Кількість абзаців - 292 Таблиця поправок


Про оздоровлення та відпочинок дітей (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про оздоровлення та відпочинок дітей
 
   Про оздоровлення та відпочинок дітей
 
3. Цей Закон визначає основні засади державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, функції органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, правові, фінансові та організаційні засади утворення і діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, права, обов’язки та відповідальність всіх учасників процесу.
 
   Цей Закон визначає основні засади державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, повноваження органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, правові, фінансові та організаційні засади утворення і діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, права, обов’язки та відповідальність всіх учасників процесу.
 
4. Розділ І
 
   Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
7. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
8. відпочинкова зміна - період перебування дитини у дитячому закладі тривалістю від 5 діб, протягом якого дитина отримує послуги з відпочинку;
 
-1- Бірюк Л.В.
Абзац 1 частини першої статті 1 викласти в такій редакції – «Відпочинкова зміна – період перебування дитини у дитячому закладі не менше 14 днів».
 
Враховано   відпочинкова зміна – період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів;
 
9. оздоровча зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення тривалістю не менш як 21 доба, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочиває;
 
   оздоровча зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку;
 
10. профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти - юних біологів, математиків, екологів тощо) - період перебування дитини у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, під час якого дитина крім оздоровчих та відпочинкових послуг отримує комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та інтересів;
 
-2- Костенко П.І.
Пункт перший статті 1 доповнити абзацом наступного змісту після визначення «профільна зміна»: «тематична зміна — це оздоровча або відпочинкова зміна під час якої дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною програмою»;
 
Враховано   профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти: юних біологів, математиків, екологів тощо) - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, протягом якого дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та інтересів;
тематична зміна — оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною програмою;
 
11. відпочинок - комплекс спеціальних заходів, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та/або відпочинку протягом відпочинкової зміни;
 
-3- Костенко П.І.
У абзаці четвертому статті 1 розділу І після слів «заходів» додати слова: «соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру».
 
Враховано   відпочинок - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни;
 
12. оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану фізичного і психічного здоров’я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення протягом оздоровчої зміни;
 
   оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров’я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни;
 
13. дитячий заклад оздоровлення та відпочинку - постійно або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад (навчальний заклад, пансіонат, санаторій-профілакторій, база відпочинку, табір, наметове містечко тощо), призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;
 
-4- Костенко П.І.
Абзац шостий статті 1 Розділу І доповнити словами «відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку».
 
Враховано   дитячий заклад оздоровлення та відпочинку - постійно або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку;
 
    -5- Костенко П.І.
У абзаці шостому статті 1 Розділу 1 слова « (санаторно-курортний заклад, пансіонат, оздоровчий комплекс, база відпочинку, навчальний заклад, наметове містечко тощо)» виключити.
 
Враховано    
    -6- Костенко П.І.
Статтю 1 Розділу доповнити абзацом такого змісту: «Типове положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку затверджується нормативним актом Кабінету Міністрів України»;
 
Враховано    
    -7- Папієв М.М.
В абзаці шостому статті 1 після слів «спеціально організований або пристосований заклад» записати (санаторно-курортний заклад, пансіонат, оздоровчий комплекс, база відпочинку, навчальний заклад, наметове містечко тощо)- далі за текстом.
 
Відхилено    
14. державні соціальні нормативи у сфері оздоровлення та відпочинку дітей - сукупність норм, що визначають перелік, обсяг, якість та показники необхідного забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку дітей;
 
-8- Костенко П.І.
Абзац сьомий статті 1 Розділу 1 викласти в такій редакції «державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей — встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначають рівні основних державних соціальних гарантій щодо забезпечення необхідними»- далі за текстом.
 
Враховано   державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей — встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаются рівні основних державних соціальних гарантій щодо забезпечення необхідними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей;
 
15. діти, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків; діти загиблих шахтарів і журналістів; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, лідери дитячих громадських організацій, юні парламентарі; бездоглядні діти; діти, що постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;
 
-9- Лук'янова К.Є.
У абзаці восьмому статті 1 Розділу І після слів «спартакіад» додати слова «відмінники навчання». Слова «юні парламентарі», вилучити, а слово «соціальної» замінити на слово «державної»
 
Враховано   діти, які потребують особливої державної уваги та підтримки, - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; талановиті та обдаровані діти (переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій), бездоглядні та безпритульні діти; діти, що постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;
 
    -10- Павловський А.М.
Бірюк Л.В.
У абзаці восьмому частини першої статті 1 слова «діти працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків; діти загиблих шахтарів і журналістів» замінити словами «діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків»;
 
Враховано    
16. діти, що потребують особливих умов для оздоровлення та відпочинку - діти з особливими фізичними та психічними потребами, що не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду, та створення спеціальних умов.
 
   діти, які потребують особливих умов для оздоровлення, - діти з особливими фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов;
 
17. оздоровчі послуги - заходи реабілітаційного, медичного, (спортивного, релаксичного), розвиваючого характеру, раціональне харчування, що забезпечують повноцінний режим життєдіяльності дитини, сприяють поліпшенню та зміцненню її фізичного, психічного та морального здоров'я;
 
-11- Лук'янова К.Є.
Абзац десятий статті 1 Розділу І викласти в такій редакції: « послуги з оздоровлення — комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, які надаються дитячим закладом оздоровлення і спрямовані на відновлення та поліпшення стану фізичного і психічного здоров’я»;
 
Враховано   послуги з оздоровлення — комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану здоров’я дитини;
 
18. відпочинкові послуги - заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку; організація раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання.
 
-12- Лук'янова К.Є.
Вилучити абзац дванадцятий статті 1 Розділу І
 
Враховано   відпочинкові послуги - заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання.
 
19. Стаття 2. Законодавство у сфері оздоровлення та відпочинку дітей
 
   Стаття 2. Законодавство у сфері оздоровлення та відпочинку дітей
 
20. 1. Законодавство у сфері оздоровлення та відпочинку дітей складається з Конституції України, Сімейного кодексу України, законів України «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», цього та інших законів, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів.
 
   1. Законодавство у сфері оздоровлення та відпочинку дітей складається з Конституції України, Сімейного кодексу України, законів України «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», цього та інших законів, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів.
 
21. Стаття 3. Основні принципи та напрями державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей
 
   Стаття 3. Основні принципи та напрями державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей
 
22. 1. Державна політика у сфері оздоровлення та відпочинку дітей ґрунтується на таких принципах:
 
   1. Державна політика у сфері оздоровлення та відпочинку дітей ґрунтується на таких принципах:
 
23. рівність прав кожної дитини на оздоровлення та відпочинок;
 
-13- Хара В.Г.
Частину першу статті 3 доповнити пунктом другим такого змісту: «доступності відпочинку та оздоровлення для кожної дитини».
Пункти 2-6 відповідно вважати пунктами 3-7.
 
Відхилено   рівності прав кожної дитини на оздоровлення та відпочинок;
 
24. визнання пріоритетним у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей шляхом організації їх оздоровлення та відпочинку;
 
   визнання пріоритетним у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку;
 
25. створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
 
   створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
 
26. створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації їх оздоровлення та відпочинку;
 
   створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;
 
27. надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, що потребують особливої уваги та підтримки;
 
-14- Лук'янова К.Є.
Абзац п’ятий пункту 1 статті третьої Розділу І викласти в такій редакції: «надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої державної уваги та підтримки».
 
Враховано   надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої державної уваги та підтримки;
 
    -15- Хара В.Г.
У пункті шостому частини першої статті 3 після слів : «що потребують особливої уваги та підтримки» додати слова: «особливих умов перебування».
 
Відхилено    
28. адресність соціальної допомоги, що надається з державного і місцевих бюджетів для оздоровлення та відпочинку дітей.
 
   адресності соціальної допомоги, що надається з державного і місцевих бюджетів для оздоровлення та відпочинку дітей.
 
29. 2. Основними напрямами державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є:
 
-16- Найдьонов А.М.
Доповнити пункт 2 статті третьої Розділу І абзацами такого змісту: « створення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з метою запобігання їх ліквідації, передачі під заставу, перепрофілюванню, використанню не за призначенням»;
розробка та затвердження державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку;
 
Враховано   2. Основними напрямами державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є:
 
30. підтримка заходів, що здійснюються підприємствами, установами і організаціями, фондами, громадянами та їх об’єднаннями в цій сфері;
 
   підтримка заходів, що здійснюються підприємствами, установами і організаціями, фондами, громадянами та їх об’єднаннями в цій сфері;
 
31. створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;
 
   створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;
 
32. збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, запобігання їх ліквідації, передачі під заставу, перепрофілюванню, використанню не за призначенням;
 
-17- Лук'янова К.Є.
У абзаці другому пункту 2 статті третьої Розділу І слова «запобігання їх ліквідації, передачі під заставу, перепрофілюванню, використанню не за призначенням» вилучити.
 
Враховано редакційно   збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 
33. забезпечення підготовки кадрів для здійснення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей;
 
   забезпечення підготовки кадрів для здійснення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей;
 
34. стимулювання проведення робіт з наукових досліджень, розроблення та впровадження інноваційних програм;
 
   стимулювання проведення науково-дослідних робіт, розроблення та впровадження інноваційних програм;
 
35. створення механізмів економічного стимулювання, надання пільг із землекористування, податкових зобов’язань, кредитування, цільової фінансової підтримки закладів, що здійснюють оздоровлення і відпочинок дітей;
 
-18- Хара В.Г.
У пункті шостому частини другої статті 3 після слів: «податкових зобов’язань» додати слова: « (в тому числі звільнення путівок від податку на додану вартість)».
 
Відхилено   створення механізмів економічного стимулювання, кредитування, цільової фінансової підтримки закладів, що здійснюють оздоровлення та відпочинок дітей;
 
    -19- Найдьонов А.М.
У пункті шостому частини другої статті 3 слова «надання пільг із землекористування, податкових зобов’язань» вилучити
 
Враховано    
36. оптимізація системи управління.
 
   оптимізація системи управління;
створення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з метою запобігання їх ліквідації, передачі під заставу, перепрофілюванню, використанню не за призначенням;
розробка та затвердження державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку.
 
37. Стаття 4. Система оздоровлення та відпочинку дітей
 
   Стаття 4. Система оздоровлення та відпочинку дітей
 
38. Система оздоровлення та відпочинку дітей включає в себе:
 
   До системи оздоровлення та відпочинку дітей належать:
 
39. спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
 
-20- Найдьонов А.М.
Статтю 4 викласти в такій редакції в двох частинах:
Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, молоді і спорту, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;
інші суб’єкти, що забезпечують оздоровлення та відпочинок дітей».
 
Враховано   Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;
інші суб’єкти, що забезпечують оздоровлення та відпочинок дітей.
 
40. міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку;
 
      
41. місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;
 
      
42. професійні спілки, фонди, об’єднання громадян;
 
      
43. підприємства, установи та організації, до складу яких входять дитячі заклади оздоровлення та відпочинку;
 
      
44. дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.
 
      
45. Стаття 5. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку дітей
 
-21- Костенко П.І.
Словосполучення «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку дітей» замінити словосполученням «центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту» по всьому тексту законопроекту крім назви статті 5 та пункту 1 статті 5. .
 
Враховано   Стаття 5. Уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку дітей
 
46. 1. Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту.
 
   1. Уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту.
 
47. 2. До сфери управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку дітей належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку загальнодержавного значення.
 
