Кількість абзаців - 170 Таблиця поправок


Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва
 
   Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва
 
3. Цей Закон прийнято з метою стабілізації розвитку будівельної галузі, підвищення платоспроможності населення, забезпечення реалізації житлових прав громадян, що потребують державної підтримки, та стимулювання житлового будівництва в умовах світової фінансової кризи.   -1- Клименко О.І.
в абзаці першому Преамбули слова «розвитку будівельної галузі» замінити словом «будівництва», слова «житлового будівництва» замінити словами словами «розвитку будівельної та суміжних галузей»
 
Враховано   Цей Закон прийнято з метою стабілізації будівництва, підвищення платоспроможності населення, забезпечення реалізації житлових прав громадян, що потребують державної підтримки, та стимулювання розвитку будівельної та суміжних галузей в умовах світової фінансової кризи.
 
4.
 
-2- Сербін Ю.С.
Частину першу преамбули викласти у такій редакції:
«Цей Закон прийнято з метою стабілізації розвитку будівельної галузі, підвищення платоспроможності населення, забезпечення реалізації житлових прав громадян, що потребують державної підтримки, та стимулювання житлового і промислового будівництва, промисловості будівельних матеріалів та металургії в умовах світової фінансової кризи»;
 
Враховано редакційно      
5. Цей Закон регулює правовідносини, що виникають у зв’язку з добудовою та будівництвом житла за державної підтримки, а також особливості подолання кризових явищ у будівельній галузі.
 
-3- Лисов І.В.
Частину другу преамбули викласти у такій редакції:
«Цей Закон направлений на подолання кризових явищ у будівельній галузі та регулювання правовідносини, що виникають у зв’язку з будівництвом житла.»
 
Враховано   Цей Закон спрямований на подолання кризових явищ у будівельній галузі та регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з будівництвом житла
 
    -4- Білозір О.В.
Преамбулу Закону викласти у такій редакції:
"Цей Закон спрямований на стабілізацію ситуації у будівельній галузі, стимулювання житлового будівництва в умовах світової фінансової кризи, а також реалізацію конституційних прав громадян України на житло, шляхом надання їм державної підтримки.
Законом регулюються правовідносини, що виникають у зв’язку з добудовою та будівництвом житла за державної підтримки, а також особливості подолання кризових явищ у будівельній галузі".
 
Враховано редакційно    
6. І. Шляхи подолання кризових явищ у будівельній галузі та житловому будівництві
 
   І. Шляхи подолання кризових явищ у будівельній галузі та житловому будівництві
 
7. Стаття 1. Організаційні заходи з розв’язання нагальних проблем у сфері житлового будівництва
 
   Стаття 1. Організаційні заходи з розв’язання нагальних проблем у сфері житлового будівництва
 
8. 1. Подолання кризових явищ у будівельній галузі здійснюється згідно з Державною програмою будівництва житла за державної підтримки (далі - Програма).
 
-5- Клименко О.І.
Статтю 1 викласти у такій редакції:
«1. Подолання кризових явищ у будівельній галузі та житловому будівництві здійснюється у відповідності до цього Закону шляхом:
викупу в забудовників та/або фінансових установ нереалізованого житла в об’єктах будівництва, що споруджувались із залученням коштів фізичних осіб у разі неспроможності забудовників продовжувати будівництво житла в зв'язку з недостатнім обсягом коштів для формування фондів соціального та службового житла;
надання громадянам державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла шляхом сплати державою частини його вартості;
отримання громадянами житла в оренду з викупом за рахунок власних коштів громадян та коштів державної підтримки;
надання фізичним та юридичним особам пільгових кредитів на будівництво житла та компенсацій відсоткової ставки за цими кредитами;
збільшення статутних капіталів державних банків та Державної іпотечної установи для надання кредитів на завершення будівництва багатоквартирних житлових будинків;
викупу державою у кредиторів іпотечних кредитів, отриманих фізичними особами на будівництво та придбання житла до набрання чинності цим Законом і віднесених до категорії ризикованих.
2. Кошти на здійснення заходів, визначених частиною першою статті 1 цього Закону, спрямовуються в першу чергу на завершення будівництва об’єктів, що відповідають визначеним Кабінетом Міністрів України вимогам та мають відповідний ступінь будівельної готовності.
у 2009 році - на добудову житла, яке має ступінь готовності більш як 70 відсотків;
у 2010 році - на добудову житла, яке має ступінь готовності більш як 50 відсотків.
Кошти на фінансування добудови об’єктів містобудування із ступенем готовності менш як 50 відсотків виділяються лише після повного закінчення фінансування об’єктів із ступенем готовності відповідно більш як 70 та більш як 50 відсотків.
Визначення ступеня будівельної готовності таких об’єктів здійснюється у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.
 
Враховано зв’язку з невідкладністю в умовах світової фінансової кризи заходів, визначених цим законом пропонується виписати в законопроекті норми прямої дії, які не потребують прийняття спеціальної програми та діятимуть з моменту прийняття закону. Положення про розробку Державної програмою будівництва житла за державної підтримки з текстової частини закону вилучити, натомість надавши у прикінцевих положеннях доручення Кабінету Міністрів України розробити і прийняти державну цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла, Концепція якої вже схвалена Урядом.  1. Подолання кризових явищ у будівельній галузі та житловому будівництві здійснюється відповідно до цього Закону шляхом:
викупу в забудовників та/або фінансових установ нереалізованого житла в об’єктах будівництва, що споруджувались із залученням коштів фізичних осіб у разі неспроможності забудовників продовжувати будівництво житла в зв'язку з недостатнім обсягом коштів для формування фондів соціального та службового житла;
надання громадянам державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла шляхом сплати державою частини його вартості;
отримання громадянами житла в оренду з викупом за рахунок власних коштів громадян та коштів державної підтримки;
надання фізичним та юридичним особам пільгових кредитів на будівництво житла та компенсацій відсоткової ставки за цими кредитами;
збільшення статутних капіталів державних банків та Державної іпотечної установи для надання кредитів на завершення будівництва багатоквартирних житлових будинків;
викупу державою у кредиторів іпотечних кредитів, отриманих фізичними особами на будівництво та придбання житла до набрання чинності цим Законом і віднесених до категорії ризикованих.
 
9. Програма визначає джерела та порядок залучення коштів для будівництва житла, особливості їх надходження, використання та повернення, а також інші конкретні заходи, спрямовані на стимулювання будівельної галузі.
 
   2. Кошти на здійснення заходів, визначених частиною першою цієї статті, спрямовуються в першу чергу на завершення будівництва об’єктів, що відповідають визначеним Кабінетом Міністрів України вимогам та мають такий ступінь будівельної готовності:
у 2009 році - на добудову житла, яке має ступінь готовності більш як 70 відсотків;
у 2010 році - на добудову житла, яке має ступінь готовності більш як 50 відсотків.
Кошти на фінансування добудови об’єктів містобудування із ступенем готовності менш як 50 відсотків виділяються лише після повного закінчення фінансування об’єктів із ступенем готовності відповідно більш як 70 та більш як 50 відсотків.
Визначення ступеня будівельної готовності таких об’єктів здійснюється у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.
 
10. Програма розробляється Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-6- Сербін Ю.С.
Частину першу статті 1 викласти в наступній редакції:
«1.Подолання кризових явищ у будівельній галузі та житловому будівництві здійснюється у відповідності до цього Закону.
Подолання кризових явищ у житловому будівництві за державної підтримки здійснюється згідно з Державною програмою будівництва житла за державної підтримки (далі — Програма).
Програма визначає джерела та порядок залучення коштів для будівництва житла, особливості їх надходження, використання та повернення, а також інші конкретні заходи, спрямовані на стимулювання будівельної галузі.
Програма розробляється Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
Відхилено через зміну редакції статті та виключення положень щодо Програми     
    -7- Білозір О.В.
З метою приведення статті 1 Закону у відповідність до вимог Конституції України абзац третій пункту 1 статті 1 Закону пропонується викласти у такій редакції:
"Програма розробляється Кабінетом Міністрів України та затверджується Верховною Радою України".
 
Відхилено через зміну редакції статті та виключення положень щодо Програми   
    -8- Лисов І.В.
У першому пункті статті 1 Розділу І, після слів «у будівельній галузі» додати слова «за державної підтримки»
 
Враховано редакційно    
11. 2. Усі кошти, визначені Програмою та іншими житловими програмами, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та ті, що призначаються для рефінансування банків, які беруть участь у кредитуванні житлового будівництва, спрямовуються в першу чергу:
 
-9- Білозір О.В.
Абзац перший пункту 2 статті 1 Закону пропонується викласти у такій редакції:
"2. Кошти, визначені Програмою та ті, що призначаються для рефінансування банків, які беруть участь у кредитуванні житлового будівництва, спрямовуються в першу чергу:".
 
Відхилено через зміну редакції статті та виключення положень щодо Програми     
12. у 2008 році - на добудову житла, яке має ступінь готовності більш як 70 відсотків;
 
-10- Каракай Ю.В.
Враховуючи, що до кінця 2008 року залишилось лише 2 тижні, зрозуміло, що ніякого фінансування у поточному році добудови житла з готовністю понад 70% не відбуватиметься – у держбюджеті на 2008 р. коштів на ці цілі не передбачено, не прийнято також і згаданої програми.
Тому щоб норма закону не була порожньою і не створювала абсурдну ситуацію, пропонується у частині другій статті 1 законопроекту цифри «2008» та «2009» замінити цифрами «2009» і «2010» відповідно.
 
Враховано по суті     
13. у 2009 році - на добудову житла, яке має ступінь готовності більш як 50 відсотків.
 
-11- Джоджик Я.І.
Виключити абзац
 
Враховано редакційно      
    -12- Білозір О.В.
абзаци два-чотири пропонується викласти у такій редакції:
"у 2008 році — на добудову житла економ-класу, яке має ступінь готовності більш як 70 відсотків.
у 2009 році — на добудову житла економ-класу, яке має ступінь готовності більш як 50 відсотків.
Кошти на фінансування добудови об’єктів містобудування із ступенем готовності менш як 50 відсотків виділяються лише після повного закінчення фінансування об’єктів із ступенем готовності відповідно більш як 70 та більш як 50 відсотків за винятком випадків:
якщо вартість будівництва квадратного метра житла, яке має ступінь готовності менш як 50 відсотків у півтора рази і більше дешевша за вартість будівництва квадратного метра житла аналогічних параметрів у цьому населеному пункті;
якщо кошти виділяються на фінансування об’єктів, інвестори у будівництво яких стали жертвами шахрайських дій та будівництво яких не може бути завершено без участі держави.".
 
Відхилено через зміну редакції статті та виключення положень щодо Програми   
14. Кошти на фінансування добудови об’єктів містобудування із ступенем готовності менш як 50 відсотків виділяються лише після повного закінчення фінансування об’єктів із ступенем готовності відповідно більш як 70 та більш як 50 відсотків.
 
      
15. 3. Порядок визначення ступеня будівельної готовності житлових об’єктів та доцільності їх добудови встановлює Міністерство регіонального розвитку та будівництва України разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, на території яких розташовані відповідні об’єкти містобудування.
 
      
16. 4. Перелік об’єктів, які добудовуються за державної підтримки відповідно до цього Закону, визначає щороку Кабінет Міністрів України.
 
-13- Білозір О.В.
Пропонується пункт 4 статті 1 Закону викласти у такій редакції:
"4. Перелік об’єктів, які добудовуються за державної підтримки відповідно до цього Закону, визначається на відкритому конкурсі, який організовується Міністерством регіонального розвитку та будівництва України.
Інформація про конкурс публікується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", а також на офіційному сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України не пізніше ніж за 14 днів до дня проведення конкурсу.
Переможцем конкурсу оголошується учасник (учасники), який запропонував для добудови об’єкт (об’єкти) з найменшою вартістю квадратного метра житла.".
 
Відхилено через зміну редакції статті     
    -14- Поляченко В.А.
Статтю 1 Розділу І доповнити пунктом 4 наступного змісту:
«4. Встановити мораторій на дострокове повернення фінансовими установами коштів за всіма типами договорів із залучення коштів фізичних та/або юридичних осіб, в тому числі за договорами про вклад (депозит), результатом яких є закінчення строку вкладу (депозиту) та повернення коштів фізичним та/або юридичним особам, за договорами довірчого управління та за договорами управління майном, результатом яких є передача вказаним особам у власність об'єктів інвестування.
Така тимчасова процедура щодо встановлення мораторію на дострокове повернення коштів запроваджується строком до 1 січня 2011 року.»
 
Враховано частково у новій редакції статті 3   
17. Стаття 2. Джерела фінансування антикризових заходів у будівництві житла
 
-15- Клименко О.І.
Із назви статті 2 виключити слово «джерела»
 
Враховано   Стаття 2. Фінансування антикризових заходів у будівництві житла
 
18. 1. Основними джерелами фінансування будівництва житла на період дії цього Закону є:
 
-16- Клименко О.І.
частину 1 статті 2 викласти у такій редакції:
«1. Основними джерелами фінансування заходів, визначених цим законом є:
кошти, передбачені у Державному бюджеті України на відповідний рік, зокрема: кошти Стабілізаційного фонду, за позиками міжнародних фінансових організацій, за державним внутрішніми позиками;
кошти місцевих бюджетів;
інвестиції юридичних та фізичних осіб;
інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.
 
Враховано   1. Основними джерелами фінансування заходів, визначених цим законом є:
 
19. кошти, передбачені у Законі про Державний бюджет України на відповідний рік, у тому числі для державного пільгового кредитування та зниження ставок за іпотечним кредитуванням житла, рефінансування банків через Державну іпотечну установу, для підтримки будівництва житла;
 
   кошти, передбачені у Державному бюджеті України на відповідний рік, зокрема: кошти Стабілізаційного фонду, за позиками міжнародних фінансових організацій, за державним внутрішніми позиками;
 
20. кошти, передбачені в Стабілізаційному фонді;
 
   кошти місцевих бюджетів;
 
21. кошти, залучені Кабінетом Міністрів України за позиками міжнародних фінансових організацій;
 
   інвестиції юридичних та фізичних осіб;
 
22. кошти, залучені Кабінетом Міністрів України за державними внутрішніми позиками;
 
   інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.
 
23. кошти вітчизняних інвесторів (юридичних та фізичних осіб);
 
      
24. кошти іноземних інвесторів (юридичних та фізичних осіб);
 
      
25. інші кошти, не заборонені законодавством України.
 
-17- Джоджик Я.І.
Викласти абзац у такій редакції:
«інші кошти, не заборонені законодавством України, в т. кошти бюджету розвитку місцевих бюджетів»
 
Враховано частково у редакції нової статті 2     
26. Порядок використання зазначених коштів, включаючи кошти Стабілізаційного фонду, визначає Кабінет Міністрів України.
 
      
27. 2. Головним розпорядником бюджетних коштів, передбачених для фінансування антикризових заходів у будівництві житла, виступає Міністерство регіонального розвитку та будівництва України.
 
-18- Клименко О.І.
частину 2 викласти у такій редакціїн:
2. Бюджетні кошти, передбачені для фінансування антикризових заходів у будівництві, визначених цим Законом, використовуються з урахуванням оптимізації кількості бюджетних програм шляхом концентрації видатків за єдиним головним розпорядником бюджетних коштів, якого визначено Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
Враховано   2. Бюджетні кошти, передбачені для фінансування антикризових заходів у будівництві, визначених цим Законом, використовуються з урахуванням оптимізації кількості бюджетних програм шляхом концентрації видатків за єдиним головним розпорядником бюджетних коштів, якого визначено Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік..
 
