Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про Митний тариф України'' (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
«Про Митний тариф України»
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
«Про Митний тариф України»
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Митного тарифу України, затвердженого Законом України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 36-43, ст. 508), такі зміни:
 
   І. Внести до Митного тарифу України, затвердженого Законом України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 36-43, ст. 508), такі зміни:
 
3. 1. Доповнити Основні правила інтерпретації УКТЗЕД абзацами такого змісту:
 
   1. Доповнити Основні правила інтерпретації УКТЗЕД абзацами такого змісту:
 
4. «Особливості застосування специфічних та комбінованих ставок ввізного мита
 
   «Особливості застосування специфічних та комбінованих ставок ввізного мита
 
5. При нарахуванні сум ввізного мита, що стягуються за специфічними ставками, встановленими в грошовому розмірі за 1 кілограм маси товару, або за комбінованими ставками із специфічною складовою в грошовому розмірі за 1 кілограм маси товару, як розрахункова база використовується маса товару з урахуванням первинної тари (упаковки) такого товару, що невіддільна від товару до його споживання і в якій товар подається для роздрібного продажу. «
 
   При нарахуванні сум ввізного мита, що стягуються за специфічними ставками, встановленими в грошовому розмірі за 1 кілограм маси товару, або за комбінованими ставками із специфічною складовою в грошовому розмірі за 1 кілограм маси товару, як розрахункова база використовується маса товару з урахуванням первинної тари (упаковки) такого товару, що невіддільна від товару до його споживання і в якій товар подається для роздрібного продажу. «
 
6. 2. У розділі І:
 
   2. У розділі І:
 
7. 1) таблицю до групи 02 викласти в такій редакції:
 
   1) таблицю до групи 02 викласти в такій редакції:
 
8. Код
Назва
Ставки мита, %
преференційна
пільгова
повна
Додаткові
ОВО
 
   Код
Назва
Ставки мита, %
преференційна
пільгова
повна
Додаткові
ОВО
 
9. 0201
М’ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене:
 
   0201
М’ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене:
 
10. 0201 10 00 00
- туші та половини туш
15
15

 
   0201 10 00 00
- туші та половини туш
15
15
---
 
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року крім ставок ввізного мита за товарними групами 01 - 24, які набирають чинності з дня вступу України до Світової організації торгівлі, за виключенням товарних позицій по молоку та молочним продуктам (код УКТЗЕД 0401 - 0406) та виноматеріалам (код УКТЗЕД 220429 - 220430).

-1- Терьохін С.А.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.»
 
