Кількість абзаців - 52 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо документів, які посвідчують право власності на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок) (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо документів, які посвідчують право власності на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок)
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Земельному кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3-4 ст.27):
 
   1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):
 
5. 1) Статтю 126 викласти у наступній редакції:
 
   1) статтю 126 викласти в такій редакції:
 
6. «Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку
 
   «Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку
 
7. 1. Право власності на земельну ділянку, набуту із земель державної та комунальної власності, або земельну ділянку, сформовану в результаті поділу, об'єднання земельних ділянок, посвідчується державним актом.
 
-1- Бевзенко В.Ф.
Частину першу статті 126 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«1. Право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, крім випадків визначених частиною другою цієї статті».
 
Враховано   1. Право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, крім випадків, визначених частиною другою цієї статті.
 
8. 2. Право власності на земельну ділянку, набуту із земель приватної власності (крім земельних ділянок, отриманих в результаті поділу та об'єднання земельних ділянок), посвідчується цивільно-правовими угодами.
 
-2- Бевзенко В.Ф.
Частину другу статті 126 викласти у такій редакції:
2. Право власності на земельну ділянку набуту у власність, без зміни меж і цільового призначення, за цивільно-правовим договором (купівлі–продажу, дарування), укладеним в порядку, встановленому законом, посвідчується цим договором.
3. Право власності на земельну ділянку отриману у спадщину, посвідчується свідоцтвом про право на спадщину.
4. Право власності на земельну ділянку, придбану з прилюдних торгів, посвідчується свідоцтвом про придбання земельної ділянки з прилюдних торгів.
5. Право власності на в земельну ділянку, реалізовану як предмет іпотеки, посвідчується свідоцтвом про придбання нерухомого майна (в тому числі земельної ділянки)».
 
Враховано частково   2. Право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення, посвідчується:
а) цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою;
б) свідоцтвом про право на спадщину.
 
    -3- Писаренко В.В.
Частину другу статті 126 Земельного кодексу України доповнити пунктом д) такого змісту:
«д) рішення суду».
 
Відхилено    
    -4- Ткач Р.В.
Частину другу статті 126 викласти в такій редакції:
«2. Право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення, посвідчується:
а) цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, що посвідчується нотаріально та підлягає державній реєстрації;
б) свідоцтвом про право на спадщину».
 
Враховано    
    -5- Міщенко С.Г.
У підпункті 1 пункту першого розділу І законопроекту частину другу запропонованої редакції статті 126 викласти в такій редакції:
«2. Право власності на земельну ділянку, набуту із земель приватної власності (крім земельних ділянок, отриманих у результаті поділу та об’єднання земельних ділянок) та право оренди земельних ділянок посвідчується договором, укладеним в порядку, встановленим законом».
 
Враховано редакційно    
    -6- Семинога А.І.
Текст пункту 1 частини 1 законопроекту після слів «посвідчується цивільно-правовими угодами» доповнити словами «які посвдчуються нотаріусами».
 
Враховано редакційно    
    -7- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 126 викласти в такій редакції:
«Право власності на земельну ділянку, набуту із земель приватної власності посвідчується державним актом, отриманим власником на підставі договору, укладеного в порядку, встановленому законом».
 
Враховано частково    
    -8- Шмідт М.О.
Частину другу статті 126 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції:
«Право власності на земельну ділянку (крім земельних ділянок, отриманих в результаті поділу та об'єднання земельних ділянок), набуту у власність із земель, що не відносяться до земель державної та комунальної власності, посвідчується угодами (правочинами)».
 
Враховано редакційно    
9. 3. Право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування землею.
 
   3. Право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою.
 
10. 4. Форми державних актів на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
-9- Бевзенко В.Ф.
Нову редакцію статті 126 Земельного кодексу України доповнити частиню такого змісту:
«4. Право оренди землі посвідчується договором, зареєстрованим відповідно до закону».
 
Враховано   4. Форми державних актів на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою затверджуються Кабінетом Міністрів України.
5. Право оренди землі посвідчується договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону.
 
    -10- Семинога А.І.
Текст пункту 1 частини 1 законопроекту після слів «право постійного користування земельною ділянкою» доповнити словами «а також типові форми цивільно-правових угод, що посвідчують право власності на земельну ділянку».
 
Відхилено    
11. 5. Державний акт на право власності на земельну ділянку долучається до цивільно-правової угоди про відчуження земельної ділянки у кожному випадку ї укладення. При цьому на державному акті на право власності на відчужувану земельну ділянку нотаріусом, який посвідчує договір та органом, який здійснює державну реєстрацію прав на землю, здійснюється відмітка про відчуження земельної ділянки із зазначенням нового власника цієї ділянки.
 
