Кількість абзаців - 105 Таблиця поправок


Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива»
 
-1- Пашинський С.В.
Назву викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива"
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива
 
2. З метою стимулювання виробництва та використання біологічних видів палива, розвитку в Україні національного паливного ринку на основі залучення біомаси, як відновлювальної сировини для виготовлення біологічних видів палива.
 
   З метою стимулювання виробництва та використання біологічних видів палива, розвитку в Україні національного паливного ринку на основі залучення біомаси, як відновлювальної сировини для виготовлення біологічних видів палива Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
      
4. Внести зміни до законів України :
І. У Законі України ’’ Про альтернативні види рідкого та газового палива ’’ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 12, ст. 94):
 
-2- Терещук С.М.
Назву Закону України "Про альтернативні види рідкого та газового палива" викласти в такій редакції:
"Про альтернативні види палива"
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законів України :
1. У Законі України "Про альтернативні види рідкого та газового палива" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 94):
1) назву викласти в такій редакції :
"Про альтернативні види палива"
 
5. Преамбулу викласти в редакції "Цей Закон визначає правові, соціальні, економічні, екологічні та організаційні засади виробництва (видобутку) і споживання альтернативних видів палива на основі залучення нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини і спрямований на створення необхідних умов для розширення виробництва (видобутку) і споживання цих видів палива в Україні."
 
-3- Осика С.Г.
Цей Закон визначає правові, соціальні, економічні, екологічні та організаційні засади виробництва (видобутку) і використання альтернативних, видів палива, а також стимулювання збільшення частки їх використання я до 20 відсотків від загального обсягу споживання палив в Україні у 2020 році.
 
Враховано   преамбулу викласти в такій редакції:
"Цей Закон визначає правові, соціальні, економічні, екологічні та організаційні засади виробництва (видобутку) і використання альтернативних видів палива, а також стимулювання збільшення частки їх використання до 20 відсотків від загального обсягу споживання палива в Україні до 2020 року";
 
6. 1) У статті 1. ’’ Визначення термінів ’’ абзац 2 викласти в редакції:
 
   3) у статті 1:
абзац другий викласти в такій редакції:
 
7. ’’ альтернативні види палива (далі - альтернативні види палива) – тверде, рідке та газове паливо, яке є альтернативою відповідним традиційним видам палива і яке виробляється (видобувається) з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини ’’
 
   "альтернативні види палива – тверде, рідке та газове паливо, яке є альтернативою відповідним традиційним видам палива і яке виробляється (видобувається) з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини";
 
8. 2) Статтю 1 ’’ Визначення термінів ’’ доповнити абзацами такого змісту
 
-4- Ткач Р.В.
Статтю 2 розділу І доповнити абзацом такого змісту:
"виробники біомаси - фізичні або юридичні особи, діяльність яких призводить до утворення біомаси".
 
Відхилено , оскільки у Законі є визначення терміну "виробник біопалива".  доповнити абзацами такого змісту:
 
9. біологічні види палива (біопаливо) – тверде, рідке або газове паливо, що виготовлене з біологічно відновлюваної сировини (біомаси), яке може використовуватися як паливо або як компонент інших видів палива;
 
   "біологічні види палива (біопаливо) – тверде, рідке або газове паливо, виготовлене з біологічно відновлювальної сировини (біомаси), яке може використовуватися як паливо або компонент інших видів палива;
 
10. біокомпонент – біопаливо, що використовується як компонент інших видів палива
 
   біокомпонент – біопаливо, що використовується як компонент інших видів палива;
 
11. біомаса – біологічно відновлювана речовина органічного походження, що зазнає біологічного розкладу (відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва), лісового господарства та споріднених галузей промисловості, а також органічна частина промислових та побутових відходів.
 
   біомаса – біологічно відновлювальна речовина органічного походження, що зазнає біологічного розкладу (відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва), лісового господарства та технологічно пов’язаних з ним галузей промисловості, а також органічна частина промислових та побутових відходів;
 
12. біоетанол - це спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або із спирту етилового-сирцю, який буде використовуватися як біопаливо;
 
-5- Пашинський С.В.
У статті 2 розділу І визначення терміну "біоетанол" викласти у такій редакції:
"біоетанол - це спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або із спирту етилового-сирцю для використання як біопаливо;"
 
Враховано   біоетанол - спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або спирту етилового-сирцю для використання як біопаливо;
 
13. біобутанол – спирт бутиловий, виготовлений з біомаси, що використовується як біопаливо або біокомпонент до інших видів палива;
 
   біобутанол – спирт бутиловий, виготовлений з біомаси, що використовується як біопаливо або біокомпонент ;
 
14. біопаливо дизельне (біодизель) – метилові та/або етилові естери вищих органічних кислот, отриманих з рослинних олій або тваринних жирів, які використовують як біопаливо;
 
-6- Дубовой О.Ф.
Пункт викласти в редакції
"біодизельне паливо (біодизель) – метилові та/або етилові естери вищих органічних кислот, отриманих з рослинних олій або тваринних жирів, які використовують як біопаливо або біокомпонент;"
 
Враховано   біодизельне паливо (біодизель) – метилові та/або етилові етери вищих органічних кислот, отриманих з рослинних олій або тваринних жирів, що використовуються як біопаливо або біокомпонент;
 
15. біогаз – газ, отриманий з біомаси, що використовується як паливо;
 
   біогаз – газ, отриманий з біомаси, що використовується як паливо;
 
16. біоводень - водень, отриманий з біомаси, і є одним з видів біогазу;
виробник біопалива – суб’єкт господарської діяльності, що виробляє біопалива з біомаси;
 
-7- Кармазін Ю.А.
Перед словами "виробляє біопалива з біомаси" додати слово "безпосередньо"
 
Враховано   біоводень - водень, отриманий з біомаси, і є одним з видів біогазу;
виробник біопалива – суб’єкт господарської діяльності, що безпосередньо виробляє біопаливо з біомаси;
 
17. добавки на основі біоетанолу – біокомпоненти моторного палива, отримані шляхом синтезу із застосуванням біоетанолу або змішанням біоетанолу з органічними сполуками та палива, одержаного з нафти, у яких вміст біоетанолу становить більше 30 (масових) відсотків та які відносяться до біопалив;
рідке паливо з біомаси – біопаливо дизельне, біоетанол, біобутанол, чиста олія та інші синтетичні палива, виготовлені з біомаси.
синтетичні біопалива – синтетичні вуглеводні та суміші синтетичних вуглеводнів, виготовлені з біомаси.
 
-8- Дубовой О.Ф.
Викласти в такій редакції:
добавки на основі біоетанолу – біокомпоненти моторного палива, отримані шляхом синтезу із застосуванням біоетанолу або змішуванням біоетанолу з органічними сполуками та паливом, одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вміст біоетанолу відповідає вимогам нормативних документів та які належать до біопалива;
 
Враховано   добавки на основі біоетанолу – біокомпоненти моторного палива, отримані шляхом синтезу із застосуванням біоетанолу або змішуванням біоетанолу з органічними сполуками та паливом, одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вміст біоетанолу відповідає вимогам нормативних документів та які належать до біопалива;
рідке паливо з біомаси – біопаливо дизельне, біоетанол, біобутанол, чиста олія та інші синтетичні палива, виготовлені з біомаси;
синтетичні біопалива – синтетичні вуглеводні та суміші синтетичних вуглеводнів, виготовлені з біомаси;
 
18. тверде біопаливо – тверда біомаса, що використовується як котельно-пічне паливо, в тому числі тирса, тріска, солома, інші сільськогосподарські відходи, гранули та брикети, вироблені з біомаси, деревне вугілля та вуглиста речовина.
 
-9- Дубовой О.Ф.
Після слів "в тому числі" додати "дрова, торф"
 
Враховано   тверде біопаливо – тверда біомаса, що використовується як котельно-пічне паливо, у тому числі дрова, торф, тирса, тріска, солома, інші сільськогосподарські відходи, гранули та брикети, вироблені з біомаси, деревне вугілля та вуглиста речовина";
 
19. 3) Статтю 2. ’’Основні принципи державної політики у сфері альтернативних видів палива ’’ після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:
 
   4) статтю 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
20. застосування поетапного збільшення нормативно визначеної обов'язкової частки виробництва та застосування біопалива та сумішевих палив моторних
 
-10- Осика С.Г.
У абзаці другому підпункту 3 пункту І (щодо принципів державної політики у сфері альтернативних видів палив) слово "обов’язкової" вилучити.
 
Враховано   "застосування поетапного збільшення нормативно визначеної частки виробництва та застосування біопалива та сумішевого палива моторного".
У зв’язку з цим абзаци третій-восьмий вважати відповідно абзацами четвертим-дев’ятим;
 
21. 4) Абзац другий статті 3. ’’Ознаки альтернативних видів палива’’ викласти в редакції :
 
   5) абзац другий статті 3 викласти в такій редакції:
 
22. повністю виготовлене (видобуте) з нетрадиційних джерел і видів енергетичної сировини (включаючи біомасу) або є сумішшю традиційного палива з альтернативним, вміст якого повинно бути не менше 30 (масових) відсотків;
 
-11- Терещук С.М.
Абзац другий статті 3 "Ознаки альтернативних видів палива" викласти в такій редакції:
"повністю виготовлене (видобуте) з нетрадиційних та поновлювальних мджерел і видів енергетичної сировини (включаючи біомасу) або є сумішшю традиційного палива з альтернативним, вміст якого повинен відповідати технічним нормативам моторного палива"
В пропонованій редакції цифра "…30 відсотків" взята довільно, хоч і є бажаною і необхідною, але цей показник відірваний від технічної характеристики двигунів.
 
