Кількість абзаців - 190 Таблиця поправок


Про внесення змін та доповнень до Закону України ''Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України      Проект Закон України  
1. "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про   -1- Самойлик К.С.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: "Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"  
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  
2. забезпечення організаційно-правових умов соціального       
3. захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених       
4. батьківського піклування"       
5. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
6. І.Внести до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування " (Відомості Верховної Ради України, 2005 р. № 6 ст.147)такі зміни та доповнення.      І. Внести зміни до таких законів України: 1. У Законі України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст.147):  
7. 1. Назву Закону України після слів „батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", виклавши її у такій редакції "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".   -2- Самойлик К.С.
Назву Закону залишити в чинній редакції  
Враховано    
8. 2.Преамбулу Закону після слів „батьківського піклування" доповнити словами „а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі - за текстом.      1) преамбулу після слів „батьківського піклування" доповнити словами „а також осіб із їх числа";  
9. 3.Абзац 5 статті 1 Закону після слів „особи віком від 18 років" замість слів „до 23 років" записати слова "до 35 років", далі - за текстом.   -3- Слабенко С.І.
Онопенко В.В.
Абзац п'ятий статті 1 залишити в редакції чинного Закону.  
Враховано   2) у статті 1: абзац п'ятнадцятий після слів "та установи" доповнити словом "органів" ;  
    -4- Григорович Л.С.
В абзаці п'ятому статті 1 замість слів "до 23 років" записати слова "до 28 років (для обдарованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа".  
Відхилено    
    -5- Гавриш С.Б.
Фельдман О.Б.
В абзаці п'ятому статті 1 замість слів "до 23 років" записати слова "до 25 років"  
Відхилено    
    -6- Сушкевич В.М.
В абзаці п'ятнадцятому статті 1 після слів "та установи" додати слово "органів" - далі за текстом.  
Враховано    
10. 4.Абзац 19 статті 1 Закону після слів „для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами „а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі - за текстом.      абзац дев'ятнадцятий після слів „для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами „а також осіб із їх числа";  
11. 5.Абзац 20 ст.1 Закону викласти в такій редакції:   -7- Волков О.М.
Абзац двадцятий статті 1 викласти в такій редакції: " державне утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, випускників закладів для дітей цієї категорії (на період навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах), повне забезпечення відповідно до державних соціальних стандартів матеріальними та грошовими ресурсами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у тих випадках, коли за станом здоров'я чи внаслідок інших незалежних від них обставин, вони не мають можливості забезпечувати себе самостійно);"  
Враховано частково   абзац двадцятий викласти в такій редакції:  
    -8- Григорович Л.С.
В абзаці двадцятому статті 1 назви навчальних закладів привести у відповідність із законодавством.  
Враховано    
12. „державне утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, випускників закладів для дітей цієї категорії (на період навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах), повне забезпечення відповідно до державних соціальних стандартів матеріальними та грошовими ресурсами дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для задоволення їх життєво необхідних потреб та створення умов для нормальної життєдіяльності".      „державне утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа - повне забезпечення відповідно до державних соціальних стандартів матеріальними та грошовими ресурсами дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа для задоволення їх життєво необхідних потреб та створення умов для нормальної життєдіяльності";  
13. 6. Абзац 21 ст. 1 викласти в такій редакції:   -9- Онопенко В.В.
Абзац 21 статті 1 виключити.  
Враховано    
14. „соціальний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - робота, спрямована на здійснення соціальних опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених категорій дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу".       
15. 7.Абзац 22 ст.1 Закону викласти в такій редакції:       
16. „соціальне житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - жила площа, яка надається за нормами державних соціальних стандартів відповідно до законодавства за рахунок державного та/або комунального житлового фонду, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення ними 16 років та особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування при досягненні ними 18 років".   -10- Самойлик К.С.
Абзац 22 залишити в редакції чинного Закону (визначено в ст..33)  
Враховано    
17. 8. В статті 3 назву статті після слів „соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами „ а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"      3) у статті 3: назву доповнити словами „ а також осіб із їх числа";  
18. 9. Статтю 3 після слів „Основними засадами державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами „а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі - за текстом до абзацу 12.      абзац перший після слів "батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із їх числа";  
19. 10. Абзац 12 ст. 3 після слів „особистості цих дітей" доповнити словами „ -сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" до слів „ та запитам ринку праці";      в абзаці дванадцятому слова "цих дітей" замінити словами "дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а також осіб із їх числа";  
20. 11. Абзац 13 ст. 3 Закону після слів „ та утримання таких дітей" доповнити словами „-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" до слова „сприяння".      в абзаці тринадцятому слова "таких дітей" замінити словами "дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа";  
21. 12. Назву ст. 4 Закону доповнити словами „а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".      4) у статті 4: назву доповнити словами "а також осіб із їх числа";  
22. 13.Частину першу ст.4 після слів „ дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами „ а також та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.   -11- Волков О.М.
Частину першу статті 4 після слів " дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у тих випадках, коли за станом здоров'я чи внаслідок інших незалежних від них обставин, вони не мають можливості забезпечувати себе самостійно)".  
Враховано частково   частину першу після слів „ дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами „а також осіб із їх числа";  
23. 14.Частину другу ст.4 після слів „ стандарти для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами „ а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.   -12- Самойлик К.С.
частину другу статті 4 після слів "така дитина" доповнити словами "або особа";  
Враховано   частину другу після слів „батьківського піклування" доповнити словами „а також осіб із їх числа", а після слів "така дитина" доповнити словами "або особа";  
24. 15. В частину третю ст.4 внести такі зміни:   -13- Григорович Л.С.
В статті 4 залишити норму "18-річного віку".  
Враховано    
25. 1) у пункті 3 слова „18- річного віку" замінити словами „16-річного віку";       
26. 2) у пункті 5 слова „18- річного віку" замінити словами „16-річного віку";       
27. 3) у пункті 6 слова „23- річного віку" замінити словами „35-річного віку";   -14- Хара В.Г.
Абзац сьомий частини третьої статті 4 після слів "23-річного віку" доповнити словами "або до повного закінчення відповідних закладів освіти;"  
Враховано   абзац сьомий частини третьої доповнити словами "або до закінчення відповідних навчальних закладів";  
    -15- Гавриш С.Б.
Фельдман О.Б.
В абзаці сьомому частини третьої статті 4 замість слів "до досягнення ними 23-річного віку" записати слова "до досягнення ними 25-річного віку".  