-11- Бевзенко В.Ф.
Частини п‘яту та шосту статті 126 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
« При набутті права власності на всю земельну ділянку, у випадках визначених частинами другою,третьою, четвертою та п‘ятою цієї статті, державний акт на право власності на земельну ділянку (разом із додатком) долучається до документу, на підставі якого відбувся перехід права власності на земельну ділянку у кожному випадку відчуження земельної ділянки.
При цьому на державному акті нотаріусом, який посвідчує (видає) документ, та органом, який здійснює державну реєстрацію прав на землю, здійснюється відмітка із зазначенням документа, на підставі якого відбулось відчуження.
Відмітка про відчуження земельної ділянки здійснюється органом, який здійснює реєстрацію прав на землю, на підставі документа про відчуження земельної ділянки, складеного та посвідченого в порядку, встановленим законом на протязі не -більш, як 14 днів з дати подання до цього органу відповідних вказаного документу. Забороняється вимагати для здійснення вказаної відмітки інші документи.
У разі зміни співвласника або набуття права спільної власності на земельну ділянку, нотаріусом, який посвідчує договір та органом, який здійснює державну реєстрацію прав на землю, здійснюється відмітка про знаходження земельної ділянки у спільній власності.
У разі зміни співвласника або набуття права у на частку у спільній частковій власності, додатково здійснюється також відмітка з зазначенням частки, що знаходяться у власності кожного співвласника.
Відчуження частини земельної ділянки із виділенням її в окрему земельну ділянку здійснюється після отримання її власником державного акту, що посвідчує право власності на виділену земельну ділянку.
У разі, якщо державним актом на право власності на земельну ділянку, було посвідчено право власності на декілька земельних ділянок, відчуження однієї з цих ділянок, здійснюється після виготовлення державного акту, який посвідчує право власності на кожну з цих ділянок.
Додатком до державного акту на право власності на земельну ділянку, державного акту на право постійного земельною ділянкою та договору оренди землі, державної чи комунальної власності, є план земельної ділянки із зазначенням:
- меж земельної ділянки з описом суміжних землевласників і землекористувачів;
- поворотних точок меж земельної ділянки;
- лінійних промірів між точками по межах земельної ділянки;
- плану земельної ділянки,
- експлікації угідь земельної ділянки (із зазначенням (в текстовому та графічному вигляді) площ, які зайняті кожним з угідь та їх меж;
- меж житлового будинку, будівлі і споруди, розташованих на земельній ділянці.
Державний акт на право власності та право постійного користування земельною ділянкою видається на одну земельну ділянку».
 
Враховано   6. При набутті права власності на земельну ділянку на підставі документів, визначених частиною другою цієї статті, державний акт на право власності на земельну ділянку, що відчужується, долучається до документа, на підставі якого відбувся перехід права власності на земельну ділянку в кожному такому випадку відчуження земельної ділянки.
На державному акті про право власності на земельну ділянку нотаріус, який посвідчує (видає) документ, та орган, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, роблять відмітку про відчуження земельної ділянки із зазначенням документа, на підставі якого відбулося відчуження.
Орган, який здійснює реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, робить відмітку про реєстрацію прав на земельну ділянку на підставі документа про її відчуження, складеного та посвідченого в порядку, встановленому законом, протягом 14 календарних днів подання до цього органу вказаного документа. Забороняється вимагати для здійснення відмітки та державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень документи, не передбачені цією статтею.
У разі зміни співвласника або набуття права спільної власності на земельну ділянку, орган, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, також вносить зміни до державного акта на право власності на землю щодо співвласників земельної ділянки.
7. Відчуження частини земельної ділянки з виділенням її в окрему земельну ділянку здійснюється після отримання її власником державного акта, що посвідчує право власності на сформовану нову земельну ділянку.
8. У разі якщо державним актом на право власності на земельну ділянку було посвідчено право власності на декілька земельних ділянок, відчуження однієї з цих ділянок здійснюється після виготовлення державного акта, що посвідчує право власності на кожну з цих ділянок.
9. Державний акт на право власності та право постійного користування земельною ділянкою видається на одну земельну ділянку.
Право постійного користування на декілька земельних ділянок, наданих під будівництво та обслуговування лінійних об’єктів (доріг, трубопроводів, ліній електропередачі та зв'язку), може посвідчуватися одним державним актом «;
 
12. У випадку відчуження частини ділянки без виділення частини, яка відчужується, в окрему земельну ділянку, право власності на земельну ділянку переходить на праві спільної сумісної власності. В такому випадку на державному акті на право власності на земельну ділянку нотаріусом, який посвідчує договір та органом, який здійснює державну реєстрацію прав на землю, здійснюється відмітка про знаходження земельної ділянки у спільній сумісній власності із зазначенням часток, що знаходяться у власності кожного співвласника.
 
