Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких
 
   Про внесення змін до деяких
 
3. законодавчих актів України
 
   законодавчих актів України
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-1- Викласти в такій редакції:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1) у частині другій статті 244-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до № 51, ст. 1122) слова "Головний державний інспектор з ядерної безпеки України" замінити словами "Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України";
 
-2- Викласти в такій редакції:
1.У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до № 51, ст. 1122):
у частині другій статті 244-12 слова "Головний державний інспектор з ядерної безпеки України" замінити словами "Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України"
 
Враховано   1. У частині другій статті 244-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до № 51, ст. 1122)
слова "Головний державний інспектор з ядерної безпеки України" замінити словами "Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України".
 
7. 2) у статті 25 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995р., № 12, ст. 81; 1997 р., № 4, ст. 20):
 
-3- Викласти в такій редакції:
2.У Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995р., № 12, ст. 81; 1997 р., № 4, ст. 20):
 
Враховано   2. У Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995р., № 12, ст. 81):
1) частину першу статті 23 викласти в такій редакції:
"Державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки здійснюють органи виконавчої влади згідно із законодавством України";
 
    -4- Пашинський С.В.
У статті 23 частину першу викласти в такій редакції.
Державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки здійснюють органи виконавчої влади згідно з законодавством України.
 
Враховано    
8. у частині четвертій слова "За поданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" виключити;
 
-5- Пашинський С.В.
У статті 25:
частину четверту викласти в такій редакції:
"Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України призначає Кабінет Міністрів України.";
у частині п’ятій та сьомій статті 25 слова "Головного державного інспектора України з ядерної безпеки" замінити словами "Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України ";
у частині шостій слова "Головному державному інспектору України з ядерної безпеки" замінити словами "Головному державному інспектору з ядерної та радіаційної безпеки України"
 
Враховано   2) у статті 25:
частину четверту викласти в такій редакції:
"Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України призначається Кабінетом Міністрів України ";
 
9. у тексті статті слова "Головного державного інспектора України з ядерної безпеки" та "Головному державному інспектору України" замінити словами "Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України" у відповідному відмінку.
 
   у частинах п’ятій, шостій та сьомій слова "Головного державного інспектора України з ядерної безпеки" та "Головний державний інспектор України" у всіх відмінках замінити словами "Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України" у відповідному відмінку.
 
10. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.