    -19- Каракай Ю.В.
Не зовсім логічною виглядає пропозиція, коли головним розпорядником бюджетних коштів, передбачених для фінансування антикризових заходів у будівництві житла, виступає Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (частина друга статті 2 та частина перша статті 5 законопроекту), а відповідальність за введення в експлуатацію житлових будинків, що споруджуються за державної підтримки, покладається на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації (частина друга статті 5).
Вважаю, що має бути застосований більш об’єктивний підхід – хто отримує кошти, той і відповідає за їх використання. У зв’язку з цим, а керуючись необхідністю посилення прав і повноважень регіонів, пропоную:
а) частину другу статті 2 викласти у такій редакції:
«2. Головними розпорядниками бюджетних коштів, передбачених для фінансування антикризових заходів у будівництві житла, є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.»
 
Враховано по суті   
    -20- Джоджик Я.І.
Доповнити таким абзацом:
«3. Якщо місцеві Ради ухвалюють рішення про фінансування антикризових заходів з відповідного бюджету, головним розпорядником зазначених коштів є їх виконавчі органи, або інші, визначені Радою у відповідності до законодавства.»
 
Відхилено у зв’язку із зміною редакції   
28. 3. Вартість об’єктів житлового будівництва, які будуються відповідно до Програми, визначають Міністерство регіонального розвитку та будівництва України і Міністерство економіки України.
 
-21- Клименко О.І.
частину 3 викласти у такій редакціїн:
«3. Вартість об’єктів будівництва, що фінансуються відповідно до цього Закону, встановлюється згідно з проектно-кошторисною документацією, що відповідає державним будівельним нормам з визначення вартості.»
 
Враховано   3. Вартість об’єктів будівництва, що фінансуються відповідно до цього Закону, встановлюється згідно з проектно-кошторисною документацією, що відповідає державним будівельним нормам з визначення вартості.
 
29. ІІ. Державна програма підтримки будівельної галузі та житлового будівництва
 
-22- Сербін Ю.С.
Назву ІІ Розділу викласти в такій редакції:
«Заходи по підтримці будівельної галузі та житлового будівництва»
 
Враховано   ІІ. Заходи з підтримки будівельної галузі та житлового будівництва
 
30. Стаття 3. Житло, що споруджується за державної підтримки
 
-23- Сербін Ю.С.
Назву статі 3 викласти в наступній редакції:
«Підтримка будівництва житла»
 
Враховано   Стаття 3. Підтримка будівництва житла
 
31. 1. Житло, що споруджується за державної підтримки, може бути побудоване або взяте в оренду з викупом за рахунок власних коштів громадян, на яких поширюється дія цього Закону, та коштів державної підтримки.
 
-24- Лисов І.В.
Викласти статтю 3 у редакції, яка кореспондується із альтернативним законопроектом 3354-1:
Встановити, що до 1 січня 2012 року:
1. Кредитно - фінансові установи здійснюють пільгове кредитування суб’єктів господарської діяльності (забудовників) для будівництва житла та інших об’єктів будівництва під заставу цінних паперів, майнових прав та інших активів. Порядок надання таких кредитів визначається Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України. В цьому Порядку передбачити, що:
у вартості такого житла та інших об’єктів будівництва кошторисний прибуток не може перевищувати 15 відсотків прямих і загально виробничих витрат з будівництва, а рентабельність виробництва будівельних матеріалів та виробів, що використовуються у будівництві, також не може становити більш ніж 15 відсотків;
таке пільгове кредитування забезпечується Національним банком України шляхом довгострокового рефінансування кредитно-фінансових установ та компенсації кредитно-фінансовим установам різниці, що виникає між ставкою за зазначеними кредитами та поточною ринковою ставкою. При цьому в разі застосування механізму компенсації процентна ставка за такими кредитами не може перевищувати двох відсотків над рівнем облікової ставки Національного банку України;
у разі неможливості повернення суб’єктом господарської діяльності (забудовником) такого кредиту у визначений договором термін, кредитно-фінансова установа, в порядку визначеному законодавством, набуває майнових прав на збудоване житло та має право продати його державним органам, органам місцевого самоврядування або державній іпотечній установі, з метою забезпечення громадян, що потребують покращання житлових умов відповідно до чинного законодавства чи здійснювати його вільний продаж на ринку житла;
кредитно – фінансові установи не здійснюють формування резервів для покриття ризиків за іпотечними кредитами, які надані відповідно до цього закону для фінансування антикризових заходів у будівництві.
2. Кредитно-фінансовим установам за укладеними договорами забороняється змінювати в сторону збільшення відсоткову ставку по кредитам, отриманим фізичними та юридичними особами на придбання або будівництво житла. Така ставка може бути змінена лише за згодою сторін.
3. Суб’єктам господарської діяльності, що здійснюють будівництво (забудовникам), дозволяється проводити державну реєстрацію права власності в Бюро технічної інвентаризації на об’єкти незавершеного будівництва та їх частини з метою подальшого продажу чи передачі в іпотеку.
4. Запроваджується мораторій на розірвання фізичними та юридичними особами будь-яких договорів, результатом яких є передача забудовниками завершеного об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва за умови, що за такими договорами здійснено оплату 100 % вартості об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, крім випадків, коли таке розірвання здійснюється за згодою сторін. Повернення коштів, внесених фізичними та юридичними особами на користь забудовників за розірваними договорами, по яких здійснено часткову оплату вартості об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, здійснюється після наступної реалізації такого об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва. Нарахування та виплата забудовником штрафних санкцій, передбачених договорами, стягнення коштів, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України на строк дії цього Закону не здійснюється.
Мораторій не застосовується, якщо визначений термін прийняття в експлуатацію об’єкта будівництва переноситься більше ніж на 18 місяців.
5. Суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють житлове будівництво (забудовники) мають право на відстрочення сплати пайових внесків у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури та внесків до цільових фондів місцевих бюджетів.
Підставою для відстрочення таких платежів та відрахувань є письмова заява суб’єкта господарської діяльності, що здійснює житлове будівництво до органів, які здійснюють облік та адміністрування відповідних платежів та відрахувань.
Заява має містити інформацію про суму та термін відстрочення сплати відповідних платежів та відрахувань. Термін відстрочення не може перевищувати термін дії цього Закону.
Заява подається не пізніше строку, встановленого для подання звітності по таким платежам та відрахуванням, а якщо строк платежу встановлено раніше подання звітності, не пізніше строку такого платежу.
Органи, що здійснюють облік та адміністрування, ведуть окремий облік відстрочених платежів та відрахувань наростаючим підсумком.
При цьому нарахування пені та застосування штрафних санкцій не здійснюється, а норми статей 8, 9 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» не застосовуються.
Наявність заборгованості по внескам і платежам не може бути підставою для відкликання або відмови у видачі органами виконавчої влади суб'єктам підприємницької діяльності (забудовники) погоджувальних, дозвільних та інших документів щодо об’єктів житлового будівництва.
6. Договори оренди земельних ділянок державної та комунальної власності, на яких здійснюється будівництво багатоквартирних жилих будинків (у тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального призначення) та на яких виконуються будівельно-монтажні роботи, укладені до набрання чинності цим законом підлягають поновленню на ті самі строки і на тих самих умовах, що були передбачені цими договорами у порядку, встановленому законом.
7. Фінансування операцій комерційних банків в частині надання громадянам іпотечних кредитів на завершення будівництва житла, яке здійснюється у відповідності з чинним законодавством, здійснюється Національним банком України та/або Державною іпотечною установою за рахунок:
поповнення у 2009 році статутного капіталу. При цьому, джерелами поповнення статутного капіталу можуть бути, зокрема, облігації внутрішньої державної позики, які передаються Мінфіном до статутного капіталу Державної іпотечної установи та обов'язково викуповуються Національним банком України протягом п'яти банківських днів з дня надходження пропозиції щодо їх викупу, за номінальною вартістю з дохідністю в розмірі облікової ставки на строк їх обігу;
отриманих на довгостроковій та поворотній основі цільових коштів за рахунок Державного бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
отриманих від розміщення іпотечних облігацій Державної іпотечної установи, випущених з дотриманням вимог законодавства. При чому, іпотечні облігації, випущені Державною іпотечною установою, прирівнюються до цільових облігацій внутрішніх державних позик України.
8. Торгово-промисловій палаті України розглядати звернення суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють житлове будівництво (забудовники), щодо надання їм довідки про зупинку (згортання діяльності) через обставини непереборної дії.
 
Враховано   Встановити, що до 1 січня 2012 року:
1. Кредитно-фінансові установи здійснюють пільгове кредитування суб’єктів господарської діяльності (забудовників) для будівництва житла та інших об’єктів будівництва під заставу цінних паперів, майнових прав та інших активів. Порядок надання таких кредитів визначається Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України. В цьому Порядку передбачити, що:
у вартості такого житла та інших об’єктів будівництва кошторисний прибуток не може перевищувати 15 відсотків прямих і загально виробничих витрат з будівництва, а рентабельність виробництва будівельних матеріалів та виробів, що використовуються у будівництві, також не може становити більш ніж 15 відсотків;
таке пільгове кредитування забезпечується Національним банком України шляхом довгострокового рефінансування кредитно-фінансових установ та компенсації кредитно-фінансовим установам різниці, що виникає між ставкою за зазначеними кредитами та поточною ринковою ставкою. При цьому в разі застосування механізму компенсації процентна ставка за такими кредитами не може перевищувати двох відсотків над рівнем облікової ставки Національного банку України;
у разі неможливості повернення суб’єктом господарської діяльності (забудовником) такого кредиту у визначений договором термін, кредитно-фінансова установа, в порядку визначеному законодавством, набуває майнових прав на збудоване житло та має право продати його державним органам, органам місцевого самоврядування або державній іпотечній установі, з метою забезпечення громадян, що потребують покращання житлових умов відповідно до чинного законодавства чи здійснювати його вільний продаж на ринку житла;
кредитно – фінансові установи не здійснюють формування резервів для покриття ризиків за іпотечними кредитами, які надані відповідно до цього закону для фінансування антикризових заходів у будівництві.
2. Кредитно-фінансовим установам за укладеними договорами забороняється змінювати в сторону збільшення відсоткову ставку по кредитам, отриманим фізичними та юридичними особами на придбання або будівництво житла. Така ставка може бути змінена лише за згодою сторін.
3. Суб’єктам господарської діяльності, що здійснюють будівництво (забудовникам), дозволяється проводити державну реєстрацію права власності в Бюро технічної інвентаризації на об’єкти незавершеного будівництва та їх частини з метою подальшого продажу чи передачі в іпотеку.
4. Запроваджується мораторій на розірвання фізичними та юридичними особами будь-яких договорів, результатом яких є передача забудовниками завершеного об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва за умови, що за такими договорами здійснено оплату 100 відсотків вартості об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, крім випадків, коли таке розірвання здійснюється за згодою сторін. Повернення коштів, внесених фізичними та юридичними особами на користь забудовників за розірваними договорами, по яких здійснено часткову оплату вартості об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, здійснюється після наступної реалізації такого об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва. Нарахування та виплата забудовником штрафних санкцій, передбачених договорами, стягнення коштів, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України на строк дії цього Закону не здійснюється.
Мораторій не застосовується, якщо визначений термін прийняття в експлуатацію об’єкта будівництва переноситься більше ніж на 18 місяців.
5. Суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють житлове будівництво (забудовники) мають право на відстрочення сплати пайових внесків у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури та внесків до цільових фондів місцевих бюджетів.
Підставою для відстрочення таких платежів та відрахувань є письмова заява суб’єкта господарської діяльності, що здійснює житлове будівництво до органів, які здійснюють облік та адміністрування відповідних платежів та відрахувань.
Заява має містити інформацію про суму та термін відстрочення сплати відповідних платежів та відрахувань. Термін відстрочення не може перевищувати термін дії цього Закону.
Заява подається не пізніше строку, встановленого для подання звітності по таким платежам та відрахуванням, а якщо строк платежу встановлено раніше подання звітності, не пізніше строку такого платежу.
Органи, що здійснюють облік та адміністрування, ведуть окремий облік відстрочених платежів та відрахувань наростаючим підсумком.
При цьому нарахування пені та застосування штрафних санкцій не здійснюється, а норми статей 8, 9 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» не застосовуються.
Наявність заборгованості по внескам і платежам не може бути підставою для відкликання або відмови у видачі органами виконавчої влади суб'єктам підприємницької діяльності (забудовники) погоджувальних, дозвільних та інших документів щодо об’єктів житлового будівництва.
6. Договори оренди земельних ділянок державної та комунальної власності, на яких здійснюється будівництво багатоквартирних жилих будинків (у тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального призначення) та на яких виконуються будівельно-монтажні роботи, укладені до набрання чинності цим законом підлягають поновленню на ті самі строки і на тих самих умовах, що були передбачені цими договорами у порядку, встановленому законом.
7. Фінансування операцій комерційних банків в частині надання громадянам іпотечних кредитів на завершення будівництва житла, яке здійснюється у відповідності з чинним законодавством, здійснюється Національним банком України та/або Державною іпотечною установою за рахунок:
поповнення у 2009 році статутного капіталу. При цьому, джерелами поповнення статутного капіталу можуть бути, зокрема, облігації внутрішньої державної позики, які передаються Мінфіном до статутного капіталу Державної іпотечної установи та обов'язково викуповуються Національним банком України протягом п'яти банківських днів з дня надходження пропозиції щодо їх викупу, за номінальною вартістю з дохідністю в розмірі облікової ставки на строк їх обігу;
отриманих на довгостроковій та поворотній основі цільових коштів за рахунок Державного бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
отриманих від розміщення іпотечних облігацій Державної іпотечної установи, випущених з дотриманням вимог законодавства. При чому, іпотечні облігації, випущені Державною іпотечною установою, прирівнюються до цільових облігацій внутрішніх державних позик України.
8. Торгово-промисловій палаті України розглядати звернення суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють житлове будівництво (забудовники), щодо надання їм довідки про зупинку (згортання діяльності) через обставини непереборної дії.
 
    -25- Сербін Ю.С.
Зміст статті 3 викласти у такій редакції:
«Житло може бути побудоване або взяте в оренду з викупом за рахунок власних коштів громадян та коштів державної підтримки»
 
Враховано редакційно у частині першій статті 1   
32. Стаття 4. Державна підтримка будівництва житла
 
   Стаття 4. Державна підтримка будівництва доступного житла
 
33. 1. Державна підтримка будівництва житла полягає в адресній цільовій фінансовій допомозі, що надається громадянам, що відповідно до законодавства мають право на отримання житла, для будівництва житла за державні кошти та в праві отримати іпотечний житловий кредит в уповноваженому банку.
 
