Кількість абзаців - 211 Таблиця поправок


Про забезпечення доказів у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про забезпечення доказів у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України   -1- Кармазін Ю.А.
Назва Закону не відповідає його суті, оскільки в Законі, крім норм Закону України "Про забезпечення доказів у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України", вносяться ще і зміни до 3 кодексів (Кримінального, про адміністративні правопорушення та Цивільного процесуального) і Закону України "Про захист економічної конкуренції". Прийняття змін до цих нормативно-правових актів повинна відбуватися у вигляді окремих законів до кожного з цих актів.  
Відхилено   Про забезпечення доказів у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України  
3. Цей Закон регулює питання збирання, оцінки та зберігання доказів у справах про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, порушення законодавства про захист економічної конкуренції і покликаний забезпечити підвищення ефективності розгляду цих справ.   -2- Беспалий Б.Я.
У преамбулі текст "законодавства про захист економічної конкуренції" замінити текстом "конкуренційного законодавства". Аналогічно у всьму тексті закону.  
Враховано редакційно   Цей Закон визначає умови і порядок збирання доказів у справах порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі - конкуренційне законодавство).  
    -3- Буждиган П.П.
Преамбулу викласти у такій редакції: "Цей Закон визначає умови і порядок збирання доказів у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі - конкуренційне законодавство)".  
Враховано    
4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
5. Стаття 1. Визначення понять      Стаття 1. Визначення термінів  
6. Поняття "економічна конкуренція", "інформація", "монополізація", "органи влади", "об'єднання", "органи адміністративно-господарського управління та контролю", "органи Антимонопольного комітету України", "суб'єкт господарювання" вживаються в цьому Законі у значенні, поданому в Законі України "Про захист економічної конкуренції".   -4- Буждиган П.П.
2. Статтю 1 викласти у такій редакції: "Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі під терміном "уповноважені особи Антимонопольного комітету України" розуміються органи Антимонопольного комітету України, голови територіальних відділень Антимонопольного комітету України, уповноважені ними працівники апарату Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень. Поняття "економічна конкуренція", "інформація", "органи влади", "об'єднання", "органи адміністративно-господарського управління та контролю", "органи Антимонопольного комітету України", "суб'єкт господарювання" вживаються в цьому Законі у значенні, поданому в Законі України "Про захист економічної конкуренції".  
Враховано редакційно   У цьому Законі під терміном "уповноважені особи Антимонопольного комітету України" розуміються органи Антимонопольного комітету України, голови територіальних відділень Антимонопольного комітету України, уповноважені ними працівники апарату Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень. Терміни "економічна конкуренція", "інформація", "органи влади", "об`єднання", "органи адміністративно-господарського управління та контролю", "органи Антимонопольного комітету України", "суб`єкт господарювання" вживаються в цьому Законі у значенні, поданому в Законі України "Про захист економічної конкуренції".  
7. Стаття 2. Докази у справах      Стаття 2. Докази у справах  
8. Доказами у справах про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України (далі - справи), можуть бути будь-які фактичні дані, одержані в установленому порядку, які дають можливість установити наявність чи відсутність обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються на основі пояснень сторін, третіх осіб, посадових і службових осіб та громадян, письмових і речових доказів та висновків експерта.   -5- Беспалий Б.Я.
У статті 2 перше речення після тесту "в установленому порядку" доповнити слово "законом".  
Враховано   Стаття 2. Докази у справах Доказами у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України (далі - справа), можуть бути будь-які фактичні дані, які дають можливість встановити наявність чи відсутність обставин (фактів), які мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються за допомогою таких засобів доказування як пояснення заявника, відповідача, третіх осіб, їх представників, інших осіб, письмові і речові докази, висновки експертів.  
    -6- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 2 викласти в такій редакції: "Доказами у справах про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, порушення законодавства про економічну конкуренцію, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України (далі-справи), можуть бути будь-які дані, одержані в порядку установленому Законом, які дають можливість установити наявність чи відсутність обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються на основі пояснень сторін, третіх осіб, посадових і службових осіб та громадян, письмових і речових доказів та висновків експерта".  
Враховано частково    
    -7- Буждиган П.П.
Статтю 2 викласти в такій редакції "Доказами у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України (далі - справа), можуть бути будь-які фактичні дані, які дають можливість встановити наявність чи відсутність обставин (фактів), які мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються за допомогою таких засобів доказування як пояснення заявника, відповідача, третіх осіб, їх представників, інших осіб, письмові і речові докази, висновки експертів".  
Враховано    
9. Стаття 3. Збирання доказів      Стаття 3. Збирання доказів  
10. 1. Збирання доказів у справах здійснюється державними уповноваженими Антимонопольного комітету України, головами територіальних відділень Антимонопольного комітету України, уповноваженими ними працівниками апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень (далі - уповноважені особи Антимонопольного комітету України) згідно із законодавством про захист економічної конкуренції та відповідно до цього Закону.   -8- Буждиган П.П.
Частину першу викласти у такій редакції: "1. Збирання доказів у справах здійснюється уповноваженими особами відповідно до цього Закону та інших законів, що регулюють питання захисту економічної конкуренції". Абзац перший частини 2 викласти в такій редакції: "Для забезпечення доказів у справах уповноважені особи Антимонопольного комітету України, мають право".  
Враховано редакційно   1. Збирання доказів у справах здійснюється уповноваженими особами Антимонопольного комітету України відповідно до цього Закону та інших законів, що регулюють питання захисту економічної конкуренції. Для забезпечення доказів у справах уповноважені особи Антимонопольного комітету України, мають право:  
11. 2. З метою збирання доказів у справах уповноважені особи Антимонопольного комітету України мають право:   -9- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 3 викласти в такій редакції: "1. Збирання доказів у справах здійснюється державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, головами територіальних відділень Антимонопольного комітету України, уповноваженими ними працівниками апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень (далі - уповноважені особи Антимонопольного комітету України) відповідно до цього Закону та інших законів, що регулюють питання захисту економічної конкуренції"  
Враховано редакційно    
    -10- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 3 викласти в такій редакції: "2. З метою збирання доказів у справах, порушених відповідно до законів про захист економічної конкуренції, уповноважені особи Антимонопольного комітету України мають право."  
Враховано редакційно    
12. вимагати та одержувати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових і службових осіб та працівників, інших фізичних і юридичних осіб предмети, документи, інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі інформацію з обмеженим доступом;      вимагати та одержувати від суб`єктів господарювання, об`єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових і службових осіб та працівників, інших фізичних і юридичних осіб предмети, документи, інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом;  
13. викликати для надання пояснень у справах до Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень у визначеному цим Законом порядку посадових і службових осіб та працівників суб'єктів господарювання, їх структурних підрозділів, філій, представництв, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, які є сторонами, третіми особами у справі;   -11- Буждиган П.П.
Абзац третій частини 2 викласти в такій редакції: "викликати для надання пояснень посадових осіб і працівників суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філій, представництв, а також фізичних осіб."  
Враховано   викликати для надання пояснень посадових осіб і працівників суб`єктів господарювання, об`єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філій, представництв, а також фізичних осіб;  
    -12- Беспалий Б.Я.
Пункти 3 - 5 частини 2 статті 3 вилучити.  
Враховано частково редакційно   
14. на підставі розпорядження державного уповноваженого, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України проводити огляд та обшук у службових приміщеннях та транспортних засобах суб'єктів господарювання - юридичних осіб, вилучати, накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;   -13- Буждиган П.П.
Абзац четвертий частини 2 викласти в такій редакції: "проводити вилучення та (або) накладення арешту на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі."  
Враховано   проводити вилучення та (або) накладення арешту на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі;  
    -14- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини 2 статті 3 викласти в такій редакції: "на підставі вмотивованого розпорядження державного уповноваженого, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України з санкції прокурора чи його заступника, за винятком житла чи іншого володіння особи, проводити огляд та обшук у службових приміщеннях та транспортних засобах суб'єктів господарювання - юридичних осіб, вилучати, накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі незалежно від їх місця знаходження. У невідкладних випадках обшук за винятком житла чи іншого володіння особи, може бути проведений без санкції прокурора, але з наступним повідомленням прокурора в добовий строк про проведений обшук та його результати."  
Відхилено    
15. на підставі рішення суду проникати до житла чи іншого володіння особи, проводити в них огляд та обшук, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі;   -15- Буждиган П.П.
Абзац п'ятий частини викласти у такій редакції: "проводити обшук службового приміщення та транспортних засобів юридичної особи - суб'єкта господарювання, об'єднання"  
Враховано   проводити обшук службового приміщення та транспортних засобів юридичної особи - суб`єкта господарювання, об`єднання;  
16. одержувати від органів внутрішніх справ допомогу в проведенні огляду та обшуку, здійсненні вилучення або накладення арешту на предмети, документи, інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі;   -16- Буждиган П.П.
В абзаці шостому частини 2 слова "огляду та" замінити словами "перевірки". Абзац сьомий після слів "суб'єктами господарювання" доповнити словами "об'єднаннями".  
Враховано   одержувати від органів внутрішніх справ допомогу в проведенні перевірки, обшуку, здійсненні вилучення або накладення арешту на предмети, документи, інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі;  
17. проводити перевірки додержання законодавства про захист економічної конкуренції органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктами господарювання.   -17- Кармазін Ю.А.
Пункт 6 частини 2 статті 2 викласти в такій редакції: "проводити перевірки додержання законів про захист економічної конкуренції органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктами господарювання"  
Враховано редакційно   проводити перевірки додержання законодавства про захист економічної конкуренції органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, суб`єктами господарювання, об`єднаннями; здійснювати інші повноваження, визначені Законом України "Про Антимонопольний комітет України". 2. Збирання доказів у справах здійснюється за принципами верховенства права, законності і пропорційності (відповідності).  
    -18- Буждиган П.П.
1.Доповнити частину 2 новим абзацом восьмим такого змісту: "здійснювати інші повноваження, визначені Законом України "Про Антимонопольний комітет України". 2. Доповнити новою частиною такого змісту: Збирання доказів у справах здійснюється за принципами верховенства права, законності і пропорційності (відповідності).  
Враховано    
18. Розділ ІІ. ПОЯСНЕННЯ У СПРАВАХ       
19. Стаття 4. Виклик для надання пояснень       
20. 1. Виклик для надання пояснень здійснюється шляхом надіслання повістки рекомендованим поштовим відправленням або вручення її особі, яка викликається, кур'єром під розписку, а у разі тимчасової відсутності особи - повнолітньому члену її сім'ї чи адміністрації підприємства (установи, організації) за місцем її роботи.       
21. У повістці зазначається: місце, час, підстава і мета виклику, прізвище, ім'я і по батькові особи, яка викликається, правові наслідки ухилення від виклику. Повістка повинна бути підписана державним уповноваженим Антимонопольного комітету України чи головою територіального відділення Антимонопольного комітету України, містити прізвище та ім'я і номер службового телефону.       
22. Якщо виклик припадає на робочий час, керівник підприємства, установи чи організації, де працює особа, яка викликається, зобов'язаний надати їй можливість з'явитися за викликом.   -19- Кармазін Ю.А.
До частини 1 статті 4 додати після пункту 3 новий пункт такого змісту: "Особа може викликатися поза часу з 9 до 18-00 чи у вихідні дні тільки за згодою цієї особи." -  
Враховано редакційно    
23. 2. Повістка про виклик повинна бути завчасно вручена особі, яка викликається, але у будь-якому разі не пізніше ніж за три дні до визначеної у виклику дати явки.       
24. 3. В Антимонопольному комітеті України та його територіальних відділеннях ведеться облік надіслання та вручення повісток про виклик.       
25. 4. За злісне ухилення від явки за викликом або перешкоджання явці за викликом особи, зазначені в абзаці третьому частини другої статті 3 цього Закону, несуть відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.       
26. 5. У разі коли з поважних причин особа, яку викликають, не може з'явитися, уповноважена особа Антимонопольного комітету України може вимагати від неї надіслання письмових пояснень, що повинні містити відповіді на поставлені запитання.       
27. Стаття 5. Пояснення у справі       
28. 1. Поясненням є усне чи письмове надання особою інформації про обставини, що мають значення для справи, зокрема дані нею відповіді на поставлені запитання. Пояснення можуть братися у фізичної особи, якій відома інформація про будь-які обставини, що підлягають встановленню у справі.       
29. 2. Уповноважені особи Антимонопольного комітету України мають право вимагати від осіб надання письмових пояснень.       
30. Перед наданням пояснень у справі особа, яка повинна їх надати, попереджається про відповідальність за ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації уповноваженій особі Антимонопольного комітету України.       
31. 3. Від надання пояснень мають право відмовитися:       
32. фізична особа - щодо самої себе;   -20- Довгий С.О.
Абзац перший частини третьої статті 5 викласти в такій редакції: "Фізична особа має право відмовитись від надання пояснень щодо самої себе, подружжя, батьків, дітей, рідних братів і сестер, діда, баби, онуків, усиновлювачів та усиновлених осіб, а також інших членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається згідно з Сімейним кодексом України."  
Враховано редакційно    
33. подружжя, батьки, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки - щодо кожного з перелічених близьких родичів.   -21- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини 3 статті 5 після слів "мають право відмовитися:" викласти в такій редакції: "подружжя, батьки, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, а також інші члени сім'ї, визнані такими відповідно до законодавства - щодо кожного з перелічених близьких родичів."  
Враховано редакційно    
34. Дипломатичні агенти, члени адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави, члени дипломатичного персоналу та адміністративно-технічного персоналу представництва іноземної держави при міжнародній організації універсального характеру, члени їх сімей, які проживають разом з ними і не є громадянами України, або у відповідних випадках також не проживають в Україні постійно, а також члени обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва, які не є громадянами України або не проживають у ній постійно, стосовно дій, вчинених ними під час виконання своїх обов'язків, не зобов'язані давати пояснення у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України.       
35. Працівники консульської установи іноземної держави можуть викликатися для надання пояснень як свідки, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, але вони не зобов'язані надавати пояснення з питань, що стосуються консульських функцій, або надавати офіційну кореспонденцію і документи, що стосуються їх функцій.       
36. 4. Пояснення надаються особою в зазначеному у виклику місці або в будь-якому іншому місці, узгодженому з нею.       
37. 5. Не можуть бути доказами у справі повідомлені особами дані, джерело яких невідоме. Якщо пояснення ґрунтуються на інформації, одержаній від інших осіб, пояснення беруться також у цих осіб.       
38. 6. За згодою викликаної особи допускається фіксування її пояснень за допомогою засобів аудіо- чи відеозапису.   -22- Кармазін Ю.А.
У статті 5 додати нову частину 7 такого змісту: "При проведені дій передбачених цим Законом виконуються вимоги встановлені статтями 19 та 128 Кримінального процесуального кодексу України"  
Відхилено    
39. Стаття 6. Протокол пояснень у справі       
40. 1. Усні пояснення осіб фіксуються у протоколі, в якому повинні бути зазначені:   -23- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 6 викласти в такій редакції: "1. Усні пояснення осіб фіксуються у протоколі пояснень у справі, в якому повинні бути зазначені:" В подальшому в цій статті слово "протокол" доповнити словами "пояснень у справі".  
Враховано редакційно    
41. найменування органу Антимонопольного комітету України, який розглядає справу;       
42. назва і номер справи, у якій надається пояснення;       
43. час і місце складення протоколу;       
44. прізвище, ім'я і по батькові особи, яка надає пояснення уповноваженій особі Антимонопольного комітету України, найменування документа, що посвідчує особу, яка надає пояснення, або відмітка про те, що ідентифікацію цієї особи зроблено з її слів;       
45. відомості щодо попередження особи про відповідальність за ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації уповноваженим особам Антимонопольного комітету України;       
46. зміст пояснень, що мають значення для справи, відомості про фіксування пояснень за допомогою технічних засобів.       
47. Про відмову особи надати пояснення робиться запис у протоколі.       
48. 2. Протокол зачитується особі, яка надала пояснення, при цьому їй роз'яснюється право робити зауваження чи заперечення щодо змісту протоколу. Вставки і поправки повинні бути застережені в протоколі перед підписами. Протокол підписується уповноваженою особою Антимонопольного комітету України, яка одержала пояснення, та особою, яка їх надала.       
49. Стаття 7. Звернення до суду з поданням про надання особою пояснень у суді під присягою       
50. 1. У разі коли інші засоби для встановлення доказів у справі відсутні чи виявились безрезультатними, або потребують надмірних витрат, а особи, зазначені в абзацах другому і третьому частини другої статті 3 цього Закону, ухиляються від надання пояснень у справі, державний уповноважений Антимонопольного комітету України, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України подають до місцевого загального суду за місцем проживання особи, яка повинна надати пояснення, подання про надання цією особою пояснень уповноваженим особам Антимонопольного комітету України у суді під присягою.   -24- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 7 викласти в такій редакції: "1.У разі коли особи, зазначені в абзацах другому і третьому частини другої статті 3 цього Закону, ухиляються від надання пояснень у справі, державний уповноважений Антимонопольного комітету України, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України подають до місцевого загального суду за місцем проживання особи, яка повинна надати пояснення, подання про надання цією особою пояснень у суді під присягою".  
Враховано частково    
51. 2. Подання до суду надсилається у письмовій формі і повинне містити:       
52. найменування суду, до якого воно подається;       
53. найменування органу Антимонопольного комітету та дату прийняття ним розпорядження про початок розгляду справи;       
54. прізвище, ім'я і по батькові особи, яка повинна надати пояснення під присягою, та адресу, за якою вона проживає чи перебуває;       
55. виклад обставин, на яких ґрунтується необхідність надання пояснення під присягою, перелік питань, з яких необхідно одержати пояснення;       
56. строк, протягом якого необхідно надати пояснення під присягою;       
57. прізвище, ім'я і по батькові уповноважених осіб Антимонопольного комітету України та інших осіб, які будуть ставити запитання зазначеній особі та одержувати пояснення.       
58. 3. До подання додається квитанція про надіслання копії подання особі, яка повинна надати пояснення під присягою.   -25- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 7 викласти в такій редакції: "До подання додається належним чином завірена копія розпорядження про початок розгляду справи, квитанція про надіслання особі, яка повинна надати пояснення під присягою належних чином завірених копій подання та розпорядження про початок розгляду справи".  
Враховано редакційно    
59. 4. Подання підписується державним уповноваженим Антимонопольного комітету України чи головою територіального відділення Антимонопольного комітету України.   -26- Кармазін Ю.А.
В частині 4 статті 7 наприкінці додати слова: "і скріплюється печаткою із зображенням Гербу України."  
Відхилено    
60. 5. За звернення до суду з поданням державне мито не сплачується.   -27- Беспалий Б.Я.
Частину 5 ст. 7 вилучити.  
Відхилено    
    -28- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 7 виключити.  
Відхилено    
61. Стаття 8. Постановлення суддею ухвали за результатами розгляду подання       
62. 1. Суддя постановляє не пізніше ніж через п'ять днів після надходження подання ухвалу про надання у суді пояснення під присягою або про відмову у цьому і надсилає її Антимонопольному комітету України чи його територіальному відділенню та особі, яка повинна надати пояснення під присягою.   -29- Довгий С.О.
Частину першу статті 8 після слова "п'ять" доповнити словом "робочих".  
Враховано    
63. 2. В ухвалі зазначається: найменування суду та дата постановлення ухвали, прізвище, ім'я і по батькові судді, особи, яка повинна надати пояснення під присягою, державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення, який надіслав подання, питання, з яких повинне бути надано пояснення під присягою, день і час надання у суді пояснення під присягою або мотиви відмови у цьому.       
