.      7) участь у роботі органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим з правом дорадчого голосу;  
101.      8) внесення депутатських запитів і звернень;  
102.      9) робота з виборцями.  
103.      2. Депутатська діяльність може здійснюватися й в інших формах, які не суперечать Конституції України і Конституції Автономної Республіки Крим, цьому Закону та іншим законам України, нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  
104.      Стаття 16. Обов'язки депутата у Верховній Раді Автономної Республіки Крим та її органах  
105.      Депутат у Верховній Раді Автономної Республіки Крим та її органах зобов'язаний:  
106.   -39- Раханський А.В.
У статті 13 проекту: У пункті 1 слова " здійсненні повноважень" і "відома" замінити на "вирішені питань" та "повноважень"; слова "чинним законодавством" виключити У пункті 2 після слів " у засіданнях" доповнити словами " та виконувати доручення Верховної Ради Автономної Республіки Крим." У пункті 3 слово " (постійних)" замінити на "та тимчасової" , доповнити словами " брати участь у засіданнях і роботі постійної комісії, тимчасової комісії, підкомісії, робочої групи, членом яких його обрано" і далі за текстом. Пункти 4, 6 , 14, 15, 24 проекту виключити.  
Враховано   1) брати участь у вирішені питань, віднесених до повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  
107.      2) брати участь у засіданнях та виконувати доручення Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів;  
108.      3) входити до складу постійної та тимчасової комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, брати участь у засіданнях і роботі постійної комісії, тимчасової комісії, підкомісії, робочої групи, членом яких його обрано;  
109.       
110.      4) працювати над проектами нормативно-правових та інших актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  
111.       
112.      5) дотримуватись вимог Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим та інших нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які визначають порядок діяльності Верховної Ради та її органів;  
113.      6) дотримуватись депутатської етики.  
114.      Стаття 17. Права депутата у Верховній Раді Автономної Республіки Крим та її органах  
115.      1. Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим мають рівні права, які забезпечують їх активну участь у діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органах, виконання депутатських обов'язків.  
116.      2. Депутат користується правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, до складу яких його обрано, і при голосуванні з кожного питання має один голос, подаючи його за чи проти прийняття рішення, або утримуючись від прийняття рішення.  
117.      3.Депутат особисто здійснює своє право на голосування.  
118.      4. Депутат у Верховній Раді Автономної Республіки Крим має право:  
119.      1) голосувати з усіх обговорюваних питань на засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, до складу яких його обрано;  
120.      2) обирати і бути обраним на будь-яку посаду у Верховній Раді Автономної Республіки Крим;  
121.      3) на самовідвід у разі висунення його кандидатури на будь-яку посаду у Верховній Раді Автономної Республіки Крим та її органах;  
122.      4) на відставку за особистою заявою у разі обрання на будь-яку посаду у Верховній Раді Автономної Республіки Крим та її органах;  
123.      5) ставити запитання до доповідачів і співдоповідачів на засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  
124.      6) ставити запитання до членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань, що входять до їхньої компетенції;  
125.      7) брати участь у дебатах з усіх обговорюваних питань, вносити письмово пропозиції, зауваження, поправки;  
126.      8) робити заяви і вносити пропозиції щодо порядку ведення засідання і дотримання Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  
127.      9) пропонувати кандидатури на посади у Верховній Раді Автономної Республіки Крим, крім тих, що зазначені у пунктах 2 і 6 частини 3 статті 29 Конституції Автономної Республіки Крим;  
128.      10) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій і з мотивів голосування, давати довідки;  
129.      11) порушувати у порядку, передбаченому Конституцією Автономної Республіки Крим, Законом України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим", Регламентом Верховної Ради та іншими нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, питання про недовіру складу органів, які утворюються, обираються і формуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, а також посадовим особам, які обираються, призначаються нею;  
130.      12) відповідно до Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим пропонувати питання до порядків денних сесії і пленарних засідань Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  
131.      13) брати участь у засіданнях Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також постійних, тимчасових комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим, підкомісій, робочих груп, членом яких він не є, з правом дорадчого голосу;  
132.       
133.       