Відхилено   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім:
ставок ввізного мита за товарними позиціями код УКТЗЕД 0201 20 20 00, 0201 20 90 00, 0201 30 00 00, 0202 20 90 00, 0202 30 10 00, 0202 30 90 00, 0203 11 90 00, 0203 12 90 00, 0203 19 55 00, 0203 19 59 00, 0203 19 90 00, 0203 22 90 00, 0203 29 55 00, 0203 29 59 00, 0203 29 90 00, 0204 22 90 00, 0204 23 00 00, 0204 42 90 00, 0204 43 10 00, 0204 43 90 00, 0204 50 39 00, 0204 50 79 00, 0206 10 10 00, 0206 10 91 00, 0206 10 95 00, 0206 10 99 00, 0206 22 00 00, 0206 29 10 00, 0206 29 91 00, 0206 29 99 00, 0206 30 00 00, 0206 41 00 00, 0206 49 20 00, 0206 49 80 00, 0206 80 10 00, 0206 80 91 00, 0206 80 99 00, 0206 90 10 00, 0206 90 91 00, 0206 90 99 00, 0207 13 10 00, 0207 13 30 00, 0207 13 40 00, 0207 13 60 00, 0207 13 70 00, 0207 13 91 00, 0207 13 99 00, 0207 14 10 00, 0207 14 30 00, 0207 14 40 00, 0207 14 60 00, 0207 14 70 00, 0207 14 91 00, 0207 14 99 00, 0207 26 10 00, 0207 26 30 00, 0207 26 40 00, 0207 26 60 00, 0207 26 70 00, 0207 26 80 00, 0207 26 91 00, 0207 26 99 00, 0207 27 10 00, 0207 27 30 00, 0207 27 40 00, 0207 27 60 00, 0207 27 70 00, 0207 27 80 00, 0207 27 91 00, 0207 27 99 00, 0207 34 10 00, 0207 34 90 00, 0207 35 11 00, 0207 35 15 00, 0207 35 31 00, 0207 35 41 00, 0207 35 91 00, 0207 35 99 00, 0207 36 11 00, 0207 36 15 00, 0207 36 31 00, 0207 36 41 00, 0207 36 71 00, 0207 36 79 00, 0207 36 81 00, 0207 36 85 00, 0207 36 89 00, 0207 36 90 00, 0210 11 11 00, 0210 11 19 00, 0210 11 31 00, 0210 11 39 00, 0210 11 90 00, 0210 12 11 00, 0210 12 19 00, 0210 12 90 00, 0210 19 10 00, 0210 19 20 00, 0210 19 30 00, 0210 19 40 00, 0210 19 51 00, 0210 19 59 00, 0210 19 60 00, 0210 19 70 00, 0210 19 81 00, 0210 19 89 00, 0210 19 90 00, 0210 20 10 00, 0210 20 90 00, 0210 91 00 00, 0210 92 00 00, 0210 93 00 00, 0210 99 10 00, 0210 99 21 00, 0210 99 29 00, 0210 99 31 00, 0210 99 39 00, 0210 99 41 00, 0210 99 49 00, 0210 99 51 00, 0210 99 59 00, 0210 99 60 00, 0210 99 71 00, 0210 99 79 00, 0210 99 80 00, 0210 99 90 00, 0207 13 20 00, 0207 14 20 00, 0207 26 20 00, 0207 27 20 00, 1805-1806, 2204-2206, 8702 10 11 10, 8702 10 19 10, 8702 10 91 00, 8702 10 99 00, 8703 22 10 00 – 8703 22 90 30, 8703 23 19 10, 8703 23 90 11, 8703 23 90 13, 8703 31 10 00, 8703 31 90 10, 8703 31 90 30, 8703 32 19 00, 8703 32 90 10, 8703 32 90 30, 8703 33 19 00, 8704 10 90 10, 8704 10 90 90, 8704 21 31 00, 8704 21 39 00, 8704 21 91 00, 8704 21 99 00, 8704 22 91 00, 8704 22 99 00, 8704 23 91 00, 8704 23 99 00, 8704 31 31 00, 8704 31 39 00, 8704 31 91 00, 8704 31 99 00, 8704 32 91 00, 8704 32 99 00, що починають діяти з 1.01.2009 року.»

    -2- Терьохін С.А.
Круглов М.П.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім:
ставок ввізного мита по товарних позиціях 1805-1806, 2204-2206 та товарних підкатегоріях 8703 22 10 00 – 8703 22 90 30, 8703 23 19 10, 8703 23 90 11, 8703 23 90 13, які набирають чинності з 1 січня 2009 року».
 
