Кількість абзаців - 461 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 
-1- Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 
Немає висновку   Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
-2- Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
Немає висновку   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-3- І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
Немає висновку   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст.131):
1) в абзаці другому частини першої статті 286 слова "до ста" замінити словами "від двохсот до п‘ятисот";
2) у статті 287:
в абзаці першому слова «яка перебуває в стані сп‘яніння» замінити словами «яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції»;
в абзаці другому слова «до ста» замінити словами «від двохсот до п‘ятисот»;
3) у статті 288:
в абзаці першому слова «шляхів» та «шляхових споруд» замінити відповідно словами «автомобільних доріг» та «дорожніх споруд»;
в абзаці другому слова "до ста" замінити словами "від двохсот до п‘ятисот";
4) в абзаці другому статті 290 слова "від п‘ятдесяти до двохсот" замінити словами "від ста п‘ятдесяти до двохсот п‘ятдесяти";
5) у статті 291:
абзац перший після слів «що убезпечують рух» доповнити словами «а також правил виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів»;
в абзаці другому слова "до ста" замінити словами "від двохсот до п‘ятисот".
 
    -4- 1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст.131):
1) в абзаці другому частини першої статті 286 слова "до ста" замінити словами "від двохсот до п‘ятисот";
2) у статті 287:
в абзаці першому слова «яка перебуває в стані сп‘яніння» замінити словами «яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції»;
в абзаці другому слова «до ста» замінити словами «від двохсот до п‘ятисот»;
3) у статті 288:
в абзаці першому слова «шляхів» та «шляхових споруд» замінити відповідно словами «автомобільних доріг» та «дорожніх споруд»;
в абзаці другому слова "до ста" замінити словами "від двохсот до п‘ятисот";
4) в абзаці другому статті 290 слова "від п‘ятдесяти до двохсот" замінити словами "від ста п‘ятдесяти до двохсот п‘ятдесяти";
5) у статті 291:
абзац перший після слів «що убезпечують рух» доповнити словами «а також правил виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів»;
в абзаці другому слова "до ста" замінити словами "від двохсот до п‘ятисот".
 
Немає висновку    
3. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
 
-5- 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
 
Немає висновку   2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
 
    -6- Олійник С.В.
Розміри штрафів як адмінпокарань, що пропонуються в проекті необхідно привести у відповідність з мінімальним розміром штрафу як кримінального покарання, яке не може бути нижчим за заходи адмінвідповідальності у вигляді штрафу.
 
Враховано , внесено відповідні зміни до статей КК України   
4. 1) частину другу статті 13 після слів і цифр "частинами першою і другою статті 130" доповнити словом і цифрами "статтею 139";
 
-7- 1) у частині другій статті 13 слова і цифри "частинами першою і другою статті 130" замінити словами і цифрами "частинами першою, другою і третьою статті 130, статтею 139";
 
Немає висновку   1) у частині другій статті 13 слова і цифри "частинами першою і другою статті 130" замінити словами і цифрами "частинами першою, другою і третьою статті 130, статтею 139";
2) доповнити статтею 14-1 такого змісту:
"Стаття 14-1. Відповідальність власників (співвласників) транспортних засобів
До адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху у разі їх фіксації працюючими в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, що мають функції фото – і кінозйомки, відеозапису, чи засобами фото – і кінозйомки, відеозапису притягаються власники (співвласники) транспортних засобів.
За наявності обставин, які свідчать про вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, іншою особою, власник (співвласник) транспортного засобу може протягом десяти днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу повідомити про відповідні обставини (транспортний засіб знаходився у володінні чи користуванні іншої особи, вибув з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб тощо) орган (посадову особу), що виніс постанову про накладення адміністративного стягнення. На період з‘ясування та перевірки цих обставин виконання постанови про накладення адміністративного стягнення зупиняється до моменту встановлення особи, яка вчинила правопорушення»;
3) у статті 15:
у третьому реченні частини першої слова «виправні роботи» замінити словами «громадські роботи, виправні роботи»;
частину третю виключити;
друге речення частини четвертої викласти в такій редакції: " У випадках, зазначених у цій статті, органи (посадові особи), яким надано право накладати адміністративні стягнення, передають матеріали про правопорушення відповідним органам для вирішення питання про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності";
4) частину першу статті 24 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
    -8- 2) доповнити статтею 14-1 такого змісту:
"Стаття 14-1. Відповідальність власників (співвласників) транспортних засобів
До адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху у разі їх фіксації працюючими в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, що мають функції фото – і кінозйомки, відеозапису, чи засобами фото – і кінозйомки, відеозапису притягаються власники (співвласники) транспортних засобів.
За наявності обставин, які свідчать про вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, іншою особою, власник (співвласник) транспортного засобу може протягом десяти днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу повідомити про відповідні обставини (транспортний засіб знаходився у володінні чи користуванні іншої особи, вибув з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб тощо) орган (посадову особу), що виніс постанову про накладення адміністративного стягнення. На період з‘ясування та перевірки цих обставин виконання постанови про накладення адміністративного стягнення зупиняється до моменту встановлення особи, яка вчинила правопорушення»;
 
Немає висновку    
    -9- 3) у статті 15:
у третьому реченні частини першої слова «виправні роботи» замінити словами «громадські роботи, виправні роботи»;
частину третю виключити;
друге речення частини четвертої викласти в такій редакції: " У випадках, зазначених у цій статті, органи (посадові особи), яким надано право накладати адміністративні стягнення, передають матеріали про правопорушення відповідним органам для вирішення питання про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності";
 
Немає висновку    
    -10- 4) частину першу статті 24 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
Немає висновку    
5. 2) частину першу статті 24 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
-11- «5-1) громадські роботи»;
 
Немає висновку   «5-1) громадські роботи»;
 
6. "2-1) нарахування штрафних балів";
 
-12- 5) частину першу статті 30 замінити двома частинами такого змісту:
«Позбавлення наданого даному громадянинові права полювання застосовується на строк до трьох років за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом.
Позбавлення наданого даному громадянинові права керування транспортними засобами застосовується на строк до трьох років за грубе або повторне порушення порядку користування цим правом або на строк десять років за систематичне порушення порядку користування цим правом».
у зв‘язку з цим частини другу – третю вважати відповідно частинами третьою – четвертою;
частину третю після слів «чи іншого сп‘яніння» доповнити словами «або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції»;
 
Немає висновку   5) частину першу статті 30 замінити двома частинами такого змісту:
«Позбавлення наданого даному громадянинові права полювання застосовується на строк до трьох років за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом.
Позбавлення наданого даному громадянинові права керування транспортними засобами застосовується на строк до трьох років за грубе або повторне порушення порядку користування цим правом або на строк десять років за систематичне порушення порядку користування цим правом».
у зв‘язку з цим частини другу – третю вважати відповідно частинами третьою – четвертою;
частину третю після слів «чи іншого сп‘яніння» доповнити словами «або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції»;
6) доповнити статтею 30-1 такого змісту:
"Стаття 30-1. Громадські роботи
Громадські роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.
Громадські роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від двадцяти до шістдесяти годин і відбуваються не більш як чотири години на день.
Громадські роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років»;
 
    -13- 6) доповнити статтею 30-1 такого змісту:
"Стаття 30-1. Громадські роботи
Громадські роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.
Громадські роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від двадцяти до шістдесяти годин і відбуваються не більш як чотири години на день.
Громадські роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років»;
 
Немає висновку    
7. 3) у статті 25:
 
      
8. частину першу після слів "додаткові адміністративні стягнення" доповнити словами "нарахування штрафних балів застосовується лише як додаткове стягнення і у випадках, передбачених цим Кодексом, накладається разом з основним";
 
      
9. 4) доповнити Кодекс статтею 27-1 такого змісту:
 
      
10. "Стаття 27-1. Нарахування штрафних балів
 
      
11. Нарахування штрафних балів у випадках, передбачених цим Кодексом, застосовується до осіб, які мають право керування транспортними засобами.
 
      
12. Порядок нарахування та обліку штрафних балів установлюється цим Кодексом";
 
      
13. 5) частину другу статті 30 доповнити словами "або якщо особі протягом року були нараховані тридцять або більше штрафних балів";
 
      
14. 6) у статті 38:
 
-14- 7) у статті 38:
 
Немає висновку   7) у статті 38:
 
15. частину першу доповнити словами "за винятком випадків, коли справи про адміністративне правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді)";
 
-15- частину першу доповнити словами "за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді)";
 
Немає висновку   частину першу доповнити словами "за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді)";
 
16. доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
-16- після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
Немає висновку   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
17. "Якщо справа про адміністративне правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомча суду (судді), стягнення може бути накладене не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення".
 
-17- "Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення".
 
Немає висновку   "Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення".
 
18. У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
-18- У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
Немає висновку   У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
19. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
      
20. "Перебіг строків накладення адміністративного стягнення зупиняється, якщо для отримання рішення у справі про адміністративне правопорушення необхідно провести експертне дослідження, на час проведення такого дослідження";
 
-19- 8) абзац другий статті 80 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   8) абзац другий статті 80 викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб’єктів господарської діяльності від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
9) в абзаці другому статті 81 слова "від одного до трьох" замінити словами "від тридцяти до п’ятдесяти";
10) абзац другий статті 108 викласти в такій редакції:
«тягне за собою накладення штрафу від шести до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування зазначеними машинами на строк до одного місяця»;
11) у частині шостій статті 116 слова і цифри «частині третій статті 130, частині першій статті 131» замінити словами і цифрами «частині п‘ятій статті 130»;
12) статтю 121 викласти в такій редакції:
"Стаття 121. Порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями безпеки або мотошоломами
Керування водіями транспортними засобами, що мають несправності гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи з іншими технічними несправностями, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнаними з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або такими, що своєчасно не пройшли державного технічного огляду, -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п‘яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Керування водіями транспортними засобами, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, що мають несправності, передбачені частиною першою цієї статті, або технічний стан і обладнання яких не відповідає вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації -
тягне за собою накладення штрафу від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою або другою цієї статті, –
тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п‘яти до десяти діб.
Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами -
 
    -20- "тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб’єктів господарської діяльності від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Немає висновку    
    -21- 9) в абзаці другому статті 81 слова "від одного до трьох" замінити словами "від тридцяти до п’ятдесяти";
 
Немає висновку    
    -22- 10) абзац другий статті 108 викласти в такій редакції:
«тягне за собою накладення штрафу від шести до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування зазначеними машинами на строк до одного місяця»;
 
Немає висновку    
    -23- 11) у частині шостій статті 116 слова і цифри «частині третій статті 130, частині першій статті 131» замінити словами і цифрами «частині п‘ятій статті 130»;
 
Немає висновку    
    -24- 12) статтю 121 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
    -25- "Стаття 121. Порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями безпеки або мотошоломами
 
Немає висновку    
    -26- Керування водіями транспортними засобами, що мають несправності гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи з іншими технічними несправностями, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнаними з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або такими, що своєчасно не пройшли державного технічного огляду, -
 
Немає висновку    
    -27- тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п‘яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку    
    -28- Керування водіями транспортними засобами, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, що мають несправності, передбачені частиною першою цієї статті, або технічний стан і обладнання яких не відповідає вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації -
 
Немає висновку    
    -29- тягне за собою накладення штрафу від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку    
    -30- Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою або другою цієї статті, –
тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п‘яти до десяти діб.
 
Немає висновку    
    -31- Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами -
 
Немає висновку    
    -32- Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами -
 
Немає висновку    
21. 7) доповнити Кодекс статтею 39-1 такого змісту:
 
-33- тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку   тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -34- тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку    
22. "Стаття 39-1. Погашення нарахованих штрафних балів
 
-35- Керування водіями транспортними засобами, не зареєстрованими або не перереєстрованими в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів, перевернутим чи не освітленим, а також без талону про проходження державного технічного огляду чи з талоном, що не належить цьому засобу, чи не відповідає вимогам стандарту або підробленим, -
 
Немає висновку   Керування водіями транспортними засобами, не зареєстрованими або не перереєстрованими в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів, перевернутим чи не освітленим, а також без талону про проходження державного технічного огляду чи з талоном, що не належить цьому засобу, чи не відповідає вимогам стандарту або підробленим, -
 
    -36- Керування водіями транспортними засобами, не зареєстрованими або не перереєстрованими в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів, перевернутим чи не освітленим, а також без талону про проходження державного технічного огляду чи з талоном, що не належить цьому засобу, чи не відповідає вимогам стандарту або підробленим, -
 
Немає висновку    
23. Якщо протягом року з дня вчинення адміністративного правопорушення сума нарахованих особі, яка має право керувати транспортним засобом, штрафних балів становитиме менше тридцяти у день закінчення річного терміну з дня вчинення відповідного адміністративного правопорушення (правопорушень) штрафні бали, нараховані за це адміністративне правопорушення, вважаються погашеними";
 
-37- тягне за собою накладення штрафу від десяти до п‘ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку   тягне за собою накладення штрафу від десяти до п‘ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -38- тягне за собою накладення штрафу від десяти до п‘ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку    
24. 8) абзац другий статті 80 викласти в такій редакції:
 
-39- Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною п'ятою цієї статті, –
тягне за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.
 
Немає висновку   Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною п'ятою цієї статті, –
тягне за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.
 
    -40- Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною п'ятою цієї статті, –
тягне за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.
 
Немає висновку    
25. "тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності від восьми до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-41- Під транспортними засобами у статтях 121-126, 127-1-128-1, частинах першій і другій статті 129, частинах першій - четвертій статті 130, статтях 132-1, 133-1, 133-2, 139 і 140 слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші транспортні засоби";
 
Немає висновку   Під транспортними засобами у статтях 121-126, 127-1-128-1, частинах першій і другій статті 129, частинах першій - четвертій статті 130, статтях 132-1, 133-1, 133-2, 139 і 140 слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші транспортні засоби";
 
    -42- Під транспортними засобами у статтях 121-126, 127-1-128-1, частинах першій і другій статті 129, частинах першій - четвертій статті 130, статтях 132-1, 133-1, 133-2, 139 і 140 слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші транспортні засоби";
 
Немає висновку    
26. 9) в абзаці другому статті 81:
 
-43- 13) статтю121-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 121-1. Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах
 
Немає висновку   13) статтю121-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 121-1. Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах
 
    -44- 13) статтю121-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 121-1. Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах
 
Немає висновку    
27. слова "від одного до трьох" замінити словами "від трьох до п’яти";
 
-45- Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені або підроблені, -
 
Немає висновку   Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені або підроблені, -
 
    -46- Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені або підроблені, -
 
Немає висновку    
28. доповнити абзац словами "та нарахування п’яти штрафних балів";
 
-47- тягне за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
Немає висновку   тягне за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
14) доповнити статтею 121-2 такого змісту:
"Стаття 121-2. Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів
Перевезення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, пасажирів понад максимальну кількість, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, а також перевезення водіями транспортних засобів, що здійснюють міжміські чи міжнародні перевезення, пасажирів, кількість яких перевищує кількість місць для сидіння, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, -
 
    -48- 14) доповнити статтею 121-2 такого змісту:
 
Немає висновку    
    -49- "Стаття 121-2. Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів
 
Немає висновку    
    -50- Перевезення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, пасажирів понад максимальну кількість, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, а також перевезення водіями транспортних засобів, що здійснюють міжміські чи міжнародні перевезення, пасажирів, кількість яких перевищує кількість місць для сидіння, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, -
 
Немає висновку    
    -51- тягне за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
Немає висновку    
    -52- 14) доповнити статтею 121-2 такого змісту:
 
Немає висновку    
    -53- "Стаття 121-2. Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів
 
Немає висновку    
    -54- Перевезення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, пасажирів понад максимальну кількість, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, а також перевезення водіями транспортних засобів, що здійснюють міжміські чи міжнародні перевезення, пасажирів, кількість яких перевищує кількість місць для сидіння, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, -
 
Немає висновку    
29. 10) статтю 121 викласти в такій редакції:
 
-55- тягне за собою накладення штрафу від десяти до п‘ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку   тягне за собою накладення штрафу від десяти до п‘ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -56- тягне за собою накладення штрафу від десяти до п‘ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку    
30. "Стаття 121. Порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями безпеки або мотошоломами
 
-57- Порушення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів -
 
Немає висновку   Порушення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів -
 
    -58- Порушення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів -
 
Немає висновку    
31. Керування водіями транспортними засобами, що мають несправності робочої гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) або не укомплектовані відповідно до призначення, чи з іншими технічними несправностями, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнаними з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або такими, що своєчасно не пройшли державного технічного огляду, -
 
-59- тягне за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку   тягне за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -60- тягне за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку    
32. тягне за собою накладення штрафу від чотирьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування п’яти штрафних балів.
 
-61- Перевезення пасажирів на автобусному маршруті протяжністю понад 500 км одним водієм, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п‘ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
Немає висновку   Перевезення пасажирів на автобусному маршруті протяжністю понад 500 км одним водієм, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п‘ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
15) статтю 122 викласти в такій редакції:
 
    -62- 15) статтю 122 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
    -63- Перевезення пасажирів на автобусному маршруті протяжністю понад 500 км одним водієм, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п‘ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
Немає висновку    
    -64- 15) статтю 122 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
33. Керування водіями транспортними засобами, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, що мають несправності, передбачені частиною першою цієї статті, -
 
-65- "Стаття 122. Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху
 
Немає висновку   "Стаття 122. Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху
 
    -66- "Стаття 122. Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху
 
Немає висновку    
34. тягне за собою накладення штрафу від п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування семи штрафних балів.
 
-67- Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатись тротуарами чи пішохідними доріжками, -
 
Немає висновку   Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатись тротуарами чи пішохідними доріжками, -
тягнуть за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -68- тягнуть за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку    
    -69- Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатись тротуарами чи пішохідними доріжками, -
 
Немає висновку    
    -70- тягнуть за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку    
35. Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами -
 
-71- Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування та ненадання переваги в русі маршрутним транспортним засобам, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміни його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування водієм під час руху транспортного засобу засобами зв‘язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяє вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди, -
 
Немає висновку   Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування та ненадання переваги в русі маршрутним транспортним засобам, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміни його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування водієм під час руху транспортного засобу засобами зв‘язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяє вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди, -
 
    -72- Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування та ненадання переваги в русі маршрутним транспортним засобам, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміни його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування водієм під час руху транспортного засобу засобами зв‘язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяє вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди, -
 
Немає висновку    
36. тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування двох штрафних балів.
 
-73- тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п‘яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку   тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п‘яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -74- тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п‘яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку    
37. Керування водіями транспортними засобами, не зареєстрованими або не перереєстрованими в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, перевернутим чи не освітленим, або якщо у водія вилучено в установленому порядку талон про проходження державного технічного огляду, -
 
-75- Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, -
 
Немає висновку   Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, -
 
    -76- Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, -
 
Немає висновку    
38. тягне за собою накладення штрафу від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування семи штрафних балів.
 
-77- тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин.
 
Немає висновку   тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин.
Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме: примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вживати інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, що підтверджені фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відео спостереження та іншими документами, -
тягнуть за собою накладення штрафу від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року»;
 
    -78- Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме: примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вживати інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, що підтверджені фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відео спостереження та іншими документами, -
 
Немає висновку    
    -79- тягнуть за собою накладення штрафу від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року»;
 
Немає висновку    
    -80- тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин.
 
Немає висновку    
    -81- Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме: примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вживати інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, що підтверджені фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відео спостереження та іншими документами, -
 
Немає висновку    
    -82- тягнуть за собою накладення штрафу від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року»;
 
Немає висновку    
39. Під транспортними засобами у статтях 121-128-1, частинах першій і другій статті 129, частинах першій і другій статті 130, статтях 132 і 140, 266 слід розуміти всі види автомобілів, тракторів та інших самохідних машин, трамваїв і тролейбусів, а також мотоцикли та інші транспортні засоби";
 
-83- 16) статтю 122-1 виключити;
 
Немає висновку   16) статтю 122-1 виключити;
 
    -84- 16) статтю 122-1 виключити;
 
Немає висновку    
40. 11) у статті 121-1:
 
-85- 17) у статті 122-2:
 
Немає висновку   17) у статті 122-2:
 
    -86- 17) у статті 122-2:
 
Немає висновку    
41. у частині першій:
 
-87- у назві слова "залишення місця дорожньо-транспортної пригоди" виключити;
 
Немає висновку   у назві слова "залишення місця дорожньо-транспортної пригоди" виключити;
 
    -88- у назві слова "залишення місця дорожньо-транспортної пригоди" виключити;
 
Немає висновку    
42. в абзаці першому слова "номери агрегатів" замінити словами "ідентифікаційні номери складових частин", доповнити абзац словами "знищені чи підроблені";
 
-89- в абзаці першому слова "а також залишення ними на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні" виключити;
 
Немає висновку   в абзаці першому слова "а також залишення ними на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні" виключити;
 
    -90- в абзаці першому слова "а також залишення ними на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні" виключити;
 
Немає висновку    
43. абзац другий викласти в такій редакції:
 
-91- абзац другий викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   абзац другий викласти в такій редакції:
 
    -92- абзац другий викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
44. "тягне за собою накладення штрафу від чотирьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування восьми штрафних балів";
 
-93- "тягне за собою накладення штрафу від дев’яти до одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців";
 
Немає висновку   "тягне за собою накладення штрафу від дев’яти до одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців";
 
    -94- "тягне за собою накладення штрафу від дев’яти до одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців";
 
Немає висновку    
45. частину другу виключити;
 
-95- 18) статтю 122-3 виключити;
 
Немає висновку   18) статтю 122-3 виключити;
 
    -96- 18) статтю 122-3 виключити;
 
Немає висновку    
46. 12) доповнити Кодекс статтею 121-2 такого змісту:
 
-97- 19) доповнити статтями 122-4 і 122-5 такого змісту:
 
Немає висновку   19) доповнити статтями 122-4 і 122-5 такого змісту:
 
    -98- 19) доповнити статтями 122-4 і 122-5 такого змісту:
 
Немає висновку    
47. "Стаття 121-2. Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів
 
-99- "Стаття 122-4. Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди
 
Немає висновку   "Стаття 122-4. Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди
 
    -100- "Стаття 122-4. Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди
 
Немає висновку    
48. Перевезення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, пасажирів понад максимальну кількість, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу та (або) визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, а також перевезення водіями транспортних засобів, що здійснюють міжміські чи міжнародні перевезення, пасажирів, кількість яких перевищує кількість місць для сидіння, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу та (або) визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, -
 
-101- Залишення водіями транспортних засобів, іншими учасниками дорожнього руху на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні, -
 
Немає висновку   Залишення водіями транспортних засобів, іншими учасниками дорожнього руху на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні, -
 
    -102- Залишення водіями транспортних засобів, іншими учасниками дорожнього руху на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні, -
 
Немає висновку    
49. тягне за собою накладення штрафу від чотирьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування п’яти штрафних балів.
 
-103- тягне за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб.
 
Немає висновку   тягне за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб.
 
    -104- тягне за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб.
 
Немає висновку    
50. Порушення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів -
 
-105- Стаття 122-5. Порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв
Порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв –
тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв або без такої»;
 
Немає висновку   Стаття 122-5. Порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв
Порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв –
тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв або без такої»;
 
    -106- Стаття 122-5. Порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв
Порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв –
тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв або без такої»;
 
Немає висновку    
51. тягне за собою накладення штрафу від п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування семи штрафних балів";
 
-107- 20) у статті 123:
 
Немає висновку   20) у статті 123:
в абзаці другому частини першої слова "від двох до чотирьох" замінити словами "від двадцяти до двадцяти п‘яти ";
 
    -108- в абзаці другому частини першої слова "від двох до чотирьох" замінити словами "від двадцяти до двадцяти п‘яти ";
 
Немає висновку    
    -109- 20) у статті 123:
 
Немає висновку    
    -110- в абзаці другому частини першої слова "від двох до чотирьох" замінити словами "від двадцяти до двадцяти п‘яти ";
 
Немає висновку    
52. 13) статті 122 і 122-1 викласти в такій редакції:
 
-111- в абзаці другому частини другої слова і цифри "від 0, 5 до двох" замінити словами "від п‘ятнадцяти до двадцяти";
 
Немає висновку   в абзаці другому частини другої слова і цифри "від 0, 5 до двох" замінити словами "від п‘ятнадцяти до двадцяти";
 
    -112- в абзаці другому частини другої слова і цифри "від 0, 5 до двох" замінити словами "від п‘ятнадцяти до двадцяти";
 
Немає висновку    
53. "Стаття 122. Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху
 
-113- частину третю викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   частину третю викласти в такій редакції:
 
    -114- частину третю викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
54. Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, паркування та порядку оплати за нього, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення правил руху транспортних засобів тротуарами чи пішохідними доріжками -
 
-115- «Порушення, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, та підтверджені фактичними даними, а саме :поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відео спостереження та іншими документами, -
 
Немає висновку   «Порушення, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, та підтверджені фактичними даними, а саме :поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відео спостереження та іншими документами, -
 
    -116- «Порушення, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, та підтверджені фактичними даними, а саме :поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відео спостереження та іншими документами, -
 
Немає висновку    
55. тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування п’яти штрафних балів.
 
-117- тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років, або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин»;
 
Немає висновку   тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років, або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин»;
 
    -118- тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років, або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин»;
 
Немає висновку    
56. Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування та ненадання переваги у русі маршрутним транспортним засобам, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, розташування на проїзній частині вантажних (у тому числі тракторів, самохідних машин і механізмів) та маршрутних транспортних засобів (автобусів, мікроавтобусів і тролейбусів), а саме виїзд на дорогах, які мають три і більше смуг для руху в одному напрямку, на крайню ліву смугу, крім дозволених випадків, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами та попереджувальними сигналами при початку руху чи зміни його напрямку, а так само використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, порушення правил користування засобами зв’язку під час руху транспортного засобу, тримаючи їх у руці (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), навчальної їзди, -
 
-119- 21) статтю 124 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   21) статтю 124 викласти в такій редакції:
 
    -120- 21) статтю 124 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
57. тягне за собою накладення штрафу від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування сім штрафних балів.
 
-121- "Стаття 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна
 
Немає висновку   "Стаття 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна
 
    -122- "Стаття 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна
 
Немає висновку    
58. Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги у русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції, які рухаються з увімкненими спеціальними світловими і (або) звуковими сигнальними пристроями, порушення правил зупинки, стоянки чи паркування, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, а так само відмова від оплати за паркування, -
 
-123- Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна , -
 
Немає висновку   Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна , -
 
    -124- Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна , -
 
Немає висновку    
59. тягне за собою накладення штрафу від восьми до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування десяти штрафних балів.
 
-125- тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п‘яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року»;
 
Немає висновку   тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п‘яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року»;
 
    -126- тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п‘яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року»;
 
Немає висновку    
60. Порушення, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме: примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вживати інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, -
 
-127- 22) в абзаці другому статті 124-1 слова "від одного до трьох" замінити словами "від чотирьох до восьми";
 
Немає висновку   22) в абзаці другому статті 124-1 слова "від одного до трьох" замінити словами "від чотирьох до восьми";
 
    -128- 22) в абзаці другому статті 124-1 слова "від одного до трьох" замінити словами "від чотирьох до восьми";
 
Немає висновку    
61. тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування п’ятнадцяти штрафних балів або позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на строк від шести місяців до одного року.
 
-129- 23) у статті 125:
в абзаці першому слова і цифри «частинами першою і другою статті 131» виключити;
 
Немає висновку   23) у статті 125:
в абзаці першому слова і цифри «частинами першою і другою статті 131» виключити;
 
    -130- 23) у статті 125:
в абзаці першому слова і цифри «частинами першою і другою статті 131» виключити;
 
Немає висновку    
62. Стаття 122-1. Порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв
 
-131- абзац другий викласти в такій редакції:
"тягнуть за собою накладення штрафу від одного до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
Немає висновку   абзац другий викласти в такій редакції:
"тягнуть за собою накладення штрафу від одного до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
    -132- абзац другий викласти в такій редакції:
"тягнуть за собою накладення штрафу від одного до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
Немає висновку    
63. Порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних пристроїв -
 
-133- 24) статтю 126 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   24) статтю 126 викласти в такій редакції:
 
    -134- 24) статтю 126 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
64. тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування десяти штрафних балів";
 
-135- "Стаття 126. Керування транспортними засобами особами, які не мають відповідних документів або не пред’явили їх для перевірки
 
Немає висновку   "Стаття 126. Керування транспортними засобами особами, які не мають відповідних документів або не пред’явили їх для перевірки
 
    -136- "Стаття 126. Керування транспортними засобами особами, які не мають відповідних документів або не пред’явили їх для перевірки
 
Немає висновку    
65. 14) у статті 122-2:
 
-137- Керування транспортними засобами водіями, які не мають при собі або не пред’явили чи не передали для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, талона до нього, реєстраційних та інших документів, що підтверджують право користування чи розпорядження транспортним засобом, а у випадках, передбачених законодавством, належно оформленого дорожнього (маршрутного) листа або документів на вантаж, що перевозиться, ліцензійної картки на транспортний засіб, а так само поліса (договору) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), -
 
Немає висновку   Керування транспортними засобами водіями, які не мають при собі або не пред’явили чи не передали для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, талона до нього, реєстраційних та інших документів, що підтверджують право користування чи розпорядження транспортним засобом, а у випадках, передбачених законодавством, належно оформленого дорожнього (маршрутного) листа або документів на вантаж, що перевозиться, ліцензійної картки на транспортний засіб, а так само поліса (договору) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), -
 
    -138- Керування транспортними засобами водіями, які не мають при собі або не пред’явили чи не передали для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, талона до нього, реєстраційних та інших документів, що підтверджують право користування чи розпорядження транспортним засобом, а у випадках, передбачених законодавством, належно оформленого дорожнього (маршрутного) листа або документів на вантаж, що перевозиться, ліцензійної картки на транспортний засіб, а так само поліса (договору) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), -
 
Немає висновку    
66. у назві статті слова "залишення місця дорожньо-транспортної пригоди" виключити;
 
-139- тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п‘яти до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку   тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п‘яти до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -140- тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п‘яти до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку    
67. в абзаці першому слова "а також залишення ними на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні" виключити;
 
-141- Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом, -
 
Немає висновку   Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом, -
 
    -142- Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом, -
 
Немає висновку    
68. абзац другий викласти в такій редакції:
 
-143- тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до тридцяти п‘яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку   тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до тридцяти п‘яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -144- тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до тридцяти п‘яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку    
69. "тягне за собою накладення штрафу від дев’яти до одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування п'ятнадцяти штрафних балів";
 
-145- Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, -
 
Немає висновку   Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, -
 
    -146- Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, -
 
Немає висновку    
70. 15) статтю 122-3 викласти в такій редакції;
 
-147- тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку   тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка: Положення частин першої та другої цієї статті не застосовуються до осіб, які у встановленому порядку навчаються водінню транспортного засобу";
 
    -148- Примітка: Положення частин першої та другої цієї статті не застосовуються до осіб, які у встановленому порядку навчаються водінню транспортного засобу";
 
Немає висновку    
    -149- тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку    
    -150- Примітка: Положення частин першої та другої цієї статті не застосовуються до осіб, які у встановленому порядку навчаються водінню транспортного засобу";
 
Немає висновку    
71. "Стаття 122-3. Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди
 
-151- 25) у статті 127:
 
Немає висновку   25) у статті 127:
 
    -152- 25) у статті 127:
 
Немає висновку    
72. Залишення водіями транспортних засобів, іншими учасниками дорожнього руху на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні, -
 
-153- у назві слова "возіями та іншими особами" замінити словами "та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин»;
 
Немає висновку   у назві слова "возіями та іншими особами" замінити словами "та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин»;
 
    -154- у назві слова "возіями та іншими особами" замінити словами "та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин»;
 
Немає висновку    
73. тягне за собою накладення штрафу від шістнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та для водіїв - нарахування двадцяти одного штрафного балу або позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на строк від одного до трьох років";
 
-155- в абзаці другому частини першої слова і цифри "від 0, 1 до 0, 5 неоподатковуваного мінімуму" замінити словами "від трьох до п‘яти неоподатковуваних мінімумів";
 
Немає висновку   в абзаці другому частини першої слова і цифри "від 0, 1 до 0, 5 неоподатковуваного мінімуму" замінити словами "від трьох до п‘яти неоподатковуваних мінімумів";
у частині другій:
 
    -156- у частині другій:
 
Немає висновку    
    -157- в абзаці другому частини першої слова і цифри "від 0, 1 до 0, 5 неоподатковуваного мінімуму" замінити словами "від трьох до п‘яти неоподатковуваних мінімумів";
 
Немає висновку    
    -158- у частині другій:
 
Немає висновку    
74. 16) у статті 123:
 
-159- абзац перший викласти в такій редакції:
"Порушення правил дорожнього руху особами, що керують велосипедами, гужовим транспортом і погоничами тварин»;
 
Немає висновку   абзац перший викласти в такій редакції:
"Порушення правил дорожнього руху особами, що керують велосипедами, гужовим транспортом і погоничами тварин»;
 
    -160- абзац перший викласти в такій редакції:
"Порушення правил дорожнього руху особами, що керують велосипедами, гужовим транспортом і погоничами тварин»;
 
Немає висновку    
75. в абзаці другому частини першої слова "від двох до чотирьох" замінити словами "від десяти до дванадцяти" та доповнити словами "та нарахування десяти штрафних балів";
 
-161- в абзаці другому слова і цифри "від 0, 2 до 0, 5 неоподатковуваного мінімуму" замінити словами "від п‘яти до восьми неоподатковуваних мінімумів";
 
Немає висновку   в абзаці другому слова і цифри "від 0, 2 до 0, 5 неоподатковуваного мінімуму" замінити словами "від п‘яти до восьми неоподатковуваних мінімумів";
 
    -162- в абзаці другому слова і цифри "від 0, 2 до 0, 5 неоподатковуваного мінімуму" замінити словами "від п‘яти до восьми неоподатковуваних мінімумів";
 
Немає висновку    
76. в абзаці другому частини другої:
 
-163- в абзаці другому частини третьої слова "від двох до чотирьох" замінити словами "від восьми до десяти";
 
Немає висновку   в абзаці другому частини третьої слова "від двох до чотирьох" замінити словами "від восьми до десяти";
 
    -164- в абзаці другому частини третьої слова "від двох до чотирьох" замінити словами "від восьми до десяти";
 
Немає висновку    
77. слова і цифри "від 0, 5 до двох" замінити словами "від двох до чотирьох" та доповнити словами "та нарахування п’яти штрафних балів";
 
-165- частину четверту викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   частину четверту викласти в такій редакції:
 
    -166- частину четверту викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
78. у частині третій:
 
-167- "Порушення, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, -
 
Немає висновку   "Порушення, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, -
 
    -168- "Порушення, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, -
 
Немає висновку    
79. в абзаці першому частини третьої слова "або пошкодження транспортних засобів, вантажів, шляхів, шляхових та інших споруд" виключити;
 
-169- тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п‘ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин";
 
Немає висновку   тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п‘ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин";
 
    -170- тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п‘ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин";
 
Немає висновку    
80. в абзаці другому слова "від чотирьох до восьми" замінити словами "від дванадцяти до чотирнадцяти", а після слів "доходів громадян" доповнити словами "та нарахування дванадцяти штрафних балів";
 
-171- 26) доповнити статтею 127-1 такого змісту:
«Стаття 127-1. Порушення порядку перевірки технічного стану транспортного засобу
Неналежне проведення перевірки технічного стану транспортного засобу та видача відповідного документа про його технічну справність –
тягне за собою накладення штрафу на особу, відповідальну за видачу документа про технічну справність транспортного засобу, від дев‘яноста до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Видача талону про проходження державного технічного огляду без документа, що підтверджує технічну справність транспортного засобу, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від дев‘яноста до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
Немає висновку   26) доповнити статтею 127-1 такого змісту:
«Стаття 127-1. Порушення порядку перевірки технічного стану транспортного засобу
Неналежне проведення перевірки технічного стану транспортного засобу та видача відповідного документа про його технічну справність –
тягне за собою накладення штрафу на особу, відповідальну за видачу документа про технічну справність транспортного засобу, від дев‘яноста до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Видача талону про проходження державного технічного огляду без документа, що підтверджує технічну справність транспортного засобу, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від дев‘яноста до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
    -172- 26) доповнити статтею 127-1 такого змісту:
«Стаття 127-1. Порушення порядку перевірки технічного стану транспортного засобу
Неналежне проведення перевірки технічного стану транспортного засобу та видача відповідного документа про його технічну справність –
тягне за собою накладення штрафу на особу, відповідальну за видачу документа про технічну справність транспортного засобу, від дев‘яноста до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Видача талону про проходження державного технічного огляду без документа, що підтверджує технічну справність транспортного засобу, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від дев‘яноста до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
Немає висновку    
81. 17) статтю 124 викласти в такій редакції:
 
-173- 27) статті 128 і 128-1 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   27) статті 128 і 128-1 викласти в такій редакції:
 
    -174- 27) статті 128 і 128-1 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
82. "Стаття 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна або заподіяння шкоди здоров’ю людей
 
-175- "Стаття 128. Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством
 
Немає висновку   "Стаття 128. Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством
 
    -176- "Стаття 128. Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством
 
Немає висновку    
83. Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів чи іншого майна третіх осіб, -
 
-177- Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан, обладнання або комплектність яких не відповідає вимогам правил і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху, технічної експлуатації, переобладнаних без відповідного погодження, не зареєстрованих у встановленому порядку, таких, що не пройшли державного технічного огляду або без поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка") чи без ліцензійної картки на транспортний засіб, без відміток у дорожньому листі про проходження щозмінного медичного огляду та контролю технічного стану, а також направлення в рейс одного водія при здійсненні пасажирських перевезень на автобусному маршруті протяжністю понад 500 кілометрів -
 
Немає висновку   Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан, обладнання або комплектність яких не відповідає вимогам правил і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху, технічної експлуатації, переобладнаних без відповідного погодження, не зареєстрованих у встановленому порядку, таких, що не пройшли державного технічного огляду або без поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка") чи без ліцензійної картки на транспортний засіб, без відміток у дорожньому листі про проходження щозмінного медичного огляду та контролю технічного стану, а також направлення в рейс одного водія при здійсненні пасажирських перевезень на автобусному маршруті протяжністю понад 500 кілометрів -
 
    -178- Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан, обладнання або комплектність яких не відповідає вимогам правил і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху, технічної експлуатації, переобладнаних без відповідного погодження, не зареєстрованих у встановленому порядку, таких, що не пройшли державного технічного огляду або без поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка") чи без ліцензійної картки на транспортний засіб, без відміток у дорожньому листі про проходження щозмінного медичного огляду та контролю технічного стану, а також направлення в рейс одного водія при здійсненні пасажирських перевезень на автобусному маршруті протяжністю понад 500 кілометрів -
 
Немає висновку    
84. тягне за собою накладення штрафу від дев’яти до одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та для водіїв - нарахування одинадцяти штрафних балів або позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на строк від шести місяців до одного року.
 