Враховано   "повністю виготовлене (видобуте) з нетрадиційних та поновлювальних джерел і видів енергетичної сировини (включаючи біомасу) або є сумішшю традиційного палива з альтернативним, вміст якого має відповідати технічним нормативам моторного палива";
 
23. 5) Абзац третій статті 4. "Альтернативні види рідкого палива" викласти в редакції:
 
   6) абзац третій статті 4 викласти в такій редакції:
 
24. спирти (біоетанол, біобутанол), та їх синтетичні суміші (добавки на основі біоетанолу та біобутанолу), олії, інші види рідкого палива з біомаси (включаючи біодизель,)
 
-12- Дубовой О.Ф.
Абзац викласти в редакції :
"спирти (біоетанол, біобутанол), та отримані на їх основі синтетичні продукти, що можуть використовуватися як паливо або компоненти палива (добавки на основі біоетанолу та біобутанолу), олії, інші види рідкого палива з біомаси (включаючи біодизель,)"
 
Немає висновку   "спирти (біоетанол, біобутанол) та отримані на їх основі синтетичні продукти, що можуть використовуватися як паливо або компоненти палива (добавки на основі біоетанолу та біобутанолу), олії, інші види рідкого палива з біомаси (у тому числі біодизель)";
 
25. 6) Абзац шостий статті 5. ’’Альтернативні види газового палива’’ викласти в редакції :
 
   7) абзац шостий статті 5 викласти в такій редакції:
 
26. біогаз, звалищний, генераторний газ, біоводень інше газове паливо, одержане з біомаси ;
 
-13- Осика С.Г.
Після слів "генераторний газ" додати " у будь-якому стані"
 
Враховано   "біогаз, звалищний, генераторний газ у будь-якому стані, біоводень, інше газове паливо, одержане з біомаси; газ у будь-якому стані , одержаний під час переробки твердого палива (кам'яне та буре вугілля, горючі сланці, торф), природних бітумів, важкої нафти, нафтової сировини";
У зв’язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим;
 
    -14- Осика С.Г.
Додати пункт такого змісту " газ у будь-якому стані, одержаний під час переробки твердого палива (кам'яне та буре вугілля, горючі сланці, торф), природних бітумів, важкої нафти, нафтової сировини"
 
Враховано    
27. 7) Доповнити Закон статтею 5-1 ’’Альтеративні види твердого палива ’’ такого змісту:
 
   8) доповнити статтею 5-1 такого змісту:
"Стаття 5-1 . Альтернативні види твердого палива
 
28. До альтернативних видів твердого палива належить:
 
   До альтернативних видів твердого палива належить:
 
29. продукція та відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва), лісового господарства та споріднених галузей промисловості, а також гранули, брикети, деревне вугілля та вуглиста речовина, вироблені з цієї продукції та відходів, що використовується в якості палива;
 
-15- Кармазін Ю.А.
Перед словами "відходи сільського господарства" видалити слова "продукція та"
 
Відхилено , законопроект також передбачає більш широке використання альтернативних та відновлювальних джерел, які не є відходами  продукція та відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва), лісового господарства та технологічно пов’язаних з ним галузей промисловості, а також гранули, брикети, деревне вугілля та вуглиста речовина, вироблені з цієї продукції та відходів, що використовується як паливо;
 
30. органічна частина промислових та побутових відходів, а також гранули та брикети, вироблені з неї;
 
   органічна частина промислових та побутових відходів, а також гранули та брикети, вироблені з них;
 
31. торф, а також гранули та брикети, вироблені з нього.
 
   торф, а також гранули та брикети, вироблені з нього";
 
32. 8) Статтю 6. ’’Порядок визначення палива альтернативним’’ :
 
   9) у статті 6:
 
33. - після абзацу 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
   після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
34. Біологічні види палива, призначені для реалізації як товарна продукція, підлягають обов’язковій сертифікації у відповідності до законодавства, крім продукції для власного споживання.
 
-16- Терещук С.М.
У статті 6. "Порядок визначення палива альтернативним" в абзаці другому слова "крім продукції для власного споживання" виключити.
 
Враховано   "Біологічні види палива, призначені для реалізації як товарна продукція, підлягають обов’язковій сертифікації відповідно до законодавства.
 
35. - після абзацу 2 доповнити абзацом такого змісту:
 
      
36. Виробники (імпортери) альтернативних видів палива - суб’єкти господарської діяльності всіх форм власності, що виготовляють тверде, рідке та газове паливо, з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини.
 
-17- Осика С.Г.
У абзацах п’ятому та сьомому підпункту 8 пункту 1 (порядок визначення палива альтернативним) слово " (імпортери)" вилучити.
Зміст зазначених абзаців стосується безпосередньо виготовлення альтернативних видів палива. Крім того, саме виробник зазвичай видає сертифікат, що піддержує складові палива, його якісні характеристики та відповідності чинним стандартам. Покупець, в тому числі і імпортер, використовують при подальших операціях купівлі-продажу, саме сертифікати надані виробником.
 
Враховано   Виробниками альтернативних видів палива вважаються суб’єкти господарювання всіх форм власності, що виготовляють тверде, рідке та газове паливо з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини".
У зв’язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами четвертою та п’ятою;
 
37. - абзац 3 викласти в редакції :
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
38. Виробники (імпортери) альтернативних видів палива, які реалізують свою продукцію, надають покупцеві документ, що підтверджує якість палива та його належність до альтернативних видів палива.
 
-18- Осика С.Г.
Суб’єкти господарської діяльності, які реалізують свою продукцію, надають покупцеві на його вимогу документ, що підтверджує якість палива та його належність до альтернативних видів палива
 
Враховано   "Суб’єкти господарської діяльності, які реалізують свою продукцію, на вимогу покупця надають документ, що підтверджує якість палива та його належність до альтернативних видів палива";
 
39. 9) Статтю 7 ’’Технічні засоби, що працюють на альтернативних видах палива’’ та 8 ’’Порядок підтвердження здатності технічного засобу працювати на альтернативних видах палива’’ об’єднати та викласти в такий редакції:
 
   10) статті 7 і 8 викласти в такій редакції:
 
40. Стаття 7. ’’Технічні засоби, що працюють на альтернативних видах палива та порядок підтвердження здатності технічного засобу працювати на альтернативних видах палива’’
До технічних засобів, що працюють на альтернативних видах палива, належать засоби, призначені або переобладнані для роботи хоча б на одному виді альтернативного палива або на суміші традиційного палива з альтернативним, вміст якого становить понад 30 відсотків, які здатні працювати на таких паливах без погіршення безпечності, надійності та екологічних властивостей.
 
-19- Осика С.Г.
після слів "альтернативних" додати слова "та/або сумішевих"
 
Враховано   "Стаття 7. Технічні засоби, що працюють на альтернативних видах палива та порядок підтвердження здатності технічного засобу працювати на альтернативних видах палива
До технічних засобів, що працюють на альтернативних видах палива, належать засоби, призначені або переобладнані для роботи принаймні на одному з видів альтернативного палива або на суміші традиційного палива з альтернативним, у яких вміст біоетанолу відповідає вимогам нормативних документів, що здатні працювати на такому паливі без погіршення безпечності, надійності та відповідності їх екологічних показників вимогам нормативних документів.
 
41. Призначення технічного засобу для роботи на альтернативному виді палива має бути підтверджено документом підприємства - виробника цього засобу. Переобладнання технічного засобу для роботи на альтернативному виді палива має бути погоджено підприємством – виробником технічного засобу або спеціально уповноваженою на це Кабінетом Міністрів України організацію.
 
-20- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції:
"Призначення технічного засобу для роботи на альтернативному виді палива має бути підтверджено документом підприємства - виробника цього засобу. Переобладнання технічного засобу для роботи на альтернативному виді палива має бути погоджено підприємством – виробником технічного засобу або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності."
 
Відхилено , зазначена структура не здійснює функції технічного регулювання технічних засобів  Призначення технічного засобу для роботи на альтернативному виді палива підтверджується документом підприємства - виробника цього засобу. Переобладнання технічного засобу для роботи на альтернативному виді палива погоджується з підприємством – виробником технічного засобу або центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання у сфері, що стосується конструкції відповідного технічного засобу.
Підтвердження відповідності призначеного або переобладнаного для роботи на альтернативному виді палива технічного засобу здійснюється згідно з вимогами законодавства, що поширюється на технічні засоби, які працюють на традиційних паливах.
До техніки, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкції існуючих та будівництва нових підприємств з виробництва біопалив та таких, що використовуються для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з метою споживання біопалив, відносяться товари, які класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8416, 8417, 8419, 842240 00, 842320, 842330, 842381, 842382, 842389, 842390, 845020, 845090, 8514.
До технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин, що працюють на біопаливі, відносяться товари, які класифікуються за кодами УКТ ЗЕД (8701, 8702, 8704, 8705, 8709).
 