Враховано    
    -3- Сігал Є.Я.
Давиденко А.А.
Святаш Д.В.
Гєллєр Є.Б.
Розділ ІІ законопроекту 2351-1 викласти в такій редакції:
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім ставок ввізного мита за товарними позиціями код УКТЗЕД 0201 20 20 00, 0201 20 90 00, 0201 30 00 00, 0202 20 90 00, 0202 30 10 00, 0202 30 90 00, 0203 11 90 00, 0203 12 90 00, 0203 19 55 00, 0203 19 59 00, 0203 19 90 00, 0203 22 90 00, 0203 29 55 00, 0203 29 59 00, 0203 29 90 00, 0204 22 90 00, 0204 23 00 00, 0204 42 90 00, 0204 43 10 00, 0204 43 90 00, 0204 50 39 00, 0204 50 79 00, 0206 10 10 00, 0206 10 91 00, 0206 10 95 00, 0206 10 99 00, 0206 22 00 00, 0206 29 10 00, 0206 29 91 00, 0206 29 99 00, 0206 30 00 00, 0206 41 00 00, 0206 49 20 00, 0206 49 80 00, 0206 80 10 00, 0206 80 91 00, 0206 80 99 00, 0206 90 10 00, 0206 90 91 00, 0206 90 99 00, 0207 13 10 00, 0207 13 30 00, 0207 13 40 00, 0207 13 60 00, 0207 13 70 00, 0207 13 91 00, 0207 13 99 00, 0207 14 10 00, 0207 14 30 00, 0207 14 40 00, 0207 14 60 00, 0207 14 70 00, 0207 14 91 00, 0207 14 99 00, 0207 26 10 00, 0207 26 30 00, 0207 26 40 00, 0207 26 60 00, 0207 26 70 00, 0207 26 80 00, 0207 26 91 00, 0207 26 99 00, 0207 27 10 00, 0207 27 30 00, 0207 27 40 00, 0207 27 60 00, 0207 27 70 00, 0207 27 80 00, 0207 27 91 00, 0207 27 99 00, 0207 34 10 00, 0207 34 90 00, 0207 35 11 00, 0207 35 15 00, 0207 35 31 00, 0207 35 41 00, 0207 35 91 00, 0207 35 99 00, 0207 36 11 00, 0207 36 15 00, 0207 36 31 00, 0207 36 41 00, 0207 36 71 00, 0207 36 79 00, 0207 36 81 00, 0207 36 85 00, 0207 36 89 00, 0207 36 90 00, 0210 11 11 00, 0210 11 19 00, 0210 11 31 00, 0210 11 39 00, 0210 11 90 00, 0210 12 11 00, 0210 12 19 00, 0210 12 90 00, 0210 19 10 00, 0210 19 20 00, 0210 19 30 00, 0210 19 40 00, 0210 19 51 00, 0210 19 59 00, 0210 19 60 00, 0210 19 70 00, 0210 19 81 00, 0210 19 89 00, 0210 19 90 00, 0210 20 10 00, 0210 20 90 00, 0210 91 00 00, 0210 92 00 00, 0210 93 00 00, 0210 99 10 00, 0210 99 21 00, 0210 99 29 00, 0210 99 31 00, 0210 99 39 00, 0210 99 41 00, 0210 99 49 00, 0210 99 51 00, 0210 99 59 00, 0210 99 60 00, 0210 99 71 00, 0210 99 79 00, 0210 99 80 00, 0210 99 90 00, 0207 13 20 00, 0207 14 20 00, 0207 26 20 00, 0207 27 20 00, 1805-1806, 2204-2206, 8703 22 10 00 – 8703 22 90 30, 8703 23 19 10, 8703 23 90 11, 8703 23 90 13, 8703 32 19 00, 8703 33 19 00, 8704 10 90 10, 8704 10 90 90, 8704 21 31 00, 8704 21 39 00, 8704 21 91 00, 8704 21 99 00, 8704 31 31 00, 8704 31 39 00, 8704 31 91 00, 8704 31 91 00, 8704 31 99 00, 8704 32 9100, 8704 32 99 00, що починають діяти з 1.01.2009 року.»
 
Враховано    
    -4- Москаль Г.Г.
Доповнити абзац третій пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення»:
«8702 10 11 10, 8702 10 19 10, 8702 10 91 00, 8702 10 99 00, 8703 22 10 00 – 8703 22 90 30, 8703 23 19 10, 8703 23 90 11, 8703 23 90 13, 8703 31 10 00, 8703 31 90 10, 8703 31 90 30, 8703 32 19 00, 8703 32 90 10, 8703 32 90 30, 8704 21 31 00, 8704 21 39 00, 8704 21 91 00, 8704 21 99 00, 8704 22 91 00, 8704 22 99 00, 8704 23 91 00, 8704 23 99 00, що набирають чинності з 1 січня 2009 року.
 
Враховано