134.      14) розробляти і вносити на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів проекти нормативно-правових та інших актів, а також вносити пропозиції щодо їх зміни і доповнення, відкликати внесені ним проекти нормативно-правових актів;  
135.      15) порушувати питання про винесення проекту нормативно-правового або іншого акту на загальне обговорення населенням Автономної Республіки Крим або на місцевий референдум;  
136.      16) оголошувати на засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів тексти звернень, заяв;  
137.      17) одержувати проекти нормативно-правових та інших актів, а також копії нормативно-правових та інших актів, прийнятих Верховною Радою Автономної Республіки Крим та її Президією, документів, законів України та інших матеріалів, необхідних для здійснення депутатських повноважень;  
138.      18) входити до складу однієї депутатської групи, фракції Верховної Ради Автономної Республіки Крим, працювати в депутатській фракції, блоці, коаліції, виходити зі складу депутатської групи або фракції Верховної Ради Автономної Республіки Крим у порядку, обумовленому цим Законом, Регламентом та іншими нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  
139.      19) долучати підписані тексти своїх виступів до стенограми засідання Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо не вистачило часу на виступ у зв'язку з припиненням дебатів;  
140.      20) порушувати перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим та її органами питання про перевірку відповідними органами діяльності підприємств, установ або організацій, розташованих на території Автономної Республіки Крим, щодо яких є дані про порушення чинного законодавства;  
141.      21) одержувати по одному екземпляру офіційних видань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, текстів виступів, інформаційних матеріалів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, інформаційні і довідкові матеріали урядових та інших державних органів, а також знайомитися з матеріалами архівів, текстами виступів у стенограмах (фонограмах) і протоколах засідань Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів до їх опублікування, одержувати копії стенограм відкритих засідань Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  
142.       
143.      22) для здійснення депутатської діяльності користатися засобами зв'язку, множинною та електронною технікою у Верховній Раді Автономної Республіки Крим у порядку, що визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим  
144.      5. Порядок здійснення перелічених, а також інших прав депутата визначається Конституцією Автономної Республіки Крим, цим Законом, Регламентом Верховної Ради Автономної Республіки Крим і нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  
145.      РОЗДІЛ 5. Сесійні і позасесійні форми роботи депутата у Верховній Раді Автономної Республіки Крим та її органах  
146.      Стаття 18. Участь депутата у сесіях, пленарних засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим і засіданнях її органів  
147.      1. На сесіях, пленарних засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим на основі колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, віднесені до відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  
148.      2. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, крім Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим та його заступників, повинен входить до складу постійних комісій, які утворюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим.  
149.      3. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим за дорученням Верховної Ради Автономної Республіки Крим або постійної комісії, до складу якої його обрано, бере безпосередню участь у підготовці питань для розгляду на сесії, пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим і засіданнях постійної комісії, членом якої він є.  
150.      4. Депутат зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим, засіданнях постійної комісії та інших органів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, до складу яких він входить. При неможливості бути присутнім на засіданні депутат місцевої ради повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган.  
151.   -40- Раханський А.В.
Стаття 16 проекту відповідно до пропозицій вже є статтею 14 проекту, частини 1-4 виключені.  
Враховано    
152.       
153.       
154.       
155.       
156.       
157.       
158.       
159.       
160.       
161.       
162.       
163.       
164.       
165.       
166.      Стаття 19. Право депутата на внесення проектів нормативно-правових та інших актів на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її Президії  
167.      1. Право депутата на внесення проектів нормативно-правових та інших актів на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її Президії реалізується у формі:  
168.      1) внесення проекту нового нормативно-правового або іншого акту;  
169.      2) внесення проекту нормативно-правового або іншого акту про зміни або доповнення до діючого нормативно-правового або іншого акту або про визнання його таким, що втратив чинність, про його скасування в цілому або у частині;  
170.      3) внесення пропозицій щодо поправок до Конституції Автономної Республіки Крим;  
171.      4) внесення поправок до проекту нормативно-правового або іншого акту, який розглядається Верховною Радою Автономної Республіки Крим або її Президією;  
172.      5) проекту звернення, заяви Верховної Ради Автономної Республіки Крим або її Президії.  
173.      2. Право депутата на внесення проектів нормативно-правових та інших актів на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим або її Президії забезпечується:  
174.      1) обов'язковим розглядом на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим або на засіданні її Президії внесеного проекту нормативно-правового або іншого акту, який пройшов встановлену процедуру підготовки та погодження і не суперечить чинному законодавству, з прийняттям щодо нього постанови або рішення, якщо проект набрав необхідну кількість голосів;  
175.      2) наданням ініціатору внесення проекту нормативно-правового або іншого акту права виступити на засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим або на засіданні її Президії при розгляді цього проекту.  
176.      3. Порядок внесення депутатом проектів нормативно-правових або інших актів на розгляд Верховної Ради та її Президії визначається Регламентом Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  
177.   -41- Раханський А.В.
У статті 18 проекту зробити такі зміни: Назву статті 18 та частину 1 проекту викласти у такій редакції: "Стаття 21. Право депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим порушувати питання про перевірку діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, брати участь у здійсненні контролю за виконанням рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим" "1. Депутат має право порушувати у Верховній Раді Автономної Республіки Крим та її органах питання про проведення перевірок діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, підприємств підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, а також за дорученням Верховної Ради Автономної Республіки Крим брати участь у перевірках виконання постанов та рішень." 2. Депутат має право вносити у Верховну Раду Автономної Республіки Крим пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до частини першої цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення. Пункти 1,2 частини 1 виключити. Частину 2 викласти у такій редакції: "2. У разі виявлення порушень законодавства України депутат звертається з цього приводу до відповідних органів та їх посадових осіб." Доповнити новою частиною після частину 2: "3. Депутат інформується про результати, ініційованих ним перевірок. "  
Враховано   Стаття 20. Право депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим порушувати питання про перевірку діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, брати участь у здійсненні контролю за виконанням рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим  
178.      1. Депутат має право порушувати у Верховній Раді Автономної Республіки Крим та її органах питання про проведення перевірок діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності. а також за дорученням Верховної Ради Автономної Республіки Крим брати участь у перевірках виконання її постанов та рішень. 2. Депутат має право вносити у Верховну Раду Автономної Республіки Крим пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до частини першої цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.  
