Кількість абзаців - 45 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"      ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести до законодавчих актів України такі зміни:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести до законодавчих актів України такі зміни:  
3. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):      1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):  
4. 1) статті 164-3, 166-1, 166-2 та 166-4 виключити;   -1- Буждиган П.П.
статті 164-3, 166-1, 166-2, 166-3 та 166-4 виключити  
Враховано   1) статті 164-3, 166-1, 166-2, 166-3 та 166-4 виключити;  
5. 2) доповнити Кодекс статтями 185-11, 188-12, 188-13 такого змісту:   -2- Черняк В.К.
Доповнити Кодекс статтями 188-15, 188-16, 188-17 такого змісту: "Стаття 188-15. Створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень Створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України, його територіального відділення у проведенні перевірок, отриманні документів та іншої інформації, необхідної для здійснення перевірки, а також у проникненні до житла чи до володіння юридичної або фізичної особи, проведенні огляду чи обшуку, вилученні чи накладенні арешту на майно, предмети, документи чи інші носії інформації, а також у виконанні інших повноважень працівниками Антимонопольного комітету України, його територіального відділення, - тягне за собою накладення штрафу на громадян, працівників суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктів господарювання, об'єднань, інших юридичних осіб у розмірі до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на їх посадових осіб, - до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 188-16. Невиконання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень Невиконання рішення, попереднього рішення, розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень або їх виконання не в повному обсязі - тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктів господарювання, об'єднань, інших юридичних осіб - до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 188-17. Порушення порядку подання інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню Неподання інформації у встановлені строки, подання не в повному обсязі, або подання недостовірної інформації органам Антимонопольного комітету України, його територіальним відділенням чи уповноваженим ними працівникам Антимонопольного комітету України, його територіального відділення - тягне за собою накладення штрафу на громадян, працівників суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних осіб до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на їх посадових осіб до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
Враховано редакційно    
6. "Стаття 185-11. Створення перешкод відповідальним працівникам Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень       
7. Створення перешкод відповідальним працівникам Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень у проведенні перевірок, отриманні документів та іншої інформації, необхідних для здійснення перевірки, - тягне за собою накладення штрафу до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.       
8. Стаття 188-12. Невиконання рішень Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій, державних уповноважених, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України Невиконання, несвоєчасне виконання або виконання не в повному обсязі рішень Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій, державних уповноважених, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України - тягне за собою накладення штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.       
9. Стаття 188-13. Порушення порядку подання інформації Антимонопольному комітету України, його територіальним відділенням Неподання, подання не в повному обсязі, несвоєчасне подання інформації або подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальним відділенням - тягне за собою накладення штрафу до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";   -3- Буждиган П.П.
доповнити Кодекс статтями 188-24, 188-25, 188-26 такого змісту: "Стаття 188-24. Створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України, його територіального відділення Створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України, його територіального відділення у проведенні перевірок, а також у проведенні огляду, вилученні чи накладенні арешту на майно, предмети, документи чи інші носії інформації, - тягне за собою накладення штрафу на працівників суб'єктів господарювання, об'єднань, посадових осіб органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 188-25. Невиконання рішень органів Антимонопольного комітету України Невиконання рішення, попереднього рішення органів Антимонопольного комітету України або їх виконання не в повному обсязі - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 188-26. Порушення порядку подання інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню Неподання, подання не в повному обсязі Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню інформації у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки, або подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ".  
Враховано   2) доповнити Кодекс статтями 188-24, 188-25, 188-26 , 224-16 такого змісту: "Стаття 188-24. Створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень Створення перешкод уповноваженим працівникам Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень у проведенні перевірок щодо дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції, а також у проведенні відповідно до закону огляду, вилученні чи накладенні арешту на предмети, документи чи інші носії інформації, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 188-25. Невиконання законних вимог Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень Невиконання законних вимог Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 188-26. Порушення порядку подання інформації Антимонопольному комітету України, його територіальним відділеням Неподання, подання не в повному обсязі або подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальним відділеням у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки - тягне за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян". "Стаття 244-16. Органи Антимонопольного комітету України Антимонопольний комітет України, адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, державний уповноважений Антимонопольного комітету України; адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції (статті 188-24, 188-25, 188-26 цього Кодексу).  
10. 3) у статті 221 цифри "164-3, 166-1 - 166-4" виключити;      4) у статті 221 та частині першій статті 294 цифри "164-3, 166-1 - 166-4" виключити;  
11. 4) доповнити Кодекс статтею 244-9 такого змісту: "Стаття 244-9. Органи Антимонопольного комітету України   -4- Буждиган П.П.