-12- Круць М.Ф.
Абзац 2 частини п'ятої нової редакції статті 126 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«У випадку відчуження частини ділянки без виділення частини, яка відчужується, в окрему земельну ділянку, право власності на земельну ділянку переходить на праві спільної власності. В такому випадку на документі, який посвідчує право на земельну ділянку, нотаріусом, який посвідчує договір та органом, який здійснює державну реєстрацію прав на землю, здійснюється відмітка про знаходження земельної ділянки у спільній власності із зазначенням часток, що знаходяться у власності кожного співвласника».
 
Враховано      
13. 6. Право оренди землі оформляється договором, який реєструється відповідно до закону».
 
-13- Круць М.Ф.
Частину шосту нової редакції статті 126 Земельного кодексу України виключити, як зайву.
 
Враховано редакційно      
    -14- Міщенко С.Г.
Частину щосту запропонованої редакції статті 126 вилучити.
 
Відхилено    
    -15- Ляшко О.В.
Статтю 126 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку
1. Право власності на земельну ділянку, що надається безоплатно із земель державної та комунальної власності, або земельну ділянку, сформовану в результаті поділу, об’єднання земельних ділянок, посвідчується державним актом на право власності на земельну ділянку.
2. Право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою.
3. Форми державних актів на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою затверджуються Кабінетом Міністрів України.
4. Право власності на земельну ділянку, набуту із земель приватної власності (крім земельних ділянок, отриманих в результаті поділу та об’єднання земельних ділянок) та право оренди земельних ділянок посвідчується договором, укладеним в порядку, встановленим зстановленим законом».
 
Враховано частково    
    -16- Лук'янчук Р.В.
Статтю 126 викласти у такій редакції:
«Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку
1. Право власності на земельну ділянку, набуту із земель державної та комунальної власності, або земельну ділянку, сформовану в результаті поділу, об'єднання земельних ділянок, посвідчується державним актом.
2. Право власності на земельну ділянку, набуту із земель приватної власності (крім земельних ділянок, отриманих в результаті поділу та об'єднання земельних ділянок), посвідчується цивільно-правовими угодами та доданим до них державним актом попереднього власника.
3. У випадку відчуження частини без виділення її в окрему земельну ділянку, земельна ділянка переходить у спільну власність. В такому випадку нотаріусом в момент вчинення цивільно- державному акті на право власності на земельну правової угоди робиться відповідний запис у ділянку.
4. Право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування землею.
5. Форми державних актів на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою затверджуються Кабінетом Міністрів України.
6. Право оренди земельної ділянки, речові права на земельні ділянки посвідчується відповідним договором, який підлягає державній реєстрації.
 
Враховано редакційно    
14. 2) Доповнити кодекс статтею 186-1 такого змісту:
 
-17- Бевзенко В.Ф.
Лук'янчук Р.В.
Статтю 186-1 вилучити.
 
Враховано      
15. Стаття 186-1. Об'єднання та поділ земельних ділянок.
 
-18- Писаренко В.В.
Запровадити нумерацію частин ст. 186-1.
 
Відхилено      
16. Поділ та об'єднання земельних ділянок без зміни їх цільового призначення (крім земель запасу) здійснюється за ініціативою їх власників за відповідною технічною документацією.
 
      
17. Поділ та об'єднання земельних ділянок із зміною їх цільового призначення та із земель запасу здійснюється у на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
 
      
18. Поділ та об'єднання земельних ділянок, які знаходяться в користуванні, здійснюється за попереднім письмовим погодженням з їх користувачами.
 
      
19. Поділ та об'єднання допускається виключно за земельними ділянками, виділеними в натурі (на місцевості), право на які посвідчено належним чином.
 
      
20. При поділі земельних ділянок не допускається формування земельних ділянок, які за розмірами є меншими, ніж передбачено законом, а також таких, які є недостатніми для їх використання за цільовим призначенням.
 
      
21. Інформація щодо земельних ділянок, з яких сформована земельна ділянка в результаті об'єднання декількох земельних ділянок чи поділу земельної ділянки, зазначається в Державному земельному кадастрі.
 
      
22. З метою раціонального використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення встановлюються наступні мінімальні розміри земельних ділянок (крім земельних ділянок, успадкованих за законом):
 
      
23. - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва – 0,25 га,
 
      
24. - для ведення особистого селянського господарства – 0,25 га.
 
      
25. - для ведення садівництва – 0,04 га.
 
