Кількість абзаців - 424 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (нова редакція)      Закон України Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (нова редакція)  
1. Верховна Рада України постановляє: І. Внести до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №10, ст. 43; 1995 р., №13, ст. 85; 1996 р., №5, ст. 18; 1997 р., №15, ст. 115; 1998 р., № 2, ст. 6, №34, ст. 233, №49, ст. 302; 1999 р., № 41, ст. 373; 2000 р., ; № 27, ст. 213; 2000 р., № 32, ст. 257) зміни, виклавши його у такій редакції:      Верховна Рада України постановляє: І. Внести до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №10, ст. 43; 1995 р., №13, ст. 85; 1996 р., №5, ст. 18; 1997 р., №15, ст. 115; 1998 р., № 2, ст. 6, №34, ст. 233, №49, ст. 302; 1999 р., № 41, ст. 373; 2000 р., ; № 27, ст. 213; 2000 р., № 32, ст. 257) зміни, виклавши його в такій редакції:  
2. "Закон України Про телебачення і радіомовлення Цей Закон відповідно до Конституції України та Закону України "Про інформацію" регулює діяльність телерадіоорганізацій на території України, визначає правові, економічні, соціальні, організаційні умови їх функціонування, спрямовані на реалізацію свободи слова, прав громадян на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, на відкрите і вільне обговорення суспільних питань.   -1- Беспалий Б.Я.
В тексті закону всі слова "мережі" замінити словами "телемережі".  
Враховано редакційно   "Закон України Про телебачення і радіомовлення Цей Закон відповідно до Конституції України та Закону України "Про інформацію" регулює відносини, що виникають у сфері телевізійного та радіомовлення на території України, визначає правові, економічні, соціальні, організаційні умови їх функціонування, спрямовані на реалізацію свободи слова, прав громадян на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, на відкрите і вільне обговорення суспільних питань.  
3. Р о з д і л І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Р о з д і л І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
4. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
5. Для цілей цього Закону, окрім енциклопедичних, вживаються такі терміни:   -2- Горбаль В.М.
Статтю 1 доповнити визначенням терміну "авторський знак".  
Відхилено   Для цілей цього Закону, окрім енциклопедичних, вживаються такі терміни:  
6. абонент - юридична або фізична особа, яка отримує телерадіопрограми на договірних засадах;   -3- Матвійчук Е.Л.
Термін "абонент" вилучити.  
Враховано   аудіовізуальний твір - частина телерадіопрограми, яка є об'єктом авторського права, має тривалість, авторську назву і власну концепцію, складається з епізодів або цілісних авторських творів, поєднаних між собою творчим задумом і зображувальними чи звуковими засобами, та яка є результатом спільної діяльності авторів, виконавців та виробників;  
    -4- Матвійчук Е.Л.
Додати нове визначення: "аудіовізуальний твір - частина телерадіопрограми, яка є об'єктом авторського права, має тривалість, авторську назву і власну концепцію, складається з епізодів або цілісних авторських творів поєднаних між собою творчим задумом і зображувальними чи звуковими засобами, та яка є результатом спільної діяльності авторів, виконавців та виробників;  
Враховано    
7. аудіовізуальна інформація - будь які сигнали що сприймаються зоровими і слуховими рецепторами людини та ідентифікуються як повідомлення про події, факти, явища, процеси, відомості про осіб а також коментарі (думки)про них;   -5- Беспалий Б.Я.
"аудіовізуальна інформація - повідомлення про події, факти, явища, процеси, відомості про осіб, а також коментарі (думки) про них, що передаються за допомогою зображень та звуків;"  
Враховано частково   аудіовізуальна інформація - будь-які сигнали що сприймаються зоровими і слуховими рецепторами людини та ідентифікуються як повідомлення про події, факти, явища, процеси, відомості про осіб, а також коментарі (думки) про них, що передаються за допомогою зображень та звуків;  
8. аудіовізуальні (електронні) засоби масової інформації - телевізійні та радіо програми і програмні послуги, які надають для масового приймання споживачами аудіовізуальну інформацію, передану у вигляді електромагнітних сигналів і прийняту за допомогою побутових електронних пристроїв;   -6- Беспалий Б.Я.
"аудіовізуальні (електронні) засоби масової інформації - телевізійні та радіопрограми, які надають для масового приймання споживачами аудіовізуальну інформацію, передану у вигляді електромагнітних сигналів і прийняту за допомогою побутових електронних пристроїв;"  
Враховано редакційно   аудіовізуальний (електронний) засіб масової інформації - організація, яка надає для масового приймання споживачами аудіовізуальну інформацію, передану у вигляді електричних сигналів і прийняту за допомогою побутових електронних пристроїв;  
9. багатоканальна (ефірна чи кабельна) мережа - телекомунікація, яка використовується для надання користувачам (абонентам) програмних послуг і має технологічний ресурс, достатній для одночасної трансляції (ретрансляції) кількох телерадіопрограм;   -7- Беспалий Б.Я.
"багатоканальна (ефірна чи кабельна) мережа - телекомунікаційна мережа загального користування, що створюється в межах одного населеного пункту і призначається для передавання абонентам програм радіо- та телебачення з використанням штучного спрямовуючого середовища і яка може інтегруватися в телекомунікаційні мережі загального користування загальнодержавного рівня; (привести до вимог Закону "Про телекомунікації")"  
Враховано редакційно   багатоканальна телемережа (ефірна або кабельна) - телекомунікаційна мережа загального користування, призначена для передавання телерадіопрограм, а також надання інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг, здатна забезпечити одночасну трансляцію більше ніж однієї телерадіопрограми і може інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування;  
    -8- Мішура В.Д.
"багатоканальна телемережа (ефірна або кабельна) - телекомунікаційна мережа загального користування, призначена для передавання телерадіопрограм, а також надання інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг, здатна забезпечити одночасну трансляцію більше ніж однієї телерадіопрограми і може інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування;"  
Враховано    
10. будинкова (міжбудинкова або квартальна чи зональна для групи будинків) розподільча мережа - телекомунікація, призначена для спрямування телерадіопрограм в окремі приміщення (квартири) будинку (групи будинків), яка є однією з внутрішніх комунікацій будинку (групи будинків) і не входить до складу багатоканальних мереж;   -9- Беспалий Б.Я.
будинкова (міжбудинкова або квартальна чи зональна для групи будинків) розподільча мережа - виключити, оскільки в тексті Закону не використовується;  
Відхилено   будинкова розподільна мережа - телекомунікаційна мережа, призначена для спрямування телерадіопрограм в окремі приміщення (квартири) будинку, яка є однією з внутрішніх комунікацій будинку і не входить до складу багатоканальних телемереж;  
    -10- Катушева З.Г.
"будинкова розподільна мережа - телекомунікаційна мережа, призначена для спрямування телерадіопрограм в окремі приміщення (квартири) будинку, яка є однією з внутрішніх комунікацій будинку і не входить до складу багатоканальних телемереж;"  
Враховано    
11. вітчизняна аудіовізуальна продукція - програми і передачі виробництво або спільне виробництво яких фінансується та контролюється фізичними або юридичними особами України;   -11- Беспалий Б.Я.
вітчизняна аудіовізуальна продукція - програми і передачі вітчизняного виробника.  
Враховано частково    
    -12- Бойко Ю.А.
В статті 1 термін "вітчизняна аудіовізуальна продукція" замінити на "національний аудіовізуальний продукт" і визначити його в наступній редакції: "національний аудіовізуальний продукт - програми, фільми, аудіовізуальні твори, вироблені фізичними або юридичними особами України" та відповідно змінити порядок абзаців.  
Враховано розміщено за абеткою   
12. власний продукт телерадіоорганізації - програми та передачі, їх частини, які повністю або частково створені та (чи) профінансовані телерадіоорганізацією;      власний продукт телерадіоорганізації - програми та передачі, їх частини, які повністю або частково створені та (чи) профінансовані телерадіоорганізацією;  
13. власник телерадіоорганізації - фізична або юридична особа, яка набула права власності на телерадіоорганізацію або на частку її статутного фонду шляхом заснування чи в інший передбачений законодавством спосіб і формує керівні та наглядові органи телерадіоорганізації;   -13- Бойко Ю.А.
слова "і формує керівні та наглядові органи телерадіоорганізації" вилучити.  
Враховано   власник телерадіоорганізації - фізична або юридична особа, яка набула права власності на телерадіоорганізацію або на частку її статутного фонду шляхом заснування чи в інший передбачений законодавством спосіб;  
14. громадські телерадіоорганізації - телерадіоорганізації, які відповідно до законодавства мають статус неприбуткових громадських організацій і створюються засновниками (фізичними та/або юридичними особами) з метою задоволення громадських інформаційних потреб;   -14- Бойко Ю.А.
"громадські телерадіоорганізації - телерадіоорганізації, які відповідно до закону є неприбутковими організаціями, створеними з метою задоволення інформаційних потреб територіальних громад;"  
Враховано   громадські телерадіоорганізації - телерадіоорганізації, які відповідно до закону є неприбутковими організаціями, створеними з метою задоволення інформаційних потреб територіальних громад;  
15. державні телерадіоорганізації - засновані відповідно до законодавства органами державної влади телерадіоорганізації, які є державними підприємствами і здійснюють офіційне сповіщення актів цих органів та висвітлення їх діяльності на всю територію чи відповідний регіон України і на зарубіжну аудиторію;   -15- Горбаль В.М.
Ч. 12 ст. 1 викласти у наступній редакції: "державні телерадіоорганізації - засновані відповідно до законодавства органами державної влади телерадіоорганізації, які є державними підприємствами і здійснюють поряд із трансляцією телерадіопрограм офіційне оголошення нормативно-правових актів цих органів та висвітлення їх діяльності на всю територію чи відповідний регіон України і на зарубіжну аудиторію;";  
Враховано частково   державні телерадіоорганізації - телерадіоорганізації, які є державними підприємствами, засновані органами державної влади;  
    -16- Бойко Ю.А.
"державні телерадіоорганізації - телерадіоорганізації, які є державними підприємствами, заснованині органами державної влади;"  
Враховано    
16. ефірний час - проміжок часу, впродовж якого відповідно до ліцензії на мовлення телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги здійснює трансляцію (ретрансляцію) програм та передач;   -17- Беспалий Б.Я.
ефірний час - проміжок часу, впродовж якого відповідно до ліцензії на мовлення телерадіоорганізація здійснює трансляцію (ретрансляцію) програм та передач;  
Враховано   ефірний час - проміжок часу, впродовж якого відповідно до ліцензії на мовлення телерадіоорганізація здійснює трансляцію (ретрансляцію) програм та передач;  
    -18- Супрун Л.П.
Додати окремий абзац: " зона впевненого приймання - територія, в межах якої напруженість поля корисної хвилі перевищує сумарну напруженість поля хвиль, що заважають, на величину мінімальної медіанної напруженості поля для відповідного часу доби."  
Відхилено    
17. канал мовлення - сукупність технічних засобів з частотними присвоєннями, призначених для трансляції телерадіопрограм та передач на територію, що визначається параметрами технічних засобів мовлення, яка забезпечує трансляцію в реальному часі не більше однієї телерадіопрограми;   -19- Беспалий Б.Я.
канал мовлення - сукупність технічних засобів з частотними присвоєннями, призначених для трансляції передач з використанням природного частотного ресурсу на територію, яка визначається параметрами технічних засобів мовлення, і що забезпечуює трансляцію в реальному часі не більше однієї телерадіопрограми;  
Враховано редакційно   канал мовлення - сукупність технічних засобів мовлення (кабельного, оптичного, радіозв'язку), призначених для розповсюдження теле- та/чи радіопрограм на територію, що визначається параметрами цих засобів, що забезпечують трансляцію в реальному часі однієї телерадіопрограми; канал телевізійний - певна смуга частот, призначена для потреб телебачення і зазначена в Плані використання радіочастотного ресурсу України;  
    -20- Мовчан П.М.
Викласти в такій редакції: "канал телемовлення - сукупність технічних засобів з частотним присвоєнням, призначених для трансляції телепередач на території, що визначається параметрами технічних засобів мовлення;  
Враховано редакційно    
    -21- Правденко С.М.
Додати нове визначення: "канал телевізійний - певна смуга частот призначена для потреб телебачення і зазначена в Плані використання радіочастотного ресурсу України";  
Враховано    
    -22- Правденко С.М.
Термін "канал мовлення багатоканальної мережі" викласти у редакції: "канал мовлення багатоканальної телемережі - частина ресурсу багатоканальної телемережі, яка забезпечує трансляцію в реальному часі однієї телерадіопрограми;"  
Враховано    
18. канал мовлення в багатоканальній мережі - частина ресурсу багатоканальної системи (мережі), яка забезпечує трансляцію в реальному часі однієї телерадіопрограми;   -23- Беспалий Б.Я.
Термін виключити  
Відхилено   канал мовлення багатоканальної телемережі - частина ресурсу багатоканальної телемережі, яка забезпечує трансляцію в реальному часі однієї телерадіопрограми;  
19. комунальні телерадіоорганізації - телерадіоорганіза- ції, створені територіальною громадою у встановленому законом порядку як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування;   -24- Мішура В.Д.
комунальні телерадіоорганізації - створені територіальною громадою у встановленому законом порядку телерадіоорганізації, не менше половини акцій або часток статутного фонду яких знаходяться у комунальній власності;  
Враховано   комунальні телерадіоорганізації - створені органами місцевого самоврядування за участі територіальної громади у встановленому законом порядку телерадіоорганізації, не менше половини акцій або часток статутного фонду яких знаходяться в комунальній власності;  
20. конкурсна гарантія - встановлений Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення грошовий внесок, що підтверджує наміри та зобов'язання учасника конкурсу на отримання ліцензії;   -25- Горбаль В.М.
У частині 17 статті 1 слово "гарантія" замінити словом "передплата".  
Відхилено   конкурсна гарантія - встановлений Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення грошовий внесок, що підтверджує наміри та зобов'язання учасника конкурсу на отримання ліцензії;  
    -26- Беспалий Б.Я.
конкурсна гарантія - вилучити.  
Відхилено    
21. ліцензія на мовлення - документ державного зразка, який видається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та засвідчує право ліцензіата відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, використовувати канали мовлення та/або мережі мовлення, отримувати абонентську плату;   -27- Беспалий Б.Я.
"ліцензія на мовлення - документ державного зразка, який видається телерадіоорганізації Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та засвідчує право ліцензіата на мовлення відповідно до умов ліцензії";  
Враховано редакційно   ліцензія на мовлення - документ державного зразка, який видається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та засвідчує право ліцензіата відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, використовувати канали мовлення, мережі мовлення, канали багатоканальних телемереж; ліцензія провайдера програмної послуги - документ державного зразка, який видається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та засвідчує право ліцензіата надавати програмні послуги з використанням ресурсу багатоканальних телемереж;  
    -28- Правденко С.М.
Додати новий термін наступного змісту: "ліцензія провайдера програмної послуги - документ державного зразку, який видається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та засвідчує право ліцензіата надавати програмні послуги з використанням ресурсу багатоканальних телемереж";  
Враховано    
    -29- Супрун Л.П.
Абзац сьомий статті 1 викласти у такий редакції: "ліцензія на мовлення - документ державного зразку, який видається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та засвідчує право ліцензіата відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення у зонах впевненого приймання каналу мовлення населенням, використовувати канали мовлення, мережі мовлення, канали багатоканальних телемереж;;"  
Відхилено    
22. ліцензійні умови - кваліфікаційні, організаційні, технічні, технологічні, фінансово-економічні, особливі вимоги до суб'єктів інформаційної діяльності (телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги), які мають на меті отримання ліцензії на мовлення;   -30- Беспалий Б.Я.
"ліцензійні вимоги - кваліфікаційні, організаційні, технічні, технологічні, фінансово-економічні, особливі вимоги до діяльності телерадіоорганізацій, які мають на меті отримання ліцензії на мовлення";  
Враховано   ліцензійні вимоги - кваліфікаційні, організаційні, технічні, технологічні, фінансово-економічні, особливі вимоги до телерадіоорганізацій, які мають на меті отримання ліцензії на мовлення;  
23. ліцензіат (власник ліцензії) - суб'єкт інформаційної діяльності (телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги), якому Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видала ліцензію на мовлення;   -31- Беспалий Б.Я.
ліцензіат (власник ліцензії) - телерадіо- організація, якій Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видала ліцензію на мовлення;  
Враховано редакційно   ліцензіат (власник ліцензії) - юридична або фізична особа, якій Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видала відповідну ліцензію;  
24. ліцензування мовлення - видача, продовження, переоформлення, анулювання ліцензій на мовлення, внесення змін до ліцензій на мовлення, видача дублікатів ліцензій на мовлення, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов і умов ліцензії, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов і умов ліцензії, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування мовлення;      ліцензування мовлення - видача, продовження, переоформлення, анулювання ліцензій на мовлення, внесення змін до ліцензій на мовлення, видача дублікатів ліцензій на мовлення, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов і умов ліцензії, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов і умов ліцензії, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування мовлення;  
25. логотип (фірмовий, торговий знак) - постійний словесний, образомісткий об'ємний знак, комбінований з літерами, цифрами, словами або без них, що є емблемою телерадіоорганізації, студії, агентства чи окремої особи, які представляють свої телерадіопрограми чи передачі;   -32- Катушева З.Г.
логотип (фірмовий, торговий знак) - будь-яка комбінація позначень (слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), які придатні для вирізнення програм чи передач однієї телерадіоорганізації від іншої;  
Враховано   логотип (фірмовий, торговий знак) - будь-яка комбінація позначень (слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), які придатні для вирізнення програм чи передач однієї телерадіоорганізації від іншої;  
26. мовлення (телерадіомовлення) - діяльність телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги по підготовці і розповсюдженню телерадіопрограм та передач у відкритому чи кодованому вигляді за допомогою технічних засобів шляхом трансляції, ретрансляції або надання програмної послуги для безпосереднього прийому споживачами;   -33- Беспалий Б.Я.
мовлення (телерадіомовлення) - діяльність телерадіоорганізацій по створенню і розповсюдженню телерадіопрограм та передач у відкритому чи кодованому вигляді за допомогою технічних засобів шляхом трансляції для безпосереднього прийому споживачами;  
Враховано частково   мовлення (телерадіомовлення) - створення (комплектування та/або пакетування) і розповсюдження програм, пакетів програм, передач з використанням технічних засобів телекомунікацій для публічного приймання за допомогою побутових теле- та радіоприймачів у відкритий спосіб чи за абонентську плату на договірних засадах;  
    -34- Катушева З.Г.
мовлення (телерадіомовлення) - створення (комплектування та/або пакетування) і розповсюдження програм, пакетів програм, передач з використанням технічних засобів телекомунікацій для публічного приймання за допомогою побутових теле- та радіоприймачів у відкритий спосіб чи за абонентську плату на договірних засадах;  
Враховано    
27. мовник - суб'єкт інформаційної діяльності (телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги), який на підставі ліцензії на мовлення здійснює підготовку і розповсюдження телерадіопрограм та передач у відкритому чи кодованому вигляді шляхом трансляції, ретрансляції або надання програмної послуги для безпосереднього прийому споживачами;   -35- Беспалий Б.Я.
мовник - телерадіоорганізація, яка на підставі ліцензії на мовлення здійснює створення і розповсюдження телерадіопрограм та передач у відкритому чи кодованому вигляді за допомогою технічних засобів шляхом трансляції для прийому споживачами;  
Враховано частково   мовник (теле- чи радіо) - суб'єкт господарювання, який створює (комплектує та/або пакетує) телевізійні чи радіопрограми та передачі і розповсюджує їх у відкритому чи кодованому вигляді за допомогою технічних засобів шляхом трансляції та ретрансляції для приймання їх споживачами;  
    -36- Мішура В.Д.
Термін викласти в редакції: "мовник (теле- чи радіо) - суб'єкт господарювання, який створює (комплектує та/або пакетує) телевізійні чи радіопрограми " далі за текстом  
Враховано    
28. мережа мовлення - сукупність визначених ліцензією на мовлення радіочастот, каналів мовлення, каналів кабельних та /чи ефірних багатоканальних мереж, проводових мереж, супутників, які використовуються мовниками для розповсюдження теле- чи радіопрограм та передач;   -37- Беспалий Б.Я.
: мережа мовлення - сукупність визначених ліцензією на мовлення радіочастот, каналів мовлення, супутників, які використовують- ся мовниками для розповсюдження теле- чи радіопрограм та передач;  
Враховано редакційно   мережа мовлення - сукупність визначених ліцензією на мовлення каналів мовлення, телемереж, радіочастот, супутників, які використовуються мовником для розповсюдження теле- чи радіопрограм та передач; національний аудіовізуальний продукт - програми, фільми, аудіовізуальні твори, вироблені фізичними або юридичними особами України;  
    -38- Артеменко Ю.А.
Матвійчук Е.Л.
Статтю 1 доповнити новими абзацами такого змісту: "національний продукт - аудіовізуальний твір, авторами, виконавцями та виробниками якого є громадянами України;"  
Враховано редакційно    
29. необгрунтований показ насильства - не виправдане контекстом розповсюдження повідомлень, слів і зображень із змістом або показом насильства;   -39- Баграєв М.Г.
вилучити  
Враховано    
30. оператор багатоканальної мережі - суб'єкт господарювання (юридична або фізична особа), який здійснює обслуговування та технічну експлуатацію багатоканальної мережі на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";   -40- Беспалий Б.Я.
"оператор багатоканальної телемережі - суб'єкт господарювання (юридична або фізична особа), який здійснює обслуговування та технічну експлуатацію багатоканальної телемережі відповідно до вимог Закону України "Про телекомунікації", без права надання програмної (інформаційної) послуги;"  
Враховано   оператор багатоканальної телемережі - суб'єкт господарювання (юридична або фізична особа), який здійснює обслуговування та технічну експлуатацію багатоканальної телемережі відповідно до вимог Закону України "Про телекомунікації", без права надання програмної (інформаційної) послуги;  
31. пакет програм - перелік телерадіопрограм, які пропонуються користувачам багатоканальної мережі на договірних засадах; пакет програм може бути універсальним (універсальна програмна послуга), стандартним (за пропозицією провайдера програмної послуги) або індивідуальним (на замовлення користувача);   -41- Мішура В.Д.
"пакет програм - перелік телерадіопрограм, які провайдер програмної послуги пропонує абонентам на договірних засадах як цілісну інформаційну послугу;"  
Враховано   пакет програм - перелік телерадіопрограм, які провайдер програмної послуги пропонує абонентам на договірних засадах як цілісну інформаційну послугу;  
32. передача (телерадіопередача) - змістовно завершена частина програми (телерадіопрограми), яка має відповідну назву, обсяг трансляції, авторський знак, може бути використана незалежно від інших частин програми і розглядається як цілісний інформаційний продукт;   -42- Стецьків Т.С.
доповнити частиною двадцять шостою: „передача - частина радіо або телевізійної програми, яка містить в собі авторський знак або повідомлення незалежної юридичної особи";  
Враховано по-суті  передача (телерадіопередача) - змістовно завершена частина програми (телерадіопрограми), яка має відповідну назву, обсяг трансляції, авторський знак, може бути використана незалежно від інших частин програми і розглядається як цілісний інформаційний продукт;  
33. провайдер програмної послуги - фізична або юридична особа (постачальник програм), яка надає споживачам (абонентам) програмні послуги із застосуванням ресурсу багатоканальної мережі;   -43- Беспалий Б.Я.
провайдер програмної послуги - фізична або юридична особа (постачальник програм), яка надає телерадіоорганізаціям або операторам кабельної мережі програмні послуги згідно з угодою;  
Відхилено 1  провайдер програмної послуги - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії виданої Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення на договірних засадах надає абонентам можливість перегляду пакетів програм, використовуючи для передавання цих програм ресурси багатоканальних телемереж;  
    -44- Мішура В.Д.
"провайдер програмної послуги - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії виданої Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення на договірних засадах надає абонентам можливість перегляду пакетів програм, використовуючи для передавання цих програм ресурси багатоканальних телемереж;"  
Немає висновку    
34. проводова мережа - комплекс поєднаних у єдиному технологічному процесі споруд і технічних засобів, призначений трансляції однієї чи кількох радіопрограм у штучному закритому середовищі (проводі);      проводова мережа - комплекс поєднаних у єдиному технологічному процесі споруд і технічних засобів, призначений для трансляції однієї чи кількох радіопрограм у штучному закритому середовищі (проводі);  
35. програма (телерадіопрограма) - поєднана єдиною творчою концепцією сукупність передач (телерадіопередач), яка має постійну назву і транслюється телерадіоорганізацією за певною сіткою мовлення;   -45- Стецьків Т.С.
доповнити частиною двадцять сьомою: „програма - послідовність радіо- і телевізійних передач, що регулярно передаються однією телерадіомовною організацією";  
Відхилено   програма (телерадіопрограма) - поєднана єдиною творчою концепцією сукупність передач (телерадіопередач), яка має постійну назву і транслюється телерадіоорганізацією за певною сіткою мовлення;  
36. програмна послуга - специфічна діяльність провайдера, яка полягає у формуванні пакетів програм та забезпечення абонентам можливості їх перегляду на договірних засадах;   -46- Беспалий Б.Я.
"програмна послуга - специфічна діяльність провайдера, яка полягає у забезпеченні можливості використання програмних послуг телерадіоорганізацій операторами кабельних мереж на договірних засадах;" (це не від мовлення і не слід використовувати цей термін для запровадження подвійного ліцензування).  
Відхилено   програмна послуга - формування пакетів програм та забезпечення абонентам можливості їх перегляду на договірних засадах;  
    -47- Мішура В.Д.
"програмна послуга - формування пакетів програм та забезпечення абонентам можливості їх перегляду на договірних засадах;"  
Враховано    
37. програмна концепція мовлення - обов'язковий додаток до ліцензії на мовлення, яким визначаються основні змістовні характеристики мовлення відповідно до вимог цього Закону;      програмна концепція мовлення - обов'язковий додаток до ліцензії на мовлення, яким визначаються основні змістовні характеристики мовлення відповідно до вимог цього Закону;  
38. пряма трансляція - безпосереднє розповсюдження теле- або радіопередач без попереднього запису і монтажу;   -48- Беспалий Б.Я.
"пряма трансляція - безпосередня трансляція теле- або радіопередач без попереднього запису і монтажу;"  
Враховано   пряма трансляція - безпосередня трансляція теле- або радіопередач без попереднього запису і монтажу;  
39. ретрансляція - прийом мовником і одночасне розповсюдження ним у повному обсязі та без змін будь-якими технічними засобами для безпосереднього прийому споживачами у відкритому або кодованому вигляді телерадіопрограм та/або передач, що транслюються для масового приймання споживачами, або значних частин таких програм та /або передач; використання елементів певних програм в іншій програмі (записується з ефіру та включається в іншу програму)не вважається ретрансляцією;   -49- Артеменко Ю.А.
Матвійчук Е.Л.
"Ретрансляція - прийом і одночасне розповсюдження у повному обсязі та без змін будь-якими технічними засобами для безпосереднього прийому споживачами у відкритому або кодованому вигляді телерадіопрограм або передач;"  
Враховано частково   ретрансляція - прийом і одночасна передача, незалежно від використаних технічних засобів, повних і незмінних телерадіопрограм, або істотних частин таких програм, які транслюються мовником;  
    -50- Стецьків Т.С.
"ретрансляція - отримання і одночасна передача програми, що передається національною або іноземною телерадіомовною організацією для прийому широкою аудиторією";  
Відхилено    
    -51- Мішура В.Д.
ретрансляція - прийом і одночасна передача, незалежно від використаних технічних засобів, повних і незмінних телерадіопрограм, або істотних частин таких програм, які транслюються мовником;  
Враховано    
40. розклад мовлення телерадіоорганізацій - відкрита інформація телерадіоорганізацій, на яку не розповсюджується авторське право, про послідовність виходу в ефір та хронометраж телерадіопередач упродовж певного визначеного відрізку часу;   -52- Баграєв М.Г.
Замінити "розклад мовлення телерадіоорганізації" на "програму телерадіопередач" та відповідно змінити місцезнаходження частини.  
Відхилено   розклад мовлення телерадіоорганізацій - відкрита інформація телерадіоорганізацій, на яку не розповсюджується авторське право, про послідовність виходу в ефір та хронометраж телерадіопередач упродовж певного визначеного відрізку часу;  
41. сітка мовлення - документ, що містить перелік, послідовність, назву, час виходу в ефір теле- чи радіопрограм, теле- чи радіопередач і відображає основні напрямки програмної концепції мовлення на конкретний період;      сітка мовлення - документ, що містить перелік, послідовність, назву, час виходу в ефір теле- чи радіопрограм, теле- чи радіопередач і відображає основні напрями програмної концепції мовлення на конкретний період;  
42. система колективного прийому - комплекс обладнання, який на базі будинкової (міжбудинкової, квартальної, зональної) розподільчої мережі забезпечує прийом теле- чи радіопрограм споживачами, що мешкають в одному або в кількох будинках (групі, кварталі, зоні) за допомогою побутових приймальних засобів без права наступного розповсюдження цих програм та отримання абонентської плати;   -53- Беспалий Б.Я.
система колективного прийому - комплекс обладнання, який на базі будинкової (міжбудинкової, квартальної, зональної) розподільчої мережі забезпечує прийом теле/ чи радіопрограм споживачами, що мешкають в одному або в кількох будинках (групі, кварталі, зоні) за допомогою приймальних засобів;  
Відхилено   система колективного прийому - комплекс обладнання, який забезпечує в межах одного будинку можливість прийому теле- чи радіопрограм за допомогою побутових приймальних засобів без обмеження можливості у виборі програм, без права наступного розповсюдження цих програм та отримання абонентської плати; суб'єкт інформаційної діяльності - юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність в сфері телебачення і радіомовлення (телерадіоорганізації, провайдери програмної послуги тощо);  
    -54- Баграєв М.Г.
"система колективного прийому - комплекс обладнання, який забезпечує в межах одного будинку можливість прийому теле- чи радіопрограм за допомогою побутових приймальних засобів без обмеження можливості у виборі програм, без права наступного розповсюдження цих програм та отримання абонентської плати;"  
Враховано    
    -55- Баграєв М.Г.
Додати нове визначення: "суб'єкт інформаційної діяльності - юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність в сфері телебачення і радіомовлення (телерадіоорганізації, провайдери програмної послуги тощо);"  
Враховано    
43. соціальне телерадіомовлення - передачі чи програми освітнього, навчального та довідкового характеру для сліпих, глухих, людей з послабленим слухом, а також програми і передачі з проблем екологічного виховання;      соціальне телерадіомовлення - передачі чи програми освітнього, навчального та довідкового характеру, передачі для сліпих, глухих, людей з послабленим слухом, а також програми і передачі з проблем екологічного виховання;  
44. суспільне телебачення і радіомовлення - організаційно-правова форма некомерційного телебачення і радіомовлення, засади діяльності якої визначено Законом України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України";      Суспільне телебачення і радіомовлення - організаційно-правова форма некомерційного телебачення і радіомовлення, засади діяльності якої визначено Законом України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України";  
45. спонсорство - участь фізичної або юридичної особи у прямому чи опосередкованому фінансуванні програм з метою сприяння популяризації свого імені, фірмового найменування, торгової марки або іміджу цієї особи;   -56- Правденко С.М.
Додати визначення: "студія-виробник (незалежний продюсер) - суб'єкт господарювання, який займається створенням (виготовленням) фільмів, реклами, окремих теле- та/чи радіопередач чи програм;"  
Враховано   спонсорство - участь фізичної або юридичної особи у прямому чи опосередкованому фінансуванні програм з метою сприяння популяризації свого імені, фірмового найменування, торгової марки або іміджу цієї особи; студія-виробник (незалежний продюсер) - суб'єкт господарювання, який займається створенням (виготовленням) фільмів, реклами, окремих теле- та/чи радіопередач чи програм;  
46. суборенда каналу мовлення - юридично оформлена або прихована поступка визначеним ліцензією на мовлення каналом (часом) мовлення юридичній або фізичній особі, що не є ліцензіатом, включаючи не передбачену умовами ліцензії (програмною концепцією мовлення) систематичну ретрансляцію програм і передач інших телерадіоорганізацій;   -57- Артеменко Ю.А.
Матвійчук Е.Л.
"суборенда каналу мовлення - юридично оформлена або прихована поступка визначеного ліцензією на мовлення каналом (часом) мовлення іншій юридичній або фізичній особі, включаючи не передбачену умовами ліцензії (програмною концепцією мовлення) систематичну ретрансляцію програм і передач інших телерадіоорганізацій;"  
Враховано   суборенда каналу мовлення - юридично оформлена або прихована поступка визначеного ліцензією на мовлення каналом (часом) мовлення іншій юридичній або фізичній особі, включаючи не передбачену умовами ліцензії (програмною концепцією мовлення) систематичну ретрансляцію програм і передач інших телерадіоорганізацій;  
    -58- Беспалий Б.Я.
суборенда каналу мовлення - юридично оформлена або прихована поступка телерадіоорганізацією визначеним ліцензі- єю на мовлення каналом (часом) мовлення іншій телерадіоорганізації, що не є ліцензіатом, крім випадків юридично оформленого надання та (чи) обміну телерадіопрограмами між телерадіооргані- заціями-виробниками, а також ретрансляції новин, спортивних чи інших видовищних заходів;  
Відхилено    
47. телебачення - виробництво та розповсюдження аудіовізуальних програм та передач;   -59- Беспалий Б.Я.
"телебачення - виробництво і розповсюдження аудіовізуальних програм та передач. В залежності від способу первинного розповсюдження електромаг- нітних сигналів розрізняється ефірне телебачення (розповсюдження сигналів шляхом випромінювання в ефір), кабельне телебачення (розповсюдження сигналів в штучному спрямовуючому середовищі) і супутникове телебачення (розповсюдження сигналів з використанням штучного супутника Землі);"  
Враховано частково у інших статтях  телебачення - виробництво або комплектування (пакетування) придбаних та розповсюдження аудіовізуальних програм та передач незалежно від технічних засобів розповсюдження;  
    -60- Мішура В.Д.
"телебачення - виробництво або комплектування (пакетування) придбаних та розповсюдження аудіовізуальних програм та передач незалежно від технічних засобів розповсюдження;"  
Враховано    
48. телекомунікація - технологічний канал передачі інформації на відстань шляхом випромінювання електромагнітних сигналів;   -61- Беспалий Б.Я.
телекомунікація - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах; (узгоджено з Законом України "Про телекомунікації")  
Відхилено    
    -62- Баграєв М.Г.
Вилучити цей термін, оскільки він визначений Законом "Про телекоммунікації"  
Враховано    
49. телерадіоорганізація - зареєстрована у встановленому законодавством порядку юридична особа, яка створює телерадіопрограми та/або передачі для масового розповсюдження і транслює їх на підставі відповідної ліцензії на мовлення або передає третій стороні для трансляції у повному обсязі та без змін;   -63- Беспалий Б.Я.
"телерадіоорганізація - зареєстрована у встановленому законодавством порядку юридична особа, яка створює телерадіопрограми та/або передачі для масового розповсюдження і транслює їх на підставі відповідної ліцензії на мовлення;"  
Відхилено   телерадіоорганізація - зареєстрована у встановленому законодавством порядку юридична особа, яка на підставі виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення ліцензії на мовлення створює або комплектує та/чи пакетує телерадіопрограми та/або передачі і розповсюджує їх за допомогою технічних засобів мовлення;  
    -64- Стецьків Т.С.
В частині двадцять першій слово „телерадіоорганізація" замінити на слова „телерадіомовна організація", після слів „юридична особа" замінити словами - „яка виробляє або складає програми і транслює їх або передає іншим особам для трансляції у повній та незмінній формі";  
Відхилено    
50. телерадіожурналіст - штатний або позаштатний творчий працівник телерадіоорганізації (кореспондент, ведучий, режисер, оператор), який професійно збирає, одержує, створює і готує інформацію для розповсюдження;   -65- Горбаль В.М.
У частині 47 статті 1 слова " (кореспондент, ведучий, режисер, оператор)" виключити.  
Враховано   телерадіожурналіст - штатний або позаштатний творчий працівник телерадіоорганізації, який професійно збирає, одержує, створює і готує інформацію для розповсюдження;  
51. телерадіопрацівник - штатний або позаштатний працівник телерадіоорганізації, який за характером своєї професійної діяльності бере участь у створенні та розповсюдженні телерадіопередач та програм;   -66- Горбаль В.М.
Частину 48 статті 1 викласти у наступній редакції: "телерадіопрацівник - штатний або позаштатний працівник телерадіоорганізації, який відповідно до своєї професійної діяльності та посадових обов'язків бере участь у створенні та розповсюдженні телерадіопередач та програм;"  
Враховано редакційно   телерадіопрацівник - штатний або позаштатний працівник телерадіоорганізації, який за характером своєї професійної діяльності та відповідно до посадових обов'язків бере участь у створенні та розповсюдженні телерадіопрограм та передач;  
52. технічні засоби розповсюдження (трансляції) телерадіопрограм - сукупність радіоелектронних засобів та технічних пристроїв, за допомогою яких програми та передачі доводяться до споживачів;   -67- Беспалий Б.Я.
"технічні засоби трансляції телерадіопрограм - сукупність радіоелектронних засобів та технічних пристроїв, за допомогою яких програми та передачі телерадіоорганізацій доводяться до споживачів;"  
Відхилено   технічні засоби мовлення - сукупність радіоелектронних засобів та технічних пристроїв, за допомогою яких програми та передачі доводяться до споживачів;  
53. трансляція (телерадіотрансляція) - первісне розповсюдження для масового приймання споживачами телерадіопрограм та передач у відкритому або кодованому вигляді за допомогою технічних засобів шляхом випромінювання електромагнітних сигналів через відкрите середовище (ефір) або закрите штучне середовище;   -68- Мішура В.Д.
"трансляція (телерадіотрансляція) - початкова передача, яка здійснюється наземними передавачами, за допомогою кабельного телебачення або супутниками будь-якого типу в закодованому або відкритому вигляді телевізійних чи радіопрограм, що приймаються населенням;"  
Враховано   трансляція (телерадіотрансляція) - початкова передача, яка здійснюється наземними передавачами, за допомогою кабельного телебачення або супутниками будь-якого типу в закодованому або відкритому вигляді телевізійних чи радіопрограм, що приймаються населенням;  
54. умови ліцензії - визначені ліцензією на мовлення та додатками до ліцензії організаційні, технологічні та змістовні характеристики мовлення, а також організаційно-технічні, фінансові, інвестиційні зобов'язання організації-ліцензіата;      умови ліцензії - визначені ліцензією на мовлення та додатками до ліцензії організаційні, технологічні та змістовні характеристики мовлення, а також організаційно-технічні, фінансові, інвестиційні зобов'язання організації-ліцензіата;  
55. універсальна програмна послуга - результат діяльності провайдера програмної послуги, спрямований на забезпечення користувачам (абонентам) багатоканальної мережі можливості перегляду програм телерадіоорганізацій, які відповідно до ліцензій здійснюють мовлення на території, де розташована багатоканальна мережа.   -69- Беспалий Б.Я.
"універсальна програмна послуга - перелік телеканалів, який складається з каналів державного, суспільного і комунального мовлення, що розповсюджуються в даній місцевості, і який обов'язковий для включення до пакету, що надається всім абонентам багатоканальної телемережі;"  
Враховано частково   універсальна програмна послуга - обов'язкове забезпечення абонентам можливості перегляду пакета програм у складі програм телерадіоорганізацій, які відповідно до ліцензій здійснюють наземне ефірне мовлення на території розташування відповідної багатоканальної телемережі за винятком випадків застосування абонентами індивідуальних приймальних приладів або систем.  
    -70- Баграєв М.Г.
"універсальна програмна послуга - забезпечення абонентам можливості перегляду пакету програм у складі: програм державних телерадіоорганізацій та телерадіоорганізацій Суспільного телебачення, призначених для загальнонаціонального розповсюдження; програм комунальних телерадіоорганізацій, призначених для розповсюдження на території, де розташована відповідна багатоканальна телемережа; програм телерадіоорганізацій, які відповідно до ліцензій здійснюють наземне ефірне мовлення на території, де розташована відповідна багатоканальна телемережа."  
Враховано по суті   
    -71- Правденко С.М.