-26- Клименко О.І.
Всі положення законопроекту, що стосуються доступного житла об’єднати в одну статтю 4 та викласти її у такій редакції:
1. Доступне житло – це збудовані та ті, що будуються за державної підтримки, житлові будинки (комплекси) та квартири.
2. Державна підтримка будівництва доступного житла полягає в сплаті державою 30 % вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або наданні пільгового іпотечного житлового кредиту в уповноваженому банку.
Право на отримання державної підтримки надається громадянам, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства .
3. Державна підтримка надається з розрахунку не більш як 21 кв. метр на одну особу та додатково 10,5 кв. метра загальної площі житла на сім'ю. Решту вартості житла сплачує громадянин, що уклав договір про будівництво (придбання) доступного житла, за власні кошти.
4. Пільговий іпотечний житловий кредит – фінансовий кредит, який надається громадянинові для будівництва або придбання доступного житла уповноваженим банком, рефінансування якого здійснює Державна іпотечна установа або Національний банк України.
5. Право на отримання пільгового іпотечного житлового кредиту в уповноваженому банку, надається громадянинові, що відповідно до законодавства має право на отримання такого житла з урахуванням вимог уповноваженого банку до позичальника.
6. Державна підтримка для будівництва (придбання) доступного житла надається сім’ям та одиноким громадянам лише один раз. Право на отримання такої підтримки вважається використаним з моменту отримання громадянином такого житла у власність.
7. Державна підтримка будівництва (придбання) доступного житла здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.
Кошти, передбачені у державному бюджеті на надання державної підтримки використовуються з урахуванням оптимізації кількості бюджетних програм шляхом концентрації видатків за єдиним головним розпорядником бюджетних коштів, визначеним Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
8. Контроль за будівництвом та прийняттям в експлуатацію об’єктів доступного житла покладається на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську і Севастопольську міські державні адміністрації та центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.
9. Архітектурно-планувальні та технічні вимоги до доступного житла встановлюються державними будівельними нормами з обов’язковим урахуванням вимог до енергозбереження.
10. Доступне житло використовується лише за призначенням відповідно до встановлених Кабінетом Міністрів України правил користування приміщеннями житлових будинків.
11. Умови здешевлення вартості будівництва доступного житла створюються шляхом:
надання органами місцевого самоврядування в користування забудовнику земельної ділянки під будівництво доступного житла без проведення аукціону, з встановленням річного розміру плати за користування земельними ділянками на рівні розміру земельного податку, що встановлюється Законом України «Про плату за землю». Проектні та будівельно-монтажні роботи на таких земельних ділянках повинні розпочатися не пізніше ніж за 3 роки з моменту надання земельної ділянки. У разі недотримання такого строку, земельна ділянка повертається у власність органам місцевого самоврядування;
звільнення будівництва житла від пайової участі (внеску) на розвиток інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур населених пунктів;
визначення архітектурно-планувальних та технічних норм та вимог до доступного житла;
здешевлення іпотечних житлових кредитів шляхом здійснення рефінансування уповноважених банків Національним банком України або Державною іпотечною установою під заставу облігацій, емітованих такою установою під державну гарантію;
зменшення податкового навантаження на громадян через поширення механізму податкового кредиту на видатки понесені ними для будівництва (придбання) доступного житла.
використання економічних та теплоефективних проектів житлових будинків масового застосування на основі проектів повторного використання;
залучення до виконання робіт технопарків, технополісів та зон інвестиційно-іноваційного розвитку, створених у регіонах;
застосування раціональних конструктивних та інженерних рішень, запровадження енергоефективних інноваційних технологій, у тому числі нанотехнологій;
використання місцевої сировини, матеріалів і виробів вітчизняного виробництва.
12. Порядок надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом встановлюється Кабінетом Міністрів України.
13. Уповноважений банк — це фінансова установа , що відповідає нормативам, установленим Національним банком України та методології Державної іпотечної установи.
14. До участі у фінансуванні будівництва (придбання) доступного житла допускаються фінансова установа, які:
мають досвід іпотечного кредитування на будівництво житла не менш як три роки;
здійснюють іпотечне кредитування за методологічними вимогами, встановленими Державною іпотечною установою.
15. Відсоткова ставка фінансування за кредитами на будівництво (придбання) доступного житла встановлюється у розмірі облікової ставки плюс 2 відсотки.
 
Враховано   1. Доступне житло – це збудовані та ті, що будуються за державної підтримки, житлові будинки (комплекси) та квартири.
2. Державна підтримка будівництва доступного житла полягає в сплаті державою 30 % вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або наданні пільгового іпотечного житлового кредиту в уповноваженому банку.
Право на отримання державної підтримки надається громадянам, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства .
3. Державна підтримка надається з розрахунку не більш як 21 кв. метр на одну особу та додатково 10,5 кв. метра загальної площі житла на сім'ю. Решту вартості житла сплачує громадянин, що уклав договір про будівництво (придбання) доступного житла, за власні кошти.
4. Пільговий іпотечний житловий кредит – фінансовий кредит, який надається громадянинові для будівництва або придбання доступного житла уповноваженим банком, рефінансування якого здійснює Державна іпотечна установа або Національний банк України.
5. Право на отримання пільгового іпотечного житлового кредиту в уповноваженому банку, надається громадянинові, що відповідно до законодавства має право на отримання такого житла з урахуванням вимог уповноваженого банку до позичальника.
6. Державна підтримка для будівництва (придбання) доступного житла надається сім’ям та одиноким громадянам лише один раз. Право на отримання такої підтримки вважається використаним з моменту отримання громадянином такого житла у власність.
7. Державна підтримка будівництва (придбання) доступного житла здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.
Кошти, передбачені у державному бюджеті на надання державної підтримки використовуються з урахуванням оптимізації кількості бюджетних програм шляхом концентрації видатків за єдиним головним розпорядником бюджетних коштів, визначеним Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
8. Контроль за будівництвом та прийняттям в експлуатацію об’єктів доступного житла покладається на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську і Севастопольську міські державні адміністрації та центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.
9. Архітектурно-планувальні та технічні вимоги до доступного житла встановлюються державними будівельними нормами з обов’язковим урахуванням вимог до енергозбереження.
10. Доступне житло використовується лише за призначенням відповідно до встановлених Кабінетом Міністрів України правил користування приміщеннями житлових будинків.
11. Умови здешевлення вартості будівництва доступного житла створюються шляхом:
надання органами місцевого самоврядування в користування забудовнику земельної ділянки під будівництво доступного житла без проведення аукціону, з встановленням річного розміру плати за користування земельними ділянками на рівні розміру земельного податку, що встановлюється Законом України «Про плату за землю». Проектні та будівельно-монтажні роботи на таких земельних ділянках повинні розпочатися не пізніше ніж за 3 роки з моменту надання земельної ділянки. У разі недотримання такого строку, земельна ділянка повертається у власність органам місцевого самоврядування;
звільнення будівництва житла від пайової участі (внеску) на розвиток інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур населених пунктів;
визначення архітектурно-планувальних та технічних норм та вимог до доступного житла;
здешевлення іпотечних житлових кредитів шляхом здійснення рефінансування уповноважених банків Національним банком України або Державною іпотечною установою під заставу облігацій, емітованих такою установою під державну гарантію;
зменшення податкового навантаження на громадян через поширення механізму податкового кредиту на видатки понесені ними для будівництва (придбання) доступного житла.
використання економічних та теплоефективних проектів житлових будинків масового застосування на основі проектів повторного використання;
залучення до виконання робіт технопарків, технополісів та зон інвестиційно-іноваційного розвитку, створених у регіонах;
застосування раціональних конструктивних та інженерних рішень, запровадження енергоефективних інноваційних технологій, у тому числі нанотехнологій;
використання місцевої сировини, матеріалів і виробів вітчизняного виробництва.
12. Порядок надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом встановлюється Кабінетом Міністрів України.
13. Уповноважений банк — це фінансова установа, що відповідає нормативам, установленим Національним банком України та методології Державної іпотечної установи.
14. До участі у фінансуванні будівництва (придбання) доступного житла допускаються фінансова установа, які:
мають досвід іпотечного кредитування на будівництво житла не менш як три роки;
здійснюють іпотечне кредитування за методологічними вимогами, встановленими Державною іпотечною установою.
15. Відсоткова ставка фінансування за кредитами на будівництво (придбання) доступного житла встановлюється у розмірі облікової ставки плюс 2 відсотки.
 
34. Державна підтримка надається шляхом сплати державою першого внеску за громадянина у розмірі 30 відсотків вартості будівництва (придбання) житла.
 
-27- Джоджик Я.І.
Викласти абзаци перший-шостий у такій редакції:
1. Державна підтримка будівництва житла полягає в адресній цільовій фінансовій допомозі, що надається громадянам, що відповідно до законодавства мають право на отримання житла, для будівництва житла за державні кошти та в праві отримати іпотечний житловий кредит в уповноваженому банку, а також у створенні та фінансуванні Фонду гарантування пайових внесків фізичних осіб-інвесторів житлового будівництва.
Державна підтримка надається шляхом надання дозволу кредитно-фінансовим установам здійснювати кредитування недобудованого житла під заставу вартості емітованих облігацій, цінних паперів, майнових прав та інших активів, які можуть бути заставою об’єкта незавершеного будівництва, чи іншого майна суб'єктів господарської діяльності (забудовників) в обсязі, необхідного для завершення будівництва житла по собівартості
адресної цільової фінансової допомоги по відшкодуванні відсоткової ставки по іпотечному кредиту, що надається громадянам, що відповідно до законодавства мають право на отримання житла, для будівництва житла за державні кошти та в праві отримати іпотечний житловий кредит в уповноваженому банку.
В разі неможливості повернення позичальником такого кредиту у визначений договором термін, з причин втрати його робочого місця по факту скорочення, позичальник отримує право на спеціальні умови обслуговування від банку, в якому взяли позику. Відповідно до цих умов і на час їх дії, проживання в квартирі, яка є предметом іпотеки, перекваліфіковується на її оренду. Орендодавцем є власник майна – банк, а орендарем – позичальник. Сплата відсотків на основну суму боргу при цьому відтерміновується до відновлення позичальником стійкого джерела доходу. До цього ж терміну діє і оренда. Сума помірної орендної плати, яка обумовлюється у договорі виходячи із можливостей орендаря, зараховується до сплати основної суми боргу. У цьому ж договорі банк бере на себе зобов’язання утримуватися від виселення, а орендар – вчасно сплачувати орендну плату.
Кредитно-фінансова установа не може набути майнових прав на збудоване житло на протязі дії Закону України № 639-VІ «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих України».
Кваліфікуватися на оренду можуть і позичальники, яким зменшено заробітню плату і які не в змозі сплачувати борг та проценти у докризових розмірах. Банк матиме право перевірити достовірність заяв про зменшення доходу.
 
Враховано частково у новій редакції статей 3 та 4     
    -28- Куровський І.І.
Абзац другий статті 4, розділу ІІ викласти в такій редакції:
«Державна підтримка надається шляхом сплати державою першого внеску за громадянина у розмірі 30 відсотків вартості новозбудованого житла»
 
Враховано по суті у новій редакції пункту 2 статті 4   
35. Підставою для надання державної підтримки є рішення органу місцевого самоврядування або іншого уповноваженого органу.
 
-29- Білозір О.В.
Абзац третій пункту 1 статті 4 Закону пропонується викласти у такій редакції:
"Рішення щодо надання державної підтримки приймається конкурсною комісією, утвореною при районних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях.
Комісія утворюється головою відповідної державної адміністрації, який її очолює. До складу комісії входять представники відповідних регіональних структур Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України, Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, місцевої державної адміністрації, депутати місцевої ради (по одному від кожної зареєстрованої фракції). Засідання комісії є публічними, інформація про їх час та місце проведення доводиться до громадян через місцеві електронні та друковані ЗМІ не пізніше ніж за тиждень до засідання.
При прийнятті рішення щодо надання громадянам державної підтримки конкурсна комісія надає перевагу виходячи з наступних умов:
- при інших рівних умовах, перевага надається громадянам, які 70 відсотків вартості житла сплачують за рахунок власних а не кредитних коштів;
- при інших рівних умовах, перевага надається громадянам, які претендують на державну допомогу меншого розміру;
- при інших рівних умовах, перевага надається громадянам, які мають першочергове право на поліпшення житлових умов;
- при інших рівних умовах, перевага надається громадянам, які стоять у черзі на поліпшення житлових умов довший час.
Типове положення про конкурсну комісію затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог цієї статті.".
 
Відхилено у зв’язку із зміною редакції статті     
36. 2. Державна підтримка надається з розрахунку не більш як 21 кв. метр на одну особу та додатково 10, 5 кв. метра на сім’ю загальної площі житла. Решту вартості житла сплачує громадянин, що уклав договір на будівництво та отримання житла за державної підтримки, - за власні кошти або за кошти іпотечного кредиту.
 
      
37. 3. Право на отримання іпотечного житлового кредиту в уповноваженому банку надається громадянинові, що відповідно до законодавства має право на отримання такого житла.
 
-30- Сербін Ю.С.
Частину третю статті 4 викласти у наступній редакції:
«1) абзац третій частини першої статті 4 викласти у такій редакції:
«Підставою для надання державної підтримки є перебування громадянина у черзі на отримання житла за рахунок держави»;
 
Враховано редакційно у новій редакції статті 4     
38. 4. Порядок застосування механізму спільного фінансування будівництва житла за рахунок державних коштів та коштів громадян встановлює Кабінет Міністрів України.
 
-31- Сербін Ю.С.
Доповнити статтю 4 частиною п’ятою такого змісту:
«Кабінет Міністрів України має право змінювати у бік зменшення обсяг сплати прибуткового податку з громадян, які профінансували житлове будівництво за Державною програмою будівництва житла за державної підтримки.
Обсяг такого зменшення передбачається щорічно в Державному бюджеті України за поданням Кабінету Міністрів України»
 
Враховано редакційно у частині 12 статті 4     
39. Стаття 5. Розмір державної підтримки, відповідальність і контроль за використанням коштів при будівництві житла за державної підтримки
 
-32- Клименко О.І.
Положення статті 5 перенести у нову редакцію статті 4
 
Враховано      
40. 1. У період дії цього Закону для фінансування Програми передбачаються у Державному бюджеті України кошти, які дорівнюють сумі першого внеску фізичної особи у розмірі 30 відсотків вартості об’єкта інвестування.
 
-33- Сербін Ю.С.
Абзац перший частини першої статті 5 викласти у наступній редакції:
«У період дії цього Закону для фінансування Програми передбачаються у Державному бюджеті України кошти, які дорівнюють сумі внеску фізичної особи у розмірі 30 відсотків вартості об’єкта інвестування»
 
Враховано по суті у новій редакції статті 4     
    -34- Джоджик Я.І.
У період дії цього Закону для фінансування Програми передбачаються у Державному бюджеті України кошти, які дорівнюють сумі відшкодуванні відсоткової ставки по іпотечному кредиту, що надається громадянам, що відповідно до законодавства мають право на отримання житла, для будівництва житла за державні кошти та в праві отримати іпотечний житловий кредит в уповноваженому банку.
 
Враховано редакційно    
41. Головним розпорядником таких коштів є Міністерство регіонального розвитку та будівництва України.
 
-35- Каракай Ю.В.
абзац другий частини першої статті 5 викласти у такій редакції:
«Головними розпорядниками таких коштів є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.»
 
Враховано по суті     
    -36- Сербін Ю.С.
Абзац другий частини першої статті 5, а саме: «Головним розпорядником таких коштів є Міністерство регіонального розвитку та будівництва України» - виключити
 
Враховано по суті   
42. 2. Відповідальність за введення в експлуатацію житлових будинків, що споруджуються за державної підтримки, покладається на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.
 
      
43. Контроль за будівництвом здійснює Міністерство регіонального розвитку та будівництва України.
 
      
44. Стаття 6. Вимоги до житла, що споруджується за державної підтримки
 
-37- Клименко О.І.
Положення статті 6 перенести у нову редакцію статті 4
 
Враховано      
45. 1. Фонд житла формується шляхом добудови об’єктів незавершеного будівництва та будівництва нового житла.
 
      
46. 2. Архітектурно-планувальні та технічні норми житла визначаються державними будівельними нормами.
 
      
47. 3. Житло використовується лише за призначенням відповідно до правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених Кабінетом Міністрів України.
 
      
48. 4. Відчуження житла, що споруджене за державною підтримкою, не дозволяється протягом п’яти років з дня оформлення громадянином права власності на житло.
 
      
49. Стаття 7. Об’єкти інвестування
 
-38- Клименко О.І.
Положення статті 7 перенести у нову редакцію статті 4
 
Враховано      
50. 1. Об’єктами інвестування є збудовані та ті, що будуються за державної підтримки, житлові будинки (комплекси) та квартири.
 
-39- Сербін Ю.С.
Абзац перший частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
«Об’єктами інвестування є збудовані та ті, що будуються, житлові будинки (комплекси) та квартири»
 
Враховано редакційно у новій редакції статті 4     
    -40- Лисов І.В.
У першому пункті статті 7 Розділу І слова «за державної підтримки» вилучити
 
Враховано редакційно у новій редакції статті 4   
51. Квартира в багатоквартирному житловому будинку (комплексі) є окремим об’єктом інвестування.
 
