Кількість абзаців - 20 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв'язку із світовою фінансовою кризою (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких Законів України
 
   Про внесення змін до деяких Законів України
 
2. з метою поліпшення стану платіжного балансу України
 
   з метою поліпшення стану платіжного балансу України
 
3. у зв’язку із світовою фінансовою кризою
 
   у зв’язку із світовою фінансовою кризою
 
4. Зважаючи на критичний стан платіжного балансу України, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Зважаючи на критичний стан платіжного балансу України, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Статтю 3 «Прикінцеві положення» Закону України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 36-37, N 38-39, N 40-41, N 42-43, ст. 508) доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 3 «Прикінцеві положення» Закону України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 36-37, N 38-39, N 40-41, N 42-43, ст. 508) доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
 
6. „3. У випадку досягнення платіжним балансом України критичного стану, застосовується, як виняток, процедура запровадження, змін та скасування тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита на деякі товари (далі - тимчасова процедура).
 
   „3. У випадку досягнення платіжним балансом України критичного стану, застосовується, як виняток, процедура запровадження, змін та скасування тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита на деякі товари (далі - тимчасова процедура).
 
7. 3.1. Тимчасова процедура спирається на норми статей ХІІ - ХІІІ, ХV, ХVІІІ ГАТТ 1994, „Трактування заходів, передбачених Генеральною угодою з тарифів та торгівлі (ГАТТ 1994) щодо платіжного балансу» та „Декларацію про торгівельні заходи, пов»язані з платіжним балансом» від 28 листопада 1979 року.
 
-1- Святаш Д.В.
підпункт 3.1. викласти в такій редакції:
« 3.1. Запровадження тимчасової процедури спирається на норми Закону України «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі» №250-VІ»
 
Відхилено   3.1. Тимчасова процедура спирається на норми статей ХІІ - ХІІІ, ХV, ХVІІІ ГАТТ 1994, „Трактування заходів, передбачених Генеральною угодою з тарифів та торгівлі (ГАТТ 1994) щодо платіжного балансу».
 
8. 3.2. Для визначення стану критичності платіжного балансу України застосовується методологія Міжнародного валютного фонду щодо оцінки стану і перспектив платіжного балансу та альтернативних заходів для відновлення рівноваги, а також значного зменшення валютних резервів чи їх критичного рівня, з урахуванням змісту офіційного документу СОТ „Адекватність Резервів» від 12 вересня 2002 року (WТ/ВОР/W/21). Крім інших належних підстав, достатньою підставою для визнання стану платіжного балансу критичним вважається факт прийняття рішення Міжнародним валютним фондом про надання кредиту для підтримки платіжного балансу та/або офіційних валютних резервів України.
 
-2- Терьохін С.А.
у підпункті 3.1. слова : «та „Декларацію про торгівельні заходи, пов’язані з платіжним балансом» від 28 листопада 1979 року.» виключити
 
Враховано   3.2. Для визначення стану критичності платіжного балансу України застосовується методологія щодо оцінки стану і перспектив платіжного балансу та альтернативних заходів для відновлення рівноваги, а також значного зменшення валютних резервів чи їх критичного рівня.
 
    -3- Терьохін С.А.
підпункт 3.2. викласти в такій редакції:
«3.2. Для визначення стану критичності платіжного балансу України застосовується методологія щодо оцінки стану і перспектив платіжного балансу та альтернативних заходів для відновлення рівноваги, а також значного зменшення валютних резервів чи їх критичного рівня»
 
Немає висновку    
    -4- Святаш Д.В.
підпункт 3.2. виключити
 
Враховано частково    
9. 3.3. Ініціатором запровадження тимчасової процедури є виключно Кабінет Міністрів України, який розробляє та подає на розгляд Верховної Ради України законопроект, в якому міститься перелік товарів, на які запроваджується тимчасова надбавка до ввізного мита, а також її розмір. Тимчасова надбавка до ввізного мита запроваджується виключно з метою відновлення рівноваги платіжного балансу та не може застосовуватися як протекціоністський захід для окремої галузі або товару (групи товарів). Інші суб»єкти права законодавчої ініціативи можуть реалізовувати його виключно шляхом подання пропозицій Кабінету Міністрів України. В інших випадках, пропозиції інших суб»єктів права законодавчої ініціативи, крім Кабінету Міністрів України, не підлягають включенню до порядку денного Верховної Ради України.
 