-22- Найдьонов А.М.
У пункті 2 статті 5 слово «належать» замінити словосполученням «можуть належати»
 
Відхилено   2. До сфери управління центрального органу виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку загальнодержавного значення.
 
48. 3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку дітей:
 
-23- Найдьонов А.М.
Пункт 3 статті 5 доповнити абзацом такого змісту: «розробляє державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей».
 
Враховано по тексту  3. Центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту у межах своїх повноважень:
 
    -24- Хара В.Г.
Частину третю статті 5 доповнити пунктами 11 та 12 такого змісту:
«забезпечує проведення робіт і наукових досліджень, розроблення та впровадження інноваційних програм, створення ефективних технологій роботи у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
 
Враховано редакційно в п.1 ст. 12   
    -25- Хара В.Г.
здійснює підготовку кадрів для виконання завдань з оздоровлення та відпочинку дітей на базі навчальних закладів всіх форм власності відповідного напрямку освіти (педагогічного, соціального, культурного, спортивного та інших)».
 
Відхилено    
49. забезпечує реалізацію державної політики у цій сфері;
 
   забезпечує реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
 
50. здійснює міжвідомчу координацію з питань оздоровлення та відпочинку дітей;
 
   здійснює міжвідомчу координацію з питань оздоровлення та відпочинку дітей;
 
51. розробляє пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань оздоровлення та відпочинку дітей;
 
   розробляє пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань оздоровлення та відпочинку дітей;
 
52. здійснює у межах своїх повноважень контроль за наданням послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;
 
   здійснює контроль за наданням послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;
 
53. готує в межах своїх повноважень пропозиції щодо обсягів фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують особливої уваги, підтримки та умов перебування;
 
-26- Найдьонов А.М.
Абзаці восьмий пункту третього статті 5 викласти в такій редакції «готує пропозиції щодо обсягів фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої державної уваги та підтримки і особливих умов для оздоровлення»;
 
Враховано   готує пропозиції щодо обсягів фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої державної уваги та підтримки і особливих умов для оздоровлення;
 
54. організовує конкурсний відбір дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з урахуванням регіональних програм оздоровлення та відпочинку;
 
   організовує на конкурсній основі відбір дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з урахуванням регіональних програм оздоровлення та відпочинку;
 
55. забезпечує надання організаційної, науково-методичної, інформаційної допомоги центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, об’єднанням громадян, підприємствам, установам та організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку і громадянам;
 
   забезпечує надання організаційної, науково-методичної, інформаційної допомоги центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, об’єднанням громадян, підприємствам, установам та організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку і громадянам;
 
56. надання інформації про мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, та послуги, що надають ці заклади;
 
   забезпечує надання інформації про мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та послуги, що вони надають;
 
57. здійснює у межах своїх повноважень міжнародне співробітництво з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей;
 
-27- Сафіуллін Р.С.
Вилучити абзац дванадцятий пункту 3 статті 5 та абзац тринадцятий пункту 3 статті 5 викласти в такій редакції: «вносить пропозиції щодо формування, встановлення та затвердження державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за участю та погодженням з іншими сторонами соціального партнерства»
 
Враховано      
58. розробляє державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей;
 
   вносить пропозиції щодо формування, встановлення та затвердження державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за участю та погодженням з іншими сторонами соціального партнерства;
 
59. виконує інші функції відповідно до законодавства.
 
-28- Сафіуллін Р.С.
Абзац чотирнадцятий пункту 3 статті 5 викласти в такій редакції: «здійснює інші повноваження відповідно до Закону»
 
Враховано   здійснює інші повноваження відповідно до закону.
 
60. Стаття 6. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку дітей
 
   Стаття 6. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку
 
61. 1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку дітей забезпечують:
 
   1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, у межах своїх повноважень забезпечують:
 
62. реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
 
   реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
 
63. збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, поліпшення їх матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення;
 
   збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, поліпшення їх матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення;
 
64. виділення коштів на утримання дитячих закладів оздоровлення та відпочинку відповідно до законодавства;
 
   виділення коштів на утримання дитячих закладів оздоровлення та відпочинку відповідно до законодавства;
 
65. здійснюють контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 
   здійснення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 
66. виконують інші функції відповідно до законодавства.
 
-29- Сафіуллін Р.С.
Абзац п’ятий пункту 1 статті 6 викласти в такій редакції: «здійснення інших повноважень відповідно до Закону»
 
Враховано   здійснення інших повноважень відповідно до закону.
 
67. Стаття 7. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
 
   Стаття 7. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
 
68. 1. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень забезпечують:
 
   1. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень забезпечують:
 
69. реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення і виконання відповідних програм (у розрізі регіонів);
 
   реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення і виконання відповідних регіональних програм;
 
70. збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, поліпшення їх матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення;
 
   збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, поліпшення їх матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення;
 
71. виділення коштів з місцевих бюджетів на організацію оздоровлення та відпочинок дітей, що потребують особливої уваги та підтримки;
 
   виділення коштів з місцевих бюджетів на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої державної уваги та підтримки;
 
72. здійснення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування;
 
   здійснення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування;
 
73. безперебійне електро-, водо-, газо- та теплопостачання, виконання робіт щодо інших життєво важливих складових функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку під час перебування в них дітей;
 
   безперебійне електро-, водо-, газо- та теплопостачання, виконання інших робіт щодо життєво важливих складових функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку під час перебування в них дітей;
 
74. підтримку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку шляхом встановлення пільг із землекористування, оплати комунально-побутових послуг, придбання продуктів харчування, сплати місцевих податків і зборів;
 
   підтримку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку шляхом встановлення пільг із землекористування, оплати комунально-побутових послуг, придбання продуктів харчування, сплати місцевих податків і зборів;
 
75. безоплатного проведення медичного огляду працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 
   безоплатне проведення медичного огляду працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 
76. оздоровлення дітей, що потребують особливої уваги та підтримки, протягом року;
 
   оздоровлення дітей, які потребують особливої державної уваги та підтримки, протягом року;
 
77. забезпечує надання організаційної, науково-методичної, інформаційної допомоги громадським об'єднанням, фондам, підприємствам, установам та організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам;
 
   надання організаційної, науково-методичної, інформаційної допомоги громадським об'єднанням, фондам, підприємствам, установам та організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам;
 
78. надання допомоги в організації перевезення груп дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 
   надання допомоги в організації перевезення груп дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 
79. забезпечують охорону громадського порядку у закладах оздоровлення та відпочинку;
 
-30- Найдьонов А.М.
Абзац дванадцятий статті 7 виключити, оскільки охорона громадського порядку відноситься до повноважень органів внутрішніх справ
 
Враховано      
80. виконують інші функції відповідно до законодавства.
 
-31- Сафіуллін Р.С.
Абзац тринадцятий пункту 1 статті 7 викласти в такій редакції: «здійснення інших повноважень відповідно до Закону»
 
Враховано   здійснення інших повноважень відповідно до закону.
 
81. Стаття 8. Професійні спілки, об'єднання громадян, фонди, підприємства, установи та організації
 
   Стаття 8. Професійні спілки, об'єднання громадян, фонди, підприємства, установи та організації
 
82. 1. Професійні спілки, об'єднання громадян, фонди, підприємства, установи та організації, що забезпечують проведення оздоровлення та відпочинку дітей, здійснюють заходи з оздоровлення та відпочинку дітей самостійно або за участю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 
-32- Найдьонов А.М.
Пункт перший статті 8 доповнити словами «відповідно до вимог державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей».
 
Враховано   1. Професійні спілки, об'єднання громадян, фонди, підприємства, установи та організації, що забезпечують проведення оздоровлення та відпочинку дітей, здійснюють заходи з оздоровлення та відпочинку дітей самостійно або за участю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до вимог державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей.
 
83. 2. Відносини професійних спілок, об’єднань громадян з органами виконавчої влади та власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку регулюються законодавством України.
 
   2. Відносини професійних спілок, об’єднань громадян з органами виконавчої влади та власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку регулюються законодавством.
 
84. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
85. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ У СФЕРІ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ
 
   ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ У СФЕРІ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ
 
86. Стаття 9. Державні соціальні нормативи оздоровлення та відпочинку дітей
 
-33- Чепинога В.М.
В назві статті 9 та пунктах 1, 2 та 4 статті 9 словосполучення «державні соціальні нормативи оздоровлення та відпочинку дітей» замінити на словосполучення «державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей»
 
Враховано   Стаття 9. Державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей
 
87. 1. Державні соціальні нормативи оздоровлення та відпочинку дітей є складовою державних соціальних стандартів.
 
   1. Державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей є складовою державних соціальних стандартів.
 
88. 2. До державних соціальних нормативів оздоровлення та відпочинку дітей включаються:
 
   2. Складовими державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей є:
 
89. показники якості надання послуг з оздоровлення та відпочинку у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
 
      
90. норми матеріально-технічного забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку обладнанням для організації виховного процесу та дозвілля дітей;
 
-34- Чепинога В.М.
Абзац перший пункту 2 статті дев’ятої вилучити.
Абзац третій частини другої статті 9 викласти в такій редакції: «нормативи матеріально-технічного забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку інвентарем та обладнанням для надання медичних послуг, організації виховного процесу та дозвілля дітей».
 
Враховано   нормативи матеріально-технічного забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку інвентарем та обладнанням для надання медичних послуг, організації виховного процесу та дозвілля дітей;
 
91. нормативи розміщення дітей для оздоровлення та відпочинку на території, у будинках і приміщеннях дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 
   нормативи розміщення дітей для оздоровлення та відпочинку на території, у будинках і приміщеннях дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 
92. норми забезпечення дітей повноцінним харчуванням у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку відповідно до фізіологічних потреб і енерговитрат.
 
   норми забезпечення дітей повноцінним харчуванням у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку відповідно до фізіологічних потреб і енерговитрат.
 
93. 3.Юридичні та фізичні особи, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, забезпечують їх функціонування та надання відповідних послуг відповідно до державних соціальних нормативів оздоровлення та відпочинку дітей.
 
-35- Томенко М.В.
Статтю 9 доповнити пунктом 3 у такій редакції: «Державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку формуються, встановлюються та затверджуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за участю та погодженням з іншими сторонами соціального партнерства.»
Пункт 3 статті 9 вважати пунктом 4.
 
Враховано   3. Державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку формуються, встановлюються та затверджуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за участю та погодженням з іншими сторонами соціального партнерства.
4. Юридичні та фізичні особи, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, забезпечують їх функціонування та надання відповідних послуг згідно з державними соціальними стандартами оздоровлення та відпочинку дітей.
 
94. Стаття 10. Сертифікація послуг у сфері оздоровлення та відпочинку дітей
 
   Стаття 10. Сертифікація послуг у сфері оздоровлення та відпочинку дітей
 
95. 1. Для забезпечення належного рівня оздоровлення та відпочинку дітей послуги у сфері оздоровлення та відпочинку дітей підлягають сертифікації.
 
   1. Для забезпечення належного рівня оздоровлення та відпочинку дітей послуги у сфері оздоровлення та відпочинку дітей підлягають сертифікації.
 
96. 2. Порядок та перелік послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які підлягають сертифікації та уповноважені органи, що здійснюють сертифікацію, визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-36- Томенко М.В.
Пункт 2 статті 10 викласти в такій редакції:
«Порядок видачі сертифікатів дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, незалежно від форм власності, на право надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей здійснюється відповідно до законодавства».
 
