Кількість абзаців - 173 Таблиця поправок


Про Державну програму приватизації на 2008 - 2012 роки (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про Державну програму приватизації на 2008—2012 роки
 
   Про Державну програму приватизації на 2008—2012 роки
 
3. 1. Затвердити Державну програму приватизації на 2008—2012 роки (додається).
 
   1. Затвердити Державну програму приватизації на 2008—2012 роки (додається).
 
4. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
5. 3. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-1- Президент України
Доповнити статтею 4 такого змісту:
«4. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону.»
 
Враховано   3. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону.
 
6. ЗАТВЕРДЖЕНО
 
   ЗАТВЕРДЖЕНО
 
7. Законом України «Про Державну програму приватизації на 2008—2012 роки»
 
   Законом України «Про Державну програму приватизації на 2008—2012 роки»
 
8. від 2008 року №
 
   від 2008 року №
 
9. ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
 
   ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
 
10. приватизації на 2008—2012 роки
 
-2- Бондар О.М.
Внести до законопроекту техніко-юридичні виправлення.
 
Враховано   приватизації на 2008—2012 роки
 
    -3- Мармазов Є.В.
Норми, що містяться у розділі ІІ «Підготовка до приватизації» та розділі ІІІ «Класифікація об’єктів приватизації та порядок застосування способів приватизації», доцільно перенести у Закон України «Про приватизацію державного майна», оскільки це норми постійної дії, а строк дії закону не обмежений у часі. Крім того, розділ V «Інформаційне забезпечення проведення приватизації» доцільно зробити складовою частиною статті 27 проекту Закону України «Про приватизацію державного майна»;
(слід звернути увагу, що зміст термінів, які визначають класифікацію об’єктів у проекті Програмі та у проекті Закону, не ідентичний).
 
Підтримано   
11. Розділ І. Загальна частина
 
   Розділ І. Загальна частина
 
12. 1. Державна програма приватизації на 2008—2012 роки (далі — Програма) визначає основні цілі, пріоритети та умови приватизації державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим, та комунального майна в 2008— 2012 роках.
 
-4- Бондар О.М.
У пункті 1 перед словами «майна, що належить Автономній Республіці Крим» додати слово «відчуження».
 
Враховано   1. Державна програма приватизації на 2008—2012 роки (далі — Програма) визначає мету, основні пріоритети та умови приватизації державного майна, відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та комунального майна у 2008— 2012 роках.
 
    -5- Мармазов Є.В.
У пункті 1 замінити слова «основні цілі» словами «мету та основні».
 
Враховано    
13. Стратегія подальшого реформування державної власності включає здійснення заходів, спрямованих на завершення приватизації державного майна як широкомасштабного проекту трансформації державної власності, що розпочалася в Україні в 1992 році, гармонізацію процесів приватизації із стратегією розвитку національної економіки та її окремих галузей.
 
   Стратегія подальшого реформування державної власності включає здійснення заходів, спрямованих на завершення приватизації державного майна як широкомасштабного проекту трансформації державної власності, що розпочався в Україні в 1992 році, гармонізацію процесів приватизації із стратегією розвитку національної економіки та її окремих галузей.
 
14. 2. Основною метою приватизації у 2008—2012 роках є підвищення соціально-економічної ефективності виробництва, забезпечення взаємопов’язаності стратегії приватизації державного майна із стратегією розвитку економіки України та її окремих галузей; перехід на програмні принципи ринкової трансформації у стратегічних галузях економіки під час приватизації об’єктів, яка має ґрунтуватися на програмах розвитку таких галузей; сприяння технологічному та управлінському оновленню підприємств, оптимізація частки державного сектору економіки, створення конкурентного середовища, а також забезпечення використання коштів, отриманих від приватизації, для задоволення потреб суспільства.
 
-6- Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
У розділі І «Загальна частина» статтю 2 викласти у такій редакції:
«2. Основною метою приватизації у 2008-2012 роках є досягнення максимального рівня приватизації об’єктів державного майна для підвищення соціально-економічної ефективності виробництва».
 
Відхилено   2. Основною метою приватизації у 2008—2012 роках є:
підвищення соціально-економічної ефективності виробництва, забезпечення взаємопов’язаності стратегії приватизації державного майна із стратегією розвитку економіки України та її окремих галузей;
перехід на програмні принципи ринкової трансформації у стратегічних галузях економіки під час приватизації об’єктів, яка має ґрунтуватися на програмах розвитку таких галузей;
сприяння технологічному та управлінському оновленню підприємств, оптимізація частки державного сектору економіки, створення конкурентного середовища;
забезпечення використання коштів, отриманих від приватизації, для задоволення потреб суспільства та структурної перебудови економіки України.
Надходження від приватизації спрямовуються виключно до Стабілізаційного фонду, правовий статус та порядок використання коштів якого визначається постановою Верховної Ради України.
 
    -7- Мармазов Є.В.
У пункті 2 замінити слова «для задоволення потреб суспільства» на слова «для структурної перебудови економіки України».
 
Враховано частково    
    -8- Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
Доповнити статтю 2 абзацом другим у такій редакції: «Надходження від приватизації спрямовуються виключно до Стабілізаційного фонду, правовий статус та порядок використання коштів якого визначається постановою Верховної Ради України».
 
Враховано    
15. 3. Пріоритетами приватизації є:
 
-9- Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
Статтю 3 викласти у такій редакції:
«3. Процес приватизації має базуватися на наступних принципах:
- забезпечення прозорості процесу приватизації;
- забезпечення рівних можливостей участі у процесі приватизації усіх зацікавлених інвесторів;
- урахування індивідуальних особливостей об’єктів приватизації шляхом застосування відповідного методу продажу з метою досягнення максимальної ефективності продажу об’єктів приватизації;
- сприяння розвитку фондового ринку України максимальним використанням продажу акцій відкритих акціонерних товариств на фондових біржах».
 
Враховано частково в т.ч. у пункті 4  3. Пріоритетами приватизації є:
 
    -10- Президент України
Пункт 3 доповнити такими новими абзацами:
«завершення протягом п'яти років приватизації державного майна як широкомасштабного проекту трансформації державної власності;
синхронізація приватизаційного процесу з трансформацією системи регулювання підприємницької діяльності і управління державною власністю, в першу чергу, в стратегічних галузях (комплексах, секторах) економіки;
врахування впливу приватизації на економічну конкуренцію та безпеку держави;
перехід від фіскальної до інвестиційно орієнтованої моделі приватизації, сприяння технологічному, технічному та управлінському оновленню підприємств;
забезпечення прозорої та аргументованої політики зміни форми власності на державні об'єкти.».
 
Враховано частково    
16. оптимізація структури державної власності у виробничій сфері;
 
   оптимізація структури державної власності у виробничій сфері;
урахування впливу приватизації на економічну конкуренцію та безпеку держави;
 
17. залучення до приватизації покупців, які заінтересовані у довгостроковому розвитку підприємств;
 
   залучення до приватизації покупців, які заінтересовані у довгостроковому розвитку підприємств;
 
18. підвищення довіри покупців до процесу приватизації;
 
   підвищення довіри покупців до процесу приватизації;
 
19. урахування індивідуальних особливостей об’єктів приватизації;
 
   урахування індивідуальних особливостей об’єктів приватизації;
 
20. досягнення максимальної ефективності продажу об’єктів приватизації, зокрема шляхом продажу:
 
   досягнення максимальної ефективності продажу об’єктів приватизації, зокрема шляхом продажу:
 
21. - дрібних пакетів акцій, окремо визначених об’єктів нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва;
 
   - дрібних пакетів акцій, окремо визначених об’єктів нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва;
 
22. - збиткових підприємств під зобов’язання покупців щодо проведення їх фінансового оздоровлення;
 
   - збиткових підприємств під зобов’язання покупців щодо проведення їх фінансового оздоровлення;
 
23. - високоліквідних об’єктів для забезпечення виконання завдань з надходження коштів від приватизації;
 
-11- Мармазов Є.В.
Абзац 9 пункту 3 виключити.
 
Відхилено   - високоліквідних об’єктів для забезпечення виконання завдань з надходження коштів від приватизації;
 
24. сприяння розвиткові фондового ринку з максимальним використанням продажу акцій відкритих акціонерних товариств на фондових біржах;
 
-12- Мармазов Є.В.
В абзаці 10 пункту 3 виключити слово «максимальним».
 
Враховано   сприяння розвиткові фондового ринку з використанням продажу акцій відкритих акціонерних товариств на фондових біржах;
 
25. збільшення обсягу надходження до державного бюджету коштів, одержуваних від приватизації, шляхом підвищення конкурентності та прозорості продажу об’єктів приватизації.
 
-13- Мармазов Є.В.
Пункт 3 Розділу 1 після абзацу п'ятого доповнити абзацом такого змісту: "урахування прав інтелектуальної власності;".
 
Відхилено   збільшення обсягу надходження до державного бюджету коштів, одержуваних від приватизації, шляхом підвищення конкурентності та прозорості продажу об’єктів приватизації.
 
26. 4. З урахуванням мети та пріоритетів приватизації, визначених цією Програмою, встановлюються такі завдання:
 
-14- Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
Статтю 4 викласти у такій редакції:
«4. З урахуванням мети та принципів приватизації, визначених цією Програмою, встановлюються такі завдання:
- досягнення максимального обсягу приватизації шляхом перегляду і розширення переліку об’єктів , що підлягають приватизації;
- визначення оптимального методу (комбінації методів) продажу об’єктів державного майна з метою забезпечення розвитку цих об’єктів та максимізації надходжень до бюджету;
- забезпечення досягнення максимальної відкритості та прозорості всіх процедур приватизації;
- забезпечення розвитку конкуренції при приватизації державного майна, особливо в галузях, пов’язаних з природними монополіями;
- досягнення максимальної глибини приватизації об’єктів, розпочатої до набрання чинності програмою;
- забезпечення надходження до Стабілізаційного фонду коштів, одержуваних від приватизації, у розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано частково   4. З урахуванням мети та пріоритетів приватизації, визначених цією Програмою, встановлюються такі завдання:
 
27. забезпечення досягнення максимальної відкритості та прозорості всіх процедур приватизації;
 
   забезпечення досягнення максимальної відкритості та прозорості всіх процедур приватизації;
 
28. проведення приватизації об’єктів, подальше перебування яких у державній власності економічно недоцільне;
 
   здійснення приватизації об’єктів, подальше перебування яких у державній власності є економічно недоцільним;
 
29. зосередження на індивідуальній приватизації, зокрема підприємств, які згідно з Програмою належать до групи Г, коли всі етапи та процедури приватизації передбачають врахування індивідуальних особливостей підприємств та ринку його товарів ( робіт, послуг);
 
   зосередження на індивідуальній приватизації, зокрема підприємств, які згідно з Програмою належать до групи Г, за умови, що всі етапи та процедури приватизації передбачають врахування індивідуальних особливостей підприємств та ринку його товарів ( робіт, послуг);
 
30. досягнення максимальної глибини приватизації об’єктів, розпочатої до набрання чинності Програмою;
 
   досягнення максимальної глибини приватизації об’єктів, розпочатої до набрання чинності цією Програмою;
 
31. забезпечення надходження до державного бюджету коштів, одержуваних від приватизації, в сумі, передбаченій Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
-15- Шаманов В.В.
Пункт 4 доповнити наступним абзацом: «урахування екологічного чинника для виведення "неблагонадійних" виробництв з районів масового мешкання та історичного центру міста».
 
Відхилено   забезпечення надходження до державного бюджету коштів, одержуваних від приватизації, в сумі, передбаченій законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
    -16- Президент України
Пункт 4 доповнити такими новими абзацами:
«забезпечення продажу у 2008-2012 роках усього обсягу об'єктів приватизації, сформованого відповідно до цієї Програми;
впровадження передприватизаційної підготовки стратегічних галузей (комплексів, секторів) на основі Програм ринкової трансформації та приватизації;
перехід до приватизації об'єктів державної власності разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані;
прискорений (спрощений) продаж єдиних майнових комплексів, об'єктів незавершеного будівництва, окремо визначених об'єктів нерухомого майна та пакетів акцій, що не користуються попитом;
встановлення спеціальних вимог до участі стратегічних інвесторів у приватизації підприємств, що займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, містоутворюючих та унікальних підприємств;
залучення коштів, одержаних від приватизації державного майна, та інших надходжень, пов'язаних з приватизацією, до Державного бюджету для фінансування розвитку та структурної перебудови економіки, інноваційного інвестування, а також на фінансування витрат, пов'язаних з виконанням державою функцій власника;
впровадження обов'язкових громадських слухань як засобу забезпечення прозорості та публічності приватизації, посилення впливу громадськості на прийняття особливо важливих рішень з питань приватизації
налагодження системної протидії будь-яким позаприватизаційним способам відчуження об'єктів державної власності;»
 
Враховано частково    
32. 5. Приватизація об’єктів стратегічних галузей економіки проводиться з урахуванням затверджуваних Кабінетом Міністрів України програм їх розвитку, в яких містяться галузеві особливості приватизації.
 
-17- Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
Статтю 5 викласти у такій редакції:
«5. Приватизація об’єктів стратегічних галузей економіки проводиться з урахуванням затверджуваних Кабінетом Міністрів України програм їх розвитку, в яких містяться галузеві особливості приватизації. Перелік стратегічних галузей економіки готується Кабінетом Міністрів та затверджується Верховною Радою України.
Підготовка програм розвитку стратегічних галузей здійснюється уповноваженими органами управління у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано частково   5. Приватизація об’єктів стратегічних галузей економіки здійснюється з урахуванням затверджених Кабінетом Міністрів України програм їх розвитку, що визначають галузеві особливості приватизації.
 
33. Перелік стратегічних галузей економіки та програми їх розвитку затверджує Кабінет Міністрів України.
 
   Перелік стратегічних галузей економіки та програми їх розвитку затверджує Кабінет Міністрів України.
 
34. Підготовка програм розвитку стратегічних галузей здійснюється уповноваженими органами управління у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України.
 
   Підготовка програм розвитку стратегічних галузей здійснюється уповноваженими органами управління у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України.
 
35. 6. У Програмах розвитку стратегічних галузей економіки визначаються, зокрема, вимоги до:
 
-18- Президент України
Пункт 6 виключити.
 
Відхилено   6. У програмах розвитку стратегічних галузей економіки визначаються, зокрема, вимоги до:
 
    -19- Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
Статтю 6 викласти у такій редакції:
«6. У Програмах розвитку стратегічних галузей економіки визначаються, зокрема, вимоги до:
- удосконалення системи державного регулювання приватизованих об’єктів відповідних галузей;
- строків та способів приватизації об’єктів стратегічних галузей економіки на час дії Програми;
- проведення приватизації підприємств, діяльність яких має значний вплив на функціонування відповідної галузі, за індивідуальними планами з визначенням особливих умов приватизації, зокрема щодо методів, етапності проведення приватизації, розміру пакета акцій ( часток, паїв), що пропонується для продажу, особливостей приватизації підприємств, які мають ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг) науково-дослідних (науково-технічних) установ, місто утворюючих підприємств, а також підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;
- обмеження за кваліфікаційними вимогами участі потенційних покупців у приватизації контрольних пакетів акцій ( часток, паїв) підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та підприємств, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів;
- стимулювання залучення інвестицій у розвиток приватизованих об’єктів стратегічних галузей економіки.
 
Враховано частково    
36. удосконалення системи державного регулювання приватизованих об’єктів відповідних галузей;
 
   удосконалення системи державного регулювання приватизованих об’єктів відповідних галузей;
 
37. строків та способів приватизації об’єктів стратегічних галузей економіки на час дії Програми;
 
   строків та способів здійснення приватизації об’єктів стратегічних галузей економіки на час дії Програми;
 
38. проведення приватизації підприємств, діяльність яких має значний вплив на функціонування відповідної галузі, за індивідуальними планами з визначенням особливих умов приватизації, зокрема щодо залучення портфельних інвесторів, розміру пакета акцій (часток, паїв), що пропонується для продажу, особливостей приватизації підприємств, які мають ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг) науково-дослідних (науково-технічних) установ, містоутворюючих підприємств, а також підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;
 
-20- Мармазов Є.В.
Абзац 4 пункту 6 виключити.
 
Відхилено   здійснення приватизації підприємств, діяльність яких має значний вплив на функціонування відповідної галузі, за індивідуальними планами з визначенням особливих умов приватизації, зокрема щодо залучення портфельних інвесторів, розміру пакета акцій (часток, паїв), що пропонується для продажу, особливостей приватизації підприємств, які мають ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), науково-дослідних (науково-технічних) установ, містоутворюючих підприємств, а також підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;
 
39. обмеження за кваліфікаційними вимогами участі потенційних покупців у приватизації контрольних пакетів акцій (часток, паїв) підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та підприємств, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів;
 
-21- Бондар О.М.
У абзаці 5 пункту 6 проекту Програми після слів «обмеження за кваліфікаційними вимогами» додати слова «які враховують досвід роботи у відповідній галузі».
 
Враховано   обмеження за кваліфікаційними вимогами, які враховують досвід роботи у відповідній галузі, участі потенційних покупців у приватизації контрольних пакетів акцій (часток, паїв) підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, і підприємств, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів;
 
    -22- Мармазов Є.В.
У абзаці п'ятому пункту 6 Розділу 1 після слів "обмеження за кваліфікаційними вимогами," додати слова "які, зокрема, стосуються об'єктів права інтелектуальної власності".
 
Відхилено    
40. визначення небезпечного для економічної незалежності України збільшення частки іноземного капіталу в стратегічних галузях економіки;
 
   визначення небезпечного для економічної незалежності України збільшення частки іноземного капіталу в стратегічних галузях економіки;
 
41. стимулювання залучення інвестицій у розвиток приватизованих об’єктів стратегічних галузей економіки.
 
   стимулювання залучення інвестицій у розвиток приватизованих об’єктів стратегічних галузей економіки.
 