-19- Писаренко В.В.
Доцільно доповнити ч. 7 ст. 186-1 мінімальною площею щодо ділянок з іншим цільовим призначенням. Наприклад для будівництва та обслуговування жилого будинку – 0,03 га.
 
Відхилено      
26. Мінімальні розміри земельних ділянок не розповсюджуються на земельні ділянки, отримані в результаті поділу земельних ділянок в порядку спадкування за законом».
 
-20- Писаренко В.В.
Ч. 8 ст. 186-1 виключити слова «за законом».
 
Відхилено   2) статтю 110 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Поділ чи об‘єднання земельних ділянок не припиняють дії обмежень, обтяжень, встановлених на земельні ділянки, крім випадків, коли обмеження (обтяження) поширювалося лише на частину земельної ділянки, яка в результаті поділу земельної ділянки не увійшла до сформованої нової земельної ділянки «;
3) сстаттю 125 викласти в такій редакції:
«Стаття 125. Виникнення права на земельну ділянку
1. Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав «.
4) у статті 132:
а) у частині другій:
пункт «є» викласти в такій редакції:
«є) права та обов’язки сторін «;
доповнити пунктом «ж» та «з» такого змісту:
«ж) кадастровий номер земельної ділянки;
з) момент переходу права власності на земельну ділянку «.
б) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«3. Додатком до угоди, за якою здійснюється відчуження земельної ділянки приватної власності, є державний акт на право власності на землю (земельну ділянку), що відчужується (або відчужувалась) «.
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою та викласти її в такій редакції:
«4. Угоди про перехід права власності на земельну ділянку підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації «;
5) пункт «є» частини першої статті 184 доповнити словами «у випадках, передбачених законом «.
 
    -21- Бевзенко В.Ф.
1) Доповнити статтю 110 Земельного кодексу України частиною третьою такого змісту:
«3. Поділ та об‘єднання земельних ділянок не припиняють дії обмежень, обтяжень, встановлених на земельні ділянки (крім випадків, коли обмеження (обтяження) розповсюджувалось лише на частину земельної ділянки, яка в результаті поділу земельної ділянки не увійшла до сформованої земельної ділянки».
 
Враховано    
    -22- Бевзенко В.Ф.
Статтю 79 Земельного кодексу України доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Формування земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок, крім випадків, встановлених законами».
 
Відхилено    
    -23- Писаренко В.В.
Абзац другий ч. 2 ст. 100 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -24- Писаренко В.В.
Статтю 125 викласти у такій редакції:
«Стаття 125. Виникнення права на земельну ділянку
1. Право власності та інші речеві права на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту їх державної реєстрації.
У випадку спадкування земельної ділянки зареєстроване право власності на неї спадкоємця вважається таким, що виникло в момент відкриття спадщини».
 
Враховано    
    -25- Лук'янчук Р.В.
Статтю 125 викласти у такій редакції:
«Стаття 125. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою
1. Право власності та право постійного користування на земельну ділянку, набуту із земель державної та комунальної власності, виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації.
2. Право власності на земельну ділянку, набуту із приватної власності, виникає після державної реєстрації нотаріально засвідченої цивільно-правової угоди.
3. Право на оренду земельної ділянки та речові права на земельні ділянки виникає після укладення відповідного договору і його державної реєстрації.
4. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється».
 
Враховано частково    
    -26- Лук'янчук Р.В.
Статтю 132 викласти у такій редакції:
«Стаття 132. Зміст угод про перехід права власності на земельні ділянки
1. Угоди про перехід права власності на земельні ділянки укладаються в письмовій нотаріальні формі та підлягають державній реєстрації.
2. Угоди повинні містити:
а) назву сторін (прізвище, ім'я та по батькові громадянина, назва юридичної особи);
б) вид угоди;
в) предмет угоди (земельна ділянка з визначенням місця розташування, площі, цільового призначення, складу угідь, правового режиму тощо);
г) документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку;
ґ) відомості про відсутність заборон на відчуження земельної ділянки;
д) відомості про відсутність або наявність обмежень щодо використання земельної ділянки за цільовим призначенням (застава, оренда, сервітути тощо);
е) договірну ціну;
є) зобов'язання сторін.
3. Невід’ємним додатком до угоди є державний акт на право власності на земельну ділянку, на підставі якого виникла приватна власність на дану ділянку чи її було утворено (в результаті поділу, об'єднання земельних ділянок чи зміни цільового призначення).
4. Угоди про перехід права власності на земельні ділянки вважаються укладеними з дня їх нотаріального посвідчення та державної реєстрації».
 
Враховано редакційно    
    -27- Писаренко В.В.
Пункт «в» ч. 2 ст. 132 Земельного кодексу України після слова «площі» доповнити словами «кадастрового номеру, меж».
 