Враховано частково    
28. 16. Частину четверту ст. 4 доповнити словами „ для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".      частину четверту доповнити словами „ для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа";  
29. 17. Статтю 4 доповнити частиною п'ятою в такій редакції:       
30. „За випускниками дитячих будинків, дитячих будинків сімейного типу, іншими особами із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування зберігаються раніше призначені сімейні пенсії, соціальна допомога, які перераховуються на особисті рахунки, відкриті на їх ім'я".   -16- Сушкевич В.М.
Частину п'яту статті 4 викласти в такій редакції : "За випускниками закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинків, дитячих будинків сімейного типу, іншими особами із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зберігаються раніше призначені пенсії, соціальна допомога, які перераховуються на особисті рахунки, відкриті на їх ім'я, за наявності законодавчо визнаного права на їх отримання".  
Відхилено    
    -17- Онопенко В.В.
Частину п'яту статті 4 виключити.  
Враховано    
31. 18.Назву статті 5 доповнити словами "а також особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".   -18- Онопенко В.В.
Зміни до назви статі 5 виключити.  
Враховано    
32. 19.Назву статті 7 доповнити словами "а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".   -19- Волков О.М.
Назву статті 7 залишити в редакції чинного Закону.  
Враховано    
33. 20. Назву статті 8 доповнити словами "а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування      5) у статті 8: назву доповнити словами "а також осіб із їх числа";  
34. 21. В статтю 8 внести такі зміни та доповнення:       
35. 1) частину першу доповнити словами "а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".   -20- Волков О.М.
Частину першу статті 8 доповнити словами "а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у тих випадках, коли за станом здоров'я чи внаслідок інших незалежних від них обставин, вони не мають можливості забезпечувати себе самостійно).  
Враховано частково   частину першу доповнити словами "а також осіб із їх числа";  
36. 2) в частині третій слова " навчання до двадцяти трьох років" замінити на слова "навчання до тридцяти п'яти років".   -21- Хара В.Г.
Частину третю статті 8 Закону після слів "двадцяти трьох років" доповнити словами "або до повного закінчення відповідних закладів освіти;  
Враховано   у частині третій слова "двадцяти трьох років" замінити словами і цифрами "23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів";  
    -22- Гавриш С.Б.
Фельдман О.Б.
В частині третій статті 8 замість слів "навчання до двадцяти трьох років" записати слова "навчання до двадцяти п'яти років"  
Враховано частково    
37. 3)в частині сьомій:       
38. а) перше речення доповнити після слів "батьківського піклування" словами "а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" до слів "забезпечуються за рахунок" і після слів "навчального закладу" доповнити словами " або відповідного органу соціального забезпечення" до слів "одягом і взуттям", а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі двох прожиткових мінімумів;   -23- Сушкевич В.М.
В частині сьомій статті 8 замість слів "або відповідного органу соціального забезпечення" записати слова "або відповідної установи органів праці та соціального захисту населення"  
Враховано   перше речення частини сьомої викласти в такій редакції: "Випускники навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечуються за рахунок навчального закладу або відповідної установи органів праці та соціального захисту населення одягом і взуттям, а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі двох прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку";  
39. б)третє речення частини сьомої після слів "випускників навчальних закладів" доповнити словами "та інших осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.   -24- Самойлик К.С.
Частину сьому залишити в чинній редакції  
Враховано    
40. 4)в частині восьмій замінити слова "до двадцяти трьох років " словами "   -25- Гавриш С.Б.
Фельдман О.Б.
В частині восьмій статті 8 замість слів "до двадцяти трьох років" записати слова "до двадцяти п'яти років".  
Відхилено    
41. "до тридцяти п'яти років"       
42. 5)частину дев'яту після слів "для всіх дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.      частину дев'яту після слів "батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із їх числа".  
43. 21.Назву статті 9 доповнити словами „а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"      6) у статті 9: назву доповнити словами „а також осіб із їх числа";  
44. 22.В статтю 9 внести такі доповнення:       
45. 1)частину першу ст.9 після слів „Витрати на утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами „ а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом, закінчуючи словами „бюджету Автономної Республіки Крим", після чого - доповнити словами „інших джерел, не заборонених законом".      частину першу викласти в такій редакції: "Витрати на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, у сім'ях опікунів, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, у державних закладах фінансуються з державного, обласних бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, інших джерел, не заборонених законодавством";  
46. 2).доповнити статтю 9 новою другою частиною такого змісту:       
47. „Витрати на фінансування заходів по соціальному забезпеченню дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування записуються в Державному бюджеті України окремим рядком".      після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: "Витрати на фінансування заходів по соціальному забезпеченню дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, передбачаються в Державному бюджеті України окремим рядком". У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;  
48. 3)чинну частину другу ст. 9 Закону вважати частиною третьою.       
49. 23. Назву статті 10 доповнити словами "а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"      7) статтю 10 викласти в такій редакції: "Стаття 10. Розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади стосовно соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа  
50. 24.В статтю 10 внести такі доповнення:       
51. 1) статтю 10 після слів "захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами " та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" до слів " а також забезпечує додержання законодавства" і після слів "щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування" доповнити словами "та особами із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, " і далі за текстом;      Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, молоді та спорту здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, а також забезпечує додержання законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей";  
52. 2)статтю 10 доповнити частиною другою такого змісту:   -26- Онопенко В.В.
частину другу статті 10 виключити.  
Враховано    
53. "Соціальна служба для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - служба, уповноважена щодо цього центральним органом виконавчої влади у сфері сім'ї, дітей та молоді. Соціальні служби для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надають їм соціальні, психологічні, соціально-медичні, інформаційні, юридичні послуги   -27- Григорович Л.С.
Частину другу статті 10 викласти в такій редакції: " Соціальна служба для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа є уповноваженим органом, який підпорядковується центральному органу виконавчої влади у сфері сім'ї, молоді та спорту. Положення про соціальні служби для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа розробляється та затверджується Кабінетом Міністрів України."  
Відхилено    
54. 25. Доповнити Закон статтею 14-1 такого змісту:   -28- Сушкевич В.М.
Статтю 14-1 виключити.  
Враховано    
55. "Стаття 14-1 Банк даних про осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.       
56. Служба у справах осіб із числа із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування забезпечує створення і ведення банку даних про осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.       
57. Порядок ведення Банку даних про осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді".       
58. 26.Доповнити назву статті 15 словами "та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"      8) у статті 15: назву доповнити словами "та осіб із їх числа";  
59. 27.Внести в статтю 15 такі доповнення:       
60. 1) частину першу доповнити словами " а також щодо осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";   -29- Самойлик К.С.
Частину першу статті 15 доповнити реченням "Соціальний супровід дієздатних осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється за їх письмовою заявою."  
