Кількість абзаців - 315 Таблиця поправок


Про захист тварин від жорстокого поводження (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И      З А К О Н У К Р А Ї Н И  
1. Про захист тварин від жорстокого поводження      Про захист тварин від жорстокого поводження  
2. Цей Закон спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства.      Цей Закон спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства.  
3. Розділ І      Розділ І  
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
5. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
6. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:      У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
7. тварини ( біологічні об'єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;      тварини ( біологічні об'єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;  
8. дикі тварини ( тварини, природним середовищем існування яких є дика природа, у тому числі ті, які перебувають у неволі чи напіввільних умовах;      дикі тварини ( тварини, природним середовищем існування яких є дика природа, у тому числі ті, які перебувають у неволі чи напіввільних умовах;  
9. домашні тварини ( тварини (собаки, коти тощо), які утримуються власниками як домашні улюбленці або компаньйони-помічники, знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його сім'ї або уповноваженої власником особи, а також можуть бути ідентифіковані;   -1- Президент України
Викласти в такій редакції: "домашні тварини - собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі"  
Враховано   домашні тварини - собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;  
10. сільськогосподарські тварини ( тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження;      сільськогосподарські тварини ( тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження;  
11. безпритульні тварини ( тварини, які знаходяться поза межами проживання (перебування) власника, членів його сім'ї або уповноваженої ним особи, не перебувають під їх безпосереднім контролем чи наглядом або не мають власника;   -2- Президент України
Викласти в такій редакції: "безпритульні тварини" - домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини"  
Враховано   безпритульні тварини - домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;  
12. лабораторні тварини ( тварини, що використовуються для проведення наукових дослідів, експериментів;   -3- Президент України
Визначення виключити  
Враховано   експериментальна тварина ( тварина, що використовується для проведення наукових дослідів, експериментів;  
    -4- Президент України
Дати визначення "експериментальна тварина"  
Враховано    
13. евтаназія ( гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;      евтаназія ( гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;  
14. жорстоке умертвіння тварин ( умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;      жорстоке умертвіння тварин ( умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;  
15. стерилізація ( позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);   -5- Президент України
Визначення виключити  
Враховано   біостерилізація ( позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);  
    -6- Президент України
Дати визначення "біостерилізація"  
Враховано    
16. жорстоке поводження з тваринами ( знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;      жорстоке поводження з тваринами ( знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;  
17. гуманне ставлення до тварин ( дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;      гуманне ставлення до тварин ( дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;  
18. тварини супроводу ( спеціально навчені (видресирувані) домашні тварини, що надають допомогу людині, яка через свої фізичні вади не має можливості орієнтуватися на місцевості;   -7- Президент України
Визначення виключити  
Враховано    
19. карантинний майданчик ( спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;      карантинний майданчик ( спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;  
20. утримання в домашніх умовах ( обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку;      утримання в домашніх умовах ( обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку;  
21. утримання в домашніх умовах ( обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку;      утримання в домашніх умовах ( обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку;  
22. притулки для тварин ( неприбуткові установи, спеціально призначені і облаштовані для утримання безпритульних тварин;      притулки для тварин ( неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин;  
23. притулки для тварин ( неприбуткові установи, спеціально призначені і облаштовані для утримання безпритульних тварин;      притулки для тварин ( неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин.  
24. Стаття 2. Нормативно-правове регулювання захисту тварин від жорстокого поводження      Стаття 2. Нормативно-правове регулювання захисту тварин від жорстокого поводження.  
25. Нормативно-правове регулювання захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється цим Законом, законами України "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб" та іншими нормативно-правовими актами, що прийняті відповідно до нього.      Нормативно-правове регулювання захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється цим Законом, законами України "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб" та іншими нормативно-правовими актами, що прийняті відповідно до нього.  
26. Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила щодо захисту тварин від жорстокого поводження, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору України.      Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила щодо захисту тварин від жорстокого поводження, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору України.  
27. Стаття 3. Сфера дії цього Закону      Стаття 3. Сфера дії цього Закону  
28. Дія цього Закону поширюється на фізичних і юридичних осіб, що утримують домашніх тварин у населених пунктах України.   -8- Президент України
Частину першу статті 3 Закону викласти у такій редакції: "Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку із утриманням тварин та поводженням з ними фізичних та юридичних осіб"  
Враховано   Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку із утриманням тварин та поводженням із ними фізичних та юридичних осіб.  
29. Дія цього Закону не поширюється на установи Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.      Дія цього Закону не поширюється на установи Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.  
30. Дія цього Закону поширюється на такі види діяльності:      Дія цього Закону поширюється на такі види діяльності:  
31. скотарство, включаючи племінне скотарство;      скотарство, включаючи племінне скотарство;  
32. поводження з тваринами на території державних природних заповідників і на інших особливо охоронюваних природних територіях;      поводження з тваринами на території державних природних заповідників і на інших особливо охоронюваних природних територіях;  
33. мисливство, мисливське господарство, рибальство;      мисливство, мисливське господарство, рибальство;  
34. утримання домашніх тварин і племінна робота з ними;      утримання домашніх тварин і племінна робота з ними;  
35. використання тварин у цирках, зоопарках, на виставках та інших видовищних заходах;      використання тварин у цирках, зоопарках, на виставках та інших видовищних заходах;  
36. використання тварин у спорті, у сфері відпочинку і розваг людей;      використання тварин у спорті, у сфері відпочинку і розваг людей;  
37. використання тварин у науково-дослідних і навчальних цілях, у тестуванні;      використання тварин у науково-дослідних і навчальних цілях, у тестуванні;  
38. використання тварин у виробництві, у тому числі у виробництві біологічних препаратів;      використання тварин у виробництві, у тому числі у виробництві біологічних препаратів;  
39. інші види діяльності, де здійснюється вплив на тварин.      інші види діяльності, де здійснюється вплив на тварин.  
40. Дія цього Закону поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.      Дія цього Закону поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.  
41. Стаття 4. Основні принципи захисту тварин від жорстокого поводження      Стаття 4. Основні принципи захисту тварин від жорстокого поводження  
42. Поводження з тваринами ґрунтується на таких принципах:      Поводження з тваринами ґрунтується на таких принципах:  
43. жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині;      жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині;  
44. забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;      забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;  
45. право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до цього Закону;      право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до цього Закону;  
46. заборона жорстоких методів умертвіння тварин;      заборона жорстоких методів умертвіння тварин;  
47. відповідальність за жорстоке поводження з тваринами;      відповідальність за жорстоке поводження з тваринами;  
48. утримання і поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині.      утримання і поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині.  
49. Стаття 5. Заборона пропаганди жорстокого поводження з тваринами      Стаття 5. Заборона пропаганди жорстокого поводження з тваринами  
50. Забороняються пропаганда жорстокого поводження з тваринами, заклики до жорстокого поводження з ними, а також пропаганда мисливства в системі дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти.      Забороняються пропаганда жорстокого поводження з тваринами, заклики до жорстокого поводження з ними, а також пропаганда мисливства в системі дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти.  