Враховано частково    
    -28- Писаренко В.В.
Пункти «е», «є» ч. 2 ст. 132 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«е) ціну, якщо договір є відплатним;
є) права та обов’язки сторін.
 
Враховано частково    
    -29- Писаренко В.В.
Пункт «є» ч. 1 ст. 184 ЗК України доповнити словами « (у випадках, передбачених законом)».
 
Враховано    
    -30- Писаренко В.В.
Статтю 204 викласти у такій редакції:
«Стаття 204. Порядок ведення державного земельного кадастру
1. Держателем Державного реєстру земель є центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
2. Адміністратором Державного реєстру земель є центр державного земельного кадастру, який здійснює його ведення. Статут центру державного земельного кадастру затверджує центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
3. Порядок ведення державного земельного кадастру встановлюється законом. До моменту прийняття закону тимчасовий порядок ведення державного земельного кадастру встановлюється органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів».
 
Відхилено    
    -31- Писаренко В.В.
У абз. другому п. 17 Розділу Х Перехідні положення слова «та видачі їм державних актів на право власності на землю» замінити словами та державної реєстрації права власності на них.
 
Відхилено    
27. 2. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 36, ст.282):
 
   2. У статті 56 Закону України «Про землеустрій « (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282):
 
28. 1) частину другу статті 25 доповнити пунктом: «й» такого змісту:
«й) Технічна документація щодо об'єднання та поділу земельних ділянок»
 
-32- Бевзенко В.Ф.
Пункт 1) частини другої законопроекту вилучити.
 
Враховано   1) абзац перший після слів «що посвідчують право на земельну ділянку « доповнити словами «крім поділу та об‘єднання земельних ділянок «;
2) доповнити частинами другою та третьою такого змісту:
«Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, при поділі чи об'єднанні земельних ділянок включає:
а) пояснювальну записку;
б) технічне завдання на складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, затверджене замовником документації;
в) копії документів, що посвідчують право на земельні ділянки;
г) плани земельних ділянок, які об'єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку;
ґ) матеріали польових геодезичних робіт;
д) акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання при поділі земельної ділянки по межі поділу;
е) перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути;
є) нотаріально посвідчена згода на поділ чи об‘єднання земельної ділянки заставодержателів, користувачів земельної ділянки (у разі знаходження земельної ділянки в заставі, користуванні).
При передачі земельних ділянок у власність чи користування та зміні цільового призначення земельних ділянок за проектами землеустрою щодо їх відведення, технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, не розробляється «.
 
    -33- Бевзенко В.Ф.
У статті 56 :
а) У абзаці першому після слів «що посвідчують право на земельну ділянку» доповнити словами «,крім поділу та об‘єднання земельних ділянок».
Б) Статтю доповнити частинами другою, третьою та четвертою такого змісту:
«Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на власності на земельну ділянку, при поділі та об’єднанні земельних ділянок, включає:
а) пояснювальну записку;
б) технічне завдання на складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, затверджене замовником документації;
в) копії документів, що посвідчують права на земельні ділянки,
г) плани земельних ділянок, які об’єднуються в одну земельну ділянку, або частин земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку.
Г) матеріали польових геодезичних робіт;
д) акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання при поділі земельної ділянки по межі поділу.;
е) перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути за наявності таких;
є) нотаріально посвідчена згода на поділ чи об‘єднання земельної ділянки, заставодержателів, користувачів земельної ділянки (в разі знаходження земельної ділянки в користуванні, заставі).
При передачі земельних ділянок у власність чи користування та зміні за проектами землеустрою щодо їх відведення технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на власності на земельну ділянку, не розробляється».
 
Враховано    
    -34- Ткач Р.В.
Статтю 56 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Технічна документація щодо об’єднання та поділу земельних ділянок, цільове призначення яких передбачає можливість забудови, підлягає погодженню із органом містобудування та архітектури. При погодженні органом містобудування та архітектури технічної документації щодо поділу земельних ділянок оцінюється можливість їх самостійного використання за цільовим призначенням».
 
Відхилено    
    -35- Писаренко В.В.
Статтю 56 виключити.
 
Відхилено    
29. 2) доповнити Закон статтею 57-1 такого змісту:
 
-36- Бевзенко В.Ф.
Підпункт 2) пункту 2 законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -37- Кармазін Ю.А.
Замінити номер статті 57-1 на 56-1.
 
Враховано    
30. «Стаття 57-1. Технічна документація щодо об'єднання та поділу земельних ділянок.
 
