Кількість абзаців - 269 Таблиця поправок


Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України
 
   проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України
 
1. Цей Закон визначає правовий статус тимчасових слідчих комісій, спеціальної тимчасової слідчої комісії і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України, їх повноваження та організаційні основи діяльності.
 
   Цей Закон визначає правовий статус тимчасових слідчих комісій, спеціальної тимчасової слідчої комісії і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України, їх повноваження та організаційні основи діяльності.
 
2. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
3. Стаття 1. Статус тимчасових слідчих комісій, спеціальної тимчасової слідчої комісії і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України
 
   Стаття 1. Статус тимчасових слідчих комісій, спеціальної тимчасової слідчої комісії і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України
 
4. 1. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (далі ( слідча комісія) ( колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється із числа народних депутатів України, завданням якого є здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.
 
   1. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (далі ( слідча комісія) ( колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється із числа народних депутатів України, завданням якого є здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.
 
5. 2. Спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (далі ( спеціальна слідча комісія) ( колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється у складі народних депутатів України, спеціального прокурора і спеціальних слідчих, завданням якого є розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України поданні про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
 
-1- Сас С.В.
У частині другій статті 1 після слів «завданням якого є» додати слово «проведення»
 
Враховано   2. Спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (далі ( спеціальна слідча комісія) ( колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється у складі народних депутатів України, спеціального прокурора і спеціальних слідчих, завданням якого є проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України поданні про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
 
6. 3. Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України (далі ( спеціальна комісія) ( колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється із числа народних депутатів України, завданням якого є підготовка і попередній розгляд питань за рішеннями Верховної Ради України.
 
-2- Сас С.В.
Частину третю статті 1 та частину першу статті 31 викласти у такій редакції: «3. Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України (далі ( спеціальна комісія) ( колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється із числа народних депутатів України, для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою України, крім випадку утворення спеціальної комісії для продовження роботи над законопроектом про внесення змін до Конституції України.».
 
Враховано   3. Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України (далі ( спеціальна комісія) ( колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється із числа народних депутатів України для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою України, крім випадку утворення спеціальної комісії для продовження роботи над законопроектом про внесення змін до Конституції України.
 
7. 4. Організація і порядок діяльності слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії та спеціальних комісій визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України, Регламентом Верховної Ради України та прийнятими відповідно до них постановами Верховної Ради України, які визначають утворення, склад, мету та забезпечення діяльності тимчасової комісії.
 
-3- Сас С.В.
У частині четвертій статті 1 слова «які визначають утворення, склад, мету та забезпечення діяльності тимчасової комісії.» виключити та замінити на слова «якими визначаються мета, кількісний і персональний склад, завдання та інші питання забезпечення діяльності відповідної комісії.».
 
Враховано   4. Організація і порядок діяльності слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії та спеціальних комісій визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України, Регламентом Верховної Ради України та прийнятими відповідно до них постановами Верховної Ради України, якими визначаються мета, кількісний і персональний склад, завдання та інші питання забезпечення діяльності відповідної комісії.
 
8. 5. Не можуть бути метою створення тимчасової слідчої комісії діяльність судів зі здійснення правосуддя, встановлення винуватих осіб у скоєнні злочину, а також питання, які є предметом діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії.
 
-4- Кравчук В.П.
Частину п’яту статті 1 виключити та записати її у частині третій статті 4 у такій редакції: «3. Тимчасова слідча комісія не може утворюватися з питань:
1) здійснення правосуддя судом;
2) встановлення винуватих осіб у вчиненні злочину;
3) які є предметом діяльності спеціальної слідчої комісії та утвореної Верховною Радою України тимчасової слідчої комісії.».
 
Враховано в частині третій ст. 4     
    -5- Кравчук В.П.
Змінити відповідно нумерацію частин статті 4 «частини 3-4 вважати відповідно частинами 4-5»
 
Враховано в статті 4   
9. Стаття 2. Принципи діяльності слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій
 
   Стаття 2. Принципи діяльності слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій
 
10. 1. Слідчі комісії, спеціальна слідча комісія і спеціальні комісії діють на принципах верховенства права, законності, колегіальності, рівноправності членів комісії, об'єктивності та обґрунтованості прийнятих рішень, висновків і пропозицій.
 
   1. Слідчі комісії, спеціальна слідча комісія і спеціальні комісії діють на принципах верховенства права, законності, колегіальності, рівноправності членів комісії, об'єктивності та обґрунтованості прийнятих рішень, висновків і пропозицій.
 
11. Стаття 3. Підзвітність та термін діяльності слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій
 
   Стаття 3. Підзвітність та термін діяльності слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій
 
12. 1. Слідчі комісії, спеціальна слідча комісія і спеціальні комісії підзвітні Верховній Раді України.
 
   1. Слідчі комісії, спеціальна слідча комісія і спеціальні комісії підзвітні Верховній Раді України.
 
13. 2. Слідча комісія у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніш як через шість місяців з дня її утворення, подає Верховній Раді України письмовий звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею пропозиції щодо проектів актів Верховної Ради України, висновки, пропозиції та інші матеріали, які поширюються серед народних депутатів України.
 
   2. Слідча комісія у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніш як через шість місяців з дня її утворення, подає Верховній Раді України письмовий звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею пропозиції щодо проектів актів Верховної Ради України, висновки, пропозиції та інші матеріали, які поширюються серед народних депутатів України.
 
14. 3. Спеціальна слідча комісія у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніш як через два місяці з дня її утворення, подає Верховній Раді України висновки і пропозиції щодо розслідування обставин, викладених у поданні про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
 
   3. Спеціальна слідча комісія у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніш як через два місяці з дня її утворення, подає Верховній Раді України висновки і пропозиції щодо розслідування обставин, викладених у поданні про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
 
15. 4. Спеціальна комісія у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніш як через шість місяців з дня її утворення, подає Верховній Раді України письмовий звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею відповідні проекти актів Верховної Ради України та інші матеріали, які поширюються серед народних депутатів України.
 
   4. Спеціальна комісія у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніш як через шість місяців з дня її утворення, подає Верховній Раді України письмовий звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею відповідні проекти актів Верховної Ради України та інші матеріали, які поширюються серед народних депутатів України.
 
16. 5. Термін звіту слідчої комісії і спеціальної комісії визначається Верховною Радою України в постанові про утворення відповідної комісії.
 
   5. Термін звіту слідчої комісії і спеціальної комісії визначається Верховною Радою України в постанові про утворення відповідної комісії.
 
17. 6. Питання про заслуховування звіту, висновків і пропозицій слідчої комісії і спеціальної комісії відповідно до порядку, встановленого цим Законом, і в термін, визначений у постанові Верховної Ради України про утворення відповідної комісії, включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України без голосування, якщо інше не встановлено постановою Верховної Ради України.
 
-6- Сас С.В.
У частині шостій статті 3 слова
«якщо інше не встановлено постановою Верховної Ради України.» виключити.
 
Враховано   6. Питання про заслуховування звіту, висновків і пропозицій слідчої комісії, спеціальної комісії відповідно до порядку, встановленого цим Законом, і в термін, визначений у постанові Верховної Ради України про утворення відповідної комісії, включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України без голосування.
 
18. 7. Після обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради України результатів роботи слідчої комісії, спеціальної комісії Верховна Рада України приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжити роботу і визначає для цього термін наступного звіту.
 
   7. Після обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради України результатів роботи слідчої комісії, спеціальної комісії Верховна Рада України приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжити роботу і визначає для цього термін наступного звіту.
 
19. 8. Строк повноважень слідчої комісії і спеціальної комісії не може перевищувати одного року з дня утворення такої комісії.
 
   8. Строк повноважень слідчої комісії і спеціальної комісії не може перевищувати одного року з дня утворення такої комісії.
 
20. 9. У разі ненадання слідчою комісією звіту Верховній Раді України у визначений Верховною Радою України термін повноваження такої комісії вважаються припиненими з наступного дня після дня закінчення терміну подання слідчою комісією звіту, про що оголошується Головою Верховної Ради України на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
-7- Сас С.В.
частину девяту статті 3 викласти у такій редакції: « 9. У разі ненадання слідчою комісією, спеціальною комісією звіту Верховній Раді України у визначений Верховною Радою України термін діяльність такої комісії вважається припиненою з наступного дня після дня закінчення терміну подання відповідно слідчою комісією, спеціальною комісією звіту, про що оголошується Головою Верховної Ради України на пленарному засіданні Верховної Ради України..».
 
Враховано   9. У разі ненадання слідчою комісією, спеціальною комісією звіту Верховній Раді України у визначений Верховною Радою України термін діяльність такої комісії вважається припиненою з наступного дня після дня закінчення терміну подання відповідно слідчою комісією, спеціальною комісією звіту, про що оголошується Головою Верховної Ради України на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
21. Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ КОМІСІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
   Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ КОМІСІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
22. Стаття 4. Порядок утворення слідчої комісії
 
   Стаття 4. Порядок утворення слідчої комісії
 
23. 1. Слідча комісія утворюється Верховною Радою України, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.
 
   1. Слідча комісія утворюється Верховною Радою України, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.
 
24. 2. Підставами для утворення слідчої комісії можуть бути повідомлення про порушення Конституції України, законів України органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими, службовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян стосовно питань, що становлять суспільний інтерес, у тому числі:
 
   2. Підставами для утворення слідчої комісії можуть бути повідомлення про порушення Конституції України, законів України органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими, службовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян стосовно питань, що становлять суспільний інтерес, у тому числі:
 
25. 1) повідомлення про обставини, які загрожують суверенітету, територіальній цілісності України або її економічним, науково-технічним, національно-культурним, соціальним інтересам та охороні довкілля;
 
   1) повідомлення про обставини, які загрожують суверенітету, територіальній цілісності України або її економічним, науково-технічним, національно-культурним, соціальним інтересам, охороні довкілля;
 
26. 2) повідомлення про масове порушення прав, свобод і законних інтересів громадян, їх об'єднань або зловживання владою посадовими, службовими особами, що завдало істотної шкоди суспільним інтересам.
 
-8- Кармазін Ю.А.
Викласти пункт 2 частини 2 статті 4 в наступній редакції: «2) повідомлення про масове порушення прав, свобод і законних інтересів громадян, їх об'єднань або корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією і зловживанням владою особами, уповноваженими на виконання функцій держави та іншими посадовими, службовими особами, що завдало істотної шкоди суспільним інтересам.»
 
Відхилено   2) повідомлення про масове порушення прав, свобод і законних інтересів громадян, їх об'єднань або зловживання владою посадовими, службовими особами, що завдало істотної шкоди суспільним інтересам.
 
27. 3. Про утворення слідчої комісії Верховна Рада України приймає постанову, у якій визначає:
 
-9- Кравчук В.П.
Частину п’яту статті 1 виключити та записати її у частині третій статті 4 у такій редакції: «3. Слідча комісія не може утворюватися з питань:
1) здійснення правосуддя судом;
2) встановлення наявності чи відсутності вини особи у вчиненні злочину;
3) які є предметом діяльності спеціальної слідчої комісії чи утвореної Верховною Радою України тимчасової слідчої комісії.
 
Враховано в частині третій ст. 4  3. Слідча комісія не може утворюватися з питань:
1) здійснення правосуддя судом;
2) встановлення наявності чи відсутності вини особи у вчиненні злочину;
3) які є предметом діяльності спеціальної слідчої комісії чи утвореної Верховною Радою України іншої слідчої комісії.
4. Про утворення слідчої комісії Верховна Рада України приймає постанову, в якій визначає:
 
28. 1) назву слідчої комісії;
 
   1) назву слідчої комісії;
 
29. 2) завдання слідчої комісії і коло питань, що підлягають розслідуванню;
 
   2) завдання слідчої комісії і коло питань, що підлягають розслідуванню;
 
30. 3) кількісний і персональний склад слідчої комісії, голову слідчої комісії та заступника голови слідчої комісії;
 
   3) кількісний і персональний склад слідчої комісії, голову слідчої комісії та заступника голови слідчої комісії;
 
31. 4) термін діяльності слідчої комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);
 
   4) термін діяльності слідчої комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);
 
32. 5) термін звіту слідчої комісії про виконану роботу, який не перевищує шість місяців з дня утворення слідчої комісії;
 
   5) термін звіту слідчої комісії про виконану роботу, який не перевищує шість місяців з її дня утворення;
 
33. 6) інші питання, пов'язані з діяльністю слідчої комісії.
 
-10- Сас С.В.
Пункт 6 частину третьої статті 4 викласти у такій редакції: «6)заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи слідчої комісії».
 
Враховано   6) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи слідчої комісії.
 
34. 4. Кожна депутатська фракція має право на пропорційне представництво у складі слідчої комісії. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу слідчої комісії подаються відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України та законів України.
 
-11- Сас С.В.
частину четверту статті 4 викласти у такій редакції: «4. Кожна депутатська фракція у Верховній Раді України має право на пропорційне представництво у складі слідчої комісії. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу слідчої комісії подаються депутатськими фракціями відповідно до вимог законів України та Регламенту Верховної Ради України.».
 
Враховано   5. Кожна депутатська фракція у Верховній Раді України має право на пропорційне представництво у складі слідчої комісії. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу слідчої комісії подаються депутатськими фракціями відповідно до вимог законів України та Регламенту Верховної Ради України.
 
35. 5. До складу слідчої комісії не може входити народний депутат України, який:
 
   6. До складу слідчої комісії не може входити народний депутат України, який:
 
36. 1) є родичем чи свояком посадової особи, яка працює в державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації, чи особи, яка входить до керівного органу об’єднання громадян, щодо яких згідно із завданням повинно проводитися розслідування слідчою комісією, або посадової, службової особи, щодо якої повинно проводитися зазначене розслідування;
 
   1) є родичем чи свояком посадової особи, яка працює в державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації, чи особи, яка входить до керівного органу об’єднання громадян, щодо яких згідно із завданням повинно проводитися розслідування слідчою комісією, або посадової, службової особи, щодо якої повинно проводитися зазначене розслідування;
 
37. 2) має самостійні або через членів сім’ї майнові цивільно-правові інтереси в державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації, об’єднанні громадян, щодо яких згідно із завданням повинно проводитися розслідування слідчою комісією;
 
   2) має самостійні або через членів сім’ї майнові цивільно-правові інтереси в державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації, об’єднанні громадян, щодо яких згідно із завданням повинно проводитися розслідування слідчою комісією;
 
38. 3) був або є учасником судового процесу, в якому учасником були або є державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, їх посадові, службові особи, а також об’єднання громадян, окремі громадяни, щодо яких згідно із завданням повинно проводитися розслідування слідчою комісією;
 
   3) був або є учасником судового процесу, в якому учасником були або є державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, їх посадові, службові особи, а також об’єднання громадян, окремі громадяни, щодо яких згідно із завданням повинно проводитися розслідування слідчою комісією;
 
39. 4) до набуття повноважень народного депутата України брав участь у ревізії, аудиторській чи іншій перевірці, результати якої стали підставою для створення слідчої комісії.
 
-12- Кармазін Ю.А.
Додати новий пункт 5 частини 5 статті 4 наступного змісту: «5) був учасником подій, стосовно яких повинно проводитися розслідування слідчою комісією».
 
Враховано редакційно   4) до набуття повноважень народного депутата України брав участь у ревізії, аудиторській чи іншій перевірці, результати якої стали підставою для створення слідчої комісії;
5) був учасником подій, стосовно яких згідно із завданням повинно проводитися розслідування слідчою комісією.
 