Враховано   2. Порядок видачі сертифікатів дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, незалежно від форми власності, на право надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей здійснюється відповідно до законодавства.
 
97. Стаття 11. Страхування дітей на час їх перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
 
   Стаття 11. Страхування дітей на час їх перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
 
98. 1. Діти на час перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку підлягають обов’язковому страхуванню від нещасного випадку. Порядок та умови страхування визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-37- Томенко М.В.
Пункт 1 ст. 11 викласти у такій редакції: «Страхування дітей під час перебування в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку здійснюється відповідно до законодавства»
 
Враховано   1. Страхування дітей під час перебування в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку здійснюється відповідно до законодавства.
 
99. Стаття 12. Науково-методичне та інформаційне забезпечення системи оздоровлення та відпочинку дітей
 
-38- Сафіуллін Р.С.
В назві статті 12 слово «системи» замінити на слова «дитячих закладів»
 
Враховано   Стаття 12. Науково-методичне та інформаційне забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
 
100. 1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення системи оздоровлення та відпочинку дітей здійснюють у сфері оздоровлення та відпочинку дітей центральні та місцеві органи виконавчої влади.
 
-39- Сафіуллін Р.С.
Пункт 1 статті 12 викласти в такій редакції: «Науково-методичне забезпечення та інформаційне забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснює уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку дітей».
 
Враховано   1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснює центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту.
 
    -40- Бірюк Л.В.
Частину першу статті 12 викласти в такій редакції: «Науково-методичне та інформаційне забезпечення системи оздоровлення та відпочинку дітей здійснюють центральні та місцеві органи виконавчої влади спільно з професійними спілками та іншими об’єднаннями громадян».
 
Відхилено    
101. 2. Науково-методичне забезпечення організації оздоровлення та відпочинку дітей здійснюється шляхом:
 
-41- Чепинога В.М.
В пункті 2 статі 12 слово «організації» замінити словами «дитячих закладів»
 
Враховано   2. Науково-методичне забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється шляхом:
 
102. впровадження інноваційних підходів до організації оздоровлення та відпочинку дітей;
 
-42- Чепинога В.М.
Пункт 2 статті 12 доповнити абзацом такого змісту: «розробки, затвердження та впровадження типових державних програм оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до вимог державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей».
 
Враховано   впровадження інноваційних підходів до організації оздоровлення та відпочинку дітей;
 
103. розробки і видання програм, методичних матеріалів з питань оздоровлення та відпочинку дітей;
 
-43- Чепинога В.М.
У абзаці другому пункту 2 статті 12 слова «програм» вилучити.
 
Враховано   розробки і видання методичних матеріалів з питань оздоровлення та відпочинку дітей;
 
104. організації співпраці з закладами, установами, організаціями для підвищення ефективності наукового та навчально-методичного забезпечення;
 
   організації співпраці з закладами, установами, організаціями для підвищення ефективності наукового та навчально-методичного забезпечення;
 
105. організації наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, виставок учасників оздоровчо-виховного процесу;
 
   організації наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, виставок учасників оздоровчо-виховного процесу;
 
106. моніторингу ефективності діяльності закладів оздоровлення та відпочинку.
 
   моніторингу ефективності діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
розробки, затвердження та впровадження типових державних програм оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до вимог державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.
 
107. 3. Інформаційне забезпечення організації оздоровлення та відпочинку дітей здійснюється шляхом:
 
-44- Чепинога В.М.
В пункті 3 статі 12 слово «організації» замінити словами «дитячих закладів» та в другому абзаці слова «виготовлення інформаційного та рекламного продукту» замінити слова «поширення інформації
 
Враховано   3. Інформаційне забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється шляхом:
 
108. виготовлення інформаційного та рекламного продукту про діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і послуги, які вони надають;
 
   поширення інформації про діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і послуги, які вони надають;
 
109. створення статистичної, довідкової, маркетингової бази даних щодо оздоровлення та відпочинку дітей;
 
   створення статистичної, довідкової, маркетингової бази даних щодо оздоровлення та відпочинку дітей;
 
110. проведення рекламно-інформаційних заходів та кампаній;
 
   проведення рекламно-інформаційних заходів та кампаній;
 
111. висвітлення в засобах масової інформації питань щодо оздоровлення та відпочинку дітей.
 
   висвітлення в засобах масової інформації питань щодо оздоровлення та відпочинку дітей.
 
112. Розділ ІІІ.
 
   Розділ ІІІ
 
113. ДИТЯЧІ ЗАКЛАДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ
 
   ДИТЯЧІ ЗАКЛАДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ
 
114. Стаття 13. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.
 
   Стаття 13. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку
 
115. 1. Оздоровлення та відпочинок дітей може здійснюватися у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку цілорічно, сезонно, у період канікул, цілодобово, протягом дня.
 
-45- Найдьонов А.М.
Пункт 1 статті 13 доповнити абзацом: «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку за своїми організаційно-правовими формами може бути державної, комунальної або приватної форми власності.
Статус державного - має дитячий оздоровчий заклад, заснований на державній формі власності
Статус комунального - має дитячий оздоровчий заклад, заснований на комунальній формі власності.
Статус приватного - має дитячий оздоровчий заклад, заснований на приватній формі власності».
 
Враховано   1. Оздоровлення та відпочинок дітей може здійснюватися у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку протягом року, сезонно, під час канікул, цілодобово, протягом дня.
 
    -46- Суслов Є.І.
Пункт 1 статті 13 доповнити абзацом такого змісту: «Оздоровлення та відпочинок дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, може здійснюватись в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку у ході тематичних змін спільно з батьками-вихователями та прийомними батьками і власними дітьми цих батьків».
 
Враховано    
    -47- Суслов Є.І.
Пункт 1 статті 13 доповнити абзацом такого змісту: «діти з особливими потребами оздоровлюються у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку у супроводі батьків або інших законних представників, соціальних працівників тощо».
 
Враховано    
    -48- Бірюк Л.В.
Частину першу статті 13 доповнити словами наступного змісту: «Вік дітей, які приймаються до дитячого оздоровчого закладу на оздоровлення та відпочинок, визначається власником (засновником) закладу та його статутом (положенням) з врахуванням пропозицій місцевих органів виконавчої влади, професійних спілок та інших об’єднань громадян».
 
Відхилено    
116. Діти віком від 7 до 18 років перебувають у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку самостійно.
 
   Діти віком від 7 до 18 років перебувають у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку самостійно.
 
117. Діти віком від 4 до 6 років перебувають у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку разом із батьками, іншими законними представниками, якщо ці заклади спеціально облаштовані для такого оздоровлення та відпочинку.
 
-49- Суслов Є.І.
У абзаці третьому пункту 1 статті 13 слова «якщо ці заклади спеціально облаштовані для такого оздоровлення та відпочинку» вилучити.
 
Враховано   Діти віком від 4 до 6 років перебувають у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку разом із батьками або іншими законними представниками.
Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку за своїми організаційно-правовими формами може бути державної (заснований на державній формі власності), комунальної (заснований на комунальній формі власності) або приватної (заснований на приватній формі власності) форми власності.
Оздоровлення та відпочинок дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, може здійснюватися в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку в ході тематичних змін спільно з батьками-вихователями та прийомними батьками і їхніми власними дітьми.
Діти, які потребують особливих умов для оздоровлення, оздоровлюються у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку в супроводі батьків або інших законних представників, соціальних працівників тощо.
 
    -50- Хара В.Г.
В абзаці третьому частини першої статті 13 цифру «4» замінити цифрою «2».
 
Відхилено    
118. 2. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку створюють відповідно до вимог державних нормативів умови для проживання, харчування, медичного обслуговування, виховання дітей, розвитку їх інтересів та здібностей, здобуття елементарних трудових навичок.
 
-51- Сафіуллін Р.С.
У пункті 2 статті 13 слова «відповідно до вимог державних нормативів» вилучити. Доповнити словами : «тощо відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей».
 
Враховано   2. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку створюють умови для проживання, харчування, медичного обслуговування, виховання дітей, розвитку їх інтересів та здібностей, здобуття елементарних трудових навичок тощо відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.
 
119. 3. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку у своїй діяльності керуються цим Законом та статутом (положенням), розробленим відповідно до Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку у своїй діяльності керуються цим Законом та статутом (положенням), розробленим відповідно до Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
120. 4. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для проведення оздоровлення та відпочинку дітей визначаються на конкурсній основі відповідно до Порядку затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
-52- Іваненко В.Г.
У пункті 4 статті 13 після слів «дітей» додати слова: «які потребують особливої державної уваги та підтримки і оздоровлюються за кошти державного та місцевих бюджетів».
 
Враховано   4. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для проведення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої державної уваги та підтримки і оздоровлюються за кошти державного та місцевих бюджетів, визначаються на конкурсній основі відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
121. Стаття 14. Типи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
 
   Стаття 14. Типи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
 
122. 1. До дитячих закладів оздоровлення за функціональними пріоритетами відносяться:
 
-53- Папієв М.М.
Частину 1 статті 14 доповнити новим терміном наступного змісту: «заміський дитячий оздоровчий заклад- заклад, який знаходиться у приміщенні ( окремому будинку) за межами населеного пункту, де діти перебувають цілодобово.»
 
Враховано редакційно   1. До дитячих закладів оздоровлення належать:
 
    -54- Хара В.Г.
Частину першу статті 14 доповнити пунктом 3 такого змісту: «позаміський заклад оздоровлення та відпочинку – заклад, що функціонує цілорічно, сезонно або під час канікул, в якому діти перебувають цілодобово. Заклад має спеціально відведену територію, розташований в курортній або заміській зоні, матеріально-технічну базу, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам, кадрове забезпечення для організації оздоровлення. Відповідний заклад також може відноситись до закладу відпочинку».
 
Враховано    
123. дитячий заклад санаторного типу - заклад, в якому діти перебувають цілодобово і де поряд з оздоровчими надається комплекс медичних послуг, спрямованих на покращання стану їх здоров’я, запобігання захворюванням. З урахуванням природно-кліматичних умов, наявної лікувально-оздоровчої бази, кадрового забезпечення такі заклади можуть бути спеціалізованими;
 
   дитячий заклад санаторного типу - заклад, в якому діти перебувають цілодобово і де поряд з оздоровчими надається комплекс медичних послуг, спрямованих на покращення стану їхнього здоров’я, запобігання захворюванням. З урахуванням природно-кліматичних умов, наявної лікувально-оздоровчої бази, кадрового забезпечення такі заклади можуть бути спеціалізованими;
 
124. дитячий центр - заклад, що функціонує цілорічно, в якому діти перебувають цілодобово. Центр має відповідне кадрове забезпечення, спеціально відведену територію, матеріально-технічну базу, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам, для організації оздоровлення, відпочинку та навчання дітей.
 
   дитячий центр - заклад, що функціонує протягом року, в якому діти перебувають цілодобово. Центр має відповідне кадрове забезпечення, спеціально відведену територію, матеріально-технічну базу, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам, для організації оздоровлення, відпочинку та навчання дітей;
позаміський заклад оздоровлення та відпочинку – заклад, що функціонує протягом року, сезонно або під час канікул, в якому діти перебувають цілодобово. Заклад повинен мати спеціально відведену територію, що знаходиться в курортній або заміській зоні, матеріально-технічну базу, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам, кадрове забезпечення для організації оздоровлення. Відповідний заклад також може належати до закладу відпочинку.
 