51. Забороняється використання в розважальних або комерційних цілях матеріалів, що демонструють жорстоке поводження з тваринами.      Забороняється використання в розважальних або комерційних цілях матеріалів, що демонструють жорстоке поводження з тваринами.  
52. Стаття 6. Виховання гуманного ставлення до тварин      Стаття 6. Виховання гуманного ставлення до тварин  
53. Виховання гуманного ставлення до тварин є важливою складовою етичного, культурного та екологічного виховання громадян.      Виховання гуманного ставлення до тварин є важливою складовою етичного, культурного та екологічного виховання громадян.  
54. Виховання гуманного ставлення до тварин передбачає формування високого рівня еколого-етичної свідомості та культури громадян.      Виховання гуманного ставлення до тварин передбачає формування високого рівня еколого-етичної свідомості та культури громадян.  
55. Виховання гуманного ставлення до тварин забезпечується шляхом викладання курсів з екологічної етики та гуманного ставлення до тварин у дошкільних навчальних закладах, у системі загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти.      Виховання гуманного ставлення до тварин забезпечується шляхом викладання курсів з екологічної етики та гуманного ставлення до тварин у дошкільних навчальних закладах, у системі загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти.  
56. Розділ ІІ      Розділ ІІ  
57. ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ТВАРИН,      ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ТВАРИН,  
58. ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЖОРСТОКІСТЬ      ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЖОРСТОКІСТЬ  
59. Стаття 7. Загальні правила утримання тварин, що виключають жорстокість      Стаття 7. Загальні правила утримання тварин, що виключають жорстокість  
60. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.      Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.  
61. Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.      Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.  
62. Кількість тварин, що утримуються, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог цього Закону.      Кількість тварин, що утримуються, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог цього Закону.  
63. Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин з природним для них середовищем.      Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.  
64. Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог цього Закону.      Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог цього Закону.  
65. Стаття 8. Особливості утримання диких тварин у неволі      Стаття 8. Особливості утримання диких тварин у неволі  
66. Утримання диких тварин у неволі допускається, якщо створені умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.      Утримання диких тварин у неволі допускається, якщо створені умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.  
67. Утримання диких тварин у неволі без створення відповідних умов не допускається.      Утримання диких тварин у неволі без створення відповідних умов не допускається.  
68. Утримання диких тварин у неволі допускається за наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.      Утримання диких тварин у неволі допускається за наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.  
69. Утримання диких тварин у неволі без дозволу допускається у разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини.      Утримання диких тварин у неволі без дозволу допускається в разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини.  
70. Допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми в неволі і можуть бути забезпечені умовами утримання відповідно до вимог цього Закону.      Допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми в неволі і можуть бути забезпечені умовами утримання відповідно до вимог цього Закону.  
71. Стаття 9. Особливості утримання домашніх тварин      Стаття 9. Особливості утримання домашніх тварин  
72. Особа, яка утримує домашню тварину, зобов'язана:      Особа, яка утримує домашню тварину, зобов'язана:  
73. забезпечити домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог цього Закону;      забезпечити домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог цього Закону;  
74. дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття.      дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття.  
75. Правила утримання домашніх тварин установлюються органами місцевого самоврядування.      Правила утримання домашніх тварин установлюються органами місцевого самоврядування.  
76. Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з'являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх).      Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з'являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх).  
77. Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку.      Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку.  
78. Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити:      Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити:  
79. безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;      безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;  
80. безпеку супроводжуваної домашньої тварини;      безпеку супроводжуваної домашньої тварини;  
81. безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.      безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.  
82. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.      При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.  
83. Дозволяється утримувати:      Дозволяється утримувати:  
84. домашніх тварин (загальною кількістю не більше трьох дорослих тварин) ( у квартирах, у яких проживає одна сім'я, а також у будинках, що належать громадянам на праві приватної власності;   -9- Президент України
Абзац другий частини сьомої статті 9 виключити  
Враховано    
85. домашніх тварин ( у квартирах, де проживає кілька сімей, ( лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;      домашніх тварин ( у квартирах, де проживає кілька сімей, ( лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;  
86. домашніх тварин ( у "зоокутках" дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів - з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини;      домашніх тварин ( у "зоокутках" дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів - з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини;  
87. домашніх тварин ( у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив'язі або без неї;      домашніх тварин ( у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив'язі або без неї;  
88. домашніх тварин ( юридичними особами: для охорони ( в обладнаних приміщеннях або на прив'язі; для дослідної мети ( у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках;      домашніх тварин ( юридичними особами: для охорони ( в обладнаних приміщеннях або на прив'язі; для дослідної мети ( у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках;  
89. собак ( без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках.      собак ( без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках.  
90. Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів, зазначених у статті 2 цього Закону, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.      Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів, зазначених у статті 2 цього Закону, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.  
91. Стаття 10. Ветеринарне обслуговування тварин      Стаття 10. Ветеринарне обслуговування тварин  
92. Особа, яка утримує тварину, зобов'язана забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги.      Особа, яка утримує тварину, зобов'язана забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги.  
93. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання особа, яка її утримує, зобов'язана негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.      У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання особа, яка її утримує, зобов'язана негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.  
94. Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту.      Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту.  
95. Ветеринарне обслуговування повинно включати послуги з евтаназії тварин або новонародженого приплоду тварин.      Ветеринарне обслуговування повинно включати послуги з евтаназії тварин або новонародженого приплоду тварин.  
96. Стаття 11. Транспортування тварин      Стаття 11. Транспортування тварин  
97. При транспортуванні тварин повинні задовольнятися їх потреби в їжі та воді, а також має бути забезпечений захист від шкідливого для них зовнішнього впливу.      При транспортуванні тварин повинні задовольнятися їх потреби в їжі та воді, а також має бути забезпечений захист від шкідливого для них зовнішнього впливу.  
98. Транспортний засіб, призначений для перевезення тварин, повинен бути спеціально оснащений для того, щоб виключати травмування або загибель тварин.      Транспортний засіб, призначений для перевезення тварин, повинен бути спеціально оснащений для того, щоб виключати травмування або загибель тварин.  
99. При завантаженні і розвантаженні тварин мають використовуватися пристрої і прийоми, що виключають травмування і загибель тварин.      При завантаженні і розвантаженні тварин мають використовуватися пристрої і прийоми, що виключають травмування і загибель тварин.  
100. Транспортування тварин різних видів проводиться роздільно, за винятком таких їх видів, які природно контактують один з одним або є нейтральними один до одного.      Транспортування тварин різних видів проводиться роздільно, за винятком таких їх видів, які природно контактують один з одним або є нейтральними один до одного.  