64. 3. Ухвала про надання пояснення під присягою чи про його відмову є остаточною і оскарженню не підлягає.       
65. 4. У разі ухилення від явки за ухвалою суду для надання пояснень під присягою особу, яка викликається, може бути органом внутрішніх справ піддано приводу.       
66. Стаття 9. Надання правової допомоги       
67. Особі, яка повинна надати пояснення в суді під присягою, правова допомога за її бажанням може надаватися у порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України, адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.   -30- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 9 викласти в такій редакції: " Особі, яка повинна надати пояснення у справі чи пояснення в суді під присягою, правова допомога за її бажанням може надаватися у порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України, захисником чи законним представником на любому етапі відносин цієї особи уповноваженими особами Антимонопольного комітету України чи з судом".  
Враховано редакційно    
68. Стаття 10. Приведення до присяги       
69. 1. До надання пояснень у суді особа, яка повинна їх надати, суддею приводиться до присяги.       
70. 2. Перед приведенням до присяги суддя повідомляє особі про кримінальну відповідальність за відмову від надання, надання у поясненні в суді під присягою завідомо недостовірної інформації чи відомої особі інформації не в повному обсязі уповноваженим особам Антимонопольного комітету України, про що зазначається у протоколі.   -31- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 10 викласти в такій редакції: "2. Перед приведенням до присяги суддя повідомляє особу про кримінальну відповідальність за: відмову від надання пояснень в суді під присягою щодо питань, що містяться у подані державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України; надання під присягою завідомо неправдивої інформації; надання особою під присягою відомої їй інформації не в повному обсязі; про що зазначається у протоколі."  
Враховано редакційно    
71. 3. Особа, яка надає пояснення, складає присягу такого змісту:       
72. "Я (прізвище, ім'я і по батькові), повністю усвідомлюючи свою відповідальність за відмову від надання, надання у поясненні завідомо недостовірної інформації чи відомої мені інформації не в повному обсязі, присягаю говорити все, що мені відомо у справі, і тільки правду".       
73. Присяга проголошується особою усно, після чого нею підписується текст присяги.       
74. Підписаний особою текст присяги долучається до справи.       
75. 4. Після приведення особи до присяги суддя дає дозвіл на проведення опитування. Участь судді у проведенні опитування не є обов'язковою.   -32- Довгий С.О.
Друге речення частини четвертої статті 10 викласти у такій редакції: "Участь судді у проведені опитування є обов'язковою."  
Відхилено    
    -33- Кармазін Ю.А.
У частині 4 статті 10 друге речення вилучити.  
Враховано    
76. Стаття 11. Пояснення осіб під присягою       
77. 1. Опитування розпочинається з пропозиції уповноваженої особи Антимонопольного комітету України розповісти все, що особі відомо з питань, з яких повинні бути надані пояснення, після чого запитання їй ставить уповноважена особа Антимонопольного комітету України.       
78. 2. Опитування проводиться лише з тих питань, для надання пояснень з яких особу приведено до присяги.       
79. 3. Протокол ведеться уповноваженою особою Антимонопольного комітету України відповідно до вимог статті 6 цього Закону. При цьому у протоколі зазначається прізвище, ім'я і по батькові судді та учасників опитування. Протокол підписується уповноваженою особою Антимонопольного комітету України та особою, яка надала пояснення. Відмова підписати протокол, підстави для такої відмови, заперечення чи зауваження щодо його змісту заносяться до протоколу.   -34- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 11 викласти в такій редакції: "Протокол ведеться секретарем судового засідання, відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України. Протокол підписується уповноваженою особою Антимонопольного комітету України, що задає запитання та особою, яка надала пояснення. Відмова підписати протокол, підстави для такої відмови, заперечення чи зауваження щодо його змісту заносяться до протоколу".  
Враховано частково    
80. 4. У разі порушення присяги під час надання пояснення у суді уповноваженим особам Антимонопольного комітету України особа притягається в установленому законом порядку до кримінальної відповідальності.   -35- Беспалий Б.Я.
Ч. 4 ст. 11 після тексту "в установленому" доповнити словом "законом".  
Відхилено положення вилучено  Розділ ІІ. ВИТРЕБУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ПОЯСНЕННЯ У СПРАВАХ Стаття 4. Витребування інформації 1. Інформація, необхідна для забезпечення доказів у справі може витребовуватися від суб`єктів господарювання, об`єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю, а також від їх територіально відокремлених структурних підрозділів (філій, представництв тощо), посадових осіб та працівників. 2. У запиті інформації вказується посада, прізвище та ініціали особи, яка вимагає надання інформації, фактичні та правові підстави витребування інформації, строк її подання, номер службового телефону. У запиті інформації має бути попереджено про обов`язковість її надання та про відповідальність за її неподання чи подання в неповному обсязі у встановлений строк та за подання недостовірної інформації. 3. У разі неможливості з об`єктивних причин надати витребувану інформацію у встановлений у запиті строк, особа до закінчення строку подання інформації може подати письмове вмотивоване клопотання про продовження строку подання інформації. Особа, яка витребовує інформацію, може, за результатами розгляду клопотання, встановити новий строк подання інформації, про що повідомляється особа, яка подала клопотання. 4. Для забезпечення надання повної та достовірної інформації, особи, в яких вона витребовується, можуть консультуватись щодо порядку надання та змісту витребуваної інформації з уповноваженими особами Антимонопольного комітету України. 5. Неподання, подання в неповному обсязі або подання недостовірної інформації спричиняє встановлену законом відповідальність. Стаття 5. Вручення письмового запиту інформації 1. Інформація витребується листом, який надсилається рекомендованим поштовим відправленням на адресу суб`єкта господарювання, об`єднання або територіально відокремлених структурних підрозділів (філій, представництв тощо) або вручається кур`єром під розписку особам, уповноваженим отримувати кореспонденцію. Обов`язок подання витребуваної інформації покладається на суб`єкт господарювання, об`єднання. 2. Запит інформації, зокрема надісланий рекомендованою кореспонденцією або кур`єром із зворотною розпискою, вважається також врученим юридичній особі, якщо він одержаний будь-яким працівником цієї юридичної особи, що підтверджується повідомленням про вручення або розпискою в одержанні запиту (кореспонденції) із зазначенням прізвища працівника та дати одержання кореспонденції. 3. У разі, якщо особою, в якої витребується інформація, або її працівниками чиняться будь-які перешкоди для належного вручення запиту, запит може бути опубліковано в офіційному друкованому виданні відповідної обласної ради за останнім відомим місцезнаходженням юридичної особи чи місцем проживання фізичної особи. Запит вважається врученим через десять днів з дня його опублікування. Стаття 6. Виклик для надання пояснень 1. Виклик для надання пояснень здійснюється шляхом надіслання повістки рекомендованим поштовим відправленням або вручення її особі, яка викликається, кур`єром під розписку, а у разі тимчасової відсутності особи - повнолітньому члену її сім`ї чи керівникові (особі, яка його заміщує) підприємства (установи, організації) за місцем її роботи. 2. У повістці зазначається: ім`я фізичної особи, яку викликають; підстави і мета виклику; дата, час і місце надання пояснень; обов`язок адресата повідомити про наявність поважних причин неможливості прибути для надання пояснень у зазначений у повістці час; роз`яснення правових наслідків ухилення від виклику; обов`язок особи, яка одержала повістку через тимчасову відсутність адресату, за першої можливості вручити її адресату. Повістка повинна бути підписана державним уповноваженим Антимонопольного комітету України чи головою територіального відділення Антимонопольного комітету України, містити його прізвище та ім`я а також номер службового телефону. 3. Якщо виклик припадає на робочий час, керівник підприємства, установи чи організації, де працює особа, яка викликається, зобов`язаний надати їй можливість з`явитися за викликом. Особа може викликатися в робочі дні з 9 до 18 години, а у вихідні дні тільки за згодою цієї особи. 4. Повістка про виклик повинна бути завчасно вручена особі, яка викликається, але у будь-якому разі не пізніше ніж за сім днів до визначеної у виклику дати явки для надання пояснень. 5. У разі коли з поважних причин особа, яку викликають, не може з`явитися, уповноважена особа Антимонопольного комітету України може вимагати від неї надіслання письмових пояснень, що повинні містити відповіді на поставлені запитання. Стаття 7. Пояснення у справі 1. Поясненням є усне чи письмове надання особою інформації про обставини, що мають значення для справи, зокрема дані нею відповіді на поставлені запитання. Пояснення можуть братися у фізичної особи, якій може бути відома інформація про будь-які обставини, що мають значення для справи. 2. Уповноважені особи Антимонопольного комітету України мають право вимагати від осіб надання письмових пояснень. Перед наданням пояснень у справі особа, яка повинна їх надати, попереджається про відповідальність за ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації уповноваженій особі Антимонопольного комітету України. 3. Від надання пояснень мають право відмовитися: фізична особа - щодо самої себе; подружжя, батьки, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, а також інші члени сім`ї, коло яких встановлюється законом, - щодо кожного з перелічених близьких родичів. Дипломатичні агенти, члени адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави, члени дипломатичного персоналу та адміністративно-технічного персоналу представництва іноземної держави при міжнародній організації універсального характеру, члени їх сімей, які проживають разом з ними і не є громадянами України, або у відповідних випадках також не проживають в Україні постійно, а також члени обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва, які не є громадянами України або не проживають у ній постійно, стосовно дій, вчинених ними під час виконання своїх обов`язків, не зобов`язані давати пояснення у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України. Працівники консульської установи іноземної держави можуть викликатися для надання пояснень, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, але вони не зобов`язані надавати пояснення з питань, що стосуються консульських функцій, або надавати офіційну кореспонденцію і документи, що стосуються виконання цих функцій. 4. Пояснення надаються особою в зазначеному у виклику місці або в будь-якому іншому місці, узгодженому з уповноваженою особою Антимонопольного комітету України. 5. Не можуть бути доказами у справі повідомлені особами дані, джерело яких невідоме. Якщо пояснення ґрунтуються на інформації, одержаній від інших осіб, пояснення беруться також у цих осіб. 6. Пояснення можуть фіксуватися засобами аудіо запису, а за згодою особи, яка надає пояснення - засобами відеозапису. Стаття 8. Протокол пояснення у справі 1. Усні пояснення осіб фіксуються у протоколі пояснення у справі, в якому повинні бути зазначені: найменування органу Антимонопольного комітету України, який розглядає справу; назва і номер справи, у якій надається пояснення; час і місце отримання пояснень у справі; прізвище, ім`я і по батькові особи, яка надає пояснення уповноваженій особі Антимонопольного комітету України, найменування документа, що посвідчує особу, яка надає пояснення, або відмітка про те, що ідентифікацію цієї особи зроблено з її слів; відомості щодо попередження особи про відповідальність за неподання, подання не в повному обсязі або подання недостовірної інформації; зміст пояснень, що мають значення для справи, відомості про фіксування пояснень за допомогою технічних засобів. Про відмову особи надати пояснення робиться запис у протоколі. 2. Протокол зачитується особі, яка надала пояснення, при цьому їй роз`яснюється право робити зауваження чи заперечення щодо змісту протоколу. Вставки і поправки повинні бути застережені в протоколі перед підписами. Протокол підписується уповноваженою особою Антимонопольного комітету України, яка одержала пояснення, та особою, яка їх надала. Про відмову особи, яка надала пояснення, підписати протокол, зазначається у протоколі. Стаття 9. Звернення до суду з поданням про надання особою пояснень у суді під присягою 1. У разі коли особи, зазначені в абзацах третьому і четвертому частини першої статті 3 цього Закону, надають пояснення, що суперечать іншим доказам у справі, державний уповноважений Антимонопольного комітету України, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України подають до окружного адміністративного суду за місцем проживання (перебування) особи, яка повинна надати пояснення, подання про надання цією особою пояснень у суді під присягою. 2. Подання до суду надсилається у письмовій формі і повинне містити: найменування суду, до якого воно подається; найменування органу Антимонопольного комітету та дату прийняття ним розпорядження про початок розгляду справи; прізвище, ім`я і по батькові особи, яка повинна надати пояснення під присягою, та адресу, за якою вона проживає, перебуває або працює; виклад обставин, на яких ґрунтується необхідність надання пояснення під присягою, перелік питань, з яких необхідно одержати пояснення; строк, протягом якого необхідно надати пояснення під присягою; прізвище, ім`я і по батькові уповноважених осіб Антимонопольного комітету України та інших осіб, які будуть ставити запитання зазначеній особі та одержувати пояснення. 3. До подання додається копія розпорядження про початок розгляду справи. 4. Подання підписується державним уповноваженим Антимонопольного комітету України чи головою територіального відділення Антимонопольного комітету України. 5. За звернення до суду з поданням державне мито не сплачується. Стаття 10. Постановлення суддею ухвали за результатами розгляду подання 1. Суддя постановляє не пізніше ніж через п`ять робочих днів після надходження подання ухвалу про надання у суді пояснення під присягою або про відмову у цьому і надсилає її Антимонопольному комітету України чи його територіальному відділенню та особі, яка повинна надати пояснення під присягою. 2. В ухвалі зазначається: найменування суду та дата постановлення ухвали, прізвище, ім`я і по батькові судді, особи, яка повинна надати пояснення під присягою, державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення, який надіслав подання, питання, з яких повинне бути надано пояснення під присягою, день і час надання у суді пояснення під присягою або мотиви відмови у цьому. 3. Ухвала про надання пояснення під присягою є остаточною і оскарженню не підлягає. 4. У разі ухилення від явки за ухвалою суду для надання пояснень під присягою особу, яка викликається, може бути органом внутрішніх справ піддано приводу. Стаття 11. Надання правової допомоги Особа, яка бере участь у справі, має право на правову допомогу, яка надається адвокатами або іншими фахівцями в галузі права в порядку, встановленому законом. Стаття 12. Приведення до присяги 1. До надання пояснень у суді особа, яка повинна їх надати, суддею приводиться до присяги в порядку, передбаченому статтею 141 Кодексу адміністративного судочинства України. 2. Перед приведенням до присяги суддя під розписку повідомляє особі про кримінальну відповідальність за надання завідомо недостовірної інформації, відмову від надання пояснень з питань, з яких повинно бути надано пояснення під присягою. 3. Після приведення особи до присяги суддя дає дозвіл на отримання пояснення. Стаття 13. Пояснення осіб під присягою 1. Отримання пояснення розпочинається з пропозиції уповноваженої особи Антимонопольного комітету України розповісти все, що особі відомо з питань, з яких повинні бути надані пояснення, після чого запитання їй ставить уповноважена особа Антимонопольного комітету України. 2. Отримання пояснення проводиться лише з тих питань, для надання пояснень з яких особу приведено до присяги. 3. Про надання пояснення під присягою складається протокол пояснення під присягою, який ведеться уповноваженою особою Антимонопольного комітету України відповідно до статті 8 цього Закону. При цьому у протоколі зазначається прізвище, ім`я і по батькові судді та уповноваженої особи Антимонопольного комітету України. Протокол підписується уповноваженою особою Антимонопольного комітету України та особою, яка надала пояснення. Відмова підписати протокол, причини такої відмови, заносяться до протоколу. 4. Судом отримання пояснення фіксується технічними засобами. 5. Роздрукований технічний запис отримання пояснення надається уповноваженим особам Антимонопольного комітету України безкоштовно та долучається до матеріалів справи разом з протоколом. 6. Особи, які надавали пояснення, мають право ознайомитися з протоколом пояснення під присягою та роздрукованим технічним записом та протягом семи днів з дня надання пояснень подати письмові зауваження щодо їхньої неповноти або неправильності.  
    -36- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 11 викласти в такій редакції: "4. У разі порушення присяги під час надання пояснення у суді особа притягається в установленому порядку до кримінальної відповідальності."  
Відхилено положення вилучено   
    -37- Буждиган П.П.