-179- тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян - суб’єктів господарської діяльності від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян - суб’єктів господарської діяльності від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -180- тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян - суб’єктів господарської діяльності від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку    
85. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, що заподіяли шкоду здоров’ю третіх осіб, -
 
-181- Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, –
 
Немає висновку   Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, –
 
    -182- Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, –
 
Немає висновку    
86. тягнуть за собою накладення штрафу від дванадцяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та для водіїв - нарахування п’ятнадцяти штрафних балів або позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на строк від одного до двох років.
 
-183- тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян — суб'єктів господарської діяльності від п‘ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян — суб'єктів господарської діяльності від п‘ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -184- тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян — суб'єктів господарської діяльності від п‘ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку    
87. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортного засобу, вантажу чи заподіяння іншої шкоди майну винної особи, її здоров’ю, але не спричинили пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів чи іншого майна третіх осіб або шкоду їх здоров’ю, -
 
-185- Стаття 128-1. Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху
 
Немає висновку   Стаття 128-1. Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху
 
    -186- Стаття 128-1. Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху
 
Немає висновку    
88. тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування п’яти штрафних балів";
 
-187- Порушення або невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності під час виготовлення та ремонту транспортних засобів і деталей до них або встановлення на них інших предметів додаткового обладнання, не передбаченого конструкцією транспортного засобу, а також під час будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів і дорожніх споруд -
 
Немає висновку   Порушення або невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності під час виготовлення та ремонту транспортних засобів і деталей до них або встановлення на них інших предметів додаткового обладнання, не передбаченого конструкцією транспортного засобу, а також під час будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів і дорожніх споруд -
 
    -188- Порушення або невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності під час виготовлення та ремонту транспортних засобів і деталей до них або встановлення на них інших предметів додаткового обладнання, не передбаченого конструкцією транспортного засобу, а також під час будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів і дорожніх споруд -
 
Немає висновку    
89. 18) в абзаці другому статті 124-1 слова "від одного до трьох" замінити словами "від чотирьох до восьми" та доповнити словами "та нарахування п’яти штрафних балів";
 
-189- тягне за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку   тягне за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -190- тягне за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку    
90. 19) абзац другий статті 125 викласти в такій редакції:
 
-191- Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, -
 
Немає висновку   Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, -
 
    -192- Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, -
 
Немає висновку    
91. "тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування двох штрафних балів, для інших осіб - накладення штрафу від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-193- тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
Немає висновку   тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
    -194- тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
Немає висновку    
92. 20) доповнити Кодекс статтею 125-1 такого змісту:
 
-195- 28) у статті 129:
 
Немає висновку   28) у статті 129:
 
    -196- 28) у статті 129:
 
Немає висновку    
93. "Стаття 125-1. Систематичне порушення правил дорожнього руху
 
-197- у назві слово «сп‘яніння» замінити словами «алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції»;
 
Немає висновку   у назві слово «сп‘яніння» замінити словами «алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції»;
 
    -198- у назві слово «сп‘яніння» замінити словами «алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції»;
 
Немає висновку    
94. Порушення правил дорожнього руху особою, якій протягом року нараховано тридцять і більше штрафних балів, -
 
-199- абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
    -200- абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
95. тягне за собою позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на строк від шести місяців до трьох років";
 
-201- «тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян — суб'єктів господарської діяльності від двадцяти п‘яти до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Немає висновку   «тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян — суб'єктів господарської діяльності від двадцяти п‘яти до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
    -202- «тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян — суб'єктів господарської діяльності від двадцяти п‘яти до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Немає висновку    
96. 21) статтю 126 викласти в такій редакції:
 
-203- частину другу викласти в такій редакції::
 
Немає висновку   частину другу викласти в такій редакції:
 
    -204- частину другу викласти в такій редакції::
 
Немає висновку    
97. "Стаття 126. Керування транспортними засобами особами, які не мають відповідних документів або не пред’явили їх для перевірки
 
-205- «Допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом, -
 
Немає висновку   «Допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом, -
 
    -206- «Допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом, -
 
Немає висновку    
98. Керування транспортними засобами особами, які не мають при собі або не пред’явили чи не передали для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, талона до нього, реєстраційних та інших документів, що підтверджують право на користування або розпорядження транспортним засобом, а у випадках, передбачених законодавством, належно оформленого дорожнього (маршрутного) листа та документів на вантаж, що перевозиться, поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), -
 
-207- "тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян – суб'єктів господарської діяльності від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Немає висновку   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян – суб'єктів господарської діяльності від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
    -208- "тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян – суб'єктів господарської діяльності від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Немає висновку    
99. тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування шести штрафних балів.
 
-209- у частині третій:
в абзаці першому слово «сп‘яніння» замінити словами «алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції»;
 
Немає висновку   у частині третій:
в абзаці першому слово «сп‘яніння» замінити словами «алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції»;
 
    -210- у частині третій:
в абзаці першому слово «сп‘яніння» замінити словами «алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції»;
 
Немає висновку    
100. Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом, -
 
-211- в абзаці другому слова «від чотирьох до восьми» замінити словами «від шістдесяти до сімдесяти п‘яти».
 
Немає висновку   в абзаці другому слова «від чотирьох до восьми» замінити словами «від шістдесяти до сімдесяти п‘яти».
 
    -212- в абзаці другому слова «від чотирьох до восьми» замінити словами «від шістдесяти до сімдесяти п‘яти».
 
Немає висновку    
101. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-213- 29) статтю 130 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   29) статтю 130 викласти в такій редакції:
 
    -214- 29) статтю 130 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
102. Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, -
 
-215- "Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції
 
Немає висновку   "Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції
 
    -216- "Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції
 
Немає висновку    
103. тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-217- Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -
 
Немає висновку   Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -
тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв від ста п‘ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років, або громадські роботи на строк від сорока до п‘ятдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб і на інших осіб — накладення штрафу від ста п‘ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів громадян, або громадські роботи на строк від сорока до п‘ятдесяти годин або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб.
 
    -218- тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв від ста п‘ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років, або громадські роботи на строк від сорока до п‘ятдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб і на інших осіб — накладення штрафу від ста п‘ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів громадян або громадські роботи на строк від сорока до п‘ятдесяти годин або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб.
 
Немає висновку    
    -219- Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -
 
Немає висновку    
    -220- тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв від ста п‘ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років, або громадські роботи на строк від сорока до п‘ятдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб і на інших осіб — накладення штрафу від ста п‘ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів громадян або громадські роботи на строк від сорока до п‘ятдесяти годин або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб.
 
Немає висновку    
104. Положення частин першої - третьої цієї статті не застосовуються до навчальної їзди, яка здійснюється в порядку, встановленому законодавством";
 
-221- Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першої цієї статті, –
 
Немає висновку   Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першої цієї статті, –
 
    -222- Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першої цієї статті, –
 
Немає висновку    
105. 22) у статті 127:
 
-223- тягне за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або громадські роботи на строк від п‘ятдесяти до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб і на інших осіб – оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого або громадські роботи на строк від п‘ятдесяти до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб.
 
Немає висновку   тягне за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або громадські роботи на строк від п‘ятдесяти до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб і на інших осіб – оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого або громадські роботи на строк від п‘ятдесяти до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб.
 
    -224- тягне за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або громадські роботи на строк від п‘ятдесяти до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб і на інших осіб – оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого або громадські роботи на строк від п‘ятдесяти до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб.
 
Немає висновку    
106. у назві статті слова "возіями та іншими особами" замінити словами "та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин";
 
-225- Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -
тягнуть за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк десять років з оплатним вилученням транспортного засобу і на інших осіб – оплатне вилучення транспортного засобу.
Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником) або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу працівника міліції, до проведення уповноваженою посадовою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду, -
тягне за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб.
 
Немає висновку   Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -
тягнуть за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк десять років з оплатним вилученням транспортного засобу і на інших осіб – оплатне вилучення транспортного засобу.
Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником) або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу працівника міліції, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду, -
тягне за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб.
 
    -226- Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -
тягнуть за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк десять років з оплатним вилученням транспортного засобу і на інших осіб – оплатне вилучення транспортного засобу.
Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником) або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу працівника міліції, до проведення уповноваженою посадовою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду, -
тягне за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб.
 
Немає висновку    
107. в абзаці другому частини першої слова і цифри "від 0, 1 до 0, 5" замінити словами і цифрами "від 0, 5 до одного";
 
-227- Керування річковими або маломірними суднами судноводіями в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а так само передача керування судном особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а також відмова осіб, які керують річковими або маломірними від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -
 
Немає висновку   Керування річковими або маломірними суднами судноводіями в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а так само передача керування судном особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а також відмова осіб, які керують річковими або маломірними від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -
 
    -228- Керування річковими або маломірними суднами судноводіями в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а так само передача керування судном особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а також відмова осіб, які керують річковими або маломірними від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -
 
Немає висновку    
108. у частині другій:
 
-229- тягнуть за собою накладення штрафу від ста п‘ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування всіма видами плавучих засобів на строк від одного до трьох років або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб.
 
Немає висновку   тягнуть за собою накладення штрафу від ста п‘ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування всіма видами плавучих засобів на строк від одного до трьох років або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб.
 
    -230- тягнуть за собою накладення штрафу від ста п‘ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування всіма видами плавучих засобів на строк від одного до трьох років або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб.
 
Немає висновку    
109. в абзаці першому слова "транспортними засобами, обладнаними двигуном з робочим об'ємом до 50 куб. см" виключити, а слова "а також возіями та іншими особами, які користуються шляхами" замінити словами "а також особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин";
 
-231- Дії, передбачені частиною п‘ятою цієї статті, вчинені особами, які не мають права керування річковими або маломірними судами, -
 
Немає висновку   Дії, передбачені частиною п‘ятою цієї статті, вчинені особами, які не мають права керування річковими або маломірними судами, -
 
    -232- Дії, передбачені частиною п‘ятою цієї статті, вчинені особами, які не мають права керування річковими або маломірними судами, -
 
Немає висновку    
110. в абзаці другому слова і цифри "від 0,2 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму" замінити словами "від одного до двох неоподатковуваних мінімумів";
 
-233- тягнуть за собою накладення штрафу від ста п‘ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб";
 
Немає висновку   тягнуть за собою накладення штрафу від ста п‘ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб";
 
    -234- тягнуть за собою накладення штрафу від ста п‘ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб";
 
Немає висновку    
111. в абзаці другому частини третьої слова "від двох до чотирьох" замінити словами "від трьох до п’яти";
 
-235- 30) статті 131, 132 виключити
 
Немає висновку   30) статті 131, 132 виключити;
 
    -236- 30) статті 131, 132 виключити
 
Немає висновку    
112. частину четверту викласти в такій редакції:
 
-237- 31) доповнити статтею 132-1 такого змісту:
 
Немає висновку   31) доповнити статтею 132-1 такого змісту:
 
    -238- 31) доповнити статтею 132-1 такого змісту:
 
Немає висновку    
113. "Порушення, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, -
 
-239- "Стаття 132-1. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами
 
Немає висновку   "Стаття 132-1. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами
 
    -240- "Стаття 132-1. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами
 
Немає висновку    
114. тягнуть за собою накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-241- Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами -
 
Немає висновку   Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами -
тягне за собою накладення штрафу на водіїв від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян - суб’єктів господарської діяльності - від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
    -242- тягне за собою накладення штрафу на водіїв від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян - суб’єктів господарської діяльності - від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Немає висновку    
    -243- Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами -
 
Немає висновку    
    -244- тягне за собою накладення штрафу на водіїв від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян - суб’єктів господарської діяльності - від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Немає висновку    
115. 23) статті 128 і 128-1 викласти в такій редакції:
 
-245- 32) у статті 133:
в назві слова «великогабаритних та великовагових вантажів» виключити;
в абзаці другому частини першої слова «від одного до трьох» замінити словами «від шести до десяти»;
 
Немає висновку   32) у статті 133:
в назві слова «великогабаритних та великовагових вантажів» виключити;
в абзаці другому частини першої слова «від одного до трьох» замінити словами «від шести до десяти»;
 
    -246- 32) у статті 133:
в назві слова «великогабаритних та великовагових вантажів» виключити;
в абзаці другому частини першої слова «від одного до трьох» замінити словами «від шести до десяти»;
 
Немає висновку    
116. "Стаття 128. Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
 
-247- в абзаці другому частини другої слова «від одного до п‘яти» замінити словами «від шести до десяти», а слова «від двох до шести» – словами «від десяти до п‘ятнадцяти»;
 
Немає висновку   в абзаці другому частини другої слова «від одного до п‘яти» замінити словами «від шести до десяти», а слова «від двох до шести» – словами «від десяти до п‘ятнадцяти»;
 
    -248- в абзаці другому частини другої слова «від одного до п‘яти» замінити словами «від шести до десяти», а слова «від двох до шести» – словами «від десяти до п‘ятнадцяти»;
 
Немає висновку    
117. Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан, обладнання або комплектність яких не відповідає вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації, переобладнаних без відповідного погодження, не зареєстрованих у встановленому порядку, таких, що не пройшли державного технічного огляду або без договору (поліса) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), -
 
-249- в абзаці другому частини третьої слова «від двох до восьми» замінити словами «від десяти до двадцяти», а слова «від трьох до десяти» – словами «від двадцяти до тридцяти».
 
Немає висновку   в абзаці другому частини третьої слова «від двох до восьми» замінити словами «від десяти до двадцяти», а слова «від трьох до десяти» – словами «від двадцяти до тридцяти».
 
    -250- в абзаці другому частини третьої слова «від двох до восьми» замінити словами «від десяти до двадцяти», а слова «від трьох до десяти» – словами «від двадцяти до тридцяти».
 
Немає висновку    
118. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності від восьми до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-251- частину четверту виключити;
в абзаці другому частини п‘ятої слова та цифри «від 0,5 до двох» замінити слова ми «від десяти до п‘ятнадцяти».
 
Немає висновку   частину четверту виключити;
в абзаці другому частини п‘ятої слова та цифри «від 0,5 до двох» замінити слова ми «від десяти до п‘ятнадцяти».
 
    -252- частину четверту виключити;
в абзаці другому частини п‘ятої слова та цифри «від 0,5 до двох» замінити слова ми «від десяти до п‘ятнадцяти».
 
Немає висновку    
119. Випуск на лінію транспортних засобів без договору (поліса) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), -
 
-253- 33) у статті 133-1:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 133-1. Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом»;
в абзаці другому частини першої слова «в розмірі двадцяти» замінити словами «від двадцяти до двадцяти п‘яти»;
в абзаці другому частини другої слова «від одного до трьох» замінити словами «від тридцяти п‘яти до сорока», а слова «від п‘яти до десяти» замінити словами «від сорока до п‘ятдесяти»;
в абзаці другому частини третьої слова «в розмірі двох» замінити словами «від двох до п‘яти»;
в абзаці другому частини четвертої слова «в розмірі трьох» замінити словами «від трьох до семи»;
в абзаці другому частини п‘ятої слова «від одного до трьох» замінити словами «від десяти до двадцяти»;
абзац другий частини шостої викласти в такій редакції:
«тягне за собою накладення штрафу на водіїв від сорока до сорока п‘яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб‘єктів господарської діяльності – від шістдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
доповнити частинами дев‘ятою та десятою такого змісту:
«Зберігання транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів на комерційній основі, поза встановленими місцями їх стоянки, -
тягне за собою накладення штрафу від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Перевезення пасажирів чи вантажів водієм, що не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів, або перевезення без проведення передрейсового контролю технічного стану транспортних засобів –
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
Немає висновку   33) у статті 133-1:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 133-1. Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом»;
в абзаці другому частини першої слова «в розмірі двадцяти» замінити словами «від двадцяти до двадцяти п‘яти»;
в абзаці другому частини другої слова «від одного до трьох» замінити словами «від тридцяти п‘яти до сорока», а слова «від п‘яти до десяти» замінити словами «від сорока до п‘ятдесяти»;
в абзаці другому частини третьої слова «в розмірі двох» замінити словами «від двох до п‘яти»;
в абзаці другому частини четвертої слова «в розмірі трьох» замінити словами «від трьох до семи»;
в абзаці другому частини п‘ятої слова «від одного до трьох» замінити словами «від десяти до двадцяти»;
абзац другий частини шостої викласти в такій редакції:
«тягне за собою накладення штрафу на водіїв від сорока до сорока п‘яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб‘єктів господарської діяльності – від шістдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
доповнити частинами восьмою та дев‘ятою такого змісту:
«Зберігання транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів на комерційній основі, поза встановленими місцями їх стоянки, -
тягне за собою накладення штрафу від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Перевезення пасажирів чи вантажів водієм, що не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів, або перевезення без проведення передрейсового контролю технічного стану транспортних засобів –
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
    -254- 33) у статті 133-1:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 133-1. Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом»;
в абзаці другому частини першої слова «в розмірі двадцяти» замінити словами «від двадцяти до двадцяти п‘яти»;
в абзаці другому частини другої слова «від одного до трьох» замінити словами «від тридцяти п‘яти до сорока», а слова «від п‘яти до десяти» замінити словами «від сорока до п‘ятдесяти»;
в абзаці другому частини третьої слова «в розмірі двох» замінити словами «від двох до п‘яти»;
в абзаці другому частини четвертої слова «в розмірі трьох» замінити словами «від трьох до семи»;
в абзаці другому частини п‘ятої слова «від одного до трьох» замінити словами «від десяти до двадцяти»;
абзац другий частини шостої викласти в такій редакції:
«тягне за собою накладення штрафу на водіїв від сорока до сорока п‘яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб‘єктів господарської діяльності – від шістдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
доповнити частинами дев‘ятою та десятою такого змісту:
«Зберігання транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів на комерційній основі, поза встановленими місцями їх стоянки, -
тягне за собою накладення штрафу від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Перевезення пасажирів чи вантажів водієм, що не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів, або перевезення без проведення передрейсового контролю технічного стану транспортних засобів –
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
Немає висновку    
120. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності від дванадцяти до шістнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-255- 34) статтю 139 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   34) статтю 139 викласти в такій редакції:
 
    -256- 34) статтю 139 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
121. Стаття 128-1. Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, невиконання припису про усунення порушень таких правил, норм і стандартів
 
-257- "Стаття 139. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення
 
Немає висновку   "Стаття 139. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення
 
    -258- "Стаття 139. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення
 
Немає висновку    
122. Порушення або невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності під час виготовлення та ремонту транспортних засобів і деталей до них або встановлення на них інших предметів додаткового обладнання, не передбаченого конструкцією транспортного засобу, а також під час будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд і залізничних переїздів -
 
-259- Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів, трамвайних колій, технічних засобів регулювання дорожнього руху, самовільне знімання, закриття чи встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для дорожнього руху, в тому числі забруднення дорожнього покриття, або невжиття необхідних заходів до їх усунення та попередження інших учасників руху про небезпеку, що виникла, або невжиття посадовими особами, відповідальними за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадянами - суб'єктами господарської діяльності заходів до заборони руху підвідомчих технологічних транспортних засобів, сільськогосподарської техніки і машин на гусеничному ходу автомобільними дорогами і вулицями, покриття яких може бути пошкоджене, -
 
Немає висновку   Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів, трамвайних колій, технічних засобів регулювання дорожнього руху, самовільне знімання, закриття чи встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для дорожнього руху, в тому числі забруднення дорожнього покриття, або невжиття необхідних заходів до їх усунення та попередження інших учасників руху про небезпеку, що виникла, або невжиття посадовими особами, відповідальними за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадянами - суб'єктами господарської діяльності заходів до заборони руху підвідомчих технологічних транспортних засобів, сільськогосподарської техніки і машин на гусеничному ходу автомобільними дорогами і вулицями, покриття яких може бути пошкоджене, -
 
    -260- Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів, трамвайних колій, технічних засобів регулювання дорожнього руху, самовільне знімання, закриття чи встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для дорожнього руху, в тому числі забруднення дорожнього покриття, або невжиття необхідних заходів до їх усунення та попередження інших учасників руху про небезпеку, що виникла, або невжиття посадовими особами, відповідальними за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадянами - суб'єктами господарської діяльності заходів до заборони руху підвідомчих технологічних транспортних засобів, сільськогосподарської техніки і машин на гусеничному ходу автомобільними дорогами і вулицями, покриття яких може бути пошкоджене, -
 
Немає висновку    
123. тягне за собою накладення штрафу від дев’яти до одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-261- тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, і накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян – суб'єктів господарської діяльності – від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин.
 
Немає висновку   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, і накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян – суб'єктів господарської діяльності – від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин.
 
    -262- тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, і накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян – суб'єктів господарської діяльності – від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин.
 
Немає висновку    
124. Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів чи іншого майна, -
 
-263- Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів чи іншого майна, -
 
Немає висновку   Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів чи іншого майна, -
 
    -264- Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів чи іншого майна, -
 
Немає висновку    
125. тягнуть за собою накладення штрафу від одинадцяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-265- тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин і накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян – суб'єктів господарської діяльності – від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин»;
 
Немає висновку   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин і накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян – суб'єктів господарської діяльності – від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин»;
 
    -266- тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин і накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян – суб'єктів господарської діяльності – від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин»;
 
Немає висновку    
126. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, що заподіяли шкоду здоров’ю людей, -
 
-267- 35) у статті 140:
 
Немає висновку   35) у статті 140:
 
    -268- 35) у статті 140:
 
Немає висновку    
127. тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-269- у назві слова "шляхів" та "дорогах" замінити відповідно словами "автомобільних доріг і вулиць" та "автомобільних дорогах і вулицях";
 
Немає висновку   у назві слова "шляхів" та "дорогах" замінити відповідно словами "автомобільних доріг і вулиць" та "автомобільних дорогах і вулицях";
 
    -270- у назві слова "шляхів" та "дорогах" замінити відповідно словами "автомобільних доріг і вулиць" та "автомобільних дорогах і вулицях";
 
Немає висновку    
128. Невиконання припису посадової особи Державної автомобільної інспекції про усунення порушень правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, -
 
-271- у частині першій:
 
Немає висновку   у частині першій:
 
    -272- у частині першій:
 
Немає висновку    
129. тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-273- в абзаці першому слова "шляхів" та "шляхових споруд" замінити відповідно словами "автомобільних доріг і вулиць" та "дорожніх споруд";
 
Немає висновку   в абзаці першому слова "шляхів" та "шляхових споруд" замінити відповідно словами "автомобільних доріг і вулиць" та "дорожніх споруд";
 
    -274- в абзаці першому слова "шляхів" та "шляхових споруд" замінити відповідно словами "автомобільних доріг і вулиць" та "дорожніх споруд";
 
Немає висновку    
130. 24) у статті 129:
 
-275- в абзаці другому слова "від одного до чотирьох" замінити словами "від шістдесяти до вісімдесяти»;
 
Немає висновку   в абзаці другому слова "від одного до чотирьох" замінити словами "від шістдесяти до вісімдесяти»;
частину другу викласти в такій редакції:
 
    -276- частину другу викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
    -277- в абзаці другому слова "від одного до чотирьох" замінити словами "від шістдесяти до вісімдесяти»;
 
Немає висновку    
    -278- частину другу викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
131. абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
-279- "Порушення визначеного законодавством порядку погодження (інформування) з Державною автомобільною інспекцією: встановлення рекламоносіїв, технічних засобів організації дорожнього руху, проведення будь-яких робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах; розроблення проектної документації на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та об’єктів дорожнього сервісу; здійснення пасажирських перевезень за встановленими маршрутами руху транспортних засобів загального користування -
 
Немає висновку   "Порушення визначеного законодавством порядку погодження (інформування) з Державною автомобільною інспекцією: встановлення рекламоносіїв, технічних засобів організації дорожнього руху, проведення будь-яких робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах; розроблення проектної документації на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та об’єктів дорожнього сервісу; здійснення пасажирських перевезень за встановленими маршрутами руху транспортних засобів загального користування -
 
    -280- "Порушення визначеного законодавством порядку погодження (інформування) з Державною автомобільною інспекцією: встановлення рекламоносіїв, технічних засобів організації дорожнього руху, проведення будь-яких робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах; розроблення проектної документації на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та об’єктів дорожнього сервісу; здійснення пасажирських перевезень за встановленими маршрутами руху транспортних засобів загального користування -
 
Немає висновку    
132. "тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності від семи до дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-281- тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян — суб'єктів господарської діяльності – від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Немає висновку   тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян — суб'єктів господарської діяльності – від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
    -282- тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян — суб'єктів господарської діяльності – від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Немає висновку    
133. у частині другій:
 
-283- у частині третій:
 
Немає висновку   у частині третій:
 
    -284- у частині третій:
 
Немає висновку    
134. абзац перший доповнити словами "відповідної категорії";
 
-285- в абзаці першому слова "на дорогах" та "дороги" замінити відповідно словами "автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах" та "автомобільної дороги, вулиці, залізничного переїзду";
 
Немає висновку   в абзаці першому слова "на дорогах" та "дороги" замінити відповідно словами "автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах" та "автомобільної дороги, вулиці, залізничного переїзду";
 
    -286- в абзаці першому слова "на дорогах" та "дороги" замінити відповідно словами "автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах" та "автомобільної дороги, вулиці, залізничного переїзду";
 
Немає висновку    
135. абзац другий викласти в такій редакції:
 
-287- абзац другий викласти в такій редакції:
«тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб‘єктів господарської – діяльності від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Немає висновку   абзац другий викласти в такій редакції:
«тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб‘єктів господарської діяльності – від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
    -288- абзац другий викласти в такій редакції:
«тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб‘єктів господарської – діяльності від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Немає висновку    
136. "тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності від чотирьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-289- частину четверту викласти в такій редакції:
"Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки або пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, —
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб, громадян – суб'єктів господарської діяльності від п‘ятдесяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від п‘яти до десяти діб";
 
Немає висновку   частину четверту викласти в такій редакції:
"Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки або пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, —
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб, громадян – суб'єктів господарської діяльності від п‘ятдесяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від п‘яти до десяти діб";
36) доповнити статтями 188-27 та 188-28 такого змісту:
«Стаття 188-27. Невиконання законних вимог посадових осіб органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України
Невиконання законних вимог посадових осіб органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України про усунення порушень нормативних актів щодо експлуатації машин та актів з охорони праці під час їх експлуатації або створення перешкод для діяльності цих органів -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від восьми до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 188-28. Невиконання законних вимог посадових осіб Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України
Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України щодо усунення порушень правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, -
тягне за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
    -290- 36) доповнити статтями 188-27 та 188-28 такого змісту::
«Стаття 188-27. Невиконання законних вимог посадових осіб органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України
Невиконання законних вимог посадових осіб органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України про усунення порушень нормативних актів щодо експлуатації машин та актів з охорони праці під час їх експлуатації або створення перешкод для діяльності цих органів -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від восьми до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку    
    -291- Стаття 188-28. Невиконання законних вимог посадових осіб Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України
Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України щодо усунення порушень правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, -
тягне за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Немає висновку    
    -292- частину четверту викласти в такій редакції:
"Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки або пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, —
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб, громадян – суб'єктів господарської діяльності від п‘ятдесяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від п‘яти до десяти діб";
 
Немає висновку    
    -293- 36) доповнити статтями 188-27 та 188-28 такого змісту::
«Стаття 188-27. Невиконання законних вимог посадових осіб органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України
Невиконання законних вимог посадових осіб органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України про усунення порушень нормативних актів щодо експлуатації машин та актів з охорони праці під час їх експлуатації або створення перешкод для діяльності цих органів -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від восьми до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Немає висновку    
    -294- Стаття 188-28. Невиконання законних вимог посадових осіб Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України
Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України щодо усунення порушень правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, -
тягне за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
Немає висновку    
137. 25) статтю 130 викласти в такій редакції:
 
-295- 37) у статті 221:
слово та цифри "статтями 121, 122, 122-1, 122-2, 123, 124, 130, 132" замінити словами та цифрами "частинами третьою та шостою статті 121, частинами третьою та четвертою статті 122, статтями 122-2, 122-4,122-5 частиною третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, частиною другою статті 127-1, статтею 130»;
після слів та цифр «частиною третьою статті 133» доповнити словами і цифрами «статтею 139, частиною четвертою статті 140" а після цифр «188-25» доповнити цифрами «188-27, 188-28»;
 
Немає висновку   37) у статті 221:
слово та цифри "статтями 121, 122, 122-1, 122-2, 123, 124, 130, 132" замінити словами та цифрами "частинами третьою та шостою статті 121, частинами третьою та четвертою статті 122, статтями 122-2, 122-4,122-5 частиною третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, частиною другою статті 127-1, статтею 130»;
після слів та цифр «частиною третьою статті 133» доповнити словами і цифрами «статтею 139, частиною четвертою статті 140" а після цифр «188-25» доповнити цифрами «188-27, 188-28»;
 
    -296- 37) у статті 221:
слово та цифри "статтями 121, 122, 122-1, 122-2, 123, 124, 130, 132" замінити словами та цифрами "частинами третьою та шостою статті 121, частинами третьою та четвертою статті 122, статтями 122-2, 122-4,122-5 частиною третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, частиною другою статті 127-1, статтею 130»;
після слів та цифр «частиною третьою статті 133» доповнити словами і цифрами «статтею 139, частиною четвертою статті 140" а після цифр «188-25» доповнити цифрами «188-27, 188-28»;
 
Немає висновку    
138. "Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції
 
-297- 38) у статті 222:
 
Немає висновку   38) у статті 222:
 
    -298- 38) у статті 222:
 
Немає висновку    
139. Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само ухилення осіб, які керують транспортними засобами, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -
 
-299- у частині першій:
після слів і цифр « (частина перша статті 44» доповнити словами і цифрами «статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів)», слова і цифри «статті 122-3, 124-1-128-1, частини перша і друга статті 129, стаття 132, частини перша, друга, четверта і п‘ята статті 133» замінити словами і цифрами «частини перша, друга, четверта і п‘ята статті 121, статті 121-1, 121-2 частини перша і друга статті 122, частини перша і друга статті 123 статті 124-1-126, частини перша, друга і третя статті 127, частина перша статті 127-1,статті 128-129, частини перша, друга та п‘ята статті 133, стаття 133-1";
слова і цифри «статті 137, 139, 140» замінити словами і цифрами «стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті»;
 
Немає висновку   у частині першій:
після слів і цифр « (частина перша статті 44» доповнити словами і цифрами «статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів)», слова і цифри «статті 122-3, 124-1-128-1, частини перша і друга статті 129, стаття 132, частини перша, друга, четверта і п‘ята статті 133» замінити словами і цифрами «частини перша, друга, четверта і п‘ята статті 121, статті 121-1, 121-2 частини перша і друга статті 122, частини перша і друга статті 123, статті 124-1-126, частини перша, друга і третя статті 127, частина перша статті 127-1,статті 128-129, частини перша, друга та п‘ята статті 133, стаття 133-1";
слова і цифри «статті 137, 139, 140» замінити словами і цифрами «стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті»;
 
    -300- у частині першій:
після слів і цифр « (частина перша статті 44» доповнити словами і цифрами «статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів)», слова і цифри «статті 122-3, 124-1-128-1, частини перша і друга статті 129, стаття 132, частини перша, друга, четверта і п‘ята статті 133» замінити словами і цифрами «частини перша, друга, четверта і п‘ята статті 121, статті 121-1, 121-2 частини перша і друга статті 122, частини перша і друга статті 123 статті 124-1-126, частини перша, друга і третя статті 127, частина перша статті 127-1,статті 128-129, частини перша, друга та п‘ята статті 133, стаття 133-1";
слова і цифри «статті 137, 139, 140» замінити словами і цифрами «стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті»;
 
Немає висновку    
140. тягне за собою накладення штрафу від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування двадцяти п'яти штрафних балів або позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на строк від одного до двох років, а на осіб, які не мають права керування транспортними засобами, -накладення штрафу від ста до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-301- пункти 2 і 3 частини другої викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   пункти 2 і 3 частини другої викласти в такій редакції:
 
    -302- пункти 2 і 3 частини другої викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
141. Повторне протягом року або особою, позбавленою права керування транспортними засобами, вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
 
-303- "2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80 і 81 ( в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), статтею 124-1, частинами другою і третьою статті 126, частиною третьою статті 127, частиною першою статті 127-1, статтями 128 - 129, статтею 132-1, частиною шостою статті 133-1, частинами першою, другою і третьою статті 140 цього Кодексу, - начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департаменту), командир або заступник командира окремого підрозділу Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, начальник відділу внутрішніх справ або особа, що виконує його обов'язки;
 
Немає висновку   "2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80 і 81 ( в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), статтею 124-1, частинами другою і третьою статті 126, частиною третьою статті 127, частиною першою статті 127-1, статтями 128 - 129, статтею 132-1, частиною шостою статті 133-1, частинами першою, другою і третьою статті 140 цього Кодексу, - начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департаменту), командир або заступник командира окремого підрозділу Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, начальник відділу внутрішніх справ або особа, що виконує його обов'язки;
 
    -304- "2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80 і 81 ( в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), статтею 124-1, частинами другою і третьою статті 126, частиною третьою статті 127, частиною першою статті 127-1, статтями 128 - 129, статтею 132-1, частиною шостою статті 133-1, частинами першою, другою і третьою статті 140 цього Кодексу, - начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департаменту), командир або заступник командира окремого підрозділу Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, начальник відділу внутрішніх справ або особа, що виконує його обов'язки;
 
Немає висновку    
142. тягне за собою позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів на строк від двох до трьох років, а на осіб, які не мають права керування транспортними засобами, - накладення штрафу від ста двадцяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-305- 3) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, четвертою і п‘ятою статті 121, статтями 121-1, 121-2, частинами першою і другою статті 122, частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною першою статті 126, частинами першою і другою статті 127, частинами третьою, восьмою і дев‘ятою статті 133-1 цього Кодексу, – працівники Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, які мають спеціальні звання";
 
Немає висновку   3) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, четвертою і п‘ятою статті 121, статтями 121-1, 121-2, частинами першою і другою статті 122, частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною першою статті 126, частинами першою і другою статті 127, частинами третьою, восьмою і дев‘ятою статті 133-1 цього Кодексу, – працівники Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, які мають спеціальні звання";
39) у статті 225:
у частині першій слова і цифри «частини третя і четверта статті 130, стаття 131» замінити словами і цифрами «частини п‘ята і шоста статті 130»;
у пункті 3 частини другої слова і цифри «частинами третьою і четвертою статті 130, статтею 131» замінити словами і цифрами «частинами п‘ятою і шостою статті 130»;
 
    -306- 39) у статті 225:
у частині першій слова і цифри «частини третя і четверта статті 130, стаття 131» замінити словами і цифрами «частини п‘ята і шоста статті 130»;
у пункті 3 частини другої слова і цифри «частинами третьою і четвертою статті 130, статтею 131» замінити словами і цифрами «частинами п‘ятою і шостою статті 130»;
 
Немає висновку    
    -307- 3) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, четвертою і п‘ятою статті 121, статтями 121-1, 121-2, частинами першою і другою статті 122, частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною першою статті 126, частинами першою і другою статті 127, частинами третьою, восьмою і дев‘ятою статті 133-1 цього Кодексу, – працівники Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, які мають спеціальні звання";
 
Немає висновку    
    -308- 39) у статті 225:
у частині першій слова і цифри «частини третя і четверта статті 130, стаття 131» замінити словами і цифрами «частини п‘ята і шоста статті 130»;
у пункті 3 частини другої слова і цифри «частинами третьою і четвертою статті 130, статтею 131» замінити словами і цифрами «частинами п‘ятою і шостою статті 130»;
 
Немає висновку    
143. Керування річковими або маломірними суднами судноводіями в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а так само передача керування судном особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, -
 
-309- 40) у частині першій статті 229 слово і цифри «статті 133-1» замінити словами і цифрами «частини перша, друга, четверта, п‘ята і сьома статті 133-1, стаття»;
 
Немає висновку   40) у частині першій статті 229 слово і цифри «статті 133-1» замінити словами і цифрами «частини перша, друга, четверта, п‘ята і сьома статті 133-1, стаття»;
 
    -310- 40) у частині першій статті 229 слово і цифри «статті 133-1» замінити словами і цифрами «частини перша, друга, четверта, п‘ята і сьома статті 133-1, стаття»;
 
Немає висновку    
144. тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування всіма видами плавучих засобів на строк від одного року до трьох років.
 