-5- Святаш Д.В.
підпункт 3.3 викласти в такій редакції:
«3.3. Перелік товарів, на які запроваджується тимчасова надбавка до ввізного мита, та її розмір, а також внесення змін до цього переліку та розміру тимчасової надбавки встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. Законопроекти про запровадження, зміну та скасування тимчасової процедури, внесені Кабінетом Міністрів України, розглядаються Верховною Радою України як невідкладні. Законопроекти про запровадження, зміну та скасування тимчасової процедури, подані іншими суб‘єктами законодавчої ініціативи, розглядається Верховною Радою України тільки при наявності висновку Кабінету Міністрів України.
Тимчасова надбавка до ввізного мита запроваджується виключно з метою відновлення ріноваги платіжного балансу та не може застосовуватися як протекціоністський захід для окремої галузі або товару (групи товарів).
Тимчасова надбавка до діючої ставки ввізного мита вважається ввізним митом у розумінні Закону України „ Про Єдиний митний тариф « №2097-ХІІ»
 
Враховано   3.3. Перелік товарів, на які запроваджується тимчасова надбавка до ввізного мита, та її розмір, а також внесення змін до цього переліку та розміру тимчасової надбавки встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. Законопроекти про запровадження, зміну та скасування тимчасової процедури, внесені Кабінетом Міністрів України, розглядаються Верховною Радою України як невідкладні. Законопроекти про запровадження, зміну та скасування тимчасової процедури, подані іншими суб‘єктами законодавчої ініціативи, розглядаються Верховною Радою України тільки при наявності висновку Кабінету Міністрів України.
Тимчасова надбавка до ввізного мита запроваджується виключно з метою відновлення ріноваги платіжного балансу та не може застосовуватися як протекціоністський захід для окремої галузі або товару (групи товарів).
Тимчасова надбавка до діючої ставки ввізного мита вважається ввізним митом у розумінні Закону України „ Про Єдиний митний тариф « №2097-ХІІ»;
 
10. Тимчасова надбавка до діючої ставки ввізного мита вважається ввізним митом у розумінні Розділу ІІ Закону України „Про Єдиний митний тариф» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 19, ст.259).
 
-6- Терещук С.М.
Пункт 3.3. викласти в такій редакції
«Ініціаторами запровадження тимчасової процедури є суб’єкти законодавчої ініціативи, які розробляють і подають на розгляд Верховної Ради законопроект, в якому міститься перелік товарів, на які запроваджується тимчасова надбавка до ввізного мита, а також її розмір. Тимчасова надбавка до ввізного мита запроваджується виключно з метою відновлення рівноваги платіжного балансу та не може застосовуватися як протекціоністський захід для окремої галузі або групи товарів.»
 
Враховано частково      
    -7- Воропаєв Ю.М.
пункт 3.3. викласти в такій редакції:
«3.3. Ініціатором запровадження тимчасової процедури є Кабінет Міністрів України, який розробляє та подає на розгляд Верховної Ради України законопроект, в якому міститься перелік товарів, на які запроваджується тимчасова надбавка до ввізного мита, а також її розмір. Тимчасова надбавка до ввізного мита запроваджується виключно з метою відновлення рівноваги платіжного балансу та не може застосовуватися як протекціоністський захід для окремої галузі або товару (групи товарів).
Тимчасова надбавка до діючої ставки ввізного мита вважається ввізним митом у розумінні Розділу ІІ Закону України „Про Єдиний митний тариф» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 19, ст.259).
 
