Кількість абзаців - 35 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо протидії торгівлі людьми та втягування у заняття проституцією) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Кримінального кодексу України      Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за торгівлю людьми та втягнення в заняття проституцією  
3. (щодо протидії торгівлі людьми та втягування у заняття проституцією)   -1- Мойсик В.Р.
Бандурка О.М.
Маркуш М.А.
Сінченко С.Г.
Деркач Л.В.
Нечипорук В.П.
Потебенько М.О.
Плохой І.І.
Олексіюк С.С.
Шкіль А.В.
Ярославський О.В.
Назву Закону викласти у такій редакції: "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за торгівлю людьми та втягування у заняття проституцією"  
Враховано    
4. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
5. І. Внести до Кримінального кодексу України такі зміни:      І. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:  
6. 1)Статтю 8 після слів "передбачені цим Кодексом" доповнити словами "тяжкі та".      1. Статтю 8 після слів "передбачені цим Кодексом" доповнити словами "тяжкі або".  
7. 2)Статтю 149 викласти у наступній редакції:   -2- Маркуш М.А.
Буйко Г.В.
Частину 1 статті 149 "Торгівля людьми" викласти у такій редакції: "1. Торгівля людьми, тобто вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинене з використанням обману, шантажу чи уразливого стану людини, з метою експлуатації, або купівля, продаж чи здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина, з тією ж самою метою"  
Відхилено   2. Статті 149 та 303 викласти в такій редакції: "Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини 1 Торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності, або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. 3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені щодо малолітнього, або організованою групою, або поєднані з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Примітка 1. Під експлуатацією людини в цій статті слід розуміти всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю або примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусову вагітність, втягнення у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах тощо. 2. У статтях 149 та 303 цього Кодексу під уразливим станом особи слід розуміти зумовлений фізичними чи психічними властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин. 3. Відповідальність за вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання малолітнього чи неповнолітнього за цією статтею має наставати незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням обману, шантажу чи уразливого стану зазначених осіб або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, використання службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності";  
    -3- Мойсик В.Р.
"Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини 1. Торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 2. Дії, передбачені частинами першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб , або службовою особою з використанням службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності, або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені щодо малолітнього, або організованою групою, або поєднані з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Примітка 1. Під експлуатацією людини у цій статті слід розуміти всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю або примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусову вагітність, втягнення у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах тощо. 2. У статтях 149 та 303 цього Кодексу під уразливим станом особи слід розуміти зумовлений фізичними чи психічними властивостями або зовнішніми обставинами, стан особи, який позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин. 3. . Відповідальність за вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання малолітнього чи неповнолітнього за цією статтею має наставати незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням обману, шантажу чи уразливого стану зазначених осіб або з застосуванням чи погрозою застосування насильства, використання службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності  
Враховано    
    -4- Бандурка О.М.
Маркуш М.А.
Сінченко С.Г.
Деркач Л.В.
Нечипорук В.П.
Потебенько М.О.
Плохой І.І.
Олексіюк С.С.
Шкіль А.В.
Ярославський О.В.
Статтю 149 викласти у редакції, яка повністю відповідає вимогам Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, який доповнює Палермську Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності та враховує особливості національного кримінального законодавства: "Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини 1. Купівля, продаж чи здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина, - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. 2. Ті самі дії, вчинені з метою експлуатації, а також вчинення з використанням обману, шантажу чи уразливого стану вербування, передача, одержання, переміщення, переховування людини з тією ж метою, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб , або службовою особою з використанням службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності, а так само поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. 4. Дії, передбачені частинами першою, другою чи третьою цієї статті, вчинені щодо малолітнього, або поєднані з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені організованою групою, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Примітка 1. Під експлуатацією людини у цій статті слід розуміти всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю або примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях, примусову вагітність, втягнення у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах тощо. 2. У статтях 149 та 303 цього Кодексу під уразливим станом людини слід розуміти зумовлений фізичними чи психічними властивостями або зовнішніми обставинами стан людини, який позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям. 3. Відповідальність за вербування, передачу, одержання, переміщення, переховування малолітнього чи неповнолітнього за цією статтею має наставати незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням обману, шантажу чи уразливого стану зазначених осіб або з застосуванням чи погрозою застосування насильства, використанням службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності;"  
Враховано частково    
    -5- Кіссе А.І.