-311- 41) у статті 235-1:
у частині першій слова і цифри «частинами першою і другою статті 121, статтею 121-1, частинами першою, другою і третьою статті 122, статтею 122-3, частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною другою статті 132, частиною четвертою статті 133» замінити словами і цифрами «частинами першою, четвертою і п‘ятою статті 121, статтею 121-1, частинами першою і другою статті 122, частинами першою і другою статті 123, статтями 124-1-126, статтею 132-1»;
у частині п‘ятій слова «до відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України» замінити словами «до дисциплінарної відповідальності»;
 
Немає висновку   41) у статті 235-1:
у частині першій слова і цифри «частинами першою і другою статті 121, статтею 121-1, частинами першою, другою і третьою статті 122, статтею 122-3, частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною другою статті 132, частиною четвертою статті 133» замінити словами і цифрами «частинами першою, четвертою і п‘ятою статті 121, статтею 121-1, частинами першою і другою статті 122, частинами першою і другою статті 123, статтями 124-1-126, статтею 132-1»;
у частині п‘ятій слова «до відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України» замінити словами «до дисциплінарної відповідальності»;
 
    -312- 41) у статті 235-1:
у частині першій слова і цифри «частинами першою і другою статті 121, статтею 121-1, частинами першою, другою і третьою статті 122, статтею 122-3, частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною другою статті 132, частиною четвертою статті 133» замінити словами і цифрами «частинами першою, четвертою і п‘ятою статті 121, статтею 121-1, частинами першою і другою статті 122, частинами першою і другою статті 123, статтями 124-1-126, статтею 132-1»;
у частині п‘ятій слова «до відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України» замінити словами «до дисциплінарної відповідальності»;
 
Немає висновку    
145. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені особами, які не мають права керування плавучими засобами, -
 
-313- 42) у частині першій та пункті 1 частини другої статті 242-1 цифри і слова "80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм)" замінити цифрами і словами "80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів)";
 
Немає висновку   42) у частині першій та пункті 1 частини другої статті 242-1 цифри і слова "80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм)" замінити цифрами і словами "80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів)";
 
    -314- 42) у частині першій та пункті 1 частини другої статті 242-1 цифри і слова "80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм)" замінити цифрами і словами "80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів)";
 
Немає висновку    
146. тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-315- 43) статтю 244 викласти в такій редакції:
«Стаття 244. Органи Міністерства аграрної політики України
Органи Міністерства аграрної політики України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації (стаття 108).
Від імені органів Міністерства аграрної політики розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Державної інспекції по нагляду за технічним станом машин та обладнання Міністерства аграрної політики України та його заступники, начальники інспекцій державного технічного нагляду Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій та їх заступники або уповноважені ними посадові особи»;
 
Немає висновку   43) статтю 244 викласти в такій редакції:
«Стаття 244. Органи Міністерства аграрної політики України
Органи Міністерства аграрної політики України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації (стаття 108).
Від імені органів Міністерства аграрної політики розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Державної інспекції по нагляду за технічним станом машин та обладнання Міністерства аграрної політики України та його заступники, начальники інспекцій державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій та їх заступники або уповноважені ними посадові особи»;
44) друге речення статті 251 після слів "технічних приладів" доповнити словами "та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото – і кінозйомки, відеозапису";
45) частину другу статті 254 викласти в такій редакції:
«Протокол не складається у випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу»;
 
    -316- 44) друге речення статті 251 після слів "технічних приладів" доповнити словами "та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото – і кінозйомки, відеозапису";
 
Немає висновку    
    -317- Мойсик В.Р.
Частину другу статті 254 необхідно викласти в новій редакції:
«протокол не складається у випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу», у зв‘язку із запровадженням фіксації порушень камери відеозйомки.
 
Враховано    
    -318- 43) статтю 244 викласти в такій редакції:
«Стаття 244. Органи Міністерства аграрної політики України
Органи Міністерства аграрної політики України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації (стаття 108).
Від імені органів Міністерства аграрної політики розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Державної інспекції по нагляду за технічним станом машин та обладнання Міністерства аграрної політики України та його заступники, начальники інспекцій державного технічного нагляду Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій та їх заступники або уповноважені ними посадові особи»;
 
Немає висновку    
    -319- 44) друге речення статті 251 після слів "технічних приладів" доповнити словами "та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото – і кінозйомки, відеозапису";
 
Немає висновку    
    -320- Мойсик В.Р.
Частину другу статті 254 необхідно викласти в новій редакції:
«протокол не складається у випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу», у зв‘язку із запровадженням фіксації порушень камери відеозйомки.
 
Враховано    
147. 26) статтю 132 викласти в такій редакції:
 
-321- 45)у статті 255:
 
Немає висновку   46)у статті 255:
 
    -322- 45)у статті 255:
 
Немає висновку    
148. "Стаття 132. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами
 
-323- у частині першій:
 
Немає висновку   у частині першій:
 
    -324- у частині першій:
 
Немає висновку    
149. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами -
 
-325- в абзаці другому пункту 1 слово і цифри «статті 121, 122, 122-1, 122-2, 123, 124, 130, 132» замінити словами і цифрами «частини третя і шоста статті 121, частини третя і четверта статті 122, стаття 122-2, частина третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, стаття 130», після слів і цифр»«стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті)» доповнити словами і цифрами «стаття 139, частина четверта статті 140», а після цифр «186-5-188» доповнити цифрами «188-28»;
у пункті 3 та в абзаці другому пункту 9 цифри "132" виключити;
у пункті 11 слово та цифри « (стаття 212-3)» замінити словами та цифрами « (частина друга статті 127-1, стаття 212-3)»;
 
Немає висновку   в абзаці другому пункту 1 слово і цифри «статті 121, 122, 122-1, 122-2, 123, 124, 130, 132» замінити словами і цифрами «частини третя і шоста статті 121, частини третя і четверта статті 122, стаття 122-2, частина третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, стаття 130», після слів і цифр»«стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті)» доповнити словами і цифрами «стаття 139, частина четверта статті 140», а після цифр «186-5-188» доповнити цифрами «188-28»;
у пункті 3 та в абзаці другому пункту 9 цифри "132" виключити;
у пункті 11 слово та цифри « (стаття 212-3)» замінити словами та цифрами « (частина друга статті 127-1, стаття 212-3)»;
 
    -326- в абзаці другому пункту 1 слово і цифри «статті 121, 122, 122-1, 122-2, 123, 124, 130, 132» замінити словами і цифрами «частини третя і шоста статті 121, частини третя і четверта статті 122, стаття 122-2, частина третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, стаття 130», після слів і цифр»«стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті)» доповнити словами і цифрами «стаття 139, частина четверта статті 140», а після цифр «186-5-188» доповнити цифрами «188-28»;
у пункті 3 та в абзаці другому пункту 9 цифри "132" виключити;
у пункті 11 слово та цифри « (стаття 212-3)» замінити словами та цифрами « (частина друга статті 127-1, стаття 212-3)»;
 
Немає висновку    
150. тягне за собою накладення на водіїв штрафу від чотирьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та нарахування шести штрафних балів, а на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, і фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності - від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-327- у частині другій:
 
Немає висновку   у частині другій:
у пункті 2 цифри і слова "121 – 128, частини перша і друга статті 129, частини перша і друга статті 130, статті 139, 140" виключити;
у пункті 3 слова і цифри «частини перша і друга статті 131» виключити;
у пункті 11 слова і цифри «частина перша статті 132» виключити;
пункт 12 виключити;
47) у статті 256:
у частині першій слова «особу порушника» замінити словами «особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у випадку її виявлення)», а слова «пояснення порушника» – словами «пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності»;
у частині другій слова «особою яка вчинила адміністративне правопорушення» замінити словами «особою, яка притягається до адміністративної відповідальності»;
 
    -328- у пункті 2 цифри і слова "121 – 128, частини перша і друга статті 129, частини перша і друга статті 130, статті 139, 140" виключити;
у пункті 3 слова і цифри «частини перша і друга статті 131» виключити;
у пункті 11 слова і цифри «частина перша статті 132» виключити;
пункт 12 виключити;
 
Немає висновку    
    -329- 46) у статті 256:
у частині першій слова «особу порушника» замінити словами «особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у випадку її виявлення)», а слова «пояснення порушника» – словами «пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності»;
 
Немає висновку    
    -330- у частині другій слова «особою яка вчинила адміністративне правопорушення» замінити словами «особою, яка притягається до адміністративної відповідальності»;
 
Немає висновку    
    -331- у частині другій:
 
Немає висновку    
    -332- у пункті 2 цифри і слова "121 – 128, частини перша і друга статті 129, частини перша і друга статті 130, статті 139, 140" виключити;
у пункті 3 слова і цифри «частини перша і друга статті 131» виключити;
у пункті 11 слова і цифри «частина перша статті 132» виключити;
пункт 12 виключити;
 
Немає висновку    
    -333- 46) у статті 256:
у частині першій слова «особу порушника» замінити словами «особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у випадку її виявлення)», а слова «пояснення порушника» – словами «пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності»;
 
Немає висновку    
    -334- у частині другій слова «особою яка вчинила адміністративне правопорушення» замінити словами «особою, яка притягається до адміністративної відповідальності»;
 
Немає висновку    
151. 27) частину четверту статті 133 виключити;
 
-335- у частині третій слова «відмовлення особи, яка вчинила правопорушення» замінити словами «відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності», а слова «Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення» – словами «Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності»;
 
Немає висновку   у частині третій слова «відмовлення особи, яка вчинила правопорушення» замінити словами «відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності», а слова «Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення» – словами «Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності»;
у частині четвертій слово «порушникові» замінити словами «особі, яка притягається до адміністративної відповідальності»;
 
    -336- у частині четвертій слово «порушникові» замінити словами «особі, яка притягається до адміністративної відповідальності»;
 
Немає висновку    
    -337- у частині третій слова «відмовлення особи, яка вчинила правопорушення» замінити словами «відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності», а слова «Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення» – словами «Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності»;
 
Немає висновку    
    -338- у частині четвертій слово «порушникові» замінити словами «особі, яка притягається до адміністративної відповідальності»;
 
Немає висновку    
152. 28) статтю 139 викласти в такій редакції:
 
-339- 47) у статті 258:
у частині першій слова і цифри «частинами третьою, четвертою і п‘ятою статті 133-1» виключити;
 
Немає висновку   48) у статті 258:
у частині першій слова і цифри «частинами третьою, четвертою і п‘ятою статті 133-1» виключити;
 
    -340- 47) у статті 258:
у частині першій слова і цифри «частинами третьою, четвертою і п‘ятою статті 133-1» виключити;
 
Немає висновку    
153. "Стаття 139. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення
 
-341- частину третю замінити чотирма новими частинами такого змісту:
«У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, уповноваженими органами (посадовими особами) на місці вчинення правопорушення виноситься постанова по справі про адміністративне правопорушення, відповідно до вимог статті 283 цього Кодексу.
Якщо під час складання постанови по справі про адміністративне правопорушення, особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа зобов’язані скласти протокол про адміністративне правопорушення, відповідно до вимог статті 256 цього Кодексу. Цей протокол є додатком до постанови по справі про адміністративне правопорушення.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення та протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складаються у двох екземплярах, один з яких вручається особі.
 
Немає висновку   частину третю замінити чотирма новими частинами такого змісту:
«У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, уповноваженими органами (посадовими особами) на місці вчинення правопорушення виноситься постанова по справі про адміністративне правопорушення, відповідно до вимог статті 283 цього Кодексу.
Якщо під час складання постанови по справі про адміністративне правопорушення, особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа зобов’язана скласти протокол про адміністративне правопорушення, відповідно до вимог статті 256 цього Кодексу. Цей протокол є додатком до постанови по справі про адміністративне правопорушення.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення та протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складаються у двох екземплярах, один з яких вручається особі.
 
    -342- частину третю замінити чотирма новими частинами такого змісту:
«У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, уповноваженими органами (посадовими особами) на місці вчинення правопорушення виноситься постанова по справі про адміністративне правопорушення, відповідно до вимог статті 283 цього Кодексу.
Якщо під час складання постанови по справі про адміністративне правопорушення, особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа зобов’язані скласти протокол про адміністративне правопорушення, відповідно до вимог статті 256 цього Кодексу. Цей протокол є додатком до постанови по справі про адміністративне правопорушення.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення та протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складаються у двох екземплярах, один з яких вручається особі.
 
Немає висновку    
154. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів, трамвайних колій, технічних засобів регулювання дорожнього руху, самовільне знімання, закриття чи встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для дорожнього руху, в тому числі забруднення дорожнього покриття, або невжиття необхідних заходів до їх усунення та попередження інших учасників руху про небезпеку, що виникла, або невжиття уповноваженими посадовими особами, відповідальними за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності заходів до заборони руху підвідомчих технологічних транспортних засобів, сільськогосподарської техніки і машин на гусеничному ходу автомобільними дорогами і вулицями, покриття яких може бути пошкоджене, -
 
-343- У разі виявлення адміністративного правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованого за допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото – і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото-і кінозйомки, відеозапису, протокол про адміністративне правопорушення не складається, а постанова у справі про адміністративне правопорушення виноситься без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Копії постанови у справі про адміністративне правопорушення та матеріалів, зафіксованих за допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото – і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото-і кінозйомки, відеозапису, надсилаються особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, протягом трьох днів з дня винесення вказаної постанови»;
 
Немає висновку   У разі виявлення адміністративного правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованого за допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото – і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото-і кінозйомки, відеозапису, протокол про адміністративне правопорушення не складається, а постанова у справі про адміністративне правопорушення виноситься без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Копії постанови у справі про адміністративне правопорушення та матеріалів, зафіксованих за допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото – і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото-і кінозйомки, відеозапису, надсилаються особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, протягом трьох днів з дня винесення вказаної постанови»;
 
    -344- У разі виявлення адміністративного правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованого за допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото – і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото-і кінозйомки, відеозапису, протокол про адміністративне правопорушення не складається, а постанова у справі про адміністративне правопорушення виноситься без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Копії постанови у справі про адміністративне правопорушення та матеріалів, зафіксованих за допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото – і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото-і кінозйомки, відеозапису, надсилаються особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, протягом трьох днів з дня винесення вказаної постанови»;
 
Немає висновку    
155. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від чотирьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, і фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності - від семи до дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-345- 48) назву глави 20 викласти в такій редакції:
«Глава 20
Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративне правопорушення»;
 
Немає висновку   49) назву глави 20 викласти в такій редакції:
«Глава 20
Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративне правопорушення»;
 
    -346- 48) назву глави 20 викласти в такій редакції:
«Глава 20
Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративне правопорушення»;
 
Немає висновку    
156. Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів чи іншого майна, -
 
-347- 49) у статті 260:
частину першу доповнити словами «в тому числі посвідчення водія, талону про проходження державного технічного огляду, ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції»;
частину другу після слів «вилучення речей та документів» доповнити словами «в тому числі посвідчення водія, талону про проходження державного технічного огляду, ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння, а також щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції»;
 
Немає висновку   50) у статті 260:
частину першу доповнити словами «в тому числі посвідчення водія, талону про проходження державного технічного огляду, ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції»;
частину другу після слів «вилучення речей та документів» доповнити словами «в тому числі посвідчення водія, талону про проходження державного технічного огляду, ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння, а також щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції»;
 
    -348- 49) у статті 260:
частину першу доповнити словами «в тому числі посвідчення водія, талону про проходження державного технічного огляду, ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції»;
частину другу після слів «вилучення речей та документів» доповнити словами «в тому числі посвідчення водія, талону про проходження державного технічного огляду, ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння, а також щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції»;
 
Немає висновку    
157. тягнуть за собою накладення на громадян штрафу від шести до дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, і фізичних осіб - суб’єктів господарської діяльності - від дев’яти до одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-349- Мойсик В.Р.
Необхідно доповнити статтю 260 частиною третьою такого змісту:
«Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним застосуванням заходів забезпечення провадження в вправах про адміністративні правопорушення, проводиться в порядку, встановленому законом».
 
Враховано   доповнити частиною третьою такого змісту:
«Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним застосуванням заходів забезпечення провадження в вправах про адміністративні правопорушення, проводиться в порядку, встановленому законом»;
 
    -350- Мойсик В.Р.
Необхідно доповнити статтю 260 частиною третьою такого змісту:
«Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним застосуванням заходів забезпечення провадження в вправах про адміністративні правопорушення, проводиться в порядку, встановленому законом».
 
Враховано    
158. Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людей, -
 
-351- 50) частину четверту статті 265 виключити;
 
Немає висновку   51) частину четверту статті 265 виключити;
 
    -352- 50) частину четверту статті 265 виключити;
 
Немає висновку    
159. тягнуть за собою накладення на громадян штрафу від дев’яти до одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, і фізичних осіб - суб’єктів господарської діяльності - від тринадцяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-353- 51) доповнити статтями 265-1, 265-2 та 265-3такого змісту:
 
Немає висновку   52) доповнити статтями 265-1, 265-2 та 265-3такого змісту:
 
    -354- 51) доповнити статтями 265-1, 265-2 та 265-3такого змісту:
 
Немає висновку    
160. 29) у статті 140:
 
-355- "Стаття 265-1. Тимчасове вилучення посвідчення водія
У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, за яке, відповідно до цього Кодексу, може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами, працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає посвідчення водія до набранням законної сили постанови у справі про адміністративне правопорушення, але не більше ніж на три місяці з моменту такого вилучення, і видає тимчасовий дозвіл на право керування транспортними засобами. Про тимчасове вилучення посвідчення водія робиться запис у протоколі про адміністративне правопорушення.
Після закінчення трьохмісячного строку тимчасового вилучення посвідчення водія, у випадках, коли судом не прийнято рішення щодо позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо справа про адміністративне правопорушення не розглянута у встановлений законом строк, особа має право звернутися за отриманням вилученого документу. Таке звернення особи є обов’язковим для його виконання незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення
За подання такого звернення та повернення особі тимчасово вилученого посвідчення водія не може стягуватися плата.
Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Немає висновку   «Стаття 265-1. Тимчасове вилучення посвідчення водія
У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, за яке, відповідно до цього Кодексу, може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами, працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає посвідчення водія до набранням законної сили постанови у справі про адміністративне правопорушення, але не більше ніж на три місяці з моменту такого вилучення, і видає тимчасовий дозвіл на право керування транспортними засобами. Про тимчасове вилучення посвідчення водія робиться запис у протоколі про адміністративне правопорушення.
Після закінчення трьохмісячного строку тимчасового вилучення посвідчення водія, у випадках, коли судом не прийнято рішення щодо позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо справа про адміністративне правопорушення не розглянута у встановлений законом строк, особа має право звернутися за отриманням вилученого документа. Таке звернення особи є обов’язковим для його виконання незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення
За подання такого звернення та повернення особі тимчасово вилученого посвідчення водія не може стягуватися плата.
Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -356- "Стаття 265-1. Тимчасове вилучення посвідчення водія
У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, за яке, відповідно до цього Кодексу, може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами, працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає посвідчення водія до набранням законної сили постанови у справі про адміністративне правопорушення, але не більше ніж на три місяці з моменту такого вилучення, і видає тимчасовий дозвіл на право керування транспортними засобами. Про тимчасове вилучення посвідчення водія робиться запис у протоколі про адміністративне правопорушення.
Після закінчення трьохмісячного строку тимчасового вилучення посвідчення водія, у випадках, коли судом не прийнято рішення щодо позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо справа про адміністративне правопорушення не розглянута у встановлений законом строк, особа має право звернутися за отриманням вилученого документу. Таке звернення особи є обов’язковим для його виконання незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення
За подання такого звернення та повернення особі тимчасово вилученого посвідчення водія не може стягуватися плата.
Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Немає висновку    
161. у назві статті слова "шляхів" та "дорогах" замінити відповідно словами "автомобільних доріг і вулиць" та "автомобільних дорогах і вулицях";
 
-357- Стаття 265-2. Тимчасове затримання транспортних засобів
У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, п‘ятою і шостою статті 121, статтями 121-1, 126, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130, статтями 132-1, 206-1 цього Кодексу, працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування або доставляє його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, в тому числі за допомогою спеціального автомобіля – евакуатора. Про тимчасове затримання робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.
Після тимчасового затримання транспортного засобу працівник Державної автомобільної інспекції зобов’язаний надати особі можливість повідомити про тимчасове затримання транспортного засобу та своє місцезнаходження іншу особу за власним вибором і вжити заходів до повернення автомобіля до місця постійної дислокації, а також забороняє експлуатацію транспортного засобу до усунення несправностей, виявлених у процесі його огляду.
Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не більше трьох днів з моменту такого затримання.
Після закінчення трьохденного строку тимчасового затримання транспортного засобу, особа має право звернутися за отриманням тимчасово затриманого транспортного засобу. Таке звернення особи є обов’язковим для його виконання незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення.
За подання такого звернення та повернення особі тимчасово затриманого транспортного засобу не може стягуватися плата.
Порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках та стоянках визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Немає висновку   Стаття 265-2. Тимчасове затримання транспортних засобів
У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, п‘ятою і шостою статті 121, статтями 121-1, 126, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130, статтями 132-1, 206-1 цього Кодексу, працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування або доставляє його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку (коли розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху), в тому числі за допомогою спеціального автомобіля – евакуатора. Про тимчасове затримання робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.
Після тимчасового затримання транспортного засобу працівник Державної автомобільної інспекції зобов’язаний надати особі можливість повідомити про тимчасове затримання транспортного засобу та своє місцезнаходження іншу особу за власним вибором і вжити заходів до повернення автомобіля до місця постійної дислокації, а також забороняє експлуатацію транспортного засобу до усунення несправностей, виявлених у процесі його огляду.
Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не більше трьох днів з моменту такого затримання.
Після закінчення трьохденного строку тимчасового затримання транспортного засобу, особа має право звернутися за отриманням тимчасово затриманого транспортного засобу. Таке звернення особи є обов’язковим для його виконання незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення.
За подання такого звернення та повернення особі тимчасово затриманого транспортного засобу не може стягуватися плата.
Порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках та стоянках визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -358- Олійник С.В.
Частину першу статті 265-2 після слів «майданчик чи стоянку» необхідно доповнити словами «коли розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху».
 
Враховано в частині першій.   
    -359- Стаття 265-2. Тимчасове затримання транспортних засобів
У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, п‘ятою і шостою статті 121, статтями 121-1, 126, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130, статтями 132-1, 206-1 цього Кодексу, працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування або доставляє його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, в тому числі за допомогою спеціального автомобіля – евакуатора. Про тимчасове затримання робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.
Після тимчасового затримання транспортного засобу працівник Державної автомобільної інспекції зобов’язаний надати особі можливість повідомити про тимчасове затримання транспортного засобу та своє місцезнаходження іншу особу за власним вибором і вжити заходів до повернення автомобіля до місця постійної дислокації, а також забороняє експлуатацію транспортного засобу до усунення несправностей, виявлених у процесі його огляду.
Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не більше трьох днів з моменту такого затримання.
Після закінчення трьохденного строку тимчасового затримання транспортного засобу, особа має право звернутися за отриманням тимчасово затриманого транспортного засобу. Таке звернення особи є обов’язковим для його виконання незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення.
За подання такого звернення та повернення особі тимчасово затриманого транспортного засобу не може стягуватися плата.
Порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках та стоянках визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Немає висновку    
    -360- Олійник С.В.
Частину першу статті 265-2 після слів «майданчик чи стоянку» необхідно доповнити словами «коли розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху».
 
Враховано в частині першій.   
162. у частині першій:
 
-361- Стаття 265-3. Тимчасове вилучення талону про проходження державного технічного огляду або ліцензійної картки на транспортний засіб
У разі експлуатації транспортного засобу, що має несправності гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) або не укомплектованого відповідно до призначення чи з іншими технічними несправностями, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнаного з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або такого, що своєчасно не пройшов державного технічного огляду – працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає талон про проходження державного технічного огляду.
У разі експлуатації транспортного засобу під час надання послуг з перевезення пасажирів або вантажів без відміток у дорожньому листі про проходження щозмінного передрейсового медичного огляду та перевірку технічного стану транспортного засобу, без посвідчення водія відповідної категорії, а також направлення в рейс одного водія при здійсненні пасажирських перевезень на автобусний маршрут протяжністю понад 500 км., працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає ліцензійну картку на транспортний засіб.
Про тимчасове вилучення талону про проходження державного технічного огляду або ліцензійної картки на транспортний засіб складається відповідний акт. Порядок тимчасового вилучення талону про проходження державного технічного огляду або ліцензійної картки на транспортний засіб визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
Немає висновку   Стаття 265-3. Тимчасове вилучення талону про проходження державного технічного огляду або ліцензійної картки на транспортний засіб
У разі експлуатації транспортного засобу, що має несправності гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) або не укомплектованого відповідно до призначення чи з іншими технічними несправностями, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнаного з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або такого, що своєчасно не пройшов державного технічного огляду – працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає талон про проходження державного технічного огляду.
У разі експлуатації транспортного засобу під час надання послуг з перевезення пасажирів або вантажів без відміток у дорожньому листі про проходження щозмінного передрейсового медичного огляду та перевірку технічного стану транспортного засобу, без посвідчення водія відповідної категорії, а також направлення в рейс одного водія при здійсненні пасажирських перевезень на автобусний маршрут протяжністю понад 500 км., працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає ліцензійну картку на транспортний засіб.
Про тимчасове вилучення талону про проходження державного технічного огляду або ліцензійної картки на транспортний засіб складається відповідний акт. Порядок тимчасового вилучення талону про проходження державного технічного огляду або ліцензійної картки на транспортний засіб визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
    -362- Стаття 265-3. Тимчасове вилучення талону про проходження державного технічного огляду або ліцензійної картки на транспортний засіб
У разі експлуатації транспортного засобу, що має несправності гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) або не укомплектованого відповідно до призначення чи з іншими технічними несправностями, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнаного з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або такого, що своєчасно не пройшов державного технічного огляду – працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає талон про проходження державного технічного огляду.
У разі експлуатації транспортного засобу під час надання послуг з перевезення пасажирів або вантажів без відміток у дорожньому листі про проходження щозмінного передрейсового медичного огляду та перевірку технічного стану транспортного засобу, без посвідчення водія відповідної категорії, а також направлення в рейс одного водія при здійсненні пасажирських перевезень на автобусний маршрут протяжністю понад 500 км., працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає ліцензійну картку на транспортний засіб.
Про тимчасове вилучення талону про проходження державного технічного огляду або ліцензійної картки на транспортний засіб складається відповідний акт. Порядок тимчасового вилучення талону про проходження державного технічного огляду або ліцензійної картки на транспортний засіб визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
Немає висновку    
163. в абзаці першому слова "шляхів" та "шляхових споруд" замінити відповідно словами "автомобільних доріг і вулиць" та "дорожніх споруд";
 
-363- 52) статтю 266 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   53) статтю 266 викласти в такій редакції:
 
    -364- 52) статтю 266 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
164. в абзаці другому слова "від одного до чотирьох" замінити словами "від шести до восьми";
 
-365- "Стаття 266. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
 
Немає висновку   "Стаття 266. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
 
    -366- "Стаття 266. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
 
Немає висновку    
165. частину другу викласти в такій редакції:
 
-367- Особи, які керують транспортними засобами, річковими або маломірними суднами і щодо яких є підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, підлягають відстороненню від керування цими транспортними засобами, річковими або маломірними суднами та оглядові на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.
 
Немає висновку   Особи, які керують транспортними засобами, річковими або маломірними суднами і щодо яких є підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, підлягають відстороненню від керування цими транспортними засобами, річковими або маломірними суднами та оглядові на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.
 
    -368- Особи, які керують транспортними засобами, річковими або маломірними суднами і щодо яких є підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, підлягають відстороненню від керування цими транспортними засобами, річковими або маломірними суднами та оглядові на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.
 
Немає висновку    
166. "Порушення посадовими особами, фізичними особами визначеного законодавством порядку погодження (інформування) з Державною автомобільною інспекцією: встановлення рекламоносіїв, технічних засобів організації дорожнього руху, проведення будь-яких робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах; розроблення проектної документації на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та об’єктів дорожнього сервісу; здійснення пасажирських перевезень за встановленими маршрутами руху транспортних засобів загального користування -
 
-369- Огляд водія (судноводія) на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, проводиться з використанням спеціальних технічних засобів працівником міліції в присутності двох свідків.
 
Немає висновку   Огляд водія (судноводія) на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, проводиться з використанням спеціальних технічних засобів працівником міліції в присутності двох свідків.
 
    -370- Огляд водія (судноводія) на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, проводиться з використанням спеціальних технічних засобів працівником міліції в присутності двох свідків.
 
Немає висновку    
167. тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб і фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності - від чотирьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-371- У разі незгоди водія (судноводія) на проведення огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції працівником міліції з використанням спеціальних технічних засобів або в разі незгоди з його результатами огляд проводиться в закладах охорони здоров’я. Перелік закладів охорони здоров’я, яким надається право проведення огляду особи на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, затверджується управліннями охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. Проведення огляду осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, в інших закладах забороняється.
 
Немає висновку   У разі незгоди водія (судноводія) на проведення огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції працівником міліції з використанням спеціальних технічних засобів або в разі незгоди з його результатами огляд проводиться в закладах охорони здоров’я. Перелік закладів охорони здоров’я, яким надається право проведення огляду особи на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, затверджується управліннями охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. Проведення огляду осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, в інших закладах забороняється.
 
    -372- У разі незгоди водія (судноводія) на проведення огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції працівником міліції з використанням спеціальних технічних засобів або в разі незгоди з його результатами огляд проводиться в закладах охорони здоров’я. Перелік закладів охорони здоров’я, яким надається право проведення огляду особи на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, затверджується управліннями охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. Проведення огляду осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, в інших закладах забороняється.
 
Немає висновку    
168. у частині третій:
 
-373- Огляд осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції здійснюється в закладах охорони здоров‘я, не пізніше двох годин з моменту встановлення підстав для його здійснення. Огляд у закладі охорони здоров’я та складення висновку за результатами огляду проводиться в присутності працівника міліції. Кожний випадок огляду осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, у закладі охорони здоров’я реєструється в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.
 
Немає висновку   Огляд осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції здійснюється в закладах охорони здоров‘я, не пізніше двох годин з моменту встановлення підстав для його здійснення. Огляд у закладі охорони здоров’я та складення висновку за результатами огляду проводиться в присутності працівника міліції. Кожний випадок огляду осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, у закладі охорони здоров’я реєструється в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.
 
    -374- Огляд осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції здійснюється в закладах охорони здоров‘я, не пізніше двох годин з моменту встановлення підстав для його здійснення. Огляд у закладі охорони здоров’я та складення висновку за результатами огляду проводиться в присутності працівника міліції. Кожний випадок огляду осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, у закладі охорони здоров’я реєструється в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.
 
Немає висновку    
169. в абзаці першому слова "на дорогах" та "дороги" замінити відповідно словами "автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах" та "автомобільної дороги, вулиці, залізничного переїзду";
 
-375- Огляд особи на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, проведений з порушенням вимог цієї статті, вважається недійсним.
 
Немає висновку   Огляд особи на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, проведений з порушенням вимог цієї статті, вважається недійсним.
 
    -376- Огляд особи на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, проведений з порушенням вимог цієї статті, вважається недійсним.
 
Немає висновку    
170. в абзаці другому слова "від одного до трьох" і "від двох до чотирьох" замінити відповідно словами "від семи до дев’яти" і "від чотирнадцяти до шістнадцяти";
 
-377- Направлення зазначеної особи для огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду здійснюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Немає висновку   Направлення зазначеної особи для огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду здійснюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
У разі відсторонення особи від керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном можливість керування цим транспортним засобом, річковим або маломірним судном надається уповноваженій нею особі, яка має посвідчення водія (судноводія) відповідної категорії та може бути допущена до керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном";
 
    -378- У разі відсторонення особи від керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном можливість керування цим транспортним засобом, річковим або маломірним судном надається уповноваженій нею особі, яка має посвідчення водія (судноводія) відповідної категорії та може бути допущена до керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном";
 
Немає висновку    
    -379- Направлення зазначеної особи для огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду здійснюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Немає висновку    
    -380- У разі відсторонення особи від керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном можливість керування цим транспортним засобом, річковим або маломірним судном надається уповноваженій нею особі, яка має посвідчення водія (судноводія) відповідної категорії та може бути допущена до керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном";
 
Немає висновку    
171. абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
-381- 53) у статті 267:
назву викласти в такій редакції: «Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення»
 
Немає висновку   54) у статті 267:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення»
 
    -382- 53) у статті 267:
назву викласти в такій редакції: «Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення»
 
Немає висновку    
172. "тягне за собою накладення на громадян штрафу від шести до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб і фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності - від дев’яти до одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-383- після слів «речей та документів» доповнити словами «в тому числі посвідчення водія, талону про проходження державного технічного огляду, ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції»;
 
Немає висновку   після слів «речей та документів» доповнити словами «в тому числі посвідчення водія, талону про проходження державного технічного огляду, ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції»;
 
    -384- після слів «речей та документів» доповнити словами «в тому числі посвідчення водія, талону про проходження державного технічного огляду, ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції»;
 
Немає висновку    
173. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-385- Мойсик В.Р.
Необхідно доповнити статтю 267 частиною другою такого змісту:
«Оскарження чи опротестування заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення не зупиняє їх виконання.»
 
Враховано   доповнити частиною другою такого змісту:
«Оскарження чи опротестування заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення не зупиняє їх виконання.»;
 
    -386- Мойсик В.Р.
Необхідно доповнити статтю 267 частиною другою такого змісту:
«Оскарження чи опротестування заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення не зупиняє їх виконання.»
 
Враховано    
174. "Порушення, передбачені частиною першою, другою, третьою чи четвертою цієї статті, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей, -
 
-387- 54) у частині другій статті 276 слова і цифри «статтями 128-129, частинами першою і другою статті 130, статтею 132, частиною четвертою статті 133» замінити словами і цифрами «127-1-129, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130»;
 
Немає висновку   55) у частині другій статті 276 слова і цифри «статтями 128-129, частинами першою і другою статті 130, статтею 132, частиною четвертою статті 133» замінити словами і цифрами «127-1-129, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130»;
 
    -388- 54) у частині другій статті 276 слова і цифри «статтями 128-129, частинами першою і другою статті 130, статтею 132, частиною четвертою статті 133» замінити словами і цифрами «127-1-129, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130»;
 
Немає висновку    
175. тягнуть за собою накладення на громадян штрафу від дев’яти до одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб і фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності - від тринадцяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-389- 55) у частині другій статті 283 слово «викладення» замінити словом «опис»;
 
Немає висновку   56) у частині другій статті 283 слово «викладення» замінити словом «опис»;
57) статтю 285 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«У випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу, копія постанови уповноваженої посадової особи в справі про адміністративне правопорушення вручається особі, щодо якої її винесено, на місці вчинення правопорушення».
У зв‘язку з цим частину п‘яту вважати частиною шостою.
58) статтю 286 виключити;
 
    -390- 56) статтю 285 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«У випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу, копія постанови уповноваженої посадової особи в справі про адміністративне правопорушення вручається особі, щодо якої її винесено, на місці вчинення правопорушення».
У зв‘язку з цим частину п‘яту вважати частиною шостою.
 
Немає висновку    
    -391- 57) статтю 286 виключити;
 
Немає висновку    
    -392- 55) у частині другій статті 283 слово «викладення» замінити словом «опис»;
 
Немає висновку    
    -393- 56) статтю 285 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«У випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу, копія постанови уповноваженої посадової особи в справі про адміністративне правопорушення вручається особі, щодо якої її винесено, на місці вчинення правопорушення».
У зв‘язку з цим частину п‘яту вважати частиною шостою.
 
Немає висновку    
    -394- 57) статтю 286 виключити;
 
Немає висновку    
176. 30) у статті 221 слово та цифри "статтями 121, 122, 122-1, 122-2, 123, 124, 130, 132, частиною третьою статті 133" замінити словами і цифрами "частиною четвертою статті 122, статтею 122-3, частиною третьою статті 123, частинами першою та другою статті 124, статтею 125-1, частиною третьою статті 128-1, статтею 130, частиною третьою статті 133, частиною третьою статті 139, частиною п'ятою статті 140";
 
-395- 58) частину другу статті 287 викласти в такій редакції:
«Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржена в порядку, визначеному цим Кодексом»;
 
Немає висновку   59) частину другу статті 287 викласти в такій редакції:
«Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржена в порядку, визначеному цим Кодексом»;
 
    -396- 58) частину другу статті 287 викласти в такій редакції:
«Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржена в порядку, визначеному цим Кодексом»;
 
Немає висновку    
177. 31) у статті 222:
 
-397- 59) у статті 288:
у пунктах 1-3 частини першої слова «рішення якого є остаточним» замінити словами «в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом» ;
 
Немає висновку   60) у статті 288:
у пунктах 1-3 частини першої слова «рішення якого є остаточним» замінити словами «в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом» ;
 
    -398- 59) у статті 288:
у пунктах 1-3 частини першої слова «рішення якого є остаточним» замінити словами «в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом» ;
 
Немає висновку    
178. у частині першій:
 
-399- 60) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«Постанову уповноваженого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено за протестом прокурора керівником відповідного органу, а також незалежно від наявності протесту прокурора – керівником вищестоящого органу»;
У зв‘язку з цим частину четверту вважати частиною п‘ятою.
 
Немає висновку   після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«Постанову уповноваженого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено за протестом прокурора керівником відповідного органу, а також незалежно від наявності протесту прокурора – керівником вищестоящого органу»;
У зв‘язку з цим частину четверту вважати частиною п‘ятою.
 
    -400- 60) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«Постанову уповноваженого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено за протестом прокурора керівником відповідного органу, а також незалежно від наявності протесту прокурора – керівником вищестоящого органу»;
У зв‘язку з цим частину четверту вважати частиною п‘ятою.
 
