Кількість абзаців - 38 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких Законів України (щодо протидії хабарництву) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Вноситься народним
 
      
2. депутатом України
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
3. А. С. Гриценком
 
      
4. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
      
5. Про внесення змін до деяких Законів України
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії хабарництву
 
6. (щодо протидії хабарництву)
 
      
7. Розділ І. Зміни до законів України
 
      
8. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
9. 1. Внести до Кримінального кодексу України ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131){ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2953-ІІІ ( 2953-14)від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.121 N 3075-ІІІ ( 3075-14)від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 30, ст.206 N 430-ІV ( 430-15)від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 14, ст.95 - набуває чинності 11.06.2003 N 485-ІV ( 485-15)від 06.02.2003, ВВР, 2003, N 14, ст.104 - набуває чинності 11.06.2003 року N 662-ІV ( 662-15)від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 - набуває чинності 01.08.2003 року N 668-ІV ( 668-15)від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.198 N 669-ІV ( 669-15)від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.199 N 744-ІV ( 744-15)від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.234 N 850-ІV ( 850-15)від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.271 N 908-ІV ( 908-15)від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.320 N 1098-ІV ( 1098-15)від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.46 N 1130-ІV ( 1130-15)від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.66 N 1626-ІV ( 1626-15)від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 26, ст.361 N 1723-ІV ( 1723-15)від 18.05.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.430 } { Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 15-рп/2004 ( v015р710-04)від 02.11.2004 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2252-ІV ( 2252-15)від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.119 N 2276-ІV ( 2276-15)від 21.12.2004, ВВР, 2005, N 6, ст.134 N 2289-ІV ( 2289-15)від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 6, ст.139 N 2308-ІV ( 2308-15)від 11.01.2005, ВВР, 2005, N 6, ст.145 N 2322-ІV ( 2322-15)від 12.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.187 N 2456-ІV ( 2456-15)від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.260 N 2598-ІV ( 2598-15)від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 27, ст.359 N 2734-ІV ( 2734-15)від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.432 N 2903-ІV ( 2903-15)від 22.09.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.4 N 2984-ІV ( 2984-15)від 18.10.2005, ВВР, 2006, N 2-3, ст.37 N 3108-ІV ( 3108-15)від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.18 N 3169-ІV ( 3169-15)від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.105 N 3316-ІV ( 3316-15)від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 17, ст.147 N 3423-ІV ( 3423-15)від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.211 N 3480-ІV ( 3480-15)від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268 N 3504-ІV ( 3504-15)від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.280 N 170-V ( 170-16)від 21.09.2006, ВВР, 2006, N 45, ст.443 N 527-V ( 527-16)від 22.12.2006, ВВР, 2007, N 11, ст.96 N 534-V ( 534-16)від 22.12.2006, ВВР, 2007, N 10, ст.91 N 578-V ( 578-16)від 11.01.2007, ВВР, 2007, N 13, ст.131 N 698-V ( 698-16)від 22.02.2007, ВВР, 2007, N 20, ст.282 N 875-V ( 875-16)від 05.04.2007, ВВР, 2007, N 29, ст.388 N 966-V ( 966-16)від 19.04.2007, ВВР, 2007, N 32, ст.412 N 1071-V ( 1071-16)від 24.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.447 N 1111-V ( 1111-16)від 31.05.2007, ВВР, 2007, N 44, ст.512 N 270-VІ ( 270-17)від 15.04.2008, ВВР, 2008, N 24, ст.236 N 586-VІ ( 586-17)від 24.09.2008 N 600-VІ ( 600-17)від 25.09.2008 N 616-VІ ( 616-17)від 01.10.2008 } такі зміни:
 