"універсальна програмна послуга - обов'язкове забезпечення абонентам можливості перегляду пакета програм у складі програм телерадіоорганізацій, які відповідно до ліцензій здійснюють наземне ефірне мовлення на території розташування відповідної багатоканальної телемережі за винятком випадків застосування абонентами індивідуальних приймальних приладів або систем."  
Враховано    
    -72- Горбаль В.М.
Статтю 1 доповнити новою частиною: "сегмент телерадіоінформаційного ринку ( частина телерадіоінформаційного простору України, на яку розповсюджується дія ліцензії на право мовлення.";  
Відхилено    
    -73- Мовчан П.М.
Доповнити статтю визначенням: "канал радіомовлення - сукупність технічних засобів з частотними присвоєннями в одному або кількох діапазонах (ДХ, СХ, КХ, ДВЧ, FМ) та каналах мережі проводового мовлення, призначених для трансляції радіопередач на територію, що визначається параметрами технічних засобів мовлення";  
Відхилено    
56. Стаття 2. Сфера дії Закону      Стаття 2. Сфера дії Закону  
57. Дія цього закону поширюється на відносини між суб'єктами діяльності в галузі телебачення і радіомовлення незалежно від їхньої форми власності, мети створення, виду статутної діяльності, а також від способу розповсюдження телерадіопрограм та передач, розрахованих на масове приймання споживачами.   -74- Беспалий Б.Я.
Ч.1 ст.2 викласти в редакції: "Дія цього закону поширюється на відносини між суб'єктами діяльності в галузі телебачення і радіомовлення незалежно від їхньої форми власності, мети створення, виду статутної діяльності телерадіоорганізації, а також від способу розповсюдження телерадіопрограм та передач, розрахованих на масове приймання споживачами."  
Відхилено   1. Дія цього Закону поширюється на відносини між суб'єктами діяльності в галузі телебачення і радіомовлення незалежно від їхньої форми власності, мети створення, виду статутної діяльності, а також від способу розповсюдження телерадіопрограм та передач, розрахованих на масове приймання споживачами.  
58. Відносно організацій, які знаходяться за межами країни і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства інших держав, цей Закон застосовується в частині регулювання порядку розповсюдження їхніх програм і передач на території України, якщо інше не передбачається міжнародними угодами ратифікованими в установленому порядку.   -75- Беспалий Б.Я.
Ч.2 ст.2 викласти в редакції: "Відносно організацій, які знаходяться за межами країни і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства інших держав, цей Закон застосовується виключно в частині регулювання порядку розповсюдження їх програм і передач на території України, якщо інше не передбачається міжнародними угодами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України."  
Враховано   2. Відносно організацій, які знаходяться за межами країни і діють відповідно до законодавства інших держав, цей Закон застосовується виключно в частині регулювання порядку розповсюдження їх програм і передач на території України, якщо інше не передбачається міжнародними угодами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
59. Дія цього Закону не поширюється на відносини, що регулюють засади створення і діяльності теле- і радіо мереж закритого типу та спеціального призначення і не розрахованих на масове (більше ніж в межах однієї споруди чи технологічного комплексу) приймання їхніх передач.      3. Дія цього Закону не поширюється на відносини, що регулюють засади створення і діяльності технологічних телемереж і проводових мереж закритого типу та спеціального призначення, не розрахованих на масове приймання їхніх передач.  
60. Стаття 3. Законодавство про телебачення і радіомовлення      Стаття 3. Законодавство про телебачення і радіомовлення  
61. Законодавство України про телебачення і радіомовлення складається з Конституції України, Закону України "Про інформацію", цього Закону, законів "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" та інших нормативно-правових актів, що видаються відповідно до них.   -76- Мартиновський В.П.
Горбаль В.М.
У статті 3 проекту після слів "цим Законом" доповнити словами "Цивільним кодексом України"  
Відхилено   1. Законодавство України про телебачення і радіомовлення складається з Конституції України, Закону України "Про інформацію", цього Закону, законів "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про телекомунікації", "Про радіочастотний ресурс України", інших нормативно-правових актів, що видаються відповідно до них, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
    -77- Беспалий Б.Я.
Ст. 3 викласти в редакції: Законодавство України про телебачення і радіомовлення складається з Конституції України, Закону України "Про інформацію", цього Закону, Законів "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та нормативно-правових актів, що видаються відповідно до них.  
Враховано редакційно    
62. Стаття 4. Основні принципи Державної політики у сфері телебачення і радіомовлення      Стаття 4. Основні принципи державної політики у сфері телебачення і радіомовлення  
63. Держава проводить політику протекціонізму щодо вітчизняних телерадіоорганізацій та розповсюдження програм і передач вітчизняного виробництва.      1. Держава проводить політику протекціонізму щодо розповсюдження програм і передач вітчизняного виробництва.  
64. Держава створює умови для забезпечення засобами телерадіомовлення культурних та інформаційних потреб громадян України, а також потреб етнічних українців, які проживають за межами України.      2. Держава створює умови для забезпечення засобами телерадіомовлення культурних та інформаційних потреб громадян України, а також потреб етнічних українців, які проживають за межами України.  
65. Держава підтримує об'єднання суб'єктів інформаційної діяльності в галузі телебачення і радіомовлення (телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги) у самоврядні організації.      3. Держава підтримує об'єднання суб'єктів інформаційної діяльності в галузі телебачення і радіомовлення (телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги) у самоврядні організації.  
66. Держава не чинить перепон прямому прийому радіо і телевізійних програм та передач із сусідніх країн, які транслюються мовою національної меншини або подібної до неї регіональної мови.   -78- Горбаль В.М.
Частину 4 статті 4 викласти у наступній редакції: "Держава не чинить перепон прямому прийому радіо і телевізійних програм та передач із зарубіжних країн, які транслюються мовою національної меншини."  
Враховано по-суті  4. Держава не чинить перепон прямому прийому радіо і телевізійних програм та передач із сусідніх країн, які транслюються мовою національної меншини або подібної до неї регіональної мови.  
    -79- Беспалий Б.Я.
Ч. 4 ст. 4 викласти в редакції: "Держава гарантує свободу прийому прийому і не обмежує ретрансляцію радіо- і телевізійних програм та передач із сусідніх країн, які транслюються мовою національної меншини або подібної до неї регіональної мови."  
Відхилено    
67. Держава встановлює дійові обмеження щодо монополізації телерадіоорганізацій промислово-фінансовими, політичними та іншими групами чи окремими особами, а також гарантує захист телерадіоорганізацій від фінансового і політичного тиску з боку фінансово-політичних груп та органів державної влади і місцевого самоврядування.      5. Держава встановлює дійові обмеження щодо монополізації телерадіоорганізацій промислово-фінансовими, політичними та іншими групами чи окремими особами, а також гарантує захист телерадіоорганізацій від фінансового і політичного тиску з боку фінансово-політичних груп та органів державної влади і місцевого самоврядування.  
68. Держава гарантує реалізацію прав на інформацію, на вільне й відкрите обговорення суспільно важливих проблем із застосуванням телебачення і радіомовлення.      6. Держава гарантує реалізацію прав на інформацію, на вільне й відкрите обговорення суспільно важливих проблем із застосуванням телебачення і радіомовлення.  
69. Держава всіма можливими законними засобами не допускає систематичного цілеспрямованого безпідставного загострення уваги або позитивного подання (трактування) в інформаційних та інших телерадіопрограмах війни, насильства і жорстокості, розпалювання расової, національної та релігійної ворожнечі. А також забезпечує ідеологічний і політичний плюралізм у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації.      7. Держава всіма можливими законними засобами не допускає систематичного цілеспрямованого безпідставного загострення уваги або позитивного подання (трактування) в інформаційних та інших телерадіопрограмах війни, насильства і жорстокості, розпалювання расової, національної та релігійної ворожнечі, а також забезпечує ідеологічний і політичний плюралізм у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації.  
70. Держава законодавчо визначає органи влади, .які здійснюють реєстраційні та регулюючі функції у галузі телерадіомовлення і не допускає створення нових чи наділення існуючих державних органів тотожними або дублюючими повноваженнями щодо аудіовізуальних засобів масової інформації.      8. Держава законодавчо визначає органи влади, які здійснюють реєстраційні та регулюючі функції у галузі телерадіомовлення і не допускає створення нових чи наділення існуючих державних органів тотожними або дублюючими повноваженнями щодо аудіовізуальних засобів масової інформації.  
71. Держава не допускає подвійного ліцензування одного й того ж виду діяльності.   -80- Правденко С.М.
"Не допускається подвійне ліцензування одного й того ж виду діяльності в галузі телебачення і радіомовлення."  
Враховано   9. Не допускається подвійне ліцензування одного й того ж виду діяльності в галузі телебачення і радіомовлення.  
72. Стаття 5. Гарантії свободи діяльності телерадіоорганізацій      Стаття 5. Гарантії свободи діяльності телерадіоорганізацій  
73. Цензура інформаційної діяльності телерадіоорганізації забороняється.      1. Цензура інформаційної діяльності телерадіоорганізації забороняється.  
74. Телерадіоорганізація незалежна у визначенні змісту програм і передач.      2. Телерадіоорганізація незалежна у визначенні змісту програм і передач.  
75. Не вмотивоване законом втручання органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, організацій., громадських чи релігійних об'єднань. їх посадових осіб чи працівників а також власників у сферу професійної самостійності організацій теле- чи радіомовлення не допускається.   -81- Горбаль В.М.
У частині 3 статті 5 слово "законом" замінити словами "законодавством України"; після слів "у сферу професійної" слово "самостійності" замінити словом "діяльності".  
Враховано   3. Не вмотивоване законодавством України втручання органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, громадських чи релігійних об'єднань, їх посадових осіб чи працівників, а також власників у сферу професійної діяльності телерадіоорганізацій не допускається.  
    -82- Мовчан П.М.
У статті 5 після слів "Втручання державних органів" доповнити словами "за винятком Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, в межах статті 5 цього Закону", а далі за текстом.  
Відхилено    
76. Стаття 6. Неприпустимість зловживання свободою діяльності телерадіоорганізацій      Стаття 6. Неприпустимість зловживання свободою діяльності телерадіоорганізацій  
77. Телерадіоорганізації в інформаційних блоках зобов'язані подавати інформацію про офіційно оприлюднену у будь-який спосіб позицію всіх представлених в органах влади політичних сил.   -83- Горбаль В.М.
У частині 1 статті 6 слово "зобов'язані" замінити словом "можуть".  
Відхилено   1. Телерадіоорганізації в інформаційних блоках зобов'язані подавати інформацію про офіційно оприлюднену у будь-який спосіб позицію всіх представлених в органах влади політичних сил.  
78. Не допускається використання телерадіоорганізацій для: розповсюдження відомостей, що складають державну таємницю, або іншої інформації, яка охороняється законом; закликів до насильницької зміни конституційного ладу України; закликів до розв'язування агресивної війни або її пропаганда; необгрунтованого показу насильства; пропаганди виключності, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх відношення до релігії, ідеології, належності до тієї чи іншої нації, або раси; трансляції програм або їх відеосюжетів які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися; розповсюдження і реклами порнографічних матеріалів та предметів; пропаганди наркотичних засобів, психотропних речовин з будь якою метою їх застосування; розповсюдження інформації, яка порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи; здійснення інших вчинків за якими наступає кримінальна відповідальність.   -84- Горбаль В.М.
Абзац 5 частини 2 статті 6 після слів "або раси," доповнити словами "фізичного або майнового стану людини, її соціального походження;"  
Враховано   2. Не допускається використання телерадіоорганізацій для: - поширення відомостей, що становлять державну таємницю, або іншої інформації, яка охороняється законом; - закликів до насильницької зміни конституційного ладу України; - закликів до розв'язування агресивної війни або її пропаганди; - необґрунтованого показу насильства; - пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх відношення до релігії, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження; - трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися; - розповсюдження і реклами порнографічних матеріалів та предметів; - пропаганди наркотичних засобів, психотропних речовин з будь-якою метою їх застосування; - поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи; - здійснення інших вчинків, за якими наступає кримінальна відповідальність.  
79. Забороняється використання в програмах і передачах на телебаченні і радіо прихованих вставок, які впливають на підсвідомість людини та (чи) чинять шкідливий вплив на стан їх здоров'я.      3. Забороняється використання у програмах і передачах на телебаченні і радіо прихованих вставок, які впливають на підсвідомість людини та (чи) чинять шкідливий вплив на стан їх здоров'я.  
80. Дані про кожну індивідуальну програму чи передачу мають містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника програми.      4. Дані про кожну індивідуальну програму чи передачу мають містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника програми.  
81. Відповідальність за зміст програм та передач несе телерадіоорганізація, яка їх розповсюджує.      5. Відповідальність за зміст програм та передач несе керівник телерадіоорганізації або автор (автори) програми та/чи передачі.  
82. Провайдер програмної послуги не несе відповідальності за зміст програм та передач закордонних телерадіоорганізацій, які він розповсюджує каналах багатоканальної мережі відповідно до умов ліцензії на мовлення.   -85- Беспалий Б.Я.
Ч. 6 ст. 6 викласти в редакції: Провайдер програмної послуги та оператор багатоканальної мережі не несуть відповідальності за зміст програм та передач телерадіоорганізацій, які вони розповсюджують.  
Враховано частково    
    -86- Баграєв М.Г.
Ч. 6 ст. 6 викласти у редакції: "Оператор телекомунікацій не несе відповідальності за зміст телерадіопрограм та передач, які розповсюджуються з використанням ресурсу відповідної телекомунікаційної мережі згідно вимог законодавства. Провайдер програмної послуги не несе відповідальності за зміст телерадіопрограм, які він надає абонентам у складі програмної послуги, якщо ці програми і умови їх розповсюдження відповідають вимогам законодавства про захист суспільної моралі та їхній перелік наданий Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення в порядку та в строки, визначені цим Законом."  
Враховано у статті 40   
    -87- Мішура В.Д.
"Відповідальність за зміст програм та передач несе керівник телерадіоорганізації або автор (автори) програми та/чи передачі."  
Враховано    
83. У випадках, передбачених законодавством України відповідальність за зміст окремих передач можуть нести інші особи.      6. У випадках, передбачених законодавством України, відповідальність за зміст окремих передач можуть нести інші особи.  
84. Стаття 7. Державне управління та регулювання у сфері телерадіомовлення      Стаття 7. Державне управління та регулювання у сфері телерадіомовлення  
85. Верховна Рада України визначає державну політику щодо телебачення і радіомовлення, законодавчі основи її реалізації, гарантії соціального і правового захисту працівників цієї сфери.   -88- Горбаль В.М.
У частині 1 статті 7 слово "визначає" замінити словами "і Президент України визначають".  
Відхилено   1. Верховна Рада України визначає державну політику щодо телебачення і радіомовлення, законодавчі основи її реалізації, гарантії соціального і правового захисту працівників цієї сфери.  
86. Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію державної політики щодо телебачення і радіомовлення, координує діяльність міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади у цій сфері. В складі Кабінету Міністрів України діє спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення.   -89- Горбаль В.М.
У частині 2 статті 7 друге речення виключити.  
Відхилено   2. Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію державної політики щодо телебачення і радіомовлення, координує діяльність міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади у цій сфері.  
    -90- Правденко С.М.
Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію державної політики щодо телебачення і радіомовлення, координує діяльність міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади у цій сфері.  
Враховано    
87. Єдиним органом регулювання у сфері телерадіомовлення є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення - спеціальний конституційний, постійно діючий позавідомчий державний орган.   -91- Горбаль В.М.
Частину 3 статті 7 викласти у наступній редакції: "Уповноваженим органом управління державним телебаченням і радіомовленням України, що забезпечує реалізацію інформаційної політики держави є Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення, органом регулювання у сфері телерадіомовлення є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.".  
Відхилено   3. Єдиним органом державного регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення незалежно від способу розповсюдження телерадіопрограм і передач є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) - спеціальний конституційний, постійно діючий позавідомчий державний орган.  
88. Правові засади формування та діяльності, статус, компетенція, повноваження, функції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та порядок їх здійснення визначає Закон України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".   -92- Катушева З.Г.
Додати нову частину наступного змісту: "Державне регулювання національного телерадіоінформаційного простору здійснюється відповідно до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, який розробляє і затверджує Національна рада згідно з визначеними законами України принципами, завданнями та пріоритетами."  
Враховано   4. Правові засади формування та діяльності, статус, компетенція, повноваження, функції Національної ради та порядок їх здійснення визначаються Законом України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення". 5. Державне регулювання національного телерадіоінформаційного простору здійснюється відповідно до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, який розробляє і затверджує Національна рада згідно з визначеними законами України принципами, завданнями та пріоритетами.  
89. Повноваження інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері телебачення і радіомовлення визначаються цим Законом.   -93- Горбаль В.М.
Частину 5 статті 7 після слів "цим Законом" доповнити словами "та іншими нормативно-правовими актами України."  
Враховано по-суті  6. Повноваження інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері телебачення і радіомовлення визначаються законодавством України про телебачення і радіомовлення.  
90. Стаття 8. Антимонопольні обмеження      Стаття 8. Захист економічної конкуренції у сфері телерадіомовлення  
91. Жодна фізична або юридична особа не має права контролювати у будь-який спосіб через вплив на формування управлінських та/або наглядових органів телерадіоорганізації, які відповідно до ліцензій здійснюють більше тридцяти п'яти відсотків від загальних обсягів мовлення у відповідному територіальному сегменті телерадіоінформаційного ринку - загальнонаціональному, регіональному або місцевому.   -94- Баграєв М.Г.
Ст. 8 викласти в редакції: "Стаття 8. Захист економічної конкуренції у сфері телерадіомовлення Норми цього Закону, а також правових актів, виданих на його виконання, не можуть трактуватися як обмеження вимог Закону України "Про захист економічної конкуренції". Зокрема, жодна фізична або юридична особа не має права контролювати у будь-який спосіб через вплив на формування управлінських та/або наглядових органів телерадіоорганізацій, більше 35 відсотків загальних обсягів відповідного територіального телерадіоінформаційного ринку - загальнонаціонального, регіонального або місцевого. Контроль за дотриманням суб'єктами інформаційної діяльності законодавства про захист економічної конкуренції та недопущення ними недобросовісної конкуренції здійснюють відповідно до своїх повноважень органи Антимонопольного комітету України. Один суб'єкт господарювання може мати лише одну ліцензію на наземне ефірне мовлення у кожному територіальному сегменті телерадіоінформаційного ринку - загальнонаціонального (на всю територію України), регіонального (на окремий регіон, область), місцевого (на окремий населений пункт або групу населених пунктів, що можуть розглядатися як компактне територіальне утворення)."  
Враховано редакційно   1. Норми цього Закону, а також правових актів, виданих на його виконання, не можуть трактуватися як обмеження вимог Закону України "Про захист економічної конкуренції". Зокрема, жодна фізична або юридична особа не має права контролювати у будь-який спосіб через вплив на формування управлінських та/або наглядових органів телерадіоорганізацій, більше 35 відсотків загальних обсягів відповідного територіального телерадіоінформаційного ринку - загальнонаціонального, регіонального або місцевого. 2. Контроль за дотриманням суб'єктами інформаційної діяльності законодавства про захист економічної конкуренції та недопущення ними недобросовісної конкуренції здійснюють відповідно до своїх повноважень органи Антимонопольного комітету України.  
92. Одна телерадіоорганізація може мати лише одну ліцензію на мовлення у кожному територіальному сегменті телерадіоінформаційного ринку - на всю територію України, на регіон (область), на місто. Це обмеження не застосовується, якщо наступні ліцензії передбачають мовлення з використанням інших способів (технологій) розповсюдження програм і передач.      3. Один суб'єкт господарювання може мати лише одну ліцензію на наземне ефірне мовлення у кожному територіальному сегменті телерадіоінформаційного ринку - загальнонаціональному (на всю територію України), регіональному (на окремий регіон, область), місцевому (на окремий населений пункт або групу населених пунктів, що можуть розглядатися як компактне територіальне утворення).  
93. Забороняється застосування демпінгових тарифів на рекламу та надання послуг, які не забезпечують покриття видатків одиниці часу мовлення телерадіоорганізації.   -95- Беспалий Б.Я.
Ч.3 ст. 8 - вилучити як антиринкову і як таку, що унеможливить надання соціальних послуг (наприклад, передачі для глухих).  
Відхилено   4. Забороняється застосування демпінгових тарифів на рекламу та надання послуг.  
    -96- Правденко С.М.
Після слів: "надання послуг" поставити крапку, подальший текст цієї частини статті вилучити.  
Враховано    
94. Інші обмеження встановлюються антимонопольним законодавством України.   -97- Беспалий Б.Я.
Ч.1 ст. 8 викласти в редакції: "Жодна фізична або юридична особа не має права контролювати у будь-який спосіб через вплив на формування управлінських та/або наглядових органів телерадіоорга- нізації, операторів багатоканальних мереж чи провайдерів програмної послуги, які відповідно до ліцензій здійснюють чи забезпечують більше тридцяти п'яти відсотків від загальних обсягів мовлення у відповідному територіальному сегменті телерадіоінформаційного ринку - загальнонаціональному, регіональному або місцевому. Відносно антимонопольних обмежень у галузі діяльності операторів багатокана- льних мереж, при застосуванні Закону Україні "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції", "ринком" вважаються міста Київ, Севастополь, обласні центри. Не допускається надання одному оператору багатоканальних мереж чи провайдеру програмної послуги дозволу на створення та/чи обслуговування телемережі на територію, що охоплює більше 35% потенційних абонентів обласних центрів, міст Київ та Севастополь, але не більше 10% території України. Одна телерадіоорганізація кабельного телебачення може транслювати в одній телемережі не більше двох власних каналів."  
Враховано частково   5. Інші обмеження встановлюються антимонопольним законодавством України.  
    -98- Стецьків Т.С.
Статтю 8 викласти в такій редакції: „Стаття 8. Захист національної культури „Телемовні організації надають не менше 30% квартального обсягу мовлення на каналі (окрім інформаційних випусків, реклами, телемагазинів, спортивних сюжетів, телетексту, ігрових передач) для передач, що оригінально створені українською мовою. Телерадіомовні організації надають не менше 30% щомісячного обсягу мовлення для словесно-музичних творів, що оригінальне виконані українською мовою. Телерадіомовні організації надають не менше 30% щомісячного обсягу мовлення для музичних творів, пов'язаних через особу виконавця (колективу виконавців, соліста або диригента), композитора або автора-розробника з українською культурою. Телемовні організації надають, там де це можливо виконати, відповідно до формату програми, не менше половини квартального обсягу мовлення каналу (окрім інформаційних випусків, реклами, телемагазинів, спортивних сюжетів, телетексту, ігрових передач) та передачі, створені європейськими виробниками. Національна рада може підвищувати мінімальний вміст передач, що відповідають згаданим вище пунктам. Телепередача вважається створеною європейським виробником, якщо: 1) виробником (продюсером) або співвиробником (копродюсером) передачі є фізична особа, що має постійне місце проживання в європейській державі, юридична особа чи організація, що не має статусу юридичної особи, місце перебування якої розташоване в європейській державі. 2) більшість творчого колективу, до якого зараховують перш за все режисера, кореспондента, автора сценарію, сценографа, виконавців двох головних ролей і композитора, постійно мешкають в європейських державах". (Під європейськими державами маються па увазі держави, які ратифікували Європейську Конвенцію про транскордонне телебачення) Телемовні організації надають не менше 10% квартального часу мовлення на каналі (окрім інформаційних випусків, реклами, телемагазинів, спортивних сюжетів, телетексту, ігрових передач) для програм, створених незалежними європейськими виробниками, з наданням переваги програмам, створеним упродовж трьох років перед трансляцією на каналі. Телерадіомовні організації надають не менше 10% квартального часу мовлення на каналі (окрім інформаційних випусків, реклами, телемагазинів, спортивних сюжетів, телетексту, ігрових передач) для програм, створених оригінально українською мовою упродовж трьох років перед трансляцією на каналі. Передача вважається створеною незалежним виробником, якщо: загальна частка виробника, партнерів, або акціонерів в організації, що виробляє передачу - в засновницькому капіталі телерадіомовної організації не перевищує 10%, а також загальна частка телерадіомовної організації, партнерів або акціонерів в організації виробника - в засновницькому капіталі виробника передачі не перевищує 10%. 2) особи, що належать до керівних інституцій телерадіомовної організації, не належать до керівних інституцій виробника і навпаки".  
Відхилено    
95. Стаття 9. Захист інтересів національного телерадіовиробництва   -99- Горбаль В.М.
Назву статті 9 викласти у наступній редакції: "Стаття 9. Захист інтересів держави та національного телерадіовиробництва".  
Враховано   Стаття 9. Захист інтересів держави та національного телерадіовиробництва  
96. В загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити її власний продукт та (або) вітчизняна аудіовізуальна продукція. При проведенні конкурсів на видачу ліцензії на мовлення Національна рада керується необхідністю захисту інтересів національних мовників, розвитку національної бази телебачення і радіомовлення та визначає в конкурсних умовах відповідні вимоги до програмної концепції.   -100- Горбаль В.М.
У частині 1 статті 9 цифри "50" замінити цифрами "70".  
Відхилено   1. У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт або музичні твори українських авторів чи виконавців. 2. При проведенні конкурсів на видачу ліцензії на мовлення Національна рада керується необхідністю забезпечення інформаційних потреб громадян, захисту інтересів держави, національних мовників, розвитку національної бази телебачення і радіомовлення. Виходячи з цих пріоритетів Національна рада визначає на конкурсних умовах відповідні вимоги до програмної концепції мовлення.  
    -101- Горбаль В.М.
Частину 2 статті 9 після слів "захисту інтересів" доповнити словом "держави".  
Враховано    
    -102- Губський Б.В.
Задорожній О.В.
Козаченко О.О.
Климпуш О.Д.
Правденко С.М.
(законопроект №5264) У ст. 9 додати нову частину: "Трансляція промов (інтерв'ю) Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, Голови та членів Конституційного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду України, Голови та суддів вищого спеціалізованого суду України, Генерального прокурора України та його заступників, державних службовців першої та другої категорій, в разі здійснення таких промов (інтерв'ю) не державною мовою, в обов'язковому порядку забезпечуються синхронним перекладом на державну мову або субтитруванням державною мовою."  
Враховано у ст. 49.   
    -103- Баграєв М.Г.
Частину другу викласти в редакції: "При проведенні конкурсів на видачу ліцензії на мовлення Національна рада керується необхідністю забезпечення інформаційних потреб громадян, захисту інтересів держави, національних мовників, розвитку національної бази телебачення і радіомовлення. Виходячи з цих пріоритетів Національна рада визначає на конкурсних умовах відповідні вимоги до програмної концепції мовлення."  
Враховано    
97. Стаття 10. Вживання мов в інформаційній діяльності телерадіоорганізацій      Стаття 10. Вживання мов в інформаційній діяльності телерадіоорганізацій  
98. Телерадіоорганізації ведуть мовлення державною мовою. Мовлення на певні регіони може здійснюватися також мовою національних меншин, що компактно проживають на даній території.   -104- Горбаль В.М.
Частину 2 статті 10 викласти у наступній редакції: "Мовлення на певні регіони може здійснюватися також мовою національних меншин, що компактно проживають на даній території. При цьому обсяг мовлення державною мовою має становити не менше 70% від загального обсягу ефірного часу."  
Враховано частково   1. Телерадіоорганізації ведуть мовлення державною мовою. 2. Мовлення на певні регіони може здійснюватися також мовою національних меншин, що компактно проживають на даній території.  
    -105- Стецьків Т.С.
. Статтю 9 викласти в наступній редакції: „Стаття 9. Мова телерадіопередач та програм. Телерадіомовні організації, які ведуть мовлення згідно ліцензійних умов у 12-ти або більше обласних центрах та містах республіканського підпорядкування, зобов'язані виробляти та розповсюджувати інформаційні випуски, рекламу, телемагазини, спортивні сюжети, телетекст, ігрові передачі українською мовою. Інші телерадіомовні організації надають не менше 50 відсотків щомісячного обсягу мовлення інформаційних випусків, реклами, телемагазинів, спортивних сюжетів, телетексту, ігрових передач українською мовою Мовлення на зарубіжну аудиторію ведеться українською і відповідною іноземною мовою".  
Відхилено    
    -106- Губський Б.В.
Мокроусов А.О.
Правденко С.М.
(законопроект №5175): Додати нову частину третю наступного змісту: "Трансляція кіно- і телефільмів здійснюється лише за умов звукового дублювання їх державною мовою."  
Враховано редакційно    
    -107- Оніщук М.В.
Фільми іноземного виробництва дублюються українською мовою.  
Враховано    
    -108- Гавриш С.Б.
"Стаття 10. Мова телерадіопередач та програм Телерадіоорганізації ведуть мовлення державною мовою. Мовлення на певні регіони може здійснюватися також мовою національних меншин, що компактно проживають на даній території. Якщо мова оригіналу (або дублювання) телефільму (телепередачі) не є українською, такі телефільми (телепередачі) можуть транслюватися телерадіоорганізаціями виключно з субтитрами українською мовою або з синхронним перекладом (дубльованими) українською мовою. Мовлення на зарубіжну аудиторію ведеться українською і відповідною іноземною мовою."  
Враховано частково    
99. Фільми іноземного виробництва мають бути дубльовані українською мовою.      3. Якщо мова оригіналу (або дублювання) фільму та/чи іншої програми (передачі) не є українською, такі фільми та/чи програми (передачі) транслюються за умови звукового дублювання їх державною мовою.  
100. Для загальнонаціонального мовлення частка ефірного часу, коли мовлення ведеться українською мовою повинна складати не менше 75 відсотків від загального обсягу добового мовлення.      4. Для загальнонаціонального мовлення частка ефірного часу, коли мовлення ведеться українською мовою має складати не менше 75 відсотків загального обсягу добового мовлення.  
101. Мовлення на зарубіжну аудиторію ведеться українською і відповідною іноземною мовою. Мова (мови) програм та передач телерадіоорганізації визначається (визначаються) умовами ліцензії на мовлення.   -109- Правденко С.М.
Додати частину: "Для забезпечення діяльності кабельного телебачення і радіо ці норми застосовуються в частині ретрансляції програм і передач суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію Національної ради."  
Враховано редакційно   5. Мовлення на зарубіжну аудиторію ведеться українською і відповідною іноземною мовами. 6. Мова (мови) програм та передач телерадіоорганізації визначається (визначаються) умовами ліцензії на мовлення. 7. Для забезпечення діяльності багатоканальних телемереж ці норми застосовуються в частині ретрансляції програм і передач суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію Національної ради.  
102. РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА ТЕЛЕРАДІОІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ, ЗАСНУВАННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ, ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЙ   -110- Баграєв М.Г.
Назву Розділ ІІ викласти у такій редакції: "РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ, ЗАСНУВАННЯ, ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЙ"  
Враховано   РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ, ЗАСНУВАННЯ, ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЙ  
103. Стаття 11. Структура національного телебачення і радіомовлення України      Стаття 11. Структура національного телебачення і радіомовлення України  
104. Структуру національного телебачення і радіомовлення України складають: система Суспільного телебачення і радіомовлення, приватні телерадіоорганізації, державні телерадіоорганізації, комунальні телерадіоорганізації, громадські телерадіоорганізації, засновані фізичними та юридичними особами відповідно до чинного законодавства України.   -111- Горбаль В.М.
Статтю 11 викласти у наступній редакції: "Структуру національного телебачення і радіомовлення України складають: державні та комунальні телерадіоорганізації, система Суспільного телебачення і радіомовлення, приватні, громадські та інші телерадіоорганізації, засновані відповідно до вимог законодавства України." ;  
Враховано   1. Структуру національного телебачення і радіомовлення України складають: державні та комунальні телерадіоорганізації, система Суспільного телебачення і радіомовлення, приватні, незалежно від способу розповсюдження програм, громадські та інші телерадіоорганізації, засновані відповідно до вимог законодавства України.  
105. Стаття 12. Заснування телерадіоорганізацій   -112- Баграєв М.Г.
Назву статті 12 викласти в наступній редакції: "Стаття 12. Заснування телерадіоорганізацій та вимоги до їхніх установчих і статутних документів"  
Враховано   Стаття 12. Заснування телерадіоорганізацій та вимоги до їхніх установчих і статутних документів  
106. Право на заснування телерадіоорганізацій в Україні належить юридичним особам України та громадянам України, не обмеженим у цивільній дієздатності.   -113- Беспалий Б.Я.
Ч.1 ст. 12 - доповнити положенням такого змісту: "Створення багатоканальних кабельних мереж на відповідних територіях проводиться на підставі дозволу, який видається згідно з рішенням органу місцевого самоврядування і після видачі не може бути скасований." 111. Н .д. Мовчан П. М. (Р/ картка №283): У статті 12 частину першу доповнити словами "крім організацій, перелічених в частині одинадцятій статті 14 цього Закону".  
Відхилено   1. Право на заснування телерадіоорганізацій як суб'єктів господарювання в Україні належить юридичним особам України та громадянам України, не обмеженим у цивільній дієздатності.  
    -114- Бондаренко О.Ф.
Частину першу викласти у редакції: "Право на заснування телерадіоорганізацій як суб'єктів господарювання в Україні належить юридичним особам України та громадянам України, не обмеженим у цивільній дієздатності."  
Враховано    
    -115- Бондаренко О.Ф.
Частину другу - вилучити.  
Враховано    
107. Обмеження щодо права на заснування та права на власність телерадіоорганізацій визначаються цим Законом та антимонопольним законодавством України.       
108. В Україні забороняється заснування телерадіоорганізацій: органами державної влади та місцевого самоврядування, якщо рішення про їх створення або Положення про них не передбачає повноважень засновувати телерадіоорганізації; підприємствами, статутні документи яких не передбачають можливість створення телерадіоорганізацій; іноземними юридичними і фізичними особами та особами без громадянства; політичними партіям, профспілковим, релігійним організаціями та юридичними особам, які вони заснували; громадянами, які за вироком суду відбувають покарання в місцях позбавлення волі, або визнані судом недієздатними.   -116- Кабінет Міністрів України
"В Україні забороняється створення іноземними юридичними і фізичними особами та особами без громадянства телерадіоорганізацій і діяльність цих організацій. Забороняється створення та діяльність телерадіоорганізацій, у статутному фонді яких є більш як 35 відсотків іноземних інвестицій."  
Враховано частково   2. В Україні забороняється заснування телерадіоорганізацій: - органами державної влади та місцевого самоврядування, якщо рішення про їх створення або Положення про них не передбачає повноважень засновувати телерадіоорганізації; - юридичними особами, статутні документи яких не передбачають можливість створення телерадіоорганізацій; - іноземними юридичними і фізичними особами та особами без громадянства; - політичними партіями, профспілковими, релігійними організаціями та юридичними особами, яких вони заснували; - громадянами, які за вироком суду відбувають покарання у місцях позбавлення волі або визнані судом недієздатними.  
    -117- Оніщук М.В.
В пункті 2 частини 3 слово "підприємствами" замінити словами "юридичними особами"  
Враховано    
109. Іноземні фізичні та юридичні особи можуть мати у власності або контролювати у будь-який спосіб не більше 35 відсотків статутного фонду телерадіоорганізації.   -118- Беспалий Б.Я.
Ч.3 ст.12 - викласти в редакції: "Іноземні фізичні та юридичні особи можуть мати у власності або контролювати у будь-який спосіб не більше 35 відсотків статутного фонду телерадіоорганізації, оператора багатоканальної мережі, провайдера програмної послуги."  
Відхилено   3. Участь іноземних фізичних та/чи юридичних осіб у статутному фонді телерадіоорганізацій регулюється Господарським кодексом України. 4. Установчі та/або статутні документи суб'єкта господарювання, який має ліцензію на мовлення або претендує на отримання такої ліцензії, мають передбачати створення у складі органів його управління спеціального наглядового органу (редакційної ради тощо), половина складу якого призначається засновниками або власниками телерадіоорганізації, а половина обирається творчим колективом телерадіоорганізації.  
    -119- Стецьків Т.С.
Частину четверту статті 13 викласти в наступній редакції: „Телерадіомовній організації з іноземними інвестиціями може бути видана ліцензія, якщо: Іноземним фізичним та юридичним особам належить не більше як 49% статутного фонду або акцій акціонерного товариства; статут компанії або інвестиційна угода визначають наступне: а) українські громадяни, які постійно проживають в, Україні, складають більшість у Раді директорів та Правлінні телерадіомовної організації; б) іноземні юридичні особи, або особи, які керуються іноземними юридичними або фізичними особами, мають не більше 49% від числа голосів на загальних зборах акціонерів".  
Враховано частково в цій та в інших статтях щодо вимог до установчих документів ліцензіатів   
110. Іноземне інвестування телерадіоорганізацій України здійснюється під контролем Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.   -120- Баграєв М.Г.
Частину четверту статті 12 вилучити  
Враховано   5. Недотримання визначених цією статтею вимог щодо заснування телерадіоорганізацій, частки власності іноземних фізичних та юридичних осіб в акціонерному або статутному фонді телерадіоорганізації, а також вимог до установчих і статутних документів телерадіоорганізації є підставою для недопущення відповідної телерадіоорганізації до конкурсу на видачу ліцензії на мовлення, відмови їй у видачі ліцензії на мовлення (при позаконкурсному розгляді заяви) та для відмови у продовженні ліцензії на мовлення.  
    -121- Баграєв М.Г.
Ст. 12 доповнити частинами 4, 5 наступного змісту: "Участь іноземних фізичних та/чи юридичних осіб у статутному фонді телерадіоорганізацій регулюється Господарським кодексом України. Установчі та/або статутні документи суб'єкта господарювання, який має ліцензію на мовлення або претендує на отримання такої ліцензії, мають передбачати створення у складі органів його управління спеціального наглядового органу (редакційної ради тощо), половина складу якого призначається засновниками або власниками телерадіоорганізації, а половина обирається творчим колективом телерадіоорганізації. Недотримання визначених цією статтею вимог щодо заснування телерадіоорганізацій, обмеження частки власності іноземних фізичних та юридичних осіб в акціонерному або статутному фонді телерадіоорганізації а також вимог до установчих і статутних документів телерадіоорганізації є підставою для недопущення відповідної телерадіоорганізації до конкурсу на видачу ліцензії на мовлення, відмови їй у видачі ліцензії на мовлення (при позаконкурсному розгляді заяви) та для відмови у продовженні ліцензії на мовлення."  
Враховано    
111. Стаття 13. Державні телерадіоорганізації      Стаття 13. Державні телерадіоорганізації  
112. Порядок створення державних телерадіоорганізацій, порядок призначення їх керівників, формування керівних та наглядових органів визначаються законами України.   -122- Мовчан П.М.
У статті 13 ч. 1 доповнити реченням: "Національні телерадіоорганізації мають статус однієї з головних підсистем державної національної безпеки і служать, у разі необхідності, найоперативнішим засобом оповіщення населення про надзвичайні ситуації воєнного чи техногенного характеру".  
Відхилено   1. Порядок створення державних телерадіоорганізацій, порядок призначення їх керівників, формування керівних та наглядових органів визначаються законами України.  
113. Державні телерадіоорганізації можуть створюватися органами державної влади відповідно до їхніх функцій та повноважень. Державні телерадіоорганізації є державними підприємствами. У своїй діяльності державні телерадіоорганізації керуються Конституцією України, законами України та реалізують основні завдання, визначені цим Законом.      2. Державні телерадіоорганізації можуть створюватися органами державної влади відповідно до їх функцій та повноважень. Державні телерадіоорганізації є державними підприємствами. 3. У своїй діяльності державні телерадіоорганізації керуються Конституцією України, законами України та реалізують основні завдання, визначені цим Законом.  
114. Основними завданнями державних телерадіоорганізацій є: а) оперативне інформування телеглядачів і радіослухачів про суспільно-політичні та інші події в Україні і за кордоном, про надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров'ю населення, розповсюдження офіційних повідомлень, роз'яснення рішень органів державної влади та місцевого самоврядування; б) створення та розповсюдження економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, медико-гігієнічних, художніх, навчальних, розважальних, спортивних програм, а також програм для дітей та юнацтва; в) сприяння зміцненню міжнародних зв'язків України, зростанню її авторитету в світі.      4. Основними завданнями державних телерадіоорганізацій є: а) оперативне інформування телеглядачів і радіослухачів про суспільно-політичні та інші події в Україні і за кордоном, про надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров'ю населення, оприлюднення офіційних повідомлень, роз'яснення рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування; б) створення та розповсюдження економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, медико-гігієнічних, художніх, навчальних, розважальних, спортивних програм, а також програм для дітей та юнацтва; в) сприяння зміцненню міжнародних зв'язків України, зростанню її авторитету у світі.  
