Кількість абзаців - 166 Таблиця поправок


Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
1. Цей Закон спрямований на забезпечення конституційних прав громадян, гарантування економічної безпеки держави, мінімізації можливих збитків для економіки та фінансової системи України від фінансової кризи, яка охопила більшу частину промислово розвинутих країн, з огляду на нагальну необхідність підвищення ефективності діяльності державних органів у фінансово-кредитній сфері.
 
   Цей Закон спрямований на забезпечення конституційних прав громадян, гарантування економічної безпеки держави, мінімізації можливих збитків для економіки та фінансової системи України від фінансової кризи, яка охопила більшу частину промислово розвинутих країн.
 
2. І. З метою забезпечення макроекономічної стабільності:
 
-1- Терьохін С.А.
Абзац перший розділу І викласти в такій редакції:
"І. Зважаючи на нагальну необхідність підвищення ефективності діяльності державних органів у фінансово-кредитній сфері та з метою забезпечення макроекономічної стабільності в Україні:"
 
Враховано   І. Зважаючи на нагальну необхідність підвищення ефективності діяльності державних органів у фінансово-кредитній сфері та з метою забезпечення макроекономічної стабільності в Україні:
 
3. Стаття 1. За рахунок надходжень від приватизації державного майна, перевиконання дохідної частини Державного бюджету України та розміщення державних цінних паперів (крім рефінансування державного боргу) створюється Стабілізаційний фонд, кошти якого використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України:
 
-2- Кабінет Міністрів України
У частині І:
абзац перший статті 1 викласти у такій редакції:
«Стаття 1. Створити за рахунок понадпланових надходжень від приватизації державного майна у 2008 році та надходжень цих коштів у повному обсязі у 2009 році, а також цільового розміщення державних цінних паперів Стабілізаційний фонд, кошти якого використовуються у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку на:»
 
Враховано   Стаття 1. Створити за рахунок понадпланових надходжень від приватизації державного майна у 2008 році та надходжень цих коштів у повному обсязі у 2009 році, а також цільового розміщення державних цінних паперів Стабілізаційний фонд, кошти якого використовуються у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку на:
 
4.
 
-3- Азаров М.Я.
Статтю 1 розділу І викласти в такій редакції:
Стаття 1. Створити Стабілізаційний фонд на загальну суму не більше 40 млрд. гривень. Джерелами формування фонду передбачити надходження коштів за рахунок перевиконання дохідної частини Державного бюджету України, частини коштів Єдиного казначейського рахунку, надходжень від приватизації, нерозподілених залишків резервного фонду, частини коштів перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України, затвердженими на поточний бюджетний рік та інших джерел.
Надати право Міністерству фінансів України на розміщення коштів стабілізаційного фонду у формі депозитів в державних банках ВАТ "Ощадбанк" та ВАТ "Укрексімбанк" строком на один рік за ставкою, що перевищує на 1 процентний пункт ставку однорічного LІВОR, встановлену на дату розміщення депозиту, з можливістю продовження терміну розміщення.
Установити, що розміщені кошти можуть бути використані ВАТ "Ощадбанк" та ВАТ "Укрексімбанк" виключно для:
надання кредитів (позик) для погашення і (або) обслуговування кредитів (позик) одержаних вітчизняними банківськими установами та суб’єктами господарювання у іноземних кредиторів до 15 вересня 2008 року;
фінансування (співфінансування) інфраструктурних та інвестиційних проектів загальнодержавного значення на поворотній основі на термін до 10 років;
здешевлення кредитування проектів малого та середнього бізнесу, зокрема таких, що впливають на підвищення рівня зайнятості населення;
надання кредитів на завершення будівництва житла, яке здійснюється із залученням іпотечного кредитування. Умовою такого кредитування є співфінансування з боку банків та забудовників.
Установити, що загальна сума вказаних кредитів (позик), не повинна перевищувати суму, еквівалентну 40 млрд. гривень. Мінімальна процентна ставка за кредитами, що надаються повинна перевищувати ставку LІВОR строком на один рік, встановлену на дату надання кредиту, не менше ніж на 5 процентних пунктів. Кредити (позики) можуть бути надані повністю або частково шляхом придбання ВАТ "Ощадбанк" та ВАТ "Укрексімбанк" облігацій, що випускаються зазначеними установами, які одержують відповідні кредити (позики), та (або) у формі передачі частини їх акцій або інших ліквідних активів за ринковою ціною на дату укладення відповідних угод.
Одержувачі кредиту (позики) до моменту погашення відповідного кредиту (позики) зобов’язані погоджувати, відповідно, із ВАТ "Ощадбанк" чи ВАТ "Укрексімбанк" отримання кредитів (позик) від третіх осіб та інші умови договорів про отримання таких кредитів (позик).
Порядок формування стабілізаційного фонду та його використання встановлюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України.
 
Враховано частково      
    -4- Аржевітін С.М.
Дозволити Кабінету Міністрів України формувати та збільшувати статутні капітали системних банків шляхом придбання акцій в додатковій емісії паїв банків, в тому числі таких, які є закритими акціонерними товариствами за рахунок державних запозичень та коштів бюджету. Це що стосується цінних паперів. Далі по тексту потрібно просто вилучити.
 
Відхилено    
    -5- Клюєв С.П.
У статті 1:
абзац перший після слів «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «за #102072
 
На узгодження   
    -6- Палиця І.П.
У статті 1 розділу І проекту:
а) абзац перший доповнити словами „та Національним банком України».
 
Відхилено    
    -7- Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
Внести до Законопроекту України " Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» такі зміни:
Статтю 1 викласти в наступній редакції:
Створити Стабілізаційний фонд. Джерелами формування фонду передбачити надходження коштів за рахунок перевиконання дохідної частини Державного бюджету України, частини коштів Єдиного казначейського рахунку, надходжень від приватизації, нерозподілених залишків резервного фонду, частини коштів перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України, затвердженими на поточний бюджетний рік, та інші джерела. Порядок формування та напрямки використання Стабілізаційного фонду встановлюються відповідним законом України .
 
Відхилено    
5. а) на надання кредитів (позик) для погашення, рефінансування і (або) обслуговування кредитів (позик), одержаних вітчизняними банківськими установами та суб’єктами господарювання у іноземних кредиторів до 15 вересня 2008 року;
 
   а) надання кредитів (позик) для погашення, рефінансування і (або) обслуговування кредитів (позик), одержаних вітчизняними банківськими установами та суб’єктами господарювання у іноземних кредиторів до 15 вересня 2008 року;
 
6. б) кредитування або співфінансування інфраструктурних та інвестиційних проектів загальнодержавного значення на термін до 10 років;
 
-8- Клюєв С.П.
пункт б) після слова «інвестиційних» доповнити словами «та інноваційних»
 
Враховано   б) кредитування або співфінансування інфраструктурних, інвестиційних та інноваційних проектів загальнодержавного значення на термін до 10 років;
 
7. в) здешевлення кредитування проектів малого та середнього бізнесу, зокрема таких, що впливають на підвищення рівня зайнятості населення;
 
-9- Клюєв С.П.
У пункті в) слова «малого та середнього бізнесу, зокрема таких,» виключити.
 
Враховано   в) здешевлення кредитування проектів, що впливають на підвищення рівня зайнятості населення;
 
    -10- Полунєєв Ю.В.
До статті 1:
Абзац (в) викласти у такій редакції: в) здешевлення кредитування проектів малого та середнього бізнесу, зокрема таких, що впливають на підвищення зайнятості населення, зокрема через розробку спеціального механізму у рамках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
 
Відхилено    
8. г) надання кредитів на завершення будівництва житла, яке здійснюється із залученням іпотечних кредитів і обов’язковою умовою якого є співфінансування з боку банків та забудовників;
 
   г) надання кредитів на завершення будівництва житла, яке здійснюється із залученням іпотечних кредитів і обов’язковою умовою якого є співфінансування з боку банків та забудовників;
 
9. д) розвиток внутрішнього попиту на товари, що виробляються українськими товаровиробниками для експорту і щодо яких спостерігається погіршення світової кон'юнктури;
 
   д) розвиток внутрішнього попиту на товари, що виробляються українськими товаровиробниками для експорту і щодо яких спостерігається погіршення світової кон'юнктури;
 
10. е) надання фінансової допомоги банкам (у тому числі з метою рекапіталізації), поповнення статутних капіталів державних банків та Державної іпотечної установи.
 
-11- Клименко О.І.
Слова «надання фінансової допомоги банкам (у тому числі з метою ре капіталізації)» у пункті е) статті 1 доповнити словами «та кредитним спілкам»
 
Відхилено ,  е) надання фінансової допомоги банкам (у тому числі з метою рекапіталізації), поповнення статутних капіталів державних банків та Державної іпотечної установи.
 
    -12- Палиця І.П.
б) пункт „е» доповнити таким положенням:
„Якщо банк має проблеми з ліквідністю, але показники капіталу, насамперед адекватності капіталу (співвідношення капіталу банку до активів банку визначається відповідно до нормативних документів Національного банку України) витримуються на нормативному рівні, то повинен розглядатись варіант надання рефінансування з метою підвищення його ліквідної позиції. Таке рефінансування здійснюється відповідно до механізму застави діючих банківських кредитів або їх викупу, а також через механізм застави майна самого банку.
Якщо банком порушуються показники капіталу, насамперед адекватності капіталу, використовуються механізми рекапіталізації, шляхом придбання частини або 100% статутного капіталу такого банку».
 
Відхилено (питання регулюються нормативними актами НБУ)   
    -13- Полунєєв Ю.В.
Додати восьмий абзац у такій редакції: «З метою ефективної координації та реалізації першочергових заходів щодо запобігання негативним наслідкам глобальної кризи та прийняття прозорих рішень щодо використання коштів Стабілізаційного фонду створюється у встановленому законом порядку особливий координаційний орган – Комітет економічної стабільності».
 
Відхилено (Не відповідає вимогам Бюджетного кодексу України, оскільки є складовою частиною Державного бюджету України)   
    -14- Сербін Ю.С.
1. Статтю 1 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом наступного змісту:
«є) 30% на завершення спорудження об’єктів незавершеного будівництва житла, які мають будівельну готовність більше 50%, для отримання іпотечного житлового кредитування та реструктуризації заборгованості будівельників перед банківськими установами по цьому будівництву. Перелік таких об’єктів затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
Відхилено    
    -15- Терещук С.М.
Статтю першу пункту першого доповнити наступними пунктами:
ж) надання фінансової допомоги банкам для пролонгації кредитів наданих підприємствам агропромислового комплексу;
з) для здійснення фінансових інтервенцій на аграрному ринку по об’єктах державного цінового регулювання
 
Відхилено    
11. Стаття 2. Національний банк України зобов’язаний призначати тимчасову адміністрацію банку у разі, якщо результати нагляду за банком свідчать про можливість несвоєчасного виконання банком своїх зобов’язань, в тому числі порушення прав та інтересів клієнтів, кредиторів банку.
 
-16- Терьохін С.А.
1) У статті 2:
Частину першу виключити;
 
Враховано (Дублює норми Закону України "Про банки і банківську діяльність)  Стаття 2.
 
    -17- Азаров М.Я.
Частину першу статті 2 законопроекту щодо обов’язку Національного банку призначити тимчасового адміністратора пропонуємо виключити, оскільки обов'язок Національного банку України призначити тимчасову адміністрацію банку у разі настання істотної загрози його платоспроможності вже встановлений законодавством (ст. 75 Закону України "Про банки і банківську діяльність").
 
Враховано    
    -18- Аржевітін С.М.
У разі зменшення розміру регулятивного капіталу системного банку на 30 і більше відсотків та (або) наявності протягом 15 робочих днів поспіль прострочених зобов’язань банку, у тому числі за платежами клієнтів Національний банк, - і далі по тексту.
Пропоную вилучити у президентському законопроекті те, що стосується тимчасових дирекцій. Ця норма є визначена окремим Законом „Про банки і банківську діяльність» і її не потрібно повторювати.
 
Враховано частково    
    -19- Аржевітін С.М.
Долучити таку норму. У разі призначення Національним банком України тимчасовій адміністрації банку реорганізація банку та емісія акцій банку здійснюється за рішенням тимчасового адміністратора у спрощеному порядку без урахування переважного права акціонерів і наявності кількості голосів на зборах. І це рішення приймається державною цінною комісією з цінних паперів та фондового ринку у спрощеному режимі.
Рішення про затвердження і план фінансового оздоровлення банку збільшення статутного капіталу та залучення інвесторів приймає Спостережна рада банку за погодженням з Національним банком. Це не функція Кабінету Міністрів.
 
Відхилено 1 в розділі ІІ)   
    -20- Клюєв С.П.
У статті 2:
У абзаці першому після слів «адміністрацію банку» доповнити словами «згідно з чинним законодавством України»
 
Відхилено частина перша статті 2 виключається)   
    -21- Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
Статтю 2 викласти у наступній редакції
«До 1.12.2008 року НБУ здійснює діагностичне дослідження та адресне обстеження банківського сектору, починаючи з великих та системно важливих банків (на частку яких припадає 60 відсотків активів банківської системи). Обсяг обстеження визначається НБУ таким чином, щоб воно включало у себе оцінку якості активів позицію ліквідності, позабалансові позиції, управління ризиками та капітальну позицію. За результатами дослідження НБУ має затвердити перелік умов (критеріїв), настання яких або невиконання яких може бути підставою для початку процедури збільшення статутного капіталу комерційного банку. Робота з діагностики координується НБУ за участю міжнародних експертів та визнаних аудиторських компаній.
За результатами діагностичного дослідження Національний банк України зобов’язаний призначати тимчасову адміністрацію банку у разі, якщо результати нагляду за банком свідчать про можливість несвоєчасного виконання банком своїх зобов’язань, в тому числі порушення прав та інтересів клієнтів, кредиторів банку.
Держава може брати участь у формуванні та збільшенні статутних капіталів банків, в тому числі таких, що є закритими акціонерними товариствами, шляхом придбання акцій (часток у статутному капіталі) банків чи акцій додаткової емісії (додаткових вкладів) банків за рахунок коштів Стабілізаційного фонду.
Порядок участі держави формуванні та збільшенні статутних капіталів банків затверджується відповідним законом України.»
 