Немає висновку    
179. доповнити частину після слів і цифр "частина перша статті 44" цифрами і словами "80 і 81 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм)";
 
-401- Мойсик В.Р.
У зв‘язку із запровадженням процедури оскарження статтю 290 необхідно доповнити словами «протягом десяти днів з дня винесення постанови».
 
Враховано   61) статтю 290 доповнити словами «протягом десяти днів з дня винесення постанови»;
 
    -402- Мойсик В.Р.
У зв‘язку із запровадженням процедури оскарження статтю 290 необхідно доповнити словами «протягом десяти днів з дня винесення постанови».
 
Враховано    
180. слова та цифри "статті 122-3, 124-1 - 128-1, частини перша і друга статті 129, стаття 132, частини перша, друга, четверта і п’ята статті 133" замінити словами та цифрами "статті 121, 121-1, 121-2, частини перша, друга та третя статті 122, статті 122-1, 122-2, частини перша та друга статті 123, частина третя статті 124, статті 124-1, 125, 126, 127, 128, частини перша, друга та четверта статті 128-1, частини перша і друга статті 129, стаття 132, частини перша, друга і п’ята статті 133";
 
-403- 61) у частині першій статті 291 слова і цифри «статтями 26 і 32» замінити словами і цифрами «статтями 26, 30-1 і 32»;
 
Немає висновку   62) статтю 291 викласти в такій редакції:
«Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили
Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 26 цього Кодексу, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення»;
 
    -404- Мойсик В.Р.
У зв‘язку із запровадженням процедури оскарження статтю 291 необхідно викласти в новій редакції: «Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили
Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 26 цього Кодексу, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення».
 
Враховано    
    -405- 61) у частині першій статті 291 слова і цифри «статтями 26 і 32» замінити словами і цифрами «статтями 26, 30-1 і 32»;
 
Немає висновку    
    -406- Мойсик В.Р.
У зв‘язку із запровадженням процедури оскарження статтю 291 необхідно викласти в новій редакції: «Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили
Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 26 цього Кодексу, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення».
 
Враховано    
181. слова і цифри "статті 137, 139, 140" замінити словами та цифрами "стаття 137, частини перша та друга статті 139, частина перша, друга, третя і четверта статті 140, статті";
 
-407- 62) статтю 294 викласти в такій редакції:
«Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови
 
Немає висновку   63) статтю 294 викласти в такій редакції:
«Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови
 
    -408- 62) статтю 294 викласти в такій редакції:
«Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови
 
Немає висновку    
182. у частині другій:
 
-409- Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги чи протесту прокурора, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 32 цього Кодексу.
Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником або на неї може бути внесено протест прокурора протягом десяти днів з дня винесення постанови. Апеляційна скарга, протест прокурора, подані після закінчення цього строку, повертаються апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не заявляє клопотання про поновлення цього строку, а також, коли у поновленні строку відмовлено.
Апеляційна скарга, протест прокурора подаються до відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову. Місцевий суд протягом трьох днів надсилає апеляційну скаргу, протест прокурора разом із справою у відповідний апеляційний суд.
Апеляційний перегляд здійснюється суддею судової палати апеляційного суду в кримінальних справах протягом двадцяти днів з дня надходження справи до суду.
Апеляційний суд повідомляє про дату, час і місце судового засідання особу, яка подала скаргу, прокурора, який приніс протест, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, не пізніше ніж за три дні до початку судового засідання.
Неявка в судове засідання особи, яка подала скаргу, прокурора, який вніс протест, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, не перешкоджає розгляду справи, крім випадків, коли є поважні причини неявки, або в суду відсутня інформація про належне повідомлення цих осіб.
Апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права. Апеляційний суд може дослідити нові докази, які не досліджувалися раніше, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до місцевого суду або необґрунтованим відхилення їх місцевим судом.
За наслідками розгляду апеляційної скарги, протесту прокурора суд апеляційної інстанції має право:
1) залишити апеляційну скаргу чи протест прокурора без задоволення, а постанову без змін;
2) скасувати постанову та закрити провадження у справі;
3) скасувати постанову та прийняти нову постанову;
4) змінити постанову.
У разі зміни постанови в частині накладення стягнення, в межах, передбачених санкцією статті цього Кодексу, воно не може бути посилено.
Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.
Після закінчення апеляційного провадження справа не пізніш як у п‘ятиденний строк направляється до місцевого суду, який її розглядав.»
 
Немає висновку   Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги чи протесту прокурора, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 32 цього Кодексу.
Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником або на неї може бути внесено протест прокурора протягом десяти днів з дня винесення постанови. Апеляційна скарга, протест прокурора, подані після закінчення цього строку, повертаються апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не заявляє клопотання про поновлення цього строку, а також, коли у поновленні строку відмовлено.
Апеляційна скарга, протест прокурора подаються до відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову. Місцевий суд протягом трьох днів надсилає апеляційну скаргу, протест прокурора разом із справою у відповідний апеляційний суд.
Апеляційний перегляд здійснюється суддею судової палати апеляційного суду в кримінальних справах протягом двадцяти днів з дня надходження справи до суду.
Апеляційний суд повідомляє про дату, час і місце судового засідання особу, яка подала скаргу, прокурора, який приніс протест, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, не пізніше ніж за три дні до початку судового засідання.
Неявка в судове засідання особи, яка подала скаргу, прокурора, який вніс протест, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, не перешкоджає розгляду справи, крім випадків, коли є поважні причини неявки, або в суду відсутня інформація про належне повідомлення цих осіб.
Апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права. Апеляційний суд може дослідити нові докази, які не досліджувалися раніше, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до місцевого суду або необґрунтованим відхилення їх місцевим судом.
За наслідками розгляду апеляційної скарги, протесту прокурора суд апеляційної інстанції має право:
1) залишити апеляційну скаргу чи протест прокурора без задоволення, а постанову без змін;
2) скасувати постанову та закрити провадження у справі;
3) скасувати постанову та прийняти нову постанову;
4) змінити постанову.
У разі зміни постанови в частині накладення стягнення, в межах, передбачених санкцією статті цього Кодексу, воно не може бути посилено.
Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.
Після закінчення апеляційного провадження справа не пізніш як у п‘ятиденний строк направляється до місцевого суду, який її розглядав.»
 
    -410- Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги чи протесту прокурора, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 32 цього Кодексу.
Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником або на неї може бути внесено протест прокурора протягом десяти днів з дня винесення постанови. Апеляційна скарга, протест прокурора, подані після закінчення цього строку, повертаються апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не заявляє клопотання про поновлення цього строку, а також, коли у поновленні строку відмовлено.
Апеляційна скарга, протест прокурора подаються до відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову. Місцевий суд протягом трьох днів надсилає апеляційну скаргу, протест прокурора разом із справою у відповідний апеляційний суд.
Апеляційний перегляд здійснюється суддею судової палати апеляційного суду в кримінальних справах протягом двадцяти днів з дня надходження справи до суду.
Апеляційний суд повідомляє про дату, час і місце судового засідання особу, яка подала скаргу, прокурора, який приніс протест, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, не пізніше ніж за три дні до початку судового засідання.
Неявка в судове засідання особи, яка подала скаргу, прокурора, який вніс протест, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, не перешкоджає розгляду справи, крім випадків, коли є поважні причини неявки, або в суду відсутня інформація про належне повідомлення цих осіб.
Апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права. Апеляційний суд може дослідити нові докази, які не досліджувалися раніше, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до місцевого суду або необґрунтованим відхилення їх місцевим судом.
За наслідками розгляду апеляційної скарги, протесту прокурора суд апеляційної інстанції має право:
1) залишити апеляційну скаргу чи протест прокурора без задоволення, а постанову без змін;
2) скасувати постанову та закрити провадження у справі;
3) скасувати постанову та прийняти нову постанову;
4) змінити постанову.
У разі зміни постанови в частині накладення стягнення, в межах, передбачених санкцією статті цього Кодексу, воно не може бути посилено.
Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.
Після закінчення апеляційного провадження справа не пізніш як у п‘ятиденний строк направляється до місцевого суду, який її розглядав.»
 
Немає висновку    
183. пункт 1 після слова і цифр "статті 119" доповнити словом і цифрами "статтею 122-2";
 
-411- Мойсик В.Р.
У зв‘язку із запровадженням процедури оскарження необхідно у другому реченні частини першої статті 303 слова «зупинення виконання» замінити словами «оскарження чи опротестування».
 
Враховано   64) у другому реченні частини першої статті 303 слова «зупинення виконання» замінити словами «оскарження чи опротестування»;
 
    -412- Мойсик В.Р.
У зв‘язку із запровадженням процедури оскарження необхідно у другому реченні частини першої статті 303 слова «зупинення виконання» замінити словами «оскарження чи опротестування».
 
Враховано    
184. пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
 
-413- 63) у частині третій статті 306 цифри і слова "125, частиною першою статті 127" виключити;
 
Немає висновку   65) у частині третій статті 306 цифри і слова "125, частиною першою статті 127" виключити;
 
    -414- 63) у частині третій статті 306 цифри і слова "125, частиною першою статті 127" виключити;
 
Немає висновку    
185. "2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 122-2, частиною третьою статті 124, статтями 124-1, 126, 128, частинами першою, другою та четвертою статті 128-1, частинами першою і другою статті 129, частиною першою і другою 139, частинами першою, другою, третьою та четвертою статті 140 цього Кодексу, -начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департаменту), командир або заступник командира окремого підрозділу Державної автомобільної інспекції, начальник відділу внутрішніх справ або особа, що виконує його обов’язки;
 
-415- 64) у частині третій статті 307 слово "Ощадного" виключити;
 
Немає висновку   66) у частині третій статті 307 слово "Ощадного" виключити;
67) статтю 308 доповнити частиною другою такого змісту:
«У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується:
- подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу;
- витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
    -416- 65) статтю 308 доповнити частиною другою такого змісту:
«У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується:
- подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу;
- витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
Немає висновку    
    -417- 64) у частині третій статті 307 слово "Ощадного" виключити;
 
Немає висновку    
    -418- 65) статтю 308 доповнити частиною другою такого змісту:
«У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується:
- подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу;
- витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
Немає висновку    
186. 3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80, 81 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), 121, 121-1, 121-2, частинами першою, другою та третьою статті 122, статтею 122-1, частинами першою та другою статті 123, статтями 125, 127, 132 цього Кодексу, - працівники Державної автомобільної інспекції, які мають спеціальні звання";
 
-419- 66) у частині першій статті 317 слова і цифру "у пункті 2" замінити словами і цифрами "у пунктах 2 і 3";
 
Немає висновку   68) у частині першій статті 317 слова і цифру "у пункті 2" замінити словами і цифрами "у пунктах 2 і 3";
69) у частині першій статті 318 слова "відповідно до частини п’ятої статті 265 цього Кодексу" виключити;
70) статтю 320 виключити;
 
    -420- 67) у частині першій статті 318 слова "відповідно до частини п’ятої статті 265 цього Кодексу" виключити;
 
Немає висновку    
    -421- 68) статтю 320 виключити;
 
Немає висновку    
    -422- 66) у частині першій статті 317 слова і цифру "у пункті 2" замінити словами і цифрами "у пунктах 2 і 3";
 
Немає висновку    
    -423- 67) у частині першій статті 318 слова "відповідно до частини п’ятої статті 265 цього Кодексу" виключити;
 
Немає висновку    
    -424- 68) статтю 320 виключити;
 
Немає висновку    
187. 32) у частині першій статті 235-1 слова і цифри "статтею 122-3" виключити, а слова і цифри "частиною другою статті 132, частиною четвертою статті 133" замінити словом і цифрою "статтею 132";
 
-425- 69) частину другу статтю 321 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   71) частину другу статтю 321 викласти в такій редакції:
 
    -426- 69) частину другу статтю 321 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
188. 33) у частині першій статті 242-1 цифри і слова "80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм)" замінити цифрами і словами "80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також нормативів умісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автомототранспортних та інших пересувних засобів)";
 
-427- «Після закінчення призначеного строку позбавлення спеціального права особі, щодо якої застосовано даний захід адміністративного стягнення, повертаються в установленому порядку вилучені в неї документи. Вилучене посвідчення водія транспортного засобу повертається особі, яку було позбавлено права керування транспортними засобами після успішного складання нею в Державній автомобільній інспекції іспитів для отримання права керування»;
 
Немає висновку   «Після закінчення призначеного строку позбавлення спеціального права особі, щодо якої застосовано даний захід адміністративного стягнення, повертаються в установленому порядку вилучені в неї документи. Вилучене посвідчення водія транспортного засобу повертається особі, яку було позбавлено права керування транспортними засобами після успішного складання нею в Державній автомобільній інспекції іспитів для отримання права керування»;
72) доповнити главою 30-А такого змісту:
«Глава 30-А
Провадження про виконання постанови про застосування громадських робіт
Стаття 321-1.- Виконання постанови про застосування громадських робіт
Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про застосування громадських робіт надсилається на виконання органу Державного департаменту України з питань виконання покарань не пізніш як наступного дня після її винесення.
Виконання стягнення у вигляді громадських робіт здійснюється на основі участі порушників у суспільно корисній праці, види якої визначають органи місцевого самоврядування.
Стаття 321-2. Обчислення строку відбування громадських робіт
Строк стягнення у виді громадських робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно корисну працю.
Громадські роботи виконуються не більше як чотири години на день, а неповнолітніми – дві години на день.
Стаття 321-3. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником громадських робіт .
На власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником громадських робіт покладається:
погодження з органом Державного департаменту України з питань виконання покарань, переліку об‘єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, та видів цих робіт;
контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт;
своєчасне повідомлення органів, що відають виконанням даного виду стягнення, про ухилення порушника від відбування стягнення;
ведення обліку та інформування органів, що відають виконанням даного стягнення про кількість відпрацьованих порушником годин.
Стаття 321-4. Наслідки ухилення особи від відбування громадських робіт
У разі ухилення порушника від відбування громадських робіт, постановою судді невідбутий строк громадських робіт може бути замінено адміністративним арештом з розрахунку один день арешту за п‘ять годин громадських робіт, але не більш як на п‘ятнадцять днів».
 
    -428- 70) доповнити главою 30-А такого змісту:
«Глава 30-А
Провадження про виконання постанови про застосування громадських робіт
Стаття 321-1.- Виконання постанови про застосування громадських робіт
Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про застосування громадських робіт надсилається на виконання органу Державного департаменту України з питань виконання покарань не пізніш як наступного дня після її винесення.
Виконання стягнення у вигляді громадських робіт здійснюється на основі участі порушників у суспільно корисній праці, види якої визначають органи місцевого самоврядування.
Стаття 321-2. Обчислення строку відбування громадських робіт
Строк стягнення у виді громадських робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно корисну працю.
Громадські роботи виконуються не більше як чотири години на день, а неповнолітніми – дві години на день.
Стаття 321-3. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником громадських робіт
На власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником громадських робіт покладається:
погодження з органом Державного департаменту України з питань виконання покарань, переліку об‘єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, та видів цих робіт;
контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт;
своєчасне повідомлення органів, що відають виконанням даного виду стягнення, про ухилення порушника від відбування стягнення;
ведення обліку та інформування органів, що відають виконанням даного стягнення про кількість відпрацьованих порушником годин.
Стаття 321-4. Наслідки ухилення особи від відбування громадських робіт
У разі ухилення порушника від відбування громадських робіт, постановою судді невідбутий строк громадських робіт може бути замінено адміністративним арештом з розрахунку один день арешту за п‘ять годин громадських робіт, але не більш як на п‘ятнадцять днів».
 
Немає висновку    
    -429- «Після закінчення призначеного строку позбавлення спеціального права особі, щодо якої застосовано даний захід адміністративного стягнення, повертаються в установленому порядку вилучені в неї документи. Вилучене посвідчення водія транспортного засобу повертається особі, яку було позбавлено права керування транспортними засобами після успішного складання нею в Державній автомобільній інспекції іспитів для отримання права керування»;
 
Немає висновку    
    -430- 70) доповнити главою 30-А такого змісту:
«Глава 30-А
Провадження про виконання постанови про застосування громадських робіт
Стаття 321-1.- Виконання постанови про застосування громадських робіт
Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про застосування громадських робіт надсилається на виконання органу Державного департаменту України з питань виконання покарань не пізніш як наступного дня після її винесення.
Виконання стягнення у вигляді громадських робіт здійснюється на основі участі порушників у суспільно корисній праці, види якої визначають органи місцевого самоврядування.
Стаття 321-2. Обчислення строку відбування громадських робіт
Строк стягнення у виді громадських робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно корисну працю.
Громадські роботи виконуються не більше як чотири години на день, а неповнолітніми – дві години на день.
Стаття 321-3. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником громадських робіт
На власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником громадських робіт покладається:
погодження з органом Державного департаменту України з питань виконання покарань, переліку об‘єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, та видів цих робіт;
контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт;
своєчасне повідомлення органів, що відають виконанням даного виду стягнення, про ухилення порушника від відбування стягнення;
ведення обліку та інформування органів, що відають виконанням даного стягнення про кількість відпрацьованих порушником годин.
Стаття 321-4. Наслідки ухилення особи від відбування громадських робіт
У разі ухилення порушника від відбування громадських робіт, постановою судді невідбутий строк громадських робіт може бути замінено адміністративним арештом з розрахунку один день арешту за п‘ять годин громадських робіт, але не більш як на п‘ятнадцять днів».
 
Немає висновку    
189. 34) друге речення статті 251 після слів "технічних приладів" доповнити словами "та засобів фото- і відеоспостереження";
 
-431- 3. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37 - 38, ст.189):
 
Немає висновку   3. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37 - 38, ст.189):
1) частину першу статті 29 доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) 50 відсотків надходження адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що накладається уповноваженими органами (посадовими особами)»;
 
    -432- 1) частину першу статті 29 доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) 50 відсотків надходження адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що накладається уповноваженими органами (посадовими особами)»;
 
Немає висновку    
    -433- 3. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37 - 38, ст.189):
 
Немає висновку    
    -434- 1) частину першу статті 29 доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) 50 відсотків надходження адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що накладається уповноваженими органами (посадовими особами)»;
 
Немає висновку    
190. 35) у статті 255:
 
-435- 2) частину першу статті 64 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
Немає висновку   2) частину першу статті 64 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
    -436- 2) частину першу статті 64 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
Немає висновку    
191. у частині першій:
 
-437- "6-1) 50 відсотків надходження адміністративних штрафів у сфері безпеки дорожнього руху, що накладаються уповноваженими органами, (посадовими особами)".
 
Немає висновку   "6-1) 50 відсотків надходження адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що накладаються уповноваженими органами, (посадовими особами)".
 
    -438- "6-1) 50 відсотків надходження адміністративних штрафів у сфері безпеки дорожнього руху, що накладаються уповноваженими органами, (посадовими особами)".
 
Немає висновку    
192. в абзаці другому пункту 1 слова і цифри "статті 121, 122, 122-1, 122-2, 123, 124, 130, 132, частина третя статті 133, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті)" замінити словами та цифрами "частина четверта статті 122, стаття 122-3, частина третя статті 123, частини перша та друга статті 124, стаття 125-1, частина третя статті 128-1, стаття 130, частина третя статті 133, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), частина третя статті 139, частина п'ята статті 140";
 
-439- 4. У Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст.20; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 27, ст.213; 2005 р., № 1, ст.1, № 10, ст.187):
 
Немає висновку   4. У Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст.20; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 27, ст.213; 2005 р., № 1, ст.1, № 10, ст.187):
 
    -440- 4. У Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст.20; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 27, ст.213; 2005 р., № 1, ст.1, № 10, ст.187):
 
Немає висновку    
193. у пункті 3 і в абзаці другому пункту 9 цифри "132" виключити;
 
-441- 1) статтю 5 доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:
 
Немає висновку   1) статтю 5 доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:
 
    -442- 1) статтю 5 доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:
 
Немає висновку    
194. у частині другій:
 
-443- "У приміщеннях і на виділених територіях, де знаходяться органи і підрозділи міліції, забороняється організація діяльності суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та виду господарської діяльності";
 
Немає висновку   "У приміщеннях і на виділених територіях, де знаходяться органи і підрозділи міліції, забороняється організація діяльності суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та виду господарської діяльності";
 
    -444- "У приміщеннях і на виділених територіях, де знаходяться органи і підрозділи міліції, забороняється організація діяльності суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та виду господарської діяльності";
 
Немає висновку    
195. у пункті 2 цифри і слова "121 - 128, частини перша і друга статті 129, частини перша і друга статті 130, статті 139, 140" виключити;
 
-445- 2) у пункті 12 частини першої статті 10 слова "здійснювати реєстрацію та облік автомототранспортних засобів" замінити словами "здійснювати державну реєстрацію (перереєстрацію) і облік транспортних засобів та систематизацію відомостей про їх власників, проводити державний технічний огляд зареєстрованих транспортних засобів";
 
Немає висновку   2) у пункті 12 частини першої статті 10 слова "здійснювати реєстрацію та облік автомототранспортних засобів" замінити словами "здійснювати державну реєстрацію (перереєстрацію) і облік транспортних засобів та систематизацію відомостей про їх власників, проводити державний технічний огляд зареєстрованих транспортних засобів";
 
    -446- 2) у пункті 12 частини першої статті 10 слова "здійснювати реєстрацію та облік автомототранспортних засобів" замінити словами "здійснювати державну реєстрацію (перереєстрацію) і облік транспортних засобів та систематизацію відомостей про їх власників, проводити державний технічний огляд зареєстрованих транспортних засобів";
 
Немає висновку    
196. пункт 11 виключити;
 
-447- 3) у пункті 21 частини першої статті 11:
 
Немає висновку   3) у пункті 21 частини першої статті 11:
в абзаці першому слово "шляхів" замінити словом "доріг", а слова «страхового поліса (сертифіката), про укладення договору обов‘язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; проводити технічний огляд автомототранспорту» замінити словами «поліса обов‘язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката «Зелена картка»), а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб»;
в абзаці другому слова "позбавляти водіїв у передбачених законодавством випадках права керування транспортними засобами" замінити словами "тимчасово вилучати посвідчення водія транспортного засобу, талон про проходження державного технічного огляду та ліцензійну картку на транспортний засіб»;
абзаци третій і п’ятий викласти в такій редакції:
«використовувати передбачені нормативно-правовими актами технічні засоби, в тому числі засоби фото- і відеоспостереження, для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху, а у випадках, передбачених законом, тимчасово затримувати і доставляти на спеціальні майданчики чи стоянки для зберігання транспортні засоби, експлуатація яких не допускається або забороняється законом;
вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення порушень правил утримання та експлуатації автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, у встановленому порядку видавати приписи на усунення виявлених порушень, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних робіт та здійснення інших заходів на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах, якщо при цьому не додержуються вимоги щодо забезпечення громадської безпеки і безпеки дорожнього руху та його учасників".
5. Пункт 3 статті 18 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст.236; 2005 р., № 5. ст.116) викласти в такій редакції:
«3) спільно з відповідними підрозділами міліції тимчасово обмежувати або забороняти під час здійснення охоронних заходів рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем‘єр-міністра України, а також глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх».
6. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст.338; 1994 р., № 46, ст.416; 1999 р., № 19, ст.173; 2002 р., № 26, ст.176, № 29, ст.194; 2003 р., № 29, ст.233; 2004 р., № 6, ст.38, № 22, ст.317; 2005 р., № 1, ст.1, № 5, ст.116; 2006 р., № 22, ст.184):
1) статтю 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Державне управління у сфері дорожнього руху
Державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки здійснюється Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженими на це центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
 
    -448- в абзаці першому слово "шляхів" замінити словом "доріг", а слова страхового поліса (сертифіката), про укладення договору обов‘язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; проводити технічний огляд автомототранспорту» замінити словами «поліса обов‘язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката «Зелена картка»), а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб»;
 
Немає висновку    
    -449- в абзаці другому слова "позбавляти водіїв у передбачених законодавством випадках права керування транспортними засобами" замінити словами "тимчасово вилучати посвідчення водія транспортного засобу, талон про проходження державного технічного огляду та ліцензійну картку на транспортний засіб»;
 
Немає висновку    
    -450- абзаци третій і п’ятий викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
    -451- «використовувати передбачені нормативно-правовими актами технічні засоби, в тому числі засоби фото- і відеоспостереження, для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху, а у випадках, передбачених законом, тимчасово затримувати і доставляти на спеціальні майданчики чи стоянки для зберігання транспортні засоби, експлуатація яких не допускається або забороняється законом;
 
Немає висновку    
    -452- вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення порушень правил утримання та експлуатації автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, у встановленому порядку видавати приписи на усунення виявлених порушень, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних робіт та здійснення інших заходів на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах, якщо при цьому не додержуються вимоги щодо забезпечення громадської безпеки і безпеки дорожнього руху та його учасників".
 
Немає висновку    
    -453- 5. Пункт 3 статті 18 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст.236; 2005 р., № 5. ст.116) викласти в такій редакції:
«3) спільно з відповідними підрозділами міліції тимчасово обмежувати або забороняти під час здійснення охоронних заходів рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем‘єр-міністра України, а також глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх».
 
Немає висновку    
    -454- 6. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст.338; 1994 р., № 46, ст.416; 1999 р., № 19, ст.173; 2002 р., № 26, ст.176, № 29, ст.194; 2003 р., № 29, ст.233; 2004 р., № 6, ст.38, № 22, ст.317; 2005 р., № 1, ст.1, № 5, ст.116; 2006 р., № 22, ст.184):
 
Немає висновку    
    -455- 1) у тексті Закону слова "дорожньо-транспортні події" в усіх відмінках замінити відповідно словами "дорожньо-транспортні пригоди" у відповідному відмінку;
 
Немає висновку    
    -456- 2) статтю 3 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
    -457- "Стаття 3. Державне управління у сфері дорожнього руху
 
Немає висновку    
    -458- Державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки здійснюється Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженими на це центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
 
Немає висновку    
    -459- 3) у пункті 21 частини першої статті 11:
 
Немає висновку    
    -460- в абзаці першому слово "шляхів" замінити словом "доріг", а слова страхового поліса (сертифіката), про укладення договору обов‘язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; проводити технічний огляд автомототранспорту» замінити словами «поліса обов‘язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката «Зелена картка»), а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб»;
 
Немає висновку    
    -461- в абзаці другому слова "позбавляти водіїв у передбачених законодавством випадках права керування транспортними засобами" замінити словами "тимчасово вилучати посвідчення водія транспортного засобу, талон про проходження державного технічного огляду та ліцензійну картку на транспортний засіб»;
 
Немає висновку    
    -462- абзаци третій і п’ятий викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
    -463- «використовувати передбачені нормативно-правовими актами технічні засоби, в тому числі засоби фото- і відеоспостереження, для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху, а у випадках, передбачених законом, тимчасово затримувати і доставляти на спеціальні майданчики чи стоянки для зберігання транспортні засоби, експлуатація яких не допускається або забороняється законом;
 
Немає висновку    
    -464- вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення порушень правил утримання та експлуатації автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, у встановленому порядку видавати приписи на усунення виявлених порушень, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних робіт та здійснення інших заходів на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах, якщо при цьому не додержуються вимоги щодо забезпечення громадської безпеки і безпеки дорожнього руху та його учасників".
 
Немає висновку    
    -465- 5. Пункт 3 статті 18 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст.236; 2005 р., № 5. ст.116) викласти в такій редакції:
«3) спільно з відповідними підрозділами міліції тимчасово обмежувати або забороняти під час здійснення охоронних заходів рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем‘єр-міністра України, а також глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх».
 
Немає висновку    
    -466- 6. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст.338; 1994 р., № 46, ст.416; 1999 р., № 19, ст.173; 2002 р., № 26, ст.176, № 29, ст.194; 2003 р., № 29, ст.233; 2004 р., № 6, ст.38, № 22, ст.317; 2005 р., № 1, ст.1, № 5, ст.116; 2006 р., № 22, ст.184):
 
Немає висновку    
    -467- 1) у тексті Закону слова "дорожньо-транспортні події" в усіх відмінках замінити відповідно словами "дорожньо-транспортні пригоди" у відповідному відмінку;
 
Немає висновку    
    -468- 2) статтю 3 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
    -469- "Стаття 3. Державне управління у сфері дорожнього руху
 
Немає висновку    
    -470- Державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки здійснюється Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженими на це центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
 
Немає висновку    
197. 36) доповнити Кодекс статтею 265-1 такого змісту:
 
-471- Забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні покладається на Державну автомобільну інспекцію (далі - Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України), яка входить до системи органів Міністерства внутрішніх справ України";
 
Немає висновку   Забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні покладається на Державну автомобільну інспекцію (далі - Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України), яка входить до системи органів Міністерства внутрішніх справ України";
 
    -472- Забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні покладається на Державну автомобільну інспекцію (далі - Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України), яка входить до системи органів Міністерства внутрішніх справ України";
 
Немає висновку    
198. "Стаття 265-1. Тимчасове вилучення посвідчення водія і затримання транспортних засобів
 
-473- 3) статтю 4 доповнити абзацами тринадцятим-шістнадцятим такого змісту:
 
Немає висновку   2) статтю 4 доповнити абзацами тринадцятим-шістнадцятим такого змісту:
 
    -474- 3) статтю 4 доповнити абзацами тринадцятим-шістнадцятим такого змісту:
 
Немає висновку    
199. У разі вчинення водієм порушень, передбачених частиною четвертою статі 122, статтею 122-3, частиною третьою статті 123, частинами першою і другою статті 124, статтею 125-1, частинами першою і другою статті 130 цього Кодексу, працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає посвідчення водія на період до винесення судом постанови у справі про адміністративне правопорушення і видає тимчасовий дозвіл на керування транспортними засобами. Про тимчасове вилучення посвідчення водія робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, а посвідчення водія долучається до протоколу. Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-475- "визначення порядку здійснення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, проведення їх державного технічного огляду;
 
Немає висновку   "визначення порядку здійснення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, проведення їх державного технічного огляду;
 
    -476- "визначення порядку здійснення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, проведення їх державного технічного огляду;
 
Немає висновку    
200. У разі вчинення водієм порушень, передбачених частинами першою, другою і четвертою статті 121, статтями 121-1, 122-1, 124, 126, частинами першою і другою статті 130, 132 цього Кодексу, працівник Державної автомобільної інспекції вправі тимчасово затримати транспортний засіб шляхом блокування або доставлення його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, в тому числі за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора, про що робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.
 
-477- визначення порядку оформлення і видачі погоджень та дозволів, надання інших послуг, пов’язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху, а також визначення розміру плати за оформлення і видачу таких погоджень та дозволів, надання відповідних послуг;
 
Немає висновку   визначення порядку оформлення і видачі погоджень та дозволів, надання інших послуг, пов’язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху, а також визначення розміру плати за оформлення і видачу таких погоджень та дозволів, надання відповідних послуг;
 
    -478- визначення порядку оформлення і видачі погоджень та дозволів, надання інших послуг, пов’язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху, а також визначення розміру плати за оформлення і видачу таких погоджень та дозволів, надання відповідних послуг;
 
Немає висновку    
201. Порядок блокування, тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках та стоянках визначається Кабінетом Міністрів України";
 
-479- встановлення правил приймання іспитів зі знань Правил дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами;
 
Немає висновку   встановлення правил приймання іспитів зі знань Правил дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами;
встановлення єдиних вимог і затвердження типових навчальних програм для учасників дорожнього руху, формування належної дорожньої культури та організація навчання різних груп населення правил дорожнього руху";
3) в абзаці шістнадцятому статті 9 слова "для виклику державтоінспекції" замінити словами "для виклику міліції";
4) статтю 10 доповнити абзацом восьмим такого змісту:
«створення за наявності більше п‘ятнадцяти одиниць транспортних засобів, що дислокуються в одному населеному пункті, автотранспортного підприємства з відокремленою територією та комплексом відповідних умов, з введенням посад фахівців з безпеки дорожнього руху, відповідальних за зберігання, технічне обслуговування та експлуатацію транспортних засобів»;
 
    -480- встановлення єдиних вимог і затвердження типових навчальних програм для учасників дорожнього руху, формування належної дорожньої культури та організація навчання різних груп населення правил дорожнього руху";
 
Немає висновку    
    -481- 4) в абзаці шістнадцятому статті 9 слова "для виклику державтоінспекції" замінити словами "для виклику міліції";
 
Немає висновку    
    -482- 5) статтю 10 доповнити абзацом восьмим такого змісту:
«створення за наявності більше п‘ятнадцяти одиниць транспортних засобів, що дислокуються в одному населеному пункті, автотранспортного підприємства з відокремленою територією та комплексом відповідних умов, з введенням посад фахівців з безпеки дорожнього руху, відповідальних за зберігання, технічне обслуговування та експлуатацію транспортних засобів»;
 
Немає висновку    
    -483- встановлення правил приймання іспитів зі знань Правил дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами;
 
Немає висновку    
    -484- встановлення єдиних вимог і затвердження типових навчальних програм для учасників дорожнього руху, формування належної дорожньої культури та організація навчання різних груп населення правил дорожнього руху";
 
Немає висновку    
    -485- 4) в абзаці шістнадцятому статті 9 слова "для виклику державтоінспекції" замінити словами "для виклику міліції";
 
Немає висновку    
    -486- 5) статтю 10 доповнити абзацом восьмим такого змісту:
«створення за наявності більше п‘ятнадцяти одиниць транспортних засобів, що дислокуються в одному населеному пункті, автотранспортного підприємства з відокремленою територією та комплексом відповідних умов, з введенням посад фахівців з безпеки дорожнього руху, відповідальних за зберігання, технічне обслуговування та експлуатацію транспортних засобів»;
 
Немає висновку    
202. 37) статтю 266 викласти в такій редакції:
 
-487- 6) в абзаці четвертому частини другої статті 12 слова «алкогольного чи наркотичного сп‘яніння, або у хворобливому стані, або під впливом ліків, що знижують їх реакцію і увагу» замінити словами «алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції»;
 
Немає висновку   5) в абзаці четвертому частини другої статті 12 слова «алкогольного чи наркотичного сп‘яніння, або у хворобливому стані, або під впливом ліків, що знижують їх реакцію і увагу» замінити словами «алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції»;
 
    -488- 6) в абзаці четвертому частини другої статті 12 слова «алкогольного чи наркотичного сп‘яніння, або у хворобливому стані, або під впливом ліків, що знижують їх реакцію і увагу» замінити словами «алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції»;
 
Немає висновку    
203. "Стаття 266. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан сп’яніння
 
-489- 7) частину другу статті 13 виключити;
 
Немає висновку   6) частину другу статті 13 виключити;
 
    -490- 7) частину другу статті 13 виключити;
 
Немає висновку    
204. Особи, які керують транспортними засобами і щодо яких є достатні підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, підлягають відстороненню від керування цими транспортними засобами та оглядові на стан алкогольного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів.
 
-491- 8) в абзаці четвертому частини третьої і частині четвертій статті 14 слово "органів" замінити словом "підрозділів";
 
Немає висновку   7) в абзаці четвертому частини третьої і частині четвертій статті 14 слово "органів" замінити словом "підрозділів";
 
    -492- 8) в абзаці четвертому частини третьої і частині четвертій статті 14 слово "органів" замінити словом "підрозділів";
 
Немає висновку    
205. Особи, які керують річковими і маломірними суднами і щодо яких є достатні підстави вважати, що вони перебувають у стані сп’яніння, підлягають відстороненню від керування цими суднами та оглядові на стан сп’яніння.
 
-493- 9) статтю 15 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   8) статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Основні положення щодо допуску до керування транспортними засобами
 
    -494- "Стаття 15. Основні положення щодо допуску до керування транспортними засобами
 
Немає висновку    
    -495- 9) статтю 15 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
    -496- "Стаття 15. Основні положення щодо допуску до керування транспортними засобами
 
Немає висновку    
206. Факт перебування особи в стані сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, встановлюється на підставі її огляду, який проводиться працівниками міліції з використанням спеціальних технічних засобів та/або працівниками закладів охорони здоров’я.
 
-497- Кожний громадянин, який досяг визначеного цим Законом віку, не має медичних протипоказань та пройшов повний курс навчання за відповідними програмами, може в установленому порядку отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії.
 
Немає висновку   Кожний громадянин, який досяг визначеного цим Законом віку, не має медичних протипоказань та пройшов повний курс навчання за відповідними програмами, може в установленому порядку отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії.
 
    -498- Кожний громадянин, який досяг визначеного цим Законом віку, не має медичних протипоказань та пройшов повний курс навчання за відповідними програмами, може в установленому порядку отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії.
 
Немає висновку    
207. Огляд водія (судноводія) на стан сп’яніння або вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, проводиться за допомогою спеціальних технічних засобів працівником міліції в присутності двох свідків, за згодою водія.
 
-499- Право на керування транспортними засобами відповідної категорії може бути надано:
 
Немає висновку   Право на керування транспортними засобами відповідної категорії може бути надано:
 
    -500- Право на керування транспортними засобами відповідної категорії може бути надано:
 
Немає висновку    
208. У разі незгоди водія (судноводія) на проведення огляду працівником міліції за допомогою спеціальних технічних засобів або в разі незгоди з його результатами огляд проводиться в закладах охорони здоров’я. Перелік закладів охорони здоров’я, яким надається право проведення огляду особи на стан сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, затверджується управліннями охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. Проведення огляду осіб на стан сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, в інших закладах забороняється.
 
-501- мототранспортними засобами і мотоколясками (категорії А1, А) -особам, які досягли 16-річного віку;
 
Немає висновку   мототранспортними засобами і мотоколясками (категорії А1, А) -особам, які досягли 16-річного віку;
 
    -502- мототранспортними засобами і мотоколясками (категорії А1, А) -особам, які досягли 16-річного віку;
 
Немає висновку    
209. Особи, які підлягають оглядові в закладах охорони здоров’я, повинні бути доставлені до таких закладів не пізніше ніж протягом двох годин з моменту встановлення підстав для його здійснення. Огляд у закладі охорони здоров’я та складення висновку за результатами огляду проводиться в присутності працівника міліції. Кожний випадок огляду осіб на стан сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, у закладі охорони здоров’я реєструється в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.
 