Враховано   частину першу доповнити словами та реченням такого змісту: " а також щодо осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Соціальний супровід дієздатних осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється за їх письмовою заявою";  
    -30- Онопенко В.В.
В частині першій статті 15 після слів "а також щодо осіб, із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами " "за умови, коли вони мають таке бажання".  
Враховано    
61. 2)частину третю доповнити словами "сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування та особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом..   -31- Самойлик К.С.
у частині третій слова " життя дитини та захисту її прав" замінити словами "життя дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та особи із їх числа та захисту їх прав";  
Враховано   у частині третій слова " життя дитини та захисту її прав" замінити словами "життя дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та особи із їх числа та захисту їх прав";  
62. 3)частину четверту доповнити   -32- Самойлик К.С.
Зміни до частини четвертої статті 15 виключити  
Враховано    
63. а) після слів "соціальний працівник здійснює соціальне обслуговування" словами " дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" до слів "та сім'ї";       
64. б) після слів "життєзабезпечення дітей" словами "-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.       
65. 4)частину п'яту доповнити       
66. а) після слів "Соціальний супровід" словами " дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" до слів " здійснюється за спеціальним планом";      в частині п'ятій слово "дитини" замінити словами "дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та особи із їх числа";  
67. б) після слів "який складається для кожної" словами "дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування та особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.       
68. 28. Назву стаття 16 доповнити словами "а також особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".   -33- Самойлик К.С.
Зміни до статті 16 виключити  
Враховано    
69. 29.Перше речення частини першої ст.16 доповнити після слів "зразок обліково-статистичної картки дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування", словами "а також особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".       
70. 30. Назву статті 17 доповнити словами " а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"      9) назву і текст статті 17 після слів "батьківського піклування" доповнити словами "осіб із їх числа" у відповідних відмінках;  
71. 31.В ст. 17 внести такі доповнення:       
72. 1) частину першу після слів "З метою підготовки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом;       
73. 2) частину другу після слів "дітям, позбавленим батьківського піклування" доповнити словами "та особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.       
74. 3)частину третю після слів "дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування" доповнити словами "та особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.      10) статтю 23 доповнити новою частиною такого змісту: " Держава забезпечує працевлаштування осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм першого робочого місця, інформації, професійної консультації, послуг з професійної підготовки і перепідготовки відповідно до законодавства";  
75. 32. Статтю 24 доповнити після слів "З метою поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" словами " а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" до слів "митні органи зобов'язані" і після слів "в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування" доповнити словами "а також особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.   -34- Самойлик К.С.
Статтю 24 залишити в редакції чинного Закону  
Враховано    
76. 33. Назву статті 26 доповнити словами "та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"      11) у статті 26: назву доповнити словами "та осіб із їх числа";  
77. 34.В статтю 26 внести такі доповнення:       
78. 1)частину першу доповнити третім реченням такого змісту: ". Особи із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, мають право на оздоровлення на пільгових умовах";   -35- Самойлик К.С.
Третє речення частини першої доповнити словами "відповідно до законодавства"  
Враховано   частину першу доповнити реченням такого змісту: "Особи із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, мають право на оздоровлення на пільгових умовах";  
    -36- Сушкевич В.М.
В реченні третьому частини першої статті 26 після слів "на пільгових умовах" доповнити словами "визначених Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково    
    -37- Григорович Л.С.
Частину першу статті 26 доповнити реченнями такого змісту: "Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа мають право на оздоровлення на пільгових умовах. Порядок оздоровлення таких дітей розробляється та затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково    
79. 2)частину другу доповнити після слів "батьківського піклування" словами "та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.   -38- Григорович Л.С.
Частину другу статті 26 викласти в такій редакції: "Кошти на оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа виділяються щорічно із державного, місцевих бюджетів, коштів підприємств, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та інших джерел, не заборонених законодавством".  
Враховано   частину другу викласти в такій редакції: "Кошти на оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа виділяються щорічно із державного, місцевих бюджетів, коштів підприємств, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та інших джерел, не заборонених законодавством";  
80. 35.Назву статті 27 після слів "Соціально-трудова реабілітація дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами. "та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.      12) у статті 27: назву доповнити словами "та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";  
81. 36. В статтю 27 внести такі доповнення:       
82. 1)доповнити новим четвертим абзацом такого змісту:      після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:  
83. "забезпечують умови для здійснення особами із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. що є інвалідами трудової діяльності або продовження навчання";      "забезпечують умови для здійснення особами із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що є інвалідами, трудової діяльності або продовження навчання". У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;  
84. 2)абзац четвертий (чинний) відповідно вважати абзацом п'ятим, доповнивши його після слів "реабілітації та адаптації дітей" словами "-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що є інвалідами або жертвами екологічних і техногенних катастроф".      в абзаці п'ятому слова "адаптації дітей-інвалідів" замінити словами "адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, які є інвалідами";  
85. 37.Назву статті 32 після слів "Збереження права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами "та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.      13) у статті 32: назву після слів "батьківського піклування" доповнити словами "та осіб із їх числа";  
86. 38.В статтю 32 внести такі доповнення:       
87. 1) частину першу після слів "За дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування" доповнити словами " та особами із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом;   -39- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 32 після слів "у відповідні заклади" доповнити словами "до переходу на проживання до прийомної сім'ї".  
Відхилено   частину першу після слів "батьківського піклування" доповнити словами "а також особами із їх числа";  
88. 2)частину другу після слів "повернення його дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування" доповнити словами " та особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом;   -40- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 32 розпочати словами "Органи внутрішніх справ" далі за текстом.  
Відхилено   частину другу після слів "батьківського піклування" доповнити словами "а також особам із їх числа";  
89. 3)частину третю доповнити другим реченням такого змісту:   -41- Самойлик К.С.
Зміни до частини третьої статті 32 виключити (Визначено житловим Кодексом)  
Враховано    
90. "Органи опіки та піклування та відповідні правоохоронні органи несуть відповідальність за збереження такого житла і передачу його шістнадцятирічним дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";   -42- Сушкевич В.М.
У другому реченні частини третьої статті 32 слово "шістнадцятирічним" виключити. Друге речення частини третьої статті 32 доповнити словами "після досягнення шістнадцятирічного віку на їх вимогу (законних представників неповнолітніх або недієздатних осіб)".  
Враховано частково    
91. 4)частину четверту після слів "в дитячих будинках сімейного типу до повернення їм зазначеного житла" доповнити словами "при досягненні ними 16 років" і далі за текстом.   -43- Григорович Л.С.
