Кількість абзаців - 134 Таблиця поправок


Про внесення змін до Тимчасового регламенту Верховної Ради України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ПОСТАНОВА
 
   ПОСТАНОВА
 
2. ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
   ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
3. Про внесення змін до Тимчасового регламенту Верховної Ради України
 
   Про внесення змін до Тимчасового регламенту Верховної Ради України
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до Тимчасового регламенту Верховної Ради України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 8 квітня 2008 року, такі зміни:
 
   1. Внести до Тимчасового регламенту Верховної Ради України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 8 квітня 2008 року, такі зміни:
 
6. 1) пункт 8 частини шостої статті 3 викласти в такій редакції:
 
   1) пункт 8 частини шостої статті 3 викласти в такій редакції:
 
7. "8) проведення у Верховній Раді "години запитань до Уряду";
 
   "8) проведення у Верховній Раді "години запитань до Уряду";
 
8. 2) частину третю статті 7 доповнити реченням такого змісту: "Положення про структурний підрозділ Апарату Верховної Ради затверджується Головою Верховної Ради України";
 
   2) частину третю статті 7 доповнити реченням такого змісту: "Положення про структурний підрозділ Апарату Верховної Ради затверджується Головою Верховної Ради України";
 
9. 3) частину четверту статті 20 після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
   3) частину четверту статті 20 після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
10. "9) питання, запропоновані опозиційною депутатською фракцією чи опозиційним об’єднанням депутатських фракцій у визначеному цим Регламентом порядку".
 
-1- Сас С.В.
Слова "опозиційною депутатською фракцією чи опозиційним об’єднанням депутатських фракцій" замінити словами "парламентською опозицією".
 
Враховано   "9) питання, запропоновані парламентською опозицією у визначеному цим Регламентом порядку".
 
11. У зв’язку з цим пункт 9 вважати пунктом 10;
 
   У зв’язку з цим пункт 9 вважати пунктом 10;
 
12. 4) у статті 25:
 
   4) у статті 25:
 
13. частину першу доповнити словами і реченням такого змісту: "а також з урахуванням письмових пропозицій опозиційної депутатської фракції чи опозиційного об’єднання депутатських фракцій. Письмові пропозиції опозиційної депутатської фракції чи опозиційного об’єднання депутатських фракцій, які мають містити реєстраційні номери та назви законопроектів (у тому числі й альтернативних) із зазначенням суб'єктів права законодавчої ініціативи, доповідачів і співдоповідачів, а також інформацію про висновки головних комітетів з підготовки і попереднього розгляду таких законопроектів подаються до Апарату Верховної Ради не пізніше четверга, що передує пленарному тижню, на якому відповідно до частини третьої цієї статті вони будуть розглядатися";
 
-2- Сас С.В.
У частині першій статті 25 слова "опозиційної депутатської фракції чи опозиційного об’єднання депутатських фракцій" замінити словами "парламентської опозиції".
 
Враховано   частину першу доповнити словами і реченням такого змісту: "а також з урахуванням письмових пропозицій парламентської опозиції. Письмові пропозиції парламентської опозиції, які мають містити реєстраційні номери та назви законопроектів (у тому числі й альтернативних) із зазначенням суб'єктів права законодавчої ініціативи, доповідачів і співдоповідачів, а також інформацію про висновки головних комітетів з підготовки і попереднього розгляду таких законопроектів, подаються до Апарату Верховної Ради не пізніше четверга, що передує пленарному тижню, на якому відповідно до частини третьої цієї статті вони будуть розглядатися";
 
14. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
15. "3. У дні проведення пленарних засідань щотижня на початку ранкового пленарного засідання відводиться до 30 хвилин для стислих (до трьох хвилин): у вівторок - оголошень, заяв, повідомлень, пропозицій (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому цим Регламентом порядку) від депутатських фракцій; у середу - оголошень, заяв, повідомлень, пропозицій народних депутатів. У дні проведення пленарних засідань щотижня у п'ятницю з 10 до 11 години відводиться час для запитань членам Кабінету Міністрів України ("година запитань до Уряду"), з 11 години відводиться час до 30 хвилин для стислих (до трьох хвилин) оголошень запитів і прийняття рішень про підтримку та направлення запитів, з 13 до 14 години відводиться час для виступів народних депутатів "з різних питань", а у п`ятницю третього тижня місяця з 11 години відводиться час для оголошення запитів і прийняття рішень про підтримку та направлення запитів, а також проводиться обговорення відповідей на запити за участю керівників та посадових осіб державних органів (крім органів судової влади), органів місцевого самоврядування, які відповідають на запити і запитання народних депутатів. У дні проведення пленарних засідань щотижня у середу відводиться час для розгляду питань, підготовлених і запропонованих у визначеному цим Регламентом порядку опозиційною депутатською фракцією чи опозиційним об’єднанням депутатських фракцій";
 
-3- Сас С.В.
У частині третій статті 25 слова "опозиційною депутатською фракцією чи опозиційним об’єднанням депутатських фракцій" замінити словами "парламентською опозицією".
Частину п’яту цієї статті після слів "Верховної Ради" доповнити словами "крім питань, розгляд яких відбувався у визначеному цим Регламентом порядку за пропозицією парламентської опозиції, які розглядаються Верховною Радою на наступному пленарному засіданні у день, що відводиться для розгляду питань, за пропозицією парламентської опозиції, відповідно до частини третьої цієї статті"
 
