Кількість абзаців - 40 Таблиця поправок


Про внесення змін до статей 46 та 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до статті 50 Закону України
 
   Про внесення змін до статей 46 та 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 
3. «Про місцеве самоврядування в Україні»
 
      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 
   І. Внести до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2005 р., № 9, ст. 172; № 21, ст. 303) такі зміни:
 
6. ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст. 170
 
      
7. із змінами, внесеними згідно із Законом:
 
      
8. N 163-ХІV ( 163-14)від 06.10.98, ВВР, 1998, N 48, ст.292
 
      
9. N 997-ХІV ( 997-14)від 16.07.99, ВВР, 1999, N 41, ст.372
 
      
10. N 1366-ХІV ( 1366-14)від 11.01.2000, ВВР, 2000, N 9, ст. 67
 
      
11. N 1841-ІІІ ( 1841-14)від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.393
 
      
12. N 2182-ІІІ ( 2182-14)від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст. 39
 
      
13. N 2419-ІІІ ( 2419-14)від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.149
 
      
14. N 2470-ІІІ ( 2470-14)від 29.05.2001, ВВР, 2001, N 32, ст.172
 
      
15. N 2493-ІІІ ( 2493-14)від 07.06.2001, ВВР, 2001, N 33, ст.175
 
      
16. N 2628-ІІІ ( 2628-14)від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 49, ст.259
 
      
17. N 254-ІV ( 254-15)від 28.11.2002, ВВР, 2003, N 4, ст.31
 
      
18. N 594-ІV ( 594-15)від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.159
 
      
19. N 662-ІV ( 662-15)від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209
 
      
20. N 703-ІV ( 703-15)від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.216
 
      
21. N 862-ІV ( 862-15)від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.301
 
      
22. N 969-ІV ( 969-15)від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.360
 
      
23. N 1160-ІV ( 1160-15)від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 9, ст.79
 
      
24. N 1377-ІV ( 1377-15)від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228
 
      
25. N 1419-ІV ( 1419-15)від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.259
 
      
26. N 1577-ІV ( 1577-15)від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.323
 
      
27. N 2055-ІV ( 2055-15)від 06.10.2004, ВВР, 2005, N 9, ст.172
 
      
28. N 2285-ІV ( 2285-15)від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
 
      
29. N 2505-ІV ( 2505-15)від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267
 
      
30. N 2554-ІV ( 2554-15)від 21.04.2005, ВВР, 2005, N 21, ст.303
 
      
31. N 2806-ІV ( 2806-15)від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 48, ст.483
 
      
32. N 2813-ІV ( 2813-15)від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 49, ст.519
 
      
33. N 2960-ІV ( 2960-15)від 06.10.2005, ВВР, 2006, N 2-3, ст.35
 
      
34. N 3167-ІV ( 3167-15)від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.104
 
      
35. N 3235-ІV ( 3235-15)від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96
 
      
36. N 3266-ІV ( 3266-15)від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 16, ст.133)такі зміни та доповнення:
 
-1- Ключковський Ю.Б.
У частині шостій статті 46: пункт 1 виключити;
Абзац другий частини шостої викласти в такій редакції:
«1) якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським
головою (головою районної у місті, районної, обласної ради) у строки, передбачені цим Законом;
2) якщо сільський, селищний, міський голова (голова районної у місті, районної, обласної ради) без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною сьомою цієї статті.»
 
Враховано   1. У статті 46:
1) пункти 1-3 частини шостої замінити пунктами 1 і 2 такого змісту:
«1) якщо сесія не скликається сільським, селищним, міським
головою (головою районної у місті, районної, обласної ради) у
строки, передбачені цим Законом;
2) якщо сільський, селищний, міський голова (голова районної
у місті, районної, обласної ради) без поважних причин не скликав
сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених
частиною сьомою цієї статті».
2) частину восьму після слів «у частині сьомій цієї статті» доповнити словами «або у разі якщо такі посади є вакантними»;
3) частину дев’яту після слів «сесії ради» доповнити словами «відповідно до частин четвертої, шостої та восьмої цієї статті»;
4) у частині п’ятнадцятій:
після слів «рішення підписуються» доповнити словом «особисто»;
слово «дев’ятою» замінити словом «восьмою».
 
    -2- Ключковський Ю.Б.
У частині восьмій статті 46 після слів «у частині сьомій цієї статті» доповнити словами «або у разі, якщо такі посади є вакантними»;
 
Враховано    
    -3- Ключковський Ю.Б.
У частині дев’ятій статті 46 після слів «сесії ради» доповнити словами «відповідно до частин четвертої, шостої та восьмої цієї статті» і далі за текстом;
 
Враховано    
    -4- Ключковський Ю.Б.
У частині п’ятнадцятій статті 46 слово «дев’ятою» замінити словом «восьмою».
 