125. 2. До дитячих закладів відпочинку за функціональними пріоритетами відносяться:
 
   2. До дитячих закладів відпочинку належать:
 
126. заклад з денним перебуванням - заклад, що тимчасово утворений у навчальному закладі, закладі позашкільної освіти, закладі культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів;
 
-55- Томенко М.В.
Абзац другий пункту 2 статті 14 викласти в такій редакції «табір з денним перебуванням - заклад, тимчасово утворений у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів і де діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин»
 
Враховано   табір з денним перебуванням - заклад, тимчасово утворений у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів і де діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин;
 
    -56- Папієв М.М.
У абзац другому частини 2 статті 14 після слів «здібностей та інтересів» додати « і де діти перебувають упродовж дня, але не менше 6 годин».
 
Враховано    
127. дитячий заклад праці та відпочинку - заклад з денним або цілодобовим перебуванням, в якому поряд з відпочинком організовується трудова діяльність з метою формування у дітей трудових інтересів і навичок;
 
   дитячий заклад праці та відпочинку - заклад з денним або цілодобовим перебуванням, в якому поряд з відпочинком організовується трудова діяльність з метою формування у дітей трудових інтересів і навичок;
 
128. наметове містечко - тимчасово діючий заклад з денним або цілодобовим перебуванням, облаштований на спеціально відведеній території, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та нормам, в якому здійснюється комплекс заходів, спрямованих на формування у дітей навичок безпечної життєдіяльності, самообслуговування, колективізму.
 
   наметове містечко - тимчасово діючий заклад з денним або цілодобовим перебуванням, облаштований на спеціально відведеній території, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та нормам, в якому здійснюється комплекс заходів, спрямованих на формування у дітей навичок безпечної життєдіяльності, самообслуговування, колективізму.
 
129. Оздоровчі, відпочинкові та профільні зміни можуть комплектуватися одночасно дітьми всіх вікових груп. Перерва між змінами не повинна бути менш як 2 дні.
 
   3. Оздоровчі, відпочинкові та профільні зміни можуть комплектуватися одночасно дітьми всіх вікових груп. Перерва між змінами не має бути менше двох днів.
 
130. 3. Для оздоровлення та відпочинку дітей можуть використовуватися пансіонати, бази відпочинку, санаторії-профілакторії, оздоровчі комплекси підприємств, установ та організацій, професійних спілок за умови організації в них дитячих спеціалізованих змін або груп цільового призначення.
 
-57- Томенко М.В.
У пункті 3 статті 14 слова «організації в них дитячих спеціалізованих змін або груп цільового призначення» вилучити. Доповнити пункт словами: «надання зазначеними закладами послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей».
 
Враховано   4. Для оздоровлення та відпочинку дітей можуть використовуватися санаторно-курортні заклади, пансіонати, бази відпочинку, санаторії-профілакторії, оздоровчі комплекси підприємств, установ та організацій, професійних спілок за умови надання зазначеними закладами послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.
 
    -58- Папієв М.М.
У частині 3 статті 14 після слів « можуть використовуватися» додати слова « санаторно –курортні заклади».
 
Враховано    
131. Стаття 15. Утворення, реорганізація і ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
 
-59- Папієв М.М.
Статтю 15 доповнити наступними частинами:
«Дитячий заклад оздоровлення й відпочинку за своїми організаційно-правовими формами може бути державної, комунальної, колективної або приватної форми власності».
 
Враховано редакційно в статті 13.  Стаття 15. Утворення, реорганізація та ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
 
    -60- Папієв М.М.
«Дитячий заклад оздоровлення і відпочинку не може передаватися власником у заставу, вилучатися за борги, використовуватися для отримання кредитів у банку. В разі банкрутства власника органами місцевої виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вирішується питання про передачу дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до комунальної власності».
 
Відхилено    
    -61- Папієв М.М.
«Дитячий заклад оздоровлення і відпочинку , утворений або заснований на праві приватної власності фізичної особи повинен отримати ліцензію на здійснення оздоровчої і виховної роботи з дітьми. Порядок видачі таких ліцензій визначається спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади».
 
Враховано редакційно    
    -62- Іваненко В.Г.
Статтю 15 доповнити наступними частинами:
« Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку не може бути об’єктом звернення стягнення за борговими зобов’язаннями, не може передаватися у заставу.
У разі банкрутства власника місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування вирішують питання про передачу дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до комунальної власності».
 
Враховано    
132. 1. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності можуть функціонувати як юридичні особи або можуть не мати статусу юридичної особи і перебувати у складі підприємств, установ та організацій.
 
-63- Іваненко В.Г.
Пункт 1 статті 15 доповнити словами: « і обов’язково заносяться до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку».
 
Враховано   1. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності можуть функціонувати як юридичні особи або не мати статусу юридичної особи і перебувати у складі підприємств, установ та організацій як їх філіали чи структурні підрозділи і обов’язково заносяться до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
 
    -64- Бірюк Л.В.
У частині першій статті 15 після слів «у складі підприємств, установ та організацій», записати «як їх філіали чи структурні підрозділи».
 
Враховано    
133. 2. Утворення, реорганізація та ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється за рішенням власника (засновника) або уповноваженого ним органу відповідно до законодавства.
 
   2. Утворення, реорганізація та ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється за рішенням власника (засновника) або уповноваженого ним органу відповідно до законодавства.
 
134. 3. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку утворюються центральними, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та їх об’єднаннями з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб і за наявності необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, кадрового забезпечення, відповідно до законодавства.
 
-65- Хара В.Г.
Пункт 3 статті 15 після слів: «або органами місцевого самоврядування» доповнити словами: «професійними спілками, фондами».
 
Враховано   3. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку утворюються центральними, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, професійними спілками, фондами, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та їх об’єднаннями з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб і за наявності необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, кадрового забезпечення відповідно до законодавства.
 
135. 4. У разі зміни власника (засновника) або форми власності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку забороняється його перепрофілювання.
 
-66- Лук'янова К.Є.
Пункт 4 статті 15 вилучити.
В зв’язку з тим пункти 5, 6, 7 вважати пунктами 4, 5, 6
 
Враховано      
136. 5. Засновник (власник) дитячого закладу оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності не має права ліквідовувати його, зменшувати територію, кількість ліжко-місць, а також здавати в оренду приміщення (будівлі) для провадження не пов’язаної з оздоровленням та відпочинком дітей діяльності під час їх перебування в ньому.
 
-67- Лук'янова К.Є.
Пункт 5 статті 15 доповнити словами: «без погодження уповноваженого органу виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку дітей».
 
Враховано   4. Засновник (власник) дитячого закладу оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності не має права ліквідовувати його, зменшувати територію, кількість ліжко-місць, а також здавати в оренду приміщення (будівлі) для провадження діяльності, не пов’язаної з оздоровленням та відпочинком дітей під час їх перебування в ньому, без погодження із центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту.
 
137. 6. Реорганізація або ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста.
 
-68- Лук'янова К.Є.
Пункт 6 статті 15 викласти в такій редакції:
«Реорганізація або ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності, допускається лише за згодою відповідного органу виконавчої влади та місцевого самоврядування та з погодженням із уповноваженим органом виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку дітей».
 
Враховано   5. Реорганізація або ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності допускається лише за згодою відповідного органу виконавчої влади та місцевого самоврядування та за погодженням із центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту.
6. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку не може бути об’єктом звернення стягнення за борговими зобов’язаннями, не може передаватися у заставу.
7. У разі банкрутства власника місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування вирішують питання про передачу дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до комунальної власності.
 
138. Стаття 16. Органи управління дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
 
   Стаття 16. Органи управління дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
 
139. 1. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку очолює директор.
 
-69- Хара В.Г.
Частину першу статті 16 доповнити словами: «який здійснює управління закладом та забезпечує контроль за його діяльністю».
 
Відхилено   1. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку очолює директор.
 
140. 2. Органом громадського самоврядування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку є загальні збори (конференція) колективу закладу.
 
   2. Органом громадського самоврядування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку є загальні збори (конференція) колективу закладу.
 
141. 3. У дитячому закладі оздоровлення та відпочинку можуть функціонувати методичні об’єднання, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.
 
-70- Бірюк Л.В.
В частині третій статті 16 слова: «навчально-виховного процесу» замінити на слова «оздоровчо-виховного процесу».
 
Враховано   3. У дитячому закладі оздоровлення та відпочинку можуть функціонувати методичні об’єднання, що об’єднують учасників оздоровчо-виховного процесу та спеціалістів певного професійного напряму.
 
142. Стаття 17. Загальні вимоги щодо правил поведінки в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку
 
-71- Бірюк Л.В.
Статтю 17 вилучити, як таку, що не є темою змісту. Вимоги щодо правил поведінки підлягають регулюванню Типовими положеннями про дитячий заклад оздоровлення й відпочинку та іншими підзаконними актами.
 
Враховано частково   Стаття 17. Правила поведінки в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку
 
143. 1. У дитячому закладі оздоровлення та відпочинку забороняється куріння, вживання наркотичних та одурманюючих засобів, спиртних напоїв, самовільне залишення його території дітьми.
 
      
144. Порушення цих вимог та внутрішнього розпорядку дитячого закладу оздоровлення та відпочинку тягне за собою негайне відрахування дитини із закладу та відправлення до місця постійного проживання за рахунок батьків, інших законних представників.
 
   Порушення вимог внутрішнього розпорядку дитячого закладу оздоровлення та відпочинку тягне за собою негайне відрахування дитини із закладу та відправлення до місця постійного проживання за рахунок батьків або інших законних представників.
 
145. Стаття 18. Права дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
 
-72- Бірюк Л.В.
Вилучити статтю 18 як таку, що не є темою даного Закону. Вимоги щодо правил поведінки підлягають регулюванню Типовими положеннями про дитячий заклад оздоровлення й відпочинку та іншими підзаконними актами.
 
Відхилено   Стаття 18. Права дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
 
146. 1. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку має право відмовити у прийомі дитини до закладу у таких випадках:
 
   1. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку має право відмовити у прийомі дитини до закладу в разі:
 
147. відсутність путівки;
 
   відсутності путівки;
 
148. невідповідність віку дитини встановленим вимогам;
 
   невідповідності віку дитини встановленим вимогам;
 
149. відсутність медичної довідки для від’їжджаючого на оздоровлення та відпочинок до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку встановленого зразка, затвердженого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
   відсутності у дитини, яка прибула на оздоровлення та відпочинок до дитячого закладу, медичної довідки встановленого зразка, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
150. 2. Відрахування дитини із дитячого закладу оздоровлення та відпочинку здійснюється за бажанням батьків, інших законних представників, за грубе порушення дитиною правил внутрішнього розпорядку або на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її перебування в такому закладі.
 
-73- Суслов Є.І.
Пункт 2 статті 18 вилучити
 
Враховано      
151. Стаття 19. Обов’язки дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
 
-74- Бірюк Л.В.
Вилучити статтю 19 як таку, що не є темою даного Закону. Вимоги щодо правил поведінки підлягають регулюванню Типовими положеннями про дитячий заклад оздоровлення й відпочинку та іншими підзаконними актами.
 