Враховано   "3. У дні проведення пленарних засідань щотижня на початку ранкового пленарного засідання відводиться до 30 хвилин для стислих (до трьох хвилин): у вівторок - оголошень, заяв, повідомлень, пропозицій (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому цим Регламентом порядку) від депутатських фракцій; у середу - оголошень, заяв, повідомлень, пропозицій народних депутатів. У дні проведення пленарних засідань щотижня у п'ятницю з 10 до 11 години відводиться час для запитань членам Кабінету Міністрів України ("година запитань до Уряду"), з 11 години відводиться час до 30 хвилин для стислих (до трьох хвилин) оголошень запитів і прийняття рішень про підтримку та направлення запитів, з 13 до 14 години відводиться час для виступів народних депутатів "з різних питань", а у п`ятницю третього тижня місяця з 11 години відводиться час для оголошення запитів і прийняття рішень про підтримку та направлення запитів, а також проводиться обговорення відповідей на запити за участю керівників та посадових осіб державних органів (крім органів судової влади), органів місцевого самоврядування, які відповідають на запити і запитання народних депутатів. У дні проведення пленарних засідань щотижня у середу відводиться час для розгляду питань, підготовлених і запропонованих у визначеному цим Регламентом порядку парламентською опозицією";
частину п’яту доповнити словами:
"крім питань, розгляд яких відбувався у визначеному цим Регламентом порядку за пропозицією парламентської опозиції, які розглядаються Верховною Радою на наступному пленарному засіданні у день, що відводиться для розгляду питань за пропозицією парламентської опозиції, відповідно до частини третьої цієї статті";
 
16. 5) частину другу статті 32 після слів "внесення пропозицій" доповнити словами "для відповіді членів Кабінету Міністрів України на запитання", а після слів "оголошення окремої думки" доповнити словами "запитань представників депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, народних депутатів до членів Кабінету Міністрів України";
 
   5) частину другу статті 32 після слів "внесення пропозицій" доповнити словами "для відповіді членів Кабінету Міністрів України на запитання", а після слів "оголошення окремої думки" доповнити словами "запитань представників депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, народних депутатів до членів Кабінету Міністрів України";
 
17. 6)друге речення частини першої статті 50 доповнити словами "і заноситься до протоколу пленарного засідання Верховної Ради";
 
   6) друге речення частини першої статті 50 доповнити словами "і заноситься до протоколу пленарного засідання Верховної Ради";
 
18. 7) розділ ІІІ доповнити главою 12-1 такого змісту:
 
   7) розділ ІІІ доповнити главою 12-1 такого змісту:
 
19. "Глава 12-1
 
   "Глава 12-1
 
20. ПАРЛАМЕНТСЬКА ОПОЗИЦІЯ
 
   ПАРЛАМЕНТСЬКА ОПОЗИЦІЯ
 
21. Стаття 67-1. Парламентська опозиція
 
   Стаття 67-1. Парламентська опозиція
 
22. 1. Депутатська фракція, яка не входить до складу коаліції, та уповноважений представник якої на пленарному засіданні Верховної Ради оголосив заяву про опозиційність до політичного курсу коаліції та/або сформованого нею Кабінету Міністрів України, є опозиційною депутатською фракцією.
 
-4- Сас С.В.
Частину першу статті 67-1 викласти в такій редакції:
"Депутатська фракція, чисельний склад якої налічує більш ніж половину народних депутатів, які не увійшли до складу коаліції, та голова чи заступник голови якої на пленарному засіданні Верховної Ради оголосив заяву про опозиційність до політичного курсу коаліції та/або сформованого нею Кабінету Міністрів України, є опозиційною депутатською фракцією."
 
Враховано   1. Депутатська фракція, чисельний склад якої налічує більш ніж половину народних депутатів, які не увійшли до складу коаліції, та голова чи заступник голови якої на пленарному засіданні Верховної Ради оголосив заяву про опозиційність до політичного курсу коаліції та/або сформованого нею Кабінету Міністрів України, є опозиційною депутатською фракцією.
 
23. 2. Депутатські фракції, які не входять до складу коаліції можуть прийняти рішення про утворення опозиційного об’єднання депутатських фракцій. Таке рішення ухвалюється депутатськими фракціями відповідно до визначених ними процедур і оформлюється відповідною заявою, яка підписується головами зазначених депутатських фракцій. Опозиційне об’єднання депутатських фракцій вважається утвореним з моменту оголошення його уповноваженим представником такої заяви на пленарному засіданні Верховної Ради. Депутатська фракція може входити лише до одного опозиційного об’єднання депутатських фракцій.
 
-5- Сас С.В.
Частину другу статті 67-1 викласти в такій редакції:
"Депутатські фракції, чисельний склад яких налічує більш ніж половину народних депутатів, які не увійшли до складу коаліції можуть прийняти рішення про утворення опозиційного об’єднання депутатських фракцій. Таке рішення ухвалюється депутатськими фракціями відповідно до визначених ними процедур і оформлюється відповідною заявою, яка підписується головами зазначених депутатських фракцій. Опозиційне об’єднання депутатських фракцій вважається утвореним з моменту оголошення такої заяви на пленарному засіданні Верховної Ради одним із голів депутатських фракцій, які утворили опозиційне об’єднання депутатських фракцій.
 
Враховано   2. Депутатські фракції, чисельний склад яких налічує більш ніж половину народних депутатів, які не увійшли до складу коаліції, можуть прийняти рішення про утворення опозиційного об’єднання депутатських фракцій. Таке рішення ухвалюється депутатськими фракціями відповідно до визначених ними процедур і оформлюється відповідною заявою, яка підписується головами зазначених депутатських фракцій. Опозиційне об’єднання депутатських фракцій вважається утвореним з моменту оголошення такої заяви на пленарному засіданні Верховної Ради одним із голів депутатських фракцій, які утворили опозиційне об’єднання депутатських фракцій.
 
24. 3. У Верховній Раді може бути лише одна опозиційна депутатська фракція чи одне опозиційне об’єднання депутатських фракцій, яка (яке) є парламентською опозицією. Опозиційна депутатська фракція чи опозиційне об’єднання депутатських фракцій мають рівні права, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Опозиційна депутатська фракція чи опозиційне об’єднання депутатських фракцій крім прав, передбачених статтями 67-2 – 67-5 цього Регламенту, користуються правами, визначеними цим Регламентом для депутатських фракцій.
 