179.       
180.       
181.      3. У разі виявлення порушень законодавства України депутат звертається з цього приводу до відповідних органів та їх посадових осіб. 4. Депутат інформується про результати, ініційованих ним перевірок.  
182.      5. Депутат не зобов'язаний повідомляти про використовуване ним джерело інформації.  
183.   -42- Раханський А.В.
У статті 19 проекту: У назві статті слова "Робота депутата" замінити словами "Участь депутата Верховної Раді Автономної Республіки Крим в роботі ". У частині 1 слово "дорученням" замінити на слово "рішенням", вилучити слова "у зв'язку з порушеннями Конституції Автономної Республіки Крим і нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, у порядку, обумовленому нормативно-правовими або іншими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим" Частину 2 викласти у такій редакції : "2. На вимогу тимчасової депутатської комісії або робочої групи, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та їхні посадови особи повинні надавати необхідні для проведення перевірок відомості, а також можливість ознайомитись з матеріалами і документами відповідно до закону. Ніхто не має права ухилятися від наданні пояснень депутатам, які ведуть депутатську перевірку. Результати перевірок надаються Верховній Раді Автономної Республіки Крим або її органам і підлягають обговоренню. Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає щодо них відповідні рішення.  
Враховано   Стаття 21. Участь депутата Верховної Раді Автономної Республіки Крим в роботі тимчасовій депутатській комісії або робочій групі  
184.      1. За рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим або її Президії депутат бере участь у роботі тимчасової депутатської комісії або робочої групи, утвореної Верховною Радою Автономної Республіки Крим або її Президією, або в депутатській перевірці, призначеній за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  
185.      2. На вимогу тимчасової депутатської комісії або робочої групи ё, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та їхні посадови особи повинні надавати необхідні для проведення перевірок відомості, а також можливість ознайомитись з матеріалами і документами відповідно до закону. Ніхто не має права ухилятися від наданні пояснень депутатам, які ведуть депутатську перевірку. Результати перевірок надаються Верховній Раді Автономної Республіки Крим або її органам і підлягають обговоренню. Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає щодо них відповідні рішення.  
186.   -43- Слаута В.А.
Статтю 20 проекту виключити.  
Враховано    
187.       
188.       
189.   -44- Раханський А.В.
У розділі 6 проекту виключити слово "блоки" Статті 21 і 22 об'єднати в одну.  
Враховано   РОЗДІЛ 6. Депутатські фракції та коаліцій  
190.   -45- Раханський А.В.
У статті 21 проекту внести такі зміни: У розділі 6 статті 21 проекту замінити слова " Мета і завдання" на слова "правові засади"  
Враховано   Стаття 22. Правові засади утворення депутатських фракцій та коаліцій  
191.   -46- Раханський А.В.
Частину 1 замінити новими частинами в такій редакції: "1. Засади формування, організації та діяльності коаліцій депутатських фракцій у Верховній Раді Автономної Республіки Крим встановлюються Конституцією України, Конституцію Верховної Ради Автономної Республіки Крим, цим Законом та Регламентом Верховної Ради Автономної Республіки Крим ." 2. Депутатські фракції - це форма об'єднання депутатів, а коаліції - це форма об'єднання депутатських фракцій у Верховній Раді Автономної Республіки Крим. 3. Депутатські фракції і коаліції створюються у Верховній Раді Автономної Республіки Крим з метою:  
Враховано   1. Засади формування, організації та діяльності діяльності депутатських фракцій та коаліцій у Верховній Раді Автономної Республіки Крим встановлюються Конституцією України, Конституцією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, цим Законом та Регламентом Верховної Ради Автономної Республіки Крим . 2. Депутатські фракції - це форма об'єднання депутатів, а коаліції - це форма об'єднання депутатських фракцій у Верховній Раді Автономної Республіки Крим.  
192.      3. Депутатські фракції і коаліції створюються у Верховній Раді Автономної Республіки Крим з метою:  
193.      1) реалізації передвиборних програм місцевих організацій політичних партій у межах компетенції органів влади Автономної Республіки Крим;  
194.   -47- Раханський А.В.
У частині 1 статті 21 проекту виключити слова "інших виконавчих органів Автономної Республіки Крим" .  
Враховано   2) вирішення питань формування Президії, постійних комісій та інших органів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим;  
195.      3) вирішення завдань соціально-економічного і культурного розвитку автономії.  
