Кількість абзаців - 183 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні (Третє читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
   Про внесення змін до Закону України
 
3. "Про організацію та проведення фінальної частини
 
   "Про організацію та проведення фінальної частини
 
4. чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні"
 
   чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні"
 
5. та інших законодавчих актів України
 
   та інших законодавчих актів України
 
6. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
7. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
8. 1. Закон України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 31, ст. 405; 2009 р., №18, ст. 247) викласти в такій редакції:
 
   1. Закон України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 31, ст. 405; 2009 р., №18, ст. 247) викласти в такій редакції:
 
9. "З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   "З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
10. Про організацію та проведення фінальної частини
 
   Про організацію та проведення фінальної частини
 
11. чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні
 
   чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні
 
12. Цей Закон визначає систему основних заходів, спрямованих на створення належних умов для організації та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні (далі – чемпіонат).
 
   Цей Закон визначає систему основних заходів, спрямованих на створення належних умов для організації та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні (далі – чемпіонат).
 
13. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
14. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
15. 1) будівництво об’єктів чемпіонату — підготовка об’єктів чемпіонату шляхом нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту чи реставрації існуючих будівель і споруд, технічного переоснащення діючих об’єктів чемпіонату;
 
   1) будівництво об’єктів чемпіонату — підготовка об’єктів чемпіонату шляхом нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту чи реставрації існуючих будівель і споруд, технічного переоснащення діючих об’єктів чемпіонату;
 
16. 2) завдання і заходи з підготовки та проведення чемпіонату — завдання і заходи, визначені Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі — Програма);
 
   2) завдання і заходи з підготовки та проведення чемпіонату — завдання і заходи, визначені Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі — Програма);
 
17. 3) захід чемпіонату — футбольний матч чи інший офіційний захід, пов’язаний з організацією чемпіонату;
 
   3) захід чемпіонату — футбольний матч чи інший офіційний захід, пов’язаний з організацією чемпіонату;
 
18. 4) позначення — зареєстровані чи незареєстровані торговельні марки, найменування, емблеми, гасла, підписи, символи, зразки, логотипи, відзняті матеріали, зображення та/або анімації і будь-які заявки на їх охорону чи реєстрацію (у тому числі всі продовження чинності прав і територіальні поширення), пов’язані з чемпіонатом, включаючи Логотип, Приз, Талісман та інші представлення зазначеного чемпіонату, разом з усіма ідентифікуючими відзнятими рекламними матеріалами, звуками та музикою (за наявності), що використовуються з дозволу УЄФА у зв’язку з чемпіонатом;
 
   4) позначення — зареєстровані чи незареєстровані торговельні марки, найменування, емблеми, гасла, підписи, символи, зразки, логотипи, відзняті матеріали, зображення та/або анімації і будь-які заявки на їх охорону чи реєстрацію (у тому числі всі продовження чинності прав і територіальні поширення), пов’язані з чемпіонатом, включаючи Логотип, Приз, Талісман та інші представлення зазначеного чемпіонату, разом з усіма ідентифікуючими відзнятими рекламними матеріалами, звуками та музикою (за наявності), що використовуються з дозволу УЄФА у зв’язку з чемпіонатом;
 
19. 5) інтелектуальна власність УЄФА — права на позначення та комерційні права, права на винаходи, права на статистичні, інформаційні та інші дані (впорядковані чи записані в базу даних у будь-якій формі або в будь-якому форматі чи в іншому вигляді), права на бази даних (включаючи своєрідні чи інші права), права (зареєстровані чи незареєстровані) на інші об’єкти права інтелектуальної власності УЄФА, а також права, що випливають з відповідних заявок;
 
   5) інтелектуальна власність УЄФА — права на позначення та комерційні права, права на винаходи, права на статистичні, інформаційні та інші дані (впорядковані чи записані в базу даних у будь-якій формі або в будь-якому форматі чи в іншому вигляді), права на бази даних (включаючи своєрідні чи інші права), права (зареєстровані чи незареєстровані) на інші об’єкти права інтелектуальної власності УЄФА, а також права, що випливають з відповідних заявок;
 
20. 6) комерційний партнер - юридична особа, якій УЄФА надала певні комерційні права, крім невідчужуваних;
 
   6) комерційний партнер - юридична особа, якій УЄФА надала певні комерційні права, крім невідчужуваних;
 
21. 7) комерційні права — права, пов’язані з чемпіонатом, включаючи права на рекламування, маркетинг, збут, ліцензування, комерційну концесію, спонсорство, опублікування, діяльність друкованих засобів масової інформації, телевізійне мовлення, запис і відтворення заходів чемпіонату;
 
   7) комерційні права — права, пов’язані з чемпіонатом, включаючи права на рекламування, маркетинг, збут, ліцензування, комерційну концесію, спонсорство, опублікування, діяльність друкованих засобів масової інформації, телевізійне мовлення, запис і відтворення заходів чемпіонату;
 
22. 8) компанія - зареєстрована в Україні відповідно до законодавства юридична особа, уповноважена УЄФА на здійснення організаційних заходів та проведення чемпіонату;
 
   8) компанія - зареєстрована в Україні відповідно до законодавства юридична особа, уповноважена УЄФА на здійснення організаційних заходів та проведення чемпіонату;
 
23. 9) концепція забезпечення проведення чемпіонату відповідними галузями або приймаючим містом — розроблений відповідно до вимог УЄФА документ, в якому визначаються стратегія та основні напрями підготовки відповідної галузі або приймаючого міста до проведення чемпіонату;
 
   9) концепція забезпечення проведення чемпіонату відповідними галузями або приймаючим містом — розроблений відповідно до вимог УЄФА документ, в якому визначаються стратегія та основні напрями підготовки відповідної галузі або приймаючого міста до проведення чемпіонату;
 
24. 10) національний координатор — призначений в установленому порядку представник органу державної влади, який згідно з функціональними обов’язками відповідає за підготовку та проведення чемпіонату у відповідній галузі;
 
   10) національний координатор — призначений в установленому порядку представник органу державної влади, який згідно з функціональними обов’язками відповідає за підготовку та проведення чемпіонату у відповідній галузі;
 
25. 11) недозволений маркетинг — вид діяльності, пов’язаний з проведенням чемпіонату (з маркетингу, реклами, зв’язків з громадськістю), що здійснюється з метою отримання прибутку від гудвілу особою, яка не має на це відповідного дозволу УЄФА;
 
   11) недозволений маркетинг — вид діяльності, пов’язаний з проведенням чемпіонату (з маркетингу, реклами, зв’язків з громадськістю), що здійснюється з метою отримання прибутку від гудвілу особою, яка не має на це відповідного дозволу УЄФА;
 
26. 12) об’єкти чемпіонату — спортивна споруда, аеропорт та його складові, автомобільна дорога, залізниця, готель, інший об’єкт містобудування, будівництво яких передбачено Державною цільовою програмою з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
 
   12) об’єкти чемпіонату — спортивна споруда, аеропорт та його складові, автомобільна дорога, залізниця, готель, інший об’єкт містобудування, будівництво яких передбачено Державною цільовою програмою з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
 
27. 13) період підготовки до проведення чемпіонату — строк з 1 січня 2008 року до дати, з якої залишаються два тижні до початку проведення чемпіонату;
 