40. 6. Народний депутат України, кандидатура якого запропонована депутатською фракцією до складу слідчої комісії, зобов’язаний повідомити Верховну Раду України про неможливість взяти участь у роботі слідчої комісії за наявності підстав, зазначених у частині п’ятій цієї статті.
 
-13- Сас С.В.
Частину шосту статті 3 викласти у такій редакції: «6 Народний депутат України, кандидатура якого пропонується депутатською фракцією до складу слідчої комісії, зобов’язаний повідомити депутатську фракцію і Верховну Раду України про неможливість брати участь у роботі слідчої комісії за наявності підстав, зазначених у частині шостої цієї статті.».
 
Враховано   7. Народний депутат України, кандидатура якого пропонується депутатською фракцією до складу слідчої комісії, зобов’язаний повідомити депутатську фракцію і Верховну Раду України про неможливість брати участь у роботі слідчої комісії за наявності підстав, зазначених у частині шостій цієї статті.
 
41. 7. На посаду голови слідчої комісії не може бути обраний голова комітету Верховної Ради України.
 
   8. На посаду голови слідчої комісії не може бути обраний голова комітету Верховної Ради України.
 
42. 8. Секретар слідчої комісії обирається на першому засіданні слідчої комісії із числа її членів шляхом таємного або відкритого голосування більшістю від складу слідчої комісії, затвердженого Верховною Радою України.
 
   9. Секретар слідчої комісії обирається на першому засіданні слідчої комісії із числа її членів шляхом таємного або відкритого голосування більшістю від складу слідчої комісії, затвердженого Верховною Радою України.
 
43. 9. Голова, заступник голови і секретар слідчої комісії не можуть належати до однієї депутатської фракції.
 
   10. Голова, заступник голови і секретар слідчої комісії не можуть належати до однієї депутатської фракції у Верховній Раді України.
 
44. 10. Секретар слідчої комісії більшістю від її складу може бути переобраний на засіданні слідчої комісії, а голова та заступник голови слідчої комісії - на пленарному засіданні Верховної Ради України більшістю від її конституційного складу.
 
-14- Кравчук В.П.
Частину 10 статті 4 викласти у такій редакції: «10. Голова слідчої комісії та заступник голови слідчої комісії можуть бути переобрані на пленарному засіданні Верховної Ради України більшістю від її конституційного складу, а секретар слідчої комісії - на засіданні слідчої комісії більшістю від її складу, затвердженого Верховною Радою України..»
 
Враховано   11. Голова слідчої комісії та заступник голови слідчої комісії можуть бути переобрані на пленарному засіданні Верховної Ради України більшістю від її конституційного складу, а секретар слідчої комісії - на засіданні слідчої комісії більшістю від її складу, затвердженого Верховною Радою України.
 
45. 11. Народний депутат України за погодженням з відповідною депутатською фракцією може бути обраний членом лише однієї слідчої комісії.
 
-15- Сас С.В.
У частині одинадцятої статті 4 слова «за погодженням з відповідною депутатською фракцією» вилучити (оскільки у частині пятій статті 4 це врегульовано)
 
Враховано   12. Народний депутат України може бути обраний членом лише однієї слідчої комісії.
 
46. Стаття 5. Проведення першого засідання слідчої комісії
 
   Стаття 5. Проведення першого засідання слідчої комісії
 
47. 1. Перше засідання слідчої комісії проводиться не пізніш як у триденний термін після прийняття Верховною Радою України рішення про її утворення. На цьому засіданні обирається секретар слідчої комісії, розглядаються пропозиції до плану її роботи, а також приймається рішення про внесення пропозицій Голові Верховної Ради України щодо кількісного та персонального складу секретаріату слідчої комісії. На першому засіданні слідчої комісії можуть вирішуватися також інші питання, які віднесені до повноважень цієї комісії.
 
   1. Перше засідання слідчої комісії проводиться не пізніш як у триденний термін після прийняття Верховною Радою України рішення про її утворення. На цьому засіданні обирається секретар слідчої комісії, розглядаються пропозиції до плану її роботи, а також приймається рішення про внесення пропозицій Голові Верховної Ради України щодо кількісного та персонального складу секретаріату слідчої комісії. На першому засіданні слідчої комісії можуть вирішуватися також інші питання, віднесені до повноважень цієї комісії.
 
48. Стаття 6. Порядок проведення засідань слідчої комісії
 
   Стаття 6. Порядок проведення засідань слідчої комісії
 
49. 1. Формою роботи слідчої комісії є її засідання, які проводяться за необхідності, але не менше двох разів на місяць з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України.
 
   1. Формою роботи слідчої комісії є її засідання, які проводяться за необхідності, але не менше двох разів на місяць з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України.
 
50. 2. Засідання слідчої комісії скликаються головою слідчої комісії, а в разі його відсутності ( заступником голови слідчої комісії або на вимогу не менш як однієї четвертої членів слідчої комісії.
 
   2. Засідання слідчої комісії скликаються головою слідчої комісії, а в разі його відсутності ( заступником голови слідчої комісії або на вимогу не менш як однієї четвертої членів слідчої комісії.
 
51. 3. Засідання слідчої комісії є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини складу членів слідчої комісії, затвердженого Верховною Радою України. Рішення слідчої комісії приймаються на її засіданні шляхом відкритого або таємного голосування більшістю голосів присутніх членів слідчої комісії, за винятком випадків, передбачених цим Законом.
 
-16- Кравчук В.П.
Частину третьої статті 6 викласти в такій редакції: «Засідання слідчої комісії є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого складу членів слідчої комісії. Рішення слідчої комісії приймаються на її засіданні шляхом відкритого або таємного голосування більшістю голосів присутніх на засіданні членів слідчої комісії, за винятком випадків, передбачених цим Законом.»
 
Враховано   3. Засідання слідчої комісії є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів слідчої комісії від її складу, затвердженого Верховною Радою України. Рішення слідчої комісії приймаються на її засіданні шляхом відкритого або таємного голосування більшістю голосів присутніх на засіданні членів слідчої комісії, за винятком випадків, передбачених цим Законом.
 
52. 4. Засідання слідчої комісії є відкритими, якщо інше не випливає з вимог закону щодо інформації, яка становить державну або іншу охоронювану законом таємницю, та якщо слідчою комісією не прийнято рішення про проведення закритого засідання.
 
-17- Сас С.В.
частину третьої статті 6 викласти в такій редакції: «4. Засідання слідчої комісії є відкритим, якщо слідчою комісією не прийнято рішення про проведення закритого засідання у зв’язку з необхідністю додержання вимог закону щодо захисту інформації, яка становить державну або іншу охоронювану законом таємницю.».
 
Враховано   4. Засідання слідчої комісії є відкритим, якщо слідчою комісією не прийнято рішення про проведення закритого засідання у зв’язку з необхідністю додержання вимог закону щодо захисту інформації з обмеженим доступом, в тому числі захисту таємної чи іншої охоронюваної законом інформації.
 
53. 5. На кожному засіданні слідчої комісії ведуться протокол, який підписується головою та секретарем слідчої комісії, та стенограма засідання. За рішенням слідчої комісії хід засідання може фіксуватися засобами аудіо- та відеозапису.
 
   5. На кожному засіданні слідчої комісії ведуться протокол, який підписується головою та секретарем слідчої комісії, та стенограма засідання. За рішенням слідчої комісії хід засідання може фіксуватися засобами аудіо- та відеозапису.
 
54. Стаття 7. Розгляд питань на засіданнях слідчої комісії
 
   Стаття 7. Розгляд питань на засіданнях слідчої комісії
 
55. 1. На засіданнях слідчої комісії розглядаються такі питання:
 
   1. На засіданнях слідчої комісії розглядаються такі питання:
 
56. 1) обрання секретаря слідчої комісії;
 
   1) обрання секретаря слідчої комісії;
 
57. 2) затвердження плану та порядку роботи слідчої комісії;
 
   2) затвердження плану та порядку роботи слідчої комісії;
 
58. 3) розподілу доручень між членами слідчої комісії;
 
   3) розподілу доручень між членами слідчої комісії;
 
59. 4) утворення, у разі необхідності, робочих груп слідчої комісії за напрямами визначених завдань;
 
   4) утворення, у разі необхідності, робочих груп слідчої комісії за напрямами визначених завдань;
 
60. 5) залучення для роботи в слідчій комісії працівників правоохоронних органів та інших фахівців;
 
   5) доцільності залучення для роботи в слідчій комісії працівників правоохоронних органів та інших фахівців;
 
61. 6) запрошення посадових, службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування та керівників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, окремих громадян для отримання свідчень чи пояснень з питань, щодо яких проводиться розслідування;
 
-18- Сас С.В.
Слова «свідчень чи пояснень» по тексту закону замінити на слово «показань чи пояснень» відповідно до ст. 384, 385 Кримінального Кодексу України
 
Враховано   6) запрошення посадових, службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування та керівників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, окремих громадян для отримання показань чи пояснень з питань, щодо яких проводиться розслідування;
 
62. 7) заслуховування пояснень запрошених осіб і їх відповідей на запитання;
 
-19- Кармазін Ю.А.
Додати нові пункти 8-10 частини 1 статті 7 наступного змісту, змінити нумерацію подальших абзаців цієї статі:
«8) рішення щодо притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог слідчої комісії або створення перешкод у її роботі, або надання їй завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених законодавством строків надання інформації слідчій комісій та неявку на її засідання без поважних причин.
 
Відхилено   7) заслуховування пояснень запрошених осіб і їх відповідей на запитання;
8) порядку забезпечення схоронності інформації з обмеженим доступом, в тому числі таємної чи іншої охоронюваної законом інформації, під час роботи слідчої комісії з такою інформацією;
9) про вилучення предметів і документів, які можуть бути доказами, за винятком тих, які знаходяться у житлі чи в іншому володінні особи;
 
    -20- Кармазін Ю.А.
«8) порядку забезпечення схоронності інформації з обмеженим доступом, в тому числі таємної чи іншої охоронюваної законом інформації, під час роботи слідчої комісії з такою інформацією.»
 
Враховано    
    -21- Кармазін Ю.А.
10) про вилучення та виїмку предметів і документів, які можуть бути доказами».
 
Враховано частково    
63. 8) розміщення в засобах масової інформації повідомлень стосовно діяльності слідчої комісії;
 
-22- Кармазін Ю.А.
Викласти чинну редакцію пункту 8 частини 1 статті 7 в наступній редакції: «11) визначення та передача текстів повідомлень стосовно діяльності слідчої комісії для розміщення в засобах масової інформації;»
 
Враховано   10) визначення та передачі текстів повідомлень стосовно окремих питань діяльності слідчої комісії для розміщення в засобах масової інформації;
 
64. 9) відрядження членів слідчої комісії у зв'язку з її діяльністю;
 
   11) відрядження членів слідчої комісії у зв'язку з її діяльністю;
 
65. 10) ухвалення висновків і пропозицій слідчої комісії;
 
   12) ухвалення висновків і пропозицій слідчої комісії;
 
66. 11) затвердження тексту звіту про результати виконаної роботи слідчою комісією, пропозицій щодо проекту акта Верховної Ради України та визначення доповідача на пленарному засіданні Верховної Ради України;
 
   13) затвердження тексту звіту про результати виконаної роботи слідчою комісією, пропозицій щодо проекту акта Верховної Ради України та визначення доповідача на пленарному засіданні Верховної Ради України;
 
67. 12) оплати праці або винагороди залучених для роботи слідчої комісії фахівців та осіб, передбачених частиною першою статті 35 цього Закону.
 
-23- Кармазін Ю.А.
Викласти чинну редакцію пункту 12 частини 1 статті 7 в наступній редакції: «16) оплати праці або винагороди залучених для роботи слідчої комісії фахівців та осіб, передбачених частиною першою статті 35 цього Закону та компенсації витрат на участь в засіданнях комісії запрошених осіб».
 
Відхилено у частині пятій статті 19 це вже передбачено  14) оплати праці або винагороди залучених для роботи слідчої комісії фахівців та осіб, передбачених частиною першою статті 35 цього Закону.
 
68. 2. Для розгляду попередньо визначених питань на засідання слідчої комісії або її робочих груп можуть бути запрошені посадові (крім Президента України, суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції), службові та інші особи, присутність яких визнана слідчою комісією необхідною. Слідча комісія завчасно, але не пізніш як за три дні, в письмовій формі повідомляє про це керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, представники яких запрошуються на засідання слідчої комісії. У повідомленні запрошеним особам зазначаються час і місце засідання слідчої комісії, з якого питання необхідна їх присутність, які матеріали та документи необхідно мати з собою. Запрошена особа зобов'язана своєчасно прибути на засідання слідчої комісії, її робочої групи, а у разі неможливості прибути на засідання слідчої комісії завчасно повідомити про це.
 
-24- Кармазін Ю.А.
Викласти частину 2 статті 7 в наступній редакції: «2. Для розгляду попередньо визначених питань на засідання слідчої комісії або її робочих груп можуть бути запрошені посадові (крім Президента України, суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, якщо останні не є свідками чи очевидцями подій, які є предметом вивчення комісії), службові та інші особи, присутність яких визнана слідчою комісією необхідною. Слідча комісія завчасно, але не пізніш як за три дні, в письмовій формі повідомляє про це керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, представники яких запрошуються на засідання слідчої комісії. У повідомленні запрошеним особам зазначаються час і місце засідання слідчої комісії, з якого питання необхідна їх присутність, які матеріали та документи необхідно мати з собою. Запрошена особа зобов'язана своєчасно прибути на засідання слідчої комісії, її робочої групи, а у разі неможливості прибути на засідання слідчої комісії завчасно повідомити про це.»
 
Відхилено   2. Для розгляду попередньо визначених питань на засідання слідчої комісії або її робочих груп можуть бути запрошені посадові особи (крім Президента України, суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції), службові та інші особи, присутність яких визнана слідчою комісією необхідною. Слідча комісія завчасно, але не пізніш як за три дні, в письмовій формі повідомляє про це керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, представники яких запрошуються на засідання слідчої комісії. У повідомленні запрошеним особам зазначаються час і місце засідання слідчої комісії, з якого питання необхідна їх присутність, які матеріали та документи необхідно мати з собою. Запрошена особа зобов'язана своєчасно прибути на засідання слідчої комісії, її робочої групи, а у разі неможливості прибути на засідання слідчої комісії завчасно повідомити про це.
 
69. 3. Обговорення проектів рішень, висновків і пропозицій слідчої комісії, дій посадових та службових осіб чи окремих громадян, які розглядаються слідчою комісією, проводиться без їх присутності.
 
-25- Сас С.В.
2. Частину третю статті 7 викласти у такій редакції:
«3. Обговорення проектів рішень, висновків і пропозицій слідчої комісії щодо дій посадових та службових осіб чи окремих громадян проводиться без присутності таких осіб на засіданні слідчої комісії».
 
Враховано   3. Обговорення проектів рішень, висновків і пропозицій слідчої комісії щодо дій посадових та службових осіб чи окремих громадян проводиться без присутності таких осіб на засіданні слідчої комісії.
 
70. Стаття 8. Доступ до інформації щодо діяльності слідчої комісії
 
   Стаття 8. Доступ до інформації щодо діяльності слідчої комісії
 
71. 1. За рішенням слідчої комісії голова слідчої комісії або заступник голови слідчої комісії може надавати засобам масової інформації повідомлення про окремі питання діяльності слідчої комісії.
 