-38- Писаренко В.В.
Доповнити статтею 56-1 такого змісту:
«Стаття 56-1. Технічна документація щодо об'єднання та поділу земельних ділянок.
Технічна документація щодо об'єднання та поділу земельних ділянок складається для формування окремих земельних ділянок, які знаходяться у власності однієї особи шляхом:
- виділення нових земельних ділянок із складу існуючих земельних ділянок (поділ земельних ділянок),
- об'єднання декількох земельних ділянок в одну земельну ділянку (об’єднання земельних ділянок).
Технічна документація щодо об'єднання та поділу земельних ділянок, цільове призначення якої передбачає можливість забудови, підлягає погодженню із органом містобудування та архітектури. При погодженні органом містобудування та архітектури технічної документації щодо поділу земельних ділянок оцінюється можливість їх самостійного використання за цільовим призначенням.
Технічна документація щодо об'єднання та поділу земельних ділянок розробляється на підставі договору між власником земельних ділянок, які підлягають поділу чи об'єднанню, та розробником цієї документації.
Технічна документація щодо об'єднання та поділу земельних ділянок включає в себе:
а) пояснювальну записку;
б) технічне завдання;
в) план земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки;
г) копії документів, що посвідчують права на земельні ділянки;
д) акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання;
е) акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності;
є) кадастрові плани земельних ділянок, які підлягають поділу, об'єднанню, а також земельних ділянок, які формуються;
ж) перелік обмежень прав на земельні ділянки.
Межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) закріплюються межовими знаками встановленого зразка.
Технічна документація щодо об'єднання та поділу земельних ділянок затверджується власником земельних ділянок.
Складена, погоджена та затверджена відповідно до цієї статті технічна документація є підставою для державної реєстрації права власності на земельну ділянку, сформовану у передбачених цією статтею випадках».
 
Враховано частково у статті 56     
31. Технічна документація щодо об'єднання та поділу земельних ділянок складається для формування окремих земельних ділянок, які знаходяться у власності однієї особи шляхом:
 
      
32. - їх виділення нових земельних ділянок із складу існуючих земельних ділянок (поділ земельних ділянок),
 
      
33. - об'єднання декількох земельних ділянок в одну земельну ділянку.
 
      
34. Технічна документація щодо об'єднання та поділу земельних ділянок не складається у випадках:
 
      
35. - поділу та об'єднання земельних ділянок із зміною їх цільового призначення,
 
      
36. - поділу та об'єднання земельних ділянок із земель запасу.
 
      
37. Технічна документація щодо об'єднання та поділу земельних ділянок, цільове призначення якої передбачає можливість забудови, підлягає погодженню із органом містобудування та архітектури. При погодженні органом містобудування та архітектури технічної документації щодо поділу земельних ділянок оцінюється можливість їх самостійного використання за цільовим призначенням.
 
      
38. Технічна документація щодо об'єднання та поділу земельних ділянок розробляється на підставі договору між власником земельних ділянок, які підлягають поділу чи об'єднанню, та розробником цієї документації.
 
      
39. Технічна документація щодо об'єднання та поділу земельних ділянок включає в себе:
 
      
40. а) пояснювальну записку;
 
      
41. б) технічне завдання на складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку;
 
      
42. в) план земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки;
 
      
43. г) копії документів, що посвідчують права на земельні ділянки
 
      
44. д) акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання;
 
      
45. е) акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності;
 
      
46. є) кадастрові плани земельних ділянок, які підлягають поділу, об'єднанню, а також земельних ділянок, які формуються;
 
      
47. ж) перелік обмежень прав на земельні ділянки.
 
      
48. Межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) закріплюються межовими знаками встановленого зразка.
 
      
49. Складена та погоджена відповідно до цієї статті технічна документація є підставою для внесення відповідної інформації до Державного земельного кадастру та видачі власнику або постійному користувачу сформованої земельної ділянки державних актів. Технічна документація щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, в такому випадку не розробляється.
 
      
50. Забороняється вимагати для внесення інформації про об'єднання, поділ земельних ділянок до Державного земельного кадастру, видачі власнику або постійному користувачу сформованої земельної ділянки державних актів документи, не зазначені у цій статті.
 
-39- Писаренко В.В.
П. «в» ч. 1 ст. 20 Закону України «Про землеустрій» викласти у такій редакції:
«в) формування земельних ділянок».
 