115. Фінансування державних телерадіоорганізацій за рахунок коштів Державного бюджету здійснюється тільки через державне замовлення у порядку та формах, визначених законодавством України.   -123- Мовчан П.М.
Статтю доповнити абзацом: "Державні телерадіоорганізації є позапартійними організаціями і не мають права надавати свій ефірний час для теле- і радіомовлення недержавним вітчизняним або іноземним телерадіоорганізаціям у формі будь-яких товариств чи інших організацій, що утримуються за рахунок тіньового капіталу і виражають інтереси якоїсь однієї партії";  
Відхилено   5. Фінансування державних телерадіоорганізацій за рахунок коштів Державного бюджету здійснюється тільки через державне замовлення у порядку та формах, визначених законодавством України. 6. Організаційно-правовий статус обласних державних телерадіокомпаній може бути реорганізований лише у статус громадських телерадіокомпаній.  
    -124- Бондаренко О.Ф.
Додати нову частину: "Організаційно-правовий статус обласних державних телерадіокомпаній може бути реорганізований лише у статус громадських телерадіокомпаній.  
Враховано    
116. Стаття 14. Національна телекомпанія України та Національна радіокомпанія України      Стаття 14. Національна телекомпанія України та Національна радіокомпанія України  
117. Національна телекомпанія України (НТКУ) і Національна радіокомпанія України (НРКУ) є державними телерадіоорганізаціями.   -125- Правденко С.М.
Ч. 1 викласти у редакції: "1. Національна телекомпанія України (НТКУ) і Національна радіокомпанія України (НРКУ) є державними підприємствами." Після ч.2 додати наступний текст: Керівники Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України призначаються на посаду і звільняються з посади Верховною Радою України за поданням Президента України. Протягом 15 днів після припинення повноважень керівника НТКУ або НРКУ Президент України вносить до Верховної Ради України кандидатуру для призначення на відповідну вакантну посаду. Після надходження подання з кандидатурами для призначення керівника НТКУ або НРКУ Верховна Рада України розглядає це питання як невідкладне. Верховна Рада України може звільнити керівника НТКУ або НРКУ не раніше, ніж через рік після початку його роботи на цій посаді, - за результатами розгляду поданого ним звіту. Звіт керівника НТКУ або НРКУ про діяльність на відповідній посаді заслуховується за письмовою пропозицією Президента України або не менше 100 народних депутатів України, яка подається на ім'я Голови Верховної Ради України. За наслідками розгляду звіту керівника НТКУ або НРКУ приймається Постанова Верховної Ради України. Керівник НТКУ або НРКУ вважається звільненим із займаної посади у разі прийняття Верховною Радою України відповідного рішення. Якщо внаслідок розгляду звіту Верховна Рада України позитивно оцінила діяльність керівника НТКУ або НРКУ чи не прийняла ніякого рішення, черговий звіт керівника НТКУ або НРКУ за пропозицією народних депутатів України може бути розглянутий у Верховній Раді України не раніше ніж через рік." - далі за текстом.  
Враховано   1. Національна телекомпанія України (НТКУ) і Національна радіокомпанія України (НРКУ) є державними підприємствами.  
118. В Національній телекомпанії України та Національній радіокомпанії України діють Громадські ради, до кожної з яких входять 17 осіб. Персональний склад Громадських рад НТКУ та НРКУ затверджується Верховною Радою України за поданням: 9 осіб - депутатськими фракціями (групами) Верховної Ради України, 4 особи - Президентом України та 4 особи - об'єднаннями громадян. Статус Громадських рад НТКУ та НРКУ визначається статутами цих телерадіоорганізацій.      2. У Національній телекомпанії України та Національній радіокомпанії України діють громадські ради, до кожної з яких входять 17 осіб. Персональний склад громадських рад НТКУ та НРКУ затверджується Верховною Радою України за поданням: 9 осіб - депутатськими фракціями (групами) Верховної Ради України, 4 особи - Президентом України та 4 особи - загальнодержавними об'єднаннями громадян, що діють у сфері виробництва і розповсюдження телерадіопрограм. Статус громадських рад НТКУ та НРКУ визначається статутами цих телерадіоорганізацій.  
119. Керівники Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Верховної Ради України. Кандидатуру на посаду керівника НТКУ (НРКУ) визначає і вносить до Верховної Ради України Громадська рада НТКУ (НРКУ). Пропозицію про звільнення з посади керівника НТКУ (НРКУ) з відповідним обгрунтуванням готує та вносить до Верховної Ради України Громадська рада НТКУ (НРКУ). Національна телекомпанія України та Національна радіокомпанія України мають свої статути, які затверджуються Законом України.      3. Керівники Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Верховної Ради України. Кандидатуру на посаду керівника НТКУ (НРКУ) визначає і вносить до Верховної Ради України Громадська рада НТКУ (НРКУ). Пропозицію про звільнення з посади керівника НТКУ (НРКУ) з відповідним обґрунтуванням готує та вносить до Верховної Ради України Громадська рада НТКУ (НРКУ). 4. Національна телекомпанія України та Національна радіокомпанія України мають свої статути, які затверджуються законом України.  
120. Національна телекомпанія України та Національна радіокомпанія України реєструються у відповідних територіальних органах влади, мають свої печатки та є суб'єктами господарської та інформаційної діяльності.      5. Національна телекомпанія України та Національна радіокомпанія України реєструються у відповідних територіальних органах влади, мають свої печатки та є суб'єктами господарської та інформаційної діяльності.  
121. Організаційно-правовий статус Національної телекомпанії України і Національної радіокомпанії України може бути реорганізований лише в статус Суспільного телебачення і радіомовлення.      6. Організаційно-правовий статус Національної телекомпанії України і Національної радіокомпанії України може бути реорганізований лише у статус Суспільного телебачення і радіомовлення.  
122. Стаття 15. Телерадіоорганізації Суспільного телебачення і радіомовлення   -126- Правденко С.М.
Назву статті викласти у редакції: "Телерадіоорганізація Суспільного телерадіомовлення"  
Враховано   Стаття 15. Телерадіоорганізація Суспільного телерадіомовлення  
123. Порядок створення, статус, діяльність, порядок формування керівних та наглядових органів Суспільного телебачення і радіомовлення визначаються Законом України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України".      1. Порядок створення, статус, діяльність, порядок формування керівних та наглядових органів Суспільного телебачення і радіомовлення визначаються Законом України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України".  
124. Стаття 16. Комунальні телерадіоорганізації      Стаття 16. Комунальні телерадіоорганізації  
125. Створення комунальних телерадіоорганізацій є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста. Рішення про створення та фінансування комунальної телерадіоорганізації приймається відповідним органом місцевого самоврядування.   -127- Оніщук М.В.
"Комунальні телерадіоорганізації створюються територіальними громадами."  
Враховано   1. Комунальні телерадіоорганізації створюються територіальними громадами. 2. Рішення про створення та фінансування комунальної телерадіоорганізації приймається відповідним органом місцевого самоврядування.  
    -128- Горбаль В.М.
У частині 1 статті 16 слова "- жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста." виключити.  
Враховано    
126. Стаття 17. Приватні телерадіоорганізації      Стаття 17. Приватні телерадіоорганізації  
127. Приватні телерадіоорганізації створюються фізичними та/або юридичними особами в порядку визначеному цим Законом та Законом України "Про підприємства в Україні".   -129- Мартиновський В.П.
Горбаль В.М.
Оніщук М.В.
У статті 17 проекту після слів "цим Законом" доповнити словами "Цивільним кодексом України", слова "Законом України "Про підприємства в Україні" замінити словами "Господарським кодексом України"  
Враховано   1. Приватні телерадіоорганізації створюються фізичними та/або юридичними особами у порядку визначеному цим Законом, Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України.  
128. Стаття 18. Громадські телерадіоорганізації      Стаття 18. Громадські телерадіоорганізації  
129. Громадські телерадіоорганізації створюються фізичними та/або юридичними особами з метою задоволення громадських інформаційних потреб в порядку, визначеному цим Законом та Законом України "Про об'єднання громадян".   -130- Мартиновський В.П.
Оніщук М.В.
У статті 18 проекту після слів "цим Законом" доповнити словами "Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України".  
Враховано   1. Громадські телерадіоорганізації створюються фізичними та/або юридичними особами з метою задоволення інформаційних потреб територіальних громад у порядку, визначеному цим Законом, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та Законом України "Про об'єднання громадян". 2. Громадські телерадіоорганізації не мають права здійснювати підприємницьку діяльність і здійснюють лише некомерційну господарську діяльність.  
    -131- Баграєв М.Г.
Доповнити статтю 18 частиною другою наступного змісту: "Громадські телерадіоорганізації не мають права здійснювати підприємницьку діяльність і здійснюють лише некомерційну господарську діяльність."  
Враховано    
130. Громадські телерадіоорганізації мають неприбутковий статус.   -132- Горбаль В.М.
У статті 18 слова "мають неприбутковий статус" замінити словами "мають статус неприбуткової організації";  
Враховано   3. Громадські телерадіоорганізації мають статус неприбуткових організацій.  
131. Стаття 19. Фінансування телерадіоорганізацій      Стаття 19. Фінансування телерадіоорганізацій  
132. Джерелами фінансування телерадіоорганізацій є бюджетні асигнування на виконання державного замовлення, абонентна плата, кошти, отримані від виробництва і трансляції реклами, створення телерадіопрограм на замовлення, продажу права на публікацію програм своїх телерадіопередач, іншої передбаченої законодавством і статутними документами комерційної діяльності, кредити, інвестиції, внески засновників, спонсорів, благодійних організацій.   -133- Беспалий Б.Я.
В ч.1 ст.19 - вилучити словосполучення "продажу права на публікацію програм своїх телерадіопередач".  
Враховано   1. Джерелами фінансування телерадіоорганізацій є бюджетні асигнування на виконання державного замовлення, абонентна плата, кошти, отримані від виробництва і трансляції реклами, створення телерадіопрограм на замовлення, іншої передбаченої законодавством і статутними документами комерційної діяльності, кредити, інвестиції, внески засновників, спонсорів, благодійних організацій.  
133. Забороняється будь яке пряме бюджетне утримання телерадіоорганізацій органами державної влади (за винятком випадків, передбачених цим Законом), пряме або опосередковане фінансування їх політичними партіями, політичними діячами, професійними спілками, релігійними організаціями.   -134- Мартиновський В.П.
У частині другій статті 19 проекту слова "забороняється будь яке пряме бюджетне утримання телерадіоорганізацій органами державної влади (за винятком випадків, передбачених цим Законом)" вилучити.  
Відхилено   2. Забороняється будь-яке пряме бюджетне утримання телерадіоорганізацій органами державної влади. Допускається оплата бюджетними коштами інформаційних послуг, наданих телерадіоорганізаціями органам влади та управління згідно із законодавством України.  
134. Іноземні інвестиції, як джерело фінансування телерадіоорганізацій, допускаються в порядку, встановленому чинним законодавством України, з обмеженням, встановленим статтею 12 цього Закону. Фінансування системи Суспільного телебачення і радіомовлення здійснюється відповідно до Закону України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України".      3. Забороняється будь-яке пряме або опосередковане фінансування телерадіоорганізацій політичними партіями, політичними діячами, професійними спілками, релігійними організаціями. 4. Іноземні інвестиції як джерело фінансування телерадіоорганізацій допускаються в порядку, встановленому чинним законодавством України та частиною третьою статті 12 цього Закону. 5. Фінансування Суспільного телебачення і радіомовлення України здійснюється відповідно до Закону України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України".  
135. Стаття 20. Матеріально-технічна база телерадіоорганізації      Стаття 20. Матеріально-технічна база телерадіоорганізації  
136. Матеріально-технічна база телерадіоорганізації, що забезпечує виробництво телерадіопередач та програм і доведення їх до споживачів, може включати до свого складу підприємства та організації (телецентри, телерадіоцентри, технічні центри телебачення і радіомовлення, тощо), а також технічні засоби розповсюдження телерадіопрограм (передавачі, супутникові, багатоканальні, радіорелейні мережі зв'язку та інші засоби).   -135- Баграєв М.Г.
Слова: "багатоканальні, радіорелейні мережі зв'язку" замінити словами: "телекомунікаційні мережі"  
Враховано   1. Матеріально-технічна база телерадіоорганізації, що забезпечує виробництво телерадіопередач та програм і доведення їх до споживачів, може включати до свого складу будь-які технічні засоби мовлення та розповсюдження, сертифіковані в Україні в установленому порядку.  
137. Технічні засоби телебачення і радіомовлення, створені (придбані, побудовані) за рахунок державних капіталовкладень, можуть бути надані в користування приватним телерадіоорганізаціям на підставі відповідних ліцензій на мовлення.   -136- Горбаль В.М.
Частину 2 статті 20 після слів "на мовлення" доповнити словами "у порядку, передбаченому законодавством України."  
Враховано   2. Технічні засоби мовлення, створені (придбані, побудовані) за рахунок державних капіталовкладень, можуть бути надані в користування приватним телерадіоорганізаціям на підставі відповідних ліцензій на мовлення у порядку, передбаченому законодавством України.  
138. Технічні засоби телебачення і радіомовлення можуть бути у власності телерадіоорганізацій і використовуватися для здійснення власного мовлення.      3. Технічні засоби мовлення можуть бути у власності телерадіоорганізацій і використовуватися для здійснення власного мовлення.  
139. Витрати телерадіоорганізацій на капітальне будівництво об'єктів, призначених для здійснення телерадіомовлення, включаються до собівартості їх продукції.   -137- Мартиновський В.П.
Частину четверту статті 20 проекту вилучити.  
Враховано    
140. Стаття 21. Державна реєстрація телерадіоорганізацій   -138- Правденко С.М.
Статті 21 та 22 об'єднати, назву статті змінити на: "Державна реєстрація та ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України" та перенести у кінець розділу ІІІ.  
Враховано    
141. Всі телерадіоорганізації України підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація телерадіоорганізацій як суб'єктів інформаційної діяльності здійснюється Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення шляхом їх внесення до Державного реєстру телерадіоорганізацій України та видачі реєстраційного посвідчення. Державна реєстрація телерадіоорганізацій як суб'єктів господарської діяльності здійснюється в порядку, встановленому законодавством України про державну реєстрацію суб'єктів господарської діяльності. Для включення до Державного реєстру телерадіоорганізацій України керівник телерадіоорганізації подає до Національної ради заяву про державну реєстрацію.       
142. У заяві вказуються наступні реєстраційні відомості: назва телерадіоорганізації; вид діяльності (мовник чи виробник телерадіопрограм або іншого аудіовізуального інформаційного продукту); позивні, логотип, товарний знак (за наявності); програмні цілі або тематична спрямованість; юридична та поштова адреси телерадіоорганізації, контактні телефони, електронна адреса.   -139- Беспалий Б.Я.
В ч.5 ст. 21 - вилучити п. 2, а саме: "вид діяльності (мовник чи виробник телерадіопрограм або іншого аудіовізуального інформаційного продукту)";  
Враховано    
143. До заяви про державну реєстрацію додаються статут телерадіоорганізації, довідка місцевого органу Державного комітету статистики України про включення телерадіоорганізації до Єдиного державного реєстру, установчий договір, довідка про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.       
144. Національна рада може відмовити у розгляді заяви про внесення до Державного реєстру якщо заява не відповідає вимогам цього Закону. У разі відмови у розгляді заяви Національна рада в триденний термін після отримання заяви повідомляє про це заявника із обов'язковим зазначенням причин відмови.       
145. Протягом трьох робочих днів після отримання заяви Національна рада вносить телерадіоорганізацію до Державного реєстру телерадіоорганізацій України і не пізніше ніж через тиждень після внесення до реєстру видає телерадіоорганізації свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка. За оформлення свідоцтва про державну реєстрацію справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму громадян, яка зараховується на поточний рахунок Національної ради.       
146. Стаття 22. Державний реєстр телерадіоорганізацій України       
147. Державний реєстр телерадіоорганізацій України веде Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. До Державного реєстру вносяться дані про телерадіоорганізації, які пройшли державну реєстрацію та про провайдерів програмної послуги, які отримали ліцензію на мовлення відповідно до вимог цього Закону.   -140- Беспалий Б.Я.
Ч. 1 ст. 22 - викласти в редакції: "Державний реєстр телерадіоорганізацій України веде Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. До Державного реєстру вносяться дані про телерадіоорганізації, які пройшли державну реєстрацію."  
Враховано частково    
148. Для телерадіоорганізацій, які не отримували ліцензій на мовлення, до Державного реєстру вносяться реєстраційні відомості відповідно до статті 21 цього Закону. Ці відомості вносяться до реєстру впродовж трьох робочих днів після отримання заяви про реєстрацію.       
149. Для телерадіоорганізацій, які отримували ліцензію (ліцензії) на мовлення до Державного реєстру додатково вносяться наступні відомості: дата і номер рішення про видачу ліцензії на мовлення; серія та номер ліцензії; термін дії ліцензії; обсяги мовлення і час мовлення; територіальні характеристики мовлення (загальнонаціональне, регіональне або місцеве з визначенням відповідних областей, районів і населених пунктів); відомості про переоформлення ліцензії, внесення змін до ліцензії, видачу ії копії або дубліката; відомості про продовження ліцензії; підстава, дата і номер рішення або розпорядження про необхідність усунення порушень законодавства, ліцензійних умов тощо; дата і номер рішення про визнання ліцензії недійсною та про ії анулювання.   -141- Супрун Л.П.
В частині 3 пункт 5 викласти у такій редакції: "територіальні характеристики мовлення (загальнонаціональне, регіональне або місцеве з визначенням відповідних областей, районів і населених пунктів) та забезпечення рівномірності покриття території країни державними та/або комерційними програмами телерадіомовлення".  
Відхилено    
150. Ці відомості вносяться до Державного реєстру впродовж трьох робочих днів після видачі (продовження, внесення змін, видачі дубліката, анулювання) ліцензії на мовлення.   -142- Супрун Л.П.
Частину доповнити новим абзацом наступного змісту: "Телерадіоорганізації, незалежно від форм власності, надають Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення експериментально визначені дані щодо зон впевненого приймання каналу мовлення населенням від введених в експлуатацію присвоєнь радіочастот через 2 місяці після початку мовлення ."  
Відхилено    
151. Для провайдерів програмної послуги, які отримали ліцензію на мовлення, до Державного реєстру вносяться наступні відомості: дата і номер рішення про видачу ліцензії на мовлення; серія та номер ліцензії; термін дії ліцензії; назва організації - провайдера програмної послуги; юридична та поштова адреса провайдера, контактні телефони, електронна адреса; місцезнаходження багатоканальної системи (мережі) і територія розповсюдження програмної послуги; відомості про переоформлення ліцензії, внесення змін до ліцензії, видачу ії копії або дубліката; відомості про продовження ліцензії; підстава дата і номер рішення або розпорядження про необхідність усунення порушень законодавства, ліцензійних умов тощо; дата і номер рішення про визнання ліцензії недійсною та про ії анулювання.   -143- Беспалий Б.Я.
Ч. 5 ст. 22 - вилучити повністю ("Для провайдерів програмної послуги, які...").  
Враховано    
152. Ці відомості вносяться до Державного реєстру впродовж трьох робочих днів після видачі (продовження, внесення змін, видачі дубліката, анулювання) ліцензії на мовлення.   -144- Беспалий Б.Я.
Ч.6 ст.22 - вилучити повністю ("Ці відомості вносяться до Державного...").  
Відхилено    
153. За користування відомостями Державного реєстру справляється плата, що зараховується на поточний рахунок Національної ради. Органи державної влади звільняються від плати за користування відомостями Державного реєстру. Порядок користування і розмір плати за користування відомостями Державного реєстру встановлюються рішенням Національної ради.   -145- Горбаль В.М.
У частині 7 статті 22 слова "користування відомостями" замінити словами "виготовлення і надання письмової інформації щодо даних".  
Враховано у ст. 21  РОЗДІЛ ІІІ. РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕЛЕРАДІОІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ МОВЛЕННЯ ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ Стаття 21. План розвитку національного телерадіоінформаційного простору 1. План розвитку національного телерадіоінформаційного простору (далі - План) є нормативно-правовим документом, який розробляється Національною радою і затверджується її рішенням відповідно до вимог цього Закону. На підставі Плану Національна рада приймає рішення щодо створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України, визначає конкурсні умови та оголошує конкурси на отримання ліцензій на мовлення, визначає умови ліцензій на мовлення, яке ліцензується за реєстраційним принципом. 2. План складається з двох частин: а) Плану використання радіочастотного ресурсу, виділеного для телебачення і радіомовлення; б) Основних вимог щодо змістовного наповнення та співвідношення форматів мовлення у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору. 3. План та будь-які зміни до нього затверджуються рішенням Національної ради в порядку, визначеному Законом України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення". 4. План переглядається не рідше одного разу на рік за результатами звіту Національної ради. 5. Порядок розробки Плану та змін до Плану визначається Національною радою. 6. План та зміни до нього офіційно оприлюднюються Національною радою протягом місяця з моменту прийняття відповідного рішення. Стаття 22. Створення і розвиток каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж 1. Канали мовлення, мережі мовлення та телемережі, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України, створюються та/або територіально змінюються за рішенням Національної ради відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України та Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору. 2. На підставі рішення про створення каналу мовлення, мережі мовлення або багатоканальної телемережі, яка передбачає використання радіочастотного ресурсу України, Національна рада звертається до органів радіочастотного планування з поданням про розробку висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення в порядку, визначеному Законом України "Про радіочастотний ресурс України", і після надання цих висновків оголошує відповідний конкурс (конкурси) на отримання ліцензії (ліцензій) на мовлення. 3. Технічну розробку каналу мовлення або мережі мовлення здійснює телерадіоорганізація, яка отримала ліцензію на мовлення, або визначені нею суб'єкти господарювання відповідно до вимог законодавства про телекомунікації та про радіочастотний ресурс України. 4. Порядок технічної розробки багатоканальних телемереж, забезпечується оператором багатоканальних телемереж відповідно вимог законодавства про телекомунікації та радіочастотний ресурс. 5. Національна рада сприяє максимальному територіальному охопленню каналів, мереж мовлення та телемереж кожної з територіальних категорій. Розширення каналів, мереж мовлення та телемереж у межах, визначених ліцензією на мовлення Національної ради, здійснюється на підставі заяви ліцензіата на позаконкурсних засадах відповідно до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору. 6. Зміна територіальної категорії каналу, мережі мовлення, телемережі потребує повторного ліцензування мовлення на цьому каналі, мережі або на відповідних каналах багатоканальної телемережі відповідно до вимог цього Закону. 7. Перехід від аналогового до цифрового мовлення здійснюється відповідно до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору. 8. Національна рада сприяє запровадженню цифрового мовлення та відповідному технологічному переоснащенню діючих каналів та мереж мовлення. Зміни умов ліцензії на мовлення при переході від аналогового до цифрового мовлення в частині змін технологічних параметрів, виду мовлення (переходу до багатоканального мовлення) та змін програмної концепції мовлення здійснюються за визначеною цим Законом процедурою переоформлення ліцензії на мовлення. 9. У разі якщо ліцензіат протягом двох місяців з моменту готовності каналу або мережі до впровадження цифрового мовлення не подав до Національної ради відповідну заяву про переоформлення ліцензії, Національна рада оголошує конкурс на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення. При цьому за чинним ліцензіатом залишається право мовлення на одному з каналів нової цифрової багатоканальної телемережі. 10. Порядок користування радіочастотним ресурсом для потреб телерадіомовлення, забезпечення електромагнітної сумісності, розміщення і експлуатації радіоелектронних засобів мовлення визначається Законом України "Про радіочастотний ресурс України". 11. Кошти на розробку висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для передбаченого Планом розвитку національного телерадіоінформаційного простору створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та багатоканальних телемереж, передбачаються в Державному бюджеті України окремим рядком у видатках Національної ради. 12. Кількість каналів, мереж мовлення та телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України по кожній територіальній категорії, враховуючи також мовлення з використанням цифрових технологій, визначається Національною радою. 13. Розробка висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України телерадіоорганізаціями здійснюється визначеними законом органами радіочастотного планування лише за замовленням Національної ради.  
    -146- Беспалий Б.Я.
Ч.7 ст. 22 - вилучити повністю ("За користування відомомтями Державного реєстру...").  
Відхилено    
    -147- Мовчан П.М.
Доповнити статтю: "Припинення діяльності телерадіоорганіза- цій Припинення діяльності телерадіоорганіза- цій проводиться за рішенням засновника (засновників), про що він (вони) повідомляє (повідомляють) у десятиденний термін Національну раду, або за рішенням суду, яке набрало чинності. Національна рада на підставі цих рішень вносить відповідні зміни до Державного реєстру."  
Враховано по-суті в інших статтях   
    -148- Мішура В.Д.
Ввести розділ ІІІ "Розвиток національного телерадіоінформаційного простору, ліцензування мовлення та державна реєстрація суб'єктів інформаційної діяльності в галузі телебачення і радіомовлення", включивши до нього статті 21 і 22. І відповідно змінити нумерацію розділів.  
Враховано    
    -149- Мішура В.Д.
Нову статтю викласти у редакції: "Стаття 21. План розвитку національного телерадіоінформаційного простору 1. План розвитку національного телерадіоінформаційного простору (далі - План) є нормативно-правовим документом, який розробляється Національною радою і затверджується її рішенням, відповідно до вимог цього Закону. На підставі Плану Національна рада приймає рішення щодо створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України, визначає конкурсні умови та оголошує конкурси на отримання ліцензій на мовлення, визначає умови ліцензій на мовлення, яке ліцензується за заявковим принципом. 2. План складається з двох частин: а). Плану використання радіочастотного ресурсу, виділеного для телебачення і радіомовлення. б). Основних вимог щодо змістовного наповнення та співвідношення форматів мовлення у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору. 3. План та будь-які зміни до нього затверджуються рішенням Національної ради в порядку, визначеному Законом України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення". 4. План переглядається не рідше одного разу на рік за результатами звіту Національної ради. 5. Порядок розробки Плану та змін до Плану визначається Національною радою. 6. План та зміни до нього офіційно оприлюднюються Національною радою протягом місяця з моменту прийняття відповідного рішення."  
Враховано    
    -150- Баграєв М.Г.
Нову статтю викласти у редакції: "Стаття 22. Створення і розвиток каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж 1. Канали мовлення, мережі мовлення та телемережі, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України, створюються та/або територіально змінюються за рішенням Національної ради відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України та Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору. 2. На підставі рішення про створення каналу мовлення, мережі, мовлення або багатоканальної телемережі, яка передбачає використання радіочастотного ресурсу України, Національна рада звертається до органів радіочастотного планування з поданням про розробку висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення в порядку, визначеному Законом України "Про радіочастотний ресурс України" і після надання цих висновків оголошує відповідний конкурс (конкурси) на отримання ліцензії (ліцензій) на мовлення. 3. Технічну розробку каналу мовлення або мережі мовлення здійснює телерадіоорганізація, яка отримала ліцензію на мовлення або визначені нею суб'єкти господарювання відповідно до вимог законодавства про телекомунікації та про радіочастотний ресурс України. 4. Порядок технічної розробки багатоканальних телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України, визначається окремими рішеннями Національної ради. Національна рада має право визначити на конкурсних засадах суб'єкт господарювання, якому надається право на технічну розробку, обслуговування та експлуатацію такої телемережі. Цей суб'єкт зобов'язаний здійснювати, на визначених Національною радою умовах, розповсюдження програм та передач телерадіоорганізацій, які отримають ліцензії на мовлення з використанням ресурсу відповідної багатоканальної телемережі. Порядок проведення таких конкурсів визначається Національною радою і підлягає офіційному оприлюдненню не пізніше ніж за три місяці до початку конкурсного відбору. 5. Національна рада сприяє максимальному територіальному охопленню каналів, мереж мовлення та телемереж кожної з територіальних категорій. Розширення каналів, мереж мовлення та телемереж в межах визначених ліцензією на мовлення Національної ради, здійснюється на підставі заяви ліцензіата на позаконкурсних засадах, відповідно до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору. 6. Зміна територіальної категорії каналу, мережі мовлення, телемережі потребує повторного ліцензування мовлення на цьому каналі, мережі, або на відповідних каналах багатоканальної телемережі відповідно до вимог цього Закону. 7. Перехід від аналогового до цифрового мовлення здійснюється відповідно до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору. 8. Національна рада сприяє запровадженню цифрового мовлення та відповідному технологічному переоснащенню діючих каналів та мереж мовлення. Зміни умов ліцензії на мовлення при переході від аналогового до цифрового мовлення в частині змін технологічних параметрів, виду мовлення (переходу до багатоканального мовлення) та змін програмної концепції мовлення здійснюються за визначеною цим Законом процедурою переоформлення ліцензії на мовлення. 9. У разі, якщо ліцензіат протягом двох місяців з моменту готовності каналу або мережі до впровадження цифрового мовлення не подав до Національної ради відповідну заяву про переоформлення ліцензії, Національна рада оголошує конкурс на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення. При цьому за чинним ліцензіатом залишається право мовлення на одному з каналів нової цифрової багатоканальної телемережі. 10. Порядок користування радіочастотним ресурсом для потреб телерадіомовлення, забезпечення електромагнітної сумісності, розміщення і експлуатації радіоелектронних засобів мовлення визначається Законом України "Про радіочастотний ресурс України". 11. Кошти на розробку висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для передбаченого Планом розвитку національного телерадіоінформаційного простору створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та багатоканальних телемереж передбачаються в Державному бюджеті України окремим рядком у видатках Національної ради. 12. Кількість каналів, мереж мовлення та телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України по кожній територіальній категорії визначається Національною радою. 13. Розробка висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення здійснюється визначеними законом органами радіочастотного планування лише за замовленням Національної ради."  
Враховано    
154. Стаття 23. Ліцензування мовлення      Стаття 23. Ліцензування мовлення  
155. Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до порядку та вимог встановлених цим Законом. та Законом України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".   -151- Беспалий Б.Я.
Ч.1 ст.23 викласти в редакції: Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до порядку та вимог встановлених Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", цим Законом та Законом України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".  
Враховано частково   1. Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою відповідно до порядку та вимог, встановлених цим Законом та Законом України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".  
156. Ліцензування мовлення іноземних телерадіоорганізацій з використанням радіочастотного ресурсу України забороняється.   -152- Бондаренко О.Ф.
"Ліцензування мовлення іноземних телерадіоорганізацій забороняється."  
Немає висновку   2. Ліцензування мовлення іноземних телерадіоорганізацій забороняється.  
157. Залежно від організаційно-технологічних особливостей розповсюдження програм Національна рада видає ліцензії на такі види мовлення: наземне теле- або радіомовлення - розповсюдження телерадіопрограм та передач по окремих каналах мовлення (ефірне мовлення), каналах мовлення у багатоканальних мережах (кабельне або ефірно-кабельне мовлення), мережах мовлення (мережеве мовлення); супутникове теле- або радіомовлення - розповсюдження телерадіопрограм та передач з використанням супутника, як кінцевого засобу їхньої доставки для безпосереднього прийому споживачами; надання програмної послуги - формування пакетів програм та забезпечення можливості їх перегляду користувачам (абонентам) багатоканальних мереж.   -153- Баграєв М.Г.
Частини 3-6 ст. 23 викласти в такій редакції: "Залежно від організаційно-технологічних особливостей розповсюдження програм Національна рада видає ліцензії на такі види мовлення: - супутникове мовлення; - ефірне мовлення; - кабельне мовлення; - проводове мовлення; - багатоканальне мовлення. Залежно від території розповсюдження програм визначається територіальна категорія мовлення та територіальна категорія каналу мовлення або багатоканальної телемережі: - загальнонаціональне мовлення - мовлення не менш ніж на дві третини населення кожної з областей України; - регіональне мовлення - мовлення на регіон (область, декілька суміжних областей), але менше ніж на половину областей України; - місцеве мовлення - мовлення на один чи кілька суміжних населених пунктів, яке охоплює не більше половини території області; - закордонне мовлення - мовлення на територію поза межами державного кордону України. Цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України ліцензується як багатоканальне мовлення. Видача ліцензій на мовлення здійснюється на конкурсних засадах (за результатами відкритих конкурсів) або без конкурсів (за заявковим принципом) у випадках, передбачених цим Законом."  
Враховано   3. Залежно від організаційно-технологічних особливостей розповсюдження програм Національна рада видає ліцензії на такі види мовлення: - супутникове мовлення; - ефірне мовлення; - кабельне мовлення; - проводове мовлення; - багатоканальне мовлення. 4. Залежно від території розповсюдження програм визначається територіальна категорія мовлення та територіальна категорія каналу мовлення або багатоканальної телемережі: - загальнонаціональне мовлення - мовлення не менш ніж на дві третини населення кожної з областей України; - регіональне мовлення - мовлення на регіон (область, декілька суміжних областей), але менше ніж на половину областей України; - місцеве мовлення - мовлення на один чи кілька суміжних населених пунктів, яке охоплює не більше половини території області; закордонне мовлення - мовлення на територію поза межами державного кордону України. 5. Цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України ліцензується як багатоканальне мовлення. 6. Видача ліцензій на мовлення здійснюється на конкурсних засадах (за результатами відкритих конкурсів) або без конкурсів (за заявковим принципом) у випадках, передбачених цим Законом.  
158. За ознакою території розповсюдження програм ліцензії поділяються на такі категорії: а) ліцензія на загальнонаціональне мовлення з правом вести мовлення на всю територію країни; б) ліцензія на регіональне мовлення з правом вести мовлення на регіон (область, декілька суміжних областей), але не більше ніж як на половину території України; в) ліцензія на місцеве мовлення з правом вести мовлення на один чи кілька населених пунктів, які знаходяться на території однієї області чи на кордоні кількох областей і можуть розглядатися як компактне територіальне утворення; г) ліцензія на закордонне мовлення з правом мовлення на зарубіжну аудиторію;   -154- Беспалий Б.Я.
Ч.3 ст. 23 викласти в редакції: "Залежно від організаційно-технологічних особливостей розповсюдження програм Національна рада видає ліцензії на такі види мовлення: наземне теле- або радіомовлення - підготовка і розповсюдження телерадіопрограм та передач по окремих каналах мовлення (ефірне мовлення), каналах мовлення у багатоканальних мережах (кабельне або ефірно-кабельне мовлення), мережах мовлення (мережеве мовлення); супутникове теле- або радіомовлення - підготовка і розповсюдження телерадіопрограм та передач з використанням супутника, як кінцевого засобу їхньої доставки для безпосереднього прийому споживачами;"  
Враховано частково   7. На конкурсних засадах здійснюється видача ліцензій на: - ефірне мовлення; - багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу.  
159. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення може обмежувати кількість ліцензій кожної з категорій.       
160. По кожному з видів мовлення, залежно від організаційно-технологічних особливостей та території розповсюдження програм, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення визначає ліцензійні умови. Ці ліцензійні умови публікуються у засобах масової інформації, перелік яких визначається Національною радою. Невідповідність організації-заявника ліцензійним умовам є підставою для відмови у видачі ліцензії відповідно до вимог статті 30 цього Закону.   -155- Баграєв М.Г.
Частину шосту ст.23 доповнии передостаннім реченням такого змісту: "Визначені статтею 12 вимоги щодо заснування телерадіоорганізацій, обмеження частки власності іноземних фізичних та юридичних осіб в акціонерному або статутному фонді телерадіоорганізації та також вимог до установчих і статутних документів телерадіоорганізацій є ліцензійними умовами для всіх видів мовлення."  
Враховано    
161. Видача ліцензій на мовлення здійснюється на конкурсних засадах (за результатами відкритих конкурсів) або за заявковим принципом (позаконкурсний розгляд заяв). Виключно на конкурсних засадах здійснюється видача ліцензій на: наземне ефірне мовлення; мережеве мовлення, пов'язане з використанням обмеженого радіочастотного ресурсу України; кабельне (ефірно-кабельне мовлення) на зарезервованих Національною радою або виділених операторами для вільного ліцензування каналах багатоканальних мереж (крім мовлення на каналів, спеціально зарезервованих Національною радою для комунальних телерадіоорганізацій та каналів, виділених оператором багатоканальної мереж під ліцензування конкретних телерадіоорганізації).   -156- Горбаль В.М.
Абзац 3 частини 8 статті 23 після слів "Національною радою для" доповнити словом "державних".  
Відхилено    
162. За заявковим принципом здійснюється видача ліцензій на: надання програмної послуги; кабельне (ефірно-кабельне) мовлення на каналах, спеціально зарезервованих Національною радою для комунальних організацій; кабельне (ефірно-кабельне) мовлення на каналах, виділених оператором багатоканальних мереж під ліцензування конкретної телерадіоорганізації; супутникове мовлення.   -157- Беспалий Б.Я.
Ч.9 ст. 23 - вилучити п. 1, а саме: "надання програмної послуги".  
Враховано   8. Без конкурсів здійснюється видача ліцензій на: - супутникове мовлення; - кабельне мовлення; - проводове мовлення; - ефірне мовлення на каналі мовлення багатоканальної ефірної телемережі у випадку, передбаченому частиною дев'ятою статті 22 цього Закону.  
    -158- Баграєв М.Г.
Частину викласти у редакції: "Без конкурсів здійснюється видача ліцензій на: - супутникове мовлення; - кабельне мовлення; - проводове мовлення; - ефірне мовлення на каналі мовлення багатоканальної ефірної телемережі у випадку, передбаченому частиною дев'ятою статті 22 цього Закону."  
Враховано    
163. Ліцензія на мовлення, видана Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, є єдиним і достатнім документом, що надає ліцензіату право здійснювати мовлення згідно з умовами ліцензії, створювати для цього та використовувати канали і частоти мовлення, а також отримувати абонентську плату.   -159- Баграєв М.Г.
Останню частину ст.23 викласти в редакції: "Ліцензія на мовлення, видана Національною радою є єдиним і достатнім документом, що надає ліцензіату право відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, користуватися каналами мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію."  
Враховано   9. Ліцензія на мовлення, видана Національною радою є єдиним і достатнім документом, що надає ліцензіату право відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, користуватися каналами мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію.  
164. Стаття 24. Заява про видачу (продовження) ліцензії на мовлення      Стаття 24. Заява про видачу (продовження) ліцензії на мовлення  
165. Суб'єкт інформаційної діяльності (телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги), який має на меті отримати (продовжити) ліцензію на мовлення подає до Національної ради заяву про видачу (продовження) ліцензії за встановленою формою.   -160- Беспалий Б.Я.
Ч.1 ст. 24 - викласти в редакції: Телерадіоорганізація, яка має на меті отримати (продовжити) ліцензію на мовлення, подає до Національної ради заяву про видачу (продовження) ліцензії за встановленою формою. 1  
Враховано редакційно   1. Юридична особа (суб'єкт господарювання), яка має на меті отримати (продовжити) ліцензію на мовлення, подає до Національної ради заяву про видачу (продовження) ліцензії за встановленою формою. 2. У заяві повинні міститися такі данні: а) відомості про засновника (засновників) та власника (власників) телерадіоорганізації (для юридичних осіб - назва, юридична адреса, банківські реквізити, а для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса) і відомості про розподіл часток статутного фонду; для акціонерного товариства - повний список акціонерів, які володіють пакетами акцій розміром більше 5 відсотків; б) відомості про особовий склад керівних та наглядових органів телерадіоорганізації: керівник організації, склад ради директорів, склад наглядової ради тощо (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса); в) назва організації, її юридична адреса, банківські реквізити, контактні телефони та інші вихідні дані (логотип, позивні, емблема тощо); г) вид мовлення відповідно до вимог статті 23 цього Закону; ґ) передбачувана територія розповсюдження програм відповідно до вимог статті 23 цього Закону; д) порядок розгляду заяви - конкурс на отримання ліцензії або позаконкурсний розгляд відповідно до вимог статті 25 цього Закону та рішення Національної ради;  
    -161- Артеменко Ю.А.