101. Загиблі тварини і ті, що не підлягають подальшому транспортуванню, повинні бути усунуті від інших на першій же стоянці.      Загиблі тварини і ті, що не підлягають подальшому транспортуванню, повинні бути усунуті від інших на першій же стоянці.  
102. Правила транспортування тварин затверджуються Кабінетом Міністрів України.      Правила транспортування тварин затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
103. Перевезення тварин у громадському транспорті здійснюється відповідно до правил перевезення тварин у громадському транспорті.      Перевезення тварин у громадському транспорті здійснюється відповідно до правил перевезення тварин у громадському транспорті.  
104. Стаття 12. Особливості права власності та інших речових прав на тварин      Стаття 12. Особливості права власності та інших речових прав на тварин  
105. Право власності або інші речові права особи, яка утримує тварину, обмежені обов'язком дотримання норм і вимог цього Закону.      Право власності або інші речові права особи, яка утримує тварину, обмежені обов'язком дотримання норм і вимог цього Закону.  
106. Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені за рішенням суду шляхом їх оплатного вилучення або конфіскації.      Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені за рішенням суду шляхом їх оплатного вилучення або конфіскації.  
107. Угоди, укладені особою, яка не досягла 18 років, з набуття або передачі права власності чи іншого речового права на тварину можуть бути визнані недійсними за рішенням суду, якщо такі угоди укладені без згоди батьків цієї особи або осіб, що їх замінюють.      Угоди, укладені особою, яка не досягла 18 років, з набуття або передачі права власності чи іншого речового права на тварину можуть бути визнані недійсними за рішенням суду, якщо такі угоди укладені без згоди батьків цієї особи або осіб, що їх замінюють.  
108. Шкода, заподіяна особі або майну фізичної особи, а також шкода, заподіяна майну юридичної особи твариною, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує.      Шкода, заподіяна особі або майну фізичної особи, а також шкода, заподіяна майну юридичної особи твариною, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує.  
109. Стаття 13. Умови угод, предметом яких є тварини      Стаття 13. Умови угод, предметом яких є тварини  
110. Продаж з попереднім виставленням пропонованих тварин для показу покупцям допускається у разі дотримання вимог цього Закону.      Продаж з попереднім виставленням пропонованих тварин для показу покупцям допускається в разі дотримання вимог цього Закону.  
111. Особа, яка продає тварину, зобов'язана забезпечити особу, яка її купує, достовірною інформацією про вид, породу, стан здоров'я та інші якості тварини, а також про умови її утримання.   -10- Президент України
Статтю 13 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту: "Якщо продається дика тварина з числа видів, що занесені до Червоної книги України або підлягають охороні відповідно до чинних міжнародних договорів України, інша дика тварина, особа, яка продає тварину, зобов'язана також надати особі, яка купує тварину, документ, що засвідчує законність набуття такої тварини у приватну власність".  
Враховано без слова "приватну"  Особа, яка продає тварину, зобов'язана забезпечити особу, яка її купує, достовірною інформацією про вид, породу, стан здоров'я та інші якості тварини, а також про умови її утримання. Якщо продається дика тварина з числа видів, що занесені до Червоної книги України або підлягають охороні відповідно до чинних міжнародних договорів України, інша дика тварина, та особа, яка продає тварину, зобов'язана також надати особі, яка купує тварину, документ, що засвідчує законність набуття такої тварини у власність.  
112. Дарування тварин допускається після попереднього погодження з майбутнім власником.      Дарування тварин допускається після попереднього погодження з майбутнім власником  
113. Стаття 14. Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з використанням та утриманням домашніх тварин      Стаття 14. Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з використанням та утриманням домашніх тварин  
114. Ліцензуванню відповідно до закону підлягають такі види господарської діяльності:      Ліцензуванню відповідно до закону підлягають такі види господарської діяльності:  
115. розведення домашніх тварин (собак, котів, екзотичних та декоративних тварин) у племінних розплідниках;      розведення домашніх тварин (собак, котів, екзотичних та декоративних тварин) у племінних розплідниках;  
116. дресирування собак;      дресирування собак;  
117. підготовка фахівців у вищезазначених сферах.      підготовка фахівців у вищезазначених сферах.  
118. Стаття 15. Притулки для тварин      Стаття 15. Притулки для тварин  
119. Для утримання безпритульних тварин створюються притулки для тварин.      Для утримання безпритульних тварин створюються притулки для тварин.  
120. Притулки для тварин можуть створюватися органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами.      Притулки для тварин можуть створюватися органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами.  
121. Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел.      Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел.  
122. Місцеві бюджети можуть передбачати кошти на створення притулків для тварин та відшкодування витрат притулкам по утриманню тварин незалежно від форм власності.      Місцеві бюджети можуть передбачати кошти на створення притулків для тварин та відшкодування витрат притулкам по утриманню тварин незалежно від форм власності.  
123. Положення про притулок для тварин затверджується центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини.      Положення про притулок для тварин затверджується центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини.  
124. Стаття 16. Регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини      Стаття 16. Регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини  
125. Регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, здійснюється методами біостерилізації або біологічно обґрунтованими методами, а в разі неможливості їх застосування - методами евтаназії.   -11- Президент України
У Законі не визначено статус та компетенцію органів, які проводитимуть біостерилізацію чи евтаназію, а також порядок їх проведення (особливо щодо реальної можливості біостерилізації диких тварин). Тому пропонується доповнити Закон відповідними положеннями.  
Відхилено   Регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, здійснюється методами біостерилізації або біологічно обґрунтованими методами, а в разі неможливості їх застосування - методами евтаназії.  
126. Стаття 17. Умертвіння тварин      Стаття 17. Умертвіння тварин  
127. Умертвіння тварин допускається:      Умертвіння тварин допускається:  
128. для одержання господарсько корисної продукції;      для одержання господарсько корисної продукції;  
129. для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;      для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;  
130. за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;      за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;  
131. при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини;      при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини;  
132. за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;      за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;  
133. за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров'я людей знаходиться в небезпеці.      за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров'я людей знаходиться в небезпеці.  
134. При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:      При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:  
135. умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;      умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;  
136. приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;      приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;  
137. забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву, та інші больові методи;      забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву, та інші больові методи;  
138. переробка тварин дозволяється тільки після їх умертвіння;      переробка тварин дозволяється тільки після їх умертвіння;  
139. умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.      умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.  
140. Розділ ІІІ      Розділ ІІІ  
141. ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ,      ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ,  
142. ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЖОРСТОКІСТЬ      ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЖОРСТОКІСТЬ  
143. Стаття 18. Загальні правила поводження з тваринами, що виключають жорстокість      Стаття 18. Загальні правила поводження з тваринами, що виключають жорстокість  
144. При поводженні з тваринами не допускається:      При поводженні з тваринами не допускається:  
145. використання оснащень, інвентарю, що травмують тварин;      використання оснащень, інвентарю, що травмують тварин;  
146. примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;      примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;  
147. нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;      нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;  
148. використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень тощо.      використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень тощо.  
