Кількість абзаців - 54 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (щодо приведення у відповідність законодавчих актів у зв'язку з перейменуванням окремих урядових органів управління) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Про внесення змін до деяких законів України (щодо приведення у відповідність законодавчих актів у зв’язку з перейменуванням окремих урядових органів управління)
 
   Проект
Закон України
про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з перейменуванням окремих урядових органів управління
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести наступні зміни до Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст. 349):
 
-1- Круць М.Ф.
Преамбулу розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«І.Внести до Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349) такі зміни:»
 
Враховано   «І.Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47 - 52, ст.349):
 
3. 1. Статтю 3 викласти у такій редакції:
 
   1.Статтю 3 викласти у такій редакції:
 
4. «Стаття 3. Державне регулювання торговельного мореплавства.
 
   «Стаття 3. Державне регулювання торговельного мореплавства.
 
5. Держава здійснює регулювання торговельного мореплавства через центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
 
   Держава здійснює регулювання торговельного мореплавства через центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
 
6. Згідно з цим Кодексом, іншими актами чинного законодавства та міжнародними договорами України центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту в межах своєї компетенції розробляє, за участю заінтересованих міністерств і відомств, та затверджує нормативні документи з питань торговельного законодавства, інструкції, правила перевезень вантажів, пасажирів, пошти і багажу, правила перевезень у прямому змішаному та у прямому водному сполученнях, які є обов’язковими для всіх юридичних та фізичних осіб.
 
   Згідно з цим Кодексом, іншими актами чинного законодавства та міжнародними договорами України центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту в межах своєї компетенції за участю заінтересованих міністерств і відомств розробляє та затверджує нормативні документи з питань торговельного мореплавства, інструкції, правила перевезень вантажів, пасажирів, пошти і багажу, правила перевезень у прямому змішаному та у прямому водному сполученнях, які є обов’язковими для всіх юридичних та фізичних осіб.
 
7. Правила експлуатації риболовних суден затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства.»
 
   Правила експлуатації риболовних суден затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства»;
 
8. 2. В частинах першій та другій статті 10 слова «Міністерство транспорту України» та «Міністерство рибного господарства України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» та «центральний орган виконавчої влади в галузі рибного господарства».
 
-2- Кальченко В.М.
Скубенко В.П.
Частину другу та третю статті 10 викласти в такій редакції:
«Державний нагляд за мореплавством флоту рибної промисловості, дотриманням міжнародних договорів України в галузі регулювання риболовства здійснює центральний орган виконавчої влади в галузі рибного господарства.
Державний нагляд за станом техногенної безпеки у галузі торговельного мореплавства здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади до компетенції якого віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».
 
Враховано частково   2) в частинах першій та другій статті 10 слова «Міністерство транспорту України» та «Міністерство рибного господарства України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» та «центральний орган виконавчої влади в галузі рибного господарства»;
 
9. 3. В частинах першій та другій статті 12 слова «Міністерство транспорту України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» у відповідних відмінках.
 
   3) в частинах першій та другій статті 12 слова «Міністерство транспорту України» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» у відповідних відмінках;
 
10. 4. Частини другу та третю статті 21 об’єднати та викласти у такій редакції: «Порядок присвоєння судну назви, позивного сигналу, ідентифікаційного номера і номера вибірного виклику суднової станції супутникового зв’язку, визначається центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту».
 
-3- Крук Ю.Б.
Частини другу та третю статті 21 об’єднати та викласти у такій редакції: «Порядок присвоєння судну назви, позивного сигналу, ідентифікаційного номера і номера вибірного виклику суднової станції супутникового зв’язку, визначається центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку».
 
Враховано   4) У статті 21:
частину другу викласти в такій редакції: «Порядок присвоєння судну назви, позивного сигналу, ідентифікаційного номера і номера вибірного виклику суднової станції супутникового зв’язку визначається центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку»;
частину третю виключити;
 
11. 5. В пунктах «б» і «в» статті 25 слова «Міністерство транспорту України», «Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту», «центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом в галузі ядерного регулювання» у відповідних відмінках.
 
-4- Гриценко А.С.
В пунктах «б» і «в» статті 25 слова «Міністерство транспорту України», «Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту», «центральний орган виконавчої влади в галузі ядерного регулювання»
 
Враховано   5) у статті 25 слова «Міністерство транспорту України», «Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту», «центральний орган виконавчої влади в галузі ядерного регулювання» у відповідних відмінках;
 
12. 6. В частині другій статті 28 слова «Міністерство транспорту України», «Міністерство економіки України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту», «центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики» у відповідних відмінках.
 