доповнити Кодекс статтею 244-16 такого змісту: "Стаття 244-16. Органи Антимонопольного комітету України Органи Антимонопольного комітету України (Антимонопольний комітет України, територіальні відділення Антимонопольного комітету України) розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції (статті 188-22, 188-23, 188-24 цього Кодексу). Від імені Антимонопольного комітету України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Антимонопольний комітет України як вищий колегіальний орган, адміністративні колегії Антимонопольного комітету України, державний уповноважений Антимонопольного комітету України; від імені територіального відділення Антимонопольного комітету України - адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України".  
Враховано    
12. Органи Антимонопольного комітету України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням антимонопольного законодавства (статті 166-3, 185-11, 188-12, 188-13 цього Кодексу), та накладають адміністративні стягнення.       
13. Від імені органів Антимонопольного комітету України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова, державні уповноважені Антимонопольного комітету України, голови територіальних відділень, їх заступники та особи, що виконують їх обов'язки";       
14. 5) у статті 255:   -5- Черняк В.К.
У статті 255: а) у пункті 1 частини першої: в абзаці другому цифри "164-165-2" замінити цифрами "164, 164-1 - 164-2, 164-4 - 164-10, 165-1, 165-2" абзац двадцятий виключити; у зв'язку з цим абзаци двадцять перший - тридцять другий вважати відповідно абзацами двадцятим - тридцять першим; б) у частині другій: в абзаці першому цифри "244-8" замінити цифрами "244-9"; доповнити пунктом 16 такого змісту: "16) працівники Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень уповноважені на проведення перевірок, отримання документів та іншої інформації, проникнення до житла чи до володіння юридичної або фізичної особи, проведення огляду чи обшуку, вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи чи інші носії інформації, дослідження при розгляді справ про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, розслідування при розгляді справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (статті 164-3, 188-15, 188-16, 188-17)";  
Враховано редакційно   5) у статті 255:  
15. абзац тридцять сьомий пункту 1 частини першої виключити; в абзаці першому частини другої цифри "244-8" замінити цифрами "244-9";       
16. частину другу доповнити пунктом 13 такого змісту:       
17. "13) уповноважені на це працівники органів Антимонопольного комітету України (статті 166-3, 185-11, 188-12, 188-13)";   -6- Буждиган П.П.
у статті 255: абзац двадцятий пункту 1 частини першої виключити;  
Враховано   абзац двадцятий пункту 1 частини першої виключити; в абзаці першому частини другої цифри "244-15" замінити цифрами "244-16";  
    -7- Буждиган П.П.
в абзаці першому частини другої цифри "244-15" замінити цифрами "244-16";  
Враховано    
18. 6) частину першу статті 265 після цифр "234-2" доповнити цифрами "244-9";   -8- Буждиган П.П.
Пункт 6) Законопроекту виключити.  
Враховано    
19. 7) у статті 294 цифри "164-3, 166-1 - 166-4" виключити.   -9- Буждиган П.П.
у частині першій статті 294 цифри "164-3" та "166-1 - 166-4" виключити.  
Враховано    
20. 2. У Законі України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст.296; 1995 р., N 28, ст.202; 1998 р., N 34, ст.229):       
21. 1) у назві статті 19 та в абзаці першому частини першої цієї статті слова "юридичних осіб" виключити;       
22. 2) статтю 20 викласти у такій редакції: "Стаття 20. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства       
23. Громадяни за порушення антимонопольного законодавства несуть адміністративну відповідальність у випадках і порядку, передбачених актами законодавства";       
24. 3. У Законі України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 36, ст.164):   -10- Буждиган П.П.
у статті 1: частину першу після слова "правилам" доповнити словами "зокрема, правилам професійної етики у конкуренції"; частину другу викласти в такій редакції: "Недобросовісної конкуренцією є дії у конкуренції, зокрема, визначені главами 2-4 цього Закону";  
Враховано редакційно   2. У Законі України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 36, ст.164): 1) у статті 1:  
25. 1) частину першу статті 1 після слова "правилам" доповнити словами "професійної етики у конкуренції";   -11- Буждиган П.П.
1. Підпункт перший викласти в такій редакції: "1) у статті 1: у частині першій слова "правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності" замінити словами "торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності, зокрема, правилам професійної етики у конкуренції"; частину другу викласти в такій редакції: "Недобросовісною конкуренцією є дії у конкуренції, зокрема, визначені главами 2 - 4 цього Закону".  