149. При проведенні больових процедур обов'язкове застосування знеболюючих препаратів.      При проведенні больових процедур обов'язкове застосування знеболюючих препаратів.  
150. Забороняється:      Забороняється:  
151. розведення тварин з виявленими генетичними змінами, що спричиняють їм страждання;      розведення тварин з виявленими генетичними змінами, що спричиняють їм страждання;  
152. розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю;      розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю;  
153. примушування до нападу одних тварин на інших;   -12- Президент України
Пропонується абзац четвертий частини третьої статті 18 Закону доповнити словами "крім випадків використання собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів для полювання".  
Враховано   примушування до нападу одних тварин на інших, крім випадків використання собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів для полювання;  
154. проведення генетичних змін на тваринах;      проведення генетичних змін на тваринах;  
155. застосування до тварин фармакологічних та механічних засобів допінгу;      застосування до тварин фармакологічних та механічних засобів допінгу;  
156. інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.      інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.  
157. Стаття 19. Поводження з дикими тваринами, що перебувають у стані природної волі      Стаття 19. Поводження з дикими тваринами, що перебувають у стані природної волі  
158. Правила поводження з дикими тваринами, що перебувають у стані природної волі, визначаються законодавством про тваринний світ і цим Законом.      Правила поводження з дикими тваринами, що перебувають у стані природної волі, визначаються законодавством про тваринний світ і цим Законом.  
159. Стаття 20. Правила поводження з мисливськими тваринами при полюванні на них      Стаття 20. Правила поводження з мисливськими тваринами при полюванні на них  
160. При видачі дозволу на добування мисливських тварин визначається спосіб добування і його відповідність вимогам цього Закону.      При видачі дозволу на добування мисливських тварин визначається спосіб добування і його відповідність вимогам цього Закону.  
161. Технічні засоби, що використовуються при полюванні на диких тварин, повинні передбачати їх швидку смерть, що виключає страждання.      Технічні засоби, що використовуються при полюванні на диких тварин, повинні передбачати їх швидку смерть, що виключає страждання.  
162. При полюванні на мисливських тварин забороняється застосовувати:      При полюванні на мисливських тварин забороняється застосовувати:  
163. технічні засоби, які не передбачають їх швидку смерть і не виключають страждання;      технічні засоби, які не передбачають їх швидку смерть і не виключають страждання;  
164. транспортні та інші технічні засоби і обладнання, отрути, вибухові речовини, застосування яких призводить до масової загибелі тварин.      транспортні та інші технічні засоби і обладнання, отрути, вибухові речовини, застосування яких призводить до масової загибелі тварин.  
165. При полюванні і вилові тварин забороняється використання транспортних та інших технічних засобів, застосування яких призводить до масової загибелі тварин.      При полюванні і вилові тварин забороняється використання транспортних та інших технічних засобів, застосування яких призводить до масової загибелі тварин.  
166. Забороняються полювання, вилов та інші форми добування мисливських тварин:      Забороняються полювання, вилов та інші форми добування мисливських тварин:  
167. що мають дитинчат, не здатних до самостійного існування;      що мають дитинчат, не здатних до самостійного існування;  
168. у період розмноження, виховання потомства, а у випадку з мігруючими видами ( під час їх повернення до місць розмноження;      у період розмноження, виховання потомства, а у випадку з мігруючими видами ( під час їх повернення до місць розмноження;  
169. вагітних самок;      вагітних самок;  
170. дитинчат, не здатних до самостійного існування;      дитинчат, не здатних до самостійного існування;  
171. при переправі наземних тварин через водоймища;      при переправі наземних тварин через водоймища;  
172. у заповідниках, національних природних парках та регіональних ландшафтних парках для наукових, екопросвітницьких цілей без відповідних етичних експертиз.      у заповідниках, національних природних парках та регіональних ландшафтних парках для наукових, екопросвітницьких цілей без відповідних етичних експертиз.  
173. Забороняється полювання у формі видовищних заходів, що передбачають переслідування, умертвіння, передсмертні агонії тварин, використання при цьому інших тварин для умертвіння диких тварин.      Забороняється полювання у формі видовищних заходів, що передбачають переслідування, умертвіння, передсмертні агонії тварин, використання при цьому інших тварин для умертвіння диких тварин.  
174. Забороняється використання тварин із заподіянням їм страждань як живої приманки при полюванні, вилові та інших формах добування диких тварин.      Забороняється використання тварин із заподіянням їм страждань як живої приманки при полюванні, вилові та інших формах добування диких тварин.  
175. Стаття 21. Правила поводження з тваринами в сільському господарстві, скотарстві, у рибному господарстві, при отриманні продукції тваринного походження      Стаття 21. Правила поводження з тваринами в сільському господарстві, скотарстві, у рибному господарстві, при отриманні продукції тваринного походження  
176. Вимоги до порядку використання тварин у сільському господарстві відповідно до вимог цього Закону встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.      Вимоги до порядку використання тварин у сільському господарстві відповідно до вимог цього Закону встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.  
177. У технології отримання від тварини продукції (доїння, стрижка, відгодівля тощо) не допускається застосування больових і травмуючих прийомів.      У технології отримання від тварини продукції (доїння, стрижка, відгодівля тощо) не допускається застосування больових і травмуючих прийомів.  
178. При розведенні тварин із застосуванням біотехнологічних і генно-інженерних методів не допускається зміна породи і зовнішнього вигляду тварин, якщо така зміна може призвести до страждань тварин.      При розведенні тварин із застосуванням біотехнологічних і генно-інженерних методів не допускається зміна породи і зовнішнього вигляду тварин, якщо така зміна може призвести до страждань тварин.  
179. Стаття 22. Правила поводження з домашніми тваринами, що виключають жорстокість      Стаття 22. Правила поводження з домашніми тваринами, що виключають жорстокість  
180. При поводженні з домашньою твариною особа, яка її утримує, зобов'язана:      При поводженні з домашньою твариною особа, яка її утримує, зобов'язана:  
181. дбати про домашню тварину, забезпечити їй достатню кількість їжі та постійний доступ до води;      дбати про домашню тварину, забезпечити їй достатню кількість їжі та постійний доступ до води;  
182. надавати можливість домашній тварині здійснювати необхідні рухи, контактувати з собі подібними;      надавати можливість домашній тварині здійснювати необхідні рухи, контактувати з собі подібними;  
183. забезпечити наявність намордника, повідка, що необхідні для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;      забезпечити наявність намордника, повідка, що необхідні для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;  
184. забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками;      забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками;  
185. забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);      забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);  
186. негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам;      негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам;  
187. негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила дії, передбачені абзацом сьомим цієї статті, у ветеринарну установу для огляду;      негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила дії, передбачені абзацом сьомим цієї статті, у ветеринарну установу для огляду;  
188. запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин.      запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин.  