   6) у частині другій статті 28 слова «Міністерство транспорту України», «Міністерство економіки України» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту», «центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики» у відповідних відмінках;
 
13. 7. В частині першій статті 34 слова «Міністерство транспорту України (Міністерство рибного господарства України)» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту (центрального органу виконавчої влади в галузі рибного господарства)».
 
   7) у частині першій статті 34 слова «Міністерство транспорту України (Міністерство рибного господарства України)» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту (центрального органу виконавчої влади в галузі рибного господарства)»;
 
14. 8. В частинах другій та третій статті 35 слова «Міністерство транспорту України», «Міністерство рибного господарства України», «Міністерство охорони здоров’я України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту», «центральний орган виконавчої влади в галузі рибного господарства», «центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров’я» у відповідних відмінках.
 
   8) у частинах другій та третій статті 35 слова «Міністерство транспорту України», «Міністерство рибного господарства України», «Міністерство охорони здоров’я України» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту», «центральний орган виконавчої влади в галузі рибного господарства», «центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров’я» у відповідних відмінках;
 
15. 9. В частині другій статті 38 слова «Міністерство транспорту України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» у відповідних відмінках. В частині п’ятій статті 38 слова «Міністерством економіки України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики»
 
-5- Крук Ю.Б.
В частинах другій та п’ятій статті 38 слова «Міністерство транспорту України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» у відповідних відмінках. В частині п’ятій статті 38 слова «Міністерством економіки України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики»
 
Враховано   9) у частинах другій та п’ятій статті 38 слова «Міністерство транспорту України» та «Міністерством економіки України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» та «центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики» у відповідних відмінках;
 
16. 10. В статті 50 слова «Міністерством транспорту України», «Міністерством рибного господарства України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту», «центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства».
 
   10) у статті 50 слова «Міністерством транспорту України», «Міністерством рибного господарства України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту», «центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства»;
 
17. 11. В статті 52 слова «Міністерства охорони здоров’я України відповідно до правил, встановлених цим Міністерством» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров’я відповідно до правил, встановлених цим центральним органом виконавчої влади».
 
   11) у статті 52 слова «Міністерства охорони здоров’я України відповідно до правил, встановлених цим Міністерством» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров’я відповідно до правил, встановлених цим центральним органом виконавчої влади»;
 
18. 12. В частині другій статті 54, частині першій статті 57, частині першій статті 67 слова «Міністерством транспорту України», «Міністерством рибного господарства України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту», «центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства».
 
   12) у частині другій статті 54, частині першій статті 57, частині першій статті 67 слова «Міністерством транспорту України», «Міністерством рибного господарства України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту», «центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства»;
 
19. 13. В статті 80 слова «Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища».
 
-6- Кальченко В.М.
Скубенко В.П.
Пункт 13 розділу першого викласти в такій редакції:
"13. Частину першу статті 80 викласти в такій редакції:
"Судно або вантаж можуть бути затримані в морському порту начальником порту до достатнього забезпечення морської вимоги судновласником або вантажовласником на:
- прохання особи, яка має морську вимогу, обґрунтовану загальною аварією, рятуванням, договором перевезення вантажу, зіткненням суден або іншим заподіянням шкоди;
- морські вимоги порту, що виникли внаслідок пошкодження портових споруд, іншого майна і навігаційного обладнання, що знаходиться в порту;
- морські вимоги територіальних органів центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що виникли внаслідок порушення природоохоронного законодавства України та законодавства у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".
 
Враховано частково   13) Частину першу статті 80 викласти в такій редакції:
"Судно або вантаж можуть бути затримані в морському порту начальником порту до достатнього забезпечення морської вимоги судновласником або вантажовласником на:
- прохання особи, яка має морську вимогу, обґрунтовану загальною аварією, рятуванням, договором перевезення вантажу, зіткненням суден або іншим заподіянням шкоди;
- морську вимогу порту, зумовлену пошкодженням портових споруд, іншого майна і навігаційного обладнання, розташованого в порту;
- морську вимогу територіальних органів центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, зумовлену порушенням природоохоронного законодавства України";
 
20. 14. В частинах першій та другій статті 86 слова «Міністерство транспорту України» та «Міністерство рибного господарства України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» та «центральний орган виконавчої влади в галузі рибного господарства» у відповідних відмінках.
 