На узгодження   
12. Держава в особі Міністерства фінансів України може брати участь у формуванні та збільшенні статутних капіталів банків, в тому числі таких, що є закритими акціонерними товариствами, шляхом обміну акцій (часток у статутному капіталі) банку чи акцій додаткової емісії (додаткових вкладів) банків на державні облігації України чи шляхом придбання таких акцій (вкладів) за рахунок інших державних запозичень та/або коштів Державного бюджету України.
 
-22- Терьохін С.А.
У частині другій:
слова „в тому числі таких, що є закритими акціонерними товариствами» виключити
 
Враховано   Держава в особі Міністерства фінансів України може брати участь у формуванні та збільшенні статутних капіталів банків шляхом придбання акцій первинної емісії (часток у статутному капіталі) банку чи акцій додаткової емісії (додаткових вкладів) банків в обмін на державні облігації чи придбання за кошти державного бюджету. Такі державні облігації України підлягають обов’язковому викупу Національним банком України, у тому числі за рахунок кредитів відповідного призначення міжнародних фінансових організацій за їх номінальною вартістю протягом п’яти днів з дня надходження пропозиції щодо їх викупу.
 
    -23- Терьохін С.А.
після слів „"шляхом обміну акцій (часток у статутному капіталі) банку чи акцій додаткової емісії (додаткових вкладів) банків на державні облігації України» додати слова: „з метою отримання рефінансування від Національного банку України, у тому числі за рахунок кредитів відповідного призначення міжнародних фінансових організацій»;
 
Враховано    
    -24- Терьохін С.А.
слова „чи шляхом придбання таких акцій (вкладів) за рахунок інших державних запозичень» - вилучити.
 
Враховано    
    -25- Клюєв С.П.
Доповнити реченням такого змісту:
Такі державні облігації України підлягають обов’язковому викупу Національним банком України за їх номінальною вартістю протягом п’яти днів з дня надходження пропозиції щодо їх викупу.
 
Враховано    
    -26- Азаров М.Я.
У частині другій статті 2 законопроекту пропонуємо виключити слова "шляхом обміну акцій (часток у статутному капіталі) банку чи акцій додаткової емісії (додаткових вкладів) банків на державні облігації України чи".
 
Відхилено    
    -27- Полунєєв Ю.В.
До статті 2:
абзац другий викласти у такій редакції : «Держава в особі Міністерства фінансів України може брати участь у формуванні та збільшенні статутних капіталів банків, в тому числі таких, що є закритими акціонерними товариствами, шляхом надання субординованих кредитів, обміну акцій (часток у статутному капіталу банку чи акцій додаткової емісії (додаткових вкладів) банків на державні облігації України чи шляхом придбання таких акцій (вкладів) за рахунок інших державних запозичень та/або коштів Державного бюджету України».
 
Враховано по суті   
13. Рішення про участь держави у формуванні та збільшенні статутних капіталів банків приймає Кабінет Міністрів України на підставі пропозицій Національного банку України, за зверненням тимчасового адміністратора чи за зверненням учасників банку.
 
-28- Терьохін С.А.
Слова «за зверненням тимчасового адміністратора чи за зверненням учасників банку» виключити
 
Враховано   Рішення про участь держави у формуванні та збільшенні статутних капіталів банків приймає Кабінет Міністрів України на підставі пропозицій Національного банку України.
 
14. Порядок участі держави у формуванні та збільшенні статутних капіталів банків затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного банку України.
 
-29- Азаров М.Я.
Аржевітін С.М.
У частині четвертій статті 2 законопроекту слово "поданням" замінити словом "погодженням".
 
Враховано   Порядок участі держави у формуванні та збільшенні статутних капіталів банків затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням Національного банку України.
 
    -30- Терьохін С.А.
У частині четвертій статті 2 законопроекту слово "поданням" замінити словом "погодженням
 
Враховано    
    -31- Аржевітін С.М.
Обов’язкова норма щодо порядку участі держави у формуванні та збільшення статутних капіталів банків затверджених Кабінетом Міністрів не за поданням Національного банку, а за погодженням з Національним банком, я думаю, що це принципово.
 
Враховано    
15. Функції з управління корпоративними правами держави у статутних фондах банків, що набуті відповідно до цієї статті, здійснюються Міністерством фінансів України.
 
   Функції з управління корпоративними правами держави у статутних фондах банків, що набуті відповідно до цієї статті, здійснюються Міністерством фінансів України.
 
16. Рішення про продаж акцій (частки або її частини), що знаходяться в управлінні Міністерства фінансів України, приймає Кабінет Міністрів України. Кошти від їх продажу зараховуються до Державного бюджету України.
 
-32- Терьохін С.А.
Останню частину статті 2 викласти у такій редакції:
«Рішення про продаж акцій (частки або її частини), що знаходяться в управлінні Міністерства фінансів України, приймає Кабінет Міністрів України відповідно до чинного законодавства. Кошти від їх продажу зараховуються до Державного бюджету України та спрямовуються за вимогою Національного банку України на викуп, у тому числі достроковий, державних облігацій України, придбаних Національним банком відповідно до цієї статті»
 
Враховано   Рішення про продаж акцій (частки або її частини), що знаходяться в управлінні Міністерства фінансів України, приймає Кабінет Міністрів України відповідно до чинного законодавства. Кошти від їх продажу зараховуються до Державного бюджету України та спрямовуються за вимогою Національного банку України на викуп, у тому числі достроковий, державних облігацій України, придбаних Національним банком відповідно до цієї статті.
 
17. Стаття 3. Для прискорення капіталізації банків застосовується спеціальний порядок здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу банку, який визначається Національним банком України з урахуванням таких особливостей:
 
-33- Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
Статтю 3 виключити
 
Відхилено   Стаття 3. Для прискорення капіталізації банків застосовується спеціальний порядок здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу банку, який визначається Національним банком України з урахуванням таких особливостей:
 
18. відповідно до статуту банку скликаються загальні збори акціонерів (учасників) банку із запрошенням інвесторів банку, за наслідками яких приймаються рішення про збільшення статутного капіталу та укладаються договори про купівлю акцій (внесення додаткових вкладів) з обов’язковим зазначенням зобов'язань інвестора щодо виконання заходів з фінансового оздоровлення банку;
 
-34- Азаров М.Я.
Аржевітін С.М.
Абзац другий частини першої статті 3 законопроекту пропонуємо викласти в такій редакції:
"у разі настання істотної загрози неплатоспроможності банку рішення про затвердження плану фінансового оздоровлення банку, збільшення статутного капіталу та залучення інвесторів приймає спостережна рада банку за погодженням з Національним банком України".
 
Враховано по суті  у разі настання істотної загрози неплатоспроможності банку рішення про затвердження плану фінансового оздоровлення банку, збільшення статутного капіталу та залучення інвесторів приймає спостережна рада банку або тимчасовий адміністратор банку за погодженням з Національним банком України
 
    -35- Терьохін С.А.
Абзац другий частини першої статті 3 законопроекту пропонуємо викласти в такій редакції:
"у разі настання істотної загрози неплатоспроможності банку рішення про затвердження плану фінансового оздоровлення банку, збільшення статутного капіталу та залучення інвесторів приймає спостережна рада банку або тимчасовий адміністратор банку за погодженням з Національним банком України".
 
Враховано    
    -36- Аржевітін С.М.
Тимчасовий адміністратор має право призначити своїм рішенням Спостережну раду та правління банку після здійснення ним реорганізації та емісію банку.
 
Враховано розділі ІІ   
    -37- Аржевітін С.М.
Залишити право акціонерів на поповнення статутного капіталу. Пріоритетне право на придбання додаткової емісії в статутному капіталу надається учасникам банку або старим акціонерам. Далі по черзі ідуть інвестори, які бажають приймати участь, далі приймає участь Міністерство фінансів. Першочергове право на викуп таких акцій, у разі прийняття рішення щодо їх продажу, мають старі акціонери.
 
На узгодження   
19. протягом двох днів після прийняття зборами рішення про збільшення статутного капіталу, особи, які висловили намір придбати акції (внести додаткові вклади), зобов’язані внести оплату у розмірі не менше 20 відсотків вартості акцій (додаткових вкладів), залишок коштів сплачується цими особами протягом наступних восьми днів. Якщо повна вартість акцій (додаткових вкладів) не сплачена у встановлений строк, то здійснена часткова оплата не підлягає поверненню протягом одного року та зараховується банком як строковий депозит із ставкою у розмірі половини облікової ставки Національного банку України;
 
-38- Азаров М.Я.
З абзацу третього слово "зборами" виключити.
 
Враховано   Протягом робочих двох днів після прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, особи, які висловили намір придбати акції (внести додаткові вклади), зобов’язані внести оплату у розмірі не менше 20 відсотків вартості акцій (додаткових вкладів), залишок коштів сплачується цими особами протягом наступних десяти банківських днів. Якщо повна вартість акцій (додаткових вкладів) не сплачена у встановлений строк, то здійснена часткова оплата не підлягає поверненню протягом одного року та зараховується банком як строковий депозит із ставкою у розмірі половини облікової ставки Національного банку України;
 
    -39- Клюєв С.П.
У абзаці третьому статті 3 слова «наступних восьми днів» замінити словами «строку, встановленого рішенням зборів акціонерів банку».
 
Враховано по суті   
    -40- Терьохін С.А.
З абзацу третього слово "зборами" виключити.
 
Враховано    
20. подання протоколу зборів акціонерів банку про збільшення статутного капіталу банку та змін до статуту банку до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є вичерпною підставою для здійснення нею реєстрації випуску акцій;
 
-41- Азаров М.Я.
В абзаці четвертому частини першої слова "протоколу зборів акціонерів" замінити словами "рішення спостережної ради".
 
Враховано по суті  подання рішення спостережної ради банку або тимчасової адміністрації банку про збільшення статутного капіталу банку та змін до статуту банку до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є вичерпною підставою для здійснення нею реєстрації випуску акцій;
 
    -42- Терьохін С.А.
В абзаці четвертому частини першої слова "протоколу зборів акціонерів" замінити словами "рішення спостережної ради банку або тимчасової адміністрації банку".
 
Враховано    
21. фактичне подання змін до статуту банку відповідно на погодження Національному банку України та реєстрацію державному реєстратору вважається відповідно погодженням їх Національним банком України та реєстрацією державним реєстратором;
 
   фактичне подання змін до статуту банку відповідно на погодження Національному банку України та реєстрацію державному реєстратору вважається відповідно погодженням їх Національним банком України та реєстрацією державним реєстратором;
 
22. фактичне подання документів для реєстрації випуску акцій банку вважається реєстрацією випуску акцій банку;
 
   фактичне подання документів для реєстрації випуску акцій банку вважається реєстрацією випуску акцій банку;
 
23. підтвердженням фактичного подання документів до Національного банку України, державного реєстратора, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається наявність відмітки органу про прийняття документів (реєстраційний індекс) чи розрахунковий документ, що підтверджує надання послуг поштового відділення з описом вкладення;
 
   підтвердженням фактичного подання документів до Національного банку України, державного реєстратора, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається наявність відмітки органу про прийняття документів (реєстраційний індекс) чи розрахунковий документ, що підтверджує надання послуг поштового відділення з описом вкладення;
 
24. покупці акцій банку набувають права власності на акції після повної оплати їх вартості та фактичного подання протоколу загальних зборів акціонерів про збільшення статутного капіталу банку та змін до статуту банку до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації випуску акцій;
 
-43- Терьохін С.А.
Слова «протоколу загальних зборів акціонерів» замінити словами «рішення спостережної ради»
 
Враховано   покупці акцій банку набувають права власності на акції після повної оплати їх вартості та фактичного подання рішення спостережної ради про збільшення статутного капіталу банку та внесення змін до статуту банку до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації випуску акцій;
 
25. покупці часток банку набувають права власності на частки після повної оплати їх вартості та фактичного подання протоколу зборів учасників банку про збільшення статутного капіталу банку та змін до статуту банку державному реєстратору.
 
-44- Терьохін С.А.
Слова «подання протоколу загальних зборів « замінити словами «подання рішення спостережної ради»
 
Враховано   покупці часток банку набувають права власності на частки після повної оплати їх вартості та фактичного подання рішення спостережної ради банку про збільшення статутного капіталу банку та змін до статуту банку державному реєстратору.
 
26. При цьому Національний банк України має право встановлювати скорочені строки здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу банку, порівняно із строками, визначеними іншими законами України.
 
   При цьому Національний банк України має право встановлювати скорочені строки здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу банку, порівняно із строками, визначеними іншими законами України.
 
27. Після оформлення прав власності на корпоративні права всіх учасників банку та вирішення питання формування органів управління банку, Національний банк України протягом семи днів приймає рішення щодо закінчення процедури тимчасової адміністрації банку.
 
   Після оформлення прав власності на корпоративні права всіх учасників банку та вирішення питання формування органів управління банку, Національний банк України протягом семи днів приймає рішення щодо закінчення процедури тимчасової адміністрації банку.
 
28. У разі здійснення заходів з поліпшення фінансового стану банків рішення щодо визначення основних напрямів діяльності банку та затвердження звітів про їх виконання, внесення змін та доповнень до статуту та розміру статутного капіталу банку, обрання і відкликання членів наглядової ради банку, здійснення додаткового випуску (емісії) акцій, розподілу прибутку банку, припинення його діяльності, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу можуть бути оскаржені до суду протягом одного місяця з дня їх прийняття.
 