189. Стаття 23. Правила поводження з тваринами, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створених діяльністю людини      Стаття 23. Правила поводження з тваринами, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створених діяльністю людини  
190. Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, проводиться відповідно до вимог цього Закону.      Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, проводиться відповідно до вимог цього Закону.  
191. Вилов безпритульних (загублених, покинутих, залишених без опіки і бродячих) тварин проводиться з метою:      Вилов безпритульних (загублених, покинутих, залишених без опіки і бродячих) тварин проводиться з метою:  
192. повернення їх володільцям;      повернення їх володільцям;  
193. регулювання їх чисельності відповідно до вимог цього Закону.      регулювання їх чисельності відповідно до вимог цього Закону.  
194. Забороняється використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати, що травмують тварин або небезпечні для їх життя і здоров'я.      Забороняється використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати, що травмують тварин або небезпечні для їх життя і здоров'я.  
195. У разі виникнення або загрози виникнення епізоотій і в інших небезпечних ситуаціях дії, необхідні для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку, регулюються в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.      У разі виникнення або загрози виникнення епізоотій і в інших небезпечних ситуаціях дії, необхідні для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку, регулюються в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.  
196. Стаття 24. Вилов та тимчасова ізоляція домашніх тварин      Стаття 24. Вилов та тимчасова ізоляція домашніх тварин  
197. Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.      Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.  
198. Тимчасовій ізоляції підлягають собаки, коти та інші домашні тварини в разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, а також ті, що завдали тілесних пошкоджень людині або іншій домашній тварині. Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо домашня тварина є небезпечною для оточуючих.      Тимчасовій ізоляції підлягають собаки, коти та інші домашні тварини в разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, а також ті, що завдали тілесних пошкоджень людині або іншій домашній тварині. Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо домашня тварина є небезпечною для оточуючих.  
199. Тимчасово ізольовані домашні тварини протягом семи днів повинні бути обстежені і після висновків державної установи ветеринарної медицини про стан здоров'я тварин повертаються власникам (після сплати витрат на обстеження і утримання), а в разі виявлення обставин, що можуть загрожувати життю та здоров'ю оточуючих, передаються спеціалізованим організаціям для подальшого лікування чи умертвіння.      Тимчасово ізольовані домашні тварини протягом семи днів повинні бути обстежені і після висновків державної установи ветеринарної медицини про стан здоров'я тварин повертаються власникам (після сплати витрат на обстеження і утримання), а в разі виявлення обставин, що можуть загрожувати життю та здоров'ю оточуючих, передаються спеціалізованим організаціям для подальшого лікування чи умертвіння.  
200. Для забезпечення вилову та тимчасової ізоляції собак, котів та інших домашніх тварин органами місцевого самоврядування можуть створюватися комунальні служби або підприємства з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах відповідно до місцевих програм регулювання чисельності тварин у населених пунктах.      Для забезпечення вилову та тимчасової ізоляції собак, котів та інших домашніх тварин органами місцевого самоврядування можуть створюватися комунальні служби або підприємства з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах відповідно до місцевих програм регулювання чисельності тварин у населених пунктах.  
201. Вилов собак, котів та інших домашніх тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.      Вилов собак, котів та інших домашніх тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.  
202. Вилов собак, котів та інших домашніх тварин, як правило, проводиться за відсутності сторонніх осіб із 5-ї до 7-ї години або після 20-ї години (влітку ( після 22-ї години).      Вилов собак, котів та інших домашніх тварин, як правило, проводиться за відсутності сторонніх осіб із 5-ї до 7-ї години або після 20-ї години (влітку ( після 22-ї години).  
203. Виловлені безпритульні домашні тварини протягом семи днів обов'язково утримуються на карантинних майданчиках служби або підприємства, що здійснює вилов, і можуть бути повернуті власникам із дозволу ветеринарної установи після пред'явлення реєстраційного посвідчення та оплати вартості витрат на вилов і утримання.   -13- Президент України
Частина сьома статті 24 Закону щодо утримання виловлених безпритульних домашніх тварин протягом семи днів на карантинних майданчиках спеціалізованих служб та порядку повернення їх власникам (з дозволу ветеринарної установи та за умови пред'явлення реєстраційного посвідчення)не відповідає статтям 13 та 41 Конституції України щодо забезпечення державою захисту прав усіх суб'єктів права власності, непорушності права приватної власності.  
Відхилено , мова йде про тимчасову ізоляцію, а не про позбавлення права власності.  Виловлені безпритульні домашні тварини протягом семи днів обов'язково утримуються на карантинних майданчиках служби або підприємства, що здійснює вилов, і можуть бути повернуті власникам із дозволу ветеринарної установи після пред'явлення реєстраційного посвідчення та оплати вартості витрат на вилов і утримання.  
    -14- Президент України
Зазначена норма Закону не відповідає також статті 341 Цивільного кодексу України. Пропонується узгодити частину сьому статті 24 Закону зі статтею 341 Цивільного кодексу України.  
Враховано після частини восьмої у відповідності до статті 341 Цивільного кодексу України   
204. Виловлені бродячі домашні тварини протягом п'яти днів утримуються на карантинних майданчиках служби або підприємства, що здійснює вилов, і можуть бути передані спеціалізованим організаціям за їх бажанням для передачі їх у спеціалізовані притулки.      Виловлені бродячі домашні тварини протягом п'яти днів утримуються на карантинних майданчиках служби або підприємства, що здійснює вилов, і можуть бути передані спеціалізованим організаціям за їх бажанням для передачі їх у спеціалізовані притулки. Якщо протягом двох місяців з моменту заявлення про затримання безпритульної тварини не буде виявлено її власника або він не заявить про своє право на неї, право власності на цю тварину переходить до особи, у якої вона була на утриманні та в користуванні. У разі відмови особи, у якої безпритульна тварина була на утриманні та в користуванні, від набуття права власності на неї ця тварина переходить у власність територіальної громади, на території якої її було виявлено.  
205. Повернені власникам тварини підлягають щепленню проти сказу.      Повернені власникам тварини підлягають щепленню проти сказу.  
206. Власники зобов'язані протягом тридцяти днів утримувати таких тварин в ізольованому приміщенні і за вказівкою ветеринарної установи доставляти їх для огляду.      Власники зобов'язані протягом тридцяти днів утримувати таких тварин в ізольованому приміщенні і за вказівкою ветеринарної установи доставляти їх для огляду.  
207. Стаття 25. Правила поводження з тваринами, що використовуються у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля      Стаття 25. Правила поводження з тваринами, що використовуються у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля  
208. Використання тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля з метою отримання прибутку допускається за наявності дозволу на таку діяльність, що видається центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини.      Використання тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля з метою отримання прибутку допускається за наявності дозволу на таку діяльність, що видається центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини.  