-7- Кальченко В.М.
Скубенко В.П.
Пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. У статті 86:
В частинах першій та другій статті 86 слова "Міністерство транспорту України» та «Міністерство рибного господарства України" у відповідних відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту" та "центральний орган виконавчої влади в галузі рибного господарства" у відповідних відмінках;
доповнити новою частиною такого змісту:
"Державний нагляд за станом техногенної безпеки у порту здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру";
 
Враховано частково   14) у частинах першій та другій статті 86 слова "Міністерство транспорту України» та «Міністерство рибного господарства України" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту" та "центральний орган виконавчої влади в галузі рибного господарства" у відповідних відмінках";
 
21. 15. В статті 87 слова «Міністерством транспорту України», «Міністерством рибного господарства України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту», «центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства».
 
   15) у статті 87 слова «Міністерством транспорту України», «Міністерством рибного господарства України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту», «центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства»;
 
22. 16. В частині 2 статті 88 слова «Міністерством транспорту України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту».
 
-8- Кальченко В.М.
Скубенко В.П.
Пункт 16 викласти в такій редакції: "16. У статті 88:
у частині першій підпункт 7) статті викласти в такій редакції:
"7) нагляд за дотриманням вимог у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також запобігання забрудненню навколишнього природного середовища";
частину другу викласти в такій редакції:
"Розслідування аварійних морських подій здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту, який погоджено зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади до компетенції якого віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".
 
Відхилено   16) В частині 2 статті 88 слова «Міністерством транспорту України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту»;
 
23. 17. В частині 1 статті 89, частині 4 статті 90 слова «Міністерством транспорту України», «Міністерством рибного господарства України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту», «центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства».
 
   17) у частині 1 статті 89, частині четвертій статті 90 слова «Міністерством транспорту України», «Міністерством рибного господарства України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту», «центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства»;
 
24. 18. В пункті г) частини 2 статті 91 слова «Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища».
 
-9- Кальченко В.М.
Скубенко В.П.
Пункт 18 викласти в такій редакції:
"18. У статті 91:
в пункті г) частини другій слова "Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища";
частину третю викласти в такій редакції:
"Капітан морського порту може затримати судно на підставах, зазначених у частині другій цієї статті, до усунення виявлених недоліків, за висновками, зробленими Інспекцією державного портового нагляду, або до моменту сплати належних зборів, штрафів або інших платежів";
 
Враховано   18) у статті 91:
у пункті г) частини другої слова "Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища";
частину третю викласти в такій редакції:
"Капітан морського порту може затримати судно на підставах, зазначених у частині другій цієї статті, до усунення виявлених недоліків, за висновком Інспекції державного портового нагляду або до моменту сплати належних зборів, штрафів чи інших платежів";
 
25. 19. В статті 93, частині 1 статті 101, статті 107, статті 112 слова «Міністерством транспорту України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту».
 
   19) у статті 93, частині 1 статті 101, статті 107, статті 112 слова «Міністерством транспорту України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту»;
 
26. 20. В частині 1 статті 94 слова «Міністерство транспорту України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту».
 
   20) у частині 1 статті 94 слова «Міністерство транспорту України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту»;
 
27. 21. В статті 106, частині першій статті 115, частині другій статті 116, статті 290 слова «Міністерством транспорту України», «Міністерством економіки України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту», «центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики».
 
   21) в статті 106, частині першій статті 115, частині другій статті 116, статті 290 слова «Міністерством транспорту України», «Міністерством економіки України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту», «центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики»;
 
28. 22. В частинах першій та другій статті 110, частинах першій та другій статі 111, частинах першій та другій статі 130 слова «Міністерство транспорту України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» у відповідних відмінках.
 
   22) у частинах першій та другій статті 110, частинах першій та другій статі 111, частинах першій та другій статі 130 слова «Міністерство транспорту України» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» у відповідних відмінках;
 
29. 23. В частині 2 статті 123 слова «Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища».
 
-10- Семинога А.І.
Частину 2 статті 123 викласти у такій редакції:
«Порт повинен повідомити про це Державну інспекцію охорони Чорного (Азовського) морів, центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища».
 
Враховано   23) частину другу статті 123 викласти в такій редакції:
«Порт повинен повідомити про це Державну інспекцію охорони Чорного (Азовського) морів, центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища»;
 
    -11- Кальченко В.М.
Скубенко В.П.
Пункт 23 розділу першого викласти в такій редакції:
"23. В частині 2 статті 123 слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" та додати після них слова "та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" у відповідних відмінках".
 
Враховано частково    
30. 24. В статті 131 слова «Міністерства транспорту України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту».
 
   24) у статті 131 слова «Міністерства транспорту України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту»;
 
31. 25. В частині 4 статті 167, статті 175, частині 2 статті 188, частині 5 статті 190, статті 310, статті 322 слова «Міністерством транспорту України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту».
 