-6- Сас С.В.
У частині третій цієї статті:
друге речення викласти в такій редакції:
"Організація роботи парламентської опозиції визначається прийнятим нею Положенням ";
слова "Опозиційна депутатська фракція чи опозиційне об’єднання депутатських фракцій" замінити словами "парламентська опозиція"
 
Враховано   3. У Верховній Раді може бути лише одна опозиційна депутатська фракція чи одне опозиційне об’єднання депутатських фракцій і яка (яке) є парламентською опозицією. Організація роботи парламентської опозиції визначається прийнятим нею Положенням. Парламентська опозиція крім прав, передбачених статтями 67-2 – 67-5 цього Регламенту, користується правами, визначеними цим Регламентом для депутатських фракцій.
 
25. 4. Опозиційна діяльність опозиційної депутатської фракції чи опозиційного об’єднання депутатських фракцій вважається припиненою з моменту оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради її (його) уповноваженим представником заяви про припинення опозиційної діяльності.
 
-7- Сас С.В.
У частині четвертій цієї статті слова
"опозиційної депутатської фракції чи опозиційного об’єднання депутатських фракцій" замінити словами "парламентської опозиції";
слово "такої" замінити словом "опозиційної";
"її (його) уповноваженим представником" замінити словами "головою такої депутатської фракції чи одним із голів депутатських фракцій, які утворили опозиційне об’єднання депутатських фракцій"
 
Враховано   4. Опозиційна діяльність парламентської опозиції вважається припиненою з моменту оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради головою опозиційної депутатської фракції чи одним із голів депутатських фракцій, які утворили опозиційне об’єднання депутатських фракцій, заяви про припинення опозиційної діяльності.
 
26. 5. Опозиційна діяльність опозиційної депутатської фракції припиняється також з моменту оголошення відповідно до частини другої цієї статті про утворення опозиційного об’єднання депутатських фракцій, до складу якого вона увійшла, на час її знаходження в такому опозиційному об’єднанні депутатських фракцій.
 
   5. Опозиційна діяльність опозиційної депутатської фракції припиняється також з моменту оголошення відповідно до частини другої цієї статті про утворення опозиційного об’єднання депутатських фракцій, до складу якого вона увійшла, на час її знаходження в такому опозиційному об’єднанні депутатських фракцій.
 
27. 6. Опозиційна діяльність опозиційного об’єднання депутатських фракцій може бути припинена також у разі, якщо одна або декілька депутатських фракцій, що входять до складу цього опозиційного об’єднання депутатських фракцій, заявили про припинення опозиційної діяльності чи вихід з опозиційного об’єднання депутатських фракцій, якщо при цьому у складі опозиційного об’єднання депутатських фракцій залишилася одна депутатська фракція.
 
-8- Сас С.В.
Слова "припинення опозиційної діяльності чи" вилучити.
 
Враховано   6. Опозиційна діяльність опозиційного об’єднання депутатських фракцій може бути припинена також у разі, якщо одна або декілька депутатських фракцій, що входять до складу цього опозиційного об’єднання депутатських фракцій, заявили про вихід з опозиційного об’єднання депутатських фракцій, якщо при цьому у складі опозиційного об’єднання депутатських фракцій залишилася одна депутатська фракція.
 
28. Стаття 67-2. Права парламентської опозиції на розгляд питання Верховною Радою
 
   Стаття 67-2. Права парламентської опозиції на розгляд питання Верховною Радою
 
29. 1. Опозиційна депутатська фракція чи опозиційне об’єднання депутатських фракцій має право:
 
-9- Сас С.В.
У частині першій статті 67-2 слова "Опозиційна депутатська фракція чи опозиційне об’єднання депутатських фракцій" замінити словами "Парламентська опозиція"
 
Враховано   1. Парламентська опозиція має право:
 
30. 1) вимагати скликання позачергової сесії Верховної Ради, якщо така вимога підтримана не менше ніж третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;
 
   1) вимагати скликання позачергової сесії Верховної Ради, якщо така вимога підтримана не менше ніж третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;
 
31. 2) вимагати проведення додаткового пленарного засідання Верховної Ради, якщо така вимога підтримана не менше ніж третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;
 
   2) вимагати проведення додаткового пленарного засідання Верховної Ради, якщо така вимога підтримана не менше ніж третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;
 
32. 3) на включення питань з дотриманням вимог цього Регламенту позачергово без голосування до порядку денного сесії Верховної Ради, а також на включення підготовлених в установленому цим Регламентом порядку проектів законів, інших актів Верховної Ради без голосування до тижневого порядку денного пленарних засідань Верховної Ради відповідно до частин першої і третьої статті 25 цього Регламенту.
 
   3) на включення питань з дотриманням вимог цього Регламенту позачергово без голосування до порядку денного сесії Верховної Ради, а також на включення підготовлених в установленому цим Регламентом порядку проектів законів, інших актів Верховної Ради без голосування до тижневого порядку денного пленарних засідань Верховної Ради відповідно до частин першої і третьої статті 25 цього Регламенту.
 
33. Стаття 67-3. Права парламентської опозиції на пленарному засіданні Верховної Ради
 
   Стаття 67-3. Права парламентської опозиції на пленарному засіданні Верховної Ради
 
34. 1. Парламентська опозиція на пленарному засіданні Верховної Ради має гарантоване право на виступ свого представника тривалістю 5 хвилин при розгляді Верховною Радою таких питань:
 
   1. Парламентська опозиція на пленарному засіданні Верховної Ради має гарантоване право на виступ свого представника тривалістю 5 хвилин при розгляді Верховною Радою таких питань:
 
35. 1) про засади внутрішньої і зовнішньої політики України;
 
   1) про засади внутрішньої і зовнішньої політики України;
 
36. 2) про програму діяльності Кабінету Міністрів України;
 
   2) про програму діяльності Кабінету Міністрів України;
 
37. 3) про стан виконання Державного бюджету України;
 
   3) про стан виконання Державного бюджету України;
 
38. 4) про відповідальність Кабінету Міністрів України;
 
   4) про відповідальність Кабінету Міністрів України;
 
39. 5) про загальнодержавну програму економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля.
 