Розділ ІІ викласти в такій редакції: "Розділ ІІ. ВИТРЕБУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ПОЯСНЕННЯ У СПРАВАХ Стаття 4. Витребування інформації 1. Інформація, необхідна для забезпечення доказів у справі може витребовуватися від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю, а також від їх територіально відокремлених структурних підрозділів (філій, представництв тощо), посадових осіб та працівників. 2. У запиті інформації вказується посада, прізвище та ініціали особи, яка вимагає надання інформації, фактичні та правові підстави витребування інформації, строк її надання, номер службового телефону. У запиті інформації має бути попереджено про обов'язковість її надання та про відповідальність за її неподання чи подання в неповному обсязі у встановлений строк та за подання недостовірної інформації. 3. У разі неможливості з об'єктивних причин надати витребувану інформацію у встановлений у запиті строк, особа до закінчення строку подання інформації може подати письмове вмотивоване клопотання про продовження строку подання інформації, вказавши причини, що перешкоджають своєчасному наданню інформації. Особа, яка витребовує інформацію, може, за результатами розгляду клопотання, встановити новий строк подання інформації, про що повідомляється особа, яка подала клопотання. 4. Для забезпечення надання повної та достовірної інформації, особи, в яких вона витребовується, можуть консультуватись щодо порядку надання та змісту витребуваної інформації з уповноваженими особами Антимонопольного комітету України. 5. Неподання, подання в неповному обсязі або подання недостовірної інформації спричиняє встановлену законом відповідальність. Стаття 5. Вручення письмового запиту інформації 1. Інформація витребується листом, який надсилається рекомендованим поштовим відправленням на адресу суб'єкта господарювання, об'єднання або територіально відокремлених структурних підрозділів (філій, представництв тощо) або вручається кур'єром під розписку особам, уповноваженим отримувати кореспонденцію. Обов'язок подання витребуваної інформації покладається на суб'єкт господарювання, об'єднання. 2. Запит інформації, зокрема надісланий рекомендованою кореспонденцією або кур'єром із зворотною розпискою, вважається також врученим юридичній особі, якщо він одержаний будь-яким працівником цієї юридичної особи, що підтверджується повідомленням про вручення або розпискою в одержанні запиту (кореспонденції) із зазначенням прізвища працівника та дати одержання кореспонденції. 3. У разі, якщо особою, в якої витребується інформація, або її працівниками чиняться будь-які перешкоди для належного вручення запиту, запит може бути опубліковано в офіційному друкованому виданні відповідної обласної ради за останнім відомим місцезнаходженням юридичної особи чи місцем проживання фізичної особи. Запит вважається врученим через десять днів з дня його опублікування. Стаття 6. Виклик для надання пояснень 1. Виклик для надання пояснень здійснюється шляхом надіслання повістки рекомендованим поштовим відправленням або вручення її особі, яка викликається, кур'єром під розписку, а у разі тимчасової відсутності особи - повнолітньому члену її сім'ї чи керівникові (особі, яка його заміщує) підприємства (установи, організації) за місцем її роботи. 2. У повістці зазначається: ім'я фізичної особи, яку викликають; підстави і мета виклику; дата, час і місце надання пояснень; обов'язок адресата повідомити про наявність поважних причин неможливості прибути для надання пояснень у зазначений у повістці час; роз'яснення правових наслідків ухилення від виклику; обов'язок особи, яка одержала повістку через тимчасову відсутність адресату, за першої можливості вручити її адресату. Повістка повинна бути підписана державним уповноваженим Антимонопольного комітету України чи головою територіального відділення Антимонопольного комітету України, містити його прізвище та ім'я а також номер службового телефону. 3. Якщо виклик припадає на робочий час, керівник підприємства, установи чи організації, де працює особа, яка викликається, зобов'язаний надати їй можливість з'явитися за викликом. Особа може викликатися в робочі дні з 9 до 18 години, а у вихідні дні тільки за згодою цієї особи. 4. Повістка про виклик повинна бути завчасно вручена особі, яка викликається, але у будь-якому разі не пізніше ніж за сім днів до визначеної у виклику дати явки для надання пояснень. 5. У разі коли з поважних причин особа, яку викликають, не може з'явитися, уповноважена особа Антимонопольного комітету України може вимагати від неї надіслання письмових пояснень, що повинні містити відповіді на поставлені запитання. Стаття 7. Пояснення у справі 1. Поясненням є усне чи письмове надання особою інформації про обставини, що мають значення для справи, зокрема дані нею відповіді на поставлені запитання. Пояснення можуть братися у фізичної особи, якій може бути відома інформація про будь-які обставини, що мають значення для справи. 2. Уповноважені особи Антимонопольного комітету України мають право вимагати від осіб надання письмових пояснень. Перед наданням пояснень у справі особа, яка повинна їх надати, попереджається про відповідальність за ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації уповноваженій особі Антимонопольного комітету України. 3. Від надання пояснень мають право відмовитися: фізична особа - щодо самої себе; подружжя, батьки, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, а також інші члени сім'ї, коло яких встановлюється законом, - щодо кожного з перелічених близьких родичів. Дипломатичні агенти, члени адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави, члени дипломатичного персоналу та адміністративно-технічного персоналу представництва іноземної держави при міжнародній організації універсального характеру, члени їх сімей, які проживають разом з ними і не є громадянами України, або у відповідних випадках також не проживають в Україні постійно, а також члени обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва, які не є громадянами України або не проживають у ній постійно, стосовно дій, вчинених ними під час виконання своїх обов'язків, не зобов'язані давати пояснення у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України. Працівники консульської установи іноземної держави можуть викликатися для надання пояснень, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, але вони не зобов'язані надавати пояснення з питань, що стосуються консульських функцій, або надавати офіційну кореспонденцію і документи, що стосуються виконання цих функцій. 4. Пояснення надаються особою в зазначеному у виклику місці або в будь-якому іншому місці, узгодженому з уповноваженою особою Антимонопольного комітету України. 5. Не можуть бути доказами у справі повідомлені особами дані, джерело яких невідоме. Якщо пояснення ґрунтуються на інформації, одержаній від інших осіб, пояснення беруться також у цих осіб. 6. Пояснення можуть фіксуватися засобами аудіо запису, а за згодою особи, яка надає пояснення - засобами відеозапису. Стаття 8. Протокол пояснення у справі 1. Усні пояснення осіб фіксуються у протоколі пояснення у справі, в якому повинні бути зазначені: найменування органу Антимонопольного комітету України, який розглядає справу; назва і номер справи, у якій надається пояснення; час і місце отримання пояснень у справі; прізвище, ім'я і по батькові особи, яка надає пояснення уповноваженій особі Антимонопольного комітету України, найменування документа, що посвідчує особу, яка надає пояснення, або відмітка про те, що ідентифікацію цієї особи зроблено з її слів; відомості щодо попередження особи про відповідальність за неподання, подання не в повному обсязі або подання недостовірної інформації; зміст пояснень, що мають значення для справи, відомості про фіксування пояснень за допомогою технічних засобів. Про відмову особи надати пояснення робиться запис у протоколі. 2. Протокол зачитується особі, яка надала пояснення, при цьому їй роз'яснюється право робити зауваження чи заперечення щодо змісту протоколу. Вставки і поправки повинні бути застережені в протоколі перед підписами. Протокол підписується уповноваженою особою Антимонопольного комітету України, яка одержала пояснення, та особою, яка їх надала. Про відмову особи, яка надала пояснення, підписати протокол, зазначається у протоколі. Стаття 9. Звернення до суду з поданням про надання особою пояснень у суді під присягою 1. У разі коли особи, зазначені в абзацах третьому і четвертому частини першої статті 3 цього Закону, надають пояснення, що суперечать іншим доказам у справі, державний уповноважений Антимонопольного комітету України, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України подають до окружного адміністративного суду за місцем проживання (перебування) особи, яка повинна надати пояснення, подання про надання цією особою пояснень у суді під присягою. 2. Подання до суду надсилається у письмовій формі і повинне містити: найменування суду, до якого воно подається; найменування органу Антимонопольного комітету та дату прийняття ним розпорядження про початок розгляду справи; прізвище, ім'я і по батькові особи, яка повинна надати пояснення під присягою, та адресу, за якою вона проживає, перебуває або працює; виклад обставин, на яких ґрунтується необхідність надання пояснення під присягою, перелік питань, з яких необхідно одержати пояснення; строк, протягом якого необхідно надати пояснення під присягою; прізвище, ім'я і по батькові уповноважених осіб Антимонопольного комітету України та інших осіб, які будуть ставити запитання зазначеній особі та одержувати пояснення. 3. До подання додається копія розпорядження про початок розгляду справи. 4. Подання підписується державним уповноваженим Антимонопольного комітету України чи головою територіального відділення Антимонопольного комітету України. 5. За звернення до суду з поданням державне мито не сплачується. Стаття 10. Постановлення суддею ухвали за результатами розгляду подання 1. Суддя постановляє не пізніше ніж через п'ять робочих днів після надходження подання ухвалу про надання у суді пояснення під присягою або про відмову у цьому і надсилає її Антимонопольному комітету України чи його територіальному відділенню та особі, яка повинна надати пояснення під присягою. 2. В ухвалі зазначається: найменування суду та дата постановлення ухвали, прізвище, ім'я і по батькові судді, особи, яка повинна надати пояснення під присягою, державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення, який надіслав подання, питання, з яких повинне бути надано пояснення під присягою, день і час надання у суді пояснення під присягою або мотиви відмови у цьому. 3. Ухвала про надання пояснення під присягою є остаточною і оскарженню не підлягає. 4. У разі ухилення від явки за ухвалою суду для надання пояснень під присягою особу, яка викликається, може бути органом внутрішніх справ піддано приводу. Стаття 11. Надання правової допомоги Особа, яка бере участь у справі, має право на правову допомогу, яка надається адвокатами або іншими фахівцями в галузі права в порядку, встановленому законом. Стаття 12. Приведення до присяги 1. До надання пояснень у суді особа, яка повинна їх надати, суддею приводиться до присяги в порядку, передбаченому статтею 141 Кодексу адміністративного судочинства України. 2. Перед приведенням до присяги суддя під розписку повідомляє особі про кримінальну відповідальність за надання завідомо недостовірної інформації, відмову від надання пояснень з питань, з яких повинно бути надано пояснення під присягою. 3. Після приведення особи до присяги суддя дає дозвіл на отримання пояснення. Стаття 13. Пояснення осіб під присягою 1. Отримання пояснення розпочинається з пропозиції уповноваженої особи Антимонопольного комітету України розповісти все, що особі відомо з питань, з яких повинні бути надані пояснення, після чого запитання їй ставить уповноважена особа Антимонопольного комітету України. 2. Отримання пояснення проводиться лише з тих питань, для надання пояснень з яких особу приведено до присяги. 3. Про надання пояснення під присягою складається протокол пояснення під присягою, який ведеться уповноваженою особою Антимонопольного комітету України відповідно до статті 8 цього Закону. При цьому у протоколі зазначається прізвище, ім'я і по батькові судді та уповноваженої особи Антимонопольного комітету України. Протокол підписується уповноваженою особою Антимонопольного комітету України та особою, яка надала пояснення. Відмова підписати протокол, причини такої відмови, заносяться до протоколу. 4. Судом отримання пояснення фіксується технічними засобами. 5. Роздрукований технічний запис отримання пояснення надається уповноваженим особам Антимонопольного комітету України безкоштовно та долучається до матеріалів справи разом з протоколом. 6. Особи, які надавали пояснення, мають право ознайомитися з протоколом пояснення під присягою та роздрукованим технічним записом та протягом семи днів з дня надання пояснень подати письмові зауваження щодо їхньої неповноти або неправильності".  
Враховано редакційно    
81. Розділ ІІІ. ОГЛЯД ТА ОБШУК З МЕТОЮ ВИЛУЧЕННЯЧИ НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА ПРЕДМЕТИ, ДОКУМЕНТИ, ІНШІ НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ДОКАЗАМИ ЧИ ДЖЕРЕЛОМ ДОКАЗІВ У СПРАВІ   -38- Беспалий Б.Я.
Розділ ІІІ вилучити.  
Враховано частково редакцію розділу змінено   
82. Стаття 12. Підстави для проведення огляду та обшуку       
83. Проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку здійснюється на підставі рішення суду, а вчинення цих дій у службових приміщеннях та (або) транспортних засобах, які належать суб'єктам господарювання - юридичним особам, здійснюється на підставі розпорядження державного уповноваженого, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що предмети, документи та інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі (далі - докази у справі), знаходяться у цих приміщеннях чи транспортних засобах та існує загроза, що докази можуть бути знищені, якщо не будуть вчасно вилучені.   -39- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 12 викласти в такій редакції: "Проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку здійснюється на підставі рішення суду, а вчинення цих дій у службових приміщеннях та (або) транспортних засобах, які належать суб'єктам господарювання - юридичним особам, здійснюється на підставі вмотивованого розпорядження державного уповноваженого, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України з санкції прокурора чи його заступника, в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що предмети, документи та інші носії інформації які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі (далі - докази у справі), знаходяться у цих приміщеннях чи транспортних засобах та існує загроза, що докази можуть бути знищені, якщо не будуть вчасно вилучені. У невідкладних випадках, обшук, за винятком житла чи іншого володіння особи, може бути проведений без санкції прокурора, але з обов'язковим зазначенням в розпорядженні причин, що обумовили проведення цієї дії без санкції прокурора чи його заступника, із наступним направленням , протягом доби з моменту проведення цієї дії, копії протоколу обшуку прокуророві. У випадку, якщо при проникненні до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку або вчинення цих дій у службових приміщеннях та (або) транспортних засобах, які належать суб'єктам господарювання - юридичним особам, не були знайдені докази по справі вказані в рішенні, розпорядженні чи санкції, то посадові особи, що прийняли рішення, видали розпорядження чи санкцію на проведення відповідно до Закону несуть відповідальність за неправомірні дії і повинні компенсувати всі збитки нанесені своїми діями потерпілим особам."  
Враховано редакційно    
84. Стаття 13. Звернення до суду за дозволом на проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в ньому огляду та обшуку       
85. 1. Державний уповноважений Антимонопольного комітету України, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України звертається з поданням за одержанням дозволу на проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в ньому огляду та обшуку з метою вилучення чи накладення арешту на докази у справі до місцевого загального суду за місцезнаходженням житла чи іншого володіння особи.   -40- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 13 викласти в такій редакції: "1. Державний уповноважений Антимонопольного комітету України, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України звертається з вмотивованим поданням за одержанням дозволу на проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в ньому огляду та обшуку з метою вилучення чи накладення арешту на докази у справі до місцевого загального суду за місцезнаходженням житла чи іншого володіння особи."  
Враховано частково    
86. 2. Подання надсилається у письмовій формі і повинне містити:       
87. найменування суду, до якого воно подається;       
88. прізвище, ім'я і по батькові фізичної особи, у житлі чи іншому володінні якої повинні проводитися огляд та обшук, адресу, за якою вона проживає;       
89. адресу або місцезнаходження житла чи іншого володіння особи, де повинні проводитися огляд та обшук;       
90. виклад обставин, на яких ґрунтується необхідність проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення огляду та обшуку, відомості щодо доказів у справі, які можуть бути вилучені чи на які може бути накладено арешт.       
91. 3. Подання підписується державним уповноваженим Антимонопольного комітету України чи головою територіального відділення Антимонопольного комітету України.       
92. 4. До подання додається копія розпорядження органу Антимонопольного комітету України про початок розгляду справи, для збирання доказів у якій необхідне проникнення до житла чи іншого володіння особи.   -41- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 13 викласти в такій редакції: "4. До подання додається копія розпорядження органу Антимонопольного комітету України завірена печаткою та підписом керівника цього органу про початок розгляду справи, для збирання доказів у якій необхідне проникнення до житла чи іншого володіння особи."  
Враховано частково    
93. 5. За звернення до суду з поданням державне мито не сплачується.   -42- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 13 виключити.  
Відхилено    
94. Стаття 14. Розгляд судом подання про дозвіл на проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в ньому огляду та обшуку       
95. 1. Суддя повертає подання і додані до нього документи без розгляду не пізніше ніж через три дні після їх надходження у разі недодержання вимог статті 13 цього Закону щодо форми, змісту подання та переліку необхідних документів, про що постановляє ухвалу.       
96. Повернення подання не перешкоджає повторному зверненню з ним до суду в установленому порядку після усунення допущених недоліків.       
97. 2. Суддя не пізніше ніж через п'ять днів з дня прийняття подання розглядає матеріали справи і у разі необхідності вислуховує уповноважених осіб Антимонопольного комітету України, виносить і надсилає органу Антимонопольного комітету України, його територіальному відділенню постанову про надання дозволу на проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення огляду та обшуку або про відмову у цьому.   -43- Довгий С.О.
Частину другу статті 14 після слова "п'ять" доповнити словом "робочих".  
Відхилено    
    -44- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 14 викласти в такій редакції: "2. Суддя не пізніше ніж через п'ять днів з дня прийняття подання розглядає матеріали справи і у разі необхідності вислуховує уповноважених осіб Антимонопольного комітету України, виносить і надсилає органу Антимонопольного комітету України, його територіальному відділенню вмотивовану постанову про надання дозволу на проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення огляду та обшуку або про відмову у цьому."  
Враховано частково    
98. 3. Постанова повинна містити:       
99. найменування суду та дату винесення постанови, прізвище, ім'я і по батькові судді, державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, який звернувся з поданням, та особи, у житлі чи іншому володінні якої повинні проводитися огляд та обшук;       
100. стислий зміст подання і прийняте щодо подання рішення;       
101. адресу особи або місцезнаходження її житла чи іншого володіння, де повинні проводитися огляд та обшук.   -45- Кармазін Ю.А.
В частині 3 статті 14 додати нові пункти 4-6 виклавши їх в такій редакції: "дію (огляд чи обшук) або дії, які мають право вчиняти в житлі чи в іншому володінні особи; які конкретно докази по справі повинні бути знайдені; термін в якій діє це рішення суду."  
Відхилено Статтю вилучено   
102. 4. Постанова судді про надання дозволу на проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення огляду та обшуку чи про відмову у цьому є остаточною і оскарженню не підлягає.       
103. Стаття 15. Вимоги до проведення огляду та обшуку житла чи іншого володіння особи   -46- Довгий С.О.
У статті 15: у частині першій цифри "30" замінити словами "трьох робочих"; частину другу виключити. У зв'язку з цим частини третю-четверту вважати відповідно частинами другою-третьою.  
Відхилено у зв'язку зі зміною редакції розділу   
104. 1. Огляд та обшук проводяться протягом 30 днів з дня одержання відповідної постанови судді.       
105. 2. На клопотання державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України у разі наявності причин, які суддя визнає поважними, строк проведення огляду та обшуку може бути суддею продовжений, про що постановляється ухвала, яка їм надсилається протягом двох днів з дня постановлення.   -47- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 15 викласти в такій редакції: "2. На клопотання державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України у разі наявності причин, які суддя визнає поважними, строк проведення огляду та обшуку може бути суддею продовжений, про що він постановляє ухвалу, яка їм надсилається протягом двох днів з дня постановлення."  
Відхилено у зв'язку зі зміною редакції розділу   
106. 3. Відповідно до постанови судді допускається одноразове проникнення до житла чи іншого володіння особи. Для повторного проникнення до житла чи іншого володіння особи необхідно повторно вносити подання, яке розглядається суддею у порядку, передбаченому статтею 14 цього Закону.       
107. 4. Огляд та обшук житла, іншого володіння особи проводяться із 7 до 22 години.   -48- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 15 викласти в такій редакції: "Обшуки та виїмки повинні провадитись удень, а у невідкладних випадках, мотивація яких повинна бути викладена у рішенні суду і розпорядженні державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України в період з 7 до 22 години."  
Відхилено у зв'язку зі зміною редакції розділу   
108. Стаття 16. Розпорядження про проведення огляду та обшуку, вилучення чи накладення арешту на докази у справі       
109. 1. Державний уповноважений Антимонопольного комітету України, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України приймає розпорядження про проведення огляду та обшуку службових приміщень та (або) транспортних засобів суб'єктів господарювання, житла чи іншого володіння особи, вилучення чи накладення арешту на докази у справі. Розпорядження про проведення огляду та обшуку житла чи іншого володіння особи приймається лише після одержання постанови судді про надання дозволу на проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в ньому огляду та обшуку.   -49- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 16 викласти в такій редакції: "1. Державний уповноважений Антимонопольного комітету України, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України приймає розпорядження про проведення огляду та обшуку службових приміщень та (або) транспортних засобів суб'єктів господарювання, житла чи іншого володіння особи, вилучення чи накладення арешту на докази у справі з урахуванням порядку передбаченою статтею 12 цього Закону. Розпорядження про проведення огляду та обшуку житла чи іншого володіння особи приймається лише після одержання вмотивованої постанови судді про надання дозволу на проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в ньому огляду та обшуку."  
Враховано частково , редакційно   
110. 2. У розпорядженні про проведення огляду та обшуку повинні зазначатися: місце і час його прийняття, номер справи, найменування юридичної особи, у службовому приміщенні та (або) транспортних засобах якої повинні бути проведені огляд та обшук, прізвище, ім'я і по батькові особи, у житлі чи іншому володінні, службовому приміщенні та (або) транспортних засобах якої повинні бути проведені огляд та обшук (далі - обшукувана особа), особи, що прийняла розпорядження, та уповноважених осіб Антимонопольного комітету України, які проводитимуть огляд та обшук, вилучення чи накладення арешту, перелік дій, які належить вчинити, підстави та мета цих дій, строк виконання розпорядження, підпис посадової особи.   -50- Довгий С.О.
Частину другу статті 16 пропонується доповнити новим реченням такого змісту: "Строк виконання розпорядження про проведення огляду та обшуку службових приміщень та (або) транспортних засобів суб'єктів господарювання, житла чи іншого володіння особи, вилучення чи накладення арешту на докази у справі не може перевищувати трьох робочих днів."  
Відхилено у зв'язку зі зміною редакції розділу   
    -51- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 16 викласти в такій редакції: "2. У розпорядженні про проведення огляду та обшуку повинні зазначатися: місце і час його прийняття, номер справи, найменування юридичної особи, у службовому приміщенні та (або) транспортних засобах якої повинні бути проведені огляд та обшук, прізвище, ім'я і по батькові особи, у житлі чи іншому володінні, службовому приміщенні та (або) транспортних засобах якої повинні бути проведені огляд та обшук (далі - особа яку обшукують), особи, що прийняла розпорядження, та прізвище ім'я і по батькові, посада уповноважених осіб Антимонопольного комітету України, які проводитимуть огляд та обшук, вилучення чи накладення арешту, перелік дій, які належить вчинити, підстави та мета цих дій, які конкретно докази по справі повинні бути знайдені строк виконання розпорядження, підпис, прізвище ім'я і по батькові та посада особи, що підписала це розпорядження." Далі по тексту змінити слова "обшукувана особа" на "особа яку обшукують" у всіх відмінках.  
