Кількість абзаців - 65 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (щодо підвищення соціального захисту працівників освіти, культури та охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Н.д.С. Гавриша      Проект  
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И      З А К О Н У К Р А Ї Н И  
2. Про внесення змін до деяких законів України (щодо доплат освітянам і медикам, що працюють у сільській місцевості)   -1- Григорович Л.С.
Назву закону викласти у наступній редакції "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиних норм соціального захисту працівників освіти, культури та охорони здоров'я"  
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиних норм соціального захисту працівників освіти, культури та охорони здоров'я  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до таких законів України:      І. Внести зміни до таких законів України:  
5. 1. Частину першу статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України,1996р., № 21, ст. 84) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:   -2- Родіонов М.К.
В абзаці першому пункту 1 вилучити слова "після абзацу восьмого". Це дозволить не змінювати усталену послідовність діючих абзаців частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" і не потребуватиме внесення змін до інших законів України, у яких є посилання на окремі абзаци зазначеної статті. Для прикладу: Закон України від 09.09.2004 року №1994-ІV "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів".  
Враховано   1. Частину першу статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України,1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) доповнити абзацом такого змісту:  
6. "виплату надбавок у розмірі 25 відсотків від посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які працюють у державних і комунальних навчальних закладах, розташованих у селах та селищах".   -3- Родіонов М.К.
З метою приведення у відповідність до економічних понять складових заробітної плати у абзаці другому пункту 1 замінити слово "надбавок" словом "доплат" , оскільки надбавки пов`язані з стимулюючою, а доплати - компенсуючою функцією заробітної плати. У законопроекті мова йде про компенсацію за роботу в сільській місцевості. Пропонується частину першу статті 57 викласти в наступній редакції: "Виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які працюють в усіх державних і комунальних закладах, розташованих у селах і селищах, доплат щомісячно у розмірі 25 відсотків від посадового окладу (ставки заробітної плати)".  
Враховано   "Педагогічні і науково-педагогічні працівники, які працюють в усіх державних і комунальних навчальних закладах, розташованих у селах і селищах, отримують доплату щомісячно в розмірі 25 відсотків від посадового окладу (ставки заробітної плати)".  
7. У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - п'ятнадцятим.   -4- Родіонов М.К.
Нумерацію абзаців частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" не змінювати.  
Враховано    
8. 2. У частині першій статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19; 2003 р., №10-11, ст..86):      2. У частині першій статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 4, ст. 83, N 7-8, ст. 162, N 13, ст 231; NN 17-19, ст. 267, N 26, ст 35):  
9. 1) пункт "ж" доповнити словами "та встановлення надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу залежно від стажу медичної роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків; понад 10 років - 20 відсотків; понад 20 років - 30 відсотків";   -5- Родіонов М.К.
Пунктом "ж" частини першої статті 77 передбачається встановлення всім медичним і фармацевтичним працівникам закладів охорони здоров`я середніх ставок і посадових окладів на рівні, не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості. До зазначеної категорії працівників відносяться також і медичні сестри, медичні реєстратори, санітарки-буфетниці, сестри хазяйки тощо. Тоді, як статтею 57 Закону України "Про освіту" гарантовано встановлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості лише науково-педагогічним працівникам, а педагогічним працівникам - на рівні середньої заробітної плати працівників промисловості. Спеціалістам же установ і закладів освіти гарантовано встановлення доплат до рівня середньої заробітної плати працівників народного господарства. Зазначене питання необхідно врегулювати по аналогії освітянського закону.  
Відхилено , оскільки молодші медсестри, медичні реєстратори, санітарки тощо, не відносяться до фахівців медичної галузі і не мають права на встановлення середніх ставок і посадових окладів на рівні, не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості   
    -6- Григорович Л.С.
Зміни до пункту "ж" статті 77 виключити, виділивши їх в окремий пункт "р".  
Враховано    
10. 2) пункт "ї" викласти у такій редакції:      1) пункт "ї" викласти в такій редакції:  
11. "ї) безплатне користування квартирою з опаленням і освітленням тим, хто проживає у селах та селищах, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними і фармацевтичними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництвом приватного житла, придбання автомототранспорту";   -7- Родіонов М.К.