Враховано частково    
11. 3.4. Протягом 30 днів після набрання чинності законом про запровадження тимчасової процедури, або на його підставі - постанови про продовження строку дії такої тимчасової процедури, Кабінет Міністрів України нотифікує Комітет з питань обмежень платіжного балансу СОТ (Тhе Соmmіttее оn Ваlаnсе-оf-Раymеnts Rеstrісtіоns) за процедурою, встановленою розділами 5 - 13 „Трактування заходів, передбачених Генеральною угодою з тарифів та торгівлі (ГАТТ 1994) щодо платіжного балансу.
 
   3.4. Протягом 30 днів після набрання чинності законом про запровадження тимчасової процедури, або на його підставі - постанови про продовження строку дії такої тимчасової процедури, Кабінет Міністрів України нотифікує Комітет з питань обмежень платіжного балансу СОТ (Тhе Соmmіttее оn Ваlаnсе-оf-Раymеnts Rеstrісtіоns) за процедурою, встановленою розділами 5 - 13 „Трактування заходів, передбачених Генеральною угодою з тарифів та торгівлі (ГАТТ 1994) щодо платіжного балансу.
 
12. 3.5. Якщо внаслідок консультацій, проведених за встановленими правилами у межах Комітету з питань обмеження платіжного балансу СОТ, виникає потреба у зменшенні розміру тимчасової надбавки до ввізного мита або її скасування, Кабінет Міністрів України має право здійснити таке зменшення (скасування) шляхом видання відповідної постанови, яка набирає чинність на 30 календарний день після її офіційного оприлюднення та втрачає чинність у день закінчення дії тимчасової процедури.
 
-8- Святаш Д.В.
підпункт 3.5. викласти в такій редакції:
«3.5. Якщо внаслідок консультацій, проведених за встановленими правилами у межах Комітету з питань обмеження платіжного балансу СОТ, виникає потреба у зменшенні розміру тимчасової надбавки до ввізного мита Кабінет Міністрів України має право здійснити таке зменшення у відповідності до пункту в) статті 20 Закону України «Про Єдиний митний тариф» №2097-ХІІ»;
 
Враховано по суті  3.5. Якщо внаслідок консультацій, проведених за встановленими правилами у межах Комітету з питань обмеження платіжного балансу СОТ, виникає потреба у зменшенні розміру тимчасової надбавки до ввізного мита або її скасування, Кабінет Міністрів України має право здійснити таке зменшення (скасування) шляхом видання відповідної постанови, яка набирає чинність на 10 календарний день після після її офіційного оприлюднення та втрачає чинність у день закінчення дії тимчасової процедури.
 
    -9- Терьохін С.А.
Замінити в пункті 3.5. цифру «30» цифрою «10».
 
Враховано    
13. 3.6. Тимчасова процедура запроваджується строком до 6 календарних місяців, наступних за місяцем, в якому вона набирає чинності. Якщо оцінка стану і перспектив платіжного балансу, проведена за методологією Міжнародного валютного фонду, свідчить про подальшу наявність підстав для продовження тимчасової процедури (стан платіжного балансу України надалі залишається критичним), то Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про таке продовження, але не більш ніж як на наступні шість місяців. Таке рішення оформлюється відповідною постановою, яка має бути офіційно оприлюдненою не пізніше 30 календарних днів до дня закінчення такого першого шестимісячного періоду. У цьому випадку, відновлюється порядок нотифікації Комітету з питань обмеження платіжного балансу СОТ та консультацій у його межах, якщо інше рішення не було прийняте під час попередніх консультацій з таким Комітетом.
 