42. Розділ ІІ. Підготовка до приватизації державного майна
 
-23- Президент України
Розділ ІІ Підготовка до приватизації державного майна пропонуємо викласти у такій редакції:
«Розділ ІІ Порядок формування переліків об'єктів приватизації на 2008-2012 роки
6. Фонд державного майна України протягом 6-ти місяців з дня набрання чинності цієї Програми здійснює аналіз об'єктів державної власності на підставі пропозицій уповноважених органів управління, Єдиного реєстру об'єктів державної власності, розпорядником якого є Фонд державного майна України та даних Державного комітету статистики України і на основі цього складає переліки об'єктів, запланованих до приватизації на період дії цієї Програми (крім об'єктів, приватизація яких здійснюватиметься відповідно до Програм ринкової трансформації та приватизації стратегічних галузей (комплексів, секторів), розподілені по роках за участю уповноважених органів управління згідно з класифікаційними групами, які включають:
державні підприємства і відкриті акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, що не заборонені до приватизації;
пакети акцій (часток, паїв), що закріплені у державній власності (залишилися у державній власності), із зазначенням розміру, а для пакетів акцій, які закріплені у державній власності, також і строку закріплення;
об'єкти незавершеного будівництва;
окремо визначені об'єкти нерухомості і майна;
державні пакети акцій, які передані у статутні капітали державних холдингових компаній та національних (державних) акціонерних компаній, що підлягають приватизації;
інші види об'єктів, які можуть пропонуватися до приватизації.
За участю Міністерства економіки України та уповноважених органів управління складається додатковий перелік об'єктів, запланованих до приватизації, який є складовою частиною загального переліку об'єктів приватизації, що включає:
державні підприємства і відкриті акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, на яких пропонується здійснити передприватизаційну підготовку;
державні підприємства і відкриті акціонерні товариства, які пропонуються до виключення з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації;
казенні підприємства, які пропонуються до виключення з переліку казенних підприємств;
пакети акцій розміром 50 відсотків плюс 1 акція, які закріплені у державній власності та пропонуються до дострокового припинення закріплення.
Уповноважені органи управління проводять аналіз можливих соціально-економічних наслідків приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і включені до переліку об'єктів права державної власності, приватизацію яких планується розпочати у відповідному році, та подають висновки за формою, встановленою Міністерством економіки України, до Фонду державного майна України.
Переліки об'єктів запланованих до приватизації затверджується Кабінетом Міністрів України.
7.Переліки об'єктів запланованих до приватизації коригуються щорічно з урахуванням результатів приватизації попереднього періоду та пропозицій уповноважених органів управління, Міністерства економіки України і Державного комітету статистики України.
Об'єкти державної власності групи А, щодо яких надійшли пропозиції від потенційних покупців, додатково виявлені, сформовані у процесі передприватизаційної підготовки і реструктуризації підприємств плануються до продажу у поточному бюджетному році за рішенням Фонду державного майна України.
8.Кабінет Міністрів України доводить уповноваженим органам управління завдання з передачі до кінця поточного року Фонду державного майна України для підготовки до продажу та продажу в наступному
бюджетному періоді об'єктів права державної власності відповідно до переліку, а також об'єктів групи А за пропозицією Фонду державного майна України для приватизації в установленому порядку.
9. Уповноважені органи управління починаючи з 2009 р., протягом року, що передує плановому бюджетному періоду, щороку подають Фонду державного майна України:
до 15 березня переліки об'єктів права державної власності, які додатково можуть бути включені до переліку об'єктів, запланованих до приватизації, разом з висновками про прогнозовану суму надходження коштів від їх приватизації за формою, затвердженою Міністерством економіки України і Фондом державного майна України, та прогнозом соціально-економічних наслідків приватизації тих підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;
до 15 квітня проекти планів-графіків передприватизаційної підготовки об'єктів права державної власності;
до 1 червня погоджують з Кабінетом Міністрів України проекти передприватизаційної підготовки підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;
здійснюють передприватизаційну підготовку об'єктів права державної власності, у тому числі їх реструктуризацію.
Зазначені переліки, висновки та проекти планів-графіків подаються за формами, що затверджуються Фондом державного майна і Міністерством економіки України.
10.Фонд державного майна України, починаючи з 2009 р., протягом року, що передує плановому бюджетному періоду:
до 15 травня складає та затверджує переліки об'єктів, що підлягають підготовці до продажу та першочерговому продажу у відповідному плановому бюджетному періоді;
до 1 червня подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо підготовки до продажу та першочергового продажу підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;
здійснює передприватизаційну підготовку об'єктів, переданих йому уповноваженими органами управління;
до 1 вересня року, що передує відповідному бюджетному періоду, подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо переліків об'єктів, що підлягають приватизації;
до 1 листопада надає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо завдання уповноваженим органам управління з передачі до Фонду державного майна України об'єктів групи А для їх приватизації в установленому порядку;
до 31 грудня затверджує план-графік поквартального та помісячного виставлення на продаж об'єктів на плановий бюджетний період, який підлягає щоквартальному коригуванню.
11 .Міністерство фінансів України, Міністерство економіки України та Фонд державного майна України проводять до 1 червня розрахунок прогнозних показників надходження до державного бюджету коштів від приватизації державного майна у плановому бюджетному періоді.
12.Кабінет Міністрів України, починаючи з 2009 р., протягом року, що передує плановому бюджетному періоду:
до 1 липня визначає уточнений перелік об'єктів приватизації на відповідний плановий бюджетний рік;
до 15 вересня подає до Верховної Ради України разом з проектом Державного бюджету законопроект щодо скорочення переліку підприємств заборонених до приватизації.
13.Для виконання завдань з приватизації, що визначені Кабінетом Міністрів України, уповноважені органи управління протягом року, що передує плановому бюджетному року, подають:
до 1 березня Кабінету Міністрів України погоджені з Міністерством економіки України та Міністерством фінансів України пропозиції щодо скорочення переліку казенних підприємств;
до 15 березня Фонду державного майна України пропозиції щодо ініціювання органом приватизації прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про продаж пакетів акцій, закріплених за державою (тимчасово залишених у державній власності);
до 1 липня Міністерству економіки України пропозиції щодо внесення змін до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, для узагальнення та подання їх на розгляд Кабінету Міністрів України.
14.Міністерство економіки України до 1 травня року, що передує року відповідного бюджетного періоду здійснює прогноз наслідків та оцінки впливу на стан економіки і безпеки держави при приватизації об'єктів, що займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, містоутворюючих підприємств та науково-дослідних (науково-технічних) установ здійснюються за методикою затвердженою Кабінетом Міністрів України.
15.Міністерство економіки України, уповноважені органи управління та Фонд державного майна України щороку аналізують та готують пропозиції щодо виключення з переліку об'єктів заборонених до приватизації підприємств виходячи з таких ознак:
підприємства протягом 3-х років не виробляли товари (роботи, послуги), виробництво яких є підставою до заборони до приватизації;
майнові комплекси підприємств мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, приватизація яких не створить загрози втрати позицій країни на світовому ринку;
майнові комплексі підприємств займають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів (робіт, послуг), на яких появилися альтернативні недержавні виробники товарів (робіт, послуг);
підприємства, на ринках яких діють аналогічні недержавні підприємства;
підприємства втратили загальнодержавне значення.
Уповноважені органи управління надають Фондові державного майна України інформацію щодо майнових комплексів підприємств, приватизація яких не створює загрози втрати позицій країни на світовому ринку, на яких з'явилися альтернативні недержавні виробники товарів (робіт, послуг), на ринках яких діють аналогічні недержавні підприємства, які втратили загальнодержавне значення та ринки збуту, залишаючись у державній власності.
16.Наявність мобілізаційних завдань (замовлень), обов'язків щодо зберігання державної таємниці, забезпечення безпечних умов робіт не є підставою для заборони приватизації відповідного об'єкта, за винятком обмежень, передбачених Законом України „Про приватизацію державного
майна".
Відшкодування витрат, пов'язаних із зберіганням матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, провадиться згідно із законодавством.
Державне майно, призначене згідно із мобілізаційними завданнями (замовленнями) для спеціальних формувань, яке не включене до статутних капіталів господарських товариств і обліковується на їх балансі, після скасування мобілізаційних завдань (замовлень) приватизується на загальних підставах відповідно до цієї Програми.
 
Відхилено   Розділ ІІ. Підготовка до приватизації державного майна
7. Кабінет Міністрів України до 15 січня поточного року затверджує та доводить уповноваженим органам управління завдання з передачі до Фонду державного майна України для підготовки до продажу в наступному бюджетному періоді об’єктів права державної власності. Сумарна прогнозована вартість цих об’єктів не повинна бути меншою, за прогнозовану суму надходження коштів від приватизації до державного бюджету у відповідному бюджетному періоді.
Уповноважені органи управління зобов’язані здійснювати аналіз можливих соціально-економічних наслідків приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Якщо приватизація об’єкта призведе до негативних наслідків, такий об’єкт не планується до приватизації.
8. Уповноважені органи управління щороку до 15 березня подають до Фонду державного майна України переліки об’єктів права державної власності, які підлягають приватизації у наступному бюджетному періоді, складені за результатами аналізу їх фінансового і виробничо-технічного стану та ефективності використання державного майна (в розрізі класифікаційних груп, визначених у частині другій статті 5 цього Закону) за останні три роки.
Зазначені переліки подаються разом з висновками про прогнозовану суму надходження коштів від їх приватизації та прогнозом соціально-економічних наслідків приватизації включених до переліків об’єктів, що підлягають приватизації.
9. До цих переліків, у першу чергу, включаються:
об’єкти, подальше перебування яких у державній власності є економічно недоцільним та потребує виділення додаткових бюджетних коштів для забезпечення розвитку виробництва або їх утримання;
підприємства, що потребують фінансового оздоровлення (підприємства, стан яких за результатами аналізу фінансової і господарської діяльності має ознаки неплатоспроможності) шляхом залучення недержавних інвестицій;
об’єкти незавершеного будівництва, що не можуть бути добудовані через відсутність фінансування з державного бюджету.
10. Уповноважені органи управління протягом бюджетного періоду, що передує наступному бюджетному періоду, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України прогнозного завдання з надходження коштів від приватизації до державного бюджету:
1) подають:
до 1 березня центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики пропозиції щодо внесення змін до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, для узагальнення та подання їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
до 1 березня Кабінету Міністрів України погоджені з центральними органами виконавчої влади з питань економічної та фінансової політики пропозиції щодо скорочення переліку казенних підприємств;
до 15 березня Фонду державного майна України пропозиції щодо ініціювання органом приватизації прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про продаж пакетів акцій, закріплених за державою;
2) здійснюють передприватизаційну підготовку об’єктів права державної власності відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна».
11. Кабінет Міністрів України до 1 липня поточного року визначає перелік об’єктів приватизації, продаж яких має забезпечити виконання завдань з надходження коштів від приватизації у наступному бюджетному періоді.
12 Фонд державного майна України здійснює підготовку проекту прогнозного завдання з надходження коштів від приватизації у бюджетному періоді, що передує наступному бюджетному періоду, з урахуванням пропозицій інших уповноважених органів управління за погодженням з центральними органами виконавчої влади з питань фінансової і економічної політики, виходячи з результатів аналізу виробничо-технічного та фінансового стану об’єктів права державної власності, продаж яких передбачається здійснити у відповідному році.
13. Фонд державного майна України:
здійснює підготовку до продажу та продаж об’єктів права державної власності, переданих йому уповноваженими органами управління, а також реструктуризацію об’єктів, не приватизованих через відсутність попиту;
затверджує план-графік поквартального та помісячного продажу об’єктів на наступний рік до 31 грудня поточного року.
14. Фонд державного майна України за погодженням з Кабінетом Міністрів України може залучати радників (уповноважених осіб) до роботи з підготовки до продажу об’єктів приватизації групи Г.
Оплата послуг радника (уповноваженої особи) здійснюється залежно від ціни, за яку продано об’єкт приватизації, щодо якого він надав послуги, визначеної договором.
Перелік об’єктів приватизації, до підготовки до продажу яких залучаються радники (уповноважені особи), та порядок визначення розміру їх винагороди затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
    -24- Мармазов Є.В.
Розділ ІІ викласти в такій редакції:
«7. Кабінет Міністрів України до 15 січня поточного року затверджує та доводить уповноваженим органам управління завдання з передачі до Фонду державного майна України для підготовки до продажу в наступному бюджетному періоді об’єктів права державної власності. Сумарна прогнозована вартість цих об’єктів повинна бути не менша, за прогнозовану суму надходження коштів від приватизації до державного бюджету у відповідному бюджетному періоді.
Уповноважені органи управління зобов’язані здійснювати аналіз можливих соціально-економічних наслідків приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Якщо приватизація об’єкта призведе до негативних наслідків, такий об’єкт не планується до приватизації.
8. Уповноважені органи управління щороку до 15 березня подають до Фонду державного майна України переліки об’єктів права державної власності, які підлягають приватизації у наступному бюджетному періоді, складені за результатами аналізу їх фінансового і виробничо-технічного стану та ефективності використання державного майна (в розрізі класифікаційних груп, визначених у частині другій статті 5 цього Закону) за останні три роки.
Зазначені переліки подаються разом з висновками про прогнозовану суму надходження коштів від їх приватизації та прогнозом соціально-економічних наслідків приватизації включених до переліків об’єктів, що підлягають приватизації.
9. До цих переліків у першу чергу включаються:
об’єкти, подальше перебування яких у державній власності є економічно недоцільним та потребує виділення додаткових бюджетних коштів для забезпечення розвитку виробництва або їх утримання;
підприємства, що потребують фінансового оздоровлення (підприємства, стан яких за результатами аналізу фінансової і господарської діяльності має ознаки неплатоспроможності) шляхом залучення недержавних інвестицій;
об’єкти незавершеного будівництва, що не можуть бути добудовані через відсутність фінансування з Державного бюджету.
10. Відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України прогнозного завдання з надходження коштів від приватизації до державного бюджету уповноважені органи управління протягом бюджетного періоду, що передує наступному бюджетному періоду:
подають:
до 1 березня центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики пропозиції щодо внесення змін до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, для узагальнення та подання їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
до 1 березня Кабінету Міністрів України погоджені з центральними органами виконавчої влади з питань економічної та фінансової політики пропозиції щодо скорочення переліку казенних підприємств;
до 15 березня Фонду державного майна України пропозиції щодо ініціювання органом приватизації прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про продаж пакетів акцій, закріплених за державою;
2) здійснюють відповідно до Закону України “Про приватизацію державного майна” передприватизаційну підготовку об’єктів права державної власності.
11. Кабінет Міністрів України до 1 липня поточного року визначає перелік об’єктів приватизації, продаж яких повинен забезпечити виконання завдань з надходження коштів від приватизації у наступному бюджетному періоді.
12. Підготовку проекту прогнозного завдання з надходження коштів від приватизації у бюджетному періоді, що передує наступному бюджетному періоду, здійснює Фонд державного майна України з урахуванням пропозицій інших уповноважених органів управління за погодженням з центральними органами виконавчої влади з питань фінансової і економічної політики виходячи з результатів аналізу виробничо-технічного та фінансового стану об’єктів права державної власності, продаж яких передбачається здійснити у відповідному році.
13. Фонд державного майна України:
здійснює підготовку до продажу та продаж об’єктів права державної власності, переданих йому уповноваженими органами управління, а також реструктуризацію об’єктів, не приватизованих через відсутність попиту;
затверджує план-графік поквартального та помісячного продажу об’єктів на наступний рік до 31 грудня поточного року.
14. До роботи з підготовки до продажу об’єктів приватизації групи Г Фонд державного майна України за погодженням з Кабінетом Міністрів України може залучати радників (уповноважених осіб).
Оплата послуг радника (уповноваженої особи) здійснюється в залежності від ціни, за яку проданий об’єкт приватизації щодо якого вони надали послуги, визначеному договором.
Перелік об’єктів приватизації, до підготовки до продажу яких залучаються радники (уповноважені особи), та порядок визначення розміру їх винагороди, затверджуються Кабінетом Міністрів України.», змінивши відповідно нумерацію пунктів законопроекту.
 
Враховано    
43. 7. Кабінет Міністрів України затверджує та доводить до кінця поточного року уповноваженим органам управління завдання з передачі до Фонду державного майна України для підготовки до продажу в році, що передує відповідному бюджетному періоду, об’єктів права державної власності, сумарна прогнозована вартість яких повинна бути не менша ніж прогнозована сума надходження коштів від приватизації до державного бюджету у відповідному бюджетному періоді.
 
-25- Акімова І.М.
Льовочкіна Ю.В.
У розділі ІІ «Підготовка до приватизації державного майна» абзаци перший та другий статті 7 викласти у такій редакції:
«Підготовку до приватизації державного майна з урахуванням принципів та завдань приватизації, визначених цією програмою, проводить Кабінет Міністрів України, який затверджує та доводить до кінця поточного року уповноваженим органам управління завдання з передачі до Фонду державного майна України для підготовки до продажу в році, що передує відповідному бюджетному періоду, об’єктів права державної власності, сумарна прогнозована вартість яких повинна бути не менша, ніж прогнозована сума надходження коштів від приватизації до державного бюджету у відповідному бюджетному періоді.
Уповноважені органи управління з метою виконання визначених Кабінетом Міністрів України завдань подають щороку до 15 березня, що передує відповідному бюджетному періоду, Фондові державного майна України переліки об’єктів права державної власності, складені за результатами аналізу їх фінансової та виробничо-технічної діяльності за останні три роки та ефективності використання державного майна (в розрізі класифікаційних груп, визначених у пункті 13 Програми), які можуть бути включені до процесу приватизації, разом з висновками про прогнозовану суму надходження коштів від їх приватизації та прогнозом соціально-економічних наслідків приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави».
 
Враховано частково      
44. Уповноважені органи управління з метою виконання визначених Кабінетом Міністрів України завдань подають щороку до 15 березня Фондові державного майна України переліки об’єктів права державної власності, складені за результатами аналізу їх фінансової та виробничо-технічної діяльності за останні три роки та ефективності використання державного майна (в розрізі класифікаційних груп, визначених у пункті 13 Програми), які можуть бути включені до процесу приватизації, разом з висновками про прогнозовану суму надходження коштів від їх приватизації та прогнозом соціально-економічних наслідків приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. До зазначених переліків насамперед включаються:
 
      
45. об’єкти, подальше перебування яких у державній власності економічно недоцільне та потребує виділення додаткових бюджетних коштів для забезпечення розвитку виробництва або утримання таких об’єктів;
 
      
46. підприємства, що потребують фінансового оздоровлення (підприємства, становище яких за результатами аналізу фінансової і господарської діяльності згідно з методичними рекомендаціями, затвердженими Міністерством економіки України, має ознаки неплатоспроможності) шляхом залучення недержавних інвестицій;
 
      
47. об’єкти незавершеного будівництва, що не можуть бути добудовані через відсутність бюджетного фінансування;
 
      
48. високоліквідні об’єкти, продаж яких повинен забезпечити виконання завдань з надходження коштів від приватизації.
 
      
49. 8. Кабінет Міністрів України визначає до 1 липня року, що передує відповідному бюджетному періоду, перелік об’єктів приватизації, продаж яких повинен забезпечити виконання завдань з надходження коштів від приватизації у зазначеному періоді.
 
      
50. 9. Відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України прогнозованого завдання з надходження коштів від приватизації до державного бюджету уповноважені органи управління протягом бюджетного періоду, що передує наступному бюджетному періоду:
 
-26- Мармазов Є.В.
Абзац перший пункту 9 викласти в такий редакції: «Відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України прогнозованого завдання з надходження коштів від приватизації до державного бюджету уповноважені органи управління протягом бюджетного періоду, що передує наступному бюджетному періоду, проводять аналіз можливих соціально-економічних наслідків приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і включені до переліку об’єктів права державної власності, приватизацію яких планується розпочати у відповідному році, та подають за його результатами інформацію Фонду державного майна України. Фонд державного майна України узагальнює інформацію та подає до 1 вересня року, що передує відповідному бюджетному періоду, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо приватизації зазначених підприємств та».
 
Враховано частково      
51. 1) подають:
 
      
52. до 1 березня Кабінетові Міністрів України погоджені з Міністерством економіки України та Міністерством фінансів України пропозиції щодо скорочення переліку казенних підприємств;
 
      
53. до 15 березня Фондові державного майна України пропозиції щодо ініціювання органом приватизації прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про продаж пакетів акцій, закріплених за державою (тимчасово залишених у державній власності);
 
      
54. до 1 жовтня Міністерству економіки України пропозиції щодо внесення змін до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, для узагальнення та подання їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
      
55. 2) проводять аналіз можливих соціально-економічних наслідків приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і включені до переліку об’єктів права державної власності, приватизацію яких планується розпочати у відповідному році, та подають за його результатами інформацію Фондові державного майна України. Фонд державного майна України узагальнює інформацію та подає до 1 вересня року, що передує відповідному бюджетному періоду, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо приватизації зазначених підприємств;
 
-27- Мармазов Є.В.
Підпункт 2) пункту 9 вилучити, а підпункти 3), 4), 5), вважати відповідно підпунктами 2), 3), 4).
 
Відхилено      
56. 3) здійснюють відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна» передприватизаційну підготовку об’єктів права державної власності з відокремленням та визначенням умов подальшого використання майна, що не підлягає приватизації, зокрема матеріальних носіїв секретної інформації, забезпечують виконання управлінських рішень щодо такого майна, проводять реструктуризацію підприємств виходячи з необхідності підвищення інвестиційної привабливості сумарної ліквідності реорганізованих об’єктів, зокрема з виділенням об’єктів невиробничого призначення;
 
-28- Мармазов Є.В.
У підпункті 3 пункту 9 Розділу ІІ після слів "зокрема матеріальних носіїв секретної інформації," додати слова "обов'язковим відображенням об'єктів права інтелектуальної власності в активах підприємства".
 
Відхилено      
57. 4) проводять інвентаризацію об’єктів незавершеного будівництва з визначенням можливостей їх подальшого використання і залучення інвесторів до добудови таких об’єктів;
 
      
58. 5) погоджують з Кабінетом Міністрів України проекти передприватизаційної підготовки підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, а також підприємств, які мають ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг).
 
      
59. 10. Підготовку проекту прогнозованого завдання з надходження коштів від приватизації у бюджетному періоді, що передує наступному бюджетному періоду, здійснює Фонд державного майна України з урахуванням пропозицій інших уповноважених органів управління за погодженням з Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України і результатів аналізу фінансової та виробничо-технічної діяльності об’єктів права державної власності, продаж яких передбачається здійснити у відповідному році.
 
      
60. 11. Фонд державного майна України:
 
      
61. здійснює підготовку до продажу та продаж об’єктів права державної власності, переданих йому уповноваженими органами управління, а також реструктуризацію підприємств, не приватизованих через відсутність попиту з боку потенційних покупців;
 
      
62. затверджує до 31 грудня року, що передує планованому періоду, план-графік поквартального та помісячного продажу об’єктів на наступний рік;
 
      
63. забезпечує вивчення попиту потенційних покупців на об’єкти приватизації.
 
      
64. 12. До роботи з підготовки до продажу об’єктів приватизації групи Г Фонд державного майна України за погодженням з Кабінетом Міністрів України може залучати радників (уповноважених осіб).
 
      
65. Послуги радника (уповноваженої особи) оплачуються у фіксованому розмірі, визначеному договором, або у розмірі відшкодування його витрат та винагороди за продаж після остаточного розрахунку покупця за придбаний об’єкт.
 