-503- автомобілями, колісними тракторами, самохідними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами, які експлуатуються на вулично-дорожній мережі, всіх типів (категорії В1, В, С1, С, Т), за винятком автобусів, трамваїв і тролейбусів, -особам, які досягли 18-річного віку;
 
Немає висновку   автомобілями, колісними тракторами, самохідними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами, які експлуатуються на вулично-дорожній мережі, всіх типів (категорії В1, В, С1, С, Т), за винятком автобусів, трамваїв і тролейбусів, -особам, які досягли 18-річного віку;
 
    -504- автомобілями, колісними тракторами, самохідними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами, які експлуатуються на вулично-дорожній мережі, всіх типів (категорії В1, В, С1, С, Т), за винятком автобусів, трамваїв і тролейбусів, -особам, які досягли 18-річного віку;
 
Немає висновку    
210. Огляд особи на стан сп’яніння або вживання лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, проведений з порушенням вимог цієї статті, вважається недійсним.
 
-505- автомобілями з причепами або напівпричепами (категорії ВЕ, С1Е, СЕ), а також призначеними для перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів, -особам, які досягли 19-річного віку;
 
Немає висновку   автомобілями з причепами або напівпричепами (категорії ВЕ, С1Е, СЕ), а також призначеними для перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів, -особам, які досягли 19-річного віку;
 
    -506- автомобілями з причепами або напівпричепами (категорії ВЕ, С1Е, СЕ), а також призначеними для перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів, -особам, які досягли 19-річного віку;
 
Немає висновку    
211. Направлення зазначеної особи для огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду здійснюються в порядку, що визначається Міністерством внутрішніх справ України і центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.
 
-507- автобусами, трамваями і тролейбусами (категорії D1, D, D1Е, DЕ, Т) -особам, які досягли 21-річного віку.
 
Немає висновку   автобусами, трамваями і тролейбусами (категорії D1, D, D1Е, DЕ, Т) -особам, які досягли 21-річного віку.
 
    -508- автобусами, трамваями і тролейбусами (категорії D1, D, D1Е, DЕ, Т) -особам, які досягли 21-річного віку.
 
Немає висновку    
212. У разі відсторонення зазначеної особи від керування транспортним засобом можливість керування цим транспортним засобом надається уповноваженій нею особі, яка має посвідчення водія (судноводія) відповідної категорії та може бути допущена до керування транспортним засобом";
 
-509- Перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.
 
Немає висновку   Перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.
 
    -510- Перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.
 
Немає висновку    
213. 38) у статті 267:
 
-511- Особа, яка бажає отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу, зобов’язана пройти медичний огляд, підготовку або перепідготовку відповідно до типової навчальної програми, успішно скласти теоретичний і практичний іспити. Порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Немає висновку   Особа, яка бажає отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу, зобов’язана пройти медичний огляд, підготовку або перепідготовку відповідно до типової навчальної програми, успішно скласти теоретичний і практичний іспити. Порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -512- Особа, яка бажає отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу, зобов’язана пройти медичний огляд, підготовку або перепідготовку відповідно до типової навчальної програми, успішно скласти теоретичний і практичний іспити. Порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Немає висновку    
214. назву статті доповнити словами "висновку за результатами огляду особи на стан сп’яніння";
 
-513- Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів здійснюються в акредитованих закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, які за результатами атестації отримали відповідний атестат. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв здійснюються спеціалістами, які відповідають визначеним кваліфікаційним вимогам. Перелік вимог до закладів, кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, визначаються спільним актом Міністерства внутрішніх справ України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освіти і науки, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.
 
Немає висновку   Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів здійснюються в акредитованих закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, які за результатами атестації отримали відповідний атестат. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв здійснюються спеціалістами, які відповідають визначеним кваліфікаційним вимогам. Перелік вимог до закладів, кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, визначаються спільним актом Міністерства внутрішніх справ України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освіти і науки, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.
 
    -514- Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів здійснюються в акредитованих закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, які за результатами атестації отримали відповідний атестат. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв здійснюються спеціалістами, які відповідають визначеним кваліфікаційним вимогам. Перелік вимог до закладів, кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, визначаються спільним актом Міністерства внутрішніх справ України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освіти і науки, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.
 
Немає висновку    
215. частину першу після слів "огляд речей та документів" доповнити словами "висновок за результатами огляду особи на стан сп’яніння";
 
-515- Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ створює та веде реєстр закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та здійснює державний контроль за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері. Основною формою державного контролю у сфері безпеки дорожнього руху за діяльністю закладів незалежно від форми власності і підпорядкування є державна акредитація закладу та атестація його викладачів, яка проводиться не рідше одного разу на 5 років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
Немає висновку   Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ створює та веде реєстр закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та здійснює державний контроль за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері. Основною формою державного контролю у сфері безпеки дорожнього руху за діяльністю закладів незалежно від форми власності і підпорядкування є державна акредитація закладу та атестація його викладачів, яка проводиться не рідше одного разу на 5 років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
    -516- Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ створює та веде реєстр закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та здійснює державний контроль за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері. Основною формою державного контролю у сфері безпеки дорожнього руху за діяльністю закладів незалежно від форми власності і підпорядкування є державна акредитація закладу та атестація його викладачів, яка проводиться не рідше одного разу на 5 років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
Немає висновку    
216. 39) у частині другій статті 276 слова і цифри "частиною четвертою статті 133 і" виключити;
 
-517- Уповноважений орган Міністерства аграрної політики України створює та веде реєстр закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів та здійснює державний контроль за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері.
 
Немає висновку   Уповноважений орган Міністерства аграрної політики України створює та веде реєстр закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів та здійснює державний контроль за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері.
Теоретичний і практичний іспити для отримання права на керування транспортними засобами відповідної категорії складаються в підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України та в уповноваженому органі Міністерства аграрної політики України.
Право на керування транспортними засобами відповідної категорії підтверджується посвідченням водія транспортного засобу з установленим терміном дії і талоном до посвідчення водія транспортного засобу. На території України відповідно до Конвенції про дорожній рух діють національні та міжнародні посвідчення водія. Порядок видачі, обміну та встановлення терміну дії таких посвідчень визначається Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення водієм транспортного засобу правил дорожнього руху йому в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, нараховуються штрафні бали.
У разі вчинення протягом року порушень правил дорожнього руху, за які водієві було нараховано тридцять і більше штрафних балів, він зобов‘язаний скласти в підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України теоретичний іспит з перевірки знань правил дорожнього руху.
Якщо особа при перевірці знань правил дорожнього руху не склала теоретичний іспит, то посвідчення водія транспортного засобу і талон до нього тимчасово вилучаються, а повторний іспит призначається не раніше як через п‘ять днів.
Забороняється керування транспортними засобами особам, до яких застосоване адміністративне стягнення чи кримінальне покарання у виді позбавлення права керування транспортними засобами, протягом строку позбавлення»;
9) у статті 16:
у абзаці п‘ятому частини другої слова «у хворобливому, втомленому стані, під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також не передавати керування транспортним засобом особі, яка перебуває у такому стані» замінити словами «алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також не передавати керування транспортним засобом особі, яка перебуває в такому стані або під впливом таких препаратів»;
частину четверту виключити;
10) статтю 20 викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Навчання різних груп населення Правил дорожнього руху
 
    -518- Теоретичний і практичний іспити для отримання права на керування транспортними засобами відповідної категорії складаються в підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України та в уповноваженому органі Міністерства аграрної політики України.
 
Немає висновку    
    -519- Право на керування транспортними засобами відповідної категорії підтверджується посвідченням водія транспортного засобу з установленим терміном дії і талоном до посвідчення водія транспортного засобу. На території України відповідно до Конвенції про дорожній рух діють національні та міжнародні посвідчення водія. Порядок видачі, обміну та встановлення терміну дії таких посвідчень визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Немає висновку    
    -520- У разі порушення водієм транспортного засобу правил дорожнього руху йому в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, нараховуються штрафні бали.
У разі вчинення протягом року порушень правил дорожнього руху, за які водієві було нараховано тридцять і більше штрафних балів, він зобов‘язаний скласти в підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України теоретичний іспит з перевірки знань правил дорожнього руху.
Якщо особа при перевірці знань правил дорожнього руху не склала теоретичний іспит, то посвідчення водія транспортного засобу і талон до нього тимчасово вилучаються, а повторний іспит призначається не раніше як через п‘ять днів.
 
Немає висновку    
    -521- Забороняється керування транспортними засобами особам, до яких застосоване адміністративне стягнення чи кримінальне покарання у виді позбавлення права керування транспортними засобами, протягом строку позбавлення»;
 
Немає висновку    
    -522- 10) у статті 16:
у абзаці п‘ятому частини другої слова «у хворобливому, втомленому стані, під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також не передавати керування транспортним засобом особі, яка перебуває у такому стані» замінити словами «алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також не передавати керування транспортним засобом особі, яка перебуває в такому стані або під впливом таких препаратів»;
частину четверту виключити;
 
Немає висновку    
    -523- 11) статтю 20 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
    -524- "Стаття 20. Навчання різних груп населення Правил дорожнього руху
 
Немає висновку    
    -525- Уповноважений орган Міністерства аграрної політики України створює та веде реєстр закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів та здійснює державний контроль за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері.
 
Немає висновку    
    -526- Теоретичний і практичний іспити для отримання права на керування транспортними засобами відповідної категорії складаються в підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України та в уповноваженому органі Міністерства аграрної політики України.
 
Немає висновку    
    -527- Право на керування транспортними засобами відповідної категорії підтверджується посвідченням водія транспортного засобу з установленим терміном дії і талоном до посвідчення водія транспортного засобу. На території України відповідно до Конвенції про дорожній рух діють національні та міжнародні посвідчення водія. Порядок видачі, обміну та встановлення терміну дії таких посвідчень визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Немає висновку    
    -528- У разі порушення водієм транспортного засобу правил дорожнього руху йому в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, нараховуються штрафні бали.
У разі вчинення протягом року порушень правил дорожнього руху, за які водієві було нараховано тридцять і більше штрафних балів, він зобов‘язаний скласти в підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України теоретичний іспит з перевірки знань правил дорожнього руху.
Якщо особа при перевірці знань правил дорожнього руху не склала теоретичний іспит, то посвідчення водія транспортного засобу і талон до нього тимчасово вилучаються, а повторний іспит призначається не раніше як через п‘ять днів.
 
Немає висновку    
    -529- Забороняється керування транспортними засобами особам, до яких застосоване адміністративне стягнення чи кримінальне покарання у виді позбавлення права керування транспортними засобами, протягом строку позбавлення»;
 
Немає висновку    
    -530- 10) у статті 16:
у абзаці п‘ятому частини другої слова «у хворобливому, втомленому стані, під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також не передавати керування транспортним засобом особі, яка перебуває у такому стані» замінити словами «алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також не передавати керування транспортним засобом особі, яка перебуває в такому стані або під впливом таких препаратів»;
частину четверту виключити;
 
Немає висновку    
    -531- 11) статтю 20 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
    -532- "Стаття 20. Навчання різних груп населення Правил дорожнього руху
 
Немає висновку    
217. 40) у частині першій статті 294:
 
-533- Навчання громадян Правил дорожнього руху здійснюється згідно з типовими навчальними програмами, підготовленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки, погодженими з Міністерством внутрішніх справ України і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту та затвердженими Кабінетом Міністрів України.
 
Немає висновку   Навчання громадян Правил дорожнього руху здійснюється згідно з типовими навчальними програмами, підготовленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки, погодженими з Міністерством внутрішніх справ України і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту та затвердженими Кабінетом Міністрів України.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки забезпечує вивчення Правил дорожнього руху в дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, а також підготовку і перепідготовку педагогічних працівників, діяльність яких пов’язана з навчанням громадян Правил дорожнього руху та підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів.
 
    -534- Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки забезпечує вивчення Правил дорожнього руху в дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, а також підготовку і перепідготовку педагогічних працівників, діяльність яких пов’язана з навчанням громадян Правил дорожнього руху та підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів.
 
Немає висновку    
    -535- Навчання громадян Правил дорожнього руху здійснюється згідно з типовими навчальними програмами, підготовленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки, погодженими з Міністерством внутрішніх справ України і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту та затвердженими Кабінетом Міністрів України.
 
Немає висновку    
    -536- Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки забезпечує вивчення Правил дорожнього руху в дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, а також підготовку і перепідготовку педагогічних працівників, діяльність яких пов’язана з навчанням громадян Правил дорожнього руху та підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів.
 
Немає висновку    
218. слово і цифри "статтями 121, 122, 122-1, 122-2, 123, 124, 130, 132" замінити словами і цифрами "частиною четвертою статті 122, статтею 122-3, частиною третьою статті 123, частинами першою та другою статті 124, статтею 125-1, частиною третьою статті 128-1, статтею 130";
 
-537- Розвиток у дітей навичок безпечної поведінки на дорогах розпочинається в дошкільних навчальних закладах із трирічного віку. У загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах може проводитись навчання учнів Правил дорожнього руху за програмами підготовки водіїв категорій А1, А, В1, В.
 
Немає висновку   Розвиток у дітей навичок безпечної поведінки на дорогах розпочинається в дошкільних навчальних закладах із трирічного віку. У загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах може проводитись навчання учнів Правил дорожнього руху за програмами підготовки водіїв категорій А1, А, В1, В.
 
    -538- Розвиток у дітей навичок безпечної поведінки на дорогах розпочинається в дошкільних навчальних закладах із трирічного віку. У загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах може проводитись навчання учнів Правил дорожнього руху за програмами підготовки водіїв категорій А1, А, В1, В.
 
Немає висновку    
219. після слова і цифр "статті 133" доповнити словами і цифрами "частиною третьою статті 139, частиною п'ятою статті 140";
 
-539- Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України, засоби масової інформації надають допомогу у проведенні профілактичних заходів і в навчанні різних груп населення Правил дорожнього руху";
 
Немає висновку   Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України, засоби масової інформації надають допомогу у проведенні профілактичних заходів і в навчанні різних груп населення Правил дорожнього руху";
11) частину першу статті 22 доповнити словами « (в тому числі, встановлення автоматизованих систем керування дорожнім рухом із звуковим сигналом)»;
 
    -540- 12) частину першу статті 22 доповнити словами « (в тому числі, встановлення автоматизованих систем керування дорожнім рухом із звуковим сигналом)»;
 
Немає висновку    
    -541- Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України, засоби масової інформації надають допомогу у проведенні профілактичних заходів і в навчанні різних груп населення Правил дорожнього руху";
 
Немає висновку    
    -542- 12) частину першу статті 22 доповнити словами « (в тому числі, встановлення автоматизованих систем керування дорожнім рухом із звуковим сигналом)»;
 
Немає висновку    
220. 41) статтю 303 виключити;
 
-543- 13) статтю 25 доповнити частиною другою такого змісту:
 
Немає висновку   12) статтю 25 доповнити частиною другою такого змісту:
 
    -544- 13) статтю 25 доповнити частиною другою такого змісту:
 
Немає висновку    
221. 42) у частині третій статті 306 цифри і слова "125, частиною першою статті 127" виключити;
 
-545- "Власники автомобільних доріг надають інформацію про існування, проектування або будівництво об’єктів дорожнього сервісу для внесення її до Єдиної автоматизованої системи обліку об’єктів дорожнього сервісу Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України";
 
Немає висновку   "Власники автомобільних доріг надають інформацію про існування, проектування або будівництво об’єктів дорожнього сервісу для внесення її до Єдиної автоматизованої системи обліку об’єктів дорожнього сервісу Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України";
 
    -546- "Власники автомобільних доріг надають інформацію про існування, проектування або будівництво об’єктів дорожнього сервісу для внесення її до Єдиної автоматизованої системи обліку об’єктів дорожнього сервісу Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України";
 
Немає висновку    
222. 43) назву глави 27 доповнити словами "а також про нарахування штрафних балів";
 
-547- 14) у статті 26:
 
Немає висновку   13) у статті 26:
 
    -548- 14) у статті 26:
 
Немає висновку    
223. 44) у частині третій статті 307 слово "Ощадного" виключити;
 
-549- частину першу після слів "обмежити рух на основі" доповнити словами "погодженого з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України";
 
Немає висновку   частину першу після слів "обмежити рух на основі" доповнити словами "погодженого з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України";
 
    -550- частину першу після слів "обмежити рух на основі" доповнити словами "погодженого з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України";
 
Немає висновку    
224. 45) доповнити Кодекс статтею 307-1 такого змісту:
 
-551- частину третю після слів "місцевого самоврядування і" доповнити словом "підрозділам";
 
Немає висновку   частину третю після слів "місцевого самоврядування і" доповнити словом "підрозділам";
 
    -552- частину третю після слів "місцевого самоврядування і" доповнити словом "підрозділам";
 
Немає висновку    
225. "Стаття 307-1. Порядок нарахування та обліку штрафних балів
 
-553- 15) у статті 26-1:
 
Немає висновку   14) у статті 26-1:
 
    -554- 15) у статті 26-1:
 
Немає висновку    
226. Про нарахування штрафних балів та накладення штрафу виноситься постанова у випадках, передбачених цим Кодексом.
 
-555- частину першу доповнити реченням такого змісту: «Супроводження транспортних засобів, у яких пересуваються глави іноземних держав, парламентів і урядів, керівники міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, здійснюється з урахуванням принципу взаємності»;
 
Немає висновку   частину першу доповнити реченням такого змісту: «Супроводження транспортних засобів, у яких пересуваються глави іноземних держав, парламентів і урядів, керівники міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, здійснюється з урахуванням принципу взаємності»;
 
    -556- частину першу доповнити реченням такого змісту: «Супроводження транспортних засобів, у яких пересуваються глави іноземних держав, парламентів і урядів, керівники міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, здійснюється з урахуванням принципу взаємності»;
 
Немає висновку    
227. Відомості про нараховані штрафні бали вносяться працівниками Державної автомобільної інспекції до автоматизованої інформаційної системи обліку адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та талон до посвідчення водія.
 
-557- частину другу викласти в такій редакції:
«Безпечний та безперешкодний проїзд транспортних засобів з особами, зазначеними в частині першій цієї статті, забезпечується підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України шляхом запровадження тимчасових обмежень, заборони руху інших учасників дорожнього руху або його регулювання підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України. Супроводження таких транспортних засобів здійснюється спеціальними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України з використанням спеціальних автомобілів або мотоциклів з розпізнавальним пофарбуванням і написами відповідно до вимог стандартів та увімкненими спеціальними світловими та в разі потреби звуковими сигнальними пристроями";
 
Немає висновку   частину другу викласти в такій редакції:
«Безпечний та безперешкодний проїзд транспортних засобів з особами, зазначеними в частині першій цієї статті, забезпечується підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України шляхом запровадження тимчасових обмежень, заборони руху інших учасників дорожнього руху або його регулювання підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України. Супроводження таких транспортних засобів здійснюється спеціальними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України з використанням спеціальних автомобілів або мотоциклів з розпізнавальним пофарбуванням і написами відповідно до вимог стандартів та увімкненими спеціальними світловими та в разі потреби звуковими сигнальними пристроями";
 
    -558- частину другу викласти в такій редакції:
«Безпечний та безперешкодний проїзд транспортних засобів з особами, зазначеними в частині першій цієї статті, забезпечується підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України шляхом запровадження тимчасових обмежень, заборони руху інших учасників дорожнього руху або його регулювання підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України. Супроводження таких транспортних засобів здійснюється спеціальними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України з використанням спеціальних автомобілів або мотоциклів з розпізнавальним пофарбуванням і написами відповідно до вимог стандартів та увімкненими спеціальними світловими та в разі потреби звуковими сигнальними пристроями";
 
Немає висновку    
228. Суд, який прийняв рішення про накладення адміністративного стягнення у виді штрафу та нарахування штрафних балів, зобов’язаний у п’ятиденний строк повідомити підрозділу Державної автомобільної інспекції за місцем проживання чи перебування правопорушника про нараховані штрафні бали.
 
-559- у частині шостій слова "мобільним загоном мотоциклів або автомобілів" замінити словами "спеціальними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України";
 
Немає висновку   у частині шостій слова "мобільним загоном мотоциклів або автомобілів" замінити словами "спеціальними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України";
 
    -560- у частині шостій слова "мобільним загоном мотоциклів або автомобілів" замінити словами "спеціальними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України";
 
Немає висновку    
229. Особа, якій при нарахуванні штрафних балів відповідні відомості не були внесені в талон до посвідчення водія, зобов’язана в місячний строк з часу оголошення чи вручення постанови про накладення адміністративного стягнення звернутися до підрозділу Державної автомобільної інспекції за місцем свого проживання чи перебування для внесення до автоматизованої інформаційної системи обліку адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та у талон до посвідчення водія.
 
-561- 16) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   15) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
    -562- 16) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
230. У разі прийняття судом рішення про скасування постанови про накладення адміністративного стягнення підрозділ Державної автомобільної інспекції за місцем проживання чи перебування особи, на яку було накладено стягнення, на підставі такого рішення у десятиденний строк з дня його винесення зобов'язаний внести відомості про скасування штрафних балів до автоматизованої інформаційної системи обліку адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та у талон до посвідчення водія.
 
-563- "Стаття 27. Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах
 
Немає висновку   "Стаття 27. Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах
 
    -564- "Стаття 27. Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах
 
Немає висновку    
231. У разі добровільної сплати штрафу в строк, установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, до підрозділу Державної автомобільної інспекції за місцем проживання чи перебування особи, на яку було накладено стягнення, пред'являється відповідна квитанція, про що працівниками Державної автомобільної інспекції робиться відповідна відмітка в талоні до посвідчення водія та скасовуються два штрафні бали";
 
-565- Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах здійснюється із застосуванням технічних засобів та автоматизованих систем керування дорожнім рухом відповідно до правил і стандартів, а також на основі проектів і схем організації дорожнього руху, погоджених із Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України. До вказаних проектів і схем за приписами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України можуть бути внесені зміни та доповнення.
 
Немає висновку   Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах здійснюється із застосуванням технічних засобів та автоматизованих систем керування дорожнім рухом відповідно до правил і стандартів, а також на основі проектів і схем організації дорожнього руху, погоджених із Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України. До вказаних проектів і схем за приписами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України можуть бути внесені зміни та доповнення.
Організація дорожнього руху здійснюється спеціалізованими службами, що створюються відповідними органами: на автомобільних дорогах, що перебувають у власності територіальних громад, -органами місцевого самоврядування; на інших автомобільних дорогах - органом державного управління автомобільними дорогами загального користування; на залізничних переїздах - відповідними територіальними органами Державної адміністрації залізничного транспорту України.
Зміни в організації дорожнього руху з метою підвищення інтенсивності руху транспортних засобів за рахунок зниження рівня безпеки дорожнього руху не допускаються.
 
    -566- Організація дорожнього руху здійснюється спеціалізованими службами, що створюються відповідними органами: на автомобільних дорогах, що перебувають у власності територіальних громад, -органами місцевого самоврядування; на інших автомобільних дорогах - органом державного управління автомобільними дорогами загального користування; на залізничних переїздах - відповідними територіальними органами Державної адміністрації залізничного транспорту України.
 
Немає висновку    
    -567- Зміни в організації дорожнього руху з метою підвищення інтенсивності руху транспортних засобів за рахунок зниження рівня безпеки дорожнього руху не допускаються.
 
Немає висновку    
    -568- Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах здійснюється із застосуванням технічних засобів та автоматизованих систем керування дорожнім рухом відповідно до правил і стандартів, а також на основі проектів і схем організації дорожнього руху, погоджених із Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України. До вказаних проектів і схем за приписами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України можуть бути внесені зміни та доповнення.
 
Немає висновку    
    -569- Організація дорожнього руху здійснюється спеціалізованими службами, що створюються відповідними органами: на автомобільних дорогах, що перебувають у власності територіальних громад, -органами місцевого самоврядування; на інших автомобільних дорогах - органом державного управління автомобільними дорогами загального користування; на залізничних переїздах - відповідними територіальними органами Державної адміністрації залізничного транспорту України.
 
Немає висновку    
    -570- Зміни в організації дорожнього руху з метою підвищення інтенсивності руху транспортних засобів за рахунок зниження рівня безпеки дорожнього руху не допускаються.
 
Немає висновку    
232. 46) у частині першій статті 317 слова і цифру "у пункті 2" замінити словами і цифрами "у пунктах 2 і 3";
 
-571- У разі виникнення загрози безпеці дорожнього руху, перешкод у русі транспортних засобів і пішоходів відповідні посадові особи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, дорожніх і комунальних служб мають право вносити оперативні зміни в організацію дорожнього руху і вживати необхідних заходів щодо усунення перешкод.
 
Немає висновку   У разі виникнення загрози безпеці дорожнього руху, перешкод у русі транспортних засобів і пішоходів відповідні посадові особи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, дорожніх і комунальних служб мають право вносити оперативні зміни в організацію дорожнього руху і вживати необхідних заходів щодо усунення перешкод.
 
    -572- У разі виникнення загрози безпеці дорожнього руху, перешкод у русі транспортних засобів і пішоходів відповідні посадові особи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, дорожніх і комунальних служб мають право вносити оперативні зміни в організацію дорожнього руху і вживати необхідних заходів щодо усунення перешкод.
 
Немає висновку    
233. 47) у статті 318:
 
-573- При виникненні місць концентрації дорожньо-транспортних пригод усі заходи щодо ліквідації їх причин та умов виконуються позачергово";
 
Немає висновку   При виникненні місць концентрації дорожньо-транспортних пригод усі заходи щодо ліквідації їх причин та умов виконуються позачергово";
 
    -574- При виникненні місць концентрації дорожньо-транспортних пригод усі заходи щодо ліквідації їх причин та умов виконуються позачергово";
 
Немає висновку    
234. у назві та тексті слова "транспортним засобом" виключити;
 
-575- 17) статтю 28 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   16) статтю 28 викласти в такій редакції:
 
    -576- 17) статтю 28 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
235. у тексті слова "посвідчення водія" замінити словами "посвідчення судноводія";
 
-577- "Стаття 28. Організація руху велосипедистів, гужового транспорту та прогону тварин
 
Немає висновку   "Стаття 28. Організація руху велосипедистів, гужового транспорту та прогону тварин
 
    -578- "Стаття 28. Організація руху велосипедистів, гужового транспорту та прогону тварин
 
Немає висновку    
236. у частині першій слова "відповідно до частини п’ятої статті 265 цього Кодексу" виключити;
 
-579- Рух велосипедистів, гужового транспорту та прогін погоничами домашніх тварин організовуються з використанням дублюючих шляхів, узбіч. На автомобільних дорогах державного значення такий рух обмежується";
 
Немає висновку   Рух велосипедистів, гужового транспорту та прогін погоничами домашніх тварин організовуються з використанням дублюючих шляхів, узбіч. На автомобільних дорогах державного значення такий рух обмежується";
 
    -580- Рух велосипедистів, гужового транспорту та прогін погоничами домашніх тварин організовуються з використанням дублюючих шляхів, узбіч. На автомобільних дорогах державного значення такий рух обмежується";
 
Немає висновку    
237. 48) статтю 320 виключити;
 
-581- 18) у статті 29:
 
Немає висновку   17) у статті 29:
 
    -582- 18) у статті 29:
 
Немає висновку    
238. 49) статтю 321 викласти в такій редакції:
 
-583- частину першу після слів "на відповідність цим вимогам" доповнити словами "укомплектовані у встановленому порядку»;
 
Немає висновку   частину першу після слів "на відповідність цим вимогам" доповнити словами "укомплектовані у встановленому порядку»;
 
    -584- частину першу після слів "на відповідність цим вимогам" доповнити словами "укомплектовані у встановленому порядку»;
 
Немає висновку    
239. "Стаття 321. Обчислення строків позбавлення спеціального права
 
-585- у частині другій слова "за окремим дозволом" виключити;
 
Немає висновку   у частині другій слова "за окремим дозволом" виключити;
 
    -586- у частині другій слова "за окремим дозволом" виключити;
 
Немає висновку    
240. Водії транспортних засобів, судноводії і особи, що порушили правила полювання, вважаються позбавленими спеціального права з дня винесення постанови про позбавлення цього права. З дня винесення постанови документ, що посвідчує спеціальне право, втрачає чинність і підлягає здачі у п’ятиденний строк до органу, що його видав. Якщо особи, які позбавлені спеціального права, ухиляються від здачі документа, що посвідчує це право, то строк позбавлення їх спеціального права обчислюється з дня здачі або вилучення такого документа.
 
-587- 19) у статті 30:
 
Немає висновку   18) у статті 30:
 
    -588- 19) у статті 30:
 
Немає висновку    
241. Після закінчення призначеного строку позбавлення спеціального права особі, щодо якої застосовано даний захід адміністративного стягнення, повертаються в установленому порядку вилучені в неї документи. Вилучене посвідчення водія транспортного засобу повертається особі, яку було позбавлено права керування транспортними засобами, після складання нею в Державній автомобільній інспекції державних іспитів для отримання права керування".
 
-589- назву викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   назву викласти в такій редакції:
"Стаття 30. Основні вимоги до виробництва і торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери";
 
    -590- "Стаття 30. Основні вимоги до виробництва і торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери";
 
Немає висновку    
    -591- назву викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
    -592- "Стаття 30. Основні вимоги до виробництва і торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери";
 
Немає висновку    
242. 2. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37 - 38, ст.189; 2004 р., № 5, ст.34, № 7 - 8, ст.162, № 17 - 18, ст.250; № 43 - 44, ст.493; 2005 р., № 17, 18 - 19, ст.267):
 
-593- у частині третій слова "автомобілів та автобусів, повинні мати відповідну ліцензію" замінити словами "механічних транспортних засобів, повинні мати відповідне свідоцтво про погодження конструкції механічного транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху";
 
Немає висновку   у частині третій слова "автомобілів та автобусів, повинні мати відповідну ліцензію" замінити словами "механічних транспортних засобів, повинні мати відповідне свідоцтво про погодження конструкції механічного транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху";
 
    -594- у частині третій слова "автомобілів та автобусів, повинні мати відповідну ліцензію" замінити словами "механічних транспортних засобів, повинні мати відповідне свідоцтво про погодження конструкції механічного транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху";
 
Немає висновку    
243. 1) пункт 1 частини першої статті 29 після слів "Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів" доповнити цифрами і словами "50 відсотків надходження адміністративних штрафів у сфері безпеки дорожнього руху, що накладаються уповноваженими органами";
 
-595- доповнити частинами четвертою – шостою такого змісту:
 
Немає висновку   доповнити частинами четвертою – шостою такого змісту:
 
    -596- доповнити частинами четвертою – шостою такого змісту:
 
Немає висновку    
244. 2) частину першу статті 64 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
-597- "Підприємства, установи, організації та інші суб’єкти господарювання незалежно від форм власності, які мають право здійснювати оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, зобов’язані вести облік реалізованих транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери. Порядок оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Немає висновку   "Підприємства, установи, організації та інші суб’єкти господарювання незалежно від форм власності, які мають право здійснювати оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, зобов’язані вести облік реалізованих транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери. Порядок оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -598- "Підприємства, установи, організації та інші суб’єкти господарювання незалежно від форм власності, які мають право здійснювати оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, зобов’язані вести облік реалізованих транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери. Порядок оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Немає висновку    
245. "6-1) 50 відсотків надходження адміністративних штрафів у сфері безпеки дорожнього руху, що накладаються уповноваженими органами".
 
-599- Облік підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю і оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснюється Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України. Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України створює та веде реєстр таких підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання.
 
Немає висновку   Облік підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю і оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснюється Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України. Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України створює та веде реєстр таких підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання.
 
    -600- Облік підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю і оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснюється Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України. Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України створює та веде реєстр таких підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання.
 
Немає висновку    
246. 3. У Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст.20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст.526; 2000 р., № 27, ст.213; 2005 р., № 1, ст.1, № 10, ст.187, № 17, 18 - 19, ст.267):
 
-601- Облік підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснюється уповноваженим органом Міністерства аграрної політики України. Уповноважений орган Міністерства аграрної політики України створює та веде реєстр таких підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання»;
 
Немає висновку   Облік підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю і оформлення відповідних документів на реалізацію тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснюється уповноваженим органом Міністерства аграрної політики України. Уповноважений орган Міністерства аграрної політики України створює та веде реєстр таких підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання»;
 
    -602- Облік підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснюється уповноваженим органом Міністерства аграрної політики України. Уповноважений орган Міністерства аграрної політики України створює та веде реєстр таких підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання»;
 
Немає висновку    
247. 1) статтю 5 доповнити частиною такого змісту:
 
-603- 20) статтю 34 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   19) статтю 34 викласти в такій редакції:
 
    -604- 20) статтю 34 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
248. "У приміщеннях і на виділених територіях, де знаходяться органи і підрозділи міліції, забороняється організація діяльності суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та виду занять";
 
-605- "Стаття 34. Реєстрація та облік транспортних засобів
 
Немає висновку   "Стаття 34. Реєстрація та облік транспортних засобів
 
    -606- "Стаття 34. Реєстрація та облік транспортних засобів
 
Немає висновку    
249. 2) у пункті 12 частини першої статті 10 слова "здійснювати реєстрацію та облік автомототранспортних засобів" замінити словами "здійснювати державну реєстрацію та облік транспортних засобів та систематизацію відомостей про їх власників, а також проводити державний технічний огляд зареєстрованих транспортних засобів";
 
-607- Державна реєстрація транспортного засобу полягає у здійсненні комплексу заходів, пов’язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою і, за необхідності, дослідженням ідентифікаційних номерів складових частин та оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних документів та номерних знаків.
 
Немає висновку   Державна реєстрація транспортного засобу полягає у здійсненні комплексу заходів, пов’язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою і, за необхідності, дослідженням ідентифікаційних номерів складових частин та оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних документів та номерних знаків.
 
    -608- Державна реєстрація транспортного засобу полягає у здійсненні комплексу заходів, пов’язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою і, за необхідності, дослідженням ідентифікаційних номерів складових частин та оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних документів та номерних знаків.
 
Немає висновку    
250. 3) у пункті 21 частини першої статті 11:
 
-609- Державний облік зареєстрованих транспортних засобів включає в себе процес реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників.
 
Немає висновку   Державний облік зареєстрованих транспортних засобів включає в себе процес реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників.
 
    -610- Державний облік зареєстрованих транспортних засобів включає в себе процес реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників.
 
Немає висновку    
251. в абзаці першому слово "шляхів" замінити словом "доріг", а слова "проводити технічний огляд автомототранспорту" виключити;
 
-611- Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортні засоби усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи, напівпричепи до них, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби, та мопеди, що використовуються на автомобільних дорогах державного значення.
 
Немає висновку   Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортні засоби усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи, напівпричепи до них, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби, та мопеди, що використовуються на автомобільних дорогах державного значення.
 
    -612- Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортні засоби усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи, напівпричепи до них, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби, та мопеди, що використовуються на автомобільних дорогах державного значення.
 
Немає висновку    
252. в абзаці другому слова "позбавляти водіїв у передбачених законодавством випадках права керування транспортними засобами" замінити словами "тимчасово вилучати посвідчення водія";
 
-613- Державна реєстрація та облік автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів всіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів, напівпричепів до них, мотоколясок та інших прирівняних до них транспортних засобів здійснюються підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України. Для автоматизованого обліку зареєстрованих транспортних засобів та відомостей про їх власників ведеться Єдиний державний реєстр, держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України.
 
Немає висновку   Державна реєстрація та облік автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів всіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів, напівпричепів до них, мотоколясок та інших прирівняних до них транспортних засобів здійснюються підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України. Для автоматизованого обліку зареєстрованих транспортних засобів та відомостей про їх власників ведеться Єдиний державний реєстр, держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України.
 
    -614- Державна реєстрація та облік автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів всіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів, напівпричепів до них, мотоколясок та інших прирівняних до них транспортних засобів здійснюються підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України. Для автоматизованого обліку зареєстрованих транспортних засобів та відомостей про їх власників ведеться Єдиний державний реєстр, держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України.
 
Немає висновку    
253. абзаци третій і п’ятий викласти відповідно в такій редакції:
 
-615- Відомчу реєстрацію та облік транспортних засобів Збройних Сил України, житлово-комунального господарства, а також тих, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування здійснюють:
 
Немає висновку   Відомчу реєстрацію та облік транспортних засобів Збройних Сил України, житлово-комунального господарства, а також тих, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування здійснюють:
 
    -616- Відомчу реєстрацію та облік транспортних засобів Збройних Сил України, житлово-комунального господарства, а також тих, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування здійснюють:
 
Немає висновку    
254. "використовувати передбачені нормативними актами технічні засоби, в тому числі засоби фото- і відеоспостереження, для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху; тимчасово затримувати і у визначеному порядку доставляти на спеціальні майданчики чи стоянки для зберігання транспортні засоби, експлуатація яких не допускається або забороняється законодавством";
 
-617- транспортних засобів, які належать військовим частинам, об’єднанням чи організаціям, що входять до складу Збройних Сил України, - уповноважений орган Міністерства оборони України;
 
Немає висновку   транспортних засобів, які належать військовим частинам, об’єднанням чи організаціям, що входять до складу Збройних Сил України, - уповноважений орган Міністерства оборони України;
 
    -618- транспортних засобів, які належать військовим частинам, об’єднанням чи організаціям, що входять до складу Збройних Сил України, - уповноважений орган Міністерства оборони України;
 
Немає висновку    
255. "вимагати від відповідних установ та організацій, фізичних і юридичних осіб усунення порушень правил утримання та експлуатації автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, у встановленому порядку видавати приписи на усунення виявлених порушень, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних робіт та здійснення інших заходів на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах, якщо при цьому не додержуються вимоги щодо забезпечення громадської безпеки і безпеки дорожнього руху та його учасників".
 