-10- Святаш Д.В.
підпункт 3.6. викласти в такій редакції:
«3.6. Тимчасова процедура запроваджується строком на 6 календарних місяців, наступних за місяцем, в якому вона набирає чинності. Якщо стан платіжного балансу України надалі залишається критичним, то Кабінет Міністрів України вносить на розгляд Верховної Ради України як невідкладний законопроект про подовження строку дії тимчасової процедури, але не більш ніж як на наступні шість місяців»;
 
Відхилено   3.6. Тимчасова процедура запроваджується строком до 6 календарних місяців, наступних за місяцем, в якому вона набирає чинності. Якщо оцінка стану і перспектив платіжного балансу свідчить про подальшу наявність підстав для продовження тимчасової процедури (стан платіжного балансу України надалі залишається критичним), то Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про таке продовження, але не більш ніж як на наступні шість місяців. Таке рішення оформлюється відповідною постановою, яка має бути офіційно оприлюдненою не пізніше 30 календарних днів до дня закінчення такого першого шестимісячного періоду. У цьому випадку, відновлюється порядок нотифікації Комітету з питань обмеження платіжного балансу СОТ та консультацій у його межах, якщо інше рішення не було прийняте під час попередніх консультацій з таким Комітетом.
 
    -11- Терьохін С.А.
В другому реченні пункту 3.6. Розділу І виключити слова «.., проведена за методологією Міжнародного валютного фонду,»
 
Враховано    
    -12- Воропаєв Ю.М.
Викласти п.3.6. у наступній редакції:
«3.6. Тимчасова процедура запроваджується строком до 6 календарних місяців, наступних за місяцем, в якому вона набирає чинності. Якщо оцінка стану і перспектив платіжного балансу, проведена за методологією Міжнародного валютного фонду, свідчить про подальшу наявність підстав для продовження тимчасової процедури (стан платіжного балансу України надалі залишається критичним), зазначений строк може бути подовжений, але не більш ніж на наступні шість місяців. Законопроекти із зазначених питань вносяться до Верховної Ради України як невідкладні».
 
Відхилено    
14. 3.7. Незалежно від положень підпункту 3.6 цього пункту, Верховна Рада України має право у будь-який час прийняти рішення про зупинку дії тимчасової процедури шляхом скасування закону про її запровадження з урахуванням того, що таке рішення набирає чинності через 30 днів після дня його опублікування».
 
-13- Святаш Д.В.
підпункт 3.7. виключити.
 
Відхилено   3.7. Незалежно від положень підпункту 3.6 цього пункту, Верховна Рада України має право у будь-який час прийняти рішення про зупинку дії тимчасової процедури шляхом скасування закону про її запровадження з урахуванням того, що таке рішення набирає чинності через 30 днів після дня його опублікування».
2. До Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» внести наступні зміни:
1) Статтю 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«Тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита – надбавка до ввізного мита, яка запроваджується виключно з метою відновлення рівноваги платіжного балансу, стан якого визначено критичним відповідно до діючих правил та прирівнюється до ввізного мита у розумінні Розділу ІІ Закону України „Про Єдиний митний тариф»;
2) Статтю 9 після абзацу п’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«- відповідно до своєї компетенції, має право змінювати та скасовувати тимчасову надбавку до діючих ставок ввізного мита на деякі товари згідно з процедурою, визначеною міжнародними угодами України.»
3) В статті 19:
а) після третього абзацу новим абзацом такого змісту:
- у разі досягнення платіжним балансом України критичного стану, запровадження тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита на деякі товари.
б) доповнити новою частиною такого змісту:
«У разі досягнення платіжним балансом України критичного стану, застосовується, як виняток, процедура запровадження, змін та скасування тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита на деякі товари, яка спирається на норми відповідних статей Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року (ГАТТ 1994).
 