Частину четверту статті 32 залишити в чинній редакції  
Враховано   доповнити частиною п'ятою такого змісту: "До працевлаштування випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, квартирна плата та плата за комунальні послуги, здійснюється органами праці та соціального захисту населення за місцем знаходження житла";  
    -44- Сушкевич В.М.
доповнити статтю новою частиною такого змісту: "До працевлаштування випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, платежі за таке житло, включаючи платежі за комунальні послуги, здійснюють органи праці та соціального захисту населення за місцем постійного проживання  
Враховано    
92. 39.Доповнити назву ст.34 словами " та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"      14) назву, частини першу та другу статті 34 після слів "батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із їх числа";  
93. 40. В статтю 34 внести такі доповнення:       
94. 1) частину першу після слів "дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами "та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом;       
95. 2) частину другу після слів "позбавлених батьківського піклування" словами "та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом..       
96. 41. Викласти назву статті 39 в такій редакції: "Організація благодійних акцій на користь дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"   -45- Сушкевич В.М.
У назві і частинах першій - третій статті 38 Закону замість слів "дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" записати слова "дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".  
Враховано   15) у статті 38: назву, абзаци перший - третій після слів "батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із їх числа"; в абзаці четвертому слова "запровадження шефства" замінити словами "а також особам з їх числа, запровадження шефства";  
    -46- Сушкевич В.М.
У абзаці четвертому статті 38 Закону замість слів "дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування" записати слова "дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування".  
Враховано    
    -47- Самойлик К.С.
В абзаці четвертому статті 38 слова "запровадження шефства" замінити словами "а також особам з їх числа, запровадження шефства".  
Враховано    
    -48- Самойлик К.С.
Назву статті 39 залишити в редакції чинного Закону  
Враховано    
97. 42.Статтю 39 доповнити після слів " забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" словами " та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.      16) статтю 39 після слів "батьківського піклування" доповнити словами "та осіб із їх числа";  
98. 43. Назву статті 40 доповнити після слів батьківського піклування" словами " словами та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"       
99. 44. Статтю 40 після слів "Особи, винні в порушенні законодавства щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами "та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.       
100. 45. Доповнити Закон статтями 41-79 такого змісту:      17) доповнити статтями 39-1- 39-14 такого змісту:  
101. „Стаття 4І. Звільнення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від плати за навчання в державних і комунальних закладах освіти всіх рівнів   -49- Онопенко В.В.
Статтю 41 виключити.  
Відхилено   „Стаття 39-1. Звільнення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа від плати за навчання в державних і комунальних навчальних закладах усіх рівнів  
102. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, звільняються від плати за навчання в державних і комунальних закладах освіти всіх рівнів.      Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, звільняються від плати за навчання в державних і комунальних навчальних закладах всіх рівнів.  
103. Стаття 42. Надання шефської допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування      Стаття 39-2. Надання шефської допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам із їх числа  
104. Закріплені у встановленому порядку з метою надання шефської допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київською та Севастопольською міською державними адміністраціями за будинками дитини, дитячими будинками, дитячими будинками сімейного типу, загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, стабільно працюючі підприємства, установи і організації різних форм власності, банківські установи, навчальні та культурно-освітні заклади, спортивні товариства, команди з ігрових видів спорту, спортклуби тощо надають також допомогу також особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у їх працевлаштуванні, подальшому навчанні, зайнятті спортом, в розвитку творчих здібностей, забезпеченні житлом.   -50- Сушкевич В.М.
У статті 42 після слова "адміністраціями" записати слова "закладами для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування". Слова "дитячими будинками" і "загальноосвітніми школами- інтернатами для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" виключити.  
Враховано   Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, профспілкові та інші громадські організації у порядку можуть надавати шефську допомогу закладам для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу у зміцненні матеріальної бази, організації трудового навчання, проведенні масових виховних заходів, організації індивідуальної роботи з вихованцями цих закладів, а також у подальшому навчанні, працевлаштуванні, розвитку спортивних і творчих здібностей, забезпеченні житлом осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  
    -51- Самойлик К.С.
Статтю 42 викласти в такій редакції: "Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форм можуть надавати шефську допомогу закладам для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу у зміцненні матеріальної бази, організації трудового навчання, проведенні масових виховних заходів, організації індивідуальної роботи з вихованцями цих закладів, а також у подальшому навчанні, працевлаштуванні, розвитку спортивних і творчих здібностей, забезпеченні житлом осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування."  
Враховано    
105. Стаття 43. Створення в дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних випускних класів і груп з поглибленим вивченням предметів за інтересами випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування   -52- Сушкевич В.М.
У назві і тексті статті 43 слова "дитячих" та "за інтересами випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" виключити.  
Враховано    
106. Центральний орган державної влади з питань освіти забезпечує комплекс заходів для підвищення якості виховання і навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також професійної підготовки випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, для чого у навчально-виховних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створюються спеціальні випускні класи та групи з поглибленим вивченням предметів за інтересами випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.   -53- Онопенко В.В.
Статтю 43 виключити.  
Враховано    
107. В зазначених закладах мають бути відкриті спеціальні класи і групи з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного, гуманітарного, трудового, спортивного та інших профілів за інтересами випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.       
108. Стаття 44. Надання випускникам закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах за різними формами навчання       
109. Випускники закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інші особи із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, можуть одержувати за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти у вищих навчальних закладах за різними формами навчання, незалежно від форм власності, що діють на території України. Зазначені кошти передбачаються у відповідних бюджетах окремим рядком. Порядок надання зазначених кредитів визначає Кабінет Міністрів України.   -54- Онопенко В.В.
Статтю 44 виключити  
Враховано    
110. Стаття 45.Встановлення спеціальних стипендій для найобдарованіших осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування      Стаття 39-3. Установлення спеціальних стипендій для обдарованих осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  
111. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати разом із заінтересованими міністерствами, науковими товариствами та творчими спілками, молодіжними фондами спеціальні стипендії для найобдарованіших осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, наприклад, випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, - студентів вищих навчальних закладів, і передбачати виділення коштів на їх стажування у провідних вітчизняних наукових установах і за кордоном.   -55- Сушкевич В.М.
В статті 45 замість слова "міністерствами" записати слова "центральними органами виконавчої влади".  
Враховано   Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, науковими товариствами та творчими спілками, молодіжними фондами спеціальні стипендії для обдарованих осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування - студентів вищих навчальних закладів, і передбачати виділення коштів на їх стажування у провідних вітчизняних наукових установах і за кордоном.  
    -56- Самойлик К.С.