209. Демонстрація тварин на виставках, у зоопарках допускається за умови дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил, установлених для утримання тварин.      Демонстрація тварин на виставках, у зоопарках допускається за умови дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил, установлених для утримання тварин.  
210. Створення зоопарку здійснюється на підставі дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.      Створення зоопарку здійснюється на підставі дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.  
211. При поводженні з тваринами під час проведення спортивних, видовищних заходів, відео- та фотозйомок не допускається заподіяння їм травмувань, болю, знівечення, їх загибель.      При поводженні з тваринами під час проведення спортивних, видовищних заходів, відео- та фотозйомок не допускається заподіяння їм травмувань, болю, знівечення, їх загибель.  
212. Забороняється створення пересувних звіринців.      Забороняється створення пересувних звіринців.  
213. При дресируванні тварин не допускається:      При дресируванні тварин не допускається:  
214. нанесення тваринам побоїв, залякування, видалення кликів, кігтів тощо;      нанесення тваринам побоїв, залякування, видалення кликів, кігтів тощо;  
215. примушування тварин до виконання дій, що їх травмують.      примушування тварин до виконання дій, що їх травмують.  
216. Забороняється використання у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля тварин, які важко переносять неволю, закритий простір, дресирування.      Забороняється використання у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля тварин, які важко переносять неволю, закритий простір, дресирування.  
217. Особа, яка утримує тварину, використання якої в циркових, спортивних та інших видовищних заходах є неможливим, зобов'язана забезпечити вказаній тварині умови утримання відповідно до вимог цього Закону.      Особа, яка утримує тварину, використання якої в циркових, спортивних та інших видовищних заходах є неможливим, зобов'язана забезпечити вказаній тварині умови утримання відповідно до вимог цього Закону.  
218. Забороняється проведення боїв тварин, спортивних, видовищних заходів, що передбачають переслідування, умертвіння, спостереження передсмертної агонії тварин, використання для умертвіння тварин інших тварин.      Забороняється проведення боїв тварин, спортивних, видовищних заходів, що передбачають переслідування, умертвіння, спостереження передсмертної агонії тварин, використання для умертвіння тварин інших тварин.  
219. Стаття 26. Правила поводження з тваринами, що використовуються в наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі, виробництві біологічних препаратів      Стаття 26. Правила поводження з тваринами, що використовуються в наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі, виробництві біологічних препаратів  
220. Використання тварин у наукових експериментах, біологічному тестуванні, навчальному процесі допускається лише в разі, якщо відсутня можливість заміни їх іншими альтернативними методами і об'єктами.      Використання тварин у наукових експериментах, біологічному тестуванні, навчальному процесі допускається лише в разі, якщо відсутня можливість заміни їх іншими альтернативними методами і об'єктами.  
221. Перелік альтернативних методів і об'єктів для використання замість експериментальних тварин розробляється та затверджується центральним органом виконавчої влади з питань науки та освіти.      Перелік альтернативних методів і об'єктів для використання замість експериментальних тварин розробляється та затверджується центральним органом виконавчої влади з питань науки та освіти.  
222. Робота з експериментальними тваринами може проводитися за наявності дозволу на проведення такого виду діяльності, що видається Комітетом з питань етики (біоетики) центрального органу виконавчої влади з питань науки та освіти.      Робота з експериментальними тваринами може проводитися за наявності дозволу на проведення такого виду діяльності, що видається Комітетом з питань етики (біоетики) центрального органу виконавчої влади з питань науки та освіти.  
223. Комітет з питань етики (біоетики) діє на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань науки та освіти.      Комітет з питань етики (біоетики) діє на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань науки та освіти.  
224. До роботи з експериментальними тваринами допускаються особи, які мають вищу медичну, ветеринарну, зоотехнічну, біологічну або фармацевтичну освіту, здобуту у вищих навчальних закладах ІІІ (ІV рівнів акредитації.      До роботи з експериментальними тваринами допускаються особи, які мають вищу медичну, ветеринарну, зоотехнічну, біологічну або фармацевтичну освіту, здобуту у вищих навчальних закладах ІІІ (ІV рівнів акредитації.  
225. Процедури на експериментальних тваринах незалежно від їх цілей, за яких можлива небезпека травмування тварин або заподіяння їм гострих чи тривалих больових подразнень, проводяться в умовах знеболювання.      Процедури на експериментальних тваринах незалежно від їх цілей, за яких можлива небезпека травмування тварин або заподіяння їм гострих чи тривалих больових подразнень, проводяться в умовах знеболювання.  
226. Експериментальна тварина, яка вже використовувалася у процедурі, може використовуватися в наступній процедурі лише після відновлення її стану здоров'я до нормального та за умови, якщо:      Експериментальна тварина, яка вже використовувалася у процедурі, може використовуватися в наступній процедурі лише після відновлення її стану здоров'я до нормального та за умови, якщо:  
227. під час нової процедури до тварини застосовується загальна анестезія;      під час нової процедури до тварини застосовується загальна анестезія;  
228. наступна процедура передбачає лише незначні втручання.      наступна процедура передбачає лише незначні втручання.  
229. Забороняється використання в наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі тварин, які важко переносять неволю, закритий простір, дресирування.      Забороняється використання в наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі тварин, які важко переносять неволю, закритий простір, дресирування.  
230. Забороняється застосування:      Забороняється застосування:  
231. девокалізації тварин (позбавлення хірургічним шляхом можливості тварини видавати звуки);      девокалізації тварин (позбавлення хірургічним шляхом можливості тварини видавати звуки);  
232. травмуючих методів при відібранні з тварин клітин.      травмуючих методів при відібранні з тварин клітин.  
233. Забороняється проведення на тваринах демонстрацій у навчальних цілях, якщо явища, що демонструються, можуть бути показані на неживих об'єктах, у тому числі демонстрація рефлекторної діяльності організму.      Забороняється проведення на тваринах демонстрацій у навчальних цілях, якщо явища, що демонструються, можуть бути показані на неживих об'єктах, у тому числі демонстрація рефлекторної діяльності організму.  
234. Під час проведення практичних робіт у навчальному процесі забороняється вимагати від студентів виконання процедур, що призводять до смерті або травмування тварин, якщо це суперечить їхнім моральним або релігійним принципам. У цих випадках такі форми практичної роботи повинні бути замінені іншим завданням.      Під час проведення практичних робіт у навчальному процесі забороняється вимагати від студентів виконання процедур, що призводять до смерті або травмування тварин, якщо це суперечить їхнім моральним або релігійним принципам. У цих випадках такі форми практичної роботи повинні бути замінені іншим завданням.  
235. Експерименти на тваринах, що пов'язані з хірургічним та іншим ушкоджуючим впливом, не можуть проводитися за участю або в присутності осіб шкільного віку.      Експерименти на тваринах, що пов'язані з хірургічним та іншим ушкоджуючим впливом, не можуть проводитися за участю або в присутності осіб шкільного віку.  