   13) період підготовки до проведення чемпіонату — строк з 1 січня 2008 року до дати, з якої залишаються два тижні до початку проведення чемпіонату;
 
28. 14) період проведення чемпіонату — проміжок часу, який починається за два тижні до початку проведення чемпіонату і закінчується через два тижні після його проведення;
 
   14) період проведення чемпіонату — проміжок часу, який починається за два тижні до початку проведення чемпіонату і закінчується через два тижні після його проведення;
 
29. 15) приймаюча асоціація — Федерація футболу України;
 
   15) приймаюча асоціація — Федерація футболу України;
 
30. 16) приймаюче місто — місто, в якому проводитиметься будь-який матч чемпіонату;
 
   16) приймаюче місто — місто, в якому проводитиметься будь-який матч чемпіонату;
 
31. 17) призначені особи – УЄФА, компанія та їх відповідні працівники, посадові особи, представники або посадові особи асоціацій-членів УЄФА, члени делегацій від кожної національної футбольної асоціації, які беруть участь у чемпіонаті, комерційні партнери та їх відповідні працівники, представники засобів масової інформації або будь-яка інша особа, акредитована УЄФА у зв’язку з проведенням чемпіонату;
 
   17) призначені особи – УЄФА, компанія та їх відповідні працівники, посадові особи, представники або посадові особи асоціацій-членів УЄФА, члени делегацій від кожної національної футбольної асоціації, які беруть участь у чемпіонаті, комерційні партнери та їх відповідні працівники, представники засобів масової інформації або будь-яка інша особа, акредитована УЄФА у зв’язку з проведенням чемпіонату;
 
32. 18) УЄФА — об’єднання європейських футбольних асоціацій;
 
   18) УЄФА — об’єднання європейських футбольних асоціацій;
 
33. 19) учасники — команди, які здобули право на участь у чемпіонаті.
 
   19) учасники — команди, які здобули право на участь у чемпіонаті.
 
34. 20) Логотип – офіційний логотип чемпіонату, визначений УЄФА;
 
   20) Логотип – офіційний логотип чемпіонату, визначений УЄФА;
 
35. 21) Приз – приз чемпіонату;
 
   21) Приз – приз чемпіонату;
 
36. 22) Талісман – офіційний талісман чемпіонату, визначений УЄФА.
 
   22) Талісман – офіційний талісман чемпіонату, визначений УЄФА.
 
37. Стаття 2. Органи управління з організації та проведення чемпіонату
 
   Стаття 2. Органи управління з організації та проведення чемпіонату
 
38. 1. Організацію та проведення чемпіонату забезпечують:
 
   1. Організацію та проведення чемпіонату забезпечують:
 
39. Кабінет Міністрів України;
 
   Кабінет Міністрів України;
 
40. центральні органи виконавчої влади;
 
   центральні органи виконавчої влади;
 
41. місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
 
   місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
 
42. 2. УЄФА, приймаюча асоціація і компанія беруть участь в організації та проведенні чемпіонату відповідно до договору про проведення чемпіонату.
 
   2. УЄФА, приймаюча асоціація і компанія беруть участь в організації та проведенні чемпіонату відповідно до договору про проведення чемпіонату.
 
43. Стаття 3. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час організації та проведення чемпіонату
 
   Стаття 3. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час організації та проведення чемпіонату
 
44. 1. Кабінет Міністрів України:
 
   1. Кабінет Міністрів України:
 
45. здійснює підтримку та співпрацю з приймаючою асоціацією, УЄФА з питань організації та проведення чемпіонату;
 
   здійснює підтримку та співпрацю з приймаючою асоціацією, УЄФА з питань організації та проведення чемпіонату;
 
46. координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов’язану з організацією та проведенням чемпіонату;
 
   координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов’язану з організацією та проведенням чемпіонату;
 
47. затверджує Програму з урахуванням пропозицій відповідних органів місцевого самоврядування;
 
   затверджує Програму з урахуванням пропозицій відповідних органів місцевого самоврядування;
 
48. схвалює концепції забезпечення проведення чемпіонату відповідними галузями;
 
   схвалює концепції забезпечення проведення чемпіонату відповідними галузями;
 
49. призначає національних координаторів та визначає їх основні завдання;
 
   призначає національних координаторів та визначає їх основні завдання;
 
50. здійснює контроль за виконанням завдань і заходів з організації та проведення чемпіонату.
 
   здійснює контроль за виконанням завдань і заходів з організації та проведення чемпіонату.
 
51. 2. Центральні органи виконавчої влади в межах своєї компетенції:
 
   2. Центральні органи виконавчої влади в межах своєї компетенції:
 
52. співпрацюють з приймаючою асоціацією, УЄФА та компанією з метою дотримання вимог УЄФА;
 
   співпрацюють з приймаючою асоціацією, УЄФА та компанією з метою дотримання вимог УЄФА;
 
53. забезпечують виконання завдань і заходів з підготовки та проведення чемпіонату у відповідних галузях;
 
   забезпечують виконання завдань і заходів з підготовки та проведення чемпіонату у відповідних галузях;
 
54. розробляють і затверджують в установленому порядку галузеві програми з підготовки та проведення чемпіонату;
 
   розробляють і затверджують в установленому порядку галузеві програми з підготовки та проведення чемпіонату;
 
55. розробляють та подають Кабінетові Міністрів України концепцію забезпечення проведення чемпіонату відповідними галузями (безпеки та правопорядку, медичного забезпечення, аеропортів, громадського транспорту та управління дорожнім рухом тощо) з урахуванням вимог та рекомендацій УЄФА;
 
   розробляють та подають Кабінетові Міністрів України концепцію забезпечення проведення чемпіонату відповідними галузями (безпеки та правопорядку, медичного забезпечення, аеропортів, громадського транспорту та управління дорожнім рухом тощо) з урахуванням вимог та рекомендацій УЄФА;
 
56. проводять аналіз стану виконання завдань і заходів з підготовки та проведення чемпіонату, забезпечують подання поточних та періодичних звітів про стан підготовки до чемпіонату у відповідних галузях та готують у разі необхідності пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів.
 
   проводять аналіз стану виконання завдань і заходів з підготовки та проведення чемпіонату, забезпечують подання поточних та періодичних звітів про стан підготовки до чемпіонату у відповідних галузях та готують у разі необхідності пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів.
 
57. 3. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції:
 
   3. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції:
 
58. співпрацюють з приймаючою асоціацією, УЄФА та компанією з метою дотримання вимог УЄФА;
 
   співпрацюють з приймаючою асоціацією, УЄФА та компанією з метою дотримання вимог УЄФА;
 
59. забезпечують виконання завдань і заходів з підготовки та проведення чемпіонату;
 
   забезпечують виконання завдань і заходів з підготовки та проведення чемпіонату;
 
60. розробляють і затверджують в установленому порядку відповідні регіональні та міські програми з підготовки та проведення чемпіонату;
 
   розробляють і затверджують в установленому порядку відповідні регіональні та міські програми з підготовки та проведення чемпіонату;
 
61. проводять аналіз стану виконання завдань і заходів з підготовки та проведення чемпіонату, забезпечують подання поточних та періодичних звітів про стан підготовки до проведення чемпіонату відповідних адміністративно-територіальних одиниць та приймаючих міст і готують у разі необхідності пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів.
 