Відхилено   4. Абзац другий статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень « (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст. 553) викласти в такій редакції:
«державний акт на право власності на земельну ділянку у випадках, визначених законом «.
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
2. Положення цього Закону щодо посвідчення права власності на земельні ділянки документами, зазначеними у частині другій статті 126 Земельного кодексу України, поширюються також на випадки, коли вказані документи були укладені (видані) до набрання чинності цим Законом, але державні акти на право власності на земельні ділянки видані не були. В такому випадку нотаріус, який посвідчив (видав) відповідний документ, звертається з письмовим запитом до органу, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, про підтвердження того, що державний акт не виданий новому власнику земельної ділянки. Після надходження до нотаріуса письмового підтвердження такого факту, державний акт вилучається нотаріусом із його справ та після здійснення відмітки про перехід права власності на неї, долучається до відповідного документу, зазначеного у частині другій статті 126 Земельного кодексу України. Термін розгляду зазначеного запиту органом, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, не повинен перевищувати 14 календарних днів.
3. До створення єдиної системи органів реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень:
відмітку про відчуження земельної ділянки на державному акті на право власності на землю (земельну ділянку), що відчужується здійснює нотаріус та орган, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок;
право власності або право користування земельною ділянкою виникає з моменту державної реєстрації земельної ділянки.
4. Кабінету Міністрів України:
до набрання чинності цим Законом затвердити порядок здійснення відмітки про відчуження земельної ділянки нотаріусом та органом, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок на державному акті на право власності на земельну ділянку;
протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
    -40- Писаренко В.В.
Виключити п. «і» ч. 2 ст. 25 Закону України «Про землеустрій».
 
Відхилено    
    -41- Писаренко В.В.
Доповнити Закон України «Про землеустрій» ст. 49-1 такого змісту:
«Стаття 49-1. Формування земельних ділянок
Формування земельної ділянки – це встанолення меж земельної ділянки, присвоєння їй кадастрового номеру, встановлення її цільового призначення, що здійснюється за проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки (за винятком випадків формування земельних ділянок відповідно до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)») у порядку встановленому законодавством.
Поділ та об'єднання земельних ділянок без зміни їх цільового призначення (крім земель запасу) здійснюється за ініціативою їх власників за відповідною технічною документацією.
Поділ та об'єднання земельних ділянок, які знаходяться в користуванні, здійснюється за попереднім письмовим погодженням з їх користувачами.
Поділ та об'єднання допускається виключно за земельними ділянками, виділеними в натурі (на місцевості), право на які посвідчено належним чином».
 
Враховано частково у новій редакції статті 56   
    -42- Писаренко В.В.
У ч. 1 ст. 50 Закону України «Про землеустрій» слова «надання, передачі, вилучення (викупу), відчуження» замінити словом «формування».
Ч. 1 ст. 50 доповнити словами «крім випадків об’єднання або поділу земельних ділянок, що здійснюється за технічною документацією».
 
Відхилено    
    -43- Писаренко В.В.
У ч. 1 ст. 55 Закону України «Про землеустрій» слова «проводиться відповідно» замінити словами «у випадках, коли межі земельної ділянки не встановлені, або коли власник чи користувач земельної ділянки зацікавлений у їх відновленні».
 
Відхилено    
    -44- Бевзенко В.Ф.
Доповнити пункт 2 законопроекту підпунктом 4) такого змісту:
У частині четвертій статті 66 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37; 2005 р., N 26, ст. 358, N 48, ст. 480; 2006 р., N 35, ст. 295, ст. 296): слова: «видачі відповідним органом акта про право власності на земельну ділянку» замінити словами: «здійснення відмітки про відчуження земельної ділянки до державного акта про право власності на земельну ділянку».
 
Відхилено    
    -45- Писаренко В.В.
Абз. другий ч. 2 ст. 402 Цивільний кодекс України виключити.
 
Відхилено    
    -46- Писаренко В.В.
У назві Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» слова «реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» замінити на словами «реєстрація прав на нерухоме майно та їх обмежень».
У тексті закону слова «речові права» в усіх випадках та відмінках замінити словом «права» в необхідних відмінках.
 
Відхилено    
    -47- Писаренко В.В.
Виключити абз. 2 ч. 1 ст. 19.
 
Враховано редакційно    
    -48- Писаренко В.В.
П. 5 Розділу V Прикінцеві положення після слова «нерухомості» доповнити словами (крім земельних ділянок).
Доповнити Розділ V Прикінцеві положення пунктом 5-1 такого змісту:
«5-1. До створення єдиної системи органів реєстрації прав, а також до формування Державного реєстру прав у складі державного земельного кадастру реєстрація прав на земельні ділянки проводиться державною госпрозрахунковою юридичною особою з консолідованим балансом (центр державного земельного кадастру) у Державному реєстрі земель, тимчасовий порядок ведення якого визначається центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
При реєстрації права на землю у Державному реєстрі земель, відповідно до абзацу першого цього пункту, землевласник або землекористувач отримує у відділенні структурному підрозділі юридичної особи з консолідованим балансом (центр державного земельного кадастру) витяг про державну реєстрацію права на землю у Державному реєстрі земель, який є документом що підтверджує виникнення права на земельну ділянку.
Витяг про реєстрацію права у Державному реєстрі земель повинен містити наступні відомості:
а) підставу набуття права на земельну ділянку;
б) право на земельну ділянку;
в) місце розташування земельної ділянки;
г) площу земельної ділянки;
г) план земельної ділянки;
д) кадастровий номер земельної ділянки;
е) дані про сусідніх землевласників та землекористувачів;
є) цільове призначення земельної ділянки».
 