В назві статті 45 замість слова "найобдарованіших" записати слово "обдарованих" Статтю 45 викласти в такій редакції: "Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, науковими товариствами та творчими спілками, молодіжними фондами спеціальні стипендії для обдарованих осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування - студентів вищих навчальних закладів, і передбачати виділення коштів на їх стажування у провідних вітчизняних наукових установах і за кордоном."  
Враховано    
112. Стаття 46. Залучення обдарованих осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, наприклад, випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у навчально-виховні заклади, які сприяють поглибленню знань, задоволенню творчих інтересів, розвитку здібностей молоді   -57- Самойлик К.С.
Назву статті 46 викласти в такій редакції: "Залучення обдарованих осіб із числа випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у навчально-виховні заклади, які сприяють поглибленню знань, задоволенню творчих інтересів, розвитку здібностей молоді"  
Враховано   Стаття 39-4. Залучення обдарованих осіб із числа випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у навчально-виховні заклади, які сприяють поглибленню знань, задоволенню творчих інтересів, розвитку здібностей молоді  
113. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування разом із підприємствами, організаціями, науковими установами, вищими навчальними закладами, об'єднаннями громадян, що створюють навчально-виховні заклади, які сприяють поглибленню знань, задоволенню творчих інтересів, розвитку здібностей, організації змістовного дозвілля та відпочинку молоді, а також заклади, що забезпечують пошук, підтримку та розвиток талановитої молоді у різних сферах життя, залучають до таких закладів обдаровану молодь із числа випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.      Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування разом із підприємствами, організаціями, науковими установами, вищими навчальними закладами, об'єднаннями громадян, що створюють навчально-виховні заклади, які сприяють поглибленню знань, задоволенню творчих інтересів, розвитку здібностей, організації змістовного дозвілля та відпочинку молоді, а також заклади, що забезпечують пошук, підтримку та розвиток талановитої молоді в різних сферах життя, залучають до таких закладів обдаровану молодь із числа випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  
114. Стаття 47. Постійне удосконалення умов для розвитку, виховання та освіти випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування   -58- Самойлик К.С.
Статті 47 та 48 об'єднати  
Враховано   Стаття 39-5. Удосконалення умов для розвитку, виховання та освіти випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  
115. Центральні органи виконавчої влади у сфері культури, освіти, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують постійне удосконалення форм і методів індивідуальної виховної роботи по підготовці до самостійного та сімейного життя випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.      Центральні органи виконавчої влади у сфері культури, освіти і науки, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують постійне удосконалення форм і методів індивідуальної виховної роботи по підготовці до самостійного та сімейного життя випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечують участь випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в самодіяльних творчих колективах, гуртках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з метою їх морально-естетичного та фізичного розвитку.  
116. Стаття 48. Участь випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в самодіяльних творчих колективах, гуртках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва       
117. Центральні органи виконавчої влади у сфері культури, освіти, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують участь випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в самодіяльних творчих колективах, гуртках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з метою їх морально-естетичного та фізичного розвитку.       
118. Стаття 49. Створення при обласних філармоніях тематичних концертних бригад для виступів перед випускниками закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування   -59- Самойлик К.С.
Статтю 49 виключити  
Враховано    
119. Центральні органи виконавчої влади у сфері культури, освіти, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування сприяють створенню при обласних філармоніях тематичних концертних бригад для виступів перед випускниками закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування із спеціальними програмами з метою підвищення рівня їх духовної культури, виховання художнього смаку.       
120. Стаття 50.Сприяння розвиткові молодіжного туризму, молодіжним міжнародним обмінам серед випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування      Стаття 39-6. Сприяння розвиткові молодіжного туризму, молодіжним міжнародним обмінам серед випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  
121. Держава сприяє розвиткові молодіжного туризму, молодіжним міжнародним обмінам серед випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.      Держава сприяє розвиткові молодіжного туризму, молодіжним міжнародним обмінам серед випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  
122. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування встановлюють для туристичних груп із числа випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування спеціальні пільги у користуванні транспортними, готельними, культурними та іншими послугами.   -60- Онопенко В.В.
Частину другу статті 50 узгодити з нормами Закону України "Про охорону дитинства"  
Враховано   Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування встановлюють для туристичних груп із числа випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, пільги у користуванні транспортними, готельними, культурними та іншими послугами. Відповідні кошти передбачаються в місцевих бюджетах.  
    -61- Самойлик К.С.
Частину другу статті 50 доповнити реченням такого змісту: "Відповідні кошти передбачаються в місцевих бюджетах."  
Враховано    
123. Порядок надання зазначених пільг та джерела фінансування встановлюються Кабінетом Міністрів України, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.   -62- Онопенко В.В.
В частині третій статті 50 слова "та джерела фінансування" виключити.  
Враховано   Порядок надання зазначених пільг встановлюється Кабінетом Міністрів України, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.  
124. Стаття 51. Забезпечення створення робочих місць для працевлаштування випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,   -63- Самойлик К.С.
Норми, викладені в статтях 51-55 врахувати в статті 23  
Враховано    
125. З метою залучення до трудової діяльності випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації визначають перелік тимчасових та оплачуваних громадських робіт, які вони можуть виконувати, та сприяють їх працевлаштуванню на відповідні робочі місця.       
126. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації забезпечують створення робочих місць для працевлаштування випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та забезпечують в першочерговому порядку їх працевлаштування на існуючі вакантні робочі місця.       
127. Стаття 52.Забезпечення випускника закладу для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, першого робочого місця       
128. Держава забезпечує працездатним випускникам закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей - сиріт та дітей, позбавленим батьківського піклування, надання першого робочого місця на строк не менше двох років після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби. Дворічний строк першого робочого місця обчислюється з урахуванням часу роботи випускника закладу для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу.   -64- Сушкевич В.М.
Статтю 52 викласти в такій редакції: "Держава забезпечує працездатним випускникам закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей - сиріт та дітей, позбавленим батьківського піклування, надання першого робочого місця, інформації, професійної консультації, послуг з професійної підготовки і перепідготовки відповідно до Закону України "Про сприяння соціального становлення та розвитку молоді в Україні".  
Враховано частково    
129. Стаття 53. Надання випускникам закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, безплатної інформації та професійних консультацій з метою вибору виду діяльності, професії, місця роботи, а також, у разі необхідності, проходження професійної підготовки і перепідготовки   -65- Сушкевич В.М.
Статтю 53 виключити.  
Враховано    
130. Випускники закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інші особи із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які звернулися до державної служби зайнятості в пошуках роботи, одержують безплатну інформацію та професійну консультацію з метою вибору виду діяльності, професії, місця роботи, а також, у разі необхідності, проходять професійну підготовку і перепідготовку.       
