Кількість абзаців - 75 Таблиця поправок


Проект Закону України про ідентифікацію та реєстрацію тварин (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про ідентифікацію та реєстрацію тварин
 
   Про ідентифікацію та реєстрацію тварин
 
3. Цей Закон визначає організаційні та правові засади ідентифікації та реєстрації тварин з метою контролю епізоотичної ситуації в Україні.
 
-1- Гуреєв В.М.
Преамбулу Закону викласти в такій редакції:
"Цей Закон визначає організаційні та правові засади ідентифікації та реєстрації тварин з метою одержання оперативної та надійної інформації про поголів’я тварин щодо статті, віку, породи та його місцезнаходження для поліпшення управління і прогнозування ринків продукції тваринництва та контролю за епізоотичною ситуацією в Україні".
 
Враховано   Цей Закон визначає організаційні та правові засади ідентифікації та реєстрації тварин з метою одержання оперативної та надійної інформації про поголів’я тварин щодо статі, віку, породи та їх місцезнаходження для поліпшення управління і прогнозування ринків продукції тваринництва та контролю за епізоотичною ситуацією в Україні.
 
4. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
5. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
6. 1) господарство — будь-яке місце на території України, де перебувають, розводяться та утримуються тварини, проводиться їх продаж, забій, утилізація і штучне осіменіння, організовуються виставки тварин;
 
   1) господарство — будь-яке місце на території України, де перебувають, розводяться та утримуються тварини, проводиться їх продаж, забій, утилізація і штучне осіменіння, організовуються виставки тварин;
 
7. 2) Єдиний державний реєстр тварин — автоматизована інформаційно-аналітична система збирання, зберігання, накопичення та оброблення даних про ідентифікованих тварин, їх власників, господарства, переміщення, забій (утилізацію), загибель (падіж) таких тварин;
 
-2- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 частини 1 статті 1 викласти в наступній редакції:
"Єдиний державний реєстр тварин — автоматизована інформаційно-аналітична система, до складу якої входить Державний племінний реєстр, який забезпечує збирання, зберігання, накопичення та оброблення даних про ідентифікованих тварин, їх власників, господарства, племінну справу у тваринництві, переміщення, забій (утилізацію), загибель (падіж) таких тварин, що зменшить витрати на створення Єдиного державного реєстру, а головне, сільськогосподарських господарств".
 
Відхилено   2) Єдиний державний реєстр тварин — електронна база даних про ідентифікованих тварин, їх власників, господарства, переміщення, забій (утилізацію), загибель (падіж) таких тварин;
 
    -3- Гуреєв В.М.
У статті 1 пункт 2 викласти у такій редакції:
"Єдиний державний реєстр тварин — електронна база даних про ідентифікованих тварин, їх власників, господарства, переміщення, забій (утилізацію), загибель (падіж) таких тварин
 
Враховано    
8. 3) ідентифікаційні документи — документи установленого зразка, що видаються на тварину (паспорт великої рогатої худоби і ветеринарна картка до такого паспорта, паспорт коня, реєстраційне свідоцтво свиней, реєстраційне свідоцтво овець/кіз);
 
-4- Кармазін Ю.А.
Пункт 3 частини 1 статті 1 викласти в наступній редакції:
"ідентифікаційні документи — документи встановленого зразка, що видаються на тварину (племінне свідоцтво (сертифікат), паспорт великої рогатої худоби й ветеринарна картка до такого паспорта, паспорт коня, реєстраційне свідоцтво свиней, реєстраційне свідоцтво овець/кіз)".
 
Відхилено   3) ідентифікаційні документи — документи встановленого зразка, що видаються на тварину (паспорт великої рогатої худоби і ветеринарна картка до такого паспорта, паспорт коня, реєстраційне свідоцтво свиней, реєстраційне свідоцтво овець/кіз);
 
9. 4) ідентифікаційний номер — індивідуальний номер, що присвоюється тварині та не змінюється протягом її життя. Ідентифікаційний номер є унікальним у межах одного виду тварин;
 
   4) ідентифікаційний номер — індивідуальний номер, що присвоюється тварині та не змінюється протягом її життя. Ідентифікаційний номер є унікальним у межах одного виду тварин;
 
10. 5) ідентифікація — процес з ототожнення тварини шляхом присвоєння їй ідентифікаційного номера з використанням візуальних, електронних та змішаних засобів залежно від виду тварини;
 
-5- Гуреєв В.М.
У статті 1 пункт 5 доповнити словами "з подальшим внесенням ідентифікаційного номера до Єдиного державного реєстру тварин".
 