Відхилено   Стаття 19. Обов’язки дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
 
152. 1. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку зобов’язаний:
 
-75- Найдьонов А.М.
Пункт перший статті 19 доповнити абзацом: «забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей»
 
Враховано   1. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку зобов’язаний:
 
153. створити дитині безпечні умови проживання та харчування, які відповідають встановленим вимогам;
 
-76- Іваненко В.Г.
Абзац другий та третій пункту 1 статті 19 викласти в такій редакції: «створити дитині безпечні умови перебування, забезпечити охорону її життя і здоров’я, особистого майна, надання невідкладної медичної допомоги, страхування від нещасного випадку, реалізацію освітніх програм та змістовного дозвілля тощо».
 
Враховано   створити дитині безпечні умови перебування, забезпечити охорону її життя і здоров’я, особистого майна, надання невідкладної медичної допомоги, страхування від нещасного випадку, реалізацію освітніх програм та змістовного дозвілля тощо;
 
154. забезпечити охорону життя і здоров’я дитини, її майна, подання невідкладної медичної допомоги, страхування від нещасного випадку;
 
      
155. забезпечити виконання освітніх програм, організацію змістовного дозвілля;
 
      
156. у разі виникнення обставин непереборної сили забезпечити негайну евакуацію і відправлення дитини до місця постійного проживання;
 
   у разі виникнення обставин непереборної сили забезпечити негайну евакуацію і відправлення дитини до місця постійного проживання;
 
157. у разі захворювання дитини організувати її лікування та за потреби доставлення до місця постійного проживання.
 
   у разі захворювання дитини організувати її лікування та за потреби доставлення до місця постійного проживання;
забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.
 
158. Стаття 20. Матеріально-технічна база дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
 
   Стаття 20. Матеріально-технічна база дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
 
159. 1. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, що має статус юридичної особи, володіє, користується і розпоряджається майном, земельною ділянкою відповідно до законодавства.
 
   1. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, що має статус юридичної особи, володіє, користується і розпоряджається майном, земельною ділянкою відповідно до законодавства.
 
160. Для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей дитячим закладам оздоровлення та відпочинку можуть надаватися в оренду спортивні, культурні, оздоровчі об’єкти та інше.
 
   Для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей дитячим закладам оздоровлення та відпочинку можуть надаватися в оренду спортивні, культурні, оздоровчі об’єкти тощо.
 
161. 2. Вимоги до матеріально-технічної бази дитячого закладу оздоровлення та відпочинку визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами, правилами їх облаштування та утримання з урахуванням вимог технічної і протипожежної безпеки.
 
-77- Сафіуллін Р.С.
Пункт 2 статті 20 доповнити словами: «та державними соціальними стандартами оздоровлення та відпочинку дітей».
 
Враховано   2. Вимоги до матеріально-технічної бази дитячого закладу оздоровлення та відпочинку визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами, правилами їх облаштування та утримання з урахуванням вимог технічної і протипожежної безпеки та державними соціальними стандартами оздоровлення та відпочинку дітей.
 
162. Матеріально-технічну базу дитячого закладу оздоровлення та відпочинку складає рухоме і нерухоме майно, що належить їм на праві власності або господарського відання, оперативного управління, орендоване або передане йому засновником (власником).
 
   Матеріально-технічну базу дитячого закладу оздоровлення та відпочинку складає рухоме і нерухоме майно, що належить їм на праві власності або господарського відання, оперативного управління, орендоване або передане йому засновником (власником).
 
163. 3. Основні фонди, земельні ділянки та інше майно дитячого закладу оздоровлення та відпочинку державної або комунальної форми власності не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених законодавством.
 
-78- Чепинога В.М.
та інші.
Пункт 3 статті 20 доповнити словами: «включенню до ліквідаційної маси у разі ліквідації або банкрутства»
Статтю 20 доповнити пунктом 4 у такій редакції: «У випадку ліквідації підприємства, організації, установи, на балансі якої перебуває майно дитячого оздоровчого закладу, або визнання такого суб’єкта господарської діяльності банкрутом, майно дитячого оздоровчого закладу передається в управління уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку».
 
Відхилено   3. Основні фонди, земельні ділянки та інше майно дитячого закладу оздоровлення та відпочинку державної або комунальної форми власності не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених законодавством.
 
164. Стаття 21. Штатний розпис дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.
 
   Стаття 21. Штатний розпис дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
 
165. 1. Штатний розпис дитячого закладу оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності встановлюється на підставі Типових штатних нормативів дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку.
 
   1. Штатний розпис дитячого закладу оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності встановлюється на підставі типових штатних нормативів дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, затверджених центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту за погодженням з відповідними центральними органами виконавчої влади у сфері фінансів та праці.
 
166. 2. оздоровлення та відпочинку дітей за погодженням з відповідними центральними органами виконавчої влади у сфері фінансів та праці.
 
-79- Бірюк Л.В.
Частину першу статті 21 після слів: «за погодженням з відповідними центральними органами виконавчої влади у сфері фінансів та праці» доповнити словами «об’єднаннями профспілок і роботодавців».
 
Відхилено      
167. 3. Штатний розпис приватного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку встановлюється засновником (власником) на основі Типових штатних нормативів дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.
 
   2. Штатний розпис приватного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку встановлюється засновником (власником) на основі типових штатних нормативів дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.
 
168. Стаття 22. Фінансово-господарська діяльність дитячого закладу оздоровлення (відпочинку).
 
   Стаття 22. Фінансово-господарська діяльність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
 
169. 1. Фінансово-господарська діяльність дитячого закладу оздоровлення (відпочинку) здійснюється на підставі установчих документів відповідно до Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про власність», «Про господарські товариства», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про позашкільну освіту», цього Закону та інших нормативно-правових актів.
 
-80- Чепинога В.М.
У частині першій статті 22 виключити посилання на Закон України « Про власність», оскільки цей Закон втратив чинність.
 
Враховано   1. Фінансово-господарська діяльність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку здійснюється відповідно до Бюджетного та Господарського кодексів України, законів України «Про господарські товариства», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про позашкільну освіту» та цього Закону та інших нормативно-правових актів.
 
170. 2. Кошти, що залишились на рахунках дитячого закладу оздоровлення та відпочинку на кінець фінансового року не можуть бути вилучені, крім випадків, передбачених законодавством.
 
-81- Чепинога В.М.
У пункті 2 статті 22 словосполучення «на рахунках дитячого закладу оздоровлення та відпочинку» замінити словосполученням «на бюджетних рахунках дитячого закладу оздоровлення та відпочинку»
 
Враховано   2. Кошти, що залишилися на бюджетних рахунках дитячого закладу оздоровлення та відпочинку на кінець фінансового року, не можуть бути вилучені, крім коштів фондів соціального страхування, зазначених у статті 24 цього Закону, та у випадках, передбачених законодавством.
 
    -82- Папієв М.М.
У частині 2 статті 22 після слів « бути вилучені» додати «крім коштів фондів соціального страхування зазначених у статті 24 цього Закону ,та у випадках» – далі за текстом.
 
Враховано    
171. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
172. ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ДІТЯМ ПОСЛУГ З
 
   ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ДІТЯМ ПОСЛУГ З
 
173. ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ
 
   ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ
 
174. Стаття 23. Порядок прийому дитини до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
 
-83- Бірюк Л.В.
Статтю 23 вилучити, як таку, що не є темою змісту. Вимоги щодо правил поведінки підлягають регулюванню Типовими положеннями про дитячий заклад оздоровлення й відпочинку та іншими підзаконними актами.
 
Відхилено   Стаття 23. Порядок прийому дитини до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
 
175. 1. Прийом дитини до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку здійснюється на підставі путівки.
 
   1. Прийом дитини до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку здійснюється за наявності путівки.
 
176. Путівка до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку - документ, який засвідчує право дитини на отримання послуг з оздоровлення та/або відпочинку, умови перебування в такому закладі і визначає вартість та перелік послуг з оздоровлення та/або відпочинку для однієї дитини в конкретному закладі.
 
   Путівка до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку - документ, який засвідчує право дитини на отримання послуг з оздоровлення та відпочинку, умови перебування в такому закладі і визначає вартість та перелік послуг з оздоровлення та відпочинку для однієї дитини в конкретному закладі.
 
177. Стаття 24. Оздоровлення та відпочинок дітей із сімей застрахованих осіб
 
      
178. 1. Оздоровлення та відпочинок дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, які є членами сімей застрахованих осіб, здійснюється частково за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд). Фінансування цих витрат здійснюється у межах асигнувань, установлених бюджетом Фонду на зазначені цілі, та у порядку, визначеному правлінням Фонду.
 
-84- Папієв М.М.
У частині першій статті 24 слова « та відпочино» та відпочинку» вилучити.
 
Відхилено      
179. 2. Оздоровлення та відпочинок дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, які є членами сімей не застрахованих осіб, що стоять на обліку в службі зайнятості, здійснюється частково за рахунок коштів Фонду зайнятості. Фінансування цих витрат здійснюється у межах асигнувань, установлених бюджетом Фонду на зазначені цілі, та у порядку, визначеному правлінням Фонду.
 
-85- Костенко П.І.
Вилучити статтю 24, оскільки це норма іншого закону, в зв’язку з тим статті 25-36 вважати статтями 24-35
 
Враховано      
180. Стаття 25. Фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують особливої уваги, підтримки та умов для оздоровлення і відпочинку
 
-86- Чепинога В.М.
Назву статті 25 викласти в наступній редакції: «Фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої державної уваги та підтримки, і дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та відпочинку»
 
Враховано   Стаття 24. Фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої державної уваги та підтримки, і дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та відпочинку
 
181. 1. За рахунок коштів державного бюджету право на пільгове оздоровлення та відпочинок мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, потерпілі від Чорнобильської катастрофи, талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, лідери дитячих громадських організацій, юні парламентарі; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф.
 
-87- Чепинога В.М.
Абзац перший пункту першого статті 25 викласти в такій редакції: «Послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої державної уваги та підтримки, і дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та відпочинку, фінансуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів».
 
Враховано   1. Послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої державної уваги та підтримки, і дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та відпочинку, фінансуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.
За рахунок коштів державного бюджету фінансуються послуги з оздоровлення та відпочинку: дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та відпочинку, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; талановитих та обдарованих дітей (переможців міжнародних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад); лідерів дитячих громадських організацій; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф.
 
    -88- Чепинога В.М.
Пункт перший статті 25 доповнити абзацом: «За рахунок коштів державного бюджету фінансуються послуги з оздоровлення та відпочинку: дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та відпочинку, дітей-сиріт та дітей, позбавлені батьківського піклування; дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; талановитих та обдарованих дітей (переможців міжнародних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад); лідерів дитячих громадських організацій; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф».
 
Враховано    
182. Порядок та умови пільгового забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку дітей зазначених категорій за рахунок коштів державного бюджету визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-89- Чепинога В.М.
Абзац другий пункту 1 статті 25 викласти в такій редакції: «Порядок та умови забезпечення дітей зазначених категорій послугами з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету визначаються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   Порядок та умови забезпечення дітей, зазначених у абзаці другому цієї частини категорій, послугами з оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету визначаються Кабінетом Міністрів України.
Пропозиції щодо обсягів видатків державного бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей, зазначених у абзаці другому цієї частини категорій, у встановленому порядку подаються до Кабінету Міністрів України на кожен наступний бюджетний рік уповноваженими центральними органами виконавчої влади.
 
183. 2. За рахунок коштів місцевого бюджету пільги з оздоровлення та відпочинку надаються дітям з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітям працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітям загиблих шахтарів і журналістів; талановитим та обдарованим дітям - переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; бездоглядним дітям.
 