"в) назва організації, її юридична адреса, банківські реквізити, контактні телефони та інші вихідні дані (логотип, позивні, емблема тощо); г) вид мовлення відповідно до вимог статті 23 цього Закону; ґ) передбачувана територія розповсюдження програм відповідно до вимог статті 23 цього Закону; д) порядок розгляду заяви - конкурс на отримання ліцензії або позаконкурсний розгляд відповідно до вимог статті 25 цього Закону та рішення Національної ради;"  
Враховано    
    -162- Горбаль В.М.
У пункті е) частини 2 статті 24 слова "та рішення Національної ради" виключити.  
Відхилено    
    -163- Супрун Л.П.
Після пункту "е)" додати новий пункт наступного змісту: "е-1) зона впевненого примання каналу мовлення;"  
Відхилено    
166. є) характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної мережі: для наземного ефірного та мережевого мовлення - частота (частоти), місцезнаходження та потужність передавача (передавачів), територія впевненого прийому сигналу, для супутникового мовлення - відомості про параметри супутникового каналу мовлення та територію охоплення, інформація про характер розповсюдження сигналу (для потреб доставки сигналу до ефірних передавачів чи для безпосереднього телевізійного мовлення); для кабельного, ефірно-кабельного мовлення та надання програмної послуги - місцезнаходження головної станції багатоканальної мережі, максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної мережі, територія розташування (прийому) багатоканальної мережі; ж) періодичність, час, обсяги та сітка мовлення; з) мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі; й) передбачувана аудиторія (для багатоканальної мережі - фактична та потенційна кількість абонентів).   -164- Баграєв М.Г.
другий і третій абзаци пункту "є" другої частини статті 24 викласти в редакції: "- для наземного ефірного та мережного мовлення - частота (частоти), місцезнаходження та потужність передавача (передавачів), територія впевненого прийому сигналу; - для супутникового мовлення - відомості про параметри супутникового каналу мовлення та територію охоплення; - для мовлення в багатоканальних телелемережах та багатоканального мовлення - оператор телекомунікацій, що здійснює обслуговування і експлуатацію телемережі, місцезнаходження головної станції багатоканальної мережі, максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної мережі, територія розташування (прийому) багатоканальної мережі;"  
Враховано   е) характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної телемережі: - для наземного ефірного та мережного мовлення - частота (частоти), місцезнаходження та потужність передавача (передавачів), територія впевненого прийому сигналу; - для супутникового мовлення - відомості про параметри супутникового каналу мовлення та територію охоплення; - для мовлення в багатоканальних телелемережах та багатоканального мовлення - оператор телекомунікацій, що здійснює обслуговування і експлуатацію телемережі, місцезнаходження головної станції багатоканальної мережі, максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної мережі, територія розташування (прийому) багатоканальної мережі; є) періодичність, час, обсяги та сітка мовлення; ж) мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі; з) кількість домогосподарств на передбачуваній території розповсюдження програм.  
    -165- Беспалий Б.Я.
Ч.2 ст. 24, п. "є", абзац 3 викласти в редакції: "для кабельного, ефірно-кабельного мовлення - місцезнаходження головної станції багатоканальної мережі, максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної мережі, територія розташування (прийому) багатоканальної мережі;"  
Враховано частково    
    -166- Баграєв М.Г.
Пункт 2 частини ст. 24 викласти в редакції: "і) кількість домогосподарств на передбачуваній території розповсюдження програм."  
Враховано частково    
    -167- Горбаль В.М.
У пункті й) частини 2 статті 24 слова "передбачувана аудиторія" замінити словами "потенційна кількість споживачів".  
Враховано по-суті   
167. Телерадіоорганізація до заяви про видачу (продовження) ліцензії додає: копії затверджених у встановленому порядку статутних документів телерадіоорганізації; копію свідоцтва про реєстрацію телерадіоорганізації, як суб'єкта інформаційної діяльності; орієнтовний штатний розклад телерадіоорганізації; програмну концепція мовлення відповідно до вимог статті 28 цього Закону. У разі наявності розгалуженої мережі мовлення, значної кількості передавачів, інших вихідних даних телерадіоорганізація вносить їх на окремих бланках як додаток до заяви.   -168- Баграєв М.Г.
Абзац другий частини третьої статті 24 викласти в редакції : "копії затверджених у встановленому порядку установчих та статутних документів телерадіоорганізації як суб'єкта господарювання;"  
Враховано   3. Телерадіоорганізація до заяви про видачу (продовження) ліцензії додає: - копії затверджених у встановленому порядку установчих та статутних документів телерадіоорганізації як суб'єкта господарювання; - копію свідоцтва про реєстрацію телерадіоорганізіції як суб'єкта інформаційної діяльності (в разі наявності); - орієнтовний штатний розклад телерадіоорганізації; - програмну концепцію мовлення відповідно до вимог статті 28 цього Закону. 4. У разі наявності розгалуженої мережі мовлення, значної кількості передавачів, інших вихідних даних телерадіоорганізація вносить їх на окремих бланках як додаток до заяви.  
168. Для забезпечення дотримання визначених законодавством антимонопольних обмежень та обмежень стосовно частки іноземних власників у статутному фонді телерадіоорганізації Національна рада має право додатково запросити і отримати від телерадіоорганізації інформацію щодо розподілу часток статутних фондів юридичних осіб, які є її засновниками або власниками, зокрема, акціонерами.   -169- Баграєв М.Г.
ч.4 ст. 24 викласти в редакції: " Для забезпечення дотримання визначених законодавством антимонопольних обмежень та обмежень стосовно частки іноземних власників у статутному фонді телерадіоорганізації Національна рада має право: додатково запитати і отримати від телерадіоорганізації інформацію щодо розподілу часток статутних фондів юридичних осіб, які є її засновниками або власниками, зокрема, акціонерами; запитати висновок органів Антимонопольного комітету України щодо монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції в інформаційній сфері."  
Враховано   5. Для забезпечення дотримання визначених законодавством антимонопольних обмежень та обмежень стосовно частки іноземних власників у статутному фонді телерадіоорганізації Національна рада має право: - додатково запитати і отримати від телерадіоорганізації інформацію щодо розподілу часток статутних фондів юридичних осіб, які є її засновниками або власниками, зокрема, акціонерами; - запитати висновок органів Антимонопольного комітету України щодо монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції в інформаційній сфері.  
169. Провайдер програмної послуги до заяви про видачу (продовження) ліцензії додає: копії затверджених у встановленому порядку своїх статутних документів та статутних документів оператора багатоканальної мережі; копію виданої органом ліцензування у відповідності до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензії, на підставі якої Оператор може здійснювати обслуговування та експлуатацію багатоканальної мережі; копію угоди (довіреність) з оператором багатоканальної мережі, яка підтверджує право провайдера використовувати багатоканальну мережу для надання користувачам (абонентам) телерадіопрограм та передач на договірних засадах; перелік програм та передач які передбачено надавати користувачам (абонентам) багатоканальної мережі (далі - Перелік); програмну концепцію наповнення каналів багатоканальної мережі (основні принципи пакетування програм та надання абонентам інших інформаційних послуг); узагальнені технічні характеристики багатоканальної мережі. Вимагання інших документів для видачі (продовження) ліцензії не допускається.   -170- Беспалий Б.Я.
Ч.6 ст.24 - вилучити ("Провайдер програмної послуги до заяви про видачу...").  
Враховано   6. Вимагання інших документів для видачі (продовження) ліцензії не допускається.  
170. Якщо видача ліцензії здійснюється за заявковим принципом в порядку позаконкурсного розгляду заява про видачу ліцензії на мовлення розглядається і рішення щодо неї приймається у місячний строк з дня її надходження до Національної ради з обов'язковим повідомленням про це рішення заявника. При проведенні конкурсу на видачу ліцензії розгляд заяв про видачу ліцензії здійснюється відповідно до статей 25, 26 цього Закону.      7. Якщо видача ліцензії здійснюється за заявковим принципом у порядку позаконкурсного розгляду, заява про видачу ліцензії на мовлення розглядається і рішення щодо неї приймається у місячний строк з дня її надходження до Національної ради з обов'язковим повідомленням про це рішення заявника. 8. При проведенні конкурсу на видачу ліцензії розгляд заяв про видачу ліцензії здійснюється відповідно до статей 25, 26 цього Закону.  
171. Розгляд заяв про продовження ліцензії здійснюється відповідно до статті 33 цього Закону. Національна рада може залишити заяву про видачу (продовження) ліцензії без розгляду відповідно до вимог статті 29 цього Закону. За результатами розгляду заяви Національна рада приймає рішення про видачу (продовження) ліцензії або відмову у видачі (продовженні) ліцензії відповідно до вимог цього Закону.      9. Розгляд заяв про продовження ліцензії здійснюється відповідно до статті 33 цього Закону. 10. Національна рада може залишити заяву про видачу (продовження) ліцензії без розгляду відповідно до вимог статті 29 цього Закону. 11. За результатами розгляду заяви Національна рада приймає рішення про видачу (продовження) ліцензії або відмову у видачі (продовженні) ліцензії відповідно до вимог цього Закону.  
172. Стаття 25. Конкурс на отримання ліцензії на мовлення      Стаття 25. Конкурс на отримання ліцензії на мовлення  
173. За результатами відкритих конкурсів здійснюється видача ліцензій на мовлення, пов'язане з використанням радіочастотного ресурсу а також мовлення на вільних (зарезервованих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення або виділених операторами багатоканальних систем) каналах багатоканальних мереж у випадках, передбачених статтею 23 цього Закону.      1. За результатами відкритих конкурсів здійснюється видача ліцензій на мовлення, пов'язане з використанням радіочастотного ресурсу, а також мовлення на вільних каналах багатоканальних мереж у випадках, передбачених статтею 27 цього Закону.  
174. Конкурс на отримання ліцензії ініціюється, оголошується і проводиться Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Національна рада може ініціювати проведення конкурсу за власною ініціативою або за відповідним зверненням телерадіоорганізації. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оголошує конкурс на отримання ліцензії за наявності вільних каналів мовлення, мереж мовлення, частот, призначених для мовлення, вільного часу на каналах (мережах) мовлення, а також у випадках, коли:   -171- Баграєв М.Г.
"Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оголошує конкурс на отримання ліцензії за наявності вільних каналів мовлення, мереж мовлення, вільного часу на каналах (мережах) мовлення, а також у випадках, коли: а) отримано висновки про можливість та умови використання радіочастот, виділених для потреб телерадіомовлення, на яких ще не відбувалося мовлення та відповідні висновки щодо електромагнітної сумістності радіоелектронних засобів мовлення; б) оператором або власником багатоканльної телемережі виділено для ліцензування мовлення канал (канали) цієї мережі;"  
Враховано   2. Конкурс на отримання ліцензії ініціюється, оголошується і проводиться Національною радою. Національна рада може ініціювати проведення конкурсу за власною ініціативою або за відповідним зверненням телерадіоорганізації. 3. Національна рада оголошує конкурс на отримання ліцензії за наявності вільних каналів мовлення, мереж мовлення, вільного часу на каналах (мережах) мовлення, а також у випадках, якщо:  
175. а) прораховано нові частоти (канали), на яких ще не відбувалося мовлення, в цьому випадку конкурсні умови передбачають надання його переможцю права розробки такого каналу або частоти; в) попередній ліцензіат за 180 днів до закінчення терміну дії ліцензії не подав заяву до Національної ради на її продовження або Національна рада відмовила цьому ліцензіату у продовженні ліцензії в порядку, визначеному цим Законом; г) ліцензія попереднього ліцензіата анульована згідно вимог цього Закону; д) ліцензія переможця попереднього конкурсу не набула чинності у зв'язку з не сплатою ним у визначені терміни ліцензійного збору відповідно до вимог цього Закону.      а) отримано висновки про можливість та умови використання радіочастот, виділених для потреб телерадіомовлення, на яких ще не відбувалося мовлення, та відповідні висновки щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення; б) попередній ліцензіат за 180 днів до закінчення терміну дії ліцензії не подав заяву до Національної ради на її продовження або Національна рада відмовила цьому ліцензіату у продовженні ліцензії в порядку, визначеному цим Законом; в) ліцензія попереднього ліцензіата анульована згідно з вимогами цього Закону; г) ліцензія переможця попереднього конкурсу не набула чинності у зв'язку з несплатою ним у визначений термін ліцензійного збору відповідно до вимог цього Закону.  
176. Конкурс на отримання ліцензії оголошується рішенням Національної ради. Повідомлення про проведення конкурсу публікується в засобах масової інформації, перелік яких визначається Національною радою, не пізніше, ніж за 60 днів до закінчення терміну подачі заяв на видачу ліцензії. У повідомленні вказуються:      4. Конкурс на отримання ліцензії оголошується рішенням Національної ради. Повідомлення про проведення конкурсу публікується в засобах масової інформації, перелік яких визначається Національною радою, не пізніше ніж за 60 днів до закінчення терміну подачі заяв на видачу ліцензії.  
177. а) граничний термін подачі заяв на видачу ліцензії, включаючи повторну подачу після усунення причин залишення заяви без розгляду відповідно до вимог статті 29 цього Закону; б) граничні терміни підведення підсумків конкурсу. які не повинні перевищувати 30 днів після завершення прийому заяв на видачу ліцензії; в) стислі відомості про канал (частоту) мовлення, мережу мовлення або канал мовлення в багатоканальній мережі, з використанням яких здійснюється мовлення; г) конкурсні умови та граничні терміни їх виконання; д) особливості мовлення на каналі (частоті) або на каналі багатоканальної мережі; е) максимальний розмір ліцензійного збору; є) конкурсна гарантія; ж) граничний обсяг мовлення; з) адреса за якою мають подаватися заяви на видачу ліцензії.   -172- Мішура В.Д.
Пункт д) частини четвертої статті 25 викласти в редакції: "д) особливості мовлення на каналі, мережі мовлення або на каналі (каналах) багатоканальної телемережі;"  
Враховано   5. У повідомленні вказуються: а) граничний термін подачі заяв на видачу ліцензії, включаючи повторну подачу після усунення причин залишення заяви без розгляду відповідно до вимог статті 24 цього Закону; б) граничні терміни підведення підсумків конкурсу, які не повинні перевищувати 60 днів після завершення прийому заяв на видачу ліцензії; в) стислі відомості про канал мовлення, мережу мовлення або канал (канали) багатоканальної телемережі, з використанням яких здійснюється мовлення; г) конкурсні умови та граничні терміни їх виконання; ґ) особливості мовлення на каналі, в мережі мовлення або на каналі (каналах) багатоканальної телемережі; д) максимальний розмір ліцензійного збору; е) конкурсна гарантія; є) граничний обсяг мовлення; ж) адреса, за якою мають подаватися заяви на видачу ліцензії.  
    -173- Горбаль В.М.
У пункті є) частини 4 статті 25 слово "гарантія" замінити словом "передплата".  
Відхилено    
178. До участі у конкурсі допускаються телерадіоорганізації, які подали до Національної ради заяву про видачу ліцензії на мовлення та інші документи відповідно до вимог статті 24 цього Закону.      6. До участі в конкурсі допускаються юридичні особи, які подали до Національної ради заяву про видачу ліцензії на мовлення та інші документи відповідно до вимог статті 24 цього Закону.  
179. Телерадіоорганізації, заяви яких було залишено без розгляду згідно з статтею 29 цього Закону до участі у конкурсі не допускаються.   -174- Мішура В.Д.
Доповнити ст.25 новою частиною наступного змісту: " До участі в конкурсі не допускаються: - юридична особа, заяви яких було залишено без розгляду згідно зі статтею 29 цього Закону; - юридичні особи, які не відповідають вимогам статті 12 цього Закону щодо заснування телерадіоорганізацій, частки власності іноземних фізичних та юридичних осіб в акціонерному або статутному фонді телерадіоорганізації та установчих і статутних документів телерадіоорганізації. 8. Національна рада приймає вмотивоване рішення про недопущення юридичної особи до конкурсу і повідомляє їй про це протягом 30 днів після отримання відповідної заяви. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку."  
Враховано   7. До участі в конкурсі не допускаються: - юридична особа, заяви яких було залишено без розгляду згідно зі статтею 29 цього Закону; - юридичні особи, які не відповідають вимогам статті 12 цього Закону щодо заснування телерадіоорганізацій, частки власності іноземних фізичних та юридичних осіб в акціонерному або статутному фонді телерадіоорганізації та установчих і статутних документів телерадіоорганізації. 8. Національна рада приймає вмотивоване рішення про недопущення юридичної особи до конкурсу і повідомляє їй про це протягом 30 днів після отримання відповідної заяви. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.  
180. Якщо у визначений термін не надійшло жодної заяви на видачу ліцензії, Національна рада може продовжити граничний термін прийому заяв, відкласти проведення конкурсу на певний строк, змінити конкурсні умови, припинити проведення конкурсу.      9. Якщо у визначений термін не надійшло жодної заяви на видачу ліцензії, Національна рада може продовжити граничний термін прийому заяв, відкласти проведення конкурсу на певний строк, змінити конкурсні умови, припинити проведення конкурсу.  
181. Наявність заяви лише одного претендента не дає підстав для продовження граничного терміну прийому заяв, відкладення проведення конкурсу на певний строк, зміни конкурсних умов, припинення проведення конкурсу.      10. Наявність заяви лише одного претендента не дає підстав для продовження граничного терміну прийому заяв, відкладення проведення конкурсу на певний строк, зміни конкурсних умов, припинення проведення конкурсу.  
182. Конкурсні умови визначаються Національною радою до оголошення конкурсу і затверджуються окремим рішенням Національної ради.      11. Конкурсні умови визначаються Національною радою до оголошення конкурсу і затверджуються окремим рішенням Національної ради.  
183. Конкурсні умови включають: ліцензійні умови для відповідного виду мовлення; вимоги до програмної концепції мовлення; вимоги щодо організаційно-технічних, фінансових та інвестиційних зобов'язань майбутнього ліцензіата.      12. Конкурсні умови включають: а) ліцензійні умови для відповідного виду мовлення; б) вимоги до програмної концепції мовлення; в) вимоги щодо організаційно-технічних, фінансових та інвестиційних зобов'язань майбутнього ліцензіата.  
184. Рішення про переможця конкурсу та про видачу ліцензії приймається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення в місячний термін після завершення прийому заяв на отримання ліцензії.      13. Рішення про переможця конкурсу та про видачу ліцензії приймається Національною радою в місячний термін після завершення прийому заяв на отримання ліцензії.  
185. При розгляді заяв Національна рада надає перевагу телерадіоорганізації, яка: а) відповідно до раніше виданих ліцензій здійснює мовлення на меншій кількості каналів (частот), мереж мовлення та каналів багатоканальних мереж на території міста, регіону, або всієї країни; а також чиї власники (співвласники) через власність у інших телерадіоорганізаціях контролюють мовлення на меншій кількості каналів (частот), мереж мовлення та каналів багатоканальних мереж на території міста, регіону, або всієї країни; б) має юридичну (фізичну) адресу в зоні, впевненого прийому сигналу відповідного каналу мовлення (частоти), мережі мовлення чи на території розташування відповідної багатоканальної мережі; в) надає перевагу соціально важливим програмам (інформаційним, соціально-політичним, дитячим тощо) та забезпечує свободу слова і плюралізм мовлення; г) надає перевагу задоволенню інформаційних потреб національних меншин; д) сприяє розробці частоти, розширенню мовлення в регіоні; е) має перевагу в фінансово-економічних та професійно-технічних можливостях телерадіомовлення.   -175- Мішура В.Д.
частину 11 ст.25 доповнити пунктом "а" наступного змісту: "а) здатна найкраще забезпечити виконання конкурсних умов;" і відповідно змінити означення наступних пунктів  
Враховано   14. При розгляді заяв Національна рада надає перевагу телерадіоорганізації, яка: а) здатна найкраще забезпечити виконання конкурсних умов; б) надає перевагу соціально важливим програмам (інформаційним, соціально-політичним, дитячим тощо), задовольняє інформаційні потреби національних меншин та забезпечує свободу слова; в) має перевагу у фінансово-економічних та професійно-технічних можливостях телерадіомовлення.  
    -176- Мішура В.Д.
Виключити п. "б", ст. 25  
Враховано    
    -177- Мішура В.Д.
в ч.11 ст.25 об'єднати пункти "в" і "г" та викласти їх в наступній редакції: "б) надає перевагу соціально важливим програмам (інформаційним, соціально-політичним, дитячим тощо), задовольняє інформаційні потреби національних меншин та забезпечує свободу слова;"  
Враховано    
186. Керуючись принципами діяльності телерадіоорганізацій, визначеними цим Законом, Національна рада може розширити перелік критеріїв за умови їх публічного оголошення до кожного конкурсу.   -178- Горбаль В.М.
Частину 12 статті 25 виключити.  
Відхилено   15. Керуючись принципами діяльності телерадіоорганізацій, визначеними цим Законом, Національна рада може розширити перелік критеріїв за умови їх публічного оголошення до кожного конкурсу.  
187. Протягом п'яти робочих днів після протокольного оформлення підсумків конкурсу Національна рада письмово повідомляє заявників про ухвалене рішення (копія рішення надсилається або видається).      16. Протягом п'яти робочих днів після протокольного оформлення підсумків конкурсу Національна рада письмово повідомляє заявників про ухвалене рішення (копія рішення надсилається або видається).  
188. Ліцензія на мовлення оформляється і видається телерадіоорганізації, яка перемогла у конкурсі, протягом десяти днів після сплати нею грошового (ліцензійного) збору, що підтверджується відповідною випискою органу Державного казначейства України, за умови, що сплату здійснено протягом місяця з дня ухвалення рішення про видачу ліцензії. Національна рада може прийняти рішення про інший порядок сплати ліцензійного збору.      17. Ліцензія на мовлення оформляється і видається телерадіоорганізації, яка перемогла в конкурсі, протягом десяти днів після сплати нею грошового (ліцензійного) збору, що підтверджується відповідною випискою органу Державного казначейства України, за умови, що сплату здійснено протягом місяця з дня ухвалення рішення про видачу ліцензії.  
189. Умови ліцензії на мовлення, отриманої за результатами конкурсу, визначаються Національною радою за погодженням з майбутнім ліцензіатом відповідно до конкурсних умов та заявлених ліцензіатом характеристик мовлення і зобов'язань. Після завершення конкурсу телерадіоорганізація - переможець може взяти на себе додаткові зобов'язання, які також оформлюються як умови ліцензії.      18. Умови ліцензії на мовлення, отриманої за результатами конкурсу, визначаються Національною радою за погодженням з майбутнім ліцензіатом відповідно до конкурсних умов та заявлених ліцензіатом характеристик мовлення і зобов'язань. Після завершення конкурсу телерадіоорганізація-переможець може взяти на себе додаткові зобов'язання, які також оформлюються як умови ліцензії.  
190. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення може залучати державні установи, неурядові організації та об'єднання громадян для надання експертних висновків щодо можливостей претендентів. Ці висновки мають для Національної ради рекомендаційний характер.      19. Національна рада може залучати державні установи, неурядові організації та об'єднання громадян для надання експертних висновків щодо можливостей претендентів. Ці висновки мають для Національної ради рекомендаційний характер.  
191. Стаття 26. Конкурсна гарантія      Стаття 26. Конкурсна гарантія  
192. Для підтвердження намірів та зобов'язань щодо власних пропозицій до конкурсу на отримання ліцензії претендент здійснює грошовий внесок під конкурсну гарантію. Конкурсна гарантія є обов'язковою умовою для участі у конкурсі. Розмір грошового внеску під конкурсну гарантію встановлюється рішенням Національної ради за умови, що він не перевищує 10 відсотків від заявленого максимального розміру ліцензійного збору.   -179- Горбаль В.М.
Статтю 26 викласти у наступній редакції: "Стаття 26. Конкурсна передплата Для підтвердження намірів та зобов'язань щодо власних пропозицій до конкурсу на отримання ліцензії претендент вносить конкурсну передплату. Конкурсна передплата є обов'язковою умовою для участі у конкурсі. Розмір конкурсної передплати встановлюється рішенням Національної ради за умови, що він не перевищує 10 відсотків від заявленого максимального розміру ліцензійного збору. Конкурсна передплата зараховується переможцеві конкурсу на отримання ліцензії в загальну суму ліцензійного збору. Грошовий внесок інших учасників, які не стали переможцями конкурсу, зараховується до державного бюджету."  
Відхилено   1. Для підтвердження намірів та зобов'язань щодо власних пропозицій до конкурсу на отримання ліцензії претендент здійснює грошовий внесок під конкурсну гарантію. 2. Конкурсна гарантія є обов'язковою умовою для участі в конкурсі. Розмір грошового внеску під конкурсну гарантію встановлюється рішенням Національної ради за умови, що він не перевищує 10 відсотків заявленого максимального розміру ліцензійного збору.  
193. Грошовий внесок під конкурсну гарантію зараховується переможцеві конкурсу на отримання ліцензії в загальну суму ліцензійного збору. Грошовий внесок інших учасників, які не стали переможцями конкурсу, зараховується до державного бюджету.   -180- Беспалий Б.Я.
Ч.3 ст. 26 - розглянути доцільність перерахування конкурсної гарантії до Державного бюджету.  
Відхилено   3. Грошовий внесок під конкурсну гарантію зараховується переможцеві конкурсу на отримання ліцензії в загальну суму ліцензійного збору. Грошовий внесок інших учасників, які не стали переможцями конкурсу, зараховується до державного бюджету.  
194. Стаття 27. Ліцензія на мовлення      Стаття 27. Ліцензія на мовлення  
195. Ліцензія на мовлення видається (продовжується) не пізніше ніж в десятиденний строк після прийняття Національною радою рішення про видачу (продовження) ліцензії за умови сплати ліцензійного збору і є єдиною законною підставою на право мовлення.      1. Ліцензія на мовлення видається не пізніше ніж у десятиденний строк після прийняття Національною радою рішення про видачу ліцензії за умови сплати ліцензійного збору і є єдиною законною підставою на право мовлення.  
196. Форма ліцензії встановлюється Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до вимог цього Закону. У ліцензії вказуються: а) вид суб'єкту інформаційної діяльності (телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги); б) назва організації, її реквізити та інші вихідні дані (логотип, позивні, емблема тощо); в) місцезнаходження, юридична та фактична адреса організації; г) вид мовлення та передбачувана територія розповсюдження програм відповідно до вимог статті 23 цього Закону; д) загальні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної мережі; е) періодичність, час, обсяги та сітка мовлення; є) мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі; ж) дата набрання ліцензією чинності; з) строк дії ліцензії.   -181- Беспалий Б.Я.
Ч.3 ст. 27, п. "а" - вилучити ("вид суб'єкту інформаційної діяльності...").  
Враховано   2. Форма ліцензії встановлюється Національною радою відповідно до вимог цього Закону. 3. У ліцензії вказуються: а) назва телерадіоорганізації, її реквізити та інші вихідні дані (логотип, позивні, емблема тощо); б) місцезнаходження, юридична та фактична адреси організації; в) вид мовлення та територія розповсюдження програм згідно з додатком до ліцензії; г) загальні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної телемережі (для багатоканальних телемереж вказується оператор телекомунікацій); ґ) періодичність, час, обсяги та сітка мовлення; д) мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі; е) дата набрання ліцензією чинності; є) строк дії ліцензії.  
    -182- Беспалий Б.Я.
Ч.3 ст. 27, п. "б" - викласти в редакції: б) назва телерадіоорганізації, її реквізити та інші вихідні дані (логотип, позивні, емблема тощо);  
Враховано    
    -183- Мішура В.Д.
Ч.3. ст.27 п. д) доповнити текстом: " (для багатоканальних телемереж вказується оператор телекомунікацій)"  
Враховано    
197. Обов'язковими додатками до ліцензії на мовлення є: програмна концепція мовлення (для провайдера програмної послуги - програмна концепція наповнення каналів багатоканальної мережі та перелік програм та передач які передбачено надавати користувачам (абонентам) багатоканальної мережі); організаційно-технічні, фінансові, інвестиційні зобов'язання, взяті організацією-ліцензіатом під час конкурсного відбору, або під час розгляду її заяви Національною радою при отриманні ліцензії на позаконкурсних засадах; докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної мережі: частота (частоти), місцезнаходження та потужність передавача (передавачів), територія впевненого прийому сигналу, місцезнаходження головної станції багатоканальної мережі, максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної мережі, територія розташування (прийому) багатоканальної мережі; відомості про власників (співвласників) організації-ліцензіата та розподіл часток її статутного фонду, для акціонерного товариства - повний список акціонерів, які володіють пакетами акцій більше 5 відсотків; відомості про керівні та наглядові органи організації-ліцензіата - керівник організації, список членів ради директорів, список членів наглядової ради тощо (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса).   -184- Беспалий Б.Я.
Ч.4 ст. 27, п. 1 - викласти в редакції: програмна концепція мовлення телерадіоорганізації;  
Враховано   4. Обов'язковими додатками до ліцензії на мовлення є: - програмна концепція мовлення; - організаційно-технічні, фінансові, інвестиційні зобов'язання, взяті організацією-ліцензіатом під час конкурсного відбору, або під час розгляду її заяви Національною радою при отриманні ліцензії на позаконкурсних засадах; - докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної телемережі: частота (частоти), місцезнаходження та потужність передавача (передавачів), територія розповсюдження програм, місцезнаходження головної станції багатоканальної телемережі, максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі, територія розташування (прийому) багатоканальної мережі; - відомості про власників (співвласників) організації-ліцензіата та розподіл часток її статутного фонду, для акціонерного товариства - повний список акціонерів, які володіють пакетами акцій більше 5 відсотків; - відомості про органи управління організації-ліцензіата: керівник організації, члени органів управління організації - правління, ради директорів, наглядової ради тощо (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса).  
    -185- Беспалий Б.Я.
Ч.4 ст. 27, п. 3 - викласти в редакції: "Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, частота (частоти)," - і далі за текстом.  
Відхилено    
198. Визначені ліцензією на мовлення та додатками до ліцензії організаційні, технологічні та змістовні характеристики мовлення, а також організаційно-технічні, фінансові, інвестиційні зобов'язання ліцензіата складають умови ліцензії на мовлення.      5. Визначені ліцензією на мовлення та додатками до ліцензії організаційні, технологічні та змістовні характеристики мовлення, а також організаційно-технічні, фінансові, інвестиційні зобов'язання ліцензіата складають умови ліцензії на мовлення.  
199. Умови ліцензії визначаються Національною радою за погодженням з претендентом на отримання ліцензії в порядку, визначеному цим Законом та затверджуються рішенням Національної ради.      6. Умови ліцензії визначаються Національною радою за погодженням з претендентами на отримання ліцензії в порядку, визначеному цим Законом, та затверджуються рішенням Національної ради.  
200. Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови ліцензії. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення слідкує за виконанням ліцензіатами умов ліцензій, а в разі їх порушення - застосовує штрафні санкції відповідно до вимог цього Закону.      7. Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови ліцензії. Національна рада слідкує за виконанням ліцензіатами умов ліцензій, а в разі їх порушення - застосовує штрафні санкції відповідно до вимог цього Закону.  
201. Стаття 28. Програмна концепція мовлення та програмна концепція наповнення каналів багатоканальної мережі   -186- Беспалий Б.Я.
Назву ст. 28 викласти в редакції: "Програмна концепція мовлення телерадіоорганізації"  
Враховано   Стаття 28. Програмна концепція мовлення телерадіоорганізації  
202. Вимоги до програмної концепції визначаються Національною радою України з питань телебачення і радіомовленння відповідно до цього Закону. Програмна концепція мовлення визначає: частку програм власного виробництва; мінімальну частку вітчизняної аудіовізуальної продукції; максимальну частку аудіовізуальної продукції іноземного виробництва; максимальні обсяги ретрансляції та орієнтовний перелік (за жанрами) програм та передач, які передбачається ретранслювати; жанровий розподіл програм та передач. Основу програмної концепції кожної телерадіоорганізації в Україні мають складати: інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі; культурно-мистецькі передачі; науково-просвітницькі передачі.   -187- Євдокимов В.О.
Статтю 28 викласти у такій редакції: "Стаття 28. Програмна концепція мовлення та програмна концепція наповнення каналів багатоканальної мережі Вимоги до програмної концепції визначаються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до цього Закону. Програмна концепція мовлення визначає: частку програм власного виробництва; мінімальну частку вітчизняної аудіовізуальної продукції; максимальну частку аудіовізуальної продукції іноземного виробництва; максимальні обсяги ретрансляції та орієнтовний перелік (за жанрами) програм та передач, які передбачається ретранслювати; жанровий розподіл програм та передач. Основу програмної концепції кожної телерадіоорганізації в Україні мають складати: інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі; культурно-мистецькі передачі; науково-просвітницькі передачі. Програмна концепція мовлення телерадіоорганізацій, які для доведення програм та передач до споживачі використовують на 75 і більше відсотків радіоелектронні засоби мовлення, що знаходяться в державній власності, або мережі загальнонаціонального значення УТ-1, УТ-2, УТ-3, повинна передбачати частку програм вітчизняного виробництва в розмірі не менш як 75%, частку програм власного виробництва в розмірі не менше 65%, частку науково-просвітницьких програм в розмірі не менше 20%, культурно-мистецьких програм в розмірі не менш як 40%, частку дитячих програм не менше 10%, при цьому, не менш як 70% таких науково-просвітницьких, культурно-мистецьких, дитячих програм, повинні становити програми вітчизняного виробництва. Програмна концепція мовлення визначає: Перелік програм та передач які передбачено надавати користувачам (абонентам) багатоканальної мережі; Пакет програм універсальної програмної послуги та розмір абонентської плати за його надання; Принципи пакетування програм та надання інших інформаційних послуг. Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися визначеної програмної концепції. Зміни до програмної концепції вносяться в порядку, визначеному цим Законом."  
Враховано частково   1. Вимоги до програмної концепції визначаються Національною радою відповідно до цього Закону. 2. Програмна концепція мовлення визначає: - частку програм власного виробництва; - мінімальну частку національного аудіовізуального продукту; - максимальну частку аудіовізуальної продукції іноземного виробництва; - максимальні обсяги ретрансляції та орієнтовний перелік (за жанрами) програм та передач, які передбачається ретранслювати; - жанровий розподіл програм та передач. 3. Основу програмної концепції мають складати: - інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі; - культурно-мистецькі передачі; - науково-просвітницькі передачі; - розважальні передачі. 4. Ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між українськими та іноземними програмами: - програми європейського виробництва повинні складати не менше 80 відсотків, у тому числі не менше 50 відсотків програм українського виробництва; - у радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців повинні складати не менше 50 відсотків загального щотижневого обсягу мовлення; 5. Ліцензіат не має права розповсюджувати програми, здатні впливати на нормальний фізичний, розумовий або моральний розвиток дітей та юнацтва і програми, що містять сцени, які викликають жах, сцени вбивства, насилля (фізичного чи психологічного), сцени звернені до сексуальних інстинктів. 6. Текстовий супровід не може містити брутальних слів, висловів тощо. Умови цього пункту не поширюється на закодовані системи багатоканального мовлення.  
203. Програмна концепція наповнення каналів багатоканальної мережі визначає: перелік програм та передач які передбачено надавати користувачам (абонентам) багатоканальної мережі; пакет програм універсальної програмної послуги та розмір абонентської плати за його надання; принципи пакетування програм та надання інших інформаційних послуг.   -188- Мішура В.Д.
В статті 28 частину третю доповнити пунктом "розважальні передачі", а частину четверту замінити на нову в такій редакції: "Програмна концепція багатоканального мовлення визначає: перелік програм, які надаються у фіксованому пакеті, в тому числі власні програми ліцензіата, та програми інших телерадіоорганізацій" умови розповсюдження кожної із програм - у відкритому, або у кодованому вигляді; програмні концепції мовлення кожної з власних програм ліцензіата відповідно до вимог частини другої і третьої цієї статті  
Враховано   7. Програмна концепція багатоканального мовлення визначає: - перелік програм, які надаються у фіксованому пакеті, у тому числі власні програми ліцензіата та програми інших телерадіоорганізацій; - умови розповсюдження кожної із програм - у відкритому або кодованому вигляді; - програмні концепції мовлення по кожній з власних програм ліцензіата відповідно до вимог частин другої і третьої цієї статті.  
    -189- Беспалий Б.Я.
В ст.28 - вилучити всю ч.4: "Програмна концепція наповнення каналів багатоканальної мережі визначає:"  
Враховано по суті   
204. Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися визначеної програмної концепції. Зміни до програмної концепції вносяться в порядку, визначеному цим Законом.   -190- Горбаль В.М.
Текст проекту закону доповнити статтею: "Стаття 28-1. Порядок внесення змін до програмної концепції"  
Відхилено   8. Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися визначеної програмної концепції. 9. Зміни до програмної концепції вносяться в порядку, визначеному цим Законом.  
205. Стаття 29. Залишення заяви про видачу ліцензії на мовлення без розгляду      Стаття 29. Залишення заяви про видачу ліцензії на мовлення без розгляду  
206. Заява про видачу ліцензії на мовлення залишається без розгляду, якщо: а) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень; б) заява подана з порушеннями вимог статті 24 цього Закону; в) раніше видано ліцензію телерадіоорганізації з тією ж назвою і на тій же території мовлення; Про залишення заяви без розгляду заявнику повідомляється у письмовій формі з викладенням причин протягом семи робочих днів після реєстрації заяви.      1. Заява про видачу ліцензії на мовлення залишається без розгляду, якщо: а) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень; б) заява подана з порушеннями вимог статті 24 цього Закону; в) раніше видано ліцензію телерадіоорганізації з тією ж назвою і на тій же території мовлення. 2. Про залишення заяви без розгляду заявнику повідомляється у письмовій формі з викладенням причин протягом семи робочих днів після реєстрації заяви.  
207. Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, заява розглядається по суті, в порядку і в строки, встановлені цим Законом. Якщо ці причини було усунуто до завершення терміну подачі заяв для участі у конкурсі на отримання ліцензій, телерадіоорганізація допускається до участі у конкурсі.      3. Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, заява розглядається по суті в порядку і строки, встановлені цим Законом. 4. Якщо ці причини було усунуто до завершення терміну подачі заяв для участі у конкурсі на отримання ліцензій, телерадіоорганізація допускається до участі в конкурсі.  
208. Стаття 30. Відмова у видачі ліцензії на мовлення      Стаття 30. Відмова у видачі ліцензії на мовлення  
209. При проведенні конкурсу на видачу ліцензії на мовлення підставою для відмови у видачі ліцензії є перемога іншого заявника за результатами конкурсного відбору.      1. При проведенні конкурсу на видачу ліцензії на мовлення підставою для відмови у видачі ліцензії є перемога іншого заявника за результатами конкурсного відбору.  
210. При розгляді заяви на видачу ліцензії на позаконкурсних засадах Національна рада відмовляє у видачі ліцензії якщо: а) організація-заявник не відповідає ліцензійним вимогам на заявлений вид мовлення; б) зазначені у заяві відомості на момент її розгляду не відповідають дійсності; в) заяву подано до закінчення року з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії даної телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги; г) у заявника відсутні можливості (економічні, фінансові, технічні) здійснювати мовлення з заявленими характеристиками.   -191- Баграєв М.Г.
Абз. 1 ч.1 ст.30 викласти в редакції: "При розгляді заяви на видачу ліцензії на позаконкурсних засадах Національна рада може відмовити у видачі ліцензії якщо:"  
Враховано   2. При розгляді заяви на видачу ліцензії на позаконкурсних засадах Національна рада може відмовити у видачі ліцензії, якщо: а) організація-заявник не відповідає ліцензійним вимогам на заявлений вид мовлення, у тому числі визначеним статтею 12 цього Закону вимогам щодо заснування телерадіоорганізацій, обмеження частки власності іноземних фізичних та юридичних осіб в акціонерному або статутному фонді телерадіоорганізації, а також до установчих і статутних документів телерадіоорганізації; б) зазначені в заяві відомості на момент її розгляду не відповідають дійсності; в) заяву подано до закінчення одного року з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії телерадіоорганізації-заявника; г) у заявника відсутні можливості (економічні, фінансові, технічні) здійснювати мовлення із заявленими характеристиками.  
    -192- Беспалий Б.Я.
Ч.2 ст. 30, п. "в" - викласти в редакції: в) заяву подано до закінчення року з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії даної телерадіоорганізації ;  
Враховано    
    -193- Баграєв М.Г.