   проводять аналіз стану виконання завдань і заходів з підготовки та проведення чемпіонату, забезпечують подання поточних та періодичних звітів про стан підготовки до проведення чемпіонату відповідних адміністративно-територіальних одиниць та приймаючих міст і готують у разі необхідності пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів.
 
62. Відповідні органи місцевого самоврядування розробляють та затверджують концепцію приймаючого міста.
 
   Відповідні органи місцевого самоврядування розробляють та затверджують концепцію приймаючого міста.
 
63. Стаття 4. Співпраця з приймаючою асоціацією
 
   Стаття 4. Співпраця з приймаючою асоціацією
 
64. 1. Приймаюча асоціація співпрацює з УЄФА, Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з метою забезпечення виконання зобов'язань, визначених у відповідних договорах про проведення чемпіонату, надає експертну допомогу з питань організації та проведення чемпіонату, вносить пропозиції Кабінету Міністрів України щодо виконання укладених договорів, завдань і заходів з підготовки до проведення чемпіонату, готує відповідні звіти до УЄФА, надає відповідні пропозиції до проекту Програми, відповідних галузевих, регіональних та міських програм, вносить пропозиції стосовно змін до відповідних проектів нормативних актів.
 
   1. Приймаюча асоціація співпрацює з УЄФА, Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з метою забезпечення виконання зобов'язань, визначених у відповідних договорах про проведення чемпіонату, надає експертну допомогу з питань організації та проведення чемпіонату, вносить пропозиції Кабінету Міністрів України щодо виконання укладених договорів, завдань і заходів з підготовки до проведення чемпіонату, готує відповідні звіти до УЄФА, надає відповідні пропозиції до проекту Програми, відповідних галузевих, регіональних та міських програм, вносить пропозиції стосовно змін до відповідних проектів нормативних актів.
 
65. Стаття 5. Затвердження та фінансування Програми
 
   Стаття 5. Затвердження та фінансування Програми
 
66. 1. З метою забезпечення належної організації підготовки до проведення чемпіонату Кабінет Міністрів України затверджує Програму.
 
   1. З метою забезпечення належної організації підготовки до проведення чемпіонату Кабінет Міністрів України затверджує Програму.
 
67. 2. Відповідно до Програми центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування розробляють і затверджують відповідні галузеві, регіональні та міські програми з підготовки та проведення чемпіонату.
 
   2. Відповідно до Програми центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування розробляють і затверджують відповідні галузеві, регіональні та міські програми з підготовки та проведення чемпіонату.
 
68. 3. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджетів коштів та інших джерел, не заборонених законом. Фінансування Програми за рахунок бюджетних коштів здійснюється у межах видатків, що передбачаються щороку відповідним головним розпорядникам у Державному бюджеті України і місцевих бюджетах на відповідний рік.
 
   3. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджетів коштів та інших джерел, не заборонених законом. Фінансування Програми за рахунок бюджетних коштів здійснюється у межах видатків, що передбачаються щороку відповідним головним розпорядникам у Державному бюджеті України і місцевих бюджетах на відповідний рік.
 
69. Стаття 6. Виконання завдань і заходів з підготовки та проведення чемпіонату
 
   Стаття 6. Виконання завдань і заходів з підготовки та проведення чемпіонату
 
70. 1. Завдання і заходи з підготовки та проведення чемпіонату є обов’язковими для виконання усіма органами виконавчої влади, які беруть участь в організації підготовки та проведення чемпіонату. Органи місцевого самоврядування забезпечують виконання завдань і заходів відповідно до закону.
 
   1. Завдання і заходи з підготовки та проведення чемпіонату є обов’язковими для виконання усіма органами виконавчої влади, які беруть участь в організації підготовки та проведення чемпіонату. Органи місцевого самоврядування забезпечують виконання завдань і заходів відповідно до закону.
 
71. 2. Завдання і заходи з підготовки та проведення чемпіонату включаються до відповідних розділів Державної програми економічного і соціального розвитку України на кожний рік та відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку приймаючих міст та областей.
 
   2. Завдання і заходи з підготовки та проведення чемпіонату включаються до відповідних розділів Державної програми економічного і соціального розвитку України на кожний рік та відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку приймаючих міст та областей.
 
72. Стаття 7. Організація будівництва об’єктів чемпіонату
 
   Стаття 7. Організація будівництва об’єктів чемпіонату
 
73. 1. Будівництво об’єктів чемпіонату здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
   1. Будівництво об’єктів чемпіонату здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
74. 2. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції сприяють будівництву об’єктів чемпіонату.
 
   2. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції сприяють будівництву об’єктів чемпіонату.
 
75. 3. Будівництво об’єктів чемпіонату здійснюється без відрахування замовниками коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.
 
   3. Будівництво об’єктів чемпіонату здійснюється без відрахування замовниками коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.
 
76. 4. Дозвільні органи позачергово та невідкладно приймають і розглядають документи, подані суб’єктами господарювання, які є замовниками або підрядниками будівництва об’єктів чемпіонату.
 
   4. Дозвільні органи позачергово та невідкладно приймають і розглядають документи, подані суб’єктами господарювання, які є замовниками або підрядниками будівництва об’єктів чемпіонату.
 
77. 5. З метою спрощення процедури погодження проектної документації на будівництво об’єктів чемпіонату центральний орган виконавчої влади з питань регіонального розвитку та будівництва:
 
   5. З метою спрощення процедури погодження проектної документації на будівництво об’єктів чемпіонату центральний орган виконавчої влади з питань регіонального розвитку та будівництва:
 
78. забезпечує невідкладне проведення у стислі строки державної експертизи проектної документації об’єктів чемпіонату;
 
   забезпечує невідкладне проведення у стислі строки державної експертизи проектної документації об’єктів чемпіонату;
 
79. першочергово розглядає та надає у двадцятиденний строк з моменту реєстрації заявки дозволу на виконання будівельних робіт на об’єктах чемпіонату за умови подання замовником та підрядником будівництва документів, визначених законом.
 
   першочергово розглядає та надає у двадцятиденний строк з моменту реєстрації заявки дозволу на виконання будівельних робіт на об’єктах чемпіонату за умови подання замовником та підрядником будівництва документів, визначених законом.
 
80. Стаття 8. Процедура викупу земельних ділянок для будівництва об’єктів чемпіонату
 