Пункт "і) частини першої статті 77 викласти в наступній редакції: "Безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням тим, хто працює і проживає у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними і фармацевтичними працівниками в таких населених пунктах і проживають у них, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництвом приватного житла, придбання автомототранспорту".  
Враховано редакційно   "ї) безплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм тим, хто проживає в селах та селищах, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними і фармацевтичними працівниками в таких населених пунктах і проживають у них, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництва приватного житла, придбання автомототранспорту";  
    -8- Григорович Л.С.
У пункті "ї" слово "квартирою" замінити словом "житлом".  
Враховано    
12. 3) доповнити пунктами "н", "о", "п" такого змісту:      2) доповнити пунктами "о", "п", "р", "с" такого змісту:  
13. "н) отримання щорічної грошової винагороди у розмірі середньомісячної заробітної плати за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;   -9- Родіонов М.К.
Пункт "н" викласти в наступній редакції: "Отримання щорічної грошової винагороди у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків".  
Враховано   "о) одержання щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;  
    -10- Шурма І.М.
У пункті "н", слово "до" виключити  
Враховано    
14. о) отримання допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу при наданні щорічної відпустки;      п) одержання допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;  
15. п) доплату у розмірі 25 відсотків від посадового окладу за роботу у державних і комунальних закладах охорони здоров'я, розташованих у селах та селищах".      р) доплату в розмірі 25 відсотків щомісячно від посадового окладу за роботу в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, розташованих у селах та селищах; с) встановлення надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу залежно від стажу медичної роботи в таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків; понад 10 років - 20 відсотків; понад 20 років - 30 відсотків".  
16. ІІ. Прикінцеві положення       
17. 1. Цей Закон набирає чинності з моменту оприлюднення.       
18. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону; забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.       
19. Проект Н.д.Л. Супрун       
20. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до статті 77 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (щодо пільг пенсіонерам-медикам, що проживають у сільській місцевості)       
21. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:       
22. І. Внести до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 4, ст. 19)такі зміни:       
23. 1.Пункт " ї " Статті 77 викласти в наступній редакції:       
24. " ї) безплатне користування квартирою з опаленням і освітленням тим, хто проживає в сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними і фармацевтичними працівниками в цих населених пунктах і проживають в них, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництва власного житла, придбання автомототранспорту".       
25. ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня опублікування.       
26. Проект Н.д.Б. Губського, В.Гурова       
27. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо безплатного забезпечення комунальними послугами працівників культури та охорони здоров'я, що працюють в сільській місцевості)       
28. Верховна Рада України постановляє:       
29. І. Внести до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (N 2801-ХІІ від 19 листопада 1992 року, Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 4, ст.19, ВВР, 2004, N 43-44, ст.493) такі зміни:       
30. 1. Пункт "ї" частини першої Статті 77 викласти у такій редакції:       
31. "ї) безплатне користування квартирою з опаленням і освітленням тим, хто проживає і працює в сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними і фармацевтичними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництва власного житла, придбання автомототранспорту;"       
32. ІІ. Внести до Закону України "Основи законодавства України про культуру" (N 2117-ХІІ від 14 лютого 1992 року, Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 21, ст.294, ВВР, ВВР, 2004, N 43-44, ст.493) такі зміни:       
33. 1. Частину четверту Статті 29 викласти у такій редакції:       
34. "Працівники культури, які працюють у сільській місцевості, селищах міського типу, а також пенсіонери, які раніше працювали на посадах працівників культури у цих населених пунктах і проживають у них, безплатно користуються житлом, опаленням і освітленням відповідно до законодавства."       
35. ІІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування       
36. ІV. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після прийняття Верховною Радою цього Закону привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність до цього Закону.       
37. Проект Н.д.Л. Танюка       
38. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України (щодо підвищення соціального захисту працівників освіти, культури та охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості)       
39. Верховна Рада України постановляє:       
40. І. Внести зміни до таких законів України:       
41. 1. Частину першу статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 1997 р., № 8, ст. 62; 1998 р., № 48, ст. 294; 2001 р., № 49, ст. 259; 2002 р., № 11, ст. 80, № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 8, ст. 67, № 17-18, ст. 250, № 15, ст. 228, № 43-44, ст. 493; 2005 р., № 4, ст. 83, № 7-8, ст. 162) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:       
42. "виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які працюють у державних і комунальних навчальних закладах, розташованих у селах та селищах, надбавок щомісячно у розмірі 25 відсотків від посадового окладу (ставки заробітної плати)".       