Враховано   5) ідентифікація — процес ототожнення тварини шляхом присвоєння їй ідентифікаційного номера з використанням візуальних, електронних та змішаних засобів залежно від виду тварини з подальшим внесенням ідентифікаційного номера до Єдиного державного реєстру тварин;
 
11. 6) переміщення — процес, результатом якого є зміна господарства, в якому перебуває тварина, або зміна її власника;
 
   6) переміщення — процес, результатом якого є зміна господарства, в якому перебуває тварина, або зміна її власника;
 
12. 7) реєстрація — внесення до Єдиного державного реєстру тварин даних про ідентифіковану тварину, її власника, господарство, переміщення, забій (утилізацію), загибель (падіж).
 
   7) реєстрація — внесення до Єдиного державного реєстру тварин даних про ідентифіковану тварину, її власника, господарство, переміщення, забій (утилізацію), загибель (падіж).
 
13. Стаття 2. Правове регулювання питань ідентифікації
 
   Стаття 2. Правове регулювання питань ідентифікації та реєстрації тварин
 
14. та реєстрації тварин
 
      
15. Правове регулювання питань ідентифікації та реєстрації тварин здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про ветеринарну медицину", цього Закону та інших нормативно-правових актів у цій сфері.
 
   Правове регулювання питань ідентифікації та реєстрації тварин здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про ветеринарну медицину", цього Закону та інших нормативно-правових актів у цій сфері.
 
16. Стаття 3. Сфера застосування Закону
 
   Стаття 3. Сфера застосування Закону
 
17. Дія цього Закону поширюється на юридичні і фізичні особи, що займаються розведенням та утриманням тварин, проводять їх продаж, забій, утилізацію, надають послуги із штучного осіменіння та організовують виставки тварин.
 
   Дія цього Закону поширюється на юридичних і фізичних осіб, що займаються розведенням та утриманням тварин, проводять їх продаж, забій, утилізацію, надають послуги з штучного осіменіння та організовують виставки тварин.
 
18. Дія цього Закону не поширюється на фізичних осіб, що займаються розведенням тварин та їх утриманням для власного споживання продуктів харчування тваринного походження.
 
-6- Гуреєв В.М.
Частину другу статті 3 доповнити реченням такого змісту:
"При цьому забороняється реалізація та закупівля продуктів тваринного походження, які отримані від тварин, що не були ідентифіковані і зареєстровані відповідно до цього Закону".
 
Враховано   Дія цього Закону не поширюється на фізичних осіб, що займаються розведенням тварин та їх утриманням для власного споживання продуктів харчування тваринного походження.
При цьому забороняється реалізація та закупівля продуктів тваринного походження, отриманих від тварин, що не були ідентифіковані і зареєстровані відповідно до цього Закону.
 
19. Стаття 4. Об’єкти ідентифікації та реєстрації тварин
 
   Стаття 4. Об’єкти ідентифікації та реєстрації тварин
 
20. Об’єктом ідентифікації та реєстрації є сільськогосподарські тварини — велика рогата худоба, коні, свині, вівці, кози.
 
   Об’єктом ідентифікації та реєстрації є сільськогосподарські тварини — велика рогата худоба, коні, свині, вівці, кози.
 
21. Стаття 5. Порядок ідентифікації та реєстрації тварин
 
   Стаття 5. Порядок ідентифікації та реєстрації тварин
 
22. Для ідентифікації та реєстрації тварин:
 
   Для ідентифікації та реєстрації тварин:
 
23. 1) юридичні і фізичні особи, що провадять діяльність з розведення та утримання тварин, зобов’язані:
 
   1) юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з розведення та утримання тварин, зобов’язані:
 
24. подавати для реєстрації дані про ідентифікованих тварин, господарства їх розведення та утримання, переміщення, забій (утилізацію), загибель (падіж) тварин;
 
   подавати для реєстрації дані про ідентифікованих тварин, господарства їх розведення та утримання, переміщення, забій (утилізацію), загибель (падіж) тварин;
 
25. самостійно ідентифікувати тварин та вести їх облік;
 
   самостійно ідентифікувати тварин та вести їх облік;
 
26. здійснювати їх переміщення з ідентифікаційними документами, проводити забій (утилізацію) ідентифікованих та зареєстрованих тварин;
 
-7- Гуреєв В.М.
У частині першій статті 5 у абзаці четвертому пункту 1 слово "їх" виключити, а після слова "утилізацію" додати слово "лише".
 