   25) у частині четвертій статті 167, статті 175, частині другій статті 188, частині п’ятій статті 190, статті 310, статті 322 слова «Міністерством транспорту України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту»;
 
32. ІІ. Внести наступні зміни до Повітряного кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, № 25, ст.274)
 
-12- Круць М.Ф.
Преамбулу розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ.Внести до Повітряного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 25, ст.274) такі зміни:»
 
Враховано   У Повітряному кодексі України
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 25, ст.274):»
 
33. 1. В частині першій та другій статті 3 слова «Міністерство транспорту України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» у відповідних відмінках.
 
-13- Кальченко В.М.
Скубенко В.П.
В частині першій та другій статті 3 слова «Міністерство транспорту України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» у відповідних відмінках.
Доповнити новою частиною такого змісту:
«Загальна координація робіт з пошуку та рятування повітряних суден, що зазнають чи зазнали лиха здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».
 
Враховано частково   1) у частині першій та другій статті 3 слова «Міністерство транспорту України» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту»;
 
34. 2. В частині першій статті 62, в частині другій статті 62 слова «відповідним органом державної виконавчої влади» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту». Частину третю статті 62 «Умови і правила перевезення пошти погоджуються з Міністерством зв’язку України» вилучити.
 
-14- Крук Ю.Б.
2. В частинах першій та другій статті 62 слова «відповідним органом державної виконавчої влади» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту».
Частину третю статті 62 викласти у такій редакції «Умови і правила перевезення пошти погоджуються з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку
 
Враховано   2. у статті 62:
у частинах першій та другій слова «відповідним органом державної виконавчої влади» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту»;
Частину третю статті 62 викласти в такій редакції:
«Умови і правила перевезення пошти погоджуються з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку».
 
35. ІІІ. Внести наступні зміни до Закону України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 51, ст. 446)
 
-15- Круць М.Ф.
Преамбулу розділу ІІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІІ. Внести до Закону України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст.446) такі зміни:»
 
Враховано   3. У Законі України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст.446):
 
36. 1. В статті 4 слова «Міністерство транспорту України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту».
 
   1) у статті 4 слова «Міністерство транспорту України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту»;
 
37. 2. В частині першій статті 9 слова «Міністерства транспорту України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту».
 
   2) у частині першій статті 9 слова «Міністерства транспорту України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту»;
 
38. 3. В частинах 3, 4, 6 статті 14, частинах 3, 4, 10 статті 16 слова «Міністерством транспорту України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту».
 
-16- Кальченко В.М.
Скубенко В.П.
Пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. У статті 16:
частину першу після слів "безпеку експлуатації транспортних засобів" доповнити словами "вимоги техногенної безпеки та";
у частинах 3, 4, 10 статті 16 слова "Міністерством транспорту України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту";
у частині четвертій після слів "центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту" додати слова "та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру";
частину сьому викласти в такій редакції:
"Підприємства, установи та організації - відправники і одержувачі вибухових, легкозаймистих, радіоактивних, отруйних та інших небезпечних вантажів зобов'язані гарантувати безпеку їх перевезення, мати засоби і мобільні аварійно-рятувальні формування для запобігання аварійним ситуаціям під час перевезення таких вантажів або ліквідації наслідків аварії, а також мати договір з державною аварійно-рятувальною службою".
 
Враховано частково   3) у частинах третій, четвертій та шостій статті 14, частинах третій, четвертій та десятій статті 16 слова «Міністерством транспорту України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту»;
 
39. 4. В статті 26, частині першій статті 40 слова «Міністерством транспорту України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту».
 
   4) у статті 26, частині першій статті 40 слова «Міністерством транспорту України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту».
 
40. ІV. Внести наступні зміни до Закону України «Про залізничний транспорт» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № 40, ст. 183)
 
-17- Круць М.Ф.
Розділ ІV викласти у такій редакції:
«ІV. В частинах другій, третій, п’ятій статті 4, в частині п’ятій статті 5, в частині п’ятій статті 7, в частині п’ятій статті 11, в частині другій статті 13, в частині п’ятій статті 22 Закону України «Про залізничний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №40, ст.183) слова «Міністерство транспорту України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» у відповідних відмінках»;
 
Враховано   4. У тексті Закону України «Про залізничний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №40, ст.183) слова «Міністерство транспорту України» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» у відповідних відмінках.
 
41. 1. В частинах 2, 3, 5 статті 4, в частині п’ятій статті 5, в частині п’ятій статті 7, в частині п’ятій статті 11, в частині другій статті 13, в частині п’ятій статті 22 слова «Міністерство транспорту України» у відповідних відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту» у відповідних відмінках.
 