131. Стаття 54. Створення молодіжних центрів праці та інших організацій з питань працевлаштування випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування   -66- Сушкевич В.М.
Статтю 54 виключити  
Враховано    
132. Держава сприяє створенню молодіжних центрів праці, інших організацій з питань працевлаштування випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема молодіжних громадських організацій (агентства, біржі, бюро та інші) для забезпечення працевлаштування випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і, реалізації программ професійного навчання випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та вдосконалення їх професійної майстерності. Типове положення про такі центри та організації затверджується Кабінетом Міністрів України.       
133. Стаття 55. Квота робочих місць для випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,       
134. Квота робочих місць для випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, , а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначається місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в межах, встановлених Законом України "Про зайнятість населення".   -67- Сушкевич В.М.
Статтю 55 викласти в такій редакції: " Працевлаштування випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, (крім інвалідів) здійснюється місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державною службою зайнятості в межах квоти робочих місць, встановленої згідно із Законом України "Про зайнятість населення". Випускники закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інші особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визнані інвалідами в установленому порядку, працевлаштовуються в межах нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, встановленого відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".  
Враховано частково    
135. Стаття 56. Санкції щодо підприємств, установ та організацій у разі відмови в прийомі на роботу випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,   -68- Сушкевич В.М.
Статтю 56 виключити.  
Враховано    
136. У разі відмови в прийомі на роботу випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у межах встановленої квоти з підприємств, установ та організацій стягується штраф у п'ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну таку відмову. Ці кошти спрямовуються до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття і використовуються для надання роботодавцям дотацій на створення додаткових робочих місць для випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та їх професійну підготовку і перепідготовку.       
137. Стаття 57.Допомога випускникам закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в працевлаштуванні у позанавчальний час, в отриманні послуг, пов'язаних з профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією   -69- Сушкевич В.М.
В назві статті 57 після слів "батьківського піклування" записати слова "а також іншим особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" далі за текстом.  
Враховано   Стаття 39-7. Допомога випускникам закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в працевлаштуванні у позанавчальний час, в отриманні послуг, пов'язаних з профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією  
138. Державна служба зайнятості разом з органами виконавчої влади, центрами соціальних служб для випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надає учням, студентам та аспірантам денної форми навчання із числа випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, допомогу в працевлаштуванні у позанавчальний час.   -70- Сушкевич В.М.
В частині першій статті 57 після слів "батьківського піклування" записати слова "а також іншим особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" далі за текстом.  
Враховано   Державна служба зайнятості разом з органами виконавчої влади, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надає учням, студентам та аспірантам денної форми навчання із числа випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, допомогу в працевлаштуванні у позанавчальний час.  
139. Молодіжні центри праці, що діють відповідно до Типового положення, інші організації з питань працевлаштування випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема молодіжних громадських організацій (агентства, біржі, бюро та інші) а також громадські молодіжні організації (агентства, біржі, бюро та інші) за наявності в них відповідного дозволу, виданого державною службою зайнятості, сприяють працевлаштуванню випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі учнів, студентів, аспірантів, у позанавчальний час, надають послуги, пов'язані з профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією.   -71- Сушкевич В.М.
В частині другій статті 57 після слів "батьківського піклування" записати слова "а також іншим особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" далі за текстом.  
Враховано   Молодіжні центри праці, що діють відповідно до Типового положення, інші організації з питань працевлаштування випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, (агентства, біржі, бюро та інші) а також громадські молодіжні організації за наявності в них відповідного дозволу, виданого державною службою зайнятості, сприяють працевлаштуванню випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі учнів, студентів, аспірантів, у позанавчальний час, надають послуги, пов'язані з профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією.  
140. Стаття 58. Надання роботи за фахом на період не менше трьох років молодим спеціалістам-випускникам закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування   -72- Онопенко В.В.
Статтю 58 виключити (норми Закону "Про зайнятість населення")  
Враховано    
141. Держава гарантує надання роботи за фахом на період не менше трьох років випускникам закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як молодим спеціалістам, що закінчили державні професійно-технічні та вищі навчальні заклади, і потреба в яких була визначена державним замовленням.       
142. Стаття 59. Щорічні медичні обстеження всіх випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування   -73- Самойлик К.С.
Статтю 59 виключити (визначено в ст..34)  
Враховано    
143. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади в галузі охорони здоров'я, заклади охорони здоров'я разом з підприємствами, установами та організаціями забезпечують проведення щорічного медичного обстеження всіх випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.       
144. Стаття 60. Забезпечення випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що є інвалідами, сучасними засобами реабілітації інвалідів   -74- Онопенко В.В.
Статті 60,61 виключити (норми законодавства про інвалідів)  
Враховано    
    -75- Сушкевич В.М.
У назві та тексті статті 60 замість слів "сучасними засобами реабілітації інвалідів" записати слова " технічними та іншими засобами реабілітації (крім спецавтотранспорту), виробами медичного призначення".  
Відхилено    
145. Центральний орган державної влади з питань охорони здоров'я здійснює першочергово забезпечення випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, що є інвалідами, сучасними засобами реабілітації інвалідів, протезно-ортопедичним обслуговуванням.   -76- Сушкевич В.М.
 
Відхилено    
146. Стаття 6І. Забезпечення випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що є інвалідами, а також інших осіб із числа для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що є інвалідами, правом на безоплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд, безплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті   -77- Сушкевич В.М.
У назві статті 61 замість слів " безплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті" записати слова "пільговий проїзд у транспорті"  
Відхилено    
147. Випускники закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інші особи із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що є інвалідами, отримують у центрі соціального обслуговування єдиний квиток, який дає право на безплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд, безплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті (крім таксі).   -78- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 61 викласти в такій редакції: "Випускники закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інші особи із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що є інвалідами, мають право є право на безплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд, безплатний проїзд у пасажирському міському (крім таксі) та приміському транспорті, пільговий проїзд на повітряному, залізничному, річковому та автомобільному транспорті на підставі пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, призначеної замість пенсії, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
148. Форма такого квитка, правила користування ним визначаються Положенням про єдиний квиток, що затверджується Кабінетом Міністрів України.   -79- Сушкевич В.М.
Частину другу статті 61 виключити.  
Враховано    
149. Стаття 62. Організація для випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, секцій для занять спортом   -80- Самойлик К.С.
Статтю 62 виключити  
Враховано    
150. Органи виконавчої влади організують для випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, секції для занять окремими видами спорту.       