   У разі здійснення заходів з поліпшення фінансового стану банків рішення щодо визначення основних напрямів діяльності банку та затвердження звітів про їх виконання, внесення змін та доповнень до статуту та розміру статутного капіталу банку, обрання і відкликання членів наглядової ради банку, здійснення додаткового випуску (емісії) акцій, розподілу прибутку банку, припинення його діяльності, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу можуть бути оскаржені до суду протягом одного місяця з дня їх прийняття.
 
29. Стаття 4. Надати Міністерству фінансів України право на здійснення державних внутрішніх запозичень, номінованих в іноземній валюті.
 
-45- Терьохін С.А.
Статтю 4 виключити
 
Враховано      
30. Використання іноземної валюти на території України як засобу платежу за операціями, пов'язаними з випуском, розміщенням та обігом державних внутрішніх запозичень, номінованих в іноземній валюті, не потребує наявності ліцензії Національного банку України.
 
      
31. Стаття 5. Забороняється до 1 січня 2011 року банкам, які за останні шість місяців до дати розподілу прибутку чи виплати дивідендів мають порушення визначених банківським законодавством нормативів, розподіляти чистий прибуток за будь-якими напрямами, крім спрямування його на поповнення статутного капіталу банку чи формування резервного фонду, а також забороняється виплачувати дивіденди, крім випадку їх спрямування акціонерами за угодами субординованого боргу банку.
 
-46- Терьохін С.А.
І. Статтю 5 розділу І законопроекту викласти у редакції:
«Стаття 5. Крім винятків, визначених частиною третьою цієї статті, впроваджується мораторій на розподіл чистого прибутку банку (виплати дивідендів, репатріації), отриманого до 1 січня 2011 року, якщо такий банк протягом року, за який нараховуються дивіденди:
має балансові збитки за результатами трьох поточних календарних місяців та/або;
має балансові збитки протягом будь-якого календарного місяця у розмірі, що дорівнюють або перевищують 30 відсотків від його статутного капіталу та/або;
порушує норматив поточної ліквідності більше ніж на 20 відсотків від його нормативного значення за банківський день два і більше разів за поточні 30 банківських днів та/або;
протягом десяти послідовних банківських днів має зобов’язання, класифіковані як прострочені, у сумі, яка дорівнює або перевищує 20 відсотків від суми його загальних зобов’язань.
Мораторій на розподіл чистого прибутку поширюється також на банки, які знаходяться під тимчасовою адміністрацією банку, запровадженою відповідно до законодавства.
Як виняток з частин першої і другої цієї статті дозволяється розподіл чистого прибутку банку для:
виплати дивідендів власникам корпоративних прав у вигляді таких корпоративних прав (капіталізації або реінвестиції прибутку);
формування резервів такого банку.
 
Враховано   Стаття 5. Крім винятків, визначених частиною третьою цієї статті, впроваджується мораторій на розподіл чистого прибутку банку (виплати дивідендів, репатріації), отриманого до 1 січня 2011 року, якщо такий банк протягом року, за який нараховуються дивіденди:
має балансові збитки за результатами трьох поточних календарних місяців та/або;
має балансові збитки протягом будь-якого календарного місяця у розмірі, що дорівнюють або перевищують 30 відсотків від його статутного капіталу та/або;
порушує норматив поточної ліквідності більше ніж на 20 відсотків від його нормативного значення за банківський день два і більше разів за поточні 30 банківських днів та/або;
протягом десяти послідовних банківських днів має зобов’язання, класифіковані як прострочені, у сумі, яка дорівнює або перевищує 20 відсотків від суми його загальних зобов’язань.
Мораторій на розподіл чистого прибутку поширюється також на банки, які знаходяться під тимчасовою адміністрацією банку, запровадженою відповідно до законодавства.
Як виняток з частин першої і другої цієї статті дозволяється розподіл чистого прибутку банку для:
виплати дивідендів власникам корпоративних прав у вигляді таких корпоративних прав (капіталізації або реінвестиції прибутку).
 
    -47- Клюєв С.П.
Доповнити статтею 6 такого змісту:
«Стаття 6.Держава надає бланкову гарантію на всі типи зобов’язань банків України по міжбанківському кредитуванню. Національний банк України має право виключити з цього переліку банки, які він вважає неблагонадійними».
 
Відхилено    
    -48- Клименко О.І.
Додати статтю про порядок надання довгострокових позик кредитним спілкам у такій редакції: «Надати Міністерству фінансів України, за поданням Уповноваженого органу з регулювання ринків фінансових послуг України, надавати довгострокові позики кредитним спілкам зі Стабілізаційного фонду. Порядок та умови надання позик кредитним спілкам, визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -49- Сігал Є.Я.
Розділ І Проекту Закону доповнити статтею 6 наступного змісту:
«Стаття 6. Установити, що тимчасово, до 31 грудня 2012 року, застосовувати ставки ввізного мита в редакції Закону України «Про митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 36-37, № 38-39, № 40-41, № 42-43, ст. 508) станом на 01.01.2008 року на групи товарів та товарні позиції:
- група 02 «М’ясо та харчові нутрощі (субпродукти)» за товарними кодами від 0201202000 до 0202305000, від 0203111000 до 0203299000, від 020422 до 0204507900, від 0206 до 0206909900, від 020713 до 0207149900, від 020726 до 0207279900, від 020734 до 0207369000, від 0208109000 до 0210999000;
- позиція 0401 «Молоко та вершки, не згущені й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин»;
- позиція 0402 «Молоко та вершки, згущені або з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин»;
- позиція 0403 «Маслянка, коагульоване молоко….»;
- позиція 0404 «Молочна сироватка, згущена або не згущена…»;
- позиція 0405 «Масло вершкове та інші жири, вироблені з молока; молочні пасти»;
- позиція 0406 «Сири всіх видів і кисломолочний сир» за виключенням товарних підпозицій 040640, 040690;
- позиція 2204 «Вина виноградні, включаючи вина кріплені, сусло виноградне» за товарними кодами від 2204101100 по 2204309800;
- позиція 2205 «Вермут та інше вино виноградне, з добавкою рослинних або ароматизувальних екстрактів» за товарними кодами від 2205101000 по 2205909000;
- позиція 2206 «Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші зі зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місті не зазначені» за товарними кодами від 2206001000 по 2206008900;
- позиція 2207 «Спирт етиловий не денатурований, с концентрацією алкоголю не менш як 80 об.%; спирт етиловий та інші спирти, денатуровані, будь якої концентрації» за товарними кодами 2207100000, 2207100010, 2207200000;
- позиція 2008 «Спирт етиловий не денатурований, с концентрацією алкоголю не менш як 80 об.% ; спиртні напої, лікери, та інші алкогольні напої» за товарними кодами від 2208201200 по 2208909990, крім позиції 2208208900».
 
Відхилено , оскільки не є предметом цього законопроекту   
    -50- Сербін Ю.С.
Доповнити розділ І законопроекту новою статтею такого змісту:
«Стаття 6. З метою сприяння фінансуванню завершення спорудження об’єктів незавершеного будівництва житла, в тому числі створення відповідних умов кредитування будівництва житла, Кабінету Міністрів України:
Запровадити програму стабілізації будівельної галузі із першочерговим викупом об’єктів житла з готовністю понад 50 %.
Створити робочу групу для визначення об’єктів незавершеного будівництва житла, які підлягають викупу у ході реалізації програми.
Надати будівельним компаніям – учасникам програми відстрочку по кредитних виплатах банкам на період дії антикризових заходів з метою відновлення виробництва та активізації життєдіяльності галузі.
 
Відхилено (не є предметом цього законопроекту)   
32. ІІ. Внести до законодавчих актів України такі зміни:
 
-51- Терьохін С.А.
Абзац перший розділу ІІ викласти в такій редакції:
"ІІ. З метою забезпечення реалізації заходів, визначених розділом І цього Закону, внести зміни до таких законодавчих актів України»
 
Враховано   ІІ. З метою забезпечення реалізації заходів, визначених розділом І цього Закону, внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
33. 1. У статті 46 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст.189):
 
   1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст.189):
 
34. пункт 3 частини першої доповнити словами "видатків, пов'язаних з капіталізацією банків, та видатків, що здійснюються із Стабілізаційного фонду";
 
   1) у статті 46 пункт 3 частини першої доповнити словами "видатків, пов'язаних з капіталізацією банків, та видатків, що здійснюються із Стабілізаційного фонду";
2) У пункті 1 частини першої статті 22 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37 - 38, ст. 189) після слів "Академія мистецтв України" доповнити слова "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".
 
35. частину третю доповнити словами "крім видатків, пов'язаних з капіталізацією банків, та видатків, що здійснюються із Стабілізаційного фонду".
 
   частину третю доповнити словами "крім видатків, пов'язаних з капіталізацією банків, та видатків, що здійснюються із Стабілізаційного фонду".
 
36. 2. Перше речення частини третьої статті 86 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №18, № 19-20, № 21-22, ст.144) доповнити словами "крім випадків, передбачених законом".
 
-52- Терьохін С.А.
У пункті 2 слово «законом» замінити словами „Законом України „Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» протягом строку його дії»;
 
Враховано   2. Перше речення частини третьої статті 86 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№18-22, ст.144) доповнити словами "крім випадків, передбачених Законом України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» протягом строку його дії.
 
37. 3. Частину третю статті 13 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст.682, з наступними змінами) доповнити словами "крім випадків, передбачених законом".
 
-53- Терьохін С.А.
У пункті 3 слово «законом» замінити словами „Законом України „Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» протягом строку його дії»;
 
Враховано   3. Частину третю статті 13 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст.682; 1994 р., № 3, ст..11) доповнити словами "крім випадків, передбачених Законом України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» протягом строку його дії.
 
38. 4. Статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 17, ст.184; 1997р., № 29, ст.189) доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
-54- Терьохін С.А.
Пункт 4 законопроекту виключити
 
Враховано      
39. "6. Національний банк України має право прийняти рішення про обмеження використання резидентами валютної виручки (частини валютної виручки) шляхом запровадження її обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України".
 
-55- Жебрівський П.І.
Статтю 4 викласти у наступній редакції: «Статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 17, ст.184; 1997р., № 29, ст.189) доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6. Національний банк України має право прийняти рішення про обмеження використання резидентами валютної виручки (до 50%) шляхом запровадження її обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України".
 
Відхилено у зв’язку із виключенням     
    -56- Аржевітін С.М.
Наділити Національний банк на цей період особливими повноваженнями. Наприклад, що стосується змінювати терміни та умови повернення виручки резидентів у залежності від платіжного балансу України.
 
Відхилено у зв’язку із виключенням   
    -57- Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
Викласти пункт 4 ІІ частини у наступній редакції:
Статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 17, ст.184; 1997р., № 29, ст.189) доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6. Національний банк України має право прийняти рішення про обмеження використання резидентами валютної виручки (частини валютної виручки) шляхом запровадження обов'язкового продажу 50% валютної виручки на міжбанківському валютному ринку України».
 
Відхилено у зв’язку із виключенням   
    -58- Аржевітін С.М.
Національний банк у цих умовах повинен мати право змінювати і порядок використання, тобто рівень обов’язкової продажі валюти до золотовалютних резервів Національного банку. Національний банк повинен вводити вимоги щодо здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти об’єктами ринку виключно через Національний банк, щоб ми не мали тих проблем, які ми маємо в обмінних пунктах.
 
Відхилено у зв’язку із виключенням   
40. 5. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст.156, з наступними змінами):
 
-59- Клюєв С.П.
Пункт п’ятий розділу ІІ доповнити новим підпунктом такого змісту:
«пункт 5.18. статті 5 доповнити підпунктом 5.18.3 такого змісту:
«5.18.3. устаткування та комплектуючих, що використовуються для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, зареєстрованих в порядку, встановленому чинним законодавством України»
 
Відхилено , не є предметом цього законопроекту та немає кодів УКТ ЗЕД  5. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст.156, із наступними змінами):
 
41. 1) підпункт 6.2.6 пункту 6.2 статті 6, пункти 11.21 і 11.29 статті 11 виключити;
 
-60- Жебрівський П.І.
Пункт 1 статті 5 виключити.
 
Відхилено   1) підпункт 6.2.6 пункту 6.2 статті 6, пункти 11.21 і 11.29 статті 11 виключити;
 
    -61- Ващук К.Т.
Статтю 11.29 доповнити абзацом такого змісту:
«Якщо сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським товаровиробником протягом звітного (податкового) періоду на ціну виробничих факторів, перевищує суму податку, нараховану ним протягом звітного (податкового) періоду на вартість сільськогосподарської продукції власного виробництва та продукції її переробки, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів (за винятком виноматеріалів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 і 2204 30), які реалізуються підприємствами первинного виноробства підприємствам вторинного виноробства), виготовлену на давальницьких умовах на території України із власної сільськогосподарської сировини, така сума перевищення підлягає бюджетному відшкодуванню згідно з пунктом 7.7 статті 7 цього Закону».
 
Відхилено , оскільки порушує норми СОТ   
42. 2) статтю 8-1 викласти у такій редакції:
 
   2) статтю 8-1 викласти у такій редакції:
 
43. "Стаття "8-1. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері
 
   "Стаття "8-1. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері
 
44. сільського і лісового господарства та рибальства
 
   сільського і лісового господарства та рибальства
 
45. 8-1.1. Резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у пункті 8-1.6 цієї статті (далі - сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування.
 
   8-1.1. Резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у пункті 8-1.6 цієї статті (далі - сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування.
 