-18- Кальченко В.М.
Скубенко В.П.
- Внести зміни такого змісту до статей 4, 11:
Першу частину статті 4 після слів "захисту навколишнього природного середовища" доповнити словами "захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".
Частину першу статті 11 після слів "а також безпеку руху поїздів" доповнити словами "виконання вимог законодавства у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".
 
Відхилено      
42. V. Внести наступні зміни до Закону України «Про транзит вантажів» (Відомості Верховної Ради України, 1999р., № 51, ст. 446; 2004р., № 14, ст.193; 2004 р., № 36, ст.428)
 
-19- Круць М.Ф.
Розділ V викласти у такій редакції:
«V. В частині другій статті 10 Закону України «Про транзит вантажів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №51, ст.446; 2004 р., №14, ст.193; 2004р., №36, ст.428) слова «Міністерство транспорту України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту»;
 
Враховано   5. У частині другій статті 10 Закону України «Про транзит вантажів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №51, ст.446; 2004 р., №14, ст.193; 2004р., №36, ст.428) слова «Міністерство транспорту України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту»;
 
43. 1. В частині другій статті 10 слова «Міністерство транспорту України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту».
 
      
44. VІ. Внести наступні зміни до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 36, ст.298)
 
-20- Круць М.Ф.
Розділ VІ викласти у такій редакції:
«VІ. В частині другій статті 5 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36, ст.298) слова «Міністерство транспорту України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту»;
 
Враховано   6. У частині другій статті 5 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36, ст.298) слова «Міністерство транспорту України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту».
 
45. 1. В частині другій статті 5 слова «Міністерства транспорту України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту».
 
      
46. VІІ. Внести наступні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення
 
-21- Круць М.Ф.
Преамбулу розділу VІІ викласти у такій редакції:
«VІІ. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст.1122) такі зміни:»
 
Враховано   7. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст.1122);
 
47. 1. В пункті 3 частини другої статті 224, в пункті 1 частини другої статті 229 слова «Міністерства транспорту України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту».
 
-22- Круць М.Ф.
Викласти статтю у такій редакції:
«В абзаці четвертому частини другої статті 224, в пункті 1 частини другої статті 229 слова «Міністерства транспорту України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту».
 
Враховано   1) в абзаці четвертому частини другої статті 224, у пункті 1 частини другої статті 229 слова «Міністерства транспорту України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту».
 
    -23- Кальченко В.М.
Скубенко В.П.
Доповнити статтю 1 новим пунктом такого змісту:
"Статтю 224 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
"Посадові особи Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки мають право накладати штрафи за невиконання законних вимог посадових осіб щодо розроблення та реалізації заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".
 
Відхилено    
48. 2. В статті 255 слова «Міністерства транспорту України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту».
 
-24- Круць М.Ф.
Гриценко А.С.
Семинога А.І.
Викласти статтю 2 у такій редакції:
“В статті 255:
- в абзаці дев’ятому пункту 1 частини першої слова “органів Міністерства транспорту України” замінити словами “центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту”;
- в абзаці сімнадцятому пункту 1 частини першої слова “органів Міністерства праці та соціальної політики України” замінити словами “центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики”;
- в абзаці двадцять дев’ятому пункту 1 частини першої слова “органів Міністерства екології та природних ресурсів України” замінити словами “центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища”.
 
Враховано   2) у пункті 1 частини першої статті 225:
в абзаці дев’ятому пункту 1 частини першої слова «органів Міністерства транспорту України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту»;
в абзаці сімнадцятому пункту 1 частини першої слова «органів Міністерства праці та соціальної політики України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики»;
в абзаці двадцять дев’ятому слова «органів Міністерства екології та природних ресурсів України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища».
- в абзаці тридцять дев’ятому слово "органів" виключити";
 
    -25- Кальченко В.М.
Скубенко В.П.
Пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. В статті 255:
слова "Міністерства транспорту України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту";
в абзаці двадцять восьмому слова "Міністерства екології та природних ресурсів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища";
в абзаці тридцять восьмому пункту 1) частини першої слово "органів" виключити".
 
Враховано частково    
49. 3. В частині третій статті 306 слова «Міністерством транспорту України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту».
 
   3) у частині третій статті 306 слова «Міністерством транспорту України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту».
 
50. VІІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
51. 1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування
 
   1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування
 
52. 2.Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня прийняття цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
   2.Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
53. Голова Верховної Ради
України А. Яценюк

   Голова Верховної Ради
України А. Яценюк