Кількість абзаців - 23 Таблиця поправок


Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних засобів масової інформації приміщень та майна (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. (прийнято за основу 25.05.2007 р.)
 
      
2. Закон України
 
   Закон України
 
3. "Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних засобів масової інформації приміщень та майна"   -1- Уколов В.О.
пропонує викласти назву у редакції: «Про мораторій на відчуження приміщень редакцій державних засобів масової інформації», застосовуючи мораторій лише щодо державних засобів масової інформації (далі по тексту вилучити комунальні засоби масової інформації), оскільки право комунальної власності належить територіальним громадам, та лише щодо приміщень, далі по тексту вилучивши слова «та майна»
 
Враховано   Про мораторій на відчуження приміщень редакцій державних засобів масової інформації
 
4. Цей Закон спрямовано на запобігання зловживанню та попередження порушень у відчуженні приміщень та майна від редакцій державних та комунальних засобів масової інформації.   -2- Уколов В.О.
залишити без змін
 
Немає висновку   Цей Закон спрямований на запобігання зловживанням, усунення порушень та недопущення відчуження приміщень редакцій державних засобів масової інформації.
 
5. Стаття 1
 
      
6. Тимчасово, до прийняття Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», який визначить суб’єктів права власності, встановити мораторій на відчуження приміщень та майна редакцій державних та комунальних засобів масової інформації.
 
-3- Уколов В.О.
пропонує врахувати зауваження Головного юридичного управління та поміняти місцями статті 1 та 2
 
Враховано   Стаття 1. Для цілей цього Закону під відчуженням приміщень розуміється укладення та виконання договорів купівлі-продажу, застави, іпотеки, внесення їх до статутних капіталів (фондів) суб’єктів господарювання, інших цивільно-правових правочинів,
які передбачають перехід права власності до інших юридичних та фізичних осіб.
 
7. Стаття 2
 
      
8. Для цілей цього Закону під відчуженням приміщень та майна розуміється укладання та виконання договорів купівлі-продажу, застави, іпотеки, внесення його до статутних капіталів (фондів) суб’єктів господарювання, інших цивільно-правових актів, які передбачають перехід права власності до інших юридичних та фізичних осіб, а також продажу майна в процесі провадження справи про банкрутство.
 
-4- Уколов В.О.
пропонує вилучити слова «а також продажу майна в процесі провадження справи про банкрутство»
 
Враховано   Стаття 2. Тимчасово, до набрання чинності законом
про реформування державних засобів масовоїінформації, встановити мораторій на відчуження приміщень редакцій державних засобів масової інформації.
Мораторій на відчуження зазначених приміщень не поширюється на приміщення редакцій державних засобів масової інформації, що перебувають у податковій заставі або під адміністративним арештом активів.
 
    -5- Уколов В.О.
пропонує не поширювати мораторій на «податкову заставу, адміністративний арешт активів»
 
Немає висновку    
9. Стаття 3
 
      
10. Тимчасово, до прийняття Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», який визначить суб’єктів права власності, встановлюється також мораторій на передачу їх у оренду чи інше користування фізичним та юридичним особам.
 
-6- Уколов В.О.
залишити без змін
 
Немає висновку   Стаття 3. Тимчасово, до набрання чинності законом про реформування державних засобів масової інформації, встановити мораторій на передачу вказаних приміщень в оренду чи інше користування фізичним та юридичним особам.
 
11. Стаття 4
 
      
12. 1.Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
-7- Уколов В.О.
пропонує додати слова «та втрачає силу з дня набрання чинності законом про реформування державних засобів масової інформації».
 
Враховано   Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування та втрачає чинність з дня набрання
чинності законом про реформування державних засобів масової інформації.
 
13. 2. Доручити Фонду державного майна України за участі народних депутатів України, депутатів обласних та місцевих рад, Рахункової палати України, Державної податкової адміністрації України, представників Генеральної прокуратури України та інших правоохоронних органів:
 
-8- Уколов В.О.
пропонує викласти частину 2 у наступній редакції:
2. Доручити Фонду державного майна України за участю народних депутатів України, депутатів місцевих рад, представників органів державної влади, до сфери управління яких належать відповідні засоби масової інформації:
 
Враховано   2. Доручити Фонду державного майна України за участю народних депутатів України, депутатів місцевих рад, представників органів державної влади, до сфери управління яких належать відповідні засоби масової інформації:
 
14. протягом 10 робочих днів після прийняття цього Закону скласти перелік приміщень та майна, яке забороняється відчужувати;
 
-9- Уколов В.О.
залишити без змін
 
Немає висновку   протягом десяти робочих днів з дня набрання чинності
цим Законом скласти перелік приміщень редакцій
державних засобів масової інформації, які забороняється
відчужувати;
 
15. до 1 лютого 2007 року:
 
-10- Уколов В.О.
пропонує слова «до 1 лютого 2007 року» замінити словами «протягом 20 робочих днів після складення вказаного переліку:»
 
Враховано   протягом двадцяти робочих днів після складення
вказаного переліку:
 
16. провести інвентаризацію відповідних приміщень та майна;
 
-11- Уколов В.О.
залишити без змін
 
Немає висновку   провести інвентаризацію відповідних приміщень;
 
17. з кожного приміщення документально визначити законність його перебування у володінні;
 
-12- Уколов В.О.
залишити без змін
 
Немає висновку   щодо кожного приміщення документально визначити
законність його перебування у володінні та користуванні;
 
18. щодо кожного приміщення, внесеного до вказаного переліку, встановити частку держави та інших суб‘єктів господарювання;
 
-13- Уколов В.О.
залишити без змін
 
Немає висновку   щодо кожного приміщення, внесеного до вказаного
переліку, встановити розмір частки держави та інших
суб‘єктів господарювання;
 
19. перевірити законність відчуження приміщень та майна протягом 2000-2006 року, а у разі порушення законодавства України вжити заходів до повернення його законному власнику.
3. Кабінету Міністрів України:
 
-14- Уколов В.О.
узгодити терміни
 
Враховано   перевірити законність відчуження приміщень редакцій
державних засобів масової інформації протягом
2000-2008 років і в разі порушення законодавства
України вжити заходів щодо їх повернення законному
власнику.
3. Кабінету Міністрів України:
 
20. забезпечити неухильне виконання цього Закону;
 
   забезпечити виконання цього Закону;
 
21. до 15 лютого 2007 року подати в установленому порядку законопроект про визначення суб'єктів права власності приміщень та майна, яке перебуває у володінні редакцій державних та комунальних засобів масової інформації.
 
-15- Уколов В.О.
пропонує узгодити терміни частини 3
 
Враховано   протягом місяця з дня набрання чинності цим
Законом подати законопроект про реформування державних засобів масової інформації.
 
22. 4. Кабінету Міністрів України та Фонду державного майна України до 20 лютого 2007 року проінформувати Верховну Раду України про виконання цього Закону.

-16- Уколов В.О.
пропонує вилучити останній абзац прикінцевих положень
 
Враховано