Кількість абзаців - 181 Таблиця поправок


Про Національну комісію України з контролю за впровадженням, функціонуванням та удосконаленням Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
 
   Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про Національну комісію України з контролю за впровадженням, функціонуванням та удосконаленням Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги
 
-1- Деркач М.І.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
«Про засади функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги».
 
Враховано   Про основні засади функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги
 
2. Цей Закон визначає порядок утворення, правовий статус, основні засади організації діяльності Національної комісії України з контролю за впровадженням, функціонуванням та удосконаленням Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги як постійно діючого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого належить забезпечення контролю за впровадженням, функціонуванням та удосконаленням Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги.
 
-2- Деркач М.І.
Преамбулу викласти в такій редакції:
«Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади впровадження та функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги».
 
Враховано   Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади впровадження і функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги.
 
3. Р о з д і л І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Р о з д і л І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
4. Стаття 1. Основні терміни
 
-3- Сухий Я.М.
Назву статті 1 законопроекту викласти в такій редакції: «Визначення термінів».
 
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів
 
    -4- Тулуб С.Б.
Назву статті 1 законопроекту викласти в такій редакції: «Визначення термінів».
 
Враховано    
5. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
6. Єдина державна система моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги (далі - ЄДСМ) -багаторівнева інтегрована система узгодження дій, технічної і технологічної сумісності баз даних, створення єдиних інформаційно-комунікаційних технологій з метою формування зведеного енергетичного балансу держави і проведення моніторингу всіх його індикативних показників за єдиними стандартами;
 
-5- Добряк Є.Д.
Абзац другий статті 1 викласти в редакції:
«Єдина державна система моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги (далі - ЄДСМ) – багаторівневий територіально-розподілений інтегрований комплекс уніфікованих організаційних, технічних, комунікаційних, інформаційних, програмних засобів і методів формування зведеного енергетичного балансу держави та його індикативних показників за єдиними стандартами».
 
Враховано   Єдина державна система моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги (далі - ЄДСМ) – багаторівневий територіально розподілений інтегрований комплекс уніфікованих організаційних, технічних, комунікаційних, інформаційних, програмних засобів і методів формування зведеного енергетичного балансу держави та його індикативних показників за єдиними стандартами;
 
7. зведений енергетичний баланс держави - система індикативних показників, яка відображає повну кількісну відповідність між надходженням і використанням енергоресурсів у державі в цілому за певний інтервал часу та характеризує рух фізичних обсягів енергоресурсів на стадіях виробництва (видобутку), постачання, транспортування, переробки та кінцевого споживання, для оцінки динаміки їх внутрішнього виробництва, імпорту та експорту в натуральному і вартісному вимірах, а також для оцінки прогнозних характеристик внутрішнього і зовнішнього попиту та ключових параметрів макроекономічного розвитку. Зведений енергетичний баланс держави поєднує енергетичний баланс регіонів України та баланси різновидів енергоресурсів, сформованих за єдиною методологією;
 
-6- Сухий Я.М.
в абзацах 3 і 4 слово «енергоресурсів» замінити словами «енергетичних ресурсів».
 
Враховано   зведений енергетичний баланс держави - система індикативних показників, що відображає повну кількісну відповідність між надходженням і використанням енергетичних ресурсів у державі в цілому за певний інтервал часу та характеризує рух фізичних обсягів енергетичних ресурсів на стадіях виробництва (видобутку), постачання, транспортування, переробки та кінцевого споживання, для оцінки динаміки їх внутрішнього виробництва, імпорту та експорту в натуральному і вартісному вимірах, а також для оцінки прогнозних характеристик внутрішнього і зовнішнього попиту та ключових параметрів макроекономічного розвитку. Зведений енергетичний баланс держави поєднує енергетичний баланс регіонів України та баланси різновидів енергетичних ресурсів, сформованих за єдиною методологією;
 
    -7- Тулуб С.Б.
в абзацах 3 і 4 слово «енергоресурсів» замінити словами «енергетичних ресурсів».
 
Враховано    
8. індикативні показники зведеного енергетичного балансу держави - система показників, що відображає рівень енергоємності економіки та питомого споживання енергоресурсів, структурні і цінові пропорції зведеного енергетичного балансу держави та включає в себе усі показники динаміки енергетичних потоків, а також аналітичні розрахункові показники, що характеризують ефективність енергетичного комплексу і житлово-комунального господарства України та споживання енергетичних ресурсів;
 
-8- Сухий Я.М.
в абзацах 3 і 4 слово «енергоресурсів» замінити словами «енергетичних ресурсів».
 
Враховано   індикативні показники зведеного енергетичного балансу держави - система показників, що відображає рівень енергоємності економіки та питомого споживання енергетичних ресурсів, структурні і цінові пропорції зведеного енергетичного балансу держави та включає в себе всі показники динаміки енергетичних потоків, а також аналітичні розрахункові показники, що характеризують ефективність енергетичного комплексу і житлово-комунального господарства України та споживання енергетичних ресурсів;
 
    -9- Тулуб С.Б.
в абзацах 3 і 4 слово «енергоресурсів» замінити словами «енергетичних ресурсів».
 
Враховано    
9. Національна комісія України з контролю за впровадженням, функціонуванням та удосконаленням Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги (далі - Національна комісія) - центральний орган виконавчої влади, метою діяльності якого є затвердження методик, форм та стандартів ЄДСМ, забезпечення контролю за впровадженням, функціонуванням та удосконаленням ЄДСМ;
 
-10- Зарубінський О.О.
У статті 1 абзац 5 виключити.
 
Враховано   Уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, метою діяльності якого є затвердження методик, форм та стандартів ЄДСМ, забезпечення контролю за впровадженням, функціонуванням та вдосконаленням ЄДСМ;
 
    -11- Сухий Я.М.
абзац 5 «Національна комісія України з контролю за впровадженням, функціонуванням та удосконаленням Єдиної державної системи моніторингу…» виключити.
 
Враховано    
    -12- Тулуб С.Б.
У статті 1 абзац 5 виключити.
 
Враховано    
    -13- Оробець Л.Ю.
Абзац пятий статті 1 викласти у редакції:
"Уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, метою діяльності якого є затвердження методик, форм та стандартів ЄДСМ, забезпечення контролю за впровадженням, функціонуванням та удосконаленням ЄДСМ».
 
Враховано    
10. Регламент ЄДСМ - документ, який містить механізм організації та координації узгоджених дій з впровадження, функціонування та удосконалення ЄДСМ з метою забезпечення послідовної і надійної експлуатації ЄДСМ, опис алгоритмів, дій, стандартів, форматів документів, інструктивні матеріали та протоколи взаємодії суб’єктів, що підпадають під сферу дії цього Закону;
 
-14- Сухий Я.М.
абзац 6 викласти у такій редакції: «Регламент ЄДСМ - документ, який містить: порядок організації та координації узгоджених дій з впровадження, функціонування та удосконалення ЄДСМ з метою забезпечення послідовної і надійної експлуатації ЄДСМ; опис алгоритмів, дій, стандартів, форматів документів, інструктивні матеріали та протоколи взаємодії суб’єктів, що підпадають під сферу дії цього Закону».
 
Враховано   Регламент ЄДСМ - документ, що містить порядок організації та координації узгоджених дій із впровадження, функціонування та вдосконалення ЄДСМ з метою забезпечення послідовної і надійної експлуатації ЄДСМ; опис алгоритмів, дій, стандартів, форматів документів, інструктивні матеріали та протоколи взаємодії суб’єктів, що підпадають під сферу дії цього Закону;
 
    -15- Тулуб С.Б.
абзац 6 викласти у такій редакції: «Регламент ЄДСМ - документ, який містить: порядок організації та координації узгоджених дій з впровадження, функціонування та удосконалення ЄДСМ з метою забезпечення послідовної і надійної експлуатації ЄДСМ; опис алгоритмів, дій, стандартів, форматів документів, інструктивні матеріали та протоколи взаємодії суб’єктів, що підпадають під сферу дії цього Закону».
 