Статтю 149 викласти у такій редакції: "Стаття 149. Торгівля людьми 1. Схиляння людини шляхом насильства, погроз його застосування, обману або в інший спосіб до віддання себе або залежної від неї людини в експлуатацію, - карається позбавленням волі на строк до п'яти років; 2. Вербування, переховування, перевезення або інше переміщення людини, вчинені з метою її наступного продажу чи іншого відступлення, або з метою подальшої її експлуатації, або з метою вивезення її за межі України, а так само придбання або продаж, обмін чи інше відступлення людини - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої. 3. Придбання людини, поєднане з подальшим її відступленням або з вивезенням її за межі України, або з подальшою її експлуатацією, - караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років з конфіскацією майна або без такої. 4. Діяння, передбачені частинами другою або третьою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього, або щодо двох чи більше осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з використанням службового становища- караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такого. 5. Діяння, передбачені частинами другою або третьою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього його батьками, усиновителями, опікунами чи піклувальниками, або вчинені організованою групою, або якщо вони потягли зникнення потерпілого безвісті чи інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такого. Примітка. Експлуатація людини означає будь-які форми сексуальної експлуатації, примусову працю чи послуги, рабство або звичаї, подібні з рабством, або підневільний стан, втягнення у злочинну діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення в комерційних цілях, використання у збройних конфліктах".  
Враховано редакційно    
8. Стаття 149. Торгівля людьми       
9. 1. Торгівля людьми, тобто умисне, з корисливих мотивів, вчинення:   -6- Стретович В.М.
Буйко Г.В.
1. У ч. 1 ст. 149 виключити вислів "з корисливих мотивів" враховуючи те, що дії, які складають об'єктивну сторону цього злочину, можуть вчинюватися за різними мотивами і при цьому їхня суспільна небезпека зберігається. Також таке формулювання дозволить злочинцям уникати відповідальності, прикриваючись своїми нібито некорисливими мотивами.  
Враховано частково    
10. вербування;   -7- Стретович В.М.
Буйко Г.В.
2. Додати у перелік дій, що викладений у ч. 1 ст. 149 слова "перевезення, переховування" з метою імплементації норм Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності та Проколу до неї. Ці дії, вчинені визначеними у статті способами та з метою експлуатації людини, будуть формувати склад злочину "торгівля людьми". Необхідність включення цих дій пояснюється тим, що при кваліфікації вони не охоплюватимуться положеннями про співучасть у вчиненні злочину і залишатимуться безкарними, адже безпосередня передача людини та її експлуатація відбуватимуться вже на території іншої держави.  
Враховано    
11. оплатної чи безоплатної передачі в будь-який спосіб;       
12. обміну;       
13. одержання       
14. людини, шляхом обману, шантажу, зловживання довірою потерпілої особи, чи використання її уразливого стану, з метою експлуатації, -       
15. караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.   -8- Стретович В.М.
Буйко Г.В.
6. Санкції у всіх частинах статті 149 потребують корегування, адже у проекті передбачено більш м'яке покарання. Отже, пропонується залишити санкції на рівні чинних.  
Враховано    
16. 2. Ті самі діяння, вчинені з використанням службового становища або від якої потерпіла особа була у матеріальній або іншій залежності, або вчинені щодо двох або більше осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з насильством, погрозами застосування насильства над потерпілою особою чи її близькими родичами, -   -9- Стретович В.М.
Буйко Г.В.
3. У ч.2 ст. 149 виключити слово "родичами", залишивши слово "близькими". Таким чином буде розширено коло осіб, насильство щодо яких є способом впливу на потерпілу. Якщо буде залишено формулювання "близькі родичі", злочинці застосовуватимуть насильство відносно інших близьких потерпілій особі людей безкарно.  
Враховано    
17. караються позбавленням волі від чотирьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.       
18. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, або вчинені щодо неповнолітньої особи, незалежно від застосування чи незастосування до неї будь-яких заходів впливу, -   -10- Стретович В.М.
Буйко Г.В.
4. У частинах 3 та 4 ст. 149 замість слів "незалежно від застосування чи незастосування будь-яких заходів впливу" включити "незалежно від способу вчинення". Це пояснюється тим, що поняття "заходи впливу" має надто широкий зміст і потребує конкретизації, в той час як поняття "спосіб вчинення злочину" є зрозумілим і більш прийнятним для використання у Кримінальному кодексі.  
Враховано редакційно    
19. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.       
20. 4. Дії, передбачені частинами першою або другою, або третьою цієї статті, або якщо вони спричинили особливо тяжкі наслідки, або з метою вилучення у потерпілої особи органів чи тканин для трансплантації чи насильницького донорства, або щодо малолітньої особи, незалежно від застосування чи незастосування до неї будь-яких заходів впливу, -       
21. караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.       
22. Примітка 1. Експлуатацією людини вважається: всі форми сексуальної експлуатації, примусова праця або послуги, рабство або звичаї, подібні з рабством, в тому числі боргова кабала або вилучення органів, тканин чи інші види насильницького донорства.   -11- Стретович В.М.
Буйко Г.В.
Вилучити з Примітки 1 вислів "вилучення органів, тканин чи інші види насильницького донорства", адже ч.4 ст. 149 передбачає як кваліфікуючу ознаку вчинення злочину "з метою вилучення органів, тканин чи інші види насильницького донорства". Залишення цього виду експлуатації у Примітці 1 призведе до колізії норм і кваліфікації торгівлі людьми з метою вилучення органів за ч. 1 ст. 149 при відсутності кваліфікуючих ознак.  