46. 8-1.2. Згідно із спеціальним режимом оподаткування, сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів (послуг), не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування сум податку, сплачених (нарахованих) постачальнику на вартість виробничих факторів, а при наявності залишку такої суми податку, - для інших виробничих цілей.
 
   8-1.2. Згідно із спеціальним режимом оподаткування, сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів (послуг), не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування сум податку, сплачених (нарахованих) постачальнику на вартість виробничих факторів, а при наявності залишку такої суми податку, - для інших виробничих цілей.
 
47. 8-1.3. Якщо сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) сільськогосподарським підприємством постачальнику на вартість виробничих факторів, перевищує суму податку, нараховану по операціях з поставки сільськогосподарських товарів (послуг), то різниця між такими сумами не підлягає бюджетному відшкодуванню.
 
-62- Ткач Р.В.
У пункті 81 .3 статті 81 слова «не підлягає» замінити словом «підлягає»
 
Відхилено , оскільки порушує норми СОТ  8-1.3. Якщо сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) сільськогосподарським підприємством постачальнику на вартість виробничих факторів, перевищує суму податку, нараховану по операціях з поставки сільськогосподарських товарів (послуг), то різниця між такими сумами не підлягає бюджетному відшкодуванню.
 
48. 8-1.4. При вивезенні сільськогосподарських товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту, сільськогосподарське підприємство - виробник таких товарів (послуг) має право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів (послуг), вартість яких включається до складу виробничих факторів. Таке відшкодування здійснюється у загальному порядку.
 
   8-1.4. При вивезенні сільськогосподарських товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту, сільськогосподарське підприємство - виробник таких товарів (послуг) має право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів (послуг), вартість яких включається до складу виробничих факторів. Таке відшкодування здійснюється у загальному порядку.
 
49. 8-1.5. Платник податку, який придбаває сільськогосподарські товари (послуги) у сільськогосподарського підприємства, який обрав спеціальний режим оподаткування, має право збільшити податковий кредит на суму сплаченого (нарахованого) податку у загальному порядку.
 
   8-1.5. Платник податку, який придбаває сільськогосподарські товари (послуги) у сільськогосподарського підприємства, який обрав спеціальний режим оподаткування, має право збільшити податковий кредит на суму сплаченого (нарахованого) податку у загальному порядку.
 
50. 8-1.6. Сільськогосподарським уважається підприємство, основною діяльністю якого є поставка вироблених ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) складає не менше 75 відсотків вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів.
 
-63- Ткач Р.В.
У пункті 8-1.6. статті 8-1 слова «протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів» замінити словами «впродовж попереднього звітного (податкового) року»
 
Враховано   8-1.6. Сільськогосподарським уважається підприємство, основною діяльністю якого є поставка вироблених ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) складає не менше 75 відсотків вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно.
 
51. Ця норма діє з урахуванням того, що:
 
   Ця норма діє з урахуванням того, що:
 
52. а) для новоствореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність менше дванадцяти календарних місяців, така питома вага сільськогосподарських товарів (послуг) розраховується за наслідками кожного звітного податкового періоду;
 
   а) для новоствореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність менше дванадцяти календарних місяців, така питома вага сільськогосподарських товарів (послуг) розраховується за наслідками кожного звітного податкового періоду;
 
53. б) з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної діяльності сільськогосподарського підприємства не включаються оподатковувані операції з поставки капітальних активів, що перебували у складі його основних фондів не менше дванадцяти послідовних податкових періодів, якщо такі поставки не були постійними і не складали окремої підприємницької діяльності.
 
   б) з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної діяльності сільськогосподарського підприємства не включаються оподатковувані операції з поставки капітальних активів, що перебували у складі його основних фондів не менше дванадцяти послідовних податкових періодів, якщо такі поставки не були постійними і не складали окремої підприємницької діяльності.
 
54. 8-1.7. Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку - суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), а також продукти обробки (переробки) таких товарів, які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником.
 
-64- Ткач Р.В.
У пункті 8-1.7. статті 8-1 слова «вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються)» замінити словом «виробляються»
 
Відхилено   8-1.7. Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку - суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), а також продукти обробки (переробки) таких товарів, які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником.
 
55. 8-1.8. Норми цієї статті не поширюються на виробників підакцизних товарів, крім підприємств первинного виноробства, які поставляють виноматеріали (коди УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30).
 
   8-1.8. Норми цієї статті не поширюються на виробників підакцизних товарів, крім підприємств первинного виноробства, які поставляють виноматеріали (коди УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30).
 
56. 8-1.9. Сільськогосподарське підприємство надає покупцю податкову накладну у порядку, встановленому пунктом 7.2. статті 7 цього Закону.
 
   8-1.9. Сільськогосподарське підприємство надає покупцю податкову накладну у порядку, встановленому пунктом 7.2. статті 7 цього Закону.
 
57. 8-1.10. Для отримання свідоцтва про реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, сільськогосподарське підприємство реєструється у відповідному податковому органі за правилами та у строки, визначені статтею 9 цього Закону для реєстрації платників податку на додану вартість.
 
-65- Ткач Р.В.
Пункт 8-1.10. статті 8-1 виключити
 
Відхилено   8-1.10. Для отримання свідоцтва про реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, сільськогосподарське підприємство реєструється у відповідному податковому органі за правилами та у строки, визначені статтею 9 цього Закону для реєстрації платників податку на додану вартість.
 
58. У свідоцтві про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, крім відомостей, передбачених у свідоцтві про реєстрацію платника податку на додану вартість на загальних підставах, повинен міститися перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства.
 
   У свідоцтві про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, крім відомостей, передбачених у свідоцтві про реєстрацію платника податку на додану вартість на загальних підставах, повинен міститися перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства.
 
59. 8-1.11. Якщо суб'єкт спеціального режиму оподаткування поставляє протягом попередніх послідовних дванадцяти звітних періодів несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків від вартості всіх поставлених товарів (послуг), то:
 
-66- Ткач Р.В.
Пункт 8-1.11. статті 8-1 вважати пунктом 8-1.10 і викласти в наступній редакції:
«Якщо суб’єкт спеціального режиму оподаткування поставляє впродовж попереднього звітного (податкового) року несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків від вартості всіх поставлених товарів (послуг), то таке підприємство зобов’язане визначити податкове зобов’язання з цього податку за наслідками звітного періоду, в якому було допущене таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку.
У разі запровадження надзвичайної екологічної ситуації, надзвичайного або воєнного стану в установленому законодавством порядку, норми цього пункту починають застосовуватися після спливу строку запровадження цих подій.
Якщо суб’єкти спеціального режиму оподаткування не можуть самостійно покрити збитки, що виникли внаслідок надзвичайної екологічної ситуації, надзвичайного або воєнного стану у строки, зазначені у попередньому абзаці, то за поданням хоча би двох з таких суб’єктів, Кабінет Міністрів України має право подовжити строк використання спеціального режиму оподаткування для всіх підприємств, що знаходяться у зонах такої надзвичайної екологічної ситуації, надзвичайного або воєнного стану, без дотримання розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом. Це правило не застосовується, якщо ризики втрати товарів (запасів) були належно застраховані.
 
Враховано в іншій редакції  8-1.11. Якщо суб'єкт спеціального режиму оподаткування поставляє протягом попередніх послідовних дванадцяти звітних періодів несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків від вартості всіх поставлених товарів (послуг), то:
 
60. а) на таке підприємство не поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений цією статтею. Таке підприємство зобов'язане визначити податкове зобов’язання з цього податку за наслідками звітного періоду, в якому було допущене таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;
 
   а) на таке підприємство не поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений цією статтею. Таке підприємство зобов'язане визначити податкове зобов’язання з цього податку за наслідками звітного періоду, в якому було допущене таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;
 
61. б) податковий орган виключає таке підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно включити його до такого реєстру після спливу наступних дванадцяти послідовних календарних періодів за наявності підстав, визначених цією статтею;
 
   б) податковий орган виключає таке підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно включити його до такого реєстру після спливу наступних дванадцяти послідовних календарних періодів за наявності підстав, визначених цією статтею;
 
62. в) таке підприємство вважається платником цього податку на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення.
 
   в) таке підприємство вважається платником цього податку на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення.
 
63. У разі запровадження надзвичайної екологічної ситуації, надзвичайного або воєнного стану в установленому законодавством порядку, норми цього пункту починають застосовуватися після спливу строку запровадження цих подій.
 
   У разі запровадження надзвичайної екологічної ситуації, надзвичайного або воєнного стану в установленому законодавством порядку, норми цього пункту починають застосовуватися після спливу строку запровадження цих подій.
 
64. Якщо суб'єкти спеціального режиму оподаткування не можуть самостійно покрити збитки, що виникли внаслідок надзвичайної екологічної ситуації, надзвичайного або воєнного стану у строки, зазначені у попередньому абзаці, то за поданням хоча би двох з таких суб’єктів, Кабінет Міністрів України має право подовжити строк використання спеціального режиму оподаткування для всіх підприємств, що знаходяться у зонах такої надзвичайної екологічної ситуації, надзвичайного або воєнного стану, без дотримання розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом. Це правило не застосовується, якщо ризики втрати товарів (запасів) були належно застраховані.
 
   Якщо суб'єкти спеціального режиму оподаткування не можуть самостійно покрити збитки, що виникли внаслідок надзвичайної екологічної ситуації, надзвичайного або воєнного стану у строки, зазначені у попередньому абзаці, то за поданням хоча би двох з таких суб’єктів, Кабінет Міністрів України має право подовжити строк використання спеціального режиму оподаткування для всіх підприємств, що знаходяться у зонах такої надзвичайної екологічної ситуації, надзвичайного або воєнного стану, без дотримання розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом. Це правило не застосовується, якщо ризики втрати товарів (запасів) були належно застраховані.
 
65. 8-1.12. Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування підлягає анулюванню у разі, якщо:
 
-67- Ткач Р.В.
Пункт 8-1.12. статті 8-1 виключити
 
Відхилено   8-1.12. Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування підлягає анулюванню у разі, якщо:
 
66. а) сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та подає заяву про його реєстрацію як платника цього податку на загальних підставах;
 
   а) сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та подає заяву про його реєстрацію як платника цього податку на загальних підставах;
 
67. б) сільськогосподарське підприємство підлягає реєстрації платником цього податку на загальних підставах;
 
   б) сільськогосподарське підприємство підлягає реєстрації платником цього податку на загальних підставах;
 
68. в) сільськогосподарське підприємство припиняється шляхом ліквідації або реорганізації;
 
   в) сільськогосподарське підприємство припиняється шляхом ліквідації або реорганізації;
 
69. г) сільськогосподарське підприємство не подає податкової звітності з цього податку протягом дванадцяти послідовних податкових періодів.
 
   г) сільськогосподарське підприємство не подає податкової звітності з цього податку протягом дванадцяти послідовних податкових періодів.
 
70. У цих випадках сільськогосподарське підприємство зобов'язане повернути податковому органу свідоцтво про реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.
 
   У цих випадках сільськогосподарське підприємство зобов'язане повернути податковому органу свідоцтво про реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.
 
71. 8-1.13. Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування подає податкову декларацію у строки та у порядку, встановлені для інших платників податку. Форма податкової декларації, яка надається сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування, затверджується у порядку, встановленому підпунктом "ї" підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".
 
   8-1.13. Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування подає податкову декларацію у строки та у порядку, встановлені для інших платників податку. Форма податкової декларації, яка надається сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування, затверджується у порядку, встановленому підпунктом "ї" підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".
 
72. 8-1.14. Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування оподатковується за ставками податку, встановленими пунктом 6.1 статті 6 цього Закону.
 
   8-1.14. Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування оподатковується за ставками податку, встановленими пунктом 6.1 статті 6 цього Закону.
 
73. 8-1.15. Для цілей цієї статті застосовуються такі терміни:
 
   8-1.15. Для цілей цієї статті застосовуються такі терміни:
 
74. 8-1.15.1 виробничі фактори:
 
   8-1.15.1 виробничі фактори:
 
75. а) товари (послуги), які придбаваються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції.
 
   а) товари (послуги), які придбаваються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції.
 