236. Тваринам, що використовувалися в наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі, надається кваліфікований догляд.      Тваринам, що використовувалися в наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі, надається кваліфікований догляд.  
237. Нежиттєздатна експериментальна тварина умертвляється методами евтаназії до настання у тварини страждань. Методом евтаназії для експериментальних тварин є передозування анестетиків.      Нежиттєздатна експериментальна тварина умертвляється методами евтаназії до настання у тварини страждань. Методом евтаназії для експериментальних тварин є передозування анестетиків.  
238. Прибирання трупа можливе лише тоді, коли смерть буде констатована особою, відповідальною за роботу з твариною.      Прибирання трупа можливе лише тоді, коли смерть буде констатована особою, відповідальною за роботу з твариною.  
239. Розділ ІV      Розділ ІV  
240. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ      ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ  
241. Стаття 27. Державна політика у сфері захисту тварин від жорстокого поводження      Стаття 27. Державна політика у сфері захисту тварин від жорстокого поводження  
242. Державна політика у сфері захисту тварин від жорстокого поводження проводиться в таких основних напрямах:      Державна політика у сфері захисту тварин від жорстокого поводження проводиться в таких основних напрямах:  
243. контроль за дотриманням законодавства про захист тварин від жорстокого поводження;      контроль за дотриманням законодавства про захист тварин від жорстокого поводження;  
244. установлення єдиних норм у сфері захисту тварин від жорстокого поводження;      установлення єдиних норм у сфері захисту тварин від жорстокого поводження;  
245. пропаганда гуманного поводження з тваринами, розробка та впровадження освітніх програм з охорони та захисту тварин від жорстокого поводження;      пропаганда гуманного поводження з тваринами, розробка та впровадження освітніх програм з охорони та захисту тварин від жорстокого поводження;  
246. установлення відповідальності за порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження.      установлення відповідальності за порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження.  
247. Стаття 28. Державне управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження      Стаття 28. Державне управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження  
248. Кабінет Міністрів України через систему органів виконавчої влади забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту тварин від жорстокого поводження.      Кабінет Міністрів України через систему органів виконавчої влади забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту тварин від жорстокого поводження.  
249. Управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження в межах своєї компетенції здійснюють:      Управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження в межах своєї компетенції здійснюють:  
250. центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища;      центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища;  
251. центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та ветеринарної медицини;      центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та ветеринарної медицини;  
252. центральний орган виконавчої влади з питань науки та освіти;      центральний орган виконавчої влади з питань науки та освіти;  
253. інші центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.      інші центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.  
254. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері захисту тварин від жорстокого поводження визначаються цим Законом та іншими законами України.      Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері захисту тварин від жорстокого поводження визначаються цим Законом та іншими законами України.  
255. Стаття 29. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері захисту тварин від жорстокого поводження      Стаття 29. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері захисту тварин від жорстокого поводження  
256. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належать:      До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належать:  
257. координація інших органів виконавчої влади у сфері захисту тварин від жорстокого поводження;      координація інших органів виконавчої влади у сфері захисту тварин від жорстокого поводження;  
258. реалізація державної політики у сфері захисту диких, домашніх, безпритульних тварин від жорстокого поводження;      реалізація державної політики у сфері захисту диких, домашніх, безпритульних тварин від жорстокого поводження;  
259. затвердження порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах;      затвердження порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах;  
260. надання дозволів на створення зоопарків;      надання дозволів на створення зоопарків;  
261. сприяння роботі громадських організацій з контролю у сфері захисту тварин від жорстокого поводження;      сприяння роботі громадських організацій з контролю у сфері захисту тварин від жорстокого поводження;  
262. здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції.      здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції.  
263. Стаття 30. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та ветеринарної медицини у сфері захисту тварин від жорстокого поводження      Стаття 30. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та ветеринарної медицини у сфері захисту тварин від жорстокого поводження  
264. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та ветеринарної медицини у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належать:      До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та ветеринарної медицини у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належать:  
265. забезпечення проведення державної політики у сфері захисту тварин від жорстокого поводження;   -15- Президент України
Абзац другий статті 30 Закону викласти у такій редакції: "реалізація державної політики у сфері захисту сільськогосподарських тварин від жорстокого поводження".  
Враховано   реалізація державної політики у сфері захисту сільськогосподарських тварин від жорстокого поводження;  
266. здійснення контролю за розведенням та утриманням сільськогосподарських тварин, що виключає жорстоке поводження з ними;      здійснення контролю за розведенням та утриманням сільськогосподарських тварин, що виключає жорстоке поводження з ними;  
267. надання дозволу на використання тварин у спортивних, видовищних заходах, фото- та відеозйомках, при організації розваг;      надання дозволу на використання тварин у спортивних, видовищних заходах, фото- та відеозйомках, при організації розваг;  
268. розробка та затвердження ветеринарно-санітарних вимог до утримання тварин у притулках, до утримання та розведення сільськогосподарських, диких тварин та під час їх транспортування;      розробка та затвердження ветеринарно-санітарних вимог до утримання тварин у притулках, до утримання та розведення сільськогосподарських, диких тварин та під час їх транспортування;  
269. розробка та затвердження правил використання тварин у видовищних заходах;      розробка та затвердження правил використання тварин у видовищних заходах;  
270. здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції.      здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції.  
271. Стаття 31. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань науки та освіти у сфері захисту тварин від жорстокого поводження      Стаття 31. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань науки та освіти у сфері захисту тварин від жорстокого поводження  
272. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань науки та освіти у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належать:      До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань науки та освіти у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належать:  
273. контроль за дотриманням вимог цього Закону під час проведення наукових експериментів;      контроль за дотриманням вимог цього Закону під час проведення наукових експериментів;  
274. затвердження переліку наукових установ, які мають право проводити досліди на тваринах;      затвердження переліку наукових установ, які мають право проводити досліди на тваринах;  
275. видача дозволів на проведення наукових експериментів над тваринами;      видача дозволів на проведення наукових експериментів над тваринами;  
276. установлення порядку проведення наукових дослідів, експериментів на тваринах;      установлення порядку проведення наукових дослідів, експериментів на тваринах;  
277. затвердження альтернативних методів та об'єктів для отримання наукових даних;      затвердження альтернативних методів та об'єктів для отримання наукових даних;  
278. здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції.      здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції.  