-90- Сафіуллін Р.С.
У абзаці першому пункту 2 статті 25 після слів «спартакіад» додати слова «всіх рівнів, відмінникам навчання» та слова «пільги з оздоровлення та відпочинку надаються» замінити словами «фінансуються послуги з оздоровлення та відпочинку:»
 
Враховано   2. За рахунок коштів місцевого бюджету та бюджету місцевого самоврядування фінансуються послуги з оздоровлення та відпочинку: дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; талановитих та обдарованих дітей (переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад всіх рівнів, відмінників навчання); бездоглядних та безпритульних дітей; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
 
    -91- Бірюк Л.В.
У частині другій статті 25 слова «дітям працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітям загиблих шахтарів і журналістів» замінити словами «діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві, або під час виконання службових обов’язків».
 
Враховано    
    -92- Хара В.Г.
У абзаці першому частини другої статті 25 слова: «бездоглядним дітям» замінити словами: «дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села, безпритульним дітям».
 
Враховано частково    
184. Порядок та умови пільгового забезпечення оздоровчими послугами дітей зазначених категорій за рахунок коштів місцевого бюджету та бюджету органів місцевого самоврядування визначаються відповідно місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
 
   Порядок та умови пільгового забезпечення послугами з оздоровлення дітей, зазначених у абзаці першому цієї частини категорій, за рахунок коштів місцевого бюджету та бюджету місцевого самоврядування визначаються відповідно місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
 
185. Для вирішення питання про оздоровлення дітей зазначених категорій береться до уваги соціальний статус дитини та матеріальне становище сім’ї, в якій вона виховується.
 
   Для вирішення питання про оздоровлення дітей, зазначених у абзаці першому цієї частини категорій, враховується соціальний статус дитини та матеріальне становище сім’ї, в якій вона виховується.
 
186. 3. Оздоровлення та відпочинок дітей, що потребують особливої уваги та підтримки, може здійснюватися також за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.
 
-93- Хара В.Г.
У частині третій статті 25 після слів: «установ та організацій» додати слова: «професійних спілок та фондів».
 
Враховано   3. Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої державної уваги та підтримки, можуть здійснюватися також за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок та фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.
 
187. Стаття 26. Порядок здійснення видатків на оздоровлення та відпочинок дітей
 
-94- Бірюк Л.В.
Назву статті 26 пропонується викласти в наступній редакції: «Державна підтримка оздоровлення та відпочинку дітей»
 
Враховано   Стаття 25. Державна підтримка оздоровлення та відпочинку дітей.
 
188. 1. Порядок здійснення централізованих видатків, що передбачені в державному бюджеті на оздоровлення та відпочинок дітей, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-95- Костенко П.І.
Пункт 1 статті 26 викласти у наступній редакції: «Кабінет Міністрів України розробляє та затверджує державну програму оздоровлення та відпочинку дітей», пункт 2 статті 26 викласти абзацом четвертим пункту 1 статті 25, замінив в ньому слово «готуються» на словосполучення «у встановленому порядку подаються до Кабінету Міністрів України», та слова ««які потребують особливої уваги та підтримки» замінити словами «зазначених у абзаці другому цієї частини категорій»
 
Враховано   1. Кабінет Міністрів України розробляє та затверджує державну програму оздоровлення та відпочинку дітей.
 
189. 2. Пропозиції щодо обсягів видатків державного бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, готуються на кожен наступний бюджетний рік уповноваженими центральними органами виконавчої влади.
 
      
190. 3. За поданням Міністерства у справах сім’ї, молоді та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій центральний орган виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку щорічно розглядає та затверджує програми (у розрізі регіонів) оздоровлення та відпочинку дітей.
 
-96- Костенко П.І.
Абзац перший пункту третього статті 26 викласти в такій редакції «Органи місцевого самоврядування розробляють та затверджують відповідні програми з оздоровлення та відпочинку дітей, фінансування яких здійснюється за рахунок місцевих бюджетів»
 
Враховано   2. Органи місцевого самоврядування розробляють та затверджують відповідні програми з оздоровлення та відпочинку дітей, фінансування яких здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.
 
191. Закупівля послуг на оздоровлення та відпочинок дітей здійснюється відповідно до програм оздоровлення та відпочинку.
 
   Закупівля послуг на оздоровлення та відпочинок дітей відповідно до програм оздоровлення та відпочинку дітей здійснюється у встановленому порядку.
 
192. Забезпечення матеріально-технічної бази закладів оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, здійснюється відповідно до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».
 
-97- Костенко П.І.
Абзац третій частини третьої статті 26 викласти у наступній редакції: « Забезпечення матеріально-технічної бази закладів оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, здійснюється відповідно до законодавства»
 
Враховано   Забезпечення матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, здійснюється відповідно до законодавства.
 
193. Стаття 27. Платні послуги у сфері оздоровлення та відпочинку дітей
 
   Стаття 26. Платні послуги у сфері оздоровлення та відпочинку дітей
 
194. 1. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, що повністю фінансуються з державного або місцевих бюджетів, можуть надавати платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, що повністю фінансуються з державного або місцевих бюджетів, можуть надавати платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
195. 2. У передбачених законодавством випадках дитячі заклади оздоровлення та відпочинку мають право на надання платних послуг після отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій.
 
   2. У передбачених законодавством випадках дитячі заклади оздоровлення та відпочинку мають право на надання платних послуг після отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій.
 
196. Стаття 28. Оздоровлення та відпочинок дітей за кордоном
 
-98- Костенко П.І.
Назву статті 28 викласти в такій редакції: «Оздоровлення та відпочинок груп дітей за кордоном»
 
Враховано   Стаття 27. Оздоровлення та відпочинок груп дітей за кордоном
 
197. 1. Координацію діяльності, пов’язаної з виїздом груп дітей за кордон на оздоровлення і відпочинок, та контроль за її провадженням здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері сім’ї, молоді та спорту, Міністерство у справах сім’ї, молоді та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.
 
-99- Костенко П.І.
Пункт 1 статті 28 викласти у такій редакції:
1. Координацію діяльності, пов’язаної з виїздом груп дітей за кордон на оздоровлення і відпочинок, та контроль за її провадженням здійснюють уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, відповідний структурний підрозділ Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.
 
Враховано   1. Координацію діяльності, пов’язаної з виїздом груп дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок, контроль за її провадженням здійснюють центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту, відповідний структурний підрозділ Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
 
198. 2. Оздоровлення та відпочинок груп дітей за кордоном організовується юридичними особами, установчими документами яких передбачено провадження такої діяльності, та за умови отримання дозволу для виїзду та організації оздоровлення і відпочинку дітей за кордоном.
 
   2. Оздоровлення та відпочинок груп дітей за кордоном організовується юридичними особами, установчими документами яких передбачено провадження такої діяльності, та за умови отримання дозволу на виїзд та організацію оздоровлення та відпочинку дітей за кордоном.
 
199. 3. Надання дозволу для виїзду та організації оздоровлення та відпочинку дітей за кордоном здійснюється за місцем проживання дітей Міністерством у справах сім’ї, молоді та гендерної політики Автономної Республіки Крим, відповідними структурними підрозділами з питань сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.
 
-100- Костенко П.І.
У пункті 3 статті 28 слова «Міністерством у справах сім’ї, молоді та гендерної політики Автономної Республіки Крим, #102091
 
Враховано   3. Надання дозволу на виїзд і організацію оздоровлення та відпочинку дітей за кордоном здійснюється за місцем проживання дітей відповідним структурним підрозділом Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
 
200. Якщо до складу групи входять діти з різних регіонів України надання дозволу для виїзду та організації оздоровлення і відпочинку дітей за кордоном здійснює Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту.
 
-101- Чепинога В.М.
У абзаці другому пункту 3 статті 28 слова: «Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту» замінити словами: «уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань оздоровлення та відпочинку дітей»,
 
Враховано   Якщо до складу групи входять діти з різних регіонів України, надання дозволу на виїзд і організацію оздоровлення та відпочинку дітей за кордоном здійснює центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту.
 
201. 4. Порядок отримання дозволу для виїзду та організації оздоровлення та відпочинку дітей за кордоном визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-102- Костенко П.І.
Статтю 28 доповнити пунктом 5.
5. Оздоровлення та відпочинок організованих груп дітей за кордоном за державні кошти здійснюється відповідно до вимог державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.
 
Враховано   4. Порядок отримання дозволу на виїзд і організацію оздоровлення та відпочинку дітей за кордоном визначається Кабінетом Міністрів України.
5. Оздоровлення та відпочинок організованих груп дітей за кордоном за державні кошти здійснюється відповідно до вимог державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.
 
202. Стаття 29. Вимоги до направлення дітей на оздоровлення та відпочинок
 
-103- Бірюк Л.В.
Вилучити статтю 29 як таку, що не є темою даного Закону. Вимоги щодо правил поведінки підлягають регулюванню Типовими положеннями про дитячий заклад оздоровлення й відпочинку та іншими підзаконними актами.
 
Відхилено   Стаття 28. Вимоги щодо прийняття дітей на оздоровлення та відпочинок
 
203. 1. До дитячого закладу оздоровлення та відпочинку діти можуть доставлятися батьками, іншими законними представниками або у складі груп особами, що їх супроводжують.
 
   1. До дитячого закладу оздоровлення та відпочинку діти можуть прибувати з батьками, іншими законними представниками або у складі груп з особами, які їх супроводжують.
 
204. 2. Формування груп дітей та призначення особи, що їх супроводжує до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, здійснюється юридичними особами, якщо їх установчими документами передбачено провадження діяльності з оздоровлення та відпочинку дітей.
 
   2. Формування груп дітей та призначення особи, яка їх супроводжує до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, здійснюється юридичними особами, якщо їх установчими документами передбачено провадження діяльності з оздоровлення та відпочинку дітей.
 
205. 3. Група дітей для направлення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку формується і склад її затверджується не пізніше ніж за 2 дні до від’їзду.
 
   3. Група дітей для направлення до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку формується і склад її затверджується не пізніш як за два дні до від’їзду.
 
206. 4. Кожна група дітей до 15 осіб забезпечується супроводжувачем. На кожну групу дітей від 30 до 45 осіб додатково призначається один медичний працівник. Особи, які супроводжують дітей під час їх перевезення до або від місця оздоровлення та відпочинку, перебувають у відрядженні і несуть персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей до передачі їх працівникам відповідного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку чи батькам, іншим законним представникам.
 
   4. Кожна група до 15 дітей забезпечується особою, яка їх супроводжує. На кожну групу від 30 до 45 дітей додатково призначається один медичний працівник. Особи, які супроводжують дітей під час їх перевезення до або з місця оздоровлення та відпочинку, перебувають у відрядженні та несуть персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей до передачі їх працівникам відповідного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку чи батькам або іншим законним представникам.
 
207. Витрати на відрядження осіб, які супроводжують дітей, можуть відшкодовуватися за рахунок юридичних осіб, що їх призначили відповідно до частини другої цієї статті, та інших джерел, не заборонених законодавством.
 
   Витрати на відрядження осіб, які супроводжують дітей, можуть відшкодовуватися за рахунок юридичних осіб, що їх призначили відповідно до частини другої цієї статті, та інших джерел, не заборонених законодавством.
 
208. 5. Перед відправленням дітей на оздоровлення та відпочинок проводиться інструктаж з питань безпеки з особами, які супроводжують дітей під час їх перевезення.
 
   5. Перед відправленням груп дітей на оздоровлення та відпочинок з особами, які супроводжують дітей під час їх перевезення, проводиться інструктаж з питань безпеки.
 