Враховано   у частині першій слова "правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності" замінити словами "торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності, зокрема, правилам професійної етики у конкуренції"; частину другу викласти в такій редакції: "Недобросовісною конкуренцією є дії у конкуренції, зокрема, визначені главами 2 - 4 цього Закону";  
26. 2) частину третю статті 1 виключити;   -12- Буждиган П.П.
2. Підпункт другий викласти в такій редакції: "2) У частині третій статті 1 слова "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" замінити словами "Про захист економічної конкуренції".  
Враховано   2) У частині третій статті 1 слова "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" замінити словами "Про захист економічної конкуренції";  
27. 3) доповнити главу 1 статтею 1-1, виклавши її в такій редакції: "Стаття 1-1. Визначення термінів   -13- Буждиган П.П.
3. Підпункт третій виключити (статтю 1-1 виключити).  
Враховано    
28. Терміни, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення: фірмове найменування - буквенне або словесне позначення суб'єкта господарювання, яке виконує функцію його індивідуалізації в підприємницькій діяльності; комерційна таємниця - інформація, пов'язана з діяльністю суб'єкта господарювання, режим доступу та способи захисту якої визначено суб'єктом господарювання, крім тієї, що згідно із законодавством не може бути віднесена до комерційної таємниці.       
29. Терміни "товар", "конкуренція", "суб'єкт господарювання" "органи державної влади", "органи адміністративно-господарського управління та контролю", "інформація" вживаються у значеннях згідно із Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності";   -14- Черняк В.К.
Статтю 2 Закону викласти в такій редакції: "Стаття 2. Застосування Закону Закон застосовується до відносин, у яких беруть участь суб'єкти господарювання, їх об'єднання, а також органи влади, органи місцевого самоврядування, громадяни, юридичні особи та їх об'єднання, що не є суб'єктами господарювання, у зв'язку з недобросовісною конкуренцією, в тому числі у разі вчинення ними дій за межами України, якщо ці дії мають негативний вплив на конкуренцію на її території, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України";  
Враховано редакційно   3)- статтю 2 викласти в такій редакції: "Стаття 2. Застосування Закону Закон застосовується до відносин, у яких беруть участь суб'єкти господарювання, у зв'язку з недобросовісною конкуренцією, в тому числі у разі вчинення ними дій за межами України, якщо ці дії мають чи можуть мати негативний вплив на конкуренцію на її території, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України"; 4) у статті 3: слова "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" замінити словами "Про захист економічної конкуренції"; слова "Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" замінити словами "Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року"; 5) у статті 4: а) у назві статті слова "чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки" замінити словом "позначень"; б) частину першу викласти в такій редакції: "Неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торгівельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання". 6) у статті 8 слова "чи діяльністю господарюючого суб'єкта (підприємця), які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації господарюючого суб'єкта (підприємця)" замінити словами "чи діяльністю суб'єкта господарювання, в тому числі щодо його товарів, якщо це завдало або могло завдати шкоди суб'єкту господарювання"; 7) статтю 9 виключити; 8) Статті 10 та 11 викласти в такій редакції: "Стаття 10. Схилення до бойкоту суб'єкта господарювання Схиленням до бойкоту суб'єкта господарювання є спонукання його конкурентом, безпосередньо або через іншу особу, іншої особи до відмови від установлення договірних зв'язків із цим суб'єктом господарювання, до невиконання (розірвання) або виконання неналежним чином договірних зобов'язань перед цим суб'єктом господарювання. Стаття 11. Схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника) Схиленням постачальника до дискримінації покупця (замовника) є спонукання постачальника конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через іншу особу, до застосування постачальником до покупця (замовника) невигідних умов у господарській діяльності порівняно із цим чи іншими конкурентами покупця (замовника)". 9) статтю 12 виключити; 10) У статті 13: назву статті після слова "працівника" доповнити словами "посадової особи"; частину першу викласти в такій редакції: "Підкуп працівника, посадової особи постачальника - це надання йому або пропонування йому конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через іншу особу, матеріальних чи інших вигод за неналежне виконання або невиконання працівником, посадовою особою постачальника службових обов'язків, що випливають з укладеного або пов'язані з укладенням між постачальником і покупцем договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, та за не укладення договору"; 11) у статті 14: назву статті після слова "працівника" доповнити словами "посадової особи"; частину першу викласти в такій редакції: "Підкуп працівника, посадової особи покупця (замовника) - це надання або пропонування йому конкурентом постачальника, безпосередньо або через іншу особу, матеріальних чи інших вигод за неналежне виконання або невиконання працівником, посадовою особою покупця (замовника) службових обов'язків, що випливають з укладеного або пов'язані з укладенням між постачальником і покупцем договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, та за не укладення договору". 12) у статті 15 слова "державного органу" замінити словами "органу державної влади, органу місцевого самоврядування";  
    -15- Буждиган П.П.