В ч.2 ст. 30: - пункт а) доповнити текстом : "в тому числі, визначеним статтею 12 цього Закону вимогам щодо заснування телерадіоорганізацій, обмеження частки власності іноземних фізичних та юридичних осіб в акціонерному або статутному фонді телерадіоорганізації а також вимогам до установчих і статутних документів телерадіоорганізації" доповнити пунктом "д" наступним текстом: "д) відповідно до висновку органів Антимонопольного комітету України видача ліцензії може привести до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції в інформаційній сфері."  
Враховано    
211. Рішення про відмову у видачі ліцензії на мовлення приймається Національною радою за результатами розгляду заяви і протягом п'яти робочих днів після протокольного оформлення цього рішення надсилається заявникові у письмовій формі з зазначенням підстав відмови. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено у судових органах у місячний термін.   -194- Горбаль В.М.
У частині 4 статті 30 слова "у судових органах" замінити словами "у судовому порядку".  
Враховано   3. Рішення про відмову у видачі ліцензії на мовлення приймається Національною радою за результатами розгляду заяви і протягом п'яти робочих днів після протокольного оформлення цього рішення надсилається заявникові у письмовій формі з зазначенням підстав відмови. 4. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку в місячний термін.  
212. Стаття 31. Плата за видачу, продовження, переоформлення та видачу дублікату ліцензії на мовлення      Стаття 31. Плата за видачу, продовження, переоформлення та видачу дублікату ліцензії на мовлення  
213. За видачу і продовження ліцензій на мовлення телерадіоорганізації сплачують грошовий (ліцензійний) збір. Методика розрахунків розмірів ліцензійного збору розробляється і затверджується Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за погодженням з Міністерством фінансів та профільним Комітетом Верховної Ради України. Порядок сплати ліцензійного збору визначається Національною радою відповідно до вимог цього Закону.   -195- Мартиновський В.П.
Горбаль В.М.
У статті 31 проекту замість терміну "грошовий (ліцензійний) збір" записати "плата за видачу ліцензій"  
Відхилено   1. За видачу і продовження строку дії ліцензій на мовлення телерадіоорганізації сплачують ліцензійний збір. 2. Методика розрахунків розмірів ліцензійного збору розробляється і затверджується Національною радою за погодженням з Міністерством фінансів України. 3. Ліцензійний збір перераховується до Державного бюджету. Порядок сплати ліцензійного збору визначається Національною радою відповідно до вимог цього Закону. Ліцензійний збір сплачується заявником протягом місяця з дня прийняття Національною радою рішення про видачу ліцензії, якщо Національна рада не передбачила інший порядок сплати ліцензійного збору.  
    -196- Горбаль В.М.
У частині 1 статті 31 після слів "за погодженням з Міністерством фінансів" слова "та профільним Комітетом Верховної Ради" виключити.  
Враховано    
214. Грошовий (ліцензійний) збір перераховується до Державного бюджету. Уповноважений орган Кабінету Міністрів України на вмотивовану вимогу Національної ради зобов'язаний переказати необхідні кошти для виконання завдань покладених законодавством на Національну раду, але не більше 20% від отриманої суми грошового ліцензійного збору. За переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -197- Горбаль В.М.
Речення 1 частини 2 статті 31 викласти у наступній редакції: "Грошовий (ліцензійний) збір перераховується до місцевого бюджету за місцем реєстрації телерадіоорганізації.", а у реченні 2 частини 2 статті 31 слово "зобов'язаний" замінити словами "може у порядку, визначеному законодавством України,".  
Враховано редакційно   4. За переоформлення ліцензії на мовлення або видачу дубліката ліцензії на мовлення справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 5. За переоформлення ліцензії на мовлення у зв'язку із переходом від аналогового до цифрового мовлення справляється плата в розмірі ліцензійного збору, передбаченого за видачу відповідної ліцензії на багатоканальне мовлення.  
    -198- Баграєв М.Г.
У ст.31частину 2 викласти в редакції: "Ліцензійний збір перераховується до Державного бюджету. Порядок сплати ліцензійного збору визначається Національною радою відповідно до вимог цього Закону. Ліцензійний збір сплачується заявником протягом місяця з дня прийняття Національною радою рішення про видачу ліцензії, якщо Національна рада не передбачила інший порядок сплати ліцензійного збору."; доповнити статтю частиною 4 наступного змісту: "За переоформлення ліцензії на мовлення у зв'язку із переходом від аналогового до цифрового мовлення справляється плата у розмірі грошового ( ліцензійного) збору, передбаченого за идачу та продовження відповідної ліцензії на багатоканальне мовлення."  
Враховано    
215. Стаття 32. Видача ліцензії на мовлення      Стаття 32. Видача ліцензії на мовлення  
216. Рішення про видачу ліцензії на мовлення приймається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення відразу після визначення переможця конкурсного відбору.      1. Рішення про видачу ліцензії на мовлення приймається Національною радою одночасно з рішенням про переможця конкурсу на отримання ліцензії.  
217. При позаконкурсному розгляді заяви на видачу ліцензії Національна рада приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії відповідно до вимог статті 30 цього Закону.      2. При позаконкурсному розгляді заяви на видачу ліцензії Національна рада приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії відповідно до вимог статті 30 цього Закону.  
218. Рішення про видачу ліцензії оформляється протоколом, який підписується в ході засідання Національної ради.   -199- Горбаль В.М.
У частині 3 статті 32 слова "в ході засідання Національної ради" замінити словами "членами Національної ради, присутніми на засіданні".  
Відхилено    
219. Протягом п'яти робочих днів після протокольного оформлення рішення про видачу ліцензії Національна рада письмово повідомляє заявників про ухвалене рішення (копія рішення надсилається або видається).   -200- Правденко С.М.
Частини 3 і 4 вилучити  
Враховано    
220. Ліцензія оформляється і видається ліцензіату на підставі рішення Національної ради не пізніше ніж у десятиденний строк після внесення ним грошового (ліцензійного) збору, що підтверджується відповідною випискою відділення Державного казначейства України, якщо рішенням Національної ради не визначено інший порядок сплати грошового (ліцензійного) збору.   -201- Горбаль В.М.
Частину 5 статті 32 викласти у наступній редакції: "Ліцензія оформляється і видається ліцензіату на підставі рішення Національної ради не пізніше ніж у десятиденний строк після внесення ним грошового (ліцензійного) збору у порядку, передбаченому законодавством України."  
Враховано частково   3. Ліцензія видається заявнику на підставі рішення Національної ради про видачу ліцензії не пізніше ніж у десятиденний термін після внесення ним ліцензійного збору, що підтверджується відповідною випискою органу Державного казначейства України. У випадку, якщо Національна рада прийняла рішення про інший порядок сплати ліцензійного збору, ліцензія видається заявнику не пізніше ніж у тридцяти денний термін після прийняття рішення про видачу ліцензії.  
221. Стаття 33. Продовження ліцензії на мовлення      Стаття 33. Продовження ліцензії на мовлення  
222. Кожний ліцензіат має право на продовження ліцензії на мовлення. Для продовження дії ліцензії необхідно не пізніше ніж за 180 та не раніше ніж за 210 днів до закінчення строку дії ліцензії подати до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяву на продовження ліцензії відповідно до вимог статті 24 цього Закону.      1. Кожний ліцензіат має право на продовження строку дії ліцензії на мовлення. 2. Для продовження строку дії ліцензії необхідно не пізніше ніж за 180 та не раніше ніж за 210 днів до закінчення строку дії ліцензії подати до Національної ради заяву на продовження ліцензії відповідно до вимог статті 24 цього Закону. Заяву про продовження строку дії ліцензії, подану раніше ніж за 210 днів до закінчення строку дії ліцензії, Національна рада повертає ліцензіату без розгляду протягом п'яти робочих днів з дня її надходження.  
223. Заява про продовження ліцензії на мовлення розглядається і рішення щодо неї приймається не пізніше ніж за 60 днів до закінчення терміну дії ліцензії. За результатами розгляду заяви Національна рада приймає рішення про продовження ліцензії або про відмову у продовженні ліцензії. Протягом п'яти робочих днів після протокольного оформлення відповідного рішення Національна рада письмово повідомляє заявника про результати розгляду його заяви (копія рішення надсилається або видається)      3. Заява про продовження строку дії ліцензії на мовлення розглядається і рішення щодо неї приймається не пізніше ніж за 60 днів до закінчення терміну дії ліцензії. 4. За результатами розгляду заяви Національна рада приймає рішення про продовження строку дії ліцензії або про відмову у продовженні строку дії ліцензії. Протягом п'яти робочих днів після прийняття відповідного рішення Національна рада письмово повідомляє заявника про результати розгляду його заяви. Копія рішення надсилається або видається. В рішенні про відмову в продовженні строку дії ліцензії Національна рада визначає підстави прийняття такого рішення відповідно до вимог частини сьомої цієї статті.  
224. При розгляді заяви та прийнятті рішення про продовження ліцензії Національна рада за погодженням з ліцензіатом може змінювати умови ліцензії.   -202- Правденко С.М.
"При розгляді заяви та прийнятті рішення про продовження дії ліцензії Національна рада не може змінювати умови ліцензії, крім випадків коли: - по закінченні строку дії ліцензії відбувається перехід від аналогового до цифрового мовлення в порядку, визначеному статтею 22 цього Закону; - необхідність зміни технічних характеристик мовлення зумовлена внесенням відповідних змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та/або Плану використання радіочастотного ресурсу України; - умови ліцензії не відповідають вимогам закону; - зміни умов ліцензії запропоновані ліцензіатом і підтримані Національною радою."  
Немає висновку   5. При розгляді заяви та прийнятті рішення про продовження дії ліцензії Національна рада не може змінювати умови ліцензії, крім випадків коли: - по закінченні строку дії ліцензії відбувається перехід від аналогового до цифрового мовлення в порядку, визначеному статтею 22 цього Закону; - необхідність зміни технічних характеристик мовлення зумовлена внесенням відповідних змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та/або Плану використання радіочастотного ресурсу України; - умови ліцензії не відповідають вимогам закону; - зміни умов ліцензії запропоновані ліцензіатом і підтримані Національною радою.  
225. Продовжена ліцензія вручається ліцензіату Національною радою не раніше, ніж в останній робочий день терміну дії попередньої ліцензії, за умови сплати ліцензійного збору відповідно до вимог статті 31 цього Закону.      6. Ліцензія з продовженим строком дії вручається ліцензіату Національною радою не раніше ніж в останній робочий день строку дії попередньої ліцензії за умови сплати ліцензійного збору відповідно до вимог статті 30 цього Закону.  
226. Національна рада може прийняти рішення про відмову у продовженні терміну дії ліцензії лише за умови, якщо: а) ліцензіат не вчасно (за 180 днів до закінчення терміну дії ліцензії) подав заяву на продовження ліцензії; б) протягом дії ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії та вимоги чинного законодавства, ці порушення повинні бути підтверджені рішеннями та санкціями Національної ради, не скасованими у визначеному законодавством порядку, або відповідними судовими рішеннями; в) ліцензіат не виконав визначений умовами ліцензії план розбудови каналу або мережі мовлення.   -203- Беспалий Б.Я.
Ч.6 ст. 33, п. "а" - викласти в редакції: а) ліцензіат не вчасно (пізніше ніж за 180 днів до закінчення терміну дії ліцензії) подав заяву на продовження ліцензії;  
Враховано   7. Національна рада може прийняти рішення про відмову у продовженні строку дії ліцензії лише за умови, якщо: а) ліцензіат подав заяву на продовження строку дії ліцензії пізніше ніж за 180 днів до закінчення строку дії ліцензії; б) протягом дії ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії та вимоги чинного законодавства, ці порушення повинні бути підтверджені рішеннями та санкціями Національної ради, не скасованими у визначеному законодавством порядку, або відповідними судовими рішеннями; в) ліцензіат не відповідає вимогам частин першої, другої чи третьої статті 9 або частини першої статті 12 цього Закону.  
    -204- Баграєв М.Г.
Ч.6 ст.35 допонити пунктом наступного змісту: "в) ліцензіат не відповідає вимогам частин першої, другої чи третьої статті 9 або частини першої статті 12 цього Закону."  
Враховано    
227. Відмова у продовженні ліцензії протягом п'яти робочих днів після протокольного оформлення відповідного рішення надсилається заявникові в письмовій формі з зазначенням підстав відмови. Відмову у продовженні ліцензії на мовлення можна оскаржити до суду в місячний строк.      8. Відмову у продовженні строку дії ліцензії на мовлення можна оскаржити до суду в тримісячний термін.  
228. Організація, якій відмовлено у продовженні ліцензії на мовлення не позбавляється права подавати заяви на видачу ліцензії і брати участь у конкурсах на отримання ліцензії на загальних підставах відповідно до вимог цього Закону.      9. Організація, якій відмовлено у продовженні строку дії ліцензії на мовлення, не позбавляється права подавати заяви на видачу ліцензії і брати участь у конкурсах на отримання ліцензії на загальних підставах відповідно до вимог цього Закону.  
229. Стаття 34. Видача дубліката ліцензії на мовлення      Стаття 34. Видача дубліката ліцензії на мовлення  
230. У разі втрати, пошкодження ліцензії, інших причин, що унеможливлюють її використання, телерадіоорганізація зобов'язана в десятиденний термін звернутися до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з заявою про видачу дублікату ліцензії за встановленою Національною радою формою. Якщо ліцензію не втрачено, до заяви додається непридатний для використання бланк ліцензії.      1. У разі втрати чи пошкодження ліцензії телерадіоорганізація зобов'язана звернутися до Національної ради із заявою про видачу дубліката ліцензії за встановленою Національною радою формою. Пошкоджена ліцензія додається до заяви. Приймаючи заяву про видачу дублікату ліцензії на мовлення, Національна рада реєструє її і видає ліцензіату довідку про її реєстрацію.  
231. Заява телерадіоорганізації щодо видачі дубліката ліцензії розглядається Національною радою протягом 30 днів з дня реєстрації заяви. Після ухвалення рішення дублікат ліцензії оформляється для видачі заявникові протягом 10 днів із внесенням відповідних змін до Державного реєстру. До закінчення строку оформлення дубліката ліцензії діяльність телерадіоорганізації здійснюється на підставі копії ліцензії, що видається Національною радою. На бланку ліцензії ставиться штамп "Дублікат" і дата видачі.   -205- Горбаль В.М.
У частині 2 статті 34 цифри "30" замінити цифрами "10".  
Враховано   2. Національна рада розглядає заяву про видачу дублікату ліцензії на мовлення і приймає рішення про видачу дублікату ліцензії протягом 10 днів з дня реєстрації заяви. Протягом 5 днів після прийняття рішення про видачу дублікату ліцензії на мовлення, Національна рада письмово повідомляє про це заявника і видає йому дублікат ліцензії на мовлення. 3. До отримання дублікату ліцензії на мовлення діяльність телерадіоорганізації здійснюється на підставі виданої Національною радою довідки про реєстрацію заяви про видачу дублікату ліцензії на мовлення.  
    -206- Бондаренко О.Ф.
"Національна рада розглядає заяву про видачу дублікату ліцензії на мовлення і приймає рішення про видачу дублікату ліцензії протягом 10 днів з дня реєстрації заяви. Протягом 5 днів після прийняття рішення про видачу дублікату ліцензії на мовлення, Національна рада письмово повідомляє про це заявника і видає йому дублікат ліцензії на мовлення. До отримання дублікату ліцензії на мовлення діяльність телерадіоорганізації здійснюється на підставі виданої Національною радою довідки про реєстрацію заяви про видачу дублікату ліцензії на мовлення."  
Враховано    
232. Відомості ліцензії, що дублюється, переносяться до дубліката без змін, у тому числі початок і кінцевий термін дії ліцензії та дата набрання ліцензією чинності. За видачу дублікату ліцензії справляється плата відповідно до статті 31 цього Закону.      4. Відомості ліцензії, що дублюється, переносяться до дубліката без змін, у тому числі дата прийняття рішення та номер рішення про видачу та/або продовження строку дії ліцензії, строк дії ліцензії, дата видачі ліцензії. На бланку ліцензії ставиться штамп "Дублікат" і дата видачі дублікату. 5. За видачу дубліката ліцензії справляється плата відповідно до статті 30 цього Закону.  
233. Стаття 35. Переоформлення ліцензії на мовлення      Стаття 35. Переоформлення ліцензії на мовлення  
234. У випадку зміни будь-яких даних, параметрів чи інших відомостей, які вказані у ліцензії, ліцензіат подає до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяву про переоформлення ліцензії за встановленою Національною радою формою. До заяви додаються завірені у встановленому порядку копії документів, які підтверджують необхідність внесення змін до ліцензії.      1. У разі зміни даних передбачених частиною третьою цієї статті, ліцензіат подає до Національної ради заяву про переоформлення ліцензії за встановленою Національною радою формою. 2. До заяви додаються завірені у встановленому порядку копії документів, які підтверджують необхідність внесення змін до ліцензії.  
235. Підставами для переоформлення ліцензії на мовлення можуть бути: а) організаційні зміни статусу та умов діяльності ліцензіата; б) наміри ліцензіата змінити організаційні, технічні чи інформаційно-змістовні характеристики мовлення та внести відповідні зміни до умов ліцензії.   -207- Баграєв М.Г.
"Національна рада розглядає заяву про видачу дублікату ліцензії на мовлення і приймає рішення про видачу дублікату ліцензії протягом 10 днів з дня реєстрації заяви. Протягом 5 днів після прийняття рішення про видачу дублікату ліцензії на мовлення, Національна рада письмово повідомляє про це заявника і видає йому дублікат ліцензії на мовлення. До отримання дублікату ліцензії на мовлення діяльність телерадіоорганізації здійснюється на підставі виданої Національною радою довідки про реєстрацію заяви про видачу дублікату ліцензії на мовлення."  
Враховано   3. Підставами для переоформлення ліцензії на мовлення можуть бути: а) організаційні зміни статусу та умов діяльності ліцензіата; б) наміри ліцензіата змінити організаційні чи технічні характеристики мовлення та внести відповідні зміни до умов ліцензії; в) необхідність внесення змін до умов ліцензії у зв'язку із переходом від аналогового до цифрового мовлення.  
236. При виникненні підстав для переоформлення ліцензії у зв'язку з організаційними змінами статусу та умов діяльності ліцензіата він зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до Національної ради заяву про переоформлення ліцензії та відповідні документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зазначені зміни. Національна рада розглядає заяву і приймає рішення про переоформлення ліцензії протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви. Національна рада відмовляє у переоформленні ліцензії на мовлення і розпочинає дії стосовно анулювання ліцензії на мовлення, якщо зміни у складі засновників (співзасновників) та (або) власників (співвласників) суперечать вимогам статей 8, 12 цього Закону.      4. При виникненні підстав для переоформлення ліцензії у зв'язку з організаційними змінами статусу та умов діяльності ліцензіата він зобов'язаний протягом 10 робочих днів подати до Національної ради заяву про переоформлення ліцензії та відповідні документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зазначені зміни. 5. Національна рада розглядає заяву і приймає рішення про переоформлення ліцензії протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви. 6. Національна рада відмовляє у переоформленні ліцензії на мовлення і розпочинає дії стосовно анулювання ліцензії на мовлення, якщо зміни у складі засновників (співзасновників) та (або) власників (співвласників) суперечать вимогам статей 8, 12 цього Закону.  
237. Заява про переоформлення ліцензії у зв'язку з намірами ліцензіата змінити організаційні, технічні чи інформаційно-змістовні характеристики мовлення розглядається у місячний термін з дати її надходження. За результатами розгляду Національна рада приймає рішення про внесення змін до ліцензії та відповідне переоформлення ліцензії або про відмову у внесенні змін до ліцензії. У раз відмови у внесенні змін, ліцензіат зобов'язаний здійснювати мовлення відповідно до умов чинної ліцензії.   -208- Баграєв М.Г.
Ч.6 ст. 35 замінити на нову в такій редакції: "Заява про переоформлення ліцензії у зв'язку із переходом від аналогового до цифрового мовлення розглядається у місячний термін здати її надходження. За результатами розгляду Національна рада приймає рішення про внесення змін до ліцензії та відповідне переоформлення ліцензії. При цьому зміни до програмної концепції мовлення вносяться відповідно до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору. Якщо пропозиції заявника щодо внесення змін до програмної концепції мовлення не відповідають вимогам Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, Національна рада може відмовити в переоформленні ліцензії на мовлення у зв'язку із переходом від аналогового до цифрового мовлення і оголосити конкурс на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення. При цьому за чинним ліцензіатом залишається право на мовлення на одному із каналів нової цифрової багатоканальної телемережі"  
Враховано   7. Заява про переоформлення ліцензії у зв'язку з намірами ліцензіата змінити організаційні чи технічні характеристики мовлення розглядається у місячний термін з дати її надходження. За результатами розгляду Національна рада приймає рішення про внесення змін до ліцензії та відповідне переоформлення ліцензії або про відмову у внесенні змін до ліцензії. 8. Заява про переоформлення ліцензії у зв'язку із переходом від аналогового до цифрового мовлення розглядається у місячний термін з дати її надходження.  
238. Внесення змін до програмної концепції наповнення каналів багатоканальної мережі та до переліку програм та передач які передбачено надавати користувачам (абонентам) багатоканальної мережі здійснюється в порядку, визначеному статтею 44 цього Закону.   -209- Беспалий Б.Я.
Ч.6 ст. 35 - вилучити ("Внесення змін до програмної концепції наповнення...").  
Враховано   9. За результатами розгляду Національна рада приймає рішення про внесення змін до ліцензії та відповідне переоформлення ліцензії. При цьому зміни до програмної концепції мовлення вносяться відповідно до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору. 10. Якщо пропозиції заявника щодо внесення змін до програмної концепції мовлення не відповідають вимогам Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, Національна рада може відмовити в переоформленні ліцензії на мовлення у зв'язку із переходом від аналогового до цифрового мовлення і оголосити конкурс на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення. При цьому за чинним ліцензіатом залишається право мовлення на одному із каналів нової цифрової багатоканальної телемережі, а також право бути оператором телекомунікації на всю цифрову багатоканальну телемережу.  
239. Переоформлена ліцензія видається ліцензіату не пізніше ніж через десять днів після прийняття відповідного рішення Національної ради за умови внесення ним сплати за переоформлення ліцензії відповідно до вимог статті 31 цього Закону.      11. Переоформлена ліцензія видається ліцензіату не пізніше ніж через 10 днів після прийняття відповідного рішення Національної ради за умови внесення ним сплати за переоформлення ліцензії відповідно до вимог статті 31 цього Закону.  
240. Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлювалася.      12. Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлювалася.  
241. У разі переоформлення ліцензії Національна рада приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до Державного реєстру. При видачі переоформленої ліцензії попередня ліцензія вилучається.      13. У разі переоформлення ліцензії Національна рада приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до Державного реєстру. 14. У раз відмови у внесенні змін ліцензіат зобов'язаний здійснювати мовлення відповідно до умов чинної ліцензії. 15. При видачі переоформленої ліцензії попередня ліцензія вилучається.  
242. Стаття 36. Строк дії ліцензії на мовлення      Стаття 36. Строк дії ліцензії на мовлення  
243. Ліцензія на мовлення видається на строк, визначений Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до заяви на видачу ліцензії, але не менш як: для наземного ефірного та мережевого мовлення - на 7 років; для супутникового, кабельного, ефірно-кабельного мовлення та для надання програмної послуги - на 10 років.   -210- Беспалий Б.Я.
Ч.1 ст. 36, п. 2 - викласти в редакції: для супутникового, кабельного, ефірно-кабельного мовлення - на 10 років.  
Враховано редакційно   1. Ліцензія на мовлення видається на строк, визначений Національною радою відповідно до заяви на видачу ліцензії, але не менш як: - для ефірного мовлення та багатопрограмного мовлення в багатоканальних телемережах - на 7 років; - для супутникового, проводового, кабельного мовлення - на 10 років.  
244. Після закінчення цього строку ліцензія втрачає чинність. Після закінчення терміну дії ліцензії ліцензіат зобов'язаний зупинити мовлення.   -211- Бондаренко О.Ф.
Частини 2-4 об'єднати і викласти: "Після закінчення строку дії ліцензія втрачає чинність, за винятком випадків, коли вчасно подана ліцензіатом заява про продовження дії ліцензії на мовлення не була розглянута Національною радою у визначені цим законом строки. В цих випадках ліцензія залишається чинною до прийняття Національною радою рішення про продовження дії ліцензії або про відмову у продовженні дії ліцензії відповідно до вимог цього Закону."  
Враховано   2. Після закінчення строку дії ліцензія втрачає чинність, за винятком випадків, коли вчасно подана ліцензіатом заява про продовження дії ліцензії на мовлення не була розглянута Національною радою у визначені цим законом строки. В цих випадках ліцензія залишається чинною до прийняття Національною радою рішення про продовження дії ліцензії або про відмову у продовженні дії ліцензії відповідно до вимог цього Закону.  
245. Для продовження мовлення ліцензіат повинен звернутися до Національної ради із заявою про продовження ліцензії відповідно до статті 33 цього Закону.       
246. У разі відмови у продовженні ліцензії організація має право повторно отримати ліцензію в порядку, встановленому цим Законом.       
247. Стаття 37. Анулювання ліцензії на мовлення      Стаття 37. Анулювання ліцензії на мовлення  
248. Анулювання ліцензії на мовлення здійснюється в судовому або позасудовому порядку (рішенням Національної ради України з питань телебачення і України з питань телебачення і радіомовлення) у випадках, передбачених цим Законом.      1. Анулювання ліцензії на мовлення здійснюється Національною радою у випадках, передбачених цим Законом.  
249. Національна рада має право анулювати ліцензію на підставі: а) відповідного клопотання організації-ліцензіата або її власників; б) рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності; в) заяви ліцензіата про неможливість забезпечити виконання встановлених Національною радою ліцензійних умов; г) нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть ліцензіата (якщо ліцензіатом - провайдером програмної послуги була фізична особа); д) відсутності передбаченого ліцензією мовлення протягом року від дня видачі ліцензії.   -212- Беспалий Б.Я.
Ч. 2 ст.37, п. "г" - вилучити ("Нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть...").  
Враховано   2. Національна рада анулює ліцензію на підставі: а) клопотання ліцензіата про анулювання ліцензії; б) рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата; в) несплати ліцензіатом ліцензійного збору у строки, встановлені відповідно до вимог цього Закону. г) відсутності передбаченого ліцензією мовлення протягом року від дня видачі ліцензії. д) рішення суду про втрату чинності ліцензії на мовлення.  
    -213- Бондаренко О.Ф.
"Національна рада анулює ліцензію на підставі: а) клопотання ліцензіата про анулювання ліцензії; б) рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата; в) несплати ліцензіатом ліцензійного збору у строки, встановлені відповідно до вимог цього Закону. г) відсутності передбаченого ліцензією мовлення протягом року від дня видачі ліцензії. д) рішення суду про втрату чинності ліцензії на мовлення."  
Враховано    
250. Національна рада приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати надходження документів щодо наявності зазначених підстав для анулювання. Рішення Національної ради про анулювання ліцензії повинно бути вмотивованим і може бути оскаржене в судовому порядку.      3. Національна рада приймає вмотивоване рішення про анулювання ліцензії протягом 15 робочих днів з дати надходження документів щодо наявності зазначених підстав для анулювання. Рішення Національної ради про анулювання ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.  
251. Рішення про анулювання ліцензії передається Національною радою ліцензіату, а також операторам зв'язку (оператору багатоканальної мережі) для припинення надання послуги з розповсюдження програм.   -214- Беспалий Б.Я.
Ч.4 ст. 37 - викласти в редакції: Рішення про анулювання ліцензії передається Національною радою ліцензіату, а також операторам зв'язку (оператору багатоканальної мережі) для припинення розповсюдження програм ліцензіата.  
Враховано редакційно   4. Національна рада письмово повідомляє про анулювання ліцензії ліцензіата та відповідних операторів телекомунікацій в триденний термін з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії, якщо це рішення не оскаржено в судовому порядку. У разі оскарження рішення Національної ради до суду, Національна рада письмово повідомляє про анулювання ліцензії ліцензіата та відповідних операторів телекомунікацій в триденний термін з дня набрання рішенням про анулювання ліцензії законної сили.  
    -215- Бондаренко О.Ф.
"Національна рада письмово повідомляє про анулювання ліцензії ліцензіата та відповідних операторів телекомунікацій в триденний термін з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії, якщо це рішення не оскаржено в судовому порядку. У разі оскарження рішення Національної ради до суду, Національна рада письмово повідомляє про анулювання ліцензії ліцензіата та відповідних операторів телекомунікацій в триденний термін з дня набрання рішенням про анулювання ліцензії законної сили."  
Враховано    
252. Анулювання ліцензії на мовлення у судовому порядку здійснюється за поданням Національної ради. Національна рада може звертатися до суду про анулювання ліцензії на мовлення на підставі: а) факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі - не ліцензіату з метою проведення нею інформаційної діяльності; б) факту несвоєчасного подання заяви про переоформлення ліцензії у зв'язку з організаційними змінами статусу та умов діяльності ліцензіата; в) факту невиконання розпоряджень про усунення порушень законодавства та ліцензійних вимог; г) факту відмови ліцензіата у проведенні працівниками Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог законодавства України.   -216- Баграєв М.Г.
"Національна рада може звертатися до суду про анулювання ліцензії на мовлення на підставі: а) факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі-неліцензіату з метою проведення нею інформаційної діяльності; б) факту несвоєчасного подання заяви про переоформлення ліцензії у зв'язку з організаційними змінами статусу та умов діяльності ліцензіата; в) факту невиконання розпоряджень про усунення порушень законодавства та ліцензійних вимог; г) факту відмови ліцензіата у проведенні працівниками Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог законодавства України; д) факту невідповідності ліцензіата визначеним статтею 12 цього Закону вимогам щодо заснування телерадіоорганізацій, обмеження частки власності іноземних фізичних та юридичних осіб в акціонерному або статутному фонді телерадіоорганізації, а також до установчих і статутних документів телерадіоорганізації."  
Немає висновку   5. Національна рада може звертатися до суду про анулювання ліцензії на мовлення на підставі: а) факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі-неліцензіату з метою проведення нею інформаційної діяльності; б) факту несвоєчасного подання заяви про переоформлення ліцензії у зв'язку з організаційними змінами статусу та умов діяльності ліцензіата; в) факту невиконання розпоряджень про усунення порушень законодавства та ліцензійних вимог; г) факту відмови ліцензіата у проведенні працівниками Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог законодавства України; д) факту невідповідності ліцензіата визначеним статтею 12 цього Закону вимогам щодо заснування телерадіоорганізацій, обмеження частки власності іноземних фізичних та юридичних осіб в акціонерному або статутному фонді телерадіоорганізації, а також до установчих і статутних документів телерадіоорганізації.  
253. Впровадження рішення суду про анулювання ліцензії на мовлення здійснюється у загальному порядку відповідно до вимог законодавства.   -217- Правденко С.М.
Статті 21 та 22 перенести далі у структурі законопроекту та змінити у назві та викласти в наступній редакції: "Стаття. Державна реєстрація та ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на мовлення підлягають державній реєстрації, як суб'єкти інформаційної діяльності. Телерадіоорганізації, які не мають ліцензій на мовлення можуть зареєструватися як суб'єкти інформаційної діяльності за власним бажанням. Студії-виробники, які не мають ліцензій на мовлення можуть зареєструватися як суб'єкти інформаційної діяльності за власним бажанням. Державна реєстрація суб'єктів господарювання як суб'єктів інформаційної діяльності здійснюється Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Державна реєстрація суб'єктів господарювання як суб'єктів господарської діяльності здійснюється в порядку, встановленому законодавством України про державну реєстрацію суб'єктів господарської діяльності. Державна реєстрація телеорганізацій, які отримали ліцензії на мовлення здійснюється шляхом внесення відповідних даних до Державного реєстру телерадіоорганізацій України у триденний строк з дня видачі ліцензії на мовлення. Державна реєстрація студій-виробників, які не мають ліцензій на мовлення, здійснюється на підставі заяви керівника телерадіоорганізації шляхом внесення відповідних даних до Державного реєстру телерадіоорганізацій України та видачи довідки про державну реєстрацію Форма заяви визначається Національною радою. У заяві вказуються наступні реєстраційні відомості: назва телерадіоорганізації; позивні, логотип, товарний знак (за наявності); програмні цілі або тематична спрямованість; юридична та поштова адреси телерадіоорганізації, контактні телефони, електронна адреса. До заяви про державну реєстрацію додаються статут телерадіоорганізації, довідка місцевого органу Державного комітету статистики України про включення телерадіоорганізації до Єдиного державного реєстру, установчий договір, довідка про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності. Національна рада може відмовити у розгляді заяви про внесення до Державного реєстру якщо заява не відповідає вимогам цього Закону. У разі відмови у розгляді заяви Національна рада в триденний термін після отримання заяви повідомляє про це заявника із обов'язковим зазначенням причин відмови. Протягом трьох робочих днів після отримання заяви Національна рада вносить телерадіоорганізацію до Державного реєстру телерадіоорганізацій України і не пізніше ніж через тиждень після внесення до реєстру видає телерадіоорганізації довідку про державну реєстрацію встановленого зразка. За оформлення довідки про державну реєстрацію справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму громадян, яка зараховується на поточний рахунок Національної ради. Державний реєстр телерадіоорганізацій України веде Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. До Державного реєстру вносяться дані про телерадіоорганізації, які отримали ліцензії на мовлення або зареєструвалися як суб'єкти інформаційної діяльності в порядку, визначеному цим Законом. Для телерадіоорганізацій, які не отримували ліцензій на мовлення, до Державного реєстру вносяться реєстраційні відомості вказані у заяві про реєстрацію. Ці відомості вносяться до реєстру впродовж трьох робочих днів після отримання заяви про реєстрацію. Для телерадіоорганізацій, які отримували ліцензію (ліцензії) на мовлення до Державного реєстру вносяться наступні відомості: назва телерадіоорганізації; позивні, логотип, товарний знак (за наявності); програмні цілі або тематична спрямованість; юридична та поштова адреси телерадіоорганізації, контактні телефони, електронна адреса; відомості про власників і засновників телерадіоорганізації відповідно до вимог статті 24 цього Закону; відомості про особовий склад керівних та наглядових органів телерадіоорганізації відповідно до вимог статті 24 цього Закону; дата і номер рішення про видачу ліцензії на мовлення; серія та номер ліцензії; термін дії ліцензії; вид (види) мовлення, обсяги мовлення і час мовлення; територіальні характеристики мовлення (загальнонаціональне, регіональне або місцеве з визначенням відповідних областей, районів і населених пунктів) відомості про переоформлення ліцензії, внесення змін до ліцензії, видачу ії копії або дубліката; відомості про продовження ліцензії; підстава, дата і номер рішення або розпорядження про необхідність усунення порушень законодавства, ліцензійних умов тощо; дата і номер рішення про визнання ліцензії недійсною та про ії анулювання. Ці відомості вносяться до Державного реєстру впродовж трьох робочих днів після видачі (продовження, внесення змін, видачі дубліката, анулювання) ліцензії на мовлення. Доступ до Державного реєстру телерадіоорганізацій України є вільним. Порядок користування Державним реєстром і розмір плати за виготовлення і надання письмової інформації щодо даних Державного реєстру встановлюються Національною радою. Національна рада, розміщує відомості Державного реєстру на WЕВ-сайті та двічі на рік публікує їх у офіційному бюлетені Національної ради.  
