Кількість абзаців - 28 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України України ''Про підвищення престижності шахтарської праці'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
-1- Волинець М.Я.
У зв`язку з внесеними і врахованими пропозиціями назву Закону викласти в такій редакції: "Про внесення змін до деяких законів України щодо престижності шахтарської праці"
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо престижності шахтарської праці
 
3. "Про підвищення престижності шахтарської праці"
 
      
4. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (Голос України, 16.09.2008, № 175) такі зміни:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (Відомості Верховної Ради України, 2008, № 42-43, ст. 293):
 
6. 1) статтю 1 після слів "повний робочий день" доповнити словами "за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, працівників державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості", далі за текстом;
 
-2- Цибенко П.С.
У підпункті першому розділу 1 слова "воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості" замінити словами воєнізованої гірничо (аварійно) рятувальної служби (незалежно від найменування) у вугільній промисловості"
 
Враховано частково   1) текст статті 1 викласти в такій редакції:
„Дія цього Закону поширюється на працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день, та працівників державних воєнізованих аварійно–рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості – за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних
роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України (далі - шахтарі), та членів їх сімей";
 
    -3- Волинець М.Я.
Статтю 1 викласти в такій редакції: „Дія цього Закону поширюється на працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, зайнятих на підземних роботах повний робочий день, та працівників державних воєнізованих аварійно – рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості – за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджуваним Кабінетом Міністрів України (далі - шахтарі), та членів їх сімей.".
 
Враховано    
    -4- Кармазін Ю.А.
частину 1 статті 1 викласти в такій редакції: "за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України, працівників аварійно-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості (далі – шахтарі), та членів їх сімей"
 
Враховано частково    
    -5- Кальченко В.М.
Статтю 1 після слів "працівників державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості" доповнити словами "державної спеціальної (воєнізованої) гірничорятувальної (аварійно-рятувальної) служби МНС" і далі за текстом.
 
Враховано частково    
    -6- Кармазін Ю.А.
статтю 1 після слів "...поширюється" доповнити словами на підприємства по видобуванню стінового каменя і далі за текстом;
 
Відхилено    
    -7- Хара В.Г.
Статтю 1 після слів "...вугільній промисловості" доповнити словами і гірничо-металургійного комплексі при здійсненні гірничорятувальних операцій і далі за текстом.
 
Відхилено    
7. 2) у статті 3 слова "тарифної ставки робітника першого розряду, яка перевищує законодавче встановлений рівень мінімальної заробітної плати" замінити словами "мінімальної заробітної плати, яка перевищує законодавче встановлений рівень";
 
      
8. 3) частину другу статті 6 після слів "нещасного випадку на виробництві" доповнити словами "і професійного захворювання", далі за текстом.
 
   2) частину другу статті 6 після слів "нещасного випадку на виробництві" доповнити словами "або професійного захворювання";
 
9. 4) у статті 7:
 
   3) у статті 7:
 
10. частину першу після слів "нещасного випадку на виробництві" доповнити словами "і професійного захворювання", далі за текстом;
 
   частину першу після слів "нещасного випадку на виробництві" доповнити словами "або професійного захворювання";
 
11. абзац перший частини другої доповнити словами "або помер від загального захворювання";
 
-8- Кармазін Ю.А.
Статтю 1 викласти в такій редакції: "Мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80 відсотків середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Для обчислення розміру пенсій за віком за кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах до страхового стажу додатково зараховується по одному року."
 
Відхилено В цьому законопроекті ст. 8 відсутня тому вона не була проголосована в першому читанні.  абзац перший частини другої доповнити словами "або помер внаслідок професійного захворювання";
 
12. 5) у статті 10:
 
      
13. пункт другий частини четвертої викласти у такій редакції:
 
      
14. "2) у Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433):
 
   2. У Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433; 2001 р., № 2-3, ст. 10, № 32, ст. 172; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2008 р. № 42-43, ст. 293):
 
15. частину восьму статті 43 викласти в такій редакції:
 
   1) абзац другий частини восьмої статті 43 доповнити словами "за переліком професій, що
 
16. "Особи, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення або інше непічне опалення, отримують компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла, що виплачується за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам";
 
-9- Турманов В.І.
1) абзац другий частини восьмої статті 43 доповнити словами "за переліком професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано   затверджується Кабінетом Міністрів України";
 
17. статтю 48 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-10- Турманов В.І.
2) у статті 48:
абзац другий частини п`ятої доповнити словами "за переліком професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України";
абзац третій викласти в такій редакці:
"пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше 7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов’язаних із підземними умовами, - не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках - не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше 15 років - для жінок";
доповнити після частини шостої новою частиною такого змісту:
"Особи, зазначені в частині п`ятій цієї статті, які проживають у будинках, що мають центральне опалення, отримують компенсацію за оплату електроенергії, газу та центральне опалення житла, що виплачується за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам".
 