статтю 2 викласти в такій редакції: "Стаття 2. Застосування Закону Закон застосовується до відносин, у яких беруть участь суб'єкти господарювання, у зв'язку з недобросовісною конкуренцією, в тому числі у разі вчинення ними дій за межами України, якщо ці дії мають чи можуть мати негативний вплив на конкуренцію на її території, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України".  
Враховано    
    -16- Буждиган П.П.
у статті 3: слова "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" замінити словами "Про захист економічної конкуренції"; слова "Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" замінити словами "Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року".  
Враховано    
    -17- Буждиган П.П.
в) у статті 4: 1) у назві статті слова "чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки" замінити словом "позначень";  
Враховано    
    -18- Буждиган П.П.
2) частину першу викласти в такій редакції: "Неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торгівельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання".  
Враховано    
    -19- Буждиган П.П.
У статті 8 слова "чи діяльністю господарюючого суб'єкта (підприємця), які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації господарюючого суб'єкта (підприємця)" замінити словами "чи діяльністю суб'єкта господарювання, в тому числі щодо його товарів, якщо це завдало або могло завдати шкоди суб'єкту господарювання";  
Враховано    
    -20- Буждиган П.П.
статтю 9 виключити;  
Враховано    
    -21- Черняк В.К.
Статті 10 та 11 викласти в такій редакції: "Стаття 10. Схилення до бойкоту суб'єкта господарювання Схиленням до бойкоту суб'єкта господарювання є спонукання його конкурентом, або юридичною чи фізичною особами, які прямо або опосередковано одержують матеріальну чи іншу вигоду від господарської діяльності цього конкурента, іншої особи до відмови від установлення договірних зв'язків із цим суб'єктом господарювання, до невиконання (розірвання) або виконання неналежним чином договірних зобов'язань перед цим суб'єктом господарювання. Стаття 11. Схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника) Схиленням постачальника до дискримінації покупця (замовника) є спонукання постачальника конкурентом покупця (замовника), або юридичною чи фізичною особами, які прямо або опосередковано одержують матеріальну чи іншу вигоду від господарської діяльності цього конкурента, до застосування постачальником до покупця (замовника) невигідних умов у господарській діяльності порівняно із цим чи іншими конкурентами покупця (замовника). Схиленням постачальника до дискримінації покупця (замовника) також вважається вчинення діянь, передбачених частиною першою цієї статті, юридичною чи фізичною особами за пропозицією конкурента чи осіб, які отримують вигоду від господарської діяльності конкурента";  
Враховано редакційно    
    -22- Буждиган П.П.
Статті 10 та 11 викласти в такій редакції: "Стаття 10. Схилення до бойкоту суб'єкта господарювання Схиленням до бойкоту суб'єкта господарювання є спонукання його конкурентом, безпосередньо або через іншу особу, іншої особи до відмови від установлення договірних зв'язків із цим суб'єктом господарювання, до невиконання (розірвання) або виконання неналежним чином договірних зобов'язань перед цим суб'єктом господарювання. Стаття 11. Схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника) Схиленням постачальника до дискримінації покупця (замовника) є спонукання постачальника конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через іншу особу, до застосування постачальником до покупця (замовника) невигідних умов у господарській діяльності порівняно із цим чи іншими конкурентами покупця (замовника)".  
Враховано    
    -23- Буждиган П.П.
статтю 12 виключити;  
Враховано    
    -24- У статті 13: назву статті після слова "працівника" доповнити словами "посадової особи"; частину першу викласти в такій редакції: "Підкуп працівника, посадової особи постачальника - це надання йому або пропонування йому конкурентом покупця (замовника), або юридичною чи фізичною особами, які прямо або опосередковано одержують матеріальну чи іншу вигоду від господарської діяльності цього конкурента, матеріальних чи інших вигод за неналежне виконання або невиконання працівником, посадовою особою постачальника службових обов'язків, що випливають з укладеного або пов'язані з укладенням між постачальником і покупцем договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, та за неукладення договору"; доповнити частиною другою такого змісту: "Підкупом працівника, посадової особи постачальника вважається також вчинення юридичною чи фізичною особами діянь, передбачених частиною першою цієї статті, за пропозицією конкурента покупця (замовника) чи осіб, які отримують вигоду від господарської діяльності цього конкурента". У зв'язку з чим частину другу вважати відповідно частиною третьою.  Враховано редакційно    
    -25- Буждиган П.П.