    -14- Терьохін С.А.
Внести до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» такі зміни:
1. Статтю 1. «Визначення термінів» доповнити новим пунктом такого змісту:
«Тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита – надбавка до ввізного мита, яка запроваджується виключно з метою відновлення рівноваги платіжного балансу, стан якого визначено критичним відповідно до діючих правил та прирівнюється до ввізного мита у розумінні Розділу ІІ Закону України „Про Єдиний митний тариф»;
2. Статтю 9 «Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності» доповнити абзацом такого змісту:
#-10027
......
забезпечує складання платіжного балансу, зведеного валютного плану України;
відповідно до своєї компетенції, має право змінювати та скасовувати тимчасову надбавку до діючих ставок ввізного мита на деякі товари згідно з процедурою, визначеною міжнародними угодами України.
3. Статтю 19 «Спеціальні імпортні процедури» доповнити:
1) після третього абзацу новим абзацом такого змісту:
До спеціальних імпортних процедур, що застосовуються в Україні, належать:
.........
- у разі досягнення платіжним балансом України критичного стану, запровадження тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита на деякі товари.
2) новою частиною такого змісту:
«У разі досягнення платіжним балансом України критичного стану, застосовується, як виняток, процедура запровадження, змін та скасування тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита на деякі товари, яка спирається на норми відповідних статей Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року (ГАТТ 1994).
 
Враховано    
    -15- Святаш Д.В.
Доповнити проект Закону новою частиною :
«Внести доповнення до статті 19 Закону України « Про зовнішньоекономічну діяльність» ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 29, ст. 377, ВВР, 2005, N 3, ст.78):
а) доповнити частину першу статті реченням такого змісту:
«- запровадження тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита на деякі товари»;
б) доповнити статтю новою частиною такого зміста:
«У випадку досягнення платіжним балансом України критичного стану, у відповідності до норм Закону України «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі» №250-VІ№250-VІ та Закону України «Про Митний тариф України» №2371-ІІІ, Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів запроваджується тимчасова надбавка до діючих ставок ввізного мита на деякі товари.»
 
Враховано частково    
15. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
16. 1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів, наступних за днем його офіційного оприлюднення.
 
-16- Святаш Д.В.
Викласти пункти 1-3 частини ІІ «Прикінцеві положення» проекту закону в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності на 10 день після його офіційного оприлюднення.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності на 10 день, після його офіційного оприлюднення
 
    -17- Терещук С.М.
Пункт у прикінцевих положеннях викласти в такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня опублікування»
 
Відхилено    
17. 2. Кабінет Міністрів України зобов»язаний привести свої нормативно-правові акти у відповідність до норм цього закону до дня набрання чинності цим Законом.
 
-18- Святаш Д.В.
2. Кабінет Міністрів України зобов‘язаний привести свої нормативно-правові акти у відповідність до норм цього Закону.
 
Враховано   2. Кабінет Міністрів України зобов‘язаний привести свої нормативно-правові акти у відповідність до норм цього Закону.
 
18. 3. У виняток з процедури розробки та подання законопроекту, визначеної у першому реченні підпункту 3.3 пункту 3 «Прикінцевих положень» Закону України «Про Митний тариф України» (у редакції цього закону), та частини другої статті 2 а також норм статті 3 такого Закону, з 1 грудня 2008 року та на строк, встановлений підпунктом 3.6 пункту 3 «Прикінцевих положень» Закону України «Про Митний тариф України», але не менше шести місяців, запроваджується тимчасова цільова надбавка до ставок ввізного мита, діючих напередодні набрання чинності цим Законом, у розмірі 12 відсотків до митної вартості таких товарів (за групами чи кодами УКТЗЕД): 0203195500, 0203295500, 0203299000, 0206, 0207, 15, 16, 2204 - 2208, 2701, 2710 -2711, 57, 60 - 65, 8703.
 