-619- великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів – уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці;
 
Немає висновку   великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів – уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці;
трамваїв і тролейбусів – уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;
 
    -620- трамваїв і тролейбусів – уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;
 
Немає висновку    
    -621- великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів – уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці;
 
Немає висновку    
    -622- трамваїв і тролейбусів – уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;
 
Немає висновку    
256. 4. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст.338; 1999 р., № 19, ст.173; 2002 р., № 26, ст.176; 2003 р., № 29, ст.233; 2004 р., № 22, ст.317; 2005 р., № 1, ст.1, № 5, ст.116; 2006 р., № 22, ст.184):
 
-623- перегонових і спортивних транспортних засобів - уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань спорту;
 
Немає висновку   перегонових і спортивних транспортних засобів - уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань спорту;
 
    -624- перегонових і спортивних транспортних засобів - уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань спорту;
 
Немає висновку    
257. 1) у тексті Закону слова "дорожньо-транспортні події" та "транспортні засоби" в усіх відмінках замінити відповідно словами "дорожньо-транспортні пригоди" та " транспортні засоби" у відповідному відмінку;
 
-625- тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів – уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
Немає висновку   тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів – уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
    -626- тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів – уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
Немає висновку    
258. 2) статтю 3 викласти в такій редакції:
 
-627- Порядок здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України. Для ведення відомчого обліку зареєстрованих транспортних засобів відповідними органами, якими вони зареєстровані, створюються уніфіковані автоматизовані електронно-облікові системи.
 
Немає висновку   Порядок здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України. Для ведення відомчого обліку зареєстрованих транспортних засобів відповідними органами, якими вони зареєстровані, створюються уніфіковані автоматизовані електронно-облікові системи.
 
    -628- Порядок здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України. Для ведення відомчого обліку зареєстрованих транспортних засобів відповідними органами, якими вони зареєстровані, створюються уніфіковані автоматизовані електронно-облікові системи.
 
Немає висновку    
259. "Стаття 3. Державне управління у сфері дорожнього руху
 
-629- Власники транспортних засобів та особи, що використовують їх на законних підставах, зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після їх придбання, митного оформлення, одержання або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів.
 
Немає висновку   Власники транспортних засобів та особи, що використовують їх на законних підставах, зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після їх придбання, митного оформлення, одержання або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів.
 
    -630- Власники транспортних засобів та особи, що використовують їх на законних підставах, зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після їх придбання, митного оформлення, одержання або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів.
 
Немає висновку    
260. Державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки здійснюється Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
 
-631- На транспортні засоби оформляються та видаються реєстраційні документи, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України, та закріплюються номерні знаки, які відповідають вимогам стандартів. Закупівля за державні кошти бланків реєстраційних документів та номерних знаків для транспортних засобів здійснюється відповідно до вимог законодавства тими органами, на які покладений обов’язок щодо їх реєстрації.
 
Немає висновку   На транспортні засоби оформляються та видаються реєстраційні документи, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України, та закріплюються номерні знаки, які відповідають вимогам стандартів. Закупівля за державні кошти бланків реєстраційних документів та номерних знаків для транспортних засобів здійснюється відповідно до вимог законодавства тими органами, на які покладений обов’язок щодо їх реєстрації.
 
    -632- На транспортні засоби оформляються та видаються реєстраційні документи, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України, та закріплюються номерні знаки, які відповідають вимогам стандартів. Закупівля за державні кошти бланків реєстраційних документів та номерних знаків для транспортних засобів здійснюється відповідно до вимог законодавства тими органами, на які покладений обов’язок щодо їх реєстрації.
 
Немає висновку    
261. Забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні покладається на Державну автомобільну інспекцію (далі - Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України), яка входить до системи органів Міністерства внутрішніх справ України";
 
-633- Єдині зразки державних номерних знаків та вимоги до них, у тому числі тих, що виготовляються за індивідуальним замовленням, встановлюються державними стандартами України.
 
Немає висновку   Єдині зразки державних номерних знаків та вимоги до них, у тому числі тих, що виготовляються за індивідуальним замовленням, встановлюються державними стандартами України.
 
    -634- Єдині зразки державних номерних знаків та вимоги до них, у тому числі тих, що виготовляються за індивідуальним замовленням, встановлюються державними стандартами України.
 
Немає висновку    
262. 3) статтю 4 доповнити абзацами такого змісту:
 
-635- Власники транспортних засобів, зареєстрованих у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, можуть замовити один додатковий комплект номерних знаків, який виготовляється за їх індивідуальним замовленням та відповідає вимогам стандартів.
 
Немає висновку   Власники транспортних засобів, зареєстрованих у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, можуть замовити один додатковий комплект номерних знаків, який виготовляється за їх індивідуальним замовленням та відповідає вимогам стандартів.
 
    -636- Власники транспортних засобів, зареєстрованих у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, можуть замовити один додатковий комплект номерних знаків, який виготовляється за їх індивідуальним замовленням та відповідає вимогам стандартів.
 
Немає висновку    
263. "визначення порядку проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, їх державного технічного огляду;
 
-637- Власникам транспортних засобів або уповноваженим на використання цих транспортних засобів особам може бути відмовлено в проведенні реєстрації (перереєстрації) таких транспортних засобів, коли такі особи мають заборгованість зі сплати штрафних санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, – до сплати ними зазначеної заборгованості, а також коли не укладено чинний договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, – до укладання такого договору та пред’явлення поліса такого страхування (страхового сертифікату «Зелена картка»);
 
Немає висновку   Власникам транспортних засобів або уповноваженим на використання цих транспортних засобів особам може бути відмовлено в проведенні реєстрації (перереєстрації) таких транспортних засобів, коли такі особи мають заборгованість зі сплати штрафних санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, – до сплати ними зазначеної заборгованості»;
 
    -638- Мойсик В.Р.
Необхідно виключити положення щодо страхування.
 
Враховано    
    -639- Власникам транспортних засобів або уповноваженим на використання цих транспортних засобів особам може бути відмовлено в проведенні реєстрації (перереєстрації) таких транспортних засобів, коли такі особи мають заборгованість зі сплати штрафних санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, – до сплати ними зазначеної заборгованості, а також коли не укладено чинний договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, – до укладання такого договору та пред’явлення поліса такого страхування (страхового сертифікату «Зелена картка»);
 
Немає висновку    
    -640- Мойсик В.Р.
Необхідно виключити положення щодо страхування.
 
Враховано    
264. визначення порядку оформлення і видачі погоджень та дозволів, надання інших послуг, пов’язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху, які надаються Державтоінспекцією, а також визначення розміру плати за оформлення і видачу таких погоджень та дозволів, надання відповідних послуг;
 
-641- 21) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   20) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
    -642- 21) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
265. встановлення правил приймання іспитів зі знань Правил дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами;
 
-643- "Стаття 35. Державний технічний огляд транспортних засобів
 
Немає висновку   "Стаття 35. Державний технічний огляд транспортних засобів
 
    -644- "Стаття 35. Державний технічний огляд транспортних засобів
 
Немає висновку    
266. встановлення єдиних вимог і затвердження навчальних програм для учасників дорожнього руху, формування належної дорожньої культури та навчання представників різних соціально-вікових груп Правил дорожнього руху";
 
-645- Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, а також причепи (напівпричепи) до них підлягають обов’язковому державному технічному огляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Перевірка технічного стану транспортних засобів проводиться виключно на акредитованих станціях технічного обслуговування, які мають відповідну ліцензію
 
Немає висновку   Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, а також причепи (напівпричепи) до них підлягають обов’язковому державному технічному огляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Перевірка технічного стану транспортних засобів проводиться виключно на акредитованих станціях технічного обслуговування, які мають відповідну ліцензію.
 
    -646- Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, а також причепи (напівпричепи) до них підлягають обов’язковому державному технічному огляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Перевірка технічного стану транспортних засобів проводиться виключно на акредитованих станціях технічного обслуговування, які мають відповідну ліцензію
 
Немає висновку    
267. 4) доповнити Закон статтею 4-1 такого змісту:
 
-647- На кожний транспортний засіб, що пройшов державний технічний огляд і визнаний технічно справним, видається талон про проходження державного технічного огляду. Закупівлі за державні кошти бланків таких талонів здійснюються органом, на який покладено обов‘язок щодо їх видачі.
 
Немає висновку   На кожний транспортний засіб, що пройшов державний технічний огляд і визнаний технічно справним, видається талон про проходження державного технічного огляду. Закупівлі за державні кошти бланків таких талонів здійснюються органом, на який покладено обов‘язок щодо їх видачі.
 
    -648- На кожний транспортний засіб, що пройшов державний технічний огляд і визнаний технічно справним, видається талон про проходження державного технічного огляду. Закупівлі за державні кошти бланків таких талонів здійснюються органом, на який покладено обов‘язок щодо їх видачі.
 
Немає висновку    
268. "Стаття 4-1. Компетенція Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 
-649- Забороняється експлуатація транспортних засобів, що не пройшли обов’язкового чергового державного технічного огляду.
 
Немає висновку   Забороняється експлуатація транспортних засобів, що не пройшли обов’язкового чергового державного технічного огляду.
 
    -650- Забороняється експлуатація транспортних засобів, що не пройшли обов’язкового чергового державного технічного огляду.
 
Немає висновку    
269. До компетенції Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху належить:
 
-651- Державний технічний огляд транспортних засобів, що призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та зареєстровані в підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України здійснюється цими підрозділами, а перевірка технічного стану цих транспортних засобів під час проведення державного технічного огляду - уповноваженими суб’єктами господарювання на підставі дозволу, виданого Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України в порядку і за плату, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
Немає висновку   Державний технічний огляд транспортних засобів, що призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та зареєстровані в підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України здійснюється цими підрозділами, а перевірка технічного стану цих транспортних засобів під час проведення державного технічного огляду - уповноваженими суб’єктами господарювання на підставі дозволу, виданого Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України в порядку і за плату, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
    -652- Державний технічний огляд транспортних засобів, що призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та зареєстровані в підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України здійснюється цими підрозділами, а перевірка технічного стану цих транспортних засобів під час проведення державного технічного огляду - уповноваженими суб’єктами господарювання на підставі дозволу, виданого Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України в порядку і за плату, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
Немає висновку    
270. участь у реалізації в межах своїх повноважень державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, підготовка проектів законів та інших нормативних актів і документів, у тому числі правил, норм та стандартів, державних і регіональних програм забезпечення безпеки дорожнього руху і його учасників;
 
-653- Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України створює та веде реєстр суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів всіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів, напівпричепів до них, мотоколясок та інших прирівняних до них транспортних засобів, та здійснює державний контроль за додержанням цими суб'єктами вимог законодавства у цій сфері.
 
Немає висновку   Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України створює та веде реєстр суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів всіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів, напівпричепів до них, мотоколясок та інших прирівняних до них транспортних засобів, та здійснює державний контроль за додержанням цими суб'єктами вимог законодавства у цій сфері.
 
    -654- Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України створює та веде реєстр суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів всіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів, напівпричепів до них, мотоколясок та інших прирівняних до них транспортних засобів, та здійснює державний контроль за додержанням цими суб'єктами вимог законодавства у цій сфері.
 
Немає висновку    
271. забезпечення безпеки дорожнього руху, контроль за додержанням законів, правил і нормативів у цій сфері, здійснення державної реєстрації та обліку транспортних засобів, приймання іспитів на право керування транспортними засобами і видача відповідних документів; проведення державного технічного огляду;
 
-655- Державний технічний огляд тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів здійснюється уповноваженим органом Міністерства аграрної політики України.
Уповноважений орган Міністерства аграрної політики України створює та веде реєстр суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та здійснює державний контроль за додержанням цими суб'єктами вимог законодавства стандартів у цій сфері.
 
Немає висновку   Державний технічний огляд тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів здійснюється уповноваженим органом Міністерства аграрної політики України.
Уповноважений орган Міністерства аграрної політики України створює та веде реєстр суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та здійснює державний контроль за додержанням цими суб'єктами вимог законодавства стандартів у цій сфері.
 
    -656- Державний технічний огляд тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів здійснюється уповноваженим органом Міністерства аграрної політики України.
Уповноважений орган Міністерства аграрної політики України створює та веде реєстр суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та здійснює державний контроль за додержанням цими суб'єктами вимог законодавства стандартів у цій сфері.
 
Немає висновку    
272. організація супроводження і забезпечення безпечного руху транспортних засобів спеціального призначення;
 
-657- Під час проведення державного технічного огляду працівниками Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України здійснюється контроль за наявністю полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката «Зелена картка») (крім осіб, які відповідно до закону звільнені від цього виду обов’язкового страхування), внесенням власниками транспортних засобів обов’язкових платежів, у тому числі податку з власників транспортних засобів, сплатою штрафів, за порушенням правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, а також за своєчасністю проходження медичного огляду водіями.
 
Немає висновку   Під час проведення державного технічного огляду працівниками Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України здійснюється контроль за наявністю полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката «Зелена картка») (крім осіб, які відповідно до закону звільнені від цього виду обов’язкового страхування), внесенням власниками транспортних засобів обов’язкових платежів, у тому числі податку з власників транспортних засобів, сплатою штрафів, за порушенням правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, а також за своєчасністю проходження медичного огляду водіями.
 
    -658- Під час проведення державного технічного огляду працівниками Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України здійснюється контроль за наявністю полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката «Зелена картка») (крім осіб, які відповідно до закону звільнені від цього виду обов’язкового страхування), внесенням власниками транспортних засобів обов’язкових платежів, у тому числі податку з власників транспортних засобів, сплатою штрафів, за порушенням правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, а також за своєчасністю проходження медичного огляду водіями.
 
Немає висновку    
273. погодження відповідно до вимог цього Закону, інших актів законодавства проектів на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг;
 
-659- Власникам транспортних засобів або уповноваженим на використання цих транспортних засобів особам може бути відмовлено в проведенні державного технічного огляду в разі, коли такі особи мають заборгованість зі сплати штрафних санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, до сплати ними зазначеної заборгованості, а у випадках, – коли не укладено договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, до укладання такого договору та пред’явлення такого страхового поліса (страхового сертифікату «Зелена картка»).
 
Немає висновку   Власникам транспортних засобів або уповноваженим на використання цих транспортних засобів особам може бути відмовлено в проведенні державного технічного огляду в разі, коли такі особи мають заборгованість зі сплати штрафних санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, до сплати ними зазначеної заборгованості.
 
    -660- Мойсик В.Р.
Положення щодо страховки необхідно виключити .
 
Враховано    
    -661- Власникам транспортних засобів або уповноваженим на використання цих транспортних засобів особам може бути відмовлено в проведенні державного технічного огляду в разі, коли такі особи мають заборгованість зі сплати штрафних санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, до сплати ними зазначеної заборгованості, а у випадках, – коли не укладено договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, до укладання такого договору та пред’явлення такого страхового поліса (страхового сертифікату «Зелена картка»).
 
Немає висновку    
    -662- Мойсик В.Р.
Положення щодо страховки необхідно виключити .
 
Враховано    
274. ведення автоматизованого обліку, накопичення, оброблення та використання відомостей про об’єкти дорожнього сервісу;
 
-663- У разі непредставлення транспортного засобу на державний технічний огляд протягом п’яти і більше років, або встановлення факту його знаходження в розукомплектованому і непридатному для експлуатації стані, або неможливості знайти його власника Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України або уповноваженим органом Міністерства аграрної політики України, відповідно вживаються заходи щодо вибраковування (списання) та зняття з державної (відомчої) реєстрації цього транспортного засобу.
 
Немає висновку   У разі непредставлення транспортного засобу на державний технічний огляд протягом п’яти і більше років, або встановлення факту його знаходження в розукомплектованому і непридатному для експлуатації стані, або неможливості знайти його власника Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України або уповноваженим органом Міністерства аграрної політики України, відповідно вживаються заходи щодо вибраковування (списання) та зняття з державної (відомчої) реєстрації цього транспортного засобу.
 
    -664- У разі непредставлення транспортного засобу на державний технічний огляд протягом п’яти і більше років, або встановлення факту його знаходження в розукомплектованому і непридатному для експлуатації стані, або неможливості знайти його власника Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України або уповноваженим органом Міністерства аграрної політики України, відповідно вживаються заходи щодо вибраковування (списання) та зняття з державної (відомчої) реєстрації цього транспортного засобу.
 
Немає висновку    
275. погодження проектів конструкцій транспортних засобів у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
 
-665- Порядок проведення державного технічного огляду транспортних засобів, зареєстрованих іншими уповноваженими державними органами, встановлюється цими уповноваженими органами";
 
Немає висновку   Порядок проведення державного технічного огляду транспортних засобів, зареєстрованих іншими уповноваженими державними органами, встановлюється цими уповноваженими органами";
 
    -666- Порядок проведення державного технічного огляду транспортних засобів, зареєстрованих іншими уповноваженими державними органами, встановлюється цими уповноваженими органами";
 
Немає висновку    
276. погодження поданих у встановленому порядку пропозицій стосовно обладнання засобами організації дорожнього руху місць виконання дорожніх робіт, проектів та схем організації дорожнього руху, розміщення у смугах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг рекламоносіїв та інших споруд, маршрутів руху пасажирського транспорту, маршрутів організованого руху громадян і місць їх збору, порядок проведення спортивних та інших масових заходів, які можуть створити перешкоди дорожньому руху;
 
-667- 22) статтю 37 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   21) статтю 37 викласти в такій редакції:
 
    -668- 22) статтю 37 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
277. видача в установленому порядку у випадках, передбачених законом, дозволів на рух транспортних засобів з надгабаритними, великоваговими вантажами, параметри яких установлені законодавством;
 
-669- "Стаття 37. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів
 
Немає висновку   "Стаття 37. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів
 
    -670- "Стаття 37. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів
 
Немає висновку    
278. контроль за безпекою дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, додержанням законодавства, правил і нормативів у зазначеній сфері, у тому числі за забезпеченням організації підготовки водіїв транспортних засобів, прийманням іспитів та видачею відповідних свідоцтв установленого зразка, розробленням і видачею в установленому порядку документів щодо погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;
 
-671- Забороняється експлуатація незареєстрованих (неперереєстрованих) транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені чи підроблені, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерними знаками, які закріплені у не встановлених для цього місцях, закриті іншими предметами чи забруднені, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знаку з відстані 20 метрів, перевернуті чи не освітлені, а також без талона про проходження державного технічного огляду в установлений строк чи з талоном, що не належить цьому транспортному засобу, та у випадках, передбачених законодавством, без чинного на території України полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка").
 
Немає висновку   Забороняється експлуатація незареєстрованих (неперереєстрованих) транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені чи підроблені, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерними знаками, які закріплені у не встановлених для цього місцях, закриті іншими предметами чи забруднені, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знаку з відстані 20 метрів, перевернуті чи не освітлені, а також без талона про проходження державного технічного огляду в установлений строк чи з талоном, що не належить цьому транспортному засобу, та у випадках, передбачених законодавством, без чинного на території України полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка").
 
    -672- Забороняється експлуатація незареєстрованих (неперереєстрованих) транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені чи підроблені, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерними знаками, які закріплені у не встановлених для цього місцях, закриті іншими предметами чи забруднені, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знаку з відстані 20 метрів, перевернуті чи не освітлені, а також без талона про проходження державного технічного огляду в установлений строк чи з талоном, що не належить цьому транспортному засобу, та у випадках, передбачених законодавством, без чинного на території України полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка").
 
Немає висновку    
279. ведення автоматизованого обліку, накопичення, оброблення та використання відомостей про транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації, та їх власників;
 
-673- Експлуатація транспортних засобів також забороняється, а талон про проходження державного технічного огляду вилучається в разі:
 
Немає висновку   Експлуатація транспортних засобів також забороняється, а талон про проходження державного технічного огляду вилучається в разі:
 
    -674- Експлуатація транспортних засобів також забороняється, а талон про проходження державного технічного огляду вилучається в разі:
 
Немає висновку    
280. здійснення у випадках, передбачених законом, контролю за внесеннями обов’язкових платежів власниками транспортних засобів;
 
-675- порушення вимог щодо їх переобладнання;
 
Немає висновку   порушення вимог щодо їх переобладнання;
 
    -676- порушення вимог щодо їх переобладнання;
 
Немає висновку    
281. ведення обліку торговельних організацій, підприємств-виробників та суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що реалізують транспортні засоби або номерні складові частини до них, видача їм у встановленому порядку бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання транспортних засобів, а також номерних знаків для разових поїздок;
 
-677- порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв;
 
Немає висновку   порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв;
 
    -678- порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв;
 
Немає висновку    
282. ведення реєстру суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану транспортних засобів під час державного технічного огляду, та здійснення державного контролю за додержанням ними вимог законодавства, норм та стандартів у цій сфері;
 
-679- виявлення технічних несправностей і невідповідності вимогам правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, а також неукомплектованості відповідно до призначення.
 
Немає висновку   виявлення технічних несправностей і невідповідності вимогам правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, а також неукомплектованості відповідно до призначення.
 
    -680- виявлення технічних несправностей і невідповідності вимогам правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, а також неукомплектованості відповідно до призначення.
 
Немає висновку    
283. забезпечення організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, обліком суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що провадять зазначену діяльність.
 
-681- З метою недопущення негативного впливу на життя і здоров’я людей або в разі загрози погіршення екологічної ситуації експлуатація транспортних засобів може бути в установленому законодавством порядку обмежена або заборонена в окремій місцевості, оголошеній зоною надзвичайної екологічної ситуації";
 
Немає висновку   З метою недопущення негативного впливу на життя і здоров’я людей або в разі загрози погіршення екологічної ситуації експлуатація транспортних засобів може бути в установленому законодавством порядку обмежена або заборонена в окремій місцевості, оголошеній зоною надзвичайної екологічної ситуації";
 
    -682- З метою недопущення негативного впливу на життя і здоров’я людей або в разі загрози погіршення екологічної ситуації експлуатація транспортних засобів може бути в установленому законодавством порядку обмежена або заборонена в окремій місцевості, оголошеній зоною надзвичайної екологічної ситуації";
 
Немає висновку    
284. Державтоінспекція також здійснює контроль за виконанням установлених Кабінетом Міністрів України правил паркування транспортних засобів, а у випадках, передбачених законодавством, забезпечує блокування транспортних засобів чи їх затримання і доставляння, у тому числі з використанням спеціальних транспортних засобів, на спеціальні майданчики чи стоянки для тимчасового зберігання";
 
-683- 23) у статті 45 слова "Міністерством охорони здоров’я України і затверджуються відповідним державним органом з безпеки дорожнього руху" замінити словами "спільним актом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я і Міністерства внутрішніх справ України";
 
Немає висновку   22) у статті 45 слова "Міністерством охорони здоров’я України і затверджуються відповідним державним органом з безпеки дорожнього руху" замінити словами "спільним актом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я і Міністерства внутрішніх справ України";
 
    -684- 23) у статті 45 слова "Міністерством охорони здоров’я України і затверджуються відповідним державним органом з безпеки дорожнього руху" замінити словами "спільним актом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я і Міністерства внутрішніх справ України";
 
Немає висновку    
285. 5) в абзаці шістнадцятому статті 9 слова "для виклику державтоінспекції" замінити словами "для виклику міліції";
 
-685- 24) у частині першій статті 47 слово «органами» замінити словом «підрозділами»;
 
Немає висновку   23) у частині першій статті 47 слово «органами» замінити словом «підрозділами»;
24)статтю 52 викласти в такій редакції
"Стаття 52. Органи, що здійснюють контроль у сфері безпеки дорожнього руху
 
    -686- 25) статтю 52 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
    -687- "Стаття 52. Органи, що здійснюють контроль у сфері безпеки дорожнього руху
 
Немає висновку    
    -688- 24) у частині першій статті 47 слово «органами» замінити словом «підрозділами»;
 
Немає висновку    
    -689- 25) статтю 52 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
    -690- "Стаття 52. Органи, що здійснюють контроль у сфері безпеки дорожнього руху
 
Немає висновку    
286. 6) частину другу статті 13 виключити.
 
-691- Контроль у сфері безпеки дорожнього руху здійснюється Кабінетом Міністрів України, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України, іншими спеціально уповноваженими на те державними органами (державний контроль), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади (відомчий контроль)".
 
Немає висновку   Контроль у сфері безпеки дорожнього руху здійснюється Кабінетом Міністрів України, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України, іншими спеціально уповноваженими на те державними органами (державний контроль), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади (відомчий контроль)";
 
    -692- Контроль у сфері безпеки дорожнього руху здійснюється Кабінетом Міністрів України, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України, іншими спеціально уповноваженими на те державними органами (державний контроль), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади (відомчий контроль)".
 
Немає висновку    
287. У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами другою і третьою;
 
-693- 26) доповнити статтею 52-1 такого змісту:
«Стаття 52-1. Повноваження Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
До повноважень Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху належить:
участь у реалізації в межах своїх повноважень державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, підготовка проектів законів та інших нормативно-правових актів, у тому числі правил, норм та стандартів, державних і регіональних програм щодо забезпечення безпеки дорожнього руху і його учасників;
забезпечення безпеки дорожнього руху, державний контроль, у тому числі шляхом проведення перевірок, за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності законів, правил і нормативів у цій сфері, здійснення державної реєстрації та обліку транспортних засобів, приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами і видача відповідних документів; проведення державного технічного огляду транспортних засобів;
організація супроводження і забезпечення безпечного руху транспортних засобів спеціального призначення;
погодження відповідно до вимог цього Закону, інших законодавчих актів, проектів на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг;
ведення автоматизованого обліку, накопичення, оброблення та використання відомостей про об’єкти дорожнього сервісу;
погодження проектів конструкцій транспортних засобів у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
погодження поданих у встановленому порядку пропозицій стосовно обладнання засобами організації дорожнього руху місць виконання дорожніх робіт, проектів та схем організації дорожнього руху, розміщення у смугах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг рекламоносіїв та інших споруд, маршрутів руху пасажирського транспорту, маршрутів організованого руху громадян і місць їх збору, порядок проведення спортивних та інших масових заходів, які можуть створити перешкоди дорожньому руху;
видача в установленому порядку у випадках, передбачених законом, дозволів на рух транспортних засобів з надгабаритними, великоваговими вантажами, параметри яких установлені законодавством;
контроль за безпекою дорожнього руху під час надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів у тому числі небезпечних, додержанням законодавства у зазначеній сфері, у тому числі за забезпеченням організації підготовки водіїв транспортних засобів, прийманням іспитів з перевірки знань правил перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом та видачею відповідних свідоцтв установленого зразка, розробленням і видачею в установленому порядку документів щодо погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;
ведення автоматизованого обліку, накопичення, оброблення та використання відомостей про транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації, та про їх власників;
здійснення у випадках, передбачених законом, контролю за внесеннями обов’язкових платежів власниками транспортних засобів;
ведення обліку торговельних організацій, підприємств-виробників та суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що реалізують транспортні засоби або номерні складові частини до них, видача їм у встановленому порядку бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання транспортних засобів, а також номерних знаків для разових поїздок;
ведення реєстру суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану транспортних засобів під час державного технічного огляду, та здійснення державного контролю за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері;
забезпечення організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, обліком суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що проводять зазначену діяльність.
Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України також здійснює контроль за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, виконанням установлених Кабінетом Міністрів України правил паркування транспортних засобів, а у випадках та порядку, визначених законом, тимчасово затримує і доставляє транспортний засіб у тому числі з використанням спеціальних транспортних засобів, на спеціальні майданчики чи стоянки для тимчасового зберігання, відповідно до закону тимчасово вилучає посвідчення водія, талон про проходження державного технічного огляду, а також ліцензійну картку на транспортний засіб";
 
Немає висновку   25) доповнити статтею 52-1 такого змісту:
«Стаття 52-1. Повноваження Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
До повноважень Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху належить:
участь у реалізації в межах своїх повноважень державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, підготовка проектів законів та інших нормативно-правових актів, у тому числі правил, норм та стандартів, державних і регіональних програм щодо забезпечення безпеки дорожнього руху і його учасників;
забезпечення безпеки дорожнього руху, державний контроль, у тому числі шляхом проведення перевірок, за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності законів, правил і нормативів у цій сфері, здійснення державної реєстрації та обліку транспортних засобів, приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами і видача відповідних документів; проведення державного технічного огляду транспортних засобів;
організація супроводження і забезпечення безпечного руху транспортних засобів спеціального призначення;
погодження відповідно до вимог цього Закону, інших законодавчих актів, проектів на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг;
ведення автоматизованого обліку, накопичення, оброблення та використання відомостей про об’єкти дорожнього сервісу;
погодження проектів конструкцій транспортних засобів у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
погодження поданих у встановленому порядку пропозицій стосовно обладнання засобами організації дорожнього руху місць виконання дорожніх робіт, проектів та схем організації дорожнього руху, розміщення у смугах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг рекламоносіїв та інших споруд, маршрутів руху пасажирського транспорту, маршрутів організованого руху громадян і місць їх збору, порядок проведення спортивних та інших масових заходів, які можуть створити перешкоди дорожньому руху;
видача в установленому порядку у випадках, передбачених законом, дозволів на рух транспортних засобів з надгабаритними, великоваговими вантажами, параметри яких установлені законодавством;
контроль за безпекою дорожнього руху під час надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів у тому числі небезпечних, додержанням законодавства у зазначеній сфері, у тому числі за забезпеченням організації підготовки водіїв транспортних засобів, прийманням іспитів з перевірки знань правил перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом та видачею відповідних свідоцтв установленого зразка, розробленням і видачею в установленому порядку документів щодо погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;
ведення автоматизованого обліку, накопичення, оброблення та використання відомостей про транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації, та про їх власників;
здійснення у випадках, передбачених законом, контролю за внесеннями обов’язкових платежів власниками транспортних засобів;
ведення обліку торговельних організацій, підприємств-виробників та суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що реалізують транспортні засоби або номерні складові частини до них, видача їм у встановленому порядку бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання транспортних засобів, а також номерних знаків для разових поїздок;
ведення реєстру суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану транспортних засобів під час державного технічного огляду, та здійснення державного контролю за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері;
забезпечення організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, обліком суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що проводять зазначену діяльність.
Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України також здійснює контроль за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, виконанням установлених Кабінетом Міністрів України правил паркування транспортних засобів, а у випадках та порядку, визначених законом, тимчасово затримує і доставляє транспортний засіб у тому числі з використанням спеціальних транспортних засобів (коли розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху), на спеціальні майданчики чи стоянки для тимчасового зберігання, відповідно до закону тимчасово вилучає посвідчення водія, талон про проходження державного технічного огляду, а також ліцензійну картку на транспортний засіб";
 
    -694- Олійник С.В.
Частину другу статті 52-1 після слів « «транспортних засобів» доповнити словами «коли розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху».
 
Враховано    
    -695- 26) доповнити статтею 52-1 такого змісту:
«Стаття 52-1. Повноваження Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
До повноважень Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху належить:
участь у реалізації в межах своїх повноважень державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, підготовка проектів законів та інших нормативно-правових актів, у тому числі правил, норм та стандартів, державних і регіональних програм щодо забезпечення безпеки дорожнього руху і його учасників;
забезпечення безпеки дорожнього руху, державний контроль, у тому числі шляхом проведення перевірок, за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності законів, правил і нормативів у цій сфері, здійснення державної реєстрації та обліку транспортних засобів, приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами і видача відповідних документів; проведення державного технічного огляду транспортних засобів;
організація супроводження і забезпечення безпечного руху транспортних засобів спеціального призначення;
погодження відповідно до вимог цього Закону, інших законодавчих актів, проектів на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг;
ведення автоматизованого обліку, накопичення, оброблення та використання відомостей про об’єкти дорожнього сервісу;
погодження проектів конструкцій транспортних засобів у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
погодження поданих у встановленому порядку пропозицій стосовно обладнання засобами організації дорожнього руху місць виконання дорожніх робіт, проектів та схем організації дорожнього руху, розміщення у смугах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг рекламоносіїв та інших споруд, маршрутів руху пасажирського транспорту, маршрутів організованого руху громадян і місць їх збору, порядок проведення спортивних та інших масових заходів, які можуть створити перешкоди дорожньому руху;
видача в установленому порядку у випадках, передбачених законом, дозволів на рух транспортних засобів з надгабаритними, великоваговими вантажами, параметри яких установлені законодавством;
контроль за безпекою дорожнього руху під час надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів у тому числі небезпечних, додержанням законодавства у зазначеній сфері, у тому числі за забезпеченням організації підготовки водіїв транспортних засобів, прийманням іспитів з перевірки знань правил перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом та видачею відповідних свідоцтв установленого зразка, розробленням і видачею в установленому порядку документів щодо погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;
ведення автоматизованого обліку, накопичення, оброблення та використання відомостей про транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації, та про їх власників;
здійснення у випадках, передбачених законом, контролю за внесеннями обов’язкових платежів власниками транспортних засобів;
ведення обліку торговельних організацій, підприємств-виробників та суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що реалізують транспортні засоби або номерні складові частини до них, видача їм у встановленому порядку бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання транспортних засобів, а також номерних знаків для разових поїздок;
ведення реєстру суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану транспортних засобів під час державного технічного огляду, та здійснення державного контролю за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері;
забезпечення організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, обліком суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що проводять зазначену діяльність.
Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України також здійснює контроль за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, виконанням установлених Кабінетом Міністрів України правил паркування транспортних засобів, а у випадках та порядку, визначених законом, тимчасово затримує і доставляє транспортний засіб у тому числі з використанням спеціальних транспортних засобів, на спеціальні майданчики чи стоянки для тимчасового зберігання, відповідно до закону тимчасово вилучає посвідчення водія, талон про проходження державного технічного огляду, а також ліцензійну картку на транспортний засіб";
 
Немає висновку    
    -696- Олійник С.В.
Частину другу статті 52-1 після слів « «транспортних засобів» доповнити словами «коли розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху».
 
Враховано    
288. 7) в абзаці четвертому частини третьої і частині четвертій статті 14 слово "органів" замінити словами "підрозділів";
 
   26) у тексті Закону слова "дорожньо-транспортна подія" в усіх відмінках і числах замінити словами "дорожньо-транспортна пригода" у відповідному відмінку і числі.
 
289. 8) статтю 15 викласти в такій редакції:
 
-697- 7. Частину другу статті 16 Закону України "Про бджільництво" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 157) виключити.
 
Немає висновку   7. Частину другу статті 16 Закону України "Про бджільництво" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 157) виключити.
 
    -698- 7. Частину другу статті 16 Закону України "Про бджільництво" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 157) виключити.
 
Немає висновку    
290. "Стаття 15. Основні положення допуску до керування транспортними засобами
 
-699- 8. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст.273):
 
Немає висновку   8. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст.273):
 
    -700- 8. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст.273):
 
Немає висновку    
291. Кожний громадянин, який досяг визначеного цим Законом віку та не має медичних протипоказань, може в установленому порядку отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії.
 