151. Держава запроваджує систему пільг і заохочень для підприємств, що спрямовують частину свого прибутку на розвиток секцій фізичної культури і спорту для випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, будівництво об'єктів фізкультури і спорту, організацію відпочинку, проведення рекреаційних заходів.       
152. Стаття 63.Користування випускниками закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, об'єктами фізкультури і спорту      Стаття 39-8. Користування випускниками закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, об'єктами фізкультури і спорту  
153. Випускники закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, користуються об'єктами фізкультури і спорту безоплатно або на пільгових умовах.      Випускники закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, користуються об'єктами фізкультури і спорту безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання цих пільг, компенсації різниці вартості послуг і квитків визначається органами місцевого самоврядування.  
154. Порядок надання цих пільг, компенсації різниці вартості послуг і квитків визначається органами місцевого самоврядування.       
155. Стаття 64.Заходи додаткового матеріального забезпечення випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування   -81- Самойлик К.С.
Статтю 64 вилучити (норми Митного кодексу)  
Враховано    
156. З метою поліпшення матеріального забезпечення випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, митні органи зобов'язані безкоштовно передавати закладам, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, для матеріального забезпечення випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, при закінченні останніми перебування у закладі, речами, необхідними для облаштування випускників, речами, затриманими митними органами і конфіскованими в установленому порядку, та тими, за якими не звернувся власник до закінчення терміну їх зберігання під митним контролем, а саме:       
157. одягом (у тому числі спортивним);       
158. білизною, постільними речами;       
159. шкарпетками, панчохами;       
160. взуттям (у тому числі спортивним);       
161. предметами санітарії та гігієни;       
162. посудом;       
163. речами побутового вжитку.       
164. Стаття 65. Порядок відшкодування витрат на виплату щомісячної допомоги випускникам закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування      Стаття 39-9. Порядок відшкодування витрат на виплату щомісячної допомоги випускникам закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  
165. Порядок відшкодування витрат на виплату щомісячної допомоги випускникам закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на харчування, одяг, взуття, м'який інвентар, навчання, оплату соціального житла, при працевлаштуванні та вступі до закладу освіти у відповідності до норм забезпечення випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлюється і затверджується Кабінетом Міністрів України.      Порядок відшкодування витрат на виплату щомісячної допомоги випускникам закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на харчування, одяг, взуття, м'який інвентар, навчання, оплату соціального житла, при працевлаштуванні та вступі до навчального закладу у відповідності до норм забезпечення випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлюється і затверджується Кабінетом Міністрів України.  
166. Стаття 66. Забезпечення випускників закладів для дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування житлом   -82- Сушкевич В.М.
У тексті статті 66 замість слів "в будинках сімейного типу" записати слова " дитячих будинках сімейного типу".  
Враховано    
167. Випускники закладів для дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, діти з 16 років, що перебувають під піклуванням, в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, після закінчення (припинення) перебування у державному навчально-виховному закладі, навчання у професійному навчально-виховному, вищому навчальному закладі, у вихователів, в будинках сімейного типу, а також інші особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після проходження строкової служби в Збройних Силах України забезпечуються позачергово впорядкованим житлом.   -83- Самойлик К.С.
Норми, викладені в статтях 66-68 врахувати в статтях 32-34  
Враховано   .  
168. Стаття 67.Збереження права дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на житло   -84- Сушкевич В.М.
Статтю 67 виключити.  
Враховано    
169. За дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, зберігається право на житло, в якому вони проживали з батьками, рідними тощо до влаштування у відповідні заклади, до переходу на проживання до прийомної сім'ї, до будинку сімейного типу тощо.       
170. Міністерство внутрішніх справ, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за збереження зазначеного житла і повернення його дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після випуску їх із відповідного дитячого закладу або при досягненні ними 16 років.       
171. Стаття 68. Відновлення або набуття права на житло випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування       
172. Випускникам закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інші особи із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування які мали власне житло до того, як потрапили до закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, або до будинку сімейного типу, або були передані під опіку та піклування, або потрапили до прийомної сім'ї, або отримали право на житло від своїх родичів, внаслідок успадкування, внаслідок дарування або на іншій підставі, передбаченій законом, таке житло має бути передане у власність у віці від 16 років.   -85- Сушкевич В.М.
У частині першій статті 68 замість слів "або до будинку сімейного типу" записати слова "або до дитячого будинку сімейного типу"; замість слів "у віці до 16 років" записати слова "після досягнення 16-річного віку".  
Враховано частково    
173. До працевлаштування такого випускника закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, усі платежі за таке житло, включаючи платежі за усі комунальні послуги, здійснюються органом соціального забезпечення за місцем постійного проживання випускника закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.   -86- Сушкевич В.М.
Частину другу статті 68 викласти в такій редакції: " До працевлаштування випускників, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, з числа зазначеної категорії дітей, платежі за таке житло, включаючи платежі за комунальні послуги, здійснюють органи праці та соціального захисту населення за місцем постійного проживання."  
Враховано    
174. Стаття 69 Профілактика і ліквідація безпритульності та бездіяльності серед дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із іх числа   -87- Сушкевич В.М.
В назві статті 69 замість слів "осіб із їх числа"" записати слова " осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування".  
Відхилено   Стаття 39-10. Профілактика і ліквідація безпритульності серед дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа  
175. Центральний орган державної влади з питань освіти, центральний орган державної влади з питань молоді, центральний орган державної влади з питань праці та соціальної політики, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Державна служба зайнятості, Міністерство внутрішніх справ створюють спільну координаційну комісію для виявлення безпритульних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа - таких, які не мають повної середньої освіти, не навчаються і не працюють.   -88- Сушкевич В.М.
Статтю 69 викласти в такій редакції: "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, молоді та спорту, центральні органи виконавчої влади у сфері освіти і науки, праці та соціальної політики, внутрішніх справ, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Державна служба зайнятості, Міністерство внутрішніх справ створюють спільну координаційну комісію для виявлення безпритульних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа - таких, які не мають повної середньої освіти, не навчаються і не працюють. Комісія влаштовує таких дітей до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а при випуску із таких закладів організовує забезпечення таких дітей та інших осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальним житлом, залучає до навчання, професійної підготовки і сприяє їх подальшому навчанню та працевлаштуванню."  
Враховано частково   Кабінет Міністрів України може створювати відповідний координаційний орган для виявлення безпритульних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, які не мають повної загальної середньої освіти, не навчаються і не працюють.  