Враховано    
11. суб'єкти, що підпадають під сферу дії цього Закону - центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, що діють на ринках енергетичних ресурсів та житлово-комунального господарства України, зокрема: видобування, вироблення, перетворення, транспортування, постачання первинних і вторинних енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг; споживання та оплата первинних і вторинних енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг; збір та обробка платежів фізичних та юридичних осіб за спожиті первинні і вторинні енергетичні ресурси та житлово-комунальні послуги; імпортно-експортні операції з первинними і вторинними енергетичними ресурсами; виробництво і впровадження телеметричних систем обліку енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг; впровадження, функціонування та удосконалення ЄДСМ у відповідності до Регламенту ЄДСМ.
 
   суб'єкти, що підпадають під сферу дії цього Закону, - центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та фізичні особи, які діють на ринках енергетичних ресурсів та житлово-комунального господарства України, зокрема у сфері видобування, вироблення, перетворення, транспортування, постачання первинних і вторинних енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг; споживання та оплати первинних і вторинних енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг; а також здійснюють збір та обробку платежів фізичних та юридичних осіб за спожиті первинні і вторинні енергетичні ресурси та житлово-комунальні послуги; імпортно-експортні операції з первинними і вторинними енергетичними ресурсами; виробництво і впровадження телеметричних систем обліку енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг; впровадження, функціонування та вдосконалення ЄДСМ відповідно до Регламенту ЄДСМ.
 
12. Стаття 2. Завдання Національної комісії
 
-16- Деркач М.І.
Назву статті 2 замінити на «Мета і завдання ЄДСМ»
 
Враховано   Стаття 2. Мета і завдання ЄДСМ
 
13. Завданнями Національної комісії є:
1) забезпечення впровадження, функціонування та удосконалення ЄДСМ;
 
-17- Деркач М.І.
Текст статті викласти в такій редакції:
«1. Метою ЄДСМ є забезпечення Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування своєчасною повною об’єктивною інформацією для ефективного виконання покладених на них завдань.»
 
Враховано   1. Метою ЄДСМ є забезпечення Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування своєчасною повною об’єктивною інформацією для ефективного виконання покладених на них завдань.
 
14. 2) здійснення контролю достовірності усіх показників зведеного енергетичного балансу та житлово-комунального господарства України з метою інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування для прийняття обґрунтованих рішень щодо розвитку та формування енергоефективної, конкурентноспроможної національної економіки, прозорого ринку енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг.
 
-18- Деркач М.І.
Викласти в такій редакції:
«2. Призначенням ЄДСМ є:
забезпечення формування зведеного енергетичного балансу за єдиними стандартами;
сприяння зниженню енергоємності внутрішнього валового продукту;
оцінка реального стану економічної, соціальної, енергетичної та екологічної безпеки і визначення шляхів їх зміцнення;
сприяння збільшенню надходжень до бюджетів всіх рівнів;
забезпечення прозорих ринків енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг;
створення ринкового механізму енергозбереження».
 
Враховано   2. Завданнями ЄДСМ є:
забезпечення формування зведеного енергетичного балансу за єдиними стандартами;
сприяння зниженню енергоємності внутрішнього валового продукту;
оцінка реального стану економічної, соціальної, енергетичної та екологічної безпеки і визначення шляхів їх зміцнення;
сприяння збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів;
забезпечення прозорих ринків енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг;
створення ринкового механізму енергозбереження.
 
15. Стаття 3. Сфера дії цього Закону
 
-19- Сухий Я.М.
Статтю 3 виключити.
 
Враховано      
    -20- Тулуб С.Б.
Статтю 3 виключити.
 
Враховано    
16. Сфера дії цього Закону поширюється на відносини, що виникають між Національною комісією та суб’єктами, що підпадають під сферу дії цього Закону, у процесі реалізації Національною комісією покладених на неї завдань і повноважень.
 
      
17. Стаття 4. Законодавство про Національну комісію
 
   Стаття 3. Законодавство України щодо основних засад функціонування ЄДСМ
 
18. Національна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, цим та іншими законами України, Положенням про Національну комісію, що затверджується Кабінетом Міністрів України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, прийнятими на виконання відповідних законів України.
 
   Законодавство України щодо основних засад функціонування ЄДСМ базується на Конституції України і складається з нормативно-правових актів у сфері цивільного, господарського, житлового законодавства, цього Закону та виданих відповідно до нього інших нормативно-правових актів.
 
19. Стаття 5. Основні принципи діяльності Національної комісії
 
-21- Сухий Я.М.
Статтю 5 виключити.
 
Враховано      
    -22- Тулуб С.Б.
Статтю 5 виключити.
 
Враховано    
20. 1. Діяльність Національної комісії ґрунтується на принципах верховенства права, законності, незалежності, колегіальності, рівноправності членів Національної комісії, гласності, обґрунтованості прийнятих нею рішень.
 
      
21. 2. Національна комісія не може делегувати свої повноваження будь-яким іншим особам.
 
      
22. 3. Голова чи члени Національної комісії не можуть одноосібно здійснювати повноваження, покладені на Національну комісію, крім випадків, передбачених пунктом першим частини 4 статті 9 та частинами 1 і 2 статті 19 цього Закону.
 
      
23. Стаття 6. Статус та місцезнаходження Національної комісії
 
-23- Сухий Я.М.
Статтю 6 виключити.
 
Враховано      
    -24- Тулуб С.Б.
Статтю 6 виключити.
 
Враховано    
24. 1. Національна комісія є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням та зображенням Державного Герба України.
 
      
25. 2. Національна комісія знаходиться у місті Києві.
 
      
26. 3. На будинку, де знаходиться Національна комісія, вивішується Державний Прапор України.
 
      
27. 4. Державний Герб України та Державний Прапор України є обов'язковими атрибутами залу засідань Національної комісії.
 
-25- Деркач М.І.
Доповнити законопроект новим розділом ІІ з відповідною зміною нумерації:
«Розділ ІІ. ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДСМ, ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ФІНАНСУВАННЯ
Стаття 4. Методологічні основи ЄДСМ
1. Методологічними основами ЄДСМ є:
- єдиний науково-методичний підхід до алгоритмів обробки інформаційних характеристик;
- використання уніфікованих методів аналізу інформаційних характеристик;
- єдина нормативно-методична база, яка забезпечує достовірність і порівнянність вимірів, звітної інформації і результатів обробки інформації;
- єдині правила створення і ведення розподілених баз даних;
- єдина науково-технічна політика стосовно вимірювального, комп'ютерного, комунікаційного обладнання і програмного забезпечення.
Стаття 5. Науково-технологічне забезпечення впровадження ЄДСМ
1. Науково-технологічне забезпечення впровадження ЄДСМ здійснюється визначеною на конкурсних засадах науковою організацією, до статутних завдань якої належить впровадження та вдосконалення ЄДСМ. Порядок та умови проведення конкурсу щодо визначення відповідної наукової організації встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 6. Організаційний механізм впровадження ЄДСМ
1.ЄДСМ впроваджується госпрозрахунковим державним підприємством, яке створюється Уповноваженим органом на підставі рішення Кабінету Міністрів України.
2.ЄДСМ впроваджується одночасно на території всієї держави.
Стаття 7. Функціональна структура ЄДСМ
1. ЄДСМ включає в себе наступні функціональні підсистеми:
1)інформаційно-комунікаційна підсистема - сукупність з'єднаних лініями зв'язку серверних центрів, до яких у постійному чи в епізодичному режимах підключені абоненти. Кожен серверний центр є територіально сконцентрованою сукупністю серверів, об'єднаних високошвидкісними каналами зв'язку. Кожен сервер є програмно-апаратним комплексом, орієнтованим на надання окремого виду послуг;
2)підсистема інформаційних потоків - підсистема, спрямована на інтеграцію інформаційних потоків, що охоплюють характеристики виробництва, транспортування, постачання та споживання енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, яка ґрунтується на первинних джерелах інформації для підвищення оперативності і запобігання викривлень їх змісту;
3)підсистема енергетичного балансу - підсистема комплексного аналізу інформації баз даних про обсяги видобутих та вироблених енергетичних ресурсів та наданих житлово-комунальних послуг, платежі за них, дані вартості одиниць виміру енергетичних ресурсів і житлово-комунальних послуг, нормативи обсягів втрат тощо;
4)підсистема споживачів ресурсів - комплекс технічного, програмного та організаційного забезпечення, що виконує накопичення актуальної і ретроспективної інформації про операції з енергетичними ресурсами та надані житлово-комунальні послуги;
5)підсистема спеціального порядку розрахунків - підсистема аналізу комплексних складових платежів населення і юридичних осіб за енергетичні ресурси та житлово-комунальні послуги відповідно до програмного порядку розрахунків;
6)підсистема управління та контролю - підсистема, направлена на забезпечення національних інтересів, поліпшення керованості економікою, розвиток наукоємних виробництв та високих технологій, зростання продуктивності праці, вдосконалення соціально-економічних відносин шляхом оперативного надання повної і достовірної інформації органам державної влади;
7)підсистема енергозбереження - комплекс технічного, програмного та організаційного забезпечення, спрямований на створення регіональних інформаційних полігонів і тендерів енергозберігаючих технологій з метою забезпечення реальних передумов для впровадження сучасних технологій та зменшення споживання енергетичних ресурсів.
Стаття 8. Джерела фінансування ЄДСМ
1. Джерелами фінансування ЄДСМ є:
інвестиції, надані державному підприємству на впровадження ЄДСМ;
фінансові надходження до державного підприємства від діяльності ЄДСМ;
благодійні внески;
інші надходження, що не заборонені законодавством України»..
 