196.      Стаття 23. Порядок утворення і діяльності депутатських фракцій, блоків і коаліцій.  
197.   -48- Слаута В.А.
У статті 22 проекту внести такі зміни: У частині 1 виключити слова "Особиста заява депутата про вступ до фракції при цьому не потрібна." У частині 2 виключити слова " (об'єднання фракцій)", "інших виконавчих органів Автономної Республіки Крим на основі стабільної депутатської більшості" і далі за текстом. Частину 3 виключити . У частині 3 виключити слова " блоки", " попередньо"  
Враховано   1. Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим з моменту їх реєстрації утворюють відповідні фракції республіканських організацій політичних партій або блоків у порядку, встановленому цим Законом, Регламентом та іншими нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  
198.      2. У Верховній Раді Автономної Республіки Крим створюється фракція або коаліція більшості, яка приймає на себе відповідальність за формування Президії, постійних комісій та інших органів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, , а також за вирішення завдань соціально-економічного і культурного розвитку автономії на основі передвиборних програм республіканських організацій політичних партій (блоків), які утворили фракцію (коаліцію) більшості.  
199.       
200.      3 .Депутатські фракції і коаліції обговорюють питання, внесені на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим, виробляють щодо них свою позицію та у межах повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим забезпечують реалізацію цієї позиції.  
201.   -49- Раханський А.В.
Статтю 23 проекту виключити.  
Враховано    
202.       
203.       
204.       
205.       
206.       
207.       
208.       
209.       
210.       
211.   -50- Раханський А.В.
У статті 24 проекту виключити слово "блоки".  
Враховано   Стаття 24. Права депутатських фракцій та коаліцій  
212.      Депутатські фракції та коаліції мають право:  
213.      1) на пропорційне представництво в постійних і тимчасових комісіях Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органах;  
214.      2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає або погоджує Верховна Рада Автономної Республіки Крим;  
215.      3) на гарантований виступ на вимогу фракції та коаліцій її представника на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим з обговорюваного питання порядку денного сесії, пленарного засідання;  
216.      4) об'єднуватися з іншими фракціями для створення коаліції більшості або опозиції у Верховній Раді Автономної Республіки Крим;  
217.   -51- Раханський А.В.
Пункт 5 статті 24 проекту доповнити такими словами: " цим Законом, Регламентом та іншими нормативно - правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим."  
Враховано   5) здійснювати інші права, передбачені цим Законом, Регламентом та іншими нормативно - правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  
218.      РОЗДІЛ. 7. Основні гарантії депутатської діяльності  
219.      Стаття 25. Забезпечення умов здійснення діяльності депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим  
220.      1. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органах. Ніхто не може обмежити повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим інакше як у випадках, передбачених Конституцією і законами України.  
221.      2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та її органи забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим їхніх повноважень.  
222.      3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та її органи сприяють депутатам у їхній діяльності шляхом створення відповідних умов, забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень, організують вивчення депутатами Верховної Ради законодавства, досвіду роботи рад.  
223.      4. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим не несе відповідальності за виступи на засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, за винятком відповідальності за образу.  
224.      5. На період виконання депутатських повноважень депутату Верховної Ради Автономної Республіки Крим надається відстрочка від призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу. У зв'язку з депутатською діяльністю депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим також звільняється від проходження навчальних зборів.  
225.      6. Органи влади Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності зобов'язані сприяти депутатам Верховної Ради Автономної Республіки Крим у здійсненні їхніх депутатських повноважень.  
226.      7. Ніхто не має права позбавити депутата повноважень, призупинити або обмежити їх, крім випадків, передбачених Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим, цим Законом, іншими законами України і нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 8. Депутата не може бути притягнуто до кримінальної відповідальності, арештовано або піддано заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, без попереднього розгляду питання Верховною Радою Автономної Республіки Крим.  
227.   -52- Жижко С.А.
Кабінет Міністрів України
Статтю 26 проекту виключити.  
Відхилено   Стаття 26. Порядок вирішення питання про притягнення депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим до кримінальної та адміністративної відповідальності 1. Кримінальна справа стосовно депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути порушена судом або прокурором Автономної Республіки Крим . 2. Запобіжний захід щодо депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим у вигляді підписки про невиїзд або взяття під варту може застосовуватися виключно судом після надання згоди Верховною Радою Автономної Республіки Крим . 3. Для одержання згоди Верховної Ради Автономної Республіки Крим на притягнення депутата до кримінальної відповідальності, його арешт або застосування до нього заходів адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, прокурор Автономної Республіки Крим вносить у Верховну Раду Автономної Республіки Крим подання. Подання може бути внесено Генеральним прокурором України. Генеральний прокурор України може відкликати подання про одержання згоди на притягнення депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим до відповідальності, внесене в Верховну Раду Автономної Республіки Крим прокурором Автономної Республіки Крим. Подання вноситься перед пред'явленням депутату обвинувачення або дачею санкції на арешт, або направленням справи про адміністративне правопорушення до суду. 4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим розглядає подання прокурора не пізніше ніж у місячний строк, приймає вмотивоване рішення і в триденний строк повідомляє про нього прокурора Автономної Республіки Крим. Депутат має право брати участь у розгляді Верховною Радою Автономної Республіки Крим питання про притягнення його до кримінальної відповідальності. 5. У разі незгоди з рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим про відмову в наданні згоди на притягнення депутата до кримінальної відповідальності, його арешт або застосування до нього заходів адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, Генеральний прокурор України має право звернутися з поданням про вирішення питання по суті до Верховної Ради України. 6.Прокурор Автономної Республіки Крим , який вносив подання до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, у триденний строк з дня закінчення провадження по справі зобов'язаний повідомити Верховну Раду Автономної Республіки Крим про притягнення депутата до відповідальності або його арешт, про наслідки слідства або розгляду справи.  