Враховано частково редакційно   
111. Стаття 17. Особи, в присутності яких проводяться огляд та обшук       
112. 1. Огляд та обшук житла чи іншого володіння особи з метою вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації проводяться не менш як двома уповноваженими особами Антимонопольного комітету України в присутності обшукуваної особи або повнолітнього члена її сім'ї, а за відсутності обшукуваної особи або повнолітнього члена її сім'ї - в присутності представника житлово-експлуатаційної організації або виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради.   -52- Довгий С.О.
Ч. 1 ст. 17 викласти в такій редакції: "1. При проведенні огляду або обшуку службових приміщень, робочих місць, транспортних засобах, житла чи іншого володіння особи присутність не менше двох понятих є обов'язковою."  
Враховано редакційно    
    -53- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 17 викласти в такій редакції: "1. Огляд та обшук житла чи іншого володіння особи з метою вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації проводяться у відповідності до вимог Кримінально - процесуального кодексу України не менш як двома уповноваженими особами Антимонопольного комітету України в присутності обшукуваної особи або повнолітнього члена її сім'ї та двох понятих, а за відсутності обшукуваної особи або повнолітнього члена її сім'ї - в присутності представника житлово-експлуатаційної організації або виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради."  
Відхилено у зв'язку зі зміною редакції розділу   
113. 2. Огляд та обшук, вилучення чи накладення арешту в службових приміщеннях та (або) транспортних засобах суб'єктів господарювання, на робочих місцях обшукуваних осіб проводяться в присутності відповідно представників суб'єктів господарювання чи обшукуваних осіб.   -54- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 17 викласти в такій редакції: "2. Огляд та обшук, вилучення чи накладення арешту в службових приміщеннях та (або) транспортних засобах суб'єктів господарювання, на робочих місцях обшукуваних осіб проводяться у відповідності до вимог Кримінально - процесуального кодексу України і в присутності відповідно представників суб'єктів господарювання чи обшукуваних осіб."  
Враховано частково редакційно   
    -55- Довгий С.О.
Доповнити статтю 17 новими частинами другою-шостою у такій редакції: "2. В якості понятих запрошуються дієздатні особи, незацікавлені в результатах огляду або обшуку. Понятими не можуть бути державні службовці, особи, що перебувають у родинних зв'язках з учасниками огляду або обшуку, особи, що перебувають у трудових відносинах з суб'єктом господарювання, особи, які через свої фізичні вади не можуть правильно сприймати факти, які повинні бути ними засвідчені. 3. Поняті, присутні при здійснені огляду або обшуку, засвідчують своїми підписами відповідність правдивої фіксації у протоколі дій, що відбувалися у процесі проведення огляду або обшуку. Зауваження понятих з приводу проведених дій підлягають обов'язковому занесенню до протоколу. 4. Поняті не мають права розголошувати без дозволу обшукуваної особи інформацію, що стала їм відома під час огляду або обшуку, про що робиться відмітка у протоколі. Особи, винні в розголошені цієї інформації, несуть відповідальність згідно чинного законодавства. 5. Огляд та обшук житла чи іншого володіння особи з метою вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації проводяться не менш як двома уповноваженими особами Антимонопольного комітету України в присутності понятих та обшукуваної особи. За відсутності обшукуваної особи - у присутності дієздатного члена її сім'ї або її законного представника. За відсутності обшукуваної особи, дієздатного члена її сім'ї або її законного представника огляд або обшук проводиться за участю понятих та представника житлово-експлуатаційної організації або виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради. 6. Огляд та обшук, вилучення чи накладення арешту в службових приміщеннях та (або) транспортних засобах суб'єктів господарювання проводяться в присутності відповідно понятих, представників суб'єктів господарювання та обшукуваних осіб."  
Враховано частково редакційно   
114. 3. Якщо уповноваженим особам Антимонопольного комітету України чиниться протидія або загрожує небезпека під час проведення огляду та обшуку, вилучення чи накладення арешту на докази у справі орган внутрішніх справ за місцем проведення цих дій на підставі відповідного звернення державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, надає їм відповідну допомогу.   -56- Довгий С.О.
Частину 3 ст. 17 після слова "чиниться" доповнити словом "протиправна".  
Відхилено у зв'язку зі зміною редакції розділу   
115. 4. Обшукуваним особам, працівникам суб'єктів господарювання повинно бути роз'яснене їх право бути присутніми під час проведення дій уповноваженими особами Антимонопольного комітету України і робити заяви з приводу цих дій. Ці заяви підлягають занесенню до протоколу.   -57- Довгий С.О.
Частину 4 ст. 17 після слів "Обшукуваним особам", доповнити словом "понятим". Частини третю-четверту вважати частинами сьомою-восьмою відповідно.  
Відхилено у зв'язку зі зміною редакції розділу   
    -58- Кармазін Ю.А.
У статті 17 додати нову частину 5 такого змісту: " По закінчені обшуку чи огляду особам яких обшукують, а при їх відсутності, присутнім при цьому родичам, їх представнику негайно видають копію протоколу про проведення обшуку чи огляду".  
Відхилено у зв'язку зі зміною редакції розділу   
116. Стаття 18. Обов'язковість видачі предметів і документів       
117. 1. Обшукувана особа чи повнолітні члени її сім'ї, працівники суб'єктів господарювання повинні пред'явити або видати предмети, документи чи їх копії, інші носії інформації на вимогу уповноважених осіб Антимонопольного комітету України під час проведення огляду та обшуку.   -59- Довгий С.О.
У статті 18: у частині першій слово "повнолітні" замінити словом "дієздатні"; доповнити частину другу після слів "носії інформації" словами "що мають відношення до справи".  
Відхилено    
118. 2. Видача і огляд документів, що містять дані, які становлять державну таємницю, проводяться з додержанням законодавства про державну таємницю.   -60- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 18 викласти в такій редакції: "2. Видача і огляд документів, що містять дані, які становлять державну, банківську, комерційну таємницю, або конфіденційну інформацію, проводяться з додержанням вимог Закону про охорону цих таємниць чи інформації".  
Враховано частково редакційно   
119. Стаття 19. Огляд та обшук приміщень дипломатичних представництв, представництв іноземних держав при міжнародних організаціях універсального характеру, консульських установ та приватних резиденцій       
120. 1. Приміщення дипломатичних представництв, представництв іноземних держав при міжнародних організаціях універсального характеру, предмети їх обстановки, інше майно, що в них знаходиться, засоби пересування представництв, приватні резиденції глав дипломатичних представництв, дипломатичних агентів, приватні резиденції глав представництв іноземних держав при міжнародних організаціях універсального характеру, членів дипломатичного персоналу цих представництв не підлягають огляду та обшуку.   -61- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини 1 статті 19 викласти в такій редакції: "У приміщеннях, що їх займають дипломатичні представництва, а також в приміщеннях, де проживають члени дипломатичних представництв та їх сім'ї, які користуються правом дипломатичної недоторканості, обшук і виїмку можна провадити лише за згодою дипломатичного представника і в його присутності. Про згоду дипломатичних представників на обшук або виїмку робиться запит через Міністерство закордонних справ України".  
Враховано частково редакційно   
121. Огляд та обшук консульських приміщень може здійснюватись не інакше як з дозволу глави консульської установи, призначеної ним особи чи глави дипломатичного представництва держави, яку воно представляє, якщо інше не передбачено двосторонньою консульською конвенцією.   -62- Кармазін Ю.А.
Пункт 2-3 частини 1 статті 19 вилучити.  
Відхилено    
122. Приватна резиденція працівників консульських установ іноземної держави в Україні може підлягати огляду та обшуку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.       
123. 2. Під час проведення огляду та обшуку присутність представника Міністерства закордонних справ України є обов'язковою.   -63- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 19 викласти в такій редакції: "2. Огляд, обшук і виїмка в зазначених приміщеннях провадяться обов'язково в присутності прокурора і представника Міністерства закордонних справ".  
Враховано частково редакційно   
124. Стаття 20. Порядок проведення огляду та обшуку       
125. 1. Перед проведенням огляду та обшуку уповноважені особи Антимонопольного комітету України пред'являють обшукуваній особі, а у разі її відсутності повнолітньому члену її сім'ї постанову судді про надання дозволу на проведення в житлі чи іншому володінні цієї особи огляду та обшуку, розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України про проведення огляду та обшуку, вилучення чи накладення арешту на докази у справі, роз'яснюють їм права, обов'язки та відповідальність за порушення покладених на них обов'язків.   -64- Довгий С.О.
У частині 1 ст. 20: у абзаці першому частини першої слово "повнолітньому" замінити словом "дієздатному"; у абзаці другому частини першої слово "повнолітніх" замінити словом "дієздатних"; доповнити абзац другий частини першої після слова "пред'являється" словами "законному представнику обшукуваної особи, а за його відсутності - ".  
Враховано частково редакційно   
    -65- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини 1 статті 20 викласти в такій редакції: "1. Перед проведенням огляду та обшуку, який повинен провадитись у відповідності до вимог Кримінально-процесуального кодексу України не менш як двома уповноваженими особами Антимонопольного комітету України в присутності особи яку обшукують, а у разі її відсутності, повнолітнього члена її сім'ї та двох понятих, уповноважені особами Антимонопольного комітету України пред'являють особі яку обшукують, а у разі її відсутності, повнолітньому члену її сім'ї та понятим оригінал постанови судді про надання дозволу на проведення в житлі чи іншому володінні цієї особи огляду та обшуку, розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України про проведення огляду та обшуку, докази у справі які шукають і які, після їх знаходження, підлягають вилученню чи накладенню арешту, роз'яснюють їм права, обов'язки та відповідальність за порушення покладених на них обов'язків та передають особі а у разі її відсутності, повнолітньому члену її сім'ї чи представнику, належним чином завірені копії постанови судді і розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України ".  
Враховано частково редакційно   
126. У разі відсутності обшукуваної особи чи повнолітніх членів її сім'ї постанова судді та розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України пред'являється представникам житлово-експлуатаційної організації або виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради.   -66- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини 1 статті 20 викласти в такій редакції: "У разі відсутності обшукуваної особи чи повнолітніх членів її сім'ї постанова судді та розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України пред'являється понятим та представникам житлово-експлуатаційної організації або виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради."  
Відхилено у зв'язку зі зміною редакції розділу   
127. У разі коли огляд та обшук проводяться в службових приміщеннях та (або) транспортних засобах суб'єктів господарювання, пред'являється лише розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України.   -67- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини 1 статті 20 викласти в такій редакції: "У разі коли огляд та обшук проводяться в службових приміщеннях та (або) транспортних засобах суб'єктів господарювання, пред'являється лише розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України та санкція прокурора чи його заступника і особі яку обшукують, а у разі її відсутності представнику, належним чином завірені копії розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України про проведення огляду та обшуку та санкцію прокурора чи його заступника."  
Враховано частково редакційно   
    -68- Довгий С.О.
Доповнити частину першу ст. 20 новим абзацем такого змісту: "Постанова судді про надання дозволу на проведення в житлі чи іншому володінні особи огляду та обшуку, розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України про проведення огляду та обшуку, вилучення чи накладення на докази у справі, пред'являється понятим перед початком проведення огляду та обшуку. Понятим роз'яснюються їх права, обов'язки та відповідальність за порушення покладених на них обов'язків."  
Враховано частково редакційно   
128. 2. Обшукуваним особам, працівникам суб'єктів господарювання пропонується видати докази у справі. У разі коли обшукувані особи, працівники суб'єктів господарювання добровільно погоджуються або відмовляються видавати уповноваженим особам Антимонопольного комітету України докази у справі, про це зазначається у протоколі.   -69- Довгий С.О.
У частині 2 ст. 20: доповнити частину після слів "Обшукуваним особам", словами "а за їх відсутності - дієздатним членам їх сім'ї"; доповнити частину після слів "У разі коли обшукувані особи" словами "або дієздатні члени їх сім'ї".  
Відхилено у зв'язку зі зміною редакції розділу   
129. 3. Якщо під час проникнення до житла чи до іншого володіння обшукуваної особи, до службового приміщення та (або) транспортного засобу суб'єкта господарювання чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників, працівники органу внутрішніх справ, які беруть участь у цих діях, можуть застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби відповідно до своїх повноважень.   -70- Довгий С.О.
У частині 3 ст.20: абзац перший частини після слова "чиниться" доповнити словом "протиправна"; абзац другий частини додати словами "тільки за умови присутності понятих"; абзац третій частини після слів "обшукуваної особи" доповнити словами "а за її відсутності - дієздатнами члена її сім'ї".  
Враховано частково редакційно   
130. Проводячи огляд та обшук, уповноважені особи Антимонопольного комітету України мають право відкривати замкнені приміщення і сховища у разі відсутності обшукуваної особи чи працівників суб'єкта господарювання або у зв'язку з відмовою їх відкрити.   -71- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини 3 статті 20 викласти в такій редакції: "Проводячи огляд та обшук, уповноважені особи Антимонопольного комітету України мають право відкривати замкнені приміщення і сховища у разі відсутності обшукуваної особи чи працівників суб'єкта господарювання або у зв'язку з відмовою їх відкрити. При цьому уповноважені особи Антимонопольного комітету України повинні уникати не викликаних необхідністю пошкоджень дверей, замків та інших предметів".  
Враховано частково редакційно   
131. За шкоду, заподіяну майну володільця (користувача) у зв'язку з відмовою обшукуваної особи чи працівників суб'єкта господарювання відкрити замкнені приміщення і сховища, Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення відповідальності не несуть.   -72- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини 3 статті 20 вилучити.  
Враховано частково редакційно   
132. Якщо шкоду майну заподіяно з вини уповноважених осіб Антимонопольного комітету України, володілець (користувач) може звернутися до суду про відшкодування заподіяної йому шкоди в порядку, передбаченому законодавством.       
133. 4. Уповноважені особи Антимонопольного комітету України мають право заборонити особам, що перебувають у приміщенні під час проведення огляду та обшуку, а також особам, які під час проведення цих дій увійшли в приміщення, виходити з нього чи спілкуватися між собою та з іншими особами до закінчення огляду та обшуку.   -73- Довгий С.О.
Доповнити частину четверту ст. 20 новим реченням такого змісту: "У випадках, коли обшукувана особа, дієздатний член її сім'ї або її законний представник реалізують своє право на правову допомогу, уповноважені особи Антимонопольного комітету України не мають права заборонити спілкування між зазначеними особами та особою, яка надає правову допомогу."  
Враховано частково редакційно   
134. 5. Знайдені під час обшуку письмові та речові докази повинні бути оглянуті та описані.   -74- Довгий С.О.
Доповнити статтю 20 новою частиною такого змісту: "Під час огляду, обшуку або виїмки уповноважені особи Антимонопольного комітету України зобов'язані вживати заходів щодо неразголошення виявлених обставин особистого життя обшукуваного та інших осіб, які проживають або тимчасово перебувають у цьому приміщенні."  
Відхилено у зв'язку зі зміною редакції розділу   
135. Стаття 21. Вилучення та накладення арешту на докази у справі       
136. 1. Вилучення та накладення арешту на докази у справі здійснюється у порядку, передбаченому статтею 44 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та цією статтею.   -75- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 21 викласти в такій редакції: "1. Вилучення та накладення арешту на докази у справі здійснюється у порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України, статтею 44 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та цією статтею."  
Відхилено    
137. 2. Арешт доказів у справі полягає у проведенні їх опису та оголошенні заборони розпоряджатися ними, а у разі потреби - в обмеженні права користуватися ними. Види, обсяги і строк обмеження встановлюються уповноваженими особами Антимонопольного комітету України у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей цих предметів, їх значення для обшукуваної особи, необхідності використання та інших обставин.       
138. Порушення заборони уповноваженої особи Антимонопольного комітету України розпоряджатися або користуватися предметами, іншими носіями інформації, на які накладено арешт, спричиняє відповідальність їх зберігача, передбачену законом.       
139. 3. Предмети, документи, інші носії інформації, які підлягають вилученню чи арешту, уповноважені особи Антимонопольного комітету України оглядають і пред'являють присутнім під час проведення огляду та обшуку особам, перелічують їх у протоколі чи в доданому до нього опису із зазначенням їх назви, кількості та суттєвих ознак.       
140. 4. Вилучені предмети, документи, інші носії інформації повинні бути упаковані та опечатані на місці їх вилучення.       
141. 5. У необхідних випадках виявлення, вилучення, накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації фіксується за допомогою відеозапису.       
142. Стаття 22. Протокол проведення огляду та обшуку, вилучення чи накладення арешту на докази у справі       
143. 1. Про огляд та обшук, вилучення чи накладення арешту на предмети, документи, інші носії інформації уповноважені особи Антимонопольного комітету України складають протокол, у якому зазначається:       
144. дата і місце його складення;       
145. адреса або місцезнаходження житла чи іншого володіння обшукуваної особи або її службового приміщення та (або) транспортного засобу, де було проведено огляд та обшук;       
146. посада, прізвище, ім'я і по батькові осіб, що проводили чи брали участь у проведенні огляду та обшуку, вилученні чи накладенні арешту; прізвище, ім'я і по батькові обшукуваної особи, а також присутніх при цьому осіб та їх адреси;   -76- Довгий С.О.
У абзаці четвертому частини першої ст. 22 слова "обшукуваної особи, а також присутніх" замінити словами "обшукуваної особи (її дієздатного члена сім'ї, законного представника), понятих, а також інших присутніх".  
Відхилено у зв'язку зі зміною редакції розділу   
147. дані про постанову судді, розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, на підставі яких було проведено огляд та обшук, вилучення чи накладення арешту;       
148. дані щодо роз'яснення присутнім при вчиненні цих дій особам їх прав та обов'язків;       
149. дані про відмову чи добровільну видачу предметів, документів, інших носіїв інформації, які вимагалися перед проведенням чи під час обшуку уповноваженими особами Антимонопольного комітету України;       
150. дані про те, які з передбачених у розпорядженні державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України дії були вчинені;       
151. час початку і закінчення проведених дій;       
152. опис вилученого майна, його суттєвих ознак;       
153. перелік предметів, документів, інших носіїв інформації, на які накладено арешт, та їх суттєві ознаки;       
154. обставини, які заносяться до протоколу на прохання осіб, що були присутні під час вилучення чи накладення арешту;       
155. прізвище, ім'я і по батькові, посада, адреса матеріально відповідальної особи, якій передаються на зберігання письмові та речові докази у справі.       
156. 2. Протокол зачитується обшукуваній особі або повнолітньому члену її сім'ї, а у разі відсутності обшукуваної особи чи повнолітнього члена її сім'ї - представнику житлово-експлуатаційної організації або виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради. Ці особи можуть ознайомитися з протоколом особисто.   -77- Довгий С.О.
Частину другу ст. 22 викласти у такій редакції: "2.Протокол зачитується обшукуваній особі або дієздатному члену її сім'ї, понятим. За відсутності обшукуваної особи чи дієздатного члена її сім'ї протокол зачитується законному представнику обшукуваної особи, а за його відсутності - представнику житлово-експлуатаційної організації або виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради. Зазначені особи мають право знайомитися з протоколом особисто."  
Відхилено у зв'язку зі зміною редакції розділу   
157. 3. Протокол підписують уповноважені особи Антимонопольного комітету України, обшукувана особа або повнолітній член її сім'ї, а у разі відсутності обшукуваної особи або повнолітнього члена її сім'ї - представник житлово-експлуатаційної організації або виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради, особа, якій передані на зберігання письмові та речові докази у справі. Ці особи мають право надати пояснення і зауваження стосовно змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. Вставки і поправки повинні бути застережені в протоколі перед підписами.   -78- Довгий С.О.