    -21- Пашинський С.В.
Статтю 7 доповнити абзацами такого змісту :
"До техніки, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкції існуючих та будівництва нових підприємств з виробництва біопалив та, що використовуються для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з метою споживання біопалив відносяться товари, які класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8410, 841520, 841581, 841582, 841583, 841590, 8416, 8417, 8418101000, 8418109190, 8418109990, 841830, 841840, 841850, 841861, 841869, 841891, 841899, 8419, 842219, 842220, 842230, 842240, 842290, 84231090, 842320, 842330, 842381, 842382, 842389, 842390, 845020, 845090, 8514"
До технічних та транспортні засобів, у тому числі самохідні сільськогосподарські машини, що працюють на біопаливі відносяться товари, які класифікуються за кодами УКТ ЗЕД (870120, 8704, 8702, 8703, 8705, 8709)
 
Враховано    
42. 10) Доповнити Закон статтею 8. ’’Особливості відносин у сфері виробництва та використання біологічних видів палива’’ такого змісту:
 
   "Стаття 8. Особливості відносин у сфері виробництва та використання біологічних видів палива
 
43. Діяльність у сфері виробництва та використання біологічних видів палива" може здійснюватись суб'єктами господарської діяльності всіх організаційно-правових форм та форм власності у відповідності із законодавством України.
 
   Діяльність у сфері виробництва та використання біологічних видів палива може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності відповідно до законодавства України.
 
44. Суб’єкти господарювання, які використовують різні технології виробництва біологічних видів палива, мають рівні права доступу на ринок біологічних видів палива.
 
   Суб’єкти господарювання, що використовують різні технології виробництва біологічних видів палива, мають рівні права на доступ до ринку біологічних видів палива.
 
45. Господарська діяльність у сфері виробництва, складування та введення в обіг біологічних видів палив вимагає внесення до державного реєстру виробників біологічних видів палив в порядку, встановленому Кабінету Міністрів України.
 
-22- Кармазін Ю.А.
Абзац вилучити. Для зменшення витрат виробників на отримання від державних органів зайвих узгоджень і держави на створення таких ресурсів.
 
Відхилено , зазначена норма спрямована на захист прав споживачів  Суб’єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність у сфері виробництва, зберігання та введення в обіг рідких біологічних видів палива та біогазів підлягають внесенню до державного реєстру виробників рідких біологічних видів палива та біогазів в порядку, встановленому Кабінету Міністрів України.
 
46. Ведення державного реєстру виробників біологічних видів палив здійснює орган (агенція), уповноважений Кабінетом Міністрів України. Суб’єкти господарської діяльності можуть виробляти біологічне паливо для власного споживання), після внесення до реєстру виробників біологічного палива для власного споживання, який входить до складу державного реєстру виробників біологічних видів палив
 
-23- Осика С.Г.
Частину 2 абзацу вилучити.
 
Враховано   Ведення державного реєстру виробників рідких біологічних видів палива та біогазів здійснюється органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
Біомаса, що утворюється внаслідок діяльності суб’єктів господарювання, може використовуватись як біопаливо або для виробництва біопалива чи біокомпонентів, крім тієї частини біомаси, яка використовується зазначеними суб’єктами для потреб власного виробництва, не пов’язаних з виробництвом біопалива чи біокомпонентів.
Суб’єкти господарювання , внаслідок діяльності яких утворюється біомаса, що використовується для виготовлення біопалива та біокомпонентів, зобов’язані вести облік такої біомаси в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Виробники біопалива зобов’язані вести облік виробленого ним біопалива та біокомпонентів у порядку, встановленому законодавством.
 
    -24- Ткач Р.В.
Статтю 10 розділу І викласти в такій редакції:
"10) Доповнити Закон статтею 8. "Особливості відносин у сфері виробництва та використання біологічних видів палива" такого змісту:
Біомаса, що утворюється внаслідок діяльності суб’єктів господарської діяльності, підлягає обов’язковому використанню як біопаливо або для виробництва біопалива чи біокомпонентів, крім тієї частини біомаси, яка використовується зазначеними суб’єктами для потреб власного виробництва, не пов’язаних з виробництвом біопалива чи біокомпонентів.
Суб’єкти господарської діяльності, внаслідок діяльності яких утворюється біомаса, зобов’язані вести облік такої біомаси та її використання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Біомаса, що утворюється внаслідок діяльності фізичних осіб та не використовується ними для власних потреб, також може бути використана для виробництва біопалива чи біокомпонентів.
Суб’єкти господарської діяльності, внаслідок діяльності яких утворилася біомаса, що не може бути ними використана для власних потреб, передають зазначену біомасу за плату виробникам біопалива відповідно до укладених з ними договорів, що підлягають реєстрації у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
Типовий договір про переробку біомаси між виробником біомаси та виробником біопалива затверджується Кабінетом міністрів України.
Діяльність у сфері виробництва та використання біопалив може здійснюватись суб'єктами господарської діяльності всіх організаційно-правових форм та форм власності.
Виробники біопалива зобов’язані вести облік біомаси, що використовується для виробництва біопалива та біокомпонентів, вести облік вироблених ними біопалива та біокомпонентів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано у новій редакції   
47. Виробництво біоетанолу здійснюється суб’єктами господарювання за умови отримання відповідної ліцензії.
 
-25- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції:
"Суб’єкти господарювання здійснюють виробництво біоетанолу за умови відповідності виробництва вимогам чинного законодавства."
 
Відхилено , зазначена норма спрямована на захист прав споживачів  Виробництво біоетанолу здійснюється суб’єктами господарювання за наявності відповідної ліцензії.
 
    -26- Ткач Р.В.
Виробництво біоетанолу здійснюється суб’єктами господарювання за умови отримання відповідної ліцензії. На технологічному та апаратному рівнях унеможливлюється виробництво виробниками біоетанолу спирту етилового.
Забороняється виробництво та зберігання спирту етилового харчового на підприємствах з виробництва біоетанолу.
Забороняється зберігання та транспортування біоетанолу без денатурації його 1% бензину. В разі виготовлення біоетанолу на експорт зберігання та транспортування здійснюється відповідно до укладених зовнішньоекономічних договорів.
З метою покращення екології та зниження залежності від імпорту енергоносіїв виробництво та споживання біопалив в Україні за період 5 років повинно бути доведено до 20 відсотків від обсягу традиційного палива.
Виробники (імпортери) бензинів та дизельного палива в період 5 років повинні довести виробництво та застосування поетапного збільшення нормативно-визначеної обов'язкової частки застосування сумішевих палив моторних до 3% - у 2010 році, до 7% - у 2011 році, до 12% - у 2012 році, до 20% - у 2013 році.
У зв'язку із негативним впливом МТБЕ виробникам бензинів в Україні зменшити його використання в 2010 році на 10%, у 2011 році на 25%, замінивши на ЕТБЕ. Заборонити використання МТБЕ з 1 січня 2012 року.
Для підвищення якості повітря у міських зонах з 2010 року запровадити щорічне споживання біопалив та палив моторних сумішевих для транспорту загального користування в розмірі не менше 6 відсотків від загальних обсягів спожитого палива, а також поетапне їх збільшення щороку на 4 відсотки впродовж 2011 - 2014 років.
 
Враховано частково у новій редакції   
48. Біоетанол та добавки на основі біоетанолу виготовляються підприємствами, переліки яких визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-27- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції:
"Біоетанол та добавки на основі біоетанолу виготовляються підприємствами, виробництва яких відповідають вимогам, що встановлені Кабінетом Міністрів України." Необхідно для зменшення суб’єктивного фактора та корупції при прийнятті рішення щодо такого визначення в ручному режимі.
 
Враховано по суті (зазначені вимоги мають визначатись у ліцензійних умовах)     
49. Забороняється виробництво та зберігання спирту етилового на підприємствах виробництва біоетанолу.
 
   Забороняється виробництво та зберігання спирту етилового на підприємствах з виробництва біоетанолу.
 
50. Забороняється зберігання та транспортування біоетанолу без денатурації його 1% бензину, або, у разі виготовлення на експорт - денатурації згідно з умовами укладених зовнішньоекономічних договорів;
 
-28- Осика С.Г.
Абзац викласти в такій редакції:
"Забороняється зберігання та транспортування біоетанолу без денатурації його віл 1%-10% бензину, або у разі його використання на експорт та виготовлення етил – третбутилового естеру (ЕТБЕ) – денатурація згідно з умовами укладених договорів."
 
Враховано   Забороняється зберігання та транспортування біоетанолу без його денатурації від 1 – 10 відсотків бензину або у разі його використання на експорт та виготовлення етил – трет - бутилового етеру (ЕТБЕ) – денатурація згідно з умовами укладених договорів".
 
51. З метою покращення екології та зниження залежності транспорту від нафтопродуктів за період 5 років довести виробництво та споживання біопалива в Україні до 2 відсотків від обсягу традиційного палива.
 