Враховано   6. Виконання рішення суду про анулювання ліцензії на мовлення здійснюється в загальному порядку відповідно до вимог законодавства. Стаття 38. Державна реєстрація та ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України 1. Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на мовлення підлягають державній реєстрації як суб'єкти інформаційної діяльності. 2. Телерадіоорганізації, які не мають ліцензій на мовлення, можуть зареєструватися як суб'єкти інформаційної діяльності за власним бажанням. 3. Студії-виробники, які не мають ліцензій на мовлення, можуть зареєструватися як суб'єкти інформаційної діяльності за власним бажанням. 4. Державна реєстрація суб'єктів господарювання як суб'єктів інформаційної діяльності здійснюється Національною радою. 5. Державна реєстрація суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на мовлення, здійснюється шляхом внесення відповідних даних до Державного реєстру телерадіоорганізацій України у триденний строк з дня видачі ліцензії на мовлення. 6. Державна реєстрація студії-виробника, які не мають ліцензій на мовлення, здійснюється на підставі заяви керівника студій-виробників шляхом внесення відповідних даних до Державного реєстру телерадіоорганізацій України та видачі свідоцтва про державну реєстрацію. 7. Форма заяви визначається Національною радою. У заяві вказуються такі реєстраційні відомості: а) назва телерадіоорганізації; б) позивні, логотип, товарний знак (за наявності); в) програмні цілі або тематична спрямованість; г) юридична та поштова адреси телерадіоорганізації; д) контактні телефони, електронна адреса. 8. До заяви про державну реєстрацію додаються належним чином засвідчені копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, статуту, довідки місцевого органу Державного комітету статистики України про включення телерадіоорганізації до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України. 9. Національна рада може відмовити в розгляді заяви про внесення до Державного реєстру, якщо заява не відповідає вимогам цього Закону. У разі відмови в розгляді заяви Національна рада у триденний термін після отримання заяви повідомляє про це заявника із обов'язковим зазначенням причин відмови. 10. Протягом трьох робочих днів після отримання заяви Національна рада вносить телерадіоорганізацію до Державного реєстру телерадіоорганізацій України і не пізніше ніж через тиждень після внесення до реєстру видає телерадіоорганізації свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка. За оформлення свідоцтва про державну реєстрацію справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка зараховується на поточний рахунок Національної ради. 11. Державний реєстр телерадіоорганізацій України веде Національна рада. До Державного реєстру вносяться дані про телерадіоорганізації, які отримали ліцензії на мовлення або зареєструвалися як суб'єкти інформаційної діяльності в порядку, визначеному цим Законом. 12. Стосовно телерадіоорганізацій, які отримували ліцензію (ліцензії) на мовлення, до Державного реєстру вносяться такі відомості: а) назва телерадіоорганізації; б) позивні, логотип, товарний знак (за наявності); в) програмні цілі або тематична спрямованість; г) юридична та поштова адреси телерадіоорганізації, ґ) контактні телефони, електронна адреса; д) про власників і засновників телерадіоорганізації відповідно до вимог статті 24 цього Закону; е) про особовий склад керівних та наглядових органів телерадіоорганізації відповідно до вимог статті 24 цього Закону; є) дата і номер рішення про видачу ліцензії на мовлення; ж) серія та номер ліцензії; з) термін дії ліцензії; и) вид (види) мовлення, обсяги мовлення і час мовлення; і) територіальні характеристики мовлення (загальнонаціональне, регіональне або місцеве з визначенням відповідних областей, районів і населених пунктів); ї) про переоформлення ліцензії, внесення змін до ліцензії, видачу її копії або дубліката; й) про продовження ліцензії; к) про накладання на телерадіоорганізацію штрафних санкцій відповідно до вимог цього Закону; л) дата і номер рішення про визнання ліцензії недійсною та про її анулювання. 13. Ці відомості вносяться до Державного реєстру впродовж трьох робочих днів після видачі (продовження, внесення змін, видачі дубліката, анулювання) ліцензії на мовлення. 14. Доступ до Державного реєстру телерадіоорганізацій України є вільним. Порядок користування Державним реєстром і розмір плати за надання письмової інформації щодо даних Державного реєстру встановлюються Національною радою. Національна рада розміщує відомості Державного реєстру на WЕВ-сайті та двічі на рік публікує їх в офіційному бюлетені Національної ради. РОЗДІЛ ІV. ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ В БАГАТОКАНАЛЬНИХ ТЕЛЕМЕРЕЖАХ, СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОГО ПРИЙОМУ, РЕТРАНСЛЯЦІЯ Стаття 39. Мовлення в багатоканальних телемережах 1. Багатоканальні телемережі як телекомунікаційні мережі створюються, реєструються, обслуговуються і захищаються відповідно до вимог Закону України „Про телекомунікації". 2. Для розповсюдження телерадіопрограм та передач у багатоканальній телемережі суб'єкти господарювання повинні отримати відповідну ліцензію Національної ради. 3. Право на розповсюдження телерадіопрограм у багатоканальних телемережах мають виключно: а) телерадіоорганізації, що отримали ліцензії на мовлення з використанням ресурсу багатоканальної телемережі відповідно до вимог статті 23 цього Закону; б) суб'єкти господарювання, яким Національна рада видала ліцензію провайдера програмної послуги. 4. Телерадіоорганізації здійснюють мовлення з використанням ресурсу багатоканальної телемережі відповідно до умов ліцензії на мовлення та угоди з оператором багатоканальної телемережі. 5. Провайдери програмної послуги використовують багатоканальну телемережу на підставі ліцензії провайдера програмної послуги та відповідної угоди з оператором багатоканальної телемережі. 6. Оператор багатоканальної телемережі може сам надавати програмну послугу за умови отримання ліцензії провайдера програмної послуги. 7. Надання програмної послуги абоненту здійснюється на підставі угоди між абонентом і ліцензіатом, укладеної відповідно до чинного законодавства. Угода обов'язково визначає: - тип наданого пакета програм (пакет універсальної програмної послуги, стандартний пакет або індивідуальний пакет на замовлення); - перелік телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов'язується надавати абоненту; - абонентську плату за пакет та/або плату за надання окремих телерадіопрограм і передач. 8. До закінчення терміну дії угоди провайдер не має права без офіційно оформленого погодження абонента вносити зміни у вищезазначені характеристики програмної послуги. 9. Провайдер зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм. Для розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер не зобов'язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями. 10. Провайдер програмної послуги може розпочинати свою діяльність з моменту отримання ліцензії і затвердженого Національною радою складу пакета (пакетів) універсальної програмної послуги. 11. Провайдер програмної послуги самостійно, виходячи з ринкового попиту, встановлює розмір абонентської плати за різні пакети програм та інші інформаційні послуги. Державному регулюванню підлягає виключно розмір абонентської плати за користування універсальною програмною послугою. 12. У разі порушення провайдером вимог законодавства Національна рада застосовує до нього визначені цим Законом санкції. Стаття 40. Ліцензування провайдерів програмної послуги 1. Для організації діяльності (мовлення) кабельного телебачення і радіомовлення, суб'єкт господарювання (провайдер або оператор телекомунікацій чи оператор кабельних мереж) повинен отримати ліцензію (дозвіл) в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення. 2. Ліцензування діяльності (мовлення) кабельного телебачення і радіомовлення здійснюється за реєстраційним принципом. Ліцензія видається без конкурсу на підставі заяви на термін 10 років. 3. Заява подається у відповідності до вимог статті 24 цього Закону. До заяви додається: а) загальна концепція пакетування (перелік) програм, придбаних для ретрансляції; б) документи, які підтверджують придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника. 4. Загальна концепція (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) є обов'язковим додатком до ліцензії на діяльність (мовлення) кабельного телебачення і радіомовлення. Цей додаток підлягає щорічній перереєстрації. Для перереєстрації ліцензіат повинен подати до Національної ради інформацію про виконання концепції добору програм протягом попереднього року. 5. Заява про видачу ліцензії провайдера програмної послуги розглядається і рішення щодо неї приймається у місячний термін з дня її надходження до Національної ради. 6. За результатами розгляду заяви Національна рада приймає рішення: а) про видачу ліцензії провайдера програмної послуги; б) про затвердження пакета (пакетів) програм універсальної програмної послуги в населеному пункті (населених пунктах) та/або на території (територіях), де передбачається надання програмної послуги. 7. Ліцензію провайдера програмної послуги може бути анульовано в судовому порядку за поданням Національної ради у зв'язку з систематичними порушеннями ним вимог цього Закону, законодавства України про захист суспільної моралі, законодавства України про авторські і суміжні права. 8. Права, які надає ліцензія провайдера програмної послуги, не можуть бути передані іншій особі (юридичній чи фізичній). Стаття 41. Системи колективного прийому 1. Системи колективного прийому теле- та/чи радіопрограм створюється з метою отримання споживачами можливості якісного приймання за допомогою побутових приймальних засобів телевізійних та/чи радіопрограм, які розповсюджуються в зоні дії системи колективного прийому. 2. Системи колективного прийому не кваліфікуються як багатоканальні телемережі. Діяльність їх операторів не підлягає ліцензуванню Національною радою. Розповсюдження програм споживачам за допомогою системи колективного прийому не потребує реєстрації суб'єкта інформаційної діяльності. 3. У складі багатоканальної мережі система колективного прийому може бути лише за договірно закріпленою згодою власників будинку на це та на схвалений мешканцями (потенціальними абонентами) пакет додаткових послуг багатоканальної телемережі. Стаття 42. Ретрансляція телерадіопрограм та передач 1. Ретрансляція програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення на території України не обмежується. Порядок ретрансляції регулюється цим Законом. 2. Суб'єкт господарювання, який знаходиться під юрисдикцією України, має на меті здійснювати ретрансляцію і отримав на це дозвіл від правовласника (виробника), який не підпадає під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, зобов'язаний адаптувати зміст призначених для ретрансляції програм до вимог законодавства України. 3. Право на ретрансляцію теле- та/чи радіопрограм визначається ліцензією на мовлення або ліцензією провайдера програмної послуги. 4. Максимальні обсяги ретрансляції та орієнтовний перелік (за жанрами) передбачених до ретрансляції програм та передач визначаються програмною концепцією мовлення згідно з вимогою цього Закону. 5. Провайдери програмної послуги здійснюють ретрансляцію телерадіопрограм та передач у багатоканальних телемережах відповідно до Переліку телерадіопрограм та передач, які передбачено надавати у складі програмної послуги.  
    -218- Мішура В.Д.
Додати новий розділ: "РОЗДІЛ ІV. ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ В БАГАТОКАНАЛЬНИХ ТЕЛЕМЕРЕЖАХ, СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОГО ПРИЙОМУ, РЕТРАНСЛЯЦІЯ"  
Враховано    
    -219- Мішура В.Д.
Додати нову статтю наступного змісту: "Стаття. Мовлення в багатоканальних телемережах 1. Багатоканальні телемережі як телекомунікаційні телемережі створюються, реєструються, обслуговуються і захищаються відповідно до вимог Закону України „Про телекомунікації". 2. Для розповсюдження телерадіопрограм та передач у багатоканальній телемережі суб'єкти господарювання повинні отримати відповідну ліцензію Національної ради. 3. Право на розповсюдження телерадіопрограм в багатоканальних телемережах мають: а) телерадіоорганізації, що отримали ліцензії на мовлення з використанням ресурсу багатоканальної телемережі відповідно до вимог статті 23 цього Закону; б) суб'єкти господарювання, яким Національна рада видала ліцензію провайдера програмної послуги. 4. Телерадіоорганізації здійснюють мовлення з використанням ресурсу багатоканальної телемережі відповідно до умов ліцензії на мовлення та угоди з оператором багатоканальної телемережі. 5. Провайдери програмної послуги використовують багатоканальну телемережу на підставі ліцензії провайдера програмної послуги та відповідної угоди з оператором багатоканальної телемережі. 6. Оператор багатоканальної телемережі може сам надавати програмну послугу за умови отримання ліцензії провайдера програмної послуги. 7. Надання програмної послуги абоненту здійснюється на підставі угоди між абонентом і ліцензіатом, укладеної відповідно до чинного законодавства. Угода обов'язково визначає: - тип наданого пакета програм (пакет універсальної програмної послуги, стандартний пакет або індивідуальний пакет на замовлення); - перелік телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов'язується надавати абоненту; - абонентську плату за пакет та/або плату за надання окремих телерадіопрограм і передач. 8. До закінчення терміну дії угоди провайдер не має права без офіційно оформленого погодження абонента вносити зміни у вищезазначені характеристики програмної послуги. 9. Провайдер зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм. Для розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер не зобов'язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями. 10. Провайдер програмної послуги може розпочинати свою діяльність з моменту отримання ліцензії і затвердженого Національною радою складу пакета (пакетів) універсальної програмної послуги. 11. Провайдер програмної послуги самостійно, виходячи з ринкового попиту, встановлює розмір абонентської плати за різні пакети програм та інші інформаційні послуги. Державному регулюванню підлягає виключно розмір абонентської плати за користування універсальною програмною послугою. 12. У разі порушення провайдером вимог законодавства Національна рада застосовує до нього визначені цим Законом санкції."  
Враховано    
    -220- Катушева З.Г.
Додати нову статтю: "Стаття 40. Ліцензування провайдерів програмної послуги 1. Для організації діяльності (мовлення) кабельного телебачення і радіомовлення, суб'єкт господарювання (провайдер або оператор телекомунікацій чи оператор кабельних мереж) повинен отримати ліцензію (дозвіл) в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення. 2. Ліцензування діяльності (мовлення) кабельного телебачення і радіомовлення здійснюється за реєстраційним принципом. Ліцензія видається без конкурсу на підставі заяви на термін 10 років. 3. Заява подається у відповідності до вимог статті 24 цього Закону. До заяви додається: а) загальна концепція пакетування (перелік) програм, придбаних для ретрансляції; б) документи, які підтверджують придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника. 4. Загальна концепція (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) є обов'язковим додатком до ліцензії на діяльність (мовлення) кабельного телебачення і радіомовлення. Цей додаток підлягає щорічній перереєстрації. Для перереєстрації ліцензіат повинен подати до Національної ради інформацію про виконання концепції добору програм протягом попереднього року. 5. Заява про видачу ліцензії провайдера програмної послуги розглядається і рішення щодо неї приймається у місячний термін з дня її надходження до Національної ради. 6. За результатами розгляду заяви Національна рада приймає рішення: а) про видачу ліцензії провайдера програмної послуги; б) про затвердження пакета (пакетів) програм універсальної програмної послуги в населеному пункті (населених пунктах) та/або на території (територіях), де передбачається надання програмної послуги. 7. Ліцензію провайдера програмної послуги може бути анульовано в судовому порядку за поданням Національної ради у зв'язку з систематичними порушеннями ним вимог цього Закону, законодавства України про захист суспільної моралі, законодавства України про авторські і суміжні права. 8. Права, які надає ліцензія провайдера програмної послуги, не можуть бути передані іншій особі (юридичній чи фізичній)."  
Враховано    
    -221- Мішура В.Д.
Додати нові статті 41 та 42 наступного змісту: "Стаття 41. Системи колективного прийому 1. Системи колективного прийому теле- та/чи радіопрограм створюється з метою отримання споживачами можливості якісного приймання за допомогою побутових приймальних засобів телевізійних та/чи радіопрограм, які розповсюджуються в зоні дії системи колективного прийому. 2. Системи колективного прийому не кваліфікуються як багатоканальні телемережі. Діяльність їх операторів не підлягає ліцензуванню Національною радою. Розповсюдження програм споживачам за допомогою системи колективного прийому не потребує реєстрації суб'єкту інформаційної діяльності. 3. В складі багатоканальної мережі система колективного прийому може бути лише за договірно закріпленою згодою власників будинку на це, та на схвалений мешканцями (потенціальними абонентами) пакет додаткових послуг багатоканальної телемережі." "Стаття 42. Ретрансляція телерадіопрограм та передач 1. Держава не обмежує ретрансляцію на своїй території програм, якщо їх зміст відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення. Порядок ретрансляції регулюється цим Законом. 2. Суб'єкт господарювання, який знаходиться під юрисдикцією України і має на меті здійснювати ретрансляцію і отримав на це дозвіл від правовласника (виробника), який не підпадає під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або країни яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, зобов'язаний адаптувати зміст призначених для ретрансляції програм до вимог законодавства України. 3. Право на ретрансляцію теле- та/чи радіопрограм визначається ліцензією на мовлення або ліцензією провайдера програмної послуги. 4. Максимальні обсяги ретрансляції та орієнтовний перелік (за жанрами) передбачених до ретрансляції програм та передач визначаються програмною концепцією мовлення згідно вимог цього Закону. 5. Провайдери програмної послуги здійснюють ретрансляцію телерадіопрограм та передач в багатоканальних телемережах відповідно до Переліку телерадіопрограм та передач, які передбачено надавати в складі програмної послуги."  
Враховано    
254. РОЗДІЛ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ      РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ  
255. Стаття 38. Початок мовлення      Стаття 43. Початок мовлення  
256. Організація-ліцензіат має право розпочати мовлення протягом року з дня набрання ліцензією чинності. Про початок мовлення вона зобов'язана у десятиденний термін повідомити Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення.      1. Організація-ліцензіат має право розпочати мовлення протягом року з дня набрання ліцензією чинності. Про початок мовлення вона зобов'язана у десятиденний термін повідомити Національну раду.  
257. Власник технічних засобів мовлення або організація, що їх експлуатує, не має права надавати технічні засоби мовлення у користування організаціям, які не мають відповідної ліцензії, або чия ліцензія втратила чинність.   -222- Беспалий Б.Я.
У ч.2 ст. 38 - слово "організаціям" замінити на слово: "організаціям замінити на слово: "телерадіоорганізаціям," далі - за текстом. Після ч.3 додати нову частину:  
Враховано   2. Власник технічних засобів мовлення або організація, що їх експлуатує, не має права надавати технічні засоби мовлення в користування телерадіоорганізаціям, які не мають відповідної ліцензії або чия ліцензія втратила чинність.  
258. Забороняється розповсюджувати телерадіопрограми чи передачі на територію, більшу від вказаної в ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Ліцензіат не має права передавати канал мовлення у суборенду іншим організаціям.   -223- Катушева З.Г.
"На одній території забороняється розповсюдження наземним ефірним способом однакових за змістом програм."  
Враховано   3. Забороняється розповсюджувати телерадіопрограми чи передачі на територію, більшу від вказаної в ліцензії Національної ради. 4. На одній території забороняється розповсюдження наземним ефірним способом однакових за змістом програм. 5. Ліцензіат не має права передавати канал мовлення в суборенду іншим організаціям.  
259. Керівник телерадіоорганізації або уповноважена ним особа дає дозвіл на випуск телерадіопередач чи програм і несе особисту відповідальність за їх зміст та якість.      6. Керівник телерадіоорганізації або уповноважена ним особа дає дозвіл на випуск телерадіопередач чи програм і несе особисту відповідальність за їх зміст та якість.  
260. Стаття 39. Кореспондентські пункти      Стаття 44. Кореспондентські пункти  
261. Телерадіоорганізації мають право у встановленому порядку відкривати кореспондентські пункти на території України та за її межами.   -224- Горбаль В.М.
Частину 1 статті 39 після слів "у встановленому" доповнити словами "законодавством України".  
Враховано   1. Телерадіоорганізації мають право у встановленому законодавством України порядку відкривати кореспондентські пункти на території України та за її межами.  
262. Кореспондентський пункт є структурним підрозділом (філією) телерадіоорганізації, який створюється з метою інформаційного забезпечення телерадіоорганізації. Кореспондентські пункти не мають права самостійно здійснювати мовлення.   -225- Катушева З.Г.
"Кореспондентські пункти не мають права самостійно мовити та здійснювати інформаційні та рекламні вставки на каналі мовлення телерадіоорганізації."  
Враховано   2. Кореспондентський пункт є структурним підрозділом (філією) телерадіоорганізації, який створюється з метою інформаційного забезпечення телерадіоорганізації. 3. Кореспондентські пункти не мають права самостійно мовити та здійснювати інформаційні та рекламні вставки на каналі мовлення телерадіоорганізації.  
263. Стаття 40. Акредитація творчих працівників телерадіоорганізації      Стаття 45. Акредитація творчих працівників телерадіоорганізації  
264. Телерадіоорганізація має право акредитувати своїх творчих працівників в установах та організаціях, де діє принцип акредитації.   -226- Катушева З.Г.
"Телерадіоорганізація має право акредитувати своїх творчих працівників в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах, організаціях та підприємствах, де діє порядок акредитації. Правила акредитації повинні бути справедливими, обґрунтованими, однаковими та рівними для усіх телерадіоорганізацій. Правила акредитації повинні бути оприлюдненні відповідним органом державної влади або місцевого самоврядування, установою, організацією або підприємством, де діє порядок акредитації. Орган державної влади, місцевого самоврядування, установа, організація, підприємство не може відмовити у вільному доступі або в акредитації творчих працівників телерадіоорганізації, якщо інше не передбачене законом."  
Немає висновку   1. Телерадіоорганізація має право акредитувати своїх творчих працівників в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах, організаціях та підприємствах, де діє порядок акредитації.  
265. Акредитація творчих працівників телерадіоорганізації здійснюється в порядку акредитації журналістів інших засобів масової інформації, визначеному законодавством України.      2. Правила акредитації повинні бути справедливими, обґрунтованими, однаковими та рівними для усіх телерадіоорганізацій. Правила акредитації повинні бути оприлюдненні відповідним органом державної влади або місцевого самоврядування, установою, організацією або підприємством, де діє порядок акредитації.  
266. Будь-яка установа чи організація не може відмовити в акредитації творчих працівників телерадіоорганізації.      3. Орган державної влади, місцевого самоврядування, установа, організація, підприємство не може відмовити у вільному доступі або в акредитації творчих працівників телерадіоорганізації, якщо інше не передбачене законом.  
267. Стаття 41. Вихідні дані      Стаття 46. Вихідні дані  
268. Телерадіоорганізація зобов'язана повідомляти свою назву та інші вихідні дані (позивні, емблема тощо). Радіоорганізації ідентифікують свою програму позивними, які не рідше ніж щогодини транслюються в ефірі. Телеорганізація для виділення програми використовує постійний логотип.   -227- Баграєв М.Г.
"Телерадіоорганізація зобов'язана повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему). Під час трансляції (ретрансляції) радіопрограми телерадіоорганізація не рідше ніж щогодини передає свої позивні. Під час трансляції телепередач телерадіоорганізація використовує логотип або інші вихідні дані."  
Враховано   1. Телерадіоорганізація зобов'язана повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему). 2. Під час трансляції (ретрансляції) радіопрограми телерадіоорганізація не рідше ніж щогодини передає свої позивні. 3. Під час трансляції телепередач телерадіоорганізація використовує логотип або інші вихідні дані.  
269. В передачах (аудіовізуальних творах) розміщуються вихідні дані (титри), в яких у довільній послідовності зазначаються назва та автори передачі, учасники її створення, знак охорони авторського права, рік її створення.   -228- Баграєв М.Г.
Абзаци 4-6 статті 42 вилучити.  
Враховано    
270. Вихідні дані (титри) фільму підлягають обов'язковому відтворенню на всіх фільмокопіях.       
271. Забороняється виділяти окремі передачі (аудіовізуальні твори) логотипом чи позивними виробника передачі (аудіовізуального твору), крім випадків ретрансляції програм інших телерадіоорганізацій.       
272. Логотип, зареєстрований у встановленому порядку, захищається законодавством про патенти.       
273. Стаття 42. Дозвіл на право використання програм чи передач інших телерадіоорганізацій      Стаття 47. Дозвіл на право використання програм чи передач інших телерадіоорганізацій  
274. Використання програм чи передач інших телерадіоорганізацій здійснюється у відповідності до Закону України "Про авторське право та суміжні права".      1. Використання програм чи передач інших телерадіоорганізацій здійснюється у відповідності до Закону України "Про авторське право та суміжні права".  
275. При трансляції програм іноземних телерадіокомпаній в багатоканальних мережах забороняється вносити будь-які зміни в програму за винятками, передбаченими цим Законом та Законом України "Про рекламу".   -229- Беспалий Б.Я.
Ч.2 ст. 42 - викласти в редакції: "При трансляції програм іноземних телерадіокомпаній в багатоканальних мережах забороняється вносити будь-які зміни в програму за винятками, передбаченими чинним законодавством."  
Враховано редакційно   2. При розповсюдженні програм іноземних телерадіокомпаній в багатоканальних телемережах забороняється вносити будь-які зміни в програму, крім випадків передбачених законодавством України або визначених угодами з правовласниками аудіовізуальної продукції або передбаченими законодавством України.  
276. Стаття 43. Облік аудіовізуальних творів та порядок зберігання їх копій (записів)      Стаття 48. Облік аудіовізуальних творів та порядок зберігання їх копій (записів)  
277. Кожна телерадіоорганізація-ліцензіат зобов'язана вести журнал обліку аудіовізуальних творів та інформації, яка розповсюджувалася в ефірі чи в інший спосіб. Правила ведення та форма журналу обліку затверджується Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.   -230- Правденко С.М.
"Кожна телерадіоорганізація-ліцензіат зобов'язана вести журнал обліку передач, які телерадіоорганізація транслювала чи ретранслювала або забезпечувала їх трансляцію чи ретрансляцію у повній та незмінній формі третьою особою (оператором телекомунікацій). У журналі фіксується: - дата випуску, час початку і закінчення передачі; - назва і тема передачі; - прізвище авторів і ведучих передачі; - мова передачі. Журнал обліку передач зберігається телерадіоорганізацією протягом року з дня останнього запису в ньому. Усі передачі, які телерадіоорганізація транслювала чи ретранслювала або забезпечувала їх трансляцію чи ретрансляцію у повній та незмінній формі третьою особою (оператором телекомунікацій), повинні бути записані і зберігатися впродовж 14 днів від дати їх розповсюдження, якщо в цей строк не надійшло скарги щодо їхнього змісту. У разі подання скарги щодо змісту передачі її записи зберігаються до того часу, поки скарга не буде розглянута і рішення стосовно неї не буде прийнято у визначеному порядку. Умови довгострокового зберігання телерадіопередач, що становлять історичну, художню, культурну чи іншу цінність, визначаються законодавством України."  
Немає висновку   1. Кожна телерадіоорганізація-ліцензіат зобов'язана вести журнал обліку передач, які телерадіоорганізація транслювала чи ретранслювала або забезпечувала їх трансляцію чи ретрансляцію у повній та незмінній формі третьою особою (оператором телекомунікацій).  
278. У журналі фіксується: - дата випуску, час початку і закінчення програми чи передачі; - назва, короткий зміст (тема) програми чи передачі; - прізвище автора (авторів) програми чи передачі, ведучих та інших учасників; - мова програми чи передачі. Журнал обліку аудіовізуальних творів та інформації зберігається телерадіоорганізацією протягом року з дня останнього запису в ньому.      2. У журналі фіксується: - дата випуску, час початку і закінчення передачі; - назва і тема передачі; - прізвище авторів і ведучих передачі; - мова передачі. 3. Журнал обліку передач зберігається телерадіоорганізацією протягом року з дня останнього запису в ньому.  
279. Всі аудіовізуальні твори, які розповсюджувалися в ефірі чи в інший спосіб, повинні бути повністю записані на відповідній плівці і зберігатися впродовж 20 днів від дати їх трансляції, якщо у цей строк не надійшло скарги щодо їхнього змісту.      4. Усі передачі, які телерадіоорганізація транслювала чи ретранслювала або забезпечувала їх трансляцію чи ретрансляцію у повній та незмінній формі третьою особою (оператором телекомунікацій), повинні бути записані і зберігатися впродовж 14 днів від дати їх розповсюдження, якщо в цей строк не надійшло скарги щодо їхнього змісту.  
280. У випадку подання скарги щодо змісту аудіовізуального твору, його копії (записи) зберігаються до того часу, поки скарга не буде розглянута і рішення за нею не буде прийнято у визначеному порядку.      5. У разі подання скарги щодо змісту передачі її записи зберігаються до того часу, поки скарга не буде розглянута і рішення стосовно неї не буде прийнято у визначеному порядку.  
281. Порядок, категорії відбору, строки та умови довгострокового зберігання телерадіопередач, що складають історичну, художню, культурну чи іншу цінність, визначаються законодавством України.      6. Умови довгострокового зберігання телерадіопередач, що становлять історичну, художню, культурну чи іншу цінність, визначаються законодавством України.  
282. Стаття 44. Особливості організації мовлення у багатоканальних мережах   -231- Мішура В.Д.
Статтю 44 вилучити замінивши новими статтями 39 та 40  
Враховано    
283. Право на розповсюдження телерадіопрограм в багатоканальних мережах мають провайдери програмної послуги, які отримали відповідну ліцензію на мовлення згідно вимог цього Закону. При використанні багатоканальної мережі лише для надання її користувачам універсальної програмної послуги ліцензія на мовлення не потрібна. Ліцензія на мовлення не потрібна для розповсюдження телерадіопрограм та передач користувачам системи колективного прийому. Провайдери програмної послуги використовують багатоканальну мережу на підставі відповідної угоди з оператором багатоканальної мережі. Оператор багатоканальної мережі може сам виступати провайдером програмної послуги і отримувати відповідну ліцензію на мовлення згідно умов цього Закону. Розповсюдження телерадіопрограм по каналах багатоканальної мережі здійснюється провайдером програмної послуги шляхом надання абонентам на договірних засадах пакетів програм та інформаційних послуг. Провайдер зобов'язаний забезпечувати надання абонентам універсальної програмної послуги. Склад програм універсальної програмної послуги визначається Національною радою і зазначається у ліцензії на мовлення. В разі зміну складу програм універсальної програмної послуги Національна рада приймає рішення про відповідні зміни умов ліцензії та повідомляє про це рішення провайдеру. Для розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер не зобов'язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями, якщо інше не визначено рішенням Національної ради. Розмір абонентської плати за надання програмної послуги визначається Національною радою для кожного провайдера і зазначається у додатках до ліцензії. Зміна розмірів абонентської плати за надання універсальної послуги може здійснюватися лише за рішенням Національної ради. Провайдер може надавати абонентам стандартні (фіксовані) та індивідуальні (на замовлення) пакети програм відповідно до визначеної ліцензією на мовлення програмної концепції наповнення каналів багатоканальної мережі та Переліку програм, які передбачено надавати користувачам (абонентам) багатоканальної мережі. Провайдер може надавати абонентам інформаційні послуги у порядку, визначеному законодавством України. Провайдер може вносити зміни до Переліку програм, які передбачено надавати користувачам (абонентам) багатоканальної мережі. За десять днів до внесення змін він зобов'язаний повідомити про це Національну раду. Національна рада може заборонити вносити зміни до Переліку, якщо запропоновані для розповсюдження програми не відповідають вимогам законодавства України. Це рішення Національної ради може бути оскаржене в судовому порядку. Національна рада має право вимагати від провайдера програмної послуги документи, що підтверджують його право здійснювати розповсюдження визначених Переліком програм телерадіоорганізацій. У випадку відмови надати такі документи або в разі їх відсутності Національна рада може вживати до провайдера санкції відповідно до статті 67 цього Закону. Провайдер програмної послуги зобов'язаний проінформувати абонентів про Перелік програм та умови їх одержання. Провайдер програмної послуги самостійно, виходячи з ринкового попиту, встановлює розмір абонентської плати за різні пакети програм та інші інформаційні послуги. Державному регулюванню підлягає виключно розмір абонентської плати за користування універсальною послугою.       
284. Стаття 45. Розповсюдження офіційних повідомлень та іншої обов'язкової інформації      Стаття 49. Розповсюдження офіційних повідомлень та іншої обов'язкової інформації  
285. Державні та комунальні телерадіоорганізації зобов'язані безкоштовно передавати офіційні повідомлення Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та Конституційного Суду України, офіційні повідомлення Верховної Ради Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади - на підвідомчу їм територію.      1. Державні та комунальні телерадіоорганізації зобов'язані безкоштовно передавати офіційні повідомлення Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та Конституційного Суду України, офіційні повідомлення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади - на підвідомчу їм територію.  
286. Телерадіоорганізації, незалежно від форм власності, не мають права відмовитися від розповсюдження повідомлень про надзвичайні обставини. Право на використання телебачення і радіомовлення з цією метою належить органам і посадовим особам, які уповноважені приймати рішення в умовах надзвичайних обставин.   -232- Горбаль В.М.
У частині 2 статті 45 слова "не мають права відмовитися від розповсюдження повідомлень" замінити словами "зобов'язані безкоштовно розповсюджувати повідомлення".  
Враховано   2. Телерадіоорганізації незалежно від форм власності, зобов'язані безкоштовно оприлюднювати повідомлення про надзвичайні ситуації. Право на використання телебачення і радіомовлення з цією метою належить органам влади і посадовим особам, які уповноважені приймати рішення в умовах надзвичайних ситуацій.  
287. Телерадіоорганізації зобов'язані безкоштовно повідомляти рішення судів загальної юрисдикції, що набрали чинності і містять розпорядження про оголошення їх через дану телерадіоорганізацію, а також рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, які стосуються діяльності даної телерадіоорганізації.   -233- Баграєв М.Г.
Частину 3 вилучити  
Враховано    
288. Трансляція сесій Верховної Ради України, Верховної Ради Республіки Крим проводиться відповідно до Державного замовлення та на основі договору.      3. Трансляція сесій Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим проводиться відповідно до державного замовлення та на основі договору.  
289. На вимогу Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та Голови Конституційного Суду України державні телерадіоорганізації надають їм час для екстрених офіційних виступів з важливих питань державного життя.      4. На вимогу Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та Голови Конституційного Суду України державні телерадіоорганізації надають їм час для екстрених офіційних виступів з важливих питань державного життя.  
290. Державні телерадіоорганізації зобов'язані передбачати в своїх програмах час і форми для забезпечення можливості виступів народних депутатів України з питань їхньої депутатської діяльності.      5. Державні телерадіоорганізації зобов'язані передбачати у своїх програмах час і форми для забезпечення можливості виступів народних депутатів України з питань їхньої депутатської діяльності.  
291. Участь народних депутатів України у передачах з інших питань здійснюється на загальних засадах.      6. Участь народних депутатів України у передачах з інших питань здійснюється на загальних засадах.  
292. Виступи народних депутатів місцевих рад з питань їхньої депутатської діяльності в телерадіопрограмах, що транслюються на території відповідної ради, здійснюються за домовленістю з місцевими телерадіоорганізаціями.      7. Виступи депутатів місцевих рад з питань їхньої депутатської діяльності в телерадіопрограмах, що транслюються на території відповідної ради, здійснюються за домовленістю з місцевими телерадіоорганізаціями.  
293. Стаття 46. Використання телебачення і радіомовлення у виборчих кампаніях      Стаття 50. Діяльність телерадіоорганізацій під час виборчого процесу  
294. Телерадіоорганізації, незалежно від форм власності, забезпечують однакові можливості кандидатам для розміщення політичної реклами та ведення передвиборної агітації відповідно до законодавства України та рішень Центральної виборчої комісії.      1. Телерадіоорганізації незалежно від форм власності забезпечують однакові можливості кандидатам для розміщення політичної реклами та ведення передвиборної агітації відповідно до законодавства України та рішень Центральної виборчої комісії.  
295. Контроль за використанням телебачення і радіомовлення для передвиборної агітації здійснюється Центральною виборчою комісією та відповідними окружними комісіями.   -234- Горбаль В.М.
Частину 2 статті 46 після слів "для передвиборної агітації здійснюється" доповнити словами "Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та".  
Враховано   2. Контроль за використанням телебачення і радіомовлення для передвиборної агітації здійснюється Центральною виборчою комісією, відповідними окружними комісіями та Національною радою.  
296. У період між виборами державні та комунальні телерадіоорганізації надають політичним партіям однакові можливості для висловлення своїх поглядів та об'єктивного висвітлення процесів та подій, які відбуваються у суспільстві.      3. У період між виборами державні та комунальні телерадіоорганізації надають політичним партіям однакові можливості для висловлення своїх поглядів та об'єктивного висвітлення процесів і подій, які відбуваються у суспільстві.  
297. Телерадіоорганізації та їх керівники або уповноважені ними особи не несуть відповідальності за виступи посадових осіб, представників партій і громадських організацій, кандидатів на пост Президента України, кандидатів у депутати всіх рівнів та на посади сільських, селищних, міських голів під час проведення виборчих кампаній та під час підготовки і проведення референдумів.      4. Телерадіоорганізації та їх керівники або уповноважені ними особи не несуть відповідальності за виступи посадових осіб, представників партій і громадських організацій, кандидатів на пост Президента України, кандидатів у депутати всіх рівнів та на посади сільських, селищних, міських голів під час проведення виборчих кампаній та під час підготовки і проведення референдумів.  
298. Особливості використання телебачення і радіомовлення у виборчих кампаніях регулюється законодавством про вибори.      5. Особливості використання телебачення і радіомовлення у виборчих кампаніях регулюються законодавством про вибори.  
299. Стаття 47. Мовлення в особливих обставинах      Стаття 51. Мовлення в особливих обставинах  
300. На час надзвичайного та/чи воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях встановлюється особливий режим роботи аудіовізуальних засобів масової інформації, за якого розповсюдження в ефірі теле- і радіопрограм здійснюється на підставі відповідних Законів.   -235- Горбаль В.М.
У частині 1 статті 47 слова "на підставі відповідних Законів" замінити словами "відповідно до законодавства України".  
Враховано   1. На час надзвичайного та/чи воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях установлюється особливий режим роботи аудіовізуальних засобів масової інформації, за якого розповсюдження в ефірі теле- і радіопрограм здійснюється відповідно до законодавства України.  
301. Порядок мовлення під час загальної або часткової мобілізації та/чи воєнного стану визначається Кабінетом Міністрів України.      2. Порядок мовлення під час загальної або часткової мобілізації та/чи воєнного стану визначається Кабінетом Міністрів України.  
302. Стаття 48. Припинення мовлення      Стаття 52. Припинення мовлення  
303. Законними підставами для припинення мовлення є закінчення терміну дії ліцензії (якщо вона не продовжена) або анулювання ліцензії відповідно до вимог цього Закону.      1. Законними підставами для припинення мовлення є закінчення терміну дії ліцензії (якщо вона не продовжена) або анулювання ліцензії відповідно до вимог цього Закону.  
304. Протягом доби після закінчення терміну дії ліцензії або після отримання офіційного повідомлення про анулювання ліцензії ліцензіат зобов'язаний припинити мовлення.      2. Протягом доби після закінчення терміну дії ліцензії або після отримання офіційного повідомлення про анулювання ліцензії ліцензіат зобов'язаний припинити мовлення.  
305. Незаконне продовження мовлення тягне за собою персональну відповідальність керівника телерадіоорганізації, керівника організації чи підприємства зв'язку, які надають послуги в експлуатації технічних засобів мовлення відповідно до законодавства України.   -236- Мовчан П.М.
У статті 22 частину третю доповнити реченням: "Як виняток, не позбавляються права на користування каналами мовлення, радіомовлення навіть за умов тимчасової заборгованості з оплати за цю послугу національні телерадіоорганізації як підсистеми державної національної безпеки".  
Відхилено   3. Продовження мовлення після отримання офіційного повідомлення про анулювання ліцензії тягне за собою відповідальність керівника телерадіоорганізації та керівника відповідного оператора телекомунікацій, який надає послуги з експлуатації технічних засобів мовлення, відповідно до закону.  
    -237- Правденко С.М.
"Продовження мовлення після отримання офіційного повідомлення про анулювання ліцензії тягне за собою відповідальність керівника телерадіоорганізації та керівника відповідного оператора телекомунікацій, який надає послуги з експлуатації технічних засобів мовлення, відповідно до закону."  
Враховано    
306. Стаття 49. Реклама      Стаття 53. Реклама  
307. Реклама в програмах і передачах повинна чітко відрізнятися і відмежовуватися від інших елементів передачі чи програми. Ведучі, диктори та інші учасники передачі за межами часу, який відведено на рекламу, не мають права спеціально демонструвати товари чи продукцію та послуги або характеризувати їх споживчі якості як прямо, так і опосередковано. Телерадіоорганізаціям забороняється займатися рекламою під виглядом надання інформації: вказувати реквізити виробника продукції чи послуг, адресу, контактний телефон, рахунок, комерційні ознаки товару чи послуг. Телерадіоорганізації ведуть журнал реєстрації розповсюдження реклами встановленого Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення зразка.   -238- Кабінет Міністрів України
Стаття . Реклама Час мовлення, відведений на рекламу, не може перевищувати 15 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Ця вимога не поширюється на телерадіоорганізації, які здійснюють трансляцію на каналах мовлення, призначених виключно для розповсюдження реклами. Частка реклами протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення не повинна перевищувати 20 відсотків. Порядок розміщення реклами на телебаченні і радіо визначається Законом України "Про рекламу".  
Відхилено зв'язку з тим, що відповідні положення внормовані Законом "Про рекламу"  1. Відносини, які виникають під час рекламної діяльності та спонсорства на телебаченні і радіо регулюються Законом України "Про рекламу".  
    -239- Правденко С.М.
"Відносини, які виникають під час рекламної діяльності та спонсорства на телебаченні і радіо регулюються Законом України "Про рекламу".  
Враховано    
308. Під час трансляції реклами ліцензіат зобов'язаний повідомляти свої вихідні данні. Інші стосунки, які виникають під час рекламної діяльності телерадіоорганізацій регулюються Законом України "Про рекламу".   -240- Горбаль В.М.
У частині 6 статті 49 слово "стосунки" замінити словом "відносини".  
Відхилено    
309. Стаття 50. Участь спонсорів у створенні телерадіопередач      Стаття 54. Участь спонсорів у створенні телерадіопередач  
310. Юридичні та фізичні особи, які не є телерадіоорганізаціями або телерадіовиробниками, можуть брати участь у прямому чи опосередкованому фінансуванні виробництва телерадіопрограм та передач або їх змістовних частин.      1. Юридичні та фізичні особи, які не є телерадіоорганізаціями або телерадіовиробниками, можуть брати участь у прямому чи опосередкованому фінансуванні виробництва телерадіопрограм та передач або їх змістовних частин.  
311. Відомості про спонсора (назва або ім'я, торгова чи фірмова марка, емблема) у телерадіопередачах, які фінансуються спонсором, мають бути чітко і точно означені титрами чи дикторським текстом на їх початку та наприкінці. Реквізити спонсора (адреса, телефон, розрахунковий рахунок тощо), а також споживчі якості товару чи послуг не зазначаються.      2. Відомості про спонсора (назва або ім'я, торгова чи фірмова марка, емблема) у телерадіопередачах, які фінансуються спонсором, мають бути чітко і точно означені титрами чи дикторським текстом на їх початку та наприкінці. 3. Реквізити спонсора (адреса, телефон, розрахунковий рахунок тощо), а також споживчі якості товару чи послуг не зазначаються.  
312. Забороняється оприлюднювати інформацію про спонсорів під виглядом інформації чи в інший спосіб під час трансляції аудіовізуального твору.      4. Забороняється оприлюднювати інформацію про спонсорів під виглядом інформації чи в інший спосіб під час трансляції аудіовізуального твору.  
313. Телерадіопрограми та передачі або їх складові частини, які фінансуються спонсором, не повинні сприяти продажу, купівлі або оренді товарів чи послуг спонсора або третіх осіб, вміщувати прямі чи заохочувальні вказівки на назву товарів чи послуг.   -241- Горбаль В.М.
Частину 4 статті 50 викласти у наступній редакції: "Телерадіопрограми та передачі або їх складові частини, які фінансуються спонсором, не повинні вміщувати прямі чи заохочувальні вказівки на назву товарів чи послуг."  
Враховано   5. Телерадіопрограми та передачі або їх складові частини, які фінансуються спонсором, не повинні вміщувати прямі чи заохочувальні вказівки на назву товарів чи послуг.  
314. Забороняється спонсорування новин, телерадіопрограм та передач, які висвітлюють політичні події чи проблеми.   -242- Горбаль В.М.
Частину 5 статті 50 виключити.  
Відхилено   6. Забороняється спонсорування новин, телерадіопрограм та передач, які висвітлюють політичні події чи проблеми.  
315. Спонсори не мають права впливати на час і зміст телерадіопрограм та передач або їх частини, а також втручатися у професійну діяльність телерадіоорганізацій та їх працівників. Спонсорство не звільняє телерадіоорганізацію від відповідальності за зміст телерадіопрограм та передач або їх частин.      7. Спонсори не мають права впливати на час і зміст телерадіопрограм та передач або їх частини, а також втручатися у професійну діяльність телерадіоорганізацій та їх працівників. 8. Спонсорство не звільняє телерадіоорганізацію від відповідальності за зміст телерадіопрограм та передач або їх частин.  
316. Спонсорами не можуть виступати юридичні та фізичні особи, основою діяльності яких є виробництво чи реалізація товарів та послуг, реклама яких на телебаченні та/або радіомовленні заборонена відповідно до законодавства України.      9. Спонсорами не можуть виступати юридичні та фізичні особи, основою діяльності яких є виробництво чи реалізація товарів та послуг, реклама яких на телебаченні та/або радіомовленні заборонена відповідно до законодавства України.  
