Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про плату за землю" (щодо спортивних споруд закладів фізичної культури та спорту, баз олімпійської та паралімпійської підготовки) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. (прийнято за основу 22.03. 2007 року)
 
      
2. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
3. Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про плату за землю"
 
   Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про плату за землю"
 
4. (щодо спортивних споруд закладів фізичної культури та спорту, баз олімпійської та паралімпійської підготовки)
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
5. 1. Пункт 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 38, ст.560) викласти у такій редакції:
 
   1. Пункт 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 2007 р., № 3, ст. 31) викласти в такій редакції:
 
6. "4) вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; заклади фізичної культури та спорту, спортивні споруди підприємств і організацій, що використовуються за цільовим призначенням, спортивні бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
-1- Терьохін С.А.
Мошак С.М.
Ващук К.Т.
Царьов О.А.
Пункт 4 частини першої статті 12 викласти у такій редакції:
“4) вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
підприємства, установи (організації), громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, за земельні ділянки, що перебувають у їх власності, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України".
(Прийняття запропонованої редакції сприятиме фінансовій підтримці закладів фізичної культури і спорту, а також підприємств, установ (організацій), у яких є спортивні споруди з метою підготовки спортсменів для проведення чемпіонату Європи 2012 з футболу, а також забезпечить чіткі критерії, за якими буде надаватися пільга по платі за землю, що відповідатиме принципу рівності, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, установлений Законом України “Про систему оподаткування”).
 
Враховано   "4) вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
підприємства, установи (організації), громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, що перебувають у їх власності, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
    -2- Богуслаєв В.О.
Пункт 4 викласти в наступній редакції
"4) вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. Заклади культури, освіти (дошкільні навчальні заклади), охорони здоров’я (поліклініки, лікарні та інші), соціального забезпечення (санаторії, профілакторії, будинки відпочинку, дитячі оздоровчі заклади та інші), фізичної культури та спорту, спортивні споруди підприємств і організацій усіх форм власності, які утримуються за рахунок коштів цих підприємств та організацій, і використовуються за цільовим призначенням. Спортивні бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
    -3- Тополов В.С.
Після слів “соціального забезпечення” додати слова “фізичної культури та спорту”; виключити слова “ заклади фізичної культури та спорту, спортивні споруди підприємств і організацій, що використовуються за цільовим призначенням”
 
Відхилено    
    -4- Кабінет Міністрів України
Законопроект не підтримується
 
Відхилено    
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-5- Терьохін С.А.
Мошак С.М.
Ващук К.Т.
Царьов О.А.
Оскільки прийняття законопроекту призведе до незначних втрат місцевих бюджетів (біля 15 млн.грн.), то необхідно законопроект доповнити дорученням Кабінету Міністрів України, яким передбачити врахування на поточний бюджетний період компенсацію відповідних втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування у зв’язку з прийняттям цього Закону при підготовці проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
3. Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” передбачити на поточний бюджетний період компенсацію відповідних втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування у зв’язку з прийняттям цього Закону.