   5)про загальнодержавну програму економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля.
 
40. 2. Права, визначені частиною першою цієї статті, реалізуються на підставі письмової заяви уповноваженого представника опозиційної депутатської фракції чи опозиційного об’єднання депутатських фракцій, поданої головуючому на пленарному засіданні до початку розгляду відповідного питання порядку денного.
 
-10- Сас С.В.
Частину другу статті 67-3 викласти в такій редакції "Права, визначені частиною першою цієї статті, реалізуються на підставі письмової заяви, поданої головуючому на пленарному засіданні головою опозиційної депутатської фракції чи одним із голів депутатських фракцій, які утворили опозиційне об’єднання депутатських фракцій, до початку розгляду відповідного питання порядку денного."
 
Враховано   2. Права, визначені частиною першою цієї статті, реалізуються на підставі письмової заяви, поданої головуючому на пленарному засіданні головою опозиційної депутатської фракції чи одним із голів депутатських фракцій, які утворили опозиційне об’єднання депутатських фракцій, до початку розгляду відповідного питання порядку денного.
 
41. Стаття 67-4. Право парламентської опозиції на представництво у керівництві Верховної Ради та її органів
 
   Стаття 67-4. Право парламентської опозиції на представництво у керівництві Верховної Ради та її органів
 
42. 1. Опозиційна депутатська фракція чи опозиційне об’єднання депутатських фракцій мають право на представництво при розподілі керівних посад у Верховній Раді та її органах у порядку, встановленому цим Регламентом.
 
-11- Сас С.В.
У частині першій статті 67-4 слова "Опозиційна депутатська фракція чи опозиційне об’єднання депутатських фракцій мають" замінити словами "Парламентська опозиція має право".
 
Враховано   1. Парламентська опозиція має право на представництво при розподілі керівних посад у Верховній Раді та її органах у порядку, встановленому цим Регламентом.
 
43. Стаття 67-5. Опозиційний уряд
 
   Стаття 67-5. Опозиційний уряд
 
44. 1. Опозиційна депутатська фракція чи опозиційне об’єднання депутатських фракцій, чисельний склад якої (якого) налічує більш ніж половину народних депутатів, які не увійшли до складу коаліції, після сформування Верховною Радою персонального складу Кабінету Міністрів України має право на утворення опозиційного уряду з числа народних депутатів - членів опозиційної депутатської фракції чи опозиційного об`єднання депутатських фракцій.
 
-12- Сас С.В.
У частині першій статті 67-5 слова:
"Опозиційна депутатська фракція чи опозиційне об’єднання депутатських фракцій" замінити словами "Парламентська опозиція";
"має право на утворення опозиційного уряду " замінити словами "може утворити опозиційний уряд "
"чисельний склад якої (якого) налічує більш ніж половину народних депутатів, які не увійшли до складу коаліції" вилучити;
"опозиційної депутатської фракції чи опозиційного об`єднання депутатських фракцій" замінити словами "парламентської опозиції".
 
Враховано   1. Парламентська опозиція після сформування Верховною Радою персонального складу Кабінету Міністрів України може утворити опозиційний уряд з числа народних депутатів - членів парламентської опозиції.
 
45. 2. Опозиційний уряд:
 
   2. Опозиційний уряд:
 
46. 1) за своїм запитом має право на отримання від Кабінету Міністрів України інформації та копій прийнятих ним актів;
 
   1) за своїм запитом має право на отримання від Кабінету Міністрів України інформації та копій прийнятих ним актів;
 
47. 2) здійснює моніторинг діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, їх посадових осіб;
 
   2) здійснює моніторинг діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, їх посадових осіб;
 
48. 3) здійснює контроль за розробкою та виконанням Державного бюджету України в межах парламентського контролю;
 
   3) здійснює контроль за розробкою та виконанням Державного бюджету України в межах парламентського контролю;
 
49. 4) народні депутати - члени опозиційного уряду готують альтернативні пропозиції щодо Програми діяльності Кабінету Міністрів України, актів Кабінету Міністрів України та оприлюднюють їх у парламентських засобах масової інформації та на офіційному веб - сайті Верховної Ради;
 
   4) народні депутати - члени опозиційного уряду готують альтернативні пропозиції щодо Програми діяльності Кабінету Міністрів України, актів Кабінету Міністрів України та оприлюднюють їх у парламентських засобах масової інформації та на офіційному веб - сайті Верховної Ради;
 
50. 5) народні депутати - члени опозиційного уряду розробляють законодавчі пропозиції, що є альтернативними до внесених Кабінетом Міністрів України;
 
   5) народні депутати - члени опозиційного уряду розробляють законодавчі пропозиції, що є альтернативними до внесених Кабінетом Міністрів України;
 
51. 6) народні депутати - члени опозиційного уряду розробляють альтернативні проекти загальнодержавних програм.
 
   6) народні депутати - члени опозиційного уряду розробляють альтернативні проекти загальнодержавних програм.
 