-26- Кармазін Ю.А.
Викласти частину 1 статті 8 в наступній редакції: «1. За рішенням слідчої комісії голова слідчої комісії або заступник голови слідчої комісії може надавати засобам масової інформації повідомлення про окремі питання діяльності слідчої комісії, якщо це не зашкодить подальшій роботі комісії.»
 
Відхилено слідча комісія приймає рішення про надання засобам масової інформації повідомлення про окремі питання діяльності слідчої комісії, оскільки комісія самостійно визначає що може перешкодити її роботі  1. За рішенням слідчої комісії голова слідчої комісії або заступник голови слідчої комісії може надавати засобам масової інформації повідомлення про окремі питання діяльності слідчої комісії.
 
72. 2. Голова Верховної Ради України або за його дорученням Перший заступник, заступник Голови Верховної Ради України можуть отримувати інформацію про діяльність слідчої комісії.
 
-27- Кармазін Ю.А.
Викласти частину 2 статті 8 в наступній редакції: «2. Голова Верховної Ради України або за його дорученням Перший заступник, заступник Голови Верховної Ради України мають право отримувати інформацію про діяльності слідчої комісії».
 
Враховано   2. Голова Верховної Ради України або за його дорученням Перший заступник, заступник Голови Верховної Ради України мають право отримувати інформацію про стан виконання слідчою комісією покладеного на неї завдання.
 
    -28- Сас С.В.
У частині другій статті 8 після слів «отримувати інформацію» дописати слова «про стан виконання слідчою комісією покладеного на неї завдання»
 
Враховано    
73. 3. За рішенням Верховної Ради України матеріали проведеного розслідування, висновки і пропозиції слідчої комісії можуть оприлюднюватися в засобах масової інформації.
 
-29- Кармазін Ю.А.
Викласти частину 13 статті 8 в наступній редакції: «3. За рішенням Верховної Ради України матеріали проведеного розслідування, висновки і пропозиції слідчої комісії можуть оприлюднюватися в засобах масової інформації з урахуванням вимог закону щодо правил поводження з документами та інформацією, що становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю».
 
Враховано частково у пункті 4 частини другої статті 22  3. За рішенням Верховної Ради України матеріали проведеного розслідування, висновки і пропозиції слідчої комісії можуть оприлюднюватися у газеті «Голос України».
 
    -30- Сас С.В.
У частині третій статті 8 замість слів «в засобах масової інформації.» записати «у газеті «Голос України».
 
Враховано    
74. Стаття 9. Завершення роботи слідчої комісії
 
   Стаття 9. Завершення роботи слідчої комісії
 
75. 1. Після закінчення розслідування й складання мотивованого висновку і пропозицій слідча комісія подає їх Верховній Раді України, а голова слідчої комісії або інший визначений слідчою комісією член комісії доповідає про них на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
   1. Після закінчення розслідування й складання мотивованого висновку і пропозицій слідча комісія подає їх Верховній Раді України, а голова слідчої комісії або інший визначений слідчою комісією член комісії доповідає про них на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
76. 2. Повноваження слідчої комісії припиняються:
 
   2. Повноваження слідчої комісії припиняються:
 
77. 1) одночасно із прийняттям Верховною Радою України остаточного рішення щодо результатів її роботи;
 
   1) одночасно з прийняттям Верховною Радою України остаточного рішення щодо результатів її роботи;
 
78. 2) у випадку, передбаченому частиною дев’ятою статті 3 цього Закону;
 
-31- Кармазін Ю.А.
Викласти пункт 2 частини 2 статті 9 в наступній редакції: «2) у випадку, передбаченому частинами восьмою та дев’ятою статті 3 цього Закону;».
 
Відхилено   2) у випадку, передбаченому частиною дев’ятою статті 3 цього Закону;
 
79. 3) у разі припинення повноважень Верховної Ради України, якою утворено зазначену слідчу комісію.
 
   3) у разі припинення повноважень Верховної Ради України, якою утворено зазначену слідчу комісію.
 
80. 3. Повноваження секретаря слідчої комісії припиняються після виконання дій, визначених пунктом 6 частини першої статті 16 цього Закону, але не пізніш як через місяць після завершення роботи слідчої комісії.
 
   3. Повноваження секретаря слідчої комісії припиняються після виконання дій, визначених пунктом 6 частини першої статті 16 цього Закону, але не пізніш як через місяць після завершення роботи слідчої комісії.
 
81. Стаття 10. Зберігання документів слідчої комісії та їх передача державним органам
 
   Стаття 10. Зберігання документів слідчої комісії та їх передача державним органам
 
82. 1. На час діяльності слідчої комісії протоколи та стенограми її засідань, інші документи чи посвідчені копії цих документів зберігаються в сейфі, що опечатується. У процесі дослідження матеріалів розслідування кожен член слідчої комісії працює із ксерокопіями отриманих документів, що не виключає його права звернення до їх оригіналів. Усі зауваження, висновки і пропозиції щодо досліджуваних матеріалів, фактів і обставин члени слідчої комісії викладають письмово та подають їх на ім'я голови слідчої комісії через її секретаріат або безпосередньо з обов’язковою реєстрацією у встановленому порядку.
 
-32- Сас С.В.
У частині першій статті 10 слова «посвідчені копії цих документів» виключити та замінити на слова «належним чином посвідчені копії цих документів»
 
Враховано   1. На час діяльності слідчої комісії протоколи та стенограми її засідань, інші документи чи належним чином посвідчені копії цих документів зберігаються в сейфі, що опечатується. У процесі дослідження матеріалів розслідування кожен член слідчої комісії працює із ксерокопіями отриманих документів, що не виключає його права звернення до їх оригіналів. Усі зауваження, висновки і пропозиції щодо досліджуваних матеріалів, фактів і обставин члени слідчої комісії викладають письмово та подають їх на ім'я голови слідчої комісії через її секретаріат або безпосередньо з обов’язковою реєстрацією у встановленому порядку.
 
83. 2. Оригінали отриманих слідчою комісією документів відповідно до рішення Верховної Ради України передаються разом із висновками і пропозиціями слідчої комісії до Генеральної прокуратури України або повертаються відповідно до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
 
   2. Оригінали отриманих слідчою комісією документів відповідно до рішення Верховної Ради України передаються разом із висновками і пропозиціями слідчої комісії до Генеральної прокуратури України або повертаються відповідно до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
 
84. Стаття 11. Заходи забезпечення безпеки членів слідчої комісії та залучених для її роботи фахівців
 
   Стаття 11. Заходи забезпечення безпеки членів слідчої комісії та залучених для її роботи фахівців
 
85. 1. У разі наявності загрози життю чи здоров'ю членів слідчої комісії, залучених для її роботи фахівців голова слідчої комісії вносить мотивовані пропозиції Голові Верховної Ради України про здійснення державної охорони щодо членів слідчої комісії і заходів охоронного характеру щодо фахівців, які здійснюються державними органами відповідно до закону.
 
   1. У разі наявності загрози життю чи здоров'ю членів слідчої комісії, залучених для її роботи фахівців голова слідчої комісії вносить мотивовані пропозиції Голові Верховної Ради України про здійснення державної охорони щодо членів слідчої комісії і заходів охоронного характеру щодо фахівців, які здійснюються державними органами відповідно до закону.
 
86. Розділ ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ
 
   Розділ ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ
 
87. Стаття 12. Права слідчої комісії
 
   Стаття 12. Права слідчої комісії
 
88. 1. Слідча комісія має право:
 
   1. Слідча комісія має право:
 
89. 1) в порядку, визначеному законом, отримувати необхідну для своєї діяльності інформацію, документи, матеріали та інші відомості, що стосуються предмета розслідування, від державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та їх керівників. Інформація, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю, надається в порядку, встановленому законом;
 
   1) у порядку, визначеному законом, отримувати необхідну для своєї діяльності інформацію, документи, матеріали та інші відомості, що стосуються предмета розслідування, від державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх керівників. Інформація, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю, надається в порядку, встановленому законом;
 
90. 2) ознайомлюватися з документами, що мають відношення до предмета розслідування, отримувати їх копії;
 
   2) ознайомлюватися з документами, що мають відношення до предмета розслідування, отримувати їх копії;
 
91. 3) у разі необхідності вилучати потрібні для розслідування документи з числа наданих чи їх копії, а у випадках, коли щодо цих документів надійшли відповідні запити суду або органу досудового слідства, ( їх копії;
 
-33- Сас С.В.
У пункті 3 частини першої статті 12 після слів «з числа наданих» додати слова «чи отримувати»
 
Враховано   3) у разі необхідності вилучати потрібні для розслідування документи з числа наданих чи отримувати їх копії, а у випадках, коли щодо цих документів надійшли відповідні запити суду або органу досудового слідства, ( їх копії;
 
    -34- Кармазін Ю.А.
Додати новий пункт 4 частини 1 статті 12 наступного змісту, Змінити нумерацію подальших абзаців цієї статті.:
«4) Проводити виїмку предметів і документів, які можуть бути доказами, якщо є відомості, у кого і де вони знаходяться, і якщо при цьому немає необхідності їх відшукувати».
 
Відхилено Передбачено в ч. 2 ст. 18 цього закону   
92. 4) запрошувати осіб (крім Президента України, суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції) для отримання свідчень чи пояснень з питань, щодо яких проводиться розслідування слідчою комісією, заслуховувати їх на своєму засіданні, ставити їм запитання;
 
-35- Кармазін Ю.А.
Викласти чинний пункт 4 частини 1 статті 12 в наступній редакції: «5) запрошувати осіб (крім Президента України, суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, якщо останні не є свідками чи очевидцями подій, які є предметом вивчення комісії) для отримання свідчень чи пояснень з питань, щодо яких проводиться розслідування слідчою комісією, заслуховувати їх на своєму засіданні, ставити їм запитання;».
 
Відхилено   4) запрошувати осіб, зазначених у частині першій статті 19 цього Закону, для отримання показань чи пояснень з питань щодо яких проводиться розслідування слідчою комісією, заслуховувати їх на своєму засіданні, ставити їм запитання;
 
    -36- Сас С.В.
пункт 4 частини першої статті 12 викласти у такій редакції: «4) 4) запрошувати осіб, зазначених у частині першій статті 19 цього Закону, для отримання показань чи пояснень з питань щодо яких проводиться розслідування слідчою комісією, заслуховувати їх на своєму засіданні, ставити їм запитання;

 
Враховано    
93. 5) отримувати свідчення чи письмові пояснення від осіб (крім Президента України, суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції) щодо обставин, які розслідуються, за винятком випадків, встановлених законом;
 
-37- Кармазін Ю.А.
Викласти чинний пункт 5 частини 1 статті 12 в наступній редакції: «6) отримувати свідчення чи письмові пояснення від осіб (крім Президента України, суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, якщо останні не є свідками чи очевидцями подій, які є предметом вивчення комісії) щодо обставин, які розслідуються, за винятком випадків, встановлених законом;».
 
Відхилено   5) отримувати показання чи пояснення від осіб, зазначених у частині першій статті 19 цього Закону, щодо обставин, які розслідуються, за винятком випадків, встановлених законом;
 
    -38- Сас С.В.
пункт 5 частини першої статті 12 викласти у такій редакції: «5) отримувати свідчення чи письмові пояснення чи пояснення від осіб, зазначених у частині першій статті 19 цього Закону, щодо обставин, які розслідуються, за винятком випадків, встановлених законом;»
 
Враховано    
94. 6) приймати рішення про залучення фахівців для роботи в слідчій комісії;
 
   6) приймати рішення про залучення фахівців для роботи в слідчій комісії;
 
95. 7) звертатися за допомогою до державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, які зобов’язані сприяти слідчій комісії при розслідуванні визначених Верховною Радою України питань;
 
   7) звертатися за допомогою до державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, які зобов’язані сприяти слідчій комісії при розслідуванні визначених Верховною Радою України питань;
 
96. 8) призначати необхідні експертизи та запрошувати на засідання слідчої комісії експертів;
 
   8) призначати необхідні експертизи та запрошувати на засідання слідчої комісії експертів;
 
97. 9) безперешкодно при пред’явленні її членами посвідчення народного депутата України і доручення слідчої комісії відвідувати для з'ясування питань, пов'язаних із розслідуванням, підприємства, установи, організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності;
 
-39- Сас С.В.
Пункт 9 частини першої статті 12 виключити та записати його як пункт 2 частини першої статті 17.
 
Враховано      
98. 10) залучати до участі в розслідуванні працівників органів прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції за згодою їх керівників.
 
   10) залучати до участі в розслідуванні працівників органів прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції за згодою їх керівників.
 
99. Стаття 13. Обов’язки слідчої комісії
 
   Стаття 13. Обов’язки слідчої комісії
 
100. 1. Слідча комісія зобов’язана:
 
   1. Слідча комісія зобов’язана:
 
101. 1) вести протоколи та стенограми засідань;
 
   1) вести протоколи та стенограми засідань;
 
102. 2) проводити збір інформації, свідчень, пояснень, документів і матеріалів, здійснювати їх дослідження;
 
-40- Кармазін Ю.А.
Додати новий пункт 3 частини 1 статті 13 наступного змісту:
«3) здійснювати взаємодію між собою та органами державної влади, а при необхідності і з відповідними органами іноземних держав, з метою швидкого, повного і всебічного збору матеріалів та інформації;».
Змінити нумерацію подальших абзаців цієї статті.
 
Відхилено   2) проводити збір інформації, показань, документів і матеріалів, здійснювати їх дослідження;
 
103. 3) вести у встановленому порядку облік вхідних і вихідних документів слідчої комісії;
 
   3) вести у встановленому порядку облік вхідних і вихідних документів слідчої комісії;
 
104. 4) на основі всебічного аналізу досліджених обставин готувати висновки і пропозиції для внесення їх на розгляд Верховної Ради України та пропозиції щодо проектів актів Верховної Ради України за результатами їх розгляду;
 
   4) на основі всебічного аналізу досліджених обставин готувати висновки і пропозиції для внесення їх на розгляд Верховної Ради України та пропозиції щодо проектів актів Верховної Ради України за результатами їх розгляду;
 
105. 5) звітувати Верховній Раді України про хід проведення та результати розслідування відповідно до терміну та завдань, визначених Верховною Радою України;
 
   5) звітувати Верховній Раді України про хід проведення та результати розслідування відповідно до терміну та завдань, визначених Верховною Радою України;
 
106. 6) передавати після завершення своєї роботи до відповідних структурних підрозділів апарату Верховної Ради України всі протоколи та стенограми засідань, а також інші матеріали слідчої комісії разом із висновками і пропозиціями. У разі направлення матеріалів слідчої комісії до Генеральної прокуратури України до відповідних структурних підрозділів апарату Верховної Ради України передаються їх посвідчені копії.
 
-41- Кармазін Ю.А.
Викласти пункт 6 частини 1 статті 13 чинної редакції у наступній редакції: «7) передавати після завершення своєї роботи до відповідних структурних підрозділів апарату Верховної Ради України всі протоколи та стенограми засідань, а також інші матеріали слідчої комісії разом із висновками і пропозиціями».
 
Відхилено   6) передавати після завершення своєї роботи до відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України всі протоколи та стенограми засідань, а також інші матеріали слідчої комісії разом з висновками і пропозиціями. У разі направлення матеріалів слідчої комісії до Генеральної прокуратури України до відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України передаються їх посвідчені копії.
 