209. 6. Відповідальність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за життя і здоров’я дітей настає з моменту передачі дітей за списком особами, які їх супроводжували, керівникам цих закладів.
 
   6. Відповідальність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за життя і здоров’я дітей настає з моменту передачі дітей за списком особами, які їх супроводжували, керівникам цих закладів.
 
210. 7. Супроводження груп дітей до або від місць оздоровлення та відпочинку здійснюється безоплатно працівниками органів внутрішніх справ.
 
-104- Томенко М.В.
Статтю 29 доповнити пунктом 8 такого змісту:
8. Порядок направлення організованих груп дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок, яке здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, визначається уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.
 
Враховано   7. Супроводження груп дітей до або з місць оздоровлення та відпочинку здійснюється безоплатно працівниками органів внутрішніх справ.
8. Порядок направлення організованих груп дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок, яке здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, встановлюється центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту.
 
211. Розділ V
 
   Розділ V
 
212. УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ ОЗДОРОВЛЕННЯ
 
   УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ ОЗДОРОВЛЕННЯ
 
213. ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ
 
   ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ
 
214. Стаття 30. Учасники процесу оздоровлення та відпочинку дітей
 
   Стаття 29. Учасники процесу оздоровлення та відпочинку дітей
 
215. 1. До учасників процесу оздоровлення та відпочинку дітей належать діти, їх батьки, інші законні представники та працівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
 
-105- Бірюк Л.В.
Статтю 30 викласти в наступній редакції: «До учасників процесу оздоровлення і відпочинку дітей належать діти, їхні батьки або особи, які їх заміняють, працівники дитячого закладу оздоровлення і відпочинку дітей, представники підприємств, установ та організацій – власників (засновників) закладу, представники профспілок та інших об’єднань громадян».
 
Враховано   1. До учасників процесу оздоровлення та відпочинку дітей належать: діти; їхні батьки або особи, які їх заміняють; працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку дітей; представники підприємств, установ та організацій – власників (засновників) закладу; представники профспілок та інших об’єднань громадян.
 
216. Стаття 31. Права і обов’язки дітей, що перебувають у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
 
-106- Бірюк Л.В.
Вилучити статтю 31 як таку, що не є темою даного Закону. Вимоги щодо правил поведінки підлягають регулюванню Типовими положеннями про дитячий заклад оздоровлення й відпочинку та іншими підзаконними актами.
 
Відхилено   Стаття 30 Права та обов’язки дітей, які перебувають у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
 
217. 1. Діти під час перебування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку мають право:
 
   1. Діти під час перебування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку мають право:
 
218. на захист їх прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права дитини, на охорону життя, здоров’я і власного майна, повагу до їх гідності, вільне висловлювання власних поглядів і переконань;
 
   на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права дитини, на охорону життя, здоров’я і власного майна, повагу до їх гідності, вільне висловлювання власних поглядів і переконань;
 
219. на кваліфіковану медичну допомогу у разі захворювання або травмування;
 
   на кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання або травмування;
 
220. самостійно обирати види діяльності, дозвілля, участь у освітніх, оздоровчих програмах закладів;
 
   самостійно обирати види діяльності, дозвілля, участь в освітніх, оздоровчих програмах закладів;
 
221. здобувати у передбачених законодавством випадках освіту згідно з державними стандартами освіти;
 
   здобувати у передбачених законодавством випадках освіту згідно з державними стандартами освіти;
 
222. отримувати зазначені у путівці послуги з оздоровлення та відпочинку, в тому числі платні;
 
   Отримувати зазначені в путівці послуги з оздоровлення та відпочинку, в тому числі платні;
 
223. на раціональне харчування;
 
   на раціональне харчування;
 
224. брати участь в управлінні дитячим закладом оздоровлення та відпочинку через систему органів самоврядування;
 
-107- Костенко П.І.
В абзаці восьмому пункту 1 статті 31 слова «через систему органів самоврядування» вилучити
 
Враховано   брати участь в управлінні дитячим закладом оздоровлення та відпочинку;
 
225. звертатися до адміністрації закладу для отримання інформації стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, змісту освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку;
 
   звертатися до адміністрації закладу для отримання інформації стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, змісту освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку;
 
226. у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів, аж до заміни вихователя.
 
   у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів, у тому числі заміни вихователя.
 
227. 2. Діти під час перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку зобов’язані виконувати правила внутрішнього розпорядку цих закладів.
 
   2. Діти під час перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку зобов’язані виконувати правила внутрішнього розпорядку цих закладів.
 
228. Стаття 32. Права і обов'язки батьків (законних представників).
 
-108- Бірюк Л.В.
Вилучити статтю 32 як таку, що не є темою даного Закону. Вимоги щодо правил поведінки підлягають регулюванню Типовими положеннями про дитячий заклад оздоровлення й відпочинку та іншими підзаконними актами.
 
Відхилено   Стаття 31. Права та обов'язки батьків або інших законних представників
 
229. 1. Батьки (законі представники) дітей мають право:
 
   1. Батьки або інші законні представники дітей мають право:
 
230. ознайомитися із статутом дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, правилами перебування дитини у закладі, змістом освітніх, оздоровчих, медичних програм або програм відпочинку, в яких братиме участь дитина;
 
   ознайомитися із статутом дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, правилами перебування дитини у закладі, змістом освітніх, оздоровчих, медичних програм або програм відпочинку, в яких братиме участь дитина;
 
231. захищати права і законні інтереси дитини у разі отримання від неї відповідної інформації;
 
   захищати права та законні інтереси дитини в разі отримання від неї відповідної інформації;
 
232. звертатися до адміністрації дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, його засновника (власника), органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, утворених ними комісій, Міжвідомчої комісії та інших робочих органів з питання поліпшення роботи дитячого оздоровчого закладу.
 
-109- Найдьонов А.М.
В четвертому абзаці пункту 1 статті 32 словосполучення «дитячого оздоровчого закладу» замінити словосполученням «дитячого закладу оздоровлення та відпочинку»
 
Враховано   звертатися до адміністрації дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, його засновника (власника), органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, утворених ними комісій, міжвідомчої комісії та інших робочих органів з питання поліпшення роботи дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.
 
233. 2. Батьки дітей (законні представники) зобов'язані:
 
   2. Батьки або інші законні представники дітей зобов'язані:
 
234. навчити дитину правилам поведінки в колективі, поводженню у їдальні, на пляжі, під час турпоходів, екскурсій, правилам особистої гігієни, навичкам самообслуговування (заправка ліжка, прасування одягу, прання білизни, користування туалетним приладдям тощо);
 
-110- Найдьонов А.М.
Абзац перший пункту 2 статті 32 вилучити.
 
Враховано      
235. забезпечити дитину на час перебування у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;
 
   забезпечити дитину на час перебування у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;
 
236. провести з дитиною превентивну роботу щодо запобігання шкідливим звичкам, випадкам отруєння дикорослими рослинами, грибами, хімічними речовинами;
 
-111- Суслов Є.І.
У абзаці третьому пункту 2 статті 32 слова «випадкам отруєння дикорослими рослинами, грибами, хімічними речовинами» вилучити.
 
Враховано   провести з дитиною превентивну роботу щодо запобігання шкідливим звичкам;
 
237. забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;
 
   забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;
 
238. надавати інформацію працівникам дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, особам, які супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини;
 
   надавати інформацію працівникам дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, особам, які супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини;
 
239. відвідувати дитину у закладі та у терміни, визначені у путівці, забрати із закладу;
 
   відвідувати дитину в закладі та у терміни, визначені у путівці, забрати із закладу;
 
240. відшкодувати заподіяні дитячому закладу оздоровлення та відпочинку збитки внаслідок недисциплінованої поведінки дитини;
 
   відшкодувати заподіяні дитячому закладу оздоровлення та відпочинку збитки внаслідок недисциплінованої поведінки дитини;
 
241. у разі прийняття рішення адміністрацією дитячого закладу оздоровлення та відпочинку про дострокове відправлення дитини до постійного місця проживання за недисциплінованість та у разі неможливості батьків (законних, представників) забрати дитину із дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, відшкодувати витрати, понесені цим закладом, для супроводження дитини до постійного місця проживання.
 
   у разі прийняття рішення адміністрацією дитячого закладу оздоровлення та відпочинку про дострокове відправлення дитини до постійного місця проживання за недисциплінованість та у разі неможливості батьків або інших законних представників забрати дитину з дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, відшкодувати витрати, понесені цим закладом, на супроводження дитини до постійного місця проживання.
 
242. Стаття 33. Працівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
 
-112- Папієв М.М.
Бірюк Л.В.
Статтю 33 доповнити наступними частинами:
«Враховуючи специфіку роботи дитячого закладу оздоровлення й відпочинку, яка вимагає цілодобової присутності працівників на території закладу, вартість безоплатного забезпечення їх помешканням та пільговим харчуванням не включається до доходу громадян і не підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб»;
« За педагогічними і медичними працівниками, що направляються для роботи в сезонному дитячому закладі оздоровлення і відпочинку, зберігається основне місце роботи та безперервний трудовий стаж».
 
Враховано   Стаття 32. Працівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
 
    -113- Хара В.Г.
Статтю 33 доповнити частиною другою такого змісту:
«Лікарі та медичні працівники, що направляються на роботу у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку повинні мати відповідну кваліфікацію, підготовку та стаж практичної роботи не менше трьох років. Контроль за відбором та направленням медичного персоналу до дитячих закладів покладається на керівника територіальної або відомчої медичної установи, який несе персональну відповідальність за їх професійну діяльність.
За педагогічними і медичними працівниками, що направляються в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку у період, що співпадає з черговою відпусткою, зберігається на основному місці роботи 0,5 ставки середньої заробітної плати та безперервний трудовий стаж».
Частини 2 – 7 відповідно вважати частинами 3 – 8.
 
Враховано частково    
243. 1. Призначення керівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється засновниками (власниками) з числа осіб, що мають, як правило, вищу освіту за профілем (охорона здоров’я, освіта, спорт, культура) і стаж роботи з дітьми не менше 5 років.
 
   1. Призначення керівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється засновниками (власниками) з числа осіб, які мають, як правило, вищу освіту за профілем (охорона здоров’я, освіта, спорт, культура) і стаж роботи з дітьми не менше п’яти років.
 
244. Прийняття на роботу працівників, які безпосередньо працюють з дітьми, здійснюється з числа працівників освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, соціальної сфери.
 
-114- Сафіуллін Р.С.
У абзаці 2 частини першої статті 33 слова: «працівників освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, соціальної сфери» вилучити. Замість них абзац доповнити словами: «числа осіб, які мають відповідну освіту».
 
Враховано   Прийняття на роботу працівників, які безпосередньо працюють з дітьми, здійснюється з числа осіб, які мають відповідну освіту.
 
    -115- Папієв М.М.
У абзаці 2 частини першогї статті 33 після слів «соціальної сфери» записати: « робітників підприємств, установ, організацій, яким належить дитячий заклад оздоровлення і відпочинку, представників громадських об’єднань».
 
Відхилено    
    -116- Бірюк Л.В.
У абзаці 2 пункту першого статті 33 після слів «соціальної сфери» додати «робітників підприємств, установ, організацій, яким належить дитячий заклад оздоровлення і відпочинку, представників громадських об’єднань».
 
Відхилено    
245. Добір на роботу інших працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється відповідно до законодавства.
 