76. У разі коли товари (послуги), основні фонди виготовлені та/або придбані використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для інших товарів (послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях;
 
   У разі коли товари (послуги), основні фонди виготовлені та/або придбані використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для інших товарів (послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях;
 
77. б) послуги, супутні поставці сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку:
 
   б) послуги, супутні поставці сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку:
 
78. сіяння та саджання рослин, збирання врожаю, його брикетування чи складування, проведення інших польових робіт, включаючи внесення добрив та засобів захисту рослин;
 
   сіяння та саджання рослин, збирання врожаю, його брикетування чи складування, проведення інших польових робіт, включаючи внесення добрив та засобів захисту рослин;
 
79. пакування та підготовка до продажу, в тому числі сушіння, очищення, розмелювання, дезінфекція та силосування сільськогосподарської продукції;
 
   пакування та підготовка до продажу, в тому числі сушіння, очищення, розмелювання, дезінфекція та силосування сільськогосподарської продукції;
 
80. зберігання сільськогосподарської продукції;
 
   зберігання сільськогосподарської продукції;
 
81. вирощування, розведення, відгодівля та забій свійських сільськогосподарських тварин, застосування засобів захисту тварин, проведення протиепізоотичних заходів;
 
   вирощування, розведення, відгодівля та забій свійських сільськогосподарських тварин, застосування засобів захисту тварин, проведення протиепізоотичних заходів;
 
82. надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам з використання сільськогосподарської техніки, крім надання її у фінансову оренду (лізинг);
 
   надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам з використання сільськогосподарської техніки, крім надання її у фінансову оренду (лізинг);
 
83. надання послуг, супутніх веденню сільськогосподарської діяльності, а саме, з питань оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління;
 
   надання послуг, супутніх веденню сільськогосподарської діяльності, а саме, з питань оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління;
 
84. знищення бур'яну та шкідливих комах, оброблення посівів і сільськогосподарських площ засобами захисту рослин, а також використання засобів захисту тварин;
 
   знищення бур'яну та шкідливих комах, оброблення посівів і сільськогосподарських площ засобами захисту рослин, а також використання засобів захисту тварин;
 
85. експлуатація меліоративного (зрошувального) та іригаційного обладнання для посівних площ та сільськогосподарських угідь;
 
   експлуатація меліоративного (зрошувального) та іригаційного обладнання для посівних площ та сільськогосподарських угідь;
 
86. розділ м'яса для товарної кондиції;
 
   розділ м'яса для товарної кондиції;
 
87. 8-1.15.2 діяльність у сфері сільського господарства:
 
   8-1.15.2 діяльність у сфері сільського господарства:
 
88. а) виробництво продукції рослинництва, а саме рослинних культур, а також вирощення фруктів та овочів, квітів та декоративних рослин (у відкритих або закритих ґрунтах), грибів, насіння, прянощів, саджанців та водоростей;
 
   а) виробництво продукції рослинництва, а саме рослинних культур, а також вирощення фруктів та овочів, квітів та декоративних рослин (у відкритих або закритих ґрунтах), грибів, насіння, прянощів, саджанців та водоростей;
 
89. б) виробництво продукції тваринництва, а саме свійських сільськогосподарських тварин, птахівництва, кролівництва, бджільництва, а також розведення шовкопрядів, змій та інших плазунів або слимаків та інших наземних ссавців, безхребетних та комах; а також їх обробка, переробка та/або консервація;
 
   б) виробництво продукції тваринництва, а саме свійських сільськогосподарських тварин, птахівництва, кролівництва, бджільництва, а також розведення шовкопрядів, змій та інших плазунів або слимаків та інших наземних ссавців, безхребетних та комах; а також їх обробка, переробка та/або консервація;
 
90. 8-1.15.3 діяльність у сфері лісового господарства (лісництва):
 
   8-1.15.3 діяльність у сфері лісового господарства (лісництва):
 
91. а) садження, вирощування і догляд за деревами або чагарниками чи зрубування (крім зрубування дерев чи чагарників у межах Карпатського регіону або на іншій території України. Така діяльність уважається промисловим виробництвом та не підпадає під дію цієї статті);
 
-68- Шершун М.Х.
у розділі ІІ. пункті 5, підпункті 2) у абзаці а) частини 8.15.3 слова «або на іншій території України»- вилучити.
 
Враховано по суті  а) садження, вирощування і догляд за деревами або чагарниками чи зрубування дерев та/або чагарників
 
    -69- Терьохін С.А.
Слова « (крім зрубування дерев чи чагарників у межах Карпатського регіону або на іншій території України. Така діяльність уважається промисловим виробництвом та не підпадає під дію цієї статті) « замінити словами «дерев та/або чагарників»
 
Враховано    
92. б) збирання дикорослих грибів та ягід, інших дикорослих рослин, їх обробка та консервація;
 
   б) збирання дикорослих грибів та ягід, інших дикорослих рослин, їх обробка та консервація;
 
93. 8-1.15.4 діяльність у сфері рибальства:
 
   8-1.15.4 діяльність у сфері рибальства:
 
94. а) розведення та виловлення прісноводної (лиманної) риби чи інших прісноводних (лиманних);
 
   а) розведення та виловлення прісноводної (лиманної) риби чи інших прісноводних (лиманних);
 
95. б) розведення та виловлення морської або океанічної риби або безхребетних;
 
   б) розведення та виловлення морської або океанічної риби або безхребетних;
 
96. в) розведення та виловлення мушлів, вустриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водоростей;
 
   в) розведення та виловлення мушлів, вустриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водоростей;
 
97. г) обробка та/або консервація риби або інших прісноводних чи морських безхребетних, мушлів, вустриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водоростей;
 
   г) обробка та/або консервація риби або інших прісноводних чи морських безхребетних, мушлів, вустриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водоростей;
 
98. 8-1.15.5 обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб).
 
-70- Ткач Р.В.
У пункті 81.13.5 статті 81 слова «вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється)» замінити словом «виробляється»
 
Відхилено   8-1.15.5 обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб).
8-1.15.6. Виходячи з норм цього пункту, Кабінет Міністрів України визначає та оприлюднює повний перелік видів діяльності, на які поширюються норми цієї статті, згідно з Національним Класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженим відповідно до Закону України «Про стандартизацію»;
6. У Законі України „Про оподаткування прибутку підприємств» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 1998 р., № 10, ст. 35; 2003 р., № 12, ст. 88):
1) у пункті 4.2 статті 4:
підпункт 4.2.1 доповнити абзацом другим такого змісту:
„До валових доходів платника, зареєстрованого суб’єктом спеціального режиму оподаткування згідно із статтею 8-1 Закону України „Про податок на додану вартість», включається позитивна різниця між сумами податку на додану вартість, нарахованих таким сільськогосподарським підприємством на ціну поставлених ним сільськогосподарських товарів протягом звітного або попередніх звітному періодів, та сумами податку на додану вартість, сплачених (нарахованих) ним протягом звітного періоду на ціну виробничих факторів, визначених пунктом 81.15 статті 8-1 зазначеного Закону»;
2)у пункті 5.3:
підпункт 5.3.3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
„До валових витрат платника, зареєстрованого суб’єктом спеціального режиму оподаткування згідно із статтею 8-1 Закону України „Про податок на додану вартість», включається від’ємна різниця, розрахована за правилами абзацу другого підпункту 4.2.1 пункту 4.2 статті 4 цього Закону».
 
    -71- Терьохін С.А.
Підпункт 2 пункту 5 законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«8-1.15.6. Виходячи з норм цього пункту, Кабінет Міністрів України визначає та оприлюднює повний перелік видів діяльності, на які поширюються норми цієї статті, згідно з Національним Класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженим відповідно до Закону України «Про стандартизацію»;
 
Враховано    
    -72- Ващук К.Т.
Статтю 11.46 доповнити абзацом такого змісту:
«Тимчасово, до 1 січня 2012 року звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України племінних чистопородних тварин великої рогатої худоби або генетичного матеріалу (коди УКТ ЗЕД 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0102 10 90 00, 0511 10 00 00, 0511 99 90 10), що здійснюються суб’єктами спеціального режиму оподаткування, встановленого статтею 8-1 цього Закону. Операції з подальшої поставки зазначених племінних чистопородних тварин великої рогатої худоби або генетичного матеріалу оподатковуються у загальному порядку»
 
Не узгоджено   
    -73- Ткач Р.В.
У статті 11:
доповнити пунктом 11.46 такого змісту:
«11.46. Тимчасово, до 1 січня 2012 року звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України племінних чистопородних тварин великої рогатої худоби або генетичного матеріалу (коди УКТ ЗЕД 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0102 10 90 00, 0511 10 00 00, 0511 99 90 10), що здійснюються суб’єктами спеціального режиму оподаткування, встановленого статтею 8-1 цього Закону. Операції з подальшої поставки зазначених племінних чистопородних тварин великої рогатої худоби або генетичного матеріалу оподатковуються у загальному порядку».
 
Не узгоджено   
    -74- Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
Абзац перший пункту 11.5 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість» викласти у такій редакції:
«11.5. З моменту набрання чинності цим Законом платники податку при імпорті товарів на митну територію України, за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової чи неповної, періодичної чи попередньої декларації), можуть за власним бажанням надавати органам митного контролю податковий вексель на суму податкового зобов'язання зі строком погашення на дев’яностий календарний день з дня його поставки органу митного контролю, один примірник якого залишається в органі митного контролю, другий надсилається органом митного контролю на адресу органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, а третій залишається платнику податку;»;
Абзац четвертий пункту 11.5 статті 11 викласти у такій редакції:
«платник податку може за самостійним рішенням достроково погасити податковий вексель шляхом перерахування коштів до бюджету, якщо при цьому погашення податкового векселю відбувається до закінчення терміну подачі декларації до податкового органу за звітний (податковий) період, у якому відбулася його поставка органу митного контролю, платник податку не включає суму зобов'язань по векселю до складу податкових зобов'язань та погашає вексель шляхом перерахування коштів до бюджету. При цьому платник податку має право на включення перерахованої суми зобов'язань по векселю до складу податкового кредиту у звітному (податковому) періоді, в якому відбулася така сплата;»
 
Відхилено , оскільки не є предметом цього законопроекту   
    -75- Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
абзац п’ятий пункту 11.5 статті 11 виключити.
 
Відхилено , оскільки не є предметом цього законопроекту   
    -76- Терьохін С.А.
Розділ ІІ законопроекту після пункту 5 необхідно доповнити новим пунктом такого змісту:
«6. У Законі України „Про оподаткування прибутку підприємств» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 1998 р., № 10, ст. 35; 2003 р., № 12, ст. 88):
1) у пункті 4.2 статті 4:
підпункт 4.2.1 доповнити абзацом другим такого змісту:
„До валових доходів платника, зареєстрованого суб’єктом спеціального режиму оподаткування згідно із статтею 8-1 Закону України „Про податок на додану вартість», включається позитивна різниця між сумами податку на додану вартість, нарахованих таким сільськогосподарським підприємством на ціну поставлених ним сільськогосподарських товарів протягом звітного або попередніх звітному періодів, та сумами податку на додану вартість, сплачених (нарахованих) ним протягом звітного періоду на ціну виробничих факторів, визначених пунктом 8-1.15 статті 8-1 зазначеного Закону»;
2)у пункті 5.3:
підпункт 5.3.3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
„До валових витрат платника, зареєстрованого суб’єктом спеціального режиму оподаткування згідно із статтею 8-1 Закону України „Про податок на додану вартість», включається від’ємна різниця, розрахована за правилами абзацу другого підпункту 4.2.1 пункту 4.2 статті 4 цього Закону».
 
Враховано    
    -77- Ткач Р.В.
Розділ ІІ законопроекту доповнити пунктом 11:
«11. У Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 1998 р., № 10, ст. 35; 2003 р., № 12, ст. 88):
підпункт 4.2.1 пункту 4.2 статті 4 викласти в такій редакції:
«4.2.1. Суми податку на додану вартість, які одержані (нараховані) його платником за операціями з продажу товарів (робіт, послуг), за винятком випадків, коли підприємство-продавець не є платником податку на додану вартість, а також суми податку на додану вартість, які одержані (нараховані) сільськогосподарським товаровиробником, що обрав спеціальний режим оподаткування, передбачений статтею 8-1. Закону України «Про податок на додану вартість», та що використовуються для відшкодування витрат, пов’язаних із сплатою сум податку на додану вартість, нарахованих таким сільськогосподарським товаровиробником на ціну виробничих факторів, та для придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення»;
2) підпункт 5.3.3 пункту 5.3 статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
«Сплату сум податку на додану вартість, нарахованих сільськогосподарським товаровиробником на ціну виробничих факторів, які перевищують суми податку на додану вартість, нараховані на вартість сільськогосподарської продукції власного виробництва та продукції її переробки, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів (за винятком виноматеріалів (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 і 2204 30), які реалізуються підприємствами первинного виноробства підприємствам вторинного виноробства), виготовлену на давальницьких умовах на території України з власної сільськогосподарської сировини».»
 
Враховано в іншій редакції   
    -78- Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
Пункт 8.6 статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181 із наступними змінами) доповнити підпунктом 8.6.5 такого змісту:
«Тимчасово, до 1 січня 2010 року, установити для підприємств гірничо-металургійного комплексу квартальну 9-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів груп 1 і 3»
 
Відхилено , оскільки не є предметом цього законопроекту   
99. 6. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст.238; з наступними змінами):
 
-79- Кабінет Міністрів України
Пункт 6 законопроекту (реєстр. №3309-4 від 27.10.2008) викласти в такій редакції:
«6. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст.238; з наступними змінами):
 
Враховано   7. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст.238; 2000 р., № 15-16, ст..121, № 42, ст..351; 2002 р., № 5, ст..30):
 
100. 1) частину третю статті 5 викласти в такій редакції:
 
   1) частину третю статті 5 викласти в такій редакції:
 
101. "Національний банк за підсумками року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженими на поточний бюджетний рік, вносить до Державного бюджету України наступного за звітним року 75 відсотків позитивної різниці, а 25 відсотків позитивної різниці перераховує на поповнення коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Перевищення витрат над доходами відшкодовується за рахунок Державного бюджету України наступного за звітним року";
 
-80- Кабінет Міністрів України
1) частину третю статті 5 викласти в такій редакції:
Національний банк за підсумками року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженими на поточний бюджетний рік, вносить до Державного бюджету України наступного за звітним року позитивну різницю, частина якої в обсязі до 25 відсотків спрямовується на поповнення коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, капіталізацію банків та Державної іпотечної установи, а перевищення витрат над доходами відшкодовується за рахунок Державного бюджету України наступного за звітним року.»
 
Враховано   «Національний банк за підсумками року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженими на поточний бюджетний рік, вносить до Державного бюджету України наступного за звітним року позитивну різницю, частина якої в обсязі до 25 відсотків спрямовується на поповнення коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, капіталізацію банків та Державної іпотечної установи, а перевищення витрат над доходами відшкодовується за рахунок Державного бюджету України наступного за звітним року».
 