Враховано   Розділ ІІ. ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДСМ, ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ФІНАНСУВАННЯ
Стаття 4. Методологічні основи ЄДСМ
1. Методологічними основами ЄДСМ є:
єдиний науково-методичний підхід до алгоритмів обробки інформаційних характеристик;
використання уніфікованих методів аналізу інформаційних характеристик;
єдина нормативно-методична база, яка забезпечує достовірність і порівнянність вимірів, звітної інформації і результатів обробки інформації;
єдині правила створення і ведення розподілених баз даних;
єдина науково-технічна політика стосовно вимірювального, комп'ютерного, комунікаційного обладнання і програмного забезпечення.
Стаття 5. Науково-технологічне забезпечення впровадження ЄДСМ
1. Науково-технологічне забезпечення впровадження ЄДСМ здійснюється визначеною на конкурсних засадах науковою організацією, до статутних завдань якої належать впровадження та вдосконалення ЄДСМ. Порядок та умови проведення конкурсу щодо визначення відповідної наукової організації встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 6. Організаційний механізм впровадження ЄДСМ
1. ЄДСМ впроваджується госпрозрахунковим державним підприємством, що створюється Уповноваженим органом на підставі рішення Кабінету Міністрів України.
2. ЄДСМ впроваджується одночасно на території всієї держави.
Стаття 7. Функціональна структура ЄДСМ
1. ЄДСМ включає такі функціональні підсистеми:
1) інформаційно-комунікаційна підсистема - сукупність з'єднаних лініями зв'язку серверних центрів, до яких у постійному чи в епізодичному режимах підключені абоненти. Кожен серверний центр є територіально сконцентрованою сукупністю серверів, об'єднаних високошвидкісними каналами зв'язку. Кожен сервер є програмно-апаратним комплексом, орієнтованим на надання окремого виду послуг;
2) підсистема інформаційних потоків - підсистема, спрямована на інтеграцію інформаційних потоків, що охоплюють характеристики виробництва, транспортування, постачання та споживання енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, і ґрунтується на первинних джерелах інформації для підвищення оперативності і запобігання викривлення їх змісту;
3) підсистема енергетичного балансу - підсистема комплексного аналізу інформації баз даних про обсяги видобутих та вироблених енергетичних ресурсів та наданих житлово-комунальних послуг, платежі за них, дані вартості одиниць виміру енергетичних ресурсів і житлово-комунальних послуг, нормативи обсягів втрат тощо;
4) підсистема споживачів ресурсів - комплекс технічного, програмного та організаційного забезпечення, що виконує накопичення актуальної і ретроспективної інформації про операції з енергетичними ресурсами та надані житлово-комунальні послуги;
5) підсистема спеціального порядку розрахунків - підсистема аналізу комплексних складових платежів населення і юридичних осіб за енергетичні ресурси та житлово-комунальні послуги відповідно до програмного порядку розрахунків;
6) підсистема управління та контролю - підсистема, спрямована на забезпечення національних інтересів, поліпшення керованості економікою, розвиток наукоємних виробництв та високих технологій, зростання продуктивності праці, вдосконалення соціально-економічних відносин шляхом оперативного надання повної і достовірної інформації органам державної влади;
7) підсистема енергозбереження - комплекс технічного, програмного та організаційного забезпечення, спрямований на створення регіональних інформаційних полігонів і тендерів енергозберігаючих технологій з метою забезпечення реальних передумов для впровадження сучасних технологій та зменшення споживання енергетичних ресурсів.
Стаття 8. Джерела фінансування ЄДСМ
1. До джерел фінансування ЄДСМ належать:
інвестиції, надані державному підприємству на впровадження ЄДСМ;
фінансові надходження до державного підприємства від діяльності ЄДСМ;
благодійні внески;
інші надходження, що не заборонені законодавством України.
 
28. Розділ ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ, СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
 
-26- Оробець Л.Ю.
Викласти назву Розділу ІІ у такій редакції: «Розділ ІІ. УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН».
 
Враховано   Розділ ІІІ. УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН
 
    -27- Сухий Я.М.
В тексті законопроекту слова «Національна комісія» замінити словами «Уповноважений орган».
 
Враховано Тут і далі по тексту законопроекту 1   
    -28- Тулуб С.Б.
В тексті законопроекту слова «Національна комісія» замінити словами «Уповноважений орган».
 
Враховано Тут і далі по тексту законопроекту 1   
29. Стаття 7. Повноваження Національної комісії
 
-29- Оробець Л.Ю.
Назву статті 7 викласти в такій редакції: «Стаття 7. Уповноважений орган».
 
Враховано   Стаття 9. Уповноважений орган
 
30. 1. Національна комісія відповідно до покладених на неї завдань:
 
-30- Оробець Л.Ю.
Частину 1 ст. 7 викласти в такій редакції: «1. Уповноважений орган: «
 
Враховано   1. Уповноважений орган у межах своїх повноважень:
 
31. 1) затверджує Регламент ЄДСМ;
 
   1) затверджує Регламент ЄДСМ;
 
32. 2) приймає у межах своїх повноважень постанови, ухвали, розпорядження та інші нормативно-правові акти, які є обов’язковими для виконання суб’єктами, що підпадають під сферу дії цього Закону;
 
-31- Сухий Я.М.
В пункті 2 частини 1 статті 7 виключити слова «постанови, ухвали, розпорядження та інші».
 
Враховано   2) приймає нормативно-правові акти, які є обов’язковими для виконання суб’єктами, що підпадають під сферу дії цього Закону;
 
    -32- Тулуб С.Б.
В пункті 2 частини 1 статті 7 виключити слова «постанови, ухвали, розпорядження та інші».
 
Враховано    
33. 3) затверджує плани та графіки впровадження ЄДСМ;
 
   3) затверджує плани та графіки впровадження ЄДСМ;
 
34. 4) забезпечує створення єдиних стандартів телеметричних систем та єдиних методологічних засад отримання достовірної інформації щодо виробництва, перетворення, поставки, зберігання, транспортування і споживання енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг;
 
   4) забезпечує створення єдиних стандартів телеметричних систем та єдиних методологічних засад отримання достовірної інформації щодо виробництва, перетворення, поставки, зберігання, транспортування і споживання енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг;
 
35. 5) координує та здійснює організаційно-методичне керівництво діяльності суб’єктів, що підпадають під сферу дії цього Закону, у питаннях впровадження, функціонування та удосконалення ЄДСМ, а також виробництва і впровадження телеметричних систем обліку енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг;
 
   5) координує та здійснює організаційно-методичне керівництво діяльністю суб’єктів, що підпадають під сферу дії цього Закону, у питаннях впровадження, функціонування та удосконалення ЄДСМ, а також виробництва і впровадження телеметричних систем обліку енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг;
 
36. 6) організовує та контролює створення єдиної державної бази даних суб’єктів, що підпадають під сферу дії цього Закону;
 
-33- Зарубінський О.О.
В пункті 6 слово «контролює» замінити словом «забезпечує».
 