Враховано   здійснювати переміщення з ідентифікаційними документами, проводити забій (утилізацію) лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин;
 
27. 2) юридичні і фізичні особи, що провадять діяльність із забою або утилізації тварин, зобов’язані:
 
   2) юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність із забою або утилізації тварин, зобов’язані:
 
28. подавати для реєстрації дані про забій (утилізацію) тварин, господарства, що здійснюють такий забій або утилізацію;
 
   подавати для реєстрації дані про забій (утилізацію) тварин, господарства, що здійснюють такий забій або утилізацію;
 
29. вести облік забитих (утилізованих) тварин;
 
   вести облік забитих (утилізованих) тварин;
 
30. проводити забій (утилізацію) ідентифікованих та зареєстрованих тварин;
 
-8- Гуреєв В.М.
У частині першій статті 5 у абзаці четвертому пункту 2 після слова "утилізацію" додати слово "лише".
 
Враховано   проводити забій (утилізацію) лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин;
 
31. 3) юридичні і фізичні особи, що провадять діяльність з продажу тварин, надання послуги із штучного осіменіння та організовують виставки тварин, зобов’язані:
 
   3) юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з продажу тварин, надання послуг із штучного осіменіння та організовують виставки тварин, зобов’язані:
 
32. подавати для реєстрації дані про господарства, що займаються продажем тварин, надання послуг із штучного осіменіння та організацією виставок тварин;
 
   подавати для реєстрації дані про господарства, що займаються продажем тварин, наданням послуг із штучного осіменіння та організацією виставок тварин;
 
33. вести облік тварин;
 
   вести облік тварин;
 
34. здійснювати продаж, проводити виставки і штучне осіменіння лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.
 
   здійснювати продаж, проводити виставки і штучне осіменіння лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.
 
35. Ідентифікація та реєстрація тварин, оформлення і видача ідентифікаційних документів здійснюються в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
   Ідентифікація та реєстрація тварин, оформлення і видача ідентифікаційних документів здійснюються в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
36. Стаття 6. Органи, що здійснюють державне управління в сфері ідентифікації та реєстрації тварин
 
   Стаття 6. Органи, що здійснюють державне управління у сфері ідентифікації та реєстрації тварин
 
37. Державне управління в сфері ідентифікації та реєстрації тварин здійснюють Кабінет Міністрів України і центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
   Державне управління в сфері ідентифікації та реєстрації тварин здійснюють Кабінет Міністрів України і центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
38. Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України в сфері ідентифікації та реєстрації тварин
 
   Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері ідентифікації та реєстрації тварин
 
39. До повноважень Кабінету Міністрів України в сфері ідентифікації та реєстрації тварин належать:
 
   До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері ідентифікації та реєстрації тварин належать:
 
40. установлення порядку ведення Єдиного державного реєстру тварин;
 
-9- Гуреєв В.М.
Абзац другий статті 7 замінити новими абзацами такого змісту:
"встановлення порядку надання споживачам продуктів тваринного походження повної та достовірної інформації про походження зазначеного продукту, утому числі про його безпеку, шляхом запровадження маркування продуктів тваринного походження;
організація виконання загальнодержавних заходів щодо запровадження ідентифікації і реєстрації тварин;
забезпечення фінансування системи ідентифікації і реєстрації тварин".
 
Враховано   встановлення порядку надання споживачам продуктів тваринного походження повної та достовірної інформації про походження зазначеного продукту, у тому числі про його безпеку, шляхом запровадження маркування продуктів тваринного походження;
організація виконання загальнодержавних заходів щодо запровадження ідентифікації та реєстрації тварин;
забезпечення фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин;
 
41. вирішення інших питань у сфері ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до закону.
 
   вирішення інших питань у сфері ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до закону.
 
42. Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики в сфері ідентифікації та реєстрації тварин
 
   Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики у сфері ідентифікації та реєстрації тварин
 
43. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики належать:
 
   До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики належать:
 
44. здійснення фінансування робіт з ідентифікації та реєстрації тварин;
 
   здійснення фінансування робіт з ідентифікації та реєстрації тварин;
 
45. установлення порядку ідентифікації та реєстрації тварин, порядку оформлення і видачі ідентифікаційних документів;
 
   установлення порядку ідентифікації та реєстрації тварин, порядку оформлення і видачі ідентифікаційних документів;
 
46. визначення складу інформації, що подається для внесення до Єдиного державного реєстру тварин.
 
   визначення складу інформації, що подається для внесення до Єдиного державного реєстру тварин;
 
47. вирішення інших питань у сфері ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до Закону.
 
-10- Гуреєв В.М.
Статтю 8 після абзацу четвертого доповнити абзацом такого змісту:
"встановлення порядку ведення Єдиного державного реєстру тварин та користування його даними".
 