-29- Осика С.Г.
Абзаці десятий, одинадцятий, дванадцятий підпункту 10 пункту І вилучити.
Зміст зазначених норм має програмний характер. Не визначено за рахунок яких коштів має відбуватись перепрофілювання виробництв. На сьогодні нафтопереробні підприємства технологічно не готові виробляти бензини моторні сумішеві з вмістом біоетанолу: відсутнє обладнання і технології щодо виробництва та належні умови зберігання зазначених бензинів. Аналогічна проблема з відсутністю технічної готовності щодо належних умов прийому, зберігання та відвантаження як на підприємствах нафтопродуктозабезпечення, так і підприємствах роздрібної торгівлі та самих АЗС. Висока здатність бензинів із вмістом спиртовмісних сполук (яким є біоетанол) до поглинання вологи призводить до їх розпаду на бензинову та спиртову складові частини, що робить цю суміш непридатною для використання. Хімічні присадки, які б робили суміш стійкою та придатною для використання, на даний час в Україні тільки розробляються.
По-друге, збільшенню пропозиції сумішевих палив повинне передувати збільшення попиту споживачами. Потрібно буде переобладнати значну частину автомобільного парку України під споживання сумішевих палив з підвищеним вмістом спиртовмісних сполук. За відсутності відповідних бюджетних видатків для переобладнання автомобілів, що належать державним установам або комунальним підприємствам задекларовані цілі не будуть досягнуті. Зважаючи, що значна частини автомобільного парку належить фізичним особам, доцільно передбачити на першому етапі економічне стимулювання для відповідного переобладнання транспорту саме фізичними особами.
Потрібно констатувати, що передбачене законопроектом запровадження суцільного і обов’язкового використання біоетанолу при виробництві бензинів моторних може призвести до паралічу діяльності нафтопереробної промисловості та автомобільного транспорту в Україні. Ця точка зору неодноразово доводилась до Кабінету Міністрів України, Мінпаливенерго, Мінекономіки. Крім того, не визначена відповідальність у разі невиконання зазначених норм. Наявність обов’язкових законодавчих норм без визначення рівня відповідальності за невиконання та повноважень контролюючих органів буде створювати корупційну мотивацію.
 
Враховано частково      
52. Виробники (імпортери) традиційного моторного палива у період 5 років повинні довести виробництво та застосування поетапного збільшення нормативно визначеної обов'язкової частки застосування сумішевих палив моторних до 10 %,- 2009 р, 20% - 2010 р., 30% - 2011р, 40 % - 2012 р.
 
-30- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції:
"Виробники (імпортери) традиційного моторного палива у період 4 років повинні довести виробництво та застосування поетапного збільшення нормативно визначеної обов'язкової частки застосування сумішевих палив моторних до 15 %, - 2009 р, 25% - 2010 р., 40% - 2011р.."
 
Враховано , пункт перенесено до преамбули     
53. Для підвищення якості повітря у міських зонах запровадити щорічне споживання палив моторних сумішевих для комунального транспорту в розмірі не менше 20 відсотків від загальних обсягів спожитого палива.
ІІ. У Законі України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168, 1992 р. № 48, ст.654, № 51, ст.680, 1993 р. № 7, ст. 54, № 30, ст.322, ст.324, 1994 р., № 3, ст. 13, ст. 14, № 28, ст.234, № 33, ст.301, № 40, ст.366, № 49, ст.434, № 51, ст.481, ст.482, 1995 р., № 7, ст. 47, № 10, ст. 64, № 14, ст. 90, № 30, ст.232, № 45, ст.334, ст.335, ст.336, 1996 р., № 2, ст. 4, № 31, ст.144, № 52, ст.301, 1997 р., № 9, ст. 71, № 29, ст.188, 1998 р., № 14, ст. 61, № 17, ст. 80, № 26, ст.158, 1999 р., № 7, ст. 52, № 8, ст. 60, № 36, ст.317, № 38, ст.350, № 42-43, ст.378, № 48, ст.415, 2000 р., № 5, ст. 34, № 6-7, ст. 37, № 13, ст.110, № 32, ст.256, № 36, ст.298, ст.299, № 38, ст.318, № 46, ст.393, № 41, ст.341, № 45, ст.377, № 46, ст.397, 2001 р., № 22, ст.108, № 30, ст.141, № 31, ст. 146., 2002 р., № 7, ст.52, 2003 р., № 10-11, ст.87, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144, № 30, ст.247, № 39, ст.333, 2004 р., № 12, ст.155, 2005 р. № 9, ст.183, 2006 р., № 2-3, ст.37, № 33, ст.278) у статті 4. ’’Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності’’
 
-31- Ткач Р.В.
Розділ ІІ викласти в такій редакції:
"ІІ. В Законі України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168, 1992 р. № 48, ст.654, № 51, ст.680, 1993 р. № 7, ст. 54, № 30, ст.322, ст.324, 1994 р., № 3, ст. 13, ст. 14, № 28, ст.234, № 33, ст.301, № 40, ст.366, № 49, ст.434, № 51, ст.481, ст.482, 1995 р., № 7, ст. 47, № 10, ст. 64, № 14, ст. 90, № 30, ст.232, № 45, ст.334, ст.335, ст.336, 1996 р., № 2, ст. 4, № 31, ст.144, № 52, ст.301, 1997 р., № 9, ст. 71, № 29, ст.188, 1998 р., № 14, ст. 61, № 17, ст. 80, № 26, ст.158, 1999 р., № 7, ст. 52, № 8, ст. 60, № 36, ст.317, № 38, ст.350, № 42-43, ст.378, № 48, ст.415, 2000 р., № 5, ст. 34, № 6-7, ст. 37, № 13, ст.110, № 32, ст.256, № 36, ст.298, ст.299, № 38, ст.318, № 46, ст.393, № 41, ст.341, № 45, ст.377, № 46, ст.397, 2001 р., № 22, ст.108, № 30, ст.141, № 31, ст. 146., 2002 р., № 7, ст.52, 2003 р., № 10-11, ст.87, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144, № 30, ст.247, № 39, ст.333, 2004 р., № 12, ст.155, 2005 р. № 9, ст.183, 2006 р., № 2-3, ст.37, № 33, ст.278) абзаци четвертий та п’ятий статті 4 викласти в такій редакції:
"Діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів моторних сумішевих з добавками на основі біопалив здійснюється підприємствами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
Діяльність, пов'язана з виробництвом біоетанолу, здійснюється суб’єктами господарювання за умови отримання відповідної ліцензії".
 
Враховано   2. Частину четверту і п’яту статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2006 р., № 33, ст. 278)викласти в такій редакції:
 
54. - абзац четвертий викласти в редакції :
 
      
55. Діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів моторних сумішевих з добавками на основі біопалив, та добавок на основі біоетанолу здійснюється підприємствами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-32- Пашинський С.В.
Терещук С.М.
Абзац 3 розділу ІІ викласти в такій редакції:
"Діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів моторних сумішевих з добавками на основі біоетанолу , етил – трет - бутилового етеру (ЕТБЕ) та добавок на основі біоетанолу здійснюється підприємствами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   "Діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів моторних сумішевих з добавками на основі біоетанолу, етил – трет - бутилового етеру (ЕТБЕ) та добавок на основі біоетанолу, здійснюється підприємствами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -33- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції:
"Діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів моторних сумішевих з добавками на основі біопалив, та добавок на основі біоетанолу здійснюється підприємствами, виробництва яких відповідають вимогам, що встановлені Кабінетом Міністрів України." Необхідно для зменшення суб’єктивного фактора та корупції при прийнятті рішення щодо такого визначення в ручному режимі.
 
Відхилено , зазначена норма спрямована на захист прав споживачів   
56. - абзац п’ятий викласти в редакції :
 
      
57. Діяльність, пов'язана з виробництвом біоетанолу, здійснюється здійснюється суб’єктами господарювання, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, за умови отримання відповідної ліцензії.
{Частина п'ята статті 4 в редакції Закону N 3502-ІV ( )від 23.02.2006 }
ІІІ. У Законі України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259; 1993 р., № 12, ст.107, № 24, ст.270, 1996 р., № 41, ст.192, 1997 р., № 20, ст.144, 1999 р., № 7, ст.48, № 15, ст.83, № 18, ст.140, № 31, ст.253, № 32, ст.264, 1999, № 38, ст.352, 1999, № 39, ст.356, 2000 р., № 2, ст.16, № 3, ст.20, № 13, ст.109, № 21, ст.163, №025, ст.197, № 26, ст.209, № 32, ст.260, № 35, ст.283, № 38, ст.318, № 48, ст.406, 2001 р., № 7, ст.36, № 11, ст.46, № 20, ст.96, № 23, ст.114, № 30, ст.143, № 50, ст.261, 2002 р., № 5, ст. 31, ст. 34, № 11, ст.81, № 33, ст.236, № 33, ст.238, № 35, ст.259, № 36, ст.266, 2003 р., № 6, ст. 50, № 14, ст.99, № 24, ст.162, № 29, ст.235, 2004 р., № 14, ст.195, № 17-18, ст.250, № 25, ст.346, № 29, ст.368, 2005 р., № 3, ст.77, № 7-8, ст.162, № 17, № 18-19, ст.267, № 46-47, ст.468, 2006 р., № 14, ст.116, № 15, ст.130, № 19-20, ст.163, № 22, ст.182) статтю 19. ’’Звільнення від сплати мита’’ доповнити пунктами ю) і я) такого змісту :
 
-34- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції:
"Діяльність, пов'язана з виробництвом біоетанолу здійснюється підприємствами, виробництва яких відповідають вимогам, що встановлені Кабінетом Міністрів України." Необхідно для зменшення суб’єктивного фактора та корупції при прийнятті рішення щодо такого визначення в ручному режимі.
 