   Добір на роботу інших працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється відповідно до законодавства.
2. Лікарі та медичні працівники, які направляються на роботу в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, повинні мати відповідну кваліфікацію, підготовку та стаж практичної роботи не менше трьох років. Контроль за відбором та направленням медичного персоналу до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку покладається на керівника територіальної або відомчої медичної установи, який несе персональну відповідальність за їх професійну діяльність.
 
246. 2. Для роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку у літній час та під час канікул можуть залучатися студенти педагогічних, медичних та інших навчальних закладів.
 
   3. Для роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку в літній час та під час канікул можуть залучатися студенти педагогічних, медичних та інших навчальних закладів.
 
247. 3. Сезонні працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, які безпосередньо працюють з дітьми, на час роботи безоплатно забезпечуються помешканням.
 
-117- Бірюк Л.В.
В частині третій статті 33 вилучити слова: «які безпосередньо працюють з дітьми», адже на території дитячого закладу оздоровлення і відпочинку крім вожатих і вихователів, як правило, цілодобово знаходяться працівники харчоблоку, технічного та обслуговуючого персоналу.
 
Відхилено   4. Сезонні працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, які безпосередньо працюють з дітьми, на час роботи безоплатно забезпечуються помешканням.
 
248. 4. Сезонні працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, які безпосередньо працюють з дітьми, забезпечуються харчуванням. Розмір плати за харчування встановлюється засновником (власником) закладу.
 
-118- Бірюк Л.В.
В частині четвертій статті 33 вилучити слова: «які безпосередньо працюють з дітьми», адже на території дитячого закладу оздоровлення і відпочинку крім вожатих і вихователів, як правило, цілодобово знаходяться працівники харчоблоку, технічного та обслуговуючого персоналу.
 
Відхилено   5. Сезонні працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, які безпосередньо працюють з дітьми, забезпечуються харчуванням. Розмір плати за харчування встановлюється засновником (власником) закладу.
 
    -119- Бірюк Л.В.
Частину четверту статті 33 слід виписати детальніше, враховуючи специфіку роботи педагогічного та обслуговуючого персоналу дитячих оздоровчих закладів (необхідність постійного перебування на території закладу, ненормований графік роботи тощо).
 
Відхилено    
249. Вартість харчування працівників повинна відповідати нормам, встановленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
-120- Бірюк Л.В.
Абзац 2 частини четвертої статті 33 вилучити. (Встановлення вартості харчування працівників не входить до компетенції органів охорони здоров’я).
 
Відхилено   Вартість харчування працівників повинна відповідати нормам, встановленим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
250. 5. Умови і розмір оплати праці працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної та комунальної форми власності визначаються законодавством.
 
-121- Бірюк Л.В.
Частину п’яту статті 33 слід виписати детальніше, враховуючи специфіку роботи педагогічного та обслуговуючого персоналу дитячих оздоровчих закладів (необхідність постійного перебування на території закладу, ненормований графік роботи тощо).
 
Відхилено   6. Умови і розмір оплати праці працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної та комунальної форми власності визначаються законодавством.
 
251. 6. Умови і розмір оплати праці працівників приватних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку встановлюються засновником (власником) згідно із законодавством.
 
   7. Умови і розмір оплати праці працівників приватних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку встановлюються засновником (власником) згідно із законодавством.
 
252. 7. Засновники (власники) мають право встановлювати розмір оплати праці працівників дитячого закладу оздоровлення та відпочинку відповідно до галузевих тарифних ставок.
 
   8. Засновники (власники) мають право встановлювати розмір оплати праці працівників дитячого закладу оздоровлення та відпочинку відповідно до галузевих тарифних ставок.
9. Враховуючи специфіку роботи дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, яка вимагає цілодобової присутності працівників на території закладу, вартість безоплатного забезпечення їх помешканням та пільговим харчуванням не включається до доходу громадян і не підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб.
10. За педагогічними і медичними працівниками, які направляються на роботу до сезонного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, зберігається основне місце роботи та безперервний трудовий стаж.
 
253. Стаття 34. Права, обов’язки та відповідальність працівників дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
 
   Стаття 33. Права, обов’язки та відповідальність працівників дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
 
254. 1. Працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в межах покладених на них обов’язків несуть персональну відповідальність за безпеку життя і здоров’я дітей, що оздоровлюються та відпочивають в такому закладі.
 
-122- Лук'янова К.Є.
Пункт 1 статті 34 викласти в такій редакції «Працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в межах покладених на них обов’язків несуть персональну відповідальність відповідно до законодавства за безпеку життя і здоров’я дітей, які оздоровлюються та відпочивають в цьому закладі, за якість та повноту виконання навчальних та виховних програм, які реалізуються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку».
 
Враховано   1. Працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в межах покладених на них обов’язків несуть персональну відповідальність відповідно до законодавства за безпеку життя і здоров’я дітей, які оздоровлюються та відпочивають у цьому закладі, за якість та повноту виконання навчальних та виховних програм, які реалізуються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку.
 
    -123- Хара В.Г.
У частині першій статті 34 після слів: «несуть персональну» додати слова: «адміністративну та кримінальну».
 
Відхилено    
255. 2. Працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку мають право на:
 
   2. Працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку мають право на:
 
256. внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу, процесу відпочинку, подання на розгляд керівництву та педагогічної ради пропозицій щодо морального та матеріального заохочення дітей, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього розпорядку закладу;
 
   внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу, процесу відпочинку, подання на розгляд керівництва та педагогічної ради пропозицій щодо морального та матеріального заохочення дітей, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього розпорядку закладу
 
257. вибір форм підвищення кваліфікації, необхідної для продовження трудової діяльності у такому закладі;
 
-124- Бірюк Л.В.
Абзац 2 частини другої статті 34 вилучити, оскільки обмежений термін роботи у дитячому закладі оздоровлення і відпочинку не дає можливостей для організації підвищення кваліфікації працівників.
 
Відхилено   вибір форм підвищення кваліфікації, необхідної для продовження трудової діяльності у такому закладі;
 
258. участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування дитячого оздоровчого закладу, у заходах, пов’язаних з організацією оздоровчо-виховної роботи;
 
   участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування дитячого оздоровчого закладу, у заходах, пов’язаних з організацією оздоровчо-виховної роботи;
 
259. вибір форм, методів, засобів роботи з дітьми;
 
-125- Томенко М.В.
У абзаці четвертому пункту другого статті 34 після слів «вибір» записати слова» педагогічно обґрунтованих»;
 
Враховано   вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з дітьми;
 
260. соціальне та матеріальне заохочення;
 
   соціальне та матеріальне заохочення;
 
261. об’єднання у професійні спілки, участь в громадських організаціях, діяльність яких не заборонена законодавством.
 
   об’єднання у професійні спілки, участь у громадських організаціях, діяльність яких не заборонена законодавством.
 
262. 3. Працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку зобов’язані:
 
   3. Працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку зобов’язані:
 
263. педагогічні і медичні - перед початком роботи пройти спеціальну курсову підготовку у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
 
   педагогічні та медичні - перед початком роботи пройти спеціальну курсову підготовку в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту;
 
264. під час прийняття на роботу надати санітарну книжку, бути ознайомленими з умовами праці, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями та пройти інструктаж з техніки безпеки;
 
-126- Бірюк Л.В.
Абзац 3 частини третьої статті 34 викласти в наступній редакції: «при прийнятті на роботу працівники повинні надати документ про проходження обов’язкового медичного огляду, який дає право працювати з дітьми, бути ознайомленими з умовами праці, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями та пройти інструктаж з техніки безпеки, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків».
 
Враховано частково   при прийнятті на роботу надати документ про проходження обов’язкового медичного огляду, який дає право працювати з дітьми;
 
265. дотримуватися вимог статуту (положення) дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;
 
   дотримуватися вимог статуту (положення) дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;
 
266. берегти життя та здоров’я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
 
   берегти життя та здоров’я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
 
267. виконувати накази і розпорядження директора закладу.
 
   виконувати накази та розпорядження директора закладу.
 
268. Стаття 35. Державний контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
 
   Стаття 34. Державний контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
 
269. 1. Державний контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від підпорядкування, типу та форми власності закладів здійснюють:
 
   1. Державний контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від підпорядкування, типу та форми власності закладів здійснюють:
 
270. спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері сім’ї, молоді та спорту;
 
-127- Чепинога В.М.
Абзац другий пункту 1 статті 35 викласти в такій редакції «уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку»
 
Враховано   центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, молоді та спорту;
 
271. міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку;
 
   міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку;
 
272. Рада міністрів Автономної Республіки Крим;
 
   Рада міністрів Автономної Республіки Крим;
 
273. обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.
 
   обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.
 
274. 2. Формою державного контролю є державна атестація дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, яка проводиться у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, але не рідше ніж один раз на 10 років.
 
-128- Чепинога В.М.
Абзац перший пункту 2 статті 35 викласти в такій редакції: «Формою державного контролю є державна атестація дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, яка проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   2. Формою державного контролю є державна атестація дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, яка проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
    -129- Хара В.Г.
В абзацах 1 та 3 частини другої статті 35 слова: «органам виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку» замінити словами: «органом виконавчої влади у сфері сім’ї, молоді та спорту».
 
Відхилено    
275. У разі виявлення порушень у діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, що можуть вплинути на стан здоров’я дітей, атестація проводиться позачергово.
 
   У разі виявлення порушень у діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, що можуть вплинути на стан здоров’я дітей, атестація проводиться позачергово.
 
276. За результатами атестації закладу присвоюється вища, перша, друга або третя категорія. Порядок присвоєння категорій визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.
 
-130- Чепинога В.М.
Абзац третій пункту 2статті 35 викласти в такій редакції: «За результатами атестації закладу присвоюється вища, перша, друга або третя категорія. Порядок присвоєння категорій визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   За результатами атестації закладу присвоюється вища, перша, друга або третя категорія. Порядок присвоєння категорій визначається Кабінетом Міністрів України.
 
277. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
278. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ
 
   МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ
 
279. ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ
 
   ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ
 
280. Стаття 36. Міжнародне співробітництво у сфері оздоровлення та відпочинку дітей
 
   Стаття 35. Міжнародне співробітництво у сфері оздоровлення та відпочинку дітей
 
281. 1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень можуть укладати договори про співробітництво з відповідними органами, установами та організаціями іноземних держав у сфері оздоровлення та відпочинку відповідно до законодавства України.
 
   1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень можуть укладати договори про співробітництво з відповідними органами, установами та організаціями іноземних держав у сфері оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до законодавства України.
 
282. 2. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку можуть надавати послуги з оздоровлення та відпочинку дітям іноземних держав згідно з договорами, укладеними з іноземними юридичними і фізичними особами.
 
   2. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку можуть надавати послуги з оздоровлення та відпочинку дітям іноземних держав згідно з договорами, укладеними з іноземними юридичними і фізичними особами.
 
283. 3. Кошти, отримані від надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям іноземних держав, використовуються дитячими закладами оздоровлення та відпочинку згідно із законодавством.
 
   3. Кошти, отримані від надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям іноземних держав, використовуються дитячими закладами оздоровлення та відпочинку згідно із законодавством.
 
284. РОЗДІЛ VІІ
 
   РОЗДІЛ VІІ
 
285. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
286. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-131- Чепинога В.М.
Пункт перший прикінцевих положень викласти у наступній редакції: : «Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
287. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
288. 3. Кабінету Міністрів України 4у шестимісячний термін з
дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
289. привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
290. розробити нормативно-правові акти передбачені цим Законом;
 
   розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
291. забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.