      
66. Перелік об’єктів приватизації, для підготовки до продажу яких залучаються радники (уповноважені особи), та порядок визначення розміру їх винагороди, підготовлені Фондом державного майна України за погодженням з Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
      
67. Відбір радників (уповноважених осіб) здійснюється на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
      
68. Розділ ІІІ. Класифікація об’єктів приватизації та порядок застосування способів приватизації
 
-29- Президент України
Розділ ІІІ Класифікація об'єктів приватизації та порядок застосування способів приватизації пропонується викласти у наступній редакції:
«Розділ ІІІ Класифікація об’єктів приватизації та порядок застосування способів приватизації
17.Класифікація об'єктів приватизації здійснюється з метою раціонального та ефективного застосування способів приватизації відповідно до цієї Програми. Об'єкти приватизації класифікуються за такими групами:
Група А
Об'єкти приватизації, які не підлягають перетворенню на відкриті акціонерні товариства, а саме:
єдині майнові комплекси державних підприємств, державних господарських об'єднань, їхні структурні підрозділі, виділені у самостійні підприємства (далі - єдині майнові комплекси), у тому числі ті, що знаходяться в оренді, та виділені в процесі реструктуризації державних підприємств із середньообліковою чисельністю працюючих до 100 осіб включно або понад 100 осіб, але вартість майна яких недостатня для формування статутного капіталу відкритого акціонерного товариства;
окреме індивідуально визначене майно (у тому числі таке, що не увійшло до статутних капіталів відкритих акціонерних товариств), будівлі, споруди, нежилі приміщення; майно підприємств, які ліквідуються за рішенням суду, та майно підприємств, що ліквідуються за рішенням уповноваженого органу управління, майно підприємств, які не були продані як єдині майнові комплекси, а також майно мобілізаційного запасу та мобілізаційного резерву, після прийняття рішення про передачу такого майна в приватизацію.
Група В
єдині майнові комплекси підприємств, у тому числі ті, що знаходяться в оренді, із середньообліковою чисельністю працюючих понад 100 осіб (крім об'єктів групи Г);
акції відкритих акціонерних товариств, утворених в процесі приватизації та корпоратизації (крім об'єктів групи Г); а також відкритих акціонерних товариств, створених на базі підприємств агропромислового комплексу;
науково-дослідні та проектно-конструкторські організації та установи незалежно від вартості майна (крім віднесених цією Програмою до групи Г);
єдині майнові комплекси підприємств та організацій сільського і рибного господарства незалежно від вартості майна.
Група Г
єдині майнові комплекси державних підприємств або пакети акцій відкритих акціонерних товариств, які на момент прийняття рішення про приватизацію (продаж), момент затвердження уточненого плану розміщення акцій:
1)віднесені Антимонопольним комітетом України до таких, що займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг);
2)віднесені рішеннями Кабінету Міністрів України до таких, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
віднесені рішенням Кабінету Міністрів України до таких, що мають унікальні виробництва, які використовують рідкісні ресурси або їх комбінацію (нематеріальні активи, корисні копалині, кадри, ноу-хау, включаючи науково-дослідні та проектно-конструкторські організації та установи, які відповідають цій ознаці);
інші об'єкти, що визначені програмами ринкової трансформації та приватизації стратегічних галузей (комплексів, секторів).
Протягом 3-х місяців з дня набрання чинності цієї Програми Кабінет Міністрів України вносить необхідні зміни в визначення критеріїв віднесення підприємств (організацій) до таких, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, і проводить перегляд переліків підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, з метою визначення відповідності цих підприємств (організацій) встановленим критеріям.
Група Д
об'єкти незавершеного будівництва, законсервовані об'єкти.
Група Е
акції (частки, паї), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на змішаній формі власності та розташованих на території України або за її межами.
Група Ж
об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, відпочинку і туризму, видавничої справи та преси, телебачення та радіомовлення незалежно від вартості майна.
18.Віднесення об'єкта приватизації до тієї або іншої групи здійснюється органом приватизації при складанні переліків об'єктів приватизації і коригується ним на момент прийняття рішення про приватизацію об'єкта.
Якщо об'єкт втратив ознаки групи Г, то для цілей приватизації визначається належність його до іншої відповідної групи об'єктів приватизації.
Об'єкти військово-промислового та оборонного комплексу, що підлягають конверсії згідно з переліками, які затверджуються уповноваженими органами управління, приватизуються способами, передбаченими цією Програмою для груп об'єктів до яких відносяться об'єкти, що утворюються після конверсії.
Якщо об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, відпочинку та туризму, видавничої справи та преси, телебачення та радіомовлення не використовувались за прямим призначенням понад 3-х
років або виключене з реєстру відповідної групи (закладів охорони здоров'я, освіти і т. і.) за погодженням з відповідним органом управління і місцевою державною адміністрацією приватизуються способами, передбаченими цією Програмою для об'єктів групи А.
19.Об'єкти, на яких у технологічних процесах використовуються отруйні, радіоактивні речовини, вибухові роботи, відносяться до груп приватизації і приватизуються на загальних підставах відповідно до цієї Програми зі збереженням державного контролю, крім об'єктів, які не підлягають приватизації відповідно до статті 5 Закону України „Про приватизацію державного майна".
20.Очисні споруди, не включені до статутних капіталів господарських товариств, передаються у комунальну власність в установленому порядку, а у разі відмови органів місцевого самоврядування, можуть передатися цим господарським товариствам у власність безоплатно, якщо неконтрольоване існування та використання таких об'єктів може негативно вплинути на екологію та довкілля.
21.Приватизація державного майна проводиться у способи, визначені Законами України "Про приватизацію державного майна" та «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», з урахуванням особливостей їх застосування, встановлених для окремих груп об'єктів приватизації іншими законами та цією Програмою.
Оцінка об'єктів приватизації здійснюється відповідно до Методики оцінки майна, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Утворення державними органами приватизації закритих акціонерних товариств у процесі приватизації державних підприємств не допускається.
Приватизація об'єктів групи А
22.Продаж об'єктів групи А здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та цієї Програми. Державні органи приватизації приймають за власною ініціативою рішення про приватизацію об'єктів групи А.
23.Об'єкти групи А, що не увійшли в статутні капітали відкритих акціонерних товариств, окреме індивідуально визначене майно (в тому числі будівлі, споруди, обладнання та нежилі приміщення), які понад 5 років утримувалось за рахунок власних коштів відповідного відкритого акціонерного товариства або знаходяться на його території, можуть приватизуватися шляхом викупу за відсутності покупців, які мають право на викуп цих об'єктів з підстав, встановлених чинним законодавством України з питань приватизації або цією Програмою.
24.Покупець, який став власником об'єкта приватизації групи А і не скористався на момент приватизації об'єкта правом викупу будівлі (споруди, приміщення) у межах займаної цим об'єктом площі, має право викупити
відповідну будівлю (споруду, приміщення), якщо це не заборонено законодавством України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим (щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим) чи відповідною місцевою радою (щодо об'єктів права комунальної власності).
25.3а наявності заборони на приватизацію будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об'єкт приватизації, або в разі відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об'єкт, що приватизується шляхом викупу, зазначена будівля (споруда, приміщення) за пропозицією власника приватизованого об'єкта може передаватися йому в установленому порядку в оренду на термін не менше ніж 10 років.
26.У разі прийняття рішення про приватизацію орендованого державного майна (будівлі, споруди, приміщення) орендар одержує право на викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менше ніж 50 відсотків ринкової вартості майна (будівлі, споруди, приміщення), визначеною станом на час надходження пропозицій щодо включення відповідного об'єкта до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, за рахунок власних коштів орендаря.
Якщо орендар протягом ЗО календарних днів не погоджується на викуп такого майна, державний орган приватизації може запропонувати зазначене майно для продажу на конкурентних засадах. При цьому договір оренди зберігає свою силу для нового власника.
У разі, коли орендарем будівлі (споруди, приміщення) за згодою орендодавця поліпшено за рахунок власних коштів орендоване майно, яке неможливо відокремити від відповідного об'єкта, не завдавши йому шкоди, вартістю до 50 відсотків від ринкової вартості майна, зазначена будівля (споруда, приміщення) виставляється для продажу конкурентними способами. Якщо орендар не стає переможцем аукціону або конкурсу, фактична вартість здійснених поліпшень підлягає компенсації новим власником йому у грошовій формі, яка проводиться у порядку, визначеному Фондом державного майна України.
Вартість поліпшення визначається аналогічним способом зі способом визначення ринкової вартості орендованого майна (будівлі, споруди, приміщення).
27.Продаж орендованих нежилих приміщень, будівель та споруд незалежно від відомчого підпорядкування здійснюється на аукціонах (крім продажу за викупом у випадках передбачених цією Програмою).
28. Приватизація окремого індивідуально визначеного майна здійснюється відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».
29.Майно, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів у результаті ліквідації державного підприємства, за рішенням уповноваженого органу управління передається ліквідаційною комісією до відповідного державного органу приватизації для подальшої приватизації за актами приймання-передачі в порядку, що встановлюється Фондом державного майна України.
Акт приймання-передачі підписується ліквідатором і представником державного органу приватизації. Продаж зазначеного майна здійснюється виключно на аукціонах.
30.Майно, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів державного підприємства, визнаного банкрутом за рішенням суду, у разі, якщо суд виніс ухвалу про його ліквідацію, передається ліквідаційною комісією до відповідного державного органу приватизації за актом прийому-передачі для подальшої приватизації. Продаж зазначеного майна здійснюється виключно на аукціонах та на товарних біржах.
31.Якщо об'єкти, зазначені в пунктах 29 та ЗО цієї Програми, не були приватизовані способами передбаченими цією Програмою через відсутність покупців, орган приватизації вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо передачі їх до сфери управління уповноважених органів управління.
32.Державні органи приватизації з власної ініціативи приймають рішення про приватизацію об'єктів групи А, які виникають внаслідок реструктуризації державних підприємств або відкритих акціонерних товариств, в яких 100 відсотків акцій належить державі, нежилих приміщень, об'єктів щодо яких знято заборону на приватизацію у встановленому законом порядку, та інших об'єктів групи А, які не були приватизовані в межах дії попередньої Програми приватизації.
33.В випадку, якщо об'єкти групи А не користуються попитом, державні органи приватизації приймають рішення про їх продаж за способами зниження ціни лота або продажу майна на аукціоні без оголошення ціни у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Об'єкт визначається як такий, що не користується попитом, у разі, якщо двічі виставлявся на продаж і від покупців не надійшло жодної заяви.
При продажу майна без оголошення ціни Фонд державного майна України не встановлює початкову вартість і майно продається покупцю, який запропонував найвищу ціну.
Приватизація об'єктів групи В
34.Приватизація єдиних майнових комплексів, що віднесені цією Програмою до об'єктів групи В, здійснюється способами, які визначені цією Програмою для єдиних майнових комплексів, що віднесені до групи А.
35.Приватизація відкритих акціонерних товариств, що віднесені цією Програмою до об'єктів групи В, здійснюється способом продажу акцій
відкритих акціонерних товариств з урахуванням особливостей, визначених цією Програмою.
Першочергове розміщення акцій здійснюється шляхом пільгового продажу, передбаченого статтею 25 Закону України «Про приватизацію державного майна».
36.Пакети акцій відкритих акціонерних товариств, які будуть створені після набуття чинності цієї Програми на базі об'єктів групи В, підлягають продажу через організаторів торгівлі цінними паперами без обмеження розміру пакету, як одним, так і декількома лотами, залежно від кон'юнктури ринку, в тому числі за кошти громадян та фінансовим посередникам на спеціалізованих аукціонах за грошові кошти та відкритих грошових регіональних аукціонах, на конкурсі.
37.При продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств на конкурсі розмір пакету акцій повинен бути не менш 50 відсотків плюс одна акція статутного капіталу відповідного товариства.
З8.Продаж контрольного пакету акцій здійснюється шляхом проведення конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. При цьому переможець конкурсу визначається, виходячи виключно з найбільшої ціни, запропонованої за об'єкт продажу, та прийняття ним зобов'язань з виконання фіксованих умов, встановлених конкурсом. Фіксовані умови конкурсу встановлюються органом приватизації за погодженням з відповідним уповноваженим органом управління.
З9.Пакети акцій, які не були продані відповідно до пунктів 36-38 цієї Програми, пропонуються для продажу на аукціоні без оголошення ціни відповідно до цієї Програми.
40.Протягом 1,5 років з дня набуття чинності цієї Програми державні органи приватизації повинні забезпечити 100-відсотковий допродаж акцій об'єктів груп В та Б (віднесених до такої групи відповідно до Державної програми приватизації на 1998 рік), продаж яких розпочатий до 2008 р.
41. Пакети акцій, що неодноразово пропонувались до продажу на конкурсах до набрання чинності цієї Програми і не були продані, підлягають продажу через організаторів торгівлі цінними паперами та на спеціалізованих аукціонах за грошові кошти і відкритих грошових регіональних аукціонах без обмеження розміру пакета акцій. При цьому, якщо зазначені пакети акцій не будуть продані, вони пропонуються для продажу на аукціоні без оголошення ціни. Такі аукціони проводяться до остаточного продажу всіх акцій.
42.Для продажу на аукціоні без оголошення ціни також можуть бути запропоновані державні пакети акцій відкритих акціонерних товариств, які на момент прийняття рішення про приватизацію відповідають одному з критеріїв:
відкрите акціонерне товариство не провадить господарської діяльності та в статутному капіталі якого не має корпоративних прав інших об'єктів державної власності, які здійснюють господарську діяльність;
розмір пакета акцій, що залишився у державній власності, становить менше ніж 10 відсотків статутного капіталу відкритого акціонерного товариства.
Приватизація об'єктів групи Г
43.Способи та порядок приватизації об'єктів групи Г базуються на принципах індивідуальної приватизації. Приватизація кожного конкретного об'єкта групи Г організовується Фондом державного майна України як індивідуальний проект з такими етапами: передприватизаційна підготовка (реструктуризація), організація продажу (вибір способу та часу) та проведення контролю над післяприватизаційною діяльністю об'єкта.
Приватизація об'єктів групи Г в галузях (комплексах, секторах), віднесених Кабінетом Міністрів України до стратегічних, здійснюється в рамках Програм ринкової трансформації та приватизації відповідної стратегічної галузі (комплексу, сектора).
Не допускається створення суб'єктів господарювання із змішаною формою власності з передачею до їх статутного капіталу об'єктів державної форми власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
44.Об'єкти групи Г підлягають приватизації шляхом продажу єдиного майнового комплексу або продажу акцій відкритих акціонерних товариств з урахуванням особливостей, визначених цією Програмою.
Покупцем єдиного майнового комплексу і контрольного пакета акцій відкритого акціонерного товариства виступає стратегічний інвестор.
45.Продаж акцій відкритих акціонерних товариств, які належать до групи Г, здійснюється з урахуванням таких особливостей:
першочергове розміщення акцій здійснюється шляхом пільгового продажу, передбаченого статтею 25 Закону України «Про приватизацію державного майна»;
відкритому продажу підлягає контрольний пакет акцій, дроблення якого в процесі приватизації не допускається;
продаж контрольного пакета акцій здійснюється шляхом проведення конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону;
якщо це не заважає формуванню контрольного пакета акцій для продажу стратегічному інвестору, то з метою визначення реальної ринкової вартості до проведення конкурсу з продажу контрольного пакета акцій органи приватизації можуть пропонувати до продажу на фондових біржах невеликі пакети акцій загальним розміром до 5-10 відсотків статутного капіталу відкритого акціонерного товариства.
46.Продаж решти акцій здійснюється на фондових біржах без обмеження розміру пакету, як одним, так і декількома лотами, залежно від кон'юнктури ринку.
47.Кабінет Міністрів України визначає перелік відкритих акціонерних товариств, створених на базі об'єктів груп Г, пакети акцій яких у процесі приватизації дозволяється пропонувати в установленому законодавством порядку для продажу на міжнародних фондових ринках.
48.Умови конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів і контрольних пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, віднесених цією Програмою до групи Г, незалежно від виду економічної діяльності, а також кваліфікаційні характеристики потенційних покупців, затверджує Кабінет Міністрів України.
49.У разі коли конкурс з продажу єдиного майнового комплексу або контрольного пакету акцій відкритих акціонерних товариств, які належать до групи Г, не відбувся, державний орган приватизації може прийняти рішення про повторне проведення конкурсу.
Початкова вартість пакета акцій, конкурс з продажу якого не відбувся, може бути зменшена на повторному конкурсі не більше ніж на 30 відсотків початкової вартості, визначеної для першого продажу на конкурсі.
50.Орган приватизації має право у випадках, якщо надійшла заява від одного покупця, на продаж пакета акцій безпосередньо цьому покупцеві за умови забезпечення ним реалізації визначених умов конкурсу і якщо він повністю відповідає статусу стратегічного інвестора. Ціна продажу пакета акцій визначається за результатами незалежної оцінки, але не може бути нижчою ніж ціна, визначена покупцем у конкурсній пропозиції.
51. Продаж контрольних пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі об'єктів групи Г, може здійснюватися державними органами приватизації із залученням на конкурсних засадах радників. Необхідність залучення радників визначається для кожного конкретного об'єкта, враховуючи наявність фінансового забезпечення за рішенням Кабінету Міністрів України. Радником відповідно до цієї Програми визнається юридична особа (або об'єднання юридичних осіб), яка за договором з державним органом приватизації бере на себе зобов'язання щодо надання за відповідну плату послуг з підготовки об'єкта до приватизації, пошуку потенційних покупців та організації продажу контрольного пакета акцій. Відбір радників здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, технічне завдання та конкурсні умови залучення радників затверджуються наказом Фонду державного майна України. Оплата послуг радника складається з суми відшкодування його витрат та винагороди за продаж.
Приватизація об'єктів групи Д
52.Приватизація об'єктів незавершеного будівництва здійснюється відповідно до Закону України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" та особливостей, визначених цієї Програмою.
53.Протягом дії цієї Програми мають бути приватизовані всі окремо визначені об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти, які не увійшли до статутних капіталів відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації.
У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва протягом ЗО календарних днів з дня опублікування переліку об'єктів, що підлягають приватизації, державний орган приватизації приймає рішення про проведення аукціону за методом зниження ціни лота або аукціону без оголошення ціни в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва, який повторно пропонується для продажу на аукціоні, за конкурсом або продажу іншими способами, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж об'єкта під розбирання. У разі відсутності заяв державний орган приватизації приймає рішення про виключення об'єкта із переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та повертає його відповідному органу, який здійснював управління зазначеним об'єктом, для прийняття рішення про подальше використання. Продаж об'єктів незавершеного будівництва під розбирання може бути визначений органом приватизації як самостійнийспосіб
приватизації без попередніх пропозицій для продажу іншими способами.
Об'єкт незавершеного будівництва, що не увійшов до статутного капіталу господарського товариства у процесі корпоратизації або приватизації та обліковується у нього на балансі, і який не користується попитом у покупців, може бути ліквідований та витрати по ньому списані у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
54.Уповноважені державні органи управління, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади щоквартально складають переліки об'єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та передають їх відповідним державним органам приватизації. В переліки включаються окремо визначені об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти, які не увійшли до статутного капіталу відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації, і обліковуються на їх балансі, об'єкти, які відокремлюються від державних підприємств, що не підлягають приватизації.
Державні органи приватизації у тритижневий термін з дня отримання переліків розглядають питання щодо включення об'єктів до переліків об'єктів незавершеного будівництва державної власності, що підлягають приватизації.
55.Якщо фінансування будівництва об'єкта незавершеного будівництва здійснювалось за рахунок виключно власних коштів державного підприємства, йому перераховуються кошти, одержані від приватизації об'єкта незавершеного будівництва, за вирахуванням коштів, витрачених на проведення приватизації.
Приватизація об'єктів групи Е
56.Приватизація акцій (часток, паїв), що належать державі в майні юридичних осіб (в тому числі у підприємствах з іноземними інвестиціями, а також розташованими за кордоном), здійснюється відповідно до діючого законодавства України про приватизацію, установчих документів цих юридичних осіб та в порядку, що визначається Фондом державного майна України за погодженням з Антимонопольним комітетом України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
57.У випадку використання іншими учасниками юридичної особи переважного права на придбання державних акцій (часток, паїв) їх продаж здійснюється шляхом викупу.
У разі відмови інших засновників (учасників) підприємства від переважного права або відсутності згоди на викуп державного пакета акцій (частки, паю) за ціною, визначеною згідно з експертною оцінкою, державний пакет акцій (частка, паї) цього підприємства приватизується шляхом продажу на аукціоні, за конкурсом та іншими конкурентними способами в порядку, встановленому законодавством України.
58.У разі якщо на аукціон (конкурс) з продажу об'єкта групи Е надійшла заява від одного покупця, такий об'єкт може бути проданий безпосередньо цьому покупцеві відповідно до умов конкурсу за вартістю, запропонованою покупцем, але не нижче початкової вартості, встановленої для об'єкта продажу.
59.Продаж об'єктів групи Е на фондових біржах здійснюється за процедурою, встановленою для акцій, що належать до групи В.
60.Приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі в майні господарських товариств (включаючи міжгосподарські підприємства), може передувати передприватизаційна підготовка об'єкта під час якої визначаються наявність та розмір державних часток (паїв), а також склад засновників (учасників) цих підприємств.
Приватизація об'єктів групи Ж
61. Приватизація об'єктів групи Ж здійснюється способами, передбаченими Законами України «Про приватизацію державного майна» та
«Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» і цією Програмою. При виборі способів і умов продажу об'єктів органи приватизації максимально враховують їх значення в організації соціального обслуговування населення окремої території. Продаж окремих об'єктів нерухомості санаторно-курортних закладів та закладів туризму не допускається.
62. При складанні переліків об'єктів групи Ж, які підлягають приватизації, уповноважені органі управління надають висновки щодо кожного окремого об'єкта:
необхідність збереження профілю діяльності з визначенням рекомендованого строку,
можливість перепрофілювання без негативних наслідків для системи соціального обслуговування населення території,
доцільність ліквідування об'єкта і продажу у вигляді окремого майна тощо.
63.Державні органи приватизації погоджують переліки об'єктів групи Ж, що підлягають приватизації, з відповідними місцевими державними адміністраціями. У разі ненадходження протягом трьох тижнів від відповідного суб'єкта управління відповіді щодо погодження переліку об'єктів групи Ж, що підлягають приватизації, поданий перелік вважається погодженим. У разі, якщо уповноважені державні органи управління і місцеві державні адміністрації не надають згоди на приватизацію об'єктів групи Ж, зазначені органи повинні надати органу приватизації гарантії щодо фінансування об'єктів за рахунок місцевих бюджетів.
Погоджені переліки об'єктів, що підлягають приватизації, подаються регіональними відділеннями на затвердження Фонду державного майна України.
64. Приватизація об'єктів групи Ж здійснюється шляхом продажу на конкурсах, аукціонах, шляхом викупу. У випадках, передбачених чинним законодавством, приватизація об'єктів групи Ж може здійснюватись шляхом продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених на їх базі.
65.Підприємство, яке понад 5 років утримує та забезпечує функціонування об'єкта групи Ж за призначенням і може бути покупцем відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна», має першочергове право на його викуп.
66.Ініціатива щодо включення об'єктів групи Ж до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, які використовуються не за призначенням, передані в оренду або не функціонують, може виходити від державних органів приватизації, орендарів або підприємств, на балансі яких вони обліковуються, потенційних покупців. Зазначена ініціатива погоджується з органами, уповноваженими органами управляти і органами місцевої
виконавчої влади. Результати розгляду зазначеної ініціативи доводяться до відома відповідних органів приватизації не пізніше ніж за ЗО календарних днів.
У разі прийняття рішення про приватизацію орендованого державного майна об'єктів групи Ж продаж здійснюється відповідно до пунктів 64-65 цієї Програми.
67.Розташовані у сільській місцевості об'єкти освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури, які не були передані у власність територіальних громад і утримуються за рахунок коштів підприємства, в разі відсутності заяв на приватизацію можуть бути передані безоплатно у власність цьому підприємству за умови збереження функціонального призначення зазначених об'єктів.
68.У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта групи Ж протягом 30 календарних днів з дня опублікування переліку об'єктів групи Ж, що підлягають приватизації, державний орган приватизації приймає рішення про повторний продаж таких об'єктів. За погодженням з уповноваженим органом управління може бути змінено умови продажу, включаючи зміну початкової вартості. Якщо повторний аукціон, конкурс не відбувся за відсутності заяв покупців, орган приватизації приймає рішення про продаж такого об'єкта на аукціоні за методом зниження ціни лоту або аукціону без оголошення ціни.
 