У статті 13: назву статті після слова "працівника" доповнити словами "посадової особи"; частину першу викласти в такій редакції: "Підкуп працівника, посадової особи постачальника - це надання йому або пропонування йому конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через іншу особу, матеріальних чи інших вигод за неналежне виконання або невиконання працівником, посадовою особою постачальника службових обов'язків, що випливають з укладеного або пов'язані з укладенням між постачальником і покупцем договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, та за не укладення договору";  
Враховано    
    -26- Буждиган П.П.
у статті 14: назву статті після слова "працівника" доповнити словами "посадової особи"; частину першу викласти в такій редакції: "Підкуп працівника, посадової особи покупця (замовника) - це надання або пропонування йому конкурентом постачальника, безпосередньо або через іншу особу, матеріальних чи інших вигод за неналежне виконання або невиконання працівником, посадовою особою покупця (замовника) службових обов'язків, що випливають з укладеного або пов'язані з укладенням між постачальником і покупцем договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, та за не укладення договору".  
Враховано    
    -27- Буждиган П.П.
У статті 14: назву статті після слова "працівника" доповнити словами "посадової особи"; частину першу викласти в такій редакції: "Підкуп працівника, посадової особи покупця (замовника) - це надання або пропонування йому конкурентом постачальника, або юридичною чи фізичною особами, які прямо або опосередковано одержують матеріальну чи іншу вигоду від господарської діяльності цього конкурента, матеріальних чи інших вигод за неналежне виконання або невиконання працівником, посадової особи покупця (замовника) службових обов'язків, що випливають з укладеного або пов'язані з укладенням між постачальником і покупцем договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, та за неукладення договору"; доповнити частиною другою такого змісту: "Підкупом працівника, посадової особи покупця (замовника) вважається також вчинення юридичною чи фізичною особами діянь, передбачених частиною першою цієї статті, за пропозицією конкурента постачальника чи осіб, які отримують вигоду від господарської діяльності цього конкурента"; У зв'язку з чим частину другу вважати відповідно частиною третьою.  
Враховано редакційно    
    -28- Черняк В.К.
У статті 15 слова "державного органу" замінити словами "органу державної влади, органу місцевого самоврядування";  
Враховано    
    -29- Буждиган П.П.
у статті 15 слова "державного органу" замінити словами "органу державної влади, органу місцевого самоврядування";  
Немає висновку    
30. 4) доповнити главу 3 статтею 15-1: "Стаття 15-1. Поширення інформації, що вводить в оману   -30- Буждиган П.П.
Підпункт 4 виключити  
Враховано    
31. Поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення одній, декільком особам або невизначеному колу осіб недостовірних відомостей, які вплинули або можуть вплинути на наміри цієї чи інших осіб щодо придбання чи реалізації товарів, робіт, послуг суб'єкта господарювання, який здійснив повідомлення. Інформацією, що вводить в оману, визнається, зокрема, повідомлення, що: містить неправдиві або неточні відомості щодо виробників товарів, робіт, послуг, щодо кількості, комплектності, стандарту, характеристик, властивостей, походження товарів, робіт, послуг, щодо способу виготовлення, особливостей реалізації товарів, робіт, послуг, цін на них; приписує юридичним і фізичним особам повноваження, яких вони не мають, або відносини, в яких вони не перебувають; містить посилання на обсяги продажу чи поставки товарів, проведення робіт, надання послуг, яких фактично не було досягнуто на день поширення інформації";   -31- Буждиган П.П.
Статті 17 та 18 викласти в такій редакції: "Стаття 17. Розголошення комерційної таємниці "Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без дозволу особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням відповідних обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання". Стаття 18. Схилення до розголошення комерційної таємниці Схиленням до розголошення комерційної таємниці є спонукання особи, якій були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням відповідних обов'язків відомості, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання";  
Враховано   13) статтю 17 викласти в такій редакції: "Стаття 17. Розголошення комерційної таємниці Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без дозволу особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням відповідних обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання"; 14) статтю 18 викласти в такій редакції: "Стаття 18. Схилення до розголошення комерційної таємниці Схиленням до розголошення комерційної таємниці є спонукання особи, якій були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням відповідних обов'язків відомості, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання"; 15) у статті 19 слова "неправомірно здобутих" виключити; 16) статтю 20 викласти в такій редакції: "Стаття 20. Види відповідальності  
    -32- Буждиган П.П.
у статті 19 виключити слова "неправомірно здобутих".  
Враховано    
    -33- Буждиган П.П.
статтю 20 викласти в такій редакції: "Стаття 20. Види відповідальності Вчинення дій, визначених цим Законом, як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Законом".  