      
52. Стаття 8. Здешевлення вартості будівництва житла
 
-41- Клименко О.І.
Положення статті 8 перенести у нову редакцію статті 4
 
Враховано      
53. 1. Умови здешевлення вартості будівництва житла створюються шляхом:
 
-42- Сербін Ю.С.
У абзаці першому частини першої статті 8 після слова «житла» доповнити словами «за державної підтримки»
 
Враховано редакційно у новій редакції статті 4     
54. надання органами місцевого самоврядування в користування забудовнику земельної ділянки під будівництво житла без проведення аукціону. У цьому разі розмір орендної плати не може перевищувати ставку земельного податку;
 
-43- Сербін Ю.С.
Абзац другий частини першої статті 8 викласти у такій редакції:
«набуття у користування земельних ділянок державної або комунальної власності для будівництва багатоквартирних жилих будинків (у тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального призначення) без проведення аукціону з встановленням річного розміру плати за користування земельними ділянками на рівні розміру земельного податку, що встановлюється Законом України «Про плату за землю»
 
Враховано редакційно у новій редакції статті 4     
    -44- Білозір О.В.
Абзац другий пункту 1 статті 8 викласти у такій редакції:
"надання органами місцевого самоврядування в користування забудовнику земельної ділянки під будівництво житла на безоплатній основі (за винятком стягнення орендної плати, розмір якої не може перевищувати ставку земельного податку) на умовах конкурсу. Умови конкурсу мають передбачати, що ділянка надається забудовнику, який запропонує найменшу вартість будівництва квадратного метра житла. До участі в конкурсі допускаються забудовники, які мають відповідну ліцензію, досвід роботи у сфері житлового будівництва не менше двох років, мають у власності або на умовах лізингу відповідну будівельну техніку. Земельна ділянка не може бути передана іншій юридичній особі (в тому числі шляхом зміни засновників забудовника, які володіють контрольним пакетом акцій забудовника, або часткою забудовника, що має статус товариства з обмеженою відповідальністю, що перевищує 50 відсотків), а забудовник не має права укладати договір генерального підряду щодо житлового будівництва на цій ділянці;".
 
Враховано частково у новій редакції статті 4   
    -45- Джоджик Я.І.
Виключити абзац другий
 
Враховано по суті   
55. звільнення будівництва житла від пайової участі (внеску) на розвиток інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур населених пунктів;
 
      
56. визначення архітектурно-планувальних та технічних норм житла;
 
      
57. здешевлення іпотечних житлових кредитів.
 
      
58. 2. Порядок забезпечення громадян житлом затверджує Кабінет Міністрів України.
 
-46- Білозір О.В.
Пункт 2 статті 8 Закону пропонується вилучити
 
Враховано по суті     
59. 3. Установити на період дії цього Закону обмеження розміру кошторисного прибутку до 10 відсотків прямих і загальновиробничих витрат з будівництва і граничний рівень рентабельності 10 відсотків вартості матеріалів та виробів, зокрема будівельних конструкцій, що використовуються в будівництві об’єктів Програми.
 
      
60. Контроль за дотриманням зазначених вимог покладається на Державну інспекцію з контролю за цінами.
 
      
61. Стаття 9. Вимоги до банків, що залучаються до виконання Програми
 
-47- Клименко О.І.
Положення статті 9 перенести у нову редакцію статті 4
 
Враховано      
62. 1. Уповноважений за Програмою банк - банк, що відповідає нормативам, установленим Національним банком України, та отримує кошти рефінансування від Державної іпотечної установи на підставі укладеного з нею договору.
 
      
63. 2. До участі у Програмі через укладення договору про співробітництво з Міністерством регіонального розвитку та будівництва України допускаються державні банки та банки, які:
 
      
64. мають досвід іпотечного кредитування первинного ринку житла не менш як три роки;
 
      
65. здійснюють іпотечне кредитування за методологічними вимогами Державної іпотечної установи.
 
      
66. 3. Ставка фінансування по кредитах за Програмою встановлюється у розмірі облікової ставки плюс 2 відсотки.
 
-48- Аржевітін С.М.
Пункт 3 статті 9 виключити.
 
Враховано по суті     
67. Стаття 10. Оренда житла з викупом
 
   Стаття 5. Оренда житла з викупом
 
68. 1. Оренда житла з викупом - це правовідносини підприємства-орендодавця (далі - орендодавець) та фізичної особи-орендаря (далі - орендар), які виникають на підставі укладеного ними договору оренди житла з викупом та регулюються цим Законом і Цивільним кодексом України.
 
   Оренда житла з викупом — це правовідносини підприємства-орендодавця (далі — орендодавець) та фізичної особи-орендаря (далі — орендар), які виникають на підставі укладеного ними договору оренди житла з викупом та регулюються цим Законом і Цивільним кодексом України.
 
69. 2. Орендар може набувати житло на умовах довгострокової (до 30 років) оренди з викупом та правом дострокового погашення орендної плати.
 
   2. Орендар може набувати житло на умовах довгострокової (до 30 років) оренди з викупом та правом дострокового погашення орендної плати.
 
70. 3. Відносини оренди встановлюються на підставі договору оренди житла з викупом за умови сплати орендарем коштів початкового внеску відповідно до Порядку оренди житла з викупом, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Відносини оренди встановлюються на підставі договору оренди житла з викупом за умови сплати орендарем коштів початкового внеску відповідно до Порядку оренди житла з викупом, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
71. 4. Порядок оренди житла з викупом регулює механізм:
 
   4. Порядок оренди житла з викупом регулює механізм:
 
72. 1) взаємодії сторін договору;
 
   1) взаємодії сторін договору;
 
73. 2) укладення договору оренди житла з викупом;
 
   2) укладення договору оренди житла з викупом;
 
74. 3) визначення розміру орендної плати;
 
   3) визначення розміру орендної плати;
 
75. 4) повернення коштів у разі припинення договору з ініціативи орендаря;
 
   4) повернення коштів у разі припинення договору з ініціативи орендаря;
 
76. 5) повернення коштів у разі розірвання договору оренди житла з викупом у зв’язку з його невиконанням;
 
   5) повернення коштів у разі розірвання договору оренди житла з викупом у зв’язку з його невиконанням;
 
77. 6) формування резерву непередбачених витрат, пов’язаних з обслуговуванням зобов’язань орендаря;
 
   6) формування резерву непередбачених витрат, пов’язаних з обслуговуванням зобов’язань орендаря;
 
78. 7) здійснення управління житлом орендодавцем до повного викупу житла орендарем;
 
   7) здійснення управління житлом орендодавцем до повного викупу житла орендарем;
 
79. 8) дострокового припинення договору оренди житла з викупом з ініціатив спадкоємця тощо.
 
   8) дострокового припинення договору оренди житла з викупом з ініціатив спадкоємця тощо.
 
80. 5. Орендарі житла вносять орендну плату відповідно до умов, визначених у договорі оренди житла з викупом, протягом строку дії договору до повного викупу житла та набуття житла у власність орендарем.
 
   5. Орендарі житла вносять орендну плату відповідно до умов, визначених у договорі оренди житла з викупом, протягом строку дії договору до повного викупу житла та набуття житла у власність орендарем.
 
81. Орендарі житла зобов’язані компенсувати орендодавцю витрати, пов’язані з вчиненням юридичних дій (страхові платежі, витрати на оформлення прав власності на нерухоме майно, витрати на державну реєстрацію обтяжень нерухомого майна, нотаріальні послуги, резерви непередбачених витрат, пов’язані з обслуговуванням зобов’язань орендаря; розмір резервів непередбачених витрат, пов’язаних з обслуговуванням зобов’язань орендаря, не повинен перевищувати 3 відсотки вартості житла).
 
   Орендарі житла зобов’язані компенсувати орендодавцю витрати, пов’язані з вчиненням юридичних дій (страхові платежі, витрати на оформлення прав власності на нерухоме майно, витрати на державну реєстрацію обтяжень нерухомого майна, нотаріальні послуги, резерви непередбачених витрат, пов’язані з обслуговуванням зобов’язань орендаря; розмір резервів непередбачених витрат, пов’язаних з обслуговуванням зобов’язань орендаря, не повинен перевищувати 3 відсотки вартості житла).
 
82. 6. Орендні платежі складаються з платежів на викуп обраного орендарем житла, винагороди (доходу) орендодавця. Винагорода (дохід) орендодавця визначається за відсотковою ставкою, встановленою у договорі оренди житла з викупом.
 
   6. Орендні платежі складаються з платежів на викуп обраного орендарем житла, винагороди (доходу) орендодавця. Винагорода (дохід) орендодавця визначається за відсотковою ставкою, встановленою у договорі оренди житла з викупом.
 
83. 7. Орендар самостійно сплачує комунальні платежі.
 
   7. Орендар самостійно сплачує комунальні платежі.
 
84. 8. Орендодавець набуває право на попередньо обране орендарем житло з метою передачі такого житла у довгострокову оренду з викупом орендарем та здійснює управління житлом до його повного викупу.
 
   8. Орендодавець набуває право на попередньо обране орендарем житло з метою передачі такого житла у довгострокову оренду з викупом орендарем та здійснює управління житлом до його повного викупу.
 
85. 9. Здійснення орендодавцями операцій відступлення права вимоги за договорами оренди житла з викупом не потребує ліцензування та внесення відомостей про орендодавця до державного реєстру фінансових установ.
 
-49- Сербін Ю.С.
Доповнити статтею 11 такого змісту:
«Дозволити кредитно-фінансовим установам здійснювати кредитування суб’єктів підприємницької діяльності (забудовників) для будівництва житла та інших об’єктів будівництва під заставу вартості емітованих облігацій, цінних паперів, майнових прав, квартир та інших активів, які можуть бути заставою нового об’єкта та об’єкта незавершеного будівництва, чи іншого майна в обсязі, необхідного для будівництва житла та інших об’єктів по кошторисній вартості.
В разі неможливості повернення позичальником такого кредиту у визначений договором термін, кредитно-фінансова установа набуває майнових прав на збудоване житло та інші об’єкти будівництва і має право продати його по вартості виданого кредиту державним органам або органам місцевого самоврядування через державну іпотечну установу, з метою забезпечення громадян, що потребують покращання житлових умов відповідно до чинного законодавства чи здійснювати його вільний продаж на ринку житла
Дозволити юридичним особам, що ведуть житлове та інше будівництво, здійснювати державну реєстрацію права власності в Бюро технічної інвентаризації на об’єкти незавершеного будівництва та їх частини з метою подальшого продажу чи передачі в іпотеку»
 
Враховано у новій редакціїї статті 3  9. Здійснення орендодавцями операцій відступлення права вимоги за договорами оренди житла з викупом не потребує ліцензування та внесення відомостей про орендодавця до державного реєстру фінансових установ.
 
    -50- Сербін Ю.С.
Доповнити статтею 12 наступного змісту:
«Кредитно-фінансовим установам надавати кредити суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють житлове будівництво (забудовникам) та інвесторам для будівництва житла. При цьому, в разі застосування механізму компенсацій кредитно-фінансовим установам відповідно до статті 14 цього Закону, процентна ставка за такими кредитами не може перевищувати двох відсотків над рівнем облікової ставки Національного банку України. В разі відсутності такої компенсації процентна ставка визначатиметься за згодою позичальника та кредитно-фінансової установи»
 
Враховано у новій редакціїї статті 3   
    -51- Сербін Ю.С.
Доповнити статтею 13 наступного змісту:
«Заборонити кредитно-фінансовим установам, на строк дії цього Закону, змінювати в сторону збільшення відсоткову ставку по кредитам, отриманим на придбання та будівництво житла, фізичними та юридичними особами.
Така ставка може бути змінена лише за згодою сторін»
 
Враховано у новій редакціїї статті 3   
    -52- Сербін Ю.С.
Доповнити статтею 14 такого змісту:
«Національному банку України та Кабінету Міністрів України розробити та затвердити механізм надання пільгових кредитів для будівництва нового житла, в якому передбачити обов’язкове рефінансування кредитно-фінансових установ та виплату компенсацій кредитно-фінансовим установам різниці, що виникає між ставкою за кредитами, зазначеними в статтях 12 та 13 цього Закону та поточною комерційною ставкою за такими кредитами»
 
Враховано у новій редакціїї статті 3   
    -53- Сербін Ю.С.
Доповнити статтею 15 наступного змісту:
«Встановити мораторій на розірвання фізичними та юридичними особами будь-яких договорів, результатом яких є передача забудовниками завершеного об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва за умови, що за такими договорами здійснено оплату 100 % вартості об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, крім випадків, коли таке розірвання здійснюється за згодою сторін.
Повернення коштів, внесених фізичними та юридичними особами на користь забудовників за розірваними договорами, по яких здійснено часткову оплату вартості об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, здійснюється після наступної реалізації такого об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва.
Нарахування та виплата забудовником штрафних санкцій, передбачених договорами, стягнення коштів, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України не здійснюється до 1 січня 2011року.
Мораторій не застосовується, якщо визначений за договором термін введення в експлуатацію об’єкта будівництва переноситься більше ніж на 1 рік.»
 
Враховано у новій редакціїї статті 3   
    -54- Сербін Ю.С.
Доповнити статтею 16 такого змісту:
«Кредитно – фінансові установи не здійснюють формування резервів для покриття ризиків за іпотечними кредитами, які надані відповідно до цього закону для фінансування антикризових заходів у будівництві»
 
Враховано у новій редакціїї статті 3   
    -55- Сербін Ю.С.
Доповнити статтею 17 наступного змісту:
«Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють житлове будівництво (забудовники) мають право на відстрочення обов’язкових платежів та відрахувань до державного та місцевих бюджетів, в тому числі плати за землю, пайових внесків на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури тощо, при цьому нарахування пені та застосування штрафних санкцій не здійснюється, згідно з порядком затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Наявність заборгованості по внескам і платежам не може бути підставою для відкликання або відмови у видачі органами виконавчої влади суб'єктам підприємницької діяльності (забудовники) погоджувальних, дозвільних та інших документів щодо об’єктів житлового будівництва»
 
Враховано у новій редакціїї статті 3   
    -56- Сербін Ю.С.
Доповнити статтею 18 такого змісту:
«Після закінчення строків, на які було укладено договори оренди землі на земельні ділянки державної та комунальної власності, призначені для будівництва багатоквартирних жилих будинків (у тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального призначення) та на яких виконуються будівельно-монтажні роботи, такі договори підлягають поновленню на ті самі строки і на тих самих умовах, що були передбачені цими договорами»
 
Враховано у новій редакціїї статті 3   
    -57- Сербін Ю.С.
Доповнити статтею 19 наступного змісту:
«Торгово-промисловій палаті України розглядати звернення суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють житлове будівництво (забудовники), щодо надання їм довідки про зупинку (згортання діяльності) через обставини непереборної дії»
 
Враховано у новій редакціїї статті 3   
    -58- Сербін Ю.С.
Доповнити статтею 20 такого змісту:
«На термін дії цього Закону встановити мораторій на реалізацію предмета іпотеки за кредитами, отриманими на придбання житла із розрахунку не більше 21 кв. м на одну особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю загальної площі житла, у разі невиконання позичальником своїх зобов’язань та за умови реєстрації позичальника за постійним місцем проживання у цьому житловому приміщенні. Додаткові умови мораторію встановлюються Національним банком України.
Встановити мораторій на відмову у видачі та відклик дозволів на будівництво, узгодження дозвільної документації внаслідок заборгованості по зазначеним внескам.
Встановити, що при реструктуризації іпотечного кредиту, отриманому на придбання житла із розрахунку не більше 21 кв. м на одну особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю загальної площі житла, з відстрочкою терміну погашення основного зобов’язання на термін до двох років, відстрочення сплати відсотків по цьому кредиту (але не більше 50% від облікової ставки) встановлюються у порядку, затвердженому Національним банком України.
Встановити, що не застосовуються норми статей 8, 9 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» до юридичних осіб, що здійснюють житлове будівництво»
 
Відхилено    
    -59- Сербін Ю.С.
Доповнити статтею 21 наступного змісту:
«Встановити, що фінансування операцій комерційних банків в частині надання громадянам іпотечних кредитів на завершення будівництва житла, яке здійснюється у відповідності з чинним законодавством, здійснюється Державною іпотечною установою за рахунок:
поповнення у 2009 році статутного капіталу. При цьому, джерелами поповнення статутного капіталу можуть бути, зокрема, облігації внутрішньої державної позики, які передаються Мінфіном до статутного капіталу Державної іпотечної установи та обов'язково викуповуються Національним банком України протягом п'яти банківських днів з дня надходження пропозиції щодо їх викупу, за номінальною вартістю з дохідністю в розмірі облікової ставки на строк їх обігу;
отриманих на довгостроковій та поворотній основі цільових коштів за рахунок Стабілізаційного фонду державного бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
отриманих від розміщення іпотечних облігацій Державної іпотечної установи, випущених з дотриманням вимог спеціального законодавства. При чому, іпотечні облігації, випущені Державною іпотечною установою, прирівнюються до цільових облігацій внутрішніх державних позик України»
 
Враховано у новій редакціїї статті 3   
    -60- Джоджик Я.І.
Стаття 11. Фонд гарантування пайових внесків фізичних осіб-інвесторів житлового будівництва
1. Фонд гарантування пайових внесків фізичних осіб-інвесторів житлового будівництва – кошти державного бюджету, що є складовою частиною Стабілізаційного Фонду.
2. Кошти Фонду гарантування пайових внесків фізичних осіб-інвесторів житлового будівництва використовуються для мінімізації ризиків, пов»язаних із використанням коштів, залучених від інвесторів – фізичних осіб, до фондів фінансування будівництва, фондів операцій з нерухомістю, інститутів спільного інвестування, а також шляхом випуску цільових облігацій.
3. Особливості функціонування Фонд гарантування пайових внесків фізичних осіб-інвесторів житлового будівництва визначаються законодавством України.
4. Місцеві бюджети у складі відповідного бюджету розвитку можуть утворювати за рішенням місцевої Ради місцевий Фонд гарантування пайових внесків фізичних осіб-інвесторів житлового будівництва.
 