    -81- Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
Частину третю статті 5 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2000 р., № 14-15-16, ст. 121; № 42, ст. 351) викласти в такій редакції:
"Національний банк за підсумками року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженими на поточний бюджетний рік, вносить до Державного бюджету України наступного за звітним року 75 відсотків позитивної різниці, а 25 відсотків позитивної різниці перераховує на поповнення коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Перевищення витрат над доходами відшкодовується за рахунок Державного бюджету України наступного за звітним року".
 
Враховано по суті   
102. 2) пункт 2 частини першої статті 42 викласти в такій редакції:
 
   2) пункт 2 частини першої статті 42 викласти в такій редакції:
 
103. "2) надає кредити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за процентною ставкою, встановленою Національним банком України".
 
-82- Аржевітін С.М.
Національний банк повинен мати запроваджувати мораторій на окремі види банківської діяльності, а також видавати нормативні акти у вигляді розпорядчих документів без обов’язкової реєстрації у Міністерстві юстиції на цей період.
Важливою нормою для Національного банку повинно бути також те, що рішення, яке приймає Рада Національного банку, на цей період повинно носити рекомендаційний характер і не обмежувати професійні дії Національного банку.
 
Не узгоджено  "2) надає кредити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за обліковою ставкою, встановленою Національним банком України".
 
104. 7. У Законі України "Про банки та банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст.30; з наступними змінами):
 
   8. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст.30; 2003 р., №14, ст.104., 2006 р., № 43, ст.414., 2007 р., № 2, ст.15):
 
105. 1) у визначенні терміна "істотна участь" статті 2 цифри "10" замінити цифрою "5";
 
-83- Аржевітін С.М.
Підпукт 1 пункту 7 розділу ІІ виключити
 
Враховано      
106. 2) частину 5 статті 19 доповнити реченням такого змісту: "У разі реорганізації банку за результатами процедури тимчасової адміністрації рішення про надання банківської ліцензії приймається Національним банком України протягом триденного терміну з дня отримання повного пакета документів, зазначених у цій статті";
 
   1) частину п’яту статті 19 доповнити реченням такого змісту: "У разі реорганізації банку за результатами процедури тимчасової адміністрації рішення про надання банківської ліцензії приймається Національним банком України протягом триденного терміну з дня отримання повного пакета документів, зазначених у цій статті";
 
107. 3) перше речення частини другої статті 32 викласти в такій редакції: "Формування та збільшення статутного капіталу банку здійснюється шляхом грошових внесків, крім випадків, передбачених законом";
 
-84- Азаров М.Я.
Підпункт 3 пункту 7 розділу ІІ законопроекту, яким вносяться зміни до статті 32 Закону України "Про банки і банківську діяльність", пропонуємо виключити.
 
Відхилено   2) перше речення частини другої статті 32 викласти в такій редакції: "Формування та збільшення статутного капіталу банку здійснюється шляхом грошових внесків, крім випадків, передбачених Законом України „Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» протягом строку його дії»;
 
    -85- Клюєв С.П.
Підпункт 3 пункту 7 розділу ІІ виключити
 
Відхилено    
    -86- Терьохін С.А.
У підпункті 3 слово «законом» замінити словами „Законом України „Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» протягом строку його дії»;
 
Враховано    
    -87- Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
Статтю 20 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 5-6, ст.30)доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«Тимчасово, до 1 січня 2010 року, встановити, що кошти, залучені на умовах субординованого боргу, можуть включатися до капіталу банку у сумі таких коштів не більше 100 відсотків розміру основного капіталу банку»
 
Враховано    
108. 4) частину першу статті 34 після слів "володіти чи контролювати" доповнити цифрою "5";
 
-88- Аржевітін С.М.
Підпункт 3 виключити
 
Враховано      
109. 5) статтю 56 доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
   4) статтю 56 доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
110. "6) щодо кількості акцій (паїв) банку, які знаходяться у власності членів виконавчого органу банку, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі банку перевищують п'ять відсотків";
 
   "6) щодо кількості акцій (паїв) банку, які знаходяться у власності членів виконавчого органу банку, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі банку перевищують п'ять відсотків";
 
111. 6) підпункт "з" пункту 4 частини першої статті 73 викласти у такій редакції:
 
   5) підпункт "з" пункту 4 частини першої статті 73 викласти у такій редакції:
 
112. "з) примусової реорганізації банку";
 
-89- Азаров М.Я.
пункт 7 розділу ІІ законопроекту доповнити підпунктом 8 наступного змісту:
" 8) статтю 78 доповнити частинами такого змісту:
У разі призначення Національним банком України тимчасової адміністрації банку, реорганізація банку та емісія акцій банку здійснюється за рішенням тимчасового адміністратора у спрощеному порядку (без урахування переважного права акціонерів на придбання акцій товариства та вимог кредиторів), який приймається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України
Тимчасовий адміністратор має право призначити своїм рішенням спостережну раду та правління банку після здійснення ним реорганізації та/або емісії акцій банку".
 
Враховано частково   "з) примусової реорганізації банку";
6) статтю 78 доповнити частинами такого змісту:
У разі призначення Національним банком України тимчасової адміністрації банку, реорганізація банку та емісія акцій банку здійснюється за рішенням тимчасового адміністратора у спеціальному порядку, який встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України
Тимчасовий адміністратор має право призначити своїм рішенням спостережну раду та правління банку після здійснення ним реорганізації та/або емісії акцій банку
 
    -90- Терьохін С.А.
пункт 7 розділу ІІ законопроекту доповнити підпунктом наступного змісту:
" 7) статтю 78 доповнити частинами такого змісту:
У разі призначення Національним банком України тимчасової адміністрації банку, реорганізація банку та емісія акцій банку здійснюється за рішенням тимчасового адміністратора у спеціальному порядку, який встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України
Тимчасовий адміністратор має право призначити своїм рішенням спостережну раду та правління банку після здійснення ним реорганізації та/або емісії акцій банку".
 
Враховано    
113. 7) частину другу статті 90 виключити.
 
   8) частину другу статті 90 виключити.
 
114. 8. У Законі України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст.30; з наступними змінами):
 
-91- Терьохін С.А.
У Законі України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст.30; з наступними змінами):
1) в абзаці першому статті 3 цифру „1200» замінити цифрою „100 000»;
 
Враховано   9. У Законі України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст.30; 2007 р., № 2, ст.15):
1) в абзаці першому статті 3 цифру „1200» замінити цифрою „100 000»;
 
    -92- Ващук К.Т.
Внести пропозицію про створення фонду гарантування повернення вкладів громадян не нижче 100 000 – 150 000 тисяч гривень.
 
Враховано в межах 100 000 гривень   
    -93- Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
Внести до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 30; 2007 р., № 2, ст.15) такі зміни:
1)статтю 3 викласти в такій редакції
«Фонд гарантує кожному вкладнику відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 150 000 гривень по вкладах у кожному із учасників (тимчасових учасників) Фонду. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду може бути збільшено за рішенням адміністративної ради Фонду залежно від тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду».
 
Враховано по суті в межах 100 000 гривень без урахування відсотків   
    -94- Азаров М.Я.
Пункт 8 розділу ІІ :
доповнити новим підпунктом 1) в такій редакції:
1)статтю 3 викласти в такій редакції :
«Фонд гарантує кожному вкладнику відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 150 000 гривень по вкладах у кожному із учасників (тимчасових учасників) Фонду. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду може бути збільшено за рішенням адміністративної ради Фонду залежно від тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду»;
 
Враховано по суті в межах 100 000 гривень без урахування відсотків   
115. 1) частину першу статті 21 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
-95- Азаров М.Я.
Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
частину першу статті 21 після пункту 4 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
"щорічні внески Національного банку України у сумі 25 відсотків перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами";
 
Враховано У змінах до Закону України «Про Національний банк України»  2) частину першу статті 21 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
116. "4-1) щорічні внески Національного банку України від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами у розмірі, встановленому законом";
 
-96- Аржевітін С.М.
До Фонду гарантування у цьому році спрямувати 1,3 мільярди, про який говорили, у наступному році спрямувати 4 мільярди, які передбачені бюджетом 2009 року. Ми повинні надати фонду повні гарантії для того, щоб він звернувся у Національний банк за отримання кредитом для вирішення своїх питань.
А також держава повинна у цих умовах гарантувати не менше 100 тисяч по вкладам населення за цим законом.
 
Враховано змінах до Закону України «Про Національний банк України» 1 у змінах до Закону України «Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб»  "4-1) щорічні внески Національного банку України від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами у розмірі, встановленому законом";
3) частину третю статті 24 виключити
 
    -97- Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
3) частину третю статті 24 виключити;
 
Враховано , Оскільки в умовах значних ризиків доцільно НБУ надати право збільшувати розмір спеціального збору з учасників фонду гарантування вкладів понад розмір регулярного збору,   
117. 2) частину п'яту статті 25 викласти у такій редакції:
 
-98- Азаров М.Я.
Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
4) у частині п'ятій статті 25
слова "під заставу цінних паперів за ціною не нижче індексу інфляції" замінити словами "за встановленою ним ціною".
 
Враховано по суті  4) частину п'яту статті 25 викласти у такій редакції:
 
118. "Національний банк України має право надавати Фонду кредити за процентною ставкою, встановленою Національним банком України".
 
-99- Терьохін С.А.
частину п'яту статті 25 викласти у такій редакції:
Національний банк України має право надавати Фонду кредити за обліковою ставкою, встановленою Національним банком України".
 
Враховано   "Національний банк України має право надавати Фонду кредити за обліковою ставкою, встановленою Національним банком України".
5) „у Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37 - 38, ст. 189) пункт 1 частини 1 статті 22 після слів "Академія мистецтв України" доповнити словами "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".
 
    -100- Терьохін С.А.
5) „у Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37 - 38, ст. 189) пункт 1 частини 1 статті 22 після слів "Академія мистецтв України" доповнити словами "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".
 
Враховано    
119. 9. У пункті 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 9, ст.76) слова і цифри "з 1 січня 2009 року" замінити словами і цифрами "з 1 січня 2011 року".
 
-101- В'язівський В.М.
Жебрівський П.І.
Статтю 9 виключити
 
На узгодження  10. У пункті 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 9, ст.76) слова і цифри "з 1 січня 2009 року" замінити словами і цифрами "з 1 січня 2011 року".
 
    -102- Шершун М.Х.
пункт 9 розділу ІІ, щодо перенесення терміну введення в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб» до 1 січня 2011 року – вилучити.
 
На узгодження   
120. 10. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості
 
   11. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № № 5 - 8, ст.78, № 25, ст. 241, № 27-28, ст.253, № 36-37, ст.278., із змінами внесеними Законами України від 2 вересня 2008 року № 346 – VІ, від 3 вересня 2008 року № 354 - VІ, від 18 вересня 2008 року № 565 - VІ, від 24 вересня 2008 року № 589 – VІ):
 
121. Верховної Ради України, 2008 р., № 5 - 6, № 7 - 8, ст.78, з наступними змінами):
 
      
122. 1) у статті 1:
 
-103- Кабінет Міністрів України
Підпункт 1 пункту 10 виключити
 
Враховано      
123. у частині першій цифри "224.661.194" та "177.512.080, 6" замінити відповідно цифрами "225.661.194" та "178.512.080, 6";
 
      
124. у частині другій цифри "239.623.805, 5" та "193.234.938, 5" замінити відповідно цифрами "240.623.805, 5" та "194.234.938, 5";
 
      
125. 2) статтю 13 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   1) статтю 13 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
126. "Установити, що у 2008 році державні гарантії за кредитами міжнародних фінансових організацій надаються Кабінетом Міністрів України в установленому ним порядку відповідно до частин першої та другої статті 17 Бюджетного кодексу України загальним обсягом до 40.000.000 тис. гривень".
 
   "Установити, що у 2008 році державні гарантії за кредитами міжнародних фінансових організацій надаються Кабінетом Міністрів України в установленому ним порядку відповідно до частин першої та другої статті 17 Бюджетного кодексу України загальним обсягом до 40.000.000 тис. гривень".
 
127. У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою;
 
   У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою;
 
128. 3) доповнити Закон статтею 33-1 такого змісту:
 
-104- Терьохін С.А.
Підпункт 3 пункту 10 викласти у такій редакції:
„3) доповнити Закон статтею 33-1 такого змісту:
"Стаття 33-1. Установити, що відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (ВАТ Укрексімбанк) реінвестує чистий прибуток, отриманий за наслідками 2008 року, та нерозподілений чистий прибуток минулих років у свій статутний фонд, але не менше 500 млн. гривень»
 
Враховано      
129. "Стаття 33-1. Установити, що збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" у сумі 1 000 000 тис. гривень здійснюється з метою придбання ним акцій закритого акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк";
 
-105- Кабінет Міністрів України
Підпункт 3 пункту 10 виключити
 
Враховано по суті  2) доповнити Закон статтею 33-1 такого змісту:
"Стаття 33-1. Установити, що відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (ВАТ Укрексімбанк) реінвестує чистий прибуток, отриманий за наслідками 2008 року, та нерозподілений чистий прибуток минулих років у свій статутний фонд, але не менше 500 млн. гривень
3) доповнити новим підпунктом 3-1) такого змісту:
«Статтю 57 доповнити частинами другою та третьою такого змісту:
"Міністерство фінансів України щомісячно за результатами виконання місцевих бюджетів надає середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку відповідним місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2008 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку N 6 до цього Закону. З цією метою Міністерство фінансів України затверджує на 2008 рік помісячний розпис зазначених доходів та доводить його до відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за результатами річного звіту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
 
    -106- Азаров М.Я.
Підпункт 3 пункту 10 розділу ІІ законопроекту щодо збільшення статутного капіталу "Державного експортно-імпортного банку України для купівлі ним акцій Промінвестбанку пропонуємо виключити, оскільки ця сума не в змозі перекрити невиконані фінансові зобов’язання Промінвестбанку перед клієнтами та кредити рефінансування Національного банку України.
 