Враховано частково    
    -49- Писаренко В.В.
В абз. 2 ч. 1 ст. 5 Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» виключити слова «і видачі документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку».
В абз. 6 ч. 1 ст. 5 виключити слова «та виготовлення технічної документації, яка необхідна для складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку».
В абз. 7 ч. 1 ст. 5 виключити слова «та виготовлення технічної документації, яка необхідна для складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку».
В абз. 11 ч. 1 ст. 5 слова «видачі державних актів на право власності на земельну ділянку» замінити словами «державної реєстрації прав власності на земельні ділянки».
В абз. 11 ч. 1 ст. 5 слова «видачу документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку» замінити словами «виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок».
 
Відхилено    
    -50- Писаренко В.В.
Абз. 3 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» викласти у такій редакції:
«проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки».
 
Відхилено    
    -51- Писаренко В.В.
У ч. 4 ст. 9 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» слова «видачі державних актів на право власності на земельну ділянку власникам земельних часток (паїв)» замінити словами «державної реєстрації прав власності на земельні ділянки власників земельних часток (паїв)».
 
Відхилено    
    -52- Писаренко В.В.
У ч. 1 ст. 11 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» слова «складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку» замінити словами «встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)».
 
Відхилено    
    -53- Писаренко В.В.
Назву та ст. 12 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» викласти у такій редакції:
«Стаття 12. Державна реєстрація прав власності на земельні ділянки власників земельних часток (паїв).
Оформлення державних актів на право власності на земельну ділянку власникам земельних часток (паїв) здійснюється землевпорядною організацією, яка виконала землевпорядні роботи щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості).
Власники земельних часток (паїв), яким земельні ділянки виділені в натурі (на місцевості) єдиним масивом, реєструють в Державному реєстрі прав на нерухоме майно та їх обмежень право спільної часткової власності чи спільної сумісної власності».
 
Відхилено    
    -54- Писаренко В.В.
У ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» слова «отримання їх власниками державних актів на право власності на земельну ділянку» замінити словами «державної реєстрації їх власниками прав власності на земельні ділянки».
 
Відхилено    
    -55- Бевзенко В.Ф.
Доповнити пункт 2 законопроекту новим підпунктом такого змісту:
5) Кабінету міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим законом:
- затвердити нову форму державних актів на право власності та на право постійного користування земельною ділянкою, з урахуванням вимог цього закону,
- привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
- забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами; виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
Враховано частково    
51. ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

-56- Круць М.Ф.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.»
 
Відхилено  
    -57- Бевзенко В.Ф.
У Розділі ІІ законопроекту слова: «чинності» доповнити словами: «через два місяці».
 
Враховано    
    -58- Ткач Р.В.
Перехідні положення законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
«До створення єдиної системи органів реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень відмітку про відчуження земельної ділянки на державному акті на право власності на земельну ділянку, що відчужується, робить орган, що здійснює державну реєстрацію земельних ділянок.»
 
Враховано    
    -59- Ляшко О.В.
Частину першу «Прикінцевих та перехідних положень « викласти в такій редакції:
1. Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.
Доповнити новим пунктом другим такого змісту:
2. Положення цього Закону щодо посвідчення права власності на земельні ділянки документами, зазначеними у частині другій статті 126 Земельного кодексу України, поширюються також на випадки, коли вказані документи були укладені (видані) до набуття чинності цим Законом, але державні акти на право власності на земельні ділянки видані не були. В такому випадку нотаріус, який посвідчив (видав) відповідний документ, звертається з письмовим запитом до органу, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, про підтвердження того, що державний акт не виданий новому власнику земельної ділянки. Після надходжень до нотаріуса письмового підтвердження такого факту, державний акт вилучається нотаріусом із його справ та після здійснення відмітки про перехід права власності на неї, долучається до відповідного документу, зазначеного у частині другій статті 126 Земельного кодексу України. Термін розгляду зазначеного запиту органом, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок не повинен перевищувати 14 календарних днів.
 
Враховано