-1- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Статтю 8 і 9 об’єднати та викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Викуп об’єктів права приватної власності, підстави та порядок їх примусового відчуження з мотиву суспільної необхідності для забезпечення проведення чемпіонату
1. Об’єктом купівлі або іншого правочину (далі - викупу) може бути земельна ділянка, її частина, житловий будинок, інші будівлі, споруди чи багаторічні насадження, розміщені на ній, які перебувають у приватній власності.
Якщо власник земельної ділянки, що викуповується, є також власником житлового будинку, інших будівель, споруд чи багаторічних насаджень, розміщених на ній, питання про викуп земельної ділянки вирішується разом з питанням про викуп таких об’єктів.
Якщо власник земельної ділянки, що викуповується, не є власником житлового будинку, інших будівель, споруд чи багаторічних насаджень, розміщених на ній, питання про їх викуп вирішується з власником таких об’єктів.
Якщо земельна ділянка, що викуповується, та розміщені на ній житловий будинок, інші будівлі, споруди чи багаторічні насадження перебувають у власності кількох осіб, питання про викуп вирішується з кожним власником окремо.
У разі коли викуповується частина земельної ділянки, а решта площі зазначеної ділянки не може раціонально використовуватися за цільовим призначенням, власник земельної ділянки може вимагати від органу, який викуповує частину земельної ділянки, викупу всієї земельної ділянки.
2. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Викуп об’єкта права приватної власності здійснюється за згодою власника. Право державної або комунальної власності на викуплений об’єкт набувається на підставі договору купівлі-продажу чи іншого правочину в порядку, встановленому законом
Перелік об’єктів права приватної власності, що підлягають викупу з мотиву суспільної необхідності для будівництва та обслуговування спортивних споруд (стадіонів), аеропортів, їх складових та інших об’єктів транспортної інфраструктури, визначається Кабінетом Міністрів України. Викуп таких об’єктів здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України або відповідної місцевої ради.
Порядок набуття права на земельні ділянки для будівництва інших об’єктів чемпіонату визначається Земельним кодексом України.
3. Рішення про викуп об’єктів права приватної власності для будівництва об’єктів чемпіонату приймається на підставі генеральних планів міст і населених пунктів, іншої затвердженої в установленому порядку містобудівної документації та документації із землеустрою.
У рішенні про викуп об’єкта права приватної власності для будівництва об’єкту чемпіонату зазначається особа, уповноважена на укладення договору купівлі-продажу чи іншого правочину, та строк, в межах якого має бути укладено правочин щодо викупу такого об’єкта.
Уповноважена особа має внести власнику відповідного об’єкта права приватної власності пропозицію про викуп, яка містить: пропозицію про укладення договору купівлі-продажу за викупною ціною земельної ділянки, що дорівнює її експертній грошовій оцінці, яка проводиться в порядку, встановленому Законом України "Про оцінку земель"; та/або укладення договору купівлі-продажу інших об’єктів права приватної власності за викупною ціною, визначеною за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України; та/або про укладення іншого правочину (за наявності згоди на це відповідного органу).
4. У разі відмови власника об’єкта права приватної власності від укладення договору купівлі–продажу або іншого правочину щодо відчуження такого об’єкту орган, що приймав рішення про його викуп, приймає рішення про примусове відчуження об’єкта права приватної власності з мотиву суспільної необхідності.
5. Право власності на об’єкт, щодо якого прийнято рішення про примусове відчуження з мотиву суспільної необхідності, виникає з дня повної сплати його викупної ціни, зазначеної у пропозиції про викуп такого об’єкта.
6. Положення цієї статті застосовуються також до викупу та примусового відчуження прав, пов’язаних з користуванням земельними ділянками, які визначені Кабінетом Міністрів України як необхідні для будівництва та обслуговування спортивних споруд (стадіонів), аеропортів, їх складових та інших об’єктів транспортної інфраструктури. Викупна ціна таких прав визначається відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
7. Викуп та примусове відчуження об’єктів права приватної власності, прав, пов’язаних з користуванням земельними ділянками, здійснюється за рахунок коштів відповідно державного або місцевих бюджетів.
8. Спори щодо викупної ціни об’єктів права приватної власності, прав, пов’язаних з користуванням земельними ділянками, вирішуються в судовому порядку."
Статті 10-14 вважати статтями 9-13.
 
Враховано   Стаття 8. Викуп об’єктів права приватної власності, підстави та порядок їх примусового відчуження з мотиву суспільної необхідності для забезпечення проведення чемпіонату
 
81. 1. Об’єктом викупу може бути земельна ділянка чи її частина, житловий будинок, інші будівлі, споруди чи насадження, що розміщені на ній і перебувають у власності громадян або юридичних осіб.
 
   1. Об’єктом купівлі або іншого правочину (далі - викупу) може бути земельна ділянка, її частина, житловий будинок, інші будівлі, споруди чи багаторічні насадження, розміщені на ній, які перебувають у приватній власності.
Якщо власник земельної ділянки, що викуповується, є також власником житлового будинку, інших будівель, споруд чи багаторічних насаджень, розміщених на ній, питання про викуп земельної ділянки вирішується разом з питанням про викуп таких об’єктів.
 
82. Якщо власник земельної ділянки, що викуповується, є також власником житлового будинку, інших будівель, споруд чи насаджень, що розміщені на ній, питання про викуп земельної ділянки розглядається разом з питанням про припинення права власності на такі об’єкти.
 
   Якщо власник земельної ділянки, що викуповується, не є власником житлового будинку, інших будівель, споруд чи багаторічних насаджень, розміщених на ній, питання про їх викуп вирішується з власником таких об’єктів.
 
83. Якщо власник земельної ділянки, що викуповується, не є власником житлового будинку, інших будівель, споруд чи насаджень, що розміщені на ній, власник таких об’єктів залучається для участі у переговорах.
 
   Якщо земельна ділянка, що викуповується, та розміщені на ній житловий будинок, інші будівлі, споруди чи багаторічні насадження перебувають у власності кількох осіб, питання про викуп вирішується з кожним власником окремо.
 
84. Якщо земельна ділянка, що викуповується, та розміщені на ній житловий будинок, інші будівлі, споруди чи насадження перебувають у власності кількох осіб, питання про викуп розглядається з кожним з власників окремо.
 
   У разі коли викуповується частина земельної ділянки, а решта площі зазначеної ділянки не може раціонально використовуватися за цільовим призначенням, власник земельної ділянки може вимагати від органу, який викуповує частину земельної ділянки, викупу всієї земельної ділянки.
 
85. У разі коли викуповується частина земельної ділянки, а решта площі зазначеної ділянки не може раціонально використовуватися за цільовим призначенням, власник земельної ділянки може вимагати від органу, який викуповує частину земельної ділянки, викупу всієї земельної ділянки.
 
   2. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Викуп об’єкта права приватної власності здійснюється за згодою власника. Право державної або комунальної власності на викуплений об’єкт набувається на підставі договору купівлі-продажу чи іншого правочину в порядку, встановленому законом.
 
86. Викуп земельної ділянки здійснюється лише за згодою власника земельної ділянки.
 
   Перелік об’єктів права приватної власності, що підлягають викупу з мотиву суспільної необхідності для будівництва та обслуговування спортивних споруд (стадіонів), аеропортів, їх складових та інших об’єктів транспортної інфраструктури, визначається Кабінетом Міністрів України. Викуп таких об’єктів здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України або відповідної місцевої ради.
 
87. 2. Громадяни або юридичні особи не можуть бути протиправно позбавлені права приватної власності на земельні ділянки.
 
   Порядок набуття права на земельні ділянки для будівництва інших об’єктів чемпіонату визначається Земельним кодексом України.
 
88. Викуп земельних ділянок, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб, може здійснюватися за умови попереднього і повного відшкодування відповідно до закону вартості земельної ділянки і нерухомого майна, що розміщене на ній, та збитків, завданих власникові (в тому числі упущеної вигоди).
 
   3. Рішення про викуп об’єктів права приватної власності для будівництва об’єктів чемпіонату приймається на підставі генеральних планів міст і населених пунктів, іншої затвердженої в установленому порядку містобудівної документації та документації із землеустрою.
 
89. Земельні ділянки, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, можуть викуповуватися для будівництва об’єктів чемпіонату в разі відсутності інших варіантів можливого розміщення об’єктів чемпіонату.
 