Враховано по суті   
    -107- Клюєв С.П.
Підпункт третій пункту 10 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«3) доповнити Закон статтею 33-1 такого змісту:
Стаття 33-1. Збільшити статутні капітали відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" у сумі 1 000 000 тис. гривень кожному.»
 
Враховано частково    
    -108- Кабінет Міністрів України
Доповнити новим підпунктом 3-1) такого змісту:
«Статтю 57 доповнити частинами другою та третьою такого змісту:
"Міністерство фінансів України щомісячно за результатами виконання місцевих бюджетів надає середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку відповідним місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2008 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку N 6 до цього Закону. З цією метою Міністерство фінансів України затверджує на 2008 рік помісячний розпис зазначених доходів та доводить його до відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за результатами річного звіту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -109- Гриценко А.С.
Частину 10 (щодо змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України») доповнити новим пунктом такого змісту:
6). частину третю статті 63 викласти в редакції: «надання відстрочок щодо термінів сплати податкових
зобов'язань суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), крім суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо розрахунків по ПДВ при ввезенні промислового обладнання, яке не виробляється в Україні, авальованим векселем на термін до одного року»
 
Відхилено , оскільки не є предметом цього законопроекту   
130. 4) доповнити Закон статями 84-1 - 84-4 такого змісту:
 
   4) доповнити статтями 84-1 - 84-4 такого змісту:
 
131. "Стаття 84-1. Установити, що надходження від приватизації державного майна, визначені статтею 22 цього Закону, спрямовуються на створення Стабілізаційного фонду у складі Державного бюджету України в обсягах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
-110- Кабінет Міністрів України
абзац другий підпункту 4) викласти в такій редакції:
"Стаття 84-1. Установити, що надходження від приватизації державного майна, понад обсяги, визначені статтею 22 цього Закону, спрямовуються на створення Стабілізаційного фонду у складі Державного бюджету України в обсягах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.";
 
Враховано   "Стаття 84-1. Установити, що надходження від приватизації державного майна, понад обсяги, визначені статтею 22 цього Закону, спрямовуються на створення Стабілізаційного фонду у складі Державного бюджету України в обсягах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України».
 
132. На суму зазначених надходжень до державного бюджету Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування та видатки державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках № 2, 3, 4 до Закону.
 
   На суму зазначених надходжень до Державного бюджету України Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування, кредитування та видатки державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках № 2, 3, 4 до Закону.
 
133. Стаття 84-2. Дозволити Кабінету Міністрів України здійснювати поповнення статутних капіталів державних банків понад обсяги, визначені у додатку № 3 до цього Закону, за рахунок надходжень коштів, отриманих від державних запозичень понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону.
 
   Стаття 84-2. Дозволити Кабінету Міністрів України здійснювати поповнення статутних капіталів державних банків понад обсяги, визначені у додатку № 3 до цього Закону, за рахунок надходжень коштів, отриманих від державних запозичень понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону.
 
134. На суму зазначених надходжень до державного бюджету Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування та видатки державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках № 2, 3 до цього Закону.
 
   На суму зазначених надходжень до державного бюджету Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування та видатки державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках № 2, 3 до цього Закону.
 
135. Стаття 84-3. Дозволити Кабінету Міністрів України придбавати акції банків (частки, паї) в обмін на державні облігації України чи за рахунок інших державних запозичень, випущених чи отриманих понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону.
 
-111- Азаров М.Я.
У статті 84-3, якою доповнюється Закон України "Про Державний бюджет України на 2008 рік" (підпункт 4 пункту 10 розділу ІІ законопроекту) пропонуємо виключити слова "в обмін на державні облігації України чи"
 
Враховано   Стаття 84-3 Дозволити Кабінету Міністрів України придбавати акції банків (частки, паї) в обмін на державні облігації України, випущених чи отриманих понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону.
 
    -112- Клюєв С.П.
У абзаці шостому підпункту 4 пункту 10 розділу ІІ слова «в обмін на державні облігації України чи за рахунок інших державних запозичень» замінити словами «за рахунок державних запозичень»
 
Відхилено    
    -113- Терьохін С.А.
Слова «чи за рахунок інших державних запозичень» виключити
 
Враховано    
136. На обсяг випущених державних облігацій України та держаних запозичень Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.
 
-114- Терьохін С.А.
Слова «та державних запозичень» виключити
 
Враховано   На обсяг випущених державних облігацій України Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.
 
137. Стаття 84-4. Кабінет Міністрів України у 2008 році може отримувати позики від міжнародних фінансових організацій на реалізацію проектів економічного і соціального розвитку України в обсязі до 10.000.000 тис. гривень. Кошти, які надійдуть від міжнародних фінансових організацій понад обсяги, встановлені додатками № 2, № 3 та № 4 до цього Закону, зараховуються та використовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
 
-115- Палиця І.П.
У пп. 4 п.10 Розділу ІІ у статті 84-1 останнє речення викласти у такій редакції:
„Кошти, які надійдуть від міжнародних фінансових організацій понад обсяги, встановлені додатками № 2, № 3 та № 4 до цього Закону, зараховуються та використовуються через комерційні банки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та Національним банком України».
 
Відхилено , відповідно до міжнародних угод агентом є НБУ  Стаття 84-4. Кабінет Міністрів України у 2008 році може отримувати позики від міжнародних фінансових організацій на реалізацію проектів економічного і соціального розвитку України в обсязі до 10.000.000 тис. гривень. Кошти, які надійдуть від міжнародних фінансових організацій понад обсяги, встановлені додатками № 2, № 3 та № 4 до цього Закону, зараховуються та використовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
 
    -116- Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
В частині ІІ пункт 10 викласти в наступній редакції
доповнити Закон статями 84-1 такого змісту:
"Стаття 84-1. Установити, що надходження від приватизації державного майна, визначені статтею 22 цього Закону, спрямовуються на створення Стабілізаційного фонду у складі Державного бюджету України в обсягах і порядку, визначених Верховною Радою України».
 
Враховано по суті   
138. 5) внести зміни до додатків № 1 та № 3 до розділу І Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.
 
-117- Кабінет Міністрів України
Підпункт 5 виключити
 
Враховано      
    -118- Терьохін С.А.
У Законі України «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 2):
1) доповнити статтю 1 абзацом такого змісту:
«міжнародне експрес-відправлення - належним чином упаковані товари та інші предмети, що переміщуються (пересилаються) експрес-перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачу у визначений термін»;
2) у статті 4:
в абзаці першому замінити слова «або в міжнародних поштових відправленнях» на «в міжнародних поштових відправленнях та міжнародних експрес-відправленнях»;
3) у статті 8:
в пункті 1 після слів «у міжнародних поштових відправленнях» додати слова «та міжнародних експрес-відправленнях»;
4) у статті 9:
в абзаці четвертому після слів «у міжнародних поштових відправленнях» додати слова «та міжнародних експрес-відправленнях».
 
Відхилено , оскільки не є предметом цього законопроекту   
    -119- Терьохін С.А.
У Законі України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради, 2003 р., №38, ст.313) внести такі зміни:
1) у статті 36:
друге речення частини першої викласти у такій редакції:
«Таке врегулювання здійснюється згідно із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя, що міститься в іпотечному договорі, або згідно з окремим договором між іпотекодавцем і іпотекодержателем про задоволення вимог іпотекодержателя, що підлягає нотаріальному посвідченню, який може бути укладений одночасно з іпотечним договором або в будь-який час до набрання законної сили рішенням суду про звернення стягнення на предмет іпотеки»;
частину третю викласти у такій редакції:
«Договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками, може передбачати:»;
2) у статті 37:
чатину першу викласти у такій редакції:
«Іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. Правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, є договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками та передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання»;
3) у статті 38:
перше речення частини першої викласти у такій редакції:
«Якщо рішення суду або договір про задоволення вимог іпотекодержателя (відповідне застереження в іпотечному договорі), передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки будь-якій особі-покупцеві, іпотекодержатель зобов’язаний за 30 днів до укладення договору купівлі-продажу письмово повідомити іпотекодавця та всіх осіб, які мають зареєстровані у встановленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки, про свій намір укласти цей договір»;
4) доповнити статтю 38 частиною п’ятою наступного змісту:
«Дії щодо продажу предмету іпотеки та укладання договору купівлі-продажу здійснюються іпотекодержателем від свого імені, на підставі іпотечного договору, який містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, що передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки, без необхідності отримання для цього будь-якої окремого уповноваження іпотекодавця».
 
Відхилено , оскільки не є предметом цього законопроекту   
    -120- Сушкевич В.М.
1. Доповнити пункт 10 розділу ІІ законопроекту (внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України») новим підпунктом 5) такого змісту:
5) У статті 76 перший абзац викласти у такій редакції:
«Установити, що у 2008 році передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім державного та комунального майна, що передається в оренду бюджетним установам, музеям, підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (в тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні), громадським організаціям ветеранів, громадським організаціям інвалідів, їх центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1, 14-2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, Пенсійному фонду України та його органам, державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження».
 
Відхилено , оскільки не є предметом цього законопроекту   
    -121- Сушкевич В.М.
Доповнити розділ ІІ законопроекту ( внесення змін до законодавчих актів України) новим пунктом (одинадцятим)такого змісту:
11. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376; 2005 р., N 6, ст. 141, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 16, ст. 136; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66, N 25, ст. 342) абзац перший пункту 12 Розділу ХV Прикінцеві положення викласти у редакції:
«Перетворення Пенсійного фонду в неприбуткову самоврядну організацію здійснюється відповідно до окремо прийнятого спеціального Закону. До прийняття відповідного рішення функції виконавчої дирекції Пенсійного фонду, її територіальних органів виконують відповідно Пенсійний фонд України та головні управління Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах».
 
Відхилено , оскільки не є предметом цього законопроекту   
    -122- Сушкевич В.М.
Доповнити розділ ІІ законопроекту ( внесення змін до законодавчих актів України) новим пунктом (дванадцятим)такого змісту:
12. У Законі України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 180; 2003 р., № 33 - 34, ст. 267; 2007 р., № 4, ст. 32; 2008 р., № 27 - 28, ст. 253):
у графі третій статті 1 цифри «21,5» замінити цифрами «34»;
статтю 7 викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Установити з 1 лютого по 30 червня 2009 року ставки акцизного збору на такі товари:
Код товару згідно з УКТЗЕД
Опис товару
Ставка акцизного збору в гривнях з одиниці товару
2207
Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації
27 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту
2208
Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як
80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт
27 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту"
 
Відхилено , оскільки не є предметом цього законопроекту   
    -123- Полунєєв Ю.В.
Доповнити розділ ІІ новою статтею такого змісту:
«11. Внести до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,№ 31, ст.. 268) такі зміни:
1) Абзац другий частини другої статті 2 після слів «органів державної влади» доповнити словами «чи міжнародна фінансова організація у випадках, передбачених законом».
2)У статті 23:
частину другу після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«облігації міжнародних фінансових організацій (далі – облігації МФО)».
пункт другий частини п’ятої доповнити новим підпунктом такого змісту:
«е) облігації МФО»;
 
Відхилено , оскільки не є предметом цього законопроекту   
    -124- Полунєєв Ю.В.
3) Доповнити після статті 8 новою статтею такого змісту:
«Стаття 8-1 Облігації міжнародних фінансових організацій
1.Міжнародна фінансова організація – створена кількома державами організація – суб’єкт міжнародного публічного права, яка надає фінансові ресурси державам – членам міжнародної фінансової організації на умовах, визначених їх установчими документами, і членам якої є Україна.
Кабінет Міністрів України за погодженням із Національним банком України приймає рішення щодо здійснення міжнародною фінансовою установою організацією емісії облігацій МФО на території України.
2. Міжнародна фінансова організація в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, може емітувати відсоткові або дисконтні облігації.
Міжнародна фінансова організація може здійснювати емісію облігацій МФО виключно шляхом публічного розміщення.
Облігації МФО можуть бути виключно іменними. Облігації МФО можуть існувати виключно в без документарній формі.
Порядок емісії, розміщення та обігу на території України облігацій МФО, в тому числі черговість етапів емісії, перелік документів, що подаються для реєстрації випуску облігацій МФО, а також вимоги до таких документів, визначаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно із законодавством України.
3. Облігація МФО має номінальну вартість, визначену у національній валюті.
Погашення облігацій МФО здійснюється в національній валюті.
4. Обіг облігацій МФО дозволяється після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
5. Вимоги до розміщення інформації міжнародними фінансовими організаціями, в тому числі порядок, зміст та строки подання регулярної та особливої інформації міжнародними фінансовими організаціями, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
 
Відхилено , оскільки не є предметом цього законопроекту   
    -125- Сербін Ю.С.
Доповнити розділ ІІ законопроекту новими пунктами такого змісту:
«11. У Житловому кодексі Української РСР від 30.06.1983 №5464-Х:
Розділ VІІ «Заключні положення» доповнити статтею 1931 такого змісту:
«Стаття 1931. До прийняття Закону України «Про забезпечення громадян України доступним житлом та нового Житлового кодексу України питання щодо надання постійного житла (в тому числі безкоштовного), передбаченого для окремих категорій громадян чинним законодавством, може вирішуватися шляхом одержання громадянами перших внесків на будівництво та придбання (в тому числі на умовах пайової участі) доступного житла у розмірі 30 % від його вартості за рахунок державного та місцевих бюджетів, в тому числі за іпотечними житловими кредитами.
Доступне житло – це житло, що може бути побудоване або придбане громадянами, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, за рахунок власних коштів та коштів державної підтримки.
Державна підтримка громадян на будівництво (придбання) доступного житла – це адресна цільова фінансова допомога на будівництво (придбання) доступного житла за державні кошти та право на отримання іпотечного житлового кредиту в уповноваженому банку, що надається громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов у порядку, визначеному Кабінету Міністрів України.
«12. У Законі України «Про використання земель оборони»:
Статтю 4 доповнити частиною такого змісту:
«Землі оборони можуть використовуватись для будівництва об’єктів соціального призначення, соціального і доступного житла».
 