Відхилено   Розділ ІІІ. Класифікація об’єктів приватизації та порядок застосування способів приватизації
 
69. 13. Об’єкти приватизації класифікуються за такими групами:
 
   15. Об’єкти приватизації класифікуються за такими групами:
 
70. група А — єдині майнові комплекси державних підприємств, державних господарських об’єднань, їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені у самостійні підприємства (в тому числі ті, що перебувають у процесі реструктуризації) із середньообліковою чисельністю працюючих до 100 осіб включно або понад 100 осіб, але вартість майна яких недостатня для формування статутного капіталу відкритого акціонерного товариства; окреме індивідуально визначене рухоме та нерухоме майно (у тому числі будівлі, споруди, нежитлові приміщення); майно, що залишилося після завершення процедури ліквідації державних підприємств, визнаних банкрутами; майно державних підприємств (крім майнових комплексів, що належать до групи Г), які були не продані як єдині майнові комплекси; державне майно, не включене до статутного капіталу господарських товариств, за винятком об’єктів, що належать до групи Д і Ж;
 
-30- Мармазов Є.В.
В абзаці другому пункту 13 після слів « (крім майнових комплексів, що належать до» вставити слова «групи В та «.
 
Враховано   група А — єдині майнові комплекси державних підприємств, державних господарських об’єднань, їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені в самостійні підприємства (у тому числі ті, що перебувають у процесі реструктуризації) із середньообліковою чисельністю працюючих до 100 осіб включно або понад 100 осіб, але вартість майна яких недостатня для формування статутного капіталу відкритого акціонерного товариства; окреме індивідуально визначене рухоме та нерухоме майно (у тому числі будівлі, споруди, нежилі приміщення); майно, що залишилося після завершення процедури ліквідації державних підприємств, визнаних банкрутами; майно державних підприємств (крім майнових комплексів, що належать до груп В і Г), які були не продані як єдині майнові комплекси; державне майно, не включене до статутного капіталу господарських товариств, за винятком об’єктів, що належать до груп Д і Ж;
 
71. група В — єдині майнові комплекси підприємств, державних господарських об’єднань із середньообліковою чисельністю працюючих понад 100 осіб, вартість майна яких достатня для формування статутного капіталу відкритого акціонерного товариства; акції відкритого акціонерного товариства, утвореного в процесі приватизації та корпоратизації (крім об’єктів групи Г); єдині майнові комплекси підприємств та організацій сільського і рибного господарства незалежно від вартості майна;
 
-31- Бондар О.М.
У пункті 13 визначення групи В викласти в такій редакції: „ Група В – єдині майнові комплекси підприємств, в тому числі ті, що передані в оренду, державних господарських об’єднань, їх структурних підрозділів із середньообліковою чисельністю працюючих понад 100 осіб, вартість майна яких достатня для формування статутного капіталу відкритого акціонерного товариства; акції відкритого акціонерного товариства, утвореного в процесі приватизації та корпоратизації (крім об’єктів групи Г); єдині майнові комплекси підприємств та організацій сільського, рибного господарства та агропромислового комплексу незалежно від вартості майна та середньооблікової чисельності працюючих;».
 
Враховано   група В – єдині майнові комплекси підприємств (у тому числі ті, що передані в оренду) державних господарських об’єднань, їх структурних підрозділів із середньообліковою чисельністю працюючих понад 100 осіб, вартість майна яких достатня для формування статутного капіталу відкритого акціонерного товариства; акції відкритого акціонерного товариства, утвореного в процесі приватизації та корпоратизації (крім об’єктів групи Г); єдині майнові комплекси підприємств і організацій сільського, рибного господарства та агропромислового комплексу незалежно від вартості майна та середньооблікової чисельності працюючих;
 
72. група Г — єдині майнові комплекси підприємств (у тому числі ті, що передані в оренду), які на момент прийняття рішення про приватизацію (продаж) мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг); акції відкритих акціонерних товариств, утворених у процесі корпоратизації, що на момент прийняття рішення про приватизацію (продаж) мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг); акції відкритих акціонерних товариств, які перебувають у процесі продажу і на момент затвердження уточненого плану розміщення акцій мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг);
 
   група Г — єдині майнові комплекси підприємств (у тому числі ті, що передані в оренду), що на момент прийняття рішення про приватизацію (продаж) мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг); акції відкритих акціонерних товариств, утворених у процесі корпоратизації, що на момент прийняття рішення про приватизацію (продаж) мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг); акції відкритих акціонерних товариств, що перебувають у процесі продажу і на момент затвердження уточненого плану розміщення акцій мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг);
 
73. група Д — об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти;
 
   група Д — об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти;
 
74. група Е — акції (частки, паї), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на змішаній формі власності та розташованих на території України або за її межами;
 
   група Е — акції (частки, паї), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на змішаній формі власності та розташованих на території України або за її межами;
 
75. група Ж — об’єкти охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, відпочинку і туризму незалежно від вартості майна.
 
-32- Бондар О.М.
У пункті 13 визначення групи Ж викласти в такій редакції: «група Ж — об’єкти культури, відпочинку і туризму незалежно від вартості майна; об’єкти соціально-побутового призначення, що не включені до статутного капіталу господарських товариств, та об’єкти соціально-побутового призначення, які перебувають на балансах підприємств, у разі їх не включення до складу майна, що передається в комунальну власність.»
 
Враховано   група Ж — об’єкти культури, відпочинку і туризму незалежно від вартості майна; об’єкти соціально-побутового призначення, не включені до статутного капіталу господарських товариств, та об’єкти соціально-побутового призначення, що перебувають на балансах підприємств, у разі їх невключення до складу майна, що передається в комунальну власність.
 
76. 14. Приватизація державного майна проводиться у способи, визначені Законом України «Про приватизацію державного майна», з урахуванням особливостей їх застосування, встановлених для окремих груп об’єктів приватизації іншими законами та цією Програмою.
 
-33- Мармазов Є.В.
У першому абзаці пункту 14 Розділу ІІІ після слів "визначені Законом України "Про приватизацію державного майна", додати слова "з дотриманням права інтелектуальної власності та".
 
Відхилено   16. Приватизація державного майна здійснюється у способи, визначені Законом України «Про приватизацію державного майна», з урахуванням особливостей їх застосування, встановлених для окремих груп об’єктів приватизації іншими законами та цією Програмою.
 
77. Утворення державними органами приватизації закритих акціонерних товариств у процесі приватизації державних підприємств не допускається.
 
   Утворення державними органами приватизації закритих акціонерних товариств у процесі приватизації державних підприємств не допускається.
 
78. 15. Продаж об’єктів групи А здійснюється відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з урахуванням особливостей, визначених цією Програмою.
 
-34- Бондар О.М.
Пункт 15 викласти в такій редакції «15. Приватизація об’єктів групи А здійснюється відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з урахуванням особливостей, визначених цією Програмою.
У разі прийняття рішення про приватизацію орендованого державного майна (будівлі, споруди, приміщення) орендар одержує право на викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менш як 25 відсотків залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості майна (будівлі, споруди, приміщення) здійснених до набрання чинності цієї Програми, або вартістю не менше як 25 відсотків ринкової вартості майна (будівлі, споруди, приміщення), визначеної суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання для цілей оренди, здійснених після набрання чинності цієї Програми.
Покупець, який став власником об’єкта приватизації групи А і не скористався на момент приватизації об’єкта правом викупу будівлі , споруди, приміщення у межах займаної цим об’єктом площі, має право викупити відповідну будівлю, споруду, приміщення у разі, якщо це не заборонено законодавством України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим (щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим) чи відповідною місцевою радою (щодо об’єктів права комунальної власності).»
 
Враховано   17. Продаж об’єктів групи А здійснюється відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з урахуванням особливостей, визначених цією Програмою.
 
79. У разі прийняття рішення про приватизацію орендованого державного майна (будівлі, споруди, приміщення) орендарю надається право на викуп такого майна, якщо він за згодою орендодавця здійснив за рахунок власних коштів поліпшення зазначеного майна на суму не менш як 50 відсотків ринкової вартості майна (будівлі, споруди, приміщення), визначеної суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом господарювання для цілей оренди, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без заподіяння йому шкоди.
 
-35- Мармазов Є.В.
В абзаці другому пункту 15 слова «для цілей оренди» замінити словами «для цілей приватизації».
 
Відхилено   У разі прийняття рішення про приватизацію орендованого державного майна (будівлі, споруди, приміщення) орендар одержує право на викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця за рахунок власних коштів здійснено поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менш як 25 відсотків залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості майна (будівлі, споруди, приміщення) до набрання чинності цією Програмою або вартістю не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна (будівлі, споруди, приміщення), визначеної суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання для цілей оренди, після набрання чинності цієї Програми.
Покупець, який став власником об’єкта приватизації групи А і не скористався на момент приватизації об’єкта правом викупу будівлі , споруди, приміщення у межах займаної цим об’єктом площі, має право викупити відповідну будівлю, споруду, приміщення у разі, якщо це не заборонено законодавством України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим (щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим) чи відповідною місцевою радою (щодо об’єктів права комунальної власності).
 
80. 16. Державні органи приватизації приймають з власної ініціативи рішення про приватизацію об’єктів групи А, які утворюються на базі державного майна підприємств, що реструктуризуються, нежитлових приміщень, об’єктів, щодо яких знято заборону на приватизацію в установленому законом порядку, та інших неприватизованих об’єктів групи А.
 
   18. Державні органи приватизації з власної ініціативи приймають рішення про приватизацію об’єктів групи А, які утворюються на базі державного майна підприємств, що реструктуризуються, нежилих приміщень, об’єктів, щодо яких знято заборону на приватизацію в установленому законом порядку, та інших неприватизованих об’єктів групи А.
 
81. За погодженням з відповідним уповноваженим органом управління проводиться приватизація єдиних майнових комплексів державних підприємств об’єктів групи А.
 
   Приватизація єдиних майнових комплексів державних підприємств об’єктів групи А здійснюється за погодженням з відповідним уповноваженим органом управління.
 
82. 17. Продаж нежитлових приміщень, будівель та споруд, які згідно із законодавством можуть бути об’єктами приватизації, незалежно від підпорядкування здійснюється державними органами приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації.
 
   19. Продаж нежитлових приміщень, будівель та споруд, що згідно із законодавством можуть бути об’єктами приватизації, незалежно від підпорядкування здійснюється державними органами приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації.
 
83. 18. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів державного підприємства, визнаного банкрутом за рішенням господарського суду (у разі, коли господарський суд прийняв постанову про його ліквідацію), передається ліквідаційною комісією відповідному державному органу приватизації для подальшої приватизації за актом приймання-передачі у порядку, що встановлюється Фондом державного майна.
 
   20. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів державного підприємства, визнаного банкрутом за рішенням господарського суду (у разі якщо господарський суд прийняв постанову про його ліквідацію), передається ліквідаційною комісією відповідному державному органу приватизації для подальшої приватизації за актом приймання-передачі у порядку встановленому, Фондом державного майна України.
 
84. Акт приймання-передачі майна ліквідованого підприємства підписується ліквідатором та представником державного органу приватизації. Продаж зазначеного майна здійснюється виключно на аукціонах.
 
   Акт приймання-передачі майна ліквідованого підприємства підписується ліквідатором та представником державного органу приватизації.
Продаж зазначеного майна здійснюється виключно на аукціонах.
 
85. 19. Приватизація об’єктів групи Д проводиться відповідно до Законів України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з урахуванням особливостей, передбачених цією Програмою.
 
   21. Приватизація об’єктів групи Д здійснюється відповідно до законів України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з урахуванням особливостей, визначених цією Програмою.
 
86. 20. Приватизація об’єктів групи Ж проводиться в порядку, встановленому Фондом державного майна України.
 
   22. Приватизація об’єктів групи Ж здійснюється в порядку, встановленому Фондом державного майна України.
 
87. Об’єкти групи Ж, рішення про приватизацію яких прийняте після набрання чинності цією Програмою, приватизуються шляхом їх продажу єдиним майновим комплексом із збереженням профілю діяльності. Продаж окремих об’єктів нерухомості санаторно-курортних закладів та закладів туризму не допускається.
 
   Об’єкти групи Ж, рішення про приватизацію яких прийнято після набрання чинності цією Програмою, приватизуються шляхом їх продажу єдиним майновим комплексом із збереженням профілю діяльності. Продаж окремих об’єктів нерухомості санаторно-курортних закладів та закладів туризму не допускається.
 
88. Об’єкти групи Ж, що не функціонують більш як три роки або перебувають в аварійному стані, можуть бути приватизовані без збереження профілю діяльності за погодженням з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.
 
-36- Мармазов Є.В.
В абзаці третьому пункту 20 слова «без збереження профілю діяльності» замінити словами «за умови збереження профілю діяльності».
 
Відхилено   Об’єкти групи Ж, що не функціонують більше трьох років або перебувають в аварійному стані, можуть бути приватизовані без збереження профілю діяльності за погодженням з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.
 
89. 21. Приватизація об’єктів групи В і Г проводиться з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції в порядку, затвердженому Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольним комітетом України, шляхом продажу єдиних майнових комплексів та акцій відкритих акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації або корпоратизації.
 
   23. Приватизація об’єктів груп В і Г здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції в порядку, затвердженому Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольним комітетом України, шляхом продажу єдиних майнових комплексів та акцій відкритих акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації або корпоратизації.
 
90. Належні державі пакети акцій підприємств, державна частка у статутному капіталі яких становить 25 і менше відсотків, пропонуються до продажу на фондових біржах.
 
   Належні державі пакети акцій підприємств, державна частка у статутному капіталі яких становить 25 і менше відсотків, пропонуються до продажу на фондових біржах.
 
91. 22. Продаж пакетів акцій та єдиних майнових комплексів підприємств здійснюється шляхом проведення конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (аукціону, відкритих торгів). При цьому переможець зазначеного конкурсу (аукціону, відкритих торгів) визначається виключно виходячи з найбільшої запропонованої ціни та прийняття ним зобов’язань з виконання умов такого конкурсу (аукціону, відкритих торгів).
 
   24. Продаж пакетів акцій та єдиних майнових комплексів підприємств здійснюється шляхом проведення конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (аукціону, відкритих торгів). Переможець зазначеного конкурсу (аукціону, відкритих торгів) визначається виключно виходячи з найбільшої запропонованої ціни та прийняття ним зобов’язань щодо виконання умов такого конкурсу (аукціону, відкритих торгів).
 
92. З метою визначення реальної ринкової вартості пакета акцій, приватизація яких здійснюється шляхом проведення конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі — конкурс), до проведення такого конкурсу Фонд державного майна України пропонує для продажу на фондових біржах пакет акцій відкритого акціонерного товариства розміром 5 — 10 відсотків статутного капіталу.
 
-37- Мармазов Є.В.
У абзаці другому пункту 22 після слів «статутного капіталу» доповнити такими словами: «за винятком випадків, коли внаслідок такого продажу розмір пакета акцій, що залишається до реалізації, буде менш як 50 відсотків плюс одна акція».
 
Враховано   З метою визначення реальної ринкової вартості пакета акцій, приватизація яких здійснюється шляхом проведення конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі — конкурс), до проведення такого конкурсу Фонд державного майна України пропонує для продажу на фондових біржах пакет акцій відкритого акціонерного товариства розміром 5 - 10 відсотків статутного капіталу, за винятком випадків, якщо внаслідок такого продажу розмір пакета акцій, що залишається до реалізації, становитиме менш як 50 відсотків плюс одна акція.
 
93. 23. У разі придбання суб’єктами фондового ринку, зокрема фінансовими посередниками, пакета акцій, що становить більш як 25 відсотків статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, обов’язковою умовою участі у продажу є подання потенційним покупцем в установленому законодавством порядку державним органам приватизації інформації про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій.
 
-38- Шаманов В.В.
Пункт 23 доповнити наступним абзацом: «До посередників приватизації належать:
а) фінансові посередники - здійснюють продаж придбаних акцій на ринку цінних паперів;
б) довірчі товариства - від імені, за дорученням і за рахунок власників приватизаційних паперів здійснюють представницьку діяльність з приватизаційними паперами;
в) холдинги та інвестиційні фонди - акумулюють приватизаційні кошти громадян та вклади інших покупців в обмін на акції власного випуску.
 
Відхилено   25. У разі придбання суб’єктами фондового ринку, зокрема фінансовими посередниками, пакета акцій, що становить більш як 25 відсотків статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, обов’язковою умовою участі у продажу є подання потенційним покупцем в установленому законодавством порядку державним органам приватизації інформації про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій.
 
94. 24. Не реалізовані під час пільгового продажу відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна» акції відкритих акціонерних товариств підлягають продажу на фондових біржах.
 
-39- Мармазов Є.В.
Пункт 24 доповнити такими словами: «та іншими способами передбаченими законодавством з питань приватизації».
 
Враховано   26. Не реалізовані під час пільгового продажу відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна» акції відкритих акціонерних товариств підлягають продажу на фондових біржах та в інший спосіб, передбачений законодавством з питань приватизації.
 
95. 25. Конкурси з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать до групи В, можуть проводитися за умови, що об’єктом продажу є контрольний пакет акцій. У разі коли конкурс не відбувся, пакет акцій може виставлятися на повторний конкурс або пропонуватися для продажу на фондових біржах шляхом його дроблення.
 
   27. Конкурси з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать до групи В, можуть проводитися за умови, що об’єктом продажу є контрольний пакет акцій. У разі якщо конкурс не відбувся, пакет акцій може виставлятися на повторний конкурс або пропонуватися для продажу на фондових біржах шляхом його дроблення.
 
96. 26. Акції, не продані відповідно до пунктів 24 і 25 цієї Програми, можуть пропонуватися для продажу на спеціалізованих аукціонах за гроші або відкритих грошових регіональних аукціонах через засновану Фондом державного майна України мережу аукціонних центрів у порядку, встановленому Фондом державного майна України за погодженням з Антимонопольним комітетом України.
 
-40- Бондар О.М.
У пункті 26 проекту Програми слова «засновану Фондом державного майна України мережу аукціонних центрів» замінити словами «Державну акціонерну компанію «Національна мережа аукціонних центрів» (далі - Національна мережа аукціонних центрів).»
 
Враховано   28. Акції, не продані відповідно до пунктів 26 і 27 цієї Програми, можуть пропонуватися для продажу на спеціалізованих аукціонах за гроші або відкритих грошових регіональних аукціонах через Державну акціонерну компанію «Національна мережа аукціонних центрів» (далі - Національна мережа аукціонних центрів) у порядку, встановленому Фондом державного майна України за погодженням з Антимонопольним комітетом України.
 
97. 27. Акції, не продані відповідно до пункту 26 цієї Програми, можуть бути запропоновані для продажу на аукціоні без оголошення ціни.
 
   29. Акції, не продані відповідно до пункту 28 цієї Програми, можуть бути запропоновані для продажу на аукціоні без оголошення ціни.
 
98. Для продажу на аукціоні без оголошення ціни на фондових біржах можуть пропонуватися через засновану Фондом державного майна України мережу аукціонних центрів лише пакети акцій відкритих акціонерних товариств груп В і Е, які не вдалося продати будь-яким іншим способом. Такі аукціони проводяться до остаточного продажу всіх акцій. При цьому початкова вартість пакета акцій не встановлюється державним органом приватизації, а переможцем аукціону визнається учасник, який запропонував найвищу ціну.
 
-41- Бондар О.М.
У пункті 27 проекту Програми слова «засновану Фондом державного майна України мережу аукціонних центрів» замінити словами «Національну мережу аукціонних центрів».
 
Враховано   Для продажу на аукціоні без оголошення ціни на фондових біржах через Національну мережу аукціонних центрів можуть пропонуватися лише пакети акцій відкритих акціонерних товариств груп В і Е, які не вдалося продати у будь-який інший спосіб. Такі аукціони проводяться до остаточного продажу всіх акцій. При цьому початкова вартість пакета акцій не встановлюється державним органом приватизації, а переможцем аукціону визнається учасник, який запропонував найвищу ціну.
 
99. Для продажу на аукціоні без оголошення ціни можуть бути запропоновані державні пакети акцій відкритих акціонерних товариств, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна України.
 