Враховано    
32. 5) у статті 20 слово "адміністративну" виключити;      Вчинення дій, визначених цим Законом, як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Законом";  
33. 6) назву та частину першу статті 21 викласти в такій редакції: "Стаття 21. Накладення штрафів за недобросовісну конкуренцію   -34- У ст.21 слова "до п'яти" замінити на "від п'яти до дев'яти".  Враховано редакційно    
34. Вчинення суб'єктами господарювання дій, що визначені Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення на них штрафів у розмірі до п'яти відсотків виручки від реалізації товарів, робіт, послуг особи, яка вчинила порушення за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф";   -35- Буждиган П.П.
статтю 21 викласти в такій редакції: "Стаття 21. Накладення штрафів за недобросовісну конкуренцію Вчинення суб'єктами господарювання дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Накладення штрафу здійснюється відповідно до частин третьої - сьомої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції".  
Враховано   17) статтю 21 викласти в такій редакції: "Стаття 21. Накладення штрафів за недобросовісну конкуренцію Вчинення суб'єктами господарювання дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Накладення штрафу здійснюється відповідно до частин третьої - сьомої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції";  
35. 7) статті 22 та 23 виключити;   -36- Статтю 23 викласти в такій редакції: "Стаття 23. Адміністративна відповідальність Вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, громадянами, працівниками та посадовими особами суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, тягне за собою накладення адміністративного стягнення згідно із законодавством";  Відхилено   18) статті 22 та 23 виключити; 19) Статтю 24 викласти в такій редакції: "Стаття 24. Відшкодування шкоди Особи, яким завдано майнову (матеріальну) та (або) моральну шкоду внаслідок вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, можуть звернутися до суду із заявою про її відшкодування";  
    -37- статтю 24 викласти в такій редакції: "Стаття 24. Відшкодування шкоди Особи, яким заподіяно шкоду внаслідок вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, можуть звернутися до суду із заявою про їх відшкодування".  Враховано редакційно    
    -38- Буждиган П.П.
Статтю 24 викласти в такій редакції: "Стаття 24. Відшкодування шкоди Особи, яким завдано майнову (матеріальну) та (або) моральну шкоду внаслідок вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, можуть звернутися до суду із заявою про її відшкодування".  
Враховано    
36. 8) статтю 25 викласти в такій редакції: "Стаття 25. Вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання   -39- Буждиган П.П.
У статті 25: частину першу викласти у такій редакції: "У разі визнання вчинення порушень, передбачених статтями 4 та (або) 6 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України або особи, права яких порушені, мають право звернутися до суду із заявою про вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням та (або) копій виробів іншого суб'єкта господарювання як у виробника, так і у продавця"; частину третю викласти у такій редакції: "Рішення про вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання приймається у разі, коли можливість змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання не може бути усунена іншим шляхом".  
Враховано   20) У статті 25:  
37. У разі встановлення порушень, передбачених статтями 4 і 6 цього Закону, Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення або особи, права яких порушені, мають право у судовому порядку вимагати безоплатного вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням та (або) копій виробів іншого суб'єкта господарювання як у виробника, так і у продавця.      частину першу викласти у такій редакції: "У разі визнання вчинення порушень, передбачених статтями 4 та (або) 6 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України або особи, права яких порушені, мають право звернутися до суду із заявою про вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням та (або) копій виробів іншого суб'єкта господарювання як у виробника, так і у продавця";  
38. Порядок використання вилучених товарів визначається Кабінетом Міністрів України";   -40- Буждиган П.П.
у статті 26 слова "Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення" замінити словами "органи Антимонопольного комітету України";  
Враховано   частину третю викласти у такій редакції: "Рішення про вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання приймається у разі, коли можливість змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання не може бути усунена іншим шляхом"; 21) у статті 26: слова "Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення" замінити словами "органи Антимонопольного комітету України"; 22) Статтю 27 викласти в такій редакції: "Стаття 27. Процесуальні засади діяльності Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень щодо захисту від недобросовісної конкуренції Процесуальні засади діяльності Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень щодо захисту від недобросовісної конкуренції, зокрема, розгляд справ про недобросовісну конкуренцію, порядок виконання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень, їх перевірка, перегляд, оскарження та гарантії учасників процесу, інші питання щодо захисту від недобросовісної конкуренції регулюються законодавством про захист економічної конкуренції з урахуванням особливостей, визначених цим Законом"; 23) у статті 28: частину другу викласти в такій редакції: "Закінчення строку звернення із заявою є підставою для відмови у прийнятті заяви, якщо орган Антимонопольного комітету України не визнає поважними причини пропуску строку звернення із заявою"; частину третю виключити; 24) після статті 28 доповнити статтею 28-1 такого змісту: "Стаття 28-1. Строк давності притягнення до відповідальності за недобросовісну конкуренцію Строк давності притягнення до відповідальності за недобросовісну конкуренцію становить три роки з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення - з дня закінчення вчинення порушення. 25) статтю 29 викласти у такій редакції: "Стаття 29. Попереднє рішення у справі У процесі розгляду справи органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти попереднє рішення за умов та у порядку, передбаченому статтею 47 Закону України "Про захист економічної конкуренції";  
    -41- Черняк В.К.