Враховано   2) у статті 48:
у частині п`ятій:
абзац другий доповнити словами" за переліком
 
18. "Особи, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення або інше непічне опалення, отримують компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла, що виплачується за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам";
 
   професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України";
абзац третій викласти в такій редакці:
"пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше 7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов’язаних із підземними умовами, - не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках - не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше 15 років - для жінок";
доповнити абзацем шостим такого змісту:
"сім`ям померлих пенсіонерів, які за життя користувались цим правом, які отримують пенсії у зв`язку з втратою годувальника";
доповнити після частини шостої новою частиною такого змісту:
"Особи, зазначені в частині п`ятій цієї статті, які проживають у будинках, що мають центральне опалення, отримують компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла, що виплачується за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам".
 
19. У зв'язку з цим частини шосту та сьому вважати відповідно сьомою та восьмою;
 
-11- Ландік В.І.
у статті 10:
пункт другий частини четвертої у Гірничому законі України додати абзацом у такій редакції:
статтю 48 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"сім`ям непрацюючих пенсіонерів, що померли від загального захворювання, якщо вони користувались цим правом, які отримують пенсії у зв`язку з втратою годувальника"
У зв'язку з цим частини шосту і сьому вважати відповідно частинами сьомою і восьмою
 
Враховано   У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.
 
20. пункт п'ятий частини четвертої викласти у такій редакції:
 
      
21. "5) у Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308):
 
   3. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., № 52, ст. 564; 2005 р., № 7-8, ст. 162; №№ 17-19, ст. 267; 2006 р., № 13, ст. 110):
 
22. абзац п'ятий підпункту 4.3.15 пункту 4.3 статті 4 викласти в такій редакції:
 
      
23. "При виплаті грошової компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів її сума не включається до складу загального оподатковуваного доходу платника податку";
 
      
24. статтю 7 доповнити новим пунктом 7.4. такого змісту:
 
   1) статтю 7 після пункту 7.3 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
25. "7.4. Ставка податку становить 10 відсотків від об'єкта оподаткування з доходів працівників, що видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, працівників державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості."
 
   "7.4. Ставка податку становить 10 відсотків від об'єкта оподаткування з доходів шахтарів-працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день, працівників державної воєнізованої гірничо-рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим пункт 7.4. вважати пунктом 7.5.;
 
26. У зв'язку з цим пункт 7.4. вважати пунктом 7.5.
 
-12- Статтю 9 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", доповнити новим пунктом 9.13 такого змісту:
„9.13. Оподаткування доходів шахтарів.
Доходи, у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені, надані) працедавцем працівникам, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівникам шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та працівникам державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості оподатковуються за ставкою 10 відсотків від об'єкта оподаткування".
 
Враховано   2) статтю 9 доповнити пунктом 9.13 такого змісту:
„9.13. Оподаткування доходів шахтарів
9.13.1. Доходи у вигляді заробітної плати, інших виплат і винагород, нарахованих (виплачених) платникам податків відповідно до умов трудового договору - працівникам, зазначеним у пункті 7.4. статті 7 цього Закону оподатковуються за ставкою 10 відсотків за правилами, встановленими цим Законом".
4. У абзаці третьому частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № № 49-51, ст.376; 2005 р., № 6, ст. 141; №№ 17-19, ст. 267; 2008 р., № 42-43, ст. 293) слово "шахтарям" замінити словами "особам, на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб".
 
    -13- 2) статтю 9 доповнити пунктом 9.13 такого змісту „9.13. Оподаткування доходів шахтарів.
9.13.1. Доходи, у вигляді заробітної плати, інших виплат і винагород, нарахованих (виплачених) платникам податків відповідно до умов трудового договору - працівникам, зазначеним у пункті 7.4. статті 7 цього Закону за правилами, встановленими цим Законом".
 
Враховано редакційно    
    -14- Волинець М.Я.
У абзаці третьому частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування":
в абзаці третьому частини першої статті 28 слово шахтарям замінити словами особам, на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці"
 
Враховано    
    -15- Кальченко В.М.
пункт 7.4. статті 7 після слів "працівників державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості" доповнити словами "державної спеціальної (воєнізованої) гірничорятувальної (аварійно-рятувальної) служби МНС" і далі за текстом.
 
Враховано частково    
27. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-16- Семинога А.І.
Розділ ІІ законопроекту викласти в редакції:
„Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року"
 
Враховано частково   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 2 і 3 розділу І, які набирають чинності 1 січня 2010 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

    -17- Волинець М.Я.
Розділ ІІ законопроекту викласти в редакції:
ІІ. Прикінцеві положення
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
Немає висновку