    -42- Кармазін Ю.А.
Додати новий пункт 8 частини 1 статті 13 у наступного змісту:
«8) У випадку виявлення внаслідок проведеного розслідування наявності ознак складу злочину направлення матеріалів слідчої комісії до Генеральної прокуратури України, а посвідчених копій цих матеріалів до відповідних структурних підрозділів апарату Верховної Ради України».
 
Відхилено п.6 частини 1 статті 13 чітко визначає порядок дії слідчої комісії при завершенні її діяльності, в тому числі щодо використання результатів проведення розслідування, про що приймає рішення ВРУ у відповідності з вимогами п.1 ч.2 ст. 21 цього закону   
107. 2. Члени слідчої комісії та інші особи, які беруть участь в її роботі, за розголошення інформації, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю, яка стала їм відомою у зв’язку з роботою слідчої комісії, несуть відповідальність згідно із законом.
 
-43- Кравчук В.П.
Частину другу статті 13 виключити і передбачити відповідальність персонально для голови, заступника, секретаря та члена відповідної слідчої комісії.
 
Враховано      
108. Стаття 14. Голова слідчої комісії
 
   Стаття 14. Голова слідчої комісії
 
109. 1. Голова слідчої комісії:
 
   1. Голова слідчої комісії:
 
110. 1) забезпечує організацію роботи слідчої комісії;
 
   1) забезпечує організацію роботи слідчої комісії;
 
111. 2) забезпечує складання плану роботи слідчої комісії;
 
   2) забезпечує складання плану роботи слідчої комісії;
 
112. 3) організовує роботу секретаріату слідчої комісії та залучених для її роботи фахівців;
 
   3) організовує роботу секретаріату слідчої комісії та залучених для її роботи фахівців;
 
113. 4) веде засідання слідчої комісії;
 
   4) веде засідання слідчої комісії;
 
114. 5) підписує разом із секретарем слідчої комісії протоколи засідань, висновки і пропозиції слідчої комісії;
 
-44- Кармазін Ю.А.
Викласти пункт 5 частини 1 статті 14 в наступній редакції: «5) підписує разом із секретарем слідчої комісії протоколи засідань, рішення, висновки і пропозиції слідчої комісії;».
 
Враховано   5) підписує рішення слідчої комісії, протоколи засідань, висновки і пропозиції слідчої комісії;
 
    -45- Сас С.В.
у пункті 5 частини 1 статі 14 слова «разом із секретарем» вилучити
 
Враховано    
115. 6) представляє слідчу комісію в зносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими, службовими особами, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян;
 
   6) представляє слідчу комісію в зносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими, службовими особами, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян;
 
116. 7) інформує членів слідчої комісії про офіційні документи, листи та інші матеріали, що надійшли до слідчої комісії;
 
   7) інформує членів слідчої комісії про офіційні документи, листи та інші матеріали, що надійшли до слідчої комісії;
 
117. 8) інформує у разі систематичного ухилення народного депутата України від виконання обов’язків члена слідчої комісії керівника відповідної депутатської фракції у Верховній Раді України та Голову Верховної Ради України;
 
-46- Кравчук В.П.
у пункті 8 частини 1 статі 14 слово «керівника» замінити словом «голову»
 
Враховано   8) інформує у разі систематичного ухилення народного депутата України від виконання обов’язків члена слідчої комісії голову відповідної депутатської фракції у Верховній Раді України та Голову Верховної Ради України;
 
118. 9) готує пропозиції на розгляд слідчої комісії про залучення фахівців для роботи в слідчій комісії;
 
   9) готує пропозиції на розгляд слідчої комісії про залучення фахівців для роботи в слідчій комісії;
 
119. 10) подає за рішенням слідчої комісії пропозиції керівнику апарату Верховної Ради України про видачу тимчасових посвідчень встановленого зразка залученим для роботи в слідчій комісії фахівцям;
 
   10) подає за рішенням слідчої комісії пропозиції керівнику Апарату Верховної Ради України про видачу тимчасових посвідчень встановленого зразка залученим для роботи в слідчій комісії фахівцям;
 
120. 11) вносить пропозиції про запрошення на засідання слідчої комісії осіб для отримання свідчень чи пояснень;
 
   11) вносить пропозиції про запрошення на засідання слідчої комісії осіб для отримання показань чи пояснень;
 
121. 12) організовує повідомлення членів слідчої комісії та запрошених осіб про проведення засідання слідчої комісії;
 
   12) організовує повідомлення членів слідчої комісії та запрошених осіб про проведення засідання слідчої комісії;
 
122. 13) доповідає на пленарному засіданні Верховної Ради України ухвалені слідчою комісією висновки і пропозиції.
 
   13) доповідає на пленарному засіданні Верховної Ради України ухвалені слідчою комісією висновки і пропозиції.
 
123. Стаття 15. Заступник голови слідчої комісії
 
   Стаття 15. Заступник голови слідчої комісії
 
124. 1. Заступник голови слідчої комісії виконує обов’язки голови слідчої комісії в разі його відсутності, а також за його дорученням виконує завдання з організації роботи слідчої комісії.
 
-47- Кармазін Ю.А.
Викласти пункт 1 статті 15 в наступній редакції:
«1. Заступник голови слідчої комісії:
1) виконує обов'язки голови слідчої комісії в разі його відсутності;
2) за дорученням голови слідчої комісії виконує завдання з організації роботи слідчої комісії.».
 
Враховано   1. Заступник голови слідчої комісії:
1) виконує обов'язки голови слідчої комісії в разі його відсутності;
2) за дорученням голови слідчої комісії виконує завдання з організації роботи слідчої комісії.
 
125. Стаття 16. Секретар слідчої комісії
 
   Стаття 16. Секретар слідчої комісії
 
126. 1. Секретар слідчої комісії:
 
   1. Секретар слідчої комісії:
 
127. 1) бере участь у складанні плану роботи слідчої комісії;
 
   1) бере участь у складанні плану роботи слідчої комісії;
 
128. 2) забезпечує підготовку проектів звернень до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх посадових, службових осіб, об’єднань громадян, а також проектів інших документів слідчої комісії;
 
   2) забезпечує підготовку проектів звернень до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх посадових, службових осіб, об’єднань громадян, а також проектів інших документів слідчої комісії;
 
129. 3) контролює виконання плану роботи, виконання рішень, ведення діловодства слідчої комісії, підписує разом із головою слідчої комісії протоколи засідань, висновки і пропозиції слідчої комісії, забезпечує членів слідчої комісії необхідними документами та матеріалами;
 
   3) контролює виконання плану роботи, виконання рішень, ведення діловодства слідчої комісії, підписує разом із головою слідчої комісії протоколи засідань, висновки і пропозиції слідчої комісії, забезпечує членів слідчої комісії необхідними документами та матеріалами;
 
130. 4) веде облік засідань слідчої комісії, осіб, присутніх на засіданнях, і результатів голосування;
 
   4) веде облік засідань слідчої комісії, осіб, присутніх на засіданнях, і результатів голосування;
 
131. 5) організовує підготовку засідань, явку їх учасників та надання їм необхідних матеріалів;
 
   5) організовує підготовку засідань, явку їх учасників та надання їм необхідних матеріалів;
 
132. 6) забезпечує підготовку матеріалів слідчої комісії для передачі їх до відповідних структурних підрозділів апарату Верховної Ради України, а у випадках, передбачених цим Законом, ( для направлення їх до Генеральної прокуратури України чи повернення до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
 
   6) забезпечує підготовку матеріалів слідчої комісії для передачі їх до відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України, а у випадках, передбачених цим Законом, ( для направлення їх до Генеральної прокуратури України чи повернення до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
 
133. Стаття 17. Член слідчої комісії
 
   Стаття 17. Член слідчої комісії
 
134. 1. Член слідчої комісії:
 
   1. Член слідчої комісії:
 
135. 1) бере участь у засіданнях слідчої комісії;
 
-48- Сас С.В.
Пункт 9 частини першої статті 12 виключити та записати його як пункт 2 частини першої статті 17.
 
Враховано   бере участь у засіданнях слідчої комісії;
2) безперешкодно при пред’явленні посвідчення народного депутата України і доручення слідчої комісії відвідує для з'ясування питань, пов'язаних із розслідуванням, підприємства, установи, організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності;
 
136. 2) отримує за дорученням слідчої комісії письмові або усні пояснення від посадових, службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян та окремих громадян;
 
-49- Кармазін Ю.А.
Викласти пункт 2 частини 1 статті 17 в наступній редакції: «2) отримує за дорученням слідчої комісії письмові або усні пояснення від посадових, службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян та окремих громадян та проводить виїмку документів;».
 
Враховано частково в пункті 4  3) отримує за дорученням слідчої комісії письмові або усні пояснення від посадових, службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян та окремих громадян;
 
137. 3) одержує за дорученням слідчої комісії від зазначених у пункті 2 цієї частини осіб оригінали або належним чином посвідчені копії документів, у тому числі тих, які містять відомості, що становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю;
 
-50- Сас С.В.
Пункт 4 частини першої статті 17 викласти у такій редакції: «4) одержує за дорученням слідчої комісії від зазначених у пункті 3 цієї частини осіб оригінали або належним чином посвідчені копії документів, у тому числі тих, які містять відомості, що становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю, проводить вилучення таких документів за дорученням слідчої комісії, у порядку встановленому законом «.
 
Враховано   4) одержує за дорученням слідчої комісії від зазначених у пункті 3 цієї частини осіб оригінали або належним чином посвідчені копії документів, у тому числі тих, які містять відомості, що становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю, проводить вилучення таких документів за дорученням слідчої комісії, у порядку встановленому законом;
 
138. 4) вносить пропозиції щодо залучення до участі в роботі слідчої комісії фахівців, їх кількісного та персонального складу, організації роботи слідчої комісії, опрацювання матеріалів розслідування та висновків і пропозицій, а також пропозиції про запрошення відповідних осіб для отримання свідчень чи пояснень;
 
   5) вносить пропозиції щодо залучення до участі в роботі слідчої комісії фахівців, їх кількісного та персонального складу, організації роботи слідчої комісії, опрацювання матеріалів розслідування та висновків і пропозицій, а також пропозиції про запрошення відповідних осіб для отримання показань чи пояснень;
 
139. 5) вносить пропозиції до плану роботи слідчої комісії, щодо організації виконання покладених на слідчу комісію завдань, до проектів звіту, висновків і пропозицій слідчої комісії;
 
   6) вносить пропозиції до плану роботи слідчої комісії, щодо організації виконання покладених на слідчу комісію завдань, до проектів звіту, висновків і пропозицій слідчої комісії;
 
140. 6) має право, у разі незгоди з висновками і пропозиціями, які ухвалюються слідчою комісією, викладати в письмовій формі свою окрему думку, що долучається до протоколу засідання слідчої комісії;
 
   7) має право, у разі незгоди з висновками і пропозиціями, які ухвалюються слідчою комісією, викладати в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання слідчої комісії.
 
141. 7) несе відповідальність згідно з законом за поширення інформації, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю, яка стала йому відомою у зв’язку з роботою слідчої комісії.
 
-51- Сас С.В.
3. У пункті 7 частини першої статті 17 а також по тексту закону слово «поширення» замінити словом «розголошення».
 
Враховано в пункті 7 частині третьої статті 37     
    -52- Кармазін Ю.А.
Пункт 7 частини першої статті 17 виключити і перенести до частини третьої статті 37
 
Враховано    
142. Стаття 18. Забезпечення слідчої комісії документами та інформацією
 
   Стаття 18. Забезпечення слідчої комісії документами та інформацією
 
143. 1. На звернення слідчої комісії під час здійснення її повноважень державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові, службові особи, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також об’єднання громадян зобов’язані в термін, визначений слідчою комісією, надавати документи та інформацію з питань, щодо яких проводиться розслідування.
 
-53- Сас С.В.
у статті 18 та по тексту закону після слова «керівники» доповнити словами «або посадові особи, що виконують їх обов’язки».
 
Враховано   1. На звернення слідчої комісії під час здійснення її повноважень державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові, службові особи, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов’язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також об’єднання громадян зобов’язані в термін, визначений слідчою комісією, надавати документи та інформацію з питань, щодо яких проводиться розслідування.
 
144. 2. Слідча комісія має право прийняти рішення про вилучення необхідних для її розслідування документів за винятком тих, які знаходяться у житлі чи іншому володінні особи. У разі відмови або ухилення посадових, службових осіб від надання зазначених документів член слідчої комісії за її дорученням вилучає ці документи у порядку, встановленому законом, у присутності представника (представників) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації. Про вилучення складається протокол, в якому зазначається перелік вилучених документів і який підписують член слідчої комісії та присутній представник (представники) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.
 
   2. Слідча комісія має право прийняти рішення про вилучення необхідних для її розслідування документів за винятком тих, які знаходяться у житлі чи іншому володінні особи. У разі відмови або ухилення посадових, службових осіб від надання зазначених документів член слідчої комісії за її дорученням вилучає ці документи у порядку, встановленому законом, у присутності представника (представників) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації. Про вилучення складається протокол, в якому зазначається перелік вилучених документів і який підписують член слідчої комісії та присутній представник (представники) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.
 
145. 3. Посадові, службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, до яких звернулася слідча комісія, за недодержання встановлених законодавством термінів надання інформації, за невиконання законних вимог слідчої комісії, створення штучних перешкод у її роботі, надання недостовірної інформації несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно із законом.
 
-54- Кармазін Ю.А.
Викласти частину 3 статті 18 в наступній редакції: «3. Посадові, службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, до яких звернулися слідча комісія, або член слідчої комісії, за недодержання встановлених законодавством термінів надання інформації, за невиконання законних вимог слідчої комісії, створення штучних перешкод у її роботі, надання недостовірної інформації несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно із законом».
 
Відхилено      
    -55- Сас С.В.
Частину третю статті 18 виключити.
 
Враховано    
146. 4. У разі якщо орган досудового слідства або суд на підставі і в порядку, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України, прийняв рішення про виїмку (витребування) в органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян документів, які досліджуються слідчою комісією, оригінали таких документів передаються органу досудового слідства або суду, а їх копії, посвідчені Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України, залишаються в слідчої комісії.
 
-56- Сас С.В.
У частині четвертій статті 18 слова «Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України» виключити та замінити словами «в установленому порядку в Апараті Верховної Ради України»
 
Враховано   4. У разі якщо орган досудового слідства або суд на підставі і в порядку, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України, прийняв рішення про виїмку (витребування) в органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян документів, які досліджуються слідчою комісією, оригінали таких документів передаються органу досудового слідства або до суду, а їх копії, посвідчені в установленому порядку в Апараті Верховної Ради України, залишаються в слідчої комісії.
 
147. Стаття 19. Надання свідчень чи пояснень слідчій комісії
 
-57- Сас С.В.
Назву статті 19 викласти у такій редакції «Стаття 19. Давання показань чи пояснень слідчій комісії»
 
Враховано   Стаття 19. Давання показань чи пояснень слідчій комісії
 
148. 1. Посадові (крім Президента України та суддів Конституційного Суду України, суддів судів загальної юрисдикції), службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян та окремі громадяни зобов'язані з'явитися на запрошення слідчої комісії і дати правдиві свідчення чи пояснення про відомі їм обставини з питань, що є предметом розслідування, у порядку, встановленому законом. Зазначені особи попереджаються в письмовій формі про визначену Кримінальним кодексом України відповідальність за відмову від давання свідчень чи пояснень, а також за надання завідомо неправдивих свідчень чи пояснень.
 