52. 3. Інформаційне та технічне забезпечення діяльності опозиційного уряду здійснюється його секретаріатом, який створюється на період діяльності відповідного опозиційного уряду в порядку, встановленому для створення секретаріату коаліції";
 
-13- Сас С.В.
У частині третій цієї статті після слів "який створюється" доповнити словами "за пропозицією парламентської опозиції"
 
Враховано   3. Інформаційне та технічне забезпечення діяльності опозиційного уряду здійснюється його секретаріатом, який створюється за пропозицією парламентської опозиції на період діяльності відповідного опозиційного уряду в порядку, встановленому для створення секретаріату коаліції";
 
53. 8) пункт 17 частини першої статті 73 викласти в такій редакції:
 
   8) пункт 17 частини першої статті 73 викласти в такій редакції:
 
54. "17) визначає відповідно до предметів відання комітетів головний комітет з підготовки і попереднього розгляду проектів актів, внесених на розгляд Верховної Ради";
 
   "17) визначає відповідно до предметів відання комітетів головний комітет з підготовки і попереднього розгляду проектів актів, внесених на розгляд Верховної Ради";
 
55. 9) частину четверту статті 76 доповнити реченням такого змісту: "При цьому опозиційній депутатській фракції чи опозиційному об’єднанню депутатських фракцій належить першочергове право на зайняття посад:
 
-14- Сас С.В.
у частині четвертій статті 76 слова
" опозиційній депутатській фракції чи опозиційному об’єднанню депутатських фракцій належить" та слова "на зайняття" замінити словами відповідно "парламентській опозиції надається" та "вибору"
 
Враховано   9) частину четверту статті 76 доповнити реченням такого змісту: "При цьому парламентській опозиції надається першочергове право вибору посад:
 
56. 1) голів комітетів, до предметів відання яких віднесені питання бюджету, організації і діяльності Верховної Ради та її органів, свободи слова та інформації, прав національних меншин і міжнаціональних відносин, свободи совісті, соціальної політики, охорони здоров’я, науки та освіти, судочинства, судоустрою, законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з організованою злочинністю та корупцією, діяльності державних монополій, національних акціонерних компаній, управління державними корпоративними правами;
 
-15- Сас С.В.
слово "комітетів" замінити словами "у комітетах"
 
Враховано   1) голів у комітетах, до предметів відання яких віднесені питання бюджету, організації і діяльності Верховної Ради та її органів, свободи слова та інформації, прав національних меншин і міжнаціональних відносин, свободи совісті, соціальної політики, охорони здоров’я, науки та освіти, судочинства, судоустрою, законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з організованою злочинністю та корупцією, діяльності державних монополій, національних акціонерних компаній, управління державними корпоративними правами;
 
57. 2) перших заступників голів комітетів, посади голів у яких відповідно до принципу пропорційного представництва депутатських фракцій в комітетах належать до квоти коаліції";
 
-16- Сас С.В.
слово "комітетів" замінити словами "у комітетах"
 
Враховано   2) перших заступників голів у комітетах, посади голів у яких відповідно до принципу пропорційного представництва депутатських фракцій в комітетах належать до квоти коаліції";
 
58. 10) частини першу та третю статті 80 викласти в такій редакції:
 
   10) частини першу та третю статті 80 викласти в такій редакції:
 
59. "1. Верховна Рада може прийняти рішення про утворення тимчасової спеціальної комісії для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою";
 
-17- Єфремов О.С.
"частину першу статті 80 після слів "Верховною Радою" доповнити словами "крім випадку, передбаченого частиною дев’ятою статті 141 цього Регламенту"
 
Враховано   "1. Верховна Рада може прийняти рішення про утворення тимчасової спеціальної комісії для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою, крім випадку, передбаченого частиною дев’ятою статті 141 цього Регламенту ";
 
60. "3.Пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової спеціальної комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями у п`ятиденний строк з дня направлення до них письмового звернення ініціатора (ініціаторів) утворення тимчасової спеціальної комісії. У складі тимчасової спеціальної комісії може бути представлено не менш як по одному народному депутату від кожної депутатської фракції. Якщо депутатська фракція не запропонувала у встановлений строк представників для роботи в тимчасовій спеціальній комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції";
 
   "3. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової спеціальної комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями у п`ятиденний строк з дня направлення до них письмового звернення ініціатора (ініціаторів) утворення тимчасової спеціальної комісії. У складі тимчасової спеціальної комісії може бути представлено не менш як по одному народному депутату від кожної депутатської фракції. Якщо депутатська фракція не запропонувала у встановлений строк представників для роботи в тимчасовій спеціальній комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції";
 
61. 11) у статті 84:
 
   11) у статті 84:
 
62. після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
63. "4. Проекти резолюцій, декларацій, звернень, заяв вносять народні депутати".
 
   "4. Проекти резолюцій, декларацій, звернень, заяв вносять народні депутати".
 
64. У зв`язку з цим частини четверту-восьму вважати відповідно частинами п`ятою-дев`ятою;
 
   У зв`язку з цим частини четверту-восьму вважати відповідно частинами п`ятою-дев`ятою;
 
65. пункт 2 частини п`ятої після слова "проектів" доповнити словом "інших";
 
   пункт 2 частини п`ятої після слова "проектів" доповнити словом "інших";
 
66. у пункті 2 частини шостої слова "проекти актів" замінити словами "проекти інших актів";
 
   у пункті 2 частини шостої слова "проекти актів" замінити словами "проекти інших актів";
 
67. частину сьому викласти в такій редакції:
 
   частину сьому викласти в такій редакції:
 
68. "7. Пропозиції вносяться письмово до законопроекту, який готується до другого читання, в редакції, яка передбачає конкретну зміну, доповнення або виключення певних положень із тексту законопроекту";
 
   "7. Пропозиції вносяться письмово до законопроекту, який готується до другого читання, в редакції, яка передбачає конкретну зміну, доповнення або виключення певних положень із тексту законопроекту";
 
69. 12) у статті 85:
 
   12) у статті 85:
 
70. назву викласти в такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
71. "Стаття 85. Оформлення законопроектів, проектів інших актів";
 
   "Стаття 85. Оформлення законопроектів, проектів інших актів";
 
72. частини першу, другу і третю після слова "законопроект" доповнити словами "проект іншого акта";
 