Статтю 27 викласти в такій редакції: "Стаття 27. Процесуальні засади діяльності Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень щодо захисту від недобросовісної конкуренції Розгляд справ про недобросовісну конкуренцію, відповідальність за порушення, порядок виконання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень, їх перевірка, перегляд, оскарження, інші питання щодо захисту від недобросовісної конкуренції, здійснюється відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.  
Враховано редакційно    
    -42- Буждиган П.П.
Статтю 27 викласти в такій редакції: "Стаття 27. Процесуальні засади діяльності Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень щодо захисту від недобросовісної конкуренції Процесуальні засади діяльності Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень щодо захисту від недобросовісної конкуренції, зокрема, розгляд справ про недобросовісну конкуренцію, порядок виконання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень, їх перевірка, перегляд, оскарження та гарантії учасників процесу, інші питання щодо захисту від недобросовісної конкуренції регулюються законодавством про захист економічної конкуренції з урахуванням особливостей, визначених цим Законом";  
Враховано    
    -43- Буждиган П.П.
у статті 28: частини другу та третю викласти в такій редакції: "Закінчення строку звернення із заявою є підставою для відмови у прийнятті заяви, якщо органи Антимонопольного комітету України не визнають поважними причини пропуску строку звернення із заявою. Органи Антимонопольного комітету України можуть розпочати розгляд справи про недобросовісну конкуренції за власною ініціативою у випадках, коли негативні наслідки вчинення дій, які визнаються недобросовісною конкуренцією, поширюються на значну частину суб'єктів господарювання та/або споживачів, мають значення для національної безпеки, оборони або суспільних інтересів";  
Враховано редакційно    
    -44- Буждиган П.П.
у статті 28: частину другу викласти в такій редакції: "Закінчення строку звернення із заявою є підставою для відмови у прийнятті заяви, якщо орган Антимонопольного комітету України не визнає поважними причини пропуску строку звернення із заявою"; частину третю виключити;  
Враховано    
    -45- Буждиган П.П.
після статті 28 доповнити статтею 28-1 такого змісту: "Стаття 28-1. Строк давності притягнення до відповідальності за недобросовісну конкуренцію Строк давності притягнення до відповідальності за недобросовісну конкуренцію становить п'ять років з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення - з дня закінчення вчинення порушення. Перебіг строку давності зупиняється на час розгляду органом Антимонопольного комітету України справи про недобросовісну конкуренцію".  
Враховано редакційно    
    -46- Буждиган П.П.
після статті 28 доповнити статтею 28-1 такого змісту: "Стаття 28-1. Строк давності притягнення до відповідальності за недобросовісну конкуренцію Строк давності притягнення до відповідальності за недобросовісну конкуренцію становить три роки з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення - з дня закінчення вчинення порушення.  
Враховано    
    -47- Буждиган П.П.
статтю 29 викласти у такій редакції: "Стаття 29. Заходи, що забезпечують виконання рішень органів Антимонопольного комітету України У процесі розгляду справ органи Антимонопольного комітету України за поданою заявником заявою про вжиття заходів для відвернення негативних та непоправних наслідків для заявника, а також про вжиття заходів щодо забезпечення виконання рішення органу Антимонопольного комітету України, якщо їх невжиття може ускладнити чи зробити неможливим його виконання, можуть прийняти: попереднє рішення про заборону особі (відповідачу), в діях якої вбачаються ознаки порушення, вчиняти певні дії чи зобов'язання вчинити певні дії; розпорядження про накладення арешту на майно (товари із неправомірно використаним позначенням та (або) копій виробів), що належить виробнику, продавцю, у випадку розгляду справ про порушення, передбачених статтями 4 і 6 цього Закону. У разі закриття розгляду справи у зв'язку з недоведенням вчинення порушення відповідач може звернутися до суду про відшкодування йому заявником збитків, завданих діями, передбаченими частиною першою цієї статті. Накладення арешту на майно (товари із неправомірно використаним позначенням та (або) копій виробів), що належить виробнику, продавцю, проводиться в порядку, передбаченому частинами п'ятою, шостою статті 44 Закону України "Про захист економічної конкуренції". Попереднє рішення, розпорядження органу Антимонопольного комітету України, передбачене частиною першою цієї статті, у п'ятнадцятиденний строк з дня його одержання, може бути оскаржене в порядку, визначеному статтею 60 Закону України "Про захист економічної конкуренції", а розпорядження голови територіального відділення Антимонопольного комітету України - оскаржене до місцевого господарського суду. Цей строк не може бути поновлено. Попереднє рішення, якщо в ньому не зазначено коротший строк, втрачає чинність з дня отримання відповідачем рішення органу Антимонопольного комітету України за результатами розгляду справи".  