-19- Святаш Д.В.
3. У виняток з процедури розробки та подання законопроекту, визначеної у цьому Законі та Законі України «Про Митний тариф України» №2371-ІІІ з дня набрання чинності цим Законом на строк, встановлений підпунктом 3.6 цього Закону, але не менше шести місяців, запроваджується тимчасова цільова надбавка до ставок ввізного мита, діючих напередодні набрання чинності цим Законом, у розмірі 12 відсотків до митної вартості таких товарів (за групами чи кодами УКТЗЕД): 0203195500, 0203295500, 0203299000, 0206, 0207, 15, 16, 2204 – 2208, 2701, 57, 60 – 65, 8702 ( крім 8072 10 11 30), 8703, 8704 ( крім 870410)».
 
Враховано частково   «3.У виняток з процедури розробки та подання законопроекту, визначеної у першому реченні підпункту 3.3 пункту 3 «Прикінцевих положень» Закону України «Про Митний тариф України» (у редакції цього закону), та частини другої статті 2, а також норм статті 3 такого Закону, з дня набрання чинності цим Законом та на строк, встановлений підпунктом 3.6 пункту 3 «Прикінцевих положень» Закону України «Про Митний тариф України», але не менше шести місяців, запроваджується тимчасова цільова надбавка до ставок ввізного мита, діючих напередодні набрання чинності цим Законом, у розмірі 13 відсотків до митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України в режимі імпорту, крім товарів критичного імпорту.
Кабінетом Міністрів України до набрання чинності цим Законом затверджується перелік товарів критичного імпорту, за винятком таких товарів (за групами чи кодами УКТЗЕД): 0202, 0203, 0206-0210, 0504-0506, 0509, 0511 (крім товарної позиції 0511 10 00 00) , 2204 - 2208, 2701, 57, 60 - 65, 7321, 8414, 8418, 8516, 8702, 8703, 8704.»
 
    -20- Сігал Є.Я.
Кармазін Ю.А.
Пункт третій Розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«3. У виняток з процедури розробки та подання законопроекту, визначеної у першому реченні підпункту 3.3 пункту 3 «Прикінцевих положень» Закону України «Про Митний тариф України» ( у редакції цього закону), та частини другої статті 2, а також норм статті 3 такого Закону, з 1 грудня 2008 року та на строк, встановлений підпунктом 3.6 пункту 3 «Прикінцевих положень» Закону України «Про Митний тариф України», але не менше шести місяців, запроваджується тимчасова цільова надбавка до ставок ввізного мита, діючих напередодні набрання чинності цим Законом, у розмірі 20 відсотків митної вартості на такі групи товарів і товарні позиції згідно з УКТЗЕД:
група 02 «М’ясо та їстівні субпродукти» за товарними кодами 0202, 0203,0206-0210;
група 05 «Інші продутим тваринного походження, в іншому місці не зазначені» за кодами 0504- 0506 , 0509, 0511 ( крім товарної позиції 0511 10 00 00);
група 15 «Жири та олії тваринного або рослинного походження» за кодом 1501009000;
група 16 «Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних» за товарними кодами від
1601 00 10 00 до 1605 90 30 00;
та у розмірі 15 відсотків до митної вартості таких товарів (за групами чи кодами УКТЗЕД): 60-65, 8703».
 
Відхилено з можливістю відображення норми у проекті 3306)   
    -21- Ландик В.І.
Доповнити пункт 3 Розділу ІІ такими кодами УКТЗЕД:
(за групами чи кодами ...... 732111, 841430, 8418, 850910, 851660.)
 
Враховано частково    
    -22- Терьохін С.А.
у пункті 3 Розділу ІІ текст після слів "у розмірі" замінити текстом "13 відсотків до митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України в режимі імпорту, крім товарів критичного імпорту.
Кабінетом Міністрів України до набрання чинності цим Законом затверджується перелік товарів критичного імпорту, за винятком таких товарів (за групами чи кодами УКТЗЕД): 0202, 0203, 0206-0210, 0504-0506, 0509, 0511 (крім товарної позиції 0511 10 00 00) , 2204 - 2208, 2701, 57, 60 - 65, 7321, 8414, 8418, 8516, 8702, 8703, 8704."
 