   частини першу, другу і третю після слова "законопроект" доповнити словами "проект іншого акта";
 
73. частину четверту після слова "законопроекту" доповнити словами "проекту іншого акта";
 
   частину четверту після слова "законопроекту" доповнити словами "проекту іншого акта";
 
74. доповнити частиною дев`ятою такого змісту:
 
   доповнити частиною дев`ятою такого змісту:
 
75. " 9. До проектів інших актів, зазначених у пункті 2 частини шостої статті 84 цього Регламенту, альтернативні проекти відповідних актів не вносяться";
 
   " 9. До проектів інших актів, зазначених у пункті 2 частини шостої статті 84 цього Регламенту, альтернативні проекти відповідних актів не вносяться";
 
76. 13) у статті 86:
 
   13) у статті 86:
 
77. назву викласти в такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
78. "Стаття 86. Супровідні документи до законопроекту, проекту іншого акта";
 
   "Стаття 86. Супровідні документи до законопроекту, проекту іншого акта";
 
79. частини першу, третю, четверту і сьому після слів "законопроект", "законопроекту" доповнити відповідно словами "проект іншого акта", "проекту іншого акта";
 
   частини першу, третю, четверту і сьому після слів "законопроект", "законопроекту" доповнити відповідно словами "проект іншого акта", "проекту іншого акта";
 
80. 14) у статті 87:
 
   14) у статті 87:
 
81. назву викласти в такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
82. "Стаття 87. Реєстрація законопроектів, проектів інших актів";
 
   "Стаття 87. Реєстрація законопроектів, проектів інших актів";
 
83. частину першу після слова "Законопроект" доповнити словами "проект іншого акта";
 
   частину першу після слова "Законопроект" доповнити словами "проект іншого акта";
 
84. у частині другій слова "законопроекту може бути" замінити словами "законопроекту, проекту іншого акта має бути";
 
   у частині другій слова "законопроекту може бути" замінити словами "законопроекту, проекту іншого акта має бути";
 
85. частину четверту після слова "законопроекти" доповнити словами "проекти інших актів";
 
   частину четверту після слова "законопроекти" доповнити словами "проекти інших актів";
 
86. 15) у статті 88:
 
   15) у статті 88:
 
87. назву і частину першу викласти в такій редакції:
 
   назву і частину першу викласти в такій редакції:
 
88. "Стаття 88. Попередній розгляд законопроектів, проектів інших актів у комітетах
 
   "Стаття 88. Попередній розгляд законопроектів, проектів інших актів у комітетах
 
89. 1. Кожен законопроект, проект іншого акта після його реєстрації не пізніш як у п'ятиденний строк направляється Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України в комітет, який відповідно до предметів відання комітетів визначається головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту, проекту іншого акта, а також у комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, для проведення експертизи щодо його впливу на доходну та/або видаткову частини бюджету і виконання закону України про Державний бюджет України в поточному бюджетному періоді та в комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, для підготовки експертного висновку на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту, проекту іншого акта вимогам закону, цього Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів";
 
   1. Кожен законопроект, проект іншого акта після його реєстрації не пізніш як у п'ятиденний строк направляється Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України в комітет, який відповідно до предметів відання комітетів визначається головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту, проекту іншого акта, а також у комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, для проведення експертизи щодо його впливу на доходну та/або видаткову частини бюджету і виконання закону України про Державний бюджет України в поточному бюджетному періоді та в комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, для підготовки експертного висновку на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту, проекту іншого акта вимогам закону, цього Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів";
 
90. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
91. "3. Головний комітет не пізніш як у тридцятиденний строк попередньо розглядає законопроект, проект іншого акта і ухвалює висновок щодо доцільності включення його до порядку денного сесії Верховної Ради. До висновку головного комітету додаються висновки комітетів, до предметів відання яких належать питання відповідно бюджету і регламенту, які мають бути подані до головного комітету не пізніш як у чотирнадцятиденний строк з дня отримання законопроекту, проекту іншого акта для надання висновку. У разі якщо законопроект, проект іншого акта оформлено та/або зареєстровано без дотримання вимог закону, цього Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, направляється головному комітету та Голові Верховної Ради України для повернення законопроекту, проекту іншого акта суб`єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради";
 
   "3. Головний комітет не пізніш як у тридцятиденний строк попередньо розглядає законопроект, проект іншого акта і ухвалює висновок щодо доцільності включення його до порядку денного сесії Верховної Ради. До висновку головного комітету додаються висновки комітетів, до предметів відання яких належать питання відповідно бюджету і регламенту, які мають бути подані до головного комітету не пізніш як у чотирнадцятиденний строк з дня отримання законопроекту, проекту іншого акта для надання висновку. У разі якщо законопроект, проект іншого акта оформлено та/або зареєстровано без дотримання вимог закону, цього Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, направляється головному комітету та Голові Верховної Ради України для повернення законопроекту, проекту іншого акта суб`єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради";
 
92. частини четверту і п`яту після слова "законопроекту" доповнити словами "проекту іншого акта";
 
   частини четверту і п`яту після слова "законопроекту" доповнити словами "проекту іншого акта";
 
93. частину шосту викласти в такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
94. "6. Інші комітети за зверненням головного комітету або з власної ініціативи розглядають законопроект, проект іншого акта і направляють свої висновки до головного комітету. Якщо комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, інші комітети не направили свої висновки до головного комітету у встановлений частиною третьою цієї статті строк, головний комітет попередньо розглядає законопроект, проект іншого акта без таких висновків";
 
   "6. Інші комітети за зверненням головного комітету або з власної ініціативи розглядають законопроект, проект іншого акта і направляють свої висновки до головного комітету. Якщо комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, інші комітети не направили свої висновки до головного комітету у встановлений частиною третьою цієї статті строк, головний комітет попередньо розглядає законопроект, проект іншого акта без таких висновків";
 
95. 16) у статті 89:
 