-58- Кармазін Ю.А.
Викласти частину 1 статті 19 в наступній редакції: «1) Посадові, службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян та окремі громадяни зобов'язані з'явитися на запрошення слідчої комісії і дати правдиві свідчення чи пояснення про відомі їм обставини з питань, що є предметом розслідування, у порядку, встановленому законом. Особи, запрошені для дачі показань як свідки попереджаються у письмовій формі (розпискою) про кримінальну відповідальність за вчинення ними дій зазначених у частині другій статті 37 цього Закону.».
 
Враховано частково   1. Посадові особи (крім Президента України та суддів Конституційного Суду України, суддів судів загальної юрисдикції), службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов’язки) підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян та окремі громадяни зобов'язані з'явитися на запрошення слідчої комісії і дати правдиві показання чи пояснення про відомі їм обставини з питань, що є предметом розслідування, у порядку, встановленому законом. Особи, запрошені для дачі показань як свідки, а також як експерти, перекладачі попереджаються у письмовій формі (розпискою) про кримінальну відповідальність за вчинення ними дій, зазначених у частині другій статті 37 цього Закону.
 
    -59- Сас С.В.
У частині першій статті 19, частині четвертій статті 24 після слова «посадові» долучити слово «особи» та доповнити словами після слова «керівники» «або посадові особи, що виконують їх обов’язки»
 
Враховано    
    -60- Сас С.В.
Друге речення частини першої статті 19 викласти в такій редакції: «Особи, запрошені для дачі показань як свідки, а також як експерти, перекладачі попереджаються у письмовій формі (розпискою) про кримінальну відповідальність завідомо неправдиве показання і відмову від давання показань».
 
Враховано    
149. 2. Особа, яка дає свідчення чи пояснення слідчій комісії, повинна відповісти на поставлені запитання, що стосуються предмета розслідування, а в разі необхідності - викласти свої свідчення чи пояснення в письмовій формі, які долучаються до протоколу засідання слідчої комісії.
 
   2. Особа, яка дає показання чи пояснення слідчій комісії, повинна відповісти на поставлені запитання, що стосуються предмета розслідування, а в разі необхідності - викласти свої показання чи пояснення в письмовій формі, які додаються до протоколу засідання слідчої комісії.
 
150. 3. Особи, які згідно із законом зобов’язані не розголошувати певну інформацію, мають право не повідомляти слідчій комісії таку інформацію.
 
   3. Особи, які згідно із законом зобов’язані не розголошувати певну інформацію, мають право не повідомляти слідчій комісії таку інформацію.
 
151. 4. Якщо запрошена слідчою комісією посадова, службова чи інша особа не з'являється на засідання слідчої комісії без поважних причин, слідча комісія має право прийняти рішення про застосування до неї приводу, виконання якого забезпечується органами внутрішніх справ у встановленому законом порядку.
 
   4. Якщо запрошена слідчою комісією посадова, службова чи інша особа не з'являється на засідання слідчої комісії без поважних причин, слідча комісія має право прийняти рішення про застосування до неї приводу, виконання якого забезпечується органами внутрішніх справ у встановленому законом порядку.
 
152. 5. Витрати, пов'язані із запрошенням особи слідчою комісією, відшкодовуються такій особі в порядку, передбаченому законодавством щодо відшкодування витрат свідкам та іншим учасникам кримінального процесу, за рахунок коштів, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради України. На цих осіб поширюються інші гарантії, передбачені законом.
 
-61- Сас С.В.
Останнє речення частини пятої статті 19 викласти у такій редакції «На таких осіб поширюються інші гарантії, передбачені законом.»
 
Враховано   5. Витрати, пов'язані із запрошенням особи слідчою комісією, відшкодовуються такій особі в порядку, передбаченому законодавством щодо відшкодування витрат свідкам та іншим учасникам кримінального процесу, за рахунок коштів, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради України. На таких осіб поширюються інші гарантії, передбачені законом.
 
153. Стаття 20. Проведення розслідування слідчою комісією
 
   Стаття 20. Проведення розслідування слідчою комісією
 
154. 1. Члени слідчої комісії, а також створені нею робочі групи здійснюють перевірки фактів, обставин як безпосередньо на місцях їх виникнення, так і шляхом витребування відповідних документів та матеріалів, отримання пояснень.
 
   1. Члени слідчої комісії, а також створені нею робочі групи здійснюють перевірки фактів, обставин як безпосередньо у місцях їх виникнення, так і шляхом витребування відповідних документів та матеріалів, отримання показань, пояснень.
 
155. Стаття 21. Вимоги до висновків і пропозицій слідчої комісії
 
   Стаття 21. Вимоги до висновків і пропозицій слідчої комісії
 
156. 1. Результати розслідування слідча комісія викладає в письмовому звіті, який повинен містити висновки і пропозиції про:
 
   1. Результати розслідування слідча комісія викладає в письмовому звіті, який повинен містити висновки і пропозиції про:
 
157. 1) факти й обставини, які стали підставами для проведення розслідування;
 
   1) факти й обставини, які стали підставами для проведення розслідування;
 
158. 2) відомості чи обставини, встановлені слідчою комісією, і докази, якими це підтверджується;
 
   2) відомості чи обставини, встановлені слідчою комісією, і докази, якими це підтверджується;
 
159. 3) відомості чи обставини, що не підтвердилися;
 
   3) відомості чи обставини, що не підтвердилися;
 
160. 4) факти й обставини, які не були перевірені, із зазначенням причин, через які перевірка не здійснювалась.
 
   4) факти й обставини, які не були перевірені, із зазначенням причин, через які перевірка не здійснювалась.
 
161. 2. Слідча комісія при підготовці висновку щодо кожної встановленої нею обставини проводить голосування. Результати голосування із зазначенням кількості голосів, поданих "за", "проти", "утримався", наводяться у висновку слідчої комісії. Висновок вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини членів слідчої комісії від її складу, затвердженого Верховною Радою України. Усі висновки слідчої комісії оформляються письмово і підписуються головою та секретарем слідчої комісії.
 
   2. Слідча комісія при підготовці висновку щодо кожної встановленої нею обставини проводить голосування. Результати голосування із зазначенням кількості голосів, поданих "за", "проти", "утримався", наводяться у висновку слідчої комісії. Висновок вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини членів слідчої комісії від її складу, затвердженого Верховною Радою України. Усі висновки слідчої комісії оформляються письмово і підписуються головою та секретарем слідчої комісії.
 
162. 3. У пропозиціях слідчої комісії зазначається, яким чином мають бути використані висновки слідчої комісії в разі прийняття Верховною Радою України рішення щодо них. Пропозиції слідчої комісії викладаються у проекті постанови чи іншого акта Верховної Ради України і вносяться на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України ( членами слідчої комісії.
 
   3. У пропозиціях слідчої комісії зазначається, яким чином мають бути використані висновки слідчої комісії в разі прийняття Верховною Радою України рішення щодо них. Пропозиції слідчої комісії викладаються у проекті постанови чи іншого акта Верховної Ради України і вносяться на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України ( членами слідчої комісії.
 
163. Стаття 22. Розгляд Верховною Радою України звіту слідчої комісії
 
-62- Сас С.В.
5. Статтю 22 доповнити новою частиною першою такого змісту:
«1. Розгляд звіту слідчої комісії проводиться, як правило, на відкритому пленарному засіданні Верховної Ради України. У разі наявності у письмовому звіті чи доданих до нього матеріалах інформації з обмеженим доступом, в тому числі таємної чи іншої охоронюваної законом інформації, Верховна Рада України може прийняти рішення про розгляд такого звіту слідчої комісії на закритому пленарному засіданні Верховної Ради України.».
 
Враховано   Стаття 22. Розгляд Верховною Радою України звіту слідчої комісії
1. Розгляд звіту слідчої комісії проводиться, як правило, на відкритому пленарному засіданні Верховної Ради України. У разі наявності у письмовому звіті чи доданих до нього матеріалах інформації з обмеженим доступом, в тому числі таємної чи іншої охоронюваної законом інформації, Верховна Рада України може прийняти рішення про розгляд такого звіту слідчої комісії на закритому пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
164. 1. За результатами розгляду звіту слідчої комісії Верховна Рада України може прийняти такі рішення:
 
-63- Сас С.В.
Частини першу – четверту вважати відповідно частинами другою –п’ятою.
 
Враховано   2. За результатами розгляду звіту слідчої комісії Верховна Рада України може прийняти такі рішення:
 
165. 1) взяти до відома висновки і пропозиції слідчої комісії;
 
   1) взяти до відома висновки і пропозиції слідчої комісії;
 
166. 2) припинити повноваження слідчої комісії;
 
-64- Сас С.В.
У пункті 2 частини першої статті 22 слово «повноваження» записати на слово «діяльність»
 
Враховано   2) припинити діяльність слідчої комісії;
 
167. 3) продовжити роботу слідчої комісії на визначений Верховною Радою України термін з урахуванням вимог частини восьмої статті 3 цього Закону.
 
   3) продовжити роботу слідчої комісії на визначений Верховною Радою України термін з урахуванням вимог частини дев’ятої статті 3 цього Закону.
 
168. 2. При розгляді висновків і пропозицій слідчої комісії Верховна Рада України в разі необхідності вирішує питання щодо:
 
   3. При розгляді висновків і пропозицій слідчої комісії Верховна Рада України в разі необхідності вирішує питання щодо:
 
169. 1) направлення матеріалів слідчої комісії до Генеральної прокуратури України для їх вивчення та відповідного реагування;
 
   1) направлення матеріалів слідчої комісії до Генеральної прокуратури України для їх вивчення та відповідного реагування;
 
170. 2) направлення висновків слідчої комісії Президенту України, Прем’єр-міністру України;
 
   2) направлення висновків слідчої комісії Президенту України, Прем’єр-міністру України;
 
171. 3) направлення висновків слідчої комісії для реагування згідно із законом відповідному державному органу, органу місцевого самоврядування чи посадовій особі;
 
   3) направлення висновків слідчої комісії для реагування згідно із законом відповідному державному органу, органу місцевого самоврядування чи посадовій особі;
 
172. 4) публікації висновків слідчої комісії у газеті "Голос України".
 
   4) публікації висновків слідчої комісії у газеті "Голос України" з додержанням вимог закону щодо схоронення інформації з обмеженим доступом, в тому числі таємної чи іншої охоронюваної законом інформації.
 
173. 3. Висновки і пропозиції слідчої комісії не є вирішальними для слідства і суду.
 
-65- Кармазін Ю.А.
Додати нову частину 4 статті 22 наступного змісту:
«4. Верховна Рада України контроль за виконанням визначених в постанові рішень покладає на профільний комітет».
Змінити нумерацію подальших частин цієї статті.
 
Відхилено Законі України «Про комітети Верховної Ради України» та в Регламенті ВРУ не визначено термін як «профільний комітет», є термін – комітет, який відповідно до предметів відання комітетів визначається головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту (головний комітет). Крім цього, оскільки слідча комісія не є підзвітною головному комітету, то контроль з боку комітету є неможливим  4. Висновки і пропозиції слідчої комісії не є вирішальними для слідства і суду.
 
174. 4. Державні органи, органи місцевого самоврядування чи посадова особа, визначені у постанові Верховної Ради України, за наслідками розгляду висновків слідчої комісії інформують Верховну Раду України в термін, визначений законом, якщо інше не встановлено постановою Верховної Ради України.
 
-66- Сас С.В.
Частину пяту статті 22 викласти у такій редакції: «5. Державний орган, орган місцевого самоврядування чи посадова особа, визначені у постанові Верховної Ради України інформують Верховну Раду України за наслідками розгляду висновків слідчої комісії, в термін визначений постановою Верховної Ради України.»
 
Враховано   5. Державний орган, орган місцевого самоврядування чи посадова особа, визначені у постанові Верховної Ради України, інформують Верховну Раду України за наслідками розгляду висновків слідчої комісії, в термін, визначений постановою Верховної Ради України.
 
    -67- Кармазін Ю.А.
Викласти частину 4 статті 22 чинної редакції в наступній редакції: «5. Державні органи, органи місцевого самоврядування чи посадова особа, визначені у постанові Верховної Ради України, за наслідками розгляду висновків слідчої комісії інформують Верховну Раду України в термін, визначений законом, якщо інше не встановлено постановою Верховної Ради України. У разі невиконання цих термінів винні у цьому посадові особи державних органів та органів місцевого самоврядування несуть за це кримінальну та адміністративну відповідальність відповідно до закону».
 
Відхилено Оскільки відсутня відповідальність АПК та КПК осіб за невиконання термінів інформування.   
175. Розділ ІV. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
-68- Сас С.В.
Назву розділу ІV. Після слова «спеціальної» доповнити словом «тимчасової»
 
Враховано   Розділ ІV. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТИМЧАСОВОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
176. Стаття 23. Порядок утворення спеціальної слідчої комісії
 
-69- Сас С.В.
Назв статті 23 викласти у такій редакції: «Стаття 23. Порядок утворення та організація діяльності спеціальної слідчої комісії»
 
Враховано   Стаття 23. Порядок утворення та організація діяльності спеціальної слідчої комісії
 
177. 1. Верховна Рада України утворює спеціальну слідчу комісію відповідно до статті 111 Конституції України та положень цього Закону для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.
 
   1. Верховна Рада України утворює спеціальну слідчу комісію відповідно до статті 111 Конституції України та положень цього Закону для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.
 
178. 2. Підставою для ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, підписи яких не відкликаються.
 
   2. Підставою для ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, підписи яких не відкликаються.
 
179. 3. Подання, передбачене частиною другою цієї статті, має містити правове обґрунтування необхідності утворення спеціальної слідчої комісії. До подання можуть додаватися документи і матеріали, що стосуються цього питання, або належним чином посвідчені їх копії.
 
-70- Сас С.В.
Частину третю статті 23 викласти у такій редакції: «3. Подання, передбачене частиною другою цієї статті, має містити правове обґрунтування необхідності утворення спеціальної слідчої комісії, та відомості, які вказують на наявність фактів чи обставин про вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. До подання можуть додаватися документи і матеріали, що стосуються цього питання, або належним чином посвідчені їх копії.».
 
Враховано   3. Подання, передбачене частиною другою цієї статті, має містити правове обґрунтування необхідності утворення спеціальної слідчої комісії, та відомості, які вказують на наявність фактів чи обставин про вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. До подання можуть додаватися документи і матеріали, що стосуються цього питання, або належним чином посвідчені їх копії.
4. Письмове подання, передбачене частиною другою цієї статті, без прийняття рішення про включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України розглядається на черговому після дня його внесення пленарному засіданні Верховної Ради України.
5. Верховна Рада України більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу приймає рішення щодо ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України як невідкладного. Про прийняття такого рішення Голова Верховної Ради України терміново повідомляє Президента України.
 
    -71- Сас С.В.
Доповнити статтю 23 новими частинами четвертої і пятої такого змісту: «4. Письмове подання, передбачене частиною другою цієї статті, без прийняття рішення про включення до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України розглядається на черговому після дня його внесення пленарному засіданні Верховної Ради України.
5. Верховна Рада України більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу приймає рішення щодо ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та включення до порядку денного сесії Верховної Ради України як невідкладного. Про прийняття такого рішення Голова Верховної Ради України терміново повідомляє Президента України».
а частини 4-6 вважати відповідно 6-8
 
Враховано    
180. 4. Термін діяльності спеціальної слідчої комісії з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України не повинен перевищувати трьох місяців, якщо Верховною Радою України не прийнято рішення про звинувачення Президента України.
 