    -53- Раханський А.В.
Доповнити частиною 8 статті 25 проекту такою: "8. Депутата не може бути притягнуто до кримінальної відповідальності, арештовано або піддано заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, без попереднього розгляду питання Верховною Радою Автономної Республіки Крим.." Статтю 26 проекту викласти в такій редакції: "Стаття 26. Порядок вирішення питання про притягнення депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим до кримінальної та адміністративної відповідальності 1. Кримінальна справа стосовно депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути порушена судом або прокурором Автономної Республіки Крим 2. Запобіжний захід щодо депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим у вигляді підписки про невиїзд або взяття під варту може застосовуватися виключно судом після надання згоди Верховною Радою Автономної Республіки Крим . 3. Для одержання згоди Верховної Ради Автономної Республіки Крим на притягнення депутата до кримінальної відповідальності, його арешт або застосування до нього заходів адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, прокурор Автономної Республіки Крим вносить у Верховну Раду Автономної Республіки Крим подання. Подання може бути внесено Генеральним прокурором України. Генеральний прокурор України може відкликати подання про одержання згоди на притягнення депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим до відповідальності, внесене в Верховну Раду Автономної Республіки Крим прокурором Автономної Республіки Крим. Подання вноситься перед пред'явленням депутату обвинувачення або дачею санкції на арешт, або направленням справи про адміністративне правопорушення до суду. 4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим розглядає подання прокурора не пізніше ніж у місячний строк, приймає вмотивоване рішення і в триденний строк повідомляє про нього прокурора Автономної Республіки Крим. Депутат має право брати участь у розгляді Верховною Радою Автономної Республіки Крим питання про притягнення його до кримінальної відповідальності. 5. У разі незгоди з рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим про відмову в наданні згоди на притягнення депутата до кримінальної відповідальності, його арешт або застосування до нього заходів адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, Генеральний прокурор України має право звернутися з поданням про вирішення питання по суті до Верховної Ради України. 6.Прокурор Автономної Республіки Крим , який вносив подання до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, у триденний строк з дня закінчення провадження по справі зобов'язаний повідомити Верховну Раду Автономної Республіки Крим про притягнення депутата до відповідальності або його арешт, про наслідки слідства або розгляду справи.  
Враховано    
228.       
229.   -54- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 26 проекту виключити.  
Враховано    
230.   -55- Раханський А.В.
Доповнити новою статтею після статті 26 проекту та відповідно змінити нумерацію статей. " Стаття 27. Фінансування і кошторис витрат депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим 1. Фінансування витрат на забезпечення діяльності депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим передбачається окремим рядком у бюджеті Автономної Республіки Крим та здійснюється відповідно до Положення про забезпечення діяльності депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим . 2. Кошторис витрат, пов'язаних з діяльністю депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим."  
Враховано   Стаття 27. Фінансування і кошторис витрат депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Фінансування витрат на забезпечення діяльності депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим передбачається окремим рядком у бюджеті Автономної Республіки Крим та здійснюється відповідно до Положення про забезпечення діяльності депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим . 2. Кошторис витрат, пов'язаних з діяльністю депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим.  
231.      Стаття 28. Звільнення депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим від виробничих або службових обов'язків для виконання депутатських повноважень  
232.      1. На період сесії, пленарного засідання Верховної Ради Автономної Республіки Крим, засідання постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також для здійснення депутатських повноважень, в інших, передбачених Конституцією України і Конституцією Автономної Республіки Крим, цим Законом та іншими законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, випадках депутати, які здійснюють свої повноваження, не залишаючи виробничу або службову діяльність, звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків у порядку, встановленому цим Законом, іншими законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  
233.      2.У разі здійснення депутатських повноважень у робочий час депутату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, який здійснює свої повноваження на непостійній основі, на період проведення засідань Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, а також для здійснення інших повноважень, передбачених законами України і Конституцією Автономної Республіки Крим, звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середньої заробітної плати за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим.  