Враховано   6) організовує та забезпечує створення єдиної державної бази даних суб’єктів, що підпадають під сферу дії цього Закону;
 
37. 7) одержує на безоплатній основі від суб’єктів, що підпадають під сферу дії цього Закону, інформацію, документи і матеріали, у тому числі з обмеженим доступом, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 
-34- Шаго Є.П.
В пункті 7 ч. 1 ст. 7 слова «виконання покладених на неї завдань» замінити словами «впровадження, функціонування та удосконалення ЄДСМ».
 
Враховано   7) одержує на безоплатній основі від суб’єктів, що підпадають під сферу дії цього Закону, інформацію, документи і матеріали, у тому числі з обмеженим доступом, необхідні для впровадження, функціонування та вдосконалення ЄДСМ;
 
38. 8) забезпечує захист і збереження інформації;
 
   8) забезпечує захист і збереження інформації;
 
39. 9) бере участь у розробці концептуальних засад та пріоритетних напрямків державної науково-технічної політики у енергетичному комплексі та житлово-комунальному господарстві;
 
   9) бере участь у розробленні концептуальних засад та пріоритетних напрямів державної науково-технічної політики в енергетичному комплексі та житлово-комунальному господарстві;
 
40. 10) для забезпечення своїх повноважень з впровадження, функціонування та удосконалення ЄДСМ може створювати, реорганізовувати, ліквідовувати в установленому законодавством порядку госпрозрахункові державні підприємства;
 
-35- Сухий Я.М.
В пункті 10 частини 1 статті 7 виключити слова «з впровадження, функціонування та удосконалення ЄДСМ».
 
Враховано   10) для забезпечення своїх повноважень може створювати, реорганізовувати, ліквідовувати в установленому законодавством порядку госпрозрахункові державні підприємства;
 
    -36- Тулуб С.Б.
В пункті 10 частини 1 статті 7 виключити слова «з впровадження, функціонування та удосконалення ЄДСМ».
 
Немає висновку    
41. 11) забезпечує контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, спрямованих на впровадження, функціонування та удосконалення ЄДСМ;
 
-37- Шаго Є.П.
В пункті 11 ч. 1 ст. 7 слова «з впровадження, функціонування та удосконалення ЄДСМ» замінити словами «з впровадження та функціонування ЄДСМ».
 
Враховано   11) забезпечує контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, спрямованих на впровадження та функціонування ЄДСМ;
 
42. 12) бере участь у проведенні державної експертизи стану абонентського і приладного обліку суб’єктів, що підпадають під сферу дії цього Закону;
 
   12) бере участь у проведенні державної експертизи стану абонентського і приладного обліку суб’єктів, що підпадають під сферу дії цього Закону;
 
43. 13) залучає до проведення державних експертиз спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками;
 
   13) залучає до проведення державних експертиз спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками;
 
44. 14) організовує контроль за достовірністю інформації з формування зведеного енергетичного балансу держави та регіональних енергетичних балансів і моніторингу їх індикативних показників, які відображають рівень економічної, соціальної, енергетичної та екологічної безпеки держави;
 
   14) організовує контроль за достовірністю інформації з формування зведеного енергетичного балансу держави та регіональних енергетичних балансів і моніторингу їх індикативних показників, що відображають рівень економічної, соціальної, енергетичної та екологічної безпеки держави;
 
45. 15) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її повноважень, розробляє та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення законодавства, дає висновки на проекти законів та інші нормативно-правові акти;
 
-38- Оробець Л.Ю.
Пункт 15 викласти в такій редакції: «узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, розробляє та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення законодавства, дає висновки на проекти законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються ЄДСМ».
 
Враховано   15) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, розробляє та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства, надає висновки до проектів законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються ЄДСМ;
 
46. 16) організовує проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до її повноважень;
 
-39- Оробець Л.Ю.
В пункті 16 слово «її» замінити словом «його».
 
Враховано   16) організовує проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до його повноважень;
 
47. 17) залучає вчених та спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для проведення консультацій та експертиз по розгляду науково-технічних проектів та науково-технічних пропозицій щодо основних напрямків удосконалення ЄДСМ;
 
   17) залучає вчених та спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для проведення консультацій та експертиз по розгляду науково-технічних проектів та науково-технічних пропозицій щодо основних напрямів вдосконалення ЄДСМ;
 
48. 18) утворює, в разі потреби, робочі та експертні групи;
 
   18) створює, у разі потреби, робочі та експертні групи;
 
49. 19) інформує, в установленному законом порядку органи влади та громадськість про свою діяльність;
 
-40- Оробець Л.Ю.
В пункті 19 після слова «інформує» прибрати кому.
 
Враховано   19) інформує органи влади та громадськість про свою діяльність в установленому законом порядку;
 
50. 20) здійснює співробітництво з відповідними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;
 
   20) здійснює співробітництво з відповідними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;
 
51. 21) заслуховує членів Національної комісії про виконану ними роботу. У випадку визнання роботи члена Національної комісії незадовільною, вносить до Кабінету міністрів пропозиції про дострокове припинення його повноважень;
 
-41- Сухий Я.М.
Пункт 21 частини 1 статті 7 виключити.
 
Враховано      
    -42- Тулуб С.Б.
Пункт 21 частини 1 статті 7 виключити.
 
Немає висновку    
52. 22) здійснює інші повноваження, пов’язані з виконанням покладених на неї завдань, передбачені законами України.
 
-43- Александровська А.О.
Виключити слова «пов’язані з виконанням покладених на неї завдань»
 
Враховано   21) здійснює інші повноваження, передбачені законами України.
 
53. 2. Національна комісія на вимогу Кабінету Міністрів України, але не рідше одного разу на рік, звітує перед Кабінетом Міністрів України про діяльність Національної комісії.
 
-44- Оробець Л.Ю.
Частину 2 ст. 7 викласти в такій редакції:
«2. Уповноважений орган на вимогу Кабінету Міністрів України, але не рідше одного разу на рік, звітує перед Кабінетом Міністрів України про свою діяльність».
 
Враховано   2. Уповноважений орган на вимогу Кабінету Міністрів України, але не рідше одного разу на рік, звітує про свою діяльність перед Кабінетом Міністрів України.
 
54. 3. Визнання Кабінетом Міністрів України роботи Національної комісії, за результатами заслуховування її звіту, незадовільною тягне за собою відставку членів Національної комісії у повному складі.
 
-45- Зарубінський О.О.
Частину 3 статті 7 пропонується виключити.
 
Враховано      
55. Стаття 8. Склад та порядок формування Національної комісії
 
-46- Оробець Л.Ю.
Статтю 8 виключити.
 
Враховано      
56. 1. Національна комісія є колегіальним органом, що складається з п’яти членів Національної комісії, у тому числі Голови і заступника Голови.
 
      
57. 2. Голова Національної комісії призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр Міністра України.
 
      
58. 3. Інші члени Національної комісії призначаються на посади і звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Національної комісії.
 
      
59. 4. Члени Національної комісії повинні бути громадянами України, яким на день призначення виповнилося двадцять п'ять років, мати вищу освіту, мати право голосу, проживати в Україні не менше п'яти останніх років та володіти державною мовою.
 
      
60. 5. Не може бути призначений до складу Національної комісії громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку, або який визнаний в установленому порядку недієздатним чи обмежено дієздатним.
 
      
61. 6. Члени Національної комісії не можуть бути народними депутатами України або мати інший представницький мандат; бути повіреним третіх осіб у справах Національної комісії, виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької та творчої діяльності); входити до складу правління чи інших виконавчих органів організацій, що мають на меті отримання прибутку; входити до складу органів виконавчої і судової влади та виконавчих органів місцевого самоврядування. Член Національної комісії та члени його сім’ї (чоловік, дружина, діти, батьки) не можуть бути власниками корпоративних прав та/або засновниками підприємств, які є суб'єктами, що підпадають під сферу дії цього Закону, отримувати від них фінансову або матеріальну винагороду та допомогу чи займати в них будь-яку посаду, у тому числі на громадських засадах.
 
      
62. 7. Член Національної комісії, який до свого призначення на посаду був членом будь-якої політичної партії, на час здійснення своїх повноважень зупиняє членство у цій партії. Він не може брати участі в її діяльності чи виконувати доручення партії, будь-якого її органу або посадової особи.
 
      
63. 8. Члени Національної комісії призначаються на посади строком на сім років. Одна і та ж особа не може займати посаду члена Національної комісії більше двох строків підряд.
 