-72- Сас С.В.
Частину четверту статті 23 викласти у такій редакції: «4. Термін діяльності спеціальної слідчої комісії з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України не повинен перевищувати трьох місяців з дня утворення спеціальної слідчої комісії. У разі прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України діяльність спеціальної слідчої комісії продовжується на період до завершення розгляду процедури імпічменту».
 
Враховано   6. Термін діяльності спеціальної слідчої комісії з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України не повинен перевищувати трьох місяців з дня утворення спеціальної слідчої комісії. У разі прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України діяльність спеціальної слідчої комісії продовжується на період до завершення розгляду процедури імпічменту.
 
181. 5. До складу спеціальної слідчої комісії входять народні депутати України з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій, спеціальний прокурор та три спеціальних слідчих. У разі обрання спеціальним прокурором чи спеціальним слідчим народного депутата України враховується принцип пропорційного представництва депутатської фракції у спеціальній слідчій комісії.
 
   7. До складу спеціальної слідчої комісії входять народні депутати України з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій, спеціальний прокурор та три спеціальних слідчих. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу спеціальної слідчої комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями у п’ятиденний строк з дня направлення до них письмового звернення. Якщо депутатська фракція для роботи в спеціальній слідчій комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції. У разі обрання спеціальним прокурором чи спеціальним слідчим народного депутата України враховується принцип пропорційного представництва депутатської фракції у спеціальній слідчій комісії.
 
182. 6. Постанова Верховної Ради України про утворення спеціальної слідчої комісії має відповідати вимогам, передбаченим пунктами 1, 2, 3, 6 частини третьої та частинами п’ятою, сьомою, дев’ятою статті 4 цього Закону.
 
-73- Сас С.В.
У частині шостій статті23 на початку речення доповнити словами «Зміст постанови»
 
Враховано   8. Зміст постанови Верховної Ради України про утворення спеціальної слідчої комісії має відповідати вимогам, передбаченим пунктами 1, 2, 3, 6 частини четвертої та частинами шостою, восьмою, десятою статті 4 цього Закону.
9. Організація і порядок діяльності спеціальної слідчої комісії здійснюються відповідно до положень розділу ІІ цього Закону з урахуванням особливостей, визначених статтями 24 - 30 цього Закону.
 
    -74- Сас С.В.
Доповнити новою частиною такого змісту: «Організація і порядок діяльності спеціальної слідчої комісії здійснюються відповідно до положень розділу ІІ цього Закону з урахуванням особливостей, визначених статтями 24 - 30 цього Закону.».
 
Враховано    
183. Стаття 24. Повноваження спеціальної слідчої комісії
 
   Стаття 24. Повноваження спеціальної слідчої комісії
 
184. 1. Спеціальна слідча комісія діє на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією України, цим Законом, Регламентом Верховної Ради України та прийнятими відповідно до них постановами Верховної Ради України з цього питання. Організація і порядок діяльності спеціальної слідчої комісії здійснюються відповідно до положень розділу ІІ цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.
 
-75- Кармазін Ю.А.
Викласти частину 1 статті 24 в наступній редакції: «1. Спеціальна слідча комісія діє на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією України, цим Законом, Регламентом Верховної Ради України та прийнятими відповідно до них постановами Верховної Ради України з цього питання. Організація і порядок діяльності спеціальної слідчої комісії здійснюються відповідно до положень розділу ІІ цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом, Кримінально-процесуальним кодексом України та Кримінальним кодексом України».
 
Відхилено   1. Спеціальна слідча комісія діє на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією України, цим Законом, Регламентом Верховної Ради України та прийнятими відповідно до них постановами Верховної Ради України з цього питання.
 
    -76- Сас С.В.
У частині першій статті 24 друге речення виключити і доповнити новою частиною статтю 23
 
Враховано    
185. 2. Спеціальна слідча комісія:
 
   2. Спеціальна слідча комісія:
 
186. 1) перевіряє наявність, повноту і обґрунтованість доказів про вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину;
 
-77- Сас С.В.
Пункт 1 частини другої статті 24 викласти у такій редакції: «1) проводить розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, перевіряє наявність, повноту і обґрунтованість відповідних доказів;
 
Враховано   1) проводить розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, перевіряє наявність, повноту і обґрунтованість відповідних доказів;
 
187. 2) проводить розслідування у разі виявлення під час строку повноважень спеціальної слідчої комісії обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину без додаткового прийняття рішення Верховною Радою України з цього питання і за наявності підстав готує відповідні пропозиції щодо проекту постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України.
 
-78- Кармазін Ю.А.
Додати новий пункт 3 частини 2 статті 24 наступного змісту:
«3) попередньо розглядає на своєму засіданні кандидатури спеціального прокурора, спеціальних слідчих який і надає Верховній Раді України для затвердження свої висновки щодо кожної кандидатури та вносить подання про дострокове припинення повноважень спеціального прокурора, спеціальних слідчих».
 
Відхилено   2) проводить розслідування у разі виявлення під час строку повноважень спеціальної слідчої комісії інших обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину без додаткового прийняття рішення Верховною Радою України з цього питання і за наявності підстав готує відповідні пропозиції щодо проекту постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України.
 
188. 3. З метою забезпечення всебічного, повного і об’єктивного розслідування спеціальна слідча комісія має право:
 
   3. З метою забезпечення всебічного, повного і об’єктивного розслідування спеціальна слідча комісія має право:
 
189. 1) заслуховувати Президента України та захисника (захисників) його прав;
 
   1) заслуховувати Президента України та захисника (захисників) його прав;
 
190. 2) витребувати необхідні документи, матеріали та інші відомості, що стосуються розслідування, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
 
-79- Сас С.В.
Пункт 2 частини третьої статті 24 викласти у такій редакції: «2) витребувати необхідні документи, матеріали та інші відомості, що стосуються розслідування, від державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов’язки) підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян та окремих громадян;;»
 
Враховано   2) витребувати необхідні документи, матеріали та інші відомості, що стосуються розслідування, від державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов’язки) підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян та окремих громадян;
 
191. 3) у разі потреби призначити експертизи та залучати фахівців для дослідження і оцінки доказів, визначати по два або більше представники від спеціальної слідчої комісії і доручати їм бути присутніми під час проведення зазначених експертиз і досліджень та встановлення їх результатів;
 
   3) у разі потреби призначати експертизи та залучати фахівців для дослідження і оцінки доказів, визначати по два або більше представники від спеціальної слідчої комісії і доручати їм бути присутніми під час проведення зазначених експертиз і досліджень та встановлення їх результатів;
 
192. 4) запрошувати і заслуховувати у порядку, встановленому законом, будь-яких осіб із числа громадян України (крім суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції), які можуть повідомити про обставини, що стали підставою для ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
 
-80- Сас С.В.
Пункт 4 частини третьої статті 24 викласти у такій редакції: «4)запрошувати і заслуховувати у порядку, встановленому законом, будь-яких осіб із числа громадян України (крім суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції), які можуть повідомити про обставини щодо вчинення Президентом України державної зради чи іншого злочину.».
 
Враховано   4) запрошувати і заслуховувати у порядку, встановленому законом, будь-яких осіб із числа громадян України (крім суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції), які можуть повідомити про обставини щодо вчинення Президентом України державної зради чи іншого злочину.
 
    -81- Кармазін Ю.А.
Викласти пункт 4 частини 3 статті 24 в наступній редакції: «4) запрошувати і заслуховувати у порядку, встановленому законом, будь-яких осіб із числа громадян України (крім суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, якщо останні не є свідками чи очевидцями подій, які є предметом вивчення комісії), які можуть повідомити про обставини, що стали підставою для ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту».
 
Відхилено    
    -82- Кармазін Ю.А.
Пункт 4 ст. 24 викласти в наступній редакції:
«4) Посадові особи, службові особи, експерти та інші особи, запрошені спеціальною слідчою комісією, попереджаються в письмовій формі про кримінальну відповідальність у випадках, передбачених законом».
 
Враховано у частині четвертій статті 24   
193. 4. Посадові (крім Президента України та захисника (захисників) його прав), службові особи, експерти та інші особи, запрошені спеціальною слідчою комісією, попереджаються в письмовій формі про визначену Кримінальним кодексом України відповідальність за дії, передбачені частиною другою статті 37 цього Закону.
 
-83- Сас С.В.
Частину четверту викласти у такій редакції: «4. Посадові особи (крім Президента України та захисника (захисників) його прав), службові особи, експерти, перекладачі та інші особи, запрошені спеціальною слідчою комісією для дачі показань, як свідки, а також як експерти чи перекладачі, попереджаються в письмовій формі (розпискою) про кримінальну відповідальність за вчинення ними дій зазначених у частині другій статті 37 цього Закону.»
 
Враховано   4. Посадові особи (крім Президента України та захисника (захисників) його прав), службові особи, експерти, перекладачі та інші особи, запрошені спеціальною слідчою комісією для дачі показань як свідки, а також як експерти чи перекладачі, попереджаються в письмовій формі (розпискою) про кримінальну відповідальність за вчинення ними дій, зазначених у частині другій статті 37 цього Закону.
 
194. 5. У разі вчинення посадовими (крім Президента України та захисника (захисників) його прав), службовими особами, експертами та іншими особами, запрошеними спеціальною слідчою комісією, дій, передбачених частиною другою статті 37 цього Закону, спеціальна слідча комісія направляє відповідні матеріали до органів прокуратури для порушення кримінальної справи.
 
-84- Кармазін Ю.А.
Викласти частину 5 статті 24 в наступній редакції: «5. У разі вчинення посадовими (крім Президента України та захисника (захисників) його прав), службовими особами, експертами та іншими особами, запрошеними спеціальною слідчою комісією, дій, передбачених частиною другою статті 37 цього Закону, спеціальна слідча комісія направляє відповідні матеріали до Генеральної прокуратури для порушення кримінальної справи».
 
Відхилено   5. У разі вчинення посадовими особами (крім Президента України та захисника (захисників) його прав), службовими особами, експертами, перекладачами та іншими особами, запрошеними спеціальною слідчою комісією, дій, зазначених у частині другій статті 37 цього Закону, спеціальна слідча комісія направляє відповідні матеріали до відповідних правоохоронних органів для вирішення питання про притягнення винних осіб до відповідальності згідно з законом.
 
    -85- Сас С.В.
У частині пятій статті 24 після слова «посадовими» долучити слово «особами»
 
Враховано    
195. Стаття 25. Спеціальний прокурор і спеціальні слідчі та вимоги до їх кандидатур
 
   Стаття 25. Спеціальний прокурор і спеціальні слідчі та вимоги до їх кандидатур
 
196. 1. Постановою Верховної Ради України до складу спеціальної слідчої комісії при її утворенні включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
 
   1. Постановою Верховної Ради України до складу спеціальної слідчої комісії при її утворенні включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
 
197. 2. На посади спеціального прокурора, спеціальних слідчих може бути рекомендована лише особа, яка відповідає таким вимогам:
 
   2. На посади спеціального прокурора, спеціальних слідчих може бути рекомендована лише особа, яка відповідає таким вимогам:
 
198. 1) є громадянином України, який проживає на її території не менше десяти років;
 
   1) є громадянином України, який проживає на її території не менше десяти років;
 
199. 2) вільно володіє державною мовою;
 
   2) вільно володіє державною мовою;
 
200. 3) має вищу юридичну освіту;
 
   3) має вищу юридичну освіту;
 
201. 4) має не менш як десятирічний стаж роботи на посаді атестованого прокурора чи слідчого правоохоронних органів України;
 
-86- Кармазін Ю.А.
Викласти пункти 4-5 частини 2 статті 25 в наступній редакції:
«4) має не менш як десятирічний стаж роботи на посаді слідчого правоохоронних органів України;
 
Відхилено   4) має не менш як десятирічний стаж роботи на посаді атестованого прокурора чи слідчого правоохоронних органів України;
 
202. 5) не має судимості.
 
-87- Кармазін Ю.А.
5) раніше не судимий».
 
Враховано   5) раніше не судимий.
 
203. 3. Кандидат на посаду спеціального прокурора чи спеціального слідчого подає до Верховної Ради України особову картку, декларацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї за попередній рік за формою, встановленою для державних службовців, які займають посади, віднесені до першої і другої категорій посад державних службовців.
 
   3. Кандидат на посаду спеціального прокурора чи спеціального слідчого подає до Верховної Ради України особову картку, декларацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї за попередній рік за формою, встановленою для державних службовців, які займають посади, віднесені до першої і другої категорій посад державних службовців.
 
204. 4. Кандидатури спеціального прокурора, спеціальних слідчих попередньо розглядаються на засіданні комітету, до предмета відання якого Верховною Радою України віднесено таке питання і який надає Верховній Раді України свої висновки щодо кожної кандидатури.
 
-88- Кармазін Ю.А.
Виключити частину 4 статті 25.
 
Відхилено   4. Кандидатури на посаду спеціального прокурора, спеціальних слідчих попередньо розглядаються на засіданні комітету, до предмета відання якого Верховною Радою України віднесено таке питання, який надає Верховній Раді України свої висновки щодо кожної кандидатури.
 
205. 5. Народні депутати України можуть бути обрані спеціальним прокурором та спеціальними слідчими, якщо вони відповідають вимогам, встановленим частиною другою цієї статті.
 
-89- Сас С.В.
Викласти частину пяту статті 27 викласти у такій редакції: « 5. Народний депутат України може бути обраний спеціальним прокурором та спеціальними слідчими, якщо його кандидатура відповідає вимогам, встановленим частиною другою цієї статті.
 
Враховано   5. Народний депутат України може бути обраний спеціальним прокурором чи спеціальним слідчим, якщо його кандидатура відповідає вимогам, встановленим частиною другою цієї статті.
 
206. 6. Особи, які не є народними депутатами України і обрані спеціальним прокурором, спеціальними слідчими, прикомандировуються до Верховної Ради України на час роботи спеціальної слідчої комісії та здійснюють свої службові повноваження у складі зазначеної спеціальної слідчої комісії лише відповідно до наданих їм на законних підставах доручень спеціальної слідчої комісії.
 
   6. Особи, які не є народними депутатами України і обрані спеціальним прокурором, спеціальними слідчими, прикомандировуються до Верховної Ради України на час роботи спеціальної слідчої комісії та здійснюють свої службові повноваження у складі зазначеної спеціальної слідчої комісії лише відповідно до наданих їм на законних підставах доручень спеціальної слідчої комісії.
 
207. Стаття 26. Повноваження спеціального прокурора
 
   Стаття 26. Повноваження спеціального прокурора
 
208. 1. Спеціальний прокурор здійснює нагляд за додержанням законів при проведенні розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. Спеціальний прокурор має повноваження прокурора, встановлені Кримінально-процесуальним кодексом України, за винятком порушення кримінальної справи, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, пред’явлення обвинувачення, продовження строку розслідування, затвердження обвинувального висновку, направлення справи до суду.
 
-90- Кармазін Ю.А.
Викласти частину 1 статті 26 в наступній редакції: «1. Спеціальний прокурор здійснює нагляд за додержанням законів при проведенні розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. Спеціальний прокурор має повноваження прокурора, встановлені Законом України «Про прокуратуру» та Кримінально-процесуальним кодексом України, за винятком порушення кримінальної справи, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, пред’явлення обвинувачення, продовження строку розслідування, затвердження обвинувального висновку, направлення справи до суду».
 