У абзаці першому частини третьої ст. 22: слова "Протокол підписують уповноважені особи Антимонопольного комітету України, обшукувана особа або повнолітній член її сім'ї, а у разі відсутності обшукуваної особи або повнолітнього члена її сім'ї - представник" замінити словами "Кожен аркуш протоколу має бути підписаний уповноваженими особами Антимонопольного комітету України, обшукуваною особою, дієздатними членам членом її сім'ї чи її законним представником, а у разі відсутності зазначених осіб - представником"; слова "особа, якій" замінити словами "понятими , особою, якій"; слова "Ці особи мають" замінити словами "Кожна із зазначених осіб має право".  
Враховано частково редакційно   
    -79- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини 3 статті 22 викласти в такій редакції: "3. Протокол підписують уповноважені особи Антимонопольного комітету України, обшукувана особа або повнолітній член її сім'ї, поняті, а у разі відсутності обшукуваної особи або повнолітнього члена її сім'ї - представник житлово-експлуатаційної організації або виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради, особа, якій передані на зберігання письмові та речові докази у справі. Ці особи мають право надати пояснення і зауваження стосовно змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. Вставки і поправки повинні бути застережені в протоколі перед підписами."  
Враховано частково редакційно   
158. У разі коли обшукувана особа або повнолітній член її сім'ї, а у разі відсутності обшукуваної особи або повнолітнього члена її сім'ї - представник житлово-експлуатаційної організації або виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради, особа, якій передані на зберігання письмові та речові докази у справі, відмовляються підписати протокол, це фіксується у протоколі.   -80- Довгий С.О.
У абзаці другому частині третьої ст. 22 слова "або повнолітній член її сім'ї, а у разі обшукуваної особи або повнолітнього члена її сім'ї" замінити "дієздатний член її сім'ї або її законний представник, а у разі відсутності зазначених осіб";  
Відхилено зв'язку зі зміною редакції розділу   
    -81- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини 3 статті 22 викласти в такій редакції: "У разі коли особа яку обшукують або повнолітній член її сім'ї, понятий, а у разі відсутності особи яку обшукують або повнолітнього члена її сім'ї - представник житлово-експлуатаційної організації або виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради, особа, якій передані на зберігання письмові та речові докази у справі, відмовляються підписати протокол, це фіксується у протоколі."  
Відхилено у зв'язку зі зміною редакції розділу   
159. Якщо під час проведення арешту та обшуку застосовувалися технічні засоби, до протоколу додаються фотознімки, матеріали звуко- і відеозапису, схеми та інші матеріали, що пояснюють його зміст.       
160. 4. Копія протоколу вручається обшукуваній особі чи повнолітньому членові її сім'ї, а у разі їх відсутності - представникові житлово-експлуатаційної організації або виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради, суб'єкту господарювання або представнику суб'єкта господарювання.       
161. Огляд та обшук проводиться у квартирі або іншому житловому приміщенні членів обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва, працівників консульської установи іноземної держави (якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та обслуговуючого персоналу представництва іноземної держави при міжнародній організації універсального характеру тільки за їх присутності і присутності дипломатичного агента відповідного дипломатичного представництва іноземної держави в Україні чи члена дипломатичного персоналу представництва іноземної держави при міжнародній організації універсального характеру.   -82- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини 4 статті 22 виключити.  
Відхилено у зв'язку зі зміною редакції розділу   
162. Стаття 23. Зберігання письмових і речових доказів       
163. 1. Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення забезпечують зберігання доказів у справі і зобов'язані не допускати їх пошкодження, а у разі пошкодження - вживати заходів до відшкодування заподіяної шкоди в порядку, передбаченому законом.       
164. 2. Вилучені предмети, документи, інші носії інформації можуть бути передані на відповідальне зберігання особі, в приміщенні якої вони знаходяться. При цьому матеріально відповідальна особа, в приміщенні якої знаходяться зазначені предмети, надає уповноваженим особам Антимонопольного комітету України розписку з переліком предметів, переданих їй на відповідальне зберігання, а також відміткою про те, що вона попереджена про відповідальність за пошкодження або зникнення цих предметів.       
165. 3. Арештоване майно, предмети, інші носії інформації зберігаються в місці їх знаходження, повинні бути докладно описані і у разі необхідності опечатані або зафіксовані у спосіб, передбачений частиною п'ятою статті 21 цього Закону.       
166. 4. Письмові докази зберігаються у справі.   -83- Кармазін Ю.А.
В статті 23 додати нову частину 6 і викласти в такій редакції: "6. У випадку якщо порушена справа підлягає закриттю, державний уповноважений Антимонопольного комітету України чи голова територіального відділення Антимонопольного комітету України повині забезпечити негайне повернення всіх матеріалів, що були вилучені в зв'язку з порушенням цієї справи, крім тих, що стосуються інших справ, рішення щодо закриття яких не було прийнято."  
Відхилено у зв'язку зі зміною редакції розділу   
167. 5. Речові докази можуть зберігатися у справі, а громіздкі предмети у спеціально відведених та обладнаних для цього приміщеннях Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень у визначеному ним порядку.   -84- Буждиган П.П.
Доповнити Закон новим розділом ІІІ такого змісту: "Розділ ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ У СПРАВІ Стаття 14. Призначення перевірки 1. Перевірка у справі проводиться з метою встановлення та збору доказів у справі на підставі розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України комісією з проведення перевірки у складі не менш як двох уповноважених осіб Антимонопольного комітету України. 2. У розпорядженні про проведення перевірки зазначається: дата і місце його прийняття, посада, прізвище, ім'я та по-батькові державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, номер справи, у якій проводиться перевірка для встановлення і збору доказів, об'єкт перевірки (юридична особа, її відокремлений структурний підрозділ), строк проведення перевірки, який не може бути більшим тридцяти робочих днів, голова та склад комісії з проведення перевірки з числа службовців Антимонопольного комітету України, його територіального відділення. У розпорядженні про проведення перевірки також зазначається про юридичну відповідальність за створення перешкод у проведенні перевірки. 3. До проведення перевірки на будь-якому етапі можуть залучатися працівники правоохоронних органів а також відповідні спеціалісти. Стаття 15. Повноваження членів комісії з проведення перевірки. 1. Члени комісії з проведення перевірки мають право: 1) безперешкодно входити до приміщень об'єкта перевірки; 2) мати доступ до місць зберігання інформації; 3) вимагати надання оригіналів та копій документів, надання предметів та інших носіїв інформації; 4) вимагати усних або письмових пояснень від посадових осіб та інших працівників об'єкта перевірки; 5) опечатувати приміщення чи місця зберігання інформації; 6) вилучати та накладати арешт на документи, предмети, інші носії інформації, що можуть бути доказами у справі; 7) запрошувати спеціалістів для консультацій та надання технічної допомоги, зокрема для вилучення інформації в електронному вигляді чи з інших носіїв інформації; 8) залучати працівників органів внутрішніх справ чи інших правоохоронних органів для подолання перешкод у проведенні перевірки; 9) складати протоколи про адміністративні правопорушення; 10) здійснювати інші дії, необхідні для проведення перевірки, передбачені конкуренційним законодавством. 2. Голова та члени комісії при здійсненні перевірки мають шанобливо ставитись до працівників об'єкта перевірки, роз'яснити їх права та обов'язки. Стаття 16. Права та обов'язки працівників об'єкта перевірки. 1. Посадові особи та інші працівники об'єкта перевірки мають право з власної ініціативи надавати усні та письмові пояснення, вимагати занесення своїх зауважень стосовно дій голови та членів комісії до протоколу перевірки. 2. Керівник, інші посадові особи та працівники об'єкта перевірки зобов'язані створити належні умови для роботи комісії та не чинити перешкод у проведенні перевірки, зокрема: 1) забезпечити безперешкодний доступ членів комісії до приміщень об'єкта перевірки (офісів, кабінетів, підсобних та складських приміщень тощо); 2) забезпечити безперешкодний доступ членів комісії до місць зберігання інформації (робочих місць, комп'ютерів, шаф, сейфів тощо), а при необхідності також до транспортних засобів, які належать об'єкту перевірки; 3) надавати на вимогу членів комісії інформацію, що стосується мети перевірки, в будь-якій формі й вигляді та збережену на будь-яких носіях, у тому числі інформацію з обмеженим доступом; 4) надавати на вимогу членів комісії відповіді, усні чи письмові пояснення з питань, які пов'язані з проведенням перевірки або які стосуються мети проведення перевірки; 5) пред'являти на вимогу голови комісії посвідчення особи чи інші документи, що визначають їх посадову належність. Стаття 17. Порядок проведення перевірки. 1. Перевірка проводиться в робочий час, а за згодою керівника об'єкта перевірки і в інший час. 2. Перед проведенням перевірки голова комісії з проведення перевірки пред'являє керівникові (особі, яка його заміщує) об'єкта перевірки службове посвідчення, вручає копію розпорядження про проведення перевірки, повідомляє про мету і строки перевірки, питання, які слід з'ясувати при проведенні перевірки, а також пропонує створити належні умови для забезпечення роботи комісії з проведення перевірки та попереджає про передбачену законом відповідальність за створення перешкод у проведенні перевірки. У разі відсутності керівника (особи, яка його заміщує) чи наявності інших причин, що перешкоджають врученню копії розпорядження про проведення перевірки керівнику (особі, яка його заміщує), копія зазначеного розпорядження може бути пред'явлена будь-яким іншим присутнім посадовим особам чи працівникам об'єкта перевірки, що дозволяє проведення перевірки. Члени комісії для встановлення осіб, присутніх на об'єкті перевірки, вправі вимагати у керівника, інших посадових осіб та працівників об (єкта перевірки документи, необхідні для встановлення особи та її посадової належності. 3. Члени комісії пропонують посадовим особам чи іншим працівникам об'єкта перевірки надати документи чи копії з них, письмові чи усні пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, що стосується мети перевірки, вказати місця збереження такої інформації та забезпечити безперешкодний доступ до них. 4. У разі відмови надати документи чи інші носії інформації вони можуть бути вилучені членами комісії відповідно до розділу ІV цього Закону. У разі незабезпечення доступу членів комісії до приміщення чи іншого місця зберігання інформації члени комісії мають право самостійного доступу до них. 5. Хід проведення перевірки при необхідності фіксується у протоколі перевірки. У разі створення перешкод у проведенні перевірки її хід може фіксуватись технічними засобами звукозапису чи відеозапису, про що повідомляються посадові особи та інші працівники об'єкта перевірки та зазначається у протоколі перевірки. При необхідності може використовуватись також фотозйомка. 6.Результати перевірки викладаються в акті перевірки протягом п'яти днів з дня закінчення перевірки. Копія акту надсилається об'єкту перевірки, який вправі надати свої зауваження чи міркування до нього протягом п'ятнадцяти днів з дня його отримання. Зауваження та міркування до акту перевірки, отримані після встановленого для їх надання строку, не враховуються. Стаття 18. Протокол перевірки 1. Якщо під час проведення перевірки членам комісії з проведення перевірки чиняться перешкоди, або цього вимагають інші обставини, хід проведення перевірки може протоколюватися одним із членів комісії з проведення перевірки. У протоколі, зокрема, зазначаються: 1) дата, час і місце початку проведення перевірки; 2) реквізити розпорядження, на підставі якого проводиться перевірка; 3) найменування, адреса або місцезнаходження об'єкта перевірки; 4) посада, прізвище, ім'я і по-батькові голови та членів комісії; 5) посада, прізвище, ім'я і по-батькові керівника (особи, яка його заміщує), посадової особи (осіб) чи іншого працівника (працівників), яким вручено (пред'явлено) копію розпорядження про проведення перевірки (у разі їх встановлення), або зазначається про відмову цих осіб вказати такі дані; 6) дані щодо попередження присутніх при проведенні перевірки посадових осіб чи інших працівників об'єкта перевірки про встановлену законом відповідальність за створення перешкод у проведенні перевірки. 7) дані щодо створення перешкод при проведенні перевірки, зокрема про час, місце, обставини вчинення цих дій та осіб, що їх вчинили; 8) дані про інші юридично значимі діяння посадових осіб чи інших працівників об'єкта перевірки та процесуальні дії членів комісії. 9) обставини, які заносяться до протоколу на прохання (вимогу) осіб, що були присутні при проведенні перевірки. 10) дата, час та місце завершення проведення перевірки. Якщо перевірка триває декілька днів, протоколи перевірки складаються, якщо це є необхідним, кожного дня. 2. Протокол зачитується присутнім при проведенні перевірки особам. Ці особи можуть ознайомитися з протоколом особисто. Протокол на кожній сторінці підписують члени комісії, працівники об'єкта перевірки, інші особи, присутні при проведенні перевірки. Зазначені особи мають право подати пояснення і зауваження стосовно змісту протоколу, які додаються до протоколу, викласти мотиви своєї відмови від його підписання, отримати копію протоколу. Вставки і поправки до протоколу повинні бути застережені в протоколі перед підписами. У разі коли працівники об'єкта перевірки, інші особи, присутні при проведенні перевірки, відмовляються підписати протокол, це фіксується у протоколі. 3. Якщо під час проведення перевірки застосовувалися технічні засоби, до протоколу також додаються фотознімки, документовані матеріали звукозапису, відеозапису. При документуванні інформації звукозапису, відеозапису вказуються марка та модель технічного засобу, яким фіксувався процес перевірки, дані про носій інформації, що використовувався у технічному засобі. Стаття 19. Опечатування приміщень та інших місць зберігання інформації 1. У разі, якщо на об'єкті перевірки відсутні керівник (особа, яка його заміщує), інші особи, які можуть відчинити певне приміщення чи інше місце зберігання інформації, і це унеможливлює доступ до них членів комісії, голова комісії має право опечатати це приміщення чи інше місце зберігання інформації на строк проведення перевірки та встановити строк виконання зобов'язань, встановлених пунктами 1 та 2 частини другої статті 16 цього Закону. 2. У разі, якщо членам комісії з перевірки чи залученим ними спеціалістам на об'єкті перевірки відмовляється у доступі до приміщення чи іншого місця зберігання інформації або чиниться опір, і при цьому є достатні підстави вважати, що у цьому приміщенні чи іншому місці зберігання інформації знаходяться документи, предмети чи інші носії інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі голова комісії має право опечатати це приміщення чи інше місце зберігання інформації з метою проведення їх обшуку в порядку, визначеному розділом ІV цього Закону. 3. Про опечатування приміщення чи іншого місця зберігання інформації складається протокол, в якому зазначається коли, ким і яке приміщення чи інше місце зберігання інформації опечатується. 4. Посадові особи об'єкта перевірки зобов'язані забезпечити недоторканість приміщень і цілісність печаток до закінчення строку опечатування. Доступ будь-яких осіб без участі членів комісії з проведення перевірки до опечатаного приміщення чи іншого місця зберігання інформації забороняється і спричиняє встановлену законом відповідальність об'єкта перевірки за створення перешкод у проведенні перевірки". накладення арешту про встановлену законом відповідальність за створення перешкод у проведенні цих дій; 7) інформація про створення перешкод під час проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту, зокрема про час, місце, обставини вчинення цих дій та осіб, що їх вчинили; 8) інформація про інші юридично значимі діяння під час проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту; 9) обставини, які заносяться до протоколу на прохання (вимогу) осіб, що були присутні при проведенні обшуку, вилучення та (або)накладення арешту; 10) дата, час та місце завершення проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту. 2. Протокол зачитується особам, які були залучені та були присутні під час проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі. Ці особи мають право ознайомитися з протоколом особисто. 3. Протокол обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі підписують уповноважені особи Антимонопольного комітету України, які провели обшук, вилучення та (або) накладення арешту, працівники чи представники суб'єкта господарювання, об'єднання, а також інші особи, які були залучені до проведення цих дій. Підписами засвідчується кожна сторінка протоколу. Зазначені особи мають право подати зауваження і пояснення стосовно змісту протоколу, робити зауваження з приводу дій уповноважених осіб Антимонопольного комітету України, які підлягають занесенню до протоколу обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі. Зауваження чи заперечення повинні бути зазначені в протоколі перед підписами. У разі, коли працівники суб'єкта господарювання, об'єднання чи їх представники, а також інші особи, які були залучені до проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі, відмовляються підписати протокол, це фіксується у протоколі. Ці особи мають право викласти мотиви своєї відмови від його підписання. 4. У разі коли під час проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі застосовувалися технічні засоби, до протоколу про обшук, вилучення та (або) накладення арешту на документи, предмети та інші носії інформації, що є доказами у справі, додаються фотознімки, матеріали звуко- і відеозапису, схеми, інші матеріали, які пояснюють його зміст. При документуванні інформації звукозапису, відеозапису вказується марка технічного засобу, дані про носій інформації, що використовувався у технічному засобі, для його ідентифікації. 5. Копія протоколу про обшук, вилучення доказів та (або) накладення на них арешту надається посадовій особі чи іншому працівнику суб'єкта господарювання, об'єднання під розписку". Відповідно розділ ІV Закону вважати розділом V Закону.  