   У рішенні про викуп об’єкта права приватної власності для будівництва об’єкту чемпіонату зазначається особа, уповноважена на укладення договору купівлі-продажу чи іншого правочину, та строк, в межах якого має бути укладено правочин щодо викупу такого об’єкта.
 
90. 3. Викуп земельних ділянок, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб, для будівництва об’єктів чемпіонату здійснюється за рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених законом.
 
   Уповноважена особа має внести власнику відповідного об’єкта права приватної власності пропозицію про викуп, яка містить: пропозицію про укладення договору купівлі-продажу за викупною ціною земельної ділянки, що дорівнює її експертній грошовій оцінці, яка проводиться в порядку, встановленому Законом України "Про оцінку земель"; та/або укладення договору купівлі-продажу інших об’єктів права приватної власності за викупною ціною, визначеною за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України; та/або про укладення іншого правочину (за наявності згоди на це відповідного органу).
 
91. Рішення про викуп земельних ділянок для будівництва об’єктів чемпіонату органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування приймають на підставі генеральних планів міст і населених пунктів, іншої затвердженої в установленому порядку містобудівної документації та документації із землеустрою.
 
   4. У разі відмови власника об’єкта права приватної власності від укладення договору купівлі–продажу або іншого правочину щодо відчуження такого об’єкту орган, що приймав рішення про його викуп, приймає рішення про примусове відчуження об’єкта права приватної власності з мотиву суспільної необхідності.
 
92. 4. Ініціатива викупу земельної ділянки для будівництва об’єктів чемпіонату може належати лише органам виконавчої влади чи органам місцевого самоврядування.
 
   5. Право власності на об’єкт, щодо якого прийнято рішення про примусове відчуження з мотиву суспільної необхідності, виникає з дня повної сплати його викупної ціни, зазначеної у пропозиції про викуп такого об’єкта.
 
93. Орган, що прийняв рішення про викуп земельної ділянки для будівництва об’єктів чемпіонату, зобов’язаний надіслати письмове повідомлення про прийняте рішення власникові земельної ділянки не пізніш як за три місяці до викупу земельної ділянки. Цей строк поширюється і на тих осіб, що стануть власниками земельної ділянки протягом трьох місяців з дня надіслання вказаного повідомлення.
 
   6. Положення цієї статті застосовуються також до викупу та примусового відчуження прав, пов’язаних з користуванням земельними ділянками, які визначені Кабінетом Міністрів України як необхідні для будівництва та обслуговування спортивних споруд (стадіонів), аеропортів, їх складових та інших об’єктів транспортної інфраструктури. Викупна ціна таких прав визначається відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
 
94. Викуп земельної ділянки здійснюється шляхом укладення нотаріально засвідченого договору купівлі-продажу.
 
   7. Викуп та примусове відчуження об’єктів права приватної власності, прав, пов’язаних з користуванням земельними ділянками, здійснюється за рахунок коштів відповідно державного або місцевих бюджетів.
 
95. Після отримання власником земельної ділянки відшкодування її вартості та укладення нотаріально засвідченого договору купівлі-продажу такий договір підлягає державній реєстрації відповідно до закону.
 
   8. Спори щодо викупної ціни об’єктів права приватної власності, прав, пов’язаних з користуванням земельними ділянками, вирішуються в судовому порядку.
 
96. Власник земельної ділянки, щодо якої органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування прийнято рішення про викуп земельної ділянки для будівництва об’єктів чемпіонату, зобов’язаний сприяти представникам зазначених органів і особам, уповноваженим на проведення експертної грошової оцінки вартості такої земельної ділянки та експертної оцінки нерухомого майна, що розміщене на ній, у визначенні розміру збитків, що підлягають відшкодуванню, та доступі до об’єктів оцінки і наявної інформації про них.
 
      
97. Під час вирішення питання про викуп земельної ділянки для будівництва об’єктів чемпіонату одночасно вирішується питання про припинення права власності на нерухоме майно, що розміщене на ній, в порядку, визначеному законом.
 
      
98. 5. Викуп земельних ділянок, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб, здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
 
      
99. 6. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки для будівництва об’єктів чемпіонату, протягом п’яти днів з дня прийняття такого рішення зобов’язаний надіслати письмове повідомлення про це власникові земельної ділянки.
 
      
100. Письмове повідомлення надсилається власникові земельної ділянки рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається особисто під розписку.
 
      
101. Письмове повідомлення повинне містити інформацію про:
 
      
102. об’єкт викупу, місцезнаходження, площу, кадастровий номер, категорію земельної ділянки;
 
      
103. мету викупу земельної ділянки;
 
      
104. умови викупу земельної ділянки: орієнтована викупна ціна, строк викупу, джерело фінансування витрат, пов’язаних з викупом, а також відомості про земельну ділянку, яка може бути надана взамін тієї, що викуповується;
 
      
105. права і обов’язки власника земельної ділянки, що виникли у зв’язку з її викупом, відповідно до закону.
 
      
106. До письмового повідомлення додається план земельної ділянки, що викуповується, та рішення про викуп земельної ділянки.
 
      
107. 7. Власник земельної ділянки, що викуповується, з дня отримання письмового повідомлення про її викуп до укладення нотаріально засвідченого договору купівлі-продажу має право володіти, користуватися та розпоряджатися нею на власний розсуд, отримувати доходи та здійснювати витрати, пов’язані з використанням земельної ділянки за цільовим призначенням.
 
      
108. Власник земельної ділянки, який отримав письмове повідомлення про її викуп, несе ризик віднесення на нього витрат та збитків, пов’язаних з новим будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом будівель і споруд, що розміщені на земельній ділянці, або закладанням насаджень та проведенням інших заходів, що суттєво підвищують викупну ціну, за умови, що такі дії вчиняються в період після отримання власником письмового повідомлення про викуп та до отримання ним викупної ціни.
 
      
109. Власник земельної ділянки, який отримав письмове повідомлення про її викуп, у разі її відчуження на користь іншої особи зобов’язаний попередити особу про викуп земельної ділянки для будівництва об’єктів чемпіонату та повідомити орган, що прийняв рішення про її викуп для будівництва об’єктів чемпіонату, про відчуження цієї земельної ділянки на користь іншої особи. Незалежно від виконання власником його обов’язків рішення про викуп земельної ділянки для будівництва об’єктів чемпіонату є чинним для нового власника земельної ділянки.
 
      
110. 8. Протягом одного місяця з дня одержання письмового повідомлення, передбаченого частиною шостою цієї статті, власник земельної ділянки письмово повідомляє відповідний орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування про згоду або відмову від проведення переговорів щодо умов викупу земельної ділянки.
 
      
111. 9. Викупна ціна включає вартість земельної ділянки, нерухомого майна, що розміщене на ній, збитки, завдані власникові земельної ділянки у зв’язку з викупом земельної ділянки (у тому числі упущену вигоду). У разі отримання власником іншої земельної ділянки взамін викупленої у викупну ціну включається вартість виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право власності на надану земельну ділянку та державну реєстрацію прав на неї.
 