Враховано    
23. Примітка 2. Уразливий стан - стан особи, коли вона за своїм фізичним, або психічним, або соціальним станом не здатна керувати своїми діями, чи позбавлена можливості самостійно приймати рішення, чи не може чинити адекватний опір, чи не здатна або усвідомлювати значення своїх дій подій.       
24. 3) Статтю 303 викласти у наступній редакції:   -12- Маркуш М.А.
Статтю 303 доповнити частинами першою та шостою в такій редакції: "1. Систематичне заняття проституцією, тобто надання сексуальних послуг з метою отримання доходу, - карається штрафом від п'ятидесяти до п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до ста двадцяти годин. 6. Особа, яка була втягнута в заняття проституцією за обставин, передбачених частинами другою, третьою, четвертою і п"ятою цієї статті і добровільно заявила про це та активно сприяла розкриттю злочинів, передбачених цією статтею, звільняється від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений частиною першою цієї статті." Відповідно частини 1-4 вважати частинами 2-5.  
Відхилено   "Стаття 303. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією 1. Втягнення особи в заняття проституцією або примушування її до зайняття проституцією з використанням обману, шантажу чи уразливого стану цієї особи, або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, або сутенерство- караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. 2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо кількох осіб або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності - караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років. 3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої. 4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені щодо малолітнього, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Примітка 1. Під сутенерством у цій статті слід розуміти дії особи по забезпеченню заняття проституцією іншою особою. 2. Відповідальність за втягнення малолітнього чи неповнолітнього в заняття проституцією чи примушування їх до заняття проституцією за цією статтею має наставати незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням обману, шантажу, уразливого стану зазначених осіб або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, використанням службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності".  
    -13- Мойсик В.Р.
Бандурка О.М.
Сінченко С.Г.
Деркач Л.В.
Нечипорук В.П.
Потебенько М.О.
Плохой І.І.
Олексіюк С.С.
Шкіль А.В.
Ярославський О.В.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо кількох осіб або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності - караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої. 4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені щодо малолітнього, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Примітка 1. Під сутенерством у цій статті слід розуміти дії особи по забезпеченню заняття проституцією іншою особою. 2. . Відповідальність за втягнення малолітнього чи неповнолітнього в заняття проституцією чи примушування їх до заняття проституцією за цією статтею має наставати незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням обману, шантажу, уразливого стану зазначених осіб або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, використанням службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності".  
Враховано    
25. Стаття 303. Примушування, втягнення у заняття проституцією, сутенерство   -14- Кіссе А.І.
3) Статтю 303 викласти у наступній редакції: "Стаття 303. Примушування, втягнення у заняття проституцією, сутенерство 1. Втягнення особи у заняття проституцією (надання сексуальних послуг з метою отримання доходу), - карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до двох років. 2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою з використанням службового становища або примушування до заняття проституцією з застосуванням насильства щодо потерпілої особи чи погрози застосування насильства до неї або її близьких родичів, - карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років. 3. Сутенерство, тобто створення, керівництво або участь в організованій групі, яка забезпечує діяльність з надання сексуальних послуг, а також дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені щодо неповнолітньої особи, - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років. 4. Дії, передбачені частинами першою, або другою, або третьою цієї статті, якщо вони потягли особливо тяжкі наслідки, або вчинені щодо малолітньої особи, - караються позбавленням волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої."  
Враховано частково    
26. 1. Втягнення особи у заняття проституцією (надання сексуальних послуг з метою отримання доходу) шляхом обману, шантажу, зловживання довірою, -       
27. карається штрафом від п'ятдесяти до п'ятисот неоподаткованих мінімумів громадян, або виправним роботами на строк до двох років.       
28. 2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою з використанням службового становища або примушування до заняття проституцією з застосуванням насильства щодо потерпілої особи чи погрози застосування насильства до неї або її близьких родичів, -   -15- Стретович В.М.
Буйко Г.В.
1. З проекту ст. 303 виключено таку кваліфікуючу ознаку втягнення або примушування до занять проституцією як вчинення цих дій за попередньою змовою групою осіб або організованою групою. Пропонується додати. 2. Пропонується виключити з ч.2 ст. 303 проекту слово "родичів" по аналогії з вищевикладеним.  
Враховано    
29. карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років.       
30. 3. Сутенерство, тобто створення, керівництво або участь в організованій групі, яка забезпечує діяльність з надання сексуальних послуг, а також дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені щодо неповнолітньої особи, -   -16- Стретович В.М.
Буйко Г.В.
Відповідно до вищевказаної Конвенції та Протоколу злочинні дії відносно неповнолітніх або малолітніх не потребують вказівки на спосіб вчинення злочину і є кримінальне караними без нього, тому пропонується по аналогії з ч. 3 ст. 149 додати після слів "вчинені щодо неповнолітньої особи" слова" незалежно від способу вчинення".  
Враховано У Примітці до статті 303   
31. карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів громадян, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.       
32. 4. Дії, передбачені частинами першою, або другою, або третьою цієї статті, якщо вони потягли особливо тяжкі наслідки, або вчинені щодо малолітньої особи, -       
33. караються позбавленням волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.       
34. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.