Враховано частково   Діяльність, пов'язана з виробництвом біоетанолу, здійснюється суб’єктами господарювання за наявності відповідної ліцензії".
3. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами) доповнити пунктами 79 та 80 такого змісту:
"79) виробництво, зберігання та реалізація рідкого палива з біомаси;
80) виробництво, зберігання та реалізація біогазу".
4. У частині першій статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259 із наступними змінами) :
абзац перший пункту "ч" після слів "для виробництва альтернативних видів палива" доповнити словами "крім біологічних видів палива";
абзац перший пункту "щ" (у редакції Закону України від 16 березня 2007 року № 760–V) після слів "виробництва альтернативних видів палива" доповнити словами , "крім біологічних видів палива";
доповнити пунктами "я?", "я?"- такого змісту:
 
    -35- Пашинський С.В.
Статтю 9 Закону України " Про ліцензування певних видів" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 36, ст.299)
доповнити пунктами 79 та 80 такого змісту:
79) виробництво, зберігання та реалізація рідкого палива з біомаси;
80) виробництво, зберігання та реалізація біогазу.
 
Враховано    
    -36- Ткач Р.В.
Розділ ІІІ викласти в такій редакції:
"ІІІ. В Законі України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259; 1993 р., № 12, ст.107, № 24, ст.270, 1996 р., № 41, ст.192, 1997 р., № 20, ст.144, 1999 р., № 7, ст.48, № 15, ст.83, № 18, ст.140, № 31, ст.253, № 32, ст.264, 1999, № 38, ст.352, 1999, № 39, ст.356, 2000 р., № 2, ст.16, № 3, ст.20, № 13, ст.109, № 21, ст.163, №025, ст.197, № 26, ст.209, № 32, ст.260, № 35, ст.283, № 38, ст.318, № 48, ст.406, 2001 р., № 7, ст.36, № 11, ст.46, № 20, ст.96, № 23, ст.114, № 30, ст.143, № 50, ст.261, 2002 р., № 5, ст. 31, ст. 34, № 11, ст.81, № 33, ст.236, № 33, ст.238, № 35, ст.259, № 36, ст.266, 2003 р., № 6, ст. 50, № 14, ст.99, № 24, ст.162, № 29, ст.235, 2004 р., № 14, ст.195, № 17-18, ст.250, № 25, ст.346, № 29, ст.368, 2005 р., № 3, ст.77, № 7-8, ст.162, № 17, № 18-19, ст.267, № 46-47, ст.468, 2006 р., № 14, ст.116, № 15, ст.130, № 19-20, ст.163, № 22, ст.182) статтю 19 доповнити пунктами ю) та я) такого змісту:
 
Враховано    
    -37- Пашинський С.В.
У пункті ч) після слів .. "для виробництва альтернативних видів палива" додати , крім біологічних видів палива,
 
Враховано    
    -38- Пашинський С.В.
У пункті щ) після слів .. "для виробництва альтернативних видів палива" додати , крім біологічних видів палива,
"ю) техніка, обладнання, устаткування, які не виробляються та не мають аналогів в Україні, і ввозяться на митну територію України у період з 1 січня 2010 року до 1 січня 2019 року для реконструкції існуючих та будівництва нових підприємств з виробництва біопалив. Перелік та порядок ввезення зазначених техніки, обладнання та устаткування визначається Кабінетом Міністрів України;
 
Враховано    
58. ю) техніка, обладнання, устаткування, які не виробляються в Україні і ввозяться на митну територію України у період з 1 січня 2009 року до 1 січня 2015 року для реконструкції існуючих та будівництва нових підприємств з виробництва біологічних палив, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України";
 
-39- Осика С.Г.
Слова "бензинів сумішевих" вилучити.
 
Враховано   У період с з 1 січня 2010 року до 1 січня 2019 року техніка, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва біопалив і для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з метою споживання біопалив, які класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива", якщо такі товари не виробляються та не мають аналогів в Україні. Порядок ввезення зазначених техніки, обладнання та устаткування визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -40- Пашинський С.В.
Залишити попередню редакцію
 
Враховано    
    -41- Кармазін Ю.А.
Пункт ю) вилучити, оскільки необхідно мотивувати вироблення аналогічного обладнання в Україні, а не фінансувати виробництва в інших країнах.
 
Відхилено (зазначена норма носить тимчасовий характер)   
59. я)техніка, обладнання, устаткування, які не виробляються в Україні і ввозяться на митну територію України у період з 1 січня 2009 року до 1 січня 2015 року для реконструкції транспортних засобів з метою споживання біологічних палив, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України";
 
-42- Ткач Р.В.
я) техніка, обладнання, устаткування, які не виробляються та не мають аналогів в Україні, і ввозяться на митну територію України у період з 1 січня 2010 року до 1 січня 2019 року для реконструкції транспортних засобів з метою споживання біопалив. Перелік та порядок ввезення зазначених техніки, обладнання та устаткування визначається Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано по суті  У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом;
3) технічні та транспортні засоби, у тому числі самохідні сільськогосподарські машини, що працюють на біопаливі та класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива", якщо такі товари не виробляються в Україні.
Порядок ввезення зазначених технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин, визначається Кабінетом Міністрів України
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом".
 
    -43- Кармазін Ю.А.
Пункт я) вилучити, оскільки необхідно мотивувати вироблення аналогічного обладнання в Україні, а не фінансувати виробництва в інших країнах.
 
Відхилено (зазначена норма носить тимчасовий характер)   
    -44- Пашинський С.В.
Доповнити пунктом ь такого змісту " ь) транспортні засоби, в тому числі - самохідні сільськогосподарські машини які використовують біопаливо в якості палива."
 
Враховано    
60. ІV. У Законі України "Про Митний тариф України"
 
   5. У Митному тарифі України, затвердженому Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2007р., NN 36-43, ст. 508; із змінами, внесеними Законами України від 17 грудня 2008року N 676-VІ та 19 лютого 2009 року N 1016-VІ):
 
61. ( , , , , ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781 із наступними змінами)
 
      
62. У додатку до Закону України від 31 травня 2007 року N 1109-V ( )Митний тариф України
 
      
63. ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 36-37, N 38-39, N 40-41, N 42-43, ст.508)
 
      
64. Група 27
 
   У Групі 27 "Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні":
 
65. Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки;
 
      
66. бітумінозні речовини; воски мінеральні
 
      
67. Додаткові примітки України:
 
      
68. - пункт 2 викласти в редакції :
 
-45- Пашинський С.В.
У Розділі ІV після слів "- пункт 2 викласти в редакції" викласти наступний абзац в такій редакції:
"У товарній позиції 2710 термін "біоетанол" означає спирт етиловий зневоджений, призначений для використання як компонент палива."
слова "високооктанова кисневмісна добавка" означає продукт на основі етанолу, що виготовляється згідно з ТУ У 30183376.001-2000 "Високооктанова кисневмісна добавка до бензинів"
замінити словом "біоетанол" у відповідних відмінках
 
Враховано   Пункт 2 Примітки доповнити абзацом такого змісту :
"У товарній позиції 2710 термін "біоетанол" означає спирт етиловий зневоджений, призначений для використання як компонент палива";
слова "високооктанова кисневмісна добавка" означає продукт на основі етанолу, що виготовляється згідно з ТУ У 30183376.001-2000 "Високооктанова кисневмісна добавка до бензинів" замінити словом "біоетанол" означає спирт етиловий зневоджений, призначений для використання як компонент палива";
 
69. У товарних підкатегоріях 2710 11 41 11, 2710 11 41 31, 2710 11 41 91, 2710 11 45 11, 2710 11 49 11 термін "біоетанол" означає продукт на основі етанолу, що виготовляється згідно з технічними умовами
 
-46- Осика С.Г.
Абзац викласти в такій редакції: "У товарних підкатегоріях групи 27 Митного тарифу 2710 11 41 11, 2710 11 41 31, 2710 11 41 91, 2710 11 45 11, 2710 11 49 11
слова та цифри „із вмістом не менш як 5 мас.% високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші"
замінити словами та цифрами
„із вмістом не менш як 5 мас.% біоетанолу або не менш як 5 мас.% етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші"".
 
Враховано   у товарних підкатегоріях 2710 11 41 11, 2710 11 41 31, 2710 11 41 91, 2710 11 45 11, 2710 11 49 11 слова та цифри „із вмістом не менш як 5 мас.% високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші" замінити словами та цифрами "із вмістом не менш як 5 мас.% біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші".
 
70. - пункт 3 викласти в редакції :
 
      
71. 3. У цій групі терміни "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-47- Осика С.Г.
Пункт 3. разом з поправками до Групи 27 виключити.
 
Враховано      
72. Код
Назва
Ставки мита, %
Додаткові
префе
ренційна
повна
ОВО
2710
нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів:
2710 11 41 11
--------------------
Із вмістом
біоетанолу - від 2% або ЕТБЕ - від 5%.
40 євро за 1000кг
40 євро за 1000кг
тис.
л (1)
2710 11 41 31
--------------------
Із вмістом
біоетанолу - від 2% або ЕТБЕ - від 5%.
0
0
тис.
л (1)
2710 11 41 91
--------------------
Із вмістом
біоетанолу - від 2% або ЕТБЕ - від 5%.
0
0
тис.
л (1)
2710 11 45 11
--------------------
Із вмістом
біоетанолу - від 2% або ЕТБЕ - від 5%.
0
0
тис.
л (1)
2710 11 91 11
--------------------
Із вмістом
біоетанолу - від 2% або ЕТБЕ - від 5%.
40 євро за 1000кг
40 євро за 1000кг
тис.
л (1)
 
      
73. V. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181) доповнити підпунктом 7.13.9 такого змісту: статтю 7. ’’Оподаткування операцій особливого виду ’’ доповнити пунктом 7.13.9 такого змісту :
 
-48- Ткач Р.В.
Розділ V викласти в такій редакції:
"V. В Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181):
1) статтю 7 доповнити підпунктами 7.13.9, 7.13.10 такого змісту:
 
Враховано у новій редакції  6. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181 із наступними змінами):
1) пункт 7.13 статті 7 доповнити підпунктами 7.13.9 та 7.13.10 такого змісту:
 
74. "7.13.9. Тимчасово, строком на п'ять років, починаючи з 1 січня 2009 року, звільняється від оподаткування прибуток виробників біологічних видів палива, отриманий від продажу біопалива, зазначеного у Законі України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива"";
 
-49- Кармазін Ю.А.
Необхідно визначити, що від оподаткування звільняються лише резиденти України
 
Відхилено   "7.13.9. Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2010 року, звільняється від оподаткування прибуток виробників біопалива, отриманий від продажу біопалива.
7.13.10. Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2010 року, звільняється від оподаткування:
- прибуток підприємств, отриманий ними від діяльності з одночасного виробництва електричної та теплової енергії та/або виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів палива;
- прибуток виробників техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива" для виготовлення та реконструкції технічних та транспортних засобів (у тому числі сільськогосподарських машин) та енергетичних установок, що споживають біологічні види палива, одержаний від продажу зазначених техніки, обладнання та устаткування, що були вироблені на території України. Суми коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на здешевлення вартості продукції. У разі порушення вимог щодо цільового використання коштів платник податку зобов’язаний визначити прибуток, не оподатковуваний у зв’язку з наданням податкової пільги, та оподаткувати його в поточному періоді, а також сплатити пеню у розмірах та за період, визначений законодавством України.
2) статтю 22 доповнити пунктом 22.30 такого змісту :
"22.30. Встановити, що на період до 1 січня 2019 року з метою стимулювання інвестицій в оновлення основних фондів дозволяється застосування бонусної амортизації для нових (що не були в експлуатації) основних фондів, у порядку, визначеному цим пунктом.
22.30.1. Для цілей цього пункту бонусною вважається амортизація основного фонду, яка передбачає віднесення частки витрат, понесених на його придбання (спорудження), до складу валових витрат, що залишається після застосування бонусної амортизації (залишкової вартості основного фонду) за нормами, встановленими пунктом 8.6 статті 8 цього Закону.
22.30.2. Для обладнання, що працює на альтернативних паливах, та устаткування для виробництва альтернативних палив, дозволяється застосування бонусної амортизації в розмірі 50 відсотків до балансової вартості таких об’єктів за наслідками першого звітного періоду, в якому такі основні фонди введені в експлуатацію.
22.30.3. Якщо платник податку, який прийняв рішення про застосування бонусної амортизації основного фонду, продає (відчужує) або передає його в лізинг (оренду), покупець (отримувач) застосовує до такого основного фонду норми амортизації, визначені пунктом 8.6 статті 8 цього Закону".
7. Пункт 5.3 статті 5 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564) доповнити підпунктом 5.3.7 такого змісту:
"5.3.7. суму коштів, сплачених платником податку у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу, що належать платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного – сумішевого, біоетанолу, біодизелю, інших видів біопалива ".
 
    -50- Ткач Р.В.
Сербін Ю.С.
Сідельник І.І.
Лукашук О.Г.
"7.13.9. Тимчасово, строком на десять років, починаючи з 1 січня 2010 року, звільняється від оподаткування прибуток виробників біопалив, отриманий від продажу біопалив".
7.13.10. Тимчасово, строком на десять років, починаючи з 1 січня 2010 року, звільняється від оподаткування прибуток виробників-резидентів техніки, обладнання, устаткування для виробництва біопалив, техніки, обладнання, устаткування для реконструкції транспортних засобів з метою споживання біопалив, одержаний від продажу зазначених техніки, обладнання та устаткування";
 
Враховано    
    -51- Пашинський С.В.
Додати абзац такого змісту:
Суми коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на здешевлення вартості продукції. У разі порушення вимог щодо цільового використання коштів платник податку зобов’язаний визначити прибуток, не оподаткований у зв’язку з наданням податкової пільги, та оподаткувати його у поточному періоді, а також сплатити пеню у розмірах та за період, що визначені законодавством України.";
 
Враховано    
    -52- Пашинський С.В.
Додати абзац такого змісту:
- прибуток підприємств, отриманий ними від діяльності з одночасного виробництва електричної та теплової та/або виробництва теплової енергії з біологічних видів палива;
2) пункт 22.30 статті 22 викласти в такій редакції:
"22.30. Встановити, що на період до 1 січня 2019 року з метою стимулювання інвестицій в оновлення основних фондів дозволяється застосування бонусної амортизації для нових (що не були в експлуатації) основних фондів, в порядку, визначеному цим пунктом.
22.30.1. Для цілей цього пункту бонусною вважається амортизація основного фонду, яка передбачає віднесення частки витрат, понесених на його придбання (спорудження), до складу валових витрат, що залишається після застосування бонусної амортизації (залишкової вартості основного фонду) за нормами, встановленими пунктом 8.6 статті 8 цього Закону.
22.30.2. Для обладнання, що працює на біопаливах, та устаткування для виробництва біопалив дозволяється застосування бонусної амортизації в розмірі 50 відсотків до балансової вартості таких об’єктів за наслідками першого звітного періоду, в якому такі основні фонди введені в експлуатацію.
22.30.3. Якщо платник податку, який прийняв рішення про застосування бонусної амортизації основного фонду, продає (відчужує) або передає його в лізинг (оренду), то покупець (отримувач) застосовує до такого основного фонду норми амортизації, визначені в пункті 8.6 статті 8 цього Закону".
 
Немає висновку    
    -53- Осика С.Г.
Після розділу V додати новий розділ VІ виклавши його в редакції:
"VІ. Пункт 5.3. статті 5 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 25, ст. 345, N 52, ст. 564; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N 13, ст. 230, NN 17-19, ст. 267, N 21, ст. 302; 2006 р., N 13, ст. 110; N 22, ст.187, N 26, ст.212; 2007 р., N 7-8, ст.66; 2008 р., N 5-6, N 7-8, ст.78) доповнити підпунктом такого змісту:
" 5.3.7. суму витрат платника податку із обладнання транспортних засобів, що належать платникові податку, для використання у вигляді палива моторного - сумішевих бензинів з виростанням біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших альтернативних видів палив."
У зв’язку з цим, розділи VІ-ІХ вважати відповідно розділами VІІ-Х.
Реалізація зазначеної пропозиції надасть реальний поштовх у напрямку використання в Україні альтернативних видів палив. До цього часу економічні стимули, спрямовані на збільшення використання альтернативних енергоносіїв, стосувались лише юридичних осіб. Разом з цим, в основному, транспортні засоби належить саме фізичним особам. За даними Міністерства внутрішніх справ станом на 01.08.2008р. в Україні зареєстровано 9189939 транспортних засобів, з них юридичним особам належить 1904664. Тобто, 79,3% транспортними засобами володіють фізичні особи. Створення економічних стимулів для фізичних осіб сприятиме збільшення реального попиту на альтернативні види палива, адже саме попит збільшить реальну пропозицію і буде стимулом для їх виробництва в Україні.
Запровадження запропонованої норми не матиме впливу на Державний та місцеві бюджети поточного року, т.к. право на податковий кредит фізичні особи матимуть при поданні щорічної декларації за підсумками 2009 року. Разом з цим, ймовірна можливість майбутнього відшкодування буде могутнім стимулом для витрат домогосподарств у напрямку використання альтернативних видів палив. Крім того, це сприятиме створенню додаткових робочих місць в авторизованих підприємствах, внаслідок збільшення попиту на відповідне обладнання та послуги з його установки. Розвиток використання альтернативних енергоносіїв сприятиме поліпшенню екологічної ситуації в країні.
 
Враховано    
75. VІ. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №46, ст. 345; 1998 р. №26, ст. 168; 2000 р., №30, ст.240; 2001 р., №11, ст. 45; 2002 р. № 26, ст. 175; 2005 р., №№17-19, ст. 267, №52, ст.565; 2006р., №26, ст.213, №33, ст.278):
 
   8. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №46, ст. 345; 1998 р. №26, ст. 168; 2000 р., №30, ст.240; 2001 р., №11, ст. 45; 2002 р. № 26, ст. 175; 2005 р., №№ 17-19, ст.267, № 52, ст. 565; 2006 р., № 26, ст. 213, № 33, ст. 278):
 
76. 1) абзац шостий статті 1 ’’Визначення основних понять і термінів’’ викласти в такій редакції:
 
   1) абзац шостий статті 1 викласти в такій редакції:
 
77. „біоетанол - це спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або з спирту етилового-сирцю, який буде використовуватися як біопаливо".
 
-54- Пашинський С.В.
У абзаці 2 частини 1 розділу VІ визначення терміну "біоетанол" викласти у такій редакції:
"біоетанол - це спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або із спирту етилового-сирцю для використання як біопаливо;"
 
Враховано   "біоетанол - спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або із спирту етилового – сирцю для використання як біопаливо";
 
78. 2) абзац перший статті 2 ’’ Організація виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ’’ викласти в такій редакції :
 
-55- Ткач Р.В.
Статтю 2 розділу VІ викласти в такій редакції:
"2) абзац перший статті 2 викласти в такій редакції:
"Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, може здійснюватися лише на державних підприємствах, а біоетанолу - на підприємствах усіх форм власності за наявності у них ліцензій".
 
Враховано   2) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
 
79. „Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, може здійснюватися лише на державних підприємствах, а біоетанолу – на підприємствах усіх форм власності, за наявності у них ліцензій. Перелік підприємств, що мають право виробляти біоетанол, затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
-56- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції:
"Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, може здійснюватися лише на державних підприємствах, а біоетанолу – на підприємствах усіх форм власності, за умови дотримання вимог до таких виробництв. Вимоги до виробництв, що мають право виробляти біоетанол, затверджуються Кабінетом Міністрів України". Необхідно для зменшення суб’єктивного фактора та корупції при прийнятті рішення щодо такого визначення в ручному режимі.
 
Враховано по суті  "Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах, а біоетанолу – на підприємствах усіх форм власності за наявності у них ліцензій".
 
80. VІІ. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України. 1996 р., № 42, ст. 201, 1998 р., № 17, ст. 82. № 52, ст. 327; 1999 р., № 4, ст. 34, № 30, ст. 241, № 38. ст. 350. № 52. ст. 464; 2000 р.. № 24. ст. 181; 2001 р., № 24, ст. 125; 2002 р., № 50, ст. 365; 2003 р., № 33-34, ст. 267;):
 
-57- Ткач Р.В.
Розділ VІІ викласти в такій редакції:
"VІІ. В Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України. 1996 р., № 42, ст. 201, 1998 р., № 17, ст. 82. № 52, ст. 327; 1999 р., № 4, ст. 34, № 30, ст. 241, № 38. ст. 350. № 52. ст. 464; 2000 р.. № 24. ст. 181; 2001 р., № 24, ст. 125; 2002 р., № 50, ст. 365; 2003 р., № 33-34, ст. 267):
1) в частині першій статті 1:
 
Враховано у новій редакції.  9. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України 1996 р., № 42, ст. 201; 1999 р., № 52, ст. 464; 2001 р., № 24, ст. 125; 2002 р., № 50, ст. 365; 2003 р., № 33-34, ст. 267;2005 р.,№№17-19,ст.267, № 21, ст.304; 2006 р., № 33, ст.278; 2007 р., №3, ст.31; із змінами, внесеними Законом України від 25 грудня 2008 року № 797 –VІ):
1) у статті 1:
 
81. - слова "високооктанові кисневмісні добавки (ВКД)" та "високооктанові кисневмісні добавки" (ТУУ 30183376.001-2000) замінити словом біоетанол у відповідних відмінниках;
 
-58- Ткач Р.В.
слова "високооктанові кисневмісні добавки (ВКД)" та "високооктанові кисневмісні добавки (ТУУ 30183376.001-2000)" вилучити;
 
Враховано   в описі товарів за кодами УКТЗЕД 2710 11 41 11, 2710 11 41 31, 2710 11 41 91, 2710 11 45 11, 2710 11 49 11 слова та цифри „з вмістом не менш як 5 мас. % високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші: А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек, АІ-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек А-98 Ек" замінити словами та цифрами: "із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші: А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек, АІ-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек";
 
    -59- Кармазін Ю.А.
Вилучити запропоновану зміну, оскільки необхідно сприяти виробництву такої продукції в Україні.
 
Відхилено , не відповідає вимогам СОТ   
    -60- Пашинський С.В.
Після абзацу 1 пункту 1) Розділу VІІ додати абзаци такого змісту:
"В описі товарів за кодами УКТЗЕД 2710 11 41 11, 2710 11 41 31, 2710 11 41 91, 2710 11 45 11, 2710 11 49 11 слова та цифри „з вмістом не менш як 5 мас.% високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші: А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек, АІ-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек А-98 Ек"
замінити словами та цифрами
„із вмістом не менш як 2 мас.% біоетанолу або не менш як 5 мас.% етил-трет-бутилового етеру або їх суміші: А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек, АІ-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек".
У статті 1 абзац
"Високооктанові кисневмісні добавки (ВКД) до бензинів з обов’язковою їх денатурацією бензином, виробляються державними спиртовими заводами, визначеними Кабінетом Міністрів України" - замінити абзацами такого змісту
"Біоетанол - спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або із спирту етилового – сирцю для використання як біопаливо.
Добавки на основі біоетанолу – біокомпоненти моторного палива, отримані шляхом синтезу із застосуванням біоетанолу або змішуванням біоетанолу з органічними сполуками та паливом, одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вміст біоетанолу відповідає вимогам нормативних документів та які належать до біопалива.
 
Враховано    
82. слова та цифри
 
   слова та цифри:
 
83. 38 11 19 00 00
Високооктанові кисневмісні добавки до бензинів (ТУУ 30183376.001-2000)
0
 
   38 11 19 00 00
Високооктанові кисневмісні добавки до бензинів (ТУУ 30183376.001-2000)
0
 
84. Виключити
 
   виключити;
 
85. У пункті 1 частини І:
 
      
86. 1) у частині першій статті 1:
абзац 22 замінити трьома абзацами такого змісту:
 
   останній абзац виключити;
доповнити абзацами такого змісту:
 
87. біоетанол - це спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або спирту етилового-сирцю, який використовують як біопаливо;
 
-61- Пашинський С.В.
У абзаці 8 частини 1 розділу VІІ визначення терміну "біоетанол" викласти у такій редакції:
"біоетанол - це спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або із спирту етилового-сирцю для використання як біопаливо;"
 
Враховано   "Біоетанол - спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або із спирту етилового – сирцю для використання як біопаливо.
 
88. добавки на основі біоетанолу – біокомпоненти моторного палива, отримані шляхом синтезу із застосуванням біоетанолу або змішанням біоетанолу з органічними сполуками та палива, одержаного з нафти, у яких вміст біоетанолу становить більше 30 (масових) відсотків та які відносяться до біопалив;
 
   Добавки на основі біоетанолу – біокомпоненти моторного палива, отримані шляхом синтезу із застосуванням біоетанолу або змішуванням біоетанолу з органічними сполуками та паливом, одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вміст біоетанолу відповідає вимогам нормативних документів та які належать до біопалива.
 
89. біоетанол та добавки на основі біоетанолу виготовляються підприємствами, переліки яких визначаються Кабінетом Міністрів України"
 
-62- Кармазін Ю.А.
Викласти в такій редакції:
"біоетанол та добавки на основі біоетанолу виготовляються підприємствами, за умови дотримання вимог до таких виробництв. Вимоги до виробництв, що мають право виробляти біоетанол, затверджуються Кабінетом Міністрів України"
 
Враховано частково   Біоетанол та добавки на основі біоетанолу виготовляються підприємствами, які отримали відповідну ліцензію.
Паливо моторне сумішеве – види палива, отримані в результаті змішування палива, одержаного з нафтової сировини, з біоетанолом та добавками на основі біоетанолу, біодизелю або іншими біокомпонентами, вміст яких відповідає вимогам нормативних документів на паливо моторне сумішеве.
До отримання біоетанолу виробниками для виготовлення палива моторного сумішевого видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг біоетанолу, що отримується виходячи із ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту.
Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише суб’єктом господарювання - виробником біопалива.
Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів.
Обов'язки з погашення податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.
За користування податковим векселем, авальованим банком (податковою розпискою), не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця.
 
    -63- Пашинський С.В.
Доповнити абзацом такого змісту:
"палива моторні сумішеві – види палива, отримані в результаті змішування палива, одержаного з нафтової сировини, з біоетанолом та добавками на основі біоетанолу, біодизелю або іншими біокомпонентами, вміст яких відповідає вимогам нормативних документів на палива моторні сумішеві" ;
 
Враховано    
    -64- Осика С.Г.
Статтю доповнити абзацами такого змісту :
"до отримання біоетанолу виробниками для виготовлення біопалива та палив моторних сумішевих видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг біоетанолу, що отримується, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачений чинним законодавством, та ставкою 0 грн. за й літр 100-відсоткового спирту".
- податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише суб’єктом господарювання - виробником біопалив.
- обов'язки з погашення податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.
- за користування податковим векселем, авальованого банком (податковою розпискою), не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця.
 
Враховано    
90. - абзац 27 викласти в новій редакції:
 
-65- Осика С.Г.
Пункт вилучити
 
Враховано      
91. Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту використання біоетанолу на виготовлення добавок на основі біоетанолу та бензинів моторних сумішевих з вмістом біоетанолу - від 2% або ЕТБЕ - від 5%.
 
-66- Осика С.Г.
В абзаці тринадцятому розділу VІІ цифру "2" замінити на цифру "5".
Зменшення вмісту біоєтанолу при виробництві сумішевих бензинів буде зворотнім кроком у стимулюванні застосування альтернативних видів палив. Також це може привести до скорочень надходжень до Державного бюджету.
 
Враховано по суті  Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання біоетанолу для виготовлення біопалива та палива моторного, сумішевого.
Порядок випуску, обігу та погашення векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання біоетанолу з акцизного складу, який використовується суб’єктами господарювання – виробниками біопалива, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -67- Пашинський С.В.
Доповнити абзацом такого змісту:
"Порядок випуску, обігу та погашення векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до до отримання біоетанолу з акцизного складу , який використовується суб’єктами господарювання – виробниками біопалива, установлюється Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
92. - абзац 31 викласти в новій редакції:
 
      
93. „забороняється зберігання та транспортування біоетанолу без денатурації його 1% бензину, або, у разі виготовлення на експорт - денатурації згідно з умовами укладених зовнішньоекономічних договорів ".
 