   Для продажу на аукціоні без оголошення ціни можуть бути запропоновані державні пакети акцій відкритих акціонерних товариств, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна України.
 
100. Запропоновані для продажу державні пакети акцій повинні відповідати одному з таких критеріїв:
 
   Запропоновані для продажу державні пакети акцій повинні відповідати одному з таких критеріїв:
 
101. відкрите акціонерне товариство не провадить господарської діяльності;
 
   відкрите акціонерне товариство не провадить господарської діяльності;
 
102. розмір пакета акцій становить менш як 10 відсотків статутного капіталу відкритого акціонерного товариства;
 
   розмір пакета акцій становить менш як 10 відсотків статутного капіталу відкритого акціонерного товариства;
 
103. пакет акцій не вдалося продати іншим способом.
 
   пакет акцій не вдалося продати в інший спосіб.
 
104. 28. Державні органи приватизації забезпечують з урахуванням пунктів 24 — 27 цієї Програми продаж усіх акцій, не проданих відповідно до пункту 57 Державної програми приватизації на 2000 — 2002 роки.
 
   30. Державні органи приватизації з урахуванням пунктів 26-29 цієї Програми забезпечують продаж усіх акцій, не проданих відповідно до пункту 59 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки.
 
105. 29. У державній власності може закріплюватися тільки пакет акцій відкритого акціонерного товариства, що належить до групи Г. При цьому розмір такого пакета акцій повинен становити 25 або 50 відсотків статутного капіталу відкритого акціонерного товариства плюс одна акція. Порядок закріплення у державній власності пакетів акцій встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   31. У державній власності може закріплюватися тільки пакет акцій відкритого акціонерного товариства, що належить до групи Г. При цьому розмір такого пакета акцій має становити 25 або 50 відсотків статутного капіталу відкритого акціонерного товариства плюс одна акція. Порядок закріплення у державній власності пакетів акцій встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
106. 30. Умови конкурсу (відкритих торгів) об’єктів приватизації групи Г, економічна діяльність яких є інвестиційно привабливою (добування паливно-енергетичних корисних копалин, видавнича та поліграфічна діяльність, виробництво продуктів нафтоперероблення, добрив та азотних сполук, іншої основної неорганічної хімічної продукції, металургійне виробництво, виробництво двигунів та турбін, будування та ремонт суден, ювелірних виробів, виробництво та розподілення електроенергії, діяльність авіаційного транспорту, діяльність пошти та зв’язку), і підприємств оборонно-промислового комплексу незалежно від виду економічної діяльності затверджує Кабінет Міністрів України.
 
-42- Мармазов Є.В.
У пунктів 30 слова «об’єктів приватизації групи Г» доповнити словами «об’єктів приватизації групи В».
 
Враховано   32. Умови конкурсу (відкритих торгів) об’єктів приватизації групи Г, об’єктів приватизації групи В, економічна діяльність яких є інвестиційно привабливою (добування паливно-енергетичних корисних копалин, видавнича та поліграфічна діяльність, виробництво продуктів нафтоперероблення, добрив та азотних сполук, іншої основної неорганічної хімічної продукції, металургійне виробництво, виробництво двигунів і турбін, будування та ремонт суден, виробництво ювелірних виробів, виробництво та розподілення електроенергії, діяльність авіаційного транспорту, пошти та зв’язку), і підприємств оборонно-промислового комплексу незалежно від виду економічної діяльності затверджує Кабінет Міністрів України.
 
107. Умови конкурсу (відкритих торгів) з продажу пакетів акцій інших відкритих акціонерних товариств групи Г і В затверджує державний орган приватизації.
 
   Умови конкурсу (відкритих торгів) з продажу пакетів акцій інших відкритих акціонерних товариств груп Г і В затверджує державний орган приватизації.
 
108. 31. У разі коли на конкурс з продажу пакета акцій надійшла заява від одного покупця, пакет акцій може бути проданий безпосередньо цьому покупцеві за умови забезпечення реалізації визначених продавцем умов конкурсу. Ціна продажу пакета акцій визначається за результатами незалежної оцінки, але не може бути нижчою ніж ціна, визначена покупцем у конкурсній пропозиції.
 
-43- Мармазов Є.В.
У пункті 31 після слів «У разі коли на «доповнити словом «повторний».
 
Відхилено   33. У разі якщо на конкурс з продажу пакета акцій надійшла заява від одного покупця, пакет акцій може бути проданий безпосередньо цьому покупцеві за умови забезпечення реалізації визначених продавцем умов конкурсу. Ціна продажу пакета акцій визначається за результатами незалежної оцінки, але не може бути нижчою за ціну, визначену покупцем у конкурсній пропозиції.
 
109. 32. Якщо контрольний пакет акцій відкритого акціонерного товариства, що належить до групи Г, продано, то інші акції товариства пропонуються для продажу на фондових біржах.
 
   34. Якщо контрольний пакет акцій відкритого акціонерного товариства, що належить до групи Г, продано, то інші акції товариства пропонуються для продажу на фондових біржах.
 
110. 33. У разі коли конкурс з продажу пакета акцій не відбувся, державний орган приватизації може прийняти рішення про повторне проведення конкурсу.
 
   35. У разі якщо конкурс з продажу пакета акцій не відбувся, державний орган приватизації може прийняти рішення про повторне проведення конкурсу.
 
111. Умови повторного конкурсу та початкова вартість пакета акцій не потребують затвердження Кабінетом Міністрів України.
 
   Умови повторного конкурсу та початкова вартість пакета акцій не потребують затвердження Кабінетом Міністрів України.
 
112. Початкова вартість пакета акцій, конкурс з продажу якого не відбувся, може бути зменшена на повторному конкурсі не більш як на 30 відсотків початкової вартості, визначеної для першого продажу на конкурсі.
 
   Початкова вартість пакета акцій, конкурс з продажу якого не відбувся, може бути зменшена на повторному конкурсі не більш як на 30 відсотків початкової вартості, визначеної для першого продажу на конкурсі.
 
113. 34. У разі коли конкурс з продажу контрольного пакета акцій відкритого акціонерного товариства не відбувся двічі підряд, пакет акцій продається на фондовій біржі, в тому числі шляхом його дроблення.
 
   36. У разі якщо конкурс з продажу контрольного пакета акцій відкритого акціонерного товариства не відбувся двічі підряд, пакет акцій продається на фондовій біржі, в тому числі шляхом його дроблення.
 
114. 35. Кабінет Міністрів України визначає перелік відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких у процесі приватизації дозволяється пропонувати в установленому законодавством порядку для продажу на міжнародних фондових ринках.
 
   37. Кабінет Міністрів України визначає перелік відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких у процесі приватизації дозволяється пропонувати в установленому законодавством порядку для продажу на міжнародних фондових ринках.
 
115. 36. У разі коли законодавством або статутом господарського товариства (господарської організації, підприємства, заснованого на змішаній формі власності) визначено переважне право недержавних учасників на придбання акцій (часток, паїв), що належать державі, приватизація об’єктів групи Е проводиться в порядку, встановленому Фондом державного майна України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Антимонопольним комітетом України.
 
-44- Шаманов В.В.
У абзаці 1 пункту 36 речення: «господарської організації, підприємства, заснованого на змішаній формі власності» замінити наступним реченням: «спільного підприємства, заснованого на базі об'єднання майна різних власників (змішана форма власності)» і далі за текстом.
 
Відхилено   38. У разі якщо законодавством або статутом господарського товариства (господарської організації, підприємства, заснованого на змішаній формі власності) визначено переважне право недержавних учасників на придбання акцій (часток, паїв), що належать державі, приватизація об’єктів групи Е здійснюється в порядку, встановленому Фондом державного майна України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Антимонопольним комітетом України.
 
116. В інших випадках та у разі відсутності згоди недержавних учасників господарського товариства (господарської організації, підприємства, заснованого на змішаній формі власності) стосовно переважного права на придбання акцій (часток, паїв), що належать державі, продаж об’єктів групи Е здійснюється на аукціоні через засновану Фондом державного майна України мережу аукціонних центрів, за конкурсом або на фондових біржах, крім випадків, коли такий спосіб продажу заборонений законом.
 
-45- Бондар О.М.
В частині 2 пункту 36 проекту Програми слова «засновану Фондом державного майна України мережу аукціонних центрів» замінити словами «Національну мережу аукціонних центрів».
 
Враховано   В інших випадках та у разі відсутності згоди недержавних учасників господарського товариства (господарської організації, підприємства, заснованого на змішаній формі власності) стосовно переважного права на придбання акцій (часток, паїв), що належать державі, продаж об’єктів групи Е здійснюється на аукціоні через Національну мережу аукціонних центрів, за конкурсом або на фондових біржах, крім випадків, коли такий спосіб продажу заборонений законом.
 
117. Продаж об’єктів групи Е на фондових біржах здійснюється за процедурою, встановленою для акцій, що належать до групи В.
 
   Продаж об’єктів групи Е на фондових біржах здійснюється за процедурою, встановленою для продажу акцій, що належать до об’єктів групи В.
 
118. 37. Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна України, погодженим з центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, може прийняти рішення про достроковий продаж пакетів акцій, тимчасово залишених у державній власності відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі».
 
   39. Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна України, погодженим з центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, може прийняти рішення про достроковий продаж пакетів акцій, тимчасово залишених у державній власності відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі».
 
119. 38. Приватизація підприємств, що мають ознаки домінування на загальнодержавному або регіональному ринку товарів (робіт, послуг), здійснюється за погодженням з відповідним органом Антимонопольного комітету України.
 
   40. Приватизація підприємств, що мають ознаки домінування на загальнодержавному або регіональному ринку товарів (робіт, послуг), здійснюється за погодженням з відповідним органом Антимонопольного комітету України.
 
120. Учасники конкурсу (аукціону, відкритих торгів) з продажу акцій (часток, паїв), результатом проведення якого є забезпечення досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), зобов’язані подати під час проведення зазначених процедур відомості про відносини контролю.
 
   Учасники конкурсу (аукціону, відкритих торгів) з продажу акцій (часток, паїв), результатом проведення якого є забезпечення досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу чи структурного підрозділу суб’єкта господарювання, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), зобов’язані надати під час здійснення зазначених процедур відомості про відносини контролю.
 
121. Покупцями контрольного пакета акцій (часток, паїв) та єдиних майнових комплексів, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), можуть бути виключно особи (їх об’єднання), визначені покупцями відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна», за умови, що такі особи або особи, які їх безпосередньо контролюють, не зареєстровані в офшорній зоні чи країнах, які включені FАТF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
 
   Покупцями контрольного пакета акцій (часток, паїв) та єдиних майнових комплексів, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), можуть бути виключно особи (їх об’єднання), визначені покупцями відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна», за умови, що такі особи або особи, які їх безпосередньо контролюють, не зареєстровані в офшорній зоні чи країнах, включених FАТF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
 
122. 39. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі — дозвіл на концентрацію).
 
   41. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі — дозвіл на концентрацію).
 
123. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. При цьому учасники конкурсних процедур (конкурсів, відкритих торгів, аукціонів тощо) подають не пізніше дня завершення прийняття конкурсної документації Антимонопольному комітетові України заяву про надання дозволу на концентрацію.
 
   Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. При цьому учасники конкурсних процедур (конкурсів, відкритих торгів, аукціонів тощо) не пізніше дня завершення прийняття конкурсної документації подають Антимонопольному комітетові України заяву про надання дозволу на концентрацію.
 
124. Дозвіл на концентрацію видається відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.
 
   Дозвіл на концентрацію видається відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.
 
125. 40. Приватизація холдингових компаній проводиться з урахуванням Закону України «Про холдингові компанії України».
 
   42. Приватизація холдингових компаній здійснюється з урахуванням Закону України «Про холдингові компанії в Україні».
 
126. 41. План приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним з моменту завершення продажу всіх акцій, передбачених планом приватизації (розміщення акцій) до продажу, та оформляється наказом відповідного державного органу приватизації. У разі закріплення у державній власності пакета акцій план приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним за умови продажу всіх акцій, за винятком тих, що закріплені у державній власності.
 
-46- Бондар О.М.
Пункт 41 проекту Програми викласти в такій редакції: «41. План приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним з моменту завершення продажу всіх акцій, передбачених планом приватизації (розміщення акцій) до продажу, та оформляється наказом про завершення приватизації відповідного державного органу приватизації. У разі закріплення у державній власності пакета акцій план приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним за умови продажу всіх акцій, за винятком закріплених та оформлюється наказом про виконання плану приватизації (розміщення акцій)».
 
Враховано   43. План приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним з моменту завершення продажу всіх акцій, передбачених планом приватизації (розміщення акцій) для продажу, та оформлюється наказом відповідного державного органу приватизації про завершення приватизації. У разі закріплення пакета акцій у державній власності план приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним за умови продажу всіх акцій, за винятком закріплених, та оформлюється наказом про виконання плану приватизації (розміщення акцій).
 