      
112. 10. Визначення вартості земельної ділянки здійснюється відповідно до експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
 
      
113. Визначення вартості нерухомого майна, що розміщене на земельній ділянці, та збитків, завданих її власникові у зв’язку з викупом земельної ділянки, здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
      
114. 11. Відшкодування вартості земельної ділянки в разі її викупу для будівництва об’єктів чемпіонату за згодою власника може здійснюватися у грошовій формі або шляхом надання іншої земельної ділянки, або майна, вартість яких враховується при визначенні викупної ціни. За згодою власника йому може бути передана у власність земельна ділянка більшої вартості, що передбачає виплату власником різниці у вартості ділянок, або меншої вартості, що передбачає виплату власникові різниці у вартості ділянок.
 
      
115. Громадяни та юридичні особи, власники та користувачі суміжних земельних ділянок, які зазнали збитків у зв’язку з викупом земельної ділянки для будівництва об’єктів чемпіонату, мають право вимагати від органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки для будівництва об’єктів чемпіонату, їх відшкодування, в тому числі в судовому порядку.
 
      
116. 12. Припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене, здійснюється відповідно до закону.
 
      
117. 13. Право власності на земельну ділянку переходить у державну або комунальну власність після укладення нотаріально засвідченого договору купівлі-продажу, його державної реєстрації, отримання власником відшкодування її вартості, одержання документа, що посвідчує право власності, його державної реєстрації.
 
      
118. 14. У разі коли потреба у використанні земельної ділянки або її частини для будівництва об’єктів чемпіонату зникає, колишній власник такої ділянки або її частини чи його спадкоємець (правонаступник) має право на її повернення у власність.
 
      
119. Викуплена за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування земельна ділянка або її частина може бути повернена колишньому власникові або його спадкоємцю (правонаступникові) за його заявою (клопотанням) у порядку, встановленому законом.
 
      
120. Умови повернення земельної ділянки визначаються в договорі, що укладається між органом державної влади чи органом місцевого самоврядування і колишнім власником або його спадкоємцем (правонаступником).
 
      
121. 15. Зміна цільового призначення земельних ділянок для будівництва об’єктів чемпіонату проводиться відповідно до Земельного кодексу України.
 
      
122. Стаття 9. Формування переліку земельних ділянок для будівництва об’єктів чемпіонату
 
      
123. 1. Викуп земельних ділянок для будівництва об’єктів чемпіонату, включених до переліку земельних ділянок для будівництва об’єктів чемпіонату, які фінансуються виключно за рахунок бюджетних коштів, здійснюється до 1 січня 2011 року.
 
      
124. Перелік земельних ділянок для будівництва об’єктів чемпіонату затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
      
125. Стаття 10. Забезпечення прав інтелектуальної власності УЄФА
 
   Стаття 9. Забезпечення прав інтелектуальної власності УЄФА
 
126. 1. Україна забезпечує захист прав інтелектуальної власності УЄФА та його комерційних партнерів відповідно до законів України і міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   1. Україна забезпечує захист прав інтелектуальної власності УЄФА та його комерційних партнерів відповідно до законів України і міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
127. 2. Під час організації та проведення чемпіонату забороняється:
 
   2. Під час організації та проведення чемпіонату забороняється:
 
128. пряме та непряме використання у будь-який спосіб без дозволу УЄФА об’єкта права інтелектуальної власності УЄФА;
 
   пряме та непряме використання у будь-який спосіб без дозволу УЄФА об’єкта права інтелектуальної власності УЄФА;
 
129. недозволений маркетинг.
 
   недозволений маркетинг.
 
130. Не допускається реєстрація юридичної особи (у тому числі інформаційного агентства), друкованого засобу масової інформації, найменування (назви) яких повністю чи частково відтворюють торговельні марки, символи, найменування чи інші об’єкти права інтелектуальної власності УЄФА.
 
   Не допускається реєстрація юридичної особи (у тому числі інформаційного агентства), друкованого засобу масової інформації, найменування (назви) яких повністю чи частково відтворюють торговельні марки, символи, найменування чи інші об’єкти права інтелектуальної власності УЄФА.
 
131. 3. Центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності під час організації та проведення чемпіонату забезпечує:
 
   3. Центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності під час організації та проведення чемпіонату забезпечує:
 
132. проведення експертизи заявок на інтелектуальну власність УЄФА спеціалізованою групою експертів невідкладно, з тим щоб державна реєстрація цієї власності здійснювалася протягом шести місяців з дня надходження відповідної заявки;
 
   проведення експертизи заявок на інтелектуальну власність УЄФА спеціалізованою групою експертів невідкладно, з тим щоб державна реєстрація цієї власності здійснювалася протягом шести місяців з дня надходження відповідної заявки;
 
133. термінове виявлення заявок, що суперечать будь-якій заявці або реєстрації УЄФА, невідкладний розгляд спеціалізованою групою експертів заперечень проти зазначених заявок та прийняття в установленому законом порядку відповідних рішень.
 
   термінове виявлення заявок, що суперечать будь-якій заявці або реєстрації УЄФА, невідкладний розгляд спеціалізованою групою експертів заперечень проти зазначених заявок та прийняття в установленому законом порядку відповідних рішень.
 
134. Стаття 11. Правила переміщення через митний кордон України іноземної валюти та чеків в іноземній валюті, переказу в Україну/з України іноземної валюти, а також обміну іноземної валюти
 
   Стаття 10. Правила переміщення через митний кордон України іноземної валюти та чеків в іноземній валюті, переказу в Україну/з України іноземної валюти, а також обміну іноземної валюти
 
135. 1. Тимчасові правила переміщення через митний кордон України іноземної валюти та чеків в іноземній валюті, переказу в Україну/з України іноземної валюти, а також обміну іноземної валюти встановлюються Національним банком України з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
 
   1. Тимчасові правила переміщення через митний кордон України іноземної валюти та чеків в іноземній валюті, переказу в Україну/з України іноземної валюти, а також обміну іноземної валюти встановлюються Національним банком України з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
 
136. 2. Ввезення та вивезення іноземної валюти та дорожніх чеків у іноземній валюті у сумі, що не перевищує 10 000 євро, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, здійснюються на умовах усного декларування митним органам.
 
   2. Ввезення та вивезення іноземної валюти та дорожніх чеків у іноземній валюті у сумі, що не перевищує 10 000 євро, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, здійснюються на умовах усного декларування митним органам.
 
137. Ввезення та вивезення іноземної валюти та дорожніх чеків в іноземній валюті у сумі, що перевищує 10 000 євро, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, здійснюються на умовах оформлення письмової митної декларації на всю суму іноземної валюти та дорожніх чеків у іноземній валюті, що ввозиться та вивозиться.
 
   Ввезення та вивезення іноземної валюти та дорожніх чеків в іноземній валюті у сумі, що перевищує 10 000 євро, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, здійснюються на умовах оформлення письмової митної декларації на всю суму іноземної валюти та дорожніх чеків у іноземній валюті, що ввозиться та вивозиться.
 
138. 3. Іноземці та особи без громадянства, що в’їжджають в Україну мають право вільно ввозити в Україну і вивозити з України іменні чеки в іноземній валюті, платіжні картки міжнародних платіжних систем, проводити за їх допомогою операції, зокрема отримувати готівку, переказувати за межі України іноземну валюту, що ввезена або переказана в Україну, або отримана в Україні за допомогою платіжних карток, іменних та дорожніх чеків як премія, приз чи оплата праці тощо.
 