279. Стаття 32. Нагляд органів внутрішніх справ за дотриманням цього Закону      Стаття 32. Нагляд органів внутрішніх справ за дотриманням цього Закону  
280. Органи внутрішніх справ (патрульно-постова служба та дільничні інспектори міліції) здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях, перевірку відповідних документів (реєстраційне посвідчення, довідка ветеринарної установи про вакцинацію, номерний знак, довідка відповідного психіатричного закладу про стан здоров'я власника собаки в разі, якщо її порода належить до порід із підвищеною агресивністю, та власника хижої тварини) та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин.   -16- Президент України
Частиною першою статті 32 Закону встановлено право органів внутрішніх справ, здійснюючи нагляд за дотриманням Закону, перевіряти документи у власників тварин (реєстраційне посвідчення, довідку ветеринарної установи про вакцинацію, номерний знак, довідку відповідного психіатричного закладу про стан здоровя власника собаки в разі, якщо її порода належить до порід із підвищеною агресивністю, та власника хижої тварини). Законом не встановлюється обов'язок пред'являти документи на вимогу органів внутрішніх справ, а також вимог щодо обов'язковості  
зв'язку із врахуванням пропозиції Президента України від 5.10.2005р про виключення статті 11 про обов'язки власників собак, котів та інших домашніх тварин пропонується вимоги щодо пред'явлення документів виключити.  Органи внутрішніх справ (патрульно-постова служба та дільничні інспектори міліції) здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин.  
281. Міліція в порядку, встановленому Законом України "Про міліцію", має право на застосування вогнепальної зброї до домашньої тварини в разі, якщо її поведінка створює загрозу для здоров'я людини.      Міліція в порядку, встановленому Законом України "Про міліцію", має право на застосування вогнепальної зброї до домашньої тварини в разі, якщо її поведінка створює загрозу для здоров'я людини.  
282. Розділ V      Розділ V  
283. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТВАРИН      ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТВАРИН  
284. ВІД ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ      ВІД ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ  
285. Стаття 33. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження      Стаття 33. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження  
286. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища.      Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища.  
287. Громадські інспектори з охорони навколишнього природного середовища мають право складати протоколи за фактами жорстокого поводження з тваринами. Ці протоколи розглядаються відповідними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.      Громадські інспектори з охорони навколишнього природного середовища мають право складати протоколи за фактами жорстокого поводження з тваринами. Ці протоколи розглядаються відповідними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.  
288. Громадські інспектори охорони навколишнього природного середовища у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:      Громадські інспектори охорони навколишнього природного середовища у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:  
289. беруть участь у проведенні спільно з працівниками державних установ ветеринарної медицини рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про захист тварин від жорстокого поводження;      беруть участь у проведенні спільно з працівниками державних установ ветеринарної медицини рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про захист тварин від жорстокого поводження;  
290. проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження і подають їх органам державного контролю у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;   -17- Президент України
Пропонується виключити абзац третій частини третьої статті 33 Закону.  
Враховано    
291. подають допомогу органам державного контролю у сфері захисту тварин від жорстокого поводження в діяльності по запобіганню правопорушенням у сфері захисту тварин від жорстокого поводження.      надають допомогу органам державного контролю у сфері захисту тварин від жорстокого поводження в діяльності по запобіганню правопорушенням у сфері захисту тварин від жорстокого поводження.  
292. Стаття 34. Контроль громадських організацій у сфері захисту тварин від жорстокого поводження      Стаття 34. Контроль громадських організацій у сфері захисту тварин від жорстокого поводження  
293. Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження може здійснюватися громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.      Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження може здійснюватися громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.  
294. Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:      Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:  
295. беруть участь у проведенні державними органами управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями планів і заходів, пов'язаних із захистом тварин від жорстокого поводження;      беруть участь у проведенні державними органами управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями планів і заходів, пов'язаних із захистом тварин від жорстокого поводження;  
296. ставлять перед відповідними органами державної влади питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами;      ставлять перед відповідними органами державної влади питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами;  
297. подають до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, в тому числі здоров'ю громадян і майну громадських організацій.      подають до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, в тому числі здоров'ю громадян і майну громадських організацій.  
298. Громадські організації, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження, мають право одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації ними своїх статутних цілей і завдань.      Громадські організації, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження, мають право одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації ними своїх статутних цілей і завдань.  
299. Діяльність громадських організацій у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється відповідно до законодавства України на основі їх статутів.      Діяльність громадських організацій у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється відповідно до законодавства України на основі їх статутів.  
300. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування всебічно сприяють громадським організаціям, метою яких є охорона та захист тварин.   -18- Президент України
Пропонується виключити частину п'яту статті 34 Закону щодо надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування всебічного сприяння громадським організаціям, метою яких є охорона та захист тварин  
Враховано    
301. Стаття 35. Відповідальність за порушення вимог цього Закону      Стаття 35. Відповідальність за порушення вимог цього Закону  
302. За порушення вимог цього Закону винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно з законом.      За порушення вимог цього Закону винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законом.  
303. Розділ VІ      Розділ VІ  
304. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
305. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
306. 2. Внести до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2001 р., № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105; 2002 р., № 6, ст. 39, № 7, ст. 50, № 17, ст. 121, № 20, ст. 134, № 30, ст. 207, № 31, ст. 214; 2003 р., № 13, ст. 92, № 23, ст. 145, № 36, ст. 276; 2004 р., № 12, ст. 155, № 13, ст. 180, № 15, ст. 228, № 38, ст. 468, № 50, ст. 537; 2005 р., № 4, ст. 106, № 5, ст. 114, № 6, ст. 138, № 9, ст. 183, №№ 17 (19, ст. 267, № 28, ст. 373, № 32, ст. 421, № 33, ст. 432) такі зміни:      2. Внести до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2001 р., № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105; 2002 р., № 6, ст. 39, № 7, ст. 50, № 17, ст. 121, № 20, ст. 134, № 30, ст. 207, № 31, ст. 214; 2003 р., № 13, ст. 92, № 23, ст. 145, № 36, ст. 276; 2004 р., № 12, ст. 155, № 13, ст. 180, № 15, ст. 228, № 38, ст. 468, № 50, ст. 537; 2005 р., № 4, ст. 106, № 5, ст. 114, № 6, ст. 138, № 9, ст. 183, №№ 17 (19, ст. 267, № 28, ст. 373, № 32, ст. 421, № 33, ст. 432) такі зміни:  
307. 1) пункт 72, внесений до статті 9 Законом України від 13 січня 2005 року № 2340 (ІV (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 9, ст. 183), вважати пунктом 72-1;      1) пункт 72, внесений до статті 9 Законом України від 13 січня 2005 року № 2340 (ІV (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 9, ст. 183), вважати пунктом 72-1;  
308. 2) доповнити пунктом 76 такого змісту:      2) доповнити пунктом 76 такого змісту:  
309. "76) розведення домашніх тварин (собак, котів, екзотичних та декоративних тварин) у племінних розплідниках, дресирування собак та підготовка фахівців у цих сферах".      "76) розведення домашніх тварин (собак, котів, екзотичних та декоративних тварин) у племінних розплідниках, дресирування собак та підготовка фахівців у цих сферах".  
310. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:      3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
311. подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;      подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;  
312. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;      прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;  
313. привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;      привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;  
314. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.      забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.