Враховано редакційно   Розділ ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ У СПРАВІ Стаття 14. Призначення перевірки 1. Перевірка у справі проводиться з метою встановлення та збору доказів у справі на підставі розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України комісією з проведення перевірки у складі не менш як двох уповноважених осіб Антимонопольного комітету України. 2. У розпорядженні про проведення перевірки зазначається: дата і місце його прийняття, посада, прізвище, ім`я та по-батькові державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, номер справи, у якій проводиться перевірка для встановлення і збору доказів, об`єкт перевірки (юридична особа, її відокремлений структурний підрозділ), строк проведення перевірки, який не може бути більшим тридцяти робочих днів, голова та склад комісії з проведення перевірки з числа службовців Антимонопольного комітету України, його територіального відділення. У розпорядженні про проведення перевірки також зазначається про юридичну відповідальність за створення перешкод у проведенні перевірки. 3. До проведення перевірки на будь-якому етапі можуть залучатися працівники правоохоронних органів а також відповідні спеціалісти. Стаття 15. Повноваження членів комісії з проведення перевірки. 1. Члени комісії з проведення перевірки мають право: 1) безперешкодно входити до приміщень об`єкта перевірки; 2) мати доступ до місць зберігання інформації; 3) вимагати надання оригіналів та копій документів, надання предметів та інших носіїв інформації; 4) вимагати усних або письмових пояснень від посадових осіб та інших працівників об`єкта перевірки; 5) опечатувати приміщення чи місця зберігання інформації; 6) вилучати та накладати арешт на документи, предмети, інші носії інформації, що можуть бути доказами у справі; 7) запрошувати спеціалістів для консультацій та надання технічної допомоги, зокрема для вилучення інформації в електронному вигляді чи з інших носіїв інфвання, об`єднання може бути проведений при розгляді справ про порушення, передбачені пунктами 1, 2 та 5 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції". 2. Обшук службового приміщення та транспортних засобів юридичної особи - суб`єкта господарювання, об`єднання проводиться лише на підставі рішення суду про надання дозволу на проведення в них обшуку за наявності підстав, зазначених у частині другій статті 19 та у частині другій статті 22 цього Закону, а також у випадках, якщо існує загроза, що докази може бути знищено. Стаття 25. Звернення до суду за дозволом на проведення обшуку 1. Подання надсилається у письмовій формі і має містити: найменування суду, до якого воно подається; найменування юридичної особи - суб`єкта господарювання, об`єднання, у службових приміщеннях та транспортних засобах якої проводиться обшук; юридичну адресу юридичної особи - суб`єкта господарювання, об`єднання, де має бути проведено обшук; виклад обставин, на яких ґрунтується необхідність проведення обшуку відповідно до статті 24 цього Закону, відомості щодо доказів у справі, які можуть бути вилучені чи на які може бути накладено арешт. 2. Подання підписується Головою Антимонопольного комітету України. 3. До подання додається копія розпорядження органу Антимонопольного комітету України про початок розгляду справи, для збирання доказів у якій необхідно проведення обшуку. 4. За звернення до суду з поданням державне мито не сплачується. Стаття 26. Розгляд судом подання про дозвіл на проведення обшуку 1. Суддя негайно розглядає подання, у разі необхідності вислуховує уповноважених осіб Антимонопольного комітету України, оцінює надані документи та іншу інформацію, та ухвалює рішення відповідно про надання або про відмову у наданні дозволу на проведення обшуку. 2. Рішення повинно містити: найменування суду та дату винесення рішення, прізвище, ім`я і по батькові судді, посадової особи Антимонопольного комітету України, яка звернулася з поданням, найменування юридичної особи - суб`єкта господарювання, об`єднання, у службових приміщеннях та транспортних засобах яких повинен проводитись обшук; стислий зміст подання і прийняте щодо подання рішення; місцезнаходження юридичної особи - суб`єкта господарювання, об`єднання, де повинен проводитись обшук. У разі коли суд надає дозвіл на проведення обшуку, він зобов`язує орган внутрішніх справ за місцем його проведення забезпечити супроводження уповноважених осіб Антимонопольного комітету України працівниками міліції. 3. Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Стаття 27. Вимоги до проведення обшуку 1. Рішення суду про надання дозволу на проведення обшуку є чинним протягом одного місяця з дня його винесення. 2. Обшук може проводитися в робочий день з 9 до 18 години. Стаття 28. Особи, в присутності яких проводяться обшук, вилучення та (або) накладення арешту на докази 1. Обшук, вилучення та (або) накладення арешту в службових приміщеннях та (або) транспортних засобах суб`єктів господарювання, об`єднань, на робочих місцях працівників проводяться в присутності представників чи працівників суб`єктів господарювання, об`єднань. 2. Працівникам суб`єктів господарювання повинно бути роз`яснене їх право бути присутніми під час вчинення уповноваженими особами Антимонопольного комітету України дій, пов`язаних із проведенням обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази, і робити зауваження з приводу цих дій. Ці зауваження підлягають занесенню до протоколу. Стаття 29. Обов`язковість видачі предметів і документів 1. Працівники суб`єктів господарювання, об`єднань повинні пред`явити або видати предмети, документи чи їх копії, інші носії інформації на вимогу уповноважених осіб Антимонопольного комітету України. 2. Видача і ознайомлення з документами, що містять дані, які становлять державну таємницю, проводяться з додержанням законодавства про державну таємницю. Стаття 30. Обшук приміщень дипломатичних представництв, представництв іноземних держав при міжнародних організаціях універсального характеру, консульських установ та приватних резиденцій 1. Приміщення дипломатичних представництв, представництв іноземних держав при міжнародних організаціях універсального характеру, предмети їх обстановки, інше майно, що в них знаходиться, транспортних засобів представництв, приватні резиденції глав дипломатичних представництв, дипломатичних агентів, приватні резиденції глав представництв іноземних держав при міжнародних організаціях універсального характеру, членів дипломатичного персоналу цих представництв не підлягають обшуку. Обшук консульських приміщень може здійснюватись не інакше як з дозволу глави консульської установи, призначеної ним особи чи глави дипломатичного представництва держави, яку воно представляє, якщо інше не передбачено двосторонньою консульською конвенцією. 2. Під час проведення обшуку присутність представника Міністерства закордонних справ України є обов`язковою. Стаття 31. Порядок проведення обшуку з метою вилучення та (або) накладення арешту на докази 1. Перед проведенням обшуку уповноважені особи Антимонопольного комітету України пред`являють працівникам суб`єкта господарювання, об`єднання рішення суду про надання дозволу на проведення обшуку, роз`яснюють їм права, обов`язки та відповідальність за порушення покладених на них обов`язків. 2. Працівникам суб`єкта господарювання, об`єднання пропонується видати предмети, документи чи іншу інформацію або вказати їх місце знаходження та забезпечити доступ до них. Про добровільну видачу документів або про відмову у їх наданні зазначається у протоколі вилучення. 3. У разі коли під час входу до службового приміщення та (або) транспортного засобу суб`єкта господарювання, об`єднання створюються перешкоди або загрожує небезпека з боку правопорушників, працівники органу внутрішніх справ можуть застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби відповідно до своїх повноважень. Проводячи обшук, уповноважені особи Антимонопольного комітету України мають право відкривати замкнені приміщення або інші місця зберігання інформації, в тому числі за участю спеціаліста, у разі відсутності працівників суб`єкта господарювання, об`єднання або у зв`язку з відмовою їх відкрити. За шкоду, заподіяну майну володільця (користувача) у зв`язку з відмовою працівників суб`єкта господарювання, об`єднання відкрити замкнені приміщення, Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення відповідальності не несуть. Якщо шкоду майну заподіяно з вини уповноважених осіб Антимонопольного комітету України, володілець (користувач) може звернутися до суду про відшкодування заподіяної йому шкоди в порядку, передбаченому законодавством. 4. Уповноважені особи Антимонопольного комітету України мають право заборонити особам, що перебувають у приміщенні під час проведення обшуку, а також особам, які під час проведення цих дій увійшли в приміщення, виходити з нього чи спілкуватися між собою та з іншими особами до закінчення обшуку. 5. Знайдені під час обшуку письмові та речові докази повинні бути оглянуті та описані. 6. Докази, які підлягають вилученню або на які накладається арешт, уповноважені особи Антимонопольного комітету України ретельно оглядають у місцях їх зберігання, пред`являють присутнім особам і перелічують їх у протоколі вилучення та (або) накладення арешту із зазначенням їхньої назви, кількості і суттєвих ознак. 7. Вилучення і ознайомлення з документами, що містять дані, які є державною таємницею, проводяться з додержанням законодавства про державну таємницю. 8. Вилучені докази повинні бути докладно описані та, за необхідності, упаковані на місці їх вилучення. 9. Арешт доказів полягає у проведенні їх опису та оголошенні заборони розпоряджатися ними, а у разі потреби - в обмеженні права користуватися ними. Види, обсяги і строк обмеження встановлюються уповноваженими особами Антимонопольного комітету України у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей цих предметів, їх значення для суб`єкта господарювання, об`єднання, необхідності їх використання та інших обставин. 10. Порушення заборони уповноваженої особи Антимонопольного комітету України розпоряджатися або користуватися предметами, іншими носіями інформації, на які накладено арешт, спричиняє відповідальність, передбачену законом. 11. Арештовані докази детально описуються і опечатуються. 12. Про зняття арешту доказів державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, головою територіального відділення Антимонопольного комітету України приймається розпорядження. Стаття 32. Повноваження працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення під час проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази 1. Для проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази уповноважені особи Антимонопольного комітету України у разі наявності визначених цим Законом підстав для проведення таких дій, мають право: 1) безперешкодно входити до приміщень і транспортних засобів, проводити у них обшук, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі; 2) мати безперешкодний доступ до місць зберігання інформації; 3) вимагати надання оригіналів та копій документів, надання предметів та інших носіїв інформації; 4) вимагати усних або письмових пояснень; 5) вимагати присутності при проведенні обшуку, вилученні та (або) накладенні арешту на докази у справі не менш як двох працівників суб`єкта господарювання, об`єднання або його представника; 6) складати протоколи про адміністративні правопорушення; 7) запрошувати спеціалістів для консультацій та надання технічної допомоги, необхідної для відчинення приміщень та місць зберігання інформації, вилучення інформації в електронному вигляді чи з інших носіїв інформації; 8) залучати працівників суб`єкта господарювання, об`єднання для проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази; 9) здійснювати інші дії, необхідні для здійснення обшуку, вилучення або накладення арешту на докази у справі, передбачені цим Законом та Законом України "Про Антимонопольний комітет України"; 10) залучати правоохоронні органи для подолання перешкод у проведенні обшуку, вилученні та (або) накладенні арешту на докази у справі. 2. Уповноважені особи Антимонопольного комітету України зобов`язані дотримуватись положень цього Закону, шанобливо ставитись до осіб, присутніх під час проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту, роз`яснити їх права та обов`язки. Стаття 33. Права та обов`язки працівників суб`єкта господарювання, об`єднання під час проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази 1. Працівники суб`єкта господарювання, об`єднання мають право надавати усні та письмові пояснення, вимагати занесення своїх зауважень стосовно дій працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення до протоколу про обшук, вилучення та (або) накладення арешту. 2. Працівники суб`єкта господарювання, об`єднання під час проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази зобов`язані: 1) у разі відсутності керівника (особи, яка її заміщує), на вимогу уповноважених осіб Антимонопольного комітету України та за наявності такої можливості негайно повідомити його про проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту; 2) не чинити перешкод у проведенні обшуку, вилучення та (або) накладення арешту; 3) забезпечити безперешкодний доступ уповноважених осіб Антимонопольного комітету України до приміщень (офісів, кабінетів, підсобних та складських приміщень тощо); 4) забезпечити безперешкодний доступ уповноважених осіб Антимонопольного комітету України до місць зберігання інформації (робочих місць, комп`ютерів, шаф, сейфів тощо), а при необхідності також до транспортних засобів суб`єкта господарювання, об`єднання; 5) надавати на вимогу уповноважених осіб Антимонопольного комітету України документи та іншу інформацію в будь-якій формі й вигляді та збережену на будь-яких носіях, у тому числі інформацію з обмеженим доступом; 6) надавати на вимогу уповноважених осіб Антимонопольного комітету України відповіді, усні чи письмові пояснення з питань, які пов`язані з проведенням обшуку, вилученням та (або) накладенням арешту на докази у справі; 7) пред`являти на вимогу уповноважених осіб Антимонопольного комітету України посвідчення особи чи інші документи, що визначають їх посадову належність. Стаття 34. Створення перешкод уповноваженим особам Антимонопольного комітету України у проведенні обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі 1. У разі створення перешкод уповноваженим особам Антимонопольного комітету України у проведенні обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі, зокрема щодо реалізації їхніх прав, передбачених статтею 32 цього Закону, це відображається у протоколі обшуку, вилучення та (або) накладення арешту. Працівники суб`єкта господарювання, об`єднання стосовно дій яких внесено запис до протоколу, особи, присутні при проведенні цих дій, мають право в письмовій формі викласти свої зауваження та пояснення стосовно змісту протоколу. У разі, коли зазначені особи, їх представники, які були присутні при обшуку, вилученні та (або) накладенні арешту на докази у справі, відмовляються підписати протокол, це фіксується у протоколі. Ці особи мають право викласти у протоколі мотиви своєї відмови від його підписання. 2. У разі створення перешкод у проведенні обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі уповноваженими особами Антимонопольного комітету України, наявність посадової особи чи інших працівників суб`єкта господарювання, об`єднання під час проведення у них обшуку, вилучення, накладення арешту на докази не є обов`язковою, якщо при цьому присутні працівники правоохоронних органів. Стаття 35. Протокол обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі 1. Про обшук, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі уповноваженими особами Антимонопольного комітету України складається протокол. У протоколі зазначаються: 1) дата, час і місце початку проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту; 2) реквізити рішення, розпорядження, на підставі якого проводиться обшук, вилучення та (або) накладення арешту; 3) найменування, адреса або місцезнаходження особи, у якої проводиться обшук, вилучення та (або) накладення арешту на докази; 4) посада, прізвище, ім`я і по батькові уповноважених осіб Антимонопольного комітету України; 5) посада, прізвище, ім`я і по батькові керівника (особи, яка його заміщує), посадової особи (осіб) чи іншого працівника (працівників), яким вручено рішення, розпорядження, на підставі яких проводиться обшук, вилучення чи накладення арешту (у разі їх встановлення), або зазначається про відмову цих осіб вказати такі дані, інших осіб, залучених до проведення цих дій; 6) інформація про попередження осіб, присутніх під час проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту про встановлену законом відповідальність за створення перешкод у проведенні цих дій; 7) інформація про створення перешкод під час проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту, зокрема про час, місце, обставини вчинення цих дій та осіб, що їх вчинили; 8) інформація про інші юридично значимі діяння під час проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту; 9) обставини, які заносяться до протоколу на прохання (вимогу) осіб, що були присутні при проведенні обшуку, вилучення та (або)накладення арешту; 10) дата, час та місце завершення проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту. 2. Протокол зачитується особам, які були залучені та були присутні під час проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі. Ці особи мають право ознайомитися з протоколом особисто. 3. Протокол обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі підписують уповноважені особи Антимонопольного комітету України, які провели обшук, вилучення та (або) накладення арешту, працівники чи представники суб`єкта господарювання, об`єднання, а також інші особи, які були залучені до проведення цих дій. Підписами засвідчується кожна сторінка протоколу. Зазначені особи мають право подати зауваження і пояснення стосовно змісту протоколу, робити зауваження з приводу дій уповноважених осіб Антимонопольного комітету України, які підлягають занесенню до протоколу обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі. Зауваження чи заперечення повинні бути зазначені в протоколі перед підписами. У разі, коли працівники суб`єкта господарювання, об`єднання чи їх представники, а також інші особи, які були залучені до проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі, відмовляються підписати протокол, це фіксується у протоколі. Ці особи мають право викласти мотиви своєї відмови від його підписання. 4. У разі коли під час проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі застосовувалися технічні засоби, до протоколу про обшук, вилучення та (або) накладення арешту на документи, предмети та інші носії інформації, що є доказами у справі, додаються фотознімки, матеріали звуко- і відеозапису, схеми, інші матеріали, які пояснюють його зміст. При документуванні інформації звукозапису, відеозапису вказується марка технічного засобу, дані про носій інформації, що використовувався у технічному засобі, для його ідентифікації. 5. Копія протоколу про обшук, вилучення доказів та (або) накладення на них арешту надається посадовій особі чи іншому працівнику суб`єкта господарювання, об`єднання під розписку.ормації; 8) залучати працівників органів внутрішніх справ чи інших правоохоронних органів для подолання перешкод у проведенні перевірки; 9) складати протоколи про адміністративні правопорушення; 10) здійснювати інші дії, необхідні для проведення перевірки, передбачені конкуренційним законодавством. 2. Голова та члени комісії при здійсненні перевірки мають шанобливо ставитись до працівників об`єкта перевірки, роз`яснити їх права та обов`язки. Стаття 16. Права та обов`язки працівників об`єкта перевірки. 1. Посадові особи та інші працівники об`єкта перевірки мають право з власної ініціативи надавати усні та письмові пояснення, вимагати занесення своїх зауважень стосовно дій голови та членів комісії до протоколу перевірки. 2. Керівник, інші посадові особи та працівники об`єкта перевірки зобов`язані створити належні умови для роботи комісії та не чинити перешкод у проведенні перевірки, зокрема: 1) забезпечити безперешкодний доступ членів комісії до приміщень об`єкта перевірки (офісів, кабінетів, підсобних та складських приміщень тощо); 2) забезпечити безперешкодний доступ членів комісії до місць зберігання інформації (робочих місць, комп`ютерів, шаф, сейфів тощо), а при необхідності також до транспортних засобів, які належать об`єкту перевірки; 3) надавати на вимогу членів комісії інформацію, що стосується мети перевірки, в будь-якій формі й вигляді та збережену на будь-яких носіях, у тому числі інформацію з обмеженим доступом; 4) надавати на вимогу членів комісії відповіді, усні чи письмові пояснення з питань, які пов`язані з проведенням перевірки або які стосуються мети проведення перевірки; 5) пред`являти на вимогу голови комісії посвідчення особи чи інші документи, що визначають їх посадову належність. Стаття 17. Порядок проведення перевірки. 1. Перевірка проводиться в робочий час, а за згодою керівника об`єкта перевірки і в інший час. 2. Перед проведенням перевірки голова комісії з проведення перевірки пред`являє керівникові (особі, яка його заміщує) об`єкта перевірки службове посвідчення, вручає копію розпорядження про проведення перевірки, повідомляє про мету і строки перевірки, питання, які слід з`ясувати при проведенні перевірки, а також пропонує створити належні умови для забезпечення роботи комісії з проведення перевірки та попереджає про передбачену законом відповідальність за створення перешкод у проведенні перевірки. У разі відсутності керівника (особи, яка його заміщує) чи наявності інших причин, що перешкоджають врученню копії розпорядження про проведення перевірки керівнику (особі, яка його заміщує), копія зазначеного розпорядження може бути пред`явлена будь-яким іншим присутнім посадовим особам чи працівникам об`єкта перевірки, що дозволяє проведення перевірки. Члени комісії для встановлення осіб, присутніх на об`єкті перевірки, вправі вимагати у керівника, інших посадових осіб та працівників об (єкта перевірки документи, необхідні для встановлення особи та її посадової належності. 3. Члени комісії пропонують посадовим особам чи іншим працівникам об`єкта перевірки надати документи чи копії з них, письмові чи усні пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, що стосується мети перевірки, вказати місця збереження такої інформації та забезпечити безперешкодний доступ до них. 4. У разі відмови надати документи чи інші носії інформації вони можуть бути вилучені членами комісії відповідно до розділу ІV цього Закону. У разі незабезпечення доступу членів комісії до приміщення чи іншого місця зберігання інформації члени комісії мають право самостійного доступу до них. 5. Хід проведення перевірки при необхідності фіксується у протоколі перевірки. У разі створення перешкод у проведенні перевірки її хід може фіксуватись технічними засобами звукозапису чи відеозапису, про що повідомляються посадові особи та інші працівники об`єкта перевірки та зазначається у протоколі перевірки. При необхідності може використовуватись також фотозйомка. 6.