-1- Швець В.Д.
Викласти проект закону у такій редакції:
1. У Кримінальному кодексі України ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131):
у статті 368:
а) у абзаці другому частини третьої слова «від восьми до дванадцяти» замінити словами «від десяти до п’ятнадцяти»;
б) у примітці до статті:
у пункті 1 перед словом «хабарем» додати слова «У статтях 368, 371, 372 та 375 цього Кодексу», а слово «п’ятсот» замінити словом «триста»;
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України «Про державну службу» або згідно зі статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до третьої, четвертої, п'ятої або шостої категорій, а також керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, є судді, прокурори, слідчі, а також особи, зазначені в частині першій статті 9 Закону України «Про державну службу», та особи, посади яких згідно зі статтею 25 цього Закону або згідно зі статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої або другої категорій»;
у статті 371:
а) частину третю викласти у такій редакції:
«3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, а так само поєднані із одержанням хабара у великому розмірі або вчинені з інших корисливих мотивів чи в особистих інтересах, –
караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна»;
б) доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, поєднані із одержанням хабара в особливо великому розмірі, –
караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна»;
у статті 372:
а) частину другу викласти у такій редакції:
«2. Те саме діяння, поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, або зі штучним створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією, а так само поєднане із одержанням хабара у великому розмірі, –
карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна»;
б) доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, поєднане із одержанням хабара в особливо великому розмірі, –
карається довічним позбавленням волі з конфіскацією майна»;
у статті 375:
а) частину другу викласти у такій редакції:
«2. Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки, а так само поєднані із одержанням хабара у великому розмірі або вчинені з інших корисливих мотивів чи в особистих інтересах, –
караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна»;
б) доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані із одержанням хабара в особливо великому розмірі, –
карається довічним позбавленням волі з конфіскацією майна».
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
у статті 368:
а) в абзаці другому частини третьої слова «від восьми до дванадцяти» замінити словами «від десяти до п’ятнадцяти»;
б) у примітці:
у пункті 1 слово «Хабарем» замінити словами «У статтях 368, 371, 372 та 375 цього Кодексу хабарем», а слово «п’ятсот» замінити словом «триста»;
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України «Про державну службу» або статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до третьої, четвертої, п'ятої або шостої категорій, а також керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, є судді, прокурори, слідчі, а також особи, зазначені в частині першій статті 9 Закону України «Про державну службу», та особи, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України «Про державну службу» або статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої або другої категорій»;
у статті 371:
а) частину третю викласти в такій редакції:
«3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, а також дії, поєднані з одержанням хабара у великому розмірі або вчинені з інших корисливих мотивів чи в особистих інтересах, –
караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна»;
б) доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, поєднані з одержанням хабара в особливо великому розмірі, –
караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна»;
у статті 372:
а) частину другу викласти в такій редакції:
«2. Те саме діяння, поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину чи зі штучним створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією, а також діяння, поєднані з одержанням хабара у великому розмірі, –
карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна»;
б) доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, поєднане з одержанням хабара в особливо великому розмірі, –
карається довічним позбавленням волі з конфіскацією майна»;
у статті 375:
а) частину другу викласти в такій редакції:
«2. Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки, а також дії, поєднані з одержанням хабара у великому розмірі або вчинені з інших корисливих мотивів чи в особистих інтересах, –
караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна»;
б) доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з одержанням хабара в особливо великому розмірі, –
караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна».
2. Пункт «г» частини першої статті 3 Закону України «Про застосування амністії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №48, ст. 263; 2007 р., №9, ст. 79) викласти в такій редакції:
«г) до осіб, яких засуджено за злочини проти основ національної безпеки України, одержання хабара в особливо великому розмірі або особою, яка займає особливо відповідальне становище, а також за бандитизм, умисне вбивство при обтяжуючих обставинах».
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
10. 1) у статті 67:
 
      
11. частину першу після пункту 3) доповнити новим пунктом такого змісту:
 
-2- Олійник С.В.
В частині першій ст. 67 Кримінального кодексу України пропоновані пункти : 5-1 «вчинення злочину з корисливих мотивів» та 3-1 «вчинення злочину особою, у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку» – виключити.
 
Враховано      
12. «3-1) вчинення злочину особою, у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку; «;
 
-3- Вернидубов І.В.
у ст. 67 КК України новий пункт 3-1 (вчинення злочину у зв’язку з виконаннянм нею службового обов’язку) та новий пункт 5-1 (вчинення злочину з корисливих мотивів) – виключити.
 