Враховано редакційно   1. Спеціальний прокурор здійснює нагляд за додержанням законів України при проведенні розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. Спеціальний прокурор користується повноваженнями прокурора, які встановлені Законом України «Про прокуратуру» та Кримінально-процесуальним кодексом України, за винятком повноважень щодо порушення кримінальної справи, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, пред’явлення обвинувачення, продовження строку розслідування, затвердження обвинувального висновку, направлення справи до суду.
 
209. 2. Спеціальний прокурор перевіряє одержаний від спеціальних слідчих проект висновку спеціальної слідчої комісії та схвалює його або повертає із своїми письмовими зауваженнями і пропозиціями для доопрацювання та/або провадження додаткових слідчих дій.
 
   2. Спеціальний прокурор перевіряє одержаний від спеціальних слідчих проект висновку спеціальної слідчої комісії та схвалює його або повертає із своїми письмовими зауваженнями і пропозиціями для доопрацювання та/або провадження додаткових слідчих дій.
 
210. Стаття 27. Повноваження спеціального слідчого
 
   Стаття 27. Повноваження спеціального слідчого
 
211. 1. Спеціальний слідчий провадить необхідні дії для перевірки та встановлення обставин, що є предметом розслідування спеціальної слідчої комісії. Спеціальний слідчий має повноваження слідчого, встановлені Кримінально-процесуальним кодексом України, за винятком порушення кримінальної справи, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, пред'явлення обвинувачення, складання обвинувального висновку.
 
   1. Спеціальний слідчий провадить необхідні дії для перевірки та встановлення обставин, що є предметом розслідування спеціальної слідчої комісії. Спеціальний слідчий користується повноваженнями слідчого, які встановлені Кримінально-процесуальним кодексом України, за винятком повноважень щодо порушення кримінальної справи, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, пред'явлення обвинувачення, складання обвинувального висновку.
 
212. 2. Спеціальні слідчі завершують розслідування складанням проекту висновку спеціальної слідчої комісії, який після схвалення його спеціальним прокурором вноситься на розгляд спеціальної слідчої комісії.
 
-91- Кармазін Ю.А.
Ст. 27 доповнити частиною 3 наступного змісту: «3. У разі виникнення розбіжностей щодо складання чи затвердження проекту висновку відповідно до ч.2 цієї статті, рішення щодо його змісту приймається на засіданні спеціальної слідчої комісії».
 
Враховано   2. Спеціальні слідчі завершують розслідування складанням проекту висновку спеціальної слідчої комісії, який після схвалення його спеціальним прокурором вноситься на розгляд спеціальної слідчої комісії.
3. У разі виникнення розбіжностей щодо складання чи схвалення проекту висновку відповідно до частини другої цієї статті, рішення щодо його змісту приймається на засіданні спеціальної слідчої комісії.
 
213. Стаття 28. Особливості взаємодії спеціального прокурора і спеціальних слідчих зі спеціальною слідчою комісією
 
   Стаття 28. Особливості взаємодії спеціального прокурора і спеціальних слідчих зі спеціальною слідчою комісією
 
214. 1. Спеціальна слідча комісія може визначати напрями роботи спеціального прокурора та спеціальних слідчих. Члени спеціальної слідчої комісії не можуть втручатися в діяльність спеціального прокурора та спеціальних слідчих.
 
   1. Спеціальна слідча комісія може визначати напрями роботи спеціального прокурора та спеціальних слідчих. Члени спеціальної слідчої комісії не можуть втручатися в діяльність спеціального прокурора та спеціальних слідчих.
 
215. 2. Про свою діяльність спеціальний прокурор і спеціальні слідчі інформують спеціальну слідчу комісію не рідше одного разу на місяць, якщо комісією не прийнято іншого рішення.
 
-92- Кармазін Ю.А.
Викласти частину 2 статті 28 в наступній редакції: «2. Про свою діяльність спеціальний прокурор і спеціальні слідчі інформують спеціальну слідчу комісію не рідше одного разу на два тижні, якщо комісією не прийнято іншого рішення».
 
Відхилено   2. Про свою діяльність спеціальний прокурор і спеціальні слідчі інформують спеціальну слідчу комісію не рідше одного разу на місяць, якщо комісією не прийнято іншого рішення.
 
216. Стаття 29. Висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії
 
   Стаття 29. Висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії
 
217. 1. Спеціальна слідча комісія готує відповідно до статті 21 цього Закону висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину і розглядає їх на засіданні спеціальної слідчої комісії та приймає рішення щодо них.
 
   1. Спеціальна слідча комісія готує відповідно до статті 21 цього Закону висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину і розглядає їх на засіданні спеціальної слідчої комісії та приймає рішення щодо них.
 
218. 2. Висновки і пропозиції мають містити:
 
   2. Висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії мають містити:
 
219. 1)факти й обставини, які стали підставами для проведення розслідування;
 
   1) факти й обставини, які стали підставами для проведення розслідування;
 
220. 2)відомості й обставини, встановлені спеціальною слідчою комісією;
 
   2) відомості й обставини, встановлені спеціальною слідчою комісією;
 
221. 3)відомості та обставини, що не підтвердилися;
 
   3) відомості та обставини, що не підтвердилися;
 
222. 4)факти і обставини, які не були перевірені, із зазначенням причин, через які перевірка не здійснювалась;
 
   4) факти і обставини, які не були перевірені, із зазначенням причин, через які перевірка не здійснювалась;
 
223. 5)факти і обставини, що підтверджують або спростовують наявність у діяннях Президента України ознак державної зради або іншого злочину.
 
   5) факти і обставини, що підтверджують або спростовують наявність у діяннях Президента України ознак державної зради або іншого злочину.
 
224. 3. Спеціальна слідча комісія за наявності відповідних підстав готує висновок про звинувачення Президента України з урахуванням вимог до обвинувального висновку, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України. Висновок підписують спеціальний прокурор, спеціальні слідчі, голова та секретар спеціальної слідчої комісії.
 
-93- Сас С.В.
Частину третю статті 29 викласти у такій редакції: «3. Спеціальна слідча комісія за наявності відповідних підстав готує та ухвалює висновок про звинувачення Президента України з урахуванням вимог до обвинувального висновку, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України. За відсутності підстав для звинувачення Президента України спеціальна слідча комісія готує висновок про необхідність припинення процедури імпічменту. Висновок підписують голова та секретар спеціальної слідчої комісії. У разі не згоди з висновками і пропозиціями, які ухвалюються спеціальною слідчою комісією, член слідчої комісії, спеціальний прокурор чи спеціальний слідчий викладає в письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання спеціальної слідчої комісії.», а частину восьму цієї статті виключити.
 
Враховано   3. Спеціальна слідча комісія за наявності відповідних підстав готує та ухвалює висновок про звинувачення Президента України з урахуванням вимог до обвинувального висновку, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України. За відсутності підстав для звинувачення Президента України спеціальна слідча комісія готує висновок про необхідність припинення процедури імпічменту. Висновок підписують голова та секретар спеціальної слідчої комісії. У разі не згоди з висновками і пропозиціями, які ухвалюються спеціальною слідчою комісією, член слідчої комісії, спеціальний прокурор чи спеціальний слідчий викладає в письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання спеціальної слідчої комісії.
 
225. 4. Питання про висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України без голосування і розглядається невідкладно.
 
   4. Питання про висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України без голосування і розглядається невідкладно.
 
226. 5. Разом з висновками і пропозиціями члени спеціальної слідчої комісії ( народні депутати України вносять на розгляд Верховної Ради України проект відповідної постанови Верховної Ради України згідно з положеннями статті 111 Конституції України.
 
-94- Сас С.В.
Частину пяту статті 29 викласти у такій редакції: «5. Разом з висновками і пропозиціями члени спеціальної слідчої комісії ( народні депутати України вносять на розгляд Верховної Ради України відповідний проект постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України чи проект постанови Верховної Ради України про припинення розгляду питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.».
 
Враховано   5. Разом з висновками і пропозиціями народні депутати України – члени спеціальної слідчої комісії вносять на розгляд Верховної Ради України відповідно проект постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України чи проект постанови Верховної Ради України про припинення розгляду питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
 
227. 6. У разі прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України спеціальна слідча комісія готує пропозиції щодо проекту постанови Верховної Ради України про звернення до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент Президента України та до Верховного Суду України для одержання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
 
-95- Сас С.В.
. Статтю 29 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
«7. Конституційний Суд України та Верховний Суд України невідкладно розглядають звернення Верховної Ради України, зазначені у частині шостій цієї статті та не пізніш як у п’ятнадцятиденний строк з дня направлення до них такого звернення подають Верховній Раді України відповідні висновки».
 
Враховано   6. У разі прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України спеціальна слідча комісія готує пропозиції щодо проекту постанови Верховної Ради України про звернення до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент Президента України та до Верховного Суду України для одержання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
7. Конституційний Суд України та Верховний Суд України невідкладно розглядають звернення Верховної Ради України, зазначені у частині шостій цієї статті, та не пізніш як у п’ятнадцятиденний строк з дня направлення до них такого звернення подають Верховній Раді України відповідні висновки.
 
228. 7. Після отримання відповідних висновків Конституційного Суду України, Верховного Суду України спеціальна слідча комісія попередньо розглядає їх і готує доповідь щодо зазначених висновків для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України, а члени спеціальної слідчої комісії ( народні депутати України вносять проект постанови Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
 
-96- Сас С.В.
Частини сьому та восьму вважати відповідно частинами восьмою та дев’ятою.
 
Враховано   8. Після отримання відповідних висновків Конституційного Суду України, Верховного Суду України спеціальна слідча комісія попередньо розглядає їх і готує доповідь щодо зазначених висновків для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України, а народні депутати України – члени спеціальної слідчої комісії вносять проект постанови Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
 
229. 8. У разі відсутності в діяннях Президента України ознак державної зради або іншого злочину членами спеціальної слідчої комісії ( народними депутатами України вноситься проект постанови Верховної Ради України про припинення процедури імпічменту.
 
   9. У разі отримання негативних висновків Конституційного Суду України чи Верховного Суду України спеціальна слідча комісія готує відповідну інформацію для оголошення головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України про припинення процедури імпічменту.
 
230. Стаття 30. Заходи соціального захисту спеціального прокурора і спеціальних слідчих
 
   Стаття 30. Заходи соціального захисту спеціального прокурора і спеціальних слідчих
 
231. 1. За спеціальним прокурором і спеціальними слідчими на період роботи спеціальної слідчої комісії зберігаються попередня робота (посада), а також заробітна плата.
 
-97- Кармазін Ю.А.
Ввести новий розділ V. СПЕЦІАЛЬНІ КОМІСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ОБСТАВИН ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ГЕНЕРАЛЬНИМ ПРОКУРОРОМ УКРАЇНИ, ГОЛОВОЮ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, ГОЛОВОЮ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, в наступній редакції:
«Розділ V. СПЕЦІАЛЬНІ КОМІСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ОБСТАВИН ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ГЕНЕРАЛЬНИМ ПРОКУРОРОМ УКРАЇНИ, ГОЛОВОЮ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, ГОЛОВОЮ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
Стаття 31. Порядок утворення спеціальної слідчої комісії
1. Верховна Рада України утворює спеціальну слідчу комісію відповідно до положень цього Закону для проведення розслідування обставин щодо вчинення злочину Генеральним прокурором України, Головою Служби безпеки України, Головою Національного банку України.
2. Підставою для ініціювання питання про утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, підписи яких не відкликаються.
3. Подання, передбачене частиною другою цієї статті, має містити правове обґрунтування необхідності утворення спеціальної слідчої комісії. До подання можуть додаватися документи і матеріали, що стосуються цього питання, або належним чином посвідчені їх копії.
4. Термін діяльності спеціальної слідчої комісії з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України не повинен перевищувати трьох місяців, якщо Верховною Радою України не прийнято рішення щодо звинувачень про вчинення злочину.
5. До складу спеціальної слідчої комісії входять народні депутати України з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій, спеціальний прокурор та три спеціальних слідчих. У разі обрання спеціальним прокурором чи спеціальним слідчим народного депутата України враховується принцип пропорційного представництва депутатської фракції у спеціальній слідчій комісії.
6. Постанова Верховної Ради України про утворення спеціальної слідчої комісії має відповідати вимогам, передбаченим пунктами 1, 2, 3, 6 частини третьої та частинами п’ятою, сьомою, дев’ятою статті 4 цього Закону.
Стаття 32. Повноваження спеціальної слідчої комісії
1. Спеціальна слідча комісія діє на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією України, цим Законом, Реєстр.картка №
)
4. Народні депутати України можуть бути обрані спеціальним прокурором та спеціальними слідчими, якщо вони відповідають вимогам, встановленим частиною другою цієї статті.
5. Особи, які не є народними депутатами України і обрані спеціальним прокурором, спеціальними слідчими, прикомандировуються до Верховної Ради України на час роботи спеціальної слідчої комісії та здійснюють свої службові повноваження у складі зазначеної спеціальної слідчої комісії лише відповідно до наданих їм на законних підставах доручень спеціальної слідчої комісії.
Стаття 34. Повноваження спеціального прокурора
1. Спеціальний прокурор здійснює нагляд за додержанням законів при проведенні розслідування обставин щодо вчинення злочину Генеральним прокурором України, Головою Служби безпеки України, Головою Національного банку України. Спеціальний прокурор має повноваження прокурора, встановлені Законом України «Про прокуратуру» та Кримінально-процесуальним кодексом України, за винятком порушення кримінальної справи, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, пред’явлення обвинувачення, продовження строку розслідування, затвердження обвинувального висновку, направлення справи до суду.
2. Спеціальний прокурор перевіряє одержаний від спеціальних слідчих проект висновку спеціальної слідчої комісії та схвалює його або повертає із своїми письмовими зауваженнями і пропозиціями для доопрацювання та/або провадження додаткових слідчих дій.
Стаття 35. Повноваження спеціального слідчого
1. Спеціальний слідчий провадить необхідні дії для перевірки та встановлення обставин, що є предметом розслідування спеціальної слідчої комісії. Спеціальний слідчий має повноваження слідчого, встановлені Кримінально-процесуальним кодексом України, за винятком порушення кримінальної справи, затримання підозрюваного, застосування запобіжного заходу, пред'явлення обвинувачення, складання обвинувального висновку.
2. Спеціальні слідчі завершують розслідування складанням проекту висновку спеціальної слідчої комісії, який після схвалення його спеціальним прокурором вноситься на розгляд спеціальної слідчої комісії.
Стаття 36. Особливості взаємодії спеціального прокурора і спеціальних слідчих зі спеціальною слідчою комісією
1. Спеціальна слідча комісія може визначати напрями роботи спеціального прокурора та спеціальних слідчих. Члени спеціальної слідчої комісії не можуть втручатися в діяльність спеціального прокурора та спеціальних слідчих.
2. Про свою діяльність спеціальний прокурор і спеціальні слідчі інформують спеціальну слідчу комісію не рідше одного разу на два тижні, якщо комісією не прийнято іншого рішення.
Стаття 37. Висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії
1. Спеціальна слідча комісія готує відповідно до статті 21 цього Закону висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення злочину Генеральним прокурором України, Головою Служби безпеки України, Головою Національного банку України і розглядає їх на засіданні спеціальної слідчої комісії та приймає рішення щодо них.
2. Висновки і пропозиції мають містити:
1) факти й обставини, які стали підставами для проведення розслідування;
2) відомості й обставини, встановлені спеціальною слідчою комісією ;
3) відомості та обставини, що не підтвердилися;
4) факти і обставини, які не були перевірені, із зазначенням причин, через які перевірка не здійснювалась;
5) факти і обставини, що підтверджують або спростовують наявність у діяннях Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Національного банку України ознак державної зради або іншого злочину.
3. Спеціальна слідча комісія за наявності відповідних підстав готує висновок про звинувачення Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Національного банку України з урахуванням вимог до обвинувального висновку, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України. Висновок підписують спеціальний прокурор, спеціальні слідчі, голова та секретар спеціальної слідчої комісії.
4. Питання про висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України без голосування і розглядається невідкладно.
5. Разом з висновками і пропозиціями члени спеціальної слідчої комісії ( народні депутати України вносять на розгляд Верховної Ради України проект відповідної постанови Верховної Ради України.
6. У разі прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Національного банку України спеціальна слідча комісія готує пропозиції щодо проекту постанови Верховної Ради України про звернення до Верховного Суду України для одержання висновку про те, що діяння, в яких звинувачено Генерального прокурора України, Голову Служби безпеки України, Голову Національного банку України, містять ознаки злочину.
7. Після отримання відповідних висновків Верховного Суду України спеціальна слідча комісія попередньо розглядає їх і готує доповідь щодо зазначених висновків для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України, а члени спеціальної слідчої комісії ( народні депутати України вносять проект постанови Верховної Ради України про звільнення Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Національного банку України з його посади, яка набуває чинності з моменту прийняття.
8. У разі відсутності в діяннях Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Національного банку України ознак злочину членами спеціальної слідчої комісії ( народними депутатами України вноситься проект постанови Верховної Ради України про припинення процедури розслідування.
Стаття 38. Заходи соціального захисту спеціального прокурора і спеціальних слідчих
1. За спеціальним прокурором і спеціальними слідчими на період роботи спеціальної слідчої комісії зберігаються попередня робота (посада), а також заробітна плата».
Змінити нумерацію подальших статей.
 