Результати перевірки викладаються в акті перевірки протягом п`яти днів з дня закінчення перевірки. Копія акту надсилається об`єкту перевірки, який вправі надати свої зауваження чи міркування до нього протягом п`ятнадцяти днів з дня його отримання. Зауваження та міркування до акту перевірки, отримані після встановленого для їх надання строку, не враховуються. Стаття 18. Протокол перевірки 1. Якщо під час проведення перевірки членам комісії з проведення перевірки чиняться перешкоди, або цього вимагають інші обставини, хід проведення перевірки може протоколюватися одним із членів комісії з проведення перевірки. У протоколі, зокрема, зазначаються: 1) дата, час і місце початку проведення перевірки; 2) реквізити розпорядження, на підставі якого проводиться перевірка; 3) найменування, адреса або місцезнаходження об`єкта перевірки; 4) посада, прізвище, ім`я і по-батькові голови та членів комісії; 5) посада, прізвище, ім`я і по-батькові керівника (особи, яка його заміщує), посадової особи (осіб) чи іншого працівника (працівників), яким вручено (пред`явлено) копію розпорядження про проведення перевірки (у разі їх встановлення), або зазначається про відмову цих осіб вказати такі дані; 6) дані щодо попередження присутніх при проведенні перевірки посадових осіб чи інших працівників об`єкта перевірки про встановлену законом відповідальність за створення перешкод у проведенні перевірки. 7) дані щодо створення перешкод при проведенні перевірки, зокрема про час, місце, обставини вчинення цих дій та осіб, що їх вчинили; 8) дані про інші юридично значимі діяння посадових осіб чи інших працівників об`єкта перевірки та процесуальні дії членів комісії. 9) обставини, які заносяться до протоколу на прохання (вимогу) осіб, що були присутні при проведенні перевірки. 10) дата, час та місце завершення проведення перевірки. Якщо перевірка триває декілька днів, протоколи перевірки складаються, якщо це є необхідним, кожного дня. 2. Протокол зачитується присутнім при проведенні перевірки особам. Ці особи можуть ознайомитися з протоколом особисто. Протокол на кожній сторінці підписують члени комісії, працівники об`єкта перевірки, інші особи, присутні при проведенні перевірки. Зазначені особи мають право подати пояснення і зауваження стосовно змісту протоколу, які додаються до протоколу, викласти мотиви своєї відмови від його підписання, отримати копію протоколу. Вставки і поправки до протоколу повинні бути застережені в протоколі перед підписами. У разі коли працівники об`єкта перевірки, інші особи, присутні при проведенні перевірки, відмовляються підписати протокол, це фіксується у протоколі. 3. Якщо під час проведення перевірки застосовувалися технічні засоби, до протоколу також додаються фотознімки, документовані матеріали звукозапису, відеозапису. При документуванні інформації звукозапису, відеозапису вказуються марка та модель технічного засобу, яким фіксувався процес перевірки, дані про носій інформації, що використовувався у технічному засобі. Стаття 19. Опечатування приміщень та інших місць зберігання інформації 1. У разі, якщо на об`єкті перевірки відсутні керівник (особа, яка його заміщує), інші особи, які можуть відчинити певне приміщення чи інше місце зберігання інформації, і це унеможливлює доступ до них членів комісії, голова комісії має право опечатати це приміщення чи інше місце зберігання інформації та встановити строк виконання обов`язків, встановлених пунктами 1 та 2 частини другої статті 16 цього Закону. 2. У разі, якщо членам комісії з перевірки чи залученим ними спеціалістам на об`єкті перевірки відмовляється у доступі до приміщення чи іншого місця зберігання інформації або чиниться опір, і при цьому є достатні підстави вважати, що у цьому приміщенні чи іншому місці зберігання інформації знаходяться документи, предмети чи інші носії інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі голова комісії має право опечатати це приміщення чи інше місце зберігання інформації з метою проведення їх обшуку в порядку, визначеному розділом ІV цього Закону. 3. Про опечатування приміщення чи іншого місця зберігання інформації складається протокол, в якому зазначається коли, ким і яке приміщення чи інше місце зберігання інформації опечатується. 4. Посадові особи об`єкта перевірки зобов`язані забезпечити недоторканість приміщень і цілісність печаток до закінчення строку опечатування. Доступ будь-яких осіб без участі членів комісії з проведення перевірки до опечатаного приміщення чи іншого місця зберігання інформації забороняється і спричиняє встановлену законом відповідальність об`єкта перевірки за створення перешкод у проведенні перевірки. Розділ ІV. ВИЛУЧЕННЯ, НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА ПРЕДМЕТИ, ДОКУМЕНТИ, ІНШІ НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ДОКАЗАМИ ЧИ ДЖЕРЕЛОМ ДОКАЗІВ У СПРАВІ, ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ Стаття 20. Обставини, за яких може проводитись вилучення, накладення арешту на предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами у справі 1.Вилучення предметів, документів чи інших носіїв інформації, що можуть бути доказами у справі (докази) може бути здійснено у випадках, коли їх не було надано на вимогу органів чи уповноважених осіб Антимонопольного комітету України, або існує загроза, що докази можуть бути знищені, і при цьому є достатні підстави вважати, що такі докази знаходяться у певному місці. 2. Арешт накладається на докази, які внаслідок своєї технічної будови чи інших властивостей не підлягають транспортуванню або транспортування яких може бути ускладнено, а також якщо їх вилучення неможливе або недоцільне з інших причин. Стаття 21. Підстави для проведення вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі 1. Вилучення та (або) накладення арешту проводиться на підставі розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України про вилучення та (або) накладення арешту. 2. У розпорядженні про вилучення та (або) накладення арешту повинні зазначатися: місце і час його прийняття, номер справи, найменування юридичної особи, у службовому приміщенні та (або) транспортних засобах якої повинні бути проведені вилучення та (або) накладення арешту, які докази мають бути вилучені чи на які має бути накладено арешт, особа, яка прийняла розпорядження, та уповноважені особи Антимонопольного комітету України, які проводитимуть вилучення чи накладення арешту, строк виконання розпорядження. Стаття 22. Порядок вилучення, накладення арешту на докази у справі 1. Перед проведенням вилучення, накладенням арешту на докази у справі, уповноважені особи Антимонопольного комітету України пред`являють керівнику (особі, що його заміщує) службове посвідчення і вручають копію розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України про проведення вилучення та (або) накладення арешту на докази, роз`яснюють зазначеним особам їхнє право робити зауваження щодо цих дій, та попереджають про відповідальність за вчинення перешкод уповноваженим особам Антимонопольного комітету України у проведенні вилучення, накладенні арешту. У разі відсутності керівника (особи, яка його заміщує) чи наявності інших причин, що перешкоджають врученню копії розпорядження про проведення вилучення та (або) накладення арешту на докази керівнику (особі, яка його заміщує), копія зазначеного розпорядження може бути пред`явлена будь-яким присутнім посадовим особам чи іншим працівникам суб`єкта господарювання, об`єднання, що дозволяє проведення вилучення, накладення арешту на докази. Уповноважені особи Антимонопольного комітету України пропонують посадовій особі чи іншому працівнику суб`єкта господарювання, об`єднання добровільно пред`явити та (або) видати запитувані предмети, документи, інші носії інформації. 2. У разі, якщо уповноваженим особам Антимонопольного комітету України відмовляється у доступі до приміщення чи іншого місця зберігання інформації або чиниться опір, уповноважені особи Антимонопольного комітету України мають право опечатати це приміщення чи інше місце зберігання інформації відповідно до статті 19 цього Закону. 3. Про факт ознайомлення посадової особи чи іншого працівника суб`єкта господарювання, об`єднання із розпорядженням, зазначеним в частині першій цієї статті, зазначається у протоколі вилучення та (або) накладення арешту, із зазначенням дати, її посади, прізвища та ініціалів. Копія розпорядження надається посадовій особі чи іншому працівнику, який своїм підписом засвідчив ознайомлення з ним. У разі, коли посадова особа чи інший працівник суб`єкта господарювання, об`єднання відмовляється отримати копію розпорядження, це фіксується у протоколі вилучення та (або) накладення арешту. Зазначені особи мають право викласти мотиви своєї відмови від його підписання, які додаються до цього протоколу. 4. Вилучення, накладення арешту на докази проводиться в службових приміщеннях і транспортних засобах суб`єкта господарювання, об`єднання, в тому числі які ним орендуються або використовуються, на робочих місцях його працівників, в робочий час незалежно від їхнього місцезнаходження. 5. Докази у справі, які підлягають вилученню або на які накладається арешт, уповноважені особи Антимонопольного комітету України ретельно оглядають у місцях їх зберігання, пред`являють працівникам чи представникам суб`єкта господарювання, об`єднання та перелічують їх у протоколі вилучення та (або) накладення ареш ту із зазначенням їхньої назви, кількості і суттєвих ознак. 6. Якщо вилучення письмових доказів ускладнено, наприклад через їхню численність або внаслідок того, що тільки частина з них має значення для справи, уповноважені особи Антимонопольного комітету України можуть отримувати витяги з них, засвідчені в установленому порядку особою, якій належать документи. 7. Вилучення і ознайомлення з документами, що містять дані, які є державною таємницею, проводяться з додержанням законодавства про державну таємницю. 8. Вилучені докази повинні бути детально описані та, за необхідності, упаковані на місці їх вилучення. 9. Арешт доказів полягає у проведенні їх опису та оголошенні заборони розпоряджатися ними, а у разі потреби - в обмеженні права користуватися ними. Види, обсяги і строк обмеження встановлюються уповноваженими особами Антимонопольного комітету України у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей цих предметів, їх значення для діяльності суб`єкта господарювання, об`єднання, необхідності їх використання та інших обставин. 10. Порушення заборони уповноваженої особи Антимонопольного комітету України розпоряджатися або користуватися предметами, іншими носіями інформації, на які накладено арешт, спричиняє відповідальність, передбачену законом за створення перешкод у накладенні арешту. 11. Про зняття арешту державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, головою територіального відділення Антимонопольного комітету України приймається розпорядження. 12. Арештовані докази повинні бути детально описані і опечатані. У разі опечатування на бирці мають бути підписи уповноважених осіб Антимонопольного комітету України, скріплені спеціальною печаткою для опечатування доказів у справах з написом "Для арешту". Стаття 23. Повернення вилучених доказів 1. За клопотанням осіб, у яких було вилучено оригінали письмових доказів, ці докази можуть бути повернені після закінчення строку оскарження відповідного рішення органу Антимонопольного комітету України до суду або закінчення строку оскарження відповідного рішення суду. У матеріалах відповідної справи залишається копія письмового доказу, завірена Антимонопольним комітетом України чи його територіальним відділенням. 2. В окремих випадках речові докази після огляду та дослідження їх відповідним органом Антимонопольного комітету України можуть бути повернуті за клопотанням осіб, в яких вони були вилучені, до закінчення розгляду справи, якщо задоволення такого клопотання можливе без шкоди для розгляду справи. У цьому випадку державний уповноважений Антимонопольного комітету України чи голова територіального відділення Антимонопольного комітету України приймає відповідне розпорядження. 3. Уповноважені особи Антимонопольного комітету України письмово повідомляють заінтересованих осіб, у яких вилучено письмові та речові докази у справі, про можливість одержання всіх чи частини цих предметів, документів, інших носіїв інформації. Стаття 24. Підстави для проведення обшуку 1. Обшук службового приміщення та транспортних засобів юридичної особи - суб`єкта господарю  
    -85- Буждиган П.П.
Розділ ІІІ вважати розділом ІV і викласти його в такій редакції: "Розділ ІV. ВИЛУЧЕННЯ, НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА ПРЕДМЕТИ, ДОКУМЕНТИ, ІНШІ НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ДОКАЗАМИ ЧИ ДЖЕРЕЛОМ ДОКАЗІВ У СПРАВІ, ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ Стаття 20. Обставини, за яких може проводитись вилучення, накладення арешту на предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами у справі 1.Вилучення предметів, документів чи інших носіїв інформації, що можуть бути доказами у справі (докази) може бути здійснено у випадках, коли їх не було надано на вимогу органів чи уповноважених осіб Антимонопольного комітету України, або існує загроза, що докази можуть бути знищені, і при цьому є достатні підстави вважати, що такі докази знаходяться у певному місці. 2. Арешт накладається на докази, які внаслідок своєї технічної будови чи інших властивостей не підлягають транспортуванню або транспортування яких може бути ускладнено, а також якщо їх вилучення неможливе або недоцільне з інших причин. Стаття 21. Підстави для проведення вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі 1. Вилучення та (або) накладення арешту проводиться на підставі розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України про вилучення та (або) накладення арешту. 2. У розпорядженні про вилучення та (або) накладення арешту повинні зазначатися: місце і час його прийняття, номер справи, найменування юридичної особи, у службовому приміщенні та (або) транспортних засобах якої повинні бути проведені вилучення та (або) накладення арешту, які докази мають бути вилучені чи на які має бути накладено арешт, особа, яка прийняла розпорядження, та уповноважені особи Антимонопольного комітету України, які проводитимуть вилучення чи накладення арешту, строк виконання розпорядження. Стаття 22. Порядок вилучення, накладення арешту на докази у справі 1. Перед проведенням вилучення, накладенням арешту на докази у справі, уповноважені особи Антимонопольного комітету України пред'являють кеення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази 1. Працівники суб'єкта господарювання, об'єднання мають право надавати усні та письмові пояснення, вимагати занесення своїх зауважень стосовно дій працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення до протоколу про обшук, вилучення та (або) накладення арешту. 2. Працівники суб'єкта господарювання, об'єднання під час проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази зобов'язані: 1) у разі відсутності керівника (особи, яка її заміщує), на вимогу уповноважених осіб Антимонопольного комітету України та за наявності такої можливості негайно повідомити його про проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту; 2) не чинити перешкод у проведенні обшуку, вилучення та (або) накладення арешту; 3) забезпечити безперешкодний доступ уповноважених осіб Антимонопольного комітету України до приміщень (офісів, кабінетів, підсобних та складських приміщень тощо); 4) забезпечити безперешкодний доступ уповноважених осіб Антимонопольного комітету України до місць зберігання інформації (робочих місць, комп'ютерів, шаф, сейфів тощо), а при необхідності також до транспортних засобів суб'єкта господарювання, об'єднання; 5) надавати на вимогу уповноважених осіб Антимонопольного комітету України документи та іншу інформацію в будь-якій формі й вигляді та збережену на будь-яких носіях, у тому числі інформацію з обмеженим доступом; 6) надавати на вимогу уповноважених осіб Антимонопольного комітету України відповіді, усні чи письмові пояснення з питань, які пов'язані з проведенням обшуку, вилученням та (або) накладенням арешту на докази у справі; 7) пред'являти на вимогу уповноважених осіб Антимонопольного комітету України посвідчення особи чи інші документи, що визначають їх посадову належність. Стаття 34. Створення перешкод уповноваженим особам Антимонопольного комітету України у проведенні обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі 1. У разі створення перешкод уповноваженим особам Антимонопольного комітету України у проведенні обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі, зокрема щодо реалізації їхніх прав, передбачених статтею 32 цього Закону, це відображається у протоколі обшуку, вилучення та (або) накладення арешту. Працівники суб'єкта господарювання, об'єднання стосовно дій яких внесено запис до протоколу, особи, присутні при проведенні цих дій, мають право в письмовій формі викласти свої зауваження та пояснення стосовно змісту протоколу. У разі, коли зазначені особи, їх представники, які були присутні при обшуку, вилученні та (або) накладенні арешту на докази у справі, відмовляються підписати протокол, це фіксується у протоколі. Ці особи мають право викласти у протоколі мотиви своєї відмови від його підписання. 2. У разі створення перешкод у проведенні обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі уповноваженими особами Антимонопольного комітету України, наявність посадової особи чи інших працівників суб'єкта господарювання, об'єднання під час проведення у них обшуку, вилучення, накладення арешту на докази не є обов'язковою, якщо при цьому присутні працівники правоохоронних органів. Стаття 35. Протокол обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі 1. Про обшук, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі уповноваженими особами Антимонопольного комітету України складається протокол. У протоколі зазначаються: 1) дата, час і місце початку проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту; 2) реквізити рішення, розпорядження, на підставі якого проводиться обшук, вилучення та (або) накладення арешту; 3) найменування, адреса або місцезнаходження особи, у якої проводиться обшук, вилучення та (або) накладення арешту на докази; 4) посада, прізвище, ім'я і по батькові уповноважених осіб Антимонопольного комітету України; 5) посада, прізвище, ім'я і по батькові керівника (особи, яка його заміщує), посадової особи (осіб) чи іншого працівника (працівників), яким вручено рішення, розпорядження, на підставі яких проводиться обшук, вилучення чи накладення арешту (у разі їх встановлення), або зазначається про відмову цих осіб вказати такі дані, інших осіб, залучених до проведення цих дій; 6) інформація про попередження осіб, присутніх під час проведення обшуку, вилучення та (або)рівнику (особі, що його заміщує) службове посвідчення і вручають копію розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України про проведення вилучення та (або) накладення арешту на докази, роз'яснюють зазначеним особам їхнє право робити зауваження щодо цих дій, та попереджають про відповідальність за вчинення перешкод уповноваженим особам Антимонопольного комітету України у проведенні вилучення, накладенні арешту. У разі відсутності керівника (особи, яка його заміщує) чи наявності інших причин, що перешкоджають врученню копії розпорядження про проведення вилучення та (або) накладення арешту на докази керівнику (особі, яка його заміщує), копія зазначеного розпорядження може бути пред'явлена будь-яким присутнім посадовим особам чи іншим працівникам суб'єкта господарювання, об'єднання, що дозволяє проведення вилучення, накладення арешту на докази. Уповноважені особи Антимонопольного комітету України пропонують посадовій особі чи іншому працівнику суб'єкта господарювання, об'єднання добровільно пред'явити та (або) видати запитувані предмети, документи, інші носії інформації. 2. У разі, якщо уповноваженим особам Антимонопольного комітету України відмовляється у доступі до приміщення чи іншого місця зберігання інформації або чиниться опір, уповноважені особи Антимонопольного комітету України мають право опечатати це приміщення чи інше місце зберігання інформації відповідно до статті 19 цього Закону. 3. Про факт ознайомлення посадової особи чи іншого працівника суб'єкта господарювання, об'єднання із розпорядженням, зазначеним в частині першій цієї статті, зазначається у протоколі вилучення та (або) накладення арешту, із зазначенням дати, її посади, прізвища та ініціалів. Копія розпорядження надається посадовій особі чи іншому працівнику, який своїм підписом засвідчив ознайомлення з ним. У разі, коли посадова особа чи інший працівник суб'єкта господарювання, об'єднання відмовляється отримати копію розпорядження, це фіксується у протоколі вилучення та (або) накладення арешту. Зазначені особи мають право викласти мотиви своєї відмови від його підписання, які додаються до цього протоколу. 4. Вилучення, накладення арешту на докази проводиться в службових приміщеннях і транспортних засобах суб'єкта господарювання, об'єднання, в тому числі які ним орендуються або використовуються, на робочих місцях його працівників, в робочий час незалежно від їхнього місцезнаходження. 5. Докази у справі, які підлягають вилученню або на які накладається арешт, уповноважені особи Антимонопольного комітету України ретельно оглядають у місцях їх зберігання, пред'являють працівникам чи представникам суб'єкта господарювання, об'єднання та перелічують їх у протоколі вилучення та (або) накладення арешту із зазначенням їхньої назви, кількості і суттєвих ознак. 6. Якщо вилучення письмових доказів ускладнено, наприклад через їхню численність або внаслідок того, що тільки частина з них має значення для справи, уповноважені особи Антимонопольного комітету України можуть отримувати витяги з них, засвідчені в установленому порядку особою, якій належать документи. 7. Вилучення і ознайомлення з документами, що містять дані, які є державною таємницею, проводяться з додержанням законодавства про державну таємницю. 8. Вилучені докази повинні бути детально описані та, за необхідності, упаковані на місці їх вилучення. 9. Арешт доказів полягає у проведенні їх опису та оголошенні заборони розпоряджатися ними, а у разі потреби - в обмеженні права користуватися ними. Види, обсяги і строк обмеження встановлюються уповноваженими особами Антимонопольного комітету України у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей цих предметів, їх значення для діяльності суб'єкта господарювання, об'єднання, необхідності їх використання та інших обставин. 10. Порушення заборони уповноваженої особи Антимонопольного комітету України розпоряджатися або користуватися предметами, іншими носіями інформації, на які накладено арешт, спричиняє відповідальність, передбачену законом за створення перешкод у накладенні арешту. 11. Про зняття арешту державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, головою територіального відділення Антимонопольного комітету України приймається розпорядження. 12. Арештовані докази повинні бути детально описані і опечатані. У разі опечатування на бирці мають бути підписи уповноважених осіб Антимонопольного комітету України, скріплені спеціальною печаткою для опечатування доказів у справах з написом "Для арешту". Стаття 23. Повернення вилучених доказів 1. За клопотанням осіб, у яких було вилучено оригінали письмових доказів, ці докази можуть бути повернені після закінчення строку оскарження відповідного рішення органу Антимонопольного комітету України до суду або закінчення строку оскарження відповідного рішення суду. У матеріалах відповідної справи залишається копія письмового доказу, завірена Антимонопольним комітетом України чи його територіальним відділенням. 