234.      3. Розмір зазначених витрат встановлюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим при затвердженні щорічного кошторису витрат, пов'язаного з діяльністю Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  
235.   -56- Олуйко В.М.
Статтю 28 викласти у новій редакції: 1. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим може мати не більше десяти помічників, які працюють у Верховній Раді Автономної Республіки Крим на громадських засадах. 2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата , організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень. 3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим , яке затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим. 4. Помічником - консультантом депутата може бути лише громадянин України, який має загальну середню спеціальну освіту або вищу освіту і вільно володіє державною мовою. 5. Помічник-консультант депутата у своїй роботі керується Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим та законами України, а також Положенням про помічника-консультанта депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим . 6. У разі затримки, арешту, притягнення помічника депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим до кримінальної відповідальності правоохоронні органи зобов'язані негайно повідомити про це депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 7. Помічник - консультант депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим має право: 1)входити і перебувати у приміщеннях Верховної Ради Автономної Республіки Крим за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку; 2) одержувати надіслану на ім'я депутата поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата місцевої ради; 3) за дорученням депутата брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата відповідної місцевої ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення; 4) за письмовим зверненням депутата та за згодою керівників секретаріату та управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою. 8. Помічник-консультант депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим зобов'язаний: 1) дотримуватися вимог Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, законів України , а також Положення про помічника-консультанта Верховної Ради Автономної Республіки Крим ; 2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата ; 3) за дорученням депутата вивчати питання, необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали; 4) допомагати депутату в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями; 5) допомагати депутату в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених в них питань; 6) надавати депутату організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень. 9. Помічнику - консультанту депутата видається посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, прізвище депутата, номер його реєстраційної картки, а також те, що помічник - консультант депутата працює на громадських засадах у Верховній Раді Автономної Республіки Крим. Посвідчення помічника-консультанта депутата , опис якого затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим, видається нею за письмовим поданням депутата. Посвідчення помічника-консультанта депутата вважається недійсним і підлягає поверненню до Верховної Ради Автономної Республіки Крим по закінченню повноважень депутата або за його письмовим поданням".  
Враховано   Стаття 29. Помічники депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим  
236.      1. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим може мати не більше десяти помічників, які працюють у Верховній Раді Автономної Республіки Крим на громадських засадах.  
237.      2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата , організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.  
238.      3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим , яке затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим.  
239.       
240.      4. Помічником - консультантом депутата може бути лише громадянин України, який має загальну середню спеціальну освіту або вищу освіту і вільно володіє державною мовою.  
241.      5. Помічник-консультант депутата у своїй роботі керується Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим та законами України, а також Положенням про помічника-консультанта депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим .  
242.      6. У разі затримки, арешту, притягнення помічника депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим до кримінальної відповідальності правоохоронні органи зобов'язані негайно повідомити про це депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 7. Помічник - консультант депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим має право: 1)входити і перебувати у приміщеннях Верховної Ради Автономної Республіки Крим за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку; 2) одержувати надіслану на ім'я депутата поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата ; 3) за дорученням депутата брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення; 4) за письмовим зверненням депутата та за згодою керівників секретаріату та управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою. 8. Помічник-консультант депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим зобов'язаний: 1) дотримуватися вимог Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, законів України, а також Положення про помічника-консультанта Верховної Ради Автономної Республіки Крим ; 2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата ; 3) за дорученням депутата вивчати питання, необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали; 4) допомагати депутату в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями; 5) допомагати депутату в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених в них питань; 6) надавати депутату організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень. 9. Помічнику - консультанту депутата видається посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, прізвище депутата , номер його реєстраційної картки, а також те, що помічник - консультант депутата працює на громадських засадах у Верховній Раді Автономної Республіки Крим. Посвідчення помічника-консультанта депутата , опис якого затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим, видається нею за письмовим поданням депутата. Посвідчення помічника-консультанта депутата вважається недійсним і підлягає поверненню до Верховної Ради Автономної Республіки Крим по закінченню повноважень депутата або за його письмовим поданням".  
243.      Стаття 30. Охорона трудових та інших прав депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим  
244.      1. При обранні депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим на посаду, на якій він працює на постійній основі, трудовий договір з ним за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до закону.  
245.      2. Виборні посади Верховної Ради Автономної Республіки Крим відносяться до відповідних категорій посад державних службовців у порядку, визначеному Законом України "Про державну службу".  
246.      3.На депутатів, які обираються на відповідні посади у Верховній Раді Автономної Республіки Крим, не поширюються обмеження, пов'язані з граничним віком перебування на державній службі, передбачені Законом України "Про державну службу".  
247.   -57- Раханський А.В.