Відхилено ідповідно до положень частини другої статті 6, частини другої статті 19 органи законодавчої, виконавчої та судової влади (органи державної влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. Відповідно до статті 85 Конституції до повноважень ВРУ не належить питання щодо розслідування обставин щодо вчинення злочину Генеральним прокурором України, Головою служби безпеки України та Головою Національного банку України. Крім цього, відповідно до статті 89 Конституції України ВРУ може утворити тільки тимчасову спеціальну комісію – для підготовки і попереднього розгляду питань; тимчасову слідчу комісію – для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, та відповідно до статті 111 Конституції України, тільки одну спеціальну тимчасову комісію для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину  1. За спеціальним прокурором і спеціальними слідчими на період роботи спеціальної слідчої комісії зберігаються попередня робота (посада), а також заробітна плата.
 
232. Розділ V. СПЕЦІАЛЬНІ КОМІСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
   Розділ V. СПЕЦІАЛЬНІ КОМІСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
233. Стаття 31. Порядок утворення спеціальної комісії
 
   Стаття 31. Порядок утворення спеціальної комісії
 
234. 1. Спеціальна комісія утворюється Верховною Радою України для підготовки і попереднього розгляду, доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України.
 
-98- Сас С.В.
Частину першу статті 31 викласти у такій редакції: «1. Спеціальна комісія утворюється Верховною Радою України для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою України, крім випадку утворення спеціальної комісії для продовження роботи над законопроектом про внесення змін до Конституції України».
 
Враховано   1. Спеціальна комісія утворюється Верховною Радою України для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою України, крім випадку утворення спеціальної комісії для продовження роботи над законопроектом про внесення змін до Конституції України.
 
235. 2. Спеціальна комісія утворюється із числа народних депутатів України, які дали на це згоду. Кількісний склад спеціальної комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій.
 
   2. Спеціальна комісія утворюється із числа народних депутатів України, які дали на це згоду. Кількісний склад спеціальної комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій.
 
236. 3. Депутатські фракції вносять пропозиції щодо персонального складу спеціальної комісії у порядку, встановленому цим Законом та Регламентом Верховної Ради України.
 
   3. Депутатські фракції у Верховній Раді України вносять пропозиції щодо персонального складу спеціальної комісії в порядку, встановленому цим Законом та Регламентом Верховної Ради України.
 
237. 4. Постанова Верховної Ради України про утворення спеціальної комісії має відповідати вимогам, передбаченим частиною третьою статті 4 цього Закону для утворення слідчої комісії.
 
   4. Постанова Верховної Ради України про утворення спеціальної комісії має відповідати вимогам, передбаченим частиною четвертою статті 4 цього Закону для утворення слідчої комісії.
 
238. Стаття 32. Повноваження та порядок діяльності спеціальної комісії
 
   Стаття 32. Повноваження та порядок діяльності спеціальної комісії
 
239. 1. Спеціальна комісія здійснює повноваження головного комітету, передбаченого Регламентом Верховної Ради України з питання, для підготовки якого її утворено.
 
   1. Спеціальна комісія здійснює повноваження головного комітету, передбаченого Регламентом Верховної Ради України з питання, для підготовки якого її утворено.
 
240. 2. Спеціальна комісія здійснює свою діяльність відповідно до вимог цього Закону та Закону України "Про комітети Верховної Ради України".
 
   2. Спеціальна комісія здійснює свою діяльність відповідно до вимог цього Закону, Закону України "Про комітети Верховної Ради України".
 
241. Розділ VІ. СЕКРЕТАРІАТИ СЛІДЧИХ КОМІСІЙ, СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ І СПЕЦІАЛЬНИХ КОМІСІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ЇХ ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
   Розділ VІ. СЕКРЕТАРІАТИ СЛІДЧИХ КОМІСІЙ, СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ І СПЕЦІАЛЬНИХ КОМІСІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ЇХ ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
242. Стаття 33. Правовий статус секретаріатів слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій
 
   Стаття 33. Правовий статус секретаріатів слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій
 
243. 1. Для забезпечення належних умов роботи слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії утворюється її секретаріат, до якого входять не менше двох осіб із числа працівників апарату Верховної Ради України та/або залучених фахівців за строковим трудовим договором.
 
-99- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 ст. 33 викласти в наступній редакції: «1) Для забезпечення належних умов роботи слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і слідчої комісії утворюється її секретаріат, до якого входять працівники із числа Апарату Верховної Ради України та/або залучені фахівці за строковим трудовим договором в кількості не більше двох осіб».
 
Враховано   1. Для забезпечення належних умов роботи слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і слідчої комісії утворюється її секретаріат, до якого входять працівники Апарату Верховної Ради України та/або залучені фахівці за строковим трудовим договором в кількості не більше двох осіб.
 
244. 2. Пропозиції щодо чисельності секретаріату слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії розглядаються на її першому засіданні і подаються Голові Верховної Ради України. Пропозиції щодо зміни чисельності секретаріату слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії у разі необхідності розглядаються на наступних засіданнях такої комісії.
 
   2. Пропозиції щодо чисельності і персонального складу секретаріату слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії розглядаються на її першому засіданні і подаються Голові Верховної Ради України. Пропозиції щодо зміни чисельності чи персонального складу секретаріату слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії у разі необхідності розглядаються на наступних засіданнях такої комісії.
 
245. 3. Секретаріат слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії здійснює її організаційно-інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення, ведення діловодства.
 
   3. Секретаріат слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії здійснює її організаційно-інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення, ведення діловодства.
 
246. 4. Прийом на роботу та звільнення працівників секретаріатів слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії із числа фахівців, які не є працівниками апарату Верховної Ради України, здійснюються за строковим трудовим договором, який укладається керівником апарату Верховної Ради України за пропозицією голови відповідно слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії.
 
   4. Прийом на роботу та звільнення працівників секретаріатів слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії із числа фахівців, які не є працівниками Апарату Верховної Ради України, здійснюються за строковим трудовим договором, який укладається керівником Апарату Верховної Ради України за пропозицією голови відповідної слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, спеціальної комісії.
 
247. 5. Оплата праці працівників секретаріатів слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії, у тому числі преміювання, проводиться в межах кошторису видатків, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради України, в порядку та розмірах, встановлених для працівників секретаріатів комітетів Верховної Ради України.
 
   5. Оплата праці працівників секретаріатів слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії, у тому числі преміювання, проводиться в межах кошторису видатків, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради України, в порядку та розмірах, встановлених для працівників секретаріатів комітетів Верховної Ради України.
 
248. Стаття 34. Порядок залучення фахівців для роботи в слідчих комісіях, спеціальній слідчій комісії і спеціальних комісіях
 
   Стаття 34. Порядок залучення фахівців для роботи в слідчих комісіях, спеціальній слідчій комісії і спеціальних комісіях
 
249. 1. Пропозиції щодо залучення фахівців для роботи в слідчій комісії, спеціальній слідчій комісії і спеціальній комісії розглядаються на засіданні комісії, про що приймається відповідне рішення.
 
   1. Пропозиції щодо залучення фахівців для роботи в слідчій комісії, спеціальній слідчій комісії і спеціальній комісії розглядаються на засіданні відповідної комісії, про що приймається рішення.
 
250. 2. Залучення для роботи в слідчій комісії, спеціальній слідчій комісії і спеціальній комісії фахівців відбувається за згодою керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
 
   2. Залучення для роботи в слідчій комісії, спеціальній слідчій комісії і спеціальній комісії фахівців відбувається за згодою керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
 
251. 3. Залучення для роботи в слідчій комісії, спеціальній слідчій комісії іноземців та осіб без громадянства не допускається.
 
   3. Залучення для роботи в слідчій комісії, спеціальній слідчій комісії іноземців та осіб без громадянства не допускається.
 
252. Стаття 35. Гарантії захисту трудових прав осіб, залучених для роботи в слідчих комісіях, спеціальній слідчій комісії і спеціальних комісіях
 
   Стаття 35. Гарантії захисту трудових прав осіб, залучених для роботи в слідчих комісіях, спеціальній слідчій комісії і спеціальних комісіях
 
253. 1. Штатні працівники секретаріату слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій та фахівці, які залучаються або відряджаються для роботи до цих комісій, звільняються від виконання інших службових обов'язків на цей період. За ними зберігаються попередня робота (посада), а також заробітна плата за основним місцем роботи, включаючи встановлені раніше надбавки та доплати.
 
   1. Штатні працівники секретаріату слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій та фахівці, які залучаються або відряджаються для роботи до цих комісій, звільняються від виконання інших службових обов'язків на цей період. За ними зберігаються попередня робота (посада), а також заробітна плата за основним місцем роботи, включаючи встановлені раніше надбавки та доплати.
 
254. Стаття 36. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій
 
   Стаття 36. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій
 
255. 1. Фінансове забезпечення діяльності слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій та виділення для їх роботи службових приміщень, засобів діловодства, зв'язку й транспорту здійснюються апаратом Верховної Ради України у межах кошторису видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України.
 
   1. Фінансове забезпечення діяльності слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій та виділення для їх роботи службових приміщень, засобів діловодства, зв'язку й транспорту здійснюються Апаратом Верховної Ради України у межах кошторису видатків, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради України.
 
256. Розділ VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ
 
   Розділ VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ
 
257. Стаття 37. Відповідальність за невиконання вимог цього Закону
 
   Стаття 37. Відповідальність за невиконання вимог цього Закону
 
258. 1. Посадові, службові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та окремі громадяни України за нез’явлення без поважних причин на засідання слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію на законну вимогу цих комісій або за навмисне її приховування, створення штучних перешкод у роботі цих комісій несуть адміністративну, кримінальну відповідальність згідно із законом.
 
-100- Сас С.В.
Частину першу та другу статті 37 викласти у такій редакції: 1. Посадові особи (крім Президента України та захисника (захисників) його прав), службові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та окремі громадяни за порушення вимог цього Закону несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно з законом.
 
Враховано   1. Посадові особи (крім Президента України та захисника (захисників) його прав), службові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та окремі громадяни за порушення вимог цього Закону несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно з законом.
 
259. 2. Відмова запрошеної спеціальною слідчою комісією особи від давання свідчень чи пояснень або відмова експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов’язків під час розслідування спеціальною слідчою комісією, а також надання завідомо неправдивих свідчень чи пояснень, завідомо неправдивого висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, зробленого перекладачем, передбачає відповідальність цих осіб згідно із законом.
 
-101- Сас С.В.
2. За відмову особи, запрошеної слідчою комісією, спеціальною слідчою комісією, від давання показань або відмова експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов’язків експерта чи перекладача під час проведення розслідування слідчою комісією, спеціальною слідчою комісією, а також за надання завідомо неправдивих показань, завідомо неправдивого висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, зробленого перекладачем, винні особи несуть відповідальність згідно із законом».
 
Враховано   2. За відмову особи, запрошеної слідчою комісією, спеціальною слідчою комісією, від давання показань або відмова експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов’язків експерта чи перекладача під час проведення розслідування слідчою комісією, спеціальною слідчою комісією, а також за надання завідомо неправдивих показань, завідомо неправдивого висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, зробленого перекладачем, винні особи несуть відповідальність згідно із законом.
3. Голова слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, заступник голови слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, секретар та члени слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії несуть відповідальність згідно з законом за поширення інформації з обмеженим доступом, в тому числі таємної чи іншої охоронюваної законом інформації, яка стала йому відомою у зв’язку з роботою слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії.
 
    -102- Кармазін Ю.А.
Ст. 37 доповнити п. 3 наступного змісту: «3) Голова, заступник, секретар та члени слідчої комісії несуть відповідальність згідно з законом за поширення інформації, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю, яка стала йому відомою у зв’язку з роботою слідчої комісії».
 
Враховано    
260. Стаття 38. Оскарження рішень та дій слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії або її членів та відшкодування шкоди, завданої їх незаконними рішеннями та діями
 
-103- Сас С.В.
Кармазін Ю.А.
Статтю 38 виключити.
 
Враховано      
261. 1. Дії слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії або її членів оскаржуються до суду в установленому законом порядку.
 
      
262. 2. Матеріальна та моральна шкода, завдана незаконними діями слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії або її членів, підлягає відшкодуванню в установленому законом порядку.
 
      
263. Розділ VІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ VІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
264. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
265. 2. Тимчасові слідчі комісії та тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України, утворені до набрання чинності цим Законом, продовжують свою діяльність відповідно до вимог цього Закону.
 
-104- Сас С.В.
Пункт 2 прикінцевих положень після слів « цього Закону» доповнити словами «до закінчення встановленого терміну їх діяльності».
 
Враховано   2. Тимчасові слідчі комісії та тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України, утворені до набрання чинності цим Законом, продовжують свою діяльність відповідно до вимог цього Закону до закінчення встановленого терміну їх діяльності.
 
266. 3. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін із дня опублікування цього Закону:
 
-105- Кармазін Ю.А.
Доповнити прикінцеві положення пунктом 4 наступного змісту:
«4) Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001., №25-26, ст.131) такі зміни:
- в абзаці першому частини першої статей 384 і 385 слова «тимчасовою спеціально комісією» замінити словами «спеціальною тимчасовою слідчою комісією»;
- в абзаці першому статті 386 слова «тимчасових спеціальних комісій» замінити словами «спеціальних тимчасових слідчих комісій».
 
Відхилено скільки не було предметом розгляду і прийняття у першому читанні.  3. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін із дня опублікування цього Закону:
 
267. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
   підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
268. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.