Враховано   вирішення інших питань у сфері ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до закону.
встановлення порядку ведення Єдиного державного реєстру тварин та користування його даними.
 
48. Стаття 9. Органи контролю і нагляду за діяльністю в сфері ідентифікації та реєстрації тварин
 
   Стаття 9. Органи контролю і нагляду за діяльністю у сфері ідентифікації та реєстрації тварин
 
49. Державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо ідентифікації тварин здійснюють державні інспектори ветеринарної медицини та уповноважені лікарі ветеринарної медицини.
 
-11- Гуреєв В.М.
У частині першій статті 9 слова "державні інспектори ветеринарної медицини та уповноважені лікарі ветеринарної медицини" замінити словами "у межах своїх повноважень орган державного управління, що здійснює функції адміністрації ветеринарної медицини України, Міністерство внутрішніх справ України, спеціально уповноважений центральний орган державної виконавчої влади в галузі охорони здоров'я, центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та їх органи на місцях"
 
Враховано   Державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо ідентифікації тварин здійснюють у межах своїх повноважень орган державного управління, що здійснює функції адміністрації ветеринарної медицини України, Міністерство внутрішніх справ України, спеціально уповноважений центральний орган державної виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та їх органи на місцях.
 
50. Державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо реєстрації тварин здійснює центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
   Державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо реєстрації тварин здійснює центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
51. Стаття 10. Державна підтримка робіт з ідентифікації та реєстрації тварин
 
   Стаття 10. Державна підтримка робіт з ідентифікації та реєстрації тварин
 
52. Державна підтримка робіт з ідентифікації та реєстрації тварин надається через механізм здешевлення вартості послуги з ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби, але не більш як на 50 відсотків, з метою закупівлі бирок, бланків паспортів великої рогатої худоби, ветеринарних карток до таких паспортів, реєстраційних карток великої рогатої худоби та господарств, рахунків-фактур, реєстраційних карток переміщення тварин, замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин, файлів для збереження паспортів великої рогатої худоби та ветеринарних карток до таких паспортів.
 
-12- Кармазін Ю.А.
Вилучити частину 1 статті 10.
 
Відхилено   Державна підтримка робіт з ідентифікації для закупівлі бирок, бланків паспортів великої рогатої худоби, ветеринарних карток до таких паспортів, реєстраційних карток великої рогатої худоби та господарств, рахунків-фактур, реєстраційних карток переміщення тварин, замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин, файлів для збереження паспортів великої рогатої худоби та ветеринарних карток до таких паспортів, проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо важливості ідентифікації та реєстрації тварин (видання та розповсюдження друкованої продукції, інформування через засоби масової інформації) та внесення даних до Єдиного державного реєстру тварин через Інтернет.
 
    -13- Гуреєв В.М.
У статті 10 частину першу викласти у такій редакції:
Державна підтримка робіт з ідентифікації для закупівлі бирок, бланків паспортів великої рогатої худоби, ветеринарних карток до таких паспортів, реєстраційних карток великої рогатої худоби та господарств, рахунків-фактур, реєстраційних карток переміщення тварин, замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин, файлів для збереження паспортів великої рогатої худоби та ветеринарних карток до таких паспортів, проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо важливості ідентифікації та реєстрації тварин (видання та розповсюдження друкованої продукції, інформування через засоби масової інформації) та внесення даних до Єдиного державного реєстру тварин через систему Інтернет"..
 
Враховано    
53. Порядок використання коштів, що спрямовуються з державного бюджету на проведення робіт з ідентифікації та реєстрації тварин, установлює Кабінет Міністрів України.
 
-14- Гуреєв В.М.
Частину третю статті 10 виключити.
 
Враховано   Порядок використання коштів, що спрямовуються з державного бюджету на проведення робіт з ідентифікації та реєстрації тварин, установлює Кабінет Міністрів України.
 
54. За рахунок коштів державного бюджету здійснюються видатки на:
 
   За рахунок коштів державного бюджету здійснюються видатки на:
 
55. проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо важливості ідентифікації та реєстрації тварин (видання та розповсюдження друкованої продукції, інформування через засоби масової інформації);
 
   проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо важливості ідентифікації та реєстрації тварин (видання та розповсюдження друкованої продукції, інформування через засоби масової інформації);
 
56. розроблення нормативно-правової документації з питань ідентифікації та реєстрації тварин;
 
   розроблення нормативно-правової документації з питань ідентифікації та реєстрації тварин;
 
57. підготовку та видання спеціальної літератури;
 
   підготовку та видання спеціальної літератури;
 
58. придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення для функціонування системи ідентифікації та реєстрації тварин;
 
   придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення для функціонування системи ідентифікації та реєстрації тварин;
 
59. ведення Єдиного державного реєстру тварин;
 
   ведення Єдиного державного реєстру тварин;
 
60. перепідготовку фахівців для проведення робіт з ідентифікації та реєстрації тварин.
 