317. Стаття 51. Анонсування телерадіопередач      Стаття 55. Анонсування телерадіопередач  
318. Анонсування телерадіопередач та /чи інших заходів із згадуванням спонсорів відбувається відповідно до статей 49-50 цього Закону. Анонсування телерадіопередач, які транслюватимуться даною телерадіоорганізацією без згадуванням спонсорів, відбувається в порядку, встановленому телерадіоорганізацією згідно з цим Законом та Законом України "Про рекламу".   -243- Правденко С.М.
"1. Анонси передач є інформацією для телеглядачів і радіослухачів відповідно до вимог статті 59 цього Закону. 2. Анонси передач транслюються відповідно до вимог Закону України "Про рекламу".  
Враховано   1. Анонси передач є інформацією для телеглядачів і радіослухачів відповідно до вимог статті 59 цього Закону. 2. Анонси передач транслюються відповідно до вимог Закону України "Про рекламу".  
319. РОЗДІЛ V. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ ПРАЦІВНИКІВ      РОЗДІЛ VІ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ ПРАЦІВНИКІВ  
320. Стаття 52. Права телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги      Стаття 56. Права телерадіоорганізацій  
321. Телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги мають право здійснювати інформаційну, господарчу та іншу діяльність відповідно до вимог законодавства. Телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги мають право об'єднуватися та створювати самоврядні організації. Телерадіоорганізації, їх працівники мають право на одержання від державних органів, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, необхідної інформації для здійснення своєї статутної діяльності у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Посадові особи несуть персональну відповідальність за ненадання інформації чи надання недостовірної інформації.   -244- Беспалий Б.Я.
Ч. 1 та 2 ст. 52 викласти в редакції: "Телерадіоорганізації мають право здійснювати інформаційну, господарчу та іншу діяльність відповідно до вимог законодавства. Телерадіоорганізації та оператори багатоканальних мереж мають право об'єднуватися та створювати самоврядні організації."  
Відхилено   1. Телерадіоорганізації, їх працівники мають право на одержання від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності необхідної інформації для здійснення своєї статутної діяльності у порядку, передбаченому законодавством України. Стаття 57. Редакційний статут телерадіоорганізації 1. Редакційний статут телерадіоорганізації містить вимоги до створення та поширення інформації. 2. Редакційний статут затверджує власник телерадіоорганізації або уповноважений ним орган. 3. Власник телерадіоорганізації не має права втручатися у творчу діяльність телерадіоорганізації в інший спосіб, ніж через внесення змін до редакційного статуту телерадіоорганізації. 4. Редакційний статут телерадіоорганізації визначає: - основні вимоги до забезпечення точності, об'єктивності, неупередженості та збалансованості інформації, що розповсюджується телерадіоорганізацією; - вимоги до розповсюдження конфіденційної інформації; - вимоги до розповсюдження інформації про насильство; - вимоги до розповсюдження інформації про злочини; - вимоги до розповсюдження інформації про різні групи населення (національні та сексуальні меншини, релігійні групи, хворих та інвалідів); - вимоги до захисту дітей від негативного впливу інформації, що розповсюджується телерадіоорганізацією; - вимоги до перевірки достовірності інформації, одержаної від третіх осіб; - вимоги до дотримання авторських та суміжних прав при розповсюдженні інформації; - особливості поширення інформації про політичні партії та політиків під час виборчого процесу та поза його межами; - вимоги до реклами та спонсорства; - недопущення прихованої реклами та одержання творчими працівниками телерадіоорганізації товарів та послуг безкоштовно або за пільговими цінами; - порядок утворення, діяльності та повноваження Редакційної ради телерадіоорганізації. 5. Редакційний статут телерадіоорганізації передбачає створення Редакційної ради, половина складу якої призначається власником телерадіоорганізації або уповноваженим ним органом, а половина обирається творчим колективом телерадіоорганізації. На Редакційну раду покладається: - контроль за дотриманням телерадіожурналістами редакційного статуту; - контроль за дотриманням прав телерадіожурналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність телерадіоорганізації; - внесення на розгляд органів управління телерадіоорганізацією питання про відсторонення від керівництва телерадіоорганізацією або її окремими підрозділами осіб, які порушували редакційний статут та/або вимоги законодавства щодо прав телерадіожурналістів, заборони цензури і втручання у творчу діяльність телерадіоорганізацій, про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень. 6. Редакційний статут телерадіоорганізації має бути оприлюднений. Копія редакційного статуту протягом семи днів з моменту його прийняття або внесення змін надсилається до Національної ради.  
    -245- Правденко С.М.
"Телерадіоорганізації, їх працівники мають право на одержання від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності необхідної інформації для здійснення своєї статутної діяльності у порядку, передбаченому законодавством України."  
Враховано    
    -246- Правденко С.М.
Доповнити проект статтею 56 наступного змісту: "Стаття 53. Редакційний статут телерадіоорганізації 1. Редакційний статут телерадіоорганізації містить вимоги до створення та поширення інформації. 2. Редакційний статут затверджує власник телерадіоорганізації або уповноважений ним орган. 3. Власник телерадіоорганізації не має права втручатися у творчу діяльність телерадіоорганізації в інший спосіб, ніж через внесення змін до редакційного статуту телерадіоорганізації. 4. Редакційний статут телерадіоорганізації визначає: - основні вимоги до забезпечення точності, об'єктивності, неупередженості та збалансованості інформації, що розповсюджується телерадіоорганізацією; - вимоги до розповсюдження конфіденційної інформації; - вимоги до розповсюдження інформації про насильство; - вимоги до розповсюдження інформації про злочини; - вимоги до розповсюдження інформації про різні групи населення (національні та сексуальні меншини, релігійні групи, хворих та інвалідів); - вимоги до захисту дітей від негативного впливу інформації, що розповсюджується телерадіоорганізацією; - вимоги до перевірки достовірності інформації, одержаної від третіх осіб; - вимоги до дотримання авторських та суміжних прав при розповсюдженні інформації; - особливості поширення інформації про політичні партії та політиків під час виборчого процесу та поза його межами; - вимоги до реклами та спонсорства; - недопущення прихованої реклами та одержання творчими працівниками телерадіоорганізації товарів та послуг безкоштовно або за пільговими цінами; - порядок утворення, діяльності та повноваження Редакційної ради телерадіоорганізації. 5. Редакційний статут телерадіоорганізації передбачає створення Редакційної ради, половина складу якої призначається власником телерадіоорганізації або уповноваженим ним органом, а половина обирається творчим колективом телерадіоорганізації. На Редакційну раду покладається: - контроль за дотриманням телерадіожурналістами редакційного статуту; - контроль за дотриманням прав телерадіожурналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність телерадіоорганізації; - внесення на розгляд органів управління телерадіоорганізацією питання про відсторонення від керівництва телерадіоорганізацією або її окремими підрозділами осіб, які порушували редакційний статут та/або вимоги законодавства щодо прав телерадіожурналістів, заборони цензури і втручання у творчу діяльність телерадіоорганізацій, про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень. 6. Редакційний статут телерадіоорганізації має бути оприлюднений. Копія редакційного статуту протягом семи днів з моменту його прийняття або внесення змін надсилається до Національної ради."  
Враховано    
322. Стаття 53. Права творчих працівників телерадіоорганізацій      Стаття 58. Права творчого колективу та творчих працівників телерадіоорганізацій  
323. Творчий працівник телерадіоорганізації, який виконує її завдання, має право: а) збирати і отримувати без перешкод інформацію, яка необхідна для підготовки передач; б) проводити кіно -, відео -, звуко- та інші записи, фотозйомки, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України; в) за завданням телерадіоорганізації відвідувати органи влади, підприємства, установи і організації та бути прийнятим їхніми посадовими особами; г) за посвідченням працівника телерадіоорганізації перебувати в районах стихійного лиха і катастроф, у місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах, зборах, демонстраціях та інших масових заходах, на територіях, де оголошено надзвичайний стан; д) на доступ до документів та матеріалів, за винятком тих, що спеціально охороняються чинним законодавством України, здійснення при цьому зйомок та записів; е) користуватися псевдонімом, застерігати від розголошення таємниці псевдоніму; є) перед трансляцією знайомитися з остаточно готовою до випуску передачею, яку підготовлено з використанням зібраних ним матеріалів, і робити щодо неї свої зауваження; ж) зняти з себе відповідальність за матеріали, зміст яких, на його думку, було змінено (перекручено) в процесі редакційної підготовки; з) відмовитися від виконання доручення телерадіоорганізації, якщо воно суперечить чинному законодавству.   -247- Правденко С.М.
В статті 53 назву статті викласти у редакції: "Стаття 53. Права творчого колективу та творчих працівників телерадіоорганізацій " 1. Творчий колектив телерадіоорганізації складається із телерадіожурналістів. 2. Творчий колектив організації має право відстоювати інтереси телерадіожурналістів та здійснювати контроль за дотриманням їхніх прав, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність телерадіоорганізації. 3. Збори творчого колективу телерадіоорганізації обирають половину складу Редакційної ради телерадіоорганізації. Телерадіожурналіст має право: а) брати участь у зборах творчого колективу телерадіоорганізації, вносити пропозиції щодо розгляду ними питань; б) пропонувати кандидатури до складу Редакційної ради телерадіоорганізації, бути обраним до її складу; в) звертатися до Редакційної ради телерадіоорганізації щодо порушень прав телерадіожурналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність телерадіоорганізації, порушень редакційного статуту телерадіоорганізації.  
Враховано   1. Творчий колектив телерадіоорганізації складається із телерадіожурналістів. 2. Творчий колектив організації має право відстоювати інтереси телерадіожурналістів та здійснювати контроль за дотриманням їхніх прав, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність телерадіоорганізації. 3. Збори творчого колективу телерадіоорганізації обирають половину складу Редакційної ради телерадіоорганізації. Телерадіожурналіст має право: а) брати участь у зборах творчого колективу телерадіоорганізації, вносити пропозиції щодо розгляду ними питань; б) пропонувати кандидатури до складу Редакційної ради телерадіоорганізації, бути обраним до її складу; в) звертатися до Редакційної ради телерадіоорганізації щодо порушень прав телерадіожурналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність телерадіоорганізації, порушень редакційного статуту телерадіоорганізації.  
    -248- Горбаль В.М.
У пункті ж) частини 1 статті 54. "Права творчих працівників телерадіоорганізацій" слово " (перекручено)" виключити.  
Враховано    
324. Стаття 54. Обов'язки телерадіоорганізації      Стаття 59. Обов'язки телерадіоорганізації  
325. Телерадіоорганізація зобов'язана: а) дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; б) виконувати рішення Національної ради та судових органів; в) розповсюджувати об'єктивну інформацію; г) не створювати перешкод у передачі та прийманні програм інших телерадіоорганізацій, функціонуванні ліній зв'язку; д) дотримуватися вимог державних стандартів і технічних параметрів телерадіомовлення; е) попереджати телеглядачів про те, що її програми є платними; є) виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені чинним законодавством; ж) з повагою ставитися до національної гідності, національної своєрідності і культури всіх народів; з) зберігати у таємниці, на підставі документального підтвердження, відомості про особу, яка передала інформацію або інші матеріали за умови нерозголошення її імені; и) не розповсюджувати матеріали, які порушують презумпцію невинуватості підсудного або упереджують рішення суду; і) не розголошувати інформацію про приватне життя громадянина без його згоди, якщо ця інформація не є суспільно необхідною. У разі, якщо суд визнає, що розповсюдження інформації про особисте життя громадянина не становить суспільної необхідності, моральна шкода та матеріальні збитки відшкодовуються в порядку, встановленому чинним законодавством України; ї) розмістити спростування розповсюдженої інформації, визнаної недостовірною, наклепницькою тощо.   -249- Горбаль В.М.
Пункт б) частини 1 статті 54. "Обов'язки телерадіоорганізації" викласти у наступній редакції: "б) виконувати рішення Спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення та Національної ради та судових органів;".  
Відхилено   1. Телерадіоорганізація зобов'язана: а) дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; б) виконувати рішення Національної ради та судових органів; в) поширювати об'єктивну інформацію; г) не створювати перешкод у передачі та прийманні програм інших телерадіоорганізацій, функціонуванні засобів телекомунікацій; ґ) дотримуватися вимог державних стандартів і технічних параметрів телерадіомовлення; д) попереджати телеглядачів про те, що її програми є платними; е) виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені законодавством; є) з повагою ставитися до національної гідності, національної своєрідності і культури всіх народів; ж) зберігати у таємниці, на підставі документального підтвердження, відомості про особу, яка передала інформацію або інші матеріали за умови нерозголошення її імені; з) не поширювати матеріали, які порушують презумпцію невинуватості підсудного або упереджують рішення суду; и) не розголошувати інформацію про приватне життя громадянина без його згоди, якщо ця інформація не є суспільно необхідною. У разі якщо суд визнає, що поширення інформації про особисте життя громадянина не становить суспільної необхідності, моральна шкода та матеріальні збитки відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством України; і) розмістити спростування поширеної інформації, визнаної недостовірною, наклепницькою тощо.  
326. Стаття 55. Обов'язки творчих працівників телерадіоорганізацій      Стаття 60. Обов'язки творчих працівників телерадіоорганізацій  
327. Творчий працівник телерадіоорганізації зобов'язаний: а) дотримуватися програмної концепції телерадіоорганізації, керуватися її статутом; б) перевіряти достовірність одержаної ним інформації; в) не допускати розповсюдження інформації, передбаченої другою частиною статті 6 цього Закону; г) не допускати випадків розповсюдження в телерадіопрограмах відомостей, які порушують права і законні інтереси громадян, принижують їх честь і гідність; д) виконувати інші вимоги, які випливають з цього Закону і статуту телерадіоорганізації та укладеного ним з телерадіоорганізацією трудового договору. Обов'язки, передбачені частиною першою цієї статті, поширюються на позаштатних творчих працівників телерадіоорганізації. У разі висунення творчого телерадіопрацівника кандидатом на виборні посади він має рівні з іншими кандидатами права у використанні телебачення і радіомовлення. Творчий телерадіопрацівник не має права використовувати своє службове становище в інтересах кандидата, довіреною особою якого він є.      1. Творчий працівник телерадіоорганізації зобов'язаний: а) дотримуватися програмної концепції телерадіоорганізації, керуватися її статутом; б) перевіряти достовірність одержаної ним інформації; в) не допускати поширення інформації, передбаченої частиною другою статті 6 цього Закону; г) не допускати випадків поширення в телерадіопрограмах відомостей, які порушують права і законні інтереси громадян, принижують їх честь і гідність; ґ) виконувати інші вимоги, які випливають із цього Закону і статуту телерадіоорганізації та укладеного ним з телерадіоорганізацією трудового договору. 2. Обов'язки, передбачені частиною першою цієї статті, поширюються на позаштатних творчих працівників телерадіоорганізації. 3. У разі висунення творчого працівника телерадіоорганізації кандидатом на виборні посади він має рівні з іншими кандидатами права у використанні телебачення і радіомовлення. 4. Творчий працівник телерадіоорганізації не має права використовувати своє службове становище в інтересах кандидата на виборні посади, довіреною особою якого він є.  
328. РОЗДІЛ VІ. ПРАВА ТЕЛЕГЛЯДАЧІВ І РАДІОСЛУХАЧІВ      РОЗДІЛ VІІ. ПРАВА ТЕЛЕГЛЯДАЧІВ І РАДІОСЛУХАЧІВ  
329. Стаття 56. Захист прав телеглядачів, радіослухачів      Стаття 61. Захист прав телеглядачів, радіослухачів  
330. Телеглядачі і радіослухачі мають право: приймати для індивідуального користування програми телерадіоорганізацій, які доступні для прийому на території України; звертатися до телерадіоорганізації, її засновників, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із зауваженнями та пропозиціями щодо змісту і технічної якості програм і отримувати відповідь безпосередньо у передачах або письмово; спростовувати розповсюджені телерадіоорганізацією дані, що не відповідають дійсності або принижують честь і гідність громадян.   -250- Горбаль В.М.
Абзац 2 частини 1 статті 56 після слів "її засновників," доповнити словами "Спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення,".  
Відхилено   1. Телеглядачі і радіослухачі мають право: - приймати програми телерадіоорганізацій, які доступні для прийому на території України; - одержувати інформацію про розклад передач; - звертатися до телерадіоорганізації, її засновників, Національної ради, Державного комітету телебачення і радіомовлення України із зауваженнями та пропозиціями щодо змісту і технічної якості відповідних програм або передач і отримувати відповідь на звернення письмово або безпосередньо у передачах; - у порядку, визначеному законом спростовувати інформацію про них, поширену телерадіоорганізацією.  
    -251- Гавриш С.Б.
Стаття 31-1 Обмеження щодо демонстрації сцен грубого насильства та сцен еротичного характеру Телефільми та телепередачі, що містять сцени грубого насильства, жорстокості та/або сцени еротичного характеру, підлягають спеціальному рейтингуванню та маркуванню. Рейтинг визначає вік, особам молодшим за який не рекомендовано переглядати телефільм (телепередачу). Рейтинг присвоюється спеціальною комісією при Національній Раді з телебачення та радіомовлення. Порядок присвоєння рейтингу розробляється Національною Радою з питань телебачення та радіомовлення спільно з Міністерством освіти та науки, а також Міністерством культури України. Кожному ступеню рейтингу відповідає певний часовий проміжок доби, протягом якого може транслюватися телефільм (телепередача). Трансляція телефільму (телепередачі) в інший час забороняється. Якщо телефільму або телепередачі присвоєно рейтинг, яким цей фільм (телепередачу) не рекомендовано для перегляду певною віковою категорією, при трансляції цей фільм маркується спеціальним символом у верхньому правому або лівому куті (так, щоб зображення символу не накладалось на логотип каналу), на початку фільму обов'язково оголошується звукове та текстове рекомендоване обмеження щодо перегляду фільму. В телепрограмах, незалежно від їх виду, повинна міститися інформація щодо рекомендованих обмежень на перегляд таких телефільмів та телепередач. Спеціальні символи розробляються Національною Радою з питань телебачення та радіомовлення.  
Відхилено    
331. Стаття 57. Захист прав неповнолітніх та юнацтва   -252- Бойко Ю.А.
Назву статті викласти у редакції: "Захист суспільної моралі та забезпечення прав неповнолітніх і юнацтва"  
Враховано   Стаття 62. Захист суспільної моралі та забезпечення прав неповнолітніх і юнацтва  
332. З метою захисту прав такої категорії глядачів, як неповнолітні та юнацтво, забороняється розповсюдження програм і передач, які: - цілком очевидно становлять небезпеку для моральних засад неповнолітніх та юнацтва; - зображають людей, які переживають смерть або серйозні фізичні чи моральні страждання у вигляді, який може бути визнаний як такий, що принижує честь і гідність особи; - подають у привабливому вигляду бандитизм, злодійство, обман, байдикування, підлість, ненависть, розбещеність та інші явища, які можуть бути кваліфіковані як злочинні і сприяти руйнуванню моральних засад у формуванні особистості неповнолітніх та юнацтва.   -253- Горбаль В.М.
У абзаці 1 частини 1 статті 57 слова "цілком очевидно" виключити.  
Враховано   1. При створенні, підготовці та розповсюдженні телерадіопрограм та передач телерадіоорганізації і провайдери програмної послуги зобов'язані дотримуватися вимог законодавства України про захист суспільної моралі.  
    -254- Бойко Ю.А.
Ч.1 статті 57 викласти у редакції: "При створенні, підготовці та розповсюдженні телерадіопрограм та передач телерадіоорганізації і провайдери програмної послуги зобов'язані дотримуватися вимог законодавства України про захист суспільної моралі"  
Враховано    
333. Телерадіоорганізації не повинні розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному та духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, за винятком ефірного часу у добовому відрізку часу з 23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом.   -255- Горбаль В.М.
У частині 2 статті 57 слова "Телерадіоорганізації не повинні" замінити словами "Телерадіоорганізаціям забороняється".  
Враховано   2. Телерадіоорганізаціям забороняється розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному та духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, за винятком ефірного часу в добовому відрізку часу з 23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом.  
334. Такі програми або передачі повинні мати спеціальне попередження і відповідно позначатися у розкладі програм телерадіоорганізацій та спеціально позначатися безпосередньо перед їх трансляцією.      3. Такі програми або передачі повинні мати спеціальне попередження і відповідно позначатися в розкладі програм телерадіоорганізацій та спеціально позначатися безпосередньо перед їх трансляцією.  
335. Тексти таких програм не повинні містити в собі не нормативних чи лайливих висловів, та надміру загострювати увагу на сексуальних проблемах.   -256- Горбаль В.М.
Частину 4 статті 57 викласти у наступній редакції: "У текстах таких програм забороняється використання ненормативної лексики, порнографічних матеріалів та загострення уваги на сексуальних проблемах.".  
Відхилено - частину вилучено   
336. У програмах та передачах телерадіоорганізації не повинні без письмової згоди батьків або осіб, що їх замінюють, а також відповідних правоохоронних органів розголошувати будь-яку інформацію, що: - може сприяти ідентифікації особи неповнолітнього правопорушника; - стосується факту самогубства неповнолітнього.      4. У програмах та передачах телерадіоорганізації не мають права без письмової згоди батьків або осіб, що їх замінюють, а також відповідних правоохоронних органів розголошувати будь-яку інформацію, яка: - може сприяти ідентифікації особи неповнолітнього правопорушника; - стосується факту самогубства неповнолітнього.  
337. Стаття 58. Неприпустимість перекручення інформації      Стаття 63. Неприпустимість перекручення інформації  
338. Особа, в якої беруть інтерв'ю, або особа, яка надала інформацію для телерадіоорганізації, має право вимагати у письмовій формі, перегляду чи прослуховування готового матеріалу перед його трансляцією, а в разі незгоди - вилучення матеріалу з передачі.      1. Особа, в якої беруть інтерв'ю, або особа, яка надала інформацію для телерадіоорганізації, має право на підставі письмової заяви переглянути та/або прослухати відповідну передачу перед її трансляцією.  
339. Спори у зв'язку з порушенням норм, викладених у частині першій цієї статті, розглядаються судом.   -257- Горбаль В.М.
У частині 2 статті 58 слово "судом" замінити словами "у судовому порядку".  
Враховано   2. Спори у зв'язку з недостовірністю або неповнотою інформації, поширеної у зазначених в частині першій цієї статті передачах, розглядаються в судовому порядку.  
340. Стаття 59. Право на спростування      Стаття 64. Право на спростування  
341. Громадянин або юридична особа мають право вимагати від телерадіоорганізації спростування розповсюджено у її програмі чи передачі відомостей, які не відповідають дійсності та/або принижують честь і гідність особи.      1. Громадянин або юридична особа мають право вимагати від телерадіоорганізації спростування поширених у її програмі чи передачі відомостей, які не відповідають дійсності та/або принижують честь і гідність особи.  
342. Таке ж право мають офіційні представники громадянина, якщо сам громадянин не має можливості вимагати спростування.      2. Таке саме право мають офіційні представники громадянина, якщо сам громадянин не має можливості вимагати спростування.  
343. Заяву з вимогою спростування має бути подано до телерадіоорганізації у письмовій формі впродовж 14 днів з дня розповсюдження таких відомостей з письмовим повідомленням про це Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.      3. Заяву з вимогою спростування має бути подано до телерадіоорганізації у письмовій формі впродовж 14 днів з дня поширення таких відомостей з письмовим повідомленням про це Національної ради.  
344. Телерадіоорганізація зобов'язана розглянути заяву у семиденний термін з дня її надходження, якщо інше не передбачене законодавством України. На вимогу заявника телерадіоорганізація зобов'язана надає йому можливість безкоштовного прослуховування (перегляду) відповідного фрагменту програми чи передачі або надати копію запису фрагменту за відповідну оплату.      4. Телерадіоорганізація зобов'язана розглянути заяву в семиденний термін з дня її надходження, якщо інше не передбачене законодавством України. 5. На вимогу заявника телерадіоорганізація зобов'язана надати йому можливість безкоштовного прослуховування (перегляду) відповідного фрагменту програми чи передачі або надати копію запису фрагменту за відповідну оплату.  
345. Якщо у телерадіоорганізації відсутні достатні докази того, що розповсюджені нею відомості відповідають дійсності, вона зобов'язана терміново їх спростувати.      6. Якщо в телерадіоорганізації відсутні достатні докази того, що поширені нею відомості відповідають дійсності, вона зобов'язана терміново їх спростувати.  
346. Спростування повинно бути розповсюджено тією ж телерадіоорганізацією і в такій же програмі чи передачі, що й відомості, які не відповідають дійсності, або в інший час за домовленістю з особою права, якої були порушені.      7. Спростування повинно бути поширено тією ж телерадіоорганізацією і в такій же програмі чи передачі, що й відомості, які не відповідають дійсності, або в інший час за домовленістю з особою, права якої були порушені.  
347. У спростуванні має бути зазначено, які відомості не відповідають дійсності, коли і в якій програмі чи передачі вони були розповсюджені телерадіоорганізацією.      8. У спростуванні має бути зазначено, які відомості не відповідають дійсності, коли і в якій програмі чи передачі вони були поширені телерадіоорганізацією.  
348. Якщо громадянин чи юридична особа надали текст спростування, то він підлягає розповсюдженню за умови його відповідності вимогам цього Закону. Скорочення чи інші зміни у тексті спростування, поданого заявником, без його згоди не допускаються.      9. Якщо громадянин чи юридична особа надали текст спростування, то він підлягає поширенню за умови його відповідності вимогам цього Закону. Скорочення чи інші зміни в тексті спростування, поданого заявником, без його згоди не допускаються.  
349. Телерадіоорганізація, яка зобов'язана розповсюдити текст спростування, на вимогу громадянина чи представника юридичної особи може надати можливість зачитати власний текст і передати його в запису.      10. Телерадіоорганізація, яка зобов'язана поширити текст спростування, на вимогу громадянина чи представника юридичної особи може надати йому можливість зачитати власний текст і передати його в запису.  
350. Про передбачуваний термін розповсюдження спростування чи його текст телерадіоорганізація зобов'язана повідомити заявника.      11. Про передбачуваний термін поширення та зміст тексту спростування телерадіоорганізація зобов'язана повідомити заявника.  
351. У разі відмови телерадіоорганізації від спростування вона зобов'язана терміново повідомити про це заявника. У разі винесення судом рішення про спростування текст спростування розповсюджується телерадіоорганізацією у порядку, визначеному цим Законом.      12. У разі відмови телерадіоорганізації від спростування вона зобов'язана терміново повідомити про це заявника. 13. У разі винесення судом рішення про спростування текст спростування поширюється телерадіоорганізацією в порядку, визначеному цим Законом.  
352. Телерадіоорганізація може відмовити особі у спростуванні розповсюдженої інформації, якщо заява про спростування була подана з порушенням вимог цього Закону.      14. Телерадіоорганізація може відмовити особі у спростуванні поширеної інформації, якщо заява про спростування була подана з порушенням вимог цього Закону.  
353. Стаття 60. Право на відповідь      Стаття 65. Право на відповідь  
354. Громадянин або юридична особа, стосовно якого (якої) у програмі чи передачі телерадіоорганізації було розповсюджено відомості, які не відповідають дійсності або порушують його (її) права і законні інтереси, мають право на відповідь (коментар чи власне тлумачення обставин справи) у програмах та передачах даної телерадіоорганізації, незалежно від того, чи було подано заяву з вимогою спростування чи ні.      1. Громадянин або юридична особа, стосовно якого (якої) у програмі чи передачі телерадіоорганізації було поширено відомості, які не відповідають дійсності або порушують його (її) права і законні інтереси, має право на відповідь (коментар чи власне тлумачення обставин справи) у програмах та передачах даної телерадіоорганізації незалежно від того, було подано заяву з вимогою спростування чи ні.  
355. Порядок подачі заяви на відповідь, (коментар чи власне тлумачення обставин справи) визначаються статтею 59 цього Закону.      2. Порядок подачі заяви на відповідь (коментар чи власне тлумачення обставин справи) визначається статтею 64 цього Закону.  
356. Стаття 61. Відшкодування моральної шкоди      Стаття 66. Відшкодування моральної шкоди  
357. Моральна (немайнова) шкода, заподіяна громадянинові в результаті розповсюдження телерадіоорганізацією даних, що не відповідають дійсності, принижують честь і гідність громадянина або завдають йому іншої немайнової шкоди, компенсується за рішенням суду цією телерадіоорганізацією, а також винними посадовими особами і громадянами.   -258- Правденко С.М.
"Моральна (немайнова) шкода відшкодовується відповідно до вимог Цивільного кодексу України."  
Враховано   1. Моральна (немайнова) шкода відшкодовується відповідно до вимог Цивільного кодексу України.  
358. Розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди в грошовому виразі визначається судом.   -259- Горбаль В.М.
У частині 2 статті 61 слово "судом" замінити словами "у судовому порядку".  
Відхилено    
359. Стаття 62. Звільнення від відповідальності за розповсюдження даних, що не відповідають дійсності      Стаття 67. Звільнення від відповідальності за розповсюдження даних, що не відповідають дійсності  
360. Телерадіоорганізація та телерадіопрацівники не несуть відповідальності за розповсюдження даних, що не відповідають дійсності, у випадках: а) якщо ці дані містились в офіційних повідомленнях; б) якщо їх одержано від інформаційних агентств або прес-служб державних органів та органів об'єднань громадян; в) якщо вони є дослівним цитуванням заяв і виступів (усних і друкованих) посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, народних депутатів України; г) якщо вони містилися в авторських виступах, які передаються в ефір без попереднього запису.   -260- Кабінет Міністрів України
У ст. 62 додати новий абзац такого змісту: "якщо вони є дослівним відтворенням матеріалів, поширених іншим засобом масової інформації з посиланням на нього."  
Враховано   1. Телерадіоорганізація та її працівники не несуть відповідальності за поширення інформації, що не відповідають дійсності, у разі: а) якщо ця інформація містились в офіційних повідомленнях або одержана від органів державної влади, місцевого самоврядування їхніх посадових осіб у письмовій формі.; б) якщо ця інформація є дослівним цитуванням заяв і виступів (усних і друкованих) посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, народних депутатів України, кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України та у депутатів рад всіх рівнів, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів; в) якщо ця інформація розповсюджувалася без попереднього запису та містилася у виступах осіб, які не є працівниками телерадіоорганізації; г) якщо вони є дослівним відтворенням матеріалів, поширених іншим засобом масової інформації або інформаційним агентством, з посиланням на нього; ґ) якщо звільнення від відповідальності передбачено іншим законом.  
361. РОЗДІЛ VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ      РОЗДІЛ VІІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ  
362. Стаття 63. Міжнародне співробітництво телерадіоорганізацій      Стаття 68. Міжнародне співробітництво телерадіоорганізацій  
363. Співробітництво телерадіоорганізацій із зарубіжними партнерами здійснюється на підставі прямих договорів. Якщо міжнародним договором, в якому бере участь Україна, встановлено інші норми, ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються норми міжнародного договору.      1. Співробітництво телерадіоорганізацій із зарубіжними партнерами здійснюється на підставі прямих договорів. 2. Якщо міжнародним договором, у якому бере участь Україна, встановлено інші норми, ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються норми міжнародного договору.  
364. Стаття 64. Діяльність представників зарубіжних телерадіоорганізацій на території України      Стаття 69. Діяльність представників зарубіжних телерадіоорганізацій на території України  
365. Акредитація зарубіжних кореспондентів телебачення і радіо проводиться Міністерством закордонних справ України. Правовий стан і професійна діяльність представників зарубіжних телерадіоорганізацій, акредитованих в Україні, регулюються Кабінетом Міністрів України. Представники зарубіжних телерадіоорганізацій, не акредитовані в Україні у встановленому порядку, здійснюють свою діяльність як співробітники іноземних юридичних осіб.      1. Акредитація зарубіжних кореспондентів телебачення і радіо проводиться Міністерством закордонних справ України. 2. Акредитовані зарубіжні кореспонденти мають права та обов'язки працівника телерадіоорганізації, передбачені цим Законом. 3. Представники зарубіжних телерадіоорганізацій, не акредитовані в Україні у встановленому порядку, здійснюють свою діяльність як співробітники іноземних юридичних осіб.  
366. РОЗДІЛ VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ      РОЗДІЛ ІХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ  
367. Стаття 65. Права органів державної влади щодо контролю за дотриманням законодавства про телебачення і радіомовлення   -261- Правденко С.М.
Змінити назву статті: " Контроль та нагляд за дотриманням законодавства телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги"  
Немає висновку   Стаття 70. Контроль та нагляд за дотриманням законодавства телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги  
368. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення здійснює контроль за дотриманням та забезпечує виконання суб'єктами інформаційної діяльності (телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги) вимог чинного законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення, реклами. Антимонопольний комітет України відповідно до своїх повноважень здійснює контроль за дотриманням суб'єктами інформаційної діяльності антимонопольного законодавства та недопущення ними недобросовісної конкуренції.   -262- Беспалий Б.Я.
Ст. 65 викласти в редакції: "Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення здійснює контроль за дотриманням та забезпечує виконання телерадіоорганізаціями вимог чинного законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення, реклами. Антимонопольний комітет України відповідно до своїх повноважень здійснює контроль за дотриманням телерадіоорганізаціями, операторами багатоканальних мереж та провайдерами програмної послуги антимонопольного законодавства та недопущення ними недобросовісної конкуренції. Центральна виборча комісія України відповідно до своїх повноважень здійснює контроль за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства про вибори. Уповноважені органи Кабінету Міністрів України здійснюють контроль за технічними параметрами поширення аудіовізуальної інформації та контроль за дотриманням телерадіоорганізаціями авторського права та суміжних прав. У разі виявлення ознак порушень законодавства України телерадіоорганізаціями, спеціальні уповноважені органи Кабінету Міністрів України, Антимонопольний комітет України та Центральна виборча комісія України надсилають до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення подання про встановлення відповідальності цих суб'єктів та застосування до них санкцій, якщо інше не передбачено законодавством України."  
Враховано частково   1. Національна рада здійснює контроль за дотриманням та забезпечує виконання вимог: - законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення, - закону України "Про рекламу" щодо спонсорства і порядку розповсюдження реклами на телебаченні і радіомовленні; - законодавства про захист суспільної моралі; - законодавства про кінематографію щодо квоти демонстрування національних фільмів; - законодавства про вибори. 2. Антимонопольний комітет України здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.  
369. Центральна виборча комісія України відповідно до своїх повноважень здійснює контроль за дотриманням суб'єктами інформаційної діяльності вимог законодавства про вибори.      3. Державна інспекція зв'язку у встановленому законодавством порядку здійснює державний нагляд за користуванням радіочастотного ресурсу для потреб телерадіомовлення, діяльністю операторів телекомунікацій, контроль за технічними параметрами поширення аудіовізуальної інформації.  
370. Уповноважені органи Кабінету Міністрів України здійснюють контроль за технічними параметрами поширення аудіовізуальної інформації та контроль за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги і захист авторського права та суміжних прав.      4. Уповноважені органи Кабінету Міністрів України здійснюють контроль за дотриманням законодавства про захист авторського права та суміжних прав.  
371. У разі виявлення ознак порушень законодавства України суб'єктами інформаційної діяльності в галузі телебачення і радіомовлення, спеціальні уповноважені органи Кабінету Міністрів України, Антимонопольний комітет України та Центральна виборча комісія України надсилають до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення подання про встановлення відповідальності цих суб'єктів та застосування до них санкції, якщо інше не передбачено законодавством України.      5. Контроль та нагляд за дотриманням інших вимог законодавства здійснюють органи державної влади в межах своєї компетенції. 6. У разі виявлення порушення телерадіоорганізацією або провайдером програмної послуги вимог законодавства уповноважений орган вживає до порушника санкції або надсилає до Національної ради подання відповідно до вимог закону.  
372. Стаття 66. Відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення      Стаття 71. Відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення  
373. Відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення несуть телерадіоорганізації, провайдери програмної послуги, їх керівники та працівники, інші суб'єкти господарської діяльності, посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Винні в порушеннях несуть цивільно-правову, адміністративну і кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.   -263- Беспалий Б.Я.
Ст. 66 викласти в редакції: Відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення несуть телерадіоорганізації, їх керівники та працівники, інші суб'єкти господарської діяльності, посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Винні в порушеннях несуть цивільно-правову, адміністративну і кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України. Міру відповідальності та відповідні санкції встановлює виключно суд. У визначених цим Законом випадках санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення накладаються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення згідно з рішенням суду. Відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення встановлюється судом на підставі документальних свідчень, актів перевірки телерадіоорганізацій, звернень визначених цим Законом органів державної влади."  
Враховано частково   1. Відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення несуть телерадіоорганізації, провайдери програмної послуги, їх керівники та працівники, інші суб'єкти господарської діяльності, посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Винні в порушеннях несуть цивільно-правову, адміністративну і кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.  
374. Міру відповідальності та відповідні санкції встановлює суд. У визначених цим Законом випадках санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення встановлюються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.      2. Міру відповідальності та відповідні санкції встановлює суд. У визначених цим Законом випадках санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення встановлюються Національною радою. 3. Рішення Національної ради щодо застосування штрафних санкцій можуть бути оскаржені в судовому порядку.  
375. Відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення встановлюється на підставі документальних свідчень, актів перевірки телерадіоорганізацій, звернень визначених цим Законом органів державної влади.      4. Відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення встановлюється на підставі документальних свідчень, актів перевірки телерадіоорганізацій, звернень визначених цим Законом органів державної влади.  
376. Стаття 67. Санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення      Стаття 72. Санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення  
377. Санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення здійснюється за рішенням суду або, у встановлених цим Законом випадках, за рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.   -264- Горбаль В.М.
Частину 1 статті 67 виключити.  
Відхилено   1. Санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення застосовуються за рішенням суду або, у встановлених цим Законом випадках, за рішенням Національної ради.  
    -265- Беспалий Б.Я.
Ст. 67 викласти в редакції: "Санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення здійснюється виключно за рішенням суду Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення застосовує санкції до телерадіоорганізацій у випадку порушення ними вимог цього Закону або ліцензійних умов, визнаних згідно з рішенням суду. У разі порушення законодавства про телебачення і радіомовлення іншими юридичними або фізичними особами Національна рада звертається до суду або до інших органів державної влади для усунення цих порушень у визначеному законодавством порядку. Національна рада приймає рішення про застосування санкцій на підставі рішення суду. Національна рада може застосовувати до телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги такі санкції: - оголошення попередження; - стягнення штрафу; - подання до суду справи про анулювання ліцензії на мовлення (стосовно провайдерів програмної послуги - подання до суду справи про скасування державної реєстрації провайдера програмної послуги). Рішення про оголошення попередження приймається у випадку першого порушення законодавства чи умов ліцензії телерадіоорганізацією або першого порушення законодавства провайдером програмної послуги. Рішення про штраф приймається, якщо після винесення попередження відповідні порушення не були усунені, або якщо телерадіоорганізація за час після видачі (продовження) ліцензії вже отримала не менше трьох попереджень за інші порушення. Розміри штрафів встановлюються Національною радою і погоджуються з Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог чинного законодавства. Рішення про стягнення штрафу може бути оскаржене в судовому порядку. Якщо порушення не були усунені після попередження та стягнення штрафу, Національна рада подає до суду справу про анулювання ліцензії мовлення."  
Враховано частково    
378. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення застосовує санкції до телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги у випадку порушення ними вимог цього Закону або ліцензійних умов. У разі порушення законодавства про телебачення і радіомовлення іншими юридичними або фізичними особами Національна рада звертається до суду або до інших органів державної влади для усунення цих порушень у визначеному законодавством порядку.      2. Національна рада застосовує санкції до телерадіоорганізацій у разі порушення ними вимог цього Закону або ліцензійних умов.  
379. Національна рада приймає рішення про застосування санкцій на підставі наданих документальних свідчень, актів перевірки, чи подання визначених цим Законом органів державної влади.      3. Національна рада застосовує санкції до провайдерів програмної послуги у разі порушення ними вимог цього Закону.  