      
64. 9. Членам Національної комісії після закінчення їх повноважень надається попередня робота (посада), у разі її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за їх згодою, іншому підприємстві, в установі, організації.
 
      
65. 10. На період працевлаштування за колишнім членом Національної комісії зберігається заробітна плата (але не більше шести місяців) та інші пільги, якими він користувався як член Національної комісії.
 
      
66. Стаття 9. Члени Національної комісії
 
-47- Оробець Л.Ю.
Статтю 9 виключити.
 
Враховано      
67. 1. Члени Національної комісії є державними службовцями першої категорії.
 
      
68. 2. Члени Національної комісії здійснюють повноваження відповідно до затвердженого Комісією розподілу обов'язків між ними, а також виконують окремі доручення Голови Національної комісії або заступника Голови.
 
      
69. 3. Член Національної комісії:
 
      
70. 1) готує питання на розгляд Національної комісії, бере участь у розгляді питань порядку денного засідання Національної комісії;
 
      
71. 2) за рішенням Національної комісії або в окремих випадках за розпорядженням Голови Національної комісії представляє Національну комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;
 
      
72. 3) розглядає заяви громадян та юридичних осіб;
 
      
73. 4) проводить особистий прийом громадян;
 
      
74. 5) вносить пропозиції про залучення науковців і фахівців до експертної, аналітичної та іншої роботи, пов'язаної з виконанням повноважень Національної комісії;
 
      
75. 6) вносить пропозиції Голові Національної комісії щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Апарату Національної комісії;
 
      
76. 7) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
 
      
77. 4. Член Національної комісії при здійсненні повноважень має право:
 
      
78. 1) вимагати і отримувати від суб’єктів, що підпадають під сферу дії цього Закону необхідну документацію, статистичні дані, бухгалтерсько-фінансові звіти, інші матеріали та інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, а також усні та письмові пояснення з питань, віднесених до повноважень Національної комісії;
 
      
79. 2) користуватися в установленому порядку банками даних органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 
      
80. 3) використовувати державні, в тому числі урядові, системи зв'язку;
 
      
81. 4) безперешкодного доступу до суб'єктів, що підпадають під сферу дії цього Закону, під час впровадження, функціонування та удосконалення роботи ЄДСМ з метою проведення перевірок щодо дотримання Регламенту ЄДСМ за умови пред'явлення службового посвідчення і документів, що підтверджують проведення перевірки. У разі перешкоджання члену Національної комісії виконувати повноваження, передбачені цим пунктом, залучати працівників правоохоронних органів для застосування передбачених законом заходів, необхідних для подолання перешкод;
 
      
82. 5) виступати на засіданнях Національної комісії, вносити пропозиції з питань, що належать до її повноважень, вимагати проведення по них голосування;
 
      
83. 6) ознайомлюватися з будь-якими документами і матеріалами Національної комісії;
 
      
84. 7) у разі незгоди з рішенням, прийнятим Комісією, у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання Національної комісії;
 
      
85. 8) бути присутнім на всіх заходах, що проводяться Національною комісією.
 
      
86. 5. Член Національної комісії при здійсненні своїх повноважень зобов'язаний:
 
      
87. 1) додержуватися вимог Конституції та чинного законодавства України;
 
      
88. 2) брати участь у засіданнях Національної комісії та голосувати з усіх питань, що вносяться на розгляд Національної комісії;
 
      
89. 3) у своїй діяльності керуватися, постановами, ухвалами, розпорядженнями та іншими нормативно-правовими актами Національної комісії;
 
      
90. 4) здійснювати підготовку питань до розгляду Національною комісією.
 
      
91. Стаття 10. Голова Національної комісії
 
-48- Добряк Є.Д.
Статтю 10 замінити статтею такого змісту:
«Стаття 10. Голова Уповноваженого органу
Голова Уповноваженого органу призначається та звільняється Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.
Строк повноважень Голови Уповноваженого органу становить п'ять років.
Голова Уповноваженого органу:
очолює Уповноважений орган, спрямовує та координує його діяльність, головує на засіданнях Уповноваженого органу;
вносить Кабінету Міністрів України подання щодо призначення та звільнення членів Уповноваженого органу, у тому числі заступника Голови;
є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення діяльності Уповноваженого органу;
здійснює прийняття, переведення та звільнення працівників апарату Уповноваженого органу, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату Уповноваженого органу відповідно до закону;
видає накази, затверджує положення, інструкції та інші акти, обов'язкові для працівників Уповноваженого органу;
представляє Уповноважений орган у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, громадянами і об'єднаннями громадян та підписує від імені Уповноваженого органу міжвідомчі нормативно-правові акти;
вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо граничної чисельності працівників та структури апарату Уповноваженого органу;
Для підготовки наукових рекомендацій щодо здійснення покладених на Уповноважений орган завдань, аналізу стану функціонування ЄДСМ, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Уповноваженого органу, організації його діяльності при Голові Уповноваженого органу може утворюватися науково-консультативна рада.
Голова Уповноваженого органу має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.»
 
Враховано   Стаття 10. Голова Уповноваженого органу
1. Голова Уповноваженого органу призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.
2. Строк повноважень Голови Уповноваженого органу становить п'ять років.
3. Голова Уповноваженого органу:
1) очолює Уповноважений орган, спрямовує та координує його діяльність, головує на засіданнях Уповноваженого органу;
2) вносить Кабінету Міністрів України подання щодо призначення та звільнення членів Уповноваженого органу, у тому числі заступника Голови;
3) є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення діяльності Уповноваженого органу;
4) здійснює прийняття, переведення та звільнення працівників апарату Уповноваженого органу, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату Уповноваженого органу відповідно до закону;
5) видає накази, затверджує положення, інструкції та інші акти, обов'язкові для працівників Уповноваженого органу;
6) представляє Уповноважений орган у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, громадянами і об'єднаннями громадян та підписує від імені Уповноваженого органу міжвідомчі нормативно-правові акти;
7) вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо граничної чисельності працівників та структури апарату Уповноваженого органу.
3. Для підготовки наукових рекомендацій щодо здійснення покладених на Уповноважений орган завдань, аналізу стану функціонування ЄДСМ, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Уповноваженого органу, організації його діяльності при Голові Уповноваженого органу може утворюватися науково-консультативна рада.
4. Голова Уповноваженого органу має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.
 
92. 1. Голова Національної комісії:
 
      
93. 1) очолює Національну комісію, спрямовує та координує її діяльність, головує на засіданнях Національної комісії;
 
      
94. 2) вносить Кабінету Міністрів України подання щодо призначення та звільнення членів Національної комісії, у тому числі заступника Голови;
 
      
95. 3) є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення діяльності Національної комісії;
 
      
96. 4) здійснює прийняття, переведення та звільнення працівників апарату Національної комісії, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату Національної комісії відповідно до закону;
 
      
97. 5) видає накази, затверджує положення, інструкції та інші акти, обов'язкові для працівників Національної комісії;
 
      
98. 6) представляє Національну комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, громадянами і об'єднаннями громадян та підписує від імені Національної комісії міжвідомчі нормативно-правові акти;
 
      
99. 7) вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо граничної чисельності працівників та структури Апарату Національної комісії.
 
      
100. 2. Голова Національної комісії має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.
 
      
101. Стаття 11. Заступник Голови Національної комісії
 
-49- Оробець Л.Ю.
Статтю 11 виключити.
 