Відхилено    
86. ІІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
87. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзаців четвертого - шостого підпункту 12 пункту 5 розділу ІІ цього Закону, які набирають чинності одночасно з підпунктом 10 пункту 10 розділу І Закону України від 16 вересня 2008 року № 509-VІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння будівництву».
 
-61- Сербін Ю.С.
У пункті 1 Розділу ІІІ слова «одночасно з підпунктом 10 пункту 10 розділу І Закону України від 16 вересня 2008 року № 509-VІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння будівництву»« замінити словами «з 14 квітня 2009 року»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзаців четвертого та п’ятого підпункту 12 пункту 5 розділу ІІІ цього Закону, які набирають чинності з 14 квітня 2009 року.
 
88. 2. Дія цього Закону поширюється на такі категорії громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання житла за рахунок держави:
 
-62- Білозір О.В.
Пункт 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону пропонується викласти у такій редакції:
"2. Дія цього Закону поширюється на громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання житла за рахунок держави та стоять у черзі на поліпшення житлових умов".
 
Враховано у новій редакції статті     
    -63- Сербін Ю.С.
Абзац перший частини другої ІІІ Розділу викласти у такій редакції:
«Дія Державної програми будівництва житла за державної підтримки поширюється на такі категорії громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання житла за рахунок держави:»
 
Відхилено у зв’язку із зміною редакції та наявнсітю вичерпного переліку категорій громадян затвердженого законодавстм   
    -64- Лисов І.В.
В першому абзаці другого пункту Розділу ІІІ слова «Дія цього Закону» замінити словами «Дія Державної програми будівництва житла за державної підтримки»
 
Відхилено у зв’язку із зміною редакції   
89. військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей;
 
      
90. військовослужбовців, звільнених у запас або відставку;
 
      
91. молоді сім’ї та одинаків;
 
      
92. громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
      
93. депортованих осіб та членів їх сімей;
 
      
94. індивідуальних сільських забудовників;
 
      
95. суддів;
 
      
96. інвалідів по зору та слуху;
 
      
97. вчених Національної академії наук України;
 
      
98. педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 
      
99. державних службовців.
 
-65- Джоджик Я.І.
медичних працівників
 
Враховано по суті     
100. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
-66- Клименко О.І.
Доповнити прикінцеві положення такими положеннями:
«Кабінету Міністрів України:
1) сформувати Єдиний державний реєстр громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку як автоматизовану систему збирання, накопичення та надання інформації про таких громадян;
2) у Державному бюджеті України на 2009 рік передбачити видатки в обсязі 20 відсотків надходжень до Стабілізаційного фонду на:
будівництво житла для громадян, що мають право на його отримання за рахунок держави;
надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла шляхом сплати державою частини його вартості;
пільгове довгострокове державне кредитування населення на будівництво житла;
викуп у забудовників та/або фінансових установ нереалізованого житла в об’єктах будівництва, що споруджувались із залученням коштів фізичних осіб у разі неспроможності забудовників продовжувати будівництво житла в зв'язку з недостатнім обсягом коштів для формування фондів соціального та службового житла;
формування та ведення Єдиного реєстру громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку;
фінансування інших антикризових заходів у будівництві, визначених цим Законом.»
 
Враховано   3. Кабінету Міністрів України:
1) сформувати Єдиний державний реєстр громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку як автоматизовану систему збирання, накопичення та надання інформації про таких громадян;
2) у Державному бюджеті України на 2009 рік передбачити видатки в обсязі 20 відсотків надходжень до Стабілізаційного фонду на:
будівництво житла для громадян, що мають право на його отримання за рахунок держави;
надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла шляхом сплати державою частини його вартості;
пільгове довгострокове державне кредитування населення на будівництво житла;
викуп у забудовників та/або фінансових установ нереалізованого житла в об’єктах будівництва, що споруджувались із залученням коштів фізичних осіб у разі неспроможності забудовників продовжувати будівництво житла в зв'язку з недостатнім обсягом коштів для формування фондів соціального та службового житла;
формування та ведення Єдиного реєстру громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку;
фінансування інших антикризових заходів у будівництві, визначених цим Законом.
 
101. 1) забезпечити формування єдиної системи замовників будівництва житла, що здійснюється за бюджетні кошти, на засадах організаційної єдності;
 
   3) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити формування єдиної системи замовників будівництва житла, що здійснюється за бюджетні кошти, на засадах організаційної єдності;
 
102. 2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
103. 3) забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
   забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
104. 4) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-67- Поляченко В.А.
Пункт 3 Розділу ІІІ доповнити підпунктами 5)-6) наступного змісту:
5) за рахунок бюджетних коштів, визначених Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» здійснювати викуп у забудовників та/або фінансових установ нереалізованого житла, інвестування спорудження якого здійснювалось за рахунок коштів населення, в об'єктах будівництва, готовність яких складає не менше ніж 70 відсотків. Такий викуп здійснюється за відповідним зверненням забудовника у разі його неспроможності продовжувати будівництво житла, в зв'язку з недостатністю коштів, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
6) при підготовці проекту Закону України "Про державний бюджет на 2009 рік" передбачити відповідні кошти на викуп у забудовників та/або фінансових установ нереалізованого житла в об’єктах будівництва, готовність яких складає не менше ніж 70 відсотків у разі неспроможності забудовників продовжувати будівництво житла, інвестування спорудження якого здійснювалось за рахунок коштів населення, в зв'язку з недостатністю коштів."
 
Враховано частково у новій редакції пункту 2 статті статті 1  забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
    -68- Каракай Ю.В.
Неодмінними умовами практичного застосування закону є дві:
- наявність Програми;
- передбачення відповідних видатків у Держбюджеті на 2009 і наступні роки (при цьому щоб закон запрацював з початку наступного року – програма має з’явитись у найближчі 1-2 тижні).
Тому пропоную частину третю розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«3. Кабінету Міністрів України:
а) забезпечити до 1 січня 2009 року прийняття Державної програми будівництва житла за державної підтримки і передбачення видатків на її реалізацію у проекті Державного бюджету України на 2009 рік;
б) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
1) забезпечити формування єдиної системи замовників будівництва житла, що здійснюється за бюджетні кошти, на засадах організаційної єдності;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
3) забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
4) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
в) під час розроблення проектів Державного бюджету України на 2010 і наступні роки передбачати видатки на реалізацію Програми в обсягах не менших, ніж визначено Програмою;
г) щорічно не пізніше 15 березня року, наступного за звітним, подавати Верховній Раді України інформацію про стан реалізації цього Закону та Програми».
 
Враховано частково    
105. 4. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-69- Сербін Ю.С.
Пункт 4 викласти у такій редакції:
«4. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.»
 
Враховано   4. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
106. 5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
107. 1) доповнити частину другу статті 40 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573) пунктом 6 такого змісту:
 
-70- Клименко О.І.
підпункт 1 пункту 5 Розділу ІІ викласти у такій редакції:
Статтю 9 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст. 258) доповнити новою частиною другою такого змісту:
«Забезпечення постійним житлом громадян, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, може вирішуватися шляхом будівництва або придбання доступного житла за рахунок надання державної підтримки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
У зв’язку з цим частини другу, третю та четверту вважати відповідно частинами третьою, четвертою та п’ятою.»
 
Враховано   1) Статтю 9 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст. 258) доповнити новою частиною другою такого змісту:
„Забезпечення постійним житлом громадян, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, може вирішуватися шляхом будівництва або придбання доступного житла за рахунок надання державної підтримки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
108. «6) укладення договору про отримання житла за державної підтримки відповідно до закону.»;
 
   У зв’язку з цим частини другу, третю та четверту вважати відповідно частинами третьою, четвертою та п’ятою.
 
109. 2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
110. доповнити статтю 96 після частини другої новою частиною такого змісту:
 
-71- Клименко О.І.
Підпункт 1 пункту 5 Розділу ІІ викласти у такій редакції:
«доповнити статтю 96 новою частиною такого змісту:
Порушення строків видачі технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури -
тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
доповнити частину першу статті 244-6 після слів «правопорушення, пов’язані з» словами «порушенням строку видачі технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури»
 
Враховано   доповнити статтю 96 новою частиною такого змісту:
 
111. «Порушення строків видачі технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури відповідними підприємствами, установами і організаціями -
 
   «Порушення строків видачі технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури -
 
112. тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від двадцяти або ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
   тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
113. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
      
114. доповнити частину першу статті 244-6 після слів «правопорушення, пов’язані з» словами «порушенням строку видачі технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта, «;
 
   доповнити частину першу статті 244-6 після слів «правопорушення, пов’язані з» словами «порушенням строку видачі технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури, «;
 
115. 3) доповнити пункт «е» частини четвертої статті 136 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 - 4, ст. 27; із змінами, внесеними Законом України від 16 вересня 2008 року № 509-VІ) після слів «земельної ділянки» словами «та технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта»;
 
-72- Сербін Ю.С.
Підпункт 3 пункту 5 Розділу ІІІ викласти у такій редакції
«3) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 — 4, ст. 27; із змінами, внесеними Законом України від 16 вересня 2008 року № 509-VІ):
у абзаці дев’ятому частини другої статті 134 слова «якщо конкурс на його будівництво вже проведено» виключити;
частину сьому статті 136 викласти у такій редакції:
«7. Технічний паспорт об'єкта продажу (лота) та документація із землеустрою, необхідна для підготовки земельної ділянки до аукціону, виготовляються на замовлення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування чи державних органів приватизації, відповідно до їх повноважень по продажу земель, та після укладення договору купівлі-продажу об’єкта продажу (лота) передаються безоплатно покупцю цього об’єкта продажу (лота)»
 
Враховано   3) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 — 4, ст. 27; із змінами, внесеними Законом України від 16 вересня 2008 року № 509-VІ):
у абзаці дев’ятому частини другої статті 134 слова «якщо конкурс на його будівництво вже проведено» виключити;
частину сьому статті 136 викласти у такій редакції:
«7. Технічний паспорт об'єкта продажу (лота) та документація із землеустрою, необхідна для підготовки земельної ділянки до аукціону, виготовляються на замовлення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування чи державних органів приватизації, відповідно до їх повноважень по продажу земель, та після укладення договору купівлі-продажу об’єкта продажу (лота) передаються безоплатно покупцю цього об’єкта продажу (лота)»
 
116. 4) доповнити частину шосту статті 179 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18 - 22, ст. 144) абзацами такого змісту:
 
   4) доповнити частину шосту статті 179 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18 - 22, ст. 144) абзацами такого змісту:
 
117. «У разі коли для створення можливості постачання електроенергії, газу за технічними умовами постачальника за рахунок споживача (інвестора, забудовника) або його силами збудовані додаткові мережі (об’єкти), у договорах про постачання зазначеної продукції (послуг) передбачаються передача збудованих мереж (об’єктів) постачальнику і відшкодування забудовнику, інвестору витрат на їх будівництво.
 
   «У разі коли для створення можливості постачання електроенергії, газу за технічними умовами постачальника за рахунок споживача (інвестора, забудовника) або його силами збудовані додаткові мережі (об’єкти), у договорах про постачання зазначеної продукції (послуг) передбачаються передача збудованих мереж (об’єктів) постачальнику і відшкодування забудовнику, інвестору витрат на їх будівництво.
 
118. Типова форма відповідного договору, порядок визначення обґрунтованого обсягу витрат, що підлягає компенсації, форма відшкодування (викуп, у тому числі в розстрочку, оформлення корпоративних прав, надання пільг у визначеному розмірі) встановлюються Кабінетом Міністрів України.»;
 
   Типова форма відповідного договору, порядок визначення обґрунтованого обсягу витрат, що підлягає компенсації, форма відшкодування (викуп, у тому числі в розстрочку, оформлення корпоративних прав, надання пільг у визначеному розмірі) встановлюються Кабінетом Міністрів України.»;
 
119. 5) у Законі України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1998 р., № 33, ст. 226; 2006 р., № 13, ст. 110; 2007 р., № 34, ст. 444):
 
   5) у Законі України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1998 р., № 33, ст. 226; 2006 р., № 13, ст. 110; 2007 р., № 34, ст. 444):
 
120. у статті 4:
 
      
121. частину третю викласти в такій редакції:
 
      
122. «Інвестування та фінансування будівництва багатоквартирних житлових будинків, комплексу одноквартирних житлових будинків, що здійснюється з використанням коштів, залучених від інвесторів - фізичних осіб, у тому числі в управління, провадиться виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею такої нерухомості, відповідно до законодавства. Для інвестування та фінансування будівництва зазначеного житла забороняється застосовувати інші правовідносини і механізми.»;
 
-73- Мхітарян Н.М.
В підпункті 5 пункту 5 Прикінцевих положень частину, що стосується внесення змін до статті 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» виключити.
 
Враховано      
    -74- Куровський І.І.
У Законі України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1998 р., № 33, ст. 226; 2006 р., № 13, ст. 110; 2007 р., № 34, ст. 444):
Частину третю статті 4 викласти в такій редакції:
«Інвестування та фінансування будівництва багатоквартирних житлових будинків, комплексу одноквартирних житлових будинків, що здійснюється з використанням коштів, залучених від інвесторів – фізичних осіб, у тому числі в управління, провадиться через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею такої нерухомості, відповідно до законодавства».
 
