Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про міліцію" щодо вдосконалення соціального захисту працівників міліції (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Вноситься народним депутатом України
 
      
2. Малишевим В.С.
 
      
3. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
4. Про внесення змін до закону України "Про міліцію" щодо вдосконалення соціального захисту працівників міліції
 
   Про внесення зміни до статті 22 Закону України «Про міліцію» щодо вдосконалення соціального захисту працівників міліції
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Доповнити статтю 22 Закону України "Про міліцію" ( 565-12) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20) частиною чотирнадцятою такого змісту:
 
-1- Карпук В.Г.
ч. 14 ст. 22 викласти у такій редакції:
«Працівникам органів внутрішніх справ гарантується безоплатне медичне обслуговування, яке здійснюється в лікувально-профілактичних закладах Міністерства внутрішніх справ України. Зміна підпорядкування закладів охорони здоров’я, - системи МВС України, не допускається»
 
Враховано частково   І. Статтю 22 Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №36, ст. 526) після частини тринадцятої доповнити новою частиною чотирнадцятою такого змісту:
 
7. "Працівникам органів внутрішніх справ гарантується безоплатне медичне забезпечення, яке здійснюється в лікувально-профілактичних закладах Міністерства внутрішніх справ України. Зміна підпорядкування закладів охорони здоров’я, підпорядкованих МВС України, може здійснюватись лише на підставі закону ".
 
-2- Малишев В.С.
Слова «може здійснюватись лише на підставі закону» замінити словами: «не допускається» (стенограма розгляду в першому читанні)
 
Враховано   «Працівники органів внутрішніх справ та члени їх сімей, які проживають разом з ними, користуються безплатним медичним обслуговуванням у закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України. За працівниками органів внутрішніх справ, звільненими зі служби за віком, хворобою або вислугою років, зберігається право на обслуговування цими ж закладами.
Зміна підпорядкування закладів охорони здоров’я, у тому числі санаторно-курортних, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ України, не допускається».
У зв'язку з цим частину чотирнадцяту вважати частиною п’ятнадцятою.
 
    -3- Малишев В.С.
перше речення викласти у такій редакції: «Працівникам органів внутрішніх справ та іншим особам, які відповідно до законодавства мають на це право, гарантується безоплатне медичне обслуговування, яке здійснюється в лікувально-профілактичних закладах Міністерства внутрішніх справ
України»
 
Враховано частково    
    -4- Малишев В.С.
у другому реченні після слів «охорони здоров’я» додати слова «санаторно-курортного лікування та відпочинку»
 
Враховано    
    -5- Швець В.Д.
Викласти запропоновану норму в такій редакції:
«Працівники органів внутрішніх справ та члени їх сімей, які проживають разом з ними, користуються безплатним медичним обслуговуванням у закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України. За працівниками органів внутрішніх справ, звільненими зі служби за віком, хворобою або вислугою років, зберігається право на обслуговування цими ж закладами.
Зміна підпорядкування закладів охорони здоров’я, у тому числі санаторно-курортних, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ України, не допускається»
 
Враховано    
8. У зв'язку з цим частину чотирнадцяту вважати відповідно
 
      
9. частиною п’ятнадцятою.
 
      
10. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
11. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради України
 
12. України