Враховано      
13. частину першу після пункту 5) доповнити новим пунктом такого змісту:
 
      
14. «5-1) вчинення злочину з корисливих мотивів; «;
 
      
15. 2) статтю 368 викласти у такій редакції:
 
      
16. «Стаття 368. Одержання хабара
 
      
17. 1. Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -
 
      
18. карається штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
-4- Кармазін Ю.А.
Викласти у такій редакції:
«карається штрафом у дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавленням волі на п'ять років, права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю протягом десяти років і конфіскацією майна»
 
Відхилено (запропонована санкція містить безальтернативні покарання, а редакція одного з покарань – позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю – суперечить положенням Загальної частини КК)     
19. 2. Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара, -
 
      
20. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
-5- Кармазін Ю.А.
Викласти у такій редакції:
«2. Одержання хабара у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара, -
карається позбавленням волі на десять років, права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю і конфіскацією майна»
 
Відхилено (пропозиція об’єднати осіб, які займають відповідальне або особливо відповідальне положення, у 5 частині ст. 368 суперечить принципу індивідуалізації відповідальності, а запропонована санкція містить безальтернативні покарання, а редакція одного з покарань – позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю – суперечить положенням Загальної частини КК)     
21. 3. Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, -
 
      
22. карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
-6- Кармазін Ю.А.
Викласти у такій редакції:
«3. Одержання хабара в особливо великому розмірі -
карається позбавленням волі на п’ятнадцять років, права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю протягом п’ятнадцяти років і конфіскацією майна.»
 
Відхилено (пропозиція об’єднати осіб, які займають відповідальне або особливо відповідальне положення, у 5 частині ст. 368 суперечить принципу індивідуалізації відповідальності, запропонована санкція містить безальтернативні покарання, а редакція одного з покарань – позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю – суперечить положенням Загальної частини КК)     
23. 4. Одержання хабара в надзвичайно великому розмірі, -
 
-7- Олійник С.В.
Частину четверту, п’яту та шосту ст. 368 Кримінального кодексу України – виключити.
 
Враховано      
24. карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
-8- Кармазін Ю.А.
Викласти у такій редакції:
«карається позбавленням волі на п’ятнадцять років, з позбавленням права обіймати певні посади та певною діяльністю і конфіскацією майна.»
 
Відхилено (запропонована санкція містить безальтернативні покарання, а редакція одного з покарань – позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю – суперечить положенням Загальної частини КК)     
25. 5. Одержання хабара в надзвичайно великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне або особливо відповідальне становище, крім суддів, прокурорів, слідчих, -
 
-9- Пилипенко В.П.
частину 5 статті 368 Кримінального кодексу України після слів «крім суддів, прокурорів, слідчих» доповнити словами «осіб, які провадять дізнання»
 
Відхилено (процесуальні повноваження особи, яка провадить дізнання, обмежені повноваженнями органу дізнання – фактично керівником відповідного правоохоронного або іншого органу)     
    -10- Вернидубов І.В.
у новому пункті 5) одержання хабара в надзвичайно великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне або особливо відповідальне становище, крім суддів, прокурорів, слідчих слова «крім суддів, прокурорів, слідчих» – виключити.
 
Враховано частково (частину 5 статті 368 виключено)   
26. карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
-11- Семинога А.І.
Слова «карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна» замінити словами «карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна»
 
Враховано частково (у редакціях ст.ст. 371, 372, 375)     
    -12- Кармазін Ю.А.
Викласти у такій редакції:
«5. Одержання хабара в надзвичайно великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне або особливо відповідальне становище, -
карається довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.»
 
Враховано частково (у редакціях ст.ст. 371, 372, 375)   
27. 6. Одержання хабара в надзвичайно великому розмірі суддею, прокурором, слідчим, -
 
-13- Пилипенко В.П.
частину 6 статті 368 Кримінального кодексу України після слів «суддею, прокурором, слідчим» доповнити словами «особою, яка проводить дізнання»
 
Відхилено (процесуальні повноваження особи, яка провадить дізнання, обмежені повноваженнями органу дізнання – фактично керівником відповідного правоохоронного або іншого органу)     
    -14- Вернидубов І.В.
новий пункт 6) одержання хабара в надзвичайно великому розмірі суддею, прокурором, слідчим, - карається довічним позбавленням волі – виключити.
 
Враховано    
    -15- Кармазін Ю.А.
частину 6 вилучити
 
Враховано    
28. карається довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.
 
-16- Жебрівський П.І.
Високопосадовці повинні каратися не менш жорстоко, чи той же слідчий, прокурор, суддя (стенограма розгляду в першому читанні).
 