176. Комісія влаштовує таких дітей до дитячих закладів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а при випуску із таких закладів організовує забезпечення таких дітей соціальним житлом, залучає до навчання, професійної підготовки і сприяє їх подальшому навчанню та працевлаштуванню.      Зазначений орган забезпечує влаштування таких дітей до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а при випуску із таких закладів організовує забезпечення таких дітей та інших осіб із їх числа соціальним житлом, залучення до навчання, професійної підготовки і сприяє їх подальшому навчанню та працевлаштуванню.  
177. Стаття 70. Забезпечення осіб із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, у період канікул      Стаття 39-11. Забезпечення осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під час канікул  
178. У період канікул особи із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, що стали учнями професійних навчально-виховних закладів, студентами вищих навчальних закладів, виплачуються (за нормами службових відряджень) добові за час перебування у дорозі (туди і назад) та вартість проїзду залізничним, водним, міжміським автомобільним транспортом до закладів чи сімей, де вони виховувалися, чи у місця відпочинку за рахунок асигнувань, що виділяються для цієї мети органами соціального забезпечення із коштів, передбачених у державному бюджеті окремим рядком на утримання та соціальне забезпечення осіб із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування.   -89- Сушкевич В.М.
У статті 70 замість слів "органами соціального забезпечення" записати слова "професійними навчально-виховними закладами, вищими навчальними закладами".  
Відхилено   У період канікул особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в професійно-технічних, вищих навчальних закладах, виплачуються (за нормами службових відряджень) добові за час перебування у дорозі (туди і назад) та вартість проїзду залізничним, водним, міжміським автомобільним транспортом до закладів чи сімей, де вони виховувалися, чи у місця відпочинку за рахунок асигнувань, що виділяються для цієї мети органами соціального забезпечення із коштів, передбачених у державному бюджеті окремим рядком на утримання та соціальне забезпечення осіб із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування.  
179. Стаття 71. Фінансування перебування осіб із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, під час канікул      Стаття 39-12. Фінансування перебування осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під час канікул  
180. Особи із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, що є учнями професійних навчально-виховних закладів або студентами вищих навчальних закладів, - колишні вихованці дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, будинків сімейного типу під час своїх канікул можуть перебувати у зазначених закладах за рахунок коштів, зазначених у статті 70.   -90- Сушкевич В.М.
У статті 71: замість слів "дитячих будинків і шкіл-інтернатів" записати слово " закладів"; Замість слів будинків сімейного типу" записати слова "дитячих будинків сімейного типу".  
Враховано   Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що є учнями професійних навчально-виховних закладів або студентами вищих навчальних закладів, - колишні вихованці закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинків сімейного типу під час своїх канікул можуть перебувати у зазначених закладах за рахунок коштів, визначених частинами першою та другою статті 9 цього Закону.  
181. Стаття 72. Забезпечення осіб із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, що не виїжджають до місць організованого відпочинку в дні канікул, а також під час їх хвороби      Стаття 39-13. Забезпечення осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не виїжджають до місць організованого відпочинку в дні канікул, а також під час їх хвороби  
182. Зарахованим на повне державне утримання випускникам закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що стали учнями і студентами, які не виїжджають до місць організованого відпочинку в дні канікул, а також під час їх хвороби видається готівка в межах установленої грошової норми на харчування і інші побутові потреби з урахуванням торговельної націнки.      Зарахованим на повне державне утримання випускникам закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що стали учнями і студентами і які не виїжджають до місць організованого відпочинку в дні канікул, а також під час їх хвороби видаються кошти в межах установленої грошової норми на харчування й інші побутові потреби з урахуванням торговельної націнки.  
183. Стаття 73. Здійснення обов'язкового особистого страхування випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування   -91- Онопенко В.В.
Статтю 73 виключити.  
Відхилено   Стаття 39-14. Обов'язкове страхування життя і здоров'я випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  
    -92- Самойлик К.С.
В в назві і тексті статті 73 після слова "страхування" записати слова "життя і здоров'я" далі за текстом.  
Враховано    
184. Обов'язкове особисте страхування випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється до повноліття за рахунок бюджетних асигнувань, що виділяються на утримання випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.      Обов'язкове страхування життя і здоров'я випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється до досягнення повноліття за рахунок бюджетних асигнувань, що виділяються на утримання випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.";  
185. Стаття 74. Інформування громадськості про проблеми випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування   -93- Сушкевич В.М.
Статтю 74 виключити.  
Враховано    
186. З метою привернення уваги громадськості до проблем випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, Центральний орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення:       
187. забезпечує систематичний випуск циклів телепередач за спеціальними сюжетами для висвітлення в теле -і радіопередачах питання соціального та правового захисту, фінансової підтримки, працевлаштування та забезпечення житлом випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, сприяє поширенню реклами щодо соціального захисту випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;       
188. пропагує досвід щодо виконання регіональних програм надання практичної допомоги випускникам закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, запровадження шефства над ними з боку трудових колективів, громадських організацій, благодійних фондів".   -94- Самойлик К.С.
Назву і текст статті 40 після слів "батьківського піклування" доповнити словами "та осіб із їх числа  
Враховано   18) назву і текст статті 40 після слів "батьківського піклування" доповнити словами "та осіб із їх числа". 2.Частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст.50, N 8, ст.62, N 14, ст.96; 2003 р., N 38, ст.313; 2004 р., N 2, ст. 6, N 19, ст.254, N 26, ст.362; 2005 р., N 1, ст.1, ст.10, N 6, ст.138; із змінами, внесеними Законом України від 15 грудня 2005 року № 3201-ІУ) доповнити новим пунктом 5-1 такого змісту: "5-1) страхування життя і здоров'я випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".  
    -95- Сушкевич В.М.
У всьому тексті законопроекту замість слів "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді" записати слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, молоді та спорту" у відповідних відмінках.  
Враховано    
    -96- Григорович Л.С.
У всьому тексті законопроекту замість слів " та особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" записати слова "та осіб із їх числа" у відповідних відмінках"  
Враховано    
    -97- Самойлик К.С.
Привести нумерацію статей у відповідність до пропозицій народних депутатів  
Враховано    
    -98- Самойлик К.С.
Доповнити законопроект частиною другою такого змісту: "2. Статтю 7 Закону України "Про страхування" доповнити новим пунктом 5-1 такого змісту: "5-1) страхування життя і здоров'я випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"  
Немає висновку    
189. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -99- Онопенко В.В.
Слабенко С.І.
Розділ ІІ викласти в такій редакції: "Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року."  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. .  
    -100- Самойлик К.С.
Розділ ІІ викласти як прикінцеві положення і доповнити пунктом 2 такого змісту: 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону".  
Враховано