Відхилено    
123. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
      
124. «Вибір правовідносин, механізму інвестування та фінансування за рахунок коштів інвесторів - юридичних осіб будівництва об’єктів виробничого та невиробничого призначення, у тому числі житлових будинків та вбудованих, прибудованих, вбудовано-прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщень, які після завершення будівництва стають окремим майном, визначається такими інвесторами відповідно до статті 9 цього Закону.»;
 
      
125. в абзаці четвертому частини першої статті 8:
 
   в абзаці четвертому частини першої статті 8:
 
126. слова « (будівництво житла за проектами повторного застосування, крім об’єктів умовною висотою більше 73, 5 м, при незмінності архітектурно-планувальних, конструктивних та технічних рішень та будинків і споруд І і ІІ категорій складності на непідроблювальних територіях із інженерно-геологічними умовами І категорії складності для їх ремонту та технічного переоснащення; об’єкти виробничого призначення за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України)» виключити;
 
   слова « (будівництво житла за проектами повторного застосування, крім об’єктів умовною висотою більше 73, 5 м, при незмінності архітектурно-планувальних, конструктивних та технічних рішень та будинків і споруд І і ІІ категорій складності на непідроблювальних територіях із інженерно-геологічними умовами І категорії складності для їх ремонту та технічного переоснащення; об’єкти виробничого призначення за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України)» виключити;
 
127. доповнити абзац реченням такого змісту: «Перелік об’єктів, для затвердження проектів будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов’язковим, затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері будівництва та архітектури.»;
 
-75- Гордієнко С.В.
Підпункт 5 пункту 5 (щодо змін до Закону України «Про інвестиційну діяльнсіть» доповнити абзацом такого змісту:
Статтю 9 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Замовник (незалежно від форм власності) не може встановлювати підряднику, субпідряднику (незалежно від форм власності) рівень кошторисної заробітної плати, загальновиробничих та адміністративних витрат, а також показників розміру кошторисного прибутку нижче розмірів, затверджених Мінрегіонбудом України на момент проведення будівельних робіт»
 
Враховано частково у новій редакції пункту 3 статті 2  доповнити абзац реченням такого змісту: «Перелік об’єктів, для затвердження проектів будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов’язковим, затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері будівництва та архітектури.»;
 
128. абзац другий частини першої статті 15 викласти у такій редакції:
 
   абзац другий частини першої статті 15 викласти у такій редакції:
 
129. «Державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва проводиться на засадах організаційної єдності державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи» центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури та її місцевими підрозділами (філіями).»;
 
-76- Клименко О.І.
Доповнити абзац такими словами: «за участю експертних підрозділів організацій - співвиконавців комплексної державної експертизи.»
 
Враховано   Державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва проводиться на засадах організаційної єдності державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи» центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури та її місцевими підрозділами (філіями) за участю експертних підрозділів організацій - співвиконавців комплексної державної експертизи.
 
    -77- Аржевітін С.М.
В підпункті 5 пункту 5 Прикінцевих положень частину, що стосується внесення змін до статті 15 Закону України «Про інвестиційну діяльність» виключити.
 
Враховано по суті у новій редакції абзацу другого частини першої статті 15 Закону України «Про інвестиційну діяльність»   
130. 6) у частині другій статті 27 Закону України «Про пожежну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2002 р., № 43, ст. 313; 2004 р., № 10, ст. 95) слова «і трьох відсотків коштів, що виділяються на нове будівництво» виключити;
 
-78- Аржевітін С.М.
Підпункт 6 пункту 5 Прикінцевих положень викласти в такій редакції :
«у частині другій статті 27 Закону України «Про пожежну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2002 р., № 43, ст. 313; 2004 р., № 10, ст. 95) слова «і трьох відсотків коштів, що виділяються на нове будівництво» замінити словами : «і одного відсотка коштів, що виділяються на нове будівництво»
 
Відхилено   6) у частині другій статті 27 Закону України «Про пожежну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2002 р., № 43, ст. 313; 2004 р., № 10, ст. 95) слова «і трьох відсотків коштів, що виділяються на нове будівництво» виключити;
 
131. 7) у Законі України «Про трубопровідний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 29, ст. 139; 2007 р., № 13, ст. 135):
 
   7) у Законі України «Про трубопровідний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 29, ст. 139; 2007 р., № 13, ст. 135):
 
132. доповнити статтю 7 після частини першої новими частинами такого змісту:
 
   доповнити статтю 7 після частини першої новими частинами такого змісту:
 
133. «У разі коли за технічними умовами підприємств трубопровідного транспорту за рахунок споживача (інвестора, забудовника) або його силами збудовані (реконструйовані) споруди трубопровідного транспорту, передача зазначених споруд у державну власність і на баланс підприємств трубопровідного транспорту здійснюється на договірній основі у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
 
-79- Клименко О.І.
В абзаці третьому підпункту 7 пункту 5 Розділу ІІІ слово «здійснюється» замінити словом «виконується»
 
Враховано   «У разі коли за технічними умовами підприємств трубопровідного транспорту за рахунок споживача (інвестора, забудовника) або його силами збудовані (реконструйовані) споруди трубопровідного транспорту, передача зазначених споруд у державну власність і на баланс підприємств трубопровідного транспорту виконується на договірній основі у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
 
134. Типова форма відповідного договору, порядок визначення обґрунтованого обсягу витрат, що підлягає компенсації, форма відшкодування (викуп, у тому числі в розстрочку, оформлення корпоративних прав, надання пільг у визначеному розмірі) встановлюються Кабінетом Міністрів України.»;
 
   Типова форма відповідного договору, порядок визначення обґрунтованого обсягу витрат, що підлягає компенсації, форма відшкодування (викуп, у тому числі в розстрочку, оформлення корпоративних прав, надання пільг у визначеному розмірі) встановлюються Кабінетом Міністрів України.»;
 
135. У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;
 
   У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;
 
136. абзац четвертий частини другої статті 16 викласти в такій редакції:
 
   абзац четвертий частини другої статті 16 викласти в такій редакції:
 
137. «прийняття в експлуатацію об’єктів, побудованих (реконструйованих) без порушення будівельних норм і правил, з подальшим відшкодуванням витрат на капітальні вкладення у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку; «;
 
   «прийняття в експлуатацію об’єктів, побудованих (реконструйованих) без порушення будівельних норм і правил, з подальшим відшкодуванням витрат на капітальні вкладення у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку; «;
 
138. 8) у Законі України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1; 2000 р., № 38, ст. 321; 2003 р., № 52, ст. 378; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 33, ст. 428):
 
   8) у Законі України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1; 2000 р., № 38, ст. 321; 2003 р., № 52, ст. 378; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 33, ст. 428):
 
139. доповнити частину першу статті 12 після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину першу статті 12 після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:
 
140. «розроблення та затвердження ліцензійних умов на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, правил надання і погодження технічних умов на підключення до мереж (споруд) електро- та теплоенергетики; «.
 
-80- Клименко О.І.
в абзаці другому підпункту 8 пункту 5 слова «ліцензійних умов на виробництво, передачу та постачання електричної енергії» виключити
 
Враховано   «розроблення та затвердження Правил надання і погодження технічних умов на підключення до мереж (споруд) електро- та теплоенергетики; «.
 
141. У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;
 
   У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;
 
142. доповнити статтю 18 після частини другої новою частиною такого змісту:
 
   доповнити статтю 18 після частини другої новою частиною такого змісту:
 
143. «У разі коли для створення можливості електропостачання необхідно здійснити будівництво (реконструкцію) мереж (об’єктів), які повинні бути невід’ємною частиною існуючих мереж (об’єктів), будівництво може провадитися згідно з технічними умовами, виданими підприємствами електроенергетики, за рахунок або силами замовників (власників) та користувачів зазначених об’єктів з подальшою передачею їх на баланс підприємств електроенергетики і відшкодуванням витрат на їх будівництво у розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.».
 
-81- Клименко О.І.
В абзаці шостому підпункту 8 пункту 5 Розділу ІІІ слово «коли» замінити словом «якщо», а після слів «невід’ємною частиною» доповнити словом «вже»
 
Враховано   «У разі, якщо для створення можливості електропостачання необхідно здійснити будівництво (реконструкцію) мереж (об’єктів), які повинні бути невід’ємною частиною вже існуючих мереж (об’єктів), будівництво може провадитися згідно з технічними умовами, виданими підприємствами електроенергетики, за рахунок або силами замовників (власників) та користувачів зазначених об’єктів з подальшою передачею їх на баланс підприємств електроенергетики і відшкодуванням витрат на їх будівництво у розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.».
 
144. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
   У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
145. частину шосту статті 24 викласти в такій редакції:
 
   частину шосту статті 24 викласти в такій редакції:
 
146. «Енергопостачальники, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачу, який розташований на такій території, в укладенні договору на постачання електричної енергії, крім випадків, коли відсутня технічна можливість. В разі обґрунтованої відмови енергопостачальник зобов’язаний повідомити про це органу ліцензування (ліцензіару). Якщо для створення можливості електропостачання необхідно будівництво (реконструкція) мереж (об’єктів), які повинні бути невід’ємною частиною вже існуючих, будівництво може провадитися згідно з технічними умовами, виданими підприємствами електроенергетики, за рахунок або силами замовників (власників) та користувачів зазначених об’єктів з подальшою їх передачею на баланс підприємств електроенергетики і відшкодуванням витрат на їх будівництво (реконструкцію) у розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.».
 
-82- Клименко О.І.
В абзаці дев’ятому підпункту 8 пункту 5 Розділу ІІІ слова «В разі обґрунтованої» замінити словами «У разі надання обґрунтованої».
 
Враховано   «Енергопостачальники, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачу, який розташований на такій території, в укладенні договору на постачання електричної енергії, крім випадків, коли відсутня технічна можливість. У разі надання обґрунтованої відмови енергопостачальник зобов’язаний повідомити про це органу ліцензування (ліцензіару). Якщо для створення можливості електропостачання необхідно будівництво (реконструкція) мереж (об’єктів), які повинні бути невід’ємною частиною вже існуючих, будівництво може провадитися згідно з технічними умовами, виданими підприємствами електроенергетики, за рахунок або силами замовників (власників) та користувачів зазначених об’єктів з подальшою їх передачею на баланс підприємств електроенергетики і відшкодуванням витрат на їх будівництво (реконструкцію) у розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.».
 
147. доповнити частину першу статті 25 абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину першу статті 25 абзацом такого змісту:
 
148. «відшкодування витрат, пов’язаних з будівництвом (реконструкцією) ними мереж (споруд) згідно з технічними умовами, виданими підприємствами електроенергетики, у розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.»;
 
   «відшкодування витрат, пов’язаних з будівництвом (реконструкцією) ними мереж (споруд) згідно з технічними умовами, виданими підприємствами електроенергетики, у розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.»;
 
149. 9) пункт 5 статті 22 Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 79; із змінами, внесеними Законом України від 16 вересня 2008 року № 509-VІ) виключити;
 
   9) пункт 5 статті 22 Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 79; із змінами, внесеними Законом України від 16 вересня 2008 року № 509-VІ) виключити;
 
150. 10) У Законі України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2006 р., № 39, ст. 342; із змінами, внесеними Законом України від 16 вересня 2008 року № 509-VІ):
 
   10) У Законі України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2006 р., № 39, ст. 342; із змінами, внесеними Законом України від 16 вересня 2008 року № 509-VІ):
 
151. доповнити статтю 7 частиною такого змісту:
 
   доповнити статтю 7 частиною такого змісту:
 
152. «Забороняється вимагати від замовників будівництва рішення архітектурно-містобудівної ради для подальшого розгляду і погодження містобудівної та проектної документації.»;
 
-83- Сербін Ю.С.
У підпункті 10 в абзаці третьому слова «містобудівної та» виключити, оскільки у статті 7 Закону «Про архітектурну діяльність» йдеться лише про розроблення, погодження та затвердження проекту об’єкта архітектури
 
Враховано   «Забороняється вимагати від замовників будівництва рішення архітектурно-містобудівної ради для подальшого розгляду і погодження проектної документації»;
 
153. доповнити статтю 15 частинами такого змісту:
 
   доповнити статтю 15 частинами такого змісту:
 
154. «Обов’язковому розгляду на засіданні архітектурно-містобудівної ради підлягають містобудівна документація, архітектурні рішення проектів об’єктів архітектури, розташованих в історичній частині міст, в історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення, проекти висотних будівель та споруд.
 
   «Обов’язковому розгляду на засіданні архітектурно-містобудівної ради підлягають містобудівна документація, архітектурні рішення проектів об’єктів архітектури, розташованих в історичній частині міст, в історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення, проекти висотних будівель та споруд.
 
155. Результати розгляду містобудівної документації та проектів будівництва об’єктів архітектурно-містобудівною радою оформлюються протокольним рішенням, що має рекомендаційний характер.
 
-84- Клименко О.І.
Абзац шостий підпункту 10 пункту 5 Розділу ІІІ викласти у такій редакції:
«Результати розгляду містобудівної документації та проектів будівництва об’єктів оформлюються протоколом засідання архітектурно-містобудівної ради та мають рекомендаційний характер»
 
Враховано   Результати розгляду містобудівної документації та проектів будівництва об’єктів оформлюються протоколом засідання архітектурно-містобудівної ради та мають рекомендаційний характер»;
 
156. Забороняється вимагати від замовників будівництва рішення архітектурно-містобудівної ради для подальшого розгляду і погодження містобудівної та проектної документації.»;
 
-85- Сербін Ю.С.
У підпункті 10 абзац сьомий виключити з метою уникнення дублювання положень, зазначених у абзаці третьому
 
Враховано      
157. 11) доповнити частину першу статті 10 Закону України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238; 2007 р., № 9, ст. 67) абзацами такого змісту:
 
   11) доповнити частину першу статті 10 Закону України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238; 2007 р., № 9, ст. 67) абзацами такого змісту:
 
158. «брати на баланс мережі (об’єкти), побудовані за рахунок або силами споживачів (інвесторів, забудовників) на вимогу постачальників природного і нафтового газу та електроенергії згідно з технічними умовами;
 
-86- Клименко О.І.
З метою узгодження положення проекту з положеннями ДБН в абзаці другому підпункту 11 пункту 5 Розділу ІІІ слово «брати» замінити словом «приймати».
 
Враховано   «приймати на баланс мережі (об’єкти), побудовані за рахунок або силами споживачів (інвесторів, забудовників) на вимогу постачальників природного і нафтового газу та електроенергії згідно з технічними умовами;
 
159. компенсувати витрати споживачів (інвесторів, забудовників), пов’язані з будівництвом (реконструкцією) ними мереж (споруд), у розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.»;
 
-87- Клименко О.І.
В абзаці четвертому підпункту 11 пункту 5 Розділу ІІІ слова « (інвесторів, забудовників), пов’язані з будівництвом (реконструкцією) ними» замінити словами « (інвесторів, замовників, забудовників) на будівництво (реконструкцію)»
 
Враховано   компенсувати витрати споживачів « (інвесторів, замовників, забудовників) на будівництво (реконструкцію) мереж (споруд), у розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України»;
 
160. 12) у Законі України «Про планування і забудову територій» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст. 250; 2006 р., № 43, ст. 412; 2007 р., № 9, ст. 70, № 21, ст. 287, № 34, ст. 444; із змінами, внесеними Законом України від 16 вересня 2008 року № 509-VІ):
 
   12) У Законі України «Про планування і забудову територій» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст. 250; 2006 р., № 43, ст. 412; 2007 р., № 9, ст. 70, № 21, ст. 287, № 34, ст. 444; із змінами, внесеними Законом України від 16 вересня 2008 року № 509-VІ):
 
161. доповнити статтю 23 частиною такого змісту:
 
      
162. «Вихідні дані та матеріали проекту будівництва можуть передаватися особі, яка набула право на земельну ділянку за її бажанням для подальшої реалізації забудови такої ділянки. Вартість матеріалів, які передаються, може враховуватися при відчуженні права на земельну ділянку.»;
 
-88- Сербін Ю.С.
У підпункті 12 абзаци другий та третій виключити та доповнити абзацом такого змісту:
«доповнити статтею 23-1 такого змісту:
«Стаття 23-1. Особливості вирішення питань забудови території, пов’язаних із набуттям права на земельні ділянки державної та комунальної власності
У разі прийняття відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності для розміщення об'єкта містобудування в порядку, визначеному земельним законодавством, зазначене рішення одночасно дає право на отримання вихідних даних на проектування, здійснення проектно-вишукувальних робіт у порядку, визначеному цим Законом.
Прийняття відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності для розміщення об'єкта містобудування може бути здійснено одночасно із затвердженням містобудівного обґрунтування розміщення об’єкта містобудування.
Підставою для розробки містобудівного обґрунтування розміщення об’єкта містобудування, у випадках, передбачених частиною третьою статті 23 цього Закону, є дозвіл (доручення, у разі підготовки земельної ділянки до аукціону) відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, що може бути наданий одночасно із дозволом на розробку проекту відведення земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності.
 