   перепідготовку фахівців для проведення робіт з ідентифікації та реєстрації тварин.
 
61. Кошти для державної підтримки робіт з ідентифікації та реєстрації тварин передбачаються у державному бюджеті.
 
-15- Кармазін Ю.А.
Увести новий пункт 7 частини 3 статті 10, виклавши в наступній редакції:
"безоплатне надання послуг з ідентифікації великої рогатої худоби (видача бирок, бланків паспортів великої рогатої худоби, ветеринарних карток до таких паспортів, реєстраційних карток великої рогатої худоби та господарств, рахунків-фактур, реєстраційних карток переміщення тварин, замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин, файлів для збереження паспортів великої рогатої худоби та ветеринарних карток до таких паспортів, та можливості уведення реєстраційної інформації до Єдиного державного реєстру тварин через систему Інтернет).", що зменшить фінансове навантаження на сільськогосподарські підприємства й сприятиме створенню Єдиного державного реєстру тварин.
 
Відхилено   Кошти для державної підтримки робіт з ідентифікації та реєстрації тварин передбачаються у Державному бюджеті України.
 
62. Стаття 11. Відповідальність за порушення законодавства в сфері ідентифікації та реєстрації тварин
 
   Стаття 11. Відповідальність за порушення законодавства у сфері ідентифікації та реєстрації тварин
 
63. Порушення законодавства в сфері ідентифікації та реєстрації тварин тягне за собою цивільну, адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність згідно із законом.
 
   Порушення законодавства у сфері ідентифікації та реєстрації тварин тягне за собою цивільну, адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність згідно із законом.
 
64. Відповідальність несуть особи, винні у:
 
   Відповідальність несуть особи, винні у:
 
65. невиконанні розпоряджень уповноважених органів та осіб про усунення фактів порушення у сфері ідентифікації та реєстрації тварин;
 
   невиконанні розпоряджень уповноважених органів та осіб про усунення фактів порушення у сфері ідентифікації та реєстрації тварин;
 
66. створенні перешкод уповноваженій особі у здійсненні контролю і нагляду за дотриманням вимог щодо ідентифікації та реєстрації тварин.
 
   створенні перешкод уповноваженій особі у здійсненні контролю і нагляду за дотриманням вимог щодо ідентифікації та реєстрації тварин.
 
67. Стаття 12. Міжнародне співробітництво у сфері ідентифікації
 
   Стаття 12. Міжнародне співробітництво у сфері ідентифікації та реєстрації тварин
 
68. та реєстрації тварин
 
      
69. Міжнародне співробітництво у сфері ідентифікації та реєстрації тварин здійснюється шляхом:
 
   Міжнародне співробітництво у сфері ідентифікації та реєстрації тварин здійснюється шляхом:
 
70. укладення міжнародних договорів;
 
   укладення міжнародних договорів;
 
71. гармонізації нормативних документів, стандартів, норм і правил з питань ідентифікації та реєстрації тварин з міжнародними нормативними документами стандартами, нормами і правилами, які визначають вимоги щодо ідентифікації та реєстрації тварин;
 
   гармонізації нормативних документів, стандартів, норм і правил з питань ідентифікації та реєстрації тварин з міжнародними нормативними документами стандартами, нормами і правилами, які визначають вимоги щодо ідентифікації та реєстрації тварин;
 
72. обміну інформацією про заходи, що вживаються для забезпечення ідентифікації та реєстрації тварин.
 
   обміну інформацією про заходи, що вживаються для забезпечення ідентифікації та реєстрації тварин.
 
73. Стаття 13. Прикінцеві положення
 
   Стаття 13. Прикінцеві положення
 
74. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

-16- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 13 викласти в наступній редакції :
"Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 10, яка набирає чинності з 1 вересня 2009 року.", оскільки уряд повинен мати час на внесення змін до Державного бюджету України щодо державної підтримки робіт з ідентифікації та реєстрації тварин.
 
Враховано частково   Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 10, яка набирає чинності з 1 вересня 2009 року.

    -17- Круць М.Ф.
Пропоную статтю 13 законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття 13. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року".
 
Відхилено