Враховано      
102. Заступник Голови Національної комісії:
 
      
103. 1) виконує обов'язки, що випливають із повноважень Національної комісії, відповідно до затвердженого Комісією розподілу обов'язків;
 
      
104. 2) здійснює повноваження Голови Національної комісії, передбачені цим Законом, за розпорядженням чи дорученням Голови Національної комісії у разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень;
 
      
105. 3) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
 
      
106. Стаття 12. Підстави та порядок припинення повноважень члена Національної комісії
 
-50- Оробець Л.Ю.
Статтю 12 замінити статтею такого змісту:
«Стаття 12. Підстави та порядок припинення повноважень Голови Уповноваженого органу
Повноваження Голови Уповноваженого органу припиняються у зв'язку із закінченням строку, на який його призначено.
Голова Уповноваженого органу, строк повноважень якого закінчився, продовжує виконання своїх обов’язків до призначення нового члена Уповноваженого органу.
Повноваження Голови Уповноваженого органу можуть бути припинені достроково з підстав і в порядку, встановлених цим Законом.
Підставами дострокового припинення повноважень Голови Уповноваженого органу є:
подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
подання у відставку відповідно до Закону України "Про державну службу";
досягнення пенсійного віку;
припинення громадянства України;
вибуття на постійне місце проживання за межі України;
недотримання вимог щодо несумісності з іншими видами діяльності, встановлених законодавством про державну службу;
набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
неможливість виконання своїх повноважень за станом здоров'я;
11) визнання його недієздатним, визнання його безвісно відсутнім;
12) смерть;
13) при прийнятті Кабінетом Міністрів України рішення про дострокове припинення повноважень Голови Уповноваженого органу.
Подання про дострокове припинення повноважень члена Уповноваженого органу та про призначення нового вноситься Прем’єр-міністром України до Кабінету Міністрів України одночасно у п’ятнадцятиденний термін.»
 
Враховано   Стаття 11. Підстави та порядок припинення повноважень Голови Уповноваженого органу
1. Повноваження Голови Уповноваженого органу припиняються у зв'язку із закінченням строку, на який його призначено.
2. Голова Уповноваженого органу, строк повноважень якого закінчився, продовжує виконання своїх обов’язків до призначення нового Голови Уповноваженого органу.
3. Повноваження Голови Уповноваженого органу можуть бути припинені достроково з підстав і в порядку, встановлених цим Законом.
4. Повноваження Голови Уповноваженого органу припиняються у разі:
1) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
2) подання у відставку відповідно до Закону України "Про державну службу";
3) досягнення пенсійного віку;
4) припинення громадянства України;
5) вибуття на постійне місце проживання за межі України;
6) недотримання вимог щодо несумісності з іншими видами діяльності, встановлених Законом України «Про державну службу»;
7) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
8) неможливість виконання своїх повноважень за станом здоров'я;
9) визнання його недієздатним або безвісно відсутнім;
10) його смерті;
11) прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про дострокове припинення його повноважень.
5. Подання про дострокове припинення повноважень Голови Уповноваженого органу та про призначення нового вноситься Прем’єр-міністром України до Кабінету Міністрів України одночасно у п’ятнадцятиденний строк.
 
107. 1. Повноваження члена Національної комісії припиняються у зв'язку із закінченням строку, на який його призначено.
 
      
108. 2. Член Національної комісії, строк повноважень якого закінчився, продовжує виконання своїх обов’язків до призначення нового члена Національної комісії.
 
      
109. 3. Повноваження члена Національної комісії можуть бути припинені достроково з підстав і в порядку, встановлених цим Законом.
 
      
110. 4. Підставами дострокового припинення повноважень члена Національної комісії є:
 
      
111. 1) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
 
      
112. 2) подання у відставку відповідно до Закону України "Про державну службу";
 
      
113. 3) досягнення пенсійного віку;
 
      
114. 4) припинення громадянства України;
 
      
115. 5) вибуття на постійне місце проживання за межі України;
 
      
116. 6) недотримання вимог щодо несумісності з іншими видами діяльності, встановлених цим Законом;
 
      
117. 7) недотримання вимог, пов'язаних із проходженням державної служби та передбачених Законом України "Про державну службу" і Кодексом законів про працю України;
 
      
118. 8) відсутність без поважних причин на засіданнях Національної комісії;
 
      
119. 9) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
 
      
120. 10) неможливість виконання своїх повноважень за станом здоров'я;
 
      
121. 11) визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім, у випадку його смерті чи оголошення його померлим;
 
      
122. 12) при прийнятті Кабінетом Міністрів України рішення про дострокове припинення повноважень члена Національної комісії, у випадку, передбаченому пунктом 21 частини першої статті 7 цього Закону;
 
      
123. 13) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 7 цього Закону.
 
      
124. 5. Дострокове припинення повноважень Голови Національної комісії не тягне за собою складання повноважень іншими членами Комісії чи їх відставки.
 
      
125. 6. Подання про дострокове припинення повноважень члена Національної комісії та про призначення нового вноситься Прем’єр-міністром України до Кабінету Міністрів України одночасно у п’ятнадцятиденний термін.
 
      
126. Стаття 13. Засідання Національної комісії
 
-51- Оробець Л.Ю.
Статтю 13 виключити.
 
Враховано      
127. 1. Основною організаційною формою діяльності Національної комісії є її засідання. На засіданні Національної комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до цього та інших законів України належить до повноважень Національної комісії.
 
      
128. 2. Засідання Національної комісії скликаються її Головою, а у разі його відсутності - заступником Голови Національної комісії.
 
      
129. 3. Засідання Національної комісії веде її Голова, а у випадку його
 
      
130. відсутності - заступник Голови, чи за їх дорученням інший член Національної комісії.
 
      
131. 4. Засідання Національної комісії є повноважним за умови присутності на ньому не менше трьох членів Національної комісії.
 
      
132. 5. Порядок денний засідання Національної комісії пропонує її Голова, а в разі його відсутності - головуючий на засіданні. Порядок денний засідання затверджується рішенням Національної комісії.
 
      
133. 6. Рішення Національної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх членів Комісії. При рівності голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.
 
      
134. 7. Національна комісія веде протокол засідання, який підписується Головою Національної комісії, а у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті, -головуючим на засіданні Національної комісії.
 
      
135. Стаття 14. Нормативно-правові акти Національної комісії
 
-52- Сухий Я.М.
Статтю 14 законопроекту викласти в наступній редакції:
«Стаття 14. Нормативно-правові акти Уповноваженого органу
Уповноважений орган в межах своїх повноважень затверджує Регламент ЄДСМ, приймає розпорядження, затверджує положення, правила та інструкції, організовує та контролює їх виконання, видає накази та рекомендації.
Нормативно-правові акти Уповноваженого органу, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими до виконання на всій території України суб'єктами, що підпадають під сферу дії цього Закону.
Нормативно-правові акти Уповноваженого органу підписуються Головою Уповноваженого органу.
Нормативно-правові акти Уповноваженого органу набувають чинності не раніше їх реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Нормативно-правові акти Уповноваженого органу можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.»
 
Враховано   Стаття 12. Нормативно-правові акти Уповноваженого органу
1. Уповноважений орган у межах своїх повноважень затверджує Регламент ЄДСМ, приймає розпорядження, затверджує положення, правила та інструкції, організовує та контролює їх виконання, видає накази та рекомендації.
2. Нормативно-правові акти Уповноваженого органу, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими до виконання на всій території України суб'єктами, що підпадають під сферу дії цього Закону.
3. Нормативно-правові акти Уповноваженого органу підписуються його Головою.
4. Нормативно-правові акти Уповноваженого органу набирають чинності після їх реєстрації в Міністерстві юстиції України.
5. Нормативно-правові акти Уповноваженого органу можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законодавством України.
 
136. 1. Національна комісія в межах своїх повноважень затверджує Регламент ЄДСМ, приймає постанови, ухвали, розпорядження, а також затверджує положення, правила та інструкції, організовує та контролює їх виконання, видає рекомендації.
 
      
137. 2. Регламент ЄДСМ, постанови, ухвали та розпорядження Національної комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими до виконання на всій території України суб'єктами, що підпадають під сферу дії цього Закону.
 
      
138. 3. Регламент ЄДСМ, постанови, ухвали, розпорядження Національної комісії підписуються Головою Національної комісії, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 13 цього Закону - головуючим на засіданні Національної комісії.
 
      
139. 4. Регламент ЄДСМ, постанови, ухвали, розпорядження, прийняті Національною комісією, можуть бути змінені лише самою Національною комісією з власної ініціативи або на підставі рішення суду.
 
      
140. 5. Регламент ЄДСМ, постанови, ухвали, розпорядження Національної комісії можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому цим та іншими законами України.
 