Враховано   доповнити статтею 23-1 такого змісту:
«Стаття 23-1. Особливості вирішення питань забудови території, пов’язаних із набуттям права на земельні ділянки державної та комунальної власності
У разі прийняття відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності для розміщення об'єкта містобудування в порядку, визначеному земельним законодавством, зазначене рішення одночасно дає право на отримання вихідних даних на проектування, здійснення проектно-вишукувальних робіт у порядку, визначеному цим Законом.
Прийняття відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності для розміщення об'єкта містобудування може бути здійснено одночасно із затвердженням містобудівного обґрунтування розміщення об’єкта містобудування.
Підставою для розробки містобудівного обґрунтування розміщення об’єкта містобудування, у випадках, передбачених частиною третьою статті 23 цього Закону, є дозвіл (доручення, у разі підготовки земельної ділянки до аукціону) відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, що може бути наданий одночасно із дозволом на розробку проекту відведення земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності.»
 
163. доповнити статтю 24 після частини першої новою частиною такого змісту:
 
-89- Сербін Ю.С.
Текст абзаців четвертого – шостого викласти у такій редакції:
«у статті 24:
у назві слово «територій» замінити словами «земельних ділянок»;
у частині другій після слова «Замовник» доповнити словами «що має намір забудови належної йому на праві власності або користуванні земельної ділянки»
 
Враховано   у статті 24:
у назві слово «територій» замінити словами «земельних ділянок»;
у частині другій після слова «Замовник» доповнити словами «що має намір забудови належної йому на праві власності або користуванні земельної ділянки
 
164. «Прийняте відповідним органом виконавчої влади або виконавчим органом місцевого самоврядування рішення про передачу (надання) ділянки із земель державної чи комунальної власності для розміщення об’єкта містобудування в порядку, визначеному земельним законодавством, дає також право на отримання вихідних даних для проектування, виконання проектно-вишукувальних робіт у порядку, визначеному цим Законом.».
 
      
165. У зв’язку з цим частини другу - п’ятнадцяту вважати відповідно частинами третьою - шістнадцятою;
 
      
166. статтю 27-1 виключити;
 
-90- Лисов І.В.
сьомий абзац підпункту 12 пункту 5 Розділу ІІІ замінити абзацами такого змісту:
«У статті 27:
друге речення частини 5 виключити;
у статті 27-1:
доповнити частину третю після слів «відрахуванні замовником» словами «після прийняття об’єкта в експлуатацію»;
у частині п’ятій слова «загальної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування» замінити словами «загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування, визначеної згідно із державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій»;
у частині сьомій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«Граничний розмір пайової участі (внеску) замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів з урахуванням не заборонених законом інших відрахувань, встановлених органом місцевого самоврядування, не може перевищувати:»;
у абзаці другому слова «загальної вартості будівництва об’єкта містобудування» замінити словами «загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування», а слова «і необхідних інженерних мереж» виключити;
у абзаці третьому цифру та слова «5 відсотків загальної вартості будівництва об’єкта містобудування» замінити цифрою та словами «4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування», а слова «з необхідними інженерними мережами та/або спорудами» виключити;
у частині восьмій після слів «та передачі матеріальних або нематеріальних активів» доповнити словами у дужках « (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу)»;
у частині тринадцятій слова «до планової здачі» замінити словами «після прийняття»;».
 
Враховано   друге речення частини 5 статті 27 виключити;
у статті 27-1:
доповнити частину третю після слів «відрахуванні замовником» словами «після прийняття об’єкта в експлуатацію»;
у частині п’ятій слова «загальної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування» замінити словами «загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування, визначеної згідно із державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій»;
у частині сьомій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«Граничний розмір пайової участі (внеску) замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів з урахуванням не заборонених законом інших відрахувань, встановлених органом місцевого самоврядування, не може перевищувати:»;
у абзаці другому слова «загальної вартості будівництва об’єкта містобудування» замінити словами «загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування», а слова «і необхідних інженерних мереж» виключити;
у абзаці третьому цифру та слова «5 відсотків загальної вартості будівництва об’єкта містобудування» замінити цифрою та словами «4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування», а слова «з необхідними інженерними мережами та/або спорудами» виключити;
у частині восьмій після слів «та передачі матеріальних або нематеріальних активів» доповнити словами у дужках « (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу)»;
у частині тринадцятій слова «до планової здачі» замінити словами «після прийняття»;.
 
    -91- Поляченко В.А.
Щодо виключення в підпункті 12) пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень законопроекту статті 27-1 Закону України «Про планування і забудову територій», вважаємо таке виключення недоцільним.
На сьогоднішній день тільки цією статтею регулюється важлива складова будівництва житла, а саме, порядок та визначення пайової участі (внеску) забудовника у створення і розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.
У разі виключення даної статті, в якій вказані граничні розміри пайової участі на розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту та механізм оплати такого внеску, дане питання залишається не врегульованим, що дає можливість органам місцевого самоврядування отримувати набагато більше від забудовників, які вже сьогодні практично не витримують фінансової кризи в країні.
Натомість, пропонуємо внести зміни в абзац перший та другий частини сьомої статті 27-1 Закону України «Про планування і забудову територій», а саме змінити цифри «10» та «5» на «5» та «2».
 
Враховано редакціно   
    -92- Сербін Ю.С.
Доповнити новими абзацами такого змісту:
«статтю 27 доповнити частиною такого змісту:
«Чинні вихідні дані, будівельний паспорт та затверджений у встановленому порядку проект будівництва об’єкта містобудування можуть передаватися особі при переході до неї права власності або користування земельною ділянкою. При цьому, зміна замовника будівництва не тягне за собою перереєстрації або внесення змін до вихідних даних, будівельного паспорту та проекту будівництва»;»;
При чому, необхідно передбачити, що зміни до статей 24, 27 та 29 Закону України «Про планування і забудову територій» набирають чинності з 14 квітня 2009 року – одночасно із положеннями цих статей відповідно до Закону України від 16 вересня 2008 року № 509-VІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння будівництву»
 
Враховано редакційно    
167. доповнити статтю 29 після частини третьої новою частиною такого змісту:
 
-93- Сербін Ю.С.
У Законі України «Про планування і забудову територій» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст. 250; 2006 р., № 43, ст. 412; 2007 р., № 9, ст. 70, № 21, ст. 287, № 34, ст. 444; із змінами, внесеними Законом України від 16 вересня 2008 року № 509-VІ):
- доповнити статтю 29 після частини третьої новою частиною такого змісту:
«Для отримання дозволу на виконання будівельних робіт для всіх об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту на території України іноземні юридичні особи подають крім документів, передбачених частиною третьою цієї статті, документ, що підтверджує факт залучення громадян та юридичних осіб України до виконання будівельно-монтажних робіт обсягом не менш як 90 відсотків їх загального обсягу, а також використання не менш як 50 відсотків вітчизняних виробів та матеріалів, зокрема будівельних конструкцій.
 
Враховано   У статті 29:
доповнити після частини третьої частиною четвертою такого змісту:
 
168. «Для отримання дозволу на виконання будівельних робіт іноземні юридичні особи подають крім документів, передбачених частиною третьою цієї статті, документ, що підтверджує факт залучення громадян та юридичних осіб України до виконання будівельно-монтажних робіт обсягом не менш як 90 відсотків їх загального обсягу, а також використання не менш як 50 відсотків вітчизняних виробів та матеріалів, зокрема будівельних конструкцій.».
 
   «Для отримання дозволу на виконання будівельних робіт іноземні юридичні особи подають крім документів, передбачених частиною третьою цієї статті, документ, що підтверджує факт залучення громадян та юридичних осіб України до виконання будівельно-монтажних робіт обсягом не менш як 90 відсотків їх загального обсягу, а також використання не менш як 50 відсотків вітчизняних виробів та матеріалів, зокрема будівельних конструкцій.».
 
169. У зв’язку з цим частини четверту - одинадцяту вважати відповідно частинами п’ятою і дванадцятою.

-94- Клименко О.І.
Доповнити статтю 29 Закону України «Про планування і забудову територій» після частини четвертої новою частиною такого змісту
«У разі здійснення реконструкції або капітального ремонту автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередач, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій в межах існуючих смуг відведення, дозвіл на виконання будівельних робіт може надаватися без подання документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою»
 
Враховано   У зв’язку з цим частини четверту — одинадцяту вважати відповідно частинами п’ятою - дванадцятою;
доповнити після частини п’ятої новою частиною такого змісту:
«У разі здійснення реконструкції або капітального ремонту автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередач, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій в межах існуючих смуг відведення, дозвіл на виконання будівельних робіт може надаватися без подання документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою»;
У зв’язку з цим частини шосту — дванадцяту вважати відповідно частинами сьомою — тринадцятою;
статтю 30-1 викласти у такій редакції:
„Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюється на підставі свідоцтва про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил (далі – Свідоцтво), яке видається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю.
Свідоцтво – документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.
Для одержання свідоцтва замовник або уповноважена ним особа подає до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвіл на виконання будівельних робіт, письмову заяву, до якої додаються:
проектна документація, затверджена у встановленому законодавством порядку;
акт готовності об’єкта до експлуатації, підписаний генпроектувальною та генпідрядною організаціями, субпідрядними організаціями, що здійснювали будівництво, замовником, страховою компанією (у випадку, якщо об’єкт застрахований).
Розгляд заяви, прийняття рішення про видачу свідоцтва або відмову у його видачі, реєстрація виданих свідоцтв здійснюється інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.»
13) Доповнити статтю 7 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2002 р., № 17, ст.. 117) новим пунктом 24 такого змісту:
«за спрощеною процедурою здійснює довгострокове рефінансування комерційних банків під заставу іпотечних кредитів, наданих цими банками населенню на інвестування будівництва житла в розмірі не менше ніж 80 відсотків номінальної вартості пулу іпотечних кредитів, наданого у забезпечення відповідним банкам»;
14) Друге речення частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37 - 38, ст. 189)
доповнити такими словами: «крім випадків, передбачених законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва»".
15) Абзац перший пункту 13 "Перехідні положення" розділу 2 Закону України "Про внесення змін до Закону України № 2505-ІV от 25.03.05 "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2005 р., N 27, ст. 363) доповнити такими словами: "та Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва»".
16) У Законі України «Про податок з доходів фізичних осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 37 (12.09.2003), ст. 308):
В абзаці дев’ятому пункту 22.8 статті 22 слова та цифри «1 січня 2009 року» замінити словами та цифрами «1 січня 2012 року».
17) У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) :
1) доповнити статтею 810-1 такого змісту:
«Стаття 810-1. Оренда житла з викупом
1. Оренда житла з викупом є особливим видом найму (оренди) житла.
2. За договором оренди житла з викупом одна сторона – підприємство-орендодавець передає другій стороні ( фізичній особі (особі-орендарю) житло за плату на довготривалий (до 30 років) строк, після закінчення якого або достроково, за умови повної сплати орендних платежів, житло переходить у власність орендаря.
3. Підприємство-орендодавець набуває право власності на попередньо обране особою-орендарем житло з метою подальшої передачі такого житла у довгострокову оренду з викупом такій особі та здійснює розпорядження таким житлом до моменту його повного викупу.
4. Укладання та припинення договору оренди житла з викупом здійснюються на умовах та у порядку, визначених законом.
5. Істотні умови договору оренди житла з викупом визначаються законом.
6. До договору оренди житла з викупом застосовуються положення статей 811, 813 (820, 823, частини другої статті 825, статей 826, 12321 цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених законом.
7. Договір оренди житла з викупом є документом, що свідчить про перехід права власності на нерухоме майно від підприємства-орендодавця до особи-орендаря з відкладальними обставинами, визначеними законом";
2) статтю 811 доповнити частинами другою та третьою такого змісту:
"2. Договір оренди житла з викупом підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.
3. Договір оренди житла з викупом підлягає обов’язковій державній реєстрації у порядку, визначеному статтею 182 цього Кодексу та законом»;
3) статтю 820 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Орендні платежі за договором оренди житла з викупом ( періодичні платежі, які особа-орендар сплачує підприємству-орендодавцю відповідно до умов договору оренди житла з викупом протягом усього строку дії договору. Орендні платежі включають платежі на викуп обраного особою-орендарем житла, винагороду (дохід) орендодавця. Особа-орендар також зобов’язана компенсувати підприємству-орендодавцю витрати, визначені законом»;
4) частину першу статті 825 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Дострокове розірвання договору оренди житла з викупом до моменту набуття орендодавцем права на житло здійснюється у порядку, визначеному законом. Договір оренди житла з викупом може бути розірвано у випадках, визначених законом»;
5) доповнити статтею 1232-1 такого змісту:
«Стаття 1232-1. Спадкування прав та обов’язків за договором оренди житла з викупом
1. До спадкоємців переходять усі права та обов’язки за договором оренди житла з викупом, які мав спадкодавець.
2. Відмова спадкоємців від договору оренди житла з викупом здійснюється у порядку, встановленому статтею 1273 цього Кодексу.
3. Дострокове припинення договору оренди житла з викупом за ініціативою спадкоємців здійснюється у порядку, визначеному законом.»
18) У Законі України „Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134):
1) доповнити статтю 1 новим абзацом четвертим такого змісту:
«об’єкт незавершеного будівництва – це об’єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства;».
У зв’язку з цим абзаци четвертий – дванадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим – тринадцятим.
2) доповнити статтю 3 після частини другої новою частиною третьою такого змісту:
«Іпотечний договір, предметом іпотеки за яким є майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, посвідчується нотаріусом на підставі документів, що підтверджують майнові права на цю нерухомість.».
У зв’язку з цим, частини третю – шосту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою;
3) частину другу статті 5 викласти в такій редакції:
«Предметом іпотеки також може бути об’єкт незавершеного будівництва, майнові права на нього, інше нерухоме майно, яке стане власністю іпотекодавця після укладення іпотечного договору, за умови, що іпотекодавець може документально підтвердити право на набуте ним у власність відповідне нерухоме майно у майбутньому. Обтяження такого нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації у встановленому законом порядку незалежно від того, хто є власником такого майна на час укладення іпотечного договору.»;
4) частину другу статті 16 викласти в такій редакції:
«Передача в іпотеку об’єктів незавершеного будівництва здійснюється шляхом передачі в іпотеку прав на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, об’єктів незавершеного будівництва та майнових прав на них.»;
5) у статті 36:
друге речення частини першої викласти у такій редакції:
"Позасудове врегулювання здійснюється згідно із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя, що міститься в іпотечному договорі, або згідно з окремим договором між іпотекодавцем і іпотекодержателем про задоволення вимог іпотекодержателя, що підлягає нотаріальному посвідченню, який може бути укладений одночасно з іпотечним договором або в будь-який час до набрання законної сили рішенням суду про звернення стягнення на предмет іпотеки";
частину третю викласти у такій редакції:
"Договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками, може передбачати";
6) у статті 37:
частину першу викласти у такій редакції:
"Іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. Правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, є договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками та передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання";
7) у статті 38:
перше речення частини першої викласти у такій редакції:
"Якщо рішення суду або договір про задоволення вимог іпотекодержателя (відповідне застереження в іпотечному договорі), передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки будь-якій особі-покупцеві, іпотекодержатель зобов’язаний за 30 днів до укладення договору купівлі-продажу письмового повідомити іпотекодавця та всіх осіб, які мають зареєстровані у встановленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки, про свій намір укласти цей договір";
доповнити статтю частиною п’ятою такого змісту:
"Дії щодо продажу предмету іпотеки та укладання договору купівлі-продажу здійснюються іпотекодержателем від свого імені, на підставі іпотечного договору, який містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, що передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки, без необхідності отримання для цього будь-якої окремого уповноваження іпотекодавця".
У зв’язку з цим частини п’яту – дев’яту вважати відповідно частинами шостою –десятою.
19) Статтю 4 Закону України „Про використання земель оборони» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 14, ст. 209) доповнити частиною другою такого змісту:
«Землі оборони можуть використовуватися для будівництва об’єктів соціально-культурного призначення, соціального та доступного житла»
20) Доповнити Закон України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 39, ст. 181) статтею 25-1 такого змісту:
«Стаття 25-1. Реклама об’єктів будівництва
1. Реклама об’єктів будівництва з метою продажу житлових або нежитлових приміщень, в тому числі. пов'язаних із залученням коштів населення, дозволяється лише за наявності дозволу, ліцензії на здійснення будівельної діяльності та дозволу на ведення будівельних робіт на конкретному об’єкті, що рекламується. Така реклама має містити номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, який видав цей дозвіл, ліцензію»;
21) Статтю 1 Закону України „Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 639-VІ від 31 жовтня 2008 року доповнити доповнити пунктами „е», „є» та „ж» такого змісту:
„е) викуп у забудовників та/або фінансових установ нереалізованого житла в об’єктах будівництва, що споруджувались із залученням коштів фізичних осіб у разі неспроможності забудовників продовжувати будівництво житла в зв'язку з недостатнім обсягом коштів для формування фондів соціального та службового житла;
є) надання громадянам державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла шляхом сплати державою частини його вартості;
ж) викуп державою у кредиторів іпотечних кредитів, отриманих фізичними особами на будівництво та придбання житла до набрання чинності цим Законом і віднесених до категорії ризикованих.»