380. Національна рада може застосовувати до телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги такі санкції: оголошення попередження; стягнення штрафу; подання до суду справи про анулювання ліцензії на мовлення.      4. У разі порушення законодавства про телебачення і радіомовлення іншими юридичними або фізичними особами Національна рада звертається до суду або до інших органів державної влади для усунення цих порушень у визначеному законодавством порядку.  
381. Рішення про оголошення попередження приймається у випадку, коли телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги вперше порушила законодавство чи умови ліцензії.      5. Національна рада приймає рішення про застосування санкцій на підставі наданих документальних свідчень, актів перевірки чи подання визначених цим Законом органів державної влади.  
382. Рішення про штраф приймається якщо після винесення попередження відповідні порушення не були усунені, або якщо телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги за час після видачі (продовження) ліцензії вже отримав не менше трьох попереджень за інші порушення.      6. Національна рада може застосовувати до телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги такі санкції: - оголошення попередження; - стягнення штрафу; - подання до суду справи про анулювання ліцензії на мовлення (стосовно провайдерів програмної послуги - подання до суду справи про скасування державної реєстрації провайдера програмної послуги). 7. Рішення про оголошення попередження приймається у разі першого порушення законодавства чи умов ліцензії телерадіоорганізацією або першого порушення законодавства провайдером програмної послуги. 8. Рішення про стягнення штрафу приймається: - якщо після винесення попередження відповідні порушення не були усунені; - якщо телерадіоорганізація за час після видачі (продовження) ліцензії вже отримала не менше трьох попереджень; - якщо провайдер програмної послуги за час після сплати ним попереднього штрафу вже отримав не менше трьох попереджень. 9. Штраф не може накладатися, якщо з моменту останнього порушення законодавства минуло більше одного календарного року.  
383. Розміри штрафів встановлюються Національною радою відповідно до вимог чинного законодавства. Рішення про стягнення штрафу може бути оскаржене в судовому порядку.   -266- Горбаль В.М.
У частині 6 статті 67 слово "штраф" замінити словами "стягнення штрафу"; слово "винесення" замінити словом "оголошення".  
Враховано   10. Розміри штрафів встановлюються Національною радою за погодженням з Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог законодавства. 11. Рішення про стягнення штрафу може бути оскаржене в судовому порядку.  
384. Якщо порушення не були усунені після попередження та стягнення штрафу Національна рада подає до суду справу про анулювання ліцензії мовлення.   -267- Стецьків Т.С.
Доповнити статтю 46 частинами три, чотири, п'ять в такій редакції: „На телерадіомовні організації, що не виконують норми, які вказані у статті 8 та статті 9 цього Закону, накладається штраф Головою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, в розмірі 50 відсотків від ліцензійної плати. Штраф не може накладатися, якщо від моменту правопорушення минуло більше одного календарного року. Штраф накладається в порядку встановленим Кодексом України про адміністративні правопорушення".  
Враховано частково   12. Якщо порушення не були усунені після попередження та стягнення штрафу Національна рада подає до суду справу про анулювання ліцензії мовлення телерадіоорганізації або справу про скасування державної реєстрації провайдера програмної послуги.  
385. Стаття 68. Розгляд Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення питань про порушення телерадіоорганізацією або оператором програмної послуги законодавства України та умов ліцензії      Стаття 73. Розгляд Національною радою питань про порушення телерадіоорганізацією або оператором програмної послуги законодавства України та умов ліцензії  
386. Розгляд питання про порушення законодавства України та умов ліцензії не може бути розпочато або підлягає закриттю, якщо відсутні підтвердження фактів порушення законодавства та умов ліцензії.   -268- Беспалий Б.Я.
Ст. 68 викласти в редакції Розгляд питання про порушення законодавства України та умов ліцензії не може бути розпочато Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення або підлягає закриттю, якщо відсутні підтвердження фактів порушення законодавства та умов ліцензії. До початку засідання керівник телерадіоорганізації, в діях якої виявлено ознаки порушення законодавства України, або уповноважена ним особа мають право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, при розгляді питання користуватися юридичною допомогою адвоката. Юридичні та фізичні особи можуть в судовому порядку оскаржити рішення Національної ради про санкції у зв'язку з порушенням законодавства або умов ліцензії. Питання про порушення телерадіоорганізацією законодавства розглядається в присутності керівника телерадіоорганізації або уповноваженої ним особи. В разі відсутності цієї особи (цих осіб) питання може бути розглянуто лише у випадках, коли є офіційно підтверджені дані про своєчасне її (їх) сповіщення про місце і час розгляду питання."  
Враховано частково   1. Розгляд питання про порушення законодавства України та умов ліцензії не може бути розпочато Національною радою або підлягає закриттю, якщо відсутні підтвердження фактів порушення законодавства та умов ліцензії.  
387. До початку засідання керівник телерадіоорганізації, в діях якої виявлено ознаки порушення законодавства України, або уповноважена ним особа мають право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, при розгляді питання користуватися юридичною допомогою адвоката.      2. До початку засідання керівник суб'єкта інформаційної діяльності (телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги), в діях якого виявлено ознаки порушення законодавства України, або уповноважена ним особа мають право: ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, при розгляді питання користуватися юридичною допомогою адвоката.  
388. Телерадіоорганізація або оператор програмної послуги можуть в судовому порядку оскаржити рішення Національної ради про санкції у зв'язку з порушенням законодавства або умов ліцензії .      3. Юридичні та фізичні особи можуть в судовому порядку оскаржити рішення Національної ради про санкції у зв'язку з порушенням законодавства або умов ліцензії.  
389. Питання про порушення телерадіоорганізацією законодавства розглядається в присутності керівника телерадіоорганізації або уповноваженої ним особи. В разі відсутності цієї особи (цих осіб) питання може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її (їх) сповіщення про місце і час розгляду питання.      4. Питання про порушення телерадіоорганізацією або провайдером програмної послуги законодавства розглядається в присутності керівника телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги чи уповноваженої ним особи. У разі відсутності цієї особи (цих осіб) питання може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її (їх) сповіщення про місце і час розгляду питання.  
390. Стаття 69. Прийняття Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення за результатами розгляду питання про порушення телерадіоорганізацією або провайдером програмної послуги законодавства України та умов ліцензії      Стаття 74. Прийняття Національною радою рішення за результатами розгляду питання про порушення телерадіоорганізацією або провайдером програмної послуги законодавства України та умов ліцензії  
391. За результатами розгляду питання про порушення телерадіоорганізацією або оператором програмної послуги законодавства України та умов ліцензії Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення виносить рішення: а) про визнання порушення і застосування передбачених законодавством санкцій; б) про необхідність проведення додаткової перевірки матеріалів; в) про закриття питання за відсутністю фактів порушення законодавства України та умов ліцензії.   -269- Беспалий Б.Я.
Ст. 69 викласти в редакції: "За результатами розгляду питання про порушення телерадіоорганізацією законодавства України та умов ліцензії Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення виносить рішення: а) про визнання порушення і застосування передбачених законодавством санкцій; б) про необхідність проведення додаткової перевірки матеріалів; в) про закриття питання за відсутністю фактів порушення законодавства України та умов ліцензії. Копія рішення протягом десяти днів вручається або висилається керівнику відповідної телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги. В окремих випадках рішення висилається власнику (оператору) технічних засобів мовлення, які на договірних засадах використовуються телерадіоорганізацією або провайдером для розповсюдження програм. Копія рішення долучається до ліцензійної справи телерадіоорганізації або до реєстраційної справи провайдера програмної послуги."  
Враховано редакційно   1. За результатами розгляду питання про порушення законодавства України та/або умов ліцензії телерадіоорганізацією або питання про порушення законодавства провайдером програмної послуги Національна рада виносить рішення: а) про визнання порушення і застосування передбачених законодавством санкцій; б) про необхідність проведення додаткової перевірки матеріалів; в) про закриття питання за відсутності фактів порушення законодавства України та умов ліцензії.  
392. Копія рішення протягом десяти днів вручається або висилається керівнику телерадіоорганізації або оператора програмної послуги щодо яких застосовано санкції. В окремих випадках рішення висилається власнику (оператору) технічних засобів мовлення, які на договірних засадах використовуються телерадіоорганізацією або провайдером для розповсюдження програм. Копія рішення долучається до ліцензійної справи.      2. Копія рішення протягом десяти днів вручається або висилається керівнику відповідної телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги. 3. В окремих випадках рішення висилається власнику (оператору) технічних засобів мовлення, які на договірних засадах використовуються телерадіоорганізацією або провайдером для розповсюдження програм. 4. Копія рішення долучається до ліцензійної справи телерадіоорганізації або до реєстраційної справи провайдера програмної послуги.  
393. Стаття 70. Виконання телерадіоорганізацією рішення про застосування санкції      Стаття 75. Виконання рішення про застосування санкції  
394. Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про застосування санкції оголошується (висилається) безпосередньо керівнику телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги, до яких застосовано санкцію.   -270- Беспалий Б.Я.
Ч. 1 ст.70 викласти в редакції: "Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про застосування санкції оголошується (висилається) безпосередньо керівнику телерадіоорганізації, до якої застосовано санкцію."  
Відхилено   1. Рішення Національної ради про застосування санкції оголошується (висилається) безпосередньо керівнику телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги, до яких застосовано санкцію.  
395. В рішенні про попередження Національна рада встановлює термін усунення порушення.      2. У рішенні про попередження Національна рада встановлює термін усунення порушення.  
396. У разі застосування санкції у вигляді штрафу, телерадіоорганізація або провайдер зобов'язані протягом місяця з дня вручення рішення про стягнення штрафу перевести встановлену суму до Державного бюджету України.   -271- Беспалий Б.Я.
Ч.3-5 ст.70 викласти в редакції: "У разі застосування санкції у вигляді штрафу, телерадіоорганізація зобов'язана протягом місяця з дня вручення рішення про стягнення штрафу перевести встановлену суму до Державного бюджету України."  
Відхилено   3. У разі застосування санкції у вигляді штрафу телерадіоорганізація або провайдер зобов'язані протягом місяця з дня вручення рішення про стягнення штрафу перевести встановлену суму до Державного бюджету України.  
397. Після документального підтвердження сплати телерадіоорганізацією штрафу (копії банківського рахунку), рішення Національної ради вважається виконаним. Копія рахунку про сплату штрафу разом з відповідним рішенням Національної ради долучається до ліцензійної справи телерадіоорганізації.   -272- Беспалий Б.Я.
Після документального підтвердження сплати телерадіоорганізацією штрафу (копії банківського рахунку) рішення Національної ради вважається виконаним. Копія рахунку про сплату штрафу разом з відповідним рішенням Національної ради долучається до ліцензійної справи телерадіоорганізації або до реєстраційної справи провайдера програмної послуги.  
Враховано   4. Після документального підтвердження сплати телерадіоорганізацією штрафу (копії банківського рахунку) рішення Національної ради вважається виконаним. Копія рахунку про сплату штрафу разом з відповідним рішенням Національної ради долучається до ліцензійної справи телерадіоорганізації або до реєстраційної справи провайдера програмної послуги.  
398. Копія рішення Національної ради про направлення до суду про позбавлення ліцензії вручається (надсилається) безпосередньо керівнику телерадіоорганізації.   -273- Беспалий Б.Я.
Копія рішення Національної ради про направлення до суду справи про анулювання ліцензії на мовлення, справи про скасування державної реєстрації провайдера програмної послуги вручається (надсилається) відповідно безпосередньо керівнику телерадіоорганізації або керівнику (повноважному представнику) провайдера програмної послуги.  
Враховано   5. Копія рішення Національної ради про направлення до суду справи про анулювання ліцензії на мовлення, справи про скасування державної реєстрації провайдера програмної послуги вручається (надсилається) відповідно безпосередньо керівнику телерадіоорганізації або керівнику (повноважному представнику) провайдера програмної послуги.  
399. Анулювання ліцензії на мовлення відбувається у судовому або позасудовому порядку відповідно до вимог статті 37 цього Закону.      6. Анулювання ліцензії на мовлення відбувається в судовому або позасудовому порядку відповідно до вимог статті 37 цього Закону.  
400. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
401. І. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з моменту набрання Законом чинності забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади України нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.   -274- Правденко С.М.
Абзаци 3 і 4 викласти у новій редакції: "Усі ліцензії видані Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення до введення в дію цього Закону, зберігають чинність в частині терміну дії. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення забезпечити приведення умов ліцензій до вимог цього Закону."  
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. ІІІ. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади України нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести видані нею нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.  
402. До приведення у відповідність до цього Закону чинні нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.      До приведення у відповідність із цим Законом чинні нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
403. Усі ліцензії, дозволи та частотні присвоєння, які були видані телерадіоорганізаціям та/чи операторам кабельних (ефірно-кабельних) мереж до введення в дію цього Закону, зберігають чинність на термін, визначений в ліцензії, виданій Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Органи ліцензування зобов'язані привести у відповідність до вимог цього Закону терміни дії ліцензій та дозволів, виданих суб'єктам інформаційної діяльності в галузі телебачення і радіомовлення.   -275- Баграєв М.Г.
Прикінцеві положення доповнити пунктом ІІ в наступній редакції: "ІІ. Телерадіоорганізації-ліцензіати повинні привести свої установчі та/або статутні документи у відповідність до вимог цього закону, затвердити і надати Національній раді редакційні статути протягом року з моменту набуття цим Законом чинності." Та відповідно змінити нумерацію пунктів  
Враховано редакційно   ІV. Усі ліцензії, видані Національною радою до в набрання чинності цим Законом, діють до закінчення визначеного в них строку дії. При продовженні терміну дії ліцензії на мовлення Національна рада приводить її у відповідність до вимог цього Закону. Зміна територіальної категорії мовлення відбувається на підставі заяви ліцензіата у порядку, визначеному цим Законом. При цьому до загальнонаціональних мовників прирівнюються телерадіоорганізації які на день набрання чинності цим Законом вели мовлення у областях (з урахуванням Автономної Республіки Крим), у яких проживає не менше двох третин населення України. Телерадіоорганізації повинні затвердити свої редакційні статути відповідно до вимог цього Закону і надати їх копії Національній раді протягом року з дня набуття цим Законом чинності.  
404. ІІ. З метою узгодження законодавства у зв'язку з прийняттям цього Закону внести зміни до деяких Законів України:      V. З метою узгодження законодавства України у зв'язку з прийняттям цього Закону внести зміни до деяких законів України:  
405. 1. У Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення":   -276- Баграєв М.Г.
Вилучити п 1. Частини ІІІ Прикінцевих положень у зв'язку з внесенням на розгляд у другому читанні нової редакції Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"  
Враховано частково   1. У Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення": 1) преамбулу Закону викласти в такій редакції: "Цей Закон визначає правові засади діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) як конституційного, постійно діючого, колегіального, наглядового та регулюючого державного органу в галузі телерадіомовлення";  
    -277- Правденко С.М.
Преамбулу Закону викласти у редакції: "Цей Закон визначає правові засади діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) як конституційного, постійно діючого, колегіального, наглядового та регулюючого державного органу в галузі телерадіомовлення."  
Враховано    
406. а) у статті 2: абзац восьмий частини першої викласти у редакції: "розгляд у встановленому порядку заяв про видачу (продовження) ліцензій на мовлення; видача, продовження, переоформлення, видача дублікатів, анулювання ліцензій на мовлення відповідно до вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення"; контроль за дотриманням умов ліцензій на мовлення;" абзац дванадцятий частини першої викласти у редакції: "здійснення державної реєстрації телерадіоорганізацій, як суб'єктів інформаційної діяльності, та ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України відповідно до вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення";"   -278- Беспалий Б.Я.
Абзац восьмий частини першої викласти у редакції: "розгляд у встановленому порядку заяв телерадіоорганізацій про видачу (продовження) ліцензій на мовлення; видача, продовження, переоформлення, видача дублікатів, анулювання ліцензій на мовлення відповідно до вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення"; контроль за дотриманням телерадіоорганізаціями умов ліцензій на мовлення;"  
Відхилено у зв'язку з вилученням всього пункту  2) частину другу статті 3 викласти в такій редакції: "Національна рада не може делегувати свої повноваження третім особам. Член Національної ради не може одноосібно здійснювати функції, покладені на Національну раду"; 3) в частині третій статті 4 слово "чотири" замінити словом "п'ять"; 4) частину першу статті 5 доповнити реченням такого змісту: "припинення повноважень члена Національної ради відбувається за постановою Верховної Ради України."; 5) останнє речення частини другої статті 5 викласти в такій редакції: "Суб'єктами права подання кандидатур на посаду члена Національної ради є депутатські фракції у Верховній Раді України та/або всеукраїнські об'єднання громадян у галузі діяльності засобів масової інформації."; 6) У статті 7 у частині першій: після слів "громадян України" додати слова "з числа кваліфікованих фахівців у галузі журналістики, юриспруденції, телерадіомовлення, управління, представників науки, культури, мистецтва та інші фахівці"; слова "не досягли шістдесятирічного віку" замінити словами "не досягли загальновстановленого пенсійного віку"; у частині сьомій слова "на надання Державною службою зайнятості" замінити словами "на зайняття іншої рівноцінної посади відповідно до вимог законодавства України"; 7) пункт 1 частини першої статті 8 викласти в такій редакції: "подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням або прийняттям відставки відповідно до вимог Закону України "Про державну службу";  
    -279- Правденко С.М.
2) У статті 3 пункт 2 викласти у редакції: "Національна рада не може делегувати свої повноваження третім особам. Член Національної ради не може одноосібно здійснювати функції, покладені на Національну раду.";  
Враховано    
    -280- Правденко С.М.
в частині третій статті 4 слово "чотири" замінити словом "п'ять"; частину першу статті 5 доповнити реченням такого змісту: "припинення повноважень члена Національної ради відбувається за постановою Верховної Ради України.";  
Немає висновку    
    -281- Правденко С.М.
У статті 5 останнє речення пункту 2 викласти у редакції: "Суб'єктами права подання кандидатур на посаду члена Національної ради є депутатські фракції у Верховній Раді України та/або всеукраїнські об'єднання громадян у галузі діяльності засобів масової інформації.";  
Враховано    
    -282- Правденко С.М.
До статті 7 внести наступні зміни: У пункті 1 після слів: "громадян України" додати: "з числа кваліфікованих фахівців у галузі журналістики, юриспруденції, телерадіомовлення, управління, представників науки, культури, мистецтва та інші фахівці."; У пункті 1 слова "не досягли шести десятирічного віку" замінити словами: "не досягли загальновстановленого пенсійного віку."; У пункті 7 статті 7 слова: "на надання Державною службою зайнятості" замінити словами: "на зайняття іншої рівноцінної посади у відповідності до вимог законодавства України.";  
Враховано    
    -283- Гмиря С.П.
Пункт 1 частини 1 статті 8 викласти у редакції: "подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням або прийняттям відставки у відповідності до вимог Закону України "Про державну службу";  
Враховано    
407. б) статтю 8 вилучити і відповідно змінити нумерацію наступних статей;   -284- Беспалий Б.Я.
б), в), г) - у ст. 8, 10, 11:Вилучити з прикінцевих положень всі зміни до ст. 8, 10, 11 у Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".  
Відхилено у зв'язку з вилученням всього пункту  8) Статтю 9 доповнити частиною сьомою такого змісту: "Голова Національної ради є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення діяльності Національної ради та, на підставі рішень Національної ради, позабюджетних коштів, інших коштів, що надійшли на рахунок Національної ради з джерел, не заборонених законодавством України";  
    -285- Правденко С.М.
Статтю 9 доповнити пунктом 7 наступного змісту: "Голова Національної ради є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення діяльності Національної ради та, на підставі рішень Національної ради, позабюджетних коштів, інших коштів, що надійшли на рахунок Національної ради з джерел, не заборонених законодавством України.";  
Враховано    
408. в) в першій частині статті 10 вилучити абзац восьмий, а абзаци дев'ятий, десятий вважати відповідно восьмим, дев'ятим;       
409. г) вилучити другу частину статті 11;   -286- Правденко С.М.
Пункт 2 статті 11 доповнити реченням: "Представник Національної ради є працівником апарату Національної ради і виконує частину функцій апарату, що стосується ліцензіатів на місцях."; У пункті 7 статті 11 слова: "нагляд за виконанням ліцензійних умов" замінити словами: "нагляд за дотриманням ліцензійних вимов", далі за текстом;  
Враховано   9) частину другу статті 11 доповнити реченням: "Представник Національної ради є працівником апарату Національної ради і виконує службові функцій відповідно до штатного розпису апарату Національної ради"; абзац другий частини сьомої статті 11 викласти в такій редакції: "нагляд за дотриманням ліцензіатами умов ліцензії"; 10) у частині шостій статті 12 після слів "прирівнюються до" доповнити слово "відповідних"; 11) другий абзац статті 13 викласти в такій редакції: "нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог законодавства у галузі телерадіомовлення"; 12) статтю 14 доповнити абзацом третім такого змісту: "ліцензування провайдерів програмної послуги"; 13) статтю 15 доповнити абзацом третім такого змісту: "розробка і затвердження Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору;"; У зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати четвертим - дванадцятим; 14) частину третю статті 16 доповнити абзацами першим-третім такого змісту: "визначені Планом розвитку національного телерадіоінформаційного простору завдання на звітний період та підсумки їх виконання; інформація про внесені за звітний період зміни до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору; визначені Планом розвитку національного телерадіоінформаційного простору завдання на наступний звітний період"; У зв'язку з цим абзаци перший - одинадцятий вважати четвертим - чотирнадцятим; абзац п'ятий частини третьої статті 16 викласти в такій редакції: "інформація про дотримання вимог законодавства щодо участі іноземного капіталу в статутних фондах телерадіоорганізацій та вимог до установчих і статутних документів телерадіоорганізацій;"; частину п'яту статті 16 викласти у такій редакції: "За результатами розгляду звіту Національної ради Верховна Рада України може висловити недовіру Національній раді. Якщо недовіру висловив і Президент України це має наслідком відставку всього складу Національної ради." 15) назву та текст статті 19 викласти в такій редакції: "Стаття 19. Державна реєстрація телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги Національна рада здійснює державну реєстрацію телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги і веде відповідні реєстри в порядку, визначеному Законом України "Про телебачення і радіомовлення"; 16) статтю 21 викласти в такій редакції: "Стаття 21. Санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення Національна рада застосовує санкції до порушників законодавства про телебачення і радіомовлення відповідно до вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення"; 17) статтю 22 доповнити частиною п'ятою такого змісту: "Національна рада має право виступати засновником (співзасновником) друкованих засобів масової інформації";  
    -287- Правденко С.М.
У пункті 6 статті 12 після слів: "прирівнюються до" доповнити слово: "відповідних", далі за текстом;  
Враховано    
    -288- Правденко С.М.
Перший абзац статті 13 викласти у наступній редакції: "нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог законодавства у галузі телерадіомовлення;";  
Враховано    
    -289- Правденко С.М.
Статтю 14 доповнити пунктом другим наступного змісту: "- ліцензування провайдерів програмної послуги;"  
Враховано    
    -290- Правденко С.М.
Статтю 15 доповнити абзацом третім такого змісту: "розробка і затвердження Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору;"; У зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати четвертим - дванадцятим;  
Враховано    
    -291- Правденко С.М.
Частину третю статті 16 доповнити абзацами першим-третім такого змісту: "визначені Планом розвитку національного телерадіоінформаційного простору завдання на звітний період та підсумки їх виконання; інформація про внесені за звітний період зміни до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору; визначені Планом розвитку національного телерадіоінформаційного простору завдання на наступний звітний період"; У зв'язку з цим абзаци перший - одинадцятий вважати четвертим - чотирнадцятим; абзац п'ятий частини третьої статті 16 викласти в такій редакції: "інформація про дотримання вимог законодавства щодо участі іноземного капіталу в статутних фондах телерадіоорганізацій та вимог до установчих і статутних документів телерадіоорганізацій;"; частину п'яту статті 16 викласти у такій редакції: "За результатами розгляду звіту Національної ради Верховна Рада України може висловити недовіру Національній раді. Якщо недовіру висловив і Президент України це має наслідком відставку всього складу Національної ради."  
Враховано    
    -292- Правденко С.М.
Назву та текст статтіц 19 викласти в наступній редакції: "Стаття 19. Державна реєстрація телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги Національна рада здійснює державну реєстрацію телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги і веде відповідні реєстри в порядку, визначеному Законом України "Про телебачення і радіомовлення";  
Враховано    
    -293- Правденко С.М.
Статтю 21 викласти в наступній редакції: "Стаття 21. Санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення Національна рада застосовує санкції до порушників законодавства про телебачення і радіомовлення відповідно до вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення";  
Враховано    
    -294- Правденко С.М.
Статтю 22 доповнити пунктом п'ятим наступного змісту: "Національна рада має право виступати засновником (співзасновником) друкованих засобів масової інформації.";  
Враховано    
410. д) статтю 22 викласти у редакції: "Національна рада видає телерадіоорганізаціям та провайдерам програмної послуги ліцензії на мовлення. Порядок видачі ліцензій на мовлення визначається Законом України "Про телебачення і радіомовлення". Видана Національною радою ліцензія є єдиним і достатнім документом, що надає право мовлення згідно з умовами ліцензії. Телерадіоорганізації не підлягають іншим спеціальним реєстраціям, крім реєстрації як суб'єкта господарської діяльності, передбаченої чинним законодавством України, та реєстрації як суб'єкта інформаційної діяльності, передбаченої цим Законом та Законом України "Про телебачення і радіомовлення". Кожна телерадіоорганізація України вноситься до Державного реєстру телерадіоорганізацій України."   -295- Беспалий Б.Я.
д) ч.1 ст. 22 - викласти в редакції: "Національна рада видає телерадіоорганізаціям ліцензії на мовлення. Порядок видачі ліцензій на мовлення визначається Законом України "Про телебачення і радіомовлення".  
Відхилено у зв'язку з прийняттям нової редакції Закону "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"  18) частину другу статті 24 доповнити абзацами четвертим, дев'ятим та дванадцятим наступного змісту: "затверджується План розвитку національного телерадіоінформаційного простору та зміни до нього;" "приймаються рішення про видачу та продовження ліцензій провайдерів програмної послуги, про затвердження та внесення змін до відповідних пакетів програм універсальної програмної послуги;"; "приймаються рішення про застосування санкцій та про звернення до суду із заявою про анулювання ліцензії на мовлення або про скасування державної реєстрації провайдера програмної послуги"; У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим, абзац дев'ятий вважати абзацом десятим, абзац дванадцятий вважати тринадцятим;  
411. в) статтю 23 замінити на нову в такій редакції: "Стаття 23. Ліцензійні умови По кожному з видів мовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" Національна рада визначає ліцензійні умови для організацій-заявників. Ліцензійні умови затверджуються рішенням Національної ради і публікуються у засобах масової інформації, список яких визначається Національною радою.";   -296- Беспалий Б.Я.
Ст. 23 та 24 залишити в чинній редакції закону №598-97 від 23 вересня 1997 р.  
Відхилено у зв'язку з вилученням всього пункту  19) частину другу статті 24 доповнити абзацами четвертим, дев'ятим та дванадцятим наступного змісту: "затверджується План розвитку національного телерадіоінформаційного простору та зміни до нього;" "приймаються рішення про видачу та продовження ліцензій провайдерів програмної послуги, про затвердження та внесення змін до відповідних пакетів програм універсальної програмної послуги;"; "приймаються рішення про застосування санкцій та про звернення до суду із заявою про анулювання ліцензії на мовлення або про скасування державної реєстрації провайдера програмної послуги"; У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим, абзац дев'ятий вважати абзацом десятим, абзац дванадцятий вважати тринадцятим;  
    -297- Правденко С.М.
Частину другу статті 24 доповнити абзацами четвертим, дев'ятим та дванадцятим наступного змісту: "затверджується План розвитку національного телерадіоінформаційного простору та зміни до нього;" "приймаються рішення про видачу та продовження ліцензій провайдерів програмної послуги, про затвердження та внесення змін до відповідних пакетів програм універсальної програмної послуги;"; "приймаються рішення про застосування санкцій та про звернення до суду із заявою про анулювання ліцензії на мовлення або про скасування державної реєстрації провайдера програмної послуги"; У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим, абзац дев'ятий вважати абзацом десятим, абзац дванадцятий вважати тринадцятим;"  
Враховано    
412. г) статтю 24 викласти у редакції: "Національна рада організує і проводить конкурси на отримання ліцензій на мовлення відповідно до вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Для кожного конкурсу Національна рада визначає конкурсні умови, які затверджуються окремим рішенням Національної ради. Національна рада здійснює конкурсний відбір на підставі конкурсних умов та критеріїв, визначених Законом України "Про телебачення і радіомовлення". Національна рада може розширити перелік критеріїв відбору для конкретного конкурсу і в цьому випадку зобов'язана публічно оголосити список таких критеріїв у повідомленні про проведення конкурсу."   -298- Правденко С.М.
У зв'язку з прийняттям нової редакції Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення ірадіомовлення" пункт "г)" вилучити.  
Враховано   20) абзац третій частини першої статті 25 викласти в такій редакції: "розробку та реалізацію Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, впровадження нових технологій і проведення досліджень щодо користування радіочастотним ресурсом для цілей телерадіомовлення".  
    -299- Правденко С.М.
Абзац третій пункту 1 статті 25 викласти в наступній редакції: "- розробку та реалізацію Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, впровадження нових технологій і проведення досліджень щодо користування радіочастотним ресурсом для цілей телерадіомовлення;"  
Враховано    
413. д) частину другу статті 25 викласти у редакції: "Правила ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України та єдиного банку даних телерадіоорганізацій України визначаються Національною радою відповідно до вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення".   -300- Правденко С.М.
У зв'язку з прийняттям нової редакції Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" пункт "д)" статті 25 вилучити.  
Враховано    
414. е) в статті 27: абзац другий частини першої викласти у редакції: "розміри грошового (ліцензійного) збору за видачу ліцензій відповідно до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору, затвердженої Національною радою за погодженням з Міністерством фінансів та профільним Комітетом Верховної Ради України;" частину третю вилучити.   -301- Горбаль В.М.
Абзац перший та другий пункту е) частини 1 розділу ІІ проекту виключити.  
Враховано    
    -302- Мартиновський В.П.
У статті 27 замість слів "розміри грошового (ліцензійного) збору за видачу ліцензій" записати слова "розміри грошового (ліцензійного) збору за видачу ліцензій відповідно до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору, затвердженої Національної радою за погодження з Міністерством фінансів та профільним Комітетом Верховної Ради України"  
Відхилено у зв'язку з вилученням всього пункту   
415. є) статтю 28 викласти у редакції: "Стаття 28. Розподіл смуг радіочастот Національна рада погоджує Національну таблицю розподілу смуг радіочастот, координує розподіл смуг радіочастот, які виділено для телерадіомовлення, створення і використання радіочастотних засобів мовлення. Національна рада в межах розподілених смуг радіочастот здійснює нагляд за дотриманням встановленого порядку використання радіочастотного спектру, радіоелектронних засобів і систем кабельного телебачення, норм радіовипромінювання і допустимих індустріальних перешкод радіоприйому."   -303- Правденко С.М.
У зв'язку з прийняттям нової редакції Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" зміни до статті 28 вилучити.  
Враховано    
416. ж) в статті 30: абзац другий частини першої викласти у редакції: "додержанням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмних послуг умов ліцензій на мовлення;"   -304- Правденко С.М.
У зв'язку з прийняттям нової редакції Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення зміни до статті 30 вилучити.  
Враховано    
417. абзац сьомий частини першої викласти в редакції: "додержанням телерадіоорганізаціями чинного законодавства України щодо реклами, спонсорської діяльності, кінематографії."       
418. з) частину першу статті 32 викласти у редакції: "Національна рада має право: здійснювати перевірку інформаційної діяльності телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги щодо її відповідності вимогам законодавства; отримувати від телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги документи, відомості та положення щодо їх діяльності відповідно до чинного законодавства України, а також щорічний аудиторський висновок про господарську діяльність; відповідно до вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення" розглядати справи про порушення телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги законодавства України і умов ліцензії, та, залежно від тяжкості порушення, повторюваності і ступеня потенційної небезпеки, вживати за результатами розгляду такі санкції: оголошення попередження, стягнення штрафу, подання до суду справи про анулювання ліцензії на мовлення; анулювати ліцензію на мовлення у випадках, передбачених статтею 37 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ."   -305- Правденко С.М.
У зв'язку з прийняттям нової редакції Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення зміни до статті 32 вилучити.  
Враховано    
419. і) в статті 36: частину першу доповнити абзацами четвертим-дев'ятим наступного змісту: "визначення та затвердження ліцензійних умов для різних видів мовлення; визначення та затвердження умов конкурсу на отримання ліцензії на мовлення; визначення переможця конкурсу на отримання ліцензії на мовлення; відмови у видачі ліцензії на мовлення; переоформлення ліцензії на мовлення у зв'язку з намірами ліцензіата змінити організаційні, технічні чи інформаційно-змістовні характеристики мовлення; анулювання ліцензії на мовлення у випадках, передбачених статтею 37 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"; у зв'язку з цим абзаци четвертий-тринадцятий вважати десятим-дев'ятнадцятим; абзац четвертий частини першої викласти у редакції: "видачі, продовження ліцензії на мовлення;" абзац п'ятий частини першої викласти у редакції: "порушення ліцензіатами законодавства та/або умов ліцензій на мовлення і застосування до них санкцій відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення": оголошення попередження, стягнення штрафу, подання до суду справи про анулювання ліцензії на мовлення;".   -306- Правденко С.М.
У зв'язку з прийняттям нової редакції Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення зміни до статті 36 вилучити.  
Враховано   2. У Законі України "Про телекомунікації": 1) частину другу статті 28 викласти в такій редакції: "2. Надання телекомунікаційних послуг для потреб телебачення і радіомовлення регулюється Законом України "Про телебачення і радіомовлення".  
    -307- Мішура В.Д.
У Законі України "Про телекомунікації" пункт другий статті 28 викласти в наступній редакції: "Надання телекомунікаційних послуг для потреб телебачення і радіомовлення регулюється Законом України "Про телебачення і радіомовлення".  
Враховано    
420. 2. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України": а) пункт 2 статті 6 доповнити абзацом третім такого змісту: "погоджує Національну таблицю розподілу смуг радіочастот."; б) в пункті 2 статті 8 після слів "інших центральних органів виконавчої влади та ..." додати слово "погоджується" і далі за текстом; в) в пункті 1 статті 10 в дужках замість слів "ліцензії на частоту або канал мовлення" записати "ліцензії на мовлення"; г) в пункті 2 статті 17 замість слів "встановленому АЗРЧ" записати "встановленому чинним законодавством"; д) пункт 3 статті 19 викласти в редакції: "Телерадіоорганізації здійснюють використання радіочастот на підставі ліцензії на мовлення, виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення".   -308- Гаврилюк І.Я.
Вилучити пункти "а) - д)" Прикінцевих положень у зв'язку з прийняттям нової редакції Закону "Про радіочастотний ресурс України"  
Враховано   3. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України": 1) у статті 1 в абзаці восьмому після слова "діяльність" додати слово "безпосередньо"; 2) у пункті 7 частини третьої статті 16 після слів "підготовка висновків" додати слова "на безпосереднє замовлення"; 3) частину четверту статті 19 викласти у такій редакції: "4. Радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального та спеціального користування здійснюється на платних засадах за рахунок коштів Державного бюджету України." 4) у абзаці другому статті 24 слова "в частині телерадіомовлення" вилучити; у абзаці третьому статті 24 слово "телерадіомовлення" замінити словами "каналів мовлення, мереж мовлення"; 5) у пункті другому частини другої статті 30 після слів "розповсюдження телерадіопрограм" додати словосполучення "телерадіоорганізаціями". 6) у пункті п'ятому статті 31 після слів "радіочастотним ресурсом України" додати слова "телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги"; 7) у пункті третьому частини сьомої статті 42 після слів "копію ліцензії на мовлення" додати слова "або копію оператора багатоканальної телемережі", слово "систем" замінити словом "телемереж";  
    -309- Правденко С.М.
У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" внести наступні зміни: 1). У статті 1 у визначенні "користування радіочастотним ресурсом" після слова: "діяльність" додати слово: "безпосередньо", далі за текстом; 2). У пункті 7 частини третьої статті 16 після слів "підготовки висновків" додати слова: "на безпосереднє замовлення" далі за текстом; 3) частину четверту статті 19 викласти у такій редакції: "4. Радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального та спеціального користування здійснюється на платних засадах за рахунок коштів Державного бюджету України." 4). У частині 2 статті 24 слова: "в частині телерадіомовлення" вилучити. у абзаці третьому статті 24 слово "телерадіомовлення" замінити словами "каналів мовлення, мереж мовлення"; 4) у пункті другому частини другої статті 30 після слів "розповсюдження телерадіопрограм" додати словосполучення "телерадіоорганізаціями". 5) у пункті п'ятому статті 31 після слів "радіочастотним ресурсом України" додати слова "телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги"; 6) у пункті третьому частини сьомої статті 42 після слів "копію ліцензії на мовлення" додати слова "або копію оператора багатоканальної телемережі", слово "систем" замінити словом "телемереж";  
Враховано    
421. 3. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності":   -310- Баграєв М.Г.
У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" внести наступні зміни: 1). У частині другій статті 2 замість слів: "ліцензування каналів мовлення" записати: "ліцензування діяльності в галузі телебачення і радіомовлення"; 2). статтю 4 доповнити новою частиною такого змісту: "Розробку та реалізацію державної політики ліцензування телерадіомовлення здійснює Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення".  
Враховано   4. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності":  
422. а) в частині другій статті 2 замість слів "ліцензування каналів мовлення" записати "ліцензування діяльності в галузі телебачення і радіомовлення";      1). У частині другій статті 2 замість слів: "ліцензування каналів мовлення" записати: "ліцензування діяльності в галузі телебачення і радіомовлення";  
423. б) статтю 4 доповнити частиною третьою такого змісту: "Розробку та реалізацію державної політики ліцензування телерадіомовлення здійснює Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення".   -311- Баграєв М.Г.
У Законі України "Про кінематографію" Статтю 19 доповнити частиною другою такого змісту: "З метою сприяння розвитку кінематографії України, в тому числі, шляхом залучення спонсорських та благодійних коштів, встановити, що до складу валових витрат платників податків незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, включаються суми коштів або вартість майна, що спрямовані такими платниками податків як допомога на виробництво та/або демонстрування національного фільму, але не більше десяти відсотків від валового доходу такого платника податку за попередній звітний (податковий) рік."  
Враховано   2). статтю 4 доповнити новою частиною такого змісту: "Розробку та реалізацію державної політики ліцензування телерадіомовлення здійснює Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення". 5. У Законі України "Про кінематографію" Статтю 19 доповнити частиною другою такого змісту: "З метою сприяння розвитку кінематографії України, в тому числі, шляхом залучення спонсорських та благодійних коштів, встановити, що до складу валових витрат платників податків незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, включаються суми коштів або вартість майна, що спрямовані такими платниками податків як допомога на виробництво та/або демонстрування національного фільму, але не більше десяти відсотків від валового доходу такого платника податку за попередній звітний (податковий) рік." 6. У Законі України „Про оподаткування прибутку підприємств" 1) Статтю 5 доповнити пунктами 5.2.18 та 5.2.19 такого змісту: "5.2.18. Суми коштів або вартість майна, спрямовані як фінансова допомога на виробництво та/або демонстрування національних фільмів; 5.2.19. Суми коштів або вартість майна, спрямовані на придбання, створення, виробництво аудіовізуальних творів". 2) Статтю 8.1.3. доповнити абзацом шостим такого змісту: „створення та/або придбання аудіовізуальних творів".  
    -312- Бондаренко О.Ф.
У Законі України „Про оподаткування прибутку підприємств" внести такі зміни: 1) Статтю 5 доповнити пунктами 5.2.18 та 5.2.19 такого змісту: "5.2.18. Суми коштів або вартість майна, спрямовані як фінансова допомога на виробництво та/або демонстрування національних фільмів; 5.2.19. Суми коштів або вартість майна, спрямовані на придбання, створення, виробництво аудіовізуальних творів". 2) Статтю 8.1.3. доповнити абзацом шостим такого змісту: „створення та/або придбання аудіовізуальних творів".  
Враховано