У частині 3 статті 29 виключити слова " для державних службовців"  
Враховано   3. Оплата праці виборних посадових осіб Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
248.      4. Депутат, який здійснює свої повноваження на постійній основі, звільняється від виробничих або службових обов'язків і в порядку переведення зобов'язаний протягом двох тижнів після обрання його на відповідну посаду у Верховній Раді Автономної Республіки Крим звільнитися, а тим, хто перебуває на службі у військових формуваннях або правоохоронних органах - прикомандируватися з залишенням цієї служби. Період роботи у Верховній Раді Автономної Республіки Крим поширюється на строки присвоєння військових і спеціальних звань.  
249.      5.Трудова книжка подається в Секретаріат Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  
250.   -58- Раханський А.В.
У частині 5 статті 29 проекту після слова "зайнятості" доповнити словом "за згодою депутата" і далі за текстом.  
Враховано   6 . Депутату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, який здійснює свої повноваження на постійній основі, по закінченні таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності - першочергове вирішення питання його працевлаштування Кримським республіканським центром зайнятості, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.  
251.      7 . Депутату, який здійснював повноваження на постійній основі та у зв'язку з ліквідацією підприємства не має можливості повернутися на колишню роботу, гарантується виплата грошової допомоги в розмірі середньомісячної заробітної плати, яку він одержував у Верховній Раді Автономної Республіки Крим, протягом 6 місяців після звільнення з виборної посади.  
252.      8. Кошти на ці цілі передбачаються в бюджеті Автономної Республіки Крим на відповідний рік.  
253.      9. При необхідності перекваліфікації депутата з метою працевлаштування його навчання оплачується за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим.  
254.      10.З працівником, прийнятим у порядку заміщення на посаду, що займав депутат, який здійснює свої повноваження на постійній основі, укладається строковий трудовий договір, який розривається при поверненні депутата на роботу.  
255.   -59- Раханський А.В.
Частину 6 статті 29 проекту викласти в новій редакції: "Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути звільнений з роботи з ініціативи власника або уповноваженого ним органу від займаної посади, виключений з навчального закладу за умови його попередження в порядку, встановленому законом. Про таке попередження відповідний власник або уповноважений ним орган письмово повідомляє не менш ніж за 15 днів Верховну Раду Автономної Республіки Крим ".  
Враховано   11. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути звільнений з роботи з ініціативи власника або уповноваженого ним органу від займаної посади, виключений з навчального закладу за умови його попередження в порядку, встановленому законом. Про таке попередження відповідний власник або уповноважений ним орган письмово повідомляє не менш ніж за 15 днів Верховну Раду Автономної Республіки Крим.  
256.   -60- Раханський А.В.
Статтю 29 проекту доповнити частиною 8 такого змісту: "При досягненні встановленого законодавством пенсійного віку депутату, який здійснює свої повноваження на постійній основі (який у тому числі є військовослужбовцем, атестованим працівником органів Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органів та установ Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, інших правоохоронних органів), може бути призначена державна пенсія відповідно до Закону України "Про державну службу".  
Враховано   12. Період роботи депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим на постійній основі зараховується до стажу державної служби, а також до загального і безперервного виробничого стажу, стажу роботи, який дає право на встановлення процентних надбавок до заробітної плати й одержання одноразової винагороди за вислугу років (за стаж роботи зі спеціальності на даному підприємстві), процентної надбавки за вислугу 13. При досягненні встановленого законодавством пенсійного віку депутату, який здійснює свої повноваження на постійній основі (який у тому числі є військовослужбовцем, атестованим працівником органів Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органів та установ Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, інших правоохоронних органів), може бути призначена державна пенсія відповідно до Закону України "Про державну службу".  
257.   -61- Кармазін Ю.А.
Статтю 30 проекту виключити.  
Враховано    
258.       
259.       
260.      Стаття 31. Право депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим на безоплатний проїзд територією Автономної Республіки Крим  
261.      1. Депутат користується правом безплатного проїзду усіма видами пасажирського транспорту, крім таксі, що не відноситься до категорії маршрутного таксі, при пред'явленні свого депутатського посвідчення на всій території Автономної Республіки Крим.  
262.   -62- Слаута В.А.
У частині 2 статті 31 проекту виключити таке речення: " Витрати, пов'язані з зазначеним проїздом, відшкодовуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим при представленні проїзних документів".  
Враховано   2. Депутат при здійсненні своїх депутатських повноважень користується правом позачергового одержання проїзних документів на всі види пасажирського (за винятком міського) транспорту Автономної Республіки Крим при пред'явленні свого депутатського посвідчення.  
263.   -63- Слаута В.А.
Частину 3 статті 31проекту викласти в новій редакції: "3. Порядок та умови безоплатного проїзду депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначається і забезпечується Верховною Радою Автономної Республіки Крим."  
Враховано   3. Порядок та умови безоплатного проїзду депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначається і забезпечується Верховною Радою Автономної Республіки Крим.  