   16) у статті 89:
 
96. назву і частину першу викласти в такій редакції:
 
   назву і частину першу викласти в такій редакції:
 
97. "Стаття 89. Повернення законопроекту, проекту іншого акта суб`єкту права законодавчої ініціативи
 
   "Стаття 89. Повернення законопроекту, проекту іншого акта суб`єкту права законодавчої ініціативи
 
98. 1. Голова Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Перший заступник, заступник Голови Верховної Ради України за наявності передбачених цією статтею підстав за пропозицією головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії або Погоджувальної ради повертає внесений законопроект, проект іншого акта суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради";
 
   1. Голова Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Перший заступник, заступник Голови Верховної Ради України за наявності передбачених цією статтею підстав за пропозицією головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії або Погоджувальної ради повертає внесений законопроект, проект іншого акта суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради";
 
99. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
100. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
101. "2. Підставами для повернення законопроекту, проекту іншого акта без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні є";
 
   "2. Підставами для повернення законопроекту, проекту іншого акта без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні є";
 
102. пункт 2 викласти в такій редакції:
 
   пункт 2 викласти в такій редакції:
 
103. "2) висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений та/або зареєстрований без дотримання вимог закону, цього Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів";
 
   "2) висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений та/або зареєстрований без дотримання вимог закону, цього Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів";
 
104. пункт 3 після слова "законопроекту" доповнити словами "проекту іншого акта";
 
   пункт 3 після слова "законопроекту" доповнити словами "проекту іншого акта";
 
105. частини третю і четверту після слів "законопроекту", "законопроекти" доповнити відповідно словами "проекту іншого акта", "проекти інших актів";
 
   частини третю і четверту після слів "законопроекту", "законопроекти" доповнити відповідно словами "проекту іншого акта", "проекти інших актів";
 
106. 17) у частині четвертій статті 99, другому реченні частини третьої статті 100, другому реченні частини другої статті 102 слова "і виключається з бази даних" замінити словами " із відповідним зазначенням про це в базі даних";
 
   17) у частині четвертій статті 99, другому реченні частини третьої статті 100, другому реченні частини другої статті 102 слова "і виключається з бази даних" замінити словами " із відповідним зазначенням про це в базі даних";
 
107. 18) частину першу статті 111 доповнити реченням такого змісту: "Пропозиції та поправки до законопроектів, розгляд яких не було завершено Верховною Радою попереднього скликання (частина друга статті 101 цього Регламенту), вносяться в чотирнадцятиденний строк після дня включення їх до порядку денного першої сесії новообраної Верховної Ради";
 
   18) частину першу статті 111 доповнити реченням такого змісту: "Пропозиції та поправки до законопроектів, розгляд яких не було завершено Верховною Радою попереднього скликання (частина друга статті 101 цього Регламенту), вносяться в чотирнадцятиденний строк після дня включення їх до порядку денного першої сесії новообраної Верховної Ради";
 
108. 19) статтю 113 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   19) статтю 113 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
109. "4. Пропозиція, внесена у встановленому порядку до другого читання, залишається без розгляду і до порівняльної таблиці, передбаченої частиною першою цієї статті, не включається на підставі висновку комітету, до предмета відання якого належать питання конституційного права, про те, що внесена пропозиція суперечить вимогам Конституції України. Такий висновок надається комітетом, до предмета відання якого належать питання конституційного права, за зверненням головного комітету у чотирнадцятиденний строк з дня отримання звернення";
 
   "4. Пропозиція, внесена у встановленому порядку до другого читання, залишається без розгляду і до порівняльної таблиці, передбаченої частиною першою цієї статті, не включається на підставі висновку комітету, до предмета відання якого належать питання конституційного права, про те, що внесена пропозиція суперечить вимогам Конституції України. Такий висновок надається комітетом, до предмета відання якого належать питання конституційного права, за зверненням головного комітету у чотирнадцятиденний строк з дня отримання звернення";
 
110. 20) у статті 133:
 
   20) у статті 133:
 
111. частину другу доповнити реченням такого змісту: "Такі постанови Верховної Ради набирають чинності з дня їх прийняття";
 
-18- Коваль В.С.
Частину другу статті 133 після слів "їх прийняття" доповнити словами "якщо інше не передбачено самою постановою"
 
Враховано   частину другу доповнити реченням такого змісту: "Такі постанови Верховної Ради набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено самою постановою";
 
112. частину п`яту після слів "прийняті Верховною Радою" доповнити словами "які містять положення нормативного характеру";
 
   частину п`яту після слів "прийняті Верховною Радою" доповнити словами " які містять положення нормативного характеру";
 
113. 21) статті 224 і 225 викласти в такій редакції:
 
   21) статті 224 і 225 викласти в такій редакції:
 
114. " Стаття 224. Організація проведення " години запитань до Уряду"
 
   " Стаття 224. Організація проведення " години запитань до Уряду"
 
115. 1. Щотижня, відведеного для пленарних засідань Верховної Ради, у п`ятницю з 10 до 11 години проводиться "година запитань до Уряду".
 
   1. Щотижня, відведеного для пленарних засідань Верховної Ради, у п`ятницю з 10 до 11 години проводиться "година запитань до Уряду".
 
116. 2. Під час проведення "години запитань до Уряду" у засіданні Верховної Ради бере участь Кабінет Міністрів України в повному складі, крім тих його членів, які не можуть бути присутніми з поважних причин.
 
   2. Під час проведення "години запитань до Уряду" у засіданні Верховної Ради бере участь Кабінет Міністрів України в повному складі, крім тих його членів, які не можуть бути присутніми з поважних причин.
 
117. 3. Під час проведення "години запитань до Уряду" можуть порушуватися лише питання з визначеної теми. Пропозиції щодо визначення теми "години запитань до Уряду" щотижня пленарних засідань вносять Погоджувальній раді депутатські фракції, які не входять до складу коаліції.
 