Враховано редакційно    
    -48- Буждиган П.П.
статтю 29 викласти у такій редакції: "Стаття 29. Попереднє рішення у справі У процесі розгляду справи органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти попереднє рішення за умов та у порядку, передбаченому статтею 47 Закону України "Про захист економічної конкуренції".  
Враховано    
39. 9) у статті 30:   -49- Буждиган П.П.
"27) у статті 30: у назві статті слова "Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень" замінити словами "органів Антимонопольного комітету України"; у частині першій: в абзаці першому слова "Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення" замінити словами "Органи Антимонопольного комітету України"; абзац шостий викласти в такій редакції: "закриття провадження у справі"; абзац сьомий виключити; частину другу виключити частину третю викласти у такій редакції: "У випадках надходження від заявника клопотання про відмову від заяви про захист своїх прав, органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти рішення про закриття провадження у справі";  
Враховано   26) у статті 30: у назві статті слова "Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень" замінити словами "органів Антимонопольного комітету України"; у частині першій: в абзаці першому слова "Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення" замінити словами "Органи Антимонопольного комітету України";  
40. абзац шостий частини першої та частину третю виключити;      абзац шостий викласти в такій редакції: "закриття провадження у справі"; абзац сьомий виключити;  
41. частину другу викласти у такій редакції: "Рішення про накладення штрафів у розмірах понад тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються виключно Антимонопольним комітетом України, адміністративними колегіями на їх засіданнях";   -50- Буждиган П.П.
у частині першій: в абзаці першому слова "Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення" замінити словами "Органи Антимонопольного комітету України"; абзац шостий викласти в такій редакції: "зобов'язання органу влади, органу місцевого самоврядування, органу адміністративно-господарського управління та контролю скасувати або змінити прийняте ним неправомірне рішення чи розірвати укладені ними угоди"; абзац сьомий виключити; частину другу викласти в такій редакції: "Рішення про накладення штрафів у розмірах понад тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються виключно Антимонопольним комітетом України, адміністративними колегіями Антимонопольного комітету України на їх засіданнях"; частину третю викласти в такій редакції: "У випадках надходження від заявника клопотання про відмову від заяви про захист своїх прав, органи Антимонопольного комітету України, за відсутності наслідків, передбачених частиною третьою статті 28 цього Закону, можуть прийняти рішення про закриття провадження у справі".  
Враховано редакційно   частину другу виключити частину третю викласти у такій редакції: "У випадках надходження від заявника клопотання про відмову від заяви про захист своїх прав, органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти рішення про закриття провадження у справі"; 27) статті 31 та 32 виключити;  
    -51- Буждиган П.П.
Статті 31 та 32 виключити.  
Враховано    
42. 10) у частині першій статті 32 слова "Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів, арбітражного суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських арбітражних судів" замінити словами "суду, арбітражного суду";   -52- Буждиган П.П.
Друге речення частини першої статті 33 викласти в такій редакції: "Правила професійної етики у конкуренції погоджуються Антимонопольним комітетом України у встановленому ним порядку".  
Враховано   28) друге речення частини першої статті 33 викласти в такій редакції: "Правила професійної етики у конкуренції погоджуються Антимонопольним комітетом України у встановленому ним порядку";  
43. 11) у тексті Закону слова "господарюючий суб'єкт (підприємець)" в усіх відмінках та числі замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках та числі.   -53- Буждиган П.П.
у тексті Закону слова "господарюючий суб'єкт (підприємець)" в усіх відмінках і числі замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках і числі; слова "підприємницька діяльність" у всіх відмінках і числі замінити словами "господарської діяльності" у відповідних відмінках і числі.  
Враховано   29) у тексті Закону слова "господарюючий суб'єкт (підприємець)" в усіх відмінках і числі замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках і числі; слова "підприємницька діяльність" у всіх відмінках і числі замінити словами "господарської діяльності" у відповідних відмінках і числі.  
44. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.