   3. Іноземці та особи без громадянства, що в’їжджають в Україну мають право вільно ввозити в Україну і вивозити з України іменні чеки в іноземній валюті, платіжні картки міжнародних платіжних систем, проводити за їх допомогою операції, зокрема отримувати готівку, переказувати за межі України іноземну валюту, що ввезена або переказана в Україну, або отримана в Україні за допомогою платіжних карток, іменних та дорожніх чеків як премія, приз чи оплата праці тощо.
 
139. 4. Ввезена (переказана) в Україну та вивезена з України (переказана) іноземцями та особами без громадянства (у тому числі будь-якою призначеною особою) іноземна валюта може бути вільно обміняна за ринковим курсом.
 
   4. Ввезена (переказана) в Україну та вивезена з України (переказана) іноземцями та особами без громадянства (у тому числі будь-якою призначеною особою) іноземна валюта може бути вільно обміняна за ринковим курсом.
 
140. У разі невикористання валюти України іноземці та особи без громадянства (у тому числі будь-яка призначена особа) можуть здійснити зворотний обмін таких коштів на готівкову іноземну валюту для подальшого її вивезення з України або переказати зазначені кошти за межі України (за наявності документів, що підтверджують джерела їх походження).
 
   У разі невикористання валюти України іноземці та особи без громадянства (у тому числі будь-яка призначена особа) можуть здійснити зворотний обмін таких коштів на готівкову іноземну валюту для подальшого її вивезення з України або переказати зазначені кошти за межі України (за наявності документів, що підтверджують джерела їх походження).
 
141. Стаття 12. Тимчасові правила ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України товарів, призначених для підготовки та проведення чемпіонату, УЄФА, учасниками чемпіонату та призначеними особами
 
   Стаття 11. Тимчасові правила ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України товарів, призначених для підготовки та проведення чемпіонату, УЄФА, учасниками чемпіонату та призначеними особами
 
142. 1. У період підготовки та проведення чемпіонату учасники чемпіонату та призначені особи можуть ввозити на митну територію України в режимі тимчасового ввезення товари згідно з переліком, в обсягах та порядку, визначених законом.
 
   1. У період підготовки та проведення чемпіонату учасники чемпіонату та призначені особи можуть ввозити на митну територію України в режимі тимчасового ввезення товари згідно з переліком, в обсягах та порядку, визначених законом.
 
143. 2. Транспортні засоби, що ввозяться на митну територію України учасниками чемпіонату або призначеними особами у період підготовки та проведення чемпіонату під зобов’язання про їх зворотне вивезення, звільняються від оподаткування.
 
   2. Транспортні засоби, що ввозяться на митну територію України учасниками чемпіонату або призначеними особами у період підготовки та проведення чемпіонату під зобов’язання про їх зворотне вивезення, звільняються від оподаткування.
 
144. 3. На період підготовки та проведення чемпіонату учасники чемпіонату та призначені особи можуть ввозити (пересилати) на митну територію України особисті речі, в тому числі, що переміщуються через митний кордон у несупроводжуваному багажі. Такі особисті речі усно чи письмово декларуються за бажанням власника таких речей або на вимогу посадової особи митного органу та не підлягають оподаткуванню.
 
   3. На період підготовки та проведення чемпіонату учасники чемпіонату та призначені особи можуть ввозити (пересилати) на митну територію України особисті речі, в тому числі, що переміщуються через митний кордон у несупроводжуваному багажі. Такі особисті речі усно чи письмово декларуються за бажанням власника таких речей або на вимогу посадової особи митного органу та не підлягають оподаткуванню.
 
145. Стаття 13. Візовий режим, дозволи на працевлаштування під час організації та проведення чемпіонату
 
   Стаття 12. Візовий режим, дозволи на працевлаштування під час організації та проведення чемпіонату
 
146. 1. Усі іноземці та особи без громадянства з дійсними паспортними документами, які приїздять на чемпіонат як глядачі, отримують візи та в’їжджають на територію України без обмежень, крім випадків, встановлених Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".
 
   1. Усі іноземці та особи без громадянства з дійсними паспортними документами, які приїздять на чемпіонат як глядачі, отримують візи та в’їжджають на територію України без обмежень, крім випадків, встановлених Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".
 
147. 2. Заява на отримання візи для в’їзду на територію України, подана особою у зв’язку з проведенням чемпіонату, розглядається без привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
 
   2. Заява на отримання візи для в’їзду на територію України, подана особою у зв’язку з проведенням чемпіонату, розглядається без привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
 
148. 3. Усім призначеним особам з дійсними паспортними документами, які планують в’їхати на територію України візи надаються безоплатно, у разі письмового звернення УЄФА, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
 
   3. Усім призначеним особам з дійсними паспортними документами, які планують в’їхати на територію України візи надаються безоплатно, у разі письмового звернення УЄФА, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
 
149. 4. Працівники призначених осіб за поданням приймаючої асоціації можуть зареєструватися для тимчасового проживання в Україні.
 
   4. Працівники призначених осіб за поданням приймаючої асоціації можуть зареєструватися для тимчасового проживання в Україні.
 
150. 5. Кабінет Міністрів України визначає порядок в’їзду (виїзду) на територію України з метою належного забезпечення проведення чемпіонату.
 
   5. Кабінет Міністрів України визначає порядок в’їзду (виїзду) на територію України з метою належного забезпечення проведення чемпіонату.
 
151. 6. Іноземці та особи без громадянства залучаються комерційними партнерами, компанією, призначеними особами до виконання робіт чи надання послуг, пов’язаних з організацією та проведенням чемпіонату, без дозволу на працевлаштування.
 
   6. Іноземці та особи без громадянства залучаються комерційними партнерами, компанією, призначеними особами до виконання робіт чи надання послуг, пов’язаних з організацією та проведенням чемпіонату, без дозволу на працевлаштування.
 
152. Стаття 14. Фінансові преференції
 
   Стаття 13. Фінансові преференції
 
153. 1. У період проведення в Україні фінальної частини чемпіонату не підлягає оподаткуванню дохід (прибуток), отриманий УЄФА за результатами діяльності в Україні, в тому числі винагорода від продажу маркетингових прав, інших комерційних прав.
 
   1. У період проведення в Україні фінальної частини чемпіонату не підлягає оподаткуванню дохід (прибуток), отриманий УЄФА за результатами діяльності в Україні, в тому числі винагорода від продажу маркетингових прав, інших комерційних прав.
 
154. 2. Не підлягають оподаткуванню кошти, сплачені громадянам - призначеним особам за роботи та/або послуги, виконані та надані на території України або за її межами у період підготовки та проведення в Україні фінальної частини, зокрема (але не виключно) у вигляді заробітної плати, відшкодування видатків та добових таким особам (крім резидентів України, незалежно від їх участі у проведенні зазначеного чемпіонату)".
 
   2. Не підлягають оподаткуванню кошти, сплачені громадянам - призначеним особам за роботи та/або послуги, виконані та надані на території України або за її межами у період підготовки та проведення в Україні фінальної частини, зокрема (але не виключно) у вигляді заробітної плати, відшкодування видатків та добових таким особам (крім резидентів України, незалежно від їх участі у проведенні зазначеного чемпіонату)".
 