-19- Єфремов О.С.
У частині третій статті 224 після слова "щотижня" доповнити словами "відведеного для", а після слова "засідань" доповнити словами "Верховної Ради"
 
Враховано   3. Під час проведення "години запитань до Уряду" можуть порушуватися лише питання з визначеної теми. Пропозиції щодо визначення теми "години запитань до Уряду" щотижня, відведеного для пленарних засідань Верховної Ради, вносять Погоджувальній раді депутатські фракції, які не входять до складу коаліції.
 
118. 4. "Година запитань до Уряду" включає:
 
   4. "Година запитань до Уряду" включає:
 
119. 1) запитання до членів Кабінету Міністрів України від депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, та відповіді на них - до 30 хвилин;
 
   1) запитання до членів Кабінету Міністрів України від депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, та відповіді на них - до 30 хвилин;
 
120. 2) запитання народних депутатів до членів Кабінету Міністрів України та відповіді на них - до 30 хвилин.
 
   2) запитання народних депутатів до членів Кабінету Міністрів України та відповіді на них - до 30 хвилин.
 
121. 5. Запитання до членів Кабінету Міністрів України ставляться усно або письмово та формулюються коротко і чітко.
 
   5. Запитання до членів Кабінету Міністрів України ставляться усно або письмово та формулюються коротко і чітко.
 
122. 6. Депутатська фракція, яка не входить до складу коаліції, може заздалегідь письмово повідомити членів Кабінету Міністрів України про запитання, які їм буде поставлено. Письмові запитання від депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, подаються до Апарату Верховної Ради не пізніше 14 години вівторка, що передує дню проведення "години запитань до Уряду". Якщо на такий вівторок припадає святковий або інший неробочий день, то письмові запитання від депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, подаються до 14 години першого наступного робочого дня.
 
   6. Депутатська фракція, яка не входить до складу коаліції, може заздалегідь письмово повідомити членів Кабінету Міністрів України про запитання, які їм буде поставлено. Письмові запитання від депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, подаються до Апарату Верховної Ради не пізніше 14 години вівторка, що передує дню проведення "години запитань до Уряду". Якщо на такий вівторок припадає святковий або інший неробочий день, то письмові запитання від депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, подаються до 14 години першого наступного робочого дня.
 
123. 7. Апарат Верховної Ради надсилає до Кабінету Міністрів України подані депутатськими фракціями, які не входять до складу коаліції, письмові запитання членам Кабінету Міністрів України до 18 години останнього робочого дня подання письмових запитань.
 
   7. Апарат Верховної Ради надсилає до Кабінету Міністрів України подані депутатськими фракціями, які не входять до складу коаліції, письмові запитання членам Кабінету Міністрів України до 18 години останнього робочого дня подання письмових запитань.
 
124. Стаття 225. Проведення " години запитань до Уряду"
 
   Стаття 225. Проведення "години запитань до Уряду"
 
125. 1. Перед проведенням "години запитань до Уряду" головуючий на пленарному засіданні повідомляє про відсутніх на пленарному засіданні Верховної Ради членів Кабінету Міністрів України та причини їх відсутності.
 
   1. Перед проведенням "години запитань до Уряду" головуючий на пленарному засіданні повідомляє про відсутніх на пленарному засіданні Верховної Ради членів Кабінету Міністрів України та причини їх відсутності.
 
126. 2. "Година запитань до Уряду" розпочинається з усних чи письмових запитань до членів Кабінету Міністрів України від представників депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції.
 
   2. "Година запитань до Уряду" розпочинається з усних чи письмових запитань до членів Кабінету Міністрів України від представників депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції.
 
127. 3. Кожна депутатська фракція, яка не входить до складу коаліції, має гарантоване право на одне усне або одне письмове запитання до членів Кабінету Міністрів України.
 
   3. Кожна депутатська фракція, яка не входить до складу коаліції, має гарантоване право на одне усне або одне письмове запитання до членів Кабінету Міністрів України.
 
128. 4. Члени Кабінету Міністрів України у межах відведеного часу відповідають на поставлені їм із дотриманням черговості, визначеної цим Регламентом при записі на звернення із запитанням, усні або письмові запитання представників депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною.
 
   4. Члени Кабінету Міністрів України у межах відведеного часу відповідають на поставлені їм із дотриманням черговості, визначеної цим Регламентом при записі на звернення із запитанням, усні або письмові запитання представників депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною.
 
129. 5. Після відповідей членів Кабінету Міністрів України на поставлені їм запитання представників депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, відводиться час для запитань народних депутатів до членів Кабінету Міністрів України та відповідей на них.
 
   5. Після відповідей членів Кабінету Міністрів України на поставлені їм запитання представників депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, відводиться час для запитань народних депутатів до членів Кабінету Міністрів України та відповідей на них.
 
130. 6. У межах часу, відведеного для запитань до членів Кабінету Міністрів України, представникам депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, надається рівна можливість поставити однакову кількість усних або оголосити письмові запитання.
 
   6. У межах часу, відведеного для запитань до членів Кабінету Міністрів України, представникам депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, надається рівна можливість поставити однакову кількість усних або оголосити письмові запитання.
 
131. 7. Запис на звернення з усним запитанням або оголошення письмового запитання до членів Кабінету Міністрів України від представників депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, здійснюється в порядку, передбаченому цим Регламентом для запису на виступ від депутатських фракцій (частина перша статті 33 цього Регламенту).
 
   7. Запис на звернення з усним запитанням або оголошення письмового запитання до членів Кабінету Міністрів України від представників депутатських фракцій, які не входять до складу коаліції, здійснюється в порядку, передбаченому цим Регламентом для запису на виступ від депутатських фракцій (частина перша статті 33 цього Регламенту)".
 
132. 2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
 
   2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
 
133. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України