    -47- Президент України
Після розділу ІІІ доповнити новими розділами у такій редакції:
«Розділ ІV. Підготовка об'єктів до приватизації
69.Уповноважені органи управління до прийняття рішення про приватизацію здійснюють перед приватизаційну підготовку
(реструктуризацію) підвідомчих ним державних підприємств та господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі.
Уповноважені державні органи управління передають функції з управління відповідним об'єктом до Фонду державного майна України після прийняття рішення про приватизацію.
Після прийняття рішення про приватизацію, але до початку продажу, передприватизаційну підготовку (реструктуризацію) державних підприємств і відкритих акціонерних товариств здійснює Фонд державного майна України.
7О.Передприватизаційна підготовка (реструктуризація) об'єктів групи Г є обов'язковою. Передприватизаційна підготовка об'єктів групи Г, які входять до складу стратегічних галузей (комплексів, секторів), здійснюється відповідно до державних Програмами ринкової трансформації та приватизації стратегічних галузей (комплексів, секторів).
71.Передприватизаційна підготовка (реструктуризація) об'єктів здійснюється згідно з планом-графіком, що складається уповноваженим державним органом управління спільно з Фондом державного майна України, та затверджуються спільнім наказом. План-графік передприватизаційної підготовки (реструктуризації) в частині підприємств, які віднесені цією Програмою до об'єктів групи Г, затверджується Кабінетом Міністрів України та розміщується на веб-сайті Фонду державного майна України.
Передприватизаційна підготовка (реструктуризація) об'єкта здійснюється у терміни, які не можуть перевищувати 1 року.
72.Проведення передприватизаційної підготовки (реструктуризації) здійснюється відповідно до проектів передприватизаційної підготовки (реструктуризації) в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Проекти передприватизаційної підготовки (реструктуризації) підприємств, які віднесені цією Програмою до об'єктів групи Г, підлягають обговоренню на громадських слуханнях, погоджуються у встановленому порядку з Кабінетом Міністрів України і розміщуються на веб-сайті Фонду державного майна України. Проекти передприватизаційної підготовки (реструктуризації) об'єктів, які займають монопольне (домінуюче) становище, погоджуються з органами Антимонопольного комітету України.
У разі потреби для проведення експертизи проектів передприватизаційної підготовки (реструктуризації) об'єктів групи Г, Фонд державного майна України може залучати незалежних консультантів та експертів, в тому числі суб'єктів оціночної діяльності.
73. Передприватизаційна підготовка (реструктуризація) передбачає впорядкування та визначення умов функціонування та використання всіх видів активів, майнових та немайнових прав після їх приватизації, для чого:
виявляється державне майно, яке не підлягає приватизації згідно з чинним законодавством, та розробляються умови його подальшого використання після приватизації підприємства з обов'язковим внесенням пропозицій Кабінетові Міністрів України стосовно управління таким майном;
виявляються об'єкти соціально-культурної та побутової сфери, культових споруд і визначаються умови їх подальшого функціонування, передачі їх в установленому порядку у комунальну власність, власність релігійних організацій, або державним органам приватизації для подальшого продажу відповідно до законодавства;
виявляється інше державне майно, яке тимчасово не використовується, та розробляються пропозиції щодо умов його подальшого використання або консервації у встановленому порядку;
разом з відповідним уповноваженим державним органом управління, уточнюються склад виробничих потужностей мобілізаційного призначення
та обсяги запасів мобілізаційного резерву, та доцільність їх подальшого збереження;
списуються об'єкти, у тому числі соціальної інфраструктури, обладнання та об'єкти інженерної інфраструктури, що фізично та морально застаріли і не підлягають відновленню;
виявляється та складається перелік об'єктів незавершеного будівництва із визначенням умов їх подальшого функціонування;
здійснюється підготовка необоротних активів (оформлення технічних паспортів в бюро технічної інвентаризації, постановка необоротних активів на баланс підприємства);
уточнюються межі земельної ділянки, оформлюється (у разі відсутності) відведення земельної ділянки, впорядковуються відносини землекористування, визначається та оформлюється право земельного сервітуту відповідно до статей 98-102 Земельного кодексу України;
визначається доцільність приватизації довгострокових фінансових вкладень у складі єдиного майнового комплексу державних підприємств;
розробляються пропозиції щодо реструктуризації зобов'язань (фінансової реструктуризації);
оформляються всі види нематеріальних активів, у тому числі: а) права інтелектуальної власності (патенти, право власності на промисловий зразок, на знаки для товарів і послуг, на фірмове найменування, на програми для ЕОМ, бази даних тощо); б) оформляються ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності; в) права користування ресурсами природного середовища (надрами, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);
здійснюються переоцінка майна з метою визначення його справедливої вартості з урахуванням можливого його знецінення;
здійснюється екологічна експертиза;
у разі необхідності здійснюється реструктуризація та/або реорганізація підприємства, з метою вдосконалення організаційної структури підприємства, структури управління, оздоровлення фінансового стану, забезпечення інвестиційної привабливості та ліквідності підприємства, яка може включати: а) розробку проекту плану розвитку підприємства (включаючи аналіз ринків збуту товарів (робіт, послуг), які виробляє (надає) підприємство, а в разі потреби - проект інвестиційної програми з обґрунтуванням обсягу, видів та термінів внесення інвестицій; б) виділення із складу підприємства майна, на базі якого доцільно створити нові юридичні особи (господарські товариства та дочірні підприємства), а також філії, представництва, структурні підрозділи, які можуть функціонувати як окремі підприємства, в) передача підрозділів підприємств до Фонду державного майна України для приватизації шляхом продажу єдиних майнових
комплексів без створення юридичної особи, або продажу індивідуально визначеного майна, г) здійснення заходів щодо соціального захисту працівників, які вивільняються, тощо;
здійснюються інші заходи, спрямовані на збільшення вартості, ліквідності підприємств, а також на запобігання негативним наслідкам його приватизації для економіки і безпеки держави.
74. Підготовка до приватизації підприємств, інших суб'єктів господарювання, у майні яких є державна частка, включає визначення в установчих документах таких суб'єктів розміру державних часток (паїв). З цією метою державні органи приватизації у порядку, встановленому законодавством та установчими документами підприємств:
ініціюють визначення часток (паїв) засновників підприємств, у статутних капіталах яких є державна частка;
встановлюють розмір часток (паїв), що належать державі у статутних капіталах таких підприємств;
узгоджують з іншими засновниками (учасниками) відповідні зміни до установчих документів.
75.Підготовка до приватизації об'єктів групи Г, продаж акцій яких не розпочався, передбачає вивчення попиту, що полягає в оприлюдненні інформації про об'єкти, анкетуванні потенційних покупців та проведенні фінансового аналізу у разі відсутності попиту на об'єкти для подальших управлінських дій, і визначення кон'юнктури ринку продажу об'єкта з метою вибору способу приватизації та часу продажу об'єкта. Фонд державного майна України здійснює рекламно-інформаційну підтримку продажу акцій цих підприємств.
76.В рамках підготовки державних об'єктів з ознаками неплатоспроможності до приватизації уповноважений орган управління приймає рішення про здійснення щодо них процедури досудової санації. Досудова санація здійснюється протягом року з дня прийняття рішення. Після завершення процедури досудової санації, функції з управління зазначеним державним підприємством передаються Фонду державного майна України з метою його приватизації.
Розділ V Підготовка до приватизації стратегічних галузей (комплексів, секторів). Програмами ринкової трансформації та приватизації
77.3 метою забезпечення взаємопов'язаності стратегії реформування стратегічних галузей (комплексів, секторів) економіки та пов'язаних з цим процесів приватизації державного майна із стратегією розвитку економіки України та запобігання можливим негативним наслідкам, зміна організаційно-правових форм суб'єктів господарювання стратегічних галузей (комплексів, секторів) економіки, їх передприватизаційна підготовка,
приватизація та формування післяприватизаційної політики здійснюється системно і планово, в комплексі із реалізацією заходів з удосконаленням системи державного регулювання відповідних сфер економіки, з урахуванням особливостей галузі (комплексів, секторів) та на принципах визначених програмами ринкової трансформації та приватизації стратегічних галузей (комплексів, секторів).
78.При розробці (внесенні змін до чинних) державних програмам ринкової трансформації та приватизації галузей (комплексів, секторів), віднесених рішенням Кабінету Міністрів України до стратегічних, слід виходити з того, що вони обов'язково мають містити наступні питання:
удосконалення системи державного регулювання відповідних галузей (комплексів, секторів) та монополізованих ринків у зв'язку з приватизацією підприємств, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів;
терміни та способи реформування (у тому числі корпоратизації, передприватизаційної підготовки) об'єктів галузі (комплексу, сектору), що займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, діяльність яких має суттєвий вплив на функціонування відповідної галузі (комплексу, сектору) економіки або єдиними споживачами яких є вищезазначені суб'єкти господарювання або держава;
принципи та особливості індивідуальної приватизації підприємств галузі (комплексу, сектору), що займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, діяльність яких має суттєвий вплив на функціонування відповідної стратегічної галузі (комплексу, сектору) економіки або єдиними споживачами яких є вищезазначені суб'єкти господарювання або держава, зокрема умови та способи приватизації, у тому числі залучення портфельних інвесторів, розміру пакета акцій (часток, паїв), що пропонується для продажу, обмеження за кваліфікаційними вимогами участі потенційних покупців у приватизації контрольних пакетів акцій (часток, паїв) підприємств тощо;
визначення небезпечної для економічної незалежності України межі зростання частки іноземного капіталу у галузі (комплексі, секторі);
стимулювання залучення інвестицій у розвиток галузі (комплексі, секторі), у тому числі приватизованих об'єктів;
удосконалено систему управління об'єктами державної власності з метою створення сприятливих умов для залучення ефективних інвесторів та підвищення їх конкурентоспроможності.
79.Програмна процедура підготовки до приватизації передбачається для таких стратегічних галузей (комплексів, секторів): виробництво та передача електроенергії, вугледобувна промисловість, нафтогазова
промисловість, авіабудування, залізничний транспорт, житлово-комунальне господарство.
За рішенням Кабінету Міністрів України цей перелік може бути доповнений іншими стратегічними галузями (комплексами, секторами) за умовою, що в них частка державної власності в вартості основних фондів складає або перевищує 50 відсотків. У тих стратегічних галузях (комплексах, секторах), де частка державної власності у вартості основних фондів складає менше 50 відсотків, провадиться передприватизаційна підготовка (реструктуризація) за окремими об'єктами.
80. Підготовка стратегічних галузей (комплексів, секторів) здійснюється за окремими Програмами ринкової трансформації та приватизації, в яких визначаються невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов у галузі (комплексі, секторі) для проведення приватизації та індивідуальні способи зміни форми власності на державні об'єкти, які відносяться цією Програмою до групи Г.
Решта державних об'єктів галузі (комплексу, сектора), щодо яких планується приватизація, приватизується за межами Програм ринкової трансформації та приватизації, на загальних підставах способами, визначеними цією Програмою.
Порядок розроблення, узгодження та виконання Програм ринкової трансформації та приватизації визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про державні цільові програми» та вимог цієї Програми.
Програми ринкової трансформації та приватизації розробляються відповідними уповноваженими органами управління, а в частині розробки програм галузевої (окремого комплексу, сектора) приватизації - спільно з Фондом державного майна України. Проекти Програм ринкової трансформації та приватизації підлягають обов'язковому обговоренню на громадських слуханнях і затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Строк підготовки Програм ринкової трансформації та приватизації галузей (комплексів, секторів), не повинен перевищувати 5-ти місяців з дня набрання чинності цієї Програми. Строк затвердження Програм ринкової трансформації та приватизації Кабінетом Міністрів України не повинен перевищувати 1-го місяця з дня їх подання відповідними органами управління. Ці терміни розповсюджуються на підготовку та затвердження Програм ринкової трансформації та приватизації для інших галузей (комплексів, секторів), що віднесені Кабінетом Міністрів України до стратегічних.
81.В межах підготовки Програми ринкової трансформації та приватизації для цілій приватизації здійснюється аналіз галузі (комплексу, сектору), який передбачає дослідження загальних умов розвитку в ринкових умовах, при цьому оцінюються:
межі галузі (комплексу, сектора), кількість і склад об'єктів, підвідомчих уповноваженому державному органу управління;
наявні державні програми розвитку галузі (комплексу, сектора), в яких визначені плани та прогнози з ринкової трансформації та приватизації галузі та інноваційно-інвестиційного розвитку;
системи регулювання діяльності суб'єктів господарювання, які займають монопольне (домінуюче) становище на загальнонаціональному ринку і відносяться до суб'єктів природних монополій;
існуючі системи захисту економіки та безпеки країни по видах діяльності з точки зору їх дієвості в умовах переважання в галузі (комплексі, секторі) недержавних підприємств;
системи контролю виконання стандартів виробництва та якості продукції, безпеки праці, екологічних вимог тощо;
умови господарювання (ступінь лібералізації ринку), що можуть негативно позначитися на післяприватизаційній діяльності об'єктів (системи ціноутворення, ліцензування, видання дозволу на діяльність тощо);
ступінь небезпечності для економічної незалежності України зростання частки іноземного капіталу в галузі (комплексі, секторі);
а також інші умови господарювання, які будуть визнані значимими з позицій захисту економічної конкуренції, економіки та безпеки України, забезпечення ефективної післяприватизаційної діяльності об'єктів.
82.3а результатами аналізу визначаються:
цілі, пріоритети і принципи проведення ринкової трансформації та завдання інвестиційно-інноваційного розвитку галузі (комплексу, сектору), які необхідно враховувати при проведенні приватизації;
межі державної власності: об'єкти, що не підлягають приватизації, казенні підприємства, контрольні пакети акцій, що закріплюються у державній власності;
потреба в залученні інвестицій, в тому числі іноземних інвестицій;
завдання щодо обсягів приватизації державного майна, яке перебуває в управлінні відповідного державного органу (органів) управління, на період 2008 - 2012 роки по роках і групах об'єктів згідно з класифікацією, передбаченою цією Програмою;
перелік об'єктів групи Г, в їх числі такі, при приватизації яких можуть виникнути негативні наслідки (за їх наявності):
діючі ринкові механізми саморегулювання економіки не забезпечать належного економічного розвитку об'єкту і стабільного задоволення потреб споживачів товарами (роботами, послугами), які мають велике соціально-економічне значення;
діючі системи державного регулювання та контролю не забезпечать захисту вільної конкуренції, економіки та безпеки держави, навколишнього середовища тощо;
загальна система допуску покупців до приватизації об'єктів групи Г не забезпечить залучення ефективного інвестора.
83.Розробляються заходи щодо ринкової трансформації та підготовки до приватизації галузі (комплексу, сектора) із зазначенням термінів їх виконання за такими напрямками:
1)невідкладні законодавчі, нормативні та інституціональні зміни з метою створення (удосконалення) системи державного регулювання (контролю господарської діяльності), а також захисту економіки та безпеки держави, довкілля тощо;
2)заходи щодо забезпечення умов ефективного господарювання об'єктів у післяприватизаційний період, а саме:
забезпечення рівних умов для господарювання підприємств різних форм власності;
перегляд умов інноваційного інвестування діяльності підприємств та науково-технічних комплексів, що забезпечують прогрес розвитку відповідного сектору;
удосконалення умов надання державної допомоги, розподілу державних замовлень;
удосконалення інших умов господарювання, які будуть визнані значимими з позицій забезпечення ефективної післяприватизаційної діяльності об'єктів;
3)перегляд переліків об'єктів державної власності, які відносяться до стратегічних, не підлягають приватизації, казенних підприємств, пропозиції щодо дострокового припинення закріплення пакета акцій у державній власності.
Уповноважений державний орган управління розробляє план-графік здійснення невідкладних заходів з підготовки галузі (комплексу, сектора) до приватизації.
84.Для об'єктів групи Г розробляються:
плани-графіки передприватизаційної підготовки об'єктів;
плани-графіки приватизації об'єктів;
пропозиції щодо:
закріплення пакетів акцій у державній власності, якщо неможливо забезпечити необхідний регуляторний вплив держави на післяприватизаційну діяльність об'єкта іншими способами;
встановлення умов до післяприватизаційної діяльності об'єкта як способу забезпечення контролю держави над післяприватизаційною діяльністю об'єкта;
підтримки економічної конкуренції - продажу однофункціональних підприємств різним конкуруючим інвесторам;
регулювання доступу іноземних інвесторів до приватизації;
напрямків використання коштів від приватизації на інвестиційно-інноваційні цілі (в тому числі на інноваційне оновлення об'єкта, що приватизується);
інші пропозиції, що сприятимуть ефективній післяприватизаційній діяльності об'єкта і дозволять запобігти негативним наслідкам процесу зміни форми власності на економіку і безпеку держави.
85.Продаж об'єктів, які віднесені до таких, що їх приватизація може мати негативні наслідки, відбувається після реалізації запланованих заходів щодо підготовки стратегічних галузей (комплексів, секторів) до приватизації. Передприватизаційна підготовка об'єктів групи Г, які включені до Програми ринкової трансформації та приватизації, відбувається одночасно із виконанням цих заходів.
86.Для координації та контролю підготовки і впровадження Програм ринкової трансформації та приватизації Кабінет Міністрів України окремо для кожної галузі (комплексу, сектора) створює робочі групи, керівниками яких призначаються представники Міністерства економіки України. До складу робочих груп входять представники відповідних уповноважених органів управління, Міністерства економіки України, Фонду державного майна України, Державного комітету статистики України, Антимонопольного комітету України. За наявності в складі галузі (комплексу, сектора) містоутворюючих підприємств до робочої групи включаються представники відповідних місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування. Для розробки програм для галузей (комплексів, секторів), які мають у своєму складі суб'єктів природних монополій, до робочої групи залучаються представники відповідного регулюючого органу.
На всіх етапах розробки та впровадження Програми ринкової трансформації та приватизації робоча група може залучати висококваліфікованих експертів і консультантів.
87.Керівник уповноваженого державного органу управління несе персональну відповідальність за проведення заходів згідно з планами-графіками з підготовки галузі (комплексу, сектора) до приватизації та передприватизаційної підготовки підприємств.
27 Розділ VI. Громадські слухання з питань приватизації
88.3 метою забезпечення публічності та прозорості прийняття рішень, а також реалізації прав громадян та їх об'єднань на участь в обговоренні питань приватизації з визначеного цією Програмою колу питань обов'язково проводяться громадські слухання.
Обов'язкова процедура громадських слухань застосовується при прийнятті рішень стосовно Програм ринкової трансформації та приватизації стратегічних галузей (комплексів, секторів), а також для об'єктів групи Г відносно доцільності та умов приватизації, проектів передприватизаційної підготовки та реструктуризації, планів розміщення акцій, обґрунтувань закріплення пакетів акцій у державній власності об'єктів приватизації.
Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами приватизації та відповідними уповноваженими органами управління.
89.Громадські слухання проводяться Міністерством економіки України у Порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Для забезпечення громадських слухань з питань приватизації Міністерство економіки України:
забезпечує публікацію не пізніше ніж за 20 днів у друкованих виданнях органів приватизації та розміщує на веб-сайтах Міністерства економіки України та Фонду державного майна України інформацію про об'єкт, місце та час проведення громадських слухань;
забезпечує запрошення народних депутатів України, представників уповноважених органів управління, представників Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, експертів, громадськості, потенційних інвесторів, журналістів, друкованих та електронних загальноукраїнських засобів масової інформації
забезпечує ведення протоколу та фіксування позицій усіх сторін;
розміщує протокол засідання та висновок, підписаний уповноваженим представником Міністерства економіки України, на сайті Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки України та Фонду державного майна України;
оформлює та надає Кабінету Міністрів України висновок за результатами громадського обговорення;
оприлюднює висновок шляхом розміщення на \уеЬ-сайті Фонду державного майна України.
28 Розділ VІІ. Загальні засади індивідуальної приватизації
90.Фонд державного майна України здійснює приватизацію об'єктів, які віднесені цією Програмою до групи Г, за принципами індивідуальної приватизації, а саме:
виявлення та врахування індивідуальних особливостей виробничо-технічного і фінансово-майнового стану об'єкта, його позицій на внутрішньому та зовнішніх ринках, місця в ланцюзі створення вартості тощо, а також кон'юнктури ринків його продажу на всіх етапах та в усіх процедурах приватизації для досягнення максимального економічного ефекту від продажу такого об'єкта;
виявлення перешкод приватизації та їх усунення, введення (розробка пропозицій) регуляторних заходів, які треба здійснити;
вибір способу приватизації (чи їх комбінації), який максимально сприятиме ефективному функціонуванню об'єкта у післяприватизаційний період;
визначення строків продажу об'єктів на основі вивчення попиту і кон'юнктури ринку, а в стратегічних галузях (комплексах, секторах) - після вжиття заходів з передприватизаційної підготовки галузі (комплексу, сектора);
залучення до приватизації стратегічних інвесторів, із встановленням для них спеціальних умов участі у приватизації;
забезпечення впливу держави на післяприватизаційну діяльність об'єкту;
врахування пропозицій громадськості при прийнятті важливих рішень в процесі передприватизаційної підготовці та проведенні приватизації об'єкта.
91. Стратегічний інвестор - це вітчизняний чи іноземний інвестор (або їх об'єднання), який виступає потенційним покупцем єдиного майнового комплексу підприємства або контрольного пакета акцій відкритого акціонерного товариства. Стратегічний інвестор бере на себе зобов'язання і відповідальність щодо подальшого розвитку об'єкта приватизації.
Контрольний пакет акцій - це пакет акцій розміром понад 50 відсотків статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, який дає можливість юридичній або фізичній особі здійснювати вирішальний вплив на діяльність відповідного суб'єкта господарювання.
92.Стратегічними інвесторами можуть бути виключно особи (їх об'єднання), визначені покупцями відповідно до Закону України „Про приватизацію державного майна", за умови:
обов'язкового розкриття інформації про засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб;
що покупці або особи, які їх безпосередньо контролюють, не зареєстровані в офшорній зони або країнах, які занесені РАТР до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
обов'язкового підтвердження кваліфікаційної спроможності стосовно об'єкта приватизації шляхом надання Програми розвитку об'єкта приватизації на 5 років якою, у тому числі визначаються заходи (із зазначенням джерел фінансування) із забезпечення виконання фіксованих умов продажу об'єкта, включаючи інвестиційні зобов'язання, необхідні для їх реалізації.
93.Покупець пакета акцій, що становить понад 25 відсотків статутного капіталу відкритого акціонерного товариства, створеного на базі об'єкта групи Г, що є суб'єктом фондового ринку, зокрема фінансовий посередник, зобов'язаний надати в установленому порядку державним органам приватизації інформації про особу, в інтересах якої придбається пакет акцій. У разі придбання пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі підприємств паливно-енергетичного комплексу, зазначена інформація подається органам приватизації незалежно від розміру пакета акцій.
94.Обмежується участь у приватизації об'єктів групи Г іноземних інвесторів, у статутному капіталі яких частка іноземної держави складає понад 50 відсотків, у випадку, якщо в результаті цього потенційний покупець може набути право безпосередньо або непрямо розпоряджатися більш чим 50 відсотками голосуючих акцій об'єкта приватизації.
95.Кабінет Міністрів України протягом 6-ти місяців з дня набрання чинності цієї Програми визначає перелік об'єктів групи Г, при приватизації яких встановлюється обмеження доступу до приватизації для іноземних інвесторів, а саме:
для окремо визначених об'єктів оборонно-промислового комплексу, які забезпечують оборонну безпеку країни;
при наявності критичної залежності національної економіки від кон'юнктури зовнішніх ринків;
при небезпечному для економічної незалежності країни зростанні частки іноземного капіталу у стратегічних галузях (комплексах, секторах) економіки;
для запобігання неекономічного впливу з боку іноземних інвесторів, які знаходяться під контролем іноземних держав;
Перелік підлягає щорічному перегляду на основі моніторингу стану економіки та рівня забезпечення оборонної безпеки країни.
96.У випадку подальшого відчуження приватизованих об'єктів (єдиних майнових комплексів, акцій, часток, паїв), що мають ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), а також таких, які мали на момент завершення приватизації стратегічне значення для економіки та безпеки держави, коли відчуження приводить до концентрації у нового
власника понад 25 відсотків прав власності на такий об'єкт, зазначена дія провадиться за погодженням з Кабінетом Міністрів України з урахуванням національних інтересів України. Якщо приватизація таких об'єктів здійснювалась за спеціальним законом про їх приватизацію, відчуження з вищеозначеними наслідками погоджується Верховної Ради України. При погодженні враховуються вимоги до покупців об'єктів групи Г.
Розділ VІІІ. Принципи та порядок закріплення у державній власності пакетів акцій
97.Закріплення пакетів акцій відкритих акціонерних товариств у державній власності, здійснюється на принципах обмеженості сфери застосування, доцільності встановлення вирішального впливу з боку держави на післяприватизаційну діяльність об'єкта, строковості, прозорості та публічності процедури захисту прийняття рішення.
Порядок закріплення у державній власності пакетів акцій встановлюється Кабінетом Міністрів України.
98.У державній власності може закріплюватися виключно пакет акцій відкритого акціонерного товариства, що належить до об'єктів групи Г. Проте віднесення об'єкту до групи Г не є безумовною підставою для закріплення пакета акцій у державній власності в разі, якщо поставлені цілі вирішального впливу можуть бути досягнуті іншими більш доцільними способами.
99.Розмір пакета акцій відкритого акціонерного товариства, що закріплюється у державній власності, повинен становити 50 відсотків статутного капіталу плюс одна акція або більше. Закріплення здійснюється на термін до трьох років. Продовження закріплення на термін до трьох років можливо тільки у випадках збереження дії факторів, на підставі яких було прийнято попереднє відповідне рішення. Обґрунтування доцільності закріплення і продовження закріплення пакету акцій у державній власності обговорюється на громадських слуханнях.
Ініціаторами закріплення пакета акцій у державній власності виступають уповноважені органи управління. Орган, що є ініціатором, надає Фонду державного майна України обґрунтування доцільності закріплення пакета акцій у державній власності, яке має містити інформацію, зміст якої визначає Фонд державного майна України: термін, мета закріплення пакета акцій у державній власності та методи її досягнення шляхом управління державними корпоративними правами, економічне обґрунтування, інформація щодо джерел та обсягів фінансування відкритого акціонерного товариства за рахунок коштів державного бюджету, якщо таке передбачається, перелік ризиків, які можуть виникнути у разі, якщо закріплення не відбудеться.
Фонд державного майна України аналізує обґрунтування з точки зору досягнення цілей, зазначених в ньому, без закріплення пакета акцій у державній власності, враховує висновки громадських слухань з цього
питання, пропозиції відповідного уповноваженого органу управління. Фонд державного майна України подає Кабінету Міністрів України висновок про доцільність, або недоцільність закріплення пакета акцій у державній власності. До висновку додається обґрунтування уповноваженого органу управління та протокол громадських слухань.
102.Фонд державного майна України робить висновок про недоцільність закріплення пакета акцій відкритого акціонерного товариства у державній власності у разі, якщо визначена в обґрунтуванні мета:
передбачає втручання в господарську діяльність товариства;
може реалізовуватися через договірні відносини, а також через економічні, непрямі механізми впливу на роботу товариства;
не може бути досягнута через механізм корпоративного управління; суперечить державній політиці у сфері реформування власності.
103.Кабінет Міністрів України окремо щодо кожного відкритого акціонерного товариства приймає рішення про закріплення, а при доцільності - про продовження на новий термін закріплення пакета акцій у державній власності. При цьому прийняття рішення про продовження терміну закріплення відбувається з проведенням процедури громадських слухань.
Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна України може прийняти рішення про достроковий продаж пакета акцій, закріпленого у державній власності. Подання містить інформацію, яку Фонд державного майна України готує за результатами постійного моніторингу факторів, які стали підставою для закріплення, кон'юнктури ринку та фінансово-господарського стану відкритого акціонерного товариства, пакет акцій якого закріплено у державній власності, та за наяв ності потенційних покупців.
104.Уповноважений орган управління постійно в порядку, встановленому Міністерством економіки України та Фондом державного майна України, аналізує діяльність відкритих акціонерних товариств, пакети акцій яких закріплені у державній власності, та щоквартально подає Кабінету Міністрів України та Фонду державного майна України звіт про результати їх фінансово-економічної діяльності. Якщо протягом терміну закріплення знизилися обсяги, рентабельність виробництва, виникла або збільшилася заборгованість підприємства із заробітної плати, платежів до бюджету, державних цільових фондів, зменшилася вартість власного капіталу акціонерного товариства, пакет акцій, закріплений у державній власності, не може бути закріплений на новий термін. Про наявність таких тенденцій орган, з ініціативи якого було здійснене закріплення, повідомляє Кабінет Міністрів України та Фонд державного майна України не пізніше 6-ти місяців до закінчення терміну закріплення з метою прийняття останніми рішення відповідно до цієї Програми.
Не допускається передача корпоративних прав, що належать державі у статутному капіталі господарського товариства, в управління особі, яка є власником незначної частини корпоративних прав такого господарського товариства, наслідком чого є отримання цією особою вирішального впливу на діяльність відповідного товариства.
Порядок прийняття рішення про додаткову емісію акцій та викупу акцій, що приходиться на частку державі у статутному капіталі відкритих акціонерних товариств, де у державній власності закріплений контрольний пакет акцій, визначається Кабінетом Міністрів України. Рішення приймається на основі оцінки необхідності подальшого збереження за державою вирішального впливу шляхом закріплення у власності держави контрольного пакета акцій.
З дня набрання чинності цієї Програми закріплені раніше пакети акцій менше 50 відсотків статутного капіталу відповідного відкритого акціонерного товариства вважаються такими, щодо яких прийняте рішення про їх достроковий продаж, при цьому погодження дострокового продажу з Кабінетом Міністрів не здійснюється.
Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна України, погодженим з центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, може прийняти рішення про достроковий продаж пакетів акцій, тимчасово залишених у державній власності відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі".
Фонд державного майна України разом із Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України протягом 3-х місяців з дня набрання чинності цієї Програми проводить аналіз діяльності раніше створених державних холдингових та акціонерних компаній, до статутних капіталів яких передані пакети акцій, закріплені у державній власності. Результати аналізу використовуються при підготовці висновків про доцільність існування таких господарських товариств. Висновки підлягають обговоренню на громадських слуханнях.
Через 4 місяці з дня набрання чинності цієї Програми Кабінет Міністрів України на основі висновків приймає рішення про доцільність:
подальшого існування державних холдингових компаній та акціонерних компаній;
проведення повної або часткової реструктуризації холдингової компанії або акціонерного товариства;
здійснення приватизації державної холдингової компанії та акціонерного товариства, або приватизації частини пакетів акцій, що були передані до їх статутних капіталів;
закріплення пакетів акцій у державній власності.
Рішення приймаються на основі висновків уповноважених органів управління, Фонду державного майна України і громадських слухань.
Розділ ІХ. Дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції у процесі приватизації
Приватизація підприємств, що займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному або регіональному товарних ринках, здійснюється за погодженням з відповідними органами Антимонопольного комітету України в порядку, визначеному Фондом державного майна України та Антимонопольним комітетом України.
Учасники конкурсу (аукціону, відкритих торгів) з продажу акцій (часток, паїв), результатом проведення якого є забезпечення досягнення чи перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), під час проведення зазначених процедур зобов'язані подати відомості про відносини контролю.
У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов'язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання (далі - дозвіл на концентрацію).
Порядок подання та розгляду заяви про надання органами Антимонопольного комітету України дозволу на концентрацію визначається законодавством про захист економічної конкуренції з урахуванням особливостей, встановлених цією Програмою.
У разі якщо продаж акцій (часток, паїв), активів (майна) у вигляді єдиних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів проводиться із застосуванням конкурсних процедур (конкурсів, відкритих торгів, аукціонів тощо) і потребує дозволу Антимонопольного комітету України, заява про надання дозволу на концентрацію, якщо такий дозвіл не був отриманий раніше, подається до органів Антимонопольного комітету України не пізніше ніж за 8 днів до завершення приймання конкурсної документації.
Заява про надання дозволу на концентрацію вважається прийнятою до розгляду після 15 днів із дня її надходження за підвідомчістю, якщо протягом цього часу орган Антимонопольного комітету України не повернув заявнику заяву з повідомленням, що вона та (або) інші документи не відповідають встановленим Антимонопольним комітетом України вимогам і це перешкоджає її розгляду.
Органи Антимонопольного комітету України розглядають заяву про надання дозволу на концентрацію протягом ЗО днів з дня прийняття її до розгляду органом Антимонопольного комітету України.
Якщо протягом терміну розгляду заяви, передбаченого абзацом четвертим цього пункту, органи Антимонопольного комітету України не розглянули справу про концентрацію, рішення про надання дозволу на концентрацію вважається прийнятим.
Розділ Х. Особливості приватизації деяких груп об'єктів та регіональні особливості
115.Приватизаціянауково-досліднихіпроектно- конструкторських організацій та установ здійснюється з урахуванням їх ролі в обслуговуванні сектора та відповідних підприємств.
Науково-дослідні та проектно-конструкторські організації та установи підлягають обов'язковій передприватизаційній підготовці, при цьому додатково здійснюються:
1)аналіз ринку товарів (робіт, послуг) основного виду діяльності, які виробляються (надаються) такими об'єктами, з метою виявлення споживачів товарів (робіт, послуг) за такою класифікацією:
єдиний (домінуючий) споживач - підприємство, або держава; обмежене коло споживачів;
необмежене коло споживачів, або відкритий ринок; немає споживачів, або ринок відсутній;
аналіз тенденцій ринку - продаж товарів (робіт, послуг) зменшується, зростає, чи відсутній;
аналіз ступеню відповідності ресурсів, якими наділений об'єкт з масштабами його основної діяльності.
За результатами аналізу ринку коригуються межі єдиного майнового комплексу, при цьому надлишкові активи, включаючи будинки, або їх частини, виключаються з його складу і підлягають продажу відповідно до законодавства з питань приватизації та цієї Програми.
116.За результатами аналізу уповноваженими державними органами управління здійснюються такі заходи:
1)об'єкти, домінуючим (єдиним) споживачем продукції
(робіт, послуг) основного виду діяльності яких є держава, підлягають
перетворенню в казенні підприємства або бюджетні установи в установленому законом порядку;
2)якщо домінуючим (єдиним) споживачем продукції (робіт, послуг) об'єкта є державне підприємство, то активи об'єкта у межах, визначених на етапі передприватизаційної підготовки:
передаються зазначеному підприємству, як єдиний комплекс шляхом приєднання;
у разі недоцільності такого приєднання безоплатній передачі промисловому підприємству підлягає документація, яка забезпечує виробництво, ремонт та післяпродажне обслуговування відповідної продукції;
якщо домінуючим (єдиним) споживачем продукції (робіт, послуг) об'єкта є недержавне підприємство, то після прийняття рішення про приватизацію об'єкта Фонд державного майна України веде з ним переговори про придбання об'єкта як єдиного майнового комплексу у межах, визначених на етапі передприватизаційної підготовки, або його активів (у тому числі документації, яка забезпечує виробництво, ремонт та післяпродажне обслуговування відповідної продукції);
якщо коло споживачів продукції (робіт, послуг) основного виду діяльності об'єкта є обмеженим, то після прийняття рішення про приватизацію об'єкта Фонд державного майна України:
забезпечує проведення незалежної оцінки вартості майна об'єкта, в тому числі, нематеріальних активів;
веде переговори із споживачами і виявляє зацікавленість суб'єктів щодо придбання акцій відкритого акціонерного товариства, яке може бути створене на базі об'єкта;
здійснює продаж акцій відповідно до плану приватизації, затвердженого рішеннями Кабінету Міністрів України;
продаж акцій здійснює з розстрочкою платежу на два роки;
якщо коло споживачів є необмеженим, а ринок продукції (робіт, послуг) основного виду діяльності об'єкту існує і зростає, об'єкт підлягає приватизації способом продажу акцій відкритого акціонерного товариства відповідно до цієї Програми;
якщо у об'єкта немає ринку продукції основного виду діяльності, він підлягає ліквідації. Орган влади, до сфери управління якого віднесено об'єкт, приймає рішення щодо розпорядження його майном, у разі прийняття рішення про продаж індивідуально визначеного майна воно передається до Фонду державного майна України для подальшої приватизації відповідно до цієї Програми.
117.З метою визначення особливостей приватизації до містоутворюючого підприємства відноситься підприємство, яке відповідає одному з двох критеріїв:
підприємство, на якому зайнято не менше ніж 50 відсотків від загальної кількості працюючих на підприємствах міста (поселення);
підприємство, яке на своєму балансі має об'єкти соціально- комунальної сфери та інженерної інфраструктури, що обслуговує не менше ніж 50 відсотків населення міста (поселення).
До планів приватизації містоутворюючих підприємств, що відповідають ознакам, встановленим підпунктом 1) пункту 117 включаються умови щодо соціальної адаптації працівників відповідного підприємства. Плани соціальної адаптації включаються до програм соціально-економічного розвитку відповідного регіону (міста). Джерелами коштів на здійснення програм соціальної адаптації є кошти державного бюджету та 70% надходжень від приватизації відповідного підприємства.
При приватизації підприємств, що відповідають ознакам критерію, встановленого підпунктом 2) пункту 117, зі складу єдиного майнового комплексу, що підлягає приватизації, виключаються соціально- комунальні об'єкти та інженерна інфраструктура. До плану приватизації такого підприємства включаються заходи щодо запобігання руйнівним негативним наслідкам з обслуговування населення відповідних міст (поселень). Заходи, передбачені планом приватизації, обов'язково включаються до програм (планів) соціально-економічного розвитку відповідного регіону (міста).
Для цілей приватизації особливо небезпечними підприємствами визнаються підприємства вугільної, гірничодобувної, атомної, хімічної, хіміко-металургійної, нафтопереробної, інших галузей, визначених відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України, функціонування та припинення діяльності яких потребує проведення спеціальних заходів щодо запобігання заподіянню шкоди життю та здоров'ю людей, майну, спорудам та навколишньому природному середовищу. В комісію по приватизації таких підприємств при необхідності включаються представники державних органів з надзвичайних ситуацій, з питань охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, з питань геології та використання надр. План приватизації має містити заходи щодо підтримання безпеки виробничої діяльності, охорони праці та запобігання заподіянню шкоди життю та здоров'ю людей, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу, а також заходи, які мають бути здійснені з цією метою після припинення діяльності особливо небезпечного підприємства. Особливо небезпечні підприємства не підлягають продажу на аукціоні.
Приватизація підприємств, діяльність яких пов'язана з використанням надр, здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про надра". Договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу або контрольного пакета акцій таких підприємств має містити зобов'язання покупця, що пов'язані з використанням надр. З свого боку, держава надає покупцеві всі необхідні права щодо використання надр. Підприємства, діяльність яких пов'язана з використанням надр, не підлягають продажу на аукціоні.
У публікації про продаж акцій підприємства, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство, у обов'язковому порядку для потенційних інвесторів робляться додаткові роз'яснення стосовно правового стану даного підприємства на момент підготовки матеріалів до опублікування. Заявників, які виявили бажання і подають заяву на придбання акцій підприємства, продавець додаткове попереджує про порушення провадження у справі про банкрутство дано підприємства, яке відбулося на етапі підготовки до продажу пакету його акцій.
Продаж у судовій процедурі санації єдиних майнових комплексів державних підприємств та корпоративних прав держави здійснюється на умовах, визначених планом санації, з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації.
Реалізація надлишкового нерухомого майна суб'єктів господарювання державного сектору економіки, закріпленого на праві оперативного управління та праві господарського відання, здійснюється виключно через органи приватизації з поверненням отриманих коштів суб'єктам господарювання
Державні органи приватизації здійснюютьприватизацію об'єктів, обтяжених фінансовими зобов'язаннями, зобов'язковим оприлюдненням інформації про неплатоспроможність, банкрутство, проведення санації підприємства.
Приватизація майна підприємств агропромислового комплексу здійснюється з урахуванням положень Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі".
Приватизація державних холдингових компаній та державних пакетів акцій, що внесені до статутного капіталу державних холдингових компаній, здійснюється з урахуванням положень пункту 12 статті 6 Закону України „Про холдингові компанії в Україні".
Приватизація об'єктів, розташованих у спеціалізованих зонах, здійснюється з урахуванням вимог Закону України „Про правовій режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Приватизація об'єктів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, здійснюється згідно Законів України «Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України» та «Про правовий режим майна у Збройних силах України».
РозділХІ. Умови договору купівлі-продажу. відповідальність покупця за їх виконання
Договір купівлі-продажу укладається між відповідним держаним органом приватизації і покупцем єдиного майнового комплексу або пакета акцій (частки, паю) господарського товариства у разі їх приватизації шляхом викупу, продажу на аукціоні, відкритих торгах та за конкурсами. Умови договору купівлі-продажу об'єкту приватизації, зобов'язання покупця і відповідальність за їх порушення визначається Законом України «Про приватизацію державного майна» і вимогами цієї Програми.
До договору купівлі-продажу контрольного пакету акцій (частки, паю) господарського товариства, продаж якого здійснюється на конкурсі, включаються:
фіксовані умови продажу об'єкта, встановлені державними органами приватизації,
зобов'язання покупця щодо засобів виконання фіксованих умов продажу і подальшого розвитку об'єкта приватизації.
Додаткові зобов'язання продавця і покупця можуть включатися до договору купівлі-продажу об'єкта приватизації тільки за згодою сторін після визначення покупця.
Фіксовані умови продажу об'єкта приватизації встановлюються на принципах обмеженості сфери застосування, доцільності збереження контролю з боку держави над післяприватизаційною діяльністю об'єкта, строковості, прозорості та публічності процедури, що застосовується при їх визначенні.
До фіксованих умов продажу об'єкта приватизації не можуть включатися вимоги щодо обсягів і строків внесення інвестицій на розвиток об'єкта приватизації, окрім випадків, передбачених законодавством про особливості приватизації окремих видів об'єктів державної власності.
До фіксованих умов продажу об'єктів, що мають стратегічне значення для економіки і оборони держави, і відносяться до категорії великих платників податків, можуть включатися вимоги щодо мінімального розміру сукупного валового доходу і загальної суми сплачених платежів до бюджету.
Якщо приватизація державного майна, або земельної ділянки здійснюється з розстрочкою платежу, на суму розстроченого платежу нараховуються відсотки в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла за період, на який надається розстрочка.
134.До договору купівлі-продажу мають включатися фінансові санкції за порушення фіксованих умов продажу об'єкта та зобов'язань покупця відповідно до законодавства про приватизацію.
За порушення умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації, щодо яких законодавство міра відповідальності у вигляді штрафу не визначена, покупцем визначається штраф у розмірі не вище 10 відсотків вартості об'єкта приватизації.
У договорі купівлі-продажу окремо вказуються ті умови продажу і зобов'язання покупця, які фіксують головні напрямки подальшого розвитку і значимість функціонування приватизованого об'єкта для суспільства, а також кількісно виражені або іншім чином однозначно визначені критичні значення неналежного виконання цих умов і зобов'язань (термін, відсоток виконання тощо).
Ці окремо вказані умови та зобов'язання покупця визначаються у
договорі купівлі-продажу як виключні підстави для прийняття рішення про
розривання або визнання недійсним договору купівлі-продажу об'єкта
приватизації внаслідок невиконання або неналежного виконання фіксованих умов продажу.
Термін дії умов продажу і зобов'язань покупця згідно з договором купівлі-продажу об'єкта, за винятком виконання встановлених мобілізаційних завдань, не повинній перевищувати трьох років. Для об'єктів, приватизація яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України, порядок контролю за їх діяльності після приватизації затверджується Кабінетом Міністрів України, але термін дії умов продажу і зобов'язань покупця, включених до договорів купівлі-продажу таких об'єктів, не повинен перевищувати п'яти років.
Умови продажу та зобов'язання покупця, а також відповідальність за їх порушення, зафіксовані у договорі купівлі-продажу приватизованого об'єкта, зберігають свою дію для осіб, які придбають цей об'єкт у разі його подальшого відчуження протягом терміну дії цих умов і зобов'язань. Забороняється подальше відчуження окремих частин пакета акцій до повного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації.
До договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації, за згодою сторін можуть вноситися зміни у порядку установленому Фондом державного майна України. Внесення змін до договорів купівлі-продажу єдиних майнових комплексів і пакетів акцій господарських товариств, умови продажу яких затверджені Кабінетом Міністрів України, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України. Зміни, що вносяться до договору купівлі-продажу, укладених в процесі приватизації, не можуть передбачати зменшення відповідальності покупця за невиконання ним зобов'язань, окрім випадків, зв'язаних з форс- мажорними обставинами.
138.При порушенні покупцями умов продажу і зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу об'єкта приватизації, до них застосовуються такі санкції:
державні органи приватизації в адміністративному порядку вимагають від покупців виконання зобов'язань;
державні органи приватизації в судовому порядку або за згодою сторін застосовують до них санкції - стягнення штрафу і пені, відшкодування збитків згідно з Законом України «Про приватизацію державного майна»;
державні органи приватизації в судовому порядку або за згодою сторін припиняють або розривають договір купівлі-продажу об'єкта. Об'єкт приватизації, включаючи земельну ділянку, на якій він розташований, повертається у державну власність з метою повторного продажу.
139.Спори, що виникають між державними органами приватизації та покупцем об'єкту приватизації щодо виконання умов договору купівлі-продажу врегульовуються шляхом переговорів, крім безумовних підстав розірвання або визнання недійсним договору купівлі - продажу, зазначених у пункті 140 цієї Програми.
У разі, якщо врегулювання спору не може бути досягнуто через переговори впродовж 6 місяців після офіційного направлення покупцем об'єкту приватизації державним органам приватизації претензій щодо не належного виконання умов договору з їх боку, або покупцю акту перевірки із зазначенням виявлених порушень, та пропозицій з їх врегулювання, а також не сплати суми претензій за порушення умов договору або офіційного повідомлення про недопущення працівників державних органів приватизації на територію приватизованого підприємства, протидії чи перешкоджання проведенню ними перевірки дотримання умов договору купівлі-продажу державного майна, сторони звертаються до суду для розірвання або визнання недійсним договору купівлі-продажу об'єкта приватизації.
140.Безумовними підставами для звернення державних органів приватизації щодо розірвання або визнання недійсним договору купівлі- продажу об'єкта приватизації в порядку, передбаченому законодавством України, є:
несплата вартості об'єкта приватизації протягом 60 днів з моменту укладання договору купівлі-продажу за винятком тих випадків, коли продаж об'єкта здійснюється з розстрочкою платежу;
невиконання або неналежне виконання умов продажу об'єкта і зобов'язань покупця, визначені відповідно до пункту 132 цієї Програми;
невиконання умов договору купівлі-продажу в зв'язку з банкрутством приватизованого підприємства, або підприємства, до якого було передано приватизований єдиний майновий комплекс;
в інших випадках визначених у договорі за згодою сторін.
Повернення в державну власність об'єктів приватизації і коштів, сплачених покупцями за об'єкт приватизації, провадиться на підставі рішення суду в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, із коштів, отриманих від повторного продажу цих об'єктів.
141.Державні органи приватизації організують постійний
моніторинг виконання умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації у порядку, визначеному Фондом державного майна України. Планова перевірка виконання умов договору безпосередньо на підприємстві - об'єкті приватизації не може проводитися частіше ніж один раз на рік. Підсумкова перевірка виконання умов договору проводиться за 3 місяці до строку завершення його дії.
 