43. У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - п'ятнадцятим.       
44. 2. У частині першій статті 77 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19, № 11, ст. 93, № 15, ст. 132; 1994 р., № 28, ст. 235, № 41, ст. 376, № 45, ст. 404; 1997 р., № 15, ст. 115; 2000 р., 19, ст. 143; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250, № 43-44, ст. 493; 2005 р., № 4, ст. 83, № 7-8, ст. 162):       
45. 1) пункт "ї" викласти у такій редакції:       
46. "ї) безплатне користування житлом з опаленням і освітленням тим, хто проживає у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними і фармацевтичними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, у межах встановлених норм";       
47. 2) доповнити пунктами "н", "о", "п", "р" такого змісту:       
48. "н) отримання надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу медичної роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків; понад 10 років - 20 відсотків; понад 20 років - 30 відсотків;       
49. о) отримання щорічної грошової винагороди у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;       
50. п) отримання допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;       
51. р) доплату у розмірі 25 відсотків від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу у державних і комунальних закладах охорони здоров'я, розташованих у селах та селищах".       
52. 3. У статті 29 Закону України "Основи законодавства України про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 294; 1993 р., № 10, ст. 76, № 11, ст. 93, № 13, ст. 119, № 17, ст. 184; 1994 р., № 41, ст. 376; 1996 р., № 3, ст. 11; 1997 р., № 8, ст. 62; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 6, ст. 36, № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., 17-18, ст. 250, № 43-44, ст. 493; 2005 р., № 4, ст. 83, № 7-8, ст. 162):      3. У статті 29 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2001 р., N 2-3, ст 10; 2002 р., N 12-13, ст.92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 4, ст. 83):  
53. 1) частину четверту викласти у такій редакції:      1) частину четверту викласти в такій редакції:  
54. "Працівники культури, які працюють у сільській місцевості, селищах міського типу, а також пенсіонери, які раніше працювали у сфері культури в цих населених пунктах і проживають у них, безплатно користуються житлом, опаленням і освітленням у межах встановлених норм";   -11- Родіонов М.К.
Частину четверту статті 29 викласти в наступній редакції: "Працівники культури, які працюють у сільській місцевості, селищах міського типу, а також пенсіонери, які раніше працювали на посадах працівників культури у таких населених пунктах і проживають у них, безплатно користуються житлом, опаленням і освітленням у межах встановлених норм".  
Враховано редакційно   "Працівники культури, які працюють у селах та селищах, а також пенсіонери, які раніше працювали у сфері культури в таких населених пунктах і проживають у них, безплатно користуються житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм";  
55. 2) після частини четвертої додати частину п'яту такого змісту:      2) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:  
56. "Працівники культури мають право на:      "Працівники культури мають право на:  
57. 1) отримання надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері культури у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків; понад 10 років - 20 відсотків; понад 20 років - 30 відсотків;      1) одержання надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері культури у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків; понад 10 років - 20 відсотків; понад 20 років - 30 відсотків;  
58. 2) отримання щорічної грошової винагороди у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;   -12- Шурма І.М.
У пункті "2)" слово "до" виключити  
Враховано   2) одержання щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;  
59. 3) отримання допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;      3) одержання допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;  
60. 4) доплату у розмірі 25 відсотків від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу у державних і комунальних закладах, підприємствах, організаціях та установах культури, розташованих у селах та селищах".      4) доплату в розмірі 25 відсотків щомісячно від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу в державних і комунальних закладах, підприємствах, організаціях та установах культури, розташованих у селах та селищах".  
61. У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.      У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.  
62. ІІ. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
63. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.   -13- Лобода М.В.
Шурма І.М.
Бахтеєва Т.Д.
Григорович Л.С.
Сятиня М.Л.
Челомбітко І.В.
Пропонується ввести в дію закон з 1січня 2007 року  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.  
64. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону: подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України у зв'язку з прийняттям цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття необхідних нормативно-правових актів у зв'язку з прийняттям цього Закону.      2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону; забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.