264.      Стаття 32. Надання депутату Верховної Ради Автономної Республіки Крим інформаційної та юридичної допомоги  
265.      Секретаріат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, виконавчі комітети місцевих рад, районні державні адміністрації, посадові особи підприємств, установ, організацій, що належать Автономній Республіці Крим, наукових, навчальних та інших установ та організацій в Автономній Республіці Крим зобов'язані надати депутату безкоштовну інформаційну допомогу з питань, що виникають у його депутатській діяльності.  
266.   -64- Раханський А.В.
Статтю 33 викласти у новій редакції: "Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим має право виступу з питань його депутатської діяльності не рідше одного разу в місяць у друкованих засобах масової інформації, у прямому ефірі на радіо або у режимі прямого ефіру (до 10 хвилин в місяць) та в прямому ефірі або у режимі прямого ефіру на телебаченні (до 20 хвилин в місяць), на радіо (до 10 хвилин в місяць) та телебаченні (до 20 хвилин в місяць), безкоштовно, засновником (співзасновником) яких виступають органи державної влади, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим або місцевих бюджетів. Редакції газет, засновниками яких виступають органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи влади Автономної Республіки Крим зобов'язані публікувати подані депутатом матеріали не рідше одного разу на квартал обсягом до 1/16 загальної газетної площі".  
Враховано   Стаття 33. Право депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим на виступ у засобах масової інформації  
267.      Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим має право виступу з питань його депутатської діяльності не рідше одного разу в місяць у друкованих засобах масової інформації, у прямому ефірі на радіо або у режимі прямого ефіру (до 10 хвилин в місяць) та в прямому ефірі або у режимі прямого ефіру на телебаченні (до 20 хвилин в місяць), на радіо (до 10 хвилин в місяць) та телебаченні (до 20 хвилин в місяць), безкоштовно, засновником (співзасновником) яких виступають органи державної влади, організації або установи, що фінансуються повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим або місцевих бюджетів. Редакції газет, засновниками яких виступають органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи влади Автономної Республіки Крим зобов'язані публікувати подані депутатом матеріали не рідше одного разу на квартал обсягом до 1/16 загальної газетної площі.  
268.       
269.      Стаття 33. Надання депутату Верховної Ради Автономної Республіки Крим службових житлових приміщень і готельних номерів  
270.      1. Депутату, який здійснює свої повноваження на постійній основі (а також членам його сім'ї), що не має постійного місця проживання в місті Сімферополі, на період виконання ним своїх обов'язків надається службове житлове приміщення в місті Сімферополі.  
271.      2. На період до одержання службового житлового приміщення депутату надається окремий готельний номер у місті Сімферополі.  
272.      3. Депутату, який здійснює свої повноваження на непостійній основі, на період участі його в роботі Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів надається окремий готельний номер у місті Сімферополі за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, передбачених на утримання Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  
273.      4. В усіх населених пунктах Автономної Республіки Крим депутат користується правом позачергового одержання місця в готелі незалежно від форми власності з наданням йому окремого номера.  
274.      Стаття 34. Направлення депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим у відрядження  
275.      1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим може направляти депутата у відрядження. Порядок направлення депутата у відрядження встановлюється Президією Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  
276.      2. Витрати депутата, пов'язані з зазначеним відрядженням, встановлюються відповідно до чинного законодавства і відшкодовуються за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, передбачених на утримання Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  
277.      Стаття 36. Відповідальність за невиконання вимог закону по забезпеченню гарантій депутатської діяльності  
278.   -65- Раханський А.В.
Частину 1 статті 36 викласти в такій редакції: "1. Невиконання посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування вимог цього Закону тягне за собою відповідальність у відповідності до законів України."  
Враховано   1. Невиконання посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування вимог цього Закону тягне за собою відповідальність у відповідності до законів України.  
279.      2. Публічна образа депутата, опублікування або поширення іншим чином свідомо помилкової інформації про нього, а також прагнення в будь-якій формі впливати на депутата, членів його сім'ї з метою перешкодити виконанню депутатських повноважень, примусити його до здійснення неправомірних дій при відсутності ознак кримінального діяння тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від десяти до двадцяти не оподатковуваних мінімумів доходів громадян, який накладається в судовому порядку.  
280.      3. Порушення вимог цього Закону щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності при наявності ознак кримінального діяння тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.  
281.      РОЗДІЛ 8. Прикінцеві положення  
282.   -66- Раханський А.В.
У главі 8 замінити слово" Заключні " на слово " Прикінцеві " та доповнити новою частиною такого змісту: "3.Дія статті 1 цього Закону в частині щодо необхідності постійного проживання в Україні протягом п'яти років для набуття права бути обраним депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим не поширюється на в депортованих громадян, які повернулися на постійне проживання в Україну".  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  
283.      2. Кабінету Міністрів України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень у шестимісячний строк привести свої нормативно-правові та інші акти у відповідність до цього Закону. 3. Дія статті 1 цього Закону в частині щодо необхідності постійного проживання в Україні протягом п'яти років для набуття права бути обраним депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим не поширюється на депортованих громадян, які повернулися на постійне проживання в Україну