-53- Тулуб С.Б.
Статтю 14 законопроекту викласти в наступній редакції:
«Стаття 14. Нормативно-правові акти Уповноваженого органу
Уповноважений орган в межах своїх повноважень затверджує Регламент ЄДСМ, приймає розпорядження, затверджує положення, правила та інструкції, організовує та контролює їх виконання, видає накази та рекомендації.
Нормативно-правові акти Уповноваженого органу, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими до виконання на всій території України суб'єктами, що підпадають під сферу дії цього Закону.
Нормативно-правові акти Уповноваженого органу підписуються Головою Уповноваженого органу.
Нормативно-правові акти Уповноваженого органу набувають чинності не раніше їх реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Нормативно-правові акти Уповноваженого органу можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.»
 
Враховано      
141. Стаття 15. Апарат Національної комісії
 
-54- Шаго Є.П.
Статтю 15 законопроекту викласти в такій редакції:
Стаття 15. Апарат Уповноваженого органу
1. Забезпечення діяльності Уповноваженого органу у здійсненні ним своїх повноважень покладається на Апарат Уповноваженого органу. Апарат Уповноваженого органу виконує організаційну, юридичну, експертну, аналітичну, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення здійснення Уповноваженим органом та його членами повноважень, передбачених цим Законом та Положенням про Уповноважений орган.
2. Працівники Апарату Уповноваженого органу є державними службовцями.
 
Враховано   Стаття 13. Апарат Уповноваженого органу
1. Забезпечення здійснення повноважень Уповноваженого органу покладається на Апарат Уповноваженого органу. Апарат Уповноваженого органу виконує організаційну, юридичну, експертну, аналітичну, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення здійснення Уповноваженим органом та його членами повноважень, передбачених цим Законом та Положенням про Уповноважений орган.
2. Працівники Апарату Уповноваженого органу є державними службовцями.
 
142. 1. Забезпечення діяльності Національної комісії у здійсненні нею повноважень покладається на Апарат Національної комісії. Апарат Національної комісії виконує організаційну, юридичну, експертну, аналітичну, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення здійснення Національною комісією та її членами повноважень, передбачених цим Законом та Положенням про Національну комісію.
 
      
143. 2. Працівники Апарату Національної комісії є державними службовцями.
 
      
144. Р о з д і л ІІІ. ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
 
-55- Сухий Я.М.
Назву розділу ІІІ викласти в редакції:
«Р о з д і л ІІІ. УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ»
 
Враховано   Р о з д і л ІV. УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
 
145. Стаття 16. Гарантії здійснення повноважень Національної комісії
 
-56- Сухий Я.М.
Статтю 16 законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 16. Гарантії здійснення повноважень Уповноваженого органу
Під час здійснення своїх повноважень Уповноважений орган є незалежним від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших суб'єктів господарювання.
Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, а також їх посадових і службових осіб у діяльність Уповноваженого органу забороняється, за винятком випадків, визначених законами України.
Вплив у будь-якій формі на працівника Уповноваженого органу з метою перешкоджання виконанню ними службових обов'язків тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність, визначену чинним законодавством України.»
 
Враховано   Стаття 14. Гарантії здійснення повноважень Уповноваженого органу
1. Під час здійснення своїх повноважень Уповноважений орган є незалежним від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших суб'єктів господарювання.
2. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, а також їх посадових і службових осіб у діяльність Уповноваженого органу забороняється, за винятком випадків, визначених законами України.
3. Вплив у будь-якій формі на працівника Уповноваженого органу з метою перешкоджання виконанню ним службових обов'язків тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність, визначену законодавством України.
 
146. 1. Під час здійснення своїх повноважень Національна комісія є незалежною від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та суб'єктів господарювання, а також політичних партій та інших об'єднань громадян чи їх органів.
 
      
147. 2. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, політичних партій та інших об'єднань громадян чи їх органів, а також їх посадових осіб у діяльність Національної комісії забороняється, за винятком випадків, визначених законами України.
 
      
148. 3. Вплив у будь-якій формі на члена чи працівника Національної комісії з метою перешкоджання виконанню ними службових обов'язків тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність, визначену чинним законодавством України.
 
-57- Тулуб С.Б.
Статтю 16 законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 16. Гарантії здійснення повноважень Уповноваженого органу
Під час здійснення своїх повноважень Уповноважений орган є незалежним від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших суб'єктів господарювання.
Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, а також їх посадових і службових осіб у діяльність Уповноваженого органу забороняється, за винятком випадків, визначених законами України.
Вплив у будь-якій формі на працівника Уповноваженого органу з метою перешкоджання виконанню ними службових обов'язків тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність, визначену чинним законодавством України.»
 
Враховано      
149. Стаття 17. Відносини Національної комісії з суб’єктами, що підпадають під сферу дії цього Закону
 
-58- Оробець Л.Ю.
Статтю 17 законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 17. Відносини Уповноваженого органу з суб’єктами, що підпадають під сферу дії цього Закону
1. Суб’єкти, що підпадають під сферу дії цього Закону, взаємодіють з Уповноваженим органом відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України.
2. Суб’єкти, що підпадають під сферу дії цього Закону, зобов'язані надавати Уповноваженому органу відомості, що можуть свідчити про порушення вимог Регламенту ЄДСМ.
3. Надання на вимогу Уповноваженого органу неправдивої інформації або ненадання інформації, необхідної для реалізації Уповноваженим органом своїх повноважень, тягне за собою відповідно адміністративну чи кримінальну відповідальність, передбачену законами України.
 
Враховано   Стаття 15. Відносини Уповноваженого органу з суб’єктами, що підпадають під сферу дії цього Закону
1. Суб’єкти, що підпадають під сферу дії цього Закону, взаємодіють з Уповноваженим органом відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів України.
2. Суб’єкти, що підпадають під сферу дії цього Закону, зобов'язані надавати Уповноваженому органу відомості, що можуть свідчити про порушення вимог Регламенту ЄДСМ.
3. Надання на вимогу Уповноваженого органу неправдивої інформації або ненадання інформації, необхідної для реалізації Уповноваженим органом своїх повноважень, тягне за собою відповідно адміністративну чи кримінальну відповідальність, передбачену законами України.
 
150. 1. Суб’єкти, що підпадають під сферу дії цього Закону, взаємодіють з Національною комісією відповідно до цього Закону, положення про Національну комісію та Регламенту ЄДСМ, інших нормативно-правових актів Національної комісії.
 
      
151. 2. Суб’єкти, що підпадають під сферу дії цього Закону, зобов'язані надавати Національній комісії відомості, що можуть свідчити про порушення вимог Регламенту ЄДСМ.
 
      
152. 3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані погоджувати з Національною комісією проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на впровадження, функціонування та удосконалення ЄДСМ.
 
      
153. 4. Надання на вимогу Національної комісії неправдивої інформації або ненадання інформації, необхідної для реалізації Національною комісією своїх повноважень, тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність, передбачену законами України.
 
      
154. Стаття 18. Обов'язковість виконання нормативно-правових актів Національної комісії
 
-59- Сухий Я.М.
Статтю 18 виключити.
 
Враховано      
    -60- Тулуб С.Б.
Статтю 18 виключити.
 
Враховано    
155. 1. Нормативно-правові акти, прийняті та затверджені Національною комісією у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання суб’єктами, що підпадають під сферу дії цього Закону, у визначені Національною комісією строки.
 
      
156. 2. Невиконання нормативно-правових актів Національної комісії тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
 
      
157. Стаття 19. Обов'язок надання інформації
 
-61- Шаго Є.П.
Статтю 19 викласти в такій редакції:
«Стаття 19. Обов'язок надання інформації
Суб'єкти, що підпадають під сферу дії цього Закону, зобов'язані на вимогу Уповноваженого органу подавати інформацію, у тому числі конфіденційну чи з обмеженим доступом, необхідну для здійснення Уповноваженим органом своїх повноважень.
Документи, статистична та інша інформація, а також дані, необхідні для здійснення Уповноваженим органом повноважень, передбачених цим Законом, надаються на вимогу Уповноваженого органу безкоштовно. Вимоги Уповноваженого органу можуть передбачати як одноразове, так і періодичне надання інформації, а також спосіб, форму та строки її надання.
Конфіденційна інформація чи інформація з обмеженим доступом, одержана Уповноваженим органом, використовується ним виключно для здійснення Уповноваженим органом своїх повноважень і не підлягає розголошенню. Така інформація може бути надана органам слідства та суду відповідно до чинного законодавства України.
За розголошення конфіденційної інформації чи інформації з обмеженим доступом, отриманої Уповноваженим органом, посадові особи Уповноваженого органу несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.»
 