155. 2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 – 4, ст. 27):
 
-2- Костенко П.І.
Волков О.А.
Іваненко В.Г.
Сафіуллін Р.С.
Лук'янова К.Є.
Пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 – 4, ст. 27):
частину другу статті 134 доповнити абзацом десятим такого змісту:
"будівництва об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що фінансується за рахунок державного чи місцевих бюджетів";
у статті 146:
частину першу доповнити пунктом "є" такого змісту:
"є) під будівництво об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що фінансується за рахунок державного чи місцевих бюджетів";
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. Викуп об’єктів права приватної власності, підстави та порядок їх примусового відчуження з мотиву суспільної необхідності для забезпечення проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу визначаються законом".
 
Враховано   2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 – 4, ст. 27):
 
156. частину другу статті 134 доповнити абзацом десятим такого змісту:
 
   частину другу статті 134 доповнити абзацом десятим такого змісту:
 
157. "будівництва об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що здійснюється на замовлення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та/або фінансується за рахунок державного чи місцевих бюджетів";
 
   "будівництва об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що фінансується за рахунок державного чи місцевих бюджетів";
 
158. у статті 146:
 
   у статті 146:
 
159. частину першу доповнити пунктом "є" такого змісту:
 
   частину першу доповнити пунктом "є" такого змісту:
 
160. "є) під об’єкти, необхідні для підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу";
 
   "є) під будівництво об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що фінансується за рахунок державного чи місцевих бюджетів";
 
161. доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
   доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
162. "5. Процедура викупу земельних ділянок, необхідних для підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, визначається законом";
 
   "5. Викуп об’єктів права приватної власності, підстави та порядок їх примусового відчуження з мотиву суспільної необхідності для забезпечення проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу визначаються законом".
 
163. 3. Пункт "щ" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (в редакції Закону України від 19 квітня 2007 року № 962-V) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259; 2007 р., № 31, ст. 405) викласти в такій редакції:
 
   3. Пункт "щ" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (в редакції Закону України від 19 квітня 2007 року № 962-V) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259; 2007 р., № 31, ст. 405) викласти в такій редакції:
 
164. "щ) до 1 вересня 2012 року товари (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, з метою їх використання для будівництва і оснащення (придбання обладнання та інвентарю) спортивних споруд, що є об’єктами чемпіонату, ввізне мито не справляється.
 
   "щ) до 1 вересня 2012 року товари (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, з метою їх використання для будівництва і оснащення (придбання обладнання та інвентарю) спортивних споруд, що є об’єктами чемпіонату, ввізне мито не справляється.
 
165. Перелік та обсяги таких товарів з визначенням їх кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   Перелік та обсяги таких товарів з визначенням їх кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
166. У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів (послуг) платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито в установленому законом порядку".
 
   У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів (послуг) платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито в установленому законом порядку".
 
167. 4. Статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156 із наступними змінами) доповнити пунктом 11.48 такого змісту:
 
   4. Статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156 із наступними змінами) доповнити пунктом 11.48 такого змісту:
 
168. "11.48. У період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні звільняються від оподаткування операції з імпорту товарів (капітальних активів), отриманих УЄФА в Україні".
 
   "11.48. У період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні звільняються від оподаткування операції з імпорту товарів (капітальних активів), отриманих УЄФА в Україні".
 
169. 5. Статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181 із наступними змінами) доповнити пунктом 22.31-1 такого змісту:
 
   5. Статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181 із наступними змінами) доповнити пунктом 22.31-1 такого змісту:
 
170. "22.31-1. Установити, що у період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні не підлягають оподаткуванню дохід (прибуток), отриманий УЄФА за результатами діяльності в Україні, в тому числі винагорода від продажу комерційних прав".
 
   "22.31-1. Установити, що у період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні не підлягають оподаткуванню дохід (прибуток), отриманий УЄФА за результатами діяльності в Україні, в тому числі винагорода від продажу комерційних прав".
 
171. 6. Частину четверту статті 27-1 Закону України "Про планування і забудову територій" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст. 250; 2008 р., № 48, ст. 358; 2009р., №15, ст. 257) доповнити абзацом шостим такого змісту
 
   6. Частину четверту статті 27-1 Закону України "Про планування і забудову територій" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст. 250; 2008 р., № 48, ст. 358; 2009р., №15, ст. 257) доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
172. "об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що споруджуються за кошти інвесторів".
 
   "об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що споруджуються за кошти інвесторів".
 
173. 7. Статтю 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст. 308; 2004 р., №52, ст. 564; 2005 р., № 6, ст. 133, №№ 17-19, ст. 267, №34, ст. 441; 2006 р,, № 13, ст. 110; із змінами, внесеними Законом України від 15 січня 2009 року № 879-VІ) доповнити пунктом 22.10-1 такого змісту:
 
   7. Статтю 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст. 308; 2004 р., №52, ст. 564; 2005 р., № 6, ст. 133, №№ 17-19, ст. 267, №34, ст. 441; 2006 р,, № 13, ст. 110; із змінами, внесеними Законом України від 15 січня 2009 року № 879-VІ) доповнити пунктом 22.10-1 такого змісту:
 
174. "22.10-1. Не підлягають оподаткуванню кошти, що сплачені за роботи та/або послуги, виконані та надані
на території України або за її межами у період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, зокрема (але не виключно) у вигляді заробітної плати, відшкодування видатків та добових таким особам (крім резидентів України, незалежно від їх участі у проведенні зазначеного чемпіонату):
 
   "22.10-1. Не підлягають оподаткуванню кошти, що сплачені за роботи та/або послуги, виконані та надані
на території України або за її межами у період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, зокрема (але не виключно) у вигляді заробітної плати, відшкодування видатків та добових таким особам (крім резидентів України, незалежно від їх участі у проведенні зазначеного чемпіонату):
 
175. представникам або посадовим особам асоціацій — членів УЄФА;
 
   представникам або посадовим особам асоціацій — членів УЄФА;
 
176. членам делегацій, що беруть участь у чемпіонаті, у тому числі членам команд, які здобули право на участь у чемпіонаті;
 
   членам делегацій, що беруть участь у чемпіонаті, у тому числі членам команд, які здобули право на участь у чемпіонаті;
 
177. фізичним особам, акредитованим УЄФА.
 
   фізичним особам, акредитованим УЄФА.
 
178. Дохід інших нерезидентів, отриманий у період проведення чемпіонату із джерел походження з України, підлягає оподаткуванню на загальних підставах з урахуванням положень міжнародних договорів України про усунення подвійного оподаткування доходів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України."
 
   Дохід інших нерезидентів, отриманий у період проведення чемпіонату із джерел походження з України, підлягає оподаткуванню на загальних підставах з урахуванням положень міжнародних договорів України про усунення подвійного оподаткування доходів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України."
 
179. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
180. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частини шостої статті 13 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" в редакції цього Закону, яка набирає чинність з 1 січня 2011 року. Закон втрачає чинність 1 вересня 2012 року.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частини шостої статті 12 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" в редакції цього Закону, яка набирає чинність з 1 січня 2011 року. Закон втрачає чинність 1 вересня 2012 року.
 
181. 2. Кабінету Міністрів України:
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
182. забезпечити приведення у відповідність до цього Закону підзаконних нормативно-правових актів.

   забезпечити приведення у відповідність до цього Закону підзаконних нормативно-правових актів.