Враховано    
    -23- Воропаєв Ю.М.
У пункті 3 розділу ІІ слова та цифри «з 1 грудня 2008 року» замінити словами та цифрами «з 1 січня 2009 року».
 
Враховано по суті   
    -24- Давиденко А.А.
У частині 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» слова «у розмірі 12 відсотків до митної вартості таких товарів (за групами чи кодами УКТЗЕД): 0203195500, 0203295500, 0203299000, 0206, 0207, 15, 16, 2204 – 2208, 2701, 2710 –2711, 57, 60 – 65, 8703.» замінити на «у розмірі 20 відсотків до митної вартості таких товарів (за групами чи кодами УКТЗЕД): 0203195500, 0203295500, 0203299000, 0206, 0207, 15, 16, 2204 – 2208, 2701, 2710 –2711, 57, та у розмірі 12 відсотків до митної вартості таких товарів (за групами чи кодами УКТЗЕД): 60 – 65, 8703.»
 
Враховано частково    
    -25- Богуслаєв В.О.
Внести зміни до Закону України «Про внесення змін у Митний тариф України».
Встановити ставки ввізного мита при ввозі в Україну закордонних аналогів літаків класу Ан-140, Ан-148, Ан-74, Ту-334 20% з подальшим щорічним зниженням на 2% до досягнення рівня 5% в 2015 році. ( коди УКТЗЕД 8802,8802 11, 8802 1190 00, 8802 12, 8802 12 10 00, 8802 12 90 00, 8802 30, 8802 30 10 00, 8802 30 90 00, 8802 40, 8802 40 10 00, 8802 40 90 00)
Крім того, пропоную внести зміни до статті 58 проекту ЗУ «Про державний бюджет України на 2009р.» та викласти у наступній редакції:
«…надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов'язань суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), окрім виписки у відповідності до пункту 11.5 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість» податкових векселів підприємствами – виробниками продукції, що поставляється на експорт, при розмитненні товарів виробничого призначення. …»
 
Відхилено з можливістю відображення норми у проекті 3306)   
    -26- Смітюх Г.Є.
Додати до переліку товарів групи 02 додати товарні позиції:
«0207 14 20 00, 0207 14 60 00».
 
Враховано    
    -27- Кармазін Ю.А.
Рижук С.М.
група 16 «Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних» за товарними кодами від
1601 00 10 00 до 1605 90 30 00.
 
Відхилено з можливістю відображення норми у проекті 3306)   
    -28- Терещук С.М.
Внести зміни до Закону України «Про митний тариф України» від 05.04.2001р. № 2371-14 :
Встановити ставку ввізного мита на свіжі плоди яблук, груш (код УКТЗЕД 880810, 880820) в розмірі 1,0 євро за кілограм.
 
Відхилено з можливістю відображення норми у проекті 3306)   
    -29- Ващук К.Т.
Пункт 4 проекту Закону доповнити абзацами наступного змісту:
«група 17 «Цукор і кондитерські вироби з цукру» за товарними кодами: 1701, 1702 19 00 00, 1702 30 59 00, 1702 30 99 00 (крім патоки крохмальної), 1702 40 90 00, 1702 60 95 00, 1702 90 71 00, 1702 90 79 00, 1702 90 99»;
«група 21 «Різні харчові продукти» за товарними кодами: 2106 90 20 00, 2106 90 59 00, 2106 90 98 90.»
 
Відхилено з можливістю відображення норми у проекті 3306)   
19. 4. Доходи, отримані внаслідок запровадження тимчасової надбавки згідно з цим Законом, зараховуються до складу доходів Стабілізаційного фонду, створеного згідно із статтею 1 Закону України № 639 -VІ „Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

   4. Доходи, отримані внаслідок запровадження тимчасової надбавки згідно з цим Законом, зараховуються до складу доходів Стабілізаційного фонду, створеного згідно із статтею 1 Закону України № 639 -VІ „Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».