Враховано   Стаття 16. Обов'язок надання інформації
1. Суб'єкти, що підпадають під сферу дії цього Закону, зобов'язані на вимогу Уповноваженого органу подавати інформацію, у тому числі конфіденційну чи з обмеженим доступом, необхідну для здійснення Уповноваженим органом своїх повноважень.
2. Документи, статистична та інша інформація, а також дані, необхідні для здійснення Уповноваженим органом повноважень, передбачених цим Законом, надаються на вимогу Уповноваженого органу безкоштовно. Вимоги Уповноваженого органу можуть передбачати як одноразове, так і багаторазове надання інформації, а також спосіб, форму та строки її надання.
3. Конфіденційна інформація чи інформація з обмеженим доступом, одержана Уповноваженим органом, використовується ним виключно для здійснення Уповноваженим органом своїх повноважень і не підлягає розголошенню. Така інформація може бути надана органам слідства та суду відповідно до законодавства України.
4. За розголошення конфіденційної інформації чи інформації з обмеженим доступом, отриманої Уповноваженим органом, його посадові особи несуть відповідальність, встановлену законодавством України.
Стаття 17. Фінансування Уповноваженого органу
1. Фінансування Уповноваженого органу здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
2. Обсяг асигнувань з Державного бюджету України на утримання Уповноваженого органу, у тому числі розмір видатків на оплату праці його працівників, щорічно встановлюється Верховною Радою України окремим рядком Державного бюджету України.
3. Фінансування витрат на утримання Уповноваженого органу відбувається шляхом перерахування Головним управлінням Державного казначейства України на його поточний рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України відповідно до нормативу перерахувань.
 
    -62- Зарубінський О.О.
Розділ ІІІ доповнити статтею такого змісту:
«Стаття N. Фінансування Уповноваженого органу
Фінансування Уповноваженого органу здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
Обсяг асигнувань з Державного бюджету України на утримання Уповноваженого органу, у тому числі розмір видатків на оплату праці його працівників, щорічно встановлюється Верховною Радою України окремим рядком Державного бюджету України.
Фінансування витрат на утримання Уповноваженого органу відбувається шляхом перерахування Головним управлінням Державного казначейства України на його поточний бюджетний рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України відповідно до нормативу перерахувань.»
 
Враховано    
158. 1. Суб'єкти, що підпадають під сферу дії цього Закону, зобов'язані на вимогу члена Національної комісії подавати інформацію, у тому числі конфіденційну чи з обмеженим доступом, необхідну для виконання Національною комісією повноважень, передбачених цим Законом.
 
      
159. 2. Документи, статистична та інша інформація, а також дані, необхідні для виконання Національною комісією повноважень, передбачених цим Законом, надаються на вимогу члена Національної комісії безкоштовно. Вимоги Національної комісії можуть передбачати як одноразове, так і періодичне надання інформації, а також спосіб, форму та строки її надання.
 
      
160. 3. Конфіденційна інформація чи інформація з обмеженим доступом, одержана Національною комісією, використовується нею виключно для забезпечення виконання її повноважень, визначених цим Законом, і не підлягає розголошенню. Така інформація може бути надана органам слідства та суду відповідно до чинного законодавства України.
 
      
161. 4. За розголошення конфіденційної інформації чи інформації з обмеженим доступом, отриманої Національною комісією, члени Національної комісії та працівники Апарату Національної комісії несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.
 
      
162. Р о з д і л ІV. ІНШІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
 
-63- Сухий Я.М.
Розділ ІV замінити розділом такого змісту:
«Розділ ІV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 21. Контроль за діяльністю Уповноваженого органу та функціонуванням ЄДСМ
Контроль за діяльністю Уповноваженого органу та віднесених до сфери його управління підприємств і організацій здійснюється відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України».
Контроль за впровадженням, функціонуванням та удосконаленням ЄДСМ в межах своїх повноважень забезпечує Уповноважений орган.
Стаття 22. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.»
 
Враховано   Розділ V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 18. Контроль за діяльністю Уповноваженого органу та функціонуванням ЄДСМ
1. Контроль за діяльністю Уповноваженого органу та віднесених до сфери його управління підприємств і організацій здійснюється відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України».
2. Контроль за впровадженням, функціонуванням та вдосконаленням ЄДСМ у межах своїх повноважень здійснює Уповноважений орган.
Стаття 19. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність, встановлену законодавством України.
 
163. Стаття 20. Гранична чисельність, структура, штатний розпис, умови оплати праці, матеріально-побутове та інше забезпечення
 
      
164. 1. Граничну чисельність працівників та Структуру Апарату Національної комісії затверджує Кабінет Міністрів України.
 
      
165. 2. Положення про структурні підрозділи Апарату Національної комісії затверджуються Головою Національної комісії.
 
      
166. 3. Штатний розпис і кошторис Національної комісії затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.
 
      
167. 4. Оплата праці, матеріально-побутове забезпечення, транспортне та медичне обслуговування, надання соціальних гарантій Голові Національної комісії здійснюються на умовах і в порядку, визначених законодавством для міністрів; членам Національної комісії - для перших заступників міністрів; іншим працівникам Апарату Національної комісії - для відповідних категорій працівників міністерств.
 
      
168. Стаття 21. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Національної комісії
 
      
169. 1. Фінансування Національної комісії здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
      
170. 2. Обсяг асигнувань з Державного бюджету України на утримання Національної комісії, у тому числі розмір видатків на оплату праці її працівників, щорічно встановлюється Верховною Радою України окремим рядком Державного бюджету України чи змінах до нього.
 
      
171. 3. Фінансування витрат на утримання Національної комісії відбувається шляхом перерахування Головним управлінням Державного казначейства України на її поточний бюджетний рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України відповідно до нормативу перерахувань. Розмір цього нормативу встановлюється Верховною Радою України окремим рядком Державного бюджету України чи змінах до нього.
 
      
172. Стаття 22. Міжнародне співробітництво Національної комісії
 
      
173. Національна комісія здійснює міжнародне співробітництво у відповідності до чинного законодавства України.
 
      
174. Стаття 23. Охорона майнових прав працівників Національної комісії
 
      
175. Члени та працівники Національної комісії при виконанні службових обов'язків є представниками державної влади. Їх особисті і майнові права охороняються законом.
 
      
176. Життя і здоров'я членів Національної комісії та працівників Національної комісії, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні повноважень, визначених статтею 7 цього Закону, підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів державного бюджету у порядку, встановленому законом.
 
      
177. Стаття 24. Посвідчення члена та працівника Апарату Національної комісії
 
      
178. Члени та працівники Апарату Національної комісії мають службові посвідчення. Положення про службове посвідчення члена та працівника Національної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-64- Тулуб С.Б.
Розділ ІV замінити розділом такого змісту:
«Розділ ІV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 21. Контроль за діяльністю Уповноваженого органу та функціонуванням ЄДСМ
Контроль за діяльністю Уповноваженого органу та віднесених до сфери його управління підприємств і організацій здійснюється відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України».
Контроль за впровадженням, функціонуванням та удосконаленням ЄДСМ в межах своїх повноважень забезпечує Уповноважений орган.
Стаття 22. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.»
 
Враховано      
179. Р о з д і л V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Р о з д і л VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
180. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
1) у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
створити Національну комісію та затвердити Положення про неї;
визначити фінансування діяльності Національної комісії за рахунок Державного бюджету України;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
2) підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо змін до законів України, у зв'язку з прийняттям цього Закону.

-65- Добряк Є.Д.
Розділ V викласти в такій редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, але не раніше від дня набрання чинності Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік».
2. До приведення у відповідність з цим Законом інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону, але не раніше від дня набрання чинності Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік».
3. Кабінету Міністрів України:
забезпечити впровадження ЄДСМ протягом двох років з дня набуття чинності цим Законом;
у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
вирішити питання про створення Уповноваженого органу та затвердити Положення про нього;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення у відповідність з цим Законом інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України:
забезпечити впровадження ЄДСМ протягом двох років із дня набрання чинності цим Законом;
у місячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
вирішити питання про створення Уповноваженого органу та затвердити його Положення;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -66- Оробець Л.Ю.
У пункті першому Розділу VІ слова «… але не раніше від дня набрання чинності Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» виключити.
 
Враховано