    -95- Клименко О.І.
статтю 30-1 викласти у такій редакції:
„Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюється на підставі свідоцтва про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил (далі – Свідоцтво), яке видається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю.
Свідоцтво – документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.
Для одержання свідоцтва замовник або уповноважена ним особа подає до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвіл на виконання будівельних робіт, письмову заяву, до якої додаються:
проектна документація, затверджена у встановленому законодавством порядку;
акт готовності об’єкта до експлуатації, підписаний генпроектувальною та генпідрядною організаціями, субпідрядними організаціями, що здійснювали будівництво, замовником, страховою компанією (у випадку, якщо об’єкт застрахований).
Розгляд заяви, прийняття рішення про видачу свідоцтва або відмову у його видачі, реєстрація виданих свідоцтв здійснюється інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.»
 
Враховано    
    -96- Сербін Ю.С.
Поляченко В.А.
Доповнити підпунктом наступного змісту:
«Доповнити статтю 7 Закону України «Про Національний банк України» новим пунктом 24 такого змісту:
«за спрощеною процедурою здійснює довгострокове рефінансування комерційних банків під заставу іпотечних кредитів, наданих цими банками населенню на інвестування будівництва житла в розмірі не менше ніж 80 відсотків номінальної вартості пулу іпотечних кредитів, наданого у забезпечення відповідним банкам»;
 
Враховано    
    -97- Мхітарян Н.М.
Доповнити законопроект такими новими пунктами:
«У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37 - 38, ст. 189)
стаття 27
Друге речення частини 3 доповнити словами:
«крім випадків, передбачених законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва»".
«У Законі України "Про внесення змін до Закону України № 2505-ІV от 25.03.05 "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2005 р., N 27, ст. 363)
пункт 13 "Перехідні положення" розділу 2
Абзац перший доповнити словами "та Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва»".
 
Враховано    
    -98- Джоджик Я.І.
13) до Бюджетного Кодексу України:
Ч 1. п. 1 Статті 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів
1. Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів
включають:
1) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній
власності, в тому числі від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення;
доповнити
«…..та, у випадку ухвалення місцевою Радою відповідного рішення, від продажу житла, що надходить у власність територіальної громади у відповідності до виконання забудовником вимог Житлового Кодексу та інших законів України»
Ч.2 статті 71 доповнити пунктом 4)
2. До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:
4) видатки Фонду гарантування пайових внесків фізичних осіб-інвесторів житлового будівництва
 
Відхилено , оскільки не є предметом регулювання цього Закону   
    -99- Ляшко О.В.
Оскільки на сьогоднішній день стрімко знецінюються заощадження населення, запропонованою нормою пропонується продовжити пільговий режим оподаткування пенсійних виплат громадянам, які є суб`єктами недержавної пенсійної системи України. Тобто, знімається додатковий податковий тягар, який з 1 січня 2009 року може лягти на плечі простих пересічних громадян України, які довірили свої кошти недержавній пенсійній системі.
1. Розділ ІІІ законопроекту доповнити новим пунктом наступного змісту:
«У Законі України «Про податок з доходів фізичних осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 37 (12.09.2003), ст. 308):
В абзаці дев’ятому пункту 22.8 статті 22 слова та цифри «1 січня 2009 року» замінити словами та цифрами «1 січня 2012 року».
 
Враховано    
    -100- Поляченко В.А.
Доповнити проект такими положеннями:
У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) :
доповнити статтею 810-1 такого змісту:
Стаття 810-1. Оренда житла з викупом
1. Оренда житла з викупом є особливим видом найму (оренди) житла.
2. За договором оренди житла з викупом одна сторона – підприємство-орендодавець передає другій стороні ( фізичній особі (особі-орендарю) житло за плату на довготривалий (до 30 років) строк, після закінчення якого або достроково, за умови повної сплати орендних платежів, житло переходить у власність орендаря.
3. Підприємство-орендодавець набуває право власності на попередньо обране особою-орендарем житло з метою подальшої передачі такого житла у довгострокову оренду з викупом такій особі та здійснюють розпорядження таким житлом до моменту його повного викупу.
4. Укладання та припинення договору оренди житла з викупом здійснюються на умовах та у порядку, визначених законом.
5. Істотні умови договору оренди житла з викупом визначаються законом.
6. До договору оренди житла з викупом застосовуються положення статей 811, 813 (820, 823, частини другої статті 825, статей 826, 12321 цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених законом.
7. Договір оренди житла з викупом є документом, що свідчить про перехід права власності на нерухоме майно від підприємства-орендодавця до особи-орендаря з відкладальними обставинами, визначеними законом";
статтю 811 доповнити частинами другою та третьою такого змісту:
"2. Договір оренди житла з викупом підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.
3. Договір оренди житла з викупом підлягає обов’язковій державній реєстрації у порядку, визначеному статтею 182 цього Кодексу та законом»;
статтю 820 доповнити частиною четвертою такого змісту:
4. «Орендні платежі за договором оренди житла з викупом ( періодичні платежі, які особа-орендар сплачує підприємству-орендодавцю відповідно до умов договору оренди житла з викупом протягом усього строку дії договору. Орендні платежі включають платежі на викуп обраного особою-орендарем житла, винагороду (дохід) орендодавця. Особа-орендар також зобов’язана компенсувати підприємству-орендодавцю витрати, визначені законом»;
частину першу статті 825 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Дострокове розірвання договору оренди житла з викупом до моменту набуття орендодавцем права на житло здійснюється у порядку, визначеному законом. Договір оренди житла з викупом може бути розірвано у випадках, визначених законом»;
доповнити статтею 12321 такого змісту:
«Стаття 12321. Спадкування прав та обов’язків за договором оренди житла з викупом
1. До спадкоємців переходять усі права та обов’язки за договором оренди житла з викупом, які мав спадкодавець.
2. Відмова спадкоємців від договору оренди житла з викупом здійснюється у порядку, встановленому статтею 1273 цього Кодексу.
3. Дострокове припинення договору оренди житла з викупом за ініціативою спадкоємців здійснюється у порядку, визначеному законом.»
Вважати підпункт 5) – 12) пункту 5 підпунктом 6) – 16) відповідно.
 
Враховано    
    -101- Клименко О.І.
У Законі України „Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134):
1) доповнити статтю 1 новим абзацом четвертим такого змісту:
«об’єкт незавершеного будівництва – це об’єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства;».
У зв’язку з цим абзаци четвертий – дванадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим – тринадцятим.
2) доповнити статтю 3 після частини другої новою частиною третьою такого змісту:
«Іпотечний договір, предметом іпотеки за яким є майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, посвідчується нотаріусом на підставі документів, що підтверджують майнові права на цю нерухомість.».
У зв’язку з цим, частини третю – шосту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою;
3) частину другу статті 5 викласти в такій редакції:
«Предметом іпотеки також може бути об’єкт незавершеного будівництва, майнові права на нього, інше нерухоме майно, яке стане власністю іпотекодавця після укладення іпотечного договору, за умови, що іпотекодавець може документально підтвердити право на набуте ним у власність відповідне нерухоме майно у майбутньому. Обтяження такого нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації у встановленому законом порядку незалежно від того, хто є власником такого майна на час укладення іпотечного договору.»;
4) частину другу статті 16 викласти в такій редакції:
«Передача в іпотеку об’єктів незавершеного будівництва здійснюється шляхом передачі в іпотеку прав на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, об’єктів незавершеного будівництва та майнових прав на них.»
 
Враховано    
    -102- Аржевітін С.М.
Доповнити статтю 5 розділу ІІІ законопроекту пунктом 17 наступного змісту:
«17) У Законі України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України 2003р., № 38, ст. 313):
у статті 36:
друге речення частини першої викласти у такій редакції:
"Позасудове врегулювання здійснюється згідно із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя, що міститься в іпотечному договорі, або згідно з окремим договором між іпотекодавцем і іпотекодержателем про задоволення вимог іпотекодержателя, що підлягає нотаріальному посвідченню, який може бути укладений одночасно з іпотечним договором або в будь-який час до набрання законної сили рішенням суду про звернення стягнення на предмет іпотеки";
частину третю викласти у такій редакції:
"Договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками, може передбачати";
у статті 37:
частину першу викласти у такій редакції:
"Іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. Правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, є договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками та передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання";
у статті 38:
перше речення частини першої викласти у такій редакції:
"Якщо рішення суду або договір про задоволення вимог іпотекодержателя (відповідне застереження в іпотечному договорі), передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки будь-якій особі-покупцеві, іпотекодержатель зобов’язаний за 30 днів до укладення договору купівлі-продажу письмового повідомити іпотекодавця та всіх осіб, які мають зареєстровані у встановленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки, про свій намір укласти цей договір";
доповнити статтю частиною п’ятою наступного змісту:
"Дії щодо продажу предмету іпотеки та укладання договору купівлі-продажу здійснюються іпотекодержателем від свого імені, на підставі іпотечного договору, який містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, що передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки, без необхідності отримання для цього будь-якої окремого уповноваження іпотекодавця".
У зв’язку з цим частини п’ять – дев’ять вважати частинами шість –десять".
 
Враховано    
    -103- Яцуба В.Г.
Доповнити статтю 4 Закону України „Про використання земель оборони» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 14, ст. 209) частиною другою такого змісту:
«Землі оборони можуть використовуватись для будівництва об’єктів соціально-культурного призначення, соціального і доступного житла.»
 
Враховано    
    -104- Унгурян П.Я.
Пункт 5 розділу ІІІ Прикінцеві та перехідні положення доповнити підпунктами 13 в такій редакції:
«13. У Законі України «Про рекламу» від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР (Відомості Верховної Ради, 1996, № 39, ст. 181)
Доповнити статтею 25-1 в такій редакції:
Стаття 25-1. Реклама об’єктів будівництва
«1. Реклама об’єктів будівництва з метою продажу житлових або нежитлових приміщень, в т.ч. пов'язаних із залученням коштів населення, дозволяється лише за наявності дозволу, ліцензії на здійснення будівельної діяльності та дозволу на ведення будівельних робіт на конкретному об’єкті, що рекламується. Така реклама повинна містити номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, який видав цей дозвіл, ліцензію».
 
Враховано    
    -105- Яцуба В.Г.
У статті 1 Закону України „Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»:
доповнити пунктами „е» „є» та „ж» такого змісту:
„е) викуп у забудовників та/або фінансових установ нереалізованого житла в об’єктах будівництва, що споруджувались із залученням коштів фізичних осіб у разі неспроможності забудовників продовжувати будівництво житла в зв'язку з недостатнім обсягом коштів для формування фондів соціального та службового житла;
є) надання громадянам державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла шляхом сплати державою частини його вартості;
ж) викуп державою у кредиторів іпотечних кредитів, отриманих фізичними особами на будівництво та придбання житла до набрання чинності цим Законом і віднесених до категорії ризикованих.»
 
Враховано    
    -106- Куровський І.І.
доповнити статтю 5 розділу ІІІ проекту Закону абзацами такого змісту:
13) У Законі України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР П.п. 5.1.20. викласти у такій редакції:
П.п. 5.1.20 поставки житла (об'єктів житлового фонду).
«Для цілей цього підпункту під поставкою житла (об'єкта житлового фонду) розуміється передання житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця або поставка послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;
Норми цього підпункту поширюються також на поставку дачних або садових будинків, а також будь-яких інших об'єктів власності, зареєстрованих згідно із законодавством як житло (житловий фонд), індивідуальних гаражів чи індивідуальних машиномісць на гаражних стоянках.
14). У Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 р. № 335/94-ВР (зі змінами та доповненнями) П.п. 7.10.2. викласти у такій редакції:
П.п. 7.10.2 «Під терміном "довгостроковий договір (контракт)" слід розуміти будь-який договір на виготовлення, будівництво, установку або монтаж матеріальних цінностей, що входитимуть до складу основних фондів замовника або складових частин таких основних фондів або будівництва житла, а також на створення нематеріальних активів, пов'язаних з таким виготовленням, будівництвом, установкою або монтажем (послуг типу "інженіринг", науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та розробок), за умови, якщо такий контракт не планується завершити раніше ніж через 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання авансу (передоплати). Норми цього підпункту поширюються також на поставку дачних або садових будинків, а також будь-яких інших об'єктів власності, зареєстрованих згідно із законодавством як житло (житловий фонд), індивідуальних гаражів чи індивідуальних машиномісць на гаражних стоянках»;
 
Для обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради України   
    -107- Поляченко В.А.
Доповнити законопроект таким пунктом:
«Кабінету Міністрів України передбачити у Державному бюджеті України на 2009 рік цільову субсидію обсягом 1% ВВП на субсидіювання будівництва доступного житла для громадян, що здійснюють його купівлю на первинному ринку, запровадивши механізм використання зазначених коштів у якості першого внеску громадян при купівлі житла безпосередньо і при отриманні іпотечного кредиту.»
 
Для обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради України   
    -108- Поляченко В.А.
Доповнити законопроект таким пунктом:
«З метою збереження обсягів житлового будівництва Кабінету Міністрів України забезпечити викуп за рахунок надання гарантій держави та коштів Державного бюджету України недобудованих житлових будинків зі ступенем готовності понад 50% з наступною добудовою цих будинків та реалізацією квартир для потреб держави та інших категорій громадян, що потребують державної підтримки.»
 
Для обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради України   
    -109- Поляченко В.А.
Доповнити законопроект таким пунктом:
«Встановити, що на період до 1 січня 2011 року будівельні компанії та компанії – виробники будівельних матеріалів, звільняються від сплати митних платежів та податку на додану вартість при здійсненні імпортних операцій (ввезення на митну територію України) обладнання та комплектуючих до нього для власного споживання у виробничій діяльності, за умови, що таке обладнання та комплектуючі до нього не виробляються в Україні.»
 
Для обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради України