Кількість абзаців - 570 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт"та інших законодавчих актів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ ЗАКОН УКРАЇНИ
Про фізичну культуру і спорт (нова редакція)
 
-1- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та інших законодавчих актів України"
 
Враховано   ПРОЕКТ
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та інших законодавчих актів України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 14, ст. 81; 1999 р., № 34, ст. 271; 2000 р., № 13, ст. 101; 2001 р., № 41, ст. 200; 2005 р., № 5, ст. 122, № 11, ст. 204; 2006 р., № 22, ст. 184; 2007 р., № 34, ст. 443) викласти у такій редакції:
 
-2- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
В преамбулі після слова "постановляє" додати пункт такого змісту:
"І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:"
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 14, ст. 81; 1999 р., № 34, ст. 271; 2000 р., № 13, ст. 101; 2001 р., № 41, ст. 200; 2005 р., № 5, ст. 122, № 11, ст. 204; 2006 р., № 22, ст. 184; 2007 р., № 34, ст. 443) викласти у такій редакції:
 
   1. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 14, ст. 80; 1999 р., № 34, ст. 271; 2000 р., № 13, ст. 101; 2001 р., № 41, ст. 200; 2005 р., № 5, ст. 122, № 11, ст. 204; 2006 р., № 22, ст. 184; 2007 р., № 34, ст. 443) викласти в такій редакції:
 
4. Закон України
"Про фізичну культуру і спорт"
 
   "Закон України
Про фізичну культуру і спорт
 
5. Цей Закон визначає загальні правові, організаційні, соціальні та економічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту та регулює суспільні відносини у створенні умов для розвитку фізичної культури і спорту.
 
   Цей Закон визначає загальні правові, організаційні, соціальні та економічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту та регулює суспільні відносини у створенні умов для розвитку фізичної культури і спорту.
 
6. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
 
   Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
 
8. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
-3- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
В першій частині після слова "Законі" додати слова "наведені нижче", а далі за текстом.
 
Враховано   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
вид спорту – різновид змагальної діяльності у спорті, що здійснюється з дотриманням визначених правил. Види спорту поділяються на групи: олімпійські види спорту – види спорту, включені до програми Олімпійських ігор; неолімпійські види спорту – види спорту, які не включені до програми Олімпійських ігор; види спорту інвалідів – види спорту, включені до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, та види спорту, що не включені до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, в яких беруть участь інваліди;
 
    -4- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
В першій частині статті 1 додати абзац такого змісту:
"вид спорту - різновид змагальної діяльності у спорті, що здійснюється з дотриманням визначених правил. Види спорту поділяються на групи: олімпійські види спорту – види спорту, включені до програми Олімпійських ігор; неолімпійські види спорту – види спорту, які не включені до програми Олімпійських ігор; види спорту інвалідів – види спорту, включені до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, та види спорту, що не включені до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, в яких беруть участь інваліди";
 
Враховано    
9. громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості - об'єднання громадян, яке створюється з метою задоволення потреб його членів у сфері фізичної культури і спорту;
 
-5- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину першу статті 1 доповнити абзацем в такій редакції:
"Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України – документ, в якому на відповідний рік визначаються організаційні та фінансові питання щодо забезпечення проведення відповідних заходів та який затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту у встановленому ним порядку;"
 
Враховано   громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості - об'єднання громадян, яке створюється з метою задоволення потреб його членів у сфері фізичної культури і спорту;
Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України – документ, в якому на відповідний рік визначаються організаційні та фінансові питання щодо забезпечення проведення відповідних заходів та який затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту у встановленому ним порядку;
 
10. заклад фізичної культури і спорту - юридична особа незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, що забезпечує задоволення потреб громадян у сфері фізичної культури і спорту шляхом надання фізкультурно-спортивних послуг;
 
-6- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Третій абзац частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"заклад фізичної культури і спорту - юридична особа, - юридична особа, що забезпечує розвиток фізичної культури і спорту шляхом, зокрема, надання фізкультурно-спортивних послуг. Закладами фізичної культури і спорту, зокрема, є: спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту вищих навчальних закладів, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту інвалідів, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;"
 
Враховано   заклад фізичної культури і спорту -- юридична особа, що забезпечує розвиток фізичної культури і спорту шляхом, зокрема, надання фізкультурно-спортивних послуг. Закладами фізичної культури і спорту, зокрема, є: спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту вищих навчальних закладів, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту інвалідів, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;
 
11. масовий спорт (спорт для всіх) - частина фізичної культури і спорту, пов’язана з регулярним використанням різними групами населення під час дозвілля доступних видів рухової активності шляхом організованих та/або самостійних занять, участю у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, з метою відновлення працездатності, збереження здоров’я та покращення якості життя людини;
 
-7- Курило В.С.
Абзац 4 статті 1 викласти у такій редакції: "Масовий спорт – напрям спорту, система організації з підготовки і проведення спортивних заходів з масових видів фізичних вправ серед різних верств населення для виявлення і порівняння рівня їх фізичного і спортивного розвитку з метою організації змістовного довкілля, здорового способу життя, покращення працездатності".
 
Немає висновку   масовий спорт (спорт для всіх) -- діяльність суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової активності людей під час їх дозвілля для зміцнення здоров’я;
навчально-тренувальні збори -- спортивні заходи, що здійснюються організаторами спортивних заходів для підготовки спортсменів до участі у спортивних змаганнях;
неолімпійський спорт -- напрям спорту, пов'язаний з організацією та проведенням спортивних змагань з неолімпійських видів спорту та підготовкою спортсменів до цих змагань;
олімпійський спорт – напрям спорту, пов'язаний з організацією та проведенням спортивних змагань з олімпійських видів спорту та підготовкою спортсменів до цих змагань;
 
    -8- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Четвертий абзац частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"масовий спорт (спорт для всіх) - діяльність суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової активності людей під час їх дозвілля для зміцнення здоров’я;"
 
Відхилено    
    -9- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 1 доповнити абзацем в такій редакції:
"навчально-тренувальні збори - спортивні заходи, що здійснюються організаторами спортивних заходів для підготовки спортсменів до участі у спортивних змаганнях;"
 
Враховано    
    -10- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 1 доповнити абзацем такій редакції:
"неолімпійський спорт - напрям спорту, пов'язаний з організацією та проведенням спортивних змагань з неолімпійських видів спорту та підготовкою спортсменів до цих змагань;"
 
Враховано    
    -11- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 1 доповнити абзацем в такій редакції:
"олімпійський спорт – напрям спорту, пов'язаний з організацією та проведенням спортивних змагань з олімпійських видів спорту та підготовкою спортсменів до цих змагань;"
 
Враховано    
12. організатор фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів - юридична або фізична особа, яка проводить фізкультурно-оздоровчі або спортивні заходи та здійснює організаційне, фінансове та інше забезпечення підготовки і проведення цих заходів;
 
-12- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
П’ятий абзац частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
" організатор фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів – юридична (юридичні) або фізична (фізичні) особа (особи), яка (які) ініціювала (ініціювали) та проводить (проводять) фізкультурно-оздоровчі або спортивні заходи та здійснює (здійснюють) організаційне, фінансове та інше забезпечення підготовки і проведення цих заходів;"
 
Враховано   організатор фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів – юридична (юридичні) або фізична (фізичні) особа (особи), яка (які) ініціювала (ініціювали) та проводить (проводять) фізкультурно-оздоровчі або спортивні заходи та здійснює (здійснюють) організаційне, фінансове та інше забезпечення підготовки і проведення цих заходів;
 
13. спорт - сфера діяльності, пов’язана з виявленням та уніфікованим порівнянням досягнень людей у певних видах фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовленості шляхом змагальної діяльності;
 
-13- Курило В.С.
Абзац 6 статті 1 викласти к такій редакції:
"Спорт – вияв фізичної культури, система організації з підготовки і проведення змагальної діяльності у формі спортивних заходів (змагань, розваг, ігор, свят тощо) з певних видів фізичних вправ серед людей для виявлення і порівняння рівня їх фізичного і спортивного розвитку".
 
Відхилено   спорт -- діяльність суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на виявлення та уніфіковане порівняння досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та іншій підготовленостях шляхом проведення спортивних змагань та відповідної підготовки до них. Спорт має такі напрями: дитячий спорт, дитячо-юнацький спорт, резервний спорт, спорт вищих досягнень, професійний спорт, спорт ветеранів, масовий спорт (спорт для всіх) (далі – масовий спорт), олімпійський спорт, неолімпійський спорт, спорт інвалідів тощо;
спорт інвалідів - напрям спорту, пов'язаний з організацією та проведенням спортивних змагань з видів спорту інвалідів та підготовкою спортсменів до цих змагань;
спортивна діяльність -- заходи, що здійснюються суб’єктами сфери фізичної культури і спорту для розвитку спорту;
спортивні заходи -- спортивні змагання та/або навчально-тренувальні збори;
спортивне змагання -- захід, що проводиться організатором спортивних заходів з метою порівняння досягнень спортсменів та визначення переможців відповідно до правил спортивних змагань з видів спорту та затвердженого організатором спортивних заходів положення (регламенту) про ці змагання, яке відповідає визначеним центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту вимогам;
 
    -14- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац шостий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"спорт - діяльність суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на виявлення та уніфіковане порівняння досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та іншій підготовленостях шляхом проведення спортивних змагань та відповідної підготовки до них. Спорт має такі напрями: дитячий спорт, дитячо-юнацький спорт, резервний спорт, спорт вищих досягнень, професійний спорт, спорт ветеранів, масовий спорт (спорт для всіх) (далі – масовий спорт), олімпійський спорт, неолімпійський спорт, спорт інвалідів, тощо;"
 
Враховано    
    -15- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину першу статті 1 доповнити новими абзацами в такій редакції:
"спорт інвалідів - напрям спорту, пов'язаний з організацією та проведенням спортивних змагань з видів спорту інвалідів та підготовкою спортсменів до цих змагань;
спортивна діяльність - заходи, що здійснюються суб’єктами сфери фізичної культури і спорту для розвитку спорту;
спортивні заходи - спортивні змагання та/або навчально-тренувальні збори;
спортивне змагання - захід, що проводиться організатором спортивних заходів з метою порівняння досягнень спортсменів та визначення переможців відповідно до правил спортивних змагань з видів спорту та затвердженого організатором спортивних заходів положення (регламенту) про ці змагання, яке відповідає визначеним центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту вимогам;"
 
Враховано    
14. спортивна споруда - нерухоме майно різних форм власності, що призначене для занять фізичною культурою і спортом;
 
-16- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
В абзаці сьомому частини першої статті 1 слова "різних форм власності, що" вилучити, а далі за текстом.
 
Враховано   спортивна споруда -- нерухоме майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом;
 
15. спортсмен - особа, яка систематично займається певним видом (видами) спорту та бере участь у спортивних змаганнях;
 
-17- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
В абзаці восьмому частини першої статті 1 після слова "спортсмен" додати слово "фізична", а далі за текстом.
 
Враховано   спортсмен – фізична особа, яка систематично займається певним видом (видами) спорту та бере участь у спортивних змаганнях;
 
16. суб’єкти сфери фізичної культури і спорту - фізичні та юридичні особи, що здійснюють свою діяльність з метою розвитку фізичної культури і спорту;
 
-18- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац дев’ятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"суб’єкти сфери фізичної культури і спорту - фізичні або юридичні особи, які здійснюють свою діяльність з метою розвитку фізичної культури і спорту. Суб’єктами сфери фізичної культури і спорту є: фізичні особи, які займаються фізичною культурою і спортом, у тому числі спортсмени; фахівці сфери фізичної культури і спорту; заклади фізичної культури і спорту; відповідні органи влади;"
 
Враховано   суб’єкти сфери фізичної культури і спорту -- фізичні або юридичні особи, які здійснюють свою діяльність з метою розвитку фізичної культури і спорту. Суб’єктами сфери фізичної культури і спорту є: фізичні особи, які займаються фізичною культурою і спортом, у тому числі спортсмени; фахівці сфери фізичної культури і спорту; заклади фізичної культури і спорту; відповідні органи влади;
фізкультурно-оздоровча діяльність -- заходи, що здійснюються суб’єктами сфери фізичної культури і спорту для розвитку фізичної культури;
фізкультурно-оздоровчі заходи -- заходи, що здійснюються організаторами фізкультурно-оздоровчих заходів для залучення різних груп населення до занять фізичною культурою;
фізкультурно-спортивні послуги – організація та проведення суб’єктами сфери фізичної культури і спорту фізкультурно-оздоровчої діяльності та/чи фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів або підготовки спортсменів до змагань з видів спорту, визнаних в Україні;
 
    -19- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину першу статті 1 доповнити новими абзацами в такій редакції:
"фізкультурно-оздоровча діяльність - заходи, що здійснюються суб’єктами сфери фізичної культури і спорту для розвитку фізичної культури;
фізкультурно-оздоровчі заходи - заходи, що здійснюються організаторами фізкультурно-оздоровчих заходів для залучення різних груп населення до занять фізичною культурою;
фізкультурно-спортивні послуги – організація та проведення суб’єктами сфери фізичної культури і спорту фізкультурно-оздоровчої діяльності та/чи фізкультурно-спортивної реабілітації або підготовки спортсменів до змагань з видів спорту, визнаних в Україні;"
 
Враховано    
17. тренер (тренер-викладач) - особа, яка здійснює підготовку спортсмена (спортсменів) до спортивних змагань та забезпечує його (їх) участь у них; має вищу спеціальну освіту та відповідну тренерську категорію;
 
-20- Курило В.С.
Абзац 10 статті 1 викласти у такій редакції:
"Тренер (тренер-викладач) – педагогічний працівник, учасник навчально-виховного (тренувально-виховного) процесу із певного виду спорту".
 
Відхилено      
    -21- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац десятий частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано    
18. фізична культура - сфера діяльності, пов’язана з використанням рухової активності для фізичного та інтелектуального розвитку особи, здорового способу життя, зміцнення здоров’я та організації змістовного дозвілля засобами фізичного виховання різних груп населення та масового спорту;
 
-22- Курило В.С.
Абзац 11 статті 1 викласти у такій редакції:
"Фізична культура – вид культури, рівень фізичного і спортивного розвитку людини і суспільства".
 
Відхилено   фізична культура -- діяльність суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової активності людей з метою їх гармонійного, передусім фізичного, розвитку та ведення здорового способу життя. Фізична культура має такі напрями: фізичне виховання різних груп населення, масовий спорт, фізкультурно-спортивна і фізична реабілітація;
 
    -23- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац одинадцятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"фізична культура - діяльність суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової активності людей з метою їх гармонійного, передусім фізичного, розвитку та ведення здорового способу життя. Фізична культура має такі напрями: фізичне виховання різних груп населення, масовий спорт, фізкультурно-спортивна і фізична реабілітація;"
 
Враховано    
19. фізичне виховання - частина фізичної культури, пов’язана з процесом виховання особи, набуттям нею відповідних знань та умінь щодо використання рухової активності для всебічного розвитку, оздоровлення та забезпечення готовності до активної участі у суспільному житті та професійній діяльності.
 
-24- Курило В.С.
Абзац 12 статті 1 викласти у такій редакції:
"Фізичне виховання – складова освіти, педагогічний, навчально-виховний процес, предмет, спрямований на оволодіння знаннями, уміннями й навичками щодо управління фізичним розвитком людини різновидами фізичних вправ;"
 
Відхилено   фізичне виховання різних груп населення – напрям фізичної культури, пов’язаний з процесом виховання особи, набуттям нею відповідних знань та умінь з використання рухової активності для всебічного розвитку, оздоровлення та забезпечення готовності до професійної діяльності та активної участі в суспільному житті;
фізична підготовка -- складова фізичного виховання різних груп населення, яка полягає у формуванні рухових умінь та навичок людини, розвитку її фізичних якостей і здібностей з урахуванням особливостей професійної діяльності;
фізкультурно-спортивна реабілітація – система заходів, розроблених із застосуванням фізичних вправ для відновлення здоров'я особи та спрямованих на відновлення і компенсацію за допомогою занять фізичною культурою і спортом функціональних можливостей її організму для покращання фізичного і психологічного стану;
фізична реабілітація - система заходів, спрямованих на вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на різних етапах лікування і реабілітації особи, що забезпечують її функціональне відновлення, виявляють і розвивають резервні і компенсаторні можливості організму шляхом вироблення нових рухів, компенсаторних навичок, користування технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення.
 
    -25- Шаманов В.В.
Статтю 1 доповнити наступними пунктами:
національні види спорту – частина фізичної культури, що історично склалася на території України у формі змагання і має прикладну спрямованість;
спорт вищих досягнень – складова частина спорту, направлена на досягнення спортсменами високого класу спортивних результатів з метою перемог на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, встановлення спортивних рекордів;
спортивна дискваліфікація – дисциплінарне стягнення у вигляді тимчасового усунення спортсмена від участі в змаганнях, яке виноситься відповідною спортивною федерацією за порушення правил змагань і (або) правил проведення допінгового контролю;
спортивна федерація – громадська організація, цілями якої є розвиток одного або декількох видів спорту, їх пропаганда, проведення спортивних заходів і підготовка спортсменів збірних команд;
спортивний суддя – особа, що уповноважена організаторами спортивних змагань забезпечити дотримання правил і умов проведення змагань, пройшла спеціальну підготовку, отримала відповідну кваліфікацію (категорію);
спортсмен високого класу – спортсмен, який має спортивне звання, виступає на спортивних змаганнях з метою досягнення високих спортивних результатів;
фізична реабілітація – відновлення, корекція і компенсація порушених або тимчасово втрачених функцій організму людини, соціальних функцій і працездатності осіб з обмеженими можливостями здоров’я і інвалідів з використанням спеціальних засобів і методів адаптивної фізичної культури і адаптивного спорту;
олімпійський рух – складова частина міжнародного олімпійського руху, метою якого є пропаганда ідей олімпіад, розвиток спорту і зміцнення міжнародної співпраці;
паралімпійський рух – складова частина міжнародного паралімпійського руху, метою якого - зміцнення міжнародної спортивної співпраці спортсменів-інвалідів;
міжнародні спортивні змагання – змагання з виду спорту серед спортсменів (команд), в яких беруть участь представники не менше п’яти держав;
спортивна медицина – це розділ медицини, який вивчає зміни в організмі при заняттях спортом, як бажані, так і патологічні, способи профілактики, лікування, корекції патологічних змін, які виникають під час занять спортом і способи поліпшення спортивних результатів, що досягаються спортсменами.
 
Враховано частково у статтях 20, 38, 39, 45, 47, 55   
    -26- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"фізичне виховання різних груп населення – напрям фізичної культури, пов’язаний з процесом виховання особи, набуттям нею відповідних знань та умінь з використання рухової активності для всебічного розвитку, оздоровлення та забезпечення готовності до професійної діяльності та активної участі в суспільному житті";
 
Враховано    
    -27- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 1 доповнити абзацами в такій редакції:
"фізична підготовка - складова фізичного виховання різних груп населення, яка полягає у формуванні рухових умінь та навичок людини, розвитку її фізичних якостей і здібностей з урахуванням особливостей професійної діяльності;
фізкультурно-спортивна реабілітація – система заходів, розроблених із застосуванням фізичних вправ для відновлення здоров'я особи та спрямованих на відновлення і компенсацію за допомогою занять фізичною культурою і спортом функціональних можливостей її організму для покращання фізичного і психологічного стану;
фізична реабілітація - система заходів, спрямованих на вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на різних етапах лікування і реабілітації особи, що забезпечують її функціональне відновлення, виявляють і розвивають резервні і компенсаторні можливості організму шляхом вироблення нових рухів, компенсаторних навичок, користування технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення."
 
Враховано    
20. Стаття 2. Законодавство України про фізичну культуру і спорт
 
   Стаття 2. Законодавство України про фізичну культуру і спорт
 
21. Законодавство України про фізичну культуру і спорт базується на Конституції України і складається з цього Закону, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону.
 
-28- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
В частині першій статті 2 після слів "цього Закону" доповнити словами "відповідних міжнародних договорів України", а далі за текстом.
 
Враховано   Законодавство України про фізичну культуру і спорт базується на Конституції України і складається з цього Закону, відповідних міжнародних договорів України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону.
 
22. Стаття 3. Права громадян у сфері фізичної культури і спорту
 
   Стаття 3. Права громадян у сфері фізичної культури і спорту
 
23. Громадяни незалежно від етнічного та соціального походження, майнового стану, раси, національності, статі, освіти, віросповідання, роду занять, місця проживання та інших ознак мають право займатися фізичною культурою і спортом.
 
-29- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину першу статті 3 викласти в такій редакції:
"Громадяни мають право займатися фізичною культурою і спортом незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак."
 
Враховано   Громадяни мають право займатися фізичною культурою і спортом незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
 
24. Держава у сфері фізичної культури і спорту гарантує громадянам право на:
 
-30- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Перший – третій абзаци частини другої статті 3 викласти в такій редакції:
"Це право забезпечується шляхом:
вільного вибору видів спорту та фізкультурно-спортивних послуг;
доступності та безпечності занять фізичною культурою і спортом;"
 
Враховано   Це право забезпечується шляхом:
 
25. вільний вибір видів спорту та фізкультурно-спортивних послуг;
 
   вільного вибору видів спорту та фізкультурно-спортивних послуг;
 
26. добровільність занять фізичною культурою і спортом;
 
   доступності та безпечності занять фізичною культурою і спортом;
 
27. доступність занять фізичною культурою і спортом;
 
-31- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац четвертий частини другої статті 3 виключити.
 
Враховано      
28. безпечність занять фізичною культурою і спортом;
 
-32- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац п’ятий частини другої статті 3 виключити.
 
Враховано      
29. отримання пільг та заохочень для певних категорій громадян;
 
-33- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац шостий частини другої статті 3 виключити.
 
Враховано      
30. створення необхідних умов для занять фізичною культурою і спортом сільських працівників та членів їх сімей;
 
-34- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац сьомий частини другої статті 3 виключити.
 
Враховано      
31. захист прав та охоронюваних Законом інтересів;
 
-35- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац восьмий частини другої статті 3 викласти в такій редакції:
"захисту прав та законних інтересів;"
 
Немає висновку   захисту прав та законних інтересів;
 
32. здійснення професійної діяльності;
 
-36- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац дев’ятий частини другої виключити.
 
Враховано      
33. створення закладів фізичної культури і спорту;
 
   створення закладів фізичної культури і спорту;
 
34. об’єднання громадян у громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;
 
   об’єднання громадян у громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;
 
35. здобуття спеціальної освіти.
 
-37- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац дванадцятий частини другої статті 3 викласти в такій редакції:
"здобуття спеціальної освіти та здійснення відповідної професійної діяльності".
 
Враховано   здобуття спеціальної освіти та здійснення відповідної професійної діяльності.
 
36. Стаття 4. Засади державної політики у сфері фізичної культури і спорту
 
   Стаття 4. Засади державної політики у сфері фізичної культури і спорту
 
37. Державна політика у сфері фізичної культури і спорту ґрунтується на засадах:
 
-38- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину першу статті 4 доповнити абзацом наступного змісту:
"визнання фізичної культури і спорту як пріоритетного напряму гуманітарної політики держави;"
 
Враховано   Державна політика у сфері фізичної культури і спорту ґрунтується на засадах:
визнання фізичної культури і спорту як пріоритетного напряму гуманітарної політики держави;
 
38. визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя;
 
   визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя;
 
39. визнання спорту як важливого чинника досягнення фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного міжнародного іміджу держави;
 
   визнання спорту як важливого чинника досягнення фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного міжнародного іміджу держави;
 
40. забезпечення гуманістичної спрямованості та пріоритету загальнолюдських цінностей, справедливості, взаємної поваги та гендерної рівності;
 
   забезпечення гуманістичної спрямованості та пріоритету загальнолюдських цінностей, справедливості, взаємної поваги та гендерної рівності;
 
41. гарантування рівності прав та можливостей громадян у сфері фізичної культури і спорту, недопущення їхньої дискримінації та експлуатації;
 
-39- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац п’ятий частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
"гарантування рівних прав та можливостей громадян у сфері фізичної культури і спорту;"
 
Враховано   гарантування рівних прав та можливостей громадян у сфері фізичної культури і спорту;
 
42. забезпечення безпеки життя і здоров’я осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, а також учасників і глядачів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
   забезпечення безпеки життя і здоров’я осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, та учасників і глядачів спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів;
 
43. сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп;
 
   сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп;
 
44. утвердження етичних і моральних цінностей фізичної культури і спорту;
 
   утвердження етичних та моральних цінностей фізичної культури і спорту;
 
45. створення умов для соціального та правового захисту громадян у сфері фізичної культури і спорту;
 
   створення умов для соціального та правового захисту громадян у сфері фізичної культури і спорту;
 
46. забезпечення всебічної підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;
 
-40- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
В абзаці десятому частини першої статті 4 слова "всебічної" виключити, а далі за текстом.
 
Враховано   забезпечення підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;
 
47. забезпечення різноманітності, високої якості та доступності фізкультурно-спортивних послуг для громадян;
 
   забезпечення різноманітності, високої якості та доступності фізкультурно-спортивних послуг для громадян;
 
48. підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні фізкультурно-спортивних послуг;
 
-41- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац дванадцятий частини першої статті 4 виключити.
 
Враховано      
49. забезпечення умов для популяризації олімпізму, підтримки та розвитку олімпійського руху;
 
-42- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац тринадцятий частини першої статті 4 виключити.
 
Враховано   забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту;
 
    -43- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину першу доповнити абзацом наступного змісту:
"забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту;"
 
Враховано    
50. забезпечення умов для розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, їх реабілітації засобами фізичної культури і спорту, підтримки та розвитку паралімпійського та дефлімпійського руху;
 
-44- Сушкевич В.М.
Абзац тринадцятий частини першої статті 4 після слова „руху" доповнити словами „доступності для осіб з інвалідністю об’єктів фізкультурно-спортивної інфраструктури незалежно від форми власності і відомчого підпорядкування".
 
Відхилено   забезпечення доступності спортивних споруд для інвалідів;
 
    -45- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину першу статті 4 доповнити абзацом в такій редакції:
"забезпечення доступності спортивних споруд для інвалідів;"
 
Враховано    
51. фінансування з державного та місцевого бюджетів заходів з фізичної культури і спорту, надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості;
 
-46- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац викласти в такій редакції:
"фінансування відповідно з державного та місцевого бюджету фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості;"
 
Враховано   фінансування відповідно з державного та місцевого бюджету фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості;
 
52. заохочення благодійної діяльності та зростання позабюджетних надходжень у сфері фізичної культури і спорту;
 
-47- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
В абзаці слова "та зростання позабюджетних надходжень" виключити, а далі за тестом.
 
Враховано   заохочення благодійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту;
 
53. орієнтації на сучасні міжнародні стандарти у сфері фізичної культури і спорту, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом у цій сфері.
 
-48- Шаманов В.В.
Статтю 4 доповнити наступним змістом:
Заходи державної підтримки розвитку фізичної культури і спорту:
1.Держава забезпечує розвиток фізичної культури і спорту в Україні, підтримує фізкультурний (фізкультурно-спортивний), олімпійський і паралімпійський рух України і забезпечує:
1) щорічне фінансування заходів в області фізичної культури і спорту, зокрема заходів щодо підготовки до участі спортсменів в Олімпійських іграх, інших міжнародних спортивних змаганнях за рахунок засобів державного та місцевих бюджетів;
2) створення умов для використання фізкультурно-спортивними організаціями і підприємствами спортивної промисловості державних фінансових, матеріально-технічних і інформаційних ресурсів, а також науково-дослідних і технічних розробок і технологій;
3) утримання фізкультурно-оздоровчих, спортивних і спортивно-технічних споруд, що знаходяться у власності держави;
4) створення умов для будівництва і утримання спортивних споруд за місцем проживання громадян і надання на основі таких споруд фізкультурно-оздоровчих і спортивних послуг;
5) створення умов для збільшення кількості дитячих та юнацьких спортивних шкіл всіх видів і типів, клубів за місцем проживання громадян, дитячих і молодіжних спортивно-оздоровчих таборів, лікувально-фізкультурних диспансерів і зміцнення їх матеріально-технічної бази.
2. Держава забезпечує пропаганду фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивного руху і олімпійського руху України у відповідності із законодавством.
3. Державна підтримка фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивних організацій, спортивних споруд, підприємств спортивної промисловості здійснюється відповідно до програм розвитку фізичної культури і спорту всіх рівнів, затверджених у встановленому порядку відповідними державними установами України в області фізичної культури і спорту, Національного олімпійського комітету, інших фізкультурно-спортивних організацій.
 
Враховано частково   орієнтування на сучасні міжнародні стандарти у сфері фізичної культури і спорту, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом у цій сфері.
 
    -49- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
В абзаці сімнадцять частини першої статті 4 слово "орієнтації" замінити словом "орієнтування", а далі за текстом.
 
Враховано    
54. Стаття 5. Органи державного управління та місцевого самоврядування у сфері фізичної культури і спорту
 
-50- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Назву статті 5 викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Державне управління у сфері фізичної культури і спорту"
 
Враховано   Стаття 5. Державне управління у сфері фізичної культури і спорту
 
55. Державне управління у сфері фізичної культури і спорту здійснюється центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування згідно з законодавством.
 
-51- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 5 викласти в такій редакції:
"Державне управління фізичною культурою і спортом здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту за сприянням інших відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування."
 
Враховано   Державне управління фізичною культурою і спортом здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту за сприянням, відповідно, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 
56. Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту та інших центральних органів виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту
 
-52- Курило В.С.
Статтю 6 виключити.
 
Відхилено   Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту та інших центральних органів виконавчої влади у цій сфері
 
    -53- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
В назві статті 6 замість слова "з" записати слова "у сфері", а після слів "виконавчої влади" додати слова "у цій сфері".
 
Враховано    
57. Центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту:
 
-54- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац перший частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту в межах повноважень:"
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту в межах повноважень:
 
58. організовує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту, виконання цього Закону та інших нормативно-правових документів;
 
-55- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину першу статті 6 доповнити абзацом такого змісту:
"узагальнює практику застосування законодавства у сфері фізичної культури і спорту, подає пропозиції щодо його вдосконалення;"
 
Враховано   організовує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту, виконання цього Закону та інших нормативно-правових актів;
узагальнює практику застосування законодавства у сфері фізичної культури і спорту, подає пропозиції щодо його вдосконалення;
 
59. забезпечує розвиток видів спорту, що визнані в Україні;
 
-56- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац третій частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
"сприяє розвитку видів спорту;"
 
Враховано   сприяє розвитку видів спорту;
 
60. здійснює аналітичну діяльність у сфері фізичної культури і спорту, визначає тенденції розвитку, узагальнює вітчизняний та зарубіжний досвід, складає проекти програм розвитку фізичної культури і спорту та подає їх на розгляд та затвердження Кабінету Міністрів України;
 
-57- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац четвертий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
"здійснює аналітичну діяльність у сфері фізичної культури і спорту, визначає тенденції розвитку, узагальнює вітчизняний та іноземний досвід, розробляє проекти програм розвитку фізичної культури і спорту;"
 
Враховано   здійснює аналітичну діяльність у сфері фізичної культури і спорту, визначає тенденції розвитку, узагальнює вітчизняний та іноземний досвід, розробляє проекти програм розвитку фізичної культури і спорту;
 
61. розробляє проекти нормативно-правових актів у сфері фізичної культури і спорту, узагальнює практику застосування законодавства у сфері фізичної культури і спорту, вносить пропозиції щодо його удосконалення;
 
-58- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац п’ятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
"видає нормативно-правові акти у сфері фізичної культури і спорту;"
 
Враховано   видає нормативно-правові акти у сфері фізичної культури і спорту;
 
62. забезпечує реалізацію програм розвитку фізичної культури і спорту в Україні;
 
-59- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину першу статті 6 доповнити абзацом такого змісту:
"забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту;"
 
Враховано   забезпечує реалізацію програм розвитку фізичної культури і спорту в Україні;
забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту;
 
63. організовує та проводить чемпіонати України з видів спорту, що визнані в Україні, інші всеукраїнські спортивні заходи, погоджує питання про проведення в Україні міжнародних спортивних заходів, забезпечує участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях, затверджує Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;
 
-60- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац сьомий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
"організовує та проводить чемпіонати України з видів спорту, визнаних в Україні, інші всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи, забезпечує участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях, затверджує Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;"
 
Враховано   організовує та проводить чемпіонати України з видів спорту, визнаних в Україні, інші всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи, забезпечує участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях, затверджує Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;
приймає рішення про надання громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості статусу національної, або відмову у його наданні;
 
    -61- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину першу статті 6 доповнити абзацом такого змісту:
"приймає рішення про надання громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості статусу національної, або відмову у його наданні;"
 
Враховано    
64. забезпечує розвиток дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень;
 
-62- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац восьмий частини першої статті 6 вилучити.
 
Враховано      
65. визначає нормативи матеріально-технічного, фінансового та кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту;
 
-63- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац дев’ятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
"визначає систему спортивних відзнак і нагород, нормативи матеріально-технічного та кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту;"
 
Враховано   визначає систему спортивних відзнак і нагород, нормативи матеріально-технічного та кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту;
 
66. організовує здійснення контролю за якістю фізкультурно-спортивних послуг;
 
   організовує здійснення контролю за якістю фізкультурно-спортивних послуг;
 
67. бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної, антимонопольної, регуляторної політики у сфері фізичної культури і спорту;
 
   бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної, антимонопольної, регуляторної політики у сфері фізичної культури і спорту;
 
68. організовує в установленому порядку проведення державної спортивної лотереї;
 
-64- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац дванадцятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
"організовує відповідно до закону у встановленому порядку проведення державної спортивної лотереї;"
 
Враховано   організовує відповідно до закону у встановленому порядку проведення державної спортивної лотереї;
 
69. бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту та визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень і проведенні науково-дослідної роботи у цій сфері;
 
   бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту та визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень і проведенні науково-дослідної роботи у цій сфері;
 
70. здійснює інформаційно-пропагандистську роботу з питань фізичної культури і спорту, здорового способу життя;
 
   здійснює інформаційно-пропагандистську роботу з питань фізичної культури і спорту, здорового способу життя;
 
71. забезпечує створення та поширення соціальної реклами у сфері фізичної культури і спорту;
 
-65- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац п’ятнадцятий частини першої статті 6 виключити.
 
Враховано      
72. координує діяльність, пов’язану із запобіганням використання допінгу в спорті;
 
-66- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац шістнадцятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції: "забезпечує розвиток спортивної медицини та фізичної реабілітації, здійснює діяльність, пов’язану із запобіганням використанню допінгу в спорті";
 
Враховано   забезпечує розвиток спортивної медицини та фізичної реабілітації, здійснює діяльність, пов’язану із запобіганням використанню допінгу в спорті;
 
73. здійснює в установленому порядку керування об’єктами права державної власності, що належать до сфери його управління;
 
-67- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац сімнадцятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
"здійснює відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності;"
 
Враховано   здійснює відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності;
 
74. організовує та здійснює будівництво і реконструкцію спортивних споруд;
 
-68- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
В абзаці 18 замість слова "здійснює" записати "забезпечує", а далі за текстом.
 
Враховано   організовує та забезпечує будівництво і реконструкцію спортивних споруд;
 
75. взаємодіє із всеукраїнськими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості;
 
-69- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац дев’ятнадцятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
"взаємодіє з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості;"
 
Враховано   взаємодіє з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості;
 
76. взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань фізичної культури і спорту;
 
-70- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац двадцятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
"взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань фізичної культури і спорту;"
 
Враховано   взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань фізичної культури і спорту;
 
77. у встановленому порядку проводить міжнародну діяльність у сфері фізичної культури і спорту.
 
-71- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину першу статті 6 доповнити новим абзацом такого змісту:
"здійснює інші повноваження визначені законом".
 
Враховано   у встановленому порядку проводить міжнародну діяльність у сфері фізичної культури і спорту;
здійснює інші повноваження визначені законом.
 
    -72- Боднар-Петровська О.Б.
Частину першу статті 6 доповнити новим абзацом такого змісту:
"надає відповідно до законодавства дозвіл на придбання, зберігання, носіння і перевезення спортивної зброї та набоїв до неї".
 
Відхилено    
78. Центральний орган виконавчої влади у галузі освіти та науки забезпечує фізичне виховання та розвиток спорту в системі освіти, підтримує учнівські та студентські громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості.
 
-73- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину другу статті 6 викласти в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки забезпечує фізичне виховання та розвиток спорту в системі освіти, взаємодіє з відповідними громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості".
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки забезпечує фізичне виховання та розвиток спорту в системі освіти, взаємодіє з відповідними громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.
 
79. Центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я забезпечує розвиток спортивної медицини.
 
-74- Сушкевич В.М.
Частину третю статті 6 після слова „медицини" доповнити словами „фізичної реабілітації".
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я в межах повноважень забезпечує розвиток спортивної медицини та фізичної реабілітації.
 
    -75- Корж В.П.
Частину третю статті 6 викласти в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я в межах повноважень забезпечує розвиток спортивної медицини та фізичної реабілітації".
 
Враховано    
80. Центральні органи виконавчої влади з питань внутрішніх справ, надзвичайних ситуацій, державної безпеки, прикордонної служби, митної служби, податкової адміністрації, виконання покарань, державної охорони забезпечують належну фізичну підготовку правоохоронців, рятувальників, працівників інших спеціальних служб, сприяють розвитку спорту та підтримують відповідні громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості.
 
-76- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину четверту статті 6 викласти в такій редакції:
"Центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковуються Збройні Сили України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України, правоохоронні органи, рятувальні та інші спеціальні служби забезпечують належну фізичну підготовку відповідних працівників, сприяють розвитку спорту, взаємодіють з відповідними громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості."
 
Враховано   Центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковуються Збройні Сили України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України, правоохоронні органи, рятувальні та інші спеціальні служби забезпечують належну фізичну підготовку відповідних працівників, сприяють розвитку спорту, взаємодіють з відповідними громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.
 
81. Центральний орган виконавчої влади з питань оборони забезпечує проведення фізичного виховання для підвищення бойової готовності Збройних Сил України шляхом занять фізичною культурою і спортом, підтримку спорту вищих досягнень серед військовослужбовців.
 
-77- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину п’яту статті 6 виключити.
 
Враховано      
82. Центральний орган виконавчої влади з аграрної політики сприяє розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення та працівників агропромислових підприємств і підтримує відповідні громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості.
 
-78- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину шосту статті 6 викласти в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади у сфері аграрної політики сприяє розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення та працівників агропромислових підприємств, взаємодіє з відповідними громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості".
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади у сфері аграрної політики сприяє розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення та працівників агропромислових підприємств, взаємодіє з відповідними громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.
 
83. Центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики надає фінансову допомогу на здійснення заходів фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, створення умов для занять фізичною культурою і спортом.
 
-79- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину сьому статті 6 викласти в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики сприяє розвитку фізичної культури і спорту в навчальних закладах йому підпорядкованих та стаціонарних установах соціального обслуговування, створює умови для занять фізичною культурою і спортом."
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики сприяє розвитку фізичної культури і спорту в навчальних закладах йому підпорядкованих та стаціонарних установах соціального обслуговування, створює умови для занять фізичною культурою і спортом.
 
    -80- Сушкевич В.М.
Частину сьому статті 6 викласти в такій редакції: "Центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики сприяє розвитку фізичної культури і спорту у підпорядкованих йому навчальних закладах і стаціонарних установах соціального обслуговування, фінансує через Фонд соціального захисту інвалідів заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів за поданням Національного комітету спорту інвалідів України, надає фінансову допомогу на здійснення заходів фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, створення умов для занять фізичною культурою і спортом."
 
Враховано частково    
84. Центральні органи виконавчої влади з питань промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, житлово-комунального господарства, палива та енергетики сприяють розвитку фізичної культури і спорту за місцем роботи та проживання громадян та підтримують відповідні громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості.
 
   Центральні органи виконавчої влади у сфері промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, житлово-комунального господарства, палива та енергетики сприяють розвитку фізичної культури і спорту за місцем роботи та проживання громадян, взаємодіють з відповідними громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.
 
85. Стаття 7. Показники стану розвитку фізичної культури і спорту
 
   Стаття 7. Показники стану розвитку фізичної культури і спорту
 
86. Основними показниками стану розвитку фізичної культури і спорту є рівень фізичного здоров’я різних верств населення, рівень охоплення громадян масовим спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією інвалідів, рівень охоплення дітей та молоді заняттями в дитячо-юнацьких спортивних школах усіх типів, високі досягнення спортсменів України на міжнародних спортивних змаганнях, передусім Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, рівень забезпеченості кадрами, рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення.
 
-81- Курило В.С.
Статтю 7 викласти у такій редакції:
"Основними показниками стану розвитку фізичної культури і спорту є рівень охоплення громадян масовим спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією інвалідів, високі досягнення спортсменів України на міжнародних спортивних змаганнях, передусім Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, рівень забезпеченості кадрами, рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення".
 
Враховано частково   Перелік показників стану розвитку фізичної культури і спорту затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту. Зокрема, до такого переліку відносяться показники рівня:
 
    -82- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 7 викласти у такій редакції:
„Основними показниками стану розвитку фізичної культури і спорту є рівень фізичного здоров’я різних верств населення, рівень охоплення громадян масовим спортом, інвалідів - фізкультурно-спортивною реабілітацією, дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, - заняттями в дитячо-юнацьких спортивних школах усіх типів, високі досягнення спортсменів України на міжнародних спортивних змаганнях, передусім Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, іграх, Глобальних іграх спортсменів з порушенням інтелекту, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, рівень забезпеченості кадрами, рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення, доступність для інвалідів об’єктів фізкультурно-спортивної інфраструктури."
 
Враховано частково    
    -83- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 7 викласти в такій редакції:
"Перелік показників стану розвитку фізичної культури і спорту затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту. Зокрема, до такого переліку відносяться показники рівня:
фізичного здоров’я різних груп населення;
залучення громадян до занять масовим спортом;
залучення інвалідів до занять фізкультурно-спортивною реабілітацією;
залучення дітей та молоді, в тому числі дітей та молоді з інвалідністю, до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах;
досягнень спортсменів України на міжнародних спортивних змаганнях, передусім Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Глобальних іграх спортсменів з порушенням інтелекту, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту;
забезпеченості кадрами сфери фізичної культури і спорту;
фінансового та матеріально-технічного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;
доступності спортивних споруд для інвалідів.
Показники, визначені відповідно до частини першої цієї статті, враховуються для моніторингу стану розвитку фізичної культури і спорту та для розроблення програм розвитку фізичної культури і спорту, інших нормативно-правових актів у сфері фізичної культури і спорту".
 
Враховано    
87. На підставі показників, зазначених у частині першій цієї статті, розробляються державні, регіональні та місцеві програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні.
 
   фізичного здоров’я різних груп населення;
залучення громадян до занять масовим спортом;
залучення інвалідів до занять фізкультурно-спортивною реабілітацією;
залучення дітей та молоді, в тому числі дітей та молоді з інвалідністю, до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах;
досягнень спортсменів України на міжнародних спортивних змаганнях, передусім Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Глобальних іграх спортсменів з порушенням інтелекту, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту;
забезпеченості кадрами сфери фізичної культури і спорту;
фінансового та матеріально-технічного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;
доступності спортивних споруд для інвалідів.
Показники, визначені відповідно до частини першої цієї статті, враховуються для моніторингу стану розвитку фізичної культури і спорту та для розроблення програм розвитку фізичної культури і спорту, інших нормативно-правових актів у сфері фізичної культури і спорту.
 
88. Стаття 8. Ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності
 
-84- Курило В.С.
Статтю 8 викласти у такій редакції: "Діяльність з підготовки спортсменів до змагань на професійній основі провадиться в закладах, організаціях, установах фізичної культури і спорту різних форм власності на підставі ліцензії, виданої в порядку, установленому законодавством України з фізичної культури і спорту".
 
Відхилено   Стаття 8. Ліцензування у сфері фізичної культури і спорту
 
    -85- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Назву статті 18 викласти в такій редакції:
"Ліцензування у сфері фізичної культури і спорту".
 
Враховано    
89. Діяльність, пов'язана з організацією та проведенням спортивних занять професіоналів та любителів спорту, а також діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні, провадиться на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством.
 
-86- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 8 викласти в такій редакції:
"Ліцензування у сфері фізичної культури і спорту здійснюється відповідно до закону".
 
Враховано   Ліцензування у сфері фізичної культури і спорту здійснюється відповідно до закону.
 
90. Розділ ІІ. СУБ’ЄКТИ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
 
   Розділ ІІ. СУБ’ЄКТИ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
 
91. Стаття 9. Колектив фізичної культури
 
-87- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 9 перенести в статтю 18 в новій редакції. В зв’язку з цим статтю 10 вважати статтею 9.
 
Враховано      
92. Колектив фізичної культури створюється та функціонує на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності і господарювання з метою здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем роботи громадян. Такі колективи є первинною ланкою фізкультурно-спортивних товариств.
 
-88- Шаманов В.В.
В розділі ІІ передбачити наступну статтю:
"Стаття Пропаганда фізичної культури і спорту
1.Уповноважений орган з фізичної культури і спорту, суспільні об’єднання фізкультурно-оздоровчого і спортивного спрямування, установи охорони здоров’я спільно із засобами масової інформації здійснюють пропаганду знань і досягнень в області фізичної культури і спорту, принципів здорового способу життя.
2. Не припускається пропаганда в спорті культу жорстокості і насильства, приниження людської гідності, використання заборонених стимуляторів і препаратів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
3. Трансляція спортивних змагань і інших спортивних заходів щодо каналів телерадіомовлення, а також запис, зокрема з використанням засобів аудіовізуальної техніки, кіно- і фотографування, спортивних змагань і інших спортивних заходів журналістами і іншими представниками засобів масової інформації здійснюються відповідно до законодавства України про засоби масової інформації.
4. Реклама товарів, робіт та послуг в період проведення спортивних змагань і інших спортивних заходів здійснюється на договірній основі між їх організаторами і суб’єктами рекламної діяльності відповідно до законодавчих актів України".
 
Відхилено      
93. Колектив фізичної культури здійснює фізкультурно-оздоровчу діяльність за рахунок членських внесків, коштів власника та уповноваженого ним органу підприємств, установ, організацій та/або коштів первинної профспілкової організації цих підприємств, установ, організацій, отриманих від роботодавця на фізкультурну і оздоровчу роботу відповідно до законодавства про професійні спілки.
 
      
94. Колективи фізичної культури повідомляють про своє створення органам місцевого самоврядування у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
 
      
95. Стаття 10. Спортивний клуб
 
-89- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Назву статті 9 викласти в такій редакції:
"Спортивні клуби".
 
Враховано   Стаття 9. Спортивні клуби
 
96. Спортивний клуб створюється та функціонує як заклад фізичної культури і спорту, що об’єднує спортсменів для задоволення їх спільних інтересів у сфері фізичної культури і спорту.
 
-90- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 9 викласти в наступній редакції:
"Спортивні клуби є закладами фізичної культури і спорту, які забезпечують розвиток визначених напрямів фізичної культури і спорту, видів спорту, здійснюють фізкультурно-оздоровчу та/або спортивну діяльність, надають фізкультурно-спортивні послуг
Спортивні клуби діють на підставі статуту (положення) та реєструються в установленому порядку.
и.
Засновниками спортивних клубів можуть бути фізичні та юридичні особи.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності спортивних клубів шляхом встановлення економічних стимулів, надання організаційної, методичної та іншої допомоги.
Фінансування діяльності спортивних клубів здійснюється за рахунок коштів власника (засновника), інших джерел, не заборонених законодавством".
 
Враховано   Спортивні клуби є закладами фізичної культури і спорту, які забезпечують розвиток визначених напрямів фізичної культури і спорту, видів спорту, здійснюють фізкультурно-оздоровчу та/або спортивну діяльність, надають фізкультурно-спортивні послуги.
 
97. Діяльність спортивного клубу регламентується положенням (статутом), затвердженим та зареєстрованим у порядку, встановленому законодавством.
 
   Спортивні клуби діють на підставі статуту (положення) та реєструються у встановленому порядку.
Засновниками спортивних клубів можуть бути фізичні та юридичні особи.
 
98. Основними завданнями спортивного клубу є:
 
   Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності спортивних клубів шляхом встановлення економічних стимулів, надання організаційної, методичної та іншої допомоги.
 
99. проведення фізкультурно-оздоровчої та/або спортивної діяльності;
 
   Фінансування діяльності спортивних клубів здійснюється за рахунок коштів власника (засновника), інших джерел, не заборонених законодавством.
 
100. надання фізкультурно-спортивних послуг;
 
      
101. залучення висококваліфікованих спеціалістів до проведення занять та заходів з фізичної культури і спорту;
 
      
102. здійснення інформаційно-просвітницької діяльності з питань фізичної культури і спорту;
 
      
103. розвиток дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень та професійного спорту.
 
      
104. Спортивний клуб може бути підприємницьким та непідприємницьким товариством.
 
      
105. Держава сприяє діяльності спортивних клубів шляхом встановлення економічних стимулів їх розвитку, надання їм організаційної, методичної та іншої допомоги.
 
      
106. Стаття 11. Дитячо-юнацька спортивна школа
 
-91- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Назву статті 11 викласти в такій редакції:
"Дитячо-юнацькі спортивні школи". Статтю 11 вважати статтею 10.
 
Враховано   Стаття 10. Дитячо-юнацькі спортивні школи
 
107. Дитячо-юнацька спортивна школа - заклад фізичної культури і спорту, що забезпечує пошук, розвиток та підтримку обдарованих вихованців, створення необхідних умов для максимальної реалізації їх здібностей в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, та для підготовки спортивного резерву для збірних команд України, змістовного відпочинку та дозвілля, повноцінного оздоровлення і загартування, набуття навичок здорового способу життя.
 
-92- Курило В.С.
Статтю 11 викласти у такій редакції:
"Дитячо-юнацька спортивна школа – позашкільний навчальний заклад діяльність якого здійснюється в порядку, установленому законодавством України про освіту".
 
Відхилено   Дитячо-юнацькі спортивні школи є позашкільними навчальними закладами спортивного профілю -- закладами фізичної культури і спорту, які забезпечують розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створюють необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.
 
    -93- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 11 викласти в такій редакції:
"Дитячо-юнацькі спортивні школи є позашкільними навчальними закладами спортивного профілю - закладами фізичної культури і спорту, які забезпечують розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створюють необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.
Дитячо-юнацькі спортивні школи створюються та діють відповідно до положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Засновниками дитячо-юнацької спортивної школи можуть бути, зокрема:
центральні органи виконавчої влади;
місцеві державні адміністрації;
органи місцевого самоврядування;
фізкультурно-спортивні товариства, інші громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;
підприємства, установи, організації України та їх об’єднання;
громадяни України.
Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту здійснює організаційно-методичне забезпечення та встановлює порядок надання спортивним школам вищої, першої, другої категорій з урахуванням вимог, визначених відповідно до положення про дитячо-юнацьку спортивну школу.
Фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл здійснюється відповідно за рахунок коштів власника (засновника), відповідного бюджету, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, інших джерел, не заборонених законодавством. Умови оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл розробляє та затверджує у визначеному порядку центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту."
 
Враховано    
108. Дитячо-юнацька спортивна школа діє на підставі статуту, який відповідає положенню, затвердженому Кабінетом Міністрів України, за поданням центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
 
   Дитячо-юнацькі спортивні школи створюються та діють відповідно до положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
109. Засновниками (власниками) дитячо-юнацької спортивної школи можуть бути:
 
   Засновниками дитячо-юнацької спортивної школи можуть бути, зокрема:
 
110. центральні органи виконавчої влади;
 
   центральні органи виконавчої влади;
 
111. місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;
 
   місцеві державні адміністрації;
органи місцевого самоврядування;
 
112. фізкультурно-спортивні товариства, інші громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;
 
   фізкультурно-спортивні товариства, інші громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;
 
113. спортивні клуби, підприємства, установи, організації України та їх об’єднання незалежно від форм власності та підпорядкування;
 
   підприємства, установи, організації України та їх об’єднання;
 
114. громадяни України.
 
   громадяни України.
Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту здійснює організаційно-методичне забезпечення та встановлює порядок надання спортивним школам вищої, першої, другої категорій з урахуванням вимог, визначених відповідно до положення про дитячо-юнацьку спортивну школу.
 
115. Фінансування дитячо-юнацької спортивної школи здійснюється за рахунок коштів власника (засновника) та/або відповідного бюджету, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, інших джерел, не заборонених законодавством.
 
   Фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл здійснюється відповідно за рахунок коштів власника (засновника), відповідного бюджету, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, інших джерел, не заборонених законодавством. Умови оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл розробляє та затверджує у визначеному порядку центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
 
116. Стаття 12. Спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю
 
-94- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Назву статті 12 викласти в такій редакції:
"Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю". Статтю 12 вважати статтею 11.
 
Враховано   Стаття 11. Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю
 
117. Спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю - навчальний заклад, який забезпечує підготовку резерву для національних збірних команд України у поєднанні зі здобуттям учнями освіти.
 
-95- Курило В.С.
Статтю 12 викласти у такій редакції: "Спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю – загальноосвітній, професійно-технічний або вищий навчальний заклад діяльність якого здійснюється в порядку, установленому законодавством України про освіту".
 
Відхилено   Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю є навчальними закладами системи загальної середньої освіти або вищими навчальними закладами - закладами фізичної культури і спорту, які забезпечують відбір та спортивну підготовку найобдарованіших дітей та молоді, створюють умови для розвитку їх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних результатів та поповнення національних збірних команд у поєднанні зі здобуттям учнями відповідної освіти.
 
    -96- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину першу та другу статті 12 викласти в такій редакції:
"Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю є навчальними закладами системи загальної середньої освіти або вищими навчальними закладами - закладами фізичної культури і спорту, які забезпечують відбір та спортивну підготовку найобдарованіших дітей та молоді, створюють умови для розвитку їх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних результатів та поповнення національних збірних команд у поєднанні зі здобуттям учнями відповідної освіти.
Навчальний заклад набуває статусу спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю за рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту".
 
Враховано    
118. Спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю діє на підставі статуту, який відповідає положенню про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
   Навчальний заклад набуває статусу спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю за рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
 
119. Засновниками спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю можуть бути:
 
-97- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину третю статті 12 викласти в наступній редакції:
"Засновниками спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю можуть бути відповідно до закону, зокрема:
центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту;
центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки;
місцеві державні адміністрації;
органи місцевого самоврядування."
 
Враховано   Засновниками спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю можуть бути відповідно до закону, зокрема:
 
120. центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту;
 
   центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту;
 
121. центральний орган виконавчої влади з освіти і науки;
 
   центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 
122. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації;
 
   місцеві державні адміністрації;
 
123. органи місцевого самоврядування.
 
   органи місцевого самоврядування.
 
124. Спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю створюється за погодженням з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
 
-98- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину четверту статті 12 виключити.
 
Враховано      
125. Фінансування спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.
 
   Фінансування спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.
 
126. Стаття 13. Школа вищої спортивної майстерності
 
-99- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Назву статті 13 викласти в такій редакції:
"Школи вищої спортивної майстерності". Статтю 13 вважати статтею 12.
 
Враховано   Стаття 12. Школи вищої спортивної майстерності
 
    -100- Курило В.С.
Статтю 13 викласти у такій редакції:
"Школа вищої спортивної майстерності – позашкільний навчальний заклад діяльність якого здійснюється в порядку, установленому законодавством України про освіту".
 
Відхилено    
127. Школа вищої спортивної майстерності - заклад фізичної культури і спорту, що забезпечує підготовку резерву та членів національних збірних команд України з певних видів спорту.
 
-101- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
"Школи вищої спортивної майстерності - заклади фізичної культури і спорту, які забезпечують підготовку спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень шляхом проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів, та участь спортсменів у відповідних змаганнях."
 
Враховано   Школи вищої спортивної майстерності -- заклади фізичної культури і спорту, які забезпечують підготовку спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень шляхом проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів, та участь спортсменів у відповідних змаганнях.
 
128. Школа вищої спортивної майстерності діє на підставі статуту, який відповідає положенню про школу вищої спортивної майстерності, затвердженому центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
 
-102- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину другу статті 13 викласти в такій редакції:
"Школи вищої спортивної майстерності створюються та діють відповідно до положення про школу вищої спортивної майстерності, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту".
 
Враховано   Школи вищої спортивної майстерності створюються та діють відповідно до положення про школу вищої спортивної майстерності, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
 
129. Засновниками школи вищої спортивної майстерності можуть бути:
 
-103- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину третю статті 13 викласти в такій редакції:
"Засновниками школи вищої спортивної майстерності можуть бути, зокрема:
центральні органи виконавчої влади;
місцеві державні адміністрації;
органи місцевого самоврядування;
фізкультурно-спортивні товариства."
 
Враховано   Засновниками школи вищої спортивної майстерності можуть бути, зокрема:
 
130. центральні та місцеві органи виконавчої влади;
 
   центральні органи виконавчої влади;
місцеві державні адміністрації;
 
131. органи місцевого самоврядування;
 
   органи місцевого самоврядування;
 
132. фізкультурно-спортивні товариства.
 
   фізкультурно-спортивні товариства.
 
133. Школа вищої спортивної майстерності створюється за погодженням з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
 
-104- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину четверту статті 13 виключити.
 
Враховано      
134. Фінансування школи вищої спортивної майстерності здійснюється за рахунок коштів власника (засновника) та/або відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.
 
-105- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину п’яту статті 13 викласти в такій редакції:
"Фінансування школи вищої спортивної майстерності здійснюється відповідно за рахунок коштів власника (засновника), відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством".
 
Враховано   Фінансування школи вищої спортивної майстерності здійснюється відповідно за рахунок коштів власника (засновника), відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.
 
135. Стаття 14. Центр олімпійської підготовки
 
-106- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Назву статті 14 викласти в такій редакції:
"Центри олімпійської підготовки".
Статттю 14 вважати статтею 13.
 
Враховано   Стаття 13. Центри олімпійської підготовки
 
136. Центр олімпійської підготовки - заклад фізичної культури і спорту для організації навчально-тренувального процесу в системі спорту вищих досягнень для підготовки спортсменів вищої категорії з метою участі у чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх.
 
-107- Костенко П.І.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину першу статті 14 викласти в такій редакції:
"Центри олімпійської підготовки - заклади фізичної культури і спорту, які забезпечують підготовку спортсменів національних збірних команд з пріоритетних олімпійських видів спорту шляхом проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів на спортивних спорудах, де створені умови для проживання, харчування спортсменів, належного медичного та наукового забезпечення їх підготовки, та участь спортсменів у відповідних змаганнях".
 
Враховано   Центри олімпійської підготовки -- заклади фізичної культури і спорту, які забезпечують підготовку спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту шляхом проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів на спортивних спорудах, де створені умови для проживання, харчування спортсменів, належного медичного та наукового забезпечення їх підготовки, та участь спортсменів у відповідних змаганнях.
 
137. Центр олімпійської підготовки - заклад фізичної культури і спорту для організації навчально-тренувального процесу в системі спорту вищих досягнень для підготовки спортсменів вищої категорії з метою участі у чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх.
 
-108- Костенко П.І.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину другу статтті 14 викласти в такій редакції:
"Центри олімпійської підготовки створюються та діють відповідно до положення про центр олімпійської підготовки, затвердженого Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   Центри олімпійської підготовки створюються та діють відповідно до положення про центр олімпійської підготовки, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Засновниками центрів олімпійської підготовки можуть бути, зокрема:
центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту;
місцеві державні адміністрації;
органи місцевого самоврядування;
спортивні федерації, фізкультурно-спортивні товариства, інші громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;
вищі навчальні заклади підпорядковані центральному органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
 
    -109- Костенко П.І.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 14 доповнити новою частиною наступного змісту:
"Засновниками центрів олімпійської підготовки можуть бути, зокрема:
центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту;
місцеві державні адміністрації;
органи місцевого самоврядування;
спортивні федерації, фізкультурно-спортивні товариства, інші громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;
вищі навчальні заклади підпорядковані центральному центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту".
 
Враховано    
138. Основними завданнями Центру олімпійської підготовки є:
 
-110- Костенко П.І.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Третю частину статті 14 викласти в такій редакції:
"Заклади фізичної культури і спорту набувають статусу центрів олімпійської підготовки за рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту на підставі вимог, визначених положенням про центр олімпійської підготовки".
 
Враховано   Заклади фізичної культури і спорту набувають статусу центрів олімпійської підготовки за рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту на підставі вимог, визначених положенням про центр олімпійської підготовки.
 
139. підготовка спортсменів збірних команд України (основний, молодіжний та юнацький склад) з пріоритетних олімпійських видів спорту до успішної участі в офіційних міжнародних змаганнях;
 
      
140. забезпечення постійно діючого тренувального процесу спортсменів збірних команд України;
 
      
141. створення умов для проживання, харчування та відновлення членів збірних команд України;
 
      
142. наукове та медичне забезпечення підготовки спортсменів збірних команд України;
 
      
143. забезпечення підготовки спортсменів збірних команд України з пріоритетних олімпійських видів спорту необхідними спортивними спорудами, обладнанням та інвентарем;
 
      
144. підвищення кваліфікації тренерського складу з пріоритетних олімпійських видів спорту.
 
      
145. Центри олімпійської підготовки можуть бути державними, регіональними, всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, вищих навчальних закладів сфери управління центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту. Державним центрам може бути надано статус національних в установленому порядку.
 
-111- Костенко П.І.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину четверту статті 14 викласти в такій редакції:
"Державним центрам олімпійської підготовки може бути надано статус національних у встановленому порядку".
 
Враховано   Державним центрам олімпійської підготовки може бути надано статус національних у встановленому порядку.
 
146. Фінансування діяльності центрів олімпійської підготовки здійснюється за рахунок коштів:
 
-112- Костенко П.І.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину п’яту статті 14 викласти в такій редакції:
"Фінансування діяльності центрів олімпійської підготовки здійснюється відповідно за рахунок коштів власника (засновника), відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством".
 
Враховано   Фінансування діяльності центрів олімпійської підготовки здійснюється відповідно за рахунок коштів власника (засновника), відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.
 
147. державного бюджету для державних центрів олімпійської підготовки, а також центрів олімпійської підготовки вищих навчальних закладів сфери управління центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту;
 
      
148. місцевого бюджету - регіональних центрів олімпійської підготовки;
 
      
149. за рахунок власних коштів та фінансової підтримки з державного бюджету - всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
 
      
150. Типове положення про центр олімпійської підготовки затверджується центральним органом виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту.
 
-113- Костенко П.І.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину четверту статті 14 виключити.
 
Враховано      
151. Державні центри олімпійської підготовки створюються рішенням Кабінету Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту.
 
-114- Костенко П.І.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину п’яту статті 15 виключити.
 
Враховано      
152. Стаття 15. Центр студентського спорту вищих навчальних закладів
 
-115- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Назву статті 15 викласти в такій редакції:
"Центри студентського спорту вищих навчальних закладів".
Статттю 15 вважати статтею 14.
 
Враховано   Стаття 14. Центри студентського спорту вищих навчальних закладів
 
153. Центр студентського спорту вищих навчальних закладів - заклад фізичної культури і спорту для підготовки студентів-спортсменів з метою участі у чемпіонатах Європи та світу серед студентів, Всесвітніх універсіадах.
 
-116- Курило В.С.
Статтю 15 викласти у такій редакції:
"Центр студентського спорту - позашкільний навчальний заклад спортивного профілю діяльність якого здійснюється в порядку, установленому законодавством України про освіту".
 
Відхилено   Центри студентського спорту вищих навчальних закладів -- заклади фізичної культури і спорту, які забезпечують створення умов для поєднання навчання у вищому навчальному закладі та підготовки студентів, зокрема до участі у чемпіонатах Європи та світу серед студентів з видів спорту, визнаних в Україні, Всесвітніх універсіадах.
 
    -117- Костенко П.І.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину першу статті 15 викласти в такій редакції:
"Центри студентського спорту вищих навчальних закладів - заклади фізичної культури і спорту, які забезпечують створення умов для поєднання навчання у вищому навчальному закладі та підготовки студентів, зокрема до участі у чемпіонатах Європи та світу серед студентів з видів спорту, визнаних в Україні, Всесвітніх універсіадах".
 
Враховано    
154. Основними завданнями центру студентського спорту вищих навчальних закладів є створення для студентів-спортсменів належних умов (індивідуальний графік навчання, проживання, харчування, медичне забезпечення) для поєднання навчання, виховання та професійної підготовки осіб у вищому навчальному закладі з підготовкою та участю їх у спортивних змаганнях.
 
-118- Костенко П.І.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину другу статті 15 викласти в такій редакції:
"Центри студентського спорту вищих навчальних закладів створюються та діють відповідно до положення про центр студентського спорту вищих навчальних закладів, затвердженого Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   Центри студентського спорту вищих навчальних закладів створюються та діють відповідно до положення про центр студентського спорту вищих навчальних закладів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
155. Центр студентського спорту вищих навчальних закладів діє на підставі статуту, який відповідає положенню про центр студентського спорту вищих навчальних закладів, затвердженому центральним органом виконавчої влади у галузі освіти та науки, за погодженням з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
 
-119- Костенко П.І.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину третю статті 15 викласти в такій редакції:
"Засновниками центрів студентського спорту вищих навчальних закладів можуть бути, зокрема:
центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади;
вищі навчальні заклади.
 
Враховано   Засновниками центрів студентського спорту вищих навчальних закладів можуть бути, зокрема:
центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади;
вищі навчальні заклади.
 
156. Центр студентського спорту вищих навчальних закладів утворюється та утримується центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких знаходяться вищі навчальні заклади.
 
-120- Костенко П.І.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину четверту статті 15 викласти в такій редакції:
"Заклади фізичної культури і спорту набувають статусу центрів студентського спорту вищих навчальних закладів за рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки на підставі вимог, визначених положенням про центр студентського спорту вищих навчальних закладів".
 
Враховано   Заклади фізичної культури і спорту набувають статусу центрів студентського спорту вищих навчальних закладів за рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки на підставі вимог, визначених положенням про центр студентського спорту вищих навчальних закладів.
 
157. Фінансування центру студентського спорту вищих навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів вищих навчальних закладів та/або державного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.
 
-121- Костенко П.І.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину п’яту статті 15 викласти в такій редакції:
"Фінансування діяльності центрів студентського спорту вищих навчальних закладів здійснюється відповідно за рахунок коштів власника (засновника), відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством".
 
Враховано   Фінансування діяльності центрів студентського спорту вищих навчальних закладів здійснюється відповідно за рахунок коштів власника (засновника), відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.
 
158. Стаття 16. Фізкультурно-оздоровчий заклад
 
-122- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Назву статті 16 викласти в такій редакції:
"Фізкультурно-оздоровчі заклади".
Статттю 16 вважати статтею 15.
 
Враховано   Стаття 15. Фізкультурно-оздоровчі заклади
 
159. Фізкультурно-оздоровчий заклад (центр, комплекс, клуб, школа, студія тощо) - заклад фізичної культури і спорту, що здійснює фізкультурно-оздоровчу діяльність за місцем проживання та відпочинку громадян.
 
-123- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 16 викласти в такій редакції:
"Фізкультурно-оздоровчі заклади (центри, комплекси, клуби, студії тощо) - заклади фізичної культури і спорту, які здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність.
Фізкультурно-оздоровчі заклади діють на підставі статуту (положення) та реєструються в установленому порядку.
Засновниками фізкультурно-оздоровчих закладів можуть бути фізичні та/або юридичні особи.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності фізкультурно-оздоровчих закладів шляхом встановлення економічних стимулів, надання організаційної, методичної та іншої допомоги.
Фінансування діяльності фізкультурно-оздоровчих закладів здійснюється за рахунок коштів власника (засновника), інших джерел, не заборонених законодавством".
 
Враховано   Фізкультурно-оздоровчі заклади (центри, комплекси, клуби, студії тощо) -- заклади фізичної культури і спорту, які здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність.
 
160. Фізкультурно-оздоровчий заклад діє на підставі статуту, який в установленому порядку реєструється в місцевих органах виконавчої влади.
 
   Фізкультурно-оздоровчі заклади діють на підставі статуту (положення) та реєструються у встановленому порядку.
Засновниками фізкультурно-оздоровчих закладів можуть бути фізичні та/або юридичні особи.
 
161. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування сприяють діяльності фізкультурно-оздоровчих закладів.
 
   Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності фізкультурно-оздоровчих закладів шляхом встановлення економічних стимулів, надання організаційної, методичної та іншої допомоги.
Фінансування діяльності фізкультурно-оздоровчих закладів здійснюється за рахунок коштів власника (засновника), інших джерел, не заборонених законодавством.
 
162. Стаття 17. Центр фізичного здоров’я населення
 
-124- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Назву статті 17 викласти в такій редакції:
"Центри фізичного здоров’я населення".
Статттю 17 вважати статтею 16.
 
Враховано   Стаття 16. Центри фізичного здоров’я населення
 
163. Центр фізичного здоров’я населення - бюджетна установа, основними завданнями якої є:
 
-125- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтію 17 викласти в такій редакції:
"Центри фізичного здоров’я населення -- заклади фізичної культури і спорту, які здійснюють діяльність шляхом залучення різних груп населення, зокрема соціально незахищених, до занять фізичною культурою.
Центри фізичного здоров’я населення створюються та діють відповідно до положення про центр фізичного здоров’я населення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
Засновниками центрів фізичного здоров’я населення можуть бути:
центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту;
місцеві державні адміністрації;
органи місцевого самоврядування.
Фінансування діяльності центрів фізичного здоров’я населення здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством".
 
Враховано   Центри фізичного здоров’я населення -- заклади фізичної культури і спорту, які здійснюють діяльність шляхом залучення різних груп населення, зокрема соціально незахищених, до занять фізичною культурою.
 
164. залучення різних верств населення, передусім соціально незахищених, до фізкультурно-оздоровчої діяльності, надання фізкультурно-спортивних послуг, поєднання масових та індивідуальних форм організації фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання та відпочинку громадян;
 
   Центри фізичного здоров’я населення створюються та діють відповідно до положення про центр фізичного здоров’я населення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
 
165. формування у громадян потреб рухової активності та створення умов для їх задоволення;
 
   Засновниками центрів фізичного здоров’я населення можуть бути, зокрема:
 
166. проведення просвітницької роботи з питань оздоровлення населення, соціальної реклами фізкультурно-оздоровчої діяльності;
 
   центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту;
 
167. організація та проведення загальнодоступних спортивних змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших заходів за місцем проживання та відпочинку громадян;
 
   місцеві державні адміністрації;
 
168. обладнання і утримання спортивних споруд.
 
   органи місцевого самоврядування.
 
169. Центр фізичного здоров’я населення діє на підставі статуту, який відповідає положенню, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Мережа центрів фізичного здоров’я населення включає районні у містах, міські, обласні, Кримський республіканський та Всеукраїнський центри.
 
      
170. Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення здійснює координацію функціонування мережі центрів. Він підпорядковується центральному органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту. Інші центри підпорядковуються органам з фізичної культури і спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим та виконавчих органів міських рад.
 
      
171. Фінансування діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, інші центри фінансуються за рахунок місцевих бюджетів.
 
   Фінансування діяльності центрів фізичного здоров’я населення здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
 
172. Стаття 18. Центр фізичної культури і спорту інвалідів
 
-126- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Найдьонов А.М.
Назву статті 18 викласти в такій редакції:
"Центри фізичної культури і спорту інвалідів".
Статттю 18 вважати статтею 17.
 
Враховано   Стаття 17. Центри фізичної культури і спорту інвалідів
 
173. Центр фізичної культури і спорту інвалідів є бюджетною спеціалізованою установою, яка забезпечує умови реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту інвалідів, здійснюючи заходи з організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед інвалідів, спорту вищих досягнень, реабілітації інвалідів засобами фізичної культури і спорту.
 
-127- Сушкевич В.М.
Статтю 18 викласти в такій редакції:
Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів – заклад фізичної культури і спорту, який забезпечує умови реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту серед інвалідів, здійснюючи заходи з організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, у тому числі щодо спорту вищих досягнень, їх фізкультурно-спортивної реабілітації засобами фізичної культури і спорту та є бюджетною установою.
Мережа центрів фізичної культури і спорту інвалідів складається з Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських, інших міських та/або районних центрів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів, які належать до сфери управління Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів.
Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів підпорядковується центральному органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів, Національний комітет спорту інвалідів України та спортивні федерації з національним статусом відповідно забезпечують підготовку та участь національних збірних команд інвалідів до міжнародних змагань усіх рівнів, у тому числі у Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Глобальних іграх спортсменів з порушенням інтелекту, розвиток фізкультурно-оздоровчої діяльності, фізкультурно-спортивної та фізичної реабілітації, спортивної діяльності інвалідів та залучення їх до активного життя.
Фінансування центрів з фізичної культури і спорту інвалідів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету".
 
Враховано   Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів – заклад фізичної культури і спорту, який забезпечує умови реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту серед інвалідів, здійснюючи заходи з організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, у тому числі щодо спорту вищих досягнень, їх фізкультурно-спортивної реабілітації засобами фізичної культури і спорту та є бюджетною установою.
 
174. Мережа центрів фізичної культури і спорту інвалідів включає обласні, Київський та Севастопольський міські, Кримський республіканський центри, які є структурними підрозділами Українського центру фізичної культури і спорту інвалідів, а також підпорядковуються органам з фізичної культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Раді міністрів Автономної Республіки Крим.
 
   Мережа центрів фізичної культури і спорту інвалідів складається з Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських, інших міських та/або районних центрів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів, які належать до сфери управління Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів.
 
175. Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів підпорядковується Національному комітету спорту інвалідів України та центральному органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
 
   Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів підпорядковується центральному органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
 
176. До структури обласних, Київського та Севастопольського міських, Кримського республіканського центрів з фізичної культури і спорту інвалідів входять міські, районні в містах Києві та Севастополі, районні центри з фізичної культури і спорту інвалідів, а також дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів.
 
      
177. Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів разом з Національним комітетом спорту інвалідів України та спортивними федераціями інвалідів забезпечують підготовку національних збірних команд інвалідів до міжнародних змагань усіх рівнів, розвиток фізкультурно-спортивної та фізичної реабілітації, спортивної діяльності інвалідів та залучення їх до активного життя.
 
   Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів, Національний комітет спорту інвалідів України та спортивні федерації з національним статусом відповідно забезпечують підготовку та участь національних збірних команд інвалідів до міжнародних змагань усіх рівнів, у тому числі у Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Глобальних іграх спортсменів з порушенням інтелекту, розвиток фізкультурно-оздоровчої діяльності, фізкультурно-спортивної та фізичної реабілітації, спортивної діяльності інвалідів та залучення їх до активного життя.
 
178. Фінансове забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету через Національний комітет спорту інвалідів України. Утримання інших центрів здійснюється як утримання структурних підрозділів Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів з відповідним фінансуванням з місцевого бюджету їх фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, а також матеріально-технічним забезпеченням.
 
-128- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Найдьонов А.М.
Розділ ІІ доповнити статтею такого змісту:
"Стаття 18. Колективи фізичної культури
Колективи фізичної культури є громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які створюються та функціонують на підприємствах, в установах, організаціях з метою здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем роботи громадян. Такі колективи можуть бути осередками фізкультурно-спортивних товариств.
Колективи фізичної культури можуть здійснювати фізкультурно-оздоровчу діяльність за рахунок членських внесків, коштів власника відповідних підприємств, установ, організацій та/або коштів профспілкової організації відповідних підприємств, установ, організацій, отриманих від роботодавця на фізкультурно-оздоровчу діяльність відповідно до законодавства".
 
Враховано   Фінансування центрів з фізичної культури і спорту інвалідів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету.
Стаття 18. Колективи фізичної культури
Колективи фізичної культури є громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які створюються та функціонують на підприємствах, в установах, організаціях з метою здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем роботи громадян. Такі колективи можуть бути осередками фізкультурно-спортивних товариств.
Колективи фізичної культури можуть здійснювати фізкультурно-оздоровчу діяльність за рахунок членських внесків, коштів власника відповідних підприємств, установ, організацій та/або коштів профспілкової організації відповідних підприємств, установ, організацій, отриманих від роботодавця на фізкультурно-оздоровчу діяльність відповідно до законодавства.
 
179. Стаття 19. Фізкультурно-спортивне товариство
 
-129- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Найдьонов А.М.
Назву статті 19 викласти в такій редакції: "Фізкультурно-спортивні товариства".
 
Враховано   Стаття 19. Фізкультурно-спортивні товариства
 
180. Фізкультурно-спортивне товариство - громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, основними завданнями якої є:
 
-130- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Найдьонов А.М.
Статтю 19 викласти в такій редакції:
"Фізкультурно-спортивні товариства - громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, основними завданнями яких є:
сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту;
організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, зокрема, за місцем роботи громадян;
забезпечення розвитку визначених напрямів спорту.
Фізкультурно-спортивні товариства діють на підставі статуту. Фізкультурно-спортивні товариства можуть мати всеукраїнський або місцевий статус.
Всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства:
діють на території України, мають місцеві осередки у більшості областей (зокрема, колективи фізичної культури і спортивні клуби);
можуть бути засновниками закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відповідних підприємств; власниками спортивних споруд та іншого майна;
можуть створювати штатні спортивні команди резервного спорту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
співпрацюють з центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості на підставі договорів, що укладаються відповідно до законодавства.
Центральні органи виконавчої влади можуть надавати всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету відповідно до закону.
Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування у встановленому порядку можуть надавати за рахунок коштів місцевих бюджетів фінансову підтримку осередкам всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, зокрема, для проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, їх діяльності та для діяльності заснованих ними дитячо-юнацьких спортивних шкіл".
 
Враховано   Фізкультурно-спортивні товариства -- громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, основними завданнями яких є:
 
181. сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту;
 
   сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту;
 
182. організація фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем роботи громадян;
 
   організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, зокрема за місцем роботи громадян;
 
183. забезпечення розвитку дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень.
 
   забезпечення розвитку визначених напрямів спорту.
 
184. Фізкультурно-спортивне товариство діє на підставі статуту.
 
   Фізкультурно-спортивні товариства діють на підставі статуту. Фізкультурно-спортивні товариства можуть мати всеукраїнський або місцевий статус.
 
185. Фізкультурно-спортивне товариство може мати всеукраїнський або місцевий статус.
 
      
186. Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство:
 
   Всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства:
 
187. діє на території всієї України, має місцеві осередки у більшості її областей та первинні осередки (колективи фізичної культури і спортивні клуби);
 
   діють на території України, мають місцеві осередки у більшості областей (зокрема, колективи фізичної культури і спортивні клуби);
 
188. має розвинену структуру управління, мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, закладів фізичної культури і спорту, спортивних споруд, підприємств та інше майно, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки;
 
   можуть бути засновниками закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відповідних підприємств; власниками спортивних споруд та іншого майна;
 
189. має штатні спортивні команди з видів спорту, до яких зараховуються спортсмени як резерв штатної збірної команди України;
 
   можуть створювати штатні спортивні команди резервного спорту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
190. має право створювати в установленому порядку об’єднання спортсменів-професіоналів;
 
   співпрацюють з центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості на підставі договорів, що укладаються відповідно до законодавства.
 
191. співпрацює з органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, іншими громадськими організаціями на підставі угод, що укладаються між ними відповідно до законодавства.
 
      
192. Центральні органи виконавчої влади можуть делегувати всеукраїнському фізкультурно-спортивному товариству певні повноваження щодо виконання державних програм з розвитку фізичної культури і спорту, організації і проведення спортивних заходів згідно з укладеною двосторонньою угодою.
 
      
193. Центральні органи виконавчої влади надають всеукраїнському фізкультурно-спортивному товариству фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету для виконання делегованих йому повноважень, а також для його утримання та реалізації статутних завдань.
 
   Центральні органи виконавчої влади можуть надавати всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету відповідно до закону.
 
194. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в установленому порядку надають за рахунок коштів місцевих бюджетів фінансову підтримку осередкам всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства та місцевим фізкультурно-спортивним товариствам для виконання делегованих їм повноважень, їх утримання, реалізації статутних завдань, а також для утримання підпорядкованих їм дитячо-юнацьким спортивним школам.
 
   Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування у встановленому порядку можуть надавати за рахунок коштів місцевих бюджетів фінансову підтримку осередкам всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, зокрема, для проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, їх діяльності та для діяльності заснованих ними дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
 
195. Стаття 20. Спортивна федерація
 
-131- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Найдьонов А.М.
Назву статтті 20 викласти в такій редакції:
"Спортивні федерації".
 
Враховано   Стаття 20. Спортивні федерації
 
196. Спортивна федерація (асоціація, спілка, об'єднання тощо) - громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, основними завданнями якої є:
 
-132- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Найдьонов А.М.
Статтю 20 викласти в такій редакції:
"Спортивні федерації (асоціації, спілки, об'єднання тощо), далі – спортивні федерації - громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, основними завданнями яких є:
забезпечення інтересів членів відповідних спортивних федерацій у сфері спорту, в тому числі сприяння захисту їх соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших інтересів;
сприяння розвитку відповідного виду (видів) спорту шляхом участі у розробленні та виконанні відповідних програм;
залучення різних груп населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
сприяння підготовці спортсменів національних збірних команд та забезпечення їх участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях;
організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;
участь у здійсненні кадрового забезпечення розвитку відповідного виду (видів) спорту;
сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту.
Спортивними федераціями інвалідів є спортивні федерації, в які об’єднуються інваліди з певними вадами задля розвитку видів спорту інвалідів.
Спортивні федерації діють на підставі статуту.
У найменуванні спортивної федерації зазначається вид спорту, розвитку якого вона сприяє.
Спортивні федерації можуть мати всеукраїнський або місцевий статус.
Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту може надати спортивній федерації статус національної спортивної федерації.
Статус національної спортивної федерації надається лише одній спортивній федерації з відповідного виду спорту, яка має всеукраїнський статус. Статус національної спортивної федерації інвалідів надається лише одній спортивній федерації окремо для інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку.
Спортивні федерації із статусом національної спортивної федерації відповідно до договору з центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту:
забезпечують розвиток відповідного виду спорту;
представляють вид спорту у відповідних міжнародних спортивних федераціях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту з урахуванням пропозицій Національного олімпійського комітету України, Національного комітету спорту інвалідів України, Спортивного комітету України, та на міжнародних спортивних змаганнях;
здійснюють у встановленому порядку організацію та проведення офіційних міжнародних спортивних змагань на території України та всеукраїнських спортивних змагань;
інформують центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту про проведення всіх спортивних заходів та про рейтинг спортсменів за підсумками змагань.
Спортивні федерації із статусом національної спортивної федерації можуть отримувати з державного бюджету фінансову підтримку відповідно до закону.
Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту:
здійснює моніторинг використання коштів, наданих спортивним федераціям із статусом національної спортивної федерації з державного бюджету, та виконання умов укладених договорів з спортивними федераціями із статусом національної спортивної федерації;
затверджує положення про проведення відповідних всеукраїнських спортивних змагань з урахуванням пропозицій національних спортивних федерацій.
Надання та позбавлення спортивних федерацій статусу національної спортивної федерації здійснюється відповідно до положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту".
 
Враховано   Спортивні федерації (асоціації, спілки, об'єднання тощо), далі – спортивні федерації - громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, основними завданнями яких є:
 
197. сприяння розвитку певного виду (видів) спорту;
 
   забезпечення інтересів членів відповідних спортивних федерацій у сфері спорту, в тому числі сприяння захисту їх соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших інтересів;
 
198. залучення широких верств населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, підвищення майстерності спортсменів;
 
   сприяння розвитку відповідного виду (видів) спорту шляхом участі у розробленні та виконанні відповідних програм;
 
199. участь у розробленні та виконанні програм розвитку виду (видів) спорту;
 
   залучення різних груп населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
 
200. організація спортивних та інших заходів серед своїх членів;
 
   сприяння підготовці спортсменів національних збірних команд та забезпечення їх участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях;
 
201. участь у підготовці професійних кадрів;
 
   організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;
 
202. сприяння розвитку та зміцненню міжнародних спортивних зв’язків.
 
   участь у здійсненні кадрового забезпечення розвитку відповідного виду (видів) спорту;
 
203. Спортивна федерація інвалідів є окремим видом спортивної федерації, в якій об’єднуються інваліди з певним видом ураження, для розвитку видів спорту інвалідів.
 
   сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту.
 
204. Спортивна федерація діє на підставі статуту. У статуті та назві спортивної федерації зазначається вид (види) спорту, розвитку яких вона сприяє.
 
   Спортивними федераціями інвалідів є спортивні федерації, в які об’єднуються інваліди з певними вадами задля розвитку видів спорту інвалідів.
 
205. Спортивна федерація може мати місцевий, всеукраїнський або міжнародний статус.
 
   Спортивні федерації діють на підставі статуту.
 
206. Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту визначає перелік видів спорту, відповідно до специфіки яких спортивна федерація має право набувати всеукраїнського статусу незалежно від наявності місцевих осередків у більшості областей України, в Автономній Республіці Крим, у містах Києві та Севастополі.
 
   У найменуванні спортивної федерації зазначається вид спорту, розвитку якого вона сприяє.
 
207. Спортивній федерації центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту може бути надано спеціальний статус.
 
   Спортивні федерації можуть мати всеукраїнський або місцевий статус.
 
208. Спеціальний статус надається лише одній легалізованій у встановленому Законом порядку спортивній федерації з відповідного виду спорту.
 
   Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту може надати спортивній федерації статус національної спортивної федерації.
 
209. Надання спортивній федерації спеціального статусу здійснюється на конкурсних засадах відповідно до положення про порядок проведення конкурсу, що затверджується центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
 
   Статус національної спортивної федерації надається лише одній спортивній федерації з відповідного виду спорту, яка має всеукраїнський статус. Статус національної спортивної федерації інвалідів надається лише одній спортивній федерації окремо для інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку.
 
210. Спортивній федерації, що набула спеціального статусу, держава в особі центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту надає:
 
   Спортивні федерації із статусом національної спортивної федерації відповідно до договору з центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту:
 
211. повноваження щодо розвитку відповідного виду спорту згідно з укладеним двостороннім договором;
 
   забезпечують розвиток відповідного виду спорту;
 
212. виключне право представляти вид спорту у відповідних міжнародних спортивних організаціях та на міжнародних спортивних змаганнях від імені України;
 
   представляють вид спорту у відповідних міжнародних спортивних федераціях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту з урахуванням пропозицій Національного олімпійського комітету України, Національного комітету спорту інвалідів України, Спортивного комітету України, та на міжнародних спортивних змаганнях;
 
213. виключне право на організацію та проведення офіційних міжнародних спортивних змагань на території України та всеукраїнських спортивних змагань.
 
   здійснюють у визначеному порядку організацію та проведення офіційних міжнародних спортивних змагань на території України та всеукраїнських спортивних змагань;
 
214. Спортивна федерація із спеціальним статусом може отримувати від держави матеріальну та фінансову підтримку на діяльність, передбачену її статутом.
 
   інформують центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту про проведення всіх спортивних заходів та про рейтинг спортсменів за підсумками змагань.
 
215. Центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту:
 
   Спортивні федерації із статусом національної спортивної федерації можуть отримувати з державного бюджету фінансову підтримку відповідно до закону.
 
216. здійснює контроль за використанням коштів, виділених спортивній федерації із спеціальним статусом з державного бюджету, та за виконанням наданих їй повноважень;
 
   Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту:
 
217. затверджує за поданням спортивної федерації із спеціальним статусом умови та порядок організації проведення всеукраїнських спортивних змагань.
 
   здійснює моніторинг використання коштів, наданих спортивним федераціям із статусом національної спортивної федерації з державного бюджету, та виконання умов укладених договорів з спортивними федераціями із статусом національної спортивної федерації;
 
218. Рішення центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту, видані в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання спортивною федерацією із спеціальним статусом,
 
   затверджує положення про проведення відповідних всеукраїнських спортивних змагань з урахуванням пропозицій національних спортивних федерацій.
 
219. Центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту проводить консультації з спортивною федерацією із спеціальним статусом щодо міжнародних контрактів і договорів, які укладаються від імені України, стосовно відповідного виду спорту.
 
-133- Дейч Б.Д.
Частину восьму статті 20 викласти в такій редакції:
"Надання спортивній федерації спеціального статусу здійснюється на конкурсних умовах при наявності:
- відповідності статутним положенням
та регламентним вимогам міжнародних
спортивних структур;
- наявності висококваліфікованого тренерського та суддівського потенціалу, конкурентоздатних спортсменів;
- розвитку інфраструктури виду спорту
на основі взаємодії місцевих осередків
організації з місцевими органами
виконавчої влади згідно з укладеними
двосторонніми договорами;
- проведення фізкультурно- спортивних заходів;
- сприяння розвитку матеріально-технічної бази;
- взаємодії зі службами спортивної медицини, ведення антидопінгової роботи;
- участі у соціально-значущих заходах, зокрема, у залученні до занять видом спорту малозабезпечених верств населення, молоді тощо на пільгових умовах;
- здійснення організаторської роботи щодо консолідації зусиль з розвитку виду спорту з іншими громадськими організаціями фізкультурно-оздоровчої спрямованості з аналогічного виду спорту;
- реалізації програм з розвитку виду
спорту, маркетингових та інших
фінансових проектів.
Порядок розгляду документів та надання спеціального статусу є компетенцією центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту".
 
Враховано редакційно   Надання та позбавлення спортивних федерацій статусу національної спортивної федерації здійснюється на конкурентних засадах відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
220. Спортивна федерація із спеціальним статусом:
 
      
221. погоджує з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту та іншими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування питання щодо проведення на території України міжнародних спортивних змагань;
 
      
222. інформує центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту про наміри проведення всіх спортивних заходів та про рейтинг спортсменів за підсумками змагань.
 
      
223. Стаття 21. Всеукраїнська спортивна спілка школярів
 
-134- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Назву статті 21 викласти в такій редакції: "Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів".
 
Враховано   Стаття 21. Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів
 
224. Всеукраїнська спортивна спілка школярів - громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, основними завданнями якої є:
 
-135- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Найдьонов А.М.
Статтю 21 викласти в наступній редакції:
"Основними завданнями громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів є:
залучення учнів та студентів у позанавчальний час до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах;
організація і проведення спортивних змагань серед учнів та студентів;
забезпечення участі учнів та студентів у відповідних міжнародних спортивних змаганнях.
Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів діють на підставі статутів.
Всеукраїнські громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості учнів відповідно до закону можуть мати осередки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які можуть об’єднувати осередки у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.
Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки на конкурентних засадах у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку визначає всеукраїнську громадську організацію фізкультурно-спортивної спрямованості учнів, яка має право представляти Україну у відповідних міжнародних організаціях та на Всесвітній гімназіаді, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України.
Всеукраїнські громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості студентів можуть мати свої осередки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які можуть об’єднувати спортивні клуби вищих навчальних закладів. Вищі навчальні заклади можуть фінансувати або надавати фінансову підтримку відповідним спортивним клубам.
Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки на конкурентних засадах у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку визначає всеукраїнську громадську організацію фізкультурно-спортивної спрямованості студентів, яка має право представляти Україну у відповідних міжнародних організаціях та на Всесвітній універсіаді, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України.
Всеукраїнські громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів спільно з всеукраїнськими спортивними федераціями з певних видів спорту протягом навчального року можуть проводити змагання у відповідних дитячих та студентських лігах.
Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів у здійсненні фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності учнів та студентів, проведенні спортивних заходів, підготовці та участі учнів та студентів у відповідних міжнародних спортивних змаганнях".
 
Враховано   Основними завданнями громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів є:
 
225. залучення школярів у позанавчальний час до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах;
 
   залучення учнів та студентів у позанавчальний час до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах;
 
226. організація і проведення спортивних змагань серед школярів;
 
   організація і проведення спортивних змагань серед учнів та студентів;
 
227. забезпечення участі школярів у відповідних міжнародних спортивних змаганнях.
 
   забезпечення участі учнів та студентів у відповідних міжнародних спортивних змаганнях.
 
228. Всеукраїнська спортивна спілка школярів діє на підставі статуту.
 
   Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів діють на підставі статутів.
 
229. Всеукраїнська спортивна спілка школярів спільно з всеукраїнськими спортивними федераціями з ігрових видів спорту протягом навчального року проводять змагання у відповідних дитячих лігах.
 
   Всеукраїнські громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості учнів відповідно до закону можуть мати осередки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які можуть об’єднувати осередки у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.
 
230. Всеукраїнська спортивна спілка школярів має свої осередки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які об’єднують осередки (без утворення юридичної особи) у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.
 
   Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки на конкурентних засадах у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку визначає всеукраїнську громадську організацію фізкультурно-спортивної спрямованості учнів, яка має право представляти Україну у відповідних міжнародних організаціях та на Всесвітній гімназіаді, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України.
 
231. Всеукраїнська спортивна спілка школярів має виключне право представляти Україну у відповідних міжнародних організаціях та на Всесвітній Гімназіаді.
 
   Всеукраїнські громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості студентів відповідно до закону можуть мати свої осередки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які можуть об’єднувати спортивні клуби вищих навчальних закладів. Вищі навчальні заклади можуть фінансувати або надавати фінансову підтримку відповідним спортивним клубам.
 
232. Центральний орган виконавчої влади у галузі освіти та науки сприяє діяльності Всеукраїнської спортивної спілки школярів, надає фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету для здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед школярів, проведення спортивних заходів, підготовки та участі школярів у відповідних міжнародних спортивних змаганнях, налагодження міжнародних зв’язків.
 
   Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки на конкурентних засадах у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку визначає всеукраїнську громадську організацію фізкультурно-спортивної спрямованості студентів, яка має право представляти Україну у відповідних міжнародних організаціях та на Всесвітній універсіаді, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України.
 
233. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в установленому порядку надають фінансову підтримку осередкам Всеукраїнської спортивної спілки школярів.
 
   Всеукраїнські громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів спільно з всеукраїнськими спортивними федераціями з певних видів спорту протягом навчального року можуть проводити змагання у відповідних дитячих та студентських лігах.
Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів у здійсненні фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності учнів та студентів, проведенні спортивних заходів, підготовці та участі учнів та студентів у відповідних міжнародних спортивних змаганнях.
 
234. Стаття 22. Всеукраїнська спортивна спілка студентів
 
-136- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Найдьонов А.М.
Назву статті 22 викласти в такій редакції:
"Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту".
 
Враховано   Стаття 22. Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту
 
235. Всеукраїнська спортивна спілка студентів - громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, основними завданнями якої є:
 
-137- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Найдьонов А.М.
Статтю 22 викласти в такій редакції:
"Основними завданнями громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту є:
забезпечення розвитку спорту ветеранів та сприяння соціальному захисту ветеранів фізичної культури і спорту;
залучення ветеранів спорту до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
організація і проведення спортивних змагань серед ветеранів фізичної культури і спорту;
забезпечення участі ветеранів фізичної культури і спорту у відповідних міжнародних спортивних змаганнях .
Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту діють на підставі статуту.
Всеукраїнські громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів відповідно до закону можуть мати свої осередки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту на конкурентних засадах, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, визначає всеукраїнську громадську організацію фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту, яка представляє Україну у відповідних міжнародних організаціях, на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів, та в інших міжнародних спортивних змаганнях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України.
Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту у здійсненні фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності ветеранів фізичної культури і спорту, проведенні спортивних заходів, підготовці та участі ветеранів фізичної культури і спорту у відповідних міжнародних спортивних змаганнях".
 
Враховано   Основними завданнями громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту є:
 
236. залучення студентів у позанавчальний час до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у вищих навчальних закладах;
 
   забезпечення розвитку спорту ветеранів та сприяння соціальному захисту ветеранів фізичної культури і спорту;
 
237. організація і проведення спортивних змагань серед студентів;
 
   залучення ветеранів спорту до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
 
238. забезпечення участі студентів у відповідних міжнародних спортивних змаганнях.
 
   організація і проведення спортивних змагань серед ветеранів фізичної культури і спорту;
 
239. Всеукраїнська спортивна спілка студентів діє на підставі статуту.
 
   забезпечення участі ветеранів фізичної культури і спорту у відповідних міжнародних спортивних змаганнях .
 
240. Всеукраїнська спортивна спілка студентів спільно з всеукраїнськими спортивними федераціями з ігрових видів спорту протягом навчального року проводять змагання у відповідних студентських лігах.
 
   Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту діють на підставі статуту.
 
241. Всеукраїнська спортивна спілка студентів має свої осередки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які об’єднують спортивні клуби вищих навчальних закладів.
 
   Всеукраїнські громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів відповідно до закону можуть мати свої осередки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
242. Всеукраїнська спортивна спілка студентів має виключне право представляти Україну у відповідних міжнародних організаціях та на Всесвітній Універсіаді.
 
   Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту на конкурентних засадах, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, визначає всеукраїнську громадську організацію фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту, яка представляє Україну у відповідних міжнародних організаціях, на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів, та в інших міжнародних спортивних змаганнях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України.
 
243. Центральний орган виконавчої влади у галузі освіти та науки сприяє діяльності Всеукраїнської спортивної спілки студентів, надає фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету для здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед студентської молоді, проведення спортивних заходів, підготовки та участі студентів у відповідних міжнародних спортивних змаганнях, налагодження міжнародних зв’язків.
 
   Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту у здійсненні фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності ветеранів фізичної культури і спорту, проведенні спортивних заходів, підготовці та участі ветеранів фізичної культури і спорту у відповідних міжнародних спортивних змаганнях.
 
244. Вищі навчальні заклади утримують спортивні клуби та фінансують їх діяльність у випадку, коли ці клуби є структурними підрозділами цих закладів. Спортивні клуби, які діють в інших організаційно-правових формах, можуть отримувати на договірних засадах від вищих навчальних закладів фінансову, матеріально-технічну та організаційну допомогу для здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед студентів.
 
      
245. Стаття 23. Національний олімпійський комітет України
 
   Стаття 23. Національний олімпійський комітет України
 
246. Національний олімпійський комітет України - незалежна, неурядова громадська організація, основним завданням якої є координація розвитку олімпійського руху України.
 
-138- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Найдьонов А.М.
Статтю 23 викласти в такій редакції:
"Національний олімпійський комітет України - громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завданням якої є забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, як складової частини міжнародного олімпійського руху.
Метою олімпійського руху є пропаганда та впровадження відповідних принципів та ідеалів, сприяння розвитку фізичної культури і спорту, зміцнення міжнародного спортивного співробітництва, участь в Олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних заходах, що проводяться Міжнародним олімпійським комітетом.
Національний олімпійський комітет України діє на підставі статуту, який відповідає Олімпійській хартії.
Національний олімпійський комітет України може мати свої відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Національний олімпійський комітет України відповідно до Олімпійської хартії, зокрема:
представляє Україну на Олімпійських іграх, у Міжнародному олімпійському комітеті, міжнародних олімпійських організаціях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;
здійснює заходи щодо забезпечення прав інтелектуальної власності Міжнародного олімпійського комітету;
визнає спортивні федерації з олімпійських видів спорту.
Національний олімпійський комітет України, зокрема:
співпрацює з суб’єктами сфери фізичної культури і спорту, які забезпечують розвиток олімпійських видів спорту;
бере участь у наданні всеукраїнським спортивним федераціям з олімпійських видів спорту статусу національної спортивної федерації з відповідного виду спорту;
бере участь у підготовці та реалізації заходів, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських та інших міжнародних спортивних заходах, що проводяться Міжнародним олімпійським комітетом;
має свою національну олімпійську символіку, здійснює її використання та забезпечує захист відповідно до закону.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування підтримують олімпійський рух в Україні, сприяють діяльності та надають Національному олімпійському комітету України і його відділенням фінансову та організаційну допомогу на розвиток олімпійського руху та його матеріально-технічне забезпечення.
Національний олімпійський комітет України здійснює статутну діяльність та забезпечує реалізацію програм розвитку фізичної культури і спорту за рахунок власних джерел фінансування та коштів державного бюджету.
 
Враховано   Національний олімпійський комітет України - громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завданням якої є забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні, як складової частини міжнародного олімпійського руху.
Метою олімпійського руху є пропаганда та впровадження відповідних принципів та ідеалів, сприяння розвитку фізичної культури і спорту, зміцнення міжнародного спортивного співробітництва, участь в Олімпійських іграх та інших міжнародних спортивних заходах, що проводяться Міжнародним олімпійським комітетом.
 
247. У своїй діяльності Національний олімпійський комітет України керується законодавством України, Олімпійською хартією та власним статутом.
 
   Національний олімпійський комітет України діє на підставі статуту, який відповідає Олімпійській хартії.
 
248. Національний олімпійський комітет України має свої відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
   Національний олімпійський комітет України може мати свої відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
249. Національний олімпійський комітет України:
 
   Національний олімпійський комітет України відповідно до Олімпійської хартії, зокрема:
 
250. має виключне право представляти Україну на Олімпійських іграх, у Міжнародному олімпійському комітеті, міжнародних олімпійських організаціях;
 
   представляє Україну на Олімпійських іграх, у Міжнародному олімпійському комітеті, міжнародних олімпійських організаціях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;
 
251. координує розвиток олімпійського руху, визнає спортивні федерації з олімпійських видів спорту, в установленому порядку бере участь у наданні всеукраїнським спортивним федераціям з олімпійських видів спорту спеціального статусу з певного олімпійського виду спорту;
 
   здійснює заходи щодо забезпечення прав інтелектуальної власності Міжнародного олімпійського комітету;
 
252. має свою національну олімпійську символіку, виключне право на її використання та захист;
 
   визнає спортивні федерації з олімпійських видів спорту.
 
253. за дорученням Міжнародного олімпійського комітету здійснює заходи із захисту прав Міжнародного олімпійського комітету на використання олімпійської символіки, прапора, гасла та гімну, найменувань "олімпійський" та "олімпіада" і словосполучень з ними на території України.
 
   Національний олімпійський комітет України, зокрема:
 
254. Центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту сприяє діяльності Національного олімпійського комітету, надає йому фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету для здійснення статутної діяльності, підготовки національної збірної команди та участі офіційної делегації України в Олімпійських іграх.
 
   співпрацює з суб’єктами сфери фізичної культури і спорту, які забезпечують розвиток олімпійських видів спорту;
 
255. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в установленому порядку надають фінансову підтримку відділенням Національного олімпійського комітету.
 
   бере участь у наданні всеукраїнським спортивним федераціям з олімпійських видів спорту статусу національної спортивної федерації з відповідного виду спорту;
бере участь у підготовці та реалізації заходів, спрямованих на забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі в Олімпійських та інших міжнародних спортивних заходах, що проводяться Міжнародним олімпійським комітетом;
має свою національну олімпійську символіку, здійснює її використання та забезпечує захист відповідно до закону.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування підтримують олімпійський рух в Україні, сприяють діяльності та надають Національному олімпійському комітету України і його відділенням фінансову та організаційну допомогу на розвиток олімпійського руху та його матеріально-технічне забезпечення.
Національний олімпійський комітет України здійснює статутну діяльність та забезпечує реалізацію програм розвитку фізичної культури і спорту за рахунок власних джерел фінансування та коштів державного бюджету.
 
256. Стаття 24. Національний комітет спорту інвалідів України
 
   Стаття 24. Національний комітет спорту інвалідів України
 
257. Національний комітет спорту інвалідів України - всеукраїнська спілка громадських організацій інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завданням якої є координація розвитку паралімпійського та дефлімпійського руху України, діяльності всеукраїнських спортивних федерацій інвалідів з різних нозологій, а також забезпечення підготовки та участі українських спортсменів у Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Глобальних іграх спортсменів з порушенням інтелекту та інших міжнародних спортивних змаганнях, що проводяться під патронатом Міжнародного паралімпійського комітету, Європейського паралімпійського комітету, Міжнародного олімпійського комітету, Міжнародного спортивного комітету глухих та Європейського спортивного комітету глухих.
 
-139- Сушкевич В.М.
Статтю 24 викласти в наступній редакції:
Національний комітет спорту інвалідів України – всеукраїнська громадська організація інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завданням якої є координація розвитку паралімпійського та дефлімпійського руху України, діяльності всеукраїнських спортивних федерацій інвалідів з різних нозологій, та забезпечення підготовки та участі українських спортсменів у Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Глобальних іграх спортсменів з порушенням інтелекту та інших міжнародних спортивних змаганнях, що проводяться під патронатом Міжнародного паралімпійського комітету, Європейського паралімпійського комітету, Міжнародного олімпійського комітету, Міжнародного спортивного комітету глухих та Європейського спортивного комітету глухих.
Національний комітет спорту інвалідів України є національним представницьким органом спортсменів- інвалідів відповідно до Конституції Міжнародного паралімпійського комітету, та діє на підставі статуту, який відповідає зазначеній Конституції, Конституції Міжнародного спортивного комітету глухих та законодавству України.
Держава підтримує діяльність Національного комітету спорту інвалідів України.
Національний комітет спорту інвалідів України, зокрема:
представляє Україну в міжнародному паралімпійському русі, на Паралімпійських іграх, Глобальних іграх спортсменів з порушенням інтелекту, у Міжнародному паралімпійському комітеті, міжнародних паралімпійських та відповідних спортивних організаціях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;
здійснює управління діяльністю Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів;
представляє відповідно до закону громадські організації інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
має свою символіку, здійснює її використання та забезпечує захист відповідно до закону;
сприяє розвитку матеріально-технічного забезпечення спорту інвалідів України;
забезпечує проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивних та реабілітаційних заходів серед інвалідів;
організує підготовку та участь національних збірних команд України в міжнародних спортивних змаганнях серед інвалідів, надає допомогу спортивним федераціям інвалідів щодо здійснення спортивної діяльності серед інвалідів;
бере участь у наданні всеукраїнським спортивним федераціям інвалідів статусу національної спортивної федерації;
здійснює управління діяльністю створених ним юридичних осіб, у тому числі центрів паралімпійської та дефлімпійської підготовки та реабілітаційно-спортивних центрів.
Представництво України у міжнародному дефлімпійському русі і на Дефлімпійських іграх здійснюється відповідно до Конституції Міжнародного спортивного комітету глухих.
Держава надає фінансову підтримку Національному комітету спорту інвалідів України на розвиток фізичної культури і спорту інвалідів, паралімпійського та дефлімпійського руху та його матеріально-технічного забезпечення, на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів та оздоровлення спортсменів-інвалідів".
 
Враховано   Національний комітет спорту інвалідів України – всеукраїнська громадська організація інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завданням якої є координація розвитку паралімпійського та дефлімпійського руху України, діяльності всеукраїнських спортивних федерацій інвалідів з різних нозологій та забезпечення підготовки та участі українських спортсменів у Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Глобальних іграх спортсменів з порушенням інтелекту та інших міжнародних спортивних змаганнях, що проводяться під патронатом Міжнародного паралімпійського комітету, Європейського паралімпійського комітету, Міжнародного олімпійського комітету, Міжнародного спортивного комітету глухих та Європейського спортивного комітету глухих.
 
258. Національний комітет спорту інвалідів України діє на підставі статуту, який відповідає Конституції Міжнародного паралімпійського комітету, Міжнародного спортивного комітету глухих та законодавству України.
 
   Національний комітет спорту інвалідів України є національним представницьким органом спортсменів-інвалідів відповідно до Конституції Міжнародного паралімпійського комітету, та діє на підставі статуту, який відповідає зазначеній Конституції, Конституції Міжнародного спортивного комітету глухих та законодавству України.
Держава підтримує діяльність Національного комітету спорту інвалідів України.
 
259. Національний комітет спорту інвалідів України має:
 
   Національний комітет спорту інвалідів України, зокрема:
 
260. виключне право представляти Україну в міжнародному паралімпійському русі, на Паралімпійських іграх, у Міжнародному Паралімпійському комітеті, міжнародних паралімпійських та спортивних організаціях;
 
   представляє Україну в міжнародному паралімпійському русі, на Паралімпійських іграх, Глобальних іграх спортсменів з порушенням інтелекту, у Міжнародному паралімпійському комітеті, міжнародних паралімпійських та відповідних спортивних організаціях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;
здійснює управління діяльністю Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів;
 
261. представляє громадський фізкультурно-спортивний рух інвалідів України у вищих органах державної влади та інших організаціях України;
 
   представляє відповідно до закону громадські організації інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 
262. має свою символіку, виключне право на її використання та захист;
 
   має свою символіку, здійснює її використання та забезпечує захист відповідно до закону;
 
263. розвиває матеріально-технічну базу спорту інвалідів України, разом з Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів забезпечує проведення фізкультурно-реабілітаційних і спортивних заходів серед інвалідів, вирішує питання участі національних збірних команд України в міжнародних спортивних змаганнях, надає допомогу спортивним федераціям інвалідів щодо проведення спортивної роботи серед інвалідів, в установленому порядку бере участь у наданні всеукраїнським спортивним федераціям інвалідів статусу національної спортивної федерації.
 
   сприяє розвитку матеріально-технічного забезпечення спорту інвалідів України;
 
264. Представницьку функцію у дефлімпійському русі і на Дефлімпійських іграх виконує національний Дефлімпійський комітет України, який є складовою Національного комітету спорту інвалідів України.
 
   забезпечує проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивних та реабілітаційних заходів серед інвалідів;
 
265. З метою забезпечення підготовки національних збірних команд України до участі у Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, розвитку спорту вищих досягнень у паралімпійських та дефлімпійських видах спорту, реабілітації інвалідів, їх оздоровлення Національний комітет спорту інвалідів України координує роботу Національного центру паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів, Західного реабілітаційно-спортивного центру, створення і діяльність яких фінансується з державного бюджету.
 
   організує підготовку та участь національних збірних команд України в міжнародних спортивних змаганнях серед інвалідів, надає допомогу спортивним федераціям інвалідів щодо здійснення спортивної діяльності серед інвалідів;
бере участь у наданні всеукраїнським спортивним федераціям інвалідів статусу національної спортивної федерації;
здійснює управління діяльністю створених ним юридичних осіб, у тому числі центрів паралімпійської та дефлімпійської підготовки та реабілітаційно-спортивних центрів.
Представництво України у міжнародному дефлімпійському русі і на Дефлімпійських іграх здійснюється відповідно до Конституції Міжнародного спортивного комітету глухих.
 
266. Держава підтримує діяльність Національного комітету спорту інвалідів України та надає йому фінансову підтримку на розвиток фізичної культури і спорту інвалідів, паралімпійського та дефлімпійського руху, створення та розвиток його матеріально-технічної бази, на підготовку та участь українських спортсменів у Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Глобальних іграх серед спортсменів з порушенням інтелекту та інших міжнародних змаганнях.
 
   Держава надає фінансову підтримку Національному комітету спорту інвалідів України на розвиток фізичної культури і спорту інвалідів, паралімпійського та дефлімпійського руху та його матеріально-технічного забезпечення, на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів та оздоровлення спортсменів-інвалідів.
 
267. Стаття 25. Спортивний комітет України
 
   Стаття 25. Спортивний комітет України
 
268. Спортивний комітет України - всеукраїнська спілка всеукраїнських спортивних федерацій (асоціацій, спілок, об'єднань тощо) з неолімпійських видів спорту (видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор), основним завданням якої є координація розвитку в Україні неолімпійських видів спорту.
 
-140- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Найдьонов А.М.
Статтю 25 викласти в такій редакції:
"Спортивний комітет України - громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завданням якої є забезпечення розвитку в Україні неолімпійського спорту.
Спортивний комітет України діє на підставі статуту.
Спортивний комітет України:
представляє Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх та Європейських іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних спортивних змаганнях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;
може організовувати та проводити всеукраїнські та міжнародні заходи на території України з неолімпійських видів спорту разом з відповідними спортивними федераціями;
бере участь у наданні всеукраїнським спортивним федераціям з неолімпійських видів спорту статусу національної спортивної федерації з відповідного неолімпійського виду спорту;
має свою символіку, здійснює її використання та забезпечує захист відповідно до закону.
Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту співпрацює із Спортивним комітетом України щодо розвитку неолімпійських видів спорту, на підставі договору, може надавати йому фінансову підтримку з державного бюджету для здійснення статутної діяльності, підготовки та участі національних збірних команд у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних змаганнях".
 
Враховано   Спортивний комітет України -- громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завданням якої є забезпечення розвитку в Україні неолімпійського спорту.
 
269. Спортивний комітет України діє на підставі статуту.
 
   Спортивний комітет України діє на підставі статуту.
 
270. Спортивний комітет України:
 
   Спортивний комітет України:
 
271. має виключне право представляти Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних спортивних змаганнях;
 
   представляє Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх та Європейських іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних спортивних змаганнях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;
 
272. разом з відповідними спортивними федераціями (асоціаціями, спілками, об'єднаннями тощо) може організовувати та проводити всеукраїнські та міжнародні заходи на території України з неолімпійських видів спорту;
 
   може організовувати та проводити всеукраїнські та міжнародні заходи на території України з неолімпійських видів спорту разом з відповідними спортивними федераціями;
 
273. координує діяльність суб’єктів неолімпійського руху, визнає спортивні федерації з неолімпійських видів спорту, в установленому порядку бере участь у наданні всеукраїнським спортивним федераціям з неолімпійських видів спорту статусу національної спортивної федерації з певного неолімпійського виду спорту;
 
   бере участь у наданні всеукраїнським спортивним федераціям з неолімпійських видів спорту статусу національної спортивної федерації з відповідного неолімпійського виду спорту;
 
274. має свою національну символіку, виключне право на її використання та захист.
 
   має свою символіку, здійснює її використання та забезпечує захист відповідно до закону.
 
275. Центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту сприяє Спортивний комітет України у розвитку спортивного руху з неолімпійських видів спорту, надає йому фінансову підтримку з державного бюджету для здійснення статутної діяльності, підготовки та участі національних збірних команд у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних змаганнях.
 
   Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту співпрацює із Спортивним комітетом України щодо розвитку неолімпійських видів спорту, на підставі договору, може надавати йому фінансову підтримку з державного бюджету для здійснення статутної діяльності, підготовки та участі національних збірних команд у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних змаганнях.
 
276. Стаття 26. Рада ветеранів фізичної культури і спорту України
 
-141- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Найдьонов А.М.
Статтю 26 виключити.
 
Враховано      
277. Рада ветеранів фізичної культури і спорту України - всеукраїнська спілка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завданням якої є формування єдиної системи розвитку спорту ветеранів та ветеранського руху у сфері фізичної культури і спорту України.
 
      
278. Рада ветеранів фізичної культури і спорту України діє на підставі статуту, який відповідає Закону України „Про об'єднання громадян", цьому Закону, іншим нормативно-правовим актам.
 
      
279. Рада ветеранів фізичної культури і спорту України має свої осередки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
      
280. Рада ветеранів фізичної культури і спорту України:
 
      
281. бере участь у реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, сприяє соціальному захисту ветеранів фізичної культури і спорту, забезпеченню їх творчої активності та спортивного довголіття;
 
      
282. має виключне право представляти Україну у відповідних міжнародних організаціях, на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів, а також в інших міжнародних спортивних змаганнях;
 
      
283. спільно зі спортивними федераціями проводить всеукраїнські та міжнародні спортивні змагання зі спорту ветеранів на території України;
 
      
284. має свою символіку, виключне право на її використання та юридичний захист.
 
      
285. Центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту сприяє діяльності Ради ветеранів фізичної культури і спорту України, надає їй фінансову підтримку з державного бюджету для здійснення статутної діяльності, підготовки та участі збірних команд ветеранів України у Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів, інших міжнародних змаганнях.
 
      
286. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в установленому порядку надають фінансову підтримку осередкам Ради ветеранів фізичної культури і спорту України.
 
      
287. Розділ ІІІ. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
 
   Розділ ІІІ. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
 
288. Стаття 27. Фізичне виховання і спортивна діяльність у сфері освіти
 
-142- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Найдьонов А.М.
Назву статті 27 викласти в такій редакції: "Фізична культура у сфері освіти".
Статтю 27 вважати статтею 26.
 
Враховано   Стаття 26. Фізична культура у сфері освіти
 
289. Фізичне виховання і спортивна діяльність у сфері освіти мають на меті забезпечити розвиток фізичного і морального здоров’я школярів та студентів, комплексний підхід до формування розумових і фізичних якостей особистості, вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя, професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів та форм фізичного виховання і спортивної діяльності, безперервності цього процесу протягом усього життя.
 
-143- Курило В.С.
Статтю 27 викласти у такій редакції:
"Держава гарантує розвиток фізичного виховання і спорту в навчальних закладах незалежно від типів, рівнів акредитації, форм власності і підпорядкування в порядку, установленому законодавством України про освіту".
 
Враховано частково   Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють розвитку фізичної культури в навчальних закладах. Фізична культура у сфері освіти має на меті забезпечити розвиток фізичного і морального здоров’я школярів та студентів, комплексний підхід до формування розумових і фізичних здібностей особистості, вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя, професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів та форм фізичного виховання і масового спорту, безперервності цього процесу протягом усього життя.
 
    -144- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Найдьонов А.М.
Частини першу – п’яту статті 27 викласти в такій редакції:
"Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють розвитку фізичної культури в навчальних закладах. Фізична культура у сфері освіти має на меті забезпечити розвиток фізичного і морального здоров’я школярів та студентів, комплексний підхід до формування розумових і фізичних здібностей особистості, вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя, професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів та форм фізичного виховання і масового спорту, безперервності цього процесу протягом усього життя.
Фізична культура у сфері освіти базується на затверджених відповідно до закону державних стандартах освіти, спрямованих на забезпечення науково обґрунтованих норм рухової активності дітей та молоді з урахуванням стану їх здоров’я, рівня фізичного та психічного розвитку.
У дошкільних та інших навчальних закладах обов'язково передбачаються посади фахівців з фізичної культури.
Фізична культура шляхом проведення обов'язкових занять у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до навчальних програм, затверджених у встановленому порядку.
У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах уроки з фізичної культури є обов'язковими і проводяться не менше трьох разів на тиждень. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо введення додаткових уроків з фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах за умови наявності коштів у відповідних бюджетах".
 
Враховано    
290. Фізичне виховання і спортивна діяльність у сфері освіти здійснюються відповідно до державних стандартів освіти, які затверджуються у порядку, визначеному законодавством.
 
   Фізична культура у сфері освіти базується на затверджених відповідно до закону державних стандартах освіти, спрямованих на забезпечення науково обґрунтованих норм рухової активності дітей та молоді з урахуванням стану їх здоров’я, рівня фізичного та психічного розвитку.
 
291. Фізичне виховання і спортивна діяльність у сфері освіти забезпечують науково обґрунтовані норми рухової активності дітей та молоді з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного та психічного розвитку.
 
   У дошкільних та інших навчальних закладах обов'язково передбачаються посади фахівців з фізичної культури.
 
292. У складі педагогічних колективів дошкільних та інших навчальних закладів обов'язково передбачаються посади фахівців з фізичного виховання.
 
   Фізична культура шляхом проведення обов'язкових занять у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до навчальних програм, затверджених у встановленому порядку.
 
293. Органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, у віданні яких перебувають дошкільні навчальні заклади, забезпечують необхідні умови для проведення щоденних фізкультурно-оздоровчих занять з дітьми, морально і матеріально заохочують педагогічні колективи та фахівців з фізичного виховання, які досягли успіхів у збереженні та зміцненні здоров'я дітей.
 
-145- Сушкевич В.М.
Статтю 27 доповнити частиною такого змісту:
„У навчальних закладах, підпорядкованих центральному органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, заняття з фізкультурно-спортивної і фізичної реабілітації учнів і студентів з інвалідністю, є обов'язковими, їх періодичність та інтенсивність визначається індивідуально, з урахуванням медичних рекомендацій."
 
Враховано   У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах уроки з фізичної культури є обов'язковими і проводяться не менше трьох разів на тиждень. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо введення додаткових уроків з фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах за умови наявності коштів у відповідних бюджетах.
У навчальних закладах, підпорядкованих центральному органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, заняття з фізкультурно-спортивної та фізичної реабілітації учнів і студентів з інвалідністю є обов'язковими, їх періодичність та інтенсивність визначається індивідуально, з урахуванням медичних рекомендацій.
 
294. Фізичне виховання шляхом проведення обов'язкових занять у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах незалежно від типів, рівнів акредитації, форм власності і підпорядкування, здійснюється відповідно до навчальних програм, затверджених у порядку, визначеному законодавством.
 
-146- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Найдьонов А.М.
Частину шосту та сьому статті 27 виключити.
 
Враховано      
295. У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах уроки з фізичної культури є обов'язковими і проводяться не менше трьох разів на тиждень.
 
      
296. Загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади з урахуванням місцевих умов, інтересів та запитів учнів самостійно визначають зміст, форми і засоби їхньої рухової активності, методи проведення занять з фізичної культури, а також організовують позанавчальну фізкультурно-спортивну роботу за участю позашкільних навчальних закладів, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
 
-147- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Найдьонов А.М.
Частину восьму статті 27 викласти в такій редакції:
"Загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади з урахуванням місцевих природних умов, інтересів учнів самостійно визначають зміст, форми і засоби їх рухової активності, методи проведення занять з фізичної культури та організовують позаурочну фізкультурно-спортивну роботу за участю позашкільних навчальних закладів, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості".
 
Враховано   Загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади з урахуванням місцевих природних умов, інтересів учнів самостійно визначають зміст, форми і засоби їх рухової активності, методи проведення занять з фізичної культури та організовують позаурочну фізкультурно-спортивну роботу за участю позашкільних навчальних закладів, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
 
297. Місцеві органи виконавчої влади можуть вводити додаткові уроки фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах за умови виділення коштів з відповідних бюджетів.
 
-148- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Найдьонов А.М.
Частину дев’яту статті 27 виключити.
 
Враховано      
298. Керівники навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації забезпечують та несуть персональну відповідальність за створення сприятливих умов для оптимальної рухової активності в режимі дня школярів та студентів.
 
-149- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Найдьонов А.М.
Частину десяту статті 27 викласти в такій редакції:
"Керівники навчальних закладів зобов'язані забезпечувати створення сприятливих умов для належної рухової активності школярів та студентів".
 
Враховано   Керівники навчальних закладів зобов'язані забезпечувати створення сприятливих умов для належної рухової активності школярів та студентів.
 
299. Центральний орган виконавчої влади у галузі освіти та науки забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності у навчальних закладах усіх типів і рівнів акредитації, здійснює науково-методичне забезпечення цієї роботи в ході навчального процесу і в позанавчальний час, з цією метою створює відповідний структурний підрозділ.
 
-150- Сушкевич В.М.
Частину дванадцяту статті 27 після слів „усіх типів і рівнів акредитації" доповнити словами „незалежно від відомчої підпорядкованості".
 
Враховано      
    -151- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину одинадцяту статті 27 виключити.
 
Враховано    
300. Стаття 28. Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем проживання та відпочинку громадян
 
   Стаття 27. Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем проживання та відпочинку громадян
 
301. Забезпечення умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку громадян покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за рахунок коштів відповідних бюджетів на основі державних нормативів фінансування програм з фізичної культури і спорту. Вони створюють у містах, районах у містах центри фізичного здоров’я населення, будують та утримують відповідні спортивні споруди, співпрацюють на договірних засадах з організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та закладами фізичної культури і спорту.
 
-152- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 28 вважати статтею 27.
Статтю 28 викласти в такій редакції:
"Забезпечення умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку громадян покладається на місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування і здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів. З цією метою місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть створювати центри фізичного здоров’я населення, організовувати будівництво спортивних споруд та співпрацювати з відповідними громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та іншими закладами фізичної культури і спорту.
Власники санаторно-курортних закладів, закладів відпочинку та об’єктів туристичної інфраструктури, зокрема туристичних баз, створюють умови для здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності, фізкультурно-спортивної і фізичної реабілітації".
 
Враховано   Забезпечення умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку громадян покладається на місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування і здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів. З цією метою місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть створювати центри фізичного здоров’я населення, організовувати будівництво спортивних споруд та співпрацювати з відповідними громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та іншими закладами фізичної культури і спорту.
 
302. Керівники санаторно-курортних закладів, будинків відпочинку та туристичних баз усіх форм власності створюють умови для використання у процесі лікування та відпочинку громадян різних форм фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізичної реабілітації з метою зміцнення їхнього здоров’я, профілактики і лікування захворювань, в тому числі шляхом залучення фахівців сфери фізичної культури і спорту.
 
   Власники санаторно-курортних закладів, закладів відпочинку та об’єктів туристичної інфраструктури, зокрема туристичних баз, створюють умови для здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності, фізкультурно-спортивної і фізичної реабілітації.
 
303. Стаття 29. Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем роботи громадян
 
   Стаття 28. Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем роботи громадян
 
304. Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем роботи громадян здійснюється на основі встановлених Законом вимог щодо режиму праці і відпочинку шляхом проведення реабілітаційних та професійно-прикладних занять в режимі робочого дня після трудового відновлення, профілактичних занять, розвитку масового спорту, в тому числі організації спортивного туризму.
 
-153- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 29 вважати статтею 28.
Статтю 29 викласти в такій редакції:
"Власники підприємств, установ та організацій:
створюють працівникам належні умови для фізкультурно-оздоровчої діяльності відповідно до колективних договорів;
надають у користування працівникам та членам їх сімей для занять масовим спортом спортивні споруди, що перебувають на балансі відповідних підприємств, установ та організацій, забезпечують функціонування таких спортивних споруд, виділяють кошти на придбання спортивного інвентарю та обладнання, оплату праці відповідних фахівців сфери фізичної культури і спорту;
сприяють об'єднанню працівників у колективи фізичної культури та/або спортивні клуби;
заохочують працівників, які займаються масовим спортом.
Порядок створення і використання матеріально-технічної бази для забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем роботи громадян, порядок фінансування, забезпечення фахівцями сфери фізичної культури і спорту для проведення занять із працівниками підприємств, установ та організацій та членами їх сімей визначаються цим Законом, іншими законодавчими актами та колективними договорами".
 
Враховано      
305. Власники та уповноважені ними органи підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані:
 
   Власники підприємств, установ та організацій:
 
306. сприяти створенню працівникам умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності на основі включення відповідних положень до колективних договорів;
 
   створюють працівникам належні умови для фізкультурно-оздоровчої діяльності відповідно до колективних договорів;
 
307. надавати працівникам та членам їхніх сімей для занять масовим спортом спортивні споруди, що перебувають на балансі підприємств, установ та організацій, забезпечувати утримання таких спортивних споруд, виділення коштів на придбання спортивного інвентарю та обладнання, оплату праці фахівців, які надають фізкультурно-спортивні послуги на цих спорудах;
 
   надають у користування працівникам та членам їх сімей для занять масовим спортом спортивні споруди, що перебувають на балансі відповідних підприємств, установ та організацій, забезпечують функціонування таких спортивних споруд, виділяють кошти на придбання спортивного інвентарю та обладнання, оплату праці відповідних фахівців сфери фізичної культури і спорту;
 
308. сприяти об'єднанню працівників у колективи фізичної культури та/або спортивні клуби;
 
   сприяють об'єднанню працівників у колективи фізичної культури та/або спортивні клуби;
 
309. заохочувати працівників, які займаються масовим спортом.
 
   заохочують працівників, які займаються масовим спортом.
 
310. Порядок створення і використання матеріальної бази для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем роботи громадян, фінансування, забезпечення фахівцями сфери фізичної культури і спорту для проведення занять із працівниками та членами їхніх сімей визначаються Законом, іншими нормативними актами та колективними договорами.
 
   Порядок створення і використання матеріально-технічної бази для забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем роботи громадян, порядок фінансування, забезпечення фахівцями сфери фізичної культури і спорту для проведення занять із працівниками підприємств, установ та організацій та членами їх сімей визначаються цим Законом, іншими законодавчими актами та колективними договорами.
 
311. Стаття 30. Фізкультурно-оздоровча діяльність та спортивна робота серед сільського населення
 
   Стаття 29. Фізкультурно-оздоровча діяльність серед сільського населення
 
312. Виконавчі органи сільських, селищних рад спільно з підприємствами, установами та організаціями агропромислового спрямування незалежно від форм власності, що розташовані у сільській місцевості, зобов’язані:
 
-154- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 30 вважати статтею 29.
Статтю 30 викласти в такій редакції:
"Виконавчі органи сільських, селищних рад, підприємства, установи та організації агропромислової галузі, що розташовані в сільській місцевості, сприяють:
створенню умов для залучення мешканців села, селища до активних занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя;
утворенню та діяльності, у межах відповідних територій, колективів фізичної культури та спортивних клубів;
доступності мешканцям села, селища спортивних споруд відповідних навчальних закладів для занять фізичною культурою;
функціонуванню та створенню дитячо-юнацьких спортивних шкіл у кожному сільському районі, в тому числі відкриттю їх відділень (філій) у селах та селищах;
фінансуванню фізичної культури і спорту".
 
Враховано   Виконавчі органи сільських, селищних рад, підприємства, установи та організації агропромислової галузі, що розташовані в сільській місцевості, сприяють:
 
313. сприяти створенню умов для залучення мешканців села до активних занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя;
 
   створенню умов для залучення мешканців села, селища до активних занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя;
 
314. сприяти утворенню та діяльності у межах адміністративних територій сільських, селищних рад колективів фізичної культури та спортивних клубів;
 
   утворенню та діяльності, у межах відповідних територій, колективів фізичної культури та спортивних клубів;
 
315. забезпечувати умови для доступності спортивних споруд навчальних закладів мешканцям села (селища);
 
   доступності мешканцям села, селища спортивних споруд відповідних навчальних закладів для занять фізичною культурою;
 
316. забезпечувати функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл у кожному сільському районі з відкриттям відділень або філій у селах та селищах;
 
   функціонуванню та створенню дитячо-юнацьких спортивних шкіл у кожному сільському районі, в тому числі відкриттю їх відділень (філій) у селах та селищах;
 
317. забезпечувати фінансування розвитку фізичної культури і спорту.
 
   фінансуванню фізичної культури і спорту.
 
318. Стаття 31. Фізична підготовка і спорт у Збройних Силах України та інших військових формуваннях
 
-155- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Назву статті 31 викласти в такій редакції:
"Фізична підготовка у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, у правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах".
Статтю 31 вважати статтею 30.
 
Враховано   Стаття 30. Фізична підготовка у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, у правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах
 
319. Фізична підготовка військовослужбовців є складовою частиною загальної системи навчання та виховання особового складу Збройних Сил України та інших військових формувань і спрямована на забезпечення фізичної готовності особового складу до професійної діяльності.
 
-156- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 31 викласти в такій редакції:
створенню умов для залучення мешканців села, селища до активних занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя;
утворенню та діяльності, у межах відповідних територій, колективів фізичної культури та спортивних клубів;
доступності мешканцям села, селища спортивних споруд відповідних навчальних закладів для занять фізичною культурою;
функціонуванню та створенню дитячо-юнацьких спортивних шкіл у кожному сільському районі, в тому числі відкриттю їх відділень (філій) у селах та селищах;
фінансуванню фізичної культури і спорту".
 
Враховано      
320. Форми, зміст і порядок організації фізичної підготовки та спортивної роботи визначаються нормативно-правовими актами відповідних органів державної влади.
 
   Форми, зміст і порядок організації фізичної підготовки та спортивної діяльності військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб визначаються на підставі цього Закону нормативно-правовими актами відповідних органів державної влади.
 
321. Рівень фізичної підготовленості військовослужбовців враховується при присвоєнні чергових військових звань та призначенні на посади.
 
   Рівень фізичної підготовленості військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб у встановленому порядку враховується при присвоєнні чергових військових і спеціальних звань, призначенні на відповідні посади.
 
322. Для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у Збройних Силах України та інших військових формуваннях створюються і діють заклади фізичної культури і спорту (центральні та інші спортивні комітети, команди, клуби та спортивні бази), які утримуються за рахунок коштів державного бюджету. На спортивних спорудах цих закладів організовуються та проводяться заняття з фізичної підготовки військовослужбовців та підготовка спортсменів-військовослужбовців до участі у відомчих, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Зазначені спортивні споруди не підлягають перепрофілюванню та приватизації. При центральних та інших спортивних клубах (спортивних базах) військовослужбовців можуть утримуватись дитячо-юнацькі спортивні школи.
 
   Для організації фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, у правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах відповідними центральними органами виконавчої влади створюються заклади фізичної культури і спорту, зокрема спортивні комітети, клуби, бази тощо.
 
323. Загальне керівництво фізичною підготовкою і спортом у Збройних Силах України та інших військових формуваннях здійснюється відповідними органами виконавчої влади. З цією метою вони створюють спеціальні структурні підрозділи.
 
   Заклади фізичної культури і спорту, зазначені у частині третій цієї статті, відповідно до закону можуть створювати у встановленому порядку дитячо-юнацькі спортивні школи.
Спортивні споруди закладів фізичної культури і спорту, зазначених у частині третій цієї статті, використовуються для організації та проведенні занять з фізичної підготовки військовослужбовців та працівників Збройних Сил України та інших військових формуваннях утворених відповідно до законів України, працівників правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб, підготовки відповідних спортсменів до участі у відомчих, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту.
Для здійснення управління фізичною підготовкою та спортивною діяльністю у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, у правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах можуть створюватись окремі структурні підрозділи.
 
324. Стаття 32. Фізична підготовка у правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах
 
      
325. Фізична підготовка у правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах є невід’ємною складовою професійного навчання та виховання працівників, що сприяє успішному виконанню ними службових обов’язків. Зміст фізичної підготовки, порядок її організації визначається нормативно-правовими актами відповідних органів державної влади. Ними створюються сприятливі умови для об’єднання правоохоронців, рятувальників та інших спеціальних служб у колективи фізичної культури, спортивні комітети, команди, клуби.
 
      
326. Рівень фізичної підготовленості працівників правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб враховується при присвоєнні військових та спеціальних звань, призначенні на посади.
 
      
327. Для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах створюються і діють заклади фізичної культури і спорту (центральні та інші спортивні комітети, команди, клуби та спортивні бази), які утримуються за рахунок коштів державного бюджету.
 
      
328. Загальне керівництво фізичною підготовкою і спортивною діяльністю у правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах здійснюється відповідними органами державної влади. З цією метою вони створюють спеціальні структурні підрозділи.
 
      
329. Стаття 33. Фізкультурно-оздоровча діяльність серед інвалідів
 
-157- Сушкевич В.М.
Назву статтті 33 викласти в такій редакції: "Фізкультурно-оздоровча діяльність і фізкультурно-спортивна реабілітація інвалідів".
Статтю 33 вважати статтею 32.
 
Враховано   Стаття 31. Фізкультурно-оздоровча діяльність і фізкультурно-спортивна реабілітація інвалідів
 
330. Фізкультурно-оздоровча діяльність серед інвалідів є складовою частиною їхнього дозвілля, фізкультурно-спортивної та фізичної реабілітації і спрямовується на вирішення завдань соціально-психологічної адаптації осіб з обмеженими можливостями у суспільстві, підвищення рівня їхнього фізичного, психологічного та соціального благополуччя.
 
-158- Сушкевич В.М.
Статтю 33 викласти в такій редакції:
"Фізкультурно-оздоровча діяльність для інвалідів є складовою частиною їх дозвілля, реабілітації і спрямовується на їх психологічну адаптацію в суспільстві, поліпшення фізичного і психологічного стану, підвищення рівня соціального благополуччя.
Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування для фізкультурно-спортивної і фізичної реабілітації інвалідів можуть створювати разом з Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів центри фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів та інші заклади фізкультурно-спортивної реабілітації, забезпечувати їх спеціальним інвентарем, обладнанням і транспортом.
Національний комітет спорту інвалідів України, Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів здійснюють заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації та оздоровлення інвалідів.
Фінансування фізкультурно-оздоровчої діяльності і фізкультурно-спортивної реабілітації для інвалідів, створення та функціонування відповідних закладів фізичної культури і спорту, будівництво відповідних спортивних споруд здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством".
 
Враховано   Фізкультурно-оздоровча діяльність для інвалідів є складовою частиною їх дозвілля, реабілітації і спрямовується на їх психологічну адаптацію в суспільстві, поліпшення фізичного і психологічного стану, підвищення рівня соціального благополуччя.
 
331. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування створюють центри фізичної культури і спорту інвалідів, забезпечують їх спеціальним інвентарем, обладнанням та транспортом, сприяють створенню та функціонуванню інших закладів фізичної культури і спорту для інвалідів, заохочують участь інвалідів у спортивних змаганнях, забезпечують доступність спортивних споруд для інвалідів.
 
   Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування для фізкультурно-спортивної і фізичної реабілітації інвалідів можуть створювати разом з Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів центри фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів та інші заклади фізкультурно-спортивної реабілітації, забезпечувати їх спеціальним інвентарем, обладнанням і транспортом.
 
332. На фінансування фізкультурно-оздоровчої діяльності серед інвалідів, створення та розширення інфраструктури для такої діяльності виділяються кошти з державного та місцевих бюджетів.
 
   Національний комітет спорту інвалідів України, Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів здійснюють заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації та оздоровлення інвалідів.
Фінансування фізкультурно-оздоровчої діяльності і фізкультурно-спортивної реабілітації для інвалідів, створення та функціонування відповідних закладів фізичної культури і спорту, будівництво спортивних споруд здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.
 
333. Стаття 34. Фізкультурно-оздоровча діяльність в установах попереднього ув’язнення і установах виконання покарань
 
-159- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
В назві статті 34 після слова "діяльність" додати слова "у місцях", а ділі за текстом.
Статтю 34 вважати статтею 33.
 
Враховано   Стаття 32. Фізкультурно-оздоровча діяльність у місцях попереднього ув’язнення і установах виконання покарань
 
334. Громадянам, які перебувають в установах попереднього ув’язнення і установах виконання покарань, гарантується можливість заняття фізкультурно-оздоровчою діяльністю.
 
-160- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 34 викласти в такій редакції:
"Особи, які перебувають у місцях попереднього ув’язнення і установах виконання покарань мають право на заняття фізичною культурою.
Адміністрація місць попереднього ув’язнення і установ виконання покарань створює особам, які в них перебувають, умови для занять фізичною культурою зокрема, особам, які не досягли повноліття, - умови для фізичного виховання відповідно до вимог щодо занять фізичною культурою, передбачених для загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів
Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань визначає порядок проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності та нормативи забезпеченості установ попереднього ув’язнення і установ виконання покарань фізкультурно-спортивним інвентарем та обладнанням.
 
Враховано   Особи, які перебувають у місцях попереднього ув’язнення і установах виконання покарань мають право на заняття фізичною культурою.
 
335. Адміністрація цих установ створює зазначеним громадянам умови для фізкультурно-оздоровчої діяльності, а особам, які не досягли повноліття, - умови для фізичного виховання і спортивної діяльності в обсягах, передбачених для загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.
 
   Адміністрація місць попереднього ув’язнення і установ виконання покарань створює особам, які в них перебувають, умови для занять фізичною культурою зокрема, особам, які не досягли повноліття, - умови для фізичного виховання відповідно до вимог щодо занять фізичною культурою, передбачених для загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.
 
336. Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань затверджує порядок проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності та нормативи забезпеченості установ попереднього ув’язнення і установ виконання покарань фізкультурно-спортивним інвентарем та обладнанням.
 
   Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань визначає порядок проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності та нормативи забезпеченості установ попереднього ув’язнення і установ виконання покарань фізкультурно-спортивним інвентарем та обладнанням.
 
337. Розділ ІV. СПОРТ
 
   Розділ ІV. СПОРТ
 
338. Стаття 35. Дитячий спорт
 
-161- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 35 вважати статтею 34.
 
Враховано   Стаття 33. Дитячий спорт
 
339. Дитячий спорт - напрям спорту, який забезпечує ознайомлення дітей з елементами певних видів спорту та виявлення схильності до подальших занять.
 
-162- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 35 викласти в наступній редакції:
"Дитячий спорт - напрям спорту, який забезпечує ознайомлення дітей з видами спорту та виявлення їх здібностей до подальших занять спортом.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють організаційно-правові та інші умови для розвитку дитячого спорту та забезпечення початкового навчання дітей видам спорту шляхом об’єднання зусиль сім'ї, опікунів, піклувальників, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та загальноосвітніх навчальних закладів з метою розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень".
 
Враховано   Дитячий спорт - напрям спорту, який забезпечує ознайомлення дітей з видами спорту та виявлення їх здібностей до подальших занять спортом.
.
 
340. Держава створює організаційно-правові та інші умови для розвитку дитячого спорту та забезпечує безкоштовне навчання дітей елементам видів спорту, що у подальшому сприятиме розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. З цією метою передбачається поєднання зусиль сім'ї, опікунів, піклувальників, дитячо-юнацьких спортивно-навчальних та загальноосвітніх навчальних закладів.
 
-163- Курило В.С.
Статтю 35 викласти у такій редакції:
"Дитячий спорт – напрям спорту, система організації з підготовки і проведення спортивних заходів з певних видів спорту серед дітей відповідного віку для виявлення і порівняння рівня їх фізичного і спортивного розвитку.
Держава гарантує розвиток дитячого спорту шляхом створення закладів, установ, організацій фізичної культури і спорту (спортивних клубів, центрів тощо) з відповідною інфраструктурою за місцем навчання, проживання, відпочинку, оздоровлення".
 
Враховано частково   Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють організаційно-правові та інші умови для розвитку дитячого спорту та забезпечення початкового навчання дітей видам спорту шляхом об’єднання зусиль сім'ї, опікунів, піклувальників, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та загальноосвітніх навчальних закладів з метою розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень.
.
 
341. Стаття 36. Дитячо-юнацький спорт
 
   Стаття 34. Дитячо-юнацький спорт
 
342. Дитячо-юнацький спорт - напрям спорту, який забезпечує залучення обдарованих дітей із дитячого спорту для здійснення їх спортивної спеціалізації на відповідних етапах багаторічної підготовки та забезпечення умов для переходу найбільш підготовлених до резервного спорту.
 
-164- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 36 вважати статтею 35.
Статтю 36 викласти в такій редакції:
"Дитячо-юнацький спорт - напрям спорту, який забезпечує залучення дітей для занять певним видом спорту із дитячого спорту для здійснення їх спортивної спеціалізації та забезпечення умов для переходу до резервного спорту.
Розвиток дитячо-юнацького спорту забезпечують суб’єкти сфери фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацькі спортивні школи та відповідні спортивні клуби".
 
Враховано   Дитячо-юнацький спорт - напрям спорту, який забезпечує залучення дітей для занять певним видом спорту із дитячого спорту для здійснення їх спортивної спеціалізації та забезпечення умов для переходу до резервного спорту.
 
343. До системи дитячо-юнацького спорту належать дитячо-юнацькі спортивні школи та спортивні клуби.
 
-165- Курило В.С.
Статтю 36 викласти у такій редакції:
"Юнацький спорт - напрям спорту, система організації з підготовки і проведення спортивних заходів з певних видів спорту серед юнацтва відповідного віку для виявлення і порівняння рівня їх фізичного і спортивного розвитку.
До системи юнацького спорту належать спортивні клуби, центри тощо".
 
Враховано частково   Розвиток дитячо-юнацького спорту забезпечують суб’єкти сфери фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацькі спортивні школи та відповідні спортивні клуби.
 
344. Стаття 37. Резервний спорт
 
   Стаття 35. Резервний спорт
 
345. Резервний спорт - напрям спорту, який забезпечує якісний відбір найобдарованіших дітей та молоді, створення умов для максимального розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних результатів та поповнення основного складу національних збірних команд.
 
-166- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 37 викласти в такій редакції:
"Резервний спорт - напрям спорту, який забезпечує в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, здійснення відбору обдарованих дітей та молоді для занять певним видом спорту, створення умов для максимального розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних результатів, забезпечення умов для переходу до спорту вищих досягнень та поповнення основного складу національних збірних команд.
Розвиток резервного спорту забезпечують суб’єкти сфери фізичної культури і спорту, зокрема спортивні клуби, спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерності, штатні спортивні команди резервного спорту Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, спортивних федерацій (далі - штатні спортивні команди резервного спорту)
та інші суб’єкти сфери фізичної культури і спорту.
Порядок створення штатних спортивних команд резервного спорту визначається Кабінетом Міністрів України.
Фінансування штатних спортивних команд резервного спорту здійснюється відповідно до закону"
 
Враховано   Резервний спорт - напрям спорту, який забезпечує в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, здійснення відбору обдарованих дітей та молоді для занять певним видом спорту, створення умов для максимального розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних результатів, забезпечення умов для переходу до спорту вищих досягнень та поповнення основного складу національних збірних команд.
 
346. Резервний спорт має на меті удосконалення майстерності спортсменів, які пройшли підготовку у закладах, що належать до системи дитячо-юнацького спорту, до рівня, який дає підстави для їхнього переходу до спорту вищих досягнень.
 
      
347. До системи резервного спорту належать спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю, спортивні клуби, штатні спортивні команди резервного спорту Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, спортивних федерацій, Комітету з фізичного виховання і спорту центрального органу виконавчої влади у галузі освіти та науки, інших суб’єктів сфери фізичної культури і спорту.
 
   Розвиток резервного спорту забезпечують суб’єкти сфери фізичної культури і спорту, зокрема спортивні клуби, спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерності, штатні спортивні команди резервного спорту Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, спортивних федерацій (далі - штатні спортивні команди резервного спорту) та інші суб’єкти сфери фізичної культури і спорту.
 
348. Штатні спортивні команди резервного спорту Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя діють на підставі статуту, який відповідає положенню про штатні команди резервного спорту, затвердженому центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту. Фінансування цих команд здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.
 
   Порядок створення штатних спортивних команд резервного спорту визначається Кабінетом Міністрів України.
Фінансування штатних спортивних команд резервного спорту здійснюється відповідно до закону.
 
349. Штатні спортивні команди резервного спорту всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств діють на підставі статуту, який відповідає положенню про штатні команди резервного спорту, затвердженому центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту. Фінансування цих команд здійснюється у межах коштів фінансової підтримки з державного бюджету всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам.
 
      
350. Штатна спортивна команда резервного спорту Комітету з фізичного виховання і спорту центрального органу виконавчої влади у галузі освіти та науки діє на підставі статуту, який відповідає положенню про штатні команди резервного спорту, затвердженому центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту. Фінансування цієї команди здійснюється за рахунок державного бюджету.
 
-167- Курило В.С.
Статтю 37 викласти у такій редакції:
"Резервний спорт – напрям спорту, система організації з підготовки і проведення спортивних заходів з певних видів спорту серед юнацтва відповідного віку для виявлення і порівняння рівня їх фізичного і спортивного розвитку.
Резервний спорт має на меті забезпечити якісний відбір найобдарованіших представників юнацтва для розвитку їхніх індивідуальних здібностей, досягнення ними високих спортивних результатів та поповнення штатних спортивних команд резервного спорту.
До системи резервного спорту належать спортивні клуби, штатні спортивні команди резервного спорту територіальних і відомчих органів виконавчої влади, всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, спортивних федерацій".
 
Відхилено      
351. Стаття 38. Спорт вищих досягнень
 
   Стаття 36. Спорт вищих досягнень
 
352. Спорт вищих досягнень - напрям спорту, пов’язаний з певним видом спорту, який має на меті шляхом поглибленої спеціалізації та індивідуалізації навчально-тренувального процесу досягнення спортсменом високих спортивних результатів на спортивних змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня.
 
-168- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 38 вважати статтею 36.
Статтю 38 викласти в такій редакції:
"Спорт вищих досягнень - напрям спорту, який забезпечує залучення спортсменів з резервного спорту шляхом подальшої спеціалізації та індивідуалізації їх навчально-тренувального процесу з певного виду спорту для підготовки та участі у спортивних змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Розвиток спорту вищих досягнень забезпечують національні збірні команди та суб’єкти сфери фізичної культури і спорту, зокрема центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, спортивні клуби, спортивні команди Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб, а також суб’єкти сфери фізичної культури і спорту, які здійснюють розвиток професійного спорту".
 
Враховано   Спорт вищих досягнень - напрям спорту, який забезпечує залучення спортсменів з резервного спорту шляхом подальшої спеціалізації та індивідуалізації їх навчально-тренувального процесу з певного виду спорту для підготовки та участі у спортивних змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів.
 
353. До системи спорту вищих досягнень належать: основний склад національних збірних команд; центри олімпійської підготовки; школи вищої спортивної майстерності; спортивні клуби; спортивні команди правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб.
 
-169- Курило В.С.
Статтю 38 викласти у такій редакції:
"Спорт вищих досягнень – напрям спорту, система організації з підготовки і проведення спортивних заходів з певних видів спорту серед спортсменів відповідного віку та спортивної кваліфікації для виявлення і порівняння рівня їх фізичного і спортивного розвитку.
Спорт вищих досягнень має на меті забезпечити якісний відбір найобдарованіших спортсменів для максимального розвитку їхніх індивідуальних здібностей, досягнення ними високих спортивних результатів на змаганнях всеукраїнського і міжнародного рівня та поповнення основного складу штатних національних збірних команд.
До системи спорту вищих досягнень належать: основний склад національних збірних команд; центри олімпійської підготовки; школи вищої спортивної майстерності; спортивні клуби; спортивні команди правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб".
 
Враховано частково   Розвиток спорту вищих досягнень забезпечують національні збірні команди та суб’єкти сфери фізичної культури і спорту, зокрема центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, спортивні клуби, спортивні команди Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб, а також суб’єкти сфери фізичної культури і спорту, які здійснюють розвиток професійного спорту.
 
354. Стаття 39. Національні збірні команди
 
   Стаття 37. Національні збірні команди
 
355. Центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту за поданням спортивних федерацій із спеціальним статусом та фізкультурно-спортивних товариств комплектує на конкурсній основі з числа найбільш підготовлених спортсменів та тренерів національні збірні команди з визнаних в Україні олімпійських та неолімпійських видів спорту для підготовки до участі в міжнародних спортивних змаганнях.
 
-170- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 39 вважати статтею 37.
Чотири частини статті 39 замінити п’ятьма частинами в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту з урахуванням пропозицій національних спортивних федерацій та фізкультурно-спортивних товариств комплектує на конкурсній основі з числа найбільш підготовлених спортсменів дитячо-юнацького, резервного та спорту вищих досягнень, а також фахівців сфери фізичної культури і спорту, зокрема тренерів, національні збірні команди з визнаних в Україні олімпійських та неолімпійських видів спорту для підготовки їх до участі в міжнародних спортивних змаганнях.
Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту з урахуванням пропозицій відповідних спортивних федерацій інвалідів із національним статусом та Національного комітету спорту інвалідів України комплектує на конкурсній основі з числа найбільш підготовлених спортсменів дитячо-юнацького, резервного та спорту вищих досягнень, а також фахівців сфери фізичної культури і спорту, зокрема тренерів, національні збірні команди з визнаних в Україні видів спорту інвалідів для підготовки їх до участі в міжнародних спортивних змаганнях.
Положення про національні збірні команди з видів спорту, визнаних в Україні, (далі - національні збірні команди), затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
Склад національних збірних команд щорічно затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту та включає основний склад та склади спортсменів різних вікових груп з урахуванням вимог міжнародних спортивних федерацій.
До основного складу національних збірних команд включаються спортсмени, які мають найвищі спортивні результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях".
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту з урахуванням пропозицій національних спортивних федерацій та фізкультурно-спортивних товариств комплектує на конкурсній основі з числа найбільш підготовлених спортсменів дитячо-юнацького, резервного та спорту вищих досягнень, а також фахівців сфери фізичної культури і спорту, зокрема тренерів, національні збірні команди з визнаних в Україні олімпійських та неолімпійських видів спорту для підготовки їх до участі в міжнародних спортивних змаганнях.
 
356. Національні збірні команди з визнаних в Україні видів спорту інвалідів комплектуються центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту за поданням відповідних спортивних федерацій інвалідів та за погодженням з Національним комітетом спорту інвалідів.
 
   Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту з урахуванням пропозицій відповідних спортивних федерацій інвалідів із національним статусом та Національного комітету спорту інвалідів України комплектує на конкурсній основі з числа найбільш підготовлених спортсменів дитячо-юнацького, резервного та спорту вищих досягнень, а також фахівців сфери фізичної культури і спорту, зокрема тренерів, національні збірні команди з визнаних в Україні видів спорту інвалідів для підготовки їх до участі в міжнародних спортивних змаганнях.
Положення про національні збірні команди з видів спорту, визнаних в Україні (далі - національні збірні команди), затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
 
357. Склад національних збірних команд з кожного визнаного в Україні виду спорту щорічно затверджується центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту та включає збірні команди спортсменів вікових груп, з яких проводяться міжнародні змагання.
 
   Склад національних збірних команд щорічно затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту та включає основний склад та склади спортсменів різних вікових груп з урахуванням вимог міжнародних спортивних федерацій.
 
358. Спортсмени, які мають найвищі спортивні результати, входять до основного складу національних збірних команд. З цього складу на конкурсній основі формується штатна збірна команда України, що включає спортсменів вищої категорії та тренерів. Зі спортсменами та тренерами штатної збірної команди України з олімпійських та неолімпійських видів спорту укладає угоду (контракт) центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту, а з видів спорту інвалідів - Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів.
 
-171- Сушкевич В.М.
У частині четвертій статті 39 слова" культури і спорту інвалідів" замінити словами „культури і спорту інвалідів „Інваспорт".
 
Відхилено   До основного складу національних збірних команд включаються спортсмени, які мають найвищі спортивні результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту на конкурсній основі формує штатну команду національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту, що включає спортсменів та фахівців сфери фізичної культури і спорту, зокрема тренерів, а з видів спорту інвалідів - Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів.
Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту укладає трудовий договір (контракт) з спортсменами та фахівцями штатної команди національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту, а з видів спорту інвалідів - Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів.
 
    -172- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Наступні частини статті 39 викласти в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту на конкурсній основі формує штатну команду національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту, що включає спортсменів та фахівців сфери фізичної культури і спорту, зокрема тренерів, а з видів спорту інвалідів - Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів.
Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту укладає трудовий договір (контракт) з спортсменами та фахівцями штатної команди національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту, а з видів спорту інвалідів - Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів.
Для участі в окремих міжнародних спортивних змаганнях центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту у встановленому ним порядку комплектує окрему офіційну делегацію національної збірної команди України, до якої входять спортсмени, тренери та інші особи.
Спортсмени - члени штатної команди національних збірних команд України беруть участь у міжнародних змаганнях або інших спортивних змаганнях, не включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту відповідно до умов трудового договору (контракту).
Спортсменам - членам національних збірних команд України, які проходять службу у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів відповідними центральними органами виконавчої влади створюються необхідні умови для підвищення їх спортивної майстерності, забезпечується можливість брати участь у міжнародних, всеукраїнських та інших спортивних змаганнях.
Можливість виступу громадян України за національні збірні інших держав та/або іноземців чи осіб без громадянства за національну збірну команду України регулюється відповідно до вимог міжнародних спортивних федерацій.
Спортсмен - член національних збірних команд України у разі його дискваліфікації (відсторонення) від участі у спортивних заходах зокрема за порушення правил спортивних змагань та/або положення (регламенту) про спортивні змагання, норм, визначених міжнародними та всеукраїнськими спортивними федераціями, а також за використання заборонених у спорті засобів (допінгу) одночасно виключається центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту з національної збірної команди та штатної команди національних збірних команд України.
Фінансування штатної команди національних збірних команд України, фінансування підготовки національних збірних команд та участі офіційних делегацій національних збірних команд у міжнародних спортивних змаганнях здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством".
 
Враховано    
359. Для участі у міжнародних спортивних змаганнях серед спортсменів конкретної вікової групи центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту на конкурсних засадах за поданням спортивної федерації із спеціальним статусом комплектує офіційну делегацію національної збірної команди, до якої входять спортсмени, тренери та офіційні особи.
 
   Для участі в окремих міжнародних спортивних змаганнях центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту у встановленому ним порядку комплектує окрему офіційну делегацію національної збірної команди України, до якої входять спортсмени, тренери та інші особи.
 
360. Спортсмени - члени національних збірних команд можуть брати участь у міжнародних змаганнях лише за погодженням з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту і відповідною спортивною федерацією.
 
   Спортсмени - члени штатної команди національних збірних команд України беруть участь у міжнародних змаганнях або інших спортивних змаганнях, не включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту відповідно до умов трудового договору (контракту).
 
361. Спортсмени - члени національних збірних команд України, які проходять службу у Збройних Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах, призначаються в підрозділи, які мають необхідні умови для підвищення їх спортивної майстерності, їм надається можливість брати участь у міжнародних, національних та інших спортивних змаганнях.
 
   Спортсменам - членам національних збірних команд України, які проходять службу у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів відповідними центральними органами виконавчої влади створюються необхідні умови для підвищення їх спортивної майстерності, забезпечується можливість брати участь у міжнародних, всеукраїнських та інших спортивних змаганнях.
 
362. Громадянин України не може виступати за національну збірну іншої країни, іноземні громадяни та особи без громадянства не мають права виступати у складі національної збірної команди України.
 
   Можливість виступу громадян України за національні збірні інших держав та/або іноземців чи осіб без громадянства за національну збірну команду України регулюється відповідно до вимог міжнародних спортивних федерацій.
 
363. Дискваліфікація спортсмена - відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях за рішенням спортивної федерації за порушення правил змагань та положення (регламенту) про змагання, норм, встановлених міжнародними спортивними організаціями та всеукраїнськими спортивними федераціями, а також за використання заборонених у спорті засобів (допінгу).
 
   Спортсмен - член національних збірних команд України, у разі його дискваліфікації (відсторонення) від участі у спортивних заходах, зокрема за порушення правил спортивних змагань та/або положення (регламенту) про спортивні змагання, норм, визначених міжнародними та всеукраїнськими спортивними федераціями, а також за використання заборонених у спорті засобів (допінгу) одночасно виключається центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту з національної збірної команди та штатної команди національних збірних команд України.
 
364. Положення про національні збірні команди затверджується центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
 
      
365. Фінансування штатної збірної команди України та офіційних делегацій, національних збірних команд здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
 
   Фінансування штатної команди національних збірних команд України, фінансування підготовки національних збірних команд та участі офіційних делегацій національних збірних команд у міжнародних спортивних змаганнях здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
 
366. Стаття 40. Професійний спорт
 
-173- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 40 вважати статтею 38.
 
Враховано   Стаття 38. Професійний спорт
 
367. Професійний спорт - комерційний напрям діяльності у спорті, пов'язаний з підготовкою та проведенням видовищних спортивних заходів на високому організаційному рівні з метою отримання прибутку.
 
-174- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 40 викласти в такій редакції:
"Діяльність у професійному спорті спортсменів, тренерів та інших фахівців, яка полягає у підготовці та участі у спортивних змаганнях серед спортсменів-професіоналів і є основним джерелом їх доходів, провадиться відповідно до цього Закону, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, а також статутних та регламентних документів відповідних суб’єктів сфери фізичної культури і спорту та міжнародних спортивних організацій.
Спортсмен набуває статусу спортсмена-професіонала з моменту укладення контракту з відповідними суб'єктами сфери фізичної культури і спорту про участь у змаганнях серед спортсменів-професіоналів".
 
Враховано   Діяльність у професійному спорті спортсменів, тренерів та інших фахівців, яка полягає у підготовці та участі у спортивних змаганнях серед спортсменів-професіоналів і є основним джерелом їх доходів, провадиться відповідно до цього Закону, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, а також статутних та регламентних документів відповідних суб’єктів сфери фізичної культури і спорту та міжнародних спортивних організацій.
 
368. Діяльність у професійному спорті спортсменів, тренерів та інших фахівців, пов'язана з підготовкою та участю у спортивних змаганнях серед спортсменів-професіоналів і є основним джерелом їх доходів, провадиться відповідно до цього Закону, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.
 
   Спортсмен набуває статусу спортсмена-професіонала з моменту укладення контракту з відповідними суб'єктами сфери фізичної культури і спорту про участь у змаганнях серед спортсменів-професіоналів.
 
369. Суб'єктами організації діяльності спортсмена-професіонала в Україні є центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту, місцеві органи з фізичної культури і спорту, спортивні клуби, професійні спортивні ліги, федерації (асоціації, спілки, об'єднання тощо), всеукраїнські спортивні федерації, фізкультурно-спортивні товариства, статути яких передбачають провадження цього виду діяльності згідно з вимогами міжнародних спортивних організацій з видів спорту.
 
      
370. Положення (статут) спортивного клубу незалежно від форми власності в частині організації діяльності спортсменів-професіоналів має відповідати статутним та регламентним документам відповідної професійної спортивної ліги, всеукраїнської спортивної федерації, фізкультурно-спортивного товариства та відповідної міжнародної спортивної організації, статути яких передбачають провадження цього виду діяльності, а також включати норми щодо підготовки спортивних резервів та спортсменів вищої категорії.
 
      
371. Організація всеукраїнських спортивних змагань серед спортсменів-професіоналів та їх участь в міжнародних спортивних змаганнях проводиться виключно за рішенням відповідної всеукраїнської федерації, якій надано таке право в установленому порядку.
 
      
372. Професійна спортивна ліга, яка є об'єднанням спортивних клубів, має статус юридичної особи та утворюється у складі всеукраїнської спортивної федерації, статут якої передбачає організацію діяльності спортсменів-професіоналів, якщо це обумовлено статутними та регламентними документами відповідної міжнародної спортивної організації.
 
      
373. Статутні та регламентні документи професійної спортивної ліги в частині організації діяльності спортсменів-професіоналів повинні відповідати статутним та регламентним документам всеукраїнської спортивної федерації та відповідної міжнародної спортивної організації, статути яких передбачають провадження цього виду діяльності.
 
      
374. Стаття 41. Правовий статус та захист прав спортсмена-професіонала
 
-175- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 41 виключити.
 
Враховано      
375. Спортсмен набуває статусу спортсмена-професіонала з моменту укладення контракту з відповідним суб'єктом організації діяльності спортсмена-професіонала про участь у змаганнях серед спортсменів-професіоналів.
 
      
376. Спортсмен, який не набув статусу спортсмена-професіонала і включений до основного складу національних збірних команд України, для укладення контракту про діяльність у професіональному спорті повинен отримати офіційну згоду центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту та спортивної федерації із спеціальним статусом з відповідного виду спорту.
 
      
377. Права та обов'язки спортсмена-професіонала, який бере участь у всеукраїнських або за наявності допуску в міжнародних змаганнях у складі національних збірних команд, визначаються Положенням про національну збірну команду.
 
      
378. Діяльність спортсмена-професіонала регулюється законодавством України, статутними і регламентними документами суб'єктів організації такої діяльності та відповідної міжнародної спортивної організації.
 
      
379. Стаття 42. Трудові відносини у професійному спорті
 
-176- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 42 виключити.
 
Враховано      
380. Особи, які провадять діяльність у професійному спорті, працюють за трудовими договорами (контрактами), що укладаються відповідно до порядку, який затверджується Кабінетом Міністрів України, з урахуванням вимог відповідних всеукраїнських і міжнародних спортивних організацій.
 
      
381. Спортсмен-професіонал має право на перехід до іншого спортивного клубу, що знаходиться на території України або за її межами, у разі:
 
      
382. закінчення строку дії контракту і виконання зазначених у ньому зобов'язань;
 
      
383. укладення взаємної угоди між клубами та спортсменом-професіоналом до закінчення строку дії контракту або невиконання зазначених у такому контракті зобов'язань перед спортсменом-професіоналом.
 
      
384. Перехід спортсмена-професіонала до іншого клубу здійснюється відповідно до умов, які затверджуються професіональною спортивною лігою (асоціацією, спілкою, об'єднанням тощо) та спортивною федерацією із спеціальним статусом за погодженням з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
 
      
385. Спортивний клуб має право на компенсаційні виплати за перехід спортсмена-професіонала до іншого клубу. Розміри і порядок таких компенсаційних виплат визначаються регламентними документами відповідних суб'єктів організації діяльності спортсмена-професіонала.
 
      
386. Заклад фізичної культури і спорту, що проводив діяльність з підготовки спортсмена, якого запросив інший заклад фізичної культури і спорту для укладення контракту, отримує від цього закладу компенсаційну виплату в обсязі витрат, порядок обрахування і сплати яких встановлюється центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
 
      
387. Стаття 43. Визнання видів спорту
 
-177- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
В назві статті після слова "спорту" додати слова " в Україні".
Статтю 43 вважати статтею 39.
 
Враховано   Стаття 39. Визнання видів спорту в Україні
 
388. Визнані в Україні в установленому порядку види спорту включаються до реєстру видів спорту, що визнані в Україні.
 
-178- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 43 викласти в такій редакції:
"В Україні не можуть визнаватися види спорту, які пов’язані з небезпекою чи надмірним ризиком для життя і здоров'я людей або мають антигуманний зміст.
Порядок визнання видів спорту в Україні, включення їх до відповідного реєстру та порядок ведення цього реєстру визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
Види спорту, визнані в Україні, мають такі переваги, зокрема щодо:
одержання державної підтримки для розвитку відповідного виду спорту;
відкриття в установленому порядку відділень з відповідного виду спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю, школах вищої спортивної підготовки, центрах олімпійської підготовки, центрах студентського спорту вищих навчальних закладів;
проведення офіційних спортивних змагань з відповідного виду спорту;
присвоєння в установленому порядку спортивних звань та розрядів, суддівських кваліфікаційних категорій з відповідного виду спорту;
виплати в установленому порядку спортсменам та тренерам грошової винагороди за призові місця на офіційних міжнародних змаганнях з відповідного виду спорту;
здійснення підготовки фахівців з відповідного виду спорту у вищих навчальних закладах".
 
Враховано   В Україні не можуть визнаватися види спорту, які пов’язані з небезпекою чи надмірним ризиком для життя і здоров'я людей або мають антигуманний зміст.
 
389. Порядок визнання видів спорту, включення їх до реєстру видів спорту, що визнані в Україні, порядок ведення цього реєстру визначаються центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
 
   Порядок визнання видів спорту в Україні, включення їх до відповідного реєстру та порядок ведення цього реєстру визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
Види спорту, визнані в Україні, мають такі переваги, зокрема щодо:
одержання державної підтримки для розвитку відповідного виду спорту;
відкриття в установленому порядку відділень з відповідного виду спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю, школах вищої спортивної підготовки, центрах олімпійської підготовки, центрах студентського спорту вищих навчальних закладів;
проведення офіційних спортивних змагань з відповідного виду спорту;
присвоєння в установленому порядку спортивних звань та розрядів, суддівських кваліфікаційних категорій з відповідного виду спорту;
виплати в установленому порядку спортсменам та тренерам грошової винагороди за призові місця на офіційних міжнародних змаганнях з відповідного виду спорту;
здійснення підготовки фахівців з відповідного виду спорту у вищих навчальних закладах.
 
390. Стаття 44. Правила змагань з видів спорту
 
-179- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Назву статті 44 викласти в такій редакції:
"Правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні".
Статтю 44 вважати статтею 40.
 
Враховано   Стаття 40. Правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні
 
391. Правила змагань з видів спорту, що визнані в Україні, включають вимоги до учасників змагань, спортивних споруд, спеціального обладнання та інвентарю, умови та порядок визначення переможців змагань та їх результатів. Вони розробляються відповідною всеукраїнською спортивною федерацією з урахуванням правил змагань міжнародної спортивної федерації. Правила змагань з видів спорту, що визнані в Україні, затверджуються відповідною всеукраїнською спортивною федерацією та центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
 
-180- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 44 викласти в такій редакції:
"Правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні (далі – правила спортивних змагань), включають вимоги до учасників змагань, відповідних спортивних споруд, спеціального обладнання та інвентарю, умови та порядок визначення результатів та переможців змагань. Вони розробляються всеукраїнською спортивною федерацією з виду спорту з урахуванням правил спортивних змагань відповідної міжнародної спортивної федерації.
Правила спортивних змагань затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту з урахуванням пропозицій відповідних всеукраїнських спортивних федерацій.
Офіційні спортивні змагання з видів спорту проводяться за правилами спортивних змагань, затвердженими відповідно до вимог цієї статті".
 
Враховано   Правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні (далі – правила спортивних змагань), включають вимоги до учасників змагань, відповідних спортивних споруд, спеціального обладнання та інвентарю, умови та порядок визначення результатів та переможців змагань. Вони розробляються всеукраїнською спортивною федерацією з виду спорту з урахуванням правил спортивних змагань відповідної міжнародної спортивної федерації.
 
392. Офіційні спортивні змагання проводяться лише за правилами змагань, що затверджені за встановленою процедурою.
 
   Правила спортивних змагань затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту з урахуванням пропозицій відповідних всеукраїнських спортивних федерацій.
Офіційні спортивні змагання з видів спорту проводяться за правилами спортивних змагань, затвердженими відповідно до вимог цієї статті.
 
393. Стаття 45. Спортивне суддівство
 
   Стаття 41. Спортивне суддівство
 
394. Контроль за дотриманням правил змагань з видів спорту та фіксування спортивних результатів здійснюють лише спортивні судді.
 
-181- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 45 вважати статтею 41.
Статтю 45 викласти в такій редакції:
"Суддівство спортивних змагань здійснюється спортивними суддями – фізичними особами, уповноваженими забезпечувати дотримання правил спортивних змагань, положень (регламентів) про змагання, забезпечувати достовірність зафіксованих результатів, які пройшли спеціальну підготовку і отримали відповідну кваліфікаційну категорію.
В Україні встановлені такі кваліфікаційні категорії спортивних суддів:
спортивний суддя Національної категорії;
спортивний суддя першої категорії;
спортивний суддя другої категорії;
юний спортивний суддя.
Кваліфікаційні категорії спортивним суддям присвоюються спортивними федераціями в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту".
 
Враховано   Суддівство спортивних змагань здійснюється спортивними суддями – фізичними особами, уповноваженими забезпечувати дотримання правил спортивних змагань, положень (регламентів) про змагання, забезпечувати достовірність зафіксованих результатів, які пройшли спеціальну підготовку і отримали відповідну кваліфікаційну категорію.
 
395. Спортивний суддя - особа, яка є організатором спортивних змагань, уповноважена забезпечувати дотримання правил змагань з виду спорту, положення (регламенту) про змагання, достовірність зафіксованих результатів та пройшла спеціальну підготовку, отримала відповідну категорію.
 
   В Україні встановлені такі кваліфікаційні категорії спортивних суддів:
спортивний суддя Національної категорії;
спортивний суддя першої категорії;
спортивний суддя другої категорії;
юний спортивний суддя.
Кваліфікаційні категорії спортивним суддям присвоюються спортивними федераціями в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
 
396. Стаття 46. Єдина спортивна класифікація України. Спортивні звання та спортивні розряди. Кваліфікаційні категорії спортивних суддів
 
-182- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Назву статті 46 викласти в такій редакції
"Єдина спортивна класифікація України. Спортивні звання та спортивні розряди".
Статтю 46 вважати статтею 42.
 
Враховано   Стаття 42. Єдина спортивна класифікація України. Спортивні звання та спортивні розряди
 
397. Єдина спортивна класифікація України визначає порядок, умови та вимоги, необхідні для присвоєння спортсменам та тренерам спортивних звань та спортивних розрядів з видів спорту, що визнані в Україні. Положення про Єдину спортивну класифікацію України затверджує центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту за поданням всеукраїнських спортивних федерацій.
 
-183- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 46 викласти в такій редакції:
"Єдина спортивна класифікація України визначає порядок, умови та вимоги, необхідні для присвоєння спортсменам і тренерам спортивних звань та спортивних розрядів з видів спорту, визнаних в Україні. Єдину спортивну класифікацію України затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту відповідно до затвердженого ним Положення про Єдину спортивну класифікацію України з урахуванням пропозицій всеукраїнських спортивних федерацій.
В Україні присвоюються такі спортивні звання:
заслужений тренер України;
заслужений майстер спорту України;
майстер спорту України міжнародного класу;
гросмейстер України;
майстер спорту України.
Спортсменам, які виконали кваліфікаційні вимоги, передбачені Єдиною спортивною класифікацією України, центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту видає посвідчення про присвоєння відповідного спортивного звання.
Спортсмени, яким присвоєні спортивні звання, є спортсменами вищої категорії.
В Україні присвоюються такі спортивні розряди:
кандидат в майстри спорту України;
перший розряд;
другий розряд;
третій розряд;
перший юнацький розряд;
другий юнацький розряд;
третій юнацький розряд.
Спортсменам, які виконали спортивні розряди, передбачені Єдиною спортивною класифікацією України, видається посвідчення про присвоєння відповідного спортивного розряду в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту".
 
Враховано   Єдина спортивна класифікація України визначає порядок, умови та вимоги, необхідні для присвоєння спортсменам і тренерам спортивних звань та спортивних розрядів з видів спорту, визнаних в Україні. Єдину спортивну класифікацію України затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту відповідно до затвердженого ним Положення про Єдину спортивну класифікацію України з урахуванням пропозицій всеукраїнських спортивних федерацій.
 
398. В Україні встановлюються такі спортивні звання:
 
   В Україні присвоюються такі спортивні звання:
 
399. заслужений тренер України;
 
   заслужений тренер України;
 
400. заслужений майстер спорту України;
 
   заслужений майстер спорту України;
 
401. майстер спорту України міжнародного класу;
 
   майстер спорту України міжнародного класу;
 
402. гросмейстер України;
 
   гросмейстер України;
 
403. майстер спорту України.
 
   майстер спорту України.
Спортсменам, які виконали кваліфікаційні вимоги, передбачені Єдиною спортивною класифікацією України, центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту видає посвідчення про присвоєння відповідного спортивного звання.
Спортсмени, яким присвоєні спортивні звання, є спортсменами вищої категорії.
 
404. В Україні встановлюються такі спортивні розряди:
 
   В Україні присвоюються такі спортивні розряди:
 
405. кандидат в майстри спорту України;
 
   кандидат в майстри спорту України;
 
406. перший розряд;
 
   перший розряд;
 
407. другий розряд;
 
   другий розряд;
 
408. третій розряд;
 
   третій розряд;
 
409. перший юнацький розряд;
 
   перший юнацький розряд;
 
410. другий юнацький розряд;
 
   другий юнацький розряд;
 
411. третій юнацький розряд.
 
   третій юнацький розряд.
 
412. Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям та зміст кваліфікаційних вимог до кандидатів на присвоєння таких категорій з видів спорту, що визнані в Україні, а також права та обов’язки спортивних суддів визначаються Положенням про спортивних суддів, що затверджується центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту за поданням всеукраїнських спортивних федерацій.
 
   Спортсменам, які виконали спортивні розряди, передбачені Єдиною спортивною класифікацією України, видається посвідчення про присвоєння відповідного спортивного розряду в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
 
413. В Україні встановлюються такі кваліфікаційні категорії спортивних суддів:
 
      
414. спортивний суддя всеукраїнської категорії;
 
      
415. спортивний суддя першої категорії;
 
      
416. спортивний суддя другої категорії;
 
      
417. спортивний суддя третьої категорії;
 
      
418. юний спортивний суддя.
 
      
419. Стаття 47. Гарантії підвищення спортивної майстерності
 
   Стаття 43. Гарантії підвищення спортивної майстерності
 
420. Кожна особа, яка виконала кваліфікаційні вимоги, передбачені спортивною класифікацією, має право на одержання посвідчення про присвоєння відповідного спортивного розряду чи категорії.
 
-184- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 47 вважати статтею 43.
Статтю 47 викласти в такій редакції:
"Спортсменам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, надається за місцем роботи відпустка для підготовки та участі в цих змаганнях у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Спортсмени вищих категорій підлягають обов'язковому страхуванню в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Для видатних, молодих та перспективних спортсменів, їх тренерів держава встановлює відповідні стипендії. Спортсменам та їх тренерам, які посіли призові місця на офіційних міжнародних змаганнях встановлюються грошові винагороди у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Спортсменам та їх тренерам, які посіли призові місця на Олімпійських іграх, Всесвітніх та Європейських іграх з неолімпійських видів спорту, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Глобальних іграх спортсменів з порушенням інтелекту, чемпіонатах світу або Європи надаються соціально-побутові та інші заохочення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   Спортсменам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, надається за місцем роботи відпустка для підготовки та участі в цих змаганнях у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
421. Спортсменам відповідних розрядів надається можливість для участі у спортивних змаганнях, в тому числі звільнення від роботи (навчання) із збереженням заробітної плати на час участі у національних та міжнародних змаганнях.
 
      
422. Спортсмен вищої категорії - спортсмен, якому присвоєне спортивне звання.
 
   Спортсмени вищих категорій підлягають обов'язковому страхуванню в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
423. Для спортсменів вищих категорій створюються умови для тренувань і звільнення від роботи (навчання) на час підготовки та участі у змаганнях. На час, необхідний для участі в змаганнях, спортсменам надаються гарантії, передбачені законодавством України про працю, а для тих, хто навчається, - відповідні гарантії щодо продовження строку навчання. Спортсмени вищих категорій підлягають обов'язковому державному страхуванню в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   Для видатних, молодих та перспективних спортсменів, їх тренерів держава встановлює відповідні стипендії. Спортсменам та їх тренерам, які посіли призові місця на офіційних міжнародних змаганнях встановлюються грошові винагороди у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
424. Порядок відшкодування витрат, пов'язаних із забезпеченням участі спортсменів у змаганнях, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
      
425. Особи, що здобули звання чемпіона або призера Олімпійських ігор, чемпіонів світу або Європи, заслуженого майстра спорту, мають соціально-побутові та інші пільги, встановлені Кабінетом Міністрів України.
 
-185- Сушкевич В.М.
У частині шостій статті 47 слова „Олімпійських ігор" замінити словами „Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, Глобальних ігор спортсменів з порушенням інтелекту".
 
Враховано   Спортсменам та їх тренерам, які посіли призові місця на Олімпійських іграх, Всесвітніх та Європейських іграх з неолімпійських видів спорту, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Глобальних іграх спортсменів з порушенням інтелекту, чемпіонатах світу або Європи надаються соціально-побутові та інші заохочення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
426. Стаття 48. Спортивні відзнаки і нагороди, спортивна символіка
 
   Стаття 44. Спортивні відзнаки і нагороди, спортивна символіка
 
427. До спортивних відзнак належать знаки, що свідчать про рівень спортивної і суддівської кваліфікації, а також спортивні медалі і жетони, якими відзначаються спортсмени, їх тренери, інші фахівці у сфері фізичної культури і спорту.
 
-186- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 48 вважати статтею 44.
Статтю 48 викласти в такій редакції:
"До спортивних відзнак належать нагрудні значки, що свідчать про рівень спортивної і суддівської кваліфікації, а також спортивні медалі, якими відзначаються спортсмени, їх тренери та інші фахівці у сфері фізичної культури і спорту.
Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту затверджує зразки нагрудних значків, що свідчать про рівень спортивної і суддівської кваліфікації, а також встановлює перелік спортивних нагород для переможців і рекордсменів всеукраїнських спортивних змагань.
За видатні спортивні досягнення і значний вклад у розвиток фізичної культури і спорту спортсмени, їх тренери та інші фахівці у сфері фізичної культури і спорту можуть бути відзначені державними нагородами.
Порядок використання спортивної символіки (емблем та інших позначень закладів фізичної культури і спорту, позначень міжнародних та інших спортивних змагань) здійснюється відповідно до закону".
 
Враховано   До спортивних відзнак належать нагрудні значки, що свідчать про рівень спортивної і суддівської кваліфікації, а також спортивні медалі, якими відзначаються спортсмени, їх тренери та інші фахівці у сфері фізичної культури і спорту.
 
428. Центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту затверджує єдині нагрудні значки відповідних спортивних розрядів спортивних звань та категорій спортивних суддів, а також встановлює перелік спортивних нагород для переможців і рекордсменів всеукраїнських спортивних змагань.
 
   Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту затверджує зразки нагрудних значків, що свідчать про рівень спортивної і суддівської кваліфікації, а також встановлює перелік спортивних нагород для переможців і рекордсменів всеукраїнських спортивних змагань.
 
429. За видатні спортивні досягнення і значний вклад у розвиток фізичної культури і спорту спортсмени, тренери та інші фахівці можуть бути представлені до державних нагород.
 
   За видатні спортивні досягнення і значний вклад у розвиток фізичної культури і спорту спортсмени, їх тренери та інші фахівці у сфері фізичної культури і спорту можуть бути відзначені державними нагородами.
 
430. Порядок використання спортивної символіки (емблем та офіційних знаків громадських організацій, спортивних установ та організацій, міжнародних та інших спортивних змагань тощо) здійснюється відповідно до законодавства.
 
-187- Шаманов В.В.
В розділі ІV передбачити наступну статтю:
"Стаття Підготовка спортивного резерву
В цілях підготовки спортивного резерву створюється система дитячих і молодіжних спеціалізованих навчально-спортивних закладів. Вона включає в себе дитячо- юнацькі спортивні школи, спортивні школи олімпійського резерву, школи-інтернати для обдарованих у спорті дітей, школи вищої спортивної майстерності, центри підготовки олімпійського резерву і центри олімпійської підготовки".
 
Враховано частково у статті 37  Порядок використання спортивної символіки (емблем та інших позначень закладів фізичної культури і спорту, позначень міжнародних та інших спортивних змагань) здійснюється відповідно до закону.
 
431. Розділ V. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
 
-188- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Назву розділу V викласти в такій редакції:
"Організаційне, кадрове, фінансове та інше забезпечення діяльності у сфері фізичної культури і спорту"
 
Враховано   Розділ V. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, КАДРОВЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ІНШЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
 
432. Стаття 49. Організаційне забезпечення підготовки та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів
 
-189- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 49 вважати статтею 45.
Назву статті 45 викласти в такій редакції:
"Організаційне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів".
Статтю 45 викласти в такій редакції:
"Організація підготовки та проведення фізкультурно-оздоровчого заходу або спортивного змагання здійснюється відповідно до положення (регламенту) про такий фізкультурно-оздоровчий захід або таке спортивне змагання, що затверджується відповідно організаторами фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів.
Статус та назву чемпіонату і Кубка можуть мати лише офіційні спортивні змагання.
Офіційні фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи - спортивні заходи, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів районів, міст, селищ та сіл (далі – календарні плани).
Порядок складання календарних планів, а також вимоги до змісту положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
Міжнародні спортивні змагання проводяться організаторами спортивних заходів на території України за рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту з урахуванням пропозицій відповідної спортивної федерації із статусом національної спортивної федерації, статусом, відповідних місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, на території яких планується проведення цих змагань. Ці міжнародні спортивні змагання включаються центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України.
Організатори фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів мають право на використання назви таких заходів та їх символіки відповідно до закону. Реклама в місцях проведення фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів здійснюється організаторами цих заходів відповідно до закону.
Організатори фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів можуть визначати виробників, товари яких (спортивний одяг, взуття, спортивне обладнання та інвентар) обов'язково використовуються суб’єктами фізичної культури і спорту під час проведення відповідних заходів.
Право на висвітлення фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів шляхом трансляції зображення та/або звуку заходу будь-якими засобами та/або з допомогою будь-яких технологій, а також шляхом здійснення запису зазначеної трансляції та/або фотографування заходу належать організаторам фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів відповідно до закону.
Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами сфери фізичної культури і спорту, може здійснюватися відповідно до закону постійно діючим спортивним третейським судом".
 
Враховано   Стаття 45. Організаційне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
 
433. Фізкультурно-оздоровчі заходи - система заходів масового спорту та фізичного виховання, що здійснюються організатором для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку з метою зміцнення здоров’я та профілактики захворювань, активного дозвілля.
 
   Організація підготовки та проведення фізкультурно-оздоровчого заходу або спортивного змагання здійснюється відповідно до положення (регламенту) про такий фізкультурно-оздоровчий захід або таке спортивне змагання, що затверджується відповідно організаторами фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів.
 
434. Спортивні заходи - це спортивні змагання та навчально-тренувальні збори.
 
   Статус та назву чемпіонату і Кубка можуть мати лише офіційні спортивні змагання.
 
435. Спортивні змагання - це система заходів, що здійснюються організатором відповідно до правил змагань з виду спорту та затвердженого організатором положення (регламенту) про ці змагання для уніфікованого порівняння досягнень спортсменів та визначення переможців змагань.
 
   Офіційні фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи - спортивні заходи, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів районів, міст, селищ та сіл (далі – календарні плани).
 
436. Навчально-тренувальні збори - це система заходів, що здійснюються організатором для підготовки спортсменів до участі у спортивних змаганнях.
 
   Порядок складання календарних планів, а також вимоги до змісту положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
 
437. Організатори фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів визначають умови їх проведення, несуть відповідальність за їх організацію та проведення, мають право призупиняти такі заходи, змінювати час їх проведення, завершувати такі заходи та затверджувати їх результати.
 
   Міжнародні спортивні змагання проводяться організаторами спортивних заходів на території України за рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту з урахуванням пропозицій відповідної спортивної федерації із статусом національної спортивної федерації, відповідних місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, на території яких планується проведення цих змагань. Ці міжнародні спортивні змагання включаються центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України. Спортивні змагання не визнаються та не можуть визначатися як міжнародні, в тому числі в рекламі та інформаційних повідомленнях, без включення їх до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України.
 
438. Організатори фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів володіють виключними правами на використання назви такого заходу та його символіки. Права на розміщення реклами товарів, робіт та послуг в місцях проведення фізкультурно-оздоровчого або спортивного заходу належать виключно організаторам такого заходу. Права на визначення виробників спортивного одягу та взуття, спортивного обладнання та інвентарю, що використовуються під час проведення фізкультурно-оздоровчого або спортивного заходу, належать виключно організаторам такого заходу.
 
   Організатори фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів мають право на використання назви таких заходів та їх символіки відповідно до закону. Реклама в місцях проведення фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів здійснюється організаторами цих заходів відповідно до закону.
 
439. Використання третіми особами назви фізкультурно-оздоровчого або спортивного заходу, утворених на його основі словосполучень та символіки зазначеного заходу здійснюється відповідно до угоди, укладеної в письмовій формі з організаторами фізкультурно-оздоровчого або спортивного заходу, за виключенням випадків використання назви, утворених на її основі словосполучень та символіки в інформаційних цілях або у зв’язку з використанням таких прав третіми особами, що набули прав на висвітлення у засобах масової інформації фізкультурно-оздоровчого або спортивного заходу. В засобах масової інформації використовується затверджена організаторами точна та незмінна назва фізкультурно-оздоровчого або спортивного заходу, при цьому така назва не є рекламою.
 
   Організатори фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів можуть визначати виробників, товари яких (спортивний одяг, взуття, спортивне обладнання та інвентар) обов'язково використовуються суб’єктами фізичної культури і спорту під час проведення відповідних заходів.
 
440. Організатори фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів володіють виключними правами на їх висвітлення шляхом трансляції зображення та/або звуку заходу будь-якими засобами та/або з допомогою будь-яких технологій, а також шляхом здійснення запису зазначеної трансляції та/або фотографування заходу.
 
   Право на висвітлення фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів шляхом трансляції зображення та/або звуку заходу будь-якими засобами та/або за допомогою будь-яких технологій, а також шляхом здійснення запису зазначеної трансляції та/або фотографування заходу належить організаторам фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів відповідно до закону.
 
441. Організація підготовки та проведення фізкультурно-оздоровчого заходу або спортивного змагання здійснюється відповідно до положення (регламенту) про такий фізкультурно-оздоровчий захід або таке спортивне змагання, що затверджуються його організаторами.
 
   Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами у сфері фізичної культури і спорту, може здійснюватися відповідно до закону постійно діючим спортивним третейським судом.
 
442. У випадку, коли організаторами фізкультурно-оздоровчого або спортивного заходу є декілька осіб, розподіл прав і обов’язків між ними щодо цього заходу здійснюється на основі угоди та/або положення (регламенту) про такий захід. Якщо інше не передбачене зазначеними документами, організатори фізкультурно-оздоровчого або спортивного заходу несуть солідарну відповідальність за спричинення шкоди учасникам заходу та/або третім особам.
 
      
443. Статус та назву чемпіонату і Кубка можуть мати лише офіційні спортивні змагання.
 
      
444. Офіційні спортивні змагання - це спортивні змагання, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів районів, міст, селищ та сіл.
 
      
445. Вимоги до складання Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, а також вимоги до змісту положення (регламенту) про всеукраїнські офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або всеукраїнські офіційні спортивні змагання затверджуються центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
 
      
446. Вимоги до складання календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також вимоги до змісту положення (регламентів) про республіканські для Автономної Республіки Крим, обласні, міські для міст Києва та Севастополя офіційні фізкультурно-спортивні заходи або відповідні офіційні спортивні змагання затверджуються структурними підрозділами з фізичної культури і спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
 
      
447. Вимоги до складання календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів районів, міст, селищ та сіл, а також вимоги до змісту положення (регламенту) про місцеві офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи та місцеві офіційні спортивні змагання затверджуються структурними підрозділами з фізичної культури і спорту районних держадміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування.
 
      
448. Міжнародні спортивні заходи можуть проводитись на території України тільки за умови погодження рішення про їх проведення з відповідною всеукраїнською спортивною федерацією, що набула спеціального статусу, з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, на території яких планується проведення таких заходів, та з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту. Такі міжнародні спортивні заходи мають бути включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.
 
-190- Курило В.С.
Статтю 49 викласти у такій редакції:
"Фізкультурно-оздоровчі заходи, спортивні заходи, спортивні змагання – класифікація сукупності елементів терміну "спорт" у певній формі спортивних заходів: змагань (першостей, спартакіад, чемпіонатів, кубків, фестивалів, універсіад, гімназіад, олімпіад і т. ін.), ігор (спортивних, рухливих, настільних), розваг, свят тощо серед різних верств населення або спортсменів з використанням різноманітних фізичних вправ.
Навчально-тренувальний збір - навчальний елемент системи організації з підготовки і проведення спортивних заходів".
 
Відхилено      
449. Стаття 50. Правове та інформаційне забезпечення фізичної культури і спорту
 
-191- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 50 вважати статтею 46.
Назву статті 46 викласти в такій редакції:
"Інформаційне забезпечення у сфері фізичної культури і спорту".
 
Враховано   Стаття 46. Інформаційне забезпечення у сфері фізичної культури і спорту
 
450. Органи виконавчої влади з фізичної культури і спорту, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості відповідно до їх компетенції видають акти, що регулюють діяльність у сфері фізичної культури і спорту.
 
-192- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Першу частину статті 50 викласти в такій редакції:
"Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють пропагуванню розвитку фізичної культури і спорту з метою зміцнення здоров'я, формування здорового способу життя, фізичного загартування та духовного зростання людини".
 
Враховано   Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють пропагуванню розвитку фізичної культури і спорту з метою зміцнення здоров'я, формування здорового способу життя, фізичного загартування та духовного зростання людини.
 
451. Нормативні акти центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту, видані відповідно до його компетенції, є обов'язковими для інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій.
 
-193- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину другу статті 50 виключити.
 
Враховано      
452. Держава сприяє веденню широкої пропаганди фізичної культури і спорту як фактора зміцнення здоров'я, фізичного і духовного загартування людини. Пропаганда здорового способу життя ведеться державними та іншими засобами масової інформації шляхом популяризації оздоровчого значення фізичної культури, спорту вищих досягнень, досягнень України на міжнародних спортивних аренах, олімпійських ідеалів тощо.
 
-194- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину третю статті 50 викласти в такій редакції:
"Засоби масової інформації, зокрема державні, здійснюють популяризацію оздоровчого значення фізичної культури, напрямів спорту, досягнень спортсменів України на міжнародних спортивних змаганнях тощо".
 
Враховано   Засоби масової інформації, зокрема державні, здійснюють популяризацію оздоровчого значення фізичної культури, напрямів спорту, досягнень спортсменів України на міжнародних спортивних змаганнях тощо.
Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту відповідно до закону забезпечує збирання адміністративних даних і проведення статистичних спостережень з метою одержання інформації про сферу фізичної культури і спорту.
 
    -195- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 50 доповнити частиною в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту відповідно до закону забезпечує збирання адміністративних даних і проводить статистичні спостереження з метою одержання інформації про сферу фізичної культури і спорту".
 
Враховано    
453. Державна статистика забезпечує первинний облік і створює основу для ведення інформаційної системи з метою одержання статистичної інформації про сферу фізичної культури і спорту.
 
-196- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину четверту статті 50 виключити.
 
Враховано      
454. Головними завданнями державної статистики у сфері фізичної культури і спорту є:
 
-197- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац перший частини четвертої статті 50
викласти в такій редакції:
"До головних завдань статистичних спостережень у сфері фізичної культури і спорту належать:"
 
Враховано   До головних завдань статистичних спостережень у сфері фізичної культури і спорту належать:
 
455. збирання, розроблення, узагальнення та всебічній аналіз статистичної інформації стосовно подій, що відбуваються у сфері фізичної культури і спорту;
 
   збирання, розроблення, узагальнення та всебічній аналіз статистичної інформації щодо подій у сфері фізичної культури і спорту;
 
456. розроблення і впровадження статистичної методології, яка базується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах та рекомендаціях;
 
   розроблення і впровадження статистичної методології, що базується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах та рекомендаціях;
 
457. забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності, стабільності та цілісності статистичної інформації;
 
   забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності, стабільності та цілісності статистичної інформації;
 
458. забезпечення доступності, гласності та відкритості зведених статистичних даних в межах законодавства.
 
   забезпечення доступності, гласності та відкритості зведених статистичних даних у межах законодавства.
 
459. Центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту може проводити державні статистичні спостереження відповідно до форм, затверджених у порядку, встановленому законодавством.
 
-198- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
П’яту частину статті 50 виключити.
 
Враховано      
460. Порядок подання та перелік показників держаної статистичної звітності у сфері фізичної культури і спорту встановлюється центральним органом виконавчої влади у галузі статистики за поданням центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
 
-199- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину шосту статті 50 викласти в такій редакції:
"Порядок подання та перелік показників статистичних спостережень у сфері фізичної культури і спорту встановлюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту".
 
Враховано   Порядок подання та перелік показників статистичних спостережень у сфері фізичної культури і спорту встановлюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
 
461. Розв’язання суперечок, конфліктів, нез’ясованих питань, що виникають між суб’єктами сфери фізичної культури і спорту в процесі їх діяльності, може здійснюватися в установленому порядку спортивним третейським судом.
 
-200- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину сьому статті 50 виключити.
 
Враховано      
462. Стаття 51. Фінансове забезпечення сфери фізичної культури і спорту
 
-201- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 51 вважати статтею 47.
 
Враховано   Стаття 47. Фінансове забезпечення сфери фізичної культури і спорту
 
463. Фінансування розвитку фізичної культури і спорту здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
 
-202- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
В частині першій статті 51 після слова "здійснюється" доповнити словами "відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів", а після слів "за рахунок коштів" доповнити словом "відповідно", а далі за текстом.
 
Враховано   Фінансування розвитку фізичної культури і спорту здійснюється відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів за рахунок коштів відповідно державного та місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
 
464. Центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з фінансів визначає нормативи фінансового забезпечення сфери фізичної культури і спорту.
 
-203- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину другу статті 51 виключити.
 
Враховано      
465. На цілі фізичної культури і спорту використовуються кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також позабюджетні надходження: внески підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян, окремих осіб, кошти від фінансово-господарської діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, а також від продажу прав на використання спортивної символіки і на телевізійну трансляцію спортивних змагань, від проведення фізкультурно-спортивних та інших видовищних заходів, спортивних лотерей тощо. Одержання коштів з позабюджетних джерел не впливає на обсяги бюджетних асигнувань на фізичну культуру і спорт.
 
-204- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину третю статті 51 викласти в такій редакції:
"Для розвитку фізичної культури і спорту використовуються позабюджетні кошти, зокрема від:
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян, окремих осіб;
фінансово-господарської діяльності закладів фізичної культури і спорту;
користування правами інтелектуальної власності закладами фізичної культури і спорту, організаторами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;
проведення державної спортивної лотереї;
інвестиційної діяльності у сфері фізичної культури і спорту".
 
Враховано   Для розвитку фізичної культури і спорту використовуються позабюджетні кошти, зокрема від:
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян, окремих осіб;
фінансово-господарської діяльності закладів фізичної культури і спорту;
користування правами інтелектуальної власності закладами фізичної культури і спорту, організаторами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;
проведення державної спортивної лотереї;
інвестиційної діяльності у сфері фізичної культури і спорту.
 
466. В межах, визначених законодавством, не обкладаються податками кошти підприємств, установ, організацій, спрямовані на фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність в межах, визначених законодавством. Заклади фізичної культури і спорту звільняються від сплати земельного податку у порядку, встановленому законодавством. Держава надає податкові пільги для юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), що здійснюють благодійну допомогу у сфері фізичної культури і спорту в порядку, встановленому законодавством.
 
-205- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину четверту статті 51 замінити частинами такого змісту:
"Кошти підприємств, установ та організацій, спрямовані на фізкультурно-оздоровчу і спортивну діяльність, не підлягають оподаткуванню відповідно до закону.
Заклади фізичної культури і спорту звільняються від сплати земельного податку відповідно до закону.
Держава може надавати податкові пільги для юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), що здійснюють благодійну діяльність у сфері фізичної культури і спорту в порядку, визначеному законодавством".
 
Враховано   Кошти підприємств, установ та організацій, спрямовані на фізкультурно-оздоровчу і спортивну діяльність, не підлягають оподаткуванню відповідно до закону.
Заклади фізичної культури і спорту звільняються від сплати земельного податку відповідно до закону.
Держава може надавати податкові пільги для юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), що здійснюють благодійну діяльність у сфері фізичної культури і спорту в порядку, визначеному законодавством.
 
467. В сільській місцевості витрати на утримання усіх закладів фізичної культури і спорту, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також проведення фізкультурно-спортивних заходів здійснюються переважно з державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування.
 
-206- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
П’яту частину статті 51 викласти в такій редакції:
"У сільській місцевості витрати на утримання закладів фізичної культури і спорту, в тому числі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також на проведення фізкультурно-спортивних заходів здійснюються відповідно до закону".
 
Враховано   У сільській місцевості витрати на утримання закладів фізичної культури і спорту, в тому числі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також на проведення фізкультурно-спортивних заходів здійснюються відповідно до закону.
 
468. Держава сприяє діяльності суб’єктів господарювання усіх форм власності, що реалізують в Україні інвестиційні проекти у сфері фізичної культури і спорту.
 
-207- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину шосту статті 51 викласти в такій редакції:
"Держава сприяє діяльності суб’єктів господарювання, що здійснюють інвестиційну діяльність у сфері фізичної культури і спорту в Україні".
 
Враховано   Держава сприяє діяльності суб’єктів господарювання, що здійснюють інвестиційну діяльність у сфері фізичної культури і спорту в Україні.
 
469. Стаття 52. Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури і спорту
 
   Стаття 48. Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури і спорту
 
470. Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури і спорту складають усі види спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження та обладнання, інше майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом.
 
-208- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину першу статті 52 викласти в такій редакції:
"Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури і спорту здійснюється шляхом будівництва та використання спортивних споруд, створення, придбання та використання фізкультурно-спортивного спорядження та обладнання, іншого майна, призначеного для занять фізичною культурою і спортом. Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту визначає нормативи матеріально-технічного забезпечення сфери фізичної культури і спорту в Україні".
 
Враховано   Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури і спорту здійснюється шляхом будівництва та використання спортивних споруд, створення, придбання та використання фізкультурно-спортивного спорядження та обладнання, іншого майна, призначеного для занять фізичною культурою і спортом. Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту визначає нормативи матеріально-технічного забезпечення сфери фізичної культури і спорту в Україні.
 
471. Держава встановлює вимоги до спортивних споруд в частині будівельних норм і правил, санітарних норм, нормативів охорони здоров'я та безпеки відвідувачів, а також здійснює фінансування на утримання спортивних споруд та закладів фізичної культури і спорту державної форми власності, надає фінансову підтримку спортивним спорудам та закладам фізичної культури і спорту інших форм власності, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
-209- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину другу статті 52 викласти в такій редакції: "Вимоги до спортивних споруд стосовно будівельних норм і правил, санітарних норм, інших норм у сфері охорони здоров'я та дотримання безпеки їх відвідувачів, встановлюється відповідно до закону".
 
Враховано   Вимоги до спортивних споруд щодо будівельних норм і правил, санітарних норм, інших норм у сфері охорони здоров'я та дотримання безпеки їх відвідувачів, встановлюються відповідно до закону.
 
472. Спортивні споруди повинні відповідати вимогам загальної та спеціальної безпеки учасників і глядачів, що затверджуються центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
 
-210- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину третю статті 52 виключити.
 
Враховано      
473. Земельні ділянки, на яких розташовані спортивні споруди, належать до земель рекреаційного призначення.
 
   Земельні ділянки, на яких розташовані спортивні споруди, належать до земель рекреаційного призначення.
 
474. Органи виконавчої влади з фізичної культури і спорту та відповідні органи місцевого самоврядування здійснюють контроль за ефективністю використання спортивних споруд.
 
-211- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину п’яту статті 52 викласти в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, відповідні структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в межах повноважень здійснюють контроль за ефективністю використання спортивних споруд".
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, відповідні структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в межах повноважень здійснюють контроль за ефективністю використання спортивних споруд.
 
475. Органами виконавчої влади, місцевого самоврядування встановлюються пільгові тарифи на комунальні послуги та енергопостачання для спортивних споруд або їм надається фінансова підтримка з відповідних бюджетів для компенсації витрат на їх оплату.
 
-212- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину шосту статті 52 викласти в такій редакції:
"Закладам фізичної культури і спорту, які мають у власності або користуванні спортивні споруди, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть надавати відповідно до закону пільги з оплати за користування комунальними послугами та спожиту електроенергію, а також надавати фінансову підтримку з відповідних бюджетів".
 
Враховано   Закладам фізичної культури і спорту, які мають у власності або користуванні спортивні споруди, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть надавати відповідно до закону пільги з оплати за користування комунальними послугами та спожиту електроенергію, а також надавати фінансову підтримку з відповідних бюджетів.
 
476. Спортивні споруди приватизуються в порядку, встановленому законодавством. Власники приватизованих спортивних споруд не можуть змінювати їх призначення.
 
-213- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частини сьому викласти в такій редакції:
"Приватизація спортивних споруд здійснюється відповідно до закону. Зміна цільового призначення приватизованих спортивних споруд не допускається".
 
Враховано   Приватизація спортивних споруд здійснюється відповідно до закону. Зміна цільового призначення приватизованих спортивних споруд не допускається.
 
477. Нормативи мінімальної забезпеченості спортивними спорудами жилих районів, а також підприємств, установ і організацій всіх форм власності визначаються центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту спільно з центральним органом виконавчої влади з архітектури та будівництва.
 
-214- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину восьму статті 52 виключити.
 
Враховано      
478. Будівництво в жилих районах спортивних споруд здійснюється відповідно до встановлених нормативів за рахунок коштів, що надходять від організацій - забудовників житла.
 
-215- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину дев’яту статті 52 виключити.
 
Враховано      
479. База олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки - це спортивна споруда, що призначена для проживання, харчування, проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд, і обладнана для їх підготовки до національних та міжнародних змагань, Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. Перелік баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-216- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину десяту статті 52 викласти в такій редакції:
"Бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки – заклади фізичної культури і спорту, які мають у власності або користуванні спортивні споруди, і призначені забезпечувати умови для проживання, харчування, проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд та обладнані спортивним спорядженням, інвентарем для підготовки спортсменів до всеукраїнських та міжнародних змагань, Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, Глобальних ігор спортсменів з порушенням інтелекту".
 
Враховано   Бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки – заклади фізичної культури і спорту, які мають у власності або користуванні спортивні споруди, і призначені забезпечувати умови для проживання, харчування, проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд та обладнані спортивним спорядженням, інвентарем для підготовки спортсменів до всеукраїнських та міжнародних змагань, Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, Глобальних ігор спортсменів з порушенням інтелекту.
Бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, включаються до переліку, який затверджується Кабінетом Міністрів України, у визначеному ним порядку.
 
    -217- Сушкевич В.М.
Частину десяту статті 52 після слова „ігор" доповнити словами „Глобальних ігор спортсменів з порушенням інтелекту".
 
Враховано    
    -218- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 52 доповнити частиною в такій редакції:
"Бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, включаються до переліку, який затверджується Кабінетом Міністрів України, у визначеному ним порядку".
 
Враховано    
480. Сільській місцевості надається перевага (у розрахунку на душу населення) у спорудженні спортивних споруд, забезпечується відповідний рівень обслуговування засобами фізичної культури і спорту за науково обґрунтованими нормативами. Будівництво, реконструкція та утримання спортивних споруд у сільській місцевості здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів власників та інших джерел, не заборонених законодавством.
 
-219- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину одинадцяту статті 52 викласти в такій редакції: „Будівництво, реконструкція та утримання спортивних споруд у сільській місцевості здійснюється відповідно до закону".
 
Враховано   Будівництво, реконструкція та утримання спортивних споруд у сільській місцевості здійснюються відповідно до закону.
 
481. Фізкультурно-оздоровчі та спортивні споруди повинні мати:
 
-220- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину дванадцяту викласти в такій редакції:
"Заклади фізичної культури і спорту, які мають у власності або в користуванні спортивні споруди, повинні мати, зокрема:
сертифікат відповідності спортивної споруди, виданий відповідно до закону у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
журнал обліку використання спортивної споруди, порядок ведення якого визначається центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту".
 
Враховано   Заклади фізичної культури і спорту, які мають у власності або в користуванні спортивні споруди, повинні мати, зокрема:
 
482. положення про спортивну споруду, розроблене відповідно до Типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту;
 
      
483. сертифікат, виданий місцевим органом з фізичної культури і спорту, форма якого затверджена центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту;
 
   сертифікат відповідності спортивної споруди, виданий відповідно до закону в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
484. журнал обліку використання спортивної споруди.
 
   журнал обліку використання спортивної споруди, порядок ведення якого визначається центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
 
485. Не допускається:
 
   Не допускається:
 
486. проектування, будівництво нових та реконструкція наявних дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів без передбачених нормативами вимог до фізкультурно-спортивних споруд та функціональних приміщень;
 
   проектування, будівництво нових і реконструкція діючих дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів без передбачених нормативами вимог до спортивних споруд та функціональних приміщень;
 
487. перепрофілювання, відчуження та ліквідація діючих фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд без створення і введення в експлуатацію більш якісних та ефективних за своєю функціональністю споруд;
 
-221- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац другий частини тринадцятої статті 52 виключити.
 
Враховано      
488. обмеженість доступу інвалідів до фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд.
 
-222- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац третій частини тринадцятої статті 52 викласти в такій редакції:
"обмеження доступу інвалідів до спортивних споруд".
 
Враховано   обмеження доступу інвалідів до спортивних споруд.
Існуюча мережа закладів фізичної культури і спорту не може бути скорочена.
 
    -223- Сушкевич В.М.
В абзаці четвертому частини тринадцятої статті 52 слова „фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд" замінити словами „об’єктів фізкультурно- оздоровчої та спортивної інфраструктури".
 
Відхилено    
    -224- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 52 доповнити частиною в такій редакції:
"Існуюча мережа закладів фізичної культури і спорту не може бути скорочена".
 
Враховано    
489. Фізкультурно-спортивне спорядження та обладнання (спортивна форма - спеціальний одяг та взуття, снаряди (апарати), інвентар та апаратура для обладнання спортивних споруд та обслуговування спортивних заходів) повинні виготовлятись відповідно до стандартів (правил, норм), затверджених міжнародними або всеукраїнськими спортивними федераціями та зареєстрованих у центральному органі виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації.
 
-225- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину чотирнадцяту статті 52 замінити двома частинами в такій редакції:
"Фізкультурно-спортивне спорядження та обладнання -- спортивна форма (спеціальний одяг та взуття), спортивні снаряди (апарати), інвентар і апаратура для обладнання спортивних споруд та обслуговування спортивних заходів виготовляється з дотриманням стандартів (правил, норм), затверджених відповідно до закону".
 
Враховано   Фізкультурно-спортивне спорядження та обладнання -- спортивна форма (спеціальний одяг та взуття), спортивні снаряди (апарати), інвентар і апаратура для обладнання спортивних споруд та обслуговування спортивних заходів виготовляється з дотриманням стандартів (правил, норм), затверджених відповідно до закону.
 
490. Правила реєстрації, обліку, експлуатації, нагляду за використанням та технічним станом плавзасобів, що є спортивними суднами, спортивних автомобілів, спортивних мотоциклів, спортивних літальних апаратів, спортивної зброї та боєприпасів встановлюється відповідно до законодавства.
 
-226- Боднар-Петровська О.Б.
У частині п’ятнадцятій статті 52 слова "встановлюється відповідно до законодавства" замінити словами "визначаються Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   Правила реєстрації, обліку, експлуатації і нагляду за використанням та технічним станом плавальних засобів, що є спортивними суднами, спортивних автомобілів, спортивних мотоциклів, спортивних літальних апаратів визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
    -227- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
П’ятнадцяту частину статті 52 викласти в такій редакції:
"Правила реєстрації, обліку, експлуатації і нагляду за використанням та технічним станом плавальних засобів, що є спортивними суднами, спортивних автомобілів, спортивних мотоциклів, спортивних літальних апаратів визначається Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
491. Суб'єктам підприємницької діяльності, які займаються виробництвом фізкультурно-спортивного спорядження та обладнання, може надаватися пільговий режим кредитування та оподаткування в порядку, встановленому законодавством.
 
-228- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частини шістнадцяту статті 52 викласти в такій редакції:
"Суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють виробництво фізкультурно-спортивного спорядження та обладнання, може надаватися пільговий режим кредитування і оподаткування відповідно до закону".
 
Враховано   Суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють виробництво фізкультурно-спортивного спорядження та обладнання, може надаватися пільговий режим кредитування і оподаткування відповідно до закону.
 
492. Власники спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження та обладнання або уповноважені ними особи зобов`язані забезпечувати безпечний для життя і здоров`я людей та навколишнього середовища їх стан.
 
-229- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину сімнадцяту статті 52 викласти в такій редакції:
"Організатори фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів, власники спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження та обладнання зобов`язані забезпечувати безпечні умови життя і здоров`я відвідувачів та користувачів спортивних споруд, користувачів фізкультурно-спортивного спорядження та обладнання, а також не завдавати шкоди довкіллю та здійснювати відповідні заходи з охорони та безпеки згідно з правилами, встановленими Кабінетом Міністрів України відповідно до закону".
 
Враховано   Організатори фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів, власники спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження та обладнання зобов`язані забезпечувати безпечні умови життя і здоров`я відвідувачів та користувачів спортивних споруд, користувачів фізкультурно-спортивного спорядження та обладнання, а також не завдавати шкоди довкіллю та здійснювати відповідні заходи з охорони та безпеки згідно з правилами, встановленими Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.
 
493. Стаття 53. Кадрове забезпечення сфери фізичної культури і спорту
 
-230- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 53 вважати статтею 49.
 
Враховано   Стаття 49. Кадрове забезпечення сфери фізичної культури і спорту
 
494. Держава забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту, особливу увагу приділяє їх підготовці для роботи в сільській місцевості.
 
-231- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
В частині першій статті 53 слова „особливу увагу приділяє їх підготовці для роботи в сільській місцевості" вилучити.
 
Враховано   Держава забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту.
 
495. Право проводити фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу, фізкультурно-спортивну та фізичну реабілітацію надається особам, які мають спеціальну освіту та відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень. Тренери та спортивні судді проходять обов’язкову атестацію в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
 
-232- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину другу статті 53 викласти в такій редакції:
"Право проводити фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність, фізкультурно-спортивну і фізичну реабілітацію надається фахівцям, які мають спеціальну освіту та відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень. Тренери та спортивні судді проходять обов’язкову атестацію в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту. Атестація тренерів та спортивних суддів, фахівців з фізичної та фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів, проводиться з урахуванням пропозицій Національного комітету спорту інвалідів України".
 
Враховано   Право проводити фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність, фізкультурно-спортивну і фізичну реабілітацію надається фахівцям, які мають спеціальну освіту та відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень. Тренери та спортивні судді проходять обов’язкову атестацію в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту. Атестація тренерів та спортивних суддів, фахівців з фізичної та фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів, проводиться з урахуванням пропозицій Національного комітету спорту інвалідів України.
Тренерам та іншим фахівцям у сфері фізичної культури і спорту держава забезпечує:
створення належних умов для праці, відпочинку, медичного обслуговування;
підвищення кваліфікації один раз на п'ять років;
правовий та соціальний захист;
компенсації, встановлені законодавством про працю;
призначення і виплату пенсій відповідно до закону;
встановлення надбавок за спортивні звання в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
    -233- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 53 доповнити частиною в такій редакції:
"Тренерам та іншим фахівцям у сфері фізичної культури і спорту держава забезпечує:
створення належних умов для праці, відпочинку, медичного обслуговування;
підвищення кваліфікації один раз на п'ять років;
правовий та соціальний захист;
компенсації, встановлені законодавством про працю;
призначення і виплату пенсій відповідно до закону;
встановлення надбавок за спортивні звання в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
496. Центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту в установленому законодавством порядку бере участь у ліцензуванні та акредитації вищих навчальних закладів усіх рівнів, в яких здійснюється підготовка фахівців сфери фізичної культури і спорту.
 
-234- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину третю статті 53 викласти в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту бере участь у ліцензуванні та акредитації вищих навчальних закладів, в яких здійснюється підготовка фахівців сфери фізичної культури і спорту, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту бере участь у ліцензуванні та акредитації вищих навчальних закладів, в яких здійснюється підготовка фахівців сфери фізичної культури і спорту, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
497. Атестація тренерів та спортивних суддів, які беруть участь в фізкультурно-спортивних заходах для інвалідів, проводиться за участю Національного комітету спорту інвалідів України.
 
-235- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину четверту статтті 53 виключити.
 
Враховано      
498. Право проводити фізкультурно-спортивну реабілітацію надається особам, кваліфікація яких підтверджена Національним комітетом спорту інвалідів України.
 
-236- Сушкевич В.М.
У частині п’ятій статті 53 після слова „реабілітацію" додати слово „інвалідів".
Статтю 53 доповнити частиною шостою такого змісту: „Право проводити фізичну реабілітацію інвалідів в центрах фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт" надається особам, кваліфікація яких підтверджена центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я за участю Національного комітета спорту інвалідів України."
 
Відхилено      
    -237- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину п’яту статті 53 виключити.
 
Враховано    
499. Держава сприяє розвитку волонтерського руху у сфері фізичної культури і спорту, члени якого на добровільних засадах надають безоплатну допомогу в організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, пропагують здоровий спосіб життя, надають консультаційну допомогу. Особи, що залучаються до волонтерського руху, проходять спеціальну підготовку та атестацію в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту. Волонтери у сфері фізичної культури і спорту безкоштовно забезпечуються спортивною формою організаторами відповідних заходів.
 
-238- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину шосту статті 53 замінити трьома частинами в такій редакції:
"Держава сприяє розвитку волонтерського руху у сфері фізичної культури і спорту, де на добровільних засадах надається допомога в організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, пропагування здорового способу життя, надання консультаційної допомоги.
Волонтери у сфері фізичної культури і спорту проходять відповідну підготовку та атестацію в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
Волонтери у сфері фізичної культури і спорту можуть забезпечуватися фізкультурно-спортивним обладнанням та спорядженням відповідними закладами фізичної культури і спорту та організаторами фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів".
 
Враховано   Держава сприяє розвитку волонтерського руху у сфері фізичної культури і спорту, де на добровільних засадах надається допомога щодо організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, пропагування здорового способу життя, надання консультаційної допомоги.
Волонтери у сфері фізичної культури і спорту проходять відповідну підготовку та атестацію в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
Волонтери у сфері фізичної культури і спорту можуть забезпечуватися фізкультурно-спортивним обладнанням та спорядженням відповідними закладами фізичної культури і спорту та організаторами фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів.
 
500. Держава забезпечує тренерам та іншим фахівцям сфери фізичної культури і спорту:
 
-239- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину сьому статті 53 виключити.
 
Враховано      
501. належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;
 
      
502. підвищення кваліфікації один раз на п'ять років;
 
      
503. правовий, соціальний, професійний захист;
 
      
504. компенсації, встановлені діючим законодавством, у разі втрати роботи, у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці;
 
      
505. призначення і виплату пенсії відповідно до діючого законодавства;
 
      
506. призначення пенсії за вислугу років тренерам у порядку, встановленому законодавством;
 
-240- Сушкевич В.М.
Абзац сьомий частини восьмої статті 53 вилучити.
 
Враховано частково в іншій частині статті     
507. встановлення надбавок за спортивні звання;
 
      
508. виплату надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу залежно від стажу роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків;
 
      
509. виплату щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;
 
      
510. виплату матеріальної допомоги у порядку, визначеному діючим законодавством для вирішення соціально-побутових питань;
 
      
511. встановлення середніх тарифних розрядів тренерам шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості;
 
      
512. встановлення середніх тарифних розрядів тренерів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, дитячо-юнацьких спортивних шкіл на рівні, не нижчому від середніх тарифних розрядів працівників промисловості;
 
      
513. встановлення тарифних розрядів фахівцям, які працюють у сфері фізичної культури і спорту, до рівня середніх тарифних розрядів працівників у цілому по народному господарству;
 
      
514. встановлення середніх тарифних розрядів обслуговуючому персоналу відповідно до тарифних розрядів, що визначені Кабінетом Міністрів України.
 
      
515. У разі захворювання спортсмена або тренера штатної збірної команди України, що унеможливлює виконання ними професійних обов'язків, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу, за ним зберігається попередній середній заробіток. У разі хвороби або каліцтва попередній середній заробіток виплачується до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.
 
      
516. Тренерам та іншим фахівцям сфери фізичної культури і спорту, які працюють у сільській місцевості, а також пенсіонерам, які раніше працювали тренерами та іншими фахівцями сфери фізичної культури і спорту у цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до діючого законодавства забезпечує безплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм. Вони мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки у межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, розташованих на території відповідної ради, із земель сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, встановлених Законом для ведення особистого селянського господарства.
 
      
517. Безоплатне одержання у власність земельної ділянки не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) та земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства, крім випадків успадкування права на земельну частку (пай), земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства відповідно до законодавства.
 
      
518. Стаття 54. Наукове забезпечення сфери фізичної культури і спорту
 
-241- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 54 вважати статтею 50.
 
Враховано   Стаття 50. Наукове забезпечення сфери фізичної культури і спорту
 
519. Наукове забезпечення сфери фізичної культури і спорту має на меті проведення найактуальніших фундаментальних та прикладних досліджень для набуття нових знань та подальшого розвитку теоретико-методичних основ фізичного виховання і спорту, підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів.
 
-242- Курило В.С.
Статтю 54 викласти у такій редакції:
"Наукове забезпечення галузі фізичної культури і спорту має на меті проведення найактуальніших фундаментальних і прикладних досліджень, впровадження їх результатів у практику роботи фізкультурно-спортивних організацій, установ, закладів (колективів фізичної культури, спортивних клубів, центрів фізичного здоров’я, центрів олімпійської підготовки, штатних збірних команд тощо) та підготовку наукових, науково-фізкультурних кадрів відповідного наукового рівня".
 
Враховано частково   Наукове забезпечення у сфері фізичної культури і спорту здійснюється для проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, впровадження їх результатів у практику роботи закладів фізичної культури і спорту, підготовки наукових кадрів та науково-педагогічних працівників.
 
    -243- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину першу статті 54 викласти в такій редакції:
"Наукове забезпечення у сфері фізичної культури і спорту здійснюється для проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, впровадження їх результатів у практику роботи закладів фізичної культури і спорту, підготовки наукових кадрів та науково-педагогічних працівників".
 
Враховано    
520. Наукову і науково-методичну діяльність у сфері фізичної культури і спорту здійснюють наукові установи, вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівня акредитації усіх форм власності у порядку, встановленому законодавством.
 
-244- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
В частині другій статті 54 слова "усіх форм власності" виключити.
 
Враховано   Наукову і науково-методичну діяльність у сфері фізичної культури і спорту здійснюють наукові установи, вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації в порядку, встановленому законодавством.
 
521. Центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту затверджує п’ятирічні зведені плани науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту, аналізує їх виконання та забезпечує на конкурсних засадах часткове фінансування за рахунок коштів державного бюджету.
 
-245- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Частину третю статті 54 викласти в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту затверджує п’ятирічні зведені плани науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту, аналізує їх виконання. Фінансування заходів визначених цими планами здійснюється на конкурсних засадах відповідно до закону".
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту затверджує п’ятирічні зведені плани науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту, аналізує їх виконання. Фінансування заходів, визначених цими планами, здійснюється на конкурсних засадах відповідно до закону.
 
522. Стаття 55. Медичне забезпечення сфери фізичної культури і спорту (спортивна медицина)
 
-246- Корж В.П.
Статтю 55 вважати статтею 51.
 
Враховано   Стаття 51. Медичне забезпечення сфери фізичної культури і спорту (спортивна медицина)
Спортивна медицина – є складовою системи охорони здоров’я у сфері фізичної культури і спорту та визначає стан здоров’я, фізичний розвиток та функціональний стан організму осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, у тому числі шляхом визначення придатності (здійснення допуску) осіб до занять фізичною культурою і спортом, здійснення профілактики, діагностики, фізичної реабілітації та лікування захворювань і ушкоджень, пов’язаних із заняттям фізичною культурою і спортом.
 
    -247- Корж В.П.
Статтю 55 викласти у такій редакції:
"Спортивна медицина – є складовою системи охорони здоров’я у сфері фізичної культури і спорту та визначає стан здоров’я, фізичний розвиток та функціональний стан організму осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, у тому числі шляхом визначення придатності (здійснення допуску) осіб до занять фізичною культурою і спортом, здійснення профілактики, діагностики, фізичної реабілітації та лікування захворювань і ушкоджень, пов’язаних із заняттям фізичною культурою і спортом.
Служба спортивної медицини створюється та функціонує у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Фінансування служби спортивної медицини здійснюється відповідно до закону.
Систематичному диспансерному огляду службою спортивної медицини підлягають особи, які займаються фізичною культурою, та спортсмени дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень, ветерани спорту.
Допуск осіб до занять фізичною культурою і спортом здійснює лікар зі спортивної медицини.
Заняття фізичною культурою і спортом здійснюються з додержанням медичних норм, встановлених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я".
 
Враховано    
523. Спортивна медицина становить складову частину системи охорони здоров'я у сфері фізичної культури і спорту та покликана визначати стан здоров'я, фізичний розвиток і функціональний стан організму спортсменів, а також здійснювати профілактику, діагностику і лікування захворювань та ушкоджень, пов'язаних із заняттям фізкультурою і спортом.
 
   Служба спортивної медицини створюється та функціонує у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Фінансування служби спортивної медицини здійснюється відповідно до закону.
 
524. Систематичному диспансерному огляду лікарсько-фізкультурною службою підлягають учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, члени збірних команд і ветерани спорту. Персональну відповідальність за допуск спортсмена до тренувань і змагань за станом здоров'я несе лікар, рішення якого є остаточним.
 
   Систематичному диспансерному огляду службою спортивної медицини підлягають особи, які займаються фізичною культурою, та спортсмени дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень, ветерани спорту.
 
525. Держава створює мережу лікарсько-фізкультурних диспансерів та інших закладів охорони здоров’я, що здійснюють медичний контроль за всіма категоріями осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, сприяє розвитку наукових досліджень у галузі медичних проблем фізкультури і спорту, впроваджує спортивну медицину як учбову дисципліну в навчальні плани відповідних навчальних закладів.
 
   Допуск осіб до занять фізичною культурою і спортом здійснює лікар зі спортивної медицини.
 
526. Центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров'я цільовим призначенням спрямовує частину коштів на розвиток спортивної медицини відповідно до законодавства.
 
      
527. Заняття фізичною культурою та спортом повинні здійснюватись з додержанням медичних вимог, які встановлюються центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я та центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
 
   Заняття фізичною культурою і спортом здійснюються з додержанням медичних норм, встановлених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
528. Центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту створює службу спортивної медицини штатної збірної команди України та забезпечує її фінансування.
 
-248- Шаманов В.В.
Статтю 55 доповнити наступним пунктом:
"Завдання спортивної медицини
Важливим завданням спортивної медицини є профілактика можливих захворювань спортсменів у ході тренувального процесу, особливо при проведенні різного роду змагань, підтримка імунного статусу на відповідному рівні, а саме:
лікарський контроль;
медико-біологічний відбір;
лікування внутрішньої патології;
функціональний контроль;
функціональна реабілітація;
спортивна травматологія;
медична реабілітація;
допінг-контроль;
медичне забезпечення збірних команд і спортивних резервів.
Спостереження за станом здоров’я, правильним розвитком функціональних можливостей організму спортсмена, рівнем загальної фізичної і спеціальної працездатності, ефективністю тренувального процесу здійснює лікар зі спортивної медицини.
Лікар зі спортивної медицини здійснює свою діяльність шляхом:
- організації і здійснення медичного забезпечення осіб, що займаються різними видами спорту і фізичною культурою;
- проведення поглибленого медичного обстеження спортсменів збірних команд України і спортивного резерву, медичного обстеження осіб, що займаються масовими видами спорту і фізичною культурою, поточних і етапних обстежень, визначення допуску до занять і змагань;
- вивчення аналізу відхилень в стані здоров’я, рівня і причин захворюваності і спортивного травматизму серед осіб, що займаються спортом і фізичною культурою, розробки і реалізації заходів з їх профілактики і лікування;
- організації і проведення лікувально-профілактичних заходів щодо відновлення і підвищення спортивної працездатності і реабілітації після перенесених травмі захворювань;
- здійснення медичного забезпечення спортивно-масових заходів, учбово-тренувальних зборів і змагань;
- розробка і здійснення заходів з профілактики спортивного травматизму;
- проведення експертних оглядів осіб різних вікових груп, що займаються фізичною культурою і спортом з метою раннього виявлення захворювань, оцінки рівня фізичного розвитку і функціонального стану і рекомендація занять з адекватним фізичним навантаженням;
- вивчення ефективності впливу занять фізичною культурою і спортом, туризмом, гартуванням на стан здоров’я населення різних вікових груп, а також осіб з відхиленням в стані здоров’я, інвалідів і внесення необхідних коректив;
- впровадження нових сучасних методів діагностики, лікування і реабілітації осіб, що займаються спортом і фізкультурою;
- прийняття участі в проведенні санітарно-гігієнічного контролю спортивних споруд при проведенні масових спортивно-фізкультурних заходів;
- внесення пропозицій з питань вдосконалення організації і методології роботи;
- прийняття участі в роботі конференцій, нарад, з’їздів за профілем діяльності.
 
Враховано частково      
529. Стаття 56. Антидопінгова діяльність у сфері фізичної культури і спорту
 
-249- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 56 вважати статтею 52.
 
Враховано   Стаття 52. Антидопінгова діяльність у сфері фізичної культури і спорту
 
530. Антидопінгова діяльність у сфері фізичної культури і спорту здійснюється відповідно до Закону України „Про антидопінговий контроль у спорті" та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
-250- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 56 викласти втакій редакції:
"Антидопінгова діяльність у сфері фізичної культури і спорту здійснюється відповідно до закону та відповідних міжнародних договорів України".
 
Враховано   Антидопінгова діяльність у сфері фізичної культури і спорту здійснюється відповідно до закону та відповідних міжнародних договорів України.
 
531. Розділ VІ. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
 
-251- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
В назві розділу VІ замість слів "міжнародна діяльність" записати "міжнародне співробітництво", а далі за текстом.
 
Враховано   Розділ VІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
 
532. Стаття 57. Співпраця з іноземними державами у сфері фізичної культури і спорту
 
-252- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
В назві статті 57 замість слів "міжнародна діяльність" записати "міжнародне співробітництво", а далі за текстом.
Статтю 57 вважати статтею 53.
 
Враховано   Стаття 53. Міжнародне співробітництво у сфері фізичної культури і спорту
 
533. Міжнародні зв’язки України у сфері фізичної культури і спорту здійснюються відповідно до законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
-253- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 57 викласти в такій редакції:
"Міжнародне співробітництво у сфері фізичної культури і спорту здійснюються відповідно до законів України та міжнародних договорів України.
Держава сприяє міжнародному співробітництву у сфері фізичної культури і спорту, зокрема, шляхом укладання відповідних міжнародних договорів України.
Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту представляє інтереси України у сфері фізичної культури і спорту у відносинах з іншими державами та міжнародними організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, укладає в установленому порядку міжнародні договори у сфері фізичної культури і спорту".
 
Враховано   Міжнародне співробітництво у сфері фізичної культури і спорту здійснюється відповідно до законів України та міжнародних договорів України.
 
534. Держава сприяє міжнародному співробітництву у сфері фізичної культури і спорту та здійснює заходи щодо розвитку та зміцнення взаємовигідного міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту в рамках двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів.
 
   Держава сприяє міжнародному співробітництву у сфері фізичної культури і спорту, зокрема шляхом укладення відповідних міжнародних договорів України.
 
535. Центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту представляє і захищає інтереси України у сфері фізичної культури і спорту у відносинах з іншими країнами, укладає в установленому порядку міжнародні договори з питань фізичної культури і спорту.
 
   Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту представляє інтереси України у сфері фізичної культури і спорту у відносинах з іншими державами та міжнародними організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, укладає в установленому порядку міжнародні договори у сфері фізичної культури і спорту.
 
536. Розділ VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ФІЗИЧНУ КУЛЬТУРИ І СПОРТ
 
-254- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
В назві розділу VІІ замість слів "України про фізичну культуру і спорт" записати слова "у сфері фізичної культури і спорту".
 
Враховано   Розділ VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
 
537. Стаття 58. Особи, винні в порушенні Закону про фізичну культуру і спорт, несуть цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством.
 
-255- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Назву статті 58 викласти в такій редакції:
"Відповідальність за порушення законодавства у сфері фізичної культури і спорту".
Статтю 58 вважати статтею 54.
 
Враховано   Стаття 54. Відповідальність за порушення законодавства у сфері фізичної культури і спорту
 
538. Особи, винні в порушенні Закону про фізичну культуру і спорт, несуть цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством
 
-256- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Статтю 58 викласти в такій редакції:
"Особи, винні в порушенні законодавства у сфері фізичної культури і спорту несуть цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до закону".
 
Враховано   Особи, винні в порушенні законодавства у сфері фізичної культури і спорту несуть цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до закону".
 
539. Спортсмени, інші фахівці сфери фізичної культури і спорту можуть бути обмежені щодо участі у відповідних спортивних змаганнях згідно з регламентними документами суб‘єктів сфери фізичної культури і спорту.
 
-257- Шаманов В.В.
В розділі VІІ передбачити наступну статтю:
"Стаття: Прийоми, способи і засоби, заборонені в спорті
Для досягнення спортивних результатів спортсменам, тренерам і спортивним суддям забороняється:
застосовувати прийоми, способи, медичні і біологічні препарати, заборонені Міжнародним олімпійським комітетом, міжнародними і національними федераціями з видів спорту;
використовувати підкуп, шантаж, погрози і насильство в будь-якій формі".
 
Враховано частково   2. Кодекс законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до №50, ст.375)доповнити статтею 77 – 1 такого змісту:
"Стаття 77-1. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях
Відпустка для підготовки та участі в змаганнях надається працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.
Тривалість, порядок, умови надання та оплати відпусток для підготовки та участі в змаганнях установлюються Кабінетом Міністрів України".
3. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2000 р., №51-52, ст.449; 2003 р., №15, ст. 110; 2004 р., №6, ст. 38, №7, ст. 55; 2005 р., №2, ст. 36, №9, ст. 178, №26, ст. 353; 2009 р., №7, ст.70):
1) частину першу статті 4 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) відпустка для підготовки та участі в змаганнях (стаття 16-1 цього Закону)";
2) назву розділу ІІІ доповнити реченням такого змісту: "Відпустка для підготовки та участі в змаганнях";
3) доповнити статтею 16-1 такого змісту:
"Стаття 16-1. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях
Відпустка для підготовки та участі в змаганнях надається працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.
Тривалість, порядок, умови надання та оплати відпусток для підготовки та участі в змаганнях установлюються Кабінетом Міністрів України";
4) частину другу статті 21 після слів "творчої відпустки" доповнити словами "відпустки для підготовки та участі в змаганнях".
4. Пункт 5.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181 із наступними змінами) доповнити підпунктом 5.2.19 такого змісту:
"5.2.19. Сума коштів, перерахованих організатору фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів з метою підготовки і проведення фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів, а також суб‘єктам сфери фізичної культури і спорту, але не більше трьох відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду".
 
    -258- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Главу Ідоповнити пунктом 2 в такій редакції:
"2. Кодекс законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до №50, ст.375)доповнити статтею 77 – 1 такого змісту:
"Стаття 77-1. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях
Відпустка для підготовки та участі в змаганнях надається працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.
Тривалість, порядок, умови надання та оплати відпусток для підготовки та участі в змаганнях установлюються Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -259- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Главу Ідоповнити пунктом 3 в такій редакції:
"3. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2000 р., №51-52, ст.449; 2003 р., №15, ст. 110; 2004 р., №6, ст. 38, №7, ст. 55; 2005 р., №2, ст. 36, №9, ст. 178, №26, ст. 353; 2009 р., №7, ст.70):
1) частину першу статті 4 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) відпустка для підготовки та участі в змаганнях (стаття 16-1 цього Закону)";
2) назву розділу ІІІ доповнити реченням такого змісту: "Відпустка для підготовки та участі в змаганнях";
3) доповнити статтею 16-1 такого змісту:
"Стаття 16-1. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях
Відпустка для підготовки та участі в змаганнях надається працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.
Тривалість, порядок, умови надання та оплати відпусток для підготовки та участі в змаганнях установлюються Кабінетом Міністрів України";
4) частину другу статті 21 після слів "творчої відпустки" доповнити словами "відпустки для підготовки та участі в змаганнях".
 
Враховано    
    -260- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Главу І доповнити пунктом 4 в такій редакції:
"4. Пункт 5.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181 із наступними змінами) доповнити підпунктом 5.2.19 такого змісту:
"5.2.19. Сума коштів, перерахованих організатору фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів з метою підготовки і проведення фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів, а також суб‘єктам сфери фізичної культури і спорту, але не більше трьох відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду".
 
Враховано    
540. Розділ VІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-261- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Розділ VІІІ вважати главою ІІ.
 
Враховано   ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
541. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-262- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
В першій частині розділу VІІІ слова "дня його опублікування" замінити на цифри та слова "1 січня 2010 року".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
 
542. Підпункти 1, 3, 4, 5 пункту 2 цієї статті Закону набирають чинності з 1 січня 2009 року.
 
-263- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Абзац другий частини першої розділу VІІІ виключити.
 
Враховано      
    -264- Сушкевич В.М.
Пункт 1 Розділу VІІІ „Прикінцеві положення" доповнити абзацом третім такого змісту:
„Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів, зазначений в тексті цього Закону, вважати правонаступником Національного центру паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів, створеного на виконання Указу Президента України від 08.11.2001 р. № 1059 "Про розвиток та підтримку параолімпійського руху в Україні".
 
Відхилено    
543. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
      
544. 1) У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189 з наступними змінами):
 
-265- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Пункт перший частини другої розділу VІІІ вилучити.
 
Враховано      
545. а) пункт 12 частини першої статті 87 викласти в такій редакції:
 
      
546. "12) фізичну культуру і спорт:
 
      
547. а) державні програми підготовки резерву та складу національних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту, забезпечення їх участі у міжнародних змаганнях (утримання та навчально-тренувальна робота центральних спортивних шкіл вищої спортивної майстерності, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, утримання національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту, проведення навчально-тренувальних зборів, всеукраїнських змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, підготовка і участь національних збірних команд в олімпійських іграх, інших міжнародних змаганнях, проведення міжнародних змагань на території України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, фінансова підтримка Національного олімпійського комітету, національних федерацій з видів спорту, всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств на виконання повноважень, делегованих ним центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту, фінансова підтримка баз олімпійської підготовки);
 
      
548. б) державні програми з фізичної культури, спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (Український центр з фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт", утримання національних збірних команд з видів спорту для інвалідів, забезпечення їх підготовки і участі в паралімпійських та дефлімпійських іграх, міжнародних змаганнях, проведення навчально-тренувальних зборів, всеукраїнських змагань з видів спорту для інвалідів, заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, проведення міжнародних змагань на території України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, фінансова підтримка Національного комітету спорту інвалідів на виконання повноважень, делегованих йому центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту, фінансова підтримка баз паралімпійської та дефлімпійської підготовки);
 
-266- Сушкевич В.М.
У підпункті „а" пункту 1 частини другої Розділу VІІІ „Прикінцеві положення" законопроекту підпункт „б" пункту 12 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України викласти в такій редакції:
„б) державні програми з розвитку фізичної культури, спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, оздоровлення спортсменів-інвалідів (утримання Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" та його структурних підрозділів, проведення навчально-тренувальних зборів, всеукраїнських змагань з видів спорту для інвалідів, заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, оздоровлення спортсменів-інвалідів, участь у міжнародних змаганнях, проведення міжнародних змагань на території України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, утримання національних збірних команд з видів спорту для інвалідів, забезпечення їх підготовки і участі в паралімпійських та дефлімпійських іграх, Глобальних іграх серед спортсменів з порушенням інтелекту, фінансова підтримка Національного комітету спорту інвалідів України, фінансова підтримка баз паралімпійської та дефлімпійської підготовки (Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів, Західний реабілітаційно-спортивний центр);"
 
Відхилено      
549. в) державні програми фізкультурно-спортивної спрямованості; "
 
      
550. б) частину першу статті 88 доповнити пунктом шостим такого змісту:
 
      
551. "6) бюджетні заклади фізичної культури і спорту, в тому числі фізкультурно-оздоровчі та спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи (відділення), спортивні споруди (майданчики) місцевого значення, а також фізкультурно-оздоровчі або спортивні заходи, що проводяться серед сільського населення".
 
-267- Сушкевич В.М.
Пункт 1 частини другої Розділу VІІІ "Прикінцеві положення" законопроекту доповнити підпунктом „в" такого змісту:
„в) частину першу статті 89 Бюджетного кодексу України доповнити пунктом 7 такого змісту:
„7) державні програми з розвитку фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів всіх типів (крім шкіл республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, оздоровлення спортсменів-інвалідів, фінансова підтримка організацій з фізичної культури і спорту інвалідів місцевого значення;"
Вважати підпункт „в" пункту 1 частини другої Розділу VІІІ "Прикінцеві положення" законопроекту підпунктом „г" цього пункту.
 
Відхилено      
552. в) пункт 6 частини першої статті 90 викласти в такій редакції:
 
      
553. "6) фізичну культуру і спорт:
 
      
554. а) державні програми з розвитку фізичної культури і спорту (утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, заходи з фізичної культури і спорту республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення);
 
      
555. б) державні програми з фізичної культури, спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (республіканський Автономної Республіки Крим та обласні центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів усіх типів республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, заходи з фізичної культури, спорту і фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення)".
 
-268- Сушкевич В.М.
У підпункті „г" пункту 1 частини другої Розділу VІІІ "Прикінцеві положення" законопроекту підпункт „б" пункт 6 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України викласти у такій редакції:
„б) державні програми з розвитку фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, оздоровлення спортсменів-інвалідів (навчально-тренувальна робота республіканського Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів усіх типів; проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з фізичної культури і спорту інвалідів, заходи з фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, оздоровленню спортсменів-інвалідів республіканського Автономної Республіки Крим, міського міст Києва і Севастополя та обласного значення)."
 
Відхилено      
556. 2) у пункті 1 статті 39 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 34, ст. 451) слова "дитячо-юнацькі спортивні школи" виключити.
 
-269- Курило В.С.
Підпункт 2) пункту 2 розділу VІІІ виключити.
 
Враховано      
    -270- Бондаренко В.Д.
Підпункт 2) пункту 2 розділу VІІІ виключити.
 
Враховано    
557. 3) у Законі України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10):
 
-271- Сушкевич В.М.
Підпункт 3 пункту 2 Розділу VІІІ „Прикінцеві положення" вилучити.
 
Враховано      
558. а) абзац десятий частини першої статті 52 після слова "спортсмени" доповнити словами "та тренери";
 
      
559. б) пункт "є" частини першої статті 55 після слова "команд" доповнити словами "тренери (тренери-викладачі)".
 
      
560. 4) пункт 4 статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 38, ст. 560) викласти у такій редакції:
 
-272- Підпункт 4 пункту 2 розділу VІІІ "Прикінцеві положення" виключити.
 
Враховано      
561. "4) вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури і спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; заклади фізичної культури і спорту усіх форм власності, спортивні споруди, що використовуються за цільовим призначенням, спортивні бази олімпійської та паралімпійської підготовки".
 
-273- Сушкевич В.М.
Підпункт 4 пункту 2 Розділу VІІІ „Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:
„4) пункт 4 статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 38, ст. 560) викласти у такій редакції:
"4) вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури і спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; заклади фізичної культури і спорту усіх форм власності, спортивні споруди, що використовуються за цільовим призначенням, спортивні бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки".
 
Відхилено      
562. 5) пункт 5.7 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181 із наступними змінами) доповнити підпунктом 5.7.3 такого змісту:
 
-274- Підпункт 5 пункту 2 розділу VІІІ "Прикінцеві положення" виключити.
 
Відхилено      
    -275- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
Підпункт 5) пункту 2 розділу VІІІ перенести до пукту 4 главиІ.
 
Враховано    
563. "5.7.3. До складу валових витрат платника податку відноситься сума коштів, перерахованих організатору фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів з метою підготовки і проведення фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів, а також суб‘єктам сфери фізичної культури і спорту, але не більше 3 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду".
 
      
564. 6) у Законі України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 46, ст. 393; 2001, N 2-3, ст. 10; 2002, N 12-13, ст. 92; 2003, N 10-11, ст. 86; 2003, N 37, ст. 300; 2004, N 17-18, ст. 250; 2005, N 28, ст. 372; 2007, 07, № 27, ст. 363):
 
-276- Курило В.С.
Підпункт 6) пункту 2 розділу VІІІ виключити.
 
Враховано      
    -277- Бондаренко В.Д.
Підпункт 6) пункту 2 розділу VІІІ виключити.
 
Враховано    
565. а) в абзаці дванадцятому частини першої статті 8 слова "підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту" виключити;
 
      
566. б) у пункті 3 статті 12 слова "спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву" виключити;
 
      
567. в) в абзаці третьому пункту 4 статті 12 слова "дитячо-юнацькі спортивні школи" виключити;
 
      
568. г) в абзаці сьомому частини першої статті 15 слова "підготовку спортивного резерву для збірних команд України" виключити.
 
-278- Боднар-Петровська О.Б.
Пункт 2 Розділу VІІІ. Прикінцеві положення доповнити підпунктом 7) такого змісту:
"7) у пункті 13 частини першої статті 10 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 4 , ст..20) після слова "зброї" доповнити словами " (крім споривної)".
 
Відхилено      
569. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

-279- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Тедеєв Е.С.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Найдьонов А.М.
В третій частині розділу VІІІ слово "тримісячний" замінити на слово "шестимісячний".
Пункт 3 вважати пунктом 2.
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.