-701- 1) у статті 1:
після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«автомобільний самозайнятий перевізник – це фізична особа – суб’єкт господарювання, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів на таксі без застосування праці найманих водіїв».
У зв‘язку з цим абзаци дев‘ятнадцятий – шістдесят третій вважати відповідно абзацами двадцятим – шістдесят четвертим;
після абзацу п‘ятдесят шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«сервісна книжка – документ установленого зразка для обліку проходження щоквартального технічного огляду транспортних засобів автомобільних самозайнятих перевізників».
У зв‘язку з цим абзаци п‘ятдесят сьомий – шістдесят четвертий вважати відповідно абзацами п‘ятдесят восьмим – шістдесят п‘ятим;
 
Немає висновку   1) у статті 1:
після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«автомобільний самозайнятий перевізник – це фізична особа – суб’єкт господарювання, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів на таксі без застосування праці найманих водіїв».
У зв‘язку з цим абзаци дев‘ятнадцятий – шістдесят третій вважати відповідно абзацами двадцятим – шістдесят четвертим;
після абзацу п‘ятдесят шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«сервісна книжка – документ установленого зразка для обліку проходження щоквартального технічного огляду транспортних засобів автомобільних самозайнятих перевізників».
У зв‘язку з цим абзаци п‘ятдесят сьомий – шістдесят четвертий вважати відповідно абзацами п‘ятдесят восьмим – шістдесят п‘ятим;
 
    -702- 1) у статті 1:
після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«автомобільний самозайнятий перевізник – це фізична особа – суб’єкт господарювання, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів на таксі без застосування праці найманих водіїв».
У зв‘язку з цим абзаци дев‘ятнадцятий – шістдесят третій вважати відповідно абзацами двадцятим – шістдесят четвертим;
після абзацу п‘ятдесят шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«сервісна книжка – документ установленого зразка для обліку проходження щоквартального технічного огляду транспортних засобів автомобільних самозайнятих перевізників».
У зв‘язку з цим абзаци п‘ятдесят сьомий – шістдесят четвертий вважати відповідно абзацами п‘ятдесят восьмим – шістдесят п‘ятим;
 
Немає висновку    
292. Право на керування транспортними засобами відповідної категорії може бути надано:
 
-703- 2) абзац п‘ятий частини першої статті 18 викласти в такій редакції:
«здійснювати організацію та контроль за своєчасним проходженням водіями медичного огляду, забезпечувати їх санітарно-побутовими приміщеннями й обладнанням»;
 
Немає висновку   2) абзац п‘ятий частини першої статті 18 викласти в такій редакції:
«здійснювати організацію та контроль за своєчасним проходженням водіями медичного огляду, забезпечувати їх санітарно-побутовими приміщеннями й обладнанням»;
 
    -704- 2) абзац п‘ятий частини першої статті 18 викласти в такій редакції:
«здійснювати організацію та контроль за своєчасним проходженням водіями медичного огляду, забезпечувати їх санітарно-побутовими приміщеннями й обладнанням»;
 
Немає висновку    
293. мототранспортними засобами і мотоколясками (категорії А1, А) -особам, які досягли 16-річного віку;
 
-705- 3) частину третю статті 21 після слів "в межах своїх повноважень" доповнити словами "за погодженням з відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України»;
 
Немає висновку   3) частину третю статті 21 після слів "в межах своїх повноважень" доповнити словами "за погодженням з відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України»;
 
    -706- 3) частину третю статті 21 після слів "в межах своїх повноважень" доповнити словами "за погодженням з відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України»;
 
Немає висновку    
294. автомобілями, колісними тракторами, самохідними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами, які експлуатуються на вулично-дорожній мережі, всіх типів (категорії В1, В, С1, С, Т), за винятком автобусів, трамваїв і тролейбусів, -особам, які досягли 18-річного віку;
 
-707- 4) назву та частину першу статті 29 викласти в такій редакції:
«Стаття 29. Засади діяльності автомобільного перевізника та автомобільного самозайнятого перевізника, що здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах
Автомобільним перевізником та автомобільним самозайнятим перевізником, що здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах, є суб'єкти господарювання, які відповідно до
законодавства та одержаної ліцензії надають послуги за договором перевезення пасажира транспортним засобом, що використовується ними на законних підставах»;
 
Немає висновку   4) назву та частину першу статті 29 викласти в такій редакції:
«Стаття 29. Засади діяльності автомобільного перевізника та автомобільного самозайнятого перевізника, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах
Автомобільним перевізником та автомобільним самозайнятим перевізником, що здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах, є суб'єкти господарювання, які відповідно до
законодавства та одержаної ліцензії надають послуги за договором перевезення пасажира транспортним засобом, що використовується ними на законних підставах»;
 
    -708- 4) назву та частину першу статті 29 викласти в такій редакції:
«Стаття 29. Засади діяльності автомобільного перевізника та автомобільного самозайнятого перевізника, що здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах
Автомобільним перевізником та автомобільним самозайнятим перевізником, що здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах, є суб'єкти господарювання, які відповідно до
законодавства та одержаної ліцензії надають послуги за договором перевезення пасажира транспортним засобом, що використовується ними на законних підставах»;
 
Немає висновку    
295. автомобілями з причепами або напівпричепами (категорії ВЕ, С1Е, СЕ), а також призначеними для перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів, -особам, які досягли 19-річного віку;
 
-709- 5) статтю 30 викласти в такій редакції:
«Стаття 30. Основні права та обов'язки автомобільного перевізника та автомобільного самозайнятого перевізника, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах
Автомобільний перевізник та автомобільний самозайнятий перевізник, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах, мають право:
відміняти рейси своїх транспортних засобів за обставин, які він не міг передбачити і яким не міг запобігти, повернувши пасажирам (або замовнику послуг) кошти, сплачені ними за перевезення;
обмежувати або припиняти перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації;
відміняти рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю пасажирів чи безпеці вантажів;
зазначати в багажній квитанції стан багажу, що має зовнішні пошкодження, або відмовлятися від його перевезення в разі заперечення пасажира щодо такого зазначення.
Автомобільний перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов'язаний:
забезпечувати дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт;
забезпечувати контроль технічного та санітарного стану автобусів чи таксі перед початком роботи;
забезпечувати проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів;
забезпечувати водія необхідною документацією;
утримувати транспортні засоби в належному технічному та санітарному стані, забезпечувати їх своєчасне подання для посадки пасажирів та відправлення;
забезпечувати проїзд пасажирів до зупинки чи місця призначення за маршрутом без додаткових витрат у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу.
Автомобільний самозайнятий перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов'язаний:
утримувати транспортні засоби в належному технічному та санітарному стані, забезпечувати їх своєчасне подання для посадки пасажирів та відправлення;
забезпечувати проїзд пасажирів до зупинки чи місця призначення за маршрутом без додаткових витрат у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу;
щоквартально проходити технічний огляд транспортного засобу на станції технічного обслуговування з обов’язковою відміткою в сервісній книжці;
щорічно проходити медичний огляд з отриманням довідки встановленого зразка»;
 
Немає висновку   5) статтю 30 викласти в такій редакції:
«Стаття 30. Основні права та обов'язки автомобільного перевізника та автомобільного самозайнятого перевізника, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах
Автомобільний перевізник та автомобільний самозайнятий перевізник, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах, мають право:
відміняти рейси своїх транспортних засобів за обставин, які він не міг передбачити і яким не міг запобігти, повернувши пасажирам (або замовнику послуг) кошти, сплачені ними за перевезення;
обмежувати або припиняти перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації;
відміняти рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю пасажирів чи безпеці вантажів;
зазначати в багажній квитанції стан багажу, що має зовнішні пошкодження, або відмовлятися від його перевезення в разі заперечення пасажира щодо такого зазначення.
Автомобільний перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов'язаний:
забезпечувати дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт;
забезпечувати контроль технічного та санітарного стану автобусів чи таксі перед початком роботи;
забезпечувати проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів;
забезпечувати водія необхідною документацією;
утримувати транспортні засоби в належному технічному та санітарному стані, забезпечувати їх своєчасне подання для посадки пасажирів та відправлення;
забезпечувати проїзд пасажирів до зупинки чи місця призначення за маршрутом без додаткових витрат у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу.
Автомобільний самозайнятий перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов'язаний:
утримувати транспортні засоби в належному технічному та санітарному стані, забезпечувати їх своєчасне подання для посадки пасажирів та відправлення;
забезпечувати проїзд пасажирів до зупинки чи місця призначення за маршрутом без додаткових витрат у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу;
щоквартально проходити технічний огляд транспортного засобу на станції технічного обслуговування з обов’язковою відміткою в сервісній книжці;
щорічно проходити медичний огляд з отриманням довідки встановленого зразка»;
 
    -710- 5) статтю 30 викласти в такій редакції:
«Стаття 30. Основні права та обов'язки автомобільного перевізника та автомобільного самозайнятого перевізника, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах
Автомобільний перевізник та автомобільний самозайнятий перевізник, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах, мають право:
відміняти рейси своїх транспортних засобів за обставин, які він не міг передбачити і яким не міг запобігти, повернувши пасажирам (або замовнику послуг) кошти, сплачені ними за перевезення;
обмежувати або припиняти перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації;
відміняти рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю пасажирів чи безпеці вантажів;
зазначати в багажній квитанції стан багажу, що має зовнішні пошкодження, або відмовлятися від його перевезення в разі заперечення пасажира щодо такого зазначення.
Автомобільний перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов'язаний:
забезпечувати дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт;
забезпечувати контроль технічного та санітарного стану автобусів чи таксі перед початком роботи;
забезпечувати проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів;
забезпечувати водія необхідною документацією;
утримувати транспортні засоби в належному технічному та санітарному стані, забезпечувати їх своєчасне подання для посадки пасажирів та відправлення;
забезпечувати проїзд пасажирів до зупинки чи місця призначення за маршрутом без додаткових витрат у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу.
Автомобільний самозайнятий перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов'язаний:
утримувати транспортні засоби в належному технічному та санітарному стані, забезпечувати їх своєчасне подання для посадки пасажирів та відправлення;
забезпечувати проїзд пасажирів до зупинки чи місця призначення за маршрутом без додаткових витрат у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу;
щоквартально проходити технічний огляд транспортного засобу на станції технічного обслуговування з обов’язковою відміткою в сервісній книжці;
щорічно проходити медичний огляд з отриманням довідки встановленого зразка»;
 
Немає висновку    
296. автобусами, трамваями і тролейбусами (категорії D1, D, D1Е, DЕ, Т) -особам, які досягли 21-річного віку.
 
-711- 6) частину першу статті 34 після абзацу п‘ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод»
У зв‘язку з цим абзаци шостий –дев‘ятий вважати відповідно абзацами сьомим-десятим;
 
Немає висновку   6) частину першу статті 34 після абзацу п‘ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод.
У зв‘язку з цим абзаци шостий –дев‘ятий вважати відповідно абзацами сьомим-десятим;
 
    -712- 6) частину першу статті 34 після абзацу п‘ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод»
У зв‘язку з цим абзаци шостий –дев‘ятий вважати відповідно абзацами сьомим-десятим;
 
Немає висновку    
297. Перелік медичних протипоказань для отримання права на керування транспортними засобами (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами, визначається центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.
 
-713- 7) статтю 39 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
«Документи для автомобільного самозайнятого перевізника:
- ліцензія, ліцензійна картка, посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, сервісна книжка, медична довідка»;
У зв‘язку з цим частини восьму-одинадцяту вважати відповідно частинами дев‘ятою-дванадцятою;
 
Немає висновку   7) статтю 39 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
«Документи для автомобільного самозайнятого перевізника:
- ліцензія, ліцензійна картка, посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, сервісна книжка, медична довідка»;
У зв‘язку з цим частини восьму-одинадцяту вважати відповідно частинами дев‘ятою-дванадцятою;
 
    -714- 7) статтю 39 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
«Документи для автомобільного самозайнятого перевізника:
- ліцензія, ліцензійна картка, посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, сервісна книжка, медична довідка»;
У зв‘язку з цим частини восьму-одинадцяту вважати відповідно частинами дев‘ятою-дванадцятою;
 
Немає висновку    
298. Забороняється керування транспортними засобами особам, до яких застосоване адміністративне стягнення чи кримінальне покарання у виді позбавлення права керування транспортними засобами, протягом строку стягнення чи покарання.
 
-715- 8) частину другу статті 45 доповнити абзацом п‘ятим такого змісту:
 
Немає висновку   8) частину другу статті 45 доповнити абзацом п‘ятим такого змісту:
 
    -716- 8) частину другу статті 45 доповнити абзацом п‘ятим такого змісту:
 
Немає висновку    
299. Особа, яка бажає отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу, зобов’язана пройти підготовку або перепідготовку відповідно до типової програми та успішно скласти теоретичний і практичний іспити. Порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-717- "передбачають використовувати на маршрутах автобуси, переобладнані з вантажних транспортних засобів";
 
Немає висновку   "передбачають використовувати на маршрутах автобуси, переобладнані з вантажних транспортних засобів";
 
    -718- "передбачають використовувати на маршрутах автобуси, переобладнані з вантажних транспортних засобів";
 
Немає висновку    
300. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів здійснюються в акредитованих закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, які за результатами атестації отримали відповідний атестат. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв здійснюються спеціалістами, які відповідають визначеним кваліфікаційним вимогам. В особливих випадках допускається самопідготовка водіїв транспортних засобів окремих категорій чи типів. Перелік вимог до закладів, типові програми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, а також випадки допуску для засвоєння програми підготовки водіїв в індивідуальному порядку визначаються спільним актом Міністерства внутрішніх справ України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освіти, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.
 
-719- 9) частину першу статті 46 доповнити абзацами шостим та сьомим такого змісту:
 
Немає висновку   9) частину першу статті 46 доповнити абзацами шостим та сьомим такого змісту:
 
    -720- 9) частину першу статті 46 доповнити абзацами шостим та сьомим такого змісту:
 
Немає висновку    
301. Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ створює та веде реєстр закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та здійснює державний контроль за додержанням ними вимог законодавства, норм та стандартів у цій сфері. Основною формою державного контролю у сфері безпеки дорожнього руху за діяльністю закладів незалежно від форми власності і підпорядкування є державна акредитація закладу та атестація його викладачів, яка проводиться не рідше одного разу на 5 років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-721- "довідку про відповідність технічного стану автобусів претендента умовам перевезень, видану відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України;
 
Немає висновку   "довідку про відповідність технічного стану автобусів претендента умовам перевезень, видану відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України;
висновок Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України про відповідність претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху, який складається та видається в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України».
 
    -722- висновок Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України про відповідність претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху, який складається та видається в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України».
 
Немає висновку    
    -723- "довідку про відповідність технічного стану автобусів претендента умовам перевезень, видану відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України;
 
Немає висновку    
    -724- висновок Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України про відповідність претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху, який складається та видається в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України».
 
Немає висновку    
302. Теоретичний і практичний іспити для отримання права на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу складаються тільки в підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.
 
-725- 9. У Законі України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556):
 
Немає висновку   9. У Законі України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556):
 
    -726- 9. У Законі України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556):
 
Немає висновку    
303. Право на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу підтверджується посвідченням водія транспортного засобу і талоном до посвідчення водія з установленим терміном дії. На території України відповідно до Конвенції про дорожній рух діють національні та міжнародні посвідчення. Порядок видачі, обміну та встановлення терміну дії посвідчень визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-727- 1) частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку      
    -728- Мойсик В.Р.
Зміни до частини другої статті 9 виключити.
 
Немає висновку    
    -729- 1) частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
    -730- Мойсик В.Р.
Зміни до частини другої статті 9 виключити.
 
Немає висновку    
304. Водій може бути позбавлений права на керування транспортними засобами або відсторонений від керування транспортним засобом відповідно до закону";
 
-731- "Розміщення інших об’єктів, які не є складовою автомобільної дороги, у межах смуги відведення забороняється";
 
Немає висновку   1) пункт 10 статті 11 викласти в такій редакції:
«10) виявлення аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах і здійснення заходів з їх ліквідації»;
 
    -732- 2) пункт 10 статті 11 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
    -733- «10) виявлення аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах і здійснення заходів з їх ліквідації»;
 
Немає висновку    
    -734- "Розміщення інших об’єктів, які не є складовою автомобільної дороги, у межах смуги відведення забороняється";
 
Немає висновку    
    -735- 2) пункт 10 статті 11 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
    -736- «10) виявлення аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах і здійснення заходів з їх ліквідації»;
 
Немає висновку    
305. 9) частину четверту статті 16 виключити;
 
-737- 3) у статті 12:
 
Немає висновку   2) у статті 12:
 
    -738- 3) у статті 12:
 
Немає висновку    
306. 10) статтю 20 викласти в такій редакції:
 
-739- пункт 10 після слів "обмежувати або забороняти" доповнити словами "з повідомленням відповідного підрозділу Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України ";
 
Немає висновку   пункт 10 після слів "обмежувати або забороняти" доповнити словами "з повідомленням відповідного підрозділу Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України ";
 
    -740- пункт 10 після слів "обмежувати або забороняти" доповнити словами "з повідомленням відповідного підрозділу Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України ";
 
Немає висновку    
307. "Стаття 20. Навчання різних груп населення Правил дорожнього руху
 
-741- пункт 12 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   пункт 12 викласти в такій редакції:
 
    -742- пункт 12 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
308. Навчання громадян Правил дорожнього руху здійснюється згідно з типовими навчальними програмами, затвердженими центральним органом виконавчої влади з питань освіти за погодженням із Міністерством внутрішніх справ України і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.
 
-743- "12) приймати рішення щодо введення відповідних обмежень у русі, вирубки дерев або інших зелених насаджень у смузі відведення автомобільної дороги загального користування, якщо це пов‘язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху та виконанням робіт з розширення доріг, за погодженням з відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України - рішення щодо запровадження необхідних заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних стандартів, норм, правил, у тому числі шляхом впровадження необхідних технічних засобів організації дорожнього руху";
 
Немає висновку   "12) приймати рішення щодо введення відповідних обмежень у русі, вирубки дерев або інших зелених насаджень у смузі відведення автомобільної дороги загального користування, якщо це пов‘язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху та виконанням робіт з розширення доріг, за погодженням з відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України - рішення щодо запровадження необхідних заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних стандартів, норм, правил, у тому числі шляхом впровадження необхідних технічних засобів організації дорожнього руху";
 
    -744- "12) приймати рішення щодо введення відповідних обмежень у русі, вирубки дерев або інших зелених насаджень у смузі відведення автомобільної дороги загального користування, якщо це пов‘язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху та виконанням робіт з розширення доріг, за погодженням з відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України - рішення щодо запровадження необхідних заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних стандартів, норм, правил, у тому числі шляхом впровадження необхідних технічних засобів організації дорожнього руху";
 
Немає висновку    
309. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти забезпечує вивчення Правил дорожнього руху в дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладах, а також підготовку і перепідготовку педагогічних працівників, діяльність яких пов’язана з навчанням громадян Правил дорожнього руху та підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів.
 
-745- доповнити пунктом 14 такого змісту:
 
Немає висновку   доповнити пунктом 14 такого змісту:
 
    -746- доповнити пунктом 14 такого змісту:
 
Немає висновку    
310. Розвиток у дітей навичок безпечної поведінки на дорогах розпочинається в дошкільних навчальних закладах із трирічного віку. У загальноосвітніх навчальних закладах може проводитись навчання учнів Правил дорожнього руху за програмами підготовки водіїв категорій А1, А, В1, В.
 
-747- "14) приймати за погодженням з відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України рішення щодо демонтування технічних засобів та рекламоносіїв, які встановлені у межах смуги відведення автомобільної дороги з порушенням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів";
 
Немає висновку   "14) приймати за погодженням з відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України рішення щодо демонтування технічних засобів та рекламоносіїв, які встановлені у межах смуги відведення автомобільної дороги з порушенням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів";
 
    -748- "14) приймати за погодженням з відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України рішення щодо демонтування технічних засобів та рекламоносіїв, які встановлені у межах смуги відведення автомобільної дороги з порушенням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів";
 
Немає висновку    
311. Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України, засоби масової інформації надають допомогу відповідним органам у проведенні профілактичних заходів і в навчанні різних соціально-вікових груп населення Правил дорожнього руху";
 
-749- 4) частину четверту статті 16 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   3) частину четверту статті 16 викласти в такій редакції:
"Проїзна частина доріг, штучні споруди (мости і шляхопроводи), технічні засоби організації дорожнього руху та зовнішнє освітлення на вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів можуть передаватися безоплатно в державну власність, а також з державної в комунальну власність за рішенням відповідних органів місцевого самоврядування та Кабінету Міністрів України";
 
    -750- "Проїзна частина доріг, штучні споруди (мости і шляхопроводи), технічні засоби організації дорожнього руху та зовнішнє освітлення на вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів можуть передаватися безоплатно в державну власність, а також з державної в комунальну власність за рішенням відповідних органів місцевого самоврядування та Кабінету Міністрів України";
 
Немає висновку    
    -751- 4) частину четверту статті 16 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
    -752- "Проїзна частина доріг, штучні споруди (мости і шляхопроводи), технічні засоби організації дорожнього руху та зовнішнє освітлення на вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів можуть передаватися безоплатно в державну власність, а також з державної в комунальну власність за рішенням відповідних органів місцевого самоврядування та Кабінету Міністрів України";
 
Немає висновку    
312. 11) статтю 25 доповнити частиною такого змісту:
 
-753- 5) пункт 1 статті 20 доповнити словами "у тому числі забезпечення їх належного санітарного стану";
 
Немає висновку   4) пункт 1 статті 20 доповнити словами "у тому числі забезпечення їх належного санітарного стану";
 
    -754- 5) пункт 1 статті 20 доповнити словами "у тому числі забезпечення їх належного санітарного стану";
 
Немає висновку    
313. "Власники автомобільних доріг надають інформацію про існування, проектування або будівництва об’єктів дорожнього сервісу для внесення їх до Єдиної автоматизованої системи обліку об’єктів дорожнього сервісу Державтоінспекції";
 
-755- 6) статтю 37 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   5) статтю 37 викласти в такій редакції:
 
    -756- 6) статтю 37 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
314. 12) у статті 26:
 
-757- "Стаття 37. Провадження виробничої діяльності на автомобільних дорогах
 
Немає висновку   "Стаття 37. Провадження виробничої діяльності на автомобільних дорогах
 
    -758- "Стаття 37. Провадження виробничої діяльності на автомобільних дорогах
 
Немає висновку    
315. частину першу після слів "обмежити рух на основі" доповнити словами "погодженого з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України";
 
-759- Будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж, розміщення зовнішньої реклами та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється згідно з дозволом органів державного управління автомобільними дорогами та за попереднім погодженням з відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України в порядку, передбаченому законодавством України.
Органи державного управління автомобільними дорогами видають за погодженням з відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України на платній основі дозволи на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об‘єктів дорожнього сервісу в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Органи державного управління автомобільними дорогами у 30-тиденний строк приймають рішення про видачу дозволу на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об‘єктів, зазначених у частині першій цієї статті, в межах смуги відведення автомобільних доріг або про відмову у видачі такого дозволу.
Підставою для відмови у видачі та анулювання дозволу можуть бути:
попереднє визначення даної ділянки дороги для іншого об‘єкта або споруди;
віднесення ділянки дороги до аварійно-небезпечної або місця чи ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод;
невідповідність місця розташування об‘єкта дорожнього сервісу нормативним вимогам та планам розвитку інфраструктури дорожнього сервісу;
перспективні плани реконструкції або розширення автомобільної дороги , що призведе до демонтажу споруд.
Під час реконструкції та ремонту автомобільних доріг перенесення споруд і комунікацій об‘єктів дорожнього сервісу та зовнішньої реклами в межах смуги відведення здійснюється за рахунок їх власника, про що інформують власника не пізніше ніж за один місяць до початку проведення робіт.
Усі спори, пов‘язані з провадженням виробничої діяльності на автомобільних дорогах, вирішуються в судовому порядку»;
 
Немає висновку   Будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється згідно з дозволом органів державного управління автомобільними дорогами та за попереднім погодженням з відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України в порядку, передбаченому законодавством України.
Органи державного управління автомобільними дорогами видають за погодженням з відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України на платній основі дозволи на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об‘єктів, зазначених у частині першій цієї статті, в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Органи державного управління автомобільними дорогами у 30-тиденний строк приймають рішення про видачу дозволу на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об‘єктів, зазначених у частині першій цієї статті, в межах смуги відведення автомобільних доріг або про відмову у видачі такого дозволу.
Підставою для відмови у видачі та анулювання дозволу можуть бути:
попереднє визначення даної ділянки дороги для іншого об‘єкта або споруди;
віднесення ділянки дороги до аварійно-небезпечної або місця чи ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод;
невідповідність місця розташування об‘єкта дорожнього сервісу нормативним вимогам та планам розвитку інфраструктури дорожнього сервісу;
перспективні плани реконструкції або розширення автомобільної дороги , що призведе до демонтажу споруд.
Під час реконструкції та ремонту автомобільних доріг перенесення споруд і комунікацій об‘єктів дорожнього сервісу в межах смуги відведення здійснюється за рахунок їх власника, про що інформують власника не пізніше ніж за один місяць до початку проведення робіт.
Усі спори, пов‘язані з провадженням виробничої діяльності на автомобільних дорогах, вирішуються в судовому порядку»;
 
    -760- Мойсик В.Р.
Необхідно виключити положення щодо зовнішньої реклами.
 
Враховано    
    -761- Будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж, розміщення зовнішньої реклами та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється згідно з дозволом органів державного управління автомобільними дорогами та за попереднім погодженням з відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України в порядку, передбаченому законодавством України.
Органи державного управління автомобільними дорогами видають за погодженням з відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України на платній основі дозволи на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об‘єктів дорожнього сервісу в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Органи державного управління автомобільними дорогами у 30-тиденний строк приймають рішення про видачу дозволу на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об‘єктів, зазначених у частині першій цієї статті, в межах смуги відведення автомобільних доріг або про відмову у видачі такого дозволу.
Підставою для відмови у видачі та анулювання дозволу можуть бути:
попереднє визначення даної ділянки дороги для іншого об‘єкта або споруди;
віднесення ділянки дороги до аварійно-небезпечної або місця чи ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод;
невідповідність місця розташування об‘єкта дорожнього сервісу нормативним вимогам та планам розвитку інфраструктури дорожнього сервісу;
перспективні плани реконструкції або розширення автомобільної дороги , що призведе до демонтажу споруд.
Під час реконструкції та ремонту автомобільних доріг перенесення споруд і комунікацій об‘єктів дорожнього сервісу та зовнішньої реклами в межах смуги відведення здійснюється за рахунок їх власника, про що інформують власника не пізніше ніж за один місяць до початку проведення робіт.
Усі спори, пов‘язані з провадженням виробничої діяльності на автомобільних дорогах, вирішуються в судовому порядку»;
 
Немає висновку    
    -762- Мойсик В.Р.
Необхідно виключити положення щодо зовнішньої реклами.
 
Враховано    
316. частину третю після слів "місцевого самоврядування і" доповнити словами "підрозділам Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України";
 
-763- 7) статтю 38 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку      
    -764- 7) статтю 38 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
317. 13) у статті 26-1:
 
-765- "Стаття 38. Розміщення рекламоносіїв на автомобільних дорогах
 
Немає висновку      
    -766- "Стаття 38. Розміщення рекламоносіїв на автомобільних дорогах
 
Немає висновку    
318. частини першу та другу викласти в такій редакції:
 
-767- Розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг забороняється.
 
Немає висновку      
    -768- Розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг забороняється.
 
Немає висновку    
319. "Тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів, пішоходів на окремих ділянках вулиць, автомобільних доріг дозволяється під час проїзду автомобільним транспортом Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, а також глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом. Супроводження транспортних засобів, у яких пересуваються глави іноземних держав, парламентів і урядів, керівники міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, здійснюється з урахуванням принципу взаємності.
 
-769- Уздовж автомобільних доріг державного значення розміщення рекламоносіїв дозволяється на відстані не менше 50 метрів від краю проїзної частини";
 
Немає висновку      
    -770- Мойсик В.Р.
Зміни до статті 38 необхідно виключити.
 
Враховано    
    -771- Уздовж автомобільних доріг державного значення розміщення рекламоносіїв дозволяється на відстані не менше 50 метрів від краю проїзної частини";
 
Немає висновку    
    -772- Мойсик В.Р.
Зміни до статті 38 необхідно виключити.
 
Враховано    
320. Безпечний та безперешкодний проїзд транспортних засобів з особами, зазначеними в частині першій цієї статті, забезпечується підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України шляхом запровадження тимчасових обмежень, заборони руху інших учасників дорожнього руху або його регулювання. Супроводження таких транспортних засобів здійснюється спеціальними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України з використанням спеціальних автомобілів або мотоциклів з розпізнавальним пофарбуванням і написами відповідно до вимог стандартів та увімкненими спеціальними світловими та в разі потреби звуковими сигнальними пристроями";
 
-773- 8) частину другу статті 48 після слів "забезпеченням безпеки дорожнього руху" доповнити словами "відповідно до вимог нормативно-правових актів".
 
Немає висновку   6) частину другу статті 48 після слів "забезпеченням безпеки дорожнього руху" доповнити словами "відповідно до вимог нормативно-правових актів".
 
    -774- 8) частину другу статті 48 після слів "забезпеченням безпеки дорожнього руху" доповнити словами "відповідно до вимог нормативно-правових актів".
 
Немає висновку    
321. у частині шостій слова "мобільним загоном мотоциклів або автомобілів" замінити словами "спеціальними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України";
 
-775- 10. У Законі України "Про перевезення небезпечних вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 222):
 
Немає висновку   10. У Законі України "Про перевезення небезпечних вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 222):
 
    -776- 10. У Законі України "Про перевезення небезпечних вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 222):
 
Немає висновку    
322. 14) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
-777- 1) у частині другій статті 8:
 
Немає висновку   у частині другій статті 8:
 
    -778- 1) у частині другій статті 8:
 
Немає висновку    
323. "Стаття 27. Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах
 
-779- абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
    -780- абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
324. Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах та залізничних переїздах здійснюється із застосуванням технічних засобів та автоматизованих систем керування дорожнім рухом відповідно до правил і стандартів, а також на основі проектів і схем організації дорожнього руху, погоджених із Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України, та за її приписами.
 
-781- "у разі дорожнього перевезення розробити та погодити з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України маршрути і режими перевезення небезпечних вантажів, аварійні картки системи інформації про небезпеку; забезпечити своєчасний огляд транспортних засобів у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України та отримання відповідного свідоцтва про допуск до перевезення небезпечного вантажу; під час перевезення не відхилятися від узгодженого маршруту, додержуватися безпечних умов руху та постійно контролювати стан транспортного засобу і вантажу";
 
Немає висновку   "у разі дорожнього перевезення розробити та погодити з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України маршрути і режими перевезення небезпечних вантажів, аварійні картки системи інформації про небезпеку; забезпечити своєчасний огляд транспортних засобів у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України та отримання відповідного свідоцтва про допуск до перевезення небезпечного вантажу; під час перевезення не відхилятися від узгодженого маршруту, додержуватися безпечних умов руху та постійно контролювати стан транспортного засобу і вантажу";
 
    -782- "у разі дорожнього перевезення розробити та погодити з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України маршрути і режими перевезення небезпечних вантажів, аварійні картки системи інформації про небезпеку; забезпечити своєчасний огляд транспортних засобів у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України та отримання відповідного свідоцтва про допуск до перевезення небезпечного вантажу; під час перевезення не відхилятися від узгодженого маршруту, додержуватися безпечних умов руху та постійно контролювати стан транспортного засобу і вантажу";
 
Немає висновку    
325. Організація дорожнього руху здійснюється спеціалізованими службами, що створюються відповідними органами: на автомобільних дорогах, що перебувають у власності територіальних громад, -органами місцевого самоврядування; на інших автомобільних дорогах - органом державного управління автомобільними дорогами загального користування; на залізничних переїздах - відповідними територіальними органами Державної адміністрації залізничного транспорту України.
 
-783- абзац десятий викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   абзац десятий викласти в такій редакції:
 
    -784- абзац десятий викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
326. Зміни в організації дорожнього руху з метою підвищення інтенсивності руху транспортних засобів за рахунок зниження рівня безпеки дорожнього руху не допускаються.
 
-785- "здійснювати в установленому порядку обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення таких вантажів";
 
Немає висновку   "здійснювати в установленому порядку обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення таких вантажів";
 
    -786- "здійснювати в установленому порядку обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення таких вантажів";
 
Немає висновку    
327. У разі виникнення загрози безпеці дорожнього руху, перешкод у русі транспортних засобів і пішоходів відповідні посадові особи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, дорожніх і комунальних служб мають право вносити оперативні зміни в організацію дорожнього руху і вживати необхідних заходів щодо усунення перешкод, у тому числі з примусовою евакуацією транспортних засобів.
 
-787- 2) в абзаці четвертому статті 14 слова «такі умови встановлюються» замінити словами «маршрути і режими перевезення погоджуються з»;
 
Немає висновку   2) в абзаці четвертому статті 14 слова «такі умови встановлюються» замінити словами «маршрути і режими перевезення погоджуються з»;
 
    -788- 2) в абзаці четвертому статті 14 слова «такі умови встановлюються» замінити словами «маршрути і режими перевезення погоджуються з»;
 
Немає висновку    
328. При виникненні місць концентрації дорожньо-транспортних пригод усі заходи щодо ліквідації їх причин та умов виконуються позачергово";
 
-789- 3) абзац третій статті 16 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   3) абзац третій статті 16 викласти в такій редакції:
 
    -790- 3) абзац третій статті 16 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
329. 15) статтю 28 викласти в такій редакції:
 
-791- "контроль за безпекою дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, додержанням законодавствау зазначеній сфері, у тому числі за забезпеченням організації підготовки водіїв транспортних засобів, прийманням іспитів та видачею відповідних свідоцтв установленого зразка, розробленням і видачею в установленому порядку погоджень маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів".
 
Немає висновку   "контроль за безпекою дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, додержанням законодавствау зазначеній сфері, у тому числі за забезпеченням організації підготовки водіїв транспортних засобів, прийманням іспитів та видачею відповідних свідоцтв установленого зразка, розробленням і видачею в установленому порядку погоджень маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів".
 
    -792- "контроль за безпекою дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, додержанням законодавствау зазначеній сфері, у тому числі за забезпеченням організації підготовки водіїв транспортних засобів, прийманням іспитів та видачею відповідних свідоцтв установленого зразка, розробленням і видачею в установленому порядку погоджень маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів".
 
Немає висновку    
330. "Стаття 28. Організація руху велосипедистів, гужового транспорту та прогону тварин
 
-793- 11. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст.62):
 
Немає висновку      
    -794- Мойсик В.Р.
Всі зміни до Закону України «Про рекламу» необхідно виключити.
 
Враховано    
    -795- 11. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст.62):
 
Немає висновку    
    -796- Мойсик В.Р.
Всі зміни до Закону України «Про рекламу» необхідно виключити.
 
Враховано    
331. Рух велосипедистів, гужового транспорту та прогін погоничами домашніх тварин організовуються з використанням дублюючих шляхів, узбіч. На автомобільних дорогах державного значення такий рух забороняється";
 
-797- 1) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку      
    -798- 1) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
332. 16) у статті 29:
 
-799- "Стаття 16. Зовнішня реклама
 
Немає висновку      
    -800- "Стаття 16. Зовнішня реклама
 
Немає висновку    
333. частину першу після слів "на відповідність цим вимогам" доповнити словами "укомплектовані знаком аварійної зупинки, медичною аптечкою і вогнегасником відповідних типів, жилетом жовтого кольору із світловідбивними елементами, зареєстровані в установленому порядку";
 
-801- 1. Розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах здійснюється на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, та в порядку, встановленому цими органами. При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст зовнішньої реклами забороняється.
 
Немає висновку      
    -802- 1. Розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах здійснюється на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, та в порядку, встановленому цими органами. При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст зовнішньої реклами забороняється.
 
Немає висновку    
334. у частині другій після слів "за окремим дозволом" доповнити словами "виданим Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України";
 
-803- Зовнішня реклама на територіях, будинках та спорудах розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб).
 
Немає висновку      
    -804- Зовнішня реклама на територіях, будинках та спорудах розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб).
 
Немає висновку    
335. 17) у статті 30:
 
-805- Розміщення зовнішньої реклами на територіях та об'єктах поза населеними пунктами здійснюється за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб).
 
Немає висновку      
    -806- Розміщення зовнішньої реклами на територіях та об'єктах поза населеними пунктами здійснюється за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб).
 
Немає висновку    
336. назву статті викласти в такій редакції:
 
-807- Розміщення зовнішньої реклами вздовж проїжджої частини автомобільних доріг івулиць здійснюється на підставі дозволу органів управління автомобільними дорогами, погодженого підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.
 
Немає висновку      
    -808- Розміщення зовнішньої реклами вздовж проїжджої частини автомобільних доріг івулиць здійснюється на підставі дозволу органів управління автомобільними дорогами, погодженого підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.
 
Немає висновку    
337. "Стаття 30. Основні вимоги до виробництва і торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери";
 
-809- Типові правила розміщення зовнішньої реклами затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
Немає висновку      
    -810- Типові правила розміщення зовнішньої реклами затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
Немає висновку    
338. у частині третій слова "автомобілів та автобусів, повинні мати відповідну ліцензію" замінити словами "механічних транспортних засобів, повинні мати відповідне свідоцтво про погодження конструкції механічного транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху";
 
-811- Справляння плати за видачу дозволів (згоди) забороняється.
 
Немає висновку      
    -812- Справляння плати за видачу дозволів (згоди) забороняється.
 
Немає висновку    
339. доповнити статтю двома частинами такого змісту:
 
-813- 2. Зовнішня реклама має розміщуватися із дотриманням вимог техніки безпеки та державних стандартів, правил і норм з безпеки дорожнього руху.
 
Немає висновку      
    -814- 2. Зовнішня реклама має розміщуватися із дотриманням вимог техніки безпеки та державних стандартів, правил і норм з безпеки дорожнього руху.
 
Немає висновку    
340. "Підприємства, установи, організації та суб’єкти господарювання незалежно від форм власності, які мають право здійснювати оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, зобов’язані вести облік реалізованих транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери. Порядок оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-815- 3. Забороняється розташовувати засоби зовнішньої реклами:
 
Немає висновку      
    -816- 3. Забороняється розташовувати засоби зовнішньої реклами:
 
Немає висновку    
341. Облік підприємств, установ, організацій та суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснюється Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України, яка з цією метою створює та веде реєстр таких підприємств, установ, організацій та суб’єктів господарювання";
 
-817- на пішохідних доріжках та алеях;
 
Немає висновку      
    -818- над проїжджою частиною автомобільних доріг і вулиць;
 
Немає висновку    
    -819- на пішохідних доріжках та алеях;
 
Немає висновку    
    -820- над проїжджою частиною автомобільних доріг і вулиць;
 
Немає висновку    
342. 18) статтю 34 викласти в такій редакції:
 
-821- у межах смуги відведення автомобільних доріг, а уздовж автомобільних доріг державного значення - на відстані менше 50 метрів від краю проїзної частини;
 
Немає висновку      
    -822- у межах смуги відведення автомобільних доріг, а уздовж автомобільних доріг державного значення - на відстані менше 50 метрів від краю проїзної частини;
 
Немає висновку    
343. "Стаття 34. Реєстрація та облік транспортних засобів
 
-823- у населених пунктах - на відстані менше 5 метрів від краю проїжджої частини, окрім розміщення зовнішньої реклами на малих архітектурних формах та елементах вуличного обладнання, якщо їх рекламна поверхня не виступає за межі краю проїжджої частини.
 
Немає висновку      
    -824- у населених пунктах - на відстані менше 5 метрів від краю проїжджої частини, окрім розміщення зовнішньої реклами на малих архітектурних формах та елементах вуличного обладнання, якщо їх рекламна поверхня не виступає за межі краю проїжджої частини.
 
Немає висновку    
344. Державна реєстрація транспортного засобу полягає у здійсненні комплексу заходів, пов’язаних із перевіркою наданих документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою і за необхідності дослідженням ідентифікаційних номерів складових частин та оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних документів та номерних знаків.
 