Враховано (у ст.ст. 371, 372, 375 відповідні особи фактично несуть підвищену відповідальність за складеним злочином, тобто за декілька злочинів, об’єднаних в один)     
29. П р и м і т к а 1. Хабарем у великому розмірі вважається такий, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в особливо великому - такий, що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в надзвичайно великому - такий, що у чотири тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
-17- Кармазін Ю.А.
Викласти у такій редакції:
«Хабарем у великому розмірі вважається такий, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в особливо великому - такий, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в надзвичайно великому - такий, що у одну тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.»
 
Враховано частково (сума особливо великого розміру хабара зменшена до трьохсот н.м.д.г)     
    -18- Олійник С.В.
В частині першій примітки до статті 368 КК слова «в надзвичайно великому - такий, що у чотири тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян» – виключити.
 
Враховано    
30. 2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України "Про державну службу" або згідно зі статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорій, а також керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, є судді, прокурори, слідчі, а також особи, зазначені в частині першій статті 9 Закону України "Про державну службу", та особи, посади яких згідно зі статтею 25 цього Закону або згідно зі статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої та другої категорій.
 
-19- Олійник С.В.
частину другу примітки до статті 368 КК викласти у такій редакції:
«Службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України "Про державну службу" або згідно зі статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, є особи, зазначені в частині першій статті 9 Закону України "Про державну службу", та особи, посади яких згідно зі статтею 25 цього Закону або згідно зі статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої та другої категорій».
 
Враховано частково      
    -20- Пилипенко В.П.
частину 2 примітки до статті 368 Кримінального кодексу України після слів «судді, прокурори, слідчі» доповнити словами «особи, які проводять дізнання»
 
Відхилено (процесуальні повноваження особи, яка провадить дізнання, обмежені повноваженнями органу дізнання – фактично керівником відповідного правоохоронного або іншого органу   
    -21- Кармазін Ю.А.
Викласти у такій редакції:
«2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України "Про державну службу" або згідно зі статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорій, а також керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, є судді, голова та члени Правління Національного банку України, посадові особи а також особи, зазначені в частині першій статті 9 Закону України "Про державну службу", та особи, посади яких згідно зі статтею 25 цього Закону або згідно зі статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої та другої категорій.
5. Дані про осіб, які притягнуті до відповідальності відповідно до цієї статті, включаються Міністерством юстиції України до Реєстру осіб, які притягнуті до відповідальності за хабарництво».
 
Враховано частково    
31. 3. Повторним у статтях 368 і 369 цього Кодексу визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями.
 
      
32. 4. Вимаганням хабара визнається вимагання службовою особою хабара з погрозою вчинення або невчинення з використанням влади чи службового становища дій, які можуть заподіяти шкоду правам чи законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.»
 
      
33. 2. Внести до Закону України «Про застосування амністії в Україні» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 48, ст.263){ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 620/96-ВР від 19.12.96, ВВР, 1997, N 9, ст.69 N 1745-ІІІ ( 1745-14)від 18.05.2000, ВВР, 2000, N 35, ст.281 N 491-V ( 491-16)від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.79 } такі зміни:
 
-22- Кармазін Ю.А.
Викласти у такій редакції:
«г) до осіб, яких засуджено за злочини проти основ національної безпеки України, одержання хабара, бандитизм, умисне вбивство при обтяжуючих обставинах»
 
Враховано частково      
34. Пункт г) частини першої статті 3 викласти у такій редакції:
 
      
35. «г) до осіб, яких засуджено за злочини проти основ національної безпеки України, одержання хабара в надзвичайно великому розмірі, бандитизм, умисне вбивство при обтяжуючих обставинах; «.
 
-23- Олійник С.В.
У пункті «г» слово «надзвичайно» замінити на «особливо».
 
Враховано      
36. Розділ ІІ. Прикінцеві положення
 
-24- Кармазін Ю.А.
Викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набуває чинності з дня опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Кодексу:
затвердити Положення про Реєстр осіб, які притягнуті до відповідальності за хабарництво судами України і встановити обов’язковість використання даних цього Реєстру при прийнятті на державну службу чи перебування на ній;
створити Реєстр осіб, які притягнуті до відповідальності за хабарництво судами України та забезпечити безоплатний доступ до нього через Інтернет;
прийняти акти, що випливають із цього Кодексу, привести у відповідність із цим Кодексом свої нормативно-правові акти».
 
Враховано частково (Деякі із запропонованих норм не є предметом регулювання цього Закону)     
37. Цей Закон набуває чинності з дня опублікування.