2. В окремих випадках речові докази після огляду та дослідження їх відповідним органом Антимонопольного комітету України можуть бути повернуті за клопотанням осіб, в яких вони були вилучені, до закінчення розгляду справи, якщо задоволення такого клопотання можливе без шкоди для розгляду справи. У цьому випадку державний уповноважений Антимонопольного комітету України чи голова територіального відділення Антимонопольного комітету України приймає відповідне розпорядження. 3. Уповноважені особи Антимонопольного комітету України письмово повідомляють заінтересованих осіб, у яких вилучено письмові та речові докази у справі, про можливість одержання всіх чи частини цих предметів, документів, інших носіїв інформації. Стаття 24. Підстави для проведення обшуку 1. Обшук службового приміщення та транспортних засобів юридичної особи - суб'єкта господарювання, об'єднання може бути проведений при розгляді справ про порушення, передбачені пунктами 1, 2 та 5 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції". 2. Обшук службового приміщення та транспортних засобів юридичної особи - суб'єкта господарювання, об'єднання проводиться на підставі рішення суду про надання дозволу на проведення в них обшуку за наявності підстав, зазначених у частині другій статті 19 та у частині другій статті 22 цього Закону, а також у випадках, якщо існує загроза, що докази може бути знищено. Стаття 25. Звернення до суду за дозволом на проведення обшуку 1. Подання надсилається у письмовій формі і має містити: найменування суду, до якого воно подається; найменування юридичної особи - суб'єкта господарювання, об'єднання, у службових приміщеннях та транспортних засобах якої проводиться обшук; юридичну адресу юридичної особи - суб'єкта господарювання, об'єднання, де має бути проведено обшук; виклад обставин, на яких ґрунтується необхідність проведення обшуку відповідно до статті 24 цього Закону, відомості щодо доказів у справі, які можуть бути вилучені чи на які може бути накладено арешт. 2. Подання підписується Головою Антимонопольного комітету України. 3. До подання додається копія розпорядження органу Антимонопольного комітету України про початок розгляду справи, для збирання доказів у якій необхідно проведення обшуку. 4. За звернення до суду з поданням державне мито не сплачується. Стаття 26. Розгляд судом подання про дозвіл на проведення обшуку 1. Суддя негайно розглядає подання, у разі необхідності вислуховує уповноважених осіб Антимонопольного комітету України, оцінює надані документи та іншу інформацію, та ухвалює рішення відповідно про надання або про відмову у наданні дозволу на проведення обшуку. 2. Рішення повинно містити: найменування суду та дату винесення рішення, прізвище, ім'я і по батькові судді, посадової особи Антимонопольного комітету України, яка звернулася з поданням, найменування юридичної особи - суб'єкта господарювання, об'єднання, у службових приміщеннях та транспортних засобах яких повинен проводитись обшук; стислий зміст подання і прийняте щодо подання рішення; місцезнаходження юридичної особи - суб'єкта господарювання, об'єднання, де повинен проводитись обшук. У разі коли суд надає дозвіл на проведення обшуку, він зобов'язує орган внутрішніх справ за місцем його проведення забезпечити супроводження уповноважених осіб Антимонопольного комітету України працівниками міліції. 3. Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Стаття 27. Вимоги до проведення обшуку 1. Рішення суду про надання дозволу на проведення обшуку є чинним протягом одного місяця з дня його винесення. 2. Обшук може проводитися в робочий день з 9 до 18 години. Стаття 28. Особи, в присутності яких проводяться обшук, вилучення та (або) накладення арешту на докази 1. Обшук, вилучення та (або) накладення арешту в службових приміщеннях та (або) транспортних засобах суб'єктів господарювання, об'єднань, на робочих місцях працівників проводяться в присутності представників чи працівників суб'єктів господарювання, об'єднань. 2. Працівникам суб'єктів господарювання повинно бути роз'яснене їх право бути присутніми під час вчинення уповноваженими особами Антимонопольного комітету України дій, пов'язаних із проведенням обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази, і робити зауваження з приводу цих дій. Ці зауваження підлягають занесенню до протоколу. Стаття 29. Обов'язковість видачі предметів і документів 1. Працівники суб'єктів господарювання, об'єднань повинні пред'явити або видати предмети, документи чи їх копії, інші носії інформації на вимогу уповноважених осіб Антимонопольного комітету України. 2. Видача і ознайомлення з документами, що містять дані, які становлять державну таємницю, проводяться з додержанням законодавства про державну таємницю. Стаття 30. Обшук приміщень дипломатичних представництв, представництв іноземних держав при міжнародних організаціях універсального характеру, консульських установ та приватних резиденцій 1. Приміщення дипломатичних представництв, представництв іноземних держав при міжнародних організаціях універсального характеру, предмети їх обстановки, інше майно, що в них знаходиться, транспортних засобів представництв, приватні резиденції глав дипломатичних представництв, дипломатичних агентів, приватні резиденції глав представництв іноземних держав при міжнародних організаціях універсального характеру, членів дипломатичного персоналу цих представництв не підлягають обшуку. Обшук консульських приміщень може здійснюватись не інакше як з дозволу глави консульської установи, призначеної ним особи чи глави дипломатичного представництва держави, яку воно представляє, якщо інше не передбачено двосторонньою консульською конвенцією. 2. Під час проведення обшуку присутність представника Міністерства закордонних справ України є обов'язковою. Стаття 31. Порядок проведення обшуку з метою вилучення та (або) накладення арешту на докази 1. Перед проведенням обшуку уповноважені особи Антимонопольного комітету України пред'являють працівникам суб'єкта господарювання, об'єднання рішення суду про надання дозволу на проведення обшуку, роз'яснюють їм права, обов'язки та відповідальність за порушення покладених на них обов'язків. 2. Працівникам суб'єкта господарювання, об'єднання пропонується видати предмети, документи чи іншу інформацію або вказати їх місце знаходження та забезпечити доступ до них. Про добровільну видачу документів або про відмову у їх наданні зазначається у протоколі вилучення. 3. У разі коли під час входу до службового приміщення та (або) транспортного засобу суб'єкта господарювання, об'єднання створюються перешкоди або загрожує небезпека з боку правопорушників, працівники органу внутрішніх справ можуть застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби відповідно до своїх повноважень. Проводячи обшук, уповноважені особи Антимонопольного комітету України мають право відкривати замкнені приміщення або інші місця зберігання інформації, в тому числі за участю спеціаліста, у разі відсутності працівників суб'єкта господарювання, об'єднання або у зв'язку з відмовою їх відкрити. За шкоду, заподіяну майну володільця (користувача) у зв'язку з відмовою працівників суб'єкта господарювання, об'єднання відкрити замкнені приміщення, Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення відповідальності не несуть. Якщо шкоду майну заподіяно з вини уповноважених осіб Антимонопольного комітету України, володілець (користувач) може звернутися до суду про відшкодування заподіяної йому шкоди в порядку, передбаченому законодавством. 4. Уповноважені особи Антимонопольного комітету України мають право заборонити особам, що перебувають у приміщенні під час проведення обшуку, а також особам, які під час проведення цих дій увійшли в приміщення, виходити з нього чи спілкуватися між собою та з іншими особами до закінчення обшуку. 5. Знайдені під час обшуку письмові та речові докази повинні бути оглянуті та описані. 6. Докази, які підлягають вилученню або на які накладається арешт, уповноважені особи Антимонопольного комітету України ретельно оглядають у місцях їх зберігання, пред'являють присутнім особам і перелічують їх у протоколі вилучення та (або) накладення арешту із зазначенням їхньої назви, кількості і суттєвих ознак. 7. Вилучення і ознайомлення з документами, що містять дані, які є державною таємницею, проводяться з додержанням законодавства про державну таємницю. 8. Вилучені докази повинні бути докладно описані та, за необхідності, упаковані на місці їх вилучення. 9. Арешт доказів полягає у проведенні їх опису та оголошенні заборони розпоряджатися ними, а у разі потреби - в обмеженні права користуватися ними. Види, обсяги і строк обмеження встановлюються уповноваженими особами Антимонопольного комітету України у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей цих предметів, їх значення для суб'єкта господарювання, об'єднання, необхідності їх використання та інших обставин. 10. Порушення заборони уповноваженої особи Антимонопольного комітету України розпоряджатися або користуватися предметами, іншими носіями інформації, на які накладено арешт, спричиняє відповідальність, передбачену законом. 11. Арештовані докази детально описуються і опечатуються. 12. Про зняття арешту доказів державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, головою територіального відділення Антимонопольного комітету України приймається розпорядження. Стаття 32. Повноваження працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення під час проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази 1. Для проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази уповноважені особи Антимонопольного комітету України у разі наявності визначених цим Законом підстав для проведення таких дій, мають право: 1) безперешкодно входити до приміщень і транспортних засобів, проводити у них обшук, вилучення та (або) накладення арешту на докази у справі; 2) мати безперешкодний доступ до місць зберігання інформації; 3) вимагати надання оригіналів та копій документів, надання предметів та інших носіїв інформації; 4) вимагати усних або письмових пояснень; 5) вимагати присутності при проведенні обшуку, вилученні та (або) накладенні арешту на докази у справі не менш як двох працівників суб'єкта господарювання, об'єднання або його представника; 6) складати протоколи про адміністративні правопорушення; 7) запрошувати спеціалістів для консультацій та надання технічної допомоги, необхідної для відчинення приміщень та місць зберігання інформації, вилучення інформації в електронному вигляді чи з інших носіїв інформації; 8) залучати працівників суб'єкта господарювання, об'єднання для проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту на докази; 9) здійснювати інші дії, необхідні для здійснення обшуку, вилучення або накладення арешту на докази у справі, передбачені цим Законом та Законом України "Про Антимонопольний комітет України"; 10) залучати правоохоронні органи для подолання перешкод у проведенні обшуку, вилученні та (або) накладенні арешту на докази у справі. 2. Уповноважені особи Антимонопольного комітету України зобов'язані дотримуватись положень цього Закону, шанобливо ставитись до осіб, присутніх під час проведення обшуку, вилучення та (або) накладення арешту, роз'яснити їх права та обов'язки. Стаття 33. Права та обов'язки працівників суб'єкта господарювання, об'єднання під час провед  
Немає висновку    
168. Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ   -86- Кармазін Ю.А.
РозділV. Прикінцеві положення. Запропоновані зміни у Кримінальному кодексі України, Кодексі України про адміністративні правопорушення, Цивільному процесуальному кодексі України, Законі України "Про захист економічної конкуренції" слід вилучити з цього проекту і під час 2 читання розглянути зміни до цих Законів, як окремі законопроекти.  
Відхилено   Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
169. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -87- Беспалий Б.Я.
У "Прикінцевих положеннях": номер цього розділу з "V" замінити на "ІV"; п. 2 вилучити.  
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
170. 2. До приведення у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.      2. До приведення у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
171. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:      3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
172. 1) у Кримінальному кодексі України:      1) у Кримінальному кодексі України:  
173. а) у статті 384:      а) у статті 384:  
174. назву статті викласти у такій редакції:      назву статті викласти у такій редакції:  
175. "Стаття 384. Надання у поясненні в суді під присягою завідомо недостовірної інформації чи відомої особі інформації не в повному обсязі, завідомо неправдиве показання";   -88- Кармазін Ю.А.
Стаття 384 Кримінального кодексу України. Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 384. Завідомо неправдиве чи неповне показання або пояснення."  
Враховано редакційно   "Стаття 384. Надання у поясненні в суді під присягою завідомо недостовірної інформації, завідомо неправдиве показання";  
    -89- Буждиган П.П.
Назву статті 384 викласти у такій редакції: "Надання у поясненні в суді під присягою завідомо недостовірної інформації, завідомо неправдиве показання".  
Враховано    
176. доповнити статтю новою частиною першою такого змісту:   -90- Буждиган П.П.
Доповнити статтю новою частиною першою такого змісту:  
Враховано   б) Доповнити статтю новою частиною першою такого змісту:  
177. "1. Надання у поясненні в суді під присягою завідомо недостовірної інформації чи відомої особі інформації не в повному обсязі уповноваженим особам Антимонопольного комітету України -   -91- "1. Надання у поясненні в суді під присягою завідомо недостовірної інформації уповноваженим особам Антимонопольного комітету України карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років". У зв'язку з цим частини першу і другу вважати відповідно частинами другою і третьою; частину другу після слів "тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України" доповнити словами "чи органами Антимонопольного комітету України".  Враховано   "1. Надання у поясненні в суді під присягою завідомо недостовірної інформації уповноваженим особам Антимонопольного комітету України карається штрафом від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років". У зв`язку з цим частини першу і другу вважати відповідно частинами другою і третьою; частину другу після слів "тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України" доповнити словами "чи органами Антимонопольного комітету України  
178. карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років".   -92- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 384 викласти в такій редакції: "1. Завідомо неправдиве чи неповне показання свідка чи потерпілого або завідомо неправдивий висновок експерта під час провадження дізнання, досудового слідства, антимонопольного розслідування або проведення розслідування тимчасовою слідчою чи тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України або в суді, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, -караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років." Пропозиції про нову редакцію частини 1 статті 384, яку запропонували автори законопроекту відхилити.  
Враховано частково редакційно   
179. У зв'язку з цим частини першу і другу вважати відповідно частинами другою і третьою;       
180. б) у статті 385:       
181. назву статті викласти у такій редакції:       
182. "Стаття 385. Відмова від надання пояснень у суді під присягою, відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків";   -93- Кармазін Ю.А.
Стаття 385 Кримінального кодексу України. Назву статті викласти викласти в такій редакції: "Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків." Частину 1 цієї статті викласти в такій редакції: ""1. Відмова особи від надання пояснень у суді під присягою уповноваженим особам Антимонопольного комітету України - карається штрафом від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців".  
Враховано частково редакційно   
183. доповнити статтю новою частиною першою такого змісту:       
184. "1. Відмова особи від надання пояснень у суді під присягою уповноваженим особам Антимонопольного комітету України -       
185. карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років".       
186. У зв'язку з цим частини першу і другу вважати відповідно частинами другою і третьою;   -94- Буждиган П.П.
Частину 2 статті 385 Кримінального кодексу України (з урахуванням запропонованих змін) після слів "тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України" доповнити словами "чи органами Антимонопольного комітету України".  
Враховано   в) Частину 2 статті 385 Кримінального кодексу України (з урахуванням запропонованих змін) після слів "тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України" доповнити словами "чи органами Антимонопольного комітету України".  
187. частину третю після слів "відмову давати" доповнити словами "пояснення під присягою уповноваженим особам Антимонопольного комітету України";   -95- Кармазін Ю.А.
Частина 3 статті 385. Пропозицію "після слів "відмову давати" доповнити словами "пояснення під присягою уповноваженим особам Антимонопольного комітету України"" - відхилити.  
Відхилено    
188. 2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):       
189. а) абзац перший частини першої статті 1853 після слова "позивача" доповнити словами "особи, викликаної для надання пояснень під присягою";   -96- Кармазін Ю.А.
Кодекс України про адміністративні правопорушення. Пропозицію "абзац перший частини першої статті 1853 після слова "позивача" доповнити словами "особи, викликаної для надання пояснень під присягою" виключити.  
Відхилено Запропоновані зміни вилучено   
190. б) доповнити Кодекс статтями 185-12 і 244-12 такого змісту:   -97- Кармазін Ю.А.
Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення статтями 185-12 і 244-12 оформити окремим Законом " Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.  
Відхилено апропоновані зміни вилучено   
    -98- Буждиган П.П.
Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо доповнення Кодексу новими статтями 185-12 і 244-12 вилучити.  
Враховано    
191. "Стаття 185-12 . Злісне ухилення від явки або перешкоджання явці за викликом державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України       
192. Злісне ухилення особи від явки або перешкоджання її явці для надання       
193. пояснень у справі за викликом державного уповноваженого Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України -       
194. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";       
195. "Стаття 244-12. Органи Антимонопольного комітету України       
196. Органи Антимонопольного комітету України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані із злісним ухиленням особи від явки або перешкоджання її явці за викликом державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України (стаття 18512).       
197. Від імені органів Антимонопольного комітету України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право державні уповноважені Антимонопольного комітету України, адміністративні колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України";       
198. в) в абзаці першому частини другої статті 255 цифри "222-24411" замінити цифрами "222-24412";   -99- Буждиган П.П.
Підпункт 2)в) пункту 3 Прикінцевих положень вилучити  
Враховано    
199. 3) у Цивільному процесуальному кодексі України:   -100- Кармазін Ю.А.
Пропозиції щодо змін до Цивільного процесуального кодексу України також слід виключити, тим більш, що вони вже не відповідають прийнятій новій редакції Цивільного процесуального кодексу України, яка набирає чинності 1 січня 2005 року, але не раніше набрання чинності Адміністративним процесуальним кодексом України.  
Враховано    
200. а) частину першу статті 236 доповнити пунктом 5 такого змісту:       
201. "5) за поданнями державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України про надання у суді пояснення під присягою та про надання дозволу на проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в ньому огляду та обшуку";       
202. б) частину першу статті 237 доповнити словами "крім справ, перелічених у пункті 5, які розглядаються за правилами, передбаченими спеціальним законом";       
203. 4) у частині четвертій статті 27 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64): 5) у частині п'ятій статті 44 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64):   -101- Буждиган П.П.
Зміни до Закону України про захист економічної конкуренції викласти в такій редакції: "У Законі України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64; 2003 р., № 10-11, ст. 86; № 30, ст. 247; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, № 26 ст. 348): 1. У статті 27: абзац перший частини четвертої після слів "узгоджених дій" доповнити словом "концентрації"; в абзаці другому частини четвертої слова "а також інформація щодо" виключити. 2. Абзац другий частини першої статті 40 після слова "ознайомлюватися" доповнити словами "після завершення розслідування". 3. Пункт 16 статті 50 після слова "огляду" доповнити словом "обшуку".  
Враховано   2) У Законі України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64; 2003 р., № 10-11, ст. 86; № 30, ст. 247; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, № 26 ст. 348): а) У статті 27: абзац перший частини четвертої після слів "узгоджених дій" доповнити словом "концентрації"; в абзаці другому частини четвертої слова "а також інформація щодо" виключити. б) абзац другий частини першої статті 40 після слова "ознайомлюватися" доповнити словами "після завершення розслідування"; г) пункт 16 статті 50 після слова "огляду" доповнити словом "обшуку". .  
    -102- Кармазін Ю.А.
Зміни частини 5 статті 44 Закону України "Про захист економічної конкуренції" оформити окремим Законом "Про внесння змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції".  
Відхилено    
204. а) абзац другий викласти у такій редакції:       
205. "Про вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації складається протокол";       
206. б) абзаци третій і четвертий виключити.       
207. 4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після опублікування цього Закону:   -103- Кармазін Ю.А.
Прикінцеві положення, частина 4, викласти в такій редакції: "Кабінету Міністрів України та Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій в місячний строк після набуття чинності цього Закону: подати на розгляд Верховної Ради України узгоджені пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;"  
Відхилено   4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після опублікування цього Закону:  
208. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;      подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;  
209. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
210. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.   -104- Кармазін Ю.А.
Прикінцеві положення, ввести нову частину 5, викласти в такій редакції: "5. Кабінету Міністрів України у місячний строк після опублікування цього Закону : привести власні нормативно правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".  
Відхилено   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.