-825- Розміщення зовнішньої реклами на пам‘ятках та в межах зон охорони пам‘яток національного або місцевого значення, в межах об‘єктів природо-заповідного фонду дозволяється за погодженням з центральними або місцевими органами виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини»;
 
Немає висновку      
    -826- Розміщення зовнішньої реклами на пам‘ятках та в межах зон охорони пам‘яток національного або місцевого значення, в межах об‘єктів природо-заповідного фонду дозволяється за погодженням з центральними або місцевими органами виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини»;
 
Немає висновку    
345. Державний облік зареєстрованих транспортних засобів включає в себе процес реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників.
 
-827- 2) у статті 18:
 
Немає висновку      
    -828- 2) у статті 18:
 
Немає висновку    
346. Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортні засоби незалежно від форм власності усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли та мопеди всіх типів, марок і моделей, трактори, самохідні машини, причепи, напівпричепи до них, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби.
 
-829- частину другу викласти в такій редакції:
 
Немає висновку      
    -830- частину другу викласти в такій редакції:
 
Немає висновку    
347. Державна реєстрація та облік здійснюються підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Для автоматизованого обліку зареєстрованих транспортних засобів та відомостей про їх власників ведеться Єдиний державний реєстр, держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України.
 
-831- "2. Розміщення реклами на транспортних засобах не повинно створювати загрозу безпеці дорожнього руху, в тому числі обмежувати оглядовість водіям, які керують транспортними засобами, та іншим учасникам дорожнього руху";
 
Немає висновку      
    -832- у частині четвертій:
 
Немає висновку    
    -833- "2. Розміщення реклами на транспортних засобах не повинно створювати загрозу безпеці дорожнього руху, в тому числі обмежувати оглядовість водіям, які керують транспортними засобами, та іншим учасникам дорожнього руху";
 
Немає висновку    
    -834- у частині четвертій:
 
Немає висновку    
348. Відомчу реєстрацію та облік транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування здійснюють:
 
-835- абзац п’ятий після слова "рекламу" доповнити словами "на транспортних засобах, які здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів, та";
 
Немає висновку      
    -836- абзац п’ятий після слова "рекламу" доповнити словами "на транспортних засобах, які здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів, та";
 
Немає висновку    
349. транспортних засобів, які належать військовим частинам, об’єднанням чи організаціям, що входять до складу Збройних Сил України, - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань оборони;
 
-837- доповнити абзацом такого змісту:
 
Немає висновку      
    -838- доповнити абзацом такого змісту:
 
Немає висновку    
350. великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів незалежно від форми власності - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці;
 
-839- "Забороняється використання транспортних засобів як спеціалізованих пересувних рекламних конструкцій";
 
Немає висновку      
    -840- "Забороняється використання транспортних засобів як спеціалізованих пересувних рекламних конструкцій";
 
Немає висновку    
351. трамваїв і тролейбусів - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;
 
-841- 3) частину першу статті 26 доповнити абзацом такого змісту:
 
Немає висновку      
    -842- 3) частину першу статті 26 доповнити абзацом такого змісту:
 
Немає висновку    
352. перегонових і спортивних транспортних засобів незалежно від форми власності - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань спорту;
 
-843- "Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України - щодо додержання законодавства стосовно безпеки дорожнього руху".
 
Немає висновку      
    -844- "Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України - щодо додержання законодавства стосовно безпеки дорожнього руху".
 
Немає висновку    
353. тракторів, самохідних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів незалежно від форми власності - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
-845- 12. Статтю 5 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 2;2006 р., № 8, ст. 93) доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"З метою запобігання незаконному обігові транспортних засобів здійснюється автоматизований обмін інформацією між Державною митною службою України та Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України про транспортні засоби, що перетинають державний кордон, стосовно їх митного оформлення та державної реєстрації".
 
Немає висновку   11. Статтю 5 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 2;2006 р., № 8, ст. 93) доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"З метою запобігання незаконному обігові транспортних засобів здійснюється автоматизований обмін інформацією між Державною митною службою України та Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України про транспортні засоби, що перетинають державний кордон, стосовно їх митного оформлення та державної реєстрації".
 
    -846- 12. Статтю 5 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 2;2006 р., № 8, ст. 93) доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"З метою запобігання незаконному обігові транспортних засобів здійснюється автоматизований обмін інформацією між Державною митною службою України та Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України про транспортні засоби, що перетинають державний кордон, стосовно їх митного оформлення та державної реєстрації".
 
Немає висновку    
354. Порядок здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку всіх транспортних засобів незалежно від форм власності визначається Кабінетом Міністрів України. Для ведення обліку зареєстрованих транспортних засобів відповідними органами, якими вони зареєстровані, створюються уніфіковані автоматизовані електронно-облікові системи.
 
-847- 13. Пункт 19 частини першої статті 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,№ 27, ст. 208) викласти в такій редакції:
"19) здійснювати автоматизований обмін інформацією про транспортні засоби, що перетнули державний кордон, з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України. Зупиняти та оглядати в межах прикордонної смуги, контрольованих прикордонних районів самостійно, а за їх межами – разом з підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України транспортні засоби, а також перевіряти документи, що посвідчують особу водія та пасажирів, а також перевіряти наявність полісу обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), а також за сплатою сум накладеного стягнення за адміністративні правопорушення. При цьому вантаж, який перевозиться транспортними засобами під митним контролем, підлягає такому оглядові тільки разом з органами Державної митної служби України".
 
Немає висновку   12. Пункт 19 частини першої статті 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,№ 27, ст. 208) викласти в такій редакції:
"19) здійснювати автоматизований обмін інформацією про транспортні засоби, що перетнули державний кордон, з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України. Зупиняти та оглядати в межах прикордонної смуги, контрольованих прикордонних районів самостійно, а за їх межами – разом з підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України транспортні засоби, а також перевіряти документи, що посвідчують особу водія та пасажирів, а також перевіряти наявність полісу обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), а також за сплатою сум накладеного стягнення за адміністративні правопорушення. При цьому вантаж, який перевозиться транспортними засобами під митним контролем, підлягає такому оглядові тільки разом з органами Державної митної служби України".
 
    -848- 13. Пункт 19 частини першої статті 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,№ 27, ст. 208) викласти в такій редакції:
"19) здійснювати автоматизований обмін інформацією про транспортні засоби, що перетнули державний кордон, з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України. Зупиняти та оглядати в межах прикордонної смуги, контрольованих прикордонних районів самостійно, а за їх межами – разом з підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України транспортні засоби, а також перевіряти документи, що посвідчують особу водія та пасажирів, а також перевіряти наявність полісу обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), а також за сплатою сум накладеного стягнення за адміністративні правопорушення. При цьому вантаж, який перевозиться транспортними засобами під митним контролем, підлягає такому оглядові тільки разом з органами Державної митної служби України".
 
Немає висновку    
355. Власники транспортних засобів та особи, що використовують їх на законних підставах, зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після їх придбання, одержання або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів.
 
-849- 14. У Законі України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст.1):
 
Немає висновку   13. У Законі України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст.1):
 
    -850- 14. У Законі України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст.1):
 
Немає висновку    
356. На транспортні засоби оформляються та видаються реєстраційні документи, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України, та закріплюються номерні знаки, які відповідають вимогам стандартів. Закупівля за державні кошти бланків реєстраційних документів та номерних знаків для транспортних засобів здійснюється відповідно до вимог законодавства, тими органами, на які покладено зобов’язання щодо їх реєстрації.
 
-851- 1) пункт 17.1 статті 17 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Внутрішні договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів укладаються строком на один рік. Укладання внутрішніх договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на строк менший, ніж один рік, але не менш ніж на 15 днів, допускається виключно щодо транспортних засобів, що незареєстровані – на час до їх реєстрації, тимчасово зареєстровані – на час до їх постійної реєстрації, або зареєстровані на території іноземних держав – на час їх перебування на території України.
Міжнародний договір «Зелена картка» може укладатися на строк 15 днів, 1 місяць, 2 місяці, 3 місяці, 4 місяці, 5 місяців, 6 місяців, 7 місяців, 8 місяців, 9 місяців, 10 місяців, 11 місяців або один рік».
 
Немає висновку      
    -852- Мойсик В.Р.
Зміни до статті 17 Закону «Про обов‘язкове страхування» виключити.
 
Враховано    
    -853- 1) пункт 17.1 статті 17 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Внутрішні договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів укладаються строком на один рік. Укладання внутрішніх договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на строк менший, ніж один рік, але не менш ніж на 15 днів, допускається виключно щодо транспортних засобів, що незареєстровані – на час до їх реєстрації, тимчасово зареєстровані – на час до їх постійної реєстрації, або зареєстровані на території іноземних держав – на час їх перебування на території України.
Міжнародний договір «Зелена картка» може укладатися на строк 15 днів, 1 місяць, 2 місяці, 3 місяці, 4 місяці, 5 місяців, 6 місяців, 7 місяців, 8 місяців, 9 місяців, 10 місяців, 11 місяців або один рік».
 
Немає висновку    
    -854- Мойсик В.Р.
Зміни до статті 17 Закону «Про обов‘язкове страхування» виключити.
 
Враховано    
357. Єдині зразки державних номерних знаків та вимоги до них, у тому числі тих, що виготовляються за індивідуальним замовленням, встановлюються національними стандартами України.
 
-855- 2) статтю 21 викласти в такій редакції:
«Стаття 21. Забезпечення обов‘язковості страхування цивільно-правової відповідальності
21.1. З урахуванням положень пункту 21.3 цієї статті на території України забороняється експлуатація транспортного засобу (за виключенням транспортних засобів по відношенню до яких не встановлений коригуючий коефіцієнт в залежності від типу транспортного засобу) без поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, чинного на території України, або поліса (сертифіката) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, укладеного в іншій країні, з уповноваженою організацією з страхування цивільно-правової відповідальності якої МТСБУ уклало угоду про взаємне визнання договорів такого страхування.
Стосовно транспортних засобів, які не беруть участі в дорожньому русі, укладання договору страхування є необов'язковим.
Транспортний засіб має відповідати вимогам пункту 1.7 статті 1 цього Закону з моменту прийняття участі в дорожньому русі. На транспортному засобі його власник зобов'язаний розмістити спеціальний знак, що надається страховиком при укладанні такого договору страхування. Порядок розміщення зазначеного знаку встановлюється Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.
У разі відсутності поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, чинного на території України, реєстрація, перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не проводяться.
Положення цього пункту не поширюється на осіб, які звільнені від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності згідно з пунктом 13.1 статті 13 цього Закону.
21.2. Контроль за наявністю договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється:
Державтоінспекцією МВС України під час –проведення державного технічного огляду, реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, а також при складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху та оформлення матеріалів дорожньо-транспортних пригод;
органами Державної прикордонної служби України - під час перетинання транспортними засобами державного кордону.
21.3. При використанні транспортного засобу у дорожньому русі особа, яка керує ним, зобов'язана мати при собі страховий поліс (сертифікат). Страховий поліс пред'являється посадовим особам органів, визначених у пункті 21.2 цієї статті, на їх вимогу.
21.4. У разі експлуатації транспортного засобу на території України без наявності чинного поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, особа несе відповідальність, встановлену законом» ;
 
Немає висновку   1) статтю 21 викласти в такій редакції:
«Стаття 21. Забезпечення обов‘язковості страхування цивільно-правової відповідальності
21.1. З урахуванням положень пункту 21.3 цієї статті на території України забороняється експлуатація транспортного засобу (за виключенням транспортних засобів по відношенню до яких не встановлений коригуючий коефіцієнт в залежності від типу транспортного засобу) без поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, чинного на території України, або поліса (сертифіката) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, укладеного в іншій країні, з уповноваженою організацією з страхування цивільно-правової відповідальності якої МТСБУ уклало угоду про взаємне визнання договорів такого страхування.
Стосовно транспортних засобів, які не беруть участі в дорожньому русі, укладання договору страхування є необов'язковим.
Транспортний засіб має відповідати вимогам пункту 1.7 статті 1 цього Закону з моменту прийняття участі в дорожньому русі. На транспортному засобі його власник зобов'язаний розмістити спеціальний знак, що надається страховиком при укладанні такого договору страхування. Порядок розміщення зазначеного знаку встановлюється Уповноваженим органом за поданням МТСБУ. Положення цього пункту не поширюється на осіб, які звільнені від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності згідно з пунктом 13.1 статті 13 цього Закону.
21.2. Контроль за наявністю договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється:
Державтоінспекцією МВС України під час –проведення державного технічного огляду, реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, а також при складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху та оформлення матеріалів дорожньо-транспортних пригод;
органами Державної прикордонної служби України - під час перетинання транспортними засобами державного кордону.
21.3. При використанні транспортного засобу у дорожньому русі особа, яка керує ним, зобов'язана мати при собі страховий поліс (сертифікат). Страховий поліс пред'являється посадовим особам органів, визначених у пункті 21.2 цієї статті, на їх вимогу.
21.4. У разі експлуатації транспортного засобу на території України без наявності чинного поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, особа несе відповідальність, встановлену законом» ;
 
    -856- Мойсик В.Р.
Абзац четвертий пункту 21.1 Закону виключити.
 
Враховано    
    -857- 2) статтю 21 викласти в такій редакції:
«Стаття 21. Забезпечення обов‘язковості страхування цивільно-правової відповідальності
21.1. З урахуванням положень пункту 21.3 цієї статті на території України забороняється експлуатація транспортного засобу (за виключенням транспортних засобів по відношенню до яких не встановлений коригуючий коефіцієнт в залежності від типу транспортного засобу) без поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, чинного на території України, або поліса (сертифіката) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, укладеного в іншій країні, з уповноваженою організацією з страхування цивільно-правової відповідальності якої МТСБУ уклало угоду про взаємне визнання договорів такого страхування.
Стосовно транспортних засобів, які не беруть участі в дорожньому русі, укладання договору страхування є необов'язковим.
Транспортний засіб має відповідати вимогам пункту 1.7 статті 1 цього Закону з моменту прийняття участі в дорожньому русі. На транспортному засобі його власник зобов'язаний розмістити спеціальний знак, що надається страховиком при укладанні такого договору страхування. Порядок розміщення зазначеного знаку встановлюється Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.
У разі відсутності поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, чинного на території України, реєстрація, перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не проводяться.
Положення цього пункту не поширюється на осіб, які звільнені від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності згідно з пунктом 13.1 статті 13 цього Закону.
21.2. Контроль за наявністю договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється:
Державтоінспекцією МВС України під час –проведення державного технічного огляду, реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, а також при складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху та оформлення матеріалів дорожньо-транспортних пригод;
органами Державної прикордонної служби України - під час перетинання транспортними засобами державного кордону.
21.3. При використанні транспортного засобу у дорожньому русі особа, яка керує ним, зобов'язана мати при собі страховий поліс (сертифікат). Страховий поліс пред'являється посадовим особам органів, визначених у пункті 21.2 цієї статті, на їх вимогу.
21.4. У разі експлуатації транспортного засобу на території України без наявності чинного поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, особа несе відповідальність, встановлену законом» ;
 
Немає висновку    
    -858- Мойсик В.Р.
Абзац четвертий пункту 21.1 Закону виключити.
 
Враховано    
358. Власники транспортних засобів, зареєстрованих у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, можуть замовити один додатковий комплект номерних знаків, який виготовляється за їх індивідуальним замовленням та відповідає вимогам стандартів.
 
-859- 2) у назві і тексті статті 53 слово «органів» замінити словом «підрозділів»
 
Немає висновку   2) у назві і тексті статті 53 слово «органів» замінити словом «підрозділів»;
 
    -860- 2) у назві і тексті статті 53 слово «органів» замінити словом «підрозділів»
 
Немає висновку    
359. За рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування може здійснюватися реєстрація велосипедів і гужового транспорту.
 
-861- 3) у статті 56:
у другому реченні пункту 56.1 слово «Органи» замінити словом «Підрозділи»;
 
Немає висновку   3) у статті 56:
у другому реченні пункту 56.1 слово «Органи» замінити словом «Підрозділи»;
 
    -862- 3) у статті 56:
у другому реченні пункту 56.1 слово «Органи» замінити словом «Підрозділи»;
 
Немає висновку    
360. Експлуатація незареєстрованих транспортних засобів, транспортних засобів без реєстраційних номерних знаків установленого зразка або з такими номерними знаками, що не належать цьому транспортному засобу чи не відповідають вимогам стандартів, а так само з номерними знаками, які закріплені у не встановлених для цього місцях, закриті іншими предметами чи забруднені, перевернуті чи не освітлені, забороняється.
 
-863- у пункті 56.3 слово «органам» замінити словом «підрозділам».
 
Немає висновку   у пункті 56.3 слово «органам» замінити словом «підрозділам».
 
    -864- у пункті 56.3 слово «органам» замінити словом «підрозділам».
 
Немає висновку    
361. Власникам транспортних засобів або уповноваженим на використання цих транспортних засобів особам може бути відмовлено в проведенні реєстрації (перереєстрації) таких транспортних засобів, коли такі особи мають заборгованість зі сплати штрафних санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, до сплати ними зазначеної заборгованості. У такому випадку працівником Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України може здійснюватися блокування транспортного засобу шляхом установлення на колесо блокувального пристрою (блокіратора) з метою унеможливлення дальшої експлуатації цього транспортного засобу або доставляння його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, в тому числі примусово, за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора";
 
-865- 15. В абзаці п’ятому частини першої статті 7 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст.228; 2002 р., № 26, ст.173; 2004 р., № 10, ст.96; 2006 р., № 4, ст.63) слова "шляхового господарства" замінити словами "дорожнього господарства, спеціалізовані підприємства з установлення та експлуатації технічних засобів організації дорожнього руху разом з майном, яке вони обслуговують".
 
Немає висновку   14. В абзаці п’ятому частини першої статті 7 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст.228; 2002 р., № 26, ст.173; 2004 р., № 10, ст.96; 2006 р., № 4, ст.63) слова "шляхового господарства" замінити словами "дорожнього господарства, спеціалізовані підприємства з установлення та експлуатації технічних засобів організації дорожнього руху разом з майном, яке вони обслуговують".
 
    -866- 15. В абзаці п’ятому частини першої статті 7 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст.228; 2002 р., № 26, ст.173; 2004 р., № 10, ст.96; 2006 р., № 4, ст.63) слова "шляхового господарства" замінити словами "дорожнього господарства, спеціалізовані підприємства з установлення та експлуатації технічних засобів організації дорожнього руху разом з майном, яке вони обслуговують".
 
Немає висновку    
362. 19) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
-867- 16. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України
1) статтю 24 доповнити частиною п‘ятою такого змісту:
«Строк для добровільного виконання також не встановлюється у разі відкриття виконавчого провадження за виконавчим документом, прийнятим органом (посадовою особою), уповноваженим законом розглядати справи про адміністративні правопорушення»;
У зв‘язку з цим, частини п‘яту – сьому вважати відповідно частинами шостою – восьмою.
 
Немає висновку      
    -868- Мойсик В.Р.
Запропоновані зміни необхідно виключити, оскільки незрозуміло чому встановлюється особливий порядок виконання постанов про накладення штрафів за порушення ПДР.
 
Враховано    
    -869- 16. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України
1) статтю 24 доповнити частиною п‘ятою такого змісту:
«Строк для добровільного виконання також не встановлюється у разі відкриття виконавчого провадження за виконавчим документом, прийнятим органом (посадовою особою), уповноваженим законом розглядати справи про адміністративні правопорушення»;
У зв‘язку з цим, частини п‘яту – сьому вважати відповідно частинами шостою – восьмою.
 
Немає висновку    
    -870- Мойсик В.Р.
Запропоновані зміни необхідно виключити, оскільки незрозуміло чому встановлюється особливий порядок виконання постанов про накладення штрафів за порушення ПДР.
 
Враховано    
363. "Стаття 35. Державний технічний огляд транспортних засобів
 
-871- 2) у статті 50:
частину другу після слів «виконавчими документами» доповнити словами «за винятком випадків, встановлених частиною третьою цієї статті»;
доповнити частиною третьою такого змісту:
«Стягнення за виконавчими документами, прийнятими органом (посадовою особою), уповноваженою розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 121–130, статтях 132, 139, 140 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в першу чергу звертається на рухоме майно боржника – транспортний засіб»;
У зв‘язку з цим частини третю – восьму вважати відповідно частинами четвертою-дев‘ятою.
 
Немає висновку      
    -872- 2) у статті 50:
частину другу після слів «виконавчими документами» доповнити словами «за винятком випадків, встановлених частиною третьою цієї статті»;
доповнити частиною третьою такого змісту:
«Стягнення за виконавчими документами, прийнятими органом (посадовою особою), уповноваженою розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 121–130, статтях 132, 139, 140 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в першу чергу звертається на рухоме майно боржника – транспортний засіб»;
У зв‘язку з цим частини третю – восьму вважати відповідно частинами четвертою-дев‘ятою.
 
Немає висновку    
364. Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, а також причепи (напівпричепи) до них підлягають обов’язковому державному технічному огляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-873- 17. У частині першій статті 21 Закону України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №47, ст.464):
пункт 5 викласти в такій редакції:
«здійснення відомчої реєстрації та обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, видачі на них номерних знаків та відповідних реєстраційних документів, ведення автоматизованого обліку зареєстрованих тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та відомостей про їх власників з використанням Єдиного реєстру, держателем якого є уповноважений орган Міністерства аграрної політики України»;
у пункті 10 слова «приймання екзаменів та видача посвідчень трактористів-машиністів у встановленому порядку» замінити словами «підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів у встановленому законодавством порядку».
 
Немає висновку   15. У частині першій статті 21 Закону України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №47, ст.464):
пункт 5 викласти в такій редакції:
5) «здійснення відомчої реєстрації та обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, видачі на них номерних знаків та відповідних реєстраційних документів, ведення автоматизованого обліку зареєстрованих тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та відомостей про їх власників з використанням Єдиного реєстру, держателем якого є уповноважений орган Міністерства аграрної політики України»;
у пункті 10 слова «приймання екзаменів та видача посвідчень трактористів-машиністів у встановленому порядку» замінити словами «підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів у встановленому законодавством порядку».
 
    -874- 17. У частині першій статті 21 Закону України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №47, ст.464):
пункт 5 викласти в такій редакції:
«здійснення відомчої реєстрації та обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, видачі на них номерних знаків та відповідних реєстраційних документів, ведення автоматизованого обліку зареєстрованих тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та відомостей про їх власників з використанням Єдиного реєстру, держателем якого є уповноважений орган Міністерства аграрної політики України»;
у пункті 10 слова «приймання екзаменів та видача посвідчень трактористів-машиністів у встановленому порядку» замінити словами «підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів у встановленому законодавством порядку».
 
Немає висновку    
365. На кожний транспортний засіб, що пройшов державний технічний огляд і визнаний технічно справним, видається талон про проходження державного технічного огляду. Закупівлі за державні кошти бланків таких талонів здійснюються органом, який уповноважений здійснювати їх видачу.
 
-875- ІІ. Прикінцеві положення
 
Немає висновку   ІІ. Прикінцеві положення
 
    -876- ІІ. Прикінцеві положення
 
Немає висновку    
366. Транспортні засоби, що не пройшли обов’язкового чергового державного технічного огляду, до дальшої експлуатації не допускаються.
 
-877- 1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім підпункту 64 пункту 2 розділу І цього Закону щодо стягнення подвійного розміру штрафу при примусовому виконанні постанови в справі про адміністративне правопорушення, що набирає чинності з 1 січня 2009 року, підпункту 9 пункту 6 розділу І в частині нарахування штрафних балів та підпункту 20 пункту 6 розділу І щодо державної реєстрації мопедів, що набирають чинності з 1 січня 2010 року; підпункту 8 пункту 9 розділу І цього Закону щодо розміщення рекламоносіїв на автодорогах та підпунктів 1 і 2 пункту 11 розділу І цього Закону щодо розміщення зовнішньої реклами та використання транспортних засобів як спеціалізованих пересувних рекламних конструкцій, що набирають чинності з 1 січня 2013 року.
 
Немає висновку   1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім підпункту 67 пункту 2 розділу І цього Закону щодо стягнення подвійного розміру штрафу при примусовому виконанні постанови в справі про адміністративне правопорушення, що набирає чинності з 2 січня 2009 року, підпункту 8 пункту 6 розділу І в частині нарахування штрафних балів та підпункту 19 пункту 6 розділу І щодо державної реєстрації мопедів, що набирають чинності з 1 січня 2010 року.
 
    -878- Мойсик В.Р.
У зв‘язку із виключенням положень щодо реклами та обов‘язкового страхування необхідно внести відповідні зміни й в Прикінцеві положення.
 
Враховано    
    -879- 1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім підпункту 64 пункту 2 розділу І цього Закону щодо стягнення подвійного розміру штрафу при примусовому виконанні постанови в справі про адміністративне правопорушення, що набирає чинності з 1 січня 2009 року, підпункту 9 пункту 6 розділу І в частині нарахування штрафних балів та підпункту 20 пункту 6 розділу І щодо державної реєстрації мопедів, що набирають чинності з 1 січня 2010 року; підпункту 8 пункту 9 розділу І цього Закону щодо розміщення рекламоносіїв на автодорогах та підпунктів 1 і 2 пункту 11 розділу І цього Закону щодо розміщення зовнішньої реклами та використання транспортних засобів як спеціалізованих пересувних рекламних конструкцій, що набирають чинності з 1 січня 2013 року.
 
Немає висновку    
    -880- Мойсик В.Р.
У зв‘язку із виключенням положень щодо реклами та обов‘язкового страхування необхідно внести відповідні зміни й в Прикінцеві положення.
 
Враховано    
367. Державний технічний огляд транспортних засобів, що призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та зареєстровані в підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, здійснюється цими підрозділами, а перевірка технічного стану цих транспортних засобів під час проведення державного технічного огляду - уповноваженими суб’єктами господарювання на підставі дозволу, виданого Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України, в порядку і за плату, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-881- 2. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк після набрання чинності цим Законом:
 
Немає висновку   2. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк після набрання чинності цим Законом:
 
    -882- 2. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк після набрання чинності цим Законом:
 
Немає висновку    
368. Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України створює та веде реєстр суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану транспортних засобів, та здійснює державний контроль за додержанням цими суб'єктами вимог законодавства, норм і стандартів у цій сфері.
 
-883- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
Немає висновку   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
    -884- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
Немає висновку    
369. Під час проведення державного технічного огляду працівниками Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України здійснюється контроль за наявністю чинних полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (крім осіб, які відповідно до закону звільнені від цього виду обов’язкового страхування), внесенням власниками транспортних засобів обов’язкових платежів, у тому числі податку з власників транспортних засобів, а також за своєчасністю проходження медичного огляду водіями, сплатою штрафів за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху.
 
      
370. Власникам транспортних засобів або уповноваженим на використання цих транспортних засобів особам може бути відмовлено в проведенні державного технічного огляду в разі, коли такі особи мають заборгованість зі сплати штрафних санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, до сплати ними зазначеної заборгованості. У такому випадку працівником Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України може здійснюватися блокування транспортного засобу шляхом установлення на колесо блокувального пристрою (блокіратора) з метою унеможливлення дальшої експлуатації цього транспортного засобу, або доставляння його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, в тому числі примусово, за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора.
 
      
371. У разі непредставлення транспортного засобу на державний технічний огляд протягом п’яти і більше років, або встановлення факту його знаходження в розукомплектованому і непридатному для експлуатації стані, або неможливості знайти його власника Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України вживаються заходи щодо вибраковування (списання) та зняття з державної реєстрації цього транспортного засобу, а картки обліку таких транспортних засобів виділяються в окремі картотеки. Зняті з державної реєстрації транспортні засоби не враховуються при складанні звіту про наявність транспортних засобів та їх технічний стан як такі, що мають бути представлені для проведення державного технічного огляду.
 
      
372. Порядок проведення державного технічного огляду транспортних засобів, зареєстрованих іншими уповноваженими державними органами, розробляється цими уповноваженими органами відповідно до вимог частини першої цієї статті";
 
      
373. 20) статтю 37 викласти в такій редакції:
 
      
374. "Стаття 37. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів
 
      
375. Забороняється експлуатація незареєстрованих (неперереєстрованих) транспортних засобів зі знищеними або підробленими ідентифікаційними номерами складових частин, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерними знаками, які закріплені у не встановлених для цього місцях, закриті іншими предметами чи забруднені, перевернуті чи не освітлені, а також без талона про проходження державного технічного огляду в установлений строк та у випадках, передбачених законодавством, без чинного на території України полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка").
 
      
376. Експлуатація транспортних засобів забороняється, а талон про проходження державного технічного огляду вилучається в разі:
 
      
377. порушення вимог щодо їх переобладнання;
 
      
378. порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв;
 
      
379. виявлення технічних несправностей і невідповідності вимогам правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, а також неукомплектованості відповідно до призначення.
 
      
380. З метою недопущення негативного впливу на життя і здоров’я людей або в разі загрози погіршення екологічної ситуації експлуатація транспортних засобів може бути в установленому законодавством порядку обмежена або заборонена в окремій місцевості, оголошеній зоною надзвичайної екологічної ситуації";
 
      
381. 21) у статті 45 слова "Міністерством охорони здоров’я України і затверджуються відповідним державним органом з безпеки дорожнього руху" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я і погоджуються Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України";
 
      
382. 22) статтю 52 викласти в такій редакції:
 
      
383. "Стаття 52. Органи, що здійснюють контроль у сфері безпеки дорожнього руху
 
      
384. Контроль у сфері безпеки дорожнього руху здійснюється Кабінетом Міністрів України, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України, іншими спеціально уповноваженими на те державними органами (державний контроль), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, їх об’єднаннями, установами та організаціями (відомчий контроль)".
 
      
385. 5. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 22, ст.105; 2006 р., № 32, ст.273):
 
      
386. 1) частину третю статті 21 після слів "в межах своїх повноважень" доповнити словами "за погодженням з відповідним підрозділом державного органу з безпеки дорожнього руху";
 
      
387. 2) частину другу статті 45 доповнити абзацом такого змісту:
 
      
388. "передбачають використовувати на маршрутах автобуси, переобладнані з вантажних транспортних засобів";
 
      
389. 3) частину першу статті 46 доповнити абзацом такого змісту:
 
      
390. "довідку про відповідність технічного стану автобусів претендента умовам перевезень, видану відповідним підрозділом державного органу з безпеки дорожнього руху".
 
      
391. 6. У Законі України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556; 2006 р., № 9 - 11, ст. 96):
 
      
392. 1) частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
 
      
393. "Розміщення інших об’єктів, які не є складовою автомобільної дороги, у межах смуги відведення забороняється";
 
      
394. 2) пункт 10 статті 11 викласти в такій редакції:
 
      
395. "10) виявлення на підставі аналізу даних автоматизованої інформаційної системи обліку дорожньо-транспортних пригод аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах і вжиття заходів щодо їх ліквідації";
 
      
396. 3) у статті 12:
 
      
397. пункт 10 після слів "обмежувати або забороняти" доповнити словами "з повідомленням відповідного підрозділу державного органу з безпеки дорожнього руху";
 
      
398. пункт 12 викласти в такій редакції:
 
      
399. "12) приймати рішення щодо введення відповідних обмежень у русі, вирубки дерев або інших зелених насаджень у смузі відведення автомобільної дороги загального користування, а за погодженням з відповідним підрозділом державного органу з безпеки дорожнього руху - рішення щодо запровадження необхідних заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних стандартів, у тому числі шляхом упровадження необхідних технічних засобів організації дорожнього руху";
 
      
400. доповнити статтю пунктом 14 такого змісту:
 
      
401. "14) приймати за погодженням з відповідним підрозділом державного органу з безпеки дорожнього руху рішення щодо демонтування технічних засобів та рекламоносіїв, які встановлені у межах смуги відведення автомобільної дороги з порушенням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів";
 
      
402. 4) частину четверту статті 16 викласти в такій редакції:
 
      
403. "Проїзна частина доріг, штучні споруди (мости і шляхопроводи), технічні засоби організації дорожнього руху та зовнішнє освітлення на вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів можуть передаватися безоплатно в державну власність, а також з державної в комунальну власність за рішенням відповідних органів місцевого самоврядування та Кабінету Міністрів України";
 
      
404. 5) пункт 1 статті 20 доповнити словами "у тому числі забезпечення їх належного санітарного стану";
 
      
405. 6) статтю 37 викласти в такій редакції:
 
      
406. "Стаття 37. Провадження виробничої діяльності на автомобільних дорогах
 
      
407. Будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій тощо, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування здійснюється за погодженням з органами державного управління автомобільними дорогами та відповідними підрозділами державного органу з безпеки дорожнього руху в порядку, передбаченому законодавством та відповідними нормами.
 
      
408. Місця розміщення таких об’єктів на автомобільних дорогах загального користування визначаються на підставі комплексної схеми, яка затверджується органом державного управління автомобільними дорогами за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування та підрозділами державного органу з безпеки дорожнього руху.
 
      
409. Представники органів державного управління автомобільними дорогами та державного органу з безпеки дорожнього руху включаються до складу комісії з приймання цих об’єктів в експлуатацію";
 
      
410. 7) статтю 38 викласти в такій редакції:
 
      
411. "Стаття 38. Розміщення рекламоносіїв на автомобільних дорогах
 
      
412. Розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг забороняється.
 
      
413. Уздовж автомобільних доріг державного значення розміщення рекламоносіїв дозволяється на відстані не менше 50 метрів від краю проїзної частини";
 
      
414. 8) у частині другій статті 48 після слів "забезпечення безпеки дорожнього руху" доповнити словами "відповідно до вимог нормативно-правових актів".
 
      
415. 7. У Законі України "Про перевезення небезпечних вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 222):
 
      
416. 1) у частині другій статті 8:
 
      
417. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
      
418. "у разі дорожнього перевезення розробити та погодити з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України маршрути і режими перевезення небезпечних вантажів, аварійні картки системи інформації про небезпеку; забезпечити своєчасний огляд транспортних засобів у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України та отримання відповідного свідоцтва про допуск до перевезення небезпечного вантажу; під час перевезення не відхилятися від узгодженого маршруту, додержуватися безпечних умов руху та постійно контролювати стан транспортного засобу і вантажу";
 
      
419. абзац десятий викласти в такій редакції:
 
      
420. "здійснювати в установленому порядку обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення таких вантажів";
 
      
421. 2) абзац четвертий статті 14 викласти в такій редакції:
 
      
422. "прийняття в установленому порядку рішень про умови перевезення небезпечних вантажів (у разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів маршрути і режими руху погоджуються з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України), якщо такі умови не передбачені відповідними нормативно-правовими актами";
 
      
423. 3) абзац третій статті 16 викласти в такій редакції:
 
      
424. "контроль за безпекою дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, додержанням законодавства, правил і нормативів у зазначеній сфері, у тому числі за забезпеченням організації підготовки водіїв транспортних засобів, прийманням іспитів та видачею відповідних свідоцтв установленого зразка, розробленням і видачею в установленому порядку погоджень маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів".
 
      
425. 8. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст.62):
 
      
426. 1) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
      
427. "Стаття 16. Зовнішня реклама
 
      
428. 1. Розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах здійснюється на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, та в порядку, встановленому цими органами. При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст зовнішньої реклами забороняється.
 
      
429. Зовнішня реклама на територіях, будинках та спорудах розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб).
 
      
430. Розміщення зовнішньої реклами на територіях та об'єктах поза населеними пунктами здійснюється за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб).
 
      
431. Розміщення зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг і вулиць погоджується з відповідним підрозділом державного органу з безпеки дорожнього руху.
 
      
432. Типові правила розміщення зовнішньої реклами затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
      
433. Справляння плати за видачу дозволів (згод) забороняється.
 
      
434. 2. Зовнішня реклама має розміщуватися із дотриманням вимог техніки безпеки та національних стандартів України з безпеки дорожнього руху.
 
      
435. 3. Забороняється розташовувати засоби зовнішньої реклами:
 
      
436. на пішохідних доріжках та алеях;
 
      
437. над проїжджою частиною автомобільних доріг і вулиць;
 
      
438. у межах смуги відведення автомобільних доріг, а уздовж автомобільних доріг державного значення - на відстані менше 50 метрів від краю проїзної частини;
 
      
439. у населених пунктах - на відстані менше 5 метрів від краю проїжджої частини;
 
      
440. на пам'ятках та в межах зон охорони пам'яток національного або місцевого значення, у межах об'єктів природно-заповідного фонду";
 
      
441. 2) у статті 18:
 
      
442. частину другу викласти в такій редакції:
 
      
443. "2. Розміщення реклами на транспортних засобах не повинно створювати загрозу безпеці дорожнього руху, в тому числі обмежувати оглядовість водіям, які керують транспортними засобами, та іншим учасникам дорожнього руху";
 
      
444. у частині четвертій:
 
      
445. абзац п’ятий після слова "рекламу" доповнити словами "на транспортних засобах, які здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів, та";
 
      
446. доповнити абзацом такого змісту:
 
      
447. "Забороняється використання транспортних засобів як спеціалізованих пересувних рекламних конструкцій";
 
      
448. 3) частину першу статті 26 доповнити абзацом такого змісту:
 
      
449. "Державна автомобільна інспекція Міністерства внутрішніх справ України - щодо додержання законодавства стосовно безпеки дорожнього руху".
 
      
450. 9. У Законі України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст.1):
 
      
451. 1) пункт 21.2 статті 21 викласти в такій редакції:
 
      
452. "21.2. Контроль за наявністю договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється:
 
      
453. Державтоінспекцією МВС України - під час проведення державного технічного огляду, реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, а також при оформленні порушень Правил дорожнього руху та матеріалів дорожньо-транспортних пригод;
 
      
454. органами Державної прикордонної служби України - під час перетинання транспортними засобами державного кордону";
 
      
455. ІІ. Прикінцеві положення
 
      
456. 1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
 
      
457. 2. До запровадження автоматизованої інформаційної системи обліку дорожньо-транспортних пригод відомості про нараховані штрафні бали вносяться працівниками Державної автомобільної інспекції в талон до посвідчення водія.
 
      
458. 3. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк після набрання чинності цим Законом:
 
      
459. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
      
460. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що передбачені цим Законом.