Кількість абзаців - 27 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сфери телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И      ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сфери телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сфери телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:      І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
4. 1. Назву та абзац перший частини першої статті 145 Кодексу України "Про адміністративні правопорушення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:      1. Назву та абзац перший частини першої статті 145 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:  
5. "Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв'язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами      "Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв'язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами  
6. Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв'язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами".      Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв'язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами".  
7. 2. У Законі України "Про телекомунікації України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155, № 48, ст. 526):      2. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155, № 48, ст. 526):  
8. 1) у статті 1 терміни "провайдер телекомунікацій" та "технічні засоби телекомунікацій" викласти в такій редакції:   -1- Президент України
Пункт 1 статті 2 розділу І виключити.  
Враховано    
9. "провайдер телекомунікацій ( суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж";       
10. "технічні засоби телекомунікацій ( обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж, а також кінцеве обладнання";   -2- Президент України
Статтю 2 доповнити після пункту 1 новим пунктом такого змісту: "2) доповнити статтю 24 "Умови застосування технічних засобів телекомунікацій" Закону України "Про телекомунікації" частиною дев'ятою такого змісту: 9. Норми цієї статті поширюються на кінцеве обладнання".  
Враховано   1) статтю 24 доповнити частиною дев'ятою такого змісту: "9. Норми цієї статті поширюються на кінцеве обладнання";  
11. 2) у частині третій статті 42:      2) у частині третій статті 42:  
12. пункт 3 викласти в такій редакції:      пункт 3 викласти в такій редакції:  
13. "3) надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж";      "3) надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж";  
14. доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:   -3- Президент України
Абзаци четвертий - шостий пункту 2 статті 2 розділу І викласти в такій редакції: "доповнити пунктом 4 такого змісту: 4) надання в користування каналів електрозв'язку: місцевих; міжміських; міжнародних".  
Враховано   доповнити пунктом 4 такого змісту:  
15. "4) надання послуг з розповсюдження телерадіопрограм із застосуванням власних або орендованих технічних засобів телекомунікацій;       
16. 5) надання в користування каналів електрозв'язку";      "4) надання в користування каналів електрозв'язку: місцевих; міжміських; міжнародних";  
17. 3) частину першу статті 49 викласти в такій редакції:      3) частину першу статті 49 викласти в такій редакції:  
18. "1. У разі якщо суб'єкт господарювання має намір здійснювати зазначений у ліцензії вид діяльності у сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії, він повинен не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення строку дії ліцензії звернутися до НКРЗ із заявою про продовження строку її дії в порядку, визначеному частиною першою статті 45";      "1. У разі якщо суб'єкт господарювання має намір здійснювати зазначений у ліцензії вид діяльності у сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії, він повинен не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення строку дії ліцензії звернутися до НКРЗ із заявою про продовження строку її дії в порядку, визначеному частиною першою статті 45";  
19. 4) частину другу статті 50 доповнити реченням такого змісту: "Заява про переоформлення ліцензії подається в порядку, визначеному частиною першою статті 45";      4) частину другу статті 50 доповнити реченням такого змісту: "Заява про переоформлення ліцензії подається в порядку, визначеному частиною першою статті 45";  
20. 5) частину другу статті 52 доповнити реченням такого змісту: "Заява про видачу дубліката ліцензії подається в порядку, визначеному частиною першою статті 45".      5) частину другу статті 52 доповнити реченням такого змісту: "Заява про видачу дубліката ліцензії подається в порядку, визначеному частиною першою статті 45".  
21. 3. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 2, ст. 34):      3. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 2, ст. 34):  
22. 1) пункт 2 частини сьомої статті 32 викласти в такій редакції:      1) пункт 2 частини сьомої статті 32 викласти в такій редакції:  
23. "2) документи оформлені та подані з порушенням вимог цієї статті";      "2) документи оформлені та подані з порушенням вимог цієї статті";  
24. 2) пункт 2 частини десятої статті 42 викласти в такій редакції:      2) пункт 2 частини десятої статті 42 викласти в такій редакції:  
25. "2) документи оформлені та подані з порушенням вимог цієї статті".      "2) документи оформлені та подані з порушенням вимог цієї статті".  
26. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.