Відхилено    
    -126- Рижук С.М.
Розділ другий доповнити пунктом 13 наступного змісту:
У Законі України «Про заставу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №47, ст.20) доповнити статтею такого змісту:
«З метою запобігання банкрутству сільськогосподарських товаровиробників та посиленню кризи в аграрному секторі, встановити мораторій на стягнення банками заставленого сільськогосподарськими товаровиробниками нерухомого майна та виробничих потужностей по кредитах, отриманих сільськогосподарськими товаровиробниками у 2005-2008 роках, у будь-який спосіб на період до 1 січня 2011 року.»
 
Відхилено , оскільки не є предметом цього законопроекту   
    -127- Терещук С.М.
Розділ другий доповнити пунктом 14 наступного змісту:
У Законі України «Про фіксований сільськогосподарський податок» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №5-6, с.39 із змінами) у абзаці першому частини першої статті дев’ятої слова та цифри «і діє до 31 грудня 2009 року» ? вилучити.
 
Відхилено    
    -128- Рижук С.М.
Розділ другий доповнити пунктом 15 наступного змісту:
У Законі України «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 389 із змінами) статтю 2 «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«Стаття 2. Прикінцеві положення.
1. Установити на 2008/2009 маркетинговий рік ставку вивізного (експортного) мита на насіння соняшнику, подрібнене або не подрібнене (код товару згідно з УКТ ЗЕД 120600), у розмірі нуль відсотків митної вартості товару, припинивши на цей період чинність відповідного пункту статті 1 Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування».
 
Відхилено    
139. ІІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІІ. Прикінцеві положення
 
140. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 5 розділу ІІ, який набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
-129- Терьохін С.А.
у пункті 1 розділу ІІІ Прикінцеві положення законопроекту слова і цифру «крім пункту 5» замінити словами і цифрами «крім пунктів 5 і 6 розділу ІІ цього Закону «.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 5 і 6 розділу ІІ цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
141. 2. Заходи, передбачені цим Законом діють до прийняття Верховною Радою України відповідного рішення у зв'язку із стабілізацією фінансово-економічної ситуації.
 
-130- Клюєв С.П.
Пункт 2 розділу ІІІ доповнити новим реченням такого змісту «Пункт 4 розділу ІІ цього Закону та нормативно-правові акти, які прийняті на його виконання, діють до 31 березня 2009 року».
 
Відхилено у зв’язку з виключенням пункту 4 розділу ІІ законопроекту  2. Заходи, передбачені цим Законом діють до прийняття Верховною Радою України відповідного рішення у зв'язку із стабілізацією фінансово-економічної ситуації.
 
142. 3. До приведення законодавства у відповідність з цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   3. До приведення законодавства у відповідність з цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
143. 4. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити Порядок використання коштів Стабілізаційного фонду, передбачивши їх використання на напрями, визначені у пункті 1 розділу І цього Закону.
 
-131- Полунєєв Ю.В.
1)статус Комітету фінансової стабільності як особливого координаційного органу;
2) функції, повноваження та завдання Комітету фінансової стабільності, визначивши, що основним завданням буде запобігання виникненню фінансово-економічної кризи в Україні та протидія негативним її наслідкам;
3) порядок використання коштів Стабілізаційного фонду, в першу чергу за напрямами, визначеними у пункті 1 розділу І цього Закону».
 
Відхилено   4. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити Порядок використання коштів Стабілізаційного фонду, передбачивши їх використання на напрями, визначені у пункті 1 розділу І цього Закону.
5. Установити, що протягом 2009-2010 року розмір мінімальної заробітної плати підвищується щоквартально, відповідно до індексу споживчих цін, врахованого при затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік.
Кабінету Міністрів України у випадку поліпшення протягом 2009-2010 років економічної ситуації, збільшення надходження до зведеного бюджету та поліпшення його збалансованості подавати на розгляд Верховної Ради України зміни до Державного бюджету України щодо додаткового підвищення розміру мінімального заробітної плати
 
    -132- Кабінет Міністрів України
У прикінцевих положеннях законопроекту доповнити окремий пункт такого змісту:
«5. Установити, що протягом 2009-2010 року розмір мінімальної заробітної плати підвищується щоквартально, відповідно до індексу споживчих цін, врахованого при затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік.
Кабінету Міністрів України у випадку поліпшення протягом 2009-2010 років економічної ситуації, збільшення надходження до зведеного бюджету та поліпшення його збалансованості подавати на розгляд Верховної Ради України зміни до Державного бюджету України щодо додаткового підвищення розміру мінімального заробітної плати»
 
Враховано    
    -133- Крайній В.Г.
Гацько В.П.
Лукашук О.Г.
Пудов Б.М.
та інші
Спираючись на норми Статей ХІІ – ХІІІ ГАТТ 1994, „Трактування заходів, передбачених Генеральною угодою з тарифів та торгівлі (ГАТТ 1994) щодо платіжного балансу», „Декларацією про торгівельні заходи, пов»язані з платіжним балансом від 28 листопада 1979 року», та зважаючи на критичний стан платіжного балансу України, запровадити такий тимчасовий порядок встановлення та зміни ставок ввізного мита на товари, класифіковані у 1-24 групах УКТЗЕД, та товари, визначені підакцизними відповідно до закону:
а) з моменту набрання чинності цим законом вввізне мито на зазначені товари встановлюється на рівні 1 січня 2008 року, та діє протягом шести поточних календарних місяців, включаючи місяць такого встановлення.
б) Кабінет Міністрів України проводить негайні консультації з Комітетом з питань обмежень платіжного балансу (Тhе Соmmіttее оn Ваlаnсе-оf-Раymеnts Rеstrісtіоns) СОТ за процедурою, встановленою розділами 5 – 13 „Трактування заходів, передбачених Генеральною угодою з тарифів та торгівлі (ГАТТ 1994) щодо платіжного балансу». Якщо на підставі завершення таких консультацій виникає потреба зменшення ставок ввізного мита до рівня, визначеного у „Розкладі поступок і зобов'язань» в частині узгодженої тарифної пропозиції, що є невід»ємною частиною Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі {Протокол ратифіковано Законом N 250-VІ ( )від 10.04.2008, ВВР, 2008, N 23, ст.213}, то Кабінет Міністрів України має право здійснити таке зменшення шляхом видання відповідної постанови, яка набирає чинності на 30 календарний день після її офіційного оприлюднення.
в) Якщо після спливу такого шестимісячного періоду стан платіжного балансу України залишається критичним, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про подовження дії зазначеного тимчасового порядку на наступий шестимісячний період шляхом прийняття відповідної постанови, яка має бути офіційно оприлюдненою не пізніше 30 календарних днів до закінчення такого шестимісячного періоду.
Норми цієї статті діють до 1 січня 2011 року».
 
На узгодження   
    -134- Ващук К.Т.
Ткач Р.В.
Розділ ІІІ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 6 такого змісту:
«Кабінету Міністрів України під час розроблення законопроекту про Державний бюджет України на відповідний рік передбачити кошти для компенсації за рахунок загального фонду державного бюджету втрат сільськогосподарських товаровиробників, що виникли у зв’язку із змінами механізму обкладення податком на додану вартість операцій з продажу переробним підприємствам молока і м’яса в живій вазі».
 
На узгодження   
144. 5. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   6. Кабінету Міністрів України, Національному банку України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
145. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
146. 2) забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
   2) забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
147. 3) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.
 
-135- Акімова І.М.
Доручити Національному банку України переглянути власні нормативні акти щодо врахування субординованого боргу, в основному капіталі банків до 100 відсотків розміру основного капіталу.
 
Враховано   7. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.
8. Національному банку України у місячний термін з дня опублікування цього Закону переглянути власні нормативні акти щодо врахування субординованого боргу, в основному капіталі банків до 100 відсотків розміру основного капіталу.
9. Кабінету Міністрів України розробити та представити на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», який повинен бути розрахований на бездефіцитній основі.
 
    -136- Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
Внести зміни до прикінцевих положень
Доповнити новими пунктами:
«6. Кабінету Міністрів України за поданням Національного банку України у тижневий строк із дати прийняття цього Закону внести на розгляд до Верховної Ради України проект Закону України «Про порядок участі держави у поповненні статутного капіталу комерційних банків».
«7. Національному банку у тижневий строк із дати прийняття цього Закону затвердити перелік умов (критеріїв), настання яких або невиконання яких може бути підставою для початку процедури збільшення статутного капіталу комерційного банку»
«8. Кабінету Міністрів України у тижневий строк із дати прийняття цього Закону внести на розгляд до Верховної Ради України проект Закону України «Про Стабілізаційний Фонд України»
 
Відхилено    
    -137- Азаров М.Я.
Розділ ІІІ. Прикінцеві положення доповнити новим пунктом 5 в такій редакції:
5. Кабінету Міністрів України розробити та представити на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», який повинен бути розрахований на бездефіцитній основі, передбачивши обмеження на державні запозичення на міжнародному ринку капіталу, у зв’язку із несприятливими умовами запозичень та оптимізацію видатків державного бюджету.
 
Враховано    
    -138- Стретович В.М.
Питання запобігання можливого значного збільшення безробіття, внаслідок скорочення робочих місць в металургії, хімічній промисловості, будівництві тощо, шляхом включення заходів протидії цьому. Забезпечення умов для створення нових робочих місць та самозайнятості населення.
1.1.Ухвалення Закону про спрощену систему кредитування.
1.2.Реформування та розвиток Фонду кредитування суб’єктів малого бізнесу для забезпечення умов становлення власної справи самозайнятими особами.
1.3.Термінове запровадження єдиного соціального внеску зі зниженням загальної ставки до рівня не більше 25%.
Питання суттєвого скорочення обсягів будівництва та фактичного консервування інвестиційних коштів населення.
Ухвалення Програми будівництва соціального житла та визначення критеріїв та умов його надання.
Запровадження можливості прямого іпотечного кредитування громадян через Державну іпотечну установу та дозвіл Уряду залучати зовнішні кредитні ресурси для ДІУ.
Запровадження податку на нерухомість, в тому числі недобудовану.
Питання створення сприятливих умов для інвестування в економіку України та зупинення відтоку капіталів.
Запровадження механізму надання податкових канікул для стратегічно важливих для розвитку інфраструктури економіки проектів та чіткими визначеними критеріями.
Зниження податкового навантаження на суб’єкти підприємництва до рівня конкурентного з сусідніми країнами (варіант до 15 або 17%).
Чітка законодавча регламентація питань виділення землі під інвестиційні проекти з обов’язковою наявністю обґрунтування відмов.
Питання стимулювання ефективного використання природних ресурсів та енергозбереження.
Термінове введення нових технічних та екологічних стандартів, які дозволять обмежити імпорт неякісної продукції та встановлення відстрочки термінів запровадження цих стандартів для вітчизняних підприємств та надання їм субсидій на модернізацію виробництва (зелені субсидії).
Дозволити Уряду самостійно змінювати ставки мита на період до 01.07.09, але не більш ніж на 25 відсотків від існуючих.
Питання підтримки вітчизняних товаровиробників, захисту внутрішнього ринку в межах дозволених нормами СОТ.
Передбачити запровадження електронного документообігу на рівні всіх центральних органів влади з обов’язковою інформацією про стан підготовки документів, їх ініціаторів, процес погодження та виконання на відповідних сайтах органів влади, за виключенням питань, що складають державну таємницю.
Інституалізувати законодавчо колегіальні консультативно-дорадчі органи при органах влади, зафіксувавши порядок їх функціонування, механізми ухвалення рішень та впливу на підготовку рішень органів влади.
 
Відхилено , оскільки не надано конкретних пропозицій до тексту законопроекту   
148. Додаток № 1
до Закону України
"Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
 
-139- Кабінет Міністрів України
Додаток 1 виключити
 
Враховано      
149. ЗМІНИ
до додатка № 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
 
      
150. тис. грн.
 
      
151. Код
Найменування показників
згідно з бюджетною класифікацією
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
 
      
152. Всього доходів
225 661 194,0
178 512 080,6
47 149 113,4
 
      
153. Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)
218 237 994,9
171 088 881,5
47 149 113,4
 
      
154. 10000000
Податкові надходження
168 011 113,8
153 390 753,4
14 620 360,4
 
      
155. 14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
109 905 826,4
102 914 070,3
6 991 756,1
 
      
156. 14010000
Податок на додану вартість
95 615 667,0
93 594 371,3
2 021 295,7
 
      
157. 14010300
Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів
67 201 271,3
67 201 271,3
 
      
158. Додаток № 2-
до Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
 
-140- Кабінет Міністрів України
Додаток 2 виключити
 
Враховано      
159. ЗМІНИ
до додатка № 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
 
      
160. (тис.грн.)
 
      
161. КПКВ та КДБ
КФКВ та КДБ
Найменування показників
згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом:
 
      
162. Видатки - всього:
194 234 938,5
46 388 867,0
240 623 805,5
 
      
163. 3500000
Міністерство фінансів України
20 784 512,2
459 786,1
21 244 298,3
 
      
164. 3501000
Апарат Міністерства фінансів України
14 127 081,3
131 971,7
14 259 053,0
 
      
165. 3501260
0112
Збільшення статутного капіталу ВАТ "Державний експортно-імпортний банк"
1 100 000,0
1 100 000,0