Відхилено    
127. Розділ ІV. Фінансове забезпечення виконання Програми
 
   Розділ ІV. Фінансове забезпечення виконання Програми
 
128. 42. До державного бюджету зараховуються у повному обсязі кошти, одержувані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов’язані з приватизацією підприємств (за подання заяви на приватизацію; реєстраційний збір за реєстрацію покупців для участі в аукціоні, конкурсі; суми штрафних санкцій за несвоєчасний розрахунок за придбані об’єкти приватизації та невиконання інвестиційних зобов’язань; відсотки, нараховані на суму розстрочених платежів тощо).
 
-48- Бондар О.М.
Частину 1 пункту 42 доповнити словами: «якщо інше не встановлено законом»
 
Враховано   44. До державного бюджету зараховуються в повному обсязі кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов’язані з приватизацією підприємств (за подання заяви на приватизацію; реєстраційний збір за реєстрацію покупців для участі в аукціоні, конкурсі; суми штрафних санкцій за несвоєчасний розрахунок за придбані об’єкти приватизації та невиконання інвестиційних зобов’язань; відсотки, нараховані на суму розстрочених платежів, тощо), якщо інше не встановлено законом.
 
    -49- Лавринович О.В.
У частині 1 пункту 42 розділу ІV слова "державного бюджету" замінити на "спеціального фонду Державного бюджету" та доповнити абзацом наступного змісту: " Порядок використання коштів спеціального фонду Державного бюджету, які надійшли від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією підприємств, встановлюється окремим Законом".
 
Відхилено    
    -50- Президент України
У розділі ІV Фінансове забезпечення виконання програми:
Змінити відповідно до внесених змін нумерацію розділу та пунктів. Пункт 142, після першого абзацу доповнити новими абзацами такого змісту:
«При цьому 50 відсотків надходжень від приватизації державного майна зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуються на фінансування проектів розвитку соціально-економічної інфраструктури, пріоритетних інноваційних та науково-технічних програм, а також на фінансування витрат, пов'язаних з виконанням державою функцій власника державних підприємств та корпоративних прав, що належать державі у статутному капіталі господарських товариств: викупом державою акцій (часток, паїв) вторинної емісії господарських товариств, відновлення платоспроможності підприємств-боржників, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, для запобігання їх банкрутства.
При підготовці проекту державного бюджету Кабінет Міністрів України за пропозицією Міністерства економіки України визначає бюджетні програми, видатки за якими додатково фінансуються за рахунок надходжень від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних с процесом приватизації підприємств. При цьому пріоритет мають програми ринкової трансформації та приватизації стратегічних галузей, підготовлені на виконання цієї Програми.
Також в законі про державний бюджет визначається коефіцієнти розподілу коштів, що надходять від приватизації державного майна протягом року між зазначеними програмами.
Кошти, отримані від приватизації земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти приватизації, зараховуються до державного бюджету і місцевих бюджетів у пропорціях, встановлених Законом про „Державний бюджет України" на поточний рік і цією Програмою. При цьому пропорція розподілення коштів місцевим бюджетам встановлюється не менш 20 відсотків.»
 
Відхилено    
129. За рахунок коштів державного бюджету здійснюються видатки на заходи, пов’язані з проведенням приватизації державного майна:
 
-51- Бондар О.М.
У абзаці другому пункті 42 після слів «За рахунок коштів» додати слова «загального фонду»;
 
Враховано   За рахунок коштів загального фонду державного бюджету здійснюються такі видатки на заходи, пов’язані із здійсненням приватизації державного майна:
 
    -52- Лавринович О.В.
У частині 2 пункту 42 розділу ІV слова "державного бюджету" замінити на "спеціального фонду Державного бюджету".
 