-68- Ткач Р.В.
2) абзац 3 статті 1 викласти в такій редакції: "Біоетанол виготовляється підприємствами усіх форм власності за умови отримання ліцензії. Забороняється зберігання та транспортування біоетанолу без денатурації його 1% бензину. В разі виготовлення біоетанолу на експорт зберігання та транспортування здійснюється відповідно до укладених зовнішньоекономічних договорів";
3) статтю 2 доповнити абзацами такого змісту:
 
Враховано   Забороняється зберігання та транспортування біоетанолу без денатурації його від 1 – 10 відсотків бензину, а в разі виготовлення біоетанолу на експорт та використання для виготовлення добавок на основі біоетанолу ( етил–трет-бутилового етеру (ЕТБЕ) – денатурації згідно з умовами укладених договорів";
 
94. 2) Статтю 2 доповнити абзацом такого змісту :
 
   2) статтю 2 доповнити абзацами четвертим і п’ятим такого змісту:
 
95. Біологічні види палива моторного оподатковуються за нульовою ставкою акцизного збору
 
-69- Ткач Р.В.
"До 1 січня 2014 року біологічні види палива оподатковуються за нульовою ставкою акцизного збору.
До 1 січня 2014 року сумішеві палива моторні звільняються від оподаткування акцизним збором пропорційно вмісту в них біокомпонентів".
 
Враховано частково   "Акцизний збір з виготовлення біологічних видів палива моторного обчислюється за нульовою ставкою.
До 1 січня 2014 року встановити нульову ставку акцизного збору на частку палива, що є біокомпонентом в сумішевих видах палива моторного".
 
96. VІІІ. У Законі України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2005 р., N 4, ст. 91, NN 17-19, ст. 267):
 
-70- Ткач Р.В.
Розділ VІІІ викласти в такій редакції:
"VІІІ. в Законі України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2005 р., N 4, ст. 91, NN 17-19, ст. 267):
статтю 2 доповнити абзацом такого змісту:
"До 1 січня 2014 року на біоетанол та спирт етиловий-сирець, що використовується для виробництва біоетанолу, що використовується підприємствами для виготовлення біопалива - 0";
статтю 3 доповнити такими абзацами:
"До отримання біоетанолу виробниками для виготовлення біопалива видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг біоетанолу, що отримується, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачений чинним законодавством, та ставкою 0 грн. за й літр 100-відсоткового спирту.
Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише суб’єктом господарювання - виробником біопалив.
Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються для отримання біоетанолу з акцизного складу, який використовується суб’єктами господарювання - виробниками біопалив, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Підприємствам, які є одночасно виробниками біоетанолу та біопалив на його основі, авальований вексель (банківська розписка) не оформляється.
Щодо виробництва біоетанолу на спиртових заводах:
заборонити на технологічному та апаратному рівнях виробництво спирту етилового на підприємствах, що виробляють біоетанол;
заборонити зберігання біоетанолу на складах виробника без денатурації його 1% бензином, крім біоетанолу, що виготовляється на експорт відповідно до укладених зовнішньоекономічних договорів;
під час виробництва біоетанолу заборонити зберігання на складах виробника спирту етилового".
 
Враховано частково /редакційно (питання виробництва біоетанолу на спиртових заводах не є предметом регулювання вказаного Закону)  10. У статті 2 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2004 р., N 5,ст. 32; 2005 р., N 4, ст. 91; 2006 р., N 33, ст. 278; 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 27-28, ст. 253; із змінами, внесеними Законом України від 25 грудня 2008 року N 797-VІ):
 
97. абзац 8 статті 2 замінити двома абзацами такого змісту:
 
   2) доповнити абзацами такого змісту:
"До 1 січня 2014 року встановити нульову ставку на спирт етиловий – сирець, що використовується для виробництва біоетанолу, та біоетанол який використовуються підприємствами для виготовлення біопалива .
До отримання біоетанолу виробниками для виготовлення біопалива видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг біоетанолу, що отримується, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту.
Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише суб’єктом господарювання - виробником біопалива.
Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів.
Обов'язки з погашення податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.
За користування податковим векселем, авальованим банком (податковою розпискою), не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця.
Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання біоетанолу для виготовлення біопалива та палива моторного, сумішевого.
Порядок випуску, обігу та погашення векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання біоетанолу з акцизного складу, який використовується суб’єктами господарювання – виробниками біопалива, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Підприємствам, які є одночасно виробниками біоетанолу та біопалива на його основі, авальований вексель (банківська розписка) не оформляється";
1) абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
98. „на біоетанол, що використовується підприємствами для виготовлення бензинів моторних сумішевих з добавками на основі біоетанолу та для виробництва добавок на основі біоетанолу – 0;
 
-71- Осика С.Г.
У розділі VІІІ в абзаці третьому цифру "2" замінити на цифру "5".
Зменшення вмісту біоєтанолу при виробництві сумішевих бензинів буде зворотнім кроком у стимулюванні застосування альтернативних видів палив. Також це може привести до скорочень надходжень до Державного бюджету.
 
Враховано по суті  "на біоетанол, що використовується підприємствами для виготовлення бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу та добавками на основі біоетанолу, етил–трет- бутилового етеру (ЕТБЕ) або інші суміші згідно з вимогами нормативних документів – 0";
 
    -72- Пашинський С.В.
Абзац 3 розділу VІІІ викласти в такій редакції:
"на біоетанол, що використовується підприємствами для виготовлення бензинів моторних сумішевих із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу, або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші та для виробництва добавок на основі біоетанолу – 0; "
 
Враховано частково    
99. на спирт етиловий - сирець, що використовується для виготовлення біоетанолу – 0.
ІХ. Прикінцеві положення
 
-73- Терещук С.М.
Абзац другий змін до абзацу 8 статті 2 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" вилучити".
 
Враховано   11. У пункті 5.18 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст.156; 2007 р., №23, ст. 301; із змінами, внесеними Законом України від 18 грудня 2008 року № 694-VІ):
підпункт 5.18.1 після слів "для виробництва альтернативних видів палива" доповнити словами "крім біологічних видів палива";
пункт 5.18.2 після слів "для виробництва альтернативних видів палива" доповнити словами "крім біологічних видів палива";
доповнити підпунктом 5.18.4 такого змісту :
"5.18.4. Тимчасово, до 1 січня 2019 року, звільняються від оподаткування операції:
з імпорту товарів, визначених пунктами "я?", "я?" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф";
з поставки техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України "Про альтернативне паливо", на території України.
Порядок ввезення зазначених техніки, обладнання та устаткування визначається Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в день ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкових зобов'язань".
ІІ. Прикінцеві положення
 
    -74- Пашинський С.В.
Викласти в такій редакції: "2) Статтю 2 доповнити абзацом такого змісту :
Біологічні види палива моторного оподатковуються за нульовою ставкою акцизного збору."
 
Враховано    
    -75- Ткач Р.В.
Доповнити проект Закону розділом Х такого змісту:
"Х. В Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 36, ст. 299, із змінами та доповненнями) статтю 9 доповнити пунктом 78 такого змісту:
"78. Виробництво біоетанолу".
 
Відхилено , оскільки, відповідно до визначення біоетанол є спиртом етиловим, а умови ліцензування діяльності з виробництва та обігу спирту ЗУ .   
    -76- Пашинський С.В.
У пункті 5.18.2 після слів .. "для виробництва альтернативних видів палива" додати , крім біологічних видів палива,
 
Враховано частково    
    -77- Ткач Р.В.
Сербін Ю.С.
Сідельник І.І.
Лукашук О.Г.
Доповнити проект Закону розділом ІХ такого змісту:
"ІХ. В Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст.. 156, із наступними змінами та доповненнями) пункт 5.18 статті 5 викласти в такій редакції:
"Тимчасово, до 1 січня 2019 року, звільняються від оподаткування:
операції з поставки техніки, обладнання, устаткування для реконструкції існуючих та будівництва нових підприємств з виробництва біопалив, у тому числі операції з ввезення на митну територію України таких техніки, обладнання, устаткування, які не виробляються та не мають аналогів в Україні. Перелік та порядок ввезення зазначених техніки, обладнання та устаткування визначається Кабінетом Міністрів України;
операції з поставки техніки, обладнання, устаткування для реконструкції транспортних засобів з метою споживання біопалив, у тому числі операції з ввезення на митну територію України таких техніки, обладнання, устаткування, які не виробляються та не мають аналогів в Україні. Перелік та порядок ввезення зазначених техніки, обладнання та устаткування визначається Кабінетом Міністрів України".
 
Немає висновку    
100. 1. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
-78- Кармазін Ю.А.
Викласти у такій редакції:
"1. Цей закон набирає чинності з дня опублікування".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, які набирають чинності з 1 січня 2010 року.
 
101. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
102. 2.1. Відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом. Забезпечити розроблення та затвердження національних стандартів на біоетанол та інші види біопалива, визначені цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити розроблення та затвердження національних стандартів на біоетанол та інші види біопалива, визначені цим Законом;
 
103. 2.2. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
104. 2.3. Забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.