Враховано    
    -5- Ключковський Ю.Б.
у частині п’ятнадцятій статті 46 після слів «рішення підписуються» доповнити словом «особисто»
 
Враховано    
37. 1) Частину першу статті 50 викласти у наступній редакції:
 
   2. Частину першу статті 50 викласти в такій редакції:
 
38. «1. Секретар сільської, селищної, міської ради обирається за пропозицією однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради або сільського, селищного, міського голови відповідною радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі. У разі звільнення з посади секретаря ради у випадку відсутності сільського, селищного, міського голови, у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, сільська, селищна, міська рада із свого складу за пропозицією однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради обирає секретаря ради, який працює в раді на постійній основі. «
 
-6- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 50 викласти в такій редакції:
«1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Пропозицію щодо кандидатури секретаря ради може вносити на розгляд ради одна третина депутатів від загального складу відповідної ради у таких випадках:
1) якщо на день проведення першої сесії сільської, селищної міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського, селищного, міського голови;
2) якщо рада двічі підряд не підтримала кандидатури на посаду секретаря ради, запропоновану відповідно сільським, селищним, міським головою;
3) якщо посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади відповідно сільського, селищного, міського голови, у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.»
 
Враховано частково   «1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як однією третиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:
1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського, селищного, міського голови;
2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним сільським, селищним, міським головою;
3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської, селищної, міської ради відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;
5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади відповідного сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.
У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як однією третиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить відповідний сільський, селищний, міський голова».
 
    -7- Поживанов М.О.
Подгорний С.П.
Пилипишин В.П.
Частину першу статті 50 викласти в такій редакції:
«1. Секретар сільської, селищної, міської ради обирається за пропозицією сільського, селищного, міського голови відповідною радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі. У разі якщо рада двічі підряд не підтримала кандидатури на посаду секретаря ради, запропонованої відповідно сільським, селищним, міським головою або на протязі тридцяти днів з дня першої сесії сільської, селищної, міської ради, секретар ради не був обраний, секретар ради може бути обраним за пропозицією однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради. Якщо посада секретаря ради при відсутності сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або незавершенням виборів сільського, селищного, міського голови, сільська, селищна, міська рада із свого складу за пропозицією однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради обирає секретаря ради, який працює в раді на постійній основі.»
 
Враховано частково    
    -8- Боднар-Петровська О.Б.
Частину першу статті 50 викласти у такій редакції:
«1.Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Пропозицію щодо кандидатури секретаря ради може вносити на розгляд ради одна третина депутатів від загального складу відповідної ради у таких випадках:
1) якщо на день проведення першої сесії сільської, селищної міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського, селищного, міського голови;
2) якщо рада не підтримала кандидатури на посаду секретаря ради, запропоновану відповідно сільським, селищним, міським головою;
3) якщо протягом п’ятнадцяти днів з дня першої або наступних сесій сільської, селищної, міської ради секретар ради не був обраний або посада секретаря стала вакантною у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.»
 
Враховано частково    
    -9- Ключковський Ю.Б.
Доповнити остаточну редакцію частини першої статті 50 двома пунктами третім та четвертим такого змісту:
«3) протягом тридцяти днів з дня першої сесії сільської, селищної, міської ради сільський, селищний, міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради.»
 
Враховано    
    -10- Ключковський Ю.Б.
Доповнити частину першу статті 50 остаточної редакції новим абзацом такого змісту:
«У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як однією третиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить відповідний сільський, селищний, міський голова».
 
Враховано    
    -11- Трайдук М.Ф.
Доповнити частину першу статті 50 остаточної редакції новим абзацом такого змісту:
«У випадку, коли не були обрані кандидатури, які пропонувалися відповідно сільським, селищним, міським головою та однією третиною депутатів, то обраною вважається кандидатура, яка набрала більшість голосів депутатів».
 
Враховано частково    
    -12- Писаренко В.В.
Пункт перший частини першої статті 50 остаточної редакції викласти в такій редакції:
«1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових, позачергових або перших виборах, офіційно не оприлюднені результати виборів відповідно сільського, селищного, міського голови;»
 
Відхилено    
    -13- Бондаренко В.Д.
Виключити із остаточної редакції частини першої статті 50 слова «у разі, якщо:» та пункти 1-5.
 
Відхилено    
    -14- Матвієнко А.С.
Пункт другий частини першої статті 50 остаточної редакції після слова «рада» доповнити словами «двічі підряд».
 
Відхилено    
39. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

-15- Трайдук М.Ф.
Ключковський Ю.Б.
Подгорний С.П.
Доповнити розділ ІІ «Прикінцеві положення» пунктом 2 у такій редакції
«2. Сільським, селищним, міським, обласним, районним, районним у містах радам привести свої рішення у відповідність із цим Законом протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності».
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Сільським, селищним, міським, обласним, районним, районним у містах радам у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої рішення у відповідність із цим Законом.