Відхилено    
130. 1) оплату послуг, що надаються:
 
   1) оплата послуг, що надаються:
 
131. Національною мережою аукціонних центрів, пов’язаних з проведенням аукціонів, зокрема аукціонів без оголошення ціни, спеціалізованих аукціонів за гроші, відкритих грошових регіональних аукціонів;
 
   Національною мережею аукціонних центрів, пов’язаних з проведенням аукціонів, зокрема аукціонів без оголошення ціни, спеціалізованих аукціонів за гроші, відкритих грошових регіональних аукціонів;
 
132. іншими сторонніми особами та організаціями, залученими до роботи з передприватизаційної підготовки, реструктуризації, проведення обов’язкового екологічного аудиту, приватизації (у тому числі пов’язаної з охороною, збереженням та оцінкою об’єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність, до їх наступного продажу), надання юридичних послуг;
 
   іншими сторонніми особами та організаціями, залученими до роботи з передприватизаційної підготовки, реструктуризації, проведення обов’язкового екологічного аудиту, приватизації (у тому числі щодо охорони, збереження та оцінки об’єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність, до їх наступного продажу), надання юридичних послуг;
 
133. суб’єктами оціночної діяльності — суб’єктами господарювання, що залучаються для оцінки майна під час приватизації (корпоратизації);
 
-53- Бондар О.М.
Абзац четвертий підпункту 1) пункту 42 доповнити словами «та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок».
 
Враховано   суб’єктами оціночної діяльності — суб’єктами господарювання, що залучаються для оцінки майна у процесі приватизації (корпоратизації) та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;
з визначення меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;
з виготовлення технічної документації для здійснення продажу земельних ділянок, зокрема їх технічних паспортів;
 
    -54- Бондар О.М.
Після абзацу четвертого підпункту 1) пункту 42 додати абзаци такого змісту:
«з визначення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;
з виготовлення технічної документації для проведення продажу земельних ділянок, зокрема їх технічних паспортів;».
 
Враховано    
134. зберігачами та реєстраторами цінних паперів, уповноваженими особами, що проводять діяльність, пов’язану з розміщенням цінних паперів на міжнародних ринках;
 
   зберігачами та реєстраторами цінних паперів, уповноваженими особами, діяльність яких пов’язана з розміщенням цінних паперів на міжнародних ринках;
 
135. радниками (уповноваженими особами) під час підготовки до продажу пакетів акцій;
 
   радниками (уповноваженими особами) під час підготовки до продажу пакетів акцій;
 
136. особами та організаціями, залученими до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп’ютерної мережі державних органів приватизації, придбання та супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна;
 
-55- Бондар О.М.
Передостанній абзац підпункту 1) пункту 42 доповнити словами «та продажу земельних ділянок».
 
Враховано   особами та організаціями, залученими до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп’ютерної мережі державних органів приватизації, придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна та продажу земельних ділянок;
 
137. закладами та центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються, та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами;
 
   закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються, та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами;
 
138. 2) витрати, пов’язані з:
 
   2) витрати, пов’язані з:
 
139. утриманням окремих об’єктів державної власності;
 
-56- Мармазов Є.В.
Абзац другий підпункту 2) пункту 42 вилучити.
 
Відхилено   утриманням окремих об’єктів державної власності, перелік яких затверджується Фондом державного майна за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань фінансової політики;
 
    -57- Бондар О.М.
Абзац другий підпункту 2) пункту 42 доповнити словами: «перелік яких затверджується Фондом державного майна за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань фінансової політики;»
 
Враховано    
140. виконанням науково-дослідних робіт та відрядженнями, пов’язаними з виконанням цієї Програми;
 
   виконанням науково-дослідних робіт та відрядженнями, пов’язаними з виконанням цієї Програми;
 
141. забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації, у тому числі проведенням розрахунків за борговими зобов’язаннями;
 
   забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації, у тому числі проведенням розрахунків за борговими зобов’язаннями;
 
142. провадженням інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань проведення приватизації, висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводженням веб-сайту Фонду державного майна України;
 
   провадженням інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань здійснення приватизації, висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводженням веб-сайту Фонду державного майна України;
 
143. виданням та розповсюдженням Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію з додатком (придбання паперу, друк, розсилання тощо);
 
   виданням та розповсюдженням Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію з додатком (придбання паперу, друк, розсилання тощо);
 
144. 3) фінансування витрат, пов’язаних із забезпеченням функціонування галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна України.
 
   3) фінансування витрат, пов’язаних із забезпеченням функціонування галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна України.
 
145. 43. У разі делегування власних повноважень з приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, державним органам приватизації органи місцевого самоврядування обов’язково передбачають у місцевих програмах приватизації та бюджетах субвенції на відшкодування державним органам приватизації витрат, пов’язаних з реалізацією зазначеного майна.
 
   45. У разі делегування власних повноважень з приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, державним органам приватизації органи місцевого самоврядування обов’язково передбачають у місцевих програмах приватизації та бюджетах субвенції на відшкодування державним органам приватизації витрат, пов’язаних з реалізацією зазначеного майна.
 
146. Частина коштів, що надходять від приватизації майна, яке перебуває у комунальній власності, перераховується на рахунки державних органів приватизації з відповідного місцевого бюджету за визначеними органами місцевого самоврядування нормативами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, що спрямовуються для фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією комунального майна.
 
   Частина коштів, що надходять від приватизації майна, яке перебуває в комунальній власності, перераховується на рахунки державних органів приватизації з відповідного місцевого бюджету за визначеними органами місцевого самоврядування нормативами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і спрямовується для фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією комунального майна.
 
147. Розділ V. Інформаційне забезпечення проведення приватизації
 
   Розділ V. Інформаційне забезпечення здійснення приватизації
 
148. 44. З метою сприяння приватизації, формування позитивного іміджу України на міжнародній арені та забезпечення надходження коштів до державного бюджету Фонд державного майна України у межах коштів, виділених на зазначені цілі, здійснює відповідно до цієї Програми та законодавства про інформацію комплекс заходів щодо забезпечення прозорості приватизації шляхом оприлюднення в засобах масової інформації та Інтернет інформаційного повідомлення про оголошення конкурсів (аукціонів, відкритих торгів), умови продажу об’єктів приватизації та інших відомостей про хід і результати приватизації державного майна в Україні та за її межами.
 
   46. З метою сприяння приватизації, формування позитивного іміджу України на міжнародній арені та забезпечення надходження коштів до державного бюджету Фонд державного майна України в межах коштів, виділених на зазначені цілі, здійснює відповідно до цієї Програми та законодавства про інформацію комплекс заходів щодо забезпечення прозорості приватизації шляхом оприлюднення в засобах масової інформації та в мережі Інтернет інформаційного повідомлення про оголошення конкурсів (аукціонів, відкритих торгів), умови продажу об’єктів приватизації, відомостей про хід і результати приватизації державного майна в Україні та за її межами.
 
149. 45. Фонд державного майна України за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади здійснює заходи щодо інформування громадськості про умови приватизації окремих підприємств та державну політику у сфері приватизації.
 
   47. Фонд державного майна України за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади здійснює заходи щодо інформування громадськості про умови приватизації окремих підприємств та державну політику у сфері приватизації.
 
150. 46. Державні органи приватизації публікують інформацію про проведення приватизації державного майна у строк та в порядку, встановлені законодавством. Інформація про результати всіх видів продажу підлягає опублікуванню у виданнях державних органів приватизації протягом 30 днів після затвердження Фондом державного майна України (його регіональними відділеннями) результатів продажу або укладення договору купівлі-продажу.
 
   48. Державні органи приватизації публікують інформацію про здійснення приватизації державного майна у строк та в порядку, встановлені законодавством. Інформація про результати всіх видів продажу підлягає опублікуванню у виданнях державних органів приватизації протягом 30 днів після затвердження Фондом державного майна України (його регіональними відділеннями) результатів продажу або укладення договору купівлі-продажу.
 
151. 47. Фонд державного майна України систематично оприлюднює в засобах масової інформації та Інтернет переліки підприємств, державні пакети акцій яких пропонуються для продажу в поточному році, включаючи інформацію про розмір пакетів акцій, що пропонуються для продажу і пакетів акцій, що закріплюються у державній власності.
 
   49. Фонд державного майна України систематично оприлюднює в засобах масової інформації та мережі Інтернет переліки підприємств, державні пакети акцій яких пропонуються для продажу в поточному році, включаючи інформацію про розмір пакетів акцій, що пропонуються для продажу, і пакетів акцій, що закріплюються в державній власності.
 
152. 48. Фонд державного майна України відстежує динаміку попиту на об’єкти приватизації та сприяє його формуванню, зокрема шляхом підвищення рівня поінформованості потенційних покупців через оприлюднення в засобах масової інформації відповідних матеріалів та участі в національних і міжнародних економічних форумах, виставках і конференціях.
 
   50. Фонд державного майна України відстежує динаміку попиту на об’єкти приватизації та сприяє його формуванню, зокрема шляхом підвищення рівня поінформованості потенційних покупців через оприлюднення в засобах масової інформації відповідних матеріалів та участі в національних і міжнародних економічних форумах, виставках та конференціях.
 
153. 49. Конкурс (відкриті торги) з продажу пакетів акцій об’єктів групи Г проводиться через 50 днів після опублікування інформації у виданнях державних органів приватизації, місцевій пресі.
 
-58- Бондар О.М.
У абзаці першому пункту 49 слова «через 50 днів» замінити словами «не менш як через 60 днів, але не пізніш ніж 90».
 
Враховано   51. Конкурс (відкриті торги) з продажу пакетів акцій об’єктів групи Г проводиться не менш як через 60 днів, але не пізніше 90 днів після опублікування інформації у виданнях державних органів приватизації, місцевих засобах масової інформації.
 
    -59- Мармазов Є.В.
У абзаці першому пункту 49 слова «через 50 днів» замінити словами «не менш як через 50 днів».
 
Враховано частково    
154. Інші аукціони, конкурси та біржові торги з продажу об’єктів приватизації проводяться через 30 днів після опублікування інформації у виданнях державних органів приватизації, місцевій пресі.
 
-60- Президент України
У розділі V Інформаційне забезпечення проведення приватизації
Змінити відповідно до внесених змін нумерацію розділу та пунктів. Доповнити розділ пунктом наступного змісту:
«150. Голова, керівники регіональних відділень та представництв Фонду державного майна України несуть персональну відповідальність за своєчасність та повноту інформації про об'єкти, які приватизуються.»
 
Враховано частково   Інші аукціони, конкурси та біржові торги з продажу об’єктів приватизації проводяться через 30 днів після опублікування інформації у виданнях державних органів приватизації, місцевих засобах масової інформації.
52. Голова, керівники регіональних відділень та представництв Фонду державного майна України несуть персональну відповідальність за своєчасність та повноту інформації про об'єкти, що приватизуються.
 
155. Розділ VІ. Заходи щодо завершення сертифікатної приватизації
 
-61- Президент України
У розділі VІ Заходи щодо завершення сертифікатної приватизації змінити відповідно до внесених змін нумерацію розділу та пунктів.
 
Відхилено   Розділ VІ. Заходи щодо завершення сертифікатної приватизації
 
156. 50. Протягом шести місяців після набрання чинності цією Програмою:
 
   53. Протягом шести місяців після набрання чинності цією Програмою:
 
157. Національний банк України забезпечує списання з позабалансових рахунків використаних приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів та житлових чеків, що перебувають на позабалансових рахунках фінансових посередників, Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» та інших юридичних осіб у готівковій і безготівковій формі. Позабалансові рахунки після списання підлягають закриттю в порядку, встановленому Національним банком України;
 
   Національний банк України забезпечує списання з позабалансових рахунків використаних приватизаційних майнових сертифікатів, компенсаційних сертифікатів та житлових чеків, що перебувають на позабалансових рахунках фінансових посередників, Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» та інших юридичних осіб у готівковій і безготівковій формі. Позабалансові рахунки після списання підлягають закриттю у порядку, встановленому Національним банком України;
 
158. за розпорядженням Національного банку України всі списані цінні папери у готівковій формі знищуються в установленому ним порядку;
 
   за розпорядженням Національного банку України всі списані цінні папери у готівковій формі знищуються в установленому ним порядку;
 
159. невикористані житлові чеки, акумульовані на рахунках фінансових посередників, перераховуються відповідним установам відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»;
 
   невикористані житлові чеки, акумульовані на рахунках фінансових посередників, перераховуються відповідним установам відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»;
 
160. за розпорядженням Національного банку України знищуються бланки невикористаних приватизаційних майнових і компенсаційних сертифікатів, що перебувають в установах відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», в порядку, встановленому ним за погодженням з Національним банком України.
 
   за розпорядженням Національного банку України знищуються бланки невикористаних приватизаційних майнових і компенсаційних сертифікатів, що перебувають в установах відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», у порядку, встановленому ним за погодженням з Національним банком України.
 
161. Порядок списання невикористаних приватизаційних майнових сертифікатів, що перебували на рахунках фінансових посередників, які мали право залучати такі сертифікати, встановлюється Національним банком України за погодженням з Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Державною комісією регулювання ринків фінансових послуг України.
 
   Порядок списання невикористаних приватизаційних майнових сертифікатів, що перебували на рахунках фінансових посередників, які мали право залучати такі сертифікати, встановлюється Національним банком України за погодженням з Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Державною комісією регулювання ринків фінансових послуг України.
 
162. Розділ VІІ. Контроль за виконанням Програми
 
-62- Президент України
У розділі VІІ Контроль за виконання Програми VІ змінити відповідно до внесених змін нумерацію розділу та пунктів.
 
Відхилено   Розділ VІІ. Контроль за виконанням Програми
 
163. 51. Контроль за виконанням Програми здійснюють Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, Антимонопольний комітет України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, інші органи виконавчої влади та правоохоронні органи відповідно до своїх повноважень, визначених законодавством:
 
   54. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, Антимонопольний комітет України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, інші органи виконавчої влади та правоохоронні органи відповідно до своїх повноважень, визначених законодавством:
 
164. Верховна Рада України — заслуховує на своїх засіданнях звіти Фонду державного майна України;
 
   Верховна Рада України - шляхом заслуховування на своїх засіданнях звітів Фонду державного майна України;
 
165. Кабінет Міністрів України — заслуховує на своїх засіданнях керівників Фонду державного майна України, інших органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та розглядає проміжні, щорічні та заключні звіти про результати виконання Програми.
 
   Кабінет Міністрів України - шляхом заслуховування на своїх засіданнях керівників Фонду державного майна України, інших органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим і розгляду проміжних, щорічних та заключних звітів про результати виконання цієї Програми.
 
166. 52. Фонд державного майна України:
 
   55. Фонд державного майна України:
 
167. подає щокварталу Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України та Міністерству фінансів України аналітичну довідку про хід виконання Програми;
 
   щоквартально подає Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України та центральному органу виконавчої влади з питань фінансової політики аналітичну довідку про хід виконання цієї Програми;
 
168. інформує щомісяця Президента України, Кабінет Міністрів України та Міністерство фінансів України про хід виконання Програми;
 
   щомісяця інформує Президента України, Кабінет Міністрів України та центральний орган виконавчої влади з питань фінансової політики про хід виконання цієї Програми;
 
169. складає і подає до 1 квітня 2013 року Верховній Раді України, Президенту України та Кабінету Міністрів України звіт про результати виконання Програми.
 
   до 1 квітня 2013 року складає і подає Верховній Раді України, Президенту України та Кабінету Міністрів України звіт про результати виконання цієї Програми.
 
170. 53. Персональна відповідальність за виконання Програми покладається на:
 
   56. Персональна відповідальність за виконання цієї Програми покладається на:
 
171. Голову Фонду державного майна України, керівників уповноважених органів управління та голів обласних державних адміністрацій, — стосовно приватизації майна, що перебуває у державній власності;
 
   Голову Фонду державного майна України, керівників уповноважених органів управління та голів обласних державних адміністрацій — стосовно приватизації майна, що перебуває у державній власності;
 
172. Голову Фонду майна Автономної Республіки Крим, керівників уповноважених органів управління майном, яке належить Автономній Республіці Крим, — стосовно його приватизації.

-63- Шаманов В.В.
Законопроект доповнити пунктом 54 наступного змісту: «Питання, не врегульовані Програмою, вирішуються відповідно до Законів України «Про приватизацію державного майна», "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», постанов Кабінету Міністрів України, наказів Фонду державного майна України та інших нормативно – правових актів питань приватизації».
 
Враховано по суті  Голову Фонду майна Автономної Республіки Крим, керівників уповноважених органів управління майном, що належить Автономній Республіці Крим, — стосовно його приватизації.

    -64- Президент України
Доповнити новими розділами такого змісту: «Розділ ХVІ Моніторинг виконання Програми такого змісту
Протягом 2008 року Фонд державного майна України створює систему постійно діючого приватизаційного моніторингу. Метою моніторингу є сприяння та забезпечення досягнення цілей цієї Програми. Система моніторингу включає в себе постійний збір інформації, її аналіз, прийняття управлінських рішень, які націлені на усунення виявлених системних перешкод, ініціювання внесення змін у нормативні документи, цю Програму та інші законодавчі акти, звітність та обов'язкове оприлюднення результатів моніторингу.
Для цілей моніторингу Фонд державного майна України постійно збирає та аналізує інформацію щодо:
включення об'єктів до приватизаційного процесу та чинників, які впливають на статус об'єктів приватизації відповідно до цієї Програми;
строків передприватизаційної підготовки, повноти виконання процедур такої підготовки відповідно до цієї Програми;
відповідності процедур та строків продажу об'єктів вимогам цієї Програми;
прозорості продажів, оприлюднення інформації про підготовку та продаж об'єктів;
конфліктів, пов'язаних з приватизацією;
економічних та соціальних наслідків приватизації об'єктів;
виконання завдань програм ринкової трансформації і приватизації стратегічних галузей (комплексів, секторів).
За результатами аналізу впливу наведених вище факторів, Фонд державного майна України вносить корективи у процедури, способи та умови продажу відповідних груп підприємств, готує і подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до нормативних актів, цієї Програми та інших законодавчих актів.
Розділ ХVІІ Земельні відносини в процесі приватизації
Державні органи приватизації у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, здійснюють продаж земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.
Земельні ділянки, що не підлягають приватизації відповідно до Земельного кодексу України, або за рішенням місцевих органів місцевого самоврядування, при приватизації розташованих на них державних об'єктів, надаються в довгострокову оренду на термін не менше 10 років з умовою наступного їх придбання орендарем, у разі зняття заборони на продаж зазначених ділянок.
З моменту прийняття рішення про приватизацію земельної ділянки:
місцеві органи виконавчої влади без згоди державного органу приватизації не можуть змінювати межі, якщо земельні ділянки, на яких розміщені об'єкти приватизації, відведені в установленому порядку;
забороняється передавати земельну ділянку, на якій розташований державний об'єкт, що підлягає приватизації, в оренду, під забудову та для інших цілій, якщо це може призвести до обмеження (обтяження) прав майбутніх власників на земельну ділянку.
Продажу земельних ділянок в процесі приватизації передує:
а) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення
їх меж межовими знаками;
б) виготовлення технічної документації щодо продажу земельної ділянки, яка включає її технічний паспорт .
Визначення початкової вартості земельних ділянок державної власності, на яких розташовані приватизовані об'єкти та об'єкти, що підлягають приватизації, здійснюється відповідно до Методики, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Державні органи приватизації при формуванні переліків об'єктів приватизації на плановий період складають переліки об'єктів, які розташовані на земельних ділянках, що підлягають приватизації. В цій перелік включаються державні підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти.
Після затвердження переліки надсилаються відповідним державним органам земельних ресурсів разом із запитом про надання наявної земельно-кадастрової документації, витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку та інформацію щодо наявності земельних сервітутів і обмежень (обтяжень) на земельні ділянки. Державний орган земельних ресурсів подає державному органу приватизації у місячний строк після надходження запиту зазначені документацію, витяг та інформацію.
Після прийняття рішення про приватизацію державний орган земельних ресурсів у двомісячний строк здійснює підготовку земельної ділянки до приватизації: забезпечує проведення робіт із землеустрою та експертну грошову оцінку земельної ділянки.
Починаючи з 2009 року, впроваджується продаж об'єктів, де державна власність складає 100 відсотків, і земельних ділянок державної власності єдиним об'єктом. Продаж єдиним об'єктом здійснюється шляхом:
продажу єдиним лотом на аукціоні, конкурсі земельних ділянок і розташованих на них єдиних майнових комплексів державних підприємств, окремо визначених будинків (приміщень, споруд), об'єктів незавершеного будівництва і законсервованих об'єктів;
при наявності у покупця переважного права на викуп об'єктів державної власності - шляхом викупу земельних ділянок разом з зазначеними об'єктами державної власності,
продажу акцій відкритих акціонерних товариств після внесення земельної ділянки, на який розміщений суб'єкт господарювання, до статутного капіталу і відповідного збільшення корпоративних прав держави.
Порядок продажу об'єктів і земельних ділянок єдиним об'єктом визначається Кабінетом Міністрів України.
У випадку прийняття рішення про внесення земельної ділянки до статутного капіталу товариства здійснюється відповідне збільшення розміру корпоративних прав держави. При цьому недержавним власникам акцій надається переважне право на викуп додаткового випуску акцій на розмір збільшення корпоративних прав держави зверх збереженої долі держави по номінальної вартості в межах частки недержавного власника у статутному капіталі зазначеного товариства.
Порядок викупу недержавними власниками додаткового випуску акцій на розмір збільшення корпоративних прав держави за рахунок внесення земельних ділянок до статутного капіталу відкритих акціонерних товариств визначається Кабінетом Міністрів України.
Включення земельних ділянок до статутних капіталів відкритих акціонерних товариств здійснюють державні органи приватизації в процесі підготовки продажу державного об'єкта і земельної ділянки, на якої він розташований, єдиним об'єктом.
Оформлення прав іноземних юридичних осіб, іноземців, осіб без громадянства на користування земельними ділянками, на яких розташовані державні об'єкти приватизації, здійснюється відповідно до Земельного кодексу та законодавства про іноземні інвестиції.
 
Відхилено